close

Enter

Log in using OpenID

BIOLOŠKI PREPARATI

embedDownload
Roso Nenad, naturopat
doktor biološke medicine
Arišev arabinogalactan - BUTIRAT
Arišev arabinogalactan je polisaharid u prahu koji se dobiva iz kore drveta
ariša-Larix vrste.
Sastoji se od D-galaktoze i L-arabinoze , u obliku beta-D-(1-3)-galaktan glavnog
lanca s pobočnim lancima jedinica galaktoze i arabinoze različitih dužina, a
sam galaktan je polimer galaktoze.
Arišev arabinogalactan je danas najbolji poznati izvor prehrambenih biljnih
vlakana.
On znatno povećava proizvodnju kratko-lančanih masnih kiselina u debelom
crijevu, osobito butirat, koje su izuzetno važne za naš imunosni sustav.
Butirat je značajan za zdravlje debelog crijeva i kompletnog imuniteta.
Začetak svake maligne bolesti je upravo u debelom crijevu gdje se stvaraju
antitijela na antigene T i Tn, antigene koji potiču maligne promjene u stanicama
ukoliko postaju aktivni, a u debelom crijevu se stvaraju i poliamini, kemijske
tvari važne za obnovu DNK i održavanje cijelog tjelesnog sustava i obnovu
tkiva.
Ukoliko crijevna flora nije u redu, ako je nivo dobrih bakterija ispod nivoa loših,
dakle ako više ima loših bakterija, dolazi do pojačane aktivnosti antigena T i
Tn i do pojave maligne bolesti.
U tom slučaju dolazi i do povećane sinteze ( stvaranja veće količine ) poliamina
koji također dovode do veće aktivnosti antigena T i Tn.
Butirat je važan supstrat za stvaranje energije epitelnih stanica debelog crijeva.
Zaštitnik je crijevne mukoze ili sluzne opne protiv patogenih agensa koji
podupiru maligne promjene.
Ispitivanja su pokazala da on smanjuje stvaranje amonijaka te je od kliničke
vrijednosti u tretmanima portal-sustavne encefalopatije , bolesti, koju
obilježava stvaranje amonijaka u jetri.
Podiže i razinu Bifidobacterium longum u crijevnoj flori.
Arabinogalactan i karcinom
Učinkovito pomaže u terapijama malignih bolesti jer potiče aktivnost NK
stanica ( stanica prirodnih ubojica )i ojačava mrežu citokina, u prvom redu
povećanim otpuštanjem gama interferona, pa uspješno blokira metastaze na
jetri.
Metastaza tumora na jetri češća je nego na drugim organima zahvaljujući
specifičnosti receptora tumornih stanica, koji su slični lektinima , koji se nalazi
u parehimu ( osnovnom tkivu jetre ).
Arabinogalactan blokira mjesta lektin receptora, čime se smanjuje kolonizacija
tumornih stanica jetre.
Brojne kronične bolesti uzrok su smanjenja aktivnosti NK stanica, uključujući
sindrom kroničnog umora, virusni hepatitis, HIV/AIDS, te autoimune bolesti
poput multiple skleroze i td.
Pokazalo se da arabinogalactan u svim slučajevima oslabljenog imuniteta i
krivo moduliranog imuniteta( autoimune bolesti gdje imunosne stanice
napadaju vlastito tkivo ) i jača i modulira imunosni sustav.
1
Arabinogalactan učinkovito povećava broj imunosnih ćelija CD4, čiji manjak
uglavnom dovodi do raznih infekcija.
Arabinogalactan i pedijatrija
Arabinogalactan je danas i od izuzetne važnosti u zdravlju djece.
Ako malo promislimo kako se hrane današnja djeca, osobito školska koja
uglavnom žive na mesnim prerađevinama, belom hlebu, pecivu, bureku, pici,
brzoj hrani, čipsevima, flipsevima, čokoladicama, gaziranim i običnim
sokovima koji su puni raznih umjetnih aroma i boja i ostalim otrovima koji
prate ovo „moderno“ doba.
Normalno je da imunitet te djece ni po kojoj osnovi ne može biti dobar.
Ogroman je porast malignih bolesti baš u dječjoj dobi, a o drugim bolestima da
i ne govorim.
Jedna od čestih bolesti koja se javlja kod djece je danas i dijabetes.
Razlog?
Upravo gore opisani način prehrane.
Arabinogalactan vam ovdje pruža zaštitu za vaše dijete, ali morate povesti i
računa i o pravilnoj prehrani.
Arabinogalactan pojačava imunitet i otpornost na infekcije pojačavanjem
fagocitoze, osobito kod infekcija gram negativnim organizmima poput
Escherichia coli i Klebsiella.
Danas su i česte povratne upale uha kod djece koje se u biti i uvod u ostale
poremećaje.
Arabinogalactan je u svim ovim slučajevima od velike pomoći.
Doziranje
Arišev arabinogalactan u prahu uzima se 1-3 velike žlice 1-3 puta na dan s
vodom ili se može dodati hrani.
Za djecu na isti način, ali mjera uzimanja je čajna žlica.
Arišev arabinogactan treba uzimati i svaka „nazovimo“ zdrava osoba u količini
od 1-3 žlice na dan.
Bolesna osoba mora uzimati redovito dok ne dođe do oporavka u količini od 2
velike žlice tri puta na dan iza jela u 2 dcl vode.
Vitamin B17
Pre pedeset godina sintetizovan je vitamin B17 pod imenom Laetril odnosno
Amigdalin.
Učinio je to biohemičar Ernst. T. Krebs.
Njegova borba da se ovaj prirodni lek protiv raka zvanično prihvati, trajala je u
periodu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog veka.
Bila je to borba entuzijasta - lekara, biohemičara i nekih novinara da plasiraju
teoriju po kojoj je "opaka bolest" – rak, zapravo samo jedna avitaminoza,
odnosno hronični poremećaj metabolizma izazvan nedostatkom jednog
vitalnog sastojka u ishrani.
2
Na žalost, globalizacija, kao proces u kome multinacionalne kompanije sve
više preuzimaju kontrolu i nad lekovima i nad svetskim medijima, zapečatila je
protok svih informacija koje mogu naneti štetu interesima svetskih
farmaceutskih profitera. Pojava teorije doktora Krebsa i njegovog alternativnog
leka pod imenom Laetril, od strane američke Administracije za ishranu i lekove
(FDA) nazvana je "šarlatanstvom" i "prevarom".
Gradjanima je predočeno da je lek otrovan i opasan.
Tako je priča o vitaminu B17, Laetrilu, Amigdalinu (svi nazivi označavaju isto) zapečaćena.
Ali, pojavom Interneta, koji se teže može kontrolisati, ponovo je otvorena priča
o Ernstu T. Krebsu, Džonu Berdu, Ralfu Mosu i drugima, kojima je etika bila
ispred interesa.
O svemu ovome pisao je u svojim knjigama »Politika u lečenju raka« i »Svet
bez raka«, Edvard Grifin.
Evo te priče.
KAKO NASTAJE RAK?
Danas je uglavnom poznato da rak nastaje kada neke ćelije u organizmu, koje
su do tada radile sasvim normalno, počinju iznenada nezaustavljivo da se
umnožavaju. Kao uzročnik navodi se virus, razni kancerogeni elementi ili neka
spoljna trauma.
Zna se, takodje, da je rak bolest civilizovanog čoveka, i aktivira se brojnim
stresovima i otrovnim materijama, a bez kojih je savremeni život postao
nemoguć.
Kozmetika, veštački konzervansi, zagadjena voda, duvanski dim, industrijska
čadj...
Evidentno je i da postoje mnogi slučajevi kada dolazi do povlačenja malignog
oboljenja. Skoro sva iskustva onih koji su primenili u lečenju neku alternativnu
terapiju, i koja se pokazala uspešnom, otkrivaju promenu ishrane.
Po shvatanju doktora Krebsa rak je kompleksan hroničani poremećaj
metabolizma u čitavom organizmu. To je bolest koja obuhvata čitav organizam,
iako se prvo pojavljuje samo na nekom delu tela, odnosno nekom organu.
Zbog ovakve manifestacije bolesti često je pristupano hirurškom uklanjanju
vidljivog obolelog tkiva, zračenjem okolnih ćelija na mestu rasta kancerogenih
ćelija, hemoterapiji.... Time je zapravo tretirana posledica bolesti, dok je uzrok
opstajao.
ZAŠTO SE ĆELIJE NEKONTROLISANO UMNOŽAVAJU?
U ljudskom telu postoje hiljade ćelija koje su na neki način ostale "zarobljene"
u stadijumu embriona.
3
Nazovimo ih ovde jednostavno "univerzalnim ćelijama".
One služe za popravku eventualno oštećenih delova tela.
Na primer, kada dodje do loma neke kosti, ove ćelije se transformišu u koštane
ćelije i popunjavaju pukotine u kostima.
Ako dodje do oštećenja nekog mekog tkiva, ove ćelije se pretvaraju u ćelije
adekvatne tom tkivu.
U slučaju gubitka krvi, "univerzalne ćelije" se transformišu u ćelije krvi.
Kada dodje do fizičke traume ili hemijskog debalansa u organizmu ove ćelije
se formiraju i aktiviraju povećanje nivoa estrogena i ostalih steroidnih
hormona kako bi se stimulisao njihov dalji rad na poslovima zamene uništenih
ćelija.
Kada se oštećeno tkivo ili kost potpuno regeneriše ili se organizam vrati u
normalni hemijski balans, proces umnožavanja ovih "univerzalnih ćelija" se
zaustavlja.
Ako je, medjutim, hemijski balans u organizmu i dalje poremećen, ove ćelije
nastavljaju i dalje da se razmnožavaju.
Dobroćudni tumori i polipi su znak da je proces jedne takve obnove
zaustavljen, ali sa malim zakašnjenjem.
Kada se kaže da je rak posledica stresnog načina života, dolazi zapravo do
energetskog i hemijskog debalansa i to je "okidač" koji aktivira "univerzalne
ćelije".
Prvi poremećaj koji dovodi do bolesti je poremećaj u vibraciji našeg
energetskog polja.
Taj poremećaj dovodi do poremećaja u biološkoj ćelijskoj frekvenciji te ona
prelazi u svoj patološki oblik.
Poremećaj u ćelijskim signalima dovodi i do poremećaja u biokemijskim
procesima u telu i do poremećaja u ćelijskom disanju.
Da bi ćelija bila zdrava ona mora uzimati kisik
AEROBNO, spaljivanjem
glukoze i samo u tom slučaju njen pH je 7,4-7,7.
No u slučaju poremećaja ćelija počinje disati ANAEROBNO, uzimati kisik
fermentacijom glukoze, kao nuz produkt stvara se velika količina mlečne
kiseline što dovodi do pada pH.
Kada pH padne na pH 6 – 6,5 ćelija postaje maligna za 48 sati.
Poremećaj vibracionog polja se mora dovesti u ravnotežu RIFE
GENERATOROM, a
Generatoru će najveću podršku pružiti B17.
Zato pročitajte tekst koji sledi.
Te kancerogene ćelije nisu strano telo u organizmu i ne mogu se nazvati u tom
slučaju bolešću.
Sa biohemijskog gledišta kada počinju da se razvijaju u kancer, one postaju
strano telo.
Postojanje ovih "univerzalnih ćelija" otkrio je još 1902. godine profesor iz
Edinburga Džon Berd.
On je uočio ogromnu sličnost izmedju pre-embrioničkih ćelija i ćelija raka.
4
On je ove ćelije nazvao tropoblastima.
Te ćelije, upravo svojom sposobnošću da se veoma brzo umnožavaju, odmah
nakon oplodnje formiraju placentu i pupčanu vrpcu, omogućavajući embrionu
da se dalje hrani i razvija čvrsto prikačen za zid materice.
Kada se, nakon osam nedelja kod embirona razvije pankreas i on počne da luči
svoje enzime, ove ćelije iznenada prestanu da se umnožavaju.
Tako je Berd otkrio da dalje umnožavanje ovih ćelije sprečava upravo jedan
enzim koji nastaje u pankreasu.
Ako je imuni sistem organizma oslabljen zbog loše ishrane, ili je starenjem
smanjeno lučenje enzima iz pankreasa, stresom ili traumom aktivirane ove
ćelije počinju da se umnožavaju, ali ne mogu da se zaustave.
Zato je prvi zadatak u terapiji kancera snabdevanje organizma svim potrebnim
hranjivim sastojcima kako bi se svi hemijski procesi stabilizovali čime bi se
zaustavilo umnožavanje kancerogenih ćelija.
Drugi zadatak je njihovo uništavanje.
Ernst T. Krebs, koji je prethodno izdvojio i vitamin B15, analizirajući razne
avitaminoze u ljudskom organizmu uočio je neke sličnosti.
Tako nedostatkom vitamina C nastaje poremećaj poznat kao »skorbut«,
nedostatak PP vitamina nastaje » pelagra«, avitaminoza B1 - berberi itd.
Sve ove bolesti nastaju iznenada, bez ikakvih prethodnih znakova.
Čovek je danas zdrav, a već sutradan može biti smrtno bolestan.
Organizam jednostavno nema nikakvu reakciju, nikakvo upozorenje, kao kod
dejstva nekog virusa ili bakterija.
Za oporavak od "skorbuta", na primer, potrebno je nekoliko dana, ili samo
nekoliko sati davati veće doze vitamina C i veoma teški simptomi bolesti
isčezavaju.
Javljaju se ponovo samo ukoliko opet dodje do vitaminskog deficita.
Analizirajući pojavu raka, Krebs se zapitao da li je dovoljno da se čovek samo
izloži kancerogenom aktivatoru, na primer duvanskom dimu, nekoj hemijskoj
supstanci ili da doživi neki jači psihološki stres?
Ili kako to da neki ljudi u istim situacijama reaguju kancerogeno, a neki ne?
Po doktoru Krebsu rak nastaje isključivo kada u organizmu već postoji
hroničan poremećaj metabolizma, odnosno kada jedan od vitalnih sastojaka
duže vreme nedostaje.
Kancerogene materije su samo »okidači« koji pokreću »univerzalne ćelije« .
Vitalni sastojak koji remeti metabolizam i izaziva pojavu raka Krebs je izdvojio
kao vitamin B17.
Kako je došlo do toga da milionima ljudi nedostaje jedan vitalni hemijski
element?
5
Dr Krebs je nakon dugogodišnjih istraživanja utvrdio da su ljudi vekovima jeli
hleb od zrnevlja prosa i lana koje je bogato upravo vitaminom B17.
Generecijama su žene mrvile koštice od kajsije, šljive, trešnje, jabuka i drugih
vrsta voća iz familije Rosaceae (ruže).
Mešale su ih zajedno sa mesnatim delom voćke spravljajući džem.
Prosto, ništa se nije bacalo.
U Bibliji se čak može naći i zanimljiv citat gde Bog, nakon što je stvorio čoveka
i ženu, kaže: "… dajem vam biljke sa semenom, rasutim po čitavoj planeti, i
svako drvo koje ima plod sa semenom biće vaša hrana".
Istraživanja su pokazala da himalajsko pleme Hunze uopšte ne pati od raka i
kardiovaskularnih oboljenja.
Ishrana im je bazirana upravo na uzimanju hrane sa koščicama kajsije i
zrnevlju prosa.
Da dodam da voda koju piju ima mnogo više CEZIJA, a on je taj koji kada „vidi“
ćeliju kojoj je pao pH povuće u nju kalijum iz krvi, podigne pH na 8 i ubije ju.
Ali, kada se pripadnici ovog plemena izlože zapadnjačkoj ishrani, nakon što
napuste svoje izvorne prehrambene običaje, počinju da pate od svih ovih
bolesti.
Pošto pripadnici ovog plemena inače jedu veoma malo mesa, pobornici
vegetarijanske ishrane su odmah zaključili da je to razlog.
Ali nije tako.
Krebs je zapravo našao da postoje još dve grupe ljudi koje uopšte ne
oboljevaju od raka. Jedni su upravo mesojedi, drugi biljojedi.
Tako u jelovniku Eskima i Indijanaca, naročito iz Hopi plemena u Arizoni i koji
također piju vodu sa više CEZIJA, koji takodje ne pate od ovih bolesti,
preovladjuje meso koje uključuje i divljač.
To je najčešće meso jelena, dopunjeno raznim divljim bobičavim sezonskim
voćem. Što je najzanimljivije, kod ovih ljudi uopšte ne postoji gojaznost, iako
svakodnevno u organizam unose velike količine životinjske masti.
Ipak, i za Himalajce i Indijance i Eskime zajedničko je što koriste hranu tipičnu
za njihovo prirodno okruženje.
Kada se pažljivo analiziraju sastojci te hrane vidi se da je vitamin B17
obavezno prisutan u svakoj.
Vrsta jelena koja im je u jelovniku, prevashodno se hrani travama koje sadrže
nitriloside koji su izvor vitamina B17.
Razno osušeno voće koje Eskimi i Indijanci jedu, takodje sadrži velike količine
vitamina B17.
Na žalost, većina zapadnih civilizovanih kultura, odavno je prešla na hleb od
pšenice, koja uopšte ne sadrži nitriloside i KOJA UOPŠTE NIJE ZDRAVA NI U
KOM OBLIKU.
Trava koju koriste domaće životinje za ispašu, sadrži samo tragove nitrilosida.
Imala bi ih možda više, da čovek nije počeo veštački da preorava i seje razne
vrste trava, tamo gde one po prirodi nikada ne bi nikle. Tako za razliku od
"civilizovane" stoke, indijanska i eskimska jede samo ono što je niklo u
prirodnom staništu.
6
Tako su čoveku koji jede meso i tu uskraćene mogućnosti da unese vitamin
B17. Pleme Hunza i Eskimi dobijaju u ishranu od 250 do 3000 miligrama
vitamina B17 svakog dana.
Evropljani i Amerikanci jedući "civilizovanu" i "fast fud" hranu, primaju jedva 2
miligrama dnevno.
Koštice su odavno izbačene iz jelovnika.
Laetril, Amigdalin, B17 zvanično je prihvaćen kao vitamin 1952.godine.
Ali onda su krenuli žestoki napadi na njega.
Ako se uzme u obzir da se danas obrću stotine milijardi dolara na istraživanja
uzroka nastanka raka, da se u tu svrhu osnivaju brojne fondacije i u njih slivaju
stotine miliona dolara, da veliki broj fabrika u svetu proizvodi, a još više
apoteka prodaje razne hemijske lekove koji se mogu koristiti u skupoj terapiji
ove bolesti..., ispada da od ove »opake bolesti« mnogo više ljudi živi nego što
od nje umire.
Čak 200 MILIJARDI dolara godišnje u svetu troši se na istraživanja o nastanku
raka, na lečenje uz pomoć citostatika i ostalih skupih medikamenata, zračenja,
hirurške tretmane, itd.
Američko "Društvo za borbu protiv raka" najbogatija je neprofitna organizacija
u svetu.
Mnoge žrtve ove "opake bolesti" zaveštavale su, i dalje to čine, čitavu imovinu
ovoj organizaciji, verujući u njene iskrene napore da se bolesti stane na put i
konačno pronadje famozni lek.
O naporima miliona obolelih širom sveta koji grozničavo pokušavaju da stignu
u prestižne i skupe američke klinike, specijalizovane za rak i dobiju najbolji (i
najskuplji) tretman, ne treba ni govoriti.
Šta bi se sa čitavom armijom zaposlenih i unosnim farmaceutskim biznisom
dogodilo ako bi se pronašlo da je rak samo posledica pogrešne ishrane i
nedostatka vitamina B17 koji se lako može sinteteizovati iz koštica kajsije,
limuna, breskve, jabuke, tropske kasave...?
Ko može patentirati jabuke i kajsije kao svoj proizvod?
Naravno, niko!
Hemoterapija, zračenja, citostatici, skupa genetska istraživanja (koja se pod
navodnom brigom za zdravlje ljudi više rade zbog ispitivanja bojnih otrova)
postali bi nepotrebni i morali bi se pravdati na drugi način.
U nemogućnosti da patentiraju hemijski sastav Laetrila, kako je Krebs nazvao
izolovani B17, jer ga ima svuda u prirodi, i to jeftino, multinacionalne
farmaceutske kompanije su, uplašene za svoj profit koji su ostvarivale od
terapija citostaticima i zračenjem, krenule u žestoku kampanju protiv ovog
vitamina.
Zato je objavljivanje teorije o vitaminu B17 odmah naišlo na žestoka
osporavanja u SAD, o čemu je u svojoj knizi »Svet bez raka« pisao Edvard
Grifin, još sedamdesetih godina prošlog veka.
Predvodnici u ovome bile su velike farmaceutske kompanije, preko američke
vlade, korumpiranih lekara i biohemičara koji su se mimo svake etike trudili da
u medijima Laetril (vitamin B17), prikažu kao veoma otrovan i opasan.
7
Pokrenuta je žestoka medijska kampanja u kojoj je iznesena tvrdnja da Laetril
u sebi sadrži otrov cijanid.
Nije, medjutim, pominjano da cijanid postoji i u vitaminu B12, pa se on ipak
slobodno prodavao u apotekama.
Na čelu čitave kampanje zapravo se nalazila američka FDA (državna služba za
kontrolu lekova i hrane), a koja je propisivala da je za odobrenje upotrebe
nekog leka i njegovo patentiranje, isti morao proći rigorozne procedure i
ispitivanja koja se vrše nekoliko godina, sa elaboratima na hiljadama stranica.
Čitava procedura farmaceutsku kompaniju bi koštala stotine miliona dolara.
Kompanija koja ovo može da plati ima mogućnost da lek patentira i zaštiti
svoje ekskuluzivno pravo na prodaju, pa se ovako skupo istraživanje samo
tako i isplati. Ako se ne može ekskluzivno prodavati, nema istraživanja, nema
leka.
A ko može imati isključivo pravo na ono što dolazi iz prirode, koštice kajsije na
primer?
Sve ovo, naravno nije stvar brige za zdravlje ljudi, kako bi svaki milosrdan
čovek pomislio, već elegantni trik monopolista da patentiraju lek na koji bi
imali ekskluzivno pravo prodaje.
Ako se to ne može ostvariti, istraživanja se ne bi ni vršila.
U tom smislu, ni jedno istinsko istraživanje delovanja Letrila nije ni vršeno.
Nije se isplatilo.
Dr. Ričard Krout iz FDA još 1982. javno je izjavio da ON nikada nije i nikada
neće odobriti za upotrebu lek nekog pojedinca, već samo velike farmaceutske
kuće sa neograničenim finansijama.
Ulog za novi lek je praktično najmanje 100 miliona dolara.
Tako, u slučaju "Laetrila", koji je Krebs sinteteizovao iz koštica kasjije, zapravo
nikada nije vršeno ni jedno ozbiljno istraživanje, a FDA je naložila da se na
"Laetril" stavi etiketa - otrovan.
A Amerikanci, poznato je, veruju svojoj vladi i medijima.
Pošto su farmaceutske kompanije značajni finansijeri predizbornih kampanja
američkih političara, i državna Administracija za hranu i lekove (FDA) lako je
potpala pod njihov uticaj.
Kako su i mediji pod kontrolom istog multinacionalnog globalnog lobija,
objavljena je i priča koju su prenele sve američke novine i televizije o tome
kako se jedan nesrećni par u San Francisku otrovao kampujući u prirodi i
jedući sirove koštice od kajsija. Ipak, nekoliko nezavisnih i sumnjičavih
novinara, nikada nije uspelo da otkrije identitet tih ljudi i šta se stvarno
dogodilo.
Tako se Laetril našao u prodaji sa etiketom da je opasan po zdravlje ljudi i
njegova upotreba išla je na sopstveni rizik korisnika.
Ljudi širom sveta od tada veruju da je jedenje koštica od kajsija
samoubistveno.
8
Nije pomoglo ni to što je Dr Krebs sam sebi, šezdesetih godina pred brojnim
novinarima, ubrizgao veliku dozu "Laetrila" i ostao živ.
Umro je 1996. u devedesetoj godini.
Tobožnji napori da se lek protiv raka pronadje potiču još iz vremena Ričarda
Niksona, koji je borbu protiv raka (1971.) proglasio za strateški cilj SAD.
Odmah je iz državnog budžeta odobrio ogromna sredstva za istraživanja.
Ali, ništa se na tom planu epohalno nije dogodilo.
Milioni ljudi i dalje umiru od raka, a broj obolelih se alarmantno povećava.
Kako je to moguće?
Dvostruki nobelovac dr Lajnus Pauling je čak javno izjavio: " Svako treba da
zna da su istraživanja o raku obična prevara."
Dobitnik Nobelove nagrade, dr.Otto Warburg, na susretima Dobitnika Nobelove
nagrade, 30. VI 1966. godine izjavio je :
''Danas nitko ne može reći, da se ne zna šta je rak, njegov osnovni uzrok i kako
bi ga trebalo lečiti.
Naprotiv, danas nema bolesti kojoj se osnovni uzrok bolje poznaje, pa tako
danas, neznanje više nije opravdanje, da se ne može učiniti ništa više od
hemoterapije i zračenja.
Koliko dugo će se izbegavati pravi sistemi lečenja zavisi od toga koliko dugo
će proroci agnosticizma uspevati u sprečavanju primene naučnih saznanja na
području raka, jedini razlog je isključivo njihova zarada.
U međuvremenu, milioni ljudi moraju umreti nepotrebno.''
Štaviše, zna se za nekoliko veoma uspešnih terapija, koje su sve suzbijene
upravo od strane kanceromafije.
Jedna se zasnivala na korišćenju radiotalasa odredjene frekvencije koji su
ubijali maligne ćelije (naprava Rajmonda Rajfa), dok su ostale terapije
uglavnom počivale na lekovitom bilju.
Svi koji su imali rezultate u borbi protiv raka završili su na sudovima, nakon
što su ih bankari iz Vol Strita prethodno obišli i pokušali da dobiju ekskluzivna
prava za patent. Kad im to nije pošlo za rukom ili im se posao jednostavno nije
isplatio, stvari su zataškane, a laboratorije i klinike zatvorene.
Terapija vitaminom B17, odnosno "Laetrilom", bila je najviše osporavana.
Ovaj alternativni lek prikazan je kao "otrovan i opasan", baš kao i jedenje
koštica od kajsija, a teorija doktora Krebsa kao "šarlatanstvo i prevara".
Način kako su se SAD borile protiv ovog alternativnog leka, upravo pokazuje
sistem funkcionisanja društva baziranog isključivo na profitu i lobijima.
Naime sva istraživanja koja su vršena na "Laetrilu", radjena su tako da dokažu
da je otrovan. Ni jedno istraživanje koje bi pokazalo njegovu efikasnost nije
radjeno.
9
Kako bi pred javnošću bili još ubedljiviji, najpoznatija američka bolnica i
institut za rak Sloan - Ketering je svojim neprikosnovenim autoritetom, odlučila
da angažuje vrhunske svetske stručnjake koji su se bavili proučavanjem raka.
Pošto su njihovi nalazi u vezi delovanja "Laetrila" bili pozitivni, bolnica je
falsifikovala njihove izveštaje, a Ralf Mos, zadužen ispred bolnice za odnose sa
javnošću morao je da predstavi laž.
Mos je to odbio, i dobio je otkaz.
Od tada se bavi pisanjem o kanceromafiji.
Najveći donatori i zaštitnici Sloan-Ketering Instituta za rak su kompanije koje
zapravo snabdevaju ovu bolnicu lekovima za hemoterepiju i ostalim
antikancerogenim medikamentima.
Ako se vidi ko su članovi Upravnog odbora Instituta bili u to vreme (1954.),
mogu se lako uočiti bankari iz Vol Strita, poput Rokfelera, Morgana,
predstavnici General Motorsa, Američke komisije za atomska istraživanja,
moćnih hemijskih kompanija i drugi.
Danas, kompanija Bristol-Majers troši preko jedne milijarde dolara godišnje na
istraživanja raka i spravljanje novih lekova.
Bristol - Majers snabdeva pola sveta lekovima za hemoterapiju.
Članovi upravnog odbora ove kompanije istovremeno su i na čelnim
funkcijama u američkom Nacionalnom institutu za istraživanje raka (NCI).
Na primer: Pol A. Marks je predsednik Izvršnog odbora u bolnici SloanKetering i istovremeno direktor moćne kompanije Fajzer (Pfizer), koja proizvodi
lekove koji se koriste u hemoterapiji.
Džejms Robinson je član upravnog odbora Sloan - Keteringa i direktor Bristol Mejersa.
Sve to je razlog zašto su Sloan - Ketering bolnica, Nacionalni institut za rak
(NCI), Društvo za borbu protiv raka (ACS), Američka medicinska asocijacija
(AMA), kao i Administracija za hranu i lekove (FDA), uključeni u borbu kojom
se štite interesi profitera na ovoj bolesti.
Milioni ljudskih života nisu značajni, koliko je značajan profit.
O radu ove kanceromafije pisao je detaljno u svojoj knjizi " Svet bez raka"
Edvard Grifin još 1974.
U Australiji su primenili sličnu tehniku, a poznato je da je australijski premijer
Džon Hauard podržan upravo iz bankarskih krugova Vol Strita.
Prodaja "Laeterila" je zvanično zabranjena, ali ako neko baš želi da ga koristi,
državna Služba za lekove (TGA) za svaki poseban slučaj može odobriti dozvolu
za uvoz.
Da nekom ne bi palo na pamet da sam pravi lek, prodaja koštica od kasjije je
zabranjena, a kajsije se u supermarketima prodaju očišćene.
Ali slučaj izvesnog Džejsona Dejvida Vejla, iz Njujorka dostigao je "komični"
vrhunac u radu kanceromafije.
Vejl se od svoje 18 godine lečio od raka.
Koristio je samo prirodne lekove, i to posebno koštice od kajsije, kako mu je
navodno, Bog sugerisao porukom u Bibliji.
10
Tako je Vejl odlučio da svoje, kako on tvrdi, uspešno izlečenje podeli sa
drugim sapatnicima u SAD.
Osnovao je sopstvenu firmu preko koje je, i putem Interneta, prodavao koštice
od kajsije, propagirajući teoriju dr. Ernsta. T . Krebsa.
Zaradio je oko 500 000 dolara, kada ga je FDA tužila što "medju bolesnima širi
lažnu nadu" pričom o "lažnom leku" (Laetrilu), prodaje "visoko toksičan"
proizvod (koštice od kajsije) i tako zaradjuje pare na tudjoj nesreći(!)
Vejl je osudjen na 63 meseca zatvora i potom još tri godine nadzora.
U presudi se doslovce kaže: "Nema naučne potvrde da Laetril nudi bilo šta
osim lažne nade za obolele od raka, navodeći ih da ga koriste umesto da
pristrupe konvencionalnom medicinskom tretmanu što pre".
FDA komesar Dr Lester Kroford još naglašava:" Ovim šaljemo snažnu poruku
da nećemo tolerisati marketing fals medicine".
Vejlu je zabranjeno da se ikada više bavi preko svoje firme tim poslom.
Firma se zvala "Hrišćanska Braća".
Ipak, Vejl se, dok služi kaznu preko svog Internet sajta i dalje bavi
promovisanjem vitamina B17, pitajući se zašto se FDA toliko zalaže za
"konvencionalno lečenja" koje podrazumeva zapravo spaljivanje ćelija
zračenjem i hirurgiju koja ljude sakati, a zabranjuje svako aleternativno lečenje
kojim neko pokušava sebi da pomogne.
Za Vejla i njegove pristalice ovo je najbolja potvrda kako u Americi vlada
kanceromafija.
B 17
1802. izvesni hemičar Bon otkrio da se za vreme destilovanja vode iz gorkog
badema oslobadja se hidrocijanidna kiselina (a koja je uvek u molekulu sa
vitaminim B17). Veoma brzo, mnogi istraživači postali su zainteresovani da
analiziraju taj ekstrakt. Tako je prvi put izolovana bela kristalna supstanca koja
je nazvana AMIGDALIN od grčkog naziva amigdala.
Engleski naziv za badem je almond, fransuski - amandula.
Upotreba "Amigdalina" datira još od 1843. godine, mada se u drevnoj Kini
može naći podatak da je korišćen gorak badem koji sadrži izvesne supstance
kojima su lečene pojave tumora pre više od 3000 godina.
B17 je u velikim količinama upravo prisutan u gorkom bademu.
Čak i jedan egipatski papirus od pre 5000 godina pominje korišćenje "aqua
amigdaloruma" za lečenje tumora na koži.
Ali sistematizovana studija o vitaminu B17 nije radjena sve od pedesetih
godina prošlog veka.
Vitamin B17 je zapravo pročišćen iz "amigdalina" i to je 1952. godine učinio
Ernst T. Krebs, mladji.
Nazvao ga je LAETRIL (Laetrile) što je skraćenica od laevo-mandelonitrile-betaglucuronoside i farmakološki je naziv za nitriloside (Beta-cijanoforične
glikozide).
Da se radi o vitaminu B17 zvanično je prihvaćeno 1952.
KAKO DELUJE B 17?
11
Krebs je otkrio da se u molekulu B17 nalaze čak dva toksična elementa.
Jedan je cijanid, a drugi benzaldehid.
Pored njih nalaze se i dve jedinice glikoze.
Sve ovo je u molekulu "zaključano", a da bi se cijanid i benzaldehid (koji su
zajedno još jači otrov) aktivirali, molekula se mora "otključati".
U organizmu se kao nadležni enzimi za "otključavanje" ovog molekula nalaze
rodenaze, koje imaju zadatak da neutrališu cijanid i benzaldehid iz molekula i
konvertuju ih u bezopasane produkte i beta-glikozidaze, koje ih puštaju da
deluju otrovno, formirajući otrovni hidrocijanid (HCN).
U Laetrilu (vitaminu B17) samom ne postoji hidrocijanid, kao što su iz FDA u
početku tvrdili, već se on mora NAPRAVITI u organizmu.
Za pravljenje otrova je zadužena pomenuta beta-glikozidaza.
Rodenaze i beta-glikozidaze nalaze se u čitavom organizmu, ali najveća je
koncentracija beta-glikozidaza je u malignim ćelijama.
I to do sto puta veća, nego u zdravim ćelijama.
Tako se praktično otrovni hidrocijanid formira samo na mestu gde je kancer, a
to ima za posledicu razaranje ovih ćelija.
Najzanimljivije je što, maligne ćelije od ovoga uopšte ne mogu da se brane, jer
se drugi enzim, rodenaza, u njima uopšte ne nalazi.
Za ovaj efekat "otključavanja" molekula nitrilosida, koji sadrži cijanid i koji se
nalazi u travama koje pasu i ovce, otkrili su odavno biohemičari i agronomi u
Australiji, nakon jednog trovanja detelinom ovaca na ispaši.
Tako su zbog sigurnosti životinja koje su pasle belu detelinu, bogatu
nitrilosidima, seme biljke modifikovali i nitriloside odstranili.
U nitilosidima se nalazio vitamin B17.
To je uradjeno jer su verovali da su se ovce otrovale baš hidrocijanidom jedući
ovu detelinu.
Niko, medjutim, nije posumnjao da je možda došlo do trovanja nekom drugom
otrovnom biljkom, koje su neke ovce slučajno zahvatile.
Činjenica je i da se nisu sve ovce koje su jele pomenutu detelinu otrovale.
Ipak, sve australijske ovce od tada su ostale bez značajnog izvora vitamna
B17.
Doktor Ernst T. Krebs uporno je objašnjavao u svojim brojnim radovima iz
1970. godine da je Laetril (B17) potpuno netoksičan.
Njegova smrtonosna doza iznosila bi 25 000 miligrama na kilogram telesne
težine, kada ga je primenjivao na miševima i pacovima.
To je toliko netoksično da u nekim studijama voda koja se koristi u medicini za
razblaživanja ima više toksina nego vitamin B17, uveravao je Krebs.
Konačno, pred brojnim novinarima i naučnicima, Krebs je ubrizgao sam sebi
ogromnu dozu leka i nije se otrovao.
Ipak, strah od Laetrila je tako i u Australiji raširen.
12
Kada se knjiga "Svet bez raka", Edvarda Grifina napisana 1974. g. tamo
pojavila, Lateril je bio u slobodnoj prodaji. Sada više nije. Umesto toga,
Australijska Kancelarija za lekove (TGA - Therapeutic Goods Administration),
danas razmatra svaki individualni slučaj onoga ko želi da se podvrgne lečenju
Laetrilom, odlučujući da li da mu se omogući uvoz leka.
Onaj ko ovu dozvolu dobije, ima još teži zadatak da pronadje lekara koji će mu
Laeteril ubrizgati, po protokolima koji uz ovaj lek idu.
Takodje je posebnim propisima otežana nabavka koštica od kajsije kako bi se
onemogućilo sintetizovanje kristala B17 onima koji bi želeli da ovaj lek sami
prave.
U Americi je Laetril i danas raznim administrativnim procedurama eliminisan
kao lek. Zato hiljade Amerikanaca obolelih od raka ide u Meksiko u jednu
privatnu bolnicu ("Oaza nade") koja se specijalizovala baš za tretman raka
Laetrilom.
Njen vlasnik, doktor Kontreras, jedan je od najvećih pobornika teorije doktora
Krebsa.
GDE SE NALAZI VITAMIN B17?
Nitrilosidi se nalaze u preko 800 biljaka od kojih su mnoge jestive.
Vitamin B17 se nalazi u prosu, kukuruzu, lanu, tropskoj kasavi, semenju
jabuke, bademu, slatkom kropmiru, salati, semenkama limuna trešnje, šljive,
kruške, breskve, nektarine i mnogim drugim biljkama koje su odavno
eliminisane iz ishrane savremenog čoveka.
Skoro sve koštice iz familije ruža (Rosaceae) imaju B17.
Koštice i semenke od voća imaju i druge hranjive materije: neke proteine,
nezasićene masne kisline i različite minerale. Ipak, najveći izvor vitamina B17
su koštice od kajsije i tropska kasava.
KAKO IZGLEDA LEČENJE RAKA VITAMINOM B17 (LAETRILOM)
Najzad, svi koji žele da primene ovu terapiju moraju znati da: LAETRIL NIJE
NIKAKAV ČUDOTVORAN LEK.
Takav lek za rak ne postoji, ne zato što je rak neizlečiv, već zato što je pojava
kancera, po teoriji dr. Krebsa, posledica ukupnog poremećaja metabolizma, a
tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremećaja koja počinje na
jednom organu, a zatim se širi na čitav organizam. »Laeteril« (vitamin B17)
samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK, čijim se unošenjem, rak ne povlači
automatski.
„SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŽE POSTIĆI, AKO SE
ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU
U METABOLIČKI BALANS.
ALI AKO SE UZIMA B17 UZ HIPOKRATOVU ANTITUMORNU DIJETU I RIFE
GENERATOR IMATE VELIKE ŠANSE DA SE IZLEČITE.
13
OVO JE ZA SADA JEDINI MOGUĆI PUT KOJI DAJE NADU ZA IZLEČENJE“dr.Roso
Ovo je u lečenju raka najvažnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu
medjuzavisni.
Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljnog lučenja enzima koji te
vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva.
Da bi se enzimi lučili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim
hranjivim sastojcima, koji se takodje moraju uneti u organizam.
Ceo ovaj sistem je kompleksan, kompatibilan i prirodno definisan.
Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka
koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lančanu reakciju.
Tako smo već naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su
pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. Vitamin B17.
Tako, ma kolike doze "Laetrila" se uzimale, on se neće korisno razgradjivati
ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu
maligne ćelije ili neki minerali.
Posebno je važan cink.
Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva.
Kod davanja injekcija "Laetrila" za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetilsulfooksid (DMSO).
U terapiji se daju i velike količine vitamina C, kao i emulzionisani vitamini A i E,
a posebno vitamin B15.
Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti.
U svojoj klinici »Laetrilom« doktori Krebs, Hans Niper i Filip Benzel
preporučuju da idealna enzimska kombinacija za delovanje »Laetrila« sadrži:
Pancreatin (1250mg); Papain (150mg); Bromelain (150mg); Trypsin (125mg);
Lipase (50mg); Amylase (50mg); a-chymotrypsin (45mg); Rutin (100mg); sirov
koncentrat telećeg timusa (55mg); Zinc gluconate (10mg); Super oxide
dismutase (50mcg); Catalase (200 jedinica); L-Glutathione (10mg);
Ovo navodimo samo da bi se videlo koliko su delovanja i samih enzima
medjuzavisna, a njihova idealna kombinacija sa drugim vitaminima važna kako
bi se maligna ćelija što bolje napala. Zato je važno da se terapija »Laetrilom«
(iako je on sam potpuno netoksičan i u slobodnoj je prodaji, osim u SAD i
Australiji) obavlja pod nadzorom lekara koji ima sa njim iskustva u terapiji.
U tretmanu raka "Laetrilom" u klinici "Oaza nade" u Meksiku, gde je 35 godina
sprovodi poznati dr Kontreras, koristi se i hrskavica ajkule.
Zašto?
Ajkule su najzdravija bića na planeti.
Imune su praktično na sve bolesti koje čovek poznaje.
Veruje se da je skelet ajkule najodogovorniji za ovakav imuni sistem.
Po doktoru Kontrerasu ajkulina hrskavica blokira rast krvnih sudova
smanjujući vitalnost kanceroznog tumora- blokira angiogenezu.
Ajkulina hrskavica stimuliše proizvodnju antitela i podupire čitav imuni sistem.
Ovaj netoksični element koristan je i kod lečenja raznih zapaljivih procesa,
reumatizma i oseteoartritisa.
14
Korišćenje ajkuline hrskavica je kontraindikovano sa trudnoćom i dojenjem
što, takodje, treba napomenuti.
Mnogi uzimaju vitamin B17 u prirodnom stanju, preventivno ili kao dodatak
terapiji. Najčešće se uzimaju gorki bademi iz koštice kajsije.
Badem koji nije gorak nema cijanida, što znači da nema vitamina B17 u sebi.
"Latreil" je ipak manje toksičan od šećera i čak 21 put manje toksičan od
aspirina.
Sa druge strane, svi klasični lekovi, koji se koriste u terapiji raka, izuzetno su
otrovni.
Evo kako cijanid iz vitamina B17 (Laetrila) funcioniše.
Maligne ćelije vole šećer i imaju 8 puta više receptora za uzimanje šećera od
zdravih ćelija, a cijanid u koštici kajsije je okružen šećerom.
Maligne ćelije uzimaju šećer i truju se cijanidom.
Zato je jako važno da se ćelije raka navedu da jedu samo šećer sa cijanidom.
Unošenje svakog drugog šećera u organizam za vreme lečenja treba
eliminisati.
To znači ne jesti ni krompir koji je bogat karbohidratima koji se pretvaraju u
šećer.
U protivnom ćelije raka će se slatko hraniti, ali se neće trovati.
Naprotiv, još bolje će napredovati.
Kod preventivnog uzimanja tableta "Laetrila" od 500 mg efekat se pojačava ako
se uzima i 5 do 7 koštica kajsija dnevno jer se u košticama nalaze i drugi
vitamini, minerali i enzimi, koji će se aktivirati i pomoći "Laetrilu" da se u telu
asimiluje.
Najbolje je zapravo jesti čitavu kajsiju, a badem iz koštice prethodno dobro
sažvaketi. Ne gutati ceo.
Proteolitski enzimi ( Vitalzym ) vare proteinski omotač oko kancerozne ćelije i
omogućavaju cijanidu da bude "svaren".
Tablete ovih enzima treba uzimati tri puta dnevno (3 do 6) na prazan želudac.
Jedna ili dve tablete se mogu uzeti sa hranom kako bi se pomoglo u svarivanju
i redukciji toksične nesvarene hrane.
Sve su ovo trikovi koje koriste lekari u lečenju raka uz pomoć "Laetrila".
Čitava ova metabolička terapija se vrši u dve faze, od kojih prva traje 21 dan, a
druga još tri meseeca.
Ali, to je samo deo terapije.
Sa druge strane, pošto kao »okidači« za umnožavanje kanceroznih ćelija služe
razne kancerogene materije, a one su u vidu raznih civilizacijskih dostignuća,
potrebno ih je potpuno eliminisati iz organizma.
Zato za vreme lečenja treba potpuno obustaviti unos svih »kancerogenih
okidača« ili ih svesti na najmanju moguću meru.
To znači: izbegavati namirnice životinjskog porekla, a potpuno isključiti
slanine, šunku, prerađevine itd.
15
Izbegavati hranu koja je zamrznuta i konzervirana i hranu sa veštačkim
aditivima. Izbegavati sve što sadrži beli fluor i fluorisanu vodu (fluorid uništava
enzime), so, ili beli šećer i veštačke zasladjivače (koji su izuzetno opasni).
Ne jesti ribu prženu u ulju, već samo kuvanu i pečenu.
Od sokova uzimati što više sveže cedjenog voća i povrća (HIPOKRATOVA
DIJETA ).
Vodu treba unositi minimalno do 3 l na dan.
Alkohol, duvan, kafa, sedativi, analgetici, moraju se isključiti.
Najmanje tri sata dnevno treba provesti na suncu, bez naočara sa zaštitnim UV
filterima.
Što manje vremena provoditi na veštačkom svetlu, osim pod onim koje ima
ceo spektar boja, kao fluorescentne cevi.
Izbegavati gledanje televizora kao i korišćenje losiona, toksičnih lakova za
kosu, antiperspirant dezodoransa, karmina, maskara, pomada itd.
Jednostavno, prilagoditi se životu čoveka iz prirode.
1. Ne sme se preterati u jedenju semenki. Badem iz koštice treba prvo dobro
sažvakati, a ne gutati.
2. Preporučuje se da dnevna do 70 koštica na dan. Mnogi ljudi uzimaju oko 15
koštica dnevno. Generalano uzima se jedna koštica na svakih 2,5 kg težine
dnevno. Doktor Krebs preporučuje 30-do 35 dnevno.
3. Rak voli šećer. Šećer u semenu kajsije je okružen cijanidom. Kancer jede
šećer, oslobadja se cijanid i truje ga. Zato, kada se jedu ove koštice treba
potpuno eliminisati unošenje šećera iz drugog izvora.
4. Uz korišćenje tablete od 500 mg Laetrila, uzima se još 5-7 koštica jer one u
sebi sadrže i druge vitamine, minerale i enzime koje dopunjuju terapiju kako bi
se B17 dobro asimilovao u organizmu.
5. Uz terapiju B17 uzima se i Chemotrypsin ili još bolje Vitalzym koji treba da
razloži proteinski omotač oko kancerogene ćelije kako bi B17 lakše delovao.
6. Seme lana treba prvo samleti u mlinu za kafu, jer se celo zrno u crevima
teško rastvara, tako da se B17 ne osobadja. Laneno ulje ne sadrži B17.
16
CEZIJEV KLORID
Dobitnik Nobelove nagrade, Dr. Otto Warburg, otkrio je, da kada je smanjimo
količine kisika u tkivu za 35%, za 48 sati zdrave stanice promijenile su se u
jednosmjerne, kancerogene stanice.
Pacijenti s bolešću raka imaju niske količine kisika u krvi, obično oko 60% u
usporedbi s prirodnom vrijednošću od oko 100 po pulsnoj oksimetriji.
Uobičajene terapije, koje se koriste u liječenju bolesti raka (kemoterapija i
radijacija) uzrokuju drastične padove količinâ kisika u tijelu !!?
Acidozna ili kisela tkiva sadrže male, dok lužnata tkiva sadrže velike količine
kisika.
U zdravu stanicu glukoza i kisik lako ulaze i otpadni proizvodi odmah se
uklanjaju iz stanice. Ph stanice ostaje u prirodnom rasponu od 7,35.
Kada toksične tvari (izlaganje kancerogenima) kronično podražuju vanjske,
obložne opne, ova opna djeluje neprirodno, onemogućujući kisiku ući u
stanicu, dok je glukoza još uvijek sposobna ući u stanicu.
Ioni kalija odgovorni su ili zaduženi, da glukoza može ući u stanicu.
17
Kalij ulazi u stanice raka prirodnim načinom, pa tako glukoza još uvijek ulazi u
stanicu raka.
Stanice raka imaju samo 1% sadržaja kalcija, nađenog u prirodno zdravim
stanicama.
Ioni kalcija, magnezija i natrija, koji su odgovorni i zaduženi za ulaz kisika u
stanicu, ne mogu ući u stanicu raka, ali ioni kalija još uvijek ulaze u te stanice.
Tako imamo stanice raka, koje sadrže glukozu, ali ne i kisik.
Kada kisik ne uspijeva ući u stanicu, stanica gubi sposobnost upravljati svojim
pH, te stanica postaje potpuno kisela.
To uzrokuje nastupanje neprirodnog metabolizma (anaerobna glikoliza), kojim
se glukoza mijenja (fermentacija) u dvije čestice mliječne kiseline.
Ovakvo stvaranje mliječne kiseline odmah smanjuje pH unutar stanice na 6,5 –
5,7 ili i niže. Mliječna kiselina oštećuje obrazac pravilnog stvaranja DNA.
Mijenja se, također, i prenositelj poruka RNA, pa se tako gubi sposobnost
stanice upravljati svojim rastom.
Dolazi do brzog i nekontroliranog rasta i diobe stanice raka.
Vitamin C i cink povećavaju unos cezija, rubidija i kalija u stanice raka što
dovodi do podizanja njihova pH s 5,7 ili 6 na 8 i njihove trenutne smrti.
Napisat ću kratko zašto danas nema učinkovitog liječenja raka klasičnom
medicinom.
Tijekom svog života ubijamo na milijune stanica raka, ukoliko naš imunosni
sustav nije narušen.
Kada liječnik može dijagnosticirati rak pluća rendgenskim zrakama, rak dojke
mamogramom ili rak kolona ( debelog crijeva ) kolonoskopijom, itd., on je u
tijelu već 6 do 8 godina i ima dovoljno vremena raširiti se i po drugim
dijelovima tijela.
To je razlog, zašto masovni program uzimanja godišnjih mamograma kod žena
potpuno ne uspijeva.
Stopa ozdravljenja od raka grudi ista je kod žena koje nikada nisu imale
mamogram kao i kod onih koji su godišnje imale mamogram (velike studije
stanovništva iz Kanade i Danske to nam otkrivaju).
Programi tretmana raka temelje se na pogrešnom konceptu, da će
kemoterapija uništiti više stanica tumora nego li zdravih stanica, te tako
dovesti do oporavka.
Zdrave stanice (koštana srž), koje omogućavaju ljudima oporavak od raka,
oštećuju se kemoterapijom.
Kako bi terapija, za koju se zna da uzrokuje rak (radijacija), mogla poboljšati i
dovesti do dugogodišnjeg ozdravljenja kod vrlo mnogo žrtvi raka?
Nikako!
Statistički podaci govore, da se danas ne oporavlja više ljudi nego što je to bilo
prije 25 godina.
I kemoterapija i radijacija oštećuju imunosni sustav, koji je vitalan za izlječenje
od raka.
18
Elementi koji utječu na razvoj zloćudnih bolesti
Sve osobe prirodno uništavaju na milijune stanica raka, ukoliko njihov
imunitet nije narušen.
Ima najmanje 6 stvari, koje mogu oštetiti imunosni sustav:
•
Pomanjkanja u prehrani (primjeri): nedovoljne pričuve vitamina C i E mogu
povisiti bolešljivost. Pomanjkanje selena i cinka povećava rizik razvoja
zloćudnih bolesti, infekcija i srčanih bolesti.
•
Infekcije: ozbiljne infekcije mogu iscrpiti fagocite, uzrokovati probleme s
koagulacijom, pomanjkanja u prehrani, narušiti krvotok, itd.
Izlaganje radijaciji, oštećenje DNA i koštane srži mogu radijacijom voditi do
zloćudnih
promjena u stanicama i većih mogućnosti, da dođe do
infekcija.
•
Izlaganje toksinima: nezdravim prehrambenim transmasnoćama, teškim
metalima, pesticidima, herbicidima, kemikalijama, fluoridu, itd., oštećuje
sposobnosti sustava imunosti odmah pokrenuti učinkovitu obranu.
Pomanjkanje prehrambene esencijalne masne kiseline omega-3 važan je
uzrok oštećenja imuniteta kod 90% stanovništva u SAD.
Stres: kada dođe do produženog stresa, tijelo neprekidno otpušta
kortizon, koji uzrokuje prigušenje imunosnog sustava, odumiranje nervnih
stanica, propuste u uništavanju neprirodnih stanica, a može se povećati
rizik od infekcija...
Starenje: aktiviranje imunosnog sustava usporava starenje. Oslabljeni
imunitet doprinosi pojavi zloćudnih bolesti i infekcija kod starijih osoba.
Ima li ikakvih lijekova za liječenje i izlječenje raka?
Bilo je najmanje desetak pouzdanih lijekova za rak tijekom prošlog stoljeća,
koji su došli i prošli bez ikakvog većeg znanja javnosti, da su uopće i postojali.
Industrija lijekova raka toliko je moćna, da televizija, novine i liječnički
časopisi, koji se novčano potpomažu prihodima iz farmaceutske promidžbe i
oglašavanja, nerado potvrđuju da su takvi lijekovi ikada postojali.
Često se objavljuju ,,izfabricirani'' članci, kojima se umanjuje zdravstvena
strana i učinkovitost lijeka, plašeći tako opću javnost nekom prirodnom
terapijom, da bi im mogla učiniti nešto dobro.
Nažalost teško je običnom narodu shvatiti tko mu pruža istinu.
Korištenje lužnate terapije u liječenju raka
Dijelovi svijeta, koji imaju velike količine jakih lužnatih minerala u vodi, imaju
vrlo nisku učestalost raka.
Hopi Indijci imaju vodu sa sadržajem rubidija i kalija, dok Hunzi na sjeveru
Pakistana imaju vodu s velikim sadržajem cezija i kalija.
19
Kod Hopija i Hunza ne javlja se rak, dok se ne udalje od svojeg područja na
kojem žive.
Vrlo je zanimljivo, i Hopi i Hunzi redovno jedu jezgru koštice kajsije (laetrile).
Od 1900-tih učinkovite terapije, koje liječe rak, često dolaze i odlaze.
Alkalna ili lužnata terapija za liječenje raka nastala je u tom razdoblju.
Ona je sasvim dobro djelovala u liječenju raka, ali se na nju zaboravilo, kada je
tek nekoliko zdravstvenih djelatnika čulo za nju i koji su bili spremni suočiti se
s protivljenjem liječničkog ustroja ili establišmenta protiv svakoga, tko ne
koristi konvencionalne postupke terapije.
Korištenje jakih alkalnih ili lužnatih sredstava pružalo je stalno izlječenje
mnogih pacijenata.
Većina lužnatih minerala (cezij, rubidij, kalij) mogu ući u stanice raka – cink i C
vitamin to optimiziraju.
Njihova jaka lužnatost, naročito cezija, dovodi do porasta pH u stanicama do
vrijednosti 8 ili i više, jer oni utječu na pH više nego li slaba kiselina (mliječna
ili laktična kiselina) unutar stanica raka.
U vrlo lužnatoj sredini stanice raka mogu opstati samo nekoliko dana ili i
manje, ovisno o stupnju prisutne lužnatost u stanici raka.
Ako mnogo stanica raka odumre istovremeno, sposobnost tijela da obradi i
ukloni otpad, nastao masovnim odumiranjem stanica, može popustiti, što
uzrokuje ''reakciju detoksifikacije''.
Glavni organ, uključen u detoksifikaciju tijela, jest jetra. Simptomi mogu
uključivati simptome slične gripi, glavobolju, mučninu i osip po koži.
Jetra može pojačati svoju sposobnost u uklanjanju toksina korištenjem biljnog
mlijeka čička, silimarina, što je dobra zamisao koristiti tijekom terapije raka.
Ponekad ima toliko zloćudnog tkiva koje odumire, da će se na koži pojaviti
sinusni trakti.
To omogućuje tijelu brže se osloboditi većih količina toksičnih tvari iz
odumrlih stanica tijela. Zdrave stanice imaju prirodni električni potencijal ( 70110 mV ) u opnama svojih stanica, što im omogućuje držati cezij izvan stanica.
Kapsule cezija rijetko mogu biti uzrok perforacije stomaka ili tankog crijeva,
ako dospiju u položaj izravnog dodira na zidove bilo kojeg od tih organa.
Iz tog razloga cezij se mora uvijek uzimati s hranom, a cezij koji se uzima u
tekućini, sigurniji je od kapsule.
Jedno od stanja, koje se zamijetilo nakon terapije s cezijem, bio je upadljiv
porast količine urinske ili mokraćne kiseline u krvi.
Ovo uzrokuje veliko otpuštanje DNA iz odumrlih stanica raka.
DNA se metabolizira u urinsku ili mokraćnu kiselinu u količini od 3,5 mg do 20
mg.
To može uzrokovati smanjenje rada bubrega, jer velike količine urinske
kiseline, po pojavljivanju u cjevčicama bubrega, mogu stvarati kristale, koji
zatvaraju prolaz cjevčicama. Ako se veliki broj bubrežnih cjevčica zatvori, rad
bubrega otkazuje i dolazi do uremije.
20
To se lako sprječava korištenjem lijeka Xyloprim (allopurinol) prije i popratno s
cezijem, tako da ne dolazi do stvaranja prekomjerno velikih količina urinske
kiseline.
To može biti jedino potrebno, kada se 20 ili više grama cezija (velika doza)
uzima dnevno.
Xyloprim snižava količine urinske kiseline u krvi mijenjanjem metabolizma
proteina, tako da tijelo stvara manje urinske kiseline, što smanjuje količinu
urinske kiseline u krvi, kao i količinu urinske kiseline, koju bubreg treba
izlučiti.
Stanice raka sadrže mrežu fibrina, 13 do 15 puta deblju od mreže fibrina, koja
okružuje zdrave stanice. Mreža fibrina, koja okružuje stanice raka, igra ključnu
ulogu u sposobnosti stanica raka, da izbjegnu svoje uništavanje, sasvim
otežavajući limfocitima, fagocitima i citokinima imunosnog sustava doći u
dodir sa stanicama raka i uništiti ih.
Kako starimo, naša sposobnost stvarati enzime stalno se smanjuje.
Ključni enzimski sastojak učinkovite enzimske pripreme je kimotripsin ili
serapeptaza, od kojih oboje povećavaju sposobnost tijela stvarati više enzima.
Za zloćudne bolesti najbolji je Vitalzym zbog mnogih izvještaja o dobrim
rezultatima s korištenjem enzima serapeptaze, koji se nalazi u Vitalzymu.
Doza može početi s 3 tablete tri puta dnevno na prazan stomak.
Ova doza trebala bi se postupno povećavati u redovnim vremenskim
razmacima, ako se ne zamjećuje poboljšanje.
Enzimska probava ove fibrinske mreže važan je dio terapije protiv raka.
Ubrzava se, također, i prerada odumrlih stanica raka digestijom fragmenata
tkiva, uzrokovane enzimskom terapijom.
DOZIRANJE CEZIJEVA KLORIDA
Cezijev klorid daje se u 2 - 3 jednako podijeljene doze od 3 do 6 grama dnevno
po svakoj dozi.
Uz druge dodatke dodavali su se: emulzija vitamina A (100.000 do 300.000
jedinica), vitamin C (4 do 30 grama), cink (80 do 100 mg), selen (600 do 1200
mg) i amigadalin (1500 mg).
Prehrana se u prvom redu sastojala od hrane, bogate povrćem, linolenskom
masnom kiselinom (sjeme lana, orah, soja, klice pšenice) i drugih dodataka
hrani. Davali su se, također, EDTA (kelacija, dimetil-sulfoksid [DMSO],
kombinacija vitaminâ K i soli magnezija.
Doze cezija ne bi trebale prekoračivati 20 do 40 grama dnevno zbog sporednih
učinaka mučnine i dijareje.
Kada više nema nikakvih tragova raka, doza se može smanjiti na 0,5 do 1 gram
dnevno.
Neki pacijenti na tretmanu cezijem pokazuju znakove manjka kalija, pa je stoga
potrebno nadgledati serum kalija zajedno s količinama urinske kiseline u krvi.
Svaka alkalna ili lužnata terapija mijenja pH tijela prema lužnatijem stanju.
To uzrokuje unos kalija u stanice ( čelije ), što može imati za posljedicu male
količine kalija u serumu.
Ovo kretanje kalija u stanice znači, da osobi može ozbiljno nedostajati kalija,
čak iako nema nikakve dijareje ili povraćanja.
21
Na svaka 2 tjedna treba kontrolirati količinu kalija u serumu.
Žao mi je da rezultati studija u kojima se koristio cezij, nisu toliko objavljivani,
koliko zaslužuju, ali to i ne iznenađuje. Ako znate osobu s ''beznadežnim'' ili
nekim drugim rakom, cezij se čini obećavajućim pravcem, kojeg treba slijediti.
Za koga se smatra, da bi trebao uzimati terapiju cezijem?
Ovo je idealna terapija za svakoga, tko je u završnoj fazi zloćudne bolesti. Ako
znate nekoga, kome su rekli: ''Sredi svoje stvari i poslove, imaš još 3 do 6
mjeseci života'', ta osoba ima razumnih izgleda oporaviti se terapijom cezija.
Njima može biti potrebno 3 do 6 grama cezija tri puta dnevno, da bi se
oporavili.
Osoba, koja je oslabila i omršavjela, te ne može ništa jesti ili je u završnoj
komi, trebala bi uzimati 9 grama cezija tri puta dnevno.
Drugi pacijenti s rakom, koji ne gube apetit i jedu uredno, mogli bi pokušati s
jednim gramom cezija tri puta dnevno, prateći znakove oporavka (smanjenje
mase tumora). Doza bi se trebala povisiti, ako nema vidljivog poboljšanja za 4
do 6 tjedana.
Mogućnost liječenja cezijem raka u fazi metastaza i raka koji se počeo širiti,
bez poznatog, izvornog mjesta nastanka, čini cezij sasvim važnim u liječenju
zloćudnih bolesti.
Cezij djeluje u limfomima, pa postoji mogućnost, da bi mogao liječiti, također,
leukemiju i polycythemia vera, jer izvorne stanice obadviju bolesti proizlaze iz
koštane srži (limfociti, bijela krvna zrnca, crvena krvna zrnca).
Cezij se može dobiti i u tekućini, smatram da je bolji za doziranje, osobito kada
se daje maloj djeci.
Evo još jednom što cezij čini:
1) čini stanice raka lužnatim (Napomena: KRV NIJE lužnata, samo unutrašnjost
stanica raka)
2) ograničava unos glukoze u malignu stanicu (čineći tako stanicu gladnom i
''bolesnom'' zbog pomanjkanja hrane),
3) neutralizira mliječnu kiselinu (koja uzrokuje nekontrolirano razmnožavanje
malignih stanica )
4) Zaustavlja fermentaciju, što je drugi utjecaj na ograničavanje glukoze.
Ionska tekućina klorida cezija djeluje stvaranjem stanica raka visoko lužnatim,
obično 8,0 i više, uništavajući tako stanice raka ili čineći ih tako ''bolesnim'',
tako da ih može uništiti imunosni sustav.
Klorid cezija ne samo da uništava stanice raka neposredno ili posredno, nego
odmah i zaustavlja metastaze raka, može početi smanjivati masu tumora
22
tijekom nekoliko nedjelja i gotovo uvijek zaustavlja bolove raka u roku od 24
do 48 sati, ovisno o tomu što uzrokuje bolove.
•
H. Nieper je u Hannoveru, Njemačka, obavio mnoga ispitivanja na ljudima,
kao i H. Sartori u Washingtonu, DC, kao i mnogi drugi liječnici. U cjelini,
rezultati su vrlo zadovoljavajući. Primjećuje se, da svi bolovi u svezi s
rakom nestaju za 12 do 24 sata, osim u vrlo rijetkim slučajevima, u kojima je
postojao problem odvikavanja od morfija, što je zahtijevalo nekoliko sati
više.
Zdrave stanice ne upijaju klorid cezija.
DMSO omogućuje kloridu cezija usmjeriti se na stanice raka na još izrazitiji
način.
•
Hiperkalemija je suvišak serumskog kalija. Većina kalija u tijelu (98%) nalazi
se u stanicama, tek mala količina obično kruži krvotokom [tj. serumom].
Ravnoteža kalija u stanicama i krvi kritična je za tijelo. Ona utječe na način
kojim djeluju stanične membrane i upravlja radom srca i stazama između
mozga i mišića. Ako imate viška kalija u krvi, obično ga bubrezi izlučuju.
Međutim, količine kalija mogu previsoko porasti, ako vaši bubrezi ne rade
dobro, što je najčešći uzrok hiperkalemije. Drugi razlog je otpuštanje kalija
iz oštećenih stanica u krvotok brže nego što ga zdravi bubrezi mogu
ukloniti. Lijekovi ili prehrana mogu, također, djelovati na količinu kalija u
krvotoku. Hiperkalemija je ozbiljno zdravstveno stanje, koje se mora odmah
liječiti.
Ovdje je citat o tome što klorid cezija čini kaliju u tijelu pacijenta s rakom:
•
Neki pacijenti na terapiji cezijem pokazuju manjak kalija, pa je potrebno
nadgledati serum kalija zajedno s razinama urinske kiseline u krvi. Svaka
lužnata terapija mijenja pH tijela k još lužnatijem stanju. Ovo uzrokuje
ulazak kalija u stanice [tj. iscrpljenje serumskog kalija], što može rezultirati
malim količinama serumskog kalija. Ovakav ulaz kalija u stanice znači, da
osobi može ozbiljno nedostajati kalija, čak i kada nema dijareje ili
povraćanja.
Drugim riječima, klorid cezija ne izvodi kalij iz stanica raka, nego uvodi kalij u
stanice raka, smanjujući tako količine kalija u serumu krvi.
Kalijem se mora nadopunjavati prehrana pacijenta s rakom, da bi se povećala
količina serumskog kalija. Međutim, ako serumski kalij ode previsoko, tada
može doći do hiperkalemije. Ovakva osjetljiva ravnoteža serumskog kalija
prisiljava pacijenta s rakom provjeravati količinu serumskog kalija svakih
nekoliko tjedana.
Može doći do oštećenja bubrega, ako serumski kalij ode previsoko, ali
ispijanjem velikih količina vode općenito se rješava ovaj problem.
Simptomi hipokalemije (PREMALO serumskog kalija) uključuju:
23
•
''...zamor, slabost mišića i grčevi, te crijevna paraliza, što može dovesti do
nadimanja, začepljenja i trbušnih bolova. Oštra hipokalemija može
rezultirati paralizom mišića i neprirodnog ritma srca (kardijačna aritmija),
što može biti smrtonosno''.
Simptomi hiperkalemije (PREVIŠE serumskog kalija) uključuju:
•
''...ruke i stopala bride, mišićna slabost i privremena paraliza. Najozbiljnija
komplikacija hiperkalemije jest neprirodni ritam srca (kardijačna aritmija),
koji može dovesti do zastoja rada srca.''
Drugim riječima, i hipokalemija i hiperkalemija mogu dovesti do slabosti mišića
i neprirodnog ritma srca. Budući da je ovo važno, kontroliranjem razine kalija
svaka 2 ili 3 tjedna, može se lako omogućiti održavati svoj kalij u sigurnom
rasponu (laganim podešavanjima, ako količine kalija lagano odu iznad ili ispod
prirodnog raspona).
Upozorenje:
Treba kontrolirati najmanje jedanput svaka 2 do 3 tjedna količine urinske
kiseline u krvi, količinu elektrolita, kalija, magnezija, kalcija i natrija, čak i ako
uzimate preporučene doze kalija i Coral Calciuma.
Kalija može biti previše ili premalo, ili količine magnezija ili kalcija mogu biti
preniske (morate uzimati Coral Calcium zbog kalcija i magnezija)!!
Količine urinske kiseline, koje mogu oštetiti bubrege, ako su prevelike,
povećavaju se zbog količina DNA, koje oslobađaju odumrle stanice raka.
Dnevno s 3 grama ionskog klorida cezija, urinska kiselina vjerojatno se neće
mnogo količinski povećavati, ali ako i bude, lijek Xyloprim može se pobrinuti
glede tog problema.
Nadalje, hipokalemija (PREMALO kalija u krvnom serumu) i hiperkalemija
(PREVIŠE kalija u krvnom serumu) mogu voditi opasnim otkucajima srca!
Kontaktirajte svojeg liječnika, ako se povećavaju zamor, nepravilni otkucaji
srca ili ako se krvni pritisak bude znakovito mijenjao tijekom tretmana.
Važno je, također, sagledati TRENDOVE ili KRETANJA količinâ kalija. Na
primjer, pretpostavimo da je prvo očitanje vašeg kalija 4,5 – tri tjedna kasnije
drugo očitanje je 3,8 (ovo su stvarni podaci jednog od pacijenata s rakom).
Oba su u prihvatljivom rasponu. Međutim, ako se ovakav TREND nastavi,
slijedeće očitanje neće biti u prihvatljivom rasponu. Ako je kod vas trend poput
ovoga, onda biste trebali odmah povećati svoju dozu kalija ili povećati
potrošnju hrane, koja je bogata kalijem Naravno, ako je trend u pravcu
porasta, potrebno je snižavati količine kalija, te biste trebali smanjiti doze kalija
(pogledajte dolje). Ipak, općenito, ako se doza treba mijenjati, treba ju
povećavati.
Tretman cezij klorida će se razlikovati ovisno o tjelesnoj težini pacijenta, vrsti
raka, gustoći raka i o mnogim, drugim pitanjima.
24
Sporedni učinci i simptomi tretmana s Cezijem
Ima mnogo mogućih sporednih učinaka i simptoma.
Neki od sporednih učinaka nisu štetni i vjerojatno se gube.
Drugi su moguće opasni.
Apsolutno je važno DOBRO se upoznati sa svim tim pitanjima.
Upala, otjecanje, i bolovi na mjestima gdje su koncentracije stanica raka
Od svih simptoma i sporednih učinaka programa cezijevim kloridom, ovo je
najopasnije kod određenih vrsta raka.
Kada cezijev klorid dospije u stanice raka, stanice raka počinju postajati
''bolesne'' zbog izgladnjivanja.
Sve do ovog trenutka, imunosni sustav uveliko je zanemarivao stanice raka
zbog raznoraznih razloga. Međutim, kada stanice raka postanu bolesne, sustav
imunosti prepoznaje ih kao stanice raka (tj. bolesne stanice) i počinje djelovati.
Ovo djelovanje može uzrokovati ozbiljnu upalu i bolove.
Svi pacijenti s IV fazom raka doživjet će neku upalu, međutim, u mnogim
slučajevima, oviseći uglavnom o vrsti raka, upala će biti oštra i rezultirat će
bolovima.
Ali, nije opasno proširenje tumora ili bolovi, opasno je da privremeno prošireni
tumor može zaustaviti protok ključnih tekućina tijela.
Na primjer, u mozgu ili gušterači privremeno prošireni tumor može blokirati
protok krvi, odnosno žuči.
Ako se nađete u takvoj prilici, potrebna vam je liječnička pažnja.
Nešto što može pomoći jest uzimati DMSO s cezijevim kloridom (kao obično) i
uzimanje DMSO i/ili MSM nekoliko sati kasnije.
Ovi proizvodi poznati su po tome što pomažu smanjiti upalu i bolove.
Ključni enzimski proizvodi, poput Vitalzyma ili 10Zymes, mogu, također,
smanjivati upale i bolove.
Grčevi u mišićima
Grčevi u mišićima jedan je od simptoma, da pacijent ne dobiva dovoljno kalija.
Na primjer, ako savijete svoje nožne prste i oni se ne isprave u prirodan
položaj, to je vjerojatno znak malih količina kalija u vašem tijelu.
Iako sok rasol može brzo pomoći olakšati grčeve, može vam biti potrebno
povećati količine kalija, kalcija i/ili magnezija. Najbolje je povećati količine
kalija ishranom, ali, ako to nije moguće, onda povećajte količinu tekućeg
kalijevog klorida.
Zapamtite da previše kalija može, također, biti loše za vas.
Ispitivanje krvi je najprecizniji način utvrditi gdje se nalazite na toj ljestvici.
Kako znati da ste dostigli svoju ''granicu cezija''
25
Granica limita može se utvrditi jednim od slijedećih zdravstvenih stanja:
1) Stopala vam postaju izrazito crvena, osjećaju se hladnim i/ili kao leden ugriz,
ILI
2) Vrhove prstiju osjećate kao igle ili čiode; bole vas, ako njima udarite o nešto,
posebno o nešto hladno.
Ako imate bilo koji od ovih simptoma, vrijeme je prestati uzimati cezijev klorid.
A kalij se mora uzimati još slijedeća tri mjeseca, jer cezij još toliko ostaje
aktivan u tijelu.
Nemojte ove simptome zamijeniti s manje oštrim ''peckajućim i bockajućim''
osjećajima, o kojim se govori u nastavku.
Peckajući, bockajući osjećaj, naročito u vašim prstima, ali moguće i na vašim
usnama i licu
Ovo je čest sporedni učinak i općenito se javlja tijekom prvog ili i drugog
tjedna.
NE BI trebao pričinjavati nikakvu uzbunu. Obično se izgubi.
Kemoterapija može, također, uzrokovati ovaj sporedni učinak.
Mučnina i povraćanje
Ovo su česti simptomi uzimanja cezijevog klorida .
Ledena hladnoća i/ili suha, ljuskasta koža
Ovo je znak dehidracije. Javlja se kada osoba ne pije dovoljno vode tijekom
dana. Trebate piti, i piti, i piti tijekom ovog tretmana. Oko 2 l i više za osobu,
koja teži 65 kg – SVAKI DAN!!
Često ustajanje tijekom noći zbog mokrenja ili ne možete spavati
Bubrezi čine većinu svojeg posla, prerađujući odumrle stanice raka dok
spavate.
To će brzo ispuniti vaš mjehur (bešiku), za oko 2 sata, što može dovesti do
toga da nekoliko puta ustajete usred noći.
Međutim, cezijevog klorida i DMSO, PRIJE podneva, može vam pomoći izbjeći
mnogo ponoćnih odlazaka u toaletu.
Također, ako ne spavate dobro, to može biti zbog toga što vas je cezijev klorid
učinio hiperaktivnim. To je drugi razlog, zašto bi neki trebali uzimati obje doze
svojeg klorida cezija do podneva.
Tamna, suha krv u mokraći
To je DOBAR znak. Znači, da bubrezi rade svoj posao, oslobađajući tijelo
odumrlog tkiva. Općenito se događa ujutro i obično toga nema poslijepodne i
navečer.
Međutim, svježa, svijetla, crvena krv nije nikada dobar znak. To je znak
unutarnjeg krvarenja i može zahtijevati liječničku pomoć.
26
Grčevi
Razlog odvajanja cezijevog klorida od kalijevog vjerojatno je taj, da bi se
izbjegli grčevi. Ako još uvijek imate grčeve, a odvojili ste uzimanje cezijevog
klorida od kalijevog najmanje jedan sat vremena, onda ih razdvojite više od
jednog sata.
Također, pijte rasol.
Kako znati, napreduje li vaš tretman
Kao prvo, mnogi se čude, kada im se tumor smanji.
Veličina vašeg tumora MOGLA BI SE U POČETKU POVEĆATI, kada počnete
koristiti svoj cezijev klorid. To je zbog upale. Obično mala upala nije problem.
Ali, veličina vašeg tumora počela bi se znakovito smanjivati za dva mjeseca ili i
manje.
Kao drugo, mnogi se čude glede "markerâ tumora."
Markeri tumora obično su date vrste bjelančevina, koje se nalaze u krvi.
Alternativni tretmani raka ne predviđaju (i niti ijedan o tome vodi računa)
uklanjanje ovih bjelančevina iz vaše krvi.
Tako, alternativni tretman raka mogao bi utjecati ili ne, na vaše markere
tumora. Čak i ako se povise, to ne mora biti loša stvar.
Kao treće, najbolji način na svijetu za utvrditi vaš oporavak jest PET
skeniranje. Međutim, PET skeniranje je kancerogenim rendgenskim zrakama.
To uzrokuje rak. Tako, ne biste treba-li ni pomišljati na PET skeniranje, dok
niste sasvim sigurni u cjelovito ozdravljenje.
Što učiniti nakon što dostignete svoju ''granicu cezija'' [KRITIČNE
INFORMACIJE!]
Neki će s Programom klorida cezija dostići svoju ''granicu cezija'' PRIJE nego
što se sasvim izliječe od raka. To znači, da će im se vjerojatno rak ''vratiti''.
Kada se to dogodi, Program cezijevog klorida vjerojatno je oborio rak s faze IV
na fazu I ili II, ali nije sasvim završio za-datak u svezi s rakom.
Jaki tretmani faze III
Budući da je općenito nemoguće otkriti mali broj stanica raka, koje su
preostale nakon dosti-zanja ''granice cezija'', vrlo je važno da pacijent prijeđe
na tretmane raka ''Jaka faza III'', kao što je Protocel, nakon završetka jednog ili
dva Programa cezijevog klorida!!
Treba li Program cezijevog klorida ponoviti drugi put?
Mnogi žele koristiti 2 ili 3 Programa cezijevog klorida. Međutim, ako su
simptomi raka bitno otišli, bilo bi pametno prijeći na manje naporan i slabiji
tretman, kao što je jedan od tretmana ''Jaka faza III'', gore spomenut.
Međutim, ako mislite da je prvi Program cezijevog klorida djelovao kod vas, te
ako mislite da pred sobom imate još dug put u tretmanu svog raka, onda to
učinite još jednom, ali drugi put trebali biste koristiti POLOVINU doza u odnosu
na prvi put!! Opet trebate biti vrlo oprezni prema simptomima i sporednim
učincima cezijevog klorida.
27
Također, trebali biste pričekati najmanje mjesec dana prije početka drugog
kruga. To će dati nešto vremena, da se vaše tijelo očisti od toksinâ i, sasvim
slobodno rečeno, oporavi. Između tretmanâ cezijevog klorida uzimajte kalijev
klorid.
Znajte da je cezijevom kloridu potrebno oko 3 mjeseca, da bi sasvim izašao iz
vašeg tijela, te da može biti nešto njegovih nakupina u ne-kancerogenim
stanicama, pa uzimajte kalij najmanje tri mjeseca po završetku cezijevog
tretmana.
Postoji UVIJEK mogućnost dostizanja vaše cezijum granice za manje vremena
nego li je to bilo prvi put, čak i sa pola doze. Oko te obje točke treba biti
oprezan, kada se program koristi po drugi put, i pažljivo nadgledati svoju
granicu cezija, kada ste po drugi put na njemu.
Treći program vjerojatno ne bi bio potreban ili od pomoći.
Prebacite se na nešto drugo, poput Protocela.
Mjerenje svojeg pH
Kao što je rečeno gore, to je pH STANICÂ RAKA, koji se mora podići na 8,0 ili i
više. Ljudska krv ne može se podići na razinu 8,0, jer biste umrli prije nego što
bi se to dogodilo. Vaše tijelo obavi začuđujući broj stvari, da bi održavalo pH
vaše krvi na stalno konstantnoj razini. Nažalost, kada osoba ima visoko
kiselinsku prehranu, neke od ovih stvari, koje tijelo obavlja (da bi održavalo pH
razinu krvi) dovode do velikih zdravstvenih problema. Eto koliko je tijelo
zdvojno, da bi održalo konstantnim sveukupnu pH.
Pa, kako možete znati, kada vaše stanice raka imaju pH 8,0 ili i više?
Nikako.
Neki govore o mjerenju pH krvi, limfe, pljuvačke ili mokraće, a da bi pokušali
utvrditi, je li pH stanica raka dovoljno visoka. Ali, to ne uspijeva.
Jedni pravi način znati, je li vaše tkivo kiselo ili lužnato – analizirati svoju
prehranu.
Ukratko, najbolji način za osigurati da svoj pH postigne razinu od 8,0 ili i više,
jest da ne koristite previše kisele hrane ili pića.
Ako pacijent slabi može uzimati voće, jer je bogato hranjivim tvarima, a cezij
blokira glukozu iz voća, da ne bi ušla u stanice raka.
Tim osobama preporučujem potrošnju najjačeg voća, a što znači:
1) Sok sočnog crvenog, crnog ili roza grožđa (sa sjemenkama ako je
moguće),
2) Sok sočne borovnice,
3) Sok Xango Mangosteen
4) Noni sok s Tahiti otoka
5) Jedan od sokova ribiza (ili goji sokove).
28
Svi ovi sokovi pružaju vrlo guste koncentracije prehrambenih tvari.
NAPOMENA:
U momentima kada se desi da pacijent više nije u stanju da uzima hranu ni
vodu oralno, treba primijeniti nešto što se radilo u medicini 70-80 godina prije
otkrića intravenoznog unošenja tečnosti u tijelo. Dehidrirani pacijenti su
rehidrirani preko debelog crijeva. Voda polako kaplje preko anusa ili rektumadebelog crijeva. Debelo crijevo može da upija vodu i hranjive sastojke u obliku
razblaženih sokova koje savjetujem u antitumornoj dijeti.
Na taj se način pacijentu omogućuje da preživi dok opet ne bude u stanju da
vodu i ostalo uzima oralno.
SAVJET:
Iz iskustva smatram da ne bi bilo loše jednom u 6 mjeseci preventivno uzimati
2 mjeseca Cezijev klorid u količini od 1 gr na dan uz doručak.
Evo zašto.
Ako bilo gdje u tijelu postoji stanica ( ćelija ), a postoji sigurno, koja ne diše
aerobno, već anaerobno, dakle fermentacijom glukoze te na taj način pH
počinje da pada, Cezij će u nju povući kalij i stanica će biti eliminirana prije
nego i dobije šansu da postane maligna.
Stanica ( ćelija ) postaje maligna kada se anaerobno disanje popne na 35-40%.
Znači, pomoću Cezija eliminiramo je na vrijeme, recimo kada je anaerobno
disanje došlo na 15% ili manje.
Značajno je i to da nakon dvomjesečnog uzimanja Cezija on još ostaje aktivan
u tijelu 3 mjeseca.
Jeftina, a učinkovita preventiva.
UZ CEZIJ OBAVEZNO UZETI I 1 TABLETU VITAMINA B 17
29
CHLORELA ( alga )
Izuzetno je korisna za probavni sistem jer zbog specifičnih faktora rasta izaziva
do četiri puta brže umnožavanje laktobacila, korisne crevne bakterije koje su
važne za probavu.
Chlorela ima sposobnost da se kvantitativno uveća do 4 puta u 24 sata ( ne
može ni jedna biljka na planeti ).
Taj njen mehanizam uzrokuje brže zarastanje rana i oštećenih tkiva te brži rast
dece.
Utiče na brže zarastanje i onih tkiva koja su bila otporna na druge
medikamente.
- ubrzava metabolizam poboljšavajući probavu i pospješuje rast laktobacila
- usporava starenje ( dovodi do povećane sintez RNK i DNK )
- blokiira nastajanje tumora abdomena povećavajući broj imunoloških
Ćelija u trbušnoj šupljini
- detoksicira organizam od otrova
- preventiva srčanim oboljenjima
- snižava pritisak i razinu lošeg kolesterola
- ubrzava rast dece i razvoj imunosistema
- stimulira aktivnost T stanica i makrofaga tako što povećava nivo gama
interferona u
jetri i na taj način pojačava imunitet.
Makrofag - najjača prirodna obrana od kancera. To su velike imunosne ćelije
koje okružuju i probavljaju strane materije koje se nađu u organizmu.
Broj makrofaga je ograničen, a Chlorela pomaže stvaranju gama interferona, a
time i proizvodnju makrofaga.
Chlorela je bogata magnezijem i klorofilom što utiče na bolji rad cijelog
kardiovaskularnog sustava.
Stanice klorofila su identične s stanicama hemoglobina koji u sebi sadrži
željezo, a klorofil sadrži magnezij koji je važan za normalni rad srca.
Klorofil je dobar za liječenje arterijske hipertenzije, te pročišćava crijeva,
bubrega, jetru, krvotok..Dobar je kod anemije jer stimulira proizvodnju eritrocita.
Ima ulogu i transportera kisika u mozak.
Chlorela sadrži i enzime PEPSIN I HLOROFILAZU pa pomaže i pri probavi.
Chlorela je bazna i pomaže održavanje pH vrijednosti u organizmu između 7,2 i
7,4.
pH vrijednosti zbog neredovne i nekvalitetne prehrane, a pogotovo zbog
prerađene i
prekuvane hrane zna padati i do 2,7 što je nekoliko hiljada puta veća kiselost
(naročito pada kiselost zbog bezalkoholnih pića ).
Razni uzročnici bolesti nastaju i opstaju upravo u kiseloj sredini, zbog toga je
važno održavati baznu kiselost na 7,2 do 7,4 pH što Chlorela odlično obavlja.
30
CULEVIT
Culevit je kombinacija aminokiselina i vitamina koja ima dokazano antitumorno
i antikancerogeno
dijelovanje i ubrzava oporavak poslije operativnih zahvata.
Culevit je snažna kombinacija esencijalnih ( tijelo ih ne može samo proizvesti ,
već ih moramo uzeti iz hrane ili kao dopunu ) aminokiselina :
- METIONINA
- FENILALANINA
- TRIPTOFANA
I neesencijalnih amonokiselina :
- ARGININA
- TIROZINA
- HISTIDINA ( esencijalna je samo za djecu )
I vitamina C , B6 , B12 , BIOTINA
CULEVIT : podiže imunitet , povećava snagu , poboljšava rad jetre i bubrega ,
nadzire razine HOMOCISTEINA , aminokiseline koja može povećati rizik od
srčanih bolesti , raka i Alzheimerove bolesti.
Smanjuje bol , ublažava migrenu , obnavlja crvena krvna zrnca , sprječava
karcinom izazvan pušenjem , pojačava rad Timusne žlijezde koja proizvodi
važne T-stanice koje se bore protiv infekcija , sprječava stvaranje bubrežnih
kamenaca , ubrzava sintezu RNK i DNK koje usporavaju starenje , ubrzava
zacjeljivanje rana i opekotina i td .
CULEVIT je snažna zaštita protiv raka i tumora , štiti tijelo od nitrozamina , tvari
koje
su uzročnici karcinoma , sprječava virusne i bakterijske infekcije i jača
obrambeni sustav .
Culevit se uzima 4 - 6 puta na dan po 2 kapsule sat prije ili iza jela što ovisi o
stanju organizma .
Ako se uzima kao preventiva ili za jačanje organizma dovoljno je 2 x 2 k. na
dan , ujutro na prazan stomak sat prije doručka i sat prije spavanja na prazan
stomak.
31
DMSO –dimetil sulfoksid
Dobar je za sprečavanje infekcija, a pokazao je odlične rezultate u lečenju raka.
Može da dovede do normalizacije degenerativnih tumornih ćelija kod raka
bešike, debelog creva,dojke,kože i kod leukemije.
DMSO veže sa sebe HIDROKSILNE radikale pa time može i da olakša stanje
kod kemoterapije i zračenja koji otpuštaju na milijarde hidroksilnih radikala u
telo pacijenta.
Hidrosilni uz peroksidne radikale su najjači mogući radikali koji postoje.
DMSO menja ćelijsku membranu pa ona postaje propusnija što om ogućava
leku lakši ulaz u ćeliju, a otrovima lakši izlaz.
Dosta ga koriste i sportisti.
Treba ga obavezno koristiti u terapiji lečenja bilo koje bolesti.
32
HYDRAZINE SULFATE
Hidrazin sulfat je kemikalija koja se javlja kao nuzproizvod u industrijskim
procesima, kao što je rafiniranje rijetkih metala i proizvodnja raketnog goriva,
proizvoda za sprječavanje hrđanja i proizvodnja insekticida.
Koristi se i kao alternativni postupak za tretiranje nekih simptoma poodmaklog
raka.
Obično se proizvodi laboratorijski, ali nastaje i prirodno u nekim biljkama i
gljivama.
Hydrazin-sulfat je lijek protiv kaheksije - slabljenja i unistavanja organizma
oboljelih od raka ili side. Ustanovljeno je da ovaj preparat sekundarno djeluje
na destabilizaciju tumora dovodeći relativno brzo i do njegovog povlačenja.
Hydrazine sulfat se ne smije uzimati sa sredstvima za umirenje, barbituratima,
alkoholom ili antidepresivima koji djeluju na nervni sustav. Ovaj lijek
oboljelima od raka ograničava i upotrebu određenih namirnica. Prije svega,
hranu bogatu tiraminom (zreli, žuti sirevi i namirnice koje su fermentirale).
Ljudi u suštini ne umiru od raka, već od gubitka energije, neuhranjenosti,
slabosti i propadanja koje prouzrokuje rak. Ovo propadanje organizma, koje se
naziva kaheksijom, praćeno je gubitkom životne snage, težine, trosenjem
mišićnog i drugog tkiva i invalidnošću i povezuje se s oportunističkim
infekcijama i prestankom rada nekih organa.
Kaheksija se javlja kao posljedica nenormalnog metabolizma ugljenih hidrata,
proteina i masti. Za razliku od CO2 i H2O (nusprodukti ovog procesa), većina
kancerogenih stanica ima drukčije metode razlaganja glukoze za stvaranje njima
potrebne energije. Krajnji proizvod energetskog ciklusa kancerogenih stanica ,
ciklusa koji se odvija bez prisustva kisika, jesu ogromne količine mliječne
kiseline. Mliječna kiselina, kao i proizvodi raspadanja proteina i masti, ulazi u krv,
bubrege i jetru i uz trošenje ogromnih količina energije, ponovo se pretvara u
glukozu. Zatim se ta glukoza vraća u kancerogene stanice, koje je koriste za
energetske potrebe, proizvode opet, sve veće količine mliječne kiseline, pa se
nedostatak energije ponavlja. Smatra se da je ovaj pogubni ciklus objasnjenje
kako rak i sida odvode tijelo na put bez povratka.
Proces fermentacije je primitivan i nepotreban, uzaludan način da se dobije
energija, ali je preovlađujući mehanizam pomoću kojega tumorne stanice
dobivaju energiju za svoj razvoj i rast.
Hydrazin s. blokira enzim u jetri neophodan za ponovnu konverziju mliječne
kiseline u glukozu. Sprječava kaheziju-slabljenje i uništavanje organizma .
Sekundarno djeluje na destabilizaciju tumora dovodeći veoma brzo do njegovog
povlačenja , prekidajući proces trošenja energije bolesnika koju maligne stanice
obilato kradu. Pokazalo se da poboljšava apetit,smanjuje bol, prekida anoreksiju ,
33
normalizira laboratorijske nalaze , dovodi do regresije tumora i produžava život
uz minimalne nuspojave ili bez njih .U suštini učinkovita kontrola mehanizama
koji dovode do kahezije nastale zbog neoplazmi dovode do suzbijanja maligniteta
.
Točnije rečeno mehanizam djelovanja Hidrazine sulfata je glukoneogena blokada
u reakciji PEP CK ( fosfoenolpirivat karboksikinaze ) čime se smanjuje curenje
energije iz organizma bolesnika i pojačava glukoneogeneza u stanicama tumora
čime se prekida sistemski ciklus tumor-dobitnik energije – bolesnik(domaćin)gubitnik energije ili u prijevodu rast tumora – kahezija ( propadanje ) organizma
domaćina .
Čitajući ovo pitate se zašto se za Hydrazine sulfate ne zna u širim razmjerama.
To je, pre svega, njegova niska cijena: jedna kutija od 120 tableta košta 20 dolara.
Ova se supstanca masovno proizvodi, reč je o veoma uobičajenom kemijskom
jedinjenju koje se proizvodi industrijski, u velikim količinama .Istraživač bi mogao
da kupi pola kilograma hidrazin-sulfata po ceni od pet do osam dolara, a to bi
pakovanje od pola kilograma sadržalo 50 -100 000 doza .
NAPOMENA : Hydrazine sulfate je MAO inhibitor pa treba izbjegavati hranu
bogatu tiraminom. Pet dana prije početka uzimanja lijeka treba početi s dijetom i
na dijeti ostati 5 dana nakon završetka uzimanja lijeka .Za optimalnu iskoristivost
lijeka treba uzeti prehranu po antigenu krvne grupe i uzimati Bromelain I
Vytalzim,koji su korisni u uklanjanju velike mase tumora nakon njegova
razbijanja.
Osobito je koristan kada je tumor u blizini živca koji se može uklještiti i kada se
dodatna masa razbijenog tumora počne gomilati u tom prostoru.Ovo je ozbiljan
problem kada se radi o tumoru mozga.
Što je MAO ?
MAO ( monoamino oksidaza ) je neurotransmiter odnosno enzim odgovoran za
metaboliziranje drugih već iskorištenih neurotransmitera koji se potom mogu
izlučiti . Razine MAO-a rastu s godinama starosti što dovodi do smanjene količine
monoaminskih neurotransmitera poput dopamina .Iz toga proizlazi da
blokiranjem ( inhibicijom ) MAO-a možemo spriječiti smanjivanje
neurotransmitera koje nastupa zbog starenja .
Ima dva tipa MAO-a , tip A i tip B .
Tip A razgrađuje dopamin i serotonin , a tip B razgrađuje dopamin i noradrenalin
.
Dodao bih da kod oboljelih od karcinoma dolazi do različitih neuravnoteženih
odnosa između neurotransmitera poput epinefrina , norepinefrina i serotonina .
Uporaba Hydrazine Sulfata :
34
Mora se uzimati uvijek na prazan stomak, što znači najmanje dva sata prije jela , a
nakon uzimanja jesti tek za 90 minuta . Dozira se na slijedeći način :
Jedna (1) capsula/tableta na dan, 1 do 2 sata prije jela, prva tri (3) dana - ujutro
( Total 3 capsule/tablete )
Cetvrtog dana povecajte dozu na dvije (2) capsule/tablete na dan, kroz period
od cetiri (4) dana.
( Total 8 capsula/tableta za period od cetri (4) dana.) ujutro/uvece.
Osmog dana povecajte dozu sa jednom (1) capsulom/tabletom na dan.
( Sad se uzima total od 3 capsule/tablete na dan.) ujutro/podne/uvece.
STALNO UZIMAJTE KAPSULE /TABLETE NA PRAZNI STOMAK.
Po zavrsetku prvih 100 jedinica (kapsula/tableta), sačekajte sedam (7) dana pre
nego što krenete uzimati novo pakovanje lijekova. S drugim, i svakim
slijedecim pakovanjem kapsula/tableta,
odrzavajte dozu uzimanja s dvije (2) tablete dnevno. Ujutro/uvece.
MAKSIMALNA PREPORUCENA DOZA je 3 kapsule/tablete dnevno (period od
24 sata), ali ovo se moze, po savjetu Vaseg liječnika i promijeniti.
Kad uzimate Hydrazine Sulfate ZABRANJENO je uzimanje BILO KOG
ALKOHOLA ili barbiturata (lijekova za smirenje).Ovo ukljucuje i lijekove protiv
bolova .
KONTRAINDIKACIJE:
Kod dugotrajnog uzimanja jakih doza, mali postotak pacijenata može iskusiti
slabo i privremeno neosjećanje ekstremiteta, mučninu u stomaku i/ili
povremenu letargiju (pospanost,umor). Simptomi obično nestanu kroz par
dana.
Preporučena doza je utvrdjena prema težini pacijenta:
Osoba 100 kg težine ili jača uzima tablete od 60 mg, ispod 100 kg - 30 mg.
Vrste Hrane
Mlijeko i mlijecni
proizvodi
Dozvoljeno
NIŠTA
35
Meso, riba i perad
Začini
Povrće
NIŠTA
SAMO SVJEZI
ZACINI KOJI SU U
SKLADU S
KRVNOM GRUPOM
Šargarepa, cvekla,
celer, c. luk, kelj,
crna rotka, krompir
– praviti sok od
navedenog povrća.
Od svake vrste
uzeti po 300 gr.
Tako se dobije litra
soka i pije se na
svaka 1-1,5 sat po 1
dcl. Uz to se može
jesti povrće
isključivo u skladu
s krvnom grupom u
sirovom obliku.
NIJEDNO
Koštunjavo
voće (orasi,
lješnjaci, bademi i
sl.)
Šećer
NIJEDAN- maligne
ćelije imaju i do 8
puta više receptora
za primanje
glukoze, te se
uzimanjem šećera
pomaže bržem
razvoju malignih
ćelija
Kruh i proizvodi NIŠTA ne uzimati
od tjesta
od belog brašna,
pšenice, žitarica –
sve je to jedan od
uzroka i nastanka
bolesti
Alkoholna pica
NIJEDNO
Ostali Proizvodi
NIŠTA
36
.
JELOVNIKA GORE OPISANOG MORA SE STROGO PRIDRŽAVATI
UKOLIKO ŽELITE
IMATI USPEHA U LEČENJU S HYDRAZIN SULFATOM
Gdje nabaviti hidrazin sulfat
Life Energy Distributors; P.O. Box 550; Abbotsford, B.C. V25-5Z5; Canada; 604856-0171; e-mail ordering [email protected] – otpremaju svuda po svijetu.
Internet address: http://www.uniserve.com/life/life.htm.
Može ga se nabaviti i pod imenom Sehydrin u Rusiji .
37
Indol-3-karbinol - ima ga u brokuli , zelju , rotkvi , kelj pupčar , kupusu , ali
najviše u brokuli..
Povečava tjelesnu proizvodnju 2-hidroksi estrogena i 2-hidroksi estrona ,
dobrih estrogena koji štite od raka .
Indol-3-karbinol veže se za estrogen te je stoga jak metabolizer jakih
estrogena.
Indol-3-karbinol pomaže bubrezima izlučivati mokraću
Indol-3-karbinol se u probavnom traktu pretvara u diindolylmetan ( DIM ).
DIM - didolilmethan se može naći u obliku nadopune .
Za zaštitu od snažnih estrogena treba uzimati ili Indol-3-karbinol , DIM
( diindolylmethan ) ili 1000 gr brokule , ukoliko se ne može doći do ova dva
preparata .
Antikancerogeni učinci Indol-3-karbinola i DIM-a :
-pobuđuje apoptozu ( samoubistvo kancerogenig stanica )
-usporava rast pozitivnih i negativnih receptora estrogena stanica raka dojke
-sprječava oštećenja DNK
-povećava 2a-hidroksilaciju estrogena ( korisnog ) na račun 16a-hidroksilacije (
štetne )
-blokira dioksin
-blokira jake estrogene
-povećava učinke tamoxifena
-blokira kemijski pobuđenu 16a-hidroksilaciju estrogena , uključujući i onu
pobuđenu pesticidima i
ksenoestrogenima
-blokira enzim ( CYP1B1 ) koji pospješuje 4-hidroksilaciju estrogena koja
potiče rak
-učinkovitost kod raka grlića maternice
-zaustavlja rast stanica raka prostate
-povisuje razinu gena prigušivača tumora BRCA 1
38
KALCIJ-d-GLUKARAT
Postoji niz bolesti koje su vezane za poremećaje u balansu hormona
ESTROGENA u našem telu( rak dojke, maternice, jajnika, prostate u muškaraca
te raka pluća koji se javlja kao sekundarni oblik).
Jedini način da se telo oslobodi viška estrogena i da se u telu stvori
hormonalna ravnoteža je da se višak estrogena u jetri spoji na glukuronsku
kiselinu i da putem stolice ( izmeta ) izađe van iz tela.
To će se desiti ukoliko je naša jetra u punoj funkciji.
Današnji način prehrane dovodi do prevelike toksikacije jetre pa u njoj dolazi
do poremećaja u stvaranju određenih enzima
Enzim beta-glukuronidazu je taj koji upravo sprečava spoj estrogena I
glukuronske kiseline de dovodi do poremećaja u balansu hormona.
Enzim beta-glukuronidaza razgrađuje spoj estrogena i glukuronske kiseline pa
se estrogen ne može izbaciti u probavni sustav.
Kalcij-d-Glukarat, ako se redovno uzima blokira enzim beta glukuronidazu i
omogućuje spajanje estrogena na glukuronsku kiselinu što će dovesti do
izbacivanja estrogena iz tela i do stvaranja povoljne hormonalne ravnoteže.
Kalcij-d-glukarat se može naći u vidu dopune i dovoljno je 400 - 800 mg/dan
kao zaštita od visokog nivoa estrogena i stvaranja hormonalne ravnoteže u
jetri i telu.
39
MAXIMMUN
SADRZI BETA 1.3 – 1,6 D GLUKAN - koji povećava imunološku reakciju za 50120 % u prvih 72-96 sati
Američki i Norveški naučnici otkrili su i izolirali moćnu prirodnu tvar , koja
pomaže tijelu spriječiti i pobijediti uzročnike bolesti , od obične prehlade ,
infekcija pa do karcinoma .
Beta Glukan je dugolančani polisaharid koji se nalazi u staničnoj stijenci
kvasca ( Saccharomyces cerevisiae ) .
Receptor ( Dectin-1 ) koji se nalazi na površini naših imunosnih stanica je taj
pomoću kojega se vezanjem Beta Glukana vrši jaka aktivacija imunosnih
stanica koja je odgovor organizma na napad stranih antitijela .
Aktiviranje počinje sa stanicama makrofaga , granulocita , neutrofila i natural
killer cels- prirodnih stanica ubojica koji čine prvu crtu naše obrane od
virusnih , bakterijskih i gljivičnih napada .
Makrofazi imaju sposobnost prepoznavanja , proždiranja i uništavanja svih
vrsta uzročnika bolesti virusa , bakterija , gljivica te mrtvih mutiranih ili tumorskih stanica .
Kada Beta Glukan dođe u dodir s receptorom makrofaga , on postaje znatno
aktivniji u uništavanju uzročnika bolesti .
Smatra se da je Beta Glukan najmoćniji prirodni stimulator makrofaga .
Beta Glukan stimulira kompletan imunosni sustav počev od makrofaga koji
dalje iniciraju sve ostale imunosne stanice , protuupalne citokine ( IL-1 i IL-6 ) ,
TNF-alfa( faktore tumorske nekroze , koji izazivaju apoptozu-samoubistvo
tumorskih stanica ) , interferon , fibroblaste , koji potenciraju zarastanje rana .
U suštini aktivirani makrofag ima mogućnost mobiliziranja cijelog imunosnog
sustava .
Lista bolesti i stanja kod kojih pomaže MAXIMMUN :
Infektivne bolesti - virusne , bakterijske , gljivične , parazitske infekcije te
kronične upale i infekcije
Autoimune bolesti - lupus , Multipla skleroza , reum. artritis , alergije
Ateroskleroza - snižava kolesterol i LDL kolesterol , sprječava nastanak plaka
Hematološka oboljenja - leukocitopenija , trombocitopenija , anemija , stimulira
proizvodnju matičnih stanica koštane srži i time pojačava proizvodnju krvnih
stanica leukocitne , eritrocitne i trombocitne loze te je učinkovita pomoć za
vrijeme i nakon uporabe onkoloških lijekocva i hematoloških bolesti .
Detoksikacija organizma - pomaže tijelu izbaciti i neutralizirati toksine ,
pesticide , konzervanse , azbestne i ugljene čestice i td
Pomaže kod malignih oboljenja , zarastanja rana , operacija , zračenja iz
okoline , UV zraka , X zraka podiže kompletan imunosni sustav , pa ne može doći do pogreške u nekom
aspektu mehanizama obnove
DNK. Mnogi neovisni čimbenici - kao što su spol , prehrana , starost i okoliš u
kojem se živi mogu smanjiti ili povećati osijetljivost na karcinogene . Beta 1,3
D Glukan izuzetno jako povećava otpornost na karcinogene .
Da bi on djelovao nesmetano , treba se hraniti isključivo po krvnoj grupi .
40
Ako se jedu namirnice koje vaša krvna grupa slabo apsorbira , njihovi
nusprodukti ostaju u vašim crijevima i grade toksično okruženje , pa tada lakše
i dolazi kako do malignih tako i do drugih oboljenja .
Beta Glukan je najbolje uzimati s vodom 30 min. prije jela , za preventivu od
bolesti je dovoljno 1-2 kapsule na dan .
PAW PAW (ACETOGENINS)- važan ekstrakt papaje!
Među mnogim aktivnim sastojcima papaje nalazi se veoma važan ekstrakt za
uspješno liječenje malignih bolesti – ACETOGENINS.
O čemu se tu radi?
Većina tumora sadrži mali postotak, približno 2-3%, višestruko otpornih
stanica na lijekove (MDR stanice). Kemoterapija nije učinkovita protiv ovih
stanica. Nakon prvog kruga ili runde s kemoterapijom, ako je učinkovita, unište
se stanice koje nisu MDR. Budući da ovo vrijedi za vrlo veliki dio mase tumora,
tumor će izgledati kao da je uspješno uništen. Međutim, MDR stanice ostaju i
počinju se razmnožavati. Novi tumor formira se potpuno od MDR stanica.
Sada, kada se kemijska sredstva ponovo koriste, nijedna od stanica neće se
uništiti, jer su sve MDR.
Acetogenins, ekstrakt kojeg jedino sadrži Papaja, jedini se
pokazao
učinkovitim protiv MDR stanica. Acetogenins blokira dotok energije u
mitohondrije ( stanične centrale ) kancerogenih stanica. To dovodi do
smanjenja rasta krvnih sudova kojima se hrane stanice raka.
Farmakologija
Jedan od glavnih učinaka acetogeninsa je smanjenje ATP energije u svakoj
stanici našeg tijela. Naše stanice imaju električni potencijal, koji određuje
kako će stanica koristiti tvari, koje stvaraju energiju, većinom šećer u krvi
i kisik iz našeg krvotoka. Smanjenjem ove razine napona od 70 - 110 mv
na područje od nekih 50 mv, zdrave stanice još uvijek mogu djelovati.
Međutim, stanice raka i virusa ne mogu koristiti energiju pri ovako niskom
naponu i počinju ugibati. Postupak ugibanja je sporiji postupak od
postupka trovanja, zato što papaja djeluje sporije nego li kemikalije.
Acetogenins jedino ne djeluje ako stanice tijela nisu upile dovoljnu
količinu ekstrakta koja će uzrokovati smanjenje voltaže- električnog
potencijala stanice.
Lagano korištenje i doziranje
41
Paw Paw (Papaja) lako se koristi. Potrebne su samo četiri kapsule,
ravnomjerno ras-poređene tijekom dana i uzete s nešto hrane.
Doziranje
Uzimajte 1 kapsulu s hranom četiri puta dnevno u podjednakim vremenskim
razmacima.
Ne treba prekoračivati broj preporučenog doziranja.
Sporedni učinci
Acetogenins teži prema stanicama, koje koriste mnogo energije i presijeca
njihovo napajanje energijom. Budući da stanice raka koriste 10-17 puta više
energije nego li zdrave stanice, acetogenins učinkovito djeluje na stanice raka.
To je isti mehanizam, koji je toliko koristan kod uklanjanja parazita i
uništavanja uši u kosi. To je razlog, također, zašto ga trudnice ne bi trebale
koristiti jer acetogenins bi mogao vidjeti bebu kao korisnika velike količine
energije i blokirati dotok energije.
Ako u tijelu nema stanica raka, parazitâ ili nekih drugih stanica, velikih
potrošača energije, acetogenins može krenuti prema brzo rastućim stanicama
koje oblažu zidove probavnog i crijevnog trakta. Posljedica su bolovi u
stomaku. Zato nema razloga korištenja acetogeninsa od strane pacijenata, kod
kojih nema kancera.
Neki pacijenti s rakom priopćavaju poteškoće s probavom, poput mučnine. Iz
tog razloga preporučuje se uzimati acetogeninsa s hranom.
Podudarnost s ostalim tvarima
Jedan od načina kojim acetogenins ( Paw Paw ) djeluje jest spriječiti stanice
raka dobivati glukozu kao hranu, smanjujući ATP energiju stanica u tijelu. Tvari
iz slijedećeg popisa povećavaju ATP energiju, pa bi ih trebalo izbjegavati kada
se koristi Paw Paw ( acetogenins ).
Izbjegavati
•
•
•
•
•
•
•
Vitamin C*
Vitamin E*
Co-Q10
Potporne proizvode štitne žlijezde
7-Keto™
Sulfhydrazly antioksidante, koji uključuju:
L-cysteine
N-acetylsteine
Glutathione
Korijen čička
42
•
•
•
•
•
•
Pripravke Essiac i Flor-ekstrakt (koji je sličan Essiacu, s nekoliko dodatnih
sasto-jaka)
Tretmane ozonom (tretmani kisikom hyperbaričnim kisikom su prihvatljivi)
Ulje sjemena lana korišteno s Budwif Prehranom (počinje izgledat da je ulje
sjemena lana prihvatljivo, ali ostaje na ovom popisu predostrožnosti)
Hidrogen peroksid
Ekstrakt sjemena grejpfruta (zbog svojeg visokog sadržaja vitamina C)
Protein iz surutke trebao bi se, također, izbjegavati zbog L-cysteina
* Količine ovih vitamina, nađenih u voću i povrću, neće imati ozbiljnog učinka
na djelovanje Paw Paw.
Uz pravilno odabranu antitumornu dijetu reguliranu u skladu s antigenom
krvne grupe, Protocel, Paw Paw , Arabinogalactan i Rife generator mogućnost
izlječenja i najtežih bolesti se penje i do 90%. Napominjem, ukoliko se pacijent
drži striktnih savjeta koje će dobiti.
Roso Nenad, naturopat
Dr.Biološke medicine
Sc.Ortomolekularne medicine
PAW PAW
Healthy Sunshine, Inc.
506 Ivy Lake Road Morrison, TN 37357
931-728-4965 or 888-523-1727 Fax 931-728-7145
http://www.healthy-sunshine.com/contact.asp
PROGESTERONSKA KREMA
Hormonalne terapije se sve češće povezuju s brojnim veoma opasnim
nuspojavama kao što su maligne pojave na dojkama i maternici . Treba istaći
da su hormonalne nadomjesne terapije izuzetno opasne za žene krvnih grupa
A i AB , ali ni druge dvije krvne grupe ( O i B ) nisu pošteđene tih problema .
Danas se sve više žena upravo zbog svega toga odlučuje nadoknaditi
progesteron na prirodan način i time podići razine njegovih zdravih nivoa i
stvoriti protutežu dominantnom estrogenu .
43
Progesteronska krema od Wild Yam – a ( divlji meksički krumpir )je potpuno
sigurna krema za uporabu koja organizam žene snabdijeva prirodnim oblikom
progesterona u kombinaciji s mješavinom odabranih biljaka .
Progesteron je prirodni ženski spolni hormon , koji se luči tijekom druge
polovice mjesečnog ciklusa , od ovulacije do menstruacije i u tom je periodu
dominantan hormon .
Progesteron priprema unutrašnjost uterusa da primi oplođenu jajnu stanicu i
odgovoran je za održavanje trudnoće jer osigurava embrionu , a potom i
fetusu opstanak i pravilan razvoj .
Progesteron je izuzetno važan za optimalno zdravlje žene jer učestvuje u
proizvodnji drugih hormona , utiče na dobro raspoloženje , štiti od depresije ,
pomaže funkciju tiroidnih hormona ,blokira alergene i promjene na koži , veže
se na receptore na osteoblastima , stanicama koje izgrađuju kost te pomaže
ugradnju kalcija u kosti kod osteoporoze .
Ukoliko organizam žene ne proizvodi dovoljnu količinu progesterona u drugoj
fazi menstrualnog ciklusa , dolazi do dominacije estrogena i narušavanja
menstrualnog ciklusa jer estrogen smije da bude dominantan samo u prvoj fazi
menstrualnog ciklusa .
To dovodi do neželjenih simptoma u predmenstrualnom ciklusu ( PMS ) , a kod
menopauze do valunga – udara toplote , nesanice , napetosti , nervoze ,
visokog tlaka , depresije , želje za slatkišima u večernjim satima , probavnih
smetnji , kamena u žuči i td .
Brojna pred klinička i klinička ispitivanja su pokazala da je u tretiranju
simptoma menopauze veoma važno dodavati organizmu prirodni progesteron
kao protutežu estrogenu .
U menopauzi nivo estrogena može da opadne za 40-60% dok progesteron
može da padne i na nulu , dakle da ga uopće nema što može dovesti do veoma
opasnih zdravstvenih problema.
Desetinama godina simptomi menopauze su „otklanjani“ na dva načina .
Prvi način je dodavanje estrogena ( ERT ) i on datira iz 60-tih godina prošlog
vijeka.
Polazna točka je bilo pogrešno vjerovanje da su menopauza ( i osteoporoza )
bolesti koje nastaju zbog nedostatka estrogena . Ova terapija imala je za
posljedicu veliki broj pojava raka maternice , kao i drugih ozbiljnih
zdravstvenih problema .
Kada su ispitivanja pokazala da estrogen izaziva rak , proizvedeni su preparati
s sintetičkim progesteronom ( progestin ), koji je trebao održati hormonalnu
ravnotežu .
Tako se terapija za otklanjanje simptoma menopauze idućih dvadesetak godina
bazirala na progestinu , jer se još uvijek nije mogao naći postupak za
pravljenje progesterona iz prirodnih izvora .
Tek 1995 godine objavljeni su negativni efekti koje je terapija s progestinom
činila jer molekularna struktura progestina nije odgovarala onoj koju proizvodi
organizam .
44
Kao prekusor drugim steroidnim hormonima ( oksidacijom kolesterola prvo
nastaje pregnonolon , iz njega progesteron pa ostali hormoni ) progesteron je
odgovoran za cjelokupno zdravlje organizma .
Koristi od njega nemaju samo žene za vrijeme i posle menopauze , već i one
koje imaju nedostatak progesterona u periodu menopauze .
Te žene proizvode dovoljno estrogena koji će dovesti do menstruacije , ali
nedovoljno progesterona koji bi bio balans estrogenu .
Ovo stanje može da traje 10-15 godina i dovodi do pojava simptoma
menopauze .
Balans između ova dva hormona reducira i predmenstrualne simptome ( PMS ).
Prirodna progesteronska krema osigurava :
•
•
•
•
•
Hormonsku ravnotežu između estrogena i progesterona
Zaštitu od malignih pojava na dojkama i maternici u fazi dominacije
estrogena
Zdravlje ženama u periodu prije , za vrijeme i poslije menopauze
Krema od prirodnog progesterona nadoknađuje niske razine progesterona
i uravnotežuje odnos između estrogena i progesterona, čime pridonosi
uspostavljanju prave ravnoteže hormona. Mogu je sigurno koristiti žene s
mjesečnicom, žene s pre- i peri-menopauzom, te žene s menopauzom.
Muškarci s estrogen dominacijom mogu također imati koristi od
progesterona. Zatim, kod žena i mladih djevojaka kod kojih možda nema
visoke dominacije estrogena, ako se krema progesterona koristi na pravilan
način, njihove mjesečnice i PMS manje su teški i manje bolni
Obavezna je kod muškaraca u terapiji liječenja raka prostate
Pošto je prirodni progesteron supstanca rastvorljiva u mastima , lokalna
primjena je znatno učinkovitija od oralnog unošenja .
Pakovanje kreme od 85 gr. osigurava 70 pažljivo odmjerenih doza koje sadrže
po 20 mg progesterona . Jedan pritisak pumpice oslobađa 1,2 gr kreme što
sadrži 20 mg progesterona .
Žene s redovitim menstrualnim ciklusom trebaju 14 dana prije mjesečnice
svaki dan do 10 sati prije podne namazati 20 mg progesterona na unutrašnji
dio bedara i na abdomen .
Žene u menopauzi trebaju dvadeset dana u mjesecu nanositi kremu po
opisanom receptu , a 10 dana pauzirati .
Nakon otvaranja kremu treba držati na tamnom , hladnom i suhom mjestu .
Krema nema zabilježene nikakve loše nuspojave .
45
PROTOCEL – USPJEŠAN BORAC PROTIV MALIGNIH I DRUGIH BOLESTI
Protocel( Cancell ili Cantron) je izgradio kemičar James Sheridan iz Rovsella,
Michigan. Sheridan je bio istraživač u Michigan Cancer Centru.
Protocel je najsnažniji poznati anti-kancerogeni i anti-virusni lijek u ovom
momentu na planeti. On je, također, najpotpuniji i najjači antioksidant, koji je
ikada ispitan, a 2003. god. provedeno je veliko antioksidantno ispitivanje.
Rezultati studija dviju nezavisnih laboratorija glase:
Protocel je do sada najsnažniji testirani, provjereni antioksidant i on je:
Preko 25 puta snažniji od peroksid radikala
Preko 45 puta snažniji od hidroksid radikala.
Ovo su dvije vrste najštetnijih slobodnih radikala, koje je najteže savladati. To
čini Protocel jedinim antioksidantom, koji uklanja obje vrste opasnih
slobodnih radikala. Protocel blokira nastajanje svih super-oksidacijskih
radikala te ima izuzetno snažno djelovanje protiv virusa pa time i bolesti
kao što su: AIDS, herpes, lupus, sindrom kroničnog umora, endometrioze,
Crohnova bolest, fibromijalgije, svih autoimunih bolesti, Lou Gehrigove
bolesti, multiple skleroze, distrofije mišića, Parkinsonove bolesti,
Alzheimerove bolesti, leukemije, reumatskog artritisa, skleroderme,
cističnih fibroza i td.
AIDS
Kada se Protocel dâ pacijentu s AIDSom, on razlaže stanicu, koju je napao
virus. U tom trenutku, virus gubi svoju zaštitu, omogućujući imunološkom
sustavu napasti virus. To ima za posljedicu početni virusni porast. U stvari,
više nema virusa, on se još može otkriti prilikom uklanjanja zaštitnog sloja.
VIRUSI
Protocel pokazuje jake anti virusne mogućnosti protiv većine virusa,
uključujući preh-ladu i gripu. Posebno može biti koristan ljudima , kojima treba
dosta vremena da bi se riješili uobičajenih bolesti. Kod mnogih prehlada
obično traje dva tjedna, a neke gripe i šest nedjelja. Uz Protocel, nijedan od
ovakvih uvjeta ne potraje više od tri dana, a simptomi se smanje za oko 70%,
vrlo brzo nakon uzimanja prve doze.
VISOKI KRVNI TLAK I SRČANE BOLESTI
Neke osobe, koje uzimaju Protocel protiv raka, imale su, također, i visok krvni
tlak i zapriječene arterije. Budući da je rak bio više nego prijetnja, ovi su ljudi
zanemarivali stanje svojeg srca, usredotočujući se na rak. Nakon što je
Protocel popravio njihovo stanje glede raka, iznenadili su se, vidjevši da im se
krvni pritisak vratio na prirodnu razinu. Kada su napravljeni angiogrami (slike
krvnih sudova) i otkriveno je da su se razložile naslage pločica u njihovim
46
arterijama. Iz tog razloga u ožujku 2003 proizvo-đači Protocela napravili su
probe s Protocelom glede njegovih anti-oksidantnih sposobnosti. Rezultati
testova pokazali su da je Protocel najsnažniji antioksidant, koji se danas može
nabaviti. On je više puta jači od najjačeg anti-oksidanta. Iz tog razloga Protocel
je ljudima s visokim tlakom zdraviji i sigurniji, jer sadašnji lijekovi protiv
visokog tlaka imaju užasan popis sporednih učinaka.
UČINKOVITOST I BRZINA DJELOVANJA
Ljudi različitom brzinom reagiraju na Protocel. Neki bolesnici na bolesti raka
zamjećuju reagiranje za tjedan dana, a simptomi virusa mogu nestati za jedan
dan. Međutim, kod nekih bolesnika od karcinoma ponekad su potrebna tri
mjeseca i više, da bi se zamijetilo poboljšanje, naročito kod limfoma. Limfni
sustav ima vrlo sporu cirkulaciju. To usporava djelovanje Protocela. Po
riječima Jamesa Sheridana, ''potrebno mu je vremena, da bi proradio... 7 do 9
tjedana je uobičajeno, a u nekim slučajevima potrebna su 3 mjeseca i više
osobito ako je pacijent bio na kemijskim lijekovima (kemoterapija, citostatici,
kortikosteroidi …), da bi se vidjelo djelovanje.
Jedan od razloga Protocelova očevidno sporog djelovanja zasluga je vremena,
koje je potrebno sustavu osobe, da promijeni tumore u otpadnu tvar i dužeg
vremena za oporavak oštećenja, kojeg je tumor stvorio. Često otpadnu tvar
oko tumora liječnik pogrešno tumači kao rast tumora, te osoba prestaje
uzimati Protocel prije nego što je Protocel završio svoj rad. Ovu tragediju
nažalost ponekad je teško spriječiti.Ovo opravdava uzrečicu da nema
neizlječive bolesti već postoje samo neizlječivi pacijenti.
Na primjer kada zloćudne stanice prođu primitivni oblik, one se razlažu ili same
sebe jedu-unište( apoptoza). Kada dođe do apoptoze tumornog tkiva,u
biti došlo je do aktivnosti proteolitičkih enzima kaspaza(kaspaze 8), koje
kidaju peptidnu vezu iza ostataka asparaginske kiseline što tumorno
tkivo mijenja iz stanica raka u otpadni materijal, sastavljen od dvije
dušične kiseline, koje se javljaju kao sirovi bjelanjak jajeta i koje se
uglavnom izlučuju talogom prirodnog otpada tijela ili u slučaju raka
pluća, ta se tvar iskašljava.
Markeri tumora
Markeri tumora mogu se pojaviti tri do četiri mjeseca nakon uzimanja
Protocela. To ne znači da Protocel ne djeluje .
Protocel je učinkovit i bez dodatnih nadopuna . Međutim, za potporu
djelovanja Protocela izuzetno je dobro uzeti :
6) Bromelain- koristan je u otklanjanju velike mase tumora nakon njegovo
razbijanja, Najkorisniji je, kada je tumor u blizini živaca, koji se mogu
ukliještiti,
kada se dodatna masa razbijenog tumora počne nagomilavati u tom
prostoru.
Ovo je ozbiljan problem, kada se radi o tumoru mozga. Bromelain uz
ubrzava
47
širenje, apsorpciju i djelotvornost kako Protocela, tako i drugih lijekova.
-
Shark Liver Oil (Riblje ulje iz jetre ajkule)
UPORABA PROTOCELA
Četvrt žličice za čaj Protocela mora se uzimati u redovnim vremenskim
razmacima. Ne jedite ništa 15 minuta prije uzimanja ili nakon uzimanja
Protocela. Postoje dvije vrste protocela, 23 i 50.
Protocel 23: svaka 4 sata tijekom dana, plus dvostruka količina u vrijeme
spavanja. Na primjer: uzmite u 7:00 h, 11:00 h, 15:00 h, 19:00 h i
dvostruku količinu u 23:00 h (pet puta dnevno).
Protocel 50: svakih 5 ½ sati tijekom dana. Na primjer: uzmite u 7:00h, 12:30 h,
18:00 h, 23,30 h. Nemojte udvostručiti svoju dozu u 23:30h (četiri puta dnevno).
U stvari što češće uzimate Protocel, utoliko je bolje.
Opcije primjene
Ako nije moguća oralna primjena, Protocel se može primjenjivati rektalno.
Koristite štrcaljku ili kapaljku za oči i četvrt šalice za čaj Protocela. Unesite
kapaljku ili štrcaljku do poslije rektalnog mišića i zatim ubrizgajte Protocel.
Izbjegnite kretanje stomaka najmanje 20 minuta.
PREVENCIJA
Neki žele nastaviti s Protocelom nakon izlječenja. Protocel se može uzimati
jedanput ili dvaput dnevno kao preventiva zbog svojih antioksidantnih koristi.
Antioksidanti su borci protiv kancera.
HRANA KOJU TREBA IZBJEGAVATI
Obavezno potpuno izbaciti iz uporabe bijelo brašno, bijeli šećer, a i ostale
ugljiko hidrate smanjiti na minimum.Izbaciti mesne prerađevine, alkohol,
gazirana pića…
Vitamini i ostali suplementi koje treba izbjegavati jer ometaju učinkovitost
Protocela :
Vitamin C (uzimanje vitamina C uzrok je broj 1 da Protocel ne djeluje)
Vitamin E
Selen
CoEnzime Q10
Sulfhydrazyl antioksidant, koji uključuje:
L-cystein
N-acetilsteine
Alfa-lipoinsku kiselinu
48
Glutation
Kalij
Burdock Root(korijen čička)
Ulje sjemena lana
IP6
714-x
Ozon i tretmani s kisikom kao što je hiper-barična komora treba izbjegavati
Koliodno srebro
Ekstrat sjemena grapefruita ( zbog visokog sadržaja Cvitamina )
Protein surutke zbog L-cysteina
ŠTO SE MOŽE KORISTITI S PROTOCELOM
Koliko je iskustvo pokazalo, slijedeće ne utječe na djelovanje Protocela:
5FU
Aloe
Aspirin
Ambrotose (saharidna biljka)
B17 ( Laetrile)
Betaine hydrocholoride
Biotin
Blue Green Algae (Plave-zelene alge vjeruje se da nema problema s
Protocelom, ali u praksi nije potvrđeno)
Ulje borage (jednogodišnja biljka iz
Sirije)
Boron Calcium (Borov kalcija)
Celebrex
Chromium (krom)
Choline (neuro-transmiter)
Colostrum
Coumadin (anti-koagulant)
Diuretici (općenito)
DMSO
Elavil
Enzimi (općenito govoreći)
Endocet
Fish oil (EPA, DHA) (riblje ulje)
Folic acid (folinska kiselina)
Germanium-132 (helps Protocel)*
Glucosamine/chondroitin
Glutamic acid hydrochloride
Grape seed extract (ekstrakt sjemena
grožđa
Graviola
Hormonski inhibitori
Hydrochlorothiazide
Hiperbaric oksigen
Interferon (iako je vrlo toksičan)
49
Linolenska kiselina
Magnezij
Mangan
Megace (Megestrol
Acetate)
Melatonin (povemeno)
Metoprolol tartrate
MGN3
Microhydrin
NONI® sok
Oxycontin
Kisik
Pantoteniska kiselina
Para-aminobenz
kiselina
Pau d'arco (može
pomoći Protocelu)*
Percacette
Percocet
Prevacid
Polisahardi su
općenito kompatibilni
Pregnenolone
Prednisone
Smeđa riža
Šipak, (ako je s malim
sa- držajem vitamina C
)
Rutin (glukozoid)
Saw palmetto
Ulje iz jetre ajkule
(Life Extension
preporučuje ne duže
od 1 mjeseca)
Secal and Entergenic
koncentracije
Shiitake gljive
Immunocal
Silica Hydride
Inositol
Simvastatin
Iodine
Squalamine
IP-3 (sličan IP-6, ali znakovito različiti)
Sulindac
JuicePlus ima oko 200 mg C vitamina u
Superfood
dnevnoj dozi.
Tenormin
Kombucha
Thymic Protein A
Laetrile
Ukraine
Lisinopril
Vanadium
Lasix
Venus Fly Trap
Lemon bioflavonoids
Zink
Zolodex
*Uzimanje Germanium-132 i Pau d'arco narušavat će djelovanje Protocela.
Općenito se sugerira prestati koristiti trave, jer se ne zna kako će djelovati s
Protocelom. Druge tvari, čije je djelovanje s Protocelom trenutno nepoznato te
ih ne treba konzumirati:
Ranitidina
Sales de potasio
Mucosolvan (vjerojatno
OK)
Compositum
Salbutamol spray
Aspirin
Bach flowers
Terapia vibracional
energética
Amazonska loza (Uncaria
tomentosa)
Vilcora (s amazonskom lozom)
Digoxina
Enalapril
Espironolactona
Furosemida
Gleevec
IP-6 (može se sukobiti)
KEMIJA I PROTOCEL
Iako kemijski lijekovi sprječavaju Protocel u svojem djelovanju, uzimanje
Protocela, dok se uzimaju kemijski lijekovi, smanjuje sporedne učinke
kemijskih lijekova, ali ne i učinak kemijskih sredstava. Mjesecima nakon
kemijske terapije Protocelu može biti teško početi djelovati. Protocel počinje
odmah djelovati, ali rezultate daje sporije nakon uzimanja kemijskih sredstava i
onkoloških lijekova. Čak i prilično dobro držećim osobama može trebati dosta
mjeseci, da bi se oporavili od kemo-lijekova.
ŠTO TREBA ZNATI PRIJE UPORABE PROTOCELA
Kako Protocel djeluje i tumori se počnu razlagati, može se pričinjavati da
postaju većim. CAT skeniranje ponekad ne može razlikovati tumora koji raste,
od tumora koji se razlaže, ali PET skeniranje može potvrditi razlaganje tumorâ.
50
PSA Brojevi za pacijente s rakom prostate
PAS brojevi mogu rasti mjesec dana ili i duže, dok se uzima Protocel. To znači,
u stvari, da Protocel djeluje.
Postoje dvije vrste Protocela – 23 i 50.
Formula 23
Auto-imunološke
bolesti
Rak mjehura
Tumori mozga
(primarni)
Rak dojke
Rak bubrega
Multipli melanomi
Rak prostate
Wilmes tumor
Autoimune smetnje
Crohnova bolest
Diverticulitis
Endometrioza
Multipla skleroza
Parkinsonova bolest
Kućni ljubimci s bilo
kojim oboljenjem
Virusne infekcije
Slabi bubrezi
Mononukleoze
Formula 50
Rak vrata (cervikalni rak)
Rak kolona (debelo
crijevo)
Rak jednjaka
Leukemija
Rak jetre (primarni)
Rak pluća
Melanomi
Ne-Hodgkinov limfom
Rak jajnika
Rak gušterače
Rhabdoid tumori mozga
Sarkomi
Rak stomaka
Rak kože (ljuskaste
stanice)
Rak grla
Rak maternice
Lupus
Kanceri, koji su otporniji prema Protocelu
Protocel je učinkovit protiv svih kancera i dobroćudnih tumora, ali ipak, ne
djeluje toliko uspješno protiv slijedećeg:
Raka jajnika
Unutarnjih melanoma
Tumora ligamenata
PROTOCEL
www.webnd.com
51
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
491 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content