close

Enter

Log in using OpenID

150M WIRELESS ROUTER - Media

embedDownload
150M WIRELESS
ROUTER
High Speed Wireless Conectivity
MT4209
Uputstvo za korištenje
Pregled
DC ulaz
WAN port
LAN port
Gumb za resetiranje
CR Podešavanje - koraci
1.U WAN port na ovom routeru uključite kabel od Internet veze (sa drugog routera ili ADSL/DSL modema). U LAN Port uključite kabel povezan sa Vašim
računalom, kako biste konfigurirali router.
2. Provjerite da su mrežne postavke na Vašem računalu
postavljene na rad sa DHCP Serverom sa automatskih dobivanjem IP i DNS adresa. Da biste to provjerili, kliknite desnom tipkom na mišu na ikonu Local
area cable connection i podizbornik Properties, nakon toga dvostruki klik na Internet Protocol V4 (TCP/
IPv4).
2
3.Pokrenite WEB Pretraživač i unesite IP adresu routera http://192.168.1.1, kada se pojavi prozor za unos
Korisničkog imena i Lozinke, unesite “admin” za korisničko ime i “admin” za lozinku.
4. Otvorit će Vam se prozor sa postavkama Vašeg Routera
(uređaj je unaprijed postavljen u Router mod). Postavite lozinku za Vašu bežičnu internet mrežu (Key Value).
WAN postavke
Metoda 1: Automatsko dobivanje adresa (Internet provider DHCP)
Ako koristite DHCP (auto config) vezu, router će primati
IP parametre od Vašeg ISP-a (Internet Service Provider).
Nije potreban unos nikakvih posebnih parametara.
Metoda 2: Fiksne IP adrese(za polu-profesionalne korisnike)
Kada je oznacena Fiksna IP veza (Fixed IP), trebate unijeti statičke IP podatke kao što su IP adresa, Subnet
mask, Gateway i DNS.
Metoda 3: PPPoE veza
Možete pokrenuti internet vezu preko ADSL modema
koji je spojen na Vaš router, kada je označena opcija
“PPPoE Dial-up”. Unesite Korisničko ime (User name) i
Lozinku (Password) koju ste dobili od Vašeg ISP-a.
3
CR
■Unesite lozinku za Wi-Fi (bežičnu) mrežu i kliknite na
“OK”
■Da biste potvrdili postavljene parametre, kliknite na
“Save/Apply” gumb.
Napomena: Unaprijed postavljeno ime Vaše bežične mreže (SSID) i lozinka se nalaze na deklaraciji na
donjoj strani uređaja.
Bežično povezivanje sa Routerom
CR
Primjerice za Windows 7 operativni sustav:
■Idite na “Start>Control Panel>Network and Internet>Network and Sharing Center>Change Adapter
Settings>Wireless Network Connection”. Zatim desni klik na “Wireless network connection” i odaberite
“Connect/disconnect”.
■Odaberite bežičnu mrežu koju ste podesili na Vašem
routeru (SSID) i kliknite “Connect”.
4
■Uspješno povezivanje
Zbog neprestanog razvoja postavke i izgled uređaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti. Za tehničku podršku posjetite www.media-tech.eu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
394 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content