close

Enter

Log in using OpenID

CV i bibliografija

embedDownload
Poslijediplomski doktorski studij medievistike | Filozofski fakultet | Sveučilište u Zagrebu
Marijana Tomić – životopis
Od godine 2007. asistentica na Odjelu za informacijske znanosti gdje sudjeluje u izvođenju
vježbi iz kolegija na temu organizacije informacija, obrade stare i rijetke građe, povijesti
knjige, usmene i pisane kulture i teorije informacijskih znanosti. Prije zaposlenja na Odjelu za
informacijske znanosti radila je godinu dana u Sveučilišnoj knjižnici Zadar, a prije toga pet
godina kao jezična urednica u Uredu za odnose s javnošću Hrvatskih željeznica.
Studentica je doktorskog studija medievistike na Filozofskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu
gdje je godine 2010. obranila sinopsis pod nazivom Organizacija i aproprijacija tekstova
hrvatskoglagoljskih brevijara na razmeđu rukopisne i tiskane tradicije koji radi pod
mentorstvom prof.dr.sc. Matea Žagara i dr.sc. Zorana Velagića, izv. prof. U sklopu rada na
doktorskoj disertaciji sudjeluje u razvoju računalnog programa za označivanje digitaliziranih
inačica rukopisa i stare tiskane građe sa suradnicima s Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju
Sveučililšta u Zagrebu pod vodstvom prof.dr.sc. Marija Esserta.
Sudjeluje kao suradnica na projektu Digitalna knjižnica hrvatske baštine tiskane do 1800.:
izvedbene pretpostavke (voditelj projekta je doc. dr. sc. Zoran Velagić) te kao suradnica na
projektu uređenja knjižnice samostana sv. Frane u Zadru.
Članica je Hrvatskog knjižničarskog društva gdje je u jednom mandatu bila potpredsjednica
zadarskog ogranka društva. U sklopu društva, članica je Komisije za povijest knjige i
knjižnica i Komisije za katalogizaciju. Članica je međunarodnog društva SHARP - The
Society for the History of Authorship, Reading, and Publishing. Članica je i Društva prijatelja
glagoljice u sklopu kojega radi na promicanju hrvatske glagoljske baštine među djecom te
članica Matice hrvatske.
Izvršna je urednica časopisa Libellarium koje izdaje Sveučilište u Zadru i članica
organizacijskog odbora (tajnica) ljetnih škola u organizaciji doktorskog studija Društva znanja
i prijenos informacija Sveučilišta u Zadru.
Dobitnica je nagrade Eva Verona koja se dodjeljuje mladim knjižničarima, članovima
Hrvatskoga knjižničarskog društva, za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje
knjižničarske struke.
Godine 2010. boravila je na tromjesečnoj stipendiji na Sveučilištu u Grazu, Vestigia institutu
za istraživanje rukopisa, pod mentorstvom prof.dr.sc. Ericha Renharta. Od 24. do 26. rujna
2012. pomoću ERASMUS stipendije boravila je na Sveučililštu u Vilniusu, Litva (predavanja:
Digitalna humanistika)
Zabranjeno tiskanje ili distribuiranje radova bez suglasnosti autora!
Poslijediplomski doktorski studij medievistike | Filozofski fakultet | Sveučilište u Zagrebu
Marijana Tomić
Bibliografija
1. Članci:
1. Essert, Mario; Nikola Glumac, Marijana Tomić. Označivanje i analiza digitaliziranog
dokumenta // Zbornik radova : 14. seminar Arhivi knjižnice muzeji: mogućnosti suradnje u
okruženju globalne informacijske infrastructure, Poreč, 17.-19. studenoga 2010. / Hasenay,
Damir ; Faletar Tanacković, Sanjica (ur.).Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str.
79-90
2. Mirna Willer, Alenka Šauperl, Marija Petek, Marijana Tomić. Jedinstveni stvarni naslov :
zašto nam je potreban više nego ikad? // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 54(2011), 1/2. Str.
93-119. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/
3. Tomić, Marijana. Stara i rijetka građa u digitalno doba : je li povjesničarima knjige
dovoljan bibliografski opis? // Pančevačko čitalište 18(2011). Str. 21-24. Dostupno na:
http://www.citaliste.rs/casopis/br18/tomic_marijana.pdf (pregledni rad)
4. Tomić, Marijana. Provenance information in catalogues of Croatian heritage collection //
Summer school in the study of old books, Zadar, University in Zadar, Departement of Library
and Information Sciences, 28 September – 2 October 2009 : proceedings / ed. by Mirna Willer
and Marijana Tomić. Zadar : University in Zadar, 2010. Str. 173-199
5. Willer, Mirna; Marijana Tomić. Kataložna pravila i praksa u zemljama jugoistočne Europe
: istraživanje stanja u odnosu na suvremene trendove u području bibliografske kontrole. //
Organizacija znanja 14, 4(2009). Str. 148-158.
6. Tomić, Marijana. Knjižarski katalozi kao izvori za povijest knjige: primjer kataloga
Novoselske knjižare u Zagrebu (1794.-1825.). // Libellarium 2(2008), str. 161-179.
2. Prijevodi:
1. UNIMARC bibliografski format / hrvatski prijevod formata iz 1999. osuvremenila
Marijana Tomić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Zadar : Sveučilište, 2009.
3. Izvješća, prikazi:
1. Zadar, Bibliotheque du Monastere Saint-Francois // Nouvelles du livre ancien. 125(2011),
str. 6
2. Sveučilišni časopis Libellarium : časopis za povijes pisane riječi, knjige i baštinskih
ustanova // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanosti i umjetnost LX(2011), 4, str. 215219.
Zabranjeno tiskanje ili distribuiranje radova bez suglasnosti autora!
Poslijediplomski doktorski studij medievistike | Filozofski fakultet | Sveučilište u Zagrebu
3. Tomić, Marijana. Prikaz seminara With quality in mind : digitisation and preservation
seminar (Mikkeli, Finska, 23. rujna 2010.) // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 54(2011), 1/2;
170-176. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/
4. Tomić, Marijana. Mateo Žagar, Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova. Zagreb:
Matica hrvatska, 2009. // Libellarium, god.2, 1(2009), str. 113-114.
5. Tomić, Marijana. Aleksandar Stipčević, Socijalna povijest knjige u Hrvata. Knjiga I.Srednji
vijek (Od prvih početaka do glagoljskog prvotiska iz 1483. godine). Zagreb: Školska knjiga,
2004. Aleksandar Stipčević, Socijalna povijest knjige u Hrvata. Knjiga II., Od glagoljskog
prvotiska (1483.) do hrvatskoga narodnog preporoda (1835.). Zagreb: Školska knjiga, 2005.
// Libellarium 1(2008), str. 157-158.
6. Velagić, Zoran; Marijana Tomić. Projekt uređenja knjižnice samostana sv. Frane u Zadru
(izvještaj od 13. prosinca 2008.) // Libellarium 2(2008), str. 301-303
7. Tomić, Marijana. Ljetna škola o staroj knjizi, Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničarstvo,
28. rujna - 2. listopada 2009. // Novosti : Hrvatsko knjižničarsko društvo 45(2009). Dostupno
na: http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/173
8. Tomić, Marijana. IFLA-ina pretkonferencija: Early printed books as material objects:
principles, problems and perspectives : München, 19. – 21. kolovoza 2009. // Novosti :
Hrvatsko knjižničarsko društvo 45(2009). Dostupno na:
http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/175
9. Tomić, Marijana. Trinaest stoljeća pismenosti u Hrvata // Hrvatski iseljenički zbornik.
Zagreb
:
Hrvatska
matica
iseljenika,
2003.
Dostupno
na:
http://www.matis.hr/zbornici/2003/r_ba_h.htm 20-12-2006 (prikaz izložbe)
4. Izlaganja na skupovima:
1. Willer, Mirna; Marijana Tomić. Towards inclusion of digital humanities into the semantic
web : case study of Croatian Medieval manuscripts and incunabula. // Creators of scholarly
disciplines : (book science, codicology, documentation, media science) : international books
science conference, 27 – 28 September 2012, Vilnius University, Faculty of Communication,
Institut of book science and documentation.
2. Tomić, Marijana. DocMark računalni program i njegova uporaba u istraživanjima u
humanistici. // Predstavljanje Scriptrunner WEB-sustava. Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu, 20. veljače 2012.
3. Essert, Mario; Boris Bosančić, Marijana Tomić, Mario Lončarić. XML to Visual Tagging
Migration // Summer School in the Study of Historical Manuscripts, University in Zadar,
Zabranjeno tiskanje ili distribuiranje radova bez suglasnosti autora!
Poslijediplomski doktorski studij medievistike | Filozofski fakultet | Sveučilište u Zagrebu
Zadar, Croatia, 26 to 30 September 2011. (radionica, rad će biti objavljen u Proceedings :
Summer School in the Study of Historical Manuscripts 2011)
4. Essert, Mario; Nikola Glumac, Marijana Tomić. Označivanje i analiza digitaliziranog
dokumenta // Seminar Arhivi knjižnice muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne
informacijske infrastructure, Poreč, 17.-19. studenoga 2010. (izlaganje, objavljen članak u
zborniku)
5. Bosančić, Boris; Tomić, Marijana. Early printed books in research process: meeting
specific needs of researchers of Croatian glagolitic early printed books using the TEI (Text
Encoding Initiative) // LIDA, Libraries in the Digital Age 2010 May 24 – 28 2010, Zadar,
Croatia / University of Zadar, Department of Library and Information Science Rutgers
University, School of Communication, Information and Library Studies (ur.). Zadar :
Universtiy in Zadar, 2010. (radionica, objavljen sažetak)
6. Bosančić, Boris; Tomić, Marijana; Jakopec, Tomislav. Text encoding of Croatian glagolitic
early printed books in digital library environment // CLS 2010 - Ljetna škola, Okrugli stol i
Radionica iz računalne lingvistike. Zadar, Hrvatska, 22.8.-3.9.2010. (izlaganje, neobjavljeno)
7. Willer, Mirna; Marijana Tomić. Kataložna pravila i praksa u regiji // Konferencija
COBISS, Maribor, 11.-12. novembar 2009. (izlaganje, rad objavljen u časopisu Organizacija
znanja)
5. Posteri na međunarodnim konferencijama:
1. Šmider, Marinela; Špoljarić, Ivan; Petr Balog, Kornelija; Jadrijević, Romana; Lovrić,
Gorica, Tomić, Marijana. Croatian Public Libraries: Physical or Virtual? : pilot study of
Zadar and Osijek public library. // 17th Bobcatsss Symposium, Porto, Portugal, 2009:
Challenges for the new information professional
2. Ćurić, fra Tomislav; Velagić, Zoran; Tomić, Marijana; Vukušić, Maja. How to prepare
dusty old ladies for showing up in public: organizing library collection of a Monastery of St.
Frane in Zadar // LIDA 2009, Zadar
3. Velagić, Zoran; Tomić, Marijana; Gavranović, Drahomira; Čizmin, Iva; Lakić, Duško;
Vukušić, Maja.Where did those books come from? : a model of cataloguing of old and rare
books in the monastery of St. Francis in Zadar // 18th Bobcatsss Symposium, Parma, Italy,
2010.
6. uredničke knjige:
1. Summer school in the study of old books, Zadar, University of Zadar, Departement of
Library and Information Sciences, 28 September – 2 October 2009 : proceedings / ed. by
Mirna Willer and Marijana Tomić. Zadar : University in Zadar, 2010.
Zabranjeno tiskanje ili distribuiranje radova bez suglasnosti autora!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
89 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content