close

Enter

Log in using OpenID

Acti 9 prezentacija - Schneider Electric

embedDownload
Acti 9
The efficiency you deserve
Acti 9, the efficiency you deserve
Uvod
Tehnički dio
Prezentacija
Acti 9, Safe
Acti 9, Efficient for your operations
Acti 9, Simple & Smart
Zaključak
Pregled ponude
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
2
Acti 9, the new reference
in final distribution
Acti 9
Active Control
Dinamički orijentiran
pristup prema nadzoru i
upravljanju
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
3
40
godina
Iskustva
i orijentiranosti
prema kupcu
+
21
novi patent
2010
Acti 9
5. generacija
modularne
opreme
iC60
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
4
Acti 9, the efficiency you deserve
Uvod
Tehnički dio
Prezentacija
Acti 9, Safe
Acti 9, Efficient for your operations
Acti 9, Simple & Smart
Zaključak
Pregled ponude
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
6
Acti 9
Rasvjeta
Zašto koristiti releje i sklopnike?
Potrošnja električne energije u svijetu
● Porasla 45% od 1980.
● očekivani rast potrošnje od 70%
do 2030.
● Povećana potražnja i ograničeni
resursi
● Povećana cijena energenata
(prirodni plin, ugljen, nafta)
● Globalno zagrijavanje
1 Btu = 1,06 kJ
“ Moramo naučiti efikasnije trošiti
energiju i pri tome kontrolirati
troškove električne energije i
zagañenje”
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
8
Potrošnja električne energije u svijetu
● 10% do 15% ukupne potrošnje u industriji i domaćinstvima
● 25% do 50% ukupne potrošnje u uslužnim djelatnostima i poslovnim
zgradama
● Moguće je ostvariti do 50% uštede korištenjem efikasnih rješenja za
rasvjetu
Ugljen
100 jed
1 jedinica ušteñena
u domaćinstvu
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
35 jed
33 jed
3 jedinice ušteñene u
elektrarni
9
Primjer: ušteda energije sa
sklopnicima
● moguće je ostvariti do
80% uštede
● CT sklopnik
● Argus detektor prisutnosti
● Preklopka
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
10
Primjer: ušteda energije sa
relejima
● Moguće je ostvariti
do 15% uštede
● TL relej
● TLc relej
● Sklopka
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
11
Klasičan način kabliranja
Klasičan način kabliranja bez upotrebe releja
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
12
Kabliranje uz upotrebu releja
● Smanjeni troškovi
investicije:
● Manje kabela
● Smanjeni presjek kabela
● Kraće vrijeme
instalacije
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
● Ušteda energije:
● Uz korištenje impulsnog
releja nema potrošnje
električne energije u
kotrolnom krugu
● Automatizirano
paljenje/gašenje
rasvjetnih tijela
13
Schneider Electric proizvodi za upravljanje
iTL + iETL 4p
iCT 2p
iACTs
iACTp
iATEt
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
iATLc+s
iATL4
iETL
14
Ušteda električne energije uz
upotrebu rješenja za rasvjetu
Na rasvjetu otpada čak do
35% ukupne potrošnje
električne energije u
zgradama (ovisi o
poslovnom segmentu)
Upravljanje rasvjetom jedan je od najlakših načina
uštede električne energije i sve više postaje
standardna aplikacija u zgradarstvu
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
15
Acti 9
Prenaponska zaštita (odvodnici prenapona)
Udar groma – nepredvidljiva prirodna pojava
● Na svijetu u svakom trenutku postoji oko 2000 aktivnih munja ( 50000 udara
/ dan, 100 bljeskova/sekunda
● 6000 mrtvih / 60000 ozlijeñenih od udara groma svake godine
● Udar groma uzrok je nastanka 10% svih požara
● 300 M$ direktne štete u imovini + indirektna šteta zbog prekida napajanja
35 %
30 %
Reasons for damage to
equipment owned by
France Telecom
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
rm
e
s to
in d
W
ag
am
rd
W
a te
F ir
e
e ft
Th
ts
en
c id
Ac
eo
an
e ll
Mi
sc
L ig
h tn
us
in g
0%
17
Moguće štete zbog udara groma
● 90% ureñaja u kućanstvu spojeno na utičnice može biti oštećeno
zbog udara groma (procijenjena vrijednost >3,500€).
Spavaća soba: računalo,
hi-fi, telefon (€650)
Praonica: zamrzivač, perilica
rublja, sušilica, bojler, alarm
(€1,500)
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Dnevna soba: TV, kućno
kino, rolete na mot.
pogon, AC ureñaj, ADSL
modem (€1,000)
Kuhinja: Mikrovalna
pečnica, štednjak,
hladnjak, perlica suña
(€1,500)
18
Električni prenaponi,
jedinstvena karakteristika
Izvor prenapona
● Udar groma
● Sklopne operacije i
kvarovi u mreži
Karakteristika
● Ultra-brzi tranzijent
Jedinica mjere
= kV/ µs
● Razorna količina
energije
Udar groma
Voltage
Sklopne operacije
● Ponovljivi dogañaj koji
doprinosi starenju
izolacije.
● Kvarovi koji mogu
dovesti do trajnog
oštećenja
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Irms
21
Rješenja prenaponske zaštite
Bez gromobrana
Sa gromobranom
Odvodnik prenapona tip 1
Odvodnik prenapona tip 1 i 2
Tipovi
prenaponske
zaštite
T1: koristi se
Udaljenost
tereta
< 30m
samo kada je
prisutan
gromobran
T2: sistematička
upotreba.
T3: Koristi se
Udaljenost
tereta
> 30m*
T2
T3
T3
T3
T3
Odvodnik prenapona tip 2 i 3
T1 +
T2
T3
samo kao dodatak
T2 ako su tereti
udaljeni više od
30m od T2
odvodnika
prenapona
Odvodnik prenapona tip 1, 2 i 3
* Poslije 30m(izmeñu odvodnika prenapona i tereta) fenomen refleksije naponskog vala zbog munje
se pojavljuje u kablovima
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
22
Instalacija odvodnika prenapona
● Udar groma je fenomen koji generira napon visoke frekvencije:
● Duljina kabela se mora uzeti u obzir u slučajevima visoke frekvencije
● Kroz 1 metar kroz koji prolazi struja koju je stvorio udar groma generira prenapon od 1000V.
1000V
U spd
1000V
500V
Load
Uload =
USPD + 2000V
U spd
Load
Uload =
USPD + 500kV
Za efektivnu prenaponsku zaštitu skratite duljinu kablova
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
24
Rješenja prenaposnke zaštite koje nudi
Schneider Electric
Tip 1 - Class I
PRF1 12.5r
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Tip 2 - Class II
iPRD
QuickPRD
25
Acti 9
Diferencijalna zaštita
Zašto koristiti diferencijalnu zaštitu
● Svake godine u Francuskoj….
● 200 umrlih
● 1500 povrijeñenih
● 55000 radnih sati izgubljeno
● 8 od 10 nesreća su se dogodile na
niskom naponu
● Od 2000 do 2005 u UK:
● 346 požara električnog porijekla (2)
● Ukupni gubitak procijenjen na 213M€
(2)
● 40% požara u zgradama – problem u
NN električnim instalacijama
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
(2) Fire Protection Association (FPA)
27
Diferencijalna zaštita – Način rada
● Mjerenje sume struje koje teku kroz
strujni krug
● Otvaranje kontakata diferencijalne
sklopke ako suma struja prijede zadanu
vrijednost
● Osjetljivost I∆n, 30mA, 300mA,…
● Tok koji se generira u jezgri ovisi o
aritmetičkoj sumi struja I1 i I2.
● U normalnim uvjetima rada: Ι1 + Ι2 = 0
→ nema toka
● U slučaju nastanka kvara prema zemlji,
kroz jezgru će poteći struja Id, a strujni
krug će se zatvoriti kroz zaštitni vodič –
više ne postoji strujna ravnoteža
● Uslijed nestanka strujne ravnoteže, u
jezgri će se stvoriti dodatni tok koji ce
uzorkovati proticanje struje I3 u samoj
diferencijalnoj zaštitnoj sklopki.
● Ukoliko difernecijalna struja prijeñe
vrijednost strujne osjetljivosti
diferencijalne zaštitne sklopke, ona će
prekinuti strujni krug.
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
28
Strujni udar
Duration of current flow t [ms]
Body current
Is [mA]
● AC-1 zona: Nema percepcije
● AC-2 zona: Percepcija
● AC-3 zona: reverzibilni efekt:
kontrakcija mišića
● AC-4 zona: Mogući nepovratni
efekt
● AC-4-1 zona: 5% mogućnost
zastoja rada srca
● AC-4-2 zona: Do 50% mogućnost
zastoja rada srca
● AC-4-3 zona: Više od 50%
mogućnost zastoja rada srca
● A krivulja: Prag percepcije struje
● B krivulja: Prag kontrakcije mišića
● C1 krivulja: Nema zastoja rada
srca
● C2 krivulja: 5% mogućnost
zastoja srca
● C3 krivulja: 50% mogućnost
zastoja srca
Krivulja C1 definira vrijednosti koje se ne smiju
prekoračiti. Max vrijeme prekidanja za diferencijalnu
sklopku 30mA = 300ms
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
29
Zaštita opreme – Požar
RCDs su učinkoviti ureñaji za zaštitu
opreme od požara zbog propadanja
izolacije vodiča. RCD ureñaji mogu
detektirati male struje odvoda (300mA),
koje su preniske za druge ureñaje ali
dovoljne za početak požara
Testovi su pokazali da vrlo niske struje
odvoda (nekoliko mA) mogu biti dovoljne za
početak požara (270mA) u vlažnim i
prašnjavim okolinama
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
30
Opasnost za ljudski život – strujni udar
● Direktni dodir
● Indirektni dodir
Is: Struja dodira
Id: Struja defekta izolacije
● Dodir osobe sa vodičima ili sa
dijelovima el. instalacije koje su
pod naponom
● Zaštita:
● RCD
● dodatna izolacija
● barijere i kućišta
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
● Dodir osobe sa dijelovima koji su
došli pod napon uslijed proboja
na izolaciji (greške)
● Zaštita:
● Uzemljenje
● Zaštitne sklopke (RCD)
31
Zaštita – diferencijalne sklopke
● Direktni dodir
● Indirektni dodir
● Vrlo koristan i često propisan u
standardima kao dodatni oprez
● Obvezan u TT sustavima
● Obavezan u IT sustavima ako ima više
spojeva
● U slučaju dugih odvoda je potreban u
TN i IT sustavu uzemljenja
Sustav zaštite
Ureñaj
Diferencijalna
sklopka
Ureñaj za nadzor
izolacije
Prekidač
TT
TN
(
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
)
IT
(
)
Diferencijalne zaštitne sklopke štite
vašu instalaciju i ostalu opremu od
požara, uništenja strojeva u TN
sustavu i od elektromagnetskih
smetnji u TN-S sustavu (monitoring
izolacije)
32
Diferencijalna zaštita TT ureñaja
Automatsko isključenje za TT
ureñaj je moguće ako ima
RCD osjetljivost
Gdje je:
Ra otpor vodiča uzemljenja u
instalaciji
I∆n rezidualna struja
diferencijalne sklopke
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
33
Selektivnost
● Zaštita
● Level A: RCD s vremenskom
odgodom
● Level B: RCD s vremenskom
odgodom
● Level C: RCD s vremenskom
odgodom ili klasa S
● Level D: RCD trenutan
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
34
Klase diferencijalnih sklopki
● Standard IEC 60755 definira 3 klase RCD-a
● Klasa AC
● osigurano okidanje za:
» Rezidualne (zaostale) izmjenične sinusne struje
● Klasa A
● osigurano okidanje za :
» Rezidualne (zaostale) izmjenične sinusne struje
» Rezidualne (zaostale) pulsirajuće istosmjerne struje
● Klasa B
● osigurano okidanje za :
» Isto kao za klasu A
» Za čiste istosmjerne struje (zaštita trofaznih
ispravljača,…).
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
35
Klase koje su vrijedile prije 09.2010.
(Multi9)
Klasa
Štetno
okidanje
Visoko
frekventna
rezidualna
struja
Bez okidanja
Struja greške
Istosmjerna
komponenta
AC
A
Si
DC
Niske
temperature
(do -25 °C)
Korozija i
prašina
Si/SiE RCD-ovi su
dizajnirani tako da
se izbjegne štetno
okidanje ili
neokidanje u
slučajevima
nečistih mreža,
efekta od munje,
visokofrekventnih
struja i korozivnih
utjecaja,…
SiE
B
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
36
Klase nakon 09.2010. (Acti9)
Tip
ureñaja
Okidanje
zbog
smetnje
Struja
visoke
frekvencij
e
Bez okidanja
Struja greške
Pulsirajuća
DC struja
AC
Asi
B
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
DC struja
Niske
temperature
(do -25 °C)
Korozija
Prašina
Si RCD-ovi su
dizajnirani tako da
se izbjegne štetno
okidanje ili
neokidanje u
slučajevima
nečistih mreža,
efekta od munje,
visokofrekventnih
struja i korozivnih
utjecaja,…
37
Rješenja diferencijalne zaštite koje nudi
Schneider Electric
iID
Vigi + iC60
RED & DPN Vigi
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
38
Acti 9
Zaštita od struje kratkog spoja i
preopterećenja
Minijaturni automatski prekidač (MCB)
● Priključak
● Termički okidač
(Bimetal)
● Brzo zatvarajući
kontakti
● Magnetska zaštitna
jedinica
● Lučna komora
● Ručica
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
40
Odabir MCB-a
● Zaštita el. mreže od
● Preopterećenja:
●Stanje prekomjerne struje, povučene iz
zdrave instalacije
● Struje kratkog spoja:
●Potpuni propast izolacije izmeñu dva vodiča
različitih faza ili faze i neutralnog vodiča u TN
sustavu zaštite
Električna zaštita osigurava:
Zaštitu el. instalacija od termičkih i
mehaničkih naprezanja zbog struje kratkog
spoja
● Prijetnje
● Odabir pravog prekidača
● Odabir pravilne nazivne struje
(preopterećenje)
● Odabir pravilne prekidne moći
● odabir pravilne krivulje prekidanja
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
41
Odabir MCB-a
Električne karakteristike instalacije
Okoliš (vanjske temperature, klimatski uvjeti)
Zahtjevi na granične i pogonske prekidne moći
Zahtjevi na karakteristike (selektivnost, daljinsko upravljanje,
dodatni/pomoćni kontakti,..)
● Karakteristike tereta
●
●
●
●
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
42
Izbor pravilnog prekidača prema:
● Standardima
● IEC 60898
● odnosi se na prekidače niskog napona u domaćinstvima i sličnima
instalacijama
● IEC 60947-2
● odnosi se na prekidače niskog napona u tercijarnom i industrijskom
sektoru
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
43
Izbor pravilnog prekidača prema:
● Krivulji okidanja
Zaštitna
jedinica
Preopterećenje
Prekidači u
domaćinstvu
TMD
Ir = In
Krivulja B
3In ≤ Im ≤ 5In
krivulja C
5In ≤Im≤10In
Krivulja D
10In≤Im≤20In
Modularni
industrijski
MCB
TMD
Ir = In
Krivulja B or Z
3.2 In≤fixed≤4.8 In
Krivulja C
7 In≤fixed≤10 In
Krivulja D or K
10 In≤fixed≤14 In
Štićenje kratkog spoja
B: Prikladno za omske terete kao npr. razni grijači
C: Prikladno za induktivne terete, kao npr. motori
D: Prikladno za visoko induktivne terete, kao npr. rasvjeta i motori sa
regulacijom
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
44
Izbor pravilnog prekidača prema:
● Krivulji okidanja
B - krivulja
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
C - krivulja
D - krivulja
45
Selektivnost
● Što je selektivnost
● Zaštitni ureñaji postavljaju se na
način da prilikom nastanka kvara u
instalaciji, uvijek svoju zaštitnu
funkciju odradi prekidač instaliran
neposredno iznad mjesta nastanka
kvara
● Potpuna selektivnost
● u svakom slučaju kvara u instalaciji
isklopi najbliži prekidač u odvodu
● Djelomična selektivnost
● kod djelomične selektivnosti, gornji
uvjet je ispunjen samo do
maksimalne vrijednosti struje
kratkog spoja koja je navedena u
tablicama
● Bez selektivnosti
● u slučaju pojave kvara, svi prekidači
isklapaju
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
46
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
47
To što kupujete, nije uvijek ono što želite
Automatski prekidač?
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Hoće li zaista raditi kada vam
najviše treba?
48
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
49
To što kupujete, nije uvijek ono što želite
Automatski prekidač?
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Hoće li zaista raditi kada vam
najviše treba?
50
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
51
To što kupujete, nije uvijek ono što želite
Automatski prekidač?
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Hoće li zaista raditi kada vam
najviše treba?
52
Rješenja koja vam nudi
Schneider Electric
2p C60
4p C60
RCA + C60 + iID
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
53
Acti 9
The efficiency you deserve
Acti 9, the efficiency you deserve
Uvod
Tehnički dio
Prezentacija
Acti 9, Safe
Acti 9, Efficient for your operations
Acti 9, Simple & Smart
Zaključak
Pregled ponude
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
55
Acti 9, the efficiency you deserve
(Učikovitost koju zaslužujete)
Novi iskorak u
modularnoj opremi za
distribucije električne
energije u industriji i
zgradarstvu
Sigurnost
Kvaliteta
Jednostavno &
Pametno
Efikasnost
Temelji :
40 godina iskustva,
5. generacija
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
56
Acti 9, novi sustav za rješenja u krajnjoj
distribuciji električne energije
Zaštita
Sustav instalacija
Upravljanje
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
57
Acti 9, the efficiency you deserve
Uvod
Tehnički dio
Prezentacija
Acti 9, Safe
Acti 9, Efficient for your operations
Acti 9, Simple & Smart
Zaključak
Pregled ponude
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
60
Acti 9, Safe
om
r
f
e
l
ab
l
i
a
c
i
v
r
t
a
c
y
e
Onl eider El
Schn
Sigurnost na licu mjesta...
Vidljiv znak = zelena oznaka
+
karakteristike =
●Izdržljivost na prenapone: 6 kV
●Stupanj zaštite od zagañenja: 3
●Stupanj izolacije: 500 V
Potpuna sigurnost tijekom
cijelog životnog vijeka instalacije
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
61
Acti 9, Efficient for your operations
om
r
f
e
l
ab
l
i
a
c
i
v
r
t
a
c
y
e
Onl eider El
Schn
Brza detekcija prekidača koji je odradio svoju zaštitnu
funkciju za kraće vrijeme popravka instalacije
VISI-TRIP
postoji na
minijaturnom
automatskom
prekidaču i
diferencijalnoj
zaštitnoj
sklopki
Ručno isklapanje
Isklapanje zbog nastanka kvara
Acti 9, jedini na tržistu nudi minijaturni prekidač sa trip indikacijom
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
63
Acti 9, Safe
Class-2 stupanj zaštite
sprijeda
om
r
f
e
l
ab
l
i
a
c
i
v
r
t
a
c
y
e
Onl eider El
Schn
Apsolutna sigurnost
od električnog udara
Sukladnost sa standardima:
● IEC 60364 § 410;
● IEC 61140 § 7.2.3 and § 7.3.1.1.
Acti 9, jedini na tržištu proizvodi
MCB u kućištu sa stupnjem zaštite
class-2
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
66
Acti 9, Safe
Brzo zatvaranje kontakata
New
CB
C
R
on
Garancija dugotrajnog životnog vijeka
Brzo zatvaranje kontakata kod MCB-a i dif. zašt. sklopke
Schneider
Electric
Konkurencija
(bez brzog zatvaranja
kontakata)
Acti 9, velika izdržljivost tijekom cijelog
životnog vijeka
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
68
Acti 9, Safe
Zaštita korisnika
Potpuna zaštita korisnika prilikom isklapanja
iC60
Konkurencija 1
Konkurencija 2
Konkurencija 3
Ispitna vrijednost: 10 kA - 3 x 440 Vac
Acti 9, bez širenja el. luka na okolne proizvode
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
72
Acti 9, Safe
Jedinstveni ureñaj Reflex iC60
● Potpuna koordinacija
● Integrirani lokot
● Daljinsko upravljanje
● Nema ponovnog uklopa
nakon kvara
Sigurna intervencija na licu mjesta
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
m
o
r
f
e
bl
a
l
i
a
v
ric
t
a
c
y
e
l
l
E
On
r
e
d
i
e
n
h
c
S
Acti 9
MCB inside
Acti 9 bistable actuator
+ Acti 9 impulse relay
inside
Film padlock
73
Acti 9, Efficient for your operations
Širok spektar ponude zaštite
iC60
Instalacijski prekidači
iID
Diferencijalna zaštita
Vigi Modul
Diferencijalna zaštita
Odvodnici prenapona
Pomoćni kontakti
RCA i ARA
Funkcija daljinskog
uklopa i APV
Sa Acti 9 ponudom, vaša instalacija i oprema su potpuno sigurne u svakom
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
trenutku
74
Acti 9, Efficient for your operations
Odvodnici prenapona – dodatna zaštita
Isc (kA)
25
iC60L
20A
iC60L
25A
PRD 8r
NG125N
40A
NG125N
40A
PRD 20r
PRD 40r
PRD 40r
iC60H
25A
iC60H
40A
iC60H
50A
PRD 20r
PRD 40r
PRD 65r
15
iC60H
20A
PRD 8r
10
Quick
PRD 8r
iC60N 20A
Quick
PRD 20r
iC60N 25A
Quick
PRD 40r
iC60N 40A
iC60N 50A
PRD 40r
PRD 65r
6
PRD 8r
8 kA
Placed near the loads if
incoming SPD is more
then 30m away
PRD 20r
20 kA
Low risk
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
40 kA
Medium risk
65 kA
Imax(kA)
High risk
75
Acti 9, the efficiency you deserve
Uvod
Tehnički dio
Prezentacija
Acti 9, Safe
Acti 9, Efficient for your operations
Acti 9, Simple & Smart
Zaključak
Pregled ponude
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
80
Acti 9, Efficient for your operations
Optimizacija bez prekida napajanja
=
maximum bespekinutosti napajanja, minimalni
broj intervencija
● Električna otpornost;
● Otpornost na utjecaj
okoline (prašina, kemijsko
zagañenje, vlaga, itd.)
om
r
f
e
l
ab
l
i
a
v
ric
t
a
c
y
e
l
l
E
On
r
e
d
i
e
Schn
Acti 9, osigurava najdulje vrijeme bez prekida napajanja na
tržistu
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
81
Acti 9, Efficient for your operations
Optimizacija bez prekida napajanja
● Prekidanja najbliže mjestu kvara
Kombinacije opreme prema pravilima selektivnosti
● Nema više potrebe za osiguračima
Prekidna moć do 100 kA za nazivnu struju od 0.5 do 4 A
Acti 9, osigurava najdulje vrijeme bez prekida napajanja na
tržistu
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
83
Acti 9, Efficient for your operations
Rješenja koja se razvijaju
Reflex iC60: fleksibilni sustav
●Potpuno prilagoñen
primjeni u industriji i kod
rasvjete
●Odabir dijagrama
upravljanja
●Način upravljanja
prilagoñen specifičnom
zahtjevu kupaca
●BMS open
More about
Acti 9, 100% flexibilnost tijekom instalacije
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
84
Acti 9, Simple & Smart
Jednostavnost kod instalacije /
om
r
f
e
l
b
a
l
i
a
v
ric
t
priključci
a
c
y
e
l
l
On
rE
Sve u jednom:
id e
e
n
h
Sc
manje ožićenja, -50% u snazi i -20% do -70% u nadzoru
Reflex iC60 brže i jednostavnije spajanje
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
85
Acti 9, Efficient for your operations
Široka ponuda ureñaja za nadzor i upravljanje
iCT
Sklopnici
Reflex iC60
“All in one” koncept
06 / 2011
RCA
Daljinsko upravljanje
01 / 2011
iTL
Impulsni releji
Pomoćni kontakti
iCT iTL
ARA
Automatski recloser
01 / 2011
Acti 9, prilagodite svoju instalaciju potrebama
energetske efikasnosti
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
88
Acti 9, Efficient for your operations
Napredna rješenja
Multiclip distribucijski sustav
Lako dodavanje odvoda uz
balansiranje po fazama.
Acti 9, velika mogućnost prilagodbe inovativnom pristupu
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
90
Acti 9, Efficient for your operations
Limitirani troškovi održavanja
Automatski ponovno uklop ARA
● Potpuna fleksibilnost za udaljene objekte
● Komapitibilno sa iC60 MCB & pomoćnim priborom.
Acti 9, 100%-na mogućnost djelovanja
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
99
Acti 9, the efficiency you deserve
Uvod
Tehnički dio
Prezentacija
Acti 9, Safe
Acti 9, Efficient for your operations
Acti 9, Simple & Smart
Zaključak
Pregled ponude
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
103
Acti 9, Simple & Smart
Jednostavno za odabir / standardi
New
Isti proizvod ima 2 imena i prezimena prema različitim
standardima
●EN/IEC 60 898 za ljude koji nisu obuceni
za rad na elektro-instalacijama (0 level
maintenance);
●EN/IEC 60 947-2 za industriju.
Acti 9, proizvod u potpunosti prilagoñen Vašim zahtjevima
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
104
Acti 9, Simple & Smart
Jednostavnost odabira
New
Nije potrebno postavljati pitanja
MCBs i RCDs
100% usklañeni
Acti 9,
jednostavni odabir
ispravne kombinacije
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
105
Acti 9, Simple & Smart
Jednostavnost kod spajanja
New
Brzo, ergonomski i sigurno
Acti 9, IP 20 i zatezni moment,
dvostruka standardizacija
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
107
Acti 9, Simple & Smart
r
e
Acti 9 čini Vašu instalaciju
d
i
e
hn
c
S
ve
i
e
r
s
u
u
l
t
c
a
x
i održavanje jednostavnijim E ectric fe
El
Acti 9, efikasna distribucija pomoću Distribloc-a
Distribloc 63 do 160 A
● Schneider Electric je jedini proizvoñač koji omogućuje ovakvu
vrstu spajanja priključaka
Find out more…
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
108
Acti 9, Simple & Smart
Acti 9 čini Vašu instalaciju
i održavanje jednostavnijim
New
Acti 9, efikasna distribucija za svaki ormarić
Multiclip 80 A do 200 A
● Spojne sabirnice sa brzim 24-modulnim priključcima;
● Schneider Electric je jedini proizvoñač koji u svojoj ponudi ima
ovakvu vrstu sabirnica;
● Ciljani sektor = industrija…
Find out more…
Sabirnice
● Pouzdane, čiste, kompaktne, brza instalacija i nadogradnja
● IP20 izolirani priključci.
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
110
Acti 9, Simple & Smart
Jednostavno upravljanje
Ušteda vremena
Multiclip
● Brzo i sigurno
● Brzo dodavanje
● Omogućeno balansiranje
faza
New
Sabirnice
Jednostavna
instalacija/deinstalacija
opreme
Acti 9, jednostavna nadogradivost
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
112
Acti 9, Simple & Smart
Jednostavno za projektiranje i odabir
Kompletno rješenje
om
r
f
e
l
ab
l
i
a
c
i
v
r
t
a
c
y
e
Onl eider El
Schn
● Fleksibilnost upravljanja
● Pomoćni pribor integriran
● Otvoreno za BMS
Optimizcija potrebnog vremena za projektiranje rasvjete i sustava
nadzora u zgradarstvu
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
116
Acti 9, Simple & Smart
Jednostavnost upravljanja
Brzina servisiranja
Neutral in blue
Large area for
identification
Colour code for locking and padlocking devices
Cabling markings
Safety
Double lock
Laser marking
Ergonomic interface
Acti 9, prepoznatljiv izgled
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
117
Acti 9, Simple & Smart
Projektiran za kvalitetne instalacije
● Atraktivni izgled
● Prepoznaje se kvaliteta pri
prvom dodiru
● Dodatna vrijednost
električarima
● Izvrsnost za krajnjeg
korisnika
Acti 9, jednom instaliran za dugi životni vijek
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
121
Acti 9, Simple & Smart
Održivi razvoj
● Kućišta od termo-plastike 100% reciklirajuća
● 100% RoHS: nema zabranjenih materijala;
● 100% REACH: nema štetnih čimbenika na zdravlje i
sigurnost.
● Sve komponente = 100% reciklirajuće.
●100% operativno
Tijekom cijelog životnog vijeka instalacije.
Acti 9, jednom instaliran za dugi životni vijek
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
122
Acti 9, Simple & Smart
Održivi razvoj
20% reducirani gubici zbog prekomjernog zagrijavanja
Optimizirana potrošnja električne energije
Acti 9, jednom instaliran za
cijeli životni vijek
instalacije
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
123
Acti 9, Simple & Smart
Jednostavni odabir / kataloške oznake
New
Nema pogreške, nema
razmišljanja
2
=4
=
pola,
pola,
25
63
A
A
Tip, broj polova i nazivne vrijednosti na samom ureñaju
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
124
Acti 9, the efficiency you deserve
Uvod
Tehnički dio
Prezentacija
Acti 9, Safe
Acti 9, Efficient for your operations
Acti 9, Simple & Smart
Zaključak
Pregled ponude
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
137
To summarize
Acti 9 in short,
quite simply the efficiency that you deserve
Reflex
all in one concept
from
e
l
b
vaila lectric
a
y
l
On
rE
e
d
i
e
Schn
Class-2 front face
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Maximum competitiveness
● RCCB and switch total
coordination with MCB breaking
capacity
● Cascading, discrimination
selection tables
138
Acti 9, the efficiency you deserve
Uvod
Tehnički dio
Prezentacija
Acti 9, Safe
Acti 9, Efficient for your operations
Acti 9, Simple & Smart
Zaključak
Pregled ponude
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
141
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
iID
Control
Measurement
SPDs
1P 2P 3P 4P
iOF
iMSU
iSD
iMX
iSD+OF
iMN
Control auxiliaries
iMX+OF
iMNX
iMNs
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Connection
142
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
iID
Control
Measurement
SPDs
1P 2P 3P 4P
iOF
iSD
iSD+OF
iMX+OF
iMNX
Vigi iC60
iMSU
iMX
iMN
Control auxiliaries
iMNs
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Connection
143
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
iID
Control
Measurement
SPDs
1P 2P 3P 4P
iOF
iSD
iSD+OF
iMX+OF
iMNX
Vigi iC60
iMSU
iMX
iMN
Control auxiliaries
iMNs
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Connection
144
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
iID
Control
Measurement
SPDs
1P 2P 3P 4P
iOF
iSD
iSD+OF
iMX+OF
iMNX
Vigi iC60
iMSU
iMX
iMN
Control auxiliaries
iMNs
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Connection
145
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
iID
Control
Measurement
SPDs
2P 4P
iOF
iMSU
iSD
iMX
iSD+OF
iMN
Control auxiliaries
iMX+OF
iMNX
iMNs
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Connection
146
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
iID
Control
Measurement
SPDs
2P 4P
iOF
iMSU
iSD
iMX
iSD+OF
iMN
Control auxiliaries
iMX+OF
iMNX
iMNs
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Connection
147
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
iID
Control
Reflex iC60
Control auxiliaries
Measurement
iCT
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
iTL
SPDs
iPB
iSW
iIL
Connection
148
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
iID
Control
Measurement
SPDs
iEN
Control auxiliaries
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Connection
149
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
iID
Control
Measurement
SPDs
iPF
iPRD
1P
Control auxiliaries
2P
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
3P
4P
Connection
150
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
iID
Control
Control auxiliaries
Measurement
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
SPDs
RCA
iC60
ARA
C60
iID
Connection
151
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
iID
Control
Measurement
SPDs
Terminal shield
Dividable
mounting plate
Screw shield
Control auxiliaries
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Spacer
Inter-pole
barrier
Padlocking
facility
Rotary handle
Connection
152
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
iID
Control
Measurement
SPDs
Multiclip
Distribloc
Control auxiliaries
Connection comb busbar
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
Connection
153
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
1P
iID
Control
2P
Control auxiliaries
Measurement
3P
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
4P
SPD
iIDK 2P
Connection
iIDK 4P
iK60 & iIDK
154
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
1P
Control
iID
2P
Control auxiliaries
Measurement
3P
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
4P
SPD
iIDK 2P
Connection
iIDK 4P
iK60 & iIDK
155
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
1P
iID
Control
2P
Control auxiliaries
Measurement
3P
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
4P
SPD
iIDK 2P
Connection
iIDK 4P
iK60 & iIDK
156
The detailed offer
Acti 9, a complete system
Protection devices with new performances
iC60
1P
Control
iID
2P
Control auxiliaries
Measurement
3P
Accessories
Schneider Electric - Power Marketing – Jernej Urbas – 3.11.2010.
4P
SPD
iIDK 2P
Connection
iIDK 4P
iK60 & iIDK
157
Hvala na pažnji!
Pitanja?
Pripremil: Jernej Urbas
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
3 445 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content