close

Enter

Log in using OpenID

"Pretplatite se do 29. kolovoza i osvojite madrac serije GOLD

embedDownload
Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnika o priređivanju
nagradnih igara (Narodne novine 8/10), a uz suglasnost Ministarstva financija (Kl.UP/I-460-02/1301/609, Ur. broj 513-07-21-07/13-2) JYSK d.o.o., Zadarska 80, Zagreb, MB: 2438119, OIB:
64729046835, donosi sljedeća:
Pravila nagradne igre
"Pretplatite se do 29. kolovoza i osvojite madrac serije GOLD po Vašem izboru"
Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom "Pretplatite se do 29. kolovoza i osvojite madrac serije
GOLD po Vašem izboru" je JYSK d.o.o., Zadarska 80, Zagreb.
Nagradna igra priređuje se u svrhu poticanja na besplatnu pretplatu na JYSK-ov elektronski
newsletter.
Članak 2.
Nagradna igra započinje 29. srpnja 2013. godine objavom Pravila nagradne igre na web stranicama
priređivača, a trajati će do 29. kolovoza 2013. godine.
Članak 3.
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje u vremenskom razdoblju navedenom u čl. 2. ovih
Pravila posjete web stranicu priređivača - www.JYSK.hr. Na web stranici, u pop-up
prozoru posjetiteljima stranice biti će ponuđeno da upišu svoju e-mail adresu te se na taj
način besplatno pretplate na elektronski newsletter koji će primati emailom u
određenim vremenskim razmacima, te na taj način sudjeluju i u nagradnoj igri.
Dakle upisom svoje emali adrese besplatno se pretplaćuju na newsletter, no isto tako
sudjeluju i u nagradnoj igri .
Radi sudjelovanja u nagradnoj igri, sudionici pristaju na davanje svojih osobnih podataka.
Sudionici nagradne igre prilikom prijave ispunjavaju elektronski kupon s osobnim podacima i
smatra se da je ispravan elektronski kupon onaj koji ima ispunjena sva obavezna polja - ime i
prezime učesnika nagradne igre, adresu i kontakt broj.
Članak 4.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.
Članak 5.
Predviđeni fond nagrada je:
1. Madrac iz serije GOLD, prema vlastitom izboru (od pjene ili sa oprugama, u bilo kojoj
dimenziji), dostava nije obuhvaćena nagradom. Vrijednost nagrade, ovisno o izboru
madraca iznosi kn 1.999,00-6.499,00.
Dobitnik može izabrati samo jedan GOLD madrac, a nagrada se ne može zamijeniti drugim
proizvodom/proizvodima iz asortimana priređivača, niti može tražiti isplatu novčanog iznosa.
Članak 6.
Računalno izvlačenje slučajnim odabirom dobitnika nagrada održat će se 30. kolovoza 2013.g. u 10
sati u sjedištu JYSK d.o.o., u Zagrebu.
Ispravnost izvlačenja imena dobitnika nadgledat će tročlana komisija sastavljena od zaposlenika
priređivača.
Nakon završenog izvlačenja Komisija će sačiniti zapisnik sa svim zakonom i podzakonskim aktima
predviđenim podacima, koji će potpisati svi članovi Komisije. Zapisnik ima službeno i obvezujuće
značenje za sve sudionike nagradne igre.
Članak 7.
Svi sudionici nagradne igre će, u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika, dobiti newsletter u
kojem će biti objavljeni podaci o dobitniku nagrade.
Osim obavijesti iz stavka 1. ovog članka, dobitnik će ujedno biti obavješten i pisanim putem o
dobivenoj nagradi i o načinu i mjestu preuzimanja nagrada, sve u roku od 8 (osam) dana od dana
izvlačenja. Dobitnik nagradu može preuzeti u bilo kojoj JYSK trgovini uz predočenje osobne
iskaznice.
Dobitnik nagrade iz članka 5. ovih Pravila dužan su preuzeti nagradu u roku od 15 (petnaest) dana
od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.
U slučaju da dobitnik nije iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će od
strane Priređivača biti predana trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod
javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.
Članak 8.
U slučaju da se u nagradnu igru ne uključi niti jedan igrač koji zadovoljava tražene uvjete,
nagradna igra se poništava.
Članak 9.
Preuzimanjem/dostavom nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema
dobitniku.
Članak 10.
U slučaju da dobitnik ne preuzme dobivenu nagradu u roku navedenom u čl. 7.st.3 , Priređivač će
ga ponovno pisanim putem obavijestiti o dobitku i pozvati da u roku od 15 dana od primitka takve
obavijesti preuzme dobivenu nagradu. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme nagradu,
gubi pravo na istu.
Članak 11.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne
igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.
Članak 12.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na
snagu danom donošenja, a primjenjuju se od dana početka nagradne igre.
Članak 13.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog
crvenog križa.
Članak 14.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski
sud u Zagrebu.
JYSK d.o.o.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content