close

Enter

Log in using OpenID

Bajram Šerif Mubarek Olsun

embedDownload
Superinfo
Prve BH besplatne novine
Najčitaniji u centralnoj BiH
A-EM
Bajram Šerif Mubarek Olsun
25. 7. 2014. / broj 165
Preduzeće A-EM
nedavno je otvorilo
samoposlugu u ul.
Armije BiH 78 (put
prema Gornjoj Zenici).
Radno vrijeme 7-22
(svaki dan)
Nudimo širok
asortiman robe, a
posebno izdvajamo
stočno brašno 30/1 po
cijeni od 11,00 KM
3
SuperInfo, 25. 7. 2014.
INTERVIEW
DR. SENAD HUSEINAGIĆ
„U ZDK nije bilo nikakvih
epidemija nakon poplava“
Nakon što su prije nešto više od dva mjeseca prostore Zeničko-dobojskog kantona zadesile nezapamćene poplave, svakako da je veliku
ulogu u spašavanju ugroženog stanovništva, ali i
materijalnih dobara imao i Kantonalni štab civilne
zaštite pa smo mi upravo tim povodom i odlučili
da u novom broju Superinfa uradimo interview
sa članom ovog Štaba, dr. Senadom Huseinagićem, koji inače trenutno obnaša funkciju direktora Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo.
Superinfo:
Da li ste zadovoljni učinjenim u kriznoj situaciji koja je zadesila ZDK,
odnosno da li se moglo učiniti više?
Najgori period elementarne nepogode velikih
razmjera je, srećom, iza nas. Sada se trebamo
nositi sa njenim posljedicama. Kantonalni štab
civilne zaštite je jako brzo reagovao i smatram
da je uradio ogroman posao. Dokaz za to je prije
svega u tome što nije bilo ljudskih žrtava, iako su
razmjeri ove elemetarne nepogode, pa može se
reći i katastrofe, nezapamćeni na našem području.
Sistem Civilne zaštite u cjelini je dobro reagovao,
ali je naravno moglo i bolje. Sa aspekta moje odgovornosti unutar Kantonalnog štaba Civilne zaštite, a to je segment zdravlja građana, smatram
da smo poduzeli gotovo sve što smo mogli. Treba
imati u vidu i da je situacija kakvu smo imali nakon
15. maja, izuzetno povoljna za širenje čitavog niza
zaraznih bolesti. Među najprioritetnijim mjerama je
bilo osigurati snabdijevanje građana na ugroženim
područjima zdravstveno ispravnom vodom. Koliko
su protivepidemijske mjere bile uspješne govori i
činjenica da u ovakvoj situaciji nismo imali ni jednu
epidemiju koja bi se mogla povezati sa ovim stanjem. Iako ovu nepogodu skraćeno zovemo poplavama, smatram da je daleko ugroženije područje
koje je zahvaćeno klizištima i zatrpano nanosima
pijeska i drugog materijala koje su donijele bujice.
Civilna zaštita kao cjelina je izvanredno reagovala,
Tel/fax: 032 404 778
ali sam mišljenja da ima prostora za unapređenje
njene osposobljenosti za još bolje reagovanje u
nekim sličnim kriznim situacijama.
Superinfo:
Puno je rizika nakon poplava. Da li je zdravlje stanovnika u pogođenim krajevima i dalje ugroženo?
Zdravlje stanovnika je uvijek ugroženo, a posebno nakon ovakvih elementarnih nepogoda.
Ne smijemo se opuštati, posebno kad su u pitanju zarazne bolesti. Nije prošla opasnost pa tako
i dalje epidemiološke, kao i ostale zdravstvene
službe, moraju biti na oprezu i poduzimati sve
potrebne mjere. Ukoliko sve službe urade ono
što je u njihovim nadležnostiam te ukoliko sami
građani poduzmu sve što je do njih, možemo
biti mirni, ali i dalje oprezni.
Superinfo:
Da se malo odvojimo od
ove elementarne nepogode. Rekli ste da je
zdravlje stanovnika uvijek ugroženo. Koje su
to preventivne aktivnosti koje provodi zavod
po pitanju općeg zdravlja stanovnika?
Stanje prirode i druge nesreće je naravno
naše resurse usmjerilo ka poduzimanju mjera
[email protected] www.fotokratina.ba
NAJJEFTINIJE
FOTOGRAFIJE U GRADU !!!
Poslovnica1: Biznis centar Aksa
Radno vrijeme od 8 do 19 h
subotom od 8 do 16 h
za sprečavanje nastanka i širenja zaraznih bolesti. Međutim, to ne znači da mi i dalje ne provodimo druge aktivnosti na prevenciji oboljenja,
kao i unapređenju sistema zdravstvene zaštite.
Kontinuirano radimo na određenim kampanjama
zdravstvenog prosvjećivanja, kako bi ukazali na
značaj kontrole nekih hroničnih bolesti. Tako je
tokom aprila proveden skrining za rano otkrivanje zloćudnih tumora kože u okviru kampanje
Euromelanoma, čime smo htjeli potaknuti građane da obave dermatološki pregled radi ranog
otkrivanja raka kože. Također i šećerna bolest
predstavlja veliki zdravstveni problem pa se stoga i naš Zavod već nekoliko godina bavi ovom
bolešću provodeći projekat Ujedinjeni mijenjamo
dijabetes. Ove godine se okrećemo više samim
bolesnicima, kao i građanima te su aktivnosti
koncipirane tako da pomognu bolju kontrolu
bolesti, smanjenje komplikacija i odgađanje nastanka komplikacija ove podmukle bolesti.
Superinfo:
Zavod intenzivno provodi
i deratizaciju na području Kantona. Možete li
nam reći nešto više o tome?
Poplave, kao i značajna pomjeranja zemljišta pokrenuli su i glodare (miševi i pacovi), koji
nam, u ovakvim situacijama, predstavljaju veliku opasnost obzirom da su ove životinje prenosioci uzročnika zaraznih bolesti. Zbog toga
su, ubrzo nakon povlačenja vode, provedene
mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na
području Kantona, sa posebnim naglaskom na
pogođenim područjima. Pored toga su u toku
pripreme za avionsko zapraživanje dijela područja Zeničko-dobojskog kantona protiv komaraca, s tim da treba naglasiti kako će prije ovog
zaprašivanja građani biti obaviješteni o mjerama
koje trebaju poduzeti kako bi se zaštitili. Jako je
važno da građani shvate ozbiljnost preporuka i
da ih se u potpunosti pridržavaju.
4
SuperInfo, 25. 7. 2014.
POMOĆ ISLAMSKE ZAJEDNICE BIH
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Stambeno zbrinjavanje
stradalih iz Šerića
Stipendiranje djece branilaca
Islamska zajednica BiH
učestvovat će sa 150.000
KM u sufinansiranju Projekta stambenog zbrinjavanja
porodica stradalih u majskim poplavama i klizištima
u zeničkom naselju Šerići,
čiji je nosilac Općina Zenica.
U sjedištu Općine potpisan
je Ugovor o realizaciji Projekta između IZBiH i Općine
Zenica, a potpisali su ga muftija
zenički mr. Ejub ef. Dautović i načelnik Husejin Smajlović. Inače,
lokalitet Šerića je jedno od područja koje je 16. i 17. maja pretrpjelo velike štete zbog prirodne
nesreće i pokretanja klizišta pa
je tako potpuno porušeno devet
kuća, a 12 domaćinstava je ostalo bez krova nad glavom. Zbog
klizišta su cijele porodice (42
člana porodičnog domaćinstva)
izmještene sa ovog područja,
a povratak u njihove stambene
objekte i iste lokacije više nije
moguć. Projektom stambenog
zbrinjavanja porodica iz naselja
Šerići obuhvaćeni su najugroženiji i Općina nastoji da im trajno
do zime obezbijedi krov nad glavom. Ova pomoć Islamske zajednice uveliko će doprinijeti realizaciji planiranog projekta čiji budžet
iznosi oko 541.000 KM.
OPĆINA ŽEPČE
Set odluka i izvještaja iz oblasti finansija usvojen je na sjednici
Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
Na prijedlog Ministarstva finansija
usvojen je Izvještaj o izvršenju
budžeta za prva tri mjeseca ove
godine i Informacija o ostvarenim
javnim prilivima u prvih šest mjeseci 2014. Ministarstvo za boračka pitanja sačinilo je Informaciju o
stipendiranju branilaca i članova
njihovih porodica u 2013/14 godini koju je Vlada prihvatila. Iz ove
Informacije vidljivo je da je za ovu
akademsku godinu konkurisalo
2.148 studenata, a kriterije je zadovoljilo 1.332 kandidata. Za ove
svrhe Vlada je, inače, opredjelila
u budžetu za ovu godinu blizu 1,5
miliona KM. U Informaciji se na-
vodi da su analize iz dosadašnjeg
perioda dodjele stipendija pripadnicima boračke populacije pokazale da je među stipendistima najveći broj onih koji su postigli dobar
uspjeh u toku školovanja. Istovremeno, radi se često o studentima
čije porodice su u stanju socijalne
potrebe pa je tim više kontinuirano
stipendiranje branilaca i članova
njihovih porodica u potpunosti
opravdalo svoju svrhu. Naime, od
ukupno 1.332 odobrene stipendije
za prvi i drugi ciklus studija, 770
je studenata - djece demobilisanih boraca, 266 su djeca šehida i
poginulih boraca, 189 djece ratnih
vojnih invalida, 96 djece umrlih
demobilisanih boraca i 11 djece
umrlih ratnih vojnih invalida.
U ZENIČKOM NASELJU BILMIŠĆE
Regulacija rijeke Bosne
Svim građanima islamske
vjeroispovijesti želimo
sretne nastupajuće dane
Ramazanskog Bajrama
OPĆINSKI NAČELNIK
Mato Zovko
U zeničkom naselju Bilmišće
prema Bojinom viru, u dužini od
oko 750 metara, nedavno su započeli radovi na realizaciji dijela
projekta “Regulacija rijeke Bosne” na desnoj obali, dionica od
Drvenog mosta uzvodno. Ova
dionica, zbog nedovoljnog kapaciteta i neuređenog korita rijeke
Bosne, naročito pri intenzivnijim
padavinama nije u stanju da primi
i odvede prispjele vode sa slivnog
područja, zbog čega dolazi do
plavljenja okolnih stambenih i infrastrukturnih objekata. O navedenom svjedoči poplava koja se desila u maju ove godine i pričinila
znatnu materijalnu štetu. Izvođač
radova na realizaciji projekta je
“Špic beton” d.o.o Zenica, a vrijednost ugovorenih radova iznosi
nešto preko 280.000 KM, s tim
da sredstva obezbjeđuje Agencija
za vodno područje rijeke Save.
5
SuperInfo, 25. 7. 2014.
OPĆINA KAKANJ
Prijemi za predstavnike
UABNOAR-a i izviđače
U uredu kakanjskog načelnika Nermina Mandre upriličen je
prijem za predstavnike Udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog antifašističkog
rata 1941-1945. općine Kakanj
(UABNOAR). Gosti načelnika bili
su Behaija Neimarlija, Hamdo Zuli
i Ibrahim Kubura. Razgovaralo se
o potrebi obezbjeđenja prostorija
za rad Udruženja nakon što su
prostorije koje su ranije korištene
bile predmet prodaje od strane
Federalnog zavoda PIO. Načelnik
je također nedavno upriličio prijem i za Irfana Hasagića i Irfana
Kulovića, predstavnike kakanjske
čete izviđača koja funkcioniše u
sastavu Odreda izviđača “Zmajevac” Zenica. Gosti su načelnika izvijestili da kakanjska četa
izviđača broji 47 članova te da
je njihov rad trenutno fokusiran na ispunjenje svih uslova
za osnivanje odreda izviđača u
Kaknju. Načelnik je podržao rad
kakanjske čete izviđača te je iskazao
opredijeljenost da
pomogne aktivnosti
koje su usmjerene
na osnivanje odreda
izviđača u Kaknju.
Općinskom načelniku gosti su uručili
člansku knjižicu Saveza izviđača F BiH.
POMOĆ STRADALIM OD POPLAVA I KLIZIŠTA
Penzioneri pomažu penzionerima
Savez
udruženja
penzionera
umirovljenika FBiH
i Federalni zavod
za penzijsko i invalidsko osiguranje
Mostar, potpisali su
Protokol i Ugovor
sa Općinom Zenica o učešću u
realizaciji Projekta stambenog
zbrinjavanja porodica u Šerićima. Savez udruženja penzionera FBiH i Federalni zavod PIO će
na ime sufinansiranja Projekta
doznačiti iznos od 85.000 KM.
Sredstva će se utrošiti za kupovinu kuća i za pomoć u poboljšanju uslova stanovanja penzionera sa pogođenih područja
općine. Općina Zenica, kao nosilac Projekta, obezbijedit će
neophodnu dokumentaciju, regulisati rentu i druge naknade i
uzeti učešća u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Obez-
bijedit će stručni nadzor nad
provođenjem radova. Protokol
i Ugovor su u ime Saveza potpisali Mehmedalija Repa, predsjednik Izvršnog odbora, u ime
Federalnog zavoda PIO Zijad
Krnjić, direktor, a u ime Općine načelnik Husejin Smajlović.
Inače, u Fond solidarnosti Saveza penzionera Federacije
BiH prikupljeno je oko 900.000
KM za pomoć penzionerima koji
su u majskim poplavama i klizištima osteli bez krova nad glavom ili su im kuće oštećene. Iz
te sume za ZDK opredijeljeno je
oko 300.000 KM.
Bajram Šerif
Mubarek Olsun
Bajram Šerif Mubarek Olsun
JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo
Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica
6
SuperInfo, 25. 7. 2014.
VANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ZENICA
Određena parcela za gradnju stambenih
objekata ugroženima
UDRUŽENJE POSLODAVACA
ZENICA POMAŽE UGROŽENIM
OD POPLAVA
U akciji učestvovala
23 pravna subjekta
Stambeno zbrinjavanje porodica stradalih u poplavama i klizištima u maju 2014.
godine na području općine Zenica, bila je
jedina tačka dnevnog reda vanredne sjednice Općinskog vijeća Zenica. Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
nekretnina, na prijedlog načelnika općine Zenica, je Vijeću dostavila prijedlog odluke o
utvrđivanju javnog interesa za projekt koja
je jednoglasno prihvaćena. Utvrđeno je da
je projekt stambenog zbrinjavanja stradalih
od javnog interesa, što podrazumijeva obezbjeđenje građevinskog zemljišta u svrhu
izgradnje novih stambenih porodičnih objekata. Ovom odlukom na području Bistričaka
ekspropriše se zemljište u vlasništvu DS Kri-
vaja Šumarstvo i DS Vode, površine 8.160
kvadratnih metara. Hazbo Ličina, direktor
Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, rekao je kako je
na federalnim parlamentima usvojen federalni zakon o postupku prenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije
BiH, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima. Propisana je dodjela putem
konkursa, ali bez naknada. Općina Zenica će
vršiti besplatnu dodjelu tih parcela osobama
koje su izgubile svoje domove. Neće obračunavati nikakve redovne naknade po osnovu
KGZ-a i UGZ-a. Zemljište bi trebalo biti podijeljeno na 13-15 parcela, veličine od 400
– 600 kvadrata.
Bajram Šerif
Mubarek Olsun
Udruženje poslodavaca Zenica je
nedavno organizovalo Donatorsku konferenciju za pomoć žr tvama poplava
i klizišta, i tom prilikom su se odazvala 23 pravna subjekta sa sjedištem u
općini Zenica, koji su na kraju prikupili
19.000 KM. Prema riječima predsjednice Senaide Turkić, u skladu sa Odlukom
Upravnog odbora Udruženja prikupljena
sredstva su uplaćena na žiro račun općine Zenica, a koji je inače otvoren isključivo u svrhu sanacije nastalih šteta. Navedena sredstva bi trebala biti iskorištena
za stambeno zbrinjavanje 12 porodica
(ukupno 42 člana domaćinstva) koje su
ostale bez krova nad glavom usljed poplava i klizišta. Osim toga, predsjednica
Turkić se još jednom zahvalila svim privrednicima koji su učestvovali u ovoj humanoj akciji, naglasivši da će Udruženje
poslodavaca Zenica i u narednom periodu ostati posvećeno namjeri da učestvuje u sličnim humanitarnim akcijama.
Kompanije koje su dale svoj novčani humanitarni prilog za pomoć žr tvama
poplava i klizišta su: AKSA doo Zenica,
PERO doo Zenica, AL-EX doo Zenica,
AREL doo Zenica, ALMY doo Zenica, SELECTA doo Zenica, INTEGRA doo Zenica,
DŽANANOVIĆ TRANSPORT doo Zenica,
A-ELING doo Zenica, AE SIGURNOST
doo Zenica, DILAVER COMPANY doo Zenica, FORMA doo Zenica, IKB dd Zenica,
NAŠA RIJEČ doo Zenica, UNION COMERC – CO doo Zenica, ZEDEX ART doo
Zenica, EXCLUSIVE doo Zenica, TOLA
COMPANY doo Zenica, GRADING KGM
doo Zenica, MARKER doo Zenica, GEOSONDA doo Zenica, EU-EXPLOSIVE doo
Zenica, Udruženje poslodavaca Zenica.
7
SuperInfo, 25. 7. 2014.
OPĆINA ŽEPČE
Uređenje lijeve obale rijeke Bosne
Sredinom ovog mjeseca u
Žepču je potpisan Ugovor o uređenju lijeve obale rijeke Bosne u
općini Žepče, lokalitet od pješačkog mosta do ušća Krajnjače (cca
150 metara). Ugovor su potpisali
predstavnici Agencije za vodno
područje rijeke Save i Općine
Žepče. U prvoj fazi uredit će se
ušće rijeke Krajnjače i ovisno od
iznosa novčanih sredstava i dio
obale prema pješačkom mostu.
Također, od odobrenih sredstava
financirana je i izrada projektne
dokumentacije, a financirat će se
i nadzor nad radovima. Ukupna
investicija iznosi 100.000 KM.
Sljedeće godine trebali bi se nastaviti i u potpunosti završiti ovi
radovi definirani projektnom dokumentacijom. Općina će također
aplicirati za izradu projektne dokumentacije na ostalim dijelovima korita rijeke Bosne u samome
gradu i time osigurati mogućnost
daljnih aplikacija za osiguranje
novčanih sredstava za izvođenje
tih radova.
AUTODIJELOVI
NAJNIŽE CIJENE!
RUDNIK KAKANJ
Pozitivna ocjena
recertifikacijskog audita
U Rudniku mrkog uglja Kakanj
nedavno je obavljen
recertifikacijski audit
integriranog sistema
upravljanja kvalitetom i okolinskog
upravljanja prema
zahtjevima EN ISO 9001:2008 i
EN ISO 14001:2004. Auditori TÜV
Croatia d.o.o. – TÜV NORD GROUP,
obišli su sve organizacijske jedinice
Rudnika i provjeravali usklađenost
procesa sa zahtjevima navedenih
standarda. Na završnom radnom
sastanku retcertifikacijskog audita,
saopštili su mišljenje na osnovu kojeg konstatuju usklađenost procesa i
veći broj poboljšanja u integriranom
sistemu upravljanja. Na ovaj način u
kakanjskom Rudniku su potvrđeni
uvjeti za nastavak važnosti, odnosno
izdavanje novih certifikata za sistem
upravljanja EN ISO 9001:2008 i
EN ISO 14001:2004. Važnost ovih
certifikata je do polovine 2017.
godine, a riječ je o certifikatima
za upravljanje kvalitetom i okolinskim upravljanjem. Kako bi se
sistem uspješno održavao, a u
nekim procesima i unaprjeđivao,
svake godine se obavlja interni i
nadzorni audit. Od uvođenja sistema kvaliteta 2011. godine, od
strane TÜV Croatia d.o.o. – TÜV
NORD GROUP, obavljena su dva
nadzorna, a ovo je bio prvi recertifikacijski audit.
POLJOPRIVREDNI
PROGRAM
Motorna
freza SF 55
Radna širina: 55 cm;
Motor: 1P65F 4,2 KS
560,00
Radni zahvat: 32cm; Snaga: 1000W.
KM
Akumulator 70 Ah - 114 KM
Amortizeri Golf 5 (par) - 160 KM
3 GODINE GARANCIJE
Bajram Šerif Mubarek Olsun
KM
Gorivo: Dizel; Snaga: 7 KS
KM
Lanac za motorne pile OREGON
Cijena po zubu 0,75 KM
Radilica motokultivator 14 KS 185,00 KM
Radilica IMT 533/539 - 410,00 KM
CENTRAL - M
88,00
Motor dizel
LA178 B
Muzilica
tip 3M/1
650,00
Elektična
kosilica
SONIC EK3210
580,00
KM
Velika ponuda
rezervnih dijelova
za motokultivatore,
kosilice IMT 407,
Muta - Gorenje, Honda
F400, F600, SIP IMT
533, IMT 539
Velikog sudije Građeše 25, 72000 Zenica
032 407 078
063 543 820, 061 623 123
www.centralm.ba
[email protected]
8
SuperInfo, 25. 7. 2014.
Bajram Šerif Mubarek Olsun
9
SuperInfo, 25. 7. 2014.
Kuhajmo sa
Baklava
-om
Sastojci
1 kg gotovih kora za baklavu
Smijesa za posipanje
900 g mljevenih oraha, 100 g krupno mljevenih oraha (izrezati nožem), 150 g šećera
Smijesa za premazivanje
250 g zimovog maslaca, 100 ml ulja
Zalijev (agda)
1 kg šećera, voda, 1 limun (po želji)
Način pripreme
Istopiti zimov maslac s uljem, zimovim mlijekom i medom. Orahe pomiješati s vrlo malo cimeta i 250 g šećera. Na lim za pečenje položiti 3 jufke (svaku poprskati pripremljenom smjesom), potom posipati mješavinom
od oraha, zatim stavljati po 2 kore (svaku poprskati) i orahe, i tako do kraja dok se ne utroše orasi. Zadnje neka
budu 2-3 kore. Premazati ih sa malo zimovog mlijeka i oštrim nožem pažljivo razrezati baklavu na kocke,
potom dijagonalno na trokute (ili po želji). Staviti peći na slaboj vatri (to je jako bitno) - otprilike na 140°C. Peći
do bronzano smeđe boje. U međuvremenu staviti preostalih 750 g šećera u zdjelu i naliti toliko vode da pokriva
šećer 1 cm iznad površine. Dodati vaniliju i ploške limuna (odstranite koštice), kratko prokuhati. Sirup ne smije
biti rijedak. Kad je baklava pečena preliti je još vrućim sirupom i opteretiti (limom za pečenje u koji se ulije malo
vode). Ostaviti da prenoći, dobro rashladiti. I poslužiti.
Korpice punjene sirom
Sastojci:
1 kg krompira, 250 g zimovog
sira, 100 g majoneza, povrće po
želji, 1 crni luk, peršun, so, biber
Priprema:
Krompire skuhajte u ljusci i ostavite ih 15 minuta da se ohlade.
Crni luk sitno iseckajte, a povrće koje ste odabrali izrendajte. Zimov sir pomiješajte s majonezom i povrćem, posolite i
pobiberite. Krompire prepolovite, napravite mala udubljenja,
napunite ih i servirajte.
Vaše pravo na zdravu ishranu
10
SuperInfo, 25. 7. 2014.
NA PODRUČJU ZE-DO KANTONA
USAID pomaže firme
oštećene u poplavama
Namjera američke vladine
agencije USAID je da iz oformljenog fonda za pomoć dodjeljuje
grantove privrednim subjektima
u saniranju šteta nastalih od posljedica poplava na području BiH.
Ova tema bila je razlogom posjete
Vladi ZDK pa je tako Dinu Karić i
Asju Nikšić, predstavnice USAIDa koje rade na implementaciji
projekta FIRMA primio Munib
Husejnagić, premijer u ostavci,
zajedno sa ministrima privrede
(Muhamed Husić), prostornog
uređenja (Edin Terzić) i finansija (Sabina Heljić). Predstavnice
USAID-a interesirale su se za
obim šteta u privredi na području
Kantona te su izložile plan realizacije projekta FIRMA, naglasivši
da će se u prvoj fazi grantovima
iz fonda koji je osnovao USAID
prvenstveno pomoći proizvodne
firme, a u drugoj fazi i one koje se
ne bave direktno proizvodnjom.
Premijer Husejnagić prezentirao
je podatke o štetama u privredi kazavši da osim proizvodnih
preduzeća ima i veliki broj malih
firmi i obrta koji su imali totalne
štete na objektima i sada ne rade.
On je naglasio i da je upravo zbog
toga Vlada Kantona nedavno tražila od općina da što prije sačine
registar šteta po svakom proizvodnom subjektu.
PREĐITE NA ELEKTRONSKI RAČUN!
Odaberite brži i lakši način i pređite na
elektronsko primanje računa. E-račun
sadrži sve podatke kao i papirni, a
dobijate ga na e-mail koji sami
izaberete, gdje god da ste.
Uslugu elektronskog računa aktivirajte
na www.mojtelemach.ba ili u nekom
od naših korisničkih servisa širom
Bosne i Hercegovine.
Odabirom ovakvog načina prijema računa, papirni
vam više neće stizati.
www.telemach.ba I 1360
E-MAIL
EKO FORUM O OKOLIŠNIM DOZVOLAMA
ZA ARCELORMITTAL ZENICA
Federalna inspekcija neće
oštrije kažnjavati zagađivače
Eko forum je u
praćenju okolišnih
dozvola za pet pogona kompanije ArcelorMittal
Zenica
odlučio da napravi
okrugli sto i pozove
sve aktere u tom procesu da razgovaraju
na tu temu. Tako su učestvovali
aktivisti Eko foruma, predstavnici ArcelorMittal Zenica, Općine
Zenica, Ministarstva za turizam i
okoliš FBiH, Vlade ZDK i Uprave
za inspekcijske poslove FBiH, a
doneseno je nekoliko zaključaka.
“Od nekih 200 mjera koje su bile
predviđene okolinskim dozvolama, a koje ističu krajem godine,
realizovano je čak 186. I čovjek
kad čuje tu cifru pomisli da je to
nešto odlično. Međutim, 14 najvećih projekata nisu realizovani,
kasne jako puno, neki su tek u postupku traženja partnera ko će to
da realizuje, tako da situacija zaista nije sjajna. Federalna inspekcija nema namjeru da pooštrava
kaznenu politiku, tj. da oštrije kažnjava zagađivače pa se stoga oni
i dalje kriju iza zakona,”, kazao je
Samir Lemeš, predsjednik Eko foruma Zenica.
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Udruženje građana ,,Eko Element“ Bugojno je od 01.07.2014. počelo sa implementacijom projekta ,,Snaga različitosti” podržanog
od strane Američke Ambasade u BiH. Projekt
traje deset mjeseci i bit će implementiran na
području Gornje Vrbaske regije, odnosno tri
grada, Gornji Vakuf - Uskoplje, Donji Vakuf i
Bugojno. Ciljna skupina su mlade osobe starosti od 15 do 19 godina.
Ciljevi projekta su: Promocija multietičnosti i suživota među mladima; Izgradnja kapaciteta
NVO Gornje vrbaske regije za razvoj multietičnosti; Razvoj saradnje i razumjevanja među različitim etničkim zajednicama u regiji.
U toku narednih deset mjeseci bit će organizirano niz aktivnosti te
škola novinarstva koje će se implementirati u Regionalnom Resursnom
Ekološkom Centru Bugojno. O svim aktivnostima javnost će biti obavještena putem elektronskih i printanih medija, te putem društvenih mreža.
Bajram Šerif Mubarek Olsun
11
SuperInfo, 25. 7. 2014.
INTERNACIONALNI IZVIÐAČKI KAMP
Upoznavanje kulture i
tradicije BiH i Katalonije
Prvi dio Internacionalnog izviđačkog kampa u kojem učestvuju
izviđači iz Katalonije (29) te Bosne i Hercegovine (16) iz Saveza
izviđača općine Zenica i Odreda
izviđača Trebinje, uzrasta od 15
do 19 godina, održan je u Izviđačkom eko-kampu „Ušće“ u blizini
Trebinja. Drugi dio kampa zasnovanog na razmjeni izviđačkog
iskustva, upoznavanju istorije,
kulture i tradicije BiH i Katalonije,
kroz niz interaktivnih radionica,
koje su bile pripremane u prethodnih pola godine je nastavljen 25.
jula na Boračkom jezeru. Inače,
izviđači na ovaj način imaju priliku
da upoznaju drugog i drugačijeg,
promovišući mir i toleranciju, kao
jedno od osnovnih načela izviđačkog pokreta. „Ovakav vid razmjene je veliko iskustvo za izviđače
u BiH, posebno iz razloga što za
narednu godinu postoji plan da, u
skladu sa finansijskim mogućnostima, napravimo izviđački kamp
u blizini Barcelone. Nadamo se
da ćemo uspjeti u realizaciji ove
ideje, a do tada ćemo se potruditi da nam ovaj kamp bude nezaboravno iskustvo“, saopštili su
iz Saveza izviđača općine Zenice.
KOSIDBA I DRUŽENJE U KRALJEVOJ SUTJESCI
Novac od prodaje sijena
za siromašne
U župi Kraljeva Sutjeska nedavno je održana
akcija kosidbe livada u
vlasništvu katoličke crkve u BiH. Novac zarađen od prodaje sijena je
doniran za pomoć siromašnima. „Tradicionalno
svake godine pravimo
akciju na koju pozovemo
kosce. Najveći dio posla
je obavljen ručno, a dio
ravnice je pokošen kosilicama. Ljudi vole doći, uz
pjesmu i smijeh se obavi
posao. A poslije, priredi
se zakuska“, kaže fra Zoran Jaković, gvardijan franjevačkog samostana Kraljeva Sutjeska. Ove
godine odazvala su se 33 kosca,
bile su četiri velike kosilice te desetak mladih koji su nosili ljudima
vodu, pomagali u pripremi ručka.
„Budući da više nemamo životinja
kao prije, sijeno se izbalira i prodaje, a novac koji se prikupi ide
u karitativnu organizaciju Kruh sv.
Ante, s kojim se onda pomažu oni
kojima je najpotrebnija pomoć“,
istakao je fra Jaković.
STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U ZENICI
Državni prvaci u europskim
ljudskim pravima
Pod upravom neovisne ekspertske organizacije Civil Rights
Defenders, koja ima
za svoj osnovni cilj
odbranu ljudskih prava – a naročito građanskih i političkih te
da podržava i osnažuje ugrožene branitelje ljudskih prava, na
mostarskom Kantonalnome sudu
je održano kvalifikatorno takmičenje za studente pravnih fakulteta
u BiH u oblasti europskih ljudskih
prava, odnosno simulaciji suđenja
pred Europskim sudom za ljudska
prava u Strasbourgu. Učesnici ovogodišnjih kvalifikacija bili su pravni
fakulteti univerziteta u Tuzli, Mostaru (Univerzitet „Džemal Bijedić“),
Vitezu i Zenici. Studenti Pravnog
fakulteta u Zenici bili su najbolji,
tačnije debatni klub Gorgija, koji je
utemeljen na inicijativu doc.dr.sc.
Spahije Kozlića, a čiji je predsjednik
za ovo takmičenje bio doc.dr.sc.
Nezir Pivić, dok je akademski tre-
ner, koji je pripremao i na takmičenje vodio tim, bio mr.sc. Enis Omerović. Predstavnici fakulteta bili su
na strani apelanata: Lejla Zilić (IV),
Amina Pivić (III), Admir Hasić (III) i
zamjenski član Adi Delić (III), dok su
na strani zastupnika države bili: Demirel Delić (IV), Vedran Bijelić (IV),
Adnan Husić (III) i rezervni član Elbisa Halvadžić (III). Od ukupno šest
mečeva zenički studenti pobijedili
su u pet, dok su šesti izgubili s minimalnom razlikom od jednog boda.
Ovom pobjedom su stekli i pravo
učešća na Regionalnome moot
court takmičenju, koje se održava u
aprilu 2015. u Crnoj Gori.
12
SuperInfo, 25. 7. 2014.
NAKON DVA OSVOJENA TROFEJA
Atletičar Mahmić na prijemu
kod premijera Kantona
Povodom osvajanja prvog
mjesta u trci na 5.000 metara
na 18. internacionalnom atletskom mitingu za seniore u Zagrebu, premijer ZDK Munib Husejnagić primio je Nihada Mahmića,
višestrukog atletskog prvaka iz
Zenice. Premijer je čestitao Mahmiću ovaj najnoviji trofej, kao i
prethodno osvojeno prvo mjesto
u disciplini na 3.000 metara u
Sarajevu. S druge strane, balkanski rekorder na 5.000 metara
i višestruki prvak BiH u atletici
za invalidna, validna lica i seniore, zahvalio je premijeru i Vladi
Kantona za finansijsku podršku
prilikom odlaska na pomenuta prvenstva. U daljnjem toku razgovora Mahmić je upoznao premijera i
sa planovima za nastupe na međunarodnim takmičenjima koja
slijede najesen, a fokusirat će se
na osvajanje jedne od medalja na
predstojećem balkanskom prvenstvu koje će se u septembru ove
godine održati u Atini. Dodajmo
još da je Mahmić i 40-postotni
invalid, uposlenik je zeničke Željezare, a trčanjem se bavi već 33
godine i za to vrijeme je osvojio
650 medalja i 48 pehara.
LIJEPA GESTA HRVATSKOG
NOGOMETAŠA IVANA RAKITIĆA
Finansirao izgradnju sportskog
poligona u Ponijevu kod Žepča
Ivan Rakitić, reprezentativac Hrvatske, još jednom se potvrdio kao
veliki humanitarac. Ovaj put je novi
nogometaš slavne Barcelone sa svojom porodicom finansirao izgradnju
sportskog poligona u selu Ponijevo, pri
žepačkoj mjesnoj zajednici Ozimica,
odakle je inače njegova mama, Kata.
Igralište je u prisustvu Mate Zovke,
načelnika Općine Žepče, otvorio Ivanov otac Luka Rakitić, koji je krajem
80-ih godina upravo sa Zovkom igrao
za žepački Orlovik. Tom prilikom Luka
je mještanima i gostima prenio pozdrave svoga sina. Sportski poligon inače
nosi ime „Ivan Rakitić“ i nalazi se u
sklopu OŠ „Fra Grga Martić“.
DŽENAN BUREKOVIĆ, NOVI KAPITEN NK „ČELIK“
Velika čast, ali i obaveza
Devetnaestogodišnji Dženan Bureković, mladi reprezentativac BiH, u odsustvu
golmana Adija Adilovića novi je kapiten zeničkog Čelika.
Nakon Elvira Bolića,
vjerovatno je najmlađi
kapiten kluba u njegovoj istoriji. Poslije
pomenute legende
crveno-crnih takođe je i najmlađi
debitant za prvi tim Čelika na prvenstvenoj utakmici sa 16 godina.
„Sigurno da je to velika odgovornost što se tiče mene i kluba. Poslije legende kakav je Elvir Bolić ja
sam najmlađi kapiten, ali i najmlađi
debitant što se tiče elitnog razreda
bh.nogometa. To mi
je dodatna motivacija
i podstrek da što više
radim na treninzima,
da se trudim da što
više napredujem i,
ako Bog da, da to
dokažem kako na
predstojećim
utakmicama“, rekao je
Bureković. Elvedin
Beganović, pomoćni
trener crveno–crnih je kazao kako
se još dobro sjeća kada je Bola sa
18 godina ponio kapitensku traku i
po njegovom mišljenju imenovanje
Burekovića za kapitena je samo
još jedna potvrda opredjeljenja
Čelika da radi na afirmaciji svojih
mladih igrača.
NA ATLETSKOM MITINGU U MADRIDU
Najbolje vrijeme sezone za Amela Tuku
Amel Tuka u Madridu nije postavio
novi rekord BiH i svoj
lični na 800 metara,
ali je pokazao da je u
sjajnoj formi i postigao je najbolji ovosezonski rezultat. Na
super jakom IAAF World Challenge mitingu “Madrid 2014” jedini
bh. predstavnik osvojio je peto
mjesto sa vremenom 1:46,73,
što je za 44 stota dijela sekunde
slabije od njegovog i rekorda BiH.
“Puhao je izuzetno jak vjetar, ali ja
sam ipak zadovoljan. Definitivno
je pitanje trenutka kada ću istrčati svoje najbolje vrijeme i rekord
BiH. Nakon ovog velikog mitinga
to je izvjesno. Nastup u Madridu dao mi je novu snagu za rad
i sigurno je da ću do nastupa na
Europskom prvenstvu u Cirihu biti
još bolji“, kazao je Tuka.
13
SuperInfo, 25. 7. 2014.
NOVOSTI IZ OKK „ČELIK“
Neupitan nastup
u Ligi 12
Nakon sastanka u Općini Zenica definitivno
je jasno da će OKK Čelik od jeseni igrati Ligu
12 KS BiH, u kojoj će inače biti jedini predstavnik Zeničko – dobojskog kantona. Čelik
je naime proljetos osigurao naslov prvaka A1
lige i izborio povratak u elitno bh. košarkaško društvo, a načelnik Općine Zenica Husejin
Smajlović nedavno je na sastanku sa čelnim
ljudima OKK Čelik potvrdio svoju i spremnost
Općine Zenica da pomognu ovaj uzorni sportski kolektiv u njegovom predstojećem nastupu sa najboljim bh. ekipama. Predsjednik OKK
Čelik Kasim Sarajlić, potpredsjednik Senaid
Begić i šef stručnog štaba Nedžad Hodžić,
upoznali su Smajlovića i sa trenutnom situacijom u ovom klubu, kao i planiranim budžetom za narednu sezonu, o čemu se načelnik
pozitivno izjasnio. Saznajemo također kako bi
uskoro trebali početi i pregovori sa igračima
koji su protekle sezone činili okosnicu tima.
KOŠARKAŠKI ŽENSKI KLUB “ČELIK” ZENICA
U odbranu titula sa novom opremom
i Tamarom Petković
Zenički Čelik, šampion BiH i osvajač Kupa naše zemlje
u košarci, spremno će dočekati novu sezonu Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige. Iz kluba je potvrđeno da se već polako sklapa igrački mozaik te da ekipa
sigurno neće biti slabija u odnosu na prošlogodišnju. Klub
su napustile play Zvjezdana Gagić koja je pristupila slovenačkom Grosuplju te krilni centar Marina Ðinić koja će karijeru nastaviti u Njemačkoj. Kapiten Aida Kalušić, Aldijana
Iriškić i sestre Irma i Maida Rahmanović potpisale su ugovore za narednu sezonu, a iz srbijanskog Kovina je stgla
organizatorica igre Tamara Petković, nekadašnja igračića
Vršca. Menadžer ekipe Arnel Kalušić je kazao da je saradnja ponuđena i ostalim igračicama iz prošle sezone te da
su pregovori u toku. U KŽK Čelik su nedavno predstavili i
dresove za narednu sezonu pa je tako nastavljena saradnja
sa proizvođačem sportske opreme Joma, a dresove su
predstavile kapiten Aida Kalušić i jedna od najboljih igračica ovog kluba Aldijana Iriškić. Recimo još da će voljom
žrijeba Čelik u Regionalnoj ligi igrati u grupi B sa ekipama
Radivoj Korać, Athlete Celje, Badel 1862, Vojvodina, Grosuplje i Trešnjevka. “Protivnike u grupi dobro poznajem,
sa izuzetkom Badela koji je apsolutna nepoznanica. Radi
se o ekipama koje su se dokazale i koje igraju dobru košarku, tako da mislim da nam slijedi jedna zanimljiva sezona“, naglasila je kapiten Čelika Aida Kalušić. Inače, cilj
je plasman u završnicu tj. na play-off MŽRKL, a kada je u
pitanju domaća scena odbrana duple krune.
Slobodan Bobo Kecman, trener KŽK Čelik nedavno je uplovio u bračne
vode. Izabranica njegovog
srca je Jovana Botić, nekadašnja košarkašica banjalučkog Mladog Krajišnika,
a danas sportski novinar
na banjalučkoj ATV.
14
SuperInfo, 25. 7. 2014.
IZLOŽBA ZENIČKIH FOTOREPORTERA
Hvala vam, Zmajevi!
1
2
3
4
5
6
7
“Hvala vam, Zmajevi!”, naziv je izložbe fotografija koju je
nedavno u Muzeju grada Zenica
priredilo deset zeničkih fotoreportera, a u čast naše najbolje
nogometne vrste koja je učestvovala na smotri najboljih svjetskih
selekcija u Brazilu. Muhamed Tunović, Almir Alić, Mirza Subašić,
Kenan Uzunović, Dado Ruvić, Jasmin Imamović, Benaris Mahmić,
Elmedin Mehić, Haris Badžić i
Ismir Sačak predstavili su se sa
28 fotografija nastalih tokom kvalifikacijskih utakmica nogometne
reprezentacije Bosne i Hercegovine za Svjetsko prvenstvo. Izložbu su prigodnim riječima otvorili
Adnadin Jašarević direktor Mu-
zeja grada Zenice i Dado Ruvić
selektor izložbe. Mirza Subašić,
student Pravnog fakulteta u Zenici, oficijelni fotograf Sarajevo film
festivala i osnivač “Adameya studija” i Kenan Uzunović, student
Fakulteta političkih nauka u Sarajevu – Odsjek žurnalistika, koji
inače rade za prvi sportski portal
u Zeničko-dobojskom kantonu
www.sportzdk.ba, objasnili su da
su se barem na ovaj način željeli
zahvaliti našim Zmajevima. Inače,
izložba “Hvala vam, Zmajevi!” bit
će stalna postavka u Muzeju grada Zenice, a uskoro će je moći
vidjeti i ljubitelji ove vrste umjetnosti u većem broju gradova u
ZDK i BiH.
EKIPA GORSKE SLUŽBE SPASAVANJA ZENICA
Posljednje pripreme
za pohod na Mont Blanc
Šest članova zeničke Gorske službe spasavanja – GSS-a
(Sukejna Čaplja, Sanjin Smriko
- vođa tima, Ermin Skender, Semir Šatorović, Almir Medanović i
Muhammed Čaplja) poslije Vranice (Ločika 2.107 mnv), Visočice (Vita 1.960 mnv), Treskavice
(Mala Ćaba 2.086 mnv), napravili
su svoj četvrti pripremni uspon na
Čvrsnicu (Hajdučka Vrata 2.000
mnv i Veliki Vilinac 2.118 mnv).
Naime, radi se o pripremama za
ekspediciju pod nazivom „Imamo
jedan mali san – Mont Blanc“, u
sklopu koje ova šestočlana ekipa
ima namjeru da se polovinom avgusta popne na najviši vrh Alpa i
zapadne evrope Mont Blanc, koji
se inače nalazi na nadmorskoj visini od 4.810 metara.
8
9
10
11
12
14
15
16
17
22
25
47
20
21
28
31
33
34
36
44
19
24
27
30
32
18
23
26
29
40
13
37
35
38
39
41
42
45
43
46
48
Vodoravno: 1. Tekst na obavještajnoj ploči; 7. Izrađivanje; 8. Ukras; 9. Negativna elektroda; 11. Hidroelektrana, skr.; 12. Oliver odmilja; 14. Prostorija u stanu, predsoblje; 16.
Vrsta automobila marke Fiat; 17. Omalovažiti srozavanjem; 22. Ekskluzivna prodavnica
odjeće; 24. Vlasnik FK Sarajevo, Vincent; 25. Premda, mada; 27. Škrtac, tvrdica; 29.
ĆE; 30. Upada u oči; 32. Pasmine, sorte; 34. Stanovnici Arapskog poluotoka; 36. Pripadnik Indijskog naroda; 37. Mladunče psa; 39. Uma Turman; 40. Vrsta sisara koji imaju
torbu; 42. Napolju; 44. Običaj; 45. Bolest kostiju; 47. Nametljiva, upada u oči; 48 Air
Terminal Equipment, skr.
Uspravno: 1. Ime i prezime ličnosti sa slike; 2. Adnan Zahirović; 3. Istrunuo; 4. Oproštenje, isprika, fr.; 5. Osoba sklona idealima; 6. Science Analysis System, skr.; 10. Plemeniti plin; 13. Mala ikra; 15. Period, razdoblje; 18. Obarač, oroz; 19. Glavni grad Grčke;
20. Ovaj; 21. Tjerati inat; 23. Okus; 26. Periodični niz; 28. Imperator, vladar, mn.; 31.
Posuda od gline za pečenje; 33. Škorpion, škripavac; 35. Mjesto na otoku Krku; 36.
Mjesto za stanovanje, apartman; 38. Mokraća; 41. Bicycle Transportation Alliance, skr.;
43. American Jail Association, skr.; 46. ŠA.
Rješenja iz prošlog broja: skakač, europa, mlin, k, ip, kgm, ranula, š, irak, ugled, čvrst,
te, niveleta, motor, aman, kar, lupkati, a, drati, run, kroz, osaka, ta, ankara, b, uliti, tabla,
sofisti, lan.
IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat)., Tel.
032/463-232, www.superinfo.ba; [email protected]; Reg.br. 043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625; PDV broj:
218552430000; Direktor Feđa Jovanović, Tel. 061/788-088, 063/992-100; finansije Zumreta Tufekčić, Tel. 063/992-102;
tehnički urednik: Selver Omerović, Tel. 063/522-922; Tiraž izdanja: 20.000 primjeraka; Štampa: Unioninvestplastika d.d.
Semizovac bb, Reg. br. 1-17984
15
KOŠARKAŠKI ZMAJEVI U ARENI ZENICA
SuperInfo, 25. 7. 2014.
Prijateljska utakmica
Bosna i
Hercegovina
Švedska
Nedjelja 27. 07. 2014. u 17h
Arena Zenica - Ulaz 5 km
Sav prihod
od ulaznica ide za
pomoć područjima
ugroženim u poplavama
T
E
N
h
c
a
m
Tele
!
i
j
i
c
k
a
u
i
ž
Najbr
30b//s2
M
!
i
l
a
b
o
r
p
u
s
i
n
š
o
j
i
j
o
k
e
!
e
k
i
n
s
i
r
o
Za sve on
k
e
a postojeć
sti z
dno
o
g
o
p
e
n
b
Pose
www.telemach.ba
Kontakt centar 1360
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 692 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content