close

Enter

Log in using OpenID

1η Απόφαση - Υπουργείο Οικονομικών

embedDownload
㊥
E^^HNiKHAHMOKPATiA
YHOYP「2100iKONOMIKnN
「ENiKHAIEYOYN∑HClKONOMIKH∑HO^iTiKH∑
HEleAPXIKO∑YMBOY^10田∑T0110iHMENnNEKTIMHTnN
MEieAPXiKHArlCeA∑H
APie,1
T°KCtT’dpepovTrP(bTO,nqPQYP・「’,UTrOTTQPqYP・「9TOUN.4152/2013(¢EK
A’107/9−5−2013)neIeqPXiKd∑叩βeJliO rl一OTOn0冊eVいV EKTi…dN,¶0U
OUOTde[Ka]eTIVUIT’QPle・300941469/8・7・2013(¢EKB’1741I15−7−2013)
CIITO(pqOnTOUYnoUPYOJO−KOVOu−K‘bvKCtiCITTOT8人eiTqiqTTeTOU〔‥
−rlQVqYItim TCQJKq TOU K00VOTqVTivou,rldpeepo TOU∑uuβouNou T[〔
EniKPqTeiQ〔0〔Hpee5po
−∧印qXqpq^qLl面eCUTOUXpnoTOU,Hdpa6poTOU臥8YKTIKOO∑UVgepiou,明
。VO一町人IPu甲qTIKe Llelo〔,K00^uouevou T。U TqKTiK001臥OU〔EiPrlvI
KctTOiKeP[T。∪¢0両0UIrlop統pouTOU臥gVKTiKOJ∑uve5piou
− rlctVQYiLbTqM申pOTl・CM。UTOUAecIVqOiouirlpoToTQugV[〔TI〔Ai的euvon〔
ToLJtov rlcIPqV00Y[〔T[〔「eVIK蒔ALeOeuvol〔01KOVOLl川面rlo^iTIK帝TOU
YnOUPYeiouOiKOV°]lKtbv,uJ〔TqKTIKduele〔
−ludvv[AA的TTOU^oToU∑…[P中間TelTOi冊5voeKTi岬n(]eApieub
MITP(bourlIoTolT01回evovEKTlmTLAJVTOUYTTOUPVeiouOIKOVOulKtbvl),OS
TQKTiKe]臥o‘
−「stbpYIO Kq叩0UP6TTOU^C TOU ApiOTei61,nIOTClTOI皿とvQ eKTimTn(LJe
Apieud M申P(b°U rlIOT01TOImIeWJV EKTimTlbv TOU YITOUPYeiou
OiKOVO甲K(bv70),00〔TqKTiKOuelo〔,
OUVCepiQOCOTl〔13Iouviou2014,回5PcIrlqpqoK的I KqiOPq12.00耳.CTO
KgVTPIKdKTIPiOToUYnOUPYgiouOIKOV°]lKlbvell而冊°60JNiK[〔5−7,OTOV80
opo(p01TqP°UOiqKqlTI〔「PqLJuCITe00〔QUTOJrlqv5(iIPq〔∑JpouTOU「CのPYiou,
UITqM母eU T[‘「8VIKn’AleOeuv°[〔OiKOVoulK厘Ho^ITIK帝T°U YITOUPYeiou
OiKOVOLJiK(bv−KqT6TTIVTn’UIT’qpie.lTP00丁.「AOHOOOO700E三2014I247/30−5−
2014mP00K団°e00‘TOU Hpo統pou,Kqi,q(pOO510TTlOT(be[Kg[KqTd vOLJ°V
CJvegor当qi叩qPTiqToU(CIp・14TOUN・2690I1999・¢EKA’45/9−3−1999)l
eKPiVg rnITI‘UTT’qpIe.lTP(….141Il1.3.2014KqTqYYeNcl〔TOU…
…・KqTd TOU Tr一〇TOTTOi晒VOU eK.‖…[・・ 隼
Apleu6M申P(bou rli°TOn°i冊gVのV EKTlmT(bv TOU YneUPYeiou OiKOVO甲K00V
..),dTm〔[KqTqYYCNcILJeTqYeVeOTeP00〔OU町人[P(be[Ke,0〔KQTt TePの:
l. q)MeT[VUTT’ctPIe………‥/2008qYいYITOU‘CVLblTIOVTOUnO^uue^00’
rlpoT05lKgtou…. 0日. ,叩くpbTePg〔TeKVCIT00∨
抑TnoqVVq‖CIKUPtAJeeinuIT’QPieu...I2000
5冊6010610eriim TOU TrqTePq TOU〔,I On°icl aX8°UVTqXeei CVLbTTIOV Tn〔
OL甲β0人qIOVpd(pOU
EIeIKOTepq.Oi
evdYoUoe〔祈T[oQV《[…lvQQVqYVいPloeei,eTi01TPLbT°〔eVqYGIJeVO〔[‥
…iQW)ieQ入庫06gP(pe〔ToU〔exsiUIToXPeWQIVCloUV創O(pSPeiTI〔OTO
−oToPIKdTI〔QY(JY而QyqYPqpduGVe〔lQPOXと〔cmeTPVnqTgpqTOP〔・CI的〔
123.669,00C.dTi qUTと;eiVql箪q61qeel.CU K^IPOVOLJOI TOUITqTCPQ TOU〔
…….KQlOtin00°OTb,Viq TIVITP(bTI36,80/100e506iqiPeTOU
l
Kq−Y−q TPV680TePrlOelT°00OT636・34/100gi c・51。IPeTOU,dMの〔Kqi
emKOUPIKO〔VQ∴QVQYVOPi。eOJvK^[POVGuolKCITdTOITOeeoTdTI〔VO]l]n〔
uoipq〔ToU〔両。IYIQTnVITP画。mOoOOT618・40/100eiQ6iClIPeTOU,KqlVIq
TrlV580TgP108nOoOOTd17,94IlOOeiq5iqiPeTOU,el面TOVTTePiVP。(pOuCV00V
OTIVqVtA)VnelKOOiT800dp(AJV(24)qKiV巾のVITOUqVnl(oUVOT[VK^IPOV〇回dTOU
nqTとpq TOU〔
E巾oI〔姉TIOqV Vq
qvqYVOP一〇eeidTIOigVdvoyoe eNq日時06IqeeTOUKNIPOVduoLTOUmTPd〔
TOU〔・d大入00〔KqIeniKOUPIK叫KqTdTO[000oTbTnSVdulm〔uOIPQ〔TOU〔KQI
KCITdTqqV00TePu「rTO。o。TdICgKdeとdMIKiV甲IKqIQKIV[T[lTePlOUOiqTOUKqI
VCt UITOXPC(AJe°Ov ol eVCIVOueVOI…………………………KqI TQ TeKVq CIUTOJ
…・Vq TOU〔○町06(bo°UV KqTd Tq∴QV00丁年肌I箪
06−0ipem TTOO90Td Tl〔e‘05−005TOU Kl[PoVO咋TC撃i dllW’K0−
8.mIKOUPIK(JSKqTOTqintPiYPQ(p6uevQ”rrOCeCTdTrl〔VO…[〔]clPq〔TOU〔,oTq
eiKOoiTeOOgPq(24)QKiv[TqTTOUTTePIYPd(poVTQlOTIVClVOVfl,dMW〔5eKqlCt
OePillmPC叩pV巾retbsTOU〔)Vq6−0TqXeei[CmOPO団TOU〔CmOQUTdiTTOU9
KCleeW〔KqTe粗qMdKq甲CmOpo^hKdeeTPiToUTT°UelKel5iKqi(b]qTqqTTO
TOU〔VqYOueVOU〔[KqTeX創TqiCIKlV申qe.町’ovoLICITlTOU〔KCliVqeiQTqXegin
CYKqTdoTQ(坤TOU〔[…VeVQY°∪°LbvIosqUTdKCITdTqlT000oTdTOU〔QUTd.》
MgTIVUTT’qpIe……・/2010qlT6(pqOI T°UTOrlo^∪]elを〔rlp00T05iKgio
…‥q)qTTepp川崎丁[VKJpiQβdo中嶋QVUY南画TOiKCle’e]印°〔mgqUTfl
知TeiTOI qKJpoo[TI〔eiCtenK[〔入るYtAJl町人dvneTOU6Iqe計1,β)eexeIKeTlV
eTrlKOPPIKn pdoITn’qY(画〔・nTOiKCle’6∴Hfpo〔ue.QUTnlTP。雅人eTO
QKUpoTnTP T[〔5100両〔^OY00∴llrPOOβ0怖T鴫,VO…。U LJ岬q”rWV
avQYOU?WV・Y)0両P撃 《Tn O叩叫eV[qYLW10VqYVOPIOe00〔Tn〔
UITOXPsの°Gの〔OUVeI°pOP。〔TOU…. ..》Kqi6)np0°ei6piOg TI
Vd]im LJ°ipQ TI〔LJeV ………………°8∴「町0000Te15,28%,TI〔ee..‥
…‥Oe n0000Te14,81% Kqi UnOXpごくJOe TOU〔.…
…….VQ∴qn06tb°OUV OTn……………………………,KqTq
TqlTPo]VnOeevTO‖HOOOoTd.TQCIVq(pePOueVClOTIVqYtA)Yn24QKiv中ロ.
KqTdTt〔eV∧eY(J(THOpqOeの〔QOKIoqV的goneVLblTiOVTOU EpeTsiou
………‥dnQVTe〔OleVLbniOVTOUnO入山8人°OGrlpLLJTO51Keiou….
slqT8人goqvTe〔6IdeIK°i.0iLJeV sVdYOUOe〔邦T[oqV Vq Yiv創 箪〇八°K小POU
eeKTn n QYlJYflTOU〔一015ccvqY咋VOIVqCmOPPIPeeie:〇人OK∧npou・To
E(peTsio……………帥1人[(peevTいV的eOe00V.e窮500OgT[VUTT’qpIe……….2012
0lTbpQonToU,°TOOKe.HTIK6T[〔°lTOiQ〔610人QLJPdvovTCliTqe緬〔:
《EvTrPoKe甲5WLJKPio甲o抑TⅢqYiClTnVq°pq梢5IdYVOO[T[〔evelKne
elqPOPd〔givqIPOPe直中回oITn 叫叩OPIK厘qYOpClOTIKneq妬qpgv6〔
TのVOUVeloeVeKTetA)VeKueP°∪〔丁00V6iQeiK00V.KqTdTOXPOVOTnSK叩○鴫,KqI
q(peTePOUdlいV…VqKIVnl’tAJV(24),nOUqmPTitouvTIK^IPOVOLJiqT°∪…
・,KqTdTOXPdyoTOU eqVdTOUToU・ngPi…V知丁冊dTOV
TOJT(JJVTOAiKqoTrlPIO5ev叩OPeIVqOX冊qTioeiqO(pq団eIKqVIK[ne.Hoieno[,
qMdKQTq^eiTT°VTQl,OXgTiKduequTd,KCVdKqIQLJ(piPo^clOnueicI,KCleOCeVOI
LJeVLqPTUP−Ke〔KqTClee〔鳩一〔5evee(JPOJyTC.iOqPei〔KqlqiIe…°Te〔・eYtbcITrPTQ
TTP°oKO甲〔dLJeVQ eYVPCt(pq e冊IOUPYOUVTQl qod(peIe〔.KaVd om鋼Cl∴eTTIOne
UTTdpxouv,KQl叫ITpO〔T[VueTqpO団TOUTiuqPieuouqnbTOVXPevolTOU
e^qβe xopqiIIdeelTQPOXni匡XPi T° XPeVO TOU eQVdTOU TOU
K小PoYo]oJuevou(2006)l gO600V eeV TrPOoK。uiゆVT0−0000梢oxeTIKd
oT01XslQQITeToU〔eiCteiKoU〔.
TqlTPOqVqpePeeVTq∴KPioiuO e的TQ・T[〔euTTOP−K帝qeiq〔丁(JV
ouv額oeVeKTePVITQPOX(JJV qTr6 T°∨ nqTgPq TOU〔KQI TtAJV 5iClVemTeOV
qKIVnTOV,KQTd TOU〔の〔dvLO KPioiuOU〔XPevou〔,CITTOTと八ccv eecl5lK的U evcI
帥TfluQTQ)KQe6°OVYIClTIVm血○[KqlTnVelePeOvnoiTOU〔・CmCI一丁OOvTqI
leIdtouoe〔YVLboeISTnl;eni°Thm〔.∑UVe’叶い〔.TOAlKqOTIPiO KPiveleH,lTpO〔
2
〇人oK団POOnTI〔5psuvQ〔nePiTI〔草IudT晒丁γ∧dYγT臣pgoiの;Kql
TnVKqMTePn6idvv00OrlTn‘6iQpOPd‘・aNQlqVqYKqlO,XOPI〔Vq的PCtVlOeIT[V
eKKq^oJuevIqTTdpqo1,VQ∴qVqβd^81TIV gK5。on Tn‘oPl。丁嘩T。U
qTTdpcIOI〔・VqeiCtT的mVmqVd^…T埠。∪師。帥‘OTOOKP。QTrlP一〇川
clTOiq∴ivqi mPClIu甲gVn・TTPO〔eleUKplV一〇[ilTqPOXfl elqOCtmOeいV KQi
OU町人npoon TOV KeVLbv,l(qiqupiβ0人いV〇両のVl・nS UITdegon‘点ql
ntPqiTePtVqelQTd如qpとvo〔,TlVeIeVepYeiQ叩Y甲。YV叫0。中世IT。eVq
eeeIelKeL甲eVo…Veie面vYVtAJO糾VTTOU61005TSIeVCt〔eKTl…[〔TnSq妬
qKIVhTWV(V的TOU∑小四TO‘OpK…LbvEKTimTLbv臥^d50gとOiE・)qTTeTOV
葦嵩置器葦墨書告諭詔書喜鵠
CtlTe TOU〔8VqYduaVOU〔一gKKq^oJvTg〔CliTnLlq,eIm〔eleIKdltPq OP鷹TCtI°Tc
eIQTqKTIKd・KqlqPeTepou TnVITPOOKOuie日印一。冊OV OTOIXeiいV ViCt T[V
rqβo小TOUT甲qPieu。∪]CT的TOVeTtbVnOUeY・VePKdeerrTqP。XfIK。IT。U
eTOU〔2006・TTOUqTTOPi(Jo80¶平面〔TOU〔K^IPOVOL・。UueV。〔》i
KctTOlTIVTOVOKeVeOVCtUTOVTOE(Peltio…………5IeTCl箪TCIqKOloueq:
(A)《Nq叩°OK9山OeOJv・ue帥甲的QTOUm甲振oTePOUCmdTOU‘6106iKOYg
CTTio冊qoTOIXeiqYlqT[VuCTQpe団TOUTluQPieuou.ucPdo[TOV6giKTITI叩V
KqTqVQ人面・四〇gdTOV肌bvKde=rTqPoX毎KQlTOUXPdYoUeqVdTOUT。U
K^IPOV°LJoOuevouKql(B)NqeieVCPY10g「¶PqYuQTOVV叫〇°∪VI,eTolLboTeI
四〇的KQT−OvT‘A,VoUY的09pdoTIV幸q6lCIe的∪6−060XflVClVivelloYI。TiKd
KCIICtePOiOT−KCl・Ctq)OUnp…qQTTOTILlnee巾q的TI〔Klnpovol・iq〔KqTdT。
XP6V。eqVdTOU T。U KNlpoVOLJOULJCVOU KqiOTO TTOod TrOUITPOKOTrTCl,VQ
QePOl0TOJvdle〔011TCtPOXと〔一nOUeYIVqVOeKqeelq(nOToU〔KqTi6vTg〔KQl
…飲PscU〔○:oUVeloPOPdlOJu(叩VOトeTIVQ的TTOUeixqvKqTdTOXPdv。,
KqTqTOVOnOIOnpClVuQTOnOineIKClV・HQ的eCTOUXPbvouTI〔lTqPOX帝eq
qvqxeeiIu岬O申?qVqpePeuevcIoTrlueiかqoK旬[Trl〔nqPQJ。CI〔可TOiue
pdoITIVt…]QPX[TOUdpepou288AK,OTOiOd;i6TI〔KqTqTOXPOVOToU
eqvdToUToUKNIPOVO]OJuevou.ct(pOJlI(pegiuTTbvIrlqYOPqOTIKfl的qT[〔
XPUo帝人ipcl〔AYV^icl〔)甲Td TO XPdvo Tne nqPOX塙KqIqKO^000明TOU
ectVdTOUToUK^[POVO]eUueVOUKCIi=gT的TOU〔。JvKPiPn・世βdoITIV
匹00人q帥OqOq qOi1°I T°U TILJqPieHOU.KQi創るIK6TePq∴rHiTOV qKO^00eov
知mudmv・(1oV)lTOicthTqV叩PqYuQTIK恒uTrOP−K両Y。9qOT−K中的q・KqTdTnV
…・一2006m°∪肌o恥oe,0両POVOuOU]gVO〔nQTとPCl‘TOVeVqYOUOuN,
°86pqxLJg〔eKeivou ToU Xp°VOU,dlWV TOV oUVeiOeVeKTeWV oT[V CTli5iKI
KlmOVOulCt∴KIV甲Lbv KOlqKIV甲00∨…V6iqeiK(JJV,TTOU qnとKT[OQV,OTTe TOV
K∧IPOVO]eJuevomTepQTOU〔),Kqi(2oV)vqTrPO。610P一〇eein叩Y10TiKh
S叩OPIKnQYOPQOTIK巾的一KQTqTOVXP6voeqvdTOUTOUK^npovououpevou
TTqTepq T00V5iQ6iK00V oTl〔……‥一2006,Oe5pqxue〔eKeivou TOU XPOVOU,
KqeeVe〔eK…V軸‘qKlynTtW・nOUmPi^QuβdvovTCtieV61両e甲ePeiOTIV
KqTq^100giCOKl[POVO]IqTOU.KCl甲d^iOTClVQnPOQSlCPlOTOOveieIK6TepQTq
XP冊。TqlT°U CllTqlTn01KqV VIq T[V Cm0mPdTOo[KqiKqTq°K”∪ 6人PV TOV
qoTIK(bvclKIV巾uJV.nl00UYKaKP甲gvq,VQTTP0061°PIOTginQiicIKCIeeV6〔QTT6TCI
TTqPClKdTu)oKiv申億,巾Oi(1)evb〔qOTIKOJ clKiVnToU(eI0匹Pi°uQT0°).elTiTnG
0600 ……………‥oTI°UV°IKiq …………‥OTIV ne小.……………,叫Pq600
40・15T寸LrCqVO−XTeX函QCTd0匹∪°鴫・(2)T[VUTrtpieHaVVeQl9]肌OenKrl
TOU UITOYsI°U oPe(p°U Tn(;ClVOTePu)●ntPiYPq(pdLJgVn〔lTO^uKQTOIKiQ‘,TTOU
叩OT調一eIqiTeP[XtJP一〇丁年UT°T叫KqIClVeidpTnT申5一OKTPOiQ−ue鋼mpdv叩
KqeQPn6・30丁・H・(3)T[VUTTOOTOiXgiQY2qlTOe函IUITOVaOUITO^UKqTOjKiC.‘
nOUppioKgTqIOTnVKTrⅢQTIKhrlepIq)わきiQTn〔TT6両〔…………‥TOUOLJLuVL甲OU
A血ouTI〔EITqPXiqCNoLloO…………….,eVT6〔TOUeYKCKP甲eVOUPULJOTOulKoJ
oxCSiou ne^ew〔,oTO UIT Qpleue355°lK05°ulK6Tel’PqY00VC CT[OUVOIKiq
《………………》KQIOTIV056…...…..…叫pq600390T.H.KqI°JupovcIue
3
V86TaPlKCIIqKPI郎I(QTqueTPI。n400−11丁出(4)oIK61Te5ccUPIOKduCVOOTQ
《…∴?ioT∵詳言売血㌫∴:幽霊。蒜…誓書豊:
447TT軸ToUonOiougx…VCYePegi61函OPP。IKO50両(VQTrPOoeiOPiOeOUv
TqXP冊TqTr9UCm0両erlKqVYIQT[YOnontpqTW。[luV510匹Pio]d…∨),(5)
OTIVKTmCmKInePI(pgpeIqToUX(JPIOU《…………》TOUA血°U.…
evT6〔OIKlOuOJoTIVITlqTeiQT。ソXWPleJqKPl昧CmevqvTICtnbT。VlSPevqd
《………………………》 Kql enI TOU KgVTplKQJ SpeLJOU TOU X00PlOU,evct
clKdneeol・000T]ilT150V直入qTTOV,gVTO〔TOUOTr。iouexeIqVeYgPeeiSlLbpom
OIKiq°UVo^I面elTlpqVeiQ〔100TiいTTePilTOU(VCI・HP°06iOPIoTOJvTqXPn]OTq
TTOUQTq−TnenKqVYIqWqVqKqivlonT。∪),(6)oTIVKT甲TIKnTTeP牢PeIqT。U
X00PIOUくく………………》TOUA血ou…・ ・……・gVT。〔OIKiOLJOUOTIeeCI
《………………………〉〉,約00lKdlTe502iOOOT・LJ∴町人わV直入qTTOV,7)oTIeeOI
《……・・……………………………・》5vclCtYPb−。IKdlTge。eVTO〔OIK‘OLJOJ e・町TOU
KsVTPiKOO5pGuouTOUXOPiou.qpTleKqIOIKO60両01LJOeTTIPCIVeiq〔300T.H.
TTeP五〇…^50VnelQTTOyug48人0166gvTPq)(8)oTneeOI《・・・・扉vc・VQYPb
mrlqQVeiq〔300T・LJ・,Tre叩。用人とOV直入qTToVue4elqi66evTPCl・(9)oTneeon
《………》evQVQYPOmIPdvelq〔1iOOOT・HTT印面ouITl vI直入qTTOV,ue30
nePinoU8人qIdSevTPCl,C蘭Q〔6000”P(ん,(10)oTnee(叩《………》ivclVCIVPO
e.HIpqVeiQ〔5・000叫・ngP町OUITlfov咋qTTOV.∴8308人QidesvTPqe・巾TOU
KeVTPiK005pdL10UITOUOSIYCi°ToXupiO《‥ .華(11)oTneと01
《・・・…………》んqvqYp6珊甲VeiQ〔12・000丁・HT嶋p面UT人気∨畔人肌。VHS
50¶tPilTOUel0−65evTPqeKTQOe(巧20TrePiTTOUoTP甲Q…V・(12)。T[eeO[
《………・・ ‥》evqvqvpbemPqVelq〔1・000T・LJ・nePITTOU
TTleCV直入QTTOVue3e∧qi65ev5pQ,(13)oTIOeorl《・・ ..》5vcl〔qYPO〔
8mlPQVeiq〔250T・u・lTePiTrOUTT∧eov直人QTToV,∴85謙S,(14)oT10501
《………………”evclVQVPOe・HIq,qVeiq〔5・000T・LJimPITTOU川elOe^QldeevTPQ.
(15)oTIeioI《…………………》qYPe〔帥−pqVeiq‘5・000回.,(16)oTIe約〇
《・・・ ‥》一OYP6〔enIPqVeiQ〔200T・申しe38人01658VTPCl,(17)°Trl
eeo[《……………………・》∴QYPe〔eTrlPqVeiQ〔300 鴨PiTTOU Tiu・Ll86
8人0−66とvTpqi(18)oT[050[《…・ …・》約0vqYpO珊pQV的〔1・000
叫iTTeeITTOU LJ858lqlOegVTPqi(19)oTIe501《……………………》QYPO〔
eTrl(pQVeIq〔1・500T・u・ug158人qIbeCVTPCl,(20)oTneeo[《……………》qYPo〔
曾山岬qVdq!300丁・いneP五〇U,(21)oT[e細n《・・ ..》iOYpO〔
mipqVeicl〔500 T早“岬TTサリ5 5 elcti66gVTPq・(22)oTrI eeoI
《………………‥》PYpo‘eTiPqV的〔1iOOOT・LJ・nePiTTOUト84elQI658vTPql(23)
OT[eeoI《・…‥》gVqVqYP°帥rIqqVGiq〔500T・Ll・us4e^qieeevTPQKql(24)oT1
0501《……………》qYPO〔eTTlpClVCiq〔600丁.U.184ell吋H qi佃ee TOU
XPbvouTI〔¶CtPOX畦00日OVqXeei,ueβd°[T[Vl…iQPXrlTOUdpepou288AK.
CT°一°diidTI〔KOTdTOXPdy°TOUeCtVdTOUTOUK小POVOu°Juevou・(lTqPOX帝−
eqvdTOU)・QPOOlmeeiuITOmn!〕Y°PCtOT−K両的TneXPUo帝人ipq〔Avv∧icl‘i
KqTd TO XPOVO Tnt;TTClPOXnS KqI qKO^oJe(巧 ToU eqVdTOU TOU
K^[PoVOuOU直VOU,KqiI ugTq的TOU〔〇時KPi°n,ueβdo[T[VLleoO^clβ的qoq
qU帥o[T°UT甲qPieuou.》
Telo‘川eTIVClUT[CtTT°00°[TOUTOE(pgTCio…………………‥oPioe(JJ〔
lTPQYuQToYVOIJOVq TOV…・ …・,oT[VQVTiKqTdoTqOI TOU OTTOiou
npO印I CV OUVeXeio,TI0両08i…∨
uSTIV・・・…2013qTr6(pQorlToU.MeClUTnTOE(p TgiQ.… .….OPiOe(JJ〔
豊器黒岩請書措嵩高。∪…………詰書誌諜
VQ∴eIaYePYnoeIT[V eiqTqXeeioq nPQYuqTOYVO甲00LlvI SlbTl《5100578iTIV
qTrQITOUueV[816iKeT申q O〔uelo〔ToU TTlOTOTTOlIuevou∑∪MeYoU EKTimTlbv
臥^d6°〔》Kql《TUYXdveim〔qTTO50X南中pOTgPOVTtAJV5106iKのVIJgPd)∨》.
4
・・・・・l悪霊高窓誓言・書蒜器藍譜器嵩
肌TOvoT°iXeiclCrmPQiTnTQYlqTnVTrPOTTQPCIOKeUriTI〔C…TOViq〔mrrLLJV
qKIVmV,LboTC・qKO^oJe(JS・Vq OPioeeiwCPOmViq6ieVePYelQS T鴫.0
…‥〇㌢5−2−2014的1両0°eTOV……eT一〇。PopdnpOβ人血QTQ
UY昨6evToU帥eTPelTqVVQ・TTPOBe「oTrlVnqPde。OPT00V如TneevT00V
OTOIXeiNiOTI〔17−2−2014TOU叩eOTgi^e小8KTPoVIK61nVU岬°T001TOi0
6−qT而00gOKeVeI‘KQITTPOTd。創‘TPO‘610oPd^Io[l[叩PT−OT叩〔Tn(;lTPO〔
61eVePYgIClnpqVuCtTOVVu甲。oUVI〔Kqi。Tl〔28−2−2014TOUqlTfoTsi^8,61CtTOU
5IK[YoPOUToU……………………一両KTP。V−KOmVUu(らしはTOoTTOioqpevb〔
50cc8mTfILJQTqVO…6T叩‘Tn‘600gbn〔OeCtUT6veVTO人面Vqe一gVePYrlOel
TrPqYuqT。YV叫。OJvp・KQlqpeT牢UTOVmPeKd^eo86m‘,qVqβd^eITIV
eVqPd…VgpYqQlのVTTPOKeIueVOUVqUITdp軸《eU。一CIOT型OUVePVQoiC.》
嵩誓T。∪‘‘∑Tl‘‥誓書告nVi霊㍑完器書誌。藷:
qpXiKい〔14−3−2014KqiqKO^oUO型[5−3−2014・∑Ti〔4−3−2014,叫00〔,c
eIK[VOPO〔TOU……………………qneoTaleoTOV……………………………Ve〇
両KTPOVIKd申V叩。・∴eT00TT9ioTOVeVⅢePO。eOT・∪岬0人S。T。E型Tei〇
・・・…QlT1010VTIKqTqOTqO”〔TOUq(peVO〔^bvu)enrPU^di恥VITOUO
eVT〇人〔牢T。UgxelYI叩]eeoe〇・KqTtpCIPu。Yflm:oTTOic・‘oKdneUeVf川pOβei
OTnVsTl叫[IlI〔咽q〔…VQKIYnmV,KqiQPgTePOU^6Y006uoITiOTiQ〔lTPO〔
豊富器T?∪∵早笠置誉告謡結晶轟書籍
Y)∑T−〔11−3−20140……………………Un的八cc両肌。VTO川中VTO〔
HeIeqPXiKOJIu]β0∪^iou T[V…6KPioI KqTQYYeNcI Kqe(b’KCIi GYVPqq畑
oTclXeiq TTP°〔mippoonT的(…’ctPieLJll’P00丁・141/11−3−2014).AKO^oJe00〔,
t而Pq^8.mPeOeeTqoTO−Xeicl(UIT’qpie・nPLL}Ti160I21−3−2014KQl18014−4−2014
gvvpqpQKQTqe508の〔TOVOTelXei(OVQUT(bv),eVdJugT°UTr’QPie.183〝一4−2014
5YYP叩dToUITPO的OTn5−qT血のOITrPOoei…VqiTido恥VeVoXk鳩ITrPO〔
TOV TPOTl.0,ue T°V OTT010o K……………・gK両町g T[V qgicIOUYKeKP甲ev00V
qKIV[丁00VTOUi
E的Mou,OKQTCIYVeMbuevo〔………………,TTPO〔QVTIKPOUOIT[〔…6
KPioIKqTqYYe^iq〔iKClT紙oeet,eUnO申uoTq:TOqnb3−4−2014KQITO(繍而
TtAJVTrPOqVq(pePeevTOVTTPOoe計いVqITICIoeOVl’ou…. …)qlTd14−
4−2014.
11・ ∑TO dpepo nPdJTO,lTqPCIYPQ(pO〔「’《 Pueuioel’YiCI T[V rlqpoxn
EK叩叩K(bv YmlPeOi(bv》,UTTOTTqPCtVPQ(p01「.2,「.4,「.5,「.7,「.8,「.9 KqI
「・10 TOU N・4152/2013(¢EK A’107/9−5−2013),6叶い〔I°XJel ueTd TIV
TPoTTOTTO向く叫TOUueTOdpep038,lTqP.5TOUN.4223/2013(¢EKA’287I31−
12−2013),oPiゆVTqiTq‖qKO^oueQ:
《YrlOrlAPA「PA¢○∑「.2:E「「PA¢H∑TOMHTPn0
1.To e.HdYYe^lJq TOU…OTOTT01冊とvou gKT町中flQOKgiTQleleOegPCI ugTd
lTdp06。TPl画VOU CIITe T[V qVQyY8人iq evqp航TPU OT[V ApueeIq
A10IK叩Kr’IApxfI KqIT[V eYYPCI(m TcUlTIOTClTOIrlLJeVOU eKTimTI oTo
M申P(borllOTOTTOi冊CVのVEKTImTlbv.
To MITP(b° Hi°TelTOirⅢeVOV EKTlmTLbv mPeiTqI oT[V ApueeiQ
AiOIK叩KnApxrlK0−6日〇°i咋TqlOT[V.IOToOeNeqT?U YT7.。UPVei9U
OiKOVOuIKlbv.「lQTnVeYYPQ(moTomTPtAJO…OTOIT01回eVOVとKTImTいV
5
nP帥e一VQTnP00vTQ1016lQTd短冊PimqOXd^no[〔oUVT的oJxou
O叩PLtVqueTOdpep016TOUVi3863/2010KqiVCl・Hp00KOuiiovTqITCt
°XsTiKqlmc5glKTIKdeYYPq(pCll…i
YHOrlAPA「PA¢0∑「.3[…I
YrlOrlAPA「PA¢○∑「・4∴KMO川I∑TOrlOIHMENnNEKTiMH丁重N
OiTTloTOTT。i…きVOiCKT一mTe〔50、伯VTqI VO∴epQOTIP10・0010両Tqi Kqi
Vq…OT°lTOIOJvTCIl°eevqvnneplCOdTsP。∪〔mOTOU〔eg毎K^d50∪〔i
(Q)AKivnTqβ)[…l……6)[…i
Yrl0rlAPA「PA¢○∑「・5∴ANTIKEIMENO EP「A∑i(N Hl∑TOrlOiHMENQN
Me TIV elT甲恥入l eleIKeTePOV 5iqTdかV,丁[〔K専VI〔
Vo]OeeOiq〔・LJe Ti‘ OTT。ie‘KC.eOP鷹Tql e−6両 eIQ5IKqoiq eKTlmogのV
OUVKeKP甲ewM′∴qYqetbvl OI TrI。TOTTo一冊さVOI aKTI…5〔6−8VePVoOv
eKTl画OeI;Trl〔q緬 qYqeLbv(8VOtbL・q…Vfldu^00V),TTOUqpOPOUv
CV6gIKTiKqOe:
−AKiv申qKCIl叫TrPdYuQTOeiKQILbuctTCt.[…l
YnOrlAPA「PA¢0∑「.6「.l
Yr10rlAPA「PA¢0∑「.7:KANONE∑EKTIMH∑EnN
O川ioTolTOi…eVoieKTI…C‘OpCi^ouvvqouvTd000UVTl〔eKTlmOelS
TOU〔○叩POVClugTqeUPumqTKd咋IeeVrlqVqYVOPlOLlgVQgKT甲叩KdlTPdT…q
KQI]eT9VKtbslKqA8°VTO^oYiQ〔IlTOUTTPO蝉TTeTqlOTIV…。ITqpdYPqpO「8
TOUITCIP°VTO〔Vduou.
YrlOHAPA「PA¢○∑「.8.:YHOXPEQ∑El∑rll∑TOrl01HMENnNEKTiMHTQN
l・MeqlTo(pQonTOUYIToUPYOJOIK。VoLJiK(bv,IenOiqeKeieeTC,一gVTO〔
TPI(bv HV(bv CmrO T16冊9°i”○[TOU,TTqP6vTO〔・eeOn鷹Tq・K(ん5iKQ〔
AeovTO^oYiq〔TOVnioTOTTclIuCVいVCKTimTOV.
2・〇一nI。TOno冊8VOlgKT一mTC〔○(peilouv vq ouⅢOP(叩VOVTQ一匹Tl〔
eiqTd的〔T°UITqPdvTO〔VduouKqIT°UK(b5−KqAeovTO^oYiq‘し..i
Yrl0rlAPA「PA¢○∑「.9.:rlEieAPXIKO∑YMBOY∧10
1・∑UVlOTdTCl一 匹 qTre(pqon TOU YTTOUPYOJ 01KOVO]一K(bv,rl clTOiq
eKSi5eTql sVTO〔TPILbvmVLbvQ・HdT16冊○。ieuoITOUmPOVTO〔,¶宅VTCIue様〔
rl引eqPXiKO∑∪]βoJIIO…OT01TOiⅢgv00VeKTllJ申dJV.TOolTOioqlTOT8歳iTqlqne:
CI)’EvqvHdpeep°TOUIuLJβ0UNouTI〔EniKPClTdq〔LeTOVqVqTTlIPLAJTrl
β)’EvqvndpeSpoT°∪臥きVKTIK00∑UVeSpiouueTOVqVQTr∧npいTnT°U.
Y)Tov rlpoloTduevo Tn’AIeOeuvo[〔ToLlfov rlQPqYい∨帝 TI〔
「evIK帝AIeOeuvoI〔OIK°VOull(帝 no^iTIK厘 ToU YITOUPYai°UOIKOVOuIKいV.
匹T°V qVq町人[p(OTITOU.
5)AJo …°TolTClI匝VOU〔8KTi川Tg〔Llg e^dxIOTICKTImTIKfleunClPiqlO
el’tbv,LJe TOU〔QVqTT∧np00Tg〔TOU〔,oIOITo1015”rTi^eYOVTqILJeTdcrrreK^npの○[.
rlpee5po〔TOU rleleQPXIKcJ∑uLJβ0UNou op鷹TQlOqPXqidTePO〔eK TOV
SJo Hqpeep(OV Kqi YPqⅢqTsQ〔UITdMI^○〔T[〔「eVIK帝 AIeOeuvoI〔
01KOVOuIK帝 00人ITIK帝 TOUYITOUpYeiou OIKOVOuIK(bv,IJe TOV qVqlT^[P00T[
H e[Teiq.T。U rkleCIPX−KOO ∑uIJβou^iou eivct一 丁P一肌而∴ue
eUVqToT申Q QVqVe(JJOne.
6
2・ToH8−00PXIKe∑∪曲∧10m^叫βdveTqIiQUT帥dYYe^Tq中TeTTIV
eYYPq晒KqTQYVeNct‘一ITQPQβdoe00V T撃VoHOeeOiq〔KqITOU∴CKQOTOTe
PUeuIOTiKOOTTlqIOio…OU5IgTreITl‘ePYqOie‘TOVITiOTOITOI冊ev(JJVeKTI…dN,
ne叩丁空の当人…緬〔qoK直撃…VKqenKevTγ丁。Ym。T叩。im如u
eKTI…[・qVqPL100T1両qvcI510TTPelTOU〔OL甲mPl㍗P0年。TqTIVq。KIoIl00V
KqeIKdvT(ANTOUiKCle(b’KQ川qPqPdo00VTOUI。XUOVTO〔K(b61KO6eovTO^oYiq〔
KCtlTOV”P伽qTK(bv,5IgeV(bvQVQYVOPIOLJeVtAJVgKTlmTIK(bvnPOTJTT00Vr
lTPoen^oseo(pO^uev00VeKT画ogtA)V.
YHOrlAPA「PA¢0∑「・10∴E三OY∑lE∑rlEleAPXIKOY∑YMBOY∧10Y
l・ToneleqPXIKe∑叩PoMIOqlTOPOiveTTC”TlO^oYn直。ueTdQITOK植m
Ot∴qKPbqorlT。UITIOT01TOl…んou CKTl岬nlsKT両VTCt〔5g TCtTTPQYuQTIKd
TTePiOTqTIKd・50voTqI Vq mβd^ell QVd人。YCt∴トJe T160ptITnTCt TOU
ITqPqlTTq甲qTO〔,Tl〔qKdlCUes〔lTOIVe〔:
Ct)’EYYP叩rlmn回れ
β)Xpnu’mK mpboTIL,050°5vcI eKqTOLJuOplo(1・000・000)eupLb,
QVd入。YO TI〔 βclPJT叩S TOU mPmT牢TO〔KqiTOU Ov。∪〔TnS
TrPOKl[eeioq〔師Q〔i‡eTgPlnTt・」OIUTTOTP。nTl〔,TOrkieqPX・Kd∑uLJβ00人I0
60vQTqiVqmβdMeilTPO叩0UVOU〔如〔60o gKQTOⅢOpi。(2・000.000)
”P(b・EielK(b’°TlVTTePhTOOImiβ0人n’TTPOO向0∪°e VOLJIK nP o(…0,TO
帥lPQMeuevo nPdoTILJ°50vqT〇一Vq∴qVeleei eu〔TToCQJiQQU ue TC
eeKQ.町人dolOT[〔QuOip帝ITOU叩0人oY的[KgOToVm臥dTI.
∨)rlpooopIVrloTepno[lTIOTOITO中嶋YiqXPOViKeeid°T[uOLJexpIgvcI
計o〔.
5)OpIOTiKnSIqYP0両TO川lOTOITOI冊とV。UsKTi甲両面)TOMmtbo・
「iqTn当町甲5TmO申eUmpqMdutVOUITPO。叩OUoeKdeeuiqq[9Ti〔
…OTTePIT…Oel〔q eの〔K0−6’Trl〔lTePITTTLJOn〔qUTnSlquBdvovTqIUT。岨
evSeiKTIK(b〔川〇°PcIP6T叩TI〔lTqPdCcIonS.OKiv6UVO〔YqTIV的OTrlOTiqKQi
TrlVOPenlglTOUpYlql’OU eeOLJ°0TOVTTlOTOTTo冊WOVeKTI川T(bv,OTUXdv
TrPOClToPlOudsop510∪〔KQL[TUXdvouv6p。両OTO[PdC00lT。TOUITQPqβdTI
TI〔1516叩0〔T°UKUPiOUCTCnP°U OTIVTTeP巾TLA,〇両oKnOI〔l・eUmqYY的Cno〔
qnbvo]iKenpO00…0.
∑enePiTTTOo[Siq.nbTの°nSTI〔Telco[〔nqPd的°nSQITblTIOl・OITOm旧さvo
eKTlmmITl.0∪5igVePYel「TTlOTQlT。inOei〔OT06voLJqKC.一Yiq入。VOPICIOLJOVOuIKOJ
ITPOOtbTTOU.I eUeJvI T°U TrIoTOTT01回eVOU gKTImTn esV qlPeImV TUXdv
O(DP UTiK巾TgeClpXIKneUeOvIT°UVO]IKOJTTPOotbTTOU.
TorleIeQpX−K6∑uLlP00No50vctTQiVIQlbYOU叩PPOTqOiq〔TOU軸。oiou
OUu(pePOVT°〔VQ5皿0Qi。TrOIeiLJgKdeelTPQC(poPOKQTqTIVKPI。nTOUHeOOTl〔
qlTOPdoeI〔CtUTCJTTOU叩OPoJvTiVmβoNngIeQpX−K(bvKUPLb(光PV・
2・KqTdT(A)∨(rnc(pQoaOVTOUrlcieClPXiK°J∑UuPouNouxのP鋤TrPOO(pUYn
OT0日。PudeIqAlOiK叩KdAiK0°TnPIQ,ueQCIOelHPOeeOLliQ60皿gp(bvqndT[V
KOiVOn°叫01TOU〔・
3・TQTTP60TI叩Il’°∪帥lβdM0VTQIKCIT’印QP]OYn TnSnePiTTTOoI‘3丁[〔
TTqPQUCq〔 UTToTTQPqVPd(pOU qTTOTe^CUv eooeq TOU Ar旧Ooiou Kqi
的ITPdTToVTCIIKqTd,Tl‘elqTt確噂TOUK(b6iKqEiQlTPq帥‘△…OoiのVECOSい∨
(∨・6・356/1974),CtrrOT[VeKdoTOTeqPLJGeICI(poPO^oYiKnQPX互101TOiqopei^el
VCtgV[rePtboeldueoqTIVApLldeiQAl01KrlTIKfIApx帥qTnVeioHpq帥両ITOU
npOoT甲OU.》
E約人^°U,oTq dpepq1,2 Kql3Tn’Lm’qpIe.19928I292I10−5−2013
ATTO(pdoeの〔TOU Yll・OUPYOJ OiKOVOuIK(bv《eeoITiOn K(b5−KQ AeovTo^oYicl〔
HIOTOITOi冊ev00VEKTImTtbv》(¢EKB’1147113−5−2013),OpiゆVTCllTqe邦〔:
7
《Apep01
rMKe〔AIqTd的〔−∑KOnO〔
1・OTrQPLbvKtbSIKCt‘AgovTO^oYicl‘eXClW‘OKOTTdT[eIClOPd^lO申OU
KOpou〔TOU mCIVY的CtTO‘TOU TT・IOTOITOi…5vou eKTi…IKQIT16iClPKI
QVqβde画 TOU KqeLb。Kql Tn SnL甲PVfq ouolOuoppwv KOVbv00V
OU叩ePI(pOPQ〔TWVITIOTOTr01IueVのVeKTl川TOV.
2・nqPd^人山・。Tdxo‘TOU TTQPdvTq K(b5lKO∴ivQI1610Opd^iO[TnS
ITQleT叩〔Kql6100dveiQ‘丁(・,VITCIPgX6匹∨いV叩d TOU〔TTiOTOTr01両VOU〔
aKTI叩き〔∪mPgCrdJV Kql n CYYUnOn Tn’K叫〔gKTe^80nS肌d ToU〔
TTioTOITOl冊gvou〔aKTi岬と〔TOUepYOUTOUQVC・∧叫βdv。UV・
3・H…TnPnOrlT…KqVevUVOUT00Vm6T。∪叩oTOTTO冊とvou〔8KTI…e〔
exelい〔OUV帥eIOTnVITeleOPXIK直UeJvnToU〔,OOu・叩VqLleTl〔eiQTd短TOU
4iOK(b5IKq‘AeovTO∧oYic.‘8pqPH的T0−056^0∪〔TOU〔lTiOTOTrOi両VOU〔
eKTI…唇,巾OIoe Ooou‘exouvITlOTQlTOI10giKqleYVPQpeioTO MrlTP(bo
rllOTOTrOInuevovEKTl…tbvTOUYITOUPYgiouOIKOVOuIK(bvi。JupLLNq]eTi〔
5IqTd細〔T°UV叫°U.
5・Oi TT一。TOITO冊さvol eKTl旧軍OpCi^ouv vq TIPOOv TOU〔K{bSlKC〔
AgeVTO^oYiQ‘TOV mIo…OVIK(bv KqImQYY叫CmK(bv opYCIVLbo糾V,OTI〔
0nOIe〔qVlKOUV・
Apep02
Av的PTnOiq・E叩OT000vnKqIHelKrlAKepClI6T叩
AneppnT0.Aou岬βQoTq,
1・○…I°TonOl冊gVOIeKTimTe〔Opei^ouv:
(q)NQTIPO面crlTm庫YK^lTQTOU〔卑eU〔T。UKpdTOU〔,TC・Eup伽qTKdn
AleeVr’亘KTimTIKdll’PbTUTTqKCllTOVmPOVTqK(b5iKQA80VTO^oYiq〔.
(β)NqiC,oKOJvT。,mdYY叫dT叩KqiVqTTQPgx。UVT・‘UmPe。ie〔TOU〔.
CL叩くp00VOLJeTOU〔KqVOVg〔T[〔8TTiOTmI〔KqITneTgXV畦.
(Y)Nq.TTC庫XOUV T1°,UmPeOrg‘TOU‘i埠をUOUV叫OicI,qKgPqidT叩I
(6)NqTre間中0UPQJv,TnV叩rlKCtlCtel0lTP計relqT。∪帥qYY的qTO‘KQIVq
qlTO(p UYOUV°∪叩ePl(pOPG〔,TTOU5evouvdeouvLJeTOe.町IOTmOVIKdneo〔TOU
rnqVV臥]QTO〔.
(8)Nq6iQ(pU^d000UVTIVClV的PTnOiQ ToU〔qneVQVTlCs KdegTPiTo KqI
l610iTepqCrHevqvTl°TOVeVTO様。TOU〔.
(OT)Nq KCITCIPdMouv TI LLeYlOTn5uvctTn mILJelelQ KqTd T[V nQPOXn
eKTImTIKLbvuTl.10801(bv.
(〔)NclOUMeYOUVKCl−VqqiiO人。YOJvTq(訓mQPC(中TqoaQUTOJs。TOIXeiqK0−
VqOUVTdCOOUVTi〔8KeeOe鳴eKTlmo的〔qUTOTTPOOufn00〔.
([)1...]
(e)NqOm奴°UYmeT[VqVd人間lUnOe的8…nOU師oKOV10回的VTOU
YV(。oTiKOJqvTiKelLJeVOUKQiT[〔gLJTTelPIq〔TOU〔.
(I)[…]
(iq)Mg Kdeg TPdTTO Vq KqMigPYOOv T°QioemQ eu…OTcCdv[〔T(JJV
evT〇歳wvTOU〔KqiVq(rHOq)CtJYOUVKdeとev的Yel他日TOUedtlOeC叩PiβoNqT[V
ー i
i
M印、のむ.
evTILleT申0.TIVTTPOO小0°noTOKqe函ovnT[∨IeiKnCtKePQiOT申dTOU〔.
i
(iC)NqeivqIqVTIKgILJeViKOiKCIiVQeKPepouvvwbL岬IOee的丁雪Tn’
mOTmm”。∪〔uelImUeUVdT[Tq)OTnPl和evoi。T・〔glT・。…OVIKと〔YVOOelS
ToU〔KqIT[VelllKPiVITOU〔TTe・nOie[〇年
(IOT)[…I
ApOp°3
∑xeoeI〔〇ccVTO八重
1・Ol[一。TOne冊8VOisKTi…丁幸。pei人。UVVCIeKT8人oOvTl〔qVQTIeeueVe〔Oe
qUTOU eKl’I川TiKe〔gPYqOig〔ugTPdlTOTrOUVQe.HITUYXdvgTCllKqTdT05UVQTe
CIPTiQ.TqXUKql0人oK小P回申VOCtlTOTelcouq.
2・∑gox80回eTOU〔eVTO八重TOU〔,0…OTOITOi冊gvoieKTImTs〔○(peilouv.
(q)NQ叩°PeJYOUVT[VqVd…知iei0両00VOXeoS…控TOU‘eVTO廊
TOU〔・OiOITOIe〔gV55xoLJgvo‘6uoxCPqivouvT[VgKTelCCIlOUepYOUTOU〔・
(β)NquITQCT刷0UVTqVd…Q∴OU両POVTqToUeVTO様qTO:eKqlVQ
eKn^npdNOUVITiOTdiuemIu捉ICIKCIiQVTIKglUeVIKOT叩Tl〔UTrOXPe00繍〔TOU〔
np°〔qUTOU〔i
(Y)NqeivqleUYeV垂TTPdeuuClKqleSUmPeTIKOievcIVTITOVCVTO人血vTOU〔.
(5)NQO印°VTQIT°Q’OePP叩OT(・,VIT^npop°pI(bvTrOUOXeT的VTOIugTOV
evTO人らqT°∪〔.
(e)NQeVI岬tbvouvTOVeVTO舶TOU〔・qVQpPPiKd撃TlpJo[KqITO
qvT−Kei]eVO m〔QVCtTIe毎Vn(;CPYOOiQ〔ug Oqpγgiq)00。Te Vq^q蝉Vel
QITO(pd。ei〔KQTgx。Vl・q‘T[∨埠YiOT[eUVqTrln∧npo(poPIOn・
(OT)Nq oY的γOJv eKTOVTrPOT的∨ 叩VQrO一郎TOU〔,KqIVq
qTT06とxovTq甲0V。eYYPQ(m qVdee015pYOU・oTIVoTTOiq VQ∴qVqpePeTC.1[
qu01師T。∪〔・。OKOTle Mqetb〔Kqi,TOqVTIKeiuevoTI〔eKT画OnS・
(〔)Ncl軸YOUV ug °q仰VeIQ,KqI5lQq)dv”TnV CluOI師 TOU〔・
ou叩ePi^cluβqvouevI〔KdeeeieCU〔XPとの°[‘KCl…pO画eeIQ〔.
([)Nq mV qlTQegXOVTqiTIV CtVdeeo[epYqOict〔edv Kpivouv dTI5ev
KqTexouvTOVQmiTOJLJとVOβqeudelOiKeUUI〔KqI¶tipcI〔Kqe(丞Kqi(dveXOUV
°UYVeYIK両dM[OiKOV°LllKnoXeOInOUu毎POVTqLleTOU〔sVTO^丞TOU〔,lTOU
四〇PeiVq‖叩IPCdCeiT[VKPio[TOU〔.
(e)NqTlP00vQPXeioTでPCtTTdvいVT(JVeVTO^eovTOU画OITOlOUe巾OTC
dMou)Kqe(b’KqiT一〔qTrQVTnOel〔OCCtUTd,010lTOle〔o(peilouvvqYivovTqiue
KqTdMnloKqleTTQYY叫qTIKdTPelTOKQl]eoTbxoTnVm血°申OU知ThuQTO〔
OTOβqeueTT°UeiVqi:piKT6・
(一)N0回Vn PCpePOUY小町06とxovTqIe函0時l 所。TpOmeele〔lTOU
叩OPCIVqe.町[Psq°°UVTOePVOTOU〔KqiVCI061Y的ouvoeqKqTdMn^e〔KCtlm
enqVY8人叩TIKe〔UTroXPetboel〔.
(iCt)Ncllcl蝉VOUV…rdLm.TOU〔TnV eiu町中TrlO[TOU enLJOoiou
OU岬ePOVTO〔KqTdT[入山10m0(pQOs(J)VKCll叩VTTqP°XrlOU]β0∪^Lbv.》
TelQ〔・oTCldpep。368KCII369TOUKLbeiKqrl°^ITIK帝AlKOVO]iq〔OPiiovTqI
Ta C卯〔:《Apep0 368・1.T0 6iKQoTnPiO 叩OPei vQ∴eiOPioeI evqv[
lTePlCCeTeP?U npqYLJqTOYV山eVe〔)QVKpivel… ¶PKelTqi,YICl知丁両TCl
noUqnqITOUV.YIqVqYlV°UVQVTi^叩Td,816iKe〔YVいOei〔enlOT冊nSnTexv鴫.
[…IApepo369・OinPqWQToYV(blJoVC〔PonecJv T。eIKQOTnPiO LJe.Tn
VVい甲05eT[(坤TOU〔OTCl知丁血qTqinoUとeeoe.AvefvqlqVdYKI.TO5iK00mPiO
6−0TdCsIVqilTqPqOTOOyo川PQYuClTOYVLbuovc〔KClTd T[VeVePYeIQ6人LLN『
OPIo]evOVeIqeIKCIOTIK00VITPd在のV.》
III・ATTdT一mPolTqpqTee81°e〔elqTd短TOUdpepouTTP(bToU・mPdYpqr〔
「〝,UITolTqpdYPCIPCl「.2,「.8,「.9Kqi「.10TOU N.4152I2013,6TW〔lOXUei,
9
Kqe(丞KqIQTr6TnV面orl‘TTPOTTqPClTeeeioq5ldT函TOUdpepouITrqP.4TOU
K(belKq AeeVTO入OYiq‘HlOTOITOI…ev…EKTI…Lbv・TTPOK血Tel dTI OTrlV
QPLJoeleT叩 ToU H細px−KQJ ∑uuP0UNou rlIOTOTTOlmeVのV EKTI…Lbv
叩面eUV・06iqKPiT型)6人0− 6001givqI eYVeYP0両VOI OTO MrlTPtbo
HlOTOTrOm仙5vov El(TimTtbv・∑UVmの〔.叩血TOUV Kqi gKsivoI Ol
lTIOTOn〇両VOIeK…TともOTOU〔OTToiou〔・KqT’叩PuOYnVTいVeiQT晦00VT”V
dpepov368mTOU K(b5iKqHo^iTIK塙AiKOVOuIQ〔,qVqTieeTqlIeIeV的YeiQ
叩YuqTOYVOLJOOJvrl〔・AMOOTe・6m〔¶rPOtl血TglmeT一〔61。Td短OUTと〔
TOUK的Kqrlo^ITIKneAlK9VO岬IT051KOcrTnPIOTT。∪6igTOeeTn5igVePY的
nPqYuQTOVVO叩00UV[〔KQi°PIosT°TTPOOuJ.HOn。UeOTISIeVePYnOsI,OU5eLJiq
qpuoSleT叩きxeIVq∴qoKnOelelTiTOU nPOWqTOYVuJLJOVO g^eYXQ C。V KCIi
CIUTdv,TIV dCl(101:0U onOiou。i TTPOTTQPqTeeei。e〔6−QT鴨場 TOU
N・4152/201316TTO‘一〇XUel・KqllmV…′Qpie・19928/292′20130Tr。Pdogo〔TOU
YTT°UPYeiou,01KoV0回K(bv QVqVVqPnやUV OTO HeleqPXiKe ∑叩βoJ^10
nIOT°lTOIWeVのV EKTimT(bv・T臥○〔,CITrG T15ldTq帥TOU dpepou369TOU
K(bSlKqHo^lT−K帝AIKOVO]iC・;TTPOKJITTelueVGT一〇npqYuOTOVVOLJOVCI〔8ivq一
β0106〔TOU5IKq叩Pio…。UToVdpIOe158VITPOKJTTe−6晒100TeeUvqT〇一Vq
ouvqxeeiOTigivQlbpYqVo51KqIQeoT−KOO xqpqKTIPQ.Ms TIeIdTq帥cIUTI
邸PeTO両VoV10IrQOioTTOUTqKCtenKOVTCITo川P…qTOYVd叩oVqgx9∪V
YlqTIVOP9両movounToU6iKqiouLU〔KPqTiK帝人帥OUPYiQ〔.01KdeeveVVO帥CIl
6TllTPOKe甲とVOUHePi51KqOTIKI HPCIYuQTOYVu甲00UV[〔KqTdTOVK.rl0人△.CI
eK TOV 6iCtTd*いV ToU K(b61KCI AeovTO^OViq〔…OXPeLboel(;1…V
HiOTOTTOi冊とvtA,V gKTlmTtbv u(pioTqVTCI一iQVq^OY明,eVqVT一〇日(pOTgPLAJV TOV
qvT15iK(A,VneUp(bvT[〔6iK[叩gPiT[〔OTTOiq〔Kdee(pOPdnpeK”qi.
lV・EvITPOKelueVいl∴,…eKPionKQTCIYYeNQUTTO師enKとQTl〔11−3−20141
1T°IuCTdT10501。slOXUTOUN・415212013Kq−TIOUYKPOT101TOUTTqP6vTO〔
HeIeqPXIKOJIuuPouNou.0ec…・ ・…KqTdTOUOnOiouIKqTCIYYeNQ
quTrlOTPe(peTQI,eiaVnPY叩eTIVTTPqYLJCITOYVu甲OoUVIlTOUT°UqVCITeenKeue
T[V……………‥一2013qlTO(pq。IT。UE(peTeiou…‥・・・,KQe’Ov xpovogiXe
mOKTrlQelT[VIeI6T叩ToUITIOTOITOinuevoPeKTiu両510TISeVYP印面TPU・
oTI〔21−9−2013,oTo M申P(bo Hi。T01TOinLJeV00V EKT一mTtbv TOU YTTOUPYeIOU
OIKOVoLJIK‘bv・LJeqP−eu6mTP(),OUi……‥,i6−6T叩0,丁[V。ITOiq,dM00OTe,Oi6IO〔
LJV冊oVeJeioT[VgKeeOlT[〔lTPqYuQTOYVUuQCUV[〔TOU.
∑uvm血OCC;dl00V…VPV…ePOmPd嶋Tqi6Ti[UITb KPioI
KqTqYYCNq T。∪ ……・・KqTCt TOU n一〇TQlTol冊8VOU eKT一mT[
…・nqPqeeKTtb〔甲0β大師Ke gWb.mov TOU mpdvTO〔iHeIeQPXiKOJ
‡uuβouNou,ToOTTOIOとxgiqPu06IeTITqVQT[VCK6IKdogI.
∨・ ATTO Tq∴OTelXelCI TOU(pqKeleU Tn(;UnOe細の nPOKOTTT816Tl T[〔
eIeVePYaq〔 Tm;∴l町中JQXl〔 TTPQYLlqTOVVu甲eCUVI〔∴∴TrpOnYrleIKClV
TTPoTrQPqoKeUqoTIKg〔qUTnSeVePYeig〔eKuePOU‘TOU…… ・…・OieVとpvae〔
quTとlTTPOKJTTTOUV QlrTd tYYPqq)Cl,OTq。ITOiq eKT…Lbe[l(gII^eKTpOVIKI
qM小OYpq(pIq T°∪ …………………世 TOU〔‥
QoTb00,IIq OUol(beI〔8VCPVeiq∴「HoU TTPOIYnerlKg TI〔6ieVePY引。〔Tn〔
TTpqYuOTOYV少)LJOot,Vng[oJv丁重[?Xe6iouoL甲βdoC型TOOITOio叩VpdpeTOl
《∑向βQoICPYOU5leVePYeiq一gKTToVnO[u振申年l(TimoI一KIVnTOVや・5ev
(PePgI Llbvo T[V UIT°YPQ(pI TOU. .…‥...qMd Kqi To OVOuq
T鴫…・ i Tc eTTOio,oUVo580eTO qTT6TnV軸‘eVYPC(面:
《………………・,llo^iTIKe〔MIXqVIKO〔……………………………………》.To eV
∧6YO OX統10(pepcI∴(HrTiOI〔Cmo丁重ru甲Ct∴io(pPqYieQ〔.C’rri TOU elTOiou
〟AIAXEiPl∑H
叫pqivovTqITqと緬〔:《
AKINHTH∑ TIEPiOY∑IA∑
//A.¢.M.[…]
10
AOYl…ITH^口FAXli・小目Mb oTO KdTO eeild]gpo!Kdeg og^i60〔
qVqYpq(p釘qI:《……………………………………………………》.
E約八人ou・6m〔mPqITeP00TTPf卑TmiqnbTQ。TOiXeiqTOUpqKelou TnC
…Oed的叫I TO gV MYu}∴oxeS・0 61°的doT[Kg OTOU〔
[^eK†pOViKい〔,OUV06gueとv Qne
Kgiuevo,TPOTToio dpxi〔e(Je軸〔●《∑q〔C・lTooT51人o TI∨01KOVOuIKrllq〔
TTP。opOPqIJeTOoUVO^一Kd K6°TO〔∵[〔qLJolβ塙uq〔……》,oUVeX再e(・)〔
qKO^oJeoe:《[…IETTion‘eqei∧qu叩きXPiT[VrlqpqoKCUrlO7−02−2014vqLJQ〔
mpqeeeとio叩Ke〔pdKe^oCKdee∴qK−V的∪[・高KQ一丁弱いVe]惜TnY
nP6TQ叩《rlO。TT0106両oTe6I”叫VlO叩叩qKq妬きlT−KoIV画oT叫びL・oU[
ugTOVK………・》・Tgl。‘一oTnVll・P…IlTQPqYPqpOTOU《OXeeiou》QVQYPdpeTQi
6Ti‥《都LJePqTnV4年0VOUQPiou2014匹Tq的丁…oUuPqMouev00VqPCVd〔…∨
・KqIq(p鋤的OUT[〔繍Qi的q〔.
oUu(p00VOUvTQiTqnQpqKdT00:
[ 6guTepI T(JV °∪]βQMO]eVいV /
QVQ∧duβQVeisjcITIVeKnbv[○ILJeleTI〔
eKT山101〔Tn〔CtYOPqiQ〔q如〔TUVTTqPOKd…CIKlV巾WV∴‥..》.
E“(いVTuNiClV…ePO,TTPOKJTTTeI.dTlO−TTP叩PQ。KeUCtOTIKeeTn‘
eniuQX[〔∴∴TTpCtYLJqTOVVu甲eCUVn〔∴∴8VaPYeig〔∴∴eYIVqV qlTO TOV
…‥TTPOOのTriKOe・eVndo15g[GP…丁(boeiCVVVd,。ell・cUKCllU¶′”eJvI
ToU・H eHpQViOni0回〔・帥iTOU OX[6iou《。IKOVOLJiK[〔nPOo(pOPCI〔》ToO
oVouqTO〔TI〔…………………………‥KqIl’[〔帥…VULJIQ〔TnS gTqiP額q〔
《……・ ・・・・華Kqe‘丞KPin5−0師QO[lOUOXe6iouquTOJoT。∪〔
・:・qOO T[V……………………………………ue
OUV05的TiKbKeiL,eVOeiqTU…甲eV。oTOVTTP…OTTNleUVT−K6,68V。UVdesiTTPO〔
TIV nPompQTeedocl6ldTq帥TOU dpepou 2 ToU Ktb6iKq AeovT°^oYiq〔
rlloTolTO冊とVのV EKTi回TLbv,[OTl’Oicl∴C。TITdooa6Tm〔《OlmoTOTTOin再∨01
8KTImTと〔○(peileUV:[‥ii〔)Nq°UMeYOUVKqlVqqiTl°^OYOJvTClcm。POiTnTq目口t
quTOU‘OT01XgiQKCtlVq=CrUVTdooouvT一〔8Kegoel〔eKTlmOeO〔qUTOTTPQQ(血い〔》
KQl[OITOiq650VVq Yivei68KTe)^dYO TQUTdT甲0〔丁。U VO叩K°016YOU,OTI
q(pOPdKdeeevepYelqTOUeKTImTrl(−npQYuqTOYVl叫OVq)evoxeoerTTPO〔Kdeg
邦丁冊q“rrOUoXe了解TCIiLJeT160eCioqoccIUTeveVTO団,巾OIKQIT冊卸町VdTOU
YICIT[VquOl師T°U.
Vl・ATTeTIVmlOK HmQITOUOX85iou《oUuPd°elJ’epYOU》,ToOITOio,0〔
8人gxe[ qV…epo・eIqβIβdoTnKC oTOV KqTQYYe^ovTq…‥・elQ
TnS……………TrPoKJTTTgIbTIOTO帥dv006部面0ym〔TP叩〔Peli60〔TOU
qvqYPq(peTCli《…………………‥04Iqvouqpiou2014》KCle(丞KqlOTlnlTPOTn
mPdYPqpO〔TOUK叫ivouT。UqPX的坐軸〔‥《都uepcI・TnV4’lQV。UqpioY
2014ueTQ印…V°叩βqMouevovqqCVO〔…K伽q(peTepou…‥》.HclVQYPq(m
TI〔mePo囲Vlq〔Trl〔410vouqpiou eniTOU eV^dYu)oX86i°U uCIPTUPeidTlO
…・eixe的eeIOemIKOIV00ViqugTl‘CIVTieiKOU〔TOUKClTOYYelovTO〔OS
XPbvoTTPOVgVeoTeP°eKeivouTn〔OpK‘A,uOoiQ〔TeUlIelToiQ的Bex(bpqoTl〔
…・−2014.nTOIoeXPevo,KqTdTOVOnOIOe(pel^evqQTrとxcIQITbKdee
evgpYelq,[OTrOiQ,blTO〔QUTfl,00160vqTOVqTTpoKC1歳oCI,OU岬WVq6e uc
TlV的I KplVOuev[KqTqYVe^iqlTPoKd八cce oToV KCITqYYe^ovTO∴Qβ印qibTITQ
TTePiT°quePe大町TOTnSqOKnOe00〔TOVKqe[Kev…VTOUKqTdlTCIpdpQOITnS
TTPelTCIPqTeeeio[〔6IqTd箪u巧 TOU dpepou 3 mqP工”eP.IQ TOU K(beiKq
AeovT°八°YiQ〔rlIOTOnOImとVのV EKTI回Ttbv.0両P00VOI椎 T[V 01TOiq 《Oi
…oT。ITOImgvoieKT一mTを〔Opailouv∴lq)MeKdeeTPen?VqKqMlgPYOJvTO
qioemJC日中mi°T°OUV[〔TtAJVeVTO∧50VTOU〔KqiVCt(Tn0(p UVOUVKdecCVgpYeICI
TTOUeeTeloe,QuPlβ。^iqTIVCV叩dT[TqIT[VITPOOnlの010TOKqeriKOVriT[∨
[eIKnqKとPqi°T申dTOU〔》.ToYeYOVo〔OTInQVQYPq(画Tn’冊とPOmVicl〔Tn〔4
11
lqvouqpioumQVq人面01KeKqleVTd〔TOUKelueVOUTOUaV∧bYL.)《OXe5iou》eeV
甲0人giTT”uOlβ0人iqeTlegVOPeilem。emPq6pouh・rlepqITepo・TeYeYOV6°
OTI O KQTqYYelの∨・・・・ ・・oe∴lTOM LJsTqYeVeoTePO XPOVO,TIV
…‥2014・6時00°e一gYYPQP明,eVdmOVTOUEpeTei°∪……KqTdTIVmePQ
ou師Oe00TI〔¶rPOuYnOeeion‘qiTno的‘egqlPeoe撃¶OUCix‥lTOPdMgI
KqTCITOU…‥ :・・・°TI《…YlqT[VeTTl叩LJOVIKrl帥qPKel。∴KqlTIVe叩ePiq
T°UK・Hpqvuql’OYVu甲oVCIOUeか0人OY《・)とxouuevqQW時dM°lJg.OTm〔eev
eKPepoueqvTipP匝l‘eJTe5iQTnPOJueKdlT。iOixvo〔QuP一β〇人iq〔CVqOOPIKd]e
T[V51deeonKqlTnViKqVO叩dTOUVQKPIVelueYVtA甲。VQTqmIOT冊OVIKdKQI
LJevoKPiTIPICl…》・eevqipelTIVTTeie。pXiKn”eJv申eU…………………,CIpOJ
ndv…〔lTPPeβI TlV qV…refM)5ldTq帥 TOU Ktb6IKC・AgoVTO^oYiq〔
HiOTOnCl晒∨00VEKT一…LiN,OTOn^Qi。Io5eTnS[qPoJtm〔lTeIeCIPXIK辞5iKI〔
;。岩盤豊T;U. …・函0人oueeivqewevaoTI‘…nd
VII・q)OTW〔lTPOKOITTeiqTTdT[VeTTi]qXIeKeeO[lTPqYLJClTOYVO]oO画〔,O
K……‥・…・lTPOKeluevouv9CtVqYdvelTlVq的T…YeVOuとVのVITP。〔T。∪〔
…‥nqpOXのVTOUnqT的qTOU〔….
CTn蒔TOU宰KTl岬KOJ’TOU…〇人oY−ouOJ〔OT=FTqβ。∧nTn〔QY。PQOTIK帝
q的〔Tn〔XPUOnSNpo〔,帥pq…85gT00TOOUⅢOPpO叩eVO〔OT[V…………2012
qTTO(pqo申OUE(peTei。∪………………・・∴eT[VQlTOiQeiqTdxeIKと[5leVePV創q
Tn〔TTPqYuCITOYVq甲OoUV畦KCtlueTIVQlToiqq(f)’eve〔510TdxeIKen61gVepYelq
Tn〔C.OIuCIX1°nPqYLlqT°YV叫eCUvoneKqIq(函Tepouun058ixe[KeO〔ueeO50〔
8KTl画OelJ’I urqpo硝Tn(;CIYOPCIicl〔咽q〔T[〔XPU。帝人Npq〔OTTO〔
TTePQITePO nP。K…TeiqTr6T[V gKeeO[TTPqYLJQToYVu甲。oUVnS,I gV^dY(Jj
qvclYuY[eX(AJP1ccIegea面S,qq来Vd〔5iq Tn’6IC”PeOe(JeTI〔qVOPQOTiK[〔
q的〔TTOU[XPU°nNpqdxgKql’dTOVXp6vonPqYuQTOYV(坤oOJv[〔8KdoTI〔
lTqP°X的(1966.1976,1992)6iqTOU eeiKTITI山V KqTqVCllWTnTOU XPdvou
肌TO卑010時Te90UeiqTI〔5lQI的細川〔qYOPClOTIK帝q妬¶eUnJPJo[
)ipq∴∴giX8∴∴KqTq TOV XP°Vo TOU eQVdTOU TOU K小POVOLJo叩eVOU
…(2006)5ICtTOUeeiKT叩udv,KqTqVCIl画TOUXPdvou
quTcd(2006)・AKO人。09時,叫の〔・血坐叫OKU…a qnb T[∨蛮0cc[
npqY叩TOYV(A)LloOUV[〔,TOm^fKom〔TTPのTnSeiQIPeo帥〔6iCtIPge[Ke610TOU
ITnNKoUTPeeeJTgPnS・KqlPxL00〔鏡一・〇VTloTPbq)鳴るQeeVl’。〔6TIIq的,
OTnV On°iQ eKdoTI TTqPOX10VePXeTqV T。2006,IoOOTqiue To町人iKO T[〔
QYoPCIOTiKn’q的〔TI〔XPOo[〔^ipq‘T02006TrPO‘QUTnVTOU1976(KQI6xl
qvTlOTPdpo〔)・lTOMcmlQ0−0軸gv?一gVOUVeXeiq・T°mlNKOqUTd種TiT[VOt
XPUoe〔Nps〔q(担〔ごKdoT鳴れqpOXne.
β)ATTeTIVeKeeO叩PClyuCtTOYVtA)uO0㌢[TPOK而TeIbTI[くu’TTPPIKn
的Q T(・N X函…KUPicl‘XPnogの〔qPtVO〔・今Ql冊…CtIepi00V XLA,p00V
qptTePOU・ OPI的VT−q〔15iOKTnOicl〔∴∴∴elm °500…・ OTn
ouv°IKlq…… i・,eO(pQ^]evtAJ〔TrP00610pioeIKe eniT〔
pdoelmCtG・a〔丁画〔LJOVd50〔仙2.KqiT0両cGleTi°i皿lUmieplOiXtbpoIeev
CIVq^oY00voe・HoocCTdeTT白0UOIK。Tr55ou.Kqi00〔CKrOJTOUICJ八〇YrlTIun
lm画os丞ToU〔qV的X?rQiudv。OTOKdCTO〔,KqTqoK5両〔”qUe冊とVOKqTdTO
gpY。^qβ一Kebpelo〔辛V‘A)neL町oPIK両的X(+,POVKUP撃XPnoeOSlCQJTg甲e
TOKbCTo〔KqTQoKUPUPlOUgTOe?YO^qβiKedpg八〇〔OUVT[Vq的TOUmTOU
oiKOTT550UTTCCeoTOUoUViSI°KTIOIq〔.lCelTOioQVQ∧oYeioTOU〔XOPOU‘KUPiQ〔
XpIOC00〔・
Y)AITe T[V eKegon TrPqWCtTOYVOLJ°oJvI〔lTPOK而TeIeTl UTTeYeIO〔
Xlbpo〔oIK°eolJ塙S.Hi TI〔06°J ……………………………(β人.08人.13 TOU
12
精華帯盤詳端講書V盤講。ど。芝諮
るIQuSPi叩TO〔(KqlO印0∪)lTlnolOxopn‘。IKOe。une・T。on。i。eNipeI
U叫IVの〔OUVKPITiK00TolXgio(β^・OUYKPiTIK6,。TelXeI01・08人・13TPU
量葦葦華諾器諜鵠藍羅藍器競豊
慧嵩高ITi嵩蕊需品隷書○‘∪町OYeiouxtbpougivqi
6)ATTdTIVeKeeO叩PqY岬eVV岬000vn叩POKJnTgI(P^[QPdpT…
3TnSeKe叩〔qUT的6TlnQCic.oiKOne50∪巾KTiO嘩VTO叩UT0両Trleeon
《・・ ・・》Un〇人0VioenKeXWPI‘VqQpqlPeeeilKqTOTOV…〇人oY一〇]O
QUTOviTOPUHqTOuoUueVOT…LJOTOU011(en統ou一丁。oTrOi00]OSGlTPmeVq
qpcIIPgeCi・00°J ouvlOTdβdpo〔¶0∪”lOv00〔OrrrOuelLbvelT[V的q TOU
EedllCUl1時00TmlctldTITO〔CllT。]eiwopT[〔q妬T。UeUPl。KO]ev。U
gvTO〔TOJev^GY(JJoiKolTe50UKTioL,CITO‘iI。ITOICl一種町。ueiい○[UITO∧OYioeIKe
O820%,eivc(岬KPdTePnlKWn‘一TnSeJloY[〔ITToU血pmeVqVivCIegKTn,
60egvTo〔eTIiClKbLl[KqIKCtTdTOVqVTiKeiueVIK nP。06IOPioLJdTI〔億的〔(c
QlTOio‘6gVCmOT掘ueeoe。CmO中01〔8回OPiKne,CMdpopoloY−K塙qiic・〔)
[qnO中u,0Iln〔Qi直〔一eiOKT岬。QIT。Tel。叫evn5cm6YIKC・・肌6KTfouQ
m’quT[〔TT°^qldT[丁°〔20釘tbv,QVCPXeTqlCe30%,686QueVOUegdTI[q的
TOUOl㌣oTT統ou6evmou咋)VeTQi∧dYのTTq八〇leTnTO!,n(巾。L・血O申n’q妬
TOU KTIOLlqTO〔eVITPOKg甲eV(A)を¶Pe.He VCIUTTo^oYioeeiKQTd Tr°M dvl.JTOU
T510〔),0…°^oY−Oud‘TnSCl妬ToU(巧dv(・.0lK。…50U KQTdT[V
…0人8IWqTIKI]geo60(β∧・rlcIPdpT冊04,08人・15T的8KeioeW’)°Pe(丞
gX函noeeTT巾βdo=OUKbCTOU〔KqTCtOKSUrl‘KTIPiouot:iqUTdTn’Td恥5
1・000/u2・KqIexI KqT《AmPOUITO00。・5860ueV。U dTIll ueeo60〔qUT[
きくpqPu昨TQImiTI(eeopmKn)TTQPCI60X的TlmiT°U01KOTTe50UITPdKCITqIVq
KqTOO今的0°eeiveO KTiouq KqTqCKeUrl〔KQlq妬qvd^oY[〔TTPo〔Tq師
∪(plOTqusVqVg66mTCIT[HlltPIOXn5.
g)Ane mV eKegOIlTPqYuClTOYV叩OoyI〔TPOK而TelbTi1°的
KTio]qTOG・mq八〇一6TITO〔T。∪^dxlOTOV60肌か‖miqKIV申OYO†[約1……(β^
rlqpdpT冊04・Oel・15TPt sKeeogO npQYuqToYV叫QOUV[〔)cmo]SLLbe[Ke
KqTd40%,巾oiO,7%ngPmOUKQT’eTO〔iToneCeCTebuo山qUT60lTOuCilb°eい〔
8NQIielq南…〔XQ画6−50eevTO〔dTIPOTTou血。nl咋iq〔KTiOudT(A)yTne
lSiq〔lTQ^clldT申○〔KCtiXP108い〔K叩QlVeTCI−KCI十五〇〔.onW〔0TCleepd YIVeTql
eeKT60TIVTTPqKTIKITWVeKTI叩rtbvm〔X(),Pq‘,081−2%,flTCleVITPOKelueV00
[q的TOUeqとnPmeVqQnOuel00eeiKCtTd60%TOU^dxloTOV.
AITqoe〔OiqV…ePO・UITdTq。TClXgiQq)ew〔e)・TgXVIKi n^「Ⅲue^咋
TI〔S.晴山OXl〔eKeeo的〔lTpqY]QTOYVOLJQOOvn(;gXLbpIOqV Q(p’eve〔KqTq
TTqPdβqoITのVTrPOITqP。TeeelOLbveiQTd短いVTOUdpepou2,TrQP.1,lTeP.βKCti
nep・OTTOU K(beIKClAeovTO∧oYiq〔)。UuPWVQLJgTI‘QlT。ie〔ClmOTOTr01IueVOi
eKTImTと〔○(pei^0UV《Vqi(mJKOOv To e・HdYYe^]d T。∪〔KqlVC.intIPgxouv Ti〔
…IP8°ig〔TOU〔,°JLJ(pいVqueToU〔KCIVdve〔TnSe.niOT血[〔KClITnSTexv[‘》Kqi
《VqKqT蝉MouvT=eYlOT[euvclTn帥H的QKqTdTlVmP(揮,eKTl…lKtbY
U叩PeQI(bv》.Kqi q(p’8TePOU KqT’qTrbK^io[q¶O Tq∴eUP(AmCIiKCl eKTimTIKQ
ITPdTUITqlβ^・Eup00nql−Kd EKTimTIKd rlpeTUITq2012T[〔TEGoVA(The
European GroupofValuers’Associations),gK5001印60回,CMIVdYl0001
13
eK500∩2012Qn6‥叫岬OpK…tbvEK叫両VKC”∑MoYOEKTI川TLbv
臥^d60〔1.
VIIi・「一qTOU‘QV…函…eTqOT01XeiqVeu‘∨用人eYOU〔。lOTTObIOTolXcJv
OTl〔TrPoβctl16匹ve日eTnV Und KPion KqTqVYe^ic.師doers,TOmPdv
neIeQPXIKe∑叩β00lIoKPNeIoHOPLbvLAJSdTlnP。OrlKCI,OJwwvQ]叩VOIKeiq
SldT函TISPpOmPQTgeeions…OITqPQVPdpour・10T[〔TTqPQYPdpour′TOU
dpepo川P…OUTOUN・4153/2013・nmIponT mleqPX両TrONnSTOU
TrPOoTiuou Ov,OU‘2・000・00guptb。TOV KqTQYV班uev01TlOTOTTO冊evo
諮諜藍en。Y高岩:…・(A¢M:.・諒:… ∵…X・6/V。n
KpienKeKql叩OpqoimKCQTl‘13Io面ou2014IKqIeKede[KeOT[VAenvo
OTI〔30itnTgUβpiou2014.
Onpegepo〔
H「po回復Tgo〔
Hqvc(YiUTn‘TooJKCt〔
Hqv6dpcli誼pou
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
710 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content