close

Enter

Log in using OpenID

BSS | Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre

embedDownload
BSS | Katalog 2013/2014
Sustavi za zaštitu od požara
THINK CONNECTED.
Dobro došli u službu za korisnike
Služba za korisnike: +385 (0)42 215 780
Telefaks za upite: +385 (0)42 215 - 783
Telefaks za narudžbe: +385 (0)42 215 783
E-mail: [email protected]
Koristite izravnu vezu sa OBO službom za korisnike! Zovite nas ukoliko imate pitanja vezanih uz OBO program
proizvoda za elektroinstalacije, stojimo vam na raspolaganju svaki dan od 7:30 do 16:30 sati na telefonskom
broju +385 (0) 42 215 780. Novo struktuirana OBO služba za korisnike nudi Vam:
• Kompetentne kontakt osobe iz Vaše regije
• Sve informacije iz OBO-proizvodnog programa.
• Stručno savjetovanje o posebnim temama primjene
• Brz i izravan pristup svim tehničkim podacima OBO proizvoda - i što se tiče odnosa s našim kupcima želimo biti prvi!
2
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Internet: www.obo.hr
Pomoć kod
projektiranja
Sadržaj
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja
5
Brtvljenja - protupožarna žbuka PYROMIX®
177
Brtvljenja - protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
183
Brtvljenja - protupožarna pjena PYROSIT® NG
187
Brtvljenja - protupožarni jastučići PYROBAG®
191
Brtvljenja - protupožarni blokovi i čepovi PYROPLUG®
195
Brtvljenja - protupožarne obujmice za cijevi PYROCOMB®
201
Materijali za brtvljenje manjih otvora i pojedinačnih kabela sukladno MLAR-u
205
Instalacije za evakuacijske putove - međustropne instalacije
209
Vatrootporni kanali
219
Protupožarna bandaža
245
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
249
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
271
Očuvanje funkcije - vertikalne ljestve
283
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
289
Očuvanje funkcije - razvodne kutije
305
Sidreni vijci
309
Popisi
315
BSS
OBO
3
4
OBO
BSS
Tekstovi, informacije o proizvodu
i listovi s podacima
Vaš život činimo lakšim: zahvaljujući velikom izboru praktičnih materijala koji vam već unaprijed pomažu, npr. kod projektiranja i kalkulacije projekta. Tu spada sljedeće:
• Tekstovi s opisima
• Informacije o proizvodu
• Podsjetni listovi
• Listovi s podacima
Dotičnu dokumentaciju redovito
aktualiziramo te se ista može besplatno preuzeti u području za preuzimanje na web-stranici wwwobohr.
Tekstovi s opisima na Internetu
na web adresi wwwausschreibende
Besplatni pristup na više od 10
000 unosa s područja KTS, BSS,
TBS, LFS, EGS i UFS. Zahvaljujući
redovitoj aktualizaciji i proširenjima
ponude uvijek imate opći pregled
nad OBO proizvodima. Pritom
Vam na raspolaganju stoje svi
uobičajeni formati (PDF, DOC,
GAEB,
HTML,
TEXT,
XML,
ONORM).
www.ausschreiben.de
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
OBO BSS seminari: znanje iz prve ruke
Opsežnim programom školovanja i
seminara na temu sustava protupožarne zaštite, OBO podupire korisnike stručnim znanjem iz prve
ruke. Pored teoretskih osnova važna je i praktična realizacija u svakodnevnici. Konkretni primjeri korištenja i izračuna zaokružuju tu opsežnu ponudu znanja.
Pomoć kod projektiranja
5
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja
Brtvljenja - protupožarna žbuka PYROMIX®
19
Brtvljenja - protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
23
Brtvljenja - protupožarna pjena PYROSIT® NG
27
Brtvljenja - protupožarni jastučići PYROBAG®
33
Brtvljenja - protupožarni blokovi i čepovi PYROPLUG®
39
Brtvljenja - protupožarne obujmice za cijevi PYROCOMB®
57
Materijali za brtvljenje manjih otvora i pojedinačnih kabela sukladno
MLAR-u
63
Instalacije za evakuacijske putove - međustropne instalacije
69
Vatrootporni kanali
89
Protupožarna bandaža
99
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
105
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
123
Očuvanje funkcije - vertikalne ljestve
141
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
151
Očuvanje funkcije - razvodne kutije
165
Sidreni vijci
169
BSS
OBO
5
U današnje vrijeme protupožarna
zaštita predstavlja projektantima i
instalaterima naizgled nepremostive prepreke kad je u pitanju građevna tehnika. Instalacije se poput
mreža protežu složenim konstrukcijama građevina.
Vještina projektanta se reflektira u
sposobnosti usuglašavanja pojedinih sustava kao što su opskrba i
kanalizacija, grijanje, ventilacija i
klima s električnim instalacijama.
To je već samo po sebi dovoljno
teško. K tome, unazad nekoliko
godina zaštita građevina je u prvom planu. Osjetljivost za protupožarnu zaštitu u građevinama raste.
Čim se završi prvi korak projektiranja zaštite od požara, dolazi do
instalacije odgovarajućih sustava i
komponenata. I ovdje će se instalateri susretati sa zahtjevima, koje
je nemoguće jednostavno izvesti.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
Kompaktno znanje. Novi priručnik o protupožarnoj zaštiti
6
OBO
BSS
Pomoć kod
projektiranja
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Nakon ugradnje, građevinsko-tehnička protupožarna oprema mora
biti spremna za preuzimanje. Sve
instalacije moraju biti stručno izvedene te moraju imati svu odgovarajuću dokumentaciju o protupožarnoj zaštiti.
Pomoću priručnika o protupožarnoj zaštiti želimo Vam pojasniti odnose protupožarne zaštite unutar
tehničke građevinske opreme.
Možda ćete pronaći i neke nove
aspekte koji bi Vam mogli pomoći
prilikom projektiranja ili izvedbi
protupožarnih sustava.
Zatražite svoj besplatan primjerak kod naše službe za korisnike
+385 (0)42 215 783 ili [email protected]
BSS
OBO
7
Poglavlje 1: Uvod
Ovdje Vam prenosimo važne osnove protupožarne zaštite građevina:
• Pravo gradnje
• Što je protupožarna zaštita?
• Koncepti protupožarne zaštite
• Tipovi građevina
• Što se događa prilikom požara?
• Ciljevi zaštite prava gradnje
Poglavlje 2: Prvi cilj - očuvanje
zona zaštite od požara
• Građevni elementi za zatvaranje prostorija, protupožarni zidovi
• Zahtjevi za provođenje kabela
• Dokaz o uporabljivosti
• Ispitivanja
• Sustavi za protupožarno brtvljenje, izvedbe
• Primjeri primjene i posebne
slučajevi
• Izgradnja u postojećim objektima
Poglavlje 3: Drugi cilj zaštite - zaštita evakuacijskih putova
• Što je evakuacijski i put za
spašavanje?
• Problem: opterećenja uzrokovana požarom
• Sigurni načini polaganja
• Dokaz o uporabljivosti
8
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
Praktično: sadržaj priručnika o protupožarnoj zaštiti
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Poglavlje 5: Ostali ciljevi zaštite
• Zaštita materijalnih dobara i
okoliša
• Protupožarna zaštita u industriji
Poglavlje 6: Protupožarna zaštita
OBO Bettermann
• Sustavi za protupožarno brtvljenje
• Instalacijski sustavi za evakuacijske putove
• Sustavi za očuvanje funkcije
• Protupožarni sustavi za industriju
• Inženjering i podrška
BSS
OBO
9
Pomoć kod
projektiranja
Poglavlje 4: Treći cilj zaštite očuvanje funkcije električnih sustava
• Što je to očuvanje električne
funkcije?
• Zadaci očuvanja funkcije
• Dokaz o uporabljivosti
• Vrste instalacije
• Posebnosti kod okomitog polaganja
• Očuvanje funkcije pomoću vatrootpornih kanala
• Granice očuvanja funkcije
• Pričvršćenja
Obnovili smo program za projektiranje Construct: pod imenom OBO
Construct saželi smo sve elektronske pomoći kod projektiranja.
Dvije verzije
OBO Construct od sada nadalje
postoji u dvije verzije: Construct
Web i Construct Professional. Oni
su prilagođeni različitim potrebama
naših kupaca i nude sljedeće usluge:
10
OBO
BSS
OBO Construct Professional
Novi alat za profesionalne korisnike. Novi multijezični AutoCADPlug-In program dostupan je u različitim jezicima i korisniku nudi
mnoge prednosti:
• Novo oblikovano korisničko
sučelje
• Pojednostavljena upotreba
• Poboljšan prikaz građevnih
elemenata
• Individualno podesiv prikaz
objekata
• Kompletno novi sustav (radi sa
64-bitnim sustavom)
• Određivanje količine dodatnih
materijala
• Rezultati se izdaju u različitim formatima (excel, PDF,
text)
• Jednostavna ažuriranja sustava
• Tekstovi s opisima artikala mogu se importirati i editirati
OBO Construct Web
Internet verzija je namijenjena za
brzu pomoć i ne ovisi o CAD sustavu, a ima sljedeće prednosti:
• Jednostavno rukovanje
• Za brzu i jednostavnu primjenu
• Neovisna o platformi
• Nije potrebna instalacija
• Pristup je moguć s bilo kojeg
mjesta
• Moguće pohranjivanje projektnih podataka
• Ispis projekta pomoću pdf-a
• Točno izračunavanje dimenzija
u excel datoteci
• Moguća rezervacija dodatnog
materijala
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
Nova generacija: OBO Construct Professional i OBO Construct Web.
Pomoć kod
projektiranja
OBO Construct KTS: projektiranje, crtanje, generiranje
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Informirajte se
Uvjerite se u novi OBO Construct:
s novim konceptom podrške i obuke maksimalno ćemo Vam olakšati
početak rada. Daljnje informacije
naći ćete na internetu ili kod naše
službe za korisnike.
AutoCAD je zaštićeno ime proizvoda firme Autodesk INC, USA.
BSS
OBO
11
Ovaj pregled služi kao pomoć pri
odabiru sustava prikladnog za protupožarno brtvljenje instalacija provedenih kroz masivni zid i strop.
Kod protupožarnog brtvljenja stropova potrebno je voditi računa o
tome da je kod nekih sustava s
12
OBO
BSS
donje strane stropa potrebno dodatno osiguranje protiv ispadanja.
Osim toga, kod brtvljenje stropa
treba se spriječiti gaženje zabrtvenog mjesta prikladnim mjerama
zaštite.
Kabel
Snop kabela
Šuplji valovod
Plastične cijevi
PYROMIX
da
da
da
da
PYROPLATE Fibre
da
da
-
-
PYROSIT NG
da
da
-
da
PYROBAG
da
da
-
-
PYROPLUG blokovi i če- da
povi
da
-
da
PYROPLUG brtvljenje
okruglih provrta i manjih
instalacija
da
-
-
-
PYROCOMB
da
-
-
da
Ekspandirajuća protupo- da
žarna brtva
-
-
-
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
Pomoć pri odabiru sustava za protupožarno brtvljenje u masivnim građevnim elementima
Snop plastičnih cijevi
Sustavi nosača kabela
Plastične cijevi
Metalne cijevi
Kombinacija
da
-
da
da
da
da
-
-
da
da
da
da
-
-
da
da
da
da
-
-
da
-
-
-
-
-
da
da
da
da
-
-
-
-
-
-
-
da
-
da
-
-
-
-
-
-
-
-
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Čelične cijevi
BSS
OBO
13
Pomoć kod
projektiranja
Pomoć pri odabiru sustava za protupožarno brtvljenje u masivnim građevnim elementima
Ovaj pregled služi kao pomoć pri
odabiru sustava prikladnog za protupožarno brtvljenje instalacije provedenih kroz lagani pregradni zid
s vatrootpornim svojstvima. Konstrukcija laganih pregradnih zidova
u pravilu se sastoji od metalnih
profila, koji su obloženi dvoslojno
14
OBO
BSS
pričvršćenim protupožarnim pločama sa svake strane. Lagani pregradni zidovi nisu nosivi, tako da
se na njima ne može izvoditi protupožarno pričvršćenje za npr. očuvanje funkcije.
Kabel
Snop kabela
Šuplji valovod
Plastične cijevi
PYROPLATE Fibre
da
da
-
-
PYROSIT NG
da
da
-
da
PYROBAG
da
da
-
-
PYROPLUG blokovi i če- da
povi
da
-
da
PYROPLUG brtvljenje
okruglih provrta i manjih
instalacija
da
-
-
-
PYROCOMB
da
-
-
da
Ekspandirajuća protupo- da
žarna brtva
-
-
-
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
Pomoć pri odabiru sustava za protupožarno brtvljenje u laganim pregradnim zidovima
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Čelične cijevi
Snop plastičnih cijevi
Sustavi nosača kabela
Plastične cijevi
Metalne cijevi
Kombinacija
-
-
da
da
da
da
-
-
da
da
da
da
-
-
da
-
-
-
-
-
da
da
da
da
-
-
-
-
-
-
-
da
-
da
-
-
-
-
-
-
-
-
BSS
OBO
15
Pomoć kod
projektiranja
Pomoć pri odabiru sustava za protupožarno brtvljenje u laganim pregradnim zidovima
Ovaj pregled služi kao pomoć
pri odabiru sustava prikladnog za protupožarno brtvljenje elektroinstalacija u posebnih slučajevima, u
području instalacijskih kanala,
podnih sustava i kod zalivenih izolacijskih cijevi.
Podni kanali
pokriveni estrihom
Podni kanali
u razini estriha
Metalni kanali
Plastični kanali
PVC-cijevi za oplate
PYROSIT NG
da
da
-
-
da
PYROBAG
-
-
da
da
da
PYROPLUG blokovi
da
da
-
-
-
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
Pomoć pri odabiru sustava za protupožarno brtvljenje - posebne primjene
16
OBO
BSS
Pomoć kod
projektiranja
Posebna primjena kod sanacije u građevinama (postojeće građevine)
Za sve stare stropove i zidne konstrukcije od posebnih građevinih
elemenata (sendvič elemenata) vrijedi: ugradnja sustava za protupožarno brtvljenje je dozvoljena, kada je taj način primjene sadržan u
dozvoli za ugradnju. U dogovoru
sa zavodnom za izgradnju mogu
se koristiti i sustavi za protupožarno brtvljenje koji su odobreni, oslanjajući se pri tome na dozvolu za
ugradnju, za sličan primjer ugradnje, npr. prostor između negorivih
materijala.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Važna napomena: prije montaže
mora se pribaviti suglasnost
upravitelja za preuzimaje zgrade,
primjerice, građevinskog nadzora
ili vatrogasne službe! Slobodno
nam se obratite, rado ćemo Vam
pomoći!
Strop od drvenih greda
Dvostruki strop od drvenih greda
Rebrasti strop
Šuplji strop
Svodni strop
Strop od greda
BSS
OBO
17
22
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja protupožarnih ploča PYROPLATE® Fibre
Opis sustava protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
24
Princip instalacije protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
25
BSS
OBO
23
Očistite otvor i odrezane komade
ploče iotvor premažite protupožarnim premazom
Za metalne cijevi koristiti dopuštenu uzdužnu izolaciju
Zabrtveni otvor, kabele i nosače
kabela premažite protupožarnim
premazom
Protupožarne obujmice za gorive
cijevi učvrstiti pomoću navojnih
šipki s obje strane
Zabrtveni prolaz kombinirane instalacije označen natpisnom pločicom
Kod brtvljenje otvora u stropu/podu, zabrtveni otvor potrebno je dodatnoosigurati od gaženja
OBO PYROPLATE® Fibre je sustav za zatvaranje otvora pomoću
protupožarnih ploča. Temelj sustava je ploča od mineralnih vlakana, premazana ablacijskim premazom koji je otporan na vlagu.
Vatrootporni premaz u slučaju
požara stvara pjenu ugljikovog
dioksida. Ona zajedno s pločama
od mineralnih vlakana učinkovito
sprječava prenošenje vatre i dima. Sukladno odobrenju za
ugradnju, kroz otvor koji se brtvi
smiju prolaziti i čelične i bakrene
cijevi, kao i različite plastične cijevi.
Zbog
toga
se
OBO
PYROPLATE® Fibre naziva i kombinirano brtvljenje. Kod provođenja cijevi treba obratiti pozornost
na dodatne mjere zaštite kao što
su izolacija i protupožarne obujmice.
24
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Za brtvljenje kombiniranih instalacija
• Smiju se provoditi različite izolacije
• Mala debljina brtve - "ploča na ploču"
• Premazana ploča - optički uredna instalacija
• Premaz otporan na vlagu
• Jednostavna naknadna instalacija
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
Princip instalacije protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Ploče od mineralnih vlakana premazane ablacijskim premazom
Razred vatrootpornosti
S90
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 9
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Građevni element
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Debljina brtve min.
10
10
15
Maks. širina otvora
120
120
125
Maks. visina otvora
200
200
-
Maks. dužina
-
-
neograničeno
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
25
182
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
184
Protupožarni premaz
184
Obujmice za cijevi
184
Natpisna pločica
185
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Ploča od mineralnih vlakana
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
183
Tip
Dužina Širina Visina
50
Premazana ploča od mineralnih vlakana
Pakiranje
mm
mm mm
PSX-P 1.000 600 50
Težina
komad kg/100 kom.
4 625,000 7202 29 5
Mineralna vlakna
600
Br. art.
1000
kn/kom.
Specijalna ploča od mineralnih vlakana, premazana ablacijskim premazom ASX kao osnova za
protupožarno brtvljenje.
Protupožarni premaz u kartuši
Tip
Sadržaj
Pakiranje
ml
ASX-K 300
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
50,000 7202 31 0
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Kombinirani endotermni premaz, postojan na vremenske utjecaje, za unutarnju i vanjsku primjenu. Univerzalni zaštitni premaz za kabele i nosače kabela. Primjena: kao masa za direktno ispunjavanje otvora, kao premaz miješanjem. Razred materijala HRN DIN 4102 - B2 normalno zapaljiv. Skladištenje: do 18 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja, kod temperature od +5 °C do +25 °C u originalnom zatvorenom pakiranju.
Protupožarni premaz u kanti
Tip
Sadržaj
ASX-E 5
Pakiranje
kg
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 500,000 7202 31 2
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Kombinirani endotermni premaz, postojan na vremenske utjecaje, za unutarnju i vanjsku primjenu. Univerzalni zaštitni premaz za kabele i nosače kabela. Primjena: kao masa za direktno ispunjavanje otvora, kao premaz miješanjem. Razred materijala HRN DIN 4102 - B2 normalno zapaljiv. Skladištenje: do 18 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja, kod temperature od +5 °C do +25 °C u originalnom zatvorenom pakiranju.
Protupožarna obujmica za cijevi, s 2 pričvrsne pločice
Tip
∅ cijevi Mjera Mjera Mjera
h
D
d
mm
TCX-032 32
TCX-040 40
TCX-050 50
mm mm mm
26 50 36
26 58 44
26 68 54
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
6,500 7202 20 0
1
7,000 7202 20 1
1
8,000 7202 20 3
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Protupožarna obujmica za gorive cijevi. U čelično-limenom kućištu nalaze se vatrostalni umetci
koji u slučaju požara ekspandiraju te velikim pritiskom zatvaraju termoplasične cijevi. Pričvršćivanje pomoću sidrenih vijaka ili navojnih šipki M6
Protupožarna obujmica za cijevi, s 4 pričvrsne pločice
Tip
TCX-063
TCX-075
TCX-090
TCX-110
TCX-125
∅ cijevi Mjera Mjera Mjera
h
D
d
mm
63
75
90
110
125
mm
26
26
26,6
26,6
40
mm
94
106
132
155
172
mm
67
79
94
114
129
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
1
15,500
1
19,000
1
37,000
1
46,000
1
70,000
Ekspandirajući materijal
Br. art.
7202 20 4
7202 20 5
7202 20 6
7202 20 7
7202 20 8
kn/kom.
Protupožarna obujmica za gorive cijevi
U čelično-limenom kućištu nalaze se vatrostalni umetci koji u slučaju požara ekspandiraju te velikim pritiskom zatvaraju termoplasične cijevi. Pričvršćivanje pomoću sidrenih vijaka ili navojnih
šipki M6 do veličine 75, nakon toga M8
Protupožarna obujmica za cijevi, sa 6 pričvrsnih pločica
Tip
∅ cijevi Mjera Mjera Mjera
h
D
d
mm
TCX-140 140
TCX-160 160
mm mm mm
40 200 144
40 220 164
Ekspandirajući materijal
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 106,000 7202 20 9
1 107,000 7202 21 0
kn/kom.
Protupožarna obujmica za gorive cijevi
U čelično-limenom kućištu nalaze se vatrostalni umetci koji u slučaju požara ekspandiraju te velikim pritiskom zatvaraju termoplasične cijevi. Pričvršćivanje pomoću sidrenih vijaka ili navojnih
šipki M8
184
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
Navojna šipka
Tip
Navoj Mjera Mjera
d
L
2078 M6 1M G M6
2078 M8 1M G M8
St čelik
Pakiranje
mm
mm
6
1.000
8
1.000
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
18,300 3141 04 7
50
30,000 3141 12 8
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Navojna šipka prema DIN 976.
Šesterokutna matica
Tip
Navoj Mjera Mjera SW
d
h
DIN 934 M6 G M6
DIN 934 M8 G M8
St čelik
Pakiranje
mm mm mm
6
5,2 10
8
6,8 13
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,225 3400 06 9
100
0,474 3400 08 5
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Šesterokutna matica prema DIN 934 s metričkim navojem. Klasa otpornosti 8.
Podloška
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera
D
d
h
Pakiranje
mm mm mm
28 6,5 2,5
28 8,5 2,5
967 M6 G M6
967 M8 G M8
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,150 3402 20 7
100
1,100 3402 21 5
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Podloška s velikim vanjskim promjerom, za univerzalnu primjenu.
Mineralna vuna
Tip
Dimenzija
MIW-S 25 Liter
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 250,000 7202 30 6
Mineralna vlakna
kn/kom.
Univerzalna izolacijska vuna za različite primjene kod protupožarne zaštite, komprimirano pakiranje. Razred materijala HRN EN 13 501 - A1 nezapaljivo; temperatura taljenja ≥ 1000 °C
Ploča od kalcij-silikata
L
B
Tip
Mjera Mjera Mjera
L
B
D
D
mm
KSI-P1 500
KSI-P2 500
KSI-P3 1.000
mm mm
150 20
250 30
250 30
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
42,000 7202 28 3
1 111,000 7202 90 4
1 222,000 7202 91 2
Kalcij slikat
kn/kom.
Kalcij-silikatna ploča za oblaganje otvora, izgradnju okvira i udvostručavanje debljina zida kod
protupožarnih brtvljenja. Razred građevnog materijala EN 13501 - A1 nezapaljivo.
Natpisna pločica
100
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
85
Tip
25
KS-S DE
Ø7
70
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
2,400 7205 42 5
kn/kom.
Univerzalna natpisna pločica za označavanje svih OBO sustava za brtvljenje s vodootpornim i
svjetlosno postojanim flomasterom. Za pravilno pričvršćivanje uključne su 2 utične tiple.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
185
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
314
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Popisi
316
Numerički popis
320
Popis tipova
324
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Abecedno kazalo
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
315
Abecedno kazalo
Adapter navojne šipke E30, 238
Alat za zabijanje tiple s unutarnjim navojem, 310
B
Bandaža za suhe prostore, 246
Bandaža za mokre prostore, 246
Brtvena traka, 240
Brtvene trake I120/E90, 230
Brtvene trake I90/E30, 229, 235
Č
Čavlasto sidro, 311
Čelična cijev bez navoja, galvanski pocinčana, 299
Čelična cijev bez navoja, pulverizirana crnom bojom, 299
Čelična cijev bez navoja, vruće pocinčana, 299
Čelična mreža, 192, 197
D
Držač, 214, 220
Dvokomponentna kartuša sa žbukom, 312
Dvokomponentna protupožarna pjena, 188
E
Element za udvostručivanje I90, 228
Element za udvostručivanje I90, 235
F
FBA-B120 Protupožarni blok, 196
FBA-B200 Protupožarni blok, 196
FBA-BV200 Vakumirani blok, 196
FBA-D čepovi za krunske provrte, 197
FBA-DR prazni okvir, 197
FBA-F blokovi s okvirom, 196
FBA-S Čepovi, 196
FBA-SR čep s okvirom, 196
FireBox T100E, 306
FireBox T160E, 306
FireBox T160E za vodiče za prijenos podataka, 306
G
G-mrežna polica G-GRM, 214
H
HMS-KS vijak s upuštenom glavom, 313
I
Injekcijska tipla, 312
K
Kabelska polica RKSM 60, 211
Kabelska polica RKS-Magic®, 250, 263
Kabelska polica SKS, 272
Kabelska polica SKS 60, 211
Kabelska uvodnica, 307
Kabelske ljestve, 255, 274
Kliješta za metalne obujmice, 246
Klin za naknadnu instalaciju, 180
Kompletni set, 246
Konusno svrdlo za porobeton, 312
Kopča kanala za očuvanje funkcije E30 - E90, 301
Kopča za poklopac, 251, 254, 264, 266
Kosi priključni element, 273, 275
Kut 45°, 263
Kut 90°, 211, 250, 255, 263, 272, 274
Kut 90°, unutarnja visina 105 mm, 235
Kut 90°, unutarnja visina 50 mm, 234
Kutna spojnica, 272
316
OBO
BSS
L
Ljepljiva traka, 189
LKM kanal 20030, 301
LKM kanal 60100, 301
LKM spojnica, 301
M
Matica, 307
Matica od mjedi, 226
Metalni sidreni vijak, 203
Mineralna vuna, 179, 185, 202, 206
MMS 6 Panhead vijak, 313
MMS 7,5 Panhead vijak, 313
MMS šesterokutni vijak, 313
MMS-MS Panhead vijak, 313
MMS-ST vijak s navojem, 313
Montažni profil, 227
Montažni profil MS21, 216
Montažni profil MS41, 216
Montažni profil, prorez 17 mm, 290
Montažni profil, prorez 18 mm, 290
Montažni profil, prorez, 16,5 mm, 290
Mrežna polica GRM 55, 213
Mrežna polica GR-Magic®, 266
Mrežna polica GR-Magic®, galvanizirana, 253
N
Natpisna pločica, 180, 185, 189, 198, 203, 242, 247
Natpisna pločica za nosače kabela, 252, 254, 256, 265, 267, 273,
275, 286, 292, 294, 300, 303,
307
Natpisna pločica za pojedinačne kabele, 206
Natpisna pločica za setove za rasterećenje, 287, 295
Natpisna pločica za sitnu izolaciju, 206
Natpisna pločica za sustave s očuvanjem funkcije, 233, 239
Navojna šipka, 179, 185, 202, 215, 227, 238, 240, 260, 278, 312
Neperforirani poklopac, 251, 253, 264, 266
Nosač, 223
Nosač za viseću montažu, 268
O
Obujmica GRIP "M" 15, 296
Obujmica GRIP "M" 30, 297
Obujmica GRIP "M" 15, 210
Obujmica GRIP "M" 30, 210
Obujmica GRIP "M" 70, 210, 297
Obujmica, 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, 286, 290-291
Obujmica, 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, 285, 291
Obujmica, 3-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, 286, 291
Obujmice, 232, 241
Odstojna obujmica tip 732, za kabele i cijevi, 293
Odstojna obujmica tip 733, za kabele i cijevi, 294
Odstojnik DSK 25, 237
Odstojnik DSK 45, 215, 259, 277
Odstojnik DSK 47, 259, 277
Odstojnik DSK 61, 260
Osiguranje protiv proklizavanja, klizna matica za širinu, 292
proreza 18 mm
Osiguranje protiv proklizavanja, klizna matica za širinu, 292
proreza do 17 mm
P
Pištolj za potiskivanje na aku punjač, 188
Ploča od kalcij-silikata, 185, 189, 192, 197
Ploča od mineralnih vlakana, 180
Pločica za ravni kut, 221, 224
Pločica za unutarnji kut, 221, 224
Pločica za vanjski kut, 221, 224
Pločica za zidnu blendu I120, 222, 225
Podloška, 179, 185, 203, 217, 238, 241, 262, 303
Podloška 966, 280
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
A
Abecedno kazalo
P
Podloška za osigurenje protiv proklizavanja, 292
Podni rubni lim, 212, 252, 265, 272
Poklopac sa zasunom, 251, 264
Poklopac za kut 45°, 264
Poklopac za kut 90°, 251, 264
Poklopac za T-dogradni element, 251, 265
Potisni pištolj, 312
Potporanj poklopca, 225
Pregrada, 216, 261, 268, 278-279
Pregrada za unutarnju visinu 105 mm, 238
Pregrada za unutarnju visinu 50 mm, 238
Premazana ploča od mineralnih vlakana, 184
Pričvrsna pločica za prečke sastavnih elemenata, 256, 275
Pričvrsni kutnik, 284
Pričvrsnia za pričvršćenje pregrade za kabelske ljestve, 279
Pričvrsnia za pričvršćenje pregrade za kabelske ljestve, 261
Pričvrsnica za pričvršćenje pregrade za kabelske police, 216, 261,
268, 279
Pričvrsnica za pričvršćenje pregrade za mrežnu policu, 268
Pričvrsnica za pričvršćenje pregrade za mrežnu policu, 217
Pričvrsnica za pričvršćenje pregradne za mrežnu policu, 261
Priključni element, 254, 256, 273, 275
Profesionalni pištolj za potiskivanje, 188
Profil US 3, 237, 257, 276
Protupožarna obujmica za cijevi, s 2 pričvrsne pločice, 178, 184, 202
Protupožarna obujmica za cijevi, s 4 pričvrsne pločice, 178, 202
Protupožarna obujmica za cijevi, s 4 pričvrsne pločice, 184
Protupožarna obujmica za cijevi, sa 6 pričvrsnih pločica, 179, 184,
202
Protupožarni jastučići, 192
Protupožarni kanal I90/E30, unutarnja visina 50 mm, 228
Protupožarni kit PYROPLUG® Screed, 197
Protupožarni kit u kanti, 178, 206
Protupožarni kit u kartuši, 178, 202, 206
Protupožarni premaz u kanti, 184
Protupožarni premaz u kartuši, 184, 287, 295
Protupožarni set u kovčegu, 188
R
Ravni kut, 221, 224, 302
Rubni lim za kabele, 254, 267
Rubni tuljac za cijevi, 300
Š
Šesterokutna matica, 179, 185, 203, 217, 227, 238, 241, 262, 280
Šesterokutni vijak, 217, 237, 262, 279
Šesterokutni vijak za osiguranje protiv proklizavanja, 292
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
S
Set cijevi za miješanje, 188
Set spojnica, 236
Set za ovjesnu montažu, 240
Set za vlačno rasterećenje, unutarnje visine 115 mm, 287, 295
Set za vlačno rasterećenje, unutarnje visine 175 mm, 287, 295
Sidreni vijak, 179, 203, 232, 241, 302, 310-311
Sigurnosna spojnica, 247
Sigurnosne kukice, 214
Š
Široke metalne obujmice, 246
S
Spojni element za kutnu montažu, 220
Spojnica, 213, 220, 223, 250, 253, 261, 263, 266, 278
Spojnica bez navoja, pulverizirana crnom bojom, 299
Spojnica bez navoja, vruće pocinčana, 300
Spojnica dna kanala, 212, 252, 272
Spojnica za spajanje pregrada, 261, 268, 279
Spojnica bez navoja, galvanski pocinčana, 299
Spojnica za kutnu montažu, 223
S
Spojnica za SKS, 212
Stezaljka, 268
Stezni element, 213, 253, 255, 266, 274
Stopa za US 3-profil, 257, 276
Stopa za US 5-profil, 258, 277
Stopa za US 5-profil, varijabilna, 258, 277
Stopa za US 7-profil, 259
Stopa za US 7-profil, varijabilna, 259
Stremen za stropnu montažu, 222, 225, 231
Stremen za zidnu montažu, 222, 225
Stremen za zidnu montažu, 231
Stropni držač za 14 kabela, 298
Stropni držač za 18 kabela, 298
Stropni držač za 16 kabela, 210
Stropni nosač US 3, 237, 257, 276
Stropni nosač US 7, 258
Stropni stremen, 215, 260, 278
Suha gotova žbuka u papirnatoj vreći, 178
Suha žbuka u kanti, 178
T
T-dogradni element, 211, 250, 263, 272
T-element, 255, 274, 302
T-element, unutarnja visina 105 mm, 235
T-element, unutarnja visina 50 mm, 234
Tipla s unutarnjim navojem, 311
Tipla za centriranje, 312
Tipla za šuplji strop, 310
Tiple s unutarnjim navojem, 310
Torban vijak, 217, 285
Torban vijak, s podloškom i maticom, 262, 279
Torban vijak, s proširenom maticom, 262, 269, 279
Traka za kabele, 188, 197
U
Uklopni element, 226
Univerzalno svrdlo za tiple s unutarnjim navojem, 310
Unutarnji kut, 221, 224, 301
U-profil spojnica, 284
US 5 stropni nosač, 215, 257, 276
US 5-profil, 258, 277
US 7 profil, 259
Uske metalne obujmice, 246
Uzdužna pričvrsna pločica, 292
Uzdužna pričvrsna pločica za obujmicu GRIP "M" 15, 296
Uzdužna spojnica, 284
Uzdužna spojnica za RKSM, 211
V
Vanjska spojnica, 255, 274
Vanjski kut, 220, 223, 302
Vatrootporni kanal, 240
Vatrootporni kanal I120/E90, unutarnja visina 105 mm, 230
Vatrootporni kanal I120/E90, unutarnja visina 50 mm, 230
Vatrootporni kanal I90/E30, unutarnja visina 105 mm, 228
Vatrootporni kanal, unutarnja visina 105 mm, 234
Vatrootporni kanal, unutarnja visina 50 mm, 234
Vatrootporni metalni kanal, I30 do I120, 220, 223
Vatrootporni sidreni vijak, 227
Velika podloška, 217, 227
Velika podloška DIN 440, 280
Velika podloška DIN 440, 262
Vertikalne ljestve LG 60 VS, 284
Vertikalne ljestve SLM50, 284
Vertikalne ljestve SLS80, 284
Vertikalni luk 45° silazni, 221, 224
Vertikalni luk 45° uzlazni, 221, 224
BSS
OBO
317
Abecedno kazalo
V
Vijak s upuštenom glavom I120/E90, 230
Vijak s upuštenom glavom I90/E30, 229
Vijak za povezivanje, 220, 223
Vijak za pregradu i sastavne elemente, 238
Vijak za pričvršćivanje kabela, 232, 241
Vijak za spojni set, 240
Vijci za poklopac, 240
Višestruki brtveni prsten za V-Tec, 226
V-Tec kabelska uvodnica od mjedi, 226
Z
Zamjenski aku punjač, 188
Zaštitna kapica, 302
Zaštitna kapica za kabelske ljestve, 255, 274
Zaštitna kapica za montažni profil, 227
Zaštitna kapica za montažni profil MS21, 216
Zaštitna kapica za montažni profil MS41, 216
Zaštitna kapica za mrežnu policu, 214, 253, 266
Zaštitna kapica za US 3 profil, 237, 257, 276
Zaštitna kapica za US 5 profil, 215, 258, 277
Zaštitna kapica za US 7 profil, 259
Zaštitni lim, 256, 275
Zatezna traka, 247
Zatvarač zatezne trake, 247
Završetak, 222, 225, 240, 302
Završetak I120/E90 za unutarnju visinu 105 mm, 230
Završetak I120/E90 za unutarnju visinu 50 mm, 230
Završetak I90/E30 za unutarnju visinu 105 mm, 228
Završetak I90/E30 za unutarnju visinu 50 mm, 228
Završetak za unutarnju visinu 105 mm, 235
Završetak za unutarnju visinu 50 mm, 234
Ž
Žbuka, 233, 236, 242
Z
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Zidna bledna I120, 222, 225
Zidna blenda I 90 za unutarnju visinu 105 mm, 228, 235
Zidna blenda I 90 za unutarnju visinu 50 mm, 228, 234
Zidna i stropna konzola AW 15, 260, 278
Zidna i stropna konzola AW 30, 260, 278
Zidna i stropna konzola AW 30 F, 278
Zidna i stropna konzola AW 30F, 215
Zidna i stropna konzola AW 55, 260
Zidna i stropna konzola AWG 15, 260
Zidna i stropna konzola MWA 12, 277
Zidna i stropna konzola MWA 15, 237
318
OBO
BSS
BSS
OBO
319
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Numerički popis
GTIN
Br. art.
500079
500085
500091
500097
500103
500109
500115
500121
500127
500133
500139
500145
500151
500157
500163
500169
556689
500175
556695
500181
500187
500193
500205
1003 03 8
1003 04 6
1003 05 4
1003 06 2
1003 07 0
1003 08 9
1003 09 7
1003 10 0
1003 11 9
1003 12 7
1003 13 5
1003 17 8
1003 19 4
1003 20 8
1003 21 6
1003 23 2
1003 25 9
1003 28 3
1003 32 1
1003 35 6
1003 37 2
1003 40 2
1003 46 1
503829
503835
583635
503841
1104 26 8
1104 28 4
1104 29 2
1104 30 6
503877 1104 50 0
Cijena
E
kn/100
Str.
511449
511455
511461
511467
511473
511479
511485
511491
511497
511503
511509
511515
511521
511527
511533
511539
511545
511551
511557
511563
511569
511575
511587
556911
1360 05 1
1360 08 6
1360 10 8
1360 12 4
1360 14 0
1360 15 9
1360 16 7
1360 18 3
1360 20 5
1360 22 1
1360 24 8
1360 26 4
1360 28 0
1360 30 2
1360 33 7
1360 35 3
1360 38 8
1360 39 6
1360 42 6
1360 45 0
1360 48 5
1360 50 7
1360 60 4
1360 63 9
511611
511617
511623
511629
511635
511641
511647
511653
1361 20 1
1361 23 6
1361 29 5
1361 38 4
1361 48 1
1361 51 1
1361 61 9
1361 63 5
292 503583
503589
292 503595
503601
285 503607
285 503613
285 503619
285 503625
285 503631
285 503637
285
285
285
285 578203
285 578204
285 578207
285 578208
285 578209
285 578210
285 578213
285
285 578177
285 578178
286 578179
286 578180
286 578184
286 578185
578186
286
286 578214
286 578215
286 578216
286 578220
286 578221
286 578222
286 578226
286
286 578238
286 578239
286 578240
2029 67 2
2029 67 5
2029 67 7
2029 67 9
2029 68 2
2029 68 5
2029 68 8
2029 69 0
2029 69 3
2029 69 6
290
290
505023 1121 97 9
290
1122 50 9
1122 51 7
1122 52 5
1122 53 3
1122 90 0
1122 90 2
1122 93 3
1122 93 4
1122 93 5
505371 1144 10 3
505455 1146 50 5
506271
506277
506283
506289
506295
506301
506307
506313
506319
506325
506331
506337
506343
506349
506355
549483
549489
549495
595870
595876
595882
595888
595894
1156 00 4
1156 01 2
1156 02 0
1156 03 9
1156 04 7
1156 05 5
1156 06 3
1156 07 1
1156 09 8
1156 10 1
1156 12 8
1156 13 6
1156 14 4
1156 15 2
1156 16 0
1156 17 9
1156 18 7
1156 19 5
1156 20 9
1156 24 1
1156 26 8
1156 27 6
1156 28 4
549825
549831
549837
549843
549849
549855
549861
549867
549873
549879
549885
549891
1158 00 7
1158 01 5
1158 02 3
1158 03 1
1158 05 8
1158 06 6
1158 07 4
1158 08 2
1158 09 0
1158 10 4
1158 11 2
1158 12 0
320
OBO
BSS
kn/100
Br. art.
1195 79 4
1195 80 8
1195 81 6
1195 82 4
1195 83 2
1195 84 0
1195 85 9
1195 86 7
1195 87 5
1195 88 3
504759 1119 65 6
548451
548589
548625
548679
568620
568621
569762
569766
569767
GTIN
508203
508209
508215
508221
508227
508233
508239
508245
508251
523785
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
290
290
290
290
kn/100 m
oznaka proizvođača 1219
216
216
216
216
216
216
216
216
227
2046 56 5
2046 56 6
2046 56 7
2046 56 8
2046 56 9
2046 57 0
2046 57 1
2046 58 2
2046 58 3
2046 58 4
2046 58 5
2046 58 6
2046 58 7
2046 58 8
2046 59 3
2046 59 4
2046 59 5
2046 59 6
2046 59 7
2046 59 8
2046 59 9
2046 62 0
2046 62 1
2046 62 2
Cijena
E
kn/100
V
Ö
kn/100 m
kn/100
kn/100 m
kn/100
Individualni GTIN 5647589
Str.
GTIN
Br. art.
578244
578245
578246
578249
2046 62 3
2046 62 4
2046 62 5
2046 62 6
592464
592465
592466
592467
592468
592469
293 592470
293
293 592478
293 592479
293 592480
293 592481
293 592482
293 592483
293 592484
293
293
293 549075
293 549069
293 549063
293 548769
293 503769
293 503763
293 503757
293 546885
293 546891
293 546897
293 546915
293 546921
293 546927
546933
294
294
294 580899
294 580923
294 580941
294 580959
294 580977
294 580989
581007
2046 84 0
2046 84 1
2046 84 2
2046 84 3
2046 84 4
2046 84 5
2046 84 6
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
2091 60 7
2091 61 5
2091 62 3
2091 63 1
2091 65 8
2091 66 6
2091 67 4
292
292
292
292
292
292
292
292
292
292
299
299
299
299
299
299
299
547413
593169
593175
593181
593187
547419
547479
2046 85 4
2046 85 5
2046 85 6
2046 85 7
2046 85 8
2046 85 9
2046 86 0
2047 81 0
2047 82 9
2047 83 7
2047 85 3
2047 86 1
2047 88 8
2047 89 6
2047 93 4
2047 94 2
2047 95 0
2047 96 9
2047 97 7
2047 98 5
2047 99 3
2086 01 8
2086 02 4
2086 03 0
2086 03 6
2086 04 2
2086 04 8
2086 05 4
503661 2204 00 0
521067 2204 01 0
Cijena
Ö
kn/100
kn/100 m
kn/100
E
W
Str.
300
300
300
300
530007
530013
530019
530031
530037
299 530043
299
299 586809
299
299
299 543737
299 543738
299
299
299
299
299
299
299
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
E
210
298
504497 2205 09 7
586395
579879
502249
580939
580940
580944
580945
299 580946
299 580947
299 586401
299
299 525321
299 525333
299 525339
525345
299
299
299 525543
299
299 525735
299
299 529809
529815
300 529821
300 529827
300
2207 02 8
2207 03 6
2207 06 0
2207 08 0
2207 08 8
2207 11 2
2207 13 2
2207 14 0
2207 16 4
2207 18 4
210
210
210
296
296
297
296
297
297
296
3141 04 7
3141 12 8
3141 20 9
3141 30 6
179
179
227
215
3156 14 1
3160 75 0
3400 06 9
3400 08 5
3400 10 7
3400 12 3
H
GTIN
3402 08 8
3402 09 6
3402 12 6
3402 20 7
3402 21 5
3402 22 3
543743
571425
543744
543746
Cijena
H
kn/100
3403 08 4
3488 29 2
3488 29 8
531927 3488 40 3
3488 45 2
3488 46 2
3488 46 4
3488 51 5
543749 3488 52 5
531891 3488 52 7
545403
545409
545415
590983
502517
502518
580267
3492 03 6
3492 06 0
3492 09 5
3492 09 7
3492 14 5
3492 15 0
3492 17 2
545439
545445
545451
545421
545427
545433
3492 33 8
3492 36 2
3492 39 7
3492 62 1
3492 66 4
3492 69 9
591769
591890
591891
585006
596392
596398
596404
596410
569317
596416
551997
546189
578471
569319
578472
550425
570606
588843
570607
588849
580273
588855
588861
559893
559911
569271
568880
569265
3498 09 4
3498 09 6
3498 09 8
3498 10 0
3498 10 7
3498 12 3
3498 15 8
3498 20 4
3498 26 0
3498 26 3
3498 27 1
3498 42 5
3498 42 6
3498 46 8
3498 46 9
3498 48 4
3498 48 7
3498 50 6
3498 50 9
3498 54 9
3498 55 4
3498 58 1
3498 65 4
3498 76 0
3498 76 4
3498 82 4
3498 83 5
3498 85 9
610177
516607
685855
685861
504527
685867
292 685873
279
Br. art.
6001 07 8
6001 09 3
6001 44 2
6001 44 6
6001 44 7
6001 44 8
6001 45 0
587288 6003 75 0
179 587289 6003 75 4
179
227
217 568643 6005 53 5
568644 6005 53 8
Str.
280
238
217
179
179
227
303
E
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/100
K
kn/m
kn/100
kn/m
312
312
312
312
312
312
312
312
312
310
310
310
311
311
311
311
310
310
310
310
310
310
220
232
232
238
179
313
313
313
179
313
232
203
311
302
311
310
311
203
311
310
311
310
310
310
310
311
311
311
266
266
213
213
253
213
213
213
213
214
214
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 / LLExport_04108
Postavljanje GTIN: oznaka zemlje 40
Numerički popis
GTIN
Br. art.
568645 6005 54 1
568646 6005 54 4
593869 6005 65 0
695972
695978
695984
695990
695996
696002
6010 00 8
6010 01 6
6010 02 4
6010 10 5
6010 11 3
6010 12 1
593868 6015 34 5
652051
601321
612007
601345
726143
612043
6016 59 6
6016 64 2
6016 64 8
6016 83 9
6016 85 5
6016 85 9
Cijena
K
kn/m
F
kn/kom.
K
kn/m
F
kn/kom.
K
601357 6017 04 5
612049 6017 09 2
644689 6018 50 5
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 / LLExport_04108
601453 6019 52 8
588167
588169
588170
588174
588176
588177
6041 08 0
6041 08 4
6041 08 6
6041 10 0
6041 10 4
6041 10 6
588181
588183
588184
588185
588186
588187
6041 13 0
6041 13 4
6041 13 6
6041 13 8
6041 14 0
6041 14 2
588188
588190
588191
588192
588195
587832
587833
587840
587845
587846
6041 15 0
6041 15 4
6041 15 6
6041 15 8
6041 18 0
6041 18 4
6041 18 6
6041 20 0
6041 20 4
6041 20 6
587856
587858
587862
587863
587864
587868
6041 23 0
6041 23 4
6041 23 6
6041 23 8
6041 24 0
6041 24 2
587869
587874
587875
587876
587879
587881
587882
587886
587888
587892
6041 25 0
6041 25 4
6041 25 7
6041 25 9
6041 27 0
6041 27 5
6041 27 7
6041 29 0
6041 29 4
6041 29 6
539087 6047 61 1
590389 6047 61 2
570608 6047 61 3
570611 6047 61 4
R
K
R
K
R
kn/m
K
Kod narudžbe navesti broj artikla
Str.
GTIN
214 539120
214
590393
570614
214 570617
Br. art.
6047 63 8
6047 63 9
6047 64 0
6047 64 1
539121 6047 65 4
284
284
284
284
284
284
590394 6047 65 5
570618 6047 65 6
570619 6047 65 7
539122 6047 68 9
590395 6047 69 0
254 605797
602971
605815
213 603007
266 605827
266 603139
266 605839
213 603151
266
665755
268 665767
268 633667
633673
284 603877
603889
284 603895
603901
263 603193
263 603205
263 603217
263 605887
263 605893
263 605899
567567
211 586616
211 695581
211 502112
211 502115
211 502116
211
606019
250 606025
250 606031
250 606037
250 606043
263 606049
263
263 569444
263 569447
263 569448
263
569454
211
211 569455
211 569456
211 569457
211
211 569461
569462
250 569465
250
250 644137
250
263
263
263 606553
263
263 569472
263
588950
588952
211 588953
588954
250
263 589049
263 589051
589052
589056
6052 09 6
6052 10 3
6052 20 7
6052 21 0
6052 30 4
6052 30 7
6052 40 1
6052 40 5
6052 64 3
6052 65 0
6052 65 6
6052 66 2
6052 70 3
6052 70 9
6052 71 2
6052 71 5
6052 82 4
6052 83 1
6052 83 4
6052 87 8
6052 89 4
6052 90 8
6052 98 0
6052 98 1
6052 98 3
6052 99 1
6052 99 3
6052 99 4
Cijena
R
kn/m
K
R
K
R
K
R
K
Str.
GTIN
211 588957
588959
250 588960
263 588964
263 588966
588967
211
Br. art.
6068 95 8
6068 96 2
6068 96 4
6068 98 0
6068 98 4
6068 98 6
250 529963 6207 50 1
263 529964 6207 50 5
263 529968 6207 50 9
670555 6207 92 8
211 670561 6207 93 2
670567 6207 93 6
250 670573 6207 94 0
506425 6208 62 7
251 506426 6208 63 0
251 506429 6208 63 3
251
251 696026 6208 77 0
251 613951 6208 80 0
251
251 614371 6211 22 4
251 614377 6211 23 2
614383 6211 24 0
251 614389 6211 25 9
251
251 615091 6213 72 3
251 615097 6213 73 1
251 615103 6213 75 8
251 615109 6213 76 6
251
251 567793 6220 13 9
264 580715 6220 14 5
264 616339 6220 43 6
264 616345 6220 44 4
264 616351 6220 45 2
264 616357 6220 46 0
264
264 616453 6221 07 6
264 697688 6221 46 7
264 616615 6221 85 8
264 616621 6221 86 6
264 616627 6221 87 4
264 616633 6221 88 2
6056 10 5
6056 20 2
6056 29 6
6056 40 7
6056 50 4
6056 60 1
272
211
211
211
211
211
6062 02 5
6062 02 8
6062 03 3
268
268
216 611887 6246 97 4
6062 06 8
6062 08 4
6062 08 6
6062 11 4
6062 28 0
6062 28 2
6062 28 4
R
K
kn/100
6065 60 0
6067 11 5
6067 97 0
6068 91 4
6068 91 8
6068 92 0
6068 92 2
6068 93 6
6068 94 0
6068 94 2
6068 94 4
R
kn/kom.
K
R
K
566800 6222 53 7
655585 6222 94 3
655591 6222 95 1
655597 6222 97 8
Cijena
K
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
kn/par
kn/kom.
L
kn/m
216 631213 6247 11 3
268 611899 6247 43 4
268 631531 6247 46 6
238
631255 6248 00 4
216 631297 6248 06 3
217 631339 6248 14 4
261 631783 6248 20 9
657559 6248 30 6
251
601871 6249 84 4
502032 6249 85 2
568508 6249 88 1
212
514908 6288 70 0
261
566803 6338 45 8
211 566804 6338 46 2
211
211 566806 6338 49 7
211
618655 6339 01 8
250 618661 6339 03 4
250 618667 6339 05 0
250 618673 6339 07 7
250 618679 6339 09 3
Str.
263
263
263
263
263
263
274
274
274
255
255
255
255
R
K
618685
618691
618697
618703
618709
618715
618721
618727
618733
618739
618745
618751
618757
618763
Br. art.
6339 11 5
6339 13 1
6339 16 6
6339 18 2
6339 19 0
6339 20 4
6339 21 2
6339 22 0
6339 23 9
6339 24 7
6339 25 5
6339 26 3
6339 27 1
6339 29 8
Cijena
K
kn/kom.
618769 6340 01 6
284 618775 6340 03 2
284 618781 6340 05 9
284 618787 6340 07 5
618793 6340 09 1
255 618799 6340 11 3
284 618805 6340 14 8
618811 6340 16 4
255 618817 6340 18 0
255 618823 6340 19 9
255 618829 6340 20 2
255 618835 6340 21 0
618841 6340 22 9
255 618847 6340 23 7
255 618853 6340 24 5
255 618859 6340 25 3
255 618865 6340 26 1
618871 6340 28 8
254 618877 6340 29 6
267 695900 6340 88 1
256 695906 6340 90 3
256 695912 6340 91 1
256 695918 6340 93 8
256 660175 6340 94 6
604392 6340 95 0
255 604404 6340 95 4
256 604416 6340 95 8
256 628417 6340 96 2
256 643759 6340 96 6
256 643765 6340 97 0
256
255
256
256
256
301
301
kn/kom.
GTIN
653677
653671
653665
653659
653653
653647
653641
653635
653629
653623
653617
6341 52 7
6341 53 5
6341 54 3
6341 55 1
6341 57 8
6341 58 6
6341 59 4
6341 60 8
6341 61 6
6341 62 4
6341 63 2
301 622177 6342 30 2
301 622201 6342 30 4
622207 6342 30 6
302 622231 6342 30 8
302 622237 6342 31 0
301 622243 6342 31 2
302 622249 6342 31 4
302 622351 6342 31 6
622357 6342 31 8
301 622363 6342 32 8
302 622429 6342 33 8
301
622447 6342 35 1
226 622453 6342 35 3
622459 6342 35 5
622465 6342 35 7
237 622471 6342 35 9
215 622477 6342 36 2
622501 6342 36 4
259 622507 6342 36 6
622513 6342 36 8
258 622537 6342 37 0
258 622543 6342 37 2
258
258
258 634021 6348 87 4
BSS
Str.
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
R
K
R
K
OBO
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
237
237
237
257
257
257
257
257
257
276
276
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
257
321
Numerički popis
GTIN
Br. art.
616891 6348 90 4
690145 6348 92 0
Cijena
K
kn/kom.
619141 6349 10 2
619147 6349 15 3
Str.
oznaka proizvođača 1219
GTIN
Br. art.
258 620725 6420 71 0
258 620731 6420 74 5
507972 6363 88 8
507973 6363 89 2
259 663685 6424 71 6
259 663697 6424 73 2
663703 6424 74 0
268 663709 6424 75 9
268
650173 6364 94 2
273 620887 6437 10 9
646981 6365 02 7
273
619981 6406 12 2
607837
619987
607843
619999
620005
620023
620029
620125
6406 14 2
6406 15 7
6406 19 3
6406 20 3
6406 25 4
6406 52 1
6406 55 6
6406 96 3
R
kn/100
K
620143 6407 04 8
620179 6407 52 8
620185 6407 53 6
620191 6407 56 0
620215
647995
648007
648013
6408 51 6
6408 70 2
6408 72 9
6408 73 7
620221 6410 08 1
620227 6410 10 3
620233 6410 11 1
R
K
H
E
K
kn/kom.
607997
609488
609494
217 609500
609506
269 609518
217
269 609524
217 609536
279 609542
269 609548
269
285
623107
285 623119
262 623125
623131
279 623137
623149
285
698372
698294
279 698288
217 602425
262
217 623203
623209
623215
278 586633
261 586634
261 586635
7070 20 5
7070 21 3
7070 21 7
7070 22 1
7070 22 5
7070 23 3
592894
592896
592897
592901
592903
592904
592909
592911
592912
592913
592919
592921
592922
592923
592926
592928
592929
592933
592935
592936
593058
593060
593061
593062
593065
593067
593068
593069
593072
593076
593077
593081
593083
593084
7138 43 0
7138 43 4
7138 43 6
7138 45 0
7138 45 4
7138 45 6
7138 50 0
7138 50 4
7138 50 6
7138 50 8
7138 54 0
7138 54 4
7138 54 6
7138 54 8
7138 57 0
7138 57 4
7138 57 6
7138 59 0
7138 59 4
7138 59 6
7138 64 0
7138 64 4
7138 64 6
7138 64 8
7138 68 0
7138 68 4
7138 68 6
7138 68 8
7138 72 0
7138 72 4
7138 72 6
7138 74 0
7138 74 4
7138 74 6
622927
620281
689425
620287
6416 44 6
6416 50 0
6416 50 4
6416 51 9
665059
665065
665071
665077
665083
6417 02 7
6417 04 3
6417 07 8
6417 09 4
6417 11 6
215
215
215
215
215
620431 6418 19 8
215
643747
651847
620443
620449
620455
6418 25 0
6418 25 2
6418 28 7
6418 29 5
6418 31 7
620473 6418 55 4
620479 6418 57 0
620485 6418 59 7
620659
620671
620677
620683
620689
6419 70 4
6419 72 0
6419 74 7
6419 76 3
6419 79 8
666253 6420 60 8
666259 6420 61 0
666265 6420 61 2
620707 6420 65 6
620713 6420 66 4
620719 6420 68 0
322
OBO
BSS
H
kn/100
K
kn/kom.
R
K
R
237
215
259
260
237
217
262
262
262
260
260
260
260
260
260
260
260
7070 30 6
7070 31 4
7070 31 8
7070 32 2
7083 10 6
7083 20 3
7083 30 0
7083 40 8
7083 50 5
7083 60 2
7083 61 8
7083 62 6
7083 63 0
7083 63 4
Cijena
R
kn/kom.
K
R
K
R
K
7084 01 3
7084 04 8
7084 06 4
7084 14 1
7084 14 3
7084 14 5
260
260 585655 7202 20 0
260 585656 7202 20 1
585659 7202 20 3
278 585660 7202 20 4
237 585661 7202 20 5
237 585662 7202 20 6
F
Individualni GTIN 5647589
Str.
GTIN
Br. art.
237 585666 7202 20 7
237 585667 7202 20 8
585668 7202 20 9
277 585671 7202 21 0
277 544823 7202 26 5
277 584785 7202 28 3
277 585012 7202 29 5
585013 7202 30 0
585014 7202 30 2
214 591892 7202 30 6
585018 7202 31 0
585019 7202 31 2
252 542819 7202 32 2
212 542820 7202 50 6
212 542821 7202 50 8
212 542827 7202 51 0
212 542822 7202 51 6
212 584791 7202 52 1
614221 7202 55 1
252 614227 7202 55 5
252 614233 7202 55 9
252 614239 7202 56 3
252 614245 7202 56 7
614251 7202 57 1
614257 7202 57 5
212 614263 7202 57 9
212 614269 7202 58 6
212 542833 7202 61 3
212 542834 7202 61 7
212 614281 7202 62 4
212 614293 7202 62 8
614401 7202 66 0
252 646099 7202 70 9
252 646087 7202 72 5
252 646075 7202 74 1
252 584786 7202 90 4
584787 7202 91 2
265 584788 7202 96 3
265 584789 7202 97 1
265
265
265 569334 7203 10 0
265 569335 7203 10 2
569336 7203 10 4
264 569337 7203 10 6
264 569338 7203 10 8
264 569339 7203 11 0
264 569340 7203 11 2
264 569341 7203 11 4
264
251 569342 7203 12 0
251 569343 7203 13 0
251
251 569344 7203 13 2
251 572642 7203 13 4
251
251 581167 7203 14 0
251 592185 7203 15 0
264 592186 7203 15 4
264 570643 7203 16 0
264 581749 7203 80 0
264 581750 7203 80 3
264 581753 7203 80 6
264 581754 7203 80 9
251 581755 7203 81 2
251 581756 7203 81 5
251
251 580964 7205 42 0
251 584783 7205 42 3
251 544825 7205 42 5
251 593014 7205 51 0
251 593015 7205 52 0
265 593016 7205 52 4
265 593017 7205 52 8
265
265 587529 7205 59 4
265 587530 7205 59 7
265 581082 7205 60 0
581083 7205 60 3
587531 7205 64 4
178 587532 7205 64 7
178 581084 7205 65 0
178 581088 7205 65 3
178
178
178 585008 7206 05 8
Cijena
F
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
Str.
178
178
179
179
246
180
184
178
178
179
184
184
197
196
196
188
196
189
196
196
196
196
196
196
196
196
196
197
197
197
197
196
192
192
192
180
180
192
192
kn/kom.
Br. art.
585007 7206 10 4
626413 7206 20 8
591886 7214 70 0
595393
591887
591888
591889
7214 70 5
7214 71 0
7214 71 5
7214 72 5
602483
602495
602507
602519
602531
507780
507781
507782
507785
507786
664579
664585
688747
688753
688759
7215 15 0
7215 15 4
7215 15 8
7215 16 2
7215 16 6
7215 17 3
7215 17 7
7215 18 1
7215 18 5
7215 18 9
7215 21 0
7215 21 6
7215 22 2
7215 22 8
7215 23 4
543036
543038
543039
543040
543041
543042
543043
543044
543047
543048
7215 25 0
7215 25 2
7215 25 4
7215 25 6
7215 25 8
7215 27 0
7215 27 2
7215 27 4
7215 27 6
7215 27 8
689611
689617
689623
689629
689635
689641
689647
689653
7215 31 2
7215 31 8
7215 32 4
7215 33 0
7215 35 6
7215 36 2
7215 36 8
7215 37 4
246
246
246
246
246
246
246
246 507787
507788
246 507791
247 507792
7215 38 1
7215 38 5
7215 38 9
7215 39 5
247 688765 7215 40 0
247 688777 7215 41 2
247
246
246
246
188
188
188
188
188
188
206
233
180
306
306
306
306
kn/100
GTIN
307
307
307
307
307
307
307
307
178
602555
664597
677905
677911
688821
602592
602604
602616
602628
602640
507793
507794
507797
507798
507799
543049
543050
543053
543054
543055
508424
508427
508428
508429
508430
508433
508434
508435
508436
508439
7215 42 3
7215 43 2
7215 45 2
7215 45 8
7215 50 0
7215 53 3
7215 53 7
7215 54 1
7215 54 5
7215 54 9
7215 57 0
7215 57 4
7215 57 8
7215 58 2
7215 58 6
7215 59 0
7215 59 2
7215 59 4
7215 59 6
7215 59 8
7215 60 2
7215 60 6
7215 61 0
7215 61 4
7215 61 8
7215 63 1
7215 63 5
7215 63 9
7215 64 3
7215 64 7
Cijena
F
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
Str.
178
180
240
240
240
240
242
228
228
228
228
228
234
234
234
234
234
230
230
230
230
230
228
228
228
228
228
230
230
230
230
230
231
231
231
231
231
231
231
231
236
236
236
238
229
230
229
230
228
228
233
228
228
228
228
228
234
234
234
235
235
234
234
234
235
235
234
234
234
235
235
234
234
234
235
235
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 / LLExport_04108
Postavljanje GTIN: oznaka zemlje 40
Numerički popis
GTIN
544742
544743
544744
544745
544746
544747
544748
544749
580965
Br. art.
7215 70 1
7215 70 5
7215 70 8
7215 71 2
7215 71 5
7215 71 8
7215 72 5
7215 72 9
7215 75 0
591722 7216 30 0
591724
592561
591725
591727
591726
591728
591729
591730
591731
591732
591733
591734
591738
591739
591740
591743
7216 31 0
7216 31 2
7216 31 5
7216 32 0
7216 32 5
7216 33 0
7216 33 5
7216 34 0
7216 34 5
7216 35 0
7216 35 5
7216 36 0
7216 37 0
7216 37 2
7216 38 0
7216 38 5
591723 7216 40 0
7216 41 0
7216 41 2
7216 41 5
7216 42 0
7216 42 5
7216 43 0
7216 43 5
7216 44 0
7216 44 5
7216 45 0
7216 45 5
7216 46 0
7216 47 0
7216 47 2
7216 47 4
7216 48 0
7216 48 5
F
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
Str.
287
287
287
287
287
287
287
287
287
220
220
220
220
220
221
221
221
221
221
221
221
222
222
222
222
222
223
223
223
223
223
224
224
224
224
224
224
224
225
225
225
225
225
225
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 / LLExport_04108
591744
592562
591745
591746
591749
591754
591755
591756
591757
591758
591762
591763
591764
591765
591766
591767
591768
Cijena
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
323
Popis tipova
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Tip
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
Br. art.
Cijena
2056 M 34 FT
2056 M 40 FT
2056 M 40 FT
2056 M 46 FT
2056 M 46 FT
2056 M 52 FT
2056 M 52 FT
2056 M 58 FT
2056 M 58 FT
2056 M 64 FT
2056 M 64 FT
2056 M 70 FT
2056 M 70 FT
2056 M 76 FT
2056 M 76 FT
2056 M 82 FT
2056 M 82 FT
2056 M 90 FT
2056 M 90 FT
2056 M2 12 FT
2056 M2 12 FT
2056 M2 16 FT
2056 M2 16 FT
2056 M2 22 FT
2056 M2 22 FT
2056 M2 28 FT
2056 M2 28 FT
2056 M3 12 FT
2056 M3 12 FT
2056 M3 16 FT
2056 M3 16 FT
2056 M3 22 FT
2056 M3 22 FT
2056 M3 28 FT
2056 M3 28 FT
2056U M 12 FT
2056U M 12 FT
2056U M 16 FT
2056U M 16 FT
2056U M 22 FT
2056U M 22 FT
2056U M 28 FT
2056U M 28 FT
2056U M 34 FT
2056U M 34 FT
2056U M 40 FT
2056U M 40 FT
2056U M 46 FT
2056U M 46 FT
2056U M 52 FT
2056U M 52 FT
2056U M 58 FT
2056U M 58 FT
2056U M 64 FT
2056U M 64 FT
2056U M 70 FT
2056U M 70 FT
2056U M 76 FT
2056U M 76 FT
28-34
34-40
34-40
40-46
40-46
46-52
46-52
52-58
52-58
58-64
58-64
64-70
64-70
70-76
70-76
76-82
76-82
82-90
82-90
8-12
8-12
12-16
12-16
16-22
16-22
22-28
22-28
8-12
8-12
12-16
12-16
16-22
16-22
22-28
22-28
8-12
8-12
12-16
12-16
16-22
16-22
22-28
22-28
28-34
28-34
34-40
34-40
40-46
40-46
46-52
46-52
52-58
52-58
58-64
58-64
64-70
64-70
70-76
70-76
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
5062950
5063018
5063018
5063070
5063070
5063131
5063131
5063193
5063193
5063254
5063254
5063315
5063315
5063377
5063377
5063438
5063438
5063490
5063490
5494836
5494836
5494898
5494898
5494959
5494959
5958703
5958703
5958765
5958765
5958826
5958826
5958888
5958888
5958949
5958949
5498254
5498254
5498315
5498315
5498377
5498377
5498438
5498438
5498490
5498490
5498551
5498551
5498612
5498612
5498674
5498674
5498735
5498735
5498797
5498797
5498858
5498858
5498919
5498919
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
04
05
05
06
06
07
07
09
09
10
10
12
12
13
13
14
14
15
15
17
17
18
18
19
19
20
20
24
24
26
26
27
27
28
28
00
00
01
01
02
02
03
03
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
7
5
5
3
3
1
1
8
8
1
1
8
8
6
6
4
4
2
2
9
9
7
7
5
5
9
9
1
1
8
8
6
6
4
4
7
7
5
5
3
3
1
1
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
4
4
2
2
0
0
2058 LW 10
2058 LW 14
2058 LW 20
2058 LW 26
2058 LW 32
2058 LW 38
2058 LW 44
2058 LW 50
2058 LW 56
2058 LW 62
6-10
10-14
14-20
20-26
26-32
32-38
38-44
44-50
50-56
56-62
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5082033
5082095
5082156
5082217
5082279
5082330
5082392
5082453
5082514
5237853
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
4
8
6
4
2
0
9
7
5
3
2068 L 2M FT
2078 M10 1M G
2078 M10 1M G
2078 M10 1M G
2078 M10 1M G
2078 M10 1M G
2078 M12 1M G
2078 M12 1M G
2078 M12 1M G
2078 M6 1M G
2078 M6 1M G
2078 M6 1M G
2000 1,5 / Čelik / FT 5047599 1119 65 6
M10 10 /
M10 10 /
M10 10 /
M10 10 /
M10 10 /
M12 12 /
M12 12 /
M12 12 /
M6 6 /
M6 6 /
M6 6 /
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Kod narudžbe navesti broj artikla
5253396
5253396
5253396
5253396
5253396
5253457
5253457
5253457
5253211
5253211
5253211
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
20
20
20
20
20
30
30
30
04
04
04
9
9
9
9
9
6
6
6
7
7
7
E
kn/100
Str. Tip
290
285
290
285
290
285
290
285
290
285
290
285
290
285
290
285
290
285
290
285
291
285
291
285
291
285
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
292
292
292
292
292
292
292
292
292
292
kn/100 m
kn/100
290
227
238
240
260
278
215
260
278
179
185
202
M8 8 /
M8 8 /
M8 8 /
M8 8 /
2078 M8 1M G
2078 M8 1M G
2078 M8 1M G
2078 M8 1M G
/
/
/
/
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
G
G
G
G
5253334
5253334
5253334
5253334
Br. art.
3141
3141
3141
3141
12
12
12
12
Cijena
8
8
8
8
E
kn/100
6 4 / Kom. / G 5053712 1144 10 3
5019 M6 OS G
12005 M10 G
12005 M10 G
12005 M12 G
12005 M12 G
12005 M8 G
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
M10
M10
M12
M12
M10 /
M10 /
M12 /
M12 /
M8 8 /
/
/
/
/
/
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
G
G
G
G
G
6202270
6202270
6202331
6202331
6202218
6410
6410
6410
6410
6410
10
10
11
11
08
Str.
278
179
185
202
292
3
3
1
1
1
261
278
261
278
278
F
kn/kom.
ABG FT
/ Kom. / FT 5938682 6015 34 5
ABL FT
ABL FT
/ Kom. / FT 6976881 6221 46 7
/ Kom. / FT 6976881 6221 46 7
ABR FT
/ Kom. / FT 6501731 6364 94 2
273
ABS FS
ABS FS
/ Kom. / FS 6469819 6365 02 7
/ Kom. / FS 6469819 6365 02 7
273
275
280 380 / V5A 5079729 6363 88 8
380 480 / V5A 5079736 6363 89 2
268
268
AHB-T 200
AHB-T 300
5850199
5850182
5850182
5850182
ASX-E
ASX-K
ASX-K
ASX-K
7202
7202
7202
7202
31
31
31
31
2
0
0
0
AVL 60 FS
AVL 60 FS
135 65 / Kom. / FS 6960262 6208 77 0
135 65 / Kom. / FS 6960262 6208 77 0
AW 15 11 FT
AW 15 16 FT
AW 15 21 FT
AW 15 21 FT
AW 15 21 FT
AW 15 31 FT
AW 15 31 FT
AW 15 31 FT
AW 15 41 FT
AW 15 41 FT
AW 15 41 FT
110 50 /
160 55 /
210 60 /
210 60 /
210 60 /
310 65 /
310 65 /
310 65 /
410 70 /
410 70 /
410 70 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6207077
6207138
6207190
6207190
6207190
6207251
6207251
6207251
6207312
6207312
6207312
6420
6420
6420
6420
6420
6420
6420
6420
6420
6420
6420
65
66
68
68
68
71
71
71
74
74
74
6
4
0
0
0
0
0
0
5
5
5
AW 30 11 FT
AW 30 21 FT
AW 30 21 FT
AW 30 31 FT
AW 30 31 FT
AW 30 41 FT
AW 30 41 FT
AW 30 51 FT
110 60 /
210 70 /
210 70 /
310 80 /
310 80 /
410 80 /
410 80 /
510 90 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6206599
6206711
6206711
6206773
6206773
6206834
6206834
6206896
6419
6419
6419
6419
6419
6419
6419
6419
70
72
72
74
74
76
76
79
4
0
0
7
7
3
3
8
AW 55 21 FT
AW 55 31 FT
AW 55 41 FT
AW G 15 21 FT
AW G 15 31 FT
AW G 15 41 FT
210 90 / Kom. / FT 6204731 6418 55 4
310 110 / Kom. / FT 6204793 6418 57 0
410 130 / Kom. / FT 6204854 6418 59 7
F
K
R
6417
6417
6417
6417
6417
6417
6417
6417
02
02
04
04
07
07
09
11
K
100 / kom. / DD 6983728 7083 61 8
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
100 / kom. / FS 6231072 7083 10 6
100 / kom. / FS 6231072 7083 10 6
100 / kom. / FS 6231072 7083 10 6
BSS
184
184
287
295
255
274
278
237
260
237
278
260
237
278
260
237
278
260
260
260
260
260
260
7
7
3
3
8
8
4
6
BEB 100 DD
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
6650590
6650590
6650651
6650651
6650712
6650712
6650774
6650835
210 /
210 /
310 /
310 /
410 /
410 /
510 /
610 /
256
275
260
260
278
260
278
260
278
260
210 60 / Kom. / FT 6662531 6420 60 8
310 65 / Kom. / FT 6662593 6420 61 0
410 70 / Kom. / FT 6662654 6420 61 2
AW30F21 FT
AW30F21 FT
AW30F31 FT
AW30F31 FT
AW30F41 FT
AW30F41 FT
AW30F51 FT
AW30F61 FT
BEB 100 FS
BEB 100 FS
BEB 100 FS
K
254
215
278
215
278
215
278
215
215
252
R
OBO
252
272
212
325
Popis tipova
Tip
oznaka proizvođača 1219
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
Br. art.
Cijena
BEB 100 VA4301
BEB 100 VA4571
BEB 200 DD
100 / V2A 6232031 7084 01 3
100 / V4A 5866336 7084 14 1
200 / kom. / DD 6982943 7083 62 6
BEB 200 FS
BEB 200 FS
BEB 200 FS
200 / kom. / FS 6231195 7083 20 3
200 / kom. / FS 6231195 7083 20 3
200 / kom. / FS 6231195 7083 20 3
BEB 200 VA4301
BEB 200 VA4571
BEB 300 DD
200 / V2A 6232093 7084 04 8
200 / V4A 5866343 7084 14 3
300 / kom. / DD 6982882 7083 63 0
BEB 300 FS
BEB 300 FS
BEB 300 FS
300 / kom. / FS 6231256 7083 30 0
300 / kom. / FS 6231256 7083 30 0
300 / kom. / FS 6231256 7083 30 0
BEB 300 VA4301
BEB 300 VA4571
BEB 400 DD
300 / V2A 6232154 7084 06 4
300 / V4A 5866350 7084 14 5
400 / kom. / DD 6024254 7083 63 4
BEB 400 FS
BEB 400 FS
BEB 500 FS
BEB 600 FS
400 /
400 /
500 /
600 /
kom.
kom.
kom.
kom.
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
6231317
6231317
6231379
6231492
7083
7083
7083
7083
40
40
50
60
8
8
5
2
/ Kom. / FT 6204311 6418 19 8
/ Kom. / FT 6204311 6418 19 8
/ Kom. / FT 6204311 6418 19 8
BSB FT
BSB FT
BSB FT
BSK 090506
BSK 090511
BSK 090521
BSK 091016
BSK 091026
BSK 120506
BSK 120511
BSK 120521
BSK 121016
BSK 121026
50 60
50 110
50 210
105 160
105 260
50 60
50 110
50 210
105 160
105 260
6024834
6024957
6025077
6025190
6025312
6645794
6645855
6887477
6887538
6887590
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
15
15
15
16
16
21
21
22
22
23
0
4
8
2
6
0
6
2
8
4
BSK-A0908
BSK-A0908
BSK-A0910
BSK-A0910
80 40
80 40
100 60
100 60
6779055
6779055
6779116
6779116
7215
7215
7215
7215
45
45
45
45
2
2
8
8
FS
FS
FS
FS
6896356
6896417
6896479
6896530
7215
7215
7215
7215
35
36
36
37
6
2
8
4
BSK-D0930
BSK-D0930
BSK-D1260
BSK-E090506
BSK-E090511
BSK-E090521
BSK-E091016
BSK-E091026
BSK-E120506
BSK-E120511
BSK-E120521
BSK-E121016
BSK-E121026
5x30 15
5x30 15
5x60 15
120 95
170 95
270 95
220 150
320 150
180 130
230 130
330 130
280 185
380 185
6025558
6025558
6645978
5430360
5430384
5430391
5430407
5430414
5430421
5430438
5430445
5430476
5430483
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
42
42
43
25
25
25
25
25
27
27
27
27
27
3
3
2
0
2
4
6
8
0
2
4
6
8
BSKH 090506
BSKH 090511
BSKH 090521
BSKH 091016
BSKH 091026
50 60
50 110
50 210
105 160
105 260
5077800
5077817
5077824
5077855
5077862
7215
7215
7215
7215
7215
17
17
18
18
18
3
7
1
5
9
5430490
5430506
5430537
5430544
5430551
5084242
5084273
5084280
5084297
5084303
5084334
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
59
59
59
59
59
60
60
61
61
61
63
0
2
4
6
8
2
6
0
4
8
1
BSK-B0511
BSK-B0521
BSK-B1016
BSK-B1026
46 18 /
46 18 /
101 69 /
101 69 /
BSKH-E090506
BSKH-E090511
BSKH-E090521
BSKH-E091016
BSKH-E091026
BSKH-FB090506
BSKH-FB090511
BSKH-FB090521
BSKH-FB091016
BSKH-FB091026
BSKH-FT090506
326
OBO
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
120 110
170 110
270 110
220 165
320 165
50 60
50 110
50 210
105 160
105 260
50 60
BSS
K
kn/kom.
R
K
R
K
R
K
Individualni GTIN 5647589
Str. Tip
265 BSKH-FT090511
265 BSKH-FT090521
252 BSKH-FT091016
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
50 110
50 210
105 160
105 260
/ Kom. / FS
BSKH-FT091026
252 BSKH-G
272 BSKH-K0506
212 BSKH-K0511
BSKH-K0521
265 BSKH-K1016
265 BSKH-K1026
252
252 BSKH-S6030
272
212
BSKH-V050
265 BSKH-V052
265 BSKH-V101
252
228
228
228
228
228
230
230
230
230
230
228
235
228
235
231
231
231
231
229
235
230
228
228
228
228
228
230
230
230
230
230
6025923
6026043
6026166
6026289
6026401
6888214
6888214
6888214
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
BSKM-AD 0711
BSKM-AD 1025
BSKM-AE 0711
BSKM-AE 1025
BSKM-BD 0711
BSKM-BD 1025
BSKM-BW 0711
BSKM-BW 1025
BSKM-DS 1025
BSKM-EF 0711
BSKM-EF 1025
BSKM-ES 0711
BSKM-ES 1025
BSKM-FW 0711
BSKM-FW 1025
BSKM-GA 0711
BSKM-GA 1025
BSKM-GF 0711
BSKM-GF 1025
BSKM-GI 0711
BSKM-GI 1025
BSKM-GW 0711
BSKM-GW 1025
BSKM-IE 0711
BSKM-IE 1025
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
234
234
234 BSKP 0406
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
53
53
54
54
54
50
50
50
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5917250
5917458
5917274
5917465
5917397
5917656
5917380
5917649
5917663
5917335
5917625
5917328
5917588
5917281
5917540
5917267
5917496
5917298
5917557
5917311
5917571
5917434
5917687
5917304
5917564
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
31
41
32
42
37
47
37
47
47
35
45
35
45
33
43
32
42
33
43
34
44
38
48
34
44
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5917243
5917441
5925613
5925620
5917342
5917632
5917403
5917670
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
31
41
31
41
36
46
38
48
5
5
0
0
2
2
0
0
4
5
5
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
20x5 1000 5918875 7214 71 0
100 80 5953937 7214 70 5
/
/
/
/
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
GTP
GTP
GTP
GTP
5918905
5918905
5918912
5918912
3498
3498
3498
3498
09
09
09
09
F
kn/kom.
E
kn/100
F
kn/kom.
3
7
1
5
9
0
0
0
40 60 5918868 7214 70 0
BSKP-D0320
BSKP-E0406
BSKP-V 0406
5
9
3
7
5
0
4
8
2
6
/ Kom. / G 5917694 3498 09 4
/ Kom. / G 5917694 3498 09 4
BSKM-S4010
BSKM-S4010
BSKP-S5016
BSKP-S5016
BSKP-S5020
BSKP-S5020
63
63
64
64
39
57
57
57
58
58
70 110 / Kom. / FS 5917229 7216 30 0
100 250 / Kom. / FS 5917236 7216 40 0
BSKM-VD 0711
BSKM-VD 1025
BSKM-VE 0711
BSKM-VE 1025
BSKM-VK 0711
BSKM-VK 1025
234 BSKM-WA 0711
234 BSKM-WA 1025
234
234
234
235
235
234
234
234
235
235
234
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
Cijena
58 55 / Kom. / FS 5077879 7215 38 1
90 55 / Kom. / FS 5077886 7215 38 5
90 112 / Kom. / FS 5077916 7215 38 9
BSK-K0506
BSK-K0511
BSK-K0521
BSK-K1016
BSK-K1026
BSK-M
BSK-M
215 BSK-M
BSKM 0711
BSKM 1025
5084341
5084358
5084365
5084396
5077923
5077930
5077947
5077978
5077985
5077992
Br. art.
/ Kom. / GTP 5850069 3498 10 0
252
212
212
212
260
278
F
kn/m
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
6
6
8
8
/ Kom. / FS 5918882 7214 71 5
Str.
234
234
235
235
238
234
234
234
235
235
238
236
236
236
228
228
228
228
228
233
236
242
kn/m
kn/kom.
E
kn/100
F
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
E
kn/100
F
kn/kom.
220
223
220
223
220
223
222
225
222
225
225
221
224
221
224
221
224
221
224
221
224
221
224
222
225
221
224
220
223
220
223
220
223
222
225
222
225
240
240
240
232
241
240
232
240
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Postavljanje GTIN: oznaka zemlje 40
Popis tipova
Tip
BSK-S0955
BSK-S0955
BSK-S1280
BSK-W0511
BSK-W0521
BSK-W1016
BSK-W1026
BW 80 55 FT
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
CPS 4L 2M FT
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
4,0x55 / Kom. / G
4,0x55 / Kom. / G
4,5x80 / Kom. / G
46 37,5 / Kom. / FS
46 62,5 / Kom. / FS
101 50 / Kom. / FS
101 75 / Kom. / FS
6887651
6887651
6887774
6896110
6896172
6896233
6896295
Br. art.
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
40
40
41
31
31
32
33
Cijena
0
0
2
2
8
4
0
/ Kom. / FT 6014538 6019 52 8
40 x 22,5 / Kom. / FT 5050230 1121 97 9
DFAAM 100 DD
DFAAM 100 FS
DFAAM 100 V2A
DFAAM 100 V4A
DFAAM 200 DD
DFAAM 200 FS
DFAAM 200 V2A
DFAAM 200 V4A
DFAAM 300 DD
DFAAM 300 FS
DFAAM 300 V2A
DFAAM 300 V4A
DFAAM 400 DD
DFAAM 400 FS
100 1,25 / Kom. / DD
100 1,25 / Kom. / FS
100 1,25 / V2A
100 1,25 / V4A
200 1,25 / Kom. / DD
200 1,25 / Kom. / FS
200 1,25 / V2A
200 1,25 / V4A
300 1,25 / Kom. / DD
300 1,25 / Kom. / FS
300 1,25 / V2A
300 1,25 / V4A
400 1,25 / Kom. / DD
400 1,25 / Kom. / FS
5930655
5930587
5930723
5930815
5930679
5930600
5930761
5930839
5930686
5930617
5930778
5930846
5930693
5930624
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
68
64
72
74
68
64
72
74
68
64
72
74
68
64
0
0
0
0
4
4
4
4
6
6
6
6
8
8
DFBM 45 100 V2A
DFBM 45 100 V4A
DFBM 45 200 V2A
DFBM 45 200 V4A
DFBM 45 300 V2A
DFBM 45 300 V4A
DFBM 90 100 DD
DFBM 90 100 FS
DFBM 90 100 V2A
DFBM 90 100 V4A
DFBM 90 200 DD
DFBM 90 200 FS
DFBM 90 200 V2A
DFBM 90 200 V4A
DFBM 90 300 DD
DFBM 90 300 FS
DFBM 90 300 V2A
DFBM 90 300 V4A
DFBM 90 400 DD
DFBM 90 400 FS
100 1,25 / V2A
100 1,25 / V4A
200 1,25 / V2A
200 1,25 / V4A
300 1,25 / V2A
300 1,25 / V4A
100 1,25 / Kom. / DD
100 1,25 / Kom. / FS
100 1,25 / V2A
100 1,25 / V4A
200 1,25 / Kom. / DD
200 1,25 / Kom. / FS
200 1,25 / V2A
200 1,25 / V4A
300 1,25 / Kom. / DD
300 1,25 / Kom. / FS
300 1,25 / V2A
300 1,25 / V4A
400 1,25 / Kom. / DD
400 1,25 / Kom. / FS
5928942
5929017
5928966
5929031
5928973
5929048
5929192
5929093
5929260
5929338
5929215
5929116
5929284
5929352
5929222
5929123
5929291
5929369
5929239
5929130
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
43
45
43
45
43
45
54
50
57
59
54
50
57
59
54
50
57
59
54
50
0
0
4
4
6
6
0
0
0
0
4
4
4
4
6
6
6
6
8
8
DIN 934 M10 G
DIN 934 M10 G
DIN 934 M10 G
DIN 934 M10 G
DIN 934 M10 G
DIN 934 M12 G
DIN 934 M12 G
DIN 934 M12 G
DIN 934 M6 G
DIN 934 M6 G
DIN 934 M6 G
DIN 934 M8 G
DIN 934 M8 G
DIN 934 M8 G
DIN 934 M8 G
DIN440 11 F
DIN440 11 F
DIN440 14 F
DIN440 14 F
DIN440 7 F
DIN440 7 F
DIN440 7 F
DKU 60 VA4310
DKU 60 VA4310
DKU 60 VA4310
DKU 60 VA4310
M10 10 /
M10 10 /
M10 10 /
M10 10 /
M10 10 /
M12 12 /
M12 12 /
M12 12 /
M6 6 /
M6 6 /
M6 6 /
M8 8 /
M8 8 /
M8 8 /
M8 8 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
5298212
5298212
5298212
5298212
5298212
5298274
5298274
5298274
5298090
5298090
5298090
5298151
5298151
5298151
5298151
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
10
10
10
10
10
12
12
12
06
06
06
08
08
08
08
7
7
7
7
7
3
3
3
9
9
9
5
5
5
5
34-34 11 /
34-34 11 /
44-44 13,5 /
44-44 13,5 /
22-22 6,6 /
22-22 6,6 /
22-22 6,6 /
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
/
/
/
/
/
/
/
F
F
F
F
F
F
F
6480074
6480074
6480135
6480135
6479955
6479955
6479955
6408
6408
6408
6408
6408
6408
6408
72
72
73
73
70
70
70
9
9
7
7
2
2
2
V2A
V2A
V2A
V2A
6441372
6441372
6441372
6441372
6065
6065
6065
6065
60
60
60
60
0
0
0
0
/
/
/
/
F
kn/100
K
kn/kom.
E
kn/100 m
K
kn/kom.
Str. Tip
229
240
230
231
231
231
231
100 0,75 / Kom. / DD 6038770 6052 70 3
100 0,75 / kom. / FS 6057979 6052 09 6
DRL 200 FS
200 1 / kom. / FS 6058150 6052 20 7
DRL 400 FS
DRLU 100 DD
DRLU 100 FS
200 1 / V2A 6058938 6052 89 4
200 / V4A 5866169 6052 98 1
300 1 / Kom. / DD 6038954 6052 71 2
300 1 / kom. / FS 6058273 6052 30 4
300 1 / V2A 6058990 6052 90 8
300 / V4A 6955817 6052 98 3
400 1 / Kom. / DD 6039012 6052 71 5
400 1 / kom. / FS 6058396 6052 40 1
100 0,75 / Kom. / DD 6657551 6052 64 3
100 0,75 / kom. / FS 6029716 6052 10 3
DRLU 100 VA4301
DRLU 100 VA4571
DRLU 200 DD
100 1 / V2A 6031931 6052 82 4
100 1 / V4A 5021124 6052 99 1
200 1 / Kom. / DD 6657674 6052 65 0
DRLU 200 FS
DRLU 200 FS
200 1 / kom. / FS 6030071 6052 21 0
200 1 / kom. / FS 6030071 6052 21 0
DRLU 200 VA4301
DRLU 200 VA4571
DRLU 300 DD
200 1 / V2A 6032051 6052 83 1
200 1 / V4A 5021155 6052 99 3
300 1 / Kom. / DD 6336678 6052 65 6
DRLU 300 FS
DRLU 300 FS
300 1 / kom. / FS 6031399 6052 30 7
300 1 / kom. / FS 6031399 6052 30 7
DRLU 300 VA4301
DRLU 300 VA4301
DRLU 300 VA4571
DRLU 300 VA4571
DRLU 400 DD
300 1 / V2A
300 1 / V2A
300 1 / V4A
300 1 / V4A
400 1 / Kom. / DD
DRLU 400 FS
DRLU 400 FS
400 1 / kom. / FS 6031511 6052 40 5
400 1 / kom. / FS 6031511 6052 40 5
DSK 25 FT
DSK 45 FT
DSK 45 FT
DSK 45 FT
227 DSK 47 FT
238 DSK 47 FT
241 DSK 61 FT
/
/
/
/
/
/
/
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
DSX-E
DSX-E
DSX-K
DSX-K
DSX-K
FAZ II 10 10 GS
FAZ II 10 10CV5A
FAZ II 10 30
FAZ II 10/10GS V
FAZ II 10/50 V4A
FAZ II 12 10
FAZ II 12/10 VA
FAZ II 8 10 GS
FAZ II 8 30 GS
FAZ II 810VA4401
FAZ II 830VA4401
251
254
264 FBA-B120
266 FBA-B200
FBA-BV200
Kod narudžbe navesti broj artikla
Cijena
100 1 / V2A 6058877 6052 87 8
100 / V4A 5675679 6052 98 0
200 1 / Kom. / DD 6038893 6052 70 9
DRL 300 VA4301
DRL 300 VA4571
251 DRL 400 DD
262
280
217
262
217
280
292
Br. art.
DRL 100 VA4301
DRL 100 VA4571
DRL 200 DD
290 DRL 300 FS
262
280
217
262
280
179
185
203
280
179
185
203
K
DRL 100 FS
DRL 200 VA4571
DRL 300 DD
264
264
264
264
264
264
251
251
264
264
251
251
264
264
251
251
264
264
251
251
H
kn/100
DRL 100 DD
284 DRL 200 VA4301
251
265
265
251
251
265
265
251
251
265
265
251
251
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
M10 95 / Kom. / G
M10 95 / V5A
M10 115 / Kom. / G
M 10 95 / V4A
M10 135 / V4A
M12 110 / Kom. / G
M12 110 / V4A
M8 75 / Kom. / G
M8 97 / Kom. / G
M8 75 / V4A
M8 95 / V4A
6032174
6032174
5021162
5021162
6336739
6052
6052
6052
6052
6052
83
83
99
99
66
4
4
4
4
2
6229277
6202812
6202812
6202812
6894253
6894253
6202874
6416
6416
6416
6416
6416
6416
6416
44
50
50
50
50
50
51
6
0
0
0
4
4
9
5850144
5850144
5850137
5850137
5850137
7202
7202
7202
7202
7202
30
30
30
30
30
2
2
0
0
0
5888499
5802730
5888550
5692713
5688808
5888611
5692652
5888437
5504252
5706076
5706069
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498
54
55
58
82
83
65
85
50
48
50
48
9
4
1
4
5
4
9
6
4
9
7
250 x 120 x 80 5428213 7202 50 8
200 x 120 x 60 5428206 7202 50 6
200 x 120 x 25 5428220 7202 51 6
BSS
K
kn/m
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
kn/kom.
F
E
kn/100
F
kn/kom.
OBO
Str.
251
251
264
264
251
251
264
264
251
251
264
264
251
251
251
251
264
264
251
253
251
264
264
251
253
251
266
264
264
266
251
253
251
237
215
259
277
259
277
260
178
206
178
202
206
310
311
310
311
311
310
311
203
310
311
311
196
196
196
327
Popis tipova
Tip
Dimenzija/boja/ost.
FBA-D100
FBA-D150
FBA-DR100
FBA-DR150
FBA-F
FBA-S107
FBA-S122
FBA-S134
FBA-S165
FBA-S200
FBA-S250
FBA-S65
FBA-S78
FBA-SP
FBA-SR
FBA-WI
FBA-WI
oznaka proizvođača 1219
GTIN
Br. art.
Cijena
6142811
6142934
5428336
5428343
6144013
6142330
6142392
6142453
6142514
6142576
6142637
6142217
6142279
5428190
140 6142699
150 5000 5428275
150 5000 5428275
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
62
62
61
61
66
55
56
56
57
57
57
55
55
32
58
51
51
4
8
3
7
0
9
3
7
1
5
9
1
5
2
6
0
0
5817567
5817543
5817505
5817550
5817536
5817499
7203
7203
7203
7203
7203
7203
81
80
80
81
80
80
5
9
3
2
6
0
100
150
100
150
200 x 200 x 100
107 117
122 132
134 144
165 175
200 210
250 260
65 75
78 87
FBS-EA
FBS-K
FBS-M
FBS-PA
FBS-PH
FBS-S
M10 16 / Kom. / G 5599111 3498 76 4
M8 12-12 / Kom. / G 5598930 3498 76 0
FHY M10
FHY M8
70 6 / Kom. / G 5437376 3488 29 2
90 8 / Kom. / G 5437383 3488 29 8
FIS A M6X70
FIS A M8X90
crvena 5318910 3488 52 7
FIS DMS
12 50 / PP 5437437 3488 45 2
12 85 / PP 5437444 3488 46 4
16 75 / PP 5714255 3488 46 2
FIS H 12X50 K
FIS H 12X85 K
FIS H 16X85 K
FIS PBB
15 / Kom. 5437499 3488 52 5
FIS PBZ
15 / PP 5437468 3488 51 5
5319276 3488 40 3
FIS V 360 S
M6 / Kom. / G
M6 / Kom. / G
M6 / V5A
6 / Kom. / G
6 / Kom. / G
6 / V5A
FNA II 6X30 M6/5
FNA II 6X30 M6/5
FNA II 6x30 M6/5
FNA II 6X30/5
FNA II 6X30/5
FNA II 6x30/5
FRS 10X25 F
FRS 10X25 F
FRS 10X25 F 8.8
5461890
5461890
5784715
5693192
5693192
5784722
3498
3498
3498
3498
3498
3498
42
42
42
46
46
46
5
5
6
8
8
9
M10 25 / Kom. / F 6201792 6407 52 8
M10 25 / Kom. / F 6201792 6407 52 8
M10 25 / Kom. / F 6201914 6407 56 0
FRS 10X25 F TPS
M10 25 / Kom. / F 6201853 6407 53 6
FRS 12X25 F
FRS 12X25 F
FRS 6X12 VA4301
FRS 6X16 VA4301
FRS 8X16 F 8.8
FRS 8X35 F
M12 25 / Kom. / F
M12 25 / Kom. / F
M6 12 / V2A
M6 15 / V2A
M8 16 / Kom. / F
M8 35 / Kom. / F
6200054
6200054
6200238
6200290
6201259
6201433
6406
6406
6406
6406
6406
6407
25
25
52
55
96
04
4
4
1
6
3
8
FRSB 6X12 F
FRSB 6X12 F
FRSB 6X12 F
M6 12 / kom. / F 6199815 6406 12 2
M6 12 / kom. / F 6199815 6406 12 2
M6 12 / kom. / F 6199815 6406 12 2
FRSB 6X12 VA4401
FRSB 6X15 F
FRSB 6X15 F
FRSB 6X15 F
FRSB 6X16 VA4401
FRSB 6X20 F
FRSB 6X20 F
FRSB 6X20 F
M6 12 / V4A
M6 16 / kom. / F
M6 16 / kom. / F
M6 16 / kom. / F
M6 16 / V4A
M6 20 / kom. / F
M6 20 / kom. / F
M6 20 / kom. / F
6406
6406
6406
6406
6406
6406
6406
6406
14
15
15
15
19
20
20
20
2
7
7
7
3
3
3
3
1100 10000 5448235 7202 26 5
550 380 5921851 7203 15 0
550 880 5921868 7203 15 4
FSB-BS
FSB-K32
FSB-K82
328
6078370
6199877
6199877
6199877
6078431
6199990
6199990
6199990
OBO
BSS
F
kn/kom.
E
kn/100
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/100
K
Individualni GTIN 5647589
Str. Tip
197
197
197
197
196
196
196
196
196
196
196
196
196
197
196
188
197
FSB-SB
188
188
188
188
188
188
FZED 10X40 G
FZED 12X40 G
FZED 14X40 G
K
R
K
F
kn/kom.
15 / Kom. 5693437 7203 13 0
FSB-WB
1100 20000 5706434 7203 16 0
FZEA II 10X40 G
FZEA II 10X40 VA
FZEA II 12X40 G
FZEA II 12X40 VA
FZEA II 14X40 G
FZEA II 14X40V4A
FZEA II12x40CV5A
M8 10 / Čelik / G
M8 10 / V4A
M10 12 / Čelik / G
M10 12 / V4A
M12 14 / Čelik / G
M12 14 / VA
M10 12 / V5A
312
G-GRM-SH 4401
312
312
312 GKS 34 G
GKS 34 G
312 GKS 34 VA4301
GKS 34 VA4401 SP
312
GKT 38 VA4301
312 GKT 38 VA4401 SP
203
310 GMH18 M6 G
311
302
310 GR KS 3.9 OR
311 GR KS 3.9 OR
GR KS 4.8 OR
GR KS 4.8 OR
262 GR KS 4.8 OR
GRM 55 100 G
GRM 55 200 4.8 G
GRM 55 200 G
GRM 55 300 G
GRM 55 300 G
GRM 55 300VA4301
GRM 55 300VA4401
GRM 55 400 G
GRM 55 400 G
217 GSV 34 G
262 GSV 34 G
279 GSV 34 VA4301
GSV 34 VA4401
269
217
262
279 HMS-KS5X50
269
217
262
279 K 12 1818 FS
KAB GR FS
KAB GR VA 1.4301
246
246
246 KBK-1
5454038
5025177
5454090
5025184
5454151
5909835
5802679
3492
3492
3492
3492
3492
3492
3492
03
14
06
15
09
09
17
6
5
0
0
5
7
2
/ Kom. / G 5454212 3492 62 1
/ Kom. / G 5454274 3492 66 4
/ Kom. / G 5454335 3492 69 9
F
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
E
kn/100
kn/kom.
10 / Kom. 5454397 3492 33 8
12 / Kom. 5454458 3492 36 2
14 / Kom. 5454519 3492 39 7
FZUB 10X40
FZUB 12X40
FZUB 14X40
G-GRM 150 100 G
312 G-GRM 50 50 G
312 G-GRM 75 50 G
279
285
269
269
285
285
Cijena
16 34 / V2A 5726425 7203 13 4
26 24 / Kom. 5693444 7203 13 2
310
310 G-GRM 125 75 G
279
Br. art.
FSB-SC
FSB-SV
279
285
R
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
75 125 /
100 155 /
55 55 /
53 73 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
G
G
G
G
5686453
5686460
5686439
5686446
6005
6005
6005
6005
54
54
53
53
1
4
5
8
/ V4A 5938699 6005 65 0
/ Kom. / G
/ Kom. / G
/ V2A
/ V4A
7261436
7261436
6013456
6120437
6016
6016
6016
6016
85
85
83
85
5
5
9
9
3,9 narančasta /
3,9 narančasta /
4,8 narančasta /
4,8 narančasta /
4,8 narančasta /
PE
PE
PE
PE
PE
5872887
5872887
5872894
5872894
5872894
6003
6003
6003
6003
6003
75
75
75
75
75
0
0
4
4
4
100 3,9 / kom. / G
200 4,8 / kom. / G
200 3,9 / kom. / G
300 4,8 / kom. / G
300 4,8 / kom. / G
300 4,8 / V2A
300 4,8 / V4A
400 4,8 / kom. / G
400 4,8 / kom. / G
6858552
5045274
6858613
6858675
6858675
6101771
5166078
6858736
6858736
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
44
44
44
44
44
07
09
45
45
2
7
6
8
8
8
3
0
0
/ Kom. / G
/ Kom. / G
/ V2A
/ V4A
6520510
6520510
6013210
6120079
6016
6016
6016
6016
59
59
64
64
6
6
2
8
5 x 50 4 / Kom. / G 5964100 3498 20 4
/ Kom. / FS 6208876 6437 10 9
K
kn/m
F
kn/kom.
K
247
247
246
310
311
310
311
310
311
311
310
310
310
214
214
214
214
214
213
253
266
266
268
268
E
kn/100
K
kn/m
kn/kom.
E
kn/100
K
kn/kom.
/ Kom. / FS 5677932 6220 13 9
/ V2A 5807155 6220 14 5
120 10 6460991 7202 70 9
247
310
310
310
/ V2A 6013579 6017 04 5
/ V4A 6120499 6017 09 2
6-6 / Kom. / G 5054559 1146 50 5
Str.
292
213
214
253
266
213
213
253
213
253
213
266
266
253
213
213
253
266
266
313
214
254
267
F
192
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Postavljanje GTIN: oznaka zemlje 40
Popis tipova
Tip
Dimenzija/boja/ost.
KBK-2
KBK-3
KS GR VA4310
KS GR VA4310
KS GR VA4310
KS KL VA4310
KS KL VA4310
KS KR VA4310
KS KR VA4310
KS KR VA4310
KS KR VA4310
Br. art.
Cijena
170 23 6460878 7202 72 5
170 40 6460755 7202 74 1
/ V2A 5694625 6062 28 2
/ V2A 5694625 6062 28 2
/ V2A 5694625 6062 28 2
/
/
/
/
/
/
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5694656
5694656
5694618
5694618
5694618
5694618
6062
6062
6062
6062
6062
6062
28
28
28
28
28
28
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
KS-FSB DE
/ PVC 5811671 7203 14 0
KSI-P1
KSI-P1
KSI-P1
KSI-P1
KSI-P1
KSI-P2
KSI-P2
KSI-P2
KSI-P2
KSI-P2
KSI-P3
KSI-P3
KSI-P3
KSI-P3
KSI-P3
KS-LAR DE
KSR20030
KSR60100
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
28
28
28
28
28
90
90
90
90
90
91
91
91
91
91
Str. Tip
KTSMV 630 FS
217 KTSMV 630 FS
60 300 / Kom. / FS 5889533 6068 92 0
60 300 / Kom. / FS 5889533 6068 92 0
KTSMV 630 VA4571
261 KTSMV 640 DD
60 300 / V2A 5889601 6068 96 4
60 300 / V4A 5889670 6068 98 6
60 400 / Kom. / DD 5890560 6068 94 4
KU 3 FT
KU 3 FT
242 KU 5 V FT
233
239
252
254
256
265
267
273
275
286
292
294
300
303
307
/ PVC 5809647 7205 42 0
206
siva 104 / PE 5020325 6249 85 2
5448259
5448259
5448259
5448259
5448259
5448259
5448259
KS-S DE
KS-S DE
KS-S DE
KS-S DE
KS-S DE
KS-S DE
KS-S DE
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
42
42
42
42
42
42
42
5
5
5
5
5
5
5
F
KTSMV 610 DD
60 100 / Kom. / DD 5890492 6068 93 6
KTSMV 610 FS
KTSMV 610 FS
60 100 / Kom. / FS 5889502 6068 91 4
60 100 / Kom. / FS 5889502 6068 91 4
KTSMV 610 VA4301
KTSMV 610 VA4571
KTSMV 620 DD
60 100 / V2A 5889571 6068 95 8
60 100 / V4A 5889649 6068 98 0
60 200 / Kom. / DD 5890515 6068 94 0
KTSMV 620 FS
KTSMV 620 FS
60 200 / Kom. / FS 5889526 6068 91 8
60 200 / Kom. / FS 5889526 6068 91 8
Kod narudžbe navesti broj artikla
R
K
R
R
K
211
250
263
263
250
211
250
257
276
KU 7 FT
KU 7 VQP FT
/ Kom. / FT 6191413 6349 10 2
/ Kom. / FT 6191475 6349 15 3
259
259
KUS 5 FT
KUS 5 FT
/ Kom. / FT 6168910 6348 90 4
/ Kom. / FT 6168910 6348 90 4
258
277
LAB 20 FT
LAB 20 FT
LAB 30 FT
LAB 30 FT
LAB 40 FT
LAB 40 FT
LAB 50 FT
LBI 90 620 VS FS
LBI 90 620 VS FS
LBI 90 630 VS FS
LBI 90 630 VS FS
LBI 90 640 VS FS
LBI 90 640 VS FS
LBI 90 650 VS FS
LG 620 VS 6000FS
LG 620 VSF6000FS
LG 630 VS 6000FS
LG 630 VSF6000FS
LG 640 VS 6000FS
LG 640 VSF6000FS
301 LKM A60100FS
LKM E60100FS
302 LKM F60100FS
LKM I60100FS
LKM KF 60100
LKM SV30
180 LKM SV60
185 LKM T60100FS
287
295
K
K
263
263
250
258
277
189
198
203 LKM20030FS
206
/ PVC 5809654 7215 75 0
/ PVC 5809654 7215 75 0
/ kom. / FT 6340217 6348 87 4
/ kom. / FT 6340217 6348 87 4
R
Str.
/ Kom. / FT 6901456 6348 92 0
/ Kom. / FT 6901456 6348 92 0
LKM60100FS
KS-ZSE DE
KS-ZSE DE
60 400 / Kom. / FS 5889540 6068 92 2
60 400 / Kom. / FS 5889540 6068 92 2
K
kn/kom.
KU 5 V FT
LALB 20 FT
LALB 30 FT
247 LALB 40 FT
LALB 50 FT
180
185
189
192
197
180
185
189
192
197
180
185
189
192
197
siva 34 / PE 6018710 6249 84 4
Cijena
KTSMV 630 DD
279
216 KTSMV 640 FS
261 KTSMV 640 FS
268
279
L
Br. art.
60 200 / V2A 5889595 6068 96 2
60 200 / V4A 5889663 6068 98 4
60 300 / Kom. / DD 5890522 6068 94 2
261
268 KTSMV 630 VA4301
F
kn/kom.
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
192 KTSMV 620 VA4301
192 KTSMV 620 VA4571
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
500 150
500 150
500 150
500 150
500 150
500 250
500 250
500 250
500 250
500 250
1000 250
1000 250
1000 250
1000 250
1000 250
5847854
5847854
5847854
5847854
5847854
5847861
5847861
5847861
5847861
5847861
5847878
5847878
5847878
5847878
5847878
K
kn/100
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
F
kn/kom.
4
4
0
0
0
0
5918899 7214 72 5
KS-BSKP DE
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
GTIN
LKS 40 FS
250 LKS 40 FS
211 LLV 60 FS
250
LT 620 VS FS
263 LT 620 VS FS
263 LT 630 VS FS
250 LT 630 VS FS
LT 640 VS FS
211 LT 640 VS FS
250 LT 650 VS FS
200 45 /
200 45 /
300 45 /
300 45 /
400 45 /
400 45 /
500 45 /
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6163397
6163397
6163458
6163458
6163519
6163519
6163571
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
43
43
44
44
45
45
46
6
6
4
4
2
2
0
256
275
256
275
256
275
256
200 45 /
300 45 /
400 45 /
500 45 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
6166152
6166213
6166275
6166336
6221
6221
6221
6221
85
86
87
88
8
6
4
2
256
256
256
256
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
6143719
6143719
6143771
6143771
6143832
6143832
6143894
6211
6211
6211
6211
6211
6211
6211
22
22
23
23
24
24
25
4
4
2
2
0
0
9
255
274
255
274
255
274
255
200 / kom.
200 6000 / Kom.
300 / kom.
300 6000 / Kom.
400 / kom.
400 6000 / Kom.
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5064251
5299639
5064268
5299646
5064299
5299684
6208
6207
6208
6207
6208
6207
62
50
63
50
63
50
7
1
0
5
3
9
180 / Kom. / FS
100 63 / Kom. / FS
220 / Kom. / FS
180 / Kom. / FS
/ Kom. / FS
53,8 29,5 / Kom. / G
75 50 / V2A
340 220 / Kom. / FS
6312979
6575596
6312559
6313396
5685081
6118991
6315314
6317837
6248
6248
6248
6248
6249
6247
6247
6248
06
30
00
14
88
43
46
20
3
6
4
4
1
4
6
9
2000 / Kom. / FS 6118878 6246 97 4
kn/m
L
kn/kom.
kn/m
2000 / Kom. / FS 6312139 6247 11 3
/ Kom. / FS 6164530 6221 07 6
/ Kom. / FS 6164530 6221 07 6
284
274
284
274
284
274
302
302
302
301
301
301
301
302
301
301
K
kn/kom.
255
274
60 / Kom. / FS 6139514 6208 80 0
284
6150915
6150915
6150977
6150977
6151035
6151035
6151097
255
274
255
274
255
274
255
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
6213
6213
6213
6213
6213
6213
6213
72
72
73
73
75
75
76
3
3
1
1
8
8
6
BSS
OBO
329
Popis tipova
Tip
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
7 150 /
7 300 /
7 450 /
7 610 /
12 750 /
12 1000 /
12 1200 /
12 1500 /
MBS 015
MBS 030
MBS 045
MBS 061
MBS 075
MBS 100
MBS 120
MBS 150
oznaka proizvođača 1219
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5693345
5693352
5693369
5693376
5693383
5693390
5693406
5693413
Br. art.
7203
7203
7203
7203
7203
7203
7203
7203
10
10
10
10
10
11
11
11
Cijena
0
2
4
6
8
0
2
4
/ Kom. 5693420 7203 12 0
MBS-Z
5918929
5918929
5918929
5918929
MIW-S
MIW-S
MIW-S
MIW-S
MMS10X100
MMS10X80
7202
7202
7202
7202
30
30
30
30
/
/
/
/
5963929
5963929
5963929
5963929
3498
3498
3498
3498
10
10
10
10
6 x 50 5 /
6 x 50 5 /
6 x 50 5 /
6 x 50 5 /
MMS7.5X80
MMS7.5X80
MMS7.5X80
7,5x80 6 / Kom. / G 5519973 3498 27 1
7,5x80 6 / Kom. / G 5519973 3498 27 1
7,5x80 6 / Kom. / G 5519973 3498 27 1
Str. Tip
246
246
246
246
246
246
246
246
Dimenzija/boja/ost.
E
kn/100
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
MS 21 L 200 FT
MS 21 L 200 FT
MS 21 L 300 FT
MS 21 L 400 FT
MS 21 SK OR SP
MS 21 SK OR SP
41x21 /
41x21 /
41x21 /
41x21 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
narančasta /
narančasta /
MS 41 L 200 FT
MS 41 L 300 FT
MS 41 L 400 FT
MS 41 L 500 FT
MS 41 SK OR SP
41x41 /
41x41 /
41x41 /
41x41 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
narančasta /
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
5693178
5693178
5693178
5693178
5964162
3498
3498
3498
3498
3498
26
26
26
26
26
400 / Kom. / FS 5878636 6041 23 8
400 / Kom. / FS 5878636 6041 23 8
RAAM 640 FT
400 / Kom. / FT 5878766 6041 25 9
RAAM 650 FS
246 RAAM 660 FS
RBM 45 620VA4571
RBM 45 630VA4301
RBM 45 630VA4571
313
313 RBM 90 610 FS
RBM 90 610 FS
179 RBM 90 610 FS
203
302 RBM 90 610 FT
313 RBM 90 610VA4301
232
241 RBM 90 620 FS
313 RBM 90 620 FS
0
0
0
0
3
FT
FT
FT
FT
PE
PE
5697626
5697626
5697664
5697671
5686217
5686217
1122
1122
1122
1122
1122
1122
93
93
93
93
90
90
3
3
4
5
2
2
FT
FT
FT
FT
PE
5484516
5485896
5486251
5486794
5686200
1122
1122
1122
1122
1122
50
51
52
53
90
9
7
5
3
0
5850083 7206 05 8
5850076 7206 10 4
MSX-E1
MSX-S1
179
203 RBM 90 620 FT
227 RBM 90 620VA4301
313 RBM 90 620VA4571
313
RBM 90 630 FS
216 RBM 90 630 FS
227 RBM 90 630 FS
216
227 RBM 90 630 FT
216 RBM 90 630VA4301
227 RBM 90 630VA4571
216 RBM 90 640 FS
216 RBM 90 640 FS
216
216 RBM 90 640 FT
216
F
kn/kom.
RBM 90 650 FS
RBM 90 660 FS
178
178 RKSM 610 FS
RKSM 610 FS
MWA 12 11S FS
MWA 12 21S FS
MWA 12 31S FS
MWA 12 41S FS
110 53 /
210 65 /
310 75 /
410 83 /
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
6636853
6636976
6637034
6637096
6424
6424
6424
6424
71
73
74
75
6
2
0
9
25 x 30 x 240 6264131 7206 20 8
NIK-G
R
F
1000 600 5850120 7202 29 5
PSX-P
100 / Kom. / FS 5878568 6041 23 0
100 / Kom. / FS 5878568 6041 23 0
100 / Kom. / FS 5878568 6041 23 0
RAAM 610 FS
RAAM 610 FS
RAAM 610 FS
100 / Kom. / FT 5878698 6041 25 0
100 / V2A 5878797 6041 27 0
100 / V4A 5878865 6041 29 0
RAAM 610 FT
RAAM 610 VA4301
RAAM 610 VA4571
200 / Kom. / FS 5878582 6041 23 4
200 / Kom. / FS 5878582 6041 23 4
200 / Kom. / FS 5878582 6041 23 4
RAAM 620 FS
RAAM 620 FS
RAAM 620 FS
200 / Kom. / FT 5878742 6041 25 4
200 / V2A 5878810 6041 27 5
200 / V4A 5878889 6041 29 4
RAAM 620 FT
RAAM 620 VA4301
RAAM 620 VA4571
300 / Kom. / FS 5878629 6041 23 6
300 / Kom. / FS 5878629 6041 23 6
300 / Kom. / FS 5878629 6041 23 6
RAAM 630 FS
RAAM 630 FS
RAAM 630 FS
330
kom.
kom.
kom.
kom.
OBO
BSS
R
K
277 RKSM 610 FT
277 RKSM 610 VA4301
277 RKSM 610 VA4571
277
RKSM 620 FS
RKSM 620 FS
180
R
100 /
100 /
200 /
200 /
300 /
300 /
V2A
V4A
V2A
V4A
V2A
V4A
5881674
5881742
5881698
5881766
5881704
5881773
6041
6041
6041
6041
6041
6041
08
10
08
10
08
10
0
0
4
4
6
6
100 / Kom. / FS 5881810 6041 13 0
100 / Kom. / FS 5881810 6041 13 0
100 / Kom. / FS 5881810 6041 13 0
100 / Kom. / FT 5881889 6041 15 0
100 / V2A 5881957 6041 18 0
100 / V4A 5878407 6041 20 0
200 / Kom. / FS 5881834 6041 13 4
200 / Kom. / FS 5881834 6041 13 4
200 / Kom. / FS 5881834 6041 13 4
200 / Kom. / FT 5881902 6041 15 4
200 / V2A 5878322 6041 18 4
200 / V4A 5878452 6041 20 4
300 / Kom. / FS 5881841 6041 13 6
300 / Kom. / FS 5881841 6041 13 6
300 / Kom. / FS 5881841 6041 13 6
300 / Kom. / FT 5881919 6041 15 6
300 / V2A 5878339 6041 18 6
300 / V4A 5878469 6041 20 6
400 / Kom. / FS 5881858 6041 13 8
400 / Kom. / FS 5881858 6041 13 8
400 / Kom. / FT 5881926 6041 15 8
500 / Kom. / FS 5881865 6041 14 0
600 / Kom. / FS 5881872 6041 14 2
100 0,75 / kom. / FS 5390879 6047 61 1
100 0,75 / kom. / FS 5390879 6047 61 1
100 0,75 / kom. / FT 5903895 6047 61 2
100 0,75 / V2A 5706083 6047 61 3
100 0,75 / V4A 5706113 6047 61 4
200 0,75 / kom. / FS 5391203 6047 63 8
200 0,75 / kom. / FS 5391203 6047 63 8
200 0,75 / kom. / FT 5903932 6047 63 9
200 0,75 / V2A 5706144 6047 64 0
200 0,75 / V4A 5706175 6047 64 1
211 RKSM 630 FS
250 RKSM 630 FS
272
300 0,75 / kom. / FS 5391210 6047 65 4
300 0,75 / kom. / FS 5391210 6047 65 4
RKSM 630 FT
250 RKSM 630 VA4301
263 RKSM 630 VA4571
RKSM 640 FS
211 RKSM 640 FS
250
272 RKSM 640 FT
K
500 / Kom. / FS 5878643 6041 24 0
600 / Kom. / FS 5878681 6041 24 2
RKSM 620 FT
184 RKSM 620 VA4301
RKSM 620 VA4571
263
R
Cijena
RAAM 640 FS
RAAM 640 FS
RBM 90 620 FS
7,5x50 17 /
7,5x50 17 /
7,5x50 17 /
7,5x50 17 /
M6 6 x 60 /
Br. art.
300 / Kom. / FT 5878759 6041 25 7
300 / V2A 5878827 6041 27 7
300 / V4A 5878926 6041 29 6
RBM 90 610VA4571
MMS-MS7,5x50
MMS-MS7,5x50
MMS-MS7,5x50
MMS-MS7,5x50
MMS-ST6X60
GTIN
RAAM 630 FT
RAAM 630 VA4301
RAAM 630 VA4571
179
185 RBM 45 610VA4301
202 RBM 45 610VA4571
206 RBM 45 620VA4301
7
7
7
7
MMS6X50
MMS6X50
MMS6X50
MMS6X50
GC
GC
GC
GC
kn/kom.
6
6
6
6
10 x 100 8 / Kom. / G 5964049 3498 15 8
10 x 80 8 / Kom. / G 5963981 3498 12 3
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
F
kn/100
Individualni GTIN 5647589
250
263
263 RKV3V
211
250 RWVL 60 FS
272 RWVL 60 FS
300 0,75 / kom. / FT 5903949 6047 65 5
300 0,75 / V2A 5706182 6047 65 6
300 0,75 / V4A 5706199 6047 65 7
400 0,9 / kom. / FS 5391227 6047 68 9
400 0,9 / kom. / FS 5391227 6047 68 9
400 0,9 / kom. / FT 5903956 6047 69 0
5149088 6288 70 0
200 x 56 / Kom. / FS 6065530 6067 11 5
200 x 56 / Kom. / FS 6065530 6067 11 5
K
kn/kom.
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
kn/m
K
R
K
R
K
R
K
L
kn/kom.
R
Str.
250
263
263
211
250
250
211
211
263
263
263
263
263
263
211
250
272
250
263
263
211
250
272
250
263
263
211
250
272
250
263
263
211
250
250
211
211
211
250
250
263
263
211
250
250
263
263
211
250
250
263
263
211
250
250
226
212
272
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Postavljanje GTIN: oznaka zemlje 40
Popis tipova
Tip
S16 W G
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
Br. art.
Cijena
M16 3000 / Kom. / G 5924647 2046 84 0
S16W FT
S16W SW
M16 3000 / Kom. / FT 5782148 2046 59 3
M16 3000 / Kom. / L 5782032 2046 56 5
S20 W G
M20 3000 / Kom. / G 5924654 2046 84 1
S20W FT
S20W SW
M20 3000 / Kom. / FT 5782155 2046 59 4
M20 3000 / Kom. / L 5782049 2046 56 6
Ö
kn/100 m
Str. Tip
299 SLM50C40F 40 FT
SLM50C40F 50 FT
299 SLM50C40F 60 FT
299
SLS80C40F 40 FT
299 SLS80C40F 50 FT
SLS80C40F 60 FT
299
299
SSLB 100 DD
S25 W G
M25 3000 / Kom. / G 5924661 2046 84 2
S25W FT
S25W SW
M25 3000 / Kom. / FT 5782162 2046 59 5
M25 3000 / Kom. / L 5782070 2046 56 7
299
SSLB 100 FS
299 SSLB 100 FS
299
SSLB 200 DD
299
Br. art.
Cijena
400 / Kom. / FT 6959723 6010 00 8
500 / Kom. / FT 6959785 6010 01 6
600 / Kom. / FT 6959846 6010 02 4
85 / kom. / DD 6095247 7070 30 6
85 / kom. / FS 6079971 7070 20 5
85 / kom. / FS 6079971 7070 20 5
185 / kom. / DD 6095360 7070 31 4
M32 3000 / Kom. / G 5924678 2046 84 3
S32W FT
S32W SW
M32 3000 / Kom. / FT 5782209 2046 59 6
M32 3000 / Kom. / L 5782087 2046 56 8
299 SSLB 200 FS
299 SSLB 200 FS
185 / kom. / FS 6094882 7070 21 3
185 / kom. / FS 6094882 7070 21 3
185 / kom. / FS 6094882 7070 21 3
S40 W G
M40 3000 / Kom. / G 5924685 2046 84 4
299 SSLB 300 DD
285 / kom. / DD 6095421 7070 31 8
S40W FT
S40W SW
M40 3000 / Kom. / FT 5782216 2046 59 7
M40 3000 / Kom. / L 5782094 2046 56 9
S50 W G
M50 3000 / Kom. / G 5924692 2046 84 5
299 SSLB 300 FS
299 SSLB 300 FS
SSLB 300 FS
285 / kom. / FS 6094943 7070 21 7
285 / kom. / FS 6094943 7070 21 7
285 / kom. / FS 6094943 7070 21 7
SSLB 400 DD
385 / kom. / DD 6095483 7070 32 2
299
M50 3000 / Kom. / FT 5782223 2046 59 8
M50 3000 / Kom. / L 5782100 2046 57 0
299
299 SSLB 400 FS
S63 W G
M63 3000 / Kom. / G 5924708 2046 84 6
SSLB 400 FS
299 SSLB 500 FS
SSLB 600 FS
S63W FT
S63W SW
M63 3000 / Kom. / FT 5782261 2046 59 9
M63 3000 / Kom. / L 5782131 2046 57 1
S50W FT
S50W SW
SV16 W G
SV16W FT
256 SV16W SW
SAB20 FS
SAB20 FS
180 / Kom. / FS 6555857 6222 94 3
180 / Kom. / FS 6555857 6222 94 3
SAB30 FS
SAB30 FS
280 / Kom. / FS 6555918 6222 95 1
280 / Kom. / FS 6555918 6222 95 1
256 SV20W FT
275 SV20W SW
SAB40 FS
SAB40 FS
380 / Kom. / FS 6555970 6222 97 8
380 / Kom. / FS 6555970 6222 97 8
256 SV25 W G
275 SV25W FT
275
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
5847885
5847885
5847892
5847892
7202
7202
7202
7202
96
96
97
97
3
3
1
1
F
SKS 10X40 F
SKS 10X60 F
SKS 10X80 F
SKS 10X80 F
SKS 10X80 F
SKS 10X90 F
SKS 10X90 F
SKS 12X100 F
SKS 12X110 F
SKS 12X80 F
narančasta / PE 5668008 6222 53 7
narančasta / PE 5668008 6222 53 7
M10x40 40 / kom.
M10x60 60 / kom.
M10x80 80 / kom.
M10x80 80 / kom.
M10x80 80 / kom.
M10x90 90 / kom.
M10x90 90 / kom.
M12x100 100 / Kom.
M12x110 110 / Kom.
M12x80 80 / Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
5257356
6202157
6437474
6437474
6437474
6518470
6518470
6204496
6204557
6204434
3160
6408
6418
6418
6418
6418
6418
6418
6418
6418
75
51
25
25
25
25
25
29
31
28
0
6
0
0
0
2
2
5
7
7
SKS 610 FS
SKS 620 FS
SKS 620 FS
SKS 630 FS
SKS 630 FS
SKS 640 FS
SKS 650 FS
SKS 660 FS
3000 100 /
3000 200 /
3000 200 /
3000 300 /
3000 300 /
3000 400 /
3000 500 /
3000 600 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
6060191
6060252
6060252
6060313
6060313
6060375
6060436
6060498
6056
6056
6056
6056
6056
6056
6056
6056
10
20
20
29
29
40
50
60
5
2
2
6
6
7
4
1
SL 620 VSF F
SL 630 VSF F
SL 640 VSF F
SL 650 VSF F
200 6000 /
300 6000 /
400 6000 /
500 6000 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
6705559
6705610
6705672
6705733
6207
6207
6207
6207
92
93
93
94
8
2
6
0
Kod narudžbe navesti broj artikla
H
kn/100
22
22
22
23
1
1
5
3
M16 50 / Kom. / G 5924784 2046 85 4
M16 50 / Kom. / FT 5782384 2046 62 0
M16 50 / Kom. / L 5781776 2046 58 2
K
R
K
R
K
R
Ö
kn/100
252
252
272
252
212
252
272
252
212
252
272
252
212
252
212
212
299
300
299
299
300
299
M40 80 / Kom. / G 5924821 2046 85 8
M40 80 / Kom. / FT 5782452 2046 62 4
M40 80 / Kom. / L 5781844 2046 58 6
299
300
299
255 SV50W FT
274 SV50W SW
M50 100 / Kom. / G 5924838 2046 85 9
M50 100 / Kom. / FT 5782469 2046 62 5
M50 100 / Kom. / L 5781851 2046 58 7
299
300
299
SV63 W G
SV63W FT
279 SV63W SW
M63 100 / Kom. / G 5924845 2046 86 0
M63 100 / Kom. / FT 5782490 2046 62 6
M63 100 / Kom. / L 5781868 2046 58 8
299
300
299
SV50 W G
279
237
262
279
262
217
262
262
262
K
kn/m
7070
7070
7070
7070
R
M32 70 / Kom. / G 5924814 2046 85 7
M32 70 / Kom. / FT 5782445 2046 62 3
M32 70 / Kom. / L 5781806 2046 58 5
192 SV32 W G
197 SV32W FT
192 SV32W SW
197
189 SV40W FT
K
kn/par
6095001
6095001
6095063
6095186
kn/kom.
299
300
299
SV40W SW
SKH 60 OR
SKH 60 OR
FS
FS
FS
FS
284
284
284
M25 60 / Kom. / G 5924807 2046 85 6
M25 60 / Kom. / FT 5782407 2046 62 2
M25 60 / Kom. / L 5781790 2046 58 4
SV40 W G
50 / PE 5847915 7202 52 1
SHT
/
/
/
/
284
284
284
299
300
299
SV25W SW
600 500 /
600 500 /
1000 600 /
1000 600 /
kom.
kom.
kom.
kom.
Str.
M20 60 / Kom. / G 5924791 2046 85 5
M20 60 / Kom. / FT 5782391 2046 62 1
M20 60 / Kom. / L 5781783 2046 58 3
SV20 W G
SDG-1
SDG-1
SDG-2
SDG-2
385 /
385 /
485 /
585 /
299
299
K
kn/kom.
K
kn/m
400 / Kom. / FT 6959907 6010 10 5
500 / Kom. / FT 6959969 6010 11 3
600 / Kom. / FT 6960026 6010 12 1
S32 W G
SSLB 200 FS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
272
211
272
211
272
211
211
211
255
255
255
255
T 100 E 4-5
/ PP 5930143 7205 51 0
T 160 E 10-5
T 160 E 16-5
T 160 E 4-8D
/ PP 5930167 7205 52 4
/ PP 5930174 7205 52 8
/ PP 5930150 7205 52 0
TCX-032
TCX-032
TCX-032
TCX-040
TCX-040
TCX-040
TCX-050
TCX-050
TCX-050
TCX-063
TCX-063
TCX-063
TCX-075
TCX-075
TCX-075
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
5856559
5856559
5856559
5856566
5856566
5856566
5856597
5856597
5856597
5856603
5856603
5856603
5856610
5856610
5856610
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
F
kn/kom.
306
306
306
0
0
0
1
1
1
3
3
3
4
4
4
5
5
5
BSS
306
178
184
202
178
184
202
178
184
202
178
184
202
178
184
202
OBO
331
Popis tipova
Tip
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
TCX-090
TCX-090
TCX-090
TCX-110
TCX-110
TCX-110
TCX-125
TCX-125
TCX-125
TCX-140
TCX-140
TCX-140
TCX-160
TCX-160
TCX-160
oznaka proizvođača 1219
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
40
40
40
40
40
40
40
40
40
/ FS
/ FS
/ FS
/ FS
V2A
V4A
5856627
5856627
5856627
5856665
5856665
5856665
5856672
5856672
5856672
5856689
5856689
5856689
5856719
5856719
5856719
5694489
5694489
5694489
5694489
5694441
5694472
Br. art.
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
6062
6062
6062
6062
6062
6062
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
03
03
03
03
02
02
Cijena
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
0
0
0
3
3
3
3
5
8
TSG 45 FS
TSG 45 FS
TSG 45 FS
TSG 45 FS
TSG 45 VA4301
TSG 45 VA4571
45 3000 / Kom.
45 3000 / Kom.
45 3000 / Kom.
45 3000 / Kom.
3000 /
3000 /
TSG 60 FS
TSG 60 FS
TSG 60 FS
60 3000 / Kom. / FS 5694540 6062 06 8
60 3000 / Kom. / FS 5694540 6062 06 8
60 3000 / Kom. / FS 5694540 6062 06 8
TSG 60 VA4301
TSG 60 VA4571
TSG 85 FS
60 3000 / V2A 5694557 6062 08 4
60 3000 / V4A 5694564 6062 08 6
85 3000 / Kom. / FS 5694571 6062 11 4
/ V2A 5694724 6067 97 0
/ V2A 5694724 6067 97 0
/ V2A 5694724 6067 97 0
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
US 3 100 FS
US 3 100 FS
US 3 150 FS
US 3 20 FS
US 3 20 FS
US 3 20 FS
US 3 200 FS
US 3 30 FS
US 3 30 FS
US 3 30 FS
US 3 40 FS
US 3 40 FS
US 3 40 FS
US 3 50 FS
US 3 50 FS
US 3 60 FS
US 3 60 FS
US 3 70 FS
US 3 70 FS
US 3 80 FS
US 3 80 FS
US 3 90 FS
US 3 90 FS
1000 2 /
1000 2 /
1500 2 /
200 2 /
200 2 /
200 2 /
2000 2 /
300 2 /
300 2 /
300 2 /
400 2 /
400 2 /
400 2 /
500 2 /
500 2 /
600 2 /
600 2 /
700 2 /
700 2 /
800 2 /
800 2 /
900 2 /
900 2 /
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
6223572
6223572
6223633
6221776
6221776
6221776
6224296
6222018
6222018
6222018
6222070
6222070
6222070
6222315
6222315
6222377
6222377
6222438
6222438
6222490
6222490
6223510
6223510
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
31
31
32
30
30
30
33
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
8
8
8
2
2
2
8
4
4
4
6
6
6
8
8
0
0
2
2
4
4
6
6
US 3 K 100 FT
US 3 K 100 FT
US 3 K 100 FT
US 3 K 110 FT
US 3 K 110 FT
US 3 K 110 FT
US 3 K 120 FT
US 3 K 120 FT
US 3 K 120 FT
US 3 K 20 FT
US 3 K 20 FT
US 3 K 20 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 60 FT
US 3 K 60 FT
US 3 K 60 FT
1000 2 /
1000 2 /
1000 2 /
1100 2 /
1100 2 /
1100 2 /
1200 2 /
1200 2 /
1200 2 /
200 2 /
200 2 /
200 2 /
300 2 /
300 2 /
300 2 /
400 2 /
400 2 /
400 2 /
500 2 /
500 2 /
500 2 /
600 2 /
600 2 /
600 2 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6225132
6225132
6225132
6225378
6225378
6225378
6225439
6225439
6225439
6224470
6224470
6224470
6224531
6224531
6224531
6224593
6224593
6224593
6224654
6224654
6224654
6224715
6224715
6224715
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
36
36
36
37
37
37
37
37
37
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
8
8
8
0
0
0
2
2
2
1
1
1
3
3
3
5
5
5
7
7
7
9
9
9
332
OBO
BSS
F
kn/kom.
K
kn/m
R
K
kn/kom.
Individualni GTIN 5647589
Str. Tip
178
184
202
178
184
202
178
184
202
179
184
202
179
184
202
216
238
261
278
268
268
216
261
279
268
268
238
257
276
276
237
257
276
276
237
257
276
237
257
276
257
276
257
276
257
276
257
276
257
276
R
237
257
276
237
257
276
237
257
276
237
257
276
237
257
276
237
257
276
237
257
276
237
257
276
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6338
6338
6338
36
36
36
36
36
36
36
36
36
45
45
45
2
2
2
4
4
4
6
6
6
8
8
8
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6284177
6284177
6437597
6437597
6959006
6437658
6437658
6959068
6959068
6959129
6959129
6959181
6959181
6601752
6601752
6043927
6043927
6044047
6044047
6044160
6044160
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
96
96
96
96
88
97
97
90
90
91
91
93
93
94
94
95
95
95
95
95
95
2
2
6
6
1
0
0
3
3
1
1
8
8
6
6
0
0
4
4
8
8
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
narančasta /
narančasta /
narančasta /
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
PE
PE
PE
6536290
6536290
6536290
6536238
6536238
6536238
6536177
6536177
6536177
6536771
6536771
6536771
6536719
6536719
6536719
6536658
6536658
6536658
6536597
6536597
6536597
6536535
6536535
6536535
6536474
6536474
6536474
6536412
6536412
6536412
6536351
6536351
6536351
5668046
5668046
5668046
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6338
6338
6338
61
61
61
62
62
62
63
63
63
52
52
52
53
53
53
54
54
54
55
55
55
57
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
60
46
46
46
6
6
6
4
4
4
2
2
2
7
7
7
5
5
5
3
3
3
1
1
1
8
8
8
6
6
6
4
4
4
8
8
8
2
2
2
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6188178
6188239
6188291
6188352
6188413
6188475
6188536
6188598
6188659
6188710
6187690
6188772
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
01
29
0
9
2
0
9
7
5
3
1
8
6
6
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
US 5 100 FT
US 5 100 FT
US 5 150 FT
US 5 150 FT
US 5 20 FT
US 5 200 FT
US 5 200 FT
US 5 30 FT
US 5 30 FT
US 5 40 FT
US 5 40 FT
US 5 50 FT
US 5 50 FT
US 5 60 FT
US 5 60 FT
US 5 70 FT
US 5 70 FT
US 5 80 FT
US 5 80 FT
US 5 90 FT
US 5 90 FT
1000 2,5 /
1000 2,5 /
1500 2,5 /
1500 2,5 /
200 2,5 /
2000 2,5 /
2000 2,5 /
300 2,5 /
300 2,5 /
400 2,5 /
400 2,5 /
500 2,5 /
500 2,5 /
600 2,5 /
600 2,5 /
700 2,5 /
700 2,5 /
800 2,5 /
800 2,5 /
900 2,5 /
900 2,5 /
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
1000 2,5 /
1000 2,5 /
1000 2,5 /
1100 2,5 /
1100 2,5 /
1100 2,5 /
1200 2,5 /
1200 2,5 /
1200 2,5 /
200 2,5 /
200 2,5 /
200 2,5 /
300 2,5 /
300 2,5 /
300 2,5 /
400 2,5 /
400 2,5 /
400 2,5 /
500 2,5 /
500 2,5 /
500 2,5 /
600 2,5 /
600 2,5 /
600 2,5 /
700 2,5 /
700 2,5 /
700 2,5 /
800 2,5 /
800 2,5 /
800 2,5 /
900 2,5 /
900 2,5 /
900 2,5 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
1000 4 /
1100 4 /
1200 4 /
1300 4 /
1400 4 /
1500 4 /
1600 4 /
1700 4 /
1800 4 /
1900 4 /
200 4 /
2000 4 /
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
US 7 100 FT
US 7 110 FT
US 7 120 FT
US 7 130 FT
US 7 140 FT
US 7 150 FT
US 7 160 FT
US 7 170 FT
US 7 180 FT
US 7 190 FT
US 7 20 FT
US 7 200 FT
Cijena
6224777
6224777
6224777
6225019
6225019
6225019
6225071
6225071
6225071
5668039
5668039
5668039
700 2 /
700 2 /
700 2 /
800 2 /
800 2 /
800 2 /
900 2 /
900 2 /
900 2 /
US 5 K 100 FT
US 5 K 100 FT
US 5 K 110 FT
US 5 K 110 FT
US 5 K 110 FT
US 5 K 120 FT
US 5 K 120 FT
US 5 K 120 FT
US 5 K 20 FT
US 5 K 20 FT
US 5 K 20 FT
US 5 K 30 FT
US 5 K 30 FT
US 5 K 30 FT
US 5 K 40 FT
US 5 K 40 FT
US 5 K 40 FT
US 5 K 50 FT
US 5 K 50 FT
US 5 K 50 FT
US 5 K 60 FT
US 5 K 60 FT
US 5 K 60 FT
US 5 K 70 FT
US 5 K 70 FT
US 5 K 70 FT
US 5 K 80 FT
US 5 K 80 FT
US 5 K 80 FT
US 5 K 90 FT
US 5 K 90 FT
US 5 K 90 FT
US 5 KS OR
US 5 KS OR
US 5 KS OR
Br. art.
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
PE
PE
PE
US 3 K 70 FT
US 3 K 70 FT
US 3 K 70 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 90 FT
US 3 K 90 FT
US 3 K 90 FT
US 3 KS OR
US 3 KS OR
US 3 KS OR
261
268
279 US 5 K 100 FT
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
narančasta /
narančasta /
narančasta /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
R
kn/kom.
K
R
K
Str.
237
257
276
237
257
276
237
257
276
237
257
276
277
258
277
258
258
277
258
277
258
277
258
277
258
277
258
277
258
277
258
277
258
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
258
277
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Postavljanje GTIN: oznaka zemlje 40
Popis tipova
Tip
US 7 30 FT
US 7 40 FT
US 7 50 FT
US 7 60 FT
US 7 70 FT
US 7 80 FT
US 7 90 FT
US 7 K 100 FT
US 7 K 110 FT
US 7 K 120 FT
US 7 K 130 FT
US 7 K 140 FT
US 7 K 150 FT
US 7 K 160 FT
US 7 K 170 FT
US 7 K 180 FT
US 7 K 190 FT
US 7 K 20 FT
US 7 K 200 FT
US 7 K 30 FT
US 7 K 40 FT
US 7 K 50 FT
US 7 K 60 FT
US 7 K 70 FT
US 7 K 80 FT
US 7 K 90 FT
US 7 KS OR
300 4 / kom.
400 4 / kom.
500 4 / kom.
600 4 / kom.
700 4 / kom.
800 4 / kom.
900 4 / kom.
1000 4 / Kom.
1100 4 / Kom.
1200 4 / Kom.
1300 4 / Kom.
1400 4 / Kom.
1500 4 / Kom.
1600 4 / Kom.
1700 4 / Kom.
1800 4 / Kom.
1900 4 / Kom.
200 4 / Kom.
2000 4 / Kom.
300 4 / Kom.
400 4 / Kom.
500 4 / Kom.
600 4 / Kom.
700 4 / Kom.
800 4 / Kom.
900 4 / Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
narančasta /
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
PE
6187751
6187812
6187874
6187935
6187997
6188055
6188116
6187034
6187096
6187157
6187218
6187270
6187331
6187393
6187454
6187515
6187577
6186556
6187638
6186617
6186679
6186730
6186792
6186853
6186914
6186976
5668060
Br. art.
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6338
03
05
07
09
11
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
01
29
03
05
07
09
11
13
16
49
Cijena
2
9
5
1
3
8
4
2
0
4
2
0
9
7
5
3
1
8
8
4
0
7
3
5
1
6
7
V-TEC VM12 MS
V-TEC VM16 MS
V-TEC VM20 MS
M12 x 1,5 / CuZn / N 5808992 2086 01 8
M16 x 1,5 / CuZn / N 5809234 2086 02 4
M20 x 1,5 / CuZn / N 5809418 2086 03 0
V-TEC VM20 OR
M20 x 1,5 narančasta / PA 5875291 7205 59 4
V-TEC VM25 MS
V-TEC VM25 OR
V-TEC VM32 MS
V-TEC VM32 OR
V-TEC VM40 MS
V-TEC VM40 OR
V-TEC VM50 MS
VUS 5 FT
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
ZSE90-13
ZSE90-13
ZSE90-14
ZSE90-14
ZSE90-15
ZSE90-15
ZSE90-23
ZSE90-23
ZSE90-24
ZSE90-24
ZSE90-25
ZSE90-25
ZSE90-26
ZSE90-26
ZSE90-27
ZSE90-27
M25 x 1,5 / CuZn / N 5809593 2086 03 6
M25 x 1,5 narančasta / PA 5875307 7205 59 7
M32 x 1,5 / CuZn / N 5809777 2086 04 2
M32 x 1,5 narančasta / PA 5810827 7205 60 0
M40 x 1,5 / CuZn / N 5809890 2086 04 8
M40 x 1,5 narančasta / PA 5810834 7205 60 3
M50 x 1,5 / CuZn / N 5810070 2086 05 4
/ Kom. / FT 6446896 6018 50 5
250 115
250 115
350 115
350 115
450 115
450 115
250 175
250 175
350 175
350 175
450 175
450 175
550 175
550 175
650 175
650 175
Kod narudžbe navesti broj artikla
5447429
5447429
5447436
5447436
5447443
5447443
5447450
5447450
5447467
5447467
5447474
5447474
5447481
5447481
5447498
5447498
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
70
70
70
70
70
70
71
71
71
71
71
71
72
72
72
72
1
1
5
5
8
8
2
2
5
5
8
8
5
5
9
9
K
kn/kom.
W
kn/100
F
W
F
W
F
W
F
W
K
kn/kom.
F
Str.
259
259
259
259
259
259
259
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
259
226
226
226
307
226
307
226
307
226
307
226
284
287
295
287
295
287
295
287
295
287
295
287
295
287
295
287
295
BSS
OBO
333
Služba za korisnike
Tel +385 (0) 42 215 780
Faks +385 (0) 42 215 788
E-mail: [email protected]
www.obo.hr
THINK CONNECTED.
© OBO BETTERMANN broj artikla 9134789 01/2014 HR
OBO BETTERMANN d.o.o.
Gospodarska ulica 1/B
HR-42202 Trnovec Bartolovečki
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
1 171 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content