close

Enter

Log in using OpenID

BOL – PETI VITALNI ZNAK

embedDownload
5. KONGRES DRUŠTVA NASTAVNIKA
OPĆE/ OBITELJSKE MEDICINE
MEĐUNARODNI KONGRES
BOL – PETI VITALNI ZNAK
POKROVITELJ KONGRESA:
PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE PROF. DR. SC. IVO JOSIPOVIĆ
Ministarstvo zdravlja
Grad Zagreb
ORGANIZATOR KONGRESA:
DRUŠTVO NASTAVANIKA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE
ZAGREB
HOTEL ANTUNOVIĆ
14. 3. 2014. – 16. 3. 2014.
5TH CONGRESS OF THE ASSOCIATION OF TEACHERS
IN GENERAL PRACTICE /FAMILY MEDICINE
INTERNATIONAL CONGRESS
PAIN – FIFTH VITAL SIGN
UNDER THE AUSPICES OF THE
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
PROF. IVO JOSIPOVIĆ, PhD
Ministry of Health
City of Zagreb
ORGANIZER OF THE CONGRESS:
THE ASSOCIATION OF TEACHERS IN GENERAL PRACTICE / FAMILY MEDICINE
KONGRESNI ODBORI – CONGRESS COMMITTEES
ORGANIZATOR KONGRESA – CONGRESS ORGANIZER
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM)
Association of Teachers in General Practice/Family Medicine (ATGP/FM)
PREDSJEDNIK KONGRESA I PREDSJEDNIK DNOOM
PRESIDENT ATGP/FM and CONGRESS PRESIDENT
prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med.
DOPREDSJEDNIK DNOOM – VICE PRESIDENT, ATGP/FM
prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med.
TAJNIK DNOOM – SECRETARY, ATGP/FM
dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, dr. med.
RIZNIČAR DNOOM – TREASURER, ATGP/FM
Verica Blaževac
TAJNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA –
THE SECRETARY OF CONGRESS ORGANIZING COMMITEE
Dragan Soldo, dr. med. /[email protected] com
Kontakt osoba za sponzorstvo/izložbu u Republici Hrvatskoj –
Contact person for sponsorship/exhibition in the Republic of Croatia:
dr. sc. JasnaVučak, dr. med. / [email protected]
Kontakt osoba za prezentacije – Contact person for presentations
dr. sc. Miro Hanževački, dr. med. / [email protected]
Urednik web stranice – Webmaster
Valerija Bralić Lang, dr. med. / [email protected]
Tehnički urednici Zbornika – Technical Proceedings Editors
doc. dr. sc. Davorka Vrdoljak, dr. med. / [email protected]
Ksenija Kranjčević, dr. med. / [email protected]
Kontakt osoba za suradnju s inozemstvom –
Contact person for international cooperation
dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, dr. med. /[email protected]
Kontakt osoba za postere – Contact person for poster presentations
dr. sc. Stanislava Stojanović Špehar, dr. med. / [email protected]
2
IZVRŠNI ODBOR DNOOM – EXECUTIVE BOARD, ATGP/FM
prof. dr. sc. Bergman Marković Biserka, dr. med., prof. dr. sc. Katić Milica, dr. med., dr. sc.
Cerovečki Nekić Venija, dr. med., prim. mr. sc. Lončar Josip, dr. med., doc. dr. sc. Ozvačić
Adžić Zlata, dr. med., Kranjčević Ksenija, dr. med., Verica Blaževac
ORGANIZACIJSKI ODBOR KONGRESA –
CONGRESS ORGANIZING COMMITEE
Bralić Lang Valerija, dr. med., dr. sc. Cerovečki Nekić Venija, dr. med., dr. sc. Hanževački
Miro, dr. med., dr. sc. Ivezić Lalić Dragica, dr. med., Kranjčević Ksenija, dr. med., prim. mr.
sc. Lončar Josip, dr. med., Maltar Delija Suzana, dr. med., Soldo Dragan, dr. med., dr. sc.
Stojanović Špehar Stanka, dr. med., doc. dr. sc. Vrdoljak Davorka, dr. med., dr. sc. Vučak
Jasna, dr. med.
ZNANSTVENI ODBOR KONGRESA –
CONGRESS SCIENTIFIC COMMITTEE
prof. dr. sc. Bergman Marković Biserka, dr. med., doc. dr. sc. Diminić Lisica Ines, dr. med.,
prof. dr. sc. Gmajnić Rudika, dr. med., prof. dr. sc. Katić Milica, dr. med., prof. dr. sc. Tiljak
Hrvoje, dr. med., doc. dr. sc. Vrca Botica Marija, dr. med., doc. dr. sc. Vrdoljak Davorka, dr.
med.
POČASNI ZNANSTVENI ODBOR KONGRESA –
CONGRESS HONORARY SCIENTIFIC COMMITTEE
prof. dr. sc. Batić Mujanović Olivera, dr. med. /Tuzla, Bosna i Hercegovina/, prof. dr. sc.
Benaglić Azijada, dr. med. /Tuzla, Bosna i Hercegovina/, prof. dr. sc. Blažeković Milaković
Sanja, dr. med., doc. dr. sc. Bukmir Leonardo, dr. med., dr. sc. Busneag Karmen, dr. med.
/Bukurešt, Rumunjska/ prof. dr. sc. Kalimanovska Oštrić Dimitra, dr. med. /Beograd,
Srbija/, doc. dr. sc. Kašuba Lazić Đurđica, dr. med., prof. dr. sc. Kersnik Janko, dr. med. /
Maribor, Slovenija/, prof. dr. sc. Lionis Christos, dr. med. /Heraklion, Kreta, Grčka/ doc. dr.
sc. Ongel Kurtulus, dr. med. /Izmir, Turska/ doc. dr. sc. Pribić Sanda, dr. med., prim. Sukriev
Ljubin, dr. med. /Skoplje, Makedonija/ doc. dr. sc. Račić Maja, dr. med. /Sarajevo, Bosna i
Hercegovina/, doc. dr. sc. Stavrić Katerina, dr. med. /Skoplje, Makedonija/, prof. dr. sc. Švab
Igor, dr. med. /Ljubljana, Slovenija/
3
ZNANSTVENI PROGRAM – SCIENTIFIC PROGRAMME
PETAK – FRIDAY 14. 3. 2014.
REGISTRACIJA – REGISTRATION
07:30 - 09:00
PRISTUP BOLI U OBITELJSKOJ MEDICINI – TREATMENT OF PAIN IN FAMILY MEDICINE
(DVORANA/HALL TOMISLAV)
Radno predsjedništvo – Chairing: prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med., prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr.
med., prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med.
PRISTUP BOLI U OBITELJSKOJ MEDICINI TREATMENT OF PAIN IN FAMILY MEDICINE
09:00 - 09:15
Pristup boli i procjena parametara kvalitete skrbi za bolesnike s boli u obiteljskoj medicini
– doc. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić, dr. med. Approach to patient with pain and assessment
of parameters for the quality of care in Family Medicine – Assistant professor Zlata
Ozvačić Adžić, MD, PhD
09:15 - 09:25
Kompetencija LOM-a za liječenje bolesnika s boli – dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, dr. med.
Competences of family physicians for treatment of patients with pain – Venija Cerovečki
Nekić, MD, PhD
09:25 - 90:35
Bolesnikov doživljaj bolesti – dr. sc. Goranka Petriček, dr. med. Patients’ experience of
disease – Goranka Petriček, MD, PhD
09:35 - 09. 45
Istraživanje boli u obiteljskoj medicini – doc. dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić, dr. med.
Research of pain in Familiy Medicine – Assistant professor Đurđica Kašuba Lazić, MD, PhD
09:45 - 09:55
Kronična bol – mr. sc. Nataša Mrduljaš Đujić, dr. med. Chronic pain – Nataša Mrduljaš
Đujić, MD
09:55 - 10:05 Rasprava – Discussion
KLINIČKI PRISTUP BOLI – CLINICAL MANAGEMENT OF PAIN
Radno predsjedništvo – Chairing: dr. sc. Jasna Vučak, dr. med., doc. dr. sc. Ines Diminić Lisica, dr.
med., dr. sc. Stanka Stojanović Špehar, dr. med.
BOL U TRBUHU – ABDOMINAL PAIN
10:05 - 10:20
Bol u trbuhu – doc. dr. sc. Davorka Vrdoljak, dr. med. Abdominal pain – Assistant
professor Davorka Vrdoljak, MD, PhD
10:20 - 10:30
4
Bol u gornjem abdomenu – Dragan Soldo, dr. med. Upper abdominal pain – Dragan Soldo,
MD
10:30 - 10:40
Bol u srednjem abdomenu – Jadranka Giljanović Perak, dr. med. Middle abdominal pain –
Jadranka Giljanović Perak, MD
10:40 - 10:50
Bol u donjem abdomenu – Tanja Pekez Pavliško, dr. med. Lower abdominal pain – Tanja
Pekez Pavliško, MD
10:50 - 11:00
Akutna abdominalna bol u dječjoj dobi – Senka Galijašević Martinović, dr. med. Acute
abdominal pain in children – Senka Martinović Galijašević, MD
11:00 - 11:10
Kronična abdominalna bol – dr. sc. Nina Bašić, dr. med. Chronic abdominal pain – Nina
Bašić, MD, PhD
11:10 - 11:30
Stanka za kavu – Coffee break
BOL U PRSNOM KOŠU – CHEST PAIN
KLINIČKI PRISTUP BOLI – CLINICAL MANAGEMENT OF PAIN
Radno predsjedništvo – Chairing: dr. sc. Goranka Petriček, dr. med., doc. dr. sc. Đurđica Kašuba
Lazić, dr. med., mr. sc. Nataša Mrduljaš Đujić, dr. med.
11:30 - 11:45
Bol u prsnom košu – prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med. Chest pain –
Professor Biserka Bergman Marković, MD, PhD
11:45 - 11:55
Perikarditis – doc. dr. sc. Ines Diminić Lisica, dr. med. Pericarditis – Assistant professor
Ines Diminić Lisica, MD, PhD
11:55 - 12:05
Miokarditis i hipertrofijska miokardiopatija – Suzana Maltar Delija, dr. med. Myocarditis
and hypertrophic myocardiopathy – Suzana Maltar Delija, MD
12:05 - 12:15
Upalne bolesti pluća – dr. sc. Jasna Vučak, dr. med. Inflammatory diseases of the lungs –
Jasna Vučak, MD, PhD
12:15 - 12:25
Plućna embolija – doc. dr. sc. Leonard Bukmir, dr. med. Pulmonary embolism – Assistant
professor Leonard Bukmir, MD, PhD
12:25 - 12:35
Plućna hipertenzija – Ksenija Kranjčević, dr. med. Pulmonary hypertension – Kseniija
Kranjčević, MD
5
12:35 - 12:50
Tretman nemaligne kronične boli u Republici Srpskoj – doc. dr. sc. Maja Račić, dr. med.
Treatment of chronic non-malignant pain in Republika Srpska - Assistant professor Maja
Račić, MD, PhD
12:50 - 13:00
Rasprava – Discussion
13:00 - 14:00
Stanka za ručak – Lunch break
KLINIČKI PRISTUP BOLI – CLINICAL MANAGEMENT OF PAIN
14:00 - 15:00
DEBATA UZ TELEVOTING – KRKA- Farma d. o. o. BOLESNIK S MULTIMORBIDITETOM
DEBATE AND TELEVOTING – KRKA Farma d. o. o. PATIENT WITH MULTIMORBIDITY
Sudjeluju: Ksenija Kranjčević, dr. med., Valerija Bralić Lang, dr. med., dr. sc. Nikola
Bulj, dr. med., dr. sc. Vjekoslav Radeljić, dr. med.
Participating; Ksenija Kranjčević, MD, Valerija Bralić Lang, MD, Nikola Bulj, MD, PhD,
Vjekoslav Radeljić, MD, PhD
Moderator; prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med. Professor Biserka
Bergman Marković, MD, PhD
15:00 - 15:20
Sponzorirano predavanje SERVIER;
Farmakoterapija kronične venske bolesti –
dr. sc. Andrea Crkvenac Gregorek, dr. med.
Sponsored lecture SERVIER
Chronic vein disease farmacotherapy – Andrea Crkvenac, MD, PhD
15:20 - 15:35
Zbrinjavanje boli u Makedoniji – prim. Ljubin Sukriev, dr. med. Pain management in
Macedonia - Ljubin Sukriev, dr. med.
15:35 - 15:50
Bole li aritmije? – dr. sc. Vjekoslav Radeljić, dr. med. Arrythmias and pain? - Vjekoslav
Radeljić, MD, PhD
15:50 - 16:05
Bol u ishemijskoj bolesti srca – dr. sc. Nikola Bulj, dr. med. Ischaemic heart disease pain,
Nikola Bulj, MD, PhD
6
16:05 - 16:45
Debata PLIVA d. o. o.
Monoterapija vs. fiksne kombinacije u terapiji boli u ordinacij liječnika obiteljske
medicine – prim. dr. sc. Jasna Špiček Macan, dr. med., dr. sc. Jasna Vučak, dr. med.
DEBATE PLIVA d. o. o.
Monotherapy vs. fixed dose combination in pain treatment in Family Practice Jasna Špiček Macan, MD, PhD, Jasna Vučak, MD, PhD
16:45 - 17:05
Hrvatske smjernice za liječenje depresivnog poremećaja –
prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić, dr. med.
Croatian guidelines for treatment of depressive disorder Professor Slađana Štrkalj Ivezić, MD, PhD
17:05 - 17:30 Stanka za kavu – Coffee break
17:45
Okupljanje ispred hotela i transport autobusima na ceremoniju otvaranja u Kuću za
ljude i umjetnost Lauba –
Gathering in front of the hotel and bus transportation to the opening ceremony in
Hause for people and art Lauba
18:30 - 22:00
SVEČANOST OTVARANJA – OPENING CEREMONY
SPONZOR/SPONSOR PLIVA
POZDRAVNE RIJEČI – WELCOME ADDRESSES
Zlatna riječ – Golden words
Predavanje - Lecture
prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med.
Predavanje – Lecture
prof. dr. sc. Janko Kersnik, dr. med. /Maribor, Slovenija/
Kutak za sponzore; Akademik Darko Miličić, prof. dr. sc. Luka Zaputović,
doc. dr. sc. Darko Počanić
Muzička točka – Piece of music
DOMJENAK DOBRODOŠLICE – WELCOME RECEPTION
7
SUBOTA – SATURDAY 15. 3. 2014.
REGISTRACIJA – REGISTRATION
07:30 - 09:00
LIJEČENJE NEUROPATSKE I MALIGNE BOLI –
TREATMENT OF NEUROPATHIC AND MALIGNANT PAIN
(DVORANA/HALL TOMISLAV)
Radno predsjedništvo – Chairing: prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, dr. med., prim. mr. sc. Josip Lončar, dr.
med., doc. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić, dr. med.
NEUROPATSKA BOL – NEUROPATIC PAIN
09:00 - 09:15
Neuropatska bol – prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr. med. Neuropathic pain – Professor
Hrvoje Tiljak, MD, PhD
09:15 - 09:25
Intrakranijalne neuralgije – prim. Suzana Kumbrija, dr. med. Intracranial neuralgia –
Suzana Kumbrija, MD
09:25 - 09:35
Bol u bolesnika s demijelinizirajućim progresivnim bolestima – mr. sc. Nevenka Vinter
Repalust, dr. med. Pain in patients with progressive demyelinating diseases – Nevenka
Vinter Repalust, MD
09:35 - 09:45
Dijabetička polineuropatija – doc. dr. sc. Marija Vrca Botica, dr. med. Diabetic
polyneuropathy – Assistant professor Marija Vrca Botica, MD, PhD
09:45 - 09:55
Radikulopatija – prim. Vjekoslava Amerl Šakić, dr. med. Radiculopathy – Vjekoslava Amerl
Šakić, MD
09:55 - 10:05
Rasprava – Discussion
MALIGNA BOL – MALIGNANT PAIN
10:05 - 10:20
Maligna bol – prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med. Malignant pain – Professor Milica Katić,
MD, PhD
10:20 - 10:30
Probijajuća bol – Valerija Bralić Lang, dr. med. Breakthrough cancer pain – Valerija Bralić
Lang, MD
10:30 - 10:40
Rotacija opioida – prim. Rajka Šimunović, dr. med. Opioids rotation – Rajka Šimunović, MD
8
10:40 - 10:50
Invazivne metode liječenja boli – doc. dr. sc. Ivan Radoš, dr. med. Invasive methods for
treatment of pain – Assistant professor Ivan Radoš, MD, PhD
10:50 - 11:00
Rasprava – Discussion
11:00 - 11:25
Stanka za kavu – Coffee break
MALIGNA BOL – MALIGNANT PAIN
Radno predsjedništvo – Chairing: prim. Slavko Lovasić, dr. med., doc. dr. sc. Sanda Pribić, dr. med.,
prof. dr. sc. Zdravko Ebling, dr. med.
11:25 - 11:45
Sponzorirano predavanje TAKEDA
Novosti u liječenju probijajuće boli – prof. dr. sc. Zoran Lončar, dr. med.
Sponsored lecture TAKEDA
Braekthrough pain treatment - updates – Professor Zoran Lončar, MD, PhD
11:45 - 12:00
Zbrinjavanje boli u Federaciji Bosne i Hercegovine – prof. dr. sc. Azejada Beganlić, dr. med.
Management of pain in Federation of Bosnia and Herzegovina - Professor Azejada
Beganlić, MD, PhD
12:00 – 12:20
Europska platforma liječenja boli – prim. Mira Fingler, dr. med. European platform of pain
treatment – Mira Fingler, MD
12:20 - 13:00
PANEL SESIJA; MALIGNA BOL; PANNEL SESSION; MALIGNANT PAIN
Sudjeluju; prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med., prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr. med., prim.
Mira Fingler, dr. med. prim. dr. sc. Ante Barada dr. med, Mirica Rapić, dr. med., prim.
Rajka Šimunović, dr. med.
Participating; Professor Milica Katić, MD, PhD, Professor Hrvoje Tiljak, MD, PhD,
Mira Fingler, MD, Ante Barada, MD, PhD, Mirica Rapić, MD, Rajka Šimunović, MD
Moderator; prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med. Professor Biserka
Bergman Marković, MD, PhD
13:00 - 14:00
Stanka za ručak – Lunch break
9
14:00 – 14:40
DEBATA PHARMAS d. o. o. Treba li inhibitore protonske pumpe uvijek davati u
kombinaciji sa NSAIL
DEBATE PHARMAS d. o. o. Should we always administer proton pump inhibitors in
combination with NSAID
Sudjeluju: prof. dr. sc. Neven Ljubičić, prof. dr. sc. Grazio Simeon, doc. dr. sc. Ines
Diminić Lisica, prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak Participating; Professor Neven Ljubičić, MD,
PhD, Professor Grazio Simeon, MD, PhD, Assistant professor Ines Diminić Lisica, MD,
PhD, Professor Hrvoje Tiljak, MD, PhD
Moderator; prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med. Professor Biserka
Bergman Marković, MD, PhD
14:40 - 15:00
Sponzorirano predavanje TAKEDA
Liječenje kronične upale u astmi i KOPB-u – Valentina Nakić, dr. med.
Sponsored lecture TAKEDA
Chronic Inflammation Treatment for Asthma and COPD – Valentina Nakić, MD
15:00 - 15:25
Bol, terminalni bolesnik i potporna skrb - prof. dr. sc. Christos Lionis, dr. med.
Pain, end of life and compassionate care – Professor Christos Lionis, MD, PhD
Predavanje putem skype-a – Skype lecture
PSIHOLOŠKA KOMPONENTA BOLI – PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PAIN
Radno predsjedništvo – Chairing: prof. dr. sc. Sanja Blažeković Milaković, dr. med, prof. dr. sc.
Azejada Beganlić, dr. med., dr. sc. Aleksandar Ljubotina dr. med.
15:25 - 15:40
Uvod u psihološke komponente boli – dr. sc. Stanka Stojanović Špehar, dr. med.
Introduction into psychological components of pain – Stanak Stojanović Špehar, MD, PhD
15:40 - 15:50
Funkcionalne glavobolje – Lidija Prlić Šimunović, dr. med. Functional headaches – Lidija
Prlić Šimunović, MD
15:50 - 16:00
Psihološki pristup kroničnoj boli – dr. sc. Miroslav Hanževački, dr. med. Psychological
approach to chronic pain – Miroslav Hanževački, MD, PhD
16:00 - 16:10
Psihološki pristup akutnoj boli – dr. sc. Aleksandar Ljubotina, dr. med. Psychological
approach to acute pain – Aleksandar Ljubotina, MD, PhD
16. 10 - 16. 20
Bol i psihofarmakoterapija – dr. sc. Stanka Stojanović Špehar, dr. med. Pain and psychopharmacotherapy – Stanka Stojanović Špehar, MD, PhD
10
16:20 - 16:35
Jednomjesečna prevalencija i obrasci traženja pomoći uslijed bolnih sindroma mišićnokoštanog sustava u populaciji Slovenije – doc. dr. sc. Zalika Klemenc Ketiš, dr. med. Onemonth prevalence and help-seeking behaviour of Slovenian general population with selfreported musculoskeletal pain syndromes- Assistant professor Zalika Klemenc Ketiš, MD,
PhD
16. 35 - 16. 45 Rasprava – Discussion
16:45 - 17:00 Stanka za kavu – Coffee break
17:00 - 18:30
RADIONICE I POSTER SEKCIJA – WORKSHOPS AND POSTER SECTION
17:00 - 18:30
Perkutana terapija boli - prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr. med
Domaća publicistika - prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr. med.
Percutaneous treatment of pain - Professor Hrvoje Tiljak, MD, PhD
Domestic publications - Professor Hrvoje Tiljak, MD, PhD
Sponzor: Sponsor DNOOM (DVORANA; VIVALDI)
17:00 - 18:30
Nefarmakološke analgetske tehnike - TENS dr. sc. Dragica Ivezić Lalić, dr. med.
Non-pharmacological analgesic techniques - TENS Dragica Ivezić Lalić, MD, PhD
Upotreba ultrazvuka i lasera za fizikalnu terapiju u obiteljskoj medicini - prim.
Vjekoslava Amerl Šakić dr. med.
Use of ultrasound and laser for physical therapy in family medicine - Vjekoslava
Amerl Šakić, MD
Sponzor: Sponsor BTL, (DVORANA; STRAUSS i MOZART)
17:00 - 18:30
Lokalne infiltracije kortikosteroidnih lijekova - LAKAT - Ksenija Kranjčević, dr. med.
RAME - dr. sc. Jasna Vučak, dr. med.
KOLJENO - Suzana Maltar Delija, dr. med.
Local infiltration of corticosteroid drugs – ELBOW - Ksenija Kranjčević, MD
SHOULDER - Jasna Vučak, MD
KNEE - Suzana Maltar Delija, MD
Sponzor: Sponsor STADA (DVORANA; A-SALON)
17:00 - 18:30
Moderno zbrinjavanje rana - Tamara Sinožić, dr. med., Dragan Soldo, dr. med.,
Vlatka Čavka, dr. med.
Modern wound treatment - Tamara Sinožić, MD, Dragan Soldo, MD, Vlatka Čavka, MD
Sponzor: Sponsor PAUL HARTMANN ( DVORANA TOMISLAV SEKCIJA 2)
11
17:00 - 18:30
Predstavljanje hrvatskog Cochrane ogranka; Cochrane kolaboracija – dokazima do
kliničke prakse - doc. dr. sc. Davorka Vrdoljak, dr. med.
Cochrane sustavni pregledni članci o liječenju boli - prof. dr. sc. Livia Puljak, dr. med.
Kako se uključiti u kolaborativno istraživanje - doc. dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić, dr.
med.
Presentation of the Croatian branch of the Cochrane; The Cochrane Collaboration
– From evidence to clinical practice – Assistant professor Davorka Vrdoljak, MD,
PhD, Cochrane systematic review articles on the treatment of pain – Professor Livia
Puljak, MD, PhD, How to get involved in collaborative research – Assistant professor
Đurđica Lazić Kašuba, MD, Phd
Sponzor: Sponsor DNOOM (DVORANA CHOPIN)
17:00 – 18:00
Pristup bolesniku s hemeroidima i opstipacijom - Tihomir Kekez, dr. med.
How to treat patient with haemorrhoids and constipation - Tihomir Kekez, MD
Sponzor: Sponsor DNOOM (DVORANA BACH)
17:00 - 18:30
Prezentacija postera – Poster presentation
(DVORANA/HALL ATISDO 2. KAT/FLOOR)
20:30
SVEČANA VEČERA – GALA DINNER (DVORANA/HALL TOMISLAV)
12
NEDJELJA – SUNDAY 16. 3. 2014.
BOL I LOKOMOTORNI SUSTAV – PAIN AND MUSCULOSKELETAL SYSTEM
(DVORANA/HALL BEETHOVEN 2. KAT/FLOOR)
Radno predsjedništvo – Chairing: doc. dr. sc. Ines Diminić Lisica, dr. med.,
doc. dr. sc. Leonard Bukmir, dr. med., doc. dr. sc. Davorka Vrdoljak, dr. med.
09:00 - 09:15
Zbrinjavanje boli kod starijih osoba – doc. dr. sc. Kurtulus Ongel, dr. med. - Turska
Approach to pain in elderly - Assistant professor Kurtulus Ongel, MD, PhD
09:15 – 09:30
Bol i lokomotorni sustav – doc. dr. sc. Ines Diminić Lisica, dr. med. Pain and
musculoskeletal system – Assistant professor Ines Diminić Lisica, MD, PhD
09:30 - 09:40
Medijatori upale u reumatskim bolestima – doc. dr. sc. Ljiljana Majnarić Trtica, dr. med.
Inflammatory mediators in rheumatic diseases – Assistant professor Ljiljana Majnarić
Trtica, MD, PhD
09:40 - 09:50
Bol u koljenu – dr. sc. Dragica Ivezić Lalić, dr. med. Knee pain – Dragica Ivezić Lalić, MD, PhD
09:50 - 10:00
Križobolja – doc. dr. sc. Davorka Vrdoljak, dr. med. Low back pain – Assistant professor
Davorka Vrdoljak, MD, PhD
10:00 - 10:10
Fibromijalgija – prim. Slavko Lovasić, dr. med. Fibromyalgia – Lovasić Slavko, MD
10. 10 - 10:20
Rasprava - Discussion
10:20 - 10:35
Zbrinjavanje boli u Srbiji - Snežana Janković, dr. med. Pain management in Serbia –
Snežana Janković, MD
10. 35 - 10. 50
„Zbrinjavanje boli u Rumunjskoj – dr.sc. Karmen Busneag, dr.med. Treatment of pain in
Romania – Karmen Busneag, MD, PhD
10:50 - 11:20
Stanka za kavu – Coffee break
TRAUMATSKA BOL - TRAUMATIC PAIN
Radno predsjedništvo – Chairing: prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med., prim. mr. sc. Josip Lončar, dr.
med., prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, dr. med.
11:20 - 11:35
Traumatska bol – prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, dr. med. Traumatic pain - Professor Rudika
Gmajnić, MD, PhD
11:35 - 11:45
Akutna i kronična bol u traumatologiji – doc. dr. sc. Sanda Pribić, dr. med. Acute and
chronic pain in traumatology – Assistant professor Sanda Pribić, MD, PhD
13
11:45 - 11:55
Politraumatska oštećenja – Sanja Bekić, dr. med. Polytrauma – Sanja Bekić, MD
11:55 - 12:05
Postoperativna bol – Branka Kandić Splavska, dr. med. Postoperative pain – Branka
Kandić Splavska, MD
12:05 - 12:15
Rasprava – Discussion
12:15 - 13:00
OKRUGLI STOL - TEMA – ROUND TABLE - TOPIC
ZBRINJAVANJE BOLI U OBITELJSKOJ MEDICINI –
TREATMENT OF PAIN IN FAMILY MEDICINE
prof. dr. sc. Bergman Marković Biserka, dr. med.
prof. dr. sc. Beganlić Azejada, dr. med.
doc. dr. sc. Diminić Lisica Ines, dr. med.
prof. dr. sc. Gmajnić Rudika, dr. med.
prof. dr. sc. Katić Milica, dr. med.
dr. sc. Klemenc Ketiš Zalika, dr. med.
prim. Ljubin Sukriev, dr. med.
prof. dr. sc. Tiljak Hrvoje, dr. med.
doc. dr. sc. Vrca Botica Marija, dr. med.
doc. dr. sc. Račić Maja, dr. med.
11:30 - 13:00
PARALELNE RADIONICE I SATELITSKI SIMPOZIJ –
PARALLELE WORKSHOPS AND SATELLITE SYMPOSIUM
Lokalne infiltracije kortikosteroidnih lijekova - LAKAT - Ksenija Kranjčević, dr. Med
RAME - dr. sc. Jasna Vučak, dr. med.
KOLJENO – Suzana Maltar Delija, dr. med.
Local infiltration of corticosteroid drugs - ELBOW – Ksenija Kranjčević MD
SHOULDER - Jasna Vučak, MD
KNEE - Suzana Maltar Delija, MD
Sponzor: Sponsor STADA (DVORANA; A-SALON)
Nefarmakološke analgetske tehnike - TENS dr. sc. Dragica Ivezić Lalić, dr. med.
Non-pharmacological analgesic techniques - TENS Dragica Ivezić Lalić, MD, PhD
Upotreba ultrazvuka i lasera za fizikalnu terapiju u obiteljskoj medicini prim. Vjekoslava Amerl Šakić dr. med.
Use of ultrasound and laser for physical therapy in family medicine Vjekoslava Amerl Šakić, MD
Sponzor: Sponsor BTL, (DVORANA; CHOPIN i VIVALDI)
14
Moderno zbrinjavanje rana - Tamara Sinožić, dr. med., Dragan Soldo, dr. med.,
Vlatka Čavka, dr. med.
Modern wound treatment - Tamara Sinožić, MD, Dragan Soldo,
MD, Vlatka Čavka, MD
Sponzor: Sponsor PAUL HARTMANN (DVORANA BACH)
Pristup bolesniku s hemeroidima i opstipacijom – Tihomir Kekez, dr. med.
How to treat patient with haemorrhoids and constipation - Tihomir Kekez, MD
Sponzor: Sponsor DNOOM (DVORANA MOZART)
Satelitski simpozij; Racionalni pristup artropatijama prof. dr. sc Branimir Anić, dr. med.
Satellite symposium; Rational approach to arthropathy Professor Branimir Anić, MD, PhD
Sponzor: Sponsor DNOOM (DVORANA; STRAUSS)
13:00 - 14:00
Stanka za ručak – Lunch break
ZAVRŠETAK KONGRESA – CLOSING THE CONGRESS
DRUŠTVENI PROGRAM – SOCIAL PROGRAMME
Petak – Friday, 14. 3. 2014.
18:30 – 19:30
SVEČANOST OTVARANJA – OPENING CEREMONY
POZDRAVNE RIJEČI – WELCOME ADDRESSES
Predavanje – Lecture “prof. dr. sc. Antun Budak”
prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med.
Predavanje – Lecture
prof. dr. sc. Janko Kersnik, dr. med. /Maribor, Slovenija/
Muzička točka – Piece of music
19:30 - 22:00
DOMJENAK DOBRODOŠLICE – WELCOME RECEPTION
Subota – Saturday 15. 03. 2014.
20:30
SVEČANA VEČERA – GALA DINNER
15
OPĆE INFORMACIJE – GENERAL INFORMATIONS
TEHNIČKI ORGANIZATOR – PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER
GRUPA CONVENTA, Nova Ves 62, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 8887058, +385 91 2013627, +385 98 9805714
fax: +385 1 8887059
E-mail: [email protected]
Web; www.conventa.hr
MJESTO ODRŽAVANJA KONGRESA – CONGRESS VENUE
Hotel Antunović
Zagrebačka Avenija 100
10090 Zagreb
SLUŽBENI JEZIK – OFFICIAL LANGUAGE
Službeni jezici su hrvatski i engleski, bez simultanog prijevoda.
The official languages of the Congress are Croatian and English. No simultaneous
translation will be provided.
REGISTRACIJA – REGISTRATION / KOTIZACIJA – CONFERENCE FEE
Rana registracija
Kasna i on site registracija
Kategorija / Category
Early registration
Late & on-site registration
do/until 15. 2. 2014.
od/from16. 2. 2014.
Liječnici / Physicians
1600,00 kn/212 EU (+PDV)
2 000,00 kn/265 EU (+PDV)
Izlagači / Exhibitors
500,00 kn/66 EU (+PDV)
800,00 kn/106 EU (+PDV)
Prateće osobe
500,00 kn/66 EU (+PDV)
800,00 kn/106 EU (+PDV)
Accompanying Persons
Kotizacija uključuje – The Conference Fee includes:
• Kongresne materijale – Congress materials
• Pristup svim aktivnostima na kongresu – Admission to all congress sessions
• Ručak i kavu tijekom stanki – Lunch and coffee during breaks
• Svečnost otvaranja i koktel dobrodošlice (za učesnike, sponzore i prateće osobe)
– Opening Ceremony and Welcome Reception (for participants, sponsors and
accompanying persons)
• Svečana večera – Gala Dinner
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun tehničkog organizatora: Coventa grupa d. o. o., OIB
05210849213, Banka: Erste & Steiermarkische Bank 2402006-1100564757, Poziv na broj:
dnoom 638211; ime i prezime – The Conference fee is payable to Conventa group, Erste
& Steiermarkische Bank, account number 2360 000-1101572813, Reference number:
dnoom 638211; name and surname. swift code ESBCHR22
IBAN HR3724020061100564757
SVE TROŠKOVE UPLATE SNOSI UPLATITELJ - ALL BANK FEES ON YOUR ACCOUNT
16
BODOVANJE – CERTIFICATE OF ATTENDENCE
Kongres će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore. The Congress will
be rated according to the rulebook of the Croatian Medical Chamber.
SMJEŠTAJ / ACCOMODATION
Hotelski smještaj / ACCOMMODATION
jednokrevetna soba /
dvokrevetna soba /
single ocupancy
double ocupancy
Hotel Antunović, ****
777,00 kn
924,00 kn
Hotel Panorama, ****
592,00 kn
710,00 kn
Hotel Delminivm, ***
493,00 kn
598,00 kn
Nova Galerija apartmani****
550,00 kn
718,00 kn
Cijene smještaja izražene su po osobi dnevno i uključuju doručak, PDV i boravišnu pristojbu.
Prices are per person, per day, (breakfast, VAT, and the city tax included).
Za sve ostale mogućnosti smještaja potrebno je kontaktirati Tehničkog organizatora –
For information of other accomodation options, please contact the professional congress organiser
GRUPA CONVENTA, Nova Ves 62, 10 000 Zagreb tel: +385 1 8887058, +385 91 2013627,
+385 98 9805714, fax: +385 1 8887059, e-mail: [email protected],
www.conventa.hr
PROSTOR ZA IZLOŽBU/POSTER SEKCIJA –
EXIBITION AREA/POSTER SECTION
Vrijeme postavljanja izložbe – Build up time
Četvrtak – Thursday 14. 03. 2013. /14:00 – 18:00
Vrijeme raspremanja izložbe – Dismantling
Nedjelja – Sunday 17. 03. 2013. /14. 00 – 18. 00
NAGRADE ZA NAJBOLJE RADOVE – Awards for the best posters
Tijekom kongresa Povjerenstvo za ocjenu postera imenovano na sjednici Upravnog
odbora DNOOM-a izabrat će tri najbolja postera.
During the Congress, the Committee for Poster Presentations elected by the ATGP/FM
board will select three best poster presentations.
Prva nagrada - First prize
Kotizacija za sljedeći kongres DNOOM-a - Confrence fee for the next Congress of ATGP/FM
Druga nagrada - Second prize
TENS uređaj – TENS device
Treća nagrada - Third prize
Knjiga: Obiteljska medicina – Textbook: Family Medicine
17
SPONZORI/SPONSORS
ALKALOID d.o.o.
BAUERFIEND d.o.o.
BAYER d.o.o.
BELUPO d.d.
BERLIN-CHEMIE MENARINI HRVATSKA d.o.o.
BOHERINGHER -INGELHEIM ZAGREB d.o.o.
BONIFARM d.o.o.
BTL d.o.o.
COLOPLAST A/S
FOKUS MEDICAL d.o.o.
GENERICON PHARMA d.o.o.
GENERA LIJEKOVI d.o.o.
GLAXOSMITHKLINE d.o.o.
PAUL HARTMANN d.o.o. JGL d.d.
KRKA FARMA d.o.o.
SANDOZ d.o.o.
LOHMAN & RAUSCHER d.o.o.
MEDIS ADRIA d.o.o.
LENIS PHARM d.o.o.
MCS GRUPA d.o.o.
MEDICAL CENTAR d.o.o.
MEDiLAB d.o.o.
MILSING d.o.o.
TAKEDA PHARMACEUTICALS CROATIA d.o.o.
OKTAL PHARMA d.o.o.
PFIZER CROATIA d.o.o.
PHARMAS d.o.o.
PHARMASWISS d.o.o.
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
STADA d.o.o.
SERVIER PHARMA d.o.o.
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
459 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content