close

Enter

Log in using OpenID

Četvrto popratno pismo

embedDownload
Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim.
Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen. (Psalam 91,11.12 JB)
Zagreb, 2. listopada 2014.
Blagdan Sv. Anđela Čuvara
Dragi prijatelji, sudionici treće godine Dopisne teologije,
Evo nas kod četvrtoga pisma 3. godine. Poslanice Efežanima, Kološanima, Filipljanima i Filemonu pisma su iz razdoblja sužanjstva sv. Pavla.
Poslanica Efežanima je najviše poznata po svojim opisima Krista i Crkve. Pavao govori o Očevom planu
za spasenje (Ef 1:3-6); Crkvu kao Tijelo Kristovo (1,22-23), poziva na jedinstvo Crkve u Kristu (1:1502:22) i jedinstvo Tijela Kristova u "Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac sviju"
(4:1-6) On poziva na primjeran život svojih članova kroz svoje svakodnevno ponašanje (4:01-05:05), da
žive kao djeca svjetla (5:08-05:20), te konačno u pismu najpoznatiji prikaz, Pavao uspoređuje odnos Krista
i Crkve i brak - odnos muža i žene (Ef 5:21-33).
Poslanica apostola Pavla Filipljanima; Čovjek obuzet Kristom.
Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin
je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte
svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
(Fil 4,4-7)
Poslanica apostola Pavla Kološanima; Suprotstavljanje lažnim učenjima.
Poslanica apostola Pavla Filemonu; Najvažniji ranokršćanski tekst o praštanju.
Opredijelimo se za Gospodina u kojemu je jedinome Izvor Radosti i Mira!
“Svjetlo bez početka” sam je beskonačni Bog. A svaki anđeo, pa tako i anđeo čuvar, svijetlo je
duhovno, nebesko biće koje stalno gleda Božje lice uživajući u praiskonskoj Božjoj blizini i prisutnosti.
I nije to samo neko pobožno razmišljanje o anđelima, već ozbiljan nauk koji se temelji na ugledu
Svetoga pisma. Isus, govoreći o navođenju na grijeh, kaže: “Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih
malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskog”
(Mt 18,10).
Sveti Božji anđeli, molite za nas!
Marcela Matijević-Klobučar i suradnici
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
80 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content