close

Enter

Log in using OpenID

10 psihijatrijski dani Druga obavijest_03.cdr

embedDownload
UPUTE ZA PRIJAVU RADOVA
Pozivamo sve autore da pošalju sažetke svojih radova (za predavanje ili poster)
najkasnije do 1. ožujka 2013.
Sažeci se prijavljuju putem linka na službenoj internet stranici kongresa
www.psihdani2013.org
Upute:
1. Sažetak pisati na hrvatskom jeziku.
2. Sažetak ne smije imati više od 2000 znakova.
3. Navesti imena i prezimena svih autora te naziv odsjeka, institucije, grada i
države iz koje dolaze. Imena i prezimena se upisuju: ime (kao inicijal). prezime
(npr. H. Kovac). Kontakt autor (autor izlagač) upisuje svoj kontakt telefon i svoju
e-mail adresu.
4. Upisati naslov sažetka i sam sažetak (paziti na specijalne znakove).
5. Poželjno je da sažetak sadrži: cilj rada, materijal i metode, rezultati, zaključak.
HRVATSKI
PSIHIJATRIJSKI
DANI
4. - 7. travnja 2013.
Grand hotel 4 opatijska cvijeta
Opatija
Autori trebaju navesti da li žele poster ili usmenu prezentaciju, a konačnu odluku
donosi Organizacijski odbor. Znanstveni odbor će klasificirati radove u oralne ili
poster prezentacije i obavijestiti autore.
UPUTE ZA PREDAVAČE
Usmena izlaganja
Usmena izlaganja (oralne prezentacije):
15-20 min. (15 min. prikaz / 5 min. rasprava)
Materijal za oralnu prezentaciju (u MS PowerPoint formatu) treba dostaviti do
1. ožujka 2013. putem gore navedenog mail-a ili pošte na CD-u. Materijale za
oralne prezentacije potrebno je i osobno dostaviti tehničkom osoblju ispred
kongresne dvorane, najmanje 60 minuta prije početka usmenog izlaganja.
Poster prezentacije
Posteri će biti podijeljeni u 2 sekcije te izloženi na panoima.
Raspored po sekcijama, postavljanje i raspremanje bit će objavljeni naknadno.
Maksimalne dimenzije postera: 80 cm širina x 100 cm visina.
Kotizacija
Kotizacija iznosi:
1.000,00 kn za članove Hrvatskoga psihijatrijskog društva
1.200,00 kn za ostale sudionike
500,00 kn za specijalizante psihijatrije, liječnike, psihologe, medicinske sestre i
druge suradnike u psihijatriji
Upozorenje
Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, neće biti moguće bez uplaćene
kotizacije (osim radova pozvanih predavača).
Najbolji prikazi u obje kategorije (usmenih prezentacija i postera) bit će nagrađeni.
DRUGA
OBAVIJEST
Organizator:
HRVATSKO PSIHIJATRIJSKO DRUŠTVO
CROATIAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION
www.psihdani2013.org
Predsjednik Stručnog i Organizacijskog odbora
Vlado Jukić
Stručni odbor
Organizacijski odbor
Predsjednice:
Petrana Brečić
Vesna Medved
Predsjednice:
Petrana Brečić
Vesna Medved
Članovi:
Dolores Britvić
Danijel Buljan
Goran Dodig
Pavo Filaković
Tanja Frančišković
Rudolf Gregurek
Neda Grgić
Ljubomir Hotujac
Miro Jakovljević
Marina Kovač
Dragica Kozarić- Kovačić
Mladen Mavar
Mate Mihanović
Ninoslav Mimica
Ivan Požgain
Gordana Rubeša
Vesna Šendula Jengić
Članovi:
Dolores Britvić
Ivan Požgain
Gordana Rubeša
Ana Bačeković
Martina Bojanić
Marina Fistonić
Rajna Knez
Antonija Puljić
Jasna Bolić (tajnica)
Ocjenjivački odbor za najbolje oralne prezentacije i postere:
Dolores Britvić, Gordana Rubeša, Ivan Požgain, Ninoslav Mimica
Voditelji poster sekcija i izbornici najboljeg postera:
Poster sekcija I: Marijana Braš, Marina Fistonić, Boran Uglešić
Poster sekcija II: Dunja Degmečić, Igor Filipčić, Anja Maravić
Organizacijski odbor Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata
psihijatrije:
Ana Bačeković, Marina Fistonić, Nikolina Jovanović, Marija Kudumija, Sandra
Mihelčić- Franulić, Anja Maravić , Marko Tomičević, Mario Stipčević
Tehnički organizator
Spektar putovanja/ Kongresni odjel
Tkalčićeva 15, HR-10 000 Zagreb
Tel: + 385 (0)1 48 62 600, 48 62 607, (0)99 3176 541
Fax: + 385 (0)1 48 62 622
e-mail: [email protected]
Poštovane i drage kolegice i kolege,
prošlo je više od deset godina od kada se rodila ideja o organizaciji hrvatskih psihijatrijskih
dana. Ideja o konceptu godišnjeg stručnog okupljanja hrvatskih psihijatara bila je posljedica
"terora" brojki koje su prevladale na našim kongresima. Gotovo da se na stručnim skupovima, s
pretenzijom da budu i znanstveni, zanemario pacijent pojedinac; njega su sakrile brojke,
tablice, grafikoni… Donesena je odluka o "povratku pacijenta" na stručni skup. Ustvari, vratili
smo se dobrim starim i prokušanim metodama učenja struke "uz pacijenta i na pacijentu". I to
se pokazalo uspješnim. Zato je na ovaj način produbljeno i prošireno praktično znanje od
dosadašnjih sudionika Hrvatskih psihijatrijskih dana ocjenjivano bogatstvom koje se stječe
samo na ovako organiziranim i ovako koncipiranim stručnim skupovima. Hrvatski psihijatrijski
dani postali su najpopularniji i najomiljeniji stručni skup hrvatskih psihijatara. Ovakvom
pozicioniranju Hrvatskih psihijatrijskih dana doprinijeli su svi hrvatski psihijatri koji su svojim
prikazima pacijenata ove skupove učinili edukativnim, zanimljivim i poželjnim.
Zato, a ne samo zbog tradicije i usputnog opuštanja uz druženje, i nastavljamo s njihovim
organiziranjem! Došli smo, evo, do jubilarnih desetih susreta na Desetim hrvatskim
psihijatrijskim danima, koji će se, kako se uobičajilo, održati u Opatiji, od 4. do 7. travnja 2013.
godine .
Farmaceutske tvrtke također su prepoznale značenje Hrvatskih psihijatrijskih dana te ih
redovito podupiru, čime doprinose edukaciji naših psihijatara koju si oni sami, kao ni ustanove
u kojima rade, ne bi mogli priuštiti. Zato im se najtoplije zahvaljujemo nadajući se i dalje istoj
potpori.
Ovim vas pozivamo na, Desete hrvatske psihijatrijske dane.
Kao i dosadašnjih godina, na Desetim hrvatskim psihijatrijskim danima svoje stručne prikaze
"slučajeva" moći ćete predstaviti u vidu usmenih izlaganja ili kao postere. S obzirom na
dosadašnja iskustva, broj usmenih, polusatnih izlaganja, bit će ograničen. Zato vas pozivamo
da svoje prikaze planirate predstaviti u obliku postera. Stručni odbor izabrat će između svih
pristiglih sažetaka one čije će autore pozvati da ih pripreme kao usmena izlaganja.
Autori najboljih usmenih prezentacija i najboljih postera, po mišljenju Stručnog ocjenjivačkog
povjerenstva, bit će nagrađeni.
Sažetke svojih izlaganja prijaviti putem linka na službenoj internet stranici 10. PSIHIJATRISKIH
DANA www.psihdani2013.org, a u pisanoj formi na adresu Hrvatskoga psihijatrijskog društva,
Bolnička cesta 32, Zagreb (na omotnici naznačiti "Sažetak za 10. HPD").
Dodajući ovdje da će tehnički organizator Desetih hrvatskih psihijatrijskih dana biti, kao i
dosada, agencija PCO SPEKTAR PUTOVANJA (www.spektar-putovanja.hr), Tkalčićeva 15,
Zagreb, napominjemo da ćete o svim drugim tehničkim detaljima saznati iz slijedećih
obavijesti.
S poštovanjem i uz srdačne pozdrave,
Predsjednik Stručnog i Organizacijskog odbora:
prof. dr. sc. Vlado Jukić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
291 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content