close

Enter

Log in using OpenID

17.02.2015 KATALOG - ELKER Ljubija

embedDownload
ENERGOINVEST GRUPA
SADRŽAJ
Poglavlje
Kontakt
Podaci o preduzeću
OSIGURAČI I POSTOLJA OSIGURAČA
Niskonaponski osigurači sa nožastim kontaktima
Postolja niskonaponskih osigurača sa nožastim kontaktima – veličine 0 i 00
Postolja niskonaponskih osigurača sa nožastim kontaktima – veličine 1 i 2
Srednjenaponski cjevasti osigurači
Srednjenaponski cjevasti osigurači tipa E-FTRE
Osigurači za zaštitu naponskih transformatora – VN-VU
Jednopolni visokonaponski samoispadni osigurač-rastavljač za vanjsku montažu tip E-FOA
Postolja srednjenaponskih osiguača, jednopolna – unutrašnja montaža
Postolja srednjenaponskih osiguača, tropolna – unutrašnja montaža
Postolja srednjenaponskih osiguača, jednopolna – vanjska montaža
Postolja srednjenaponskih osiguača, tropolna – vanjska montaža
Osigurači za primjenu u željezničkim vagonima – tipovi VG-G i VG-R
Osigurači za primjenu u željezničkim vagonima – tipovi RW-FL
IZOLATORI, LANCI, ODVODNICI PRENAPONA
Kompozitni izolatori – potporni izolatori SD
Kompozitni izolatori – zatezni izolatori ZS
Kopozitni izolatori za električna postrojenja i aparate
Odvodnici prenapona
Izolatorski zatezni lanci sa silikonskim kompozitnim izolatorima
Izolatorski nosivi lanci sa silikonskim kompozitnim izolatorima
Izolatorski nosivii lanci sa porcelanskim izolatorima
Izolatorski zatezni lanci sa porcelanskim izolatorima
Stakleni izolatori
ELEMENTI IZOLATORSKIH LANACA
Zastavice
Klinaste zatezne stezaljke
Kompresiona zatezna stezaljka
Kompresiona nastavna spojnica
Kompresiona reparaturna spojnica
Zastavica kovana
Škopac
Regulacioni produžnici
Interfejsi BS-TC
Interfejsi TC
Nosne stezaljke
Odstojnik
Produžnici
Pribor za OPGW
Nosači zateznih lanaca - stremen
U stremen
PORCELANSKI IZOLATORI
Niskonaponski porcelanski izolatori – Izolatori N-tipa
Niskonaponski porcelanski izolatori – Valjkasti izolatori Z-tipa
Srednjenaponski porcelanski izolatori – izolatori D tipa
Niskonaponski porcelanski izolatori – Jajasti izolator
Srednjenaponski porcelanski izolatori – SAR
Srednjenaponski porcelanski izolatori – J tip
Srednjenaponski porcelanski izolatori – PU
Srednjenaponski porcelanski izolatori – PRS
NOSAČI IZOLATORA, KONZOLE
Nosači niskonaponskih porcelanskih izolatora - ravni
Nosači niskonaponskih porcelanskih izolatora - savijeni
Nosači niskonaponskih porcelanskih izolatora - stremen
Nosači srednjenaponskih porcelanskih izolatora
Niskonaponske konzole za mreže sa golim provodnicima
Srednjenaponske konzole - konzole za drvene stubove
Obujmica za betonski nogar
Srednjenaponske konzole - nosači transformatora
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
STRANA
2
3
1
4
5
6
8
10
11
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
3
4
4
4
5
6
7
8
8
9
10
10
1
2
3
4
4
5
5
5
1
2
2
3
4
7
8
9
Strana: 1
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponske konzole - nosne konzole
Srednjenaponske konzole - ugaono-zatezne konzole
Srednjenaponske konzole - otcjepne konzole
Srednjenaponske konzole - portalne konzole
Oprema za prihvatanje srednjenaponskog SKS-a
VISOKONAPONSKI I SREDNJENAPONSKI RASTAVLJAČI I SKLOPKE
Rastavljač sa horizontalnim otvaranjem tip VRV
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem tip SRE
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem tip LRV
Pantografski rastavljač tip PRV
Visokonaponski uzemljivač ZRV
Rastavljač za vanjsku ugradnju RVM
Rastavljač za vanjsku ugradnju - horizontalna montaža ELR-6H
Rastavljač za vanjsku ugradnju - vertikalna montaža ELR-9V
Rastavljač za vanjsku ugradnju - vertikalna montaža ELR-9V tipizacija EDBeograd
Rastavljač za vanjsku ugradnju - univerzalna montaža LRE
Rastavljač za unutrašnju ugradnju SLE
Rastavljač za unutrašnju ugradnju SM
Autopneumatska sklopka SAP
Rastavljači za željeznice SL
OVJESNA OPREMA ZA NISKONAPONSKI SKS
Dvodijelne obujmica za AB stub
Univerzalna aluminijumska konzola
Zatezna stezaljka za X00/0 sa uzengijom
Zatezna stezaljka za X00/0 sa sajlom
Nosna stezaljka za X00/0
Zatezna stezaljka za kućni priključak
Zatezna stezaljka za kućni priključak
Izolovana vododihtujuća otcjepna stezaljka 35-70/16-25
Izolovana vododihtujuća otcjepna stezaljka 35-150
Strujne stezaljke unimax
Završne stezaljke
Lim crijep za prihvat SKS
Lim crijep za sidro krovnog nosača
Lim crijep za krovni nosač
Žabica za prohrom traku
Obujmice krovnog nosača
Konzola za SKS bez nosećeg provodnika
Vijci s kukom
Natezni vijci – zatezači
Vijci s dvostranim navojem
Izolovane vododihtujućespojne čaure
VALJCI ZA TRAKASTE TRANSPORTERE
HOLKERI – UGAONE KERAMIČKE PLOČICE
ULIVNI SISTEMI
Ulivne cijevi
Kose ulivne cijevi
Koljena ulivnih sistema
Čaše ulivnih sistema
T-razvodnici
Sito za livenje – filter
KERAMIČKA PUNILA
Intalox – sedlasto punilo
Keramički Raschig prsten
Keramički Pall prsten
Keramički krstasti nosač
Keramička kuglica
LABORATORIJE
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
10
11
12
13
13
1
15
26
36
46
50
53
54
55
56
57
60
63
68
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
6
8
8
9
10
11
1
2
2
3
3
4
1
1
1
2
2
Strana: 2
ENERGOINVEST GRUPA
PODACI O PREDUZEĆU
Istorijat
Elker preduzeće za proizvodnju aparata za prenos i distribuciju električne energije osnovano je 1946. godine
pod nazivom Elektrokeramički kombinat Prijedor. Najveći dio proizvodnje je činio elektroporcelan za potrebe
tržišta bivše Jugoslavije, a posebno za preduzeća iz grupacije Energoinvest. Preduzeće je privatizovano 2001.
godine i od tada posluje u sastavu Inving grupe.
Proizvodni program
Proizvodni program preduzeća čine:
- porcelanski izolatori niskog i srednjeg napona
- kompozitni izolatori sa silikonskim omotačem
- odvodnici prenapona sa silikonskim izolacionim omotačem
- linijski i sabirnički rastavljači unutrašnje i vanjske montaže za srednje napone
- visokonaponski rastavljači i uzemljivači vanjske montaže – razvijeni u kooperaciji sa EnergoinvestTvornica rastavljača i kablovskih glava Bihać
- ovjesna i spojna oprema za mreže sa golim vodovima
- ovjesna i spojna oprema za vodove sa samonosivim kablovskim snopovima
- čelične i aluminijumske konzole i nosači za elektroenergetske mreže i kontaktne mreže željeznice
- osigurači i postolja osigurača – niskonaponski nožasti osigurači i srednjenaponski cjevasti osigurači,
sa ili bez udarne igle ili pokazivača (0,4 kV do 36 kV)
- osigurači za primjenu u električnim kolima na željeznici (1500 VDC i 3000 VDC)
- tehnička keramika za različite primjene: elektroporcelan, hemijska industrija, livarstvo, građevinska
keramika...
Okosnicu dinamičnog razvoja preduzeća čine vlastiti razvoj sa konstrukcionim biroom i alatnicom. Širok
obim proizvodnih tehnologija (proizvodnja keramike, livenje silikonskih izolatora, livenje metala pod
gravitaciono i pod pritiskom, kovanje, obrada metala rezanjem, varenje, brizganje termoplastičnih masa,
galvanizacija, toplo cinkovanje...), stručna radna snaga različitih profila i nivoa obrazovanja, vlastita
laboratorija sa širokim spektrom mjernih mogućnosti (visokonaponska ispitivanja, strujna-termička
ispitivanja, mehanička ispitivanja...) su garancija brzog i kvalitetnog odgovora svim zahtjevima tržišta.
Kvalitet
Preduzeće je usvojilo i primjenjuje standard ISO 9001:2008 u oblasti upravljanja kvalitetom. Prva sertifikacija
usaglašenosti sa pomenutim standardom je obavljena 2003. godine i od tada se redovno obnavlja.
Pozivamo Vas da se pridružite velikom broju korisnika naših proizvoda i usluga!
KONTAKT:
ELKER
Proleterskih brigada 7, 79101 Prijedor, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Mail: [email protected], tel. 00 387 52 237 355, 00 387 52 237 571 fax: 00 387 52 237 571
11000 Beograd, Vase Čarapića 3
Mail: [email protected], tel. 00 381 11 263 3351, fax. 00 381 11 262 6470
Web. www.ekp-elker.com
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Strana: 3
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponski osigurači sa nožastim kontaktima
Niskonaponske visokoučinske topljive osigurače velike prekidne moći izrađujemo za nazivni
napon 500VAC u veličinama:
- NH-00
- NH-0
- NH-1
- NH-2
- NH-3
- NH-4
( za postolje 160A ) – 6 – 160 A
( za postolje 160A ) – 6 – 160 A
( za postolje 250A ) – 40 – 250 A
( za postolje 400A ) – 40 – 400 A
(za postolje 630A ) – 40 – 630 A
(za postolje 1000A ) – 40 –1000 A
Osigurači odgovaraju standardima: IEC 60269-1, IEC 60269-2 – tip A.
Topljivi umeci su gG (gL) karakteristika i namijenjeni su za pouzdano i ekonomično osiguranje
elektroinstalacionih, kablovskih i vazdušnih vodova, mašina i naprava od struja preopterećenja i
kratkih spojeva.
Keramičko kućište osigurava visoku temparaturnu, mehaničku i električnu pouzdanost. Izrađeno
je od keramičke mase predložene za izradu osigurača standardom IEC 60672-1.
Kontaktni noževi su izrađeni od Cu legure sa odgovarajućom površinskom zaštitom.
Okov osigurača je od čeličnog lima površinski zaštićen galvanskim cinkovanjem
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 1
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponski osigurači sa nožastim kontaktima – karakteristični dijagrami
I-t Karakteristike
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 2
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponski osigurači sa nožastim kontaktima – kodni brojevi, težine i
pakovanja
Nazivna
stuja
A
NH-00
KODNI BROJ
NH-0
KODNI BROJ
NH-1
KODNI BROJ
NH-1C
KODNI BROJ
NH-2
KODNI BROJ
NH-2C
222-121-006000 222-131-006000 222-161-006000 222-141-006000 222-171-006000
10
222-121-010000 222-131-010000 222-161-010000 222-141-010000 222-171-010000
16
222-121-016000 222-131-016000 222-161-016000 222-141-016000 222-171-016000
20
222-121-020000 222-131-020000 222-161-020000 222-141-020000 222-171-020000
25
222-111-025000 222-121-025000 222-131-025000 222-161-025000 222-141-025000 222-171-025000
32
222-111-032000 222-121-032000 222-131-032000 222-161-032000 222-141-032000 222-171-032000
35
222-111-035000 222-121-035000 222-131-035000 222-161-035000 222-141-035000 222-171-035000
40
222-111-040000 222-121-040000 222-131-040000 222-161-040000 222-141-040000 222-171-040000
50
222-111-050000 222-121-050000 222-131-050000 222-161-050000 222-141-050000 222-171-050000
63
222-111-063000 222-121-063000 222-131-063000 222-161-063000 222-141-063000 222-171-063000
80
222-111-080000 222-121-080000 222-131-080000 222-161-080000 222-141-080000 222-171-080000
100
222-111-100000 222-121-100000 222-131-100000 222-161-100000 222-141-100000 222-171-100000
125
222-111-125000 222-121-125000 222-131-125000 222-161-125000 222-141-125000 222-171-125000
160
222-111-160000 222-121-160000 222-131-160000 222-161-160000 222-141-160000 222-171-160000
200
222-131-200000
222-141-200000 222-171-200000
225
222-131-225000
222-141-225000 222-171-225000
250
222-131-250000
222-141-250000 222-171-250000
222-141-280000
300
222-141-300000
315
222-141-315000
350
222-141-350000
400
222-141-400000
NH-4
KODNI BROJ
6,3
280
NH-3
500
222-181-500000
630
222-181-630000
222-191-800000
800
222-191-100000
1000
Masa 180 g
Pakovanje
5 kom
Masa 240 g
Pakovanje
5 kom
Masa 600 g
Pakovanje
5 kom
Masa 250 g
Pakovanje
5 kom
Masa 610 g
Pakovanje
5 kom
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Masa 390 g
Pakovanje
5 kom
Masa 1040 g
Pakovanje
5 kom
Masa 2130 g
Pakovanje
5 kom
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 3
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Postolja niskonaponskih osigurača sa nožastim kontaktima – veličine 0 i 00
2 kom
0,640
65 95 62 92 27 86 106 170 175 150 222-003-220000
160
P-0/III
76 -
6 kom
0,213
65 95 62 92 27 86 87 120 125 100 222-003-120000
160
P-00/III
57 -
2 kom
0,58
150 222-003-210000
27 86 106 170
- 62
160
P-0/I
76 33
100 222-003-110000
27 86 87 120
- 62
160
P-00/I
57 33
Nazivna
struja
In (A)
Tip
A B Bp C H Hu Hp Ho
Dimenzije (mm)
L
L1
L2
LP
Kodni broj
0,19
Masa
(kg)
6 kom
Pakovanje
Niskonaponska postolja odgovaraju standardima: JUS N.E5.205210, IEC 60269-1, IEC 60269-2 i DIN 43620.
Koriste se sa topljivim umetcima veličina 00 i 0 prema
IEC 60269-2.
Nazivni napon postolja je 690 V.
Postolja se sastoje od metalnog nosača na koji su pričvršćeni
potporni keramički izolatori vrlo dobrih mehaničkih osobina koji nose
kontaktne viljuške.
Kod tropolnih izvedbi polovi su međusobno razdvojeni izolacionim
pregradama.
Svi metalni dijelovi su zaštićeni odgovarajućom površinskom
zaštitom.
TROPOLNA IZVEDBA P-00/III i P-0/III
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 4
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Postolja niskonaponskih osigurača sa nožastim kontaktima – veličine 1, 2 i 3
1 kom
3.8
108 166 240 240 210 222-003-520000
630
80 65
JEDNOPOLNA IZVEDBA P-1/I , P-2/I , P-3/I
80 - 210 208 102 210
2 kom
400
P2/III
P3/III
81 - 129 187 95 120 35 109 157 231 240 201 222-003-420000 3.035
6 kom
1.9
250
P1/III
81 - 110 160 85 110 35 100 143 200 210 175 222-003-320000
1 kom
630
P-3/I
- 102
-
-
108 166 240
210 222-003-510000 1.202
2 kom
81 62
400
P-2/I
95
-
35 109 157 231
201 222-003-410000 0.995
0598
175 222-003-310000
35 100 143 200
81 52
250
P-1/I
85
-
L2
H Hu Hp Ho
C
Nazivna
Tip struja
In (A) A B Bp
Dimenzije (mm)
L
L1
LP
Kodni broj
Masa
(kg)
6 kom
Pakovanje
Niskonaponska postolja odgovaraju standardima: JUS N.E5.205-210,
IEC 60269-1, IEC 60269-2 i DIN 43620.
Koriste se sa topljivim umecima veličina 1 – do 250 A, 2 - do 400A
i
3 – do 630 A prema IEC 60269-2
Nazivni napon postolja je 690 V.
Postolja se sastoje od metalnog nosača na koja su prićvršćeni potporni
keramički izolatori vrlo dobrih mehaničkih osobina koja nose kontaktne
viljuške.
Kod tropolnih izvedbi polovi su međusobno razdvojeni izolacionim
pregradama.
Svi metalni dijelovi su zaštićeni odgovarajućom površinskom zaštitom.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 5
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponski cjevasti osigurači
Osigurači tipa VN6, VN10, VN20 i VN36 su izvedeni bez pokazivača djelovanja
i mogu se koristiti za spoljašnju i unutrašnju montažu. Ekvivalentna oznaka je VVA
Osiguraći tipa VN6U, VN10U, VN20U i VN36U su izvedeni sa udranom iglom i
predviđeni su prvenstveno za montažu u sklopu uređaja za tropolno isključenje
(sklopka). Također se koriste i za vanjsku montažu kao osigurači sa indikacijom
djelovanja (VVB).
Visokonaponski visokoučinski osigurači odgovaraju standardima : JUS N.E5.
505, IEC 60282-1,VDE 0670 T4.
Izolaciono tijelo izrađeno je od kvalitetnog keramičkog materijala prema
preporukama IEC 60672-1, kontaktni dijelovi od odgovarajućeg materijala sa
propisnom zaštitom a topljivi elementi od čistog elektrolitičkog srebra.
Osigurači se izvode kao pridruženi osigurači. Koriste se za zaštitu distributivnih
transformatora i srednjenaponskih otcjepa putem ograničenja struje kratkog spoja.
a
D=69 mm; d=63 mm
D=83 mm; d=77 mm
VVA/VVC
Nazivni/najviši
napon mreže
(kV)
(mm)
Nazivna struja (A)
Nazivna struja (A)
VN6/VN6U
6/7,2
192
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50
63, 75, 100, 125, 160, 200
VN10/VN10U
10/12
292
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50
63, 75, 100, 125, 160, 200
VN20/VN20U
20/24
442
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50
63, 75, 100, 125, 160, 200
VN36/VN36U
35/38
538
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50
63, 75, 100, 125, 160, 200
Tip
Tip VVA
(bez udarne igle)
VN6
Masa (kg)
D=80
D=69 mm
mm
d=63 mm
d=77
mm
1,46
2,22
Masa (kg)
Tip VVA
(sa udarnom iglom)
D=69 mm
d=63 mm
D=80 mm
d=77 mm
VN6U
1,55
2,31
VN10
2,19
3,13
VN10U
2,30
3,25
VN20
3,10
4,21
VN20U
3,26
4,37
VN36
3,65
5,35
VN36U
3,80
5,50
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 6
VN6 (VVA)
6,3 kV
222-211-050000
Masa: 1,5 kg
VN6U (VVC)
6,3 kV
222-212-002000
222-212-004000
222-212-006000
222-212-010000
222-212-016000
222-212-020000
222-212-025000
222-212-030000
222-212-040000
222-212-050000
Masa: 1,5 kg
A
2
4
6,3
10
16
20
25
30
40
50
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
222-211-200000
Masa: 2,3 kg
222-212-080000
222-212-100000
222-212-125000
222-212-160000
222-212-200000
Masa:2,3 kg
80
100
125
160
200
222-211-160000
222-211-125000
222-211-100000
222-211-080000
222-211-075000
222-212-075000
75
222-211-063000
222-212-063000
63
222-211-040000
222-211-030000
222-211-025000
222-211-020000
222-211-016000
222-211-010000
222-211-006000
222-211-004000
222-211-002000
KODNI BROJ
KODNI BROJ
Nazivna
struja
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 7
Masa: 3,2 kg
222-221-200000
222-221-116000
222-221-125000
222-221-100000
222-221-080000
222-221-075000
222-221-063000
Masa: 2 kg
222-221-050000
222-221-040000
222-221-030000
222-221-025000
222-221-020000
222-221-016000
222-221-010000
222-221-006000
222-221-004000
222-221-002000
VN10 (VVA)
10 kV
KODNI BROJ
Masa: 4,6 kg
222-232-200000
222-232-160000
222-232-125000
222-232-100000
222-232-080000
222-232-075000
222-232-063000
Masa: 3,2 kg
222-232-050000
222-232-040000
222-232-030000
222-232-025000
222-232-020000
222-232-016000
222-232-010000
222-232-006000
222-232-004000
222-232-002000
VN20U (VVC)
20kV
KODNI BROJ
Svi osigurači se pakuju u zasebne kartonske kutije.
Masa:3,2 kg
222-212-200000
222-212-160000
222-222-125000
222-222-100000
222-222-080000
222-222-075000
222-222-063000
Masa: 2 kg
222-222-050000
222-222-040000
222-222-030000
222-222-025000
222-222-020000
222-222-016000
222-222-010000
222-222-006000
222-222-004000
222-222-002000
VN10U (VVC)
10 kV
KODNI BROJ
Masa: 4,6 kg
222-231-200000
222-231-160000
222-231-125000
222-231-100000
222-231-080000
222-231-075000
222-231-063000
Masa: 3,2 kg
222-231-050000
222-231-040000
222-231-030000
222-231-025000
222-231-020000
222-231-016000
222-231-010000
222-231-006000
222-231-004000
222-231-002000
VN20 (VVA)
20 kV
KODNI BROJ
Masa: 5,3 kg
222-242-200000
222-242-160000
222-242-125000
222-242-100000
222-242-080000
222-242-075000
222-242-063000
Masa:3,7 kg
222-242-050000
222-242-040000
222-242-030000
222-242-025000
222-242-020000
222-242-016000
222-242-010000
222-242-006000
222-242-004000
222-242-002000
VN36U (VVC)
36kV
KODNI BROJ
Masa: 5,3 kg
222-241-200000
222-241-160000
222-241-125000
222-241-100000
222-241-080000
222-241-075000
222-241-063000
Masa:3,7 kg
222-241-050000
222-241-040000
222-241-030000
222-241-025000
222-241-020000
222-241-016000
222-241-010000
222-241-006000
222-241-004000
222-241-002000
VN 36 (VVA)
36kV
KODNI BROJ
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponski cjevasti osigurači – kodni brojevi, težine i pakovanje
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponski cjevasti osigurači tipa E-FTRE
Srednjenaponski osigurači tipa E-FTRE su namijenjeni za ugradnju u
autopneumatske sklopke tipa RFN (Energoinvest).
Iste su konstrukcije kao i VVC osigurači osim što imaju drugačije izvedene
kontakte.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 8
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
E-FTRE osigurači – kodni brojevi, težine i pakovanje
Nazivna
struja
A
2
4
6,3
10
16
20
25
32
40
50
63
75
80
100
125
MASA
Nazivna
struja
A
2
4
6,3
10
16
20
25
32
40
50
63
75
80
100
125
MASA
E-FTRE-3
E-FTRE-4
f46/298
f 60/378
KODNI BROJ KODNI BROJ
222-263-102000
222-263-104000
222-263-106000
222-263-110000
222-263-016000
222-263-020000
222-263-025000
222-263-032000
222-263-040000
222-263-050000
2,0 kg
f 80/578
KODNI BROJ
222-266-016000
222-266-020000
222-266-025000
222-266-032000
222-266-040000
222-266-050000
222-266-063000
8 kg
f 60/458
KODNI BROJ
f 46/378
f 60/485
f 60/578
KODNI BROJ KODNI BROJ KODNI BROJ
222-265-002000
222-265-004000
222-265-006000
222-265-010000
222-265-016000
222-265-020000
222-265-025000
222-264-003200
222-265-032000
222-264-040000
226-265-040000
222-264-050000
226-265-050000
222-264-063000
222-264-075000
226-265-075000
226-265-080000
2,3 kg
2,65 kg
E-FTRE-7
E-FTRE-6
E-FTRE-5
2,0 kg
2,65 kg
E-FLRE-3
E-EFLRE-5
6 kg
f 60/578
f 80/578
f 80/378
f 92/578
KODNI BROJ KODNI BROJ KODNI BROJ KODNI BROJ
227-267-002000
227-267-004000
227-267-006000
227-267-010000
222-267-016000 222-273-016000
222-267-020000
222-267-025000 222-273-025000
222-267-032000
222-273-040000
222-273-050000 222-275-050000
222-273-063000 222-275-063000
6 kg
8 kg
222-273-080000 222-275-080000
222-273-100000 222-275-100000
222-273-125000 222-275-125000
4 kg
9,5 kg
Svi osigurači se pojedinačno pakuju u kartonsku ambalažu
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 9
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Osigurači za zaštitu naponskih transformatora – VN-VU
Srednjenaponski osigurači tipa VN-VU su namijenjeni za zaštitu
mjernih i zaštitnih naponskih transformatora.
Topljivi elementi i prostor gašenja luka su isti kao kod VVC
osigurača.
Nazivne struje su do 6,3 A. U izvedenoj konstrukciji dovode do
neznatnog zagrijavanja tako da su pogodni za ugradnju u prostor
predviđen konstrukcijom naponskih transformatora.
Naziv
Nazivna struja
Najviši napon
osigurača
(A)
(kV)
VN-VU 10
2
VN-VU 10
4
12
VN-VU 10
6,3
VN-VU 20
2
VN-VU 20
4
24
VN-VU 20
6,3
VN-VU 35
2
VN-VU 35
4
38
VN-VU 35
6,3
Svi osigurači se pakuju zasebno u kartonske kutije.
Dimenzije
A (mm)
B (mm)
152
128
256
232
350
326
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Kodni broj
222-290-202000
222-290-204000
222-290-206000
222-290-302000
222-290-304000
222-290-306000
222-290-402000
222-290-404000
222-290-406000
Masa
(kg)
0,870
1,450
2
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 10
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Jednopolni visokonaponski samoispadni osigurač-rastavljač
za vanjsku montažu tip E-FOA
Jednopolni visokonaponski samoispadni osigurač-rastavljač za vanjsku
montažu tip E-FOA je kombinacija visokonaponskog ekspulzionog osigurača i
rastavljača.
Primjenuje se za zaštitu od struja preopterećenja i kratkih spojeva
prvenstveno na stubnim trafostanicama, za zaštitu manjih kondenzatorskih
baterija za popravak faktora snage ili za sekcionisanje nadzemnih distributivnih
mreža.
Jednopolni visokonaponski samoispadni osigurač-rastavljač za vanjsku
montažu tip E-FOA odgovara standardu: IEC 60282-2.
Sastoji se od: nosećeg porcelanskog izolatora sa nosačem za pričvršćenje
na stub, gornjeg strujnog priključka sa izbacivačem, ležišta nosača topljivog
umetka, samoispadnog umetka sa topljivim elementom koji se može brzo i
jednostavno mijenjati. Svi kontaktni dijelovi obezbjeđuju dobru električnu
provodnost i veliku mehaničku čvrstoću. Zaštita metalnih dijelova je propisno
izvedena. Na zahtjev kupca može se isporučiti i izolaciona šipka za zamjenu
osigurača, odnosno otvaranje rastavljača.
Prilikom pojave prevelike struje u kolu u kojem se nalazi osiguračrastavljač dolazi do topljenja topljivog elementa i mehaničkog otpuštanja nosača
topljivog elementa. Usljed sile gravitacije i opružne sile kontakata dolazi do
potpunog otvaranja rastavljača. Time je obezbjeđeno odvajanje dijela mreže koji
je u kvaru od zdravog dijela mreže. Također, otvaranje rastavljača obezbjeđuje
nepogrešivu identifikaciju lokacije kvara.
Osigurač-rastavljač se izrađuje univerzalno kao 12/24 kV.
Kalibrisani topljivi umetci se izrađuju za nazivne struje od 2 do 100 A
LEGENDA:
1-Gornji strujni priključak
2-Nosač topljivog umetka
3-Ležište nosača topljivog umetka – donji strujni priključak
4-Noseći izolator
5-Konzola nosećeg izolatora
Kodni broj: 222-004-236900
Masa: 10,3 kg
Pakovanje: kartonska ambalaža
Topljivi umetak:
6 A - 222-282-006000
10 A - 222-282-010000
16 A - 222-282-016000
20 A - 222-282-020000
25 A - 222-282-025000
A – gornji priključak topljivog elementa
B – glavni topljivi element
C – pomoćni topljivi element
D – donji priključak topljivog elementa
Topljivi umetak ekspulzionog osigurača:
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 11
Osigurači i postolja
osigurača
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
ENERGOINVEST GRUPA
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 12
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Postolja srednjenaponskih osigurača – unutrašnja montaža - jednopolna
Postolja, ili osnove srednjenaponaskih osigurača su predviđena za prihvat
cjevastih osigurača tipa VVA ili VVC definisanih standardom IEC 60282-1
Izrađena su u skladu sa standardom JUS N.E5.520 – Visokonaponski topljivi
osigurači za nazivne napone 3,6 do 38 kV – Jednopolne osnove – Osnovne mjere.
Postolja unutrašnje montaže se sastoje od čeličnog nosača, potpornih
porcelanskih izolatora i kontaktnih elemenata.
Nazivna struja postolja je 200 A a izrađuju se za nazivne napona do 36 kV.
Izvodbe sa pomoćnim kontaktom udarača u dodatku oznake imaju slovo I.
Namijenjena su unutrašnjoj montaži.
Dimenzije (mm)
Umax
In
Tip
(kV)
(A)
A1
Hp
Lo
Lp
Lu
Rp
PU6
7,2
193
155
300
55
353
323
PU6I
7,2
193
155
374
55
353
323
PU10
12
293
155
395
180
453
423
PU10I
12
293
155
469
180
453
423
200
PU20
24
443
235
560
300
603
573
PU20I
24
443
235
6340
300
603
573
PU35
38
538
326
640
380
698
668
PU35I
38
538
326
714
380
698
668
Jednopolna postolja unutrašnje montaže se pakuju pojedinačno u transprtne kartonske kutije
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Kodni broj
222-004-110000
222-004-110100
222-004-120000
222-004-120100
222-004-130000
222-004-130100
222-004-140000
222-004-140100
Masa
(kg)
5
5,3
7
7,3
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 13
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Postolja srednjenaponskih osigurača – unutrašnja montaža - tropolna
Postolja, ili osnove srednjenaponaskih osigurača su predviđena za prihvat
cjevastih osigurača tipa VVA ili VVC definisanih standardom IEC 60282-1
Usaglačena su sa standardom JUS N.E5.520 – Visokonaponski topljivi
osigurači za nazivne napone 3,6 do 38 kV – Jednopolne osnove – Osnovne mjere.
Postolja unutrašnje montaže se sastoje od kompaktnog čeličnog nosača,
potpornih porcelanskih izolatora i kontaktnih elemenata.
Nazivna struja postolja je 200 A a izrađuju se za nazivne napona do 36 kV.
Izvodbe sa pomoćnim kontaktom udarača u dodatku oznake imaju slovo I.
Namijenjena su unutrašnjoj montaži.
Dimenzije (mm)
A1
Hp
Lo
Lp
Lu
Ld
PU6/III
7,2
193 197 300
55
353 270
PU6I/III
7,2
193 197 300
55
353 270
PU/III
12
293 197 395 180 453 270
PU10I/III
12
293 197 395 180 453 270
200
PU20/III
24
443 277 560 300 603 360
PU20I/III
24
443 277 560 300 603 360
PU35/III
38
538 368 640 380 698 450
PU35I/III
38
538 368 640 380 698 450
Tropolna postolja unutrašnje montaže se pakuju u drvene transportne ramove.
Tip
Umax
(kV)
In
(A)
D
220
220
220
220
300
300
380
380
E
522
552
522
552
682
682
842
842
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rp
323
323
423
423
573
573
668
668
Kodni broj
Masa
(kg)
222-004-111000
222-004-111100
222-004-121000
222-004-121100
222-004-131000
222-004-131100
222-004-141000
222-004-141100
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 14
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Postolja srednjenaponskih osigurača – vanjska montaža, jednopolna
Postolja, ili osnove srednjenaponaskih osigurača su predviđena za prihvat
cjevastih osigurača tipa VVA ili VVC (IEC 60282-1)
Izrađena su u skladu sa standardom JUS N.E5.520 – Visokonaponski topljivi
osigurači za nazivne napone 3,6 do 38 kV – Jednopolne osnove – Osnovne mjere.
Postolja se sastoje od čeličnog nosača, potpornih izolatora i kontaktnih
elemenata. Potporni izolatori mogu biti silikonski ili porcelanski. Postolja
osigurača sa silikonskim izolatorima imaju dodatnu slovnu oznaku S (vidi tabelu).
Nazivna struja postolja je 200 A a izrađuju se za nazivne napone do 36 kV.
Namijenjena su spoljašnjoj montaži.
Noseća konstrukcija se prema narudžbi kupca prilagođava montaži na
željezno-rešetkastom stubu, armirano-betonskom stubu, direktno na svornjaku
transformatora ili nekom drugom nosaču.
Tip
Umax
(kV)
In
(A)
A1
Hp
PS10
12
293
155
PS10S
12
293
305
PS10S ET
12
293
378
PS20
24
200
443
325
PS20S
24
443
305
PS35
38
538
465
PS35S
38
538
465
Postolja osigurača se pojedinačno pakuju u kartonske kutije.
Dimenzije
Lo
Lp
415
180
369
180
565
300
519
300
660
380
614
380
Lu
481
481
631
631
726
726
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rp
445
445
595
595
690
690
Kodni broj
222-004-210000
222-004-220200
222-004-210200
222-004-220000
222-004-220100
222-004-230000
222-004-230100
Masa
(kg)
7
10
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 15
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Postolja srednjenaponskih osiguača – vanjska montaža, tropolna
Postolja, ili osnove srednjenaponaskih osigurača su predviđena za prihvat cjevastih osigurača tipa VVA ili VVC (IEC 60282-1)
Izrađena su u skladu sa standardom JUS N.E5.520 – Visokonaponski topljivi osigurači za nazivne napone 3,6 do 38 kV – Jednopolne
osnove – Osnovne mjere.
Postolja se sastoje od čeličnog nosača, potpornih izolatora i kontaktnih elemenata. Potporni izolatori mogu biti silikonski ili
porcelanski. Postolja osigurača sa silikonskim izolatorima imaju dodatnu slovnu oznaku S (vidi tabelu).
Nazivna struja postolja je 200 A a izrađuju se za nazivne napona do 36 kV.
Namijenjena su spoljašnjoj montaži.
Noseća konstrukcija se prema narudžbi kupca prilagođava montaži na željezno-rešetkastom stubu, armirano-betonskom stubu ili
nekom drugom nosaču.
Tip
Umax
(kV)
PS10/III
PS10/III S
PS20/III
PS20/III S
PS35/IIIS
12
12
24
24
38
In
(A)
200
A1
293
293
443
443
538
Hp
177
327
347
327
487
Lp
319
319
469
469
564
Dimenzije
Lu
481
481
631
631
726
D
300
600
600
600
600
E
396
650
696
650
650
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rp
445
445
595
595
690
Kodni broj
Masa
(kg)
222-004-211000
222-004-221200
222-004-221000
222-004-221300
222-004-231000
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 16
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Osigurači za primjenu u željezničkim vagonima – tipovi VG-G i VG-R
GLAVNI
OSIGURAČ VG-G
Osigurači odgovaraju zahtjevima standarda i propisa:
- interni standard željeznice: JŽS V2.297
- standard međunarodne unije željenica: UIC 552.
Izolaciono tijelo osigurača je napravljeno od porcelana a
kontaktni elemnti od niklovane bakarne legure.
Posena izvedba topljivog elementa omogućava uspješno
prekidanje istosmjerne struje kvara.
Osigurači su robusne građe tako da uspješno podnose vibracije
kojima su u normalnom pogonu izloženi.
Tip
Nazivni napon
(VDC)
A
3000
B
1500
Nazuvna struja
(A)
30
50
A
B
C
D
280
240
231
246
189
149
140
155
Nazivni napon
RAZVOD
NI
OSIGURA
Č VG-R
Masa
(kg)
222-005-210000
222-005-220000
0,55
222-005-230000
7,5
20
Kodni broj
222-005-240000
Nazuvna struja
Kodni broj
2A
222-005-140000
3A
222-005-140000
6A
222-005-140000
12 A
222-005-140000
3000 VDC
0,40
Masa
(kg)
0,650
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 17
Osigurači i postolja
osigurača
ENERGOINVEST GRUPA
Osigurači za primjenu u željezničkim vagonima – tipovi RW-FL
Osigurači odgovaraju zahtjevima standarda BN-70 3086 i
UIC 552.
Izolaciono tijelo osigurača je napravljeno od porcelana a
kontaktni elementi od niklovane bakarne legure.
Osigurači su robusne građe tako da uspješno podnose
vibracije kojima su u normalnom pogonu izloženi.
Tip
RW-FL-1,5/15
RW-FL-3/6
RW-FL-3/32
RW-FL-3/50
Un
(V)
1500
3000
3000
3000
In
(A)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
m
(mm)
Kodni broj
15
6
32
50
176
200
254
254
110
160
154
154
33
20
50
50
45
28
78
78
38
24
69,5
69,5
50
28
85
85
222-005-320000
222-005-310000
222-005-330000
222-005-331000
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Masa
(kg)
Osigurači i postolja osigurača
Strana: 18
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Kompozitni izolatori – potporni izolatori SD
Kompozitni izolatori se sastoje od fiberglasnog nosača, fitinga i izolacionog
omotača od silikonskog elastomera. Namijenjeni su korištenju u nadzemnim
distributivnim vodovima. Proizvode se za nazivne napone do 35 kV.
Primjena silikonskog izolazionog omotača omogućava postizanje velikih
puznih staza tako da su ovi izolatori posebno pogodni za zagađene sredine.
Izolatori se na konzole pričvršćuju pomoću vijka M24 x 145. Nazivna mjera
navoja, kao i dužina navoja mogu biti prilagođeni zahtjevu kupca. Provodnik
se na izolator može pričvrstiti primjenom odgovarajućeg veza na fitinzima sa
žlijebom za provodnik ili pomoću nosne stezaljke kojom su opremljenji
izolatori sa oznakom NS.
Fitinzi za pričvršćenje nakonzolu su čelični – toplo cinokvani, dok su fitinzi za
pričvršćenje provodnika aluminijumski!
Izolatori su izrađeni uz uvažavanje IEC 60815 i ispitani u skladu sa IEC
61952.
Naziv
SD 12/12, Al, M24*
SD 12/12, Al, M30
SD 12/12, NS, M24
SD 24/12, Al, M20
SD 24/12, Al, M24*
SD 24/12, Al, M30
SD 24/12, NS, M24
SD 24/12 , M20
SD 36/10, Al, M24*
SD 36/10, NS, M30
SD 36/10, NS, M24
SD 36/10, Al, 136/4x10,5
SD 36/10, Al, M30
SD 36/12.5, Al, M24*
Nazivni napon
kV
SI12: 12/28/75
SI24: 24/50/125
SI38: 38/70/170
Nazivna sila
kN
15
15
15
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
10
10
10
10
10
a
mm
225
225
284
271
266
266
330
271
371
426
426
550
371
b
mm
372
372
457
422
417
417
503
422
567
571
571
550
567
Donji fiting
Gornji fiting
Kodni broj
Masa
(kg)
M24
M30
M24
M20
M24
M30
M24
M20
M24
M30
M24
Ø136/4xØ10,5
M30
Al kapa
Al kapa
nosna stezaljka
Al kapa
Al kapa
Al kapa
nosna stezaljka
čelični otkivak
Al kapa
nosna stezaljka
nosna stezaljka
Al kapa
Al kapa
226-001-320200
226-001-320300
226-001-320500
226-001-330100
226-001-330200
226-001-330300
226-001-330500
226-001-330400
226-001-341200
226-001-340300
226-001-340500
226-001-340600
226-001-340700
2,05
2,35
2,65
1,95
2,2
2,5
2,8
2.6
2,5
2,8
3,1
4,2
3,6
12,5
371
567
M24
Al kapa
226-001-340200
2,5
Zahvaljujući modularnom dizajnu, moguće su i razne druge kombinacije fitinga, kao i visine izolatora. Standardna izvedba nosne sezaljke
podrazumijeva stezaljku za AlFe užad presjeka 50 mm2 do 70 mm2. Na zahtjev kupca se isporučuju i stezaljke prilagođene drugim pesjecima.
Zvjezdicom (*) su označeni izolatori koji se standardno isporučuju za mreže najvišeg napona 12, 24 odnosno 38 kV.
Zavisno od količine koja se isporučuje, izolatori se pakuju u kartonske kutije po 20 komada ili u drvene transportne okvire po 100 do 400 komada.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 1
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Kompozitni izolatori – zatezni izolatori ZS
ekvivalentna oznaka SZ
Zatezni komopozitni izolatori se koriste za formiranje zateznih i nosećih izolatorskih lanaca.
Odlikuju se velikom zateznom silom, malom masom, velikom puznom stazom i otpornošću prema
zaprljanju.
Izvode sa sa dva tipa fitinga:
1. fitinzima tipa jezičak prema preporukama IEC 61466 – veličina 16N, odnosno prema IEC 60471,
veličina 16. Ovakvi fitinzi omogućavaju direktnu montažu zastavice ili škopca, odnosno zatezne
stezaljke na izolator bez dodatnih prelaznih elemenata za fitinge tipa tučak-gnijezdo.
2. fitinzima tipa tučak-gnijezdo prema IEC 60120. Ovakvi fitinzi omogućavaju zamjenu kod već
postojećih lanaca sa staklenim ili porcelanskim izolatorima.
Fitinzi su toplo cinkovani!
Izolatori su izrađeni uz uvažavanje IEC 60815 i ispitani prema IEC 61109!
Izolator
ZS 12/70, TT16, 00o
ZS 12/70, TT16, 90o
ZS 12/70, BS 16 L
ZS 12/70, TT16, 00o L
ZS 12/70, TT16, 90o L
ZS 12/70, BS 16 L
ZS 24/70, TT16, 00o
ZS 24/70, TT16, 90o
ZS 24/70, BS 16
ZS 24/70, TT16, 00o L
ZS 24/70, TT16, 90o L
ZS 24/70, BS 16 L
ZS 38/70, TT16, 00o
ZS 38/70, TT16, 90o
ZS 38/70, BS 16 L
ZS 38/80, TT16, 00o L
ZS 38/70, TT16, 00o L
ZS 38/70, TT16, 90o L
ZS 38/70, BS 16 L
ZS 38/80, TT16,00
ZS 38/70, BS 16
ZS 123/120, TT16,00
ZS 123/120, BS 16
Izolacija
a
b
(Un/U50Hz/U1,2/50ms)
(mm)
(mm)
Puzna
staza
Broj
krila
SI12: 12/28/75
345
392
362
3
SI12a: 12/35/75
385
432
471
4
SI24: 24/50/125
425
472
580
5
SI24a: 24/55/125
465
512
689
6
SI38: 38/70/170
505
552
798
7
SI38a: 38/75/170
545
592
907
8
SI38a: 38/75/170
598
632
1010
9
SI123:
123/185/450
1051
1156
1103
1185
2800
3200
27
31
Kodni broj
Masa
(kg)
226-001-420100
226-001-420200
226-001-420300
226-001-421100
226-001-421200
226-001-421300
226-001-430100
226-001-430200
226-001-430300
226-001-431100
226-001-431200
226-001-431300
226-001-440100
226-001-440200
226-001-440300
226-001-441100
226-001-442100
226-001-441200
226-001-440400
226-001-442100
226-001-441400
226-001-480100
226-001-480200
1,2
1,2
1,18
1,28
1,28
1,25
1,33
1,33
1,3
1,39
1,39
1,36
1,44
1,44
1,41
1,5
1,5
1,5
1,46
1.56
1,52
3.75
4.05
Zavisno od količine, izolatori se pakuju u kartonske kutije ili na dervene palete.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 2
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Kompozitni izolatori za električna postrojenja i aparate
Oznaka
Gornji fiting
Nazivna
sila
Kodni broj
Nazivni
napon
Dobre mehaničke osobine i mala masa su doprinjele velikoj primjeni kompozitnih izolatora u električnim aparatima, posebno rastavljačima. U ponudi imamo
širok spektar potpornih, pokretnih, zateznih izolatora koji se mogu koristiti kao potporni izolatori u električnim postrojenjima i aparatima vanjske montaže.
Izolatori mogu biti opremljeni aluminijumskim ili toplo cinkovanim čeličnim fitinzima prema zahtjevima kupca.
226-001-130100
226-001-130200
226-001-130300
226-001-130400
226-001-230400
SA 24/08 G
SA 24/08 H
SA 24/08 I
SA 24/08 J
SA 24/06 J
Kv
24
24
24
24
24
Kn
8
8
8
8
6
Visina
mm
300
300
300
300
375
226-001-230500
SA 24/12 G
24
10
285
226-001-230600
SA 24/12 H
24
10
285
226-001-230700
SA 24/12 I
24
10
285
226-001-230800
SA 24/08 F
24
8
300
mjere
fitinga
mm
Ø50
Ø70
Ø50
Ø70
Ø95
veza
mm
Donji fiting
razmak
otvora
mm
2Xm6/15
25
2Xm8/25
M12/20
mjere
fitinga
mm
veza
mm
razmak
otvora
mm
Ø50
M12/20
-
50
Ø70
2Xm8/25
50
-
Ø50
M12/20
-
4Xm8/25
50
Ø70
4Xm8/25
50
5xM12/66
-
Ø95
5xM12/66
-
4xM8/25
50
Ø50
M16/25
-
Ø50
M12/20
-
Ø50
M12/20
-
100x50
3Xm10
33
Ø50
M16/25
-
5Xm12
33
Ø90
3Xm12
33
56,6
Ø68
slika 1
slika 2
Ø90
226-001-230900
SA 24/12 K
24
10
300
Ø80
2Xm10/20
30
Ø80
4Xm10/2
0
226-001-231000
SA 24/12 L
24
10
300
Ø80
2x(M10+M
12) sl. 3
30+50
Ø80
4Xm10/2
0
56,6
226-001-240500
226-001-240600
226-001-340800
226-001-340400
226-001-430200
226-001-231200
226-001-430600
226-001-440200
SA 36/10 I1
SA 36/10 I2
SA 36/10 F2
SA 36/10 F1
ZS 24/70 H
ZS. 24/70 G
ZS. 24/70 H
ZS 36/70 L
38
38
38
38
24
24
24
38
8
8
10
10
70
70
70
70
360
395
451
447
460
412
503
590
Ø68
Ø68
Ø50
Ø95
Ø28
Ø28
Ø30
Ø28
4Xm8/25
50
Ø50
M16/25
-
4Xm8/25
50
Ø50
M16/25
-
2Xm8/25
20
Ø135
Ø10,5
112
4Xm6/15
76
Ø135
Ø10,5
112
20x25
Ø11
Ø28
5x25
Ø11
Ø9
Ø21,7
Ø28
-
-
5x30
-
Ø30
5x30
-
M16/38
-
Ø28
M16/38
-
Masa
(kg)
4,8
Primjeri projekcije fitinga za pričvršćenje su dati na slikama 1 – 4.
Izolatori se pakuju u odgovarajuću kartonsku
ambalažu ili na drvene palete.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 3
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Primjeri otvora za pričvršćenje izolatora:
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Odvodnici prenapona
Odvodnici prenapona služe zaštiti elemenata električnih mreža, prije svih kablova i energetskih transformatora od prenapona.
Aktivni element odvodnika prenapona su cink-oksidni varistori, dok je kućište od silikonskog elastomera. Mehaničku švrstoću odvodniku daje kavez od
izolacionih, fiberglasnih štapova. Konstrukciona rješenja onemogućavaju pojavu vazdušnih džepova ispod silikonskog omotača čime je ostvarena visoka
pouzdanost odvodnika.
Odvodnici su izrađeni i ispitani u skladu sa IEC 60099-4.
Nazivna struja odvođenja je 10 Ka.
Odvodnike prenapona izrađujemo za zaštitu opreme u mrežama najvišeg pogonskog napona 7,2 Kv (industrijska postrojenja, rudnici) i 12 Kv (distribucija).
Kodni broj
Oznaka
226-005-500100
226-005-510000
MOOP-7.2, 7.2 Kv, 10 Ka
MOOP-12, 12 Kv, 10 Ka
Trajni
radni
napon
(Kv)
7,2
12
Referentni
napon (Kv)
9
15
Nazivna
struja
odvođenja
In (Ka)
10
10
Preostali
napon pri In
(Ka)
Masa (kg)
24
40
1
1
Odvodnici prenapona se pojedinačno pakuju u kartonske kutije.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 4
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Izolatorski zatezni lanci sa silikonskim kompozitnim izolatorima
Izolatorski lanci služe za zatezno prihvatanje provodnika nadzemnih mreža. Prednost
izolatorskih lanaca sa silikonskim izolatorima je u značajno manjoj težini od lanaca sa
porcelanskim izolatorima.
Pored silikonskih izolatora u lancu se nalaze i čelični toplo cinkovani fitinzi. Montaža
izolatorskih lanaca na konzolu je pomoću zastavice (opciono škopca) dok se provodnik
prihvata pomoću klinaste zatezne stezaljke. Uobičajena je isporuka zatezne stezaljke za
AlFe uže nazivnog presjeka 50-70 mm2, dok se druge veličine stezaljke moraju naglasiti
prilikom narudžbe.
Moguća je i isporuka pojedinih elemenata izolatorskih lanaca: klinaste zatezne stezaljke,
zastavice, odstojnici, produžnici i svornjaci se izrađuju i ispituju u skladu sa IEC 60284.
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
Element lanca
Zatezna stezaljka – klinasta (ili slična)
Silikonski izolator (iz tabele sa prethodne
strane)
Zastavica (ili škopac, “U” stremen …)
Produžnik 00o
Odstojnik
Svornjak
Produžnik 90o
Adapter (za zavješenje škopca ili zastavice
na konzolu – po potrebi)
Oznaka lanca
JZL 12 Kv/70Kn
JZL 24 Kv/70Kn
JZL 36 Kv/70Kn
DZL 12 Kv/70Kn
DZL 24 Kv/70Kn
DZL 36 Kv/70Kn
Nazivni
napon
12 Kv
24 Kv
38 Kv
12 Kv
24 Kv
38 Kv
a
206
286
346
206
286
346
JZL
1
DZL
1
1
2
1
-
1
1 (2)
4
6
1 (2)
(1)
(1)
Dimenzije
b
c
628
708
788
921
200
1001
200
1081
200
Kodni broj
Masa (kg)
226-004-120100
226-004-130100
226-004-140100
226-004-220100
226-004-230100
226-004-240100
3,29
3,40
3,51
7,96
8,20
8,45
Izolatorski lanci se pakuju u drvene ramove na standardnim paletama po 200 kompleta jednostrukih zateznih lanaca,
odnosno 100 dvostrukih.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 5
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Izolatorski nosivi lanci sa silikonskim kompozitnim izolatorima
Izolatorski lanci služe za noseće prihvatanje provodnika nadzemnih mreža. Prednost izolatorskih lanaca sa silikonskim izolatorima je u
značajno manjoj težini od lanaca sa porcelanskim izolatorima.
Pored silikonskih izolatora u lancu se nalaze i čelični toplo cinkovani fitinzi. Montaža izolatorskih lanaca na konzolu je pomoću
zastavice (opciono škopca) dok se provodnik prihvata pomoću nosive stezaljke. Uobičajena je isporuka nosive stezaljke za AlFe uže
nazivnog presjeka 50/8 mm2, dok se druge veličine stezaljke moraju naglasiti prilikom narudžbe.
Moguća je i isporuka pojedinih elemenata izolatorskih lanaca: nosive stezaljke, zastavice, odstojnici, i svornjaci se izrađuju i ispituju u
skladu sa IEC 60284.
R.B.
Element lanca
JNL
DNL
1
nosiva stezaljka
1
1
2
Silikonski izolator
1
2
3
Zastavica (ili škopac, “U” stremen …)
1
1
4
Produžnik 00o
1 (2)
5
Odstojnik
4
6
Svornjak
6
7
Produžnik 90o
1 (2)
Adapter (za zavješenje škopca ili zastavice
8
(1)
(1)
na konzolu – po potrebi)
Izolatorski nosni lanac sa
silikonskim izolatorom
JNL 12Kv/80Kn
Nazivni
napon
12Kv
a
206
JNL 24Kv/80Kn
24Kv
JNL 38Kv/80Kn
Dimenzije
b
Kodni broj
c
-
226-004-320100
286
-
226-004-330100
38Kv
346
-
226-004-340100
DNL 12Kv/80Kn
12Kv
206
200
226-004-420100
DNL 24Kv/80Kn
24Kv
286
200
226-004-430100
DNL 38Kv/80Kn
38Kv
346
200
226-004-440100
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 6
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Izolatorski nosivi lanci sa porcelanskim izolatorima
Izolatorski lanci služe za noseće prihvatanje provodnika nadzemnih mreža.
Pored porcelanskih izolatora u lancu se nalaze i čelični toplo cinkovani fitinzi. Montaža izolatorskih lanaca na konzolu je pomoću
zastavice (opciono škopca) dok se provodnik prihvata pomoću nosive stezaljke. Uobičajena je isporuka nosive stezaljke za AlFe
uže nazivnog presjeka 50/8 mm2, dok se druge veličine stezaljke moraju naglasiti prilikom narudžbe.
Moguća je i isporuka pojedinih elemenata izolatorskih lanaca: nosive stezaljke, zastavice, odstojnici i svornjaci se izrađuju i
ispituju u skladu sa IEC 60284.
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
Element lanca
nosiva stezaljka
Porcelanski izolator
Zastavica (ili škopac, “U” stremen
…)
Viljuška –tučak
Odstojnik 1
Odstojnik 2
Oko-tučak
Adapter (za zavješenje škopca ili
zastavice na konzolu – po potrebi)
Izolatorski nosivii lanci sa
porcelanskim izolatorima
Nazivni napon
JNLp 38Kv/70Kn
DNLp 38Kv/70Kn
JNL
1
1
DNL
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
Dimenzije
Kodni broj
a
b
38Kv
380
-
226-004-751100
38Kv
380
280
226-004-851100
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 7
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Izolatorski zatezni lanci sa porcelanskim izolatorima
Izolatorski lanci služe za zatezno prihvatanje provodnika nadzemnih mreža.
Pored porcelanskih izolatora u lancu se nalaze i čelični toplo cinkovani fitinzi. Montaža izolatorskih lanaca na konzolu je pomoću
zastavice (opciono škopca) dok se provodnik prihvata pomoću klinaste zatezne stezaljke. Uobičajena je isporuka zatezne stezaljke za
AlFe uže nazivnog presjeka 50-70 mm2, dok se druge veličine stezaljke moraju naglasiti prilikom narudžbe.
Moguća je i isporuka pojedinih elemenata izolatorskih lanaca: klinaste zatezne stezaljke, zastavice, odstojnici, produžnici i svornjaci se
izrađuju i ispituju u skladu sa IEC 60284.
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Element lanca
zatezna stezaljka
Porcelanski izolator
Zastavica (ili škopac, “U” stremen
…)
Viljuška –tučak
Odstojnik 1
Odstojnik 2
Oko-tučak
Adapter (za zavješenje škopca ili
zastavice na konzolu – po potrebi)
Viljuška-oko
Izolatorski zatezni lanci sa
porcelanskim izolatorima
JZL 24Kv/40Kn
JZLp 24Kv/40Kn
JZL 36Kv/70Kn
DZL 24Kv/40Kn
DZLp 24Kv/40Kn
Nazivni napon
24Kv
24Kv
38Kv
24Kv
24Kv
JZL
1
1
DZL
1
2
1
1
1
1
(2)
1
1
2
(1)
(1)
-
2
Dimenzije
a
175
200
310
175
200
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Kodni broj
b
280
280
226-004-530100
226-004-531100
226-004-650100
226-004-630100
226-004-631100
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 8
Izolatori, izolatorski
lanci, odvodnici
prenapona
ENERGOINVEST GRUPA
Stakleni izolatori
Kapasta jedinica izolatorskog lanca treba da zadovolji zahtjeve standarda IEC 60305, a koristi se za izradu
izolatorskih lanaca za zavijesenje provodnika nadzemnog voda.
Jedinice izolatorskih lanaca se ispituju prema IEC 63803-1.
Tip proizvoda
U40B
U70B
U120B
U40C
Šifra proizvoda
226-004-700100
226-004-700200
226-004-700300
226-004-700400
175
110
11
185
125
40
255
146
16
290
190
70
255
146
16
300
210
120
175
110
12,7
185
125
40
Prečnik izol.djela D mm
Ugradbena visina H -mm
Stand. velicina sprege D -mm
Dužina strujne staze -mm
Zašt. dio strujne staze –mm
Nazivna mehanička sila-mm
Visokonaponski izolatorski lanci
Kombinovanjem opreme za izolatorske lance i izolatora (kapastih staklenih, kapastih porcelanskih ili silikonskih štapnih) u ponudi imamo širok izbor
visokonaponskih zateznih lanaca.
Visokonaponski zatezni lanci se izrađuju za napone 110 do 400 kV.
Izrađujemo ih kao jednostruke ili dvostruke, zetezne ili nosne izolatorske lance.
Visokonaponski izolatorski lanci se mogu isporučivati sa ili bez opreme za kontrolu polja (varničari i reketi).
Nazivne sile izolatorskih lanaca zavise od korištenih spojnih elemenata i grupisane su prema karakteristikama izolatora (IEC60305, IEC60433,
IEC61466-1) u klase 40 kN, 60 kN, 70 kN, 100 kN, 120 kN, 160 kN 210 kN, 250 kN, 300 kN, 400 kN i 530 kN.
Karakteristike i broj korištenih kapastih izolatora, kao i dužina i karakteristike korištenih štapnih izolatora zavise od željenog stepena izolacije (prema
IEC60071) i uslova zagađenja na mjestu ugradnje (prema IEC 60815).
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Izolatori, izolatorski lanci,
odvodnici prenapona - Strana: 9
Elementi izolatorskih
lanaca
ENERGOINVEST GRUPA
Elementi izolatorskih lanaca
Izolatorski lanci pored izolatora sadrže i elemente za pričvršćenje na konzolu, elemente za zavješenje provodnika, i drugu
opremu potrebnu za konfigurisanje jednog lanca:
Zastavica:
Koriste se za montažu lanca na konzolu. Isporučuju se zajedno sa odgovarajućim svornjacima. Napravljene su od čelika i zaštićene
postupkom toplog cinkovanja.
Nazivna sila zastavica je 40 Kn. Ispitane su prema IEC 61284.
Zastavice se isporučuju u komletiranim lancima ili posebnim kartonskim kutijama po 50 komada.
Kodni broj
Oznaka
227-345-001000
227-345-002000
227-345-003000
227-345-004000
Zastavica Z-55
Zastavica Z-46
Zastavica Z-62
Zastavica Z-94
A
m
93
120
127
127
B
mm
46
55
62
94
C
mm
60
87
94
94
Masa
kg
0,92
0,72
1,12
1,6
Klinasta zatezna stezaljka:
Koristi se za zatezni prihvat provodnika – AlFe užeta. Pouzdan prihvat provodnika se ostvaruje trenjem pomoću klinova koji sve više stežu
provodnik što se zatezna sila na provodnik više povećava.
Kućište klinaste stezaljke je od aluminijumske elgure sa poboljšanim mehaničkim osobinama. Čelični dijelovi stezaljke (produžnici i
svornjak su čelični i od uticaja atmosfere su zaštićeni postupkom toplog cinkovanja. Ispitane su prema IEC 61284.
A
B
C
m
mm
mm
227-320-035000
Stezaljka zat. klinasta za AlFe 25-35 mm
287
66
99
227-320-037000
Stezaljka zat. klinasta za AlFe 50-70 mm
287
73
99
227-320-038000
Stezaljka zat. klinasta za AlFe 95 mm2
315
81
127
Klinaste zatezne stezaljke se isporučuju u kompletiranim lancima ili posebnim kartonskim kutijama.
Kodni broj
Oznaka
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Sila
Kn
15
30
37
Masa
kg
1,7
1,8
2,4
Pakovanje
20 kom
20 kom
15 kom
Elementi izolatorskih lanaca Strana: 1
Elementi izolatorskih
lanaca
ENERGOINVEST GRUPA
Kompresiona zatezna stezaljka:
Koristi se za zatezni prihvat AlFe provodnika u visokonaponskim zateznim izolacionim lancima.
Obezbjeđuje pouzdanu mehaničku vezu između provodnika i izolatorskog lanca kao i električnu vezu između provodnika u rasponu i
strujnog mosta.
Sastoji se od kompresione zatezne stezaljke i kompresione priključne stezaljke. Međusobno se spajaju vijcima.
Ispituju se prema IEC 61284.
Kodni broj
227-320-100100
227-320-100110
227-320-100200
227-320-100210
227-320-100400
227-320-100410
227-320-100500
227-320-100510
Oznaka
KZS 95/15
AlFePS 95/15
KZS 120/20
AlFePS 120/20
KZS 185/30
AlFePS 185/30
KZS 240/40
AlFePS 240/40
Oznaka
provodnika
m
95/15
95/15
120/20
120/20
185/30
185/30
240/40
240/40
A
D/d
Masa
mm
mm
kg
360
380
400
460
-
26/11
26/11
30/13
30/13
34/15
34/15
38/17
38/17
1.55
0.60
1.90
0.75
2.50
0.85
2.90
1.10
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Elementi izolatorskih lanaca Strana: 2
Elementi izolatorskih
lanaca
ENERGOINVEST GRUPA
Kompresione nastavne spojnice
Kodni broj
227-320-200100
227-320-200200
227-320-200300
227-320-200400
227-320-200500
Oznaka
KNSAl 95/15
KNSAl 120/20
KNSAl 150/25
KNSAl 185/30
KNSAl 240/40
Oznaka
provodnika
m
95/15
120/20
150/25
185/30
240/40
A
mm
D
mm
d
mm
Masa
kg
490/120
520//140
570/140
570/140
630/180
26
30
34
34
38
11
13
13
15
17
0.60
0.90
1.05
1.05
1.60
A
D
d
Masa
15.0
17.0
18.5
20.5
23.0
0.18
0.23
0.31
0.33
0.42
Kompresione reparaturne spoinice
Koriste se za popravak oštećenog užeta. Montaža se vrši presovanjem.
Kodni broj
227-320-300100
227-320-300200
227-320-300300
227-320-300400
227-320-300500
Oznaka
KRSAl 95/15
KRSAl 120/20
KRSAl 150/25
KRSAl 185/30
KRSAl 240/40
Oznaka
provodnika
m
95/15
120/20
150/25
185/30
240/40
mm
180
180
180
180
220
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
mm
22.4
25.8
29
29.0
32.4
mm
kg
Elementi izolatorskih lanaca Strana: 3
Elementi izolatorskih
lanaca
ENERGOINVEST GRUPA
Zastavica B:
Škopac:
Koriste se za montažu lanca na konzolu. Isporučuju se zajedno
sa odgovarajućim svornjacima. Napravljene su od čelika i
zaštićene postupkom toplog cinkovanja. Ispitane su prema IEC
61284.
Zastavice se isporučuju u komletiranim lancima ili posebnim
kutijama po 20 komada.
Koristi se za zatezni prihvat izolatorskih lanaca na stubovima i
konzolama. Izrađuju se kovanjem od čelika, a zaštićeni su od
korozije postupkom toplog cinkovanja. Ispitani su prema IEC
61284.
Kodni broj
Oznaka
227-345-011000
227-345-012000
227-345-013000
227-345-013000
Zastavica Z-55a
Zastavica Z-70
Zastavica Z-90
Zastavica Z-110
A
m
55
70
90
110
B
mm
75
80
85
85
C
mm
22
22
22
22
Sila
kN
70
120
160
320
Masa
kg
0.95
1.90
2.30
2.90
Kodni broj
Oznaka
A
B
C
Sila
m
mm
mm
kN
Masa
kg
227-345-101000
Škopac 24/16
24
65
16
120
0,9
227-345-102000
Škopac 24/20
24
75
18
160
1,0
227-345-103000
Škopac 24/22
24
100
24
320
2,1
Regulacioni produžnici
Koriste se za kontrolisanje dužine izolatorskih i drugih zateznih lanaca. Napravljeni su od čelika, toplo cinkovani i ispitani
prema IEC 61248. Prekidne sile se biraju prema klasam datim u IEC 60305, IEC60433 i IEC 61466-1
Kodni broj
Oznaka
227-345-300100
227-345-300200
227-345-300300
Regulacioni produžnik 120 kN
Regulacioni produžnik 160 kN
Regulacioni produžnik 210 kN
B
m
20
20
24
C
mm
16
16
22
D
mm
17,5
17,5
21,5
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
d
mm
16
16
20
L
mm
230-340
360-560
540-840
Sila
kN
70
120
210
Masa
kg
0.60
0,70
1,10
Elementi izolatorskih lanaca Strana: 4
Elementi izolatorskih
lanaca
ENERGOINVEST GRUPA
Interfejsi BS-TC:
Standardima IEC 60120 i IEC 60471 su predviđena dva načina povezivanja elemenata izolatorskih lanaca: tučak-gnijezdo
(BS – ball/ socket) i jezičak viljuška (TC – tongue/clevis) koji se veoma često međusobno kombinuju. U tu svrhu postoje
četri tipa prelaznih elemenata. Nazivne sile elemenata su određene manjom od oznaka prema IEC60433 i to : IEC 11 – 60
kN, IEC16 – 120 kN, IEC20 – 210 kN.
GNIJEZDO VILJUŠKA
GNIJEZDO JEZIČAK
Kodni broj
227-346-111100
227-346-161100
227-346-111600
227-346-161600
227-346-162000
227-346-201600
227-346-202000
Oznaka
ST 11-11
ST 16-11
ST 11-16
ST 16-16
ST 16-20
ST 20-16
ST 20-20
B
m
61
61
61
61
78
78
78
C
mm
11
11
16
16
20
16
20
d
mm
16
16
16
16
20
16
20
Masa
kg
0,.60
0,70
0,83
0,95
1,09
1,10
1,20
Kodni broj
227-347-111100
227-347-161100
227-347-111600
227-347-161600
227-347-162000
227-347-201600
227-347-202000
TUČAK-JEZIČAK
Kodni broj
227-347-111100
227-347-161100
227-347-111600
227-347-161600
227-347-162000
227-347-201600
227-347-202000
Oznaka
BT 11-11
BT 16-11
BT 11-16
BT 16-16
BT 16-20
BT 20-16
BT 20-20
A
m
38
42
38
42
46
65
67
C
mm
11
11
16
16
20
16
20
Oznaka
SC 11-11
SC 16-11
SC 11-16
SC 16-16
SC 16-20
SC 20-16
SC 20-20
B
m
72
72
72
72
86
86
86
A
mm
15
15
24
24
24
24
24
d
mm
16
16
16
16
20
16
20
Masa
kg
0,73
0,78
0,96
1,15
1,32
1,35
1,48
d
mm
16
16
16
16
20
16
20
Masa
kg
0,60
0,70
0,83
0,95
1,09
1,10
0,50
TUČAK-VILJUŠKA
D
mm
17,5
17,5
17,5
17,5
21,5
17,5
21,5
Masa
kg
0,10
0,12
0,18
0,25
0,25
0,43
0,50
Kodni broj
227-348-111100
227-348-161100
227-348-111600
227-348-161600
227-348-162000
227-348-201600
227-348-202000
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Oznaka
BC 11-11
BC 16-11
BC 11-16
BC 16-16
BC 16-20
BC 20-16
BC 20-20
B
m
38
42
38
42
46
65
67
A
mm
15
15
24
24
24
24
24
Elementi izolatorskih lanaca Strana: 5
Elementi izolatorskih
lanaca
ENERGOINVEST GRUPA
Interfejsi TC:
Koriste se za međusobno povezivanje elemenata spoja IEC 60120. Izrađuju se od čelika i toplo cinkuju.
VILJUŠKA- VILJUŠKA 90o
VILJUŠKA- VILJUŠKA 00o
Kodni broj
Oznaka
227-349-192200
227-349-192300
227-349-193300
227-349-193400
227-349-194400
CC90 16-16
CC90 16-20
CC90 20-20
CC90 22-20
CC90 22-22
A
m
24
24
24
24
24
B
mm
100
100
110
120
120
d1/d2
mm
16
16/20
20
20/22
22
Masa
kg
1,50
1,70
2,10
2,40
2,40
Kodni broj
Oznaka
227-349-102200
227-349-102300
227-349-103300
227-349-103400
227-349-104400
CC00 16-16
CC00 16-20
CC00 20-20
CC00 22-20
CC00 22-22
VILJUŠKA- JEZIČAK 90o
Kodni broj
Oznaka
227-349-292200
227-349-292300
227-349-293300
227-349-293400
227-349-294400
CT90 16-16
CT90 16-20
CT90 20-20
CT90 22-20
CT90 22-22
A
m
100
100
110
120
120
D
mm
17,5
21,5
21,5
21,5
23,5
A
m
24
24
24
24
24
B
mm
100
100
110
120
120
d1/d2
mm
16
16/20
20
20/22
22
Masa
kg
1,50
1,70
2,10
2,40
2,40
C
mm
16
20
20
20
22
Masa
kg
1,30
1,50
1,90
2,20
2,20
VILJUŠKA- JEZIČAK 00o
d
mm
16
16
20
22
22
Masa
kg
1,30
1,50
1,90
2,20
2,20
Kodni broj
Oznaka
227-349-102200
227-349-102300
227-349-103300
227-349-103400
227-349-104400
CC00 16-16
CC00 16-20
CC00 20-20
CC00 22-20
CC00 22-22
A
m
24
24
24
24
24
B
mm
100
100
110
120
120
JEZIČAK - JEZIČAK 90o
Kodni broj
Oznaka
227-349-392200
227-349-392300
227-349-393300
227-349-393400
227-349-394400
TT90 16-16
TT90 16-20
TT90 20-20
TT90 22-20
TT90 22-22
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
A
m
75
75
80
85
85
C/D
mm
16/17,5
16/17,5
19/21,5
20/23,5
20/23,5
C1/D1
mm
16/17,5
19/21,5
19/21,5
19/21,5
20/23,5
Masa
kg
0,75
0,75
0,90
1,10
1,10
Elementi izolatorskih lanaca Strana: 6
Elementi izolatorskih
lanaca
ENERGOINVEST GRUPA
Nosna stezaljka za AlFe provodnike (SN):
Koristi se za prihvat provodnika kod srednjenaponskih nosnih izolatorskih lanaca. Tijelo stezaljke je aluminijumsko dok su produžnici i
svornjaci čelini – toplo cinkovani. Nazivna sila stezaljke je 8 kN. Ispitane su prema IEC 61284.
Nosne stezaljke se isporučuju u kompletiranim lancima, zajedno sa potpornim silikonskim izolatorima tipa SD/NS ili posebno u
kartonskim kutijama po 30 komada.
Kodni broj
Masa
kg
0,19
0,25
0,38
0,5
Oznaka
227-320-001000
227-320-002000
227-320-003000
227-320-001001
Nosna stezaljka za AlFe uže 25 – 35 mm2
Nosna stezaljka za AlFe uže 50 – 70 mm2
Nosna stezaljka za AlFe uže 95 mm2
Produžnik nosne stezaljke
Nosna stezaljka za AlFe provodnike (VN):
Koristi se za prihvat provodnika kod nosnih izolatorskih lanaca na visokom naponu, odnosno za provodnike većih presjeka.
Nosne stezaljke se isporučuju u kompletiranim lancima ili posebno (u kartonskim kutijama po 30 komada).
Tijelo nosne stezaljke
Kodni broj
Oznaka
A
mm
N
mm
D
mm
d
mm
F
kN
Masa
kg
227-320-010000
Nosna stezaljka 7/12
110
175
7 - 12
16
80
1.10
227-320-011000
227-320-012000
227-320-013000
227-320-014000
227-320-015000
227-320-016000
Nosna stezaljka 11/17
Nosna stezaljka 15/21
Nosna stezaljka 20/28
Nosna stezaljka 26/35
Nosna stezaljka 32/42
Nosna stezaljka 40/50
110
110
150
150
190
190
210
230
260
320
340
360
11 - 17
15 - 21
20 - 28
26 - 35
32 - 42
40 - 50
16
16
20
20
20
20
80
90
120
120
160
160
1,25
2,38
4,45
6,52
8,55
8,80
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Elementi izolatorskih lanaca Strana: 7
Elementi izolatorskih
lanaca
ENERGOINVEST GRUPA
Odstojnik i produžnici srednjenaponskih lanaca:
Odstojnici i produžnici se koriste kod sklapanja dvostrukih izolatorskih lanaca. Izrađuju se od čelika i toplo cinkuju.
Ispituju se prema IEC 61284.
Odstojnk
Produžnici
Sila
Masa
Broj komada u
lancu
Kn
kg
4
227-313-047000
Odstojnik zateznog lanca – 3C
40
0,45
4
227-313-048000
Odstojnik zateznog lanca – 1V+2C
40
0,45
4
227-313-049000
Odstojnik zateznog lanca – 2V+1C
40
0,45
0,
1
ili 2
227-313-044000
Produžnik zateznog lanca ravni
70
0,35
0, 1 ili 2
227-313-046000
Produžnik zateznog lanca 90o
70
0,35
Elementi zateznog lanca se isporučuju u sastavu zateznih lanaca. Na zahtjv kupca, izolatorski lanac se može isporučiti sa jednim ravnim i
jednim produžnikom 90o (uobičajeno) ili, prema posebnom zahtjevu, sa po dva ravna odnosno zakrenuta produžnika.
Kodni broj
Oznaka
Odstojnici visokonaponskih lanaca
Odstojnici se koriste za kompletiranje dvostrukih izolatorskih lanaca sa bilo kojim tipom izolatora. Izrađuju se prema IEC 60471 prema
spojevima tipa jezičak, odnosno očka.
Kodni broj
227-313-141000
227-313-142000
227-313-143000
227-313-144000
227-313-145000
Oznaka
Odstojnik 120
Odstojnik 160
Odstojnik 210
Odstojnik 320
Odstojnik 480
H
mm
50
60
60
110
110
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
A
mm
330
330
400
400
400
D
mm
17,5
21,5
21,5
23,5
28,5
Sila
Kn
120
160
210
320
480
Masa
kg
4,8
5,1
5,9
9,2
9,2
Elementi izolatorskih lanaca Strana: 8
Elementi izolatorskih
lanaca
ENERGOINVEST GRUPA
Nosači i spojnice čeličnog užeta i OPGW užeta (optičkog kabla)
PRIKLJUČNE STEZALJKE
Kodni broj
Oznaka
227-360-000100
227-360-000200
227-360-000300
227-360-000400
227-360-000500
227-360-000600
227-360-000700
227-360-000800
PKFe 7,5
PKFe 9,0
PKFe 10,5
PKFe 12,5
PKFe 14
PKFe 16
PKFe 18
PKFe 19
A
m
35
35
35
35
40
42
42
42
D
mm
7,5
9,0
10,5
12,5
14
16
18
19
JEDNOSTRUKI NOSAČI
d2
mm
10
10
10
10
12
12
12
12
Masa
kg
0,40
0,40
0,40
0,40
0,45
0,50
0,50
0,50
Kodni broj
227-360-100100
227-360-100200
227-360-100300
227-360-100400
Oznaka
N1OPGW 10
N1OPGW 14
N1OPGW 18
N1OPGW 22
A
m
75
75
75
75
D
mm
10
14
18
22
Masa
kg
0,45
0,45
0,45
0,45
DVOSTRUKI NOSAČI
Kodni broj
Oznaka
227-360-101100
227-360-101200
227-360-101300
227-360-101400
N2OPGW 10
N2OPGW 14
N2OPGW 18
N2OPGW 22
A
m
75
75
75
75
D
mm
10
14
18
22
Masa
kg
0,50
0,50
0,50
0,50
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Elementi izolatorskih lanaca Strana: 9
Elementi izolatorskih
lanaca
ENERGOINVEST GRUPA
Nosači zateznih lanaca:
Nosači zateznih lanaca služe za pričvršćenje zastavice, odnosno škopca na konzolu. Potrebni su samokod zavješenja na konzole,
odnosno druge vrste potpora koje ne sadrže ugrađene otvore za svornjake zastavice.
Rastojanje, kao i promjeri rupa za pričvršćenje na konzolu se mogu podešavati prema zahtjevukupca. Izrađuju se od čelika i toplo
cinkuju.
Ispituju se prema IEC 61284.
Stremen zastavice
Kodni broj
Oznaka
227-345-011000
227-345-012000
227-345-013000
227-345-014000
Stremen za zastavicu Z-55
Stremen za zastavicu Z-46
Stremen za zastavicu Z-62
Stremen za zastavicu Z-94
Kodni broj
Oznaka
A
m
60
52
68
100
B
mm
35
30
45
65
C
mm
17,5
17,5
21
21
Masa
kg
A
m
B
mm
C
mm
Masa
kg
0,83
0,80
0,86
0,99
“U” stremen
M16
60
200/120
227-345-021000
U stremen M16
0,60
M16
80
225/155
227-345-022000
U stremen M16
0,70
M18
80
230/160
227-345-023000
U stremen M18
0,90
M20
80
255/180
227-345-023000
U stremen M20
1,30
Elementi zateznog lanca se isporučuju u sastavu zateznih lanaca. Na zahtjev kupca, izolatorski lanac se može isporučiti sa jednim
ravnim i jednim produžnikom 90o (uobičajeno) ili, prema posebnom zahtjevu, sa po dva ravna odnosno zakrenuta produžnika.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Elementi izolatorskih lanaca Strana: 10
Porcelanski izolatori
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponski porcelanski izolatori – Izolatori N-tipa
Niskonaponski porcelanski izolatori N-tipa su namijeni nosećem zavješenju
golih provodnika u niskonaponskim nadzemnim mrežama.
Izolatori zadovoljavaju zahtjeve standarda JUS N.F1.301 i DIN 48150.
Proizvedeni su od porcelana i prekriveni smeđom glazurom. Na zahtjev
kupca moguće je i glaziranje bijelom bojom.
Izolatori su namijenjeni montaži na ravne nosače prema JUS N.F1.502 i
savijene nosače prema JUS N.F2.602.
Uz izolatore se isporučuju i plastični umetci koji omogućavaju jednostavnu
montažu na nosače.
Kodni broj
Oznaka
a
(mm)
b
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
h
(mm)
R
(mm)
F
(Kn)
N80
38
31
80
42
20
23
85
7,5
12
226-002-000500
226-002-001500
226-002-000200
N95
41
38
95
50
22
24
95
226-002-001200
14
Boja
Masa
(kg)
smeđa
0,40
bijela
0,40
smeđa
0,55
bijela
0,55
18
Izolatori se pakuju u kartonske kutija po 32 komada.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Porcelanski izolatori - Strana: 1
Porcelanski izolatori
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponski porcelanski izolatori – Valjkasti izolatori Z-tipa
Niskonaponski porcelanski izolatori Z-tipa su namijeni zateznom
zavješenju golih provodnika u niskonaponskim nadzemnim
mrežama.
Izolatori zadovoljavaju zahtjeve standarda JUS N.F1.306 i DIN
48150. Oznaka po DIN “S80” i “S115”
Proizvedeni su od porcelana i prekriveni smeđom glazurom. Na
zahtjev kupca moguće je i glaziranje bijelom bojom.
Izolatori su namijenjeni montaži na stremen prema JUS N.F1.507.
Kodni broj
Ozna
ka
a
(mm)
c
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
d6
(mm)
h
(mm)
R1
(mm)
F
(Kn)
Masa
(kg)
226-002-000100
Z80
42
28
80
50
45
22
26
80
6,5
12
0,53
226-002-000300
Z115
63
39
115
72
65
32
38
115
8
18
1,55
Izolatori se pakuju u kartonske kutija po 32 komada
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Porcelanski izolatori - Strana: 2
Porcelanski izolatori
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponski porcelanski izolatori – izolatori D-tipa
Srednjenaponski porcelanski izolatori D-tipa su namijenjeni zavješenju golih
provodnika u srednjenaponskim nadzemnim mrežama.
Izolatori zadovoljavaju zahtjeve standarda JUS N.F1.105.
Oznaka po DIN “VHD”.
Ispitivanja izolatora su provedena prema IEC 60383-1.
Proizvedeni su od porcelana i prekriveni smeđom glazurom. Izolatori su
namijenjeni montaži na prave ili savijene nosače prema JUS N.F1.501 i JUS
N.F1.502.
Uz izolatore se, na zahtjev, isporučuju i plastični umetci koji omogućavaju
jednostavnu montažu na nosače.
Kodni broj
Oznaka
d
(mm)
R
(mm)
h
(mm)
puzna
staza
(mm)
U50Hz
(Kv)
U1,2/50
(Kv)
F
(Kn)
Masa
(kg)
Pakovanje
226-002-021000
EDI 12
135
12,5
135
280
45
100
10
1,4
1/12
226-002-022000
EDI 17,5
150
12,5
150
300
55
120
10
2,2
1/10
226-002-031000
EDI 24
185
12,5
185
400
65
145
12,5
3,7
1/8
226-002-032000
EDI 28
205
12,5
215
480
75
160
12,5
5,6
1/6
Izolatori se pakuju u drvene transportne sanduke.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Porcelanski izolatori - Strana: 3
Porcelanski izolatori
ENERGOINVEST GRUPA
Jajasti porcelanski izolatori A-100 (DIN 48156)
Jajasti zatezni niskonaponski porcelanski izolator je
izrađen u skladu sa DIN 48156.
Koristi se kao izolacioni umetak kod sidrenja
niskonaponskih stubova ili krovnih nosača. Odlikuje
ga velika mehanička čvrstoća od 16 Kn. Izrađuje se
u bijeloj i smeđoj boji.
Kodni broj:
226-002-000400 – smeđi
226-002-001400 – bijeli
Masa izolatora je 0,65 kg.
Pakuje se u kartonske kutije po 32 komada.
Srednjenaponski porcelanski izolatori za unutrašnju ugradnju SAR tipa
Srednjenaponski porcelanski izolatori za unutrašnju
ugradnju se odlikuju dobrim mehaničkim i izolacionim osobinama.
Koriste sa kao potporni izolatori za držanje
sabirnica u srednjenaponskim postrojenjima
unutrašnje montaže.
Fitinzi su čelični – toplo cinkovani.
Izrađuju se za napone do 38 Kv.
Izolatori su ispitani prema IEC 60168.
Pakuju se u kartonske kutije.
Kodni broj
Naziv
226-002-020200
226-002-030100
226-002-040100
SAR 10
SAR 20
SAR 30
Nazivni
napon
Kv
12
24
38
Nazivna
sila
Kn
8
8
8
Dimenzije
a
190
260
345
b
62
74
74
Masa
c
105
115
125
d
127
177
267
kg
2,6
3,6
5
Srednjenaponski porcelanski izolatori za unutrašnju ugradnju J tipa
Srednjenaponski porcelanski izolatori za unutrašnju
ugradnju se odlikuju dobrim mehaničkim i izolacionim osobinama.
Koriste sa kao porporni izolatori za držanje
sabirnica u srednjenaponskim postrojenjima
unutrašnje montaže.
Izrađuju se za napone do 38 Kv.
Izolatori su usklađeni sa IEC 60273 i ispitani prema
IEC 60168.
Pakuju se u kartonske kutije.
Kodni broj
Naziv
226-002-020100
226-002-030200
226-002-040200
J4-75
J4-125
J4-170
Nazivni
napon
Kv
12
24
38
Nazivna
sila
Kn
4
4
4
Dimenzije
a
130
220
300
b
82
105
105
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
c
70
100
100
d
50
60
60
Masa
M1
M12
M12
M12
M2
M16
M16
M16
kg
1,6
2,6
3,6
Porcelanski izolatori - Strana: 4
Porcelanski izolatori
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponski porcelanski izolatori za unutrašnju ugradnju PU tipa
Srednjenaponski porcelanski izolatori za unutrašnju
ugradnju sa vanjskim metalnim armaturama.
Koriste sa kao potporni izolatori za aparate sa
manjim mehaničkim opterećenjima.
Izrađuju se za napone do 38 Kv.
Izolatori su ispitani prema IEC 60168.
Pakuju se u kartonske kutije.
Kodni broj
222-004-120001
222-004-130001
222-004-140001
Naziv
PU4-75
PU4-125
PU4-170
Nazivni
napon
Kv
12
24
38
Nazivna
sila
Kn
4
4
4
Dimenzije
a
130
230
306
b
82
82
82
c
75
75
75
Masa
M1
M16
M16
M16
M2
2Xm6
2Xm6
2Xm6
kg
1,6
2,6
3,6
Srednjenaponski porcelanski izolatori za vanjsku ugradnju PRS tipa
Srednjenaponski porcelanski izolatori za vanjsku
ugradnju sa vanjskim metalnim armaturama.
Koriste sa kao potporni izolatori za aparate sa
manjim mehaničkim opterećenjima.
Izrađuju se za napone do 38 Kv.
Izolatori su usklađeni sa IEC 60273 i ispitani prema
IEC 60168.
Pakuju se u kartonske kutije.
Kodni broj
226-002-060000
226-002-061000
226-002-062100
226-002-063000
Naziv
PRS -12
PRS-17.5
PRS-24
PRS-36
Nazivni
napon
Kv
12
17.5
24
36
Nazivna
sila
Kn
4
4
3.5
2.5
Visina i pričvršćenje
a
285
285
375
490
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
gornje
5xM12/Ø66
5xM12/Ø66
5xM12/Ø66
5xM12/Ø66
donje
5xM12/Ø66
5xM12/Ø66
5xM12/Ø66
5xM12/Ø66
Masa
kg
4
4.6
6
8
Porcelanski izolatori - Strana: 5
Nosači izolatora,
konzole
ENERGOINVEST GRUPA
Nosači niskonaponskih porcelanskih izolatora
Čelični toplo cinkovani nosači potpornih izolatora se izrađuju u
skladu sa standardima:
- JUS N.F1.601 – Ravni nosači niskonaponskih izolatora
- JUS N.F1.602 – Savijeni nosači niskonaponskih izolatora
- JUS N.F1.606 – Stremen za Z izolator.
Koriste sa za montažu niskonaponskih izolatora direktno na drvene
stubove ili na čelične konzole.
Nosači su toplo cinkovani tako da nisu podložni atmosferskim
uticajima.
Ravni nosači - JUS N.F1.601
Kodni broj
227-513-072000
227-513-076000
227-513-073000
227-513-071000
227-513-077000
227-513-074000
227-513-074100
227-513-100000
227-513-072100
227-513-070000
Oznaka
NPN 16 x 85 A
NPN 19 x 85 A
NPN 16 x 85 B
NPN 16 x 100 B
NPN 19 x 85 B
NPN 19 x 120 B
NPN Z80
NPN Z115
NPN 16x35A
M20x270/60
d
(mm)
16
19
16
16
19
19
19
27
16
M20
a
(mm)
85
85
85
100
85
120
85
120
35
b
(mm)
90
100
90
90
100
100
163
145
100
d4
(mm)
M16
M20
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M16
M20
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
f
(mm)
35
40
35
35
40
40
35
l
(mm)
175
185
175
190
185
220
248
265
135
270
F
(daN)
80
120
280
280
450
450
120
160
80
-
Masa
kg
0,32
0,54
0,52
0,55
0,6
0,71
0,6
0,86
0.26
0.68
Nosači izolatora, konzole
Strana: 1
Nosači izolatora,
konzole
ENERGOINVEST GRUPA
Nosači niskonaponskih porcelanskih izolatora
Savijeni nosači – JUS N.F1.602
Kodni broj
Oznaka
227-513-084000
227-513-085000
227-513-085100
227-513-085200
227-513-087000
227-513-088000
NSN 16E
NSN 16F
NSN 16F
NSN 16F
NSN 19E
NSN 19F
d
a1
a2
d
d1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16
75
55
100
13
16
230 100 145
16
250 100 145
16
180 100 145
19
95
80
110
15
19
230 100 145
-
d2
(mm)
M16
M16
M16
M20
d3
e
f
h
h1
R
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
13
35
100
30
30
13
35
100
3
30
30
13
35
100
30
30
13
35
100
30
18
40
105
35
35
18
40
105
4
35
Masa
(kg)
0,48
1,1
1,15
1
0,77
1,66
Stremen – JUS N.F1.606
Kodni broj
227-513-097000
227-513-095000
227-513-098000
227-513-096000
Oznaka
SP 105
SK 105
SP 147
SK 147
a
(mm)
105
105
147
147
b
(mm)
40
40
50
50
c2
(mm)
25
25
30
30
d2
(mm)
14
14
18
18
d3
(mm)
18
18
28
28
d4
(mm)
26
26
38
38
l1
(mm)
110
117
155
165
l2
(mm)
106
150
l4
(mm)
115
115
160
160
Masa
kg
0,9
0,9
2,0
2,0
Nosači izolatora se pakuju u kartonsku ambalažu ili drvene sanduke zavisno od isporučivane količine.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Nosači izolatora, konzole
Strana: 2
Nosači izolatora,
konzole
ENERGOINVEST GRUPA
Nosači srednjenaponskih porcelanskih izolatora
Čelični toplo cinkovani nosači potpornih izolatora se izrađuju u skladu sa
standardima:
- JUS N.F1.501 – Ravni nosači srednjenaponskih izolatora
- JUS N.F1.502 – Savijeni nosači srednjenaponskih izolatora
Koriste sa za montažu izolatora D tipa direktno na drvene stubove ili na
čelične konzole.
Nosači su toplo cinkovani tako da nisu podložni atmosferskim uticajima.
Ravni nosači - JUS N.F1.501
Oznaka
Kodni broj
227-513-078000
227-513-080000
227-513-082000
227-513-079000
227-513-081000
227-513-083000
227-513-090000
227-513-092000
NPV 25 A
NPV 28 A
NPV 35 A
NPV 25 B
NPV 28 B
NPV 35 B
NSV 25 E
NSV 28 E
d
(mm)
25
28
35
25
28
35
25
28
a
(mm)
105
105
125
140
140
145
120
120
Savijeni nosač – JUS N.F1.502
b
(mm)
170
205
320
170
205
320
310
310
c
(mm)
65
65
65
75
75
75
100
100
e
(mm)
40
43
60
40
43
60
30
35
d2
(mm)
40
45
53
d3
(mm)
40
45
60
60
75
90
d4
(mm)
M24
M24
M24
M30
M30
M36
20
22
f
(mm)
57
62
100
57
62
100
57
62
l
(mm)
275
310
445
310
345
465
170
200
F
(daN)
125
145
175
440
560
620
110
135
Masa
kg
1,20
1,57
3,10
2,32
2,90
6,08
2,50
3,60
Zavisno od količine koja se isporučuje, nosači izolatora se pakuju u kartonske kutije ili drvene sanduke.
Čaure za izolatore
Za izolator
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
L(mm)
Tež. /g
226-003-000400
N80
16
26
24
36.5
7
226-003-000500
N95
19
26
24
36.5
6 9
226-003-000100
EDI 12 i 17.5
25
36
32
52
21.5
226-003-000200
EDI 24
25
37
33
52
22
226-003-000300
EDI 28
28
42
38
52
24
Plastična navojna čaura za nosače izolatora se prije montaže zagrije do 60 C (u komori ili potopljen u
toplu vodu) i blagim udarcima o drvenu podlogu navlači na nosač izolatora.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu - tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Nosači izolatora, konzole
Strana: 3
Konzole i nosači
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponske konzole za mreže sa golim provodnicima
Za montažu niskonaponskih mreža sa golim provodnicima uz korištenje
niskonaponskih porcelanskih izolatora se koriste čelično-pocinčane
konzole prilagođene montaži na armiranobetonske stubove.
Predviđene su za ravni ili raspored u četvorougao.
Pored prikazanih standardnih oblika konzole proizvodimo i konzole
prema narudžbi, odnosno nacrtu kupca.
Pored čeličnih proizvodimo i aluminijumske konzole.
Niskonaponska konzola za četvorougaoni raspored:
Kodni broj
Oznaka’
Za stub
prečnika
mm
Broj
potpora
Masa
kg
227-430-001000
K-Č-TC niskonap. 600 P/2, ABS x/315
120 – 150
2
6,60
227-430-001100
K-Č-TC niskonap. 600 P/2, ABS x/316
200 – 250
2
6,73
227-430-003000
K-Č-TC niskonap. 600 P/4, ABS x/315
120 – 150
4
7,24
227-430-003100
K-Č-TC niskonap. 600 P/4, ABS x/1000
200 – 250
4
7,37
227-430-002000
NN čelična konzola L-700 0.4Kv
120 – 150
4*
6,10
227-430-002100
NN čelična konzola L-700 0.4Kv
200 – 250
4*
6,23
227-420-007000 K-Aluminijumska 600 P/4, ABS x/315
120 – 150
4*
2,30
Konzola je predviđena za korištenje uz izolatore Z-80 prema JUS N.F1.306. Izolatori se isporučuju
zasebno.
Konzole kod kojih je broj izolatora označen sa * se isporučuju bez potpora.
Niskonaponska nosna konzola za ravni raspored provodnika:
Za stub
prečnika
Kodni broj
Oznaka
mm
Broj potpora
Masa
za N 95
za Z 80
kg
227-431-041000
K-Č-TC niskonap. 1300 N4+1, ABS x/315
120 – 150
4
1
227-431-041100
K-Č-TC niskonap. 1300 N4+1, ABS x/1000
200 – 250
4
1
13,0
227-431-141000
K-Č-TC niskonap. 1500 N4+1, ABS x/315
120 – 150
4
1
14,9
227-431-141100
K-Č-TC niskonap. 1500 N4+1, ABS x/1000
200 – 250
4
1
15,0
227-420-009000
K-Aluminijumska niskonap. 1300 N4+1, ABS x/315
120 – 150
4*
1*
4,0
227-420-009100
K-Aluminijumska niskonap. 1300 N4+1, ABS x/1000
200 – 250
4*
1*
4,6
227-420-009200 K-Aluminijumska niskonap. 1500 N4+1, ABS x/1000
Konzole kod kojih je broj izolatora označen sa * se isporučuju bez potpora.
200 – 250
4*
1*
5,2
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Konzole i nosači
Strana: 4
12,9
Konzole i nosači
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponske konzole za mreže sa golim provodnicima
Niskonaponska zatezna konzola za ravni raspored
provodnika:
Dimenzije (mm)
Kodni broj
227-432-041000
227-433-041000
227-420-010000
227-420-005000
Oznaka
K-Č-TC niskonap. 1300 Z4+1, ABS x/1000
K-Č-TC niskonap. 1500 Z4+1, ABS x/1000
K-Al niskonaponska zatezna 1300 Z4+1
K-Al niskonaponska zatezna 1500 Z4+1
Broj
potpora
Masa
a
b
c
d
e
za Z
izolatore
kg
1300
1500
1300
1500
330
430
330
430
200 – 250
200 – 250
200 – 250
200 – 250
62
62
60
60
1100
1200
1100
1200
10
10
10*
10*
27
29,1
8,8
9,6
Konzole kod kojih je broj izolatora označen sa * se isporučuju bez potpora.
Niskonaponska krajnja konzola sa ravni raspored provodnika:
Dimenzije (mm)
Kodni broj
227-420-008100
Masa
Oznaka
K-Al niskonaponska krajnja 1500 K
a
b
c
d
kg
650
400
1500
200-240
7,7
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Konzole i nosači
Strana: 5
Konzole i nosači
ENERGOINVEST GRUPA
Niskonaponska kvadratna konzola za armirano-betonski stub nazivne sile 1000 daN:
Konzola je predviđena za korištenje na mjestima grananja niskonaponske mreže izvedene golim provodnicima.
Kodni broj: 227-431-042000
Masa: 36 kg
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Konzole i nosači
Strana: 6
Konzole i nosači
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponske konzole
Aluminijumske ili čelične – toplo cinkovane konzole i nosači se u srednjenaponskim mrežama
koriste za prihvat ovjesne i druge opreme. Predviđene su za montažu na različite vrste podloga:
armiranobenetonske stubove, drvene stubove, željezno-rešetkaste stubove, zidove i sl.
Konzole predviđena za prihvat provodnika srednjenaponskih mreža se izrađuju za ravni ili
raspored provodnika u trougao. Prilagođene su ugradnji standardnih nosača porcelanskih izolatora
odnosno vijcima silikonskih potpornih izolatora. Zatezne, otcjepne, rasteretne i ugaone konzole su
predviđene za ugradnju zateznih lanaca pomoću standardnog zateznog pribora – zastavice ili
škopca.
Nosači distributivnih transformatora do 400 Kva, odvodnika prenapona, razvodnih ormara,
kablovskih glava i sl. su kompatibilni omogućavaju izradu kompletne trafostanice na amiranobetonskom stubu.
Montaža konzola na stubove srednjenaponske mreže se izvodi uobičajenim alatima – ključevima
OK 19, 24 i 27.
Sve čelične pozicije konzola su toplo cinkovane.
Primjeri srednjenaponskih konzola
Srednjenaponske nosne i ugaone konzole za drvene stubove
Kodni broj
Oznaka
227-410-001000
K-Č-TC Nosna, za drveni stub NK1
227-410-002000
K-Č-TC Nosna, za drveni stub NK2
227-410-003000
K-Č-TC Ugaona, za drveni stub KK1
227-410-004000
K-Č-TC Ugaona, za drveni stub KK2
Kozole se koriste za prihvat izolatora sa ravnim potporama na drvenim stubovima.
D
mm
25
25
32
32
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Broj izolatora
1
2
1
2
Masa
kg
7,5
9,8
7,5
9,8
Konzole i nosači
Strana: 7
Konzole i nosači
ENERGOINVEST GRUPA
Srednjenaponske zatezne konzole za ugaone A stubove:
Kodni broj
227-411-001000
227-411-001100
227-411-001200
227-411-001300
Oznaka
K-Č-TC Komplet zateznih konzola ZK/A
K-Č-TC Zatezna za drveni A stub gornja
K-Č-TC Zatezna za drveni A stub srednja
K-Č-TC Zatezna za drveni A stub donja
A
mm
B
mm
C
mm
Masa
kg
250
440
620
350
500
600
402
622
750
39,5
9,7
13,3
16,5
Konzole se koriste za prihvat zateznih lanaca u srednjenaponskim mrežama na drvenim stubovima.
Obujmica za betonski nogar BN-2:
Obujmica se koristi za pričvršćenje drvenog stuba na betonski nogar. Nazivna sila obujmice je 2000 daN. Obujmica je izrađena od
čelika i zaštićena toplim cikovanjem
Kodni broj: 227-411-003000
Masa: 2,1 kg
Pakovanje: 10 kom
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Konzole i nosači
Strana: 8
Konzole i nosači
ENERGOINVEST GRUPA
Nosači transformatora na armiranobetonskom stubu
Tip 1:
Tip 2:
Nosač transformatora prema tipizaciji EP BiH.
Kodni broj:
227-428-017000 za ABS 10(12)/1000
227-428-017100 za ABS 10(12)/1600
Masa nosača je 91 kg.
Nosač transformatora za transformatore do 250 kVA.
Kodni broj:
227-425-021000za ABS 10(12)/1000
227-425-020000za ABS 10(12)/1600
Masa nosača je 46 kg.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Konzole i nosači
Strana: 9
Konzole i nosači
ENERGOINVEST GRUPA
Nosne konzole:
Nosna konzola prema tipizaciji EP BiH.
Kodni broj: 227-428-002000
Masa konzole: 43 kg
Kodni broj
Oznaka
227-428-003000
227-428-003100
227-428-004000
227-428-005000
227-428-004100
K-Č-TC nosna, za ABS N/120-150
K-Č-TC nosna, za ABS N/120-150, 2m
K-Č-TC nosna, za drveni stub N/200-240
K-Č-TC-nosna vršna za drveni stub sa
dvostruko vezivanje sa tri provodnika u
horizontalnom rasporedu
K-Č-TC nosna, za drveni stub N/200-240, 2m
Kodni broj
227-437-002000
227-437-003000
Nazivni
napon
(preporuka)
24 kV
12 kV
24 kV
10 kV
12 kV
Oznaka
K-Č-TC nosna vršna NH-15 za stub 12/315
K-Č-TC nosna vršna NH-12 za stub 120
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
C
prečnik stuba
mm
A
B
mm
mm
3000
2000
3000
900
450
900
120-150
120-150
200-240
32,0
32,0
32,2
2100
2000
500
450
200-240
200-240
22,2
Nazivni napon
(preporuka)
24 kV
24 kV
Masa
kg
Masa
kg
46,0
Konzole i nosači
Strana: 10
Konzole i nosači
ENERGOINVEST GRUPA
Ugaono – zatezne konzole:
Ugaona konzola prema tipizaciji EP BiH.
Kodni broj: 227-428-005000
Masa konzole: 43 kg
Kodni broj
227-436-002000
227-436-002100
227-436-002200
Kodni broj
227-428-008000
227-428-011000
Oznaka
K-Č-TC ugaona KH-24 za stub x/630
K-Č-TC ugaona KH-24 za stub x/1000
K-Č-TC ugaona KH-24 za stub x/1600
Oznaka
K-Č-TC zatezna, za ABS KZ/200-240 EP BiH
K-Č-TC zatezna, za ABS KZ/240-270 EP BiH
Nazivni
napon
(preporuka)
24 kV
24 kV
24 kV
Nazivni napon
(preporuka)
24 kV
24 kV
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
D
prečnik stuba
mm
170-210
200-240
240-270
Masa
kg
49,0
49,0
49,2
D - prečnik stuba
mm
200-240
240-270
Masa
kg
49,0
49,0
Konzole i nosači
Strana: 11
Konzole i nosači
ENERGOINVEST GRUPA
Kodni broj
Oznaka
227-428-008100
227-428-009000
227-428-011100
227-428-012000
K-Č-TC zatezna, za ABS x/1000, Ø25
K-Č-TC zatezna, za ABS x/1000, Ø32
K-Č-TC zatezna, za ABS x/1600, Ø25
K-Č-TC zatezna, za ABS x/1600, Ø32
K-Č-TC KZH ugaono zatezna vršna za
duplo zavješenje za ABS 12/1000, Ø32
K-Č-TC KZH ugaono zatezna vršna za
duplo zavješenje za ABS 12/1600, Ø32
K-Č-TC ugaono zatezna vršna KZH 27
227-428-013000
227-428-013100
227-428-014000
Nazivni napon
(preporuka)
24 kV
24 kV
24 kV
24 kV
A
mm
D - prečnik stuba
mm
Masa
kg
25
32
25
32
200-240
200-240
240-270
240-270
38,5
38,5
39,0
39,0
24kV
32
200-240
38,5
24kV
24kV
32
25
240-270
270-300
39,0
39,0
Otcjepne konzole
Kodni broj
227-413-070000
227-413-069000
Oznaka
K-Č-TC otcjepna, za ABS x/1000
K-Č-TC otcjepna, za ABS x/1600
Nazivni napon
(preporuka)
24 kV
24 kV
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
D
mm
230-280
270-320
Masa
kg
24,0
24,5
Konzole i nosači
Strana: 12
Konzole i nosači
ENERGOINVEST GRUPA
Portalne nosne konzole
Oznaka
A
mm
B
mm
C
mm
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-1B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-2B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-3B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-4B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-5B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-6B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-7B
K-Č-TC Portalna nosna konzola, ŽPK-8B
2200
2200
2200
2200
2600
2600
2600
2600
4460
4460
4460
4460
5260
5260
5260
5260
2200
Kodni broj
227-428-031000
227-428-032000
227-428-033000
227-428-034000
227-428-035000
227-428-036000
227-428-037000
227-428-038000
D
mm
E
mm
330
1705
330
1705
330
1705
330
1705
Masa
kg
80,6
84,3
81,7
86,3
94,5
98,1
95,5
100,1
2200
2600
2600
Portalne zatezne konzole
Kodni broj
227-428-041000
227-428-042000
227-428-043000
227-411-010000
Oznaka
K-Č-TC Portalna zatezna, ŽPK-ZB-20
K-Č-TC Portalna zatezna, ŽPK-ZB-24
K-Č-TC Portalna zatezna, ŽPK-ZB-27
K-Č-TC Portalna zatezna, za drveni A portal
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
5260
5260
5260
5260
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
204
244
274
274
204
244
274
600
Masa
kg
140,7
142,3
143,9
168,2
Pored konzola navedenih u primjerima u mogućnosti smo izraditi i isporučiti i druge tipove nosača za opremu
srednjenaponskih i niskonaponskih mreža, stubnih trafostanica i sl.
Sve konzole i nosači se isporučuju sa kompletnom opremom (vijci, obujmice, navrtke, podloške…) koja je potrebna za
montažu na stub.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Konzole i nosači
Strana: 13
Konzole i nosači
ENERGOINVEST GRUPA
Oprema za zavješenje srednjenaponskog samonosivog kablovskog snopa
U prigradskim naseljima je opravdano postavljati više energetskih instalacija na iste stubove. Posebna pogodnost se pruža korištenjem
srednjenaponskih kablovskih snopova i opreme za njihovo zavješenje. U ponudi imamo nosače za nosno i zatezno prihvatanje ovih kablova
za različite prečnike stubova.
Kodni broj
Oznaka
Kabl
Stub
227-725-021000
227-725-024000
227-725-027000
227-725-030000
227-725-033000
227-725-036000
227-725-039000
227-725-042000
227-725-045000
227-725-048000
227-725-051000
227-725-054000
227-725-021100
227-725-024100
227-725-027100
227-725-030100
227-725-033100
227-725-036100
227-725-039100
227-725-042100
227-725-045100
227-725-048100
227-725-051100
227-725-054100
Oprema za SN SKS 3x50 zatezno zavješenje - ABS 160 mm
Oprema za SN SKS 3x50 zatezno zavješenje - ABS 210 mm
Oprema za SN SKS 3x50 zatezno zavješenje - ABS 250 mm
Oprema za SN SKS 3x50 zatezno zavješenje - ABS 315 mm
Oprema za SN SKS 3x50 dvost. zatezno zavješenje - ABS 160 mm
Oprema za SN SKS 3x50 dvost. zatezno zavješenje - ABS 210 mm
Oprema za SN SKS 3x50 dvost. zatezno zavješenje - ABS 250 mm
Oprema za SN SKS 3x50 dvost. zatezno zavješenje - ABS 315 mm
Oprema za SN SKS 3x50 noseće, za ABS 160 mm
Oprema za SN SKS 3x50 noseće, za ABS 210 mm
Oprema za SN SKS 3x50 noseće, za ABS 250 mm
Oprema za SN SKS 3x50 noseće, za ABS 315 mm
Oprema za SN SKS 3x70 zatezno zavješenje - ABS 160 mm
Oprema za SN SKS 3x70 zatezno zavješenje - ABS 210 mm
Oprema za SN SKS 3x70 zatezno zavješenje - ABS 250 mm
Oprema za SN SKS 3x70 zatezno zavješenje - ABS 315 mm
Oprema za SN SKS 3x70 dvost. zatezno zavješenje - ABS 160 mm
Oprema za SN SKS 3x70 dvost. zatezno zavješenje - ABS 210 mm
Oprema za SN SKS 3x70 dvost. zatezno zavješenje - ABS 250 mm
Oprema za SN SKS 3x70 dvost. zatezno zavješenje - ABS 315 mm
Oprema za SN SKS 3x70 noseće, za ABS 160 mm
Oprema za SN SKS 3x70 noseće, za ABS 210 mm
Oprema za SN SKS 3x70 noseće, za ABS 250 mm
Oprema za SN SKS 3x70 noseće, za ABS 315 mm
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x50+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
XHE/O 48A 3x70+50
120 - 160
170 - 210
200 - 250
250 - 320
120 - 160
170 - 210
200 - 250
250 - 320
120 - 160
170 - 210
200 - 250
250 - 320
120 - 160
170 - 210
200 - 250
250 - 320
120 - 160
170 - 210
200 - 250
250 - 320
120 - 160
170 - 210
200 - 250
250 - 320
Masa
(kg)
7,55
7,80
8,00
8,33
11,88
12,13
12,33
12,66
8,88
9,13
9,33
9,66
7,65
7,90
8,10
8,43
11,98
12,23
12,43
12,76
8,98
9,23
9,43
9,76
Kompleti se pakuju na drvene okvire dimenzija euro palete
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Konzole i nosači
Strana: 14
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač sa horizontalnim otvaranjem tip VRV
Nazivni napon 35-420 kV
Nazivna struja 1250 – 3150 A
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać Rastavljači tipa VRV sa horizontalnim otvaranjem imaju jedno rastavno mjesto po polu. Namijenjeni su za vanjsku
horizontalnu montažu u paraleli ili liniji. Kretanje kontakata prilikom manipilacije se odvija u horizontalnoj ravni. Oba
kontakta se zakreću za 90o u istu stranu.
Rastavljač se sastoji od šasije, potpornih izolatora, kontaktnog sistema, pogonskog polužja i pogona.
Šasija rastavljača je robusnog dizajna tako da može da izdrži sve pogonske uslove u kojima se rastavljač može naći.
Uobičajena antikorozivna zaštita šasije je toplo cinkovanje.
Uobičajeno je korištenje porcelanskih izolatora klase C6 čija puzna staza je 20 mm/kV. Prema želji kupca se koriste i
izolatori sa većom puznom stazom i/ili čvrstoćom. Za nazivne napone do 110 kV se koriste i silikonski izolatori.
Kontaktni elementi su izvedeni od bakarne legure velike čvrstoće. Kontaktne poršine su posrebrene. Zaštita od
prekomjernog obleđivanja je izvedena pokrivanjem kontakata čime je ujedno ograničena emisija radio-frekventnih
smetnji. Poseban sistem transfera struje na priključke omogućava slobodno okretanje priključaka uz kvalitetan prenos
struje. Priključci su prilagođeni primjeni aluminjumskih priključnih fitinga. Prečnik priključaka je 40 mm za 1250 A,
odnosno 50 mm za veće struje.
Pogon rastavljača može biti ručni ili elektromotorni. Uobičajeno je da se rastavljači za nazivne napone do 220 kV izvode
sa jednim pogonom za sva tri pola, dok se veći rastavljači isporučuju sa posebnim pogonom na svakom polu.
Opciono se uz rastavljač isporučuju noževi za uzemljenje sa nezavisnim pogonom. Uklop uzemljivača je mehanički i
električno blokiran kako ne bi došlo do uključenja uzemljivača dok je rastavljač zatvoren, odnosno zatvaranja rastavljača
dok je uzemljivač zatvoren.
Elektromotorni i ručni pogoni se nalaze u kućištima zaštite IP54. Na zahtjev kupca je moguća i zaštita IP65. Opremljeni
su zaštitom od kondenzovanja vlage. Moguća je i ručna manipulacija elektomotornog pogona.
Rastavljači tipa VRV ispitani su u skladu sa standardnom IEC 60129 i atestirani u ispitnim laboratorijama Energoinvesta.
Nazivni napon
Nazivna struja
Termička struja
Dinamička struja
Pogon
Nazivni napon pogona
Mehanička izdržljivost
Uzemljivač
Standard
Broj polova
Montaža
Izolatori
Dužina puzne staze
Mehanička čvrstoća
Otpornost prema ledu
Seizmički uslovi
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
35-420 kV
1250 – 3150 A
50 kA/1s
125 kA
elektromotorni ili ručni
prema zahtjevu
M1
opciono, poseban pogon
IEC 60129
1, 2 ili 3
vanjska
porcelan, opciono
silikon do 123 kV
prema zahtjevu kupca,
ako nije naglašeno 20
mm/kV
prema IEC 60129 ili
prema zahtjevu kupca
do 20 mm
0,3 g
Rastavljači i sklopke
Strana: 1
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Mjerna skica rastavljača VRV (sa noževima za uzemljenje)
Tip
rastavljača
Nazivni
napon
(kV)
A
B
C
D
E
F
Ø
VRV(z)-7
36
700
555
1027
890
800
525
40-50
VRV(z)-9
72,5
1000
740
1027
890
1500
1100
40-50
VRV(z)-11
123
1300
1150
1073
1325
2000
1500
40-50
VRV(z)-12
145
1700
1500
1073
1675
2600
2100
40-50
VRV(z)-14
245
2500
2300
1073
2465
4000
n/a
40-50
VRV(z)-16
420
4500
3350
1073
3865
n/a
n/a
40-50
Napomena: Prikazan je troploni rastavljač u paralelnom rasporedu. Montaža je moguća i u rasporedu u liniji. Takođe,
dimenzije navedene u tabeli se mogu prilagoditi mjestu ugradnje pod uslovom da se ne naruše minimalna izolaciona
rastojanja.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 2
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
300-101-000002 1-VRV-7-F-0-R-0-II
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
300-101-000003 1-VRV-7-H-0-R-0-I
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
300-101-000004 1-VRV-7-H-0-R-0-II
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
300-101-000005 1-VRV-7-K-0-R-0-I
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
300-101-000006 1-VRV-7-K-0-R-0-II
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
300-101-000010 3-VRV-7-F-0-R-0-P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
3-VRV-7-F-0-R-0-Ptropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
330-101-000020
II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
330-101-000030 3-VRV-7-H-0-R-0-P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
3-VRV-7-H-0-R-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
330-101-000040
II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
330-101-000050 3-VRV-7-K-0-R-0-P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
330-101-000060 3-VRV-7-K-0-R-0-P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000070 3-VRV-7-F-0-M-0-P-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
3-VRV-7-F-0-M-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000080
II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
3-VRV-7-H-0-M-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000090
I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
3-VRV-7-H-0-M-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000100
II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
3-VRV-7-K-0-M-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000110
I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
3-VRV-7-K-0-M-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000120
II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
jednopolni, sa noževima za uzemljenje , sa ručnim
300-101-000121 1-VRV-7-F-Z-R-R-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
300-101-000122 1-VRV-7-F-Z-R-R-II
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
300-101-000001 1-VRV-7-F-0-R-0-I
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon
upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
38
1250
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
80
38
1250
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=980 mm
80
38
2000
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
85
38
2000
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=980 mm
85
38
2500
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
90
38
2500
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=980 mm
90
38
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
240
38
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=980 mm
240
38
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
250
38
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=980 mm
250
38
2500
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
255
38
2500
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=980 mm
255
38
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
280
38
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
280
38
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
290
38
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
290
38
2500
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
295
38
2500
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
295
38
1250
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
120
38
1250
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
120
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 3
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
jednopolni, sa noževima za uzemljenje , sa ručnim
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
300-101-000124 1-VRV-7-H-Z-R-R-II
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
jednopolni, sa noževima za uzemljenje , sa ručnim
300-101-000125 1-VRV-7-K-Z-R-R-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
300-101-000126 1-VRV-7-K-Z-R-R-II
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
300-101-000130 3-VRV-7-F-Z-R-R-P-I sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-F-Z-R-R-Psa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
300-101-000140
II
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-H-Z-R-R-P300-101-000150
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
I
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-H-Z-R-R-P300-101-000160
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
II
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-K-Z-R-R-P300-101-000170
sa ručnim pogonom za glavne noževe, ručnim pogonom za
I
noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
798mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-K-Z-R-R-P300-101-000180
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
II
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-F-Z-M-R-P300-101-000190
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne
staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-F-Z-M-R-P300-101-000200
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne
staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-H-Z-M-R300-101-000210
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne
staze do 798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-H-Z-M-R300-101-000220
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne
staze do 980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-K-Z-M-R300-101-000230
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
P-I
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do
798 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 38 kV, 2500 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-7-K-Z-M-R300-101-000240
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne
staze do 980 mm
300-101-000123 1-VRV-7-H-Z-R-R-I
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon
upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
38
2000
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
125
38
2000
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
125
38
2500
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
130
38
2500
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
130
38
1250
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
330
38
1250
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
330
38
2000
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
340
38
2000
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
340
38
2500
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
345
38
2500
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
345
38
1250
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
370
38
1250
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
370
38
2000
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
380
38
2000
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
380
38
2500
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
385
38
2500
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
385
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 4
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
300-101-000242 1-VRV-9-F-0-R-0-II
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
300-101-000243 1-VRV-9-H-0-R-0-I
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
300-101-000244 1-VRV-9-H-0-R-0-II
jednopolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
300-101-000245 1-VRV-9-F-0-M-0-I
jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
300-101-000246 1-VRV-9-F-0-M-0-II
jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
300-101-000247 1-VRV-9-H-0-M-0-I
jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
300-101-000248 1-VRV-9-H-0-M-0-II jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
300-101-000250 3-VRV-9-F-0-R-0-P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
3-VRV-9-F-0-R-0-Ptropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
330-101-000260
II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
330-101-000270 3-VRV-9-H-0-R-0-P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5kV, 2000 A,
3-VRV-9-H-0-R-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
330-101-000280
II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
300-101-000290 3-VRV-9-F-0-M-0-P-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne
staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
3-VRV-9-F-0-M-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000300
II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne
staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
3-VRV-9-H-0-M-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000310
I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne
staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5kV, 2000 A,
3-VRV-9-H-0-M-0-P- tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000320
II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne
staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa ručnim pogonom za
330-101-000321 1-VRV-9-F-Z-R-R-I
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa ručnim pogonom za
330-101-000322 1-VRV-9-F-Z-R-R-II
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa ručnim pogonom za
330-101-000323 1-VRV-9-H-Z-R-R-I
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa ručnim pogonom za
330-101-000324 1-VRV-9-H-Z-R-R-II
glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa motornim pogonom
330-101-000325 1-VRV-9-F-Z-M-R-I
za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
300-101-000241 1-VRV-9-F-0-R-0-I
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon
upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
72,5
1250
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
150
72,5
1250
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=1980 mm
150
72,5
2000
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
155
72,5
2000
1
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=1980 mm
155
72,5
1250
1
ne
DF-2
-
190
1250
1
ne
DF-2
-
C4-170,
ps=1980 mm
190
72,5
2000
1
ne
DF-2
-
C4-325,
ps=1850 mm
195
72,5
2000
1
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=1980 mm
195
72,5
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325
ps=1850 mm
410
72,5
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-350
ps=1980 mm
410
72,5
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325
ps=1850 mm
420
72,5
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325
ps=1980 mm
420
72,5
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
445
72,5
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
445
72,5
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
450
72,5
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
450
72,5
1250
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1850 mm
180
72,5
1250
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1980 mm
180
72,5
2000
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1850 mm
185
72,5
2000
1
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1980 mm
185
72,5
1250
1
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
215
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 5
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa motornim pogonom
za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa motornim pogonom
330-101-000327 1-VRV-9-H-Z-M-R-I
za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
jednopolni, sa nožem za uzemljenje sa motornim pogonom
330-101-000328 1-VRV-9-H-Z-M-R-II
za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož uzemljenja,
izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
330-101-000330 3-VRV-9-F-Z-R-R-P-I sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do
1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-9-F-Z-R-R-P330-101-000340
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
II
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-9-H-Z-R-R-P330-101-000350
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
I
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do
1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-9-H-Z-R-R-P330-101-000360
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
II
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-9-F-Z-M-R-P330-101-000370
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne
staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-9-F-Z-M-R-P330-101-000380
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne
staze do 1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-9-H-Z-M-R330-101-000390
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne
staze do 1850 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-9-H-Z-M-R330-101-000400
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
P-II
za noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
300-101-000401 1-VRV-11-F-0-M-0-I jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
330-101-000402 1-VRV-11-F-0-M-0-II jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
300-101-000403 1-VRV-11-H-0-M-0-I jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
1-VRV-11-H-0-M-0330-101-000404
jednopolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
II
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
2-VRV-11-F-0-M-0dvopolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
300-101-000405
P-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
2-VRV-11-F-0-M-0dvopolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
330-101-000406
P-II
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
2-VRV-11-H-0-M-0dvopolni, sa paralelnim polovima,sa motornim pogonom,
300-101-000407
P-I
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
330-101-000326 1-VRV-9-F-Z-M-R-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon
upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
72,5
1250
1
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
215
72,5
2000
1
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
220
72,5
2000
1
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
220
72,5
1250
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1850 mm
480
72,5
1250
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1980 mm
480
72,5
2000
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1850 mm
490
72,5
2000
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1980 mm
490
72,5
1250
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
530
72,5
1250
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
530
72,5
2000
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
540
72,5
2000
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
540
123
1250
1
ne
DF-2
-
310
1250
1
ne
DF-2
-
C6-550
ps=3100 mm
310
123
2000
1
ne
DF-2
-
C6-550
ps=2620 mm
315
123
2000
1
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
123
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
315
123
1250
2
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
610
123
1250
2
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
610
123
2000
2
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
620
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 6
330-101-000430
3-VRV-11-H-0-R-0P-I
330-101-000440
3-VRV-11-H-0-R-0P-II
300-101-000450
3-VRV-11-F-0-M-0P-I
330-101-000460
3-VRV-11-F-0-M-0P-II
330-101-000470
3-VRV-11-H-0-M-0P-I
330-101-000471
3-VRV-11-H-0-M-0P-I
330-101-000480
3-VRV-11-H-0-R-0P-II
300-101-000481
3-VRV-11-F-0-M-0L-I
330-101-000482
3-VRV-11-F-0-M-0L-II
330-101-000483
3-VRV-11-H-0-M-0L-I
330-101-000484
3-VRV-11-H-0-R-0L-II
300-101-000490
3-VRV-11-F-Z-R-RP-I
330-101-000500
3-VRV-11-F-Z-R-RP-II
300-101-000510
3-VRV-11-H-Z-R-RP-I
330-101-000520
3-VRV-11-H-Z-R-RP-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
3-VRV-11-F-0-R-0-PII
Napon motora
330-101-000420
Napon
upravljanja
3-VRV-11-F-0-R-0-PI
Pogon noževa za
uzemljenje
300-101-000410
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
dvopolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm, sa nosećom konstrukcijom
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u liniji-brazdi, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u liniji-brazdi, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u liniji-brazdi, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u liniji-brazdi, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do
2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do
2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Glavni pogon
2-VRV-11-H-0-M-0P-II
Uzemljivač
330-101-000408
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
123
2000
2
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
620
123
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550
ps=2620 mm
890
123
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550
ps=3100 mm
890
123
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550
ps=2620 mm
900
123
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550
ps=3100 mm
900
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
930
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
930
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
940
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C10-550
ps=3820 mm
1000
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
940
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
930
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
930
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
940
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
940
123
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-550
ps=2620 mm
1020
123
1250
3
da
RTP-1
RTP1
-
-
C6-550
ps=3100 mm
1020
123
2000
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-550
ps=2620 mm
1030
123
2000
3
da
RTP-1
RTP1
-
-
C6-550
ps=3100 mm
1030
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 7
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon
upravljanja
123
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
1050
123
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
1050
123
1250
3
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
1050
123
1250
3
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
1050
123
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
1060
123
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
1060
123
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C10-550
ps=3820 mm
1160
123
2000
3
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
1060
123
2000
3
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
1060
123
1250
1
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
390
123
1250
1
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
390
123
2000
1
ne
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
395
123
2000
1
ne
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
395
123
1250
2
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
710
123
1250
2
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
710
123
2000
2
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
720
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Napon motora
Pogon noževa za
uzemljenje
3-VRV-11-F-Z-M-RP-I
Glavni pogon
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u liniji3-VRV-11-F-Z-M-R300-101-000531
brazdi, sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
L-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-11-F-Z-M-R330-101-000540
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u liniji3-VRV-11-F-Z-M-R330-101-000542
brazdi, sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
L-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-11-H-Z-M-R300-101-000550
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u liniji3-VRV-11-H-Z-M-R300-101-000551
brazdi, sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
L-I
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-11-H-Z-M-R330-101-000555
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C10-550,
puzne staze do 3820 mm, sa nosećom konstrukcijom
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
3-VRV-11-H-Z-M-R330-101-000560
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u liniji3-VRV-11-H-Z-M-R330-101-000561
brazdi, sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
L-II
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
jednopolni, sa noževima za uzemljenje, sa motornim
300-101-000562 1-VRV-11-F-Z-M-R-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
1-VRV-11-F-Z-M-R- jednopolni, sa noževima za uzemljenje, sa motornim
330-101-000563
II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja sa izolatorima C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
jednopolni, sa noževima za uzemljenje, sa motornim
300-101-000564 1-VRV-11-H-Z-M-R-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
1-VRV-11-H-Z-M-R- jednopolni, sa noževima za uzemljenje, sa motornim
330-101-000565
II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za nož
uzemljenja sa izolatorima C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
dvopolni, sa noževima za uzemljenje, sa polovima u paraleli
2-VRV-11-F-Z-M-R300-101-000566
,sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 1250 A,
dvopolni, sa noževima za uzemljenje, sa polovima u paraleli
2-VRV-11-F-Z-M-R330-101-000567
,sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
dvopolni, sa noževima za uzemljenje, sa polovima u paraleli
2-VRV-11-H-Z-M-R300-101-000568
,sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2620 mm
300-101-000530
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 8
Masa
(kg)
330-101-000590
3-VRV-12-H-0-R-0P-I
330-101-000600
3-VRV-12-H-0-R-0P-II
300-101-000610
3-VRV-12-F-0-M-0P-I
330-101-000620
3-VRV-12-F-0-M-0P-II
330-101-000630
3-VRV-12-H-0-M-0P-I
330-101-000640
3-VRV-12-H-0-M-0P-II
330-101-000641
3-VRV-12-S-0-M-0P-I
330-101-000642
3-VRV-12-S-0-M-0P-II
300-101-000650
3-VRV-12-F-Z-R-RP-I
330-101-000660
3-VRV-12-F-Z-R-RP-II
300-101-000670
3-VRV-12-H-Z-R-RP-I
330-101-000680
3-VRV-12-H-Z-R-RP-II
300-101-000690
3-VRV-12-F-Z-M-RP-I
330-101-000700
3-VRV-12-F-Z-M-RP-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
3-VRV-12-F-0-R-0-PII
Napon motora
330-101-000580
Napon
upravljanja
3-VRV-12-F-0-R-0-PI
Pogon noževa za
uzemljenje
300-101-000570
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 123 kV, 2000 A,
dvopolni, sa noževima za uzemljenje, sa polovima u paraleli
,sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
2900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
2900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 2900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 2900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 3150 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 2900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do
2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do
3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do
2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa ručnim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do
3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Glavni pogon
2-VRV-11-H-Z-M-RP-II
Uzemljivač
330-101-000569
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
123
2000
2
da
DF-2
RTP1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
720
145
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650
ps=2900 mm
1420
145
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1420
145
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650
ps=2900 mm
1430
145
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1430
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1460
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1460
145
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1470
145
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1470
145
3150
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1530
145
3150
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1530
145
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650
ps=2900 mm
1690
145
1250
3
da
RTP-1
RTP1
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1690
145
2000
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650
ps=2900 mm
1700
145
2000
3
da
RTP-1
RTP1
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1700
145
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1720
145
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1720
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 9
330-101-000722
3-VRV-12-S-Z-M-RP-II
300-101-000730
3-VRV-12-F-Z-M-MP-I
330-101-000740
3-VRV-12-F-Z-M-MP-II
300-101-000750
3-VRV-12-H-Z-M-MP-I
330-101-000760
3-VRV-12-H-Z-M-MP-II
300-101-000761
3-VRV-12-S-Z-M-MP-I
330-101-000762
3-VRV-12-S-Z-M-MP-II
300-101-000770
3-VRV-13-F-0-M-0P-I
330-101-000780
3-VRV-13-F-0-M-0P-II
330-101-000790
3-VRV-13-H-0-M-0P-I
330-101-000800
3-VRV-13-H-0-M-0P-II
300-101-000810
3-VRV-13-F-Z-M-RP-I
330-101-000820
3-VRV-13-F-Z-M-RP-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
3-VRV-12-S-Z-M-RP-I
145
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1730
145
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1730
145
3150
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1790
145
3150
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1790
145
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1760
145
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1760
145
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1770
145
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1770
145
3150
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1830
145
3150
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1830
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
1780
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=4250 mm
1780
170
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
1800
170
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=4250 mm
1800
170
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
2100
170
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
2100
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Napon motora
300-101-000721
Napon
upravljanja
3-VRV-12-H-Z-M-RP-II
Pogon noževa za
uzemljenje
330-101-000720
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 3150A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 3150 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolator. C6-650, puzne
staze do 2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 3150 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 145 kV, 3150 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 4250 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 4250 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 4250 mm
Glavni pogon
3-VRV-12-H-Z-M-RP-I
Uzemljivač
300-101-000710
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 10
Masa
(kg)
330-101-000860
3-VRV-13-F-Z-M-MP-II
300-101-000870
3-VRV-13-H-Z-M-MP-I
330-101-000880
3-VRV-13-H-Z-M-MP-II
300-101-000890
3-VRV-14-F-0-M-0P-I
330-101-000900
3-VRV-14-F-0-M-0P-II
300-101-000901
3-VRV-14-F-0-3M-0P-I
330-101-000902
3-VRV-14-F-0-3M-0P-II
300-101-000910
3-VRV-14-H-0-M-0P-I
330-101-000920
3-VRV-14-H-0-M-0P-II
300-101-000921
3-VRV-14-H-0-3M-0P-I
330-101-000922
3-VRV-14-H-0-3M-0P-II
300-101-000930
3-VRV-14-F-Z-M-RP-I
330-101-000940
3-VRV-14-F-Z-M-RP-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
3-VRV-13-F-Z-M-MP-I
170
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
2120
170
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
2120
170
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
2100
170
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
2100
170
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
2160
170
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
2160
245
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
1920
245
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
1920
245
1250
3
ne
3 DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3 x 680
ps=4900 mm
245
1250
3
ne
3 DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3 x 680
ps=6600 mm
245
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
1940
245
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
1940
245
2000
3
ne
3 DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3 x 690
ps=4900 mm
245
2000
3
ne
3 DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3 x 690
ps=6600 mm
245
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2190
245
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2190
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Napon motora
300-101-000850
Napon
upravljanja
3-VRV-13-H-Z-M-RP-II
Pogon noževa za
uzemljenje
330-101-000840
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 4250 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 4250 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 170 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne
staze do 4250 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 1250 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon), bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900
mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon), bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600
mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon), bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900
mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 2000A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon), bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600
mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Glavni pogon
3-VRV-13-H-Z-M-RP-I
Uzemljivač
300-101-000830
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 11
Masa
(kg)
330-101-000944
3-VRV-14-F-Z-3M3M-P-II
300-101-000950
3-VRV-14-H-Z-M-RP-I
330-101-000960
3-VRV-14-H-Z-M-RP-II
300-101-000970
3-VRV-14-F-Z-M-MP-I
330-101-000980
3-VRV-14-F-Z-M-MP-II
300-101-000990
3-VRV-14-H-Z-M-MP-I
330-101-001000
3-VRV-14-H-Z-M-MP-II
300-101-000990
3-VRV-14-H-2Z-M2M-P-I
330-101-001000
3-VRV-14-H-2Z-M2M-P-II
300-101-001001
3-VRV-14-H-Z-3M3R-P-I
330-101-001002
3-VRV-14-H-Z-3M3R-P-II
300-101-001003
3-VRV-14-H-Z-3M3M-P-I
Oznaka izolatora
IEC 60720
3-VRV-14-F-Z-3M3M-P-I
245
1250
3
da
3 DF-2 3 BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x780
245
1250
3
da
3 DF-2 3 BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x780
245
1250
3
da
3 DF-2 3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x910
245
1250
3
da
3 DF-2 3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x910
245
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2200
245
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2200
245
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2230
245
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2230
245
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2260
245
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2260
245
2000
3
da
DF-2
2x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2580
245
2000
3
da
DF-2
2x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2580
245
2000
3
da
3 DF-2 3 BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x790
245
2000
3
da
3 DF-2 3 BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x790
245
2000
3
da
3 DF-2 3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x920
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Napon motora
300-101-000943
Napon
upravljanja
3-VRV-14-F-Z-3M3R-P-II
Pogon noževa za
uzemljenje
330-101-000942
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
posebno pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
posebno pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
posebno pogon), sa 3 motorna pogona za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
posebno pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 1250 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa duplim noževima za uzemljenje sa obe strane
rastavljača sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom
za glavne noževe, sa 2 motorna pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa duplim noževima za uzemljenje sa obe strane
rastavljača sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom
za glavne noževe, sa 2 motorna pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 2000 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
posebno pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 2000 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
posebno pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 2000 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
posebno pogon), sa 3 motorna pogona za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Glavni pogon
3-VRV-14-F-Z-3M3R-P-I
Uzemljivač
300-101-000941
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 12
Masa
(kg)
300-101-001010
3-VRV-15-H-0-M-0P-I
330-101-001020
3-VRV-15-H-0-M-0P-II
300-101-001010
3-VRV-15-S-0-3M-0P-I
330-101-001020
3-VRV-15-S-0-3M-0P-II
300-101-001030
3-VRV-15-H-Z-M-MP-I
330-101-001040
3-VRV-15-H-Z-M-MP-II
300-101-001050
3-VRV-16-H-0-3M-0P-I
300-101-001060
3-VRV-16-H-0-3M-0P-II
300-101-001070
3-VRV-16-S-0-3M-0P-I
300-101-001080
3-VRV-16-S-0-3M-0P-II
300-101-001090
3-VRV-16-H-Z-3M3M-P-I
300-101-001100
3-VRV-16-H-Z-3M3M-P-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
3-VRV-14-H-Z-3M3M-P-II
3 DF-2 3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x920
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C10-1050
ps=7600 mm
2300
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=7600 mm
2600
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2060
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2060
3150
3
ne
3xDF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x750
300
2000
3
ne
3xDF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x750
300
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2260
300
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2260
420
2000
3
ne
3 DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1150
ps=6280 mm
420
2000
3
ne
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C8-1550
3x1150
ps=8500 mm
420
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1210
ps=6280 mm
420
3150
3
ne
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C8-1550
3x1210
ps=8500 mm
420
2000
3
da
3x DF3xDF-2
2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1350
ps=6280 mm
420
2000
3
da
3x DF3xDF-2
2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C8-1550
3x1350
ps=8500 mm
245
2000
3
da
245
3150
3
da
DF-2
245
3150
3
da
300
2000
3
300
2000
300
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Napon motora
330-101-001006
Napon
upravljanja
3-VRV-14-H-0-3M3M-P-II
Pogon noževa za
uzemljenje
330-101-001005
Tri jednopollna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
245 kV, 1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u
paraleli, sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol
posebno pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, tropolni, 245 kV,
1250 A, bez noževia za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol posebno
pogon), izolatorima C10-1050, puzne staze do 7600 mm, sa
nosećom konstrukcijom
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, tropolni, 245 kV,
3150 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa 3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol posebno
pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C10-1050, puzne staze do 7600 mm, sa
nosećom konstrukcijom
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 300 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 300 kV, 2000 A,
tropolni, sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom,
bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Tri jednopolna rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 300
kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona
(svaki pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopolna rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 300
kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona
(svaki pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 300 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa jednim prekidnim mjestom, 300 kV, 2000 A,
tropolni, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli,
sa motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim
pogonom za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C8-1550, puzne staze do 8500 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C8-1550, puzne staze do 8500 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), sa noževima za uzemljenje , sa tri
motorna pogona za noževe uzemljenja,sa izolatorima C61550, puzne staze do 6280 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), sa noževima za uzemljenje , sa tri
motorna pogona za noževe uzemljenja,sa izolatorima C81550, puzne staze do 8500 mm
Glavni pogon
3-VRV-14-H-Z-3M3M-P-II
Uzemljivač
330-101-001004
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 13
Masa
(kg)
300-101-001120
3-VRV-16-H-2Z-3M6M-P-II
300-101-001130
3-VRV-16-S-Z-3M3M-P-I
300-101-001131
3-VRV-16-S-Z-3M3M-P-II
300-101-001140
3-VRV-16-S-Z-3M3M-P-II
300-101-001141
3-VRV-16-S-Z-3M3M-P-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
3
da
3x DF2x
2
3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1550
ps=6280 mm
420
2000
3
da
3x DF2x
2
3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C8-1550
3x1550
ps=8500 mm
420
3150
3
da
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1410
ps=6280 mm
420
3150
3
da
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
420
3150
3
da
3x DF3xDF-2
2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
420
3150
3
da
3x DF3xDF-2
2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
Napon motora
2000
Glavni pogon
420
Uzemljivač
Napon
upravljanja
3-VRV-16-H-2Z-3M6M-P-I
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), sa noževima za uzemljenje sa obe
strane rastavljača, sa 2x tri motorna pogona za noževe
uzemljenja,sa izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280
mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), sa noževima za uzemljenje sa obe
strane rastavljača, sa 2x tri motorna pogona za noževe
uzemljenja,sa izolatorima C8-1550, puzne staze do 8500
mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C10-1550, puzne staze do 13020 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna
pogona (svaki pol posebno pogon sa zajedničkim
komandnim ormarom), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C8-1550, puzne staze do 8500 mm
Tri jednopolna rastavljača sa jednim prekidnim mjestom,
420 kV, 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 6 motorna
pogona (svaki pol posebno dva pogona sa zajedničkim
komandnim ormarom), sa noževima za uzemljenje sa
izolatorima C10-1550, puzne staze do 13020 mm
Pogon noževa za
uzemljenje
300-101-001110
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
C10-1550
ps=13020
mm
3x1610
C8-1550
3x1410
ps=8500 mm
C10-1550
ps=13020
mm
NOSAČI ELEKTRIČNIH APARATA
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Masa
(kg)
Rastavljači i sklopke
Strana: 14
3x1750
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač sa centralnim otvaranjem tip SRE
Nazivni napon 35-420 kV
Nazivna struja 1250 – 3150 A
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać Rastavljači tipa SRE sa centralnim otvaranjem imaju dva rastavna mjesto
po polu. Namijenjeni su za vanjsku horizontalnu montažu u paraleli ili
liniji. Kretanje kontakata prilikom manipilacije se odvija u horizontalnoj
ravni. Oba kontakta se zakreću za 70o u istu stranu.
Rastavljač se sastoji od šasije, potpornih stabilnih izolatora, potpornih
rotirajućih izolatora, kontaktnog sistema, pogonskog polužja i pogona.
Šasija rastavljača je robusnog dizajna tako da može da izdrži sve pogonske
uslove u kojima se rastavljač može naći. Uobičajena antikorozivna zaštita
šasije je toplo cinkovanje.
Uobičajeno je korištenje porcelanskih izolatora klase C6 čija puzna staza je
20 mm/kV. Prema želji kupca se koriste i izolatori sa većom puznom
stazom i/ili čvrstoćom. Za nazivne napone do 110 kV se koriste i silikonski
izolatori. Kontaktni elementi su izvedeni od bakarne legure velike čvrstoće.
Kontaktne poršine su posrebrene. Poseban sistem transfera struje na
priključke omogućava slobodno okretanje priključaka uz kvalitetan prenos
struje. Priključci su prilagođeni primjeni aluminjumskih priključnih fitinga.
Pogon rastavljača može biti ručni ili elektromotorni. Uobičajeno je da se
rastavljači za nazivne napone do 220 kV izvode sa jednim pogonom za sva
tri pola, dok se veći rastavljači isporučuju sa posebnim pogonom na
svakom polu.
Opciono se uz rastavljač isporučuju noževi za uzemljenje sa nezavisnim
pogonom. Uklop uzemljivača je mehanički i električno blokiran kako ne bi
došlo do uključenja uzemljivača dok je rastavljač zatvoren, odnosno
zatvaranja rastavljača dok je uzemljivač zatvoren.
Rastavljači tipa VRV ispitani su u skladu sa standardnom IEC 62271-102.
Prednost ove vrste rastavljača je što se priključci nalaze na nepokretnim
izolatorima tako da ne opterećuju provodnike pri manipulaciji. Ta osobina
ih čini podesnim za ugradnju na mjestima korištenja tanjih provodnika.
Nazivni napon
Nazivna struja
Termička struja
Dinamička struja
Pogon
Nazivni napon pogona
Mehanička izdržljivost
Uzemljivač
Standard
Broj polova
Montaža
Izolatori
Dužina puzne staze
Mehanička čvrstoća
Otpornost prema ledu
Seizmički uslovi
35-420 kV
1250 – 3150 A
50 kA/1s
125 kA
elektromotorni ili ručni
prema zahtjevu
M1
opciono, poseban pogon
IEC 62271-102
1, 2 ili 3
vanjska
porcelan, opciono silikon do 123 kV
prema zahtjevu kupca, ako nije naglašeno 20 mm/kV
prema IEC 62271-102 ili prema zahtjevu kupca
do 20 mm
0,3 g
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 15
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Mjerna skica rastavljača SRE (sa noževima za uzemljenje)
SRE(z)-7
Nazivni
napon
(kV)
36
1252
800
810
900
2500
602
700
614
SRE(z)-7
36
1446
1000
729
1225
2000
602
1270
652
SRE(z)-9
72,5
1846
1350
1183
1550
2000
1070
1800
1019
SRE(z)-11
123
2446
1950
1575
2150
3000
1435
2500
1411
SRE(z)-12
145
2796
2300
1733
2500
3000
1593
3000
1569
SRE(z)-14
245
3496
3000
2773
3190
3000
2703
4400
2509
SRE(z)-16
420
5296
4800
4023
5200
3000
4186
6500
4189
Tip
rastavljača
A
B
C
D
H
I
Q
U
Napomena: Prikazan je troploni rastavljač u paralelnom rasporedu. Montaža je moguća i u rasporedu u liniji. Takođe,
dimenzije navedene u tabeli se mogu prilagoditi mjestu ugradnje pod uslovom da se ne naruše minimalna izolaciona
rastojanja.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 16
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 1250 A, tropolni, sa
300-109-000010 3-SRE-7-F-0-R-0-P-I paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 2000 A, tropolni, sa
330-109-000030 3-SRE-7-H-0-R-0-P-I paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 1250 A, tropolni, sa
330-109-000070 3-SRE-7-F-0-M-0-P-I paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 1250 A, tropolni, sa
330-109-000070 3-SRE-7-F-0-M-0-P-I paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 2000 A, tropolni, sa
330-109-000090 3-SRE-7-H-0-M-0-P-I paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 1250 A, tropolni, sa
noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
300-109-000130 3-SRE-7-F-Z-R-R-P-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 1250 A, tropolni, sa
noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
300-109-000140 3-SRE-7-F-Z-R-R-P-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 2000 A, tropolni, sa
noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
300-109-000150 3-SRE-7-H-Z-R-R-P-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 2500 A, tropolni, sa
noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
300-109-000170 3-SRE-7-K-Z-R-R-P-I
pogonom za glavne noževe, ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 798mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 2500 A, tropolni, sa
3-SRE-7-K-Z-R-R-P- noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
300-109-000180
II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 2500 A, tropolni, sa
3-SRE-7-K-Z-R-R-P- noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
300-109-000180
II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 1250 A, tropolni, sa
3-SRE-7-F-Z-M-R-P- noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa motornim
300-109-000190
I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 2000 A, tropolni, sa
3-SRE-7-H-Z-M-R-P- noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa motornim
300-109-000210
I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 2000 A, tropolni, sa
3-SRE-7-H-Z-M-R-P- noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa motornim
300-109-000220
II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 2500 A, tropolni, sa
3-SRE-7-K-Z-M-R-P- noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
300-109-000230
I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 798 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 38 kV, 2500 A, tropolni, sa
3-SRE-7-K-Z-M-R-P- noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa motornim
300-109-000240
II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-170, puzne staze do 980 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 1250 A, tropolni,
300-109-000250 3-SRE-9-F-0-R-0-P-I sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 1250 A, tropolni,
330-109-000260 3-SRE-9-F-0-R-0-P-II sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 2000 A, tropolni,
330-109-000270 3-SRE-9-H-0-R-0-P-I sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-9-H-0-R-0-P330-109-000280
sa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
II
uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 1250 A, tropolni,
sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
300-109-000290 3-SRE-9-F-0-M-0-P-I
za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850
mm
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon
upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
38
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
390
38
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-170,
ps=798 mm
390
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
390
C4-170,
ps=798 mm
390
C4-170,
ps=798 mm
390
38
1250
3
ne
DF-2
-
38
1250
3
ne
DF-2
-
38
2000
3
ne
DF-2
-
38
1250
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
330
38
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C4-170,
ps=798mm
330
38
2000
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
340
38
2500
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
345
38
2500
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
345
38
2500
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
345
38
1250
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
370
38
2000
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
380
38
2000
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
380
38
2500
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
385
38
2500
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
385
72,5
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325
ps=1850 mm
410
72,5
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-350
ps=1980 mm
410
72,5
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325
ps=1850 mm
420
72,5
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325
ps=1980 mm
420
72,5
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
445
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 17
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 2000 A, tropolni,
sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-9-H-0-M-0-P- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
II
za uzemljenje sa izolatorima C4-170, puzne staze do 1980
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
3-SRE-9-F-Z-R-R-P-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-9-F-Z-R-R-P- sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
3-SRE-9-H-Z-R-R-P-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-9-H-Z-R-R-P- sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-9-F-Z-M-R-Pmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
I
noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do 1850
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-9-F-Z-M-R-Pmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
II
noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do 1980
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-9-H-Z-M-R-Pmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
I
noževe uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do 1850
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-9-H-Z-M-R-P- sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-11-F-0-R-0-Psa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
I
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-11-F-0-R-0-Psa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
II
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-11-H-0-R-0-Psa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
I
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-11-H-0-R-0-Psa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
II
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-11-F-0-M-0-P- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
I
za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2620
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-11-F-0-M-0-P- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
II
za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 3100
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-11-H-0-M-0- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
P-I
za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2620
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-11-H-0-M-0- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
P-I
za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2620
mm, sa nosećom konstrukcijom
C4-325
ps=1980 mm
Oznaka izolatora
IEC 60720
110
(220)
AC/DC
Napon motora
110
(220)
AC/DC
-
Napon
upravljanja
DF-2
Pogon noževa za
uzemljenje
ne
Glavni pogon
3
Uzemljivač
Opis
1250
Broj polova
Oznaka proizvoda
72,5
Nazivna struja (A)
Šifra
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 72,5 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-9-F-0-M-0-P- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
II
za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1980
mm
Nazivni napon (kV)
330-109-000300
ENERGOINVEST GRUPA
445
Masa
(kg)
330-109-000310 3-SRE-9-H-0-M-0-P-I
72,5
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
450
330-109-000320
72,5
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
450
72,5
1250
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1850 mm
480
72,5
1250
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1980 mm
480
72,5
2000
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1850 mm
490
72,5
2000
3
da
RTP-1
BE-2
-
-
C4-325
ps=1980 mm
490
72,5
1250
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
530
72,5
1250
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
530
72,5
2000
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1850 mm
540
72,5
2000
3
da
DF-2
BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325
ps=1980 mm
540
123
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550
ps=2620 mm
890
123
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550
ps=3100 mm
890
123
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550
ps=2620 mm
900
123
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550
ps=3100 mm
900
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
930
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
930
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
940
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C10-550
ps=3820 mm
1000
330-109-000330
330-109-000340
330-109-000350
330-109-000360
330-109-000370
330-109-000380
330-109-000390
330-109-000400
300-109-000410
330-109-000420
330-109-000430
330-109-000440
300-109-000450
330-109-000460
330-109-000470
330-109-000471
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 18
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
300-109-000481
330-109-000482
330-109-000483
330-109-000484
300-109-000490
330-109-000500
300-109-000510
330-109-000520
300-109-000530
300-109-000531
330-109-000540
330-109-000542
300-109-000550
300-109-000551
330-109-000555
330-109-000560
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-11-F-0-M-0-L- sa polovima u liniji-brazdi, sa motornim pogonom, bez
I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
2620 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-11-F-0-M-0-L- sa polovima u liniji-brazdi, sa motornim pogonom, bez
II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-11-H-0-M-0- sa polovima u liniji-brazdi, sa motornim pogonom, bez
L-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
2620 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-11-H-0-R-0-L- sa polovima u liniji-brazdi, sa motornim pogonom, bez
II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-11-F-Z-R-R-P- sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-11-F-Z-R-R-P- sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-11-H-Z-R-R- sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
P-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do 2620 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-11-H-Z-R-R- sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
P-II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-11-F-Z-M-Rmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-I
noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do 2620
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u liniji-brazdi, sa
3-SRE-11-F-Z-M-Rmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
L-I
noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do 2620
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-11-F-Z-M-Rmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do 3100
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u liniji-brazdi, sa
3-SRE-11-F-Z-M-Rmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
L-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do 3100
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-11-H-Z-M-Rmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-I
noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do 2620
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u liniji-brazdi, sa
3-SRE-11-H-Z-M-Rmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
L-I
noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do 2620
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-11-H-Z-M-Rmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C10-550, puzne staze do 3820
mm, sa nosećom konstrukcijom
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-11-H-Z-M-Rmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do 3100
mm
C6-550
ps=3100 mm
Oznaka izolatora
IEC 60720
110
(220)
AC/DC
Napon motora
110
(220)
AC/DC
-
Napon
upravljanja
DF-2
Pogon noževa za
uzemljenje
ne
Glavni pogon
3
Uzemljivač
Opis
2000
Broj polova
Oznaka proizvoda
123
Nazivna struja (A)
Šifra
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-11-H-0-R-0-P- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
II
za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 3100
mm
Nazivni napon (kV)
330-109-000480
ENERGOINVEST GRUPA
940
Masa
(kg)
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
930
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
930
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
940
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
940
123
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-550
ps=2620 mm
1020
123
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-550
ps=3100 mm
1020
123
2000
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-550
ps=2620 mm
1030
123
2000
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-550
ps=3100 mm
1030
123
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
1050
123
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
1050
123
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
1050
123
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
1050
123
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
1060
123
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
1060
123
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C10-550
ps=3820 mm
1160
123
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
1060
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 19
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
300-109-000570
330-109-000580
330-109-000590
330-109-000600
300-109-000610
330-109-000620
330-109-000630
330-109-000640
330-109-000641
330-109-000642
300-109-000650
330-109-000660
300-109-000670
330-109-000680
300-109-000690
330-109-000700
300-109-000710
330-109-000720
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-12-F-0-R-0-Psa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
I
uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do 2900 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-12-F-0-R-0-Psa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
II
uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-12-H-0-R-0-Psa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
I
uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do 2900 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-12-H-0-R-0-Psa paralelnim polovima, sa ručnim pogonom, bez noževa za
II
uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-12-F-0-M-0-P- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
I
za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do 2900
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-12-F-0-M-0-P- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
II
za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do 3625
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-12-H-0-M-0- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
P-I
za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do 2900
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-12-H-0-M-0- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
P-II
za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do 3625
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 3150 A, tropolni,
3-SRE-12-S-0-M-0-P- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
I
za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do 2900
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-12-S-0-M-0-P- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
II
za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do 3625
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-12-F-Z-R-R-P- sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-12-F-Z-R-R-P- sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-12-H-Z-R-R- sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
P-I
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-12-H-Z-R-R- sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa ručnim
P-II
pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za noževe
uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-12-F-Z-M-Rmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-I
noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 2920
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-12-F-Z-M-Rmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 3625
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-12-H-Z-M-Rmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-I
noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 2920
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-12-H-Z-M-Rmotornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 3625
mm
C6-550
ps=3100 mm
Oznaka izolatora
IEC 60720
110
(220)
AC/DC
Napon motora
110
(220)
AC/DC
Napon
upravljanja
RTP-1
Pogon noževa za
uzemljenje
DF-2
Glavni pogon
da
Uzemljivač
Opis
3
Broj polova
Oznaka proizvoda
2000
Nazivna struja (A)
Šifra
123
Nazivni napon (kV)
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 123 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u liniji-brazdi, sa
3-SRE-11-H-Z-M-R330-109-000561
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
L-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-550, puzne staze do 3100
mm
ENERGOINVEST GRUPA
1060
Masa
(kg)
145
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650
ps=2900 mm
1420
145
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1420
145
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650
ps=2900 mm
1430
145
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1430
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1460
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1460
145
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1470
145
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1470
145
3150
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1530
145
3150
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1530
145
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650
ps=2900 mm
1690
145
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1690
145
2000
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650
ps=2900 mm
1700
145
2000
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1700
145
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1720
145
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1720
145
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1730
145
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1730
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 20
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 3150 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-12-S-Z-M-R330-109-000722
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 3625
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-12-F-Z-M-M300-109-000730
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-I
noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 2920
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-12-F-Z-M-M330-109-000740
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 3625
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-12-H-Z-M-M- sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
300-109-000750
P-I
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
noževe uzemljenja, izolator. C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-12-H-Z-M-M330-109-000760
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 3625
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 3150 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-12-S-Z-M-M300-109-000761
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-I
noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 2920
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 3150 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-12-S-Z-M-M330-109-000762
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 3625
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 170 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-13-F-0-M-0-P- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
300-109-000770
za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do 3400
I
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 170 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-13-F-0-M-0-P- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
330-109-000780
II
za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do 4250
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 170 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-13-H-0-M-0- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
330-109-000790
P-I
za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do 3400
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 170 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-13-H-0-M-0- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
330-109-000800
P-II
za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do 4250
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 170 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-13-F-Z-M-R300-109-000810
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-I
noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne staze do 3400
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 170 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-13-F-Z-M-R330-109-000820
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne staze do 4250
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 170 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-13-H-Z-M-R300-109-000830
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-I
noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne staze do 3400
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 170 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-13-H-Z-M-R330-109-000840
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne staze do 4250
mm
C6-650
ps=2900 mm
Oznaka izolatora
IEC 60720
110
(220)
AC/DC
Napon motora
110
(220)
AC/DC
Napon
upravljanja
RTP-1
Pogon noževa za
uzemljenje
DF-2
Glavni pogon
da
Uzemljivač
Opis
3
Broj polova
Oznaka proizvoda
3150
Nazivna struja (A)
Šifra
145
Nazivni napon (kV)
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 145 kV, 3150A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-12-S-Z-M-R300-109-000721
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-I
noževe uzemljenja, izolatorima C6-650, puzne staze do 2920
mm
ENERGOINVEST GRUPA
1790
Masa
(kg)
145
3150
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1790
145
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1760
145
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1760
145
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1770
145
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1770
145
3150
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1830
145
3150
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
1830
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
1780
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=4250 mm
1780
170
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
1800
170
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=4250 mm
1800
170
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
2100
170
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
2100
170
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
2120
170
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
2120
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 21
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 170 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-13-F-Z-M-M330-109-000860
motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim pogonom
P-II
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne staze do
4250 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 170 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-13-H-Z-M-M300-109-000870
motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim pogonom
P-I
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne staze do
3400 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 170 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-13-H-Z-M-M330-109-000880
motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim pogonom
P-II
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne staze do
4250 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-14-F-0-M-0-P- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
300-109-000890
I
za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 1250 A, tropolni,
3-SRE-14-F-0-M-0-P- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
330-109-000900
II
za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600
mm
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 245 kV,
3-SRE-14-F-0-3M-0- 1250 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
300-109-000901
P-I
pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa izolatorima
C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 245 kV,
3-SRE-14-F-0-3M-0- 1250 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
330-109-000902
P-II
pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa izolatorima
C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-14-H-0-M-0- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
300-109-000910
P-I
za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-14-H-0-M-0- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
330-109-000920
P-II
za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600
mm
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 245 kV,
3-SRE-14-H-0-3M-0- 2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
300-109-000921
P-I
pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa izolatorima
C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 245 kV,
3-SRE-14-H-0-3M-0- 2000A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
330-109-000922
P-II
pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa izolatorima
C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-F-Z-M-R300-109-000930
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-I
noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-F-Z-M-R330-109-000940
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600
mm
Tri jednopollna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 245 kV,
1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-F-Z-3M300-109-000941
3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol posebno
3R-P-I
pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja, izolatorima
C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopollna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 245 kV,
1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-F-Z-3M330-109-000942
3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol posebno
3R-P-II
pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja, izolatorima
C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Tri jednopollna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 245 kV,
1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-F-Z-3M300-109-000943
3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol posebno
3M-P-I
pogon), sa 3 motorna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
C6-750
ps=3400 mm
Oznaka izolatora
IEC 60720
110
(220)
AC/DC
Napon motora
Napon
upravljanja
110
(220)
AC/DC
DF-2
Pogon noževa za
uzemljenje
DF-2
Glavni pogon
da
Uzemljivač
Opis
3
Broj polova
Oznaka proizvoda
1250
Nazivna struja (A)
Šifra
170
Nazivni napon (kV)
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 170 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-13-F-Z-M-M300-109-000850
motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim pogonom
P-I
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-750, puzne staze do
3400 mm
ENERGOINVEST GRUPA
2100
Masa
(kg)
170
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
2100
170
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
2160
170
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=3625 mm
2160
245
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
1920
245
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
1920
245
1250
3
ne
3 DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3 x 680
ps=4900 mm
245
1250
3
ne
3 DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3 x 680
ps=6600 mm
245
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
1940
245
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
1940
245
2000
3
ne
3 DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3 x 690
ps=4900 mm
245
2000
3
ne
3 DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3 x 690
ps=6600 mm
245
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2190
245
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2190
245
1250
3
da
3 DF-2 3 BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x780
245
1250
3
da
3 DF-2 3 BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x780
245
1250
3
da
3 DF-2 3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x910
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 22
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-H-Z-M-R300-109-000950
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-I
noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-H-Z-M-R330-109-000960
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-F-Z-M-M300-109-000970
motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim pogonom
P-I
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do
4900 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 1250 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-F-Z-M-M330-109-000980
motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim pogonom
P-II
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do
6600 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-H-Z-M-M300-109-000990
motornim pogonom za glavne noževe, sa motornim pogonom
P-I
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do
4900 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-H-Z-M-M330-109-001000
motornim pogonom za glavne noževe, sa ručnim pogonom za
P-II
noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 2000 A, tropolni,
sa duplim noževima za uzemljenje sa obe strane rastavljača
3-SRE-14-H-2Z-M300-109-000990
sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom za glavne
2M-P-I
noževe, sa 2 motorna pogonom za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 245 kV, 2000 A, tropolni,
sa duplim noževima za uzemljenje sa obe strane rastavljača
3-SRE-14-H-2Z-M330-109-001000
sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom za glavne
2M-P-II
noževe, sa 2 motorna pogonom za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Tri jednopollna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 245 kV,
2000 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-H-Z-3M300-109-001001
3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol posebno
3R-P-I
pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja, izolatorima
C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopollna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 245 kV,
2000 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-H-Z-3M330-109-001002
3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol posebno
3R-P-II
pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja, izolatorima
C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Tri jednopollna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 245 kV,
2000 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-H-Z-3M300-109-001003
3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol posebno
3M-P-I
pogon), sa 3 motorna pogona za noževe uzemljenja,
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopollna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 245 kV,
1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-14-H-Z-3M330-109-001004
3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol posebno
3M-P-II
pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja, izolatorima
C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, tropolni, 245 kV, 1250 A,
bez noževia za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa 3
3-SRE-14-H-0-3M330-109-001005
motorna pogona za glavne noževe (svaki pol posebno pogon),
3M-P-II
izolatorima C10-1050, puzne staze do 7600 mm, sa nosećom
konstrukcijom
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, tropolni, 245 kV, 3150 A,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa 3
3-SRE-14-H-Z-3M330-109-001006
motorna pogona za glavne noževe (svaki pol posebno pogon),
3M-P-II
sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja, izolatorima C101050, puzne staze do 7600 mm, sa nosećom konstrukcijom
C6-1050
ps=6600 mm
Oznaka izolatora
IEC 60720
110
(220)
AC/DC
Napon motora
110
(220)
AC/DC
Napon
upravljanja
3 DF-2 3 DF-2
Pogon noževa za
uzemljenje
da
Glavni pogon
3
Uzemljivač
Opis
1250
Broj polova
Oznaka proizvoda
245
Nazivna struja (A)
Šifra
Tri jednopollna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 245 kV,
1250 A, sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3 motorna pogona za glavne noževe (svaki pol posebno
pogon), sa 3 ručna pogona za noževe uzemljenja, izolatorima
C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Nazivni napon (kV)
3-SRE-14-F-Z-3M330-109-000944
3M-P-II
ENERGOINVEST GRUPA
3x910
Masa
(kg)
245
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2200
245
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2200
245
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2230
245
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2230
245
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2260
245
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2260
245
2000
3
da
DF-2
2x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2580
245
2000
3
da
DF-2
2x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2580
245
2000
3
da
3 DF-2 3 BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x790
245
2000
3
da
3 DF-2 3 BE-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x790
245
2000
3
da
3 DF-2 3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x920
245
2000
3
da
3 DF-2 3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x920
245
3150
3
da
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C10-1050
ps=7600 mm
2300
245
3150
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=7600 mm
2600
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 23
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
300-109-001010
330-109-001020
300-109-001030
330-109-001040
300-109-001050
300-109-001060
300-109-001070
300-109-001080
300-109-001090
300-109-001100
300-109-001110
Tri jednopolna rastavljač sa dva prekidna mjesta, 300 kV,
3-SRE-15-S-0-3M-0- 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
P-I
pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa izolatorima
C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Tri jednopolna rastavljač sa dva prekidna mjesta, 300 kV,
3-SRE-15-S-0-3M-0- 3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
P-II
pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa izolatorima
C6-1050, puzne staze do 6600 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 300 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-15-H-Z-M-Mmotornim pogonom za glavne noževe, sa motornim pogonom
P-I
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do
4900 mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 300 kV, 2000 A, tropolni,
sa noževima za uzemljenje sa polovima u paraleli, sa
3-SRE-15-H-Z-M-Mmotornim pogonom za glavne noževe, sa motornim pogonom
P-II
za noževe uzemljenja, izolatorima C6-1050, puzne staze do
6600 mm
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 420 kV,
2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
3-SRE-16-H-0-3M-0pol posebno pogon sa zajedničkim komandnim ormarom), bez
P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne staze do
6280 mm
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 420 kV,
2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
3-SRE-16-H-0-3M-0pol posebno pogon sa zajedničkim komandnim ormarom), bez
P-II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C8-1550, puzne staze do
8500 mm
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 420 kV,
3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
3-SRE-16-S-0-3M-0pol posebno pogon sa zajedničkim komandnim ormarom), bez
P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne staze do
6280 mm
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 420 kV,
3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
3-SRE-16-S-0-3M-0pol posebno pogon sa zajedničkim komandnim ormarom), bez
P-II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C8-1550, puzne staze do
8500 mm
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 420 kV,
2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
3-SRE-16-H-Z-3Mpol posebno pogon sa zajedničkim komandnim ormarom), sa
3M-P-I
noževima za uzemljenje , sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja,sa izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280 mm
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 420 kV,
2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
3-SRE-16-H-Z-3Mpol posebno pogon sa zajedničkim komandnim ormarom), sa
3M-P-II
noževima za uzemljenje , sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja,sa izolatorima C8-1550, puzne staze do 8500 mm
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 420 kV,
2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
3-SRE-16-H-2Z-3M- pol posebno pogon sa zajedničkim komandnim ormarom), sa
6M-P-I
noževima za uzemljenje sa obe strane rastavljača, sa 2x tri
motorna pogona za noževe uzemljenja,sa izolatorima C61550, puzne staze do 6280 mm
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 420 kV,
2000 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
3-SRE-16-H-2Z-3M- pol posebno pogon sa zajedničkim komandnim ormarom), sa
300-109-001120
6M-P-II
noževima za uzemljenje sa obe strane rastavljača, sa 2x tri
motorna pogona za noževe uzemljenja,sa izolatorima C81550, puzne staze do 8500 mm
C6-1050
ps=4900 mm
2060
300
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2060
Oznaka izolatora
IEC 60720
110
(220)
AC/DC
Napon motora
110
(220)
AC/DC
Napon
upravljanja
-
Pogon noževa za
uzemljenje
DF-2
Glavni pogon
ne
Uzemljivač
Opis
3
Broj polova
Oznaka proizvoda
2000
Nazivna struja (A)
Šifra
300
Nazivni napon (kV)
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 300 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-15-H-0-M-0- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
P-I
za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900
mm
Rastavljač sa dva prekidna mjesta, 300 kV, 2000 A, tropolni,
3-SRE-15-H-0-M-0- sa paralelnim polovima, sa motornim pogonom, bez noževa
330-109-001020
P-II
za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600
mm
300-109-001010
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
300
3150
3
ne
3xDF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
3x750
300
2000
3
ne
3xDF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
3x750
300
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=4900 mm
2260
300
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
2260
420
2000
3
ne
3 DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1150
ps=6280 mm
420
2000
3
ne
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C8-1550
3x1150
ps=8500 mm
420
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1210
ps=6280 mm
420
3150
3
ne
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C8-1550
3x1210
ps=8500 mm
420
2000
3
da
3x DF2
3xDF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1350
ps=6280 mm
420
2000
3
da
3x DF2
3xDF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C8-1550
3x1350
ps=8500 mm
420
2000
3
da
3x DF2
2x
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1550
ps=6280 mm
3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C8-1550
3x1550
ps=8500 mm
2x
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550
3x1410
ps=6280 mm
3 DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
420
2000
3
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
da
3x DF2
C10-1550
ps=13020
mm
Rastavljači i sklopke
Strana: 24
3x1610
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
3-SRE-16-S-Z-3M300-109-001130
3M-P-I
300-109-001131
3-SRE-16-S-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 420 kV,
3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
pol posebno pogon sa zajedničkim komandnim ormarom), bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne staze do
6280 mm
Tri jednopolna rastavljača sa dva prekidna mjesta, 420 kV,
3150 A, sa paralelnim polovima, sa 3 motorna pogona (svaki
pol posebno pogon sa zajedničkim komandnim ormarom), bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C10-1550, puzne staze
do 13020 mm
ENERGOINVEST GRUPA
420
3150
3
da
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
420
3150
3
da
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
C8-1550
3x1410
ps=8500 mm
C10-1550
ps=13020
mm
Rastavljači i sklopke
Strana: 25
3x1750
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem tip LRV
Nazivni napon 35-420 kV
Nazivna struja 1250 – 3150 A
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać Rastavljači tipa LRV sa vertikalnim otvaranjem imaju jedno rastavno mjesto po polu. Namijenjeni su za vanjsku
montažu.
Rastavljač se sastoji od šasije, dva potporna izolatora, obrtnog izolatora, kućišta, kontaktnog sistema, pogonskog polužja
i pogona. Kretanje pokretnog kontakta prilikom manipilacije se odvija u vertikalnoj ravni.
Izrađuju se dvije konstrukcione verzije rastavljača. Kod rastavljača do 235 kV i nazivne struje 1600 A (izvedba 1), šasija
je spojena dok se rastavljači višeg naponskog nivoa (izvedba 2) postavljaju na dva odvojena nosača. Elementi šasije su
toplo cinkovani. Kućište rastavljača pretvara kretanje obrtnog izolatora u obrtno kretanje kntaktnih noževa u vertikalnoj
ravni.
Kontaktni elementi su izvedeni od aluminijumskih cijevi sa posrebrenim kontaktnim površinama. Izvedba 1 ima jedan
kontaktni nož koji se prilikom zatvaranja kontakta, po ulasku u nepokretni kontakt, zakreće oko svoje ose i time
obezbjeđuje potreban kontaktni pritisak. Izvedba 2 ima par kontaktnih noževa koji nakon ulaska u nepokretne kontakte,
radi obezbjeđenja potrebnog kontaktnog pritiska, nastavljaju linearno kretanje. Kod ove izvedbe, nepokretni kontakt i
kućište su opremljeni i ekranima za smanjenje radio-frekventnih smetnji i korone.
Uobičajeno je korištenje porcelanskih izolatora klase C6 čija puzna staza je 20 mm/kV. Prema želji kupca se koriste i
izolatori sa većom puznom stazom i/ili čvrstoćom. Za nazivne napone do 123 kV se koriste i silikonski izolatori.
Priključci su prilagođeni primjeni aluminjumskih priključnih fitinga. Prečnik priključaka je 40 mm za 1250 A, odnosno
50 mm za veće struje.
Pogon rastavljača može biti ručni ili elektromotorni. Uobičajeno je da se rastavljači za nazivne napone do 220 kV izvode
sa jednim pogonom za sva tri pola, dok se veći rastavljači isporučuju sa posebnim pogonom na svakom polu.
Opciono se uz rastavljač isporučuju noževi za uzemljenje sa nezavisnim pogonom. Uklop uzemljivača je mehanički i
električno blokiran kako ne bi došlo do uključenja uzemljivača dok je rastavljač zatvoren, odnosno zatvaranja rastavljača
dok je uzemljivač zatvoren.
Elektromotorni i ručni pogoni se nalaze u kućištima zaštite IP54. Na zahtjev kupca je moguća i zaštita IP65. Opremljeni
su zaštitom od kondenzovanja vlage. Moguća je i ručna manipulacija elektomotornog pogona.
Rastavljači tipa LRV ispitani su u skladu sa standardnom IEC 60129 i atestirani u ispitnim laboratorijama Energoinvesta.
Nazivni napon
72,5-525 kV
Nazivna struja
1250 – 3150 A
Termička struja
50 kA/1s
Dinamička struja
125 kA
Pogon
elektromotorni ili ručni
Nazivni napon pogona
prema zahtjevu
Mehanička izdržljivost
M1
Uzemljivač
opciono, poseban pogon
Standard
IEC 60129
Broj polova
1, 2 ili 3
Montaža
vanjska
Izolatori
porcelan, opciono
silikon do 123 kV
Dužina puzne staze
prema zahtjevu kupca, ako
nije naglašeno 20 mm/kV
Mehanička čvrstoća
prema IEC 60129 ili
prema zahtjevu kupca
Otpornost prema ledu
do 20 mm
Seizmički uslovi
0,3 g
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 26
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Mjerna skica rastavljača LRV (sa noževima za uzemljenje)
Tip rastavljača
Nazivni
napon (kV)
A
B
C
D
F
Q
LRV(z)-9
72,5
1000
928
2478
1087
700
1100
LRV(z)-11
123
1360
1353
3253
1517
1060
2000
LRV(z)-12
145
1660
1633
3823
1797
1360
2500
LRV(z)-13
170
2000
1833
4353
1997
1700
3000
LRV(z)-14
245
2300 (1)
3160 (2)
2433 (1)
2529 (2)
5243 (1)
4899 (2)
2597 (1)
2270 (2)
2000 (1)
2150 (2)
3500 (1)
3250 (2)
LRV(z)-15
300
3360
2529
5130
2270
2150
3600
LRV(z)-16
420
4160
3579
6819
3320
3150
4250
LRV(z)-17
525
4860
3579
7389
3320
3850
6000
Napomena Prikazan je troploni rastavljač sa noževima za uzemljenje. Dimenzije navedene u tabeli se mogu prilagoditi
zahtjevu kupca pod uslovom da se ne naruše minimalna izolaciona rastojanja
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]t; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 27
300-102-000001
3-LRV-9-F-0-R-0-PI
300-102-000002
3-LRV-9-F-0-R-0-PII
300-102-000010
3-LRV-9-G-0-R-0-PI
300-102-000011
3-LRV-9-G-0-R-0-PII
300-102-000020
3-LRV-9-F-0-M-0-PI
300-102-000021
3-LRV-9-F-0-M-0-PII
300-102-000030
3-LRV-9-G-0-M-0P-I
300-102-000031
3-LRV-9-G-0-M-0P-II
300-102-000040
3-LRV-9-F-Z-R-R-PI
300-102-000041
3-LRV-9-F-Z-R-R-PII
300-102-000042
3-LRV-9-F-Z-M-RP-I
300-102-000043
3-LRV-9-F-Z-M-RP-II
300-102-000044
3-LRV-9-F-Z-M-MP-I
300-102-000045
3-LRV-9-F-Z-M-MP-II
300-102-000050
3-LRV-9-G-Z-R-RP-I
300-102-000051
3-LRV-9-G-Z-R-RP-II
300-102-000052
3-LRV-9-G-Z-M-RP-I
300-102-000053
3-LRV-9-G-Z-M-RP-II
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C4-325, puzne staze do
1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon
upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
72,5
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1600
3
ne
DF-2
-
72,5
1600
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
72,5
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1600
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1600
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C4-325,
ps=1980 mm
72,5
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1980 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
C4-325,
ps=1850 mm
C4-325,
ps=1980 mm
Rastavljači i sklopke
Strana: 28
Masa
(kg)
300-102-000054
3-LRV-9-G-Z-M-MP-I
300-102-000055
3-LRV-9-G-Z-M-MP-II
300-102-000060
3-LRV-11-F-0-R-0P-I
300-102-000061
3-LRV-11-F-0-R-0P-II
300-102-000070
3-LRV-11-G-0-R-0P-I
300-102-000071
3-LRV-11-G-0-R-0P-II
300-102-000080
3-LRV-11-F-0-M-0P-I
300-102-000081
3-LRV-11-F-0-M-0P-II
300-102-000090
3-LRV-11-G-0-M-0P-I
300-102-000091
3-LRV-11-G-0-M-0P-II
300-102-000100
3-LRV-11-F-Z-R-RP-I
300-102-000101
3-LRV-11-F-Z-R-RP-II
300-102-000102
3-LRV-11-F-Z-M-RP-I
300-102-000103
3-LRV-11-F-Z-M-RP-II
300-102-000104
3-LRV-11-F-Z-MM-P-I
300-102-000105
3-LRV-11-F-Z-MM-P-II
300-102-000110
3-LRV-11-G-Z-R-RP-I
300-102-000111
3-LRV-11-G-Z-R-RP-II
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C4-325, puzne staze do 1850 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 72,5 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C4-325, puzne staze do 1980 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-550, puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1600 A,
tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do
3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1600 A,
tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
sa izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-550, puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon
upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
72,5
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
72,5
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1980 mm
123
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550,
ps=2460 mm
123
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550,
ps=3100 mm
123
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550,
ps=2460 mm
123
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-550,
ps=3100 mm
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460 mm
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100 mm
123
1600
3
ne
DF-2
-
123
1600
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
123
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-550,
ps=2460 mm
123
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-550,
ps=3100 mm
123
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460 mm
123
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100 mm
123
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460 mm
123
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100 mm
123
1600
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-550,
ps=2460 mm
123
1600
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-550,
ps=3100 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
C6-550,
ps=2460 mm
C6-550,
ps=3100 mm
Rastavljači i sklopke
Strana: 29
Masa
(kg)
300-102-000115
300-102-000120
300-102-000121
300-102-000130
300-102-000131
300-102-000140
300-102-000141
300-102-000150
300-102-000151
300-102-000160
300-102-000161
300-102-000170
300-102-000171
300-102-000180
300-102-000181
300-102-000182
Oznaka izolatora
IEC 60720
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460 mm
123
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100 mm
123
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460 mm
123
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100 mm
145
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650,
ps=2920 mm
145
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650,
ps=3625 mm
145
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650,
ps=2920 mm
145
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650,
ps=3625 mm
145
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650,
ps=2920 mm
145
2000
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-650,
ps=3625 mm
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
145
1600
3
ne
DF-2
-
145
1600
3
ne
DF-2
-
145
2000
3
ne
DF-2
-
145
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
145
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650,
ps=2920 mm
145
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650,
ps=3625 mm
145
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Napon motora
1600
Uzemljivač
123
Broj polova
Napon
upravljanja
300-102-000114
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-11-G-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-11-G-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-11-G-Z-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
M-P-I
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-550, puzne staze do 2460 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-11-G-Z-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
M-P-II
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-550, puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1250 A,
3-LRV-12-F-0-R-0tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1250 A,
3-LRV-12-F-0-R-0tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
P-II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
3-LRV-12-G-0-R-0tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
P-I
izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1600 A,
3-LRV-12-G-0-R-0tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
P-II
izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
3-LRV-12-H-0-R-0tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
P-I
izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 2000 A,
3-LRV-12-H-0-R-0tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
P-II
izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1250 A,
3-LRV-12-F-0-M-0- tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1250 A,
3-LRV-12-F-0-M-0- tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
P-II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do
3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
3-LRV-12-G-0-M-0tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
P-I
sa izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1600 A,
3-LRV-12-G-0-M-0tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
P-II
sa izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
3-LRV-12-H-0-M-0tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
P-I
sa izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 2000 A,
3-LRV-12-H-0-M-0tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
P-II
sa izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-12-F-Z-R-Ruzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-12-F-Z-R-Ruzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-12-F-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
Pogon noževa za
uzemljenje
300-102-000113
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Glavni pogon
300-102-000112
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
C6-650,
ps=2920 mm
C6-650,
ps=3625 mm
C6-650,
ps=2920 mm
C6-650,
ps=3625 mm
Rastavljači i sklopke
Strana: 30
Masa
(kg)
3-LRV-12-F-Z-MM-P-I
300-102-000185
3-LRV-12-F-Z-MM-P-II
300-102-000190
3-LRV-12-G-Z-R-RP-I
300-102-000191
3-LRV-12-G-Z-R-RP-II
300-102-000192
3-LRV-12-G-Z-M-RP-I
300-102-000193
3-LRV-12-G-Z-M-RP-II
300-102-000194
3-LRV-12-G-Z-MM-P-I
300-102-000195
3-LRV-12-G-Z-MM-P-II
300-102-000200
3-LRV-12-H-Z-R-RP-I
300-102-000201
3-LRV-12-H-Z-R-RP-II
300-102-000202
3-LRV-12-H-Z-M-RP-I
300-102-000203
3-LRV-12-H-Z-M-RP-II
300-102-000204
3-LRV-12-H-Z-MM-P-I
300-102-000205
3-LRV-12-H-Z-MM-P-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
145
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
145
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
145
1600
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650,
ps=2920 mm
145
1600
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650,
ps=3625 mm
145
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
145
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
145
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
145
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
145
2000
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650,
ps=2920 mm
145
2000
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-650,
ps=3625 mm
145
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
145
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
145
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=2920 mm
145
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650,
ps=3625 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Napon motora
145
Uzemljivač
Napon
upravljanja
300-102-000184
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-650, puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-650, puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-650, puzne staze do 3625 mm
Pogon noževa za
uzemljenje
3-LRV-12-F-Z-M-RP-II
Glavni pogon
300-102-000183
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Rastavljači i sklopke
Strana: 31
Masa
(kg)
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV, 1250 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do
3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
3-LRV-13-F-0-R-0tropolni,sa polovima u paraleli, sa ručnim pogonom, bez
300-102-000211
P-II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do
4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
3-LRV-13-G-0-R-0300-102-000220
tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
P-I
izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV, 1600 A,
3-LRV-13-G-0-R-0300-102-000221
tropolni, sa ručnim pogonom, bez noževa za uzemljenje sa
P-II
izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV, 1250 A,
3-LRV-13-F-0-M-0- tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
300-102-000230
P-I
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do
3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
3-LRV-13-F-0-M-0- tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim pogonom, bez
300-102-000231
P-II
noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do
4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
3-LRV-13-G-0-M-0300-102-000240
tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
P-I
sa izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV, 1600 A,
3-LRV-13-G-0-M-0300-102-000241
tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za uzemljenje
P-II
sa izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-F-Z-R-R300-102-000250
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-F-Z-R-R300-102-000251
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-F-Z-M-R300-102-000252
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-F-Z-M-R300-102-000253
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-F-Z-M300-102-000254
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
M-P-I
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-750, puzne staze do 3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1250 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-F-Z-M-R300-102-000255
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
M-II
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-750, puzne staze do 4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-G-Z-R-R300-102-000260
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-G-Z-R-R300-102-000261
uzemljenje ,sa ručnim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-G-Z-M-R300-102-000262
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-13-G-Z-M-R300-102-000263
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4335 mm
300-102-000210
3-LRV-13-F-0-R-0P-I
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon
upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
170
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-750,
ps=3400 mm
170
1250
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-750,
ps=4335 mm
170
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-750,
ps=3400 mm
170
1600
3
ne
RTP-1
-
-
-
C6-750,
ps=4335 mm
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=3400 mm
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4335 mm
170
1600
3
ne
DF-2
-
170
1600
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
170
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-750,
ps=3400 mm
170
1250
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-750,
ps=4335 mm
170
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=3400 mm
170
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4335 mm
170
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=3400 mm
170
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4335 mm
170
1600
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-750,
ps=3400 mm
170
1600
3
da
RTP-1
RTP-1
-
-
C6-750,
ps=4335 mm
170
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=3400 mm
170
1600
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4335 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
C6-750,
ps=3400 mm
C6-750,
ps=4335 mm
Rastavljači i sklopke
Strana: 32
Masa
(kg)
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-750, puzne staze do 3400 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV, 1600 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-12-G-Z-M-R300-102-000265
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa
M-II
motornim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima
C6-750, puzne staze do 4335 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245kV, 2000 A,
3-LRV-14-H-0-3Mtropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
300-102-000270
0-P-I
(svaki pol posebno pogon) , bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 2000 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
3-LRV-14-H-0-3M300-102-000271
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
0-P-II
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245kV, 2500 A,
3-LRV-14-K-0-3Mtropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
300-102-000280
0-P-I
(svaki pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 2500 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
3-LRV-14-K-0-3Mmotorna pogona (svaki pol posebno pogon)
300-102-000281
0-P-II
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245kV, 3150 A,
3-LRV-14-S-0-3Mtropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
300-102-000290
0-P-I
(svaki pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 3150 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
3-LRV-14-S-0-3M300-102-000291
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
0-P-II
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-14-H-Z-3M- uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
300-102-000300
3M-P-I
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-14-H-Z-3M- uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
300-102-000301
3M-P-II
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 2500 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-14-K-Z-3M- uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
300-102-000310
3M-P-I
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 2500 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-14-K-Z-3M- uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
300-102-000311
3M-P-II
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 3150 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-14-S-Z-3Muzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
300-102-000320
3M-P-I
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 245 kV, 3150 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-LRV-14-S-Z-Muzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
300-102-000321
M-P-II
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300kV, 2000 A,
3-LRV-15-H-0-3Mtropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
300-102-000330
0-P-I
(svaki pol posebno pogon) , bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
300-102-000264
3-LRV-13-G-Z-MM-P-I
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon
upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
170
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=3400 mm
170
1600
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4335 mm
245
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
245
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
245
2500
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
245
2500
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
245
3150
3
ne
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
245
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
245
2000
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4900 mm
245
2000
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=6600 mm
245
2500
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4900 mm
245
2500
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=6600 mm
245
3150
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=4900 mm
245
3150
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750,
ps=6600 mm
300
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 33
Masa
(kg)
300-102-000331
3-LRV-15-H-0-3M0-P-II
300-102-000340
3-LRV-15-K-0-3M0-P-I
300-102-000341
3-LRV-15-K-0-3M0-P-II
300-102-000350
3-LRV-15-S-0-3M0-P-I
300-102-000351
3-LRV-15-S-0-3M0-P-II
300-102-000360
3-LRV-15-H-Z-3M3M-P-I
300-102-000361
3-LRV-15-H-Z-3M3M-P-II
300-102-000370
3-LRV-15-K-Z-3M3M-P-I
300-102-000371
3-LRV-15-K-Z-3M3M-P-II
300-102-000380
3-LRV-15-S-Z-3M3M-P-I
300-102-000381
3-LRV-15-S-Z-MM-P-II
300-102-000390
3-LRV-16-H-0-3M0-P-I
300-102-000391
3-LRV-16-H-0-3M0-P-II
300-102-000400
3-LRV-16-K-0-3M0-P-I
300-102-000401
3-LRV-16-K-0-3M0-P-II
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300kV, 2000 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300kV, 2500 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
(svaki pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 2500 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300kV, 3150 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
(svaki pol posebno pogon), bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 3150 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 2500 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 2500 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 3150 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 4900 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 3150 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne
staze do 6600 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420kV, 2000 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
(svaki pol posebno pogon) , bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300kV, 2000 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 8500 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420kV, 2500 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
(svaki pol posebno pogon) , bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420kV, 2500 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 8500 mm
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon
upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
300
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
300
2500
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
300
2500
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
300
3150
3
ne
3x DF2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
300
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
300
2000
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
300
2000
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
300
2500
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
300
2500
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
300
3150
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
300
3150
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
420
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
420
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
420
2500
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
420
2500
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 34
Masa
(kg)
300-102-000400
3-LRV-16-S-0-3M0-P-I
300-102-000401
3-LRV-16-S-0-3M0-P-II
300-102-000410
3-LRV-16-H-Z-3M3M-P-I
300-102-000411
3-LRV-16-H-Z-3M3M-P-II
300-102-000420
3-LRV-16-K-Z-3M3M-P-I
300-102-000421
3-LRV-16-K-Z-3M3M-P-II
300-102-000430
3-LRV-16-S-Z-3M3M-P-I
300-102-000431
3-LRV-16-S-Z-MM-P-II
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420kV, 3150 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri motorna pogona
(svaki pol posebno pogon) , bez noževa za uzemljenje sa
izolatorima C6-1550, puzne staze do 6280 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420kV, 3150 A,
tropolni,sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona (svaki pol posebno pogon)
, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 8500 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 6280 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420 kV, 2000 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 8500 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420 kV, 2500 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 6280 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420 kV, 2500 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 8500 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 300 kV, 3150 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 6800 mm
Rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 420 kV, 3150 A,
tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa tri motorna pogona za rastavljač (svaki pol
posebno pogon,sa tri motorna pogona za noževe uzemljenja
(svaki nož posebno pogon), sa izolatorima C6-1550, puzne
staze do 8500 mm
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon
upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja
(A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
420
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
420
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
420
2000
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
420
2000
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
420
2500
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
420
2500
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
420
3150
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
420
3150
3
da
3x
DF-2
3 x DF2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 35
Masa
(kg)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Pantografski rastavljač tip PRV
Nazivni napon 35-420 kV
Nazivna struja 1250 – 3150 A
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać Rastavljači tipa PRV sa pantogafskim kontaktima imaju jedno rastavno mjesto po polu. Namijenjeni su za vanjsku
montažu u slučaju kada sistemi sabirnica koje rastavljač povezuje ne leže u istoj ravni. Prilikom manipulacije, pokretni
kontakt se kreće vertikalno i najkraćim putem dolazi do nepokretnog kontakta.
Sastavni dijelovi rastavljače su potporni izolator, obrtni izolator, kontaktni sistem, kućišt i pogon.
Rastavljač se montira na betonski ili čelični nosač. Betonski nosač je potrebno izraditi prema nacrtu za montažu
pojedinog rastavljača, a moguća je isporuka rastavljača i sa čeličnim nosačem.
Uobičajeno je korištenje porcelanskih izolatora klase C6 čija puzna staza je 20 mm/kV. Prema želji kupca se koriste i
izolatori sa većom puznom stazom i/ili čvrstoćom.
Kućište rastavljača se montira na potporni izolator i ima zadatak da obrtno kretanje izolatora za prenos momenta pretvori
u vertikalno kretanje škarskih kontakata. Kontakti u zatvorenom položaju hvataju traverzu koja kao nepokretni kontakt
visi na sabirnicama.
Kontaktni elementi su izvedeni od bakarne legure velike čvrstoće. Kontaktne poršine su posrebrene.
Rastavljači za više naponske nivoe (≥245kV) se isporučuju sa posebnim pogonom za svaki pol. Snaga pogonskog
motornog pogona je tako izabrana da obezbjeđuje kvalitetan kontakt čak i u slučaju obleđenih kontakata rastavljača.
Moguća je ugradnja uzemljivača koji ima sopstveni pogon.
Uklop uzemljivača je mehanički i električno blokiran kako ne bi došlo do uključenja uzemljivača dok je rastavljač
zatvoren, odnosno zatvaranja rastavljača dok je uzemljivač zatvoren.
Pogoni se nalaze u kućištima zaštite IP54. Na zahtjev kupca je moguća i zaštita IP65. Opremljeni su zaštitom od
kondenzovanja vlage. Moguća je i ručna manipulacija elektomotornog pogona.
Rastavljači tipa PRV ispitani su u skladu sa standardnom IEC 60129 i atestirani u ispitnim laboratorijama Energoinvesta.
Nazivni napon
Nazivna struja
Termička struja
Dinamička struja
Pogon
Nazivni napon pogona
Mehanička izdržljivost
Uzemljivač
Standard
Broj polova
Montaža
Izolatori
Dužina puzne staze
Mehanička čvrstoća
Otpornost prema ledu
Seizmički uslovi
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
110-420 kV
1250 – 3150 A
50 kA/3s
125 kA
elektromotorni
prema zahtjevu
M1
opciono, poseban pogon
IEC 60129
1, 2 ili 3
vanjska
porcelan, opciono
silikon za 123 kV
prema zahtjevu kupca, ako
nije naglašeno 20 mm/kV
prema IEC 60129 ili
prema zahtjevu kupca
do 20 mm
0,3 g
Rastavljači i sklopke
Strana: 36
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Mjerna skica rastavljača PRV (sa noževima za uzemljenje)
Tip rastavljača
Nazivni
napon
(kV)
A
B
C
D
E
F
G
Q
PRV(z)-11
123
2300
1426
2375
3845
1710
1350
1050
1500
PRV(z)-12
145
2300
1710
2810
4560
1960
1600
1050
2000
PRV(z)-13
170
2300
1910
3275
5755
2730
2350
1100
2500
PRV(z)-14
245
2300
2510
3875
6490
2730
2350
1100
3000
PRV(z)-15
300
2500
2510
4075
6490
2730
2350
1100
3800
PRV(z)-16
420
2500
3595
5390
9370
4080
3680
1200
4000
PRV(z)-17
525
2500
3595
5390
9370
4080
3680
1200
5500
Napomena Dimenzije navedene u tabeli se mogu prilagoditi mjestu ugradnje pod uslovom da se ne naruše minimalna
izolaciona rastojanja
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 37
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
300-103-000001
3-PRV-11-F-0-M-0P-I
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
1250 A, tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim
pogonom, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2460 mm
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460
mm
Tropolni
1460
300-103-000002
3-PRV-11-F-0-M-0P-II
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV,
1250 A, tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim
pogonom, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
123
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100
mm
Tropolni
1460
300-103-000010
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123 kV,
3-PRV-11-H-0-M-02000 A, tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
P-I
uzemljenje sa izolatorima C6-550, puzne staze do 2460 mm
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460
mm
Tropolni
1460
300-103-000011
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
3-PRV-11-H-0-M-02000 A, tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
P-II
uzemljenje sa izolatorima C6-550 puzne staze do 3100 mm
123
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100
mm
Tropolni
1460
300-103-000020
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-11-F-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
123
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2460 mm
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460
mm
Tropolni
1530
300-103-000021
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-11-F-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
123
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=3100
mm
Tropolni
1530
300-103-000030
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-11-H-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
123
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2460 mm
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550,
ps=2460
mm
Tropolni
1530
300-103-000031
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-11-H-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
123
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550, Tropolni
ps=3100 mm 1530
300-103-000040
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-11-F-Z-M-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 123
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2460 mm
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550, Tropolni
ps=2460 mm 1570
300-103-000041
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-11-F-Z-M-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 123
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550, Tropolni
ps=3100 mm 1570
300-103-000050
3-PRV-11-H-Z-MM-P-I
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 123
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 2460 mm
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550, Tropolni
ps=2460 mm 1570
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 38
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
300-103-000051
3-PRV-11-H-Z-MM-P-II
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 123kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
123
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-550, puzne
staze do 3100 mm
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550, Tropolni
ps=3100 mm 1570
300-103-000060
3-PRV-12-F-0-M-0P-I
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
1250 A, tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim
pogonom, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2920 mm
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=2920 mm 2050
300-103-000061
3-PRV-12-F-0-M-0P-II
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV,
1250 A, tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim
pogonom, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
145
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=3625 mm 2050
300-103-000070
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145 kV,
3-PRV-12-H-0-M-02000 A, tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
P-I
uzemljenje sa izolatorima C6-650, puzne staze do 2920 mm
145
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=2920 mm 2050
300-103-000071
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
3-PRV-12-H-0-M-02000 A, tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
P-II
uzemljenje sa izolatorima C6-650 puzne staze do 3625 mm
145
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=3625 mm 2050
300-103-000080
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-12-F-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
145
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=2920 mm 2170
300-103-000081
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-12-F-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
145
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=3625 mm 2170
300-103-000090
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-12-H-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
145
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=2920 mm 2170
300-103-000091
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-12-H-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
145
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=3625 mm 2170
300-103-000100
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-12-F-Z-M-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 145
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=2920 mm 2210
300-103-000101
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-12-F-Z-M-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 145
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=3625 mm 2210
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 39
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
300-103-000110
3-PRV-12-H-Z-MM-P-I
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 145
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 2920 mm
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=2920 mm 2210
300-103-000111
3-PRV-12-H-Z-MM-P-II
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 145kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
145
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-650, puzne
staze do 3625 mm
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650, Tropolni
ps=3625 mm 2210
300-103-000120
3-PRV-13-F-0-M-0P-I
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
1250 A, tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim
pogonom, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=3400 mm 2230
300-103-000121
3-PRV-13-F-0-M-0P-II
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV,
1250 A, tropolni,sa polovima u paraleli, sa motornim
pogonom, bez noževa za uzemljenje sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4335 mm
170
1250
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=4335 mm 2230
300-103-000130
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170 kV,
3-PRV-13-H-0-M-02000 A, tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
P-I
uzemljenje sa izolatorima C6-750, puzne staze do 3400 mm
170
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=3400 mm 2230
300-103-000131
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
3-PRV-13-H-0-M-02000 A, tropolni, sa motornim pogonom, bez noževa za
P-II
uzemljenje sa izolatorima C6-750 puzne staze do 4335 mm
170
2000
3
ne
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=4335 mm 2230
300-103-000140
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-13-F-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
170
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=3400 mm 2380
300-103-000141
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-13-F-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
170
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 4335 mm
1250
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=4335 mm 2380
300-103-000150
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-13-H-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
170
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=3400 mm 2380
300-103-000151
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-13-H-Z-M-Ruzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
170
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 4335 mm
2000
3
da
DF-2
RTP-1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=4335 mm 2380
300-103-000160
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-13-F-Z-M-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 170
P-I
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=3400 mm 2420
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 40
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
300-103-000161
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
1250 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
3-PRV-13-F-Z-M-Muzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 170
P-II
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 4335 mm
1250
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=4335 mm 2420
300-103-000170
3-PRV-13-H-Z-MM-P-I
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa motornim 170
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 3400 mm
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=3400 mm 2420
300-103-000171
3-PRV-13-H-Z-MM-P-II
Pantografski rastavljač sa vertikalnim otvaranjem, 170kV,
2000 A, tropolni, sa polovima u paraleli , sa noževima za
uzemljenje ,sa motornim pogonom za rastavljač,sa ručnim
170
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C6-750, puzne
staze do 4335 mm
2000
3
da
DF-2
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750, Tropolni
ps=4335 mm 2420
300-103-000180
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
3-PRV-14-F-0-3M-0- otvaranjem, 245kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
245
P-I
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
1250
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=4900 mm
300-103-000181
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
3-PRV-14-F-0-3M-0- otvaranjem, 245kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
245
P-II
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
1250
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=6600 mm
300-103-000190
3-PRV-14-H-0-3M0-P-I
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
245
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=4900 mm
300-103-000191
3-PRV-14-H-0-3M0-P-II
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
245
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=6600 mm
300-103-000200
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
3-PRV-14-S-0-3M-0- otvaranjem, 245kV, 31500 A, sa polovima u paraleli, sa tri
245
P-I
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=4900 mm
300-103-000201
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
3-PRV-14-S-0-3M-0- otvaranjem, 245kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
245
P-II
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=6600 mm
300-103-000210
3-PRV-14-F-Z-3M3R-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
1250
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 910
ps=4900 mm
300-103-000211
3-PRV-14-F-Z-3M3R-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
1250
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 910
ps=6600 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 41
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
300-103-000220
3-PRV-14-H-Z-3M3R-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
300-103-000221
3-PRV-14-H-Z-3M3R-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
2000
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 910
ps=6600 mm
3-PRV-14-S-Z-3M3R-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
3150
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 910
ps=4900 mm
3-PRV-14-S-Z-3M3R-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 31500 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
3150
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 910
ps=6600 mm
3-PRV-14-F-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
1250
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 950
ps=4900 mm
3-PRV-14-F-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
1250
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 950
ps=6600 mm
3-PRV-14-H-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
2000
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 950
ps=4900 mm
300-103-000251
3-PRV-14-H-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
2000
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 950
ps=6600 mm
300-103-000260
3-PRV-14-S-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
3150
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 950
ps=4900 mm
300-103-000261
3-PRV-14-S-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 245kV, 31500 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
245
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
3150
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 950
ps=6600 mm
300-103-000270
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
3-PRV-15-F-0-3M-0- otvaranjem, 300kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
300
P-I
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
1250
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=4900 mm
300-103-000230
300-103-000231
300-103-000240
300-103-000241
300-103-000250
2000
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 910
ps=4900 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 42
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
Napon upravljanja
Pogon noževa za
uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
300-103-000271
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
3-PRV-15-F-0-3M-0- otvaranjem, 300kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
300
P-II
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
1250
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=6600 mm
300-103-000280
3-PRV-15-H-0-3M0-P-I
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
300
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=4900 mm
300-103-000281
3-PRV-15-H-0-3M0-P-II
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
300
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=6600 mm
300-103-000290
Tri jednopolna pantografski rastavljač sa vertikalnim
3-PRV-15-S-0-3M-0- otvaranjem, 300kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
300
P-I
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 4900 mm
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=4900 mm
300-103-000291
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
3-PRV-15-S-0-3M-0- otvaranjem, 300kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
300
P-II
motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa za
uzemljenje sa izolatorima C6-1050, puzne staze do 6600 mm
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 760
ps=6600 mm
300-103-000300
3-PRV-15-F-Z-3M3R-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
1250
3
da
3x 3x RTP1
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 930
ps=4900 mm
3-PRV-15-F-Z-3M3R-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
1250
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 930
ps=6600 mm
300-103-000310
3-PRV-15-H-Z-3M3R-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
2000
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 930
ps=4900 mm
300-103-000311
3-PRV-15-H-Z-3M3R-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
2000
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 930
ps=6600 mm
300-103-000320
3-PRV-15-S-Z-3M3R-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
3150
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 930
ps=4900 mm
300-103-000321
3-PRV-15-S-Z-3M3R-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri ručna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
3150
3
da
3x 3x RTPDF-2
1
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 930
ps=6600 mm
300-103-000301
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 43
Oznaka izolatora
IEC 60720
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
3 x 970
ps=4900 mm
Napon motora
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon upravljanja
Glavni pogon
1250
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
300-103-000330
3-PRV-15-F-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
300-103-000331
3-PRV-15-F-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 1250 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
1250
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
3x
970
3-PRV-15-H-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
2000
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
3x
970
3-PRV-15-H-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
2000
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
3x
970
3-PRV-15-S-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 4900 mm
3150
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=4900 mm
3x
970
300-103-000351
3-PRV-15-S-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 300kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
300
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61050, puzne staze do 6600 mm
3150
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050,
ps=6600 mm
3x
970
300-103-000360
3-PRV-16-H-0-3M0-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 2000 A, tropolni,sa polovima u paraleli,
sa tri motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa 420
za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne staze do 6800
mm
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
3x
890
300-103-000361
3-PRV-16-H-0-3M0-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 2000 A, tropolni,sa polovima u paraleli,
sa tri motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa 420
za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne staze do 8500
mm
2000
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
3x
890
300-103-000370
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 3150 A, tropolni,sa polovima u paraleli,
3-PRV-16-S-0-3M-0sa tri motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa 420
P-I
za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne staze do 6800
mm
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
3x
890
300-103-000371
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 3150 A, tropolni,sa polovima u paraleli,
3-PRV-16-S-0-3M-0sa tri motorna pogona (svaki pol posebno pogon) , bez noževa 420
P-II
za uzemljenje sa izolatorima C6-1550, puzne staze do 8500
mm
3150
3
ne
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=8500 mm
3x
890
300-103-000372
3-PRV-16-S-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
420
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C101550, puzne staze do 13020 mm, sa nosećom konstr.
3150
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C10-1550,
ps=13020
mm
3x
1300
300-103-000340
300-103-000341
300-103-000350
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 44
Oznaka izolatora
IEC 60720
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
ps=6800 mm
Napon motora
Pogon noževa za
uzemljenje
Napon upravljanja
Glavni pogon
2000
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
300-103-000380
3-PRV-16-H-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
420
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61550, puzne staze do 6800 mm
300-103-000381
3-PRV-16-H-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 2000 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
420
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61550, puzne staze do 8500 mm
2000
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
3x
ps=8500 mm 1070
3-PRV-16-S-Z-3M3M-P-I
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
420
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61550, puzne staze do 6800 mm
3150
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
3x
ps=6800 mm 1070
300-103-000391
3-PRV-16-S-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) , sa
420
noževima za uzemljenje, sa tri motorna pogona za noževe
uzemljenja (svaki pol posebno pogon) sa izolatorima C61550, puzne staze do 8500 mm
3150
3
da
3x
DF-2
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1550,
3x
ps=8500 mm 1070
300-103-000392
3-PRV-16-S-Z-3M3M-P-II
Tri jednopolna pantografska rastavljača sa vertikalnim
otvaranjem, 420kV, 3150 A, sa polovima u paraleli, sa tri
motorna pogona za rastavljač (svaki pol posebno pogon) ,
bez noževa za uzemljenje, sa izolatorima C10-1550, puzne
staze do 13020 mm, sa nosećom konstrukcijom.
3150
3
da
3x
DF-2
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
300-103-000390
420
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
C10-1550,
ps=13020
mm
Rastavljači i sklopke
Strana: 45
3x
1070
1070
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Visokonaponski uzemljivač ZRV
Nazivni napon 72,5-420 kV
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać Uloga uzemljivača u elektroenergetskim objektima je da obezbijedi vodljiv spoj neke tačke mreže sa uzemljenjem.
Uzemljivač se sastoji od šasije, potpornog izolatora, kontakta uzemljivača i pogona. Šasija uzemljivača obezbjeđuje pouzdan
mehanički oslonac potpornog izolatora i pokretnog kontakta. Izolator služi kao nosač sabirnica i nosač nepokretnog kontakta.
Standardno se koriste porcelanski izolatori klase C4 sa puznom stazom od 20mm/kV, a na zahtjev kupca je moguće koristiti i
druge izolatore. Prilikom uklapanja, pokretni kontakt rotira u vertikalnoj ravni dok se ne osloni na prihvatni dio nepokretnog
konatakta. Dalje kretanje je linearno do potpunog uklopa. Ovakvim konstrukcionim rješenjem je obezbjeđen pouzdan kontat i
u slučaju pojave dinamičkih struja visokog intenziteta.
Pogon uzemljivača može biti ručni ili motorni. Kod uzemljivača za više naponske nivoe (245 kV i više) je uobičajeno
korištenje posebnog pogona za svaki pol uzemljivača. Elektromotorni i ručni pogoni se nalaze u kućištima zaštite IP54. Na
zahtjev kupca je moguća i zaštita IP65. Opremljeni su zaštitom od kondenzovanja vlage. Moguća je i ručna manipulacija
elektomotornog pogona.
Rastavljači tipa ZRV ispitani su u skladu sa standardnom IEC 60129 i atestirani u ispitnim laboratorijama Energoinvesta.
Nazivni napon
Termička struja
Dinamička struja
Pogon
Nazivni napon pogona
Standard
Broj polova
Montaža
Izolatori
Dužina puzne staze
Otpornost prema ledu
72,5-525 kV
40-63 kA/1s
100-157 kA
elektromotorni ili ručni
prema zahtjevu
IEC 60129
1, 2 ili 3
vanjska
porcelan, opciono silikon do 123 kV
prema zahtjevu kupca, ako nije
naglašeno 20 mm/kV
prema IEC 60129 ili prema zahtjevu
kupca
do 20 mm
Seizmički uslovi
0,3 g
Mehanička čvrstoća
Uzemljivač
Nazivni
napon (kV)
A
B
C
D
ZR-9
72,5
--
1113
890
855
ZR-11
123
--
1523
1300
1265
ZR-12
145
--
1873
1650
1615
ZR-13
170
--
2073
1850
1815
ZRV-14
245
2760
2600
2210
2270
ZRV-15
300
300
2760
2600
2210
ZRV-16
420
420
3960
3530
3240
ZRV-17
525
3960
3530
3240
3320
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 46
300-104-000003
1-ZRV-7 -Z-R-0-I
300-104-000004
1-ZRV-7 -Z-R-0-II
300-104-000010
1-ZRV-7 -Z-M-0-I
300-104-000011
1-ZRV-7 -Z-M-0-II
300-104-000020
1-ZRV-9 -Z-R-0-I
300-104-000021
1-ZRV-9 -Z-R-0-II
300-104-000030
1-ZRV-9 -Z-R-0-I
300-104-000031
1-ZRV-9 -Z-R-0-II
300-104-000040
1-ZRV-9 -Z-M-0-I
300-104-000041
1-ZRV-9 -Z-M-0-II
300-104-000050
1-ZRV-11 -Z-R-0-I
300-104-000051
1-ZRV-11 -Z-R-0-II
300-104-000060
1-ZRV-11 -Z-R-0-I
300-104-000061
1-ZRV-11 -Z-R-0-II
300-104-000070
1-ZRV-11 -Z-M-0-I
300-104-000071
1-ZRV-11 -Z-R-0-II
300-104-000080
3-ZRV-11 -Z-R-0-I
300-104-000081
3-ZRV-11 -Z-R-0-II
300-104-000090
3-ZRV-11 -Z-M-0-I
300-104-000091
3-ZRV-11 -Z-M-0-II
300-104-000100
1-ZRV-12 -Z-R-0-I
300-104-000101
1-ZRV-12 -Z-R-0-II
300-104-000110
1-ZRV-12 -Z-R-0-I
38
1
da
BE-2
-
-
C4-170,
ps=798 mm
45
38
1
da
BE-2
-
-
C4-170,
ps=980 mm
45
38
1
da
RTP-1
-
-
C4-170,
ps=798 mm
55
38
1
da
RTP-1
-
-
C4-170,
ps=980 mm
55
38
1
da
DF-2
90
1
da
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=798 mm
38
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-170,
ps=980 mm
90
72,5
1
da
BE-2
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
60
72,5
1
da
BE-2
-
-
C4-325,
ps=1980 mm
65
72,5
1
da
RTP-1
-
-
C4-325,
ps=1850 mm
75
72,5
1
da
RTP-1
-
-
C4-325,
ps=1980 mm
80
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C4-325,
ps=1850 mm
120
C4-325,
ps=1980 mm
125
Oznaka izolatora
IEC 60720
1-ZRV-7 -Z-R-0-II
Napon motora
300-104-000002
Jednopolni uzemljivač , 38 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C4-170,
puzne staze do 798 mm
Jednopolni uzemljivač , 38 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C4-170,
puzne staze do 980 mm
Jednopolni uzemljivač , 38 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C4-170,
puzne staze do 798 mm
Jednopolni uzemljivač , 38 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C4-170,
puzne staze do 980 mm
Jednopolni uzemljivač , 38 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C4-170,
puzne staze do 798 mm
Jednopolni uzemljivač , 38 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C4-170,
puzne staze do 980 mm
Jednopolni uzemljivač , 72,5 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Jednopolni uzemljivač , 72,5 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Jednopolni uzemljivač , 72,5 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Jednopolni uzemljivač , 72,5 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Jednopolni uzemljivač , 72,5 kV, opremljen
sa motornim pogonom sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1850 mm
Jednopolni uzemljivač , 72,5 kV, opremljen
sa motornim pogonom sa izolatorima C4-325,
puzne staze do 1980 mm
Jednopolni uzemljivač , 123 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2620 mm
Jednopolni uzemljivač , 123 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Jednopolni uzemljivač , 123 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2620 mm
Jednopolni uzemljivač , 123 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Jednopolni uzemljivač , 123 kV, opremljen
sa motornim pogonom sa izolatorima C6550, puzne staze do 2620 mm
Jednopolni uzemljivač , 123 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Tropolni uzemljivač , 123 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2620 mm
Tropolni uzemljivač , 123 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Tropolni uzemljivač , 123 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 2620 mm
Tropolni uzemljivač , 123 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-550,
puzne staze do 3100 mm
Jednopolni uzemljivač , 145 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2900 mm
Jednopolni uzemljivač , 145 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Jednopolni uzemljivač , 145 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2900 mm
Napon upravljanja
1-ZRV-7 -Z-R-0-I
Pogon
300-104-000001
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Uzemljivač
Oznaka proizvoda
Broj polova
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
72,5
1
da
DF-2
72,5
1
da
DF-2
123
1
da
BE-2
-
-
C6-550
ps=2620 mm
140
123
1
da
BE-2
-
-
C6-550
ps=3100 mm
145
123
1
da
RTP-1
-
-
C6-550
ps=2620 mm
155
123
1
da
RTP-1
-
-
C6-550
ps=3100 mm
160
123
1
da
DF-2
180
1
da
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
123
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
190
123
3
da
RTP-1
-
-
C6-550
ps=2620 mm
385
123
3
da
RTP-1
-
-
C6-550
ps=3100 mm
395
123
3
da
DF-2
430
3
da
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=2620 mm
123
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-550
ps=3100 mm
445
145
1
da
BE-2
-
-
C6-650
ps=2900 mm
455
145
1
da
BE-2
-
-
C6-650
ps=3625 mm
465
145
1
da
RTP-1
-
-
C6-650
ps=2900 mm
470
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 47
1-ZRV-12 -Z-R-0-I
300-104-000121
1-ZRV-12 -Z-R-0-II
300-104-000130
3-ZRV-12 -Z-R-0-I
300-104-000131
3-ZRV-12 -Z-R-0-II
300-104-000140
3-ZRV-12 -Z-M-0-I
300-104-000141
3-ZRV-12 -Z-M-0-II
300-104-000150
1-ZRV-13 -Z-R-0-I
300-104-000151
1-ZRV-13 -Z-R-0-II
300-104-000160
1-ZRV-13 -Z-M-0-I
300-104-000161
1-ZRV-13 -Z-M-0-II
300-104-000170
3-ZRV-13 -Z-M-0-I
300-104-000171
3-ZRV-13 -Z-M-0-II
300-104-000180
1-ZRV-14 -Z-M-0-I
300-104-000181
1-ZRV-14 -Z-M-0-II
300-104-000190
3-ZRV-14 -Z-3M-0-I
300-104-000191
3-ZRV-14 -Z-3M-0-II
300-104-000200
1-ZRV-15 -Z-M-0-I
300-104-000201
1-ZRV-15 -Z-M-0-II
300-104-000210
3-ZRV-15 -Z-3M-0-I
300-104-000211
3-ZRV-15 -Z-3M-0-II
300-104-000220
1-ZRV-16 -Z-M-0-I
300-104-000221
1-ZRV-16 -Z-M-0-II
300-104-000222
1-ZRV-16 -Z-M-0-II
145
1
da
RTP-1
-
-
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
Oznaka izolatora
IEC 60720
Napon motora
300-104-000120
Jednopolni uzemljivač , 145 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Jednopolni uzemljivač , 145 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2900 mm
Jednopolni uzemljivač , 145 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Tropolni uzemljivač , 145 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 2900 mm
Tropolni uzemljivač , 145 kV, opremljen sa
ručnim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Tropolni uzemljivač , 145 kV, sa motornim
pogonom sa izolatorima C6-650, puzne staze
do 2900 mm
Tropolni uzemljivač , 145 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-650,
puzne staze do 3625 mm
Jednopolni uzemljivač , 170 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Jednopolni uzemljivač , 170 kV, opremljen
sa ručnim pogonom sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4250 mm
Jednopolni uzemljivač , 170 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Jednopolni uzemljivač , 170 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4250 mm
Tropolni uzemljivač , 170 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 3400 mm
Tropolni uzemljivač , 170 kV, opremljen sa
motornim pogonom sa izolatorima C6-750,
puzne staze do 4250 mm
Jednopolni uzemljivač , 245 kV, opremljen sa
motornim pogonom, sa izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Jednopolni uzemljivač , 245 kV, opremljen sa
motornim pogonom, sa izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Tri jednopolna uzemljivača, 245 kV,
opremljen sa motornim pogonom ( svaki pol
posebno pogon), sa izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Tri jednopolna uzemljivača , 245 kV,
opremljen sa tri motorna pogona (svaki pol
posebno pogon), sa izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Jednopolni uzemljivač , 300 kV, opremljen sa
motornim pogonom, sa izolatorima C6-1050,
puzne staze do 4900 mm
Jednopolni uzemljivač , 300 kV, opremljen sa
motornim pogonom, sa izolatorima C6-1050,
puzne staze do 6600 mm
Tri jednopolna uzemljivača, 300kV, opremljen
sa tri motorna pogona ( svaki pol posebno
pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne staze
do 4900 mm
Tri jednopolna uzemljivača, 300kV, opremljen
sa tri motorna pogona ( svaki pol posebno
pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne staze
do 6600 mm
Jednopolni uzemljivač , 420 kV, opremljen sa
motornim pogonom, sa izolatorima C6-1550,
puzne staze do 6280 mm
Jednopolni uzemljivač , 420 kV, opremljen sa
motornim pogonom, sa izolatorima C6-1550,
puzne staze do 6600 mm
Jednopolni uzemljivač , 420 kV, opremljen sa
motornim pogonom, sa izolatorima C101550, puzne staze do 13020 mm sa nosećom
konstrukcijom
Napon upravljanja
1-ZRV-12 -Z-R-0-II
Pogon
300-104-000111
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Uzemljivač
Oznaka proizvoda
Broj polova
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
C6-650
ps=3625 mm
485
C6-650
ps=2900 mm
510
C6-650
ps=3625 mm
520
145
1
da
DF-2
145
1
da
DF-2
145
3
da
RTP-1
-
-
C6-650
ps=2900 mm
1260
145
3
da
RTP-1
-
-
C6-650
ps=3625 mm
1280
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-650
ps=2900 mm
1300
C6-650
ps=3625 mm
1320
145
3
da
DF-2
145
3
da
DF-2
170
1
da
RTP-1
-
-
C6-750
ps=3400 mm
510
170
1
da
RTP-1
-
-
C6-750
ps=4250 mm
520
170
1
da
DF-2
510
1
da
DF-2
C6-750
ps=4250 mm
520
170
3
da
DF-2
C6-750
ps=3400 mm
1480
170
3
da
DF-2
C6-750
ps=4250 mm
1510
245
1
da
DF-2
C6-1050
ps=4900 mm
580
245
1
da
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-750
ps=3400 mm
170
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
ps=6600 mm
590
245
3
da
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3x 580
ps=4900 mm
245
3
da
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3x 590
ps=6600 mm
300
1
da
DF-2
300
1
da
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
300
3
da
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3x 600
ps=4900 mm
300
3
da
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3x 620
ps=4900 mm
420
1
da
DF-2
420
1
da
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
420
1
da
DF-2
110
(220)
AC/DC
110
C10-1050
(220)
8200
ps=13020 mm
AC/DC
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
C6-1050
ps=4900 mm
600
C6-1050
ps=6600 mm
620
C6-1050
ps=4900 mm
640
C6-1050
ps=6600 mm
660
Rastavljači i sklopke
Strana: 48
Oznaka izolatora
IEC 60720
3-ZRV-16 -Z-3M-0-II
Napon motora
300-104-000231
Tri jednopolna uzemljivača, 420kV, opremljen
sa tri motorna pogona ( svaki pol posebno
pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne staze
do 4900 mm
Tri jednopolna uzemljivača, 420kV, opremljen
sa tri motorna pogona ( svaki pol posebno
pogon), sa izolatorima C6-1050, puzne staze
do 6600 mm
Napon upravljanja
3-ZRV-16 -Z-3M-0-I
Pogon
300-104-000230
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Uzemljivač
Oznaka proizvoda
Broj polova
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
420
3
da
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3x 640
ps=4900 mm
420
3
da
3x DF-2
110
(220)
AC/DC
110
(220)
AC/DC
C6-1050
3x 640
ps=4900 mm
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 49
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za vanjsku ugradnju
RVM, 24 – 38 kV, 630 – 1250 A
RVM je rastavljač robusne izvedbe prvenstveno namijenjen za mreže sa maksimalnim
pogonskim naponom 38 kV i velikim nazivnim strujama.
Proizveden je i ispitan u skladu sa IEC 62271-1 i IEC 62271-102.
Predviđen je za montažu na zid trafostanice ili na željeznorešetkasti stub. Isporučuje
se sa ručnim pogonm i kompletnim polužjem dužine 4,4 m.
Opciono se ugrađuje kutija sa signalnom sklopkom maksimalnog broja kontakata 12
NC + 12 NO. Signalna sklopka je kruto vezana za polužje rastavljača.
Rastavljač se izvodi kao jednopolni, dvopolni ili tropolni. Razmak polova se
narudžbom može mijenjati ali ne manje nego što je dato u tabeli.
Čelična konstrukcija rastavljača je toplo cinkovana. Kontakti i priključci su od
elektrolitičkog bakra sa odgovarajućom površinskom zaštitom. U izradi se, pored
porcelanskih koriste i kompozitni izolatori sa silikonskim omotačem koje karakteriše
velika strujna staza. Stoga su rastavljači posebno pogodni primjeni u zaprljanim
sredinama kao što su rudnici, industrijska postrojenje i sl.
Priključak na rastavljač je moguć užetom prečnika do 30 mm ili pločastim
priključkom max 40x10.
Pogon rastavljača i noževa za uzemljenje mogu biti sa lijeve ili desne strane. Moguća
je dogradnja postolja 36 kV osigurača.
Nazivni napon
Tehničke karakteristike rastavljača:
24 – 38 kV
Nazivna struja
630 – 1250 A
Način montaže
vertikalni ili horizontalni
Termička podnosiva struja
25 kA/1s
Dinamička podnosiva
struja
62,5 kA
DIMENZIJE RASTAVLJAČA
Oznaka
RVM-6
RVM-7
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
A
B
C
D
E
mm
mm
mm
mm
mm
400
612
400
306
1060
1194
550
697
417
539
Rastavljači i sklopke
Strana: 50
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
1-RVM-6-D -Z-R-R-V-II
300-105-000011
1-RVM-6-D -Z-R-R-H-II
300-105-000020
1-RVM-6-F -0-R-0-V-II
300-105-000021
1-RVM-6-F -0-R-0-H-II
300-105-000030
1-RVM-6-F -Z-R-R-V-II
300-105-000031
1-RVM-6-F -Z-R-R-H-II
300-105-000040
3-RVM-6-D -0-R-0-V-II
300-105-000041
3-RVM-6-D -0-R-0-H-II
300-105-000050
3-RVM-6-F -Z-R-R-V-II
300-105-000051
3-RVM-6-F -Z-R-R-H-II
300-105-000060
1-RVM-7-D -0-R-0-V-II
300-105-000061
1-RVM-7-D -0-R-0-H-II
300-105-000070
1-RVM-7-D -Z-R-R-V-II
300-105-000071
1-RVM-7-D -Z-R-R-H-II
300-105-000080
1-RVM-7-F -0-R-0-V-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
300-105-000010
Pogon noževa za
uzemljenje
1-RVM-6-D -0-R-0-H-II
Glavni pogon
300-105-000002
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,630800A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
opremljen sa ručnim pogonom sa izolatorima C8-200, puzne
staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,630800A vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
opremljen sa ručnim pogonom sa izolatorima C8-200, puzne
staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,630800 vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,630800 vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
,opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24
kV,1250A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili
zid opremljen sa ručnim pogonom sa izolatorima C8-200,
puzne staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24
kV,1250A vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
opremljen sa ručnim pogonom sa izolatorima C8-200, puzne
staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,
1250A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,
1250Avanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
,opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 620 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,630800A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
opremljen sa ručnim pogonom , sa izolatorima C8-200,
puzne staze do 620 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,630800A vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
opremljen sa ručnim pogonom sa izolatorima C8-200, puzne
staze do 620 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,
1250A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavne noževe, ručnim pogonom za noževe uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 620 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,
1250Avanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
,opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavne noževe, ručnim pogonom za noževe uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,630800A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
opremljen sa ručnim pogonomza rastavljač, sa izolatorima
C8-200, puzne staze do 870 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,630800A vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub,
opremljen sa ručnim pogonom za rastavljač , sa izolatorima
C8-200, puzne staze do 870 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,630800 vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 870 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,630800 vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
,opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 870 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38
kV,1250A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili
zid opremljen sa ručnim pogonom za rastavljač sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 870 mm
Uzemljivač
1-RVM-6-D -0-R-0-V-II
Broj polova
300-105-000001
Opis
Nazivna struja (A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
24
800
1
ne
BE-2
-
C8
ps=620
mm
45
24
800
1
ne
BE-2
-
C8
ps=620
mm
45
24
800
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=620
mm
65
24
800
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=620
mm
65
24
1250
1
ne
BE-2
-
C8
ps=620
mm
50
24
1250
1
ne
BE-2
-
C8
ps=620
mm
50
24
1250
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=620
mm
70
24
1250
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=620
mm
70
24
800
3
ne
BE-2
-
C8
ps=620
mm
190
24
800
1
ne
BE-2
-
C8
ps=620
mm
190
24
1250
3
da
BE-2
BE-2
C8
ps=620
mm
200
24
1250
3
da
BE-2
BE-2
C8
ps=620
mm
200
38
800
1
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
75
38
800
1
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
75
38
800
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=870
mm
90
38
800
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=870
mm
90
38
1250
1
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
78
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 51
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
1-RVM-7-F -Z-R-R-H-II
300-105-000100
3-RVM-7-D -0-R-0-V-II
300-105-000101
3-RVM-7-D -0-R-0-H-II
300-105-000110
3-RVM-7-F -Z-R-R-V-II
300-105-000111
3-RVM-7-F -Z-R-R-H-II
300-105-000120
3-RVM-7-F -0-R-R-V-II
300-105-000121
3-RVM-7-F -0-R-R-H-II
Oznaka izolatora
IEC 60720
300-105-000091
Pogon noževa za
uzemljenje
1-RVM-7-F -Z-R-R-V-II
Glavni pogon
300-105-000090
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38
kV,1250A vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
opremljen sa ručnim pogonom za rastavljač, sa izolatorima
C8-200, puzne staze do 620 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,
1250A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 870 mm
Jednopolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 24 kV,
1250Avanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub
,opremljen sa noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za
glavni nož, ručnim pogonom za nož uzemljenja, sa
izolatorima C8-200, puzne staze do 870 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,630800A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid
.sa međufaznim razmakom A=612mm ,opremljen sa ručnim
pogonomza rastavljač , sa izolatorima C8-200, puzne staze
do 870 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,630800A vanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub , sa
međufaznim razmakom A=612mm,opremljen sa ručnim
pogonomza rastavljač sa izolatorima C8-200, puzne staze do
870 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,
1250A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid ,
sa međufaznim razmakom A=612mm, opremljen sa
noževima za uzemljenje ,ručnim pogonom za glavne noževe,
ručnim pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C8200, puzne staze do 870 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,
1250Avanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub ,sa
međufaznim razmakom A=612mm ,opremljen sa noževima
za uzemljenje ,ručnim pogonom za glavne noževe, ručnim
pogonom za noževe uzemljenja, sa izolatorima C8-200,
puzne staze do 870 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,
1250A vanjske vertikalne montaže na rešetkasti stub ili zid ,
sa međufaznim razmakom A=612mm, opremljen sa,ručnim
pogonom , sa izolatorima C8-200, puzne staze do 870 mm
Tropolni rastavljač sa vertkalnim otvaranjem , 38 kV,
1250Avanjske horizontalne montaže na rešetkasti stub ,sa
međufaznim razmakom A=612mm ,opremljen ručnim
pogonom, sa izolatorima C8-200, puzne staze do 870 mm
Uzemljivač
1-RVM-7-F -0-R-0-H-II
Broj polova
300-105-000081
Opis
Nazivna struja (A)
Oznaka proizvoda
Nazivni napon (kV)
Šifra
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
38
1250
1
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
78
38
1250
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=870
mm
95
38
1250
1
da
BE-2
BE-2
C8
ps=870
mm
95
38
800
3
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
250
38
800
3
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
250
38
1250
3
da
BE-2
BE-2
C8
ps=870
mm
290
38
1250
3
da
BE-2
BE-2
C8
ps=870
mm
290
38
1250
3
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
290
38
1250
3
ne
BE-2
-
C8
ps=870
mm
290
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 52
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za vanjsku ugradnju - horizontalna montaža
ELR-6H, 24 i 36 kV, 400 A
Rastavljač za horizontalnu montažu na stub srednjenaponske mreže je namijenjen
za vidno rastavljanje srednjenaponskih dalekovoda. Rastojanje otvorenih
kontakata odgovara rastavnom rastojanju 24 ili 36 kV mreže, odnosno podnosi
atmosferski prenapon od 145 ili 195 kV. Nazivna struja rastavljača je 400 A, a
kontakti mogu da podnesu kratkotrajnu termičku struju od 16 kA i dinamičku od
40 kA!
Zahvaljujući korištenim silikonskim izolatorima rastavljač ima relativno malu
masu i pogodan je montaži na stub. Isporučuje se sa kompletnom opremom za
montažu na armirano-betonski stub ABS 10/1000 LR. Moguća je montaža i na
druge dimenzije i vrste stubova (drveni, željezno-rešetkasti …) što je potrebno
posebno navesti pri narudžbi. Uz rastavljač se isporučuje i kompletno polužje za
manipulaciju koje može sadržavati 24 ili 36 kV izolacioni umetak (opciono).
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i galvanski zaštićen tako da je
moguće priključenje bakarnim ili aluminijumskim spojnim priborom.
Svi čelični elementi rastavljača su toplo cinkovani.
Tehničke karakteristike rastavljača:
24 i 36 kV
400 A
horizontalni
125 /145 kV
Podnosivi napon 1,2/50 µs
170/195 kV
Podnosivi napon 50 Hz, 1
50 Hz prema zemlji
min.
60 Hz između otvorenih kontakata
Termička podnosiva struja
16 kA/1s
Dinamička podnosiva struja
40 kA
Nazivni napon
Nazivna struja
Način montaže
Kodni broj:
Montaža:
224-123-620000
224-123-621000
224-123-622000
224-123-623000
na tipski betonski stub
na drveni stub
običan betonski stub
običan betonski stub
R.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
Napon
(kV)
24
24
24
36
Naziv pozicije
Rastavljač
Gornja cijev
Nosač rastavljača
Cijev sa zglobom
Držač cijevi
Izolacioni umetak (opciono)
Donja cijev sa produžetkom (služi za
podešavanje ukupne dužine polužja)
Ručka pogona sa nosačem
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Masa
(kg)
82
82,5
84
99
komada
1
1
2
1
3
1
1
1
Rastavljači i sklopke
Strana: 53
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za vanjsku ugradnju - vertikalna montaža
ELR-9V, 12 i 24 kV, 400 i 630 A
Rastavljač za vertikalnu montažu je namijenjen za vidno odvajanje distributivnih
transformatora ili kablovskih odvoda od srednjenaponske mreže.Rastojanje otvorenih
kontakata odgovara rastavnom rastojanju 12 i 24 kV mreže, odnosno podnosi
atmosferski prenapon od 145 kV. Nazivna struja rastavljača je 400 i 630A, a kontakti
mogu da podnesu kratkotrajnu termičku struju od 16kA-20kA i dinamičku od
40 kA-50kA!
Rastavljač je predviđen za ugradnju na stubne trafostanice ili na mjesto priključenja
kalovskog otcjepa na nadzemnu mrežu Isporučuje se sa kompletnom opremom za
montažu na armirano-betonski stub ABS 10(12)/1000. Moguća je montaža i na druge
dimenzije i vrste stubova (drveni, željezno-rešetkasti …) što je potrebno posebno
navesti pri narudžbi. Uz rastavljač se isporučuje i kompletno polužje za manipulaciju
koje može sadržavati i 12/24 kV izolacioni umetak (opciono).
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i galvanski zaštićen tako da je
moguće priključenje bakarnim ili aluminijumskim spojnim priborom.
Svi čelični elementi rastavljača su toplo cinkovani.
Rastavljač se može opremiti postoljima osigurača i/ili odvodnicima prenapona čime
se dobija kompletan srednjenaponski priključak stubne trafostanice.
Tehničke karakteristike rastavljača:
Nazivni napon
12 / 24 kV
Nazivna struja
400/630 A
Način montaže
vertikalni
Podnosivi napon
1,2/50 µs
Podnosivi napon
50 Hz, 1 min.
Termička podnosiva struja
125 kV prema zemlji,
145 kV između otvorenih kontakata
50 kV prema zemlji
60 kV između otvorenih kontakata
16 kA/1s-20kA/1s
Dinamička podnosiva struja
40 kA-50kA
Kodni broj:
Oprema:
Masa (kg)
224-123-610000
224-123-611000
224-123-631000
bez dodatne opreme
BP sa opružnim perima
BP PO sa opružnim perom i
postoljem osigurača
PO - sa postoljem osigurača
OP sa odvodnicima prenapona :
12 kV, 10 kA
sa postoljem osigurača PO i
odvodnicima prenapona OP
73,9
74,8
86,6
224-123-630000
224-123-640000
224-123-660000
R.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Naziv pozicije
Rastavljač ELR 9V PO
Obujmica nosača rastavljača
Gornja cijev
Srednja cijev
(podešavanje dužine polužja)
Nosač rastavljača
Obrtnik
Vodilica spojnog polužje
Donja cijev sa izolacionim umetkom
(opciono)
Ručka pogona sa nosačem
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
85,7
82,0
94,2
komada
1
2
2
2
1+1
1
2
1
1
Rastavljači i sklopke
Strana: 54
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za vanjsku ugradnju - vertikalna montaža – sa odvodnicima prenapona
ELR-9V OP EDB, 24 kV, 400 A
Prema tipizaciji ED Beograd
Rastavljač za vertikalnu montažu ELR-9V OP EDB je prilagođen zahtjevima
Elektrodistribucije Beograd.
Nazivni napon je 12 kV, a struja 400 A.
Rastavljač je opremljen konzolom za montažu odvodnika prenapona i
isporučuje se sa metal-oksidnim odvodnicima prenapona u silikonskom
kućištu MOOP 12.
Odvodnici prenapona su postavljeni na rastavnu stranu rastavljača kako bi
bili što bliže štićenom objektu.
Kontakti rastavljača su zaštićeni od oštećenja usljed varničenja pomoćnim
kontaktima – iskrištima.
Rastavljač je predviđen za montažu na tipski AB stub opremljen čaurama za
montažu rastavljača i polužja. Moguća je montaža i na druge vrste stubova
što je potrebno naglasiti prilikom narudžbe.
Isporučuje se sa kompletnim pogonom i spojnim polužjem.
Kod monaže na stubnu trafostanicu predviđeno je korištenje postolja
visokonaponskih osigurača koja se montiraju direktno na visokonapoknske
priključke transformatora PS10S ET
Pakovanje: namjenska drvena ambalaža
Tehničke karakteristike rastavljača:
Nazivni napon
24 kV
Nazivna struja
400 A
Način montaže
vertikalni
Podnosivi napon
125 kV prema zemlji,
145 kV između otvorenih kontakata
1,2/50 µs
Podnosivi napon 50
50 Hz prema zemlji
Hz, 1 min.
60 Hz između otvorenih kontakata
Termička
16 kA/1s
podnosiva struja
Dinamička
40 kA
podnosiva struja
Kodni broj
224-223-610000
Masa (kg):
78,6
R.b.
1
2
3
4
5
6
7
Naziv pozicije
Rastavljač ELR 9V PO
Obujmica nosača rastavljača
Gornja cijev
Srednja cijev
(podešavanje dužine polužja)
Nosač rastavljača
Obrtnik
Ručka pogona sa nosačem
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
komada
1
2
2
2
1+1
1
2
Rastavljači i sklopke
Strana: 55
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za vanjsku ugradnju - univerzalna montaža
LRE-6/II, 24 kV, 400 A i LRE-7/II, 36 kV, 400 A
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać –
Rastavljač za univerzalnu montažu može da se koristi kao linijski
rastavljač za sekcionisanje dalekovoda ili kao rastavljač za odvajanje
transformatora, odnosno kablovskog otcjepa od srednjenaponske mreže.
Nazivna struja rastavljača je 400 do 630 A, a kontakti mogu da podnesu
kratkotrajnu termičku struju od 16 kA-20kA i dinamičku od 40-50 kA!
Izrađuje se za nazivne napone 24 kV i 36 kV.
Isporučuje se sa kompletnom opremom za montažu na armirano-betonski
stub ABS 10(12)/1000. Moguća je montaža i na druge dimenzije i vrste
stubova (drveni, željezno-rešetkasti …). Uz rastavljač se isporučuje i
kompletno polužje za manipulaciju koje može sadržavati i odgovarajući
izolacioni umetak (opciono).
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i galvanski zaštićen
tako da je moguće priključenje bakarnim ili aluminijumskim spojnim
priborom.
Svi čelični elementi rastavljača su toplo cinkovani.
Pakovanje: namjenska drvena ambalaža
Tehničke karakteristike rastavljača:
Nazivni napon
24 kV, 38 kV
Nazivna struja
400 A
Način montaže
horizontalno ili vertikalno
Podnosivi napon 1,2/50
125 kV (170 kV) prema
zemlji,
µs
145 kV (195 kV) između
otvorenih kontakata
Podnosivi napon 50 Hz,
50 kV (70 kV) prema zemlji
1 min.
60 kV (80 kV) između
otvorenih kontakata
Termička podnosiva
16 kA/1s-20kA/1s
struja
Dinamička podnosiva
40 kA-50kA
struja
Kodni broj
Nazivni napon
Masa (kg)
224-023-670000
24 kV
93,0
224-024-670000
38 kV
105
224-023-671000
24 kV
94,0
vertikalna montaža
prema TP 3, EP BiH
Rastavljači ELR-6H i LRE-xx/II su robusne konstrukcije
i omogućavaju direktno zatezno zavješenje užadi sa
maksimalnom silom od 400 daN po provodniku.
Zavješenja su na međufaznom rastojanju od 600 mm, a
kod LRE-xx/II mogu biti povećana na 750 odnosno 950
mm.
Moguća je ugradnja elektromotornog pogona na svaki od navedenih rastavljača spoljnje montaže. Rastavljači ELR-6H i LRExx/II su robusne konstrukcije i omogućavaju direktno zatezno zavješenje užadi sa maksimalnom silom od 400 daN po
provodniku. Zavješenja su na međufaznom rastojanju od 600 mm, a mogu biti povećana na 750 odnosno 950 mm.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 56
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za unutrašnju ugradnju
SLE
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać –
Rastavljač za unutrašnju montažu je namijenjen za ugradnju
u vodne ili transformatroske ćelije srednjenaponskih
postrojenja.
Izvodi se za naponske nivoe 12 kV do 36 kV i nazivne struje
do 800 A.
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i
galvanski zaštićen tako da je moguće priključenje bakarnim
ili aluminijumskim spojnim priborom.
Izvodi se sa ili bez noževa za uzemljenje koji mogu biti
postavljeni na jednu ili dvije strane rastavljača. Obezbjeđena
je mehanička blokada manipulacije u slučaju rastavljača sa
noževima uzemljenje.
Tehničke karakteristike rastavljača:
Nazivni napon
12 - 36 kV
Nazivna struja
400 – 800 A
Način montaže
vertikalni
Termička podnosiva struja
16 kA/1s
Dinamička podnosiva struja
40 kA
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
E
F
(mm)
(mm)
(mm)
G
(mm)
H
H
(mm)
(mm)
SLE 4
210
568
375-690
235
275
469
940-1500
401
401
SLE 6
250
728
505-650
320
440
654
1200-1370
536
536
SLE 7
360
898
705-1075
410
530
843
1600-2220
626
626
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 57
Oznaka izolatora
IEJO 60720
Napon motora
Pogon noževa
za uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
300-106-000001 3-SLE-4-C-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 630A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-75,
12
630
3
ne
Ručni
''O''
limeni
-
-
JO10-75
23
300-106-000002 3-SLE-4-C-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 630A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO1075,
12
630
3
ne
Motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
JO10-75
47
300-106-000010 3-SLE-4-D-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 800A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-75,
12
800
3
ne
Ručni
''O''
limeni
-
-
JO10-75
23
300-106-000011 3-SLE-4-D-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 800A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO1075,
12
800
3
ne
Motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
JO10-75
47
300-106-000020 3-SLE-6-C-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 630A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-125,
24
630
3
ne
Ručni
''O''
limeni
-
-
JO10-125
37
300-106-000021 3-SLE-6-C-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 630A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10125,
24
630
3
ne
Motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
JO10-125
53
300-106-000030 3-SLE-6-D-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 800A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-75,
24
800
3
ne
Ručni
''O''
limeni
-
-
JO10-125
37
300-106-000031 3-SLE-6-D-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 800 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10125,
24
800
3
ne
Motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
JO10-125
53
300-106-000040 3-SLE-7-C-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 630A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-170,
38
630
3
ne
Ručni
''O''
limeni
-
-
JO10-170
46
300-106-000041 3-SLE-7-C-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 630A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10170,
38
630
3
ne
Motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
JO10-170
64
300-106-000050 3-SLE-7-D-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 800A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-170,
38
800
3
ne
Ručni
''O''
limeni
-
-
JO10-170
37
300-106-000051 3-SLE-7-D-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 800 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10170,
38
800
3
ne
Motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
JO10-170
64
300-106-000060 3-SLE-4-C-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
12kV , 630A , opremljen sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-75,
12
630
3
da
Ručni
''O''
limeni
Ručni
''O''
limeni
-
JO10-75
38
300-106-000061 3-SLE-4-C-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
12kV , 630A , opremljen sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-75,
12
630
3
da
Motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
JO10-75
56
300-106-000070 3-SLE-4-D-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
12kV , 800 A , opremljen sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-75,
12
800
3
da
Ručni
''O''
limeni
Ručni
''O''
limeni
-
JO10-75
38
300-106-000071 3-SLE-4-D-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
12kV , 800 A , opremljen sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-75,
12
800
3
da
Motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
JO10-75
56
300-106-000080 3-SLE-6-C-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
24kV , 630A , opremljen sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-125,
24
630
3
da
Ručni
''O''
limeni
Ručni
''O''
limeni
-
JO10-125
53
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 58
Oznaka izolatora
IEJO 60720
Napon motora
Pogon noževa
za uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon (kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Masa
(kg)
300-106-000081 3-SLE-6-C-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
24kV , 630A , opremljen sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-125,
24
630
3
da
Motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
JO10-125
69
300-106-000090 3-SLE-6-D-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
24kV , 800A , opremljen sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-125,
24
800
3
da
Ručni
''O''
limeni
Ručni
''O''
limeni
-
JO10-125
53
300-106-000091 3-SLE-6-D-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
24kV , 800A , opremljen sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-125,
24
800
3
da
Motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
JO10-125
69
300-106-000100 3-SLE-7-C-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
38kV , 630A , opremljen sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-170,
38
630
3
da
Ručni
''O''
limeni
Ručni
''O''
limeni
-
JO10-170
65
300-106-000101 3-SLE-7-C-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
24kV , 630A , opremljen sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-125,
38
630
3
da
Motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
JO10-125
73
300-106-000110 3-SLE-7-D-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
38kV , 800A , opremljen sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-170,
38
800
3
da
Ručni
''O''
limeni
Ručni
''O''
limeni
-
JO10-170
65
300-106-000111 3-SLE-7-D-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
noževima za uzemljenje. sa vertkalnim otvaranjem ,
24kV , 800A , opremljen sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenje sa
izolatorima JO10-125,
38
800
3
da
Motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
JO10-125
73
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 59
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za unutrašnju ugradnju
SM
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać –
Rastavljač za unutrašnju montažu SM tipa je namijenjen za ugradnju u vodne
ili transformatroske ćelije srednjenaponskih postrojenja gdje je zahtijevana
izuzetno velika nazivna struja.
Izvodi se za naponske nivoe 12 kV do 36 kV i nazivne struje do 4000 A.
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i galvanski zaštićen tako
da je moguće priključenje bakarnim ili aluminijumskim spojnim priborom.
Kontaktni sistem se izvodi sa višestrukim, sinhrono pokretanim kontaktnim
noževima i robusnim priključcima.
Izvodi se sa ili bez noževa za uzemljenje koji mogu biti postavljeni na jednu
ili dvije strane rastavljača. Obezbjeđena je mehanička blokada manipulacije u
slučaju rastavljača sa noževima uzemljenje.
Odlikuje se velikim podnosivim strujama kratkog spoja:
Nazivna struja
Termička struja
Dinamička struja
1250 A
30 kA
75 kA
2500 A
34 kA
85 kA
4000 A
45 kA
100 kA
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 60
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
Napon motora
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 1250 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-75,
12
1250
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-75
46
300-107-000002
3-SM-4-F-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 1250 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO1075,
12
1250
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-75
62
300-107-000010
3-SM-4-K-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 2500 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-75,
12
2500
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-75
58
300-107-000011
3-SM-4-K-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 2500 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO1075,
12
2500
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-75
73
300-107-000020
3-SM-4-L-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 4000 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-75,
12
4000
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-75
78
300-107-000021
3-SM-4-L-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 2500 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO1075,
12
4000
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-75
93
300-107-000030
3-SM-6-F-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 1250 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-125,
24
1250
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-125
64
300-107-000031
3-SM-6-F-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 1250 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10125,
24
1250
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-125
79
300-107-000040
3-SM-6-K-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 2500 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-125,
24
2500
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-125
77
300-107-000041
3-SM-6-K-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 2500 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10125,
24
1250
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-125
90
300-107-000050
3-SM-7-F-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 1250 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-170,
38
1250
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-125
78
300-107-000051
3-SM-7-F-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 1250 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10125,
38
1250
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-125
96
300-107-000060
3-SM-7-K-0-R-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 2500 A , opremljen sa
ručnim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10-170,
38
2500
3
ne
Ručni
komanda
''1D''
-
-
C10-125
90
300-107-000061
3-SM-7-K-0-M-0-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 2500 A , opremljen sa
motornim pogonom za rastavljač sa izolatorima JO10125,
38
2500
3
ne
motorni
EP-1
-
110
(220) V
AC-DC
C10-125
105
3-SM-4-F-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 1250 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
12
1250
3
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-75
61
3-SM-4-F-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 1250 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
12
1250
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-75
76
300-107-000070
300-107-000071
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Oznaka izolatora
IEC 60720
Pogon noževa za uzemljenje
3-SM-4-F-0-R-0-V-I
Glavni pogon
Nazivna struja (A)
300-107-000001
Opis
Uzemljivač
Oznaka proizvoda
Broj polova
Šifra
Nazivni napon (kV)
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
Rastavljači i sklopke
Strana: 61
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-75
73
300-107-000081 3-SM-4-K-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 2500 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
12
2500
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-75
88
300-107-000090
3-SM-4-L-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 4000 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
12
4000
3
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-75
93
3-SM-4-L-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 4000 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
12
4000
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-75
111
3-SM-6-F-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 1250 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-125,
24
1250
3
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-125
79
3-SM-6-F-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 1250 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
24
1250
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-125
97
3-SM-6-K-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 2500 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-125,
24
2500
3
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-125
92
300-107-000111 3-SM-6-K-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 24kV , 2000 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
24
2500
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-125
110
300-107-000120
3-SM-7-F-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 1250 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-170,
38
1250
3
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-170
93
3-SM-7-F-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 1250 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
38
2500
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-125
112
3-SM-7-K-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 2500 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-170,
38
2500
3
da
Ručni
komanda
''1D''
Ručni
''O''
limeni
-
C10-170
105
300-107-000131 3-SM-7-K-Z-M-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 38kV , 2500 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa motornim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
38
2500
3
da
motorni
EP-1
Ručni
''O''
limeni
110
(220) V
AC-DC
C10-125
123
300-107-000091
300-107-000100
300-107-000101
300-107-000110
300-107-000121
300-107-000130
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Oznaka izolatora
IEC 60720
3
Napon motora
2500
Opis
Glavni pogon
12
300-107-000080
Oznaka proizvoda
Uzemljivač
Nazivna struja (A)
3-SM-4-K-Z-R-R-V-I
Tropolni rastavljač unutarnje vertikalne montaže sa
vertkalnim otvaranjem , 12kV , 2500 A , opremljen sa
noževima za uzemljenje , sa ručnim pogonom za
rastavljač, sa ručnim pogonom za noževe uzemljenja sa
izolatorima JO10-75,
Šifra
Broj polova
Nazivni napon (kV)
Pogon noževa za uzemljenje
ENERGOINVEST GRUPA
Masa
(kg)
Rastavljači i sklopke
Strana: 62
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Autopneumatska sklopka SAP
- u kooperaciji sa Energoinvest-RKG Bihać –
Autopneumatska sklopka je namijenjena za prekidanje opterćenja do nazivne struje pri cosφ
≥ 0,7. Takođe može da isključuje struju neopterećenog transformatora do 1250 kVA te struje
neopterećenih kablova određene dužine. Izvodi se za naponske nivoe 12 kV i 24 kV i
nazivne struje 630 A.
Prekidanje luka se vrši oduvavanjem vazduhom koji se komprimira u cilindrima prilikom
ovtaranja kontakata.
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i galvanski zaštićen tako da je moguće
priključenje bakarnim ili aluminijumskim spojnim priborom. Opcoiono se isporučuje sa
postoljima osigurača za ograničenje struje kratkog spoja i sklopom za tropolno otvaranje,
noževima za uzemljenje, pripremom otvaranja (za daljinsko upravljanje)…
U otvorenom položaju obezbjeđuje vidno rastavno rastojanje tako da vrši ulogu rastavljača.
Tehničke karakteristike
Nazivni napon
Nazivna tajna struja
Podnosiva kratkotrajna struja za 1 sek
3 sek
Nazivna ukupna moć
Prekidna struja aktivnog opterećenja(pri cosϕ˃
Nazivna prekidna struja za neopterećeni transformator
Nazivna prekidna struja za neopterećeni kabl (lc)
Nazivna prekidna struja neopterećenog kabla u uslovima zemljo spoja
Nazivna prekidna struja zemljo spoja
Podnosivi napon
Prema zemlji i između polova
50Hz,1min
Na rastavnom razmaku
Podnosivi udarni napon oblika
Prema zemlji i između polova
1,2/50µsek
Na rastavnom razmaku
SAP 12
12
630
20
50
630
16
√3·25
25
200
38
45
75
85
Un [kV]
In [A]
Ith [kA]
Iu [kA max]
In
[A]
It [A]
Ic
[A]
√3∙Ic [A]
Ice [A]
[kV]
[kV]
[kVmax]
[kV]
SAP24
24
630
16
16
40
630
16
√3·25
25
170
50
60
125
145
Oznaka na nacin ugradnje :
-N- normalna leđna izvedba prčvršćivanje sklopke na
prednjoj ploči
-P- prednja izvedba pričvršćivanje na zadnju ploču
-NU- leđna izvedba pričvršćivanje sklopke na prednjoj pliči
rukovanje sa strane pogona sa strane pod uglom od 30°
-PU- prednja izvedba pričvršćivanje sklopke na zadnju ploću
rukovanje sa strane pogona pod uglom od 30°
SAPO 12
Un
(kV)
12
In
(A)
630
A
(mm)
135
SAPO 24
24
630
180
B
(mm)
410
C
(mm)
446
D
(mm)
490-547
K
(mm)
876
M
(mm)
153
N
(mm)
405
520
536
580-647
1115
248
500
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
O
(mm)
700
Ymin
(mm)
500-680
830
680-880
Rastavljači i sklopke
Strana: 63
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Izvedba ugradnje rastavljača-sklopke tip SAP i SAPO u ćeliji:
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 64
300-108-000010
SAP-B-N1-0-12
300-108-000011
SAP-B-N1-0-24
300-108-000020
SAP-A-N--12
300-108-000021
SAP-A-N-0-24
300-108-000030
SAP-A-N1--12
300-108-000031
SAP-A-N1-0-24
300-108-000040
SAP-B-NU-0-12
300-108-000041
SAP-B-NU-0-24
300-108-000050
SAP-A-NU-0-12
300-108-000051
SAP-A-NU-0-24
300-108-000060
SAP-B-P-0-12
300-108-000061
SAP-B-P-0-24
300-108-000070
SAP-B-PU-0-12
300-108-000071
SAP-B-P-0-24
630
3
ne
24
630
3
ne
12
630
3
ne
24
630
3
12
630
24
Ručni
prekratni
mehanizam
Ručni
prekratni
mehanizam
Oznaka izolatora
IEJO 60720
SAP-B-N-0-24
12
Pogon noževa za uzemljenje
300-108-000002
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,nema
pripremljenu operaciju otvaranja. Rukovanje se obavlja
ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,nema
pripremljenu operaciju otvaranja. Rukovanje se obavlja
ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,nema
pripremljenu operaciju otvaranja. Rukovanje se obavlja
na rastojanju Y1 ručicom pomoću dodatnog polužja sa
leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,nema
pripremljenu operaciju otvaranja. Rukovanje se obavlja
na rastojanju Y1 ručicom pomoću dodatnog polužja sa
leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom sa leđne bočne strane na rastojanju Y1 pomoću
dodatnog polužja pričvršćenog na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom sa leđne bočne strane na rastojanju Y1 pomoću
dodatnog polužja pričvršćenog na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,nema
pripremljenu operaciju otvaranja. Rukovanje se obavlja
ručicom sa leđne bočne strane pod uglom od 30° što
omogućava postavljanje aparata na većoj visini,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,nema
pripremljenu operaciju otvaranja. Rukovanje se obavlja
ručicom sa leđne bočne strane pod uglom od 30° što
omogućava postavljanje aparata na većoj visini,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A, sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja) obavlja se
ručicom sa leđne bočne strane pod uglom od 30° što
omogućava postavljanje aparata na većoj visini,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A, sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja) obavlja se
ručicom sa leđne bočne strane pod uglom od 30° što
omogućava postavljanje aparata na većoj visini,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A, prednja
izvedba ,nema pripremljenu operaciju otvaranja.
Rukovanje se obavlja ručicom sa prednje bočne strane
preko dodatnog polužja i ležišta na razmaku Ymin i
montira se na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A, prednja
izvedba ,nema pripremljenu operaciju otvaranja.
Rukovanje se obavlja ručicom sa prednje bočne strane
preko dodatnog polužja i ležišta na razmaku Ymin i
montira se na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A, prednja
izvedba ,nema pripremljenu operaciju otvaranja.
Rukovanje se obavlja pod uglom od 30° ručicom sa
prednje bočne strane preko dodatnog polužja i ležišta na
razmaku Ymin i montira se na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A, prednja
izvedba ,nema pripremljenu operaciju otvaranja.
Rukovanje se obavlja pod uglom od 30° ručicom sa
prednje bočne strane preko dodatnog polužja i ležišta na
razmaku Ymin i montira se na mjestu ugradnje.
Glavni pogon
SAP-B-N-0-12
Uzemljivač
300-108-000001
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon
(kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
-
JO10-75
-
JO10-125
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-75
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-125
3
ne
Ručni
mehanizam
-
JO10-75
630
3
ne
Ručni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
prekratni
mehanizam
-
JO10-125
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Masa
(kg)
Rastavljači i sklopke
Strana: 65
300-108-000080
SAP-A-N-0-12
300-108-000081
SAP-A-N-0-24
300-108-000090
SAP-A-PU-0-12
300-108-000091
SAP-A-PU-0-24
300-108-000100
SAP-B-N-Z-12
300-108-000101
SAP-B-N-Z-24
300-108-000110
SAP-A-N-Z-12
300-108-000111
SAP-A-N-Z-24
300-108-000120
SAP-B-P-Z-12
300-108-000121
SAP-B-N-Z-24
300-108-000130
SAPO-N-M-12
300-108-000131
SAPO--N-M-24
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom sa prednje bočne strane preko dodatnog polužja i
ležišta na razmaku Ymin i montira se na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom sa prednje bočne strane preko dodatnog polužja i
ležišta na razmaku Ymin i montira se na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom pod uglom od 30° sa prednje bočne strane preko
dodatnog polužja i ležišta na razmaku Ymin i montira se
na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,sa
pripremljenom operacijom otvaranja ,rukovanje
(zatvaranje i priprema za operaciju otvaranja). obavlja se
ručicom pod uglom od 30° sa prednje bočne strane preko
dodatnog polužja i ležišta na razmaku Ymin i montira se
na mjestu ugradnje.
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje kratke podnosive struje kao
sklopka, sa mehaničkom blokadom između sklopke i
noževa za uzemljenje .Nema pripremljenu operaciju
otvaranja. Rukovanje sklopke i noževa za uzemljenje se
obavlja ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje kratke podnosive struje kao
sklopka, sa mehaničkom blokadom između sklopke i
noževa za uzemljenje .Nema pripremljenu operaciju
otvaranja. Rukovanje sklopke i noževa za uzemljenje se
obavlja ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje kratke podnosive struje kao
sklopka, sa mehaničkom blokadom između sklopke i
noževa za uzemljenje .sa pripremljenom operacijom
otvaranja. Rukovanje sklopke i noževa za uzemljenje se
obavlja ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje kratke podnosive struje kao
sklopka, sa mehaničkom blokadom između sklopke i
noževa za uzemljenje .sa pripremljenom operacijom
otvaranja. Rukovanje sklopke i noževa za uzemljenje se
obavlja ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna autopneumatska sklopka 12kV , 630A, prednja
izvedba sa noževima za uzemljenje kratke podnosive
struje kao sklopka, sa mehaničkom blokadom između
sklopke i noževa za uzemljenje .Nema pripremljenu
operaciju otvaranja. Rukovanje sklopke i NZU se obavlja
ručicom i ručnim pogonom uz dodatno polužje na
razmaku Ymin.
Tropolna autopneumatska sklopka 24kV , 630A, prednja
izvedba sa noževima za uzemljenje kratke podnosive
struje kao sklopka, sa mehaničkom blokadom između
sklopke i noževa za uzemljenje .Nema pripremljenu
operaciju otvaranja. Rukovanje sklopke i NZU se obavlja
ručicom i ručnim pogonom uz dodatno polužje na
razmaku Ymin.
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 12kV , 630A,sa
primarnom zaštitom sa mehaničkim okidačem i
osiguračima zahtjevane struje prema snazi transformatora
, sa elektromagnetnim okidačem za daljinski isklop.
Rukovanje (zatvaranje i priprema za otvaranje)se obavlja
ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 24kV , 630A,sa
primarnom zaštitom sa mehaničkim okidačem i
osiguračima zahtjevane struje prema snazi transformatora
, sa elektromagnetnim okidačem za daljinski isklop.
Rukovanje (zatvaranje i priprema za otvaranje)se obavlja
ručicom sa leđne bočne strane,
Oznaka izolatora
IEJO 60720
Pogon noževa za uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon
(kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
da
Ručni
prekratni
mehanizam
ručica
JO10-75
24
630
3
da
Ručni
prekratni
mehanizam
ručica
JO10-125
12
630
3
da
Ručni pužni
mehanizam
ručica
JO10-75
24
630
3
da
Ručni
prekratni
mehanizam
ručica
JO10-125
12
630
3
da
Ručni
Ručni
prekratni
''O'' limeni
mehanizam
JO10-75
24
630
3
da
Ručni
Ručni
prekratni
''O'' limeni
mehanizam
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-125
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Masa
(kg)
Rastavljači i sklopke
Strana: 66
300-108-000140
SAPO-N-R-12
300-108-000141
SAPO--N-R-24
300-108-000150
SAPO-M-12
300-108-000151
SAPO-M-24
300-108-000160
SAPO-Z-M-12
300-108-000161
SAPO-Z-M-24
300-108-000170
SAPO-Z-R-12
300-108-000171
SAPO-Z-R-24
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 12kV , 630A,sa
primarnom nadstrujnom zaštitom sa okidačem tipa RTE4a i osiguračima zahtjevane struje prema snazi
transformatora , sa elektromagnetnim okidačem za
daljinski isklop. Rukovanje (zatvaranje i priprema za
otvaranje)se obavlja ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 24kV , 630A,sa
primarnom nadstrujnom zaštitom sa okidačem tipa RTE4a i osiguračima zahtjevane struje prema snazi
transformatora , sa elektromagnetnim okidačem za
daljinski isklop. Rukovanje (zatvaranje i priprema za
otvaranje)se obavlja ručicom sa leđne bočne strane,
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 12kV , 630A,sa
primarnom zaštitom sa mehaničkim okidačem i
osiguračima zahtjevane struje prema snazi transformatora
, sa elektromagnetnim okidačem za daljinski isklop.
Rukovanje (zatvaranje i priprema za otvaranje)se obavlja
ručicom sa dodatnim spojnim polužjem sa prednje strane.
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 24kV , 630A,sa
primarnom zaštitom sa mehaničkim okidačem i
osiguračima zahtjevane struje prema snazi transformatora
, sa elektromagnetnim okidačem za daljinski isklop.
Rukovanje (zatvaranje i priprema za otvaranje)se obavlja
ručicom sa dodatnim spojnim polužjem sa prednje strane.
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 12kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje ,sa primarnom zaštitom sa
mehaničkim okidačem i osiguračima zahtjevane struje
prema snazi transformatora , sa elektromagnetnim
okidačem za daljinski isklop. Rukovanje (zatvaranje i
priprema za otvaranje sklopke)se obavlja ručicom sa
dodatnim spojnim polužjem sa prednje strane, a NZU sa
ručnim pogonom i dodatnim spojnim polužjem.
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 24kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje ,sa primarnom zaštitom sa
mehaničkim okidačem i osiguračima zahtjevane struje
prema snazi transformatora , sa elektromagnetnim
okidačem za daljinski isklop. Rukovanje (zatvaranje i
priprema za otvaranje sklopke)se obavlja ručicom sa
dodatnim spojnim polužjem sa prednje strane, a NZU sa
ručnim pogonom i dodatnim spojnim polužjem.
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 12kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje ,sa primarnom nadstrujnom
zaštitom sa okidačem RTE-4a i osiguračima zahtjevane
struje prema snazi transformatora , sa elektromagnetnim
okidačem za daljinski isklop. Rukovanje (zatvaranje i
priprema za otvaranje sklopke)se obavlja ručicom sa
dodatnim spojnim polužjem sa prednje strane, a NZU sa
ručnim pogonom i dodatnim spojnim polužjem.
Tropolna kombinacija sklopka –osigurač 24kV , 630A,sa
noževima za uzemljenje ,sa primarnom nadstrujnom
zaštitom sa okidačem RTE-4a i osiguračima zahtjevane
struje prema snazi transformatora , sa elektromagnetnim
okidačem za daljinski isklop. Rukovanje (zatvaranje i
priprema za otvaranje sklopke)se obavlja ručicom sa
dodatnim spojnim polužjem sa prednje strane, a NZU sa
ručnim pogonom i dodatnim spojnim polužjem.
Oznaka izolatora
IEJO 60720
Pogon noževa za uzemljenje
Glavni pogon
Uzemljivač
Opis
ENERGOINVEST GRUPA
Broj polova
Oznaka proizvoda
Nazivna struja (A)
Šifra
Nazivni napon
(kV)
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-75
24
630
3
ne
Ručni pužni
mehanizam
-
JO10-125
12
630
3
da
Ručni pužni
Ručni
mehanizam ''O'' limeni
JO10-75
24
630
3
da
Ručni pužni
Ručni
mehanizam ''O'' limeni
JO10-125
12
630
3
da
Ručni pužni
Ručni
mehanizam ''O'' limeni
JO10-75
24
630
3
da
Ručni pužni
Ručni
mehanizam ''O'' limeni
JO10-125
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Masa
(kg)
Rastavljači i sklopke
Strana: 67
Visokonaponski i
srednjenaponski
rastavljači i sklopke
ENERGOINVEST GRUPA
Rastavljač za unutrašnju ugradnju
SL-7/I i SL-7/II
- u kooperaciji sa Energoinvest – E-RKG Bihać –
Rastavljači za unutrašnju montažu tipa SL-7/I i SL-7/II su prvenstveno
namijenjeni za podstanice električne vuče 27,5 kV na žaeljeznici. Proizvodi se u
jednopolnoj, dvopolnoj i tropolnoj izvedbi sa ili bez noževa za uzemljenje.
Izolaciona rastojanja rastavljača odgovaraju i za korištenje u mrežama najvišeg
pogonskog napona 38 kV.
Kontaktni sistem rastavljača je napravljen od bakra i odgovarajuće galvanski
zaštićen tako da je moguće priključenje bakarnim ili aluminijumskim spojnim
priborom. Oprema se sa ručnim ili motornim pogonom.
Tehničke karakteristike
Nazivni napona
Nazivna struja
Način montaže
Termička podnosiva struja
Dinamička podnosiva struja
25/38 kV
630 A
vertikalno
16 kA/1s
40 kA
SL-7/I
SL-7/II
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Rastavljači i sklopke
Strana: 68
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Ovjesna oprema za niskonaponski samonosivi kablovski snop
Dvodijelne obujmice za motažu na armirano-betonski stub se izrađuju od čelika i toplo
cinkuju. Koriste se za prihvat zateznih i nosećih stezaljki za samonosivi kablovski snop.
Izvode se u dvije varijante: sa zavarenim vijkom M16 za montažu univerzalne aluminijumske
konzole i sa zavernom pločicom kod kojih se montaža aluminjumske konzole izvodi pomoću
imbus vijka. Izrađuju se za stubove prečnika od 120 mm pa sve do 360 mm!
Opterećenja koja obujmica može da podnese su sljedeća:
- vijak M16 horizontalno
-2000 daN
- vijak M16 vertikalno
-500 daN
- kuka horizontalno
-800 daN
- kuka vertikalno
-200 daN
Crtež 1
Kodni broj
227-620-017500
227-620-018000
227-620-018500
227-620-019000
227-620-019500
227-620-020000
227-620-020500
227-620-021000
227-620-021500
227-620-022000
227-620-022500
227-620-023000
227-620-023500
227-620-024000
227-620-024500
227-620-025000
227-620-025500
227-620-026000
227-620-026500
227-620-027000
Crtež 2
Oznaka
Obujmica za SKS 230-260
Obujmica za SKS, 12I16, za ABS 140-170
Obujmica za SKS, 12I16, za ABS 170-200
Obujmica za SKS, 12I16, za ABS 200-240
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 120-130
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 120-150
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 130-140
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 140-170
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 170-210
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 170-220
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 200-250
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 250-300
Obujmica za SKS, 12M16 za ABS 300-360
Obujmica za SKS, 16I16, za ABS 120-150
Obujmica za SKS, 16I16, za ABS 140-170
Obujmica za SKS, 16I16, za ABS 170-210
Obujmica za SKS, 16I16, za ABS 200-240
Obujmica za stub 100-140 (bez vijka)
Obujmica za stub 200-240 (bez vijka)
Obujmica za stub 250-290 (bez vijka)
Crtež 3
A
m
230-260
140-170
170-200
200-240
120-130
120-150
130-140
140-170
170-210
170-220
200-250
250-300
300-360
120-150
140-170
170-210
200-240
100-140
200-240
250-290
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
B
mm
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
12
12
12
C
mm
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
40
40
40
D
mm
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
Ctež
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
2
Masa
kg
2,95
2,30
2,63
2,80
1,28
1,35
1,32
1,6
1,68
1,68
1,94
2,1
2,32
2,30
2,42
2,70
2,93
1,24
1,86
1,98
Ovjes NN SKS
Strana: 1
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Univerzalna aluminijumska konzola se koristi za prihvat zatezne ili nosne stezaljke za NN
SKS.
Kodni broj:
227-620-000500 za betonski stub
227-620-001000 za drveni stub
Materijal: Al legura
Masa: 0.33kg
Pakovanje: kartonska kutija - 50 komada
Zatezna stezaljka za X00/0 za noseće uže presjeka 50 – 70 mm2 sa aluminijumskom
uzengijom. Nazivna sila 1500 daN.
Kodni broj: 227-620-033000
Materijal: Al legura
Masa: 0,7 kg
Pakovanje: kartonska kutija - 40 komada
Zatezna stezaljka za X00/0 za noseće uže presjeka 50 – 70 mm2 sa čeličnim užetom.
Nazivna sila 1500 daN
Kodni broj: 227-620-033500
Materijal: Al legura , PA
Masa: 0,52 kg
Pakovanje: kartonska kutija - 40 komada
Noseća stezaljka za X00/0 za noseće uže
presjeka 50 – 70 mm2 .
Nazivna sila 500 daN.
Kodni broj: 227-620-031500
Materijal: Al legura
Masa: 0,150 kg
Pakovanje: kartonska kutija, 60 komada.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Ovjes NN SKS
Strana: 2
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Zatezna stezaljka za X00 2-4 x 16-25 mm2. Stezaljka se koristi za izvođenje kućnih
priključaka.
Nazivna sila 150 daN.
Materijal: PA-ojacan SV
Kodni broj: 227-620-032500
Masa: 0,150 kg
Pakovanje: kartonska kutija 100 komada,
Zatezna stezaljka za X00 2-4 x 16-25 mm2. Stezaljka se koristi za izvođenje kućnih
priključaka.
Nazivna sila 150 daN.
Kodni broj
227-620-032600
227-620-032700
Naziv stezaljke
Stezaljka za kućni priključak
limena -INOX
Stezaljka za kućni priključak
limena –hladno valjani lim
Masa:
Pakovanje
0,150 kg
50 kom
0,150 kg
50 kom
Izolovane vododihtujuća otcjepna stezaljka za prolazni vod 25-95 mm2 i otcjepni vod
10 – 50 mm2, služi za spajanje potrošača na niskonaponsku mrežu izvedenu samonosivim
kablovskim snopom.
Stezaljke su izrađene i ispitane u skladu sa EN50483.
Kodni broj
Naziv stezaljke
Masa:
Pakovanje
227-620-029500
Stezaljka IVOS 16-25/35-70
0,120 kg
50 kom
227-620-029700
Stezaljka IVOS 10-50/25-95
0,120 kg
50 kom
Materijal: Tijelo stezaljke je izradjeno od PA ,ojacanog SV te otpornog na UV zracenja.
Izolovane vododihtujuća otcjepna stezaljka za prolazni vod 35 – 150 mm2, otcjepni
vod 35– 150 mm2 – služi za spajanje otcjepnog voda na glavni vod kod mreža izvedenih
samonosivim kablovskim snopom.
Stezaljke su izrađene i ispitane u skladu sa EN50483.
Kodni broj
Naziv stezaljke
Masa:
Pakovanje
227-620-030000
Stezaljka IVOS 35-150/35-150
0,200 kg
60 kom
Materijal: Tijelo stezaljke je izradjeno od PA ,ojacanog SV te otpornog na UV zracenja.
Strujna stezaljka "unimax"
Koristi se za spajanje otcjepnih vodova u mrežema sa neizolovanim provodnicim.
Narebrana površina nalijeganja na provodnik obezbjeđuje dobro utiskivanja u površinu
provodnika ičime se ostvaruje dobar kontakt.. Izvedena je u skladu sa DIN 48072, a
ispitana prema JUS N.F4.101.
Masa:
A
B
C
Kodni broj
Naziv stezaljke
(kg)
227-229-021000 Stezaljka str. UNIMAX 6-35
30
40
35
0,065
227-229-022000 Stezaljka str. UNIMAX 6-50
Materijal; Al legura
34,5
47
35
0,120
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Ovjes NN SKS
Strana: 3
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Strujna stezaljka završna
Koristi se za izvođenje ojačanog ili krajnjeg zavješenja u mrežema sa neizolovanim
provodnicim. Stezaljka se odlikuje velikom čvrstinom.
Masa:
A
B
C
Kodni broj
Naziv stezaljke
(kg)
227-229-041000 Završna stezaljka 25-35
48
48
35
0,110
227-229-042000 Završna stezaljka 50-70
Materijal : Al legura
60
60
50
0,225
Strujne stezaljke
Ove strzaljke se upotrebljavaju kao nastavne i završne na svim mjestima gdje je
potrebna velika mehanička čvrstoća spoja faznih provodnika od čistog bakra ,
aluminijuma ili alu-čeličnih provodnika, prema JUS N. F4. 106.
Materijal : Al legura
Kodni broj
227-229-023000
Oznaka
ESSAl 16-35/2
227-229-023100
ESSAl 35-50/2
227-229-023200
Prečnik
provodnika
8,1
A(mm)
55
B(mm)
34
M
M8
9,6
65
39
M10
ESSAl 50-70/2
11,6
65
39
M10
227-229-023300
ESSAl 50-50/3
9,6
65
39
M10
227-229-023400
ESSAl 50-70/3
11,6
85
39
M10
227-229-023500
ESSAl 95-120/3
15,7
90
42
M10
Lim za uvođenje kabla kućnog priključka kroz krov pkriven crijepom.
Lim za sidro krovnog nosača
Kodni broj
227-620-003500
227-620-003600
227-620-003700
227-620-003800
227-620-003900
Naziv stezaljke
Lim crep za krovni prikljucak SKS kom
Lim crep za anker
Lim crep za krovni nosač 2"
Lim crep za krovni nosač 2,5"
Lim crep za krovni nosač 3"
Lim za krovni nosač. Pravi se za krovne nosače 2", 2,5 " i 3".
Masa (kg):
0,56
0,53
0,58
0,61
0,64
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Pakovanje
20
20
20
20
20
Ovjes NN SKS
Strana: 4
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Žabica za prohrom traku
Traka od nerđajućeg čelika se koristi za montažu razne opreme
posebno na armirano – betonske stubove.
Zatezanje rake pomoću odgovarajučeg ključa i žabica je
pouzdano i jednostavno.
Kodni broj: 227-110-002000
Masa: 1,2 kg/100 kom
Pakovanje: 100 kom
Ukrsni komad
Ukrsni komad služi za povezivanje pojedinih segmanata
uzemljivača izvedenih pomoću pocinkovane trake. Proizvodi se
u skladu sa JUS N.B4.936.
Kodni broj: 227-217-001000
Masa: 0,225 kg
Pakovanje: po narudžbi
Vezica za SKS
Vezica služi za sprečavanje rasplitanja samonosivog kabloskog
snopa na mjestima zavješenja ili otcjepa. Otporna je na UV
zračenje.
Kodni broj: 227-620-034000
Masa: 1 kg/100 kom
Pakovanje: 100 kom
Plastificirani Al remen
Koristi se za pričvršćivanje faznih provodnika NN SKS-a za noseću
stezaljku,sa obe strane nosača,i ispred zatezne stezaljke da bi se
sprečilo rasplitanje. Plastificirani remen izrađuje se od aluminijumskog
lima. Zaštita je urađena plastificiranjem.
Pakovanje: 100 kom
Kodni broj
L(mm)
a(mm)
b(mm)
227-620-0350000
227-620-0351000
227-620-0352000
227-620-0353000
227-620-0354000
170
220
250
170
220
10
10
10
20
20
13
13
13
23
23
227-620-0355000
227-620-0356000
227-620-0357000
227-620-0358000
227-620-0359000
250
300
350
550
800
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
Al traka za bandažiranje
Koristi se za fiksiranje Al-Ce provodnika za izolatore , uvijanjem trake oko
provodnika i izolatora.
Kodni broj
L(mm)
a(mm)
b(mm)
Pakovanje
2000
10
1
50 kom
227-620-0360000
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Ovjes NN SKS
Strana: 5
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Obujmice krovnog nosača
Obujmica krovnog nosača – ravna
Koristi se za učvršćenje krovnog nosača na krovnu konstrukciju.
Zaštićena je toplim cinkovanjem.
227-620-016000 Obujm. za cijev krov. nosača ravna 2"
61
133
Masa
(kg)
0,35
227-620-016500 Obujm. za cijev krov. nosača ravna 2,5"
77
149
0,40
90
162
0,46
Kodni broj
Naziv
227-620-017000 Obujm. za cijev krov. nosača ravna 3"
Pakovanje po 50 komada
D
L
Obujmica krovnog nosača – kosa
Koristi se za učvršćenje krovnog nosača na krovnu konstrukciju.
Zaštićena je toplim cinkovanjem.
Kodni broj
Naziv
D
L
Masa
(kg)
227-620-014500 Obujm. za cijev krov. nosača kosa 2"
61
155
0,38
227-620-015000 Obujm. za cijev krov. nosača kosa 2,5"
77
171
0,43
90
188
0,54
227-620-015500 Obujm. za cijev krov. nosača kosa 3"
Pakovanje po 50 komada
Obujmica sa kukom
Koristi se za pričvršćenje razne opreme na krovni nosač.
Proizvodi se sa jednom ili dvije kuke.
Primjenjena površinska zaštita je toplo cinkovanje.
Kodni broj
Naziv
D
227-620-004000 Obujm. za krov. nos. 2", 1K
61
227-620-004200 Obujm. za krov. nos. 2", 2K
61
227-620-004500 Obujm. za krov. nos. 2,5", 1K
77
227-620-004700 Obujm. za krov. nos. 2,5", 2K
77
227-620-005000 Obujm. za krov. nos. 3", 1K
90
227-620-005200 Obujm. za krov. nos. 3", 2K
90
Obujmice se isporučuju zapakovane u kartonske kutije po 40 komada.
L
135
135
152
152
190
190
Masa
(kg)
0,69
0,82
0,71
0,84
0,99
1,12
Obujmica sa rupom
Koristi se za ankerisanje krovnog nosača i pričvršćenje ovjesne opreme
na krovnomnosaču.
Proizvodi se kao jednostruka, dvostruka, sa mogućnošću zavješenja
otcjepa i sl. Površinska zaštita je topli cink.
Kodni broj
227-620-005500
227-620-005600
227-620-006000
227-620-006500
227-620-006600
227-620-007000
227-620-007500
227-620-007600
227-620-008000
Naziv
Obujm. za krov. nos.2", 1x rupa ,
Obujm. za krov. nos.2", 1x rupa , 1xK
Obujm. za krov. nos.2", 2x rupa ,
Obujm. za krov. nos.2,5", 1x rupa ,
Obujm. za krov. nos.2,5", 1x rupa , 1xK
Obujm. za krov. nos.2,5", 2x rupa ,
Obujm. za krov. nos.3", 1x rupa ,
Obujm. za krov. nos.3", 1x rupa , 1xK
Obujm. za krov. nos.3", 2x rupa ,
D
61
61
61
77
77
77
90
90
90
L
175
175
215
192
192
232
210
210
250
Masa
(kg)
0,69
0,82
0,73
0,71
0,84
0,76
0,99
1,12
1,04
Obujmice se isporučuju zapakovane u kartonske kutije po 40 komada.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Ovjes NN SKS
Strana: 6
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Obujmica sa šlicem
Koristi se za pričvršćenje ovjesne opreme, prije svega zateznog
zavješenja provodnika kućnog priključka na krovni nosač.
Proizvodi se kao jednostruka, dvostruka, sa mogućnošću zavješenja
otcjepa i sl.
Površinska zaštita je topli cink.
Kodni broj
Naziv
D
227-620-008500 Obujm. za krov. nos.2", 1x šlic,
61
227-620-008600 Obujm. za krov. nos.2", 1x šlic, 1xK
61
227-620-009000 Obujm. za krov. nos.2", 2x šlic,
61
227-620-009500 Obujm. za krov. nos.2,5", 1x šlic,
77
227-620-009600 Obujm. za krov. nos.2,5", 1x šlic, 1xK
77
227-620-010000 Obujm. za krov. nos.2,5", 2x šlic,
77
227-620-010500 Obujm. za krov. nos.3", 1x šlic,
90
227-620-010600 Obujm. za krov. nos.3", 1x šlic, 1xK
90
227-620-011000 Obujm. za krov. nos.3", 2x šlic,
90
Obujmice se isporučuju zapakovane u kartonske kutije po 40 komada.
L
175
175
215
192
192
232
210
210
250
Masa
(kg)
0,69
0,82
0,73
192
192
232
210
210
250
Obujmica sa umetkom
Koristi se za pričvršćenje ovjesne opreme, prije svega zateznog
zavješenja samonosivog kablovskog snopa na krovni nosač.
Proizvodi se kao jednostruka ili dvostruka, sa mogućnošću zavješenja
otcjepa i sl.
Površinska zaštita je topli cink.
Kodni broj
Naziv
D
227-620-011500 Obujm. za krov. nos.2", 1x umetak,
61
Obujm. za krov. nos.2", 1x umetak,
227-620-011600
61
1xK
227-620-012000 Obujm. za krov. nos.2", 2x umetak,
61
227-620-012500 Obujm. za krov. nos.2,5", 1x umetak,
77
Obujm. za krov. nos.2,5", 1x umetak,
227-620-012600
77
1xK
Obujm. za krov. nos.2,5", 2x umetak,
227-620-013100
77
1xK
227-620-013500 Obujm. za krov. nos.3", 1x umetak,
90
227-620-014000 Obujm. za krov. nos.3", 2x umetak,
90
Obujm. za krov. nos.3", 2x umetak,
227-620-014100
90
1xK
Obujmice se isporučuju zapakovane u kartonske kutije po 40 komada.
175
Masa
(kg)
0,69
175
0,82
215
192
0,73
192
192
192
232
232
210
210
210
210
250
250
L
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Ovjes NN SKS
Strana: 7
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Konzola za samonosivi kablovski snop bez nosećeg provodnika
Koristi se za prihvat zateznog i nosnog ovjesnog pribora za
samonosivi kablovski snop bez nosećeg provodnika.
Nazivne vrijednosti sile su 20 kN u pravcu vijka i 7 kN okomito na
pravac vijka. Izrađena je od konstrukcionog čelika Č.0361 i zaštićena
je toplim cinkovanjem.
200
Masa
(kg)
1,60
227-620-034600 Konzola za X00, 20/7 kN, l=250
250
1,67
227-620-034700 Konzola za X00, 20/7 kN, l=300
Pakovanje po 20 komada
300
1,75
Kodni broj
Naziv
227-620-034500 Konzola za X00, 20/7 kN, l=200
L
Vijak S kukom
Vijci skukom se koriste za pričvršćenje ovjesnog pribora za samonosivi kablovski snop na drvene potpore: stubove, krovne grede, zidane objekte...
Kodni broj
Naziv
dimenzije (mm)
Masa
Pakovanje
A
B
C
D
227-002-012200
Vijak s kukom M12 x 200
M12
200
100
9
E
kg
kom
22
0,39
227-002-012250
Vijak s kukom M12 x 250
M12
250
150
9
40
22
0,43
40
227-002-012300
Vijak s kukom M12 x 300
M12
300
150
227-002-012400
Vijak s kukom M12 x 400
M12
400
200
9
22
0,47
40
9
22
0,55
227-002-014250
Vijak s kukom M14 x 250
M14
250
40
150
14
26
0,57
30
227-002-016200
Vijak s kukom M16 x 200
M16
227-002-016250
Vijak s kukom M16 x 250
M16
200
100
19
32
0,57
30
250
150
19
32
0,63
30
227-002-016300
Vijak s kukom M16 x 300
M16
300
150
19
32
0,69
30
227-002-016350
227-002-018250
Vijak s kukom M16 x 350
M16
350
150
19
32
0,75
30
Vijak s kukom M18 x 250
M18
250
150
19
32
0,82
25
227-002-018300
Vijak s kukom M18 x 300
M18
300
150
19
32
0,90
25
227-002-018350
Vijak s kukom M18 x 350
M18
350
150
19
32
0,98
25
227-002-020300
Vijak s kukom M20 x 320/200
M20
320
200
24
38
1,22
20
227-002-020500
Vijak s kukom M20 x 500/250
M20
500
250
24
38
1,58
15
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Ovjes NN SKS
Strana: 8
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Zatezači
Zatezači (špan vijci) se koriste za zatezanje provodnika SKS-a, ankera i sl...
dimenzije (mm)
Kodni broj
Naziv
Masa
Pakovanj
e
kom
A
B
C
D
E
kg
227-003-012010
Zatezac M12
12
185
90
9
22
0,8
25
227-003-014010
Zatezac M14
14
220
110
14
26
1,18
20
227-003-016010
Zatezac M16
16
248
120
19
32
1,31
15
227-003-018010
Zatezac M18
18
266
130
19
32
1,52
15
Zatezači IEC60471 Koriste se za ugradnju u zatezne izolatorske lance. Fitinzi su prilagođeni IEC 60471.
dimenzije (mm)
Sila
Masa
Pakovanje
d
M
L
kN
kg
Kodni broj
Naziv
D
227-004-001100
Zatezac C16-C16
-
16
22
360-560
135
3,4
kom
10
227-004-001200
Zatezac C16-T16
17,5
16
22
360-560
135
3,3
10
227-004-002200
Zatezac T16-T16
17,5
-
22
360-560
135
3,2
10
227-004-101100
Zatezac C20-C16
-
20/16
22
440-670
135
4,4
10
227-004-102200
Zatezac T20-T16
21,5/17,5
-
22
440-670
135
4,2
10
227-004-111100
Zatezac C20-C20
-
20
24
440-670
160
4,6
10
227-004-111200
Zatezac C20-T20
21,5
20
24
440-670
160
4,4
10
Zatezac T20-T20
21,5
-
24
440-670
160
4,2
10
227-004-112200
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Ovjes NN SKS
Strana: 9
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Ravni vijci s dvostranim navojem
Vijci se isporučuju sa odgovarajućim navrtkama i podložnim pločicama.
dimenzije (mm)
Kodni broj
Naziv
Masa
A
B
C
kg
227-001-016020
Vijak - brezon M16 x 200
M16
200
50
0,39
227-001-016030
Vijak - brezon M16 x 300
M16
300
100
0,55
227-001-016040
Vijak - brezon M16 x 400
M16
400
100
0,71
227-001-016050
Vijak - brezon M16 x 500
M16
500
100
0,86
227-001-016060
Vijak - brezon M16 x 600
M16
600
150
1,02
227-001-016070
Vijak - brezon M16 x 700
M16
700
150
1,18
227-001-016080
Vijak - brezon M16 x 800
M16
800
150
1,34
227-001-016090
Vijak - brezon M16 x 900
M16
900
150
1,50
227-001-016100
Vijak - brezon M16 x 1000
M16
1000
200
1,66
227-001-016110
Vijak - brezon M16 x 1100
M16
1100
200
1,82
227-001-016120
Vijak - brezon M16 x 1200
M16
1200
200
1,98
227-001-016130
Vijak - brezon M16 x 1300
M16
1300
200
2,13
227-001-016170
Vijak - brezon M16 x 170
M16
170
50
0,34
227-001-016250
Vijak - brezon M16 x 250
M16
250
70
0,47
227-001-018020
Vijak - brezon M18 x 250
M18
250
70
0,62
227-001-018030
Vijak - brezon M18 x 300
M18
300
100
0,72
227-001-018040
Vijak - brezon M18 x 400
M18
400
100
0,92
227-001-018045
Vijak - brezon M18 x 450
M18
450
100
1,02
227-001-018050
Vijak - brezon M18 x 500
M18
500
100
1,12
227-001-018060
Vijak - brezon M18 x 600
M18
600
150
1,32
227-001-018065
Vijak - brezon M18 x 650
M18
650
150
1,42
227-001-018070
Vijak - brezon M18 x 700
M18
700
150
1,52
227-001-018080
Vijak - brezon M18 x 800
M18
800
150
1,72
227-001-018090
Vijak - brezon M18 x 900
M18
900
150
1,93
227-001-018100
Vijak - brezon M18 x 1000
M18
1000
200
2,13
227-001-018110
Vijak - brezon M18 x 1100
M18
1100
200
2,33
227-001-018120
Vijak - brezon M18 x 1200
M18
1200
200
2,53
227-001-018130
Vijak - brezon M18 x 1300
M18
1300
200
2,73
227-001-018530
Vijak - brezon M18 x 350
M18
350
100
1,37
227-001-024150
Vijak - brezon M24 x 150
M24
150
50
0,53
227-001-024180
227-001-024230
Vijak - brezon M24 x 180
Vijak - brezon M24 x 230
M24
M24
180
230
50
70
0,60
0,70
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Ovjes NN SKS
Strana: 10
Ovjesna i spojna oprema za
niskonaponski samonosivi
kablovski snop
ENERGOINVEST GRUPA
Izolovane vododihtujuće spojne čaure
Služe za spajanje izolovanih aluminijumskih i bakarnih
provodnika koji se koriste za priključivanje stambenih i javnih
objekata na distributivnu mrežu kao i za spajanje provodnika
distributivnog SKS-a napona do 1kV. Čaure presjeka do 25 mm2
uglavnom se primjenjuju kod spajanja kućnih priključaka, čaure
presjeka 35,5 i 70 mm2 koriste se za spajanje faznih provodnika
distributivnog SKS-a i čaure presjeka 70 mm2 koriste se za
spajanje provodnika kod distributivnog SKS-a. Ove čaure se
isporučuju sa specijalnom izolacijom. Šestougaono presovanje
se vrši preko te izolacije koja ima odlične mehaničke i električne
karakteristike. Za presovanje se koriste standardne prese sa
specijalnim umetkom. Koristeći upustvo na izolaciji
čaure,uklonite izolaciju sa krajeva provodnika na potrebnoj
dužini.Zatim se provodnici uvlače u čauru kroz gumene
zaptivke, koje sprečavaju prodor vlage i pojavu elektrolitičke
korozije. Na izolaciji su naznačena mjesta i redoslijed gdje je
potrebno izvršiti presovanje.
Šifra
227-621-160400
227-621-160600
227-621-161000
227-621-161600
227-621-250600
227-621-251000
227-621-251600
227-621-252500
227-621-351000
227-621-351600
227-621-352500
227-621-353500
227-621-501600
227-621-502500
227-621-503500
227-621-505000
227-621-701600
227-621-702500
227-621-703500
227-621-705000
227-621-707000
227-622-505000
227-622-705000
227-622-707000
Oznaka
MJPB 16-4
MJPB 16-6
MJPB 16-10
MJPB 16-16
MJPB 25-6
MJPB 25-10
MJPB 25-16
MJPB 25-25
MJPB 35-10
MJPB 35-16
MJPB 35-25
MJPB 35-35
MJPT 50-16
MJPT 50-25
MJPT 50-35
MJPT 50-50
MJPT 70-16
MJPT 70-25
MJPT 70-35
MJPT 70-50
MJPT 70-70
MJPT 50-50N
MJPT 70-50N
MJPT 70-70N
Presjek provodnika mm2
16
4
16
6
16
10
16
16
25
6
25
10
25
16
25
25
35
10
35
16
35
25
35
35
50
16
50
25
50
35
50
50
70
16
70
25
70
35
70
50
70
70
50
50
70
50
70
70
L
70,5
70,5
70,5
70,5
70,5
70,5
70,5
70,5
70,5
70,5
70,5
70,5
103
103
103
103
103
103
103
103
103
170
170
170
d1
20
20
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
d2
5,5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
7
7
9,3
9,3
9,3
9,3
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
9,3
11,2
11,2
d3
2,8
3,5
4,5
5,5
3,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
7
5,5
6,5
7
9,3
5,5
6,5
7
9,3
11,2
9,3
9,3
11,2
Boja
plava/bež
plava/smeđa
plava/zelena
plava/plava
narandžasta/smeđa
narandžasta/smeđa
narandžasta/plava
narandžasta/narandžasta
crvena/zelena
crvena/plava
crvena/narandžasta
crvena/crvena
žuta/plava
žuta/narandžasta
žuta/cvena
žuta/žuta
bijela/plava
bijela/narandžasta
bijela/crvena
bijela/žuta
bijela/bijela
crna/crna
bijela/crna
bijela/bijela
Izolovane vododihtujuće spojne čaure se isporučuju zapakovane u kartonskim kutijama po 50 i 100 komada.
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Ovjes NN SKS
Strana: 11
Valjci za trakaste
transportere
ENERGOINVEST GRUPA
Al-Cu cjevaste kablovske stopice
Koriste se za završavanje Al provodnika i prelaz na Cu šinu. Izrađene su prema
SRPS N.F4.101
Kodni broj
Oznaka
227-641-160600
227-641-160800
227-641-161000
227-641-250600
227-641-250800
227-641-251000
227-641-251200
227-641-350800
227-641-351000
227-641-351200
227-641-500800
227-641-501000
227-641-501200
227-641-700800
227-641-701000
227-641-701200
227-641-701600
227-641-951000
227-641-951200
227-641-951600
227-641-120100
227-641-120120
227-641-120160
227-641-150100
227-641-150120
227-641-150160
227-641-150200
227-641-185100
227-641-185120
227-641-158160
227-641-185200
227-641-240120
227-641-240160
227-641-240200
SKAlCuC 16/6
SKAlCuC 16/8
SKAlCuC 16/10
SKAlCuC 25/6
SKAlCuC 25/8
SKAlCuC 25/10
SKAlCuC 25/12
SKAlCuC 35/8
SKAlCuC 35/10
SKAlCuC 35/12
SKAlCuC 50/8
SKAlCuC 50/10
SKAlCuC 50/12
SKAlCuC 70/8
SKAlCuC 70/10
SKAlCuC 70/12
SKAlCuC 70/16
SKAlCuC 95/10
SKAlCuC 95/12
SKAlCuC 95/16
SKAlCuC 120/10
SKAlCuC 120/12
SKAlCuC 120/16
SKAlCuC 150/10
SKAlCuC 150/12
SKAlCuC 150/16
SKAlCuC 150/20
SKAlCuC 185/10
SKAlCuC 185/12
SKAlCuC 185/16
SKAlCuC 185/20
SKAlCuC 240/12
SKAlCuC 240/16
SKAlCuC 240/20
Provodnik Vijak
16
16
16
25
25
25
25
35
35
35
50
50
50
70
70
70
70
95
95
95
120
120
120
150
150
150
150
185
185
185
185
240
240
240
6
8
10
6
8
10
12
8
10
12
8
10
12
8
10
12
16
10
12
16
10
12
16
10
12
16
20
10
12
16
20
12
16
20
L1
L2
d1
d2
d3
53
53
53
53
53
53
53
58
58
58
67
67
67
72
72
72
72
88
88
88
105
105
105
120
120
120
120
122
122
122
122
140
140
140
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
18.5
18.5
18.5
20.5
20.5
20.5
24.5
24.5
24.5
24.5
30.5
30.5
30.5
30.8
30.8
30.8
35.7
35.7
35.7
35.7
37.8
37.8
37.8
37.8
44
44
44
6.5
8.5
10.5
6.5
8.5
10.5
12.7
8.5
10.5
12.7
8.5
10.5
12.5
8.5
10.5
12.7
17
10.5
12.7
17
10.5
12.7
17
10.5
12.7
17
21
10.5
12.7
17
21
12.7
17
21
5.6
5.6
5.6
6.9
6.9
6.9
6.9
8.2
8.2
8.2
9.4
9.4
9.4
11.3
11.3
11.3
11.3
13.2
13.2
13.2
14.8
14.8
14.8
16.5
16.5
16.5
16.5
18.3
18.3
18.3
18.3
20.9
20.9
20.9
11
11
11
12
12
12
12
14
14
14
15.6
15.6
15.6
18
18
18
18
22
22
22
23
23
23
25.5
25.5
25.5
25.5
28
28
28
28
32
32
32
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Valjci
Strana: 1
Valjci za trakaste
transportere
ENERGOINVEST GRUPA
Valjci za trakaste transportere
Valjci se proizvode od čeličnih bešavnih cijevi sa aluminijumskim ili čeličnim kućištima ležaja. Ležaji se od
prljavštine štite plastičnim ili aluminijumskim lavirintima.
Izrađeni su u skladu sa zahtjevima standarda JUS M.D2.070 i JUS M.D2.080. Također, pri izradi se poštuju i
posebni usovi definisani pre ma zahtjevu kupca.
Do – prečnik osovine unutar valjka
Dimenzije (mm)
Kodni broj
L
227-900-111100
Valjak t. t. VN-3 89x280x25
280
89
25
227-900-111200
Valjak t. t. VP-2 89x550x25
550
89
25
9,5
227-900-111300
Valjak t. t. VP-3 89x600x25
600
89
25
10,2
227-900-111400
Valjak t. t. VP-4 89x950x25
950
89
25
227-900-112100
Valjak t. t. VA-1 133/89x360x20
360
89
20
133
227-900-112200
Valjak t. t. VA-2 133/89x300x20
300
89
20
133
7,1
227-900-112300
Valjak t. t. VP-2 133/89x1115x20
1115
89
20
133
19,0
227-900-112400
Valjak t. t. VP-2 133/89x1400x30
1400
89
30
133
27,3
227-900-112500
Valjak t. t. VP-3 159/89x2000x30
2000
89
30
159
40,5
227-900-112600
Valjak t. t. VP-4 159/89x670x30
670
89
30
159
16,5
227-900-121100
Valjak t. t. VG-1 133x360x20
360
133
20
10,4
227-900-121200
Valjak t. t. VP-1 133x1115x20
1115
133
20
22,2
227-900-121300
Valjak t. t. VN-4 133x460x30
460
133
30
13,4
227-900-121400
Valjak t. t. VP-1 133x1400x30
1400
133
30
31,1
227-900-121500
Valjak t. t. V-133x465
465
133
30
13,5
227-900-121600
Valjak t. t. V-133x670
670
133
30
17,4
227-900-131100
Valjak t. t. VO-1 200x950x25
950
193
25
31,1
227-900-140100
Valjak t. t. V-108/35/700
700
108
35
16,3
227-900-140200
Valjak t. t. V-133/30/1426
1426
133
30
31,6
227-900-140300
Valjak t. t. V-159/30/485
485
159
30
16,9
227-900-140400
Valjak t. t. V-159/30/420
420
159
30
15,5
227-900-140500
Valjak t. t. V-133/30/1176
1176
133
30
26,9
227-900-140600
Valjak t. t. V-108/25/485
485
108
25
10,5
227-900-140700
Valjak t. t. V-193/45/1520
1520
193
45
57,7
227-900-141200
Valjak t. t. V-194x1450
1450
193
45
55,5
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
D
Masa
Naziv
Do
G
(kg)
6,1
14,6
8,1
Valjci
Strana: 2
Valjci za trakaste
transportere
ENERGOINVEST GRUPA
Valjci za trakaste transportere - nastavak
Do – prečnik osovine unutar valjka
Dimenzije (mm)
Kodni broj
Naziv
L
D
Masa
Do
G
(kg)
227-900-211100
Valjak t. t. VN-1 108x380x25
380
108
25
227-900-211200
Valjak t. t. VN-2 108x315x25
315
108
25
8,0
227-900-211300
Valjak t. t. VP-1 108x1150x25
1150
108
25
20,2
227-900-211400
Valjak t. t. VP-5 108x950x25
950
108
25
17,3
227-900-221000
Valjak t. t. VA-1 133x380x25 Al
380
133
25
11,2
227-900-221100
Valjak t. t. VN-1 159x380x30
380
159
30
14,7
227-900-221200
Valjak t. t. VN-2 159x455x30
455
159
30
16,3
227-900-221300
Valjak t. t. VN-3 159x305x30
305
159
30
13,1
227-900-222100
Valjak t. t. TV 108x300
300
108
25
7,8
227-900-222200
Valjak t. t. TV 108x550
550
108
30
12,4
227-900-222300
Valjak t. t. VN-1 89x250x25 Al
250
89
25
5,7
227-900-222400
Valjak t. t. VN-2 89x290x25 Al
290
89
25
6,2
227-900-222500
Valjak t. t. VN-3 108x380x25 Al
380
108
25
8,9
227-900-222600
Valjak t. t. VN-4 108x315x25 Al
315
108
25
8,0
227-900-222700
Valjak t. t. VN-5 89x750x25 Al
750
89
25
12,1
227-900-222800
Valjak t. t. VP-1 108x950x25 Al
950
108
25
17,3
227-900-222900
Valjak t. t. VP-2 108x1150x25 Al
1150
108
25
20,2
227-900-211100
Valjak t. t. VN-1 108x380x25
380
108
25
8,9
227-900-211200
Valjak t. t. VN-2 108x315x25
315
108
25
8,0
227-900-211300
Valjak t. t. VP-1 108x1150x25
1150
108
25
20,2
227-900-211400
Valjak t. t. VP-5 108x950x25
950
108
25
17,3
227-900-221000
Valjak t. t. VA-1 133x380x25 Al
380
133
25
11,2
227-900-221100
Valjak t. t. VN-1 159x380x30
380
159
30
14,7
227-900-221200
Valjak t. t. VN-2 159x455x30
455
159
30
16,3
227-900-221300
Valjak t. t. VN-3 159x305x30
305
159
30
13,1
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
8,9
Valjci
Strana: 3
Holkeri
ENERGOINVEST GRUPA
Holkeri
- Ugaone keramičke pločice –
Ugaone keramičke pločice – holkeri, su neizostavni elementi
zidnih i podnih obloga u prostorijama za pripremu hrane.
Velika otpornost keramičkih pločica na habanje, razne hemijske
agense, mehanička opterećenja ih čini idealnim za oblaganje
zidova i podova prostorija kod koji je čistoća imperativ.
Radi lakšeg održavanja higijene potrebno je da uglovi površina
budu izvedeni na takav način da su lako dostupni za čišćenje.
Kodni broj
Naziv
Dimenzije (mm)
B
C
D
A
E
Skica
Masa
:
kg
Pakovanj
e
kom
207-121-001100
Holker-horizontalni 9.17.01
200
60
80
8
12,5
1
0,915
20
207-121-001110
Holker-vert.-unutr. 9.17.02
200
60
60
8
12,5
3
0,63
20
207-121-001120
Holker-vert.-spolj. 9.17.03
200
38
38
8
12,5
5
0,3
20
207-121-001130
Pingvin-unutrašnji 9.17.04
60
60
80
8
12,5
4
0,475
40
207-121-001140
Pingvin-spoljašnji 9.17.05
90
90
80
8
12,5
2
0,5
40
207-121-002100
Mali holker-horiz.. 9.17.01/1
100
36
46
6,4
9,2
1
0,17
50
207-121-002110
Mali hol.-vert.-unu. 9.17.02/1
100
36
36
6,4
9,2
3
0,115
50
207-121-002120
Mali hol.-vert.-spo. 9.17.03/1
100
21
21
6,4
9,2
5
0,047
50
207-121-002130
Mali pin.-unutraš. 9.17.04/1
36
36
46
6,4
9,2
4
0,1
50
207-121-002140
Mali pin.-spoljaš. 9.17.05/1
50
50
46
6,4
9,2
2
0,115
50
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Holkeri
Strana: 1
Keramički ulivni elementi
ENERGOINVEST GRUPA
Ulivne cijevi
Ulivni elementi se prave od termootporne keramičke mase sa velikim procentom Al2O3. Koriste se za izradu ulivnih kanala
kod livenja čelika, sivog liva i sl.
Dimenzije (mm)
Kodni broj
207-123-002100
207-123-002110
207-123-002120
207-123-002130
207-123-002140
207-123-002150
207-123-002160
207-123-002170
207-123-002180
207-123-002190
207-123-002200
207-123-002210
207-123-002220
207-123-002230
207-123-002240
207-123-002250
207-123-002260
207-123-002270
207-123-002280
207-123-002290
207-123-003110
207-123-003120
207-123-003130
207-123-003140
207-123-003150
207-123-003160
207-123-003170
207-123-003180
207-123-003190
207-123-003200
207-123-003210
207-123-003220
207-123-003230
207-123-003240
207-123-003250
207-123-003260
207-123-003310
207-123-003320
207-123-003330
207-123-003340
Naziv
Ulivna cijev C40-50,
Ulivna cijev C40-70,
Ulivna cijev C40-100,
Ulivna cijev C40-150,
Ulivna cijev C40-200,
Ulivna cijev C50-50,
Ulivna cijev C50-70,
Ulivna cijev C50-80,
Ulivna cijev C50-100,
Ulivna cijev C50-150,
Ulivna cijev C50-200,
Ulivna cijev C50-250,
Ulivna cijev C50-300,
Ulivna cijev C60-50,
Ulivna cijev C60-80,
Ulivna cijev C60-100,
Ulivna cijev C60-150,
Ulivna cijev C60-200,
Ulivna cijev C70-100,
Ulivna cijev C70-200,
Ulivna cijev sa žlijebom C40S-50,
Ulivna cijev sa žlijebom C40S-70,
Ulivna cijev sa žlijebom C40S-100,
Ulivna cijev sa žlijebom C40S-150,
Ulivna cijev sa žlijebom C40S-200,
Ulivna cijev sa žlijebom C50S-50,
Ulivna cijev sa žlijebom C50S-70,
Ulivna cijev sa žlijebom C50S-80,
Ulivna cijev sa žlijebom C50S-100,
Ulivna cijev sa žlijebom C50S-150,
Ulivna cijev C50-200, D50 l 200
Ulivna cijev sa žlijebom C60S-50,
Ulivna cijev sa žlijebom C60S-80,
Ulivna cijev sa žlijebom C60S-100,
Ulivna cijev C60-150,
Ulivna cijev C60-200,
Ulivna cijev sa žlijebom C50S-200,
Ulivna cijev sa žlijebom C60S-200,
Ulivna cijev sa žlijebom C70S-200,
Ulivna cijev sa žlijebom C100S-200,
L
D
50
70
100
150
200
50
70
80
100
150
200
250
300
50
80
100
150
200
100
200
50
70
100
150
200
50
70
80
100
150
200
50
80
100
150
200
200
200
200
200
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
60
60
60
60
60
74
74
74
74
74
74
74
74
84
84
84
84
84
94
94
60
60
60
60
60
74
74
74
74
74
74
84
84
84
84
84
74
84
94
124
d
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
70
70
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
50
60
70
100
Masa:
Pakovanje
kg
kom
108
72
72
36
36
75
50
50
50
25
25
25
25
60
40
40
20
20
32
16
108
72
72
36
36
75
50
50
50
25
25
60
40
40
20
20
25
20
16
12
0,107
0,149
0,213
0,320
0,426
0,159
0,222
0,254
0,317
0,476
0,634
0,793
0,951
0,184
0,294
0,368
0,552
0,736
0,420
0,839
0,107
0,149
0,213
0,32
0,426
0,159
0,222
0,254
0,317
0,476
0,634
0,184
0,294
0,368
0,552
0,736
0,634
0,736
0,839
1,27
Keramički ulivni elementi
Strana: 1
Keramički ulivni elementi
ENERGOINVEST GRUPA
Ulivne kose cijevi
Dimenzije (mm)
Masa:
Pakovanje
Kodni broj
Naziv
L
D
d
kg
kom
207-123-005100
Kosa ulivna cijev B40/100,
100
60
40
0,160
72
207-123-005110
Kosa ulivna cijev B50/100,
100
74
50
0,238
50
207-123-005120
Kosa ulivna cijev B60/100,
100
84
60
0,276
40
207-123-005130
Kosa ulivna cijev B70/100,
100
94
70
0,315
32
207-123-005160
Kosa ulivna cijev sa žlijebom B40S/100,
100
60
40
0,160
72
207-123-005170
Kosa ulivna cijev sa žlijebom B50S-100,
100
74
50
0,238
50
207-123-005180
Kosa ulivna cijev sa žlijebom B60S-100,
100
84
60
0,276
40
207-123-005190
Kosa ulivna cijev sa žlijebom B70S-100,
100
94
70
0,315
32
Ulivna koljena
Kodni broj
207-123-004000
207-123-004010
207-123-004020
207-123-004030
207-123-004100
207-123-004110
207-123-004120
207-123-004130
Naziv
Kolj. ul. cijevi K40S-90,
Kolj. ul. cijevi K50S-90,
Kolj. ul. cijeviK60S-90,
Kolj. ul. cijevi K70S-90,
Kolj. ul. cijevi sa žlijebom K40S-90,
Kolj. ul. cijevi sa žlijebom K50S-90,
Kolj. ul. cijevisa žlijebom K60S-90,
Kolj. ul. cijevi sa žlijebom K70S-90,
Dimenzije (mm)
L
D
150
60
150
70
200
80
200
90
150
60
150
70
200
80
200
90
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
d
40
50
60
70
40
50
60
70
Masa:
kg
0,65
0,82
1,1
1,4
0,65
0,82
1,1
1,4
Pakovanje
kom
30
20
12
8
30
20
12
8
Keramički ulivni elementi
Strana: 2
Keramički ulivni elementi
ENERGOINVEST GRUPA
Ulivne čaše
Dimenzije (mm)
Kodni broj
Naziv
Masa:
Pakovanje
L
D
D1
d
d1
kg
kom
207-123-006130
Caša ul. sistema sa žlijebom U50S-80,
128
171
132
50
93
1,85
5
207-123-006150
Caša ul. sistema sa žlijebom U60S-80,
130
186
144
60
1080
2,00
5
207-123-006150
Caša ul. sistema sa žlijebom U70S-80,
130
200
160
70
120
2,30
5
T - razvodnici
Dimenzije (mm)
Kodni broj
Naziv
L
D
d
Masa:
Pakovanje
kg
kom
207-123-007150
T-razvodnik otv. TO50-200,
200
74
50
0,92
5
207-123-007160
T-razvodnik otv. TO60-200,
200
84
60
1,07
5
207-123-007170
T-razvodnik otv. TO70-200,
200
94
70
1,22
5
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Keramički ulivni elementi
Strana: 3
Keramički ulivni elementi
ENERGOINVEST GRUPA
Ulivna sita – filteri
Keramička sita se koriste kao filteri za otklanjanje čvrstih nečistoća kod livenja čelika, sivog liva i sl.
Pravougaono sito
Kodni broj
207-310-000010
Naziv
Sito za livenje 9.01.09
D
121
Dimenzije (mm)
B
d
66
6
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
c
10
Masa:
kg
0,11
Pakovanje
kom
240
Keramički ulivni elementi
Strana: 4
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Keramička punila
Keramička punila se koriste kao punila u industrijskim reaktorima.
Odlikuju se malim upijanjem i velikom otpronoćču na agresivne sredine.
Proizvode se u više različitig standardizovanih oblika.
Osnovni podaci:
gustina
2,4 do 2,6 kg/m3
topljivost u rastvoru (pri 250oC):
do 0,045%
25% H2SO4,
10% HNO3;
65% H2O
topjivost u koncentrisanoj H2SO4 – 95,6%,
0,002 %
110-140 oC, 2 h.
topljivost u rastvoru NaOH, 50oC, 32 h
0,35%
upijanje vode
do 0,1 %
vatrostalnost
SK7
otpornost na terničke udare
160 oC
čvrstoća na pritisak
300 N/mm2
ispitivanje tvrdoće po Mohs-u
7–8
Intalox – sedlasto punilo:
Nazivna mjera
Kodni broj
Proizvod
(mm)
(")
Popunjenost
kg/m
3
kom/m3
Slobodan
prostor %
207-122-001135
Intalox 3/4" 9.03.29
19
3/4
710
219000
71
207-122-001140
Intalox 1" 9.03.30
25
1
680
72000
72
207-122-001145
Intalox 1 1/2" 9.03.33
38
1 1/2
630
23000
74
207-122-001150
Intalox 2" 9.03.32
50
2
600
8600
75
207-122-001155
Intalox 3" 9.03.34
76
3
300
1800
75
Keramički Raschig prsten:
Kodni broj
Proizvod
Nazivna mjera
LxDxd
Popunjenost
Slobodan
prostor %
207-122-001160
Rashing prsten 9.03.25
25x25x19
1
kg/m
3
680
47700
72
207-122-001170
Rashing prsten 9.03.24
38x38x29
1,5
650
13000
73
207-122-002120
Rashing prsten 9.03.15
50x50x38
2
630
5800
74
207-122-002125
Rashing prsten 9.03.16
19x19x14,5
3/4
745
109000
69
207-122-002130
Rashing prsten 36x36x25
36x36x25
-
660
16000
73
207-122-002160
Rashing prsten 1/2" 9.03.18
13x13x10
1/2
840
378000
65
207-122-002170
Rashing prsten 3" 9.03.05
76x76x58
3
570
1750
77
207-122-002180
Rashing prsten 2 3/4" 9.03.26
70x70x62
2 3/4
580
1800
77
(mm)
(")
kom/m3
Keramički Pall prsten:
Nazivna mjera
Kodni broj
207-122-004160
207-122-004170
207-122-004120
207-122-004125
207-122-004161
207-122-004171
Proizvod
Pall prsten 9.03.25/P
Pall prsten 9.03.24/P
Pall prsten 9.03.15/P
Pall prsten 9.03.16/P
Pall prsten 1/2" 9.03.18/P
Pall prsten 3" 9.03.05/P
(mm)
25x25x19
38x38x29
50x50x38
19x19x14,5
13x13x10
76x76x58
(")
1
1,5
2
3/4
1/2
3
Popunjenost
kg/m
kom/
3
m3
680
47700
650
13000
630
5800
745
109000
840
378000
570
1750
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Slobodan
prostor %
72
73
74
69
65
77
Keramička punila
Strana: 1
Keramička punila
ENERGOINVEST GRUPA
Keramička punila
Keramička punila se koriste kao punila u industrijskim reaktorima.
Odlikuju se malim upijanjem i velikom otpronoćču na agresivne sredine.
Proizvode se u više različitig standardizovanih oblika.
Osnovni podaci:
gustina
2,4 do 2,6 kg/m3
o
topljivost u rastvoru (pri 250 C):
do 0,045%
25% H2SO4,
10% HNO3;
65% H2O
topjivost u koncentrisanoj H2SO4 – 95,6%,
0,002 %
110-140 oC, 2 h.
topljivost u rastvoru NaOH, 50oC, 32 h
0,35%
upijanje vode
do 0,1 %
vatrostalnost
SK7
otpornost na terničke udare
160 oC
čvrstoća na pritisak
300 N/mm2
ispitivanje tvrdoće po Mohs-u
7–8
Krstasti keramički nosač:
Nazivna mjera
Kodni broj
Proizvod
Popunjenost
(mm)
(")
kg/m3
kom/m3
Slobodan
prostor %
207-122-004260
Krstasti nosač 9.03.05/K
76 x 76
3x3
750
1770
69
207-122-004270
Krstasti nosač 9.03.08/K
102 x 102
4x4
980
954
59
207-122-004220
Krstasti nosač 9.03.36/K
140 x 102
51/2x4
1070
500
57
207-122-004225
Krstasti nosač 9.03.37/K
140 x 140
51/2x51/2
1070
364
57
Keramička kuglica:
Nazivna mjera
Kodni broj
Proizvod
(mm)
(")
Popunjenost
(g)
kom/kg
207-122-003102
Kuglica 5.18.01
1-3
1/12
0,010
10000
207-122-003104
Kuglica 5.18.02
2-4
1/8
0,035
28570
207-122-003106
Kuglica 5.18.03
5-7
1/4
0,282
3546
207-122-003108
Kuglica 5.18.04
7-9
1/3
0,670
1492
207-122-003120
Kuglica 5.18.05
9 - 11
5/12
1,307
765
207-122-003110
Kuglica 5.18.06
10 - 14
1/2
2,260
442
207-122-003130
Kuglica 5.18.07
15 - 17
2/3
5,362
186
207-122-003100
Kuglica 5.18.08
17 - 21
3/4
8,977
111
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Keramička punila
Strana: 2
Laboratorije
ENERGOINVEST GRUPA
Laboratorije
Proizvodnja opreme za distribuciju i prenos električne
energije podrazumijeva neprestano ispitivanje.
Laboratorijski kapaciteti Inving Grupe omogućavaju širok
spektar ispitivanja: naponska, strujna – termička, mehanička,
fizikalna , hemijska itd.
Pored tipskih ispitivanja, laboratorije se koriste i za rutinska
ispitivanja proizvoda u skladu sa važećim standardima.
Laboratorija 600 kV, 50 Hz
Ispitivanje brazdanja i erozije – Wheel test
Pored ispitivanja vezanih za elektrornergetiku Laboratorije invinga mogu da izvrše značajan opseg ispitivanja iz drugih
stručnih oblasti: metalografska ispitivanja, ispitivanja materijala (fizikalnih osobina i hemijskog sastava), ispitivanje ulja i
maziva, ispitivanje tečnih naftnh goriva, ispitivanja keramičkih pločica itd.
Spektrofotometar Perkin-Elmer
EKP Elker a.d. Ljubija, Drage Lukića 39a, 79 206 Ljubija
Tel: +387 52 237 355, 237 571, fax: +387 52 237 571; e-mail: [email protected]; www.ekpelker.com
Kancelarija u Beogradu tel/fax +381 11 26 33 351; e-mail: [email protected]
Uzorci silikona pred ispitivanje starenja 1000
sati prema IEC 62217
Laboratorije
Strana: 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
52
File Size
11 720 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content