close

Enter

Log in using OpenID

CURRICULUM VITAE - T-com

embedDownload
CURRICULUM VITAE
Dr. sc. Matija Varga, magistar informatike, univ. spec. oec. rođen je 28. studenog 1983. u
Čakovcu. Nastavnik je iz predmeta informatika u Gimnaziji Sesvete te strukovnih predmeta i
računarstva u Graditeljskoj školi Čakovec. U Graditeljskoj školi Čakovec održava nastavu iz
predmeta: računarstvo, programiranje za web, izrada web stranica, izrada web stranica za
male uređaje i baze podataka. Radio je u osnovnim i srednjim školama. Radio je od 2006.
godine do 2008. godine u tvrtki Međimurje-plin, a kasnije 2008. godine se zapošljava u
Osnovnoj školi Hodošan, nakon toga u Osnovnoj školi Mursko Središće, Tehničkoj školi
Čakovec, Osnovnoj školi „Petar Zrinski“ Šenkovec te u Srednjoj školi Sesvete (tehnička
škola, opća gimnazija i prirodoslovno matematička gimnazija). Od 2011. godine vanjski je
suradnik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji: uvod u informatiku, ICT u
odgoju i obrazovanju). Također, vanjski je suradnik na Sveučilištu Sjever u Koprivnici iz
kolegija: informatika, poslovni informacijski sustavi i multimedije. Praksu je obavljao u tvrtki
C lab (informatički inženjering) te je privremeno radio u tvrtki C lab. Bio je gost predavač na
diplomskom studiju Medijskog Sveučilišta u Sveučilišnom centru Varaždin iz kolegija odnosi
s javnošću i internet. Osim vježbi na Učiteljskom fakultetu – Odsjeku u Čakovcu i Petrinji
drži predavanja iz kolegija ICT u odgoju i obrazovanju u akademskoj godini 2013./2014. i
2014./2015.
Nastavu iz informatike i računarstva održava u razredu opće gimnazije, matematičkoprirodoslovne gimnazije. 2008. godine završava Fakultet organizacije i informatike u
Varaždinu (smjer: informacijski sustavi), čime je stekao akademski naziv diplomirani
informatičar (magistar informatike). Pedagoško-psihološku naobrazbu je završio na
Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine.
2010. godine završava poslijediplomski specijalistički studij na Fakultetu organizacije i
informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu (smjer: menadžment poslovnih sustava).
Akademske 2014./2015. godine završava doktorski studij informacijskih i komunikacijskih
znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom doktorske disertacije dana
15.12.2014. godine.
Objavio je tri knjige koje su recenzirane kao znanstveno djelo (dvije u suautorstvu i jednu
samostalno), šest stručnih članaka, tri pregledna rada i šest znanstvenih radova od koji je
jedan članak objavljen u CC časopisu. Sudjelovao je sa šest radova na znanstvenim
konferencijama u inozemstvu. Jedan objavljen rad je recenziran kao iskustvo iz prakse dok su
dva rada prihvaćena za objavu.
Stručni ispit za učitelja informatike položio je 2010. godine kada stječe i ECDL ekspert
diplomu. Sudjelovao je na seminarima iz baza podataka (SQL Server 2008 R), te na brojnim
županijskim i državnim usavršavanjima za nastavnike informatike i računarstva osnovnih
škola, strukovnih škola i gimnazija u organizaciji AZOO-a.
Bio je mentor nastavnicima pripravnicima za polaganje stručnog ispita iz informatike.
Sudjelovao je kao predavač u Centru izvrsnosti iz informatike. Utemeljitelj, idejni začetnik i
jedan je od osnivača Udruge financijsko-informatičkih stručnjaka Međimurja (čiji je trenutno
predsjednik). Za vrijeme rada u Tehničkoj školi Čakovec sudjelovao je kod izrade nastavnih
materijala na IPA projektu - izrada novih kurikuluma u strukovnom obrazovanju. Održao je
predavanja i vježbe na računalu iz predmeta uredsko poslovanje u sklopu EU projekta IPA-IV
„Razvoj ljudskih potencijala“ na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Sudjelovao je u
uredničkom odboru zbornika radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, godina 2, broj 1,
2011.
Član je Hrvatskog društva ekonomista te Hrvatsko stručno-znanstvene Udruge za energetiku,
strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO).
Autorov obranjen završni rad na poslijediplomskom specijalističkom studiju (SPDS)
Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu bio je pod naslovom „Modeliranje i analiza
poslovnih procesa i podataka u financijsko-komercijalnom sektoru“. Prvi autor je udžbenika
Veleučilišta u Varaždinu pod naslovom „Zaštita elektroničkih informacija“. Izabran je u
zvanje asistenta na Sveučilištu Sjever 2014. godine (tema: projektiranje informacijskih
sustava za potporu u poslovanju).
Popis radova:
Knjige:
1. Varga, Matija.
Informatičke tehnologije u primjeni : kroz različita područja.
Čakovec : Matija Varga, Udruga financijsko-informatičkih stručnjaka Međimurja, 2013.
(priručnik). Međunarodna recenzija. Tri nezavisna recenzenta s
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin i Sveučilišta u
Zagrebu. Online izdanje. ISBN:978-953-57672-0-6 (Matija Varga), ISBN:978-953-576710-7(Udruga FIT M).
2. Šimović, Vladimir; Milković, Marin; Varga, Matija.
Metodičko-didaktički priručnik za poučavanje programiranja u C i C++ programskim
jezicima prema Addie modelu : multimedijski pristup, praktični primjeri. .
Varaždin : Veleučilište, 2012. (priručnik).
3. Varga, Matija; Šimović, Vladimir; Milković, Marin.
Zaštita elektroničkih informacija. Varaždin: Veleučilište, 2012. (udžbenik).
Doktorska disertacija:
4. Varga, Matija.
Unaprjeđenje upravljanja informacijskim sustavima u javnom sektoru / doktorska
disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet, 15. 12. 2014., 387 str. (ukupno). Mentor: Šimović,
Vladimir. Sumentor: Bobera, Dušan. Članovi povjerenstva: Stančić, Hrvoje (predsjednik);
Seljan, Sanja; Lazibat, Tonći.
Znanstveni radovi:
5. Šimović, Vladimir; Varga, Matija.
Procurement Management System with Information Support for the Project. // Croatian
Journal of Education. 14 (2012); 561-595 (članak, znanstveni). Izvorni znanstveni rad u
CC časopisu.
6. Šimović, V., Varga, M., Vrbanec, T. Primjena računala u nastavnom procesu
prirodoslovno matematičkih predmeta. Zbornik "Pedagogija, obrazovanje i nastava" (ur.
Hrvatić, N., Lukenda, A., Pavlović, S., Spajić-Vrkas, V., Vasilj, M.). Zbornik radova 2.
međunarodne znanstvene konferencije. Mostar, 21.-23. ožujka 2013., Fakultet
prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2014.,
ISBN: 978-9958-16-023-3/2. (članak, znanstveni).
7. Šimović, Vladimir; Bobera, Dušan; Varga, Matija.
Market Liberalization of Natural Gas Supply and Distribution and Sustainable
Development of the Energy Sector. // Strategic management. 18 (2013), 3; 10-21 (članak,
znanstveni).
8. Varga, Matija.
Application of ICT in a Company after Identifying the Characteristics of a Crisis. // TEM
Journal: Technology, Education, Management Informatics. 2 (2013), 1; 57-65 (članak,
znanstveni).
9. Varga, Matija.
Informacijski sustavi za upravljanje razvojem znanja u privatnim tvrtkama i javnim
ustanovama. // Pregled. 54 (2013); 27-50 (članak, znanstveni).
10. Šimović, Vladimir; Varga, Matija; Oreški, Predrag.
Case Study: an Information System Management Model. // The International Scientific
Journal of Management Information Systems. 7 (2012), 1; 13-24 (članak, znanstveni).
Prethodno priopćenje:
11. Varga, Matija.
Opasnosti i zaštite mladih na internetu. // Medijski dijalozi. 5 (2011); 383-405 (prethodno
priopćenje, znanstveni).
Pregledni članci:
12. Varga, Matija.
Bernsteinov algoritam za vertikalnu 3NF normalizaciju sintezom. // Ekonomski
vjesnik. 26 (2013), 1; 315-322 (pregledni rad, znanstveni).
13. Varga, Matija.
Modeli za analizu izvještaja unutar financijsko-informacijskog sustava – Use Case.
/ / Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Mostaru. 24 (2012); 191-214 (pregledni rad,
znanstveni).
14. Varga, Matija.
Prikaz informacijskog modela računovodstvenog sustava. // Ekonomski vjesnik. 24 (2011),
1/2; 367-381 (pregledni rad, znanstveni).
Stručni članci:
15. Varga, Matija.
Informacijski model analize cijene plina na liberalnom tržištu Republike Hrvatske.
// Ekonomska misao i praksa. 25 (2012), 2; 819-844 (članak, stručni).
16. Varga, Matija.
Upravljanje ljudskim potencijalima kroz motivaciju. // Zbornik radova Međimurskog
veleučilišta u Čakovcu. 2 (2011), 1; 152-169 (članak, stručni).
17. Varga, Matija.
Zaštita elektroničkih podataka. // Tehnički glasnik. 5 (2011), 1; 61-73 (članak, stručni).
18. Varga, Matija.
Tehnologije elektroničkog plaćanja u procesu blagajničko poslovanje. // Zbornik radova
Veleučilišta u Šibeniku. 12 (2011); 125-137 (članak, stručni).
19. Varga, Matija; Varga, Vesna.
Usporedba rezultata revizije informacijskih sustava provedenih prema CobiT okviru i
uvod u CobiT 5 okvir. // Tehnički glasnik. 5 (2011), 1; 35-43 (članak, stručni).
20. Varga, Matija.
Modeliranje poslovnih potprocesa i analiza podataka u računovodstvu. // Tehnički
glasnik. 4 (2010), 1/2; 69-74 (članak, stručni).
Iskustvo iz prakse:
21. Varga, Matija.
Modeliranje poslovnih potprocesa i podataka za potporu odvijanja procesa nabave.
// Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. 1 (2010), 2; 101-108 (članak,
iskustvo iz prakse).
Znanstveni rad u postupku objavljivanja:
22. Šimović, Vladimir; Varga, Matija; Milković, Marin.
SECURITY OF E-DATA IN SENSITIVE INFORMATION SYSTEMS. // Int. J. of
Innovation and Learning. (2014./2015.) (prihvaćen za objavljivanje), (članak, znanstveni).
Znanstvene konferencije u inozemstvu:
23. Šimović, Vladimir; Varga, Matija; Milković, Marin.
Supervision and protection of e-data in sensitive information systems // Technology
Innovation and Industrial Management (TIIM): conference proceedings.
2013. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
24. Varga, Matija; Šimović, Vladimir; Milković, Marin.
THREATS AND THE PROTECTION OF ELECTRONIC INFORMATION WITH
REGARD TO SOCIAL NETWORKS // TIIM - Technology Innovation and Industrial
Management. 2013. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
25. Vrbanec, Tedo; Kirić, Nenad; Varga, Matija.
The evolution of web browser architecture // The 1st International Virtual Conference on
Advanced Scientific Results (SCIECONF-2013): roceedings / Mokryš, Michael; Badura,
Štefan; Lieskovy Anton (ur.).
Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. 472-480
(predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
26. Šimović, Vladimir; Varga, Matija; Vrbanec, Tedo.
Primjena računala u nastavnom procesu prirodoslovno-matematičkih predmeta //.
(predavanje, neobjavljeni rad, znanstveni). Međunarodna znanstvena konferencija
"Pedagogija, obrazovanje i nastava" (PON) (2 ; 2013). Mostar, BiH, 21. - 23. 03. 2013.
27. Šimović, Vladimir; Bobera, Dušan; Varga, Matija.
Liberalizacija tržišta opskrbe i distribucije prirodnim plinom i održivi razvoj energetskog
sektora // Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom
menadžmentu (SM 2013): zbornik apstrakata / Vunjak, Nenad; Birovljev, Jelena; Sakal,
Marton (ur.). Novi Sad, 2013. 72-72 (predavanje, međunarodna
recenzija, sažetak, znanstveni).
28. Varga, Matija; Kovačić, Damir.
Ovisnost i sigurnost internetskih korisnika u obrazovanju // Proceedings of the EDUvision
2012 Conference "Modern Approaches to Teaching the Coming Generations" / Orel,
Mojca (ur.). Ljubljana, 2012. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni
rad, znanstveni).
Poslijediplomski specijalistički rad:
29. Varga, Matija.
Modeliranje i analiza poslovnih procesa i podataka u financijsko komercijalnom sektoru /
poslijediplomski specijalistički rad (SPDS).
Varaždin: Fakultet organizacije i informatike, 12.11. 2010, 117 str. (bez priloga). Mentor:
Dobrović, Željko. Članovi povjerenstva: Klačmer Čalopa, Marina (predsjednik); Brumec,
Josip
Ostalo:
30. Varga, Matija. Dizajn naslovnice, 2014. (dizajn fascikla (naslovnice)).
31. Varga, Matija. Projektiranje informacijskih sustava za potporu u poslovanju, 2014. Izbor u
zvanje asistenta. Sveučilište Sjever.
32. Varga, Matija; Kovačić, Damir. Sigurnost i zaštita elektroničkih podataka // .
2012. (predavanje, ppt prezentacija, stručni). Županijsko stručno vijeće za učitelje
informatike Međimurske županije. Izlaganje teme.
33. Varga, Matija. Menadžment uredskog poslovanja : kroz povijest i sada, 2011.
(prezentacija). IPA 4 projekt. Upravljanje ljudskim potencijalima. MEV. Međimursko
Veleučilište.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
343 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content