ΜΑΘΗΜΑ 2Ο : Domaining και Virtual Real Estate

ΜΑΘΗΜΑ 2Ο : Domaining και Virtual Real Estate
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
Εισαγωγή.
Από όλες τις δραστηριότητές µου στο χώρο του ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,
αυτή που µε συγκλόνισε µε την κερδοφόρα δυναµική της, είναι το Virtual
Real Estate. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριµένη? Ελληνικό Domain (.gr)
που κατοχύρωσα έναντι 20ευρώ τη ∆ευτέρα, το πούλησα 250ευρώ την
Παρασκευή κι ένα άλλο που κατοχύρωσα µε 20ευρώ επίσης, το
πούλησα σε διάστηµα διµήνου 1000ευρώ. ∆εν θα συνεχίσω. Νοµίζω
ήδη κάνετε τους υπολογισµούς στο µυαλό σας. Ποια είναι η επένδυση
που θα δεκαπλασιάσει το κεφάλαιό σας σε 5 µέρες? Εγώ δε γνωρίζω
πολλές κι όχι µε µηδενικό παράγοντα ρίσκου. Καλωσήλθατε στον
ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ του πιο εξεζητηµένου Επενδυτικού Οχήµατος στον
σύγχρονο κόσµο …του VIRTUAL REAL ESTATE.
Τι είναι το Domain?
Το Domain Name είναι η µοναδική διεύθυνση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ ενός
ιστοτόπου (site) την οποία απ' όποιο σηµείο στον κόσµο κι αν την
πληκτρολογήσουµε σ' έναν Web-Browser, θα µας οδηγήσει στο
συγκεκριµένο Site.
Αν δεν είχαµε τα Domain-Names, θα έπρεπε να πληκτρολογούµε
ολόκληρες σειρές από συνδυασµούς αριθµών και τελειών για να
µπούµε σε ένα site.
Τι είναι το TLD?
TLD σηµαίνει Top Level Domain που σηµαίνει οτι το συγκεκριµένο
Domain Name κατατάσσεται σε ένα από τα ανώτερα επίπεδα στο
Ιεραρχικό Σύστηµα των Domains του Ιντερνετ. Πιο απλά το TLD είναι η
"κατάληξη" του Domain µετά την τελεία π.χ. .com, .org, .net, .gr, .co.uk,
.bg, .de κλπ
Premium Domain
Ακριβώς όπως ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο έχει πολύ µεγαλύτερη αξία
από ένα έρηµο χωράφι στη µέση του πουθενά, κι όπως ένα οικόπεδο
στην καρδιά του εµπορικού κέντρου µιας πόλης έχει πολύ µεγαλύτερη
αξία από ένα που βρίσκεται σε µια απόκεντρη περιοχή της, έτσι και τα
Domains -τα ∆ιαδικτυακά Οικόπεδα- δεν έχουν όλα την ίδια αξία.
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
PREMIUM ονοµάζουµε το Domain που έχει αυξηµένη ΑΞΙΑ και τα
κριτήρια χαρακτηρισµού ενός Domain σαν PREMIUM διακρίνονται σε
αντικειµενικά κι υποκειµενικά.
Επειδή η ΑΞΙΑ ενός Domain είναι ευθέως ανάλογη της επισκεψιµότητας
που µπορεί να προσελκύσει, ο,τιδήποτε διευκολύνει την αύξησή της
αποτελεί αντικειµενικό κριτήριο.
Ένα Domain µπορεί να περιέχει γράµµατα, αριθµούς και παύλες "-". Όσο
λιγότερα ψηφία (γράµµατα ή αριθµούς) έχει ένα Domain, τόσο
µεγαλύτερη η αξία του. Όλα τα δι-γράµµατα τρι-γράµµατα και δι-ψήφια
τριψήφια domains βρίσκονται στα χέρια µεγάλων επενδυτών του Virtual
Real Estate και όταν αλλάζουν χέρια µέσω private auctions -ιδιωτικών
δηµοπρασιών- για καιρό το ΙΝΤΕΡΝΕΤ βουίζει από τα τεράστια ποσά
αυτών των αγοραπωλησιών. Domain µε λιγότερους από 13
χαρακτήρες : αντικειµενικό κριτήριο.
Τα ροµπότς-αράχνες (crawlers) των µηχανών αναζήτησης, διαβάζοντας
ένα Domain Name είναι "τυφλές" σε αριθµούς , διαβάζουν όµως και
καταγράφουν keywords γι'αυτό είναι πολύ µεγαλύτερης αξίας π.χ. το
domain carsyard.com από το yardwithcars.com Πολύ σηµαντικό
αντικειµενικό κριτήριο λοιπόν το βασικό keyword να είναι ΠΡΩΤΟ στο
domain, όταν έχουµε ενα Keywords-Rich Domain.
Άλλο σηµαντικό αντικειµενικό κριτήριο είναι το πόσο ευκολοµνηµόνευτο
είναι ένα Domain. Ποιος ξεχνάει το yahoo.com , το google.com ή το
yelp.com ? Ενώ για να θυµηθείς και να πληκτρολογήσεις σωστά το
DrivingUnderInfluenceLawFirmInAthens.com χρειάζεσαι απο πολλή έως
πάρα-πολλή τύχη.
Άλλο κριτήριο ΑΞΙΑΣ -υποκειµενικό σ'αυτή την περίπτωση- είναι το κατά
πόσον ένα Domain είναι BRANDABLE. Πόσο εµπορεύσιµο µπορεί να
γίνει. Π.χ. το Domain toysRus.com είναι πιο Brandable από το Domain
safetoysfortoddlers.com
Άλλο αντικειµενικό κριτήριο αξίας είναι το TLD, δηλαδή η κατάληξη ενός
Domain. Πρώτα κατατάσσονται τα .com κατόπιν τα .net στη συνέχεια
τα .org κι έπειτα όλα τα υπόλοιπα. Ένα .gr Domain δηλώνει
ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ και µπορεί να είναι PREMIUM για την Ελληνική Αγορά, όχι
όµως για τη ∆ιεθνή.
Τέλος, θα κάνουµε εδώ µια σύντοµη αναφορά στο αντικειµενικό κριτήριο
της ADWORDS Value. Αν το Domain είναι "dead-on" για ένα µεγάλης
αναζητησιµότητας keyword π.χ. lifeinsurance.com (δηλαδή είναι
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
keyword.com) τότε έχει υψηλή ADWORDS VALUE (όπως η αντικειµενική
αξία ενός οικοπέδου στον έξω κόσµο) τόση όσο θα πλήρωνε στο
GOOGLE ADWORDS κάποιος για να αγοράσει το 45% του TRAFFIC που
το παίρνει ο Πρώτος γιατί αυτό το domain βάσει αλγορίθµου GOOGLE
δικαιωµατικά µπορεί να βρεθεί στην πρώτη θέση για το keyword life
insurance εντός λίγων µηνών.
Τι είναι το Domaining?
Το Domaining είναι η κάθε µορφής επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αφορά στην αγοραπωλησία Domain Names.
Ο οποιοσδήποτε µπορεί να κατοχυρώσει ένα Domain Name µέσω
κάποιου REGISTRAR πληρώνοντας $10/έτος για τα .COM και περίπου
12ευρώ/έτος για τα .GR
Ξέρω ποια είναι η ερώτησή σας. Γιατί ν'αγοράσουµε ακριβά ένα Domain
αν µπορούµε να το κατοχυρώσουµε µε τόσο λίγα χρήµατα?
Σωστά. Αλλά είναι διαθέσιµο για να το κατοχυρώσετε µε το ελάχιστο
ποσόν? Ή βρίσκεται στα χέρια ενός επενδυτή Virtual Real Estate ή ενός
Domainer?
Αν ελέγχοντας τη διαθεσιµότητα ενός Domain, διαπιστώσετε οτι ανήκει
σε κάποιον, µπορείτε να ελέγξετε αν λειτουργεί Site στο Domain. Αν ναι,
υπάρχει ένα πολύ αµυδρό ενδεχόµενο το Domain να είναι προς
πώληση. Αν δεν λειτουργεί site, οι πιθανότητες να θέλουν να το
πουλήσουν είναι αυξηµένες. Σ'αυτή την περίπτωση εντοπίζετε τον
ιδιοκτήτη και τα στοιχεία επικοινωνίας µαζί του πληκτρολογώντας το
Domain στο http://whois.domaintools.com Αν πραγµατικά το Domain
είναι προς πώληση, ο ιδιοκτήτης πιθανότατα θα έχει αναρτήσει σχετικά
αγγελία σε ένα από τα µεγάλα Sites δηµοπρασιών Domain Names
όπως το Sedo.com , κλπ.
Στείλτε ένα email στον ιδιοκτήτη µε το Domain στο Subject Line και
εξηγώντας του µε λίγα λόγια οτι θα θέλατε να µάθετε αν το συγκεκριµένο
Domain είναι προς πώληση. ∆ε χρειάζεται να του πείτε την ιστορία της
ζωής σας, ούτε αν είστε ή όχι Domainer, ούτε τι είδους Site σκοπεύετε να
στήσετε στο Domain κλπ κλπ (αντιλαµβάνεστε τι εννοώ φαντάζοµαι)
Αν συµφωνήσετε στην τιµή, ζητήστε του να γίνει η συνaλλαγή µέσω
ESCROW.com όπου εσείς θα καταθέσετε το ποσόν, αλλά εκείνος θα το
πάρει ΜΟΝΟ όταν το Domain µεταβιβαστεί στο όνοµά σας. Για τη
Μεταβίβαση θα πούµε περισσότερα στη συνέχεια.
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
H Ουσία του Virtual Real Estate
Στον έξω κόσµο -τον µη Ιντερνετικό- για κάθε µας λειτουργία ή
δραστηριότητα χρειαζόµαστε ΧΩΡΟ. Είτε πρόκειται για το σπίτι µας, το
γραφείο µας, την επιχείρησή µας, είτε για το σχολείο µας, ένα χώρο
άθλησης, διασκέδασης ή ένα εµπορικό κέντρο για να κάνουµε τα ψώνια
µας, καθηµερινά µέσα στους χώρους µας ζούµε, εξελισσόµαστε,
αλληλεπιδρούµε, αναπτυσσόµαστε, πουλάµε προϊόντα ή υπηρεσίες,
γνωρίζουµε κόσµο, µοιραζόµαστε εµπειρίες...
Το ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι ένα Παράλληλο Σύµπαν. Υπάρχει κι εξελίσσεται
παράλληλα µε τον έξω κόσµο. Κι επειδή είναι ανθρώπινο δηµιούργηµα,
το διέπουν οι νόρµες που στοιχειοθετούν τα λειτουργικά στερεότυπα του
έξω κόσµου.
Όπως το REAL ESTATE ασχολείται µε τις αγοραπωλησίες και την
ανάπτυξη ακινήτων στον έξω κόσµο, το VIRTUAL REAL ESTATE κάνει
ακριβώς το ίδιο στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Είτε µας αρέσει είτε όχι, το ΙΝΤΕΡΝΕΤ ήρθε
και θα παραµείνει κι αν κάποτε ήταν αδιανόητο να µεσουρανεί στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης µια ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΗ Εταιρεία σήµερα
µερικές από τις µεγαλύτερες Εταιρείες του κόσµου είναι ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΕΣ.
Πριν απο µερικά χρόνια που και που κάποιο Domain αλλαζε χέρια µέσω
EBAY εναντι εκατοντάδων χιλιάδων δολλαρίων ή και µερικών
εκατοµµυρίων. Σήµερα, τα Domain Marketplaces κάθε τόσο
ανακοινώνουν τέτοιες συναλλαγές που πια αποτελούν ρουτίνα και που
και που σκάνε βόµβες τύπου Bankaholic.com που πουλήθηκε έναντι 15
εκατοµµυρίων δολλαρίων, κι όλ'αυτά ενώ το ακριβότερο Domain στον
κόσµο, το sex.com αλλάζει χέρια µεταξύ επενδυτών που
κεφαλαιοποιούν στην υπεραξία που αποκτά µε το χρόνο.
Μπορείτε να γραφτείτε µέλη σε µεγάλα Sites VIRTUAL REAL ESTATE όπως
το FLIPPA.COM το SEDO.COM και να εγγραφείτε στα Newsletters των
εγκυρότερων BLOGS του χώρου όπως το Domaining.com ωστε σιγάσιγά να µυηθείτε στους εσωτερικούς του µηχανισµούς.
Τρόποι Οικονοµικής Εκµετάλλευσης Ενός Domain
Ουσιαστικά υπάρχουν 3 κύριοι
τρόποι εκµετάλλευσης ενός Domain
Domain Parking
Domain Flipping
Domain Licensing/leasing
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
Domain Parking
Το να έχετε κατοχυρώσει ένα Domain και να περιµένετε να περάσει ο
χρόνος η διετία για ν'ανανεώσετε την κατοχύρωσή του πληρώνοντας τα
τέλη, είναι τουλάχιστον µαζοχιστικό και ...κοστίζει.
Μπορείτε όµως να το "παρκάρετε" ν'αναθέσετε σε ένα Site που
ασχολείται µε το Virtual Real Estate να στήσει ένα τυποποιηµένο Site στο
Domain σας, και Αγγελίες του Προγράµµατος ADSENSE της GOOGLE,
δίνοντάς σας τη µερίδα του λέοντος από τα διαφηµιστικά έσοδα τα
οποία θα έχετε για όσους από τους επισκέπτες του Domain µοιραία
κάνουν κλικ στις GOOGLE ADS λόγω του ότι δεν θα έχουν κι άλλη
επιλογή παραµένοντας στο Site.
Κάτι ανάλογο στον έξω κόσµο? Έχετε δει τα οικόπεδα µε τις τεράστιες
υπαίθριες ∆ιαφηµιστικές Πινακίδες στις πλευρές των διοδίων? Εκεί
υπάρχει Traffic, αλλά οι ιδιοκτήτες τους προτίµησαν να το
εκµεταλλευτούν διαφηµιστικά χωρίς να χτίσουν κάποιο ακίνητο εκεί.....
Domain Flipping
Στην ουσία πρόκειται για την πώληση του Domain.
Μπορεί να γίνει είτε µέσω Sites ∆ηµοπρασιών Domains είτε µέσω
διαπροσωπικής επαφής /networking µε πελάτες-στόχους
προσεγγίζοντάς τους έναν προς έναν.
Προσωπικά προτιµώ το δεύτερο τρόπο ειδικά για .GR Domains. Όταν
θέλησα να πουλήσω το gialiailiou.gr δηµιούργησα µια λίστα από
Οίκους Οπτικών και τους προσέγγισα έναν προς έναν.
Domain Licensing
Όταν σε ένα ακίνητο δε θέλεις να µείνεις, δε θέλεις να το εκµεταλλευτείς
άµεσα αλλά δε θέλεις και να το πουλήσεις, τι κάνεις ώστε να παράγεις
έσοδα απ' αυτό?
Σωστά...το Ενοικιάζεις!
Η Ενοικίαση ενός Domain είναι λίγο πιο εξεζητηµένη διαδικασία από την
Ενοικίαση ενός Συµβατικού Ακινήτου αλλά διέπεται από τους ίδιους
κανόνες.
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
Το µυστικό -όπως διαπίστωσα µετά από σειρά λαθών- είναι να κάνεις
τον πελάτη να δει την ΑΞΙΑ του Domain µέσα από τις δικές του
Οικονοµικές Επιδιώξεις. Για να το πετύχεις αυτό, χρειάζεται να στήσεις
ένα Online Business Model κι ενδεχοµένως να του παρουσιάσεις κι ένα
Προσχέδιο του Online Business Plan. Αλλιώς είναι δύσκολο να τον
πείσεις να σε πληρώνει για µια ιδέα που κατοικεί στο µυαλό σου.
Αν ενοικίαζα ένα από τα Domains µου, αυτό θα ήταν το
BankAccount.gr και θα το συνόδευα από µία εµπεριστατωµένη
παρουσίαση του Online Business Model που η Τράπεζα θα µπορούσε
να στήσει σ'αυτό επισηµαίνοντας τα Οικονοµικά της Οφέλη σε σχέση µε
τις τωρινές της διαφηµιστικές δαπάνες για αγορά traffic και χτίσιµο
Brand Awareness.
Website Flipping
Η Πώληση Websites είναι ίσως από τις πλέον επικερδείς Επιχειρηµατικές
∆ραστηριότητες που µπορεί να έχει κανείς στο ∆ιαδίκτυο.
Θα ήθελα να επισηµάνω όµως µια σηµαντική λεπτοµέρεια. Άλλο είναι
το να ....στήνω Websites κι άλλο το να πουλάω έτοιµα στηµένα και ήδη
Search Engine Optimized Websites.
Στην πρώτη περίπτωση, πρώτα βρίσκω τον πελάτη κι έπειτα του στήνω
το Website µε ό,τι γκρίνιες, τριβές, ασυνεννοησίες κλπ αυτό συνεπάγεται.
Στη δεύτερη περίπτωση, πρώτα στήνω το Website στο κατάλληλο
Domain και µε την κατάλληλη πλατφόρµα διαχείρισης περιεχοµένου, το
σωστό Design και την δοκιµασµένη από πλευράς Web-Marketing δοµή
και πλοήγηση....κι έπειτα βρίσκω τον πελάτη όπου θα το πουλήσω.
Στην πρώτη περίπτωση, δίνω µια Οικονοµική Προσφορά γι'αυτό που έχει
στο µυαλό του ο Πελάτης, γίνεται διαπραγµάτευση συχνά και καταλήγω
να πληρώνω κι απ΄την τσέπη µου για στοιχεία που δεν συµφωνήθηκαν
αλλά προέκυψαν και θεωρήθηκαν απαραίτητα. Συνήθως άλλο θέλει ο
πελάτης, αλλο προτείνουµε εµείς κι άλλο προκύπτει.
Στην δεύτερη περίπτωση ο πελάτης βλέπει ένα ολοκληρωµένο Site και
δεν έχει την πολυτέλεια της διαπραγµάτευσης παρά µόνο στον πολύ
µικρό βαθµό που απαιτεί το Customization tου Site. Ή δέχεται την τιµή και
πληρώνει επιτόπου, ή δεν δέχεται και περνάµε στον επόµενο.
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
.gr Domains – Τοπικό Domaining
Τα .gr Domains δηλώνουν εσωστρέφεια κι είναι ιδανικά για Τοπικές
Επιχειρήσεις.
Παρόλο που τα περισσότερα από τα Dead-on Keyword-Rich Premium
Domains έχουν ήδη κατοχυρωθεί από Εταιρείες του Ελληνικού Virtual
Real Estate, υπάρχει πεδίο δράσης λαµπρό αν σκεφτείτε οτι το 99% των
Ελλήνων χρηστών κατά την αναζήτηση στη GOOGLE χρησιµοποιεί
Greeklish.
Έπειτα, η Ελληνική Γλώσσα, όντας ίσως η πλουσιότερη Γλώσσα στον
κόσµο, µας δείνει άπειρους συνδυασµούς προ-φυµάτων και
καταλήξεων κι αν παίξουµε λίγο µπορούµε να καταλήξουµε στο
σχηµατισµό σύντοµων, ευκολοµνηµόνευτων και Brandable Domain
Names µε µεγάλη πιθανότητα να τα βρούµε διαθέσιµα προς
κατοχύρωση.
To στήσιµο της Επιχείρησης
Για να γίνεις Domainer, θα χρειαστεί να στηθεί µια κανονική Επιχείρηση κι
αυτό σηµαίνει ότι θα χρειαστεί να γίνουν µια σειρά ενεργειών.
1. ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Μπορείς να δηµιουργήσεις µια
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ στην Ελλάδα, να κάνεις Έναρξη ∆ραστηριότητας
στην ∆ΟΥ σου, να πάρεις αριθµό ΚΑ∆ που θα δηλώνει οτι παρέχεις
Υπηρεσίες ΙΝΤΕΡΝΕΤ, να εγγραφείς στο Οικειο Επιµελητήριο, να υπαχθείς
στον κατάλληλο Ασφαλιστικό Φορέα και να θεωρήσεις ΒΙΒΛΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ώστε για τις υπηρεσίες που θα παρέχεις, να εκδίδεις Τιµολόγια. Απ' όλες
τις µορφές Εταιρειών, εµείς προτείνουµε την Μονοπρόσωπη ΕΠΕ αν
πρόκειται για ένα Φυσικό Πρόσωπο. Περισσότερα θα συζητήσεις µε
έναν έµπειρο Λογιστή. Η Ίδρυση της Μον. ΕΠΕ έχει µια σειρά εξόδων που
αφορούν στη σύστασή της. Εναλλακτικά, µπορείς να στήσεις µία
Κυπριακή Εταιρεία, η οποία θα υπάγεται στο Φορολογικό Καθεστώς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σου δίνει αρκετά µεγάλη ευελιξία. Ένας
∆ικηγόρος ειδικευµένος κατά προτίµηση στο Εταιρικό ∆ίκαιο, θα σε
συµβουλέψει κατάλληλα για τη σύστασή της. Πολύ καλές επιλογές και
Εταιρείες στο Λουξεµβούργο ή την Ελβετία. Αν δεν σκοπεύεις να εκδίδεις
πολλά Τιµολόγια και θέλεις απλά να διατηρείς ένα εκτεταµένο
χαρτοφυλάκιο Domains/Sites και να δραστηριοποιηθείς πιο πολύ
ακολουθώντας κάποιο άλλο Επιχειρηµατικό ∆ιαδικτυακό Μοντέλο από
αυτά που παρουσιάσαµε στο 1ο ΜΑΘΗΜΑ, µια Εταιρεία στις Σευχέλλες
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
θα ήταν ιδανική. Όµως, ενώ για το Affiliate Marketing ή τη δηµιουργία
Mobile Applications θα ήταν τέλεια, θα αντιµετώπιζες θέµα αξιοπιστίας
σε συναλλαγές σου µε Ελληνικές Επιχειρήσεις. Οπότε συζήτησε πρώτα
πολύ καλά µε έναν Λογιστή κι ένα ∆ικηγόρο κι αποφάσισε αφού
γνωρίζεις αρκετά.
2. DOMAIN REGISTRAR. Καλό είναι όλα τα .GR Domains σου να τα έχεις
σε ένα Λογαριασµό µε έναν REGISTRAR στην Ελλάδα, και όλα τα διεθνή
Domains σου µε έναν REGISTRAR στο εξωτερικό. Μπορείς να κάνεις την
έρευνά σου. Εγώ είµαι πολύ ευχαριστηµένη από την HYPERHOSTING.gr
του Γιώργου του Βαρδίκου σε ό,τι αφορά στα .GR Domains µου, κι από
την DomainSite.com σε ό,τι αφορά όλα τα Domains µου µε ∆ιεθνή
TLD's.
3. HOST. Πολύ σηµαντική είναι η επιλογή του σωστού κι αξιόπιστου
HOST. Εφόσον αποφάσισες ν'ασχοληθείς επαγγελµατικά µε το ΙΝΤΕΡΝΕΤ,
δε γίνεται να χρησιµοποιείς Shared Hosting Accounts για να φιλοξενείς
το Site που θα στήνεις σε κάθε Domain σου. Ξεκίνα µε RE-SELLER
Account όπου θα µπορείς -ανάλογα µε τον HOST- να φιλοξενείς ενα
µεγάλο αριθµό Domains, κι όταν αναπτυχθείς οικονοµικά, αγοράζεις
VPS (Virtual Private Server) ή DEDICATED SERVER . Εγώ συνεργάζοµαι
µε δύο εξαιρετικούς HOSTS εδώ και πολλά χρόνια. Την HOSTNINE.com και
την ARVIXE.com Τους Συστήνω ανεπιφύλακτα. Εναλλακτικά, αν θέλετε
να µην µπείτε στο έξοδο του RESELLER ACCOUNT από τώρα, θα σας
φιλοξενήσω ∆ΩΡΕΑΝ για 1 χρόνο τα πρώτα 3 Domains σας σε δικό µου
SERVER. Απλά επικοινωνήστε µαζί µου µε email ή µέσω SKYPE ROOM για
να το διευθετήσουµε.
4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Αν κάνεις ΜΟΝΟ Domaining δεν θα χρειαστείς
συνεργάτες. Στη συνέχεια θα καταλάβεις γιατί. Αν όµως θέλεις να κάνεις
ολοκληρωµένο VIRTUAL REAL ESTATE δηλαδή εκτός από Domains να
πουλάς κι ολόκληρα Sites, τότε σίγουρα θα χρειαστείς έναν καλό
προγραµµατιστή κι έναν καλό graphic artist ή web-designer. Μπορείς
να βρεις ΑΣΤΕΡΙΑ στο LINKEDIN.com από Έλληνες, ή ν'αναζητήσεις
ξένους σε Elance.com, Guru.com, Scriptlance.com, Odesk.com κλπ
Πως βρίσκουµε πελάτες.
Επαγγελµατικός Οδηγός. Από τις πιο αγαπηµένες µου µεθόδους η
οποία πάντα φέρνει αποτελέσµατα. Ξεφυλλίζοντας τον Επαγγελµατικό
Οδηγό της Πόλης µου, σταµατάω ΜΟΝΟ στις ολοσέλιδες έγχρωµες
καταχωρήσεις -κάποια επιχείρηση που πληρώνει Ολοσέλιδη
Καταχώρηση στον Επαγγελµατικό Οδηγό, αν µη τι άλλο, παίρνει στα
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
σοβαρά την προβολή της- και προσέχω αν πληρούν τα εξής κριτήρια.
1) Επιχείρηση Τοπική κι όχι Μεγάλο Franchise 2) Να ΜΗΝ έχει Site ή 3) Το
Site της να είναι στηµένο σε ΜΗ Premium Domain π.χ.
KostasPapadopoulos.gr
Google Adwords . Μπορώ να χρησιµοποιήσω τη µέθοδο που θα σας
παρουσιάσω τώρα, από µόνη της ή σε συνδυασµό µε την πρώτη. Σας
έχω ετοιµάσει και σχετικό VIDEO. Πρώτα λοιπόν πηγαίνω στο Keyword
Tool External του Προγράµµατος GOOGLE ADWORDS. Πληκτρολογώ
µε Greeklish ένα βασικό keyword για µια συγκεκριµένη αγορά π.χ.
kataskeves alouminiou ...βλέπω τον µηνιαίο όγκο αναζητησιµότητας
από Έλληνες χρήστες καθώς και το CPC (Cost per Click) δηλαδή πόσο
χρεώνει η GOOGLE τους πελάτες της που αγοράζουν traffic για κάθε
κλικ που τους στέλνει. Άν δω οτι το keyword είναι εµπορικό, ψάχνω στη
Hyperhosting.gr τη διαθεσιµότητα του Domain κataskevesalouminiou.gr
Ας υποθέσουµε οτι είναι διαθέσιµο. Το κατοχυρώνω µε 23ευρώ για 2
χρόνια. Πηγαίνω στη Google.com και πληκτρολογώ το keyword.
Εµφανίζονται µπροστά µου εκτός από τα Οργανικά Αποτελέσµατα, οι
Πληρωµένες ∆ιαφηµίσεις πελατών της GOOGLE που αγοράζουν traffic
γι'αυτό το keyword. Και οι 9 στους 10 έχουν Domains τα οποία είναι
επιεικώς απαράδεκτα κι ουσιαστικά άχρηστα για την επιχείρησή τους.
Επικοινωνώ µαζί τους µε τον τρόπο που περιγράφω στη συνέχεια.
Τρόπος προσέγγισης – Εργαλεία Παρουσίασης
Τα εργαλεία που θα χρειαστείς είναι δύο ειδών.
Εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα τη δουλειά
σου. ∆εν θα ήταν πολύ βολικό να έχεις έναν τρόπο να οργανώνεις τη
δουλειά σου κάθε µέρα έτσι ώστε να θυµάσαι σε ποιον τηλεφώνησες,
ποιο είναι το email του, τι σου είπε, τι σου ζήτησε, αν περιµένει κάτι
συµπληρωµατικό από σένα και πότε? Θα µου πεις, γι'αυτό υπάρχουν
τα σηµειωµατάρια. Σωστά.
Εγώ χρησιµοποιώ το ZOHO-Planner του ZOHO.com όπου σχεδιάζω
γενικότερα το κάθε Project µου και το Evernote.com όπου το εκτελώ
καθηµερινά βάσει των βηµάτων που έχω ήδη σχεδιάσει. Και τα δυο
µπορώ να τα προσεγγίσω από οποιονδήποτε υπολογιστή κι από το
iPad µου, κι έτσι να έχω πρόσβαση σε όλες τις Σηµειώσεις µου, µία για
ΚΑΘΕ Project µου και την ώρα που τηλεφωνώ σε κάθε επαφή µου
σηµειώνω όλα όσα θέλω να έχω µπροστά µου την επόµενη φορά που
θα ξαναµιλήσω µ'αυτό το πρόσωπο. Θα δείξω πως χρησιµοποιώ τα
Zoho.com κι Evernote.com σε VIDEO. Θα χρειαστείς µια γραµµή
τηλεφώνου µε απεριόριστο αριθµό ∆ΩΡΕΑΝ κλήσεων σε σταθερά
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
τηλέφωνα και οικονοµικό πρόγραµµα χρόνου κλήσεων σε κινητά.
Εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να παρουσιάσεις µε τον πιο ζωντανό
και πειστικό τρόπο την Πρότασή σου στους Πελάτες αυξάνοντας κατά
πολύ την πιθανότητα να τη δεχτούν :) Αρχικά θα χρειαστείς έναν
∆ΩΡΕΑΝ Λογαριασµό στο Πρόγραµµα JING, κι αργότερα µπορείς να
επενδύσεις στο SOFTWARE Camtasia Studio της TechSmith.com
Μεγέθη που έχουν σηµασία για τον Πελάτη
φού ο πελάτης δεχτεί ν'ακούσει την Πρότασή σου, πρέπει να ετοιµάσεις
τα εξής πολύ σηµαντικά ∆ΥΟ :
Μια Επιστολή σε φόρµα της Εταιρείας σου στην οποία επίσηµα θα
παρουσιάζεις την πρότασή σου µαζί µε την Οικονοµική σου
Προσφορά. (Σχετικό Υπόδειγµα θα βρεις στις Χρήσιµες Πηγές)
Μία 5λεπτη VIDEO-Παρουσίαση όπου θα δείχνεις στον πελάτη, µε βάση
τα στοιχεία της GOOGLE, γιατί το Domain που του προτείνεις είναι
σηµαντικό για την Επιχείρησή του και γιατί τον συµφέρει να επενδύσει
στο σωστό στήσιµο ενός Site σ'ένα PREMIUM Domain το οποίο σε
διάστηµα λίγων µηνών το πολύ θα είναι ΠΡΩΤΟ στ'αποτελέσµατα της
GOOGLE για το συγκεκριµένο Keyword κι άρα θα προσελκύει το 45%
του Traffic χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει γι'αυτό. Σε κάθε σου
επιχείρηµα, θα τονίζεις τα νούµερα και θα του δίνεις να καταλάβει την
ΑΞΙΑ της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σου. Μη µένεις σε λόγια, θεωρίες κι ορολογίες
που µόνο εσύ κι εγώ καταλαβαίνουµε. Εξηγησέ του απλά οτι ένα
Domain τύπου KostasPapadopoulos.gr είναι σαν ένα οικόπεδο στην
κορυφή ενός αποκρηµνου βουνού που για να πας εκεί θέλεις χάρτη κι
ελικόπτερο ενώ ένα Premium Domain είναι ένα οικόπεδο στον πιο
εµπορικό πεζόδροµο µιας πόλης.
Όταν ο Πελάτης Συµφωνήσει
Όταν ο πελάτης συµφωνήσει, του ζητάς τα στοιχεία Τιµολόγησής του κι
ετοιµάζεις ∆ΥΟ Έγγραφα, που του τα στέλνεις µε email:
Το Συµφωνητικό Μεταβίβασης Domain Name
Το Τιµολόγιο
Απαράµιλλο Customer Service
∆ώσε ιδιαίτερη προσοχή σ'αυτό το σηµείο γιατί αν διαφοροποιηθείς απ'
όσους παρέχουν γενικά Υπηρεσίες Ιντερνετ και µετά τη συναλλαγή τους
µε τον πελάτη εξαφανίζονται, θα πετύχεις σταδιακά σηµαντική
αναγνώριση κι επιτυχία στο χώρο του Domaining.
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
Οι Αµερικανοί λένε : οver-deliver. ∆ώσε στον πελάτη πολύ περισσότερα
απ' όσα περιµένει να πάρει µε τα χρήµατα που πλήρωσε. Εγώ λέω
"κάντον σκλάβο σου για µια ζωή" ώστε όταν σκέφτεται ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ο
πρώτος άνθρωπος που θα περνά απ' το µυαλό του να είσαι εσύ.
Πως µπορεί να γίνει αυτό? Του πούλησες ένα Domain. Κάνε του δώρο
τον αντίστοιχο λογαριασµό στον Twitter, χάρισέ του το αντίστοιχο
κανάλι στο YouTube και µια καλοστηµένη FaceBook Fan Page. Εσένα
αυτά τα τρία θα σου κοστίσουν λίγη ώρα από το χρόνο σου ή θα
πληρώσεις $15 σε 3 Outsourcers στο Fiverr.com Όµως αν
κατοχύρωσες το Domain µε 23ευρώ και το πούλησες 250ευρώ + δε
νοµίζεις οτι $15 ή και $50 είναι ασήµαντο ποσόν µπροστά στο καθαρό
σου κέρδος?
Μεταβίβαση του Domain
Αν το Domain Είναι ∆ιεθνές, το µόνο που έχεις να κάνεις, είναι να
ανοίξεις στον πελάτη ένα λογαριασµό στον Registrar σου (π.χ.
Domainsite.com) και να του το κάνεις "push" χρησιµοποιώντας το
µοναδικό του αλφαριθµητικό κωδικό. Μόλις το Domain µπει στο
λογαριασµό του, αλλάζει το password του λογαριασµού του κι αυτό
ήταν όλο.
Για τα .gr Domains η διαδικασία είναι λίγο πιο πολύπλοκη και
χρονοβόρα. Επικοινωνείς µε τον Registrar σου και σου λέει αναλυτικά τι
πρέπει να κάνεις. Στις µεταβιβάσεις που έχω κάνει, έχω στείλει τις οδηγίες
του REGISTRAR µου (Hyperhosting.gr) στον πελάτη, έχω ετοιµάσει την
Ειδική Υπεύθυνη ∆ήλωση Μεταβίβασης θεωρώντας το γνήσιο της
υπογραφής µου σε ΚΕΠ ή Αστυνοµικό Τµήµα, την στέλνω µε συστηµένη
επιστολή στον πελάτη κι απλά περιµένουµε η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων) να εγκρίνει και τυπικά τη µεταβίβαση.
Πελάτης για µια Ζωή
∆εν θα κουραστώ να επαναλαµβάνω πόσο σηµαντικό είναι να
αντιµετωπίζουµε τον πελάτη µας σαν ατόφιο χρυσάφι. Και για να το
διατυπώσω λιγότερο "υλιστικά"....σαν τον πιο αγαπηµένο µας φίλο.
Λένε πολλοί στο χώρο του ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μαρκετινγκ ..."δούλεψε για
λογαριασµό σου" ...."δούλεψε χωρίς αφεντικά" ....Θα διαφωνήσω.
Για τον εαυτό σου δουλεύεις οταν κάνεις κάτι για το οποίο ∆ΕΝ
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΣΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ. Π.χ. ένα χόµπι σου, ένα
σπορ κλπ
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
Όταν παρέχεις µια υπηρεσία ή πουλάς ένα προϊόν σαν Ανεξάρτητος
Επιχειρηµατίας, αυτός που σε πληρώνει είναι το ....ΑΦΕΝΤΙΚΟ σου. Και
στην προκειµένη περίπτωση, ο πελάτης σου.
Επιθετικό Marketing (τρίπτυχο)
Οι θεµελιώδεις αρχές του Marketing ισχύουν και στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, αλλά
επειδή είναι αυταπόδεικτα αξιώµατα και αρκεί η κοινή λογική και µόνο για
να τα χωνέψουµε, δυστυχώς η πλειοψηφία των Επιχειρήσεων τα αγνοεί ή
δεν τα εφαρµόζει κι αυτή είναι µια ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ που στην
Ελλάδα του 2012 τουλάχιστον, κανείς µας δεν αντέχει να συντηρεί.
Έχει ειπωθεί κάτι πολύ σοφό, ότι "η Κοινή Λογική είναι πιο σπάνια κι από
τα µπλε διαµάντια".
Επειδή όµως θεωρώ τα µέλη του συγκεκριµένου Προγράµµατος
∆ΙΑΜΑΝΤΙΑ, θα επικαλεστώ την Κοινή Λογική σου και θα σε
παρακαλέσω να θυµάσαι ΠΑΝΤΑ ότι µε ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥΣ αναπτύσσεται
µια Επιχείρηση, όποιας µορφής κι αν είναι, online ή offline.
Προσελκύοντας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ πελάτες. (ΜΑΖΑ)
Κάνοντας τους πελάτες της να κάνουν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ αγορές. (ΟΓΚΟΣ)
Κάνοντας τους πελάτες της να αγοράζουν ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ. (ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ)
Οι περισσότερες επιχειρήσεις κολλάνε πεισµατικά στην αύξηση της
πελατείας, παραµελώντας την ήδη υπάρχουσα πελατεία τους. Στο
Domaining, µπορείτε να ξεκινήσετε από την πώληση ενός Domain, να
προχωρήσετε στο στήσιµο ενός Site και να αυξήσετε τη συχνότητα
συναλλαγής µε τον πελάτη σας αναλαµβάνοντας τις καµπάνιες του στα
Social Media ή το SEO του Site του.
Συστάσεις από Πελάτες
Ποια είναι η καλύτερη µορφή ∆ιαφήµισης? Η ∆ιαφήµιση "στόµα-µεστόµα" ή "word of mouth" στην argo του Αµερικάνικου Μαρκετινγκ.
Κι αν αυτή τη ∆ιαφήµιση σας την κάνει ο ίδιος ο πελάτης σας, είναι 100
φορές πιο αποτελεσµατική. ΠΑΝΤΑ να ζητάτε από τους πελάτες σας να
σας συστήσουν σε 1-2 άλλους. Αν έχετε ήδη εφαρµόσει όσα
περιγράψαµε, οι συστάσεις είναι σίγουρες.
Όταν άρχισα να στήνω το DentistsFinder.gr για εβδοµάδες
τηλεφωνούσα σε Οδοντιάτρους, έστελνα και ξανάστελνα emails µε την
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
πρότασή µας να προβληθούν αλλά µάταια. Ούτε το γεγονός οτι ήµουν
Συνάδελφος µέτρησε, ούτε τίποτα. Ώσπου µια µέρα είχα τη φαεινή ιδέα
να ζητήσω Συστάσεις. Με χαρά οι πρώτοι άρχισαν να µε συστήνουν
ένθερµα σε 2, 3 και περισσότερους Συναδέλφους ο καθένας και
µάλιστα τους τηλεφωνούσαν κιόλας πριν τους καλέσω, για να
προετοιµάσουν το έδαφος.
Το DentistsFinder.gr άρχισε ν'απογειώνεται :)
Το FIVERR και τα ∆ώρα στους Πελάτες
Aπό το Καλοκαίρι του 2010 έκανε την εµφάνισή του ένα Site-Φαινόµενο
στο χώρο του Outsourcing, το Fiverr.com Κι από τότε, έχει λύσει
κυριολεκτικά τα χέρια πολλών Marketers µε το να προσφέρει τη
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών έναντι $5. Στο σχετικό VIDEO, δείχνω µε
ποιο τρόπο µπορείς να παραγγείλεις από τους καλύτερους Fiverr-Sellers
υπηρεσίες που θα κάνουν τους πελάτες σου τρισευτυχισµένους , ειδικά
εφόσον ∆ΕΝ ΘΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ!
Στο Zoho-Planner σου (Zoho.com) σηµείωσε τι είδους δώρο θα κάνεις
σε κάθε πελάτη σου και κάθε πότε. Έτσι θα κρατάς τις σχέσεις σου µε
τους πελάτες σου ζωντανές και θερµές. Κι όλοι ανεξαιρέτως θα νιώθουν
υποσυνείδητα την ηθική υποχρέωση να σου ανταποδώσουν κατά
κάποιον τρόπο τις ....χάρες :)
Επιχείρηση στον Αυτόµατο Πιλότο
Προσωπικά, πιστεύω ότι είναι χίλιες φορές προτιµότερο να είσαι ο
ΠΡΩΤΟΣ στο χωριό, παρά ένας από τους τελευταίους στην πόλη.
Παρόλο που το Domaining στην Ελλάδα µόλις άρχισε κι έχει λαµπρό
µέλλον µπροστά του, αν θελήσεις να ΑΝΕΒΑΣΕΙΣ το Επίπεδο των
∆ραστηριοτήτων σου και φυσικά το Γόητρο της Επιχείρησής σου,
µπορείς να επεκταθείς κι εκτός Ελλάδος.
Βλέπω τουλάχιστον ∆ΥΟ τρόπους να το κάνεις. Ο ένας είναι πουλώντας
κι αναπτύσσοντας .GR Domains για λογαριασµό Πολυεθνικών
Εταιρειών που θέλουν να διεισδύσουν στην Ιντερνετική αγορά της
Ελλάδας. Ο άλλος, είναι να µυηθείς στα στέκια των απανταχού
Domainers και ν'αρχίσεις να δραστηριοποιείσαι όλο και περισσότερο
στο παιχνίδι του ∆ιεθνούς Domaining.
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ
Χαρτοφυλάκιο
Κάθε DOMAINER που σέβεται τον εαυτό του, -όπως παλιά οι γιαγιάδες
µας αγόραζαν σχεδόν τζάµπα γη και τα δισέγγονά τους κληρονόµησαν
µεγάλης αξίας ακίνητα σε Τουριστικές ή Εµπορικές περιοχές- θα πρέπει
να χτίζει ένα καθαρά Επενδυτικού χαρακτήρα χαρτοφυλάκιο από
Domains που είτε έχουν ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία, είτε έχουν σχέση µε
δυνατές "τάσεις" (trends) που θα έχουν διάρκεια σε βάθος χρόνου, ή
µπορούν ν'αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης για διαδικτυακά µοντέλα µε
µεγάλη απήχηση (είναι brandable).
Το Virtual Real Estate είναι ένας πολύ δυναµικά εξελισσόµενος χώρος
διεθνώς και στη χώρα µας. Στήσε το πλάνο σου, βάλε τους στόχους
σου εβδοµαδιαίους ή µηνιαίους και ξεκίνα. Επένδυσε στο πρώτο
Premium Domain, βρες τον πρώτο αγοραστή κι άρχισε ν’ αναπτύσσεις
την επιχείρησή σου. Για µια συµβουλή, ένα ενθαρρυντικό λόγο, λίγη
βοήθεια, θα είµαι µόνο ένα τηλεφώνηµα µακριά σου.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Σοφία Σταυροπούλου
(τηλ.: 2741 500111 – Voice Mail)
Copyright© 2012 | SSOFIA-SUCCESS-CLUB : Μαθήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μάρκετινγκ