close

Enter

Log in using OpenID

1. Raspored odvoza otpada

embedDownload
RASPORED ODVOZA OTPADA
1. SELEKTIRANI KORISNI KOMUNALNI OTPAD (papir, staklo, metal, biootpad, tetrapak)
Vrste otpada
I tjedan
PLASTIKA
METAL
TETRAPAK
STAKLO
BIOOTPAD
utorak
-
Mjesečni raspored odvoza kroz tjedne
II tjedan
III tjedan
utorak
utorak
-
utorak
-
IV tjedan
utorak
Raspored ˝Mobilne jedinice˝ bit će istaknut na poleđini računa Usluge za naredni mjesec
2. MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (kante 120 l i kontejneri 1100 l)
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Grad Valpovo + prigradska naselja
Općina Bizovac
Rajon I
Rajon II
Rajon III
Rajon IV
Rajon V
Rajon I
Rajon II
Rajon III
Pražnjenje kontejnera u užem središtu Valpova obavlja se ponedjeljkom, srijedom i petkom.
Miješani komunalni otpad skuplja se i odvozi svim radnim danima, državnim
praznicima i blagdanima kroz godinu, osim na blagdan Božića i praznik Nove godine, kada će
promjena rasporeda biti pravovremeno objavljena.
POPIS ULICA I PRIGRADSKIH NASELJA PO RAJONIMA GRADA VALPOVA
RAJON I
Trg Kralja Tomislava ,Dore Pejačević, Osječka, Vijenac Hrvatske Republike, Bana Ivana Mažuranića, Braće Radića, Ivana
Gundulića, Zrinsko Frankopanska, Petra Preradovića, Kolodvorska,Dravska, Josipa Bana Jelačića, Toplice, ZMP K-6
(Spar),dr.Franje Tuđmana, Vj.107.Brigade.
RAJON II
Nas.Josipa Kozarca, Nikole Tesle,Eugena Kvaternika, Silvije Strahimira Kranjčevića, Hrastik
Prigradska naeslja: Šag ,Nard, Duhovno rekreacijski centar Emaus (Satnički ribnjak)
RAJON III
Matije Gupca, Petra Svačića, Bosanska, Grgura Ninskog, Antuna Branka Šimića, Alojzije Stepinca, Kralja Petra
Krešimira IV, Josipa Juraja Štrosmajera, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Zajca, Zinke Kunc, Antuna Gustava
Matoša,Vatroslava Lisinskog, Josipa Pintarića, Antuna Mihanovića, Slavka Kolara, Starovalpovački put, Ante EvetovićMiroljuba, Hrvatskih Branitelja
RAJON IV
Nas. Augusta Šenoe, Bizovačka, Kraljevci, Sutarićićeva, nas.Ante Starčevića, Ljudevita Gaja, Hladne Vode, Učka,
Opatijska, Istarska, nas.Tina Ujevića, nas.Dobriše Cesarića, Vladimira Nazora, Florijanova i Matije Petra Katančića
Prigradsko naselje grada Valpova: Ladimirevci
RAJON V
Ive Lole Ribara, Sunčana, Antuna Matije Reljkovića, prilaz Crvenom križu, Janka Leskovara, Kraljevci ( kompleks
trgovačkih centara Lidl i Plodine)
Prigradska naselja grada Valpova: Marjančaci, Ivanovci, Zelčin, Harkanovci
POPIS ULICA I PRIGRADSKIH NASELJA OPĆINE BIZOVAC
RAJON I
Naselja : Cret Bizovački, Novaki Bizovački, Brođanci i Habjanovci
RAJON II
Ulice: Ante Starčevića, Vladimira Nazora, Ive Pavlića, Ivana Gundulića, Ivana Mažuranića
Naselje:Samatovci; Bizovačke Toplice i OFMIR Bizovac
RAJON III
Naselje: Bizovac
3. STARI PAPIR
Skupljanje starog papira obavljat će se prema ustaljenom rasporedu:
• Grad Valpovo i prigradska naselja - drugi i treći ponedjeljak na utorak,
• Općina Bizovac - četvrti ponedjeljak na utorak.
4. OSTALI OTPAD
a) Glomazni otpad ograničenih količina (do 1 m3 godišnje ) odvozimo na poziv korisnika
b) Električni i elektronički otpad nije moguće odložiti u ˝eko dvorište tvrtke˝ već je isti
potrebno predati oporabitelju pozivom na besplatan broj telefona 0800 444 110 (8-16 h).
c) Zeleni otpad ograničenih količina (cca 1 m3) odvozimo na poziv korisnika
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
102 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content