close

Enter

Log in using OpenID

5. OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE

embedDownload
5. OTPREMA I SREDSTVA
ZA ODRŽAVANJE
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
5
5. OTPREMA I SREDSTVA
ZA ODRŽAVANJE
KUVERTE / str 274 - 282
> Kuverte nesamoljepljive i samoljepljive
> Kuverte vrećice
> Kuverte zračni jastuk i rascjepke
> Kuverte-omotnice za pakete
> Nož za poštu
> Vage za pakete
TRAKE LJEPLJIVE / str 283 - 293
> Trake ljepljive za ured i školu
> Stalci i aparati za traku ljepljivu
> Folija strech i stalak
> Traka ljepljiva specijalna
> Traka ljepljiva krep
ŠPAGA, GUMENE VEZICE, OTPREMA / str 293 - 295
> Špaga
> Konac trobojni
> Vosak pečatni
> Vezice gumene
> Papir za pakiranje
PRIBOR ZA REZANJE I AUTO KARTE / str 295 - 298
> Škare
> Skalpeli
> Auto karte
> Zidne karte
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE / str 299 - 311
> Sanitarni pribor, zaštitna odjeća, sredstva i držači
> Toaletni papiri i držači
> Ručnici, maramice i držači
> Vreće za smeće
PRIBOR ZA JELO I PIĆE, SALVETE, STOLNJACI / str 312 - 313
> Salvete i stolnjaci
> Pribor za jelo i piće
> Vrećice za trgovinu i za zamrzivače
5
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
KUVERTE
1
KUVERTE B6
4
dimenzija: 176x125 mm; 75 g/m ; set od 100 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
0120900
0120900
B6-5 gumirana
001100
001100
B6-5 latex
00129
00129
B6-BB gumirana
0116180
0116180
B6-BB latex
2
Boja
plava
plava
bijela
bijela
PJ / Pak
1 / 1/10/900
1 / 1/10/900
1 / 1/10/900
1 / 1/10/900
KUVERTE C5
dimenzija: 229x162 mm; 90 g/m2; set od 1000 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
401436
401436
C5-BB strip
5
Boja
plava
bijela
PJ / Pak
1 / 1/10/360
1 / 1/10
1 / 1/10/360
1 / 1/10
Boja
bijela
natron
PJ / Pak
1 / 1/5
1 / 1/5
PJ / Pak
1/1
1/1
6
KUVERTE B6
dimenzija: 176x115 mm; 75 g/m2; set od 100 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
Boja
01209720 01209720
B6-5 s povratnicom plava
0120979
0120979
B6-BB s povratnicom bijela
274
Boja
bijela
bijela
žuta
natron
KUVERTE B6
dimenzija: 176x125 mm; 75 g/m2; set od 1000 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
402595
402595
B6-5 strip
00225
00225
B6-BB strip
3
PJ / Pak
1/1
KUVERTE B5
dimenzija: 250x176 mm; 80 g/m2; set od 100 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
01208910 01208910
B5-BB gumirana
400539
400539
B5-BB strip
01260210 01260210
B5-SGŠ gumirana
400541
400541
B5-N strip
2
Boja
bijela
PJ / Pak
1 / 1/10/900
1 / 1/10/900
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
KUVERTE C4
dimenzija: 324x229 mm; 90 g/m2; set od 100 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
401424
401424
C4-BB gumirana
403545
403545
C4-N gumirana
5
1
KUVERTE
5
KUVERTE C4
dimenzija: 229x162 mm; 90 g/m ; set od 250 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
403546
403546
C4-BB strip
2
2
Boja
bijela
PJ / Pak
1/1
dimenzija: 230x110 mm; 75 g/m2; set od 100 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
011100 011100
ABT latex
PJ / Pak
1 / 1/10/700
01150
01150
ABT-PD latex; dimenzija
prozora: 9x4,5 cm
bijela
1 / 1/10/700
01140
01140
ABT-PL latex; dimenzija
prozora: 9x4,5 cm
bijela
1 / 1/10/700
400540
400540
ABT-PLgore latex; dimenzija
bijela
prozora: 9x4,5 cm
1 / 1/10/700
Boja
bijela
natron
PJ / Pak
1 / 1/4
1/1
6
KUVERTE ABT
dimenzija: 230x110 mm; 80 g/m2; set od 100 komada
Šifra
Šifra pr. Oznaka
4024790 4024790 ABT strip
KUVERTE 1000
dimenzija: 360x230 mm; 90 g/m2; set od 100 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
Boja
005000
005000
1000-SGŠ gumirana žuta
4
Boja
bijela
KUVERTE 1000
dimenzija: 340x230 mm; 90 g/m2; set od 100 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
00510
00510
1000-BB gumirana
403544
403544
1000-N gumirana
3
KUVERTE ABT
PJ / Pak
1 / 1/5/225
Boja
bijela
PJ / Pak
1/1
4024840
4024840
ABT-PD strip; dimenzija
prozora: 9x4,5 cm
bijela
1 / 1/10/720
4024800
4024800
ABT-PL strip; dimenzija
prozora: 9x4,5 cm
bijela
1 / 1/10/720
KUVERTE za automatsko pakiranje
dimenzija: 229x114 mm; 80 g/m2; set od 1000 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
0136
0136
ABT gumirana
00138
00138
ABT-PD gumirana
01370
01370
ABT-PL gumirana
Boja
bijela
bijela
bijela
PJ / Pak
1 / 1/70
1 / 1/70
1 / 1/70
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
275
5
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
KUVERTE
1
KUVERTE ZA HUB
4
za automatsko pakiranje; dimenzija: 230x108 mm; dimenzija prozora: 60x20 mm;
set od 1000 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
Boja
PJ / Pak
403411
310734
ABT-PLgore strip
bijela
1/1
2
KUVERTE ABT
dimenzija: 230x110 mm; 90 g/m2; set od 500 komada
Šifra
Šifra pr. Oznaka
0120861 048
ABT strip
dimenzija: 176x176 mm; strip; set od 1000 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
402245
310602
BB strip
5
Boja
bijela
PJ / Pak
1 / 1/144
104960
148
ABT-PD strip; dimenzija prozora:
10x4 cm
bijela
1 / 1/144
104959
149
ABT-PL strip; dimenzija prozora:
10x4 cm
bijela
1 / 1/144
KUVERTE VREĆICE ISPLATNE
dimenzija: 125x175 mm; gumirana; otvor na užoj strani; set od 1000 komada
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
403500
12025
bijela
1/1
276
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
Boja
bijela
PJ / Pak
1/1
KUVERTE VREĆICE C5
dimenzija: 162x229 mm; 90 g/m2; otvor na užoj strani; set od 500 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
Boja
PJ / Pak
402239
402239
C5-BB strip
bijela
1/1
402240
402240
C5-N strip
natron
1/1
6
3
KUVERTE BB
KUVERTE VREĆICE C5
BONG
dimenzija: 162x229 mm; 90 g/m2; otvor na užoj strani; set od 500 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
Boja
PJ / Pak
0126031
05440351
C5-BB-PL strip
bijela
1/1
5
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
277
5
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
KUVERTE
1
KUVERTE VREĆICE B5
4
dimenzija: 176x250 mm; 90 g/m ; otvor na užoj strani; set od 500 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
Boja
PJ / Pak
401162
401162
B5-BB strip
bijela
1/1
402238
402238
B5-N strip
natron
1/1
2
2
80 g/m2; otvor na užoj strani; set od 500 komada
Šifra
Šifra pr. Oznaka / dimenzija
104957 627,D21 B5-BB strip / 190x260 mm
3
KUVERTE VREĆICE B4
BONG
dimenzija: 250x353 mm; otvor na užoj strani
Boja
bijela
PJ / Pak
1/1
Šifra
Šifra pr.
Oznaka / težina / količina / opisBoja
PJ / Pak
0552
A1 02 60
B4-BB strip / 120 g/m2 / set
bijela
od 250 komada
1/1
104809
00014006
B4-N strip / 120 g/m2 / set
od 100 komada / poleđina
ojačana kartonom
1/1
natron
KUVERTE VREĆICE C4
dimenzija: 229x324 mm; otvor na užoj strani; set od 250 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka / težina
Boja
400460
400460
C4-BB strip / 90 g/m2 bijela
PJ / Pak
1/1
403543
403543
C4-BB PD (90x55 mm)
bijela
strip / 90 g/m2
1/1
402237
402237
C4-BB PL (90x55 mm)
bijela
strip / 90 g/m2
1/1
400814
400814
C4-N strip / 90 g/m2
278
dimenzija: 250x353 mm; 100 g/m2; otvor na užoj strani; set od 250 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka
Boja
PJ / Pak
402236
402236
B4-BB strip
bijela
1/1
400807
400807
B4-N strip
natron
1 / 1/4
5
KUVERTE VREĆICE B5
KUVERTE VREĆICE B4
natron
1/1
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
6
KUVERTE VREĆICE B4
dimenzija: 250x350 mm; proširena bočno; set od 250 komada
Šifra
Šifra pr. Oznaka / težina
Boja
05529 D53
B4 strip; havana / 120 g/m2
žuta
PJ / Pak
1/1
5
1
KUVERTE
5
KUVERTE VREĆICE B5
dimenzija: 190x260 mm; proširena bočno; set od 250 komada
Šifra
Šifra pr. Oznaka / težina
0120890 D51
B5-SGŠ; havana gumirana / 100 g/m2
Boja
žuta
PJ / Pak
1/1
KUVERTE VREĆICE Tyvek
nepoderive omotnice; samoljepljivi preklop sa zaštitnom trakom; otvor na užoj
strani; set od 100 komada
Šifra
Šifra pr. Oznaka / dimenzija / težina / opis
Boja
PJ / Pak
0554600 05 54 60
2
KUVERTE VREĆICE B4
KUVERTE VREĆICE B4
MAYER KUVERT
dimenzija: 250x353x38 mm; križno dno; otvor na užoj strani; set od 250 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka / težina
Boja
PJ / Pak
0551
043
B4-N strip / 130 g/m2 natron
1/1
2
6
1/1
KUVERTE VREĆICE
BONG
dimenzija: 280x400x40 mm; križno dno; otvor na užoj strani; set od 250 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka / težina
Boja
PJ / Pak
403235
A4 15 95
E4-BB strip / 150 g/m2 bijela
1/1
0553
053
E4-N strip / 150 g/m2 natron
1/1
3
7
4
bijela
BONG
dimenzija: 250x353x38 mm; križno dno; otvor na užoj strani; set od 250 komada
Šifra
Šifra pr. Oznaka / težina
Boja
PJ / Pak
05520 42
B4-BB; papirolin / 135 g/m2
bijela
1/1
3
SG B4 / 250x353 mm / 54 g/m2 /
neproširena
KUVERTE VREĆICE 400
dimenzija: 300x400 mm; otvor na užoj strani; set od 250 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka / težina
Boja
402235
402235
400-BB strip / 100 g/m2 bijela
400209
400209
400-N strip / 120 g/m2 natron
PJ / Pak
1/1
1/1
KUVERTE VREĆICE
BONG
dimenzija: 312x441x38 mm; križno dno; otvor na užoj strani; set od 125 komada
Šifra
Šifra pr.
Oznaka / težina
Boja
PJ / Pak
403547
14342
E3-N strip / 170 g/m2 natron
1/1
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
279
5
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
KUVERTE
1
VREĆICE SA EUROLOCK ZATVARANJEM
polietilen; set od 100 komada
Šifra
403068
403069
401680
402454
403070
401852
401230
403479
402455
403480
Dimenzija
40x60 cm
60x80 cm
70x100 cm
80x120 cm
100x150 cm
120x170 cm
150x220 cm
220x310 cm
250x350 cm
280x400 cm
3
Boja
prozirna
prozirna
prozirna
prozirna
prozirna
prozirna
prozirna
prozirna
prozirna
prozirna
PJ / Pak
1 / 1/200
1 / 1/200
1 / 1/80
1 / 1/80
1 / 1/60
1 / 1/60
1 / 1/40
1 / 1/10
1 / 1/10
1 / 1/10
KUVERTA SA ZRAČNIM JASTUKOM ZA CD
set od 10 komada
Šifra
Šifra pr. Vanjska / unutarnja dimenzija
403224
403224 200x180 mm / 160x180 mm
4
PJ / Pak
1 / 1/12
KUVERTA SA ZRAČNIM JASTUKOM
set od 10 komada
Šifra
Šifra pr.
403221 403221
403222 403222
403223 403223
403225 403225
403226 403226
403227 403227
403228 403228
403229 403229
280
PJ / Pak
1 / 1/10
RASCJEPKE
set od 40 komada; blister
Šifra
Šifra pr.
100051
ET033000-3
2
Boja
žuta
Vanjska / unutarnja dimenzija / oznaka
140x230 mm / 120x210 mm / "B"
170x230 mm / 150x210 mm / "C"
200x280 mm / 180x260 mm / "D"
240x280 mm / 220x260 mm / "E"
260x360 mm / 240x340 mm / "G"
290x380 mm / 270x360 mm / "H"
320x460 mm / 300x440 mm / "J"
370x490 mm / 350x470 mm / "K"
Boja
žuta
žuta
žuta
žuta
žuta
žuta
žuta
žuta
PJ / Pak
1 / 1/10
1 / 1/10
1 / 1/10
1 / 1/10
1 / 1/5
1 / 1/5
1 / 1/5
1 / 1/5
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
5
ETUI OMOT DocuFix
samoljepljivi; za slanje dokumenata uz pakete, kutije,…set od 250 komada
Šifra
Šifra pr.
Dimenzija
Boja
PJ / Pak
401849
Q6
175x110 mm
prozirna
1/1
401847
Q5
230x160 mm
prozirna
1/1
401848
Q4
235x325 mm
prozirna
1/1
401850
Q7
240x110 mm
prozirna
1/1
5
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
281
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
KUVERTE
1
NOŽ ZA POŠTU Speed
metalni; sa presvučenom drškom; dimenzija: 15,5x1,2 cm
Šifra
Šifra pr.
Boja
402054
XX-39/0031-030
bordo
402055
XX-39/0031-080
svijetlosmeđa
2
4
PJ / Pak
1/1
1/1
za poštu; platforma 150 mm; baterije 4xAA ili adapter Wedo 555; tara; automatsko
isključivanje nakon 60 sekundi; gradacija po 1/2 g
Šifra
Šifra pr.
Opis
PJ / Pak
700948
223342
max. do 2 kg
1/1
PJ / Pak
1 / 1/12/144
5
NOŽ ZA POŠTU
metalni; duljina: 23 cm
Šifra
Šifra pr.
5039
WD-503
282
WEDO
NOŽ ZA POŠTU Dox
metalni; duljina: 25 cm; blister
Šifra
Šifra pr.
600460
7942001PL-99
3
VAGA ZA PAKETE Vision 2000
5
PJ / Pak
1 / 1/12
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
VAGA ZA PAKETE Vision 5000
WEDO
za poštu; platforma 150 mm; baterije 4xAA ili adapter Wedo 555; tara; automatsko
isključivanje nakon 60 sekundi; gradacija po 1/2 g
Šifra
Šifra pr.
Opis
Boja
PJ / Pak
700882
223345
max. do 5 kg
1/1
5
1
4
TRAKA LJEPLJIVA
solvent; PP kvaliteta
Šifra
Šifra pr.
301871
04263-00017-07
301840
04263-00169-08
301839
04263-00154-07
301811
04263-00156-07
2
TRAKE LJEPLJIVE
Dimenzija
25 mm x 66 m
48 mm x 66 m
48 mm x 66 m
48 mm x 66 m
Boja
prozirna
bijela
prozirna
smeđa
PJ / Pak
1 / 12/72
1 / 6/36
1 / 6/36
1 / 6/36
TRAKA LJEPLJIVA
ljepilo na bazi prirodnog kaučuka; solvent
Šifra
Dimenzija
002125
15 mm x 10 m
1533
15 mm x 33 m
1566
15 mm x 66 m
2566
25 mm x 66 m
486610
48 mm x 66 m; 28 mikrona
12134
48 mm x 66 m; 28 mikrona
Boja
PJ / Pak
prozirna 1 / 1/60/360
prozirna 1 / 1/40/240
prozirna 1 / 20/120
prozirna 1 / 1/12/72
prozirna
1 / 6/36
smeđa
1 / 6/36
TRAKA LJEPLJIVA Hot Melt
dimenzija: 48 mm x 66 m; 25 mikrona; solvent; PP kvaliteta; za lakše pakete; nije
otporna na visoke i niske temperature (hotmelt); set od 6 komada
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
303154
04280-00098-03
prozirna
1 / 1/6
303155
04280-00096-03
smeđa
1 / 1/6
5
3
TRAKA LJEPLJIVA Scotch® 508
Šifra
Šifra pr.
Dimenzija / količina
Boja
PJ / Pak
300459
FT-5100-9731-2
15 mm x 33 m / set od
prozirna
10 komada
1 / 1/20
508508
FT-5100-9727-0
19 mm x 33 m / set od
prozirna
8 komada
1 / 1/20
TRAKA LJEPLJIVA
papir; dimenzija: 50 mm x 50 m; trga se bez škara; može se reciklirati; i za hrapave
površine
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
301857
57180
smeđa
1 / 6/36
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
283
5
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
TRAKE LJEPLJIVE
1
4
TRAKA LJEPLJIVA
dimenzija: 12 mm x 10 m; set od 5 komada; blister
Šifra
Šifra pr.
301893
58532
Boja
PJ / Pak
prozirna 1 / 1/50/200
TRAKA LJEPLJIVA Tesafilm
dimenzija: 19 mm x 10 m; odljepljiva sa tvrdih površina; nevidljiva na bijelom papiru
i matiranim površinama; ne ostavlja vidljive tragove prilikom fotokopiranja; može se
po njoj pisati; odvaja se tiho i bez kidanja; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
301890
57335
prozirno bijela
1 / 1/10/120
5
TRAKA LJEPLJIVA-EKO Tesafilm
dimenzija: 19 mm x 33 m; odljepljiva sa tvrdih površina; nevidljiva na bijelom papiru
i matiranim površinama; ne ostavlja vidljive tragove prilikom fotokopiranja; bez
otapala; reciklirajuća ambalaža; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
302662
57312
prozirno bijela
1 / 1/10/120
2
TRAKA LJEPLJIVA
dimenzija: 15 mm x 33 m
Šifra
Šifra pr.
FOR15331 FOR15331
FOR153310 FOR153310
FOR1533
FOR1533
4
Količina
set od 5 komada
set od 10 komada
6
3
TRAKA LJEPLJIVA
dimenzija: 15 mm x 66 m
Šifra
Šifra pr.
100365
100365
284
5
Boja
PJ / Pak
prozirna 1 / 1/40/240
prozirna
1 / 1/96
prozirna
1 / 1/48
Boja
PJ / Pak
prozirna 1 / 1/20/120
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
TRAKA LJEPLJIVA Scotch® Magic™
višenamjenska; nevidljiva; ne ostavlja vidljive tragove prilikom fotokopiranja; s
vremenom ne žuti; može se po njoj pisati; odvaja se tiho i bez kidanja; kida se
prstima; celulozni acetat
Šifra
Šifra pr.
Opis
Boja
PJ / Pak
581975 70-0711-6969-5
dimenzija: 19 mm x 7,5
m; oznaka: 8-1975 D; na
jednokratnom stalku;
blister
prozirno
1 / 1/24/144
bijela
5100035 FT-5100-6039-3
dimenzija: 19 mm x 33 m;
oznaka: 810
prozirno
1 / 1/24/144
bijela
5
1
TRAKE LJEPLJIVE
TRAKA LJEPLJIVA Memograf
5
odljepljiva; dimenzija: 50 mm x 10 m; za isticanje dijela teksta, ostavljanje poruka;
može se odlijepiti i ponovo zalijepiti bez oštećivanja papira
Šifra
Opis
Boja
PJ / Pak
0909641
na stalku
prozirno crvena
1 / 6/12
0909642
na stalku
prozirno zelena
1 / 6/12
0909643
na stalku
prozirno žuta
1 / 6/12
50101
2
boje prozirne: crvena,
sortirano
zelena i žuta
TRAKA LJEPLJIVA Crystal Clear
STALAK SA TRAKOM LJEPLJIVOM Tesafilm
pakiranje sadrži: 1 ljepljivu traku 19 mm x 33 m (izuzetno prozirna, nevidljiva na
mnogim površinama, snažno lijepi, odvaja se tiho) i proziran ručni stalak; blister
Šifra
Šifra pr.
PJ / Pak
302473
57939-0
1 / 1/7/42
2
4
višenamjenska; dimenzija: 19 mm x 33 m; za trajne popravke papira; prozirna na
papiru
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
51933
FT-5100-2959-6
prozirna
1 / 1/8
1 / 1/36
nevidljiva; dimenzija: 19 mm x 33 m; s dugotrajnim ljepilom; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
301813
57928
prozirna 1 / 1/10/120
3
TRAKA LJEPLJIVA Scotch® Transparent 550
6
TRAKA LJEPLJIVA Scotch® Removable 811
odljepljiva; nevidljiva na bijelom papiru; dimenzija: 19 mm x 33 m; može se po
njoj pisati; odvaja se tiho i bez kidanja; s dugotrajnim ljepilom; ne ostavlja vidljive
tragove prilikom fotokopiranja; s vremenom ne žuti
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
300463
70-0160-7284-8
prozirno bijela
1 / 1/12/72
3
TRAKA LJEPLJIVA Scotch® Crystal 600
višenamjenska; nevidljiva; dimenzija: 19 mm x 33 m; za trajne popravke papira; s
dugotrajnim ljepilom; može se kidati rukama; ne ostavlja vidljive tragove prilikom
fotokopiranja; s vremenom ne žuti
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
51533
FT-5100-3060-2
prozirna 1 / 1/24/144
7
TRAKA LJEPLJIVA Tesafilm
dimenzija: 19 mm x 25 m; trga se bez škara; blister
Šifra
Šifra pr.
102514
57520
Boja
prozirna
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
PJ / Pak
1 / 1/6/72
285
5
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
TRAKE LJEPLJIVE
1
dimenzija: 19 mm x 10 m; trga se bez škara; blister
Šifra
Šifra pr.
537339
537339
2
PJ / Pak
1 / 1/20
Boja
siva
PJ / Pak
1 / 1/40
APARAT ZA LJEPLJIVU TRAKU
ručni; za trake do 50 mm x 66 m
Šifra
Šifra pr.
15008
T15008
286
Boja
prozirna
APARAT ZA LJEPLJIVU TRAKU Tesapack
ručni; za trake do 50 mm x 66 m; grip ručka; zaštičen nož; reguliran pritisak
Šifra
Šifra pr. Opis
Boja
PJ / Pak
301810
6400
gumirana ručka
crvena/plava
1/1
303450
56402
s okidačem
crvena/plava
1 / 1/8
APARAT ZA LJEPLJIVU TRAKU HE-180
ručni; za trake do 50 mm x 66 m
Šifra
Šifra pr.
5100427
XV-0034-0008-4
3
4
TRAKA LJEPLJIVA Pritt
5
za trake: 19 mm x 33 m
Šifra
Šifra pr.
5103498
70-0709-0859-8
6
Boja
siva
PJ / Pak
1 / 1/24
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
STALAK ZA LJEPLJIVU TRAKU C-38
Boja
crna
PJ / Pak
1 / 1/12
Boja
sortirano
sortirano
PJ / Pak
1 / 1/24
1 / 1/12
STALAK ZA LJEPLJIVU TRAKU
ne klizajuća gumena podloga
Šifra
Šifra pr.
5535
5535
3335
3335
Za trake
do 15 mm x 33 m
do 25 mm x 66 m
5
1
Šifra
301808
301809
TRAKE LJEPLJIVE
STALAK ZA LJEPLJIVU TRAKU
Šifra pr.
57430
57431
Za trake
19 mm x 33 m
25 mm x 66 m
4
Boja
crna
crna
PJ / Pak
1 / 1/18
1 / 1/9
dimenzija trake: 19 mm x 10 m; prozirno bijela traka; boje stalka: crvena, plava i
siva
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
600424
FT-5101-1063-6
sortirano 1 / 1/12
5
2
STALAK SA TRAKOM LJEPLJIVOM Scotch® Magic™ C-29
dimenzija trake: 19 mm x 15 m; prozirno bijela traka; boje stalka: roza i siva;
plastična kutija; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
601955
XT-8000-0457-1
sortirano 1 / 1/12
STALAK SA TRAKOM LJEPLJIVOM Tesafilm
dimenzija trake: 15 mm x 33 m; prozirna traka; okomit stalak; blister
Šifra
Šifra pr.
303387
57350
STALAK SA TRAKOM LJEPLJIVOM Scotch® Magic™ C-28
PJ / Pak
1 / 1/6/60
6
STALAK SA TRAKOM LJEPLJIVOM Scotch® Magic™ C-60
dimenzija trake: 19 mm x 33 m; prozirno bijela traka; fiksni nosač ljepljive trake
olakšava korištenje
Šifra
PJ / Pak
Šifra pr.
Boja
600425
1 / 1/12
FT-5101-1058-6
crno/srebrna
3
STALAK SA TRAKOM LJEPLJIVOM
dimenzija trake: 15 mm x 10 m; prozirna traka; boje stalka: crvena, plava i žuta
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
83
83
sortirano 1 / 1/16/192
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
287
5
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
TRAKE LJEPLJIVE
1
STALAK SA TRAKOM LJEPLJIVOM Scotch® Magic™ Dune
dimenzija trake Scotch Magic: 19 mm x 33 m; prozirno bijela traka; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
424646
FT-5100-9508-4
plava
1 / 1/32
102714
FT-5100-9507-6
smeđa
1 / 1/32
4
FOLIJA STRETCH ZA OMATANJE
50 cm/ 5 kg; 30 mikrona; 300 m
Šifra
201117
5
PJ / Pak
1 / 1/96
Boja
prozirna
PJ / Pak
1 / 1/6/288
FOLIJA STRETCH ZA OMATANJE
47,5 cm/ 2,1 kg; 12 mikrona; 350 m
Šifra
Šifra pr.
202172
202172
2
Boja
prozirna
STALAK SA TRAKOM LJEPLJIVOM Scotch® Magic™ Soft
dimenzija trake: 19 mm x 15 m; prozirno bijela traka; plastična kutija; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
601957
FT-5102-8057-9
roza
1 / 1/24
601956
FT-5102-8058-7
zelena
1 / 1/24
6
STALAK
ručka za stretch foliju
Šifra
300310
3
STALAK SA TRAKOM LJEPLJIVOM Pininfarina
dimenzija trake Scotch Magic: 19 mm x 33 m; prozirno bijela traka; ne ostavlja
vidljive tragove prilikom fotokopiranja; s vremenom ne žuti; može se po njoj pisati;
odvaja se tiho i bez kidanja; celulozni acetat
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
600407
FT-5101-0020-7
srebrna
1/1
288
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
PJ / Pak
1/1
5
1
4
TRAKA LJEPLJIVA
obostrana; dimenzija: 15 mm x 10 m; s folijom; u metalnoj kutijici
Šifra
Šifra pr.
Boja
303451
05338
prozirna
2
TRAKE LJEPLJIVE
PJ / Pak
1 / 12
TRAKA LJEPLJIVA Tesafilm
obostrana; dimenzija: 12 mm x 7,5 m; za ljepljenje slika i dokumenata; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
301891
57910
prozirna 1 / 1/12/144
3
TRAKA LJEPLJIVA Tesafilm
pakiranje sadrži: 1 ljepljivu traku 12 mm x 7,5 m (obostrana, prozirna, snažno ljepi,
odvaja se tiho) i jednokratan ručni stalak; blister
Šifra
Šifra pr.
PJ / Pak
302477
57912
1 / 1/10/80
TRAKA LJEPLJIVA
obostrana; svestrana premium traka s akrilnim ljepilom i jakom PET pozadinom,
otporna na kidanje, idealna za konvertiranje i automatske procese apliciranja
Šifra
Šifra pr.
Dimenzija
Boja
PJ / Pak
301323
04965-00176-00 12 mm x 50 m
prozirna
1 / 1/24
303136
04965-00177-00 15 mm x 50 m
prozirna
1 / 1/10
301922
04965
19 mm x 50 m
prozirna
1 / 1/16
5
TRAKA LJEPLJIVA Scotch®
obostrana; dimenzija: 12 mm x 6,3 m; za ljepljenje slika i dokumenata; na
jednokratnom stalku; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
5100034
70-0708-2575-0
prozirna 1 / 1/12/72
6
TRAKA LJEPLJIVA Universal
obostrana; trga se rukom; dimenzija: 50 mm x 10 m; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
301864
56171
prozirna
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
PJ / Pak
1 / 1/6/36
289
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
290
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
5
5
1
TRAKA LJEPLJIVA Floor
obostrana; ojačana; trga se rukom; dimenzija: 50 mm x 5 m; za fiksiranje svih
vrsta tepiha i PVC materijala; može se koristiti na većini osjetljivih površina poput
parketa; nakon ukljanjanja ne ostavlja tragove; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
301865
55729
bijela
1 / 1/6/36
2
4
TRAKA LJEPLJIVA Power Tape
dimenzija: 50 mm x 10 m; višestruka upotreba; za popravke, ojačavanje, zaštitu
...; 100% vodootporna; otporna na atmosferske utjecaje (-5°C do +70°C); trga se
rukom; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
300966
445970
srebrna
1 / 1/12
TRAKA LJEPLJIVA Mag 110
obostrana; dimenzija: 50 mm x 10 m; za ljepljenje slika i dokumenata; blister
Šifra
Boja
PJ / Pak
002272
prozirna
1 / 1/36
3
TRAKE LJEPLJIVE
5
TRAKA LJEPLJIVA Power Tape
dimenzija: 50 mm x 10 m; višestruka upotreba; za popravke, ojačavanje, zaštitu ...;
otporna na vremenske uvjete; trga se rukom; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
302729
56348
crna
1/1
302590
56348
srebrna
1/1
TRAKA LJEPLJIVA ANTIKLIZNA
jednostavno postavljanje na stepenice, prilaze ...; može se prati; upotrebljiva
u otvorenim i zatvorenim prostorima; otporna na vodu, atmosferske utjecaje i
sredstva za čišćenje; dimenzija: 25 mm x 5 m; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
301868
55587
crna
1 / 1/6/72
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
291
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
TRAKE LJEPLJIVE
1
TRAKA LJEPLJIVA Indoor
obostrana; spužvasta; dimenzija: 19 mm x 5 m; 10 cm trake drži do 4,2 kg; drži na:
pločicama, žbuci, drvetu i većini plastika; blister
Šifra
Šifra pr.
PJ / Pak
301867
55741
1 / 1/10/60
2
4
5
TRAKA ZA OZNAČAVANJE
dimenzija: 50 mm x 33 m; ljepljiva; PVC; otporna na slabe kemikalije i otapala
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
302565
60760-92
bijela/crvena
1 / 1/6/36
302566
60760-93
crna/žuta
1 / 1/6/36
TRAKA LJEPLJIVA Outdoor
obostrana; spužvasta; dimenzija: 19 mm x 1,5 m; 10 cm trake drži do 1 kg; otporna
na atmosferske utjecaje; drži na: pločicama, žbuci, kamenu, metalu i većini
plastika; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
301884
55750-3
prozirna 1 / 1/12/144
5
TRAKA ZA OZNAČAVANJE
dimenzija: 80 mm x 100 m; PVC
Šifra
Šifra pr.
302962
58137
3
TRAKA LJEPLJIVA Mirror
obostrana; spužvasta; dimenzija: 19 mm x 5 m; otporna na vlagu; idealna za
fiksiranje ogledala i sličnih plosnatih površina; pogodna za korištenje u kupaoni;
blister
Šifra
Šifra pr.
PJ / Pak
301866
55733
1 / 1/10/60
292
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
6
Boja
bijela/crvena
PJ / Pak
1 / 1/4
BRTVA Moll
pjenasta; samoljepljiva; dimenzija: 9 mm x 10 m; zatvara šupljine od 1-5 mm; traje
do 2 godine; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
301929
05452
bijela
1 / 1/32
5
1
TRAKE LJEPLJIVE / ŠPAGA, GUMENE VEZICE, OTPREMA
TRAKA IZOLIR Aluminium
4
dimenzija: 50 mm x 10 m; otporna na vodu, ulje, masnoću i atmosferske utjecaje
(-60°C do +140°C); za popravke na metalnim površinama (auto, krov, crijep itd.);
blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
301872
56223
srebrna 1 / 1/6/36
2
TRAKA IZOLIR Stopwater
3
PJ / Pak
1 / 1/6
Boja
bijela
crna
crvena
plava
zelena/žuta
PJ / Pak
1 / 1/10/250
1 / 1/10/250
1 / 1/10/250
1 / 1/10/250
1 / 1/10/250
Šifra pr.
8204
8205
8207
8208
Dimenzija
19 mm x 50 m
25 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m
Boja
žuta
žuta
žuta
žuta
PJ / Pak
1/6
1 / 9/36
1 / 6/24
1 / 6/24
TRAKA LJEPLJIVA KREP
dimenzija: 25 mm x 50 m; otporna na temperaturu do 140°C; kida se rukom; bez
otapala
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
302730
4341-00003-00
svijetlosmeđa
1 / 12/72
6
TRAKA IZOLIR
dimenzija: 15 mm x 10 m
Šifra
Šifra pr.
301886
53947-1
301885
53947-0
301888
53947-3
301887
53947-2
301889
53947-4
Šifra
301841
401997
301812
301842
5
dimenzija: 12 mm x 12 m; za brtvljenje navoja; do 6 bara; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
303268
56220
bijela
TRAKA LJEPLJIVA KREP Universal budget
ŠPAGA KUDELJNA
Šifra
106020
0108301
01110
105925
01250
011161
01380
Oznaka / težina
0,40/2 / 500 g
0,40/3 / 500 g
0,60/2 / 500 g
0,90/2,5 / 500 g
1,25/2 / 200 g
2,5/2 / 100 g
2,5/2 / 200 g
Boja
smeđa
smeđa
smeđa
smeđa
smeđa
smeđa
smeđa
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
PJ / Pak
1 / 1/6/48
1 / 1/6/48
1 / 1/6/48
1 / 1/6/48
1 / 1/10/200
1 / 1/10/200
1 / 1/10/100
293
5
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
ŠPAGA, GUMENE VEZICE, OTPREMA
1
KONAC TROBOJNI
5
jamstvenik; 400 m
Šifra
012264
2
PJ / Pak
1 / 10
VEZICA GUMENA KRIŽNA
širina: 11 mm; promjer: 150 mm; kutijica: 100 g
Šifra
Šifra pr.
301794
6800
Boja
sortirano
PJ / Pak
1 / 1/60
Promjer
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
150 mm
Boja
žuta
žuta
žuta
žuta
žuta
PJ / Pak
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Promjer
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Boja
žuta
žuta
žuta
žuta
žuta
žuta
žuta
žuta
PJ / Pak
1 / 1/20
1 / 1/20
1 / 1/20
1 / 1/20
1 / 1/20
1 / 1/20
1 / 1/20
1 / 1/20
VOSAK PEČATNI
set od 10 komada
Šifra
Šifra pr.
0127081
56001
012252
56000
Opis
za hladno pečaćenje
za vruće pečaćenje
PJ / Pak
1 / 1/12
1 / 1/12
1
2
6
VEZICA GUMENA
širina: 1,6 mm; vrećica: 100 g
Šifra
50130
601310
70130
801310
150140
3
VEZICA GUMENA
širina: 1,6 mm; sortirane veličine; kutijica: 20 g; blister
Šifra
Šifra pr.
0320
0320
Boja
PJ / Pak
sortirano 1 / 1/50/200
7
4
VEZICA GUMENA
širina: 1,6 mm; sortirane veličine; kutijica: 100 g
Šifra
Šifra pr.
525BAR
525BAR
294
Boja
sortirano
PJ / Pak
1 / 1/24
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
VEZICA GUMENA
širina: 1,6 mm; vrećica: 1 kg
Šifra
011056
011061
010398
011559
7013
011558
012328
012769
5
1
ŠPAGA, GUMENE VEZICE, OTPREMA / PRIBOR ZA REZANJE I AUTO KARTE
VEZICA GUMENA
širina: 1,8 mm; vrećica: 1 kg
Šifra
012329
701156
5
Promjer
150 mm
160 mm
Boja
žuta
žuta
PJ / Pak
1 / 1/20
1 / 1/20
Promjer
80 mm
150 mm
Boja
zelena
zelena
PJ / Pak
1 / 1/20
1 / 1/20
širina: 3 mm; vrećica: 1 kg; 100% kaučuk
Šifra
Promjer
301975
50 mm
Boja
smeđa
PJ / Pak
1 / 1/20
2
4
dimenzija: 88x126 cm; 90 g/m2; 15 kg
Šifra
01333420
401573
Boja
bijela
natron
PJ / Pak
1/1
1/1
VEZICA GUMENA
širina: 8 mm; vrećica: 1 kg
Šifra
9013
301793
3
PAPIR ZA PAKIRANJE
6
ŠKARE UREDSKE
višenamjenske; za ured i dom; lagano režu papir, karton, plastiku itd.; od visoko
kvalitetnog nehrđajućeg čelika; sa ergonomski oblikovanim plastičnim rukohvatom;
blister
Šifra
Šifra pr.
Duljina
Boja
PJ / Pak
482118
821180
18,5 cm
plava
1 / 1/10/240
482120
821200
20 cm
plava
1 / 1/10/240
VEZICA GUMENA
VEZICA GUMENA
7
širina: 1,6 mm; sortirane veličine: 30-120 mm; vrećica: 1 kg
Šifra
Boja
301113
sortirano
3
PJ / Pak
1/1
ŠKARE UREDSKE ANATOMSKE
od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika; s plastičnim rukohvatom; blister
Šifra
Šifra pr.
Duljina
Boja
PJ / Pak
9609
9609
21,5 cm
sortirano 1 / 1/12/240
9611
9611
25 cm
sortirano 1 / 1/12/144
4
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
295
5
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
PRIBOR ZA REZANJE I AUTO KARTE
1
ŠKARE UREDSKE
od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika; s plastičnim rukohvatom; blister
Šifra
Šifra pr.
Duljina
Boja
PJ / Pak
9507
9507
17 cm
smeđa 1 / 1/12/300
9508
9508
19 cm
smeđa 1 / 1/12/240
9509
9509
21,5 cm
smeđa 1 / 1/12/240
2
4
ŠKARE UREDSKE Scotch™ Universal
višenamjenske; s plastičnim rukohvatom; blister
Šifra
Šifra pr.
Duljina
603210
FT-6000-0408-7
20 cm
Boja
crvena
PJ / Pak
1 / 1/12
ŠKARE UREDSKE
duljina: 18 cm; s plastičnim rukohvatom; za ured i dom; lagano režu papir, karton...;
blister
Šifra
Šifra pr.
PJ / Pak
601958
FT-6000-0407-9
1 / 1/12
5
ŠKARE UREDSKE
višenamjenske; za ured i dom; lagano režu papir, karton, plastiku itd.; od visoko
kvalitetnog nehrđajućeg čelika; sa ergonomski oblikovanim plastičnim rukohvatom;
blister
Šifra
Šifra pr.
Duljina
Boja
PJ / Pak
600630
7922001PL-01
16 cm
crna
1 / 1/12/144
600578
7920001PL-01
20,5 cm
crna
1 / 1/12/144
600580
7921001PL-01
25,5 cm
crna
1 / 1/12/144
3
ŠKARE UREDSKE Scotch™ Titanium 1458T
višenamjenske; za ured i dom; od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika; sa
ergonomski oblikovanim rukohvatom; boje: ljubičasta, plava i zelena; blister
Šifra
Šifra pr.
Duljina
Boja
PJ / Pak
603211
FT-6000-0404-6
20 cm
sortirano 1 / 1/12
296
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
5
1
PRIBOR ZA REZANJE I AUTO KARTE
SKALPEL
5
širina noža: 9 mm; džepni model s kočnicom i sigurnosnim zatvaračem za fiksiranje
oštrice jednom rukom; kočnica s prorezom može se izvući i koristiti za sigurno
lomljenje tupe oštrice
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
102761
100299000
bijela
1 / 1/10/100
set od 10 komada
Šifra
Šifra pr.
804
P-804
803
P-803
6
2
SKALPEL
širina noža: 18 mm; za najveća opterećenja s patentiranim sigurnosnim zatvaračem
za fiksiranje oštrice jednom rukom; poklopac s prorezom može se skinuti i koristiti
za sigurno lomljenje tupe oštrice
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
0113560
100294049
bijela
1 / 1/10/100
4
AUTO KARTA
QUESTOR
KARTA GRADA ZAGREBA
PJ / Pak
1/1
STUDIO BREGANT
PJ / Pak
1 / 1/96/576
1 / 1/12/240
8
AUTO KARTA HRVATSKE
TRSAT
sa Slovenijom i BiH; zidna; plastificirana; sa letvicama; dimenzija: 137x96 cm;
mjerilo: 1:500.000
Šifra
Šifra pr.
PJ / Pak
013844
80
1/1
SKALPEL
PVC vodilica; blister
Šifra
Šifra pr.
0804
0804
802
802
PJ / Pak
1 / 1/10/300
1 / 1/10/300
Aplauz knjiga sa spiralom; mjerilo: 1:15.000, centar 1:6.000, okolica 1:136.000
Šifra
PJ / Pak
106041
1 / 1/20
SKALPEL
metalna vodilica; s dva rezervna noža; blister
Šifra
Šifra pr.
Širina noža
905
905
9 mm
902
902
18 mm
Širina noža
9 mm
18 mm
cestovni daljinar RH
Šifra
000353
7
3
NOŽ ZA SKALPEL
Širina noža
9 mm
18 mm
Boja
PJ / Pak
sortirano 1 / 1/60/1440
sortirano 1 / 1/24/576
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
297
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
PRIBOR ZA REZANJE I AUTO KARTE
1
AUTO KARTA
TRSAT
auto karte Europe; format: A4; knjiga; mjerilo: 1:750.000, 1:4.500.000
Šifra
700196
2
AUTO KARTA EUROPE
zidna; plastificirana; sa letvicama; dimenzija: 121x81,5 cm
Šifra
Šifra pr.
0138441
224
TRSAT
PJ / Pak
1/1
PJ / Pak
1/1
AUTO KARTA
TRSAT
auto karta RH, BiH i Slovenije; s 10 planova grada; mjerilo: 1:500.000
Šifra
Šifra pr.
0138434
51
1
KARTA GRADA ZAGREBA
TRSAT
složiva; mjerilo: 1:4.500.000
Šifra
01381
3
PJ / Pak
1/1
6
5
2
PJ / Pak
1/1
3
7
KARTA SVIJETA
QUESTOR
zidna; politička; dimenzija: 104x100 cm; fizička; mjerilo 1:30.000.000; obostrana
Šifra
PJ / Pak
30703
1/1
4
KARTA GRADA ZAGREBA
TRSAT
knjiga sa spiralom; mjerilo: 1:20.000
Šifra
001038
5
PJ / Pak
1/1
KARTA GRADA ZAGREBA
TRSAT
složiva; mjerilo: 1:20.000, centar 1:10.000; telefonski adresar
Šifra
Šifra pr.
0138433
21
4
298
PJ / Pak
1 / 1/10
5
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
5
1
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE
APARAT SAKUPLJAČ VLAGE Bison Air Max
5
suzbija kondenzaciju, vlagu, plijesan i ustajale mirise u prostorima s malo ili bez
ventilacije; smanjuje visoku relativnu vlažnost zraka; radi bez izvora energije;
može se ponovno puniti; pogodno za: kamp kućicu, brod, garažu, ormariće, tavan,
podrum, sobu za goste, garderobu, vrtnu kućicu, kuhinjske ormariće, sef i praonicu
rublja; 1000 g
Šifra
Šifra pr.
PJ / Pak
baza
303443
L0409041
1 / 1/6
2
APARAT STOP VLAZI Ceresit
odvlaživač zraka; 500 g tablete
Šifra
Šifra pr.
301958
1169792
6
PJ / Pak
1 / 1/6
ULOŽAK ZA STOP VLAZI Ceresit
2 x 500 g tablete
Šifra
Šifra pr.
301957
1447457
PJ / Pak
1 / 1/12
SREDSTVO Bison Air Max
suzbija kondenzaciju, vlagu, plijesan i ustajale mirise u prostorima s malo ili bez
ventilacije; smanjuje visoku relativnu vlažnost zraka; radi bez izvora energije;
može se ponovno puniti; pogodno za: kamp kućicu, brod, garažu, ormariće, tavan,
podrum, sobu za goste, garderobu, vrtnu kućicu, kuhinjske ormariće, sef i praonicu
rublja; 1000 g
Šifra
PJ / Pak
5
punjenje
303444
1 / 1/12
1
2
6
3
SREDSTVO STOP BAKTERIJAMA Ceresit
višenamjenski sprej za čišćenje, dezinfekciju i osvježavanje klima uređaja,
unutrašnjosti automobila, radnih prostora...; učinkovit protiv: bakterija, gljivica i
virusa u zraku; s mirisom mentola i eukaliptusa; 150 ml
Šifra
Šifra pr.
PJ / Pak
302737
1303181
1 / 1/12
4
SREDSTVO STOP PLIJESNI Ceresit
šprica; dezinfekcijsko sredstvo i odstranjivač plijesni; pogodno za upotrebu na:
keramičkim pločicama, fugama, silikonskim spojevima…; nije pogodno za : tekstil,
aluminij, lakirane površine, drvo, zlato, srebro, bakar i broncu; 500 ml
Šifra
Šifra pr.
PJ / Pak
302738
91464
1 / 1/6
3
4
7
SREDSTVO STOP VLAZI Ceresit
tehnologija prozračne tkanine dopušta upijanje prekomjerne vlage no sprečava
ispuštanje vode, sprečavajući pojavu suhih ili vlažnih mrlja; pomaže u očuvanju
suhih i svježih ladica i garderoba; miris lavande; 2x50 g
Šifra
Šifra pr.
PJ / Pak
303260
1456432
1 / 1/12
8
SREDSTVO Glade
za osvježavanje prostora; refil 20 ml; razni mirisi
Šifra
Šifra pr.
201870
L0260210
7
PJ / Pak
1 / 12
8
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
299
5
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE
1
električno; za osvježavanje prostora; baza i refil 20 ml; razni mirisi
Šifra
Šifra pr.
201869
L0260240
2
4
SREDSTVO Glade elecric
PJ / Pak
1 / 12
DRŽAČ OSVJEŽIVAČA PROSTORA Aqua
postavlja se na zid; pumpica koja omogućava optimizirano trošenje i sprječava
kapanje; dimenzija: 14x27x11 cm; zapremnina 1000 ml
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
700220
6976
bijela
1/1
5
postavlja se na zid; baterije uključene; mogućnost programiranja frekvencije
raspršivanja (5-25 minuta, 24 sata); opcije: dan-noć, vikend isključeno, automatsko
paljenje-gašenje; dimenzija: 12x22x8 cm
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
700234
6984
bijela
1/1
SREDSTVO
za osvježivanje prostora; za punjenje držača Ripple 6984; 310 ml
Šifra
Šifra pr. Opis
700235
6135
Melodie - miris cvijeća
700239
6139
Neutraliza - neutralizator mirisa
700238
6138
Prelude - miris šume
700236
6136
Rhapsodie - miris limuna
700237
6137
Serenade - miris svježeg voća
300
PJ / Pak
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
SAPUN TEKUĆI
za pranje ruku; za držač Aqua 6976; 1000 ml
Šifra
Šifra pr. Opis
700222
6334
antiseptički, bez mirisa
700221
6331
nježan
6
3
DRŽAČ TEKUĆEG SAPUNA Aqua
Boja
žuta
roza
PJ / Pak
1/6
1/6
SAPUN TEKUĆI Palmolive
za pranje ruku; 300 ml
Šifra
Šifra pr.
201478
1204050
06511300 1204070
201479
1204030
201480
1204020
Opis
antibakterijski
Aquarium - ph neutral
Milk&Honey
Nourishing
PJ / Pak
1 / 12
1 / 12
1 / 12
1 / 12
5
1
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE
SAPUN TEKUĆI Dival
za pranje ruku; antibakterijski; s pumpicom
Šifra
Šifra pr.
Opis
202225
540052
500 ml
202226
540054
1L
METEOR
Boja
PJ / Pak
1 / 12
1 / 12
4
za suho pranje ruku; pasta; 500 g
Šifra
08032326
5
2
SAPUN TEKUĆI Ladesta
UNIM
za pranje ruku; antibakterijski; 5 L
Šifra
200824
3
PJ / Pak
1/3
za pranje ruku; 100 g
Šifra
Šifra pr.
201482
1208180
950560
1208150
201481
1208250
201483
1208350
Opis
Chamomille&Vitamin E
Milk&Olive
Milk&Rose
Mint&Eucalyptus
Boja
žuta
zelena
roza
plava
PJ / Pak
1/6
1/6
1/6
1/6
KREMA
za ruke
Šifra
06590158
201637
06590145
6
SAPUN Palmolive Naturals
SREDSTVO Ideal
PJ / Pak
1 / 24
BISEDORF AG
Opis
Nivea / 75 ml
Nivea Soft; u tubi / 75 ml
Atrix / 150 ml
SREDSTVO AS
za pranje staklenih površina; 500 ml; sa prskalicom
Šifra
Šifra pr.
202224
520020
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
PJ / Pak
1 / 10
1/6
1/4
METEOR
PJ / Pak
1 / 12
301
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE
1
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE Periflex
spužva za posuđe; set od 3 komada
Šifra
Šifra pr.
201515
PM3/S
NIVETA
PJ / Pak
1 / 1/15
4
za pranje suđa
Šifra
Šifra pr.
200919
8010218
30002
5
2
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE
spužvasta krpa za pranje i brisanje posuđa i ostalih površina; ekstra debljina; velika
moć upijanja; ne ostavlja tragove
Šifra
Šifra pr. Opis
PJ / Pak
201754
112731 Aqua / set od 5 komada
1 / 1/14
053500
Pollyfil / set od 3 komada
1 / 1/10
SREDSTVO Čarli
3
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE
302
PJ / Pak
1/
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
Količina
500 ml
1000 ml
PJ / Pak
1 / 16
1/9
SREDSTVO Vim Citro
PJ / Pak
1 / 24
SREDSTVO Arf
za čišćenje kuhinje; 750 ml
Šifra
Šifra pr.
202170
0700832
krpa kuhinjska; dimenzija: 50x70 cm
Šifra
Šifra pr.
06020265 06020265
LABUD
oštri prašak za čišćenje štednjaka; 600 g
Šifra
Šifra pr.
08034065 0653284
6
5
PJ / Pak
1 / 16
5
1
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE
SREDSTVO
4
univerzalno sredstvo za održavanje čistoće
Šifra
Šifra pr.
PJ / Pak
Arf Cream-Citro; 500 ml
08031482
0687054
1 / 20
0687053
1 / 20
0694594
1 / 12
1 / 12
Arf Universal-Herbal; 750 ml
2
201708
bijela
1 / 1/12
08030
1 / 12
200918
L0300100
1 / 12
700128
L0300410
1 / 12
za pranje drvenih površina; tekuće; 750 ml
10 0700012
1 / 12
08030264
L0300505
1 / 12
SREDSTVO Cilit bang degree trige
750 ml; odmašćivač; snažno uklanja masnoću, ulje i prljavštinu
Šifra
Šifra pr.
700375
08030254
PJ / Pak
1 / 12
5
3
PJ / Pak
za drvo; sprej; 300 ml
0689282
202139
Boja
za čišćenje svih površina; antistatični i antialergijski sprej; 300 ml
Arf Universal-Floral; 750 ml
602057
Šifra pr.
za čišćenje namještaja; antistatični sprej; 300 ml
Arf Universal-750 ml
201786
Šifra
vlažne krpice za čišćenje namještaja; sa Aloe Verom; set od 24 komada
Arf Cream-Original; 500 ml
08035940
SREDSTVO Pronto
SREDSTVO Cilit bang degree togg
univerzalno za čišćenje; 750 ml
Šifra
Šifra pr.
700374
08030246
2
PJ / Pak
1 / 12
SREDSTVO Ajax
tekućina za čišćenje drva; 1000 ml
Šifra
Šifra pr.
201485
1222440
PJ / Pak
1 / 12
3
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
303
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE
1
SREDSTVO Ajax
4
univerzalno za čišćenje; mirisno; 1000 ml
Šifra
Šifra pr.
Opis
201484
1218180
FF Spring Flowers
201108
1218170
FF Wild Flowers
700043
1218350
Fresh
PJ / Pak
1 / 12
1 / 12
1 / 12
SREDSTVO Domestos
tekućina za čišćenje i dezinfekciju sanitarija; 750 ml
Šifra
Opis
08030271
Citrus Fresh
1880
Pine Fresh
200531
Pink Fresh
200541
Red Power
5
SREDSTVO Cif white
SREDSTVO Domestos
PJ / Pak
1 / 16
PJ / Pak
1 / 1/10
1 / 1/10
3
6
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
SREDSTVO Wc AS
gel; 750 ml
Šifra
202241
304
PJ / Pak
1 / 16
UNILEVER
higijenske maramice za čišćenje kućanstva; set od 60 komada
Šifra
Opis
Boja
201707
bijela
201706
s mirisom limuna
bijela
2
PJ / Pak
1 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20
UNILEVER
univerzalno tekuće sredstvo za održavanje čistoće; 500 ml
Šifra
08035286
3
UNILEVER
SREDSTVO Wc Bref
za dezinfekciju WC školjke; duo aktive; 60 ml
Šifra
08091086
2
5
Opis
limun; za čišćenje WC školjke, dezinficiranje i
otapanje kamenca
METEOR
PJ / Pak
1 / 12
5
1
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE
SREDSTVO Wc Sanitar
LABUD
za dezinfekciju WC školjke; 750 ml
Šifra
Šifra pr.
700789
50262
PJ / Pak
1 / 12
2
SREDSTVO Wc pisoar AS
METEOR
dezinfekcijske tablete za pisoare; 200 g; set od 10 komada
Šifra
Šifra pr.
202227
520206
1
3
SREDSTVO
METEOR
solna kiselina
Šifra
08033066
6
PJ / Pak
1 / 12
SREDSTVO Mr. Muscolo odčepljivač
sredstvo za odčepljivanje odvodnih cijevi; 1000 ml
Šifra
Šifra pr.
08030251 L0270900
2
5
PJ / Pak
1 / 12
6
SREDSTVO Wc Anitra Mix
ispirač; duo refill; dezinfekcijski ispirač za wc
Šifra
Šifra pr.
08030172 L0210110
4
PJ / Pak
1/6
5
PJ / Pak
1 / 12
SREDSTVO Cilit
tekućina za uklanjanje vodenog kamenca; 450 ml
Šifra
08030017
7
četka za WC s postoljem; plastična
Šifra
Šifra pr.
05180
WC/S
8
PJ / Pak
1 / 20
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE
NIVETA
PJ / Pak
1 / 12
VALJAK ZA ČIŠĆENJE KUĆANSTVA
koristi se uložak dimenzije: 12 cm x 6 m; blister
Šifra
Šifra pr.
Boja
302601
56511
narančasta/siva
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
PJ / Pak
1 / 1/3/30
305
5
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE
1
ULOŽAK ZA VALJAK ZA ČIŠĆENJE KUĆANSTVA
5
dimenzija: 12 cm x 6 m; blister
Šifra
Šifra pr.
302603
56516
2
PJ / Pak
1 / 1/3/66
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE Periflex
NIVETA
krpa za prozore; rupičasta; dimenzija: 35x40 cm
Šifra
Šifra pr.
201511
RK/PR
PJ / Pak
1 / 1/30
VALJAK ZA ČIŠĆENJE ODJEĆE
koristi se uložak dimenzije: 8 cm x 3 m; blister; boje: bijela, crvena i plava
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
302600
5311
sortirano 1 / 1/3/30
3
ULOŽAK ZA VALJAK ZA ČIŠĆENJE ODJEĆE
dimenzija: 8 cm x 3 m; set od 2 komada; blister
Šifra
Šifra pr.
302602
5317
1
PJ / Pak
1 / 1/5/45
2
6
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE
krpa čarobna; antibakterijska; antistatička; dimenzija: 32x36 cm
Šifra
Šifra pr.
Boja
301414
FN-5100-5788-1
plava
PJ / Pak
1 / 1/50
3
7
4
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE
krpa za prozore; ne ostavlja tragove niti vlakna; od prirodnih materijala; može se
prati u perilici do 95°
Šifra
PJ / Pak
05350
1 / 1/15
306
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE
ROYAL CORPORATION
krpa čarobna; antibakterijska; antistatička; ne otrovna; može se prati u perilici do
95° bez omekšivača; dimenzija: 40x40 cm
Šifra
Šifra pr.
PJ / Pak
05356055 05356055
1 / 1/24
5
1
SREDSTVO Calgonit
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE
CALGONIT
Šifra
PJ / Pak
osvježivač za perilicu posuđa; miris limuna
201127
1 / 20
sol za perilicu posuđa; 1,5 kg
201129
1 / 12
tablete za perilicu posuđa; s mirisom limuna; set od 30 komada
202047
2
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE
rukavice gumene s pamučnom podstavom od prirodnog lateksa; anatomski
oblikovane
Šifra
Veličina
PJ / Pak
201275
M
1 / 1/10
0557
S
1 / 1/10
201090
XL
1 / 1/10
1 / 1/6
tablete za perilicu posuđa; set od 20 komada
201990
1 / 1/10
tablete za perilicu posuđa; set od 90 komada
202046
1 / 1/4
za čišćenje perilice; 250 ml
700161
1 / 12
za ispiranje; sjaj za perilicu posuđa; 400 ml
202235
1/6
3
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE SuperMop
za održavanje čistoće svih vrsta podova
Šifra
Šifra pr.
Opis
201752
100273
drška
201751
122704
kanta sa cjedilom
201753
117262
refil rese
4
PJ / Pak
1 / 36
1 / 12
1 / 30
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE
krpa za pod; dimenzija: 50x70 cm; set od 10 komada
Šifra
Šifra pr.
202147
109918
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
PJ / Pak
1 / 1/10
307
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE
1
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE
NIVETA
brisač poda - Jogger
Šifra
Šifra pr.
200853
8/13
PJ / Pak
1 / 10
4
lopatica za smeće; guma s donje strane
Šifra
Šifra pr.
201651
6/25
5
2
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE
metla sobna (partviš)
Šifra
Šifra pr.
05516545 8/15
701856
8/8D
NIVETA
Opis
Bagatela
prirodna dlaka
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE
metla Sirkova
Šifra
7014
308
NIVETA
PJ / Pak
1 / 30
SREDSTVO
destilirana voda; 1L
Šifra
Šifra pr.
201516
51000
PJ / Pak
1 / 12
PJ / Pak
1 / 10
1 / 10
6
3
PRIBOR ZA ČIŠĆENJE
5
NIVETA
PJ / Pak
1 / 10
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
DRŽAČ TOALETNIH LISTIĆA Aqua
postavlja se na zid; dimenzija: 337x200x141 mm; koristi se za toaletne listiće 4471
i 4472; za kontroliranu potrošnju toaletnog papira u listićima (jedan potez-jedan
listić); proziran dio s prednje strane omogućava uvid u stanje papira
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
700217
6975
bijela
1/1
5
1
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE
PAPIR TOALET Kleenex
4
listići; dvoslojni; za držač 6975; set od 36 komada po 200 listića
Šifra
Šifra pr.
Boja
201539
8408
bijela
2
PAPIR TOALET Happy
rola
Šifra
0129351
201562
PJ / Pak
1/1
DRŽAČ PODLOŽAKA ZA WC Aqua
postavlja se na zid; za podloške 6140
Šifra
Šifra pr.
700223
9505
Boja
bijela
PJ / Pak
1/1
CARTINDUSTRIA VENET
5
Šifra pr. Opis
H10
dvoslojni; set od 10 komada
SF8
troslojni; set od 8 komada
Boja
bijela
bijela
PJ / Pak
1 / 1/12/252
1 / 1/12
ULOŠCI ZA WC DASKU
jednoslojni; 12x125 komada; za držač Aqua 9505; dimenzija: 455x380 mm
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
700224
6140
bijela
1 / 1/40
6
DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA Aqua
postavlja se na zid; za složive ručnike; za kontroliranu potrošnju ručnika (jedan
potez-jedan ručnik); proziran dio s prednje strane omogućava uvid u stanje
ručnika; optimalno izveden otvor sprječava dodir sa samim držačem: dimenzija:
370x410x170 mm
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
700211
6974
bijela
1/1
3
PAPIR TOALET Violeta
rola; troslojni; mirisni; set od 8 komada
Šifra
201743
VIOLETA
Boja
bijela
PJ / Pak
1 / 1/9/252
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
309
5
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE
1
RUČNIK
papirnati; složivi; dimenzija: 23x25 cm; za držač Aqua 6974
Šifra
Šifra pr. Količina / opis
Boja
202259
6775
15x320 listova
bijela
201576
C06284 20x250 listova / jednoslojni
siva
4
PJ / Pak
1/1
1/1
krep; jednoslojni; složivi
Šifra
Šifra pr.
013987
AC
700614
AIFV, AIF
5
2
DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA Ripple
postavlja se na zid; za složive ručnike; za kontroliranu potrošnju ručnika (jedan
potez-jedan ručnik); proziran dio s prednje strane omogućava uvid u stanje
ručnika; optimalno izveden otvor sprječava dodir sa samim držačem; dimenzija:
280x400x130 mm
Šifra
Šifra pr.
Boja
PJ / Pak
700214
6962
siva/bijela
1/1
RUČNIK
RUČNIK
STALAK
za industrijske ručnike
Šifra
Šifra pr.
CT01
CT01
RUČNIK
papirnati; složivi; dimenzija: 21,7x21 cm; za držač Aqua 6962
Šifra
Šifra pr.
Količina
Boja
202250
6689
15x274 listova
bijela
310
PJ / Pak
1/1
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
Količina / dimenzija
150 listova / 22x33 cm
200 listova / 22x24 cm
PJ / Pak
1 / 1/20
1 / 1/20
CARTINDUSTRIA VENET
jumbo rola; industrijski; dvoslojni; 24 g/260 metara; set od 2 komada
Šifra
Šifra pr.
650
WB
6
3
CARTINDUSTRIA VENET
PJ / Pak
1/1
CARTINDUSTRIA VENET
PJ / Pak
1/1
5
1
RUČNIK Happy
jastučni; set od 2 komada
Šifra
Šifra pr. Širina / opis
013257
G2,AH2 23 cm / (Golf, Butterfly)
0120421
AH30
30 cm / extra sof
2
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I HIGIJENE
CARTINDUSTRIA VENET
Boja
bijela
bijela
PJ / Pak
1 / 1/21/420
1 / 1/21//294
MARAMICE PAPIRNATE
4
čvrsta (LD); set od 10 komada
Šifra
Šifra pr.
000106
0220
0220
0106
5
set od 100 komada; kartonska kutija
Šifra
Šifra pr.
202041
AFH--8835
PJ / Pak
1 / 1/21
VREĆA ZA SMEĆE
VREĆA ZA SMEĆE
MARAMICE PAPIRNATE Cloudsoft
PJ / Pak
1 / 1/20
1 / 1/20
VREĆICA
VREĆA ZA SMEĆE
šuškava (HD)
Šifra
Šifra pr.
0103780 0103780
0101061 0101061
0105790 0105790
3
Boja
crna
crna
kapacitet: 150 l; ekstra jaka (LD); dimenzija: 80x120 cm; set od 10 komada
Šifra
Boja
PJ / Pak
201132
crna
1/1
6
set od 10 komada
Šifra
Šifra pr.
010
F10
Kapacitet / dimenzija
50 l / 50x70 cm
110 l / 70x110 cm
Kapacitet / dimenzija / količina
35 l / 50x60 cm / set od 50 komada
40 l / 50x65 cm / set od 20 komada
110 l / 70x110 cm / set od 20 komada
VREĆICA
Boja
sortirano
sortirano
sortirano
PJ / Pak
1 / 1/12
1 / 1/25
1 / 1/12
CARTINDUSTRIA VENET
Boja
bijela
PJ / Pak
1 / 1/24
7
VREĆA ZA SMEĆE
VREĆICA
sa vrpcom; šuškava (HD)
Šifra
Šifra pr. Kapacitet / dimenzija / količina
Boja
PJ / Pak
0109921 0109921 40 l / 55x65 cm / set od 15 komada sortirano 1 / 1/50
0111809 0111809 110 l / 70x105 cm / set od 10 komada sortirano 1 / 1/30
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
311
5
OTPREMA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE
PRIBOR ZA JELO I PIĆE, SALVETE, STOLNJACI
1
SALVETE
CARTINDUSTRIA VENET
Šifra
Šifra pr.
Opis / dimenzija / količina
010752
T1303,T130
jednoslojne / 30x30 cm / set
bijela
od 100 komada
1 / 1/40
010751
T230
dvoslojne / 30x30 cm / set
bijela
od 100 komada
1 / 1/40
012775
T233HC,T233P
dvoslojne / 33x33 cm / set
sortirano 1 / 1/48
od 50 komada
700421
T340
troslojne / 40x40 cm / 50
komada
Boja
bijela
PJ / Pak
3
ČAŠA
PVC; set od 100 komada
Šifra
Šifra pr.
02036
02036
020360
02022,02174
020361
02361
0020630
02024
002036
02366
02047
02047
jednokratni; 1,20x7 m
Šifra
Šifra pr.
12702
TR7-BIANCO
12070
TR7-COLORE
312
Boja
bijela
bijela
prozirna
bijela
prozirna
bijela
PRIBOR ZA JELO
PVC; blister
Šifra
Šifra pr.
03012 03012,03375
03011 03011,03374
003062 03062,03379,03373
STOLNJAK
Kapacitet / opis
0,1 l / baždarena
0,2 l
0,2 l
0,2 l / baždarena
0,2 l / baždarena
0,3 l / baždarena
PJ / Pak
1 / 1/48
1 / 1/30
1 / 1/30
1 / 1/30
1 / 1/30
1 / 1/20
1 / 1/18
4
2
DOPLA
CARTINDUSTRIA VENET
Boja
PJ / Pak
bijela
1 / 1/25
sortirano 1 / 1/25/625
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
DOPLA
Opis / količina
NOŽ / set od 20 komada
VILICA / set od 20 komada
ŽLICA / set od 100 komada
Boja
bijela
bijela
bijela
PJ / Pak
1 / 1/50
1 / 1/50
1 / 1/10
5
1
TANJUR
PP; promjer 20,5 cm
Šifra Šifra pr.
1227 01227
01067 01067,01226
01236 01236,01234
2
PRIBOR ZA JELO I PIĆE, SALVETE, STOLNJACI
DOPLA
Opis / količina
duboki / set od 20 komada
plitki / set od 20 komada
plitki / set od 100 komada
Boja
bijela
bijela
bijela
PJ / Pak
1 / 1/40
1 / 1/30
1 / 1/10
4
PVC; set od 50 komada
Šifra
90154
90155
90156
90157
Kapacitet
1 kg
2 kg
3 kg
5 kg
Boja
prozirna
prozirna
prozirna
prozirna
PJ / Pak
1 / 1/30
1 / 1/30
1 / 1/30
1 / 1/30
ŽLIČICA ZA KAVU
PVC; set od 1000 komada
Šifra
051835
Boja
bijela
PJ / Pak
1 / 1/10
5
3
VREĆICA ZA ZAMRZIVAČ
ŽLIČICE
za kolače; desertne; set od 100 komada
Šifra
Šifra pr.
700574
03343
DOPLA
Boja
bijela
VREĆICA TREGERICA
PP; set od 100 komada
Šifra
261245
271454
302060
Dimenzija / kapacitet Boja
25x12x45 cm / 3 kg bijela
27x16x54 cm / 5 kg bijela
30x20x60 cm / 7-10 kg bijela
PJ / Pak
1 / 1/10
1 / 1/10
1 / 1/10
PJ / Pak
1/1
KATALOG UREDSKOG I ŠKOLSKOG PRIBORA 2011 2012
313
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
10 565 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content