close

Enter

Log in using OpenID

BUILD No.11 - BUILD magazin

embedDownload
www.gradjevinarstvo.rs
broj 11 • godina III
www.build.rs
Tema broja
Staklo
Stolarija
arhitektura
Staklo oko nas
enterijer
Vitraž
green build
Stakleni vrtovi
Gradnja
vrećama
poslovanje
Zakon o planiranju
i izgradnji
Osnovne odredbe
Kingspan d.o.o. Beograd
Partizanske avijacije 18/I/13
11070 Novi Beograd
Tel. 011/2129 837
Fax. 011/2129 838
Mail: [email protected]
www.kingspan.co.rs
Savremeni izolacioni sendvič paneli
sa IPN FireSafe vatrootpornom ispunom,
ekološki i energetski efikasni
Tema broja
Prozori 24
24
Staklo
44
Sadržaj
8
promo Kalzip® rekonstrukcija krovova
(ALUMINIJUMSKI KROVNI SISTEMI)
54
20
Čelične konstrukcije (GOMID)
56
24
Metalne konstrukcije (MONTENA)
58
Katzbeck stolarija (VOLPEK)
32
Automatska i segmentna vrata
(GATES)
Prefabrikovane armiranobetonske
konstrukcije (NOVOTEHNA)
59
34
ALUMIL danas
35
Zaštita metalne strukture bez
prethodnog peskarenja
(LASER LUX)
60
info www.gradjevinarstvo.rs
poslovanje Zakon o planiranju i izgradnji
Osnovne odredbe
tema broja Prozori
Klizna vrata sa GEZE Soft-stop
prigušnim sistemom
36
Izolovana vrata za rashladne
komore (KINGSPAN)
38
arhitektura Staklo oko nas
enterijer Vitraž – neprolazna vrednost
bojenog stakla
39
NAUE proizvodi kod izgradnje
regionalnih deponija u Srbiji
(BELMONT BG)
Privremene ograde i platna u
građevinarstvu (SIGMA PROMET)
40
Tensar geomreže u Beogradu
(LIPEX)
tema broja Nova dimenzija prozora
(REHAU)
Staklo – osnovne osobine
materijala
42
44
Folije za građevinska stakla
(GLASS SERVICE)
48
Sistemi zaštite od sunca
(M.I.M.A.C.)
49
promo TRIMOTERM izolovani fasadni
sistemi (TRIMO INŽENJERING)
50
Ravni krovovi sa
KNAUF INSULATION
kamenom vunom
52
Trespa Meteon i Kelly Residence
(POLYKEM SR)
53
transmaterijali Dvostruko vakuumsko zastakljivanje
promo Grejanje na vodu (MEGA-MENT)
62
64
65
66
67
Kvalitet pod nogama (IZOMONT)
68
green build Stakleni vrtovi
Tehnix rešenja za zaštitu životne
sredine (TEHNIX BEO)
69
73
Građenje vrećama zemlje
74
Montažna kuća za zdravije
okruženje (DUBOREZ JEVTIĆ)
77
energetska Uštedom energije svi na dobitku
efikasnost (KATANA)
narudžbenica
78
82
Kompletan sadržaj
i sve prethodne
brojeve
pronaći ćete na adresi
www.BUILD.rs
enterijer
Vitraž
40
69
Zakon o planiranju
i izgradnji
Osnovne odredbe
Stakleni
vrtovi
20
...opširnije na www.Gradjevinarstvo.rs
energetska
efikasnost
74
Uštedom energije
svi na dobitku
Gradnja
vrećama
78
INDEX OGLASA
2F system
Aduro Quadrum
AG Vertex gradnja
ALP Project Sistem
BBG materijali
Bosal
BRM&Spasić
Build magazin
CCTV Centar Master
Eko-solar
Elgra vision
Esal
Fibroplast
FOM
Geze
Portal Gradjevinarstvo.rs
Granora
Hidrokomerc
Job fair
KAN-COM
K.E.P.
Kingspan
www.esal.co.rs
2
www.fibroplast.rs
15
Komet
Layher
LEGI SGS
Lemić Group
Lep izgled
Makel-elektro
Non-Stop
Novosadski sajam
Rolomatik
Siegenia-Aubi
Šutex
Termodom
Tigar Incon
www.fom-okovi.rs
33
Wienerberger Bačka
www.2fsystem.rs
74
www.hausbau.rs
61
[email protected]
8
www.alp.rs
47
www.bbg.co.rs
12
www.bosal.rs
29
www.brmspasic.com
27
www.build.rs
7
www.masterbc.co.rs
46
[email protected]
72
www.elgra.rs
75
www.komet-ca.rs
10
www.layher.rs
11
www.legi.rs
30
www.lemic.biz
43
[email protected]
17
www.brilum.rs
55
www.nonstop.rs
26
www.sajam.net
9
www.rolomatik.com
23
www.siegenia-aubi.com
28
www.sutex.co.rs
16
www.termodom.rs
25
www.incon.tigar.com
76
www.wienerberger.rs
13
www.geze.com
37
www.gradjevinarstvo.rs
18,19
www.granora.net
14
Delwood
[email protected]
80
www.hidrokomerc.co.rs
41
Eko park
www.ekopark.co.rs
80
RUBRIKA OGLASI
www.jobfair.rs
57
Mil Mag group
www.milmaktechnique.com
80
www.kan-com.co.rs
24
Schüring
www.schuering.de
80
[email protected]
31
Staklo 024
[email protected]
80
www.kingspan.co.rs
3
Zavarivač-Zaječar
www.zavarivaczajecar.co.rs
80
NEKO MORA
A TO NEĆE BITI ONI...
REDAKCIJA
Izgradnja, dogradnja ili rekonstrukcija?
Povećanje energetskih kapaciteta ili energetske
efikasnosti? Planska urbanizacija ili održavanje
trenutnog stanja? To su ozbiljna pitanja. Subvencije ili tržišna cena nekretnina, kamiona ili
opreme za bebe – to su dnevnopolitička pitanja.
Da li nam se na nekoj lokaciji više isplati da rekonstruišemo postojeće stambene objekte uz eventualne dogradnje i povećanje gustine naseljenosti? Možemo li, prerasporedom postojećih urbanih zona,
namenom okolnih parcela i rešenjem saobraćaja,
pozitivno da utičemo na migracije i strukturu stanovništva? U kolikom iznosu troškovi rekonstrukcije mogu biti finansirani povećanjem energetske efikasnosti? Ili je bolje rešenje krenuti od temelja kroz
greenfield ili brownfield projekte? A ako je tako...
Da li ćemo nastaviti sa povećanjem spratnosti
u širim centrima gradova ili ćemo stanovanje ili
poslovanje izmeštati u do sada neizgrađene zone,
koncentrisati, opremiti novom infrastrukturom,
a postojeće urbano tkivo i njegovu infrastrukturu zadržati u manje-više zatečenom stanju? Šta
ćemo sa saobraćajem u tom slučaju – hoćemo li
obezbediti slobodnu traku ili šinsku liniju za javni
saobraćaj, ili ćemo se zadržati na konceptu individualnih prevoznih sredstava?
Da li u tom slučaju vredi revitalizacija nekih naselja, ili ih tokom narednih decenija treba gasiti,
a stanovnike, planski i otvoreno, ne uz jao jao jao,
usmeravati u veća mesta kroz ponudu boljih uslova, oslobađati tako zemljište i parcele za poljoprivredu ili šume, redukovati infrastrukturne mreže i
na efikasniji način obezbediti svima osnovne potrebe za normalan život: obrazovanje, zdravstvenu
zaštitu, stan i hranu?
A o čemu mi pričamo? Da li je u redu ili ne subvencionisati stanogradnju? Nije u redu. Nije u redu
subvencionisati bilo šta. Socijalno stanovanje – da,
plaćanje stanova od 2.000 evra po kvadratu pojedincima iz budžeta – ne. Na stranu to što iza svega
stoje takvi uslovi kreditiranja da novac iz budžeta
zapravo ide pojedinim investitorima i bankama.
I dok je već duže od decenije u zemljama EU iz
budžeta sufinansirana rekonstrukcija i novogradnja
koja vodi visokom stepenu energetske efikasnosti,
uz realan povraćaj uloženih sredstava, ovde to nikome ne pada na pamet da pomene. Zato hajde da
pričamo o ozbiljnim temama...
Naravno, ozbiljna priča ne počinje niti se rešava u
okviru građevinske industrije, ali... Kada bi država
prevazišla svoje kapacitete volje i znanja i slučajno
počela da finansira energetsku efikasnost koliko bi
naša građevinska industrija bila sposobna da preuzme na sebe taj posao? Ne bi bila sposobna. Na
našem tržištu ne postoje tiplovi za termoizolaciju
fasade od 20cm. Toliko o ozbiljnoj priči.
Naši projektanti ne znaju, niti pokušavaju, investitoru da objasne šta je to energetski efikasan
objekat, naši biroi ne znaju da nacrtaju detalje
energetski efikasnog objekta, naši proizvođači ne
nude energetski efikasne proizvode, naši izvođači
na tržištu nemaju ponudu svega što je potrebno
takav objekat da naprave, a sve i da je drugačije
– aljkavost izvođenja i nadzora ne pruža nikakve
garancije da bi u tome uspeli.
Naši investitori ne poseduju kulturu stanovanja
i poslovanja te je pojedinačna cena dela projekta
najčešće jedini kriterijum (ovo nažalost prvenstveno važi za najveće privatne investitore). Ali opet,
sve i da njima padne na pamet da računaju realnu
cenu kvalitetno izvedenih radova, još im niko nije
crno na belo dao garancije koliko će tačno njihov
objekat koštati (tokom godina eksploatacije, a ne
tokom par meseci gradnje). Sve i da to učini, oni
sa tim papirom kod naših banaka neće dobiti povoljnije kredite na osnovu toga što će rate moći da
otplaćuju samo od razlike cene za energiju koju
plaćaju u energetski efikasnom objektu.
S obzirom da investitori neće sami početi da se zanimaju za energetsku efikasnost (bar dok država
subvencioniše i cenu električne energije), niti će
nas država u skorije vreme iznenaditi naporima
za primenu pojmova koji se pojavljuju u novom
Zakonu (konačno smo ga dobili i nezahvalno je u
dogledno vreme očekivati više), iskoristimo ovo
zatišje da, svako na svom polju rada, naučimo i savladamo primenu energetske efikasnosti u građevinarstvu.
Verujte, trebaće nam to jednog dana... ili nam neće
trebati ništa.
GLAVNI UREDNIK
Tomislav Stamenić
UREDNIK
Mladen Bogićević
IZVRŠNI UREDNIK
Aleksandra Jovanović
DIZAJN I PRIPREMA
Ivan Anđelovski
Vladimir Končarević
DIREKTOR MARKETINGA
Dunja Filipović
MARKETING
Jelena Božić
Tanja Vićentijević
Goga Lukić
Katarina Đurić
Jelena Hajduković
Monika Ilomanoski
Stana Arsenić
Srbijanka Savić
Marina Puljko
Milica Rakić
OBRADA I UNOS PODATAKA
Emilija Mitić
FINANSIJE
Sandra Todorović
IZDAVAČ
Izvorska 41
11030 Beograd
tel/fax: +381 11 35 71 509
+381 11 35 71 510
e-mail: [email protected]
www.infonetgroup.com
Izdavač ne snosi odgovornost za istinitost
i verodostojnost objavljenih oglasa
i promotivnih tekstova
ŠTAMPA
Rotografika d.o.o.
Segedinski put 72
24000 Subotica
ISSN 1452-8495
CIP
Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije
Beograd 624
COBISS.SR-ID 139422220
Da li znate...
... da Build magazin četiri puta godišnje potpuno
besplatno stiže na adrese svih proizvođača, distributera,
uvoznika, predstavništava, ustanova, organizacija, strukovnih
udruženja, lokalnih vlasti, biroa i pojedinaca u Srbiji koji su
profesionalno vezani za građevinsku industriju
industriju??
Da li znate...
... da je Build magazin izuzetno sredstvo za promociju
Vaše kompanije, proizvoda, usluge ili tehnologije?
info
Amerikanci u Kini grade najveću
solarnu elektranu na svetu
Najveću solarnu elektranu na svetu praviće
u Kini američka kompanija First Solar,
što je prvi poslovni prodor jedne američke kompanije u razbuktalu kinesku proizvodnju energije iz alternativnih izvora,
saopšteno je iz te kompanije. First Solar
i kineska vlada već su potpisali ugovor o
razumevanju prema kome bi ta kompanija
trebalo da bude glavni izvođač radova na
elektrani kapaciteta 2GW koja bi zadovoljila sve potrebe u energiji oko tri miliona
domaćinstava u gradu Ordosu (gde se nalazi grobnica Džingis Kana) i celoj autonomnoj regiji Unutrašnja Mongolija.
Projekat izgradnje elektrane rađen je u sklopu plana kineske vlade da do 2010. godine
udeo alternativnih izvora u proizvodnji struje bude 10%, a do 2020. godine 15%, čime se
pridružuje svetskoj akciji smanjenja emisije
štetnih gasova. Početak izgradnje elektrane
predviđen je za jun 2010. godine i sprovodiće se u četiri faze.
Prva faza je demonstracioni projekat od
3MW, dok će u drugoj biti instalirano još
100MW, a u trećoj, tokom 2014. godine, i
dodatnih 870MW. Poslednjih 1.000MW
biće instalirano do 2019. godine.
– Većina ljudi smatra da je solarna energija
beznačajna stvar, ali će nešto ovako veliko,
poput nuklearne centrale, početi da menja
sliku o tome – rekao je generalni i tehnički
direktor First Solar-a Michael Ahearn.
Izgradnja takve elektrane u SAD bi koštala oko šest milijardi dolara, ali se procenjuje da će u Kini ona biti jeftinija. Kina
trenutno razvija demonstracionu zonu
proizvodnje energije iz alternativnih izvora i planira da kompletiranjem celokupnog projektovanog energetskog parka
ostvari 11.950MW, od čega će 6.950MW
biti od vetra, 3.900MW od fotonaponskih
ćelija, 720MW od koncentrisane sunčeve
energije, 310MW od prerade biomase i
70MW od hidroakumulacije.
8
Desertec - struja iz Sahare za
evropske potrošače
Plan evropskih investitora vredan 400
milijardi evra za snabdevanje Starog kontinenta električnom energijom proizvedenom u Sahari sve je bliže realizaciji, iako
kritičari upozoravaju na rizike od korišćenja najsavremenije tehnologije u severnoafričkim zemljama sa nepotpunom vladavinom prava.
Projekat Desertec (www.desertec.org), trenutno najambiciozniji u svetu u sektoru solarne energije, predviđa da se pomoću nizova
ogledala u pustinji prikupljaju sunčevi zraci
za zagrevanje vode, čime bi se pokretale turbine za snabdevanje električnom energijom
nove mreže koja bi povezivala Evropu, Bliski istok i severnu Afriku.
Grupa investitora u projekat Desertec, koju
čini desetak finansijskih i industrijskih kompanija, uglavnom iz Nemačke, tvrdi da bi realizacija plana održala Evropu na čelu borbe
protiv klimatskih promena, a pomogla bi
severnoafričkim i evropskim privredama da
ostvare rast koji ne bi ugrozio ostvarenje cilja za smanjenje emisije štetnih gasova.
Kritičari, s druge strane, upozoravaju na
mnogo faktora koji bi mogli da ugroze projekat, među kojima su politika u regionu
Magreba, pustinjske oluje u Sahari i rizik po
stanovništvo pustinja ako se njihove zalihe
vode budu koristile za čišćenje solarnih panela od peska.
Ulagače Desertec-a je projektu privukla činjenica da sve pustinje u svetu za samo šest
sati privuku više energije nego što se potroši
na globalnom nivou za godinu dana.
- Sahara nudi mnoge prednosti: blizinu
Evropi, gotovo potpuno odsustvo stanovništva i intenzivniju sunčevu svetlost. Bila bi
ludost propustiti tu priliku - izjavio je istraživač i stručnjak za Magreb sa Univerziteta
u Kembridžu Džordž Džofi, koji nije povezan s projektom Desertec.
info
Beč – grad pasivnih zgrada
U bečkom okrugu Favoriten u julu je stanarima na upotrebu predata petohiljadita
pasivna zgrada u Austriji. U poređenju sa
drugim delovima i pokrajinama u Austriji i ostalim gradovima u Evropi, u Beču je
zabeležena najveća gustina visokospratnih
pasivnih zgrada. Pasivne zgrade raspolažu
specijalnom toplotnom izolacijom i ventilacijom, koje štede struju i ne zagađuju klimu.
Telesna toplota i sunčeva svetlost dovoljni
su da temperatura prostorija zimi bude prijatna. Zgrade se toplom vodom snabdevaju
pomoću solarne energije.
Za stan od 80 metara kvadratnih u pasivnoj
zgradi, Bečlije izdvajaju 31.000 evra iz sopstvenih sredstava i plaćaju mesečnu stanari-
nu u visini od 560 evra. Troškova grejanja,
koji bi u standardnom stanu godišnje iznosili 400 evra, u pasivnim zgradama nema.
Da će Beč i ubuduće biti vodeći u ekološkoj
stanogradnji potvrđuju planovi da se izgradi dodatnih 20 pasivnih zgrada, sa ukupno
2.000 stanova. Troškovi izgradnje novih 20
projekata iznose više od 290 miliona evra.
Grad Beč subvencionše njihovu izgradnju
sa 100 miliona evra.
Zagrebački IGH gradi
aerodrom u Ukrajini
Hrvatski građevinski institut IGH dobio je
posao projektovanja i vođenja gradnje novog aerodroma u Donjecku u Ukrajini za
potrebe Evropskog fudbalskog prvenstva
2012. godine. Nova aerodromska zgrada,
godišnje bi mogla da opsluži šest miliona
putnika, preneli su početkom septembra
hrvatski mediji. Vrednost radova biće 150
miliona evra.
Posao je IGH dobio zahvaljujući projektu zagrebačkog aerodroma koji se svideo
Ukrajincima, ali je za potrebe te zemlje
ipak urađen novi nacrt. U izgradnji će učestvovati i ukrajinska građevinska operativa.
Aerodrom u Donjecku, koji će nositi ime
kompozitora Sergeja Prokofjeva, biće građen
u dve faze kako bi u funkciji bio i stari deo
aerodroma dok se gradi novi. Ukrajinci
smatraju da će Donjeck biti središte tog dela
jugoistoka Evrope pa, kada već grade novi
aerodrom, žele da njegovi kapaciteti budu
znatno veći nego što im je sada potrebno.
panelna gradnja
Passivhaus-a, Austrija
10
info
BelRE i ove godine na
Beogradskom sajmu
Uprkos krizi, Sajam nekretnina i investicija
Belgrade Real Expo (skr. BelRE) biće održan i
ove godine od 5. do 7. novembra na Beogradskom sajmu.
– Kada smo pre četiri godine pokrenuli
BelRE, imali smo za cilj da se pozicioniramo kao nezaobilazan regionalni događaj.
I, veoma nam je drago da smo u tome i uspeli.
Istraživanja pokazuju da je BelRE obeležen u
kalendaru svakog profesionalca u RE sektoru
u Srbiji i šire – izjavio je Miloš Rajšić, direktor
BelRE sajma i dodao:
BelRE 2008
postoji takmičenje – ko će imati bolje zakupce i po kojoj ceni će izdati prostor, ko će imati
bolje brendove i proizvode, ko će privući više
kupaca, ko će praviti veći profit, i konačno, čija
će nekretnina više vredeti – izjavila je Dušica
Gaković PR menadžer BelRE sajma i dodala:
– Prisustvo na stranim sajmovima nekretnina
donelo je očekivane rezultate. Teško da možete
naći nekoga ko je zainteresovan da ulaže u ovaj
deo Evrope, a da nije čuo za BelRE. Na sajmovima u Kanu, Minhenu i Beču naše firme
i projekti su samo kap u moru poželjnih i interesantnih ponuda za investiranje. Međutim,
na BelRe-u ovi projekti dobijaju prostor da se
iskažu i pokažu, a strani investitori koji dolaze
na Sajam, ujedno su oni koji su odlučili da ovde
i investiraju.
– Ove godine, pod sloganom Vreme je za kupovinu dočekaćemo investitore u nekretnine
koji ostvaruju profit koji je značajno veći nego
u drugim privrednim granama. Onaj ko ima
novca sada kupuje, jer su cene na najnižem
nivou u poslednjih nekoliko godina, a sva istraživanja pokazuju da će cene zemljišta i kvadrata već od sledeće godine početi da rastu.
– Između ostalog, prezentacija na BelRE-u
služi i pozicioniranju pred domaćom publikom.
Sada kada imamo nekoliko modernih poslovnih zgrada i tržnih centara, i grade se nove,
Na predstojećem BelRE sajmu, okupiće se investitori, graditelji, vlasnici zemljišta, arhitekte,
projektni menadžeri, konsultanti, posrednici u
prometu nekretnina i krajnji korisnici.
Prvi BelRE sajam održan je 2006. godine –
kada je Beograd proglašen za grad budućnosti
južne Evrope, a Srbija dobila status kopredsedavajućeg u OECD-u. Prošlogodišnji BelRE
je imao preko 90 izlagača iz Srbije, Crne Gore,
BiH,Slovenije,Italije,Bugarske,Rumunije,Austrije, Španije, Rusije i preko 4.500 posetilaca.
Sajam će, kao i prethodnih godina, pratiti sadržajan konferencijski program. Na BelRE
konferenciji razgovaraće se o situaciji na tržištu
nekretnina u Srbiji i regionu, o krizi i kako je
prevazići, modelima finansiranja, urbanističkom planiranju, urbanom menadžmentu, sprezi između javnog i privatnog kapitala i kako takvi projekti utiču na razvoj celih gradova, itd.
Govoriće predstavnici institucija, konsultanti za investicije iz zemlje i inostranstva,
graditelji, menadžeri projekata, predstavnici
banaka, osiguravajućih i lizing kuća. Gosti
i stručnjaci iz inostranstva predstaviće svoja
iskustva u rešavanju problema razvoja gradova i regiona. Već najavljeni gosti iz Austrije,
Engleske, Italije i Grčke pokazuju da interesovanje za naše tržište još uvek ne jenjava.
Povodom sajma biće objavljeno i 4. izdanje
BelRe magazina koji je specijalizovan za nekretnine i investicije na teritoriji Balkana. Ovaj
magazin je dvojezičan i, osim što se distribuira
na BelRE-u, prisutan je na svim većim sajmovima nekretnina u Evropi (MIPIM, Expo
Real, Real Vienna, RREF u Moskvi, itd).
11
info
Mirax – prevelik da bi propao?
Ruski građevinski tajkun Sergej Polonski,
koji se proslavio tvrdnjom da je svako ko u
Rusiji ne postane milijarder – gubitnik, objavio je u avgustu propast svoje, nekad džinovske, kompanije Mirax.
Polonski je prošle godine po listi magazina
Forbes imao 1,2 milijarde dolara. Sud je nedelju dana pre objave zamrzao svu imovinu
Miraxa zbog neplaćanja duga od 242 miliona dolara što je zakočilo atraktivne projekte kompanije kao što je Kula Federacije u
Moskvi čije je okončanje planirano za iduću
godinu.
Analitičari su tada procenili dugove Miraxa
na 600 do 700 miliona dolara.
Međutim, sredinom septembra Mirax
Group objavio je da je postignut dogovor
o restruktuiranju duga sa Alpha bankom i
odlaganju predaje kompletne imovine ovaj
banci. Alpha banka je jula 2009. otkupila
sva dugovanja grupacije Mirax od banke
Credit Suisse i time postala najveći kreditor
ove kompanije. Pregovori sa Alpha bankom
tako su trajali oko dva meseca:
– Naše kolege iz Alpha banke pokazali su
veliko razumevanje i fleksibilnost u kompleksnoj situaciji i kao rezultat svega toga
mogli smo da restruktuiramo naše dugove
koristeći se spektrom instrumenata finansiranja kao što je pristup gotovini i vlasništvo nad nekretninama. Lično sam zahvalan
gospodinu Mihailu Fridmanu zbog njegove
odluke proistekle iz čvrste volje da prilagodi
delovanje Alpha banke kako bi ovaj dogovor mogao biti postignut – rekao je Polonski
tim povodom.
– Mirax Group i Alpha banka sada vode
pregovore u vezi sa daljom saradnjom. Zapravo, radi se o mogućnosti da mi finansiramo jedan od najznačajnijih projekata kompanije Mirax – poslovni kompleks i Kulu
Federacije u Moskvi (na ilustraciji ispod)
– izjavio je predsedavajući izvršnog odbora
Alpha banke Vladimir Tatarčuk.
Mirax kompanija prisutna je i u Crnoj Gori
gde gradi turistički kompleks na rtu Zavala
kod Budve. Oko ovog projekta često se diže
prašina, a kraj gradnje se ne nazire.
"AUTOCAD PLANT 3D" - NOVI PROGRAM ZA PROJEKTOVANJE CEVOVODA
Autodesk je izdao novi program pod nazivom AutoCAD Plant 3D. Osnova programa je AutoCAD 20102.
AutoCAD Plant 3D omogućava projektovanje postrojenja sa velikim brojem cevovoda i pratećih objekata ■
AutoCAD
Plant 3D oslanja
se na definisane
specifikacije
i kataloge
standardnih
elemenata.
– Tokom prošle godine nismo mogli da
obezbedimo ni jedan kvadratni metar za
gradnju, a u poslednjih mesec dana nismo
prodali ni jedan kvadratni metar niti smo
primili novac za nekretnine koje smo već
prodali – pisao je Polonski tih dana na svom
sajtu – Mirax se nosi sa uzburkanim morem
ekonomske krize i možda neće preživeti.
Ako nam je suđeno da nestanemo, učinićemo to uzdignutih glava...
Dodatno, u sebi
sadrži sve funkcije programa
AutoCAD P&ID.
Program je trenutno dostupan
samo u SAD i
Kanadi ■
Žarka Jelića 1, 11272 Dobanovci
tel/fax: 011 2162 658
mob: 060 3331 020
e-mail: [email protected]
www.bbg.co.rs
▲
Plastični zig-zag distancer za slobobnu
neuvezanu armaturu
12
▲
Čelični distancer za armaturnu mrežu
◄
Plastični distanceri za zidove
(vertikalne konstrukcije)
TEMELJ VRHUNSKE GRADNJE
Gradnja savršenog doma počinje jednim savršenim blokom. Onog trenutka
kada izaberete POROTHERM, izabrali ste kompletan sistem gradnje koji
svojim svojstvima stvara idealno životno okruženje.
www.wienerberger.rs
Blok. Stvoren po meri čoveka.
info
Sumnjivi poslovi oko gradnje
vetroelektrana u Hrvatskoj
U Hrvatskoj elektroprivredi (HEP) svakog
dana otkrivaju se sumnjivi poslovi, a mediji koji su nedavno procenjivali da je HEP,
kompanija u državnom vlasništvu, lošom
politikom izgubila stotine miliona evra,
sada pišu o dva sumnjiva posla u vezi sa davanjem saglasnosti za gradnju vetroelektrana u Hrvatskoj.
Ako je to tačno, HEP se tako drugi put
nalazi u sukobu interesa, jer je najpre odobrio gradnju vetroelektrana konzorcijumu u
kome učestvuje kao partner, a onda je dodelio
posao gradnje jednom od svojih direktora i
članova uprave. Iako je za dobijanje PEES-a
Ćurković dobio potrebne dozvole, u međuvremenu je investicija zapela, pa je kompaniju prepustio svom zetu, piše Jutarnji list.
Prvi slučaj je, kako navodi štampa, da je
austrijsko-hrvatska kompanija CEMP od
HEP-a bez konkursa i propisanih kriterijuma u martu ove godine dobila prethodnu elektroenergetsku saglasnost (PEES)
za gradnju vetroelektrana snage 100MW.
Zagrebački Jutarnji list piše da je ista
kompanija u decembru 2006. već dobila
HEP-ovu saglasnost za gradnju vetroelektrana od 40MW i sada raspolaže potencijalom od 140MW, što je skoro jednako
polovini snage koju Hrvatska dobija iz Nuklearne elektrane Krško.
Pored toga, Hrvatska daje podsticaj od
90 evra za megavat-sat, što je dvostruko
više nego igde u Evropi, čime je koncernu
CEMP, čiji su vlasnici domaće kompanije HEP i Dalekovod i austrijske Vebund i
Bewag), bez konkursa garantovano mesto
drugog najvećeg proizvođača električne
energije u Hrvatskoj.
List u svom istraživanju zaključuje da će u
idealnim uslovima rada od 3.000 sati godišnje, po garantovanoj ceni otkupa, konzorcijum ostvarivati prihod od najmanje 35
miliona evra godišnje, pri čemu država ima
obavezu otkupa proizvedene struje nekoliko
godina unapred.
Istovremeno je kompanija Eko energetski
konsalting iz Zagreba od HEP-a bez konkursa dobila posao gradnje vetroelektrana,
vredan 20 miliona evra godišnje, piše Jutarnji list i navodi da je suvlasnik kompanije
Eko Ante Ćurković, direktor HEP-ovog
Sektora za strategiju, planiranje investicija i
korporativni razvoj.
14
predviđenom za 2009. godinu, obezbeđujući kupcima na srpskom tržištu originalna
i kompletna rešenja na području čeličnih
montažnih objekata najrazličitijih namena
– izjavio je Damir Kočan, direktor Trimo
inženjeringa.
Količina vatrootpornih krovnih i fasadnih
Trimoterm Standard panela, ispunjenih
kamenom vunom i ugrađenih po sistemu
horizontalne fasade u te objekte, jednaka je
površini tri fudbalska igrališta na kojima se
igra finale FIFA Lige šampiona.
Seminar Trespa paneli za
enterijere i fasade
Polykem SR organizovao je 9. septembra
još jedan u nizu seminara na kom su profesionalci iz Srbije mogli da se upoznaju sa
programom jednog od vodećih svetskih proizvođača panela za enterijere i fasade, kompanijom Trespa iz Holandije. Polykem SR, kao
ovlašćeni zastupnik holandske kompanije
Trespa BVD, u Gemax-ovoj sali za konferencije gostima seminara predstavio je predavača Marc Verhoeven-a iz Holandije.
Trimo izgradio 30.000m2
u Zrenjaninu
Trimo inženjering završio je poslednju, treću
fazu izgradnje više objekata za kompaniju
Dijamant iz Zrenjanina. Ukupna površina
objekata iznosi više od 29.000m2. Projekat
koji je započet u novembru 2008. godine, a
čije se izvođenje odvijalo u tri faze, sastojao
se od izgradnje podnog skladišta, mašinske
kuće visoke 38m, hale za istovar i portirnice.
Objekti, čija je izgradnja trajala 110 radnih
dana, pušteni su u rad krajem septembra.
– Ovaj projekat predstavlja jednu od potvrda naših osnovnih opredeljenja, a to su svetski nivo kvaliteta i stalna poboljšanja naših
materijala i rešenja. Objekti u Zrenjaninu
izgrađeni su u predviđenom roku, uz poštovanje najviših standarda gradnje. Ovim
projektom nastavljamo sa realizacijom
On je govorio o istorijatu i razvojnom putu
Trespa-e, od proizvođača furnira za Philips
tehničke uređaje, preko proizvođača panela
za izradu kancelarijskog nameštaja, pa sve
do današnjeg lidera na tržištu fasadnih panela od lameliranog drveta.
Proizvodni program podeljen je u četiri celine – Meteon, Athlon, Virtuon i TopLab+,
namenjenih za ugradnju na ventilisanim
fasadama i u enterijeru, uključujući enterijere sa posebnim zahtevima (hirurške sale,
laboratorije, itd).
Fabrika Trespa u Holandiji opremljena je
presom za lameliranje koja može praviti panele od skoro 10m2, što je čini najvećom presom te vrste na svetu. Moguća je i izrada panela po specijalnim zahtevima projektanata.
Za sve dalje informacije u vezi sa ovim panelima možete se obrati ovlašćenom distributeru Polykem SR.
info
Bez reciklaže gubitak i do
276 miliona evra
Ukupna godišnja šteta prouzrokovana neadekvatnim upravljanjem otpadom u Srbiji
kreće se u iznosu od 98 do 276 miliona evra,
što je između 0,4 do 1,1% BDP. Dakle, i
sada plaćamo time što ne izvlačimo korist iz
otpada, pisao je Danas u septembru.
U Srbiji je Nacionalna strategija upravljanja
otpadom sa programom približavanja EU
usvojena još 2003. godine, međutim, sa njenom primenom išlo se veoma sporo. Još nisu
završena postrojenja i sistem za regionalno
upravljanje komunalnim otpadom ni u jednom regionu Srbije, niti je izgrađeno postrojenje za preradu hemijskog otpada – kaže za
Danas Anđelka Mihajlov, predsednica Ambasadora životne sredine i dekan Fakulteta
zaštite životne sredine Edukons Univerziteta.
Iako se država još nije zvanično opredelila za
modele upravljanja tokovima otpada jer je izrada podzakonskih akata u toku, kada je reč
o ambalažnom otpadu, najbliža je uvođenju
integrisanog sistema koji se zasniva na odgovornosti industrije po sistemu zagađivač
plaća. Svaki proizvođač, odnosno uvoznik,
koji plasira robu na tržište, moraće da se pobrine za otpad koji nakon upotrebe nastane.
– Svi privredni subjekti koji plasiraju robu
široke potrošnje na tržište, do kraja marta naredne godine moraće da prijave svoje
tonaže za pojedine vrste ambalažnog materijala – kaže za Danas generalni sekretar
organizacije Sekopak Rebeka Božović.
najveće svetske organizacije koja utvrđuje
međunarodno priznate standarde za upravljanje građevinskim projektima, saopštio je
USAID.
Zahtev Udruženja za prijem u FIDIC odobren je tokom godišnje FIDIC konferencije
za 2009. godinu, koja je održana u Londonu. Članstvo u FIDIC-u će srpskim kompanijama pružiti međunarodni kredibilitet
i omogućiti im da uspešnije učestvuju na
velikim projektima i tenderima širom sveta,
čime će se uvećati dohodak i broj zaposlenih u srpskom građevinskom sektoru, stoji
u saopštenju.
Piter Bozvel, izvršni direktor FIDIC-a, izjavio je da su inženjersko-konsultantske usluge
svetski biznis sa jedinstvenim standardima, te
članstvo u FIDIC–u nije važno samo zbog
dobijanja dodatnih poslova, već i zbog prilike
da se utiče na način poslovanja u ovoj struci.
– Članstvo u FIDIC-u će Srbiji omogućiti
prustup fondovima Evropske unije za infrastrukturne projekte upravo zbog toga što se
uslovi ovih projekata zasnivaju na FIDIC
standardima – naveo je Bozvel.
Članovi srpskog udruženja konsultanata su
C&N Consult, CPM, Delta Invest, Delta
Inženjering, DOMAA, EC Harris, Energoprojekt, Fideco, IK Consulting, MACE,
Mašinoprojekt, Mostprojekt, Siemens, Tahal, VMS i YU Build.
Struje iz komunalnog
otpada u Užicu
Prema rečima njenim rečima, ključ za uspešno povećanje primarne selekcije, sakupljačke mreže i reciklažne industrije jeste u pristupu korak po korak i u opredeljenju države
da ne popusti pod pritiscima privrednika koji
jure profit.
EPS i grad Užice 15. septembra potpisali su
Memorandum o izgradnji elektrane-energane koji predviđa izgradnju spalionice na
deponiji Duboko, koju će moći da koristi
370.000 stanovnika iz devet opština i gradova Zlatiborskog okruga.
– Podrška lokalne samouprave je bitna jer
najvažniji deo procesa nose pripadnici javnog komunalnog sektora. Zatim, potrebno
je uspostaviti mrežu privatnih sakupljača,
uključiti što veći broj privrednih subjekata u
organizacije za povraćaj radi pokrivanja svih
segmenata industrije koja plasira robu upakovanu u ambalažu – ističe Božović i dodaje da
ne postoje precizni podaci šta se u Srbiji i koliko reciklira, ali da se najčešće barata sa podacima da je procenat reciklaže od 5 do 15%.
Kako je rečeno novinarima prilikom obilaska lokacije na kojoj će biti izgrađena
elektrana, izgradnjom tog postrojenja, koje
će kao gorivo koristiti čvrst otpad, količina
otpada na deponiji Duboko će se smanjiti
i rok trajanja deponije produžiti za oko 35
godina na 50 godina.
Udruženje inženjera
konsultanata Srbije postalo
član FIDIC-a
Udruženje inženjera konsultanata Srbije
(ACES), koje je osnovano u aprilu 2009.
godine u saradnji sa USAID Projektom za
razvoj konkurentnosti Srbije, 16. septembra
postalo je punopravni član Međunarodnog
saveza inženjera konsultanata (FIDIC),
Deponija bi trebalo da počne da radi u maju
naredne godine, predviđeni rok trajanja je,
prema Studiji o izvodljivosti, između 12 i 15
godina, a moguće je da bi bio i kraći zbog povećanog priliva otpada, rečeno je novinarima.
Gradnjom elektrane-energane otvara se
mogućnost spaljivanja otpada sa šireg područja koje bi moglo da obuhvati Kraljevo i
Kruševac sa okolnim opštinama, navodi se u
informaciji za medije povodom potpisivanja
memoranduma. Grad Užice i EPS potpisali
su i protokol o izgradnji nove trafostanice
110/35KV Užice 2.
15
info
Zakon o planiranju i
izgradnji
Skupština Srbije usvojila je 31. avgusta
2009. godine Zakon o planiranju i izgradnji
kojim bi trebalo da se pojednostavi i ubrza
procedura izdavanja građevinskih dozvola i omogući legalizacija objekata izgrađenih bez dozvole. Usvojenim amandmanom
omogućena je legalizacija objekata izgrađenih bez građevinske dozvole do stupanja na
snagu zakona, a prvobitno je bila predviđena
samo legalizacija objekata izgrađenih do 13.
maja 2003. godine.
Jedna od najznačajnijih novina zakona jeste pretvaranje prava korišćenja zemljišta u
pravo svojine nad građevinskim zemljištem.
Firmama koje su učestvovale u privatizaciji ili onima koje su po različitim osnovama
sticale zemljište u prošlosti prenos prava
korišćenja zemljišta u pravo svojine biće naplaćen prema tržišnoj ceni.
Polovina tih prihoda rasporediće se lokalnim samoupravama za dalju izgradnju
infrastrukture, a ostatak će biti uplaćen u
Fond za restituciju iz koga će ranijim vlasnicima građevinskog zemljišta biti isplaćivana
nadoknada.
Bez naknade će biti konvertovano pravo korišćenja u pravo svojine za državu, lokalne
samouprave, Vojvodinu, kao i za sva ona lica
koja su kupovala stanove i porodične kuće,
vlasnike objekata, za ranije sopstvenike i njihove legalne naslednike koji su stekli pravo
korišćenja na osnovu zakona iz 2003. godine.
Novi zakon će omogućiti i uvođenje svojine nad građevinskim zemljištem, nakon 60
godina.
Zakonom je utvrđeno i da građevinska
dozvola bude prenosiva, što znači da će investitor moći da je ustupi nekom drugom,
ukoliko odustane od započete gradnje.
Novina je i mogućnost izdavanja privremene građevinske dozvole za izgradnju asfaltne
baze, fabrike betona, meteoroloških stubova
i privremene saobraćajnice.
16
Zakonom je utvrđeno formiranje registra
investitora, odnosno baze podataka o svim
investitorima, koja bi trebalo da onemogući
duplu prodaju stanova, a investitori za čije
objekte postoji nalog za rušenje ili se protiv
njih vodi neki drugi postupak neće moći da
konkurišu za gradnju na nekoj drugoj lokaciji.
U ovom broju Build magazina objavljujemo
i Osnovne odredbe novog Zakona o planiranju i izgradnji (strana 20).
Vlada Srbije je 17. septembra usvojila i
Uredbu o subvencionisanju stambenih kredita u 2009. u okviru podrške građevinskoj
industriji Srbije. U saopštenju, posle sednice Vlade, navedeno je da će za te svrhe
biti izdvojeno 450 miliona dinara ■
170 miliona subvencije za
građevinske mašine
povinu kamiona uz subvenciju države bila od
1 do 2 miliona dinara, u zavisnosti od modela.
Prema rečima Ćirića, cilj programa subvencionisane kupovine kamiona i građevinskih
mašina domaćih proizvođača jeste da se
uposle fabrike koje ih proizvode, povećanje
tražnje i otvaranje novih radnih mesta.
– U fabrikama koje proizvode kamione i
građevinske mašine - kragujevačkoj Zastava
kamioni, pribojskom FAP-u i fabrici 14. oktobar u Kruševcu, zaposleno je 4.000 ljudi, a
indirektno bi ovaj program obezbedio uposlenost 7.500 radnika u 11 domaćih fabrika
koji su njihovi dobavljači – rekao je Ćirić.
Pravo kupovine domaćih kamiona i građevinskih mašina imaju građani i preduzeća
koji imaju prebivalište, odnosno sedište u
Srbiji, ali neće moći da tako nabavljenu robu
prodaju u naredne tri godine.
Kupovina kamiona i građevinskih mašina
sa subvencijom države počeće najkasnije do
sredine oktobra, najavio je drugog dana oktobra u Beogradu državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nebojša Ćirić:
– Vlada Srbije usvojila je 1. oktobra uredbu
koja će omogućiti nabavku novog domaćeg
kamiona po ceni od 20% nižoj od proizvođačke, kao i zamenu starog kamiona za
novi uz dodatni popust od 10%, odnosno
ukupno 30% popusta – rekao je Ćirić na
konferenciji za novinare.
Kako je rekao, nove građevinske mašine
moći će da se nabave uz popust od 20%, a
isti popust je predviđen i za remont polovnih građevinskih mašina. Ćirić je naveo da
su za te nabavke obezbeđeni subvencionisani krediti, čiji je period otplate od pet do sedam godina, a godišnja kamatna stopa 4,5%.
– Za subvencije nabavke, Ministarstvo ekonomije je ove godine obezbedilo 170 miliona dinara – rekao je Ćirić i dodao da će se u
zavisnosti od interesovanja program nastaviti
i iduće godine. On je naveo da bi ušteda za ku-
Ćirić je rekao da pravo kupovine domaćih
kamiona i zamene starog kamiona imaju vlasnici čija su vozila proizvedena pre 1. oktobra 1994. godine, koja ne ispunjavaju euro 3
ekološki standard, onih čija je registracija
istekla posle 1. septembra 2009. godine, a u
voznom su stanju.
Kako je rečeno, FAP je ugovorio prodaju oko
70 komada različitih modela kamiona ukupne vrednosti 6,1 miliona evra i oni će moći
da budu nabavljeni uz subvencije države.
Ugovorena je i kupovina 5 novih građevinskih mašina i remontovanje 13, ukupne vrednosti oko 2 miliona evra.
info
Časopis Arhitekton
Promocija novog časopisa za arhitekturu
održana je 29. septembra u Beogradu. Časopis Arhitekton je prvi srpski komercijalni
arhitektonski časopis. Osnovan je sa idejom
da se ujedini prostor bivše Jugoslavije u arhitektonskom i poslovnom smislu. Sadržaj
svakog broja će biti uređivan prema aktuelnim projektima nastalim na prostorima
ovog dela Balkanskog poluostrva.
Arhitekton je namenjen ljudima koji se
profesionalno bave arhitekturom ili su
upućeni na nju svojim poslovnim delovanjem. Studenti ili već formirani profesionalci moći će na srpskom jeziku da saznaju informacije iz oblasti arhitekture do
sada rezervisane samo za strana izdanja.
DANI ORISA U BEOGRADU
Oris je časopis za arhitekturu i kulturu
koji se štampa već 11 godina u Hrvatskoj
te distribuira i čita u čitavoj regiji. Firma
Arhitekst, izdavač časopisa Oris, već
devet godina u Zagrebu organizuje
konferenciju pod nazivom – Dani Orisa.
Budući da je na Danima Orisa u Zagrebu
visok odziv posetilaca iz Srbije ove godine,
12. decembra, u beogradskom Sava centru
prvi put će biti organizovana konferencija
pod nazivom – Beogradski Dani Orisa.
Predavači u Beogradu biće: Winy Maas,
Holandija; Jordi Badia, Španija; Patricia
Urquiola, Italija; projektni biro de Architekten
Cie, Holandija; Branislav Mitrović, Srbija ■
Objavljivaće se i teme povezane sa ekološkom gradnjom, u smislu u kojem se ona
shvata u ekološki razvijenijim društvima
nego što je naše, kao i teme koje utiču na
podizanje nivoa ekološke kulture.
Pružaće informacije sa najvažnijih domaćih
i evropskih arhitektonskih izložbi, konkursa i drugih važnih dešavanja. Informisaće
stručnu javnost o svim važnim informacijama vezanim za domaće institucije čiji je rad
povezan sa arhitekturom.
Časopis će izlaziti šest puta godišnje u početnom tiražu od 5.000 primeraka, po ceni
od 350 dinara. Biće dostupan na svim značajnijim prodajnim mestima u Srbiji, kao i u
svim institucijama i udruženjima čiji je rad
povezan sa arhitekturom.
Pored arhitekata, svi oni koji opslužuju arhitekturu u širem smislu takođe će putem
reklama ili reportaža moći da se povežu u
veći i kvalitetniji sistem koji čine domaće i
strane institucije, proizvođači, trgovci i sami
arhitekti.
Časopis će predstavljati i teme koje se bave
pravim i pomalo zaboravljenim vrednostima
struke, a bez kojih arhitektonska delatnost
nije mogla postojati u prošlim vremenima.
Antologija teorija
arhitekture XX veka
Knjiga Miloša Perovića sadrži teorijske
postavke, manifeste, programe i tekstove
koji su načinili prevrat poznat kao moderni pokret, ili, tačnije, seriju prevrata u
oblasti arhitekture tokom XX veka. Sabrani tekstovi odslikavaju načine na koje je
stvoren moderni pokret u arhitekturi, ali i
brojni arhitektonski -izmi iznikli iz njega.
Knjiga otkriva razloge zbog kojih se njihov
krajnji proizvod – arhitektura našeg doba –
toliko mnogo razlikuje od svega što je građeno u prethodnim milenijumima, zašto je
moderni pokret nastao baš u tom određenom
vremenskom preseku, zbog čega je imao toliko veliki uticaj širom sveta i kako je stekao
istorijsku potvrdu u savremenom društvu.
Objavljeni tekstovi predstavljaju izvore, autentična dokumenta koja su oblikovala arhitektonsku misao XX veka.
Knjiga se može čitati na više načina:
kao zbirka autentičnih tekstova koji su
doveli do nastanka i
razvoja arhitekture
XX veka; fragmentarno – kao razjašnjenje ideja iznetih
u nekoj drugoj knjizi; ili kao dopuna
pojedinih tekstova
iz autorove četiri knjige objavljene pod zajedničkim naslovom Istorija moderne arhitekture: Antologija tekstova; ili prilikom
rada na nekom projektu kao izvor potvrda
sopstvenih stavova ili razrešavanja sopstvenih dilema ■
17
Gradjevinarstvo.rs je jedinstven internet portal za sve koji imaju potrebu za informacijama iz građevinarstva, kao i
za sve koji žele da pruže informacije svim činiocima građevinske industrije.
Gradjevinarstvo.rs predstavlja izuzetno moćno i nezaobilazno on-line marketinško sredstvo građevinskih kompanija i svih koji su na bilo koji način vezani za građevinarstvo.
PROFIL FIRME
PROMO TEKST
Vaše preduzeće će biti predstavljeno logotipom, podacima, proizvodnim programom, opisom delatnosti, fotografijama....
Biće istaknuto u svim kategorijama i pri
svim pretragama kojima je obuhvaćeno.
Objava profila firme uključuje: logotip,
adresu, brojeve telefona, broj faksa, e-mail,
adresu internet prezentacije, imena kontakt osoba, spisak svih kategorija (proizvodi
i usluge), opis delatnosti (proizvodnog programa, reference...), do 6 fotografija, linkove
ka vestima i tekstovima, prioritetno isticanje Vaše firme u svim kategorijama u
kojima se nalazi
Izuzetan način za predstavljanje
kompanija, proizvoda ili tehnologija.
Promotivni tekstovi mogu sadržati
prateće fotografije i tabele.
Naslov sa linkom ka tekstu se
nalazi na početnoj strani kao i u do
3 tematske kategorije.
Ovi tekstovi ulaze u sistem
pretrage i do njih je jednostavno
doći i pretraživanjem ključnih reči
na portalu, ali i preko internet
pretraživača.
120 EUR/godina
60 EUR/mesec
SPONZORISANI LINK
Ovakav način oglašavanja sastoji se u tome da se oglašivačima
nudi povezivanje odabranih ključnih reči uz naziv firme, brend
ili proizvod čime se doseže maksimalan broj pripadnika ciljnih
grupa.
Ovaj vid kontekstualnog oglašavanja bazira se na sistemu koji
skenira tekst na pojedinoj stranici, pronalazi određene (sponzorisane) reči zakupljene od oglašivača i vizuelno ih ističe.
Prelazeći mišem preko tako istaknute reči, korisniku se prikazuje
oblačić sa oglasnom porukom oglašivača.
Uz ovaj način oglašavanja na portalu sleduje i prikaz banera
pri unosu izabrane reči u polje “Pretraga” ili klikom na link te reči
(u levom stupcu, na svim stranama). Veličina banera je 468x60
ili 120x600px.
120 EUR/mesec
BANERI
Banere možete objaviti: na celom portalu (na vrhu svih stranica),
u određenim kategorijama i pri unosu neke određene reči
Baneri na celom portalu (na vrhu svih strana)
Ovi baneri pokrivaju sve kategorije i primenjuju se u slučajevima
kada nije potrebno definisati posebnu ciljnu grupu.
Baneri su naizmenični. Najviše 2 banera se mogu smenjivati
pri otvaranju svake stranice portala (verovatnoća prikazivanja
jednog banera je 50%).
H1 (468x60)
300 EUR/mesec
H2 (120x60)
200 EUR/mesec
Baneri (fiksni) na početnoj strani (home page) portala
Najposećenija strana portala. Sadrži najnovije vesti i tekstove,
linkove ka svim kategorijama...
HP (120x160)
180 EUR/mesec
HP (120x60)
110 EUR/mesec
Baneri (fiksni) u kategorijama
(grupama proizvoda i usluga) portala
Oglašavanje u kategorijama omogućava vam da profilišete
posetioce portala kojima će biti prikazan vas oglas.
Primer: proizvođač vrata će se oglasiti u kategoriji “Vrata”,
izvođač radova u kategoriji “Izvođenje građevinskih radova” i sl.
Ovde se ubraja i oglašavanje u rubrici vesti, tekstovi,
promo tekstovi...
K1 (468x60)
90 EUR/mesec
K2 (120x160)
60 EUR/mesec
K3 (120x60)
40 EUR/mesec
K4 (120x600)
100 EUR/mesec
NAPOMENE: za zakup na period od 6 meseci odobrava se popust od 5% • za zakup na period od 12 meseci odobrava se popust od 10%
minimalan period zakupa je 3 meseca • PDV nije uračunat
Zakupom profila, banera i promo teksta
(na minimalno 6 meseci) ostvaruje se popust od 40%
PAKET 1
meseci
puna cena
PAKET 2
meseci
puna cena
profil firme
12
120
profil firme
12
120
baner K3
6
240
baner K3
12
480
promo tekst
6
360
promo tekst
12
720
ukupno:
720 -40% = 432
ukupno:
1.320 -40% = 792
PAKET 3
meseci
puna cena
PAKET 4
meseci
puna cena
profil firme
12
120
profil firme
12
120
baner K3
12
480
baner HP120x60
12
1320
promo tekst
6
360
promo tekst
12
720
sponzorisani link
6
720
sponzorisani link
12
1440
ukupno:
1.680 -40% = 1.008
ukupno:
3.600 -40% = 2.160
* Cene su prikazane u EUR, bez PDV-a
poslovanje
ZAKON O PLANIRANJU
I IZGRADNJI
OSNOVNE ODREDBE
1. Predmet uređivanja
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se: uslovi i način
uređenja prostora, uređivanje i korišćenje
građevinskog zemljišta i izgradnja objekata; vršenje nadzora nad primenom
odredaba ovog zakona i inspekcijski nadzor;
druga pitanja od značaja za uređenje prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog
zemljišta i za izgradnju objekata.
Odredbe ovog zakona ne odnose se na izgradnju objekata koji se u smislu zakona
kojim se uređuju poslovi odbrane smatraju
vojnim objektima.
2. Pojmovi
Član 2.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu
imaju sledeće značenje:
1. unapređenje energetske efikasnosti
jeste smanjenje potrošnje svih vrsta energije,
ušteda energije i obezbeđenje održive gradnje primenom tehničkih mera, standarda i
uslova planiranja, projektovanja, izgradnje i
upotrebe objekata;
20
2. energetska svojstva objekta jesu stvarno
potrošena ili ocenjena količina energije koja
zadovoljava različite potrebe koje su u vezi
sa standardizovanim korišćenjem objekta
(što uključuje grejanje, pripremu tople vode,
hlađenje, ventilaciju i osvetljenje);
8. urbana obnova jeste skup planskih i
drugih mera kojima se menja namena objekta, obnavlja, rekonstruiše i rehabilituje
degradirani ili napušteni deo naseljenog
mesta, u skladu sa principima održivog
razvoja;
3. građevinski proizvodi jesu građevinski
materijali i od njih izrađeni građevinski elementi, kao i drugi proizvodi ili poluproizvodi koji su namenjeni za trajnu ugradnju
u objekte;
9. regulaciona linija jeste linija koja razdvaja površinu određene javne namene od
površina predviđenih za druge javne i ostale
namene;
4. namena zemljišta jeste način korišćenja
zemljišta određen planskim dokumentom;
5. pretežna namena zemljišta jeste način
korišćenja zemljišta za više različitih namena, od kojih je jedna preovlađujuća;
6. površina javne namene jeste prostor
određen planskim dokumentom za uređenje
ili izgradnju javnih objekata ili javnih
površina za koje se utvrđuje opšti interes, u
skladu sa posebnim zakonom (ulice, trgovi,
parkovi i dr.);
7. obuhvat plana jeste prostorno ili administrativno određena celina za koju je
predviđena izrada nekog prostornog ili
urbanističkog plana u skladu sa zakonom;
www.build.rs
10. građevinska linija jeste linija na, iznad
i ispod površine zemlje i vode do koje je
dozvoljeno građenje osnovnog gabarita objekta;
11. nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica jeste skup pojmova, naziva
i simbola koji opisuje grupe teritorijalnih
jedinica sa nivoima grupisanja i koja sadrži
kriterijume po kojima je izvršeno grupisanje,
a koju usvaja Vlada, na predlog Republičkog
zavoda za statistiku;
12. bruto razvijena građevinska površina
jeste zbir površina svih nadzemnih etaža
objekta, merenih u nivou podova svih
delova objekta – spoljne mere obodnih
zidova (sa oblogama, parapetima i ogradama);
poslovanje
13. indeks zauzetosti parcele jeste odnos
gabarita horizontalne projekcije izgrađenog
ili planiranog objekta i ukupne površine
građevinske parcele, izražen u procentima;
14. indeks izgrađenosti parcele jeste odnos
(količnik) bruto razvijene građevinske
površine izgrađenog ili planiranog objekta i
ukupne površine građevinske parcele;
15. ESPON jeste evropska mreža institucija koje se bave prikupljanjem informacija i
pokazatelja za prostorno planiranje;
16. naseljeno mesto jeste izgrađeni, funkcionalno objedinjeni prostor na kome su
obezbeđeni uslovi za život i rad ljudi i zadovoljavanje zajedničkih potreba stanovnika,
sa urbanim elementima, na teritoriji jedinice lokalne samouprave;
17. grad jeste naselje koje je kao grad
utvrđeno zakonom;
18. selo jeste naselje čije se stanovništvo
pretežno bavi poljoprivredom, a koje nije
sedište opštine;
19. građevinsko područje jeste područje
određeno planskim dokumentom, a predstavlja izgrađeni i uređeni deo naseljenog mesta,
kao i neizgrađeni deo područja planiran za
zaštitu, uređenje ili izgradnju objekata;
20. građevinska parcela jeste deo
građevinskog zemljišta, sa pristupom javnoj
saobraćajnoj površini, koja je izgrađena ili
planom predviđena za izgradnju;
21. investitor jeste lice za čije potrebe se gradi
objekat i na čije ime glasi građevinska dozvola;
22. objekat jeste građevina spojena sa tlom,
koja predstavlja fizičku, funkcionalnu,
tehničko – tehnološku ili biotehničku celinu sa svim potrebnim instalacijama, postrojenjima i opremom, odnosno same instalacije, postrojenja i oprema koja se ugrađuje
u objekat ili samostalno izvodi (zgrade svih
vrsta, saobraćajni, vodoprivredni i energetski objekti, unutrašnja i spoljna mreža i instalacije, objekti komunalne infrastrukture,
industrijski, poljoprivredni i drugi privredni
objekti, javne zelene površine, objekti sporta
i rekreacije, groblja, skloništa i sl);
23. zgrada jeste objekat sa krovom i spoljnim zidovima, izgrađena kao samostalna
upotrebna celina koja pruža zaštitu od vremenskih i spoljnih uticaja, a namenjena je
za stanovanje, obavljanje neke delatnosti ili
za smeštaj i čuvanje životinja, robe, opreme
za različite proizvodne i uslužne delatnosti
i dr. Zgradama se smatraju i objekti koji
imaju krov, ali nemaju (sve) zidove (npr.
nastrešnice), kao i objekti koji su pretežno
ili potpuno smešteni ispod površine zemlje
(skloništa, podzemne garaže i sl.);
24. pomoćni objekat jeste objekat koji je u
funkciji glavnog objekta, a gradi se na istoj
parceli na kojoj je sagrađen glavni stambeni,
poslovni ili objekat javne namene (garaže,
ostave, septičke jame, bunari, cisterne za
vodu i sl.);
25. posebna vrsta objekata za koje se ne
izdaje građevinska dozvola jesu objekti
protivgradne odbrane; tipski kabineti baznih
stanica na odgovarajućim nosačima, nosači
antena sa antenama osim paraboličnih antena radio-stanica svih namena čiji prečnik
nije veći od 2,5m (izuzev antenskih sistema
zemaljskih satelitskih stanica), kontejneri za
smeštaj telekomunikacione opreme i uređaja,
tipski ormani za unutrašnju i spoljašnju
montažu za smeštaj telekomunikacione
opreme, mikrorovovi za optičke i druge kablove i sl.; pojedinačni elektrodistributivni i
elektroprenosni stubovi, deo niskonaponske
elektrodistributivne mreže koji obuhvata
podzemni 10kV ili 20kV vod, tipske transformatorske stanice 10/04kV ili 20/04kV i
deo elektrodistibutivne mreže od transformatorske stanice 10/04kV ili 20/04kV do mesta
priključka na objektu kupca (1kV); priključci
na izgrađenu distributivnu gasnu mrežu; tipski toplovodni priključci; ugradnja unutrašnjih
instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija
i sl.) u postojeći objekat; ograde;
26. linijski infrastrukturni objekat jeste javni put, javna železnička infrastruktura, dalekovod, naftovod, produktovod, gasovod i sl,
koji može biti nadzemni ili podzemni, za čiju
izgradnju je predviđeno utvrđivanje javnog
interesa, u skladu sa posebnim zakonom;
27. komunalna infrastruktura jesu svi objekti infrastrukture za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave;
28. pripremni radovi jesu radovi koji prethode građenju objekta i odnose se naročito
na: građenje i postavljanje objekata i instalacija privremenog karaktera za potrebe
izvođenja radova; obezbeđenje prostora za
dopremu i smeštaj građevinskog materijala i druge radove kojima se obezbeđuje
sigurnost susednih objekata, saniranje terena i obezbeđenje nesmetanog odvijanja
saobraćaja i korišćenje okolnog prostora;
32. rekonstrukcija
jeste
izvođenje
građevinskih i drugih radova na postojećem
objektu kojima se: utiče na stabilnost i sigurnost objekta; menjaju konstruktivni elementi ili tehnološki proces; menja spoljni
izgled objekta; povećava broj funkcionalnih
jedinica; utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne
sredine; menja režim voda; utiče na zaštitu
prirodnog ili nepokretnog kulturnog dobra
i njegove zaštićene okoline;
33. dogradnja jeste izvođenje građevinskih i
drugih radova kojima se izgrađuje novi prostor uz, ispod ili nad postojećim objektom
(nadziđivanje) i sa njim čini građevinsku,
funkcionalnu ili tehničku celinu;
34. adaptacija jeste izvođenje građevinskih
i drugih radova na postojećem objektu, kojima se: vrši promena organizacije prostora
u objektu, vrši zamena uređaja, postrojenja,
opreme i instalacija istog kapaciteta, a kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne
menja spoljni izgled i ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, zaštite
od požara i životne sredine;
35. sanacija jeste izvođenje građevinskih i
drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši popravka uređaja, postrojenja
i opreme, odnosno zamena konstruktivnih
elemenata objekta, kojima se ne menja
spoljni izgled, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine i
ne utiče na zaštitu prirodnog i nepokretnog
kulturnog dobra, evidentirane nepokretnosti
dobra koje uživa prethodnu zaštitu, njegove
zaštićene okoline, osim konzervatorskih i
restauratorskih radova;
36. investiciono održavanje je izvođenje
građevinsko-zanatskih, odnosno drugih
radova zavisno od vrste objekta u cilju
poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku
eksploatacije;
37. restauratorski, konzervatorski i radovi
na revitalizaciji kulturnih dobara su radovi
koji se izvode na nepokretnim kulturnim
dobrima i njihovoj zaštićenoj okolini, u
skladu sa posebnim i ovim zakonom;
29. tehnička dokumentacija jeste skup projekata koji se izrađuju radi: utvrđivanja koncepta objekta, razrade uslova, načina izgradnje objekta i za potrebe održavanja objekta;
38. gradilište jeste zemljište ili objekat,
posebno obeleženo, na kome se gradi,
rekonstruiše ili uklanja objekat, odnosno izvode radovi na održavanju objekta;
30. izgradnja objekta jeste skup radnji koji
obuhvata: prethodne radove, izradu i kontrolu tehničke dokumentacije, pripremne
radove za građenje, građenje objekta i
stručni nadzor u toku građenja objekta;
39. uklanjanje objekta ili njegovog dela
jeste izvođenje radova na rušenju objekta ili
dela objekta;
31. građenje jeste izvođenje građevinskih i
građevinsko-zanatskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme;
www.build.rs
40. standardi pristupačnosti jesu obavezne
tehničke mere, standardi i uslovi projektovanja, planiranja i izgradnje kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama
sa invaliditetom, deci i starim osobama.
21
poslovanje
5. Nesmetano kretanje
i pristup osobama
sa invaliditetom, deci
i starim osobama
Član 5.
Objekti visokogradnje javne i poslovne
namene moraju se projektovati i graditi
tako da osobama sa invaliditetom, deci i
starim osobama omogućava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.
Stambene i stambeno-poslovne zgrade sa
deset i više stanova moraju se projektovati i
graditi tako da se osobama sa invaliditetom,
deci i starim osobama omogućava nesmetan
pristup, kretanje, boravak i rad.
6. Građevinski proizvodi
Član 6.
3. Načela za uređenje
i korišćenje prostora
urbanističkog planiranja i uređenja prostora, od nacionalnog ka regionalnom i dalje
ka lokalnom nivou.
Član 3.
Uređenje i korišćenje prostora zasniva se
na načelima: održivog razvoja; podsticanju ravnomernog regionalnog razvoja;
usklađenosti socijalnog razvoja, ekonomske i energetske efikasnosti i zaštite i revitalizacije životne sredine i graditeljskog
nasleđa, prirodnih, kulturnih i istorijskih
vrednosti; realizacije razvojnih prioriteta i obezbeđenja uslova za racionalno
korišćenje neobnovljivih prirodnih resursa
i obnovljivih izvora energije; sprečavanja i
zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških
nesreća; planiranja i uređenja prostora za
potrebe odbrane zemlje i izgradnju objekata
od posebnog značaja za odbranu zemlje;
učešća javnosti; saradnje između državnih
organa, autonomih teritorijalnih zajednica,
jedinica lokalnih samouprava, privrednih
društava, ustanova, nevladinih organizacija,
građana i drugih učesnika u prostornom
razvoju; usaglašenosti sa evropskim standardima i normativima u oblasti planiranja
i uređenja prostora u cilju stvaranja uslova
za transgraničnu i međunarodnu saradnju i
uključivanje Republike Srbije u procese evropskih integracija.
Uređenje prostora zasniva se na horizontalnoj i vertikalnoj koordinaciji.
Horizontalna koordinacija podrazumeva
povezivanje sa susednim teritorijama u toku
planiranja radi rešavanja zajedničkih funkcija i interesa, kao i povezivanje i participaciju svih učesnika u prostornom razvoju
javnog i civilnog sektora i građana.
Vertikalna koordinacija podrazumeva uspostavljanje veza svih nivoa prostornog i
22
Načela sadrže i instrumente za implementaciju.
4. Unapređenje energetske
efikasnosti
Energetska svojstva objekta
Član 4.
Objekat koji se u smislu posebnog propisa
smatra objektom visokogradnje (u daljem
tekstu: objekti visokogradnje), u zavisnosti
od vrste i namene, mora biti projektovan,
izgrađen, korišćen i održavan na način kojim
se obezbeđuju propisana energetska svojstva.
Propisana energetska svojstva utvrđuju se izdavanjem sertifikata o energetskim svojstvima
objekta koji izdaje ovlašćena organizacija koja
ispunjava propisane uslove za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata.
Sertifikat o energetskim svojstvima objekta čini sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje
upotrebne dozvole.
Ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana
posebnim rešenjem utvrđuje ministar
nadležan za poslove građevinarstva.
Na rešenje iz stava 4. ovog člana ne može se
izjaviti žalba, ali se tužbom može pokrenuti
upravni spor.
Obaveza iz stava 1. ovog člana ne odnosi
se na objekte visokogradnje koje posebnim propisom odredi ministar nadležan za
poslove građevinarstva.
www.build.rs
Građevinski i drugi proizvodi koji se koriste
prilikom građenja objekta ili izvođenja radova, moraju ispunjavati zahteve propisane
ovim zakonom i posebnim propisima.
7. Sertifikati stranih država
Član 7.
Za postavljanje tipskih uređaja, opreme
i instalacija, koji se smatraju objektima u
smislu ovog zakona, priznaje se overeni
prevod na srpski jezik sertifikata izdatih od
međunarodnih sertifikacionih tela ili sertifikati neke od zemalja Evropske unije, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i drugim
propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta.
8. Registar investitora
Član 8.
Registar investitora predstavlja javnu evidenciju o svim raspoloživim podacima o
fizičkom ili pravnom licu kao investitoru
i dostupan je u sedištu jedinice lokalne
samouprave, kao i u elektronskom obliku
putem interneta.
Registar investitora vode jedinice lokalne
samouprave.
9. Uslovi zaštite životne
sredine
Član 9.
Svi planski dokumenti sadrže obavezne
mere zaštite životne sredine propisane procenom uticaja na životnu sredinu, odnosno
utvrđene mere zaštite od strane nadležnog
organa, u skladu sa posebnim zakonima ■
TEMA broja
Prozor podrazumeva zastakljeni
otvor u zgradi. Komponente
prozora uključuju: (1) materijal za
stakljenje, staklo ili plastiku;
(2) ramove, stubove, distancere,
(3) spoljne naprave za zasenjivanje;
(4) unutrašnje naprave za
zasenjivanje i (5) integralne sisteme
za zasenjivanje.
PROZORI
Prozori: (1) zadovoljavaju
ljudske potrebe za vizuelnom
komunikacijom sa spoljnim svetom;
(2) dozvoljavaju da sunčevo
zračenje obezbedi dodatnu dnevnu
svetlost i toplotu i, u nekim
slučajevima, spoljni vazduh;
(3) u niskim građevinama čine
izlaz u slučaju požara ili ostalih
opasnosti; (4) poboljšavaju
eksterijer i enterijer građevine.
Pri izboru prozora, projektant
mora uzeti u obzir sledeće faktore:
(1) arhitektonski – pomoću
identifikacije opcija dizajna i
njegove sinteze, da bi se postiglo
očuvanje energije, uključujući
moguću upotrebu kako električnog
osvetljenja, tako i dnevne svetlosti,
sa kontrolama koje automatski
smanjuju električno osvetljenje
kada je dostupna dnevna svetlost;
(2) toplotni – pomoću dizajna
prilagođenog gubicima i/ili dobicima
toplote i površinskim temperaturama
koje su za korisnika odgovarajuće i
kojima se čuva energija;
(3) ekonomski – pomoću
određivanja početnih cena i cena
životnog ciklusa alternativnih
dizajna prozora,
(4) faktor ljudskih potreba –
pomoću određivanja želja i
psiholoških potreba za prozorima
i odgovarajućim standardima
osvetljenja, za planiranu upotrebu
prostora i za komfor
i odobravanje korisnika
Doc. dr Dragan Škobalj
dobitak sunčeve toplote i (4) specifikovanje
dizajna izolacionih stakala i prozora sa niskom propustljivošću vazduha.
Komponente prozora
Prozor se sastoji od ostakljenja, ramova i u
nekim slučajevima uređaja za zasenjivanje
i zaštitu protiv insekata (komarnika).
Energetski efekti prozora
Ostakljenje
Prozori utiču na energiju koju zgrada upotrebljava kroz četiri osnovna mehanizma –
termalni prenos toplote, dobici sunčeve toplote, propuštanje vazduha i dnevna svetlost.
Neto efekat sistema prozora na ukupne potrebe zgrade za energijom, uključujući grejanje, hlađenje i energiju osvetljavanja, zavisi
od (1) karakteristika i orijentacije prozora,
(2) vremenskih uslova i sunčevog zračenja i
(3) rada termalnog sistema zgrade.
Ostakljena jedinica može imati jedno ili
više stakala. Najuobičajeniji materijal za
ostakljivanje je staklo, iako se može koristiti
i plastika. Staklo ili plastika mogu biti providni, obojeni, prevučeni prevlakom, laminirani, reljefni ili tamni. Providna stakla provode više od 80% upadne sunčeve radijacije
i više od 75% vidljive svetlosti.
Pažljiv projekat prozora može upotrebu
energije svesti na minimum. Sve u svemu,
uticaji energije na prozor mogu se optimizovati pomoću (1) korišćenja dnevne svetlosti da bi se ostvarili zahtevi za osvetljenjem,
(2) korišćenja dobitaka pasivne solarne toplote da bi se ostvarilo zagrevanje prostora
zimi, (3) korišćenje stakala sa specijalnom
provodljivošću koja će odbaciti preveliki
PROIZVODNJA, PRODAJA I UGRADNJA
VRATA, VRATNIH KRILA, PROZORA I
ENTERIJERSKI RADOVI.
Obojena stakla se isporučuju u više boja, sve
one različito utiču na količinu solarnog zračenja i vidljive svetlosti koju oni propuštaju
i apsorbuju. Neke prevlake su visoko reflektivne (kao ogledala), dok su druge projektovane da imaju veoma malu refleksiju. Neke
prevlake kao rezultat imaju da je svetlosna
propustljivost 1,4 puta veća od koeficijenta
solarnih dobitaka (poželjna za dobro dnevno osvetljenje uz minimiziranje opterećenja
hlađenjem).
TEMA broja
Laminirana stakla su napravljena od dva
staklena panela koja su međusobno spojena. Međusloj između dva staklena panela je
plastika koja može biti providna, obojena ili
prevučena prevlakom. Reljefno staklo je trajno istopljena keramika koja se primenjuje
kod staklenih površina u dekorativne svrhe.
Izolaciona staklena jedinica
Izolaciona staklena jedinica – IGU (eng. insulating glass unit) je hermetički zaptivena,
sastoji se od dva ili više staklenih ploča koje
su povezane po njihovom obodu distancerom koji je napunjen apsorberom vlage, distanceri ujedno održavaju rastojanje između
staklenih ploča. Distancer je u najmanje dve
strane (najčešće po visini) napunjen apsorberom vlage. Na slici 1 je prikazana tipična
konstrukcija izolacione staklene jedinice.
SPOLJA
Prva je sa specijalnim višeslojnim reflektujućim prevlakama sa stanovišta infracrvenog solarnog zračenja. Druga je sa apsorpcijom infracrvenog zračenja na spoljnjem
staklu. Ostvarena je zaštita unutrašnjeg
stakla i enterijera zgrade od apsorbovane
toplote iz spoljne jedinice, low–e tip za
hladnu klimu se takođe koristi za smanjivanje provođenja toplote sa spoljnjeg panela ka unutrašnjem.
UNUTRA
PROSTOR NAPUNJEN
VAZDUHOM ILI
ARGONOM
POVRŠINA 1
Postoje dva tipa low–e prevlaka: za visoke
solarne dobitke i za niske solarne dobitke.
Prva od ovih primarno redukuje provođenje toplote kroz sistem ostakljenja i namenjena je za hladne klime. Druga, za tople
klime, smanjuje solarne toplotne dobitke
blokirajući dovođenje infracrvenog dela
solarnog spektra. Pomoću ova dva načina
ostvaruju se performanse low–e sa aspekta
solarnih dobitaka.
2
3
4
STAKLENA PLOČA
VIDLJIVA
LINIJA
APSORBER
VLAGE
METALNI DISTANCER
BUTILNI PRIMARNI
DISTANCER
POLIURETANSKI
SEKUNDARNI
ZAPTIVAČ
Slika 1 – Izolaciona ostakljena jedinica
(IGU) – konstrukcioni detalji
Ostakljenje
Uobičajeni tipovi stakla koji se koriste za
izolacionu ostakljenu jedinicu (IGU) su
providno, obojeno i niskoemisiono (low–e).
U cilju energetske efikasnosti i dnevne osvetljenosti i povećanja komfora, low–e staklo
se sada koristi u SAD u preko 70% proizvedenih prozora. Obojena i refleksiona ostakljenja mogu se takođe koristiti radi smanjenja solarnih dobitaka kroz prozor.
Prevlake low–e mogu se takođe primeniti
za tanke plastične filmove koji se koriste
kod ostakljenih izolacionih jedinica (IGU).
Dodavanjem argona ili kriptona, gasova koji
se koriste umesto vazduha u šupljini između
panela u kombinaciji sa low–e ostakljenjem,
dalje se smanjuje prenos energije. Neki
proizvođači konstruišu IGU sa plastičnim
filmovima sa low–e koji se nalaze između
staklenih ploča i sa distancerom koji ima
bolje izolacione karakteristike i dvostruko
zaptivanje koje poboljšava zaptivenost gasnog prostora.
U IGU konstrukciji, topli rubni distancer se
projektuje radi smanjenja prenosa toplote,
zamenom materijalima koji imaju nižu toplotnu provodljivost nego aluminijum (npr.
nerđajući čelik, pocinčani čelik, čelik prevučen kalajem, polimeri, ili upenjeni silikoni).
Tradicionalni distanceri se najčešće prave
od aluminijuma.
Spojeni ili savijeni uglovi distancera minimiziraju prolaz vlage i para ugljovodonika
u vazdušni prostor kroz uglove. Zeolit ili silikogel se takođe koriste za apsorpciju vlage
koja je početno uhvaćena u IGU za vreme
montaže ili postepene difuzije kroz zaptivače posle izrade.
U online anketi
na intenet portalu
Gradjevinarstvo.rs
981 upitanik odgovorio je na postavljeno pitanje: Od
kog materijala su
vaši prozori?
Distancer
Distancer omogućava odvojenost staklenih
ploča i osigurava površinu za nanošenje
primarnog i sekundarnog zaptivača. Danas se koristi nekoliko tipova distancera za
konstrukciju IGU (ostakljena izolaciona
jedinica). Svaki tip osigurava različite karakteristike prenosa toplote u funkciji od
materijala distancera i geometrije.
Rezultati govore
da preko polovine
prozora kod nas
čine drveni, PVC je svaki četvrti prozor,
a aluminijumski tek svaki deseti.
Detaljni rezultati:
broj
glasova
%
drvo
557
56,78
PVC
256
26,10
materijal
Prenos toplote na rubnom kraju IGU je veći
nego u centralnom delu IGU, zbog većeg
toplotnog fluksa kroz distantni sistem. Distantni sistem razvija se u cilju minimiziranja
toplotnog protoka na rubnom delu ostakljene izolacione jedinice (IGU). Ovaj distantni
sistem naziva se topli rubni distancer.
aluminijum
98
9,99
drvo/aluminijum
51
5,20
ostalo
19
1,94
TEMA broja
Zaptivači
Nekoliko različitih konfiguracija zaptivača
je uspešno korišćeno u modernoj konstrukciji IGU. Kod svih konfiguracija zaptivača,
primarni zaptivač minimizira prolaz vlage i
ugljovodonika. U konfiguraciji dvostrukog
zaptivanja sekundarni zaptivač osigurava
strukturalni integritet između ploča IGU.
Sekundarni zaptivač obezbeđuje dugoročnu
adheziju i veći otpor prema rastvaračima,
uljima i kraće potapanje u vodi. Navešćemo
tipičnu konstrukciju dvostrukog zaptivanja.
Primarni zaptivač napravljen je od komprimovanog poliizobutena (PIB), a sekundarni
zaptivač napravljen je od silikona, polisulfida ili poliuretana.
Konstrukcija sa jednim zaptivačem zavisi
isključivo od karakteristika istog, i mora da
osigura odgovarajuću adheziju (lepljenje)
stakala sa distancerom kao i da minimizira
prolaz vlage i ugljovodonika. Konstrukcija
sa jednim zaptivačem generalno je mnogo
jeftinija nego sistem dvostrukog zaptivanja.
Izolaciona staklena jedinica – IGU
(insulating glass unit) jeste pojam koji
se u stručnoj literaturi i na internetu
koristi pretežno u SAD i Australiji.
Na engleskom jeziku pominje još i
kao insulated glass, double glazing i
double glazed unit – DGU (karakteristično za Veliku Britaniju i Evropu) ■
Treći tip zaptivača koji se koriste u konstrukcijama IGU i imaju značajne prednosti
jesu umreženi polimeri koji osiguravaju oba
zadatka: smanjenje prolaza vlage i imaju ekvivalentne strukturne osobine sistema dvostrukog zaptivanja. Ovi zaptivači obično se
nazivaju dvostruko ekvivalentni materijali
za zaptivanje (DSE).
Absorberi vlage
Tipični absorberi uključuju molekularna
sita, silikogel ili matricu oba materijala. Absorberi se koriste da absorbuju vlagu koja je
početno uhvaćena u IGU za vreme montaže
ili postepene difuzije kroz zaptivače posle
izrade.
Punjenje gasom
Hermetički zaptiveni prostor između staklenih ploča i IGU se najčešće puni vazduhom. U nekim slučajevima se koriste argon
i kripton radi zamene vazduha u prostoru
između panela. Oni se koriste radi daljeg
smanjenja prenosa energije.
Ramovi
Tri glavne kategorije prozorskih ramova
su: drvo, metal i polimeri. Drvo ima dobar
strukturni integritet i izolacione vrednosti,
ali ima malu otpornost na vremenske uticaje, vlagu, vitoperenje i organsku degradaciju
(od plesni i insekata).
Metal je trajan i ima izvrsne strukturalne
karakteristike, ali ima veoma siromašne toplotne osobine. Izbor metala u prozorima
je gotovo ekskluzivno aluminijum, zbog
lake proizvodnje, niske cene i male mase,
ali toplotna provodljivost aluminijuma je
1000 puta veća nego drveta ili polimera. Siromašne toplotne osobine metalnih ramova
prozora mogu se poboljšati prekinutim toplotnim mostom (nemetalna komponenta
razdvaja metalne ramove koji su izloženi
prema vani od površina koje su izložene ka
unutra).
Polimerni ramovi se prave od ekstrudiranog
vinila ili fiberglasa (staklo ojačano poliesterom) postupkom poltruzije. Njihove toplotne i strukturalne osobine su slične osobinama drveta, iako ramovi od vinila moraju biti
ojačani za veće prozore.
Proizvođači ponekad kombinuju ove materijale navlačeći vinil na aluminijum, aluminijum na drvo, vinil na drvo, radi povećanja
trajnosti, poboljšanja toplotnih karakteristika ili estetike.
Sistemi za zidne zavese za komercijalne
objekte mogu biti strukturalno ostakljeni, a
spoljni ram je jednostavno gumeni zaptivač
ili silikon.
Tradicionalno postoji nekoliko baznih tipova prozora: krilni, fiksni sa horizontalnim i
vertikalnim pomeranjem krila, sa delimičnim
obrtanjem krila oko gornje horizontalne ose,
sa obrtanjem oko vertikalne ose i delimičnim
obrtanjem oko donje horizontalne ose, krovni i staklenici ili ubačeni prozori u vrtove.
TEMA broja
Sistem za ostakljivanje (termoizolaciono
staklo) može biti montiran ili direktno u
ram (direktno ostakljenje ili direktan-set
prozor, koji se ne može kretati) ili u krilo
koje se može pokretati na ramu (za operativan prozor).
Kod prozora kod koga krilo može da se pokreće, sistem zaptivanja protiv vremenskih
uticaja nalazi se između rama i krila i smanjuje vazdušnu i vodenu propustljivost.
Zasenjivanje
Uređaji za zasenjivanje omogućeni su u
širokom rangu proizvoda i imaju različit
uticaj na izgled i propusnost energije.
Uređaji za zasenjivanje uključuju unutrašnje i spoljašnje roletne, unutrašnje i spoljašnje zavese, kapke, draperije i obrtne
uređaje za zasenivanje. Uređaji za zasenjivanje na spoljašnjem ostakljenju smanjuju
solarne toplotne dobitke efikasnije nego
unutrašnji uređaji.
Unutrašnji uređaji su lakši za rad i podešavanje. Neki proizvodi pomažu izolaciji
spoljašnjih prostora od vanjskih dok drugi vraćaju dolazeću solarnu radijaciju što
smanjuje osetljivost i toplotnu neugodnost.
Prepusti i vegetacija biljaka mogu značajno
uticati na zasenjivanje.
Izračunavanje toka energije
prozora
Tok energije kroz prozor ostvaruje se na
tri načina:
• konduktivnim i konvektivnim prenosom toplote uzrokovanog razlikom
temperatura između spoljašnjeg i unutrašnjeg vazduha
• radijacionom razmenom toplote dugotalasnog zračenja (iznad 2.500nm)
između prozora i okoline i između staklenih slojeva
• kratkotalasnim (ispod 2.500nm) sunčevim upadnim zračenjem na prozor, ili
direktno od sunca reflektovano od zemlje
i susednih objekata.
Pojednostavljeni proračun je zasnovan na
činjenici da su temperature neba, zemlje i
okolnih objekata (stoga i njihova radijaciona emisija) vezani za temperaturu spoljnjeg
vazduha. Razmena zračenjem je tada aproksimirana pretpostavkom da su površine
koje zrače (uključujući i nebo) na istoj temperaturi kao i spoljašnji vazduh.
Sa tom pretpostavkom, osnovna jednačina
za trenutni tok energije q kroz prozor je:
q = UO AT (tout - tin) + ET (AG · FG –
AFrm · FFrm) – (1)
gde je:
• UO – koeficijent prolaza toplote prozora
• tout – spoljna temperatura vazduha
• tin – unutrašnja temperatura vazduha
• AT – ukupna površina prozora
• AG – površina stakla (prozirna)
• AFrm – površina rama (neprozirna)
• FG – koeficijent solarnog toplotnog dobitka stakla
• FFrm – koeficijent solarnog toplotnog
dobitka rama
• ET – ukupno upadno zračenje.
тел: + 381 11 3986-281 • факс: +381 11 2462-091
e-mail: [email protected]
Сматрајући да у савременим ентеријерским радовима
собна врата заузимају веома битно место, односно постају
део сваког ентеријера, у прилици смо да вам понудимо
широку палету наших модела, као и могућност дизајнирања
нових модела по вашој жељи који ће употпунити ваш
животни простор онако како ви то желите.
Спојем савременог дизајна и врхунског квалитета које
пружа масивно дрво, произвели смо линију врата која ће
задовољити укусе чак и најзахтевнијих клијената.
Акценат смо ставили на собна врата која израђујемо
углавном у комбинацији масива храста, јасена и букве
у штоковима, са одговарајућим фурнирима на плотовима
врата чиме стварамо велики избор могућности сваком
нашем клијенту.
Такође, у прилици смо да понудимо и врата израђена од
медијапана чија завршна обрада подразумева заштиту
врхунским еколошкима бојама на бази воде за које
поседјујемо одговарајуће сертификате.
Како би сте се боље упознали са нашом производном
понудом посетите нас у изложбеном салону у Цвијићевој 1
као и на предстојећем сајму намештаја у Београду.
За више информација посетите наш сајт
www.brmspasic.com
TEMA broja
Veličine UO, FG i FFrm se često smatraju
konstantama, međutim one blago variraju
kao funkcija promenljivih okoline, od kojih
su najvažnije temperatura i brzina vetra. Koeficijenti solarnog toplotnog dobitka takođe
u velikoj meri zavise od ugla pod kojim pada
sunčeva svetlost.
Glavno opravdanje za jednačinu (1) je njena
jednostavnost, koja se postiže sakupljanjem
svih povezanih radijacionih, konduktivnih i
konvektivnih procesa prenosa energije preko U i F.
Ove veličine polako variraju jer: (1) konvektivni prenos toplote je funkcija temperaturne razlike ili brzine slobodnog toka, (2) promena temperature uzrokovana vremenskim
uticajima ili klimom je mala na apsolutnoj
(Kelvin) temperaturnoj skali i kontroliše
veličinu radijacionog prenosa toplote i (3)
prozorski sistemi uvek uključuju dva toplotna otpora u seriji.
nje prenosa toplote jedinice stakla uključuju
jednodimenzionalni doprinos centra stakla
i dvodimenzionalni doprinos rubnog dela.
Doprinos rama je primarno dvodimenzionalan.
Shodno tome, ukupni stepen prenosa toplote kroz prozorski sistem može se izračunati
uz poznate doprinose prenosa toplote centra stakla i rubnog dela stakla i rama. Kada
su prisutne lajsne za distanciranje staklenih
ploča, poput dekorativnih rešetki, i one utiču na prenos toplote i mora se razmotriti
njihov doprinos. Koeficijent prolaza toplote
prozora može se izračunati ako su poznati
koeficijenti prolaza toplote pojedinih elemenata prozora
UO = (Ucg · Acg + Ueg · Aeg + Uf · Af )/Apf
– (2)
Koeficijent prolaza toplote
gde se oznake cg, eg i f odnose na centar
stakla, ivice stakla i ram. Apf je gruba površina otvora u zidu ili na krovu za prozor
umanjena za instalacioni zazor.
U odsustvu sunčeve svetlosti, infiltracije
vazduha i kondenzacije vlage, prvi član u
jednačini (1) predstavlja veličinu toplotnog
prolaza toplote kroz sistem prozora. Većina
sistema se sastoji od prozirnih višestrukih
staklenih jedinica i neprozirnog krila i rama
(naziva se zajedničkim imenom ram). Puta-
U slučajevima gde prozor ima staklene površine u samo jednom pravcu (tipični prozori), zbir površina jednak je projektovanoj
površini. Krovni prozori, prozori za staklenike/vrtove, prozori brodova i izbočeni
prozori zbog svoje proširenosti izvan oblasti
zida/krova imaju veću površinu za toplotne
gubitke nego prozori sa sličnim opcijama
stakla i sličnim materijalom za ramove.
Shodno tome, U–faktori za takve proizvode
su veći.
U–faktor centra stakla
Toplotni tok duž centra višestruke staklene
jedinice mora uzeti konvektivni i radijacioni
prenos toplote u gasnom prostoru. Konvektivni prenos toplote se procenjuje na osnovu
visokog odnosa prirodne konvekcije za vertikalne vazdušne slojeve i vazdušne slojeve
pod nagibom. Radijacioni prenos toplote
(ignorišući apsorpciju gasa) se kvantifikuje
korišćenjem fundamentalnijeg pristupa Rubin (1982) i Winght (1982) koji su utvrdili
kompjuterske metode za rešavanje kombinovanog problema prenosa toplote.
Vrednosti za Ucg pri unutrašnjim i spoljašnjim uslovima zavise od konstrukcionih
karakteristika takvog zastakljivanja, kao što
je broj staklenih ploča, dimenzije prostora ispunjene gasom, orijentacija u odnosu
na vertikalu, zračenje na svakoj površini,
i kompozicija gasa kojim se puni prostor
između staklenih ploča. Za određivanje
prenosa toplote staklene jedinice koristi se
kompjuterski program Window 4,0 iz laboratorije Lorens Berkli. Slika 2 (na strani pored) prikazuje uticaj širine gasnog prostora
na Ucg za različite jedinice stakla.
TEMA broja
Prikazani su U–faktori za vazduh, argon i
kripton koji služe za punjenje kao i faktori
za visoke (neprevučene) i niske (prevučene)
vrednosti površinske emisije. Širine gasnog
prostora veće od 13mm nemaju bitnog uticaja na Ucg, pošto dužina najkraće putanje
toplotnog toka kroz ram raste.
Niskoemisiona prevlaka kombinovana sa
punjenjem kriptonom značajno smanjuje prenos toplote kod jedinica sa malom
širinom prostora između staklenih ploča.
Vrednost Ucg za nagnute prozore (sa povećanim toplotnim tokom) jeste veća od
vrednosti za vertikalne prozore, zato što su
veći koeficijent unutrašnjeg filma i koeficijent vazdušnog prostora, naročito kada prostor između staklenih ploča iznosi 13mm.
0.8
0.7
0.6
e=0,84
0.5
0.4
0.3
spoljašnje
staklo
3
1
2
0.2
0.1
0
0
1
U–faktor rubnog kraja stakla
Jedinice izolacionog stakla obično imaju
kontinuirane distancere duž obima stakla i
omogućavaju zalivanje ivica. Aluminijumski distanceri dosta povećavaju konduktivni prenos toplote između dodirne površine
unutrašnje i spoljašnje površine stakla i tako
degradiraju lokalne toplotne karakteristike
staklene jedinice.
3
2
spoljašnje
staklo
0.6
unutrašnje
e= 0,10 na površini 2 ili 3
staklo
4 Dvostruko
ostakljenje
0.25
0.8
0.7
Slika 2 (desno): U-faktor centra stakla za
vertikalne jedinice sa dvostrukim i trostrukim zastakljenjem
Gas za punjenje
vazduh
argon
kripton
0.5
5
6
4
Trostruko
ostakljenje
unutrašnje
staklo
А
0.75
1
Gas za punjenje
vazduh
argon
kripton
0.5
e=0,84
0.4
0.3
0.2
e= 0,10 na površini
2 ili 3 i 4 ili 5
0.1
0
0
0.25
0.5
gasni prostor, mm
B
0.75
1
TEMA broja
Laboratorijska merenja koja je obavio
Peterson (1997) pokazala su da je ova oblast
proizvodnje smanjena na 65mm široku traku po obimu staklene jednice.
5
TIP DISTANCERA
METAL
Prenos toplote ivice stakla je dvodimenzionalni i zahteva detaljno modeliranje da
bi se mogao precizno odrediti. Na osnovu
detaljnog dvodimenzionalnog modelovanja
Arasteh (1999) je razvio sledeću korelaciju
za izračunavanje U–faktora ivice stakla,
kao funkciju tipa distancera i U–faktora
centra stakla:
4
IDEALNO
3
2
Ueg = A + B · Ucg2 + C · Ucg2 – (3)
gde su A, B i C koeficijenti korelacije, koji
su navedeni u tabeli 1 za metal, izolacione
(uključujući drvo) i spojene distancere stakla i za kombinaciju izolacionih i metalnih
distancera. Konstante korelacije za kombinaciju izolacionih i metalnih distancera su
izvedene pomoću kompjuterskih simulacija,
koje su pokazale da se 85% dobrih osobina
trostrukog zastakljivanja može pripisati izolacionim distancerima.
Tabela 1:
Jednačina (2) U-faktor za ivicu stakla
Napomena: A, B i C imaju jedinicu
[W/(m2K)]n, gde je n = 1, 0, –1 respektivno.
IZOLACIJA
1
0
metal
0
1
2
3
4
5
A
B
C
1,266
0,842
- 0,027
izolacija
0,681
0,682
0,043
staklo
0,897
0,774
0,010
metal + izolacija
0,769
0,706
0,033
TEMA broja
Približne vrednosti U–faktora ivice stakla
kao funkcije U–faktora centra stakla prikazane su na slici 3.
Slika 3 (levo): Veza između U–faktora
i ivice stakla za različite distancere.
Pretpostavlja se da je ivica distancera jednaka sa linijom koja ograničava vidno polje
ostakljenja. Prikazane su krive za aluminijumske distancere sa zaptivačima (metalnim) i nemetalnim (izolacionim) distancerima, uključujući staklena vlakna, drvo i butil.
Vrednosti za ivice stakla i čelične distancere
padaju između vrednosti krivih vezanih za
metalne i izolacione distancere.
Ovaj efekat ivice ne događa se kod jednostruko zastakljenih jedinica. Za visoko izolaciono ostakljivanje, prenos toplote rubnog
kraja može znatno uticati na povećanje
ukupnog koeficijenta prolaza toplote U. Iz
tog razloga, za ovaj efekat je potrebno uzeti
u obzir podatke o ispitivanjima ili specifične
kompjuterske proračune dizajna.
U – faktor rama
Elementi rama prozora se sastoje od svih
strukturnih članova izuzev jedinice stakla
i uključujući elemente krila, stuba, podprozorske daske, spojnice i ostalih distancera
staklenih ploča.
Procenjivanje prolaza toplote kroz ram je
komplikovano zbog:
• raznolikosti konfiguracija prozora i
ramova
• različitih kombinacija materijala
koji se koriste za izradu ramova
• različitih dimenzija prozora koji se
koriste za stanove i poslovne objekte
• i, u nešto manjem stepenu, zbog
širine jedinice za zastakljivanje
i tipa distancera.
Kod jedinica sa prekinutim termičkim
mostom se ubacuju plastični umeci koji
smanjuju konduktivni prenos toplote kroz
elemente rama. Vinil jedinice takođe mogu
biti strukturno ojačane čeličnim profilima i/
ili mogu imati unutrašnje šupljine ispunjene
penastim izolacionim materijalima.
Unutrašnji distanceri ili rešetke imaju malo
uticaja na U–faktor prozora, pod uslovom
da postoji bar 3mm razmaka između distancera i svake ploče stakla.
Tip prozora se odnosi na kofiguraciju dizajna (npr. prozori sa krilima, klizni ili fiksni
prozori, vrata koja vode u vrt, krovni prozori itd.). Materijali koji se obično koriste za
elemente rama uključuju drvo, aluminijum i
vinil. Takođe su dostupni prozorski ramovi
od staklenih vlakana.
Proizvođači ponekad kombinuju te materijale kao jedinice za navlačenje (npr. navlačenje vinila na aluminijum, navlačenje
aluminijuma na drvo) da bi povećali trajnost i estetiku. Aluminijumske jedinice su
dostupne kao jedinice od čvrstog materijala,
tako i kao jedinice sa prekinutim termičkim
mostom.
Kompjuterskim simulacijama utvrđeno je da
se toplotni gubitak rama kod mnogih prozora kontroliše jednom komponentom ili
kontrolom otpornosti, a promene ove komponente mogu značajno uticati na toplotni
gubitak rama. U–faktor rama sa termičkim
prekidom u velikoj meri kontroliše se pomoću dubine termičkog prekida materijala
u pravcu toka toplote. Za aluminijumske
ramove bez termalnog prekida koeficijent
unutrašnjeg filma osigurava najveći otpor
prenosu toplote. Za vinil i drvene prozorske
ramove, kontrolisani otpor jeste najkraće
rastojanje između spoljašnjih i unutrašnjih
površina, što obično zavisi od debljine zaptivene staklene jedinice ■
TEMA broja
KATZBECK
STOLARIJA
Volpek na našem tržištu zastupa brojne poznate svetske brendove ali
ovoga puta posebno predstavljamo program austrijskog proizvođača
prozora i ulaznih vrata izuzetnog kvaliteta Katzbeck. Četiri tipa ovih
prozora pronašli su svoje mesto na tržištu među najjačom konkurencijom,
širom Zapadne Evrope. To su drveni Katzbeck prozor, D1 i Wellness
prozor izrađen u kombinaciji drvo-aluminijum, i kao poseban proizvod koji
pokazuje mesto Katzbeck-a u samom vrhu proizvođača stolarije – Aktiv
prozor prilagođen potrebama objekata bez aktivnih sistema grejanja...
drveni prozor
Katzbeck
drvo-aluminijumski prozori
D1 i Wellness
Katzbeck – prozori
koji štede energiju
Austrijska kompanija Katzbeck se već preko 50 godina bavi proizvodnjom visokokvalitetnih vrata i prozora. Ključ uspeha je
u kvalitetu koji je usmeren na zadovoljenje
potreba kupaca, kao i u tehnologiji, koja je
u skladu sa zaštitom životne sredine...
VOLPEK
Krajiška 37; 24430 Ada
Put Edvarda Kardelja 158/a
24104 Kelebija
tel: +381 64 61 57 549
63 521 370
fax: +381 24 852 789
780 485
[email protected]
www.volpek.rs
32
prozor Aktiv
Pored toplotne, prednost Katzbeck prozora je i odlična zvučna izolocija koja doprinosi komforu u objektu.
Wellness prozor i D1 izrađuju se u kombinaciji drvo-aluminijum i za svoju dugotrajnost ne zahtevaju nikakvu posebnu negu.
Nije ih potrebno farbati kako bi odolevali
vremenu. Odlični su za ugradnju kod rekonstrukcija objekata, ali i za novogradnju.
Osnovne karakteristike Katzbeck prozora:
• savremeni dizajn
• nevidljivi okovi
• tanki drveni ramovi
• bolji odnos svetle i zidarske mere
• odlične termičke karakteristike
• serijska proizvodnja i mogućnost izrade
prozora po narudžbini
• dug vek trajanja
• jednostavnost održavanja.
Prozor Aktiv prilagođen je kućama koje
nemaju aktivni sistem grejanja, kao što je na
primer PassivHaus kuća. U ovakvim kućama
toplotna izolovanost prostora presudna je za
komfor unutrašnjeg prostora, termoizolacioni slojevi zida imaju prečnik i po 30cm, te
je jasno kakav kvalitet prozora mora da se
podrazumeva kako bi bili smanjeni toplotni
gubici na otvorima na fasadi.
Drveni prozor Katzbeck teži da bude jači i
izdržljiviji u odnosu na konkurenciju. Ovome doprinose Katzbeck trake za naleganje
krila koje postižu odličnu zaptivenost, kao i
aluminijumske šine za zaštitu od većih vremenskih nepogoda...
Staklo Aktiv prozora je trostruko, prolaz
sunčeve svetlosti je optimizovan jer tokom
letnjih meseci ne bi smelo da dođe do pregrevanja prostora, poseduje četvorostruki
sistem dihtovanja. Prozor Aktiv dobitnik je
nagrade Energie Genie za 2004. godinu ■
Volpek u svom asortimanu nudi proizvode
Semmelrock, Weissenböck, Häusler, Friedl,
A Beton Viacolor, ABC Klinkergruppe. Specijalnost ovih firmi jeste proizvodnja betonskih ploča i klinker opeke za javne trgove,
terase, parkinge, popločavanje dvorišnih
staza i za fasade. Uz to nudi proizvode vodećih firmi ACO, Saint Gobain i Vörsas u
oblasti proizvodnje opreme za vodovod i kanalizaciju, kao i pumpe i kompresore firmi:
www.build.rs
Nash, Hidrostal, Gardner Denver, Iseki
Redivac. Svoju paletu proizvoda dopunjuje
proizvodima visokog standarda: prozorima
Katzbeck i krovnim prozorima Velux, ogradama Brix Zaun od aluminijuma i Oganj
kovano gvožđe, ulaznim i unutrašnjim vratima Classen i Ican, i garažnim vratima Hörmann, Normstahl i Günther, kao i podnim
oblogama Tarkett i pokrivkom za krovove
proizvođača Bramac i ABC Klinkergruppe ■
TEMA broja
GATES VRATA
Gates proizvodi, isporučuje i montira
automatska, segmentna,
termoizolovana industrijska i garažna
vrata po zadatim dimenzijama
(u vezi sa svim detaljima možete se
raspitati kod proizvođača)
Segmentna garažna
i industrijska vrata
Danas se u celom svetu smatra da su segmentna garažna vrata najefikasnija po svojoj konstrukciji, jer su predviđena za sve vrste
otvora, kao i za različite vrste konstrukcija
objekta. termoizolacija, lakoća korišćenja i
estetski izgled.
Gates se bavi proizvodnjom industrijskih i garažnih vrata napravljenih od
kompaktnih sendvič panela sa toplotnom i zvučnom izolacijom, kao i automatizacijom kliznih i zaokretnih kapija, kao i sistemima za zatvaranje prostora,
protokolizaciju (prolazi i parking mesta) automatskim rampama i stubićima,
parking barijerama, parking sistemima, senzorskim automatskim vratima za
ulaz u poslovne objekte, banke, markete... Evropski standard Gates proizvoda
oslanja se, jednim delom, na višegodišnju saradnju sa vodećim svetskim kompanijama: BFT, Metechno i Doco International
Segmentna vrata smatraju se najefikasnijim
zbog primenljivosti na svim oblicima otvora
(pravougaonim, kosim, polukružnim...), i uštede prostora bez obzira na konstrukciju objekta.
vođicama, vrata prelaze iz vertikalnog – zatvorenog položaja u horizontalni – otvoreni i pakuju se pod plafon.
Segmentna vrata izrađuju se od kompozitnih panela, sa visokokvalitetnom poliuretanskom izolacijom (bez feona), debljine 40mm,
sa čije obe strane se nalazi pocinkovani, plastificirani čelični lim debljine 0,45mm.
Prateći okov za vrata izabran je kod najboljih
svetskih proizvođača i garantuje 50.000 otvaranja bez servisiranja! Vrata poseduju visok stepen
zvučne i toplotne izolacije. Ugradnja se obavlja
za vrlo kratko vreme i bez većih poteškoća.
Ona ne zauzimaju mesta ni ispred garaže
ni unutar garaže. Ispuna vrata se sastoji od
nekoliko horizontalnih panela (segmenata),
međusobno povezani šarkama. Svi detalji su
izrađeni od materijala visokog kvaliteta, usaglašena su sa svim evropskim standardima
kvaliteta, brzo i jednostavno se ugrađuju.
Automatska vrata
Automatska senzorska vrata – marketi, banke, kancelarije, poslovni centri – puno je mogućnosti za instalaciju Gates automatskih vrata.
Ispuna vrata sastoji se od nekoliko horizontalnih panela (segmenata), međusobno povezanih šarkama. Krećući se po pocinkovanim
GATES
Tršćanska 21
11080 Zemun
tel: +381 11 316 95 71
316 95 72
307 74 26
mob: +381 64 864 83 07
[email protected]
www.gates.co.rs
34
www.build.rs
Novi model automatskih vrata Vista
(BFT) dizajnirali su vrhunski dizajneri, postigavši najbolji odnos cene i ekskluzivnosti. Funkcionalni sistemi nude najviši nivo
kvaliteta – BFT automatska vrata su dobro
poznata kao brza, tiha i fleksibilna ■
TEMA broja
ALUMIL DANAS
Alumil nudi aluminijumske sisteme za
široku primenu u građevinarstvu sertifikovane po najvišim standardima od
strane najeminentnijih internacionalnih
institucija za testiranje. Među njima su
rešenja za fasade, skylight, prozore, vrata,
ograde, roletne i mnoga druga.
J-Bond – aluminijumski kompozitni paneli sa aluminijumskim sistemima primenjuju se u oblaganju unutrašnjih i spoljašnjih
uzvišenja (fasada).
Alumilovi industrijski profili – Aluminijumski profili i okovi sa industrijskom
upotrebom za trgovački transport, industrijske proizvode i transportnu industriju.
Alumil automatizacija:
• aluminijumski sistemi za automatska
i klizna otvaranja vrata
• automatska oprema i delovi
• automatizovana vrata za liftove.
Alumilova zaštita od sunca – aluminjumski sistemi za zaštitu od sunca i ventilaciju
zgradnih struktura.
Alumilova plastika:
• polikarbonatne ploče
• aluminijumski sistemi za izgradnju
pregrada od polikarbonatnih ploča.
Alumil enterijer:
• unutrašnja vrata, sigurnosna
i protivpožarna vrata
• aluminijumski sistemi za
pregradne zidove.
Alumil već duži niz godina
potvrđuje svoju lidersku
poziciju na tržištu Srbije
zahvaljujući dobro
organizovanoj ditributivnoj
mreži i širokom asortimanu
ponude rešenja
za fasade i stolariju.
Preduslov ovakvog uspeha
svakako je prepoznatljiv
kvalitet koji pruža svojim
klijentima...
Zasnivajući se na strategijskim ciljevima
akcionara za neprekidnim širenjem na
različita tržišta i na maksimalnom zadovoljstvu svojih klijenata, menadžment
Alumil-a koristi sve svoje resurse da
svakog dana usavršava svoju ponudu i
unapređuje tržište ■
ALUMIL SRB
KORISNIČKI SERVIS – BEOGRAD
Zmaj Jovina 13/I
11000 Beograd
+381 11 26 32 620
+381 11 26 32 390
[email protected]
Alumil SRB prodajni centri:
Beograd: 011 2109 579
Čačak: 032 320 480
Novi Sad: 021 424 390
Niš: 018 583 090
Podgorica: +382 20 606 370
www.alumil.com
www.build.rs
35
TEMA broja
Svakodnevni stres, uobičajena
nervoza, nestašluci dece i jednostavna nepažnja, često uzrokuju
da u trenutku „tresnemo“ vrata.
Umesto da vrata zatvorimo polako, sa pažnjom, dešava se upravo
obrnuto, zatvaramo ih energično,
nekad i više od toga, razbijački.
Sa novim Geze Soft-Stop
prigušnim sistemom, postignut
je komfor i pažljivo zatvaranje
kliznih vrata opremljenih Geze
okovom Perlan 140.
Perlan 140 je mnogo više od
običnog okova, to je sistemsko
rešenje namenjeno kliznim
vratima, kod kojih težina svakog
kliznog krila može biti do 140 kg
KLIZNA VRATA SA
GEZE SOFT-STOP
PRIGUŠNIM SISTEMOM
Približno dvadesetak centimetara od kraja
klizne šine, na koju je okačeno krilo, počinje usporeno, kontrolisano zatvaranje vrata.
Klizna krila usporeno prilaze krajnjem
položaju i automatski, bez zvuka, dostižu
krajnju poziciju. Nije važno da li su vrata
zatvorena ili otvorena, nije važno ni kojom
smo ih silom zaleteli, ona će uvek, zahvaljujući prigušnom sistemu Soft-stop, prići
svom krajnjem položaju, usporeno i tačno.
Lom vrata, udarci u odbojnike krajnjeg
položaja, sad su prošlost, a pravilan način
zatvaranja produžava vek kliznog sistema.
Soft-stop (možda bi ovaj naziv mogli da
prevedemo kao: meko zaustavljanje), potpuno eliminiše štete na vratima, koje su
ranije bile posledica dečje igre i nepažnje,
ali i našeg nemara i nervoze.
Geze klizni sistem Perlan 140 postaje sve
popularniji i nalazi sve više svoje mesto
u stanogradnji, u kancelarijama, hotelima, ordinacijama, a varijanta sistema
Perlan 140 sa antikorozionim svojstvima, nalazi svoju primenu na bazenima.
moderno rešenje i ušteda prostora
novi Geze Perlan 140 klizni sistem
sa krilom od stakla na koji je ugrađen
prigušni sistem „Soft-Stop“
Klizna vrata omogućavaju uštedu prostora, a ako se za klizno krilo koristi kao
materijal staklo, ovakva vrata omogućavaju
prodor svetlosti i čine prostor svetlijim i
prozračnijim.
Perlan 140 sa Soft-stop prigušnim sistemom može biti primenjen za klizna vrata sa jednim ili sa dva krila, a korišćeni
materijal za klizna krila može biti drvo
ili staklo. Kada se na standardni sistem
Perlan 140 postavi sistem DUO Synhro,
može se postići sinhronizacija otvaranja
i zatvaranja dva klizna krila.
Ukoliko su klizna krila od stakla, moguća
su dva različita rešenja. Klizna krila mogu
se postaviti na klizni sistem pomoću hvatača ili, što je mnogo lepše i praktičnije,
pomoću specijalnih visilica od nerđajućeg
čelika.
Visok kvalitet materijala i vrhunska tehnologija izrade garantuju nečujan rad sistema Perlan 140 Soft-stop.
Bez dodatnog održavanja, prigušni sistem Soft-stop ispitan je na 100.000 ciklusa zatvaranja i otvaranja ■
KOMPANIJA GEZE GmbH
GEZE
71229 Leonberg, Nemačka
Reinhold-Voster Strasse 21-29
tel: +49 7152 2030
fax: +49 7152 203310
Beograd:
tel: +381 11 32 87 248
mob:+381 63 217 729
069 12 40 964
064 25 35 421
[email protected]
www.geze.com
36
Geze GmbH je svetski priznat i poznat proizvođač sistema za vrata, prozore i sigurnosne
tehnologije. Kao vodeća inovativna kompanija
sa vrhunskim rešenjima dizajna, ova porodična firma je osnovana 1863. godine. Kao
proizvođač i distributer vrhunskih tehnologija.
Geze je svojim inovativnim rešenjima uticao
značajno na izgradnju objekata i uticao na
konačna rešenja koja su primenjena na svim
kontinentima.
Pored ovoga, Geze proizvodi i kompletan program sistema za otvaranje prozora za ventilaciju i otvaranje u slučaju požara, u cilju evakuacije dima. Ovo je deo ukupne Geze ponude
sigurnosnih sistema namenjenih sigurnosti i
bezbednosti ljudi i objekata.
Geze zatvarači za vrata poznati su širom sveta, a u Nemačkoj Geze je najznačajniji isporučilac automatskih kliznih vrata. Milioni ljudi
svakodnevno prolaze kroz vrata koja zatvara
Geze gornji zatvarač TS 5000, a mnogi objekti
imaju ugrađene sisteme Slimdrive serije automatskih kliznih vrata.
Geze proizvodi nalaze se na najreprezentativnijim objektima širom sveta. Kompanija je
predstavljena u svetu preko 23 zavisnih preduzeća, a fleksibilna i efikasna prodaja i servis
obezbeđuje 1.900 zaposlenih. U 2007/2008
godini Geze je ostvario bruto obrt od 360 miliona evra ■
www.build.rs
Arhitektama Geze nudi prestižni sistem potpuno integrisanog stakla (IGG), koji omogućava
slobodu projektovanja.
*WBO"MCVOPWJǎt1SPKFDU$POTVMUBOU
4FSCJB.POUFOFHSPt
JBMCVOPWJD!HF[FDPN
"NJS.VKF[JOPWJǎt1SPKFDU$POTVMUBOU
4FSCJB.POUFOFHSPt
BNVKF[JOPWJD!HF[FDPN
/FOBE+FMJǎt5FDIOJDBM$POTVMUBOU
4FSCJB.POUFOFHSPt
OKFMJD!HF[FDPN
TEMA broja
Kingspan izolacioni sendvič paneli su
deo Kingspan Group Plc. sa sedištem u
Dablin Road, Irska. Kingspan je vodeća
svetska kompanija u oblasti dizajna i
proizvodnje izolacionih krovnih i zidnih
sistema za građevinarstvo. Jedan od
proizvoda su izolacioni sendvič paneli
koji se koriste u izgradnji objekata sa
kontrolisanom sredinom kao i vrata za
rashladne komore visokog kvaliteta.
Sada predstavljamo program Kingspan
izolovanih vrata za rashladne komore
Dupla zaokretna vrata
IZOLOVANA VRATA ZA
RASHLADNE KOMORE
Zaokretna vrata
izrađena od inox-a
Kingspan izolovana vrata za rashladne komore proizvode se u dve osnovne varijante i
to kao klizna i kao zaokretna vrata i ispunjavaju sve zahteve za potrebe komercijalnog
hlađenja i izgradnju takvog tipa objekata.
Kingspan izolovana vrata poseduju sledeće
standardne karakteristike:
• krilo vrata je napravljeno od pocinkovanog čeličnog lima ili nerđajućeg čeličnog
lima (inox izrada) debljine 0,6mm, punjeno PUR penom
• ragastov vrata je napravljen od pocinkovanog čeličnog lima ili nerđajućeg čeličnog lima (inox izrada) debljine 0,6mm
punjen PUR penom.
KINGSPAN
Partizanske avijacije18/13
1070 Novi Beograd
tel: +381 11 21 29 837
[email protected]
www.kingspan.co.rs
38
KINGSPAN
Klizna vrata
(izgled sa unutrašnje
strane)
Kingspan izolovana vrata opremljena su
sledećim elementima:
• šarke (kod zaokretnih vrata)
• poluge od nerđajućeg čelika (inox) za
lakše otvaranje vrata sa spoljne strane i
unutrašnje strane vrata
• šina od nerđajućeg čelika (kod kliznih vrata)
• brava za zaključavanje spolja i sigurnosni sistem za otključavanje sa unutrašnje
strane krila vrata
• sistem grejača ugrađen u ragastov kod vrata za komore sa minusnim režimom rada
• zaptivke (dihtung) su postavljene po obodu krila vrata na mestu gde se oslanja na
ragastov vrata i u donjoj zoni vrata na delu
krila gde se dotiču krilo i podloga objekta.
Zaokretna i klizna vrata za rashladne komore sa plusnim režimom rada:
• raspon temperatura koji je u skladu sa
karakteristikama vrata je 0°C do +10°C
• jednokrilna vrata sa sigurnosnim sistemom zaključavanja spolja i otključavanja
sa unutrašnje strane krila vrata
• standardna debljina krila iznosi 80mm
• ragastov vrata, u zavisnosti od vrste zida
na koji se montiraju, može biti: dupli – za
montažu na zidove od izolacionih sendvič
panela, jednostrani – za montažu na zidove
od cigle ili sličnog materijala
• prag vrata može biti isporučen na zahtev kupca: čelični profil za ugrađivanje u
betonsku podlogu objekta, čelični profil
za zaštitu ivice betona u slučaju različitih
nivoa podloge.
www.build.rs
Klizna vrata
(izgled spolja)
Zaokretna i klizna vrata za rashladne komore sa minusnim režimom rada:
• raspon temperatura koji je u skladu sa
karakteristikama vrata je 0°C do -25°C
• jednokrilna vrata sa sigurnosnim sistemom zaključavanja spolja i otključavanja
sa unutrašnje strane vrata
• standardna debljina krila iznosi 100mm
• ragastov vrata, u zavisnosti od vrste zida
na koji se montiraju, može biti: dupli – za
montažu na zidove od izolacionih sendvič
panela i jednostrani za montažu na zidove od cigle ili sličnog materijala
• prag vrata: čelični profil za ugrađivanje u
betonsku podlogu objekta i čelični profil
za zaštitu ivice betona u slučaju različitih
nivoa podloge
• sistem grejača (provodnici) duž krila vrata i u pragu vrata.
Dupla zaokretna vrata – tamo-amo tip vrata
namenjen je za odvajanje prostorija sa frekventnim saobraćajem ljudi ili mehanizacije. Ovaj tip vrata sastoji se iz dva krila vrata
(različitih dimenzija, po želji kupca) koja
imaju mogućnost otvaranja na obe strane pod
uglom od 90°. Krilo vrata je debljine 40mm
i ispunjeno je PUR penom. Kod ovog tipa
vrata postoji mogućnost ugradnje brodskih
prozora različitih dimenzija.
Jednokrilna zaokretna Office vrata – ovakav
tip vrata može se koristiti za mašinske sobe,
kancelarije i toalete. Krilo vrata je debljine
40mm i ispunjeno je PUR penom ■
TEMA broja
STAKLO OKO NAS
Staklo je valjda jedini građevinski materijal koga ćemo sigurno sresti na skoro
svakom objektu: od poslovnog oblakodera do planinske kolibe. Ono je oduvek
zauzimalo posebno mesto u čovekovom okruženju, i danas je nemoguće na jednom mestu nabrojati sve uloge koje u arhitekturi, enterijeru, nameštaju i opremanju prostora jedino staklo može preuzeti na sebe: od fasada i otvora, preko
enterijera, upotrebnih i ukrasnih predmeta… Pa ipak, već neko vreme aktuelno
je pitanje postoje li, i treba li tražiti, granice eksploatacije ovog materijala…
Staklo u urbanom jezgru
Iako je njegov značaj nesporan, poslednjih
decenija sve češća su negodovanja zbog
sveprisutnosti stakla u arhitekturi. Jedna
od spornih uloga jeste uloga stakla u rekonstrukcijama objekata i revitalizaciji urbanih celina, pa se tako staklene fasade u
starim urbanim jezgrima često posmatraju
kao uljezi.
Zato, pre nego što neka staklena fasada
bude shvaćena kao atak na ambijent, zanemarujući (opet sporan) argument da se
u njoj ogledaju okolni objekti, možda bi
prvo na tom mestu trebalo zamisliti fasadu od bilo kog drugog materijala.
Drvo? Metal? Beton? Opeka? Uvek će
ostati pitanje koliko bi svako od ovih rešenja zapravo predstavljalo prividni sklad sa
okruženjem: drvo je u doba nastanka starih
celina bilo rezervisano za periferiju, beton
bi mogao biti posmatran kao neka vrsta
mimikrije koju novi objekat koristi da se
ušunja među stare fasade, metal… metal bi
možda čak mogao biti rešenje (?).
U svakom slučaju staklo ovde jasno razdvaja građevinsko nasleđe naše generacije od
onog koje nas je tu dočekalo a da pritom
ne opterećuje prostor sopstvenom težinom
(materijala, oblika, detalja, itd), niti blazirano koketira sa njim. Ipak, stiče se utisak
da je ovakvo gotovo rešenje donekle ulenjilo
arhitekte pa se i ne može reći da je bilo primetno nastojanje traženja novih rešenja.
Svesno ili ne, tek, narednoj generaciji
dajemo vruć krompir u ruke – oni će morati iznaći načine da pronađu identitet za
svoje građevine i izdvoje ih od prethodnika, staklenih i onih ranijih.
Iza staklenih kulisa
Međutim, staklo nije sporno samo u projektima rekonstrukcije i revitalizacije, već i
tamo gde je dominiralo od samog početka – u poslovnim zonama naših gradova.
Niko ne spori veliki korak napred koji je
arhitektura od početka našeg veka napravila zahvaljujući staklu, ali sve je aktuelnije
pitanje novog koraka.
Istina je da se staklene fasade lako uklapaju u koncept održive gradnje: prirodno
osvetljenje u zgradama, zadržavanje solarne energije, dugotrajnost, itd, ali isto
tako je istina i da se malo arhitekata bavilo pitanjem njihovih granica. Uobičajeno
je da se projekti velikih gabarita na kojima
ne dominira staklo pre posmatraju kao
pomalo ekscentrični izuzeci nego kao vesnici nove ere, ili bar paralelnog principa.
Razvoj tehnologije građenja zapravo se može
posmatrati i kao razvoj tehnologije koja treba
da podrži staklo kao dominantni materijal:
sistemi i proizvodi za zaštitu od pregrevanja
prostora, UV zračenja i mehaničkih oštećenja (folije, zastori, brisoleji, itd), kao i razvoj
profila i sistema kačenja (smanjenje uticaja
toplotnih mostova na metalnim delovima,
položaj termoizolacije, zaptivanje, itd), prednapregnuti beton i skeletna gradnja (odsustvo zidova od čvrstog materijala), itd.
www.build.rs
Narodna opera i baletski centar,
Oslo, Snøhetta (dobitnik nagrade
Mies van der Rohe, 2009)
Naravno, ne treba zaboraviti ni pomake
koje je poslednjih decenija napravila tehnologija i u vezi sa ostalim materijalima...
Staklo jeste jedan od zahvalnijih materijala, ali nije jedini takav i ne treba mu bez
mnogo razmišljanja oduzimati priliku da
pokaže sve svoje mogućnosti, a jedna od
dragocenijih jeste lakoća sa kojom komunicira i sa svim drugim materijalima. Tada
će lakše komunicirati i sa nama ■
...Lišen bilo kakvog podsticaja da
istražuje i menja stvari, arhitekta
uspeva na temelju rada ranijih
generacija u nekoj vrsti parazitskog
preživljavanja. Stare arhitektonske
šeme i banalni konfekcijski planovi
žurno su se reciklirali i umotavali u
ruho sačinjeno od različitih materijala,
sa staklom na vrhu spiska. Kako bi
se privlačnost toga još više raširila,
staklene fasade su se agresivno
promovisale kao ekološki održive i
prijateljski naklonjene okolini. Iako je
njihovo funkcionisanje izrazito zavisno
od sofisticirane visoke tehnologije,
tvrdnje o ekološkim kvalitetima
staklenih fasada nikada nisu bile
konfrontirane, niti ozbiljno
dovedene u pitanje.
Međutim, arhitektura u staklu
paradoksalno je našla svog
partnera i lovinu u svetu banaka
i međunarodnog biznisa. Svojim
prisvajanjem transparentnosti
ponudila je respektabilnost i pružila
najbolji mogući alibi za mutne
transakcije kojima se tako elegantno
obavila. U današnjoj krizi stakleni
alibi bi mogao imati kratak život i biti
nedovoljan za ponovno uspostavljanje
poljuljanog poverenja u poslovne
operacije...
Zvi Hecker, Arhitektura ogoljena od
svojega bogato ukrašenog ruha
(Oris, Zagreb, broj 56, 2009)
39
TEMA broja
Dominacija stakla u arhitekturi i
enterijerima kao materijala koji
treba da pokaže ekskluzivnost
prostora vratila se u XX veku nakon
nekoliko vekova pauze. Ipak, staklo
punih boja i tekstura, a naročito
stara tehnika zastakljivanja
površina komadima bojenog stakla
– vitraž, danas je daleko manje
prisutna nego što je to bio slučaj
u doba gotičkih katedrala, u doba
secesije početkom XX veka,
ali, još uvek je tu.
Iako u zapećku, tehnika izrade
vitraža ipak je uspela da opstane
i pored velikih zahteva u pogledu
veštine zanatskog izvođenja,
tehničkih ograničenja i cene
Vitraž je svoje zlatno doba imao u vreme
gradnje gotičkih katedrala, tokom prvih
vekova drugog milenijuma. Konstruktivni sklop prelomljenog luka, tankih stubova i sistema kontrafora (polulukova) koje
sa spoljašnje strane objekta preuzimaju
horizontalna opterećenja, ostavio je daleko više mogućnosti za rasterećenje fasadnih zidova.
Prozorski otvori dobili su do tada neviđene
dimenzije u arhitekturi, a tehnika spajanja
komada bojenog i slikanog stakla stvorila
je svetlosne efekte koji i danas ostavljaju
jak utisak na posmatrača.
TEHNIKA IZRADE VITRAŽA
Vitražom u širem smislu možemo smatrati
svaku površinu koju čine više ili manje prozirni komadi nekog materijala međusobno
spojeni vidljivim sastavom. Pod prozirnim
komadima najčešće podrazumevamo staklo,
mada se može govoriti i o srodnim materijalima (pleksiglas, plastika, itd).
Nekada se za spajanje komada koristilo olovo, a danas je tehnika spajanja stakla nešto
unapređenja. Isečeni i obrađeni komadi stakla oblažu se po ivicama bakarnom trakom,
zatim slažu jedan pored drugog po crtežu
prema kom su sečeni, da bi se zatim spajali kalajem (pomoću lemilice). Ovaj proces
zahteva mnogo pažnje i strpljenja, pa cena
vitraža zavisno od broja staklića može dostići
i nekoliko stotina evra.
NEPROLAZNA VREDNOST BOJENOG STAKLA
VITRAŽ
Može se reći da je u narednim vekovima
ova tehnika bila skrajnuta, sakralna arhitektura više se nije zasnivala na vitražu u
tolikoj meri, pa je tokom vekova nastalo
zatišje. Najzaslužniji za povratak vitraža u
naše svakodnevno okruženje bio je Louis
Comfort Tiffany (1848 – 1933), umetnik
i industrijalac iz SAD po kome su ime
dobile i poznate Tiffany lampe (abažur u
tehnici vitraža na mesinganom stubiću).
On je ceo život posvetio unapređenju tehnike proizvodnje i karakteristika bojenog
stakla i smatra se začetnikom moderne ere
na ovom polju.
površine, ali razvojem tehnologije dobijene su
veće mogućnosti. Tako je danas moguće table mesinga seći water-jat-om tako da se dobije ram bilo kog oblika u koji se zatim umeću
pojedini delovi vitraža (dole desno).
Poslednjih decenija razvoj tehnologije doneo
je još neke značajne prednosti oblikovanja
vitraža koje ranije nisu bile moguće. Male
peći za topljenje stakla naročito su unapredile mogućnosti izrade detalja. Pored termičkog sjedinjavanja više komada (detalji lica)
staklo se može bojiti i posipanjem specijalnih
Od druge polovine XIX veka arhitekte ponovo počinju da računaju na bojeno staklo.
Ovoga puta njegovi efekti u enterijeru ne
služe samo da prenesu religijske utiske na
posmatrača, već se vitraži primenjuju i u
bankama, poslovnim i javnim objektima,
obrazovnim i zdravstvenim ustanovama,
ali i u privatnim domovima.
U stambenim prostorima, u tehnici vitraža, najčešće su izrađivana samo
stakla na ulaznim vratima, i naravno,
enterijer su ukrašavale i neizostavne
Tiffany lampe građanskih enterijera između dva svetska rata.
pigmenata (pozadina dole desno) i pečenjem
u ovim pećima.
Kombinovanjem ovih i tradicionalnih tehnika
u vitražu se danas može izvesti sve što poželite. Međutim, veće mogućnosti idu dalje u
brisanju granica zanata i umetnosti, a uloga
majstora koji izrađuje vitraž dobija na većem
značaju. Arhitekta mora poznavati osnove
tehnike kako bi želje ostale u granicama cene
i izvodljivog, a majstor zanata više nego ikada pre dobija priliku da pomeri granice svog
autorstva na jednom vitražu ■
Vitraž može imati jedno ili dva lica: zavisno
od toga da li je kalaj oblikovan samo sa jedne ili sa obe strane (kod lampe npr. nema
potrebe da se obrađuje sa dve strane jer se
unutrašnja mahom ne vidi). Pošto se vitraž
završi preliva se kiselinama koje na kalajnim
spojevima treba da stvore patinu (kalaj potamni), i vitraž je gotov.
Prilikom izrade većih površina u tehnici vitraža željena površina deli se na nekoliko delova
potkonstrukcijom koja vitražu daje neophodnu krutost. Ova potkonstrukcija može deliti
vitraž na pravilne kvadratne ili pravougaone
40
Poljubac, Gustav Klimt
vitraž Sale Đorđević,
Beograd, 2008.
www.build.rs
detalj, kombinovana tehnika:
klasičan vitraž, utapanje stakla,
farbe i pigmenti
TEMA broja
Naročito važan za prisustvo vitraža u ovim
decenijama jeste stil secesije koji je, nakon strogoće klasicizma XIX veka, bogato
koristio floralne motive, kovano gvožđe i
druge ukrase prilikom spoljašnje i unutrašnje dekoracije.
U arhitekturi sredine XX veka može se reći
da su staklene prizme nasledile vitraž, u vizuelnom smislu prozirnosti, rastera i boje.
Vitraž danas
Kolektivno sećanje na monumentalne sakralne vitraže, kao i cena ručnog rada i
materijala, osnovni su razlozi zbog kojih se
od polovine XX veka investitori i arhitekte
retko sete ovog načina dekorisanja prostora. Takođe, važna je i predrasuda po kojoj
vitraž predstavlja deo prošlih vremena.
Ova predrasuda oslanja se i na predstavu
vitraža kao isuviše detaljne, kičaste i narativne tehnike, ali ovo su sve osobine koje
zavise samo od načina na koji se tehnika
koristi. Ne postoji nijedan razlog da vitraž
ne predstavlja apstraktni ili geometrijski
prizor, ili pak živu sliku u boji projektovanu na zid ili odštampanu na staklu.
Jednostavno: vitraž je tehnika koju čine
dva materijala – staklo i metal. U savremenoj arhitekturi ne postoje dva aktuelnija materijala.
Iz toga sledi da vitraž, i bojeno staklo uopšte, u svojoj srži pripadaju našem okruženju. Samo je na arhitekti da li će umeti da
iskoristi prednosti koje vitražu donosi, a
sve dalje jeste stvar izrade.
Za početak, potrebno je jednostavno zaboraviti na motive koji nam se javljaju pred
očima kada se kaže vitraž i usvojiti da je
on samo slika koju slikamo prema svom
senzibilitetu, i kojoj treba da pronađemo
odgovarajuće mesto u prostoru. Vitraž to
mesto zaslužuje i znaće da ga oplemeni ■
www.build.rs
VITRAŽ KOD NAS
Estetika naše srednjovekovne arhitekture nije se zasnivala na upotrebi bojenog stakla, ali jedan period građenja
ekskluzivnih objekata obeležila je delimično i tehnika vitraža. Tako je naročito zanimljiv period za ovu tehniku na
našim prostorima zapravo njena velika
primena u posleratnoj arhitekturi na
prostorima SFRJ.
Pomalo apsurdno, ali stroga arhitektura
sa malo kolorita i plastike ugostila je u
svojim enterijerima i na fasadama upravo
retrogradnu tehniku vitraža. Od polovine
XX veka u SFRJ, kao nekad kroz likove
svetaca, svetlo probija uglavnom kroz
prizore bitaka iz NOB-a i to na objektima svih namena: od obrazovnih i zdravstvenih ustanova, do, naravno, objekata
upravnih struktura.
Ugostiteljski objekti takođe su rado prihvatali ovu tehniku ukrašavanja enterijera. Međutim, tu su motivi češće mogli biti
apstraktni ili uzeti iz narodnog folklora, iz
kog su narodne nošnje pružale odličan
kolorit upravo za tehniku vitraža.
Svi ovi vitraži često su veoma niskih
estetskih kvaliteta jer je staklo bojeno naknadno (nije u boji), komadi su relativno
krupni a svi detalji su docrtavani ■
41
TEMA broja
NOVA DIMENZIJA
Uw=0,73W/m2K
PROZORA
Odlučite se za vrhunski kvalitet – novi
Rehau sistem Geneo®.
Zamenom starih prozora novim
Geneo® prozorima ušteda je ogromna
Odgovor na zahteve sutrašnjice jeste već
više od 60 godina pokretač i strast istraživanja i razvoja firme Rehau. Rezultat je
visokotehnološki materijal od staklenih
vlakana RAU-Fipro® i inovativna konstrukcija profila Geneo®.
Izuzetna receptura i tehnologija proizvodnje dovele su do izvanrednih statičkih osobina. Posle primene u aviogradnji i bolidima
formule 1, izuzetne performanse staklenih
vlakana donose nam novi kvalitet i u gradnji prozora.
SAVRŠENA ENERGETSKA EFIKASNOST
ZA BUDUĆNOST SAMO NAJBOLJE – NOVI
SISTEM PROFILA GENEO® OD VISOKOTEHNOLOŠKOG MATERIJALA RAU-FIPRO®
• najbolja zvučna zaštita bez čeličnog ojačanja, sa do sada nedostignutim vrednostima
(staklo 50dB = Rw,p 47dB) pri zvučnoj
izolaciji klase 5 i optimalnoj energetskoj
efikasnosti – optimalna toplotna izolacija
se podrazumeva
• protivprovalna zaštita klase 3. Protivprovalna zaštita klase 2 bez čeličnog ojačanja
sa izuzetnim izolacionim sposobnostima
– optimalna toplotna izolacija se podrazumeva
• proverene, glatke površine, garantuju manje prljanje i lako održavanje
* EnEV – regulative o očuvanju energije u Nemačkoj (minimalna vrednost 1,3W/m2K, a od
2012. očekuje se 0,9W/m2K) ■
Pre renoviranja: stari drveni prozori.
Veoma visok gubitak toplote preko
prozora (na slici crveno)
Posle renoviranja: gubici energije smanjeni su na minimum pomoću prozora
Geneo® sistema profila
• optimalan pritisak pri zatvaranju prozora
za maksimalan komfor
• elementi velikih dimenzija sa elegantnim
vidnim širinama za optimalno propuštanje solarne energije i za modernu arhitekturu
• visoka investiciona sigurnost, jer sistem
ispunjava EnEV* standarde i dugoročno
održanje vrednosti nekretnine.
Geneo® je šestokomorni sistem profila,
sa tri dihtunga, sistemske dubine 86mm, i
predstavlja energetski najbolji sistem prozorskih profila danas prisutnih na tržištu
(klasa A).
Osobine Rehau prozora od Geneo® sistema profila:
• prvi potpuno armiran sistem prozorskih
profila
• proizveden od visokotehnološkog materijala RAU-Fipro®
• energetski najefikasniji profil klase A, pogodan kako za standardne pasivne kuće
(Uw=0,73W/m2K) tako i za niskoenergetske kuće (Uw=1,1W/m2K)
GENEO® MD plus
Standard za pasivne kuće
GENEO® MD plus
prikladan za pasivne kuće
GENEO® MD plus prevazilazi
nove EnEV standarde 1.1.2009.
Ug vrednost = 0,5W/m2K
Ug vrednost = 0,6W/m2K
Ug vrednost = 1,0W/m2K
Uf vrednost = 0,91W/m2K
Uf vrednost = 0,91W/m2K
Uf vrednost = 0,91W/m2K
Uw vrednost = 0,73W/m K*
Uw vrednost = 0,80W/m K*
Uw vrednost = 1,1W/m2K*
Primer obračuna uštede **
Primer obračuna uštede **
Primer obračuna uštede **
Ušteda sa GENEO MD
plus na godišnjem nivou:
Ušteda sa GENEO MD
plus na godišnjem nivou:
Ušteda sa GENEO® MD plus
na godišnjem nivou:
2
®
REHAU
Batajnički drum 283 E
11080 Beograd – Zemun
tel: +381 11 3770 316
3770 321
fax: +381 11 3770 315
[email protected]
www.rehau.rs
42
2
®
Nafta: 1.341 litara
Nafta: 1.299 litara
Nafta: 1.136 litara
U evrima: 1.006 eura
U evrima: 974 eura
U evrima: 852 eura
CO2 - ušteda 3.621kg
CO2 - ušteda 3.507kg
CO2 - ušteda 3.067kg
* Dimenzije prozora 1.230 x 1.480mm
** Polazni uslovi: drveni/PVC prozor iz 70-ih godina: Uw oca. 3,0W/m2K, površina prozora 52m2
Način grejanja: nafta (aktuelna cena: 75Ct/litar)
www.build.rs
TEMA broja
STAKLO
Doc. dr Dragan Škobalj
OSNOVNE OSOBINE MATERIJALA
Staklo je neorganski materijal, amorfne
strukture visokih performansi. Staklo je
jednoobrazan, proziran materijal, koji se
dobija u složenom tehnološkom procesu.
Osnova ovog procesa su dve faze: topljenje
staklarskog kamena i izlomljenog stakla,
u prvoj, i hlađenje tečnosti sa neprestanim povećanjem viskoziteta pre završnog
hlađenja, u drugoj fazi.
Osobine stakla zavise od:
• hemijskog sastava (odnosa i vrste komponenata)
• postupka dobijanja
• načina prerade
• postupaka dodatne obrade.
Sve osobine stakla mogu se pojaviti u različitim oblicima i kombinacijama što za posledicu ima veliki broj proizvoda od stakla.
U zavisnosti od hemijskog sastava staklo
može biti krečno i olovno.
Krečno (obično) staklo ima primarni značaj
za primenu u arhitekturi. Osnovna sirovina od koje se proizvodi krečno staklo jeste
kvarcni pesak (SiO2) od 69% do 74%.
U sastav krečnog stakla ulaze još:
• kalcijum-oksid (CaO) 5% – 12%
• natrijum-oksid (Na2O) 12% – 16%
• magnezijum-oksid (MgO) 0% – 6%
• aluminijum-oksid (Al2O3) 0% – 3%.
Borosilikatno staklo je staklo koje u svom
sastavu pored kvarcnog peska sadrži oksid
bora (B2O3) u sledećem odnosu sa drugim
komponentama:
• kvarcni pesak (SiO2) 70% - 87%
• bor-oksid (B2O3) 7% - 15%
• natrijum-oksid (Na2O) 1% - 8%
• kalijum-oksid (K2O) 1% - 8%
• aluminijum-oksid (Al2O3) 1% - 8%.
Olovno staklo (kristal) dobija se kada se
krečnjak zameni olovnim oksidom (PbO).
Staklu se dodaju sastojci koji poboljšavaju njegove fizičke i hemijske osobine, za
prevenciju kristalizacije dodaje se aluminijum-oksid (Al2O3), a za bojenje stakla:
• hrom-oksid (Cr2O3) – zeleno
• kobalt-oksid (CoO) – plavo
• bakar-oksid (Cu2O) – crveno
• selen (Se) – ljubičasto
• uranijum-oksid (U2O3) – žuto.
44
Za primenu stakla u arhitekturi najznačajnije su sledeće grupe osobina:
• fizičke osobine stakla:
- optičke i energetske
a)transmisija (propuštanje) svetlosti
b) indeks prelamanja svetlosti
- termičke osobine
- otpornost u požaru
- akustičke osobine
- poroznost
• mehaničke osobine stakla: čvrstoća,
tvrdoća i otpornost na habanje
• hemijske: hemijska postojanost
• vizuelne: providnost, boja i
površinski karakter.
Fizičke osobine stakla
Pod fizičkim svojstvima materijala podrazumevaju se ona svojstva koja se ne menjaju
(odnosno koja se menjaju samo dok traju
uzroci koji promene izazivaju), koje materijal karakterišu bez obzira na količinu i oblik
ili proizvod u kome se nalazi.
Optičke i energetske
osobine stakla
Deo spektra elektromagnetnog solarnog
zračenja koji stiže do površine zemlje je deo
optičkog zračenja, koji se kreće u talasnim
dužinama od 290 do 2.100nm i obuhvata
vidljivo, ultraljubičasto i infracrveno zračenje. Vidljivi deo spektra je između 400 i
780nm. Između 300 i 400nm je ultraljubičasto zračenje, dok je od 780 do 2.110nm
zona infracrvenog (toplotnog) zračenja.
Distribucija optičkog zračenja bi se mogla
iskazivati sledećim odnosom: ultraljubičasto
3%, vidljivo 53%, infracrveno 44%.
Za arhitekturu je propuštanje svetlosti od
velikog značaja ako se uzme u obzir značaj svetlosti kao fenomena za percepciju u
prostoru. Optičke osobine podrazumevaju
sve karakteristike materijala u odnosu na
optičko elektromagnetno zračenje, posebno
u odnosu na vidljivi deo spektra i zavise od
vrste stakla. Kod stakla i drugih transparentnih materijala, fotoni u vidljivom delu
spektra nisu apsorbovani.
Kada svetlost padne na obično nezaprljano
ravno staklo, debljine 6mm, deo biva reflekwww.build.rs
tovan (oko 4%), deo apsorbovan (1,6 - 2,5%),
a ostatak propušten (maksimalno 91-92%).
U pogledu propuštanja sunčeve svetlosti i energije mogu se definisati osnovne
karakteristike stakla: transmisije (propustljivost) svetlosti, ukupna transmisija
energije i solarni fakor.
Transmisija svetlosti (eng. light transmission
– LT) je mera propuštanja solarnog zračenja u
okviru vidljivog dela spektra, odnosno sa talasnim dužinama od 400 do 780nm. Predstavlja
odnos propuštene svetlosti i ukupne količine
svetlosti koja pada na staklo pod uglom od
90°. Izražava se u procentima (%).
Direktna transmisija energije (eng. direct
transmission energy – DET) predstavlja
propuštenu energiju u unutrašnji prostor
unutar talasnih dužina od 320 do 2.500nm.
Izražava se u procentima (%).
Solarni faktor (g) je odnos količine toplotne
energije koja prolazi kroz staklo (direktno
kao toplotna i ona koja je prvo apsorbovana)
i ukupne energije koja dolazi do stakla. Dodavanjem stakala određenih hemijskih sastojaka i nanošenjem posebnih slojeva (eng.
coating-a), dobijaju se različite vrste stakla,
specifičnih svetlosnih i termičkih osobina.
Termičke osobine stakla
Za arhitektonske objekte od najvećeg značaja su sledeće termičke osobine:
Specifični toplotni kapacitet [C] – označava brzinu zagrevanja ili hlađenja materijala,
odnosno količinu toplote koju je potrebno
dovesti jedinici mase da bi se temperatura
promenila za 1K; za obično staklo iznosi
0,85 – 1kJ/kg°C.
Koeficijent prolaza toplote [U(k)] – odražava količinu toplote koja prođe u jedinici
vremena, kroz jediničnu površinu, pri razlici
temperature od 1K. Za staklo debljine 4mm
iznosi 5,81W/m2K.
Koeficijent toplotne provodljivosti [λ] –
količina toplote koja prođe u jedinici vremena, kroz sloj materijala debljine 1m, upravno
na njegovu površinu, ako razlika u temperaturi njegovih graničnih površina iznosi 1K.
Jedinica mere je W/mK.
TEMA broja
Koeficijent toplotnog širenja – mera za širenje materijala, određuje ponašanje materijala
pri temperaturnim promenama, što je od velikog značaja, naročito za kontakt sa drugim
materijalima u konstrukcijama. Termički koeficijent toplotnog izduženja zavisi od hemijskog sastava stakla: za kalcijum-silikatno staklo iznosi 9·10-6, a za borosilikatno 3-6·10-6.
Za staklene ploče značajniji podatak je podatak o površinskom širenju i ima vrednost
dvostrukog koeficijenta linearnog izduženja.
Promena dužine staklenog elementa
usled dejstva toplote, može se izraziti:
ΔL = α·ΔT·L (α – koeficijent linearnog
izduženja, ΔT – promena temperature,
L – početna dužina elementa).
Do pojave termičkog zamora dolazi kada je
materijal duže vreme izložen promenama
temperature. Posledica je smanjenje mehaničke čvrstoće i oštećenja materijala. Termopostojanost stakla pri naglom zagrevanju je
veća nego pri hlađenju, s obzirom da je otpornost stakla na pritisak oko deset puta veća od
otpornosti stakla na zatezanje. Povećanjem
debljine stakla opada vrednost temperaturne
razlike koju staklo može da podnese.
Prilikom izbora vrste stakla za elemente
konstrukcije mora se naročito voditi računa u njegovoj otpornosti na temperaturne
šokove. Temički šok nastaje usled nagle
promene temperature (npr. nastajanje ili gašenje požara).
Koeficijenti toplotne provodljivosti [λ] za
pojedine materijale:
• voda 0,56W/mK
• staklo 1W/mK
• aluminijum 230W/mK
• čelik 70W/mK
• plastika 0,16 - 0,25W/mK
• drvo 0,14 - 0,17W/mK
• opeka 0,8 - 1,2W/mK.
Otpornost stakla u požaru
Pri dejstvu požara, kao i za druge materijale,
za staklo su najvažnije osobine: zapaljivost i
otpornost u požaru.
Obično staklo spada u nezapaljive materijale (klasa A1). Prilikom požara, obično
staklo brzo puca usled termičkog šoka i ne
može se smatrati protivpožarnim materijalom. Međutim, primenom borosilikatnog i
višeslojnog stakla sa međuslojevima otpornim na visoke temperature, ponašanje stakla u požaru je značajno izmenjeno, stoga
je staklo postalo jedan od materijala koji se
može koristiti i kao požarna barijera.
Otpornost u požaru je vremenski interval
u kojem su elementi sposobni da vrše svoju funkciju u uslovima standardnog požara, klase otpornosti za staklo su 30, 60, 90,
120 i 180 minuta.
Akustičke osobine stakla
Pod akustičnim osobinama smatra se skup
osobina koje se odnose na ponašanje materijala pri dejstvu zvuka. U užem smislu to
je odnos primenjenog materijala i zaštite
od buke. Velika gustina stakla povoljno se
odražava na akustičke osobine, ali uzimajući
u obzir malu debljinu, vrednosti su nezadovoljavajuće.
Višeslojna stakla mogu obezbediti određeni
nivo slabljenja zvuka, kao i termoizolaciona
stakla, koja pored svoje, osnovne funkcije,
povećanjem međuprostora između stakala
daju dobre rezultate u smanjivanju nivoa
buke. Zvučna zaštita zavisi od debljine stakla, te za staklo od 3mm iznosi 24dB, za
staklo debljine 9mm – 30dB.
Poroznost stakla
Poroznost je bitna osobina materijala u arhitekturi i predstavlja stepen kompaktnosti
materijala. Kod stakla poroznost je ravna
nuli, staklo ne propušta ni tečnosti ni gasove.
Mehaničke osobine stakla
Mehaničke osobine karakterišu ponašanje
materijala pri dejstvu spoljnih (mehaničkih) sila, prilikom kojeg dolazi do određenog naponskog stanja (naprezanja), dok
ne dođe do promene materije, odnosno
loma materijala.
Čvrstoća stakla (E)
Čvrstoća materijala je sposobnost materijala da se suprostavlja deformacijama i slomu.
Ova osobina obuhvata nekoliko aspekata
ponašanja stakla i to: sposobnost da podnosi pritisak, zatezanje i savijanje. Ponašanje
stakla u stanjima naprezanja, u velikoj meri
određuju njegovu upotrebljivost, budući da
je materijal od koga se projektuju i izvode
ovi konstruktivni elementi.
Prema načinu na koji se deformiše, staklo
spada u krte materijale, kod kojih do sloma
dolazi naglo, bez prethodnih upozorenja.
Krta priroda stakla neće dozvoliti redistribuciju opterećenja ili apsorpciju energije udarca.
Staklo je amorfne strukture i njegova mehanička svojstva su ista u svim pravcima. Staklo
je jako u stanjima pritiska, ali slabo pri zatezanju. Do loma stakla usled savijanja, dolazi
na delu stakla napregnutom za zatezanje, a
ne na pritisak. Otpornost stakla prilikom
naprezanja zavisi od dužine vremena naprezanja (dugotrajno ili kratkotrajno), debljine
stakla, temperature i veoma mnogo od integriteta staklene površine (ivice, rupe u staklu
i sl.). Teoretske vrednosti su više puta veće
od praktičnih, uglavnom zbog nesavršenosti
staklene povšine, tzv. Grifitovih naprslina.
www.build.rs
Veća primena stakla u arhitekturi dolazi
sa razvojem čeličnih konstrukcija u drugoj
polovini XIX veka, da bi svoj vrhunac dostigla vek i po kasnije, čega smo i svi mi
bili svedoci. Danas se primena staklenih
fasada dovodi u direktnu vezu sa održivom
gradnjom zahvaljujući dugotrajnosti, prirodnom svetlu koje obezbeđuje unutrašnjem
prostoru, ventilisanom fasadnom sistemu i
mogućnostima reciklaže ■
45
TEMA broja
Čvrstoća stakla pod pritiskom za jednu istu
vrstu stakla kreće se u širokim granicama i
zavisi od oblika koji se ispituje i uslova pri
kojima se ispitivanje vrši. Za obično građevinsko staklo iznosi 20.000 – 45.000N/cm2.
Čvrstoća pri zatezanju i savijanju je i do
deset puta manja i za obično građevinsko
staklo iznosi 4.000N/cm2.
podrazumeva otpornost materijala prema:
paranju, zarezivanju i prodiranju drugog
materijala. Tvrdoća zavisi od sastava i načina prerade stakla. Staklo je veoma tvrd
materijal, uporediv sa čelikom. To je jedna
od njegovih najvažnijih osobina, značajna
za obradu i trajnost materijala. Po Mosovoj
skali od 1 do 10 staklo ima vrednost 5-7.
Mera kojom se indirektno izražava čvrstoća
materijala na pritisak je Jungov modul koji
je jednak količniku između naprezanja i
deformacije. Na primer, za dijamant iznosi
1.200.000MN/m2, aluminijum 73.000MN/m2,
a za staklo 70.000MN/m2.
Habanje je pojava na dodirnim površinama materijala sa drugim materijalima,
kada kao posledica trenja dolazi do otiranja ili struganja. Za staklo ovo je veoma
važna osobina, naročito za one elemente
konstrukcija po kojim se gazi, gde prašina i
prljavština mogu biti abrazivno sredstvo.
Kod stakla proces habanja utiče, pre svega,
na promenu vizuelnih kvaliteta, a ne na značajniju promenu mase. Za homogene materijale kakvo je staklo, habanje je ravnomerno
i ispoljava se gubljenjem sjaja, postaje poluprozračno i matirano. Površinskim procesima moguće je povećati otpornost na habanje.
Veoma je važna mera otpornosti stakla, kao
materijala, pri kojoj će biti usklađeni zahtevi
maksimalne iskorišćenosti materijala, bez
ugrožavanja sigurnosti. Sigurnost se izražava koeficijentom sigurnosti [Ks], kojim se
predstavlja odnos između maksimalnih dozvoljenih i stvarnih napona, koje materijal
može da izdrži.
Hemijske osobine stakla
Hemijska postojanost stakla – Trajnost
stakla je odraz hemijske postojanosti i velike tvrdoće. Staklo je otporno na kiseline,
soli i njihove rastvore i kratkotrajno dejstvo
baza na nižim temperaturama. Vlaga i voda
prilikom neprikladnog skladištenja mogu
da izazovu koroziju i to od 8 μm godišnje,
posle čega površina postaje gruba. Na površinama se formira prvo sivkasta, a potom
sloj bele boje, koji se teško uklanja. Borosilikatno staklo ima povećanu otpornost prema
kiselinama i alkalnim rastvorima.
Poboljšanje karakteristika stakla u stanjima
naprezanja moguće je ostvariti procesom kaljenja, termičkom ili hemijskom doradom.
Tvrdoća stakla
Tvrdoća materijala je osobina koja se odnosi
na otpornost prema lokalnom dejstvu sila i
46
Otpornost stakla na habanje
www.build.rs
TEMA broja
Vizuelne osobine stakla
Prozirnost
U odnosu na sve druge materijale, veoma
značajna osobina stakla, vezana za njegovu
primenu u arhitekturi u pogledu vizuelnog
komfora, jeste prozirnost (transparentnost).
Ova osobina u direktnoj je vezi sa transmisijom svetlosti i prema evropskim normama
definisana je u standardu EN 572 – 1, gde su
za određene debljine stakla date minimalne
vrednosti transmisije svetlosti (merene prema EN 410) za transparentno i polutransparento staklo.
Najprozirnija stakla, bez boje, jesu stakla sa
malom količinom ferooksida (Fe2O3). Ova
osobina, određenim postupcima prerade,
može se menjati i kreće se od potpuno prozirnih, preko poluprozirnih (prozračnih) do
neprozirnih vrsta stakla. Efekat prozirnosti
može zavisiti i od ugla pod kojim se gleda
kroz staklo. Stakla sa hologramskom folijom su prozirna samo kada se gleda upravno
na ravan stakla.
Boja stakla
Dodavanjem aditiva u rastopljenu masu stakla dobijaju se stakla različitih boja iz dekorativnih razloga ili radi dobijanja specifičnih
vrsta stakla u pogledu propuštanja vidljivog
ili infracrvenog zračenja. Ova stakla apsorbuju veću količinu toplotnog zračenja, ali
imaju bitnu manu – menjaju kvalitet percepcije boja u prostoru, budući da menjaju
boje.
Bojeno staklo je moguće kasnije obrađivati – sečenje, brušenje, bušenje, peskarenje,
oblikovanje. Najrasprostranjenija su stakla
zelene, plave, sive i braon boje u svim nijansama.
Površinski karakter stakla
Kada je reč o izgledu površine stakla, ona
je kod običnog stakla sjajna i glatka. Dodatnom obradom stakla moguće je dobiti
staklene površine izmenjenog izgleda, bez
sjaja ili sa reljefnom fakturom. Promenom
površinskog karaktera menja se i stepen
prozirnosti.
Dimenzije stakla
Pod dimenzijama stakla podrazumeva se
njegova širina, dužina i debljina. Dimenzije su uslovljene proizvodnim procesima
proizvođača i zavise od vrste i debljine stakla. Ograničenja postoje za sve vrste stakla, a proizvođači vrednosti iskazuju kroz
minimalne/maksimalne moguće vrednosti u mm i dopuštenu toleranciju istih.
www.build.rs
U arhitekturi je često poželjna što veća veličina stakla kako zbog smanjenja broja veza
tako i zbog estetskih kriterijuma, iako ona
u isto vreme podrazumeva veliku težinu
za pojedinačni panel, što u određenoj meri
usložnjava celokupnu konstrukciju.
Najočiglednija prednost stakla je jednostavna hemijska struktura i transparentnost koja
određuje vizuelni aspekt ovog materijala.
Staklo poseduje pozitivne osobine, ali treba naglasiti da one nisu bez limita. Osobine
stakla veoma variraju u zavisnosti od vrste.
Za konstruktivnu primenu stakla u arhitekturi od najvećeg značaja su mehaničke osobine stakla i ponašanje u uslovima požara.
Staklo je krt materijal i problemi čvrstoće
običnog stakla i slabe otpornosti pod dejstvom zatežućih sila prouzrokuju lak i brz
lom. Ponašanje u požaru (izuzev skupih
složenih proizvoda) je slabo. Pored dobre
i poželjne transmisije svetlosti, staklo ima
probleme sa provodljivošću toplote ■
47
TEMA broja
GLASS SERVICE
Glass Service je osnovan 1992.
godine u cilju pružanja usluga
reparacije, montaže i prodaje autostakala. Višegodišnjim
uspešnim poslovanjem i apsolutnim primatom na tržištu,
uz širenje mreže servisa i usluga, proširili su ponudu - folijama za građevinsko staklo
FOLIJE ZA
GRAĐEVINSKA
STAKLA
Pružite Vašem domu nešto
zaista posebno
Jedna od najvažnijih investicija tokom života svakako je prostor u kome boravite. Uz arhitekturu enterijera i eksterijera vaše kuće ili
poslovnog objekta, izuzetno je važno izabrati
odgovarajući izgled i funkcionalnost stakala.
Folije iz ponude firme Glass Service stvaraju različite specijalne uslove koji omogućavaju prijatniji boravak u vašem domu,
uštedu električne energije, zaštitu enterijera
od UV zračenja i sl.
Folije za građevinsko staklo
One mogu redukovati višak toplote koja
prolazi kroz prozorske površine, sprečiti
izbeljivanje nameštaja, podova i drugih elemenata enterijera (kao posledica uticaja sunčevih zraka), obezbediti željenu privatnost
– smanjujući vidljivost spolja, istovremeno
omogućujući slobodan pogled iznutra, itd.
Široki spektar boja garantuje uklapanje stakala u fasadu i celokupno okruženje objekta
(fotografija ispod).
tih krhotina, ali i smanjiti rizik od lomljenja
(povećavajući savitljivost stakla). U praksi
je dokazano da folije od jednog do tri sloja
pružaju zaštitu od različitih nivoa opasnosti
– čak do eksplozije bombe.
Sve folije u ponudi firme Glass Service
su efikasne, funkcionalne i trajne. Uz sve
pomenute prednosti, zaštitom od grebanja omogućuju staklu višegodišnju negu,
koja smanjuje uticaj meteroloških uslova
i odlaže potrebu za temeljnim čišćenjem.
Postavljanje je krajnje brzo i jednostavno:
za najveći broj prozorskih površina, 15-ak
minuta je sasvim dovoljno za montažu
koja ne iziskuje zaštićivanje podova, pražnjenje prostorija ili naknadne intervencije na staklu ili okruženju.
Profesionalno montirana folija je izuzetno
laka za održavanje. Period prilagođavanja
podlozi je 30 dana. Ovo može zvučati kao
puno, ali treba uzeti u obzir da u tom periodu folija poprima oblik stakla i uspostavlja
vezu sa atmosferom prostorije.
Koristeći najkvalitetnije profesionalne
alate i materijale, Glass Service ugrađuje
folije Johnson Window Films. Ova svetski poznata i široko zastupljena kompanija, preko 30 godina održava visok kvalitet
i reputaciju u proizvodnji folija za staklo
vaših domova ili poslovnih objekata.
GLASS SERVICE
Preševska 33
11000 Beograd
tel: +381 11 241 24 99
mob:+381 63 492 098
[email protected]
www.glassservice.biz
48
Istovremeno, kontrolom propuštenog svetla
obezbeđujete prijatan boravak, rad ili odmor,
i to aktivno! – zavisno od ugla i količine svetla koje pada na prozorske površine.
Posebne polimerne zaštitne folije obezbeđuju visokoefikasnu zaštitu od lomljenja
stakla. Zavisno od nivoa rizika lomljenja,
debljina folije može pružiti zaštitu od rasuwww.build.rs
Posle toga, pranje bilo kojim uobičajenim
sredstvom je apsolutno bezbedno po foliju
i njenu funkcionalnost i trajnost.
Kompletno osoblje Glass Service-a svojim
iskustvom i obučenošću garantuje kvalitetnu montažu folije, ali vam nudi i neophodnu
pomoć pri izboru prave folije za vaš dom ili
poslovni objekat, kao i pri održavanju iste ■
TEMA broja
SISTEMI ZAŠTITE
OD SUNCA
Već 20 godina firma M.I.M.A.C. bavi se montažom folija za zaštitu od
sunca na prostorima bivše Jugoslavije. Brojne reference svedoče o
liderskom mestu na tržištu, a u radu koriste isključivo najkvalitetnije
materijale koje potpisuju najveći svetski proizvođači: Bekaert, Solar Gard
i Bruxsafol. Od 2003. godine sa istom ponudom firma je prisutna i na
tržištu Crne Gore kao M.I.M.A.C. Montenegro
UV zaštitne folije
UV zaštitne folije namenjene su pre svega
za primenu na izlozima prodajnih objekata
i velikim staklenim površinama na fasadama
stambenih i poslovnih prostora. UV zračenje
oštećuje, umanjuje vrednost ili potpuno uništava robu, umetničke predmete, nameštaj, itd.
Bruxsafol UV zaštitne folije sprečavaju
prolaz štetnih UV zraka ne narušavajući
prirodni spektar dnevne svetlosti i količinu
osvetljenja u zatvorenom prostoru.
Refleksne folije
Bekaert refleksne folije, poznate i kao aluminijumski filmovi, zasnovane su na tehnologiji
koju je NASA koristila za svemirske letelice.
Ove folije predstavljaju odlično rešenje za
sprečavanje prodora sunčeve toplote a time i
uštedu energije za hlađenje prostora. Odbijanje sunčevih zraka sprečava i štetan uticaj
na nameštaj, tepihe i predmete u prostoriji.
Međutim, zbog količine apsorbovane toplote, treba voditi računa kod tamnijih tonova
da ne izazovu termičke šokove i oštete staklo. Zato je važno da odabir i način postavljanja folije izvrši tim profesionalaca.
Dekor folije
U ponudi preduzeća M.I.M.A.C. nalazi
se i širok izbor Bekaert dekorativnih folija
za stakla u enterijeru. Staklene pregrade su
nekada rešavane zastorima i zavesama, ali
zahtevi za što kvalitetnijim osvetljenjem i
REFERENCE – Progres Slovenija
Gradec, Makedonija tabak Skoplje,
Jugoremedija Zrenjanin, SPENS Novi
Sad, Metalurg banka Ukrajina, Kanadska ambasada Beograd, Madlenianum
opera Zemun, banke: Socié
Société Generale,
Findomestic, Unikredit, Alko, Zepter;
MTS poslovnice, MTL poslovnice u
Crnoj Gori, Mercedes Benz auto salon
Beograd, zgrada Telefonije Beograd,
Hemofarm Vršac, Casino Grand Royal
Beograd, US Steel Smederevo, Microsoft office Beograd, Oportunity banka
ekspoziture u Crnoj Gori, Insitut za
majku i dete Beograd i mnogi drugi ■
higijenskim uslovima danas za ove namene u prvi plan stavljaju dekor filmove. Ovi
filmovi se izrađuju od poliestera debljine
50μm te pored estetske imaju i sigurnosnu
ulogu u zadržavanju komada stakla na mestu u slučaju pucanja, a garancija proizvođača je 5 godina.
Anti-atak folije
Anti-atak folije namenjene su bezbednosnoj
zaštiti najranjivijih delova objekta – stakala.
Instaliraju se na zastakljene površine, ali sve
češće se već u fazi projektovanja podrazumevaju za instalaciju na objektu. Debljine
od 112 do 375μm, zadržavaju stakliće u slučaju eksplozije, čine staklo neprobojnim za
provalnike i staklene površine u punoj meri
uključuju u zaštitni sistem objekta ■
hi-tech folije za stakla
M.I.M.A.C.
Borska 80; 11090 Beograd
tel/fax: +381 11 3591 978
mob: +381 63 207 000
[email protected]
www.mimacdoo.rs
www.build.rs
49
promo
IZOLOVANI FASADNI SISTEMI
TRIMOTERM
Trimoterm fasadni paneli
predstavljaju jedinstvena rešenja
za većinu modernih arhitektonskih ideja
kada se projektuju poslovni,
komercijalni, sportski ili
industrijski objekti.
Trimoterm fasadni sistemi pružiće
objektu moderne estetske i vrhunske
tehničke karakteristike i osigurati mu
bezbednost, zaštitu i trajnost...
Mercator Podbrežje, Slovenija
Zahvaljujući
snažnoj
vatrootpornosti,
odličnoj termičkoj i zvučnoj izolaciji, kao
i odličnim higijenskim karakteristikama,
Trimoterm paneli takođe mogu uspešno
da se upotrebljavaju u najzahtevnijim sredinama, kao što su, na primer, industrija za
preradu hrane i farmaceutska industrija...
Prednosti Trimoterm izolovanih fasadnih
sistema: kompletno rešenje, visoka estetska
vrednost, jaka vatrootpornost (30 do 180
min), dobra termička i zvučna izolacija, trajnost, otpornost na vodu i nepropustljivost na
vazduh, higijenski integritet, multi-funkcionalna upotreba, brza i jednostavna montaža...
Izgradnja fasada
Fasadni raster je jedna od glavnih karakteristika fasade objekata od panelnih elemenata. Izbor fasadnog rastera u velikoj meri
uticaće na opšti vizuelni utisak koji ostavlja
jedan arhitektonski objekat. Određivanjem
dominantnog pravca rastera, projektant na
primer bira da li će istaći dužinsku ili visinsku dimenziju objekta...
Horizontalna montaža fasade veoma je
efektna usled samopodržavajuće karakteristike Trimoterm fasadnih panela; tehnički,
ona obezbeđuje optimalno iskorišćavanje kapaciteta za podnošenje opterećenja fasadnih
panela. Horizontalna montaža omogućava
upotrebu brojnih detalja, različitih tekstura
i glatkog ili naglašenog oblika spoja. Osnovni metod fiksiranja horizontalne fasade
uključuje upotrebu aluminijumskog HF3
profila. Moguće je kombinovati različite
širine panela.
Vertikalna montaža panela prati klasičnu
metodu montaže i najpogodniji je izbor
za visoke građevine sa teškim spoljnim
opterećenjem.
Sistem za fiksiranje
Standardni sistem predstavlja osnovni sistem za fiksiranje Trimoterm panela i pogodan je za montažu panela u horizontalnoj,
vertikalnoj i fasadi iz segmenata.
Fasada iz segmenata omogućava formiranje
zaobljenih površina i daje zgradi novu dimenziju. Standardna rešenja fasada iz segmenata
omogućavaju brzu, jednostavnu, pouzdanu
izgradnju čak i najzahtevnijih zgrada.
Invisio sistem – Vatrootporni FTV Invisio
fasadni paneli montiraju se uz upotrebu metode nevidljivih spojeva i pogodni su za vertikalne fasadne instalacije. Oni obezbeđuju
odlične tehničke karakteristike, dug životni
vek i veliku količinu kreativnosti u projektovanju fasada.
Tipovi profila
Dodatni elementi
Trimoterm vatrootporni paneli ističu
se širokim asortimanom profila koji
obezbeđuju projektovanje velikog broja
različitih rešenja, prilagođenih individualnim zgradama. Tipovi profila: S profil,
V profil, glatki profil, mikrolinirani profil,
Gladio profil, MultiVario profil.
Trimo sledi filozofiju kompletnih rešenja
na svakom koraku. Dodatni elementi
zaokružuju celovitu ponudu Trimoterm
fasadnih sistema. Sistem dodatnih elemenata razvijen je kao paleta elemenata koji
služe arhitektama u njihovom kreiranju
vizuelnih i kompozicijskih efekata.
Trimoterm standard
horizontalno postavljanje
fasadnih panela
50
Raznovrsnost profila kao osnovnih elemenata od kojih je načinjena fasada ujedno je i
osnova arhitektonske slobode u oblikovanju
fasada koja je upotpunjena dodatnim elementima o kojima će kasnije biti reči.
www.build.rs
promo
Ugaoni elementi – Zaobljeni i oštri uglovi
iz Trimo palete završnih fasadnih elemenata, u kreativnoj kombinaciji s fasadnim panelima, obezbeđuju posebne estetske efekte.
Mogu da se koriste na vertikalno montiranim fasadnim panelima, ili u kombinaciji
horizontalno montiranih fasadnih panela i
vertikalno montiranih uglova.
Trimoterm Invisio
vertikalno postavljena fasada
Dekorativni elementi – Trimo dekorativni elementi naglašavaju odabranu liniju
fasade, pokrivaju vidljive spojeve panela i
daju zgradi notu superiorne atraktivnosti.
Možete da birate između različitih verzija,
proizvedenih od tankih limova ili, pak, od
izlivenog i obojenog aluminijuma.
Završni elementi za prozore i vrata –
Finalni profili prozora i vrata daju fasadama elegantan vizuelni izgled i efikasno
zamenjuju standardne opšive. Korisni su u
montaži svih tipova vrata prozora i spojeva,
proizvedenih sa specijalnim odvodnim sistemom za drenažu vode. Oni su prilagodljivi, dinamični i zanimljivi. Postoji izbor
boja koji će dati fasadi ono posebno nešto, i
time zaokružiti sve elemente u celinu.
Sve dodatne informacije vezane za
Trimoterm (tehničke karakteristike, detalje, itd), kao i za sva druga kompletna
rešenja iz Trimo ponude, možete potražiti
na sajtu kompanije, ili direktno na kontakte navedene ispod ■
TUS Maribor
poslovno-trgovinski objekat
vertikalno postavljena fasada
sa dekorativnim profilima
Trimoterm standard
horizontalno postavljanje
fasadnih panela
TRIMO INŽENJERING
Bulevar Arsenija Čarnojevića 99 b
11070 Novi Beograd
tel: +381 11 21 29 724
fax: +381 11 21 29 726
[email protected]
www.trimo.rs
www.pline.rs
www.build.rs
51
promo
Ravan krov predstavlja
kompleksnu konstrukciju koja služi
da u potpunosti štiti neki objekat
od prodiranja atmosferske vode i
vlage kroz tu konstrukciju kao i da
zadovolji tražene termičke propise
postavljanjem termoizolacije.
Pored odličnih termičkih, zvučnih i
požarnih karakteristika samog
termoizolacionog materijala, bitno
je voditi računa i o
tehničkim karakteristikama
i pravilnom rasporedu ostalih
slojeva odnosno ugrađenih
materijala u krovnoj konstrukciji
RAVNI KROVOVI
SA KNAUF INSULATION
KAMENOM VUNOM
Anđelina Kuzmanović, dipl.građ.inž.
U okviru konstrukcije ravnog krova svaki
sloj ima ulogu u obavljanju jedne ili više
funkcija. Mogući slojevi u izvođenju ravnog krova su:
• nosiva krovna ploča (od rebrastog lima
ili armirano-betonska ploča): njena uloga
je da fizički zatvori prostor zgrade, preuzme spoljašnje opterećenje i opterećenje od sopstvene težine; u zavisnosti od
izabranog materijala i njene površinske
mase, može imati ulogu i u akumulaciji
toplote, zvučnoj zaštiti i zaštiti od požara
• sloj za izjednačavanje pritiska difuzne
pare ispod parne brane: služi da pritisak
nastao od difuzne pare i građevinske vlage ispod parne brane izjednači i omogući
njihov postepeni izlazak; zatim, da zaštiti
parnu branu ako je površina podloge neravna i da premosti male pukotine u podlozi ako postoje
• parna brana: uvek se ugrađuje ispod termoizolacionog materijala; njena uloga je
da spreči prodiranje viška vodene pare iz
unutrašnjosti konstrukcije u sloj termoizolacionog materijala; njeno dimenzionisanje se vrši proračunom difuzije vodene
pare kroz konstrukciju krova
• toplotna izolacija: njena osnovna uloga
je da spreči gubitak toplote iz prostorija
koje se nalaze ispod krovne konstrukcije
odnosno da štedi energiju i da omogući
ugodne uslove boravka u tim prostorija-
ma; takođe, sprečava kondenzaciju vodene pare na površini plafona i moguću
pojavu i razvoj gljivica i plesni
• hidroizolacija: sprečava prodiranje atmosferske vode i vlage u slojeve krova a
samim tim i u unutrašnjost zgrade
• sloj za zaštitu izolacije: podrazumeva
sloj koji štiti hidroizolaciju od dejstva UV
zraka; ukoliko se radi o prohodnim krovovima, potrebna je zaštita od mehaničkih oštećenja.
• visoka sposobnost akumulacije toplote –
sprečava pregrevanje krovnih slojeva ispod
ploča kamene vune (usled delovanja sunčevih zraka) i pruža mogućnost udobnijeg
boravka u prostorijama u toplim danima
• jednostavna i brza ugradnja.
Koristan savet – Prilikom izvođenja konstrukcije ravnog krova, toplotnoizolacioni
materijal mora biti obezbeđen od prodora
atmosferske vode, bilo da se svaki dan izvede onoliko toplotne izolacije koliko se može
pokriti i obezbediti hidroizolacijom, bilo da
se zaštita protiv atmosferske vode izvede
privremeno, na neki drugi način, preko toplotnoizolacionog materijala.
Minimalna debljina termoizolacionog materijala Knauf Insulation kamene mineralne vune u ravnom krovu određena je tehničkim propisima i kod projektovanja krova
treba proračunom i dokazati da su ti zahtevi
iz propisa zadovoljeni.
Rukovanje i skladištenje
Prednosti korišćenja Knauf Insulation
kamene mineralne vune:
• negoriv materijal – najsigurnija zaštita od
požara; visoka tačka topljenja >1.000°C
• odličan apsorpcioni materijal - značajno
poboljšava komfornost boravka u prostoriji kada je u pitanju zvučna zaštita
• grupa toplotne provodljivosti 040 – efikasno smanjuje gubitke toplote iz prostorija ispod ravnog krova i pruža mogućnost
da se u tim prostorijama lakše i sa manje
troškova održi potrebna temperatura u
hladnim danima
Krovne ploče Knauf Insulation od kamene
mineralne vune lake su za rukovanje i ugradnju jer su lagane za manipulisanje i lako
se seku do željenih dimenzija. Pakuju se i
isporučuju u PVC termoskupljajućoj foliji
koja ne štiti materijal od kiše. Za duže skladištenje napolju, pakete treba prekriti vodootpornom zaštitom. Upakovani materijal
pažljivo preneti na krov, mašinskim putem,
da ne bi došlo do oštećenja ivica ploča kamene mineralne vune jer samo neoštećen
i suv proizvod može i sme da se ugradi u
konstrukciju ravnog krova ■
Tehničke karakteristike Knauf Insulation kamene mineralne vune KRZ, KRH i DDP
52
karakteristika
jedinica
mere
KRZ
KRH
DDP
Koeficijent toplotne
provodljivosti λ
W/mK
0,039
0,039
0,039
Specifična toplota Cp
J/kgK
840
840
840
Negorivost
–
negoriv materijal
klasa A1
negoriv materijal
klasa A1
negoriv materijal
klasa A1
Delaminacija
kPa
> 10
> 10
> 10
Napon pri 10%
sabijanju
kPa
> 50
> 70
> 70
www.build.rs
KNAUF INSULATION
Gornji Zemun
Privredna zona. Zona 4
11080 Beograd-Zemun
tel: +381 11 311 33 69
fax: +381 11 313 99 12
[email protected]
www.knaufinsulation.rs
promo
TRESPA METEON I
KELLY RESIDENCE
ZADIVLJUJUĆA PRIVATNA KUĆA, POZNATA KAO KELLY RESIDENCE, SA
POGLEDOM NA GETTY MUZEJ U LOS ANĐELESU, DIZAJNIRANA JE OD
STRANE NAGRAĐIVANOG ARHITEKTONSKOG TIMA ABRAMSON TEIGER
ARCHITECTS, KONCIPIRANA KAO POVEZANA SERIJA TRI MEĐUSOBNO
SMAKNUTA KUBUSA. SAGRAĐENA NA BLAGOJ PADINI KUĆA JE PREPLAVLJENA SVETLOŠĆU I HARMONIČNO SE UKLAPA U OKOLINU
Filozofija Abramson Teiger-a je da koristi
nežne i ogoljene forme i oblike dozvoljavajući jednostavnosti masa i materijala da
vode glavnu reč. Svetlo se koristi da modulira površine, da umanji uticaj punih zidnih
površina i proširi staklene. Rezultat je vizuelno dinamična arhitektura koja se dramatično otvara ka rastućim vizurama i poziva na
osećaj smirenosti, utočista i produktivnosti.
Prirodni karakter Kelly kuće, naglašen
je upotrebom Trespa Meteon panela, u
Wenge Satin završnoj obradi, fiksiranih
nerđajućim čeličnim zavrtnjima vidljivim
na površini panela, ističući način oblaganja
fasade, podjednako saglediv spolja i iz eneterijera. Povećana dramatičnost i kontrast
sa tamnim drvetom ostvareni su dodavanjem akcenta, pravougaonim belim ramovima White Glossy koji izviru iz ravni fasada
svakog kubusa.
Oko 400m2 Trespa Meteon panela (Wenge
Satin i White Glossy) iskorišćeno je za obradu fasade Kelly kuće, u kombinaciji sa velikim zastakljenim površinama. Na taj način
je obezbeđena interakcija unutrašnjeg prostora sa okolinom, a upotrebom Trespa Meteon ekoloških panela garantovan kvalitetan
i zdrav boravak ljudi u Kelly kući.
Trespa Meteon
Trespa Meteon – samonosive ploče, proizvedene su na bazi termo-aktivnih smola, homogeno armirane drvnim vlaknima (70%) i presovane pod visokim pritiskom (±100kg/cm2)
i pod visokom temperaturom (180°C).
Paneli poseduju integrisanu dekorativnu
površinu, ugrađenu EBC (Electron Beam
Curing), tehnološkim postupkom, koji je
Trespin patent zaštićen širom sveta.
Ovakav visokotehnološki proces proizvodnje rezultirao je gotovim proizvodom:
panelom visoke otpornosti na klimatske
uticaje, izuzetne trajnosti, dimenzionalne
stabilnosti. Ni na površinu ni na jezgro
panela, sunce, kisele kiše i vlaga nemaju
uticaja.
U procesu mehaničke obrade materijala najsličniji je tvrdom drvetu, na čijim je osnovama i proizveden. Glatka površina panela,
bez pora, kao i apsolutno homogeno jezgro,
sprečavaju akumulaciju nečistoća, obezbeđujući visok kvalitet fasadnog panela uz
minimum održavanja.
Trespa Meteon paneli za arhitekturu kombinuju estetske vrednosti i neograničene
dizajnerske mogućnosti, podržane superiornim tehničkim performansama. Na raspolaganju je širok opseg različitih dezena na
jedinstvenoj završnoj površini, u različitim
dimenzijama i debljinama.
Kao inspiraciju projektantima, Trespa nudi
program Perspectives (http://perspectives.
trespa.com), koji predstavlja nove ideje u
dizajnu fasada, čija je osnova u različitim
prirodnim svojstvima: ritam (Rhythm),
dubina (Depth) i karakter (Character).
Trespa kao jedinstveni proizvođač fasadnih obloga, usmerava razvoj savremene
arhitekture, obezbeđujući da vizije, snovi i
ideje postanu kvalitetna realnost ■
Trespa
Trespa International, sa sedištem u Weert-u,
u Holandiji, specijalizovani je proizvođač
visokokvalitetnih panela za oblaganje ventilisanih fasada i ugradnju u enterijeru.
Trespa poseduje znanja i lične resurse koji
obezbeđuju specifične proizvode namenjene
različitim tržištima i specifičnim mestima
ugradnje.
Prilikom razvoja materijala vodilo se računa o aspektima zaštite životne sredine,
počevši od optimalne količine sirovine do
vrlo duge trajnosti proizvoda. Osim izuzetnih osobina, Trespa proizvodi nude projektantima i izvođačima najširi izbor dezena,
boja i tekstura.
www.build.rs
POLYKEM SR
Balkanska 29/III, 11000 Beograd
tel/fax: +381 11 36 26 135
osoba za kontakt:
Aleksandra Seferović d.i.a.
[email protected]
www.trespa.com; www.polykem.gr
53
promo
KALZIP
®
REKONSTRUKCIJA
KROVOVA
Kalzip® krovni sistemi idealni su za rekonstrukciju krovova svih vrsta: polukružnih, ravnih, kosih... Prednosti ovakvog
rešenja posledica su lakoće Kalzip rešenja,
visokog kvaliteta ovih proizvoda, dugotrajnosti, lakoće postavljanja, i odlične
zvučne i toplotne izolacije.
Ove prednosti karakteristične su i za mnoga
druga Kalzip® rešenja, ali združena predstavljaju odlično rešenje za rekonstrukciju krovova pa je ovo postalo posebno polje primene
Kalzip® krovnih sistema.
Posebnu prednost predstavlja to što u velikom broju slučajeva, bez obzira na tip
krova, nije neophodno uklanjati prethodni
krovni pokrivač niti je potrebno vršiti bilo
kakva ojačanja konstrukcije krova i celog
objekta. Tokom postavljanja Kalzip® krovnih sistema objekat zato u celosti može
biti korišćen u punom kapacitetu, najčešće bez zatvaranja nekog dela za upotrebu
(npr. poslednjeg sprata).
Kalzip® krovni sistemi pogoduju za rekonstrukciju krovova pokrivenih bilo kojom vrstom pokrivača: bitumenskih i krovova sa membranama, sa ili bez šljunkovitog
zasipa, korugovanih azbestnih krovova...
Dugoročno povećanje
vrednosti objekta
U mnogim slučajevima naročitu prednost
Kalzip® krovnih sistema predstavljaće njihova otpornost na koroziju i agresivne uticaje sredine koji su oštetili prethodni krovni
pokrivač.
Philip Morris u Nišu,
2005. godina, cca 40.000m2
Kalzip® profilirka na
rekonstrukciji ravnog krova
Kalzip® NatureRoof® je rešenje za ekstenzivne zelene krovove koji se i dalje
smatraju lakim krovnim konstrukcijama.
Rekonstrukcije krovova sve češće podrazumevaju pretvaranje starog krova u zelenu površinu. Prednost ovakve rekonstrukcije ogleda
se u povoljnijim klimatskim uslovima u objektu,
povećanoj dugotrajnosti krova i smanjenju uticaja objekta na okolinu (pojava vrelih ostrva).
Novi Kalzip® pokrivač predstavljaće dugotrajno rešenje za zaštitu objekta. Dodatno,
estetski kvalitet, odn. arhitektura krova pa
i cele zgrade dobiće ovakvom rekonstrukcijom priliku da bude osvežena u duhu savremenih kriterijuma što će dodatno povećati
vrednost objekta ispod Kalzip® krova.
Pojaviće se i uštede za termo i zvučnu izolaciju, a postavljanje ovog krovnog sistema prilikom rekonstrukcije svima garantuje dobitnu situaciju:
• investitor/vlasnik (dela) objekta će podići
vrednost svojih kvadrata
• korisnici prostora dobiće bolje uslove u
objektu
• smanjiće se uticaj objekta na okolinu (naročito ako je Kalzip® krovom zamenjen
stari krov od crne izolacije)...
Kalzip® NatureRoof® zahteva minimum opremanja, jednostavno se postavlja i ne zahteva posebno održavanje. Kapacitet zadržavanja vode je i
do 50%, dok se oko 33% vraća direktno u dalje
kruženje u prirodi ne odlazeći u kišnu kanalizaciju.
Elementi za Kalzip NatureRoof® dopremaju se na
gradiliše kao paneli sa zemljištem i zasadom ■
Za detaljnije informacije u vezi sa krovnim sistemima iz Kalzip® ponude možete
se obratiti timu Kalzip® Engineering office Aluminijumski krovni sistemi d.o.o. ■
Hiljadu reči...
Na fotografijama gore može se videti
tehnologija postavljanja Kalzip® krova,
bez uklanjanja prethodnog pokrivača,
jednostavnim izvlačenjem pokrivnih
traka preko starog krova direktno iz
Kalzip® profilirke.
Prilikom rekonstrukcije može biti zadržan
prethodni nagib i celokupni izgled krova, ali
rekonstrukcija ne mora predstavljati samo
popravku već aktivno može doprineti vrednosti objekta ukoliko je prati proširenje
površine objekta potkrovnom etažom ili
postavka zelenog krova.
54
Time se oslobađa svih troškova uklanjanja i odvoženja starog materijala, dobija se na vremenu, poslednju etažu nije
potrebno iseljavati dok traju radovi, ne
mora se razmišljati o vremenskim uslovima prilikom rekonstrukcije krova ■
www.build.rs
ALUMINIJUMSKI KROVNI SISTEMI
Hajduk Veljkova 11 (Master centar)
21112 Novi Sad
tel: +381 21 423 933; 483 06 18
tel/fax: +381 21 483 06 19
[email protected]; ка[email protected]
[email protected]
www.kalzip.com
promo
GOMID ČELIČNE
KONSTRUKCIJE
Gomid pruža usluge nadzora, izvođenja čeličnih konstrukcija i građevinske bravarije, projektovanje svih vrsta konstrukcija u sopstvenom
birou, usluge transporta (12 šlepera za prevoz robe u/iz inostranstva)...
Referenc-lista projektovanih i izvedenih čeličnih konstrukcija iza kojih
stoje inženjeri Gomida najbolji je pokazatelj bogatog iskustva i sposobnosti da budu uspešno realizovani i svi budući objekti
Rezidencijalni objekat
Užička ulica, Beograd, 2007.
Depo Kunstranse, 2007.
Pružanje projektantskih usluga svih vrsta
konstrukcija kao što su:
• čelični, spregnuti, armiranobetonski, prednapregnuti mostovi različitih konstruktivnih sistema za sve vrste saobraćaja
• hangari, industrijske hale, magacini i
kranske staze
• noseće konstrukcije za osvetljenje TV i
filmskih studija, pozorišnih sala i multimedijalnih prostora
• antenski tornjevi i jarboli,
telekomunikacioni i pasivni reflektori
• konstrukcije skladišta (vodeni tornjevi, silosi za praškaste/zrnaste materijale itd.)
• konstrukcije u termoelektranama (noseći
tornjevi bojlera, kotlarnice, rashladni tornjevi, dimnjaci, transportni mostovi itd.)
• specijalne konstrukcione metode (teško
dizanje, veoma visoko dizanje, reparacija
varova u teškim uslovima, sastavljanje/podizanje različitih konstrukcija i opreme)
• temeljenje svih vrsta konstrukcija
• potporni zidovi
• poslovne i stambene zgrade
• benzinske pumpe
• aerodromske zgrade
• industrijske zgrade...
Pružanje konsultantskih usluga u sledećim fazama izgradnje:
• asistencija klijentu u formiranju
projektnog zadatka
• asistencija klijentu u izboru projektanta
• kontrola izrade i verifikacija
generalnog projekta
• kontrola izrade i verifikacija idejnog
projekta i studije opravdanosti
• kontrola izrade i verifikacija glavnog projekta
• tenderi i ugovaranje posla
• faza tehničke kontrole i prijave radova
• faza nadzora tokom izvođenja radova
• veliko iskustvo u pružanju usluga inženjeringa pri izvođenju različitih tipova konstrukcija, posebno čeličnih, kao i završnih
radova u građevinarstvu.
Raznovrsnost rešenja u skladu sa potrebama investitora doprinela je funkcionalnijoj i ekonomičnijoj gradnji, uz stalnu
pažnju za dobru arhitekturu. Inženjeri
Gomida imaju iskustva u radu prema sledećim standardima, normama i propisima: JUS (jugoslovenski), SIA (švajcarski),
SNIP (ruski), DIN (nemački), Eurocode,
FIDIC, EU Procedure... ■
Penzioni fond,
nadogradnja, 2004.
Poslovni kompleks
Zelengora, 2008.
OJAČANJE KONSTRUKCIJA
Gomid se bavi i ugradnjom karbonskih
lamela i traka koje se koriste za ojačanje
konstrukcije, za šta poseduje sertifikat
proizvođača Sika. Reference: Hala Milenijum u Vršcu, Robne kuće Beograd, Objekat
Farmaceutike u Leskovcu ■
nadstrešnica
Zdravlje Leskovac, 2006. godina
GOMID
Moravička 5/1
32250 Ivanjica
tel: +381 32 663 601
fax: +381 32 660 841
Kancelarija u Beogradu
tel/fax: +381 11 31 66 021
[email protected]
56
www.build.rs
OST!
N
Ć
U
U BUD
J
O
V
S
J
KREIRA
UDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDU
VOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU
REIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIR
UDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST! KREIRAJ SVOJU BUDU
Jubilarni, peti po redu, sajam poslova za studente i diplomce tehničko-tehnoloških fakulteta „JobFair 09 –
Kreiraj svoju budućnost!“ održaće se 2. i 3. novembra ove godine. Organizatori događaja su Udruženje studenata
tehnike Evrope (BEST) i Udruženje studenata elektrotehnike Evrope (EESTEC).
Cilj projekta je da pomogne sadašnjim i budućim mladim inženjerima da dođu do zaposlenja, stručnog
usavršavanja ili praktičnog rada u okviru njihove struke. Na taj način „JobFair 09 – Kreiraj svoju budućnost!“
smanjuje gorući problem „odliva mozgova“ pružajući šansu našim mladim akademcima da stečeno znanje
primene u nekoj od kompanija koje uspešno posluju u Srbiji.
Prošlogodišnji Sajam imao je 58 kompanija učesnica, preko 5000 posetilaca, a više od 2600 studenata ostavilo
је svoj CV u elektronskoj bazi.
Studentima će i ove godine biti omogućeno da ostave lične i profesionalne podatke (CV) u elektronskoj bazi
predavanja, tribine i treninzi koje će držati renomirani stručnjaci iz oblasti obrazovanja i zapošljavanja.
Zgrada tehničkih fakulteta
2-3. novembar 2009.
www.jobfair.rs
promo
Preduzeće za
projektovanje, izradu i
montažu konstrukcija u
građevinarstvu Montena d.o.o.
osnovano je 1990. godine,
kao jedno od prvih privatnih
preduzeća iz oblasti
metalnih konstrukcija
METALNE KONSTRUKCIJE
MONTENA
Delta City 67
Sportska dvorana
Novi Beograd, 2007.
Od samog početka preduzeće se razvijalo kroz poslove u oblastima telekomunikacija, brodogradnje kao i kroz izgradnju
komercijalnih objekata.
Preduzeće je osnovano od grupe inženjera
i montera koji su napustili velike državne
firme, koje su imale višedecenijsku tradiciju,
i prešli u privatno preduzetništvo koje se u
našoj zemlji borilo za svoje mesto na tržištu.
Sva prethodno stečena znanja i iskustvo na
svetski značajnim objektima i poslovima
uneta su kao osnivački kapital, i tokom
godina prenošena na mlade kadrove koji su
od početka bili okosnica razvoja Montene.
Montena danas
Montena danas spada u srednja preduzeća
sa 70 zaposlenih. Od toga je osam diplomiranih građevinskih inženjera (smer metalne
Savograd
Novi Beograd
2007/2008.
58
Inđija, 2009.
konstrukcije) i 55 proizvodnih radnika (bravari, monteri i zavarivači).
Projektovanje i izrada radioničke dokumentacije obavlja se uz pomoć najsavremenijih licenciranih softvera za metalne
konstrukcije – Tower, AutoCAD i ProSTEEL 3D.
Montena sutra
Kontinuirano praćenje savremenih tehnologija, širenje liste potencijalnih kupaca
uz povećanje proizvodnih kapaciteta,
obrazovanje mladih kadrova i težnja za
novim poslovnim i tehničkim izazovima
vodiće ovu kompaniju i u budućnosti... ■
To omogućava pružanje kompletnih rešenja
u skladu sa zahtevima i potrebama Investitora, što je, uz poštovanje standarda i dogovorenih rokova rezultiralo da Montena danas
bude prepoznatljivo ime u oblasti metalnih
konstrukcija.
U saradnji sa konsultantskom kućom Suport,
u Monteni uspešno je zaživeo sistem upravljanja kvalitetom, a kao rezultat toga usledilo je i licenciranje od strane Instituta za
standardizaciju (sertifikat ISO 9001).
MFC Ušće
Novi Beograd,
2008.
www.build.rs
MONTENA
Gramšijeva 2, 11070 Novi Beograd
tel: +381 11 2674 780
2670 769
fax: +381 11 2674 780
www.montena.rs
Expo Centar
Novi Beograd,
2005/2006.
promo
PREFABRIKOVANE
ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE
Goty, Krnješevci
Tehnoexport, Inđija
Husqvarna, Stara Pazova
Odgovorno i uspešno poslovanje, udruženo sa višegeneracijskim iskustvom najbolje su preporuke firme Novotehna d.o.o.
Kvalitetan tim inženjera i stručnjaka,
udružujući iskustvo i inovativnu moć
mladih ljudi, danas može garantovati brzu
i efikasnu gradnju vašeg objekta, od temelja do krova...
Ponuda firme Novotehna predstavlja zaokružen proces građenja – od projektovanja
do realizacije, koji klijentu donosi niz dobrobiti u ekonomskom smislu, ali i u sferi
međuljudskih odnosa. Problemi koji inače
postoje u komunikaciji između projektanata
i izvođača radova na ovaj način u potpunosti
su izbegnuti pa gradnja objekta nije nepotreban stres za investitora već predstavlja
zadovoljstvo – što gradnja i treba da bude.
Projektni tim Novotehne pretočiće ideje investitora u arhitektonska rešenja, a zatim se
pristupa realizaciji: proizvodnja betona, pa
proizvodnja, transport i montaža prefabrikovanih armiranobetonskih konstrukcija...
Svi objekti su projektovani prema posebnim zahtevima i potrebama svakog klijenta, uz primenu novih rešenja iz proizvodne
ponude Novotehne. Iskustvo u rešavanju
tehničkih problema prilikom projektovanja
i izvođenja, od velikog su značaja za unapređenje elemenata u proizvodnji, i dodatno
Simi, Mladenovac
– za njihovu racionalizaciju u građevinskom
i ekonomskom smislu.
Ponuda prefabrikovanih armiranobetonskih konstrukcija Novotehne sastoji se od:
temelja, stubova, greda, međuspratnih ploča,
krovnih nosača i rožnjača, izvedenih tako da
omogućavaju gradnju najrazličitijih objekata upotrebom relativno malog broja elemenata koji imaju mogućnost proizvodnje u
velikim serijama.
Beton kao materijal ima interesantnu oblikovnu moć, tako da može da odgovori na
različite estetske zahteve koji se pred njega
postave. Kod odlučivanja za ovaj materijal
presudna može biti cena i bezbednost: racionalnost i isplativost u ekonomskom smislu
u periodu eksploatacije, udružene sa izrazito dobrim protivpožarnim (vatrootpornim)
osobinama i trajnošću materijala uz zadržavanje tehničkih karakteristika tokom celog
životnog veka objekta.
Preduzeće Novotehna nastoji da prati
novosti u građevinarstvu i usvaja nove
tehnologije u proizvodnji prefabrikovanih armiranobetonskih elemenata i
izgradnji objekata. Neprekidno se radi i
na proširenju aktivnosti i ponude kako bi
odgovor na sva arhitektonska rešenja bio
što efikasniji, a proces od ideje do realizacije što uspešniji.
www.build.rs
NOVOTEHNA JE OSNOVANA
10. NOVEMBRA 1992. GODINE U
NOVOM SADU, KAO SPECIJALIZOVANO
PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE
I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
VISOKO I NISKOGRADNJE OD
PREFABRIKOVANIH BETONSKIH
ELEMENATA, I ZA IZVOĐENJE SANACIJA
NA OBJEKTIMA OD ARMIRANOBETONSKIH
KONSTRUKCIJA. NOVOTEHNA GRADI SVE
VRSTE OBJEKATA OD PREFABRIKOVANIH
BETONSKIH ELEMENATA:
PROIZVODNE HALE, ROBNE KUĆE,
TRŽNICE, PODNA I SPRATNA SKLADIŠTA
ZA RASUTE I PALETIRANE ELEMENTE,
SPORTSKE DVORANE SA I BEZ TRIBINA,
TRIBINE ZA STADIONE,
POLJOPRIVREDNE OBJEKTE...
Pandan, Nova Pazova
Da bi ovo bilo moguće nesumnjivo je potrebno usvajati nove ideje u organizaciji
upravljanja, građenja, informatičke opremljenosti i pristupa marketingu.
Do sada se marketinška delatnost firme
zasnivala mahom na uspešno izvedenim
objektima, ali, u želji da poslovanje prošire i
na regionalni nivo iz Novotehne najavljuju i
veću prisutnost u različitim medijima.
Zaokružena ponuda – od projektovanja, preko procesa proizvodnje do
realizacije,uvek predstavlja najbolje rešenje, a Novotehna ništa manje i ne želi da
nudi klijentima ■
NOVOTEHNA
Rumenački put 90; 21000 Novi Sad
Tel/fax: +381 21 530 273; 519 299; 6776 510
[email protected]
www.novotehna.co.rs
59
promo
ALUMANATION® 301 FT
ZAŠTITITA METALNE STRUKTURE
BEZ PRETHODNOG PESKARENJA
Alumanation® 301 FT je visokokvalitetni
antikorozioni i vodonepropusni premaz za
zaštitu metalnih površina kao što su krovovi,
spoljni metalni zidovi, tankovi, mostovi, cevovodi, kranovi, visokonaponski dalekovodi i dr.
Sastavljen je od specijalno procesuiranih asfaltnih rastvora, kvalitetnih smola, specijalne smese prirodnih i sintetičkih vlakana i vrhunskog
aluminijumskog pigmenta. Koristi se širom
sveta u svim klimatskim uslovima pružajući
izvanrednu antikorozionu zaštitu i vodonepropusnost površinama na kojima je tretiran.
Način upotrebe
Površina treba da bude suva i bez slobodne rđe,
prljavštine, ulja, masnoća, itd. Preporučuje se
samo ispiranje vodom pod pritiskom od oko
180-210 bara ili mehaničko skidanje izljuspanih delova rđe. Peskarenje nije potrebno. Podloge kao što su ventilacija, cevi, itd, potrebno je
proveriti na pukotine i ako postoje, popraviti
pomoću Vulkem® 116. Po potrebi, metalne
pukotine mogu se popraviti i pomoću Alumaflash® ili Polyflash®. Sve ostale metalne
komponente (odvodi, ventilacije, itd) trebalo
bi zameniti. Prajmerisanje nije potrebno zbog
visokog sadržaja ulja u Alumanation® 301 FT
koje sprečava rđu. Mehaničko mešanje traje
oko pet minuta, dok smesa ne postane jednolična srebrnosiva. Važno je da se smesa meša
svakih 10 minuta prilikom nanošenja.
Alumanation® 301 FT može se naneti četkom, valjkom ili špricanjem. Preporučena količina nanošenja je min 0,8l/m2 i u samo jednom
premazu dobijena debljina suvog filma je 350
mikrona koji uspešno premošćava pukotine.
Preporučena oprema je: airless pumpa (veličina/snaga 60:1 ili 68:1). Dizna/vrh airless spreja
treba biti promenljiva broj 27 sa uglom 40°do
50°. Ako se nanosi četkom, ona treba da bude
mekana. Za atraktivan izgled, smer nanošenja
četkom bi trebalo da bude uvek isti.
60
Ako se nanosi špricanjem, uvek nanositi u 4
pokreta, počinjući vertikalno (dva horizontalna, dva vertikalna pokreta) kako bi dobili najatraktivniji izgled. Iskustvo osobe koja nanosi
premaz je od velikog značaja za uspešno nanošenje Alumanation® 301 FT. Preporučuje se
redovna provera debljine sloja prilikom nanošenja. Vlažan sloj treba da bude 800 mikrona.
Po sveže premazanoj površini ne sme se hodati
osim ukoliko to nije neophodno a nakon toga
treba premazanu površinu kompletno popraviti. Potreban je jedan kompresor kapaciteta
5.500 litara (oko 80Ks).
Laser Lux hidroizolacije krovova,
temelja, rezervoara i bazena,
sistemi za sanaciju starih i
oblaganje novih terasa i površina
za pešački saobraćaj, sistemi za
oblaganje parking površina,
specijalni premazi za buđave i
vlažne zidove, antikorozioni
materijali, zaptivne poliuretanske
mase, industrijski podovi...
Kod nanošenja je potrebno najmanje 2 radnika
(jedan meša materijal, dok drugi premazuje).
Oko 50 m fleksibilnog creva treba pripremiti
(pre nego što se počne sa nanošenjem, svi rastvori treba da budu uklonjeni iz cevi). Mlaznicu treba očistiti s benzinom posle svake pauze
ili prekida. Alat čistiti benzinom ili sličnim
razređivačem najkasnije 20 min. nakon upotrebe.
Prednosti
Iz goreopisanog načina upotrebe jasno je koliko prednosti ima Alumanation® 301 FT.
Naročito bi trebalo istaći upotrebu kod dalekovodnih stubova gde je na nepristupačnim
mestima zahvaljujući samo jednom premazu
vidna ušteda vremena, novca, ljudskog rada i
bezbednosti na radu.
Dodatno, aluminijumaski pigment (srebrnosivi
sjajni izgled) omogućava visoku UV otpornost
i refleksiju pa se tokom leta smanjuje temperatura u prostorijama ispod limenih krovova.
Vek trajanja u svim klimatskim uslovima je od
10 do 12 godina. Druge osobine Alumanation ® 301 FT su i dobra hemijska otpornost na
kiseline i alkale, a već 45 minuta nakon primene otporan je na kišu. Testiran je širom sveta i
odobren od strane nezavisnih instituta ■
www.build.rs
Referenc lista uspešno izvedenih radova firme Laser Lux predugačka je, i na
njoj se nalaze ambasade i rezidencije,
stambeni kompleksi, domovi zdravlja,
granični prelazi, lanci restorana, benzinske pumpe... Alumanation® 301 FT
korišćen je za hidroizlaciju prohodnih
krovnih terasa, ravnih krovova, prilikom
rekonstrukcija i sanacija krovova, fasada, objekata infrastrukture (dalekovoda,
stubnih trafostanica i dr) ■
LASER LUX
Dunavski kej 19,
11000 Beograd
tel/fax: +381 11 218 18 35
328 67 08
mob: +381 63 392 477
[email protected]
promo
NAUE PROIZVODI
KOD IZGRADNJE
REGIONALNIH
DEPONIJA U SRBIJI
Rezultat uspešne saradnje jeste činjenica,
da se gradi prva regionalna sanitarna deponija
komunalnog čvrstog otpada na području Srbije,
koja umesto barijere od prirodne gline debljine 1.0m,
primenjuje geosintetičku bentonitnu foliju Bentofix®,
koja u potpunosti zamenjuje taj sloj
prirodne gline debljine 1,0m
Naue u Pirotu
Na lokaciji Muntina Padina u Pirotu, u sredu 7. oktobra 2009. godine, počela je ugradnja hidroizolacionog sistema na regionalnoj sanitarnoj deponiji.
Za izgradnju regionalne sanitarne deponije
za više gradova i opština ugovor je sa Opštinom Pirot kao naručiocem i Evropskom
agencijom za obnovu potpisala kompanija
Alpine Bau GmbH.
Alpine ja sklopila ugovor sa kompanijom
Belmont BG iz Beograda, koja je ovlašćeni
predstavnik nemačkog proizvođača geosintetike, kompanije Naue GmbH & Co. KG.
Nemačka kompanija Naue je jedini evropski proizvođač geosintetičkih materijala,
koji se koriste kod izgradnje deponija, a koji
u svojim proizvodnim kapacitetima proizvodi sve potrebne materijale za realizaciju ovakvih projekata od bentonitnih folija,
HDPE geomembrana, zaštitnih geotextila,
drenažnih folija…
Ugradnjom ovih geosintetičkih materijala, koji su međusobno kompatibilni, sa
svojim tehničko – tehnološkim karakteristikama, i potiču od istog proizvođača,
obezbeđuje se visok stepen sigurnosti i garancija za postizanje maksimalnih efekata
namene na objektima gde se vrši njihova
ugradnja.
ugrađuju u objekat deponije i daje garancije
za izvedene poslove.
Takođe, projektanti firme Belmont sa
kompetentnim stručnim timom iz Nemačke pružaju odgovarajuću tehničku podršku
već u samoj pripremi projekta, i to od projektovanja do završetka izgradnje deponije,
primenjujući brojna iskustva iz prakse kod
izgradnje ovih objekata u regionu, evropskim zemljama i širom sveta.
U Evropi su u približno 60% svih deponija
ugrađeni geosintetički materijali nemačkog proizvođača Naue GmbH & Co. KG.
Prilikom pripreme za realizaciju projekta
regionalne deponije u Pirotu, kompanije
Belmont i Naue su ostvarile uspešnu saradnju sa glavnim izvođačem radova, kompanijom Alpine, kao i sa projektantima, investitorom i njihovim nadzornim organom.
ISPORUKA I SKLADIŠTENJE
Veoma je važno, de se od početka vodi računa o materijalima, kako bi u svim fazama
Belmont BG u funkciji zastupanja i plasmana geosintetičkih proizvoda kompanije
Naue na tržištu Srbije, pruža kompletnu
uslugu nabavke, isporuke i ugradnje navedenih materijala, koji se komplementarno
62
www.build.rs
Rezultat ove uspešne saradnje jeste činjenica, da se gradi prva regionalna sanitarna deponija komunalnog čvrstog
otpada na području Srbije, koja umesto
barijere od prirodne gline debljine 1.0m,
primenjuje geosintetičku bentonitnu
foliju – Bentofix®, koja u potpunosti
zamenjuje sloj prirodne gline debljine
1,0m.
Zbog jednostavne tehnike i brzine ugradnje geosintetičke bentonitne folije Bentofix®, postižu se veliki efekti uštede vremena i finansijskih sredstava.
Svi materijali su izrađeni i testirani po
evropskim standardima, za šta poseduju važeće ateste i sertifikate.
Faze realizacije ovog projekta, od isporuke
hidroizolacionih geosintetičkih materijala
do ugradnje vide se na sledećim slikama.
ugradnje bili u ispravnom stanju, što dovodi
do maksimalnog kvaliteta ugrađenog sistema
i mogućnosti davanja odgovarajućih garancija
za izvršene poslove■
promo
Preko bentonitne folije ugrađuje se sloj
vodonepropusnih HDPE geomembrana, koje kao jedne od retkih na tržištu
imaju pismenu garanciju, da su najmanje 10 godina otporne na dejstvo UV
zraka, ako su direktno izložene suncu,
kao i da delovanje UV zraka na HDPE
geomembranu ne rezultuje nikakvim
promenama kvaliteta u tom vremenskom razdoblju.
Ugradnja slojeva
Na kosine se po predhodno potvrđenom
projektu ugrađuje zaštitni geotekstil, preko
njega se po celoj površini stavlja geosintetička bentonitna folija Bentofix®.
Varenje geomembrana mogu vršiti isključivo sertifikovani varioci. Dvostruki var sa
vazdušnim kanalom u sredini, pruža mogućnost kvalitetnog testiranja varova (fotografija u sredini dole).
Neposredno posle polaganja i ugradnje – termofuzionog varenja HDPE geomembrane
Carbofol®, vrši se njeno pokrivanje zaštitnim geotekstilom Secutex® koji je takođe
proizvod nemačkog proizvođača Naue.
HDPE geomembrane nemačkog proizvođača Naue GmbH & Co. KG su izrađene od
visoko odpornih polietilenskih materijala i
jedine pružaju najveću moguću otpornost
na različite uticaje agresivnih materija.
Ta folija je veoma jednostavna za ugradnju
jer je nije potrebno variti, već se jednostavno
preklapa u širini od 30cm, nakon čega dolazi
do reakcije sa vodom, kada se sama spaja u
kompaktnu nepropusnu cjelinu.
Kao što se vidi na slici, preklopi su već fabrički impregnirani dodatnom količinom
bentonitnog praha, tako da za razliku od
većine konkurentskih proizvoda, geosintetičku bentonitu foliju Bentofix®, nemačkog
proizvođača Naue, nije potrebno dodatno
posipati bentonitnim prahom na uzdužnim
spojevima.
Mesta preklapanja u širini od 30cm, fabrički su jasno obeležena plavom linijom, tako
da je za radnike ugradnja veoma jednostavna (fotografija ispod).
Takođe je nemačka kompanija Naue jedan od retkih proizvođača u svetu, koji na
rubovima folije ima ugrađenu zaštitnu traku širine 10 cm, koja se skida neposredno
pre varenja folije, čime štiti mesto varenja
HDPE geomembrana od prljanja prilikom
ugradnje – varenja folije. Time se postiže
najviši mogući kvalitet formiranog termofuzionog vara.
NAJVAŽNIJE PREDNOSTI GEOSINTETIČKE BENTONITNE FOLIJE
BENTOFIX® NSP 4900 NEMAČKOG PROIZVOĐAČA NAUE GMBH & CO.KG
1. Karakteriše ga izuzetno nizak koeficijent
hidrauličke konduktivnosti (osnovna karakteristika nepropusnosti), koji kod Bentofix®-a NSP
4900 iznosi k < 2 x 10-11 m/s
2. Jedan sloj Bentofix®-a NSP 4900, posmatrano prema stepenu hidrauličke konduktivnosti,
u potpunosti supstituiše sloj nabijene i uvaljane prirodne gline debljine 1m
3. Sloj Bentofix®-a NSP 4900 debljine ≈ 1 cm,
povećava korisnu zapreminu deponije u proseku za 0.5m3/m2 čime značajno produžava
vek eksploatacije deponije
4. Jedan kamion Bentofix®-a NSP 4900 potpuno zamenjuje navoz i instaliranje približno 154
kamiona prirodne gline
5. Izuzetno jednostavno instaliranje za koje
nije neophodno visoko stručno osoblje, niti
mehanizacija čiji su radni časovi veoma skupi
6. Bentofix® NSP 4900 može se instalirati i na
ekstremno strmim delovima tela deponije
7. Bentofix® NSP 4900 se uspešno instalira i
pod vodom, kao i na ekstremno niskim temperaturama koje su značajno < 0oC ■
www.build.rs
Time se stiču uslovi za početak faze
ugradnje drenažnog sloja, nakon čega se
telo deponije, sa potpuno instaliranim
hidroizolacionim sistemom, predaje investitoru na upotrebu.
Tada će započeti faza eksploatacije regionalne deponije komunalnog čvrstog
otpada Muntina Padina u Pirotu ■
Distributer
www.belmont.si
BELMONT BG
Nikole Pašića 1/3
11000 Beograd
g.Mileta Gajić
tel/fax: +381 11 30 37 383
mob: +381 64 38 00 942
www.belmont.si
63
promo
PRIVREMENE
OGRADE I PLATNA
U GRAĐEVINARSTVU
Privremena ograda
Mreže se mogu koristiti za privremenu
signalizaciju/ograđivanje u saobraćaju
radi blokiranja ili preusmeravanja saobraćaja, radi obezbeđivanja mesta udesa ili
putnih radova. Mreže su najjednostavnije
i najjeftinije rešenje koje će u potpunosti
ispuniti svoju funkciju.
Tradicionalni i jedinstveno
razvijeni mrežasti i rešetkasti
proizvodi od plastike, koje nudi
Sigma Promet, pružaju rešenja
za uštedu u troškovima,
poboljšanju produktivnosti
i zaštite u poljoprivredi
i pratećim delatnostima.
Posebna pažnja posvećena je
razvijanju korišćenja plastičnih
mreža u građevinarstvu,
arhitekturi, saobraćajnoj
i ambalažnoj tehnici...
Platno za metalne
privremene ograde
Ovo platno čini tamnozelena, gusto pletena mreža sa rupicama za pričvršćivanje,
dodatno je ojačana UV stabilizatorom za
zaštitu od izlaganja sunčevoj svetlosti.
Prednosti mreža za ograđivanje
i signalizaciju:
• lako se mogu postaviti na bilo koji
potporni stub
• njihova svetla narandžasta boja je veoma
uočljiva
• lako se uklanja i može biti ponovo
korišćena
• boja: oranž sa UV stabilizatorom
• materijal polietilen
• mogu biti korišćene za obeležavanje
regularnih ili neregularnih radnih mesta.
Sigma Promet je privatno
preduzeće osnovano 1991.
godine u oblasti proizvodnje i
prometa plastičnih mrežastih
proizvoda. Menadžment i
zaposleni u preduzeću imaju
višegodišnje iskustvo u struci i
široke međunarodne poslovne
kontakte.
Dužine traka mreže mogu biti proizvoljno
krojene bez rasipanja strukture materijala.
Zbog ovih karakteristika platno je upotrebljivo više puta.
Platno za skele
Za skele se koristi bela gusto pletena mreža sa mogućnostima štampe. Napravljena
je od UV materijala sa rupicama duž cele
dužine. Dozvoljava prolaz vazduha i svetlosti. U ponudi je dimenzija 2,50 x 50m.
Kompletna ponuda privremenih ograda
firme Sigma Promet predstavljena je i na
njihovom sajtu u odeljku za građevinarstvo ■
SIGMA PROMET
Dimenzije mreža iz ponude Sigma Prometa:
• 1,80 x 50m
• 1,50 x 50m
• 1,20 x 50m
• 1,00 x 50m.
64
Dimenzije platna za metalne privremene
ograde:
• 2,00 x 50m
• 1,50 x 50m
• 1,20 x 50m.
www.build.rs
Svetozara Markovića 104
21220 Bečej
tel: +381 21 6914 941
6914 630
mob: +381 63 516 339
[email protected]
www.sigmaprom.rs
promo
TENSAR GEOMREŽE
U BEOGRADU
Jedan od primera uspešno primenjene mreže
za armiranje asfaltnih slojeva je put B8044
Acharacle to Kenta Road, Velika Britanija.
Put se nalazi iznad dubokih prastarih močvara,
obim saobraćaja i osovinsko opterećenje je naraslo zbog razvoja ribarske farme i industrijskih
postrojenja. Redovno održavanje i često presvlačenje novim asfaltnim slojevima nije dovelo do smanjenja pojave reflektujućih pukotina
i dubokih kolotraga. Deformacije, izmerene
ispod osovine, dostizale su i 20cm po dubini.
Poučeni i ovim iskustvom, kao i mnogim
drugim širom sveta, po nalogu Sekretarijata za saobraćaj - Direkcija za puteve,
Institut za puteve je u junu 2003. uradio
projekat sanacije kolovozne konstrukcije
ulice Bulevar mira u Beogradu. Karakteristična oštećenja kolovoza pre sanacije su
bila: termičke pukotine – koje su na najvećem delu bile povezane i formirale blokove, kolotrazi na autobuskim stanicama i
u zoni raskrsnica.
Godine 1984. regionalna vlada je donela odluku o pronalaženju dugotrajnog i najisplativijeg rešenja za popravku i buduće održavanje
ovog vrlo opterećenog regionalnog puta iznad
veoma slabe i deformabilne osnove.
Na deonici dominira polukruta kolovozna
konstrukcija – kolovozna konstrukcija sa
krutim nosećim slojem od cementom stabilizovanog kamenog agregata preko koga
su ugrađeni asfaltni slojevi (20cm cement
stabilizacija + 23cm asfaltni slojevi).
Tensar AR 1 je upotrebljen za armiranje novog sloja. Istraživanja na Univerzitetu Notingem, pokazala su da se primenom geomreže
smanjuje pojava kolotraga do 70% i produžava životni vek kolovoza do pojave posledica
zamora sa faktorom 10. Ovo se dešava zahvaljujući jedinstvenosti Tensar geomreža koje
obezbeđuju mehaničko uklještenje agregata
u bitumenoznim slojevima. Opterećenje se
prenosi unutar geomreže uz veoma male deformacije. Izmerene deformacije bile su manje
od 5cm. Na kontrolnoj deonici su se u periodu od 3 meseca pojavile reflektujuće pukotine
koje su već nakon šest meseci morale da se
popravljaju. U narednih 14 godina put je bio
redovno osmatran i nisu zabeležena oštećenja
koja su iziskivala bili kakvu intervenciju.
Na predmetnoj ulici utvrđena je probna
deonica za ugradnju geosintetičkih armaturnih mreža za armiranje asfaltnih slojeva (ugrađena su četiri tipa ovih mreža za
sprečavanje reflektujućih pukotina iz postojećih slojeva i jedan tip na autobuskoj
stanici sa ciljem eliminisanja ili smanjivanja plastičnih deformacija).
Sanacija je izvršena 2003. godine – struganje i zamena asfaltnog sloja debljine
5cm na voznim trakama, 12cm na autobuskoj traci, uz ugradnju mreža na probnoj deonici:
• žuta traka – ugrađena mreža Tensar AR
G na autobuskoj stanici 3,2x50m + novi
asfaltni slojevi: 7cm BNS 22s + 5cm AB
11s PMB
• srednja traka – postavljena mreža Tensar
Glasstex preko postojećeg sloja i ugradnja
sloja AB 11s PMB debljine 5cm.
Od 1970. godine, kad je prvi put
napravljena Tensar geomreža,
integralna struktura proizvoda po
specijalnom postupku proizvodnje
daje ovim prozvodima karakteristike
potrebne za različite tipove primene.
Jedna od primena je rešavanje
problema kolovoznih konstrukcija:
zamor, reflektujuće pukotine u
habajućem sloju, kolotrazi,
deformacije i pukotine na proširenju
puta, kao i slabo nosiva podloga.
Za rešavanje navedenih problema
razvijeno je nekoliko tipova Tensar
mreža: mreže za armiranje asfalta
(AR G, Glasstex, GlassGrid) i dvoosne
geomreže za armiranje tla i nosećih
slojeva od nevezanih kamenih
materijala ( SS, SSLA, SSLA G i TriAx)...
Monitoring deonice je vršen 2005. i 2008:
• Pukotine - Jasno se uočava da je na površinama na kojima nisu ugrađene mreže
broj pukotina u periodu 2005-08. dupliran. Na probnoj deonici gde su ugrađene
mreže, pukotine su se pojavile samo u zonama sastava različitih tipova geomreža
(fotografije gore).
• Kolotrazi – Uočena je pojava kolotraga,
na stanicama gde nije ugrađena mreža
znatno jačeg intenziteta (do 2,8cm) i prirastom u periodu 2005.-2008. godine koji
su i sa prirastom sa 2,8 na 4,2cm. Na stanici na kojoj je ugrađena mreža 2005. je
izmeren kolotrag je manjeg intenziteta, sa
prirastom od svega 10% do 2008. godinu
(fotografije dole) ■
LIPEX
Križanićeva 12a, 11000 Beograd
tel/fax: 381 11 26 88 413, 26 88 816
mob: +381 63 359 314, 359 316
[email protected] - [email protected]
www.lipex.co.rs
www.tensar-international.com
www.build.rs
65
transmaterijali
Dvostruko vakuumsko
zastakljivanje
Istraživački tim kompanije Guardian Industries iz Mičigena, SAD (19.000 zaposlenih
u 25 zemalja) početkom 2008. godine predstavio je novu generaciju vakuumskog zastakljivanja koje dostiže koeficijent toplotne
provodljivosti R12 do R13 (obično staklo
ima maksimalni koeficijent R2).
U toj kompaniji nadaju se da će do kraja ove
ili početkom 2010. godine uspeti da započnu sa komercijalizacijom ovog proizvoda.
R vrednost u anglosaksonskom sistemu
mera odgovara koeficijentu λ (m²K/W,
ili m²C/W), samo što je u SAD i Velikoj
Britaniji (umesto u metrima i Kelvinovim/
Celzijusovim stepenima – Si sistem), izražena u stopama i Farenhajtima (ft²·°F·h/Btu).
O kakvim izolacionim karakteristikama se
zaista radi, najbolje govori podatak da obično staklo ima koeficijent od R1 do R2, a R12
je veličina koju dostiže termoizolovan zid.
Samo u SAD, 30% energije za grejanje i
hlađenje u objektima bude izgubljeno kroz
otvore na fasadi, što na godišnjem nivou
predstavlja 4,1 kvadrilion BTU jedinica
energije (15 nula; BTU - British Thermal
Unit – oko 1,06KJ).
Međutim, da bi bile postignute ozbiljnije
uštede, zastakljivanje se sada izvodi trostruko (tri stakla i dve šupljine), pa je cena velika, prozori su znatno teži a potrebno je i
nekoliko slojeva zaštite.
Dovoljno je baciti letimičan pogled na zgrade koje su dobile platinaste, zlatne i srebrne
LEED sertifikate za energetsku efikasnost i
primetiti vizuelnu sličnost među njima. Kao
najbolji primeri održive gradnje one doslovno sijaju - njihove fasade su najčešće kombinacija čelika i velikih staklenih površina.
Koristeći se principom vakuumskog sloja
kakav se koristi za termose, istraživači Guardian Industries-a napravili su prozor sa
dvostrukim staklom gde je šupljina 0,25mm
(250 mikrona) pod pritiskom od 10-4 torra (1 torr = 0,00133322 bara/133.322Pa;
termosi imaju vakum od 10-6 torr-a).
Ovaj vakuumski sloj sprečava dva osnovna
oblika protoka toplote - konvekciju i kondukciju, dok gubitke putem radijacije sprečava poseban zaštitni sloj na spoljašnjem
staklu, takođe razvijen u laboratorijama
kompanije Guardian Industries – ClimaGuard low-E (low emissivity – staklo sa
ovom zaštitom po tvrdnjama proizvođača
ima 50% bolje izolacione karakteristike).
Debljina stakala je od 7mm do 1,1cm, i u
osnovnoj verziji dostižu koeficijent R5, a povećanjem debljine stakla, pritiska u vakuumu, itd. može se postići i minimalna toplotna provodljivost – koeficijenta R1. Ovakvi
koeficijenti toplotne provodljivosti učiniće
da prozor postane izvor toplote umesto mesta gde gubimo toplotnu energiju zimi jer
će količina solarne energije koja kroz njega
prodre u prostor biti veća od gubitaka koje
prozor ima – kaže Stephen Selkowitz, autor
ove studije, koji tvrdi sledeće:
– Kada bi svi prozori u SAD imali ovaj koeficijent toplotne provodljivosti vlasnici stanova
uštedeli bi 15 milijardi dolara svake godine ■
Informacije o staklu
na jednom mestu
Nacionalno udruženje stakla – NGA (National Glass Association) je najveće udruženje industrije stakla u SAD i okuplja proizvođače, distributere i korisnike iz raznih
delatnosti: arhitektura i građevinarstvo,
autoindustrija, proizvodnja stolarije... NGA
okuplja skoro 3.000 aktera u vezi sa staklom
(više o ovoj organizaciji možete pogledati na
sajtu www.glass.org).
U sklopu NGA nalazi se i stručni časopis
Window & Door, posvećen stolariji. Časopis izlazi 11 puta godišnje i u njemu su
predstavljene novine na polju tehnologije
stakla, zakonski propisi, komentari stručnjaka na aktuelne teme, itd.
Časopis Window & Door ima i svoj sajt
(www.windowanddoor.com) na kome možete pronaći veliki broj stručnih članaka,
vesti, saveta za profesionalce koji su povezani sa industrijom stakla... Sajt je organizovan u nekoliko lako preglednih celina:
• strategije i prakse
• dizajn i performanse
• tržište i trendovi
• proizvodi
• novosti, diskusija i ostalo.
66
Staklo u arhitekturi
Architectural Glass je specijalizovana kompanija koja nudi stakla u građevinarstvu. Već
pola veka svoj proizvodni program prilagođavaju zahtevima arhitekata i dizajnerima enterijera. Sa preko 35.000m2 skladišnog prostora u SAD, Architectural Glass predstavlja
jednog od najvećih dobavljača stakla u svetu.
Zalihe su obezbeđene poslovanjem sa preko
20 staklara širom sveta, od kojih neke izrađuju specijalne proizvode na čiju distribuciju
kompanija ima ekskluzivno pravo.
Na sajtu kompanije Architectural Glass
(www.architecturalglass.com) možete naručiti katalog uzoraka koji se sastoji od 63
komada stakla, po ceni od 55 dolara (bez
poštarine).
www.build.rs
Bendheim – 80 godina
proizvodnje stakla
Kompanija Bendheim, Passaic, Nju Džerzi,
SAD, proizvodi stakla od 1927. godine, i
danas ovu porodičnu firmu vodi već treća
generacija vlasnika. Stakla za arhitektonske objekte zauzimaju veoma važno mesto
u delatnosti kompanije a ponuda stakala za
arhitekturu izdvojena je u posebno preduzeće. Danas u njihovoj ponudi možete birati
između više od 2.000 varijeteta stakala.
Proizvodni program podeljen je u preko
15 tipova stakala za upotrebu u arhitekturi i enterijeru (www.bendheim.com).
Na sajtu možete napraviti porudžbinu
jednog od kataloga uzoraka, zavisno od
interesovanja ■
promo
GREJANJE NA VODU
Razvojni tim preduzeća Mega-Ment nije izmislio „toplu vodu”, ali je projektovanje sistema
za toplovodno grejanje i proizvodnju elemenata za njihovu implementaciju unapredio, tako
da investicija u ovaj vid grejanja predstavlja jedno od najracionalnijih rešenja za zagrevanje
većih poslovnih prostora...
Centralni segment ovog sistema grejanja
čini toplovodni kalorifer sa Cu-Al razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom.
Njegova osnovna namena je ventilacija i
zagrevanje industrijskih hala, skladišta, radionica, hangara, trgovina i sličnih prostora.
Ovaj sistem grejanja odlikuje se visokim
učinkom, laganom konstrukcijom, niskim
nivoom buke i jednostavnim održavanjem
u eksploataciji.
Više detalja o Elco kaloriferima objavićemo
u sledećem broju našeg magazina ■
Kao grejni medij koristi se topla voda, vrela
voda i para. Grejani medij može biti svež i
opticajni vazduh ili mešavina svežeg i opticajnog vazduha.
Pored kalorifera kao pojedinačnog segmenta za već postojeće sisteme ove vrste, projektni tim ovog preduzeća u mogućnosti
je da projektuje i implementira kompletne
sisteme prema specifičnim karakteristikama određenog prostora. Pored nadogradnje
kalorifera pratećom opremom, moguća je i
realizacija kombinovanih rešenja i njihova
automatizacija.
Osim toplovodnih i parnih sistema za grejanje, preduzeće Mega-Ment proizvodi i
gasne i električne kalorifere.
Pored savremenog dizajna i visoke profesionalne izrade električne kalorifere Elco odlikuje izuzetna funkcionalnost. S obzirom na
cenu električne energije, električni kaloriferi
još uvek predstavljaju jedan od najekonomičnijih vidova grejanja.
Brzo zagrevaju prostorije i ugrađenim termostatima održavaju stalnu temperaturu
vazduha, čime omogućavaju grejanje uz
maksimalnu uštedu energije.
www.build.rs
MEGA-MENT
Otona Župančiča 11/15
11070 Novi Beograd
tel: +381 11 844 1718
844 2570
fax: +381 11 844 2549
[email protected]
www.mega-ment.com
67
promo
KVALITET POD NOGAMA
BETONIRANJE, INDUSTRIJSKI PODOVI – FERO BETONI, EPOKSIDNI I POLIURETANSKI SISTEMI,
CEMENTNE KOŠULJICE, RAVNAJUĆI SLOJEVI, HIDROIZOLACIJE, ANTISTATIK PODOVI
Kvalitetan industrijski pod omogućava nesmetan rad
i efikasno korišćenje prostora, olakšava kretanje
transportnih sredstava i ljudi, otporan je na hemijske
uticaje, trpi habanje i jednostavan je za održavanje
Izomont d.o.o. Beograd, preduzeće za
završne radove u građevinarstvu, projektovanje i konsalting, poznato je na
našem građevinskom tržištu kao izvođač kvalitetnih industrijskih podova.
Delatnost preduzeća zasniva se na kvalitetnim materijalima, opremi poslednje
generacije i profesionalnom i iskusnom
radnom kadru.
Oprema za izradu
industrijskih podova
Prilikom izrade kvalitetnog industrijskog
poda Izomont u svom radu koristi:
• Somero S 160 sa Laser Screed specijalno
namenjenoj za objekte sa velikim površinama. Dnevni učinak izvlačenja betona ove samohodne mašine je 2.500m2, a
pri tome je opslužuje samo jedan čovek.
Na projektovanu kotu je navodi laserski
znak ijom se obradom u kompjuteru mašine dobijaju sve potrebne informacije ne-
ophodne da bi se dobila idealno ravna površina betona a da pri tome nisu potrebne
voice, ravnjae, vagres creva i vibro igle.
Širinom ravnajue letve od 2,5m i radnog
kraka od 6m radni uinak je 15m2/min.
• Copperhead sa Laser Screed tehnologijom namenjen je za betoniranje manjih
površina i međuspratnih konstrukcija.
U toku betoniranja mašina se kree preko
jednostruke ili dvostruke armaturne mreže laserskim navoenjem, tako da se betoniranje vrši bez vođica.
• Duple rotacione glačalice sa radnom širinom od 2,40 do 3,20m ključne su za
kvalitetno utiskivanje i obradu podova na
bazi suvih posipa, takozvanih ferobetona.
Navedenom opremom Izomont je samo
u prošloj poslovnoj godini izveo preko
100.000m2 kvalitetnih industrijskih podova. Duga referenc-lista obuhvata objekte
različitih namena i potreba za korisnike
prostora, a ovde navodimo najznačajnije:
Coperhead
Tržni centar Merkator, Novi Beograd; Teto,
Senta; Poslovni centar, Hyndai Novi Beograd; Pink, Šimanovci; InterEuropa, Dobanovci TC; Kika, Novi Beograd; Ball Packaging Europa, Zemun; pijaca Zeleni Venac,
Beograd; Tim Sistem, Stara Pazova; Philip
Moriss, Beograd; Hemofarm, Vršac; Galenika, Zemun; TC Veropulos, Beograd; Garaža, PC Tivat; Tempo, Užice; Agroimpex,
Bosanska Gradiška; i mnogi drugi...
veliki dupli propeler
Somero
IZOMONT
Avalski put 6
11226 Beograd
tel: +381 11 39 07 923
tel/fax: +381 11 39 07 921
[email protected]
www.izomont.co.rs
68
www.build.rs
leto 2009
energetska efikasnost – akvarijumi – graditi zeleno – bazen – zelenilo – terasa– opremanje
razvoj – uređenje okoline – igrališta – baštenski nameštaj – pametne zgrade –
živeti u zelenom – zenergija – graditi zeleno
pejzaža – održivi
Davnašnji je san da oko sebe imamo večito proleće i leto,
da smo tokom cele godine okruženi zelenilom i cvećem...
Zimske bašte, ili stakleni vrtovi, imaju višedecenijsku
tradiciju na tlu Evrope, da li kao integrisani deo kuće
ili kao nezavisni objekti na parceli. Razvojem industrije
čelika, ali i stakla, od XIX veka, staklene bašte mogle su
dobiti i impozantne dimenzije, a pod njihovim krovom
moglo se naći i veliko drveće razgranatih krošnji.
Poslednjih decenija tema staklenih bašti nanovo je
aktuelizovana u sklopu koncepta pasivnog dizajna u
arhitekturi i zdravog životnog okruženja. Iz godine
u godinu ona dobija na značaju u sve većoj meri jer se
energetski efikasnom dizajnu, kvalitetu unutrašnjeg
vazduha, čuvanju energije i pozitivnom uticaju zelenila
na naš imuni sistem, pridružuje i sve aktuelnija tema
proizvodnje zdrave hrane.
tako stakleni vrt u sastavu kuće u isto vreme može biti
čuvar energije, mesto za odmor i oslobađanje od stresa,
prigušivač buke, apsorber visokih temperatura, ali i izvor
zdrave hrane i čistog vazduha...
www.build.rs
dipl. inž. pejzažne
arhitekture
Marija Živanović
69
energetska efikasnost – akvarijumi – graditi zeleno – bazen – zelenilo – terasa– opremanje pe
sportske površine – obnovljivi izvori energije – zaštita životne sredine – oprema za ulice i ba
Večito proleće u kući
Za većinu biljaka, samo jedan slabiji mraz
je poguban. Baštovani, od četiri elementa
bitna za život biljaka, u potpunosti mogu
uticati jedino na zemljište, ono se može
prekopati, nađubriti i zaliti. Pravi ljubitelji
biljaka žele uticati i na ostala tri faktora,
što postižu izgradnjom staklenika ili
zimskih vrtova.
Stakleni vrt obezbeđuje biljkama adekvatne uslove za opstanak i tokom zimskog
perioda. Svetlost, vlažnost vazduha i
temperatura su prilagođeni pa je shodno
tome moguće kultivisati veći broj biljaka
nego u spoljnim uslovima. Povećanjem
temperature moguće je uživati i u inače
nedostupnom egzotičnom bilju.
Zimski vrtovi danas proživljavaju
novu renesansu. Izgradnjom zimskog
vrta, približavajući se prirodi, čovek
poboljšava i svoje životne uslove.
Sunčevo svetlo koje prođe kroz staklo
zimskog vrta ne reflektuje se van. Tople
zrake koji prođu kroz staklo apsorbuju
zidne obloge i pod. Kod dobro izvedenih
konstrukcija, sa dobrim spojevima
stakla i okvira, toplota se zadržava,
zbog čega je omogućena pogodna klima
za život i rast biljaka.
Zimski vrt predstavlja neku vrstu sunčevog
kolektora – on može zagrejati i dnevni
boravak smešten neposredno uz vrt. Uz
to, biljke stvaraju termičku tampon zonu
koja ne deluje samo zimi. Ovakva želja
za približavanjem prirodi naročito je
izražena kod ljudi u gradskim sredinama.
Zimski vrt oko kuće ili neposredno
uz nju, u poslednje vreme postaje sve
traženiji. Sa puno mašte pregrađuju se
terase, zastakljuju balkoni, nadsvođuju
atrijumi...
Zimski vrtovi mogu se posmatrati i kao
zastakljene tampon zone koje ograničavaju
uticaje spoljašnjih faktora na unutrašnji
prostor. Oni nas štite od buke i zagađenja
a ujedno smanjuju gubitak toplote, jer
zbog optičkih i termičkih svojstava stakla
sakupljaju sunčevu energiju. Kada sunčevi
zraci padnu na staklenu površinu, delom
se reflektuju (odbiju), delom apsorbuju
(upiju, a delom propuštaju.
U kojoj meri će zraci biti propušteni,
odnosno reflektovani, u prvom redu
zavisi od vrste zastakljenja i ugla pod
kojim je ugrađeno staklo. Kada sunčevi
zraci padaju koso na staklenu površinu,
refleksija je veća nego kad padaju upravno
na nju. Pri ugradnji stakla, treba nastojati
da refleksija leti bude što veća a zimi što
manja. Zimi, sunčevi zraci treba da padaju
upravno na staklo ili pod uglom što bližem
uglu od devedeset stepeni.
70
Konstrukcija okvira
Kod najvećeg broja staklenih vrtova okvir je
izrađen od gvožđa, aluminijuma ili drveta.
Svi ovi materijali imaju svojih prednosti i
nedostataka. U osnovi, materijali koji se
koriste kao okvir staklenog vrta dobri su ako
mogu izdržati odgovarajuće opterećenje.
Treba obratiti pažnju na opterećenja koja
nastaju u različitim godišnjim dobima.
Okvir konstrukcije mora izdržati sva
opterećenja uz težinu stakla i vlastitu
težinu. U poslednje vreme staklo se sve više
zamenjuje akrilnim staklom i pleksiglasom.
Oba su lakša od stakla a preporučljiva su i iz
sigurnosnih razloga.
Najpogodnija strana
sveta za gradnju vrta
• Zimski vrt sa severne strane kuće
upija najranije i najkasnije zrake sunca
tokom leta, ali preko dana nalazi
se uglavnom u senci pa predstavlja
relativno hladno mesto za letnji
odmor. Želimo li zimski vrt koristiti
tokom cele godine, onda ga preko
zime moramo grejati budući da mu
nije dovoljna samo sunčeva svetlost.
• Zimski vrt sa istočne strane
obasjan je prvim sunčevim zracima i
prepodnevnom sunčevom toplotom,
no nakon toga potrebno ga je tokom
leta zaseniti.
• Zimski vrt sa južne strane dobija
tokom godine najviše toplote ali
preko leta ga je potrebno zaseniti
i dobro provetravati zbog visokih
temperatura.
• Zimski vrt sa zapadne strane upija
sunčevo svetlo i sunčevu toplotu u
kasno popodne i predveče pa tako
u sebi akumulira dosta toplote koju
prenosi u noć, ali stoga je hladniji u
rano jutro ■
www.build.rs
Aluminijum je relativno skup ali se
sve više koristi jer se lako obrađuje, ne
korodira i kod temperaturnih oscilacija
ne menja svojstva. Može se tako obraditi
da se staklene ploče pričvršćuju bez gita.
Njegova mala težina omogućuje brzu
montažu, velike je nosivosti pa se lako
savlađuju i najveći rasponi.
Uz prednosti, aluminijum ima i nedostatke.
Zbog svoje dobre toplotne propustljivosti,
zimi se jedan deo toplote nepovratno
gubi a leti uzrokuje dodatnu toplinu u
staklenom vrtu. Ovaj nedostatak se može
umanjiti optimalnim presekom kutijastih
profila, uz moguću ispunu poliuretanom
i sl.
Stakleni vrtovi od drveta mogu se, do
određene granice, brzo izraditi. Drvo
se lako obrađuje i vrlo je dekorativan
materijal. Budući da je loš provodnik
toplote, dobar je materijal za okvire
konstrukcija staklenih vrtova.
Nedostaci su što je teži od aluminijuma
i podložan napadu insekata, pa ga treba
zaštititi adekvatnim premazima. Drvo
se pod uticajima sunca i vlage menja, pa
je potrebno obratiti pažnju prilikom
ugradnje stakla.
Metal je jedan od najstarijih materijala
korišćenih u gradnji staklenika. Za
razliku od aluminijuma, metal korodira.
Ovaj proces sprečava se odgovarajućim
zaštitnim premazima.
Mehaničke mogućnosti metala su velike.
Relativno malim profilima mogu se
premostiti veliki rasponi, gubitak toplote
manji je u odnosu na aluminijum ali
se može smanjiti upotrebom različitih
premaza. Cena je niža od cene aluminijuma, ali gradnja je znatno složenija.
ejzaža – održivi razvoj – uređenje okoline – igrališta – baštenski nameštaj – pametne zgrade – voda
ašte – ozelenjavanje – eko-materijali – ušteda energije – živeti u zelenom – integrisani sistemi
kontrolisati temperaturu. Ukoliko se
greju tokom jeseni i zime, vegetacijski
period biljaka će se produžiti. Optimalna
temperatura u tim uslovima treba biti
od 10 do 15 stepeni. Biljke ćemo na taj
način forsirati, odnosno ubrzati im rast i
razvoj.
Dobri rezultati mogu se postići sa
nekim vrstama orhideja, kraljevskim
begonijama, hortenzijama, nekim vrstama
palmi, limunom. Za uzgoj je pogodno i
mediteransko ili egzotično bilje.
Staklo ili pleksiglas
Obično staklo apsorbuje samo pet
procenata sunčevih zraka a propusnost mu
je i do devedeset procenata. Liveno staklo
je nešto manje propusno od običnog. Obe
vrste stakla relativno su dobri provodnici
toplote. Izo-staklo ima propustljivost
svetla od 80% a reflektuje se 12% zraka.
Provođenje toplote kod njega je manje
nego kod drugih vrsta stakla, zbog čega je
podesnije za zimske vrtove.
Obično staklo smanjuje buku, a za
razliku od pleksiglasa, nepropusno je za
ultraljubičasto i infracrveno zračenje.
Zvučna izolacija bolja je ukoliko je
staklo deblje. Sigurnosno staklo se često
upotrebljava zbog sposobnosti da izdrži
velika opterećenja. Prilikom pucanja lomi
se u sitne komade i smanjuje mogućnost
ozleda.
Kod umetnih materijala, kao što su akril
stakla, izbegnuti su problemi težine i
ozleda usled loma. Zbog male težine
vrlo lako se ugrađuje. Pleksiglas, za
razliku od stakla, propušta UV zrake u
potpunosti. Nedostatak je dobra toplotna
provodljivost.
Temperatura
staklenog vrta
Hladniji zimski vrt koji ima prosečnu
temperaturu između 6 i 10 stepeni
celzijusa, koristi se u prvom redu za
prezimljavanje biljaka. Ako temperatura
padne na 2 do 3 stepena, većina biljaka
će to dobro podneti. Fuksije, pelargonije
i hrizanteme mogu u ovakvim uslovima
dobro podneti zimu.
Međutim, više zadovoljstva daju nam
zimski vrtovi u kojima možemo
www.build.rs
Koje ćemo vrste biljaka držati u staklenom
vrtu u prvom redu zavisi od toga na koji
način ćemo grejati prostor. Za grejanje se
mogu koristiti centralno grejanje od kuće,
plinsko ili električni grejači. Biljkama više
odgovara da se greje pod umesto vazduha.
U tu svrhu, u pod se mogu ugraditi
električni grejači.
Problem temperature u staklenom vrtu
nije ograničen samo na zimski period.
Tokom leta dolazi do koncentracije
visokih temperatura, koje neretko
dosežu i više od trideset stepeni. Iz tih
razloga, mora se predvideti mogućnost
mestimičnog otvaranja stakla. Posebno je
korisno za biljke da je otvaranje vremenski
regulisano automatikom vezanom za
unutrašnji termostat.
Svetlo je za rast biljaka nezamenjivo, ali
previše svetla može biti štetno, naročito
leti. Tada je zračenje prejako i staklo
se mora zaseniti. Za zasenu koriste
se različite vrste žaluzina, platna i sl.
Jeftinija, ali estetski lošija varijanta, jeste
ugradnja stakla manje propusnosti. Klimu
i atmosferu u zimskom vrtu u velikoj
meri određuju prirodno svetlo i toplina
koji zavise od strane sveta na kojoj se
zimski vrt nalazi.
71
energetska efikasnost – akvarijumi – graditi zeleno – bazen – zelenilo – terasa– opremanje pe
sportske površine – obnovljivi izvori energije – zaštita životne sredine – oprema za ulice i ba
Biljke u zimskom vrtu
Za uzgajivače i ljubitelje biljaka zimski
vrt predstavlja ipak nešto više od mesta
za odmor i svakodnevni boravak. U
zimskom vrtu moguće je tokom cele
godine uzgajati bilje i cveće kao što
su bromelija, orhideja, filicinophyta,
kaktus ili mnoge tropske biljke
penjačice. Vrlo je važno znati da tropske
biljke zahtevaju drugačiju klimu od
suptropskih biljaka.
Tropske biljke nisu pogodne za zimske
vrtove koji su građeni sa južne strane. Ove
biljne vrste zahtevaju dodatnu osunčanost
i konstantnu temperaturu koja i preko
dana i preko noći ne pada ispod dvadeset
stepeni.
Tropska klima odgovara uobičajenoj
klimi dnevnog boravka pa stoga zimski
vrt u kojem uzgajamo tropske vrste
ne treba pregradama deliti od ostatka
prostorija (npr. dnevnog boravka) nego
upravo suprotno - možemo ga koristiti
kao proširenje dnevnog boravka.
Suptropske biljne vrste, za razliku od
tropskih, najbolje uspevaju uz prirodan
i termički razvojni ritam. Zimski vrt u
ovom slučaju preko noći i tokom zimskih
meseci nije potrebno stalno dogrevati, a
kao pregradu prema dnevnom boravku
moguće je postaviti pokretna vrata i
tako zimski vrt klimatski odvojiti od
dnevnog boravka. Pomoću automatske
toplotne pumpe u kombinaciji sa
72
automatskim podešavanjem sistema
zasene i prozračivanja u zimskom je vrtu
moguće uzgajati i tropske i suptropske
biljne vrste.
Vrlo često možemo negde pročitati da se
termo-izolacione staklene ploče i zaštitna
stakla negativno odražavaju na rast i
razvitak biljnih vrsta u zimskim vrtovima.
Osim toga smatra se da ova stakla
sprečavaju UV zračenje da stigne do biljaka
pa se i to negativno odražava na njihov
razvitak. Ovo je široko rasprostranjeno
razmišljanje među ljudima – i kako to
često biva – ono je pogrešno.
Takozvana sinteza neophodna za
razvoj i rast biljaka gotovo neznatno
zavisi od UV zraka. Biljke za
vlastiti rast crpe zrake iz različitih
područja vidljivog svetlosnog spektra.
Individualna potreba biljaka za svetlom
usko je povezana sa njihovim prirodnim
staništem.
www.build.rs
Tako biljke tropskog porekla imaju
sasvim drugačije potrebe od biljaka
mediteranskog prirodnog okruženja, sve
biljke zahtevaju prirodne uslove staništa,
ispravno provetravanje i adekvatno
navodnjavanje kao i odgovarajuću zaštitu.
Bitna činjenica jeste i udaljenost na kojoj
se biljka nalazi od staklenih ploča, jer
naime sa udaljenošću opada i količina
svetlosti koju biljke apsorbuju. Zelenkasta
boja staklenih ploča može samo pridoneti
kompaktnom rastu i razvitku biljaka a to
je upravo ono što priželjkuje svaki vlasnik
zimskog vrta.
U svakom slučaju, termoizolacione staklene ploče i zaštitna stakla sa transmisijom
svetlosti od 50% i više, svim biljkama
osiguravaju dovoljno svetlosti za rast i
razvitak. Odlične uslove za razvoj biljaka
danas je relativno jednostavno napraviti,
pa za gradnju zimskog vrta nema većih
prepreka, ako ima dobre volje ■
ejzaža – održivi razvoj – uređenje okoline – igrališta – baštenski nameštaj – pametne zgrade – voda
ašte – ozelenjavanje – eko-materijali – ušteda energije – živeti u zelenom – integrisani sistemi
TEHNIX REŠENJA
ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Postoje problemi na koje se nekada ne
obraća dovoljno pažnje, a koji polako i
sigurno menjaju svet, remete prirodnu
ravnotežu i utiču na život na našoj planeti. Prostor u kome živimo nasledili smo
od naših predaka, a ostavljamo ga našim
naslednicima. Naš je zadatak da ga ostavimo što čistijim i bogatijim. Zaštita životne sredine je obaveza svih nas. Neki od
najvažnijih oblika zaštite su upravljanje
otpadom, tj. njegova reciklaža, prečišćavanje otpadnih voda, skladištenje i transport
opasnih materija, skladištenje nafte i naftnih derivata.
Tehnix je osnovan 1991. godine i danas je
vodeća kompanija u ovom delu Evrope za
projektovanje, proizvodnju, servisiranje,
uređaja i opreme koji su u funkciji zaštite
životne sredine. Pored sedišta u Donjem
Kraljevcu, tu su i ćerke firme Tehnix Beograd, Mađarska, Rumunija, Rusija, Grčka, Luksemburg, Bosna i Hercegovina.
Kompanija ima preko 400 zaposlenih, 30
sopstvenih patenata i inovacija i preko 350
sopstvenih proizvoda, tri proizvodna pogona van Hrvatske: u Srbiji, Mađarskoj i
Rumuniji. Primenjuje se poslovni sistem
ISO 9001 i ISO 14001 koji garantuje kvalitet i trajnost proizvoda. Proizvodni program čine komunalna tehnologija, oprema
za prečišćavanje otpadnih voda, oprema
za upravljanje naftnim derivatima, kontejneri i oprema za smeštaj, kao i specijalni
uređaji i proizvodi.
Tehnix tržištu nudi savremene komunalne uređaje za sakupljanje i sabijanje otpadnog papira, kartona, plastike i ostalih
sekundarnih sirovina koji omogućavaju
velike uštede u transportu i opterećenju
deponija. Hidraulični i pužni preskontejneri različitih zapremina su rešenja koja
omogućavaju znatne uštede i pružaju veliku mogućnost zbrinjavanja ambalažnog
otpada i smanjivanja njegovog volumena,
čemu doprinose i savremene balirke. Tehnix takođe projektuje i oprema reciklažna
dvorišta i nudi opremu za reciklažu i hale
za sortiranje sa kompletnom opremom.
Poslovni partneri Tehnix-a su JKP, građevinska preduzeća i preduzeća koja se bave
skladištenjem naftnih derivata, veliki tržni
centri u Beogradu, kao što su Merkator,
tržni centar Ušće, tržni centar Delta City
Beograd, tržni centar Delta City Podgorica, Veropulos...
Program uređaja za prečišćavanje otpadnih voda čine separatori-odvajači taloga
ulja i masti, mastolovi namenjeni za kuhinje, hotele i restorane, specijalni separatori
namenjeni za vodo-zaštićena područja,
biojame koje su najbolja rešenja za kuće
ili apartmane te biorotori, savremeni,
kompaktni i prenosivi uređaji za biološko-aerobno pročišćavanje otpadnih voda
(Fruvita, Pepsi, Voda Voda, Mol, Metro,
Porche, itd).
Mobilne naftne pumpe različitih kapaciteta primenjuju se u industriji za punjenje
viljuškara i kamiona, u poljoprivredi za
traktore i mašine, u javnim preduzećima,
kod izgradnje autoputeva, na gradilištima... Posebnu primenu uvideli su veliki
transportni sistemi kao što su Milšped ili
EuroCargo koji koriste mobilne naftne
pumpe velikih kapaciteta, za opsluživanje
sopstvenog voznog parka gorivom.
Opremu za smeštaj čine eko kontejneri
različitog kapaciteta i namene, ekološka
spremišta za opasan otpad, eko tankvane,
spremišta zapaljivih tečnosti... Preko dvadeset vrsta kontejnera različitih namena
ispitani su i sertifikovani od strane TŰV-a.
Pored standardnih, izrađuju se kancelarijski kontejneri vanstandardnih dimenzija,
kontejnerska naselja, kontejneri za smeštaj telekomunikacione opreme. Poseban
dragulj predstavlja mobilna ekološka kuća
Tehnix, koja predstavlja pilot projekat
kontejnera koji se u potpunosti opslužuje
alternativnim izvorima energije, kao što
su solarna energija, energija vetra...
Tehnix Beo postoji pet godina u Beogradu.
Poslovni prostor se nalazi u Kumodraškoj
ulici u Beogradu, prostire se na 9.200m2.
Stalno zaposlenih ima dvadeset, na čelu sa
direktorom Dušanom Grkinićem. Krajem
2008. godine, osnovana je proizvodnja u
Beogradu gde se danas proizvodi više od
60% proizvodnog programa Tehnix-a, i
ima oznaku domaći proizvod.
Uskoro će biti izgrađena nova proizvodna hala specijalizovana za proizvodnju
kontejnera, površine 1.200m2, u kojoj će
biti otvorena nova radna mesta. Potvrda
kvaliteta proizvodnje u Beogradu stigla je
već nakon pola godine kada je preduzeće
Tehnix Srbija, na 34. sajmu građevine dobilo posebno priznanje za uređaj separatorodvajač taloga ulja i masti.
Kvalitet poslovanja na nivou Kompanije,
prepoznat je i potvrđen brojnim nagradama, na području Hrvatske, ali i na svetskom nivou, kao što su Innovation awards
Brussels, Zlatna nagrada na sajmu u Đenovi 2008, itd... Tehnix i u vreme velike ekonomske krize, nastavlja sa investicijama.
www.build.rs
Biorotor tip Tehnix
preskontejner tip
PKH-20 Tehnix
Poslovno-stambeni
kontejneri tip Tehnix
mobilna naftna pumpa
U Hrvatskoj, u blizini poslovno-proizvodnog prostora otvoren je hotel Kralj i prva
ekološka benzinska pumpa Kraljica koja
po ekološko-tehničkim karakteristikama
zauzima sam vrh među sličnim objektima.
U Kompaniji ističu da su joj najveća vrednost zaposleni, njihovo znanje i iskustvo.
Obrazovana radna snaga koja može prihvatiti moderne tehnološke izazove stvara
visokotehnološke proizvode, koji zbog
stalne implementacije novih rešenja pomažu u sve naprednijoj i inovativnijoj zaštiti
prirodnih resursa. Jedan od najvažnijih postulata na kojima se temelji Tehnix jeste
da su svi zaposleni saradnici, nezavisno od
hijerarhijske pozicije u preduzeću ■
TEHNIX BEO
Kumodraška br.265; 11000 Beograd
tel: +381 11 3978 775; 3978 776
3978 799; 3979 051
[email protected]
www.tehnixbeo.rs; www.tehnix.com
73
energetska efikasnost – akvarijumi – graditi zeleno – bazen – zelenilo – terasa– opremanje pe
sportske površine – obnovljivi izvori energije – zaštita životne sredine – oprema za ulice i ba
GRAĐENJE
VREĆAMA ZEMLJE
Earth-One – prototip
Gradnja vrećama zemlje ili peska (eng. earthbegs ili sandbags)
predstavlja stari/novi građevinski sistem. Ovaj način gradnje već dugo koristi vojska za podizanje bunkera, a takođe je
poznat i kao veoma efikasno rešenje za odbranu od iznenadnih
poplava. Međutim, poslednjih godina gradnja uz pomoć vreća
sa peskom ili zemljom sve više se uzima kao odlično rešenje za
izgradnju jeftinih domova za izbegla ili raseljena lica iz
područja ugroženih ratom ili prirodnim katastrofama...
Mladen Bogićević
Earth-One enterijer
Jednostavnost gradnje i troškovi transporta koji se svode samo na same vreće odlično
su rešenje za brzu izgradnju velikog broja
domova za ljude koji su ostali bez krova
nad glavom. Kalifornija je, naravno, prigrlila ovaj sistem kao nesporni primer održive gradnje, a ideje primene ovog sistema
idu mnogo dalje...
Vreće su ispunjene mineralnim sirovinama, zidovi ne predstavljaju gostoljubivu
sredinu za insekte, nisu zapaljivi, sposobni su da regulišu vlagu u objektu, ne
emituju štetne gasove te nema negativnih posledica po zdravlje ljudi... Zahvaljujući svim navedenim osobinama jasno
je da se radi o trajnom materijalu.
Osobine konstrukcija
od vreća peska
Vreće u osnovi ovakvih objekata mogu biti
ispunjene šljunkom ili lakim kamenom
vulkanskog porekla čime će se sprečiti uspinjanje vlage u zidove od platnenih vreća
napunjenih zemljom i istovremeno obezbediti toplotna izolacija unutrašnjeg prostora.
Mogu biti postignuti različiti konstruktivni oblici, a s obzirom da je njima moguće
izgraditi svod ili kupolu, prilikom gradnje
objekta nisu potrebni nikakvi dodatni
konstruktivni materijali kao npr. čelik
ili drvo za savladavanje raspona tavanice.
S obzirom da su ovi zidovi masivni oni
obezbeđuju odličnu zaštitu od klimatskih uticaja, seizmičkih potresa ili poplava, pa čak i od projektila (metaka i gelera). Najveća prednost u odnosu na druge
sisteme jesu minimalni troškovi: u obične vreće se može sipati šljunak, pesak,
zemlja, blato... skoro sve vrste tla koje
postoje na nekoj lokaciji, i – elementi za
zidanje su završeni.
Earth-One – ulaz i fasadni zid
74
Ovaj sistem gradnje zauzima posebno mesto u konceptu održive gradnje. Korišćenje
lokalnih sirovina koje nije potrebno dodatno prerađivati, predstavlja uštedu energije
u sakupljanju i transportu sirovina, proizvodnji građevinskog materijala, i transportu na gradilište.
www.build.rs
Značaj ovoga naročito se može uvideti npr.
u uslovima bliskoistočnih pustinja i afričkih savana gde nema konstruktivnog drveta. Dodatno, na takvim mestima klimatski
uslovi su nepovoljni i skloništa od vreća
zemlje pružaju daleko optimalnije uslove
za život nego što su to šatori ili metalni
montažni objekti.
ejzaža – održivi razvoj – uređenje okoline – igrališta – baštenski nameštaj – pametne zgrade – voda
ašte – ozelenjavanje – eko-materijali – ušteda energije – živeti u zelenom – integrisani sistemi
temelji i gradnja – prototip Eco-Dome
Na trajnost ovih objekata nekada se nije
moglo računati zbog slabih karakteristika
materijala od kog su načinjene vreće, ali,
sa razvojem materijala, danas se za veoma
malo novca mogu kupiti vreće od polipropilena odličnih karakteristika. On nije
otporan na UV zračenje, ali je konstrukciju od ovog materijala moguće prekriti slojem zemlje ili ispletenim prekrivkama od
lokalne vegetacije.
Jednostavnost gradnje takođe je od velikog značaja za primenjivost ovog sistema
gradnje jer jedan čovek može brzo obučiti
dovoljan broj ljudi za gradnju objekata od
vreća zemlje. U siromašnim područjima
gde bi se ova tehnika gradnje mogla najviše
koristiti nisu dostupni vešti majtori, sve i
da ima dovoljno građevinskog materijala
koji zahteva nešto uvežbanije rukovanje.
Arhitektura za UN
Iranski arhitekta Nader Khalili (1936-2008)
verovao je da sistem gradnje vrećama predstavlja rešenje koje može rešiti probleme
miliona raseljenih i izbeglih lica širom sveta. Nakon sveobuhvatnog istraživanja metoda gradnje ovim sistemom koje su pratile
detaljne izrade prototipova, došao je do rešenja koje je smatrao najpogodnijim...
Opredelio se za kružne osnove nad kojima
se formira kupola. Između vreća ispunjenih peskom postavljena je bodljikava žica
koja sprečava njihovo klizanje i otpornost
na zemljotrese. Ovakvo rešenje nastavlja
se na bliskoistočnu tradiciju gradnje ćerpičem (opekom pečenom samo na suncu) i
koncept lakoprenosivih šatora nomadskih
plemena.
Ovi objekti otporni su na uragane, poplave,
zemljotrese, a zemlja pruža protivpožarnu
sigurnost, toplotnu i zvučnu izolaciju.
Za potrebe istraživanja ispitano je nekoliko
rešenja svodova i kupola, a jednostavnost
gradnje ima i značajan sociološki aspekt:
uz kratku obuku svi mogu učestvovati u
gradnji sopstvenih domova i celog naselja
bez obzira na ekonomski položaj. U izbegličkim naseljima ovakav vid komunikacije veoma pozitivno utiče na raspoloženje i
psiho-fizičko zdravlje ljudi u teškim životnim okolnostima.
Svaki od objekata ima glavnu prostoriju
pod kupolom i dodatne prostore za ishranu i higijenu. Lako je dograditi i prostor za
životinje, a vreće mogu biti korišćene i za
uređenje kompletnog naselja: za puteve, obaloutvrde, kanale, potporne zidove, rampe...
Od 1982. godine
Nader Khalili
razvijao je prototip sistema nazvan super ćerpič
(eng. super adobe) u Kaliforniji.
enterijer Eco-Dome
U Kalifornijskom
institutu razvijeno je
nekoliko prototipova
konstrukcija od vreća
sa peskom: od komfornih individualnih vila
do naselja za izbegla
i raseljena lica, ali i
konstrukcija za
daleku budućnost...
koncept izbegličkog sela
Nader Khalili
Godine 1986. osnovao je Kalifornijski institut za zemljanu umetnost i
arhitekturu Cal-Earth (calearth.org),
neprofitnu istraživačku i obrazovnu
instituciju koja najviše pažnje posvećuje rešenjima za programe Ujedinjenih
nacija. Prototipovi su dobili građevinske dozvole u Kaliforniji i ispunili sve
zahteve UNHCR-a koji je ovaj sistem
koristo već 1995. godine da zbrine izbeglice koje su iz Iraka prelazile u Iran.
www.build.rs
izgled izbegličkog sela
prototip
75
energetska efikasnost – akvarijumi – graditi zeleno – bazen – zelenilo – terasa– opremanje pe
sportske površine – obnovljivi izvori energije – zaštita životne sredine – oprema za ulice i ba
Za života, prof. Nader Khalili stigao je
paralelno sa svim ostalim istraživanjima
da razvije i program online obuke. Na
ovaj način, za gradnju vrećama peska
obučeni su mnogi polaznici direktno iz
kalifornijskog sedišta na svim stranama
sveta: od Mongolije do Meksika, Indije i SAD, Irana, Brazila, Čilea, Južne
Afrike...
Godine 2004. Khalili je dobio Aga Khan
nagradu za arhitekturu. Preminuo je
2008. godine ■
Hi-Tech primena gradnje
vrećama peska
Pored Ujedinjenih nacija, druga velika organizacija koja je
zainteresovana za istraživački
rad Prof. Khalilija jeste
Nacionalna američka
svemirska agencija – nasa.
Koncept građenja vrećama
peskom svoju primenu mogao bi
naći prilikom gradnje stanica
na mesecu ili marsu. sa Zemlje je
potrebno transportovati samo
lopate i vreće, a materijala za
ispunu ima u izobilju...
76
www.build.rs
ejzaža – održivi razvoj – uređenje okoline – igrališta – baštenski nameštaj – pametne zgrade – voda
ašte – ozelenjavanje – eko-materijali – ušteda energije – živeti u zelenom – integrisani sistemi
DUBOREZ JEVTIĆ
MONTAŽNA KUĆA
ZA ZDRAVIJE OKRUŽENJE
Iako se kao prednost montažne gradnje često pominje i kraće
vreme izrade objekta, tek usput se provuče i to da ovakav
način gradnje za sobom ostavlja čistiju parcelu.
Vlasnici parcele, pored toga što se za veoma kratko vreme
mogu smestiti u svoj novi dom, mogu odmah, i bez mnogo muke,
pristupiti uređenju parcele po svom ukusu.
Tragovi nekadašnjeg gradilišta lako se mogu prepoznati
i decenijama kasnije oko objekta, a gradilišni otpad
zagađuje zemljište i predstavlja potencijalnu opasnost,
naročito metalni predmeti podložni rđi – žica, ekseri...
Kompaniju za projektovanje i izvođenje
montažnih kuća Duborez Jevtić naše tržište već odlično poznaje, a kvalitet usluga
i gradnje prepoznati su i van granica naše
zemlje. U prethodnim brojevima detaljno
smo pisali o ugrađenim materijalima i detaljima ponude sa kojom Duborez Jevtić
nastupa na tržištu.
I kada se higijena parcele održava mnogo
bolje nego obično, to je i dalje nedovoljno
kada radovi traju po dva ili tri meseca, a najčešće i mnogo duže kakav je to slučaj kod
nas sa objektima zidanim na licu mesta.
Kvalitet montažnih kuća Duborez Jevtić
zasniva se na stalnom unapređenju proizvodnje i optimizaciji prilikom izvođenja.
Tako se danas montažne kuće sa potpisom
ove kompanije izrađuju na licu mesta prefabrikovanim panelima sa već ugrađenom
stolarijom i postavljenom kontakt fasadom.
Montažni objekti nisu privremenog
karaktera kako se to obično misli.
Investitori u firmi Duborez Jevtić
dobijaju idejno rešenje, idejni i glavni
projekat na osnovu koga će moći da
dobiju građevinsku dozvolu. Kupci
montažnih kuća Duborez Jevtić rešavaju
stambeno pitanje na najpovoljniji način
jer su montažni objekti znatno jeftiniji
od stanova (u pogledu cena materijala,
izvođenja, i naročito važno – utrošenog
vremena), a kupac ima slobodu da na željenoj lokaciji izabere objekat prema sopstvenim potrebama i mogućnostima ■
UKNJIŽBA I PREDNOSTI
MONTAŽNIH OBJEKATA
Tako dopremljene kuće na gradilištu stvaraju minimalno otpada koji je kasnije potrebno ukloniti sa lokacije. Kolika je važnost ovoga jasno je svakom ko je pored
nekog objekta želeo da zasadi biljke: zemljište je prepuno šuta, polomljenih opeka
i crepova, ostataka od šljunka, betona, eksera, žice i otpada od drvne građe za izradu
oplata, skela i konstrukciju krova. Rad na
licu mesta ne može da prođe bez ovakvog
uticaja na parcelu a prednosti prefabrikacije za investitora ovde su očiglednije nego
bilo gde drugde.
Kada je u pitanju postavljanje kuće od prefabrikovanih panela sa drvenom konstrukcijom, kakve tržištu nudi Duborez Jevtić,
onda se i na priloženim fotografijama jasno
može videti da svih ovih problema – nema.
Još jedan veoma važan faktor jeste ljudski
rad, tj. boravak radnika na lokaciji koji
takođe ima znatnog uticaja na stanje u
kom će ostati parcela po završetku radova.
Kada nekoliko ljudi danima boravi na jednom mestu neminovno za njima ostaje
veća količina otpadaka (opušaka, plastičnih i metalnih zatvarača za flaše, ambalaža
od hrane, itd).
Dopremanje celih zidova sa već ugrađenom stolarijom i postavljenom fasadom,
i ukrojene drvene krovne rešetke ne
ostavljaju nikakav otpad na parceli. Oko
samog objekta nema ostataka ambalaže,
maltera, betona, viškova elemenata za
zidanje, dasaka i letvi za oplatu, nema
loma, žice – pa uređenje parcele i sađenje
zelenila može da počne! ■
www.build.rs
DUBOREZ JEVTIĆ
tržni centar YUBC
Bul. Mihaila Pupina 10a/lokal 31
11070 Novi Beograd
tel/fax: +381 11 311 83 05
[email protected]
www.montaznekucejevtic.com
77
energetska efikasnost
Dugi niz godina u Srbiji nimalo pažnje nije poklanjano uštedi energije
i energetskih resursa. Stanovnici
Srbije su se „razbacivali“ neracionalnim trošenjem energije, ali u
poslednje vreme ipak se primećuju
neki pozitivni pomaci u menjanju
svesti ljudi u ovoj zemlji.
UŠTEDOM ENERGIJE
SVI NA DOBITKU
Mogu se čuti informacije čiji je cilj
promovisanje uštede energije i
energetskih troškova. Jedna od najbitnijih mera te uštede je svakako
ulaganje u kvalitetnu termičku izolaciju objekata u novogradnji, ali i u
adekvatnu termoizolacionu sanaciju
već postojećih objekata
Fasadna petica
Ukoliko akcenat stavimo na priču o debljini fasadnog termoizolacionog sloja demit-fasade, u Srbiji se uglavnom govori o
fasadnoj petici tj. o debljini od 5cm, koju
kao najčešće upotrebljavan termoizolacioni materijal čini Austrotherm EPS® AF.
Što se tiče evropskih kriterijuma, u zemljama koje se nalaze u identičnim ili veoma sličnim klimatskim zonama koji važe
i za Srbiju (npr. Nemačka, Austrija, Francuska, Slovenija itd.) maksimalno dozvoljena vrednost koeficijenta prolaza toplote
(k-vrednost) za jedan spoljni (fasadni) zid
iznosi: max k=0,45 W/m2K. Taj kriterijum
fasadna petica – ne ispunjava.
Ukoliko se za demit-fasadu koristi proizvod Austrotherm EPS® AF, debljine 8cm
onda je k=0,37W/m2K, i tada se zadovoljavaju evropski kriterijumi i standardi, i to
samo povećanjem debljine termoizolacionog sloja za svega 3cm (sa 5cm na 8cm).
Ilustracija desno: termoizolacija fasadnog
zida, proračun troškova i amortizacije
(sastavio Vladimir Ćujić, dipl. građ. inž,
direktor marketinga Austrotherm d.o.o.
Beograd, 20.2.2009. godine)
Pasivna kuća: Beč-Pencing, Austrija
Fasadna termoizolacija:
Austrotherm EPS® AF Plus
(sivi stiropor
stiropor),
), d=27cm(!)
Neophodni preduslovi koji moraju biti
ispunjeni kako bi objekat bio svrstan u
„pasivne kuće“:
• perfektna termička izolacija podova,
zidova i krovnih površina objekta
• nepostojanje tzv. „hladnih mostova“
• kompaktan, dobro „zadihtovan“,
tj. zaptiven objekt
(da se spreči prolazak vazduha kroz eventualne pukotine i otvore)
• komforno provetravanje.
Idealne klimatske uslove za ugodnu atmosferu pri boravku i radu u zatvorenom prostoru
predstavljaju temperatura u rasponu između
19°C i 22°C, kao i vlažnost vazduha u rasponu između 40% i 60%. Za ispunjenje ovih
idealnih parametara neophodni su tzv. „topli
zidovi“. Razlika u temperaturi između spoljašnje površine grubog zida i unutrašnjosti
objekta nije veća od 3°C – bez obzira da li je
u pitanju zimski ili letnji period godine! Radi
se o idealno termički izolovanim zidovima,
gde se na fasadnim zidovima koristi debljina
od 30cm do 40cm materijala Austrotherm
EPS® AF.
Pasivna kuća
Pojam „pasivne kuće“ označava vrhunski
termički izolovan građevinski objekat u kojem nema potrebe za postojanjem bilo kakvih aktivnih grejnih sistema. Život i rad u
takvoj kući povezan je sa ekstremno niskim
energetskim troškovima tokom eksploatacije objekta, uz istovremeno postojanje
perfektnog klimatskog komfora u objektu –
kako u zimskom, tako i u letnjem periodu.
Prednost „pasivne kuće“ ne leži samo u uštedi energije, a time i troškova vezanih za njenu potrošnju, već i u boljem kvalitetu života,
tj. ugodnijoj atmosferi boravka, života i rada
u jednom takvom objektu.
78
www.build.rs
Takođe, kao zamena ovom proizvodu može
se koristiti i proizvod Austrotherm EPS®
AF Plus („sivi stiropor“). Dodatak grafita
ovom proizvodu obezbeđuje 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na proizvod
Austrotherm EPS® AF („beli stiropor“).
Objekti niskoenergetske potrošnje (pa tako i
„pasivna kuća“, kao „najekstremniji predstavnik“ takvih objekata) predstavljaju u zemljama
zapadne hemisfere koncept na kojem je uveliko već bazirana sadašnjost u građevinarstvu.
Sve veće cene energenata na svetskom tržištu,
uslovljene pre svega konstantnim porastom
cena nafte, doprinele su tome da su se građevinska branša i „srodni“ sektori društva užurbano „pokrenuli“ u smeru traženja koncepta
građenja onih objekata koji štede energiju.
Ova problematika i koncept njenog rešavanja su, čini se, poslednjih godina „dotakli“ i
balkanske (pa i konkretno naše, srpske) prostore. Svedoci smo konstantnih, ekstremnih
i višestrukih povećanja cena energenata u
sredini u kojoj živimo i radimo, u poređenju
sa situacijom od pre 2, 3 ili 5 godina.
energetska efikasnost
Koliko troši kotao Oganj?
Izolacija temeljnog zida
Koliko troši? – Ovo je svakako najčešće pitanje potencijalnih klijenata koji žele da
se opredele za neki sistem grejanja svog
prostora. Kada se govori o samim električnim kotlovima za grejanje, bez obzira na
sve prednosti jednog ili drugog tipa, proizvođača i sl, razlika u samom kotlu može
da se kreće od 30 do 50% potrošnje u zavisnosti od kvaliteta kotla, tj. jedan može
biti bolji od drugog do dva puta. Naravno,
ovo se odnosi na rezultate koje kotao postiže u identičnim uslovima rada.
Međutim, razlika u količini potrebne
energije za zagrevanje objekta može biti i
deset puta veća kod loše izolovanog u odnosu na odlično izolovan prostor – dakle
toplotni gubici mogu biti i do deset puta
veći sa lošom izolacijom!
Tako zapravo osnovno pitanje nije: koliko
troši kotao već koliko troši objekat? Naime,
sistem grejanja u nekom objektu samo nadokađuje toplotne gubitke zidova, poda,
plafona i prozora, dakle, što su gubici veći,
to je veća i potrošnja. Loše izolovan objekat
neće pružati komfor čak ni kada je sistem za
grejanje na granicama svojih kapaciteta jer
toplotni gubici mogu biti jednaki, ili veći, od
toplotnih dobitaka iz sistema.
grafikon 3: godišnja
energetska potrošnja
u kući od 180m²
Toplotna izolacija – osnov
energetske efikasnosti
U ovom i u narednim brojevima Build
magazina daćemo primer porodične kuće
u Kragujevcu. Ovoga leta počela je rekonstrukcija fasadnih i temeljnih zidova, i to,
kako nalažu standardi energetski efikasnih
objekata u Evropi – pomoću sloja termoizolacije debljine 20cm.
Austrotherm EPS® AF Plus
na fasadnim zidovima, d=20cm
U pitanju je EPS sa dodatkom ugljenika,
tzv. sivi stiropor, Austrotherm EPS® AF
Plus proizvođača Austrotherm.
grafikon 2: godišnja
količina emisije
štetnih gasova (CO2)
Toplotne karakteristike ovog materijala su
za 20% bolje od običnog EPS-a, tj. sloj termoizolacije debljine 20cm ima izolacionu
moć jednaku sloju običnog EPS-a od 24cm.
Kuća će biti zagrevana električnim kotlom
Oganj, Tip 3, a sa početkom grejne sezone
biće izvršena detaljna merenja potrošnje.
U narednim brojevima objavljivaćemo dobijene rezultate merenja i sve detalje (tip grejnih tela, vrsta zida, prozora, vrata...) koji su
potrebni kako bismo prikazali prednosti grejanja na električnu energiju, kotlom Oganj, u
uslovima odlično izolovanog prostora ■
KATANA
električni kotlovi za grejanje
Miloja Radosavljeića 70
34000 Kragujevac
tel: +381 34 326 003
tel/fax: +381 34 326 059
mob: +381 63 611 570
[email protected]
www.katana.rs
grafikon 1: troškovi izgradnje kuće od
180m² u Austriji
www.build.rs
79
oglasi
Mil Mak Group d.o.o. Beograd
Ìi\Ê䣣ÊÓÓnÊä{ʙÈÊUÊv>Ý\Ê䣣ÊÓÓnÊä{ʙÇ
“œL\ÊäșÊx£äÊääÊäÇ
i‡“>ˆ\ʜvvˆViJ“ˆ“>ŽÌiV…˜ˆµÕi°Vœ“
ÜÜÜ°“ˆ“>ŽÌiV…˜ˆµÕi°Vœ“
• KOCOVERK grejač građevina
OPREMA ZA DEČIJA
IGRALIŠTA I PARKOVE
• Švedski mobilni grejači
za intenzivno zagrevanje
• Izvođenje građevinskih
radova u zimskim uslovima
Eko serija
• Građevinski objekti,
brodogradilišta,
magacini, sportske hale,
staklene bašte...
Klackalice
C serija
Ljuljaške
Gumena podloga
tel: 011 311 29 29
mob: 064 229 75 72
e-mail: [email protected]
www.ekopark.co.rs
Venac Petrove Gore 7, 25000 Sombor
UFMtNPCtGBY
FNBJMTDIVFSJOH!FVOFUSTtwww.schuering.de
Delatnost:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Proizvodni program:
.BÝJOF[BPCSBEVQMBTUJǏOFJBMVNJOJKVNTLFTUPMBSJKF
0LSFUOPOBHJCOJPLPWJQSJCPS[BQMBTUJǏOVJESWFOVTUPMBSJKV
/BHJCOPLMJ[OJPLPWIBSNPOJLBWSBUBQPEJ[OPLMJ[OJPLPW
ÀBSLF[BQMBTUJǏOBWSBUB
#SBWF[BWSBUBoKFEOP[BUWPSOFWJÝF[BUWPSOFBVUPNBUTLFJQBOJL
$JMJOESJPCJǏOJJTJHVSOPTOJ[BQMBTUJǏOVJBMVNJOJKVNTLVTUPMBSJKV
&MFLUSPNBHOFUOJQSJIWBUOJDJ
3JOHMF[BTVOJ
[BQMBTUJǏOVTUPMBSJKV
"OLFSJ[BVHSBEOKVQMBTUJǏOFTUPMBSJKF
7JKǏBOBSPCB[BPLJWBOKFBSNJSBOKFJVHSBEOKVQMBTUJǏOF
JBMVNJOJKVNTLFTUPMBSJKF
6LSBTOFPCMPHFJFMFNFOUJ[BPQÝJWBOKFQMBTUJǏOFTUPMBSJKF
3VǏOJBMBUJQSJCPS[BQMBTUJǏOVTUPMBSJKV
(MPEBMBJCVSHJKF
ƎFULF[BSBEOFTUPMPWF
■ solarni-kombinovani bojleri
160-5000 l
■ ekspanzione posude
5-1500 l
■ hidroforske posude
■ dimne cevi
O.D. Zavarivač
Zaječarska bb, 19227 Zvezdan, Zaječar
tel. 019/613-406 i 019/613-473
www.zavarivaczajecar.co.rs
80
www.build.rs
informator
građevinske
industrije
building
construction
directory
naručite
besplatan
primerak
(narudžbenica na sledećoj strani)
www.construction.rs
www.gradjevinarstvo.rs
Infonet Group
Izvorska 41, Beograd
tel/fax: +381 11 35 71 509
+381 11 35 71 510
[email protected]
129
Predstavljanje u BUILD magazinu
Tržište
Nijedan časopis nema bolju pokrivenost industrije sa najvećim
obrtom kapitala u Srbiji
Izdavač
Renomirani izdavač sa svojom redakcijom garantuje izbor novosti
i tema koje će privući veliki broj redovnih čitalaca
Besplatna distribucija
Izvođači radova, proizvođači materijala, trgovci, projektanti, inženjeri,
preduzetnici...
BUILD magazin je jedini časopis o građevinarstvu koji ne čeka da bude
kupljen, on direktno stiže do vašeg potencijalnog komitenta
Internet
Kompletan sadržaj predstavljen je i na www.build.rs
Oglašavanje
BUILD magazin vam omogućava najefektnije predstavljanje vaših
proizvoda i usluga na tržištu Srbije, maksimum odnosa cena-kvalitet
Infonet Group, Izvorska 41, Beograd, tel: +381 (0)11 3571 509, 3571 510 [email protected]
(narudžbenicu 11 čitko popuniti i poslati faksom, poštom ili elektronskom poštom)
Preduzeće
narudžbenica
za naša izdanja
Ime i prezime
Funkcija
Adresa
Mesto
Telefon
(
)
Telefon
(
)
Mob. tel.
(
)
Fax
(
)
Broj zaposlenih
1 do 10
11 do 25
26 do 50
51 do 100
E-mail
101 do 500
Web
više od 500
Mat. br.
PIB
Opis
delatnosti
Popunite ako želite dostavu na kućnu adresu
Ulica i broj
Mesto
DA, možete koristiti ove podatke i slati nam informacije vezane za delatnost
DA, želim da dobijam besplatan primerak poslovnog magazina BUILD
DA, želim da dobijam besplatan primerak kataloga Građevinarstvo i opremanje*
* samo za preduzeća
m.p.
tačnost podataka overava
Tema narednog broja:
HVAC systems
GREJANJE, HLAÐENJE,
KLIMATIZACIJA /build 12/
/build 12/
Besplatni poslovni magazin
građevinske industrije
Free business construction industry magazine
Izvorska 41, Beograd, tel: 011/3571 509 • www.build.rs
REGISTRUJTE SE ZA BESPLATNE PRIMERKE!
Topic for next issue:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
44
File Size
13 261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content