close

Enter

Log in using OpenID

..s Vama od 1992

embedDownload
NABAVA I PODRŠKA MEDICINSKE OPREME
...s Vama od 1992.
KATALOG MEDICINSKIH UREĐAJA I POTROŠNOG
PRIBORA ZA NEUROLOGIJU
2
O MEDIALU
Medial je usko specijalizirana tvrtka za distribuciju, podršku i servis
medicinske opreme.
U 25 uspješnih godina Medial je gradio svoju reputaciju sigurne tvrtke
za nabavu i podršku medicinskih uređaja. Medial je najprije počeo kao
generalni zastupnik tvrtke Medelec, da bi zatim preuzeo zastupstvo
tvrtke Vickers Medical a potom i tvrtke Oxford Instruments. Medial je uz
suradnju sa navedenim, u svijetu cijenjenim tvrtkama stekao ogromno
iskustvo i specijalizirao se prvenstveno za neurološku dijagnostiku i
neonatalnu skrb. U posljednjih 20 godina, Medial je prisutan pod
današnjim nazivom te je proširio program ekskluzivnih zastupstva
medicinskih uređaja iz mnogih područja dijagnostike i terapije, ali i
dalje sa glavnim naglaskom na neurologiju.
U svom programu neuroloških dijagnostičkih uređaja Medial nudi: EEG,
EEG holtere, EMG, EP, IOM, ERP, LTM, kortikalni stimulator, TCD, monitore
moždanih funkcija, UZV doppler uređaje, uređaje za kvantitativno
testiranje boli i temperature te vrlo sofisticirane uređaje za analizu EEG
signala. Uz sve navedene uređaje Medial osigurava i nabavu potrošnog
pribora renomiranih svjetskih proizvođača od kojih valja izdvojiti: CareFusion, GVB Gelimed, Electrocap, AdTech i Civco. Za sve navedene
proizvođače Medial je ekskluzivni distributer na području Republike
Hrvatske.
Svi uređaji i potrošni pribor su registrirani u Agenciji za lijekove i
medicinske proizvode.
U suradnji s tvrtkama koje zastupa, Medial organizira predstavljanje
nove opreme našim najcjenjenijim medicinskim stručnjacima.
Medial je organizirao referalne centre u Kliničkom bolničkom centru
Zagreb i Univerzitetskom kliničkom centru u Ljubljani.
3
SADRŽAJ
CERTIFIKATI
EMG/EP
Nicolet Synergy EDX
Nicolet Viking EDX
EEG
Rutinski, video EEG
Nicolet ICU Brain monitor
Kortikalni stimulator i Ad-Tech
TCD
DWL - Doppler Box X, Multi Dop T
DWL - Multi Dop X, EZ Dop
MEDOC
Pathway, TSA II
BRAIN PRODUCTS
ESAOTE - UZV/DOPPLER
POTROŠNI PRIBOR - EMNG/EP
POTROŠNI PRIBOR - EEG
GELOVI I PASTE
BILJEŠKE
4
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
26
30
31
4
CERTIFIKATI
5
6
7
8
EMG/EP
Nicolet Synergy EDX
CareFusion Nicolet EDX sustav sa Synergy i Viking
softverom je namijenjen za prikupljanje, prikaz, analizu,
izvještavanje i upravljanje elektrofiziološkim informacijama iz ljudskog živčanog i mišićnog sustava za vrijeme
rutiskog kliničkog testiranja elektromiografije (EMG) i
evociranih potencijala (EP). Synergy/Viking EDX se mogu
koristiti u operacijskoj sobi, hitnoj službi i intenzivnim
bolničkim jedinicama za monitoring živčanog i mišićnog
sustava.
Synergy i Viking EDX se sastoje od osnovne jedinice,
pojačala, upravljačke ploče, električnog stimulatora,
računala i Synergy/Viking softvera. Osnovna jedinica
sadrži integrirani zvučnik, električni i slušni stimulator i
sve konektore za stimulaciju drugih perifernih uređaja
kao što su 2 posebna kompatibilna ulaza za ručni stimulator. Na raspolaganju su 2 tipa pojačala: 2-kanalno
pojačalo (AT2) sa dva (2) nekomutirana kanala i 8-kanalno
pojačalo (AT2 + 6) sa dva (2) nekomutirana i šest (6)
komutiranih kanala.
Synergy EDX EMG/EP
Karakteristike:
Synergy EDX radi na najnovijoj Synergy
System Software verziji 20 te je dostupan
na raznim jezicima. Izbor Synergy programskog paketa uključuje: provođenje
motornih živaca (MNC), senzorne živčane
impulse (SNV) u kombinaciji sa senzorskim
indeksima, kombinaciju motornih i
osjetilnih živčanih impulsa, inching studije,
referentni program za pomoć (softverski pomoćnik za kreiranje vlastitih nalaza i protokola),
F-val, H-refleks, blink refleks, repetativnu stimulaciju živaca (dekrement, inkrement, visoko
frekventna), igleni EMG, multi-MUP analizu, EQUIP, TA, FFT, single fibre jitter EMG, makro EMG,
okrete i amplitude, AEP, SEP, VEP, MEP, P300/CNV, IOM, Tremor, RR interval i simpatički kožni
odgovor (SSR) / Galvanski kožni odgovor (ROI), kolizija, kapralni tunel.
9
UltraPro S100
Sastoji se od bazne jedinice s ugrađenim kontrol
panelom, pojačala, električnog stimulatora, računala . Temperaturna sonda je eksterna i
i pripadajučeg softvera. Bazna jedinica sadrži integrirane stereo zvučnike, električni stimulator i
konektore za periferne uređaje. Pojačalo sadrži 3
kanala od kojih svaki ima touch proof i din utore.
Uz isporuku električnih stimulacija, stimulator Plus
omogućuje direktnu kontrolu nad parametrima
stimulacije kao i pregled istih tijekom rada.
UltraPro S100 EMG
UltraPro S100 koristi kontrol panel sa VikingSelect-a dok Synergy EDX koristi kontrol panel sa
Synergy Plinth sustava. Takvo otprije poznato sučelje učiniti će rad na Nicolet EDX sistemima
prikladnijim i jednostavnijim. Softver na novom Nicolet EDX je novija verzija Viking ili
Synergy softvera koji predstavljaju najbolje poznato sučelje za rad na uređajima za
elektrodijagnostičko testiranje.
Novim Synergy ili Viking softverom osigurava se:
Brže i točnije mjerenje
korisnikovim željama uvelike ubrzava rad i protok
pacijenata
Brži pregled podataka
Jedinstveno svojstvo prikaza uživo pohranjuje
do 20 sekundi EMG podataka uživo tako da ih
možete ponovo reproducirati i ponovo analizirati
UltraPro S100 - Laptop
Brže izvještavanje
Kreiranje izvještaja paralelno sa pretragom u
stvarnom vremenu
10
EEG
NicoletOne v32 EEG sustav
NicoletOne vEEG uređaj omogućuje postizanje
odličnih rezultata i pruža kvalitetu bez kompromisa.
Ovaj sustav upotpunjen je karakteristikama
neophodnim za optimalan radni učinak, te je
pogodan za sve Vaše kliničke potrebe.
NicoletOne vEEG nudi sve karakteristike najmodernijih EEG uređaja kao što su foto-stimulacija, tajmer za
hiperventilaciju, mogućnost ponovnog kreiranja
montaže snimljenih EEG snimaka, izvještaja i dr. NicoletOne vEEG sustav također može biti nadograđen i
poboljšan sa brojnim (opcionalnim) dodatnim
programima uključujući digitalni video, detekciju
šiljaka i napada, softverom za analizu spavanja,
raznim trendovima kao što je aEEG i dr.
NicoletOne EEG
- Maksimalna funkcionalnost
- Integriran sa vEEG sustavom
- Sloj na pojačalu koji omogućava da se sve
funkcije vide i u potpunom mraku
Istovremeno snimanje i pregledavanje
Fotostimulacija i hiperventilacija
v32 pojačalo
Amplitudna mapa
11
Bežično EEG pojačalo
- Pogodan za Analizu spavanja, rutinski EEG,
PSG snimanja, ICU monitoring i LTM.
- Mogućnost instaliranja na kolica, zid ili na
krevet uz pacijenta.
- Bežično (802.11b/g) ili žičano spajanje sa
glavnom jedinicom.
- Napajanje baterijom ili iz gradske mreže.
Bežično pojačalo
- Integrirano mjerenje impedancija - na
pojačalu i softverski
Analiza spavanja
- Novo v44 pojačalo sa ugrađenim
funkcijama za analizu spavanja
- Novi AHI kontrolni panel sa mogućnošću
instantnog ažuriranja AHI tijekom studije (AHI Apneja-Hipopneja Index)
Istovremeno snimanje i pregledavanje
- Potpuno ručno i automatsko skoriranje
Analiza spavanja sa SpO2 i CPAP trendovima
v44 pojačalo
Najnoviji AHI panel za kontrolu spavanja
12
ICU BRAIN MONITOR
NicoletOne Brain Monitor kontinuirano monitorira akutno bolesne pacijente sa ozbiljnim moždanim oštećenjima i dijagnosticira
pacijentovu moždanu funkciju (od neonatoloških pacijenata do
odraslih osoba).
Benefiti:
Kontinuirani EEG (cEEG) za intezivnu njegu može smanjiti boravak
pacijenta na odjelu, a time i smanjiti trošak njegova liječenja.
NicOne ICU Brain Monitor
Amplitudno integrirani EEG (aEEG), burst suppresion, anvelopa i
dodatni Nicolet trendovi iznimno brzo identificiraju patološke
signale i pomažu liječnicima da izbjegnu posljedice koje mogu biti
i tragične. aEEG trendovi i alarmi koji se aktiviraju sukladno
kliničkim promjenama omogućuju osoblju da intervenira pravovremeno.
Udaljena analiza (čitačka stanica) - ICU u stvarnom vremenu obavještava liječnika o novonastaloj situaciji. Pregled se može obavljati za 4 pacijenta paralelno uz video prikaz, a alarmi
se mogu slati i elektroničkom poštom ili na pager uređaj liječnika.
ICU monitor je smješten na mobilnim kolicima sa kojim je lako upravljati, te ima ekran u
potpunosti osjetljiv na dodir što uvelike olakšava rad osoblja.
ICU Brain monitor
pomaže pri liječenju:
Moždanog udara
Trauma
Traumatičnih ozljeda mozga
Zastoja srca
Hipotermičkog liječenja
Hipoksičko-ishemična encefalopatije - HIE
Subarahaidnog krvarenja
Neuro operacija
13
KORTIKALNI STIMULATOR i AD-TECH ELEKTRODE
Nicolet kortikalni stimulator sa 128-kanalnim pojačalom je vrlo sofisticirani uređaj koji predstavlja inovaciju u funkcionalnom elektroencefalografskom monitoriranju. Uređaj takvog
tipa uz Centar za epilepsiju KBC-a Zagreb, koji je nabavljen zahvaljujući podršci Uprave KBC-a
Zagreb, ali i uz pomoć tvrtke Medial d.o.o., posjeduju još samo dva epileptološka centra u
Europi (u Londonu i u Oslu). Ovaj stimulator, uz elektrode koje se za vrijeme operacije
implantiraju na površinu mozga ili u moždani parenhim (tzv. subduralne strip i grid te
duboke elektrode), pruža neviđene mogućnosti obavljajući detaljan prikaz moždane
kartografije (kortikalnih centara za motoriku, govor i osjet), te ishodišta epileptičkih napada
(epileptičkih fokusa), kako u kirurškoj sali tako i kod EEG monitoriranja. Navedeno je od velike
važnosti kod pacijenata koji su kandidati za resekciju tumora mozga ili kirurške zahvate kod
epilepsija, jer se na taj način umanjuje oštećenje kritičnih moždanih regija, što bi dovelo do
neprihvatljivog neurološkog deficita i što je bitno za poboljšanje njihove kvalitete života.
- Prikazuje aktualnu i odabranu vrijednost
isporučene struje
- Elektronička zamjena elektroda - nije
potrebna ručna zamjena
Samostalni uređaj ili kombinacija
sa NicoletOne EEG sustavom
- Veoma brzi odziv pojačala
- Opsežan, automatizirani izvještaj koji
obuhvaća cijeli tijek zahvata
Specijalne značajke softvera
Kortikalni stimulator
Dinamičko ažuriranje podataka
AD - TECH
Na sam spomen neurokirurgije i elektroda neophodih za
izvedbu neurokirurških zahvata, Ad-Tech se nameće kao
“zlatni standard” u svijetu. Od mnogobrojnih artikala u
svojoj ponudi Ad-Tech ima i elektrode i pribor od kojeg valja
istaknuti:
- Sfenoidalne elektrode i alati za uvijanje
- Grid i Strip elektrode
- Subdermalne elektorde
- Duboke elektrode
- Konekcijski adapteri
Za sve dodatne informacije posjetite internetsku stranicu
www.adtechmedical.com ili se direktno obratite Medialovom stručnom osoblju.
14
TCD
Doppler Box X
Doppler-Box je prvi digitalni Doppler sustav koji
radi spojen na vanjsko računalo. Izolirani Ethernet spoj korisniku omogućava da odgovarajuće
specificirano vanjsko računalo spoji na
Doppler-Box rezultat čega je ekonomična
opcija temeljena na vrhunskim komponentama
visoke tehnologije, čime je zajamčena optimalna kvaliteta Dopplera. Kompaktan, robustan
i multifunkcionalan, Doppler-Box nudi sonde
od 1, 2, 4, 8 i 16 MHz za kompletan rutinski Doppler pregled.
Tradicionalni DWL-ov Doppler visoke kvalitete usklađen je i nadmašen dodatkom digitalne
tehnologije, rezultat čega je dragocjeni softver kojim i liječnici i tehničari štede na vremenu.
Doppler-Box je posebno napravljen za rutinsku dijagnostiku na području transkranijalne,
ekstrakranijalne ili mikrovaskularne cirkulacije. Intuitivan softver za monitoring i specijalno
napravljene fiksacije za sonde osiguravaju da je Doppler-Box također savršeno riješenje za
potrebe transkranijalnog Doppler monitoringa.
Uz Doppler Box X, kao perjanicu DWL-ovog asortimana, valja spomenuti i sljedeće TCD
uređaje: Multi Dop T i Multi Dop X. Svi oni dijele zajedničke karakteristike kao što su:
Digitalni Doppler
Uvođenje digitalne tehnologije u DWL Doppler uređaje nudi korisniku mnoštvo prednosti u
kliničkoj rutini.
Poboljšana kvaliteta signala
Odnos Doppler signala i šuma znatno je poboljšan u usporedbi s dosadašnjim analognim
Dopplerom, što znači da je lakše naći dobre Doppler signale, te je omogućena ušteda
vremena za vrijeme rutinskih kliničkih pregleda.
Pristup neobrađenim, izvornim podacima
Omogućava
se pristup svim neobrađenim
podacima uključujući audio signale čime je
omogućeno da se kliničke informacije obrađuju,
filtriraju i režu kako bi se podaci učinkovito i pravovremeno pohranili. Podaci su dostupni radi kompletne analize signala putem ASCII prijenosa.
Doppler M-mod
Doppler M-mod znači da se Doppler signali primaju
Multi Dop T
i analiziraju istodobno iz prethodno definiranog raspona dubina. Zatim se intenzitet, smjer i dubina informacija iz tog raspona dubina
prezentiraju na ekranu u M-mod displayu. DWL-ov Doppler M-mod stalno prikazuje te informacije i to u stvarnom vremenu. Os X prikazuje vrijeme, a os Y prikazuje raspon dubina. Smjer
i intenzitet protoka prikazani su bojama: crveno označuje protok prema sondi, a plavo
označuje protok dalje od sonde.
15
Grafički prikaz
M-mod display prikazuje protok krvi kroz bilo koju plohu
čitavog Willisovog kruga (ako Doppler prozor to dozvoljava!).
Jednostavna upotreba kursora omogućuje korisniku da
prolazi kroz čitav raspon dubina te se na taj način lako može
odabrati najbolji Doppler signal i najprimjerenije kliničke
informacije. Ovo posebno pomaže skratiti krivulju učenja
rukovanja TCD-om budući da je jednostavnije naći Doppler
prozor ako su signali iz svih dubina primljeni i prikazani u isto
vrijeme.
Detekcija embolusa
Multi Dop X
Upotreba Doppler M-moda na području detekcije embolusa
omogućuje korisniku da promatra kako embolus 'prolazi' kroz različite dubine. To
omogućava utvrđivanje postojanja embolusa, a ne artefakta. Iako tradicionalna Multi-Depth
tehnologija nudi slično svojstvo kao u Multi-Dop® seriji, prikaz informacija u obliku slika
pojednostavnjuje interpretaciju u M-modu.
Mogućnost spajanja i fleksibilnost
Doppler-Box se može spojiti na bilo koje postojeće, dovoljno specificirano računalo. Izolirani
Ethernet spoj povezuje Doppler-Box s Vašim PC-em i osigurava izolaciju pacijenta. Sposobnost upotrebe standardnog vanjskog računala osigurava ekonomičnost i optimalno
iskorištavanje postojećih resursa. Doppler-Box se može upotrebljavati s laptop ili desktop
računalom osiguravajući tako da čak i najmanji prostor može biti iskorišten za Doppler
preglede putem Doppler-Boxa.
QL Softver
DWL je stavio veliki naglasak na to da nova generacija DWL-ovog softvera bude ujedno i
intuitivna i fleksibilna. QL je modularni softver temeljen na Windowsima koji će raditi s Windows NT®, Windows 2000® i Windows XP® sustavima. Modularni aspekt softvera znači da se
nove opcije i nadogradnje mogu naručiti bilo kada uz maksimalnu učinkovitost. Softver Routine spada u standardnu opremu Doppler-Boxa i ostalih Doppler uređaja te uključuje i Doppler M-mod display.
Druge dostupne opcije su:
-
1-kanalni monitoring
2-kanalni monitoring
Detekcija i diskriminacija
embolusa
Reaktivnost na CO2 i vazomotorički testovi
Evocirani protok
EZ Dop
16
MEDOC - UREĐAJI ZA MJERENJE I LIJEČENJE BOLI
PATHWAY sustav za ispitivanje senzorike i
praga boli je napredan, kompjuterizirani,
termalni stimulator, dizajniran za napredna
neurološka istraživanja i istraživanja osjeta
boli.
PATHWAY sustav pruža posebno dizajnirani
softver, koji se može integrirati s istraživačkim
programima kao što su “LabView” i “MatLab”,
za kontroliranje PATHWAY stimulacijskih
protokola. PATHWAY sustav omogućuje i sinkronizaciju s eksternim uređajima kao što su
fMRI i EEG sustavi.
Pathway
PATHWAY sustav koristi dva tipa aktivnih
uređaja, odnosno termalnih sondi: CHEPS
(toplinom dodira evocirani potencijal) i ATS
(napredni termalni stimulator) termalne
sonde. Ovi uređaji se pričvršćuju na kožu
testnog subjekta radi dovođenja stimulacijskih podražaja.
TSA II je kompjuterizirani uređaj
dizajniran za bolničke i napredne
istraživačke primjene u kvantitativnoj procjeni disfunkcionalnosti
malih živčanih vlakana. Sustav
mjeri osjetilne pragove poput
osjećaja topline, hladnoće i boli
uzrokovane povećanjem topline
odnosno hladnoće. Vibracijsko
testiranje je opcionalno testiranje
koje omogućuje kvantitativnu
procjenu
disfunkcionalnosti
TSA II
velikih živčanih vlakana. Ono
nadopunjava termalno testiranje i pruža opsežniji test. Termalni i vibracijski osjetilni pragovi
odstupaju od normalnih vrijednosti kod periferne živčane bolesti. Metode za termalno i
vibracijsko testiranje omogućuju raniju kliničku intervenciju nego što bi to inače bilo
moguće s postojećim dijagnostičkim metodama i alatima.
17
BRAIN PRODUCTS - Sofisticirani uređaj za analizu EEG-a
Brain Vision professional ANALYZER
BRAIN VISION professional ANALYZER postavlja
nove standarde u analizi i istraživanju EEG-a i
evociranih potencijala. Njegov jedinstven korisnički
okoliš je razvijen u suradnji s vrlo poznatim razvojnim institutima i iskusnim programerima. To jamči
široku prihvatljivost, maksimalnu stabilnost, visok
stupanj prilagodljivosti i optimalno korisničko
sučelje. Program pruža sve prednosti moderne
32/64-bitne funkcionalnosti Windows XP ili Windows 7 operativnog sustava.
Analyzer može čitati i analizirati podatke iz
različitih podatkovnih formata. Zamjena podataka
je unaprijeđena sa uvoz/izvoz-om, te komunikacijom sa daljinskom kontrolom od strane drugih
programa. Programersko sučelje za Vaše ekstenzije
dodaje optimalne pogodnosti za kreativnu i prilagodljivu interakciju sa podacima. Svi koraci u analizama su automatski dokumentirani za kasniji
pristup. Analyzer je iscrpan alat analize za
istraživanja EEG-a i EP-a, te sa otvorenom strukturom podržava možebitne kasnije nadogradnje
prema zahtjevima korisnika.
Brain Products pojačala
Brain Products nudi EEG pojačala za razne
namjene neurofiziološkog eksperimentalnog istraživanja. Svako pojačalo je
dizajnirano s posebnom namjenom, ali se
zbog visokokvalitetne izrade i širokog
raspona značajki može koristiti za više
vrsta aplikacija. Svi Brain Products uređaji
proizvedeni su po najvišim standardima
kvalitete te ispunjavaju sve relevantne
sigurnosne
norme za medicinske
uređaje. Visoki CMMR u kombinaciji s
niskim stupnjem unutarnje buke osigurava izvrsnu kvalitetu signala koji zadovoljava i najzahtjevnije korisnike.
18
ESAOTE ULTRAZVUČNI/DOPPLER UREĐAJI
MyLab Twice je najmoderniji ultrazvučni kolor doppler uređaj
tvrtke Esaote i sa svojom jedinstvenom modularnom strukturom spada u sam vrh ultrazvučnih uređaja, a posebno se ističe:
- Maksimalnom funkcionalnošću
- Inovativnim 19’’ monitorom visoke rezolucije
- Velikim izborom ultrazvučnih sondi
- Iznimnom kvalitetom slike
- Inovativnim i inteligentnim korisničkim sučeljem
- Mogućnošću daljinskog upravljanja
- Vanjskom prijenosnom jedinicom
- Naprednim vaskularnim softverom
MyLab Twice
MyLab Seven inovativni je ultrazvučni uređaj
vrlo visokih performansi i kompaktne veličine te
se kao takav izvrsno uklapa u bilo koji
UZV/Doppler laboratorij. Široki 16:10 ekran
osjetljiv na dodir sa programabilnim tipkama uz
potpuno modularnu strukturu samoga uređaja
omogućava korisnicima da uređaj prilagode
svojim potrebama i na taj način maksimalno
povećaju produktivnost. Osim navedenih
značajki uređaj karakteriziraju i:
- jednostavnost korištenja i transporta
- intuitivno korisničko sučelje
- inteligentna softverska struktura
- omogućen rad na bateriji.
Osim navedenih uređaja Medial u ponudi ima i
druge uređaje iz Esaote portfelja koje možete
pogledati na www.esaote.com.
MyLab Seven
19
NABAVA I PODRŠKA MEDICINSKE OPREME
KATALOG POTROŠNOG PRIBORA ZA
NEUROLOGIJU
20
POTROŠNI PRIBOR - EMNG/EP
Registracijske elektrode
DIN 5
GVB SP30-000
Šifra
Opis
GVB S17638
Komentar
TOUCHPROOF
VSY 698-621400
Duljina
kabela/trake
150 cm
150 cm
150 cm
150 cm
GVB SP30-671
Mala elektroda – 20mm
DIN5
GVB SP30-626
Mala elektroda – 20mm
Touchproof
GVB SP40-671
Velika elektroda – 40mm
DIN5
GVB SP40-626
Velika elektroda – 40mm
Touchproof
OXF 017C070T
Mala elektroda – 20mm
Touchproof
100 cm
(18261T)
OXF 017C068T
Velika elektroda – 40mm
Touchproof
100 cm
(17981T)
OXF 017C063
Velika elektroda – 40mm
DIN5
100 cm
(16934)
GVB SP30-000
Ista veliēina za velike
Registracijske spuǎvice
OXF 53082
i male elektrode
GVB S17638
Traka za priēvršđivanje
Plava
40 cm
GVB S17638A
Traka za priēvršđivanje
Plava
100 cm
VSY 698-621400
Traka za priēvršđivanje
Crvena
55 cm
*
Set ukljuēuje odabranu elektrodu, 2 trake za priēvršđivanje (plave, obje veliēine) i 10
registracijskih spuǎvica.
Koliēina
1 set*
1 set*
1 set*
1 set*
1 kom
1 kom
1 kom
10 kom
1 kom
1 kom
3 kom
Šifra
Opis
Duljina
kabela
Koliēina
VSY 019-446700
Bipolarna Disk elektroda
sa TP konektorom
Razmak diskova – 30mm
100 cm
1 kom
VSY 019-446700
21
Stimulacijske elektrode
TOUCHPROOF
GVB SP27-000
GVB SP28-000
DIN 5
Šifra
Opis
Komentar
GVB SP27-671
GVB SP27-626
OXF 017C060T
(16894T)
GVB SP28-671
Mala elektroda – 10mm
DIN5
Duljina
kabela
150 cm
Mala elektroda – 10mm
Touchproof – 1.5mm
150 cm
1 kom
Velika elektroda –
24mm
DIN5 konektor
150 cm
1 kom
GVB SP28-626
Velika elektroda –
24mm
Touchproof – 1.5mm
150 cm
1 kom
S mulacijske spuǎvice
Male – 3mm
-
10 kom
S mulacijske spuǎvice
Velike – 6mm
-
10 kom
Komentar
Duljina
kabela
Koliēina
DIN5
150 cm
1 kom
Touchproof
150 cm
1 kom
DIN5
150 cm
1 kom
Touchproof
150 cm
1 kom
Okrugle – 7mm
-
10 kom
Okrugle – 7mm
-
1 par
GVB SP27-000
GVB SP28-000
GVB ST90...
Šifra
GVB ST90-671
GVB ST90-626
GVB SP20-671
GVB SP20-626
GVB ST90-006
GVB SP20-007
GVB ST90-006
Opis
Velika elektroda –
24mm
Velika elektroda –
24mm
Velika elektroda –
24mm
Velika elektroda –
24mm
S mulacijske spuǎvice
S mulacijske metalne
ploēice
Koliēina
1 kom
GVB SP20...
22
Prstenaste elektrode
TOUCHPROOF
Šifra
Konektor
VSY 6032 TP
VSY 5032 TP
GVB SQ80-471
GVB SQ80-671
GVB SQ80-426
GVB SQ80-626
Touchproof
Touchproof
DIN 5
DIN 5
Touchproof
Touchproof
Duljina
kabela
46 cm
100 cm
100 cm
150 cm
100 cm
150 cm
Koliēina
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
GVB SQ80-...
Uzemljenje
OXF 019-405900
Šifra
OXF 019-405900
OXF 019-415900
GVB SG55-626
GVB SG25-726
GVB SG25-ZKO
GVB SG40-ZKO
GVB SG70-ZKO
GVB SG25-000
*
GVB SG40-000
GVB SG70-000
GVB SGKR-626
GVB SGKR-426
*Uzemljenje se moǎe koris
*
GVB SG55-726
Opis (duljina trake)
Uzemljenje omotno Odrasli (54cm)
Uzemljenje omotno Pedijatrijsko (24cm)
Uzemljenje omotno Odrasli (55cm)
Uzemljenje omotno Pedijatrijsko (25cm)
Uzemljenje omotno (25/40/70cm),
bez unutarnjeg otpora
Uzemljenje omotno
elas ēno - (25/40/70cm),
bez unutarnjeg otpora
Kabel za uzemljenje TP
Kabel za uzemljenje TP
i suho.
GVB SG40-ZKO
Duljina
kabela
Koliēina
1.25 m
1 kom
1.25 m
1 kom
1.5 m
1 kom
2m
1 kom
Bez kabela
(naruēuje se
posebno)
Bez kabela
(naruēuje se
posebno)
150 cm
100 cm
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
23
Jednokratne koncentrične iglene elektrode TECA ELITE
Šifra
VSY S53153
VSY S53155
VSY S53156
VSY S53158
VSY S53159
Duǎina
(mm)
25
25
37
50
75
Dijametar
(mm)
0.30
0.46
0.46
0.46
0.64
Površina
(mm2)
0.03
0.07
0.07
0.07
0.07
Boja
Crvena
Naranēasta
Zelena
Plava
Ljubiēasta
Koliēina
Kom/kut
25
25
25
25
25
Držač jednokratnih igala:
Šifra
VSY X21001
Opis
Oklopljeni kabel
Duljina kabela
106 cm
VSY X21001
Jednokratne monopolarne iglene elektrode TECA
Duǎina Dijametar
Boja
(mm)
(mm)
VSY 902-DMF25-TP
25
0.36
Crvena
VSY 902-DMG25-TP
25
0.46
uta
VSY 902-DMF37-TP
37
0.36
Naranēasta
VSY 902-DMG37-TP
37
0.46
Zelena
VSY 902-DMG50-TP
50
0.46
Plava
VSY 902-DMG75-TP
75
0.46
Ljubiēasta
Drǎaē za monopolarne igle, višekratni: VSY 902-RLC-TP
Šifra
VSY 902-RLC-TP
Površina
(mm2)
0.28
0.34
0.28
0.34
0.34
0.34
Koliēina
Kom/kut
48
48
48
48
48
24
Jednokratne MyoJect igle (za botox i blokade živaca)
Šifra
VSY MJT-2530-LL
VSY MJT-2527-LL
VSY MJT-3726-LL
VSY MJT-3727-LL
VSY MJT-5025-LL
VSY MJT-7522-LL
Duǎina
(mm)
25
25
37
37
50
57
Dijametar
(mm)
0.30
0.41
0.46
0.41
0.51
0.71
Boja
Crvena
uta
Zelena
Naranēasta
Plava
Ljubiēasta
Koliēina
Kom/kut
10
10
10
10
10
10
24
Višekratne MyoLine igle
Šifra
GVB
GVB
GVB
GVB
GVB
GVB
GVB
GVB
50009079P
50009081P
50009083P
50009085P
50009087P
50009089P
50009091P
50009093P
Duǎina
(mm)
20
30
40
50
40
50
60
70
Dijametar
(mm)
0.35
0.35
0.35
0.35
0.45
0.45
0.50
0.60
Boja
Crvena
Siva
Zelena
Crna
uta
Plava
SmeĜa
Koliēina
Kom
1
1
1
1
1
1
1
1
Jednokratne MyoLine igle
Šifra
GVB
GVB
GVB
GVB
GVB
GVB
GVB
GVB
GVB
GVB
10009079P
10009080P
10009081P
10009083P
10009085P
10009082P
10009087P
10009089P
10009091P
10009093P
Duǎina
(mm)
20
25
30
40
50
30
40
50
60
70
Dijametar
(mm)
0.35
0.30
0.35
0.35
0.35
0.45
0.45
0.45
0.50
0.60
Boja
Ljubiēasta
Crvena
Siva
Zelena
Naranēasta
Crna
uta
Plava
SmeĜa
Koliēina
Kom
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Držač višekratnih i jednokratnih MyoLine igala
Šifra
GVB 100NHN71
GVB 200NHN71
Duljina(cm)
100
200
Koliēina (Kom)
1
1
Disk elektrode od nehrđajućeg čelika
Šifra
VSY 6030 TP
VSY 6030-3 TP
Opis
Upletene ǎice
Odvojene ǎice
Duljina(cm)
76
76
Koliēina
1 par
1 par
25
Višekratne Cup elektrode
Šifra
VSY 019-417600
VSY 019-417700
VSY 019-414600
VSY 019-414100
VSY 019-414400
VSY 019-413900
VSY 019-433800
VSY 019-772500
VSY 019-772600
VSY 019-772100
VSY 019-772200
Opis
Ag/AgCl – 1.0 m (10mm)
Ag/AgCl – 1.5 m (10mm)
Srebro – 1.0 m (10mm)
Srebro – 1.5 m (10mm)
Zlato – 1.0 m (10mm)
Zlato – 1.5 m (10mm)
Zlato – 2.5 m (10mm)
Zlato – 1.0 m (6mm)
Zlato – 1.5 m (6mm)
Srebro – 1.0 m (6mm)
Srebro – 1.5 m (6mm)
Koliēina (Kom)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Produžni kabel za touchproof elektrode - upletene parice
Šifra
VSY 019-408400
VSY 019-432200
Duljina(cm)
100
200
Koliēina (Kom)
1
1
Višekratne Spider elektrode
Šifra
VSY 019-448200
VSY 019-448600
VSY 019-449000
VSY 019-449400
VSY 019-449800
VSY 019-450200
VSY 019-450600
VSY 019-451000
Opis
10mm, 1.0m AgCl
10mm, 2.0m AgCl
10mm, 1.0m Gold
10mm, 2.0m Gold
6mm, 1.0m AgCl
6mm, 2.0m AgCl
6mm, 1.0m Gold
6mm, 2.0m Gold
Koliēina (Kom)
10
10
10
10
10
10
10
10
Produžni kabel za touchproof elektrode
Šifra
VSY 019-431500
VSY 019-401100
Opis
Produǎni kabel
Produǎni kabel
Duljina(cm)
100
200
Koliēina
6 kom
6 kom
26
POTROŠNI PRIBOR - EEG
ECI kape za EEG
Šifra
Opis
ECP E1-L
ECP E1-LM
ECP E1-M
ECP E1-MS
ECP E1-S
ECP E1-SXS
58-62 cm – Plava (L)
56-60 cm – Plavo/Crvena (LM)
54-58 cm – Crvena (M)
52-56 cm – Crveno/uta (MS)
50-54 cm – uta (S)
48-52 cm – uto/Zelena (SXS)
Šifra
ECP E1-XS
ECP I1-1
ECP I1-2
ECP I1-3
Koliēina
(Kom)
1
1
1
1
1
1
Opis
46-50 cm – Zelena (L)
42-46 cm – Svijetlo plava (LM)
38-42 cm – Roza (M)
34-38 cm – SmeĜa (MS)
Koliēina (Kom)
1
1
1
1
Šifra
ECP E3 - L
ECP E3 - M
ECP E3 - S
ECP I2
Koliēina (Kom)
1
1
1
1
Pojas za pričvršćivanje kape
Duljina(cm)
110 - 130
75 - 110
52 - 75
NovoroĜenēad
Remen za pričvršćivanje kape za pojas
Šifra
ECP E13-L
ECP E13-M
ECP E13-S
ECP I13
Veliēina
L
M
S
XS
Koliēina (Kom)
1
1
1
1
Vrpca za mjerenje opsega glave
Šifra
ECP E12
ECP I3
Veliēina
Odrasli
NovoroĜenēad
Koliēina (Kom)
1
1
27
Board adapter za spajanje kape na pojačalo
Šifra
ECP E2S
ECP E2S EX
Opis
TP, 20 ǎica
TP, 21 ǎica
Koliēina (Kom)
1
1
Referentne i premosne elektrode
E4S
Šifra
ECP E21-9S
ECP E21-6S
ECP E4S
Opis
9mm TP (odrasli)
6mm TP (pedijatrijska)
TP premosna elektroda
Koliēina (Kom)
1
1
1
Opis
Ušne elektrode - Odrasli
Ušne elektrode - Pedijatrijske
Koliēina (Kom)
1
1
E21-9S
Ušne elektrode
Šifra
ECP E5-9-S
ECP E5-6-S
Šprica i tupa igla za aplikaciju gela
Šifra
ECP E7
ECP E8-B
Opis
Šprica i 2 tupe igle
Paket tupih igala
Koliēina
1 set
100kom/paket
Štipaljke za EKG, 4 boje (za EKG, poligrafiju, itd.)
Šifra
GVB 2014SET3M0
GVB 2011SET3M0
EFM 60.100.03
EFM 60.100.04
Opis
AgCl - Odrasli
AgCl - Djeca
AgCl - Odrasli
AgCl - Djeca
Koliēina (Kom)
Set od 4
Set od 4
Set od 4
Set od 4
28
Multi Cap - Base, kapa za EEG
Šifra
GVB ME-XLKK-20RK00-K
GVB ME-LKK-20RK00-K
GVB ME-MKK-20RK00-K
GVB ME-SKK-20RK00-K
GVB ME-XSKK-20RK00-K
GVB MEI-1KK-14RK00-K
Dodaci
GVB ME17-A-26-E
GVB ME17-A-26
GVB ME17-A-26-SET
GVB ME-23-L
GVB ME-23-M
GVB ME-23-S
GVB ME-20
GVB ME-F-SET
GVB OHR-EM-26
Opis
60-64 cm
54-60 cm
48-54 cm
42-48 cm
36-42 cm
30-36 cm
Komentar
Odrasli
ene, mladi
Mladi
Djeca
NovoroĜenēad
Nedonošēad
Koliēina
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
Elektroda
Elektrode
Elektrode
Priēvršđivaē za bradu L
Priēvršđivaē za bradu M
Priēvršđivaē za bradu S
Drǎaē elektroda
Marker pozicije
Ušne elektrode i drǎaē za
njih
Ag/AgCl
Ag/AgCl
Ag/AgCl
iēak
iēak
iēak
uta plasƟka
Sustav 10/20
Set od 2 elektrode i
drǎaēa
1 kom
5 kom
23 kom
1 kom
1 kom
1 kom
10 kom
21 kom
1 par
Opis
60-64 cm
54-60 cm
48-54 cm
42-48 cm
36-42 cm
30-36 cm
Komentar
Odrasli
ene, mladi
Mladi
Djeca
NovoroĜenēad
Nedonošēad
Koliēina
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
GVB MW-17-Z-2125
Kit elektroda (21 kom)
Ag/AgCl
Ag/AgCl
Ag/AgCl
Ag/AgCl
iēak
iēak
iēak
uta plasƟka
Sustav 10/20
Set od 2 elektrode i
drǎaēa
Zlatne elektrode
Srebro-klorid (AgCl)
elektrode
Tin elektrode
1 kom
5 kom
23 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
10 kom
21 kom
1 kom
GVB MW-17-G-2125
GVB MW-17-A-2125
Elektroda
Elektrode
Elektrode
Elektroda
Priēvršđivaē za bradu L
Priēvršđivaē za bradu M
Priēvršđivaē za bradu S
Drǎaē elektroda
Marker pozicije
Ušne elektrode i drǎaē za
njih
Kit elektroda (21 kom)
Kit elektroda (21 kom)
Multi Cap - Soft, kapa za EEG
Šifra
GVB MW-XLKK-20RK00-K
GVB MW-LKK-20RK00-K
GVB MW-MKK-20RK00-K
GVB MW-SKK-20RK00-K
GVB MW-XSKK-20RK00-K
GVB MWI-1KK-14RK00-K
Dodaci
GVB ME17-A-26-E
GVB ME17-A-26
GVB ME17-A-26-SET
GVB MW17-A-26
GVB ME-23-L
GVB ME-23-M
GVB ME-23-S
GVB MWEF-20
GVB MW-F-SET
GVB OHR-EM-26
1 kom
1 kom
1 kom
29
Multi Cap Cup, EEG kapa
Šifra
GVB MC-XLKK-20RK00-K
GVB MC-LKK-20RK00-K
GVB MC-MKK-20RK00-K
GVB MC-SKK-20RK00-K
GVB MC-XSKK-20RK00-K
GVB MCI-1KK-14RK00-K
Dodaci
GVB ME-23-L
GVB ME-23-M
GVB ME-23-S
GVB MCE-20
GVB ME-F-SET
GVB OHR-EM-26
Opis
60-64 cm
54-60 cm
48-54 cm
42-48 cm
36-42 cm
30-36 cm
Priēvršđivaē za bradu L
Priēvršđivaē za bradu M
Priēvršđivaē za bradu S
Drǎaē elektroda
Marker pozicije
Ušne elektrode i drǎaē za
njih
Mogu se korisƟƟ Cup elektrode sa stranice 25.
Komentar
Odrasli
ene, mladi
Mladi
Djeca
NovoroĜenēad
Nedonošēad
Koliēina
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
iēak
iēak
iēak
Bijela plasƟka
Sustav 10/20
Set od 2 elektrode i
drǎaēa
1 kom
1 kom
1 kom
10 kom
21 kom
1 kom
Uparene elektrode sa konektorom
Šifra
GVB MW-17-Z-2125
GVB MW-17-Z-1425
Opis
21x Ɵn uparena elektroda
sa 25 pinskim konektorom
14x Ɵn uparena elektroda
sa 25 pinskim konektorom
Koliēina
1 kom
1 kom
Ivory deterdžent za pranje kapa
Šifra
ECP E16-710
Opis
Ivory deterdǎent za pranje kapa (710ml)
Koliēina (Kom)
1
30
GELOVI I PASTE
Ultrazvučni gel - Aquasonic 100
Šifra
CVC 610-130
CVC 610-116
Opis
Aquasonic 100, 250ml
Aquasonic 100, 5l
Koliēina (Kom)
12
1
Vodljivi gel za EEG - Electro gel
Šifra
ECP E9
Razni gelovi i paste
Teǎina
16 oz. (473g)
Šifra
Opis
ECP CP114
ECP NPG
Ten 20 (114g) - vodljiva pasta
NuPrep – abrazivna vodljiva pasta (114g)
Šifra
VSY 016-703800
VSY 016-401700
VSY 016-401800
Šifra
GVB EVERY
ECP EC2
GVB 21708306-E
GVB 21708305-E
GVB SIGNA-SPRAY
GVB - COLLODION-5
GVB - COLLODION-HV
GVB - REMOVER500
Opis
Synapse vodljiva krema (150g)
SIGNAGEL – vodljivi gel (60g)
SPECTRA – vodljivi gel (250g)
Opis
Pasta za pripremu koǎe za
EMG, EEG, EP pretragu
EC2 vodljiva pasta
HELLIGE – kontaktni gel za
dugotrajno EEG snimanje
HELLIGE – kontaktna pasta za
dugotrajno EEG snimanje
Elektrolitski sprej za pripremu
koǎe
Kolodij (6,5 ml)
Kolodij (6,5 ml) – velika
viskoznost
Odstranjivaē kolodija
Koliēina (Kom)
1
Koliēina
(Kom)
1
1
Koliēina (Kom)
1
1
1
Koliēina
160 ml
100 g
250 g
250 g
250 ml
20 kom
20 kom
500 ml
31
BILJEŠKE
NABAVA I PODRŠKA MEDICINSKE OPREME
Medial d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 237b
10000 Zagreb
telefon:+385 1 6116 393,
fax: +385 1 6154 455
mail: [email protected]
www.medial.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
2 825 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content