close

Enter

Log in using OpenID

atletika - Savez školskih sportskih društava Primorsko

embedDownload
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Jadranski trg 4, 51 000 Rijeka
Rijeka,
14. 03. 2014. godine
ATLETIKA
POJEDINAČNO I MOMČADSKO PRVENSTVO
ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA OSNOVNIH ŠKOLA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA:
SRIJEDA, 26.03.2014.g. Stadion Kantrida s početkom u 16,00 sati
(skok u vis dječaci s početkom u 15:00 sati)
ORGANIZATOR :
Savez ŠSD PGŽ
TEHNIČKA PROVEDBA NATJECANJA :
Zbor atletskih sudaca Rijeka
DISCIPLINE :
DJEČACI : 100 m, 300 m, 1.000 m, DALJ, VIS, KUGLA ( 4 kg ), 4 x 100 m
DJEVOJČICE : 100 m, 300 m, 600 m, DALJ, VIS, KUGLA (3 kg ), 4 x 100 m
PROPISNIK :
Natjecanje se održava prema Propisniku Državnog prvenstva Školskih sportskih društava
osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske i Pravila i propozicija Hrvatskog atletskog saveza. Momčad
može u svakoj disciplini prijaviti po dva natjecatelja-ke, a za momčadski poredak se boduju oba
natjecatelja-ke. Svaki natjecatelj-ka može nastupiti u jednoj disciplini i u štafeti. Natjecatelji prijavljeni na
600 ili za 1.000 m mogu nastupiti samo u toj disciplini te nemaju pravo nastupa u štafeti. Momčad ŠSD-a
smije nastupiti ukoliko prijavi minimalno 6 (šest) natjecatelja, ali mora nastupati u svim disciplinama . U
bacanju kugle i u skoku u dalj svi natjecatelji-ke imaju pravo na četiri (4) pokušaja.
Natjecatelji po završetku discipline u kojoj nastupaju, obavezni su napustiti sportsko
borilište i otići na tribine.
Bodovanje se vrši prema Propisniku
NA ŽUPANIJSKOM PRVENSTVU ŠSD OŠ MOGU NASTUPITI SAMO NATJECATELJI-KE KOJE
PRIJAVI VODITELJ MOMČADI U PRIJAVNOM LISTU KOJI JE OVJEREN OD STRANE ŠKOLE I
LIJEČNIKA.
NAGRADE :
Savez ŠSD PGŽ nagrađuje tri prvoplasirane momčadi ŠSD u muškoj i ženskoj konkurenciji s
peharima i medaljama te tri prvoplasirana u svakoj disciplini pojedinačno u muškoj i ženskoj konkurenciji
s medaljama.
PRIJAVE :
Prijave se primaju do UTORKA, 25.03.2014.g. do 12:00 sati na adresu Saveza ŠSD PGŽ,
Jadranski trg 4, 51000 Rijeka i fax. 051/ 313-375 ili na e-mail: [email protected]
Prijava treba sadržavati sve tražene podatke i točno navedene discipline.
Ako prijava ne stigne do naznačenog datuma, naknadnih prijava NEMA.
NAPOMENA:
Od 15:00 sati do 15:45 sati voditelji momčadi ŠSD mogu izvršiti eventualne izmjene u
Prijemnom centru na Stadionu Kantrida, gdje će im se uručiti satnica natjecanja. Ujedno za
vrijeme natjecanja voditeljima momčadi ŠSD nije dopušten pristup atletskom borilištu.
Povjerenik
Branislav Poznanović (mob:091/729 40 09 )
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Jadranski trg 4, HR-51000 Rijeka # T: ++385 51 213-150, 332-411 # F: ++385 51 313-375 # E: [email protected]
www.savezssd-pgz.hr# OIB: 51433223098 # MB: 01369083 # ŽR: 2340009-1117016773
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
18 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content