close

Enter

Log in using OpenID

55 BODOVA - Lucijanka.hr

embedDownload
NATJECANJA, REZULTATI,
PRIZNANJA
SLOBODNE AKTIVNOSTI
ŠK. GOD. 2005./2006. državna
natjecanja
hrvatski, LiDraNo, engleski,
njemački, španjolski, latinski,
filozofija, matematika, fizika,
kemija, biologija (1. mjesto)
ŠK. GOD. 2006./2007. državna natjecanja
hrvatski, LiDraNno, filozofija, matematika (OLIMPIJAC),
fizika, kemija, informatika
ŠK. GOD. 2007./2008. državna natjecanja
hrvatski, LiDraNo, engleski, njemački, latinski, filozofija,
logika, matematika, informatika, kemija, TZK, Debata
ŠK. GOD. 2008./2009. državna natjecanja
hrvatski, LiDraNo, engleski, njemački, talijanski, latinski,
filozofija, matematika, fizika, kemija, biologija,
informatika, Debata
likovna
-
novinarska
dramska
strani jezici po izboru kroz fakultativnu i
izbornu nastavu
ŠK. GOD. 2009./2010. državna natjecanja
hrvatski, LiDraNo, engleski, njemački,
latinski, filozofija, logika, matematika,
fizika, kemija, biologija, informatika,
Debata
EKIPNI PRVACI U MATEMATICI
ŠK. GOD. 2010./2011. državna natjecanja
hrvatski, LiDraNo, engleski (1. mjesto), španjolski,
njemački, latinski, filozofiju, logiku, povijest, geografiju,
matematiku, fiziku, kemiju, biologiju, informatiku,
Debatu (1. mjesto)
ŠK. GOD. 2011./2012. državna natjecanja
još taju, pozvani na: hrvatski, LiDraNo, engleski, talijanski,
njemački, filozofiju, logiku, povijest, geografiju,
matematiku, fiziku, kemiju, informatiku, Debatu, LIK
Classroom Law Project
-
IAAC
DSD
šah PRVACI ZAGREBA, plesne grupe 3. u
Zagrebu
organizirana različita sportska
natjecanja: nogomet, rukomet, košarka,
odbojka, atletika, …
MEĐUNARODNA PRIZNANJA
UPISI U PRVI RAZRED
ŠK. GOD. 2012./2013.
55 BODOVA
PRIJAVE prema odluci Ministra
ZNAMO SE ZABAVLJATI
23. 5. 2012. (SRIJEDA)
OTVORENI DAN ŠKOLE
IZVRSNI NA MATURI
IZRAVNI UPISI
izleti, maškare, Dani zahvalnosti za
plodove zemlje, Valentinovo, Božićni
humanitarni sajam, …
od 11 do 17 h
ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS
NASTAVNI PROGRAMI
OPĆE,
OSNOVNI BODOVI NA TEMELJU USPJEHA U
POSLJEDNJA DVA RAZREDA
JEZIČNE I
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE
OPĆA GIMNAZIJA
GIMNAZIJE
NASTAVNI
PREDMET
OPĆA
JEZIČNA
PRIRODO
SLOVNOMATEMATIČKA
razred
razred
razred
1 2 3
4 1
2 3
4 1
2 3 4
Hrvatski jezik
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
I. strani jezik
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
II. strani jezik
2
2
2
2
4
3
3
3
2* 2* 2*
2*
Latinski jezik
2
2
-
-
2
2
-
-
2
2
-
-
Glazbena umje.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
Likovna umje.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
Psihologija
-
1
1
-
-
-
2
-
-
-
1
-
Logika
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
1
-
Filozofija
-
-
-
2
-
-
-
2
-
-
-
2
Sociologija
-
-
2
-
-
-
2
-
-
-
1
-
Povijest
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
Zemljopis
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
Matematika
4
4
3
3
3
3
3
3
4* 4* 5* 5*
Fizika
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Kemija
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Bilogija
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Informatika
2
-
-
-
-
2
-
-
2
2
2
2
Politika i gospo.
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
1
TZK
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Vjeronauk/Etika
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Izborni predmet
-
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
UKUPNO
32 33 33 32 32 33 33 33 33 33 33 33
*umjesto drugog stranog jezika učenici mogu birati matematiku
opći uspjeh, hrvatski jezik, matematika,
strani jezik*, povijest, zemljopis
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
– 4 boda
– 3 boda
– 2 boda
(kandidat ostvaruje pravo na izravan
upis ako ostvari minimalan broj
bodova koji škola traži za upis)
- na županijskom natjecanju:
1.- 3. mjesto
– 1 bod
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA
opći uspjeh, hrvatski jezik, matematika,
strani jezik*, fizika, kemija
sudjelovanje na državnoj smotri LiDraNo:
pojedinačno /u skupini – 1 bod
JEZIČNA GIMNAZIJA
opći uspjeh, hrvatski jezik, matematika,
strani jezik*, povijest, zemljopis
*vrednuje se ocjena iz stranog jezika kojeg
kandidat upisuje kao 1. strani jezik
DODATNI BODOVI ZA SVE PROGRAME
UZORNO VLADANJE
- u VII. i VIII. razredu
osvojeno mjesto kao pojedinci/članovi skupine
- na državnom/međunarodnom natjecanju:
– 1 bod
IZNIMNI REZULTATI
- najmanje 4 godine završene glazbene
ili plesne škole
– 2 boda
NATJECANJA ZNANJA I VJEŠTINA
(sukladno Katalogu natjecanja i smotri)
- vrednuju se natjecanja iz predmeta posebno
značajnih za upis (gore navedeni predmeti po
programima) u VII. i VIII. razredu
- vrednuje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat
NATJECANJA
ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA
(pod nadzorom Hr. školskog športskog saveza)
- vrednuje se samo jedan (najpovoljniji)
rezultat:
kao član ekipe
- na državnom/međunarodnom natjecanju:
1. mjesto
– 4 boda
2. mjesto
– 3 boda
3. mjesto
– 2 boda
- na županijskom natjecanju:
1. mjesto
– 1 bod
kategorizirani sportaši
(rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora)
I. i II. kategorija
III. i IV. kategorija
V. i VI. kategorija
– 4 boda
– 3 boda
– 2 boda
DOKUMENTI
Prijavnica na natječaj
Svjedodžbe VII. i VIII. razreda - originali
odgovarajuća dokumentacija za dodatne
bodove
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
944 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content