close

Enter

Log in using OpenID

101013 Ljetni kamp mladih matematicara 2010.

embedDownload
M L A D I H M AT E M AT I Č A R A
2010
P A Z I N
http://kamp.getaldic.org
Sadržaj
Uvod
Uvod
U organizaciji udruge Mladi nadareni matematičari „Marin Getaldić“, u Pazinu je održan Ljetni
Organizatori
matematičara i nastavnika u Hrvatskoj. U trajanju od 15. do 23. kolovoza u prostorima Pazinskog
Predavanja na kampu
takata tijekom školskih praznika koji će u ovogodišnjem izdanju okupiti 30 učenika i nastavnika.
Popularno-znanstvena predavanja
kamp mladih matematičara 2010., središnje mjesto ljetnog okupljanja najboljih srednjoškolskih
kolegija – Klasične Gimnazije, kamp je zamišljen kao inkubator ideja, razmjene iskustava i konUz nazočnost velikog broja uglednih domaćih i međunarodnih predavača, u sklopu kampa je
organiziran niz predavanja, natjecanja i druženja za učenike i nastavnike.
Slobodne aktivnosti
Cilj kampa je priprema mladih nadarenih matematičara za nacionalna i međunarodna natjecan-
Učesnici i mentori
ici kako bi se kroz godinu međusobno motivirali i zajednički otkrivali nove matematičke ideje;
Kako dalje?
suvremenog društva; stručno usavršavanje nastavnika matematike; te promicanje nastave
Sponzori
ja iz matematike; druženje i umrežavanje učenika sa sličnim interesima i ljubavi prema matematpoticanje sudionika na stjecanje znanja te podizanje svijesti o važnosti matematike u razvoju
matematike unapređivanjem nastavnih metoda i sredstava te primjenom modernih tehnologija u nastavi matematike.
Mathematics...
is one of the essencial emanations of the human spirit, a thing
to be valued in and for itself, like art or poetry.
Oswald Veblen, 1924.
http://kamp.getaldic.org
Organizatori
Predavanja na kampu
MNM Marin Getaldić
Pazinski kolegij
Svaki je dan tijekom kampa ispunjen s četiri različita predavanja za učenike – po jednim za svaki
Ljetni kamp mladih matematičara organ-
Škola domaćin Ljetnog kampa, Pazinski
razred. Na svakom je predavanju sudjelovalo desetak učenika, što je omogućilo visoku interak-
izira udruga Mladi nadareni matematičari
kolegij – Klasična Gimnazija, raspolaže sa
tivnost i prilagođenost predavanja polaznicima. Predavanja su obuhvatila niz tema orijentiranih
„Marin Getaldić“ koja okuplja bivše
smještajnim kapacitetima koji se za vri-
primarno na natjecateljsku matematiku, a velika je pažnja bila posvećena rješavanju zadataka.
matematičke natjecatelje sa zajedničkom
jeme školske godine koriste kao učenički
U suradnji s vanjskim suradnicima, organizatori su za nastavnike pripremili niz radionica putem
željom za prenošenjem znanja mlađim gen-
dom, a preko ljeta su slobodni. Sobe za
kojih su ih upoznali s prednostima korištenja informacijskih tehnologija u svakodnevnom
eracijama i popularizacijom matematike.
učenike su četverokrevetne, a nastavnici će
radu. Udruga Normala predstavila je GeoGebru, dok je Alen Rakipović održao je predavanje o
Misija je Udruge primijeniti novi pogled na
biti smješteni u jednokrevetnim sobama.
programskom jeziku Wolfram Mathematica. O kolaborativnim alatima govorio je Igor Čanadi,
rad s mladim nadarenim matematičarima
Škola domaćin raspolaže i kuhinjom koje
dok je Ivan Kokan predavao o LaTeXu, jeziku za uređivanje teksta koji sadrži veliku količinu
koji se temelji na inovativnim idejama,
će omogućiti 4 obroka dnevno. Na raspo-
matematičkog pisma.
mladim ljudima i prijateljstvu. Aktivnosti i
laganju su također suvremeno opremljene
U večernjim je satima kroz cijeli tjedan organizirano po jedno znanstveno-popularno preda-
ideje Udruge prepoznali su mnogi, između
predavaonice s računalom i projektorom,
vanje za učenike i nastavnike, a predavali su ugledni domaći i međunarodni znanstvenici; dr.
ostalih i predsjednik Republike Hrvatske
računalne učionice te sportska dvorana.
sc. Bojan Žagrović, svjetski poznati znanstvenik iz biofizike, prof. dr.sc. Silvio Hrabar sa Fakulteta
elektrotehnike i računarstva, te prof. Maja Crnić, povjesničarka i arheologinja.
g. Ivo Josipović, Agencija za odgoj i obrazovanje, IBM, Coca Cola, Ericsson Nikola
Više o školi možete pronaći na web stranici
Tesla, Calyx te Hrvatski savez informatičara.
http://www.pazinski-kolegij.hr
16.8.
ponedjeljak
17.8.
utorak
www.getaldic.org
8. razredi
1. razredi
Teorija brojeva
Sebastijan
Dumančić
Kombinatorika
Alen Rakipović
Matematička indukcija
Sebastijan Dumančić
18.8.
srijeda
Nejednakosti
Ivana Antoliš
Koordinatna
metoda
Ivo Božić
19.8.
četvrtak
Diofantske
jednadžbe
Alen Rakipović
Transformacije
ravnine
Ivana Antoliš
20.8.
petak
Planimetrija
Ivana Antoliš
21.8.
subota
Invarijante
Ivo Božić
Nejednakosti
Ana Kontrec
22.8.
nedjelja
Nejednakosti
Ivo Božić
Planimetrija
Ana Kontrec
Teorija brojeva
Petar Bakić
2. razredi
3. razredi
Teorija igara
Ivo Sluganović
Kombinatorika
Igor Čanadi
Transformacije
ravnine
Ivana Antoliš
Analitička stereometrija
Igor Čanadi
profesori
Kolaborativni
alati
Igor Čanadi
Wolfram Mathematica
Alen Rakipović
Wolfram Mathematica
Alen Rakipović
Funkcijske
jednadžbe
Petar Sirković
Diofantske
jednadžbe
Nikola Adžaga
LaTeX
Ivan Kokan
Nejednakosti
Nikola Adžaga
Nejednakosti
Petar Sirković
GeoGebra
Šime Šuljić
Kompleksna
analiza
Petar Bakić
Kombinatorika
Ivan Krijan
GeoGebra
Šime Šuljić
Vjerojatnost
Ivan Gavran
GeoGebra
Šime Šuljić
Popularno-znanstvena
predavanja
Bojan Žagrović: Nasumičnost i uređenost u biomolekulama
Silvio Hrabar: Metamaterijali
Prvi dan kampa predavanje je održao dr. sc. Bojan
U subotu navečer još jedno znanstveno-popularno predavanje
Žagrović. Dr. Žagrović mladi je hrvatski uspješni znan-
održao je prof. dr. sc. Silvio Hrabar sa zagrebačkog Fakulteta ele-
stvenik koji je 2007. godine postao znanstveni direktor
ktrotehnike i računarstva. Silvio Hrabar rođen je u Trogiru 1962.
Mediteranskog instituta za istraživanje života u Splitu
godine. Diplomirao je i magistrirao elektrotehniku na Fakultetu
(MedILS), te voditelj grupe računarske biofizike u Max F.
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao
Perutz laboratorijima u Beču.
je elektrotehniku na Sveučilištu Brunel u Londonu. Bio je zapos-
Nakon završetka XV. gimnazije (MIOC) u Zagrebu
len kao inženjer, istraživač i profesor u područjima mikrovalne elektronike, elektromagnetizma
odlučio je otići na studij u SAD, na Sveučilište La Roche u Pittsburgh. Uspješni rezultati i znan-
i elektromagnetske kompatibilnosti. Od 1999. godine zaposlen je kao profesor na Zavodu za
stveni interesi vode ga u Boston, Cambridge, na Sveučilište Harvard. Doktorat nastavlja na
radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva kao profesor na predmetima primi-
Sveučilištu Stanford u grupi profesora Richard W. Aldricha, a postdoktorsko usavršavanje pro-
jenjenog elektromagnetizma.
veo je na ETH Zürich u Švicarskoj.
Znanstveni interesi su mu na područje računalnih i teoretskih principa struktura i dinamike bio-
Područja istraživanja su mu primijenjeni elektromagnetizam, elektromagnetska kompatibilnost,
molekula. Za svoj rad dobio je brojna priznanja kao što su Pacem in Terris stipendija za studij na
antene i mikrovalna elektronika. Autor je nekoliko knjiga i poglavlja u knjigama, kao i mnoštva
sveučilištu La Roche, John Harvard stipendija za studij na sveučilištu Harvard , BCATS Sun Mi-
konferencijskih predavanja i znanstvenih radova. Recenzent je u časopisima IEEE Transaction on
crosystems Award, McGraw-Hill Italia Award of the Protein Society, Howard Hughes Predoctoral
Antennas and Propagations, IEEE Antennas and Propagation Letters, Journal of Radio Science,
Fellowship, Lucille P. Markey Predoctoral Fellowship, McGraw-Hill Italia Award of the Protein
Physical Review Letters i Journal of Applied Physics. Član je IEEE Societies on Antennas and
Society, EMBO YIP Installation Grant, Unity Through Knowledge Fund 1A Homeward Grant za
propagation, Microwave theory and techniques i Instrumentation and measurements. Profe-
rad svoje grupe na MedILS-u. Godine 2008. proglašen je jednim od 30 najperspektivnijih mladih
sor Hrabar je voditelj istraživačkog projekta o metamaterijalima na Fakultetu elektrotehnike i
znanstvenika na području molekularne biologije prema časopisu Genome Technology.
računarstva Sveučilišta u Zagrebu.
Bojan nam je održao predavanje o jednom od svojih posljednjih istraživanja pod nazivom
Tema predavanja bili su metamaterijali, koji su prije desetak godina okrenuli cijeli elektromag-
Nasumičnost i uređenost u biomolekulama. Suprotstavljajući dva suprotna pojma, red i kaos,
netizam naglavačke. Prvi prototip metamaterijala izrađen je na fakultetu University of San Die-
govorio je o metodama računalne biofizike kojim su on i njegov tim istraživali neke od fun-
go, a drugi prototip, od znatno jeftinijih komponenti, samo dva mjeseca kasnije na FER-u, up-
damentalnih pretpostavki, te nas je upoznao s rezultatima koje su postigli i fundamentalnim
ravo pod vodstvom prof. dr. sc. Hrabara. Osim toga, profesor Hrabar pričao nam je i o nužnosti
principima računarske biologije. Tim predavanjem uveo nas je u vrhunsku znanost kojom se
integracije matematike, fizike i inženjerstva, bez kojeg ova revolucija ne bi bila moguća. Preda-
bavi, te nas zaprepastio činjenicom da u znanosti postoji mnogo stvari koje se uzimaju zdravo
vanje je završio inspirativnom rečenicom: „Ako želiš biti sretan jedan dan, zaljubi se. Ako želiš
za gotovo, a nisu u potpunosti dokazane, možda niti točne.
biti sretan godinu oženi se. Ako želiš biti sretan cijeli život, radi posao koji voliš.“
Slobodne aktivnosti
Teambuilding
Tijekom godina, Zvjezdarnica Višnjan organizira mnogobrojne ra-
Slobodne aktivnosti započele su realizacijom jedne od ideja-
dionice i seminare na kojima sudionici uče kako aktivno sudjelo-
vodilja kampa, ali i cijele udruge MNM Marin Getaldić – druženjem
vati u znanstvenom istraživanju. Po obilasku zvjezdarnice Tićan
i umrežavanjem učenika sa sličnim interesima i ljubavi prema
vratili smo se u Višnjan na predavanje o SpaceGuard projektu te
matematici, kako bi se kroz godinu međusobno motivirali i
svemiru općenito, planetima, meteorima, asteroidima i povijesnim
zajednički otkrivali nove matematičke ideje. Kako bi se sudionici
slučajevima zabilježenih padova asteroida na naš planet Zemlju.
kampa što bolje upoznali i naučili surađivati, već prvi dan kampa
organiziran je uvodni teambuilding . Zadaci su bili smišljeni tako
Posjet Francu Armanu, poznatom hrvatskom vinaru
da potiču suradnju polaznika kako bi pobijedili mentore. Reakcije
Nakon posjeta Zvjezdarnici, nadahnuti znatiželjom i željni čašice
polaznika na ovakav način upoznavanju su bile odlične. Dobro se
dobroga vina, mentori i profesori uputili su se na adresu Narduči u
zabavljajući pokazali su izvrsnu suradnju, uspješno obavili zadatke,
posjetu obitelji Arman gdje smo kušali vina koja su nam dočarala
te dobili priliku postaviti izazovne zadatke pred mentore.
kako tradicija, znanje i inovacija mogu biti najbolji mogući način za
oživljavanje osjećaja prema vlastitoj zemlji. Uzgajanje vinove loze i
Sportski dan
spravljanje vina oduvijek je bilo jedno od glavnih uporišta opstan-
Idući dan, u utorak, organiziran je sportski dan. Događaj dana, a
ka naraštaja istarskih porodica. Tako i obitelj Arman, predvođena
možda i događaj cijelog kampa bilo je odmjeravanje snaga u no-
vrsnim vinarima Francom i Oliverom Armanom, nastavlja temeljne
gometu između polaznika kampa i mentora Udruge nadarenih
vrijednosti tradicije svojih predaka, koji su uzgajanje vinove loze
matematičara Marin Getaldić u velikoj sportskoj dvorani Pazinskog
započeli još davne 1850. godine. Vinogradi Franc Arman u Narduči
kolegija. Igralo se 5+1, a kasnije zbog velikog terena i loše kondici-
prostiru se na više od 18 hektara valovitih brežuljaka zapadne Istre
jske spremnosti pojedinaca i 6+1. Slavili su mentori s 14:8. Najbolji
i proizvode specifična sortna vina čija je odlika savršeno pogođen
strijelac na utakmici bio je Alen Rakipović, jedan od mentora. Na-
osjećaj mjesta.
jbolji strijelac na strani sudionika kampa bio je Drago Plečko. Najatraktivniji vratar na utakmici bio je Matija Bucić.
Izlet u Rovinj
Četvrtak je bio prekrasan, sunčan dan pa smo odlučili posjetiti
Posjet zvjezdarnici Višnjan i Tićan
obližnji Rovinj. Zaputili smo se automobilima te prvo odradili
U srijedu u popodnevnim satima posjetili smo Višnjansku, a
sunčanje i kupanje na plaži izvan grada gdje nije bilo pretjerane
potom i novu zvjezdarnicu Tićan. Dočekala nas je prof. Maja
gužve. Kako nas je bilo mnogo, međusobno smo odmjerili snage
Crnić, povjesničarka i arheologinja. Ona nam je predstavila pro-
u odbojci na pijesku, 6 na 6. Slavila je ekipa polaznika kampa s 2:1
jekt zvjezdarnice i objasnila kako su njihovi napori usmjereni
u setovima uz mala pojačanja. Mentori su se dobro držali u prvom
na kvalitetnu znanstvenu edukaciju i napredna astronomska
setu, no zbog izražene kvalitete i strpljivosti mlađe generacije izbo-
istraživanja. Obišli smo kupolu na zvjezdarnici Tićan i novi teleskop
rile su pobjedu. Prije povratka za Pazin, naš vodič Tin Franović pro-
od 25+ tona koji je primljen prošle godine kao donacija iz Italije.
veo nas je po jezgri Rovinja gdje smo bacili oko na usidrene jahte
(između ostalog i najveći jedrenjak na svijetu) te svratili do jedne
A u međuvremenu…
od najboljih slastičarnica u Rovinju. Velika hvala Tinu!
Unatoč mnoštvu zanimljivih sportskih aktivnosti, predavanja i radionica, našli smo vremena
za opuštanje i improvizirane aktivnosti. Tako smo slobodno vrijeme, uglavnom večeri, kratili
Izlet u Pazinsku jamu
druženjem u zajedničkoj sobi igrajući mafiju i pantomimu, sportske igre u dvorani, prateći re-
U petak poslijepodne zaputili smo se u Pazinsku jamu, najslikovitiji
zultate dragih nam prijatelja informatičara na IOI-u, a često smo i zapjevali uz gitaru. Svi sudio-
primjer djelovanja prirodnih sila na krški teren Istre. Šetajući uistinu
nici kampa zasigurno nose nezaboravna sjećanja i nova prijateljstva, a bogatiji su za stečena
zadivljujućom prirodom i uživajući u prizorima suživota rijeka,
matematička znanja i poneku masnicu s nogometa ili košarke.
planina i drveća, opuštali smo se od teških matematičkih zadataka
s kojima smo se mučili ujutro.
Posebno su zanimljive bile legende vezane uz nastanak jame, koje
nam je Gabriela čitala s info-punktova na putu.
Nakon šetnjice, opustili smo se i odmorili u obližnjem kafiću. Izlet
nam je sponzorirao Grad Pazin, kojem ovim putem zahvaljujemo.
RELI
U subotu ujutro održali smo reli (timsko natjecanje u rješavanju
matematičkih zadataka). Reli smo održali po pravilima po kojima se već tradicionalno održava na pripremama olimpijaca za
matematičku olimpijadu. Cilj relija je da mlađi i neiskusniji natjecatelji shvate kako stariji razmišljaju te da izmijene iskustva.
Uvjerljivu pobjedu odnio je tim u sastavu: Matija Bucić, Mihael
Marović i Željka Zjalić. Čestitamo!
Tečaj plesa
Posljednji dan kampa, u nedjelju, organizirali smo za zainteresirane
polaznike i tečaj plesa. Pod vodstvom Gabriele i Domagoja, u trajanju od tri sata, polaznici su učili plesati disco fox. Vrlo brzo su ulovili ritam “jedan, dva, tap” i uspjeli izvesti čak i najizazovnije okrete,
dokazujući time još jednom da matematičari nisu, sukladno stereotipu, asocijalna bića, već svestrani i nadareni pojedinci. S novim
plesnim pokretima bit će, sigurni smo, glavni u društvu. :-)
Učesnici i mentori
Učenici
Profesori
Domagoj Ćevid
Lorana Antunac
Drago Plečko
Lucija Laća
Filip Reškov
Željko Žuvela
Gabriela Clara Racz
Iva Manojlović
Ivan Porin Tolić
Luka Filipović
Matija Bucić
Mihael Marović
Nevena Radašinović
Tomislav Buhiniček
Zvonimir Medić
Željka Zlajić
Mali
Žičbo
Sluga
Alen je rođen u Belišću 2.2.1989.
Pohađao je osnovnu školu
Ivana Kukuljevića u Belišću,
Srednju školu Valpovo u Valpovu, a sad je student prve
godine diplomskog studija
računarske znanosti na FERu. Tokom srednjoškolskog
obrazovanja sudjelovao je na
brojnih stručnim i sportskim
natjecanjima, a tokom studija
bio je demonstrator na predmetima Digitalna logika i Wolfram Mathematica. Slobodno
vrijeme posvećuje MNM-u,
programiranju i bioinformatici
te sportu. Jedan je od osnivača
udruge MNM Marin Getaldić.
Na kampu je držao predavanje iz kombinatorike za 8. i 1.
razrede koji su bili motivirani
dotada nepoznatom temom.
Rješavali su osnovne zadatke s
prebrojavanjima i skupovima, te
naučili i neke teoreme diskretne
matematike. Također je održao
predavanja iz Wolfram Mathematice gdje su se profesori upoznali s osnovnim naredbama i
programiranjem u Mathematici,
te su pokušali realizirati jedno
predavanje iz srednjoškolskog
gradiva.
Ivo je rođen 21.6.1991. u Zgrebu.
Pohađao je Osnovnu školu Mate
Lovraka, XV. gimnaziju (MIOC), a
ove je godine upisao Matematiku na PMF-u. Sudjelovao je na
brojnim srednjoškolskim natjecanjima te osvojio brončanu
medalju na Srednjoeuropskoj matematičkoj olimpijadi
2008. i brončanu medalju na
Matematičkoj olimpijadi 2009.,
a proglašen je i najboljim
učenikom generacije XV. gimnazije. U slobodno vrijeme
voli pratiti događanja u svijetu,
baviti se sportom i družiti s prijateljima. Predavanja u Udruzi
pratio je od samih početaka.
Na kampu je održao predavanje
Invarijante za 8. i 1. razrede, te
Nejednakosti za učenike 8.razreda. Izjavio je da je ugodno
iznenađen znanjem učenika na
predavanjima. U Nejednakostima se uglavnom orijentirao
na A-G nejednakost i njene
primjene, dok su na Invarijantama rješavali zadatke krenuvši
od onih najelementarnijih pa
sve do nerješivih zadataka s
državnih natjecanja.
Ivo je rođen u Zagrebu 8.4.1989.
u Zagrebu. Pohađao je OŠ Petar
Zrinski, V. gimnaziju, a trenutno
je student na FER-u i EFZG-u.
Posebno se istaknuo na natjecanjima iz informatike gdje
je osvojio tri prva i dva druga
mjesta na državnim natjecanjima, srebrne medalje na Svjetskoj i Srednjoeuropskoj inf.
olimpijadi, prvo pojedinačno i
drugo ekipno mjesto na natjecanju TopCoder, te prvo ekipno
mjesto na natjecanju ACSL.
Dobitnik je treće nagrade na
drž. natjecanju iz matematike,
te petog mjesta na državnom
natjecanju iz logike. Dobitnik je
nagrade Josip Lončar, te je stipendist grada Zagreba.
Na kampu je održao predavanje
o Teoriji igara - vrlo zanimljivom
području koje spaja matematiku, ekonomiju, društvene znanosti i mnoga područja života.
Prvi dio predavanja temeljio se
na primjerima kakvi se redovito
pojavljuju na matematičkim
natjecanjima, dok se drugo
dio predavanja temeljio na
općenitijoj teoriji igara, s
kakvom u dodir dolazimo kada
sudjelujemo u aukcijama, pregovaramo pri kupovini.
Alen Rakipović
Ivo Božić
Ivo Sluganović
Čanči
Bakik
Adži
Igor Čanadi
Petar Bakić
Nikola Adžaga
Igor je rođen 7.8.1988. u
Čakovcu. Pohađao je Treću OŠ
Čakovec, XV. gimnaziju u Zagrebu, te se nakon preddiplomskog studija računarstva na FERu uputio na praksu u Facebook
u SAD gdje se nalazi i sada. Osvajao je nagrade na državnim
natjecanjima iz matematike,
te srebro na IOI-u 2007., srebro na CEOI-u 2005. i 2006., te
broncu na CEOI-u 2007. Tokom
studija bio je demonstrator iz
Digitalne logike, MAT3R, VIS-a
te predavač na Natjecateljskom
programiranju. U slobodno vrijeme bavi se sportom, svira gitaru, a posebno ga, osim matematike, zanimaju i bioinformatika,
psihologija i ekonomija. Jedan
je od osnivača udruge MNM
Marin Getaldić.
Na kampu je održao dva predavanja: Kombinatorika za 2.,
te Analitička stereometrija za 2.
i 3. razrede. Na kombinatorici
je zajedno s polaznicima kampa
rješavao olimpijske zadatke iz
područja kombinatorike, a na
Analitičkoj stereometriji upoznao ih je s matematičkim alatima pomoću kojih je moguće
opisati i manipulirati točkama,
pravcima i ravninama.
Petar je rođen u Zagrebu
3.10.1990. Pohađao je Osnovnu
škola Jure Kaštelana, XV. gimnaziju, a trenutno studira matematiku na PMF-u. Sudjelovao je
na srednjoškolskim državnim
natjecanjima iz matematike,
kemije i fizike gdje je osvojio
treću nagradu, a ove godine je
sudjelovao na međunarodnim
matematičkim natjecanjima Vojtech Jarnik i IMC. U slobodno
vrijeme bavi se matematikom,
sviranjem gitare, ekipnim sportovima, fizikom, kemijom i programiranjem. Ove godine bit će
demonstrator iz Programiranja i
Matematičke analize.
Na kampu je održao dva predavanja. Predavanje iz teorije brojeva bilo je namijenjeno prvim
razredima gdje im je pokazao
razne metode u teoriji brojeva
s naglaskom na djeljivosti i kongruencije. Također je polaznike
upoznao s upotrebom kompleksnih brojeva u geometriji.
Prvi dio predavanja sastojao se
od uvoda i raznih komentara o
najčešćim situacijama na koje
nailazimo pri upotrebi ove metode, a zatim su zajedničkim
snagama prešli na zadatke.
Nikola je rođen 4.5.1988. u Zagrebu. Pohađao je Osnovnu
školu Ante Kovačića, V. gimnaziju, a sada studira matematiku na PMF-u i psihologiju na
Filozofskom fakultetu. Sudjelovao je na mnogim natjecanjima iz matematike i informatike kao i na Međunarodnoj
matematičkoj olimpijadi u Vijetnamu i Sloveniji gdje je osvojio
broncu, treće mjesto ekipno na
ACSL-u u SAD-u, te treću nagradu na IMC-u. Na studiju je
bio demonstrator iz Linearne
algebre 1 i 2, te Vjerojatnosti.
Velika ljubav su mu glazba i
koncerti, a i sam voli isticati da
je ove godine vidio troznamenkasti broj bendova.
Na kampu je održao predavanje
o diofantskim jednadžbama za
3. razrede u kojem je polaznike
kampa upoznao s naprednijim
metodama rješavanja zadataka.
Također je održao predavanje o
nejednakostima za 2. razrede u
kojem je polaznike upoznao s
najčešćim tipovima koji se koriste na natjecanjima, kao što su
Cauchyjeva i Schurova.
Frende
Sirko
Ivana
Ivan je rođen u Slavonskom
Brodu 4.10.1989. Pohađao je
osnovnu školu u Poreču i Novigradu, Prvu gimnaziju Varaždin,
a sada studira matematiku
na PMF-u. Sudjelovao je
srednjoškolskim natjecanjima iz
matematike (4. razred 1. nagrada), logike i informatike, te na
međunarodnim natjecanjima
kao što su ACSL, Vojtech Jarnik,
IMC (3. nagrada) . Tokom studija
bio je demonstrator iz Programiranja 1 i 2, Linearne algebre 1 i 2, Diskretne matematike,
Diferencijalnog računa funkcija
više varijabli i vjerojatnosti, te je
autor skripte iz kolegija Diskretna matematika i dva članka u
časopisu PlayMath. U Udruzi je
od njenih početaka. Slobodno
vrijeme posvećuje matematici i
MNM-u, programiranju te sportu i svim hrvatskim reprezentacijama.
Na kampu je održao predavanja
iz kombinatorike na kojem je
polaznike upoznao s problemima koji se efikasno rješavaju
bojanjem.
Petar Sirković
Petar je rođen u Velikoj Gorici
14.9.1988. Pohađao je Osnovnu
školu Eugena Kumičić u Velikoj
Gorici, V. gimnaziju u Zagrebu,
a trenutno je student na dva
diplomska studija PMF-a. Na
državnim natjecanjima osvajao je nagrade iz matematike,
fizike, informatike i logike, na
Matematičkoj olimpijadi u Vijetnamu osvojio je broncu, na
IMC-u drugu i treću nagradu, a
na ACSL-u i TopCoderu 1. mjesto ekipno. Tokom studija bio je
demonstrator iz Programiranja
1 i 2. U slobodno vrijeme bavi
se sportom, kompjuterima i kartanjem.
Na kampu je održao predavanje
o funkcijskim jednadžbama za
2. razred na kojem je polaznike
kampa upoznao s funkcijskim
jednadžbama na klasičnim
primjerima, dok je s 3. razredima
radio razne zadatke na području
nejednakosti.
Ivana Antoliš
Ivan Krijan
Ivana je rođena 17.6.1991. u
Zagrebu. Pohađala je Osnovnu
školu Vladimira Nazora, XV. gimnaziju, a ove godine je upisala
preddiplomski studij matematike na PMF-u. Na državnim
natjecanjima iz matematike osvojila je drugu nagradu (2. razred) te treću nagradu (4. razred),
a sudjelovala je i na MEMO-u u
drugom i četvrtom razredu gdje
je osvojila broncu. Hobiji su joj
čitanje, druženje s prijateljima i
glazba.
Na kampu je održala predavanje
o
transformacijama
ravnine za 1. i 3. razrede na
kojem je polaznicima objasnila kako se teški geometrijski zadaci mogu elegantno
riješiti nadograđivanjem skice
određenim transformacijama
(rotacije i homotetije). Na predavanju o nejednakostima
polaznike upoznala je s metodama rješavanja kao što su
svođenje na kvadrat i homogenizacija, a na predavanju o planimetriji za 8. razred upoznala ih
je s dokazima određenih teorema i primjenom karakterističnih
metoda na jednostavnije zadatke.
Seba
Gavran
Ivan je rođen u Šibeniku
17.9.1986. Pohađao je OŠ Tina
Ujevića, Gimnaziju Antuna
Vrančića u Šibeniku, te je završio
studij računarstva na FER-u. Danas je zaposlenik kompanije
Ericsson Nikola Tesla. Trostruki
je dobitnik nagrade „Antun“ –
dvaput za najboljeg učenika
iz prirodnih znanosti, te za najboljeg učenika drugih razreda.
Bio je mentor učenicima XV.
gimnazije 2007./2008. Jedan je
od osnivača Udruge, te predstavnik Udruge u Državnim povjerenstvu za provedbu natjecanja iz matematike. Osvojio je
drugu nagradu na državnom
natjecanju iz matematike 2003.,
brončano odličje s memorijala Peteru O’Halloranu, te prvo
mjesto na DMIH-u 2002. i prva
nagrada na Hrvatskoj programerskoj ligi 2003.
Na kampu je održao radionicu
LaTeX. Cilj radionice bio je pokazati nastavnicima na postojanje alata koji im uvelike mogu
olakšati školsku svakodnevicu, a
dugogodišnje iskustvo u radu s
LaTeXom garantira kvalitetu radionice.
Sebastijan je rođen 1.1.1991. u
Požegi. Pohađao je Osnovnu
školu Dobriše Cesarića i Osnovnu glazbenu školu u Požegi,
Prirodoslovno-matematičku
gimnaziju Požega i Srednju glazbenu školu Požega, a
sada je student druge godine
računarstva na FER-u. Tijekom
srednjoškolskog obrazovanja
sudjelovao je na mnogobrojnim
stručnim i glazbenim natjecanjima, a na studiju je bio demonstrator iz Digitalne logike.
Slobodno vrijeme posvećuje
glazbi, MNM-u i matematici te
istraživanju raznih zanimljivih
područja znanosti.
Na kampu je održao predavanje
o teoriji brojeva za 8. razrede,
gdje ih je upoznao s djeljivošću
i kongruencijama na tipovima zadataka koji se najčešće
pojavljuju na natjecanjima.
Također je održao predavanja o
matematičkoj indukciji za 8. i 1.
razrede gdje su polaznici kampa
savladali vrlo korisnu metodu
rješavanja zadataka.
Ivan je rođen 23.5.1989. u Zagrebu. Pohađao je OŠ Alojzija
Stepinca, V. gimnaziju, a trenutno je student na PMF-u. Redovito je sudjelovao na državnim
natjecanjima iz matematike,
gdje je osvojio dvije druge
nagrade, te hrvatskog jezika.
U slobodno vrijeme bavi se
svim sportovima, pogotovo rukometom (igra za ekipu faksa),
jedrenjem na dasci, svira gitaru,
a također svira i u tamburaškom
orkestru. Objavio je nekoliko
članaka u PlayMath-u o popularnim igrama i strategijama
pobjede. Tokom studija bio je
demonstrator iz Linearne algebre 1 i 2, te Diskretne matematike.
Na kampu je održao predavanje
iz vjerojatnosti. Motivacija za
predavanje bilo je nekoliko zanimljivih zadataka u kojima se
traži način za spašavanje što
više nepravedno osuđenih zatvorenika. Nakon što su naučili
osnove vjerojatnosti, pokazali
su da je nekad bolje imati vrlo
vjerojatno rješenje, nego potpuno točno da bi zatvorenici
prije izašli iz zatvora.
Ivan Kokan
Sebastijan Dumančić
Ivan Gavran
Ana
Kiko
Ana je rođena u Puli 23.9.1990.
Pohađala je Osnovnu školu
Veruda u Puli, Osnovnu školu
Augusta Šenoe u Zagrebu,
V.gimnaziju , a sada je studentica na PMF-u. Na državnim
natjecanjima osvojila je 1. i 2.
mjesto, te treću nagradu, na
Mediteranskom matematičkom
natjecanju – memorijalu Peteru O’Halloranu osvojila je srebro i broncu te treću nagradu
na IMC-u, a sudjelovala je i na
državnim natjecanjima iz fizike
i logike. Tokom studija bila je
demonstrator iz Matematičke
analize. Osim matematikom, u
slobodno vrijeme se bavi planinarenjem i penjanjem po stijenama, čitanjem, a voli i putovati - što dalje i što više.
Na kampu je održala predavanja o nejednakostima i planimetriji za 1. razrede, na kojima
su rješavali zadatke i upoznali se
s teoretskim konceptima koji se
ne obrađuju u školama.
Kristijan je jedan je od wireless
pionira, osnivač i lider udruga
Dugave Wireless, OLPC Hrvatska i Savez wireless udruga
Hrvatske - HRFreeNet, Internet
Institute Evangelist, član Project Management Instituta i izrazito aktivan u međunarodnoj
wireless zajednici gdje doprinosi
predavanjima
na
međunarodnim
skupovima
wireless zajednica i hobista.
Aktivno sudjeluje na projektnoj suradnji sa CARNetom, te u
projektima međunarodne organizacije Open Spectrum Alliance gdje radi na otključavanju
potencijalne koristi bandwidtha
i frekvencijskog spektra kao
prirodnog resursa za wireless
zajednice, ekonomiju i društvo.
Zaposlen je kao Voditelj projekata i Odjela radiokomunikacije u Datentechnik GmbH &
Co KG, s interesima planiranja
i upravljanja projektima te
istraživanja, razvoja i implementacije bežičnih mrežnih tehnologija. Između ostalog bavi se
akvaristikom, sportskim penjanjem, alpinizmom, biciklizmom,
planiranjem, upravljanjem
i
sudjelovanjem
u društveno
odgovornim projektima.
Ana Kontrec
Kristijan Fabina
www.getaldic.org
Koksi
Kako dalje?
Sponzori
Na kraju, možemo s punim pravom zaključiti da su polaznici kampa sa sobom ponijeli nezabo-
Nakon svega, željeli bismo se zahvaliti onima koji su omogućili održavanje Ljetnog kampa mla-
ravna iskustva i nova prijateljstva, ali i nova matematička znanja koja su im prenijeli mentori
dih matematičara, a to su naši dragi sponzori. Bez njih ovaj bi projekt bio teško izvediv, a možda
Udruge mladih matematičara Marin Getaldić. Zbog toga, a i zbog činjenice da je Ljetni kamp
i neizvediv. Zahvaljujemo im što su prepoznali našu volju i entuzijazam, odličnu ideju, ambiciju
mladih matematičara jedan od rijetkih programa rada s nadarenim učenicima u Hrvatskoj,
te želju za radom i dokazivanjem. Još jednom im upućujemo veliko hvala i nadamo se suradnji
osjećamo se dužnima učiniti Ljetni kamp mladih matematičara i Grad Pazin tradicionalnih
u budućnosti.
okupljalištem nadarenih učenika, budućih znanstvenika. Odmah po završetku kampa počele
su pripreme Ljetnog kampa mladih matematičara 2011, još boljeg i zanimljivijeg. Samo se konstantnim radom može nadarenim učenicima omogućiti napredak i otkriti nove nadarene pojedince koji sramežljivo proviruju, te ih uključiti u program. Nadamo se da ćemo rad Udruge
uskoro proširiti na šire područje Hrvatske te, po uzoru na Ljetni kamp, organizirati i Zimsku
školu matematike. Nakon uspješno organiziranog ovogodišnjeg Ljetnog kampa, što reći osim
– vidimo se dogodine!
Mladi nadareni matematičari Marin Getaldić
Ivana pl. Zajca 11, 40 000 Čakovec, Hrvatska
telefoni: 091/9314668 i 091/8805320
web: www.getaldic.org
kamp.getaldic.org
e-mail: info@getaldic.org
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
929 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content