close

Enter

Log in using OpenID

BILTEN Br-1 - Službena stranica Sportsko ribolovnog saveza

embedDownload
www.wfc-bh2013.com
BILTEN Br-1
15 SVJETSKO RIBOLOVNO PRVENSTVO INVALIDA
6 SVJETSKO RIBOLOVNO PRVENSTVO VETERANA
5 – 11. kolovoz-avgust 2013 - Čapljina-rijeka Krupa – Bosna i Hercegovina
PRESIDENT SPORTS FISHING ASSOCIATION OF BOSNA HERZEGOVINA
PRÉSIDENT DE PÊCHE SPORTS ASSOCIATION DE BOSNIE-HERZÉGOVINE
DOBRO DOŠLI, dragi ribarski prijatelji !
Imamo izuzetnu čast da vas ugostimo u Bosni i Hercegovini, domaćinu ovogodišnja 2. svjetska
prvenstva u ribolovu i to: 15-to Svjetsko ribolovno prvenstvo hendikepiranih osoba i 6-to Svjetsko
ribolovno prvenstvo Veterana. Dolazite u zemlju koja ima 3,5 miliona stanovnika različitih vjerskih i
nacionalnih opredjeljenja, bolje rečeno u jednu multinacionalnu zajednicu. Bosna i Hercegovina je
Parlamentarna zemlja, koju čine dva Entiteta : Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, te
Distrikt Brčko. Naš ribolovni savez obiljeţava 107 godina postojanja. Imamo oko 30.000 članova
okupljenih u oko 150 društava.
Dragi prijatelji,
Ţelimo vam prijatan boravak u našoj zemlji gradu domaćinu prvenstava svijeta ,Čapljini i Parku
prirode Hutovo Blato,gdje se nalazi takmičarska staza. Ţelimo da kroz ovo, a i buduća druţenja
upoznate našu zemlju, njene ljude i običaje, te kada se vratite kući,ponesete u svom srcu i jedan dio
nas.
I mi smo bili kod vas i ostala su neizbrisiva sječanja na sve što smo lijepo doţivjeli, druţeći se niz
godina sa vama upoznavajući svijet, nove kulture i običaje.Neka vam je uspješan dolazak u našu
zemlju i boravak u njoj. U to ime pozdravljamo vas sa našim tradicionalnim ribarskim pozdravom :
BISTRO!
PREDSJEDNIK SPORTSKO RIBOLOVNOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
Tihomir Popović, dipl.ing.teh.
Dragi prijatelji, natjecatelji i ljubitelji ribolova,
U ime općine Čapljina, Športsko ribolovnog društva „Bjelave“, domaćina i suorganizatora Svjetskih
prvenstava 2013, ţelim Vas sve pozdraviti i izraziti zadovoljstvo što ćemo zajedno sudjelovati u ovom
izvanrednom dogaĎaju.
Ţelim svim natjecateljima vrhunske rezultate na natjecanju, da aktivno sudjeluju u svim popratnim
dogaĎanjima, da se ugodno osjećaju i ponesu prekrasna sjećanja na naš grad Čapljinu i Bosnu i
Hercegovinu.
S poštovanjem,
Naĉelnik Općine Ĉapljina
Dr. Smiljan Vidić
GRAD DOMAĆIN- ČAPLJINA
Čapljina je pitom gradić na obalama rijeke Neretve, gradić sunca i zelenila sa rijetkom ugodnom
mediteranskom klimom i jedinstvenim kulturno-povijesnim blagom, a nalazi se tridesetak kilometara
od Jadranskog mora.
Okruţuju ga kasnoantička vila rustika Mogorjelo, egzotični krajolik Struga, drevni kameni grad
Počitelj- nadaleko čuveni urbani kompleks srednjovjekovne arhitekture, te Hutovo blato-jedan od
najbogatijih rezervata ptica močvarica u Europi.
Ovim krajem teku još tri rijeke, Trebiţat, Bregava i Krupa, čudesnih slapova, vodenica i plaţa, čije su
vode bogate autohtonim i drugim vrstama riba od kojih se prireĎuju gastronomski specijaliteti, te se
prireĎuju voţnje u obliku kanu i foto safarija.
Kroz Čapljinu prolazi magistralni put i ţeljeznica, a relativno su blizu mostarska, dubrovačka i
splitska zračna luka. U neposrednoj blizini je MeĎugorje, Ljubuški, sa čuvenim vodopadom Kravice,
te niz lokaliteta za kraće izlete.
DOMAĆIN
Športsko ribolovno društvo „B j e l a v e „ Čapljina, sa svojim radom počinje daleke 1949 godine i od
tada u kontinuitetu se zalaţe za očuvanje ribljeg fonda, čiste vode i okoliš.
U svojim aktivnosti je uvijek imalo ekipe u nekoliko disciplina kao kasting, lov ribe na plovak i lov
ribe umjetnim mamcima-spin, te postizalo solidne rezultate na svim natjecanjima, a imamo i članove
spin reprezentacije Bosne i Hercegovine. Učestvovali smo na nekoliko svjetskih prvenstava u
disciplini spin, Knin 2010, Italija 2011 i Poljska 2012, sa zavidnim rezultatima.
Naše ribolovno područje se proteţe na četiri rijeke, Neretva, Trebiţat, Bregava i Krupa, koje su
bogate salmonidnim i ciprinidnim vrstama riba, od kojih su najpoznatije, neretvanska mekousna
pastrva i glavatica, kao endemske-autohtone vrste, a pošto rijeka Neretva izlazi na Jadransko more u
njoj se love i pojedine morske vrste riba.
Suorganizatori smo 27.Svjetskog klupskog prvenstva 2007 , koje je odrţana na rijeci Krupi, i svih
domaćih natjecanja u organizaciji sportsko ribolovnih saveza Bosne i Hercegovine.
VRIJEME ODRŽAVANJE PRVENSTAVA
Od ponedjeljak, 05.kolovoza /avgusta/ 2013 (dolazak zemalja sudionica)
Nedjelja, 11. kolovoza /avgusta/ 2013 (odlazak zemalja sudionica)
MJESTO NATJECANJA
Mjesto odrţavanja,staza, je organizirana na rijeci "Krupa", koja teče cijelom duţinom kroz prekrasni
Park prirode (www.hutovo-blato.ba). Ovo je jedna od pritoka rijeke Neretve, na krajnjem jugu Bosne i
Hercegovine,i ulijeva se u Jadransko more. Sama rijeka kao i njena okolina, je na mjestu netaknute
prirode, konstantne dubine 4-5 metara i obala koje su izmeĎu sebe udaljene i više od 30 metara.
Protok je 0,5 m / sec. a cijelom duţinom na obalama rijeke, nema naselja, tako da je voda potpuno
čista i korisna za piće. Uz rijeku , natjecateljsku stazu, postoji staza da natjecatelji mogu doći na
stazu (boks) sa svojim automobilom. Pristup iz motela "Park" je cestom,desnom obalom, preko
pontonskog mosta, koji je od motela udaljen 500 metara. Uz most će biti postavljen prodajni štand
za preuzimanje i kupovinu mamaca i hrane. Na stazi će biti postavljeni mobilni sanitarni čvorovi.
UtvrĎeno je da su rijeci Krupi obitava 25 vrsta riba,a u vrijeme natjecanja je spora brzina struje,
tako da se koriste plovci od 3 do 6 grama. Najčešće ribe koje se love su, peškelj-hibrid, (obično lovni
primjerci, 100-800 g), bijeli klen (primjerci od 400 g), babuška,plotica i druga bijela riba (klen,
šaran, bjelica), a manje količine linjaka i somića-cvergla. Krupa rijeka je poznata po svojim divljim
šaranima, amuru i linjaku, a budući da ima veze s Jadranskim morem, lov se u manjim količinama
cipol i zlatva.
SHEMA STAZE---LEGEND--- LA LEGENDE SUR LE SCHEMA
PARK PRIRODE HUTOVO BLATO
Park Prirode „Hutovo blato „ se nalazi samo 8 km udaljen od grada Čapljine. To je jedan od
najbogatijih rezervata ptica močvarica u Europi. Svake godine ovdje pronalazi utočište, oko 200 vrsta
ptica, unutar ovog bisera netaknute prirode.
Park prirode ima 6 (šest) lijepih jezera i rijeku Krupu, na kojoj će se odrţati 15. Svjetsko prvenstvo
za osobe s invaliditetom i 6. Svjetsko prvenstvo veterana u sportskom ribolovu.
U rijeci Krupi koja protječe kroz park Hutovo blato, obitava 25 različitih vrsta riba.
Površina : .................................................. 7441 ha
Number of springs: ......................................... 61
Broj jezera.............................................. ........ 6
Nadmorska visina ...................................... 1-432 m
Srednja zimska temperatura ................... ... 5.6 0 C
Srednja ljetnja temperatura ................. ...... 24 0 C
PROGRAM I SASTANAK KAPETANA
Vrijeme sastanaka kapetana je naznačeno u generalnom programu, a odrţavat će se u posebnoj
sali opremljenoj za tu svrhu, u motelu "Park"-Karaotok, koji se nalazi uz samu takmičarsku stazu.
PROGRAM
Dan
05.August
ponedjeljak
06.August
utorak
07.August
srijeda
08.August
četvrtak
09. August
petak
10.August
subota
11.August
nedjelja
Sadržaj
Mjesto
Dolazak i upudivanje na mjesta smještaja
Hotel Mogorjelo
12,00
17,00
07,30
10,30-13,30
17,00
15,00-18,00
18,00
07,30
Prijave i participacija
Obilazak natjecateljske staze
Sastanak kapetani ekipa
Trening
Otvaranje izložbe slika
Neobavezni trening bez hranjenja
Izlet na vodopad Kravice
Kapetani ekipa, izvlačenje pozicija za trening
Motel „PARK“
Rijeka Krupa
Motel „PARK“
staza
Motel „PARK“
staza
Hotel Mogorjelo
Motel „PARK“
10,30-13,30
15,00-18,00
07,30
10,00
10,30-13,30
Trening
Neobavezni trening bez hranjenja
Kapetani ekipa, izvlačenje pozicija za trening
Sastanak kapetani ekipa
Trening
staza
staza
Motel „PARK“
Motel „PARK“
staza
18,30
Ceremonija svečanog otvaranja
Svjetskih prvenstava Čapljina 2013
Kapetani ekipa, izvlačenje pozicija za trening
Obavezni službeni trening
Sastanak kapetana
Sastanak kapetana
Natjecanje
Objava rezultata prvog dana
Sastanak kapetana
Sastanak kapetana
Natjecanje
Objava konačnih rezultata
Trg.Kralja Tomislava
Čapljina
Motel „PARK“
staza
Motel „PARK“
Motel „PARK“
Staza rijeka Krupa
Svečano zatvaranje Svjetskih prvenstava i
dodjela priznanja
Svečana gala večera-banket
Trg.Kralja Tomislava
Čapljina
Hotel Mogorjelo
Sat
07,30
10,30-13,30
16,00
07,30
08,30-13,30
15,00
18,00
07,30
08,30-13,30
15,30
18,00
20,00
Subota, 10.kolovoz 2013
07:30 – izvlačenje pozicija i distribuciju brojeva za takmičare i ostale,
08:30 - 1. signal - ulazak natjecatelja u boksove-startna mjesta,
09:10 - drugi signal - 5 min prije kontrole prehrane i mamaca,
09:15 - 3. signala – kontrola prehrane i mamaca,
10:20 - četvrti signal - početak obilnog hranjenja,
10:30 - 5. signal - početak natjecanja,
13:25 - 6. signala - 5 min. prije kraja natjecanja,
13:30 - 7. signal - kraj natjecanja i početak vaganja,
15:00 - objava rezultata-rang liste.
Motel „PARK“
Motel „PARK“
Staza rijeka Krupa
Nedjelja, 11. kolovoz 2013
07:30 - izvlačenje pozicija i distribuciju brojeva za takmičare i ostale,
08:30 - 1. signal - ulazak natjecatelja u boksove-startna mjesta,
09:10 - drugi signal - 5 min prije kontrole prehrane i mamaca,
09:15 - 3. signala – kontrola prehrane i mamaca,
10:20 - četvrti signal - početak obilnog hranjenja,
10:30 - 5. signal - početak natjecanja
13:25 - 6. signala - 5 min. prije kraja natjecanja,
13:30 - 7. signal - kraj natjecanja i početak vaganja
15:30 - objava konačnih rezultata.
18:00 – Svečanost zatvaranja manifestacije i dodjela priznanja.
20:00 - Svečana gala večera.
PROGRAM TRENINGA
Trening će se odrţati od utorka, 06.08. do četvrtka, 08.08. od 10,30 - 13,30 sati , po rasporedu
izvučenom na sastanku kapetana, neobavezni poslijepodnevni trening 06-07.08. po prijavi, a
za vrijeme treninga domaćin zadrţava pravo ograničenja količine prihrane i mamaca.
Za sve sudionike, sluţbeni trening je obavezan u petak, 09,08. od 10,30 - 13,30 sati, bez
ograničenja prihrane i mamaca.
KONTAKTI
Za sve opće informacije o registraciji, i ostalom, obratite se SRS BIH, Sarajevo,
E-mail: [email protected] , tel: +38733485719 i E-mail : [email protected]
Contakt osobe: Hadžihasanović Rifet, sekrtetar SFA : 00 387 61 217 870
Tihomir Popović,president SFA , E-mail: [email protected]
Marcel Kuĉinski, president SFA Fed. of B &H E-mail: [email protected]
Za posebne informacije o ribolovu, natjecateljskoj stazi i svemu ostalom, obratite se gosp. Josip
Pjevac, meĎunarodni organizator WFC i glavni sudac, E-mail : [email protected]
Tel: +38763420655 Fax: 0038736807443
GDJE SE NALAZIMO I KAKO DOĆI
Sa automobilom se u Čapljinu dolazi:
a).Iz smjera Mostar -zračne luke, u smjeru prema Čapljini, autocesta M-17, udaljenost je 30
kilometara.
b). Iz smjera Dubrovnik- zračne luke, 110 km udaljenosti, kroz Neum, u Opuzenu priključenje na
autocestu M-17.
c) Iz smjera Splita, autocestom D-1 do Vrgorca (HR), kroz Vitina -. Ljubuški do Čapljine./VrgoracČapljina 40 km/
Sve reprezentacije, koje upute zahtjev , osigurati će se prijevoz od zračne luke do mjesta smještaja,
po cijeni od 1,50 eura po kilometru, s valjanim računom usluga.
Svi nacionalni timovi trebaju doći u Hotelu "Mogorjelo" u Čapljini, gdje su domaćini osigurali
vodiče, koji će ih odvesti do mjesta smještaja, te dobiti sve potrebne informacije.
Tijekom odrţavanja svjetskih prvenstava, u blizini staze, svi putni pravci će biti označeni da se moţe
bez komplikacija doći do motela „Park“ i same takmičarske staze.
Nakon što su stigle, sve delegacije će ići u tajništvo domaćina, organizatora, koji se nalazi u:
Motel "PARK" - Karaotok . Kontakt osoba je gosp. Marcel Kučinski, a u tajništvu će se obaviti
moguće uplate za logistiku i kotizaciju. TakoĎer, će se odmah preuzeti sve akreditacije i pokloni za
sve učesnike.
PRIJAVE ZA NATJECANJE
Organizacijskom odboru WFC 2013, treba poslati potpuno popunjeni obrazac ,zajedno s plaćanjem
kotizacije, putem bankovnog transfera do krajnjeg roka 31. svibnja 2013, na račun na ime "SRS BiHSvjetska ribolovna prvenstva 2013.
BANK:
SWIFT CODE:
ADDRESS BANK:
RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
RZBABA2S
Zmaja od Bosne bb
BA - 71 000 SARAJEVO - BiH
IBAN CODE:
BA391611000001273183
SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ BIH
Ul.Ive Andriča br. 4 BA - 71123 IST. SARAJEVO
User resources:
Customer address:
Definitivne i sve ostale informacije o dogaĎaju objaviti će se kasnije.
Svaka delegacija, selekcija moraju donijeti vlastitu zastavu i nacionalnu himnu.
REZERVACIJA SMJEŠTAJA
Rezervacije moţete izvršiti izravno, a preporuka organizatora je da se rezervacije smještaja ,za
ostale, neizravne učesnike, radi ekspeditivnosti, vrše putem Turistiĉke agencije „Ĉapljinka“Ĉapljina: na E-mail: [email protected] a plaćanja ili akontacije na račun:
TRAVEL AGENCY MUNICIPALITY CAPLJINA
Address: Ante Starčevića bb (PP 42) Čapljina Bosna i Hercegovina
Tel.: ++ 387 36/806-147 ; fax: ++ 387 36/806-123
e-mail: [email protected]
www.capljinka.ba
Bank account: UniCredit Bank 338 11 022 00 576 549
Swift code: UNCRBA22
IBAN code: BA 393380604809548617
CIJENE SLUŽBENOG SMJEŠTAJA
a)- Polupansion u dvokrevetnoj ili trokrevetnoj sobi: 58,00 € po osobi, uključujući i pića, vode i vina
(pivo, cola i ţestoka pića nisu uključena u cijenu);
SLUŽBENI SMJEŠTAJ
Hotel "Mogorjelo" u Čapljini ima kapacitet od 130 kreveta, od parkinga do ulaza u sobe , ima sve
pogodnosti za smještaj osoba s invaliditetom, jasno, s liftom, i nema prepreke za korištenje svih
sadrţaja, od bara, restorana , toaleta i otvorene bašte.
Nalazi se na obali rijeke Neretve, ima osiguran parking , korištenje interneta, TV i ostalih usluga, a
od natjecateljske staze je udaljen šest kilometara. PredviĎen za smještaj svih učesnika, a prioritetno
osoba s invaliditetom i duţnosnike FIPS ed.
E-mail:[email protected] Tel:Fax: +387 36 809 082
Motel "PARK" se nalazi u parku prirode "Hutovo blato", sedamsto metara od mjesto natjecanja, koji
će biti smješten u press centru, konferencijske sastanke, kapetan momčadi, sluţbeni centar za obradu
rezultata, sširok izbor doma, ostati, sa svim uslugama, besplatan parking, TV, internet i restorana
nudi bogatu vina i ribljih jela.
OSTALI SMJEŠTAJ
Svi ostali moteli nemaju uvjete za smještaj osoba u invalidskim kolicima , ali imaju sve uvjete za
prijem svih ostalih sudionika u prvenstvu, sa svim uslugama restorana, parking, TV i internet.
Motel “ L A V “ je smjšten u Gabeli a udaljen je 12 kilometara od natjecateljske staze..
Motel LAV
a.) Polupansion od 35 €,dvokrevetne i trokrevetne sobe po osobi, uključuje noćenje s doručkom i
večera sa pićem, voda i vino,
b.) Sve dodatne usluge, pića i restoranskih usluga po dogovoru
Motel “HRASNO”, se nalazi u starom dijelu grada, u centru Capljine, a to je 7 kilometara od
natjecateljske staze.
a.)Polupansion od 30 €, dvokrevetne i trokrevetne sobe po osobi, uključuje noćenje s doručkom i
večera sa pićem, voda i vino,
b.)Noćenje s doručkom (švedski stol,) 20 €
c.)Sve dodatne usluge, pića i restoranskih usluga po dogovoru.
Motel HRASNO
Motel “ JELĈIĆ” Ĉapljina , se nalazi u Počitelju, uz glavnu prometnicu a udaljen je sedam
kilometara od natjecateljske staze.
a.) Polupansion od 35 €,dvokrevetne i trokrevetne sobe po osobi, uključuje noćenje s doručkom i
večera sa pićem, voda i vino,
b.) Sve dodatne usluge, pića i restoranskih usluga po dogovoru
SLUŽBENO SVEČANO OTVARANJE
Svečano otvarenje 15. Svjetskog ribolovnog prvenstva invalida i 6. Svjetskog ribolovnog
prvenstva veterana, odrţat će se u Čapljini, četvrtak, 08. Kolovoz/avgusta 2013, u 18:30
sati,na Trgu kralja Tomislava.
Samo za nacionalne selekcije koje se prijave, organizator će za odlazak na svečano
otvaranje, osigurati uslugu prijevoza od smještaja do mjesta ceremonije.
SVEČANOST ZATVARANJA I DODJELA PRIZNANJA
Svečano zatvaranje WFC, dodjela pehara i medalja, odrţat će se u nedjelju, 11.08. u 18,00
sati na Trg. Kralja Tomislava , u Čapljini.
GALA VEČERA-SVEČANA VEČERA
Svečana gala večera će s odrţati u 20:00, 11. Kolovoz/AVGUSTA, 2013, u hotelu
"Mogorjelo" u Čapljini.
PRIHRANA I MAMCI ZA TAKMIČENJE
Dozvoljena količina hrane je 15 litara, mamaca 2,5 litara od čega joker ¾ litra po
takmičaru.Svaki natjecatelj daje sudcu hranu na pregled u baţdarenoj posudi, a mamci su
sluţbenih dimenzija koje osigurava natjecatelj od dobavljača hrane i mamaca. Nabavku hrane
i mamaca ekipa nabavlja bez sudjelovanja domačina, u direktnom dogovoru sa dobavljačem
hrane. Roj tza prijavu za dovavljanje hrane je 01.07.2012 godine.prema satnici takmičenja
objavljenoj u ovom biltenu.
PRICE
FOOD PRICES AND WORMS
white maggots
coloured maggots (yellow or orange)
big pinkie
little maggot (white, yellow or orange)
little pinkie
big maggot - 25 g/pack
jokers - 500 g/pack
€ 7,00 per kg bjeli crvi
€ 9,00 per kg crvi u boji/žuti ili narandžasti/
€ 9,00 per kg
€ 18,00 per kg mali crvi/bjeli,žuti ili naran…/
€ 18,00 per kg mali pinki
€ 2,50 per g
€ 10,50 per pack
Uskoro demo dostaviti ukupnu ponudu mamaca i hrane za primamu, s cijenama, naziv s
podatcima zvaničnog dobavljača, koji de biti svima dostavljen, s dokumentima naručivanja i
preuzimanja na web stranici.
TRAVEL INFORMATION
SARAJEVO MEĐUNARODNI AERODROM
SARAJEVO-L'AEROPORT INTERNATIONAL
SARAJEVO INTERNATIONAL AIRPORT BiH
www.sarajevo-airport.ba
Tel/Fax: ++ 387 33 289 100
E-mail: [email protected]
MOSTAR MEĐUNARODNI AERODROM
MOSTAR -L'AEROPORT INTERNATIONAL
MOSTAR INTERNATIONAL AIRPORT BiH
www.mostar-airport.ba
Tel/Fax: ++ 387 36 350-212
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK (HR) MEĐUNARODNI AERODROM
DUBROVNIK(HR)-L'AEROPORT INTERNATIONAL
DUBROVNIK INTERNATIONAL AIRPORT BiH
www.airport-dubrovnik.hr
Tel/Fax: ++ 385 22 659-876
E-mail: [email protected]
ŽELJEZNIČKA STANICA-ČAPLJINA
LA GARE DE CAPLJINA
TRAIN STATION CAPLJINA
POLICIJA - ČAPLJINA
LA POLICE DE CAPLINA
POLICE STATION CAPLJINA
Tel/Fax: ++387 36 806-230
ČAPLJINA-BiH
Neum 35 km from Čapljina
Waterfall „Krvice” -Čapljina
SUSJEDNI GRADOVI I OPĆINE
NEIGHBORING TOWNS AND MUNICIPALITIES
VILLES ET MUNICIPALITES AVOISINANTES
MOSTAR
36 km...... from Čapljina
MEĐUGORJE – A place of prayer and reconciliation .... 22 km from Capljina
NEUM – city on the Adriatic Sea, 30 km .... of Capljina.
SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
SPORTS FISHING ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVIMA
L'ASSOCIATION DE LA PECHE SPORTIVE BOSNIE ET HERZEGOVINE
DOMAĆIN SVJETSKIH PRVENSTAVA
HOST WORLD CHAMPIONSHIPS
HOST CHAMPIONNATS DU MONDE
5 -11. August 2013 BiH
Dobro došli u Čapljinu ! Welcome to Capljina ! Bienvenue sur Capljina !
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content