close

Enter

Log in using OpenID

Briketiranje - oie

embedDownload
... u saradnji sa...
OMP ENGINEERING
&
PRIVREDNA
KOMORA
CRNE GORE
Vam predstavlja...
1
NAČIN ISKORIŠTAVANJA
DRVENOG OSTATKA
2
Trenutni načini iskorištavanja i uklanjanja drvenog ostatka:
• Loženje u kotlovnicama i sušarama u zimskom periodu.
• Šta raditi u ljetnom periodu???
• Prodaja piljevine po niskim cijenama.
• Isplati li se???
• Odlaganje na “legalnim” deponijama.
• Veliki troškovi transporta!!!
• Odlaganje na “divljim deponijama”, pored rijeka, u šumi.
• Šta je sa zagađenjem okoline???
• Problemi sa nadležnim institucijama!?
3
Kako riješiti ovaj problem???
Odgovor je vrlo jednostavan!!!
4
BRIKETIRANJE DRVENOG OSTATKA
Naj profitabilniji i naj jednostavniji način iskorištavanja otpadne sirovine
5
Sirovine koje se mogu briketirati:
•
Piljevina
•
Drveni ostatak kod sječe šume (granjevina, lišće)
•
Drveni otpad iz primarne i finalne prerade drveta
•
MDF (komadni otpad iz finalne prerade)
•
Duhan (uz dodatak vezivnog sredstva)
•
Trstika (slonovska trava)
•
Poljoprivredni otpad
•
Orezina iz vinograda
•
Orezina iz voćnjaka
•
Papir
•
Itd.
6
Bitne stvari prije početka proizvodnje briketa!!!
Tri bitna koraka prije početka proizvodnje briketa:
1. Definisati dostupnu količinu sirovine!
2. Obezbjediti potrebnu opremu za briketiranje!
3. Pripremiti sirovinu za briketiranje!
7
Definisati dostupnu količinu sirovine!
¾ Koju količinu sirovine mogu obezbjediti u toku radnog dana?
Vrsta drveta
Količina drvenog ostatka
Količina briketa
Bjelogorično drvo
4 m3
1T
Crnogorično drvo
6 m3
1T
Mješavina 50% - 50%
5 m3
1T
Količina drvenog ostatka
Količina briketa
Do 35% vlažnosti
6 m3
1T
Do 45% vlažnosti
7 m3
1T
Preko 50% vlažnosti
9 m3
1T
Količina vlage
8
Obezbjediti potrebnu opremu za briketiranje!
9
Pripremiti sirovinu za briketiranje!
Vlažnost sirovine
Da bi se sirovina uopšte mogla briketirati potrebno je procenat vlažnosti
sirovine spustiti između 8% i 15%. Idealan procenat vlažnosti je 12%.
Dimenzije sirovine
Za dobijanje kvalitetnog briketa sirovinu je potrebno pomoću sječke ili
drobilice usitniti na adekvatnu dimenziju a to je 10x10x5 mm.
Vrste sirovine
Najbolji rezultati kod briketiranja dobiju se ukoliko je sirovina od iste
vrste drveta (bjelogorica ili crnogorica).
Korištenjem mješavine sirovina dobija se takođe kvalitetan briket s tim da
se odnos mješavine mora održavati u granicama. Promjenom odnosa
mješavine može doći do slabljenja kvaliteta briketa i problema u
proizvodnji. Mješanje sirovine u briketu ne utiče značajno na cijenu.
10
Gdje nabaviti potrebnu opremu?
U saradnji sa našim partnerima u prilici smo Vam isporučiti:
• Hidraulične briket prese kapaciteta do 400 kg/h
• Mehaničke briket prese kapaciteta do 1800 kg/h
• Kompletna stacionarna i mobilna postrojenja za briketiranje
- proizvođač: C.F. Nielsen a/s Danska
• Sječke, drobilice, sita, separatori
- proizvođač: HAAS GmbH Njemačka
• Sušare za piljevinu
- proizvođač: STON-ING d.o.o. Hrvatska
- proizvođač: BUHLER - AEROGLIDE LCC USA
11
Oprema za usitnjavanje
• Oblovina – mašina za cijepanje balvana
12
Oprema za usitnjavanje
• Šumski otpad – mobilne mašine za usitnjavanje na terenu
13
Oprema za usitnjavanje
• Šumski otpad – mobilne mašine za prikupljanje na terenu
14
Oprema za usitnjavanje
• Pilanski otpad – okorci, komadni otpad, itd.
15
Oprema za usitnjavanje
• Pilanski otpad – sječka
16
Oprema za separaciju
• Pilanski otpad – sječka, piljevina, komadni otpad, itd.
17
Oprema za transport
• Usitnjena drvna masa
18
Oprema za sušenje
• Usitnjena drvna masa – piljevina ili sječka
19
Oprema za briketiranje
Hidraulične briket prese
Mehaničke briket prese
(sa dodatnom opremom)
Mobilna postrojenja
20
Mehaničke briket prese
Model
Motor
Kapacitet
Dimenzije briketa
BP 2000
18,5 kW
225 kg/h
Ø 50 mm
BP 3200
22 kW
500 kg/h
Ø 60 mm
BP 4000
30 kW
750 kg/h
Ø 60 mm
BP 5000
37 kW
1.200 kg/h
Ø 75 mm
BP 5500
45 kW
1.400 kg/h
Ø 75 /
65 x 65 mm
BP 5500 HD
55 kW
1.400 kg/h
Ø 75 /
65 x 65 mm
BP 6000
55 kW
1.800 kg/h
Ø 90 /
75 x 75 mm
21
Hidraulične briket prese
Model
Tip
Kapacitet
Dimenzije briketa
BPH 60
Hidraulična
120 kg/h
Ø 60 mm / L=60-80 mm
BPH 70
Hidraulična
150 kg/h
Ø 70 mm / L=60-90 mm
BPH 70-2
Hidraulična
300 kg/h
Ø 70 mm / L=60-90 mm
22
Mobilna postrojenja za briketiranje u 20” i 40” kontejneru
Model
Motor
Kapacitet
Dimenzije briketa
BP 3200
22 kW
500 kg/h
Ø 60 mm
BP 4000
30 kW
750 kg/h
Ø 60 mm
BP 5000
37 kW
1.200 kg/h
Ø 75 mm
BP 5500
45 kW
1.400 kg/h
Ø 75 mm
BP 6000
55 kW
1.800 kg/h
Ø 90 mm
23
BPU – Briquette Presses Unit
Model
Motor
Kapacitet
Dimenzije briketa
BPU 2000
18,5 kW
150-225 kg/h
Ø 50 mm
BPU 2500
18,5 kW
200-300 kg/h
Ø 50 mm
BPU 3200
22 kW
400-500 kg/h
Ø 60 mm
24
Oprema za rezanje i pakovanje
25
Razni oblici sirovine
26
Razni oblici briketa
27
Primjer rasporeda opreme u kompletnom postrojenju
28
Kvalitet drvenog briketa u odnosu na druga goriva
Drveni briket
Pelet
Piljevina
Sječka
Plin
Težina kg/m³
Vlažnost
Ostatak pepela
Kalorična moć
MWh/Mt
850 – 1.100
cca 10 %
0,4 – 0,6 %
4,65 – 4,75
600 – 700
cca 9 %
0,6 – 0,8 %
4,75 – 4,85
cca. 200
cca 8 %
0,4 – 0,6 %
4,80 – 4,90
250 – 350
cca 50 %
0,4 – 3,0 %
2,25 – 2,35
830
-
0%
9,90
1 tona briketa = cca. 4 prm drveta
29
Kalorična moć briketa od različitih materijala
Materijal
toplotna moć KJ/kg
Slama strnih žita
16.200
Kukuruzovina
17.100
Sojina slama
18.200
Stabljika konoplja
15.700
Suncokretova ljuska
17.600
Komina grožđa
14.500
Reznice voćki
17.900
Bukovina
17.200
Jelovina
16.800
Drvo lišćara
16.200
Kora četinara
16.700
Orezina vinove loze
18.500
30
Emisija CO2 kod različitih energenata
Vrsta goriva
Emisija - kg CO2 / kWh
Ogrevno drvo
0,00612
Drvena sječka
0,00432 - 0,00612
Briket i pelet
0,016
Zemni gas
0,216
Tečni gas
0,234
Lož ulje
0,265
Ugalj
0,291
Antracit
0,392
31
Prednosti kod briketiranja drvenog ostatka
•
Smanjenje skladišnog prostora otpada
•
Iskorištavanje otpadne sirovine punim kapacitetom
•
Reduciranje troškova kod uklanjanja otpada
•
Otvaranje novih radnih mjesta u firmi
•
Ostvarenje novčane dobiti prodajom briketa
•
Zaštita okoliša
•
Izbjegavanje sukoba sa nadležnim institucijama
•
Ostvarenje povrata investicije u vrlo kratkom vremenu
32
CB Consulting Company Vam nudi:
•
Izrada biznis plana i studije izvodivosti
•
Isporuka pojedinačnih mašina za proizvodnju drvenog briketa
•
Isporuka kompletnog postrojenja po sistemu “ključ u ruke”
•
Pomoć kod iznalaženja načina finansiranja projekta
•
Obuka radnika za upravljanje mašinama i opremom za briketiranje
•
Servis i rezervne dijelove za svu isporučenu opremu
•
Marketing i reklamiranje proizvoda
•
Uspostava distributerske i prodajne mreže briketa
•
Svi ostali poslovi koji se mogu pojaviti za vrijeme implementacije
projekta
33
Do sada isporučena oprema u domenu proizvodnje briketa
Br.
Presa
Komada
Kapacitet
Firma
Mjesto
Zemlja
1
BP 3200
1
500 kg/h
Vlaš
Vlašić MG
Travnik
BiH
2
BP 6000
1
1.500 kg/h
Ekobriket
Kiseljak
BiH
3
BP 6000
2
3.000 kg/h
Saboss
Turbe
BiH
4
BP 5500
1
1.200 kg/h
Tarkett
B.Palanka
5
BP 6000
1
1.500 kg/h
Interbriket
B.Luka
BiH
6
BP 5500
1
1.200 kg/h
Duboka
Bugojno
BiH
7
BP 6000
2
3.000 kg/h
Nikačević
Kiseljak
BiH
8
BP 6000
1
1.500 kg/h
Briš
Brišnik
Pale
BiH
9
BP 6000
1
1.500 kg/h
Briš
Brišnik
Drvar
BiH
10
BP 6000
1
1.500 kg/h
Briš
Brišnik
Brčko
BiH
11
BP 4000
1
750 kg/h
Varotech
Novi Sad
Srbija
12
BP 6000
1
1.500 kg/h
Drvoprodex
Karanovac
BiH
13
BP 6000
1
1.500 kg/h
Ensa
Srbac
BiH
14
BP 6000
1
1.500 kg/h
Interkomerc
Nova Varoš
Varoš
15
BP 6000
1
1.500 kg/h
Drvocommerc
Teslić
BiH
16
BP 6000
1
1.500 kg/h
BMTBMT-Bobar
Janja
BiH
Srbija
Srbija
34
Dio naših projekata
35
36
Hvala Vam na povjerenju!
CB Consulting Company doo
Poslovna zona ZENICA 1
72000 Zenica
Tel:
032 407 074
Fax: 032 403 031
E-mail: [email protected]
www.cbcc.com.ba
37
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 567 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content