Τεστ εγκυμοσύνης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν κάνετε το τεστ. περισσότερα στην ιστοσελίδα: pregnant-or-not
pregnant not.eu
eu
Τεστ εγκυμοσύνης One Step
Συλλογή δείγματος ούρων και χειρισμός:
Εξήγηση των αποτελεσμάτων:
To τεστ εγκυμοσύνης one step
step,, μετρά την παρουσία στα ούρα της ορμόνης
που ονομάζεται ανθρώπινη χωριακή γοναδοτροπίνη (συντόμευση H.C.G.)
H
.)
προκειμένου να εντοπιστεί μια εγκυμοσύνη στα πρώτα της βήματα.
Περίληψη και επεξηγήσεις
Η ορμόνη H.C.G
G.. παράγεται από το πλακούντα κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης σχεδόν αμέσως μετά τη στιγμή που το έμβρυο εγκαθίσταται
στη μήτρα.
Όσο περισσότερο προχωρά μια κύηση, τόσο υψηλότερ
υψηλότερα
α είναι τα επίπεδα
της H.C.G
G.. στα ούρα. Η συγκέντρωση της ορμόνης αυτής στα ούρα
γυναίκας που δεν είναι έγκυος, κανονικά δεν ξεπερνά τα 5.0
5.0mIU
mIU ανα ml
ml,
ενώ σε μια έγκυο γυναίκα αντίστοιχα κατά την ημέρα της τελευταίας
χαμένης περιόδου, τα επίπεδα της H.C..G. είναι περίπου 100.0mIU
100.0
ανά ml
ml,
με κορύφωση στα επίπεδα των 100.000 ως 200.000 mIU ανα ml,
ml, να
παρατηρείται κατά το τέλος του πρώτου τριμήνου κύησης.
Θα πρέπει να συλλεχθεί ένα δείγμα ούρων σε ένα στεγνό δοχείο, ή έναν
ουροσυλλέκτη που συνήθως κοστίζει λιγότερο από 1 euro,
euro, και θα βρείτε
σε κάθε φαρμακείο.
Αρνητικό: Εάν μια έγχρωμη γραμμή εμφανιστεί στη περιοχή ελέγχου
λειτουργίας του τεστ, και δεν εμφανιστεί αντίστοιχα
αντίστοιχα στη περιοχή της
γραμμής αποτελέσματος,
αποτελέσμα , σημαίνει πως δεν υπάρχει συγκέντρωση της
ορμόνης H.C.G.. στα ούρα. Αυτό σημαίνει πως δεν είστε έγκυος ή
πραγματοποιήσατε το τεστ πολύ σύντομα. Αν δεν είστε σίγουρη
επαναλάβετε την εξέταση με νέο τεστ μετά από 48 ώρες.
Περιεχόμενα:
Κάθε συσκευασία περιέχει:
Ένα τεστ ούρων εγκυμοσύνης One Step
Φακελάκι με υλικό που απορροφά τυχών υγρασία (αποτελεί απόρριμμα
μετά το άνοιγμα της συσκευασίας)
Αποθήκευση και σταθερότητα:
Το τεστ μπορεί να φυλαχθεί σε θερμοκρασία δωματίου (+2
(+2oC
oC ως +30oC),
+30 ),
όσο παραμένει σφραγισμένο στη συσκευασία του
του, και ως την
αναγραφόμενη ημερομηνία λή
λήξης.
ξης. Πρέπει να αποφεύγεται η απ ευθείας
έκθεση στο φώς του ήλιου, συνθήκες υγρασίας και μεγάλης θερμότητας.
θερμότητας
Προφυλάξεις:
Προορίζεται μόνο για διαγνωστική εξέταση in
in-vitro
vitro (εκτελείται εξωτερικά)
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν κάνετε το τεστ.
Μη χρησιμοποιείτε το τεστ αν η συσκευασία του έχει ανοιχθεί ή
καταστραφεί, ή αν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του. Κάθε τεστ
προορίζεται για μία μόνο χρήση. Απορρίψτε το μετά τη χρήση και μη το
επαναχρησιμοποιείτε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ούρα οποιασδήποτε
οποια δήποτε ώρας
ώρα της ημέρας,
ωστόσο λάβετε υπόψη σας πως γενικό
γενικότερα
τερα στα πρώτα πρωινά ούρα,
περιέχονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις της H.C.G..
H
.
Με άλλα λόγια, προτιμήστε να κάνετε το τεστ με τα π
πρώτα
ρώτα πρωινά
πρωινά ούρα,
εάν ακόμη δεν έχετε άλλα συμπτώματα εγκυμοσύνης και η σεξουαλική
πράξη που αποτέλεσε για εσάς λόγο διεξαγωγής αυτού του ελέγχου,
προηγήθηκε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν όπως πχ μόνο δύο η τρείς
ημέρες νωρίτερα.
Εκτέλεση του τεστ:
Επιτρέψτε στο δείγμα ούρων και το τεστ να αποκτήσουν θερμοκρασία
δωματίου, και στη συνέχεια αφαιρέστε το τεστ από τη συσκευασία.
Τοποθετήστε το τεστ μέσα στο δείγμα ούρων κάθετα με τα βελάκια να
δείχνουν προς τα κάτω, χωρίς να αφήσετε να βραχεί πάνω από τη γραμμή
ΜΑΧ, και κρατήστε το σε αυτή τη θέση για τουλάχιστον δέκα
δευτερόλεπτα.
Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων μετά τη παρέλευση των 10 λεπτών θα
πρέπει να θεωρείται άκυρη και να μη λαμβάνεται υπόψη.
Το φόντο στη περιοχή του τεστ όπου θα φανούν τα αποτελέσματα, θα
πρέπει να είναι καθαρό πριν αυτά εμφανιστούν με κόκκινο χρώμα.
Διαβάστε τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.
Το τεστ είναι μιας χρήσεως. Απορρίψτε το μετά τη χρήση.
Τα θετικά αποτελέσματα, ανάλογα με τη τρέχουσα συγκέντρωση της
ορμόνης H.C..G. στα ούρα, μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και μέσα στο
επόμενο λεπτό, ωστόσο πρέπει να περιμένετε ως τα 10 λεπτά (και
και όχι
περισσότερο) προκειμένου να επιβεβαιώσετε ένα αρνητικό αποτέλεσμα.
Έλεγχος ποιότητας.
Ενσωματωμένες δυνατότητες ελέγχου ποιότητας:
Όταν το τεστ ολοκληρωθεί, θα δείτε μια ροζ η κόκκινη γραμμή στη περιοχή
με την ένδειξη C στα αρνητικά δείγματα, ή δύο ροζ ή κόκκινες γραμμές
στις αντίστοιχες περιοχές C και Τ, στα θετικά δείγματα.
Η γραμμή στη περιοχή C,, αφ
αφορά
ορά στον έλεγχο σωστής λειτουργίας του τεστ,
και η εμφάνιση της πιστοποιεί ότι αυτό ανταποκρίνεται
ανταποκρίνεται στο σκοπό και τις
προδιαγραφές του.
Το αποτέλεσμα του αυτού τεστ εγκυμοσύνης θα πρέπει να έχει μικρότερη
βαρύτητα σε σχέση με μια κλινική εξέταση από εξειδικευμένο
εξειδικευμένο γιατρό που
θα καταλήξει στην τελική διάγνωση.
Το τεστ εγκυμοσύνης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως αφού ανοίξετε
τη συσκευασία του.
Γραμμή ελέγχου του τεστ (C)
Πότε μπορώ να κάνω το τεστ εγκυμοσύνης ? :
Το τεστ εγκυμοσύνης μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη πρώτη μέρα που
υποψιάζεστε πως ίσως είστε έγκυος.
Άκυρο: Αν μια ροζ η κόκκινη γραμμή εμφανιστεί στη περιοχή της γραμμής
αποτελέσματος αλλά δεν υπάρχει
υπάρχει ορατή γραμμή στη περιοχή ελέγχου, το
τεστ είναι άκυρο, όπως και αν δεν εμφανιστούν καθόλου γραμμές. Σε μια
τέτοια περίπτωση θα πρέπει να επαναλάβετε με άλλο τεστ.
Αφαιρέστε το τεστ από το δείγμα ούρων και τοποθετήστε
τοποθετήστε οριζόντια το σε
μια καθαρή και στεγνή επιφάνεια.
Όταν ανοίξετε τη συσκευασία, κρατήστε το τεστ μόνο από το σημείο που
προορίζεται για αυτό το σκοπό, δηλαδή όχι κάτω από τη γραμμή ως την
οποία προορίζεται για να βυθιστεί στο δείγμα ούρων.
Για λόγους
λόγους υγιεινής
υγιεινής,, διαχειριστείτε
διαχειριστείτε τα δείγματα ούρων σαν να ήταν
μολυσματικά, αποφεύγοντας την επαφή με το δέρμα.
Θετικό: Εάν δύο έγχρωμες γραμμές εμφανιστούν, η μία στη περιοχή
ελέγχου λειτουργίας του τεστ και η άλλη στη περιοχή στη περιοχή της
γραμμής αποτελέσματος, σημαίνει πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να
είστε έγκυος καθώς εντοπίστηκε η ορμόνη H..C.G. στα ούρα σας.
Πρέπει
πει να σημειωθεί πως ο
οιι δύο γραμμές μπορεί να διαφέρουν στο
χρώμα ή και στο πόσο έντονες είναι, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως
το τεστ δεν είναι θετικό.
Αυτή είναι μια αλήθεια που αφορά κάθε διαγνωστική διαδικασία, για
αυτό προτείνεται να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε
οποιαδήποτε απόφαση ιατρικής φύσεως.
φύσεως
Γραμμή αποτελέσματος (T)
Εισάγετε το τεστ στα ούρα
ως αυτή τη γραμμή
Αρνητικό
Θετικό
Άκυρο
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν κάνετε το τεστ. περισσότερα στην ιστοσελίδα: pregnant-or-not
pregnant not.eu
eu
Χαρακτηριστικά απόδοσης:
Ακρίβεια αποτελεσμάτων
Συγκριτικές μελέτες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε κλινικό εργαστήριο
και κατ οίκον, έδειξαν ότι το τεστ εγκυμοσύνης One Step H.C.G.
ανταποκρίθηκε παράγοντας θετικά και αρνητικά αντίστοιχα αποτελέσματα
με ακρίβεια >99.5%
Κατά κύριο λόγο:
Το τεστ είναι βασισμένο στη τεχνολογία χρωματογραφίας βασισμένης σε
αντιδράσεις αντισωμάτων. Μια μεμβράνη απορροφητικού υλικού
επικαλύπτει ένα χαρτί κατασκευασμένο από ίνες γυαλιού που είναι
εμποτισμένο με κολλοειδές διάλυμα που περιέχει σωματίδια χρυσού και
στερεάς φάσεως μονοκλωνικά αντισώματα ως προς την H
H.C.G.
G.
Άλλα απορροφητικά μέρη στο κάτω μέρος της συσκευής απορροφούν με
ταχύτητα το δείγμα ούρων, το οποίο καθώς εισέρχεται στη συσκευή
προωθείται άμεσα στη περιοχή όπου βρίσκεται η μεμβράνη
χρωματογραφίας
χρωματογραφίας υγροποιώντας
υγροποιώντας το περιεχόμενο, και επιτρέποντας στο
αντιγόνο H.C.G.
H
. να έρθει σε επαφή με τα αντίστοιχα αντισώματα στο
κολλοειδές διάλυμα.
Τα επίπεδα της H.C.G. παραμένουν σε ανιχνεύσιμα επίπεδα για πολλές
εβδομάδες μετά τη γέννα, όπως και μετά από μια εκούσια ή θεραπευτική
διακοπή εγκυμοσύνης.
Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών επιπέδων H.C.G. (άνω των 500.000mlU
ανα ml) , είναι δυνατό να προκύψει ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα. Κάτι
Κ
τέτοιο είναι δυνατό να συμβεί μετά το πρώτο τρίμηνο ή λίγο νωρίτερα σε
πολύ σπάνιες περιπτώσεις
περιπτώσεις.
Εάν εξακολουθείτε και έχετε λόγους να πιστεύετε πως είστε έγκυος, απλά
αραιώστε το δείγμα ούρων σε απιονισμένο νερό σε αναλογία ένα προς
ένα και επαναλάβετε.
Ανν ένα δείγμα ούρων είναι εξαιρετικά αραιό, είναι λογικό να μη περιέχει
επαρκή ποσότητα H.C.G.
H
. Εάν εξακολουθείτε να έχετε λόγους να π
πιστεύετε
ιστεύετε
πως είστε έγκυος, επαναλάβετε με νέο τεστ σε 48 ώρες χρησιμοποιώντας
αυτή τη φορά δείγμα από πρωινά ούρα.
Καθώς το δείγμα προχωρά στη μεμβράνη, τα μονοκλωνικά αντισώματα
που βρίσκονται στερεωμένα στη περιοχή T, θα ενώσουν το κολλοειδές
διάλυμα σχηματίζοντας μια ροζ ή κόκκινη γραμμή στην ίδια περιοχή, ενώ
όλα τα τεστ θα παράγουν μια αντίστοιχη γραμμή στη περιοχή ελέγχου με
την ένδειξη C. Αυτή η γραμμή σχηματίζεται από την ένωση πολυκλωνικών
αντισωμάτων που βρίσκονται στερε
στερεωμένα
ωμένα στο κολλοειδές διάλυμα που
βρίσκεται στη περιοχή ελέγχου του τεστ,
τεστ, και η παρουσία αυτής της
γραμμής πιστοποιεί ότι το τεστ εγκυμοσύνης εκτελέστηκε κανονικά.
Όλα τα τεστ ούρων εγκυμοσύνης One Step H.C.G.
H.C.G.,, θα απεικονίσουν θετικά
αποτελέσματα με δείγματα ούρω
ούρωνν που περιέχουν την ορμόνη H.C.G
H G. όταν
αυτή βρίσκεται σε κοντινό ή μεγαλύτερο επίπεδο των 10mIU ανα ml ή σε
κοντινό ή μεγαλύτερο επίπεδο των 25mIU ανά ml ανάλογα με την
ευαισθησία του συγκεκριμένου τεστ που προμηθευτήκατε.
Αντιδραστήρια :
Ένα τεστ ανά συσκευασία.
Συστατικά. Η συσκευή ελέγχου αποτελείται από μια μεμβράνη με
κολλοειδές με σωματίδια χρυσού καλυμμένη με αντισώματα β-H.C.G.
β H.C.G.,, α
αH.C.G. και lgG
Γραμμή ελέγχου καλής
λειτουργίας του τεστ (C)
(
Γραμμή αποτελέσματος (T)
(
Εισάγετε το τεστ στο δείγμα
ούρων ως αυτή τη γραμμή
Περιορισμοί διαδικασίας
Καθώς το αλκοόλ μπορεί να αλληλεπιδράσει με το αποτέλεσμα του τεστ
κύησης, προτείνετ
προτείνεται να μη το χρησ
χρησιμοποιήσετε
ιμοποιήσετε εάν έχετε πιεί.
Εάν πραγματοποιήσετε το τεστ πολύ νωρίς υπάρχει περίπτωση να μην
έχουν προλάβει να αυξηθούν τα επίπεδα της H.C.G..
H.C.G.. Σε μια τέτοια
περίπτωση, επαναλάβετε μετά από 48 ώρες με νέο τεστ και νέο δείγμα
ούρων.
Αρνητικό
Θετικ
Θετικό
ό
Άκυρο