close

Enter

Log in using OpenID

Adresar NVO Breza

embedDownload
Civilno društvo u akciji za
dijalog i partnerstvo
Adresar NVO Breza
Projekat podržava Evropska unija
Izdavač:
UG Centar za lokalni razvoj Breza
Titova br. 40
71370 Breza
Tel/Fax:
+387 32 781 568; + 387 32 781 568
e-mail:
[email protected]
Za izdavača:
Alen Smajić
Dizajn:
Damir Design Bihać
Štampa:
RASTER d.o.o. Mostar
Tiraž:300
Maj / Svibanj 2013.
Adresar
r/b
naziv udruženja
adresa i TELEFON
odgovorna
osoba
DJELATNOST
1.
“Breza 071”
Klub uzgajivača sportskih golubova
pismonoša iz Breze
Založje bb
061/173-950
Lizde Đevad,
predsjednik
da uzgaja, štiti, čuva i pomaže opstanak
golubova pismonoša i omogučava
njihovo proširenje
2.
“BREZANSKI RUDARI”
Omladinska radna brigada iz Breze
ZAVNOBIH-a 2
061/478-949
Sirotanović Arif,
predsjednik
organizovanje godišnje kulturne
manifestacije Dan ORB, Dan općine
Breza i Dan rudara
3.
“BREZARO”
Udruženje poljoprivrednih
proizvođača iz Breze
Branilaca grada broj 3
Bilajac Asmir,
predsjednik
zastupanje interesa poljoprivrednih
proizvođača u institucijama koje
odlučuju o kreiranju poljoprivredne
4.
“JAHAĆI”
Moto Kros-Motoklistićki klub iz Breze
Stara Kula bb
061/152-970
Omerhodžić
Almedin,
predsjednik
razvijanje i inpređenje motociklizma,
učestvovanje u moto skupovima
5.
“MIKAIL I HUSNIJA”
Klub borilačkih vještina iz Breze
Banjevac-Luka 11
062/447-993
Hrustanović
Amela ,
predsjednik
unapređenje i razvoj sporta i fizičke
kulture na zakonskim propisima iz
oblasti sporta i fizičke
6.
“MLADOST-ŽUPČA”
Udruženje omladine Župča iz Breze
Župča, Trg imama bb
061/492-582
Čorbo Malik,
predsjednik
očuvanje postoječih pozitivnoh
vrijednosti, kulture i morala kod
omladine
1
2
7.
“Mlađak”
Udruženje građana iz Breze
Branilaca grada 32
061/085-214
Ibrišimović
Sabahudin,
predsjednik
obrazovanje mladih iz oblasti
informatike, menadžmenta i stranih
jezika,
8.
“Omladinski centar Desnek”
Breza
Bogumilska bb
Smajić Alen,
predsjednik
edukacija mladih iz različitih oblasti
(informatika, muzika, strani jezik i
umjetnost, književnost i sl.)
9.
“PREPOROD”
Šahovski klub iz Breze
Bosanskih namjesnika bb
061/467-714
Gavranović Tahir, predsjednik
razvijanje i unapređenje sporta,
-postizanje sportske i fizičke kulture
članova i drugih
10.
“RMU”
Udruženje invalida rada iz Breze
Branilaca grada bb, Potkraj
062/959-452
Jusić Nusret,
predsjednik
razmatranje i unapređenje preventivnih
mjera u cilju sprečavanja nastupanja
invalidnosti i pooljšanja
11.
“Romsko srce”
Udruženje Roma iz Breze
Salke Beščagića broj 3
061/248-305 1
Bešić Osman,
predsjednik
promocija i podsticaj poštivanja i
razvijanja ljudskih prava i temeljnih
sloboda za sve građane
12.
“RUDAR-BREZA”
Kulturno umjetničko društvo iz Breze
Alije Izetbegovića bb
061/871-020
Salketić Rešad,
predsjednik
da organizuje, usmjerava i podstiče
amaterski kulturno-umjetnički rad
13.
“ZEBRA”
Auto moto društvo iz Breze
Stari Most bb
061/797-819
Tabaković Salko,
predsjednik
osnovni cilj udruženja je da vodi brigu o
unapređenju i razvoju automobilizma i
motoklicizma
14.
CRVENI KRIŽ OPĆINE BREZA
Šehidska 24
Dijaković Zlatko,
predsjednik
razvijanje društvenih odnosa na
principima humanosti, neutralnosti i
solidarnosti građana
15.
Društvo pčelara “MEDNA BREZA” iz Breze
Mahala zeleni put bb
061/299-016
Kadrić Memsud,
predsjednik
utemeljenje, razvoj i zaštita pčelarske
proizvodnje u skladu sa materijalnim i
prirodnim resursima
16.
Društvo za zaštitu i unapređenje životne
sredine “Ecoland Breza” Breza
Bosanskih namjesnika 37
Velić Sedik,
predsjednik
posticanje naučno-istraživaćkog rada
u oblasti zaštite i unapređenja životne
sredine
17.
Ekološko društvo “20. mart 1990” Breza
Mahala
Mamela Nusret,
predsjednik
zaštita životne i radne sredine, uređenje
Botaničke bašće
18.
Fudbalski klub “Rudar” Breza
Stari most bb
Smailbegović
Seid, predsjednik
okupljanje pionira, omladine i seniora
u cilju aktivnog bavljenja fudbalskim
sportom
19.
Hrvatsko kulturno društvo “NAPREDAK”
Podružnica Breza
Bosanskih namjesnika 112
Pandža Vinko,
predsjednik
promocija hrvatske duhovnosti i svijesti
razvijanjem svih kulturnih vrednota
Hrvata
20.
Invalidi rada općine Breza
Direkcija RMU Breza
Beširović Vahid,
predsjednik
ostvarivanje ekonomskih, socijalnih,
humanitarnih, sportskih i drugih
potreba za članstvo u skladu sa
21.
Jedinstvena organizacija boraca “Unija
veterana” Breza
Bogumilska 35
Kadrić Mevludin,
predsjednik
zalaganje za nezavisnu, suverenu i
cjelovitu BiH, zajednicu ravnopravnih
naroda koji u njoj žive
22.
Karate klub “RUDAR” Breza
Bosanskih namjesnika bb 1
Sirotanović Arif,
predsjednik
organizuje rad udruženja, pomaže
svojim članovima na razvoj i širenju
karatea
23.
Karate klub “Gana i Ruhla” Breza
Bogumilska broj 26
Silajdžić Sabir,
predsjednik
organizacija provođenja i razvijanja
masovnog i kvalitetnog sporta
24.
Klub borilačkih sportova “BODY GUARD”
Breza
Branilaca grada bb
Bajrić Belmin,
predsjednik
razvijanje i unpređivanje sporta,
podizanje sportske i fizičke kulture i
drugih građana
25.
Košarkaški klub “BREZA” Breza
Šehidska 9
Arnautović Sejid,
predsjednik
razvoj košarkaškog sporta, takmičenje
pionirske, kadetske i seniorske ekipe u
ligama BiH
26.
Lovačko društvo “Breza” Breza
Branka Pavlića bb
Kazaferović
Muhamed,
predsjednik
uzgoj, zaštita i pomaganje opstanka
divljači, vraćanje vrijednosti putem lova
iznesene divljači
27.
Odbojkaški klub invalida “BREZA” Breza
ZAVNOBIH-a 1
Mahmutović
Zikret,
predsjednik
da kroz tjelesno vaspitanje i obrazovanje,
sportska takmičenja i sportske treninge
uključi što veći broj
28.
Organizacija porodica šehida i poginulih
boraca općine Breza
Bogumilska broj 17
Ćosić Senija,
predsjednik
zalaganje za nezavisnu, suverenu
i cjelovitu republiku, zajednicu
ravnopravnih građana koji u njoj žive
29.
Organizacija ratnih vojnih invalida “Breza 92”
Bosanskih namjesnika bb
Bulbulušić
Sabahudin,
predsjednik
koordinacija rada, programa, istupanja
i ostvarivanja jedinstvenog stava i
zastupanja pred organima vlasti
30.
Planinarsko društvo “Budoželj” Breza
Bogumilska bb
Šehić Mirsad,
predsjednik
podsticanje individualnog i
organizovanog planinarenja
31.
Savez za sport i rekreaciju invalida općine
Breza
Bogumilska 35
Velić Zijad,
predsjednik
zadovoljavanje potreba i interesa invalida
u oblasti sporta i rekreacije
32.
Sidikalna podružnica zaposlenika Javne
ustanove za predškolsko obrazovanje i
vaspitanje “UMIHANA ČUVIDINA” Breza
Šehidska 14
Dinarević
Sadžida,
predsjednik
utvrđivanje realne cijene radne snage
zaposlenika kojom zaposlenik može
obezbjediti svoju materijalnu i
33.
Slovensko udruženje građana općine Breza
Salke Bešlagića 29
Vrhovnik Alojz,
predsjednik
očuvanje i jačanje slovenstva, njegovanje
slovenske slovenske narodne tradicije i
34.
Sportsko ribolovno društvo “Breza” Breza
Zanatski centar bb
Vicić Mihovil,
predsjednik
zaštita i napredak ribljeg fonda,
organizacija sportsko-ribolovnog
takmičenja sa
35.
Streljački klub “Breza” Breza
Streljana - Založje bb
Kadrić Osman,
predsjednik
organizuje i provodi seminare i
takmičenja, organizuje osposobljavanje
članstva za trenerska i
36.
Škola fudbala
“Omanović Osman-Osmica” Breza
Šehidska 24
Herco Reuf,
predsjednik
razvijanje i unapređenje sporta,
podizanje sportske i fizičke kulture
članova i drugih
37.
Udruženje “DIJABETIS” Breza
Alije Izetbegovića 1
061/691-844
Širić Idriz,
predsjednik
okupljanje oboljelih od dijabetisa, drugih
građana koji iskažu interes za rad ovog
udruženja,
38.
Udruženje “VRELO” Breza
Mahala-Sokak 1
Silajdžić Seid,
predsjednik
razvijanje bošnjačke tradicije i običaja,
gajenje bošnjačke kulture
39.
Udruženje boraca “PATRIOTSKA LIGA
BREZA” Breza
M. Ćazima Ćatića 14
Opačin Salko,
predsjednik
udruženje boraca je vanstranačka
organizacija koji nastavljaju tradiciju
pokreta otpora patriotskih snaga
40.
Udruženje boraca odbrambeno-oslobodilačkog
rata 1992-1995.-Organizacija demobilisanih
boraca općine Breza iz Breze
Bogumilska bb
061/104-790
Memić Fuad,
predsjednik
organizuje, planira, izvodi aktivnosti i
vrši kontrolu mjesnih ogranaka
41.
Udruženje građana “
Centar za žene” Breza
Šehidska 14
Ćorbo Alma,
predsjednik
praćenje i proučavanje problema žena,
neposredno pružanje pomoći socijalnog
radnika
42.
Udruženje građana nosilaca največeg ratnog
priznanja “ZLATNI LJILJAN” Breza
Bogumilska 35
Šerifi Fadil,
predsjednik
prati stanje u oblasti pravnog i socijalnog
statusa svojih članova i stara se o
pružanju odgovarajučih
43.
Udruženje građana pčelara “Nektar” Breza
ZAVNOBIH-a bb 1
Hasanspahić
Salih, predsjednik
planski razvoj pčelarstva, zdravstvena i
druga zaštita pčela na području Breze,
44.
Udruženje građana Sportski savez općine Breza
Bogumilska 35
Avdukić Senadin,
predsjednik
organizovanje, sprovođenje i razvoj
vrhunskog sporta i sportske aktivnosti
građana, djece i omladine
45.
Udruženje građana Udruženje boraca
narodnooslobodilačkog antifašističkog rata
općine Breza
Ismeta Šarića bb
Kurtović Rasim,
predsjednik
obilježavanje značajnih događaja na
borce NOR-a 1941-1945.
46.
Udruženje ljubitelja cvijeća “Breza” Breza
Alije Izetbegovića 94
032/784-752
Mamela Anisa,
predsjednik
buđenje ekološke svijesti, određivanje
novih i rekonstrukcija postojećih
47.
Udruženje odbojkaški klub “BREZA-NEVIS”
Breza
Ismeta Šarića bb
061/792-188
Ćosović Ferid,
predsjednik
razvoj odbojkaškog sporta, takmičenje
pionirske, kadetske i seniorske ekipe u
48.
Udruženje osoba s invaliditetom opštine Breza
iz Breze
Dom penzionera
062/318-767
Makijević Ranko,
predsjednik
okupljanje i udruživanje osoba s
invaliditetom bez obzira na uzrok i
nastanak invalidnosti, spol, dob,
49.
Udruženje pedagoga tjelesnog odgoja i sporta
iz Breze
Šehidska 34
062/544-359
Abdukić Mirela,
predsjednik
promocija tjelesne i zdravstvene kulture,
sporta i sportske rekreacije,
50.
Udruženje penzionera općine Breza
Bogumilska 16
Aldžić Bećir,
predsjednik
organizovan rad na okupljanju i
aktiviranju penzionisanih radnika na
području općine Breza
51.
Udruženje poljoprivrednika “Farmer” Breza
Mustafe Keškića bb
Hasanspahić
Salih, predsjednik
uslužne djelatnosti u poljoprivredi,
proizvodnja, prerada i prodaja
poljoprivrednih
52.
Udruženje radiostanica/radiopostaja kantona/
županije iz Breze
Alije Izetbegovića broj 112
032/789-200
Zupčević Faruk,
predsjednik
zalagati se za uspostavljanje boljih uslova
za rada radiostanica/radiopostaja u
ZDK, te zaštitom svojih
53.
Udruženje samostalnih privrednika “Breza”
Breza
Bosanskih namjesnika bb
Drinjak Selam,
predsjednik
organizovanje predavanja, seminaar,
tribina i drugih skupova u cilju svestrane
edukacija svih pravnih i
54.
Udruženje slijepih i slabovidnih općine Breza
Hasana Kjafije 2
Muratović Idriz,
predsjednik
okupljanje slijepih i teže slabovidnih
osoba, razvijanje ličnih sklonosti slijepih
prema njihovim
55.
Udruženje taksista “Breza” Breza
Bogumilska bb
061/264-202
Muratović
Memnun,
predsjednik
da vodi brigu o unapređenju, razvoju i
zaštiti taksi prevoza u drumskom, te da
na zakonu predviđenim
56.
Udruženje za kulturu, umjetnost, književnost,
muziku i sport “ESTRADA BH PLUS” Breza
Alije Uzetbegovića bb
061/750-246
Pobrklić Selvedin,
predsjednik
prosperitet i poboljšanje perspektive za
mlade u BiH, projekat za zapošljavanje
mladih,
57.
Udruženje žena “BEHAR” Breza
Ulica Kahve bb
Osmanović Sena,
predsjednik
kulturno, obrazovno, ekonomskosocijalno i društveno afirmiranje žene
kao subjekta u društvu i
58.
Udruženje žena “Brezanke” Breza
Stara kula bb
Topić Zrinka,
predsjednik
organiziranje javnih skupova,
savjetovanja, simpozija, kolokvija,
seminara i drugih oblika okupljanja radi
59.
Ženski nogometni klub “Breza” Breza
Hasana Kjafije 2
Kamenarević
Haris, član
razvoj ženskog nogometa, organizovanje
aktivnih i revijalnih takmičenja
Civilno društvo u akciji
za dijalog i partnerstvo
Kontakti
Nosilac projekta:
Asocijacija agencija lokalne demokratije
Adresa: c/o Council of Europe 67075 Strasbourg, France
Tel: +33 390 214 593; Fax: +33 390 215 517
E-mail: [email protected]
www.alda-europe.eu
DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE
U BOSNI I HERCEGOVINI
Adresa: Skenderija 3A 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 254 700; Fax: +387 33 215 292
www.delbih.ec.europa.eu
Udruženje građana „Centar za lokalni razvoj“ Breza
[email protected]
Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost UG „Centar
za lokalni razvoj“ Breza, i ni ukom slučaju ne predstavlja
stanovišta Evropske unije.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
401 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content