close

Enter

Log in using OpenID

"IftffiFsy`"Kdfi.:`1 . SVIM AKC IbNAR.IMA

embedDownload
.
"IftffiFsy'"Kdfi.:'1
Brrsj: 63
3l',7.2'#il*.g*c"
fratw,rw;
,4di
,
:
'r,i
':
SVIM AKC IbNAR.IMA
ci
$$$de
O*ou,'
,3,,S.
l 4.godine.tryufrtiji$,,:$e,
s,.l,",S,fi
POZIV
sfr
af{cionaraodrza ce setJfl 08,2"#'14:godi'n:e
Vnnrxrdna sednica,sfru,psrrre
*lnex-fi*lcra*ad,Maje{ar,;lpef*#
:
u pr*st*r'ijamn
c*,sol1#
u IV,CI{}
poci:etkatn
predtazeniesledeci
ovu rrvrr.,
sednica
Lt Ur..t
br.l &,L *t{.
Zn rJ:**v
ul,Kapet*nsks
.
"-*
:
:--,
xiln
fffspflff
l.Onarsnje Shtpstinei isbar'radnih te{a
ion#.:
f il i
e ai,lw
a) Izbor pr edsedni,kfri, o* 4pi;i|aa,5*upsfirr
'
b) Izhor zupisnicar* i 2 overtvaeazaptsnikn;
cj lzbor verifikaci*ne komisii* ;
dllnbor brajaea glasava.
_
zapisniftnsa redwne sedniceSlcupstine'a,lsci,*ns,ra'adiiart',e'danA
3.{"lsv:ajamj:e
20.t)6.2A,l4,godino.
:
lovaniafrrustva, :
\S.RaZmatr*nie$esfotr{esecrrog:po.s
wu aalasnogr&nnikn.
A4.Donosewjiadlalreo davanjai;d hipotekomobjelraf#r sury'$
kod Vajvodianslrebankeadff'ovf Sad.
pitani*.
0S.Telraca
Paakaopravi'mg''{,kcionar''&uv.'eaisfiutescemaradaSkupstine,
*
,
:
'.
tine alw'ionaiaiedn* alrntia
S"4ft skcig]narimaprava priswstvana sednfcr-Sfrup.r
ge z*stupati na $sdnici
i*ii* glas tli d& da p*mamite jedno'rnakcianarut"ii ce
e akg!6nara.
.9furpsffit
Akitrlnari kaii zeleda d*iu pwnantacie, punnmaciamogw-preyletiw frastl1psrn" ,
dva
strucnihrt*ii frrustvao* ng-l 6 casgvni vrattti gil a sedistefrruwstvarcailmsn$e
sedrtieeSkafltlne!!#io1*ra.
danapre dana odysauani*
'fky
r e alnia
i
triiiJl#et;u# ,na,s,etrnice,Sf,ps
T; #h{,wnt#e#p
:!,
uo ruiku noridn* ruditar rnoz*sa vide! rw saitu "Ircex-Balva'atl Maid*rpek
Preduzecs'
u{}#1}*4,iflgi{,,##f#
iS f, tli u d:ir'e:l{&iiii
ODBORADTfigKfiSfrI
frg#l€ ,s.r"
-i;
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 637 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content