close

Enter

Log in using OpenID

- Razvojna agencija Ličko

embedDownload
IZDAVAČ:
RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE
ŽUPANIJE — LIRA
RAVNATELJ:
Drago Vlainić
Pripremu kataloga omogućile su ustupanjem
podataka o trgovačkim društvima i obrtima:
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Županijska komora Otočac
Kralja Zvonimira 16
53220 Otočac
Telefon: 053/771-001
Telefaks: 053/771-001
e-Mail: [email protected]
www.hgk.hr
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
OBRTNIČKA KOMORA LIČKO-SENJSKE
ŽUPANIJE
53000 GOSPIĆ, Kaniška 4
Telefon: 053 573 012
Telefaks: 053 573 012
e-Mail: [email protected]
Pripremu i tiskanje ovog kataloga
pomoglo je
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,
RADA I PODUZETNIŠTVA
GRAFIČKA PRIPREMA:
Bestias dizajn d.o.o.
TISAK:
Tiskara Krinen d.o.o.
Razvojna agencija Ličko-senjske županije — LIRA
Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić
tel: 053 588 255, fax: 053 588 288, e-mail: [email protected], www.lsz-lira.hr
žiro-račun: 2340009-1100185960, OIB: 21189792035
AMD D.D. HOTEL ANA, Zagrebačka 18, 53 000 Gospić,
tel-fax. 053 560 360, gsm. 098 977 3596, 098 409 586,
e-mail: [email protected]
ADRIA OIL D.O.O., OTOČAC
Orovac bb, tel. 053 561-160,
fax. 053 561-166, gsm. 091 2751-331
GM KVARTE
Kvarte 95, 53 202 Perušić,
tel. 053 679 304
DASOVIĆ D.O.O.
Lovačka 22, 53 260 Brinje,
tel. 053 700 688, fax. 053 701 206
DUHANKA ZAGREB D.O.O.
Podudbina 14, 53 234 Udbina,
tel. 01 6642 470, fax. 01 6642 471
HIDROKOM D.O.O. za komunalije, trgovinu i građevinarstvo
Trg svete Lucije 9, 53 234 Udbina,
tel. 053 778 144, fax. 053 778 012
GS GRADNJA D.O.O.
Zagrebačka 26 53 000 Gospić
HOTEL BOŠKINAC, Novaljsko polje bb, 53 291 Novalja,
tel. 053 663 500, fax. 053 663 501,
email [email protected]
HOTEL ZAGREB D.O.O.,
Bana Jelačića b.b., 53 288 Karlobag,
tel-fax. 053 694 757, tel. 053 694 233, 053 694 777
HOTEL PARK,
Kralja Zvonimira 33, 53 220 Otočac,
tel. 053 617 984, fax. 053 617 990
HRVATSKI CENTAR ZA AUTOHTONE VRSTE RIBA I
RAKOVA KRŠKIH VODA, Kralja Zvonimira 10, 53 220 Otočac,
tel-fax. 053 743 050, gsm 091 2222 397,
IM COMMERCE D.O.O. PILANA HOLJEVAC
Jezerane 3-20, 53262 Jezerane,
tel. 053 799 190, tel-fax. 053 793 200, gsm. 098 772 652
KUD KRALJICA KATARINA
Trg hrvatske mladeži bb, 53 250 Donji Lapac,
tel. 053 765-314, fax. 053 765 044
INGOS D.O.O. tvrtka za informatičku djelatnost,
Eugena Kumičića 3, 53 000 Gospić,
tel-fax. 053 676 385
KUMAL D.O.O. — POGON EKSPANDIRANOG
POLISTIRENA, Kompolje, Otočac, sjedište Ruđera Boškovića 25 a,
43 541 Sirač, tel. 043 442 060, fax. 043 442 051
KULA-PROMET D.O.O.
Krasno bb, 53 274 Krasno,
tel. 053 851 077, fax. 053 851 087
LIKA ENERGO EKO D.O.O.
Podudbina bb, 53 234 Udbina
LEKO D.O.O., RIBOGOJILIŠTE GACKA,
53 224 Ličko Lešće, Sinac, Otočac,
tel. 01 3704 904, 01 3704 905, fax. 01 3755 303
LIKA SVJETLO D.O.O.
Budačka 251, 53 000 Gospić,
tel. 053 639 204, fax. 053 639 243
MACOLA, HOTEL MACOLA, RESTORAN MACOLA
Trg Sv. Jurja bb, 53 230 Korenica,
tel. 053 776 228, fax. 053 756 312
LIMING D.O.O.
Petra Svačića 35, 53 000 Gospić,
tel. 053 575 157, gsm. 098 445 478
MALIŠA D.O.O. HOTEL LIBRA
Obala dr. Franje Tuđmana 8, 53 270 Senj,
tel. 053 881 051, fax. 053 881 195
MAJSIĆ D.O.O. HOTEL MAJSIĆ
Čovići 108 b, 53 220 Otočac,
tel. 053 761 009, fax. 053 761 505
MILLEM D.O.O. kamenolom i proizvodnja kamenih
agregata, održavanje javne rasvjete i elektrousluge,
Dr. F. Tuđmana 10, 53 000 Gospić, tel. 053 560 3
NOVALIS D.O.O. - Trgovina i usluge,
Josipa Kunkere 8, 53 291 Novalja,
tel. 053 662 001, fax. 053 662 007, gsm. 098 497 447
NEDA SENJ D.O.O.
Stjepana Radića 4, 53 270 Senj,
tel. 053 884 598, fax. 053 884 600
OPG DELIĆ,
Gornji Babin Potok 39 a, 53 223 Vrhovine
OPG ČUDIĆ
Gornji Babin Potok 8, 53 223 Vrhovine
PERGAMENT D.O.O.
Bjelopolje bb, 53 230 Korenica,
tel. 053 753 002, e-mail: [email protected]
OPG MIRKO KOVAČEVIĆ,
Donji Babin Potok 7, 53 223 Vrhovine
PZ PERUŠIĆANKA NOVA,
Trg popa Marka Mesića bb, 53 202 Perušić
PIVOVARA LIČANKA, Novoselija bb, 53 213 Donje Pazarište,
tel. 053 685 224, fax. 053 685 225,
e-mail: [email protected]
RESTORAN ALBATROS, Varoš 22, 53 202 Perušić,
tel. 053 679-759, 053 679-274, fax. 0530679 274,
gsm. 098 497-407, 098 425-197
SLADOVAČA D.O.O. za graditeljstvo, promet,
proizvodnju i trgovinu, Augusta Šenoe 17,
53 000 Gospić, tel. 053 573 335 Pilana Šušanj
RESTORAN BABIĆ
Vranovača 53, 53 230 Korenica,
tel. 053 756 341
SV ROK D.O.O., PUNIONICA VODE,
Sveti Rok bb, 53 244 Lovinac,
tel. 053 636 605, fax. 636 166
STOLAR MAJSTORINA
Poljički odvojak 16, 53 220 Otočac,
053 772 056, fax. 053 746 223
ŠTRBAČKI BUK
TOMAIĆ-COMMERCE D.O.O. — SIRANA
RUNOLIST, Špilnički odvojak 5, 53 220 Otočac,
tel. 053 771 177, fax. 053 771 218
ŠUMSKI DVOR VRHOVINE
Gornje Vrhovine bb, 53 223 Vrhovine, tel. 095 530 1660,
e-mail: [email protected], www.sumskidvor.com
ZLATKO-COMMERCE D.O.O., Jezerane 29, 53 262 Jezerane,
tel. 053 793 083, fax. 053 793 410,
e-mail: [email protected]
TUŠAK D.O.O., PEKARA
Smiljanska 17, 53 000 Gospić,
tel. 053 574 488, fax. 053 560 269
Dragi poduzetnici, potencijalni partneri!
Kao Županu Ličko-senjske županije čast mi je i zadovoljstvo predstaviti Vam “Katalog poduzetnika Ličko-senjske županije”.
Smješteni smo u centru Republike Hrvatske, na križanju putova
između Centralne Europe i Mediterana, što ulagačima i našim poslovnim partnerima omogućava jednostavan i brz pristup iz najveće i najljepše hrvatske županije do bilo kojeg odredišta, kako u
Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu.
Važnost Ličko-senjske županije u hrvatskom prostoru i izvan njega
određena je i pripadnošću njezina kontinentalnog područja geostrateškoj i ekološkoj jezgri Hrvatske te autohtonim gospodarskim
potencijalima sadržanim u poljodjelskim površinama, šumskom i
vodnom bogatstvu, turistički vrijednim područjima u priobalju, prostorima nacionalnih parkova i parkova prirode te porječjima krških
rijeka Like i Gacke.
Prema broju i raznovrsnosti zaštićenih prirodnih objekata i lokaliteta Ličko-senjskoj županiji pripada jedno od vodećih, a po njihovu
udjelu u ukupnoj površini, apsolutno vodeće mjesto među hrvatskim
županijama. U našoj županiji nalazi se 58% površine svih nacionalnih parkova i parkova prirode u Republici Hrvatskoj, obrubljenih
u prostoru Nacionalnog parka Plitvička jezera, Nacionalnog parka
Paklenica, Nacionalnog parka Sjeverni Velebit te Parku prirode i
svjetskom rezervatu biosfere Velebit.
U cilju uspješnog aktiviranja i korištenja komparativnih prednosti
za razvoj Ličko-senjska županija provodila je brojne mjere i aktivnosti za potporu razvoju malog i srednjeg poduzetništva na svom
prostoru.
Jedna od inicijativa za promicanje gospodarstva te privlačenja domaćih i stranih investitora na područje Županije je i izrada ovoga
Kataloga naših poduzetnika s kojim Vama — potencijalnim ulagačima — želimo predstaviti njihove gospodarske potencijale s nadom
da ćete ih prepoznati kao Vaše potencijalne partnere.
Upravo zato se nadam da će ovaj Vodič ispuniti svoju funkciju i rezultirati novim poslovnim partnerima naših poduzetnika i stvaranju
novih radnih mjesta te pridonijeti unaprjeđenju životnog standarda
i gospodarsko-socijalnog razvoja Ličko-senjske županije, kao područja konstantne privlačnosti na kom je vrlo jednostavno ostvariti
sve svoje poslovne i privatne snove.
Tu Vas u svakom trenutku očekuje i naša Razvojna agencija —
LIRA kao potporna institucija kod osnivanja i razvoja poduzetnika u
Županiji te prihvatu stranih ulagača, kojoj se iskreno zahvaljujem na
uloženom trudu kao izdavaču i uredniku ovog Kataloga.
Zahvaljujem se Hrvatskoj gospodarskoj komori — Županijskoj komori Otočac i Hrvatskoj obrtničkoj komori na suradnji u njegovu
oblikovanju, te Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva koje
je financijski potpomoglo njegovo izdavanje.
Dobrodošli u Ličko-senjsku županiju!
Vaš Župan
Milan Jurković, mag. ing.
SADRŽAJ
TRGOVAČKA DRUŠTVA I OBRTI
POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
1
Poljoprivreda
1
Šumarstvo
2
Ribolov
4
RUDARSTVO I VAĐENJE
6
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
6
Prerada mesa
6
Djelatnost mljekara i proizvođača sira
7
Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
7
Proizvodnja alkoholnih pića
8
Proizvodnja osvježavajućih napitaka, proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
8
Proizvodnja duhanskih proizvoda
9
Proizvodnja tekstila
9
Piljenje i blanjanje drva
9
Proizvodnja građevne stolarije i elemenata
10
Tiskanje
11
Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
11
Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
11
Proizvodnja proizvoda od plastike
11
Proizvodnja i obrada ravnog stakla
12
Proizvodnja opeke, crijepa i osalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
12
Proizvodnja vapna i gipsa
12
Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
12
Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
12
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova i obrada metala
12
Proizvodnja elektroničkih komponenata
13
Popravak i održavanje RTV i komunikacijske opreme
13
Proizvodnja i popravak naočala
14
Proizvodnja uređaja za distribuciju i kotrolu električne energije
14
Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
14
Proizvodnja namještaja i građevne stolarije
14
Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
14
Proizvodnja suvenira
15
Proizvodnja žigova
15
Izrada aluminijske bravarije
15
Popravak električne opreme
15
Održavanje i popravak brodova i čamaca
15
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
15
OPSKRBA VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI
SANACIJE OKOLIŠA
16
GRAĐEVINARSTVO
17
Visokogradnja
17
Niskogradnja
19
Uklanjanje građevina i pripremni radovi
20
Elektroinstalacijski radovi
22
Instalacije za vodu, plin, grijanje i hlađenje
23
Završni građevinski radovi
23
TRGOVINA NA VELIKO I MALO, POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
27
Trgovina automobilima i motornim vozilima
27
Održavanje i popravci motornih vozila
27
Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
29
Trgovina na malo
32
PRIJEVOZ ISKLADIŠTENJE
42
DJELATNOST PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
49
Hoteli i ostali objekti za smještaj
49
Restorani i ostali objekti za pripremu i usluživanje hrane
51
Djelatnost pripreme i usluživanja pića
56
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
65
FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
66
POSLOVANJE NEKRETNINAMA
66
STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
67
Računovodstvene, knjigovodstvene, revizijske djelatnosti i porezno savjetovanje
67
Geodetsko premjeravanje
69
Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
69
Promidžba
70
Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
70
Fotografske djelatnosti
70
Veterinarske djelatnosti
71
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI
71
Iznajmljivanje i davanje u zakup
71
Putničke agencije
71
Djelatnost privatne zaštite
72
Djelatnost čišćenja
73
Pakiranje
73
OBRAZOVANJE
74
Vozačke škole
74
Ostalo
74
DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
74
Djelatnost stomatološke prakse
74
Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
74
UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
75
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
76
Popravak računala i periferne opreme
76
Popravak aparata za kućanstvo
76
Ostali popravci
76
Frizerski saloni
76
Kozmetički saloni
78
Pogrebne i prateće djelatnosti
79
Cvjećarsko-aranžerske usluge
79
Ostale uslužne djelatnosti
79
ZADRUGE
80
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
POLJO-LIKA d.o.o.
Ličko Petrovo Selo,
Novo Selo 14
53230 Korenica
POLJOPRIVREDNI OBRT “EKO KRBAVA”
Krbava 47
53234 Udbina
Lovinac bb
53244 Lovinac
Lun 123
53294 Novalja
053/665059
098/765047
[email protected]
EKO-AKTIV d.o.o.
Drenovac Radučki 25
53205 Drenovac
Radučki
RASADNIK VRTIĆ
Velebitska BB
53291 Novalja
MRSINJ d. o. o.
Barlete 91
53000 Barlete
FARMA ANGUS d.o.o.
Rebić 18
53234 Rebić
01/6227250
Višala 29
53270 Senj
098/9272925
Josipa Jovića BB
53230 Plitvička
Jezera
DRAGO PLOD
Doljani
53250 Donji Lapac
098/445033
TISA d.o.o.
Prozor 173
53220 Otočac
053/781050
Ličko Lešće 256
53224 Otočac
Štikada 102
53244 Štikada
POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
UZGOJ ŽITARICA (OSIM RIŽE), MAHUNARKI I ULJANOG SJEMENJA
UZGOJ BOBIČASTOG, ORAŠASTOG I OSTALOG VOĆA
ZIR PARK d.o.o.
UZGOJ ULJANIH PLODOVA
ULJARA-LUN
UZGOJ SADNOG MATERIJALA I UKRASNOG BILJA
098/850703
UZGOJ OSTALIH GOVEDA I BIVOLA
UZGOJ PČELA, PROIZVODNJA MEDA I PČELINJIH PROIZVODA
PČELARSKI OBRT DELMINIUM
UZGOJ SVINJA
POLJODJELSKO TRGOVAČKI OBRT “VLADIĆ”
UZGOJ PERADI
UZGOJ PERADI, PROIZVODNJA JAJA
OBRT TOMIĆ
UZGOJ OSTALIH ŽIVOTINJA
LIVADICE d.o.o.
UZGOJ PČELA, PROIZVODNJA MEDA, PČELINJEG VOSKA I OSTALIH PČELINJIH PROIZVODA
OBRT BUTKOVIĆ
Mušaluk 114
53201 Gospić
OBRT DVORAC
Emanuela Sladovića 8
53270 Senj
TRGOVAČKA DJELATNOST MATAN
Slatinska BB
53291 Novalja
LABUDOV PARK d.o.o.
Švica, Lipovlje 29
53220 Otočac
POLJOPRIVREDNI OBRT ALEKSANDAR
ŠIMUNOVIĆ
Trg Svete Lucije 7
53234 Udbina
MJEŠOVITA PROIZVODNJA
053/573976
[email protected]
1
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
2
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
OBRT DOM
Ličko Lešće 205
53224 Otočac
098/304265
OBRT ZA POLJOPRIVREDU I USLUGE MARIN
Hrvatsko Polje 9
53226 Otočac
053/798247
098/202448
OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE “NADA“
Ličko Lešće 283
53224 Otočac
053/787271
MJEŠOVITA PROIZVODNJA - UZGOJ USJEVA I UZGOJ STOKE
MJEŠOVITA PROIZVODNJA - UZGOJ USJEVA I UZGOJ STOKE, PERADI I OSTALIH ŽIVOTINJA
OBRT GEDŽO
Frankopanska 71
53260 Brinje
053/700013
POLJOPRIVREDNI OBRT NINA
Brlog 238
53220 Otočac
098/228568
UZGOJ USJEVA I UZGOJ STOKE, PERADI I OSTALIH ŽIVOTINJA (MJEŠOVITA PROIZVODNJA)
OBRT ŠPERGO
Brlog 212
53220 Otočac
Smiljan 118/1
53211 Gospić
Maršala Tita 78
53250 Donji Lapac
POMOĆNE DJELATNOSTI ZA UZGOJ USJEVA-ŽETVA
USLUGE U POLJOPRIVREDI “ŽETVA”
ŠUMARSTVO I SJEČA DRVA
ŠUMARSKI OBRT “LINIJA”
ŠUMARSTVO I SJEČA DRVA-RUŠENJE STABALA I IZRADA ŠUMSKIH SORTIMENATA (CJEPANOGA I OGRIJEVNOGA DRVA)
53224 Otočac
098/799524
Jezerane 29
53262 Jezerane
053/793083
098/245342
KOBAC DRVO
Vladimira Čopića 4
53270 Senj
053/881-222
091/5441867
LOPAC DRVO
Bože Babića 87
53284 Senj
053/883-189
OBRT MAČAK
Ličko Lešće 244
UZGOJ ŠUMA I OSTALE DJELATNOSTI U ŠUMARSTVU POVEZANE S NJIME
ZLATKO-COMMERCE d.o.o.
IZRADA OGRIJEVNOG DRVA
RUŠENJE STABALA I IZRADA ŠUMSKIH SORTIMENATA (TRUPACA I SL.)
IZVLAČENJE DRVA IZ ŠUME
Frankopanska 130
53260 Brinje
ŠANTIĆ d.o.o.
Čovići 155
53224 Čovići
053/761167
OBRT ZA ŠUMARSTVO I PRODAJU DRVNIH
SORTIMENATA “VUK”
Plitvička BB
53250 Donji Lapac
098/9225378
ŠUMARSKI OBRT “PLEMENČEVIĆ”
Maršala Tita 17
53250 Donji Lapac
IZRADA DRVNIH SORTIMENATA “LUKICA”
Novoselo Trnovačko 1
53000 Gospić
098/9949320
SJEČA DRVA “DOŠEN”
Pazariška 42
53000 Gospić
098/9369326
IVANA
Dubrava 7
53213 Gospić
098/491881
SJEČA I IZVLAKA DRVA “KRPAN”
Mala Plana BB
53213 Gospić
098/275166
ŠUMARSKI OBRT “RAMO”
Popovača 58
53213 Gospić
0919250719
SJEČA DRVA
E-MAIL
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
OBRT RUKAVINA
Ive Senjanina 39
53220 Otočac
053/773020
OBRT JURKAN
Ličko Lešće 266
53224 Otočac
099/5654624
ŠUMARSKI OBRT “ŠPOLJARIĆ”
Kosinjski Bakovac 129
53203 Perušić
0981319549
EXPO EPET
Bjelopolje
53230 Plitvička
Jezera
098/245915
IZRADA ŠUMSKIH SORTIMENATA DRAGAN
ŠAPINA
Vranovača BB
53230 Plitvička
Jezera
ŠUMARSKI OBRT “BOSS”
Rudanovac
53230 Plitvička
Jezera
BUDŽO-PROMET
Smoljanac 3
53231 Plitvička
Jezera
053/754021
ŠUMARSKI OBRT “DAVID”
Alojzija Stepinca 8
53234 Udbina
091/2424750
ŠUMARSKI OBRT “TINA”
Berislavićeva 1
53234 Udbina
ŠUMARSKI OBRT GORDAN ŠOLAJA
Stjepana Radića 13
53234 Udbina
ZAJEDNIČKI OBRT “ŽIR”
Trg Svete Lucije 5
53234 Udbina
098482429
Krasno 6
53274 Senj
098-445-493
Otočka 14
53270 Senj
053-882-255
Krasno 240
53274 Senj
Jezerane 147
53262 Brinje
0995119052
53224 Otočac
053671103
0981745696
Novoselija 15
53220 Otočac
053/771345
091/4810970
IZNOS DRVA IZ ŠUME KONJIMA
Brušane 112
53000 Gospić
SJEČA I IZVLAKA DRVA “ŠKULJ”
Svetog Josipa 4
53201 Gospić
ŠUMARSKE USLUGE “CVIKO”
Brušane 120
53206 Gospić
IZNOS DRVA IZ ŠUME KONJIMA DOMINKO
KALAŠEVIĆ
Donje Pazarište 66
53213 Gospić
098445051
IZVLAKA DRVA KONJIMA
Kosinjski Bakovac 17
53203 Perušić
0981309132
E-MAIL
SJEČA DRVA I IZRADA DRVA
SJEČA JOJA
SJEČA DRVA I IZVLAKA DRVNIH SORTIMENATA
BOŽINA
SJEČA I IZVLAKA DRVA
STIPANIĆ USLUŽNI OBRT
ŠUMARSTVO I SJEČA DRVA
OBRT SANJA
ŠUMARSTVO I SJEČA DRVA-RUŠENJE STABALA I IZRADA ŠUMSKIH SORTIMENATA
OBRT VALINČIĆ
Čovići BB
SKUPLJANJE ŠUMSKIH PLODOVA I PROIZVODA, OSIM ŠUMSKIH SORTIMENATA
ŠPILNIK d.o.o.
POMOĆNE USLUGE U ŠUMARSTVU
[email protected]
3
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
4
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
PLAMEN USLUŽNI OBRT
Francikovac 88
53271 Senj
BAGREM
Krasno 63/11
53274 Senj
SJEČA I VUČA SAMARAŠ
Krasno 166
53274 Senj
PORTIĆ GOSPODARSKI RIBOLOV
Lukovo Šugarje 52
53289 Karlobag
MARINKO
Jakišnica 254
53294 Novalja
0989140906
MORSKI RIBOLOV NV
Braće Radić 15
53291 Novalja
053661933
MORSKI RIBOLOV SANJA
Stara Novalja 225
53291 Novalja
053651159
MORSKI RIBOLOV TARARAJKA
Lun 64
53294 Novalja
MORSKI RIBOLOV “GIRICA”
Lunjski Put BB
53291 Novalja
0915649656
OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE PLOVILA I RIBARSTVO
“GUMINAUTICA”
Marka Marulića 11
53291 Novalja
098783707
OBRT ZA RIBARSTVO I TELEKOMUNIKACIJE
“RAK-TEL”
Ograda 5
53291 Novalja
098245143
RIBARSKA DJELATNOST GALEB
Metajna 150
53296 Novalja
RIBARSKA DJELATNOST GORDAN
Kaštel 19
53291 Novalja
0981608554
RIBARSKA DJELATNOST MARUŠIĆ
St. Novalja-Uljak BB
53291 Novalja
053651058
0996991956
RIBARSKA DJELATNOST PEGULA
St. Novalja
53291 Novalja
RIBARSKA DJELATNOST TUNA
Metajna 95
53296 Novalja
0987864806
RIBARSKA DJELATNOST “ARTINA”
Lun 18
53291 Novalja
0989729388
RIBARSKA DJELATNOST “GAVUN”
Samorašnji Put 6
53291 Novalja
0955379968
RIBARSKA DJELATNOST “SVETI ANTE”
Slatinska BB
53291 Novalja
053661438
0959121843
RIBARSKA DJELATNOST “SVETI PETAR”
Stara Novalja, Kunera 4
53291 Novalja
053651177
RIBARSKI OBRT “BATIKULA”
Primorska 27
53291 Novalja
0992244122
RIBARSKI OBRT “MATEO”
Stara Novalja, Mul 14
53291 Novalja
0915423382
RIBARSKI OBRT “MIKI”
Zadarska 27
53291 Novalja
053661771
RIBARSKI OBRT “ORKA”
Vodovodna 15
53291 Novalja
053662295
0981908545
RIBARSKI OBRT “ŠKRPOČ”
Dalmatinska 19
53291 Novalja
053661354
RIBARSKI OBRT “TEA”
Bjelovarska 8
53291 Novalja
098713859
RIBARSKO - TRGOVAČKI OBRT “ZUBATAC”
Primorska 8
53291 Novalja
0998134464
098229211
MORSKI RIBOLOV
E-MAIL
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
RIBARSKO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA
DJELATNOST DUPIN
Braće Radić BB
53291 Novalja
053662071
0981908545
SEM
Kranjčevićeva BB
53291 Novalja
098275621
ŠIMA RIBARSKI OBRT
Dalmatinska 19
53291 Novalja
053662420
SPUŽVA RIBARSKO TRGOVAČKA DJELATNOST
Primorska 8
53291 Novalja
053661174
0981908542
GOSPODARSKI RIBOLOV J & B
Mala Vrata 20
53270 Senj
091-142-1281
MARKO
Petra Kružića 14
53270 Senj
098-639-608
MORSKI RIBOLOV GOF
Kralja Zvonimira 6
53270 Senj
098-840-162
MORSKI RIBOLOV JASTOG
Južno Naselje 7
53284 Senj
099-80-63945
MORSKI RIBOLOV KANJ
Južno Naselje 41
53284 Senj
053-883-232
091-501-7211
MORSKI RIBOLOV KOVAČ
Senjska Draga 17
53270 Senj
098-715-610
MORSKI RIBOLOV MORSKI VUK
Josinovac 41
53287 Senj
MORSKI RIBOLOV ŠKAMP
Križ 1
53270 Senj
053-881-092
MORSKI RIBOLOV IGLUN
Splitska 6
53284 Senj
053883132
0915280288
MORSKI RIBOLOV JEŽ
Južno Naselje 41
53284 Senj
091-530-3193
MORSKI RIBOLOV MANDY
Stinica 11 B
53287 Senj
MORSKI RIBOLOV DUPIN
Varoš 111
53284 Senj
095-537-7769
MORSKI RIBOLOV LUBEN
Varoš 111
53284 Senj
092-2989-557
PROIZVODNO USLUŽNI OBRT ŠAMPJER
Gorica 10
53270 Senj
098-938 3140
RIBARSKI OBRT MRKAČ
Obala Kralja
Zvonimira 7
53270 Senj
098-934-8126
RIBARSKI OBRT JURE
Novo Naselje 7
53284 Senj
098-304-739
RIBARSKI OBRT BUNICA
Bunica BB
53270 Senj
098-23-759
RIBARSKI OBRT PUKA
Petra Kružića 12
53270 Senj
053-88-16-37
098-382-225
RIBARSKI OBRT RUŽA VJETROVA
Stara Cesta 53
53270 Senj
053-882-025
RIBARSKI OBRT TUNA
Kalić 144
53284 Senj
098-169-5075
SMOKVICA
Smokvica 229 A
53284 Senj
098-436-883
TRILJA
Petra Preradovića 26
53270 Senj
091-527-1003
E-MAIL
[email protected]
[email protected]
5
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
6
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
UGOSTITELJSKI OBRT MALA PLACA
Nikole Jurišića 13
53270 Senj
0915441888
USLUŽNO RIBARSKI OBRT GRMAC
Otinja 37
53284 Senj
098-194-1313
Trg Franje Tuđmana bb
53220 Otočac
053/773650
[email protected]
053/743036
098/9841984
[email protected]
SLATKOVODNI RIBOLOV
GACKA d.o.o.
RUDARSTVO I VAĐENJE
VAĐENJE UKRASNOGA KAMENA I KAMENA ZA GRADNJU, VAPNENCA, GIPSA, KREDE I ŠKRILJEVCA
MAJER d.o.o.
KARLA BRKLJAČIĆA
25
53000 Gospić
CALCIT LIKA d.o.o.
Ličko Lešće, ul. Ličko
Lešće 3
53220 Otočac
Gajine bb
53250 Donji Lapac
A.starčevića BB
53291 Novalja
099/2149695
Cesarica 303
53288 Karlobag
053/886006
098/445010
MESARSKA RADNJA
Frankopanska 12
53260 Brinje
053/700779
091/1700779
MESNICA MLADEN TOMLJANOVIĆ
Frankopanski Trg 6
53270 Senj
053/881-970
098/24-54-71
MESNICA ZVONIMIR PROIZVODNJA
Ruminja Vrata 4
53270 Senj
098/23-01841
MESNICA KRMPOTIĆ ANTE
Bunjevačka 14
53270 Senj
098/258157
Bana Jelačića 55
53288 Karlobag
023223530
DJELATNOSTI ŠLJUNČARA I PJEŠČARA; VAĐENJE GLINE I KAOLINA
DINMAR TRADE d.o.o.
POMOĆNE DJELATNOSTI ZA OSTALO RUDARSTVO I VAĐENJE
TOMISLAV DROBLJENJE KAMENA
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
PRERADA I KONZERVIRANJE MESA
KLAONICA CESARICA BR. 802
PROIZVODNJA, OBRADA I KONZERVIRANJE MESA
PRERADA I KONZERVIRANJE RIBA, RAKOVA I ŠKOLJKI
JADRAN - RIBA d.o.o.
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
PPI KAMENSKO d.o.o.
Stojana Matića bb
53250 Donji Lapac
TOMAIĆ-COMMERCE d.o.o.
Krasno bb
53220 Otočac
053/851110
098/497445
[email protected]
[email protected]
Nehajeva 15
53270 Senj
Frankopanska 135
53260 Brinje
098783874
53274 Senj
098-651-971
DJELATNOSTI MLJEKARA I PROIZVOĐAČA SIRA
PROIZVODNJA MLINSKIH PROIZVODA
FARRIS d.o.o.
PROIZVODNJA KRUHA, PECIVA, SVJEŽE TJESTENINE I KOLAČA
OBRTI UGARKOVIĆ
PROIZVODNJA KRUHA; PROIZVODNJA SVJEŽIH PECIVA I SVJEŽE TJESTENINE
PEKARA TONI
Krasno 126A
PROIZVODNJA KRUHA; PROIZVODNJA SVJEŽIH PECIVA, SLASTIČARSKIH PROIZVODA I KOLAČA
MONDI d.o.o.
Kaniška 22
53000 Gospić
TRGOVAČKO - PEKARSKI OBRT “ARENA”
Ivana.bana Karlovića 3
53000 Gospić
053575078
0989632019
TUŠAK d.o.o.
Smiljanska 17
53000 Gospić
053/576295
098/308635
PEKARSKI OBRT “EUROPEK”
Hrvatskog Proljeća 23
53201 Gospić
098239221
DONITA d.o.o.
Z. Frankopana 87
53202 Perušić
099/7541911
PEKARSKI OBRT “MARIO”
Mala Plana 35 A
53212 Gospić
053685058
0989715208
PEKARNA RENATA d.o.o.
Kralja Zvonimira 32
53220 Otočac
099/5007896
PEKARSKO - BUREGDŽIJSKA RADNJA “DOMINIK“
Kralja Zvonimira 29
53220 Otočac
053771212
0918955935
MK-BOJA d.o.o.
Velebitska 3
53220 Otočac
053/772420
098/245714
UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKO-PEKARSKI OBRT
“BABIĆ”
Vranovača 53/1
53230 Plitvička
Jezera
053754726
098480479
RONČEVICA d.o.o.
Smoljanac 60
53231 Plitvička
Jezera
053754058
PEKARSKI OBRT “UDBINJANKA 2010”
Stjepana Radića 4
53234 Udbina
PEKARNA SENIA
Petra Preradovića 18
53270 Senj
PEKARNICA”GALEB”
Kustići 64
53296 Novalja
[email protected]
053882309
PROIZVODNJA DVOPEKA I KEKSA; PROIZVODNJA TRAJNOGA PECIVA I KOLAČA
OBRT ZA PROIZVODNJU KOLAČA “PLITVIČKA
ŠTRUDLA”
Mukinje 4P
53231 Plitvička
Jezera
0917855229
[email protected]
7
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
8
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
PROIZVODNJA DVOPEKA, KEKSA I SRODNIH PROIZVODA; PROIZVODNJA TRAJNIH PECIVA, SLASTIČARSKIH PROIZVODA I KOLAČA
OBRT ZA PROIZVODNJU KOLAČA “BRANKA”
Poljanak 10
53231 Plitvička
Jezera
0981320711
OBRT ZA PROIZVODNJU KOLAČA “MARIO”
Jezerce 60
53231 Plitvička
Jezera
OBRT ZA PROIZVODNJU KOLAČA “MIZA”
Jezerce 76
53231 Plitvička
Jezera
OBRT ZA PROIZVODNJU KOLAČA “VUKOVIĆ”
Poljanak 10
53231 Plitvička
Jezera
PROIZVODNJA DVOPEKA
Jezerce 6
53231 Plitvička
Jezera
Smiljanska 5
53000 Gospić
098217319
Ulica Svetog Jurja 10
53270 Senj
053-882-181
Gornja Dubrava 65
53220 Otočac
0989041931
Poljski Put BB
53291 Novalja
053661946
Donji Vaganac 24 B
53233 Plitvička
Jezera
776018
00992306399
Bunić 15
53235 Udbina
0538909222
0989641319
Španjuša 9
53000 Gospić
053685224
098245748
[email protected]
Kralja Zvonimira 29
53220 Otočac
053617710
0989041931
[email protected]
[email protected]
PROIZVODNJA MAKARONA, NJOKA, KUSKUSA I SLIČNE TJESTENINE
OBRT ZA PROIZVODNJU HRANE I SUVENIRA
“BRIKS”
PRERADA ČAJA I KAVE PRŽENJE KAVE
TONY
PRERADA ČAJA I KAVE-PRŽENJE I MLJEVENJE KAVE
SAN PRŽIONICA KAVE
PROIZVODNJA OSTALIH PREHRAMBENIH PROIZVODA, D. N.
POLJOPRIVREDNA DJELATNOST LIKEN
PROIZVODNJA DESTILIRANIH ALKOHOLNIH PIĆA
OBITELJSKI OBRT “MAKKI”
PROIZVODNJA RAKIJE
MEDICAL PROIZVODNJA ŠLJIVOVICE
PROIZVODNJA PIVA
LIČANKA
PROIZVODNJA BEZALKOHOLNIH PIĆA
OBRT MIK
PROIZVODNJA OSVJEŽAVAJUĆIH NAPITAKA; PROIZVODNJA MINERALNE I DRUGIH FLAŠIRANIH VODA
GACKA VRELA d.o.o.
Ličko Lešće bb
53224 Ličko Lešće
SVETI ROK d.o.o.
Sveti Rok
53244 Lovinac
053/636605
091/3644232
AQUA ADRIA d.o.o.
Sveti Rok bb
53244 Sveti Rok
098238006
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
Podudbina 14
53234 Udbina
01/6609292
091/7885537
[email protected]
Trnovac BB
53000 Gospić
053678901
0989210990
DAJAK d.o.o.
Stara cesta 3
53270 Senj
053/882662
098/488008
JELA
Tržnica BB
53250 Donji Lapac
0989393501
Metajna 105
53296 Novalja
0994826850
Mihaljevac 2
53230 Plitvička
Jezera
LIKA-PELETI d.o.o.
Riječka 14
53000 Gospić
DIČ d.o.o.
Kaniža bb
53000 Gospić
053/574351
SLADOVAČA d.o.o.
Augusta Šenoe 17
53000 Gospić
053/575676
IM-COMMERCE, d.o.o.
Jezerane 3/20
53262 Jezerane
053/793093
098/1801012
KULA-PROMET d.o.o.
Krasno polje bb
53274 Krasno
Polje
053/851077
098/245706
FIMP d.o.o.
Ličko Lešće 35
53224 Ličko Lešće
053/787359
098/9841656
MOĆO d.o.o.
Ličko Lešće 244
53224 Ličko Lešće
053/787316
[email protected]
COSEPI-INO-HOLZ d.o.o.
Ive Senjanina 27
53220 Otočac
053/771 402
[email protected]
DRVOREZ INO d.o.o.
Ive Senjanina 27
53220 Otočac
053771402
NAVITAS SILVA d.o.o.
Novoselija bb
53220 Otočac
053/781111
PILANSKI OBRT “TONČA“
Čovići 15
53224 Otočac
098425170
PROZORINA d.o.o.
Prozor 15
53220 Otočac
053/781087
VITAL d.o.o.
Prozor 180
53220 Otočac
053/781111
098/245873
PRIKO DRVOPROIZVODNJA PROIZVODA OD DRVA
I TURIZAM
Bukovac 12A
53202 Perušić
098745232
JURAJ DRVO d.o.o.
Sveti Juraj bb
53284 Sveti Juraj
053/883095
DRVOPROMET SAMARŽIJA d.o.o.
Žuta Lokva bb
53260 Žuta Lokva
PROIZVODNJA DUHANSKIH PROIZVODA
DUHANKA ZAGREB d.o.o.
TKANJE TEKSITLA
HRC
PROIZVODNJA OSTALE VANJSKE ODJEĆE
PROIZVODNJA OSTALE ODJEĆE I PRIBORA ZA ODJEĆU
VALENTINA
ŠTAVLJENJE I OBRADA KOŽE
OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE “NIKKYY”
PILJENJE I BLANJANJE DRVA
[email protected]
[email protected]
[email protected]
9
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
10
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
KIKO - PROM
Kralja Zvonimira 118
53220 Otočac
053771240
OBRT PETRLIĆ
Ramljani 13
53220 Otočac
053781135
E-MAIL
PROIZVODNJA PILJENE GRAĐE I IMPREGNACIJA DRVA
PROIZVODNJA PILJENE GRAĐE; OSIM NESASTAVLJENOGA MATERIJALA ZA PODOVE; IMPREGNACIJA DRVA
Stjepana Radića 60 C
53220 Otočac
098477519
OBRT CVITKOVIĆ
Fortička 41
53220 Otočac
098483365
STOLARIJA BARIĆ
Novo Selo 1
53230 Plitvička
Jezera
053752038
STOLARSKI OBRT ŽUĆO
Kapitulska 41
53270 Senj
053-881-472
DRVOTEH d.o.o.
Lug 49
53213 Donje
Pazarište
053/685605
DRVO DM d.o.o.
Vrtlarska 37
53000 Gospić
098/9065840
PRPIĆ d.o.o.
Smiljanska 112
53000 Gospić
BUKVA d.o.o.
Bjelopolje bb
53230 Korenica
053/753002
PERGAMENT d.o.o.
Bjelopolje bb
53230 Korenica
053/753002
098/472249
MB-PUT d.o.o.
Špilnički odvojak 10
53220 Otočac
053/771654
KRISTINA ZANATSKO UGOSTITELJSKI OBRT
Stjepana Radića 13
53202 Perušić
053679096
098418290
DRVODJELSTVO RONČEVIĆ
Kuterevo 129
53220 Otočac
0981775450
OBRT ČOPRA
Kuterevo 62
53220 Otočac
0989649373
OBRT BARBARA
Kuterevo 115A
53220 Otočac
0981962467
OBRT ŽUBRINIĆ
Prozor 268
53220 Otočac
0989392730
PROIZVODNJA AMBALAŽE OD DRVA “MI”
Malo Polje 41/23
53202 Perušić
053679366
0915557517
Kompolje 103
53220 Otočac
0989724551
DRVNA GALANTERIJA “BIŠKUPIĆ”
Letinačka 9
53260 Brinje
053700156
098799534
STOLAR MAJSTORINA
Poljički Odvojak 16
53220 Otočac
053746223
098223491
ŠMRIKA - TRANS
PROIZVODNJA GRAĐEVNE STOLARIJE I ELEMENATA
PROIZVODNJA OSTALE GRAĐEVNE STOLARIJE I ELEMENATA
[email protected]
[email protected]
PROIZVODNJA AMBALAŽE OD DRVA
[email protected]
PROIZVODNJA OGRIJEVNOG DRVA
OBRT ROŽIĆ
PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD DRVA
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
53291 Novalja
098282872
E-MAIL
PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD DRVA, PROIZVODA OD PLUTA, OKVIRA ZA SLIKE
AUTOTAKSI-NOVALJA-GALERIJA-NEVIA
Obala P. Krešimira Iv 2
PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD DRVA, PROIZVODA OD PLUTA, SLAME I PLETARSKIH MATERIJALA
ADELA d.o.o.
Grofa Janka
Draškovića 4
53000 Gospić
053/572883
DRVOSTIL d.o.o.
Ive Senjanina 27
53220 Otočac
053/771440
PUČINA d.o.o.
Prozor 156
53220 Otočac
053/781155
Podudbina bb
53234 Udbina
01/2441088
Bilajska 3
53000 Gospić
053/572649
3 M TISKARSKI OBRT
Novoselo Trnovačko
BB
53000 Gospić
0981854296
BARAN d.o.o.
Lavoslava Vukelića 3
53000 Gospić
JADRANSKA TISKARA SENJ d.o.o.
S.S. Kranjčevića 8
53270 Senj
053/881302
PRIMORKA DORADA
Fortica 4
53270 Senj
053-881-522
Rapska 10
53270 Senj
098-9700-540
Bilajska 1
53000 Gospić
053574143
Ćukovac BB
53201 Gospić
0918933372
Ulica Ante Starčevića 6
53220 Otočac
053/617781
[email protected]
[email protected]
ZIR d.o.o.
Riječka bb
53201 Lički Osik
053/639254
091/653039
[email protected]
PVC AL “PERVIZ”
Mušaluk 51
53201 Gospić
FAKIN
Abatovo 8
53270 Senj
098239286
NEVEN PLAST
Lički Osik Mol
53000 Gospić
053672380
0915375452
NEVEN PLAST d.o.o.
Lički Osik, Čukovac b.b.
53000 Gospić
053/672019
PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD PAPIRA I KARTONA
KRATOM d.o.o.
TISKANJE NOVINA
TISKARA GOSPIĆ d.d.
OSTALO TISKANJE
[email protected]
PRIPREMA I IZRADA TISKARSKE FORME
TISKARA SENJ
USLUGE PRIPREME ZA TISAK I OBJAVLJIVANJE
ZAJEDNIČKI OBRT ZA GRAFIČKI DIZAJN “LOGO”
PROIZVODNJA RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA
PRERADA NAFTNIH DERIVATA “KOLNIK”
PROIZVODNJA OSTALIH KEMIJSKIH PROIZVODA, D. N.
PLENUS d.o.o.
PROIZVODNJA PROIZVODA OD PLASTIKE ZA GRAĐEVINARSTVO
PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIKE
11
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
12
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIKE - PROIZVODNJA SVIJEĆA, VOŠTANICA I SL.
Josipa Jovića 10
53230 Plitvička
Jezera
DEVČIĆ STAKLARSKI OBRT
Bilajska 27
53000 Gospić
0915120053
FAKIN 3 PROIZVODNO USLUŽNI OBRT
Abatovo 6
53270 Senj
053-882-220
OBRT “KORANA”
OBLIKOVANJE I OBRADA RAVNOGA STAKLA
PROIZVODNJA OPEKE, CRIJEPA I OSTALIH PROIZVODA OD PEČENE GLINE ZA GRAĐEVINARSTVO
Zrinskog i Frankopana
bb
53202 Perušić
ul. Ličko Lešće 3
53224 Ličko Lešće
053/787330
OBRT ŠKODA
Slatinska BB
53291 Novalja
0911528430
FERMONT BETONSKA GALANTERIJA
Kvarte 41 A
53202 Perušić
053679430
KOPITAR d.o.o.
Zrinskog Frankopana
bb
53202 Perušić
053/679427
098/426134
GLIŠO OBRT ZA IZRADU NADGROBNIH
SPOMENIKA
Budačka 114
53000 Gospić
IZRADA NADGROBNIH SPOMENIKA “ČIPLIĆ”
Vukšićka 1
53000 Gospić
053574652
098382333
KLESARSKO-TRGOVAČKI OBRT “ALIĆ”
Budačka 99
53000 Gospić
098700811
MGI KLESARSTVO
Budačka 141
53000 Gospić
053574756
098675725
KLESARSTVO GLEDIĆ d.o.o.
Josipa Jovića 84
53230 Korenica
MARINCEL d.o.o.
Kompolje 89
53220 Otočac
053/798 066
098/745212
ROGIĆ d.o.o.
Prozor 258
53220 Otočac
053/781072
KRALJEV VRT d.o.o.
PROIZVODNJA VAPNA I GIPSA
LIČKA TVORNICA VAPNA d.o.o.
[email protected]
PROIZVODNJA PROIZVODA OD BETONA ZA GRAĐEVINARSTVO
REZANJE, OBLIKOVANJE I OBRADA KAMENA
[email protected]
[email protected]
REZANJE,OBLIKOVANJE I OBRADA KAMENA - IZRADA NADGROBNIH SPOMENIKA OD PRIR. I UMJET. KAMENA
KLESARASTVO ONYX
Kralja Zvonimira 74
53220 Otočac
Ličko Petrovo Selo 97
53233 Plitvička
Jezera
0981769818
PROIZVODNJA BRUSNIH PROIZVODA
KLESARSKI OBRT “MAJSTOROVIĆ”
PROIZVODNJA, ODRŽAVANJE I POPRAVAK METALNIH KONSTRUKCIJA I NJIHOVIH DIJELOVA
OBRT LONČAR
Prozor 144A
53220 Otočac
053781275
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
S.V.D.-PAVLOVIĆ d.o.o.
Jezerane bb
53260 Brinje
053/793402
099/5014510
BRAVARSKO GRAĐEVINSKI I UGOSTITELJSKI OBRT
JOSO BILEN
Smiljanska 143
53000 Gospić
053573451
0981650618
N.S.B., d.o.o.
Pere Rukavine bb
53000 Gospić
053/573557
ITALIKACINK d.o.o.
Ćukovac bb
53201 Lički Osik
053/639 261
[email protected]
METALNA OPREMA d.d.
Kaetana Knežića 20
53270 Senj
053/884700
[email protected]
TERMALMONT d.o.o.
Ante Starčevića 61
53270 Senj
Zagrebačka 2
53220 Otočac
CRISTA d.o.o.
Kaniška 8
53000 Gospić
TERI-CROTEK d.o.o.
Pazariška 14
53000 Gospić
MEPROAL TOKARENJE
Bunjevačka 26
53270 Senj
Podgorska 17
53270 Senj
FORTUNA d.o.o.
Budačka 7
53000 Gospić
OCR-12 d.o.o.
Lički Novi bb
53000 Gospić
TOKARSKI OBRT “TEHNOMOD”
Pere Šnjarića 3A
53230 Plitvička
Jezera
Urije 158B
53201 Gospić
Josipa Jovića 42
53230 Plitvička
Jezera
METING d.o.o.
Crikvenička 5
53000 Gospić
053/574617
LAHOR-TRADE, d.o.o.
Prozor 27
53220 Otočac
053/772011
Petra Kružića 12
53270 Senj
053/881483
Ive Senjanina 12
53220 Otočac
0981786577
PROIZVODNJA METALNIH KONSTRUKCIJA I NJIHOVIH DIJELOVA
PROIZVODNJA VRATA I PROZORA OD METALA
ATLAS d.o.o.
053/771139
099/3009200
OBRADA I PREVLAČENJE METALA
053/573174
ELEKTROZAVARIVANJE
M B USLUŽNI OBRT
053-882-668
STROJNA OBRADA METALA
053/574675
STROJNA OBRADA METALA - GLODANJE
TOKARENJE “STARČEVIĆ”
PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD METALA, D. N.
LIMARSKI OBRT JANDRIĆ
PROIZVODNJA OSTALIH GOTOVIH PROIZVODA OD METALA, D. N.
PROIZVODNJA ELEKTRONIČKIH KOMPONENATA
PROKOMP d.o.o.
POPRAVAK I ODRŽAVANJE RTV I KOMUNIKACIJSKE OPREME
TV SERVIS CVITKOVIĆ
13
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
14
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
OPTIKA BRANIMIR
Dr. Franje Tuđmana 9
53000 Gospić
0915117043
ZAJEDNIČKI OBRT “GOSPIĆ OČNA OPTIKA”
A. G. Matoša 2
53000 Gospić
0996705988
Kralja Zvonimira BB
53220 Otočac
0993111554
Udbina
53234 Udbina
E-MAIL
PROIZVODNJA I POPRAVAK NAOČALA
PROIZVODNJA NAOČALA
OPTIKA - “SVETA LUCIJA”
PROIZVODNJA OPTIČKIH INSTRUMENATA I FOTOGRAFSKE OPREME
LIKAPLAST d.d. “u likvidaciji”
PROIZVODNJA UREĐAJA ZA DISTRIBUCIJU I KONTROLU ELEKTRIČNE ENERGIJE
ERIS
Lički Novi BB
53000 Gospić
098493540
Budačka 261
53000 Gospić
053/639204
[email protected], lika.
[email protected]
Josipa Jovića 5
53230 Korenica
053/756382
[email protected]
Mukinje 22 P
53231 Plitvička
Jezera
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE OPREME ZA RASVJETU
LIKA SVJETLO d.o.o.
PROIZVODNJA NEELEKTRIČNIH APARATA ZA KUĆANSTVO
CEKO d.o.o.
PROIZVODNJA OSTALE ELEKTRIČNE OPREME
ELEKTRO OBRT “JUKA”
PROIZVODNJA LEŽAJEVA, PRIJENOSNIKA TE PRIJENOSNIH I POGONSKIH ELEMENATA
Gajine 94
53250 Donji Lapac
053765047
Gorica 14
53270 Senj
098216640
REMONT-SERVIS d.o.o.
Petra Zoranića 3
53220 Otočac
053/773048
VRULJA MONTAŽA d.o.o.
Sveti Juraj, Južno
Naselje 41
53270 Senj
Z. I. R. NOVA d.o.o.
Srednja Gora 25
53234 Srednja
Gora
Dabar 246
53222 Otočac
Gornja Klada 73
53270 Senj
053-615-337
Kapitulska 41
53270 Senj
053-881-472
DOLFI TRGOVINA I PROIZVODNJA
Vile Velebita 5
53000 Gospić
0918991825
MIJAMAJA
P.zoranića BB
53291 Novalja
MALTA BRAVARSKI OBRT
PROIZVODNJA OSTALIH STROJEVA ZA OPĆE NAMJENE, D. N.
R&II
GRADNJA BRODOVA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA
GRADNJA I POPRAVAK BRODOVA
OBRT BRODOMONT
PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA I GRAĐEVNE STOLARIJE
STOLARIJA VUKUŠIĆ
PROIZVODNJA OSTALOG NAMJEŠTAJA
STOLARIJA VRANELA
PROIZVODNJA NAKITA I SRODNIH PROIZVODA
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
ZLATAR - FILIGRAN
Dr.franje Tuđmana 7/B
53270 Senj
098-9415-763
ZLATARNICA ČETTA
Potok 24
53270 Senj
098-281-640
Petra Krešimira Iv BB
53291 Novalja
Bilajska 25
53000 Gospić
E-MAIL
PROIZVODNJA IMITACIJE NAKITA (BIŽUTERIJE)
ORKA
PROIZVODNJA RAZNOVRSNIH PREDMETA - SUVENIRA
IZRADA SUVENIRA I POKLONA “GOLAC”
0996994247
PROIZVODNJA ŽIGOVA, RUČNIH NAPRAVA ZA OTISKIVANJE NATPISA ILI GARNITURA ZA RUČNO OTISKIVANJE, VRPCA ZA PISAĆE STROJEVE, JASTUČIĆA ZA ŽIGOVE
Kaniža 102
53202 Perušić
098888605
Paška 15
53270 Senj
053882488
098257352
Braće Radić BB
53291 Novalja
PRPA ELEKTROMEHANIČARSKA RADIONA
Stanići BB
53291 Novalja
ELEKTRO OBRT “ETO”
Trg Svetog Jurja 12
53230 Plitvička
Jezera
IZRADA PEČATA KULAŠ
PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD METALA
ALUFAKIN IZRADA ALUMINIJSKE BRAVARIJE
POPRAVAK STROJEVA-SERVIS BRODSKIH MOTORA
NTG ŠESTAN
POPRAVAK ELEKTRIČNE OPREME
098332469
ODRŽAVANJE, POPRAVAK I PREINAKE BRODOVA, TE REZANJE BRODOVA
MINI - MONT
Petra Zrinjskog 13
53220 Otočac
053773301
Tomislavova 1.
53291 Novalja
053661843
0981613214
POPRAVAK I ODRŽAVANJE BRODOVA I ČAMACA
USLUŽNA DJELATNOST “MARIJO”
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
LIKA-FENIKS d.o.o.
Kurjak 32
53234 Kurjak
LIKA ENERGETIKA d.o.o.
Podudbina bb
53234 Udbina
LIKA ENERGO EKO d.o.o.
Podudbina bb
53234 Udbina
15
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
16
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
OPSKRBA VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
SKUPLJANJE, PROČIŠĆAVANJE I OPSKRBA VODOM
VISOČICA d.o.o.
Udbinska cesta 2
53250 Donji Lapac
053/765469
USLUGA d.o.o.
Bužimska 10
53000 Gospić
053/572303
098/245012
VELINAC d.o.o.
Stipe Devčića bb
53288 Karlobag
053/694 257
098/245419
KOMUNALAC d.o.o.
Trg Sv.Jurja 12
53230 Korenica
053/776518
VRILO d.o.o.
Centar 34
53244 Lovinac
053/681618
098/673108
KOMUNALIJE d.o.o.
Čiponjac 6
53291 Novalja
053/663750
098/245001
[email protected]
KOMUNALAC d.o.o.
Bartola Kašića 5 A
53220 Otočac
053/771115
098/245338
[email protected]
com
GKD KOMUNALAC d.o.o.
Petra Preradovića 25
53270 Senj
053/881237
098/245170
VODOVOD d.o.o.
Đure Daničića 12
53270 Senj
053/881310
VODOVOD d.o.o.
Stipe Javora
53260 Brinje
053/700336
098405643
KOMGRAD d.o.o.
Radnička 4
53250 Donji Lapac
053/765 425
PERUŠIĆ d.o.o.
Trg popa Marka
Mesića 2
53202 Perušić
053/679495
HIDROKOM d.o.o.
Trg Svete Lucije 9
53234 Udbina
053/778144
098/236254
Centar 82
53244 Štikada
023/773132
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SKUPLJANJE NEOPASNOG OTPADA
OPORABA POSEBNO IZDVOJENIH MATERIJALA
EKO VELEBIT d.o.o.
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
DBN d.o.o.
Stara Novalja, Kaštel
25
53291 Novalja
FABELLA d.o.o.
Ante Šonje 2
53291 Novalja
053/661928
NOVALJA NEKRETNINE d.o.o.
Čiponjac bb
53291 Novalja
098/721833
TONGRAD d.o.o.
Stara Novalja, Kaštel
24
53291 Novalja
Šet. Hrv. Mornara 18
53291 Novalja
DUKA GRAĐEVINSKI OBRT
Hrvatske Mladeži 3
53202 Perušić
098349128
GRAĐEVINSKI OBRT BUŠA
Ive Senjanina 25
53270 Senj
053-88-25-48
KROVOGRADNJA NEKIĆ
Petra Kružića 10
53270 Senj
DOMGRAD d.o.o.
Križpolje, Mali Kut 69
53260 Brinje
098/291265
GRAĐEVINSKI OBRT MILAN SERDAR
Smiljanska Br. 136
53000 Gospić
053574206
098214591
GRAĐEVINSKI OBRT “EKO”
Smiljan 24 a
53211 Gospić
0989744841
GRAĐEVINSKI OBRT “GRADIN”
Smiljanska 13 A
53000 Gospić
0989247239
GRAĐEVINSKI OBRT “GRADNJA AMIR ČIRIĆ”
Klanac 68
53212 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “GRADNJA ČIRIĆ”
Klanac 68
53212 Gospić
GRADNJA “M-K-M”
Trnovac 55
53000 Gospić
IVAN-INVEST d.o.o.
Zagrebačka 26
53000 Gospić
KROMA d.o.o.
Kneza Jerka Rukavine
22
53000 Gospić
MGG d.o.o.
Popa Frana Biničkog 4
53000 Gospić
053/575050
BIGROM d.o.o.
Papuča bb
53000 Gospić
053/570 570
[email protected]
G.P.V.-GRAĐENJE d.o.o.
Smiljanska 43
53000 Gospić
053/572046
098/245497
[email protected]
GRAĐEVINSKI OBRT “MANUALBAU”
Kapucinska 9
53288 Karlobag
098392140
GRAĐEVINSKI OBRT “RIČICE GRADNJA”
Ričice 91
53244 Lovinac
0917547017
INTERKON d.o.o.
Sveti Rok 13
53244 Lovinac
GRAĐEVINARSTVO
ORGANIZACIJA IZVEDBE PROJEKATA ZA ZGRADE
ARMIRAČKI RADOVI - POSTAVLJANJE ARMATURE
ZIDARSKA DJELATNOST “NOVALJA”
GRAĐENJE ZGRADA (VISOKOGRADNJA)
GRADNJA STAMBENIH I NESTAMBENIH ZGRADA
098/9021648
17
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
18
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
DOM-MAR d.o.o.
Stara Novalja, Korde 3
53291 Novalja
DV-GRADNJA-NOVALJA
Caskin Put BB
53291 Novalja
GRAĐEVINSKI OBRT “KATARELAC”
V. Novaka BB
53291 Novalja
IVAN GALINEC ZIDARSKO FASADERSKA
DJELATNOST
Metajna BB
53296 Novalja
MARIS GRADNJA d.o.o.
Zadarska ulica 11/d
53291 Novalja
METOD LOVRIĆ-ZIDAR
Slatinska BB
53291 Novalja
098410229
PETRORAD
P. Zoranića 7
53291 Novalja
053662068
098314107
ŠUZ GRADNJA
Kralja Tomislava 8
53291 Novalja
TRI SUNCA d.o.o.
Braće Radić 32
53291 Novalja
ZIDAR TAMARUT
St. Novalja 118
53291 Novalja
0915423383
OMRA d.o.o.
Put Lokvica bb
53291 Novalja
0993156571
OBRT DELIĆ
A. Starčevića 30
53220 Otočac
ZAJEDNIČKI OBRT ENES
B. Kašića 3
53220 Otočac
ZAJEDNIČKI OBRT GRAĐEVINAR
Hrvatsko Polje 89
53220 Otočac
ZIDAR VLASNIK DRAGAN BUKOVAC
Gornja Dubrava 25
53220 Otočac
0995119068
ENGRAD d.o.o.
Kralja Zvonimira 6
53220 Otočac
053/771 084
098/245622
[email protected]
GIVI d.o.o.
Kneza Branimira 9
53220 Otočac
053/773040
098/424526
[email protected]
GRADITELJ d.o.o. “u stečaju”
Bartola Kašića 5
53220 Otočac
053/771298
[email protected]
KROJAL d.o.o.
Nikole Mašića 18
53220 Otočac
053/772288
098/1706773
MAJK d.o.o.
Frankopanska 32
53220 Otočac
053/773249
098/245427
RADOŠ, d.o.o.
Bartola Kašića 16
53220 Otočac
053/781251
GRAĐEVINSKI OBRT “SANI”
Bana Jelačića BB
53202 Perušić
ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI OBRT “MEDO - MATIĆ”
Kvarte BB
53202 Perušić
GRAĐEVINSKI OBRT “BIN GRADNJA”
Rastovača 20
53231 Plitvička
Jezera
GRAĐEVINSKI OBRT “JUŠIĆ-GRADNJA”
Josipa Jovića 72
53230 Plitvička
Jezera
0915334420
0911718405
0917840506
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
LIKA GRADNJA d.o.o.
Smoljanac 40
53231 Plitvička
Jezera
053/754001
BESIM d.o.o.
A. M. Kuhačevića 9
53270 Senj
GRADSTAN d.o.o.
Mala vrata 16
53270 Senj
INGRAD
Stara Cesta 57
53270 Senj
098245220
JAKETA GRAĐEVINSKI OBRT
Nehajeva 17
53270 Senj
053882003
098326753
ZIDARSKI OBRT KLJUNE
Krasno 47
53274 Senj
ĆODA d.o.o.
Abatovo 28
53270 Senj
053/882111
KING-GRAD d.o.o.
Petra Kružića 18
53270 Senj
053/884506
098/245186
KRODAL d.o.o.
Ivana Lenkovića 18
53270 Senj
MIA-GRADNJA d.o.o.
Otočka 15
53270 Senj
NEHAJGRAD-IMOBILIA d.o.o.
Nikole Jurišića 49
53270 Senj
SALLAHAJ d. o. o.
Podgorska 1
53270 Senj
TONI COMMERCE d.o.o.
Svetog Jurja 10
53270 Senj
053/882181
TRBUŠNJAK d.o.o.
Brinjska 8
53270 Senj
053/881895
098/245161
GRAĐEVINSKI OBRT “NEIMAR”
Alojzija Stepinca 1
53234 Udbina
LIM d.o.o.
Senjska 52
53223 Vrhovine
051/286506
098/338270
IGO
Kralja Zvonimira 56
53220 Otočac
0981370338
OBRT D M
Sinac 221
53220 Otočac
OBRT GRAĐEVINAR AGO
Švica 97
53220 Otočac
GRAĐEVINSKI OBRT “ANTE GRADNJA”
Josipa Jovića 25
53230 Plitvička
Jezera
Abatovo 13
53270 Senj
Put hrvatske garde 5
53000 Gospić
LIKA CESTE d.o.o.
Smiljanska 41
53000 Gospić
STUBA PROJEKT NISKOGRADNJA d.o.o.
Kralja Zvonimira bb
53000 Gospić
E-MAIL
053/882090
098/328050
[email protected]
PODIZANJE ZGRADA (VISOKOGRADNJA)
SAVIJANJE ARMATURE
MARBET GRAĐEVINSKI OBRT
GRADNJA CESTA I AUTOCESTA
LIKA KAMEN d.o.o.
GRADNJA VODOVA ZA ELEKTRIČNU STRUJU I TELEKOMUNIKACIJE
053/560420
[email protected]
[email protected]
19
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
20
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
Nehajeva 24
53270 Senj
098-259-855
GRAĐEVINSKI OBRT “DURMIĆ”
Popa Frana Biničkog 8
53201 Gospić
OHRID d.o.o.
Kneza Jerka Rukavine
10
53000 Gospić
OBRT “IZGRADNJA”
Kaniža 45
53000 Gospić
MORE GRADNJA d.o.o.
Marka Marulića 8
53291 Novalja
TOMI d.o.o.
Ante Starčevića 26
53220 Otočac
UGOSTITELJSKO USLUŽNI OBRT “DUKA
GRADNJA”
Zrinskih I Frankopana
BB
53202 Perušić
SELAN d.o.o.
Petra Matkovića 7
53270 Senj
VI.BRA. d.o.o.
Donji Starigrad 42
53286 Starigrad
(kod Senja)
MARKAN
Braće Radić BB
53291 Novalja
053662532
M L PRIJEVOZNI-USLUŽNI-TRGOVAČKI OBRT
Nikole Jurišića 14
53270 Senj
098714350
Petra Kružića 4
53270 Senj
053-881-841
Abatovo 28
53270 Senj
OBRT AMVO
Prozor 24
53220 Otočac
0989392526
OBRT JERGOVIĆ
Kralja Zvonimira 82
53220 Otočac
0917777444
ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI OBRT “BAŠAN GRADNJA”
Riječka 12
53000 Gospić
LEUT
P. Krešimira Iv BB
53291 Novalja
053661378
UGOSTITELJSKO-PRIJEVOZNIČKI OBRT “LUKY”
Trg Popa Marka
Mesića BB
53202 Perušić
098477321
GRAĐEVINSKI I ZEMLJANI RADOVI “NIKAŠ”
Alojzija Stepinca 1
53230 Plitvička
Jezera
0916873514
GRAĐEVINSKI OBRT DEVČIĆ
Abatovo 28
53270 Senj
053-882-111
GRAĐEVINSKI OBRT GMP PAVELIĆ
Široka Kuntrada 1
53270 Senj
ISKOP I PRIJEVOZ PEKO
Vuka Krajača 8
53270 Senj
ISKOPI BIONDIĆ
Ive Senjanina BB
53270 Senj
E-MAIL
GRADNJA OSTALIH GRAĐEVINA NISKOGRADNJE
HYDRAULIKOP
GRADNJA OSTALIH GRAĐEVINA NISKOGRADNJE, D. N.
574275
098/1896392
0989371666
UKLANJANJE GRAĐEVINA I PRIPREMNI RADOVI NA GRADILIŠTU
UKLANJANJE GRAĐEVINA I ZEMLJENI RADOVI
PRIJEVOZ I ISKOPI
ISKOPI U GRAĐEVINARSTVU
GRAĐEVNA MEHANIZACIJA
RUŠENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I ZEMLJANI RADOVI
UKLANJANJE GRAĐEVINA
098-395-656
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
I Mažuranića 1
53220 Otočac
Petra Preradovića 25
53270 Senj
098245880
[email protected]
GRAĐEVINSKI OBRT “AS-GRAĐENJE”
Eugena Kumičića 1
53000 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “BENO”
Kaniška 50
53000 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “KORAB”
Kaniška 52
53000 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “MEDA”
Kaniška 29
53000 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “NUR”
Kaniška 50
53000 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “ŠEIP”
Kaniška 10
53000 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “TOME”
Put Hrvatske Garde
14 B
53000 Gospić
098382170
LUKAC d.o.o.
Neznanih junaka 12/1
53000 Gospić
098/590016
ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI OBRT “PUT KROZ
SVIJET”
Pakračka 7
53000 Gospić
ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI OBRT “GTO”
Štiakda 36
53244 Lovinac
BOLERO-CENTAR d.o.o.
Trg Franje Tuđmana 1a
53220 Otočac
MID
Biškupljak 8
53220 Otočac
OBRT DENNO
Prozor 28
53220 Otočac
0989107373
AUTOPRIJEVOZNIK “MIRAN”
Karaula 20 C
53202 Perušić
098840669
MILE RAD SA ROVOKOPAČEM
D.kosinj 45
53203 Perušić
GRAĐEVINSKI OBRT “GRAĐEVINAR”
Gornji Vaganac 16
53233 Plitvička
Jezera
GRAĐEVINSKI OBRT “KOVAČ”
Gornji Babin Potok 39
53230 Plitvička
Jezera
GRAĐEVINSKI OBRT IRŠAD TOPIĆ
Zaklopača 3/1
53233 Plitvička
Jezera
GRAĐEVINSKI OBRT MIRSAD MEŠIĆ
Ličko Petrovo Selo 77
53233 Plitvička
Jezera
GRAĐEVINSKI OBRT ZIJAD JUŠIĆ
Kraljice Katarine 23
53230 Plitvička
Jezera
ARIJA UGOSTITELJSKO USLUŽNI OBRT
Otočka 18
53270 Senj
G.M. PAVELIĆ
Lišice 3
53270 Senj
UKLANJANJE GRAĐEVINA I PRIPREMNI RADOVI NA GRADILIŠTU
OBRT MUSTANG
ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU
GRADNJA ZANATSKI OBRT
PRIPREMNI RADOVI NA GRADILIŠTU
053-882-435
091-160-4247
[email protected]
hr
21
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
22
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
G.M. PAVELIĆ d.o.o.
Lišice 3
53270 Senj
053881595
KRAMAR - KOP d.o.o.
Centar 47
53244 Štikada
098675604
098/675604
Južno Naselje 47
53284 Senj
053-88-30-66
099-81-31860
OBRT KOREN
Frankopanska 150
53260 Brinje
098636100
BIP d.o.o.
S. S. Kranjčevića 11
53000 Gospić
098477530
ELKRON
Riječka 3
53000 Gospić
098245653
ELEKTRO OBRT “ERO”
Karla Brkljačića 40
53000 Gospić
0922639820
ELEKTROTEH d.o.o.
Smiljanska 117
53000 Gospić
098/251998
FAZA ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT I PRIJEVOZ
Pazariška 14
53000 Gospić
053573949
0989410791
MD-ELECTRIC d.o.o.
Augusta Šenoe 22
53000 Gospić
OBRT USLUGE I PROIZVODNJA
Riječka 12
53000 Gospić
0915771544
VAL d.o.o.
Kaniška 40
53000 Gospić
053/574838
098/445199
STILLE
Divka Budaka 37
53288 Karlobag
ELEKTROUNIVERZAL d.o.o.
Trg Sv. Jurja 15
53230 Korenica
ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT “ELEMONT”
Braće Radić BB
53291 Novalja
098813430
ELEKTROINSTALATERSKA RADNJA TOM
Zadarska BB
53291 Novalja
098356302
VARSAN
Zaglavarski Put BB
53291 Novalja
053661443
MICKO
Bartola Kašića 14
53220 Otočac
0981787272
EL-MO VLASNIK ZVONIMIR KOSTELAC
Ante Starčevića 23
53220 Otočac
0989369098
OBRT ELKOS
Ante Starčevića 23
53220 Otočac
0989369098
ELEKTRO I VODOINSTALACIJSKI OBRT GTI
Smoljanac 40
53231 Plitvička
Jezera
ELMONT
Petra Preradovića 16
53270 Senj
053-882-905
EL-DE BOŽO ELEKTRIČARSKI OBRT
Krasno
53274 Senj
098-937-3096
ELIN
Vlatkovićeva 16
53270 Senj
098258547
ELEKTRO VODOVI
F. K. Frankopana 25
53270 Senj
098-64-30-31
ELEKTROINSTALATERSKI OBRT GRGUŠ
Pavla Tittera Vitezovića
3
53270 Senj
PRIPREMNI RADOVI NA GRADILIŠTU I USLUGE MLJEVENJA KAMENJA
USLUŽNI OBRT JAKOV
ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
E-MAIL
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
Istarska 62
53291 Novalja
053661962
0918816024
Oraovac 29
53250 Donji Lapac
IZVOĐENJE INSTALACIJA ZA VODU U GRAĐEVINAMA
VODOINSTALATER TONĆI ŠULJIĆ
POSTAVLJANJE INSTALACIJA ZA VODU
VODOINSTALATERSKI OBRT “HM-ADAPTING”
POSTAVLJANJE INSTALACIJA ZA VODU, PLIN, GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE
ŠERIF
Zaglavarski Put BB
53291 Novalja
098416409
TRGOVAČKO-VODOINSTALATERSKA RADNJA
MATAN
Caskin Put 8
53291 Novalja
098849288
VODOCENTRALNE INSTALACIJE “ŠKOPALJ”
Vodovodna 6
53291 Novalja
053662170
VODOINSTALATERSKI OBRT “BABIĆ”
Josipa Jovića 42/4
53230 Plitvička
Jezera
053776778
0981688495
53000 Gospić
053560094
UGRAĐIVANJE PLINSKIH UREĐAJA I IZVOĐENJE PLINSKIH INSTALACIJA U GRAĐEVINAMA
VODO-PLINO INSTALATERSKO TRGOVAČKI OBRT
“TERMOIN”
Budačka 117
UVOĐENJE INSTALACIJA VODOVODA, KANALIZACIJE I PLINA I INSTALACIJA ZA GRIJANJE I KLIMATIZACIJU
TOPLO-MONT, d.o.o.
Riječka 14
53000 Gospić
098/1954-962
NICO RASHLADNA I KLIMA TEHNIKA
Rimska Kava 1.
53291 Novalja
0997004242
J&J-TERMO d.o.o.
Ivana Lenkovića 78
53270 Senj
053/884840
099/2884840
Stara Cesta 3
53270 Senj
053884798
098255497
Dolac 5
53270 Senj
053882101
0912517080
Zagrebačka 39
53230 Plitvička
Jezera
Prijeboj 11
53230 Plitvička
Jezera
0915802120
Sinac 196
53224 Otočac
053787729
Mul 14.
53291 Novalja
0915408104
Lokmeri 39
53260 Brinje
053700105
UVOĐENJE VODE I VODNE INSTALACIJE I SANITARNE OPREME
PEKOTHERM
VODOINSTALATER
NAGY VODOINSTALATER I LIMAR
GRAĐEVINSKI INSTALACIJSKI RADOVI
GRAĐEVINSKI OBRT “RAPOGRADNJA”
IZOLACIJSKI RADOVI
GRAĐEVINSKI OBRT “EURO-ESTRICH”
UGRADNJA AUTOMATSKIH VRATA I VRATA NA SENZOR (GARAŽNA VRATA)
OBRT EL-PORTAL
ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI
GRAĐEVINARSTVO VLADO
FASADNI I ŠTUKATURNI RADOVI
FASADERSKA RADNJA
E-MAIL
23
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
24
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
VELEB d.o.o.
JASIKOVAČKA 14
53000 Gospić
053/573045
098/873543
OPTIMA GRADNJA d.o.o.
Lunjski put 54
53291 Novalja
HUMAC d.o.o.
Luka 24
53220 Otočac
053/772003
098/318553
GRADNJA d.o.o.
Petra Preradovića 25
53270 Senj
053/884294
GRAĐEVINSKI OBRT “ČAUŠEVIĆ”
Kulska 79
53201 Gospić
0919162713
GRAĐEVINSKI OBRT “NIŠANDŽIĆ”
Davida Starčevića 11
53000 Gospić
DD INTERIJERI
A. Starčevića 1
53291 Novalja
TENDELUX
Primorska 30.
53291 Novalja
AMV-profil d.o.o.
Andrije Štampara 12
53220 Otočac
053/771395
BUTKO-GRAĐEVINA d.o.o.
Lički Osik, Kulska
cesta 17
53000 Gospić
053/672054
GRAĐEVINSKI OBRT “LOZANČIĆ”
Kaniška 50
53000 Gospić
0981394990
ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI OBRT “ALL”
Kaniška 50
53000 Gospić
0981367907
ČEJVANOVIĆ d.o.o.
Šibenska 26
53291 Novalja
098/9603884
KERAMIČARSKI OBRT “MOZAIK”
Ivana Gundulića 2.
53291 Novalja
0915254711
TERACERSKI OBRT “RENO”
Gajac A 50
53291 Novalja
098429451
KERAMIČKI OBRT VUČIĆ
Kozjak 2
53270 Senj
053-882-875
Kazeta A 7 43
53291 Novalja
Z. I Frankopana 89
53202 Perušić
UGRADNJA STOLARIJE
098313116
POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH OBLOGA
POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH OBLOGA-KERAMIČAR
BILI KAMEN
POSTAVLJANJE TAPETA
RUŽA TRGOVINE I USLUGE
POSTAVLJANJE ZIDNIH ILI PODNIH KERAMIČKIH, BETONSKIH ILI KAMENIH PLOČICA
GRAĐEVINSKI OBRT “MRKONJIĆ”
Novalja, Zadarska 15
53291 Novalja
S.J.G. RADNJA
Kolan 2
53284 Senj
POSTAVLJENJE PODNIH I ZIDNIH OBLOGA OD TARACA, MRAMORA, GRANITA I ŠKRILJCA
GRAĐEVINSKI OBRT ŠKULJAC
Južno Naselje 12
53284 Senj
IZVOĐENJE SOBOSLIKARSKIH I LIČILAČKIH RADOVA NA GRAĐEVINAMA
SOBOSLIKARSKI I FASADERSKI OBRT “ROKIĆ”
Dalmatinska 14.
53291 Novalja
Trg Popa Marka
Mesića 4
53220 Otočac
POSTAVLJANJE STAKALA, OGLEDALA I SLIČNO
STAKLARSKI OBRT MARKOVIĆ
053771040
098606706
E-MAIL
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
Podoštra 11
53000 Gospić
0981929107
BAZILIKA DEKOR
Poljski Put BB
53291 Novalja
053661714
0916617140
SOBOSLIKAR
Lunjski Put 54
53291 Novalja
098785099
SOBOSLIKARSKA DJELATNOST “NEVIO”
Primorska BB
53291 Novalja
098332502
SOBOSLIKARSKO-VODOINSTALATERSKA
DJELATNOST
Slatinska BB
53291 Novalja
SOBOSLIKAR I LIČILAC
Kneza Branimira 1
53220 Otočac
SOBOSLIKARSKI OBRT “PRESTIŽ INTERIJER”
Ličko Petrovo Selo BB
53233 Plitvička
Jezera
Popa Marka Mesića 3
53000 Gospić
053576028
I. Mažuranića 4
53270 Senj
053-881-991
098-713-831
ZLATAN d.o.o.
Ul.Frankopanska 30
53260 Brinje
098/245686
GRAĐEVINSKI OBRT “DŽETAN”
Kaniška 50
53000 Gospić
0995733925
GRAĐEVINSKI OBRT “IVICA”
Antuna Mihanovića 29
53000 Gospić
0953123129
GRAĐEVINSKI OBRT “ADEM”
Kolakovica 56
53211 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “AMARIS”
Stari Lički Osik 78/3
53201 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “AMI”
Miroslava Kraljevića 15
53000 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “AVMED”
Bužimska 34
53000 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “ĆEHIĆ”
Vrebac 106
53000 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “ISA”
Smiljan 171
53211 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “LJEVAR”
Žabička 52
53000 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “SLOŽNA BRAĆA RADIKA”
Kaniška 50
53000 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “SUNCE”
Novoselo Bilajsko 30
53000 Gospić
ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI OBRT “GRAĐEVINSKE
USLUGE”
Smiljan 24A
53211 Gospić
GRAĐEVINSKI OBRT “ANTIĆ”
Ante Starčevića 1
53288 Karlobag
GRAĐEVINSKI OBRT “KEŠKIĆ”
A.starčevića 4
53288 Karlobag
SOBOSLIKARSKI RADOVI
MALERAJ MARAS
SOBOSLIKARSKI I STAKLARSKI RADOVI
0915965573
STAKLARSKI RADOVI
STAKLAR NIKOLA VALENTIĆ
UNUTRAŠNJE I VANJSKO BOJANJE ZGRADA I BOJENJE OBJEKATA NISKOGRADNJE
MILINOVIĆ
OSTALI ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI
053572712
053575173
0989631967
E-MAIL
25
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
26
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
TVRDINIĆ F d.o.o.
Čovići 137/a
53224 Ličko Lešće
053/761182
GRAĐEVINSKI OBRT “MIL-PROM”
Kolodvorska 10
53202 Perušić
053679258
GRAĐEVINSKI OBRT “RELJA”
S.radića 86
53202 Perušić
E-MAIL
OSTALI ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI - POSTAVLJANJE KROVNIH ŽLJEBOVA I DRUGIH PROIZVODA OD LIMA
LIMARSKI OBRT ZORAN RISTIĆ
Rudanovac 12
53230 Plitvička
Jezera
053776549
OSTALI ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDANJE I POPLOČAVANJE KAMENOM
KLESARSTVO JURIŠIĆ
P. Zoranića BB
53291 Novalja
Dalmatinska 16
53291 Novalja
OSTALI ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI-KAMENOKLESARSKI RADOVI
KLESARSTVO “JURINA”
053661773
098863481
[email protected]
OSTALI ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI-ZIDANJE I POPLOČAVANJE KAMENOM
Smokovačka 2
53291 Novalja
Kosinjski Bakovac 63
53203 Perušić
Hrvatske Mladeži 3
53202 Perušić
M.B.MARTIN d.o.o.
Lički Osik, Popa Frana
Biničkog 34
53000 Gospić
PAPA d.o.o.
Prozor 155
53220 Otočac
053/781225
Nikole Jurišića 24
53270 Senj
053-648-143
Stojana Matića BB
53250 Donji Lapac
0998515068
Marka Marulića 9.
53291 Novalja
098720901
KAMENOKLESAR BOŽO
IZVOĐENJE KROVNIH KONSTRUKCIJA
TESARSKO LIMARSKA RADNJA
PODIZANJE KROVNIH KONSTRUKCIJA
GRAĐEVINSKI OBRT “PICKO”
RADOVI NA KROVIŠTU
MONTAŽA SPUŠTENIH STROPOVA
STROP MONT
OSTALE SPECIJALIZIRANE GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI - ZIDANJE I POPLOČAVANJE KAMENOM
KLESARSKI OBRT DENIS HODŽIĆ
OSTALE SPECIJALIZIRANE GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI, D. N.
GRADITELJSKI OBRT “AS GRADNJA”
OSTALE SPECIJALIZIRANE GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI, D. N. - ZIDANJE I POPLOČAVANJE KAMENOM
KAMENOKLESARSKA RADNJA “ZABRNICA”
Trpimirova BB
53291 Novalja
KAMENOKLESARSKA DJELATNOST ĐEVAD
Brajdica 1
53291 Novalja
OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI KOJI ZAHTJEVAJU SPECIJALNO IZVOĐENJE ILI OPREMU
GRAĐEVINARSTVO
Brinjska Kamenica 21
53260 Brinje
098522151
53291 Novalja
0915938454
OSTALI GRAĐEVINSKO-ARMIRAČKI RADOVI-SAVIJANJE ARMATURA D. N.
ZIDARSKA DJELATNOST “IMRA”
Istarska 14.
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
[email protected]
TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO, POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
TRGOVINA AUTOMOBILIMA I MOTORNIM VOZILIMA LAKE KATEGORIJE
Pazariška 18
53000 Gospić
053/575428
098/1824150
Budak 89
53000 Gospić
0996797313
AUTOMEHANIČARSKI OBRT “VUK”
Budačka 169
53000 Gospić
053573048
0917985104
LUKAS VULKANIZERSKO TRGOVAČKI OBRT
A.g.matoše 3
53000 Gospić
098245416
AUTO SERVIS DAVOR
Bana Jelačića 11
53288 Karlobag
053694370
098245410
AUTOPRAONICA I AUTOMEHANIČARSKA
RADIONICA
Z. I Frankopana 69A
53202 Perušić
098756034
AVV AUTOMEHANIČARSKO-VULKANIZERSKA
RADNJA
Kvarte BB
53202 Perušić
053679289
098382202
OBRT “JURIŠIĆ VAA”
S.radića 8
53202 Perušić
053679084
0989131088
Kneza Trpimira 21
53000 Gospić
053573060
0998784050
CUKRE AUTOMEHANIČARSKI I PRIJEVOZNIČKI
OBRT
Frankopanska 146
53260 Brinje
0996791588
AMD d.o.o.
Zagrebačka 18
53000 Gospić
053/560360
098/9773596
AURORA d.o.o.
Kaniža bb
53000 Gospić
053/573401
AUTO PAVIČIĆ d.o.o.
Kralja Tomislava 24
53000 Gospić
053/575123
AUTO-BOŽIĆ d.o.o.
Budačka 251
53000 Gospić
053/575054
098/245 649
ELM d.o.o.
Kaniška bb
53000 Gospić
053/574280
098/795988
KURTEŠ d.o.o.
Karla Brkljačića 22
53000 Gospić
053/575434
098/245047
LAKI d.o.o.
Miroslava Kraljevića 8
53000 Gospić
053/672 381
TOMI-SERIVS d.o.o.
Trnovačko Novoselo 1
53000 Gospić
053/574215
AUTO-BEKS d.o.o.
ODRŽAVANJE I ELEKTRIČARSKI POPRAVCI MOTORNIH VOZILA
ELEKTRO “CRNI”
ODRŽAVANJE I MEHANIČKI POPRAVCI MOTORNIH VOZILA
ODRŽAVANJE I POPRAVAK KAROSERIJA MOTORNIH VOZILA
AUTOLIMAR VLADE MILKOVIĆ
ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA
[email protected]
27
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
28
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA
Stara Novalja 189
53291 Novalja
053651061
0916510601
AUTO-SERVIS
Slatinska BB
53291 Novalja
098259804
AUTOSERVIS TOMISLAV
Bjelovarska BB
53291 Novalja
053662408
098260386
DUBIĆ d.o.o.
Kranjčevićeva 6
53291 Novalja
MEHANIKA
Vodovodna BB
53291 Novalja
053662061
ARMI VLASNIK MILAN GOMERČIĆ
Čovići 106 C
53224 Otočac
098445250
AUTOMEHANIČARSKI OBRT
Ličko Lešće 196 D
53224 Otočac
AUTOMEHANIČARSKI OBRT ŠPORČIĆ
Biškupljak 18
53220 Otočac
098445069
AUTOMEHANIČARSKO - VULKANIZERSKI OBRT
“GORAN”
Prozor 24
53220 Otočac
098410997
AUTO-VIDAKOVIĆ
Gornja Dubrava 26
53220 Otočac
053746129
0998221072
OBRT MATASIĆ
Prozor 206
53220 Otočac
0915404015
OBRTI ŠPILNIK
Novoselija 13
53220 Otočac
0989139419
REGATA, d.o.o.
Ivana Mažuranića 2
53220 Otočac
053/772178
098/480227
AUTOMEHANIČARSKI OBRT IVO GOLUB
Zagrebačka 34
53230 Plitvička
Jezera
098245477
OBRT “FRNJA”
Josipa Jovića 21
53230 Plitvička
Jezera
0981944706
AUTOMEHANIČARSKI OBRT “GOGO”
Otočka 17
53270 Senj
0915331902
AUTO-SERVIS MICA
Brinjska 13
53270 Senj
053-881-436
AUTOSERVIS ŽARKOVIĆ
Krčka 1
53270 Senj
098245231
E-MAIL
[email protected]
ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA - PRANJE I POLIRANJE ITD.POPRAVKE VANJSKIH I UNUTARNJIH GUMA, TE PODEŠAVANJE I ZAMJENA GUMA
AUTOPRAONA “PAJO”
Zagrebačka 27
53230 Plitvička
Jezera
0916036044
Bana Josipa Jelačića 2
53220 Otočac
053772204
098245804
[email protected]
Rapska 12
53270 Senj
053-885-306
098-912-1591
[email protected]
ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA-PRANJE AUTOMOBILA
LOKI SERVICE
ODRŽAVANJE, POPRAVAK, ZAMJENA I PODEŠAVANJE GUMA
JANUŠIĆ GUMI SERVIS
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
POPRAVCI VANJSKIH I UNUTARNJIH GUMA TE PODEŠAVANJE I ZAMJENA GUMA MOTORNIH VOZILA
VULKANIZER ŽELJKO RUKAVINA
Budačka 58
53000 Gospić
0915017497
TIP TOP
Kaniška 72
53000 Gospić
053572264
099504333
OBRT FAJDETIĆ
Sajmišna 9
53220 Otočac
098245941
GUMI SERVIS
Gornja Dubrava 31
53220 Otočac
098245445
OBRT JAGODIĆ
Ličko Lešće 319
53224 Otočac
AUTOPRAONICA “BOBE & DIDO”
Križpolje 8 D
53261 Brinje
098245953
AMIGO
Bana Josipa Jelačića
27
53000 Gospić
098311411
OBRT ROYAL
Novoselija BB
53220 Otočac
AUTO MOTO SERVIS LONČARIĆ
Stara Cesta 9
53270 Senj
053-881-752
098-178-232
TRGOVINA AUTODIJELOVA D 1
Stara Cesta 59
53270 Senj
053881521
PRANJE I POLIRANJE MOTORNIH VOZILA
TRGOVINA NA MALO DIJELOVIMA I PRIBOROM ZA MOTORNA VOZILA
[email protected]
gs.t-com.hr
POSREDOVANJE U TRGOVINI DRVOM I GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM
Ljudevita Gaja 1/1
53000 Gospić
Novo Naselje 6
53284 Senj
NEWROK d. o. o.
Maršala Tita 89
53244 Lovinac
SEMARC-GRAF
Krčka 9
53270 Senj
JASIKA d.o.o.
POSREDOVANJE U TRGOVINI RIBOM, ŠKOLJKAMA I RAKOVIMA
RIBARSTVO I TRGOVINA ZVIJEZDA MORA
098-24-32-89
POSREDOVANJE U TRGOVINI RAZNOVRSNIM PROIZVODIMA
0981891876
TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI (U TRANZITU) - PROIZVODI OD DRVA
OBRT JELA
Ličko Lešće 350A
53224 Otočac
TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI RAZNOVRSNIM PROIZVODIMA
TGM
Ive Senjanina 27
53220 Otočac
0994802900
TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI RAZNOVRSNIM PROIZVODIMA (U TRANZITU)
OBRT PVC STOLARIJA
Fortička 31
53220 Otočac
0992446587
IN ZDJELAR
Podum 116
53220 Otočac
012456784
OBRT BEŠA
Kralja Zvonimira 31
53220 Otočac
098245253
OBRT RIAS
Švica 10 A
53220 Otočac
TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI RAZNOVRSNIM PROIZVODIMA U TRANZITU (UVOZ-IZVOZ)
OBRT M & L
Kralja Zvonimira 31A
53220 Otočac
053617785
0959000704
[email protected]
29
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
30
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
Braće Radić 10
53291 Novalja
Brušane bb
53000 Gospić
KONTAKT BROJ
E-MAIL
TRGOVINA NA VELIKO MESOM I MESNIM PROIZVODIMA
MESNICA “JOSIP”
TRGOVINA NA VELIKO PIĆIMA
MARTIN d.o.o.
053/673007
TRGOVINA NA VELIKO KAVOM, ČAJEVIMA, KAKAOM I ZAČINIMA U TRANZITU
BELADONA TRGOVAČKI OBRT
Mala Vrata 20
53270 Senj
TRGOVINA NA VELIKO OSTALOM HRANOM UKLJUČUJUĆI RIBE, RAKOVE I ŠKOLJKE
PALAMIDA
Caskin Put 6/2
53291 Novalja
053661776
098785093
53270 Senj
053-881-818
053/574348
TRGOVINA NA VELIKO RIBAMA, ŠKOLJKAMA I RAKOVIMA- U TRANZITU
PAPAGALO
Nikole Jurišića 24
NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO HRANOM, PIĆIMA I DUHANSKIM PROIZVODIMA
JOSIP d.o.o.
Kaniža 57
53000 Gospić
CHERY d.o.o.
Gajac 10
53291 Novalja
Svetog Mateja 1
53201 Lički Osik
053/572174
Nikole Suzane 15
53270 Senj
053/881591
098/258104
53291 Novalja
053661663
0989001882
53270 Senj
053/884515
TRGOVINA NA VELIKO ODJEĆOM I OBUĆOM
DANS - PROMET d. o. o.
TRGOVINA NA VELIKO ELEKTRIČNIM APARATIMA ZA KUĆANSTVO
JADRO TRADE d.o.o.
TRGOVINA NA VELIKO KNJIGAMA, NOVINAMA, ČASOPISIMA I PAPIRNATOM ROBOM
DEA
Stari Varoš 1
TRGOVINA NA VELIKO RAČUNALIMA, PERIFERNOM OPREMOM I SOFTVEROM
ADRIALIN d.o.o.
Lošinjska 6
[email protected]
TRGOVINA NA VELIKO ELEKTRONIČKIM I TELEKOMUNIKACIJSKIM DIJELOVIMA I OPREMOM
KALOR d.o.o.
Primorska 42
53291 Novalja
Bilajska 29
53000 Gospić
098445061
TRGOVINA NA VELIKO DRVOM
SJEČA I IZNOS DRVA PAŠIĆ HALIM
TRGOVINA NA VELIKO DRVOM, GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM I SANITARNOM OPREMOM
STOMORICA d.o.o.
Krešimirova obala 18
53291 Novalja
098/1645569
BURIĆ d.o.o.
Kralja Zvonimira 6 a
53220 Otočac
053/772609
FORTICA d.o.o.
Forcuranje 14
53220 Otočac
053/772155
TIMBER-TRADE d.o.o.
Donja Dubrava 39
53220 Otočac
053/746180
TRGOVINA NA VELIKO ŽELJEZNOM ROBOM, INSTALACIJSKIM MATERIJALOM I OPREMOM ZA VODOVOD I GRIJANJE
TRGOVINA CRNKOVIĆ
Slatinska BB
53291 Novalja
053661358
098273273
TERMO TEHNIKA d.o.o.
Lunjski put 50
53291 Novalja
053/661569
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
M.I. d.o.o.
Smiljanska 20
53000 Gospić
053/574614
098/9210990
P.M.B. d.o.o.
Kaniška 45
53000 Gospić
053/574040
STARČEVIĆ d.o.o.
S.S.Kranjčevića bb
53000 Gospić
053/572335
ZODIJAK d.o.o.
Budačka 89
53000 Gospić
053/574520
IZBOR-JANDRIĆ d.o.o.
Josipa Jovića 8
53230 Korenica
053/776408
KEMOPAPIR d.o.o.
Mihaljevac 42
53230 Korenica
MACOLA d.o.o.
Josipa Jovića bb
53230 Korenica
DUŠICE d.o.o.
Sveti Rok 88
53244 Lovinac
FILLA - SPLIT d.o.o.
Centar 30
53244 Lovinac
KASTELO d.o.o.
Marulićeva bb
MEDITERAN d.o.o.
E-MAIL
NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO
053/776228
[email protected]
53291 Novalja
053/663368
[email protected]
Braće Radić 3
53291 Novalja
053/661085
NOVALIS d.o.o.
Ul.Josipa Kunkere 8
53291 Novalja
053/662007
098/245176
[email protected]
SUNTURIST d.o.o.
Kranjčevićeva Ulica bb
53291 Novalja
053/661211
[email protected]
VIDASKA d.o.o.
Matice Hrvatske bb
53291 Novalja
053/661207
KOTLIĆ d.o.o.
Ivana Mažuranića bb
53220 Otočac
099/3861959
LEDENO DOBA d.o.o.
Ivana Mažuranića bb
53220 Otočac
053/617703
099/2165411
BRAJKOVIĆ d.o.o.
Andrije Štampara 32
53220 Otočac
053/773440
IKM-COMMERCE, d.o.o.
Luka 8
53220 Otočac
053/773762
KOSTELAC d.o.o.
Prozor 11 a
53220 Otočac
053/773280
MONAJO, d.o.o.
Kralja Zvonimira 88
53220 Otočac
053/771076
SINJAL d.o.o.
Ante Starčevića 9
53220 Otočac
053/771468
TIM - COMMERCE d.o.o.
Poljička Ulica 30
53220 Otočac
053/772031
099/437186
[email protected]
TINELA d.o.o.
Nikole Tesle 15
53220 Otočac
053/773766
[email protected]
OBRT ZA INFORMATIKU I TRGOVINU “ĆESIR”
Trg Svetog Jurja 9
53230 Plitvička
Jezera
MIMTEX d.o.o.
Bijela rijeka 23
53231 Plitvički
Ljeskovac
01/6145423
[email protected]
FORTICA COMMERCE d.o.o.
Splitska 3
53270 Senj
BEN d.o.o.
Petra Matkovića 13
53270 Senj
053/884122
[email protected]
31
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
32
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
GRAMEX-COMM d.o.o.
Kaetana Knežića bb
53270 Senj
053/882555
[email protected]
HIR d.o.o.
Nikole Jurišića 44
53270 Senj
053/882863
099/482490
INLEX d. o. o.
Nikole Jurišića 2
53270 Senj
053/882310
098/369568
MEDUZA d.o.o.
M.Kuhačevića 14
53270 Senj
053/882131
PORTON-COMMERCE d.o.o.
Krčka bb
53270 Senj
053/885316
THERMACUT HRVATSKA d.o.o.
Daničićeva 12
53270 Senj
053/882599
098/ 365618
USKOK TRADE d.o.o.
Fortica 4
53270 Senj
053/882164
53224 Otočac
098425170
Stara Cesta 4
53270 Senj
099-8803-784
Lunjski Put 46/A
53291 Novalja
TRGOVAČKI OBRT - FRANKOPAN
Frankopanska 62
53260 Brinje
TRGOVAČKI OBRT “MARINA”
Lipice 30
53261 Brinje
TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE BRKO
Stajnica 71
53262 Brinje
098662804
BARBARA
Obala Dr. Franje
Tuđmana 8
53270 Senj
099-788-0537
D K LAGER TRGOVINA NA MALO I VELIKO
Daničićeva 5
53270 Senj
053882940
MINI MARKET BRACO
Nikole Jurišića 18
53270 Senj
0995722489
NIKO RIBARSKO TRGOVAČKI OBRT
Vlatkovićeva 22
53270 Senj
053-881-408
091-799-6532
TIKI TRGOVAČKI OBRT
Augusta Šenoe 2
53270 Senj
098-5843-534
TRGOVINA NA MALO BEBAN
Frankopanski Trg 9
53270 Senj
098-311-253
53220 Otočac
0989553605
[email protected]
NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO (UVOZ-IZVOZ) U TRANZITU
OBRT DUJMOVIĆ
Čovići 15A
NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO U TRANZITU POTRO. MATE. ZA REZANJE I ZAVARIVANJE
ADRIA
OSTALA TRGOVINA NA VELIKO-KAVE
TRGOVINA NA VELIKO I MALO “MOCCA”
TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
0994109449
TRG. NA MALO U NESPEC. PROD. (VOĆE, POVRĆE, KAVA, SOKOVI I KANDITORSKI PROIZV.)
TRGOVAČKI OBRT “JOSIPA”
Kralja Zvonimira 25
TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA PRETEŽNO HRANOM, PIĆIMA I DUHANSKIM PROIZVODIMA
M - DRIVE OBRTI
Križpolje 10
53261 Brinje
053791295
TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE
Frankopanska 48
53260 Brinje
053700318
0989520790
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
ŠTIROVAČA d.o.o.
Novoselija 69
53213 Donje
Pazarište
053/685016
BUTORAC d.o.o.
Kneza Domagoja 20
53000 Gospić
053/574443
098/580218
GS COMMERCE d.o.o.
Smiljanska 35
53000 Gospić
053/573426
IKAM d.o.o.
ZAGREBAČKA 59
53000 Gospić
098/245343
IVAN-COMMERCE d.o.o.
Put Hrvatske Garde 5
53000 Gospić
053/574104
098/245022
KONI d.o.o.
Bana Ivana Karlovića 4
53000 Gospić
053/573453
098366360
NINA
Put Hrvatske Garde
BB
53000 Gospić
053574079
0998675727
NINAKOMERC d.o.o.
Put Hrvatske garde bb
53000 Gospić
053/574079
NIS d.o.o.
Ivana Gojtana bb
53000 Gospić
053/572320
TRGOVAČKI OBRT “ZELENI VAL”
Trg Stjepana Radića 2
53000 Gospić
0996903279
VOĆE COMMERC
Karla Brkljačića 3
53000 Gospić
053572535
098245629
VRKLJAN d.o.o.
Nikole Tesle 8
53000 Gospić
053/575317
098/491841
ZAJEDNIČKI TRGOVAČKI OBRT “FS”
Bana Ivana Karlovića 4
53000 Gospić
0955126133
CS d.o.o.
Vladimira Nazora 3
53288 Karlobag
TRGOVAČKI OBRT “CUFI”
Trg Dr. Franje
Tuđmana 2
53288 Karlobag
TRGOVAČKI OBRT “KURTIŠI”
Ribarica 57
53288 Karlobag
UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT “ŽANETA”
Barić Draga 72A
53289 Karlobag
KALIĆ d.o.o.
Donji Kosinj 258
53203 Kosinj
053/652187
098/212842
TONI I SIN d.o.o.
Donji Kosinj 171
53203 Kosinj
053/671103
098/290470,
098/1630
RIKLI d.o.o.
Hrvatskog časnika
Ivana Čanića 84
53201 Lički Osik
053/672360
TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT B&M
Sveti Rok 7
53244 Lovinac
053636173
TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKI OBRT “KREŠIMIR”
Centar 11
53244 Lovinac
053681102
0915719402
VOLARICA d.o.o.
Ličko Cerje 47
53244 Lovinac
053/637088
0958811727
E-MAIL
[email protected]
[email protected]
[email protected]
33
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
34
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
JAKIŠNICA
Jakišnica 204
53294 Novalja
098488359
M9ISTRAL
St. Novalja BB
53291 Novalja
053651228
MERI TRGOVAČKA DJELATNOST
Metajna 7
53296 Novalja
TD KAŠTEL
Stara Novalja, Kaštel
161
53291 Novalja
0915241318
TRGOVAČKA DJELATNOST BRNESTRA
Slatinska BB
53291 Novalja
0922363505
TRGOVAČKA DJELATNOST MARKET
Gajac A-8
53291 Novalja
053662204
TRGOVAČKA DJELATNOST MIMI
Metajna BB
53296 Novalja
TRGOVAČKA DJELATNOST PLASA
Vodovodna 1
53291 Novalja
TRGOVAČKI OBRT “ŠATOVIĆ”
Autokamp Straško 0.
53291 Novalja
TRGOVAČKA DJELATNOST “VAL”
Kneza Branimira 2.
53291 Novalja
VRULJA
Kustići 75
53296 Novalja
ZRĆE d.d. “u stečaju”
Kranjčevićeva bb
53291 Novalja
051/6161222
JOSIP TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE
Donja Dubrava 6 A
53220 Otočac
053771535
KUNIĆ TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE
Ličko Lešće 205 A
53224 Otočac
0989078521
MARKET “TANJA“
Kralja Zvonimira 25
53220 Otočac
0989490170
MARKET TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE
Čovići 20
53224 Otočac
0915965720
OBRT BELI
Hrvatsko Polje 18
53220 Otočac
053798198
OBRT KRANJAC
Ličko Lešće 328A
53224 Otočac
TRGOVAČKI OBRT MARATOVIĆ
Kompolje 143
53226 Otočac
0911236481
TRGOVAČKI OBRT MARINA
Brlog 240A
53220 Otočac
0996918692
TRGOVAČKI OBRT “NENA“
Lipovlje 0
53225 Otočac
098534670
TRGOVAČKI OBRT -TMD-
Bartola Kašića 5
53220 Otočac
053771063
TRGOVAČKI OBRT “VINICA“
Švica BB
53220 Otočac
098245309
TRGOVINA NA VELIKO I MALO “MALVAZIJA”
Poljička 20
53220 Otočac
0981706707
DAMI, d.o.o.
Radnička 4
53220 Otočac
053/772147
JASNA, d.o.o.
Stjepana Radića 5
53220 Otočac
053/771666
099/431591
TRGOVAČKI OBRT MILKOVIĆ
Zrinski Frankopana 61
53202 Perušić
053679381
0995164665
GM KVARTE, d.o.o.
Kvarte 95
53202 Perušić
098/382223
E-MAIL
0998744443
053661274
0959043953
[email protected]
[email protected]
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
KOSA d.o.o.
Kosa 150
53202 Perušić
053/655038
098/445462
[email protected]
KVIKI d.o.o.
Stjepana Radića 38
53202 Perušić
053/679175
099/7560171
RUS d.o.o.
Kaniža bb
53202 Perušić
053/679168
VESNA d.o.o.
Stjepana Radića 82
53202 Perušić
053/680213
KULINA PROMET ROBOM NA MALO
Vjenceslava Novaka 1
53284 Senj
MLIN TRGOVINA NA MALO
Krasno 205
53274 Senj
053773717
RIZIK TRGOVINA NA MALO I VELIKO
Krasno 27
53274 Senj
053-851-151
ROBY TRGOVINA NA MALO VOĆEM I POVRĆEM
Gradska Tržnica
53270 Senj
KAPLJICA d.o.o.
Stara cesta 27
53270 Senj
053/884100
098/257535
NEHAJ - COMMERCE d.o.o.
Dvorac 5
53270 Senj
053/881076
PRIMORJE d.d.
Mala Vrata 20
53270 Senj
053/881221
ZAVIŽAN UGOSTITELJSKO TRGOVAČKI OBRT
Zavižan BB
53286 Senj
053-614-209
KLICA TRADE KRBAVA
Berislavićeva 20
53234 Udbina
053778032
PRO-ETNO
Podlapačka 3
53234 Udbina
OSTALA TRGOVINA NA MALO U NESP. PROD. (VOĆEM, POVRĆEM TE OSTALIM PREH. PRIZV. U ORIG. PAK.)
TRGOVAČKI OBRT “ANA - MARIJA”
Kralja Zvonimira BB
53220 Otočac
0981803538
OSTALA TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
K&F
Frankopanska 36
53260 Brinje
0989242525
AN d.o.o.
Novoselija 59
53213 Donje
Pazarište
053/685 165
TRGOVAČKI OBRT “DUŠKO”
Udbinska Cesta BB
53250 Donji Lapac
053765509
0981942860
FERARI d.o.o.
Vile Velebita 3
53000 Gospić
053/560023
098/286466
GRAĐEVINSKO-TRGOVAČKI OBRT “I.G.”
Trnovac 5
53000 Gospić
JENGIĆ d.o.o.
Kaniža 24
53000 Gospić
MARAS KOMERC d.o.o.
DEBELO BRDO 9
53000 Gospić
RATKOVIĆ d.o.o.
Kaniška 62
53000 Gospić
053/572 906
RUŽA d.o.o.
Novoselo Trnovačko bb
53000 Gospić
053/573031
TRGOVAČKI OBRT “LEZA”
Kaniška 8
53000 Gospić
098705569
053/574843
[email protected]
[email protected]
35
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
36
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
TRGOVAČKI OBRT “MARTA”
Vile Velebita 11
53000 Gospić
053560590
0989351534
[email protected]
TRGOVAČKI OBRT “NEBO”
Ante Starčevića 18
53000 Gospić
0981343160
TRGOVAČKI OBRT “VTC”
Bilajsk A 109
53000 Gospić
098445244
TRGOVAČKI OBRT K&D - AMADEUS
Kaniška 47
53000 Gospić
053572057
TRGOVAČKO - AUTOMEHANIČARSKI OBRT “RAMI”
Trg Žrtava Široke Kule
3/B
53201 Gospić
0989452437
ZECOVI d.o.o.
Smiljanska 164
53000 Gospić
053/575101
MARIO-COMMERCE d.o.o.
Jezerane 54
53262 Jezerane
053/793087
098413728
RUŽMARIN d.o.o.
Lun 179
53294 Lun
053/665013
091/4408081
NOVATEL d.o.o.
Slatinska bb
53291 Novalja
053/663366
TEL.T d.o.o.
Slatinska bb
53291 Novalja
053/663901
TRGOVAČKI OBRT “GITA”
Josipa Kunkere BB
53291 Novalja
AUTODIJELOVI “VELEBIT“
Kralja Zvonimira 113
53220 Otočac
098311397
HENOX, d.o.o.
Zagrebačka 8
53220 Otočac
053/773381
IVAN-M, d.o.o.
Stjepana Radića 1
53220 Otočac
053/771319
LINEA-COMMERCE d.o.o.
Jadranska Ulica 3
53220 Otočac
053/772502
TRGOVAČKI OBRT FENDI
Kralja Zvonimira 61
53220 Otočac
053771188
0915220147
MK-KEC d.o.o.
Trg popa Marka Mesića
bb
53202 Perušić
053/979181
098/9380243
TRGOVAČKI OBRT “NO1”
Pere Šnjarića 2
53230 Plitvička
Jezera
0989202832
TRGOVAČKI OBRT “RIVAL”
Josipa Jovića 5
53230 Plitvička
Jezera
0913633299
TRGOVAČKI OBRT “SKENDER”
Pere Šnjarića 4
53230 Plitvička
Jezera
KORZO PROMET ROBOM NA MALO I VELIKO
Potok 10
53270 Senj
053-884-252
53220 Otočac
0989980592
[email protected]
[email protected]
OSTALA TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA (POGREBNA OPREMA)
OBRT PALMA
G. Dubrava 15
TRG. NA MALO DJEČJOM OPREMOM (ODJEV. PRED., POSTELJ., KREVETIĆI, KOLICA I SL.)
TRGOVAČKI OBRT “BEBE“
Kralja Zvonimira 47
53220 Otočac
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
Bunjevačka Cesta 2
53270 Senj
053884207
099-7982-469
Gajac A 10.
53291 Novalja
098750893
Lunjski Put 9.
53291 Novalja
0981908544
Smokovačka 22.
53291 Novalja
053661215
Dalmatinska 37.
53291 Novalja
053662244
098245167
E-MAIL
TRG.NA MALO SJEMENA, ZEMLJE, GNOJIVA, LONČANICA I SADNICA CVIJEĆA
DUNDA
TRGOVINA NA MALO VOĆEM I POVRĆEM
TRGOVAČKI OBRT “JEŽ I”
TRGOVINA NA MALO VOĆEM I POVRĆEM NA JAVNIM PROSTORIMA
TRGOVAČKI OBRT “BRUMBULIĆ”
TRGOVINA NA MALO VOĆEM I POVRĆEM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
T. O. “TONI DADO”
TRGOVINA NA MALO MESOM I MESNIM PROIZVODIMA
MESNICA I TRGOVINA NOVALJA
TRGOVINA NA MALO MESOM I MESNIM PROIZVODIMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
TRGOVAČKI OBRT “DOMAGOJ”
Trg Zrinskog I
Frankopana BB
53000 Gospić
TRGOVINA NA MALO KRUHOM, PECIVOM, KOLAČIMA, TJESTENINAMA, BOMBONIMA I SLATKIŠIMA
SAZANA PEKARA
A.g. Matoša
53250 Donji Lapac
PEKARA
Velebitska 20
53291 Novalja
053661172
098429311
PEKARNICA MAHULJA
Špital BB
53291 Novalja
098330992
PEKARNICA MAHULJA
Špital BB
53291 Novalja
T. O. NENO
Lunjski Put BB
53291 Novalja
098273008
TRGOVINA NA MALO KRUHOM, PECIVOM, KOLAČIMA, TJESTENINAMA, BOMBONIMA I SLATKIŠIMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
COCO
Slatinska 36A
53291 Novalja
Trg Loža BB
53291 Novalja
TRGOVINA NA MALO DUHANSKIM PROIZVODIMA
T.D. LOŽA
0977982194
OSTALA TRGOVINA NA MALO PREHRAMBENIM PROIZVODIMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
JADRI-TRADE d.o.o.
Švica 152
53220 Otočac
053/771082
[email protected]
[email protected]
OSTALA TRGOVINA NA MALO PREHRAMBENIM PROIZVODIMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA-KONZUMNO PIĆE I SLADOLED
UGOSTITELJSKI OBRT “TONINHO”
Metajna 110.
53291 Novalja
098421330
Kralja Tomislava 10
53291 Novalja
098330902
53270 Senj
053 885 342
099 214 67 48
TRGOVINA NA MALO MOTORNIM GORIVIMA I MAZIVIMA
MARKO - TRGOVINA
TRGOVINA NA MALO MOTORNIM GORIVIMA I MAZIVIMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
PORTON d. o. o.
Splitska 3
[email protected]
37
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
38
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
[email protected]
TRGOVINA NA MALO RAČUNALIMA, PERIFERNIM JEDINICAMA I SOFTVEROM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
Dvorac 5
53270 Senj
053-884-308
Gen. N. Maštrovića 13
53220 Otočac
0989815745
Dvori 7
53291 Novalja
098660227
BEBA
Gundulićeva 6
53291 Novalja
TRGOVAČKI OBRT LAURA
Trg Cilnica 2
53270 Senj
FAMMA
TRGOVINA NA MALO UREDSKOM OPREMOM I RAČUNALIMA
TASCOM
TRGOVINA NA MALO OSTALOM OPREMOM ZA KUĆANSTVO U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
T.D. BINGO
TRGOVINA NA MALO TEKSTILOM
TRGOVINA NA MALO TEKSTILOM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
Kralja Zvonimira BB
53220 Otočac
0981707506
TRGOVINA NA MALO “TRGOCENTAR”
Popa Marka Mesića
BB
53260 Brinje
0995165017
TRGOVAČKI OBRT “ATALIĆ”
Pere Šnjarića 25
53230 Plitvička
Jezera
053772134
OBRT ŠIMATOVIĆ
TRGOVINA NA MALO ŽELJEZNOM ROBOM, BOJAMA I STAKLOM
TRGOVINA NA MALO ŽELJEZNOM ROBOM, BOJAMA I STAKLOM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
MARTINČIĆ d.o.o.
Smiljanska 151
53000 Gospić
053/573 446
098/700537
TRGOVAČKI OBRT POLJOPROMET
Lički Osik 81
53201 Gospić
053672456
0914544432
FUNTANA TRGOVINA d.o.o.
Škopljanska bb
53291 Novalja
053/662396
[email protected]
DREN d.o.o.
Kralja Zvonimira 6 a
53220 Otočac
053/771697
098/245437
[email protected]
PP-KRANJČEVIĆ d.o.o.
Ante Starčevića 17
53220 Otočac
053/771628
TRANSPROM d.o.o.
Marka Marulića 12
53220 Otočac
053/771132
098/245443
ŽELJEZAR d.o.o.
Nikole Maštrovića 3
53220 Otočac
053/771523
TRGOVINA NA MALO ELEKTRIČNIM APARATIMA ZA KUĆANSTVO U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
ENF d.o.o.
Kralja Zvonimira 20
53000 Gospić
053/573826
KRISTAL invest d.o.o.
Primorska 42
53291 Novalja
053/661245
098/245361
TRGOVINA NA MALO NAMJEŠTAJEM, OPREMOM ZA RASVJETU I OSTALIM PROIZVODIMA ZA KUĆANSTVO U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
YULING d.o.o.
Trg Stjepana Radića 2
53000 Gospić
099/5968335
GOZDENICA
Kranjčevićeva BB
53291 Novalja
053662470
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
53000 Gospić
098445456
TRGOVINA NA MALO KNJIGAMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
TEMPERA - KNJIŽARA I PAPIRNICA
Vile Velebita 5
TRGOVINA NA MALO NOVINAMA, PAPIRNATOM ROBOM I PISAĆIM PRIBOROM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
DAMINO d.o.o.
Bilajska 1
53000 Gospić
053/560760
OSIK COMMERCE d.o.o.
Urija 148
53201 Lički Osik
053/572419
098/420820
TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
ŠIME NAUTIKA d.o.o.
Marka Marulića 7
53291 Novalja
098/253429
GACKA LOVSTVO d.o.o.
Kralja Zvonimira 134
53220 Otočac
053/7710502
TRGOVAČKA DJELATNOST “ONYX”
Obala P. Krešimira Iv
11.
53291 Novalja
0915612758
TRGOVAČKI OBRT “KETI”
Josipa Kunkere 3
53291 Novalja
098613635
PASAŽ
Križ 13
53270 Senj
TRGOVAČKO PROIZVODNI OBRT BURA
Trg Cilnica 9
53270 Senj
Z - FASHION TRGOVAČKI OBRT
S.s. Kranjčevića 3 B
53270 Senj
TRGOVINA NA MALO ODJEĆOM
095-9037-540
TRGOVINA NA MALO ODJEĆOM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
JAMITA
Zagrebačka BB
53000 Gospić
0922983862
MODNI SALON “JEKA”
Dr.a.starčevića 20
53000 Gospić
098538501
S § N
Vila Velebita 5/1
53000 Gospić
053573455
0989518620
TRGOVAČKI OBRT “JESS”
Kaniška BB
53000 Gospić
0996965682
TRGOVAČKI OBRT “M”
Bana Ivana Karlovića
10
53000 Gospić
098796050
TRGOVAČKI OBRT “CITY”
Obala P. Krešimira Iv 9.
53291 Novalja
TRGOVAČKI OBRT “PAOLA”
Obala P. Krešimira Iv 2
53291 Novalja
0915581846
MODERATOR d.o.o.
Podudbina bb
53234 Udbina
098/453-970
TRGOVAČKI OBRT BOUTIQE “NOVI”
Obala P. Krešimira Iv
BB
53291 Novalja
0981601653
MINI TRGOVAČKO-CVJEĆARSKI OBRT
Trg Svetog Jurja BB
53230 Plitvička
Jezera
GALLIERA
Daničićeva 6
53270 Senj
Trg Svetog Jurja 19
53230 Plitvička
Jezera
TRGOVINA NA MALO ODJEVNIM PREDMETIMA
TRGOVINA NA MALO OBUĆOM I PROIZVODIMA OD KOŽE
TRGOVAČKI OBRT “BOLERO”
098-47-73-95
E-MAIL
39
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
40
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
LJEKARNE LIPA
Lički Osik, Riječka 4
53000 Gospić
053/575503
LJEKARNE MENTAPHARM
Ulica Kralja Zvonimira
18
53220 Otočac
053/773690
E-MAIL
LJEKARNE
[email protected]
gs.t-com.hr
TRGOVINA NA MALO MEDICINSKIM PREPARATIMA I ORTOPEDSKIM POMAGALIMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
Kaniška 22
53000 Gospić
0981650617
Gajac A 4/6
53291 Novalja
098710311
TRGOVAČKI OBRT “ANERA”
Budačka 31
53000 Gospić
098331920
TRGOVAČKI OBRT “LUNA”
Smiljanska 18
53000 Gospić
098245922
TRGOVAČKO-GRAĐEVINSKI OBRT “IRIS”
Obala Vladimira Nazora
BB
53288 Karlobag
VITAFARM DROGERIJA
TRGOVINA NA MALO KOZMETIČKIM I TOALETNIM PROIZVODIMA
CIMBAL
TRGOVINA NA MALO CVIJEĆEM
TRGOVINA NA MALO CVIJEĆEM, SADNICAMA, SJEMENJEM, GNOJIVOM, KUĆNIM LJUBIMCIMA I HRANOM ZA KUĆNE LJUBIMCE U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
KRISAN d.o.o.
BUDAČKA 11
53000 Gospić
053/573807
099/3504483
ORMI d.o.o.
Velebitska 7
53220 Otočac
098/9355130
TRGOVINA NA MALO SADNIM I SJEMENSKIM MATERIJALOM, GNOJIVOM I HRANOM ZA KUĆNE LJUBIMCE
AGRO-HIT
Novoselija 1
53220 Otočac
0989579825
53291 Novalja
0915930673
53000 Gospić
098245324
TRGOVINA NA MALO SATOVIMA I NAKITOM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
ZLATARSKA RADNJA “MONIKA”
Obala P. Krešimira Iv
BB
OSTALA TRGOVINA NA MALO NOVOM ROBOM U SPEC. PRODAVAONICAMA-OGRIJEVNIM DRVOM
OBRT PRIJEVOZ PROIZVODNJA I TRGOVINA
GORAN ASIĆ
Jure Turića 8
OSTALA TRGOVINA NA MALO NOVOM ROBOM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
BRID d.o.o.
Bilajska 192
53000 Gospić
053/573397
PIL d.o.o.
Kneza Trpimira 23
53000 Gospić
053/575 212
098/229368
POLJOLIKA
Smiljanska 109/2
53000 Gospić
053575107
0915450977
TRGOVAČKI OBRT “ASTECH”
Karla Brkljačića 8
53000 Gospić
098445132
AGRO-MILKA d.o.o.
Ličko Lešće 343 b
53224 Ličko Lešće
053/787-101
MILANA d.o.o.
Ličko Lešće 275
53224 Ličko Lešće
NOVACOMMERCE d.o.o.
Poljski put bb
53291 Novalja
053/661338
098/259993
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
NOVALJSKA KUNEŠTRA
Istarska 16/4
53291 Novalja
053662088
TRGOVAČKA DJELATNOST “BONGO”
Zrinsko-Frankopanska 0
53291 Novalja
TRGOVAČKI OBRT BEPO
Trg Bazilike BB
53291 Novalja
EUROGRAD MEDO d.o.o.
Kralja Zvonimira 83
53220 Otočac
OBRT KRALJIĆ
Kralja Zvonimira 17
53220 Otočac
TRGOVAČKI OBRT “RATAR”
Trg Svetog Jurja BB
53230 Plitvička
Jezera
JOKER - UGOSTITELJSKO - TRGOVAČKI OBRT
Pavlinski Trg 17
53270 Senj
053-88-25-88
Obala P. Krešimira Iv
4A
53291 Novalja
0914555987
Jakišnica 336.
53294 Novalja
0918933152
Mc
53000 Gospić
5S
Primorska 28.
53291 Novalja
0919344601
GRGEŠIĆ
Lunjski Put 17.
53291 Novalja
053662113
0919340030
UGOSTITELJSKO - TRGOVAČKA DJELATNOST
“IMRA”
Straško 0
53291 Novalja
0915938454
OBRT IVE
Kuterevo 115
53220 Otočac
0981360776
TRGOVAČKO OBRTNIČKA RADNJA JASNA
Krasno 121
53274 Senj
098280624
0997305974
OSTALA TRGOVINA NA MALO NOVOM ROBOM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA-SUVENIRIMA
TRGOVAČKI OBRT “MARIJA”
TRGOVINA NA MALO SUVENIRIMA
T. O. “TAVULICA”
TRGOVINA NA MALO SUVENIRIMA I RUKOTVORINAMA
TERRACOTTA OBRT ZA PRODAJU SUVENIRA
TRGOVINA NA MALO NA ŠTANDOVIMA I TRŽNICAMA
TRGOVINA NA MALO NA ŠTANDOVIMA I TRŽNICAMA (VOĆEM I POVRĆEM)
OBRT MARIJA
Ramljani 151
53224 Otočac
JAFA
Bana Josipa Jelačića 3
53220 Otočac
E-MAIL
0997447933
TRGOVINA NA MALO HRANOM, PIĆIMA I DUHANSKIM PROIZVODIMA NA ŠTANDOVIMA I TRŽNICAMA
IVA
Smiljanska 34
53000 Gospić
TRGOVAČKI OBRT “BONITA”
Alojzija Stepinca 12
53230 Plitvička
Jezera
0989200957
VOĆE I POVRĆE GOGA
Frana Krste
Frankopana 18
53270 Senj
053-77-61-73
TRGOVINA NA MALO TEKSTILOM, ODJEĆOM I OBUĆOM NA ŠTANDOVIMA I TRŽNICAMA
TRGOVAČKI OBRT “SNJEŽANA”
Svetog Josipa 6
53201 Gospić
0989634412
TRGOVAČKI OBRT “BANAK”
Zrinsko-Frankopanska 5
53291 Novalja
0989571942
[email protected]
41
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
42
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
Zrinsko-Frankopanska 5
53291 Novalja
0995990101
Pustoša 5
53270 Senj
098-245-212
Svetog Franje 1
53270 Senj
091-524-0907
0997351718
E-MAIL
TRGOVINA NA MALO OSTALOM ROBOM NA ŠTANDOVIMA I TRŽNICAMA
TRGOVAČKI OBRT “IVAN”
OSTALA TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA
POKRETNA TRGOVINA PAKET
OSTALA TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA - KIOSK
VIDEOTEKA 2B
OSTALA TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA, ŠTANDOVA I TRŽNICA
TRGOVAČKI OBRT “PAZARIŠTE”
Španjuša 16
53213 Gospić
OBRT KRESO
Prozor 243 A
53220 Otočac
OSTALA TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA, ŠTANDOVA I TRŽNICA-SAMOPOSLUŽNI APARATI
Sv.josipa 1/ B
53201 Gospić
Obala Vladimira Nazora
BB
53288 Karlobag
Bartola Kašića 16
53220 Otočac
Dalmatinska 19.
53291 Novalja
AUTOTAKSI “CITY”
Vrtli 1.
53291 Novalja
AUTOTAKSI “KLIK”
Caska 12A
53291 Novalja
AUTOTAKSI “PARTI”
Trg Bazilike 8.
53291 Novalja
0958219995
FILIP
Brinjska 2
53230 Plitvička
Jezera
098432566
TAKSI SLUŽBA
Josipa Jovića 48
53230 Plitvička
Jezera
098245315
GAJA, d.o.o.
Križpolje 8
53260 Brinje
053/791282
098/245360
AUTOPRIJEVOZ “VELEBIT TURIST”
Klanac 135
53212 Gospić
098812538
AUTOMATICO LIČKI OSIK
TRGOVINA NA MALO NA KLUPAMA VOĆEM I POVRĆEM
TRGOVAČKI OBRT “MILI”
TRGOVINA NA MALO PREKO POSREDNIKA (IZVAN PRODAVAONICA)
OBRT AJE
PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA
SITO
0916053326
TAKSI SLUŽBA
OSTALI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, D. N.
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
AUTOPRIJEVOZ LIKA d.o.o.
Trnovac bb
53000 Gospić
091/9005560
[email protected]
AUTOPRIJEVOZ, d.d.
Bana Josipa Jelačića
2a
53220 Otočac
053/771123
098/245845
[email protected]
gs.htnet.hr
OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA “VELEBIT TOURS”
Donji Kosinj 25
53203 Perušić
0911681665
[email protected]
Mukinje 57
53231 Plitvička
Jezera
053774374
0981704478
Vladimira Ćopića 16
53270 Senj
053-882-295
091-512-4363
AUTOPRIJEVOZ MALJKOVIĆ
Svetog Fabijana 10
53260 Brinje
098477419
AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT “MESIĆ”
Frankopanska 7
53260 Brinje
098861508
AUTOPRIJEVOZNIK
Draženovići 15 A
53260 Brinje
098861789
AUTOPRIJEVOZNIK IVANAC
Vučetići 13 A
53260 Brinje
098754801
AUTOPRIJEVOZNIK CVARIJA
I. Vranića 6
53260 Brinje
0989207948
AUTOPRIJEVOZNIK IVICA JAVOR
Zadgrad 14
53260 Brinje
098442055
AUTOPRIJEVOZNIK IVICA SERTIĆ “TUCILJ”
Lučani 41
53260 Brinje
053700050
AUTOPRIJEVOZNIK MIKO PERKOVIĆ
Jelvica 48
53261 Brinje
053700740
AUTOPRIJEVOZNIK STIPE PAVLAK
Frankopanska 88
53260 Brinje
0915268909
DASOVIĆ d.o.o.
Ul.Lovačka 22
53260 Brinje
053/700688
GRAĐEVINSKO TRANSPORTNA DJELATNOST
BUCO-ŠNAJDER
Draženovići 24
53260 Brinje
098238955
GRAĐEVINSKO-TRANSPORTNA DJELATNOST
Jelvica 64
53261 Brinje
098445138
GTD PETRAK
Popa Marka Mesića 17
53260 Brinje
GUMIKS d.o.o.
Frankopanska 1b
53260 Brinje
098/522 183
KUŠANIĆ, d.o.o.
Stipe Javora 7
53260 Brinje
098/245139
OBRT “JAVOR MJ”
Frankopanska 58
53260 Brinje
098453349
OBRT KRISTAL
Jezerane 125
53262 Brinje
098768279
OBRTI “BUBLIĆ”
Frankopanska 31
53260 Brinje
098491805
PRIJEVOZ “MOVRIĆ“
Stajnica 173
53260 Brinje
0981707309
PRIJEVOZ I TRGOVINA NA VELIKO I MALO DRVOM
Vučetići 1
53260 Brinje
053700800
098382229
OSTALI PRIJEVOZ PUTNIKA CESTOM
PRIJEVOZNIČKI OBRT JOSIP KNEŽEVIĆ
PRIJEVOZ PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU, REDOVNI (LINIJSKI I MEĐUNARODNI)
BRANIMIR PRIJEVOZ
CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE
[email protected]
43
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
44
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
PRIVATNI AUTOPRIJEVOZNIK DRAGAN MEDARIĆ
Veliki Kut 6
53261 Brinje
098445057
TOLJAN TRANS
Križ Kamenica 28
53261 Brinje
053791134
4 M PRIJEVOZNIČKI OBRT
Barlete 37
53000 Gospić
053576267
098445078
AUTOPRIJEVOZ RUPČIĆ
Budačka 149
53000 Gospić
AUTOPRIJEVOZNIK IVAN PETERLIĆ
Lički Novi 198
53000 Gospić
098445062
AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO JELINIĆ
Smiljan 3/3
53211 Gospić
053678723
DJM d.o.o.
Podoštra bb
53000 Gospić
ELEKTRO I PRIJEVOZNIČKI OBRT “NOVAČIĆ”
Kaniška 92 A
53000 Gospić
098311340
KOSA
Zagrebačka 6
53000 Gospić
098445130
MARTIN PRIJEVOZNIČKI OBRT
Kralja Petra Krešimira
BB
53000 Gospić
098355644
OTEŠICA d.o.o.
Donje Pazarište,
Dubrava 4
53000 Gospić
098/445206
PRIJEVOZ I USLUGE NIKOLA BABURIĆ
Put Hrvat. garde 28
53000 Gospić
098245271
PRIJEVOZNIČKI I AUTOLAKIRERSKI OBRT VNV
Žabička 78
53000 Gospić
098/675644
PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT “RUKAVINA”
Smiljansko Polje BB
53000 Gospić
0995000325
PRIJEVOZNIK MILAN HEĆIMOVIĆ
Budačka 165
53000 Gospić
098245376
PRIJEVOZNIK ANTE VRANEŠIĆ
Lički Ribnik 44
53000 Gospić
098836421
PRIJEVOZNIK HRVOJE RUPČIĆ
Smiljanska 156
53000 Gospić
0989478383
PRIJEVOZNIK LUKA BABURIĆ
Kralja Tomislava 77
53000 Gospić
098382381
PRIJEVOZNIK STJEPAN JOVANOVIĆ
Smiljanska 71
53000 Gospić
053574004
0915135417
SEKUNDAR d.o.o.
Eugena Kvaternika 6
53000 Gospić
BRUNDAŠ d.o.o.
Jezerane 12
53262 Jezerane
SAMOSTALNI PRIJEVOZNIK
Baške Oštarije 56
53288 Karlobag
BART d.o.o.
Trg Sv. Jurja 15
53230 Korenica
GACKA PROMET d.o.o.
Čovići 162 a
53224 Ličko Lešće
053/761038
098/445288
M.Ž.O. d.o.o.
Čovići 40
53224 Ličko Lešće
098/245221
PRIJEVOZNIČKI OBRT MILE ŽUPAN
Sveti Rok 284
53244 Lovinac
053636073
0996703359
AUTOPRIJEVOZ “KUSTIĆ”
Kustići 41
53296 Novalja
0916640011
099/4176286
E-MAIL
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
AUTOPRIJEVOZNIK
Velebitska 24
53291 Novalja
098858239
AUTOPRIJEVOZNIK “TOMULIĆ KOP”
Vrtli 1
53291 Novalja
098798236
ICAN TRANSPORT
Zadarska 11D
53291 Novalja
053661475
PRIJEVOZNIČKO GRAĐEVINSKA DJELATNOST
NENO ŠKUNCA
Škopljanska 18
53291 Novalja
053662074
0998371706
PRIJEVOZNIK NOVALJA
Primorska 17
53291 Novalja
098460781
AUTO DUGONJIĆ
Novoselija 2
53220 Otočac
0915444104
AUTOPRIJEVOZNIK VL. BOŽIDAR MUDROVČIĆ
Donja Dubrava 6
53220 Otočac
053771534
098245808
53225 Otočac
053777150
AUTOPRIJEVOZNIK VLASNIK MARIJAN ČULINOVIĆ Švica 5
B.B.-TRANS d.o.o.
Petra Zoranića bb
53220 Otočac
053/771632
098/245442
CUKRE d.o.o.
Donja Dubrava 16
53220 Otočac
053/773001
ČARLI d.o.o.
Stjepana Radića 21
53220 Otočac
053/771349
ČILE
Sinac 135 B
53224 Otočac
098229198
FILIP PRIJEVOZ
Vatrogasna 6
53220 Otočac
GACKATRANS d.o.o.
Andrije Štampara 25
53220 Otočac
053/773498
098/245134
GOGO d.o.o.
Fortička 47
53220 Otočac
053/772344
IVAN PRIJEVOZ
Švica 164
53225 Otočac
098287448
IVANČICA, d.o.o.
Stjepana Radića 85
53220 Otočac
053/772671
JERGOVIĆ d.o.o.
Kralja Zvonimira 82
53220 Otočac
053/771453
098/245934
KLJUKI AUTOPRIJEVOZNIK
Bartola Kašića 3
53220 Otočac
098245037
MA-SA d.o.o.
Prozobr 13b
53220 Otočac
053781239
098/1696006
MB - TRANS d.o.o.
Nikole Mašića 16
53220 Otočac
053/772291
098/445017
0BRT IVELIĆ
Čovići 33 B
53224 Otočac
053761096
098424525
OBRT NIKA
Prozor 21
53220 Otočac
OBRT OSTOVIĆ
Prozor 124 A
53220 Otočac
098342453
OBRT PEMPER
Pod Pakljom 3
53220 Otočac
053772059
0915555315
E-MAIL
[email protected]
[email protected]
45
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
46
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
OBRT PAJDAKOVIĆ
Novoselija 16
53220 Otočac
0915163543
OBRT SMOLČIĆ
Bartola Kašića 13
53220 Otočac
098425187
OBRT ŠPORKAN
Petra Zrinjskog 9
53220 Otočac
098229244
OBRTI PAVLOVIĆ
B. Kašića 15
53220 Otočac
098675873
PAJKO
Zagrebačka 12
53220 Otočac
098245602
PERJAN-PROM d.o.o.
Novoselija 3
53220 Otočac
053/773150
REMIX
Prozor 23D
53220 Otočac
0989515020
RAD d.o.o.
Ivana Mažuranića 1
53220 Otočac
053/772309
ŠTIGLIĆ-TRANS d.o.o.
Stjepana Radića 76a
53220 Otočac
053/ 771677
TRGOVAČKO - PRIJEVOZNIČKI OBRT ŽALAC
Sinac 244
53224 Otočac
053787736
ŽE-PA, d.o.o.
KRALJA ZVONIMIRA
95
53220 Otočac
053/772234
098/239365
AUTOPRIJEVOZ I GRADITELJSTVO “JURE”
Bukovac 31
53202 Perušić
098712973
AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT “ALBATROS”
Kvarte 22
53202 Perušić
0989031156
AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT “RUS”
Kaniža 70
53202 Perušić
053679706
HODAK d.o.o.
Školska 6
53202 Perušić
053/679142
098/9039015
LULIĆ AUTOPRIJEVOZ
Kosa 92
53202 Perušić
053574792
0989814218
PRIJEVOZNIČKI OBRT “W P”
A. Starčevića 20
53202 Perušić
0981889699
ŽELJO
Zrinski I Frankopana
71
53202 Perušić
053679013
PRIJEVOZ “PLITVICE”
Mukinje 56
53230 Plitvička
Jezera
098245486
PRIJEVOZNIČKI OBRT “CAR”
Gornji Vaganac 14
53233 Plitvička
Jezera
PRIJEVOZNIČKI OBRT “ČILE”
Vranovača 30/2
53230 Plitvička
Jezera
PRIJEVOZNIČKI OBRT IVAN RUKAVINA
Donji Vaganac 3A
53233 Plitvička
Jezera
098364109
PRIJEVOZNIČKI OBRT “MARIJO”
Josipa Jovića BB
53230 Plitvička
Jezera
0981635094
PRIJEVOZNIČKI OBRT PERO TOMLJANOVIĆ
Jezerce 43
53231 Plitvička
Jezera
098749088
E-MAIL
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
PRIJEVOZNIČKI OBRT “RUNOLIST”
Ličko Petrovo Selo 90
53233 Plitvička
Jezera
053752108
0981717937
PRIJEVOZNIČKI OBRT ŽELJKO KUKURUZOVIĆ
Donji Vaganac 40
53230 Plitvička
Jezera
0992120156
PRIJEVOZNIČKI OBRT ZORAN CRNKOVIĆ
Željava 40
53233 Plitvička
Jezera
053752112
AUTOPRIJEVOZ LOPAC
Lopci 55 A
53284 Senj
AUTOPRIJEVOZNIK ANTON ŽAGAR
Smokvica 15
53284 Senj
AUTOPRIJEVOZNIK STJEPAN PAVELIĆ
Petra Kružića 12
53270 Senj
098290474
BIONDIĆ TRANS
Stolac 55
53270 Senj
051-516-716
0981647319
ĆUĆO TRANS
Pavlinska 8
53270 Senj
098535316
DARKO TRANSPORT
Petra Kružića 2
53270 Senj
098353555
GORAN & MATE
Otočka 2
53270 Senj
INTER X
Crni Kal 11A
53273 Senj
KARAMBA
Bunjevačka BB
53270 Senj
053882128
098483407
M & J ĆULE PROMET
Otočka 16
53270 Senj
053884818
0989071911
MODERNTRANS
Nikole Jurišića 64
53270 Senj
098245570
OBRT ZA PRIJEVOZ I GRAĐEVINARSTVO
Šojat Dol 213
53271 Senj
PERDAS JAVNI PRIJEVOZ STVARI TERETNIM
MOTORNIM VOZILOM
Nehajski Put 7
53270 Senj
053-884-144
098245097
PRIJEVOZ BIONDIĆ
Višala 59
53270 Senj
053-88-27-06
SENJ TRANS
Armica 1
53270 Senj
098359227
TOMO PRIJEVOZNO USLUŽNI OBRT
Pavlinska 11
53270 Senj
053-882-203
UNIMOG PRIJEVOZ I GRAĐEVINSKA
MEHANIZACIJA
Abatovo 34
53270 Senj
053882001
098443809
USLUGE PRIJEVOZA DADO
Vratnik 51
53273 Senj
053-76-42-00
IBP d.o.o.
Kuterevo 4
53225 Švica
053/799085
PRIJEVOZNIČKI OBRT BRANKO PAUN
Mutilička 5
53234 Udbina
0915296759
E-MAIL
[email protected]
[email protected]
47
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
48
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
Davorina Krmpotića 4
53270 Senj
098/9131-080
E-MAIL
PRIJEVOZ OŠTEĆENIH VOZILA ODNOSNO VOZILA U KVARU
VUČNA SLUŽBA ČARA
POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ PUTNIKA - PRIJEVOZ TURISTA MOREM I PRIOBALJEM
OBRT ZA CESTOVNI I OBALNI PRIJEVOZ
PUTNIKA “LUNA”
Baške Oštarije 5 A
53206 Karlobag
POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ ZA IZLETE I KRUŽNA PUTOVANJA I RAZGLEDAVANJE
Zakosa B.B.
53284 Senj
098-237-145
ARBUROŽA d.o.o.
Čipunjac-jug
53291 Novalja
053/661892
GAJETA
Kapitulska 23
53270 Senj
091/512-7090
53230 Plitvička
Jezera
0981629477
TURISTIČKI OBRT FRAN
USLUŽNE DJELATNOSTI U VEZI S KOPNENIM PRIJEVOZOM
USLUŽNE DJELATNOSTI U VEZI S KOPNENIM PRIJEVOZOM - VUČA VOZILA
PRIJEVOZNIČKI OBRT IVICA BARIĆ
Josipa Jovića 38/6
USLUŽNE DJELATNOSTI U VEZI S KOPNENIM PRIJEVOZOM - VUČA VOZILA I POMOĆ NA CESTI
AUTOSERVIS “TOME”
Metajna 136
53296 Novalja
OBRT ŠIMUNOVIĆ
Kompolje 63
53220 Otočac
053798003
Smiljanska 19 1
53000 Gospić
098497474
Varaždinska 12
53000 Gospić
098247457
53291 Novalja
053651167
Obala Kralja Zvonimira
8
53270 Senj
053-881-235
Nikole Suzane 25
53270 Senj
053/884554
098/425651
Stolac 1
53270 Senj
098245079
VUČA VOZILA
DUNDY VUČNA SLUŽBA - AUTORADIONA
VUČA VOZILA I POMOĆ NA CESTI
OBRT ZA POMOĆ NA CESTI “MATICA”
ZIMSKO ČUVANJE STAMB.AUTOPR. I PLOVNIH OBJEKATA, USLUGE DIZALICOM
KAŠTELAN TURIZAM
Kaštel 169
OSTALE PRATEĆE DJELATNOSTI U KOPNENOM PRIJEVOZU-KOLODVORSKE USLUGE
TRGOVAČKO TURISTIČKI OBRT ŽIŽULA
OSTALE PRATEĆE DJELATNOSTI U PRIJEVOZU
J&P AGENT d.o.o.
UTOVAR I ISTOVAR AUTO DIZALICOM
JEL ME NETKO TRAŽIO UTOVAR I ISTOVAR
AUTO DIZALICOM
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
HOTELI - PANSION
Braničevica
53291 Novalja
053684723
BAG d.o.o.
Baške Oštarije bb
53206 Brušane
053/674001
HOTEL ANTE d.o.o.
Jasikovačka 11
53000 Gospić
053/570570
ABLANA, d.o.o.
Obala Bana Stjepana
Šubića 1
53287 Jablanac
053/881251
HOTEL ZAGREB d.o.o.
Bana Jelačića bb
53288 Karlobag
053/694777
KIZA d.o.o.
Riječka cesta 1
53201 Lički Osik
053/573267
099/437187
LUNA d.o.o.
Jakišnica bb
53294 Lun
053/654700
UGOSTITELJSKI OBRT “BUSOLA”
Slatinska 0
53291 Novalja
053661815
GACKA LEŠĆE d.o.o.
Bartola Kašića 3a
53220 Otočac
SALMO TRUTTA d.o.o.
Luka 26
53220 Otočac
MALIŠA d.o.o.
Obala dr. Franje
Tuđmana 8
53270 Senj
VELEBIT d.d.
Potok 5
53270 Senj
053/881114
098/245172
Bok 16
53291 Novalja
098379481
Zadarska 54
53291 Novalja
091/50 38 878 [email protected]
Stanići 1
53291 Novalja
0913500055
NAŠ DVOR d.o.o.
Županjdol 13
53260 Brinje
GRAĐEVINSKO-USLUŽNI OBRT “ANTONIO”
Podoštra BB
53000 Gospić
098284945
NIKROGOSPIĆ
Trg Zrinskog I
Frankopana BB
53000 Gospić
053574825
V.D.G.-PROMET d.o.o.
Klanac, Oteš 29
53000 Gospić
FERAL d.o.o.
Biškupnica bb
53287 Jablanac
VILA MIMI d.o.o.
Dražica 1
53288 Karlobag
MATASIĆ d.o.o.
Ličko Lešće 346
53224 Ličko Lešće
UGOSTITELJSKI OBRT “SIDRO”
HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ
[email protected]
099/3654210
[email protected]
HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ-PANSION
UGOSTITELJSKI OBRT “PANSION BOK”
HOTELI-PANSION
UGOSTITELJSKI OBRT “JUGO”
PANSION
UGOSTITELJSKI OBRT “TONKA”
ODMARALIŠTA I SLIČNI OBJEKTI ZA KRAĆI ODMOR
053/8909861
099/3155545
[email protected]
49
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
50
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
“APARTMANI ERIKA”
Kneza Branimira 16
53291 Novalja
053661568
091512928
BURIN
Gundulićeva BB
53291 Novalja
053661770
098465165
DAKOM d. o. o.
Škopljanska 25
53291 Novalja
051/216342
GAJAC d.o.o.
Branićevica bb
53291 Novalja
GRBIN
Braće Radić BB
53291 Novalja
053662432
098429728
OBRT ZA TURIZAM
Lun, Tovrnele 39
53294 Novalja
053665046
PALMA
Zadarska 11B
53291 Novalja
053684631
098843568
SLOBODAN TRCOL GRAĐEVINSKO
PRIJEVOZNIČKA DJELATNOST
Caskin Put BB
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “APARTMANI IVA”
Cesta 1
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “APARTMANI CVETKA”
Vukovarska 28
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “APARTMANI LENKA”
Gundulićeva 5
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “APARTMANI MIRKO”
Vukovarska 1
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “BENĐO”
Vukovarska 18
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “CIMBAL 2”
Gumla Ii 0
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “GLIGOREVIĆ”
Put Žanjeve Drage 10
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “JELENA I MARIJA”
Škopljanska 0
53291 Novalja
053661177
0959063546
UGOSTITELJSKI OBRT “JOGO”
Primorska 58
53291 Novalja
098424150
UGOSTITELJSKI OBRT “JURASKA”
Kneza Trpimira 31
53291 Novalja
0996896344
UGOSTITELJSKI OBRT “KRUNA”
Vidalići 42
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “MAGDALENIĆ”
Samorašnji Put 41
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “PALČIĆ”
Josipa Kunkere 4
53291 Novalja
0911630334
UGOSTITELJSKI OBRT “PANSION MARIJA”
Vruljica 0
53291 Novalja
053662653
UGOSTITELJSKI OBRT “PETRA”
Murvica 8
53291 Novalja
053661931
UGOSTITELJSKI OBRT “VIDIĆ”
Slatinska 0
53291 Novalja
053661356
FENOMEN PLITVICE d.o.o.
Plitvica selo 38
53231 Plitvička
Jezera
UGOSTITELJSKI OBRT “DAVID”
Nikole Suzana 15.
53270 Senj
053661398
0981800942
E-MAIL
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
UGOSTITELJSKI OBRT MIA
Zakosa 42P
53284 Senj
RIVA d.o.o.
Nade Babić 2
53284 Sveti Juraj
053/883007
099/6922037
[email protected]
Prokike 34A
53260 Brinje
053768003
0994000788
[email protected]
ACS d.o.o.
Primorska bb
53291 Novalja
KAMP BUNICA V
Bunica BB
53270 Senj
053-616-718
[email protected]
ŠKVER
Škver BB.
53270 Senj
098-387-286
[email protected]
UJČA
Vučja Draga BB
53284 Senj
091-886-2702
RAČA EURO CAMP d.o.o.
Rača bb
53284 Sveti Juraj
053/883209
BILOCHA d.o.o.
Samorašnji put bb
53291 Novalja
WARCHOL d.o.o.
Punta Mira 4
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “HAUS DEGEN”
Lošinjska 10
53270 Senj
Ob.b.s.šubića 18
53287 Senj
OSTALI SMJEŠTAJ ZA BORAVAK TURISTA
GRASET
KAMPOVI I PROSTORI ZA KAMPIRANJE
OSTALI SMJEŠTAJ
053882455
OSTALI SMJEŠTAJ-PANSION
SOANDA
DJELATNOST RESTORANA I OSTALIH OBJEKATA ZA PRIPREMU I USLUŽIVANJE HRANE
POKRETNO-UGOSTITELJSKI OBRT GRGA
Frankopanska 147A
53260 Brinje
098320349
VICI d.o.o.
Frankopanska 3
53260 Brinje
053/700746
RAJ d.o.o.
Orlovača
53288 Cesarica
UGOSTITELJSKI OBRT “OZEBLIN”
Plitvička BB
53250 Donji Lapac
UGOSTITELJSKI OBRT “TROKADERO”
Udbinska Cesta BB
53250 Donji Lapac
053765187
0981308181
OROSLAN d.o.o.
Kneza Trpimira 25
53000 Gospić
053/573152
UGOSTITELJSKI OBRT “BILI”
Kralj A Petra Krešimira
12
53000 Gospić
053574100
098205510
UGOSTITELJSKI OBRT “GARBUN”
Kaniža 40
53000 Gospić
0981983968
UGOSTITELJSKI OBRT KATARINA
Trnovačko Novoselo 1
53000 Gospić
053678777
UGOSTITELJSKI OBRT “KOD JUKE”
Smiljan 1/3
53211 Gospić
UGOSTITELJSKI OBRT “LIKOS”
Smiljanska 34
53000 Gospić
098811792
[email protected]; [email protected]
restaurant-hazienda.com
51
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
52
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
UGOSTITELJSKI OBRT MAKI
Budačka 200
53000 Gospić
053/575510
098/445331
[email protected]
UGOSTITELJSKI OBRT “MALO MISTO”
Trnovačko Novoselo
8/1
53000 Gospić
053687122
098784782
UGOSTITELJSKI OBRT “MARKE”
Vile Velebita 11
53000 Gospić
0989084208
UGOSTITELJSKI OBRT “MATE”
Budačka 223
53000 Gospić
0989791995
UGOSTITELJSKI OBRT “MONET”
Trg Zrinskih I
Frankopana BB
53000 Gospić
053574803
0989180642
UGOSTITELJSKI OBRT “SPECIJAL”
Dr. A.starčevića 21
53000 Gospić
053572618
UGOSTITELJSKI OBRT “VESNA”
Zagrebačka 17
53000 Gospić
0995014541
UGOSTITELJSKI OBRT VILA VELEBITA
Smiljanska BB
53000 Gospić
053572049
0997501345
UGOSTITELJSKI OBRT “ZELENI VAL”
Vile Velebita 18
53000 Gospić
053574085
0998335029
UGOSTITELJSKI OBRT ZLATNA POTKOVA
Smiljanska 24/1
53000 Gospić
053573692
098245634
UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT MILINKOVIĆ
A.starčevića 33
53000 Gospić
053573001
0996830255
LIKA-JADRAN GOSPIĆ d.o.o.
Kaniška 2
53000 Gospić
HALITI TURIST d.o.o.
Stinica 89/1
53287 Jablanac
AMFORA POSLOVANJE NEKRETNINAMA I
UGOSTITELJSTVO
A.šenoe 6
53288 Karlobag
UGOSTITELJSKI OBRT “BINGO”
Obala Vladimira Nazora
BB
53288 Karlobag
053694264
0989473461
UGOSTITELJSKI OBRT “BISTRO ADRIATIK”
Ivana Vrbana 10
53288 Karlobag
0998557526
UGOSTITELJSKI OBRT “ČETIRI SESTRE”
Ivana Vrbana 10
53288 Karlobag
UGOSTITELJSKI OBRT “JELEN”
Lukovo Šugarje 27
53289 Karlobag
UGOSTITELJSKI OBRT “JURE”
Mandalina BB
53289 Karlobag
UGOSTITELJSKI OBRT “KATARINA”
A. Starčevića 2
53288 Karlobag
053694116
0989685532
UGOSTITELJSKI OBRT “LEDENIK”
Ivana Vrbana 17
53288 Karlobag
0992353014
UGOSTITELJSKI OBRT “OK”
Augusta Šenoe 2
53288 Karlobag
0981655134
UGOSTITELJSKI OBRT “RAJ”
Orlovača BB
53288 Karlobag
0989631492
UGOSTITELJSKI OBRT “TOMLJENOVIĆ”
Vladimira Nazora 15
53288 Karlobag
0915648779
053634247
0915893043
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
UGOSTITELJSKI OBRT “ZUANOVIĆ”
Obala Vladimira Nazora
BB
53288 Karlobag
053694165
UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI I GRAĐEVINSKO
USLUŽNI OBRT “FLORIDA”
Oštra Glavica 35
53288 Karlobag
053886183
0921539412
UGOSTITELJSKO - TRGOVAČKI OBRT “LUST”
Obala V. Nazora BB
53288 Karlobag
0981750990
ZAJEDNIČKI TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKI OBRT
“AVOKADO”
Ivice Vrbana 5
53288 Karlobag
0989405670
ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT “PLAVI 9”
Ivana Vrbana 6
53288 Karlobag
053694177
UGOSTITELJSKI OBRT “KULA”
Široka Kula BB
53201 Lički Osik
098355510
LYKOS d.o.o.
Riječka ulica 1
53201 Lički Osik
098/445401
UGOSTITELJSKI OBRT “PUPI”
Sveti Rok 16/A
53244 Lovinac
0989339155
CISSA d.o.o.
Škopljanska 20
53291 Novalja
053/661871
098/259748
FENIKS CONITOR d.o.o.
Braće Radić 26
53291 Novalja
LOVRO
Obala P. Krešimira
Iv 12
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “AMER”
Caska 0
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “ANTONIO”
P. Krešimira Iv 15
53291 Novalja
053661441
098452124
UGOSTITELJSKI OBRT “BARACUDA”
Tomislavova 7
53291 Novalja
053662127
UGOSTITELJSKI OBRT “BAZILIKA”
Primorska 0
53291 Novalja
098245361
UGOSTITELJSKI OBRT “BISTRO NOVALJA”
Slatinska 0
53291 Novalja
0989483977
UGOSTITELJSKI OBRT “CRNIKA”
Lun, Mulobedanj 199
53294 Novalja
098580948
UGOSTITELJSKI OBRT “D & C”
Trg Bazilike 8
53291 Novalja
053661230
0989284433
UGOSTITELJSKI OBRT “GAJAC PLAŽA”
Braničevica 0
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “IVA” NOVALJA
Žigljen
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “JADRAN”
Lun 37
53294 Novalja
0915254610
UGOSTITELJSKI OBRT “KNEŽEVIĆ”
Caskin Put 0
53291 Novalja
098406214
UGOSTITELJSKI OBRT “LAGUNA”
Primorska 26
53291 Novalja
0989955714
UGOSTITELJSKI OBRT “MALA RUKA”
Ručica 0
53296 Novalja
0996964253
UGOSTITELJSKI OBRT “MARGERITA”
Slatinska 0
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “MIX”
Obala P. Krešimira Iv 8
53291 Novalja
0989952056
098813416
E-MAIL
[email protected]
53
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
54
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
UGOSTITELJSKI OBRT “MOBY DICK”
Obala P. Krešimira Iv 0
53291 Novalja
098378942
UGOSTITELJSKI OBRT “NO5”
Petra Krešimira Iv 5
53291 Novalja
098886854
UGOSTITELJSKI OBRT “PALMA”
Jakišnica 261
53294 Novalja
053668117
0915377151
UGOSTITELJSKI OBRT “PUNTA”
Zubovići, Veli Žal
53296 Novalja
0981940401
UGOSTITELJSKI OBRT “RIBA-NOVALJA”
Šetalište Hrvatskih
Mornara 0
53291 Novalja
0989232849
UGOSTITELJSKI OBRT “SANJA”
Put Žala 0
53296 Novalja
0915498737
UGOSTITELJSKI OBRT “SARA”
Trg Bazilike 0
53291 Novalja
098860035
UGOSTITELJSKI OBRT “SLADOLED”
Šetalište Hrvatskih
Mornara 0
53291 Novalja
0989577410
UGOSTITELJSKI OBRT “ŠIMINA”
Šetalište Hrvatskih
Mornara 0
53291 Novalja
0917932028
UGOSTITELJSKI OBRT “STARI KAŠTEL”
Trg Loža 14
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “TARA”
Zvonimirova 11
53291 Novalja
0997060844
UGOSTITELJSKI OBRT “TONI”
Jakišnica 326
53294 Novalja
0915314267
UGOSTITELJSKI OBRT “VIDAS”
A. Starčevića 10/A
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “ZRĆE”
Zrće
53291 Novalja
0958012084
UGOSTITELJSKO - POLJOPRIVREDNI OBRT
“TOVRNELE”
Lun, Tovrnele 18
53294 Novalja
053665038
0917266730
UGOSTITELJSKO-RIBARSKI OBRT “MALI”
Jakišnica 319
53294 Novalja
098272440
UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT “MEDITERAN”
Braće Radić BB
53291 Novalja
053662026
BISTRO “DINE”
Čovići 125
53224 Otočac
053761157
0989740024
BISTRO DISCO BAR “BUMERANG”
Vivoze 10
53220 Otočac
053772365
098497485
GAČANKA d.o.o.
Kompolje 156 a
53220 Otočac
053/798269
OBRT ANĐELO
Dabar 5
53220 Otočac
0995762866
OBRT ĆAMAR
Gornja Dubrava 22
53220 Otočac
098477469
OBRT CVRČAK
Vatrogasna 11
53220 Otočac
0989601994
OBRT MARIJA
Podum 8 D
53220 Otočac
0955009442
OBRT PAKALJ
Poljička 4
53220 Otočac
0981707515
OBRT PLAVA LAGUNA
Trg Popa M. Mesića
5/5
53220 Otočac
0996946208
E-MAIL
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
OBRT ŠURE
Ante Starčevića 44
53220 Otočac
0981796888
OBRT VRILO GACKE
Sinac 15A
53220 Otočac
098799226
ŠOPIĆ d.o.o.
Lipovlje bb
53220 Otočac
DANDY d.o.o.
Kralja Zvonimira 28
53220 Otočac
053/771315
098/245015
LIKA d.o.o.
Gornja Dubrava 22
53220 Otočac
053/771558
098/477469
MAJSIĆ, d.o.o.
Čovići 108 b
53220 Otočac
053/761009
098/245148
[email protected]
UGOSTITELJSKI OBRT “ALBATROS”
Varoš BB
53202 Perušić
053679759
098497407
[email protected]
UGOSTITELJSKI OBRT “ZAGI”
Donji Kosinj 276
53202 Perušić
0912222355
ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKO TRGOVAČKI OBRT
“ZG BENZ”
Janče BB
53202 Perušić
053671700
UGOSTITELJSKI OBRT “FORTUNA”
Bjelopolje 36
53230 Plitvička
Jezera
UGOSTITELJSKI OBRT “M I M”
Trg Svetog Jurja BB
53230 Plitvička
Jezera
UGOSTITELJSKI OBRT “PLJEŠEVICA”
Rudanovac 17
53230 Plitvička
Jezera
UGOSTITELJSKI OBRT “VANJA”
Donji Babin Potok 123
53230 Plitvička
Jezera
UGOSTITELJSKI OBRT “VILA VELEBITA”
Rudanovac 12A
53230 Plitvička
Jezera
BISTRO MANJAN
Krasno 109
53274 Senj
053-851-014
098-901-4075
D. B.
Križ 1
53270 Senj
098245248
GOSTIONICA JABLAN
Senjska Draga 19
53270 Senj
053764022
IVANA UGOSTITELJSKO USLUŽNI OBRT
Obala Kralja Zvonimira
10
53270 Senj
053885247
098-431-325
LIBERTAS
Krasno Polje 73
53274 Senj
053-851-066
098-979-7768
MC DADO
Vlatkovićeva BB
53270 Senj
098-973-0630
OBJEKT BRZE PREHRANE TIP II PORAT
Lukovo B.B.
53286 Senj
OBRT ZA UGOSTITELJSTVO MRVA
Cesta Njivice BB
53287 Senj
[email protected]
0992438033
[email protected]
55
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
56
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
RESTAURANT MARTINA
Filipa Vukasovića 23
53270 Senj
053881638
098260451
[email protected]
SAM
Obala Kralja Zvonimira
BB
53270 Senj
098-934-6301
UGOSTITELJSKI OBRT ANTE
Stinica 53
53287 Senj
UGOSTITELJSKI OBRT “BOČAK”
Bočak BB
53287 Senj
053-889-020
UGOSTITELJSKI OBRT “DABAC”
Kotlina BB
53284 Senj
053-88-36-45
UGOSTITELJSKI OBRT PRVA DRAGA
Filipa Vukasovića BB
53270 Senj
098-392-250
UGOSTITELJSKI OBRT TEX-MEX
Potok 8
53270 Senj
053-882-442
UGOSTITELJSKI OBRT TROPICANA
Trg Dvorac 3
53270 Senj
098-942-7189
UGOSTITELJSKO TRGOVAČKI OBRT SUNCE
Stinica BB
53287 Senj
053-88-26-42
UGOSTITELJSKO TURISTIČKI OBRT KEVIN &
JEANETTE
Obala Kralja Zvonimira
BB
53270 Senj
053884895
ZEC
Potok 2
53270 Senj
091-934-6301
ZDRAVLJAK AS
Vlatkovićeva 4
53270 Senj
053-882-174
DRAGOVOLJAC d.o.o.
Dvorac 5
53270 Senj
053/882231
MOKO TOURS d.o.o., putnička agencija
Ante Starčevića 9
53270 Senj
051/881748
SINOKOS d.o.o.
Paklenica, Petra
Zoranića 30
23244 Starigrad
HACIJENDA d.o.o.
Sv.Juraj, Rača bb
53284 Sveti Juraj
UGOSTITELJSKI OBRT “KOD DEŠKA”
Podudbina 12
53234 Udbina
UGOSTITELJSKI OBRT “PODLAPAČA”
Podlapača 66
53234 Udbina
UGOSTITELJSKI OBRT “ROBERT”
Podudbina 26
53234 Udbina
053778015
0981724153
UGOSTITELJSKI OBRT “TINA”
Stjepana Radića 1
53234 Udbina
053778185
UGOSTITELJSKI OBRT “TRI FERALA”
Jošan BB
53234 Udbina
0919779451
Budačka 64
53000 Gospić
0981925000
BUFFET “JABUKA”
Letinac BB
53260 Brinje
CAFFE BAR “MACK”
Frankopanska 69
53260 Brinje
098700598
OBRT “JEZERANKA”
Jezerane 50
53262 Brinje
053793085
DJELATNOSTI KETERINGA
UGOSTITELJSKI OBRT “10TH PLANET”
DJELATNOST PRIPREME I USLUŽIVANJA PIĆA
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
OBRT DMF
Trg Adm. J. V.
Potkapelskog 8
53260 Brinje
0959129852
OBRTI “JOSAN”
Frankopanska 135
53260 Brinje
098497408
OBRTI “PRPIĆ”
Frankopanska 58
53260 Brinje
OBRTNIČKE DJELATNOSTI “VOLAN”
Jezerane 59
53262 Brinje
053793105
098791269
OBRTNIČKE DJELATNOSTI “ZIPPO”
Stajnica BB
53262 Brinje
098359964
SOKOLAC, d.o.o.
Frankopanska 53
53260 Brinje
053/700734
UGOSTITELJSKI OBRT “SOKOLAC”
Frankopanska 53
53260 Brinje
053700741
098656500
UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT “JAVOR”
Frankopanska 70
53260 Brinje
UGOSTITELJSKI OBRT “BLUEE CAFFE”
Ive Lole Ribara 1
53250 Donji Lapac
UGOSTITELJSKI OBRT “LIKA - LD OZEBLIN”
Gornji Lapac 69
53250 Donji Lapac
UGOSTITELJSKI OBRT “LIKA”
Trg Ive Andrića BB
53250 Donji Lapac
0998432655
UGOSTITELJSKI OBRT “MJM-HENES”
Trg Ive Andrića BB
53250 Donji Lapac
098477319
UGOSTITELJSKI OBRT “PINK”
Miroslava Krleže 26
53250 Donji Lapac
BARIČEVIĆ d.o.o.
Popa Nikole Mašića 4
53000 Gospić
053/572474
CAFFE BAR “HARY”
Kaniška 13
53000 Gospić
053574884
0989712469
DIMA d.o.o.
Dr. Ante Starčevića 11
53000 Gospić
053/572668
GREDA d.o.o.
S. S. Kranjčevića 16
53000 Gospić
053/575351
IBIZA d.o.o.
Popa Frana Biničkog
12
53000 Gospić
098497477
MILLEM-INŽENJERING d.o.o.
Dr.Franje Tuđmana 10
53000 Gospić
053/560551
MIŠKULIN-UTP d.o.o.
Popa Frana Biničkog 4
53000 Gospić
053/756025
098/756025
PM d.o.o.
Bužimska 4
53000 Gospić
053/574 244
098/245 146
ŠUMARSKO- UGOSTITELJSKI OBRT “TONI”
Popovača BB
53213 Gospić
053685051
TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKI OBRT “CRNI”
Bilajska 59
53000 Gospić
0917261047
TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKI OBRT “IN”
Trg Stjepana Radića 6
53000 Gospić
053572344
0997590845
UGOSTITELJSKI OBRT “A - M”
Trg Zrinski I
Frankopana BB
53000 Gospić
098405634
E-MAIL
57
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
58
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
UGOSTITELJSKI OBRT “AMADEUS”
Popa Frana Biničkog 2
53000 Gospić
0981339100
UGOSTITELJSKI OBRT “BARBARA”
Smiljanska 100
53000 Gospić
0911575209
UGOSTITELJSKI OBRT “BUBAŠ”
Budačka 12
53000 Gospić
098799518
UGOSTITELJSKI OBRT “DEGENIJA”
Bilajska 1
53000 Gospić
0989338123
UGOSTITELJSKI OBRT “ENA”
Hrvatskog Časnika
Ivana Čanića Baje BB
53201 Gospić
099794235
UGOSTITELJSKI OBRT “EURO-CAFFE”
Kaniška 62
53000 Gospić
0981652815
UGOSTITELJSKI OBRT “FENIKS”
Smiljanska 29
53000 Gospić
053753365
0981897664
UGOSTITELJSKI OBRT “HARVESTER”
Vile Velebita 14
53000 Gospić
098818623
UGOSTITELJSKI OBRT “INDIA”
Bana Ivana Karlovića
14
53000 Gospić
098651684
UGOSTITELJSKI OBRT “KOD TADIJE”
Klanac 9
53212 Gospić
0989278932
UGOSTITELJSKI OBRT “KRUŠČICA”
Aleksinica 72
53212 Gospić
053685196
UGOSTITELJSKI OBRT “LIČANKA”
Nikole Tesle 1
53000 Gospić
UGOSTITELJSKI OBRT “LM”
Bilajska 176
53000 Gospić
UGOSTITELJSKI OBRT “NINO”
Kaniška 52
53000 Gospić
0989714957
UGOSTITELJSKI OBRT “RANDEZ VOUZ”
Popa Frana Biničkog 7
53000 Gospić
098242106
UGOSTITELJSKI OBRT “ROYAL”
Vile Velebita 9
53000 Gospić
0998574514
UGOSTITELJSKI OBRT “ŠOPP”
Lički Osik 64
53201 Gospić
0989339160
UGOSTITELJSKI OBRT “SPORT CAFFE”
Kaniška 24
53000 Gospić
098791297
UGOSTITELJSKI OBRT “TIFFANY”
Kaniška 63
53000 Gospić
098275280
UGOSTITELJSKI OBRT “TOČKA”
Dr. Franje Tuđmana 15
53000 Gospić
098241023
UGOSTITELJSKI OBRT “TONI”
Svetog Josipa BB
53201 Gospić
0996761101
UGOSTITELJSKI OBRT “TRAPAN”
Kneza Domagoja 3
53000 Gospić
0989023247
UGOSTITELJSKI OBRT “WOLF”
Svetog Josipa BB
53201 Gospić
053672074
UGOSTITELJSKI OBRT “ZRINSKI”
Trg Zrinski I
Frankopana BB
53000 Gospić
053574589
0915720345
UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT “PAVIČIĆ”
Budačka 197
53000 Gospić
0989185625
UP JADRAN d.d.
Kaniška 2
53000 Gospić
053/572254
VULKING d.o.o.
Bilajska 154
53000 Gospić
053/574666
Z-A-M d.o.o.
Kaniška bb
53000 Gospić
053/573 387
E-MAIL
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
UGOSTITELJSKI OBRT “CARLITOS”
Vladimira Nazora 10
53288 Karlobag
053694015
098245059
UGOSTITELJSKI OBRT “MARKO”
Barić Draga BB
53289 Karlobag
053634042
0911617541
UGOSTITELJSKI OBRT PRIMORKA
Obala V . Nazora BB
53288 Karlobag
UGOSTITELJSKI OBRT “RIVA”
Trg Dr. Franje
Tuđmana 3
53288 Karlobag
053694118
UGOSTITELJSKI OBRT “ŠUŠANJ”
Vladimira Nazora 15
53288 Karlobag
0915648779
UGOSTITELJSKO - TRGOVAČKI OBRT “BAG”
Obala V . Nazora BB
53288 Karlobag
053694413
0992486136
LIČKA KAPA d.o.o.
Bjelopolje bb
53230 Korenica
053/753082
VRELO d.o.o.
Bakovac 11
53203 Kosinj
098/1878814
UGOSTITELJSKI OBRT “IVANA”
Sveti Rok 1
53244 Lovinac
053681111
098421123
AUTOPRAONA STOMORICA
Gajac 0
53291 Novalja
0915629103
LUKA
Trinćel
53291 Novalja
TD NAR
Špital BB
53291 Novalja
098217719
UGOSTITELJSKI OBRT “ADRIA”
Obala P. Krešimira Iv 6
53291 Novalja
053662599
0911662599
UGOSTITELJSKI OBRT “ART CAFFE”
Trg Loža 3
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “BACARDI”
Gajac, Kazeta A 8
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “CISSA”
Kranjčevićeva 1
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “COCOMO-CLUB”
Obala P. Krešimira Iv 9
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “DI NAPOLI”
Gajac, Kazeta A 8/9
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “DOLAR”
Lun, Tovarnele 39
53294 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “EDEN”
Trg Loža 7
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “GALEB”
Metajna 118
53296 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “GIRICA”
Metajna 116
53296 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “GREČICA”
Zubovići 16
53296 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “JUPI”
Punta Mira 22
53291 Novalja
098540886
UGOSTITELJSKI OBRT “KONOBA 85”
Josipa Kunkere 4
53291 Novalja
053661319
0911630334
UGOSTITELJSKI OBRT “KONOBA MUL”
Dražice 0
53291 Novalja
098257114
0998744443
0981666616
0911156096
E-MAIL
59
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
60
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
UGOSTITELJSKI OBRT “KORMILO”
Zrinsko-Frankopanska
0
53291 Novalja
098566766
UGOSTITELJSKI OBRT “LA PALOMA”
Trg Bazilike 1
53291 Novalja
0911500300
UGOSTITELJSKI OBRT “LAGUM”
Metajna 125
53296 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “LAGUNA”
Metajna 155
53291 Novalja
053667160
098654730
UGOSTITELJSKI OBRT “LEŠO”
Porat 19
53296 Novalja
0915867218
UGOSTITELJSKI OBRT “MALA PIVNICA”
Gajac, Kazeta A 8/6
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “MARINA”
Zubovići 15
53296 Novalja
0915334410
UGOSTITELJSKI OBRT “MATULO”
Bana Jelačića 0
53291 Novalja
0915142291
UGOSTITELJSKI OBRT “MAUN”
Trg Bazilike 1
53291 Novalja
098424150
UGOSTITELJSKI OBRT “MIG”
Gajac, Kazeta A 11/4
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “MIKULAŠ”
Vrtlići 29
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “MIRAKUL”
Stanići 2A
53291 Novalja
0996620486
UGOSTITELJSKI OBRT “MUŠIĆ”
Murvica 0
53291 Novalja
0989396442
UGOSTITELJSKI OBRT “PALMA”
Obala Petra Krešimira
Iv 3
53291 Novalja
098528441
UGOSTITELJSKI OBRT “PIFRA”
Obala P. Krešimira Iv 0
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “PLASICA”
Braće Radić 0
53291 Novalja
053661887
UGOSTITELJSKI OBRT “PUNTA MIRA”
Primorska 35
53291 Novalja
053661915
UGOSTITELJSKI OBRT “REFUL”
Slatinska 18
53291 Novalja
0917925064
UGOSTITELJSKI OBRT “SAMSILVIA”
Uljak 0
53291 Novalja
053651320
UGOSTITELJSKI OBRT “SOFORA”
Trg Bazilike 3
53291 Novalja
0989663569
UGOSTITELJSKI OBRT “STARAC I MORE”
Braće Radić BB
53291 Novalja
053662423
098429643
UGOSTITELJSKI OBRT “U PORTU”
Kustići 69
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “VELI ŽAL”
Zubovići 36
53296 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “VITALO”
Borovići Stani 0
53291 Novalja
UGOSTITELJSKI OBRT “ZLATNA RIBICA”
Caska
53291 Novalja
0989212622
UGOSTITELJSKI OBRT “ŽAL”
Trg Bazilike 0
53291 Novalja
661 061
098237211
UGOSTITELJSKO-ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT
“HOBBY”
Kazeta A 10/4
53291 Novalja
0996782064
E-MAIL
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
UGOSTITELJSKO-FRIZERSKI OBRT “STARI MLIN”
Obala Petra Krešimira
Iv 0
53291 Novalja
053662275
UGOSTITELJSKO-POLJOPRIVREDNI OBRT “ARKA”
Stara Novalja 159
53291 Novalja
053651125
0917852540
UGOSTITELJSKO-RIBARSKI OBRT “ANKORA”
Ribarska 10
53291 Novalja
053651199
098287168
UGOSTITELJSKO-RIBARSKI OBRT “BONACA”
Lun 102
53294 Novalja
0989911409
UGOSTITELJSKO-RIBARSKI OBRT “IVO”
Jadrišnica 390
53294 Novalja
UGOSTITELJSKO-RIBARSKI OBRT “TRI SUNCA”
Braće Radić 24
53291 Novalja
053663353
098328650
UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT “JEŽ”
Gajac A - 7/PP1
53291 Novalja
098750894
UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT “OAZA”
Novalja
53291 Novalja
0981804487
AMIGO d.o.o.
Kralja Zvonimira 18
53220 Otočac
053/771005
BUFFET “RALLY”
Podum BB
53220 Otočac
CAFFE BAR “M&T”
Kralja Zvonimira 39
53220 Otočac
CAFFE BAR “OTOČAC”
R. Boškovića 15
53220 Otočac
DAVID-M d.o.o.
Prozor 67
53220 Otočac
LIPA d.o.o.
Kralja Zvonimira 95
53220 Otočac
053/772480
MOST d.o.o.
Ante Starčevića 5
53220 Otočac
053/773458
OBRT AUT
Ćirila I Metoda 3 A
53220 Otočac
098497426
OBRT “BRZI”
Kralja Zvonimira 59
53220 Otočac
0997665950
OBRT CASPER
B. Kašića 14A
53220 Otočac
0918981770
OBRT “CENTAR”
Kralja Zvonimira 23
53220 Otočac
053773688
OBRT DANCIK
Ličko Lešće 245 B
53224 Otočac
OBRT GLASNA
Jadranska 1
53220 Otočac
098489090
OBRT IVA
Trg Popa M. Mesića
5/7
53220 Otočac
0997910438
OBRT JEZERO
Švica 42
53220 Otočac
053777133
OBRT KSENIJA
Sinac 156
53224 Otočac
OBRT MAIĆ
Bana J. Jelačića 2
53220 Otočac
053771618
098245037
OBRT OREŠKOVIĆ
Ličko Lešće BB
53220 Otočac
0917529577
OBRT RUBČIĆ
Čovići 220A
53220 Otočac
0981704076
E-MAIL
098785048
[email protected]
61
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
62
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
OBRTI KRISTINA
Kralja Zvonimira 31
53220 Otočac
098245395
OBRTNIČKE DJELATNOSTI “MISTRAL”
J.b.jelačića 2
53220 Otočac
053771115
[email protected]
091/89 64 870
TRGOVAČKI OBRT
Sinac 135
53224 Otočac
0915404045
UGOSTITELJSKI OBRT “CVITKOVIĆ”
Kralja Zvonimira 34
53220 Otočac
053771412
098497416
UGOSTITELJSKI OBRT “GODAČA”
Sinac 359
53224 Otočac
0998214167
UNIVERZAL
Ličko Lešće 44
53224 Otočac
053787401
VERITAS, d.o.o.
Andrije Štampara 7
53220 Otočac
053/772192
ZVONIMIR d.o.o.
Kralja Zvonimira 28
53220 Otočac
053/773135
098/245476
UGOSTITELJSKI OBRT CADILLAC
Z. I Frankopana 55
53202 Perušić
053679223
0959065539
UGOSTITELJSKI OBRT “ĆOPIĆ”
G. Kosinj 29
53203 Perušić
UGOSTITELJSKI OBRT “IVAN”
Zrinski I Frankopana
63
53202 Perušić
UGOSTITELJSKI OBRT “KO-SA”
Trg Popa Marka
Mesića BB
53202 Perušić
0994445462
UGOSTITELJSKI OBRT “MOST”
Kosinj Most BB
53203 Perušić
0989032278
UGOSTITELJSKI OBRT STARI ZAGREB
Kolodvorska BB
53202 Perušić
053679072
0992120883
UGOSTITELJSKI OBRT “BMW”
Trg Svetog Jurja 19
53230 Plitvička
Jezera
UGOSTITELJSKI OBRT “DALMATINAC”
Pere Šnjarića 1
53230 Plitvička
Jezera
UGOSTITELJSKI OBRT “KALIMERO”
Josipa Jovića 14
53230 Plitvička
Jezera
UGOSTITELJSKI OBRT “LIFE”
Trg Svetog Jurja 16
53230 Plitvička
Jezera
UGOSTITELJSKI OBRT “MALI ZAGREB”
Gornji Vaganac 9A
53233 Plitvička
Jezera
UGOSTITELJSKI OBRT “SLAVICA”
Vranovača 78
53230 Plitvička
Jezera
UGOSTITELJSKI OBRT “TOČAK”
Josipa Jovića 27
53230 Plitvička
Jezera
053756302
A&D
Nehajski Put 6
53270 Senj
053-885-244
053776034
053752084
E-MAIL
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
BISTRO ZGON
Zgon 2
53270 Senj
053-881-733
BUFFET SENIA
Blaža Baronića 19
53270 Senj
053-881-277
BUFFET VLAKA
Vlaka 80
53287 Senj
BURA
Ažić Lokva BB
53285 Senj
051-633-129
CAFFE-BAR LORICA
Vlatkovićeva 8
53270 Senj
053-882-726
CAFFE-BAR SUZY
Abatovo 1
53270 Senj
053-891-0740
ČEMPRES
Kaetana Knežića 25
53270 Senj
053-882-573
FAMILY UGOSTITELJSKI OBRT
Selo 98
53284 Senj
053-88-32-49
FONTANA
Trg Dvorac 2
53270 Senj
053-881-984
GALEB
Bunica 23
53270 Senj
053-616-716
GRADINA
Gradina BB
53287 Senj
053-887-095
KONOBA ADRIA
Sveta Jelena BB
53270 Senj
098-772-689
KONOBA JURE
Kula 165
53274 Senj
053851100
KONOBA KIKO
Nade Babić 46
53284 Senj
053882292
KONOBA LOVRO
Bunjevačka Cesta 5
53270 Senj
053-882-275
KONOBA LAVLJI DVOR
Petra Preradovića 2
53270 Senj
098712531
KONOBA PUTNIK
Vratnik 51
53273 Senj
051-764-015
KONOBA STRIC LUKA
Senjska Draga 28
53270 Senj
053764090
KONOBA VAL
Ive Senjanina 25
53270 Senj
053-881-960
0915127085
KRIŽ
Pavlinski Trg 13
53270 Senj
098-969-5426
LUKA
Podbilo 85
53271 Senj
053-616-800
MAGNUS
Kolan 10
53270 Senj
053884240
098-257-261
[email protected]
MALIŠA
Križ 14
53270 Senj
098/257261
[email protected]
MARINA
Stari Trg 3
53270 Senj
053-884-007
NEHAJ
Pavlinski Trg 16
53270 Senj
053881576
O'CONNOR'S
Potok 7A
53270 Senj
098-923-9116
PICCOLO
Dvorac 5
53270 Senj
053-882-009
TOMO
Potok 4
53270 Senj
053882104
UGOSTITELJSKI OBRT DUPIN
Piazzeta BB.
53287 Senj
098-455-701
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
milan,[email protected]
63
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
64
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
UGOSTITELJSKI OBRT F&B
Stari Trg 1.
53270 Senj
UGOSTITELJSKI OBRT JULIJUS
S.s.kranjčevića B.B.
53270 Senj
053-884-024
098-904-2587
UGOSTITELJSKI OBRT “KING”
Đure Daničića 10.
53270 Senj
091-206-0240
UGOSTITELJSKI OBRT M & M
Ivana Mažuranića 1
53270 Senj
UGOSTITELJSKI OBRT PIRASSA
Obala Kralja Zvonimira
B.B.
53270 Senj
UGOSTITELJSKI OBRT PUŠINA
Melnice 43
53273 Senj
UGOSTITELJSKI OBRT “ŠKILJAN”
Ive Vlatkovića BB
53270 Senj
095-900-7618
UGOSTITELJSKI OBRT STINA
Maslenica BB.
53287 Senj
051-28-92-29
UGOSTITELJSKI OBRT TOMY
Bunjevačka Cesta 2
53270 Senj
0915207923
UGOSTITELJSKI OBRT TOMIĆ
Ažić Lokva BB.
53284 Senj
UGOSTITELJSKI OBRT “ZVONKA”
Ive Vlatkovića 13.
53270 Senj
091-5280-289
UGOSTITELJSKI OBRT BUFFET “BUNARI”
Živi Bunari 155
53287 Senj
053-887-613
UGOSTITELJSKO TRGOVAČKI OBRT DUDA
Pavlinski Trg B
53270 Senj
053882537
UGOSTITELJSKO USLUŽNI OBRT ROBY
Ruminja Vrata 8
53270 Senj
098-464-767
UMIROVLJENIK d.o.o.
Ivana Mažuranića 4
53270 Senj
053/881556
USKOK
Križ 6
53270 Senj
091-333-2020
ŽAL
Jablanac 57
53287 Senj
MAK d.o.o.
Udbina bb
53234 Udbina
053/778023
UGOSTITELJSKI OBRT “BGM JERKOVIĆ”
Trg Hrvatskih Vitezova
5
53234 Udbina
053778338
UGOSTITELJSKI OBRT “MAJA”
Trg Svete Lucije 3
53234 Udbina
053778288
UGOSTITELJSKI OBRT “MIRNA DOLINA”
Bunić 156
53235 Udbina
PLITVICE
Vrhovine 2
53223 Vrhovine
E-MAIL
099-87-72770
053775043
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
Ul. bana Ivana
Karlovića
53288 Karlobag
Stara Novalja 67
53291 Novalja
KONTAKT BROJ
E-MAIL
098497477
[email protected]
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
IZDAVANJE KNJIGA
NAKLADNI ZAVOD H.Z. d.o.o.
IZDAVANJE OSTALOG SOFTVERA
KAPELICA d.o.o.
PROIZVODNJA FILMOVA, VIDEOFILMOVA I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA
Popa Frana Biničkog
12
53000 Gospić
Prozor BB
53220 Otočac
HRVATSKI RADIO-RADIO GOSPIĆ d.o.o.
Trg Stjepana Radića
55
53000 Gospić
053/572313
[email protected]
HRVATSKI RADIO OTOČAC, d.o.o.
Trg Popa Marka
Mesića 10
53220 Otočac
053/773073
[email protected]
RADIO SENJ d.o.o.
Obala kralja Zvonimira
2
53270 Senj
053/882375
091/5916036
[email protected]
Dr. Ante Starčevića 18
53000 Gospić
Smiljan 8
53211 Gospić
098245270
[email protected]
Otinja 3
53284 Sveti Juraj
MERIDIAN ARTS
IZDAVANJE ZVUČNIH ZAPISA
OPUS
[email protected]
EMITIRANJE RADIJSKOG PROGRAMA
DJELATNOSTI ŽIČANE TELEKOMUNIKACIJE
LIKA NET d.o.o.
ODRŽAVANJE ŽIČANE TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
AMST-KOP
RAČUNALNO PROGRAMIRANJE
MEDIERA d.o.o.
[email protected]
PRUŽANJE SAVJETA O RAČUNALNOJ (KOMPJUTORSKOJ) OPREMI (HARDWARE-U)
DENONA. NET
Primorska 30
53291 Novalja
098331133
T - MEDIA
Kneza Branimira 3
53291 Novalja
053661828
0915833844
INTA INFORMATIČKI OBRT
Budačka 40
53000 Gospić
098445233
NDN d.o.o.
Kralja Tomislava 75
53000 Gospić
053/573166
099/6780566
GRAĐEVINSKI OBRT VAAP PERUŠIĆ
Bana Jelačića BB
53202 Perušić
053679504
0996679504
53270 Senj
053/884006
SAVJETOVANJE U VEZI S RAČUNALIMA
OBRADA PODATAKA, USLUGE POSLUŽITELJA I DJELATNOSTI POVEZANE S NJIMA
FOTOCOM d.o.o.
Višala 3
[email protected]
65
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
66
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
INFO-SENIA d.o.o.
Sveti Juraj 24
53270 Senj
053/617012
[email protected]
Bilajska 1
53000 Gospić
0989468678
[email protected]
[email protected]
DJELATNOSTI NOVINSKIH AGENCIJA
LIKA PRESS NIO
FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
POMOĆNE DJELATNOSTI U OSIGURANJU I MIROVINSKIM FONDOVIMA, ZASTUPANJE O OSIGURANJU
Braće Radić BB
53291 Novalja
AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
“BONUS-ASIĆ”
Ante Starčevića 13
53000 Gospić
098445444
CROAGENT SENJ d.o.o.
Obala kralja Zvonimira 1
53270 Senj
053/885333
Obala Kralja Zvonimira 1
53291 Senj
053-885-333
KONOX NEKRETNINE d.o.o.
Donji babin potok 13
53223 Donji Babin
Potok
DIBA NEKRETNINE d.o.o.
Čukovac bb
53201 Lički Osik
LIČKO SELO d.o.o.
Sveti Rok 202
53244 Lovinac
D-NOVA d.o.o.
Krešimirova obala 18
53291 Novalja
PAG REZIDENCIJA d.o.o.
Metajna bb
53291 Novalja
SIGURECA AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U
OSIGURANJU
DJELATNOSTI AGENATA I POSREDNIKA OSIGURANJA
DJELATNOSTI AGENATA OSIGURANJA
LEBINAC ZASTUPANJE U OSIGURANJU
POSLOVANJE NEKRETNINAMA
KUPNJA I PRODAJA VLASTITIH NEKRETNINA
053/639279
099/3076000
IZNAJMLJIVANJE I UPRAVLJANJE VLASTITIM NEKRETNINAMA ILI NEKRETNINAMA UZETIM U ZAKUP (LEASING)
FANTIN d.o.o.
Vidalići bb
53291 Novalja
OBRT GOGA
Kuterevo 27
53220 Otočac
0989490145
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
VELEBIT NEKRETNINE
Nikole Tesle 7
53000 Gospić
0989083757
LIKA NEKRETNINE d.o.o.
Kralja Zvonimira 65
53220 Otočac
053/771372
091/4660190
[email protected]
PLITVICE-NEKRETNINE
Alojzija Stepinca 3
53230 Plitvička
Jezera
IRIS-TURIST d.o.o.
Nikole Jurišića 15
53270 Senj
053/884178
098/215229
[email protected];
[email protected]
AGERATUM d. o. o.
Švica 37
53225 Švica
051/223845
AGENCIJE ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA
UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA UZ NAPLATU ILI NA OSNOVI UGOVORA
DOLIĆ-MLAZ d.o.o.
Primorska 9
53291 Novalja
KAŠTEL 1 d.o.o.
Obala Petra Krešimira
IV 35
53291 Novalja
KAŠTEL 2 d.o.o.
Obala Petra Krešimira
IV 35
53291 Novalja
PERANIĆ SERVIS d.o.o.
Mul 14
53291 Stara
Novalja
0994108138
STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
RAČUNOVODSTVENE, KNJIGOVODSTVENE I REVIZIJSKE DJELATNOSTI; POREZNO SAVJETOVANJE
KAŠTROLA d.o.o. “u likvidaciji”
POPA MARKA
MESIĆA 33
53000 Gospić
KIM
Svetog Josipa 1
53201 Gospić
053575374
098286455
KONTO KNJIGOVODSTVENI SERVIS
Budačka 191
53000 Gospić
053574726
098480704
RAČUNOVOČDSTVENO KNJIGOVODSTVENI OBRT
Kaniška 134
53000 Gospić
0994189432
SKIPER d.o.o.
Vile Velebita 3
53000 Gospić
053/574840
ARIES d.o.o.
Braće Radić bb
53291 Novalja
053/661831
EXPERTUS T.E.A.M. d.o.o.
Caska bb
53291 Novalja
053/662403
KNJIGOVODSTVENI SERVIS “PAPIRUS”
Ribarska 12
53291 Novalja
INTELECTUS d.o.o.
Bartola Kašića 19
53220 Otočac
053/771605
[email protected]
67
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
68
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
PRINT, d.o.o.
Radnička 1a
53220 Otočac
053/772130
VUKSAN d.o.o.
Kralja Zvonimira 50
53220 Otočac
RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI OBRT
“JASNA”
Trg Zrinskog I
Frankopana BB
53000 Gospić
053572343
0989173058
KNJIGOVODSTVENI SERVIS “KONTO”
Kaniža 26
53000 Gospić
053639284
RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI SERVIS
“I“
Logorište 11
53000 Gospić
053576291
098782833
RAČUNOVODSTVENI - KJNIGOVODSTVENI OBRT
“ANTONELA”
Karla Brkljačića 1/3
53000 Gospić
098308066
KNJIGOVODSTVENI SERVIS JURKOVIĆ
M. Krleže 16
53220 Otočac
098269204
KVATERNIK - KNJIGOVODSTVENI SERVIS
Prozor
53220 Otočac
053773241
0989560746
[email protected]
OBRT MERI
Ličko Lešće 254 C
53224 Otočac
0913884561
[email protected]
SERVIS ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Fortička 37
53220 Otočac
053771375
0917354387
JELENA KNJIGOVODSTVENI SERVIS
Prozor 97 B
53220 Otočac
09176622405
OBRT LARA
Stjepana Radića 44
53220 Otočac
098569041
OBRT ODA
Fortička 32
53220 Otočac
098491857
LIBAR RAČUNOVODSTVENI SERVIS
Pavlinski Trg 7
53270 Senj
053-882-030
[email protected]
KONTO RAČUNOVODSTVENI SERVIS
Vjencislava Novaka 21
53284 Senj
053-881-013
[email protected]
KNJIGOVODSTVENI SERVIS ASTRID
Uska Ulica 4A
53270 Senj
091/533-1432
[email protected]
RAČUNOVODSTVENI SERVIS FENIKS
Ive Senjanina 9
53270 Senj
091-527-7394
[email protected]
Lokmeri 3A
53260 Brinje
098425383
RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI POSLOVI
[email protected]
hr
jelena[email protected]
RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE
ARIES
B.radić BB
53291 Novalja
053661831
B&B KNJIGOVODSTVENE USLUGE
P Krešimira Iv BB
53291 Novalja
053661781
DANIELA
Jakišnica 262
53294 Novalja
053668116
RAČUNOVODSTVO - SAVJETOVANJE “ANDREA
TEAM”
Lunjski Put 45 B
53291 Novalja
053662403
0989816914
TOMI POSLOVNE USLUGE
Vivoze 31
53220 Otočac
0994107291
INEX
Kralja Zvonimira 28
53220 Otočac
053773355
KNJIGOVODSTVENE USLUGE MARINA
Gornja Dubrava 13
53220 Otočac
053771592
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
OBRTNIČKE DJELATNOSTI
Fortička 24
53220 Otočac
0917647910
[email protected]
MARIJA
Brinjska 14
53230 Plitvička
Jezera
053751016
0917917973
[email protected]
AKS BIROUSLUGA
Mile Magdića 12
53270 Senj
098/9459-318
[email protected]
ARM & GMB
Bunjevačka 10
53270 Senj
053-884-569
[email protected]
KARTICA RAČUNOVODSTVENE I POREZNE
USLUGE
Frankopanski Trg 1
53270 Senj
053-882-995
[email protected]
hr
OBRT P.E.N. RAČUNOVODSTVENI URED
Daničićeva 8
53270 Senj
053-881-476
098-60-00-53
SANJA KNJIGOVODSTVENI SERVIS
Uskočka 12
53270 Senj
053881124
0989280958
[email protected]
hr
CONFORMARE PRAVI ŽIVOT j.t.d.
Lovinačka 34
53244 Lovinac
CROAGENT
Potok 5
53270 Senj
053-885-333
098-425-429
[email protected]
RAZVOJNA AGENCIJA SENJ d.o.o.
Stara cesta 2
53270 Senj
053/884834
POSLOVNA SAVJETOVANJA DRAGUN d.o.o.
Podudbina bb
53234 Udbina
GEODETSKA POSLOVNICA
Jezerane 162
53262 Brinje
098235027
GEO-MG
V. Nazora 12
53220 Otočac
053772416
098675796
KATARINA d.o.o.
Dr. Ante Starčevića 34
53000 Gospić
053/572067
098/245981
NOVA - INVEST d.o.o.
Pazariška 35
53000 Gospić
053/573507
098/275042
PRUZ d.o.o.
Smiljanska 117
53000 Gospić
MILLEM d.o.o.
Mušaluk 105
53201 Lički Osik
GEO EKOLOGIJA d.o.o.
Miletića Gaj 33
53244 Lovinac
LUKOVO d.o.o.
Barić Draga 72
53289 Lukovo
Šugarje
ENERGO URED d.o.o.
Samorašni put bb
53291 Novalja
MARIVEST PLAN d.o.o.
Marka Marulića bb
53291 Novalja
053/661262
098/287236
BAUCON d.o.o.
Kralja Zvonimira 88
53220 Otočac
053/746141
098/497483
SAVJETOVANJE U VEZI S POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANJEM
GEODETSKO PREMJERAVANJE
INŽENJERSTVO I S NJIM POVEZANO TEHNIČKO SAVJETOVANJE
[email protected]
099/431400
098/245031
[email protected]
69
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
70
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
ING-PROJECT d.o.o.
Ruđera Boškovića 4
53220 Otočac
053/773702
[email protected]
AS-INŽENJERING d.o.o.
Petra Matkovića7
53270 Senj
053882095
[email protected]
Kralja Zvonimira 18
53220 Otočac
053/771168
098/245032
[email protected]
DIZAJN STUDIO “NOVALJA”
Istarska 13
53291 Novalja
053661535
MAYA'S DANCE NATION
Stara Cesta 71 A
53270 Senj
099-5960-775
[email protected]
com
PLAN B d.o.o.
Bjelopolje bb
53230 Korenica
PG MEDIA d.o.o.
Zaglavarski put 22
53291 Novalja
053/661552
[email protected]
OBRT MATEJ
Kralja Zvonimira 11
53220 Otočac
0981750410
SVIB
Sinac 253
53224 Otočac
0959110060
Lošinjska 6
53270 Senj
053/882312
Ćirila I Metoda 5
53220 Otočac
0959110060
DANI-FOTO d.o.o.
Lipovska 4
53000 Gospić
053/572855
098/9986565
F.M.I. d.o.o.
Kralja Tomislava 41
53000 Gospić
053/575386
FOTOGRAFSKI OBRT “FOTOART”
Braće Radić BB
53291 Novalja
053662228
OBRT ZA TRGOVINU I FOTOGRAFIRANJE “FOTO
NADIO”
Obala P.krešimira Iv 4
53291 Novalja
053662600
FOTO LILI
Ruđera Boškovića 8
53220 Otočac
053772250
FOTO-STUDIO “MARIN”
Pere Šnjarića 4
53230 Plitvička
Jezera
TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZA
URAR, d.o.o.
PROMIDŽBA (REKLAMA I PROPAGANDA)
AGENCIJE ZA PROMIDŽBU (REKLAMU I PROPAGANDU)
SPECIJALIZIRANE DIZAJNERSKE DJELATNOSTI
NETDOMENA d.o.o.
SPECIJALIZIRANE DIZAJNERSKE DJELATNOSTI-USLUGE GRAFIČKOG DIZAJNA
OBRT ŠIKI
FOTOGRAFSKE DJELATNOSTI
FOTOGRAFSKE DJELATNOSTI- ZA KOMERC. SVRHE,PUBLICISTIKU, MODU, NEKRET. I SL.
Vatrogasna 5
53220 Otočac
GEODET
Poljski Put BB
53291 Novalja
ZAŠTITA BEN d.o.o.
Petra Matkovića 13
53270 Senj
FOTO “BANIĆ“
OSTALE STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI, D. N.
053773350
0912523881
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
VETERINARSKA AMBULANTA BRINJE d.o.o.
Frankopanska 38
53260 Brinje
053/700725
098/414355
VETERINARSKA AMBULANTA DONJI LAPAC d.d.
Udbinska cesta bb
53250 Donji Lapac
053/765509
VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 9
53000 Gospić
053/572857
VETERINARSKA AMBULANTA KORENICA d.o.o.
Alojzija Stepinca 14
53230 Korenica
053/776011
098/597546
VETERINARSKA STANICA OTOČAC d.o.o.
Fortička 9
53220 Otočac
053/711149
099/431432
VETERINARSKA AMBULANTA SENJ d.o.o.
Milutina Cihlara
Nehajeva 27
53270 Senj
053//881404
53291 Novalja
098369277
Rapska 1
53270 Senj
053/881860
098/216923
Kuterevo 21
53220 Otočac
Kazeta A 8/34
10000 Novalja
Bana Josipa Jelačića 1
53000 Gospić
E-MAIL
VETERINARSKE DJELATNOSTI
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA - RENTA CAR
RUBIKON
Trg Lože 1
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP (LEASING) AUTOMOBILA I MOTORNIH VOZILA LAKE KATEGORIJE
KADOL d.o.o.
IZNAJMLJIVANJE OSTALIH KOPNENIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
OBRT REGINEX
IZNAJMLJIVANJE I POSTAVLJANJE APARATA ZA ZABAVU
USLUŽNI OBRT “BIJELI GALEB”
IZNAJMLJIVANJE VIDEOKASETA I DISKOVA
VIDEOTEKA OSCAR
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP (LEASING) PLOVNIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
DABO-MARINE SERVIS d.o.o.
Bok 14
53291 Novalja
SMETANA d. o. o.
Stara cesta 4
53270 Senj
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP (LEASING) OSTALIH STROJEVA, OPREME I MATERIJALNIH DOBARA, D. N.
SVIJET GLAZBE d.o.o.
Sv. Josipa 1
53201 Lički Osik
Smiljanska 15
53000 Gospić
DJELATNOSTI PUTNIČKIH AGENCIJA
OBRT “ALT”
053/661520
[email protected]
gs.htnet.hr
[email protected]
gs.htnet.hr
71
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
72
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
MADI TOURS
Obala Vladimira Nazora
BB
53288 Karlobag
0915799511
DEGENIJA d.o.o.
Krasno Polje 58
53274 Krasno
Polje
053/851007
098/492306
ADRIATIC TOURS d.o.o.
Tomislavova 3
53291 Novalja
053/661548
AURORA TRAVEL d.o.o.
Slatinska bb
53291 Novalja
053/663493
BEZJAK d.o.o.
Gajac br. A9-29
53291 Novalja
JEDRO d.o.o.
Gajac br. A9-30
53291 Novalja
NOVATOURS d.o.o.
Braće Radić bb
53291 Novalja
053/661369
Sv. MARIJA d.o.o.
Stara Novalja bb
53291 Novalja
053/651484
[email protected]
TURISTIČKI OBRT “PLITVICE TRAVEL”
Trg Svetog Jurja 15
53230 Plitvička
Jezera
BRANA TOURS
Ivana Lenkovića 10/1
53270 Senj
098-9389-679
[email protected]
KOMET d.o.o.
Ive Senjanina 21
53270 Senj
053/881261
098/745281
[email protected]
MAVISTURS d.o.o.
Pavlinska bb
53270 Senj
051/881138
[email protected]
SENIA TOURS d.o.o.
Kralja Zvonimira bb
53270 Senj
053/882114
098/9678501
[email protected]
NONO d.o.o.
Selo bb
53284 Sveti Juraj
098/886870
Kralja Zvonimira 6
53220 Otočac
053746026
0915353192
[email protected]
ALENIVA
Otinja 29
53284 Senj
053883033
[email protected]
GEMA
Riječka Cesta 31D
53270 Senj
053-881-021
[email protected]
MILOK
Sveta Jelena 255/89
53270 Senj
053-885-250
[email protected]
TURISTIČKI OBRT “IRIS CROATICA”
Alojzija Stepinca 14
53230 Plitvička
Jezera
098704612
TURISTIČKI OBRT “ORHIDEJA”
Smoljanac 60
53231 Plitvička
Jezera
Kralja Tomislava 94
53000 Gospić
[email protected]
DJELATNOSTI PUTNIČKIH AGENCIJA I TUROPERATORA
PUTNIČKA AGENCIJA “GACKA TOURS”
DJELATNOSTI PUTNIČKIH AGENCIJA POSREDNIKA
DJELATNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA (TUROPERATORA)
DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE
LAV MIŠKULIN R d.o.o.
053/574 134
099/2100200
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
Poljski Put 29.
53291 Novalja
098429728
Bok 16
53291 Novalja
053663596
0981620766
INN d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 21
53000 Gospić
053/560868
098/245008
OBRT ZA ČIŠĆENJE ZGRADA “SEKA”
G. J. Draškovića 5
53000 Gospić
0995006198
Antuna Mihanovića 10
53000 Gospić
0989642697
Kneza Branimira 3
53291 Novalja
Popa Marka Mesića 21
53000 Gospić
053/573189
Podoštra 63
53000 Gospić
098445270
Smiljan 62
53211 Gospić
0996786480
UPRAVLJANJE ZGRADAMA
GRBIN 1
DJELATNOSTI ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA, ZGRADA, STANOVA, POSLOVNIH OBJEKATA
OBRT ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE “FORTUNA”
OSNOVNO ČIŠĆENJE ZGRADA
ČIŠĆENJE DIMNJAKA, KAMINA, PEĆI, KOTLOVA, VENTILACIJ. ISPUŠ. CIJEVI
DIMNJAČARSKI OBRT “ANIĆ”
OSTALE DJELATNOSTI ČIŠĆENJA ZGRADA I OBJEKATA
USLUŽNA DJELATNOST “3M”
OSTALE DJELATNOSTI ČIŠĆENJA
DERATIZACIJA GOSPIĆ d.o.o.
OSTALE DJELATNOSTI ČIŠĆENJA - UKLANJANJE SNJEGA I LEDA
GRAĐEVINSKO USLUŽNI OBRT “RUKAVINA”
USLUŽNE DJELATNOSTI UREĐENJA I ODRŽAVANJA KRAJOLIKA
TOKO ELGOSPIĆ
KOMBINIRANE UREDSKE ADMINISTRATIVNE USLUŽNE DJELATNOSTI I SL.
OBRT ZA PRUŽANJE ADMINISTRATIVNIH USLUGA
“MAČAK”
Mala Vrata 1
53270 Senj
Stjepana Radića 11
53234 Udbina
DJELATNOSTI PAKIRANJA
TOKIĆ
053778673
098747096
E-MAIL
73
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
74
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
53284 Senj
053-883-304
E-MAIL
OBRAZOVANJE
OBRAZOVANJE I POUČAVANJE U PODRUČJU SPORTA I REKREACIJE RONJENJE
TURISTIČKI OBRT “ EXPLORATOR”
Sveti Juraj 43
OBRAZOVANJE I POUČAVANJE U PODRUČJU KULTURE - GLAZBENA PODUKA ISKLJUČIVO ZA ODRASLE OSOBE, NEFORMALNO OBRAZOVANJE BEZ IZDAVANJA JAVNIH ISPRAVA
Trg Popa Marka
Mesića 1
53202 Perušić
VOZAČ d.o.o.
Kralja Zvonimira 7
53000 Gospić
053/573-555
AUTO ŠKOLA “BRKLJAČIĆ”
Bana Josipa Jelačića 2
53000 Gospić
053572178
0981785063
AUTO ŠKOLA NOVALJA
Slatinska BB
53291 Novalja
098854477
Gager 236
53294 Lun
053/668001
ZAJEDNIČKI OBRT ZA PODUKU U KULTURI “NOTA”
DJELATNOSTI VOZAČKIH ŠKOLA
OSTALO OBRAZOVANJE I POUČAVANJE, D. N.
STAWICKI d. o. o.
DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
DJELATNOSTI STOMATOLOŠKE PRAKSE
Poljička ulica 7
53220 Otočac
A. Mihanovića 6
53000 Gospić
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BISTRIČAK
Biškupljak 8
53220 Otočac
PACIJENTI d.o.o.
Prozor 79
53220 Prozor
USTANOVU ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI
ZDENAC
Strmac 1
53270 Senj
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DR. KOSTELAC
OBITELJSKA AROMATERAPIJA U DOMOVIMA KORISNIKA
OBRT ZA AROMATERAPIJU “VIOLA”
OSTALE DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
053/798174
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
OCEAN PRO d.o.o.
Stara Novalja, Surica
12
53297 Novalja
053/651340
RONILAČKI CENTAR d.o.o.
Livić 85
53297 Stara
Novalja
Zrće
53291 Novalja
053664070
098245240
53291 Novalja
0915166194
UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
DJELATNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA
OSTALE REKREACIJSKE DJELATNOSTI
ACQUASPORT
OSTALE REKREACIJSKE DJELATNOSTI-IZNAJMLJIVANJE REKREATIVNE OPREME I UREĐAJA
UGOSTITELJSKI OBRT “MARIN DABO”
Bok 0
OSTALE REKREACIJSKE DJELATNOSTI-IZNAJMLJIVANJE REKVIZITA ZA SPORT
VINKO GARAC - SEZONSKO IZNAJMLJIVANJE
REKVIZITA ZA SPORT
Zrće
53291 Novalja
Bartola Kašića 19
53220 Otočac
053773450
0915274696
Ribarica, Oštra glavica
16
53288 Karlobag
053/694921
OSTALE ZABAVNE DJELATNOSTI, D. N. - ZABAVNE IGRE
MEGA - ZABAVA
OSTALE ZABAVNE I REKREACIJSKE DJELATNOSTI
PRIZMA d.o.o.
OSTALE ZABAVNE I REKREACIJSKE DJELATNOSTI-RAD AUTOMATA ZA IGRU NA KOVANICE
EUROGAMELIČKI OSIK
Sv. Josipa 1/1
53201 Gospić
098415985
OBRT RE-GO
Senjska 7 A
53223 Vrhovine
0989527124
E-MAIL
75
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
76
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
INGOS d.o.o.
Eugena Kumičića 3
53000 Gospić
053676385
[email protected];
[email protected]
ISS
Vukšić 27A
53201 Gospić
098239322
PENEL d.o.o.
Nikole Jurišića 10
53270 Senj
053/881405
098425750
098639300
Ivana Lenkovića 21
53270 Senj
098216832
Čovići 85
53224 Otočac
0989842077
BIP GOSPIĆ
Jasikovačka 12
53000 Gospić
BUBA d.o.o.
Zagrebačka 28
53000 Gospić
053/572608
SERVIS RASHLADNIH UREĐAJA
Kralja Zvonimira 24 1
53220 Otočac
0912842030
RTV SERVIS
Strmac 1
53270 Senj
053881095
P. Zrinskog 2
53220 Otočac
0981389867
Orlje 54 A
53291 Novalja
Trg Loža 2
53291 Novalja
053661009
Kolan 11
53270 Senj
053-884-228
Pazariška 27B
53000 Gospić
053574415
ANA FRIZERSKI SALON
Kaniška 8
53000 Gospić
053573110
[email protected]
091/51 17 037
BRANKA FRIZERSKI SALON
Trg Stjepana Radića 4
53000 Gospić
053574370
0915132632
BRILJANTIN FRIZERSKI SALON
Vile Velebita 7
53000 Gospić
0915063109
ESTETICA FRIZERSKI SALON
A. Starčevića BB
53000 Gospić
0919591647
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
POPRAVAK RAČUNALA I PERIFERNE OPREME
[email protected]
POPRAVAK APARATA ZA KUĆANSTVO
SERVISIRANJE ELEKTRIČNIH APARATA ELEKTROEXPRESS
POPRAVAK APARATA ZA KUĆANSTVO - CAFFE APARATA
OBRT PEKVICA
POPRAVAK APARATA ZA KUĆANSTVO TE OPREME ZA KUĆU I VRT
POPRAVAK OBUĆE I OSTALIH KOŽNIH PREDMETA
POSTOLARSKI OBRT PETAR
[email protected]
POPRAVAK NAMJEŠTAJA I POKUĆSTVA
CENTAR STIL
POPRAVAK SATOVA I NAKITA
ĐIMI
PILJENJE DRVA
USLUŽNI OBRT TRAPULA
PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEKSTILA I KRZNENIH PROIZVODA
KEMIJSKA ČISTIONA “BALENOVIĆ”
FRIZERSKI SALON
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
FRIZERSKI OBRT “DINO”
Žakana Broza 15
53000 Gospić
053572789
098799091
FRIZERSKI OBRT “IVANA”
Bužimska 11
53000 Gospić
098355405
FRIZERSKI SALON
Smiljansko Polje 22
53000 Gospić
053678725
0989033908
FRIZERSKI SALON “ANNA”
Popa Frana Biničkog
16
53201 Gospić
0998458670
FRIZERSKI SALON “ANTONIJA”
Ix Gardijske Brigade
Vukovi 27
53000 Gospić
0981349535
FRIZERSKI SALON “NEW STYLE”
Lavoslava Vukelića 20
53000 Gospić
098 167 2306
KEUNE FRIZERSKI SALON
P.f.binički 7
53000 Gospić
053573357
0989325123
NINA
Lički Novi BB
53000 Gospić
0989640294
PINO FRIZERSKI SALON
Kaniška 13
53000 Gospić
098355384
PLAVA RUŽA FRIZERSKI SALON
Dr. Franje Tuđmana 33
53000 Gospić
0989519125
RUŽA FRIZERSKI SALON
P.f.binički 87
53000 Gospić
053573838
0989085045
ZANATSKI OBRT “FRIZER ROBERT”
Zagrebačka 13
53000 Gospić
098731405
FRIZERSKI STUDIO “GLOSS”
Dalmatinska 5.
53291 Novalja
098886869
FRIZERSKI SALON MATRIX
Ličko Lešće 205
53224 Otočac
0921087107
FRIZERSKI SALON TEO
Bartola Kašića 12 A
53220 Otočac
0988457089
OBRT DAGI
Kralja Zvonimira 6A
53220 Otočac
098873571
OBRT KIARA
Trg Popa M. Mesića
5/6
53220 Otočac
0989212884
FRIZERSKI OBRT “RAYS”
Zrinski I Frankopana
87
53202 Perušić
053672187
0989729042
FRIZERSKI SALON “ANA”
Trg Popa Marka
Mesića 1
53202 Perušić
FRIZERSKO - KOZMETIČKI OBRT “VIKTORIJA”
Trg Popa Marka
Mesića 2
53202 Perušić
0995900266
FRIZERSKI OBRT SANJA
S. S. Kranjčevića 3
53270 Senj
053882034
098858904
FRIZERSKI SALON ADELIE
Bože Babića 1
53284 Senj
053-883-155
FRIZERSKI SALON BRITVICA
Pavlinski Trg 17
53270 Senj
0915007019
MUŠKO ŽENSKI FRIZERSKI SALON STUDIO
Ive Vlatkovića 22 A
53270 Senj
0915905366
E-MAIL
[email protected]
[email protected]
77
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
78
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
FRIZERSKI SALON “GROFICA”
Jezerane 61
53262 Brinje
098637443
[email protected]
FRIZERSKI SALON “KATARINA”
Frankopanska 76
53260 Brinje
053700676
FRIZERSKA DJELATNOST FELIKS
Josipa Kunkere 6
53291 Novalja
FRIZERSKI OBRT “ASTA”
Dalmatinska BB.
53296 Novalja
053661027
FRIZERSKI OBRT “SANDRA”
Zrinsko Frankopanska
BB
53291 Novalja
091223806
FRIZERSKI SALON “JELENA”
Zvonimirova 1.
53291 Novalja
053661197
FRIZERSKI STUDIO PETRA
Murvica 8.
53291 Novalja
053663268
NEVENA d.o.o.
Vjenceslava Novaka 4
53291 Novalja
098/528448
VIDAS d.o.o.
Špital bb
53291 Novalja
053661632
FRIZERSKI SALON ANAMARIJA
Trg Popa M. Mesića
5/13
53220 Otočac
FRIZERSKI SALON “DEA”
Kralja Zvonimira 56
53220 Otočac
0959017373
FRIZERSKI SALON “LAURA”
Poljička 4
53220 Otočac
0981707515
FRIZERSKI SALON MIHAELA
Prozor 95 A
53220 Otočac
053781016
0981796888
FRIZERSKI SALON “OTA“
Prozor 217
53220 Otočac
0981641076
FRIZERSKI SALON SANDI
Kralja Zvonimira 49
53220 Otočac
053773666
098632902
FRIZERSKI SALON “SJENA”
Bana J. Jelačića 2A
53220 Otočac
0981866103
FRIZERSKI OBRT “BELLA”
Trg Svetog Jurja 11
53230 Plitvička
Jezera
0989599603
FRIZERSKI OBRT “MIMOZA”
Trg Svetog Jurja BB
53230 Plitvička
Jezera
0911634860
FRIZERSKI SALON MARIJA
Hotel Jezero BB
53231 Plitvička
Jezera
053774213
FRIZER I BRIJAČ BELI
Pavlinski Trg 17
53270 Senj
098-31-12-07
FRIZERSKI SALON VESNA
Vlatkovićeva 11
53270 Senj
053882880
FRIZERSKI STUDIO L F
Đure Daničića 4
53270 Senj
0981869283
Autokamp Straško
53291 Novalja
FRIZERSKI SALONI I SALONI ZA ULJEPŠAVANJE
KOZMETIČKI SALONI
KOZMETIČKI SALON “ADISA”
[email protected]
hr
[email protected]
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
Hotel “jezero” BB
53231 Plitvička
Jezera
Kozjak 17
53270 Senj
053881900
098245144
Zrinsko-Frankopanska
5.
53291 Novalja
053661579
DARIO d.o.o.
Žabička 9
53000 Gospić
053/573032
098/873546
GROBAR UREĐENJE I POPRAVAK GROBOVA
Višala 27
53270 Senj
053-881-663
POGREBNE USLUGE “MIR”
Trg Svete Lucije 5
53234 Udbina
SALON ZA MASAŽU “VIT”
Zrinsko Frankopanska
19
53291 Novalja
OBRT ZA NJEGU TIJELA “FORS FORTIS”
Hotel
53231 Plitvička
Jezera
053774763
0959013866
BURA d.o.o.
Petra Zrinskoga 12
53270 Senj
053/884368
CVJEĆARNICA “ANA MARIJA”
Frankopanska BB
53260 Brinje
053700885
ATELIER CVIJEĆA
Daničićeva 1
53270 Senj
053884374
CVJEĆARNA JASMIN
Kajetana Knežića 22
53270 Senj
0989316004
CVJEĆARA SEKA
Frankopanski Trg
53270 Senj
053881106
Žabička 26
53000 Gospić
ARA
Velebitska 32
53291 Novalja
VRHOVINE PROJEKT d.o.o.
Senjska 60
53223 Vrhovine
S. S. Kranjčevića 21 A
53270 Senj
098/971-8616
53291 Novalja
0989608240
SALONI ZA ULJEPŠAVANJE
KOZMETIČARSKO
POGREBNE I PRATEĆE DJELATNOSTI
POGREBNIK TRGOVAČKO USLUŽNI OBRT
POGREBNE I PRATEĆE DJELATNOSTI I PRODAJA POGREBNE OPREME
PROIZVODNJA-TRGOVINA-USLUGE “PEĆIRKO”
POGREBNE I SRODNE DJELATNOSTI
DJELATNOSTI ZA NJEGU I ODRŽAVANJE TIJELA
CVJEĆARSKO ARANŽERSKE USLUGE
DJELATNOST STUDIJA ZA TETOVAŽU
OBRT ZA TETOVAŽU “STUDIO TONKA”
OSTALE OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N.
0989679518
OSTALE OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N.-AUTOPRAONICA
PITT STOP UGOSTITELJSKO USLUŽNI OBRT
OSTALE OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N.-PARKIRANJE AUTOMOBILA
USLUŽNA DJELATNOST PARKIRANJA “GAJ”
Put Bab BB
E-MAIL
79
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
80
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
OSTALE OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N.-PEČENJE KOKICA, AMERIČKI SLADOLED I PEČENJE KUKURUZA
MATEO
Primorska 54
53291 Novalja
053662191
FORTUNA
Vodovodna BB
53291 Novalja
0989786443
T. O. “LILO”
Trg Loža 11
53291 Novalja
0989230957
NOVALJA
Šetalište Hrvatskih
Mornara A - 6
53291 Novalja
053661580
RUŽA
Gajac 163
53291 Novalja
OSTALE OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N.-PEČENJE PALAČINKI
OSTALE OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N.-PRIPREMANJE I USLUŽIVANJE SLADOLEDA
Novalja
53291 Novalja
0981777588
Poljoprivredna zadruga branitelja TIGAR
Čanak 14
53 235 Bunić
01/2027-016
091/1705-970
Poljoprivredna zadruga LIKA
Stojana Matića 16
53 250 Donji
Lapac
053/765-443
Braniteljska zadruga PLITVIČKA JEZERA
Mukinje bb
53 231 Plitvička
Jezera
053/774-715
098/624-562
AGROKRBAVA Poljoprivredna zadruga
Stjepana Radića 6
53 234 Udbina
053/778-070
Alojzija Stepinca 7
53 230 Korenica
053/776-472
098/277-626
[email protected]
Lun bb
53 294 Lun
053/665-059
098/765-047
[email protected]
LIČKO LEŠĆE Poljoprivredna zadruga
Ličko Lešće bb
53 224 Ličko
Lešće
053/787-429
AGROPRODUKT Poljoprivredno-turistička zadruga
Stjepana Radića 6
53 234 Udbina
098/486-488
RAZVITAK Poljoprivredna zadruga
Stjepana Radića 2
53 234 Udbina
098/245-326
Poljoprivredna zadruga KRBAVSKO POLJE
Krbavska 5
53 234 Udbina
091/514-5069
DORIAN
ZADRUGE
UZGOJ ŽITARICA (OSIM RIŽE), MAHUNARKI I ULJANOG SJEMENA
[email protected]
UZGOJ BOBIČASTOG, ORAŠASTOG I OSTALOG VOĆA
Poljoprivredna zadruga GAJ
UZGOJ ULJANIH PLODOVA
Maslinarska zadruga LUN
UZGOJ OSTALIH GOVEDA I BIVOLA
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
LUCERNA zadruga za stočarstvo i poljoprivredu
Stjepana Radića 4
53 234 Udbina
023/317-090
091/5945-478
[email protected]
FRANKOPAN Poljoprivredna zadruga
Lovačka 1
53 260 Brinje
053/700-409
098/863-271
[email protected]
EKO SELO MIŠLJENOVAC Poljoprivredna zadruga
Oraovac 29
53 250 Donji
Lapac
01/4550-166
Poljoprivredna zadruga LIKA-GS
A. Mihanovića 2
53 000 Gospić
053/575-353
099/4004-918
PLITVIČKA JEZERA Poljoprivredna zadruga
Donji Babin Potok 10
53 230 Korenica
053/772-309
Braniteljska zadruga ZDRUG
Ondić 32
53 234 Udbina
021/370-777
Poljoprivredna zadruga AGRO-EKO
Varaždinska 7
53 223 Vrhovine
098/5479-276
Poljoprivredna zadruga VRHOVINE
Silvija Strahimira
Kranjčevića 36
53 223 Vrhovine
053/772-155
091/5267-952
Stara cesta 2
53 270 Senj
01/6403-686
098/590-591
[email protected]
Bunić 156
53 235 Bunić
099/7539-331
[email protected]
GACKA DOLINA Poljoprivredna zadruga
Kompolje 156/a
53 226 Kompolje
053/741-013
098/202-448
[email protected]
EKO-GACKA, Poljoprivredna zadruga
Miroslava Krleže 21
53 220 Otočac
053/772-581
098/768-220
[email protected]
Lovinac 31
53 244 Lovinac
053/681-165
099/2127-576
Ličko Lešće 91/b
53224 Ličko Lešće
091/1551-965
[email protected]
53 244 Lovinac
053/681-094
098/382-218
poljoprivredna.zadruga.
[email protected]
Frankopanski trg 5
53 270 Senj
053/881-248
Vrelo 56
53 230 Korenica
01/4555-378
099/3414-445
MJEŠOVITA PROIZVODNJA
[email protected]
MORSKA AKVAKULTURA
USKOK Braniteljska zadruga
OSTALA PRERADA I KONZERVIRANJE VOĆA I POVRĆA
BUNIĆANKA Poljoprivredno-turistička zadruga
DJELATNOST MLJEKARA I PROIZVOĐAČA SIRA
DESTILIRANJE, PROČIŠĆAVANJE I MIJEŠANJE ALKOHOLNIH PIĆA
Braniteljska zadruga GRABAR
PROIZVODNJA OSTALE GRAĐEVNE STOLARIJE I ELEMENATA
ZADRUGA BRIG
POSREDOVANJE U TRGOVINI POLJOPRIVREDNIM SIROVINAMA, ŽIVOM STOKOM, TEKSTILNIM SIROVINAMA I POLUPROIZVODIMA
Poljoprivredna zadruga LOVINAC
Centar 30
TRGOVINA NA VELIKO MLIJEKOM, MLIJEČNIM PROIZVODIMA, JAJIMA, JESTIVIM ULJIMA I MASTIMA
VELEBITSKA DEGENIJA Poljoprivredna zadruga
NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO
ZADRUGA VRELO-LIKA
[email protected]
81
KATALOG PODUZETNIŠTVA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
82
NAZIV
ADRESA
POŠTA, MJESTO
KONTAKT BROJ
E-MAIL
098/200-906
[email protected]
OSTALA TRGOVINA NA MALO NOVOM ROBOM U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
PERUŠIĆANKA NOVA-poljoprivredna zadruga
Trg popa Marka Mesića
bb
53 202 Perušić
VRETENO Turistička zadruga
Senjska 61
53 223 Vrhovine
OSTALA TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA, ŠTANDOVA I TRŽNICA
Gornji Babin Potok 45
53 223 Vrhovine
053/767-016
LIBURNIA Turistička zadruga
Alojzija Stepinca 6
53 230 Korenica
048/270-787
Obiteljska zadruga HALUGA
Tovarnele 19
53 294 Lun
098/272-566
Braniteljska zadruga VELEBIT - zadruga za turizam
Podudbina 10
53 234 Udbina
01/2027-046
095/9042-671
VALLIS URSUS Agroturistička zadruga
Smiljanska 14
53 000 Gospić
01/3363-563
098/501-730
Braniteljska zadruga LIČKA PLJEŠIVICA
Podudbina 1
53 234 Udbina
095/9046-214
53 224 Ličko
Lešće
092/269-4457
53 000 Gospić
053/560-215
098/445-065
LIKA-COMMERCE Poljoprivredna zadruga
HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ
[email protected]
ODMARALIŠTA I SLIČNI OBJEKTI ZA KRAĆI ODMOR
[email protected]
DJELATNOST RESTORANA I OSTALIH OBJEKATA ZA PRIPREMU I USLUŽIVANJE HRANE
Braniteljska zadruga GROFICA
Ul. Čanak 41
RAČUNOVODSTVENE, KNJIGOVODSTVENE I REVIZIJSKE DJELATNOSTI, POREZNO SAVJETOVANJE
LIKA-AS Braniteljska zadruga za poljoprivredu,
šumarstvo i i usluge
Nikole Tesle 1
savez-sportova-likags.t-com.
hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
192
File Size
2 136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content