close

Enter

Log in using OpenID

Backup_of_BURGIC KATALOG 17.cdr

embedDownload
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
Objekat / STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA
Lokacija / BULEVAR VOJVODE S. STEPANOVIĆA, Banja Luka
Investitor / UNI INVEST NEKRETNINE, Banja Luka
list br.
00
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
Kolektivni stambeno-poslovni objekat se nalazi u Ul.Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, na zemljištu označenom kao dio k.č.br. 789,
dio 790/1, dio 790/2, i dio 791, k.o Banja Luka 5.
Predmetna parcela je omeđena sa jedne strane postojećom saobraćajnicom (Bulevar vojvode Stepe Stepanovica), sa druge strane
postojećim Četvrtim prigradskim putem koji povezuje Bulevar vojvode Stepe S. sa Bulevarom D. Maksimovića i sa dvije strane
zelenom površinom. Jednostavnije posmatrano, objekat se nalazi 30m zapadno od postojeće Osnovne škole “Branko Radičević”.
Parcela ima direktan pristup sa postojeće saobraćajnice preko pristupnog puta (Četvrti prigradski put) na čijem mjestu se izvodi
pristupna saobraćajnica sa parkingom koja ima priključak na ul. Bulevar vojvode Stepe Stepanovića.
Spratnost predmetnog objekta je Po+P+4. Predmetni objekat je pravougaonog oblika, blago zakošen sa jugozapadne strane zbog
postojeće granice katastarske čestice i sa karakerističnim fasadnim ispadima.
Ispred objekta je formiran parking prostor a u podrumskoj etaži izvedeno je dvanaest (12) parking mjesta. Objekat je priključen i
na centralno gradsko grijanje.
Pravilnom postavkom objekta i koncepcijom prostora u objektu, formirano je ukupno trideset pet (35) stambenih jedinica i tri (3)
poslovna prostora u prizemnoj etaži.
Materijali korišćeni u enterijeru su: bijele bojene površine, podne površine obložene keramikom i tarketom, staklene površine,
posebno osvjetljeni dijelovi poslovnog prostora koji stvaraju ambijent jasno definisan i uočljiv sa vanjske strane, itd... Pored
prirodnih materijala mnoge površine u stanu daju utisak čistoće, a to se postiglo naglašavanjem bijele boje.
Kvalitetna funkcionalna postavka te pažljiv odabir materijala kako u enterijeru tako i na vanjskim površinama ima za rezultat
stvaranje prijatnog ambijenta objekta sa okolnim prostorom. Materijali u enterijeru su imali za cilj da povežu funkcionalne cjeline,
da stvore utisak o prostoru koji odiše prijatnošću i umjerenošću. Kvalitet ugrađenih materijala i različite nijanse boja sa
naglaskom na bijelu boju doprinijeće cjelokupnom utisku kao jednog ugodnog i prijatnog stambeno-poslovnog objekta.
Pažljivo odabrana lokacija u smislu blizine škole, rijeke Vrbas, šetališta, mnoštvo prodajnih prostora ugostiteljskog i prodajnog
tipa, zelenilo, blizina studentskog centra i ostali faktori čine objekat i predmetnu lokaciju izuzetno atraktivnom.
.........TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE......
list br.
01
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
.........PODRUMSKA ETAŽA......
list br.
02
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
POSLOVNI PROSTOR 2
POSLOVNI PROSTOR 3
POSLOVNI PROSTOR 1
POSLOVNI PROSTOR 3
POSLOVNI PROSTOR 1
9
POSLOVNI PROSTOR 2
9
S
vazdušna zavjesa
S
vazdušna zavjesa
1
10
5 x 17 = 85
8
7
5 x 17 = 85
8
7
6
4
13
5
15 x 18 = 270
2
11
3
12
4
13
15 x 18 = 270
2
11
3
12
145
1
101
3
2
145
6
5
4
4
3
2
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
1
.........PRIZEMNA ETAŽA.....
list br.
03
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
.........PRIZEMNA ETAŽA.....
list br.
04
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
S
10
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
9
11
8
12
7
13
6
14
16
17 x 175 = 300
15
5
4
4.10 m2
3
2
1
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
STAN 2 - 61,31 m2
lođa
GSPublisherEngine 0.97.100.100
balkon
dnevni boravak
spavaca soba
soba
djecija soba
garderober
11
12
13
15
16
kuhinja sa trpezarijom
kupatilo
hodnik
predulaz
14
hodnik
dn.boravak sa trpezarijom
kupatilo
kuhinja
kupatilo
kuhinja sa trpezarijom
STAN 1 - 44.53 m2
ostava
STAN 2 - 62.87 m2
STAN 2 - trosoban
R.B. m2
STAN 1 - dvosoban
m2
KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
kupatilo
1 4.75
1
hodnik
hodnik
2 8.65
1
kuhinja dnevni
sa trpezarijom
boravak
3 13.75
1
dnevni boravak
4 11.95
1
soba
5 4.00
1
kupatilo
6 1.90
0.75
lođa
KORISNA POVRŠINA
Pk
kuhinja
R.B.
.........1.SPRAT.........
OBRADA PODA
m2
keramika
4.75
keramika
(4m2)/tarket
8.65
sa
trpezarijom
soba
tarket
13.75
tarket
11.95
keramika
4.00
keramika
1.43
Σ
44.53
KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
1 7.00
1
hodnik
2 3.95
1
kuhinja
dn.boravak
3 4.40
1
kupatilo
4 13.75
1
spavaća soba
5 1.65
1
garderoba
6 1.70
1
predulaz
7 9.50
1
dječija soba
8 17.80
1
dn.boravak sa trpez.
9 6.25
0.50
balkon
KORISNA POVRŠINA Pk
OBRADA PODA
hodnik
keramika (4,1m2)/tarket
keramika
tarket
tarket
tarket
tarket
tarket
tarket
djecija soba
keramika
m2
garderoba
7.00
3.95
4.40
13.75
1.65
1.70
9.50
17.80
soba
3.12
Σ 62.87
list br.
05
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
S
10
S
10
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
9
11
8
7
13
6
4
17 x 175 = 300
5
16
4.10 m2
12
13
14
15
16
1
15
3
2
3
2
1
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
14
17 x 175 = 300
8
12
6
5
9
11
7
4
4.10 m2
GSPublisherEngine 0.97.100.100
GSPublisherEngine 0.97.100.100
kupatilo
kuhinja sa trpezarijom
hodnik
hodnik
STAN 4 - 37.74 m2
STAN 3 - 66.95 m2
ostava
garderoba
kupatilo
hodnik
dn.boravak
soba
dnevni boravak sa trpezarijom
djecija soba
soba
kuhinja
lođa
balkon
STAN 3 - trosoban
R.B. m2 KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
1 4.75
1
hodnik
2 3.95
1
kupatilo
3 1.60
1
garderoba
4 2.10
1
ostava
5 12.60
1
dječija soba
6 12.30
1
soba
7 18.80
1
dnevni boravak
8 7.50
1
kuhinja sa trezarijom
9 6.70
0.50
balkon
KORISNA POVRŠINA Pk
.........1.SPRAT.........
OBRADA PODA
keramika
keramika
keramika
keramika
tarket
tarket
tarket
keramika
tarket
m2
4.75
3.95
1.60
2.10
12.60
12.30
18.80
7.50
3.35
Σ 66.95
STAN 4 - jednoiposoban
R.B. m2
KOEF.
NAZIV
1
2.40
1
2
3.85
1
3
16.55
1
4
3.45
1
5
9.80
1
6
2.25
0.75
KORISNA POVRŠINA Pk
PROSTORIJE
hodnik
kupatilo
dnevni boravak sa trpez.
kuhinja
soba
lođa
OBRADA PODA
keramika
keramika
tarket
keramika
tarket
keramika
m2
2.40
3.85
16.55
3.45
9.80
1.69
Σ 37.74
list br.
06
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
S
10
S
10
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
9
11
8
12
7
9
13
11
6
8
7
15
16
15
5
16
4
2
1
17 x 175 = 300
17 x 175 = 300
13
6
3
GSPublisherEngine 0.97.100.100
GSPublisherEngine 0.96.100.100
STAN 6 - 44,73 m2
predulaz
kupatilo
1
soba
kupatilo
dnevni boravak
soba
2
STAN 6 - 46.11 m2
STAN 5 - 46.88 m2
hodnik
3
STAN 7 - 49,09m2
4.10 m2
predulaz
hodnik
kuhinja
kuhinja i trpezarija
lođa
dn.boravak i trpezarija
ostava
lođa
STAN 6 - dvosoban
STAN 5 - jednoiposoban
R.B. m2
KOEF. NAZIV PROSTORIJE
1 3.45
1
2 2.15
1
3 4.05
1
4 16.00
1
5 7.95
1
6 11.40
1
7 2.50
0.75
KORISNA POVRŠINA
predulaz
hodnik
kupatilo
dnevni boravak
kuhinja i trpezarija
soba
lođa
Pk
OBRADA PODA m 2
keramika
tarket
keramika
tarket
keramika
tarket
keramika
3.45
2.15
4.05
16.00
7.95
11.40
1.88
Σ 46.88
R.B. m2
KOEF. NAZIV PROSTORIJE
1 3.45
1
2 4.30
1
3 3.60
1
4 1.75
1
5 18.75
1
6 11.45
1
7 3.75
0.75
KORISNA POVRŠINA
OBRADA PODA m 2
predulaz
keramika
kupatilo
keramika
kuhinja
keramika
ostava
keramika
dn.boravak i trpezarija tarket
soba
tarket
lođa
keramika
Pk
Σ
3.45
4.30
3.60
1.75
18.75
11.45
2.81
46.11
GSPublisherEngine 0.97.100.100
.........1.SPRAT.........
list br.
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
14
12
5
4
14
4.10 m2
07
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
S
S
10
10
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
11
7
13
6
14
4
17 x 175 = 300
5
16
11
12
13
14
15
16
3
15
17 x 175 = 300
9
8
12
7
6
5
4.10 m2
2
1
3
2
1
lođa
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
9
8
4
4.10 m2
lođa
GSPublisherEngine 0.96.100.100
GSPublisherEngine 0.96.100.100
balkon
soba
kuhinja
soba
soba
soba
dnevni boravak i trpez .
dnevna zona
garderoba
garderoba
kuhinja
kupatilo
hodnik
kupatilo
hodnik
STAN 7 - 51.47 m2
STAN 7 - dvoiposoban
kupatilo 2
NAZIV PROSTORIJE
R.B. m KOEF.
predulaz
1 6.50
1
hodnik
2 4.05
1
kupatilo
3 3.85
1
kuhinja
4 1.30
1
garderoba
5 16.30
1
dn.boravak i trpezarija
6 kuhinja
9.00
1
soba 1
7 8.75
1
soba 2 i trpezarija
dn.boravak
8 3.45
0.50
balkon
KORISNA POVRŠINA Pk
.........1.SPRAT.........
STAN 8 - 39.45 m2
soba
kupatilo
predulaz
OBRADA PODA
m2
keramika(1,85m2)/tarket 6.50
keramika
4.05
keramika
3.85
keramika
1.30
tarket
16.30
tarket
9.00
lođa
tarket
8.75
1.72
keramika
Σ
51.47
kupatilo
STAN 8 - jednoiposoban
R.B. m2
hodnik NAZIV PROSTORIJE
KOEF.
1 2.35
1
2 3.30
1
3 3.95
1
4 21.90
1
5 6.30
1
6 2.20
0.75
KORISNA POVRŠINA
lođa
hodnik
kupatilo
kuhinja i trpezarija
kuhinja
dn.boravak i trpezarija
soba
lođa
Pk
OBRADA PODA
keramika
keramika
keramika
tarket
tarket
keramika
ostava
kuhinja
Σ
m2
2.35
3.30
3.95
21.90
6.30
1.65
39.45
list br.
08
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
S
10
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
9
11
8
12
7
13
6
16
17 x 175 = 300
15
GSPublisherEngine 0.96.100.100
3
2
1
lođa
dnevni boravak i trpezarija
dnevni boravak i trpez .
9
8
kuhinja
7
6
5
17 x 175 = 300
4
3
hodnik
2
kupatilo
kuhinja
hodnik
1
STAN 9 - 28.88 m2
STAN 9 - garsonjera
R.B. m2
OBRADA PODA
m2
kupatilo
predulaz
1 2.75
1
hodnik
keramika(2,30m2)/tarket 2.75
boravak
soba
2 3.70
1 dnevnikupatilo
keramika
3.70
3 4.15
1
kuhinja
keramika
4.15
4 16.85
1
dn.boravak i trpezarija tarkethodnik
16.85
5 1.90
0.75
lođa
keramika
1.43
KORISNA POVRŠINA Pk
Σ
28.88
.........1.SPRAT.........
KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
list br.
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
14
5
4
4.10 m2
09
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
S
S
10
10
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
11
7
13
6
14
5
16
4
17 x 175 = 300
15
11
12
13
14
15
16
17 x 175 = 300
9
8
12
6
5
3
2
1
3
2
1
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
9
8
7
4
balkon
lođa
spavaca soba
GSPublisherEngine 0.95.100.100
GSPublisherEngine 0.95.100.100
dnevni boravak
djecija soba
garderober
soba
hodnik
11
predulaz
12
13
dn.boravak sa trpezarijom
14
hodnik
15
16
kuhinja sa trpezarijom
kupatilo
kupatilo
kuhinja
kupatilo
kuhinja sa trpezarijom
ostava
STAN 11 - 62.87 m2
STAN 11 - trosoban
STAN 10- 44.53 m2
R.B. m2
STAN 10- dvosoban
R.B. m2
KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
kupatilo
1 4.75
1
hodnik
hodnik
2 8.65
1
kuhinja dnevni
sa trpezarijom
boravak
3 13.75
1
dnevni boravak
4 11.95
1
soba
5 4.00
1
kupatilo
6 1.90
0.75
lođa
KORISNA POVRŠINA
Pk
kuhinja
.........2.SPRAT.........
OBRADA PODA
m2
keramika
4.75
keramika
(4m2)/tarket
8.65
sa
trpezarijom
soba
tarket
13.75
tarket
11.95
keramika
4.00
keramika
1.43
Σ
44.53
KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
1 7.00
1
hodnik
2 3.95
1
kuhinja
dn.boravak
3 4.40
1
kupatilo
4 13.75
1
spavaća soba
5 1.65
1
garderoba
6 1.70
1
predulaz
7 9.50
1
dječija soba
8 17.80
1
dn.boravak sa trpez.
9 6.25
0.50
balkon
KORISNA POVRŠINA Pk
OBRADA PODA
hodnik
keramika (4,1m2)/tarket
keramika
tarket
tarket
tarket
tarket
tarket
tarket
djecija soba
keramika
m2
garderoba
7.00
3.95
4.40
13.75
1.65
1.70
9.50
17.80
soba
3.12
Σ 62.87
list br.
10
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
S
10
S
10
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
9
11
8
7
13
6
4
17 x 175 = 300
5
16
4.10 m2
12
13
14
15
16
1
15
3
2
3
2
1
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
14
17 x 175 = 300
8
12
6
5
9
11
7
4
4.10 m2
GSPublisherEngine 0.97.100.100
kupatilo
kuhinja sa trpezarijom
GSPublisherEngine 0.97.100.100
hodnik
hodnik
STAN 13 - 37.74 m2
STAN 12- 67.12 m2
ostava
garderoba
kupatilo
hodnik
dn.boravak
soba
dnevni boravak sa trpezarijom
djecija soba
soba
kuhinja
lođa
balkon
STAN 12- trosoban
R.B. m2 KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
1 4.75
1
hodnik
2 3.95
1
kupatilo
3 1.60
1
garderoba
4 2.10
1
ostava
5 12.60
1
dječija soba
6 12.30
1
soba
7 18.80
1
dnevni boravak
8 7.50
1
kuhinja sa trezarijom
9 7.05
0.50
balkon
KORISNA POVRŠINA Pk
.........2.SPRAT.........
OBRADA PODA
keramika
keramika
keramika
keramika
tarket
tarket
tarket
keramika
tarket
m2
4.75
3.95
1.60
2.10
12.60
12.30
18.80
7.50
3.52
Σ 67.12
STAN 13 - jednoiposoban
R.B. m2
KOEF.
NAZIV
1
2.40
1
2
3.85
1
3
16.55
1
4
3.45
1
5
9.80
1
6
2.25
0.75
KORISNA POVRŠINA Pk
PROSTORIJE
hodnik
kupatilo
dnevni boravak sa trpez.
kuhinja
soba
lođa
OBRADA PODA
keramika
keramika
tarket
keramika
tarket
keramika
m2
2.40
3.85
16.55
3.45
9.80
1.69
Σ 37.74
list br.
11
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
S
10
S
10
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
9
11
8
12
7
9
13
11
6
8
7
15
16
15
5
16
4
2
1
17 x 175 = 300
17 x 175 = 300
13
6
3
GSPublisherEngine 0.97.100.100
GSPublisherEngine 0.96.100.100
STAN 6 - 44,73 m2
predulaz
kupatilo
1
soba
kupatilo
dnevni boravak
soba
2
STAN 15- 46.19 m2
STAN 14- 46.88 m2
hodnik
3
STAN 7 - 49,09m2
4.10 m2
predulaz
hodnik
kuhinja
kuhinja i trpezarija
lođa
dn.boravak i trpezarija
ostava
lođa
STAN 15- dvosoban
STAN 14- jednoiposoban
R.B. m2
KOEF. NAZIV PROSTORIJE
1 3.45
1
2 2.15
1
3 4.05
1
4 16.00
1
5 7.95
1
6 11.40
1
7 2.50
0.75
KORISNA POVRŠINA
predulaz
hodnik
kupatilo
dnevni boravak
kuhinja i trpezarija
soba
lođa
Pk
OBRADA PODA m 2
keramika
tarket
keramika
tarket
keramika
tarket
keramika
3.45
2.15
4.05
16.00
7.95
11.40
1.88
Σ 46.88
R.B. m2
KOEF. NAZIV PROSTORIJE
1 3.45
1
2 4.30
1
3 3.60
1
4 1.75
1
5 18.75
1
6 11.45
1
7 3.85
0.75
KORISNA POVRŠINA
OBRADA PODA m 2
predulaz
keramika
kupatilo
keramika
kuhinja
keramika
ostava
keramika
dn.boravak i trpezarija tarket
soba
tarket
lođa
keramika
Pk
Σ
3.45
4.30
3.60
1.75
18.75
11.45
2.89
46.19
GSPublisherEngine 0.97.100.100
.........2.SPRAT.........
list br.
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
14
12
5
4
14
4.10 m2
12
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
11
7
13
6
14
4
17 x 175 = 300
5
16
11
12
13
14
15
16
3
15
17 x 175 = 300
9
8
12
7
6
5
4.10 m2
2
1
3
2
1
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
9
8
4
4.10 m2
S
S
10
10
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
lođa
lođa
GSPublisherEngine 0.96.100.100
GSPublisherEngine 0.96.100.100
balkon
kuhinja
soba
soba
soba
soba
dnevni boravak i trpez .
garderoba
dnevna zona
garderoba
kuhinja
kupatilo
hodnik
kupatilo
hodnik
STAN 16- 51.47 m2
STAN 16- dvoiposoban
kupatilo 2
NAZIV PROSTORIJE
R.B. m KOEF.
predulaz
1 6.50
1
hodnik
2 4.05
1
kupatilo
3 3.85
1
kuhinja
4 1.30
1
garderoba
5 16.30
1
dn.boravak i trpezarija
6 kuhinja
9.00
1
soba 1
7 8.75
1
soba 2 i trpezarija
dn.boravak
8 3.45
0.50
balkon
KORISNA POVRŠINA Pk
.........2.SPRAT.........
STAN 17- 39.45 m2
soba
kupatilo
predulaz
OBRADA PODA
m2
keramika(1,85m2)/tarket 6.50
keramika
4.05
keramika
3.85
keramika
1.30
tarket
16.30
tarket
9.00
lođa
tarket
8.75
keramika
0.86
Σ
51.47
kupatilo
STAN 17- jednoiposoban
R.B. m2
hodnik NAZIV PROSTORIJE
KOEF.
1 2.35
1
2 3.30
1
3 3.95
1
4 21.90
1
5 6.30
1
6 2.20
0.75
KORISNA POVRŠINA
lođa
hodnik
kupatilo
kuhinja i trpezarija
kuhinja
dn.boravak i trpezarija
soba
lođa
Pk
OBRADA PODA
keramika
keramika
keramika
tarket
tarket
keramika
ostava
kuhinja
Σ
m2
2.35
3.30
3.95
21.90
6.30
1.65
39.45
list br.
13
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
S
10
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
9
11
8
12
7
13
6
16
17 x 175 = 300
15
GSPublisherEngine 0.96.100.100
3
2
1
lođa
dnevni boravak i trpezarija
dnevni boravak i trpez .
9
8
kuhinja
7
6
5
17 x 175 = 300
4
3
hodnik
2
kupatilo
kuhinja
hodnik
1
STAN 18- 28.88 m2
STAN 18- garsonjera
R.B. m2
OBRADA PODA
m2
kupatilo
predulaz
1 2.75
1
hodnik
keramika(2,30m2)/tarket 2.75
boravak
soba
2 3.70
1 dnevnikupatilo
keramika
3.70
3 4.15
1
kuhinja
keramika
4.15
4 16.85
1
dn.boravak i trpezarija tarkethodnik
16.85
5 1.90
0.75
lođa
keramika
1.43
KORISNA POVRŠINA Pk
Σ
28.88
.........2.SPRAT.........
KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
list br.
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
14
5
4
4.10 m2
14
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
S
*
*
S
10
M
10
M
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
11
8
7
13
6
13
15
16
*
M
5
4
17 x 175 = 300
11
12
14
M
16
1
15
M
2
*
*
M
3
2
*
14
M
3
M
17 x 175 = 300
9
12
7
6
5
*
*
9
8
4
*
*
1
M
M
M
M
M
M
M
*
M
*
*
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
M
*
*
*
M
*
*
lođa
balkon
GSPublisherEngine 0.94.100.100
GSPublisherEngine 0.94.100.100
spavaca soba
dnevni boravak
djecija soba
garderober
soba
hodnik
11
predulaz
12
kuhinja
13
14
hodnik
15
kupatilo
kupatilo
*
16
kuhinja sa trpezarijom
M
dn.boravak
kupatilo
STAN 20 - 75.42 m2
trpezarija
radna soba
M
STAN 19- 44.53 m2
hodnik
STAN 20 - troiposoban
soba
NAZIV PROSTORIJE
R.B. m2 KOEF.
STAN 19- dvosoban
R.B. m2
KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
kupatilo
1 4.75
1
hodnik
hodnik
2 8.65
1
kuhinja dnevni
sa trpezarijom
boravak
3 13.75
1
dnevni boravak
4 11.95
1
soba
5 4.00
1
kupatilo
6 1.90
0.75
lođa
KORISNA POVRŠINA
Pk
kuhinja
.........3.SPRAT.........
OBRADA PODA
m2
keramika
4.75
keramika
(4m2)/tarket
8.65
sa
trpezarijom
soba
tarket
13.75
tarket
11.95
keramika
4.00
keramika
1.43
Σ
44.53
1 7.00
1
hodnik
2 5.50
1
kuhinja
3 4.40
1
kupatilo
4 13.75
1
spavaća soba
5 1.65
1
garderoba
6 1.70
1
predulaz
7 9.50
1
dječija soba
8 16.20
1
dn.boravak
9 4.70
1
trpezarija
balkon 1
10 7.85
radna soba
11 6.35
0.50 balkon
KORISNA POVRŠINA Pk
OBRADA PODA
m2
dnevni boravak
kuhinja sa trpezarijom
keramika (4,1m2)/tarket
7.00
keramika (4,5m2)/tarket
5.50
keramika
4.40
tarket
13.75
*
tarket
1.65
tarket
1.70
tarket
9.50
tarket
16.20
tarket
4.70
tarket
7.85
3.17
keramika
Σ 75.42
list br.
15
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
S
*
*
S
10
M
10
M
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
11
8
7
13
*
*
5
4
17 x 175 = 300
11
12
13
14
15
16
M
16
*
15
1
M
6
14
M
2
M
3
2
*
M
3
M
17 x 175 = 300
9
12
6
5
*
*
9
8
7
4
*
*
1
M
M
M
M
M
M
M
*
M
*
*
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
M
*
*
*
M
*
*
*
GSPublisherEngine 0.94.100.100
GSPublisherEngine 0.94.100.100
kupatilo
trpezarija
hodnik
STAN 22- 37.74 m2
STAN 21 - 54.17 m2
radna soba
M
kupatilo
hodnik
hodnik
soba
dnevni boravak sa trpezarijom
soba
dnevni boravak
kuhinja
kuhinja sa trpezarijom
*
lođa
balkon
STAN 21 - dvosoban
R.B. m2
KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
1 5.95
1
hodnik
2 4.95
1
kupatilo
3 9.40
1
kuhinja sa trpezarijom
4 17.30
1
dnevni boravak
5 13.05
1
soba
6 7.05
0.50 balkon
KORISNA POVRŠINA Pk
.........3.SPRAT.........
OBRADA PODA
keramika(1,8 m2)/tarket
keramika
keramika
tarket
tarket
keramika
m2
5.95
4.95
9.40
17.30
13.05
3.52
Σ 54.17
STAN 22- jednoiposoban
R.B. m2
KOEF.
NAZIV
1
2.40
1
2
3.85
1
3
16.55
1
4
3.45
1
5
9.80
1
6
2.25
0.75
KORISNA POVRŠINA Pk
PROSTORIJE
hodnik
kupatilo
dnevni boravak sa trpez.
kuhinja
soba
lođa
OBRADA PODA
keramika
keramika
tarket
keramika
tarket
keramika
m2
2.40
3.85
16.55
3.45
9.80
1.69
Σ 37.74
list br.
16
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
M
3
2
*
*
*
13
15
16
M
1
M
M
S
*
4
*
17 x 175 = 300
11
12
14
17 x 175 = 300
5
16
1
*
*
13
15
2
M
M
M
STAN 24- 46.19 m2
GSPublisherEngine 0.94.100.100
STAN 6 - 44,73 m2
predulaz
kupatilo
soba
kupatilo
predulaz
dnevni boravak
soba
M
*
*
STAN 23- 46.88 m2
GSPublisherEngine 0.94.100.100
M
*
*
STAN 7 - 49,09m2
M
hodnik
kuhinja
kuhinja i trpezarija
lođa
dn.boravak i trpezarija
ostava
lođa
STAN 24- dvosoban
STAN 23- jednoiposoban
R.B. m2
KOEF. NAZIV PROSTORIJE
1 3.45
1
2 2.15
1
3 4.05
1
4 16.00
1
5 7.95
1
6 11.40
1
7 2.50
0.75
KORISNA POVRŠINA
predulaz
hodnik
kupatilo
dnevni boravak
kuhinja i trpezarija
soba
lođa
Pk
OBRADA PODA m 2
keramika
tarket
keramika
tarket
keramika
tarket
keramika
3.45
2.15
4.05
16.00
7.95
11.40
1.88
Σ 46.88
R.B. m2
KOEF. NAZIV PROSTORIJE
1 3.45
1
2 4.30
1
3 3.60
1
4 1.75
1
5 18.75
1
6 11.45
1
7 3.85
0.75
KORISNA POVRŠINA
OBRADA PODA m 2
predulaz
keramika
kupatilo
keramika
kuhinja
keramika
ostava
keramika
dn.boravak i trpezarija tarket
soba
tarket
lođa
keramika
Pk
Σ
3.45
4.30
3.60
1.75
18.75
11.45
2.89
46.19
GSPublisherEngine 0.97.100.100
.........3.SPRAT.........
list br.
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
M
*
*
M
*
*
M
hodnik
7
6
14
M
3
M
M
*
8
12
7
6
5
9
11
9
8
4
*
S
*
10
10
M
M
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
17
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
9
11
11
8
8
12
12
7
7
13
13
6
6
16
17 x 175 = 300
5
4
15
16
3
*
2
*
M
17 x 175 = 300
M
15
5
1
M
*
M
M
3
2
*
14
14
M
*
*
*
9
4
*
S
*
S
*
10
10
M
M
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
1
M
M
M
M
M
M
*
M
*
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
M
*
*
*
M
*
*
*
M
lođa
lođa
balkon
GSPublisherEngine 0.94.100.100
kuhinja
soba
soba
GSPublisherEngine 0.94.100.100
soba
soba
dnevni boravak i trpez .
garderoba
dnevna zona
garderoba
kuhinja
kupatilo
hodnik
kupatilo
hodnik
STAN 25- 51.47 m2
STAN 25- dvoiposoban
kupatilo 2
NAZIV PROSTORIJE
R.B. m KOEF.
predulaz
1 6.50
1
hodnik
2 4.05
1
kupatilo
3 3.85
1
kuhinja
4 1.30
1
garderoba
5 16.30
1
dn.boravak i trpezarija
6 kuhinja
9.00
1
soba 1
7 8.75
1
soba 2 i trpezarija
dn.boravak
8 3.45
0.50
balkon
KORISNA POVRŠINA Pk
.........3.SPRAT.........
STAN 26- 39.45 m2
soba
kupatilo
predulaz
OBRADA PODA
m2
keramika(1,85m2)/tarket 6.50
keramika
4.05
keramika
3.85
keramika
1.30
tarket
16.30
tarket
9.00
lođa
tarket
8.75
1.72
keramika
Σ
51.47
kupatilo
STAN 26- jednoiposoban
R.B. m2
hodnik NAZIV PROSTORIJE
KOEF.
1 2.35
1
2 3.30
1
3 3.95
1
4 21.90
1
5 6.30
1
6 2.20
0.75
KORISNA POVRŠINA
lođa
hodnik
kupatilo
kuhinja i trpezarija
kuhinja
dn.boravak i trpezarija
soba
lođa
Pk
OBRADA PODA
keramika
keramika
keramika
tarket
tarket
keramika
ostava
kuhinja
Σ
m2
2.35
3.30
3.95
21.90
6.30
1.65
39.45
list br.
18
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
*
9
11
8
12
7
13
6
15
16
M
17 x 175 = 300
M
3
2
*
14
5
4
*
*
S
*
10
M
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
1
M
M
M
M
M
*
lođa
GSPublisherEngine 0.94.100.100
dnevni boravak i trpezarija
dnevni boravak i trpez .
9
8
kuhinja
7
6
5
17 x 175 = 300
4
3
hodnik
2
kupatilo
kuhinja
hodnik
1
STAN 27- 28.88 m2
STAN 27- garsonjera
R.B. m2
OBRADA PODA
m2
kupatilo
predulaz
1 2.75
1
hodnik
keramika(2,30m2)/tarket 2.75
boravak
soba
2 3.70
1 dnevnikupatilo
keramika
3.70
3 4.15
1
kuhinja
keramika
4.15
4 16.85
1
dn.boravak i trpezarija tarkethodnik
16.85
5 1.90
0.75
lođa
keramika
1.43
KORISNA POVRŠINA Pk
Σ
28.88
.........3.SPRAT.........
KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
list br.
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
*
*
M
*
19
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
S
S
10
10
*
R
R
*
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
*
M
3
2
*
1
*
7
*
6
5
95+135
100
M
4
M
*
*
4
TIPSKIPROJ
. LIFTA/ okno
145/175
11
12
13
14
15
16
4
9
8
16
17 x 175 = 300
15
95+135
100
M
17 x 175 = 300
11
13
14
5
M
M
*
*
12
8
7
6
TIPSKIPROJ
. LIFTA/ okno
145/175
M
M
9
4
3
2
1
M
M
M
M
250
110
17
250
110
M
M
*
*
M
*
*
M
lođa
balkon
GSPublisherEngine 0.94.100.100
GSPublisherEngine 0.94.100.100
spavaca soba
dnevni boravak
soba
djecija soba
garderober
11
12
13
14
hodnik
15
dn.boravak sa trpezarijom
16
kuhinja sa trpezarijom
kupatilo
hodnik
predulaz
kupatilo
kuhinja
kupatilo
kuhinja sa trpezarijom
STAN 28- 44.53 m2
ostava
STAN 29- 62.72 m2
STAN 29- trosoban
R.B. m2
STAN 28- dvosoban
R.B. m2
KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
kupatilo
1 4.75
1
hodnik
hodnik
2 8.65
1
kuhinja dnevni
sa trpezarijom
boravak
3 13.75
1
dnevni boravak
4 11.95
1
soba
5 4.00
1
kupatilo
6 1.90
0.75
lođa
KORISNA POVRŠINA
Pk
kuhinja
.........4.SPRAT.........
OBRADA PODA
m2
keramika
4.75
keramika
(4m2)/tarket
8.65
sa
trpezarijom
soba
tarket
13.75
tarket
11.95
keramika
4.00
keramika
1.43
Σ
44.53
KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
1 7.00
1
hodnik
2 3.95
1
kuhinja
dn.boravak
3 4.40
1
kupatilo
4 13.75
1
spavaća soba
5 1.65
1
garderoba
6 1.70
1
predulaz
7 9.50
1
dječija soba
8 17.80
1
dn.boravak sa trpez.
9 5.95
0.50
balkon
KORISNA POVRŠINA Pk
OBRADA PODA
m2
hodnik
keramika (4,1m2)/tarket 7.00
keramika
3.95
tarket
4.40
tarket
13.75
tarket
1.65
tarket
1.70
tarket
9.50
tarket
17.80
djecija soba
soba
2.97
keramika
Σ 62.72
garderoba
list br.
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
*
17
*
20
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
S
S
10
10
*
R
R
*
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
*
M
2
*
1
*
6
5
*
11
12
13
14
15
16
4
8
7
16
17 x 175 = 300
9
95+135
100
M
4
M
*
15
*
4
TIPSKIPROJ
. LIFTA/ okno
145/175
13
95+135
100
M
3
17 x 175 = 300
11
12
5
M
M
*
*
14
7
6
TIPSKIPROJ
. LIFTA/ okno
145/175
M
M
9
8
4
3
2
1
M
M
M
M
*
*
M
M
*
*
*
*
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
M
M
GSPublisherEngine 0.94.100.100
kupatilo
GSPublisherEngine 0.94.100.100
kuhinja sa trpezarijom
hodnik
hodnik
STAN 31 - 37.74 m2
STAN 30- 67.12 m2
ostava
garderoba
kupatilo
hodnik
dn.boravak
soba
dnevni boravak sa trpezarijom
djecija soba
soba
kuhinja
lođa
balkon
STAN 30- trosoban
R.B. m2 KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
1 4.75
1
hodnik
2 3.95
1
kupatilo
3 1.60
1
garderoba
4 2.10
1
ostava
5 12.60
1
dječija soba
6 12.30
1
soba
7 18.80
1
dnevni boravak
8 7.50
1
kuhinja sa trezarijom
9 7.05
0.50
balkon
KORISNA POVRŠINA Pk
.........4.SPRAT.........
OBRADA PODA
keramika
keramika
keramika
keramika
tarket
tarket
tarket
keramika
tarket
m2
4.75
3.95
1.60
2.10
12.60
12.30
18.80
7.50
3.52
Σ 67.12
STAN 31 - jednoiposoban
R.B. m2
KOEF.
NAZIV
1
2.40
1
2
3.85
1
3
16.55
1
4
3.45
1
5
9.80
1
6
2.25
0.75
KORISNA POVRŠINA Pk
PROSTORIJE
hodnik
kupatilo
dnevni boravak sa trpez.
kuhinja
soba
lođa
OBRADA PODA
keramika
keramika
tarket
keramika
tarket
keramika
m2
2.40
3.85
16.55
3.45
9.80
1.69
Σ 37.74
list br.
21
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
TIPSKIPROJ
. LIFTA/ okno
145/175
S
10
S
10
R
*
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
*
2
*
7
5
95+135
100
*
6
*
M
11
12
13
14
15
16
4
17 x 175 = 300
9
8
16
*
3
M
4
M
*
15
M
4
4
TIPSKIPROJ
. LIFTA/ okno
145/175
13
14
7
6
5
M
M
*
12
9
8
95+135
100
17 x 175 = 300
11
M
*
3
2
1
M
1
M
M
M
*
M
M
M
*
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
M
*
*
*
M
*
*
balkon
STAN 32- 46.88 m2
hodnik
GSPublisherEngine 0.94.100.100
GSPublisherEngine 0.92.100.100
soba 3
*
soba 2
kupatilo 2
*
kupatilo
degažman
soba 1
M
predulaz
dnevni boravak
soba
kupatilo 1
hodnik
kuhinja i trpezarija STAN 33 - 117.53 m2
hodnik
kuhinja
lođa
*
dnevni boravak
lođa
M
M
trpezarija
ostava
R.B. m2
KOEF. NAZIV PROSTORIJE
1 3.45
1
2 2.15
1
3 4.05
1
4 16.00
1
5 7.95
1
6 11.40
1
7 2.50
0.75
KORISNA POVRŠINA
predulaz
hodnik
kupatilo
dnevni boravak
kuhinja i trpezarija
soba
lođa
Pk
*
STAN 32- jednoiposoban
OBRADA PODA m 2
keramika
tarket
keramika
tarket
keramika
tarket
keramika
3.45
2.15
4.05
16.00
7.95
11.40
1.88
Σ 46.88
STAN 7 - četvorosoban
R.B. m2
KOEF.
1 8.50
1
2 5.10
1
3 7.15
1
4 3.35
1
5 24.55
1
6 8.20
1
7 17.55
1
8 14.00
1
9 12.60
1
10 4.85
1
11 4.60
1
12 3.30
0.50
13 7.25
0.75
KORISNA POVRŠINA
GSPublisherEngine 0.97.100.100
NAZIV PROSTORIJE
OBRADA PODA
hodnik
kupatilo1
kuhinja
ostava
dn.boravak
trpezarija
soba 1
soba 2
soba 3
degažman
kupatilo 2
balkon
lođa
Pk
keramika
keramika
keramika
keramika
tarket
tarket
tarket
tarket
tarket
tarket
keramika
keramika
keramika
m2
Σ
8.50
5.10
7.15
3.35
24.55
8.20
17.55
14.00
12.60
4.85
4.60
1.65
5.43
117.53
GSPublisherEngine 0.90.100.100
.........4.SPRAT.........
list br.
22
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
R
S
S
10
10
*
R
*
.........STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA......
M
1
4
95+135
100
*
*
*
7
6
5
M
11
12
13
14
15
16
4
2
*
*
9
8
16
17 x 175 = 300
15
*
3
M
4
M
13
14
95+135
100
M
TIPSKIPROJ
. LIFTA/ okno
145/175
12
7
6
5
17 x 175 = 300
*
9
8
4
M
M
*
11
TIPSKIPROJ
. LIFTA/ okno
145/175
M
3
2
1
M
M
M
M
*
M
M
M
*
*
*
*
M
lođa
lođa
GSPublisherEngine 0.94.100.100
GSPublisherEngine 0.94.100.100
dnevni boravak i trpezarija
soba 3
kuhinja i trpezarija
dnevni boravak sa trpezarijom
*
kuhinja
kupatilo 2
vešeraj
8
kuhinja
7
6
*
kupatilo
M
5
17 x 175 = 300
M
4
hodnik
kuhinja
kupatilo
kupatilo 1
STAN 34 - 26,69 m2
ostava
NAZIV PROSTORIJE
OBRADA PODA
kuhinja
kupatilo
predulaz
GSPublisherEngine 0.94.100.100
1 boravak
3.35
1
hodnik
dnevni
2 3.60
1
kupatilo
3 4.40
1
kuhinja
hodnik
4 13.65
1
dn.boravak
i trpezarija M
5 2.25
0.75 lođa
KORISNA POVRŠINA Pk
.........4.SPRAT.........
kupatilo
kuhinja
hodnik
1
keramika
keramika
keramika
tarket
keramika
Σ
R.B. m2
m2
3.35
3.60
4.40
13.65
1.69
26.69
*
KOEF.
hodnik
2
STAN 35- garsonjera
M
m2
3
STAN 35- 28.88 m2
hodnik
STAN 34 -garsonjera
R.B.
dnevni boravak i trpez .
9
OBRADA PODA
m2
kupatilo
predulaz
1 2.75
1
hodnik
keramika(2,30m2)/tarket 2.75
boravak
soba
2 3.70
1 dnevnikupatilo
keramika
3.70
3 4.15
1
kuhinja
keramika
4.15
4 16.85
1
dn.boravak i trpezarija tarkethodnik
16.85
5 1.90
0.75
lođa
keramika
1.43
KORISNA POVRŠINA Pk
Σ
28.88
KOEF.
NAZIV PROSTORIJE
list br.
................stambeno-poslovni objekat....................................investitor........................................................uniinvest..........................
*
23
......................................stambeno-poslovni objekat....................................investitor......................................................................................................................... uniinvest.................................................................banjaluka...................................................................................
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
12 767 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content