close

Enter

Log in using OpenID

Brza vrata - PANONIJA NS

embedDownload
Novo: Serijska svetlosna rešetka
SIGURNOSNA SVETLOSNA REŠETKA
A
· serijski ·
Brza vrata
Za optimalan protok materijala i bolje poslovanje
2
Brza vrata Hörmann
4
Spiralna vrata
6
HS 7030 PU
Sa PU-izolacionim panelama
Fleksibilna brza vrata
8
10
V 2715 SEL R
Sa cevnim motorom
12
V 5015 SEL
Sa SoftEdge i anti-crash sistemom
13
V 5030 SEL
Sa SoftEdge i anti-crash sistemom
14
V 6030 SEL
Sa SoftEdge i anti-crash sistemom
15
V 6020 TRL
Potpuno prozirna
16
V 10008
Velika vrata
17
Fleksibilna brza vrata za posebne namene
V 3015 RW
Protivpožarni putevi
19
ISO SPEED COLD
Brza vrata koja štede energiju
20
V 4015 ISO L
Logistika za održavanje svežine i hladne temperature
21
V 2515 FOOD L
Prehrambena industrija
22
V 2012
Vrata za supermarkete
23
V 1401 ATEX
Zaštita od eksplozije
24
V 3015 CLEAN
Sterilni prostori
25
V 3009
Tehnika transporta robe
26
H 3530
Horizontalna vrata
27
Serijska oprema
28
Upravljačke jedinice
29
Oprema
30
Tehnički podaci
33
Pregled programa
39
Dodatna oprema
Autorska prava zaštićena. Preštampavanje, čak i u delovima, samo uz našu
dozvolu. Zadržavamo pravo na promene. Prikazana vrata pokazuju mogućnosti
primene.
3
Napredak u brzini
Stalni razvoj i poboljšanja koja vrše naši tehničari,
kao i sveobuhvatno poznavanje potreba tržišta
omogućuju ekonomične konstrukcije brzih
vrata na priznatom nivou.
Najbolji primer predstavljaju nova spiralna vrata
HS 7030 PU.
4
Precizna proizvodnja
Inovativni i savršeno usklađeni procesi izrade garancija su
konstantno rastućeg kvaliteta proizvoda. Navodimo primer:
moderan sistem zavarivanja vrućim vazduhom, koji
omogućava precizno, automatsko zavarivanje zastora vrata.
Brza vrata Hörmann
Mnogo više od brzine
Hörmann brza vrata postavljaju se u unutrašnje
prostore i kao spoljašnja vrata za optimizaciju
odvijanja saobraćaja, poboljšanje klime prostorija
i u svrhu uštede energije. Program Hörmann
obuhvata prozirna vrata sa fleksibilnim zastorom koja
se otvaraju vertikalno i horizontalno kao i toplotno
izolovana spiralna vrata. Obzirom na serijsku opremu
sa FU-pogonom i sigurnosnom svetlosnom rešetkom
sva Hörmann brza vrata su izrazito dugotrajna
i jednostavna za održavanje.
PROVERENO I
SERTIFIKOVANO
Sigurnost
sa potvrdom
Brza vrata Hörmann
izrađuju se u skladu
sa savremenim,
visokim zahtevima
evropskih normi
i imaju sertifikate.
Visoki standardi za Vas znače sigurnost:
od planiranja, preko proizvodnje i garancije
kvaliteta do stručne ugradnje.
Za rezervne delove vra
vrata,
pogona i upravljačkih
jedinica firma Hörmann
pruža garanciju kupovine
za narednih 10 godina.
Kompetentno savetovanje
Iskusni stručnjaci naše firme pratiće Vas od projektovanja
objekta, preko tehničkih detalja do primopredaje objekta.
Kompletna dokumentacija nije dostupna samo u
štampanom obliku već je na raspolaganju uvek ažurirana na
www.hoermann.com
Brzi servis
Mi smo i u Vašoj blizini, zahvaljujući našoj rasprostranjenoj
mreži servisa. To je velika prednost kod testiranja,
održavanja i popravke.
5
Brza spiralna vrata HS 7030 PU /// NOVO
Spoljna vrata sa PU-izolacionim panelama za dobru toplotnu izolaciju
Za spiralna vrata HS 7030 PU karakteristična je elegantna Micrograin
površina toplopocinkovanih,
toplopocinkovanih dvozidnih čeličnih lamela odlične toplotne
izolacije, brzo otvaranje vrata ostvareno bezdodirnom tehnikom
namotavanja te serijska zaštitna svetlosna rešetka.
6
Inovativna tehnika i dizajn
Do u detalj
Bezdodirna tehnika namotavanja
Za posebno brzo otvaranje i precizan rad vrata se lamele
vode u spiralne konzole. Bezdodirna tehnika namotavanja
ne prouzrokuje abraziju lamela vrata, stoga vrata dugo
zadržavaju svoj lepi izgled. Serijska upravljačka jedinica
sa pretvaračem frekvencije dodatno rasterećuje ukupnu
mehaniku vrata i time im produžava vek trajanja.
Ravnomerno ispunjene čelične lamele
U P R A V L J A N J E P R E T VA R A Č E M
FREKVENCIJE
· serijski ·
Toplotpocinkovane, dvozidne lamele sa ispunom od
PU-tvrde pene nude posebno dobru toplotnu izolaciju
UD-vrednosti 1,95 W/(m²K)*. Vrata se serijski isporučuju
od belog aluminijuma (RAL 9006). Sa spoljne strane
očaravaju nas profinjene linije Micrograin površine,
a sa unutrašnje strane lamele imaju Stucco-obradu.
Ostakljenje po izboru
Dvostruko ostakljenje DURATEC debljine 26 mm garantuje
izrazitu otpornost na ogrebotine i dobre izolacione
vrednosti. Konstrukcija letvica od aluminijuma prirodne
boje E6/EV1 deli staklo. Isporuka je po želji moguća
i sa trostrukim DURATEC staklom za još bolju toplotnu
izolaciju.
Najveća otpornost protiv ogrebotina
Spoljni izgled površine Micrograin
Spoljni izgled
ostakljenja
Bezdodirna zaštita
Zaštitna svetlosna rešetka integrisana u okvir nadzire visinu
zatvaranja krila vrata do visine od 2500 mm. Time postaju
suvišne ostale instalacije koje se postavljaju na vrata (npr.
osiguranje ruba zatvaranja ili foto ćelije). Iskoristite ovakvu
vrhunsku zaštitu i za jednostavnu montažu i održavanje
brzih vrata.
SIGURNOSNA SVETLOSNA REŠETKA
A
· serijski ·
* kod površine vrata 25 m2
7
Spiralna vrata HS 7030 PU /// NOVO
za unutrašnje i spoljašnje prostore
8
Prriik
P
k az
az u pro
ro s
sttor
or u ((u
u ha
allili - m
mo
ožžd
da st
da
star
ar a retu
re tu
re
tuš
tuši
šii rra
ana
ana
n a slili k
ka
a)
Brzina u vrhunskom dizajnu
Jaka spiralna vrata 7030 PU sa lamelama
ispunjenim penom i površinom Micrograin
u skladu su sa modernim industrijskim dizajnom.
Kombinacija sa jakom upravljačkom jedinicom
sa trofaznim pretvaračem frekvencije (FU)
omogućava brzine otvaranja do 2,5 m/sek.
Lamele se pritom sigurno i bez dodira vode
u spiralnu konzolu.
Spoljna vrata /
Unutrašnja vrata
HS 7030 PU
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
6500 mm
6000 mm
Brzina
Sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom AS 500 FU E
Otvaranje maks.
2,5 m/sek.
Zatvaranje maks.
0,5 m/sek.
Otvaranje/zatvaranje u slučaju nužde
Ručni lanac
Krilo vrata
sendvič od čelika, sa PU ispunom
po izboru sa DURATEC ostakljenjem
Dubina ugradnje
42 mm
Visina lamela
225 mm
Povezivanje okovima od širine vrata oko 3500 mm
Materijal
Otpornost na opterećenje vetrom ( EN 12424 )
klasa 4 ~ 130 km/h
** Izuzetak
I
k su bi
bisernii
efekat, svetlucave i
metalik boje. Tamne boje
u smeru sunca treba
izbegavati zato što može
doći do ograničenja
funkcije vrata zbog
savijanja lamela.
Zvučna izolacija ( EN 717-1 )
R = 22 dB
Toplotna izolacija ( EN 13241 )
Kod veličine vrata 25 m 2
U D = 1,95 W/(m²K)
Boje krila vrata**
Možete kupiti u više od 200 RAL boja.
9
Fleksibilna brza vrata
za unutrašnje i spoljne prostore
Fleksibilna brza vrata Hörmann konstruisana su za sigurno, ekonomično
i dugotrajno korišćenje. Obzirom da su serijski opremljena sigurnosnim svetlosnim
rešetkama nisu potrebne instalacije na vratima kao npr. osiguranje ruba zatvaranja.
Tako su vrata jednostavna za montažu i servis.
servis
10
Inovativna tehnika vrata
Samo k o d H ö r m a n n - a
Serijski izrazito jednostavna montaža i servis
SIGURNOSNA SVETLOSNA REŠETKA
A
· serijski ·
// NOVO
OVO
O
Bezdodirna zaštit
zaštita
U P R A V L J A N J E P R E T VA R A Č E M
FREKVENCIJE
· serijski ·
Serijska zaštitna svetlosna rešetka (IP
P 67) n
nadzire visinu
zatvaranja krila vrata do visine od 2500 mm. Stoga nije potrebno
osiguranje ruba zatvaranja. Integrisana montaža u okvir
vir dod
dodatno
smanjuje opasnost mogućeg štete prilikom zatvaranja. Ove
prednosti servisiranje i montažu Hörmann brzih vrata čine
posebno praktičnim.
Impulsi za dugotrajnost
i veću ekonomičnost
Kod firme Hörmann sva brza vrata dobijate serijski
sa upravljanjem pretvaračem frekvencije (FU) za brzi, sigurni
i lagani hod. Velika brzina otvaranja i zatvaranja poboljšava
odvijanje posla i smanjuje gubitak toplote i promaju na radnom
mestu. Blagim zaustavljanjem i kočenjem pritom rasterećujete
celu mehaniku vrata i tako višestruko produžavate trajnost vrata.
Nema ispadanja nakon udara
zbog SoftEdge podnog profila
Inovativna SoftEdge tehnologija vrata pomaže vam
da izbegnete oštećenja i prestanak rada vrata. Nema
skupih popravki kao kod krutih podnih profila. SoftEdge
omogućava radne i proizvodne procese bez smetnji.
// NOVO
Prekidač FunkCrash (prijavljen kao patent)
Prekidač FunkCrash nalazi se sakriven u podnom Softedge
profilu. Ako podni profil u slučaju nekog (s)udara iskoči iz vođice,
prekidač FunkCrash šalje signal upravljačkoj jedinici: vrata se
trenutno zaustavljaju. Na ovaj način tehnika vrata funkcioniše
do 3 godine bez servisiranja, nezavisno od broja ciklusa vrata.
Podni profil SoftEdge sa integrisanim prekidačem
FunkCrash
11
V 2715 SEL R
Unutrašnja vrata sa SoftEdge sistemom i cevnim motorom
SIGURNOSNA SVETLOSNA REŠETKA
A
· serijski ·
Za logističke prostore
i supermarkete
Police za palete ne dopuštaju bočni
gornji pogon. U tom slučaju optimalno
rešenje predstavljaju brza vrata
V 2715 SEL R sa cevnim motorom
integrisanim u osovinu vrata.
Kompletna oprema
Brzi i tihi hod vrata zbog serijskog
upravljanja pretvaračem frekvencije
(FU), sigurnosna svetlosna rešetka
i povećana bezbednost osoba zbog
vertikalnog fleksibilnog SoftEdge
profila sa ručnim uvlačenjem
čine vrata sigurnim unutrašnjim
zatvaranjem sa malo zauzetog
prostora za postavljanje.
Maska ograničena na širinu vrata
može se isporučiti u pocinkovanoj
varijanti, a po želji i presvučena
prahom u RAL boji.
Brza i jednostavna montaža
Za brzu montažu dobijate osovinu
vrata sa u fabrici umetnutim cevnim
motorom.
12
Unutrašnja vrata
V 2715 SEL R
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
2750 mm
3000 mm
Brzina
sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom BK 150 FUE H
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
1,5 m/sek.
0,8 m/sek.
Otvor u slučaju nužde
Opcija: automatsko otvaranje vrata pomoću USV
u slučaju nestanka struje (BS 150 FUE H USV, 230 V)
Maska i jednosmerna vođica, bez
bočnog gornjeg pogona
Zastor
Čelik za opruge u džepu zastora ili aluminijumski profil
Debljina tkiva
1,5 mm
Debljina vidnog polja
2,0 mm
Boje zastora
RAL 1018
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 7038
cink žuta
narandžasta
ruž crvena
encijan plava
ahat siva
V 5015 SEL
Unutrašnja vrata sa SoftEdge i Anti-crash sistemom
SIGURNOSNA SVETLOSNA REŠETKA
A
· serijski ·
Posebno ekonomično
Povoljna brza vrata za unutrašnje
prostore sa SoftEdge podnim profilom
i serijskim upravljanjem pretvaračem
frekvencije za sigurni i lagani trajni
pogon.
Unutrašnja vrata
V 5015 SEL
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
5000 mm
5000 mm
Brzina
Sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom BK 150 FUE H
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
Vrata V 5015 SEL imaju stabilan zastor
sa proverenim aluminijskim profilima,
a u donjem završetku vodoravnim,
stabilnim SoftEdge podnim profilom.
Aluminijumski profili
Povoljna stabilizacija zastora
omogućava brzu i jednostavnu izmenu
segmenata zastora u slučaju popravke.
1,5 m/sek.
0,8 m/sek.
Otvor u slučaju nužde
Stabilizacija zastora
aluminijumskim profilom
Ručkica
Opcija: Automatsko otvaranje vrata neprekidnim napajanjem
USV u slučaju nestanka struje (BS 150 FUE H USV, 230 V),
Lanac za slučaj nužde
Zastor
Sa aluminijumskim profilom
Debljina tkiva
Debljina vidnog polja
1,5 mm
2,0 mm
Boje zastora
RAL 1018
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 7038
cink žuta
narandžasta
ruž crvena
encijan plava
ahat siva
13
V 5030 SEL
Unutrašnja vrata sa SoftEdge i Anti sistemom
SIGURNOSNA SVETLOSNA REŠETKA
A
· serijski ·
Tiho i brzo
U halama sa niskom visinom zvukova
vrata trebaju biti tiha te se moraju
brzo i pouzdano otvarati čak i kod
jake promaje.
Unutrašnja vrata
V 5030 SEL
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
5000 mm
5000 mm
Brzina
Sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom BK 150 FUE H
Stoga su vrata tipa V 5030 SEL
opremljena čeličnom oprugom –
zaštitom od vetra, koja vratima
daje nužnu stabilnost zastora.
Brzina do 3 m/sek. postiže se
opcionom upravljačkom jedinicom
Hörmann AS 500 FU E.
Čelična opruga – zaštita od vetra
u džepu zastora sa bočnim dvostrukim
točkićima koji garantuju tihi rad vrata
i omogućuju izrazitu zaštitu od
udara vetra.
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
2,0 m/sek.
0,8 m/sek.
Opcija je upravljač AS 500 FU E
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
3,0 m/sek.
0,8 m/sek.
Otvor u slučaju nužde
Čelična opruga-Zaštita od vetra
Ručkica
Opcija: Automatsko otvaranje vrata pomoću USV
U slučaju nestanka struje (BS 150 FUE H USV, 230 V),
lanac za slučaj nužde
Zastor
Osiguranje od vetra čeličnim oprugama sa bočnim točkićima
Debljina tkiva
1,5 mm
Debljina vidnog polja
2,0 mm
Otpornost na opterećenje vetrom ( EN 12424 )
Kao opciju dobijate V 5030 SEL
i sa aluminijskim podnim profilom
za klasu vetra 1 (DIN EN 12424).
Sa aluminijumskim podnim
profilom
Boje zastora
RAL 1018
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 7038
14
cink žuta
narandžasta
ruž crvena
encijan plava
ahat siva
klasa 1 ~ 88 km/h
V 6030 SEL
Unutrašnja i spoljašnja vrata sa SoftEdge i Anti-crash sistemom
SIGURNOSNA SVETLOSNA REŠETKA
A
· serijski ·
Za često korišćene transportne
trase, sa zaštitom od sudara
O spoljašnja vrata češće udaraju npr.
viljuškari nego o unutrašnja vrata.
U takvim se situacijama isplati zaštita
od sudara, koja uveliko smanjuje
troškove popravke i period kad vrata
nisu u funkciji.
Spoljna vrata
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
5000 mm
6000 mm
Brzina
Sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom BK 150 FUE H
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
2,0 m/sek.
0,8 m/sek.
Opcija je upravljač AS 500 FU E
A velika brzina otvaranja i zatvaranja
vrata štedi troškove energije.
Čelična opruga –
Zaštita od vetra u zastoru
Bočni, dvostruki točkići omogućavaju
tihi rad vrata i sigurno držanje.
Ni udari vetra do 80 km/h nisu
problem sa obzirom na zaštitu oprugu.
V 6030 SEL
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
3,0 m/sek.
0,8 m/sek.
Otvor u slučaju nužde
Čelična opruga - zaštita od vetra
Ručkica
Opcija: Automatsko otvaranje vrata pomoću USV u slučaju
nestanka struje (BS 150 FUE H USV, 230 V), kontrateg
sa akumulatorom za slučaj nužde, lanac za slučaj nužde
Zastor
Čelične opruge-osiguranje od vetra sa bočnim dvostrukim
točkićima i vučnim mehanizmom
Debljina tkiva
1,5 mm
Debljina vidnog polja
2,0 mm
Kao opciju dobijate V 6030 SEL
i sa aluminijumskim podnim profilom.
Otpornost na opterećenje vetrom ( EN 12424 )
klasa 2 ~ 100 km/h
Boje zastora
Podni profil SoftEdge
sa integrisanim prekidačem
Funk-Crash
RAL 1018
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 7038
cink žuta,
narandžasta
ruž crvena,
encijan plava
ahat siva
15
V 6020 TRL
Unutrašnja i spoljašnja vrata, proziran zastor
SIGURNOSNA SVETLOSNA REŠETKA
A
· serijski ·
Potpuna prozirnost za više svetla
Potpuno prozirna brza vrata
V 6020 TRL predviđena su za više
svetla kao spoljašnja vrata, ali i za
bolji pogled u unutrašnji prostor.
Spoljna vrata
V 6020 TRL
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
6000 mm
7000 mm
Brzina
Prozirni zastor debljine 4 mm propušta
svetlo u prostore i tako osigurava
ugodna, svetla radna mesta.
sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom BK 150 FUE H
(do veličine vrata od maks. 3500 × 3500 mm)
Otvaranje maks.
1,5 m/sek.
Zatvaranje maks.
0,5 m/sek.
Opciono upravljač AS 500 FU E
Pri upotrebi spoljašnjeg zatvarača
preporučujemo tešku, delimično
prozirnu varijantu.
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
Otvor u slučaju nužde
Prozirnost za više svetla
i nesmetani vizuelni kontakt
Možete videti šta ili ko vam
dolazi u susret
Transportni putevi su sigurniji zbog
neprekidnog vizuelnog kontakta iz
daljine. Potpuno prozirne zastore
možete naručiti za dimenzije vrata
do 25m2; od 25 m2 samo zastore
od tkanine, po izboru sa sigurnosnim
prozorom.
Zaštita od vetra
Čelik za opruge zaštite od vetra
osigurava osim serijskog mehanizma
zatezanja i vučnog mehanizma
dodatno i potrebnu stabilnost zastora.
16
2,0 m/sek.
0,5 m/sek.
Ručkica
Opciono: automatsko otvaranje vrata pomoću USV
u slučaju nestanka struje (BS 150 FUE H USV, 230 V)
(do veličine vrata od maks. 3500 × 3500 mm)
Lanac za slučaj nužde
Zastor
Debljina potpuno
prozirnog sloja
Debljina tkiva
4,0 mm
2,4 mm
(veličina vrata od 25 m2)
Otpornost na opterećenje vetrom ( EN 12424 )
klasa 2 ~ 100 km/h
Boje traka za zaštitu od vetra
Aluminijumski podni profil
za spoljašnju upotrebu
RAL 1018
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 7038
cink žuta
narandžasta (opciona boja tkanine)
ruž crvena
encijan plava (opciona boja tkanine)
ahat siva (opciona boja tkanine)
V 10008
Velika vrata za spoljne prostore
Za otvore velikih dimenzija
Dvostruki remeni za zatezanje
i posebno široke vođice kod
velikih težina zastora vrata garantuju
siguran rad vrata.
Serijsko upravljanje pretvaračem
frekvencije i dvostruki rub zatvaranja
na podnom profilu garantuju
zadržavanje sile zatvaranja i pružaju
vratima potrebnu sigurnost.
Čelična opruga –
zaštita od vetra u zastoru
Bočni tandem vođica omogućava
tih rad vrata i otpornost na jake udare
vetra. Broj zaštita od vetra određuje
se prema veličini vrata, opterećenju
vetra kao i situaciji ugradnje.
Spoljna vrata
V 10008
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
10000 mm
6250 mm
Brzina
Sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom AS 500 FU E
(širina vrata: do 6000 mm)
Čelična opruga - zaštita od vetra
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
1,5 m/sek.
0,5 m/sek.
(širina vrata od 6000 mm)
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
0,8 m/sek.
0,4 m/sek.
Otvor u slučaju nužde
Lanac za slučaj nužde
Zastor
Debljina tkiva
Debljina vidnog polja
1,5 mm
2,0 mm
Otpornost na opterećenje vetrom ( EN 12424 )
(širina vrata: do 6000 mm)
klasa 3 ~ 115 km/h
Zaštita od vetra
Čelične opruge sa bočnim tandem točkićima
Boje zastora
RAL 1018
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 7038
cink žuta
narandžasta
ruž crvena
encijan plava
ahat siva
Posebno široka vođica
17
Brza vrata za posebne namene
18
V 3015 RW
Unutrašnja vrata sa profilom SoftEdge za prolaze za slučaj nužde
Unutrašnja vrata odlučujućih
prednosti za puteve za slučaj nužde
Sa profilom SoftEdge sa Anti-crash
sistemom ova su brza vrata izrazito
sigurna i isplativa. Osobe su bolje
zaštićene, a izbegnuta su oštećenja
i zastajanja.
Odobrena za postavljanje
na prolazima za slučaj nužde
Sertifikovano odobrenje omogućava
uključivanje ovih vrata u planiranje
puteva za slučaj nužde.
Testiranje vrši stručna osoba
na licu mesta.
Serijska oprema
Radarski dojavljivač za osiguranje
prednjeg polja u pravcu bega, taster
za isključivanje u slučaju nužde.
Unutrašnja vrata
V 3015 RW
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
3000 mm
3000 mm
Brzina
Sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom BK 150 FUE H
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
1,5 m/sek.
0,8 m/sek.
Anti-crash sistem
Sa dvostranim umetkom
Otvor u slučaju nužde
Radar u pravcu bega, serijski
Protivteg sa kočnicom na radnu struju
Zastor
Aluminijumski profil
Debljina tkiva
Debljina vidnog polja
1,5 mm
2,0 mm
Boje zastora
RAL 1018
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 7038
cink žuta
narandžasta
ruž crvena
encijan plava
ahat siva
19
ISO SPEED COLD
Brza vrata koja štede energiju, kao vrata za hladnjače
Brza, izolovana i ekonomski isplativa
Grejanim panelama i posebnim
dihtunzima prema samom objektu
i podu Iso Speed Cold optimalno
su rešenje za sve prostore sa velikim
razlikama u temperaturi.
Iso Speed Cold dokazala su se kao
brza vrata u hladnjačama, te kao vrata
koja štede energiju u proizvodnim
prostorima i pri distribuciji.
Unutrašnja vrata
ISO SPEED COLD
Raspon veličina
spolja (hladno) unutra (TK)
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
5000 mm
5000 mm
Brzina
80 mm
80
Sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom AS 500 FU E
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
2,0 m/sek.
0,5 m/sek.
Panel
Toplotno podeljena
Čelične lamele ISO SPEED COLD vrata
toplotno su podeljene sa unutrašnje
i spoljašnje strane. Dodatnom
izolacijom grede i podnim dihtunzima
postignut je izuzetan koeficijent
prolaska topline od UT = 0,3 W/(m2K).
Ispuna penom PU
Debljina
80 mm
Otvor u slučaju nužde
Protivteg sa vučnim užetom
1
1 Grejanje panela vrata
Odlična izolacija
Dvozidno krilo vrata ima poliuretansku
tvrdu penu (PU) bez freona. Stoga
je izrazito stabilno, a u kombinaciji sa
izolovanim okvirom postiže jedinstvene
izolacione vrednosti.
2 Termo prekid na prelazima lamela
2
Grejani paneli
20
4000 mm
4000 mm
V 4015 Iso L
Unutrašnja vrata za sveže i hladne hale
SIGURNOSNA SVETLOSNA REŠETKA
A
· serijski ·
Za smrznutu i svežu robu sa
iso-zastorom za dobre izolacijske
vrednosti
Vrata koja štede energiju za unutrašnje
prostore u hladnjačama.
Unutrašnja vrata
V 4015 Iso L
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
4000 mm
4500 mm
Brzina
Sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom BK 150 FUE H
Postiže se koeficijent prolaska toplote
od UT = 1,2 W/(m2K).
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
1,5 m/sek.
0,5 m/sek.
Otvor u slučaju nužde
Ručkica
Opcija:
Automatsko otvaranje vrata pomoću USV
u slučaju nestanka struje (BS 150 FUE H USV, 230 V)
Zaštita od vetra
Zastor
Ispuna penom PE
Debljina
20 mm
20 mm
Iso-zastor debljine 20 mm
21
V 2515 FOOD L
Unutrašnja vrata za vlažne prostore u prehrambenoj industriji
SIGURNOSNA SVETLOSNA REŠETKA
A
· serijski ·
Jednostavno čišćenje
U ovoj posebnoj varijanti vođice se
lako čiste. Uređaj za čišćenje pod
pritiskom i voda ne mogu oštetiti
konstrukciju vrata u celosti izrađenu
od plemenitog čelika. Protivtegovi ili
opruge ne ometaju čišćenje okvira.
Zaštićeno od prskanja
Pogon je potpuno zaštićen oblogom
motora izrađenom od V2A-plemenitog
čelika (vrsta zaštite IP 65), koja motor
štiti od prskanja vode.
Sigurnosna svetlosna rešetka
ispunjava vrstu zaštite IP 67.
Unutrašnja vrata
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
2500 mm
3000 mm
Brzina
Sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom BS 150 FUE H V2A
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
2,0 m/sek.
0,8 m/sek.
Otvor u slučaju nužde
Opciono:
Automatsko otvaranje vrata pomoću USV
u slučaju nestanka struje (BS 150 FUE H V2A USV, 230 V)
Vrata se serijski isporučuju sa PVC
dihtungom i sigurnosnom
svetlosnom rešetkom u okviru.
Zastor
Čelik za opruge u džepu zastora
Debljina tkiva
Debljina vidnog polja
Boje zastora
RAL 1018
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 7038
22
2515 FOOD L
Čišćenje je lako
cink žuta
narandžasta
ruž crvena
encijan plava
ahat siva
1,5 mm
2,0 mm
V 2012
Unutrašnja vrata za supermarket
U potpunosti opremljena vrata
Ova fleksibilna vrata od posebne folije
služe sigurnom zatvaranju unutrašnjeg
prostora gde je frekvencija klijenata
velika. Vrata su opremljena motorom
i oblogom valjka, standardnim
svetlosnim rešetkama i automatskim
otvaranjem u slučaju nužde pomoću
protivtega (u slučaju nestanka struje).
Unutrašnja vrata
V 2012
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
2500 mm
2500 mm
Brzina
Sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom BK 150 FU
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
1,2 m/sek.
0,5 m/sek.
Otvor u slučaju nužde
Anti-crash sistem sa automatskim
pokretanjem
Otporan i lagan zastor te vrlo
fleksibilan donji deo omogućavaju vrlo
brzo ponovno pokretanje vrata nakon
udara. Obzirom na odličnu fleksibilnost
osiguranje ruba zatvaranja je suvišno.
Upravljanje sa pretvaračem
frekvencije
Sa serijskim FU-upravljačem
BK 150 FU vrata postižu brzinu
otvaranja do 1,2 m/sek.
Protivteg sa kočnicom na radnu struju
Zastor
Čelik za opruge u džepu zastora
Debljina tkiva
Debljina vidnog polja
1,5 mm
2,0 mm
Boje zastora
RAL 1018
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 7038
cink žuta
narandžasta
ruž crvena
encijan plava
ahat siva
Svetlosna rešetka visine
350 mm montirana sakrivena
u vođice vrata
Varijante zastora
Antistatički zastor od tkanine, serijski
bez prozora. Po želji sa oko 750 mm
visokim vidnim poljem 1300 mm iznad
OFF bez doplate.
23
V 1401 ATEX
Unutrašnja vrata za prostore u kojima postoji opasnost od eksplozije
V 1401 ATEX
Brza vrata za prostore u kojima postoji
opasnost od eksplozije. Osmišljena,
konstruisana i sertifikovana prema
sledećim smernicama: EG zaštita od
eksplozije 94/9EG i DIN EN 13453- 1.
Unutrašnja vrata
V 1401 ATEX
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
4000 mm
4000 mm
Brzina
Sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom BS 150 FU E
Ormarić sa upravljačkom jedinicom
uvek se montira izvan područja
izloženog eksploziji.
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
1,4 m/sek.
0,5 m/sek.
Otvor u slučaju nužde
Ručkica
Zastor
Aluminijumski profil
Debljina tkiva
Debljina vidnog polja
Boje zastora
RAL 1018
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 7038
24
cink žuta
narandžasta
ruž crvena
encijan plava
ahat siva
1,5 mm
2,0 mm
V 3015 CLEAN
Unutrašnja vrata za čiste prostore, proziran zastor
Specijalni zastor za razlike u pritisku
U sterilnim prostorima pročišćavanjem
vazduha mogu nastati razlike u pritisku
do 50 Pa. Potpuno prozirni zastor
ovakvih vrata za sterilne prostore
čvrsto leži u posebnim vođicama.
Time je minimaliziran gubitak vazduha.
To omogućuje optimalan raspored
sistema za ventilaciju. Dalja obeležja
ovih vrata su obloga valjka i pogona
od plemenitog čelika, kao i zavareni
stabilizator u obliku čelične opruge.
Unutrašnja vrata
V 3015 CLEAN
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
2500 mm
3000 mm
Brzina
Sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom BS 150 FU E
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
1,5 m/sek.
0,5 m/sek.
Otvor u slučaju nužde
Vrhunska izolacija i potpuna
transparentnost
Ručkica
Opciono:
Automatsko otvaranje vrata pomoću USV
u slučaju nestanka struje (BS 150 FUE H V2A USV, 230 V)
Zastor
Stabilizacija čeličnim oprugama zavarena je u džepovima
Debljina potpuno prozirnog sloja
4,0 mm
Boje traka za zaštitu od vetra
RAL 1018
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 7038
cink žuta
narandžasta
ruž crvena
encijan plava
ahat siva
Zastor leži tesno u vođicama
25
V 3009
Unutrašnja vrata za logistiku – Conveyor sistemi
Opremljena za dugotrajan rad
V 3009 vrata postavljaju se između
radnih visina i skladišta unutar
transportnog pogona te služe uštedi
energije, smanjenju promaje i zaštiti
od buke. Vrata su pripremljena za
veliki broj automatskog otvaranja
i zatvaranja.
Upravljačka jedinica vrata može
se na licu mesta povezati sa
pripremljenim SPS sistemom.
Potencijalno slobodni kontakt
dojavljuje položaj vrata (otvorena/
zatvorena) upravljačkoj jedinici.
Unutrašnja vrata
V 3009
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
3000 mm
3000 mm
Brzina
Sa serijskom upravljačkom jedinicom AK E
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
0,8 m/sek.
0,8 m/sek.
Sa FU-upravljačem BK 150 FUE H kao opcijom
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
1,2 m/sek.
0,5 m/sek.
Otvor u slučaju nužde
Po izboru se vrata mogu isporučiti
i sa vidnim poljem.
Ručkica
Zastor
Aluminijumski profil
Debljina tkiva
Debljina vidnog polja
Boje zastora
RAL 1018
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 7038
26
cink žuta
narandžasta
ruž crvena
encijan plava
ahat siva
1,5 mm
2,0 mm
H 3530
Brza horizontalna vrata
Otvaraju se velikom brzinom,
gotovo u potpunosti isključuju sudare
Naša najbrža vrata za unutrašnje
prostore. Krilo vrata se velikom
brzinom otvara bočno te time trenutno
oslobađa ukupnu visinu za prolaz.
To garantuje brzi protok saobraćaja
i povećava sigurnost, naročito kod
izrazitog protoka ljudi. Čak i kod velike
brzine otvaranja od 3 m/sek. vrata
se polako usporavaju i blago
zaustavljaju, čime se čuvaju vrata,
a to je omogućeno upravljačkom
jedinicom sa pretvaračem frekvencije.
Ostale prednosti: za osobe i prevozna
sredstva moguće je programirati
dve širine otvaranja. Osiguranje
ruba zatvaranja i foto ćelije dodatno
povećavaju sigurnost. U slučaju
smetnji vrata možete brzo otvoriti
ručno ili u slučaju nestanka struje
automatski, sa kočnicom na radnu
struju (posebna oprema).
Unutrašnja vrata
H 3530
Raspon veličina
Širina (LDB) maks.
Visina (LDH) maks.
3500 mm
3500 mm
Brzina
Sa serijskom FU-upravljačkom jedinicom BK 150 FUE H
Otvaranje maks.
Zatvaranje maks.
3,0 m/sek.
1,0 m/sek.
Otvor u slučaju nužde
Opruge sa vučnim užetom
Opciono:
Opruge sa kočnicom na radnu struju
Vrata proizvedena od nerđajućeg
čelika ispunjavaju higijenske
zahteve prehrambene, hemijske
i farmaceutske industrije.
Zastor
Debljina tkiva
Debljina vidnog polja
1,5 mm
2,0 mm
Boje zastora
RAL 1018
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 7038
cink žuta
narandžasta
ruž crvena
encijan plava
ahat siva
Kompletna pogonska tehnika uvek
je raspoređena desno
te je u svrhu štednje prostora
smeštena u trostranu oblogu, koja
zahteva samo malu visinu grede.
27
Inteligentna tehnika pogona i upravljača
Serijski kod firme Hörmann
U P R A V L J A N J E P R E T VA R A Č E M
FREKVENCIJE
· serijski ·
Pouzdana zbog inovativne opreme
Brza vrata Hörmann do 20 su puta brža od
konvencionalnih industrijskih vrata. Stoga je
inteligentna tehnika pogona i upravljačke jedinice
osposobljena za pouzdan i dugotrajan rad. Svi pogoni
i upravljačke jedinice opremljeni su spojkama kako
bi se upravljačka pločica mogla jednostavno menjati
(napon na upravljaču 24 V DC).
Serijski kod firme Hörmann:
Upravljanje pretvaračem frekvencije
Jako upravljanje pretvaračem frekvencije (FU).
Upravljanje pretvaračem frekvencije povećava
brzinu i rasterećuje mehaniku vrata i tako višestruko
produžava trajnost vrata.
Brojač krugova vrata
Nadgledanje perioda rada
Automatsko zatvaranje
(podesiv period otvorenih vrata)
Prikaz greške/dijagnoza vidljiva
na displeju od 7 segmenata
Podešavanje servisnog pogona
28
FU-Upravljačka jedinica
(FU-upravljač)
BK 150 FUE H
FU-upravljač
u plastičnom kućištu IP 54
jednofazno, 230 V
AS 500 FU E
FU-upravljač
u čeličnom ormariću IP 54
trofazan, 400 V
Rukovanje
Taster za „otvaranje-stopzatvaranje“, obložen folijom,
četvorostruki displej od
7 segmenata za informacije
o funkciji vrata
Rukovanje
Taster obložena folijom
„otvori-zaustavi-zatvori“,
taster „isključivanje u nuždi“,
četvorostruki displej od
7 segmenata za informacije
o funkciji vrata, glavni prekidač
Funkcija
Automatsko zatvaranje, period
otvorenih vrata može se podesiti
do 200 sek., sigurnosna rešetka,
osiguranje ruba zatvaranja, stopponovno otvaranje
Generator impulsa
Potisni taster, potezni prekidač,
taster-pečurka, radar-detektor
prisutnosti, utičnice za indukcijsku
petlju i radijsko daljinsko upravljanje
Mogući dodaci
Glavni prekidač, semafor, svetlo
upozorenja, zaključavanje,
međupoložaj, pločica za dodatke
E FU H, ormarić od plemenitog
čelika IP 65
Kablovi
Vod 1~230 V, N, PE, osigurač 16 A,
sa vremenskim pomakom veza,
utičnicom između pogona vrata
i kućišta upravljačke jedinice
CEE-utikač, 3-polni sa 1 m kabla
za CEE-utičnicu na licu mesta, 16 A
Veličina kućišta
200 × 400 × 200
Kompatibilni tipovi vrata
V 5015 SEL
V 5030 SEL (do 2 m/s)
V 6030 SEL (do 2 m/s)
V 6020 TRL (do 12,25 m2)
V 2715 SEL R
V 2012
V 4015 Iso L
H 3530
E FU H / R FU X
Pločica za proširenje
upravljačkih jedinica:
BK 150 FUE H (E FU H)
AS 500 FU E (R FU X)
Upravljanje rampom
4 dodatna izlaza za prekidače
(2 × 2 potencijalno slobodna)
8 dodatnih digitalnih ulaza
Funkcija
Automatsko zatvaranje, period
otvorenih vrata može se podesiti
do 200 sek., sigurnosna rešetka,
osiguranje ruba zatvaranja, stopponovno otvaranje
Generator impulsa
Potisni taster, potezni prekidač,
taster-pečurka, radar-detektor
prisutnosti, utičnice za indukcijsku
petlju i radijsko daljinsko
upravljanje
Mogući dodaci
Semafor, svetlo upozorenja,
zaključavanje, međupoložaj, pločica
za dodatke R FU X, ormarić od
plemenitog čelika IP 65
Kablovi
Vod 3~400 V, N, PE, osigurač 16 A,
sa vremenskim pomakom veza
utičnicom između pogona vrata
i kućišta upravljačke jedinice
Veličina kućišta
400 × 600 × 200
Kompatibilni tipovi vrata
V 10008
V 5030 SEL (do 3 m/s)
V 6030 SEL (do 3 m/s)
V 6020 TRL
HS 7030 PU
ISO SPEED COLD
29
Oprema
Mogućnosti rukovanja i upravljanja
Ručno upravljani generator
impulsa
Potezni prekidač
sa plastičnim poteznim užetom
Montaža moguća vodoravno
ili vertikalno, aluminijumsko
kućište IP 65, dužina užeta 4 m
Daljinski upravljači
Radar / Prepoznavanje prisutnosti
Radar pokreta i prepoznavanje prisutnosti
infracrvenim prepoznavanjem.
Brzo i ciljano automatsko otvaranje vrata.
Pouzdano osiguranje prednjeg prostora.
Visine do maks. 6 m.
Kod visoke vlažnosti vazduha i na
otvorenom koristi se samo radar.
Kućište: Vrsta zaštite IP 65.
30
Kako bi efikasno koristili sistem vrata,
važno je odabrati pravi impuls. Molimo
Vas da razgovarate sa Vašim Hörmann
stručnim savetnikom.
Oprema
Mogućnosti rukovanja i upravljanja
Bežični daljinski upravljači
Daljinski upravljač
sa 4 tastera
HS 4
Daljinski upravljač
sa 1 tasterom
HS 1
Daljinski upravljač
HSI
za do 999 vrata
sa preglednim
rukovanjem na
velikom displeju
Prijemnik HER 1 (1-kanal)
sa potencijalno slobodnim izlazom
releja u zasebnom kućištu bez
priključnog voda ili kao pločica sa
utikačima u upravljačkoj jedinici.
Ručno upravljani
generator impulsa
Potisni taster
dvostruko
„otvori-zatvori“
Plastično kućište
IP 65
Potisni taster
trostruko
„otvori-isključivanje
u nuždi-zatvori“
Plastično kućište IP 65
Čitač prsta
FL 12, FL 100
Dovoljan je otisak prsta. Skener
prsta dolazi u dve verzije, kao
FL 12 za 12 ili kao FL 100 za
100 pothranjenih otisaka.
Taster-pečurka
velike površine
Plastično kućište IP 65
Bežični kodni taster
FCT 10b
Bežičnom tastaturom sa šifrom
FCT 10b možete poslati do 10 radio
kodova (868,3 MHz). Polaganje
vodova je nepotrebno.
Prvim pritiskom na taster tastatura
zasvetli.
31
Oprema
Mogućnosti rukovanja i upravljanja
Induktivne petlje
Induktivni dekoder
Utična platina za 1 ili 2 kanala.
Prikladna za dve odvojene induktivne
petlje. Isporuka bez kabla za petlju.
Kako bi efikasno koristili sistem vrata,
važno je odabrati pravi impuls. Molimo
Vas da razgovarate sa Vašim Hörmann
stručnim savetnikom.
Sigurnosna oprema
Signalna svetla
Ø 150 mm
crveno, u plastičnom
kućištu, sa držačem
za montažu, IP 65
Rotirajuće svetlo
upozorenja
crveno ili žuto,
u plastičnom kućištu,
IP 54
Signalna svetla
Ø 150 mm
crveno, zeleno,
u plastičnom kućištu
sa stalkom za
montažu, IP 65
Svetlo upozorenja
narandžasto,
u plastičnom kućištu,
IP 65
Svetlosna rešetka
Sigurnosni uređaj visine 1590 mm,
razmak linija 60 mm,
odašiljač i prijemnik,
IP 65 zvezdasto utaknuti
u kutiju (utičnicu)
za kablove M 12.
32
Spiralna vrata
Tehnički podaci
HS 7030 PU
Namena
Unutrašnja vrata
●
Spoljna vrata
Brzina
Otvaranje oko m/sek.
●
1,5 - 2,5
Zatvaranje oko m/sek.
0,5 - 0,8
Zaštitna oprema
DIN EN 13241.1
Otpornost na udare vetra
DIN EN 12424
Klasa 4
Otpornost na prodor vode
Klasa 3
Propusnost vazduha
DIN EN 12425
DIN EN 12426
Prolaz toplote
DIN EN 12428
–
1,0
Zvučna izolacija
DIN EN 52210 dB
22
Dimenzije vrata
maks. širina LDB
6500
maks. visina LDH
6000
Dimenzije potrebne za
ugradnju, vidi i podatke
o ugradnji
Konstrukcija vrata
●
Strana pogona (sa oblogom)
Strana lagera (sa oblogom)
Greda (sa oblogom)
Greda LDH do 5000 mm (sa oblogom)
Greda LDH od 5001 do 6000 mm (sa oblogom)
Upravljačka jedinica u čeličnom ormariću (Š × V × D)
Samonosiva
Izjednačavanje težine krila vrata
Krilo vrata
510 (610)
365 (415)
–
885 (970)
920 (1005)
400 × 600 × 200
–
●
Lamele dvostruke debljine
42
Krilo vrata ispunjeno penom
●
Čelik, RAL 9006
●
Sloj laka RAL po izboru
○
Prozori sa aluminijskim letvicama, eloksirani aluminijum E6/EV1
●
Ostakljenje
Dvostruka plastična stakla
●
○
Rešetka za provetravanje
Trostruka plastična stakla
Poprečni presek rešetke za provetravanje u zavisnosti od veličine/varijante (min. 30%)
Pogon i upravljačka jedinica
Pretvarač frekvencije
Materijal/površina krila vrata
●
3-400 V, N, PE
Priključak napona
Taster otvaranje-stop-zatvaranje
●
Glavni prekidač koji se može isključiti
Osiguranje
Vrsta zaštite za pogon i upravljanje
Taster za isključivanje u slučaju nužde
Nadzor prolaza
Nadzor prednjeg prostora
●
16 A, sa pomakom
IP 54
○
Svetlosna rešetka IP 67
●
Foto ćelija
–
Svetlosna rešetka visine 500 mm
–
Radar-detektor prisutnosti
○
Induktivna petlja
○
Period zadrške sek.
Otvor u slučaju nužde
○
1-200
Osiguranje ruba zatvaranja
–
Elektronski krajnji prekidač DES
●
Ručica za slučaj nužde
–
Lanac za slučaj nužde
●
Protivteža/opruga
USV sa FU-upravljačkom jedinicom 230 V
–/●
–
Potencijalno slobodni kontakti
○
Generator impulsa
○
Sigurnosni uređaji
○
● Standard
○ Opcija
33
Fleksibilna brza vrata
Tehnički podaci
Namena
Unutrašnja vrata
Spoljna vrata
Brzina
Upravljanje sa
pretvaračem frekvencije
Zaštitna oprema
Uticaj vetra
Zaštita od vetra
Dimenzije vrata
Dimenzije potrebne
za ugradnju (vidi
i podatke o ugradnji)
Anti-crash/zaštita prilaza
Konstrukcija vrata
Zastor/Napetost krila vrata
Materijal/Površina vođice
Obloga valjka/motora
Motor i upravljačka jedinica
Otvor u slučaju nužde
V 5015 SEL
●
Otvaranje, oko m/sek.
1,5
1,5
Zatvaranje oko m/sek.
0,8
●
klasa 0
0,8
●
klasa 0
●
2750
3000
– (205)
– (205)
–
460
–
●
5000
5000
345 (375)
175 (175)
440
490
630
DIN EN 13241
DIN EN 12424
maks. širina LDB
maks. visina LDH
Strana motora
Strana lagera
Greda
LDB + mm
LDB + mm
LDH + mm
LDH + mm
LDH + mm
(sa oblogom)
(sa oblogom)
ravna obloga
obloga 30° (5°)
Upravljanje pretvaračem
frekvencije u plastičnom
ormariću
(Š × V × D)
Upravljanje pretvaračem
frekvencije u čeličnom
(Š × V × D)
ormariću
(plemeniti čelik 1.4301) USV
Sa automatskim/ručnim pokretanjem
Samonosiva
Materijal/proziran
Prozirno
1,5/2,0 mm
4,0 mm
Pocinkovani čelik
Pocinkovani čelik, premaz, boja prema RAL karti
Plemeniti čelik V2A, obrađen
Ravna
30° zakošena (5°)
Upravljanje sa pretvaračem frekvencije
Priključak-Napon (jednofazni)
Priključak-Napon (trofazni)
Taster OTVARANJE-STOP-ZATVARANJE
Upravljanje pretvaračem frekvencije, glavni prekidač koji se
može isključiti, jednofazan/trofazan
Osiguranje
Zaštita
Pogon, upravljačka jedinica
Taster za isključivanje u slučaju nužde
Nadzor prolaza
Svetlosna rešetka IP 67
Foto ćelija
Svetlosna rešetka visine 500 mm
Nadzor prednjeg prostora Radar-Detektor prisutnosti
Induktivna petlja
Period zadrške, sek.
Osiguranje ruba zatvaranja sa energetskim lancem
Elektronski krajnji prekidač DES
Ručica
Lanac za slučaj nužde
Protivteža/Opruge
USV sa FU-upravljačkom jedinicom 230 V
Potencijalno slobodni kontakti
Generator impulsa
Sigurnosni uređaji
● Standard
○ Opcija
1) sa aluminijumskim donjim elementom
34
V 2715 SEL R
●
V 5030 SEL
●
zaštita od
vetra, opcija
sa aluminijumskim podnim
profilom
2,0 - 3,0
0,8
●
klasa 0/1 sa
aluminijumskim podnim
profilom
●
5000
5000
385 (425)
255 (290)
440 / 5201)
490 / 5701)
630 / 7101)
200 × 400 × 200 200 × 400 × 200 200 × 400 × 200
400 × 600 × 200 400 × 600 × 200 400 × 600 × 200
Zaštita od
Anti Crash
Anti Crash
sudara
●
●
●
●
●
●
–
–
–
–
–
–
●
●
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
–
○
○
●
●
●
1-230 V, N, PE 1-230 V, N, PE 1-230 V, N, PE
–
–
3-400 V, N, PE
●
●
●
○/–
16 A, sa
pomakom
IP 54
○
●
–
–
○/–
16 A, sa
pomakom
IP 54
○
●
–
○
○/●
16 A, sa
pomakom
IP 54
○
●
–
○
○
○
○
○
1-200
–
●
–
–
–/–
○
○
○
○
○
1-200
–
●
●
○
–/–
○
○
○
○
○
1-200
–
●
●
○
–/–
○
○
○
○
Fleksibilna brza vrata
Tehnički podaci
Namena
Brzina
Unutrašnja vrata
Spoljna vrata
Upravljanje sa
pretvaračem frekvencije
Otvaranje, oko m/sek.
Zatvaranje, oko m/sek.
Zaštitna oprema
Uticaj vetra
Zaštita od vetra
Dimenzije vrata
Dimenzije potrebne za
ugradnju (vidi i podatke
o ugradnji)
Anti-crash/zaštita prilaza
Konstrukcija vrata
Zastor/Napetost krila vrata
Materijal/Površina vođice
Obloga valjka/motora
Motor i upravljačka jedinica
DIN EN 13241
DIN EN 12424
maks. širina LDB
maks. visina LDH
Strana motora
Strana lagera
Greda
LDB + mm (sa oblogom)
LDB + mm (sa oblogom)
LDH + mm
(sa učvršćenjem zastora)
LDH + mm ravna obloga
LDH + mm obloga 30° (5°)
Upravljanje pretvaračem
frekvencije u plastičnom
ormariću
(Š × V × D)
Upravljanje pretvaračem
frekvencije u čeličnom
(Š × V × D)
ormariću
(plemeniti čelik 1.4301)
Sa automatskim/ručnim pokretanjem
Samonosiva
Materijal/proziran
Prozirno
1,5/2,0 mm
4,0 mm
Pocinkovani čelik
Pocinkovani čelik, premaz, boja prema RAL karti
Plemeniti čelik V2A, obrađen
Ravna
30° zakošena (5°)
Upravljanje sa pretvaračem frekvencije
Priključak-Napon (jednofazni)
Priključak-Napon (trofazni)
Taster OTVARANJE-STOP-ZATVARANJE
Upravljanje pretvaračem frekvencije, glavni prekidač
koji se može isključiti, jednofazan/trofazan
Osiguranje
Zaštita
Pogon, upravljačka jedinica
Taster za isključivanje u slučaju nužde
Nadzor prolaza
Svetlosna rešetka IP 67
Foto ćelija
Svetlosna rešetka
Nadzor prednjeg prostora
Radar-Detektor prisutnosti
Induktivna petlja
Otvor u slučaju nužde
Potencijalno slobodni
kontakti
Generator impulsa
Sigurnosni uređaji
Period zadrške, sek.
Osiguranje ruba zatvaranja sa energetskim lancem
Elektronski krajnji prekidač DES
Ručica
Lanac za slučaj nužde
Protivteža/Opruge
USV sa FU-upravljačkom jedinicom 230 V
V 6030 SEL
●
●
2,0 - 3,0
V 6020 TRL
●
●
1,5 - 2,0
V 10008
●
●
0,8 - 1,5
0,8
●
Klasa 2
●
5000
6000
460 (505)
0,5
●
Klasa 2
●
6000
7000
420 (470)
0,4
●
Klasa 3
●
10000
6500
545 (580)
335 (355)
540 (615)
300 (300)
680 (760)
390 (390)
– (745)
590
730
720
870
–
(840)
200 × 400 × 200 200 × 400 × 200
–
400 × 600 × 200 400 × 600 × 200 400 × 600 × 200
Zaštita od
–
–
sudara
●
●
–
●
–
●
–
●
–
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
○
–
○
○
–
○
○
(○)
●
●
●
1-230 V, N, PE 1-230 V, N, PE
–
3-400 V, N, PE 3-400 V, N, PE 3-400 V, N, PE
●
●
●
○/●
16 A, sa
pomakom
IP 54
○
●
–
○
○/●
16 A, sa
pomakom
IP 54
○
●
–
○
–/●
16 A, sa
pomakom
IP 54
○
–
●
○
○
○
○
○
1-200
–
●
●
○
○/–
○
○
○
1-200
–
●
●
○
–/–
○
○
○
1-200
●
●
–
●
–/–
–
○
○
○
○
○
○
○
● Standard
○ Opcija
35
Posebna vrata
Tehnički podaci
Namena
Brzina
Zaštitna oprema
Uticaj vetra
Zaštita od vetra
Dimenzije vrata
Dimenzije potrebne za ugradnju
(potreban prostor), vidi i podatke
o ugradnji
Anti-crash/zaštita prilaza
Konstrukcija vrata
Zastor/Krilo vrata
Zastor/Napetost krila vrata
Materijal/Površina vođice
Obloga valjka/motora
Motor i upravljačka jedinica
Unutrašnja vrata
Spoljna vrata
Upravljanje sa pretvaračem
frekvencije
V 3015 RW
●
–
Otvaranje, oko m/sek.
Otvaranje, oko m/sek.
DIN EN 13241
DIN EN 12424
maks. širina LDB
maks. visina LDH
Strana motora
Strana lagera
Greda
LDB + mm
LDB + mm
LDH + mm
LDH + mm
LDH + mm
(sa oblogom)
(sa oblogom)
ravna obloga
obloga 30° (5°)
Upravljanje pretvaračem
frekvencije u plastičnom
ormariću
(Š × V × D)
Upravljanje pretvaračem
(Š × V × D)
frekvencije u čeličnom ormariću (plemeniti čelik 1.4301)
Sa automatskim/ručnim pokretanjem
Samonosiva
Materijal/proziran
1,5/2,0 mm
Prozirno
4,0 mm
Pocinkovani čelik
Pocinkovani čelik, premaz, boja prema RAL karti
Plemeniti čelik V2A, obrađen
Ravna
30° zakošena (5°)
WU-upravljačka jedinica
Upravljanje sa pretvaračem
frekvencije
Priključak-Napon (jednofazni)
Priključak-Napon (trofazni)
Taster OTVARANJE-STOP-ZATVARANJE
Upravljanje pretvaračem frekvencije, glavni prekidač
koji se može isključiti, jednofazan/trofazan
Osiguranje
Zaštita
Pogon, upravljačka jedinica
Taster za isključivanje u slučaju nužde
Nadzor prolaza
Svetlosna rešetka IP 67
Foto ćelija
Svetlosna rešetka visine 350 mm
Nadzor prednjeg prostora
Radar-Detektor prisutnosti
Induktivna petlja
Otvor u slučaju nužde
Potencijalno slobodni kontakti
Generator impulsa
Sigurnosni uređaji
36
Period zadrške, sek.
Osiguranje ruba zatvaranja
sa energetskim lancem
Elektronski krajnji prekidač DES
Ručica
Lanac za slučaj nužde
Protivteža/Opruge
USV sa FU-upravljačkom jedinicom 230 V
1,5
0,8
●
klasa 0
–
3000
3000
325 (355)
300 (300)
440
490
670
–
300 × 400 × 150
Anti-crash
●
●
–
–
●
○
○
○
○
–
●
1-230 V, N, PE
–
●
●/–
16 A, sa pomakom
IP 54
●
–
●
–
○
○
1-200
sa spiralnim kablom
–
–
–
●/–
–
–
○
○
V 2515 FOOD L
●
–
V 2012
●
–
V 1401 ATEX
●
–
V 3015 CLEAN
●
–
V 3009
●
–
H 3530
●
–
3,0
1,2
0,8
●
klasa 0
–
2500
3000
– (355)
– (200)
–
–
(440)
1,2
0,5
●
klasa 0
–
2500
2500
– (345)
– (180)
–
400
–
1,4
0,5
●
klasa 0
●
4000
4000
435 (475)
150 (150/–)
660
700
850
1,5
0,5
●
klasa 0
–
2500
3000
– (380)
– (225)
–
–
(550)
(AKE 0,8)
(AKE 0,8)
●
klasa 0
–
3000
3000
310 (310)
150 (180)
300
335
480
1,0
●
klasa 0
–
3500
3500
– (355)
– (355)
–
370
520
–
300 × 400 × 150
V2A
Anti-crash
●
●
–
–
–
–
●
–
(●)
200 × 400 × 200
–
–
600 × 600 × 200
–
300 × 400 × 150
200 × 400 × 200
–
200 × 400 × 200
–
●
●
●
–
–
●
–
●
–
●
○
○
–
(●)
–
●
●
–
–
●
○
○
○
○
–
●
○
–
●
–
–
●
●
–
–
●
○
○
○
○
●
–
●
●
○
○
●
○
–
–
–
–
●
–
●
1-230 V, N, PE
–
●
●
1-230 V, N, PE
–
●
●
1-230 V, N, PE
–
●
●
1-230 V, N, PE
–
●
○
1-230 V, N, PE
–
●
●
1-230 V, N, PE
–
●
●/–
16 A, sa pomakom
–
16 A, sa pomakom
●/–
16 A, sa pomakom
○/–
16 A, sa pomakom
○/–
16 A, sa pomakom
IP65
○
●
–
–
IP54
○
–
–
●
IP54
○
–
●
–
IP54
○
–
●
–
○/–
10 A (16 A, sa
pomakom/FU)
IP54
○
–
●
–
○
○
○
○
○
○
○
1-200
–
●
–
–
–
○
○
○
○
○
1-200
–
●
–
–
●/–
–
○
1-200
●
–
–
–
–
–
–
○
○
○
1-200
●
●
●
–
–
○
○
○
○
○
1-200
●
●
●
–
–
○
○
○
○
○
1-200
●
●
–
–
–
○
–
○
○
IP54
○
–
●
–
● Standard
○ Opcija
37
Vrata za hladnjače
Tehnički podaci
Namena
Brzina
Zaštitna oprema
Uticaj vetra
Zaštita od vetra
Dimenzije vrata
Unutrašnja vrata
Spoljna vrata
Upravljanje sa pretvaračem
frekvencije
Greda
Zastor/Napetost krila vrata
Materijal/Površina vođice
Obloga valjka/motora
V 4015 ISO L
●
–
Otvaranje, oko m/sek.
Otvaranje, oko m/sek.
2,0
0,5
●
klasa 3
–
5000
5000
1,5
0,5
●
klasa 0
●
4000
4500
LDB + mm (sa oblogom)
LDB + mm (sa oblogom/
protivtežom)
LDH + mm
LDH + mm ravna obloga
LDH + mm obloga 30° (5°)
510 (–)
325 (360)
375 (–/375)
–
– (–)
295 (325/–)
630
–
– (720)
–
200 × 400 × 200
400 × 600 × 200
–
●
●
–
–
400 × 600 × 200
–
–
–
●
–
●
○
○
–
●
○
○
–
–
(○)
●
–
3-400 V, N, PE
●
●
1-230 V, N, PE
–
●
–/●
20 A, sa pomakom
IP 54
○
–
●
○
○/–
16 A, sa
pomakom
IP 54
○
●
–
○
○
○
○
1-200
●
●
–
●
●/–
–
○
○
1-200
–
●
●
–
–/–
○
○
○
○
○
○
DIN EN 13241
DIN EN 12424
maks. širina LB
maks. visina LDH
Dimenzije potrebne za
Strana motora
ugradnju (potreban prostor), Strana lagera
vidi i podatke o ugradnji
Anti-crash/zaštita prilaza
Konstrukcija vrata
Zastor/Krilo vrata
ISO SPEED COLD
●
●
Upravljanje pretvaračem
frekvencije u plastičnom
ormariću
(Š × V × D)
Upravljanje pretvaračem
(Š × V × D)
frekvencije u čeličnom ormariću (plemeniti čelik 1.4301)
Sa automatskim/ručnim pokretanjem
Samonosiva
Krilo vrata
80 mm ispuna penom PU
Zastor
20 mm ispuna penom PE
Pocinkovani čelik
Pocinkovani čelik, premaz, boja prema RAL karti
Plemeniti čelik V2A, obrađen
Ravna
30° zakošena (5°)
Motor i upravljačka jedinica Upravljanje sa pretvaračem
frekvencije
Priključak-Napon (jednofazni)
Priključak-Napon (trofazni)
Taster OTVARANJE-STOP-ZATVARANJE
Upravljanje pretvaračem frekvencije, glavni prekidač
koji se može isključiti, jednofazan/trofazan
Osiguranje
Zaštita
Pogon, upravljačka jedinica
Taster za isključivanje u slučaju nužde
Nadzor prolaza
Svetlosna rešetka IP 67
Foto ćelija
Svetlosna rešetka
Nadzor prednjeg prostora
Radar-Detektor prisutnosti
Induktivna petlja
Otvor u slučaju nužde
Period zadrške, sek.
Osiguranje ruba zatvaranja
sa energetskim lancem
Elektronski krajnji prekidač DES
Ručica
Lanac za slučaj nužde
Protivteža/Opruge
USV sa FU-upravljačkom jedinicom 230 V
Potencijalno slobodni
kontakti
Generator impulsa
Sigurnosni uređaji
●
○
1)
38
Standard
Opcija
N-vođenje: LDH + 950 mm, V-vođenje: LDH × 2 + 800 mm
1)
Sve na jednom mestu: za izgradnju Vašeg objekta.
Sa specijalistom za građevinske elemente sve možete isplanirati. Pažljivo usklađena
rešenja za izgradnju objekta nude Vam vrhunske proizvode za svako područje namene.
Segmentna vrata
Rolo vrata
i rolo rešetke
Harmonika vrata od
čelika i aluminijuma
Brza vrata
Protivpožarna
klizna vrata
Multifunkcionalna
vrata i unutrašnja
vrata
Protivpožarni
i dimootprni elementi
cevastih okvira
Prozori
Pretovarna tehnika
Servis
39
Hörmann: Kvalitet bez kompromisa
Hörmann KG Amshausen, Nemačka
Hörmann KG Antriebstechnik, Nemačka
Hörmann KG Brandis, Nemačka
Hörmann KG Brockhagen, Nemačka
Hörmann KG Dissen, Nemačka
Hörmann KG Eckelhausen, Nemačka
Hörmann KG Freisen, Nemačka
Hörmann KG Ichtershausen, Nemačka
Hörmann KG Werne, Nemačka
Hörmann Genk NV, Belgien
Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande
Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen
Hörmann Beijing, China
Hörmann Tianjin, China
Hörmann LLC, Montgomery IL, USA
Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA
Kompanija Hörmann jedini je svetski proizvođač koji nudi kompletan
GARAŽNA VRATA
program svih važnih građevinskih elemenata na jednom mestu. Oni
MOTORI
INDUSTRIJSKA VRATA
tehnologiji. Zahvaljujući svojoj distributivnoj i servisnoj mreži
u Evropi i svom prisustvu u Americi i Kini Hörmann je Vaš jak
PRETOVARNA TEHNIKA
VRATA
Hörmann Vam nudi kvalitet bez kompromisa.
OKOVI
Stanje 01.2011 / štampa 07.2011 / HF 84894 SR / PDF
internacionalni partner za visoko kvalitetne građevinske elemente.
www.hoermann.com
se proizvode u visoko specijalizovanim pogonima po najnovijoj
HÖRMANN SERBIA d.o.o., Udarnih desetina 32, 11271 Beograd - Surčin, SRB
Tel.: +381 11 844 0821, www.hormann.rs
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
4 957 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content