close

Enter

Log in using OpenID

- Invest in Srpska

embedDownload
Investirajte u Zvornik
Opšte informacije
Opština Zvornik se nalazi na lijevoj obali rijeke Drine, u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Republika Srpska
Valuta
BDP
BDP per capita
Prosječna neto plata
Doprinosi na platu
Porez na lični dohodak
Porez na dobit
PDV
Investicione prilike
Konvertibilna marka (KM)
1 € = 1,955380 KM
8,6 milijardi KM (2012.)
6.006,00 KM (2012.)
808 KM (2013.)
33%
10%
10%
17%
www.investsrpska.net
Položaj Bosne i Hercegovine u Evropi
Opština Zvornik
Administrativna pripadnost
Površina
Broj stanovnika
Načelnik
Adresa
Telefon
Fax
Web
E-mail
Položaj opštine Zvornik u Bosni i Hercegovini
Republika Srpska
371,95 km2
63.688
Zoran Stevanović
Svetog Save 124, 75 400 Zvornik
+387 56 232 200
+387 56 232 221
www.opstina-zvornik.org
[email protected]
[email protected]
Zašto investirati u Zvornik?
Zvornik je razvijena opština koja nastoji oživjeti dugu tradiciju industrijske proizvodnje i podstaći preduzimanje drugih
privrednih aktivnosti obezbjeđujući domaćim i stranim investitorima izuzetnu lokaciju i povoljne uslove za bavljenje
različitim djelatnostima:
• Osnovala je poslovnu zonu “Jadar” u neposrednoj blizini graničnog prelaza sa Republikom Srbijom koji ima funkciju
robno-carinskog terminalа,
• Pojednostavila je procedure, skratila rokove i smanjila troškove za otpočinjanje i razvoj poslovanja,
• Strateški se opredijelila za održivo korišćenje prirodnih bogatstava i kulturno-istorijskog naslijeđa u razvojne svrhe.
Geo-strateški položaj
Zvornik se nalazi na raskrsnici puteva koji vode ka velikim urbanim centrima u BiH i regiji.
Veza sa drumskom i željezničkom mrežom susjedne Republike Srbije ostvaruje se preko
četiri mosta na rijeci Drini koji predstavljaju granične prelaze:
•
•
•
•
Karakaj – međunarodni granični prelaz I kategorije u drumskom saobraćaju
Šepak – međunarodni granični prelaz za putnički promet u drumskom saobraćaju
Zvornik – međunarodni granični prelaz za željeznicki saobraćaj
Zvornik Stari most – granični prelaz za pogranični saobraćaj
Izvor: Odluka o određivanju graničnih pelaza u BiH, Službeni glasnik BiH broj 39/12
Dužina puteva na području opštine Zvornik (km)
Željeznički saobraćaj BiH-Srbija (Pruga Tuzla-Zvornik-Loznica-Ruma)
Drumski saobraćaj:
•
Magistralni putevi (M19 Bijeljina-Zvornik-Sarajevo i M4 Zvornik-Tuzla-Doboj)
•
Regionalni putevi (R456 Karakaj-Šetići i R454a Bratunac-Drinjača)
•
Lokalni putevi
10
247
50
22
175
Udaljenost od većih gradova
u zemlji i regionu (km)
Tuzla
Bijeljina
Banja Luka
Sarajevo
Beograd
Novi Sad
Šabac
Loznica
Zagreb
Podgorica
Udaljenost od
evropskih gradova (km)
47
54
204
140
170
154
83
30
375
343
SRB
SRB
SRB
SRB
CRO
MNE
Ljubljana
Beč
Budimpešta
Bukurešt
Sofija
Minhen
SVN
AUT
HUN
ROU
BGR
DEU
514
697
483
761
560
921
Ljudski resursi
U opštini Zvornik je moguće po konkurentnim cijenama angažovati radnu snagu sa iskustvom u industrijskoj proizvodnji, te znanjima i vještinama
stečenim u lokalnim obrazovnim ustanovama i/ili u zemlji i regionu.
Broj zaposlenih
Broj registrovanih nezaposlenih lica
Prosječna neto zarada
2011.
2012.
2013.
7.906
4.898
763
7.932
5.115
755
7.922
5.108
762
Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Zvornik, Republički zavod za statistiku, Poreska uprava Republike Srpske.
Odnos prosječne plate u RS i Zvorniku
820
800
780
760
740
720
700
680
Starosna struktura registrovanih
nezaposlenih lica
5%
17%
33%
15 - 20 godina
20 - 30 godina
30 - 40 godina
40 - 50 godina
50 - 65 godina
18%
2010.
2011.
Republika Srpska
2012.
2013.
Zvornik
Izvor: Republički zavod za statistiku
27%
Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Bijeljina,Biro Zvornik
Obrazovna struktura registrovanih nezaposlenih lica
Nivo obrazovanja
Nekvalifikovani
Polukvalifikovani
Kvalifikovani
Visokokvalifikovani
Srednja stručna sprema
Viša stručna sprema
Visoka stručna sprema 180 ETC
Visoka stručna sprema 240 ETC
Master 300 ETC
Magistri
Doktor
Ukupno
Broj nezaposlenih
1.350
49
1.653
23
1.460
107
118
329
18
0
1
5.108
Zanimanje
Mašinski tehničar
Auto mehaničar
Diplomirani ekonomista
Bravar
Elektrotehničar
Tehničar za drumski saobraćaj
Broj nezaposlenih
223
217
213
160
148
128
Oblasti stručnog obrazovanja u lokalnim obrazovnim ustanovama
Vrsta obrazovanja
Srednje
obrazovanje
Visoko
obrazovanje
Broj obrazovnih ustanova
Oblasti obrazovanja
1. Tehnički školski
centar
• Mašinstvo i obrada metala
• Saobraćaj
• Elektrotehnika
• Hemija, nemetali i grafičarstvo
2. Gimnazija i srednja
stručna škola „Petar Kočić”
1. Tehnološki fakultet
Univerziteta u Sarajevu
• Ekonomija, pravo i trgovina
• Ugostiteljstvo i turizam
• Zdravstvo
• Hemijsko procesno inženjerstvo
• Elektrohemijsko inženjerstvo
• Prehrambeno inženjerstvo
• Upravljanje tehnologijama
• Inženjerstvo zaštite životne sredine
Izvor: Odjeljenje za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti opštine Zvornik, http://www.tfzv.org/
Poslovno okruženje
•
•
•
U privredi opštine Zvornik dominiraju mala i srednja preduzeća.
Оpština Zvornik nastoji oživjeti industrijsku proizvodnju i tako povratiti status iz druge polovine 20. vijeka kada je važila za treći industrijski
centar u BiH: u pogonima za preradu drveta, izradu građevinskog materijala, eksploataciju mineralne vode, proizvodnju glinice i gume, te
postrojenjima metalne, tekstilne i prehrambene industrije skoncetrisanim u prigradskom naselju Karakaj, radilo je između 13.000 i 15.000
radnika iz zvorničke i susjednih opština.
Od 2008. godine broj registrovanih poslovnih subjekata u opštini Zvornik je u kontantnom porastu.
Broj poslovnih subjekata prema obliku organizovanja
Broj
3
61
431
4
5
7
43
2
2
161
1
15
1
2
738
Organizacioni oblik
Javna preduzeća
Akcionarska društva
Društva sa ograničenom odgovornošću
Ortačka društva
Opšte zadruge
Specijalizovane zadruge
Ustanove
Tijela zakonodavne i izvršne vlasti
Sudski i pravosudni organi
Udruženja
Fondacije
Vjerske organizacije/zajednice
Predstavništva stranih lica
Drugi oblici organizovanja
Ukupno
Izvor: Republički zavod za statistiku, Statistički godišnjak 2013.
750
700
650
600
550
500
2008
2009
2010
2011
2012
Broj registrovanih poslovnih subjekata
Izvor: Republički zavod za statistiku, Statistički godišnjak 2013.
Broj poslovnih subjekata po određenim standardno klasifikovanim djelatnostima
Djelatnost
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
Vađenje ruda i kamena
Prerađivačka industrija
Građevinarstvo
Trgovina na veliko i trgovina na malo
Saobraćaj i skladištenje
Hotelijerstvo i ugostiteljstvo
Informacije i komunikacije
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
Javna uprava
Obrazovanje
Djelatnosti zdravstvene zastite i socijalnog rada
Umjetnost, zabava i rekreacija
Ostale uslužne aktivnosti
Broj poslovnih subjekata
21
8
135
52
192
50
9
10
14
7
13
25
67
114
Izvor: Republički zavod za statistiku, Statistički godišnjak 2013.
Broj samostalnih preduzetnika
Djelatnost
Zanatska
Trgovinska
Ugostiteljska
Ostalo
Ukupno
Broj preduzetnika
204
252
153
174
783
Izvor: Odjeljenje za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti Opštine Zvornik
Poslovna zona „Jadar“
•
•
•
•
•
•
U vlasništvu Vlade Republike Srpske i Opštine Zvornik koja ima pravo upravljanja,
Prostire se na 17,58 ha izgrađenog zemljišta u industrijskom području
Karakaj koje je kupljeno od preduzeća u stečaju,
Udaljena je 4 km od centra grada,
Nalazi se neposredno pored graničnog prelaza
sa funkcijom robnog carinskog terminala,
Naslanja se na magistralne puteve M19 i M4
i utovarnu stanicu na međunarodnoj pruzi Republika Srbija-Zvornik-Tuzla,
Ima izgrađenu zajedničku infrastrukturu:
Do zone
√
Unutar zone
√
Vodovod
√
√
Kanalizacija
Gasna instalacija
Elektromreža
Telekomunikaciona mreža
√
√
√
√
√
√
√
√
Put
Tehničke karakteristike
Pristupni i unutrašnji putevi
Cjevovod sa dva bunara, vodotornjem
i hidrantskim priključcima za svaki objekat
Dva šahta i kolektor
Plinska stanica
Trafostanica sa dva trafoa po 1.000 kW
Raniji priključak sa 10 izlaza
Procedura i uslovi ulaska investitora u poslovnu zonu „Jadar“ utvrđeni su Pravilnikom o uslovima i postupcima davanja
u zakup zemljišta i objekata investitorima:
•
•
•
•
•
Zemljište i objekti se mogu zakupiti na period od 5 godina koji može biti produžen na 10 godina nakon isteka prve godine od pokretanja proizvodnje,
Visina zakupnine zavisi od veličine površine koja je predmet zakupa,
Zakupnina je niža u periodu pripreme za proizvodnju koji ne može biti duži od 6 mjeseci,
Investitor može biti oslobođen do 60% ukupne zakupnine ako ulaže sopstvena sredstva u građevinske i druge radove koji služe
prilagođavanju objekta opštoj nameni (struja, voda, kanalizacija),
Prednost imaju investitori koji zapošljavaju više radnika (najmanje jedan radnik na svakih 1.000m² zauzetog prostora (zemljišta), odnosno
najmanje tri radnika na 1.000m² zauzetih funkcionalnih objekata) i imaju proizvodnju namijenjenu izvozu.
Preduzeća koja rade u okviru poslovne zone Jadar:
Naziv
preduzeća
EnWo DOO
HEMOS
Zemlja
porijekla
Srbija
Srbija
Br. stalno
zaposlenih
42
20
Sektor/djelatnost
Drvni/proizvodnja peleta
Drvni/proizvodnja železničkih pragova
Učešće izvoza u ukupnom
prometu preduzeća
99%
99%
Koristi za investitora od ulaska u poslovnu zonu:
•
Brže i jednostavnije dobijanje dozvola za gradnju koje izdaje opštinska Administrativna služba,
•
Niži troškovi pokretanja i obavljanja poslovanja,
•
Mogućnost povezivanja sa drugim preduzećima u poslovnoj zoni,
•
Pristup podsticajima i drugim instrumentima podrške,
•
Besplatna promocija preduzeća u okviru promocije poslovne zone.
Prostornim planom opštine Zvornik predviđena je izgradnja
Robno-transportnog centra u neposrednoj blizini poslovne zone “Jadar”
Troškovi za naknade, takse i saglasnosti
Kalkulacija troškova za naknade, takse i saglasnosti urađena je na primjeru investitora iz metaloprerađivačke ili drvoprerađivačke industrije.
Pretpostavlja se da je planirana kupovina parcele površine 5.000m² sa koeficijentom izgrađenosti 20%, tj. sa objektima površine 1.000 m², te da će
biti zaposleno 30 radnika u mašinskom parku za koji je potrebna instalisana snaga struje 100kW.
Troškovi naknada, taksi i saglasnosti do izdavanja urbanističke saglasnosti za
građenje proizvodnog objekta
Administrativna taksa na Rješenje
Troškovi određivanja urban.tehn. uslova
Ukupno
Troškovi naknada, taksi i saglasnosti do izdavanja
građevinske dozvole
Uređenje građevinskog zemljišta i renta
Administrativna taksa za građevinsku dozvolu
Nakanda za finans. katastarskih nekretnina
Komunalna taksa
Naknada za pripremu urban. dokumentacije
Pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište
PP i ostale saglasnosti
Ekološka dozvola
Saglasnost za priključak električne energije
Ukupno
Troškovi naknada, taksi i saglasnosti do izdavanja
upotrebne dozvole
Administrativna taksa na upotrebnu dozvolu
Komisija za tehnički pregled
Ukupno
Ukupno (1+2+3)
Novi
objekat
30 KM
80 KM
110 KM
Novi
objekat
33.400 KM
385 KM
1.180 KM
770 KM
1.460 KM
0 KM
500 KM
50 KM
9.400 KM*
47.145 KM
Novi
objekat
385 KM
900 KM
1.285 KM
48.540 KM
Novi objekat na
mjestu postojećeg
30 KM
80 KM
110 KM
Novi objekat na
mjestu postojećeg
0 KM
385 KM
1.180 KM
770 KM
1.460 KM
0 KM
500 KM
50 KM
0 KM
3.235 KM
Novi objekat na
mjestu postojećeg
385 KM
900 KM
1.285 KM
4.630 KM
Napomena: Za podizanje novih objekata na mjestu postojećih ne plaća se nakanada za pripremu urbanističke dokumentacije, renta i uređenje građevinskog zemljišta jer je
to već plaćeno za postojeće objekte. Ukoliko su novi objekti veći od postojećih, naknade se plaćaju, ali samo za razliku u kvadraturi.
* Saglasnost za priključak električne energije na dva postojeća trafoa je plaćena tako da se ovo odnosi samo na postavljanje novog trafoa (80 KM + PDV po jednom kW).
Podrška i podsticaji investitorima
•
Opština Zvornik kontinuirano sprovodi reforme u cilju uspostavljanja povoljnog poslovnog okruženja za investitore:
•
Prostorno planska dokumentacija opštine je izrađena i/ili je u izradi.
•
Opštinska administracija je pojednostavila procedure, skratila rokove i smanjila troškove za otpočinjanje i razvoj poslovanja:
•
stopa poreza na nepokretnosti smanjena na 0,15%;
•
procedura izdavanja odobrenja potrebnih za gradnju (lokacijski uslovi, građevinska i upotrebna dozvola) svedena na tri koraka;
•
rokovi izdavanja odobrenja potrebnih za gradnju kraći od prosječnih u Republici Srpskoj (do 5 dana za lokacijske uslove, do 3 dana
za građevinsku i do 10 dana za upotrebnu dozvolu, sve zavisno od urednosti podnešene dokumentacije);
•
visina rente po 1 m2 korisne površine proizvodnih i pomoćnih objekata iznosi od 0,5% (šesta zona) do 5% (prva zona) prosječne
građevinske cijene 1 m2;
•
spisi i radnje pravnih lica u vezi sa radom i radnim odnosima oslobođeni plaćanja administrativne takse;
•
radno vrijeme Šalter sale Administrativne službe opštine Zvornik produženo u cilju efikasnog ispunjavanja prava i obaveza poslovnih
subjekata;
•
određene posebne olakšice za rad u Poslovnoj zoni “Jadar” čija je osnovna površina povećana za 9,4 ha kupovinom zemljišta od
preduzeća u stečaju.
•
Opština Zvornik pruža i druge usluge investitorima:
•
Daje informacije o procedurama i troškovima otpočinjanja poslovanja u Republici Srpskoj, odnosno pomaže novim investitorima prilikom
pribavljanja neophodnih saglasnosti i dozvola za koje su nadležni viši organi vlasti;
•
Pruža informacije i obezbjeđuje logistiku privrednim subjektima prilikom konkurisanja za podsticajna sredstva koja dodjeljuju nadležne
institucije Republike Srpske i BiH;
•
Organizuje prezentacije programa Investiciono razvojne banke (IRB) i daje saglasnost na projekte kojima se konkuriše prema istoj;
•
Pruža postinvesticionu podršku privrednim subjektima kroz Saradničku mrežu sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu
saradnju Republike Srpske.
•
Registracija pravnih lica obavlja se u one stop shop-u poslovnice Agencije za poslovno-informatičke i finansijske usluge u Zvorniku,
Svetog Save bb, u roku od 3 dana, link www.apif.net
•
Elektronski registri sa detaljnim pregledom dozvola i licenci koje su potrebne investitorima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini su
dostupni na sljedećim linkovima:
•
Vlada Republike Srpske: www.regodobrenja.net/index.php?jezik=1
•
Ministarstvo spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa BiH: http://rap.mvteo.gov.ba/egfVwOdlukaJedinice.aspx
•
Fiskalni i nefiskalni podsticaji se dodjeljuju investitorima na svim nivoima vlasti u BiH. Liste investicionih fiskalnih i nefiskalnih podsticaja
na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine su dostupne na sljedecim linkovima:
•
Vlada Republike Srpske/ Invest Srpska:
http://www.investsrpska.net/index.aspx?PageID=436&menuID=215&langid=3
•
Ministarstvo spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa BiH:
http://www.mvteo.gov.ba/izvjestaji_publikacije/izvjestaji/default.aspx?id=6176&langTag=bs-BA
Kontakt osobe za investitore
Biljana Milić
Danijel Dragičević
Dušica Savić
Tel: +387 56 232 201
[email protected]
Tel: +387 56 232 226
[email protected]
Tel: +387 56 232 244
[email protected]
Troškovi poslovanja
•
•
•
Prosječna cijena goriva je najniža u regionu i iznosi 2,78 KM/l.
Na području opštine Zvornik izgrađeni su elektroenergetski objekti naponskih nivoa 400kV, 110kV, 35kV, 10kV i 0,4kV. Prosječna cijena
električne energije je 0,085 KM/kWh.
Distribucija i prodaja prirodnog gasa koji služi za proizvodnju toplotne energije, vrši se preko mjerno-regulacione stanice u centru grada koja je
jednim krakom povezana sa gasnom mrežom Republike Srbije.
Gas
Cijena (KM)
942,00
Jedinica mjere
1.000 Sm3
Dužina izgrađene gasovodne mreže (m)
6.956,82
5.402,81
28.505,31
Cijena grijanja (KM) sa PDV
7,90
Telekomunikacione usluge
Fiksna telefonija
Mobilna telefonija - Postpaid
Internet – ADSL Flat (8192/512 Kb/s)
Pritisak
500 mbar
200 mbar
3 bar
Jedinica mjere
1 m2 grejne površine poslovnog prostora
Mjesečna pretplata (KM)
16,40
15,00
60,00
Cijena priključka (KM)
29,00
0,85
1,00
Cijena komunalnih usluga
Vrsta usluge
Voda
Kanalizacija
Otpad
Cijena (KM) bez PDV po jedinici mjere
Grad
2,66/m3
0,89/m3
0,67/m3
Izvor: AD „Vodovod i komunalije“ Zvornik
Industrijska zona
2,66/m3
0,89/m3
25,60/ kontejner 1,1 m3
89,00/ kontejner 5 m3
10,00/kanta 0,1 m3
Prirodni resursi i kulturno-istorijsko
naslijeđe u funkciji održivog razvoja
U Strategiji integrisanog razvoja opštine Zvornik 2012.-2017. detaljno su razrađene mogućnosti korišćenja prirodnih resursa i kulturno-istorijskog
naslijeđa u svrhu održivog razvoja opštine.
Rijeka Drina protiče duž cijele teritorije opštine Zvornik (49 km). Zajedno sa svojim jezerom i pritokama raspolaže značajnim energetskim i turističkim
potencijalom.
Drina
Drinjača
Površina
slivnog
područja
17.886 km2
435 km2
Srednji
godišnji
protok
387 m3/s
6,54 m3/s
Specifični
protok
21,64 m3/s
15,03 m3/s
Instalisana
snaga planiranog
HE objekta
93,4 MW
25,4 MW
Prosječna godišnja
proizvodnja
planiranog HE objekta
396,5 GWh
97,8 GWh
Mjerna stanica Zvornik-Institut Jaroslav Černi, Elektroprivreda Republike Srpske
Prostornim planom Republike Srpske predviđena je mogućnost otvaranja plovnog puta
od opštine Zvornik do ušća u rijeku Savu uz izgradnju hidroenergetskih objekata.
Prilike za ulaganja
Na Zvorničkom jezeru, koje je nastalo izgradnjom brane i u čijem priobalju su
smještene male plaže, veliki broj vikend kuća i nekoliko ugostiteljskih objekata,
moguć je razvoj ribolova i bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima na vodi
(plivanje, vožnja čamaca, kajaka i kanua, rafting, splavarenje, skijanje na vodi).
Graditeljska cjelina – Stari grad Zvornik (Đurđev grad) je proglašen za
nacionalni spomenik BiH. Njegovim uređenjem i izgradnjom pratećih sadržaja
bio bi stvoren turistički kompleks koji odgovora zahtjevima moderne turističke
ponude i tražnje na nivou države (tranzitni i kulturni turizam, gradski odmor i sl).
Rimski kamenolom u Dardaganima je izuzetno vrijedno arheološko nalazište.
Riječ je o najvećem i najbolje očuvanom rimskom kamenom spomeniku jamskog
tipa na Balkanu, a pretpostavlja se i u Evropi. Unutrašnji kop čine stotine metara
galerija i hodnika sa tragovima rimskog klesarastva i obrade kamenih spomenika. Cilj opštine Zvornik je staviti lokalitet u funkciju razvoja kulturnog i naučnog
turizma.
U Vitiničkom Kiseljaku izvire devet po kvalitetu, kapacitetu, ljekovitosti i ukusu
različitih mineralnih voda čija su blagotvorna dejstva na zdravlje ljudi otkrivena
krajem 18. i početkom 19. vijeka, a potvrđena kasnijim hemijsko-biološkim
istraživanjima. Opština Zvornik je uložila znatna sredstva u uređenje izvora, ali
nedostaju smještajni kapaciteti za razvoj zdravstvenog i/ili banjskog turizma.
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010.
2011.
Dolasci
2012.
Noćenja
Broj registrovanih dolazaka i noćenja turista, Statistički godišnjak 2013
najznačajniji privredni subjekti u Opštini Zvornik
Fabrika glinice koja izvozi 100% svojih proizvoda (metalurška glinica tipa SANDY, zeolit, hidrat, vodeno
staklo) na tržište EU. Zapošljava preko 1000 radnika, a za sebe veže i veliki broj manjih firmi iz zvorničke
i susjednih opština.
Proizvodnja i prerada hrane
SMRČAK
Preduzeće za sakupljanje, preradu i promet gljiva, ljekovitog bilja, šumskih plodova, voća i povrća
“Smrčak” doo koje izvozi 98% svojih proizvoda.
STUDEN-PROM
“Studen-prom” doo je preduzeće za preradu puževa i proizvodnju mesa puževa, te preradu jagodičastog
voća koje posjeduje sertifikate i ispunjava uslove za izvoz na tržište EU.
DAŽ doo
"Aleksandrija"
Kompanija Daž doo, sa svojim brendom Aleksandrija, jedan je od lidera u konditorskoj industriji u BiH koji
je posvećen proizvodnji visokokvalitetne, zdravstveno bezbjedne i biološki vrijedne hrane.
Kompanija “Vitinka” obuhvata dvije fabrike za eksploataciju mineralne i izvorske vode, te proizvodnju
bezalkoholnih pića i sirupa koja po instalisanim kapacitetima i kvalitetu proizvoda, spada u sami vrh firmi u
BiH.
Tekstilna i obućarska industrija
Preduzeće “Obuća” d.o.o.za proizvodnju obuće koje zapošljava 360 radnika i izvozi 90% proizvoda (LOHN
poslovi).
TISA-MOD
Osnovna djelatnost preduzeća “Tisa Mod” d.o.o. koje ima 56 zaposlenih je proizvodnja modne konfekcije
za inostrano tržište (100%).
Drvna industrija
“Global enterijeri” je preduzeće sa 20 zaposlenih koje se bavi proizvodnjom i prodajom namještaja na
3.800 m2 izložbenog prostora.
Drvni centar za proizvodnju, promet i usluge“Mega sistem”ima značajan promet i 32 zaposlena radnika.
www.megasistem.ba
Građevinarstvo
AD “Zvornik putevi” je jedna od vodećih firmi na području BiH u izgradnji i održavanju puteva i putnih
objekata.
ENIKON-MONT
Preduzeće “Enikon-mont” doo za projektovanje, izradu i montažu opreme za industrijska, hemijska i energetska postrojenja, koje zapošljava 45 radnika.
"ZO-ŽI" doo
“Zo-Ži” doo je jedno od vodećih preduzeće za proizvodnju armaturnih mreža
i binor nosača u BiH.
Transport
AD “Drina trans” je najuspješnije preduzeće u oblasti javnog drumskog saobraćaja u Republici Srpskoj
koje zapošljava 219 radnika.
Trgovina
“Zvorničanka” - trgovina na malo sa prodajnim objektima u Zvorniku, Bratuncu, Vlasenici i Srebrenici u
kojima radi preko 170 zaposlenih.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 470 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content