close

Enter

Log in using OpenID

BIOOTPAD I KOMPOSTIRANJE

embedDownload
RASPORED ODVOZA ZELENOG OTPADA PO ULICAMA
(uže područje grada Koprivnice uključeno u pilot projekt)
ŠTO SE NE MOŽE KOMPOSTIRATI?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
novinski papir i časopise u boji
plastiku, metal, staklo
lijekove
papirnate pelene
pepeo od ugljena
kosti, meso, masnoće, jela od mesa i ribe
osjemenjeni korov
lišće oraha
drvo koje je bilo bojano ili lakirano
biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, uljnim i zaštitnim
bojama i pesticidima
PRVA I TREĆA SRIJEDA U MJESECU:
A. Neimarevića, A. Nemčića, Braće Radić, Đure Basaričeka od br. 1 do
br. 18, Đ. Estera, F. Mraza, F. Pintarića, Florijanski trg, Frankopanska,
Franjevačka, Gibanična, Herešinska ulica, I. Generalića, I. Mažuranića, I.
Pevaleka, I. Sabolića, J. Reša, K. Domagoja do br. 53, Ledinska, M. Gupca,
M. Krleže, M. Šimeka, M. Viriusa, M. Grafa, Miklinovec do br. 59, Mosna, Novi
Brežanec, N. Selaka, Opatička, Oružanska, Potočna, Preložna, Reberinska, S.
Kukeca, S. Lowyja, Sajmišna, Sokolska, Stari Brežanec, Svilarska, Školska,
T. Blažeka, T. Čikovića, T. Šestaka, Trg Bana J. Jelačića, Trg Mladosti, Trg
Dr. Bardeka, V. Vošickog, Vijećnička, Zrinski Trg, Ž. Selingera do br. 19.
DRUGA I ČETVRTA SRIJEDA U MJESECU:
A. G. Matoša, A. Mihanovića, A. Starčevića, A. Šenoe, Cinderišće, Bilogorska
ulica, Braće Malančec, Ciglana, Cvjetna, D. Banovec, D. Pejačević,
Dalmatinska, Duga ulica, Đ. Basaričeka od broja 18a do Križevačke ulice,
F. Galovića, F. Gažija, Gornji Banovec, G. Karlovčana, Gorička do raskiržja
s Magdalenskom, Hercegovačka, I. G. Kovačića, I. Hiršla, I. Meštrovića,
Istarska, Ivanjska, J. Kozarca, J. J. Strossmayera, K. Hegedušića, Katarine
Zrinski, Kolodvorska, Kraljice Jelene, Križevačka ulica, Lj. Gaja, Lj.
Posavskog, Mariškina ulica, M. Krmpotića, M. P. Miškine, Magdalenska,
Marofska, N. Tesle, Omladinska ulica, Pavelinska, Petra Svačića, P. V.
Pavlovića, Podravska ulica, Proljetna, R. Horvata, Severovec, S. Miklaužića,
S. Sulimanovića, Starogradska, Špoljarska, Taraščice, Trg Kralja Krešimira,
Trg kralja Tomislava, Trg kralja Zvonimira, Trg podravskih heroja, Trg
slobode, Ulica Beč, Ulica hrv. branitelja, Ulica hrv. državnosti, Vinka Česija,
V. Nazora, Vinička.
MOSNA 15, 48000 KOPRIVNICA
besplatni telefon: 0800 8848
www.komunalac-kc.hr
[email protected]
ŠTO SE MOŽE KOMPOSTIRATI?
BIOOTPAD I
KOMPOSTIRANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ostaci i kora voća i povrća
talog kave i čaja
pokošena trava, korov i ostaci biljaka iz vrta
uvenulo cvijeće
lišće
usitnjeno suho granje
slama i sijeno
ostaci kod orezivanja voćaka i vinove loze
hoblovina i piljevina
ljuske od jaja
Kompostiranje je način odgovornog
i aktivnog sudjelovanja u očuvanju
čistog i zdravog okoliša.
U nastojanjima da se građanima Koprivnice, korisnicima naših usluga,
pruži što kvalitetniji servis, proširili smo našu ponudu novim mogućno­
stima koje se odnose na odvoz otpada.
Pilot projekt kojim se nastoji uspostaviti novi sustav sakupljanja zelenog
otpada na užem gradskom području početi će se primjenjivati od 20.
travnja 2011. g. sve do kraja listopada 2011. g.
ŠTO JE BIOOTPAD?
ZAŠTO KOMPOSTIRATI?
GDJE I KADA SE MOŽE KOMPOSTIRATI?
Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) te vrtni ili zeleni
otpad.
•
više od 1/3 ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima je
organski ili biootpad
Kompostirati se može tijekom cijele godine i to:
•
samostalno, u vlastitom vrtu ili dvorištu,
•
takav otpad nije smeće, već visokovrijedna sirovina za proizvodnju
komposta
•
zajednički, na pogodnim lokacijama u naseljima
•
•
kompostiranjem se uspostavlja prirodni kružni tok tvari u prirodi
•
kompostiranje biootpada je doprinos zaštiti okoliša
centralno, na velikim kompostištima, uz prethodno odvojeno
prikupljanje biootpada u posebne spremnike i odvoz na lokaciju
kompostišta.
ŠTO JE KOMPOST?
Kompost je prerađena masa organskih tvari neiskorištenih ostataka tla.
Također, kompost je i smjesa raznih organskih otpadaka gospodarstva
i kućanstva, koji prerađeni uz pomoć mikroorganizama služe kao
kvalitetno gnojivo.
PREDNOSTI KOMPOSTIRANJA
•
kompostom zemlja dobiva hranjive sastojke koji su potrebni za
rast i razvoj biljaka, poboljšava se plodnost zemlje, te se smanjuje
potreba za umjetnim gnojivima
•
kompost aktivira faunu tla, povisuje sadržaj humusa u tlu,
povoljno djeluje na dugoročnu plodnost tla, izvor je energije za
mikroorganizme
•
ušteda na troškovima nastalim za kupnju umjetnih gnojiva i zemlje
za sadnju cvijeća
ŠTO JE KOMPOSTIRANJE?
Kompostiranje je najstariji način recikliranja otpada. Prirodnim pro­
cesom razgradnje biootpada kao konačni proizvod nastaje kompost.
Kompostiranjem se zatvara prirodni ciklus kruženja tvari u prirodi - od
biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari.
KOPRIVNIČKO KOMPOSTIŠTE
U cilju zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom na području
Grada Koprivnice i okolice, Komunalac je izgradio objekt za kompostiranje
gdje će se osim biootpada nastalog kao rezultat aktivnosti poduzeća na
uređenju i održavanju zelenih površina, sakupljati i biološki otpad priku­
pljen u komunalnom otpadu.
Kompostište se nalazi na adresi Marovska bb, Herešin, Koprivnica.
Kontakt telefon je 048 636 008.
Prikupljeni zeleni otpad iz domaćinstava, u koji spada trava, lišće i granje
besplatno će se odvoziti na koprivničko kompostište i to prema raspore­
du koji se nalazi u ovom letku. Ono što je potrebno učiniti je sakupljeni
zeleni otpad odložiti u biorazgradive vreće i to na način da se posebno
odloži lišće, trava, sitnije granje i usitnjena živica, a posebno veće granje
svezano u snopove. Na području koje ulazi u pilot projekt, zeleni otpad
koji nije pravilno odvojen neće se preuzimati prilikom odvoza kućnog
otpada.
Domaćinstvima koja nisu uključena u pilot projekt odvoza zelenog ot­
pada postoji mogućnost samostalnog dovoza zelenog otpada na kom­
postište koji će se besplatno preuzimati u mjesečnoj količini do dvije
lake autoprikolice.
Biorazgradive vreće možete kupiti po cijeni od 3,50 kune po vreći na
sljedećim lokacijama:
•
Upravna zgrada Komunalca, Mosna 15, šalter, radno vrijeme: uto­
rak i četvrtak od 07.30 sati do 16.00 sati; ostale radne dane od
7.30 sati do 14.30 sati.
•
Sektor komunalne usluge, Varaždinska cesta, radno vrijeme: od
ponedjeljka do petka od 07.00 sati do 15.00 sati.
Račun za kupnju biorazgradivih vreća sačuvajte kako bi mogli ostvariti
pogodnosti.
POGODNOST ZA VAS
Domaćinstva uključena u projekt odvojenog zbrinjavanja zelenog otpada
kao i domaćinstva koja će samostalno dovoziti zeleni otpad na kompo­
stište ostvaruju posebnu pogodnost - besplatni kompost iz koprivničkog kompostišta.
Pogodnost možete realizirati od proljeća 2012. godine, nakon završenog
procesa kompostiranja, i to jednom mjesečno, dolaskom na komposti­
šte. O mogućnosti ostvarivanja prava na realizaciju navedene pogodno­
sti bit ćete pravovremeno obaviješteni.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
8 809 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content