close

Enter

Log in using OpenID

Čestitamo Vam Dan Općine Breznički Hum i Blagdan Sv. Martina

embedDownload
ISSN 1848-2910
Glasilo Općine Breznički Hum, god. 4., broj 5., studeni 2014.
Čestitamo Vam
Dan Općine Breznički Hum
i Blagdan Sv. Martina biskupa
Osvrt na proteklo razdoblje općinskog načelnika Zorana Hegedića
Poštovane dame i gospodo, cijenjeni moji sumještani,
osobita mi je čast i zadovoljstvo što Vas mogu s veseljem pozdraviti i poželjeti Vam dobrodošlicu na nove stranice Humskog
vjesnika. Ukratko ću se osvrnuti na sve što je učinjeno u proteklih godinu dana za napredak naše Općine.
Energetska učinkovitost
Općina je i ove godine, uz sve redovne aktivnosti koje mora
obavljati, odrađivala i neke nove projekte. Većina projekata ove
se godine odnosila na poboljšanje energetske učinkovitosti. Prijavili smo se na natječaje Ministarstva gospodarstva, pri čemu je
pojedine projekte direktno radila općina, a kod drugih je pomagala našim vatrogasnim društvima, obnavljajući naše vatrogasne
domove. Bila su to namjenska sredstva, a odobreno nam je osam
projekata na području općine. Dva projekta dobila je općina kao
samostalni prijavitelj, a kod šest projekata prijavitelji su bila Dobrovoljna vatrogasna društva s područja općine. Općina je prijavila dva projekta na dva različita poziva. Jedan se odnosi na energetsku učinkovitost i ekološki prihvatljivu javnu rasvjetu. Projekt
se realizira ovih dana, njegova vrijednost je 250.000 kuna, a sa
75% sredstava financiran je od Ministarstva gospodarstva. Tim
projektom zamijenili smo 90 rasvjetnih tijela na području općine,
u naselju Radešić i u centru Brezničkog Huma. Time smo napravili,
što nam je bio i cilj, nekoliko stvari. Napravljene su velike uštede
na utrošku električne energije jer je instalirana LED rasvjeta, poboljšana je funkcionalnost javne rasvjete, a dobiveno je i na prometnoj sigurnosti, zbog bolje osvjetljenosti nogostupa uz državnu cestu. Ovom zamjenom planiramo uštedjeti do 60% na trošku
električne energije, dok će troškovi održavanja biti zanemarivi jer
je garancija za rasvjetu pet godina te će za to razdoblje trošak
održavanja iznositi nula kuna.
Drugi projekt koji je odobren Općini, je projekt obnove energetske učinkovitosti za područnu školu u Šćepanju. Zgrada je u
vlasništvu Općine, krovište i fasada bili su dotrajali, te smo se u
suradnji sa Županijom, koja je u jednom dijelu sufinancirala ovaj
projekt, odlučili na obnovu. Zamijenit će se krovište, stolarija je
već zamijenjena, te obnoviti fasada prema energetskim standardima. Vrijednost projekta je oko 250.000 kuna, uz sufinanciranje
Županije i Ministarstva gospodarstva. Trenutno je projekt u predrealizaciji, a ako će meteorološki uvjeti dozvoljavati trebao bi
biti realiziran do kraja godine. Sve to radimo u cilju smanjivanja
troškova energenata, te poboljšanja uvjeta održavanja nastave u
školi. U planu je i promjena sustava grijanja u sustav grijanja na
pelete, kako se trenutno radi na vatrogasnim domovima.
DVD Breznički Hum je prijavio dva projekta. Jedan se odnosi
na unutarnju LED rasvjetu, a drugi na promjenu energenta, odnosno prelazak s grijanja doma na lož ulje, koje je jako skupo, u ekološki prihvatljivo grijanje na pelete. Ta dva projekta su završena,
a sufinancirana su od strane Ministarstva gospodarstva u iznosu
75%, te 25% od strane DVD-a Breznički Hum.
DVD Šćepanje je također prijavilo dva projekta. Jedan je obnova fasade i stolarije, što je i odrađeno, a vrijednost projekta je
preko 200.000 kuna. Ministarstvo gospodarstva je sudjelovalo sa
75% sredstava, a u razlici od 25% zajednički su sudjelovali vatrogasci i općina. Drugi projekt se također odnosi na sustav grijanja na
pelete i on je pred završetkom te bi se ovih dana grijanje trebalo
pustiti u pogon. Time je Vatrogasni dom u Šćepanju potpuno obnovljen i usklađen s novim energetskim zahtjevima.
2
www.breznicki-hum.hr
U DVD-u Radešić zamijenjena je stolarija na domu, obnavlja se
i postavlja energetski učinkovita fasada, a pred završetkom je i
projekt sustava grijanja na pelete.
Komunalna ulaganja
Osim ovih, nazovimo ih energetskih projekata, kandidirali smo
se i za druge projekte.
Ministarstvu graditeljstva prijavili smo projekt za ceste, te smo
dobili sufinanciranje ceste pokraj škole (od Ivančana do Haca).
Ministarstvo graditeljstva sufinancira projekt u iznosu 65%, za
projekt je raspisana Javna nabava, projekt je pred izvođenjem i
do kraja godine cesta bi trebala biti završena.
Najveća ulaganja ove godine imali smo u elektroenergetsku
mrežu na području općine Breznički Hum. U Gornjem Radešiću
postavljeno je 160 električnih betonskih stupova s potpuno novom električnom mrežom, te je instalirana nova trafostanica.
Druga trafostanica je instalirana kraj škole u Šćepanju, gdje je napravljena i rekonstrukcija koja je pred završetkom. Zamijenjena je
i trafostanica pri Graberskom. Time smo dobili tri nove trafostanice na području općine s novom mrežom u Gornjem Radešiću,
a investicija HEP-a u te radove ove godine iznosi oko 2 milijuna
kuna. Iduće godine u planu je još jedna nova trafostanica u Šćepanju, koja bi pokrila zaseoke Šavorići, Klamfari, Mlinareki i Kičini.
U Gornjem Humu nam ostaje jedan strujni krug, Petrusi i Kišuri,
čime bi uspjeli cijelu općinu pokriti kvalitetnom niskonaponskom
električnom mrežom.
Kada se te mreže obnove bit ćemo u prilici postaviti javnu rasvjetu koja je do sada bila postavljana samo tamo gdje su to tehnički uvjeti dozvoljavali. S pravom su neki ljudi bili nezadovoljni te
tražili postavljanje javne rasvjete, ali dok HEP ne zamjeni mrežu
mi ne možemo izgraditi ni sustav kvalitetne i sigurne javne rasvjete.
Što se tiče vodovoda za gornji dio Šćepanja, projektna dokumentacija je završena i trebala je početi realizacija projekta vrijednog više od sedam milijuna kuna, ali zbog poplave koja se dogodila u Slavoniji sredstva su bila preusmjerena. Postoji mogućnost da
bi se do kraja godine krenulo s jednim dijelom radova, a ukoliko
se neće, onda će se početi, kako je obećano, na proljeće.
Prošle smo godine u vodovodnu infrastrukturu imali ulaganje
od preko 2 milijuna kuna u Šćepanju, u donji dio Šćepanja do područne OŠ, gdje su postavljeni cjevovodi te se građani mogu priključiti na regionalni vodovod. Plan je bio ove godine nastaviti s
gornjim dijelom, Petrusi, Gornji Hum i Zahumlje čime bi se riješilo
kompletno Šćepanje, međutim projekt nije proveden iz prethodno navedenog razloga.
U suradnji sa Županijskom upravom za ceste radi se niz proje-
Osvrt načelnika
kata oko redovitog održavanja cesta. Ove godine, uslijed poplava
koje su bile lani i ove godine, pojavilo se nekoliko klizišta i oštećenja cesta. Prvo je započela sanacija klizišta na Gmanju u Radešiću.
Vrijednost sanacije je preko 400.000 tisuća kuna. Napravljena je
Javna nabava, izabran je izvođač, a koliko će vremenski uvjeti dozvoljavati obavljat će se sanacija klizišta koja bi trebala biti završena na proljeće iduće godine.
Isto tako u Krščenovcu je potrebno napraviti potporni zid i asfaltirati županijsku cestu od Krščenovca prema Breznici, ali zbog
meteoroloških nepogoda koje su nas zadesile taj će projekt biti
realiziran na proljeće.
Nakon poplava koje su nas zadesile prošle godine na Martinje,
uspjeli smo u suradnji s Hrvatskim vodama i uz posredstvo Županije napraviti nasip uz Lonju, počistiti kanale, čime je odrađen
jedan vrlo zahtjevan projekt, zbog svoje složenosti i usklađenosti
sa svim institucijama, a vrijednost projekta je bila 200.000 kuna.
Nažalost, projekt je pokazao manjkavost na zadnjoj poplavi. Nasip je izdržao, ali količina vode je bila tolika da smo opet imali poplavu. Sada ponovo kontaktiramo Hrvatske vode da pokušamo
naći neko novo sustavno rješenje da se takve situacije više ne bi
ponavljale.
Suradnja s udrugama
Općina je aktivno sudjelovala i u projektima svojih udruga.
Tako smo bili pokrovitelji 80-te obljetnice DVD-a Breznički Hum,
organizirali smo zelenu čistku uz pomoć škole i lovaca te smo sudjelovali u organizaciji 3. Likovne kolonije Sv. Martin u suradnji s
DVD-om Breznički Hum.
U suradnji s Crvenim križem konstantno se pomaže osobama
starijim od 65 godina. Na području naše Općine postoji ukupno 42
korisnika kojima se pomaže nabavom lijekova, namirnica i obilaskom. I dalje redovito pomažemo socijalno ugroženim osobama
te potrebitim prema zahtjevima.
Općina i dalje sufinancira 40% visine ekonomske cijene roditeljima čija djeca polaze dječje vrtiće u Novom Marofu i Sv. Ivanu
Zelini. Redovito se provodi i program veterinarsko higijeničarske
službe na temelju Ugovora s Veterinarskom stanicom Varaždin.
Općina podržava aktivnosti i programe društava i udruga sa
područja Općine pa u skladu sa svojim mogućnostima financijski
pratimo rad Vatrogasne zajednice Općine Breznički Hum, Dobrovoljnih vatrogasnih društava Breznički Hum, Radešić i Šćepanje,
Sportskog društva Breznički Hum, Lovačkog društva „Lisac”, Orkestra limene glazbe Sv. Martin, te surađujemo u radu lokalne akcijske grupe LAG PRIZAG. Financijski pomažemo i prema mogućnostima sudjelujemo u raznim akcijama humanitarnog karaktera.
S obzirom na naš skroman proračun i želje za kontinuiranim
napretkom u privlačenju i povlačenju sredstava okrećemo se EU
fondovima. Pripremamo dokumentaciju za razne programe te čekamo otvaranje natječaja EU. S obzirom da imamo dobrih iskustava iz prijašnjih godina, odnosno četiri odrađena projekta, nadamo
se da ćemo ponovno biti uspješni.
Cilj nam je obnova infrastrukture. Posjedujemo građevinske
dozvole za staru školu i jednu cestu. Do 2020. godine samo za
ceste općina ima mogućnost dobiti do 3 milijuna eura te na tome i
radimo. U tu svrhu smo donijeli Odluku o nerazvrstanim cestama,
slijedeća faza je dobivanje tih cesta u vlasništvo općine, što je ozbiljniji problem zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, a bez
toga se ne može aplicirati na sredstva EU fondova.
Završili smo projektiranje za obnovu stare škole, te konstantno provodimo projekte arheološkog istraživanja na Humščaku.
Sadašnje čelništvo Općinu pokušava voditi na što racionalniji
način i prema zakonskim normama. Provodimo sustav obveza za
certifikat ISO 9001, a moramo se pohvaliti da je Općina s indeksa
72% razvijenosti došla na 78% što znači da se radilo na transparentnosti i da su se poboljšali uvjeti života.
Ove smo godine napravili i druge ciljane dopune Prostornog
plana u skladu sa zahtjevima naših poduzetnika čime potičemo
investitore na ulaganje, a sve u cilju povećanja zaposlenosti na
području općine.
U suradnji s udrugom privatnih šumovlasnika Graber, ove godine smo napravili konstrukciju jedne šumske ceste, vrijednost
ceste je više od 100.000 kuna, a financirana je u 100% iznosu od
strane Hrvatskih šuma uz našu logistiku.
Trenutno najveći problem imamo sa štetama od poplava i 13
evidentiranih aktivnih klizišta, a vrijednost sanacije je puno veća
od općinskog proračuna, pa pokušavamo pronaći riješenja za te
probleme.
Dragi čitatelji, nadam se da ste prepoznali naše aktivnosti na
unapređenju života u našoj općini te da primjećujete put kojim
idemo. Dakako, postoje situacije koje su i Vama znane i koje su
usporile i onemogućile neke od naših planiranih aktivnosti, no
usprkos tome, uspjeli smo ostvariti veći dio zacrtanih planova za
ovu godinu. Vjerujem i nadam se da ćemo i dalje biti u stanju činiti
sve kako bi naša lokalna zajednica još više ojačala i napredovala.
Na kraju, svima Vama, želim čestitati Dan općine Breznički
Hum i blagdan Svetog Martina, zaštitnika naše župe.
Vaš načelnik,
Zoran Hegedić
www.breznicki-hum.hr
3
Otkinuti list – »pisani svjedok« o boravku bana Josipa Jelačića na
Josip grof Jelačić Bužimski
(Petrovaradin, 16. listopada
1801. - Zagreb, 20. svibnja
1859.), general i hrvatski ban
od 1848. do 1859.
1. Otkinuti list papira - pisani
trag na uspomenu bana Josipa
Jelačića
Zahvaljujući
humskim
župnicima sačuvan je do dana
današnjega otkinuti list papira
iz matične knjige umrlih - Matica
martvih započeta godine od
narodjenja Isusa Krista: hiladu
osamsto četardeset devete,
župe Sv. Martina u Humu,
koja datira od 1849. godine,
a svjedoči kako se hrvatski
ban Josip Jelačić Bužimski
zaustavio u Brezničkom Humu
kako bi posjetio svoj obiteljski
ogranak,
točnije
Eduarda
baruna Jelačića. Tom su
prigodom Eduard i Josip Jelačić
pohodili i humskog župnika
Petra Janušića, Eduardovog
prijatelja i pobratima od mladosti.1
Dopisnik »Katoličkoga lista« godinama kasnije, izvještavajući
o kanonskome pohodu Zelinskome dekanatu 1866. godine,
spominje tu uspomenu: putujuć jednom ovim krajem, ban Josip
Jelačić navrnuo se i k tamošnjem (humskom) župniku (Petru
Janušiću), opazio zapisnik mrtvih, stao ga pregledavati, prihvatio
pero te svojom slavnom desnicom na prvom listu evo krasne rieči
zabilježio:2
U studenom tom krevetu
Prespij mirno vĕčnu noć;
Koj se rodi na tom svĕtu,
Svaki mora amo doć.
Jelačić, ban.3
Otkinuti list iz humske župne matične knjige umrlih (1849.),
zapis bana Josipa Jelačića
Shodno spomenutome, ovaj sačuvani vrijedni dokument pisan
rukom hrvatskoga bana Josipa grofa Jelačića, čuvan i deponiran u
župnome uredu/arhivu sv. Martina biskupa u Brezničkome Humu,
upućuje na doprinos i utjecaj obitelji Jelačić Brezničkom Humu te
na življenje plemenitoga roda Jelačić na humskome tlu.
1
Usp. Iz kotara zelinskoga - dopis, Katolički list, XII (1861.), br.
13, 28. ožujka, str. 103.
2
Usp. (Dopis) Iznad Zeline, Katolički list, XVII (1866.), br. 41,
11. listopada, str. 327.
3
Župni arhiv [dalje ŽA], otkinuti list papira iz matice umrlih originalnoga naslova Matica martvih započeta godine od narodjenja Isusa
Krista: hiladu osamsto četardeset devetu, župe Sv. Martina u Humu, pohranjena je u Hrvatskom državnom arhivu, M-1777.
4
www.breznicki-hum.hr
2. Zašto i tko je otkinuo prvu stranicu iz »Matice martvih
započete godine od narodjenja Isusa Krista: hiladu osamsto
četardeset devete, župe Sv. Martina u Humu«?!
Što je bio povod da se »otkine« zapis bana Josipa Jelačića iz
humske župne matične knjige mrtvih koja datira od 1849. godine?
Naime, nakon preuzimanja vlasti 1945. godine, komunističko
je vodstvo krenulo u izradu novih zakona koji su bili u skladu s
komunističkom ideologijom. Jedan od tih zakona regulirao
je i pitanje matičnih knjiga. Po tom Zakonu, koji je donesen 1.
travnja 1946., sve crkvene matične knjige župnici su morali, na
zahtjev državnog matičara, staviti mu na raspolaganje radi uvida
i prepisivanja.4
U siječnju 1949. objavljen je novi Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o državnim matičnim knjigama. Zakonom je
bilo predviđeno novčano kažnjavanje ili kažnjavanje popravnim
radom vjerskih predstavnika koji izvrše nove ili naknadne upise u
matične knjige koje su zaključene. Predviđeno je bilo i oduzimanje
matičnih knjiga od vjerskih predstavnika i predaja tih knjiga na
čuvanje nadležnom matičaru. Također je bilo zabranjeno krštenje
djece ili pogreb obaviti prije nego se podatci o rođenom ili umrlom
unesu u državne matične knjige.5 To je izazvalo negodovanje i
prosvjede crkvenih vlasti.6
Shodno tome, ranije spomenuta regulacija zakona koja se
doticala državno – crkvenih odnosa potaknula je, predmnijevam,
vlč. Petra Berislavića, humskoga župnika (1926. - 1956.) na ovaj
čin, kojemu je namjera bila sačuvati taj vrijedan Jelačićev zapis od
strane komunističke vlasti. Na taj način Berislavić je humskome
narodu sačuvao vjerodostojnu uspomenu na bana Josipa
Jelačića te je još jedanput iskazao svoju očinsku brigu naspram
svojih župljana te požrtvovnost dušobrižničkoga rada u teška
komunistička vremena.
3. Življenje plemenitoga roda Jelačić na humskome tlu
Glavna loza Jelačića od Buzina svoj ogranak u Brezničkome
Humu i Hraščini započinje s Danijelom Jelačićem, koji je pribavio
posjed »Hum« između Hraščine i Brezničkoga Huma, i na tom je
posjedu utemeljio sjedište svoje loze, koja će trajati svega dva
naraštaja,7 ugasivši se u devetom koljenu roda s Danijelovim
sinom Eduardom Ferdinandom Teodorom. Budući da Eduard
nije imao potomaka, s njime se ugasila mlađa linija glavne loze,
odnosno buzinska grana u Humu, ali se time ugasila i cijela glavna
loza buzinskih Jelačića.8
3.1. Danijel Jelačić
Danijel Jelačić bio je sin jedinac Antunova drugoga braka s
Franjicom Terezijom Arbanas. Datum rođenja može se poistovjetiti
s datumom krštenja 20. srpnja 1777. godine. Za života je stekao
dobro »Hum« u kojem je imao obiteljsko sijelo, odnosno dvor.
4
Službeni list FNRJ, br. 29, od 9. travnja 1946.
5
Okružnica o novim državnim propisima o vođenju matičnih knjiga, br. 44, od 15. siječnja 1949., Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, br. 6,1949.; Službeni list FNRJ, br. 4, od 12. siječnja 1949.
6
Usp. Miroslav AKMADŽA, Oduzimanje crkvenih matičnih knjiga u Hrvatskoj u vrijeme komunizma, u: Croatica Christiana Periodica,
61 (2008.), str. 103.
7
Pavao MAČEK, Plemeniti rodovi Jelačića, Zagreb, 2010., str.
34.
8
Usp. Pavao MAČEK, Plemeniti rodovi Jelačića, Zagreb, 2010.,
str. 60.
Iz povijesti
a humskome tlu
Često se pojavljivao u maticama krštenih župe sv. Martina
biskupa u Brezničkome Humu kao krsni kum.
Svoje dobro posjedovao je i u Rugvici naslijedivši ga od
ujakovića (sina majčinoga brata) Stjepana Arbanasa. Sa suprugom
Anom, rođenom Koritić od Mrazovca, imao je petero djece, kćeri
Anu Mariju, Alojziju, Franjicu Antoniju, Antoniju Karolinu Amaliju
Hedvigu, i sina Eduarda. Svakako je zanimljivo primijetiti da su
sva njegova djeca, osim sina Eduarda, krštena u Križevcima,
a niti jedno u njegovoj pokroviteljskoj župi Hraščina. Tijekom
života obavljao je službu nadporučnika, kapetana, prisjednika
Sudbenoga stola u više županija. Njegova smrt zabilježena je na
dva mjesta, u matičnoj knjizi umrlih u Varaždinu, gdje je Danijel
26. svibnja 1849. godine umro te u matici župe Hraščina, kojoj je
Danijel bio pokrovitelj i u kojoj je pred velikim oltarom ujedno i
pokopan u 72. godini života.9 Prema osmrtnici supruge koju su
objavila njena djeca Eduard i Antonija u Hraščini 6. rujna 1857.,
Ana, udovica kapetana Danijela, umrla je u Pöltsahu, na putu u
lječilište u Rogašku Slatinu 31. kolovoza 1857. u 73. godini života.10
3.2. Eduard Jelačić
Devetomu koljenu plemićke
grane pripadao je Danijelov
sin, Eduard Ferdinand Teodor,
barun Jelačić - Bužimski,
namjesnik hrvatskoga dvorskog
kancelara i pravi tajni savjetnik
njegova veličanstva, vitez reda
sv. Stjepana, vlastelin u Banatu,
Rugvici i lonjskom sv. Martinu.
Eduard Ferdinand Teodor, sin
Dr. Eduard Jelačić Bužimski,
Danijela i Ane, rođ. Koritić,
hrvatski (humski) dobrotvor
rođen je na očevom imanju u (Rugvica, 30. lipnja 1811. – Hum,
Rugvici 30. lipnja 1811. godine,
16. kolovoza 1871.)
gdje je odmah sljedećega dana,
1. srpnja 1811. kršten u tamošnjoj župnoj crkvi.11 Vrijedi spomenuti
kako se u nekim tiskovnim izdanjima, među kojima se izdvaja
tipkopis Aleksandra Jelačića iz 1979. godine o rodu obitelji Jelačić
te peti (V.) svezak knjige Antuna Cuvaja Građa za povijest školstva
u kraljevinah Hrvatske i Slavonije, ističe da se Eduard rodio 30.
lipnja 1811. u Humu kod sv. Martina, što je inače netočan podatak
koji se dotiče mjesta rođenja.
Barun Eduard Jelačić, vlasnik Hraščine s rezidencijom u
Humu arx pone rubram diversorum, pokraj crvene oštarije,
umro je 16. kolovoza 1871. u 22 sata, nakon 60 godina i 16 dana
ovozemaljskoga života.12 S njime je izumro spomenuti ogranak u
muškoj lozi. Pokopan je na župnom groblju u Humu na istočnoj
strani velikoga križa13 20. kolovoza u 16 sati.14
9
Pavao MAČEK, Plemeniti rodovi Jelačića, Zagreb, 2010., str.
472-474.
10
Pavao MAČEK, Plemeniti rodovi Jelačića, Zagreb, 2010., str.
474-475.
11
Hrvatski državni arhiv [dalje HDA], Matica krštenih Savski Nart,
M-208.
12
HDA, Matična knjiga umrlih (1849.-1875.), org. naslov knjige:
Matica martvih započeta godine od narodjenja Isusa Krista: hiladu osamsto četardeset deveta, župe Sv. Martina u Humu, M-1777.
13
Ad coemeterium parochialis ecclesiae S. Martini in Huum ex
parte orientali majoris crucis.
14
HDA, Matica umrlih Breznički Hum, 1845.-1874., M-1777.
Župnik Tomo Mužar u matičnoj knjizi umrlih zapisao je veoma
zbunjujući podatak o ukopu u kojem izvještava da je jedan dio
njegova tijela (srce i mozak) pokopan na humskome župnom
groblju na istočnoj strani velikoga križa, dok je ostatak tijela
pokopan na hraščinskome župnome groblju sv. Nikole.15 Dan
prije, 19. kolovoza, preuzeta je anatomija i balzamiranje trupla po
gospodi Dežmanu i ljekarniku Schwartzu. Time je dokazano da je
Eduard umro od raka na želucu i jetri, a bolovao je i od sala na
srcu »nedostatka zaklopinah lieve utrobice – insufficientia valvulae
mitralis.«16
Nakon završene gimnazije Eduard je svoje obrazovanje
nastavio u Budimpešti gdje se dao na pravne studije, stekao
je doktorat prava, a ispravu o stjecanju odvjetničkoga zvanja
potpisao je kralj Franjo I. habsburško-lotarinški 7. svibnja 1832.
godine.17 Za podbilježnika Zagrebačke županije imenovan je
11. svibnja 1835. godine.18 Značajno je spomenuti da je od 1843.
godine bio zamjenik podžupana Zagrebačke županije, da bi
imenovanjem od 22. prosinca 1846. godine bio carski i kraljevski
komornik, i to prije dodjele barunata.19 Godine 1847. bio je član
izaslanstva na zajednički Ugarsko - hrvatski sabor i naposlijetku
u razdoblju od 1861. do 1869. obavljao je dužnost podkancelara
Hrvatske dvorske kancelarije u Beču,20 kada je 21. siječnja 1869.
godine bio imenovan za pravoga carskog i kraljevskoga tajnog
savjetnika.21
Eduardu Jelačiću, potpisanom poveljom kralja Franje Josipa I.
habsburško-lotarinškog, 18. svibnja 1868. dodijeljen je barunat.22
Eduard Jelačić bio je čovjek pobožne i blage ćudi. Dokaz tome
bio je taj što je na svom dobru »Hum« dao maknuti sva mučila za
kmetove, takozvane klade.
Suvremenicima je bila ostala u sjećanju i njegova brižnost
prema kmetovima jer se brinuo za njihov socijalni status, a i
pomagao je u školovanju njihove djece. Bio je veoma imućan, a taj
njegov imetak bio je još povećan bogatom ostavštinom baštine
rodbine Schöni.
U humskome narodu još odzvanja priča da su četiri vola vozila
kola napunjena vrećama zlatnoga i srebrnoga novca, što je bila
baština obitelji Schöni.23 Oženio se Antonijom iz plemenite obitelji
Kanižaj u Zagrebu 16. veljače 1833.,24 ali se 1847. godine rastao pa
je ostao bez djece.�
Budući da Eduard nije imao potomaka bio je to razlog gašenja
mlađe linije glavne loze Jelačićevih, odnosno buzinske grane na
humskome tlu.
Robert Ivančan, mag. theol.
15
HDA, Matica umrlih Breznički Hum, 1845.-1874., M-1777.
16
Državni arhiv Zagreb [dalje DAZ], Obitelj Jelačić, fond 825, kut.
3, br. 209.
17
DAZ, Obitelj Jelačić, fond 825, kut. 3, br. 212.
18
DAZ, Obitelj Jelačić, fond 825, kut. 3, br. 210.
19
Hrvatski biografski leksikon, 6, I-Kal, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, str. 383.
20
DAZ, Obitelj Jelačić, fond 825, kut. 3, br. 202.
21
DAZ, Obitelj Jelačić, fond 825, kut. 3, br. 201.
22
Antun CUVAJ, Građa za povijest školstva u kraljevinah Hrvatske i Slavonije, sv. V., Zagreb, str. 504.
23
HDA, Matica vjenčanih Zagreb, sv. Marko, knj. 1294.
24
Antun CUVAJ, Građa za povijest školstva u kraljevinah Hrvatske i Slavonije, sv. V., Zagreb, str. 505.
www.breznicki-hum.hr
5
Iz povijesti
Muzej Varaždin
HUMŠČAK I NJEGOVI ARHEOLOŠKI SLOJEVI
Svojom nadmorskom visinom od 370 m te položajem u
valovito-brežuljkastom krajoliku brdo Humščak ističe se kao
markantna točka šireg prostora Brezničkog Huma. Promatrajući
sa zapada njegove oštre i strme padine, čini se kao da Humščak
izranja iz blago položenih brežuljaka, nepravilnih udolina i
uzvisina. Potpuno drugačija slika otvara se pogledu s jugaizduženo, prilično pravilno brdo prekriveno šumom uzdiže se kao
prirodna zaštita Gornjeg Huma u podnožju, ali i nešto udaljenijeg
Brezničkog Huma. Izvrstan strateški položaj, mogućnost kontrole
širokog okolnog područja te zadovoljavajući uvjeti života u
bogatom prirodnom okolišu s nekoliko izdašnih vodenih tokova,
osobitosti su koje na mnogim mjestima, pa tako i na Humščaku,
upućuju na postojanje arheološkog nalazišta. Ljudske zajednice
od najstarijih su vremena znale iskoristiti ovakva mjesta i sve
njihove prednosti. Da se i na Humščaku živjelo od pradavnih
vremena, da se u njegovim šumama lovila divljač, u podnožju
obrađivala zemlja i uzgajala stoka, pokazali su već prvi pregledi
ovoga terena. Tragove života i ljudskih djelatnosti pronašli smo
još 2001.g. Međutim, do početka arheoloških istraživanja prošlo
je gotovo cijelo desetljeće. Arheološkim alatom zakopali smo na
Humščaku na poticaj načelnika g. Zorana Hegedića. Poticaj i želja
da se pronikne u prošlost ovog lijepoga kraja, ali i profesionalna
znatiželja arheologa urodili su suradnjom Gradskog muzeja
Varaždin i Općine Breznički Hum. Ukratko, ovih dana završili
smo petu sezonu zaštitnih arheoloških istraživanja. Dosadašnji
rezultati svakako su bili odlučujući za uvrštavanje lokaliteta
Humščak u trogodišnje istraživačke programe Ministarstva
kulture (2013. – 2015.). No, 2015.g. neće označiti kraj istraživanja
jer je ovo nalazište svojom površinom toliko veliko, a svojim
nalazima toliko bogato da će se s iskopavanjima svakako
nastaviti i dalje.
Ovogodišnjim istraživanjem koje je na svijetlo dana iznijelo
brojne i raznolike arheološke predmete, došli smo do novih
spoznaja o životu na Humščaku. Svi pronađeni predmeti
otpremljeni su u Gradski muzej i iako su mnogi još prekriveni
zemljom i blatom, ipak se po vremenu nastanka i korištenja
mogu svrstati u tri vremenska razdoblja. Najstariji kameni,
koštani i keramički nalazi dokazuju postojanje naseobine iz
samih početak kasnog brončanog doba, odnosno iz otprilike
13. – 12. st. pr. Kr. Računajući od današnjeg vremena, njihova
starost je oko 3300 godina. Ostaci kuće koja je bila izgrađena
od prepletenog pruća i granja premazanog glinom, brojni ostaci
polomljenog keramičkog posuđa za svakodnevnu upotrebu,
životinjske kosti – ostaci hrane, razni utezi – od onih za tkalački
stan do manjih loptastih ili bikoničnih za vreteno , izrađevine od
kamena, kameni brusevi – sve su to materijalni tragovi života.
Ostali su u slojevima Humščaka kao putokaz prema povijesti i
kao ostavština zajednice koja
se u neko nemirno i opasno
vrijeme sklonila na vrh brda.
Ovdje se živjelo i u antičkom
razdoblju kada su i naši krajevi
unutar granica Rimskog carstva.
Ovo potvrđuju brojni predmeti
izrađeni u duhu antike, prije
6
www.breznicki-hum.hr
svega u njenom kasnom razdoblju. Keramičko posuđe sada već
izrađeno na lončarskom kolu, veliki ručni žrvanj za usitnjavanje
žitarica, i u ovim slojevima – kameni brusevi, nekoliko slomljenih
željeznih predmeta, sve ovo koristilo se na Humščaku tokom 3.
i 4. stoljeća. Iznenađenje ovogodišnjeg istraživanja predstavlja
antička lovačka zviždaljka izrađena od paroška, cijela sačuvana
što znači da nije odbačena kao nepotrebna, već je u nekom
trenutku izgubljena.
Kraju 15. i početku 16. st. pripadaju arheološki nalazi otkriveni na
najzapadnijem dijelu Humščaka, na mjestu gdje pretpostavljamo
da se u vrijeme turskih prodora nalazila drvena straža ili čardak.
Ovakvi manji drveni objekti podizali su se na strateškim,
povišenim položajima i služili su prije svega za izviđanje, kontrolu
okolnog šireg područja i obavještavanje susjednih utvrda, ali i
okolnog stanovništva o nadolazećoj opasnosti. Prijelaz kasnog
srednjeg na rani novi vijek kao i vojničko okruženje određuju
vrstu arheološke građe otkrivene ove ali i proteklih nekoliko
godina. Ne čudi što su najbrojniji nalazi kovani čavli različitih
veličina i namjena – jer, spomenuli smo da je čardak bio drveni
objekt. Fragmenti zemljanih lonaca, dijelovi konjske opreme,
olovna municija, dijelovi odjeće – željezne kopče za različito
remenje, keramički dijelovi peći (kahle), pripadaju vremenu
15. i 16. stoljeća. Sa položaja čardaka osobito je zanimljiv jedan
brončani nalaz: radi se o kružnom pločastom ukrasu sa konjske
opreme. Pošto je prekriven patinom, tek će laboratorijska
obrada pokazati je li brončana falera bila ukrašena.
Vjerujemo da i ovih nekoliko kratkih natuknica može dočarati
dugu prošlost nataloženu u slojevima Humščaka te da isto tako
pred sve nas postavlja obavezu jer Humščak zavređuje daljnje
istraživanje i sigurno će nam podariti još mnoga iznenađenja.
Marina Šimek
Ustanove
OŠ Breznički Hum
Veselo u početak školovanja
8. rujna 2014. godine označio je početak nastave u novoj školskoj
godini čemu su se, zasigurno, najviše radovali mali prvašići. Njih
dvadesetero - šesnaestero u matičnoj te četvero u područnoj školi
- dopratili su prvoga dana roditelji, a u školi ih je dočekala vesela
dobrodošlica učenika nižih razreda koji su uz pomoć svojih učiteljica
pripremili i izveli kratak program.
Prvašiće i njihove roditelje pozdravili su i ohrabrili ravnateljica
Škole Vesna Ivančan te načelnik Općine Breznički Hum Zoran
Hegedić, koji ih je, već tradicionalno, darivao slatkim poklonpaketićima.
Uzbuđenje nisu skrivale ni učiteljice naših prvaša - JosipaStanka Barbir i Ruža Futač - koje su, za svoje male đake u matičnoj i
područnoj školi, posebno uredile učionice te im priredile mnoštvo zanimljivih materijala za što sretniji i uspješniji zajednički početak.
Dani kruha u jesenskom ruhu
Učenici naše škole ove su godine svoju zahvalnost za kruh i sve plodove kojima nas je Bog podario odlučili pokazati na vrlo
originalan i kreativan način. Danima su marljivo prikupljali jesenske plodove od kojih su na radionicama u školi izrađivali brojne
ukrase za učionice i školu, a uspjeli su izraditi i rekvizite, tj. ukrase koji su im bili potrebni za izvođenje prigodnih pjesama, stihova
i lutkarske predstave.
Na Županijskoj smotri predstavili tradicionalna jela od buče
Ovogodišnja svečanost obilježavanja ''Dana kruha – dana zahvalnosti za plodove zemlje'' održana je u subotu, 18. listopada
2014. godine u Varaždinu na Franjevačkom trgu ispred Županijske palače. Domaćin Smotre bila je Srednja škola u Maruševcu
s pravom javnosti, a svojim prisutnošću naša je škola, također,
dala svoj mali doprinos zahvali za kruh i plodove koje svakodnevno blagujemo.
Najveća zahvala i poticaj na razmišljanje bila je Sveta misa zahvalnica u Varaždinskoj katedrali, nakon koje je zamjenik župana
Varaždinske županije Alen Kišić i službeno otvorio Smotru. Uče-
nice naše škole, Doroteja Ivančan i Antonia Šargač, u izvornim
narodnim nošnjama, predstavljale su znatiželjnim prolaznicima
bogatu ponudu jela od buče (tikve), što je, ujedno, bila i tema
izložbenog prostora naše škole. Jela su na tradicionalan način, s
posebnom pažnjom i velikom ljubavlju, pripremile bake i mame
naših učenika, ali i same učiteljice, stoga su uvelike zasluže za
uspješno predstavljanje naše škole i mjesta. U ponudi su se našle: pečene tikve, salata s tikvama, juha od hokaido tikve, kruh s
bučinim sjemenkama i uljem, kruh iz krušne peći, bučnica, zlijevka od sira i bučinih koštica, kolačići sa sjemenkama, no vrhunac
ponude bila je, prema riječima prosudbenog povjerenstva, pita
od buče. I sami smo ju probali i, bez imalo skromnosti, potvrđujemo njezinu nenadmašnost. Bilo je tu i gljiva, kestena,
kukuruza, šipka i ukrasnih tikvica koje je budnim okom čuvala gospođa Jesen, a utjelovila ju je naša učenica Natalija Zrinski. Za ovu prigodu posebno su izrađeni i prigodni suveniri
- heklane tikvice, koje su, također, naišle na pozitivne reakcije, kako prisutnih posjetitelja Smotre, tako i povjerenstva.
Izložbeni prostor osmislile su i uredile učiteljice Darinka
Cvišić, Danijela Ivančan Bosilj i Marija Šatvar, a posebne zahvale za pripremu brojnih ukusnih jela upućujemo:
- mami Jasni Kuzmić - kruh iz krušne peći;
- mami Kristini Ivančan - pita s bučama;
- baki Gašparuš - bučnica, zlijevka;
- mami Tanji Brlečić - kolačići sa sjemenkama;
- učiteljici u mirovini Marti Antolković - sjemenke buče
(golice);
- učiteljici J. Stanki Barbir - juha od buče, pečene tikve, salata;
- učiteljici Danijeli Ivančan Bosilj - kruh s bučinim sjemenkama;
- mami Gradinšćak - bučino ulje;
- tati Damiru Zrinski - gljive;
- učiteljici Ruži Futač - za originalne starinske recepte.
Nadamo se uspješnoj suradnji i u budućnosti!
www.breznicki-hum.hr
7
VZO Breznički Hum u 2013/14. godini
Vatrogasna zajednica općine Breznički Hum u svom sastavu
ima tri vatrogasna duštva, središnje DVD Breznički Hum, DVD
Radešić i DVD Šćepanje koji zajedno u svojim redovima broje
293 vatrogasca, pomladka i vatrogasne mladeži, od čega 43 operativna vatrogasca koji su opremljeni sa potrebnom osobnom
zaštitnom vatrogasnom opremom i usklađeni sa sve strožim zakonskim propisima za dobrovoljne vatrogasce.
Obilježavanje Dana općine Breznički Hum bio je dobar povod
za prvo postrojavanje operativnih vatrogasaca VZO, 9. studenog
2013. u Brezničkom Humu, unatoč kišovitom i lošem vremenu.
U posljednjih nekoliko godina izdvojena su značajnija financijska
ulaganja u osobnu zaštitnu opremu zahvaljujući načelniku Zoranu Hegediću i Općini Breznički Hum.
Samo dva dana kasnije, na sam Dan općine i blagdan Sv. Martina biskupa, zaštitnika općine, svi operativni vatrogasci bili su
angažirani na intervencijama oko ispumpavanja vode i tehničkih
intervencija koje su uslijedile uslijed olujnog nevremena koje je
praćeno jakom kišom pogodilo našu općinu. Dok su našu općinu pohodili gosti iz prijateljskih općina i gradova, vatrogasci su
u samom centru Brezničkog Huma imali najveću intervenciju od
postanka VZO Breznički Hum.
U jesenskom razdoblju zapovjednik VZO Breznički Hum Ivan
Ivančan, a kasnije i zamjenik zapovjednika Alenko Vnučec položili su ispite za vatrogasce sa posebnim ovlastima i odgovornostima čime je naša VZO u potpunosti usklađena sa zakonom.
Zimsko razdoblje vrijeme je održavanja redovnih godišnjih
Skupština te su tako delegati zajednice prisustvovali na skupštinama svojih članica kao i prijateljskih vatrogasnih zajednica. VZO
Breznički Hum održala je svoju redovnu godišnju skupštinu 21.
ožujka. U tom razdoblju vrijeme je školovanja vatrogasnih kadrova, tako je naša zajednica u suradnji sa VZG Novi Marof bila domaćin školovanja za zvanje vatrogasac koje je održano u Radešiću, a koje su polazili polaznici iz DVD-a Novi Marof, Ljubešćica,
VZO Breznica i VZO Visoko gdje smo dali svoj poseban doprinos.
13. travnja završnim ispitima i pokaznom vježbom školovanje za
zvanje vatrogasac završilo je 7 naših polaznika. U nastavku školovanja za viša vatrogasna zvanja, VZO je postala brojnija za četiri
časnika I. klase, šest časnika i dva dočasnika. Ispit za vatrogasne
8
www.breznicki-hum.hr
suce obnovili su Josip Mužina, Ivan Ivančan i Mario Šargač, dok
su novi suci postali Vjekoslav Rusek i Mario Plantić.
Blagdan Uskrsa vatrogasci VZO Breznički Hum obilježili su čuvanjem božjeg groba i vazmenim bdijenjem u crkvi Sv. Martina
u Brezničkom Humu, gdje smo obilježili i blagdan Sv. Florijana,
zaštitnika vatrogasaca. Na kraju mjeseca zaštite od požara 31.
svibnja proslavili smo 80 godina rada DVD-a Breznički Hum.
14 vatrogasaca naše VZO početkom lipnja održalo je pokaznu
vježbu u prostorijama OŠ Breznički Hum prezentirajući učenicima postupanje u slučaju potresa. Na našem tradicionalnom 21.
Međuopćinskom vatrogasnom natjecanju VZO Breznica-Breznički Hum-Visoko koje je održano u Visokom, nastupili smo kao
najmasovniji sudionici sa petnaest ekipa, od čega DVD Šćepanje
sa osam u svim kategorijama. Naša zajednica postigla je izniman
uspjeh osvojivši gotovo sve plasmane među prva tri mjesta od
čega je DVD Šćepanje bilo najuspješnije sa ukupnim pobjednicima u muškoj, muški B i ženskoj kategoriji, žene A. Odrađene su i
sve ostale aktivnosti iz redovne djelatnosti zajednice, preventiva
otvorenog prostora, kućanstva, operativne aktivnosti i intervencije kojih je na sreću bilo malo. Naši članovi radnih tijela VZŽ Varaždinske aktivno su sudjelovali u radu zajednice. Vatrogasni suci
svoj doprinos su dali kroz suđenja po čitavoj županiji, po drugim
eal
„javni
u njihovom
životu.
Međutim,
interesu.servis”
U igraonici
djeca provode
svoje
vrijeme kako u druobiteljska
briga o starijim
ženju, takosolidarnost
i u raznim iaktivnostima.
Podčlanovima
budnim okom svojih
obitelji,
koja
je (prof.
obilježje
tradicionalnog
načina(aps. predšk.
teta, Vanje
Kožić
kro/soc)
i Mateje Grokša
Udrugedezinsekcije
i društvai
Varaždinskom županijom na izradi Županijske razvojne strategije. pučanstva od zaraznih bolesti, dezinfekcije,
življenja,
sve jesemanje
prisutna.
Nužno je stoga,
odgoja) djeca
kroz igru
uče suradničkom
ponašanju, rješaProvodila se deratizacija za sva domaćinstva s područja Općine deratizacije na području Općine Breznički Hum za razdoblje od
razvojem
servisa isuosjećanju
usluga na lokalnoj
razini
podržati te usklađivanju problema,
za druge,
uvažavanju
Breznički Hum te se provodi program veterinarsko higijeničarske 2010. do 2013. godine, a prema zakonskoj obvezi.
obitelj
i ohrabriti
obiteljsku
solidarnost,
te olakšati
vanju potreba
želja.
Tetenatjecanju
nastoje
stvoriti
ozračje
koje potiče
županijama
i nai državnom
vatrogasne
mladeži.
VatroPred nama je obilježavanje Dana općine u kojem će vatrogasslužbe
na temelju
Ugovora
s Veterinarskom
stanicom
Varaždin.
2009. godine izrađen je Provedbeni plan provođenja
U subotu
29.
lipnja
2013.
udruge
za Marof
njenim
članovima
usklađivanje
radnih
i obiteljskih
stvaralačko
izražavanje,
što u
jeorganizaciji
posebno
vidljivo
kroz
ligasna
mladež
DVD-a
Breznički
Hum sudjelovala
jeMladi
narazne
međunaci dati svoj doprinos. Nadamo sa da će naše operativno djelovaProšle godine
smo likovnu koloniju
Sv.ŠIC
Martin
u preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije
održana
je osmaiorganizirali
po
redu
novomarofska
biciklijada
NA BIC,
obveza.
Posebnu
pozornost
potrebno
je posvetiti
kovne,
glazbene
scenske
aktivnosti
povodom
obilježavanja
rodnom
vatrogasnom
natjecanju
u Murrzuschlagu
u Austriji.
nje ostati na pokaznoj vježbi za Dan općine i da će blagdan Sv.
Šćepanju
u suradnji
s DVD-om
Šćepanje,
a slike
izrađene
toj i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine
pod
sloganom
„Bicikl
klačim
da
ozon
ne
tlačim!“,
a načelnika
na na
svojem
ivažnih
dati
prioritet
onim
starijim
i nemoćnim
osobama
datumasa
(Sv.
Nikola,
Božić,
Valentinovo,
Fašnik…).
ProU suradnji
općinom
Breznički
Hum
i uz
pomoć
Martina proteći u mirnijem ozračju nego prošle godine.
aukciji
kasnije sujeizložene
ikroz
prodane
na aukciji te je sav prihod Breznički Hum za razdoblje od 2010. do 2013. godine i ta mjera je
putu
biciklijada
prošla
i
naše
Šćepanje.
koje
živeHegedića
same.
Dasva
bi
skrb
o starijim
zori naše
igraonice
uvijek
su
šareni
veseli,
kaokoje
i naša
zajedničZorana
tri društva
bilai osobama
su uključena
u program
VlaMario Šargač
doniran
DVD-u
kao kolona
pomoć skod
kupnje
vatrogasnog
Kao
i svake Šćepanje
godine
vesela
više
odna
200
biciklista od 9 također provedena u navedenom razdoblju.
žive
u vlastitom
domuUČINKOVITOSTI,
bila
pravedna radi
očuvanja
ka druženja.
de
RH
– ENERGETSKE
gdje
je
domovozila.
U sklopu proslave Dana planeta Zemlje u općini Breznički
dostavljena
65 godina
centra
Marofa,
zapad
prema
njihovog
dostojanstva
iizprava
naNovog
izbor,
nužnona
imna
Igraonica
nekrenula
bi mogla
opstati
bez
Osnovne
škole
Breznički
ve
termo
fasada,
centralno
grijanje
pelete
Od posebnih
projekata
i zakonskih
obveza
valja Goricu,
spomenuti
Mađarevu
tenakroz
Topličicu
Jelenšćak
u Kamenu
kroz Hum 2010. godine organizirali smo čišćenje šume Kobiljnjak
osigurati
pristup
pravima
i iuslugama
kojima
se
Hum
koja Društvu
ustupa
prostor
školske
čitaonice, a tu
ije
led
rasvjeta
Vatrogasni
dom
u svoje
Brezničkom
Humu.
kako
je
2009.
godine
prvi
put
proveden
nadzor
za
certifikat
i Pece
prema
Gotalovcu,
te kroz
Budinšćinu
prema Hra- od smeća. U akciji su sudjelovali Osnovna Škola Breznički
poboljšava
kvaliteta
njihovog
života
teopćinu
olakšava
jePodrute
i Dok
povremena
financijska
pomoć
Općine
Breznički
Hum.
smo
pripremali
ovaj
tekst,
našu
pogodilo
ISO
9001:2008 gdje
- priprema
sustava
upravljanjaVinskom
kvalitetom, a Hum, Lovačko Društvo Lisac, Općina Breznički Hum, Obrt za
šćini-Trgovišće
je počeo
duži uspon
obavljanje
svakodnevnih
poslova.
je
opet olujno
nevrijeme.
Jak
vjetar
i obilnaprema
kiša prouzro- Vrhu.
cilj projekta
je
implementacija
sustava
upravljanja
kvalitetom,
djelatnost godine
Humko te
Ekoflor
d.o.o. Cilj
ovog
projekta
Dana 18.06.2012.
naDana
malonogometnom
igralištu
u
Uzi
18.06.2012.
godine
na
malonogometnom
Nakon
biciklisti
su
nastavili
kroz
Gornjake
prema Šće- komunalnu
Crvenog
križa
Varaždinske
županije
čili Društvo
su
štetuspusta
na
području
cijele
općine. Ponovila
se opet
Visokom
obilježeno
je
10
godina
postojanja
međuopć
odnosno
uspostavljanje
funkcionalnosti
i efikasnosti
poslovnih
je obnoviti
prirodni
ekosistem
šume Kobiljnjak
uklanjanjem
Visokom
obilježeno
je 10
godina postojanja
međuopćinske
ma- malon
panju
ih je „Pomoć
čekao
novi
uspon.
Kod
sv. Helene
DVD bio
provodi
Program
u kući
starijim
osobama“
po
peti gdje
put
poplava
u dolini
Lonje
gdje
sukapele
opet stradali
lonogometne
lige stanovnika
na prostoru općina
Breznički Hum,
procesa
te
osiguranje
njihovog
neprekidnog
poboljšavanja.
U
otpada
i
time
doprinijeti
kvaliteti
života
Općine
lonogometne
lige
na
prostoru
općina
Breznički
Hum,
Breznica
fairpla
Šćepanje
jepodručju
organiziralo
još jedno
osvježenje
za ihrabre
na
cijelomi gospodarski
Varaždinske
županije.
Od
stambeni
objekti,
proizvodni
pogoni
po- biciklii Visoko.
razdoblju
od listopada
do uzbrdicom
prosinca 2009.
godine obavljeno
ekoloških rizika. Projekt
je imao i edukativnu ulogu pa Bre
i Visoko.
stea koji
ubrzo
dalje
kroz
Šćepanje.
Putem sujeih smanjenjem
Naime, prije deset godina rođena je ideja o osnivanj
samih
početaka,
Program
se provodi
području
lja,
ovaj
put i kreću
Osnovna
škola
uslijedi na
obilnijih
oborina.
više
od
10
intervjua
i
davani
su
podaci
od
strane
Jedinstvenog
za
učenike
škole,
pokazujući
važnost
djelovanja
u zaštiti
okoliša,
Naime,
prije
deset
godina
rođena
je
ideja
osnivanju
malonopron
gometne lige
zbogovelikog
interesa
poklonika od
malog
iznenadili
mještani
Šćepanja
i srdačno
pozdravili
Općine
Breznički
Hum.
Usluge
Programa
koristebicikliste
Zahvaljujući
vatrogascima
naše
zajednice,
spriječene
su i ponuna
ovim
prostorima
i
liga
nikad
nije
brojala
manje
od
upravnog
odjela.trešnjama.
Općina Breznički Hum dobila je certifikat agometne
pomogaolige
je izbog
u razvoju
ekološke
svijesti
svih stanovnika
Općine je ove1
velikog
interesa
poklonika
malog nogometa
ihštete,
domaćim
42dili
korisnika
veće
as područja
kroz svojeOpćine.
intervencije vatrogasci su posezoni.
Iz
godine
u
godinu,
što
uz
mi
nancijsku
pomoć
(standard
- lokalna
samouprava)
kaoMrzli
jedna
odte
rijetkih
u Hrvatskoj,
Breznički
Hum. Kao načelniku
Općine
u ovom
projektu
cilj
na ovim prostorima
i liga nikad
nijesudionika
brojala
manje
od 10bila
ekipa
Brezni
Dalje
su
nastavili
kroz šumu
na
Vrh
kroz
biciklijade
je sjeu temeljem
Razvojem
izvaninstitucionalne
skrbiIna
lokalnoj
mogli
ugroženima
sanirati
posljedice.
ovaj
put
se Donje
po- Makojišće i Granu do Novog Marofa. Većina
vlasti, što
uz vlastita
sredstva prikupljena
a područja
uveli smo
i FNC
sustavaliza
upravljanje
financija.
Navedeno
bio
da uspjeh
ove
akcije
potakne
i druge
udruge
na
sudjelovanje
sezoni.
Iz godine
u godinu,
što
uz
nancijsku
pomoć
općinskih
Hum
Novog
Marofa,
bilo
ih jeisplativa
i izdjelovanja
Varaždina
i okolice,
Varaždinskih
Toplica,
Ludbrega,
Brezničkog
Huma,
ekipa,
ulagalo
se uBreznice,
sami
razvojVisokog,
lige
te se izdvajalo
za II
k
razini, da
aktiviranjem
iu koordiniranjem
kazalo
je
ulaganje
vatrogastvo
investicija,
provođenje
nadzora
za
dobivanje
certifikata
redovito
se
izvodi
u
sličnim
projektima
čišćenja
u
Općini.
vlasti,
što
uz
vlastita
sredstva
prikupljena
temeljem
kotizacija
Nak
hara
i
osiguranje
novčanih
nagrada
za
najbolje
ekipe.
Kr
Gornje
Rijeke,
Križevaca,
Bedenice,
Konjšćine,
Bednje,
Preloga,
Šenkovca,
Kutine,
Siska,
Zagreba,
pa
čak
i
iz
Gospića.
različitih
čimbenika
usmjerenih
zadovoljavanju
jer
se svako
malo pokaže
da smo dobro
organizirani na
svake godine.
2010.ulagalo
godineseOpćina
Hum
uključila
seKup,
i u za
aktivnosti
ke lige
sezone
je
koji je kao
samozp
ekipa,
u samiBreznički
razvoj
te organiziran
se
izdvajalo
za
kupnju
pe- i zažava
potreba
starijih osoba,
izbjegavamo
institucionalnu
svim
područjima
kao VZO,
čemu sigurno
doprinosi sunabavljen
prijelazni
pehar
najbolju
malonogometn
Nadalje, 2009. godine izrađena je Web stranica Općine tijekom
Tjedna Hrvatskog
Crvenog
križa
na način
dazajeKrajem
u suradnji
hara
i
osiguranje
novčanih
nagrada
za
najbolje
ekipe.
svatima.
U
skrb za starije
osobe,
koja
je svojih
manjedruštava
prirodna uz
i uzsuradnju
to
djelovanje
članova
kroz
rad
isti su u upotrebi još i danas.
Breznički Hum (http://www.breznicki-hum.hr) putem koje skeGradskim
društvom Crvenog
Novi
i Specijalnom
sezone organiziran
je Kup, zakriža
koji je
kaoMarof
i za samo
prvenstvo, Hum :
daleko
skuplja
od izvaninstitucionalne
skrbi.
Uz prisutnost načelnika općina, članova Upravno
sa
općinom
Breznički
Hum.
kontinuirano nastojimo izvještavati mještane o novostima te bolnicom
za
kroničnepehar
bolesti
Novi
Marof
organizirala
besplatno
nabavljen
prijelazni
za
najbolju
malonogometnu
ekipu,
a sudionik
penala
malonogometne lige, donedavnih
i sadašnjih
Akciju prikupljanja knjiga „Darujte knjigu“ pokrenuo je HrvatNeke od poruka:
uspostaviti komunikaciju i na taj način. Iste godine pokrenuli mjerenje
krvnog tlaka
i razine nosno
šećera
u krvi
Brezničkom
igrača
te u
ostalih
koji su na Humu.
bilo koji način
pom
su u upotrebi
jošželim
i danas.
Brezni
ski Crveni križ u svrhu opremanja knjižnice u Klinici za dječje bole- isti„Dragi
prijatelju,
da ti ova knjiga
uljepša
dane
u bolnici.“
nomse
opstanku
i razvoju,
dodijeljena
su prigodna
prizn
smo i projekt izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Kroz
ove 4 godine
odvijala
i članova
priprema
nekoliko
važnih
Uz
prisutnost
načelnika
općina,
Upravnog
odbora
Jarek.
sti Zagreb “Klaićeva“ namijenjene djeci koja se nalaze na bolnič„Dragi prijatelju, ja sam Lira.
Znam da me ne poznaješ, ali ja ti
hvalnice.
Općine Breznički Hum te izradu Procjene ugroženosti i Plana projekata,
vrlo bitnih za
našu Općinu,
a to susudionika
izrada Projekta
malonogometne
i sadašnjih
lige od- tašima
kom liječenju i pohađaju „Školu u bolnici“, a nemaju adekvatnu šaljem
svoju knjigulige,
da tidonedavnih
uz čitanje dani
brzo prođu.“
zaštite i spašavanja Općine Breznički Hum sukladno Zakonu vodoopskrbe
naselja
Šćepanje,
Radešić
i način
Gornji pomogli
Hum, izrada
nosno
igrača
te
ostalih
koji
su
na
bilo
koji
knjižnicu. Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof uključilo se
„Dragom prijatelju, ugodno čitanje i da što prije ozdravi!“njezi- protek
o zaštiti i spašavanju. Isto tako, pokrenuta je i završena izrada tehničke
dokumentacije
vodoopskrbe
zaselkapriznanja
Švajcarija,
opstanku
i razvoju,
su prigodna
i za- trudom
u akciju „Darujte knjigu“ u tjednu od 08.-15. svibnja povodom nom
„Dragi
prijatelju,
želim dodijeljena
ti brzo ozdravljenje,
da i dalje ostaneš
Procjene
ugroženosti
od
požara
i
Plana
zaštite
od
požara
izrada
Projekta
FN
elektrane
na
Područnoj
školi
Šćepanje
te nogom
hvalnice.
Obrt aktivno
posluje
od 2006križa.
g. i u vlasništvu je Stjepana Jakopčića, iz
obilježavanja
Tjedna
Crvenog
tako hrabar te da se što prije vratiš u školsku klupu!“
Brezničkog
Huma
176.
Općine Breznički Hum sukladno Zakonu o vatrogastvu. Procjena kandidiranje iste na fondove EU. Sudjelovali smo u projektu
Akcija
je provedena
u za
suradnji
s dječjim
vrtićima i osnovHumko
jei specijaliziran
i uređivanje
sanaciju
cesta i putnih
ugroženosti
Plan zaštite
iodržavanje
spašavanja
Općinegroblja,
Breznički
Hum
dobivanja Zelene zastave OŠ Breznički Hum, a u tijeku je izrada
nimjaraka
školama
na bankina.
način da
je u svakoj
ustanovi
i malčanje
Posjedujemo
vlastite
strojeve i postavljen
mehanizaciju za zemljane
sukladno
Zakonu
o rasutih
zaštititereta,
o spašavanju
su izrađeni
prošle Projektne dokumentacije za obnovu, revitalizaciju i prenamjenu
radove,
navoz
i dovoz
sređivanje
dvorišta
i hortikulturu,
plakat
s pozivom
za sudjelovanje
u akciji „Darujte
knjigu“ i čišćenje
godine
te jama
je donesen
i plan civilne
zaštite.vršimo
S tim
u vezi, ove
zgrade Stare škole u Brezničkom Humu. 2011. godine izrađena
septičkih
i biokonpostiranje
smeća s groblja,
i asfaltiranje
kutija u koju su djeca mogla donirati svoje knjige i slikovnice dvorišta
finišerom
i
asfaltiranje
cesta.
godine osnovan je tim Civilne zaštite Općine Breznički Hum. je i projektna dokumentacije za projekt odvodnje (kanalizaciju)
uz zamolbu djeci
da na zadnjim
stranicama
doniranih
knjiga
cvjećarnicu
i pokrenuli
organiziranje
sahrana gdje
se vrše usluge
ČlanoviOtvorili
timasmo
opremljeni
su
reflektirajućim
prslucima
i kapama
za cijelu Općinu Breznički Hum koji je sufinanciran od strane
napišu
ili nacrtaju
poruku
dobrih
želja
za ozdravljenje
djece
prijevoza
mrtvih osoba,
pokopa,
nošenje
mrtvih
na sahranu, izrada
vijenaca i grobnih
s oznakama
Civilne
zaštite,
a njihova dužnost je provođenje Hrvatskih voda i Ministarstva regionalnog razvoja.
okvira
i spomenika.
kojaaranžmana,
se nalazeizrada
u bolnici
na
liječenju. U akciji je prikupljeno 350
pojedinih
mjera
zaštite
i spašavanja
je potrebno
osigurati
Općina je sudjelovala u proslavi 160. obljetnice OŠ Breznički
Vršimo
uređivanje
sala
za vjenčanje, kojima
a u dogovoru
s poslovnim
partnerima
knjiga
i slikovnica,
alioikompletnoj
osobno, ponudi
ručno za
izrađenih
i nacrtanih
dogovara
se
suradnja
organiziranje
svadbi
te
dostava
cvijeća
privremeno premještanje, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva Hum, na koju smo vrlo ponosni te se školi zahvaljujem na
slikovnica
i napisanih
pjesama.
Sudjelovanjem
u akciji prikuna području
mjesta, a kasnije
i području
županije.
te organizaciju
i provođenje
eventualne
evakuacije.
izvanrednoj suradnji koju imamo.
Najnovija
naša
djelatnost
je
distribucija
motornih
ulja
za tri županije:
pljanja knjiga djeca su na praktičan i neposredan način
usvo- Varaždinsku,
Isto tako,
krajem
2012.
godineviše
donesene
su
Izmjene
i dopune
Potvrđen je projekt Učinkovitog i ekološkiEkipa
neškodljivog
i danas
Koprivničko-križevačku,
kojuod
smo
dogovorili
s firmom
Ulja
Brezničkog Huma u sezo
Sarajevo,
zapošljava
20
radnika.
jila Međimursku
i svojimkoji
primjerom
pokazala važnost
načela
humanosti
i i maziva
d.o.o., koja je
generalni
uvoznik i distributer
za firmu LUKOIL,
a dogovara
se uvoz
Prostornog
plana
uređenja
Općine
Breznički
Hum
čime
je
sustava
javne
rasvjete
u
Općini
Breznički
Hum.
Sređivani
su
Koncem
2001.
godine s korporacijom
Wam Grupa Italy potpisuje se Prosolidarnosti
u svakodnevnom
životu.
parafina
i
nafte
od
vodeće
kompanije
u
svijetu
po
zalihama
i
proizvodnji
nafte.
odrađen
i završen velik
i važantvornice
posao. Wam Product u Brezničkom
zemljišno
tokol
o osnivanju
zajedničke
Humu,knjižni dokumenti i upis građevina u zemljišne knjige
U akciji
su sudjelovali
:
2010.
godine
izradili
smo
Web
stranicu
Društva
„Naša
djeca’’
za
zgradu Vatrogasnog doma u Brezničkom Humu i zgrade
Hum
176,
42225
Breznički
Hum
koja-Breznički
je 2002.
godine
počela
s radom.
dječji
vrtići:
„Novi
Marof“
iz Novog Marofa, „ Zeko“
te Web
stranicu za
društvo
Lisac.
u kojoj se nalazi ambulanta dr. Kožić. Pripremio se i projekt
tel: 042/618-214,
fax:Lovačko
mob: 098/181-14-92
Iste,
2002.
godine
u042/209-807,
Brezničkom
Humu
izgrađen je i novi proizvodni
po(Ljubešćica)
i „Tratinčica“
(Varaždinske
Toplice)
e-mail Cvjećarnica
DADA: [email protected],
Kroz
moj četverogodišnji
mandat redovito je financirana za postavljanje novih autobusnih stajališta, a nadstrešnice u
osnovne
škole:
Novi
Marof,
A. i četvornih
I. Kukuljevića
Varaždinmetara,
čime je omogućeno
gon-e-mail
Metal
Producta
površine
2500
Komunalne
djelatnosti:
[email protected]
veterinarsko-higijeničarska
služba sukladno Zakonu o Brezničkom Humu i Šćepanju su i postavljene. Izrađen je projekt
ske Toplice,
Svibovec,i povećanje
Ljubešćica, proizvodnog
Breznički Humprograma.
i Visoko
dodatno
proširenje
veterinarstvu, a izvršena je i izrada Programa mjera zaštite uređenja prostora Stare pumpe
u Brezničkom
Radilo
se
Ekipa Brezničkog
HumaHumu.
u sezoni
2011./12.
Biciklijada "ŠIC NA BIC" 2013.
MeđuopćinskaMeđuopćinska
malonogometna
lig
malonogo
Akcija „Darujte knjigu“ – prikupljeno 350 knjiga
da.
ka- U 2010. godini započele su aktivnosti na razvoju proizvodnog programa
10 koji se odnosi nawww.breznicki-hum.hr
tlačni lijev te je koncem 2010. godine započeta investise
cija
kupovinom
prvog
od četiri stroja za tlačni lijev. Do sada su kupljeni
ih
strojevi sile zatvaranja od 180 tona, 250, tona, 420 tona i 720 tona koji su
Tvornica za proizvodnju elektro opreme
nastala je razvojem obrtničke radionice koju je 1967. godine osnovao Stjepan Šafran, koja je i danas u sastavu obiteljskog poduzetništva i Metal
Producta.
Od samog početka svojega rada usvaja se proizvodni program proizvodnje elektroopreme. koji se tijekom godina stalno širi, razvija i usavršava.
Već 1969. godine počinju prve isporuke elektroopreme za potrebe Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Proširenjem tržišta i dobrim prihvaćanjem proizvoda kao i svakodnevnim povećanjem narudžbi povećava se
i broj zaposlenih: 1967. počelo se s jednim radnikom, 1971. godine bilo ih
je omogućili razvoj novih proizvodnih programa i uvođenje novih proizvoda
je 12.
led rasvjetna tijela za unutarnju i vanjsku rasvjetu. U
www.breznicki-hum.hr
ni kao što su na primjer
č- planu je nabavita stroja za tlačni lijev sile zatvaranja 1100 tona koji će Me-
11
www.breznicki-hum.hr
vl. Dražen Purgar
Breznica
B. Hum
Sarajevo, koji danas zapošljava
više48,
od42225
20 radnika.
Koncem 2001. godine s korporacijom Wam Grupa Italy potpi
042/62 61 59
tokol o osnivanju zajedničke tvornice Wam Product u Breznič
042/62 61 59
koja je 2002. godine počela s radom.
091 934 5741
Iste, 2002. godine u Brezničkom Humu izgrađen je i novi pro
gon Metal Producta površ[email protected]
2500 četvornih metara, čime je o
dodatno proširenje i povećanjewww.francina2.hr
proizvodnog programa.
U 2010. godini započele su aktivnosti na razvoju proizvodnog
koji se odnosi na tlačni lijev te jewww.breznicki-hum.hr
koncem 2010. godine započ
vl. Dražen Purgar
cija kupovinom prvog od četiri stroja za tlačni lijev. Do sada
Breznica 48, 42225 B. Hum
strojevi sile zatvaranja od 180 tona, 250, tona, 420 tona3
7i 720
www.breznicki-hum.hr
042/62 61 59
9
DVD Breznički Hum
Kako je 2014. godina za nas ujedno i jubilarna, 80 godina postojanja DVD-a Breznički Hum, većina aktivnosti te mnogi zadaci
i pripreme društva od kraja prošle godine bili su usmjereni na 31.
svibnja 2014. odnosno dan proslave 80-te obljetnice humanog
rada i djelovanja društva.
U prvoj polovici ove godine izrealizirana su dva projekta društva uz pomoć sredstava koja su nam odobrena preko Javnog poziva za državne potpore za energetsku učinkovitost i obnovljive
izvore energije raspisanog od Ministarstva gospodarstva, a koja
su namijenjena neprofitnim organizacijama. U siječnju je izvršena rekonstrukcija postojećeg sustava grijanja u Vatrogasnom
domu tako što se novo centralno grijanje bazira na novoj peći na
pelete, a u svibnju je postojeća rasvjeta zamijenjena za suvremeniju i ekonomičniju LED rasvjetu.
Također je velik angažman bio vezan uz uređenje vanjskog
prostora oko Vatrogasnog doma, a naročito Vatrogasnog spremišta gdje su bili izvršeni najveći zahvati. Radilo se i na izradi monografije društva, čije je objavljivanje bilo planirano te u konačnici i ostvareno povodom same proslave, a što ne bi bilo moguće
bez velikog truda i doprinosa gospodina Roberta Ivančana kojeg
smo za tu svrhu i angažirali.
Kao što je i svake godine naša obveza, održana je redovna
godišnja skupština 15.02.2014. u našem Vatrogasnom domu. Isto
tako naši članovi sudjelovali su u mnogim redovnim godišnjim
vatrogasnim skupštinama okolnih i prijateljskih vatrogasnih društava.
U mjesecu svibnju, mjesecu zaštite od požara, uz redovite
preventivne aktivnosti obilježen je dan Sv. Florijana te je u prvoj
polovici mjeseca svibnja u Vatrogasnom domu održana 3. likovna kolonija “Sv Martin” na kojoj je sudjelovalo mnogo umjetnika
iz našeg kraja i raznih dijelova Hrvatske, a slike koje su pritom
izrađene raznim stilovima i tehnikama donirane su društvu. Uz
zahvalu umjetnicima, istu posebno zaslužuje načelnik općine
Breznički Hum Zoran Hegedić i naš domaći umjetnik - slikar Marijan Sekovanić koji su se uvelike potrudili na organizaciji likovne
kolonije.
Proslava 80-te obljetnice društva održana je 31. svibnja 2014.,
organizirana je pod pokroviteljstvom općine Breznički Hum, a
započela je jutarnjom budnicom limene glazbe Sv. Martin Breznički Hum, koja je mještanima općine Breznički Hum nagovijestila buduća događanja tokom toga dana.
10
www.breznicki-hum.hr
Prijepodne su naši članovi društva uz sudjelovanje članova
susjednih DVD-a iz naše općine i predstavnika lokalne vlasti prisustvovali na Sv. misi u župnoj crkvi Sv. Martina.
Poslijepodne je bio doček gostiju na igralištu kod OŠ Breznički Hum nakon čega je formiran svečani mimohod vatrogasaca,
uveličan prisustvom Varaždinskih mažoretkinja do Vatrogasnog
doma. Kod Vatrogasnog doma je zapovjednik DVD-a Breznički
Hum predao prijavak predsjedniku općinskog vijeća Breznički
Hum te je zatim naš najstariji član otkrio spomen ploču izrađenu
u spomen svim osnivačima DVD-a Breznički Hum.
Nakon toga je, kao središnji dio proslave, započela svečana
sjednica. Nakon izvedene državne i vatrogasne himne te uvodnih pozdrava nazočnim uzvanicima i gostima, predsjednik DVD-a
Zoran Hegedić podnio je izvješće o 80 godina djelovanja ovog
društva. Nakon predsjednika društva nazočnima su se obratili
predsjednik općinskog vijeća općine Breznički Hum Željko Sremec, predstavnik Varaždinske županije Tomislav Jarmić, predsjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije Nedeljko
Vukalović, predsjednik Vatrogasne zajednice općine Breznički
Hum Branko Matak te Robert Ivančan koji je u kratkim crtama
predstavio vrijednu monografiju društva.
U drugom dijelu sjednice, članovima DVD-a Breznički Hum
dodijeljena su vatrogasna odlikovanja te ostala priznanja i zahvalnice. Odlikovanje za posebne zasluge dodijeljeno je Ivanu
Ivančanu.
Spomenice za veterane dodijeljene su Stjepanu Vuraiću, Dragutinu Vuraiću, Tomi Vuraiću, Tomi Suhiću, Božidaru Bosilju, Ivanu Jakopčiću, Josipu Vnučecu, Ivanu Kožiću i Bolti Ivančanu.
Udruge i društva
Zlatne vatrogasne medalje dodijeljene su Stanki Josipi Barbir,
Marini Hleb i Zvonku Šafranu. Zlatne vatrogasne plamenice su
dodijeljene Vladimiru Šafranu i Miljenku Hlebu.
Srebrne vatrogasne medalje dodijeljene su Darku Mijiću, Borisu Vinceku, Miroslavu Pažuru, Franji Borteku i Josipu Tukaču.
Srebrne vatrogasne plamenice su dodijeljene Josipu Vnučecu, Daliboru Bosilju, Ivici Nemecu, Zoranu Hegediću, Tomi Suhiću
i Ivici Šafranu.
Bročane vatrogasne medalje dodijeljene su Ljubici Ivančan,
Mirjani Hleb, Jasni Bosilj, Gordani Tukač, Verici Ivančan, Đurđici
Lukačić i Stjepanu Mucko. Brončane vatrogasne plamenice su
dodijeljene Draženu Vnučecu, Draženu Vuraiću, Alenku Vnučecu,
Stjepanu Jakopčiću, Draženu Andrašeku i Darku Žugčiću.
Spomenicu za 40 godina rada u vatrogastvu primio je Tomo
Vuraić, za 30 godina rada primili su Stjepan Jakopčić, Dražen Vuraić, Alenko Vnučec, Dražen Vnučec, Zoran Hegedić i Slavko Hleb
dok je spomenicu za 20 godina rada primio Ivica Nemec.
Uz navedena odlikovanja podijeljena su još druga priznanja
za rad u proteklom razdoblju, a isto tako je i DVD Breznički Hum
zaslužnim pojedincima, tvrtkama i organizacijama podijelio plakete i zahvalnice.
Pri samom kraju svečane sjednice za riječ su se javili predstavnici pojedinih vatrogasnih društava, od njih 17 ukupno, koji su bili
nazočni na sjednici, te ostali gosti koji su se zahvalili na pozivu
i uručili prigodne darove DVD-u Breznički Hum. Cijeli program
sjednice bio je ispunjen kratkim glazbenim izvedbama mladih
domaćih izvođača. Na kraju svečane sjednice predsjednik DVDa Zoran Hegedić pozvao je sve prisutne na večeru i zajedničko
druženje.
Od aktivnosti koje nisu bile usko vezane uz proslavu 80 godina postojanja društva ističemo još da su zapovjednik društva
Ivan Ivančan te dozapovjednik društva Alenko Vnučec položili
ispite za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima te
da smo povećali broj ispitanih vatrogasaca za dodatna tri, a to su
Anita Hegedić, Hrvoje Lukačić i Darko Petrus.
U ljetnim mjesecima naše natjecateljske ekipe sudjelovale su
06.07.2014. na međuopćinskom vatrogasnom takmičenju u Visokom gdje je za istaknuti osvojeno 3. mjesto u tri kategorije i to u
kategorijama Mladež muška, Žene “B” i Muška “A”. Mješovita
ekipa mladeži je u suradnji sa našim prijateljskim vatrogasnim
društvom iz Slovenije PGD-om Sladki Vrh sudjelovala 12.07.2014.
drugi put na međunarodnom vatrogasnom takmičenju mladeži
u Austriji, a Muška “A” ekipa na KUP-u DVD-a Brstec održanom
19.07.2014.
Također, 12.10.2014. jedna ekipa sastavljena od naših operativnih vatrogasaca sudjelovala je na 10. terensko-intervencijskom takmičenju u Novom Marofu gdje su zauzeli 17. mjesto.
Od vatrogasnih intervencija za istaknuti je tehnička intervencija zaštite od poplave koja je bila 22.10.2014. u centru Brezničkog Huma gdje smo uz pomoć DVD-a Radešić i DVD-a Šćepanje
ispumpavali vodu koja je prodirala u obiteljske kuće i radne prostore uz tok rijeke Lonje te iz osnovne škole Breznički Hum.
Ono što slijedi je obilježavanje Dana općine gdje ćemo kao i
svake godine dati svoj doprinos.
www.breznicki-hum.hr
11
DVD Radešić
Prošla je još jedna godina, a kao da smo
nedavno pisali o svim događanjima iz 2013.
godine, o našem (novom) vozilu, proslavi
obilježavanja 70 godina postojanja našeg
društva, o našoj prvoj monografiji.
Mnogo je truda uloženo u te aktivnosti pa
je to obilježilo i ovu proteklu nam godinu.
Kao i svake godine sudjelovali smo na Danima općine Breznički Hum, ovoga puta na smotri vatrogasaca i opreme, a već dva
dana kasnije, 11. studenog na sam Dan općine - Martinje, intervenirali smo na području cijele općine. Olujno noćno nevrijeme
i velike količine kiše prouzročile su mnoge poplave i odrone. U
centru Brezničkog Huma, uslijed izlijevanja rijeke Lonje iz korita, naših 12 vatrogasaca na već poznatom terenu branili su kuće
od poplave, spašavali životinje i mehanizaciju iz već poplavljenih
gospodarskih objekata, gradili zečje nasipe i branili daljnje prodiranje vode.
U zimsko razdoblje ušli smo organizirajući aukciju slika s likovne kolonije koja je u svibnju 2013. održana u Radešiću, čiji su or-
ganizatori bili vatrogasci. Prikupljena sredstva s aukcije utrošena
su za otplatu leasinga našeg vozila.
Kao božićni poklon, 19. prosinca potpisan je ugovor s Ministarstvom gospodarstva o dodjeli bespovratnih sredstava za
izradu fasade na našem Vatrogasnom domu prema programu
energetske učinkovitosti.
Radovi na fasadi Vatrogasnog doma
Aukcija slika
1. ožujka održali smo svoju redovitu izvještajnu sjednicu skupštine gdje smo analizirali odrađene aktivnosti i predstavili plan i
program za daljnje djelovanje.
Predsjednik Josip Mužina potpisao je još jedan, za nas vrlo važan ugovor s Ministarstvom gospodarstva, onaj o sufinanciranju
izrade cetralnog grijanja na pelete za naš Vatrogasni dom. Dolaskom lijepog vremena intenzivirali su se radovi na otvorenom,
prilikom čega smo sudjelovali na intervenciji gašenja požara niskog raslinja.
Kako u svako proljeće i ovo je bilo rezervirano za školovanje
kadrova. Ponovno smo bili domaćini osposobljavanja za zvanje
vatrogasac te je naše društvo bogatije za četiri školovana vatrogasca.
Delegacija društva na proslavi 80 godina DVD-a Breznički Hum
12
www.breznicki-hum.hr
Udruge i društva
Za postupanja u slučaju većih elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa, naš zapovjednik Mario Šargač sudjelovao je
na osposobljavanju općinskog stožera za zaštitu i spašavanje u
organizaciji DUZS-a prilikom čega je bila izvedena simulacijska
vježba potresa. Novo znanje primjenili smo u Osnovnoj školi u
Brezničkom Humu s ostalim društvima iz VZO-a u vježbi evakuacije i spašavanja učenika i djelatnika škole uslijed potresa.
Florijanovo, Dan vatrogasaca, obilježili smo mimohodom i
Svetom misom u našoj župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Visokom i u crkvi sv. Martina biskupa u Brezničkom Humu.
Katastrofalne poplave u svibnju koje su zadesile Slavoniju
nisu nas ostavile ravnodušnima te smo organizirali prikupljanje
pomoći u našem Vatrogasnom domu koja je putem GDCK proslijeđena potrebitima.
Česte ljetne kiše i nevremena poticali su nas na spremnost za
eventualno djelovanje na mogućim poplavama za što smo servisirali VMŠ i nadomjestili oštećenu opremu.
13. rujna delegacija našeg društva sudjelovala je na proslavi
80 godina DVD-a Breznica.
Kroz cijelu godinu kako su dozvoljavale vremenske prilike
odrađivali smo pripremne radove za izradu fasade; gradili vanjsko stepenište prema budućoj kotlovnici, nogostup oko vatrogasnog doma te zamijenili stare prozore i vrata novim.
Listopadsko ljeto pogodovalo je za izradu fasade čiji se zvršetak očekuje do proslave Dana općine.
Iako pomalo umorni od prošlogodišnjih aktivnosti i ove se godine vide rezultati našeg rada, no nažalost samo nekolicine članova, no unatoč tome sretni smo zbog noviteta koji će u buduće
krasiti i koristiti našem Vatrogasnom domu.
Pokazna vježba novih vatrogasaca
Prikupljanje donacija za Slavoniju
31. svibnja bili smo dio mimohoda i proslave 80 godina postojanja DVD-a Breznički Hum, a 6. srpnja u Visokom, ponovno smo
pokazali spretnost i brzinu na međuopćinskom natjecanju gdje
je naša muška „A“ ekipa osvojila 5. mjesto, a muška „B“ ekipa
2. mjesto.
Intervencija na poplavi u Brezničkom Humu
Na međuopćinskom natjecanju
Mlada muška ekipa sudjelovala je i na natjecanjima DVD-a Brstec i Presečno Visočko. I ovu natjecateljsku vatrogasnu sezonu
naši vatrogasni suci Josip Mužina i Mario Šargač odradili su sudeći na natjecanjima u našoj i susjednim županijama.
www.breznicki-hum.hr
13
DVD
Šćepanje
DVD Šćepanje
Dobrovoljno
vatrogasno društvo Šćepanje
Dobrovoljno
društvo
Šćepanje
Okosvojom
postojećeg
igrališta zasadilo se drveće te se nabavila
trogasnoj
organizaciji.
U proteklih
godinu dana vatrogasno
naše Društvo
neko
vrijeme zadržali,
okrijepili i krenuli dalje
rutom.
vatrogasno
društvo
Šćepanje
je Društvo u Op- natjecanja
Osvrt
na suradnju
DVD-a
jepostoji
ostvarilo
sjajne
rezultate,
kako
naDobrovoljno
30. lipnja
bili smo
domaćini
20.oprema
međuopćinskog
i
djeluje
od
11.
veljače
1951.
godine.Osnoza
igranje
djece.
Projektom „Energetska obnova zgrade
ćini Breznički
Hum koje
obavlja
svoju Hum,
djelatnost
na dobrovoljnoj
Šćepanje
i Općinetako
Breznički
Hum drugim
natjecateljskom
i na svim
vatrogasaca
VZO
Breznički
Breznica
i Visoko na kojem je
bazi.
Kako
za
obavljanje
te
humanitarne
djelatnosti
i
za
održaupoljima.
zadnjih
20
godina
vano je s ciljevima koji uključuju
ra- odjeljenja
vatrogasnog
doma Šćepanje“, postavila se energetski učinkovisudjelovaloprovedbu
40 natjecateljskih
u svim kategorijama.
vanje svih aktivnosti od davnina i samog osnutka pa do danas
Početkomaktivnosti
2013. godine izsudjelovali
Upravo
u organizaciji ovog
natjecanja
pokazalo se koliko
smo i stolarija. Tako je vatrogasni dom trudom i
zličitih
područja
vatrogastva,
a
teta
izolacijska
fasada
DVD Šćepanje osnovano je 11. velja- postoje različiti troškovi, naravno da je potrebno nekako steći i
smo
na 1951.
brojnim
sjednicama
skupština
složni
jer supotrebne
u pripremama
članovi DVD-a.
određene
prihode
za rad isudjelovali
opremanje gotovo
Društva. svi
Prihoče,
davne
godine.
Ono je dobromelji
se na
dobrovoljnom
radu
vlastitih
zalaganjem
prijateljskih
, ia nestrapočetkom
Na otvorenju
su svečlanova.
prisutne
pozdravili
općinesvojih
Brezničkičlanova i Lončarek graditeljstva kao izvođača
de Dobrovoljno
vatrogasno
društvo Šćepanje
odnačelnik
svojeg samog
voljna,
stručna, društava
humanitarna
ožujka
održali
i svoju,
62. redovnu
Hum
Zoranorganiziranjem
Hegedić kao različitih
pokrovitelj
natjecanjazabate zapovjednik
osnutka
ostvaruje
manifestacija,
načka
udruga
od smo
posebnog
interesa
za članova
Danas
društvo
broji
97
i
jedna
je
od
najradova,
dobio
svoje novo ruho. Trenutno je u realizaciji i projekt
izborno-izvještajnu
sjednicu
na kojojvajei različitih
VZVŽ Stjepan
Kovaček.
bi se reći
dagodina
smo bili
vrlo uspješni u
aktivnosti,
naročitoMoglo
u posljednjih
10-ak
kada
Republiku
Hrvatsku, a tako
i za Općinu
je vidljiv
ubrzani
napredak
i sve veći razvoj
kojei na
se nalazi
aktivnijih
udruga
naodpodručju
Općine
„Peć
pelete“
koji podrazumijeva izradu ekološki prihvatljivog
Breznički
Hum,
u djelatnosti
zaštite
djelomično
promijenjeno
vodstvo
DVD-a.
organizaciji
ovog Breznički
natjecanja,
što Društva
je zapazio
tajnik
VZO Breznički
na području
Općine
Hum. Veliku
pomoć iod
razne
donacipožara.
Temeljna
zadaća Društva
je provedba vatrogasne
djelat- iste
Iako dužnost
predsjednika
i zapovjednika
i dalje obnašaju
Hum te
namBreznički
izrazio čestitke
na jednom
najbolje
organiziranih
Hum
koja
pomaže
DVD-u
prema
svojim
mogućnostima
te
je
uvigrijanja
u
vatrogasnom
domu.
je, kadameđuopćinskih
je najviše trebalo,
DVD je imalo
od samih
mještana
nosti
utvrđena
Zakonom
o vatrogastvu.
osobe,
do velike
promjene
je došlo u Upravnom i Nadzornom
natjecanja
do sada.
Osim
uspjehasela
u organizaciji,
Šćepanje
koji
su
uvijek
bili
spremni
pomoći
DVD-u
za
određenu
Ciljevi
djelovanja
Društva
uključuju
provedbu
vatrogasne
djeodboru
Društva. uOba
odbora počela i su
djelovati u bitno
smo zavidan
uspjeh i u rezultatima. Na samom
jek
potpora
sudjelovanju
financiranju
kodpolučili
različitih
aktivnosti.
latnosti odnosno različitih aktivnosti iz područja vatrogastva nabavu opreme ili uređivanje vatrogasnog doma i okoliša. Tu su
pomlađenom sastavu. Dakle, predsjednik DVD-a i dalje ostaje natjecanju sudjelovali smo sa 7 ekipa u 7 različitih kategorija.
i prijatelji vatrogastva
i dobročinitelji te sami vatrogasci. Pomoć i
temeljem
dobrovoljnog
rada vlastitog
članstva,
uzgodine
poštivanje održava
Već
tradicionalno,
svake
se
malonogometni
Branko Matak, a zapovjednik Vjekoslav Rusek. Nova tajnica U kategoriji djeca ženska osvojeno je 2. mjesto, djeca muška 8.
načela humanitarnosti i javnog interesa, zatim kontinuirano različita sufinanciranja DVD Šćepanje imalo je i u Općini Breznički
DVD-a je Ivana
Tomorad,
a blagajnica
Marina
Horvat.
Ostali
mjesto,
mladež
muška
mjesto.
U kategoriji
žene A osvojeno
turnir,
belotu
doček
Nove
se protuHum koja
jeprovodi
također
pomagala
i 1.
pomaže
prema
svojim mogućuključivanjeturnir
što većegubroja
građana,te
a posebno
mladeži
u radgodine,
članovi Upravnog
su: Željko
Gašparuš,
Graberski,
je 1.
mjesto,
žene BHum
1. mjesto,
u kategoriji
muški
A, i a čime smo
nostima.
Općina
Breznički
samostalno
djeluje 20
godina
Društva,
radi zaštite odbora
ljudi i imovine
od požara
i drugihŽeljko
elementarpožarna
preventiva,
sudjeluje
naMahnet
proslavama
drugihje suradnja
društava,
u Šćepanjenapretka,
Tomica
Grokša,
Jelica
Horvat,
Ivica
posebno
zbog
njihovog
može se
reći kakozadovoljni
Općine
i DVD-a velikog
iznimno 3. mjesto
nih
nepogoda.
Jedan
odHorvat,
ciljeva jeJosip
i poticanje
provedbe
preven-i Josip
Tržec.i Predsjednik
Nadzornog
odbora
postaje
Ivica
Gašparuš,
aVelike
te
u kategoriji
Bsvetoj
osvojeno
je 1. mjesto.
dobra
i Općina
radi na muški
tomeikako
bi maksimalno
prema Ujedno
svojim su ženska
tivnih
drugih mjera radi
ostvarivanja
zadaća
izna
područja
zaštite
obilježavanju
Dana
općine,
obredima
subote
a DVD
Šćepanje
nastoji što
više za ukupno
ostali
članovi
Mirko Gradinšćak
i Monika
Matak.
od
požara,
kaosu
i provedba
cjeloživotnog
stručnog
obrazovanja mogućnostima
A ekipa pomogla
te muškaDVD-u,
B ekipa
osvojile
prijelazne
pehare
misi
povodom
dana
sv. Florijana,
zaštitnika
Vrlo
ulagativatrogasaca.
u razvoj ostvareni
svog Društva
i opravdati
te kvalitetno
iskoristiti
svog
članstva
provedbu
vatrogasne
i podizanje
Uređeno
jezaspremište,
dovezena
jedjelatnosti
zemlja kojom
je poravnan
najbolje
rezultat
ubiženskoj,
odnosno
muškoj kategoriji.
dobivena ili
sredstva.smo
je kroz
sve ovevatrogasne
godine,
opće
znanja članstva.
su i razvijanje
pozitivnih
ljudterenrazine
na igralištu
te posijana
trava.
Nabavljena
je nova
oprema,
U zarađena
rujnu
sudjelovali
na 10.
natjecanju
mladeži
tan
čimbenik
je
i Ciljevi
osposobljavanje
vatrogasnih
kadrova
teDruštvo
tako
naročito
u zadnjih
20
ulagalo
velika
sredstva
u uređivanjeodakle
vaskih
vrijednosti
solidarnosti,
požrtvovnosti,
nesebičnosti
između
ostalogpoput
i 5 kompleta
zaštitnih
vatrogasnih
odijela kojaa je
Varaždinske
županije
održanom
u Lepoglavi,
smo se
inventara u domu,
uređivanje spremišta, zatim
ipoklonio
prijateljstva,
kao stogodišnje
tradicije
specifične za rad
dobro- trogasnog
DVD
ukupno
imaHegedić.
34
školovana
vatrogasca,
8 doma,
vatrogasaca
prve
načelnik
Zoran
vratili
s ogromnim uspjehom.
Naime, u kategoriji djeca ženska
voljnih vatrogasnih društava odnosno vatrogasne struke u cjeli- uređivanje igrališta - vježbališta kod doma te uređivanje okoliša
Iako bismo bili sretniji da nismo imali intervencija, ipak smo osvojeno je 1. mjesto u konkurenciji 24 ekipe te im ovim putem
uz Vatrogasni
dom. Tu isu2i nabava
vatrogasne opreme prema
klase,
4 dočasnika,
2 dočasnika
klase,
7 časnika
časnika
ni, uključivanje
mladih odnosno podmlatka
u Društvo,prve
uz razvijamorali, na sam Uskrs, sudjelovati u intervenciji ispumpavanja čestitamo. Djeca muška osvojila su 17. mjesto, a mladež muška 7.
nje njihove samostalnosti i samosvijesti u okviru rada u Društvu, mogućnostima te jedna od većih investicija – nabava vatrogaprve
klase.
Početkom
ove
godine
sudački
ispit
pred
ispitnim
povode
kod
obitelji
Grebert.
Nakon
što
smo
uspjeli
spriječiti
prodor
mjesto.
Ovime
su
naša
djeca
pokazala
da i uneizostavni
budućnosti možemo
trebalo biti,
predanosti kvalitetnom i savjesnom dugogodišnjem radu u va- snog vozila koje je, odnosno barem bi
vode u kuću i tako otklonili materijalnu štetu, uputili smo se u od njih očekivati sjajne rezultate. Kao nagradu pripremili smo
vjerenstvom
Hrvatske vatrogasne zajednice položili su Vjekoslav
Breznički Hum gdje smo zajedno sa ostalim društvima iz VZO im doček te smo iskoristili priliku za zajedničko druženje uz
Breznički iHum
ispumpavali
voduNakon
kod obitelji
Bukalzavršeno
te u firmi nogomet.
Rusek
Mario
Plantić.
toga
je i osposobljavanje
″Metal Vuraić″. Sljedeći dan odštopavali smo propust na dionici
Što se ostalih natjecateljskih rezultata tiče, ženska A ekipa
za
dočasnike,
Tako suje novi
dočaceste
Valjaki-Čički. časnike i časnike prve klase.sudjelovala
u spajanju
usisnog voda na Memorijalu Ivana
Bili smo
dio globalne
akcije Horvat
čišćenja divljih
odlagališta
otpada, časnici
Pažića u Svetom
Ivanu Zelini
i osvojila 6. mjesto. Ženska A ekipa
snici
postali
Marina
i Nikica
Prelog,
Katarina
Hor″Let″s do it! World Cleanup 2013″, koja je u Hrvatskoj provedena sudjelovala je i na 15. Kupu grada Novog Marofa gdje je osvojila
vat,
Mihaela
Matak
Mateja
Mahnet,
Željko
pod nazivom
″Zelena
čistkaPlantić,
– jedan dan
za čistiGrokša,
okoliš″, Ivica
1. mjesto
te, drugu godinu
zaredom, i prijelazni pehar. Jedno
prilikom čega ijeVjekoslav
očišćen potokRusek
od Graberskog
do Pučaka.
U klase
od najvećih
natjecateljskih
ove godine ostvarila je,
Gašparuš
te časnici
prve
Mario
Plantićpostignuća
i
mjesecu svibnju provodili smo protupožarnu preventivu, te također, ženska A ekipa na 11. Memorijalu bana Josipa Jelačića
Branko
Matak.
smo sudjelovali
na svetoj misi povodom obilježavanja dana sv. u Zaprešiću gdje je u konkurenciji 29 ponajboljih hrvatskih ekipa
Florijana,
zaštitinikaneprilikama
vatrogasaca. Organizirali
smo Kup kojim
1. mjesto i prijelazni
pehar. Ovdje još moramo spomenuti
Pogođeni
od poplava,
DVD osvojila
je organizirao
sakuje obilježena završnica međuopćinske malonogometne lige te i da je muška A ekipa sudjelovala na natjecanju u Brstecu gdje su
Muška
A
ekipa
Ženska
A
ekipa
pljanje
stvariturnir.
za pomoć
na drugih
koje sudečki
seosvojili
mještani
Šćepamalonogometni
Sudjelovali stradalima
smo na proslavama
5. mjesto.
društava: 70 godina DVD-a Mičevec, 120 godina DVD-a Visoko,
Iz naprijed navedenog, vidi se da aktivno radimo na
nja
nesebično
odazvali
u
velikom
broju.
Sakupljene
namirnice
i
90 godina DVD-a Novi Marof te 70 godina DVD-a Radešić.
uvježbavanju natjecateljskih ekipa, no naše Društvo stalno radi i
29. lipnja
bili smo domaćini te
oko 300-tinjak
sudionika na osposobljavanju i usavršavanju kadrova. Tako smo ove godine
odjeća
proslijeđena
jeugostili
stradalima
u Slavoniju.
Novo
ruho Vatrogasnog
doma
8. novomarofske biciklijade ‚’Šic na bic’’. Biciklisti su se kod nas postali bogatiji za 4 nova vatrogasca
i 4 vatrogasca
I. klase.
Mještani sela ponovno su pokazali da su tu kad zatreba i zahvaljujući njima, DVD Šćepanje kroz sve ove godine mnogo ulaže
Društvo se posebno ističe i po natjecateljskim rezultatima,
u svoj razvoj - uređenje vatrogasnog doma, spremišta, inventara velikim ostvarenjima kako na razini županije tako i države. Uspjeu domu, uređenje igrališta-vježbališta kao i samog okoliša, te se ha na tom području nije nedostajalo ni ove godine. Ističe se da
nabavlja vatrogasna oprema kako bi mogli još kvalitetnije zaštiti- je po prvi puta u povijesti DVD-a sudjelovano u svih 8 kategorija
B ekipa
tiMuška
ljude
i imovinu od požara.
Ženska B ekipa
na Međuopćinskom natjecanju VZO Breznica, Breznički Hum i ViNa
inicijativu
načelnika
Općine
Breznički
Hum,
gospodina
Zosoko. U kategorijama djeca ženska, djeca muška, mladež muška,
16
www.breznicki-hum.hr
www.breznicki-hum.hr
rana Hegedića, prošle se godine krenulo s prijavama na natječaje žene A, žene B i muški B osvojeno je 1. mjesto, muški A 2. mjesto
HEP-a za podupiranje projekata. Tako je odobrenim sredstvima i mladež ženska 3. mjesto. Također, prijelazni pehar kao ukupno
Ekipa djeca ženska 6-12
Ekipa mladež DVD Šćepanje
Ekipa muška 6-12
za projekte „Zeleni dan na zelenom igralištu“ i „Djeca prirode“ najbolja ženska ekipa ponovno je osvojila ženska A ekipa, a kao
16 dodatno uređeno igralište-vježbalište pored vatrogasnogwww.breznicki-hum.hr
doma ukupno najbolja muška ekipa ponovno
muška B ekipa DVD-a
www.breznicki-hum.hr
gdje se inače okupljaju svi naraštaji i gdje se održavaju vatroga- Šćepanje.Što se ostalih rezultata tiče ženska A ekipa sudjelovala
sni treninzi te turniri u malom nogometu.
je na 16. Kupu grada Novog Marofa gdje je osvojila drugo mjesto.
Zeleni dan na zelenom igralištu
14
www.breznicki-hum.hr
Žene A na KUP-u grada Novog Marofa
Udruge i društva
Ekipe na međuopćinskom natjecanju
Muška i ženska A ekipa sudjelovale su i na natjecanju u Brstecu
gdje su cure osvojile 3. mjesto, a dečki 8. mjesto. Također ženska
A ekipa, 3. put zaredom, sudjelovala je na 12. memorijalu bana
Josipa Jelačića u Zaprešiću. Osvojeno je 3. mjesto u konkurenciji
od 26 ekipa što je ponovno veliki uspjeh za nas jer je spomenuti
memorijal međunarodnog karaktera.
Ekipe pokazuju vrlo dobru spremnost i uvježbanost o čemu
svjedoče ti brojni osvojeni natjecateljski pehari i diplome, a rad
ovog društva slogu i zajedništvo.
Ženska B ekipa
Mladež muška
Muška A ekipa
Mladež ženska
Muška B ekipa
www.breznicki-hum.hr
15
LAG PRIZAG
Lokalna akcijska grupa „Prigorje-zagorje“ osnovana je početkom
2010. godine kao 5. LAG u Hrvatskoj.
Obuhvaća regionalno područje od 11
jedinica lokalne samouprave na kojem živi oko 35 .000 stanovnika. LAG
PRIZAG djeluje na području tri županije sjeverozapadnog dijela Hrvatske
(Varaždinska, Koprivničko-križevačka i Krapinsko-zagorska županija). LAG PRIZAG je član Hrvatske
mreže za ruralni razvoj (HMRR).
Od osnivanja udruge 2010. godine, rad LAG-a prvenstveno je
bio usmjeren na promociju europskog LEADER pristupa kako bi
se potaknula suradnja javnog, gospodarskog i civilnog sektora
u svrhu održivog razvoja ruralnog područja koje je obuhvaćeno
LAG-om.
Udruga LAG PRIZAG potpisala je 30. siječnja 2014. godine
Ugovor o korištenju sredstava iz IPARD programa čime je stvorena pretpostavka za profesionalni rad na razvoju ruralnog područja LAG-a uz potporu i pomoć EU fondova. Otvoren je ured
sa sjedištem u Gradu Novom Marofu, a osnovni je cilj pružanje
pomoći nositeljima ruralnog razvoja iz svih 11 jedinica lokalne samouprave pri iznalaženju, pisanju i apliciranju projekata na EU
fondove i domaće izvore financiranja.
Održano je nekoliko edukacija i radionica za predstavnike
JLS-a, članove i stanovnike našeg LAG-a putem kojih su sudionici
upoznati s provedbom LEADER pristupa od 2014.-2020. godine.
Prezentirane su mjere Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj korisnici kojih su JLS, gospodarski sektor te LAG-ovi.
Unutar Programa ruralnog razvoja, Republika Hrvatska će provoditi 16 mjera u okviru kojih će EU dodjeljivati potporu za ruralni
razvoj.
U organizaciji LAG-a PRIZAG u proteklom su razdoblju održane edukacije o nekoliko mjera. Govorilo se o mogućnosti ula-
16
www.breznicki-hum.hr
ganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma,
mogućnostima i uvjetima za razvoj ekološke proizvodnje, potporama za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva te razvoj i marketing poljoprivrednih proizvoda.
U sklopu Dana Općine Breznički Hum, 10. studenog 2014. održati će se edukacija za Mjeru 7, odnosno Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. Biti će prezentirane mogućnosti
za ulaganja u pokretanje, poboljšanje i širenje temeljnih usluga
za ruralno stanovništvo te ulaganja u lokalnu infrastrukturu.
Općina Konjščina ove je godine bila domaćin šestog po redu
„Prigorsko-zagorskog sejma“ održanog 09. kolovoza 2014., a
koji na jednom mjestu prezentira bogatstvo kulturne, povijesne,
turističke i gastronomske ponude područja LAG-a. Sejem je 2011.
godine održan u Općini Breznički Hum upravo povodom obilježavanja blagdana Sv. Martina biskupa i Dana Općine. Manifestacija
je postala svojevrsni brand čiji su značaj prepoznali i Ministarstvo
poljoprivrede i sve domicilne županije te se redovito uključuju u
sufinanciranje ovog projekta.
Prvog vikenda u mjesecu listopadu 2014. godine, članovi i
volonteri LAG-a PRIZAG posjetili su LAG Alpokalja Ferto Taj na
sjeverozapadu Mađarske. Tijekom tri dana našem je LAG-u predstavljeno više različitih LEADER projekata provedenih na području Mađarskog LAG-a, a financirani su projekti civilnih udruga,
jedinica lokalne samouprave i poduzetnika. Tijekom studijskog
posjeta naši su LAG-ovci boravili u selu i Općini Koljnof koje je
i najveće hrvatsko mjesto u Mađarskoj. Djelovanje LAG-ova u
Mađarskoj veoma je slično onome što očekuje Lokalne akcijske
grupe u RH.
Pred nama je izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a PRIZAG temeljem koje će se realizirati projekti iz Programa ruralnog
razvoja RH od 2014.-2020. godine.
LAG PRIZAG nastaviti će i u narednom razdoblju aktivno provoditi svoje djelatnosti s ciljem bržeg razvoja ruralnog prostora i
poboljšanja kvalitete življenja svih stanovnika LAG-a PRIZAG.
Udruge i društva
Turistička grupa iz Slovenije na području LAG-a PRIZAG
U subotu 25. listopada 2014. godine, područje Lokalne akcijske grupe „Prigorje-Zagorje“ posjetila je turistička grupa iz
susjedne nam Slovenije. U organizaciji Razvojnog centra Srce
Slovenije i Općine Breznički Hum naš je kraj posjetilo četrdesetak osoba uglavnom poljoprivrednika s područja Velike planine
u Kamniškim alpama.
Turistička grupa posjetila je obiteljsku Vinariju Šafran u Brezničkom Humu gdje je posjetiteljima uz degustaciju kvalitetnih
i aromatičnih vina prezentirana i tradicija uzgoja vinove loze
i proizvodnje vina. Nakon ugodnog druženja s domaćinima u
vinariji, grupa je krenula prema Obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu Jakopović u Paki kraj Novog Marofa, a domaćini
su našu skupinu upoznali s načinom ekološkog uzgoja i prerade
ljekovite biljke matičnjaka. Predstavljeni su proizvodi iz široke
palete organski proizvedene kozmetike, čajeva i raznih delikatesa.
Subotnje poslijepodne turistička je grupa provela u našem
najvećem marijanskom svetištu Mariji Bistrici, a potom su se
uputili prema Općini Hrašćina i vinariji Bolfan na Vinskome vrhu
gdje su uz obilazak vinskog podruma i degustaciju poznatih
Bolfan vina gosti iz Slovenije mogli uživati u predivnom krajoliku i pogledu koji se s vrha pruža na cijelo Hrvatsko zagorje.
Večera je za turističku grupu organizirana u restoranu Francina
2 u Općini Breznica.
Tijekom jednodnevnog boravka na našem području sudionici putovanja ukratko su upoznati s djelovanjem Lokalne akcijske grupe „Prigorje-Zagorje“ i trenutnim aktivnostima koje se
provode u cilju što bržeg razvoja ruralnog prostora.
www.breznicki-hum.hr
17
Limena glazba Sv. Martin Breznički Hum
Orkestar Limene glazbe Sv. Martin djeluje tek nepunih sedamnaest godina, ali daje
značajan kulturni doprinos u Općini Breznički
Hum, Varaždinskoj županiji i šire.
Radu orkestra pridonosi potpora i podrška
općine Breznički Hum koja je od samog osnutka limene glazbe uključena u rad i određene
aktivnosti orkestra. Limena glazba Sv. Martin
članica je Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske
županije (ZKUU-VŽ) i Hrvatskog Sabora kulture (HSK). Do sada
je orkestar sudjelovao na jedanaest županijskih i dva državna
susreta puhačkih orkestara. Iza sebe broji mnogobrojne nastupe raznih sadržaja uključujući i nastupe u šest drugih županija, a
2013. godine potpisuje i Povelju o bratimljenju s VLG Predavac.
Za ovaj list Humskog Vjesnika donosimo pregled važnijih
aktivnosti orkestra u 2013. godini:
- Početkom godine članovi orkestra sudjelovali su na sjednicama godišnjih Skupština DVD-a Breznički Hum, DVD-a Radešić,
DVD-a Šćepanje, DVD-a Brstec, DVD-a Breznica, DVD-a HrašćinaTrgovišće, sjednici Limene glazbe Lepoglava, Puhačkog orkestra
grada Čazme i VLG Predavac.
- 03. ožujka orkestar Limene glazbe Sv. Martin sudjeluje na
humanitarnom koncertu u organizaciji mladih iz općine Breznički
Hum.
- 07. travnja održana je 12. redovna sjednica Skupštine orkestra Limene glazbe Sv. Martin u Radešiću.
- 28. travnja orkestar sudjeluje na 10. smotri puhačkih orkestara Varaždinske županije u Brezničkom Humu.
- 04. svibnja sudjelujemo u mimohodu povodom Sv. Florijana
u sklopu VZO Breznički Hum.
- 05. svibnja orkestar sudjeluje u mimohodu povodom Sv. Florijana u Bedenici.
- 11. svibnja sudjelujemo na trećem hodočašću Bjelovarskokriževačke biskupije u Mariji Bistrici.
- 30. svibnja orkestar sudjeluje u obilježavanju povodom blag-
18
www.breznicki-hum.hr
dana Presvetog Tijela u Bjelovaru, na poziv biskupa mons. Vjekoslava Huzjaka.
- 08. i 09. lipnja Limena glazba Sv. Martin po prvi puta sudjeluje na državnom susretu puhačkih orkestara u N. Vinodolskom.
Nastupa u C kategoriji te ostvaruje zapažen nastup i dobre ocjene.
- 22. lipnja orkestar sudjeluje u mimohodu i kraćem koncertnom nastupu na lipanjskim folklornim susretima u organizaciji
KUD-a Braće Radić iz Visokog.
- 07. srpnja sudjelujemo na proslavi 80. godina DVD-a Oštrice.
- 12. srpnja održan je koncert Limene glazbe Sv. Martin i tamburaškog orkestra KUD-a HORKUD-a Golub u Bjelovaru, u prostoru bjelovarskog muzeja.
- 22. srpnja orkestar sudjeluje u obilježavanju dana Općine
Breznica.
- 31. kolovoza sudjelujemo na svečanosti proslave 120. godina
DVD-a Visoko.
- 13., 14. i 15. rujna Limena glazba Sv. Martin sudionik je Projekta Sound Exchange i Europa za građane, zajedno sa Općinom
Breznički Hum te Općinom Šmartno pri Litiji i Tamburaškim orkestrom Šmartno koji je održan u Sloveniji. Cilj Projekta bio je
povećati svijest članova glazbenih društava i građana o važnosti
razmjene znanja te pozitivnom utjecaju Europske integracije na
očuvanje kulturne baštine. U sklopu projekta održani su i koncertni nastupi orkestara.
- 22. rujna orkestar sudjeluje na obilježavanju 90 godina
DVD-a N. Marof.
- 10. listopada dio članova orkestra sudjeluje na Brass seminaru u Nedelišću. Seminar je održan u organizaciji prof. Vjerana Ježeka koji radi kao Solo trubač Filharmonijskog Orkestra i Teatra
Plauen/Zwickau, te predaje na Bavarskom privatnom Institutu
za klasičnu i jazz glazbu u Munchenu.
- 19. listopada dio članova Limene glazbe Sv. Martin zajedno sa članovima VLG Predavac sudjeluju na proslavi 120 godina
DVD-a Gornja Rijeka.
- 26. listopada orkestar sudjeluje na proslavi obilježavanja 70
Udruge i društva
godina DVD-a Radešić.
- 10. studenog održano je Martinje v Humu. U sklopu programa i održavanja zajedničkog koncerta potpisana je Povelja o bratimljenju između VLG Predavac i Limene glazbe Sv. Martin. VLG
- 30. studenog orkestar sudjeluje na proslavi 30 godina DVD-a
Kostanjevac.
- 13. prosinca održana je aukcija slika Likovne kolonije na kojoj
i Limena glazba Sv. Martin sudjeluje u humanitarnoj akciji.
- 21. prosinca nekoliko članova orkestra iz Brezničkog Huma
putuje s VLG Predavac u Đakovo i Posavske Podgajce gdje su
održana 2 Božićna koncerta.
- 28. prosinca dio članova orkestra sudjeluje na održavanju
Božićnog koncerta sa VLG Predavac u župnoj crkvi u Rovišću,
kao i na druženju i završnici godine.
Članovi Limene glazbe Sv. Martin zahvaljuju svima koji su pomagali u radu orkestra od samih početaka do današnjih dana.
Nastojat ćemo i nadalje promicati kulturne interese naših sugrađana, a jedna od najvažnijih zadaća orkestra, kao i u svakom
društvu, je okupljanje mladih članova i glazbenika čime se osigurava opstanak i djelovanje društva.
Limena glazba Sv. Martin iz Brezničkog Huma osnovana je s
ciljem očuvanja, promicanja i unapređivanja glazbene kulture na
području Općine Breznički Hum, Županije Varaždinske i Republike Hrvatske.
Predavac ima 130 godina tradicije limene glazbe, a osnovali su je
Česi doseljeni u Predavac i okolicu.
Istog dana ugostili smo KUD HORKUD Golub iz Bjelovara,
tamburaški orkestar i zbor koji su također održali koncertni program. KUD iz Bjelovara osnovan je 1887. godine, a unutar društva djeluje nekoliko kulturno-umjetničkih sekcija koje su poznate
i diljem Europe.
www.breznicki-hum.hr
19
Udruge i društva
LD Lisac
Izaslanstvo LD „Lisac” Breznički Hum na sajmu
„Saison de chasse“ Lille 16. – 19. svibanj 2014.
Treći vikend svibnja bio je rezerviran za odlazak na sajam
lova u francuskom Lillu. Lille se nalazi na sjeveroistoku Francuske, i grad je sa 350.000 stanovnika i bogatom poviješću, udaljen nekoliko kilometara
od francusko-belgijske
granice, te 1400 km od
Zagreba. Sajam je trajao
od 16 do 19 svibnja, te je
prvenstveno bio namijenjen razvoju lokalnog
lovstva, što znači da je
većina izlagača bila s
francusko-belgijskog područja. Sajam se održavao na velesajamskom prostoru, koji je nadasve kvalitetno omogućio takvu manifestaciju.
Koncept sajma je samopromocija lova, što je nama lovcima
pružilo više zanimljivih sadržaja te omogućilo veću konkurenciju, te s time i posebno dobre cijene. Sam sajmišni prostor bio
je podijeljen prema vrsti ponude, te je bio razdijeljen u kategorije oružje, optika, obuća i odjeća, transport, psi, lovni turizam,
kulinarika, lovni muzej i ostalo. Na sajmu je bilo moguće vidjeti
mnoštvo noviteta od strane Blasera, Faira, Leice, Land Rovera,
Yamahe, ProHunta, te ostalih koji su privukli mnoge goste. Također je održana i izložba lovačkih pasa, gdje su se ljetos ocjenjivali
španijeli. Više uzgajivačnica je promoviralo i prodavalo svoje pse.
Veliko zanimanje posjetitelja privukao je jedan od puškara koji je
na sajmu radio gravure na oružju. Na naše iznenađenje, cijene
oružja, streljiva i opreme su bile niske u usporedbi s hrvatskim
sajmovima, što je dodatni motiv za posjetu jedne takve manifestacije.
Velika udaljenost Lilla od Hrvatske je najvjerojatniji razlog za
slabu posjećenost hrvatskih lovca i izlagača. Obzirom na predstavljene proizvode i ponudu, mnogi hrvatski izlagači bi mogli
ravnopravno konkurirati s ostalim izlagačima, te upotpuniti ponudu, a posebice na području lovnoga turizma, jer je ponuda lovnog turizma posebno zanimljiva belgijskim lovcima, pošto Belgija nema mnogo lovnih površina. Sajam ćemo pamtiti po bogatoj
ponudi, niskim cijenama i gostoljubivosti domaćina.
Tekst i slika: Marko Sremec
U čast sv. Huberta , članovi LD “Lisac” Breznički Hum
i LU “Vidra” Breznica prisustvovali su 2.11.
Svetoj misi u crkvi sv. Martina u Brezničkom Humu
Impr
Humski vjesnik. Glasilo Općine Breznički Hum.
God. 4., broj 5., studeni 2014., ISSN 1848-2910.
Besplatni primjerak. List izlazi polugodišnje.
Izdavač: Općina Breznički Hum, Breznički Hum 4, 42 225
telefon: 042 618 127, fax: 042 209 828
e-mail: [email protected], web: www.breznicki-hum.hr
Za izdavača: Zoran Hegedić, načelnik Općine Breznički Hum.
Glavni urednik: Zoran Hegedić, načelnik Općine Breznički Hum.
Grafička priprema i tisak: Georg, Koprivnica.
Naklada: 1000 primjeraka.
Rukopisi se ne vraćaju niti honoriraju. Izdavač ne odgovara za netočnosti i stavove iznesene u autorskim radovima.
esum
20
www.breznicki-hum.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
4 569 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content