close

Enter

Log in using OpenID

Akcija VUC 256 - Termometal.hr

embedDownload
Akcija VUC 256
Kompletna kondenzacijska centrala za samo 13.479,16 Kn.
Kondenzacijska tehnologija
Iskoristite moguÊnost dvostruke uštede.
Suvremena kondenzacijska tehnologija štiti okoliš dok ujedno
nudi moguÊnost maksimalnog iskorištenja energije kako na
podruËju grijanja tako i kod pripreme potrošne tople vode.
+
VUC 256
Ne propustite priliku i naruËite sada po izuzetno povoljnoj
cijeni kompletnu kondenzacijsku centralu VUC 256.
+
calorMATIC 470
+
HidrauliËki spojni set
Dimovodni komplet
Akcijska cijena za kondenzacijsku centralu VUC 256 obuhvaÊa sljedeÊi komplet artikala:
Kat. broj
Proizvod
0010004287
Kond. bojler za cent. grijanje ecoTEC PRO, VU INT 256/3-3 H
0020108131
Automatika s regulacijom u ovisnosti od vanjske temperature - calorMATIC 470
859,03
300848
Plinski ventil ravni Rp 3/4” ( sa goruÊom zaštitom)
184,70
305940
Indirektno grijani spremnik sanitarne vode VIH R 120/5.1
305955
Spojni set (nadžbukni) izmeu ecoTEC ureaja i VIH R 120/5.1
427,74
306264
Osjetnik za VIH sa spojnicama
243,03
0020060434
Sigurnosna grupa bez regulatora tlaka za VIH do 200 l, do 10 bara
437,46
303933
Vodoravni dimovodni komplet
427,74
*Akcijska cijena vrijedi iskljuËivo za kompletan set (ne za artikle pojedinaËno). Akcija vrijedi do isteka zaliha ili do opoziva.
Ovisno o naËinu plaÊanja moguÊe je ostvariti dodatni rabat.
7.602,02
3.297,45
13.479,16
VUC 256 - 022012 - Pridržavamo pravo izmjene
Ukupno
VPC Kn
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 028 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content