close

Enter

Log in using OpenID

D11 Knauf spušteni stropovi

embedDownload
Tehnička uputa
02/2012
D11 Knauf spušteni stropovi
D112 Knauf spušteni strop - čelična podkonstrukcija CD 60/27
D113 Knauf spušteni strop - čelična podkonstrukcija CD 60/27 u istoj razini
D116 Knauf spušteni strop - čelična podkonstrukcija UA 50/40 + CD 60/27
Novo:
Spušteni stropovi za zaštitu od požara odozgo i odozdo:
F30 (EI30), F60 (EI60), F90 (EI90)
D11 Knauf spušteni stropovi
Određivanje razreda opterećenja
Izračun potkonstrukcije
1. Određivanje mase stropne obloge / spuštenog stropa ovisno o debljini obloge
Ovisno o zahtjevanoj debljini obloge u mm (x-os) potrebno je na sjecištu ucrtane diagonale očitati na y-osi površinsku masu stropne obloge /
spuštenog stropa, što uključuje i masu čelične potkonstrukcije u kg/m 2.
[kg/m2] Masa stropne obloge / spuštenog stropa
Osni razmaci montažnih CD profila
Razred opterećenja (kN/m2)
0,50 < p ≤ 0,65
0,30 < p ≤ 0,50
0,15 < p ≤ 0,30
≤ 0,15
Debljina obloge
2. Utjecaj dodatnog opterećenja na stropu
Dodatna opterećenja spuštenih stropova usljed polaganja izolacijskih slojeva dozvoljena su do maks. 0,05 kN/m2 (= 5 kg/m2). Budući da dodatan sloj
izolacije i n.pr. sustav “strop iznad stropa” (maks. 0,15 kN/m2 = 15 kg/m2) povećava ukupnu masu spuštenog stropa / stropne obloge neophodno je
predvidjeti i uračunati dodatna opterećenja u proračun opterećenja. Sječište je definirano pod 1. potrebno je pomaknuti zbrajanjem dodatnog opterećenja
na y-osi prema gore.
3. Određivanje razreda opterećenja
Temeljem rezultata ukupnog površinskog opterećenja iz 1. i 2. proizlazi odgovarajući razred opterećenja (kN/m2) spuštenog stropa / stropne obloge.
4. Dimenzioniranje potkonstrukcije
Ovisno o razredu otpornosti na požar i razreda opterećenja proizlaze razmaci pojedinih elemenata potkonstrukcije stropa: a


bez protupožarnih zahtjeva 1)
otpornost na požar odozdo 2)
Razmaci ovjesa
Osni razmaci nosivih profila
Osni razmaci montažnih profila


1) dopušteni rasponi obloge
prema HRN DIN 18181
ovjesi i spojni elementi prema protupožarnim smjernicama
prema navodima
tehničkih uputa
Osni razmaci montažnih
profila


otpornost na požar odozgo (stropni međuprostor)
otpornost na požar odozdo i odozgo
Osni razmaci nosivih
profila
u pravilu se koriste ovjesi nosivosti do 0,25 kN, kod razreda
opterećenja > 0,30 kN/m2 upotrijebiti visilice do 0,40 kN
c
Razmaci ovjesa
prema navodima
tehničkih uputa
2) prema navodima za
zaštitu od požara

b
ovjesi i spojni element prema prikazanim detaljima
D11 Knauf spušteni stropovi
Ovjesi, dopušteni rasponi, konstrukcijske visine
Konstrukcijske visine
Sustav
Konstrukcijska visina stropa rezultat je zbroja izmjera ovjesa, potkonstrukcije i obloge.
Ovjes
Potkonstrukcija
s Nonius ovjesom gornji dio
sa žicom
Strop ispod
stropa
Direktni
ovjes
Nonius
ovjes
Nonius
obuhvatni
ovjes
D112
Kombinirani
ovjes
Ankerfix
ovjes
-
D116
130
-
Kopča za
direktnu
montažu
Kombinirani
ovjes
110
do 100
1
-
60x27
60x27 + 60x27
27
54
130
110
do 100
-
60x27
27
-
-
-
-
60x27
60x27 + 60x27
67
130
D113
Visina
ukupno
mm
Primjer izračuna D112 s Nonuis ovjesom (130 mm), nosivi i montažni profil (54 mm) i obloga (2x12,5 mm) = 209 mm,
potrebno je cca. 210 mm konstrukcijske visine za ovjes spuštenog stropa.
Dopušteni rasponi obloge prema HRN DIN 18181
Debljina ploče
sve mjere u mm
b
Maksimalni osni razmaci montažnih profila
bez
otpornosti na požar
12,5 / 2x 12,5
500
15
550
18
masivna ploča
625
20
masivna ploča
625
25
masivna ploča
800
sa
otpornosti na požar
Osni razmaci
montažnih profila
prema str. 6 - 9
otpornost na udarac
loptom D112 / D113
 Direktni ili Nonius ovjes
jednoslojno
dvoslojno
≥ 2x 12,5
250
500
Višeslojne obloge
Kod višeslojnih obloga pojedine ploče treba postaviti uz međusobni pomak prema shemi polaganja.
Svaki sloj ploča treba pritisnuti za potkonstrukciju
i zasebno pričvrstiti vijcima.
Kod montaže 1. sloja ploča razmaci pričvršćenja mogu
biti trostruko veći (od protupožarne izvedbe sa slojevima 2x20 ili 2x25 mm dvostruko veći), ako se drugi
sloj ploča odmah nakon toga (istog dana) pričvrsti za
prvi sloj. Kod višeslojnog oblaganja dovoljno je jednostavno ispuniti spojeve ploča prvoga sloja bez dodatne završne obrade.
Vijci za pričvršćivanje gipsanih ploča
Debljina obloge stropa
Knauf samourezni vijak
Razmak pričvršćenja vijaka
≤ 15 mm
TN 3,5 x 25
170 mm
2 x 12,5 mm
TN 3,5 x 25 + TN 3,5 x 35
170 mm
2 x 15,0 mm
TN 3,5 x 35 + TN 3,5 x 45
170 mm
2 x 20,0 mm
TN 3,5 x 35 + TN 3,5 x 55
150 mm
2 x 25,0 mm
TN 3,5 x 45 + TN 3,5 x 75
150 mm
D11 Knauf spušteni stropovi
Dopušteni rasponi obloge i potkonstrukcije
Rubni razmaci potkonstrukcije, shematski prikazi primjera
sve mjere u mm
Izvedba 1 / nenosivi spoj sa zidom
ca. 100
ca. 150
b
a


bez podlaganja ruba ploče s UD profilom.
podlaganje ruba ploče s UD profilom kao
pomoć pri montaži, kod zahtjeva zaštite od
požara i zaštite od zvuka razmaci pričvršćenja UD profila u podlozi iznose maksimalno
100 cm.
ca. 100
ca. 150
ca. 150
ca. 100
c
a
ca. 100
Izvedba 2 / nosivi spoj sa zidom
b
b
razmaci vijaka ≤ 170 mm
ploča se mora pričvrstiti
vijcima za UD profil
c
a
a
a
ca. 100
c
ca. 100
razmak pričvršćenja za UD profile umanjuje
se na ≤ 625 mm (koristiti prikladno sidro ili
odgovarajući vijak prema vrsti podloge).
 kada je UD profil montiran kao nosivi element potrebno je CD profile utaknuti s preklopom od minimalno 20 mm.
 maksimalno dopušteni osni razmaci ovjesa
i CD profila proizlaze iz opisa pojedinog
sustava spuštenog stropa.

ca. 100
Napomena
UD 28x27
b
100 170 170
preporuča se dodatno
pričvršćenje obloge s
vijcima za UD profil
a
CD 60x27
Spušteni stropovi se u spoju sa zidom mogu izvesti prema prikazanim
izvedbama 1 ili 2 (preporuča se korištenje trake Trenn Fix)
a = razmak ovjesa (osni razmak nosivi profili)
c = osni razmak nosivi profili (raspon montažni profili)
b = osni razmak montažni profili (raspon ploča)
D11 Knauf spušteni stropovi
Ovjesi, razredi nosivosti
0,25 kN (25 kg) razred nosivosti
Akerfix - sidreni ovjes
Kombinirani ovjes
za CD 60/27
s polugom za CD 60/27
Kruti ovjes
za drvene potkonstrukcije
ovješeno sa
žicom s ušicom
Pričvršćenje za drvenu
međukatnu konstrukciju:
npr. Knauf vijak FN 5,1 x 35 mm
s ravnom glavom
Pričvršćenje za armirano
betonsku međukatnu konstrukciju:
prikladni čelični sidreni elementi
0,40 kN (40 kg) razred nosivosti
Direktni ovjes
kruti ovjes
za CD 60 x 27
Pričvršćenje za drvenu
međukatnu konstrukciju:
2 x Knauf vijak TN 3,5 x 35
u vanjskim provrtima ili
1 x Knauf vijak FN 5,1 x 35
u sredini
Direktni ovjes odrezati
ili saviti prema potrebnoj
visini ugradnje.
Nonius obuhvatni ovjes
Pričvršćenje za armirano
betonsku međukatnu konstrukciju:
prikladni čelični sidreni elementi
kruti ovjes
za CD 60 x 27
za UA 50 x 40 - pričvršćeno bočno s vijkom TN 3,5 x 25
ovješeno s
Obuhvatni ovjes saviti
oko profila i spojiti
Nonius ovjes gornji dio
Nonius osigurač
Nonius ovjes donji dio
kruti ovjes
za CD 60 x 27
kod otpornosti
na požar odozgo
(stropni međuprostor)
i/ili
kod ukupnog opterećenja stropa
> 0,4 kN/m2: bočne limove pričvrstiti vijcima LN 3,5x9 mm za nosivi
profil CD 60x27
Univerzalna spojnica
Kombinirani ovjes
kruti ovjes
za CD 60 x 27
kruti ovjes
za CD 60 x 27
Pričvršćenje za drvenu
međukatnu konstrukciju:
npr. Knauf vijak FN 5,1 x 35 mm
s ravnom glavom
kod protupožarne izvedbe stropa:
Univerzalnu spojnicu (kada se koristi kao ovjes)
i CD 60 x 27 profile spajati s vijcima za lim LB 3,5 x 9,5.
Pričvršćenje za armirano
betonsku međukatnu konstrukciju:
prikladni čelični sidreni elementi
5
D11 Knauf spušteni stropovi
Otpornost na požar u ovisnosti od međukatne konstrukcije
Kategorija III
Kategorija II
Kategorija I
Međukatne nosive konstrukcije u kategoriji I - III prema HRN DIN 4102-4
Stropovi s vidljivom nosivom
konstrukcijom iz čeličnih greda
s U/A vrijednosti ≤ 300 m-1 i gornjim
pokrivnim slojem iz Bimsbeton
elemenata prema DIN 4028 ili
porobetonskih ploča prema DIN 4223.
Stropovi iz armirano betonskih
greda prema DIN 1045 s ispunom
iz laganog betona prema DIN 4158
odn. iz opeke prema DIN 4159
i DIN 4160.
Stropovi iz armirano betonskih rebara
prema DIN 1045 s ispunom iz laganog
betona prema DIN 4158 odn. iz opeke
prema DIN 4159 i DIN 4160.
Stropovi iz armiranog betona
u kojem su nosive čelične grede
potpuno uključene u beton.
Stropovi s vidljivom nosivom konstrukcijom iz čeličnih greda s U/A vri jednosti ≤ 300 m-1 i gornjim pokrivnim slojem iz betona izrađenog na
gradilištu prema DIN 1045 ili iz gotovih elemenata sa slojem betona koji
utječe na statiku, a izrađen je na gradilištu prema DIN 1045 ili iz gotovih
armirano betonskih odn. prednapregnutih betonskih elemenata.
Armirano betonski stropovi ili prednapregnuti betonski stropovi iz normalnog betona, bez građevinskih elemenata iz laganog betona ili opeke
Armirano betonske ploče ili
prednapregnute betonske ploče
prema DIN 1045 iz normalnog betona.
Armirano betonski stropovi ili elementi
iz armiranog betona prema DIN 1045
odn DIN 4227 iz normalnog betona.
Stropovi iz armirano betonskih greda
prema DIN 1045 s gredama i
ispunom iz normalnog betona.
Stropovi iz armirano betonskih rebara
prema DIN 1045 bez ispune od.
s ispunom iz normalnog betona.
Stropovi i kazetni stropovi
prema DIN 1045 iz normalnog betona
Spušteni stropovi prema vrsti međukatnih konstrukcija prema HRN DIN 4102-4
Knauf sustav
Kategorija međukatne konstrukcije
Obloga
Fireboard
A1
min.
debljina
mm
Razred požarne otpornosti
K215 Knauf spušteni strop s čeličnom potkonstrukcijom
Maks. dopušteni
osni razmak
ili
F90 (EI90)
ili
F90 (EI90)
Minimalna
visina
ovjesa
Pogled sirovog
stropa - gornja
površina obloge
Montažni profil
-amm
Knauf Fireboard ploče, razred A1
F90 (EI90)
6
Potkonstrukcija
Izolacija
iz mineralne
vune u
stropnom
međuprostoru
mm
D11 Knauf spušteni stropovi
Otpornost na požar u ovisnosti od međukatne konstrukcije
Spušteni stropovi prema vrsti međukatnih konstrukcija prema HRN DIN 4102-4
Knauf sustav stropa
I
II
III
Opis međukatnih konstrukcija str. 6
Razred požarne otpornosti
D112 ili D116 Knauf spušteni strop s čeličnom potkonstrukcijom
F30 (EI30)
F30 (EI30)
F30 (EI30)
ili
F60 (EI60)
F60 (EI60)
F60 (EI60)
Napomena
Izolacija
iz mineralne
vune u
stropnom
međuprostoru
Kategorija međukatne konstrukcije
Obloga
DF ploča
A2
min.
debljina
mm
Potkonstrukcija
Maks. dopušteni
osni razmak
Minimalna
visina
ovjesa
Pogled sirovog
stropa - gornja
površina obloge
Montažni profil
-amm
mm
Knauf protupožarne ploče DF, razred A2
20
15
20
12,5
15
20
12,5
15
12,5
2x15
25 (2x12,5)
20 (2x12,5)
25 (2x12,5)
25 (2x12,5)
20 (2x12,5)
15
500 (kod
20 (2x12,5) 2x12,5)
20
15
12,5
15
nije dopušteno
-
bez / G
40
nije dopušteno
-
nije dopušteno
40
G
40
nije dopušteno
-
nije dopušteno
40
G
40
G
80
nije dopušteno
-
nije dopušteno
40
nije dopušteno
80
S
80
nije dopušteno
-
nije dopušteno
40
nije dopušteno
80
S
80
nije dopušteno
-
nije dopušteno
40
nije dopušteno
80
S
80
Razmaci ovjesa (pričvrsnih elemenata) + osni razmaci nosivih profila prema Knauf tablicama odgovarajućeg sustava.
Samo za D116 vrijedi: maksimalni dopušteni razmak ovjesa = 1700 mm
Izolacijski sloj iz mineralne vune prema HRN EN 13162, dio 3.1.1
Razred gradiva A
Talište ≥ 1000°C
Debljina ≥ 50 mm, gustoća ≥ 40 kg/m3
Razred gradiva A
7
D11 Knauf spušteni stropovi
Otpornost na požar odozdo
Spušteni stropovi koji samostalno štite od požara
Otpornost na požar odozdo
kod utjecaja vatre odozdo razred
otpornosti na požar vrijedi za
“samostalni strop” i to za sve vrste
stropnih i krovnih konstrukcija
koje se nalaze iznad njega.
Razred otpornosti
na požar
ODOZDO
Knauf konstrukcija
Obloga
Potkonstrukcija
Min.
Vrsta/
razred gradiva debljina obloge
Maks. osni razmaci
montažnih profila
Izolacija od mineralne
vune u stropnom
međuprostoru za
protupožarna
svojstva sustava
mm
mm
D113 Knauf protupožarni spušteni strop s potkonstrukcijom u istoj razini, Knauf CD 60/27 profili
F30 (EI30)
Protupožarne
ploče DF,
A2
2 x 12,5
400
nije potrebno
D112 Knauf protupožarni spušteni strop s dvostrukom potkonstrukcijom, Knauf CD 60/27 profili
F60 (EI60)
Protupožarne
ploče DF,
A2
2 x 15,0
400
nije potrebno
D116 Knauf protupožarni spušteni strop s dvostrukom potkonstrukcijom, Knauf UA 50/40 i CD 60/27 profili
F90 (EI90)
Protupožarne
masivne
ploče DF,
A2
2 x 20,0
400
nije potrebno
K 218 Knauf protupožarni spušteni strop s dvostrukom potkonstrukcijom, Knauf CD 60/27 profili
F120 (EI120)
Napomena
8
Fireboard
ploče FB,
A1
2 x 25,0
400
nije potrebno
Protupožarni spušteni strop K218 izrađen je od posebnih protupožarnih ploča tipa Fireboard. Detaljno je opisan u tehničkoj uputi K21.
D11 Knauf spušteni stropovi
Otpornost na požar odozdo i odozgo
Spušteni stropovi koji samostalno štite od požara
Zahtjevi prema međukatnoj
konstrukciji kod utjecaja požara:
ODOZDO
bez zahtjeva otpornosti na požar
međukatne/krovne konstrukcije
ODOZGO (iz stropnog međuprostora)
Razred otpornosti
na požar
odozdo
odozgo
Knauf konstrukcija
Obloga
Vrsta /
razred gradiva
međukatna konstrukcija mora imati
jednaku otpornost na požar kao i
spušteni strop
Min.
debljina
obloge
mm
Potkonstrukcija
maks. osni
razmaci
Montažni
profil
b
mm
Mineralna vuna
potrebna za zaštitu
od požara
Min.
debljina
mm
Min.
gustoća
kg/m³
D113 Knauf protupožarni spušteni strop s potkonstrukcijom na istoj razini, Knauf CD 60/27 profili
F30 (EI30)
15
500
18
F30 (EI30) F30 (EI30)
Protupožarne
ploče DF,
A2
500
2x 12,5
F60 (EI60) F60 (EI60)
18 + 15
400
F90 (EI90) F90 (EI90)
25 + 18
400
2x 12,5
500
F30 (EI30) F30 (EI30)
Protupožarne
ploče DF,
A2
Mineralna vuna S
40 (60)
40 (30)
Mineralna vuna S
2x 40 (60)
40 (30)
-
sa univerzalnom spojnicom
D112 Knauf protupožarni spušteni strop s dvostrukom potkonstrukcijom, Knauf CD 60/27 profili
F30 (EI30)
Protupožarne
ploče DF,
A2
F60 (EI60)
625
2x 12,5
500
18 + 15
500
2x 20
F90 (EI90)
25 + 18
F30 (EI30)
F30 (EI30) F30 (EI30)
F60 (EI60) F60 (EI60)
F90 (EI90)
20
F90 (EI90)
Protupožarne
ploče DF,
A2
-
500
Mineralna vuna S
40 (60)
40 (30)
15
500
18
625
2x 12,5
500
18 + 15
500
Mineralna vuna S
40 (60)
40 (30)
širine150 mm
na nosivom profilu
500
Mineralna vuna S
2x40 (60)
40 (30)
2x 20
25 + 18
+
Strop ispod spuštenog stropa
F30 (EI30)
F60 (EI60)
F90 (EI90)
Protupožarni strop, otpornost na požar samo odozdo
D112, D116
+
Dekorativni strop (n.pr. Knauf Cleaneo akustični strop)
9
D11 Knauf spušteni stropovi
Otpornost na požar odozdo
Maksimalni razmaci profila
Osni razmaci
nosivi profili

Zaštita odozgo
Razmaci ovjesa
c
a
mm
mm
Vrsta
Razred otpornosti
na požar
 ODOZGO
Mineralna vuna
S
potrebna za zaštitu od požara
Min.
debljina
mm
(iz stropnog
međuprostora)
Min.
gustoća
kg/m³
shematski prikazi
D112 Knauf protupožarni spušteni strop s dvostrukom potkonstrukcijom, Knauf CD 60/27 profili
150 mm
850
750
750
600
Nonius obuhvatni
ovjes,
direktni ovjes,
Nonius ovjes,
donji dio
Nonius obuhvatni
ovjes,
direktni ovjes,
Nonius ovjes,
donji dio
F30 (EI30) - F60 (EI60)
40 (60)
40 (30)
širine 150 mm na nosivom profilu
F90 (EI90)
40 (60)
40 (30)
40 (60)
40 (30)
40 (60)
40 (30)
D113 Knauf protupožarni spušteni strop s potkonstrukcijom na istoj razini, Knauf CD 60/27 profili
F30 (EI30)
1250
650
1250
650
Nonius ovjes,
donji dio
direktni ovjes
F30 (EI30) - F60 (EI60)
1250
500
Nonius ovjes,
donji dio
direktni ovjes
F90 (EI90)
Univerzalna
spojnica
-
-
40 (60)
40 (30)
40 (60)
40 (30)
40 (60)
40 (30)
D116 Knauf protupožarni spušteni strop s dvostrukom potkonstrukcijom, Knauf UA / CD profili
1200
1000
1200
Navojna šipka M8
800
Nonius obuhvatni
ovjes,
1200
Navojna šipka M8
800
Nonius obuhvatni
ovjes,
Dopunski podaci na str. 8 - 9

Debljina / vrsta obloge

Osni razmaci montažnih profila

Mineralna vuna
S
150 mm
F30 (EI30) - F60 (EI60)
40 (60)
40 (30)
širine 150 mm na nosivom profilu
40 (60)
40 (30)
F90 (EI90)
Dodatne konstrukcijske mjere

Nivo spojnica za CD 60/27:
bočne limove presaviti i vijcima pričvrstiti za
montažni profil (vijci za lim LN 3,5 x 9 mm)

Nonius ovjes – donji dio:
bočne limove vijcima pričvrstiti za CD 60/27 profil
(vijci za lim LN 3,5 x 9 mm)

Univerzalna spojnica – kao ovjes: vijcima pričvrstiti za CD 60/27 profil
b
(vijci za lim LN 3,5 x 9 mm)

10
Pričvršćenje za međukatnu
konstrukciju:
s odgovarajućim sidrenim elementom koji ima
dopuštenje za protupožarne izvedbe
D11 Knauf spušteni stropovi
Izvedba spojeva kod zahtjeva otpornosti na požar
Pričvršćenje suho montažnih pregradnih zidova za protupožarne spuštene stropove
Pregradni zidovi se za protupožarne stropove smiju pričvrstiti jedino kada je osigurano da se strop neće dodatno opteretiti ako za vrijeme požara dođe do
prijevremenog urušavanja dijelova zida.
Dopuštene su slijedeće izvedbe spojeva pregrade i spuštenog stropa
Požarno opterećenje odozdo
Požarno opterećenje odozdo ili obostrano
Kod stropova koji samostalno štite od požara odozdo:
spoj sa stropom treba izvesti bez pričvršćenja CW profila vijcima za UW
profil,oblogu sa pločama treba izvesti do površine spuštenog stropa.
Klizni spojevi sa stropom izvode se s minimalnim razmakom od 15 mm.
Detaljni prikazi izvedbi
klizni spoj sa stropom
CW profil se ne pričvršćuje
za UW profil
Zaštita od požara
ODOZDO
CW profil se ne pričvršćuje
za UW profil
Zaštita od požara
OBOSTRANO
Zidovi se pričvršćuju za spuštene stropove s negorivim tiplima za šupljine (minimalnog promjera do 6 mm) u razmacima od ≤ 500 mm.
Kada su za pregradni zid određeni protupožarni zahtjevi, tada i spušteni strop mora udovoljavati istim zahtjevima otpornosti na požar.
Protupožarni spojevi na pregradnim zidovima
Spušteni stropovi s međukatnim konstrukcijama kategorije I - III i stropovi koji samostalno štite od požara odozdo, a koji pripadaju
razredu otpornosti na požar od F30 do F90, mogu se spajati s pregradnim zidovima prema prikazanim izvedbenim detaljima. To vrijedi
samo kada i pregradni zidovi imaju razred otpornosti na požar jednak stropovima.
Podloga zidne površine u području dodira sa stropom mora biti ravna. Po potrebi je nužno poravnati površine. Strop treba spojiti sa zidom
bez razmaka, a u području dodira sa zidom potrebno ga je podložiti kako je prikazano na skicama.
Izvedbeni primjeri
Traka iz protupožarne Knauf
gipsane ploče
Protupožarna Knauf ploča
Obrada spoja
Mineralna vuna
Protupožarna Knauf ploča
Obrada spoja
Protupožarna Knauf ploča
Obrada spoja
Trake iz protupožarnih Knauf ploča
Protupožarna Knauf ploča
Obrada spoja
Protupožarna Knauf ploča
11
D11 Knauf spušteni stropovi
Strop ispod spuštenog stropa
Dekorativni strop ispod protupožarnog spuštenog stropa
a
1
Razmaci ovjesa za
dekorativni strop
Protupožarni strop
Knauf sustavi D112, D116
vidi pregled na str. 8 - 9
1
F30 - F90

samo ODOZDO
2
2
n.pr. Knauf Cleaneo akustični strop
ih
pr
of
ila

Os
ni
r
az
m
ak
no
siv
c
Dekorativni strop
b
b
Osni razmak montažnih profila
1 Osni razmaci profila protupožarnog stropa
2 Maksimalni osni razmaci profila dekorativnog stropa
Dodatno opterećenje uzrokovano ovjesom dekorativnog
stropa ≤ 0,15 kN/m2 treba uzeti u obzir kod određivanja
razmaka profila i ovjesa.
Montažni
profil
Razmaci elemenata potkonstrukcije proizlaze iz navoda
koji vrijede za pojedine Knauf sustave spuštenih stropova.
Pri tome treba uzeti u obzir dodatno opterećenje dekorativnog stropa.
Razmaci ovjesa
Razred
opterećenja kN/m² a
do 0,15
Montažni
profil
800
800 **)
1000
400 / 500
500
1200
400 / 500
c
mjere u mm
b
(moguća su odstupanja
za Cleaneo stropove)
*) pričvršćenje ovjesa dekorativnog stropa izvodi se na montažne profile gornjeg stropa
**)  kod razmaka montažnih profila od 400 mm naizmjenično pričvrstiti na svakom drugom montažnom profilu

kod razmaka montažnih profila od 500/625 mm pričvrstiti na svakom montažnom profilu
Detalji M 1:5
Knauf strop ispod spuštenog stropa
D112-D112
Nonius ovjes, gornji dio
2
Nonius osigurač
Nonius obuhvatni ovjes
0,40 kN za CD 60x27
1
Nosivi profil CD 60x27
Montažni profil CD 60x27
Knauf ploče
DF
Knauf ploča
Napomena
12


Alternativan način ovjesa:
Klip za direktnu montažu
Direktni ovjes za CD 60x27
Knauf univerzalni vijak FN 4,3x35 / FN 4,3x65
ovješeni profili vidljivog stropa su uvijek poprečno prema montažnom profilu protupožarnog spuštenog stropa;
svaka ovjesna točka vidljivog stropa je opterećenja maks. 100N;
D11 Knauf spušteni stropovi
Zaštita od buke
Ocjenjena razina uzdužnog
prigušenja zvuka R L,w,R dB
Spušteni stropovi sa zatvorenim podgledom
Izvedbeni primjeri
Debljina bloge
mm
Spoj pregradnog zida sa
stropom
jednoslojna
≥ 12,5 mm
Neprekinuta obloga
podgleda
(za R L,w,R ≥ 55 dB potrebno
je izvesti prekid stropa, n.pr.
razdvajanjem spoja ploča).
Spoj pregradnog zida
sa stropom
Prekinuta obloga podgleda
Spoj pregradnog
zida sa stropom
Prekinuta obloga
podgleda sa slojevima
mineralne vune do
međukatne konstrukcije
Spoj pregradnog zida
s masivnim stropom
Prekinuta obloga podgleda
i konstrukcija stropa
bez izolacijskog
sloja iz mineralne
vune *)
s položenim izolacijskim slojem iz m.v.*)
≥ 50 mm ≥ 100 mm
dvoslojna
≥ 2 x 12,5 mm
jednoslojna
≥ 12,5 mm
jednoslojna
≥ 12,5 mm
dvoslojna
≥ 2 x 12,5 mm
Zatvarenje
stropnog
međuprostora
s pregradom
jednoslojna
≥ 12,5 mm
Spoj pregradnog zida
s masivnim stropom
(obloga montirana do
masivnog stropa štiti
od prolaza zvuka)
jednoslojna
≥ 12,5 mm
65
*) prikazane su orijentacijske vrijednosti koje prema detaljnom proračunu mogu bitno odstupati od navoda u tablici
13
D112 Knauf spušteni stropovi
Čelična potkonstrukcija u dvije razine
Razmaci profila potkonstrukcije i ovjesa
Os
ni
ra
zm
ak
no
siv
ih
pr
of
ila
c
15 a.
0
Razmak ovjesa
ca. 100
Osni razmak montažnih profila
Maksimalno dopušteni razmaci potkonstrukcije

otpornost na požar odozdo
Osni razmaci
nosivi profili

bez otpornosti na požar
sve mjere u mm
Samo za strop
ispod stropa
Razmaci ovjesa
Razredi opterećenja kN/m (vidi str. 2)
2
do 0,15
do 0,30
do 0,50 1)
do 0,65 1)
500
1200
950
800
750
600
1150
900
750
700
700
1100
850
700
800
1050
800
700 2)
-
900
1000
800
-
-
1000
950
750
-
-
1100
950
750
2)
650
Spojevi nosivih i montažnih profila
Križna spojnica
za CD 60 x 27
saviti prije
montaže
Sidreni kutnik
za CD 60 x 27
saviti za vrijeme montaže
Dodatne napomene za potkonstrukciju:
1200
900
-
2)
-
1) koristiti visilice razreda opterećenja od 0,40 kN
2) ne vrijedi pri razmaku montažnih profila od 800 mm
14
-
bez otpornosti na požar:
Osni razmak montažnih profila
-
s požarnom otpornosti:
Osni razmak montažnih profila odn. vrste /
debljine obloge
Maks. razmak potkonstrukcije (otpornost
na požar odozgo)
Str. 3
Str. 6-9
Str. 10
D112 Knauf spušteni strop
Čelična potkonstrukcija u dvije razine
Direktni ovjes 0,4 kN
Nonius ovjes 0,40 kN
Uzdužni spoj ploča
Čelni spoj ploča
Čelni spoj ploča
Uzdužni spoj ploča
druge mogućnosti ovjesa
Ankerfix-ovjes 0,25 kN
Nonius-obuhvatni ovjes 0,40 kN
Kombinirani ovjes - sa žicom 0,25 kN
- s Nonius ovjesom gornji dio 0,40 kN
Detalji M 1:5
D112-A2
Spoj sa zidom
D112-D2
Nosivi profil + montažni profil / direktni ovjes 0,40 kN
Uniflott +
razdjelna traka
Nosivi profil + montažni profil / direktni ovjes 0,40 kN
Knauf ploča
Sidreni kutnik ili križna spojnica
Montažni profil CD 60x27
Direktni ovjes učvršćen s
vijcima za lim LN 3,5x9
za nosivi profili
UD profil, kod zaštite od požara
je potrebno podlaganje spoja
Uniflott + razdjelna traka
ca. 150 mm
D112-C2
Spoj sa zidom
Čelni spoj ploča
Nosivi profil + montažni profil / direktni ovjes 0,40 kN
ca. 150 mm
D112-B2
Nosivi profil + montažni profil / direktni ovjes 0,40 kN
Odgovarajući
sidreni element
Nosivi profil CD 60x27
Sidreni kutnik ili križna spojnica
Papirnata bandažna traka
Knauf ploča
Uzdužni spoj ploča
Direktni ovjes za CD 60x27
Vijak za lim LN 3,5x9 mm
Nosivi profil CD 60x27
Montažni profil CD 60x27
Vijak TN 25
Uniflott
Knauf ploča
15
D112 Knauf spušteni strop
Čelična potkonstrukcija u dvije razine
D112-A3
Spoj sa zidom s odmakom
ca. 150 mm
D112-D3
Spoj sa zidom
a
ca. 250 mm
Osni razmak nosivi profil
Nonius ovjes gornji dio
Nonius osigurač
Razmak ovjesa
Nonius osigurač
Nonius ovjes donji dio
0,40 kN, za CD 60x27
Nonius ovjes donji dio
0,40 kN, za CD 60x27
Križna spojnica ili sidreni
kutnik za CD 60x27
Nosivi profil CD 60x27
UD profil, kod protupožarnog stropa
potrebno je podlaganje prema str. 4
Uniflott i razdjelna traka
Suha žbuka W611
kod protupožarnog stropa potrebno je
ljepilo nanjeti po čitavoj površini spoja
Profil za zaštitu kutova
Montažni profil CD 60x27
(po potrebi)
UD profil 28x27
Tipla s vijkom s razmacima ≤ 625
ca. 100 mm
D112-B4
Uzdužni spoj ploča
D112-C4
Nosivi + montažni profili / Ankerfix ovjes 0,25 kN
Žica s ušicom
Ankerfix ovjes
Knauf ploče
Montažni profil CD 60x27
D112-B1
Nosivi profil CD 60x27
Vijak TN 35
Uzdužni spoj ploča
Odgovarajući
sidreni element
Križna spojnica
ili sidreni kutnik
za CD 60x27
Knauf ploče
Montažni profil CD 60x27
16
Ankerfix ovjes
Nosivi profil CD 60x27
Vijak TN 35
Žica s ušicom
Križna spojnica
ili sidreni kutnik
za CD 60x27
Papirnata
bandažna traka
D112-C1
Nosivi + montažni profili / Nonius obuhvatni ovjes 0,40 kN
Nonius ovjes
gornji dio
Nosivi + montažni profili / Ankerfix ovjes 0,25 kN
Odgovarajući
sidreni element
Križna spojnica
ili sidreni kutnik
za CD 60x27
Čelni spoj ploča
Knauf ploča
Montažni profil CD 60x27
Vijak TN 35
Čelni spoj ploča
Nosivi + montažni profili / Nonius obuhvatni ovjes 0,40 kN
Nonius ovjes gornji dio
Nonius obuhvatni ovjes za CD 60x27
Nosivi profil CD 60x27
Križna spojnica
ili sidreni kutnik
za CD 60x27
Odgovarajući
sidreni element
Nonius osigurač
Knauf ploče
Montažni profil CD 60x27
Vijak TN 35
D112 Knauf spušteni strop
Čelična potkonstrukcija u dvije razine
Detalji M 1:5
D112-A5
Protupožarna izvedba kliznog spoja
D112-D5
Protupožarna izvedba kliznog spoja
Nonius ovjes gornji dio
Nonius osigurač
Nonius ovjes donji dio
0,40 kN, za CD 60x27
Nonius osigurač
Nonius ovjes donji dio
0,40 kN, za CD 60x27
Križna spojnica ili sidreni
kutnik za CD 60x27
Nosivi profil CD 60x27
Sidreni kutnik
za CD 60x27
Traka iz
protupožarne ploče DF
Profil za zaštitu
kutova 23x13
D112-C3
Knauf protupožarna ploča DF
Nosivi profil CD 60x27
Papirnata bandažna traka
Ploča duljine 85 mm s V-urezom
Knauf protupožarna
ploča DF
Montažni profil CD 60x27
Protupožarna izvedba dilatacijskog spoja
Nosivi + montažni profil / direktni ovjes 0,40 kN
Direktni ovjes za CD 60x27
na nosivom profilu učvrstiti s
vijkom za lim LN 3,5x9 mm
Nosivi profil CD 60x27
Trake iz protupožarne ploče DF
jednostrano zalijepiti s Fugenfüller
Profil za zaštitu kutova
23x13 (po potrebi)
D112-B3
Uzdužni spoj ploča
Knauf protupožarne ploče DF
Knauf LaVita zaštitna ploča
Nosivi + montažni profil / Nonius ovjes 0,40 kN
Nonius ovjes
gornji dio
Nonius osigurač
i Nonius ovjes
donji dio
Knauf ploče
Montažni profil CD 60x27
Odgovarajući
sidreni element
Križna spojnica
ili sidreni kutnik
za CD 60x27
Nosivi profil CD 60x27
Vijak TN 35
Povezivanje
i prijenos
sa zida na
stropnu
konstrukciju
LaVita lim
Uzemljenje
LaVita zaštitna ploča 12,5 mm
Vijak TN 25
LaVita lim
Vodljiva strana ploče
LaVita zaštitna ploča 12,5 mm
17
D113 Knauf spušteni strop
Čelična potkonstrukcija u istoj razini
Razmaci profila potkonstrukcije i ovjesa
Razmak ovjesa
Os
ni
ra
zm
ak
no
siv
og
pr
of
ila
<
12
20
Razmak ovjesa
ca. 100
Osni razmak montažnog profila
Spojevi nosivih i montažnih profila
Spojevi nosivih i montažnih profila
Nivo spojnica za CD 60x27
Univerzalna spojnica za CD 60x27
Bočne limove saviti i vijcima za lim
LN 3,5x9 mm učvrstiti s nosivim profilom
Obavezna točka
savijanja
Točka savijanja
po potrebi
isporuka spojnice u izravnatom stanju
po potrebi približno saviti
kod montaže točno namijestiti
Maksimalno dopušteni razmaci potkonstrukcije

zaštita od požara odozdo
Osni razmaci
nosivi profili

bez zaštite od požara
Razmaci ovjesa
Osni razmak
Razredi opterećenja kN/m2 (vidi str. 2)
1250
sve mjere u mm
Montažni
profil
Debljina
ploče
do 0,15
do 0,30
do 0,501)
1100
-
-
500
-
650
-
500
-
-
650
400
1) Koristiti ovjese za razred nosivosti 0,40 kN
Kod protupožarne izvedbe stropa razmake nosivih profila odn. debljinu obloge
odrediti prema navodima na str. 5 - 7
18
Kod protupožarnih zahtjeva ovjes izvesti s Nonius
visilicom - gornji dio 0,40 kN i ovjes pričvrstiti vijcima
za lim tipa LB za CD profil.
D113 Knauf spušteni strop
Čelična potkonstrukcija u istoj razini
Direktni ovjes 0,4 kN
Nonius ovjes 0,40 kN
Nosivi i montažni profili u istoj razini
Nosivi / montažni profil u istoj razini
Uzdužni sloj ploča
Uzdužni sloj ploča
Ostale mogućnosti
ovjesa:
Čelni sloj ploča
Ankerfix-ovjes 0,25 kN
Univerzalna spojnica u kombinaciji s
Nonius ovjesom gornji dio 0,40 kN
Kombinirani ovjes Čelni sloj ploča
- sa žicom 0,25 kN
- s Nonius ovjesom gornji dio 0,40 kN
Detalji M 1:5
D113-A3
Spoj sa zidom s odmakom
D113-D1
Spoj sa zidom
< 1220
do osi nosivog profila
Montažni profil CD 60x27,
duljine 1190 mm
UD profil 28x27
Knauf ploča
Nivo spojnica za CD 60x27
Nosivi profil
CD 60x27
Uniflott + razdjelna traka
kod protupožarnih zahtjeva u području spoja
ljepilo nanijeti po čitavoj površini
Profil za zaštitu kutova 23x13 (po potrebi)
Tipla s vijkom, razmak ≤ 625 mm
ca. 100 mm
D113-B2
Uzdužni spoj ploča
D113-C2
Direktni ovjes 0,40 kN
Čelni spoj ploča
Direktni ovjes 0,40 kN
Odgovarajući
sidreni element
Montažni profil CD 60x27,
duljine 1190 mm
Nivo spojnica za 60x27
Knauf ploče
Nosivi profil CD 60x27
Knauf Uniflott
Vijak TN 35
D113-B1
Direktni ovjes za
CD, višak lima po
potrebi saviti ili odrezati
Vijak TN 25
Uzdužni spoj ploča
D113-C4
Nosivi profil
CD 60x27
Vijak za lim
LN 3,5x9 mm
Nivo spojnica
za 60x27
Montažni profil
CD 60x27
Papirnata bandažna traka
Protupožarna izvedba dilatacijskog spoja
Ankerfix ovjes 0,25 kN
Odgovarajući
sidreni element
Knauf Uniflott
Žica sa ušicom
Ankerfix
ovjes 0,25 kN
Nosivi profil CD 60x27
Traku iz protupožarne
ploče jednostrano ljepiti
s Fugenfüller
Profil za zaštitu kutova
23x13 (po potrebi)
Nosivi profil
CD 60x27
Univerzalna spojnica
CD 60x27
Montažni profil CD 60x27
Knauf protupožarne ploče DF
19
D112 / D113 Knauf spušteni strop
otpornst na požar ODOZDO
F60
Dvostruka obloga
iz protupožarnih
Knauf DF ploča
Shema
polaganja
odozdo
1. Sloj obloge
Knauf protupožarna
ploča DF
debljine 15,0 mm
2 x 15,0 mm
2. Sloj obloge
Pričvršćivanje vijcima
Knauf
samourezni vijci
Razmaci
pričvršćenja
1. sloj: TN 3,5 x 25
300 mm
2. sloj: TN 3,5 x 45
150 mm
Knauf protupožarna
ploča DF
debljine 15,0 mm
Mjere u mm
D113
F30

ca. 150
Osni razmaci nosivi profil
odozdo
Shema
polaganja
Dvostruka obloga
iz protupožarnih
Knauf DF ploča
ca. 100
1. Sloj obloge
Knauf protupožarna
ploča DF
debljine 12,5 mm
2 x 12,5 mm
Knauf
samourezni vijci
2. Sloj obloge
Knauf protupožarna
ploča DF
debljine 12,5 mm
Razmaci
pričvršćenja
1. sloj: TN 3,5 x 25
300 mm
2. sloj: TN 3,5 x 35
150 mm
Mjere u mm
Osni razmaci montažni profil

Osni razmaci montažni profil
D112
ca. 100
Otpornst na požar F60 / F30
Osni razmaci nosivi profil
Detalji M 1:5
D112 F60 odozdo D2
Spoj sa zidom
D112 F60 odozdo B1
Uzdužni spoj ploča
Nonius ovjes donji dio 0,40 kN
s vijkom za lim LN 3,5x9 mm
pričvrstiti za nosivi profil
Nosivi profil CD 60x27
Protupožarna
ploča DF
debljine
15 mm
UD profil 28x27
Glatmaterijal i
razdjelna traka
D113 F30 odozdo D2
Nosivi profil
CD 60x27
Tipla s vijkom
20
Protupožarna ploča DF
debljine 15 mm
Protupožarna ploča DF
debljine 15 mm
Spoj sa zidom
Nivo spojnica
za CD 60x27
Direktni ovjes 0,40 kN
Nosivi profil
CD 60x27
Protupožarna ploča DF
debljine 15 mm
D113 F30 odozdo B1
Vijak TN 25
Vijak TN 45
Uzdužni spoj ploča
Montažni profil
CD 60x27
Protupožarna
ploča DF
debljine
12,5 mm
Nosivi profil CD 60x27
duljine 1190 mm
Knauf Uniflott
Protupožarna ploča DF
debljine 12,5 mm
D116 Knauf spušteni stropovi
Čelična potkonstrukcija u dvije razine, UA / CD profili
Razmaci profila potkonstrukcije i ovjesa
1/3
Os
ni
ra
zm
ac
in
os
iv
ih
UA
pr
of
ila
1/2
Razmak ovjesa
ca. 100
Osni razmaci montažnih CD profila
Maksimalno dopušteni razmaci profila

otpornost na požar odozdo1)
Osni razmaci
nosivi profili

bez otpornosti na požar
Razmaci ovjesa
Nonius obuhvatni ovjes (0,40 kN)

Razredi
opterećenja kN/m 2 (vidi str. 2)
sve mjere u mm
Spojevi nosivih i montažnih profila
Samo za strop
ispod stropa
Nosivi / montažni profil u istoj razini

do 0,15
do 0,30
do 0,50
do 0,65
500
2600
2050
1600
1200
600
2450
1950
1300
1000
700
2300
1850
1100 1)
850
800
2200
1650
1000 1)
-
900
2150
1450
-
-
1000
2050
1300
-
-
1100
2000
1200 1)
-
-
1200
1950
-
-
-
1300
1900
-
-
-
1400
1850
-
-
-
1500
1750
-
-
-
1) ne vrijedi za razmak montažnog profila od 800 mm
Križna spojnica za UA profil
saviti prije
montaže
Spojevi nosivih i montažnih profila
Dodatne napomene za potkonstrukciju:
Bez otpornosti na požar:
Osni razmak montažnih profila
s požarnom otpornosti:
Osni razmak montažnih profila odn. vrste /
debljine obloge
Maks. razmak potkonstrukcije (otpornost
na požar odozgo)
Str. 3
Str. 6-9
Str. 10
21
D116 Knauf spušteni strop
Čelična potkonstrukcija u dvije razine, UA / CD profili
Detalji M 1:5
D116-A1
Spoj sa zidom
ca. 150 mm
D116-D1
ca. 250 mm
(osni razmak nosivih profila)
Nonius ovjes
gornji dio
Nonius obuhvatni
ovjes za UA 50x40
Nonius osigurač
Križna spojnica
za UA 50x40
Nosivi profil
UA 50x40
UD profil 28x27
Uniflott + razdjelna traka
Tipla s vijkom, razmak ≤ 625 mm
Spoj sa zidom
(razmak ovjesa)
Nonius ovjes gornji dio
Nonius obuhvatni
ovjes za UA 50x40
Nonius osigurač
Nosivi profil UA 50x40
Montažni profil
CD 60x27
Knauf ploča
Vijak TN
UD profil 28x27
Uniflott + razdjelna traka
ca. 100 mm
D116-C1
Čelni spoj ploča
Odgovarajući
sidreni element
Nonius ovjes
gornji dio
Uzdužni spoj ploča
Nonius ovjes
gornji dio
Nonius obuhvatni
ovjes za UA 50x40
Nonius osigurač
Nosivi profil
UA 50x40
Križna spojnica
za UA 50x40
Montažni
profil CD 60x27
D116-B1
Odgovarajući
sidreni element
Nonius osigurač
Križna spojnica
za UA 50x40
Nonius obuhvatni
ovjes za UA 50x40
Knauf ploče
Nosivi profil UA 50x40
Knauf ploča
Vijak TN
Papirnata bandažna traka
ca. 200 mm
Produljenje UA profila
s UW profilom 50x40
UW profil 50x40x0,6
Vijak za lim LN 3,5x16 mm
UA profil 50x40x2,0
22
Montažni profil CD 60x27
Montažni profil
CD 60x27
Vijak TN
D11 Knauf spušteni stropovi
Utrošak materijala
odabrani primjeri
Utrošak materijala po m² spuštenog stropa bez dodataka na otpad
Naziv
Količine se odnose na površinu spuštenog stropa od 10 m x 10 m = 100 m²
Jedinica
mjere
Količina kao srednja vrijednost
D112
3
4
1
2
D116
1
UD profil 28x27x0,6; 3 m dužine
m
0,4
0,4
0,4
0,4
pričvrsno sredstvo prilagođeno podlozi
kom
0,4
0,4
0,4
kom
1,2
1,5
kom
1,2
2,4
kom
Materijal koji nije Knauf proizvod otisnut kosim slovima
2
3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2,1
2,4
0,7
1
1,4
1,5
3,0
2,1
4,2
2,4
4,8
-
-
-
1,2
1,5
-
-
-
-
-
kom
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,1
2,1
2,1
4,2
2,1
2,1
2,4
2,4
2,4
4,8
2,4
0,7
0,7
-
1
1
-
1,4
1,4
-
kom
-
-
-
-
0,7
1
1,4
CD profil 60x27x0,6; 4 m dužine
Univerzalna spojnica (kao uzdužna spojnica CD profila)
m
kom
3,2
0,6
3,2
0,6
3,5
0,7
3,5
0,7
2,1
0,4
2,1
0,4
2,1
0,4
UA profil 50x40x2,0
UW profil 50x40x0,6 (kao uzdužna spojnica UA profila)
m
m
-
-
-
1,1
0,04
1,1
0,04
1,1
0,04
2,3
4,6
2,9
5,8
2,9
5,8
-
-
2,3
Spoj sa zidom
Potkonstrukcija
odobreno pričvrsno sredstvo za međukatnu konstrukciju
ili
Direktni ovjes za CD 60x27
Vijak za lim 2x LN 3,5x9 mm (pričvšćenje za CD profil)
žica sa ušicom
Ankerfix - sidreni ovjes za CD 60x27
odn.
Kombinirani ovjes za CD 60x27
ili
Nonius ovjes gornji dio
Nonius osigurač
Nonius ovjes donji dio za CD 60x27
Vijak za lim 2x LN 3,5x9 mm (pričvšćenje za CD profil)
odn.
Kombinirani ovjes za CD 60x27
odn.
Nonius obuhvatni ovjes za CD 60x27
Nonius obuhvatni ovjes za UA 50x40 profil
-
Križna spojnica za CD 60x27
2x sidreni kutnik za CD 60x27
kom
Križna spojnica za UA 50x40
kom
-
-
-
-
2,3
2,3
m²
p. p.
p. p.
p. p.
1,2
p. p.
p. p.
1,2
1
2
2
2
1
2
2
kom
17
-
9
17
-
13
21
13
17
17
-
9
17
-
13
21
Trenn Fix traka za spojeve sa zidovima
m
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Knauf Uniflott; 25 kg vreća odnosno 5 kg vreća
kg
0,3
0,5
0,8
1
0,3
0,5
0,8
Papirnata bandažna traka (za spojeve rezanih rubova)
m
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
odn.
Mineralna vuna - (zaštita od požara - vidi stranu 6 - 10)
2,3
4,6
(vidi ispod)
m²
Knauf ploče
Vijci za montažu gipsanih ploča (pričvršćenje Knauf gipsanih ploča)
TN 3,5 x 25 mm
TN 3,5 x 35 mm
TN 3,5 x 55 mm
Knauf
samourezni
vijci
Obrada spojeva
D112
1
do 0,15 *)
2
D116

Bez i F30 odozdo međukatna konstrukcija II - III
12,5 mm
Knauf gipsane ploče A/H2/DF/DFH2
ovjes: 950 mm; nosivi profil: 1000 mm; montažni profil: 500 mm

Bez otpornosti na požar
Knauf gipsane ploče A/H2

F30 samo odozdo / F60 odozdo međukatne
konstrukcije I - III
Knauf gipsane ploče DF/DFH2
do 0,30 *)
3
do 0,50 *)
4
do 0,50 *)
2x 12,5 mm
1


2x 12,5 mm


ovjes: 750 mm; nosivi profil: 1000 mm; montažni profil: 500 mm

F90 samo odozdo
Knauf gipsane ploče DF/DFH2 (Knauf masivne ploče) 2x 20 mm
ovjes: 700 mm; nosivi profil: 800 mm; montažni profili: 500 mm

F90 samo odozdo i odozgo
Knauf gipsane ploče DF/DFH2 (Knauf masivne ploče) 25 +18 mm
ovjes: 600 mm; nosivi profili: 750 mm; montažni profili: 500 mm
do 0,50 *)
12,5 mm
Bez otpornosti na požar
Knauf gipsane ploče A/H2
2x 12,5 mm
Knauf gipsane ploče DF/DFH2
2x 12,5 mm
F30 samo odozdo / F60 odozdo međukatne
konstrukcije I - III
ovjes: 1300 mm; nosivi profili: 1000 mm; montažni profili: 500 mm
do 0,30 *)
3
F30 odozdo međukatna konstrukcija II - III
Knauf gipsane ploče DF/DFH2
12,5 mm
ovjes: 2050 mm; nosivi profili: 1000 mm; montažni profili: 500 mm
do 0,15 *)
2
Bez otpornosti na požar
Knauf gipsane ploče A/H2

F90 odozdo i odozgo
Knauf gipsane ploče DF/DFH2 (Knauf masivne ploče) 2x 20 mm
ovjes: 800 mm; nosivi profili: 1000 mm; montažni profili: 500 mm
*) razred opterećenja kN/m²
p. p. = prema potrebi
23
D11 Knauf spušteni stropovi
Ovjesi i obrada
Ovjes tereta na Knauf spuštene stropove
Rasvjetna tijela, zavjese i sl. pričvršćuju se s univerzalnim tiplima ili s metalnim opružnim tiplima
za spuštene stropove.
Pojedini tereti koji se pričvršćuju neposredno za
gipsanu ploču ne smiju biti teži od 0,06 kN / po
rasponu ploče i dužnom metru.
Teži predmeti smatraju se dodatnim teretima i
potrebno ih je uključiti u proračun jediničnih težina spuštenih stropova prema dijagramu na str.
2 ako ih nosi potkonstrukcija spuštenog stropa.
Kod vrlo teških tereta neophodno je pričvršćivanje na međukatnoj konstrukciji.
Kod protupožarnih zahtjeva nije dopušten ovjes
dodatnih tereta za spušteni strop. Svi tereti se
tada obavezno trebaju pričvrstiti za međukatnu
konstrukciju odn. za osnovni nosivi strop.
Obrada spojeva / Završna obrada površine
Tehnika obrade spoja
Temperatura obrade / klima
Kod stropnih površina potrebno je čelne spojeve
ploča bočno pomaknuti za min. 400 mm - izvedba
površine s križnim spojevima nije dopuštena. Čelni
spojevi se u pravilu obrađuju s papirnatom bandažnom trakom s Knauf Uniflott Impregnirani ili Knauf
Fugenfüller. Kod posebnih zahtjeva za površinom
visoke kvalitete, n. pr. kod bočno osvjetljenih stropova potrebno je cijelu površinu iz Knauf ploča
završno zagladiti s Knauf Readyfix F1 ili s Knauf
Grünband K1.
Materijal za obradu spojeva i površine
Bez bandažne trake uzdužni spojevi mogu se
obraditi s Knauf Uniflott Impregnirani. Bandažna
traka se obavezno koristi s Knauf Fugenfuller,
bandažna traka se po potrebi koristi i s Knauf Uniflott i kod poprečnih / čelnih spojeva.
Impregnirani Uniflott je vodoodbojan materijal za
obradu spojeva, zelene je boje.
Knauf Knauf Readyfix F1 ili Knauf Grünband K1
koriste se za završnu obradu površine u području
spoja i za završno zaglađivanje čitave stropne
površine.
Izvedba
Kod višeslojne obloge spojeve prvog sloja ploča treba samo popuniti, a spojeve drugog sloja
završno obraditi, odnosno zagladiti.
Vidljive glave vijaka treba pregletati.
Preporuka: Čelne spojeve ploča vidljivih slojeva
obloge obraditi s papirnatom bandažnom trakom,
neovisno o vrsti korištenog materijala za obradu
spojeva.
Sa zaglađivanjem odnosno sa završnom obradom spojeva gipsanih ploča treba započeti nakon što je isključena mogućnost promjene dimenzija ploča uslijed n. pr. promjene temperature ili vlage u prostoru.
Za vrijeme obrade spojeva ili obrade površine
temperatura prostora ne smije biti niža od ca.
+10°C.
Kada je predviđeno nanašanje asfaltnog estriha,
gipsane ploče se obrađuju tek nakon polaganja
estriha.
Obrada površine
Prije premazivanja ili nanošenja završne obloge,
Knauf ploče treba premazati temeljnim premazom.
Pri tome treba voditi računa o usklađenosti temeljnog i završnog premaza odn. završne obloge, te
se treba ravnati prema uputama pojedinih proizvođača materijala (boje, lakovi, tapete).
Na Knauf ploče može se nanijeti slijedeće:
Tapete
Papirnate, tekstilne i plastične tapete. Dozvoljena je uporaba ljepila iz metilne celuloze. Nakon
ljepljenja papirnatih tapeta i tapeta iz staklenih
vlakana prostorije treba temeljito provjetravati i
osigurati dostatnu ventiliranost.
Žbuke
Knauf strukturne žbuke kao n. pr. žbuke iz umjetnih smola, tankoslojne žbuke, gletmaterijal koji
se nanaša po čitavoj površini Knauf Readyfix F1
ili Grünband K1, mineralne žbuke. Nakon nanašanja celuloznih žbuka i žbuka iz umjetnih smola
prostorije treba temeljito provjetravati i osigurati
dostatnu ventiliranost.
Premazi
Vodopostojane plastično-disperzijske boje, višebojni premazi, uljne boje, boje na bazi alkidnih
smola i polimernih smola, poliuretanski lakovi
(PUR), epoksidne boje (EO) se koriste prema
području primjene ovisno o zahtjevima.
Alkalni premazi poput vapnenih boja, vodenog
stakla i silikatnih premaza nisu podobni za nanošenje na gipsane ploče.
Disperzijske silikatne boje mogu se primjeniti
uz odgovarajuću preporuku proizvođača boja, te
uz strogo pridržavanje njihovih uputa za primjenu.
Površine iz gipsanih ploča koje su duže vrijeme bile
izložene svjetlu i nakon premazivanja mogu požutjeti, stoga se preporuča pokusni premaz preko više
ploča i preko zaglađenih spojeva. Pojava opisane
pigmentacije može se jedino spriječiti nanašanjem
posebnih zaštitnih temeljnih premaza na gipsane
ploče.
Razred kvalitete obrade površine K1 - K4
K1 - Tehnički neophodna kvaliteta
K2 - Standardna kvaliteta površine
K3 - Visoka kvaliteta površine
K4 - Najviša kvaliteta površine
Konstrukcijska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sustava mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana
isključiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa.
D11.hr/KRO/HR/ 02.12/IC/HR
Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Važeće je aktualno izdanje. Naše jamstvo se odnosi na besprijekornu kakvoću naših proizvoda. Konstrukcijska, statička i građeviskofizikalna svojstva Knauf sustava mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena komponenata iz Knauf proizvodnog programa. Podaci o potrošnji, količini i
načinu rada iskustveni su podaci, te ih se u slučaju većih odstupanja u praksi ne može bez daljnjeg primjeniti. Sva prava pridržana. Za sve tehnićke izmjene, preštampavanja i
fotomehaničku reprodukciju (u cjelini, ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
31
File Size
3 757 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content