close

Enter

Log in using OpenID

1 - Brother

embedDownload
OSNOVNI KORISNIČKI
PRIRUČNIK
MFC-7360N
MFC-7460DN
MFC-7860DW
Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
Verzija 0
CRO
Ako trebate nazvati službu za korisnike
Dovršite sljedeće informacije radi budućeg korištenja:
Broj modela: MFC-7360N, MFC-7460DN i MFC-7860DW
(zaokružite broj svog modela)
Serijski broj:1
Datum kupovine:
Mjesto kupovine:
1
Serijski broj je na poleđini jedinice. Sačuvajte ovaj
korisnički priručnik s računom kao trajni dokaz
kupovine u slučaju krađe, požara ili jamstvenog
servisa.
Registrirajte proizvod putem interneta na
http://www.brother.com/registration/
© 2010 Brother Industries, Ltd.
Korisnički priručnici i gdje ih mogu pronaći?
Koji priručnik?
Što sadrži?
Sigurnost i pravne
napomene
Prvo pročitajte ovaj Priručnik. Pročitajte
sigurnosne upute prije podešavanja uređaja.
Pogledajte ovaj priručnik radi zaštitnih znakova
i pravnih ograničenja.
Kratki korisnički
priručnik
Slijedite upute za podešavanje uređaja te
instaliranje upravljačkih programa i softvera za
operativni sustav i vrstu spajanja koje koristite.
Osnovni korisnički
priručnik
Saznajte osnovne radnje faksiranja, kopiranja
i skeniranja te kako zamijeniti potrošne
materijale. Pogledajte savjete za rješavanje
problema.
Advanced User’s
Guide (Napredni
korisnički priručnik)
Saznajte naprednije radnje: faksiranje,
kopiranje, sigurnosne značajke, ispisivanje
izvještaja i obavljanje redovitog održavanja.
Software User’s
Guide (Upute za
upotrebu softvera)
Slijedite ove upute za ispisivanje, skeniranje,
mrežno skeniranje, daljinsko podešavanje,
faksiranje putem računala i korištenje uslužnog
programa Brother ControlCenter.
Network Glossary
(Mrežni rječnik)
Ovaj priručnik pruža osnovne informacije
o naprednim mrežnim značajkama uređaja
tvrtke Brother te navodi objašnjenja općenitih
pojmova vezanih za umrežavanje i uobičajenih
pojmova.
Network User’s
Guide (Upute za
podešavanje mreže)
Ovaj priručnik pruža korisne informacije
o postavkama žične i bežične mreže te o
sigurnosnim postavkama koje su potrebne
za uporabu uređaja tvrtke Brother. Ujedno
možete pronaći informacije o podržanom
protokolu za uređaj i detaljne savjete za
rješavanje problema.
Gdje se nalazi?
Verzija na hrvatskom jeziku:
Preuzmite datoteku s web
stranice Brother Solutions
Center:
http://solutions.brother.com/
Verzija na engleskom jeziku:
Dostupna na CD-ROM-u
CD-ROM: Verzija samo na
engleskom jeziku
i
Kazalo
(OSNOVNI KORISNIČKI PRIRUČNIK)
1
Opće informacije
1
Uporaba dokumentacije.........................................................................................1
Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji ..............................................1
Pristup Advanced User’s Guide (Naprednom korisničkom priručniku),
Software User’s Guide (Uputama za upotrebu softvera) i Network User’s
Guide (Uputama za podešavanje mreže) ...........................................................2
Pregled dokumentacije ....................................................................................2
Pristup Brotherovoj podršci (Windows®) ...............................................................4
Pristup Brotherovoj podršci (Macintosh)................................................................5
Pregled upravljačke ploče......................................................................................6
Postavke glasnoće.................................................................................................9
Glasnoća zvona ...............................................................................................9
Glasnoća dojavljivača ......................................................................................9
Glasnoća zvučnika ..........................................................................................9
2
Stavljanje papira
10
Stavljanje papira i ispisnog medija.......................................................................10
Stavljanje papira u standardnu ladicu za papir ..............................................10
Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje...................................................12
Područja koja se ne mogu skenirati i ispisati .................................................16
Postavke papira ...................................................................................................17
Vrsta papira ...................................................................................................17
Veličina papira ...............................................................................................17
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji ...................................................................17
Preporučeni papir i ispisni medij ....................................................................17
Vrsta i veličina papira ....................................................................................18
Uporaba posebnog papira i rukovanje njime .................................................19
3
Stavljanje dokumenata
22
Kako stavljati dokumente.....................................................................................22
Uporaba automatskog ulagača dokumenata (ADF) ......................................22
Uporaba stakla skenera.................................................................................23
4
Slanje faksa
25
Kako poslati faks..................................................................................................25
Faksiranje dokumenata veličine Letter sa stakla skenera .............................26
Otkazivanje faksa koji je u tijeku....................................................................26
Izvještaj provjere prijenosa ............................................................................26
ii
5
Primanje faksa
27
Načini prijama ...................................................................................................... 27
Izabiranje načina prijama............................................................................... 27
Korištenje načina prijama .................................................................................... 28
Samo faks...................................................................................................... 28
Faks/Tel......................................................................................................... 28
Ručno ............................................................................................................ 28
Vanjski TAD................................................................................................... 28
Postavke načina prijama...................................................................................... 29
Odgoda zvona ............................................................................................... 29
Vrijeme F/T zvona (samo način rada Faks/Tel)............................................. 29
Otkrivanje faksa............................................................................................. 30
6
Telefoni i vanjski uređaji
31
Usluge telefonske linije ........................................................................................ 31
Podešavanje vrste telefonske linije ............................................................... 31
Spajanje vanjskog TAD-a .................................................................................... 32
Priključci ........................................................................................................ 32
Snimanje odlazne poruke (OGM) .................................................................. 33
Višelinijski priključci (PBX)............................................................................. 33
Vanjski i interni telefoni ........................................................................................ 33
Spajanje vanjskog ili internog telefona .......................................................... 33
Radnje s vanjskih ili internih telefona ............................................................ 34
Samo za način rada Faks/Tel........................................................................ 34
Uporaba internih telefona (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)......................... 34
Uporaba bežičnih vanjskih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother........... 35
Uporaba daljinskih kodova ............................................................................ 35
7
Biranje i pohranjivanje brojeva
37
Kako birati brojeve ............................................................................................... 37
Ručno biranje ................................................................................................ 37
Senzorsko biranje.......................................................................................... 37
Brzo biranje ................................................................................................... 37
Pretraga......................................................................................................... 38
Ponovno biranje faks brojeva ........................................................................ 38
Pohranjivanje brojeva .......................................................................................... 38
Opcije brojeva senzorskog i brzog biranja..................................................... 39
Pohranjivanje pauze ...................................................................................... 40
Pohranjivanje brojeva senzorskog biranja..................................................... 40
Pohranjivanje brojeva brzog biranja .............................................................. 42
Mijenjanje senzorskih brojeva i brojeva brzog biranja ................................... 44
Brisanje senzorskih brojeva i brojeva brzog biranja ...................................... 45
Ton ili puls ..................................................................................................... 46
8
Izrada kopija
47
Kako kopirati ........................................................................................................ 47
Prekid kopiranja............................................................................................. 47
Postavke kopiranja ........................................................................................ 47
iii
9
Kako ispisivati s računala
48
Ispisivanje dokumenta .........................................................................................48
10
Kako skenirati na računalo
49
Skeniranje dokumenta .........................................................................................49
Skeniranje pomoću tipke za skeniranje ...............................................................49
Skeniranje pomoću upravljačkog programa skenera...........................................50
A
Redovito održavanje
51
Zamjena potrošnog materijala .............................................................................51
Zamjena toner uloška ....................................................................................52
Zamjena jedinice bubnja................................................................................57
Čišćenje uređaja ..................................................................................................61
Čišćenje uređaja izvana ................................................................................62
Čišćenje stakla skenera.................................................................................63
Čišćenje koronske žice ..................................................................................64
Čišćenje jedinice bubnja ................................................................................65
Čišćenje valjaka za sakupljanje papira ..........................................................70
Provjera uređaja ..................................................................................................71
Provjera brojača stranica ...............................................................................71
Provjera preostalog vremena uporabe dijelova .............................................71
B
Rješavanje problema
72
Poruke o pogrešci i održavanju ...........................................................................72
Prijenos faksova ili izvještaja faks žurnala.....................................................78
Zastoji dokumenata .............................................................................................79
Dokument je zaglavljen na vrhu ADF jedinice ...............................................79
Dokument je zaglavljen ispod poklopca dokumenata....................................79
Uklanjanje malih dokumenata zaglavljenih u ADF-u .....................................80
Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici ........................................................80
Zastoji papira .......................................................................................................81
Dokument je zaglavljen u standardnoj ladici za papir....................................81
Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja ...............................................82
Papir je zaglavljen unutar uređaja .................................................................84
Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje (MFC-7460DN i
MFC-7860DW) ..........................................................................................89
Ako imate poteškoća s uređajem.........................................................................91
Postavljanje otkrivanja tona biranja .............................................................100
Smetnje na telefonskoj liniji .........................................................................100
Poboljšavanje kvalitete ispisa ............................................................................101
Informacije o uređaju .........................................................................................111
Provjera serijskog broja ...............................................................................111
Funkcije resetiranja............................................................................................111
Kako resetirati uređaj...................................................................................111
iv
C
Izbornik i značajke
112
Programiranje putem zaslona............................................................................ 112
Tablica izbornika.......................................................................................... 112
Kako pristupiti načinu rada izbornika........................................................... 112
Tablica izbornika................................................................................................ 113
Unošenje teksta ................................................................................................. 128
D
Specifikacije
130
Općenito ............................................................................................................ 130
Veličina dokumenta ........................................................................................... 132
Ispisni medij ....................................................................................................... 133
Faks ................................................................................................................... 134
Kopiranje ........................................................................................................... 135
Skener ............................................................................................................... 136
Pisač .................................................................................................................. 137
Sučelja ............................................................................................................... 138
Zahtjevi za računalo .......................................................................................... 139
Potrošni materijali .............................................................................................. 141
Mreža (LAN) ...................................................................................................... 142
E
Indeks
143
v
Kazalo
(ADVANCED USER’S GUIDE
(NAPREDNI KORISNIČKI PRIRUČNIK))
„Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik) objašnjava sljedeće značajke i radnje.
„Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik) možete pregledati na dokumentacijskom
CD-ROM-u.
1
General Setup
(Općenite postavke)
5
Memory storage
Telephone line services
Automatic daylight savings time
Additional dialling operations
Ecology features
Additional ways to store numbers
Toner Settings
LCD Contrast
6
Mode Timer
2
Security features
(Sigurnosne značajke)
Security
3
Reports
7
Sending a fax
(Slanje faksa)
Additional sending operations
Duplex Copying (1-sided to 2-sided)
(MFC-7460DN and MFC-7860DW)
A
Routine maintenance
(Redovito održavanje)
Cleaning the machine
Receiving a fax
(Primanje faksa)
Checking the machine
Packing and shipping the machine
Remote Fax Options
B
Glossary
(Rječnik)
C
Index
(Indeks)
Polling overview
vi
Making copies
(Izrada kopija)
Copy settings
Polling overview
Additional receiving operations
Printing reports
(Ispisivanje izvještaja)
Fax reports
Additional sending options
4
Dialling and storing numbers
(Biranje i pohranjivanje brojeva)
1
Opće informacije
Uporaba
dokumentacije
1
1
Sljedeći simboli i oznake korišteni su u ovoj
dokumentaciji:
Podebljano Podebljani stil identificira tipke
na upravljačkoj ploči uređaja
ili na zaslonu računala.
Kurziv
Kurziv ističe važne stvari ili
upućuje na vezanu temu.
Courier
New
Courier New font identificira
poruke koje su prikazane na
LCD-u uređaja.
UPOZORENJE
UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu
situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla
prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
Zahvaljujemo na kupovini uređaja tvrtke
Brother! Čitanje dokumentacije pomoći će
vam da najbolje iskoristite svoj uređaj.
Simboli i oznake korišteni
u ovoj dokumentaciji
1
OPREZ
1
OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju
koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti
manje ili blaže ozljede.
VAŽNO
VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju
koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti
oštećenja na imovini ili gubitak
funkcionalnosti proizvoda.
Ikone opasnosti od strujnog udara
upozoravaju na mogući strujni udar.
Ikone o vrućoj površini upozoravaju
da ne dirate dijelove uređaja koji su
vrući.
Napomene pokazuju kako reagirati
na situaciju koja bi mogla nastati ili
daju savjete kako trenutna radnja
djeluje s ostalim značajkama.
1
Poglavlje 1
Pristup Advanced
User’s Guide
(Naprednom
korisničkom priručniku),
Software User’s Guide
(Uputama za upotrebu
softvera) i Network
User’s Guide (Uputama
za podešavanje mreže)
a
Uključite računalo. Stavite
dokumentacijski CD-ROM u CD-ROM
uređaj.
Napomena
(Korisnici operativnog sustava Windows®)
Ako se zaslon automatski ne pojavi, idite
na Moje računalo (Računalo), dvaput
kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput
kliknite index.html.
b
2
(Korisnici Macintosha) Dvaput kliknite
ikonu dokumentacijskog CD-ROM-a,
zatim dvaput kliknite index.html.
Kliknite na svoju zemlju.
d
Označite svoj jezik, zatim označite View
Guide i kliknite priručnik koji želite
pročitati.
1
Ovaj Osnovni korisnički priručnik ne sadrži
sve informacije o uređaju, poput toga kako
koristiti napredne značajke faksiranja,
kopiranja, pisača, skenera, faksiranja
putem računala i mreže. Kad budete željeli
saznati detaljne informacije o ovim radnjama,
pročitajte Advanced User’s Guide (Napredni
korisnički priručnik), Software User’s Guide
(Upute za upotrebu softvera), Network
Glossary (Mrežni rječnik) i Network User’s
Guide (Upute za podešavanje mreže) koji
se nalaze na dokumentacijskom CD-ROM-u.
Pregled dokumentacije
c
1
Opće informacije
Korisnički priručnik za
Presto! PageManager
Napomena
• (Samo za korisnike operativnog sustava
Windows®) Vaš bi web preglednik mogao
na vrhu stranice prikazati žutu traku koja
sadrži sigurnosno upozorenje o Active X
kontrolama. Kako bi se stranica pravilno
prikazala, morate kliknuti na traku, kliknuti
Dopusti blokirani sadržaj, zatim kliknuti
Da u dijaloškom okviru sigurnosnog
upozorenja.
Napomena
Presto! PageManager morate preuzeti
i instalirati prije uporabe. Za dodatne
informacije pogledajte Pristup Brotherovoj
podršci (Macintosh) na stranici 5.
Kompletan korisnički priručnik za Presto!
PageManager možete pregledati koristeći
odabir Help u aplikaciji Presto!
PageManager.
• (Samo za korisnike operativnog sustava
Windows®)1 Za brži pristup možete u
lokalnu mapu na računalu kopirati svu
korisničku dokumentaciju u PDF formatu.
Označite svoj jezik, zatim kliknite Copy to
local disk.
1
Kako pronaći upute za podešavanje mreže
Microsoft® Internet Explorer® 6.0 ili noviji.
Kako pronaći upute za skeniranje
Postoji nekoliko načina kako skenirati
dokumente. Pogledajte sljedeće upute:
Software User’s Guide
(Upute za upotrebu softvera)
„ Scanning (Skeniranje)
1
(Macintosh)
1
Vaš uređaj može biti spojen na bežičnu
ili žičnu mrežu. U Kratkom korisničkom
priručniku možete pronaći osnovne upute
za podešavanje. Ako vaša bežična pristupna
točka (ili usmjerivač) podržava Wi-Fi
Protected Setup ili AOSS™, također možete
slijediti korake u Kratkom korisničkom
priručniku. Za više informacija o podešavanju
mreže pogledajte „Network User’s Guide”
(Upute za podešavanje mreže).
„ ControlCenter
„ Network Scanning (Mrežno skeniranje)
Upute za korištenje ScanSoft™
PaperPort™ 12SE-a s OCR-om
(Windows®)
Kompletne upute za korištenje ScanSoft™
PaperPort™ 12SE-a s OCR-om možete
pogledati odabirom opcije Help u aplikaciji
ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.
3
Poglavlje 1
Pristup Brotherovoj
podršci (Windows®)
Možete pronaći sve potrebne kontakte, poput
web podrške (Brother Solutions Center), na
instalacijskom CD-ROM-u.
„ U glavnom izborniku kliknite Brother
Support. Pojavit će se sljedeći zaslon.
„ Za pristup našoj web stranici
(http://www.brother.com/) kliknite
Brother Home Page.
„ Za najnovije vijesti i informacije vezane
uz podršku za proizvod
(http://solutions.brother.com/) kliknite
Brother Solutions Center.
„ Da biste posjetili našu web stranicu za
originalni Brotherov potrošni materijal
(http://www.brother.com/original/), kliknite
Supplies Information.
„ Za pristup web stranici Brother
CreativeCenter
(http://www.brother.com/creativecenter/)
na kojoj ćete pronaći BESPLATNE foto
projekte i preuzimanja koja su spremna
za ispisivanje kliknite
Brother CreativeCenter.
„ Za povratak na početnu stranicu kliknite
Back ili, ako ste završili, kliknite Exit.
4
1
Opće informacije
Pristup Brotherovoj
podršci (Macintosh)
1
1
Možete pronaći sve potrebne kontakte, poput
web podrške (Brother Solutions Center), na
instalacijskom CD-ROM-u.
„ Dvaput kliknite ikonu Brother Support.
Pojavit će se sljedeći zaslon.
„ Za preuzimanje i instalaciju
Presto! PageManagera kliknite
Presto! PageManager.
„ Kako biste registrirali uređaj sa stranice
za registraciju Brotherovih proizvoda
(http://www.brother.com/registration/),
kliknite On-Line Registration.
„ Za najnovije vijesti i informacije vezane
uz podršku za proizvod
(http://solutions.brother.com/) kliknite
Brother Solutions Center.
„ Da biste posjetili našu web stranicu za
originalni Brotherov potrošni materijal
(http://www.brother.com/original/), kliknite
Supplies Information.
5
Poglavlje 1
Pregled upravljačke ploče
1
MFC-7460DN i MFC-7860DW imaju iste tipke.
1
2
3 4
5
6
1
5
2
6
3
7
4
8
MFC-7360N
1
6
2
3 4
5
6
Opće informacije
1
3 4
5
6
7
8
9 10
3 4
5
6
7
8
9 10
7
Poglavlje 1
1
Senzorske tipke:
Ove 4 tipke omogućuju vam trenutni pristup
8 prethodno pohranjenih brojeva.
Shift
Omogućuje pristup senzorskim brojevima
od 5 do 8 dok se drži pritisnut.
2
Tipke načina rada za faksiranje:
Tel/R
Ova se tipka koristi za telefonski razgovor
nakon podizanja slušalice vanjskog telefona
tijekom F/T brzog dvostrukog zvona.
Kad se spojite na PBX, možete koristiti ovu
tipku koja će vam omogućiti pristup vanjskoj
liniji kako biste opozvali operatera ili prijenos
poziva na drugi interni broj.
Redial/Pause (Ponovi/Pauza)
Ponovno bira posljednji birani broj. Ujedno
stavlja pauzu kod programiranja brzog biranja
brojeva ili kod ručnog biranja broja.
Resolution (Rezolucija)
Postavlja rezoluciju pri slanju faksa.
3
Tipke za način rada za kopiranje:
Options (Opcije)
Možete brzo i jednostavno izabrati privremene
postavke za kopiranje.
Enlarge/Reduce (Povećati/Smanjiti)
Povećava ili smanjuje kopije.
Duplex (Dvostruko)
(Za MFC-7460DN i MFC-7860DW)
Možete odabrati značajku dvostranog kopiranja
kako biste kopirali na obje strane papira.
4
Tipke za način rada za ispisivanje:
Secure (Zaštićeno)
(Za MFC-7460DN i MFC-7860DW)
Možete ispisivati podatke pohranjene u
memoriji kad unesete četveroznamenkastu
lozinku. (Za detaljne informacije o korištenju
tipke Secure (Zaštićeno) pogledajte „Software
User’s Guide” (Upute za upotrebu softvera).)
Kada koristite sigurnosno zaključavanje funkcija
možete mijenjati ograničene korisnike tako da
držite pritisnut Shift dok pritišćete Secure
(Zaštićeno). (Pogledajte „Secure Function
Lock 2.0” u 2. poglavlju „Advanced User’s
Guide” (Naprednog korisničkog priručnika).)
Job Cancel (Prekinuti)
Prekida programirani ispisni zadatak i briše
ga iz memorije uređaja. Za prekid više ispisnih
zadataka držite ovu tipku pritisnutu dok se na
LCD-u ne pojavi Job Cancel (All).
8
5
LCD
Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite
i koristite uređaj.
(MFC-7860DW)
U načinu rada faksiranja i skeniranja pokazatelj
od četiri razine prikazuje trenutnu jačinu
bežičnog signala ako koristite bežičnu vezu.
0
6
Maks.
Tipke za različite načine rada:
FAX (Faks)
Postavlja uređaj u način rada za faksiranje.
SCAN (Skeniranje)
Postavlja uređaj u način rada za skeniranje.
COPY (Kopiranje)
Postavlja uređaj u način rada za kopiranje.
7
Tipke izbornika:
Clear (Izbriši)
Briše unesene podatke ili vam omogućuje
poništavanje trenutne postavke.
Menu (Izbornik)
Omogućuje vam pristup izborniku kako biste
programirali svoje postavke na ovom uređaju.
OK
Omogućuje vam pohranjivanje postavki u uređaj.
Tipke za glasnoću:
d ili c
Pritisnite za pomicanje unatrag ili unaprijed
kroz izbornik. Pritisnite za promjenu glasnoće
kad je uređaj u načinu rada za faksiranje ili
pasivnom načinu rada.
a ili b
Pritisnite za pomicanje kroz izbornike i opcije.
Adresar
Omogućuje vam izravan pristup brojevima
brzog biranja.
8
9
Brojčanik
Koristite ove tipke za biranje telefonskih ili
faks brojeva te kao tipkovnicu za unošenje
informacija u uređaj.
Tipka # tijekom telefonskog poziva privremeno
zamijeni način biranja iz pulsnog u tonski.
Start
Omogućuje vam započinjanje slanja faksova
ili izrade kopija.
10 Stop/Exit (Stop/Izlaz)
Zaustavlja radnju ili se koristi za izlaz iz izbornika.
Opće informacije
Postavke glasnoće
Glasnoća zvona
1
1
Glasnoća zvučnika
Dok je uređaj u načinu rada za faksiranje,
pritisnite
ili
za podešavanje glasnoće
zvona. LCD će prikazati trenutnu postavku,
a svakim pritiskom na tipku podešavate
glasnoću zvona na sljedeću razinu. Uređaj
će zadržati novu postavku sve dok je ne
promijenite.
1
Možete izabrati razinu glasnoće zvučnika
u rasponu od High do Off.
a
b
Možete izabrati razinu glasnoće zvona
u rasponu od High do Off.
1
c
Pritisnite Menu (Izbornik), 1, 3, 3.
Pritisnite a ili b kako biste odabrali Off,
Low, Med ili High.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Ujedno možete mijenjati glasnoću zvona
putem izbornika:
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbornik), 1, 3, 1.
Pritisnite a ili b kako biste odabrali Off,
Low, Med ili High.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Glasnoća dojavljivača
1
Kad je dojavljivač uključen, uređaj će se
oglasiti svaki put kad pritisnete tipku,
pogriješite ili nakon što pošaljete ili primite
faks. Možete izabrati razinu glasnoće u
rasponu od High do Off.
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbornik), 1, 3, 2.
Pritisnite a ili b kako biste odabrali Off,
Low, Med ili High.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
9
2
Stavljanje papira
Stavljanje papira
i ispisnog medija
Stavljanje papira u standardnu
ladicu za papir
Ako vaš aplikacijski softver podržava izbor
veličine papira u izborniku ispisa, možete
je odabrati pomoću softvera. Ako je vaš
aplikacijski softver ne podržava, možete
podesiti veličinu papira u upravljačkom
programu pisača ili korištenjem gumba
upravljačke ploče.
10
2
2
Uređaj može ulagati papir iz standardne
ladice za papir ili iz otvora za ručno ulaganje.
Ako stavljate papir u ladicu za papir, imajte na
umu sljedeće:
2
Možete staviti do 250 listova. Papir može biti
stavljen do oznake za maksimalnu količinu
papira (b b b) na kliznoj vodilici za širinu
papira. (Za korištenje preporučenog papira
pogledajte Kapacitet papira u ladici za papir
na stranici 18.)
Ispisivanje na običan, tanak ili
reciklirani papir iz standardne ladice
za papir
a
Potpuno izvucite ladicu za papir iz
uređaja.
2
Stavljanje papira
b
Dok pritišćete zelenu polugu za
otpuštanje vodilice papira, namjestite
klizne vodilice kako bi točno odgovarale
veličini papira koju stavljate u ladicu.
Pazite da su vodilice čvrsto uglavljene
u prorezima.
d
Stavite papir u ladicu i pazite na sljedeće:
„ Papir je ispod oznake za maksimalnu
količinu papira (b b b) (1).
Ako prepunite ladicu za papir, doći
će do zastoja papira.
„ Strana koja treba biti ispisana mora
biti okrenuta licem prema dolje.
„ Vodilice papira dodiruju stranice
papira kako bi se papir pravilno
ulagao.
1
e
c
Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite
u uređaj. Pazite da bude u potpunosti
umetnuta u uređaj.
Dobro složite papir kako biste izbjegli
zastoj papira i pogrešno ulaganje.
11
2
Poglavlje 2
f
Ispisivanje na običan, tanak ili
reciklirani papir iz otvora za ručno
ulaganje
Izvucite dodatni držač (1) kako biste
spriječili da papir sklizne s izlazne ladice
licem prema dolje ispisanih listova.
a
Izvucite dodatni držač (1) kako biste
spriječili da papir sklizne s izlazne ladice
licem prema dolje ispisanih listova ili
uklonite svaku stranicu odmah čim iziđe
iz uređaja.
1
1
1
Stavljanje papira u otvor za
ručno ulaganje
U ovaj otvor možete staviti jednu po jednu
kuvertu i jedan po jedan zaseban ispisni
medij. Koristite ovaj otvor za ručno ulaganje
kako biste ispisivali ili kopirali na naljepnice,
kuverte ili deblji papir.
Napomena
Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje
papira, uređaj će automatski uključiti način
rada za ručno ulaganje.
12
2
1
b
Otvorite poklopac otvora za ručno
ulaganje.
2
Stavljanje papira
c
S obje ruke namjestite vodilice papira
u otvoru za ručno ulaganje na širinu
papira koji namjeravate koristiti.
Ispisivanje na debeo papir, spojeni
papir, naljepnice i kuverte
2
Kada je stražnja izlazna ladica povučena
prema dolje, uređaj tada ima ravnu putanju
papira od otvora za ručno ulaganje do
stražnjeg dijela uređaja. Ovu metodu ulaganja
papira koristite kada želite ispisivati na debeo
papir, naljepnice ili kuverte.
Napomena
Svaki ispisani list ili kuvertu odmah uklonite
kako biste izbjegli zastoj papira.
a
d
Otvorite stražnji poklopac (stražnja
izlazna ladica).
S obje ruke stavite jedan list papira u
otvor za ručno ulaganje tako da prednji
rub papira dodirne valjak za ulaganje
papira. Kad osjetite da je uređaj povukao
papir, pustite ga.
13
2
Poglavlje 2
Napomena
c
S obje ruke namjestite vodilice papira
u otvoru za ručno ulaganje na širinu
papira koji namjeravate koristiti.
d
S obje ruke gurnite jedan list papira ili
jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje
sve dok prednji dio papira ili kuverte ne
dodirne valjak za ulaganje papira. Kad
osjetite da je uređaj povukao papir,
pustite ga.
<Samo za kuverte>
Povucite prema dolje dvije zelene poluge,
jednu s lijeve i jednu s desne strane, kao
što je prikazano na sljedećoj ilustraciji.
b
14
Otvorite poklopac otvora za ručno
ulaganje.
Stavljanje papira
• Kako biste jednostavno uklonili manji
ispis iz izlazne ladice, podignite poklopac
skenera objema rukama na način prikazan
na ilustraciji.
2
Napomena
• Stavite papir u otvor za ručno ulaganje s
prema gore okrenutom stranom na kojoj
želite da bude ispis.
• Pazite da je ispisni medij ravan i u pravilnoj
poziciji u otvoru za ručno ulaganje. Ako
nije, papir se neće pravilno uložiti u uređaj,
što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem
papira.
• Iako je poklopac skenera podignut, još
uvijek možete koristiti uređaj. Kako biste
zatvorili poklopac skenera, pritisnite ga
objema rukama prema dolje.
• Nemojte istodobno stavljati više od jednog
lista papira u otvor za ručno ulaganje jer
biste mogli prouzročiti zastoj papira.
• Ako stavite bilo koji ispisni medij u otvor za
ručno ulaganje prije nego što uređaj bude
u stanju pripravnosti, ispisni medij može
izići bez da se ispiše.
15
Poglavlje 2
Područja koja se ne mogu skenirati i ispisati
2
Ilustracije ispod prikazuju maksimalna područja koja se ne mogu skenirati i ispisati. Područja koja
se ne mogu skenirati i ispisati mogu varirati ovisno o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju
koristite.
Uporaba
2
2
1
Faks (slanje)
1
Vrh (1)
Lijevo (2)
Dno (1)
Desno (2)
Letter
3 mm
4 mm
A4
3 mm
3 mm
Kopiranje
Letter
4 mm
4 mm
* Jedna kopija
ili 1 u 1 kopija.
A4
4 mm
4 mm
Skeniranje
Letter
3 mm
3 mm
A4
3 mm
3 mm
Ispisivanje
16
Veličina
dokumenta
Letter
6 mm
6 mm
A4
6 mm
6 mm
Stavljanje papira
Postavke papira
Vrsta papira
2
c
Pritisnite Menu (Izbornik), 1, 2, 1.
Pritisnite a ili b kako biste odabrali Thin,
Plain, Thick, Thicker, Recycled
Paper ili Label.
Pritisnite OK.
Možete koristiti nekoliko različitih veličina
papira za ispisivanje kopija: A4, Letter,
Executive, A5, A5 L, A6, B5 ili B6, a za
ispisivanje faksova: A4 ili Letter.
Kada promijenite veličinu papira u ladici,
istodobno morate promijeniti postavku za
veličinu papira kako bi uređaj mogao urediti
da veličina stranice odgovara dokumentu koji
se ispisuje ili dolaznom faksu.
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbornik), 1, 2, 2.
Kvaliteta ispisa može varirati ovisno o vrsti
papira koju koristite.
2
Možete koristiti sljedeće vrste papira ili
ispisnih medija: tanak papir, običan papir,
debeo papir, spojeni papir, reciklirani papir,
naljepnice ili kuverte.
Za najbolje rezultate slijedite niže navedene
upute:
„ NEMOJTE istodobno staviti različite vrste
papira u ladicu za papir jer biste mogli
prouzročiti zastoje papira ili pogrešna
ulaganja.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Veličina papira
2
2
Podesite uređaj za vrstu papira koju koristite.
To će vam omogućiti najbolju kvalitetu ispisa.
a
b
Prihvatljivi papir i ostali
ispisni mediji
2
„ Za točno ispisivanje morate izabrati istu
veličinu papira u vašoj softverskoj aplikaciji
kao što je u ladici za papir.
„ Izbjegavajte dodirivati ispisanu stranu
papira odmah nakon ispisivanja.
„ Prije nego kupite veliku količinu papira,
testirajte malu količinu kako biste bili
sigurni da je papir prikladan.
Preporučeni papir i ispisni
medij
2
Pritisnite a ili b kako biste odabrali A4,
Letter, Executive, A5, A5 L, A6, B5
ili B6.
Pritisnite OK.
Vrsta papira
Stavka
Običan papir
Xerox Premier TCF 80 g/m2
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Reciklirani papir
Xerox Recycled Supreme
80 g/m2
Naljepnice
Avery laserska naljepnica
L7163
Kuverta
Antalis River serija (DL)
Xerox Business 80 g/m2
17
Poglavlje 2
Vrsta i veličina papira
2
Uređaj ulaže papir iz ugrađene standardne
ladice za papir ili otvora za ručno ulaganje.
Nazivi ladica za papir u upravljačkom
programu pisača u ovom priručniku
su sljedeći:
Ladica i opcijska jedinica
Naziv
Standardna ladica za papir
Ladica 1
Otvor za ručno ulaganje
Ručno
Kapacitet papira u ladici za papir
2
Veličina papira
Vrste papira
Br. listova
Ladica za papir
(Ladica 1)
A4, Letter, B5, Executive,
A5, A5 (Long Edge), A6, B6
Običan papir, tanak papir i
reciklirani papir
Do 250 [80 g/m2]
Otvor za ručno
ulaganje (Ručno)
Širina: od 76,2 do 216 mm
Običan papir, tanak papir,
debeo papir, spojeni
Duljina: od 116 do 406,4 mm
papir, reciklirani papir,
kuverte i naljepnice
Jedan list
[80 g/m2]
Preporučene specifikacije papira
Za ovaj uređaj prikladne su sljedeće specifikacije papira:
Osnovna težina
75 - 90 g/m2
Debljina
80 - 110 µm
Hrapavost
Veća od 20 sek.
Krutost
90 - 150 cm3/100
Smjer vlakna
Dugo vlakno
Jačina otpornosti
10e9 - 10e11 om
Otpornost površine
10e9 - 10e12 om-cm
Punjenje
CaCO3 (neutralno)
Sadržaj pepela
Ispod 23 % težine
Osvjetljenje
Više od 80 %
Neprozirnost
Više od 85 %
„ Koristite papir napravljen za kopiranje na običan papir.
„ Koristite papir koji teži od 75 do 90 g/m2.
„ Koristite papir dugog vlakna neutralne pH vrijednosti i s vlažnim sadržajem od oko 5 %.
„ Uređaj može koristiti reciklirani papir koji udovoljava DIN 19309 specifikacijama.
18
2
2
Stavljanje papira
Uporaba posebnog papira
i rukovanje njime
Uređaj je napravljen tako da dobro radi
s većinom vrsta kserografskih i spojenih
papira. Međutim, neke varijable papira
mogu utjecati na kvalitetu ispisa i pouzdano
rukovanje. Uvijek testirajte primjerak papira
prije kupovine kako biste osigurali željeni
učinak. Pohranite papir u njegovom
originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog.
Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage,
izravne sunčeve svjetlosti i topline.
Vrste papira koje treba izbjegavati
VAŽNO
2
Neke vrste papira neće se pokazati kao
dobre i mogu prouzročiti štetu na uređaju.
NEMOJTE koristiti papir:
• koji ima visoku teksturu,
• koji je iznimno gladak i sjajan,
• koji je naboran ili iskrivljen,
1
Neke važne smjernice u odabiru papira su:
„ NEMOJTE koristiti inkjet papir jer to može
prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
„ Papir koji se ponovno ispisuje mora koristiti
tintu koja će izdržati temperaturu uređaja
tijekom procesa fuzije od 200 Celzijevih
stupnjeva.
„ Ako koristite spojeni papir, papir koji ima
hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili
zgužvan, takav papir može prikazati slabiji
učinak.
2
1
1
Uvijanje od 2 mm ili veće može
prouzročiti zastoje.
• koji je prevučen bakrom ili ima kemijski
premaz,
• koji je oštećen, naboran ili savijen,
• koji premašuje u ovom priručniku
preporučene specifikacije težine,
• s tabulatorima i spajalicama,
• sa zaglavljima koja imaju boje niskih
temperatura ili termografiju,
• koji je iz više dijelova ili s indigom,
• koji je namijenjen za inkjet ispisivanje.
Ako koristite bilo koju od gore navedenih
vrsta papira, možete oštetiti uređaj.
Ovakvo oštećenje nije pokriveno ni jednim
Brotherovim jamstvom ili dogovorenim
uslugama.
19
2
Poglavlje 2
Kuverte
2
Većina kuverti koje su namijenjene laserskim
pisačima odgovarat će vašem uređaju.
Međutim, neke kuverte mogu imati problema
s ulaganjem i kvalitetom ispisa zbog načina
na koji su napravljene. Prikladne kuverte
moraju imati krajeve s ravnim, dobro
savijenim rubovima, a vodeći rub ne smije
biti deblji od dva lista papira. Kuverta mora
biti ravno položena i ne smije imati vrećastu ili
slabu konstrukciju. Trebate kupiti kvalitetne
kuverte od dobavljača koji razumije da ćete
kuverte koristiti u laserskom uređaju.
• s prozorima, rupama, izrezima ili
reckama,
• s ljepilom na površini, kao što je
prikazano na slici ispod,
• s duplim preklopcem, kao što je
prikazano na slici ispod,
Možete ulagati jednu po jednu kuvertu iz
otvora za ručno ulaganje. Preporučujemo da
prvo napravite testni ispis na kuverti kako
biste bili sigurni da ćete dobiti željeni rezultat
ispisa prije nego ispišete ili kupite veliku
količinu kuverti.
Vrste kuverti koje treba izbjegavati
2
VAŽNO
NEMOJTE koristiti kuverte:
• sa samoljepljivim preklopcem koji nije
presavijen prilikom kupovine,
• sa samoljepljivim preklopcem, kao što
je prikazano na slici ispod,
• koje su oštećene, naborane, uvijene ili
neobičnog oblika,
• koje su iznimno sjajne ili s visokom
teksturom,
• s kopčama, spajalicama, spojene
klamanjem ili konopom,
• sa samoljepljivim zatvaranjem,
• koje su vrećaste konstrukcije,
• sa svakom stranicom presavijenom na
način prikazan na slici ispod.
• koje nisu oštro savijene,
• koje su reljefne (koje imaju izdignuta
slova na površini),
• koje su prethodno ispisane na
laserskom uređaju,
• koje su iznutra ispisane,
• koje se ne mogu lijepo složiti jedna na
drugu,
• koje imaju težinu veću od težine
propisane u specifikacijama za uređaj,
• s rubovima koji nisu ravni ili pravokutni,
20
Ako koristite bilo koju od gore navedenih
vrsta kuverti, možete oštetiti uređaj. Ovo
oštećenje ne može biti pokriveno ni jednim
Brotherovim jamstvom ili dogovorenim
uslugama.
Stavljanje papira
Naljepnice
Uređaj će ispisivati na većinu vrsta naljepnica
koje su dizajnirane za uporabu u laserskim
uređajima. Naljepnice bi trebale imati ljepilo
na bazi akrila jer je ovaj materijal stabilniji na
visokim temperaturama u grijaćoj jedinici.
Ljepilo ne smije doći u dodir s ni jednim
dijelom uređaja jer se dio naljepnice može
zalijepiti za jedinicu bubnja ili valjka i
prouzročiti zastoj ili probleme u kvaliteti
ispisa. Ni jedno se ljepilo ne smije izložiti
između naljepnica. Naljepnice trebaju biti
razmještene tako da cijelom dužinom i
širinom prekrivaju list. Uporaba naljepnica
s razmakom može rezultirati odljepljivanjem
naljepnice, a to može prouzročiti ozbiljan
zastoj ili problem u ispisivanju.
Sve naljepnice koje se koriste u ovom uređaju
moraju izdržati temperaturu od 200 °C u
trajanju od 0,1 sekunde.
List s naljepnicama ne ulažite u uređaj više
od jednom.
2
Vrste naljepnica koje treba izbjegavati
2
Nemojte koristiti naljepnice koje su oštećene,
naborane, uvijene ili neobičnog oblika.
2
VAŽNO
• NEMOJTE ulagati već korištene listove
s naljepnicama. Izloženi noseći list oštetit
će uređaj.
• Listovi s naljepnicama ne bi smjeli
premašiti specifikacije za težinu papira
koje su opisane u ovom korisničkom
priručniku. Naljepnice koje premašuju
ovu specifikaciju možda se neće pravilno
ulagati ili ispisati te mogu prouzročiti štetu
na uređaju.
• NEMOJTE ponovno koristiti ili umetati
naljepnice koje ste prethodno koristili ili
umetati list na kojem nedostaje nekoliko
naljepnica.
21
3
Stavljanje dokumenata
Kako stavljati
dokumente
Napomena
3
Možete slati faks, izrađivati kopije i skenirati iz
ADF-a (automatski ulagač dokumenata) te sa
stakla skenera.
Uporaba automatskog
ulagača dokumenata (ADF)
• Za skeniranje dokumenata koji nisu
prikladni za ADF pogledajte Uporaba
stakla skenera na stranici 23.
• Jednostavnije je koristiti ADF ako stavljate
dokumente s više stranica.
• Uvjerite se da su dokumenti koji su
ispravljani korektorom ili ispisani tintom
potpuno suhi.
3
ADF može držati do 35 stranica i ulagati svaki
list pojedinačno. Koristite standardni papir
koji teži 80 g/m2 i uvijek složite stranice prije
nego ih stavite u ADF.
Podržane veličine dokumenata
3
Kako stavljati dokumente
a
3
Podignite i izvucite dodatni držač (1)
na ADF izlazu za dokumente. Izvucite
držač za dokumente na ADF-u (2).
3
(2)
Duljina:
od 147,3 do 355,6 mm
Širina:
od 147,3 do 215,9 mm
Težina:
od 64 do 90 g/m2
(1)
VAŽNO
• NEMOJTE koristiti papir koji je naboran,
poderan, savijen, smežuran, spojen,
isjeckan, zalijepljen ili s ljepljivom trakom.
• NEMOJTE koristiti karton, novine ili
tkaninu.
• Kako biste izbjegli oštećenje uređaja
tijekom uporabe ADF-a, NEMOJTE
povlačiti papir dok se ulaže.
b
22
Lijepo složite papir.
Stavljanje dokumenata
c
Postavite stranice dokumenta u ADF
tako da budu licem okrenute prema gore
i da gornji rub ulazi prvi sve dok se ne
promijeni poruka na LCD zaslonu i dok
ne osjetite da su dotaknule valjke za
ulaganje papira.
Uporaba stakla skenera
3
Staklo skenera možete koristiti za faksiranje,
kopiranje ili skeniranje jedne po jedne stranice
knjige.
Podržane veličine dokumenata
Duljina:
do 297 mm
Širina:
do 215,9 mm
Težina:
do 2 kg
3
3
1
VAŽNO
NEMOJTE ostavljati debele dokumente
na staklu skenera. Ako to napravite, ADF
bi se mogao zaglaviti.
d
Kako stavljati dokumente
Podesite vodilice papira (1) da
odgovaraju širini dokumenta.
VAŽNO
3
Napomena
Da biste koristili staklo skenera, ADF mora
biti prazan.
Kako biste izbjegli oštećenje uređaja
tijekom uporabe ADF-a, NEMOJTE
povlačiti papir dok se ulaže.
23
Poglavlje 3
a
b
24
Podignite poklopac dokumenata.
Uporabom smjernica za dokument na
lijevoj strani i vrhu, stavite dokument
licem okrenutim prema dolje u gornji
lijevi kut stakla skenera.
c
Zatvorite poklopac dokumenata.
VAŽNO
Ako je dokument knjiga ili je debeo,
nemojte zalupiti ili pritisnuti poklopac.
4
Slanje faksa
Kako poslati faks
4
„ Fax Resolution (Rezolucija faksa)
4
„ Contrast (Kontrast)
Slijede koraci koji će vam pokazati kako
poslati faks.
„ Coverpg Setup (Postavljanje
naslovnice)
a
„ Coverpg Note (Napomena na
naslovnici)
Kad želite poslati faks ili promijeniti
postavke slanja ili primanja faksa,
pritisnite tipku
(FAX (Faks))
kako bi zasvijetlila u plavoj boji.
d
Pomoću brojčanika, senzorske tipke ili
(Adresar) unesite broj faksa, zatim
unesite troznamenkasti broj.
e
Pritisnite Start.
Faksiranje iz ADF-a
Uređaj započinje sa skeniranjem
dokumenta.
b
Faksiranje sa stakla skenera
Kako biste stavili dokument, napravite
jedno od sljedećeg:
„ Stavite dokument licem okrenutim
prema gore u ADF. (Pogledajte
Uporaba automatskog ulagača
dokumenata (ADF) na stranici 22.)
„ Stavite dokument licem okrenutim
prema dolje na staklo skenera.
(Pogledajte Uporaba stakla skenera
na stranici 23.)
c
Postavite veličinu stakla skenera,
rezoluciju ili kontrast faksa ako ih želite
promijeniti.
Za naprednije postavke i radnje slanja
faksa pogledajte „Sending a fax” u
3. poglavlju „Advanced User’s Guide”
(Naprednog korisničkog priručnika):
Ako pritisnete Start, uređaj će započeti
sa skeniranjem prve stranice.
Napravite jedno od sljedećeg:
• Za slanje pojedinačne stranice
pritisnite 2 kako biste odabrali
No (Send) (ili ponovno pritisnite
Start). Uređaj započinje sa slanjem
dokumenta.
• Za slanje više od jedne stranice
pritisnite 1 kako biste odabrali Yes,
zatim stavite sljedeću stranicu na
staklo skenera. Pritisnite OK. Uređaj
započinje sa skeniranjem stranice.
(Ponovite ovaj korak za svaku
sljedeću stranicu.)
Ako pritisnete Start, uređaj će
započeti sa slanjem dokumenta.
„ Broadcast (Slijedno slanje)
„ Delayed Fax (Odgođeni faks)
„ Batch TX (Serijski prijenos)
Napomena
Za opoziv pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
„ Real Time TX (Prijenos u stvarnom
vremenu)
„ Polled TX (Prijenos preuzimanja)
„ Overseas Mode (Inozemni način
rada)
25
4
Poglavlje 4
Faksiranje dokumenata
veličine Letter sa stakla
skenera
Izvještaj provjere prijenosa
4
Kad faksirate dokumente veličine Letter,
veličinu stakla skenera trebate podesiti
na Letter, u protivnom će nedostajati
dio faksova.
Možete koristiti izvještaj o provjeri prijenosa
kao dokaz slanja faksa. Ovaj izvještaj navodi
ime i broj faksa primatelja faks poruke, datum,
vrijeme i trajanje prijenosa, broj poslanih
stranica i je li prijenos bio uspješan ili ne.
Dostupno je nekoliko postavki za izvještaj
provjere prijenosa:
a
Provjerite jeste li u načinu rada za
faksiranje
.
„ On: Ispisuje izvještaj nakon svakog
poslanog faksa.
b
(MFC-7360N)
Pritisnite Menu (Izbornik), 1, 7.
(MFC-7460DN i MFC-7860DW)
Pritisnite Menu (Izbornik), 1, 7, 1.
„ On+Image: Ispisuje izvještaj nakon svakog
poslanog faksa. Dio prve stranice faksa
pojavljuje se na izvještaju.
c
Pritisnite a ili b kako biste odabrali
Letter.
Pritisnite OK.
d
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Otkazivanje faksa koji je
u tijeku
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) za otkazivanje
faksa. Ako pritisnete Stop/Exit (Stop/Izlaz)
dok uređaj bira brojeve ili šalje, LCD će
prikazati sljedeće:
Dialling #XXX
1.Clear 2.Exit
Sending #XXX
1.Clear 2.Exit
Pritisnite 1 za otkazivanje faksa.
„ Off: Ispisuje izvještaj ako faks
nije uspješno poslan zbog pogreške
u prijenosu. Zadana postavka je
Off (Isključeno).
„ Off+Image: Ispisuje izvještaj ako faks
nije uspješno poslan zbog pogreške u
prijenosu. Na izvještaju se pojavljuje dio
prve stranice faksa.
4
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbornik), 2, 4, 1.
Pritisnite a ili b kako biste odabrali On,
On+Image, Off ili Off+Image.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
• Ako odaberete On+Image ili Off+Image,
slika će se pojaviti u izvještaju provjere
prijenosa ako je prijenos u stvarnom
vremenu postavljen na Off. (Pogledajte
„Real Time Transmission” u 3. poglavlju
„Advanced User’s Guide” (Naprednog
korisničkog priručnika).)
• Ako je prijenos bio uspješan, OK će se
pojaviti pokraj RESULT na izvještaju
provjere prijenosa. Ako prijenos nije bio
uspješan, ERROR će se pojaviti pokraj
RESULT.
26
4
5
Primanje faksa
5
Načini prijama
5
Morate odabrati način prijama, ovisno o vanjskim uređajima i telefonskim uslugama koje imate
na liniji.
Izabiranje načina prijama
5
Zadana postavka je da uređaj automatski prima bilo koji faks koji mu je poslan. Donji dijagrami
pomoći će vam u odabiru ispravnog načina prijama. (Za dodatne informacije o načinu prijama
pogledajte Korištenje načina prijama na stranici 28.)
Želite li koristiti telefonske značajke uređaja (ako dostupne) ili vanjski telefon
ili vanjski telefonski govorni automat koji su spojeni na istu liniju s uređajem?
Da
Ne
Koristite li funkciju govorne poruke vanjskog
telefonskog govornog automata?
Ne
Želite li da uređaj automatski odgovara
na faks i telefonske pozive?
Ne
Da
Da
Za podešavanje načina prijama slijedite niže navedene upute:
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbornik), 0, 1.
Pritisnite a ili b za izbor načina prijama.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
LCD će prikazati trenutni način prijama.
27
5
Poglavlje 5
Korištenje načina
prijama
Ručno
5
Neki načini prijama automatski odgovaraju
(Fax Only i Fax/Tel). Možda ćete željeti
promijeniti odgodu zvona prije korištenja ovih
načina. (Pogledajte Odgoda zvona
na stranici 29.)
Samo faks
Način prijama Fax Only automatski će
odgovoriti na svaki poziv kao faks.
Faks/Tel
Način prijama Fax/Tel pomaže vam
automatski upravljati dolaznim pozivima tako
što prepoznaje radi li se o faksu ili glasovnom
pozivu i rješava ih na jedan od sljedećih
načina:
„ Faksovi će biti automatski primljeni.
„ Govorni pozivi započet će F/T zvonom
kako bi vas se obavijestilo da podignete
slušalicu. F/T zvono je brzo dvostruko
zvono kojim se oglašava uređaj.
(Također pogledajte Odgoda zvona
na stranici 29 i Vrijeme F/T zvona
(samo način rada Faks/Tel) na stranici 29.)
28
Način prijama Manual isključuje sve
automatske funkcije odgovora, osim u slučaju
da koristite značajku BT Call Sign1.
1
5
5
5
BT Call Sign je značajka samo za Ujedinjeno
Kraljevstvo.
Za primanje faksa u ručnom načinu rada
podignite slušalicu na vanjskom telefonu.
Kad čujete tonove faksa (kratke ponavljajuće
pištave zvukove), pritisnite Start, zatim
pritisnite 2 kako biste primili faks. Ujedno
možete koristiti značajku otkrivanja faksa za
primanje faksova podizanjem slušalice na
istoj liniji na kojoj se nalazi i uređaj.
(Također pogledajte Otkrivanje faksa
na stranici 30.)
Vanjski TAD
Način prijama External TAD dopušta
vanjskom govornom automatu upravljanje
dolaznim pozivima. Dolazni pozivi rješavat će
se na sljedeće načine:
„ Faksovi će biti automatski primljeni.
„ Glasovni pozivatelji mogu snimati poruke
na vanjskom TAD-u.
(Za više informacija pogledajte Spajanje
vanjskog TAD-a na stranici 32.)
5
Primanje faksa
Postavke načina
prijama
Odgoda zvona
Postavka odgode zvona postavlja koliko puta
uređaj zvoni prije nego se javi u načinu rada
Fax Only i Fax/Tel.
Ako imate vanjske ili interne telefone na istoj
liniji kao uređaj, odaberite najveći broj
zvonjenja. (Pogledajte Radnje s vanjskih ili
internih telefona na stranici 34 i Otkrivanje
faksa na stranici 30.)
a
Provjerite jeste li u načinu rada za
faksiranje
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbornik), 2, 1, 1.
d
Pritisnite a ili b da biste izabrali koliko
će puta linija zazvoniti prije nego uređaj
odgovori na poziv.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Vrijeme F/T zvona
(samo način rada Faks/Tel)
5
5
5
Kad netko nazove uređaj, vi i vaš pozivatelj
čut ćete normalan zvuk telefonskog zvona.
Broj zvona određuje se u postavci odgode
zvona.
Ako je u pitanju faks poziv, onda će ga uređaj
primiti, ali ako je u pitanju govorni poziv, uređaj
će se oglasiti F/T zvonom (brzim dvostrukim
zvonom) u trajanju određenom u postavci
vremena F/T zvona. Ako čujete F/T zvono, to
znači da se na liniji nalazi glasovni pozivatelj.
Budući da uređaj proizvodi F/T zvono, vanjski
i interni telefoni neće zvoniti, ali vi se i dalje
možete javiti na bilo koji telefon. (Za više
informacija pogledajte Uporaba daljinskih
kodova na stranici 35.)
a
Provjerite jeste li u načinu rada za
faksiranje
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbornik), 2, 1, 2.
d
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Pritisnite a ili b da biste odabrali koliko
će dugo uređaj zvoniti kako bi vas
obavijestio da imate govorni poziv
(20, 30, 40 ili 70 sekunda).
Pritisnite OK.
29
5
Poglavlje 5
Otkrivanje faksa
Ako je Otkrivanje faksa postavljeno
na On:
5
5
Uređaj može automatski primiti faks, čak ako
odgovorite na poziv. Kad na LCD-u vidite
Receiving ili čujete klik na telefonskoj liniji,
samo spustite slušalicu. Uređaj će napraviti
sve ostalo.
Ako je Otkrivanje faksa postavljeno
na Off:
Ako ste bili pokraj uređaja i odgovorili na faks
poziv podizanjem slušalice vanjskog telefona,
pritisnite Start, zatim pritisnite 2 kako biste ga
primili.
Ako ste se javili na interni telefon, pritisnite
l51. (Pogledajte Radnje s vanjskih ili internih
telefona na stranici 34.)
Napomena
• Ako je ova značajka postavljena na On, ali
uređaj ne spaja faks poziv kad podignete
slušalicu vanjskog telefona, pritisnite kod
za primanje faksa l51.
• Ako faksove šaljete s računala na istoj
telefonskoj liniji i uređaj ih presretne,
postavite Otkrivanje faksa na Off.
a
Provjerite jeste li u načinu rada za
faksiranje
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbornik), 2, 1, 3.
d
30
Pritisnite a ili b kako biste odabrali On
ili Off.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
5
6
Telefoni i vanjski uređaji
Usluge telefonske
linije
Podešavanje vrste telefonske
linije
Ako spajate uređaj na liniju s PBX ili ISDN
značajkama kako biste slali i primali faksove,
neophodno je u skladu s tim promijeniti vrstu
telefonske linije izvršavanjem sljedećih
koraka. Ako koristite liniju koja ima PBX
značajku, uređaj možete podesiti da uvijek
pristupa vanjskoj liniji (tako što koristi predbroj
koji ste unijeli) ili da pristupa vanjskoj liniji kad
se pritisne Tel/R.
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbornik), 0, 6.
Pritisnite a ili b kako biste odabrali PBX,
ISDN (ili Normal).
Pritisnite OK.
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Ako ste odabrali ISDN ili Normal,
idite na korak g.
„ Ako ste odabrali PBX, pritisnite OK
i idite na korak d.
d
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Ako želite promijeniti trenutni
predbroj, pritisnite 1 i idite na
korak e.
6
Napomena
• Možete koristiti brojeve od 0 do 9, #,
l i !.
6
(Pritisnite Tel/R za prikaz „!”.)
• Ako odaberete On, pritiskom na Tel/R
(zaslon prikazuje „!”.) bit će vam
omogućen pristup vanjskoj liniji.
6
• Ako odaberete Always, možete
pristupiti vanjskoj liniji bez da pritisnete
Tel/R.
f
Pritisnite a ili b kako biste odabrali On
ili Always.
Pritisnite OK.
g
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
6
PBX i PRIJENOS
6
Uređaj je početno podešen na Normal, što
omogućuje uređaju da se spoji na standardnu
PSTN (javna komutirana telefonska mreža)
liniju. Međutim, mnogi uredi koriste središnji
telefonski sustav ili privatnu pretplatničku
centralu (PBX). Vaš uređaj može se spojiti
na većinu tipova PBX-a. Značajku opoziva
koju posjeduje uređaj podržava samo
vremenski određen opoziv (TBR). TBR će
raditi s većinom PBX sustava omogućujući
vam pristup vanjskoj liniji ili prijenos poziva
na drugi interni broj. Ova značajka radi kad
je pritisnut Tel/R.
„ Ako ne želite promijeniti trenutni
predbroj, pritisnite 2 i idite na
korak g.
e
Unesite predbroj (do 5 znamenki) na
brojčaniku.
Pritisnite OK.
31
Poglavlje 6
Spajanje vanjskog
TAD-a
Vanjski telefonski govorni aparat (TAD)
možete spojiti na istu liniju kao i uređaj. Kad
TAD odgovori na poziv, uređaj će čekati dok
ne „čuje” CNG (poziv za faks) tonove poslane
s drugog uređaja. Ako ih čuje, preuzet će
poziv i primiti faks. Ako ih ne čuje, dopustit
će da TAD preuzme govornu poruku, a na
zaslonu će se prikazati Telephone.
Vanjski TAD mora preuzeti govornu poruku
unutar četiri zvona (preporučujemo da ga
podesite na dva zvona). Ovo je zbog toga
što uređaj ne može čuti CNG tonove dok
vanjski TAD ne preuzme poziv. Uređaj
pozivatelja slat će CNG tonove samo osam
do deset sekunda dulje. Ne preporučujemo
uporabu značajke bez naplate zvona na
vanjskom TAD-u ako je potrebno više od
četiri zvona da se aktivira.
Priključci
6
Vanjski TAD mora biti spojen kao što je
prikazano na slici ispod.
1
1
1
TAD
a
Postavite vanjski TAD na jedno ili dva
zvona. (Postavka uređaja za odgodu
zvona nije primjenjiva.)
b
Snimite odlaznu poruku na vanjskom
TAD-u.
c
d
Postavite da TAD preuzima pozive.
Napomena
Ako imate problema s primanjem faksova,
smanjite postavku odgode zvona na
vanjskom TAD-u.
32
6
Postavite način prijama na External
TAD. (Pogledajte Izabiranje načina
prijama na stranici 27.)
Telefoni i vanjski uređaji
Snimanje odlazne poruke
(OGM)
a
Snimite 5 sekunda tišine na početku
poruke. To omogućuje uređaju da
„sluša” faks tonove.
b
c
Ograničite govor na 20 sekunda.
Vanjski i interni telefoni
6
6
Napomena
Morate uključiti postavku za daljinske
kodove kako biste koristili daljinski
aktivacijski kod l51 i daljinski
deaktivacijski kod #51. (Pogledajte
Uporaba daljinskih kodova na stranici 35.)
Završite poruku od 20 sekunda
davanjem daljinskog aktivacijskog koda
osobama koje ručno šalju faksove. Na
primjer: „Nakon signala ostavite poruku
ili pritisnite l51 i Start kako biste poslali
faks.”
Spajanje vanjskog ili internog
telefona
Možete spojiti poseban telefon izravno na
uređaj, kao što je prikazano na donjem
dijagramu.
Napomena
• Morate uključiti postavke za daljinske
kodove kako biste koristili aktivacijski
kod za faks l51. (Pogledajte Uporaba
daljinskih kodova na stranici 35.)
Preporučujemo da tvrtka koja je instalirala vaš
PBX poveže i uređaj. Ako imate više linija,
predlažemo da od instalatera zatražite da
poveže jedinicu s posljednjom linijom u
sustavu. To sprječava uređaj da se aktivira
svaki put kad sustav primi telefonski poziv.
Ako na sve dolazne pozive odgovara operater
na telefonskoj centrali, preporučujemo da
način prijama postavite na Manual.
6
1
• Preporučujemo da započnete s odlaznom
porukom nakon 5 sekunda pauze jer uređaj
ne može čuti faks tonove preko glasnog
govora. Možete pokušati izostaviti ovu
pauzu, ali ako uređaj ima problema s
prijamom, onda biste trebali ponovno
snimiti odlaznu poruku s pauzom.
Višelinijski priključci (PBX)
6
2
6
1
Interni telefon
2
Vanjski telefon
Kada koristite vanjski telefon, LCD prikazuje
Telephone.
Mi ne možemo garantirati da će uređaj
pravilno raditi pod svim okolnostima kad
je spojen na PBX. Za sve probleme oko
primanja ili slanja faksova trebate se obratiti
tvrtki koja održava PBX.
33
Poglavlje 6
Radnje s vanjskih ili internih
telefona
6
Ako odgovorite na faks poziv na internom
telefonu ili vanjskom telefonu koji je pravilno
spojen na uređaj putem odgovarajućeg
T-priključka, možete podesiti uređaj tako
da prima pozive uporabom daljinskog
aktivacijskog koda. Kad pritisnete daljinski
aktivacijski kod l51, uređaj će započeti s
primanjem faksa.
Ako odgovorite na poziv, a na liniji
nema nikoga:
Vaše prostorije možda već imaju razvedene
paralelne interne telefone (one koji su spojeni
na utičnice u ostalim prostorijama u zgradi)
ili imate namjeru dodati interne telefone
na svoju liniju. Iako je paralelno spajanje
najjednostavnije rješenje, ima nekoliko
razloga zbog kojih ovo rješenje može izazvati
probleme.
6
Trebali biste pretpostaviti da primate ručni
faks.
Napomena
Možete također koristiti značajku otkrivanja
faksa kako bi uređaj automatski preuzeo
poziv. (Pogledajte Otkrivanje faksa
na stranici 30.)
Kad je uređaj u načinu rada Faks/Tel,
koristit će vrijeme F/T zvona (brzo dvostruko
zvonjenje) kako bi vas obavijestio da podignete
slušalicu jer je u pitanju glasovni poziv.
Podignite slušalicu vanjskog telefona, zatim
pritisnite Tel/R kako biste preuzeli poziv.
Ako ste na internom telefonu, trebat ćete
podignuti slušalicu tijekom vremena F/T
zvona i pritisnuti #51 između brzih/dvostrukih
zvona. Ako nitko nije na liniji ili vam netko želi
poslati faks, pošaljite povratni poziv uređaju
pritiskom na l51.
34
Najčešći problem je ako netko podigne
slušalicu na internom telefonu dok uređaj
pokušava poslati faks.
Ovakvi problemi mogu se jednostavno riješiti
ako napravite izmjene na razvodnim žicama
internog telefona, tako da interni uređaji budu
spojeni na putu iz uređaja prema
nadređenoj/podređenoj konfiguraciji
(Pogledajte skicu 2). U ovakvoj konfiguraciji
uređaj uvijek može otkriti je li telefonska linija
zauzeta, tako da neće pokušati zauzeti liniju
u tom periodu. Ovo je poznato kao „otkrivanje
podignute slušalice telefona”.
Pritisnite l51 i pričekajte da počne pištanje
ili dok LCD ne prikaže Receiving, zatim
spustite slušalicu.
Samo za način rada Faks/Tel
Uporaba internih telefona
(samo za Ujedinjeno
Kraljevstvo)
6
Konfiguracija koju ne preporučujemo
prikazana je na skici 1, a nadređeno/
podređena konfiguracija koju preporučujemo
prikazana je na skici 2.
Ova nova konfiguracija za spajanje može
se podesiti tako da se obratite tvrtki BT,
Kingston upon Hull Telecommunications,
tvrtki koja održava PBX ili prikladnoj
kvalificiranoj tvrtki za spajanje telefona.
Jednostavno rečeno, razvodni krug internog
telefona mora završiti običnim modularnim
utikačem (stil BT 431A), koji se, da bi radio,
mora ubaciti u modularnu utičnicu bijelog
priključka u obliku slova T koja se dobije kao
dio kabelske opreme.
6
Telefoni i vanjski uređaji
Skica 1.
1
6
1
2
3
Interna utičnica
Glavna utičnica
3
Dolazna linija
Ako na vanjskom telefonu odgovorite na faks
poziv, možete podesiti da uređaj primi faks
tako da pritisnete Start.
Skica 2. Preporučeno spajanje internih
utičnica
1
1
2
6
3
(Primjer za UK)
Interna utičnica
2
Glavna utičnica
3
Dolazna linija
Ako je bežični telefon koji nije proizvela tvrtka
Brother spojen na telefonski kabel
(Pogledajte Spajanje vanjskog ili internog
telefona na stranici 33) i obično nosite
bežičnu slušalicu, to vam olakšava da
odgovorite na poziv tijekom odgode zvona.
Ako dozvolite da uređaj prvi odgovori, trebat
ćete otići do uređaja i pritisnuti Tel/R kako
biste prebacili poziv na bežičnu slušalicu.
6
Ako uređaj odgovori na glasovni poziv i
oglašava se brzim/dvostrukim zvonom kako
biste preuzeli poziv, možete ga preuzeti na
vanjskom telefonu tako da pritisnete Tel/R.
Uključivanje daljinskih kodova
Ovi telefoni sad su spojeni kao vanjski uređaji,
kao što je prikazano na stranici 33, jer su
spojeni na faks uređaj preko T-priključka.
Uporaba bežičnih vanjskih
telefona koje nije proizvela
tvrtka Brother
Daljinski deaktivacijski kod
Ako primite glasovni poziv, a uređaj je u F/T
načinu rada, počet će se oglašavati F/T
(dvostruko) zvono nakon početne odgode
zvonjenja. Ako podignete slušalicu na internom
telefonu, možete isključiti F/T zvono pritiskom
na #51 (obavezno pritisnite između dva
zvonjenja).
FAKS
1
6
Ako odgovorite na faks poziv preko internog
ili vanjskog telefona, možete reći uređaju da
primi faks pritiskom na daljinski aktivacijski
kod l51. Pričekajte da počne pištanje, zatim
spustite slušalicu. (Pogledajte Otkrivanje
faksa na stranici 30.) Pozivatelj će trebati
pritisnuti Start kako bi poslao faks.
(Primjer za UK)
2
6
Daljinski aktivacijski kod
FAKS
1
Uporaba daljinskih kodova
6
Morate uključiti postavku za daljinske kodove
kako biste koristili kod za primanje faksa i kod
za odgovor na telefon.
6
a
Provjerite jeste li u načinu rada za
faksiranje
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbornik) 2, 1, 4.
Pritisnite a ili b kako biste odabrali On.
Pritisnite OK.
d
Ako ne želite promijeniti daljinski
aktivacijski kod, pritisnite OK.
e
Ako ne želite promijeniti daljinski
deaktivacijski kod, pritisnite OK.
f
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
35
6
Poglavlje 6
Mijenjanje daljinskih kodova
6
Unaprijed postavljeni daljinski aktivacijski
kod je l51. Unaprijed postavljeni daljinski
deaktivacijski kod je #51. Ako vam se uvijek
prekida veza kad pristupate vanjskom TAD-u,
pokušajte promijeniti troznamenkaste
daljinske kodove, na primjer ### i 555.
a
Provjerite jeste li u načinu rada za
faksiranje
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbornik), 2, 1, 4.
Pritisnite a ili b kako biste odabrali On ili
Off.
Pritisnite OK.
d
Ako ste odabrali On u koraku c, unesite
novi daljinski aktivacijski kod.
Pritisnite OK.
e
Unesite novi daljinski deaktivacijski kod.
Pritisnite OK.
f
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
36
7
Biranje i pohranjivanje brojeva
Kako birati brojeve
7
Brojeve možete birati na neke od sljedećih
načina:
Ručno biranje
7
Brzo biranje
7
7
Pritisnite
(Adresar), zatim unesite
troznamenkasti broj brzog biranja.
(Pogledajte Pohranjivanje brojeva brzog
biranja na stranici 42.)
Koristite brojčanik za unos svih telefonskih ili
faks brojeva.
7
Troznamenkasti broj
Napomena
Senzorsko biranje
Pritisnite senzorsku tipku na kojoj je
pohranjen broj koji želite nazvati. (Pogledajte
Pohranjivanje brojeva senzorskog biranja
na stranici 40.)
7
Ako LCD prikaže Register Now? pri
unosu senzorskog broja ili broja brzog
biranja, znači da broj nije pohranjen na
toj lokaciji.
Za biranje senzorskih brojeva od 5 do 8 držite
pritisnut Shift dok pritišćete senzorsku tipku.
37
Poglavlje 7
Pretraga
7
Imena koja ste pohranili u senzorskoj memoriji
i memoriji brzog biranja možete pretraživati po
abecednom redu. (Pogledajte Pohranjivanje
brojeva senzorskog biranja na stranici 40 i
Pohranjivanje brojeva brzog biranja
na stranici 42.)
a
Dvaput pritisnite
b
Pritisnite tipku brojčanika za unos prvih
nekoliko slova imena. (Koristite tablicu
u dijelu Unošenje teksta na stranici 128,
koja će vam pomoći pri unosu slova.)
Pritisnite OK.
Možete postaviti svoj uređaj za izvršavanje
sljedećih vrsta jednostavnog biranja:
senzorsko biranje, brzo biranje i grupe
za slijedno slanje faksova. Ujedno možete
odrediti zadanu rezoluciju za svaki senzorski
broj i broj brzog biranja. Kad birate broj brzog
biranja, na LCD-u se prikaže ime (ako ste ga
pohranili) ili broj. Profil za skeniranje također
može biti pohranjen zajedno s brojem faksa.
(Adresar).
c
Pritisnite a ili b kako biste pomicali do
traženog imena.
Pritisnite OK.
d
Pritisnite Start.
Ako nestane struje, brojevi brzog biranja koji
su pohranjeni u memoriji neće se izbrisati.
Profil za skeniranje je rezolucija zajedno s
ostalim postavkama za skeniranje koje ste
odabrali nakon što ste pohranili broj. Na
primjer, ako ste odabrali opciju faksiranja
putem interneta, od vas će se zatražiti da
odaberete standardnu, finu ili foto. Međutim,
ako ste odabrali opciju e-pošte, od vas će se
zatražiti da odaberete crno-bijeli TIFF, crnobijeli PDF, sivi JPG, sivi PDF, sivi XPS, JPG
u boji, PDF u boji ili XPS u boji. (Opciju
faksiranja putem interneta i opciju e-pošte
možete preuzeti samo za MFC-7460DN i
MFC-7860DW.)
Napomena
• Ako ne unesete slovo i pritisnete OK u
koraku b, pojavit će se sva registrirana
imena. Pritisnite a ili b kako biste pomicali
do traženog imena.
• Ako LCD prikaže No Contact Found pri
unosu prvih nekoliko slova imena, znači
da to ime nije pohranjeno.
Ponovno biranje faks brojeva
Ako automatski šaljete faks, a linija je zauzeta,
uređaj će automatski u intervalima od 5 minuta
do tri puta ponovno birati broj.
Ako faks šaljete ručno, a linija je zauzeta,
pritisnite Redial/Pause (Ponovi/Pauza) i
pokušajte ponovno. Možete nazvati posljednji
birani broj tako da pritisnete Redial/Pause
(Ponovi/Pauza).
Redial/Pause (Ponovi/Pauza) funkcionira
jedino ako ste brojeve birali s upravljačke
ploče.
38
Pohranjivanje brojeva
7
7
Biranje i pohranjivanje brojeva
Opcije brojeva senzorskog i brzog biranja
7
Sljedeća tablica prikazuje opcije za pohranu brojeva senzorskog i brzog biranja nakon što
preuzmete opciju faksiranja putem interneta i opciju e-pošte za MFC-7460DN i MFC-7860DW.
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5
Korak 6
Unesite
lokaciju
senzorskog
ili brzog
biranja
Odaberite vrstu
registracije
Unesite broj
ili adresu
e-pošte
Unesite
naziv
Odaberite
rezoluciju
Odaberite
vrstu datoteke
Senzorsko
ili
brzo biranje
Fax/Tel
Broj faksa
ili
telefonski broj
(Ime)
Std, Fine,
S.Fine,
Photo
—
Std, Fine,
Photo
—
100dpi,
200dpi,
300dpi,
600dpi
PDF, SPDF
Email Color
JPG
100dpi,
200dpi,
300dpi,
600dpi
—
Email Color
XPS
100dpi,
200dpi,
300dpi,
600dpi
—
Email Gray PDF
100dpi,
200dpi,
300dpi
PDF, SPDF
Email Gray JPG
100dpi,
200dpi,
300dpi
—
Email Gray XPS
100dpi,
200dpi,
300dpi
—
Email B&W PDF
200dpi,
200x100dpi
PDF, SPDF
Email B&W TIFF
200dpi,
200x100dpi
—
IFAX
Email Color
PDF
Adresa e-pošte
Pritisnite OK.
7
39
Poglavlje 7
Pohranjivanje pauze
„ Za pohranu rezolucije faksa pritisnite
a ili b kako biste odabrali Std, Fine,
S.Fine ili Photo.
7
Pritisnite Redial/Pause (Ponovi/Pauza)
za umetanje pauze između brojeva od
2,8 sekunda. Možete pritiskati Redial/Pause
(Ponovi/Pauza) koliko god puta bude
potrebno za povećanje dužine pauze.
Pohranjivanje brojeva
senzorskog biranja
Vaš uređaj ima 4 senzorske tipke na koje
možete pohraniti 8 brojeva faksa ili telefona
za automatsko biranje. Za pristup brojevima
od 5 do 8 držite pritisnut Shift dok pritišćete
senzorsku tipku.
a
Pritisnite senzorsku tipku na koju želite
pohraniti broj.
Ako broj nije pohranjen na toj lokaciji,
LCD će prikazati Register Now?
Pritisnite 1 kako biste odabrali Yes.
b
Unesite broj faksa ili telefonski broj
(do 20 znakova).
Pritisnite OK.
c
Odaberite jedno od sljedećeg:
„ Unesite ime putem brojčanika
(do 15 znakova). Koristite tablicu u
dijelu Unošenje teksta na stranici 128,
koja će vam pomoći pri unosu slova.
Pritisnite OK.
„ Pritisnite OK kako biste pohranili broj
bez imena.
d
40
Ako želite pohraniti faks rezoluciju
zajedno s brojem, odaberite jedno od
sljedećeg:
Pritisnite OK.
„ Pritisnite OK ako ne želite promijeniti
zadanu rezoluciju.
Ako ste preuzeli opcije faksiranja
putem interneta i opcije e-pošte
(za MFC-7460DN i MFC-7860DW)
7
a
Pritisnite senzorsku tipku na koju želite
pohraniti broj.
Ako broj nije pohranjen na tom mjestu,
LCD će prikazati Register Now?
Pritisnite 1 kako biste odabrali Yes.
b
Pritisnite a ili b kako biste odabrali jedno
od sljedećeg:
Fax/Tel
IFAX
Email Color PDF
Email Color JPG
Email Color XPS
Email Gray PDF
Email Gray JPG
Email Gray XPS
Email B&W PDF
Email B&W TIFF
Pritisnite OK.
c
Unesite broj telefona ili faksa
(do 20 znakova) ili adresu e-pošte
(svaka može imati do 60 znakova).
Koristite tablicu u dijelu Unošenje teksta
na stranici 128, koja će vam pomoći
pri unosu slova.
Pritisnite OK.
Napomena
• Ako ste odabrali vrstu registracije e-pošte
u koraku b i pohranili adresu e-pošte,
adresu e-pošte možete koristiti jedino
kada ste u načinu rada za skeniranje.
• Ako ste odabrali vrstu registracije za
faksiranje putem interneta u koraku b i
pohranili adresu e-pošte, adresu e-pošte
možete koristiti jedino kada ste u načinu
rada za faksiranje.
Biranje i pohranjivanje brojeva
d
Napravite jedno od sljedećeg:
f
Pritisnite a ili b kako biste odabrali Std,
Fine, S.Fine ili Photo.
Pritisnite OK i idite na korak l.
g
Pritisnite a ili b kako biste odabrali Std,
Fine ili Photo.
Pritisnite OK i idite na korak l.
h
Pritisnite a ili b kako biste odabrali
100dpi, 200dpi, 300dpi ili 600dpi.
Pritisnite OK.
„ Unesite ime putem brojčanika
(do 15 znakova).
Pritisnite OK.
„ Pritisnite OK kako biste pohranili
broj bez imena.
e
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Kako biste pohranili rezoluciju
faksa/skeniranja zajedno s brojem,
idite na odgovarajući korak na način
prikazan u sljedećoj tablici.
„ Ako ste odabrali Email Color
PDF, idite na korak k.
„ Ako ste odabrali Email Color
JPG ili Email Color XPS, idite
na korak l.
„ Ako ne želite promijeniti zadanu
rezoluciju, pritisnite OK, zatim idite
na korak l.
Opcija odabrana u
koraku b
Idite na korak
Fax/Tel
f
IFAX
g
Email Color PDF
h
i
„ Ako ste odabrali Email Gray
JPG ili Email Gray XPS, idite
na korak l.
Email Color XPS
i
j
Email Gray JPG
Email Gray XPS
Email B&W PDF
Email B&W TIFF
„ Ako ste odabrali Email B&W TIFF,
idite na korak l.
Napomena
• Broj možete pohraniti i pritiskom na Menu
(Izbornik), 2, 3, 1.
Pritisnite a ili b kako biste odabrali
200x100dpi ili 200dpi.
Pritisnite OK.
„ Ako ste odabrali Email B&W PDF,
idite na korak k.
j
• Kad šaljete na više lokacija, a sačuvali ste
profil za skeniranje zajedno s brojem ili
adresom e-pošte, prvi izabrani profil za
skeniranje senzorskog broja, broja brzog
biranja ili grupe primijenit će se na slijedno
slanje.
7
„ Ako ste odabrali Email Gray PDF,
idite na korak k.
Email Color JPG
Email Gray PDF
Pritisnite a ili b kako biste odabrali
100dpi, 200dpi ili 300dpi.
Pritisnite OK.
k
Između opcija PDF ili SPDF (zaštićeni
PDF) odaberite vrstu PDF-a koju ćete
koristiti za slanje na računalo.
Pritisnite OK, zatim idite na korak l.
l
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
• Za detaljne informacije o formatu datoteke
pogledajte „Software User’s Guide”
(Upute za upotrebu softvera).
41
Poglavlje 7
Pohranjivanje brojeva brzog
biranja
Ako ste preuzeli opcije faksiranja
putem interneta i opcije e-pošte
(za MFC-7460DN i MFC-7860DW)
7
Često korištene brojeve možete pohraniti
kao brojeve brzog biranja, tako ćete za
biranje tih brojeva trebati pritisnuti samo
nekoliko tipki ( (Adresar), troznamenkasti
broj i Start). Uređaj može pohraniti
200 brojeva brzog biranja (001 - 200).
a
Pritisnite
(Adresar), zatim unesite
troznamenkasti broj lokacije brzog
biranja (001 - 200).
Ako broj nije pohranjen na tom mjestu,
LCD će prikazati Register Now?
Pritisnite 1 kako biste odabrali Yes.
a
Pritisnite
(Adresar), zatim unesite
troznamenkasti broj lokacije brzog
biranja (001 - 200). Ako broj nije
pohranjen na tom mjestu, LCD će
prikazati Register Now?
Pritisnite 1 kako biste odabrali Yes.
b
b
Unesite broj faksa ili telefonski broj
(do 20 znakova). Koristite tablicu u
dijelu Unošenje teksta na stranici 128,
koja će vam pomoći pri unosu slova.
Pritisnite OK.
c
Napravite jedno od sljedećeg:
Pritisnite a ili b kako biste odabrali jedno
od sljedećeg:
Fax/Tel
IFAX
Email Color PDF
Email Color JPG
Email Color XPS
Email Gray PDF
Email Gray JPG
Email Gray XPS
Email B&W PDF
Email B&W TIFF
Pritisnite OK.
c
Unesite broj telefona ili faksa (svaki može
imati do 20 znakova) ili adresu e-pošte
(svaka može imati do 60 znakova).
Koristite tablicu u dijelu Unošenje teksta
na stranici 128, koja će vam pomoći
pri unosu slova.
Pritisnite OK.
„ Unesite ime putem brojčanika
(do 15 znakova).
Pritisnite OK.
„ Pritisnite OK kako biste pohranili broj
bez imena.
d
Ako želite pohraniti rezoluciju faksa
zajedno s brojem, napravite jedno
od sljedećeg:
„ Za pohranu rezolucije faksa pritisnite
a ili b kako biste odabrali Std, Fine,
S.Fine ili Photo.
Pritisnite OK.
„ Pritisnite OK ako ne želite promijeniti
zadanu rezoluciju.
Napomena
• Ako ste odabrali vrstu registracije e-pošte
u koraku b i pohranili adresu e-pošte,
adresu e-pošte možete koristiti jedino
kada ste u načinu rada za skeniranje.
• Ako ste odabrali vrstu registracije za
faksiranje putem interneta u koraku b i
pohranili adresu e-pošte, adresu e-pošte
možete koristiti jedino kada ste u načinu
rada za faksiranje.
d
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Unesite ime putem brojčanika
(do 15 znakova).
Pritisnite OK.
„ Pritisnite OK kako biste pohranili broj
bez imena.
42
Biranje i pohranjivanje brojeva
e
Napravite jedno od sljedećeg:
h
„ Kako biste pohranili rezoluciju faksa/
skeniranja zajedno s brojem, idite na
odgovarajući korak na način
prikazan u sljedećoj tablici.
„ Ako ste odabrali Email Color
PDF, idite na korak k.
„ Ako ne želite promijeniti zadanu
rezoluciju, pritisnite OK, zatim idite
na korak l.
Opcija odabrana u
koraku b
Idite na korak
Fax/Tel
f
IFAX
g
Email Color PDF
h
„ Ako ste odabrali Email Color
JPG ili Email Color XPS, idite
na korak l.
i
„ Ako ste odabrali Email Gray
JPG ili Email Gray XPS, idite
na korak l.
Email Color XPS
i
Email Gray JPG
j
Email Gray XPS
Email B&W PDF
j
„ Ako ste odabrali Email B&W TIFF,
idite na korak l.
Napomena
• Broj možete pohraniti i pritiskom na Menu
(Izbornik), 2, 3, 2.
7
Pritisnite a ili b kako biste odabrali
200x100dpi ili 200dpi.
Pritisnite OK.
„ Ako ste odabrali Email B&W PDF,
idite na korak k.
Email B&W TIFF
• Kad šaljete na više lokacija, a sačuvali ste
profil za skeniranje zajedno s brojem ili
adresom e-pošte, prvi izabrani profil za
skeniranje senzorskog broja, broja brzog
biranja ili grupe primijenit će se na slijedno
slanje.
Pritisnite a ili b kako biste odabrali
100dpi, 200dpi ili 300dpi.
Pritisnite OK.
„ Ako ste odabrali Email Gray PDF,
idite na korak k.
Email Color JPG
Email Gray PDF
Pritisnite a ili b kako biste odabrali
100dpi, 200dpi, 300dpi ili 600dpi.
Pritisnite OK.
k
Između opcija PDF ili SPDF (zaštićeni
PDF) odaberite vrstu PDF-a koju ćete
koristiti za slanje na računalo.
Pritisnite OK, zatim idite na korak l.
l
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
• Za detaljne informacije o formatu datoteke
pogledajte „Software User’s Guide”
(Upute za upotrebu softvera).
f
Pritisnite a ili b kako biste odabrali Std,
Fine, S.Fine ili Photo.
Pritisnite OK i idite na korak l.
g
Pritisnite a ili b kako biste odabrali Std,
Fine ili Photo.
Pritisnite OK i idite na korak l.
43
Poglavlje 7
Mijenjanje senzorskih brojeva
i brojeva brzog biranja
Ako pokušate promijeniti trenutni senzorski
broj ili broj brzog biranja, LCD će prikazati već
pohranjeno ime ili broj. Ako trenutni senzorski
broj ili broj brzog biranja koje pokušavate
promijeniti imaju planirani zadatak ili su
postavljeni kao brojevi za prosljeđivanje
faksa, LCD će vas upitati želite li promijeniti
ime ili broj.
a
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Da biste promijenili pohranjeni
senzorski broj, pritisnite Menu
(Izbornik), 2, 3, 1.
d
7
„ Za pohranu rezolucije faksa pritisnite
a ili b kako biste odabrali Std, Fine,
S.Fine ili Photo.
Pritisnite OK.
„ Pritisnite OK ako ne želite promijeniti
zadanu rezoluciju.
e
a
„ Da biste promijenili pohranjeni broj
brzog biranja, pritisnite Menu
(Izbornik), 2, 3, 2.
Address Book
2.Speed Dial
Speed Dial
Speed Dial? #
Unesite broj brzog biranja koji želite
promijeniti, zatim pritisnite OK.
„ Za izlaz bez izvršene promjene
pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
#005:MIKE
1.Change 2.Clear
c
Uredite broj i ime tako da slijedite
uputu. Kad završite s uređivanjem,
pritisnite OK.
Za uređivanje pohranjenog imena i broja
pritisnite d ili c kako biste pokazivač
postavili ispod znaka koji želite
promijeniti i pritisnite Clear (Izbriši).
Zatim unesite točan znak.
44
Napravite jedno od sljedećeg:
Odaberite senzorski broj koji želite
promijeniti.
„ Da biste promijenili pohranjeni broj
brzog biranja, pritisnite Menu
(Izbornik), 2, 3, 2.
„ Za promjenu pohranjenih podataka
pritisnite 1. Idite na korak c.
7
„ Da biste promijenili pohranjeni
senzorski broj, pritisnite Menu
(Izbornik), 2, 3, 1.
Pritisnite senzorski broj koji želite
promijeniti.
Napravite jedno od sljedećeg:
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Ako ste preuzeli opcije faksiranja putem
interneta i opcije e-pošte
(za MFC-7460DN i MFC-7860DW)
Address Book
1.One Touch Dial
b
Ako želite pohraniti rezoluciju faksa
zajedno s brojem, napravite jedno
od sljedećeg:
Odaberite broj brzog biranja koji
želite promijeniti, zatim pritisnite OK.
b
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Za promjenu pohranjenog broja
pritisnite 1.
„ Za izlaz bez izvršene promjene
pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
#005:MIKE
1.Change 2.Clear
Biranje i pohranjivanje brojeva
c
d
e
f
Pritisnite a ili b kako biste odabrali jedno
od sljedećeg:
Fax/Tel
IFAX
Email Color PDF
Email Color JPG
Email Color XPS
Email Gray PDF
Email Gray JPG
Email Gray XPS
Email B&W PDF
Email B&W TIFF
Pritisnite OK.
Brisanje senzorskih brojeva
i brojeva brzog biranja
7
Ako pokušate izbrisati trenutni senzorski broj
ili broj brzog biranja, LCD će prikazati već
pohranjeno ime ili broj. Ako trenutni senzorski
broj ili broj brzog biranja koje pokušavate
promijeniti imaju planirani zadatak ili su
postavljeni kao brojevi za prosljeđivanje
faksa, LCD će vas upitati želite li promijeniti
ime ili broj.
a
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Da biste izbrisali pohranjeni
senzorski broj, pritisnite Menu
(Izbornik), 2, 3, 1.
Pritisnite d ili c kako biste pokazivač
postavili ispod znaka koji želite
promijeniti i pritisnite Clear (Izbriši)
da biste ga izbrisali. Ponovite postupak
za svaki znak kojeg želite izbrisati.
Unesite novi broj ili znak.
Pritisnite OK.
Address Book
1.One Touch Dial
7
Pritisnite senzorski broj koji želite
izbrisati.
Slijedite upute koje započinju u koraku d,
u dijelu o pohranjivanju brojeva
senzorskog biranja i pohranjivanju
brojeva brzog biranja. (Pogledajte
Pohranjivanje brojeva senzorskog
biranja na stranici 40 i Pohranjivanje
brojeva brzog biranja na stranici 42.)
„ Da biste izbrisali pohranjeni broj
brzog biranja, pritisnite Menu
(Izbornik), 2, 3, 2.
Address Book
2.Speed Dial
Unesite broj brzog biranja koji želite
izbrisati, zatim pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
b
Za brisanje pohranjenih podataka
pritisnite 2.
#005:MIKE
1.Change 2.Clear
c
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Za brisanje pohranjenih podataka
pritisnite 1.
„ Za izlaz bez brisanja pohranjenih
podataka pritisnite 2.
Erase This Data?
1.Yes 2.No
d
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
45
Poglavlje 7
Ton ili puls
7
Ako imate uslugu pulsnog biranja, ali
morate poslati tonske signale (na primjer,
za telefonsko bankarstvo), slijedite niže
navedene upute. Ako imate digitalnu uslugu,
neće vam trebati ova značajka za slanje
tonskih signala.
a
b
46
Podignite slušalicu na vanjskom telefonu.
Pritisnite # na upravljačkoj ploči uređaja.
Svaka znamenka koju nakon ovoga
budete birali slat će tonske signale.
Kad spustite slušalicu, uređaj će se
vratiti na uslugu pulsnog biranja.
8
Izrada kopija
Kako kopirati
c
Kad želite izraditi kopiju, pritisnite
(COPY (Kopiranje)) kako bi
zasvijetlila u plavoj boji.
„ Provjerite jeste li u načinu rada za
kopiranje.
Pritisnite Start.
8
Sljedeći koraci prikazuju osnovnu radnju
kopiranja. Za detaljne informacije o svakoj
opciji pogledajte „Advanced User’s Guide”
(Napredni korisnički priručnik) na CD-ROM-u.
a
8
Prekid kopiranja
8
Za prekid kopiranja pritisnite Stop/Exit
(Stop/Izlaz).
Postavke kopiranja
8
Pritisnite privremene tipke za kopiranje.
Možete koristiti Options (Opcije),
Enlarge/Reduce (Povećati/Smanjiti)
ili Duplex1 (Dvostruko).
Za detaljne informacije o mijenjanju postavki
kopiranja pogledajte „Copy settings” u
7. poglavlju „Advanced User’s Guide”
(Naprednog korisničkog priručnika).
„ LCD prikazuje:
Stack
100%
Copies:01
□□■□□ Auto
Možete promijeniti sljedeće postavke
kopiranja:
8
„ Enlarge/Reduce
„ Quality
„ Stack/Sort
„ Brightness
Napomena
Zadana postavka je način rada za
faksiranje. Možete promijeniti količinu
vremena u kojem uređaj ostaje u načinu
rada za kopiranje nakon posljednje radnje
kopiranja. (Pogledajte „Mode Timer” u
1. poglavlju „Advanced User’s Guide”
(Naprednog korisničkog priručnika).)
b
„ Contrast
„ Page Layout
„ Duplex Copying
(jednostrano na dvostrano)1
1
Za MFC-7460DN i MFC-7860DW.
Kako biste stavili dokument, napravite
jedno od sljedećeg:
„ Stavite dokument licem okrenutim
prema gore u ADF. (Pogledajte
Uporaba automatskog ulagača
dokumenata (ADF) na stranici 22.)
„ Stavite dokument licem okrenutim
prema dolje na staklo skenera.
(Pogledajte Uporaba stakla skenera
na stranici 23.)
47
9
Kako ispisivati s računala
Ispisivanje dokumenta
Uređaj može primati podatke s računala
i ispisivati ih. Kako biste mogli ispisivati
s računala, instalirajte upravljački program
pisača. (Za detaljne informacije o postavkama
ispisa pogledajte „Printing” za Windows®
ili „Printing and Faxing” za Macintosh u
„Software User’s Guide” (Uputama za
upotrebu softvera).)
a
Instalirajte Brotherov upravljački
program pisača koji se nalazi na
instalacijskom CD-ROM-u. (Pogledajte
Kratki korisnički priručnik.)
b
c
Iz aplikacije odaberite naredbu Ispis.
d
U dijaloškom okviru Properties
odaberite željene postavke.
U dijaloškom okviru Print odaberite naziv
vašeg uređaja i kliknite Properties.
„ Paper Size
„ Orientation
„ Copies
„ Media Type
„ Resolution
„ Print Settings
„ Multiple Page
„ Duplex / Booklet
„ Paper Source
e
48
Kliknite OK kako biste započeli
s ispisivanjem.
9
9
10
Kako skenirati na računalo
Skeniranje dokumenta
10
Postoji nekoliko načina kako skenirati
dokumente. Možete koristiti tipku
(SCAN (Skeniranje)) na uređaju ili
upravljačke programe skenera na računalu.
a
Da biste koristili uređaj kao skener,
instalirajte upravljački program skenera.
Ako je uređaj na mreži, konfigurirajte ga
TCP/IP adresom.
„ Instalirajte upravljačke programe
skenera koji se nalaze na
instalacijskom CD-ROM-u.
(Pogledajte Kratki korisnički priručnik i
„Scanning” u „Software User’s Guide”
(Uputama za upotrebu softvera).)
Skeniranje pomoću
tipke za skeniranje
Stavite dokument. (Pogledajte Kako
stavljati dokumente na stranici 22.)
„ Koristite ADF za skeniranje više
stranica dokumenata. Automatski
ulaže svaki list.
„ Koristite staklo skenera za skeniranje
stranica knjige ili jednog po jednog
lista.
c
10
Za više informacija pogledajte „Using the
Scan key” u „Software User’s Guide”
(Uputama za upotrebu softvera).
a
Pritisnite tipku
(Skeniranje)).
b
Odaberite željeni način skeniranja.
Skenirajte na:
(SCAN
„ File
„ E-mail
„ OCR1
„ Image
„ Ako mrežno skeniranje ne radi,
konfigurirajte uređaj TCP/IP
adresom. (Pogledajte „Configuring
Network Scanning” u „Software
User’s Guide” (Uputama za upotrebu
softvera).)
b
10
„ FTP2
1
(Korisnici Macintosha)
Presto! PageManager morate preuzeti i
instalirati prije uporabe. Za dodatne
informacije pogledajte Pristup Brotherovoj
podršci (Macintosh) na stranici 5.
2
Za MFC-7460DN i MFC-7860DW.
10
c
Odaberite računalo na koje želite poslati
podatke.
d
Pritisnite Start kako biste započeli sa
skeniranjem.
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Za skeniranje pomoću tipke
(SCAN (Skeniranje)) idite
na Skeniranje pomoću tipke za
skeniranje na stranici 49.
„ Za skeniranje pomoću upravljačkog
programa skenera na računalu idite
na Skeniranje pomoću upravljačkog
programa skenera na stranici 50.
49
Poglavlje 10
Skeniranje pomoću
upravljačkog programa
skenera
10
Za više informacija pogledajte „Scanning
a document using the TWAIN driver” ili
„Scanning a document using the WIA driver”
u „Software User’s Guide” (Uputama za
upotrebu softvera).
a
Pokrenite aplikaciju za skeniranje
i kliknite gumb Scan (Skeniranje).
b
Podesite postavke, na primjer za
rezoluciju, osvjetljenje i vrstu skeniranja,
u dijaloškom okviru podešavanja
skenera.
c
Kliknite Start ili Scan (Skeniranje) kako
biste započeli sa skeniranjem.
50
A
Redovito održavanje
A
Zamjena potrošnog materijala
A
Uređaj će vas obavijestiti kad budete trebali zamijeniti potrošne materijale. (Pogledajte Zamjena
toner uloška na stranici 52 i Zamjena jedinice bubnja na stranici 57.)
Toner uložak
Jedinica bubnja
Pogledajte Zamjena toner uloška na stranici 52.
Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 57.
Naziv modela: TN-2210, TN-2220
Naziv modela: DR-2200
Napomena
• Ako odlučite da nećete vratiti iskorišteni potrošni materijal, odložite ga u skladu s lokalnim
zakonima, držeći ga odvojenog od kućnog otpada. Ako imate pitanja, nazovite svoju komunalnu
tvrtku. (Pogledajte EU direktive 2002/96/EC i EN 50419 u brošuri Sigurnost i pravne napomene.)
• Preporučujemo da upotrijebljene potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo
slučajno prolijevanje ili rasipanje materijala.
• Ako koristite papir koji nije istovjetan preporučenom papiru, skratit će se trajanje potrošnog
materijala i dijelova uređaja.
• Planirani vijek trajanja toner uložaka temelji se na ISO/IEC 19752. Učestalost zamjene varirat
će ovisno o složenosti ispisanih stranica, postotku pokrivenosti i vrsti korištenog medija.
51
A
Zamjena toner uloška
Naziv modela: Za nazive modela toner
uložaka pogledajte Zamjena potrošnog
materijala na stranici 51.
Standardni toner uložak može ispisati
oko 1.200 stranica1. Toner uložak velikog
kapaciteta može ispisati oko 2.600 stranica1.
Stvaran broj stranica varirat će ovisno o
prosječnoj vrsti dokumenta. Kad se toner
uložak počinje prazniti, LCD pokazuje
Toner Low.
S uređajem dobivate:
(Za MFC-7360N)
Početni toner uložak koji ćete trebati
zamijeniti nakon približno 700 stranica1.
(Za MFC-7460DN/MFC-7860DW)
Standardni toner uložak.
1
Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s
ISO/IEC 19752.
Napomena
• Bilo bi dobro da imate novi toner uložak
spreman za uporabu kad vidite
upozorenje Toner Low.
• Kako biste osigurali visokokvalitetno
ispisivanje, preporučujemo korištenje
originalnih Brotherovih toner uložaka.
Kada budete željeli kupiti toner uloške,
nazovite prodavača Brotherovih
proizvoda.
• Preporučujemo da očistite uređaj pri
zamjeni toner uloška. Pogledajte Čišćenje
uređaja na stranici 61.
• Ako promijenite postavku gustoće ispisa
na svjetlije ili tamnije ispisivanje, promijenit
će se količina korištenog tonera.
• Toner uložak otvorite neposredno prije
umetanja u uređaj.
52
A
Niska razina tonera
A
Toner Low
Ako LCD prikaže Toner Low, kupite novi
toner uložak i pripremite ga prije nego što
dobijete poruku Replace Toner.
Zamijenite toner
A
Kada se sljedeća poruka pojavi na LCD-u,
trebat ćete zamijeniti toner uložak.
Replace Toner
Uređaj će prekinuti s ispisivanjem dok ne
zamijenite toner uložak. Novi i neupotrijebljeni
originalni Brotherov toner uložak resetirat će
način rada zamjene tonera.
Napomena
Kako bi uređaj nastavio s ispisivanjem kad
LCD prikaže Replace Toner, postavite
uređaj u način rada za nastavak (Menu
(Izbornik), 1, 8 i odaberite Continue).
Uređaj će nastaviti s ispisivanjem dok LCD
ne prikaže Toner Ended. (Za detaljne
informacije o postavkama tonera
pogledajte „Toner Settings” u 1. poglavlju
„Advanced User’s Guide” (Naprednog
korisničkog priručnika).)
Nestalo je tonera
Toner Ended
Uređaj će prestati s ispisivanjem dok ne
zamijenite toner uložak novim. (Pogledajte
Zamjena toner uloška na stranici 53.)
A
Redovito održavanje
Zamjena toner uloška
a
b
A
c
Izvadite sklop jedinice bubnja i toner
uloška.
d
Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu
polugu i izvucite toner uložak iz jedinice
bubnja.
Uvjerite se da je uređaj uključen.
Otvorite prednji poklopac i neka uređaj
ostane uključen 10 minuta kako bi se
ohladio.
OPREZ
VRUĆA POVRŠINA
Odmah nakon uporabe uređaja neki od
njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo
vrući. Kad otvorite prednji ili stražnji
poklopac (stražnja izlazna ladica) uređaja,
NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane
na ilustraciji. Ako to napravite, mogli biste
se opeći.
A
53
UPOZORENJE
NE stavljajte toner uložak u vatru. Mogao bi
eksplodirati uzrokujući ozljede.
Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela
uređaja NEMOJTE koristiti sredstva za
čišćenje koja sadrže amonijak, alkohol, bilo
kakav sprej ili bilo kakvu vrstu zapaljivih
tvari. U protivnom biste mogli izazvati požar
ili prouzročiti strujni udar.
Pogledajte Za sigurno korištenje proizvoda
u brošuri Sigurnost i pravne napomene da
biste saznali kako očistiti uređaj.
Pazite da ne biste udahnuli toner.
54
VAŽNO
• Preporučujemo da postavite jedinicu
bubnja i/ili toner uložak na čistu, ravnu
površinu s listom papira ili krpom koje
možete baciti da ne biste slučajno prolili
ili rasuli toner.
• Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako se
toner prolije po vašim rukama ili odjeći,
odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
• Kako biste izbjegli probleme vezane uz
kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane
dijelove prikazane na ilustraciji.
Redovito održavanje
Napomena
• Pazite da dobro zatvorite upotrijebljeni
toner uložak u prikladnu vrećicu kako
se prah tonera ne bi prosuo iz uloška.
• Ako odlučite da nećete vratiti iskorišteni
potrošni materijal, odložite ga u skladu s
lokalnim zakonima, držeći ga odvojenog
od kućnog otpada. Ako imate pitanja,
nazovite svoju komunalnu tvrtku.
(Pogledajte EU direktive 2002/96/EC i
EN 50419 u brošuri Sigurnost i pravne
napomene.)
e
punjenje praznih uložaka tonerom iz
drugih izvora. Ako je uzrokovana šteta na
jedinici bubnja ili drugom dijelu uređaja
zbog korištenja tonera ili toner uložaka koji
nisu Brotherovi originalni proizvodi, zbog
nekompatibilnosti ili neprikladnosti tih
proizvoda s ovim uređajem, bilo kakvi
popravci koji će se trebati napraviti kao
rezultat ovoga možda neće biti pokriveni
jamstvom.
f
Skinite sigurnosni poklopac.
Raspakirajte novi toner uložak. Uložak
držite ravno objema rukama i lagano
ga protresite s jedne strane na drugu
nekoliko puta kako biste ravnomjerno
raširili toner unutar uloška.
VAŽNO
Stavite toner uložak u jedinicu bubnja
odmah nakon što ste uklonili sigurnosni
poklopac. Kako biste spriječili bilo kakvo
slabljenje kvalitete ispisa, NE dodirujte
osjenčane dijelove prikazane na ilustraciji.
VAŽNO
• Raspakirajte toner uložak neposredno
prije stavljanja u uređaj. Ako toner uložak
bude ostavljen raspakiran na duže
vrijeme, skratit će se rok trajanja tonera.
• Brotherovi uređaji namijenjeni su za rad
s tonerom posebne specifikacije i radit
će na optimalnoj razini učinkovitosti ako
se budu koristili originalni toner ulošci
marke Brother. Tvrtka Brother ne može
garantirati optimalnu učinkovitost ako se
budu koristili toner ili toner ulošci s drugim
specifikacijama. Tvrtka Brother stoga ne
preporučuje uporabu drugih uložaka, osim
Brotherovih originalnih uložaka, ili
55
A
g
Novi toner uložak čvrstim pokretom
stavite u jedinicu bubnja dok ne čujete
da se uglavio na svoje mjesto. Ako ga
pravilno stavite, zelena sigurnosna
poluga automatski će se podići.
h
Očistite koronsku žicu unutar jedinice
bubnja laganim klizanjem zelene pločice
s desna na lijevo i obrnuto nekoliko puta.
1
Napomena
Obavezno vratite pločicu na početnu
poziciju (a) (1). Ako to ne napravite,
ispisane će stranice možda i dalje imati
okomitu prugu.
Napomena
Pazite da pravilno umetnete toner uložak
jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.
56
Redovito održavanje
i
Pogreška na bubnju
Vratite sklop jedinice bubnja i toner
uloška u uređaj. Zatvorite prednji
poklopac.
A
Drum Error
Koronska žica se uprljala. Očistite koronsku
žicu u jedinici bubnja. (Pogledajte Čišćenje
koronske žice na stranici 64.)
Ako ste očistili koronsku žicu, a LCD i dalje
prikazuje poruku Drum Error, onda
zamijenite jedinicu bubnja novom.
Zamijenite bubanj
A
Replace Drum
Zamijenite jedinicu bubnja novom.
Preporučujemo da tada umetnete
Brotherovu originalnu jedinicu bubnja.
Napomena
Nakon što ste zamijenili toner uložak,
NEMOJTE isključivati prekidač napajanja
uređaja ili otvarati prednji poklopac sve
dok se na LCD-u ne prestane prikazivati
poruka Please Wait i dok se uređaj ne
vrati u stanje pripravnosti.
Nakon što je zamijenite, resetirajte brojač
bubnja slijedeći upute koje ste dobili s novom
jedinicom bubnja.
Bubanj se zaustavio
Zamjena jedinice bubnja
Naziv modela: DR-2200
Nova jedinica bubnja može na jednoj strani
ispisati približno 12.000 stranica veličina A4
ili Letter.
VAŽNO
Za najbolji radni učinak koristite samo
Brotherovu originalnu jedinicu bubnja i
Brotherove originalne jedinice tonera.
Ispisivanje jedinicom bubnja ili jedinicom
tonera neovisnog proizvođača može
smanjiti ne samo kvalitetu ispisa nego
i kvalitetu te radni vijek samog uređaja.
Jamstvo ne pokriva nikakve probleme
koji su prouzročeni korištenjem jedinica
bubnja ili tonera neovisnog proizvođača.
A
A
Drum Stop
Ne možemo garantirati kvalitetu ispisa.
Zamijenite jedinicu bubnja novom.
Preporučujemo da tada umetnete Brotherovu
originalnu jedinicu bubnja.
Nakon što je zamijenite, resetirajte brojač
bubnja slijedeći upute koje ste dobili s novom
jedinicom bubnja.
57
A
Zamjena jedinice bubnja
A
VAŽNO
• Pri uklanjanju jedinice bubnja rukujte
njome oprezno jer može sadržavati toner.
Ako se toner prolije po vašim rukama ili
odjeći, odmah ih obrišite ili operite u
hladnoj vodi.
• Svaki put kad mijenjate jedinicu bubnja,
očistite unutrašnjost uređaja. (Pogledajte
Čišćenje uređaja na stranici 61.)
c
a
b
Uvjerite se da je uređaj uključen.
Otvorite prednji poklopac i neka uređaj
ostane uključen 10 minuta kako bi se
ohladio.
OPREZ
VRUĆA POVRŠINA
Odmah nakon uporabe uređaja neki od
njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo
vrući. Kad otvorite prednji ili stražnji
poklopac (stražnja izlazna ladica) uređaja,
NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane
na ilustraciji. Ako to napravite, mogli biste
se opeći.
58
Izvadite sklop jedinice bubnja i toner
uloška.
Redovito održavanje
d
Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu
polugu i izvucite toner uložak iz jedinice
bubnja.
VAŽNO
• Kako biste spriječili oštećenje uređaja
uzrokovano statičkim elektricitetom, NE
dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.
• Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako se
toner prolije po vašim rukama ili odjeći,
odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
• Preporučujemo da postavite jedinicu
bubnja i/ili toner uložak na čistu, ravnu
površinu s listom papira ili krpom koje
možete baciti da ne biste slučajno prolili
ili rasuli toner.
UPOZORENJE
• Kako biste izbjegli probleme vezane uz
kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane
dijelove prikazane na ilustracijama.
NE stavljajte toner uložak u vatru. Mogao bi
eksplodirati uzrokujući ozljede.
Pri čišćenju unutrašnjeg i vanjskog dijela
uređaja NEMOJTE koristiti sredstva za
čišćenje koja sadrže amonijak, alkohol, bilo
kakav sprej ili bilo kakvu vrstu zapaljivih
tvari. U protivnom biste mogli izazvati požar
ili prouzročiti strujni udar.
Pogledajte Za sigurno korištenje proizvoda
u brošuri Sigurnost i pravne napomene da
biste saznali kako očistiti uređaj.
A
Pazite da ne biste udahnuli toner.
59
Napomena
• Pazite da dobro zatvorite upotrijebljenu
jedinicu bubnja u vrećicu kako se prah
tonera ne bi prosuo iz jedinice.
f
Toner uložak čvrstim pokretom stavite
u novu jedinicu bubnja dok se ne uglavi
na svoje mjesto. Ako uložak pravilno
postavite, zelena sigurnosna poluga
automatski će se podići.
• Ako odlučite da nećete vratiti iskorišteni
potrošni materijal, odložite ga u skladu s
lokalnim zakonima, držeći ga odvojenog
od kućnog otpada. Ako imate pitanja,
nazovite svoju komunalnu tvrtku.
(Pogledajte EU direktive 2002/96/EC i
EN 50419 u brošuri Sigurnost i pravne
napomene.)
e
Raspakirajte novu jedinicu bubnja.
VAŽNO
• Kako biste izbjegli probleme vezane uz
kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane
dijelove prikazane na ilustracijama.
• Raspakirajte jedinicu bubnja neposredno
prije stavljanja u uređaj. Izloženost izravnoj
sunčevoj ili sobnoj svjetlosti može oštetiti
jedinicu bubnja.
60
Napomena
Pazite da pravilno postavite toner uložak
jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.
Redovito održavanje
g
Čišćenje uređaja
Očistite koronsku žicu jedinice bubnja
laganim klizanjem zelene pločice s
desna na lijevo i obrnuto nekoliko puta.
A
Redovito čistite uređaj izvana i iznutra suhom
krpom koja ne ostavlja dlačice. Kad mijenjate
toner uložak ili jedinicu bubnja, pazite da
očistite unutrašnjost uređaja. Ako su
ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite
unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne
ostavlja dlačice.
UPOZORENJE
Pri čišćenju vanjskog ili unutrašnjeg dijela
uređaja NEMOJTE koristiti nikakve zapaljive
tvari, sprejeve ili organska otapala/tekućine
koje sadrže alkohol/amonijak. U protivnom
biste mogli izazvati požar ili prouzročiti
strujni udar.
Pogledajte Za sigurno korištenje proizvoda
u brošuri Sigurnost i pravne napomene da
biste saznali kako očistiti uređaj.
1
Napomena
Obavezno vratite zelenu pločicu na
početnu poziciju (a) (1). Ako to ne
napravite, ispisane će stranice možda
i dalje imati okomitu prugu.
h
Stavite novi sklop jedinice bubnja i toner
uloška u uređaj.
Resetiranje brojača bubnja
Kad zamjenjujete jedinicu bubnja novom,
trebate resetirati brojač bubnja izvršavanjem
sljedećih koraka:
a
Pritisnite Clear (Izbriši).
Kako biste potvrdili da ste umetnuli novu
jedinicu bubnja, pritisnite 1.
b
Kad LCD pokaže Accepted, zatvorite
prednji poklopac.
Pazite da ne biste udahnuli toner.
A
A
VAŽNO
Koristite neutralna sredstva za pranje.
Čišćenje hlapljivim tekućinama, poput
razrjeđivača ili benzina, oštetit će površinu
uređaja.
61
Čišćenje uređaja izvana
a
A
c
Obrišite uređaj izvana suhom, mekanom
krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste
uklonili prašinu.
d
Uklonite bilo kakav papir koji se nalazi
u ladici za papir.
e
Obrišite ladicu za papir iznutra i izvana
suhom, mekanom krpom koja ne
ostavlja dlačice kako biste uklonili
prašinu.
f
Ponovno napunite ladicu papirom i
čvrstim pokretom vratite ladicu natrag
u uređaj.
g
Prvo ukopčajte kabel napajanja uređaja
natrag u električnu utičnicu, zatim
spojite sve kablove i ukopčajte
telefonski kabel. Uključite uređaj.
Isključite uređaj. Najprije iskopčajte
telefonski kabel, zatim odspojite sve
kablove, a onda iskopčajte kabel
napajanja iz električne utičnice.
Napomena
(Za MFC-7360N i MFC-7460DN) Kako
bi se spriječio gubitak važnih poruka,
pogledajte Prijenos faksova ili izvještaja
faks žurnala na stranici 78.
b
62
Potpuno izvucite ladicu za papir iz
uređaja.
Redovito održavanje
Čišćenje stakla skenera
a
A
c
Isključite uređaj. Najprije iskopčajte
telefonski kabel, zatim odspojite sve
kablove, a onda iskopčajte kabel
napajanja iz električne utičnice.
U ADF jedinici očistite bijelu traku (1)
i staklenu prugu skenera (2), koja se
nalazi ispod nje, vlažnom mekanom
krpom koja ne ostavlja dlačice.
1
Napomena
(Za MFC-7360N i MFC-7460DN) Kako
bi se spriječio gubitak važnih poruka,
pogledajte Prijenos faksova ili izvještaja
faks žurnala na stranici 78.
b
2
Podignite poklopac dokumenata (1).
Očistite bijelu plastičnu površinu (2) i
staklo skenera (3), koje se nalazi ispod
nje, vlažnom mekanom krpom koja ne
ostavlja dlačice.
1
2
Napomena
3
Uz čišćenje stakla i staklene pruge
skenera vlažnom mekanom krpom koja
ne ostavlja dlačice, prijeđite prstima preko
stakla i provjerite osjećate li da je nešto
ostalo na njemu. Ako osjetite da ima
prljavštine ili ostataka, ponovno očistite
staklo usredotočujući se na to područje.
Možda ćete trebati tri do četiri puta
ponoviti postupak čišćenja. Da biste
testirali čistoću, napravite kopiju nakon
svakog čišćenja.
d
Prvo ukopčajte kabel napajanja uređaja
natrag u električnu utičnicu, zatim
spojite sve kablove i ukopčajte
telefonski kabel. Uključite uređaj.
63
A
Čišćenje koronske žice
A
b
Polako izvucite sklop jedinice bubnja i
toner uloška.
Ako imate problema s kvalitetom ispisa,
očistite koronsku žicu na sljedeći način:
a
Otvorite prednji poklopac i neka uređaj
ostane uključen 10 minuta kako bi se
ohladio.
UPOZORENJE
VRUĆA POVRŠINA
Odmah nakon uporabe uređaja neki od
njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo
vrući. Pričekajte da se uređaj ohladi prije
nego budete dodirivali njegove unutrašnje
dijelove.
OPREZ
Preporučujemo da sklop jedinice bubnja
i toner uloška postavite na čistu, ravnu
površinu s listom papira ili krpom koje
možete baciti da ne biste slučajno prolili
ili rasuli toner.
Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako vam se
toner prolije po rukama ili odjeći, odmah ih
obrišite ili operite u hladnoj vodi.
Kako biste spriječili oštećenje uređaja
uzrokovano statičkim elektricitetom, NE
dodirujte elektrode prikazane na slici.
64
Redovito održavanje
c
Očistite koronsku žicu unutar jedinice
bubnja laganim klizanjem zelene pločice
s desna na lijevo i obrnuto nekoliko puta.
1
Čišćenje jedinice bubnja
A
Ako imate problema s kvalitetom ispisa, na
bubnju možda ima stranog materijala, poput
ljepila s naljepnice koja se zalijepila na
površinu bubnja. Slijedite ispod navedene
korake kako biste riješili problem.
a
Pripremite prazan papir veličina A4
ili Letter.
b
Uvjerite se da je uređaj u stanju
pripravnosti.
c
Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica
licem prema gore ispisanih listova).
d
Otvorite poklopac otvora za ručno
ulaganje.
Napomena
Obavezno vratite pločicu na početnu
poziciju (a) (1). Ako to ne napravite,
ispisane će stranice možda i dalje imati
okomitu prugu.
d
Vratite sklop jedinice bubnja i toner
uloška u uređaj. Zatvorite prednji
poklopac.
A
65
e
f
Istodobno pritisnite Clear (Izbriši) i
Menu (Izbornik). Na LCD-u će se
pojaviti poruka Drum Cleaning.
S obje ruke namjestite vodilice papira
za ručno ulaganje na širinu papira koji
namjeravate koristiti.
Napomena
• Uređaj stvara mehaničku buku tijekom
procesa čišćenja bubnja jer uređaj rotira
OPC bubanj u suprotnom smjeru. Ova
buka nije pokazatelj kvara na uređaju.
• NEMOJTE istodobno stavljati više od
jednog lista papira u otvor za ručno
ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj
papira.
• Ako je u otvor za ručno ulaganje stavljen
papir koji nije veličine A4 ili veličine Letter,
uređaj će prekinuti proces čišćenja uređaja
i izbaciti papir.
• Pazite da je papir ravan i u pravilnoj poziciji
u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir
se možda neće pravilno uložiti u uređaj,
što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem
papira.
g
66
S obje ruke stavite list papira veličina A4
ili Letter u otvor za ručno ulaganje sve
dok gornji rub papira ne dodirne valjak
za ulaganje papira. Kad osjetite da je
uređaj povukao papir, pustite ga. Uređaj
će započeti s procesom čišćenja
bubnja.
• NEMOJTE zatvarati stražnji poklopac
(izlazna ladica licem prema gore ispisanih
listova) tijekom procesa čišćenja bubnja.
Uređaj će prekinuti proces čišćenja bubnja
i izbaciti papir. To bi moglo prouzročiti
zastoj papira.
• Ako uređaj primi ispisni zadatak prije nego
stavite list papira u otvor za ručno ulaganje,
uređaj će najprije dovršiti proces čišćenja
bubnja, zatim će izvršiti ispisni zadatak.
h
Kad uređaj završi s čišćenjem, vratit će
se u stanje pripravnosti.
i
Ponovite korake e do h još dvaput
tako da svaki put koristite novi prazni
list papira. Nakon što završite, bacite
upotrijebljeni papir.
Redovito održavanje
Ako ne uklonite problem, slijedite ispod
navedene korake:
a
Otvorite prednji poklopac i neka uređaj
ostane uključen 10 minuta kako bi se
ohladio.
b
Polako izvucite sklop jedinice bubnja i
toner uloška.
Kako biste spriječili oštećenje uređaja
uzrokovano statičkim elektricitetom, NE
dodirujte elektrode prikazane na slici.
c
Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu
polugu i izvucite toner uložak iz jedinice
bubnja.
A
OPREZ
Preporučujemo da sklop jedinice bubnja i
toner uloška postavite na čistu, ravnu
površinu s listom papira ili krpom koje
možete baciti da ne biste slučajno prolili ili
rasuli toner.
Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako se
toner prolije po vašim rukama ili odjeći,
odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
67
VAŽNO
d
Stavite primjerak ispisa ispred jedinice
bubnja i potražite točno mjesto gdje je
ispis loš.
e
Rukama okrećite zupčanike jedinice
bubnja dok gledate površinu OPC
bubnja (1).
• Kako biste izbjegli probleme vezane za
kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane
dijelove prikazane na slici dolje.
• Kako biste spriječili oštećenje uređaja
uzrokovano statičkim elektricitetom, NE
dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.
68
1
Redovito održavanje
f
Kad pronađete oznaku na bubnju koja
odgovara oznaci na primjerku ispisa,
obrišite površinu OPC bubnja suhim
pamučnim štapićem dok god ne skinete
prašinu ili ljepilo.
g
Toner uložak vratite u jedinicu bubnja tako
da se uglavi na svoje mjesto. Ako uložak
pravilno postavite, zelena sigurnosna
poluga automatski će se podići.
VAŽNO
NE čistite fotosenzitivnu površinu bubnja
oštrim predmetom.
A
69
h
Vratite sklop jedinice bubnja i toner
uloška u uređaj.
b
Potpuno izvucite ladicu za papir iz
uređaja.
i
Zatvorite prednji poklopac.
c
Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja
dlačice namočenu u mlaku vodu i obrišite
njome pločicu separatora (1) ladice za
papir kako biste uklonili prašinu.
Čišćenje valjaka za
sakupljanje papira
A
Ako imate problema s ulaganjem papira,
očistite valjke za sakupljanje papira na
sljedeći način:
a
Isključite uređaj. Iskopčajte kabel
napajanja iz električne utičnice.
Napomena
(Za MFC-7360N i MFC-7460DN) Kako
bi se spriječio gubitak važnih poruka,
pogledajte Prijenos faksova ili izvještaja
faks žurnala na stranici 78.
70
1
Redovito održavanje
d
Obrišite dva valjka za sakupljanje
papira (1) unutar uređaja kako biste
uklonili prašinu.
Provjera uređaja
A
Provjera brojača stranica
A
Možete vidjeti brojače stranica za kopije,
ispisane stranice, izvještaje i popise, faksove
ili ukupan pregled.
a
(Za MFC-7360N/MFC-7460DN)
Pritisnite Menu (Izbornik), 6, 2.
(Za MFC-7860DW) Pritisnite Menu
(Izbornik), 7, 2.
b
Pritisnite a ili b za pregled Total,
Fax/List, Copy ili Print.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Provjera preostalog vremena
uporabe dijelova
A
Na LCD-u možete vidjeti radni vijek dijelova
uređaja.
a
(Za MFC-7360N/MFC-7460DN)
Pritisnite Menu (Izbornik), 6, 3.
(Za MFC-7860DW) Pritisnite Menu
(Izbornik), 7, 3.
b
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
1
e
f
Stavite ladicu za papir natrag u uređaj.
A
Ponovno ukopčajte kabel napajanja
uređaja u električnu utičnicu. Uključite
uređaj.
71
B
Rješavanje problema
Poruke o pogrešci i održavanju
Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali
možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito
održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. Najčešće poruke o pogrešci i održavanju prikazane
su ispod.
Većinu poruka o pogrešci i redovitom održavanju možete sami riješiti. Ako trebate dodatnu pomoć,
Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za
rješavanje problema.
Posjetite nas na http://solutions.brother.com/
Poruka o pogrešci
Uzrok
Radnja
Access Denied
Funkcija koju želite koristiti
ograničena je značajkom
sigurnosnog zaključavanja
funkcija.
Kontaktirajte svog administratora kako bi
provjerio vaše postavke sigurnosnog
zaključavanja funkcija.
BT Call Sign On
(samo UK)
BT Call Sign je postavljen na
On. Ne možete promijeniti način
prijama s ručnog na neki drugi
način prijama.
Postavite BT Call Sign na Off. Pogledajte
„BT Call Sign (U.K. only)” u 5. poglavlju
„Advanced User’s Guide” (Naprednog
korisničkog priručnika).
Cartridge Error
Toner uložak nije pravilno
umetnut.
Izvucite jedinicu bubnja i uklonite toner
uložak, zatim ponovno umetnite toner uložak
u jedinicu bubnja.
Comm.Error
Loša kvaliteta telefonske linije
prouzročila je komunikacijsku
pogrešku.
Pokušajte ponovno poslati faks ili spojiti
uređaj na drugu telefonsku liniju. Ako
problem potraje, nazovite telefonsku tvrtku i
upitajte da provjere telefonsku liniju.
Connection Fail
Pokušali ste preuzeti faks koji nije
u načinu rada čekanja na
preuzimanje.
Provjerite postavke preuzimanja faksova
drugog faks uređaja.
72
B
B
Rješavanje problema
Poruka o pogrešci
Uzrok
Radnja
Cooling Down
Temperatura jedinice bubnja ili
toner uloška je prevelika. Uređaj
će pauzirati s trenutnim
ispisivanjem i prebaciti se u način
rada hlađenja. Tijekom načina
rada hlađenja čut ćete kako radi
ventilator dok će na LCD-u pisati
Cooling Down i Wait for a
while.
Uvjerite se da čujete kako se ventilator u
uređaju okreće te da ispušni izlaz nije nečim
zaklonjen.
Wait for a while
Ako se ventilator okreće, pomaknite sve
predmete koji okružuju ispušni izlaz, a mogli
bi ga blokirati, i ostavite uređaj uključen, ali
nemojte ga koristiti nekoliko minuta.
Ako se ventilator ne okreće, napravite jedno
od sljedećeg:
(Za MFC-7360N i MFC-7460DN)
Pogledajte Prijenos faksova ili izvještaja faks
žurnala na stranici 78 prije nego isključite
uređaj kako ne biste izgubili važne poruke.
Zatim na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz
izvora napajanja pa ga ponovno ukopčajte.
(Za MFC-7860DW)
Na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora
napajanja, zatim ga ponovno ukopčajte.
Cover is Open
Prednji poklopac nije u potpunosti
zatvoren.
Zatvorite prednji poklopac uređaja.
Cover is Open
Poklopac ADF-a nije u potpunosti
zatvoren.
Zatvorite poklopac ADF-a na uređaju.
ADF je otvoren dok se stavlja
dokument.
Zatvorite poklopac ADF-a na uređaju i
pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Cover is Open
Poklopac grijača nije u potpunosti
zatvoren ili se papir zaglavio na
stražnjoj strani uređaja kad ste
uključili napajanje.
„ Zatvorite poklopac grijača uređaja.
„ Uvjerite se da papir nije zaglavljen unutar
uređaja na njegovoj stražnjoj strani, zatim
zatvorite poklopac grijača i pritisnite Start.
Disconnected
Druga osoba ili faks uređaj druge
osobe zaustavili su poziv.
Pokušajte ponovno poslati ili primiti.
Document Jam
Dokument nije ispravno umetnut
ili uložen ili je dokument skeniran
s ADF-a bio predug.
Pogledaj Dokument je zaglavljen na vrhu
ADF jedinice na stranici 79 ili Uporaba
automatskog ulagača dokumenata (ADF)
na stranici 22.
Drum Error
Trebate očistiti koronsku žicu na
jedinici bubnja.
Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja.
(Pogledajte Čišćenje koronske žice
na stranici 64.)
Drum Stop
Vrijeme je za zamjenu jedinice
bubnja.
Zamijenite jedinicu bubnja. (Pogledajte
Zamjena jedinice bubnja na stranici 57.)
Duplex Disabled
Ladica za dvostrano ispisivanje je
uklonjena ili nije pravilno
umetnuta.
Pažljivo stavite ladicu za dvostrano ispisivanje
u uređaj tako da se uglavi na mjesto.
Stražnji dio uređaja nije u
potpunosti zatvoren.
Zatvorite stražnji poklopac uređaja.
Uređaj ima mehanički problem.
Otvorite prednji poklopac i ponovno ga
zatvorite.
EL Error
B
73
Poruka o pogrešci
Uzrok
Radnja
Fuser Error
Temperatura grijaće jedinice ne
raste na određenu temperaturu
u određenom vremenskom
periodu.
(Za MFC-7360N i MFC-7460DN)
Primljene faks poruke koje su još u memoriji
bit će izbrisane kad se uređaj isključi.
Pogledajte Prijenos faksova ili izvještaja faks
žurnala na stranici 78 prije nego isključite
uređaj kako ne biste izgubili važne poruke.
Zatim isključite prekidač napajanja, pričekajte
nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite.
Neka uređaj ostane uključen na 15 minuta.
Grijaća jedinica je prevruća.
(Za MFC-7860DW)
Isključite prekidač napajanja, pričekajte
nekoliko sekunda, zatim ga ponovno
uključite. Neka uređaj ostane uključen na
15 minuta.
Init Unable XX
Uređaj ima mehanički problem.
„ (Za MFC-7360N i MFC-7460DN)
Primljene faks poruke koje su još u
memoriji bit će izbrisane kad se uređaj
isključi. Pogledajte Prijenos faksova ili
izvještaja faks žurnala na stranici 78 prije
nego isključite uređaj kako ne biste
izgubili važne poruke.
Zatim na nekoliko minuta iskopčajte
uređaj iz izvora napajanja pa ga ponovno
ukopčajte.
(Za MFC-7860DW)
Iskopčajte uređaj iz izvora napajanja
na nekoliko minuta, zatim ga ponovno
ukopčajte.
„ Ako problem potraje, nazovite prodavača
Brotherovih proizvoda.
Jam Duplex
Papir je zaglavljen u ladici za
dvostrano ispisivanje na stražnjoj
strani uređaja.
Jam Inside
Papir je zaglavljen unutar uređaja. (Pogledajte Papir je zaglavljen unutar uređaja
na stranici 84.)
Jam Rear
Papir je zaglavljen na stražnjoj
strani uređaja.
(Pogledajte Papir je zaglavljen na stražnjoj
strani uređaja na stranici 82.)
Jam Tray
Papir je zaglavljen u ladici za
papir uređaja.
(Pogledajte Dokument je zaglavljen u
standardnoj ladici za papir na stranici 81.)
Limit Exceeded
Dosegnuto je ograničenje
stranica za vaš ID koje je
postavljeno u značajci
Sigurnosno zaključavanje
funkcija 2.0.
Kontaktirajte svog administratora kako
bi provjerio vaše postavke sigurnosnog
zaključavanja funkcija.
Manual Feed
Manual Feed je odabrano kao
izvor papira kad u otvoru za ručno
ulaganje nije bilo papira.
Stavite list papira u otvor za ručno ulaganje.
(Pogledajte Stavljanje papira u otvor za ručno
ulaganje na stranici 12.)
74
(Pogledajte Papir je zaglavljen u ladici
za dvostrano ispisivanje (MFC-7460DN i
MFC-7860DW) na stranici 89.)
Rješavanje problema
Poruka o pogrešci
Uzrok
Radnja
No Paper
U uređaju je nestalo papira ili
papir nije pravilno stavljen u
ladicu za papir.
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Ponovno umetnite papir u ladicu za papir,
zatim pritisnite Start.
„ Uklonite papir i ponovno ga stavite. Zatim
pritisnite Start.
„ Ako niste uklonili problem, možda je
potrebno očistiti valjak za sakupljanje
papira. Očistite valjak za sakupljanje
papira. (Pogledajte Čišćenje valjaka za
sakupljanje papira na stranici 70.)
No Response/Busy
Broj koji ste birali ne odgovara ili
je zauzet.
Provjerite broj i pokušajte ponovno.
No Toner
Toner uložak nije pravilno
umetnut.
Izvucite jedinicu bubnja. Izvadite toner uložak
i ponovno ga stavite u jedinicu bubnja.
Not Available
Značajka Sigurnosno
zaključavanje funkcija 2.0
zabranila je ovu funkciju
svakom ID-u.
Kontaktirajte svog administratora kako bi
provjerio vaše postavke sigurnosnog
zaključavanja funkcija.
Out of Memory
Memorija uređaja je puna.
U tijeku je slanje faksa ili kopiranje
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Pritisnite Start za slanje ili kopiranje
skeniranih stranica.
„ Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) i pričekajte
da druge radnje koje su u tijeku ne završe,
zatim pokušajte ponovno.
„ Izbrišite faksove iz memorije.
Ispišite faksove koji su pohranjeni u
memoriji kako biste memoriju vratili na
100 %. Zatim isključite pohranu faksa
kako biste izbjegli pohranjivanje faksova u
memoriju. (Pogledajte „Printing a fax from
the memory” u 4. poglavlju „Advanced
User’s Guide” (Naprednog korisničkog
priručnika) i „Fax Storage” u 4. poglavlju
„Advanced User’s Guide” (Naprednog
korisničkog priručnika).)
U tijeku je ispisivanje
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Smanjite rezoluciju ispisa. (Pogledajte
„Basic tab” u „Software User’s Guide”
(Uputama za upotrebu softvera).)
„ Izbrišite faksove iz memorije. (Pogledajte
gore navedeno objašnjenje.)
75
B
Poruka o pogrešci
Uzrok
Radnja
Print Unable XX
Uređaj ima mehanički problem.
Napravite jedno od sljedećeg:
„ (Za MFC-7360N i MFC-7460DN)
Pogledajte Prijenos faksova ili izvještaja
faks žurnala na stranici 78 prije nego
isključite uređaj kako ne biste izgubili
važne poruke. Zatim na nekoliko minuta
iskopčajte uređaj iz izvora napajanja pa
ga ponovno ukopčajte.
(Za MFC-7860DW)
Na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz
izvora napajanja, zatim ga ponovno
ukopčajte.
„ Ako problem potraje, nazovite prodavača
Brotherovih proizvoda.
Replace Drum
Replace Toner
Vrijeme je za zamjenu jedinice
bubnja.
Zamijenite jedinicu bubnja.
Brojač jedinice bubnja nije bio
resetiran kad ste umetnuli novi
bubanj.
Resetirajte brojač jedinice bubnja.
Uređaj će prekinuti s ispisivanjem
dok ne zamijenite toner uložak.
Ako ste postavku tonera podesili na
Stop, zamijenite toner uložak novim i
neupotrijebljenim originalnim Brotherovim
toner uloškom. Ovo će resetirati način rada
zamjene tonera. (Pogledajte Zamjena toner
uloška na stranici 52.)
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja
na stranici 57.)
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja
na stranici 58.)
Ako ste postavku tonera podesili na
Continue, uređaj će nastaviti s ispisivanjem
podataka dok LCD ne prikaže Toner Ended.
Da biste saznali kako rukovati uređajem u
načinu rada za nastavak, pogledajte „Toner
Settings” u 1. poglavlju „Advanced User’s
Guide” (Naprednog korisničkog priručnika).
Scan Unable XX
Uređaj ima mehanički problem.
„ (Za MFC-7360N i MFC-7460DN)
Pogledajte Prijenos faksova ili izvještaja
faks žurnala na stranici 78 prije nego
isključite uređaj kako ne biste izgubili
važne poruke. Zatim na nekoliko minuta
iskopčajte uređaj iz izvora napajanja pa
ga ponovno ukopčajte.
(Za MFC-7860DW)
Iskopčajte uređaj iz izvora napajanja na
nekoliko minuta, zatim ga ponovno
ukopčajte.
„ Ako problem potraje, nazovite prodavača
Brotherovih proizvoda.
76
Rješavanje problema
Poruka o pogrešci
Uzrok
Radnja
Size Error DX
Papir u ladici nije prikladne
veličine za automatsko dvostrano
ispisivanje.
Stavite papir veličine A4 za automatsko
dvostrano ispisivanje i pritisnite Start.
(Pogledajte Ispisni medij na stranici 133.)
Size mismatch
Papir u ladici nije ispravne
veličine.
Stavite odgovarajuću veličinu papira u
ladicu i ponovno postavite veličinu papira
(Menu (Izbornik), 1, 2, 2). (Pogledajte
Veličina papira na stranici 17.)
Toner Ended
Vrijeme je za zamjenu toner
uloška.
Zamijenite toner uložak novim. (Pogledajte
Zamjena toner uloška na stranici 52.)
Toner Low
Razina tonera je niska.
Kupite novi toner prije nego dobijete poruku
da zamijenite toner.
B
77
Prijenos faksova ili izvještaja
faks žurnala
Prijenos faksova na vaše računalo
B
Ako LCD pokaže:
„ Init Unable XX
Možete prenijeti faksove s memorije uređaja
na računalo.
a
Pazite da ste na računalu instalirali
MFL-Pro Suite, zatim na računalu
uključite PC-Fax Receiving. (Za
detaljne informacije o primanju faksa
putem računala pogledajte „PC-FAX
receiving” u „Software User’s Guide”
(Uputama za upotrebu softvera).)
b
Pazite da ste uključili PC Fax Receive
na uređaju. (Pogledajte „PC-Fax
Receive” u 4. poglavlju „Advanced
User’s Guide” (Naprednog korisničkog
priručnika).)
Ako su faksovi pohranjeni u memoriji
uređaja kad postavite značajku primanja
faksova putem računala, LCD će vas
upitati želite li ih prenijeti na računalo.
c
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Print Unable XX
„ Scan Unable XX
(MFC-7360N i MFC-7460DN)
Ako bude neophodno iskopčati uređaj iz
AC električne utičnice, preporučujemo da
prenesete faksove na drugi faks uređaj ili
računalo prije nego iskopčate uređaj.
(Pogledajte Prijenos faksova na drugi faks
uređaj na stranici 78 ili Prijenos faksova na
vaše računalo na stranici 78.)
Možete također prenijeti izvještaj faks žurnala
kako biste vidjeli ima li još faksova koje trebate
prenijeti. (Pogledajte Prijenos izvještaja faks
žurnala na drugi faks uređaj na stranici 78.)
Napomena
„ Za prijenos svih faksova na računalo
pritisnite 1. Bit ćete upitani želite li
ispisati sigurnosnu kopiju.
Ako se pokaže poruka o pogrešci na
LCD-u uređaja nakon što ste izvršili
prijenos faksova, isključite uređaj iz
izvora napajanja na nekoliko minuta,
zatim ga ponovno uključite.
Prijenos faksova na drugi faks uređaj
Ako niste postavili stacionarni ID, ne možete
ući u način rada za prijenos faksova.
(Pogledajte Unesite osobne informacije
(stacionarni ID) u Kratkom korisničkom
priručniku.)
a
b
Pritisnite Menu (Izbornik), 9, 0, 1.
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Ako LCD prikaže No Data, znači da
nema preostalih faksova u memoriji
uređaja. Pritisnite Stop/Exit
(Stop/Izlaz).
„ Unesite broj faksa na koji želite
da vam se proslijede faksovi.
c
78
Pritisnite Start.
B
„ Za izlaz i ostavljanje faksova u
memoriji pritisnite 2.
d
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
B
Prijenos izvještaja faks žurnala na
drugi faks uređaj
Ako niste postavili stacionarni ID, ne možete
ući u način rada za prijenos faksova.
(Pogledajte Unesite osobne informacije
(stacionarni ID) u Kratkom korisničkom
priručniku.)
a
b
Pritisnite Menu (Izbornik), 9, 0, 2.
c
Pritisnite Start.
Unesite broj faksa na koji želite da vam
se proslijedi izvještaj faks žurnala.
B
Rješavanje problema
Zastoji dokumenata
Dokument je zaglavljen
na vrhu ADF jedinice
a
Iz ADF-a izvadite sav papir koji nije
zaglavio.
b
c
Otvorite poklopac ADF-a.
d
e
Zatvorite poklopac ADF-a.
B
Dokument je zaglavljen ispod
poklopca dokumenata
a
Iz ADF-a izvadite sav papir koji nije
zaglavio.
b
c
Podignite poklopac dokumenata.
d
e
Zatvorite poklopac dokumenata.
B
B
Povucite zaglavljeni dokument na desnu
stranu prema van.
Povucite zaglavljeni dokument na lijevu
stranu prema van.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
B
79
Uklanjanje malih dokumenata
zaglavljenih u ADF-u
a
b
c
d
80
B
Dokument je zaglavljen u
izlaznoj ladici
Podignite poklopac dokumenata.
a
Umetnite komad krutog papira, poput
kartona, u ADF kako biste progurali bilo
koji komadić papira.
Iz ADF-a izvadite sav papir koji nije
zaglavio.
b
Povucite zaglavljeni dokument na desnu
stranu prema van.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Zatvorite poklopac dokumenata.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
B
Rješavanje problema
Zastoji papira
Dokument je zaglavljen u
standardnoj ladici za papir
VAŽNO
B
B
Ako se papir ne može jednostavno ukloniti
u ovom smjeru, prestanite povlačiti i
slijedite upute iz dijela Papir je zaglavljen
unutar uređaja na stranici 84.
Ako LCD prikaže Jam Tray, slijedite ove
korake:
a
Potpuno izvucite ladicu za papir iz
uređaja.
Napomena
Izvlačenje zaglavljenog papira prema
dolje omogućava lakše uklanjanje papira.
c
Pazite da je papir ispod oznake za
maksimalnu količinu papira (b b b) (1)
u ladici za papir. Dok pritišćete zelenu
polugu za otpuštanje vodilice papira,
namjestite vodilice papira kako bi točno
odgovarale veličini papira. Pazite da su
vodilice čvrsto uglavljene u prorezima.
(Pogledajte Stavljanje papira u
standardnu ladicu za papir
na stranici 10.)
1
b
S obje ruke polako povucite zaglavljeni
papir.
B
d
Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite
u uređaj.
81
Papir je zaglavljen na
stražnjoj strani uređaja
Ako LCD prikaže Jam Rear, papir se zaglavio
iza stražnjeg poklopca. Slijedite ove korake:
a
82
Otvorite prednji poklopac. Neka uređaj
ostane uključen na 10 minuta kako bi se
ohladio.
OPREZ
B
VRUĆA POVRŠINA
Odmah nakon uporabe uređaja neki od
njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo
vrući. Kad otvorite prednji ili stražnji
poklopac (stražnja izlazna ladica) uređaja,
NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane
na ilustraciji. Ako to napravite, mogli biste
se opeći.
Rješavanje problema
b
Polako izvucite sklop jedinice bubnja i
toner uloška.
VAŽNO
c
Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica
licem prema gore ispisanih listova).
d
Povucite prema dolje pločice na lijevoj i
desnoj strani kako biste otvorili poklopac
grijača (1).
• Preporučujemo da jedinicu bubnja i toner
uložak postavite na čistu, ravnu površinu s
listom papira ili krpom koje možete baciti
da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
• Kako biste spriječili oštećenje uređaja
uzrokovano statičkim elektricitetom, NE
dodirujte elektrode prikazane na slici.
B
1
83
e
S obje ruke pažljivo izvucite zaglavljeni
papir iz grijaće jedinice.
Papir je zaglavljen unutar
uređaja
Ako LCD prikaže Jam Inside, slijedite ove
korake:
a
f
Zatvorite poklopac grijača i stražnji
poklopac (izlazna ladica licem prema
gore ispisanih listova).
g
Vratite sklop jedinice bubnja i toner
uloška u uređaj.
h
Zatvorite prednji poklopac. Ako uređaj
automatski ne započne s ispisivanjem,
pritisnite Start.
84
Otvorite prednji poklopac. Neka uređaj
ostane uključen na 10 minuta kako bi se
ohladio.
B
Rješavanje problema
OPREZ
VRUĆA POVRŠINA
Odmah nakon uporabe uređaja neki od
njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo
vrući. Kad otvorite prednji ili stražnji
poklopac (stražnja izlazna ladica) uređaja,
NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane
na ilustraciji. Ako to napravite, mogli biste
se opeći.
b
Polako izvucite sklop jedinice bubnja i
toner uloška. Zaglavljeni papir može
se izvući zajedno sa sklopom jedinice
bubnja i toner uloška ili bi ovo moglo
otpustiti papir kako biste ga mogli izvući
iz unutrašnjosti uređaja.
B
85
VAŽNO
• Preporučujemo da sklop jedinice bubnja i
toner uloška stavite na list papira ili krpu
koje možete baciti da ne biste slučajno
prolili ili rasuli toner.
VAŽNO
• Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako se
toner prolije po vašim rukama ili odjeći,
odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
• Kako biste spriječili oštećenje uređaja
uzrokovano statičkim elektricitetom, NE
dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.
c
86
Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu
polugu i izvucite toner uložak iz jedinice
bubnja. Ako ste u jedinici bubnja pronašli
zaglavljeni papir, izvucite ga.
• Kako biste izbjegli probleme vezane uz
kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane
dijelove prikazane na ilustracijama.
Rješavanje problema
d
Toner uložak vratite u jedinicu bubnja
tako da se uglavi na svoje mjesto. Ako
ga pravilno stavite, zelena sigurnosna
poluga automatski će se podići.
e
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Ako ste uspjeli ukloniti sklop jedinice
bubnja i toner uloška zajedno sa
zaglavljenim papirom, onda idite
na korak j.
„ Ako ne možete jednostavno ukloniti
sklop jedinice bubnja i toner uloška,
nemojte previše povlačiti. Umjesto
toga podignite poklopac skenera.
S obje ruke pažljivo povucite zaglavljeni
papir prema gore i van iz otvora izlazne
ladice.
B
f
Zatvorite poklopac skenera.
87
g
h
Ako niste uspjeli izvući zaglavljeni papir
iz unutrašnjosti uređaja na način
prikazan u koraku e, u potpunosti
izvucite ladicu za papir iz uređaja.
Povucite zaglavljeni papir van iz otvora
izlazne ladice.
j
Vratite sklop jedinice bubnja i toner
uloška u uređaj.
k
Zatvorite prednji poklopac uređaja.
Ako uređaj automatski ne započne
s ispisivanjem, pritisnite Start.
Napomena
Ako isključite uređaj dok je na LCD-u
prikazana poruka Jam Inside, uređaj
će ispisati nepotpune podatke s računala.
i
88
Vratite ladicu za papir u uređaj.
Rješavanje problema
Papir je zaglavljen u ladici
za dvostrano ispisivanje
(MFC-7460DN i MFC-7860DW)
b
Potpuno izvucite ladicu za dvostrano
ispisivanje iz uređaja.
c
Izvucite zaglavljeni papir iz uređaja ili
ladice za dvostrano ispisivanje.
B
Ako LCD prikaže Jam Duplex, slijedite ove
korake:
a
Neka uređaj ostane uključen na
10 minuta kako bi se ohladio.
OPREZ
VRUĆA POVRŠINA
Odmah nakon uporabe uređaja neki od
njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo
vrući. Kad otvorite prednji ili stražnji
poklopac (stražnja izlazna ladica) uređaja,
NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane
na ilustraciji. Ako to napravite, mogli biste
se opeći.
B
89
d
Uvjerite se da ispod uređaja nema
papira.
e
Ladicu za dvostrano ispisivanje čvrstim
pokretom vratite u uređaj.
90
Rješavanje problema
Ako imate poteškoća s uređajem
B
Ako mislite da imate problem s uređajem, pogledajte ispod prikazanu tablicu i slijedite savjete za
rješavanje problema.
Većinu problema možete sami ukloniti. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center
pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
Posjetite nas na http://solutions.brother.com/
Ako mislite da postoji problem u izgledu faksa, prvo načinite kopiju. Ako kopija dobro izgleda,
vjerojatno nije problem u uređaju. Pogledajte dolje prikazanu tablicu i slijedite savjete za rješavanje
problema.
Ispisivanje ili ispisivanje primljenih faksova
Poteškoće
„ Zgusnut ispis.
„ Vodoravne pruge.
Prijedlozi
Uzrok ovoga obično je loša telefonska veza. Ako kopija dobro izgleda, vjerojatno
je u pitanju bila loša veza, sa smetnjama ili interferencijom na telefonskoj liniji.
Zamolite da vam se ponovno pošalje faks.
„ Rečenice na vrhu i dnu su
izrezane.
„ Nedostaju crte.
Loša kvaliteta ispisa.
Pogledajte Poboljšavanje kvalitete ispisa na stranici 101.
Okomite crne crte prilikom
primanja.
Možda je koronska žica za ispisivanje prljava. Očistite koronsku žicu na jedinici
bubnja. (Pogledajte Čišćenje koronske žice na stranici 64.)
Možda je skener pošiljatelja prljav. Zamolite pošiljatelja da napravi kopiju kako bi
se vidjelo je li problem u uređaju pošiljatelja. Pokušajte primiti faks s drugog faks
uređaja.
Ako problem potraje, nazovite prodavača radi servisa.
Primljeni faksovi pojavljuju se kao
podijeljene ili prazne stranice.
Ako su primljeni faksovi podijeljeni ili ispisani na dvije stranice ili dobivate dodatnu
praznu stranicu, vjerojatno nije pravilno postavljena veličina papira za papir koji
koristite. (Pogledajte Veličina papira na stranici 17.)
Uključite Automatsko smanjenje. (Pogledajte „Printing a reduced incoming fax”
u 4. poglavlju „Advanced User’s Guide” (Naprednog korisničkog priručnika).)
B
Telefonske linije ili priključci
Poteškoće
Prijedlozi
Biranje brojeva ne funkcionira.
Provjerite ton biranja.
Promijenite postavku Tone/Pulse. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
Provjerite sve kabelske priključke.
Provjerite je li uređaj ukopčan i uključen.
Ako je vanjski telefon spojen s uređajem, ručno pošaljite faks tako da podignete
slušalicu vanjskog telefona i birate broj. Pričekajte dok ne čujete tonove primanja
faksa, zatim pritisnite Start.
Uređaj ne odgovara na poziv.
Pobrinite se da je uređaj u ispravnom načinu prijama za vaše podešavanje.
(Pogledajte Postavke načina prijama na stranici 29.) Provjerite ton biranja. Ako
je moguće, nazovite svoj uređaj kako biste čuli da li odgovara. Ako i dalje nema
odgovora, provjerite priključak telefonskog kabela. Ako ne čujete da zvoni kad
zovete uređaj, zatražite od svoje telefonske tvrtke da provjeri liniju.
91
Primanje faksova
Poteškoće
Prijedlozi
Ne možete primiti faks.
Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u
telefonsku utičnicu i utičnicu LINE uređaja. Ako se pretplatite na usluge DSL ili
VoIP, kontaktirajte svog pružatelja usluga radi uputa za spajanje.
Pobrinite se da je uređaj u ispravnom načinu prijama. Ovo je utvrđeno od strane
vanjskih uređaja i telefonske pretplatničke usluge koju imate na istoj liniji s
Brotherovim uređajem. (Pogledajte Postavke načina prijama na stranici 29.)
Ako imate namjensku faks liniju i želite da Brotherov uređaj automatski odgovara
na sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način rada Fax Only.
Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s vanjskom telefonskom sekretaricom, trebali
biste odabrati način rada External TAD. U načinu rada External TAD
Brotherov uređaj automatski će primati dolazne faksove, a glasovni će pozivatelji
moći ostaviti poruku na telefonskoj sekretarici.
Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s ostalim telefonima i želite da automatski odgovara
na sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način rada Fax/Tel. U načinu rada
Fax/Tel Brotherov uređaj automatski će primati faksove i oglašavati se brzim
dvostrukim zvonom kako bi vas obavijestio da preuzmete glasovne pozive.
Ako ne želite da Brotherov uređaj automatski odgovara na bilo koji dolazni faks,
trebali biste odabrati način rada Manual. U načinu rada Manual trebate odgovoriti
na svaki dolazni poziv i aktivirati uređaj kako bi primio faksove.
Drugi uređaj ili usluga na vašoj lokaciji možda preuzimaju poziv prije Brotherovog
uređaja. Kako biste to ispitali, smanjite postavku odgode zvona:
„ Ako je način odgovora podešen na Fax Only ili Fax/Tel, smanjite odgodu
zvona na jedno zvonjenje. (Pogledajte Odgoda zvona na stranici 29.)
„ Ako je način odgovora podešen na External TAD, smanjite broj zvona
programiranih na telefonskoj sekretarici na 2 zvona.
„ Ako je način odgovora podešen na Manual, NEMOJTE podešavati postavku
odgode zvona.
Je li vam netko poslao testni faks:
„ Ako ste uspješno primili testni faks, uređaj pravilno radi. Ne zaboravite vratiti
odgodu zvona ili telefonsku sekretaricu na originalnu postavku. Ako se problemi
s primanjem ponovno pojave nakon što ste ponovno podesili odgodu zvona,
onda osoba, uređaj ili pretplatnička usluga odgovara na faks prije uređaja.
„ Ako niste mogli primiti faks, onda drugi uređaj ili pretplatnička usluga možda
ometa primanje faksa ili postoji neki drugi problem s faks linijom.
92
Rješavanje problema
Primanje faksova (nastavak)
Poteškoće
Prijedlozi
Ne možete primiti faks.
Ako koristite telefonski govorni automat (način rada External TAD) na istoj liniji
s Brotherovim uređajem, pobrinite se da je telefonska sekretarica pravilno
podešena. (Pogledajte Spajanje vanjskog TAD-a na stranici 32.)
(nastavak)
1
Spojite vanjski TAD kao što je prikazano na ilustraciji, koja se nalazi na
stranici 32.
2
Podesite svoju telefonsku sekretaricu da odgovara nakon jednog ili dva zvona.
3
Snimite odlaznu poruku na telefonskoj sekretarici.
„ Snimite 5 sekunda tišine na početku odlazne poruke.
„ Ograničite govor na 20 sekunda.
„ Završite odlaznu poruku daljinskim aktivacijskim kodom radi osoba koje
ručno šalju faksove. Na primjer: „Nakon signala ostavite poruku ili
pritisnite l51 i Start kako biste poslali faks.”
4
Podesite telefonsku sekretaricu da odgovara na pozive.
5
Podesite način prijama Brotherovog uređaja na External TAD. (Pogledajte
Postavke načina prijama na stranici 29.)
Pazite da je uključena značajka otkrivanja faksa koju posjeduje Brotherov uređaj.
Otkrivanje faksa je značajka koja vam omogućuje da primate faks, čak ako ste
odgovorili na poziv na vanjskom ili internom telefonu. (Pogledajte Otkrivanje faksa
na stranici 30.)
Ako vam se često javljaju pogreške prilikom prijenosa zbog mogućih smetnji na
telefonskoj liniji, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na
Basic(for VoIP). (Pogledajte Smetnje na telefonskoj liniji na stranici 100.)
(Za MFC-7860DW)
Kontaktirajte svog administratora kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog
zaključavanja funkcija.
Slanje faksova
Poteškoće
Prijedlozi
Loša kvaliteta slanja.
Pokušajte promijeniti rezoluciju na Fine ili S.Fine. Napravite kopiju kako biste
provjerili rad skenera na uređaju. Ako je kvaliteta kopije loša, očistite skener.
(Pogledajte Čišćenje stakla skenera na stranici 63.)
Izvještaj provjere prijenosa
pokazuje RESULT:ERROR.
Vjerojatno su buka ili smetnje privremeno na liniji. Pokušajte ponovno poslati faks.
Ako šaljete faks poruku s računala i dobijete RESULT:ERROR u izvještaju provjere
prijenosa, možda je uređaj ostao bez memorije. Kako biste oslobodili dodatnu
memoriju, možete isključiti pohranu faksa (Pogledajte „Changing Remote Fax
Options” u 4. poglavlju „Advanced User’s Guide” (Naprednog korisničkog
priručnika)), ispisati faks poruke u memoriju (Pogledajte „Printing a fax from the
memory” u 4. poglavlju „Advanced User’s Guide” (Naprednog korisničkog
priručnika)) ili otkazati odgođeni faks ili preuzimanje (Pogledajte „Checking and
cancelling waiting jobs” u 3. poglavlju „Advanced User’s Guide” (Naprednog
korisničkog priručnika)). Ako se problem ne ukloni, zatražite od telefonske tvrtke
da provjeri vašu telefonsku liniju.
Ako vam se često javljaju pogreške prilikom prijenosa zbog mogućih smetnji
na telefonskoj liniji, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na
Basic(for VoIP). (Pogledajte Smetnje na telefonskoj liniji na stranici 100.)
93
B
Slanje faksova (nastavak)
Poteškoće
Prijedlozi
Poslani faksovi su prazni.
Uvjerite se da pravilno stavljate dokument. (Pogledajte Stavljanje dokumenata
na stranici 22.)
Okomite crne crte pri slanju.
Crne okomite crte na faksovima koje šaljete obično su uzrokovane prljavštinom ili
korektorom na staklenoj pruzi. (Pogledajte Čišćenje stakla skenera na stranici 63.)
Ne možete poslati faks.
(Za MFC-7860DW)
Kontaktirajte svog administratora kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog
zaključavanja funkcija.
Obrada dolaznih poziva
Poteškoće
Prijedlozi
Uređaj „čuje” glas kao ton poziva.
Ako je uključena značajka otkrivanja faksa, uređaj je osjetljiviji na zvukove.
Određene zvukove ili glazbu na liniji može greškom protumačiti kako ga poziva
faks uređaj i odgovoriti s tonovima za primanje faksa. Deaktivirajte uređaj
pritiskom na Stop/Exit (Stop/Izlaz). Pokušajte izbjeći ovaj problem isključivanjem
značajke otkrivanja faksa. (Pogledajte Otkrivanje faksa na stranici 30.)
Slanje faks poziva uređaju.
Ako ste se javili na vanjski ili interni telefon, pritisnite daljinski aktivacijski kod
(zadana postavka je l51). Kad uređaj odgovori, spustite slušalicu.
Prilagođene značajke na jednoj
liniji.
Ako imate poziv na čekanju, poziv na čekanju/ID pozivatelja, ID pozivatelja,
govornu poštu, telefonsku sekretaricu, alarmni sustav ili neku drugu prilagođenu
postavku na jednoj telefonskoj liniji zajedno s uređajem, može se pojaviti problem
pri slanju ili primanju faksova.
Na primjer: Ako aktivirate poziv na čekanju ili neku drugu prilagođenu uslugu i
njezin signal prođe linijom dok uređaj šalje ili prima faks, signal bi mogao trenutno
zasmetati ili prekinuti faksove. Brotherova značajka ECM (Način rada za
ispravljanje pogrešaka) trebala bi pomoći u svladavanju ovog problema. Ovo je
stanje povezano s telefonskom industrijom i zajedničko je svim uređajima koji
primaju ili šalju informacije preko jedne dijeljene linije s prilagođenim značajkama.
Ako je za vaše poslovanje važno izbjegavati najmanju smetnju, preporučujemo
odvojenu liniju na kojoj nema prilagođenih postavki.
Poteškoće s pristupom izborniku
Poteškoće
Prijedlozi
Uređaj se oglasi kad pokušate
pristupiti izbornicima podešavanja
primanja i podešavanja slanja.
Ako tipka FAX (Faks)
ne svijetli, pritisnite je kako biste uključili način rada
za faksiranje. Postavke podešavanja primanja (Menu (Izbornik), 2, 1) i postavke
podešavanja slanja (Menu (Izbornik), 2, 2) dostupne su jedino ako je uređaj u
načinu rada za faksiranje.
94
Rješavanje problema
Poteškoće s kopiranjem
Poteškoće
Ne možete izraditi kopiju.
Prijedlozi
„ Uvjerite se da COPY (Kopiranje)
na stranici 47.)
svijetli. (Pogledajte Kako kopirati
„ (Za MFC-7860DW)
Kontaktirajte svog administratora kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog
zaključavanja funkcija.
Okomita crna crta pojavljuje se na
kopijama.
Crne okomite crte na kopijama obično nastaju zbog prljavštine ili korektora na
staklenoj pruzi ili je koronska žica prljava. (Pogledajte Čišćenje stakla skenera
na stranici 63 i Čišćenje koronske žice na stranici 64.)
Kopije su prazne.
Uvjerite se da pravilno stavljate dokument. (Pogledajte Uporaba automatskog
ulagača dokumenata (ADF) na stranici 22 ili Uporaba stakla skenera
na stranici 23.)
Poteškoće s ispisivanjem
Poteškoće
Nema ispisa.
Prijedlozi
„ Provjerite je li uređaj ukopčan u utičnicu i je li prekidač napajanja uključen.
„ Provjerite jesu li toner uložak i jedinica bubnja pravilno postavljeni. (Pogledajte
Zamjena jedinice bubnja na stranici 57.)
„ Provjerite priključak kabela sučelja na uređaju i računalu. (Pogledajte Kratki
korisnički priručnik.)
„ Provjerite je li instaliran i izabran ispravan upravljački program pisača.
„ Provjerite prikazuje li LCD poruku o pogrešci. (Pogledajte Poruke o pogrešci
i održavanju na stranici 72.)
„ Provjerite je li uređaj umrežen:
(Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2) Kliknite gumb Start, zatim Uređaji
i pisači. Desnim klikom miša kliknite na Brother MFC-XXXX Printer. Pazite
da je Koristi pisač izvanmrežno neoznačen.
(Windows Vista®) Kliknite gumb Start, Upravljačka ploča, Hardver i zvuk,
zatim Pisači. Desnim klikom miša kliknite na Brother MFC-XXXX Printer.
Pazite da je Koristi pisač izvanmrežno neoznačen.
(Windows® XP i Windows Server® 2003/2008) Kliknite gumb Start, zatim
odaberite Pisači i faksovi. Desnim klikom miša kliknite na Brother
MFC-XXXX Printer. Pazite da je Koristi pisač izvanmrežno neoznačen.
(Windows® 2000) Kliknite gumb Start i odaberite Postavke, zatim Pisači.
Desnim klikom miša kliknite na Brother MFC-XXXX Printer. Pazite da je
Koristi pisač izvanmrežno neoznačen.
„ (Za MFC-7860DW)
Kontaktirajte svog administratora kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog
zaključavanja funkcija.
Uređaj neočekivano ispisuje ili
ispisuje smeće.
„ Pritisnite Job Cancel (Prekinuti) kako biste prekinuli ispisne zadatke.
„ Provjerite postavke u vašoj aplikaciji kako biste se uvjerili da je podešena za
rad s uređajem.
„ Izvucite ladicu za papir i pričekajte da uređaj prestane s ispisivanjem. Zatim na
nekoliko minuta isključite prekidač napajanja uređaja i iskopčajte uređaj iz
utičnice.
(Za MFC-7360N i MFC-7460DN)
Izbrisat će se faksovi koji su pohranjeni u memoriji uređaja. Pogledajte Prijenos
faksova ili izvještaja faks žurnala na stranici 78 prije nego isključite uređaj kako
ne biste izgubili važne poruke.
95
B
Poteškoće s ispisivanjem (nastavak)
Poteškoće
Prijedlozi
Uređaj ispravno ispisuje nekoliko
prvih stranica, a onda u nekim
stranicama nedostaje tekst.
„ Provjerite postavke u vašoj aplikaciji kako biste se uvjerili da je podešena za
rad s uređajem.
Zaglavlje i podnožje pojavljuju se
kod prikazivanja dokumenta na
zaslonu, ali ne i na ispisu.
Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na
vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili. (Pogledajte Područja koja se ne
mogu skenirati i ispisati na stranici 16.)
Uređaj ne ispisuje na obje strane
papira iako je postavka
upravljačkog programa pisača
postavljena na dvostrano
ispisivanje.
Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Trebate
odabrati A4 [od 60 do 105 g/m2].
Uređaj ne ispisuje ili je prestao
s ispisivanjem.
Pritisnite Job Cancel (Prekinuti).
„ Računalo ne prepoznaje puni signal unosa međupohrane uređaja. Provjerite
jeste li ispravno spojili kabel sučelja. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
Kad uređaj otkaže zadatak i izbriše ga iz memorije, moglo bi doći do nepotpunog
ispisa.
Poteškoće sa skeniranjem
Poteškoće
Prijedlozi
TWAIN pogreške prikazuju se pri
skeniranju.
Provjerite je li Brother TWAIN upravljački program odabran kao primarni izvor.
U PaperPort™ 12SE-u kliknite File, Scan or Get Photo i odaberite Brother
TWAIN upravljački program.
OCR (optičko prepoznavanje
znakova) ne radi.
Pokušajte povećati rezoluciju skeniranja.
(Korisnici Macintosha)
Presto! PageManager morate preuzeti i instalirati prije uporabe. Za dodatne
informacije pogledajte Pristup Brotherovoj podršci (Macintosh) na stranici 5.
Mrežno skeniranje ne radi.
Pogledajte Poteškoće s mrežom (samo mrežni modeli) na stranici 98.
Ne može skenirati.
(Za MFC-7860DW)
Kontaktirajte svog administratora kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog
zaključavanja funkcija.
Poteškoće sa softverom
Poteškoće
Prijedlozi
Ne možete instalirati softver ili
ispisivati.
(Samo za operativni sustav Windows®)
Pokrenite program Repair MFL-Pro Suite na instalacijskom CD-ROM-u. Ovaj će
program popraviti i ponovno instalirati softver.
Ne možete izvesti „2 u 1” ili „4 u 1”
ispisivanje.
Provjerite jesu li postavke veličine papira u aplikaciji i upravljačkom programu
pisača iste.
Uređaj ne ispisuje iz programa
Adobe® Illustrator®.
Pokušajte smanjiti rezoluciju ispisa. (Pogledajte „Basic tab” u „Software User’s
Guide” (Uputama za upotrebu softvera).)
96
Rješavanje problema
Poteškoće pri rukovanju papirom
Poteškoće
Prijedlozi
Uređaj ne ulaže papir.
„ Ako nema papira, stavite novi papir u ladicu za papir.
LCD prikazuje poruku No Paper ili
Paper Jam.
„ Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen,
trebali biste ga izravnati. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete
hrpu i vratite je natrag u ladicu za papir.
„ Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
„ Pazite da u upravljačkom programu pisača ne bude odabran način rada
ručnog ulaganja.
„ Očistite valjak za sakupljanje papira. Pogledajte Redovito održavanje
na stranici 51.
„ Ako LCD prikaže poruku o zastoju papira i problem nije uklonjen, pogledajte
Poruke o pogrešci i održavanju na stranici 72.
Kako mogu ispisivati kuverte?
Kuverte možete staviti u uređaj iz otvora za ručno ulaganje. Vaša aplikacija mora
biti podešena za ispisivanje kuverti veličine koju koristite. Ovo se obično radi u
izborniku vaše aplikacije za podešavanje stranice ili dokumenta.
Koji papir mogu koristiti?
Možete koristiti tanak papir, običan papir, spojeni papir, reciklirani papir, kuverte
i naljepnice koje su izrađene za laserske uređaje. (Za više detalja pogledajte
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 17.)
Kuverte možete staviti u uređaj iz otvora za ručno ulaganje.
Došlo je do zastoja papira.
Očistite zastoj papira. (Pogledajte Zastoji papira na stranici 81.)
Poteškoće s kvalitetom ispisa
Poteškoće
Ispisane stranice su uvijene.
Prijedlozi
„ Debeo ili tanak papir loše kvalitete ili neispisivanje na preporučenu stranicu
papira može prouzročiti problem. Pokušajte preokrenuti papir u ladici za papir.
„ Uvjerite se da ste odabrali vrstu papira koja odgovara vrsti ispisnog medija
koji koristite. (Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 17.)
Ispisane stranice su zamrljane.
Ispisi su presvijetli.
Vrsta papira možda ne odgovara vrsti ispisnog medija koji koristite ili je možda
ispisni medij predebeo ili ima hrapavu površinu. (Pogledajte Prihvatljivi papir i
ostali ispisni mediji na stranici 17 i „Basic tab” u „Software User’s Guide”
(Uputama za upotrebu softvera).)
B
„ Ako se problem pojavi pri kopiranju ili ispisivanju primljenih faksova, isključite
način rada uštede tonera u postavkama izbornika na uređaju. (Pogledajte
„Toner Save” u 1. poglavlju „Advanced User’s Guide” (Naprednog korisničkog
priručnika).)
„ Isključite način rada uštede tonera u pločici Advanced koja se nalazi u
upravljačkom programu pisača. (Pogledajte „Advanced tab” u „Software
User’s Guide” (Uputama za upotrebu softvera).)
97
Poteškoće s mrežom (samo mrežni modeli)
Poteškoće
Prijedlozi
Ne možete ispisivati putem žične
mreže.
Ako imate probleme s mrežom, za više informacija pogledajte „Network User’s
Guide” (Upute za podešavanje mreže).
Provjerite je li uređaj uključen, umrežen i u stanju pripravnosti. Ispišite popis mrežne
konfiguracije kako biste vidjeli svoje trenutne postavke. (Pogledajte „Reports”
u 6. poglavlju „Advanced User’s Guide” (Naprednog korisničkog priručnika).)
Ponovno spojite LAN kabel na razvodnik kako biste se uvjerili da su priključci
za kabel i mrežu ispravni. Ako je moguće, pokušajte spojiti uređaj na drugi ulaz
razvodnika koristeći drugi kabel. U upravljačkom izborniku mreže možete provjeriti
trenutni status žične mreže.
Značajka mrežnog skeniranja
ne radi.
(Windows®)
Kako bi se omogućilo mrežno skeniranje, neophodno je podesiti sigurnosni
softver/softver za vatrozid neovisnog proizvođača. Za dodavanje ulaza 54925
za mrežno skeniranje unesite niže navedene informacije:
„ Za naziv unesite bilo kakav opis, na primjer Brother NetScan.
„ Za broj ulaza unesite 54925.
„ Za protokol je odabran UDP.
Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa sigurnosnim softverom/softverom
za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte proizvođača softvera.
Da biste saznali više detalja, možete pročitati odgovore na često postavljana
pitanja (FAQ) i prijedloge za rješavanje problema na http://solutions.brother.com/
(Macintosh)
„ Značajka mrežnog skeniranja možda neće funkcionirati zbog postavki vatrozida.
Promijenite ili onemogućite postavke vatrozida. Ako koristite osobni softver za
vatrozid neovisnog proizvođača, pogledajte korisnički priručnik za vaš softver ili
se obratite proizvođaču softvera.
„ Ponovno odaberite svoj uređaj u aplikaciji Device Selector, koja se nalazi u
Macintosh HD/Library (Biblioteka)/Printers (Pisači)/Brother/Utilities/
DeviceSelector, ili iz popisa modela u programu ControlCenter2.
Značajka mrežnog primanja
faksova putem računala ne radi.
(Samo za operativni sustav Windows®)
Kako bi se omogućilo primanje faksova putem računala, neophodno je podesiti
sigurnosni softver/softver za vatrozid neovisnog proizvođača. Kako biste dodali
ulaz 54926 za mrežno primanje faksova putem računala, unesite niže navedene
informacije:
„ Za naziv unesite bilo kakav opis, na primjer Brother PC-FAX Rx.
„ Za broj ulaza unesite 54926.
„ Za protokol je odabran UDP.
Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa sigurnosnim softverom/softverom
za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte proizvođača softvera.
Da biste saznali više detalja, možete pročitati odgovore na često postavljana
pitanja (FAQ) i prijedloge za rješavanje problema na http://solutions.brother.com/
98
Rješavanje problema
Poteškoće s mrežom (samo mrežni modeli) (nastavak)
Poteškoće
Prijedlozi
Računalo ne može pronaći uređaj.
(Windows®)
Postavka vatrozida na vašem računalu vjerojatno odbija neophodnu mrežnu vezu.
(Za više detalja pogledajte gore navedene upute.)
(Macintosh)
„ Računalo možda neće moći otkriti uređaj zbog postavki vatrozida. Promijenite
ili onemogućite postavke vatrozida. Ako koristite osobni softver za vatrozid
neovisnog proizvođača, pogledajte korisnički priručnik za vaš softver ili se
obratite proizvođaču softvera.
„ Ponovno odaberite svoj uređaj u aplikaciji Device Selector, koja se nalazi u
Macintosh HD/Library (Biblioteka)/Printers (Pisači)/Brother/Utilities/
DeviceSelector, ili iz popisa modela u programu ControlCenter2.
Nije moguće spojiti se na bežičnu
mrežu. (MFC-7860DW)
Istražite problem pomoću opcije WLAN Report. Pritisnite Menu (Izbornik), 5, 8,
zatim pritisnite Start. Za detaljne informacije pogledajte Kratki korisnički priručnik.
Ostalo
Poteškoće
Prijedlozi
Uređaj se ne može uključiti.
Nepovoljni uvjeti na priključku napajanja (kao što je grmljavina ili strujni udar)
možda su aktivirali unutrašnje zaštitne mehanizme uređaja. Isključite uređaj i
iskopčajte kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, zatim ukopčajte kabel
napajanja i uključite uređaj.
Ako se problem ne riješi, isključite uređaj. Ukopčajte kabel napajanja u drugu
utičnicu za koju znate da pravilno radi i uključite uređaj.
B
99
Postavljanje otkrivanja tona
biranja
Kad automatski šaljete faks, unaprijed je
zadano da uređaj čeka određeno vrijeme
prije nego započne s biranjem broja.
Promjenom postavke tona biranja na
Detection možete podesiti da uređaj
započne s biranjem čim otkrije ton biranja.
Ova postavka može uštedjeti malu količinu
vremena kad šaljete faks na mnogo različitih
brojeva. Ako promijenite postavku i nakon
toga budete imali problema s biranjem,
trebali biste se vratiti na zadanu postavku
No Detection.
a
b
c
Smetnje na telefonskoj liniji
B
Ako imate poteškoće pri slanju i primanju
faksova zbog smetnji na telefonskoj liniji,
preporučujemo da podesite ekvalizaciju za
kompatibilnost kako biste smanjili brzinu
modema za faks radnje.
a
b
Pritisnite Menu (Izbornik), 2, 0, 1.
Pritisnite a ili b kako biste odabrali
Basic(for VoIP), Normal ili High
(MFC-7860DW).
„ Basic(for VoIP) smanjuje
brzinu modema na 9.600 bps i
isključuje način rada za ispravljanje
pogrešaka (ECM).
Pritisnite Menu (Izbornik), 0, 5.
Za standardnu telefonsku liniju:
Ako imate redovite smetnje na
standardnoj telefonskoj liniji,
pokušajte s ovom postavkom.
Pritisnite a ili b kako biste odabrali
Detection ili No Detection.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Ako koristite VoIP: Pružatelji usluge
VoIP nude podršku za faks koristeći
razne standarde. Ako vam se
redovito javljaju pogreške pri
prijenosu faksa, pokušajte s ovom
postavkom.
„ Normal postavlja brzinu modema na
14.400 bps.
„ High postavlja brzinu modema na
33.600 bps (samo MFC-7860DW).
Pritisnite OK.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
Kad promijenite kompatibilnost na
Basic(for VoIP), značajka ECM bit
će dostupna jedino za slanje faksova.
100
B
Rješavanje problema
Poboljšavanje kvalitete ispisa
B
Ako imate problem s kvalitetom ispisa, prvo ispišite testnu stranicu (Menu (Izbornik), 4, 2, 3).
Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela sučelja ili
pokušajte ispisivati drugi dokument. Ako ispis ili testna stranica ispisana s uređaja imaju problem
s kvalitetom, prvo provjerite sljedeće korake. Zatim, ako još uvijek budete imali problema s
kvalitetom ispisa, pogledajte ispod prikazanu tablicu i slijedite preporuke.
Napomena
Tvrtka Brother ne preporučuje uporabu drugih uložaka osim autentičnih Brotherovih originalnih
uložaka ili punjenje praznih uložaka tonerom iz drugih izvora.
a
Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlažemo korištenje sljedećeg papira. Provjerite
koristite li papir koji udovoljava našim specifikacijama. (Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali
ispisni mediji na stranici 17.)
b
Provjerite jesu li jedinica bubnja i toner ulošci pravilno umetnuti.
Primjeri loše kvalitete ispisa
ABCDEFGH
CDEF
abcdefghijk
defg
ABCD
abcde
01234
Blijed ispis
Preporuka
„ Izvadite sklop jedinice bubnja i toner uloška. Sklop držite ravno
objema rukama i lagano ga ljuljajte s jedne strane na drugu
nekoliko puta kako biste ravnomjerno raširili toner unutar uloška.
„ Provjerite jesu li postavke tonera u Replace Toner postavljene
na Continue (način rada za nastavak) tako da pritisnete
Menu (Izbornik), 1, 8. (Pogledajte „Toner settings” u 1. poglavlju
„Advanced User’s Guide” (Naprednog korisničkog priručnika).)
„ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput vlažnosti, visokih
temperatura, i tako dalje, mogu dovesti do pogreške na ispisu.
(Pogledajte brošuru Sigurnost i pravne napomene.)
„ Ako je cjelokupna stranica presvijetla, vjerojatno je uključen način
rada uštede tonera. Isključite način rada Toner Save u
postavkama izbornika na uređaju ili način rada Toner Save u
Properties pisača u upravljačkom programu. (Pogledajte „Toner
save” u 1. poglavlju „Advanced User’s Guide” (Naprednog
korisničkog priručnika) ili „Advanced tab” u „Software User’s
Guide” (Upute za upotrebu softvera).)
„ Očistite koronsku žicu jedinice bubnja. (Pogledajte Čišćenje
koronske žice na stranici 64.)
„ Stavite novi toner uložak. (Pogledajte Zamjena toner uloška
na stranici 52.)
„ Stavite novu jedinicu bubnja. (Pogledajte Zamjena jedinice
bubnja na stranici 57.)
101
B
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
„ Pazite da vaš papir udovoljava našim specifikacijama. (Pogledajte
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 17.)
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Siva pozadina
„ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visokih temperatura i
vlažnosti mogu pojačati sjenčanje pozadine. (Pogledajte brošuru
Sigurnost i pravne napomene.)
„ Stavite novi toner uložak. (Pogledajte Zamjena toner uloška
na stranici 52.)
„ Stavite novu jedinicu bubnja. (Pogledajte Zamjena jedinice
bubnja na stranici 57.)
„ Pazite da vaš papir udovoljava našim specifikacijama. Papir
s hrapavom površinom ili debeo papir mogu prouzročiti ovaj
problem. (Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji
na stranici 17.)
„ Uvjerite se da ste odabrali ispravnu vrstu medija u upravljačkom
programu pisača ili postavci izbornika vrste papira na uređaju.
(Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 17
i „Basic tab” u „Software User’s Guide” (Upute za upotrebu
softvera).)
Dvostruki ispis
„ Odaberite način rada Reduce Ghosting u upravljačkom
programu pisača. (Pogledajte „Ghost Reduction Setting” u
„Software User’s Guide” (Upute za upotrebu softvera).)
„ Stavite novi toner uložak. (Pogledajte Zamjena toner uloška
na stranici 52.)
„ Stavite novu jedinicu bubnja. (Pogledajte Zamjena jedinice
bubnja na stranici 57.)
„ Grijaća jedinica vjerojatno je zaprljana. Nazovite prodavača
Brotherovih proizvoda.
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Mrljice tonera
102
„ Pazite da vaš papir udovoljava našim specifikacijama. Papir
s hrapavom površinom može prouzročiti problem. (Pogledajte
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 17.)
„ Očistite koronsku žicu i jedinicu bubnja. (Pogledajte Čišćenje
koronske žice na stranici 64 i Čišćenje jedinice bubnja
na stranici 65.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 57.)
„ Grijaća jedinica vjerojatno je zaprljana. Nazovite prodavača
Brotherovih proizvoda.
Rješavanje problema
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
„ Pazite da vaš papir udovoljava našim specifikacijama. (Pogledajte
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 17.)
„ Odaberite način rada Thick paper u upravljačkom programu
pisača, odaberite Thick u postavci izbornika vrste papira u
uređaju ili koristite tanji papir od onog koji trenutno koristite.
(Pogledajte Vrsta papira na stranici 17 i „Basic tab” u „Software
User’s Guide” (Uputama za upotrebu softvera).)
Zrnati ispis
„ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti mogu
prouzročiti zrnati ispis. (Pogledajte brošuru Sigurnost i pravne
napomene.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 57.)
„ Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja klizanjem zelene
pločice. Obavezno vratite zelenu pločicu na početnu poziciju (a).
(Pogledajte Čišćenje koronske žice na stranici 64.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 57.)
„ Grijaća jedinica vjerojatno je zaprljana. Nazovite prodavača
Brotherovih proizvoda.
Sve je crno
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Bijele crte preko papira
„ Pazite da vaš papir udovoljava našim specifikacijama. Papir s
hrapavom površinom ili debeo ispisni medij mogu prouzročiti
probleme.
„ Pazite da ste odabrali odgovarajuću vrstu medija u upravljačkom
programu pisača ili u postavci izbornika vrste papira na uređaju.
(Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 17 i
„Basic tab” u „Software User’s Guide” (Uputama za upotrebu
softvera).)
„ Problem može nestati sam od sebe. Ispišite više stranica kako
biste riješili ovaj problem, pogotovo ako uređaj nije bio dugo
korišten.
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 57.)
„ Očistite koronsku žicu jedinice bubnja. (Pogledajte Čišćenje
koronske žice na stranici 64.)
ABCDEFGH
abcdefghijk
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 57.)
ABCD
abcde
01234
Crte preko papira
103
B
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
„ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih
temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa.
„ Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica,
stavite novu jedinicu bubnja. (Pogledajte Zamjena jedinice bubnja
na stranici 57.)
Bijele crte, trake ili paralelne
crte preko stranice
94 mm
„ Napravite deset kopija praznih, bijelih stranica papira. (Pogledajte
Kako kopirati na stranici 47.) Ako se problem nije riješio, možda
se za površinu OPC bubnja zalijepilo ljepilo s naljepnice. Očistite
jedinicu bubnja. (Pogledajte Čišćenje jedinice bubnja
na stranici 65.)
94 mm
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 57.)
Bijele mrlje na crnom tekstu i
grafici u intervalima od 94 mm.
94 mm
94 mm
Crne mrlje u intervalima od 94 mm.
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Oznake crnog tonera preko
stranice
„ Ako koristite listove s naljepnicama za laserske pisače, ljepilo
s listova moglo bi se ponekad zalijepiti za površinu OPC bubnja.
Očistite jedinicu bubnja. (Pogledajte Čišćenje jedinice bubnja
na stranici 65.)
„ Pazite da vaš papir udovoljava našim specifikacijama.
(Pogledajte Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 17.)
„ Ne koristite papir koji ima spojnice jer bi mogao izgrebati površinu
bubnja.
„ Ako je raspakirana jedinica bubnja izložena izravnoj sunčevoj ili
sobnoj svjetlosti, mogla bi se oštetiti.
„ Možda je oštećen toner uložak. Stavite novi toner uložak.
(Pogledajte Zamjena toner uloška na stranici 52.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 57.)
104
Rješavanje problema
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
„ Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja klizanjem zelene
pločice. (Pogledajte Čišćenje koronske žice na stranici 64.)
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Crne crte od vrha prema
dnu papira
„ Pazite da je zelena pločica koronske žice u početnoj poziciji (a).
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 57.)
„ Možda je oštećen toner uložak. Stavite novi toner uložak.
(Pogledajte Zamjena toner uloška na stranici 52.)
„ Grijaća jedinica vjerojatno je zaprljana. Nazovite prodavača
Brotherovih proizvoda.
Ispisane stranice imaju mrlje
tonera od vrha prema dnu stranice.
„ Možda je oštećen toner uložak. Stavite novi toner uložak.
(Pogledajte Zamjena toner uloška na stranici 52.)
ABCDEFGH
abcdefghijk
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 57.)
ABCD
abcde
01234
„ Provjerite jesu li postavke tonera u Replace Toner postavljene
na Continue (način rada za nastavak) tako da pritisnete Menu
(Izbornik), 1, 8. (Pogledajte „Toner settings” u 1. poglavlju
„Advanced User’s Guide” (Naprednog korisničkog priručnika).)
Bijele crte od vrha prema
dnu papira
FGH
ABCDE
hijk
fg
abcde
ABCD
abcde
01234
Stranica s kosim ispisom
„ Uvjerite se da se poderani list papira nije zaglavio unutar uređaja
prekrivajući skener.
„ Uvjerite se da su papir ili drugi ispisni medij pravilno stavljeni u
ladicu za papir i da vodilice papira nisu previše stegnute ili labave
u odnosu na hrpu papira.
„ Pravilno postavite vodilice papira. (Pogledajte Stavljanje papira
na stranici 10.)
„ Ako koristite otvor za ručno ulaganje, pogledajte Stavljanje papira
u otvor za ručno ulaganje na stranici 12.
„ Možda u ladici za papir ima previše papira. (Pogledajte Stavljanje
papira na stranici 10.)
„ Provjerite vrstu i kvalitetu papira. (Pogledajte Prihvatljivi papir i
ostali ispisni mediji na stranici 17.)
„ Provjerite ima li unutar uređaja odvojenih predmeta, poput
poderanog papira.
„ Provjerite jesu li dvije zelene poluge za kuverte, koje se nalaze
unutar stražnjeg poklopca, postavljene u istu poziciju.
„ Provjerite jesu li dvije sive poluge protiv uvijanja, koje se nalaze
unutar stražnjeg poklopca, postavljene u istu poziciju.
„ Ako se problem javlja jedino tijekom dvostranog ispisivanja,
provjerite ima li poderanog papira u ladici za dvostrano ispisivanje,
je li ladica za dvostrano ispisivanje pravilno umetnuta i je li stražnji
poklopac potpuno zatvoren.
105
B
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
„ Provjerite vrstu i kvalitetu papira. Visoke temperature ili vlažnost
mogu prouzročiti uvijanje papira. (Pogledajte Prihvatljivi papir i
ostali ispisni mediji na stranici 17.)
„ Ako uređaj često ne koristite, papir je možda predugo stajao u
ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Ujedno
složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir.
„ Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore
ispisanih listova) kako bi uređaj izbacio ispisane stranice na
izlaznu ladicu licem prema gore ispisanih listova.
Uvijen ili valovit ispis
„ Kad ne koristite preporučeni papir, odaberite način rada Reduce
Paper Curl u upravljačkom programu pisača. (Pogledajte „Other
Print Options” (za Windows®) ili „Print Settings” (za Macintosh)
u „Software User’s Guide” (Uputama za upotrebu softvera).)
„ Provjerite je li papir pravilno stavljen. (Pogledajte Stavljanje
papira na stranici 10.)
B DEFGH
abc efghijk
A CD
bcde
1 34
Naboran ili zgužvan ispis
106
„ Provjerite vrstu i kvalitetu papira. (Pogledajte Prihvatljivi papir i
ostali ispisni mediji na stranici 17.)
„ Preokrenite hrpu papira u ladici ili pokušajte zarotirati papir za
180° u ulaznoj ladici.
Rješavanje problema
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
Kada ispisujete kuverte, pazite da su dvije zelene poluge za kuverte
u stražnjem poklopcu povučene prema dolje.
Kuverta se gužva
Napomena
Kad završite s ispisivanjem, otvorite stražnji poklopac i vratite
dvije zelene poluge u originalne pozicije.
B
107
Primjeri loše kvalitete ispisa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
Preporuka
„ Otvorite stražnji poklopac i pazite da dvije zelene poluge s lijeve
i desne strane budu u gornjoj poziciji.
Loše fiksiranje
„ Odaberite način rada Improve Toner Fixing u upravljačkom
programu pisača. (Pogledajte „Other Print Options” (za Windows®)
ili „Print Settings” (za Macintosh) u „Software User’s Guide”
(Uputama za upotrebu softvera).)
Ako ovaj odabir ne omogući dovoljno poboljšanja, odaberite
Thicker Paper u postavkama Media Type.
108
Rješavanje problema
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
„ Kad ne koristite preporučeni papir, odaberite način rada Reduce
Paper Curl u upravljačkom programu pisača. (Pogledajte „Other
Print Options” (za Windows®) ili „Print Settings” (za Macintosh)
u „Software User’s Guide” (Uputama za upotrebu softvera).)
„ Preokrenite papir u ladici za papir i ponovno ispišite. (Izuzev
papira sa zaglavljem) Ako se problem ne ukloni, namjestite
poluge protiv uvijanja na sljedeći način:
Uvijen ispis
a
b
Otvorite stražnji poklopac.
Podignite polugu (1) i gurnite dvije sive poluge (2) u smjeru
strjelice.
1
2
2
B
1
2
109
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
Izvucite držač na izlaznoj ladici.
Uvijen ispis
110
Rješavanje problema
Informacije o uređaju
Provjera serijskog broja
3 All Settings
B
Možete resetirati sve postavke uređaja na
postavke koje su postavljene u tvornici.
B
Na LCD-u možete vidjeti serijski broj uređaja.
a
Za MFC-7360N i MFC-7460DN:
Pritisnite Menu (Izbornik), 6, 1.
Za MFC-7860DW: Pritisnite Menu
(Izbornik), 7, 1.
b
Uređaj će na LCD-u prikazati serijski
broj uređaja.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Funkcije resetiranja
Tvrtka Brother preporučuje da izvršite ovu
radnju kad budete odlagali uređaj.
Napomena
Iskopčajte kabel sučelja prije odabira
Network ili All Settings.
Kako resetirati uređaj
a
b
Pritisnite Menu (Izbornik), 0.
c
Pritisnite a ili b za izbor funkcije
resetiranja koju želite koristiti.
Pritisnite OK.
d
Napravite jedno od sljedećeg:
B
Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:
1 Network
Možete resetirati interni ispisni poslužitelj
natrag na njegove tvornički zadane
postavke, poput informacija o lozinki i
IP adresi.
„ Za izlaz bez izvršenih promjena
pritisnite 2 i idite na korak f.
Adresa i faks resetiraju sljedeće postavke:
(Grupe za senzorsko biranje, brzo
biranje i podešavanje)
e
„ Programirani faks zadaci u memoriji
„ Stacionarni ID
(Ime i broj)
„ Za izlaz bez ponovnog pokretanja
uređaja pritisnite 2. Idite na korak f.
„ Poruka na naslovnici
„ Opcije daljinskog faksiranja
(Daljinski pristupni kod, pohrana faksa,
prosljeđivanje faksova, listanje i
faksiranje putem računala)
„ Postavke izvještaja
(Izvještaj provjere prijenosa/
Popis telefonskog indeksa/Faks žurnal)
„ Lozinka za zaključavanje postavki
Od vas će se zatražiti da ponovno
pokrenete uređaj. Napravite jedno od
sljedećeg:
„ Da biste ponovno pokrenuli uređaj,
pritisnite 1. Uređaj će započeti s
resetiranjem.
(Prijenos preuzimanja, odgođeni faks)
(Komentari)
Pritisnite a ili b kako bi se prikazao
Reset.
Pritisnite OK.
„ Za resetiranje postavki pritisnite 1
i idite na korak e.
2 Address & Fax
„ Adresar
B
f
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
Ujedno možete resetirati mrežne postavke.
• Za MFC-7360N i MFC-7460DN:
Pritisnite Menu (Izbornik), 5, 0.
• Za MFC-7860DW: Pritisnite Menu
(Izbornik), 6, 0.
111
B
C
Izbornik i značajke
Programiranje putem
zaslona
„ Pritisnite 6 za mrežni izbornik.
„ Pritisnite 7 za izbornik s
informacijama o uređaju.
C
(MFC-7360N i MFC-7460DN)
Uređaj je napravljen tako da bude jednostavan
za uporabu. LCD omogućuje programiranje
putem zaslona uporabom tipki izbornika.
„ Pritisnite 4 za izbornik izvještaja
o ispisu.
Osmislili smo upute na zaslonu koje će vam
u koracima pomoći u programiranju uređaja.
Jednostavno slijedite korake koji vas vode
kroz odabire u izborniku i opcije programiranja.
Tablica izbornika
„ Pritisnite 0 za izbornik početnih
postavki.
1
Pritisnite OK.
Pritisnite Menu (Izbornik).
Odaberite opciju.
„ Pritisnite 2 za izbornik faksiranja.
„ Pritisnite 3 za izbornik kopiranja.
(MFC-7860DW)
„ Pritisnite 4 za izbornik pisača.
„ Pritisnite 5 za izbornik izvještaja
o ispisu.
Ovo će se pojaviti jedino u slučaju da LCD
prikaže poruku o pogrešci.
Ujedno možete pomicati kroz svaku
razinu izbornika pritiskanjem a ili b za
željeni smjer.
Pritisnite a ili b kako biste odabrali Low.
„ Pritisnite 1 za izbornik općenitih
postavki.
112
„ Pritisnite 9 za izbornik o servisu.1
c
Kada se željena opcija pojavi na LCD-u,
pritisnite OK.
Na LCD-u će se tada prikazati sljedeća
razina izbornika.
d
Pritisnite a ili b za pomicanje na sljedeći
odabir u izborniku.
e
Pritisnite OK.
Kad završite s postavljanjem opcije,
LCD će prikazati Accepted.
f
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) za izlaz
iz načina rada izbornika.
Pritisnite Menu (Izbornik), 1, 3, 2.
Kako pristupiti načinu rada
izbornika
a
b
„ Pritisnite 6 za izbornik s
informacijama o uređaju.
C
Uređaj možete programirati pomoću uputa iz
dijela Tablica izbornika na stranici 113. Ove
stranice navode odabire i opcije izbornika.
Pritisnite Menu (Izbornik) s brojevima
izbornika za programiranje uređaja. Na
primjer, za postavku glasnoće Beeper
na Low:
a
b
c
„ Pritisnite 5 za mrežni izbornik.
C
C
Izbornik i značajke
Tablica izbornika
C
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
Odaberite i pritisnite
OK
Odaberite i pritisnite
OK
za prihvat
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Razina 4
Opcije
Opisi
1.General
Setup
1.Mode
Timer
—
—
0 Sec
Postavlja vrijeme povratka
u način rada za faksiranje
i vrijeme u kojem će uređaj
prijeći iz načina rada
individualnog korisnika u
način rada javnog korisnika
kada se koristi sigurnosno
zaključavanje funkcija.
30 Secs
1 Min
2 Mins*
5 Mins
Off
2.Paper
1.Paper
Type
—
Thin
Plain*
za izlaz
Stranica
Pogledajte1.
Postavlja vrstu papira u ladici
za papir.
17
Postavlja veličinu papira u
ladici za papir.
17
Thick
Thicker
Recycled
Paper
Label
2.Paper
Size
—
A4*
Letter
Executive
C
A5
A5 L
A6
B5
B6
1
Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).
2
Pogledajte „Software User’s Guide” (Upute za upotrebu softvera).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
113
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Razina 4
Opcije
Opisi
1.General
Setup
3.Volume
1.Ring
—
Off
Podešava glasnoću zvona.
Stranica
9
Podešava razinu glasnoće
dojavljivača.
9
Podešava glasnoću zvučnika.
9
Low
(nastavak)
Med*
High
2.Beeper
—
Off
Low
Med*
High
3.Speaker
—
Off
Low
Med*
High
4.Ecology
1.Toner
Save
—
2.Sleep
Time
—
On
Off*
Raspon
varira ovisno
o modelu.
Povećava kapacitet stranice
toner uloška.
Pogledajte1.
Štedi energiju.
003Min*
5.LCD
Contrast
—
—
-nnnno+
Podešava kontrast LCD-a.
-nnnon+
-nnonn+*
-nonnn+
-onnnn+
6.Security
—
—
Zabranjuje većinu radnji, osim
primanja faksova.
—
—
Može ograničiti odabranu
radnju uređaja na najviše
25 individualnih korisnika
i ostalih neovlaštenih javnih
korisnika.
2.Setting
Lock
—
—
Zaustavlja neovlašteno
korištenje mijenjanjem
trenutnih postavki uređaja.
—
—
A4*
Podešava područje za
skeniranje na staklu skenera
na veličinu dokumenta.
1.TX Lock
(MFC-7360N i
MFC-7460DN)
1.Function
Lock
(MFC-7860DW)
7.Glass
ScanSize
(MFC-7360N)
Letter
1
Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).
2
Pogledajte „Software User’s Guide” (Upute za upotrebu softvera).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
114
26
Izbornik i značajke
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Razina 4
Opcije
Opisi
1.General
Setup
7.Document
Scan
1.Glass
ScanSize
—
A4*
26
(nastavak)
(MFC-7460DN
i
MFC-7860DW)
Podešava područje za
skeniranje na staklu skenera
na veličinu dokumenta.
2.File Size
1.Color
Možete podesiti svoje zadane
postavke omjera sažimanja
podataka.
Pogledajte2.
Uređaj će prekinuti s
ispisivanjem dok ne
zamijenite toner uložak.
Pogledajte1.
Letter
Small
Middle*
Stranica
Large
Small
2.Gray
Middle*
Large
8.Replace
Toner
—
—
Continue
Stop*
1
Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).
2
Pogledajte „Software User’s Guide” (Upute za upotrebu softvera).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
Razina 1
Razina 2
Razina 3
2.Fax
1.Setup Receive
1.Ring Delay
(samo u načinu
rada za faksiranje)
Opcije
Opisi
(00 - 08)
Postavlja broj zvona prije
nego uređaj odgovori u
načinima rada Samo faks
(Fax only) ili Faks/Tel
(Fax/Tel).
29
Postavlja vrijeme brzog/
dvostrukog zvona u načinu
rada Faks/Tel (Fax/Tel).
29
Prima faks poruke bez da
pritisnete Start.
30
Omogućuje odgovaranje na
sve pozive na internim
telefonima i korištenje
kodova za uključivanje i
isključivanje uređaja.
Možete prilagoditi ove
kodove.
35
02*
(primjer za
Ujedinjeno
Kraljevstvo)
2.F/T Ring Time
20 Secs
30 Secs*
Stranica
40 Secs
70 Secs
3.Fax Detect
On*
Off
4.Remote Codes
On (l51, #51)
Off*
1
Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
115
C
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Opcije
Opisi
2.Fax
1.Setup Receive
On*
(nastavak)
(samo u načinu
rada za faksiranje)
5.Auto
Reduction
Smanjuje veličinu dolaznih
faksova.
6.Memory
Receive
On*
Off
(nastavak)
Off
(MFC-7360N i
MFC-7460DN)
6.Print
Density
(MFC-7860DW)
7.Print
Density
(MFC-7360N i
MFC-7460DN)
7.Polling RX
(MFC-7860DW)
8.Polling RX
(MFC-7360N i
MFC-7460DN)
8.Fax Rx Stamp
(MFC-7860DW)
-nnnno+
-nnnon+
Radi tamnije i svjetlije
ispise.
-nnonn+*
-nonnn+
-onnnn+
Standard*
Secure
Postavlja uređaj da
preuzima s drugog faks
uređaja.
Timer
On
Off*
9.Fax Rx Stamp
(MFC-7360N i
MFC-7460DN)
9.Duplex
(MFC-7860DW)
Automatski pohranjuje bilo
koji dolazni poziv u
memoriju ako ostane bez
papira.
On
Off*
Ispisuje vrijeme i datum
primanja na vrh primljenog
faksa.
Ispisuje primljene faksove
na obje strane papira.
0.Duplex
(MFC-7460DN)
1
Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
116
Stranica
Pogledajte1.
Izbornik i značajke
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Opcije
Opisi
2.Fax
2.Setup Send
1.Contrast
Auto*
(nastavak)
(samo u načinu rada
za faksiranje)
Mijenja faksove koje šaljete
da budu svjetliji ili tamniji.
Light
Stranica
Pogledajte1.
Dark
2.Fax
Resolution
Standard*
Fine
Postavlja zadanu rezoluciju
za odlazne faksove.
S.Fine
Photo
3.Delayed Fax
Set Time=00:00
Postavlja vrijeme u
24-satnom obliku za slanje
odgođenih faksova.
4.Batch TX
On
Kombinira odgođene
faksove koji idu na isti broj
istog trenutka u jednom
prijenosu.
Off*
5.Real Time TX
Next Fax:On
Next Fax:Off
Šalje faks bez korištenja
memorije.
On
Off*
6.Polled TX
Standard*
Secure
7.Coverpg Setup Next Fax:On
Next Fax:Off
Postavlja uređaj s
dokumentom kojeg treba
pronaći drugi faks uređaj.
Automatski šalje naslovnicu
koju ste programirali.
On
Off*
Print Sample
8.Coverpage
Note
—
9.Overseas Mode On
Off*
3.Address Book
1
Postavlja vaše komentare
za naslovnicu faksa.
Ako imate problema
sa slanjem faksova u
inozemstvo, postavite
ovo na On (Uključeno).
1.One Touch
Dial
—
Pohranjuje do 8 brojeva
senzorskog biranja tako da
možete birati pritiskom na
jednu tipku (i Start).
40
2.Speed Dial
—
Pohranjuje do 200 brojeva
brzog biranja tako da
možete birati pritiskom na
samo nekoliko tipki (i Start).
42
3.Setup Groups
—
Postavlja do 8 grupnih
brojeva za slijedno slanje.
Pogledajte1.
Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
117
C
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Opcije
Opisi
2.Fax
4.Report
Setting
1.XMIT Report
On
Postavlja početne postavke
za izvještaj provjere
prijenosa.
26
Postavlja interval za
automatsko ispisivanje faks
žurnala.
Pogledajte1.
(nastavak)
On+Image
Stranica
Off*
Off+Image
2.Journal
Period
Off
Every 50 Faxes*
Every 6 Hours
Every 12 Hours
Every 24 Hours
Every 2 Days
Every 7 Days
5.Remote Fax
Opt
1.Forward/
Store
Off*
Fax Forward
Fax Storage
PC Fax Receive
(Ispisivanje
sigurnosne kopije)
6.Dial
Restrict.
Postavlja uređaj na
prosljeđivanje faks poruka,
pohranu dolaznih faksova u
memoriju (kako biste ih
mogli pronaći ako ste
udaljeni od uređaja) ili slanje
faks poruka na računalo.
Ako odaberete
prosljeđivanje faksa ili
primanje faksa putem
računala, možete uključiti
sigurnosnu značajku
ispisivanja sigurnosne
kopije.
2.Remote
Access
---l
Postavlja vaš kod za
daljinsko pronalaženje.
3.Print
Document
—
Ispisuje dolazne faksove
pohranjene u memoriji.
1.Dial Pad
Off*
Možete postaviti uređaj da
ograniči biranje pri
korištenju brojčanika.
Enter # twice
On
2.One Touch
Dial
Off*
Enter # twice
Možete postaviti uređaj da
ograniči biranje senzorskih
brojeva.
On
3.Speed Dial
Off*
Enter # twice
Možete postaviti uređaj da
ograniči biranje brojeva
brzog biranja.
On
7.Remaining
Jobs
1
—
—
Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
118
Možete provjeriti koji se
zadaci nalaze u memoriji
i dopušta vam prekidanje
planiranog zadatka.
Izbornik i značajke
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Opcije
Opisi
2.Fax
0.Miscellaneous
1.Compatibility
Normal*
Podesite ekvalizaciju za
poteškoće u prijenosu.
(nastavak)
Basic(for VoIP)
(MFC-7360N i
MFC-7460DN)
High*
Normal
Basic(for VoIP)
Stranica
100
Pružatelji usluge VoIP nude
podršku za faks koristeći
razne standarde. Ako vam
se redovito pojavljuju
pogreške prilikom prijenosa
faksa, odaberite
Basic(for VoIP).
(MFC-7860DW)
2.BT Call Sign
On
(samo UK)
Off*
3.Caller ID
On*
(samo UK)
Off
Koristi se uslugom BT Call
Sign.
Pogledajte1.
Pregledava ili ispisuje 30
ID-a pozivatelja pohranjenih
u memoriji.
Display ID
Print Report
1
Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Opcije
Opisi
3.Copy
1.Quality
—
Auto*
Možete odabrati rezoluciju
kopiranja za vašu vrstu dokumenta.
Text
Stranica
Pogledajte1.
Photo
Graph
2.Brightness
—
-nnnno+
Podešava osvjetljenje kopija.
-nnnon+
-nnonn+*
-nonnn+
-onnnn+
3.Contrast
—
-nnnno+
Podešava kontrast kopija.
C
-nnnon+
-nnonn+*
-nonnn+
-onnnn+
1
Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
119
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Opcije
Opisi
4.Printer
1.Emulation
—
Auto*
Odabire način rada
emulacije.
(MFC-7860DW)
HP LaserJet
Stranica
Pogledajte1.
BR-Script 3
2.Print Options
1.Internal Font
1.HP LaserJet
2.BR-Script 3
3.Duplex
2.Configuration
—
Ispisuje popis
postavki pisača
uređaja.
3.Test Print
—
Ispisuje testnu
stranicu.
—
Off*
Omogućuje ili
onemogućuje
dvostrano
ispisivanje. Ujedno
možete odabrati
dvostrano
ispisivanje s dugim
ili kratkim rubom.
On(Long Edge)
On(Short Edge)
4.Reset Printer
—
Vraća postavke
pisača na originalne
tvornički zadane
postavke.
1.Reset
2.Exit
1
Ispisuje popis
internih fontova
uređaja.
Pogledajte „Software User’s Guide” (Upute za upotrebu softvera).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Opcije
Opisi
4.Print
Reports
1.XMIT Verify
1.View on LCD
—
Ispisuje izvještaj vašeg
posljednjeg prijenosa.
2.Print Report
—
2.Help List
—
—
Ispisuje listu pomoći tako da
možete odmah pogledati kako
brzo programirati uređaj.
3.Tel Index List
1.Numeric
—
2.Alphabetic
—
Navodi imena i brojeve
pohranjene u memoriji
senzorskog i brzog biranja
numeričkim ili abecednim
redoslijedom.
(MFC-7360N i
MFC-7460DN)
5.Print
Reports
(MFC-7860DW)
1
Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).
2
Pogledajte Kratki korisnički priručnik.
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
120
Stranica
Pogledajte1.
Izbornik i značajke
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Opcije
Opisi
4.Print
Reports
4.Fax Journal
—
—
Navodi informacije o posljednjih
200 dolaznih i odlaznih faksova.
(TX znači prijenos. RX znači
primljeno.)
5.User Settings
—
—
Ispisuje vaše postavke.
6.Network
Config
—
—
Ispisuje vaše mrežne postavke.
7.Order Form
—
—
Možete ispisati narudžbenicu za
dodatnu opremu kako biste je
ispunili i poslali prodavaču
Brotherovih proizvoda.
8.WLAN Report
—
—
Ispisuje rezultate dijagnoze
povezivosti bežičnog LAN-a.
(MFC-7360N i
MFC-7460DN)
5.Print
Reports
(MFC-7860DW)
Stranica
Pogledajte1.
(nastavak)
(MFC-7860DW)
1
Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).
2
Pogledajte Kratki korisnički priručnik.
Pogledajte2.
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Razina 4
Opcije
Opisi
5.Network
1.TCP/IP
1.Boot
Method
—
Auto*
Odabire Boot metodu koja
najviše odgovara vašim
potrebama.
(MFC-7360N i
MFC-7460DN)
Static
RARP
BOOTP
DHCP
2.IP Address
—
[000 - 255].[000 - 255].
[000 - 255].[000 - 255]
Unesite IP adresu.
3.Subnet
Mask
—
[000 - 255].[000 - 255].
[000 - 255].[000 - 255]
Unesite masku podmreže.
4.Gateway
—
[000 - 255].[000 - 255].
[000 - 255].[000 - 255]
Unesite adresu prevoditelja
protokola.
5.Node Name
—
BRNXXXXXXXXXXXX
Unesite ime čvora.
6.WINS
Config
—
Auto*
Odabire način rada WINS
konfiguracije.
7.WINS
Server
—
Static
Primary
[000 - 255].[000 - 255].
[000 - 255].[000 - 255]
Određuje IP adresu
primarnog i sekundarnog
WINS poslužitelja.
Secondary
[000 - 255].[000 - 255].
[000 - 255].[000 - 255]
Pogledajte „Network User’s Guide” (Upute za podešavanje mreže).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
121
C
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Razina 4
Opcije
Opisi
5.Network
1.TCP/IP
8.DNS Server
—
Primary
(MFC-7360N i
MFC-7460DN)
(nastavak)
Određuje IP adresu
primarnog i sekundarnog
DNS poslužitelja.
[000 - 255].[000 - 255].
[000 - 255].[000 - 255]
(nastavak)
Secondary
[000 - 255].[000 - 255].
[000 - 255].[000 - 255]
9.APIPA
—
On*
Off
0.IPv6
—
On
Off*
2.Ethernet
—
—
Auto*
100B-FD
Automatski dodjeljuje IP
adresu s raspona adresa
lokalne veze.
Aktivira i deaktivira IPv6
protokol. Ako želite koristiti
IPv6 protokol, za više
informacija posjetite
http://solutions.brother.com/
Odabire način rada Ethernet
veze.
100B-HD
10B-FD
10B-HD
3.Status
—
—
Active 100B-FD
Active 100B-HD
Prikazuje status Ethernet
veze.
Active 10B-FD
Active 10B-HD
Inactive
Wired OFF
4.MAC
Address
—
—
—
Prikazuje MAC adresu
uređaja.
5.Scan To
FTP
—
—
Color 100 dpi*
Odabire format datoteke za
slanje skeniranih podataka
putem FTP-a.
Color 200 dpi
(MFC-7460DN)
Color 300 dpi
Color 600 dpi
Gray 100 dpi
Gray 200 dpi
Gray 300 dpi
B&W 200 dpi
B&W 200x100 dpi
0.Network
Reset
—
—
1.Reset
2.Exit
Pogledajte „Network User’s Guide” (Upute za podešavanje mreže).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
122
Vratite sve mrežne postavke
na tvornički zadane.
Izbornik i značajke
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Razina 4
Opcije
Opisi
6.Network
1.Wired
LAN
1.TCP/IP
1.Boot
Method
Auto*
Odabire Boot metodu koja
najviše odgovara vašim
potrebama.
(MFC-7860DW)
Static
RARP
BOOTP
DHCP
2.IP
Address
[000 - 255].[000 - 255]. Unesite IP adresu.
[000 - 255].[000 - 255]
3.Subnet
Mask
[000 - 255].[000 - 255]. Unesite masku podmreže.
[000 - 255].[000 - 255]
4.Gateway
[000 - 255].[000 - 255]. Unesite adresu prevoditelja
[000 - 255].[000 - 255] protokola.
5.Node Name
BRNXXXXXXXXXXXX
Unesite ime čvora.
6.WINS
Config
Auto*
Odabire način rada WINS
konfiguracije.
7.WINS
Server
Primary
Static
Određuje IP adresu
primarnog i sekundarnog
[000 - 255].[000 - 255].
WINS poslužitelja.
[000 - 255].[000 - 255]
Secondary
[000 - 255].[000 - 255].
[000 - 255].[000 - 255]
8.DNS
Server
Određuje IP adresu
primarnog i sekundarnog
[000 - 255].[000 - 255].
DNS poslužitelja.
[000 - 255].[000 - 255]
Primary
Secondary
[000 - 255].[000 - 255].
[000 - 255].[000 - 255]
9.APIPA
On*
Off
0.IPv6
On
Off*
2.Ethernet
—
Auto*
100B-FD
Automatski dodjeljuje IP
adresu s raspona adresa
lokalne veze.
Aktivira i deaktivira IPv6
protokol. Ako želite koristiti
IPv6 protokol, za više
informacija posjetite
http://solutions.brother.com/
Odabire način rada
Ethernet veze.
100B-HD
10B-FD
10B-HD
Pogledajte „Network User’s Guide” (Upute za podešavanje mreže).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
123
C
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Razina 4
Opcije
Opisi
6.Network
1.Wired
LAN
3.Wired
Status
—
Active 100B-FD
Možete vidjeti trenutni
mrežni status.
(MFC-7860DW)
(nastavak)
Active 100B-HD
(nastavak)
Active 10B-FD
Active 10B-HD
Inactive
Wired OFF
2.WLAN
4.MAC
Address
—
—
Prikazuje MAC adresu
uređaja.
5.Set to
Default
—
1.Reset
Vraća postavke žične mreže
na tvornički zadane
postavke.
6.Wired
Enable
—
1.TCP/IP
1.Boot
Method
2.Exit
On*
Off
Auto*
Static
Ručno aktivira i deaktivira
žični LAN.
Odabire BOOT metodu koja
najviše odgovara vašim
potrebama.
RARP
BOOTP
DHCP
2.IP
Address
[000 - 255].[000 - 255]. Unesite IP adresu.
[000 - 255].[000 - 255]
3.Subnet
Mask
[000 - 255].[000 - 255]. Unesite masku podmreže.
[000 - 255].[000 - 255]
4.Gateway
[000 - 255].[000 - 255]. Unesite adresu prevoditelja
[000 - 255].[000 - 255] protokola.
5.Node Name
BRWXXXXXXXXXXXX
Unesite ime čvora.
6.WINS
Config
Auto*
Odabire način rada WINS
konfiguracije.
7.WINS
Server
Primary
Static
Određuje IP adresu
primarnog i sekundarnog
[000 - 255].[000 - 255].
WINS poslužitelja.
[000 - 255].[000 - 255]
Secondary
[000 - 255].[000 - 255].
[000 - 255].[000 - 255]
8.DNS
Server
Određuje IP adresu
primarnog i sekundarnog
[000 - 255].[000 - 255].
DNS poslužitelja.
[000 - 255].[000 - 255]
Primary
Secondary
[000 - 255].[000 - 255].
[000 - 255].[000 - 255]
Pogledajte „Network User’s Guide” (Upute za podešavanje mreže).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
124
Izbornik i značajke
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Razina 4
Opcije
Opisi
6.Network
2.WLAN
1.TCP/IP
9.APIPA
On*
Automatski dodjeljuje IP
adresu s raspona adresa
lokalne veze.
(MFC-7860DW) (nastavak)
(nastavak)
Off
(nastavak)
0.IPv6
On
Off*
Aktivira i deaktivira IPv6
protokol. Ako želite koristiti
IPv6 protokol, za više
informacija posjetite
http://solutions.brother.com/
2.Setup
Wizard
—
—
Možete konfigurirati svoj
ispisni poslužitelj.
3.WPS/AOSS
—
—
Možete jednostavno
konfigurirati postavke svoje
bežične mreže koristeći
metodu pritiska jednim
gumbom.
4.WPS
w/PIN Code
—
—
Možete jednostavno
konfigurirati postavke svoje
bežične mreže uporabom
WPS-a s PIN kodom.
5.WLAN
Status
1.Status
Active(11b)
Možete vidjeti trenutni
status bežične mreže.
Active(11g)
Wired LAN Active
WLAN OFF
AOSS Active
Connection Fail
2.Signal
Strong
Medium
Možete vidjeti trenutnu
jačinu signala bežične
mreže.
Weak
None
3.SSID
—
Možete vidjeti trenutni
SSID.
4.Comm.
Mode
Ad-hoc
Možete vidjeti trenutni način
komunikacije.
6.MAC
Address
—
—
Prikazuje MAC adresu
uređaja.
7.Set to
Default
—
1.Reset
Vratite postavke bežične
mreže na tvornički zadane.
8.WLAN
Enable
—
Infrastructure
2.Exit
On
Off*
C
Ručno aktivirajte ili
deaktivirajte bežični LAN.
Pogledajte „Network User’s Guide” (Upute za podešavanje mreže).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
125
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Razina 4
Opcije
Opisi
6.Network
3.Scan To
FTP
—
—
Color 100 dpi*
Odabire format datoteke za
slanje skeniranih podataka
putem FTP-a.
(MFC-7860DW)
Color 200 dpi
(nastavak)
Color 300 dpi
Color 600 dpi
Gray 100 dpi
Gray 200 dpi
Gray 300 dpi
B&W 200 dpi
B&W 200x100 dpi
0.Network
Reset
—
—
1.Reset
2.Exit
Vraća sve mrežne postavke
na tvornički zadane.
Pogledajte „Network User’s Guide” (Upute za podešavanje mreže).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Opcije
Opisi
6.Machine
Info.
1.Serial No.
—
—
Možete provjeriti serijski broj uređaja.
Stranica
111
2.Page Counter
—
Total
Možete provjeriti ukupan broj stranica
koje je uređaj ispisao tijekom vijeka
trajanja.
Pogledajte1.
(MFC-7360N i
MFC-7460DN)
7.Machine
Info.
Fax/List
(MFC-7860DW)
Copy
Print
3.Drum Life
1
—
—
Možete provjeriti postotak preostalog
vijeka trajanja bubnja.
Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
126
Izbornik i značajke
Razina 1
Razina 2
Razina 3
Opcije
Opisi
0.Initial
Setup
1.Receive
Mode
—
Fax Only*
Odabire način prijama koji
najviše odgovara vašim
potrebama.
Fax/Tel
Stranica
27
External TAD
Manual
2.Date&Time
1.Date&Time
—
Postavlja datum i vrijeme na
LCD-u i zaglavlju faksova koje
šaljete.
Pogledajte2.
2.Auto
Daylight
On*
Automatski mijenja
ljetno/zimsko računanje
vremena.
Pogledajte1.
3.Time Zone
UTC±XXX:XX
Možete postaviti vremensku
zonu za svoju zemlju nakon što
preuzmete IFAX (faksiranje
putem interneta).
Pogledajte2.
Fax:
Postavlja da vaše ime i broj
faksa postanu vidljivi na svakoj
stranici koju faksirate.
Off
(MFC-7460DN i
MFC-7860DW)
3.Station ID
—
Tel:
Name:
4.Tone/Pulse
—
Tone*
Izabire način biranja.
Pulse
5.Dial Tone
—
Detection
6.Phone Line
Set
—
Normal*
7.Reset
1.Network
1.Reset
2.Address &
Fax
1.Reset
3.All
Settings
1.Reset
No Detection*
Možete skratiti pauzu otkrivanja
tona biranja.
100
Izaberite vrstu telefonske linije.
31
Vraća sve mrežne postavke na
tvornički zadane.
111
ISDN
PBX
2.Exit
2.Exit
2.Exit
Vraća sve pohranjene postavke
telefonskih brojeva i brojeva
faksa.
Vraća sve postavke uređaja na
tvornički zadane.
1
Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).
2
Pogledajte Kratki korisnički priručnik.
C
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
127
Unošenje teksta
C
Pri postavljanju određenih odabira u izborniku, poput stacionarnog ID-a, trebat ćete utipkati
tekstualne znakove. Tipke na brojčaniku imaju na sebi ispisana slova. Tipke 0, # i l nemaju
ispisana slova jer se koriste za posebne znakove.
Pritisnite odgovarajuću tipku na brojčaniku onoliko puta koliko je prikazano u ovoj referentnoj
tablici za pristup željenom znaku.
Pritisnite
tipku
jednom
dvaput
triput
četiri
puta
pet puta
šest
puta
sedam
puta
osam
puta
devet
puta
1
@
.
/
1
@
.
/
1
@
2
a
b
c
A
B
C
2
a
b
3
d
e
f
D
E
F
3
d
e
4
g
h
i
G
H
I
4
g
h
5
j
k
l
J
K
L
5
j
k
6
m
n
o
M
N
O
6
m
n
7
p
q
r
s
P
Q
R
S
7
8
t
u
v
T
U
V
8
t
u
9
w
x
y
z
W
X
Y
Z
9
Za odabire u izborniku koji ne dopuštaju odabir znakova s malim slovom, molimo, koristite ovu
referentnu tablicu:
Pritisnite
tipku
jednom
dvaput
triput
četiri puta
pet puta
2
A
B
C
2
A
3
D
E
F
3
D
4
G
H
I
4
G
5
J
K
L
5
J
6
M
N
O
6
M
7
P
Q
R
S
7
8
T
U
V
8
T
9
W
X
Y
Z
9
Unošenje razmaka
Za unos razmaka u broju faksa jednom pritisnite c između brojeva. Za unos razmaka kod imena
dvaput pritisnite c između znakova.
Ispravljanje
Ako ste unijeli pogrešno slovo i želite ga promijeniti, pritisnite d ili c kako biste pokazivač
pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite Clear (Izbriši).
128
Izbornik i značajke
Ponavljanje slova
Za unos znaka koji se nalazi na istoj tipki kao prethodni znak pritisnite c kako biste pokazivač
pomaknuli udesno prije nego ponovno pritisnete tipku.
Posebni znakovi i simboli
Pritisnite l, # ili 0, zatim pritisnite d ili c kako biste pokazivač pomaknuli do željenog simbola ili
znaka. Pritisnite OK kako biste ga izabrali. Niže navedeni simboli i znakovi pojavit će se ovisno o
vašem odabiru u izborniku.
Pritisnite l
za
(razmak) ! " # $ % & ’ ( ) l + , - . / m
Pritisnite #
za
:;<=>[email protected][]^_\~‘|{}
Pritisnite 0
za
ÄËÖÜÀÇÈÉ0
C
129
D
Specifikacije
D
Općenito
D
Napomena
Ovo poglavlje pruža sažetak specifikacija uređaja. Za detaljne informacije o dodatnim
specifikacijama posjetite http://www.brother.com/
Vrsta pisača
Laser
Način ispisivanja
Elektrofotografija dobivena poluvodičkim skeniranjem laserskim
snopom
Kapacitet memorije
32 MB
LCD (zaslon s tekućim
kristalima)
16 znakova × 2 retka
Izvor napajanja
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
1
Potrošnja energije
Najveća potrošnja:
1.080 W
Kopiranje (prosječno):
približno 445 W2 na 25 °C
Mirovanje (WLAN: uključen)
(prosječno):
približno 3,9 W
Duboko mirovanje (prosječno):
približno 1,5 W
Duboko mirovanje (WLAN: uključen)
(prosječna):
približno 1,7 W
U stanju pripravnosti (prosječno):
1
USB veza s računalom.
2
Kada se izrađuje kopija jednog lista.
približno 55 W na 25 °C
Dimenzije
316 mm
405 mm
Težina
130
S potrošnim materijalima:
398,5 mm
(MFC-7360N) 11,4 kg
(MFC-7460DN/MFC-7860DW)
11,6 kg
Specifikacije
Razina buke
Jačina zvuka1
Tijekom rada (kopiranje):
(MFC-7360N) LWAd = 6,74 B (A)
(MFC-7460DN/MFC-7860DW)
LWAd= 6,4 B (A)2
Pasivno stanje:
(MFC-7360N) LWAd = 4,3 B (A)
(MFC-7460DN/MFC-7860DW)
LWAd = 4,22 B (A)
Zvučni tlak
Tijekom rada (ispisivanje):
LPAm = 53 dB (A)
Pasivno stanje:
LPAm = 30 dB (A)
1
Mjereno u skladu s ISO 9296.
2
Uredska oprema jačine zvuka LWAd > 6,30 B (A) nije prikladna za uporabu u prostorijama gdje se osobe bave
isključivo intelektualnim radom. Takva oprema treba se smjestiti u zasebnu prostoriju radi emisije buke.
Temperatura
Tijekom rada: od 10 do 32,5 °C
Pohrana:
Vlažnost
Tijekom rada: od 20 do 80 % (bez kondenzacije)
Pohrana:
ADF (automatski ulagač
dokumenata)
od 0 do 40 °C
od 10 do 90 % (bez kondenzacije)
Do 35 stranica (cik-cak) [80 g/m2]
D
131
Veličina dokumenta
Veličina dokumenta
(s jednom stranom)
D
ADF širina:
od 147,3 do 215,9 mm
Duljina ADF-a:
od 147,3 do 355,6 mm
Širina stakla skenera:
maks. 215,9 mm
Dužina stakla skenera: maks. 297 mm
132
Specifikacije
Ispisni medij
Ulaz papira
D
Ladica za papir
„ Vrsta papira:
Običan papir, tanak papir ili reciklirani papir
„ Veličina papira:
Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5,
A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive
„ Težina papira:
Od 60 do 105 g/m2
„ Maksimalan kapacitet ladice Do 250 listova običnog papira koji teži 80 g/m2
za papir:
Otvor za ručno ulaganje (Ručno)
„ Vrsta papira:
Kuverta, naljepnice1, tanak papir, debeo papir,
reciklirani papir, spojeni papir ili običan papir
„ Veličina papira:
Širina: od 76,2 do 216 mm
Duljina: od 116 do 406,4 mm
„ Težina papira:
Od 60 do 163 g/m2 2
„ Maksimalan kapacitet ladice Jedan po jedan list običnog papira koji
za papir:
teži 80 g/m2
Izlaz papira
Izlazna ladica licem prema
dolje ispisanih listova
Do 100 listova (licem prema dolje ispisani
listovi na izlaznoj ladici za papir)
Izlazna ladica licem prema
gore ispisanih listova
Jedan list (licem prema gore ispisani listovi
na izlaznoj ladici za papir)
Dvostrano
ispisivanje
„ Veličina papira
(automatsko dvostrano):
A4
(MFC-7460DN/
MFC-7860DW)
„ Težina papira
(automatsko dvostrano):
Od 60 do 105 g/m2
„ Vrsta papira
(automatsko dvostrano):
Običan papir ili reciklirani papir
1
Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih stranica iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja
kako bi se izbjeglo razmazivanje.
2
Od 60 do 105 g/m2 za dvostrano ispisivanje.
133
D
Faks
D
Kompatibilnost
(MFC-7360N i MFC-7460DN)
Grupa 3
(MFC-7860DW)
Super grupa 3
Brzina modema
Automatsko smanjenje (MFC-7360N i MFC-7460DN)
brzine prijenosa:
14.400 bps
(MFC-7860DW) 33.600 bps
Primanje dvostranog ispisa
Da
(MFC-7460DN i MFC-7860DW)
Širina skeniranja
Maks. 208 mm
Širina ispisivanja
Maks. 208 mm
Sivi tonovi
8 bitni/256 razina
Rezolucija
Vodoravno:
8 točaka/mm
Okomito
„ Standardna:
3,85 crta/mm
„ Fina:
7,7 crta/mm
„ Foto:
7,7 crta/mm
„ Superfina:
15,4 crta/mm
Senzorsko biranje
8 (4 × 2)
Brzo biranje
200 mjesta
Grupe
Do 8
Slijedno slanje
258 mjesta
Automatsko ponovno biranje
Triput u intervalu od 5 minuta
Prijenos memorije
(MFC-7360N i MFC-7460DN)
Do 4001 stranica3
(MFC-7860DW) Do 5002 stranica3
Prihvat bez papira
(MFC-7360N i MFC-7460DN)
Do 4001 stranica3
(MFC-7860DW) Do 5002 stranica3
1
„Stranice” se odnosi na „ITU-T testnu tablicu br. 1” (obično poslovno pismo, standardna rezolucija, MMR kod).
Specifikacije i ispisani materijali mogu se promijeniti bez prethodne najave.
2
„Stranice” se odnosi na „ITU-T testnu tablicu br. 1” (obično poslovno pismo, standardna rezolucija, JBIG kod).
Specifikacije i ispisani materijali mogu se promijeniti bez prethodne najave.
3
Samo crno-bijelo.
134
Specifikacije
Kopiranje
D
U boji/jednobojno
Jednobojno
Širina kopije
Maks. 204 mm
Više kopija
Preokreće ili sortira do 99 stranica
Smanjenje/povećanje
Od 25 do 400 % (s porastom od 1 %)
Rezolucija
Do 600 × 600 dpi
Vrijeme izlaska prve kopije
Manje od 11 sekunda (iz stanja pripravnosti i standardne
ladice)
D
135
Skener
D
U boji/crno
Da/Da
Suglasan s TWAIN-om
Da (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/
Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/
Windows® 7)
Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x1
Suglasan s WIA-om
Da (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)
Dubina boje
48-bitna unutarnja/24-bitna vanjska boja
Rezolucija
Do 19.200 × 19.200 dpi (interpolirana)2
Do najviše 600 × 2.400 dpi (optička)2 (sa stakla skenera)
Do najviše 600 × 600 dpi (optička)2 (iz ADF-a)
Širina skeniranja
Maks. 204 mm
Sivi tonovi
256 razina
1
Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa za Mac OS X koji koristite posjetite nas na http://solutions.brother.com/
2
Maksimalno 1.200 × 1.200 dpi skeniranje s WIA upravljačkim programom pisača u operativnim sustavima
Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7 (rezolucija do 19.200 × 19.200 dpi može se odabrati pomoću uslužnog
programa za skeniranje).
136
Specifikacije
Pisač
Automatsko
dvostrano ispisivanje
D
Da
(MFC-7460DN/
MFC-7860DW)
Emulacije
(MFC-7860DW)
PCL6, BR-Script3 (kompatibilan sa standardom PostScript® 3™)
Rezolucija
600 × 600 dpi, HQ1200 (2.400 × 600 dpi) kvaliteta
Brzina ispisivanja
(dvostrano)
Do 5 stranica/minuta (veličina A4)1
(MFC-7460DN/
MFC-7860DW)
Brzina ispisivanja
(MFC-7360N)
Do 24 stranice/minuta (veličina A4)1
(MFC-7460DN/MFC-7860DW)
Do 26 stranica/minuta (veličina A4)1
Vrijeme izlaza prvog
ispisa
1
Manje od 8,5 sekunda (iz stanja pripravnosti i standardne ladice)
Brzina ispisivanja može varirati ovisno o vrsti dokumenta koji se ispisuje.
D
137
Sučelja
D
USB
Preporučujemo da koristite USB kabel (tip A/B) koji nije dulji od
2 metra1, 2
Ethernet3
Koristite Ethernet UTP kabel kategorije 5 ili veće
Bežični LAN
(MFC-7860DW)
IEEE 802.11b/g (Način rada infrastrukture/Ad-hoc)
1
Uređaj ima Hi-speed USB 2.0 sučelje. Uređaj također može biti spojen na računalo koje ima USB 1.1 sučelje.
2
Neovisni USB ulazi nisu podržani.
3
Za detaljne mrežne specifikacije pogledajte Mreža (LAN) na stranici 142 i „Network User’s Guide” (Upute za
podešavanje mreže).
138
Specifikacije
Zahtjevi za računalo
D
Minimalni zahtjevi za sustav i podržane funkcije softvera računala
Inačica računalne platforme
i operativnog sustava
Operativni
sustav
Windows® 1
Windows® 2000
Professional5
Minimalna brzina
procesora
Intel® Pentium® II
ili ekvivalent
Windows® XP
Home2, 6
Windows® XP
Professional2, 6
Windows® XP
Professional x64
Edition2, 6
Minimalni
RAM
64 MB
Preporučena
RAM
memorija
Prostor na
tvrdom disku
potreban za
instaliranje
Podržane
funkcije
računalnog
softvera
Podržano
računalno
sučelje3
256 MB
150 MB 500 MB Ispisivanje,
faksiranje
putem
računala4,
skeniranje
USB,
10/100
Base Tx
(Ethernet),
bežični
802.11b/g
128 MB
Za
upravljačke
programe
Za
aplikacije
64-bitni (Intel® 64
ili AMD64)
podržan CPU
256 MB
512 MB
Windows Vista® 2, 6 Intel® Pentium® 4
ili ekvivalentni
64-bitni (Intel® 64
ili AMD64)
podržan CPU
512 MB
1 GB
500 MB 1,2 GB
Windows® 72, 6
Intel® Pentium® 4
ili ekvivalentni
64-bitni (Intel® 64
ili AMD64)
podržan CPU
1 GB
(32-bitni)
2 GB
(64-bitni)
1 GB
(32-bitni)
2 GB
(64-bitni)
650 MB
Windows Server®
2003 (ispisivanje
samo preko
mreže)
Intel® Pentium® III
ili ekvivalent
256 MB
512 MB
50 MB
Windows Server®
2003 x64 Edition
(ispisivanje samo
preko mreže)
64-bitni (Intel® 64
ili AMD64)
podržan CPU
Windows Server®
2008 (ispisivanje
samo preko
mreže)
Intel® Pentium® 4
ili ekvivalentni
64-bitni (Intel® 64
ili AMD64)
podržan CPU
512 MB
2 GB
Windows Server®
2008 R2
(ispisivanje samo
preko mreže)
64-bitni (Intel® 64
ili AMD64)
podržan CPU
-
Ispisivanje
10/100
Base Tx
(Ethernet),
bežični
802.11b/g
D
139
Minimalni zahtjevi za sustav i podržane funkcije softvera računala
Inačica računalne platforme
i operativnog sustava
Operativni
sustav
Macintosh
Minimalna brzina
procesora
Minimalni
RAM
Preporučena
RAM
memorija
Prostor na
tvrdom disku
potreban za
instaliranje
Mac OS X 10.4.11
10.5.x
PowerPC G4/G5
Procesor Intel®
Core™
512 MB
1 GB
Mac OS X 10.6.x
Procesor Intel®
Core™
1 GB
2 GB
Podržano
računalno
sučelje3
Za
upravljačke
programe
Za
aplikacije
Podržane
funkcije
računalnog
softvera
80 MB
400 MB Ispisivanje,
slanje
faksova
putem
računala4,
skeniranje
USB,
10/100
Base Tx
(Ethernet),
bežični
802.11b/g
1
Internet Explorer® 6.0 ili noviji.
2
Za upravljački program WIA: Rezolucija 1.200 × 1.200. Brotherov uslužni program za skeniranje poboljšava rezoluciju
do 19.200 × 19.200 dpi.
3
Neovisni USB ulazi nisu podržani.
4
Faksiranje putem računala podržava samo crno-bijelo faksiranje.
5
PaperPort™ 11SE podržava Microsoft® SP4 ili noviji za operativni sustav Windows® 2000.
6
PaperPort™ 12SE podržava Microsoft® SP3 ili noviji za Windows® XP i SP2 ili noviji za operativne sustave
Windows Vista® i Windows® 7.
Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa posjetite http://solutions.brother.com/
Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.
140
Specifikacije
Potrošni materijali
Toner uložak
D
(Za MFC-7360N) Početni toner uložak: približno 700 stranica (A4)1
Standardni toner uložak:
TN-2210
približno 1.200 stranica (A4)1
Toner uložak velikog kapaciteta:
Jedinica bubnja
TN-2220
približno 2.600 stranica (A4)1
DR-2200
približno 12.000 stranica (A4)2
1
Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19752.
2
Kapacitet bubnja je približan i može varirati ovisno o vrsti uporabe.
D
141
Mreža (LAN)
D
Napomena
Za detaljne informacije o potpunim mrežnim specifikacijama pogledajte „Network User’s
Guide” (Upute za podešavanje mreže).
LAN
Uređaj možete povezati na mrežu za mrežno ispisivanje, mrežno
skeniranje, slanje faksova putem računala, primanje faksova putem
računala (samo Windows®) i daljinsko podešavanje1. Također je
uključen i Brother BRAdmin Light2 softver za upravljanje mrežom.
Sigurnosni protokoli
Žična
APOP, POP prije SMTP, SMTP-AUTH
Bežična
APOP, POP prije SMTP, SMTP-AUTH
Sigurnost bežične
mreže
(MFC-7860DW)
WEP 64/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Uslužni program
za podršku pri
podešavanju
bežične mreže
(MFC-7860DW)
AOSS™
Da
WPS
Da
1
Pogledajte Zahtjevi za računalo na stranici 139.
2
BRAdmin Professional i Web BRAdmin dostupni su za preuzimanje s adrese http://solutions.brother.com/
142
E
Indeks
A
C
ADF (automatski ulagač dokumenata)
uporaba .................................................22
Adresar ......................................................8
Apple Macintosh
Pogledajte „Software User’s Guide”
(Upute za upotrebu softvera)
Automatsko
ponovno biranje faksa ...........................38
primanje faksa ............................... 28, 30
otkrivanje faksa ..................................30
ControlCenter
Pogledajte „Software User’s Guide”
(Upute za upotrebu softvera)
B
D
Bežična mreža
Pogledajte Kratki korisnički priručnik i
„Network User’s Guide” (Upute za
podešavanje mreže)
Bežični telefon (koji nije proizvela tvrtka
Brother) ....................................................35
Biranje
automatsko ponovno biranje faksa .......38
brzo biranje ...........................................37
korištenje ključa adresara .....................38
pauza ....................................................40
ručno .....................................................37
senzorsko biranje ..................................37
Brzo biranje ..............................................40
brzo biranje
mijenjanje ...........................................44
podešavanje ......................................42
profil podešenog skeniranja ...............42
uporaba ..............................................37
grupno biranje
mijenjanje ...........................................44
mijenjanje ..............................................44
podešavanje .........................................42
pretraga ................................................38
senzorsko biranje
mijenjanje ...........................................44
podešavanje ......................................40
profil podešenog skeniranja ...............40
uporaba ..............................................37
uporaba .................................................37
Dokument
kako staviti ..................................... 22, 23
Dvostrano
ispisivanje ........................................... 133
Č
Čišćenje
jedinica bubnja ..................................... 65
koronska žica ....................................... 64
skener .................................................. 63
E
Ekvalizacija ............................................ 100
F
Faks, samostalan
primanje ............................................... 30
interferencija na telefonskoj liniji ..... 100
odgoda zvona, postavka ................... 29
s internog telefona ....................... 34, 35
slanje .................................................... 25
interferencija na telefonskoj liniji ..... 100
Folio ................................................... 17, 18
I
Informacije o uređaju
broj stranica .......................................... 71
funkcije resetiranja ............................. 111
kako resetirati uređaj .......................... 111
provjera preostalog vremena uporabe
dijelova ................................................. 71
serijski broj ......................................... 111
Interni telefon, uporaba ..................... 34, 35
143
E
Ispis
emulacija .............................................137
kvaliteta .................................................97
poteškoće ....................................... 91, 95
rezolucija .............................................137
specifikacije .........................................137
Izvještaji
provjera prijenosa .................................26
J
Jačina, postavke
dojavljivač ...............................................9
zvono ......................................................9
zvučnik ....................................................9
Jedinica bubnja
čišćenje .......................................... 64, 65
provjera (preostalo vrijeme uporabe) ....71
zamjena ................................................57
K
Kodovi faksa
kod za odgovor na telefon .....................35
kod za primanje faksa ...........................35
mijenjanje ..............................................36
Kopiranje ..................................................47
tipke ........................................................8
Kuverte ................................. 13, 17, 18, 20
Kvaliteta
ispisivanje .............................................97
Kvaliteta ispisa .......................................101
L
LCD (zaslon s tekućim kristalima) ..... 8, 112
M
Macintosh
Pogledajte „Software User’s Guide”
(Upute za upotrebu softvera)
Mreža
Ispisivanje
Pogledajte „Network User’s Guide”
(Upute za podešavanje mreže)
Skeniranje
Pogledajte „Software User’s Guide”
(Upute za upotrebu softvera)
144
N
Način rada Faks/Tel
kod za odgovor na telefon .................... 35
kod za primanje faksa .......................... 35
odgoda zvona ....................................... 29
odgovaranje na interne telefone ........... 35
primanje faksova .................................. 34
vrijeme F/T zvona
(dvostruko zvonjenje) ........................... 29
Način rada, unošenje
faks ....................................................... 25
kopiranje ............................................... 47
skeniranje ............................................... 8
Naljepnice ............................. 12, 17, 18, 21
O
Odgoda zvona, postavka ......................... 29
Održavanje, redovito ............................... 61
provjera preostalog vremena uporabe
dijelova ................................................. 71
zamjena
jedinica bubnja .................................. 57
toner uložak ....................................... 52
OPC bubanj ........................................... 104
P
PaperPort™ 12SE s OCR-om
Pogledajte „Software User’s Guide” (Upute
za upotrebu softvera). Pogledajte i Help u
aplikaciji PaperPort™ 12SE
Papir ................................................ 17, 133
kako staviti ............................................ 10
u ladicu za papir ................................ 10
u višenamjensku ladicu ..................... 12
kapacitet ladice ..................................... 18
preporučeni .................................... 17, 18
veličina ................................................. 18
vrsta ...................................................... 18
POMOĆ
LCD poruke ........................................ 112
Tablica izbornika ................................ 113
Poruka o nestanku memorije ................... 75
Poruke o pogrešci na LCD-u ................... 72
Comm. Error ......................................... 72
Drum Error ............................................ 57
Drum Stop ............................................ 57
Init Unable XX ...................................... 74
No Paper ...............................................75
Out of Memory ......................................75
Print Unable XX ....................................76
Replace Drum .......................................57
Replace Toner ......................................52
Scan Unable XX ...................................76
Toner Ended .........................................52
Toner Low .............................................52
Potrošni materijali ....................................51
Pregled upravljačke ploče ..........................6
Presto! PageManager
Pogledajte „Software User’s Guide” (Upute
za upotrebu softvera). Pogledajte i Help u
aplikaciji Presto! PageManager
Programiranje uređaja ...........................112
R
Rezolucija
faks (standardna, fina, superfina,
foto) .....................................................134
ispisivanje ...........................................137
kopiranje .............................................135
skeniranje ...........................................136
Rješavanje problema ...............................72
ako imate poteškoće s
dolaznim pozivima .............................94
ispisivanjem ................................ 91, 95
kvalitetom ispisa ................................97
kvalitetom kopiranja ...........................95
mrežom ..............................................98
primanjem faksova .............................92
rukovanjem papirom ..........................97
telefonskom linijom ..........................100
ako imate poteškoće sa
skeniranjem .......................................96
slanjem faksova .................................93
softverom ...........................................96
poruke o održavanju na LCD-u .............72
poruke o pogrešci na LCD-u .................72
zastoj dokumenta ........................... 79, 80
zastoj papira ......................81, 82, 84, 89
Ručno
biranje ...................................................37
primanje ................................................28
S
Senzorsko biranje
mijenjanje ............................................. 44
podešavanje ......................................... 40
uporaba ................................................ 37
Serijski broj
kako pronaći
Pogledajte ispod prednjeg poklopca
Sigurnosne upute ........................................i
Sivi tonovi ...................................... 134, 136
Spajanje
vanjski TAD (telefonska sekretarica) .... 32
vanjski telefon ...................................... 33
Staklo skenera
uporaba ................................................ 23
T
Tablica izbornika ................................... 113
TAD (telefonski govorni automat),
vanjski ..................................................... 28
snimanje odlazne poruke ..................... 33
spajanje ................................................ 32
Tekst, unos ............................................ 128
Telefonska linija
interferencija ....................................... 100
poteškoće ............................................. 91
priključci ............................................... 32
višelinijski (PBX) ................................... 33
Telefonska sekretarica (TAD)
spajanje ................................................ 32
Tipka Redial/Pause
(Ponovi/Pauza) .................................. 38, 40
Tipka Resolution (Rezolucija) .................... 8
Tipka Secure (Zaštićeno) .......................... 8
Tipka Tel/R ................................................ 8
Tipka za poziv ................................... 34, 35
Toner uložak
zamjena ................................................ 52
V
E
Vanjski telefon, spajanje .......................... 33
Višelinijski priključci (PBX) ...................... 33
VoIP ....................................................... 100
145
W
Windows®
Pogledajte „Software User’s Guide”
(Upute za upotrebu softvera)
Z
Zamjena
jedinica bubnja ......................................57
toner uložak ..........................................52
146
Ovi uređaji odobreni su za korištenje samo u zemlji kupovine. Lokalne Brother tvrtke ili njihovi
prodavači podržat će samo one uređaje koji su kupljeni u njihovim zemljama.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
11 577 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content