close

Enter

Log in using OpenID

broj 24 – ožujak 2 013 - novosti

embedDownload
Godina IX – broj 24 – ožujak 2013 - novosti, tehnička rješenja, kultura
Tiskanica, poštarina plaćena u poštanskom uredu 10431 Sveta Nedelja
[Svijet]
MAPEI
24
PREDsTAVLJAMO PROiZVODE
Provjereno otporan
Linija Ultracoat –
cjelovit sustav
za zaštitu drvenih
podova
Više informacija na www.mapei.hr
SAŽETAK
12
22
24
panamski kanal
2
10
17
27
32
SajMovi
Sajmovi 2012. godine
CErTiFiCirana KvaLiTETa
Izjava o okolišu 2010.
MiŠLjEnjE STrUČnjaKa
Konstrukcijska ojačanja primjenom
FRP materijala
Parketarski radovi – Mapei kvaliteta
od početka do kraja
34
36
37
26
rEFErEnCE
Panamski kanal
Knauf Insulation – Ojačanje AB zidova
ventilatorske stanice
Statičko ojačanje obiteljske kuće u
Varaždinu
Ultracoat linija na stambenom objektu
u Zagrebu
Hocus pocus
Hidroelektrana Varaždin
Sanacija fasade na dječjem vrtiću Medo
Brundo
prEdSTavLjaMo proiZvodE
Ultracoat line
MapeWrap System
Tiskanica, poštarina plaćena u poštanskom uredu 10431 Sveta Nedelja
U prvoM pLanU
ULTRACOAT EASY PLUS str. 33
[Svijet]
Mapei
REVIJA MAPEI SVIJET
Godina IX – broj 24 – ožujak
2013.
DIREKTOR MAPEI, d.o.o.
I GLAVNI UREDNIK
Robert Požar
Godina IX – broj 24 – ožujak 2013 - novosti, tehnička rješenja, kultura
UREDNIŠTVO
Po.svet, d. o. o.
POMOĆNIK UREDNIKA ZA
STRUČNO PODRUČJE
Andraž Nedog
24
NASLOVNICA:
Mapei, sa svojim aditivima za
betone najnovije generacije,
sudjeluje u radovima na
panamskom kanalu na kojem
su radovi još u tijeku.
DIREKTOR MAPEI CROATIA
d.o.o. I ODGOVORNI UREDNIK
Jozo Grgić
TEHNIČKO UREĐENJE
Majda Lukić Štampalija
LEKTORICA
Bojana Milovski
KONTAKT
Mapei Croatia d.o.o.
Purgarija 14
10 431 Sveta Nedelja
tel.: 01 3647-790
faks: 01 3647-787
e-mail: [email protected]
www.mapei.hr
GRAFIČKA PRIPREMA
Multigraf, d. o. o.
TISAK
Tiskara Zelina d.d.
NAKLADA
Revija izlazi 3 puta godišnje u
nakladi od 7500 primjeraka,
besplatno. Ukoliko ne želite primati
časopis, obavijestite nas putem
telefona, faksa ili e-maila.
PREDSJEDNIK I GLAVNI IZVRŠNI
DIREKTOR
Giorgio Squinzi
U pripremi broja tekstove, fotografije
i vijesti pribavili su: Mladen
Jambrešić, Krešimir Dobranić,
Severin Čamdžić, Nenad Karalija,
Fausto Ferlin, snimke iz foto arhiva:
Mapei S.p.A. Milano,
Mapei Croatia d.o.o.
KOORDINACIJA
Metella Iaconello
ODGOVORNA DIREKTORICA
Adriana Spazzoli
Članci ili njihovi pojedini dijelovi, objavljeni
u ovom broju, mogu se reproducirati samo
nakon dobivanja dozvole od izdavača i
navođenja izvora.
www.mapei.com
Mapei web stranica sadrži sve informacije
o radu grupe, njezinoj organiziranosti u
Italiji i u svijetu, njezinu sudjelovanju na
glavnim sajamskim manifestacijama te još
mnogo toga.
SAJMOVI
NOVOSTI PREDSTAVLJENE NA SAJMOVIMA
CERSAIE 2012
S pouzdanim partnerom gradite
budućnost
30. međunarodni sajam keramike za arhitekturu i kupaonsku opremu održavao se
25. – 29. rujna prošle godine u Bologni.
Bilo je ukupno 106 846 posjetitelja, od
toga 75 563 onih koji su prvi put došli
na ovaj sajam. 32 % posjetitelja iz drugih
država predstavljao je još jedan rekord
Sajma budući da su bili prisutni ljudi s važnih tržišta kao što su Rusija, Njemačka i
Francuska, ali i iz dalekih zemalja poput
Indije, Brazila, Koreje i Japana, ukupno
120 država. Još jedan pozitivan znak za
građevinarstvo jest interes za izložbeni
prostor koji je bio rasprodan u cijelosti.
Predstavilo se 909 izlagača od kojih je
prvi put bilo više od 30 % stranih iz 32 različite zemlje sa svih pet kontinenata. Od
toga je registrirano 474 proizvođača keramičkih pločica, 292 proizvođača opreme za kupaonice (32,1 %) te u manjim
postocima niz poduzeća koja se bave
2 MS br. 24/2013
sirovinama, alatima za polaganje materijala, gradnjom i uslugama. Od brojnih
sajamskih događanja spomenimo Lectio
Magistralis, predavanja koja je vodio
portugalski arhitekt i dobitnik nagrade Pritzker za 2011. godinu – Eduardo
Souto De Moura.
Svijet proizvoda, svijet vrijednosti
„S pouzdanim partnerom gradite budućnost“ glasio je Mapejev slogan na
sajmu Cersaie 2012. godine u kojoj je
Mapei slavio svoju 75. obljetnicu. Mapei
je na vanjskom izložbenom prostoru te u
glavnom paviljonu, koji je na dvije razine
nudio 800 m2 izložbene površine, omogućio posjetiteljima razgledavanje cjelokupne linije proizvoda i sustava razvijanih unutar poduzeća u svrhu rješavanja
različitih situacija s kojima se izvođači
susreću prilikom polaganja materijala
na industrijskim, poslovnim ili stambenim objektima kod manjih građevinskih
zahvata kao i kod radova na velikim
gradilištima.
Odgovornost za okoliš
Odgovornost za okoliš je jednostavno način razmišljanja u Mapeju. Grupa
Mapei razvila je i nastavlja s razvojem
brojnih inovativnih proizvoda koji, osim
što udovoljavaju najstrožim pravilima,
pomažu projektantima i poduzećima
u ostvarivanju inovativnih projekata s
certifikatom LEED (The Leadership in
Energy and Environmental De­sign) koji
je u skladu sa smjernicama američkog
Udruženja za održivu gradnju (U.S.
Green Building Council). Mapejevo zauzimanje za okoliš vidljivo je i u njegovoj razvojno-istraživačkoj djelatnosti
u kojoj se usredotočuje na stvaranje
proizvoda i sustava s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva te
onih bez otapala. Radi se o liniji proizvoda ECO koje je Mapei ponudio sjevernoameričkom tržištu uz suglasnost
zavoda CRI (Carpet and Rug Institute)
još 90-ih godina prošlog stoljeća, a
koji imaju certifikat Udruženja GEV
(Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe
und
Bauprodukte e.V.), dakle dviju institucija
koje se bave nadzorom ispuštanja hlapljivih organskih spojeva kod proizvoda za oblaganje podova. Svi Mapejevi
proizvodi linije ECO imaju međunarodni
certifikat EMICODE EC1 i EC1 R – vrlo
nisku razinu ispuštanja hlapljivih organskih spojeva te su označeni oznakama
EMICODE EC1 PLUS i EMICODE EC1
R PLUS. Također treba spomenuti da
pojedini Mapejevi proizvodi nose oznaku i njemačkog ekološkog certifikata
Der Blaue Engel kojim se procjenjuje
ispuštanje hlapljivih organskih spojeva
te sadržaj kancerogenih, teratogenih i
mutagenih tvari koje proizvod ne smije
sadržavati.
Osim toga, od siječnja 2012. godine na
građevinskim proizvodima za unutrašnje radove prodavanima u Francuskoj
nalazi se i novi certifikat Emissions dans
l’air interieur (Emisije u unutarnjoj atmosferi) kojim se procjenjuje kakvoća zraka
u unutarnjim prostorima zgrada s obzirom na ispuštanje hlapljivih organskih
spojeva.
MARMOMACC
2012
Gore: Mapejev izložbeni prostor na Sajmu
Građevinski sektor se oporavlja –
jedinstvena prilika za inovativna
poduzeća
Tijekom četiri dana 47. sajma
Marmomacc koji se održavao u Veroni
26. – 29. rujna prošle godine mogle su
se primijetiti diskretne naznake oživljavanja građevinskog sektora. Ovaj se sajam
ponovno pokazao kao svjetsko središte
kamena (mramora, granita, ostalog prirodnog kamena), kao i materijala za njegovu obradu (strojeva i tehnika obrade).
I rezultati Marmomacca su pozitivni –
sudjelovalo je više od 1 450 izlagača,
od čega 60 % stranih iz čak 57 zemalja.
Sajmu su prisustvovale i brojne službene
trgovinske delegacije (iz 42 zemlje, što je
23 % više u odnosu na 2011. godinu), a
razgledalo ga je više od 56 000 posjetitelja, od čega 52 % stranih iz gotovo 140
zemalja, dok se za 11 % povećalo zanimanje za Sajam putem interneta.
Novo i poticajno ozračje
Marmomacc 2012. bio je prilika i za
Mapei da iskoristi ovo novo i poticajno
ozračje.
Na svom izložbenom prostoru Mapei
je pokazao prednosti svojih sustava za
polaganje mramora i drugog prirodnog
kamena. Putem panoa, na kojima su
bili prikazani Mapejevi sustavi izvedeni
diljem svijeta, te prikazima njihove uporabe posebna je pažnja bila posvećena
ljepilima ELASTORAPID i KERAFLEX
MAXI S1, sustavu polaganja na estrihe
s podnim grijanjem, masi za fugiranje
ULTRACOLOR PLUS koja ne uzrokuje
iscvjetavanje, silikonskoj masi za brtvljenje MAPESIL LM i polimer-cementnoj
hidroizolaciji MAPELASTIC.
Mapestone – prava zvijezda Sajma
Na Marmomaccu 2012. pod reflektorima je zabljesnuo i inovativni sustav
MS br. 24/2013 3
SAJMOVI
Mapestone koji omogućava brzo i jednostavno polaganje kamenih obloga i
osigurava do 50 puta veću otpornost u
usporedbi s tradicionalnim sustavima.
Sustav je otporan na cikluse smrzavanja
i odmrzavanja, soli za odmrzavanje te
snažna opterećenja od prometa vozila.
SAIE 2012
Ostvarenje snova o dobroj
građevnoj praksi
Gospodarska situacija i preklapanje nekih datuma dale su povoda sumnji da
uspjeh sajamskih događanja neće biti
zadovoljavajući. Međutim, prilična posjećenost ovakvih sajmova dokaz je da je
zanimanje za građevinski sektor i dalje
vrlo veliko.
„Obnovimo Italiju“ bila je tema događanja na sajmu Saie 2012., međunarodnom sajmu građevinarstva kojeg
je organizator BolognaFiere ugostio
18. – 21. listopada. Popunjeno je bilo
preko 50 000 m2 izložbenog prostora.
Cijeli Sajam bio je u cijelosti posvećen
inovacijama. „Obnovimo Italiju“ – bio je
i naslov foruma kojim je bolonjski sajam
želio pridonijeti razmišljanju o preokretu
u građevinskoj politici nakon potresa u
pokrajinama Abruzzo i Emilia-Romagna
2012. godine. Mnoga poduzeća su unatoč gospodarskoj krizi predstavila inovativne proizvode i pokazala sve veću
usmjerenost energetskim temama. Ovo
je naglasio i Giorgio Squinzi koji je u
pratnji predsjednika sajma BolognaFiere
Duccia Campagnolija posjetio Sajam u
svojstvu predsjednika talijanskog udruženja Confindustria.
„Slogan sajma Saie 2012. Obnovimo
Italiju“, izjavio je Squinzi, „metaforički rečeno baš je ono što je zemlji potrebno.
Imamo značajnu, nepokretnu ostavštinu
koju treba kvalitetno revitalizirati i moramo se oporaviti. U trenutku kada su
Talijani dezorijentirani i ne znaju u što da
ulažu, možda je baš revitalizacija vlastitog kulturnog nasljeđa pravi odgovor.
Što se potresa tiče“, rekao je u nastavku, „to je aktualna tema i cijela se država mora potruditi oko toga povećanjem
ulaganja te pojednostavljivanjem normi i
zakonske regulative.“
4 MS br. 24/2013
Popratna događanja na Sajmu
Među brojnim popratnim događanjima,
koji su obogatili sajamske dane, neka su
bila posvećena potresu u talijanskoj regiji
Emilia-Romagna poput izložbe Potres u
Emiliji: tehnologija zaštite od potresa te
arhitektura crkava u Emiliji-Romagni.
Mapei je sudjelovao i na izložbi Posjetioci
sajma Saie, upoznajte se s inovacijama,
čija je svrha bila usmjeravanje pažnje na
neke inovativne proizvode i sustave koji
su već prošli pokusnu fazu i nalaze se u
praktičnoj upotrebi pri izgradnji objekata.
Prikazana ja kvaliteta novo uvedenih tehnologija i njihova djelotvornost.
Mapei – svijet vrijednosti temeljen
na kvalitetnoj gradnji
Mapei je i na ovom sajmu privukao pažnju sloganom „S pouzdanim partnerom
gradite budućnost“ budući da je putem
sigurnih, pouzdanih i postojanih rješenja
pokazao da je u stanju nositi se s brojnim zahtjevima projektanata, arhitekata
i/ili krajnjih korisnika.
Pri tome ne smijemo zaboraviti na brigu
za okoliš koja je za Mapei na prvom mjestu. Grupa Mapei je razvila i nastavlja razvijati i stvarati najširu paletu inovativnih
proizvoda koji ne samo da udovoljavaju
najstrožim propisima, već su i od velike
pomoći projektantima i poduzećima pri
ostvarivanju inovativnih projekata s certifikatom LEED (The Leadership in Energy
and Environmental De­sign).
Svijet ljepila
Tijekom svih ovih godina Mapei je stvarao i unapređivao sustave koji u najvećoj
mjeri osiguravaju pouzdanost polaganja
obloga u svim uvjetima i posvuda – na
unutarnjim i vanjskim površinama, na podovima, zidovima, grijanim podlogama ili
postojećim keramičkim površinama, na
fasadama i brojnim drugim površinama.
Na sajmu Cersaie 2012. paleta „lakih“
ljepila povećana je za još dva proizvoda, za dva „laka“ i učinkovita ljepila,
prikladna za polaganje svih vrsta keramičkih pločica, tankog porculaniziranog
gresa i prirodnog kamena. Govorimo o
brzim varijantama ljepila ULTRALITE S1
i ULTRALITE S2. ULTRALITE S1 QUICK
je fleksibilno ljepilo kratkog vremena
vezanja i očvršćivanja, bez klizanja na
vertikalnim površinama, veoma izdašno,
jednostavno se nanosi lopaticom, omogućava dobro ulijeganje poleđine obloge u ljepilo te je prikladno za keramičke
pločice, prirodan kamen i porculanizirani
gres, čak i onaj tanji.
ULTRALITE S2 QUICK ima, pored svojstava prvog ljepila, duže otvoreno vrijeme i veću fleksibilnost. Zbog toga,
za razliku od drugih brzovezujućih cementnih ljepila, duža obradivost ljepila
ULTRALITE S2 QUICK olakšava rad čak
i kod viših temperatura.
Fugiranje
Mapejeve mase za fugiranje u bojama
oplemenjuju svijet keramičkih obloga.
Mapei nudi vrlo kvalitetne, iznimno funkcionalne te raznobojne mase za fugiranje
za unutarnju i vanjsku primjenu, priklad-
ne za sve vrste i veličine podnih i zidnih
obloga – keramičke pločice, opločnike,
kamen, mozaik i metal. Na raspolaganju
su u cementnim i epoksidnim varijantama te u vidu paste, a mogu se koristiti
u stambenim, poslovnim ili industrijskim
objektima.
Na području stanogradnje ističe se prije svega cementna masa za fugiranje
ULTRACOLOR PLUS koja osigurava sigurno fugiranje, sprečava nastanak plijesni u vlažnim prostorima te iscvjetavanje
soli, a zbog svojih osobina nema konkurentskih proizvoda.
Za sektor industrije Mapei je razvio posebnu liniju epoksidnih masa za fugiranje, liniju Kerapoxy, namijenjenu lijepljenju i fugiranju pločica u prostorima koji
zahtijevaju visoku kemijsku otpornost.
Novost predstavljena na sajmu Cersaie
je i veći izbor boja višenamjenske mase
za fugiranje KERAPOXY CQ, kojoj je broj
dostupnih boja s dosadašnjih 6 povećan
na čak 21 boju. Njena glavna značajka
je da se jednostavno nanosi, vrlo dobro čisti za vrijeme ugradnje, higijenska
je i izuzetno otporna. Masa za fugiranje
KERAPOXY CQ namijenjena je fugiranju
podnih i zidnih površina od keramičkih
pločica u poslovnim i stambenim prostorima, ali i u industrijskim objektima
kod kojih se traži visoka otpornost na
kiseline.
U ovu skupinu spadaju i mase za fugiranje KERAPOXY IEG i KERAPOXY P te
svi proizvodi koje odlikuje velika otpornost na kiseline kao i zahtjev za visokim
stupnjem higijene. Naime, linija Kerapoxy
omogućava izvedbu obloga od keramičkih pločica koje su u skladu sa sustavom
HACCP i odgovaraju zahtjevima europske smjernice CE 852/2004 o higijeni.
Za upotrebu u poslovnim i stambenim
objektima Mapei je predstavio epoksidnu, dekorativnu, dvokomponentnu kiselootpornu masu za fugiranje KERAPOXY
DESIGN. Idealan je za stakleni mozaik, a
može se koristiti i kao ljepilo. U masu se
mogu umiješati i metalne šljokice u boji
– MAPEGLITTER, čime se postiže poseban estetski dojam.
Mase za brtvljenje
Na sajmu Cersaie bile su izložene sve
Mapejeve certificirane mase za brtvljenje
u boji koje su idealne za završnu obradu
i izvođenje detalja kojima se naglašava
MS br. 24/2013 5
SAJMOVI
kakvoća izvršenih radova. Među njima
se posebno isticala silikonska masa
za brtvljenje s acetatnim zamreženjem
MAPESIL AC, idealna za spojeve kod
podnih i zidnih keramičkih obloga, dostupna u 26 boja i transparentnoj te neutralna silikonska masa MAPESIL LM
koja je dostupna u 9 boja, a prikladna
je za dilatacijske spojeve na fasadama i
mramornim, granitnim i drugim oblogama jer ne ostavlja mrlje na obrađenim
površinama.
Novost predstavljena na sajmu Saie je
ljepilo za brzo lijepljenje na unutarnjim
i vanjskim površinama ULTRABOND
MS RAPID, s pojačanim vezanjem koje
ima oznaku EC1 PLUS. Na Sajmu su bili
izloženi i elastična poliuretanska masa
za brtvljenje i ljepilo MAPEFLEX PU45
s visokim modulom elastičnosti, kao i
elastična hibridna masa za brtvljenje
i ljepilo MAPEFLEX MS45 za vlažne
podloge.
6 MS br. 24/2013
Postavljanje parketa
Distributeri keramičkih pločica sve češće nude i parket. Zato je Mapei na
sajmu Cersaie predstavio i rješenja za
postavljanje gotovog parketa uz pomoć
linije ljepila Ultrabond. Među ljepilima
posebna je pažnja bila posvećena jednokomponentnim ljepilima ULTRABOND
ECO S945 1K, ULTRABOND S965 1K i
ULTRABOND ECO S955 1K koja imaju oznaku EC 1R PLUS. Ova su ljepila
proizvedena na bazi silikatnih polimera
Novost
Masa za fugiranje
KERAPOXY CQ s dosadašnjih
6 odsada u 21 nijansi boja
i već pripremljena za upotrebu. Nanose
se jednostavno, lako se čiste s površine
i s ruku, prikladna su za lijepljenje svih
vrsta parketa na različite podloge, čak i
grijane. Proizvodi su certificirani u skladu
s važećim propisima. Što se tiče lakova, Mapei je na Sajmu predstavio liniju
Ultracoat za postojanu i trajnu zaštitu
parketa.
Kvaliteta prostora u kojem
boravimo
Kvaliteta prostora uvelike ovisi o dobro
građenim zidovima i podovima.
Mapei je na Sajmu predstavio sustav toplinske izolacije zgrada Mapetherm Tile
koji omogućava oblaganje keramičkim i
kamenim oblogama, a posebno upotrebu tankih ploča velikih formata. Također
je omogućena izvedba sustava za oblaganje i polaganje na EPS ili XPS ploče
kojeg odlikuje visoka mehanička čvrstoća i nizak modul elastičnosti, pa je on u
ji za unutarnje površine koja ima mat
konačan izgled
• ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS
je elastomeran vodoodbojan premaz
za unutarnju i vanjsku upotrebu, vodootporan te otporan na nastanak algi
i plijesni.
Ne smijemo zaboraviti ni linije proizvoda Quarzolite, Silancolor, Silexcolor,
Colorite, Elastocolor i Dursilite koje
odlikuje velika snaga prekrivanja, jednostavnost korištenja, vodootpornost,
elastičnost, otpornost na UV zrake i
paropropusnost.
Spomenimo još i akrilno-siloksansku
boju za unutarnju i vanjsku upotrebu
SILANCOLOR AC PITTURA koja je vodootporna i otporna na UV zrake te
akrilno-siloksanski premaz pogodan
za deblje nanose SILANCOLOR AC
TONACHINO koji se isto tako može koristiti na unutarnjim i vanjskim površinama.
mogućnosti podnijeti težinu i opterećenja uzrokovana oblogama i toplinskim
rastezanjem.
Toplinska i zvučna izolacija
Mapei je izradio dva jednostavna sustava za projektiranje i ugradnju - sustav
Mapesilent i Mapesonic CR za zaštitu
od udarnog zvuka kod keramičkih i kamenih obloga. Kod sustava Mapesilent
novost je MAPESILENT UNDERWALL,
elastoplastomerna traka na osnovi bitumena i posebnih polimera, spojena s
otpornim slojem od poliestera te obložena geotekstilom od plavog polipropilena
koji prigušuje zvuk, a ugrađuje se ispod
zidova. MAPESILENT UNDERWALL je
kompatibilan sa zahtjevima krutih materijala, kao što su keramičke obloge, i
omogućava ugradnju u objekte, kao što
su na primjer bolnice ili hoteli kod kojih je
najvažnije suzbijanje udarnog zvuka koji
nastaje hodanjem. Sustavu Mapesonic
CR pridružuje se i samoljepljiva traka
MAPESONIC STRIP koja se polaže na
rubove poda ili oko stupova, ako ih ima, i
sprečava nastanak zvučnih mostova. Za
toplinsku izolaciju zgrada Mapei je razvio
dva sustava: Mapetherm koji omogućava završnu obradu fasada bojama, kao
što su SILANCOLOR i SILEXCOLOR, i
Mapetherm Tile Sistem koji omogućava
oblaganje fasada keramičkim i kamenim
oblogama, a posebno je pogodan kod
upotrebe tankih ploča velikih formata.
Zidne boje
Novosti koje je Mapei predstavio na sajmu Saie 2012. su DURSILITE MATT i
ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS:
• DURSILITE MATT je paropropusna
periva zidna boja u vodenoj disperzi-
Proizvodi za hidroizolaciju
Na sajmovima Cersaie i Saie predstavljena je cjelokupna linija Mapelastic –
MAPELASTIC, MAPELASTIC SMART,
MAPELASTIC AQUADEFENSE – kao
najpostojanija rješenja za hidroizolaciju. Pored cementnih hidroizolacija
MAPELASTIC i MAPELASTIC SMART,
koje su na tržištu prisutne više od dvadeset godina, posebna je pažnja bila posvećena fleksibilnoj tekućoj hidroizolaciji
MAPELASTIC AQUADEFENSE, idealnom proizvodu za brzu hidroizolaciju
balkona, kupaonica, tuš-kabina, sauna
i drugih vlažnih prostora prije polaganja
obloga od keramičkih pločica, kamena
i mozaika. Hidroizolacija MAPELASTIC
AQUADEFENSE stvorena je za obradu
malih i velikih površina, a njena glavna
prednost je u brzoj i jednostavnoj ugradnji kako u unutarnjim, tako i na vanjskim
površinama.
Osim hidroizolacija, predstavljeni su i
popratni proizvodi, komplet za odvodnju
DRAIN, koji se sastoji od odvoda s vertikalnim i odvoda s bočnim nastavkom, a
idealan je za izvedbu odvodnje na terasama, balkonima, kupaonicama i sl.
Novost u liniji hidroizolacijskih proizvoda predstavljena na sajmu Saie je
AQUAFLEX ROOF HR, visokoreflektirajući (SRI 105) tekući fleksibilni premaz
MS br. 24/2013 7
SAJMOVI
za hidroizolaciju u vodenoj emulziji.
AQUAFLEX ROOF HR smanjuje zagrijavanje površine krova za čak 50 % u odnosu na tamni pokrov. Ugrađuje se jednostavno i praktična je te odlično prianja
na razne vrste podloga.
Govoreći o ovoj liniji spomenimo još i
fleksibilni tekući premaz za hidroizolaciju
AQUAFLEX ROOF, koji je već pripremljen
za upotrebu, a prikladan je za neprekidnu
hidroizolaciju vanjskih vidljivih površina.
Na sajmu Saie predstavljena je i linija
proizvoda Purtop. To su hidroizolacije
na osnovi čistog i hibridnog poliuretana
bez otapala, vodonepropusne, a lako ih
se nanosi prskanjem. Omogućuju trenutnu hidroizolaciju i prohodnost te ne
zahtijevaju nikakvo ojačanje mrežicama.
Posebni dodaci betonu
Za potrebe u dijelu održive gradnje
Mapei je kreirao inovativni proizvod
RE-CONZERØ za ekološki besprijekornu uporabu betonskih ostataka.
RE-CONZERØ sprečava vezanje suvišnog betona i omogućava ponovnu
uporabu agregata, što predstavlja veliku
korist u ekološkom, društvenom i ekonomskom pogledu.
Sanacija betona
Za sanaciju betona kod velikih infrastrukturnih objekata Mapei je ponudio sljedeće proizvode:
• MAPEGROUT COLABILE TI 20, tekući cementni mort s kompenziranim
skupljanjem, mikroarmiran čeličnim
vlaknima, što mu omogućava povećanu elastičnost
• MAPEGROUT FMR, tiksotropni mort s
kompenziranim skupljanjem, otporan
na sulfate, mikroarmiran fleksibilnim
metalnim vlaknima, posebno prikladan za obnove betonskih konstrukcija
kod kojih se traži vrlo velika elastičnost
• MAPEGROUT SV FIBER, tekući cementni mort s kompenziranim skupljanjem, mikroarmiran krutim čelič-
Obnovljeni beton bez štetnog utjecaja na okoliš
KORAK
KORAK
Komponenta A
0,5 kg/m3
4 minute
miješanja
Komponenta B
6 kg/m3
3 minute
miješanja
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
0,5 kg
1 kg
1 kg
CLS
KORAK
PRAŽNENJE
OSTATKA
BETONA
Komplet za izradu 1 kubičnog metra betona
RE-CON ZERØ komponenta A 1 vrećica od 0,5 kg topljiva u vodi
RE-CON ZERØ komponenta B 6 vrećica od 1 kg topljivih u vodi
8 MS br. 24/2013
nim vlaknima, s ubrzanim vezanjem i
stvrdnjavanjem, vrlo elastičan, prikladan za sanaciju betona i nanošenje na
temperaturama do -5 °C.
Za stambene objekte:
• PLANITOP RASA & RIPARA (PLANITOP SMOOTH & REPAIR), mikroarmirani tiksotropni cementni mort –
jedinstven proizvod za izravnavanje i
obnovu betona, certificiran i postojan.
Linija za konstrukcijska ojačanja
betona i zidova
Na sajmu Saie prvi je put predstavljen
sustav pasivnog ojačavanja zgrada od
djelovanja potresa – sustav Mapewrap
EQ – odabran kao inovativni proizvod u
svrhu predstavljanja na izložbi Posjetioci
sajma Saie, upoznajte se s inovacijama.
Ovaj je sustav na neki način protupotresna tapeta koja omogućava produljivanje
vremena evakuacije u slučaju potresa.
Sustav Mapewrap EQ se sigurno i jednostavno ugrađuje u unutarnje prostore,
predstavlja ekološki prihvatljivo rješenje,
a prianja i na ožbukane površine. Radi
se o pravom pravcatom zračnom jastuku
koji sprečava trenutni kolaps, odnosno,
rušenje zidova tijekom udara potresa.
Linija za sanaciju zidanih
objekata
Mapei je na Sajmu predstavio sada već
vrlo prepoznatljive proizvode linije MapeAntique na osnovi eko-pucolana bez
ikakvog sadržaja cementa koji su osobito prikladni za obnovu objekata od kulturno-povijesnog značaja.
Novi je proizvod, predstavljen na sajmu
Saie, MAPE-ANTIQUE MC MACCHINA.
To makroporozna isušujuća žbuka otporna na soli, izrađena na osnovi vapna
i eko-pucolana. Koristi se za sanaciju
zidova te objekata od kulturno-povijesnog značaja. MAPE-ANTIQUE MC
MACCHINA može se nanositi na zgrade
zidane kamenom, opekom, tufom ili miješanim materijalima.
Liniju Mape-Antique dopunjuje propusna, tankoslojna i iznimno sitnozrnata
žbuka za izravnavanje MAPE-ANTIQUE
FC ULTRAFINE i propusna, tankoslojna krupnozrnata žbuka za izravnavanje
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO na osnovi vapna i eko-pucolana, otporna na
Učvršćeno za snažne!
Nova Mapeijeva linija certificiranih proizvoda za kemijsko učvršćivanje
koji odgovaraju najrazličitijim zahtjevima kod projektiranja i izvođenja radova
Certifikati ETA i oznaka CE
Mapefix PE Wall
vo ZA UMJERENA OPTEREĆENJA
no
ZA ZIDOVE
Mapefix VE SF
ZA KONSTRUKCIJSKA OPTEREĆENJA
ZA SVE MATERIJALE
Mapefix PE SF
Mapefix EP
ZA VELIKA OPTEREĆENJA
ZA KONSTRUKCIJSKA OPTEREĆENJA
ZA BETON I ZIDOVE
ZA SVE MATERIJALE
Više informacija na www.mapei.hr
/mapeispa
soli i prikladna za nanošenje na vapnene
žbuke. Ove žbuke za zaglađivanje dopunjuju liniju proizvoda za isušivanje u kojoj
nalazimo i proizvode MAPE-ANTIQUE
RINZAFFO i MAPE-ANTIQUE MC, a
koji se nanose prije površinskih boja za
zidove.
Proizvodi za kemijsko
učvršćivanje
MAPEFIX PE SF, MAPEFIX VE SF i
MAPEFIX EP su proizvodi koji čine nedavno razvijenu liniju Mapefix za učvršćivanje elemenata izloženih malim,
velikim i konstrukcijskim opterećenjima.
Ovim proizvodima se sada pridružuje i
MAPEFIX PE WALL, proizvod za kemijsko učvršćivanje na bazi poliestera bez
stirena, za laka opterećenja i zidove.
Linija za podove na bazi smola i
cementa
Mapefloor i Ultratop su sustavi koje odlikuje iznimna mehanička čvrstoća, a
prikladni su za izvedbu završnih podnih
obloga. Radi se o proizvodima otpornim
na kemijske utjecaje koji imaju vrlo nizak
udio hlapljivih organskih spojeva u svom
sastavu.
Linija industrijskih podova
Betonske površine su specifične po
svojoj površinskoj poroznosti, sklone su
upijanju vode i tekućina s kojima dođu
u dodir.
Nova linija Mapecrete za površinsku zaštitu betona u stanju je zadovoljiti takve
potrebe. Sustavi su vodootporni, ojačavaju konstrukciju i otporni su na mrlje:
• MAPECRETE CREME PROTECTION
je jednokomponentni, tiksotropni,
vodonepropusni premaz na osnovi
silana, bez otapala, u vodenoj disperziji, prikladan za hidrofobnu obradu
betona
• MAPECRETE STAIN PROTECTION je
premaz u vodenoj disperziji, za betonske površine, prirodan kamen, kamene i cementne materijale. Njegovom
upotrebom dobiva se površina otporna na mrlje
• MAPECRETE Ll HARDENER je tekući
premaz s učvršćujućim učinkom za
nove ili postojeće betonske podove i
betonske površine koje su pjeskarene.
MAPECRETE LI HARDENER zatvara
pore cementne površine te tako poboljšava mehaničku otpornost površinskog sloja poda.
Saie Sport & Technologies –
rješenja za sportske objekte
Mapei je svoju prisutnost obilježio i unutar novog izložbenog prostora Salone
Saie Sport & Technologies. Tu je bila
predstavljena tehnologija za izvođenje
podloga za sportske površine od umjetne trave, sustave za sportske podove od
smole i ljepila za atletske staze.
Za objekte namijenjene raznim sportovima, od nogometa i tenisa do atletike,
Mapei je na sajmu Saie predstavio:
• MAPESOIL 100, inovativni proizvod za
stabilizaciju podloga za sportske površine od umjetne trave
• MAPECOAT TNS SYSTEM, višeslojni
sustav na osnovi akrilnih smola za
izvedbu vanjskih i unutarnjih sportskih
podova, idealan za teniska igrališta
• ULTRABOND TURF, linija poliuretanskih ljepila visoke učinkovitosti za igrališta od umjetne trave
• ADESILEX G19, veoma učinkovito ljepilo za atletske staze, korišteno i za
pripremu staza na londonskom olimpijskom stadionu za OI 2012. godine.
Uređenje javnih površina
Za polaganje podnih obloga koje su „za
cijeli život“ Mapei nudi najbrži i najjednostavniji sustav polaganja porfira i lomlje-
nog kamena – Mapestone. Ovaj sustav
je 50 puta otporniji od tradicionalnih sustava, otporan na cikluse smrzavanja i
odmrzavanja, soli za odmrzavanje te na
snažna prometna opterećenja.
Sustavi za održavanje kolnika
Mapei je na sajmu Saie predstavio visoko kvalitetne proizvode i za ovaj sektor,
kao što je na primjer MAPE-ASPHALT
REPAIR 0/8, jednokomponentni reaktivni asfalt, pripremljen za uporabu, koji
se nanosi hladan. Prikladan je za zapunjavanje rupa na kolnicima i popravke
industrijskih podova. Zahvaljujući ovom
proizvodu popravci cesta i autocesta su
jednostavniji, vrše se bez prekidanja prometa uz znatne ekonomske i društvene
uštede.
Polyglass – izolacijski sustavi
Polyglass, vodeće poduzeće na području bitumenske hidroizolacije i specijalist
za vodonepropusne i izolacijske materijale u građevinarstvu, predstavilo se
unutar Mapejevog izložbenog prostora
na sajmu Saie putem CD-a iROOF –
Digital Video Assistant. Polyglass ima
četrdesetogodišnje iskustvo u tehničkoj
podršci projektantima i drugom tehničkom osoblju, izvođačima i trgovcima.
Bila je to prava izložba koja je istakla
sposobnost poduzeća Polyglass da
popuni tržište cjelovitom paletom hidroizolacija, od bitumenskih do sintetičkih.
Tradicionalne bitumensko-polimerne membrane Polyglass dopunjuje samoljepljivim folijama ADESO® kod kojih nije
potrebna upotreba plamena prilikom
polaganja. Zatim su tu izvanredno lake
inovativne folije REOXTHENE i sintetičke MAPEPLAN, linija posebnih komplementarnih hidroizolacijskih proizvoda te
termoizolacijski sistemi Polysol.
Poduzeća VA.GA.
Unutar velikog Mapejevog izložbenog
prostora na Sajmu se predstavio i partner skupine Mapei, poduzeće VA.GA. iz
Costa de’ Nobili (PV), specijalist za proizvodnju silicijevog pijeska i šljunka. Već
nekoliko godina krunu njihove ponude
čine unaprijed pripremljeni građevinski
mortovi kojima se ovo poduzeće na tržištu smatra proizvođačem tehnološki sve
naprednijih rješenja.
MS br. 24/2013 9
CERTIFICIRANA KVALITETA
IZJAVA O OKOLIŠU 2010
Pogon Robbiano
di Mediglia za
očuvanje okoliša
i zdravlja
10 MS br. 24/2013
Zaštita okoliša od zagađenja te briga o sigurnosti i čistoći na radu dio su djelatnosti
Mapei Grupe. Dosljedno je provodeći u djelo, u studenom 2010. godine objavljena je
Izjava o okolišu 2010. pripremljena u skladu
s Uredbom EU br. 1221/2009 od 25. studenog 2009. (EMAS 3), a odnosi se na pogon
Robbiano di Mediglia, u blizini Milana, koji je i
najvažnija proizvodna jedinica Grupe.
Objavljivanje Izjave o okolišu je inicijativa koju
pokreću osvještenije tvrtke kako bi pokazale da je moguće postići sklad između svojih
aktivnosti i sigurnosti za okoliš. Prikaz svojih
postignuća i ciljeva prilika je za otvoreni dijalog s vlastima i širom javnosti.
Podsjetimo da je Eco-Management and
Audit Scheme (EMAS) dobrovoljni instrument Europske Unije u kojem mogu bez
prisile sudjelovati sve ustanove i organizacije
kako bi vrednovale i poboljšale svoja postignuća vezana uz okoliš te pružile javnosti i
drugim zainteresiranim subjektima informacije o svome upravljanju njime.
Tijekom svih ovih godina Mapei je djelovao
slijedeći ove smjernice: 1992. godine pridružio se programu Responsible Care, a kasnije
je implementirao sustav sigurnosti i upravljanja okolišem koji je certificiran prema standardima ISO 14001 (1998. godine) i OHSAS
18001 (2000. godine).
1999. godine objavljena je prva potvrđena
Izjava o okolišu koja se odnosila na pogon
Robbiano di Mediglia. Iste je godine podružnica Vijeća Ecolabel-Ecoaudit, EMAS
Italija, donijela rješenje o upisu ove tvornice
u Registar europskih pogona.
Responsible Care
Responsible Care je dobrovoljni program
svjetske kemijske industrije temeljem kojeg
tvrtke nastoje stalno poboljšavati proizvode,
postupke i ponašanje na području sigurnosti, zdravlja i očuvanja okoliša.
Program Responsible Care pokrenut je u
Kanadi 1984. godine od strane CCPA (the
Canadian Chemical Producers Association),
a kasnije, 1988. godine usvojio ga je i ACC
(American Chemistry Council).
Već sljedeće godine program je pokrenut
i u Europi od strane CEFIC-a (European
Chemical Industry Council), dok njime u Italiji
od 1992. godine upravlja Federchimica.
Trenutno je program Responsible Care
usvojilo više od 10 000 kemijskih tvrtki u 53
zemlje svijeta. Danas u Italiji u ovom programu sudjeluje 169 tvrtki koje predstavljaju više
od 52 % prometa kemijske industrije u Italiji i
oko 40 % njezinih zaposlenika.
Responsible Care se stoga temelji na usvajanju sustava upravljanja koji obuhvaća sigurnost, zdravlje i brigu za okoliš, ali uključuje i
aktivnu ulogu tvrtke u izgradnji otvorenog i
transparentnog dijaloga s javnošću.
Kako bi oživio i ujednačio provedbu programa u svijetu, ICCA (International Council
of Chemical Associations) je 2006. godine predstavio povelju o odgovornoj glo­
balnoj brizi Responsible Care Global
Charter. Povelja nadilazi prvotne elemente
Responsible Care iz 1984. godine te se fokusira na važne promjene s kojima se kemijska industrija i društvo u cjelini moraju
suočiti.
Sve veća pozornost javnog mnijenja za pitanja održivog razvoja i ljudskog zdravlja
uslijed korištenja kemijskih proizvoda, kao i
potreba za većom transparentnosti, pridonijeli su osuvremenjivanju i obnovi kemijske
industrije.
Mapei je jedna od prvih multinacionalnih tvrtki koje su potpisale povelju Global Charter, a
2008. pridružila se i pilot projektu Testiranje
trećeg dijela Responsible Care programa
kojeg je razvila i unaprijedila Federchimica
u suradnji s CEFIC-om kako bi se vrednovala primjena programa Responsible Care, i
to ovjerom tijela koje izdaje takve certifikate
(Certiquality).
Izjava o okolišu također je dostupna svakome tko je zatraži u pogonu Mediglia ili u
sjedištu Mapeja u Milanu, a dostupna je i na
internetskim stranicama www.mapei.com.
SIGURNOST,
OKOLIŠ I
ZDRAVLJE U
MAPEI GRUPI
Očuvanje okoliša od zagađenja te briga za sigurnost i zdravlje na radu u
unutarnjim i vanjskim prostorima proizvodnih jedinica čine sastavni dio
djelatnosti Mapei Grupe. Osim ispunjavanja zahtjeva koje nalažu važeći
zakoni i dobrovoljno potpisane uredbe, Mapei poklanja posebnu pažnju
usmjerenom kontinuiranom unapređenju i razvoju.
Naša načela usklađena su sa svim zahtjevima međunarodnog projekta
Responsible Care – Global Charter koji predstavlja zauzimanje svjetske
kemijske industrije za okoliš, sigurnost i zdravlje, a u kojemu Mapei sudjeluje od 1992. godine.
U tu svrhu cijela Mapei organizacija poduzima mjere kojima nastoji:
-- spriječiti ili smanjiti utjecaj svog djelovanja i djelovanja svojih proizvoda
na okoliš zahvaljujući odgovarajućem sustavu upravljanja istraživanjem, projektiranjem, proizvodnjom, distribucijom, kontrolom otpada
te primjenom najboljih raspoloživih i ekonomski izvedivih tehnologija
-- spriječiti sve moguće nezgode vezane uz rad Mapeja ili tvrtki koje
rade za Mapei
-- spriječiti narušavanje zdravlja vlastitih djelatnika, djelatnika tvrtki davatelja usluga, klijenata i lokalnih zajednica.
Temeljna načela za ispunjavanje ovih obveza su:
-- snažno i stalno djelovanje svih djelatnika te njihovo odgovorno zauzimanje za sigurnost, okoliš i zdravlje
-- suradnja s drugim kemijskim tvrtkama, s predstavnicima vlasti te
lokalnim zajednicama kako bi se utvrdile mjere za smanjenje utjecaja na okoliš, kao i na smanjenje rizika za zdravlje u proizvodnim
djelatnostima
-- usmjerenost na istraživanje novih proizvoda kojima bi se došlo do rješenja s najmanjim utjecajem na okoliš i ljude tijekom njihovog cijelog
„životnog ciklusa”
-- informiranje i podrška korisnicima, distributerima i prijevoznicima o
sigurnoj primjeni i prijevozu proizvoda kao i o njihovu odlaganju
-- uključenje dobavljača i izvođača radova u promicanje korektnog ponašanja na području okoliša i sigurnosti
-- transparentna unutarnja i vanjska komunikacija o predviđenim ciljevima i postignutim rezultatima.
Giorgio Squinzi
Izvršni direktor Mapei Grupe
MS br. 24/2013 11
REFERENCE
MAPEI RJEŠENJA
ZA PROŠIRENJE
PANAMSKOG
KANALA
Desno: Zemljopisni položaj kanala u
prevlaci koja povezuje sjevernoamerički
i južnoamerički kontinent.
Dole: 3D prikaz – novi niz ustava koji
su trenutno u fazi izrade.
Aditivi najnovije generacije za 5 500 000 m3 betona
na velikom gradilištu gdje
su radovi u tijeku
Panamski kanal je umjetni kanal koji prolazi
kroz istoimeni tjesnac ukupne dužine 81,1
km te spaja Atlantski i Tihi ocean.
Trenutno su u punom jeku radovi proširenja
kanala, velikog projekta kojim se predviđa izgradnja dvaju nizova novih ustava (jedne na
atlantskoj i druge na pacifičkoj obali), čime
će se povećati trgovački promet kroz kanal
te omogućiti prolaz plovilima većih dimenzija
i tonaže.
Na tom, danas najvećem, svjetskom gradilištu
Mapei je, kao jedan od ključnih sudionika u
projektu, zadužen za opskrbu aditiva za beton.
12 MS br. 24/2013
Jezero Gatun
Jezero Miraflores
Tihi ocean
Atlantski ocean
Ustave Gatun
Cilj pokretanja ovog velikog projekta započetog 2007. godine je udvostručiti kapacitet
ovog najvažnijeg plovnog puta na svijetu, i
to točno 100 godina nakon prolaska prvog
broda kroz njega 1914. godine.
Po završetku novih ustava – kod Gatúna na
sjevernoj atlantskoj strani i Mirafloresa na
južnoj pacifičkoj strani – ovim kanalom moći
će ploviti i tzv. Post-Panamax kontejnerski
brodovi. To su plovila duljine do 366 m i širine
49 m, kapaciteta ukrcaja do 12 000 TEU-a
( Twenty-foot equivalent unit – standardna
međunarodna mjera volumena kontejnera),
dok je trenutno za tzv. Panamax brodove
dopušteno 4 400 TEU-a.
Završetak novog vodenog puta očekuje se
do 2014. godine, točno na stotu obljetnicu
otvorenja postojećeg kanala.
Projekt proširenja stvoren je na temelju sporazuma između Uprave Panamskog kanala
(ACP), panamske vladine agencije koja je
odgovorna za upravljanje infrastrukturom te
konzorcija Grupo Unido por el Canal (GUPC).
Troškovi projekta iznose 5,25 milijardi dolara,
a njih će panamska Vlada financirati povećanjem cestarine za 3,5 % tijekom iduća dva
desetljeća.
Ustave
Pedro Miguel
Ustave Miraflores
KANAL U BROJKAMA
Panamski kanal, Panama
Datum otvaranja kanala: 15.8.1914.
Prvi službeni prelazak: Brod Ancon u 9 sati i 40 minuta
Dužina kanala: 80 km
Dimenzije: maksimalna dubina 12 m, širina 240 – 300 m u jezeru Gatún
i 90 – 150 m u usjeku Culebra
Mehanizam rada kanala: sustav ustava, koji se sastoji od odjeljaka s ulaznim i
izlaznim vratima, omogućuje podizanje plovila do visine razine jezera Gatún te njihovo
ponovno spuštanje do razine mora
Dimenzije prostora ustava: 33,53 m širine i 304,8 m dužine
Radna snaga koja je sudjelovala u radovima izgradnje prvog kanala 1904. –
1913.: 56 307 radnika iz svih krajeva svijeta
Broj zaposlenih na proširenju kanala u rujnu 2010.: 9 759 radnika
Prosječno vrijeme putovanja kanalom: za brodove srednje veličine 8 – 10 sati
Broj brodova koji je prešao kanal 1914. - 2010.: 1 004 037
Rekonstrukcija postojećeg kanala
Radovi na kanalu također uključuju rekonstrukciju prvotnog kanala. Mapei je i ovdje dao
svoj doprinos u sanaciji i učvršćenju temelja
ustava Gatún, na dubini od približno 30 m ispod razine tla, jednoj od najimpresivnijih armirano-betonskih konstrukcija ikada izgrađenih.
Gore: Na crtežu prikaz kanala
od ustava Gatún do ustava
Miraflores.
MS br. 24/2013 13
REFERENCE
Panamski kanal UKRATKO
Panamski kanal jedno je od najvažnijih građevinskih ostvarenja u svijetu, neizostavno odredište svih posjetitelja Paname. Iskopan je na jednoj od najužih
točaka, na najnižem dijelu prevlake koja spaja sjevernoamerički i južnoamerički kontinent.
Za prelazak kanala brodom potrebno je 8 – 10 sati, a kanal se sastoji od
nekoliko dijelova: jezera Gatún, usjeka Culebra i ustave (Miraflores i Pedro
Miguel na Pacifiku i Gatún na Atlantiku).
Jezero Gatún, čije su vode ključne za funkcioniranje međuoceanske plovidbe, desetljećima je bilo najveće umjetno
jezero na svijetu. Sustav ustava, koji omogućuje brodovima prevladavanje visinske
razlike od 26 m, čime se izbjegava oplovljavanje Južne Amerike, najimpozantnija je
armirano-betonska konstrukcija koja je ikada
osmišljena. Kanal dužine 81 km izgradile su
Sjedinjene Američke Države između 1904. i
1914. godine, i još je uvijek simbol strateške
važnosti koju je ova prevlaka imala od XVI.
stoljeća te predstavlja jednu od najvažnijih
prometnih poveznica u svijetu.
Gore: Gradilište za nove ustave, jednu
na atlantskoj obali, drugu na pacifičkoj.
Ustave su duge 1,5 km i impozantnih
su dimenzija.
14 MS br. 24/2013
Na gradilištu, koje je otvoreno 2010. godine,
radovi su još uvijek u tijeku, a karakterizira
ih korištenje specijalne vrste betona dobivene primjenom sljedećih Mapei dodataka
za betone: PLANITOP-a 15, anorganskog
praškastog proizvoda koji u sebi sadrži inhibitore korozije i silikatnu prašinu, te specijalnog tekućeg aditiva MAPECURE SRA, koji
je posebno formuliran za smanjenje stvaranja pukotina nastalih uslijed higrometričkog
skupljanja običnog i samozbijajućeg betona.
Radovi proširenja
Glavne točke novog gradilišta su dvije ogromne ustave, jedna na atlantskoj, a druga na
pacifičkoj obali.
Radovi uključuju jaružanje i iskopavanje pristupnih kanala ustavama s obiju strana, ukupne dužine 11,2 m i širine 218 m.
Ustave trenutno imaju dva traka. Projektom
proširenja predviđa se izgradnja trećeg. Po
završetku radova tri uzastopne splavničke
komore, kojima će se upravljati preko četiri seta komunikacijskih vrata, omogućit će
brodovima da prevladaju 27 m visinske razlike između razine mora i jezera Gatún. Svaka
komora bit će duga 427 m, široka 55 m i duboka 18 m. Postojeće ustave imaju ukupnu
dužinu oko 900 m, dok će novi niz ustava
imati ukupnu dužinu oko 1 300 m.
Ove dvije velike hidrotehničke građevine od
armiranog betona u konačnici će biti upotpunjene novim ulazom u kanal na pacifičkoj
strani i s 18 vodenih bazena paralelnih s ustavama (9 za svaku ustavu) namijenjenih djelomičnom skupljanju iskorištene vode, što po
Gore: Za ovo veliko gradilište Mapei je izradio aditiv
ad hoc, DYNAMON XP2 EVOLUTION 1, koji je dao
izvrsne rezultate u smislu obradljivosti i ugradljivosti
betona.
Desno: Na donjim crtežima usporedba između novih i
postojećih ustava.
pojedinom tranzitu iznosi 200 milijuna litara.
Kao i postojeće ustave, tako će se i nove
puniti i prazniti zahvaljujući gravitacijskoj sili,
bez korištenja pumpi.
Napredni aditivi za dugovječan beton
Za izradu masivnog betona u morskom
okruženju odabrani su aditivi Mapei za višestruko nanošenje u vanjskim i unutarnjim
dijelovima ustava.
Radi se o najnovijoj generaciji aditiva za
5 500 000 m3 betona, koji su posebno izrađeni za ovaj veliki projekt. Cilj je bio osigurati
stoljetnu trajnost ovog objekta, što je omogućeno zahvaljujući modelu izračuna trajnosti betona koji se dobiva mjerenjem prodora
i difuzije iona klorida u unutrašnjosti betona.
Prvi testovi konzorcija GUPC u laboratoriju
na gradilištu započeli su u Panami u rujnu
2010., a obuhvaćali su ispitivanje cementnih
pasta kako bi se provjerila kompatibilnost i
tekuće performanse različitih uzoraka aditiva
u kombinaciji s vrstama cementa predviđenih za radove (cement CEMEX ASTM Tip II i
cement Panama ASTM Tip II).
U prvoj fazi testiranja, nakon prevladavanja
poteškoća vezanih uz uporabu osnovnih sirovina (bazaltni agregati i bazaltni pucolan),
testirani su i aditivi brojnih konkurentskih
tvrtki prisutnih na međunarodnom tržištu.
Nakon ispitivanja napravljenih u Mapei laboratorijima te u suradnji s laboratorijem
GUPC-a, u prosincu 2010. godine aditiv
DYNAMON XP2 izabran je kao jedino rješe-
postojeĆe Ustave
Brod
Panamax
33,5 m
4
32,3 m 29
,1 m
UstavE
U gradnji
55 m
4.400 TEU
304
,8 m
12,8 m
49 m
366
m
Brod
Post Panamax
427
18,3 m
m
12.600 TEU
TEU odlučuje o količini kontejnera koje brod
može prenositi.
Brod Post Panamax
Sklop ustava
Jezero
Ocean
Ustave
Vodni bazeni
Komora
cjevovodi
DIMENZIJE KOMORA
Širina
55 m
Dužina
427 m
Dubina
18,3 m
MS br. 24/2013 15
REFERENCE
nje za rad s materijalima koji će se koristiti,
a upotrijebljen je na atlantskoj strani, gdje je
korišten cement tipa Panama, i na pacifičkoj
strani, gdje je korišten cement tipa CEMEX.
Ovaj dodatak korišten je 2011. godine u prvih
šest mjeseci projekta.
Nakon pokretanja proizvodnih pogona za
beton i agregate na gradilištu, a i zahvaljujući tehničkoj podršci Mapeja, riješeni su neki
važni problemi vezani uz značajno smanjenje
mehaničke čvrstoće i trajnosti betona proizvedenog u ovom postrojenju. U ovoj fazi
tehnička podrška Mapeja podrazumijevala
je različite aktivnosti: studiju te kemijsku i
mineralnu karakterizaciju korištenih sirovina
(bazaltni agregati, pucolan i cement); tehničko savjetovanje za točan izbor flokulanata i
koagulanata koji će se koristiti pri tretiranju
vode za ispiranje agregata, i to tako da budu
kemijski kompatibilni sa superplastifikatorima upotrijebljenim u smjesi betona; kemijske
i petrografske analize; kontrolu pucolanskog
djelovanja bazaltnog mulja preostalog nakon
ispiranja kako bi se provjerila njegova uporaba u betonskoj smjesi i optimizirao sadržaj
prirodnog pucolana.
Na zahtjev naručitelja Mapei je paralelno počeo razvijati novi proizvod koji se uklapa u
najnoviji mix design koji se testira u laboratoriju GUPC. Nakon žestokog natjecanja u
kojem je sudjelovalo nekoliko konkurenata,
djelatnici Mapeja izradili su novi evolutivni
aditiv DYNAMON XP2 EVOLUTION 1 i tako
nastavili golem rad i trud koji su ranije uložili
u izradu starog aditiva. Ovaj proizvod pokazao je bolji rezultat u zadržavanju vremena
ugradljivosti i obradljivosti betona, a i potrebna količina proizvoda pri izradi mješavine
svježeg betona manja je u odnosu na konkurentske proizvode.
16 MS br. 24/2013
21. prosinca 2011. je datum kada je sklopljen
konačan Ugovor o nabavi aditiva za projekt
novog Panamskog kanala. Formaliziran je
potpisivanjem Giorgia Squinzija i inženjera
Bernarda Gonzálesa, GUPC-ova voditelja projekta, te predstavlja velik uspjeh za
Mapei. Ova je pobjeda plod savršene timske
igre i snažnog modus operandi koji omogućuje neprekidnu tehničku podršku na gradilištu i rješavanje velikih i malih problema koji
se mogu pojaviti te odličnu potporu Mapei
Laboratorija za istraživanje i razvoj koji ispituje svaki materijal i pronalazi tehnološki najnaprednija rješenja.
Gore: Mapei adititvi su korišteni za
masivne betonske konstrukcije, kao i za
betoniranje ispod razine mora prilikom
izgradnje ustava.
TEHNIČKI PODACI
Panamski kanal, Panama City i Colón (Panama)
Vrijeme izgradnje: 1910. – 1914. godine
Vrijeme izvođenja radova: 2010. – 2014. godine
Zahvat Mapeja: nabava aditiva za beton koji se koristi za izradu ustava na novom
kanalu i za obnovu postojećih
Projektanti: Mike Newberry (CICP, Panama), Bernardo González (Grupo Unido
Panama Canal, Panama)
Investitor: ACP (Autoridad del Canal de Panamá)
Izvođač radova: konzorcij GUPC (Grupo Unido Panama Canal), kojeg čine Sacyr
Vallehermoso (Španjolska), Impregilo (Italija), Jan de Nul (Belgija) i Constuctora
Urbana (Panama)
Upravljanje radovima: ing. Bernardo Gonzáles (GUPC)
Mapei distributer: Mapei Construction Chemicals Panama d.d.
Mapei koordinatori: Roberto Saccone, Mapei SpA, Thomas Lundgren, Mapei Corp.
MAPEI PROIZVODI
Izrada sanacijskog betona na prvotnom kanalu: Planitop 15 i Mapecure SRA
Izrada novog betona za proširenje kanala (izrada novih ustava i bazena za prikupljanje vode): Dynamon XP2, Dynamon XP2 Evolution 1 (izrađeni kako bi zadovoljili
specifičnu tehnologiju izgradnje novog Panamskog kanala).
Za više informacija pogledati stranicu www.mapei.com.
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
KONSTRUKCIJSKA OJAČANJA
PRIMJENOM FRP MATERIJALA
FRP – Fibre Reinforced Polymer – što se sve može postići polimerima ojačanima vlaknima
Kod nas se, kao i u svijetu, iz dana u dan
povećava potreba za popravcima postojećih konstrukcija kako bi im se produljio
uporabni vijek. Također, u zadnje vrijeme
sve se više prilikom rekonstrukcijskih i
sanacijskih radova na postojećim građevinama javlja potreba za ojačanjem nosivih dijelova konstrukcija zbog povećanja
statičke nosivosti i/ili poboljšanja njihove
seizmičke otpornosti.
Kako ojačati postojeće konstrukcije, već
duže vrijeme privlači pozornost građevinske struke. U tom smislu sve se više
razvijaju i koriste tzv. FRP sustavi (FRP
- engl. Fibre Reinforced Polymers). FRP
sustavi za ojačanja konstrukcija sastoje se od široke palete proizvoda koji se
mogu koristiti za ojačanja armiranobetonskih i zidanih konstrukcija, posebno
onih od povijesnog značaja. Korištenje
FRP sustava, iz mnogobrojnih razloga i
u velikom broju slučajeva, pokazalo se
najoptimalnijim rješenjem za ojačanje
konstrukcija, osobito u pogledu seizmičke otpornosti. Kako je Hrvatska jedno
od seizmički aktivnijih područja u Europi
i svijetu, FRP sustavi ojačanja u posljednje se vrijeme sve češće primjenjuju i
kod nas.
Što su to FRP sustavi?
FRP sustavi ubrajaju se u kompozitne
materijale jer se sastoje od više različitih
materijala, u ovom slučaju od polimerne
matrice i armaturnih vlakana. Posebno
svojstvo kompozita je da nude bolju mehaničku otpornost nego što ih imaju materijali koji su sastavljeni svaki za sebe.
Kompoziti s polimernom matricom (kao
što je FRP) općenito su sastavljeni od
epoksidne smole, a ojačanja čine karbonska, staklena, bazaltna ili neka druga
vlakna visokih mehaničkih karakteristika.
FRP materijali se zbog jedinstvene, specifične otpornosti u smislu vlačne čvrstoće već dugo koriste u drugim industrijama kao što su brodogradnja, avionska,
svemirska, vojna ili autoindustrija. Zbog
unaprijeđenih procesa u proizvodnji
zadnjih 15-ak godina, koji su rezultirali
znatno nižim cijenama osnovnog materijala, ponajprije vlakana, FRP sustavi sve
se češće upotrebljavaju i u graditeljstvu.
Primjena FRP sustava u
graditeljstvu
U graditeljstvu se FRP sustavi koriste za
statička ojačanja, naročito za povećanje
seizmičke otpornosti konstrukcija, bilo
da se radi o armiranobetonskim (AB),
zidanim, drvenim ili čak metalnim konstrukcijama. To osobito vrijedi u slučajevima kada klasične metode nisu izvedive ili kada primjenom klasičnih metoda
nastaju novi problemi kao što su nemogućnost tehnološke izvedbe, značajnije
povećanje vlastite težine konstrukcije ili,
pak, narušavanje estetike i originalnog
izgleda prostora (osobito kod povijesnih
objekata).
Glavni razlog zbog kojeg su FRP sustavi
prepoznati kao najprimjereniji materijali
za ojačanje građevinskih konstrukcija su
njegove mehaničke i fizičke osobine:
-- otpornost na koroziju
-- visoka vlačna čvrstoća (> 2500 N/
mm2 kod staklenih vlakana te > 4800
N/mm2 kod karbonskih ili bazaltnih
vlakana)
-- visoki moduli elastičnosti, ovisno o
potrebama i vrsti konstrukcije koja
se ojačava (> 70 GPa kod staklenih
ili bazaltnih vlakana, do > 160 GPa
pa čak i 400 GPa kod karbonskih
vlakana)
-- dobro ponašanje pod dinamičkim
djelovanjem (posebno proizvodi od
karbonskih vlakana)
Slika 1: Mikroskopski prikaz FRP kompozita.
Dijagram 1: Mehaničke karakteristike karbonskih, aramidnih i staklenih vlakana koja se koriste
u FRP sustavima.
1
1
MS br. 24/2013 17
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
2
3
4
5
6
18 MS br. 24/2013
7
Slika 2: Nanošenje epoksidnog temeljnog
premaza MAPEWRAP PRIMER 1 na podlogu
prethodno reprofiliranu reparaturnim mortom.
Slika 3: Izravnanje površine epoksidnim ljepilom
MAPEWRAP 11.
Slika 4: Nanošenje prvog sloja epoksidne impregnacije MAPEWRAP 31.
Slika 5: Ugradnja karbonske tkanine
MAPEWRAP.
Slika 6: Utiskivanje karbonske tkanine
MAPEWRAP u sloj impregnacije.
Slika 7: Premazivanje karbonske tkanine dodatnim
slojem epoksidne impregnacije MAPEWRAP 31.
Slika 8: Završni izgled konstrukcije ojačane FRP
sustavom.
-- otpornost na većinu lužina i kiselina
-- mogućnost prigušenja vibracija
-- izrazito dobar odnos čvrstoće i vlastite težine (40 - 50 puta veći nego kod
čelika).
FRP materijale možemo zbog vrlo male
vlastite težine jednostavno i vrlo brzo
ugraditi s manjim stručno osposobljenim radnim skupinama koje za izvedbu ne trebaju posebne alate i/ili strojnu
opremu. Istodobno se upotreba objekta
za vrijeme izvedbe radova ne ometa ili
prekida. U tom pogledu upotreba visokokvalitetnih kompozita, kao što je FRP
sustav, u postupcima ojačanja jednostavnija je, trajnija i jeftinija u usporedbi s
klasičnim načinima.
FRP materijali za konstruktivna ojačanja
na tržište dolaze ili kao predgotovljene
lamele, ili kao tkanine, ili užad koje se impregniraju smolom pri ugradnji.
Zbog različite primjene u graditeljstvu
razvijeno je nekoliko sustava FRP ojačanja koji se mogu podijeliti u sljedeće
kategorije:
a) tkanine od FRP-a koje se lijepe na
8
podlogu „mokrim“ ili „suhim“ postupkom ugradnje, tj. impregnacijom
b) prefabricirani FRP sustavi – lijepljenje
lamela od FRP-a na podlogu pomoću
epoksidnog ljepila
c) specijalni FRP sustavi – sustavi s
automatskim ovijanjem, prednapete
FRP trake i umetnute FRP trake
d) šipke od FRP-a kojima se umjesto
čeličnim šipkama mogu armirati nove
konstrukcije
e) FRP kompozitni sustavi za ojačanje zidanih konstrukcija primjenom
FRP mreža u kombinaciji s anorganskim matricama (hidrauličkim vezivima) umjesto organskih (epoksidnih
smola).
Općenito, FRP sustavi se u graditeljstvu
mogu koristiti u sljedećim slučajevima:
-- za povećanje trajnosti i nosivosti
oštećenih konstrukcija gdje je došlo
do povećanja naprezanja iznad dopuštenih, uslijed pogrešnog projektiranja, pogrešaka prilikom gradnje ili
neplaniranih povećanja opterećenja
na konstrukciju (npr. prenamjenom
prostora)
-- za povećanje nosivosti objekata u
slučajevima planiranog dodatnog opterećenja na iste i/ili zbog promjene,
tj. primjene novih zakonskih odredaba koje se tiču nosivosti i seizmičke
otpornosti
-- kod sanacije konstrukcija oštećenih
seizmičkim djelovanjem
-- kod gradnje novih konstrukcija.
Ojačanje AB konstrukcija FRP
sustavima
Primjena FRP sustava za ojačanje AB
konstrukcija naišla je u zadnje vrijeme na
široku primjenu jer se zbog svoje jednostavnosti, brze ugradnje i cijene pokazala najoptimalnijim rješenjem u usporedbi
s klasičnim načinima ojačanja, npr. čeličnim lamelama.
Tipični primjeri upotrebe FRP sustava za
ojačanje AB konstrukcija su:
-- ovijanje centrično opterećenih betonskih elemenata kao što su nosivi
stupovi i potporni stupovi mostova s
ciljem poboljšanja tlačnih čvrstoća i
duktilnosti betonskih elemenata
-- ovijanje cilindrično oblikovanih konstrukcija s unutarnjim hidrostatičkim
tlakom kao što su cjevovodi, silosi,
spremnici
-- učvršćivanje spojeva stup-nosač u
potresnim područjima s ciljem povećanja duktilnosti same konstrukcije
-- vlačno (savojno) i posmično ojačanje
nosača i ploča kao zamjena za ojačanje pomoću čeličnih lamela.
FRP materijali primijenjeni pri ojačanju
AB konstrukcija preuzimaju na sebe dio
opterećenja te povećavaju ukupnu nosivost, seizmičku otpornost, a time i trajnost cjelokupne konstrukcije.
Najčešće primjenjivani materijali unutar
FRP sustava za ojačanje AB konstrukcija su karbonska vlakna, ali u određenim slučajevima moguća je i primjena
FRP sustava sa staklenim ili bazaltnim
vlaknima, ovisno o zahtjevima konstrukcije, tj. traženoj vlačnoj čvrstoći i modulu elastičnosti primijenjenih materijala.
Općenito, pri ojačanju AB konstrukcija
preporuča se primjenjivati vlakna srednje
vlačne čvrstoće (> 2000 MPa) i srednje
do visokog modula elastičnosti (170200-250 GPa).
Bez obzira na odabranu vrstu FRP sustava pri ojačanju, kao polimerna osnova
(matrica) koja se koristi u kombinaciji s
navedenim vlaknima za izradu nosivog
„kompozita“ najčešće se koristi epoksidna smola.
Ovisno o primijenjenom sustavu (lamele,
tkanine za omatanje, užad ili šipke) koristi se epoksidna smola određenih karakteristika i konzistencije (za izravnanje i
lijepljenje ili za impregnaciju).
Bitno je napomenuti da je prije postupka
nanošenja FRP sustava ojačanja potrebno provjeriti stanje AB podloge. Podloga
mora biti čista, suha, mehanički čvrsta
(dovoljne prionjivosti – preporučeno
1,5 N/mm2 mjereno „pull-off“ metodom) i
ravna (pogotovo u slučaju izvođenja ojačanja pomoću lamela gdje ne bi smjelo
biti većih neravnina od 1 mm).
Betonska se podloga prije primjene FRP
sustava ojačanja mora dobro pripremiti
(najbolje pjeskarenjem) kako bi se uklonile sve nevezane čestice, cementna
skramica te ostaci starih boja ili sredstava za odvajanje oplate.
Ukoliko postoje bilo kakva veća oštećenja betonskih podloga, potrebno ih je
sanirati primjenom reparaturnih mortova
odgovarajućih karakteristika istih ili boljih
od postojećeg betona.
Ojačanja AB konstrukcija često se primjenjuju na mjestima gdje je uslijed
djelovanja korozije došlo do smanjenja
poprečnog presjeka armature, a time
i nosivosti dijela ili cijele konstrukcije. U
ovom slučaju, uz primjenu odgovarajućih reparaturnih mortova za reprofilaciju presjeka i obnovu zaštitnog sloja
betona nosivog elementa, potrebno je
dobro očistiti armaturu (četkanjem ili
pjeskarenjem do metalnog sjaja) te je
prije primjene mortova zaštititi antikorozivnim premazom. Sprečavanjem daljnje
korozije oštećenoj armaturi povećava se
trajnost, zaustavlja odlamanje zaštitnog
sloja betona ili reparaturnog morta kao i
moguće odvajanje cjelokupnog FRP sustava ojačanja.
Tek nakon svih odrađenih predradnji
moguće je pristupiti izvođenju sustava
ojačanja AB nosivog elementa, a sve
prema uputama koje proizvođač propisuje za pojedini FRP sustav.
Ojačanje i poboljšanje seizmičke
otpornosti zidanih konstrukcija
Ojačanje zidanih konstrukcija općenito, s
naglaskom na one od povijesnog značaja, vrlo je složen postupak. Većina povijesnih građevina u Europi (u seizmički aktivnim područjima) pa tako i u Hrvatskoj
pokazuje znakove konstrukcijske nestabilnosti i/ili degradacije do stupnja da
građevina postaje osjetljiva na seizmičke
aktivnosti. Ovaj problem može se učinkovito riješiti primjenom FRP kompozitnih sustava. Primjena odgovarajućih materijala iz navedenog sustava povećava
seizmičku stabilnost ovog tipa građevine
poboljšavajući mehanička svojstva ojačanih elemenata konstrukcije.
Kod ojačanja nosivih dijelova zidanih
konstrukcija kao što su nadvoji, lukovi,
svodovi i zidovi mogu se koristiti slični
FRP sustavi kao i kod AB konstrukcija
uz prethodnu primjenu odgovarajućih
mortova za potrebno izravnanje zidanih
9
10
11
12
Slika 9: Nanošenje prvog sloja morta
PLANITOP HDM.
Slika 10 i 11: Utiskivanje staklene mreže
MAPEGRID G220 u svježi mort.
Slika 12: Nanošenje drugog sloja morta
PLANITOP-a HDM.
MS br. 24/2013 19
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
površina. Primijenjeni mortovi moraju
biti takvih mehaničkih karakteristika da
je na njima moguća kvalitetna i učinkovita izvedba odabranog sustava ojačanja
(pogotovo u pogledu prionjivosti epoksidnih smola). S druge strane, primijenjeni mortovi trebaju biti kompatibilni s
postojećom zidanom konstrukcijom, tj.
što sličnijih karakteristika.
Također, kod ojačanja zidanih (i drvenih)
konstrukcija, koje općenito karakterizira manji modul elastičnosti, preporuča
se primjena kompozita s vlaknima manjeg modula elastičnosti nego kod karbonskih vlakana. U tu svrhu moguća je
primjena staklenih ili bazaltnih vlakana
koji imaju module elastičnosti manje od
80 GPa te su zbog toga kompatibilniji
s postojećom zidanom konstrukcijom,
prvenstveno u pogledu elastično-mehaničkih svojstava.
Uz navedeno se, pri ojačanju zidanih te
osobito povijesnih građevina, vrlo često
umjesto polimernih, organskih matrica (epoksi smola), preporuča primjena
anorganskih matrica (hidraulička veziva
na bazi eko pucolana) koja su također
kompatibilnija s nosivim dijelovima zidanih konstrukcija kada je riječ o kemijskim
i elastično-mehaničkim svojstvima.
Cjelokupni sustav ojačanja pritom se sastoji od mrežica od staklenih ili bazaltnih
vlakana, koje su nužno alkalno otporne,
utisnute u anorgansku matricu – mort.
Karakterizira ih velika vlačna čvrstoća
(> 45 kN/m) te odlična prostorna stabilnost.
Mrežice su uz to otporne na atmosferske utjecaje, potpuno otporne na koroziju, lagane, lako se koriste, režu i prilagođavaju obliku podloge. Vežu se s
podlogom pomoću dvokomponentnih
mortova s pucolanskom reakcijom koji
imaju visoku duktilnost i mali modul elastičnosti. Ovakvi mortovi dobro se vežu
za sve podloge s kojima stvaraju cjelinu.
Prisustvo velikog broja vlakana u sastavu omogućuje mortovima da postignu
visoke savojne čvrstoće i duktilnije ponašanje u usporedbi s konvencionalnim
hidrauličkim vezivima.
Ovakav je sustav ojačanja (mrežica +
mort) visoko elastičan, omogućuje dobru raspodjelu seizmičkih naprezanja,
otporan je na visoke temperature i ima
dobru paropropusnost. Za razliku od uobičajenih načina primjene FRP sustava,
ovaj sustav može se primijeniti i na vlaž20 MS br. 24/2013
nim podlogama, pri tome zadržavajući
malu konačnu debljinu sustava.
Koristeći sustav ojačanja kombiniranjem
mrežica i morta, naprezanja po zidu su
pravilno raspoređena, čime se postiže
šire područje deformacija, a ne formiranje koncentriranih mikro-pukotina.
Uz to, tehničke karakteristike ovog sustava konstruktivnog ojačanja omogućuju jednostavnu i brzu primjenu, omogućavajući modeliranje i prilagođavanje
sustava najkompleksnijim oblicima podloge garantirajući visoku duktilnost.
Sustav konstruktivnog ojačanja sa staklenim ili bazaltnim mrežicama, u kombinaciji s primjenom visoko rastezljivih
dvokomponentnih mortova, već se primijenio na velikom broju seizmičkih ojačanja i poboljšanja zidanih konstrukcija,
pogotovo na važnim građevinama od
povijesnog značaja u Hrvatskoj i svijetu.
Mapei proizvodi za ojačanje AB i
zidanih konstrukcija
Mapei je za potrebe ojačanja konstrukcija navedenih u ovom tekstu razvio kompletnu liniju proizvoda koja obuhvaća
više vrsta FRP sustava sa svim pratećim
proizvodima potrebnima za njihovu učinkovitu primjenu, kao što su:
-- epoksidna ljepila za lijepljenje FRP
sustava: ADESILEX PG1, ADESILEX
PG1 RAPID i ADESILEX PG2
-- karbonske lamele CARBOPLATE koje
se proizvode u trakama širina 50, 100
i 150 mm, debljine 1,4 mm te u tri različita modula elastičnosti – 170, 200 i
250 GPa
-- karbonske cijevi CARBOTUBE za
konstrukcijska ojačanja zidanih konstrukcija pomoću injektiranja
-- karbonski MAPEROD C i stakleni
MAPEROD G štapovi, tj. šipke za ojačanja svih tipova konstrukcija
-- više vrsta tkanina od karbonskih, staklenih, čeličnih ili bazaltnih vlakana, i
to:
-- MAPEWRAP C UNI – AX s karbonskim vlaknima položenima i
nosivima u jednom smjeru, širina
10 - 50 cm, težina 300-600 g/m2,
modula elastičnosti 230 GPa
-- MAPEWRAP C BI – AX s karbonskim vlaknima položenima u dva
smjera, širina 20 - 40 cm, dvije težine 230 i 360 g/m2, modula elastičnosti 230 GPa
13
Slika 13: Kontra greda ojačana na savijanje i
posmik pomoću karbonskih lamela i tkanina.
-- MAPEWRAP C QUADRI-AX s karbonskim vlaknima položenima u
četiri smjera, širina 30 - 48,5 cm,
dvije težine 380 i 760 g/m2, modula elastičnosti 230 GPa
-- MAPEWRAP G UNI-AX sa staklenim vlaknima položenima i nosivima
u jednom smjeru, širina 30 - 60 cm,
težina 300-900 g/m2, modula
elastičnosti 80,7 GPa
-- MAPEWRAP G QUADRI-AX sa
staklenim vlaknima položenima
i nosivima u četiri smjera, širine
30 - 48,5 cm, težine 1140 g/m2,
modula elastičnosti 73 GPa
-- MAPEWRAP S FABRIC, tkanine od čeličnih vlakana položene
i nosive u jednom smjeru, širine
30 cm, težine 2100 g/m2, modula
elastičnosti 210 GPa
-- MAPEWRAP B UNI-AX s bazaltnim vlaknima položenima i nosivima u jednom smjeru, širine 40 cm,
težina 400 - 600 g/m2, modula
elastičnosti 89 GPa
-- užad
od
karbonskih
vlakana
MAPEWRAP C FIOCCO, staklenih
vlakana MAPEWRAP G FIOCCO
i čeličnih vlakana MAPEWRAP S
FIOCCO različitih promjera za ojačanja konstrukcija i usidrenja FRP su-
2
14
stava u postojeću konstrukciju
-- temeljne premaze, mortove, ljepila i
impregnacije na epoksidnoj bazi za
ugradnju FRP sustava ojačanja pomoću tkanina: MAPEWRAP PRIMER 1,
MAPEWRAP 11, MAPEWRAP 21 i
MAPEWRAP 31
-- alkalno-otporne mrežice od staklenih vlakana MAPEGRID G 120 i
MAPEGRID G 220 i bazaltnih vlakana
MAPEGRID B 250 za ojačanja zidanih
konstrukcija
-- dvokomponentne visokoduktilne mor­tove na bazi cementa s pucolanskim
djelovanjem PLANITOP HDM, PLANI­
TOP HDM MAXI ili na bazi hidrauličkog vapna (NHL) PLANITOP HDM
RESTAURO za ojačanja zidanih konstrukcija u kombinaciji s MAPEGRID mrežicama.
Proračun ojačanja AB
konstrukcija pomoću FRP sustava
Proračun ojačanja AB konstrukcija FRP
sustavima potrebno je provesti prema
graničnom stanju nosivosti te graničnom
stanju uporabljivosti koje u mnogim slučajevima može biti mjerodavno za određivanje potrebne površine ojačanja.
Pritom je potrebno, kao i kod proračuna
nosivosti klasičnih, neojačanih AB konstrukcija, razmotriti sljedeće proračunske situacije:
a) stalna proračunska situacija (pri normalnim uvjetima uporabe konstrukcije)
b) izvanredna proračunska situacija i
Slika 14: Oblik loma zidanog panela bez ojačanja (a) i ojačanih pomoću FRP sustava (b) – staklenom
mrežicom i (c) bazaltnom mrežicom.
Dijagram 2: Mehaničko ponašanje neojačanog (označen crno) i ojačanih zidanih panela izloženih posmičnim naprezanjima. Dijagram prikazuje kako zidovi ojačani FRP sustavima posjeduju visok kapacitet
deformiranja prije sloma.
specijalni slučajevi opterećenja (požar,
udar vozila, vandalizam).
Također je potrebno posvetiti pozornost
različitim oblicima sloma koji se mogu
pojaviti te ih je pri proračunu graničnih
stanja nosivosti i uporabivosti potrebno
uzeti u obzir. Ojačanje je potrebno projektirati tako da se izbjegnu krti lomovi,
tj. potrebno je osigurati dovoljno popuštanje armaturnog čelika kako bi se osigurao duktilan lom konstrukcije.
Sve gore navedene proračunske situacije najčešće su uzete u obzir u posebnim
aplikacijama, tj. računalnim programima
za proračun ojačanja razvijenima od
strane proizvođača FRP sustava, a koje
se pozivaju na trenutno važeće europske
ili druge važeće svjetske norme (japanske, kanadske ili američke) za proračun
AB konstrukcija. Navedeni programi
razvijeni su kao pomoć projektantima
– statičarima kako bi što jednostavnije i
brže mogli izračunati potrebno FRP ojačanje konstrukcije.
Jedan od takvih programa je i Mapei FRP
Software, posebno razvijen za proračun
i pravilan odabir FRP sustava ojačanja
nosivih elemenata AB konstrukcija. Ovaj
program u potpunosti je razvijen u Mapei
projektnom uredu u suradnji sa stručnjacima s napuljskog sveučilišta Federico II,
a na osnovi preporuka posebno osnovanog odbora unutar Talijanskog vijeća
za istraživanja (CNR - National Research
Council of Italy) koje su, pak, izrađene na
osnovi aktualnih europskih normi.
Mapei FRP Software potpuno je besplatan, a za potrebe hrvatskog tržišta te
za što lakše korištenje preveden je i na
hrvatski jezik. Program ne traži zahtjevnu instalaciju, napravljen je u obliku više
jednostavnih Excel datoteka, od kojih
svaka predstavlja zaseban proračun za
određeni dio konstrukcije (greda, stup)
te vrstu naprezanja koje se može javiti u
njemu (savijanje, posmik). Korištenje programa vrlo je jednostavno - ubacivanjem
traženih ulaznih podataka na učinkovit i
brz način može se izračunati te odrediti
vrsta i potrebna količina FRP ojačanja.
Zaključak
Primjena kompozitnih FRP sustava nalazi sve širu primjenu u konstrukcijskim,
osobito sanacijskim radovima u graditeljstvu. Njihova jednostavna primjena,
trajnost, iznimna mehanička svojstva te
sve već navedene prednosti navode nas
na zaključak da je primjena FRP sustava najoptimalnije rješenje za ojačanje
postojećih konstrukcija, bilo da se radi
o novim ili starim (povijesnim) konstrukcijama ili, ovisno o tipu, armiranobetonskim, zidanim, metalnim ili drvenim
konstrukcijama.
Mapei Tehnička služba stoji svim zainteresiranim, a posebno projektantima –
statičarima na usluzi da svojim tehničkim
znanjem, savjetom i iskustvom pomogne
pri izradi projektnog rješenja i odabiru
pravilnog FRP sustava u slučaju potrebe
za ojačanjem određene konstrukcije.
MS br. 24/2013 21
REFERENCE
1
KNAUF INSULATION – OJAČANJE AB
ZIDOVA VENTILATORSKE STANICE
Sanacija i ojačanje nosivih AB zidova konstrukcije Mapei FRP sustavom
Slika 1: Proizvodni pogon tvornice
Knauf Insulation u Novom Marofu.
Slika 2 i 3: Stanje zidova prije
sanacije.
Slika 4: Nanošenje MAPEWRAP-a 11.
2
22 MS br. 24/2013
Tvrtka Knauf Insulation jedna je od od najvećih proizvođača toplinskih izolacija na svijetu, koja u svojoj ponudi ima široku paletu
izolacijskih materijala potrebnih za zadovoljenje sve većih zahtjeva za energetskom
efikasnošću u novim i postojećim domovima, poslovnim zgradama i industriji. Knauf
Insulation prisutan je u više od 35 zemalja s
više od 35 proizvodnih pogona, a jedan od
njih nalazi se i u Hrvatskoj.
U Novom Marofu, u pogonima bivše Termike,
koja je od 2005. godine dio Knauf Insulation
grupacije, proizvode se izolacijski materijali od kamene vune. Godišnja proizvodnja
iznosi oko 40 000 tona. Budući da postojeća oprema datira još iz 80-ih godina prošlog
stoljeća, kako bi se poboljšalo i moderniziralo odzračivanje pogonskih prostora od sitnih
čestica prašine koje nastaju u proizvodnji
kamene vune, investitor je odlučio dva stara ventilatora zamijeniti jednim novim, boljim
3
i modernijim. Za taj zahvat bilo je potrebno
napraviti nekoliko građevinskih preinaka
kako bi se osigurali potrebni tehnički uvjeti
za novi stroj, veći od prethodnih. Prije početka samih preinaka i prilagodbe prostora
uočeno je da su postojeći AB zidovi oštećeni
i ispucani što od starosti objekta, što od termičkih i mehaničkih naprezanja prilikom rada
starih ventilatora te je zaključeno da je potrebno izvesti sanaciju i ojačanje nosivih AB
zidova konstrukcije. Zadatak je bio u što kraćem roku izvesti radove sanacije i ojačanja,
uz uvjet da proizvodnja ne trpi gubitke zbog
stavljanja ventilatorske stanice izvan pogona. Pritom je odlučeno da se sanacija postojećih i novih konstrukcija izvede Mapei FRP
sustavom statičkog ojačanja na osnovi karbonskih vlakana zbog cijelog niza prednosti
u usporedbi s klasičnim načinima ojačanja u
pogledu trajnosti, cijene, jednostavnosti te,
prvenstveno, brzine ugradnje.
4
Mapei rješenje sanacije i ojačanja AB
zidova
Nakon provedenih konzultacija statičara iz
projektantske tvrtke Kögl & Plavec d.o.o.
Tomislava Plavca s predstavnicima Mapei
Tehničke službe, sukladno karakteristikama i tehničkim zahtjevima konstrukcije,
odabrano je da se FRP ojačanje izvrši sustavom na bazi karbonskih vlakana, i to
pomoću MAPEWRAP C UNI-AX 300/40
tkanine od karbonskih vlakana vrlo visoke vlačne čvrstoće, s vlaknima nosivima u
jednom smjeru. Prije izvođenja samog ojačanja bilo je potrebno kvalitetno pripremiti
betonsku podlogu mehaničkim brušenjem
i ukloniti sve nečistoće koje su nastale korištenjem objekta. Zatim su veće pukotine
sanirane zalijevanjem EPOJET-om, dvokomponentnom epoksidnom smolom za lijepljenje konstrukcijskih spojeva i monolitno
saniranje pukotina u podlogama. Pukotine
su prethodno zatvorene LAMPOCEM-om,
brzovezujućim i brzosušećim hidrauličkim
vezivom bez skupljanja za sve vrste brzih
sanacija na vertikalnim i horizontalnim podlogama od betona i opeke kako se smola
ne bi izlijevala iz pukotina. Na kraju se u
pukotine, preko ugrađenih cjevčica, ulijevao
EPOJET.
Ugradnja karbonske tkanine
Nakon prethodno izvedene adekvatne
pripreme podloge te sanacije pukotina
započeta je ugradnja karbonske tkanine MAPEWRAP C UNI-AX 300/40 „suhim
postupkom.“ Prvi korak bio je nanošenje
valjkom MAPEWRAP-a PRIMER 1, epoksidnog temeljnog premaza za konsolidaciju, učvršćenje podloge i bolju prionjivost
sljedećeg sloja u sustavu MapeWrap. Za
postupke ojačanja betonskih i zidanih konstrukcija FRP materijalima neophodno je da
podloga bude dovoljno ravna. Sljedeći korak u postupku ojačanja, a u relativno kratkom vremenskom roku nakon nanošenja
MAPEWRAP-a PRIMER 1, bilo je potrebno
izravnati podlogu tankim slojem (oko 1 mm)
MAPEWRAP-a 11, tiksotropnog epoksidnog
morta za izravnavanje betonskih površina.
Na MAPEWRAP 11 zatim je valjkom nanesen prvi sloj MAPEWRAP-a 31, epoksidne
smole srednje viskoznosti za impregnaciju
Mapewrap tkanina „suhim postupkom“, na
koju je odmah utisnuta MAPEWRAP C UNIAX 300/40 tkanina. Na nju je potom nanesen još jedan sloj MAPEWRAP 31 smole
koja je pomoću tvrdog valjka utisnuta i po-
ravnata na podlozi kako bi se istisnuo sav
zrak koji je eventualno ušao tijekom nanošenja tkanine te kako bi smola prodrla kroz
vlakna i pritom u potpunosti impregnirala
tkaninu. Svježi MAPEWRAP 31 na kraju
je posut suhim kvarcnim pijeskom kako
bi se na dijelovima konstrukcije sanirane
Mapewrap sustavom mogla osigurati kvalitetna prionjivost naknadno nanesenih završnih slojeva.
Upotrebom Mapei FRP sustava ojačanja u
vrlo kratkom roku, korištenjem jednostavnih
alata, uz zanemarivo povećanje vlastite težine konstrukcije (što je vrlo bitno za očuvanje
seizmičke otpornosti konstrukcije) te upotrebom materijala koji nisu podložni koroziji,
postojeća AB konstrukcija je sanirana te joj
je bitno povećana statička i dinamička otpornost kao i trajnost. Na taj način omogućena
je kvalitetna rekonstrukcija i modernizacija
postojećih pogona s ciljem povećanja kapaciteta i učinkovitije proizvodnje.
6
5
Slika 5: Sanirana vanjska strana
objekta MAPEWRAP-om C UNI-AX
300/40.
Slika 6 i 7: Vanjski zid po završetku
radova.
7
TEHNIČKI PODACI
Knauf Insulation, Novi Marof
Investitor: Knauf Insulation d.o.o. – Novi Marof
Vrijeme izvođenja radova: listopad 2012. godine
Projektant/Statičar: Kogl & Plavec d.o.o., Varaždin, Tomislav Plavec, dipl. ing. građ.
Izvođač radova: Obra 93 d.o.o., Varaždin, Tihomir Vindiš
Nadzor: Kogl & Plavec d.o.o., Varaždin, Tomislav Plavec, dipl. ing. građ.
Mapei koordinator: Krešimir Dobranić
PROIZVODI MAPEI
Sanacija pukotina: Epojet, Lampocem
Konstrukcijsko ojačanje FRP sustavom: Mapewrap C UNI-AX 300/40, MapeWrap
Primer 1, MapeWrap 11, MapeWrap 31
Proizvodi u ovom članku pripadaju liniji „Proizvodi za graditeljstvo“.
Tehnički listovi su raspoloživi na www.mapei.hr
MS br. 24/2013 23
REFERENCE
STATIČKO OJAČANJE
OBITELJSKE KUĆE U VARAŽDINU
1
3
Slika 1 i 2: Stanje objekta prije
sanacije.
Slika 3: Priprema objekta prije nanošenja FRG sustava.
Slika 4 i 5: Utiskivanje mrežice MAPEGRID G120 u prvi sloj
PLANTOP-a HDM MAXI.
Slika 6: Nanošenje PLANITOP-a HDM
MAXI na horizontalne površine.
4
5
24 MS br. 24/2013
2
Svaki čovjek teži da sebi i svojoj obitelji osigura život u udobnom i sigurnom domu.
Međutim, često se u eksploataciji te uslijed
izvanrednih vanjskih utjecaja (npr. potresi,
poplave), ali i raznih pogrešaka nastalih prilikom projektiranja, izgradnje ili rekonstrukcije
i obnove na objektima javljaju manja ili veća
oštećenja zbog kojih konstrukcija može postati djelomično ili potpuno neupotrebljiva
te opasna za daljnje korištenje. Kako bi se
povećala potresna otpornost i sanirala eventualna oštećenja koja ugrožavaju stabilnost
dijela ili cijele konstrukcije, potrebno je provesti dodatno ojačanje postojećeg objekta.
S namjerom kompletne renovacije unutrašnjosti objekta investitor, kupac kuće sagrađene 60-ih godina, odlučio je napraviti manju dogradnju, izmijeniti pregradne zidove
te kompletno promijeniti vanjsku stolariju.
Međutim, tijekom izvođenja radova na više
mjesta pojavile su se pukotine na fasadnim,
6
nosivim zidovima objekta te je postala upitna
stabilnost same konstrukcije.
Investitor se, odmah nakon nastanka navedenih pukotina, za savjet obratio Mapei
Tehničkoj službi kako bi dala adekvatno
rješenje za sanaciju nastalih oštećenja na
objektu. Detaljnim pregledom ustanovljeno
je da su vanjski zidovi izrađeni od betonskih blokova, dok su unutarnji izgrađeni kao
sendvič zid od klasične opeke s 5 cm kamene vune koja čini izolacijski sloj. Također
je ustanovljeno da objekt nema horizontalne
i vertikalne serklaže pa je postojala realna
mogućnost da se u slučaju potresa dodatno
ošteti ili čak uruši.
Zajedničkom suradnjom projektanta, statičara, investitora i Mapei tehničke službe
odlučeno je da se izvede konstruktivno
ojačanje objekta u smislu statičke sanacije
i povećanja otpornosti na potres. Za sustav
sanacije odabran je Mapei FRG sustav, koji
se sastoji od PLANITOP-a HDM MAXI, dvokomponentnog, visoko-duktilnog cementnog morta ojačanog vlaknima na bazi veziva
s pucolanskim djelovanjem kao anorganske
matrice i MAPEGRID-a G 120, zasićene alkalno-otporne mrežice od staklenih vlakana
za lokalno ojačanje ziđa kao armaturnog sloja. Primjenom ovog sustava omogućava se
sanacija zidane konstrukcije kojoj se pritom
može povećati potresna otpornost, u određenim slučajevima, i za više od 60 %.
Prednosti Mapei FRG sustava
Glavne prednosti Mapei FRG sustava su iznimno jednostavna ugradnja, visoka dimenzijska i kemijska stabilnost te velika otpornost
na djelovanje vlačnih sila. Ništa manje nije
važna činjenica da ga nije potrebno mehanički pričvršćivati. Izvođenje cijelog sustava
može se odraditi u vrlo kratkom vremenu
(maksimalno 2 – 3 dana), ekonomičnije je te
jednostavnije od izvođenja klasičnim metodama statičkog ojačanja.
Kako bi cijeli sustav funkcionirao, bilo je potrebno adekvatno pripremiti podlogu te kvalitetno odraditi preklope između horizontalnih i vertikalnih spojeva.
Prvi korak bio je uklanjanje postojećih slojeva vanjske žbuke do opeke, i to na rubnim
dijelovima objekta gdje su se trebali nalaziti serklaži (25 cm od ruba), zatim na dijelovima gdje su betonske ploče međukatnih
konstrukcija (prizemlje/kat i kat/tavan) te na
dijelovima pročelja na mjestima gdje su se
uslijed zahvata izmjene stolarije i radova na
pregradnim zidovima pojavile pukotine. Kako
bi se osigurala što bolja prionjivost cijelog
sustava, betonska blok opeka isprana je vodom pod visokim tlakom da bi se uklonili svi
nevezani dijelovi, prašina i ostala prljavština s
opeke. Veće rupe koje su se nalazile na opeci sanirane su MAPEGROUT-om T60, jednokomponentnim, već pripremljenim tiksotropnim cementnim mortom, koji se sastoji
od hidrauličkih veziva postojanih na sulfate, sintetskih vlakana, organskih inhibitora
korozije, odabranog agregata i specijalnih
dodataka koji zadržavaju vodu. Pomiješan
s vodom, MAPEGROUT T60 postaje lako
nanosiv tiksotropan mort, koji se nanosi na vertikalne površine bez klizanja, čak i
u većim debljinama, bez upotrebe oplate.
MAPEGROUT T60 ispunjava zahtjeve prema
normi HRN EN 1504-9 (Proizvodi i sustavi za
zaštitu i popravak betonskih konstrukcija –
Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 9. dio: Opća načela
za uporabu proizvoda i sustava) i osnovne zahtjeve prema Normi HRN EN 1504-3
(Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak
betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi,
kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti
– 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak) za konstrukcijske mortove klase R4.
Nakon sanacije rupa, površina je bila zasićena vodom. Kada je voda ishlapila, na vertikalne dijelove objekta, gdje se trebaju nalaziti serklaži, nanesen je prvi sloj PLANITOP-a
HDM MAXI. Kada se zamiješaju dvije komponente (praškasta komponenta A i tekuća
komponenta B), dobije se mort koji se lako
nanosi i na vertikalne površine u debljini do
25 mm po sloju. Zahvaljujući velikom udjelu
sintetičke smole, PLANITOP HDM Maxi ima
visoku čvrstoću prianjanja. Nakon što očvrsne, tvori tvrd, kompaktan sloj koji je nepropustan za vodu i agresivne plinove iz atmosfere, a istovremeno je visoko paropropusan.
PLANITOP HDM Maxi kao i MAPEGROUT
T60 ispunjava zahtjeve prema normi HRN
EN 1504-9 i 1504-3 za konstrukcijske mortove klase R2 te dodatno zahtjeve norme HRN
EN 998-2 (Specifikacija mortova za ziđe – 2.
Dio: Mort za ziđe) za mortove tipa G-M25.
U još svježi prvi sloj PLANITOP-a HDM MAXI
utisnuta je MAPEGRID G 120, alkalno-otporna mreža od staklenih vlakana zasićenih
smolom koja povećava duktilnost i jednoliko raspodjeljuje napone u ojačanom ziđu.
Sustav savršeno veže s podlogom, tako da
7
će lokalna naprezanja prije izazvati slom nosive konstrukcije nego slom veze podloge sa
sustavom ojačanja. Cijeli postupak izveden
je na svim vertikalnim rubovima objekta te
kod horizontalnih dijelova na mjestima betonske ploče između katova (prizemlje/1. kat,
1. kat/tavan) u širini od 25 cm. Prilikom utiskivanja MAPEGRID-a G 120 moralo se paziti
da svi preklopi budu duljine od najmanje 25
cm, a na nekim mjestima (preko vertikalnih
dijelova) čak i 50 cm. Uz navedeno, dodatno
su ojačani i dijelovi gdje su se pojavile pukotine kod otvora za prozore i vrata te ostalih
manjih pukotina na cijelom objektu.
Sljedećeg dana, nakon što je PLANITOP
HDM MAXI vezao, nanesen je još jedan tanki
sloj debljine 2 – 3 mm kako bi se u potpunosti
prekrila mreža MAPEGRID G 120 i cijeli sustav bio kompletan.
Proces radova s
pripremom i izvedbom trajao je samo
2 dana, što je znatno smanjilo troškove
izvedbe ojačanja, a
cijeli je objekt u vrlo
kratkom vremenu,
uz potrebno statičko
ojačanje, bio spreman za daljnje zahvate na fasadi.
8
Slika 7 i 8: Završni izgled FRP
sustava.
Slika 9: Objekt po završetku radova.
9
TEHNIČKI PODACI
Obiteljska kuća, Varaždin
Investitor: Mario Vdović, dipl.ing.građ.
Vrijeme izvođenja radova: travanj 2012. godine
Projektant i nadzor: Aris d.o.o., Varaždin, Ivan Vindiš, dipl.ing.arh.
Statičar: Sta-Kon d.o.o., Varaždin, Nikola Šebrek, dipl.ing.građ.
Izvođač: Vidra, Strahoninec, Dragutin Vičanović
Mapei koordinator: Krešimir Dobranić
PROIZVODI MAPEI
Konstruktivno ojačanje: Mapegrid G 120, Planitop HDM Maxi
Sanacija: Mapegrout T60
Za više informacije posjetite www.mapei.hr i www.mapei.com.
MS br. 24/2013 25
PREDsTAVLJAMO PROiZVODE
MapeWrap sustav
Sustav za statička ojačanja i povećanje seizmičke otpornosti
nosivih dijelova konstrukcije.
Idealan za armiranobetonske, čelične i zidane konstrukcije
od opeke, kamena i tufa.
•
•
•
•
Brza i jednostavna ugradnja
Iznimna trajnost
Materijali u sustavu ojačanja ne korodiraju s vremenom
Ne uzrokuje povećanje vlastite težine konstrukcije
Više informacija na www.mapei.hr
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
PARKETARSKI RADOVI – MAPEI
KVALITETA OD POČETKA DO
KRAJA
Proces polaganja parketa zahtijeva pažljiv i detaljan pristup svim
fazama izrade; od prethodne analize stanja i svojstava podloge do
završne faze polaganja i lakiranja parketa, a sve u svrhu ispunjavanja onog najvažnijeg – očekivanja investitora. Investitori zahtijevaju uslugu visoke kvalitete i pouzdanosti – da su drvene podne
obloge dobro zalijepljene, da ne pucaju, da ne mijenjaju izgled i
oblik s vremenom te da su ugrađene u dogovorenom vremenu. U
ovom tekstu osvrnut ćemo se na sve te faze, tj. na cjelovit proces
parketarskih radova.
Polaganje drvenih parketa od davnina
je sastavni dio završnih radova u gradnji. Nekada su si samo imućniji slojevi
društva mogli priuštiti polaganje drvenih podova u domovima, dok je većina
ljudi imala zemljane podove. Parket se
pojavio 1684. godine i predstavljen je u
Versaillesu, u Francuskoj (Slika 1).
Danas je gotovo nezamislivo imati bilo
što drugo osim parketa kao podne obloge u dnevnoj i spavaćoj sobi, ali polako i
sigurno parket pronalazi put i do blagovaonica, kuhinja pa čak i kupaonica.
Smjernice koje ćemo detaljnije opisati u
nastavku teksta namijenjene su projektantima, nadzornim inženjerima te izvođačima radova. Definiranje potrebnih
radnji u svim fazama polaganja drvenih
podnih obloga smanjit će mogućnost
pogrešaka prilikom izvođenja radova
kao i neugodnosti prilikom preuzimanja i korištenja podnih obloga od strane
investitora.
ćim osnovnim zahtjevima: mora biti čvrsta, ravna, suha, čista, bez cementne
skramice i pukotina, pravilno dilatirana i
ne smije biti potpuno glatka. Obavezno
mora imati izvedenu hidroizolaciju te
mora biti toplinski izolirana u skladu sa
zahtjevima građevinske fizike.
2. Ravnost i izravnavanje podloge
Prilikom pregleda podloge jedna od
osnovnih karakteristika je ravnost podloge koja je definirana i zahtijevana europskom normom preuzetom iz njemačkog
DIN standarda pod nazivom Tolerancije
u visokogradnji – Zgrade (HRN EN
18202:1997). Ukoliko zahtjevi u navedenoj normi nisu zadovoljeni, prije početka
polaganja drvenih podnih obloga mora
se pristupiti prethodnom izravnanju
podloge.
Za rješavanje problematike neravnina na
podlozi ili nedovoljne visine Mapei nudi
brzovezujuće samorazlijevne mase koje
su prohodne već tri sata nakon ugradnje. Za izravnavanje neravnina do 1 mm
preporučujemo Mapei mase za izravna-
Slika 1: Polaganje parketa.
1
Svojstva podloge i njena priprema
– temelj kvalitete
1. Općenito o podlozi
Ulaganje u kvalitetnu podlogu je nužno i
od ključne je važnosti za uspješno obavljen posao. Podloga na koju se polažu
drvene obloge mora odgovarati sljedeMS br. 24/2013 27
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
vanje ULTRAPLAN i ULTRAPLAN ECO,
a do 30 mm ULTRAPLAN MAXI (Slika 2).
Potrebno je napomenuti da se izravnanje
podloga samorazlijevnim masama ne
preporuča na podlogama s prevelikim
postotkom zaostale vlage u estrihu, već
tek nakon završenog procesa sušenja
estriha ili nakon izvedenog temeljnog
premaza za zatvaranje vlage (zatvaranje
vlage detaljnije je objašnjeno u nastavku
teksta).
3. Dozvoljeni sadržaj preostale
vlage
Sljedeći korak pri preuzimanju podloge
jest provjeriti sadržaj preostale vlage u
podlozi. Prema EU standardima, najviša
dozvoljena vlaga u podlozi kod polaganja završnih elastičnih podnih obloga i
parketa ograničena je na 2 %, odnosno,
na 1,8 % u slučaju podloga s podnim
grijanjem. Za utvrđivanje preostalog sadržaja vlage u podlozi najvjerodostojnija
metoda mjerenja vlage je ona pomoću
CM uređaja, tj. karbidnom metodom
(Slika 3).
Ukoliko rokovi za izgradnju ili obnovu
ne dopuštaju uobičajeno čekanje na
prosušivanje estriha (i do 90 dana za
estrihe debljine 5 cm), prije polaganja
završne obloge umjesto uobičajenog
cementa za estrihe mogu se primijeniti
specijalna brzosušeća hidraulička veziva
MAPECEM (ostatak vlage manji od 2 %
po CM-u nakon 24 sata, pri 23°C i 50 %
r.z.v.) ili TOPCEM (ostatak vlage manji od
2 % po CM-u nakon 4 dana, pri 23°C i
50 % r.z.v.).
4. Zatvaranje vlage
U slučaju prevelikog sadržaja preostale
vlage u podlozi i kratkog roka izvedbe
najčešće primjenjivana metoda je zatvaranje vlage. Za tu svrhu uobičajena
je upotreba epoksidnih ili poliuretanskih
temeljnih premaza („prajmera“). Mapei
preporučuje premaze bez otapala, kao
što je poliuretanski temeljni premaz ECO
PRIM PU 1K, (Slika 4) koji sadrži 100 %
suhe tvari te ima izrazito nisku emisiju
hlapljivih organskih spojeva.
5. Čvrstoća podloge
Tlačna čvrstoća podloge zahtijevana
kod postave drvenih podnih obloga je
minimalno 30 N/mm², dok je zahtijevana
minimalna gustoća cementnog estriha
2100 kg/m³, i pri tome mora biti jednaka
po cijeloj debljini estriha. Površina podloge mora imati ujednačenu strukturu,
bez cementne skramice. Ukoliko neki
dijelovi estriha ne udovoljavaju traženim
zahtjevima, potrebno je odgovarajućom
metodom ukloniti nedostatke (na primjer
cementnu skramicu rješavamo brušenjem ili frezanjem podloge) (Slika 5).
6. Čistoća podloge
Podloge koje se oblažu moraju biti čiste,
bez prašine, voska, ulja, nanosa boje,
masa za zaglađivanje i sl. Uobičajena
metoda uklanjanja nečistoća je brušenje
estriha ili frezanje, odnosno, upotreba
kemijskih sredstava ukoliko je potrebno
ukloniti masnoću s estriha.
7. Upojnost podloge i glatkoća
površine estriha
Prije izravnavanja podloge površina
estriha mora imati i odgovarajuću glatkoću koja treba udovoljavati zahtjevima
određenih vrsta podnih obloga. Porozne
(upojne) cementne podloge prije masa
za izravnavanje potrebno je obraditi odgovarajućim temeljnim premazima za
upojne podloge, kao PRIMER G, koji
reguliraju upojnost. Ukoliko se radi o
podlogama koje su slabo upojne kao terazzo, kamen, stare keramičke pločice ili
su neupojne poput starih epoksidnih podova ili ostataka starih ljepila, potrebno
je koristiti odgovarajući temeljni premaz
za neupojne podloge kao što je ECO
PRIM T.
8. P
redradnje prije polaganja
obloga
Parketarski i podopolagački radovi ubrajaju se u završne radove u graditeljstvu,
stoga je iznimno važno izvesti sve pripremne radove po pravilima struke prije
samog polaganja. Polaganje parketa potrebno je izvoditi pri temperaturama 15 35°C te svakako voditu brigu da je žbuka
na zidovima i stropovima suha. Potrebno
je izvesti toplinsku izolaciju objekta i završni sloj žbuke. Preporučljivo je da se
prije polaganja obavi jedan dio ličilačkih
2
Slika 2: Masa za izravnavanje.
Slika 3: Mjerenja vlage CM uređajem.
3
28 MS br. 24/2013
radova (impregniranje i jedan sloj boje).
Prije samog polaganja parketa također
je potrebno zapisnički utvrditi stanje
podloge na koju se parket polaže. Parket
se danas najčešće polaže na cementne
estrihe, no polažemo ga i na anhidritne
estrihe kao i na drvne derivate u sustavima suhe gradnje kao što su OSB i QSB
ploče (višeslojne ploče nastale prešanjem i lijepljenjem mikroiverja).
Proces ugradnje i obrade parketa
1. Vrste parketa
Tradicija domaće drvoprerađivačke industrije očituje se u uređenju stambenih
prostora. Naime, gotovo svi unutrašnji
stambeni prostori u Hrvatskoj oblagani
su parketom. Parket se najčešće polaže u dnevne i spavaće sobe, a često i
u hodnike. U počecima se ugrađivao isključivo klasični masivni parket debljine
21 – 22 mm, i to najčešće hrast i bukva.
Daljnjim razvojem stanogradnje započelo se s proizvodnjom i ugradnjom lamel
parketa (vezanih parketnih daščica debljine 8 mm, duljine 12 – 16 cm), također
većinom od hrasta, bukve i jasena. Dugo
godina masivni i lamel parket su bila jedina rješenja u polaganju parketa. Danas
je na tržištu prisutan velik broj vrsta i dimenzija parketa - od klasičnih hrastovih,
koji po kvaliteti zauzimaju visoko mjesto
na našem tržištu, do gotovih lakiranih
egzotičnih višeslojnih parketa.
Ljepila za parket
Nakon što su obavljene potrebne tehničke, sigurnosne i dokumentacijske
predradnje kod pripreme i provjere stanja podloge te izbor odgovarajuće vrste
parketa, ostaje izabrati način njegovog
polaganja. Polaganje parketa je vještina
koja ima svoje zakonitosti. Ipak, ponekad prelazi u domenu umjetnosti i dopušta slobodan izbor samog podopolagača u kojem ga njegova mašta, karakter
i vještina polaganja vode k završnom
izgledu poda. Slobodan, subjektivan
izbor i mašta parketara poželjni su pri
izboru načina polaganja, no pri odabiru
adekvatnog ljepila za polaganje parketa
važne su isključivo objektivne karakteristike - kvaliteta i namjena ljepila.
Disperzivna ljepila
Prva ljepila za parket koja su se pojavila na našem tržištu bila su ljepila na
bazi polivinilacetatne vodene disperzije
te su uspješno i kvalitetno osiguravala
lijepljenje lamel parketa i masivnih parketa manjih dimenzija. Kasnije se pokazalo da takva ljepila nisu dugotrajna jer
s vremenom gube snagu prionjivosti i
potpuno otpuste zalijepljeni parket od
estriha. Pritom parket ostaje na podu, no
gubi svoju kompaktnost pa se pojavljuju
reške (fuge) uslijed prirodnog pomicanja parketa zbog utjecaja iz atmosfere.
Također, disperzivna ljepila nisu pogodna ni za parket većih dimenzija, koji se
danas često postavlja, kao ni za gotove
(lakirane) masivne, odnosno, višeslojne
parkete. Za kvalitetnije i dugotrajnije lijepljenje masivnih parketa srednjih veličina
parketari obično koriste dvokomponentna epoksi-poliuretanska ljepila.
Epoksi-poliuretanska ljepila
Epoksi-poliuretanska ljepila su dvokomponentna ljepila na bazi epoksidnih i poliuretanskih smola koja vežu uz prisustvo
katalizatora (učvrščivača). Ova ljepila
imaju izrazito veliku snagu prionjivosti
i izvrsnu stabilnost te se na hrvatskom
tržištu smatraju najkvalitetnijim rješenjem za parketarske radove. No, s obzirom da se radi o reakcijskim ljepilima
koja često sadrže otapala, dugotrajan
rad ovakvim ljepilima može imati za posljedicu zdravlje parketara. Potrebno je
voditi računa o tome sadrže li epoksi-poliuretanska ljepila otapala i u kojoj mjeri.
Ljepila koja ne sadrže otapala, kao što
je Mapejevo epoksi-poliuretansko ljepilo
ULTRABOND P913 2K, kvalitetnija su i
pogodnija za zdravlje parketara i krajnjih
korisnika prostora.
Za lijepljenje gotovih lakiranih parketa
praktičnije i kvalitetnije rješenje predstavljaju trajnoelastična poliuretanska
ljepila, odnosno, ljepila na bazi modificiranog silana.
Poliuretanska trajnoelastična
ljepila
S obzirom na probleme koje su parketari
i investitori imali pri ugradnji gotovih lakiranih parketa (teško ukljonjivi ostaci ljepila na laku) kao i probleme s prirodnim
deformacijama masivnih parketa većih
dimenzija (zbog atmosferskih utjecaja),
na tržištu su se pojavila trajnoelastična
ljepila na bazi poliuretana, kao Mapejevo
ljepilo ULTRABOND P990 1K, koja imaju
poboljšana svojstva, lakše se primjenjuju
od dvokomponentnih epoksi-poliuretanskih ljepila, imaju manju potrošnju te su
ekološki prihvatljivija (Slika 6).
Poliuretanska ljepila koja svrstavamo u
trajnoelastična obično su jednokomponentna, imaju puno veću rastezljivost i
otpornost na kidanje od epoksi-poliuretanskih ljepila pa su kao takva pogodna
4
Slika 4: Nanošenje ECO PRIM-a PU 1K.
MS br. 24/2013 29
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
za sve vrste parketa. Reagirajući s vlagom iz zraka stvara se trajnoelastična
smjesa koja je otporna na utjecaje iz
atmosfere. Puno su praktičnija od dvokomponentnih epoksi-poliuretanskih lje­
pila jer se lako mogu ukloniti s ruku i površine lakiranih parketa. Potrošnja trajnoelastičnih ljepila manja je u odnosu na
epoksi-poliuretanska ljepila (do 30 %),
što treba imati u vidu pri izradi kalkulacija
i izboru ljepila.
Pri odabiru trajnoelastičnih ljepila bitno je
razlikovati sljedeće: stupanj elastičnosti,
udio suhe tvari u ljepilima te prionjivost
na podloge. Također, potrebno je obratiti
pažnju na certifikate o ekološkoj prihvatljivosti. Kvalitetnija ljepila novije generacije zadovoljavaju ekološke standarde
EC-1 Plus s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva.
Silanska ljepila
Ljepila najnovije generacije dizajnirana su kao jednokomponentna ljepila
koja stvrdnjavaju u doticaju sa zrakom
iz atmosfere. Pojavljuju se na tržištu
bez izocijanata i bez otapala te su kao
takva ekološki najprihvatljivija ljepila današnjice. Ne uzrokuju štetne posljedice
po zdravlje parketara, a zbog svog niskog viskoziteta izrazito se lako nanose. Pogodna su za lijepljenje svih vrsta
parketa. S obzirom na vrste parketa i
područje primjene, proizvođači ovakvih
ljepila proizveli su različite varijacije ljepila; od onih koja preporučuju isključivo za
polaganje višeslojnih lakiranih parketa,
kao što je ULTRABOND ECO S945, ili
univerzalno ljepilo na bazi MS polimera
za sve vrste parketa, kao ULTRABOND
ECO S955, pa do ljepila na bazi silaniziranog polimera za lijepljenje podova na
vanjskim prostorima kao ULTRABOND
ECO S965.
Prednosti ljepila na bazi silana su u tome
što se njima izrazito lako rukuje te se
puno lakše apliciraju od ostalih ljepila
na tržištu, čak i pri niskim temperaturama. Ovakva ljepila imaju izrazito snažnu
prionjivost na različitim podlogama pa
stoga i široku primjenu pri polaganju
parketa. Budući da pokazuju otpornost
i stabilnost na vremenske uvjete, a otporna su i na UV zrake, pogodna su za
lijepljenje i brtvljenje na vanjskim površinama. Na površini MS polimernih ljepila
ne pojavljuju se mjehurići, kako se to zna
događati na poliuretanskim ljepilima, pa
su pogodnija za polaganje parketa koji
imaju lakiranu donju plohu. Ne sadrže
slobodne izocijanate, što ovakvim proizvodima omogućuje prodaju na policama bez ikakvih upozoravajućih etiketa.
2. Brušenje parketa
Brušenje parketa je proces strojne obrade parketa kojim se parket izravnava i
zaglađuje te priprema za završnu radnju
procesa parketarskih radova – lakiranje
parketa. Obavlja se nakon isteka preporučenog vremena za sušenje ljepila
te adaptaciju i stabilizaciju zalijepljenog
parketa u prostoru. Obično je to 7 – 10
dana.
Na tržištu su danas prisutni hi-tech strojevi za brušenje parketa koji omogućavaju ergonomičnije i brže brušenje parketa.
Također, upotrebom takvih strojeva drastično se smanjuje količina prašine nastale brušenjem. Teško je i zamisliti da su
nekada parketari „brusili“ parket ručno
pomoću strugača.
Kvalitetno obavljen proces brušenja parketa garancija je kvalitetnog izvođenja
posljednjeg procesa parketarskih radova – lakiranja.
3. Lakiranje parketa
U prošlosti su se parketi lakirali isključivo
lakovima na bazi otapala koji su bili jedini
dostupan materijal na tržištu. Lakovi na
bazi otapala imaju izrazito neugodan i intenzivan miris te su nepraktični za aplikaciju. Također, takvi lakovi sadrže tvari za
koje je dokazano da su štetne za zdravlje
pa se lakovi na bazi otapala ne ubrajaju u
ekološki prihvatljive proizvode.
Lakovi na bazi vode ekološki su prihvatljivi proizvodi koji su na tržištu već uvelike
zamijenili one na bazi otapala. Prednost
lakova na bazi vode je u tome što su
razvijeni u skladu s najnovijim tehnolo-
5
Slika 5: Priprema podloge brušenjem.
Slika 6: Polaganje parketa na ULTRABOND
P990 1K.
30 MS br. 24/2013
gijama te su izuzetno otporni na habanje. Također, vodeni lakovi ne sadrže
otapala, kao NMP (N-methyl pyrolidon),
za koje je dokazana štetnost na zdravlje ljudi. Ovakvi lakovi imaju izrazito malu
emisiju hlapljivih organskih spojeva i jednostavniji su za primjenu. S obzirom na
činjenicu da je vodenim lakovima potreban kraći vremenski period za sušenje,
upotrebom lakova na bazi vode skraćuje
se vremenski period potreban za kvalitetno obavljanje radova.
Proces lakiranja izvodi se nanošenjem tri
sloja laka, od kojih je prvi sloj specijalni
temeljni lak za parket.
Izuzetno je važno izabrati pravu vrstu
laka s obzirom na namjenu prostora.
Tržište je preplavljeno raznoraznim lakovima za parkete te se teško snaći čak i
parketaru profesionalcu.
Za lakiranje stambenih prostora najadekvatniji je jednokomponentni lak na bazi
vode. Uvijek treba voditi računa da se
radi o laku koji je bez NMP-a, s malom
emisijom hlapljivih organskih spojeva te s
kvalitetnim smolama (sa 100 % udjelom
poliuretana). Takvi lakovi zadovoljavaju
sve ekološke zahtjeve te su otporni na
habanje, kao npr. Mapejev jednokomponentni lak na bazi vode ULTRACOAT
EASY PLUS.
Dvokomponentni lakovi na bazi vode
koriste se kod lakiranja površina izloženih gustom pješačkom prometu poput
6
hotela, javnih ustanova, poslovnih objekata i trgovina. Također, dvokomponentni lakovi na bazi vode preporučuju se
kod lakiranja egzotičnih vrsta parketa.
Najkvalitetniji dvokomponentni lakovi na
bazi vode danas zadovoljavaju i zahtjeve vatrootpornosti, poput Mapejevog
dvokomponentnog laka na bazi vode
ULTRACOAT HIGH TRAFFIC.
Osim lakova za završnu zaštitu parketa
može se koristiti ulje, odnosno, vosak.
Parketi tretirani uljem, kao što je npr.
ULTRACOAT OIL, imaju izrazito prirodan
mat izgled koji ističe toplinu drveta te tretiranom prostoru daje rustikalni izgled.
Uljanje parketa preporuča se čak i u
prostorijama koje su izložene povremenoj vlazi, kao kuhinje ili kupaonice, gdje
ulje zbog svojih karakteristika bolje podnosi direktan kontakt drveta s vodom.
Za zaštitni završni sloj i svakodnevno
sredstvo za održavanje podova tretiranih
ULTRACOAT-om OIL koristi se ulje u vodenoj disperziji ULTRACOAT OIL CARE.
4. Održavanje parketa
Da bi parketi koje smo lakirali, odnosno uljali, što dulje zadržali svoj estetski izgled i postojanost te kako bi, što
je najvažnije, završni premazi što dulje
štitili parket od vanjskih utjecaja, potrebno je kontinuirano održavati parkete
specijalnim sredstvima za održavanje.
Postoje sredstva koja su namijenje-
na čišćenju i dodatnoj zaštiti lakiranog
parketa (ULTRACOAT CLEAN POLISH),
sredstva namijenjena održavanju mat
lakiranih parketa (ULTRACOAT CLEAN
WMP), uljanih parketa te univerzalni deterdženti za svakodnevno čišćenje lakiranih i uljanih parketa kao ULTRACOAT
UNIVERSAL CLEANER. Sredstvima za
čišćenje parketa moguće je povećati otpornost na habanje završnog sloja te je
moguće ukloniti manja površinska oštećenja na parketu.
Pri primopredaji parketarskih radova
preporučujemo dostaviti investitoru ili
krajnjem korisniku prostora informativne
pisane upute o pravilnom održavanju lakiranih parketa u skladu s preporukom
proizvođača lakova. Najbolje je koristiti
sredstva za održavanje koja preporučuje
proizvođač korištenih lakova za parkete.
Ekologija kao vrlo važan faktor u
procesu polaganja parketa
Posao izvođenja parketarskih radova fizički je iznimno zahtjevan posao.
Također, pri obavljanju parketarskih radova potrebna je snažna usredotočenost i predanost kako bi se posao kvalitetno obavio. Budući da parketar rukuje
strojevima velike težine, mala nepažnja
može prouzročiti ozljede na radu i proizvesti štetu na objektu.
Ono što najviše skraćuje prosječan životni vijek parketara jesu hlapljivi organski spojevi iz materijala koje svakodnevno udišu pri procesu parketarskih radova. Isti hlapljivi spojevi opasnost su i za
krajnjeg korisnika prostora budući da se
pojedini spojevi otpuštaju i godinama
nakon obavljenih radova. Stoga je iznimno važno kako za parketare tako i za
krajnje korisnike prostora da su materijali
kojima se izvodi proces parketarskih radova ekološki prihvatljivi, bez organskih
spojeva koji mogu prouzročiti štetne posljedice za zdravlje čovjeka.
Mapei u tu svrhu može ponuditi proizvode koji zadovljavaju sve kriterije zadane u
normama za očuvanje zdravlja i okoliša,
a svojom kvalitetom mogu, pak, zadovoljiti svaki pa i najsloženiji zahtjev postavljen od strane projektanta ili investitora
kao krajnjeg korisnika.
SEVERIN ČAMDŽIĆ, NENAD KARALIJA,
Mapei Croatia d.o.o.
MS br. 24/2013 31
REFERENCE
ULTRACOAT LINIJA NA
STAMBENOM OBJEKTU U ZAGREBU
Lakoća i sigurnost izvođenja radova uz kvalitetu Mapei lakova
Slika 1: Grubo brušenje.
Slika 2: Brušenje rotacijskom
brusilicom.
Slika 3: Kitanje parketnih fuga.
Slika 4: ULTRACOAT BINDER nakon
cca 10 min sušenja.
32 MS br. 24/2013
Završna obrada parketa izuzetno je značajna ne samo za investitora, već i za izvođača
parketarskih radova. Investitoru, krajnjem
korisniku prostora, važno je zaštititi parket
adekvatnim lakovima koji su, osim svoje
kvalitete i otpornosti na habanje, ekološki
prihvatljivi i bez hlapljivih organskih spojeva
koji mogu naštetiti zdravlju krajnjeg korisnika. Izvođaču parketarskih radova završna
obrada kruna je uloženog napora i truda kroz
proces parketarskih radova kao ogledalo
postojećeg i zalog svih budućih projekata.
Također, cilj izvođača parketarskih radova
je da posao obavi na što brži, kvalitetniji i
jednostavniji način, jednom riječju – lakše.
Vođeni takvim načinom razmišljanja, izvođač
i investitor na privatnom objektu u Zagrebu
odlučili su se za Mapei Ultracoat liniju prozvoda kako bi sve potrebe i estetski zahtjevi
bili u potpunosti zadovoljeni.
1
2
3
4
Zapunjavanje fuga Ultracoat-om
Binder
Proces završne obrade parketa započet je
brušenjem; najprije tračnom brusilicom granulacije 40, zatim ravnomjernim brušenjem
rotacijskom brusilicom granulacije 60. Nakon
toga cjelokupna površina postavljenog parketa kitana je mješavinom fine prašine i laka
za kitanje ULTRACOAT BINDER kako bi se
zapunile fuge između postavljenog parketa i sve ostale nepravilnosti. ULTRACOAT
BINDER karakterizira izuzetno niska emisija
hlapljivih organskih spojeva bez neugodnog
mirisa, što je od izuzetnog značaja budući da
se ULTRACOAT BINDER nanosi u klečećem
položaju gdje je udaljenost između apliciranog materijala i radnika minimalna. Također
je važno istaknuti još jednu karakteristiku
ULTRACAOT-a BINDER – brzo sušenje.
Naime, sušenje kitanog prostora je unutar
jednog sata te se može brusiti bez bojazni
od zapunjavanja brusnog papira smolom iz
laka za kitanje. Mješavinom ULTRACOAT-a
BINDER i fine prašine lako se radi, a snaga
prionjivosti izrazito je visoka.
Lakiranje temeljnim lakom Ultracoat
Universal Base
Sljedeća faza procesa završne obrade
parketa bila je lakiranje temeljnim lakom
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE. Parket je
najprije pobrušen rotacijskom brusilicom
granulacije 80, potom i granulacijom 100,
nakon čega su usisani svi dijelovi prostora
te se pristupilo nanošenju temeljnog laka.
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE jednokomponentni je temeljni brzovezujući premaz
koji je suh već 2 sata nakon primjene.
Izrazito lako se nanosi, bez bojazni od preklopa koji su uobičajeni kod brzovezujućih
temeljnih lakova. Nakon što se temeljni premaz osušio, površina parketa pobrušena
je strojem za poliranje granulacije 180, bez
ostataka laka na površini brusnog papira i
mrežice koji su korišteni za strojno međubrušenje parketa. Važno je istaknuti još jednu bitnu karakteristiku - odlično pokrivanje
temeljnog laka ULTRACOAT UNIVERSAL
BASE, što ga svrstava u sam vrh tržišta lakova za parkete.
Lakiranje završnim lakom Ultracoat
Easy Plus
Završna faza procesa obrade parketa
Ultracoat linijom proizvoda je lakiranje završnim lakom. Prije svega, površina koja je
međubrušena prije nanošenja laka detaljno
je usisana kao i sve ostale površine u stanu.
Zatim je, u dva sloja, nanesen ULTRACOAT
EASY PLUS 60, jednokomponentni poliuretanski lak na bazi vode koji karakterizira izrazita otpornost na habanje i lakoća nanošenja
ULTRACOAT LINIJA –
OCJENA 5 E:
1 E = ekološki (izrazito mala do nikakva emisija VOC-a, bez NMP-a)
2 E = ergonomski (lako se nanose)
3 E = ekonomični (mala potrošnja,
brzosušeći)
4 E = efikasni (kvalitetom prate/rješavaju zahtjeve poda/tržišta)
5 E = estetski (završni izgled je moderniji, strukturalniji te daje topliji
ton parketu)
5
Slika 5: Lakiranje ULTRACOAT-om
EASY PLUS.
Slika 6: Završni izgled parketa.
6
bez vidljivih preklopa. Završni izgled laka
ULTRACOAT EASY PLUS 60 nije istovjetan
s drugim vodenim lakovima na tržištu jer je
strukturalniji, naglašava prirodan izgled drveta i daje topliji ton parketu, što je već godinama trend u zemljama zapadne Europe. Zbog
svoje izrazite otpornosti na habanje pogodan
je za prostore visokog pješačkog opterećenja. Estetski karakter ULTRACOAT-a EASY
PLUS stavlja ga na posebno mjesto na tržištu, a njegov intenzitet sjaja od 60 glossa
intenzivniji je od ostalih uobičajenih lakova na
bazi vode.
Konačan rezultat je parket vrlo kvalitetne završne obrade, efektnog izgleda te iznimne
mehaničke otpornosti i trajnosti, čime su zadovoljeni svi zahtjevi i očekivanja investitora.
TEHNIČKI PODACI
Stambeni objekt, Zagreb
Vrijeme izvođenja radova: listopad 2012.
Izvođač radova: Parketmont, vlasnik
Dubravko Rupčić, Zagreb
Mapei koordinator: Nenad Karalija
U PRVOM PLANU
ULTRACOAT EASY PLUS
Jednokomponentni brzosušeći lak
na vodenoj bazi (EMICODE EC1 R),
karakterizira ga visoka otpornost
na habanje i tragove cipela,
visoka transparentnost i svojstvo
pokrivanja bez problema pojave
preklopa. Dobro se brusi i jednostavno nanosi, a daje topao izgled
drvetu. Izuzetno je niske emisije
hlapljivih organskih spojeva (VOC),
bez sadržaja NMP-a (N-metil-pirolidona). Pogodan je za sve vrste
drvenih podova, a karakterizira ga
izvrsno svojstvo pokrivanja. ULTRACOAT EASY PLUS je dostupan
u različitim stupnjevima sjaja, od
10 glossa, preko 30 glossa do
60 glossa.
PROIZVODI MAPEI
Lakiranje parketa: Ultracoat Binder,
Ultracoat Universal Base, Ultracoat Easy Plus
Za više informacije posjetite www.mapei.hr
i www.mapei.com.
MS br. 24/2013 33
REFERENCE
HOCUS
POCUS
1
Početkom lipnja ove godine u Zagrebu, u
Šubićevoj 1, na lokaciji nekadašnjeg Palića
otvoren je dnevno-noćni lokal pod nazivom
Hocus Pocus. Na ugodnoj terasi i u moderno uređenom prostoru nudi razne vrste
prirodnih (smoothies) i alkoholnih napitaka.
Noću se Hocus Pocus pretvara u centar
kvalitetnog noćnog provoda kakav možemo
naći i u svjetskim metropolama.
Lokal, koji je prije nekoliko godina stradao
u požaru, bilo je potrebno u potpunosti renovirati. U ovim opsežnim radovima, počevši od uklanjanja stare betonske podloge u
podrumskom prostoru bez hidroizolacije te
izmjene postojeće glavne cijevi kanalizacije zgrade do završnih radova u lokalu, sudjelovalo je poduzeće AKM Bokun d.o.o. iz
Dugog Sela.
Slika 1: Novi interijer lokala.
Slika 2: Lijepljenje upojnih
keramičkih pločica cementnim
ljepilom KERABOND T.
2
34 MS br. 24/2013
Priprema podloge u podrumskom
dijelu prije postave keramičkih
pločica
Nakon postave novih cijevi za kanalizaciju,
čija glavna cijev prolazi kroz betonske temelje zgrade, prostor između cijevi i betonskog
temelja zapunjen je MAPEFILL-om, tekućim
cementnim mortom bez skupljanja. Razlog
korištenja tog morta je nemogućnost da se
otkopavanjem s vanjske strane izvede hidroizolacija oko prodora kroz temeljni zid. Osim
toga, MAPEFILL ima izvrsno svojstvo popunjavanja zahtjevnih uskih prostora te dobru
prionjivost. Nakon izvođenja nove betonske
podloge daljnja sanacija obuhvaćala je uklanjanje žbuke s podrumskih betonskih zidova koja je djelomično oštećena uslijed djelovanja kapilarne vlage. Osim mehaničkog
uklanjanja žbuke površina je oprana vodom
pod tlakom. Nakon toga je izvedena hidroizolacija temeljnih betonskih zidova s unutarnje strane hidroizolacijskim cementnim
Obnova požarom
uništenog lokala
u centru Zagreba
mortom IDROSILEX PRONTO nanesenim u
dva sloja uz dodatak lateksa sintetičke gume
PLANICRETE-a od 2 kg na svakih 25 kg.
PLANICRETE se primjenjuje za poboljšanje
prianjajućih i mehaničkih svojstava cementnih mješavina za estrihe, tankoslojne izravnavajuće mortove, žbuke i dr. te za izvedbu
visoko prianjajućih cementnih veznih slojeva.
Nakon sazrijevanja i vezanja armirano-betonskog poda te nakon poravnanja brzovezujućim i izravnavajućim mortom ADESILEXom P4 sljedeći dan izvedena je hidroizolacija MAPELASTIC-om. U daljnjim fazama
završetka zid je izveden kao ventilirajući s
gips-kartonskim pločama, a završno su nalijepljene tapete.
Hidroizolacija sanitarnih prostorija
U podrumskim prostorima gdje se zahtijevala izrada hidroizolacije, kao što su sanitarne prostorije i garderoba kao i u sanitarnim prostorijama na katu lokala, izvedena je
dvokomponentna visokofleksibilna hidroizolacija MAPELASTIC-om u dva sloja ukupne
debljine 2 mm, a armirana je alkalno-otpornom mrežicom od staklenih vlakana
MAPENET 150. Svi spojevi hidroizolacije na
podovima s dijelovima hidroizolacije na zidovima, odnosno, na spojevima pod-zid brtvljeni su gumiranom poliesterskom trakom
MAPEBAND, dok je međusobno lijepljenje
traka izvedeno ADESILEX-om T SUPER,
jednokomponentnim ljepilom namijenjenim
upravo za lijepljenje traka i manžeta.
Postava obloga od keramičkih
pločica
Na svim podovima lokala kao završna obloga korišten je porculanizirani gres velikog
formata 50 x 100 cm, dok je na zidovima
u podrumskom dijelu sanitarnih prostorija i
REFERENCE
garderobe korištena upojna keramička pločica. Na katu lokala u sanitarnom prostoru
lijepljen je stakleni mozaik. S obzirom na činjenicu da su na podovima korištene gres
porculanizirane pločice velikog formata, za
lijepljenje je neophodno bilo koristiti ljepilo
razreda C2 (HRN EN 12004). Zato je korišten
KERAFLEX MAXI S1 u sivoj boji, poboljšano cementno ljepilo s produženim otvorenim
vremenom, razreda C2TE i klase fleksibilnosti S1, s mogućnošću nanošenja u debljini
od 15 mm. Lijepljenje upojnih keramičkih
pločica na zidove sanitarnih prostorija u podrumskom dijelu izvedeno je KERABONDom T, standardnim cementnim ljepilom bez
vertikalnog klizanja, klase C1T.
Lijepljenje staklenog mozaika u sanitarnoj prostoriji na katu izvedeno je ADESILEX-om P10,
bijelim cementnim ljepilom koji je zamiješan
s ISOLASTIC-om, polimernim dodatkom za
poboljšanje prionjivosti i fleksibilnosti, pomiješanim s vodom u omjeru 1:1. Na ovakav način
ADESILEX P10 postaje visokofleksibilno ljepilo razreda S1 (HRN EN 12002).
Fugiranje keramičkih pločica
Zbog specifičnosti prostora koji radi kao
dnevno-noćni lokal u kojem se poslužuje hrana i piće te zbog učestalog čišćenja
prostora kemijskim sredstvima, za fugiranje
je korištena dvokomponentna kiselo-otporna dekorativna epoksidna fugirna masa
KERAPOX DESIGN klase RG2, koja se proizvodi u 15 različitih boja te ima abrazijsku
i kemijsku postojanost. Prilikom čišćenja i
uklanjanja viška epoksidne fugirne mase korištena je bijela abrazivna spužva, a za završno čišćenje KERAPOXY CLEANER, sredstvo za uklanjanje mrlja od ostataka smole
kod čišćenja epoksidne fugirne mase koja
ostavlja sjajnu površinu.
Zidovi u svim sanitarnim prostorijama fugirani su ULTRACOLOR-om PLUS, brzovezujućom i brzosušećom masom za fugiranje,
a brtvljenje dilatacija na spojevima pod-zid i
zid-zid MAPESIL-om AC silikonskom masom
bez otapala, otpornom na bakterije i plijesan.
Osim MAPESIL-a AC, silikona na bazi acetatnog zamreženja, korišten je i MAPESIL LM,
neutralni silikon za lijepljenje obojanog stakla
na šanku i drugim dijelovima drvenih potkonstrukcija u lokalu.
Ugradnja i postava visokih stolova za
goste
U podrumskom dijelu lokala, koji se uglavnom koristi kao noćni klub s DJ-em, na-
3
4
knadno je odlučeno da se stolovi konzolno
postave na dio betonskog podesta koji je
sastavni dio temelja, a na kojem se nalazi
tapecirani dio za sjedenje gostiju. No, od tog
se rješenja odustalo te kao konačno rješenje
odabralo postavljanje nosivog stupa stola
direktno u armirano-betonsku ploču obrađenu kako je već gore opisano. Bušenjem
kroz sve te slojeve dijamantnom krunom
odgovarajućeg promjera te nakon čišćenja
stijenki rupe postavljena je metalna čašica u
razinu s keramičkim pločicama te je zalivena
MAPEFILL-om, tekućim ekspanzijskim cementnim mortom bez skupljanja s odličnim
vodonepropusnim svojstvima. U metalnu
je čašicu potom postavljena metalna noga
stola.
Nakon opsežnih radova na obnovi lokala, u
kojima je svojim znanjem, iskustvom i preporukama sudjelovala i Mapejeva Tehnička
služba, lokal je otvoren te je postao mjestom dnevnih i noćnih druženja brojnih
Zagrepčana i njihovih gostiju.
Slika 3: Priprema KERAPOXY-a
DESIGN.
Slika 4: Fugiranje epoksidnom
masom KERAPOXY DESIGN i čišćenje
sredstvom za uklanjanje mrlja i ostataka
fugiranja KERAPOXY CLEANER.
TEHNIČKI PODACI
Hocus Pocus, Zagreb
Vrijeme izvođenja radova: 2011. – 2012. godina
Izvođač radova: AKM Bokun d.o.o., Dugo Selo
Mapei distributer: AKM Bokun d.o.o., Dugo Selo
Mapei koordinator: Severin Čamdžić
PROIZVODI MAPEI
Priprema podloge: Adesilex P4, Idrosilex Pronto, Mapefill, Planicrete
Hidroizolacija: Adesilex T Super, Mapeband, Mapelastic, Mapenet 150
Postava keramičkih pločica: Adesilex P10, Isolastic, Kerabond T, Keraflex Maxi S1,
Kerapoxy Cleaner, Kerapoxy Design, Mapesil AC, Mapesil LM, Ultracolor Plus
Za više informacije posjetite www.mapei.hr i www.mapei.com.
MS br. 24/2013 35
REFERENCE
HIDROELEKTRANA
VARAŽDIN
Sanacija najstarije višenamjenske hidroelektrane
Slika 1: Otvaranje pukotina.
Slika 2: Sanirana površina
MAPEGROUT-om T60.
Slika 3: Injektiranje poliuretanske
smole FOAMJET 260 LV.
1
2
3
36 MS br. 24/2013
Hidroelektrana Varaždin najstarija je višenamjenska hidroelektrana Dravskoga sliva
u Hrvatskoj izgrađena 1975. godine. To je
najuzvodnija elektrana koja koristi potencijal
rijeke Drave za proizvodnju električne energije, povećava zaštitu od poplava, omogućuje
gravitacijsko natapanje poljoprivrednih površina uz dovodni kanal te omogućuje uvjete
za razvoj sporta i rekreacije. Hidroelektrana
ima velik značaj za ovaj dio Hrvatske jer služi
i za opskrbu pitkom vodom, obranu od poplava, zaštitu zemljišta od erozije, navodnjavanje, odvodnju, promet. Ukupne je snage
94 MW, a njenim se radom upravlja daljinski iz jednog središta, tzv. „komande lanca“
smještene u Varaždinu. Periodično svake
godine u određenim mjesecima obavlja se
redovan remont pogona i turbina, što pruža
idealnu priliku za obavljanje potrebnih sanacijskih radova na betonskim konstrukcijama
hidroelektrane.
Sanacija
S obzirom na dugogodišnje iskustvo u sanacijskim radovima poduzeće Inteco d.o.o.
iz Zagreba odabrano je za izvođača radova
sanacije pukotina na betonskim površinama
agregata B. Za tu je svrhu Mapei ponudio
tehnologiju za sprečavanje prodora vode
kroz pukotine. Prvotno je izvedena priprema podloge koja je zahtijevala uklanjanje
sanacijskog sustava nanesenog nekoliko
godina ranije, koji je popustio, obijanjem do
čvrste i stabilne podloge. Nakon toga su
kroz pukotine ugrađeni injektori, a podloga
je potom reprofilirana reparaturnim mortom
MAPEGROUT T60 klase R4, koji se odlikuje
velikom prionjivošću na podlogu i visokom
mehaničkom čvrstoćom.
Nakon vezanja morta započelo je injektiranje pukotina dvokomponentnom, elastičnom, niskoviskoznom poliuretanskom
smolom FOAMJET 260 LV. Nakon ugradnje
FOAMJET 260 LV smola stvara elastični materijal guste mikrostrukture i visoke mehaničke otpornosti. Također, zahvaljujući niskoj
viskoznosti, FOAMJET 260 LV ima veliku
sposobnost prodiranja u vrlo uske i tanke
šupljine i pukotine, što omogućuje izvedbu i
najzahtjevnijih injektiranja.
Izvedenom sanacijom pomoću navedene
tehnologije omogućeno je da se dijelu armiranobetonske konstrukcije, vitalno značajnom za ispravno funkcioniranje kompletnog
sustava hidroelektrane, poveća trajnost,
a time i osigura da najstarija hidroelektrana u sjevernoj Hrvatskoj i dalje, kroz duži
vremenski period, zadrži maksimalnu moguću iskoristivost pri proizvodnji električne
energije.
TEHNIČKI PODACI
Investitor: HEP d.d., Zagreb
Izvođač sanacije: Inteco d.o.o.
Projektant: mr.sc. Vedran Jurić, dipl.ing.
građ, Institut IGH d.d., Zagreb
Mapei koordinator: Mladen Jambrešić,
dipl.ing.građ.
PROIZVODI MAPEI
Reprofilacija pukotina: Mapegrout T60
Injektiranje pukotina: Foamjet 260 LV
Za više informacije posjetite www.mapei.hr
i www.mapei.com.
REFERENCE
SANACIJA
FASADE
NA DJEČJEM
VRTIĆU
MEDO
BRUNDO
Dječji vrtić Medo Brundo u zagrebačkom
naselju Dubrava izgrađen je 2007. godine. U vrtiću, u kojem se primjenjuju načela
Montessori filozofije, odgojitelji i stručni suradnici brinu se za oko 450 djece raspoređene u 19 grupa u 4 objekta.
Zahvaljujući zanimljivom i specifičnom arhitektonskom rješenju, projekt dječjeg vrtića
Medo Brundo nominiran je za najuspješnije
arhitektonsko ostvarenje u 2007. godini te
uvršten u uži izbor nagrade EU za suvremenu arhitekturu Mies van der Rohe. To je
potvrda uspješnog i prepoznatljivog projekta renomiranih arhitekata - profesora Hrvoja
Njirića i Davora Bušnja. U ovakvom okruže-
TEHNIČKI PODACI
Dječji vrtić Medo Brundo, Zagreb
Godina izgradnje: 2007. godina
Projektant: Njirić plus arhitekti d.o.o., Zagreb
Vrijeme izvođenja radova: svibanj – lipanj
2012. godine
Investitor: Grad Zagreb, Zagreb
Glavni izvođač radova: Kunić Gradnja
d.o.o., Zagreb
Voditelj gradilišta: Đuro Subotić, ing.građ.
Nadzor: Po Mark d.o.o., Zagreb, Mario Galić
dipl.ing.građ.
Arhitektonski nadzor: Hrvoje Njirić, dipl.
ing.arh.
Mapei koordinator: Fausto Ferlin, dipl.ing.
građ.
PROIZVODI MAPEI
Zaštita i dekorativna obrada fasade:
Elastocolor boja
Za više informacije posjetite www.mapei.hr
i www.mapei.com.
1
nju želi se potaći slobodan i invidualan razvoj
djeteta u interakciji sa svojom okolinom.
Iako je prošlo samo pet godina od otvaranja vrtića, na pojedinim mjestima došlo je
do prokišnjavanja te je bilo potrebno sanirati
objekt, kao i dobrim dijelom obnoviti dotrajalu boju s pročelja fasade. S obzirom da je
postojeća boja izblijedjela i djelomično popucala, bilo je potrebno osigurati boju koja
će moći premostiti uske pukotine, osigurati
dovoljnu paropropusnost te uz dekorativna
svojstva osigurati i UV stabilnost, postojanost na starenje, smrzavanje i agresivne tvari
inače prisutne u gradskoj atmosferi. Kako bi
se osigurale sve tražene karakteristike, preporučen je ELASTOCOLOR, zaštitna i dekorativna boja na bazi akrilnih smola u vodenoj
disperziji. Kada se osuši, ELASTOCOLOR
boja stvara vrlo elastičan film nepropustan
za vodu i propustan za paru, istovremeno
dajući obrađenoj površini lijep estetski izgled.
Nakon što je projektant definirao odgovarajući
RAL boje istovjetan prvobitno korištenoj nijansi, krenulo se s izvođenjem radova za koje je
bilo zaduženo poduzeće Kunić gradnja d.o.o.
iz Zagreba. S obzirom da na postojećoj boji
nije bilo većih prljavština i nevezanih dijelova,
površina je isprana i očišćena od prašine visokotlačnim strojem za pranje. Nakon sušenja
površina krenulo se s nanošenjem boje na
fasadu. Kako bi se što ravnomjernije nanijela
na postojeću, grublju fasadu, ELASTOCOLOR
boja nanesena je metodom špricanja, čime se
potpuno i djelotvorno pokrila površina. Kada
se osušila, ELASTOCOLOR boja stvorila je na
površini fasade vrlo elastičan film nepropustan
za vodu lijepog izgleda.
Nakon uspješno izvedene sanacije vrtić je
ponovno dobio svoju prvobitnu indigo boju,
simbol nadarenosti i kreativnosti.
Slika 1: Završni izgled pročelja vrtića.
Slika 2: Nanošenje ELASTOCOLOR
boje špricanjem.
2
MS br. 24/2013 37
S pouzdanim partnerom
gradite budućnost.
Već 75 godina Mapei je vodeći svjetski proizvođač kemijskih proizvoda za graditeljstvo.
Mapei Grupa danas ima 62 proizvodna pogona na 5 kontinenata, 18 glavnih Centara za
istraživanje i razvoj s više od 900 znanstvenika istraživača, asortiman s više od 1 400 proizvoda i preko 200 novih proizvoda svake godine. To su pokazatelji koji čine Mapei vodećim
međunarodnim proizvođačem u graditeljstvu. Otkrijte Mapei svijet: www.mapei.com.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
5 719 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content