close

Enter

Log in using OpenID

CRO - KLL, KLL-T, KLL-Mini, T

embedDownload
Hidrološka mjerenja, grañenje, projektiranje, nadzor, zastupanja
Generelni zastupnik SEBA - HYDROMETRIE za Hrvatsku
10 000 ZAGREB, Franje Fuisa 2, tel/fax: (01) 36 36 811, mob:098 276 434
HIDROLOGIJA
METEOROLOGIJA
Kaufbeuren, GERMANY
KVALITETA VODA OTPADNE VODE
Električni Kontaktni Mjerač
Tipa KLL /KLL-T /KLL-Mini /TLG
Jednostavno mjerenje nivoa vode i temperature podzemne vode
Kratki opis mjerača
l
l
l
l
mjerenje nivoa i ukupne dubine podzemne vode
trenutni prikaz temperature podzemne vode (LC monitor)
optički i akustični signal u kontaktu sonde sa nivo vode
niska potrošnja energije
Contact-Meter KLL
KLL-T
KLL-Mini
Dubinski indikator
TLG
Bunari
KLL sa električnim voñenjem
Mjerenje nivoa vode
Uzorkovanje podzemne vode
Q
ZV
We are certified
ISO 9001:2008
Certificate No. 01150509
Quality is our standard
www.seba.de
www.hidrolog.hr
B02_Kll, KLL-T, KLL-Mini, TLG_e 29-09-2011
Kontaktni Mjerač Tipa KLL
SEBA-Električno Kontaktni Mjerač Tipa KLL je prenosivi, pouzdani instrument za
mjerenje razine vode i ukupne dubine vode u bušotinama, piezometrima, bunarima,
rezervoarima itd.
U dodiru sonde sa razinom vode, senzor uključi osvjetljenje signalne lampice. Na zahtjev,
moguće je sondi dodati akustički signal kontakta sa vodom pomoću zujalice. Dubina do
nivoa vode je pokazana na kablu u metrima i centimetrima. Ako se želi mjeriti razinu vode i
ukupnu dubinu vode, moguće je dodati dubinski senzor (pogledati pribor). Kada senzor
dotakne dno, signalna lampica se tada isključuje. U slučaju vrlo malenog promjera
piezometra, koristi se instrument sa sondom od minimalno 10 mm promjera
Kontaktni mjerač KLL
Princip rada mjerača
Kada je sonda u dodiru sa razinom vode uspostavlja se
električna veza izmeñu vrha sonde i kućišta osjetnika. Time se
zatvara strujni krug osjetnika lampice i akustične zujalice.
Potrošnja energije (alkalne izmjenljive baterije) je
minimalna.
Kontaktni mjerač Tipa KLL 15-50m sa ručnim koloturom
Pribor
1
2
Ø 22mm
KLL sa električnim voñenjem
osjetnik za vrlo
nisko vodljive tekućine
5
450/800g
Ø 45mm
Ø 14mm
Ø 14mm
Ø 25mm
dubinski osjetnik
sa čeličnim kabelom
za muljevita dna
4
3
dubinski osjetnik
kapa osjetnika
za slanu vodu
dodatni uteg
Tehnički podaci KLL
kabel:
Polietilen sa 2 čelične žice (anti-korozivne), metrička skala, oznake metra u crvenoj boji
i decimetri sa centimetrima u crnoj boji
sonda:
standardna verzija:
izrañena od materijala otpornog na koroziju, Ø 14mm, duljina 175mm
posebna verzija:
Mjerni raspon i težine
Ø 10mm, duljina 320mm
kolotur:
tvrda plastika, otporna na udarce i temperaturu
baterije:
6V DC, 4 Baby Cells svaka 1,5V
osjetljivost:
< 1cm sa kabelom duljine 100m
Noseće postolje:
aluminium, površina sa obojenim premazom
15m
1,4kg
2,0kg*
30m
1,6kg
2,2kg*
50m
1,9kg
2,5kg*
80m
3,3kg*
100m
3,6kg*
150m
4,9kg*
200m
5,5kg*
300m
8,4kg*
500m
11,5kg*
*) with
support
frame
Na zahtjev, moguć je poseban raspon do max 1000 m
SEBA-Električni Kontaktni Mjerač Tipa KLL-T
SEBA KLL-T konstruiran je za pouzdana mjerenja razine vode i temperature
podzemne vode u piezometrima i bunarima.
Dostupna je jednostavna i brza indikacija temperature vode na ugrañenom LCD
monitoru . Instrument je posebno pogodan za utvrñivanje dubinskih temperaturnih
profila podzemne vode u bušotinama ili piezometrima.
KLL-T
Princip rada mjerača KLL-T
Mjerenje nivoa vode:
Dodirom sa tekućinom, uspostavi se veza izmeñu glave sonde i kučišta sonde.
Time se zatvara strujni krug mjerača koji aktivira lampicu i akustičku zujalicu
Mjerenje temperature:
temperatura se mjeri sa osjetnikom polu-vodičem koji toplinu prevodi u
proporcionalu struju. Putem A/ D pretvarača analogna vrijednost se prevodi u
digitalnu vrijednost i označava brojčano na LCD monitoru
torba za nošenje KLL-T
Tehnički podaci KLL-T
kabel:
2-žilni plosnati kabel, polietilen sa V2a-vodićem, crna cm-podjela
sa dm-oznakama i crvenim m-oznakama.
baterije:
6V DC (4 baterije baby-cells 1,5V)
efektivno vrijeme rada
sa jednim setom baterija:
približno. 1000 sati, sa pozadinskim svjetlom 50 sati
osjetljivost temperature:
0,10°C ± 1/2 digit (raspon 0-25°C)
0,15°C ± 1/2 digit (raspon 0-50°C)
prikaz temperature:
°C, Fahrenheit (podešavanje u meniju)
točnost mjerača:
1cm kod 100m dužine kabela
mjerni raspon:
30m, 50m, 100m, 150m, 200m, 300m, 500m
prikaz:
jezici:
u jednom redu, 8 znamenki, podešavanje kontrasa temperature
German, English, French, Spanish (podešavanje u meniju)
radna temperatura:
- 15°C do 50°C
zaštita kolotur/sonda:
IP 52 / IP 68
sonda:
izrañena od ne korozivnog materijala, Ø 16mm
Noseće postolje:
aluminij, površina sa obojenim premazom.
kolotur kabela:
tvrda plastika, otporna na udarce i temperaturu.
dimenzije postolja:
220 x 350 x 330, 280 x 415 x 330, 400 x 570 x 330 (promjer x dubina x visina, mm)
težina:
zavisno od duljine kabela, npr. instrument sa 30m kabela teži cca. 5,5kg
Vodljivost:
raspon 1: 20 - 200µS/cm, raspon 2: 200µS/cm - 2mS/cm,
raspon 3: 2 -20mS/cm, raspon 4: 20-50mS/cm
Ovakav električni kontaktni mjerač može biti korišten za grubo mjerenje vodljivosti
Za točno mjerenje vodljivosti koristiti SEBA električni kontaktni mjerač tipa KLL-Q.
Kontaktni Mjerač Tipa KLL-Mini
KLL-Mini je projektiran kao džepni format kontaktnog
mjerača nivoa podzemne vode. U kvaliteti mjerenja je
jednakovrijedan postojećoj grupi KLL mjerača. Generalno je
podržan sa optičkim i akustičkim signalom, koji omogućuje
točno mjerenje nivoa podzemne vode.
Dvije baterije od 1,5V dovoljne su za približno 250 mjerenja.
Džepni mjerač: malen,
lagan, jednostavno korištenje,
torbica za KLL-Mini
Tehnički podaci mjerača KLL-Mini
kabel:
2-žilni plosnati kabel, polietilen sa V2a-vodićem, crna cm-podjela
sa dm-oznakama i crvenom m-oznakom
sonda:
ne korozivni materijal, Ø 14mm, duljina 120mm.
kolotur:
tvrda plastika, otporna na udarce i temperaturu.
baterije:
3 VDC, 2 standardne baterije 1,5V (baby cells)
točnost:
< 1cm
mjerni
opseg/težine:
10m/550g, 15m/600g
dimenzije:
Ø140mm
Indikator dubine Tipa TLG Technical Data
SEBA-Indikator dubine Tipa TLG projektiran je
kao prijenosni ureñaj za precizna opažanja nivoa
vode u bušotinama i piezometrima. Takoñer može biti
korišten za mjerenja na otvorenom moru ili za
mjerenja profila na jezerima. Koristi se ručno iznad
mjernog mjesta. Prikazuje se trenutačni nivo vode na
5-brojčanom brojilu, kalibriranom u metrima i
centimetrima i brzim premotavanjem
mjerni raspon:
50m, 100m, 200m
klatno
Ø 20mm i 40mm dia. plastika za indikaciju nivoa vode;
Ø 20mm metal za dubinska sondiranja
kontrola kabela
konstantna, centrifugalna kočnica
čelična žica
Ø 0,5mm čelična
Prednosti:
- mehanički mjerni sistem
- precizna izmjera
- digitalni prikaz mjerenih rezultata
- praktičan i prenosiv
- lagan i kompaktan
prikaz
5 brojčani prikaz u metrima i centimetrima
dimenzije
250 x 120 x 8 (mm, visina x širina x dubina)
težina
1kg
Zadržavamo pravo mijenjati ili dopuniti tehničke osobine i specifikaciju bez predhodne obavijesti.
HIDROLOG d.o.o.
Franje Fuisa 2
10 000 ZAGREB
Republika Hrvatska
Fotos: © SEBA Hydrometrie, Pixelio.de
Tel. (01) 36 36 811
Fax (01) 36 36 811
E-mail: [email protected]
Internet: www.hidrolog.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
5 527 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content