close

Enter

Log in using OpenID

7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije

embedDownload
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Hrvatskog liječničkog zbora
organizira
7. hrvatski kongres nefrologije,
dijalize i transplantacije
s međunarodnim sudjelovanjem
PRVA OBAVIJEST
FIRST ANNOUNCEMENT
Croatian Society of Nephrology, Dialysis and
Transplantation of Croatian Medical Association
organize
7th Croatian Congress of
Nephrology, Dialysis and
Transplantation
with International Participation
Hotel Park Plaza Histria, Pula
10. - 13. listopada 2014.
Hotel Park Plaza Histria, Pula, Croatia
October 10th - 13th, 2014
ERA-EDTA CME Course
Introductory Course on Epidemiology
Hotel Park Plaza Histria, Pula, Croatia
October 9th - 10th, 2014
Hrvatska udruga medicinskih sestara,
Društvo nefrologije dijalize i transplantacije bubrega
organizira
7. simpozij medicinskih sestara
i tehničara nefrologije, dijalize
i transplantacije bubrega
SADRŽAJ / CONTENT
POZIV NA SUDJELOVANJE / WELCOME MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VAŽNI DATUMI I ADRESE / IMPORTANT DATES AND ADDRESSES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ODBORI / COMMITTEES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
GLAVNE TEME / MAIN TOPICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PROGRAM / PROGRAMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7. simpozij medicinskih sestara i tehničara nefrologije,
dijalize i transplantacije bubrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PREZENTACIJE / PRESENTATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
IZLOŽBA / COMMERCIAL EXHIBITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
KOTIZACIJA / REGISTRATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
SMJEŠTAJ / ACCOMMODATION INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
SLANJE SAŽETAKA / SUBMISSION OF ABSTRACTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
OPĆE OBAVIJESTI / GENERAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4
POZIV NA SUDJELOVANJE / WELCOME MESSAGE
Poštovane kolegice i kolege,
Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na 7. HRVATSKI KONGRES NEFROLOGIJE,
DIJALIZE I TRANSPLANTACIJE s međunarodnim sudjelovanjem.
Kongres će se održati u Puli od 10.- 13. listopada 2014. godine. Tijekom Kongresa kroz
cjeline organizirane na teme nefrologije, različitih oblika akutne i kronične dijalize, kao
i drugih vidova liječenja bolesnika metodama izvantjelesne cirkulacije, transplantacije
bubrega i arterijske hipertenzije, sudionici će imati priliku čuti novosti i preporuke za
dobru medicinsku praksu te priliku da u raspravi iznesu vlastite stavove i iskustva.
Kongres će okupiti priznate stručnjake iz Hrvatske i inozemstva koji će razmijeniti iskustva iz odabranih tema, a posebna pozornost će se posvetiti dobroj kliničkoj praksi.
Također, posebna cjelina biti će posvećena suradnji nefrologa iz čitave regije gdje će
sudionici imati priliku izmijeniti svoja iskustva i predstaviti napredak u struci.
Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem i prikazom svog rada doprinesete uspjehu Kongresa. Svi Vaši sažeci su dobrodošli.
Istovremeno s održavanjem Kongresa održat će se i 7. simpozij medicinskih sestara
i tehničara, Hrvatske udruge medicinskih sestara, Društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega.
Posvećujući osobitu pažnju edukaciji mlađih kolegica i kolega na početku njihove stručne i znanstvene karijere, organiziramo posebni predkongresni tečaj: ‘’Introductory
Course on Epidemiology’’ u suradnji sa ERA-EDTA. Kotizacije za tečaj nema.
Veselimo se susretu i zajedničkom druženju na Kongresu te u ljepotama grada Pule i
okolice.
Dear colleagues
It is my privilege and pleasure to invite you to participate at the 7th CROATIAN CONGRESS OF NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION with international participation.
The Congress will be held in Pula, Croatia from 10-13, October 2014. The emphasis will be
on ‘’state of art’’ lectures and clinical aspects of nephrology, hypertension, and dialysis
and kidney transplantation.
The Congress will bring together distinguished clinicians and experts from Croatia and
abroad to present and discuss recent discoveries of these fields. Particular focus will be
laid on ‘’Best clinical practice’’. Special part of the Congress will be dedicated to international experience of the nephrologists in the region. You are heartily invited to contribute
to the success of this meeting with a presentation of your work, and your abstracts are
very much appreciated.
The pre-congress educational course: ‘’Introductory Course on Epidemiology’’ in cooperation with ERA-EDTA will precede the Congress. There will not be registration fee
for the course.
Of course we also want to emphasize the beauty of Pula, which is located in Istria the
northern part of Adriatic coast and is well known for its Roman heritage.
We are looking forward to welcoming you in Pula, Croatia.
prof. dr.sc. Sanjin Rački
Predsjednik Kongresa / Congress President
5
VAŽNI DATUMI / IMPORTANT DATES
Datum održavanja Kongresa: 10. – 13. listopada, 2014.
Date of the Congress: October 10th –13th, 2014
Krajnji rok za prijem sažetaka: 30. lipnja, 2014.
Deadline for submission of abstracts: June 30th 2014
Krajnji rok za registraciju po sniženoj cijeni: 31. svibnja, 2014.
Deadline for registration at the reduced fee: May 31st, 2014
Krajnji rok za rezervaciju smještaja: 31. kolovoza, 2014.
Deadline for hotel reservation: August 31st, 2014
Obavijest o načinu prezentacije: 31. kolovoza 2014.
Notification of abstract acceptance and way of presentation: August 31st, 2014
Krajnji rok za predaju radova: 1. kolovoza 2014.
Deadline for submit of final manuscript: August 1st, 2014
VAŽNE ADRESE / IMPORTANT ADDRESSES
MJESTO DOGAĐANJA / CONGRESS VENUE
Hotel Park Plaza Histria Pula, Hrvatska / Croatia
Verudella 17, HR - 52100 Pula
www.arenaturist.hr/hoteli_hrvatska/park_plaza_histria
TAJNIŠTVO KONGRESA / CONGRESS SECRETARIAT
prim.mr.sc. Nikola Janković
KB ‘’Sveti Duh’’, Interna klinika, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, CROATIA
Tel.: 3851/ 3712-258; Fax: 3851/ 3712-084 ; E-mail: [email protected]
WEB stranica Kongresa / Congress home page: www.hdndt.org
Ova obavijest dostupna je i na web stranici Društva.
Sve obavijesti u svezi organizacije Kongresa možete dobiti u tajništvu Kongresa
ili tehničkog organizatora.
This announcement is also available on internet.
All information about organization of the Congress is available at Congress Secretariat or Technical Organizer
TEHNIČKI ORGANIZATOR KONGRESA / TECHNICAL ORGANIZER
A.T.I. d.o.o., Pula, Zadarska 15, 52100 Pula
Tel.: +385 52 223 400; Fax: +385 52 217 644;
Web: www.ati.hr; E-mail: [email protected]
6
ZNANSTVENE OBAVIJESTI / SCIENTIFIC INFORMATION
PREDSJEDNIK KONGRESA / PRESIDENT OF THE CONGRESS
Sanjin Rački, Rijeka
DOPREDSJEDNICA KONGRESA / VICE PRESIDENT OF THE CONGRESS
Nikolina Bašić Jukić, Zagreb
ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANIZING COMMITTEE
Ivan Bubić, Rijeka
Bosiljka Devčić. Rijeka
Nikola Janković, Zagreb
Bojan Jelaković, Zagreb
Lems Jerin, Pula
Ranko Ladavac, Pula
Dubravka Mihaljević, Osijek
Ingrid Prkačin, Zagreb
Božidar Vujičić, Rijeka
STRUČNI ODBOR / PROFESIONAL COMMITTEE
Karmela Altabas, Zagreb
Nikolina Bašić Jukić, Zagreb
Žarko Belavić, Zagreb
Ivan Bubić, Rijeka
Ljubica Bubić-Filipi, Zagreb
Krešimir Galešić, Zagreb
Marijana Gulin, Šibenik
Marko Jakić, Osijek
Nikola Janković, Zagreb
Petar Kes, Zagreb
Mladen Knotek, Zagreb
Dragan Ljutić, Split
Mario Laganović, Zagreb
Mario Pehar, Zagreb
Sanjin Rački, Rijeka
Siniša Šefer, Zagreb
7
GLAVNE TEME / MAIN TOPICS
NEFROLOGIJA / NEPHROLOGY
1. ANCA vaskulitis –dileme u liječenju / ANCA vasculitis – open questions
2. Nova klasifikacija IgA nefropatije – kliničke implikacije / New classification of
IgA nephropathy – clinical implications
3. Registar bubrežnih biopsija / Registry of the renal biopsies
4. Debljina i bolesti bubrega / Obesity and kidney diseases
5. Glomerulske bolesti / Glomerular diseases
6. Kronična bubrežna bolest i komplikacije / Chronic kidney disease and
complications
7. Bubrežna anemija / Renal anemia
8. Kronična bubrežna bolest-poremećaji mineralnog metabolizma / Chronic
kidney disease – mineral and bone disorders
9. Razne teme / Various topics
ARTERIJSKA HIPERTENZIJA / ARTERIAL HYPERTENSION
1. Rezistentna hipertenzija i renalna denervacija / Resistant hypertension and
renal denervation
2. Komplikacije arterijske hipertenzije / Hypertension complications
3. Razne teme / Various topics
DIJALIZA / DIALYSIS
1.
2.
3.
4.
Predijalizna edukacija bolesnika / Pre-dialysis education
Dijalizne membrane / Dialysis membranes
Akutna ozljeda bubrega / Acute kidney injury
Nadomještanje bubrežne funkcije u akutnoj ozljedi bubrega / Renal
Replacement Therapy in Acute kidney injury
5. Pristupi krvotoku i trbušnoj šupljini za dijalizu / Vascular and peritoneal access
for dialysis
6. Dobra klinička praksa u dijalizi / Best clinical practice in dialysis
7. Komplikacije liječenja dijalizom / Dialysis complications
8. Peritonejska dijaliza / Peritoneal dialysis
9. Ostali postupci izvantjelesnog čišćenja krvi / Other blood purification methods
10.Terapijska afereza / Therapeutic apheresis
11. Razne teme / Various topics
TRANSPLANTACIJA BUBREGA / KIDNEY TRANSPLATATION
1. Novosti u imunosupresiji / Novel in immunosupression
2. Individualizacija imunosupresivnog liječenja / Individualisation in
immunosuppessive treatment
3. Komplikacije nakon transplantacije bubrega / Complications after kidney
transplantation
4. Hrvatska iskustva u Eurotransplantu / Croatian experiences in Eurotransplant
5. Razne teme / Various topics
8
PROGRAM / PROGRAMME
9
7. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
NEFROLOGIJE, DIJALIZE I TRANSPLANTACIJE BUBREGA
Paralelno s održavanjem Kongresa održat će se i 7. simpozij medicinskih sestara i tehničara, Hrvatske udruge medicinskih sestara, Društva nefrologije, dijalize i
transplantacije bubrega.*
Organizator Simpozija je HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA, DRUŠTVO
NEFROLOGIJE DIJALIZE I TRANSPLANTACIJE BUBREGA.
ORGANIZACIJSKI I STRUČNI ODBOR
Predsjednica
Bosiljka Devčić, Rijeka
Tajnica
Goranka Eržen, Zagreb
Članovi
Marija Gilja, Zagreb
Mirjana Maretić - Dumić, Zagreb
Nada Hrdan, Zagreb
Rozalija Škaričić, Split
GLAVNE TEME SIMPOZIJA SU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Unapređenje kvalitete sestrinske prakse
Kontinuirana edukacija u sestrinstvu
Nefrološka sestra; kompetencije i područja djelovanja
Peritonejska dijaliza metoda prvog odabira
Akutna bubrežna ozljeda
Kronična hemodijaliza mogućnosti i menađment
Transplantacija, izazov sestrinske skrbi
Na kraju simpozija u nedjelju, 12. listopada 2014. održat će se i Godišnja skupština
Društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega te Konsenzus konferencija
„Standardizirani postupnici u zdravstvenoj njezi bubrežnih bolesnika“.
Sve obavijesti o Simpoziju:
Bosiljka Devčić
Zavod za nefrologiju i dijalizu, KBC Rijeka, Tome Strižića 3, 51000 Rijeka
Tel. 051 407 154; Fax. 051 407 154 Mob. 091 51 98 304
e-mail: [email protected]
* Uvjeti za prijavu radova, smještaja, prijevoza, kotizacija isti su kao i za Kongres.
10
PREZENTACIJE / PRESENTATIONS
POZVANA PREDAVANJA / INVITED LECTURES
Trajanje prezentacije bit će naznačeno u konačnom programu, produljenje izvan
vremenskog okvira neće biti moguće. Za programske cjeline bez naznačene rasprave, ista je uključena u vremenski okvir predavanja.
The time allowed for presentation should be strictly followed and will be declared in the final programme. Programme units without declared discussion
time include discussion in lecture time.
USMENA IZLAGANJA / ORAL COMMUNICATIONS
Stručni odbor kongresa će iz prispjelih radova izdvojiti radove za prikazivanje
putem usmenog izlaganja. Trajanje usmenog izlaganja ograničeno je na 15 minuta, u što je uključena i rasprava.
Professional committee of the Congress will select oral presentations from the
received abstracts. The time allowed for presentation is 15 minutes including
discussion.
POSTERI / POSTERS
Posteri veličine do 80 cm širine i do 120 cm visine bit će izloženi u kongresnom
prostoru tijekom trajanja Kongresa. Organizator će osigurati pribor za postavljanje
postera.
Osim izložbe, bit će po grupama organizirana i usmena prezentacija postera u
trajanju do 3 minute s kratkom diskusijom uz svaki poster.
The allocated poster size is 0,80 m wide and 1,2 m high. The posters will be displayed throughout the Congress and suitable fixing materials will be provided by
the organizers.
During poster session there will be a three-minute oral presentation followed by
short discussion in front of each poster.
NAGRADA ZA NAJBOLJI POSTER / BEST POSTER AWARD
Znanstveni odbor Kongresa nagraditi će po jedan najbolji poster iz područja nefrologije, dijalize i transplantacije prigodnom nagradom.
The best poster in each main topic of nephrology, dialysis and transplantation,
selected by the Congress scientific committee will be awarded.
11
IZLOŽBA / COMMERCIAL EXHIBITION
Za vrijeme održavanja Kongresa održat će se i izložba opreme i proizvoda farmaceutskih tvrtki. Podrška ovih tvrtki je značajna za opći uspjeh Kongresa i svi
sudionici se pozivaju da posjete svaki izložbeni prostor. Izložbeni prostor biti će
ispred kongresne dvorane .
Sve obavijesti o mogućnostima i uvjetima sponzoriranja Kongresa mogu se dobiti
od tehničkog organizatora Kongresa.
A commercial exhibition of equipment, products and books will take place during
the meeting. The support of these organizations is important for the success of
the meeting and all delegates are encouraged to visit each stand. The commercial
exhibition will be in front of the Congress hall. To receive the sponsorship opportunities and possibilities please contact the Technical Organizer.
PRIJAVA SUDJELOVANJA / REGISTRATION INFORMATION
Za prijavu sudjelovanja na Kongresu molimo Vas da koristite za to predviđeni obrazac. Prijava će biti valjana tek nakon što organizator primi potvrdu o uplati. Krajnji
rok za prijavu po sniženoj cijeni je: 31. svibanj, 2014. Popunjeni obrazac i dokaz o
uplati poslati ili faksirati tehničkom organizatoru kongresa.
The enclosed registration form should be used when registering for the Congress.
Please note that registrations will not be effective until payment of the registration
fee has been received by the organizers. Deadline for registration at the reduced fee
is May 31, 2014. Completed registration form and proof of payment please send or
fax to the Technical Organizer. The participants are kindly asked to send or fax the
completed registration form and proof of payment to the Technical Organizer.
VAŽNO
Prijava za ERA-EDTA CME Course „Introductory Course on Epidemiology“ biti će
dostupna na web stranici www.hdndt.org od 1. svibnja 2014. Broj učesnika je limitiran
na 40. Prijave će se prihvaćati prema redoslijedu zaprimanja. Kotizacije za tečaj nema.
IMPORTANT
The registration to the ERA-EDTA CME Course „Introductory Course on Epidemiology“
will be available on the web site www.hdndt.org from May 5th 2014. The number of
participants is limited to 40. The registrations will be accepted on first-to-come firstto-serve basis. There is no registration fee for the Course.
Kotizacije / Registration Fees
liječnici, specijalisti / doctors
specijalizanti, stažisti, med. sestre
i predstavnici tvrtki /
residents, nurses, technicians
& medical representatives
Prije / Before
31.svibanj 2014.
May 31st, 2014
2.310,00 kn
(300,00 €)
Nakon / After
31.svibanj 2014.
May 31st, 2014
2.888,00 kn
(375,00 €)
1.925,00 kn
(250,00 €)
2.500,00 kn
(325,00 €)
12
KOTIZACIJA UKLJUČUJE / THE REGISTRATION FEE INCLUDES
Prisustvovanje stručnom programu i izložbi, konačni program i knjigu sažetaka,
kongresnu torbu i potvrdu o sudjelovanju, buffet ručak u ponedjeljak, kavu i piće u
stankama. / Attendance at all scientific sessions and commercial exhibition, final
program and Abstract book, Congress bag and Certificate of attendance, buffet
lunch on Monday, coffee and drink during breaks.
Za osobe u pratnji / For accompanying persons
Kotizacija za osobe u pratnji na upit / Registration for accompanying persons on
demand
*Dodatne pozivnice za društvene događaje moći će se kupiti na prijavnom
mjestu za neregistrirane osobe.
*Additional card Invitation for social events can be purchased on registration site
for not registered persons.
PLAĆANJE KOTIZACIJE / PAYMENT OF REGISTRATION FEE
Kotizacija se uplaćuje po izdanom predračunu od strane Tehničkog organizatora
na transakcijski račun:
Bank transfers in euros (€) upon received pro-forma invoice from the Technical
Organizer should be made free of charge for the receiver to the following account:
HR0923600001500396208
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
SWIFT: ZABAHR2X
POTVRDA KOTIZACIJE / CONFIRMATION
Nakon primitka popunjenog obrasca za prijavu i/ili rezervaciju smještaja i dokaza
o uplati, tehnički organizator će svakom sudioniku poslati potvrdu o prijavi i/ili
rezervaciji smještaja.
Upon receipt of the registration and/or reservation form and correct payment, the
Technical organizer will send each participant a letter of confirmation.
13
SMJEŠTAJ / ACCOMMODATION INFORMATION
Tehnički organizator je rezervirao određeni broj soba u hotelu. Rezervacija smještaja vrši se po principu tko se prvi javi prvi je uslužen. Ukoliko želite dijeliti sobu,
molimo Vas da navedete ime osobe s kojom želite biti zajedno u sobi. Smještaj će
se smatrati potvrđenim tek nakon uplate 50% iznosa rezervacije prema zaprimljenoj ponudi. Preostalih 50% potrebno je uplatiti do 10. 09. 2014.
Krajnji rok za rezervaciju smještaja je 31. kolovoza 2014. Nakon toga roka traženi
smještaj neće moći biti zagarantiran.
Technical Organizer has reserved a number of hotel rooms for the delegates. Hotel
accommodation is booked on a first-come, first served basis. If you wish to share
accommodation please indicate the name of the participant you have arranged to
share a room with. The reservation will be concidered confirmed only after we receive the payment of 50% according to the issued pro-forma invoice. The remaining 50% has to be paid until the 10th of September 2014.
Reservations should be made no later then August 31st, 2014. After this date
desired hotel accommodation cannot be guaranteed.
Cjenik / Price list half board / polupansion from / od 10.10.-13.10. 2014. per person
Vrsta smještaja / Accomodation
Cijena / Price
Dvokrevetna soba za jednu osobu / Double room
(single use)
3.476,00 kn (452,00 €)
Dvokrevetna soba / Double room
2.805,00 kn (365,00 €)
Navedene cijene vrijede samo ako se rezervacija izvrši preko organizatora, a odnose
se na polupansion po osobi i danu uključujući boravišnu pristojbu i PDV.
The prices indicated in Euro are valid only if booking is made through Organizer end
are for half board per person/per night including taxes and VAT.
Za sve upite glede rezervacije smještaja u hotelu obratiti se Tehničkom organizatoru
kongresa.
For all information regarding accommodation reservation please contact Technical
Organizer.
A.T.I. d.o.o., Pula, Zadarska 15, 52100 Pula
Tel.: +385 52 223 400; Fax: +385 52 217 644
Web: www.ati.hr; E-mail: [email protected]
14
SLANJE SAŽETAKA / SUBMISSION OF ABSTRACTS
Sažetak na hrvatskom i/ili engleskom jeziku napisati i poslati isključivo putem
elektronske ‘’online’’ prijave sažetaka na web stranici Kongresa www.hdndt.org.
Slijediti detaljne upute prilikom prijave sažetka.
Krajini rok za prijavu sažetka je 30. lipnja 2014. godine. Sažeci poslani nakon tog
roka kao i dostavljeni faxom neće se uzeti u razmatranje.
Autori će biti obaviješteni o načinu i terminu prezentacije do 31. kolovoza 2014.
Abstract in English or Croatian submit electronically via Online Abstract submission at www.hdndt.org no later than June 30th 2014. After that the abstract will not
be considered as well as abstract sent by fax. The authors will be notified about
the way and time of presentation till August 31st, 2014.
UPUTE AUTORIMA / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
Mole se svi autori da se striktno pridržavaju uputa prilikom ‘’online’’ pisanja
sažetka. Svi sažetci bit će tiskani u indeksiranom časopisu ACTA MEDICA CROATICA
The abstract should be submitted electronically. The instructions for authors
should be followed carefully. All abstracts will be published in the citated journal ACTA MEDICA CROATICA
Ne slati sažetke faksom! / Do not fax the abstract!
POZIV ZA SLANJE RADOVA / CALL FOR MANUSCRIPT SUBMISION
Svi autori se pozivaju da do 1. kolovoza 2014. godine dostave svoje radove tajniku Organizacionog odbora. Nakon recenzije svi prihvaćeni radovi bit će štampani
u Acta Medica Croatica indeksiranom u Medline/Index Medicus koji će se dijeliti na Kongresu. Radove napisati prema uputama Acta Medica Croatica, a zajedno s literaturom i prilozima ne smiju biti duži od 10 tipkanih stranica formata A4
(29,7x21cm) s obrubom od 2,5 cm sa svih strana te 1,5 proredom. Oblik slova je
Times New Roman, a veličina 12 točaka. Rad napisati u MS wordu i kao attach file
poslati e-mailom na [email protected]
Authors are encouraged to submit their final manuscript till August 1st, 2014 to be
peer reviewed for publication in Acta Medica Croatica indexed in Medline/Index
Medicus. Which will be distibuted on the Congress. For preparing the manuscript
the Acta Medica Croatica guidelines for contributing authors have to be followed.
The whole manuscript together with literature should not excide the maximum of
ten A4 pages (29,7x21cm) with 2,5 cm margin around and 1,5 line spacing. Font
style Times New Roman and font size 12 points. The manuscript should be written
in MS word and as attach file send via e-mail to [email protected]
15
OPĆE OBAVIJESTI / GENERAL INFORMATION
MJESTO ODRŽAVANJA KONGRESA / CONGRESS VENUE
Hotel Park Plaza Histria Pula, Hrvatska / Croatia, Verudella 17, HR - 52100 Pula
www.arenaturist.hr/hoteli_hrvatska/park_plaza_histria
Hotel je smješten na prekrasnoj južnoj obali istarskog poluotoka, hotel nudi fantastičan
pogled na Jadransko more, a povijesno središte Pule udaljeno je samo nekoliko minuta.
Hotel Park Plaza Histria, zahvaljujući savršenom položaju iznad mora na poluotoku
Punta Verudela, predstavlja simbol turističke ponude Pule. Gosti Hotela mogu uživati
u pogledu na fascinantne rimske ostatke u Puli, među kojima je i jedna od najbolje
sačuvanih rimskih amfiteatara u Europi.
The hotel’s location on the beautiful south coast of Croatia’s Istrian Peninsula offers breathtaking views across the Adriatic Sea, and the historic city of Pula is only
a few minutes away from the resort.
The Park Plaza Histria, perfectly located on the Punta Verudela peninsula overlooking
the sea, represents the symbol of Pula’s tourist offer. Guests of the Hotel can view Pula’s
fascinating Roman remains including one of Europe’s best preserved Amphitheaters.
PRIJAVA NA KONGRESU / ON SITE REGISTRATION
Prijavno mjesto biti će smješteno u hotelu ispred kongresne dvorane.
Registration desk will be situated in the hotel near the Congress hall.
Prijava će bit moguća na licu mjesta / On-site registration desk will be possible:
Petak, 10. listopada / Friday, October 10th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 – 20.00
Subota, 11. listopada / Saturday, October 11th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.00 – 18.00
Nedjelja, 12. listopada / Sunday, October 12th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.00 – 18.00
Ponedjeljak, 13. listopada / Monday, October 13th . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.00 – 12.00
DRUŠTVENI PROGRAM / SOCIAL PROGRAMME
Bez naknade za registrirane sudionike. Pozivnica je neophodna za pristup svim događanjima.*
Free of charge, for registered delegates. Invitation card will be necessary to enter all events.*
Petak, 10. listopada / Friday, October 10th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.30 – 22.00
Svečano otvaranje i Domjenak dobrodošlice /
Opening Ceremony and Welcome Reception
Subota, 11. listopada / Saturday, October 11th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.30 – 24.00
Večer iznenađenja / Wonder evening
Dress code: Smart causal
Nedjelja, 12. listopada / Sunday, October 12th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.30 – 01.00
SVEČANA VEČERA / GALA DINNER
Dress code: Elegant
Izlet Pula / Excursion Pula - (samo za osobe u pratnji / only for accompanying persons)
*Dodatne pozivnice moći će se kupiti na prijavnom mjestu.
*Additional Invitation card can be purchased on the registration site.
16
POTVRDA O PRISUSTVOVANJU / CERTIFICATE OF ATTENDANCE
Kongres će se bodovati sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore.
Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će potvrdu o prisustvovanju.
The Certificate of attendance will be given to all fully registered participants.
JEZIK / LANGUAGE
Službeni jezici Kongresa jesu hrvatski i engleski jezik, bez simultanog prevođenja.
The official languages of the meeting are Croatian and English. No simultaneous
translation will be provided.
POZIV ZA SUDJELOVANJE / LETTER OF INVITATION
Organizacijski odbor će poslati pismo, službeni poziv za prisustvovanje Kongresu, svima koji to zatraže. Takav poziv namijenjen je pojedincima kako bi im olakšao prikupljanje sredstava potrebnih za prisustvovanje kao i dobivanje vize ako
je ona potrebna. Takvo pismo ne obavezuje Organizacijski odbor na bilo kakve
popuste ili nadoknadu troškova vezanih uz prisustvovanje Kongresu.
On behalf of the Organizing committee, the Congress secretariat will be pleased to
send a letter of invitation to any individual requesting one. We are aware that such invitations are intended to help potential delegates to raise funds or obtain a visa to travel.
No discounts or travel bursaries will be available through the Organizing committee.
OSIGURANJE / INSURANCE
Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za ozljede, gubitak ili oštećenje osobnih stvari tijekom ili kao posljedica Kongresa. Mole se svi sudionici da
provjere svoje osiguranje.
The organizing committee cannot accept any liability for personal injuries or for
loss or damage to property belonging to meeting participants, either during, or as
a result of, the meeting. Please check the validity of your personal insurance.
OTKAZ SUDJELOVANJA / DELEGATE CANCELLATION
Otkaz sudjelovanja mora biti u pisanom obliku i upućen tehničkom organizatoru
kongresa - Agencije A.T.I. d.o.o.
Do 31. svibnja 2014. vraća se depozit za smještaj i kotizacija u cijelosti. Od 31. svibnja do 31. kolovoza vraća se depozit za smještaj i 50% kotizacije.
Nakon 31. Kolovoza 2014 neće biti povrata uplaćenog iznosa.
U svim slučajevima biti će zaračunati manipulativni troškovi od 100 kn (15 €). Promjena imena sudionika može se izvršiti u bilo koje vrijeme bez dodatnih troškova.
Povrat sredstava biti će realiziran nakon Kongresa.
Notification of cancellation should be sent in writing to the Technical Organizer - ATI
Before May 31st, 2014, the accommodation deposit and registration fee will be refunded.
From May 31st to August 31st, 2014, accommodation deposit and 50% of registration
fee will be refunded. After August 31st, 2014 the prepaid amount will not be refunded.
An administration fee of 15 Euro will be charged in all cases.Name change will be
accepted at all time.
All refunds will be handled after the Congress.
17
PRIJEVOZ AUTOBUSOM / BUS TRANSFER
Za zainteresirane koji se prijave, biti će organiziran prijevoz autobusom iz Zagreba do Pule u petak, 10. listopada 2014. s polaskom autobusa u 11.00 sati s Autobusnog kolodvora, peron 502. Krajnji rok za rezervaciju mjesta u autobusu je 5.
listopada 2014. godine, a broj mjesta je ograničen. Rezervaciju mogu izvršiti samo
sudionici s plaćenom kotizacijom, a vrši se po principu ‘’Tko se prvi javi prvi je
uslužen’’. Rezervacije poslati na adresu [email protected]
There will be a bus transfer from Zagreb to Pula on Friday, October 10th at 11.00
from Autobusni kolodvor (Zagreb Coach Terminal), platform 502. Deadline for bus
reservation: October 5th, 2014. Reservation can be made only after registration fee
payment. The booking is on “First come, first serve” basis. The reservations have
to be sent to ATI-Pula by e-mail: [email protected]
KAKO DOĆI / HOW TO REACH
Dolazite li osobnim automobilom:
sa zapada : Trst - Kopar - Buje - Pula
sa sjevera : Villach - Ljubljana - Kopar - Buje - Pula
sa istoka : Zagreb - Rijeka - Tunel Učka - Pazin - Pula
Avionom:
međunarodni aerodrom Zagreb - međunarodni aerodrom Pula - 5 km od centra
grada
Arriving in Pula
Pula Arriving by car:
from the west: Trieste - Kopar - Buje - Pula
from the north: Villach - Ljubljana - Kopar - Buje - Pula
from the east: Zagreb - Rijeka - Tunnel Učka - Pazin - Pula
Arriving by air:
International Airport Zagreb - Airport Pula
Udaljenosti od hotela / Distance from the hotel
Cestovna udaljenost Pule od nekih gradova u zemlji i inozemstvu / Distance
from other cities in Croatia & Europe:
Rijeka - 102 km
Zagreb - 288 km
Dubrovnik - 696 km
Trieste - 126 km
Vienna - 593 km
Frankfurt - 1030 km
Amsterdam - 1490 km
London - 1750 km
Munich – 607 km
Milan – 535 km
Rome – 756 km
Graz – 398 km
PULA - UPOZNAJTE SVJETSKU KULTURNU BAŠTINU
Dobrodošli u tri tisuće godina povijesti! Pulska povijest započinje mitom o Argonautima i potrazi za zlatnim runom, preko Histra, Rimljana i Mletaka, središnje
austrijske luke, sve do današnjeg modernog, najvećeg kulturnog i gospodarskog
središta Istre. Razni slojevi povijesti ispleli su jedinstveno urbano tkivo gdje rimski hramovi prkose baroknim palačama, ranokršćanske crkve stoje nasuprot austrijskim vilama, a ostaci srednjovjekovnih zidina ispresijecani su antičkim gradskim vratima.
Trenuci u vremenu...
I onda, Arena u svom svjetlu, jedan od najsačuvanijih rimskih amfiteatara na
svijetu, najznačajniji pulski spomenik, alfa i omega uspomena iz Pule! Arena,
borilište gladijatora i lavova, svojedobno je mogla primiti 25000 gledatelja. To
je impozantno zdanje koje se doživljava s oduševljenjem, veličanstvena povijest
koju možete vidjeti, dotaknuti, doživjeti, gdje se danas održavaju samo najveći
kulturni programi.
CITY OF PULA - LEARN ABOUT WORLD’S CULTURAL HERITAGE
Welcome to the 3000 years of history! The history of Pula-Pola starts with the
myth of the Argonauts and the search for the Golden Fleece. It was the home of
the Histrians, the Romans and the Venetians. Once the central Austrian port, today
it is the largest cultural and economic center of Istria. Various layers of history
took part in the making of this unique town in which Roman temples defy baroque
palaces, early Christian churches stand face to face to Austrian villas, and the
remnants of mediaeval walls are cut through by antique town gates.
Moments in time...
And then, you will come across the Amphitheatre, revealing itself to you in all its
beauty. This is one of the best preserved Roman amphitheatres in the world, the
most significant monument in Pula! Arena, the place where gladiators faced lions,
used to be able to entertain 25 000 spectators. This grandiose edifice allows you
to get an insight of its glorious history, the one you can see, feel, and experience.
It also serves as a host to greatest cultural programs.
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Hrvatskog liječničkog zbora
organizira
7. hrvatski kongres nefrologije,
dijalize i transplantacije
s međunarodnim sudjelovanjem
Croatian Society of Nephrology, Dialysis and
Transplantation of Croatian Medical Association
organize
7th Croatian Congress of
Nephrology, Dialysis and
Transplantation
with International Participation
Hotel Park Plaza Histria, Pula
10. - 13. listopada 2014.
Hotel Park Plaza Histria, Pula, Croatia
October 10th - 13th, 2014
ERA-EDTA CME Course
Introductory Course on Epidemiology
Hotel Park Plaza Histria, Pula, Croatia
October 9th - 10th, 2014
Hrvatska udruga medicinskih sestara,
Društvo nefrologije dijalize i transplantacije bubrega
organizira
7. simpozij medicinskih sestara
i tehničara nefrologije, dijalize
i transplantacije bubrega
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
741 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content