close

Enter

Log in using OpenID

ACI MATCH RACE CUP 2011.

embedDownload
ACI MATCH RACE CUP 2011.
Split, 19-23.9.2011.
OGLAS REGATE
1
ORGANIZATORI
Organizator manifestacije je ACI d.d. i ACI Sailing Centar Cres
Organizator regate je Yacht Club Croatia – Opatija
Klub partner: Jedriličarski klub Labud – Split
2
PRAVILA
2.1
Regata će se voditi prema pravilima kako su definirana u Pravilima jedriličarskih natjecanja
(Regatnim pravilima) uključujući Dodatak C za dvobojsko jedrenje.
2.2
Organizator smije svojom odlukom primijeniti Pokusni Dodatak Q – 2011 (u privitku).
3
REKLAMIRANJE
3.1
Natjecateljima se može dopustiti isticanje reklame na obali uz odobrenje organizatora.
4
PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA
4.1
Pravo sudjelovanja imaju posade koje su primile službeni poziv od strane organizatora.
5
POSADA
5.1
Posada se sastoji od kormilara i četiri člana. Ženske posade uz kormilarku mogu imati pet
članova od kojih ne više od dva člana mogu biti suprotnog spola.
5.3
Odbor za prosvjede može dopustiti zamjenu prijavljenog kormilara koji ne može nastaviti
natjecanje prijavljenim članom posade.
5.4
Odbor za prosvjede može dopustiti zamjenu ili privremenu zamjenu prijavljenog člana posade
koji ne može nastaviti natjecanje.
6
JEDRILICE I OPREMA
6.1
Jedriti će se u jedrilicama Jeanneau One Design 35 koje uz pripadajuća jedra (glavno jedro,
genova, flok i spinaker) priskrbljuje organizator.
6.2
Jedrilice će se dodjeljivati ždrijebom prema odluci regatnog odbora.
ACI Match Race Cup 2010 – Split, 20.–24.09.2010.
7
STARTNINE I POLOG ZA ŠTETU
7.1
Startnina se ne naplaćuje.
7.2
Polog za štetu u početnom iznosu od 1.500,00 EUR plaća se prilikom prijave (prihvaća se
uplata kreditnom karticom). Iznos je pokriće za pojedinačnu štetu.
7.3
U slučaju odbitka dijela pologa za štetu organizator će zahtijevati doplatu do punog iznosa
pologa za štetu prije nego se kormilaru dopusti nastavak natjecanja.
7.4
Preostali iznos pologa za štetu biti će vraćen prije odlaska ili najkasnije nakon primitka računa
za eventualne nefakturirane štete ali ne kasnije od 15 dana nakon natjecanja.
8
FORMAT NATJECANJA
Regata se sastoji od dviju serija (1. kvalifikacijska serija: flotno jedrenje, 2. finalna serija: dvobojsko
jedrenje).
9
10
RASPORED

Ured regate otvoren od 19.9.2010. u 10.00

Prijava posada 19.9.2010. od 10.00 do 20.00

Trening 19.9.2010. od 11.00 do 16.00

Prvi sastanak kormilara 19.9.2010. u 17:00

Prvi sastanak s presuditeljima 19.9.2010. u 17.00

Svečano otvaranje 19.9.2010. u 18.00

Natjecanja od 20 do 23.9.2010. i ždrijeb jedrilica svakog dana od 9.00

Vrijeme prvog natjecanja svakog dana u 11.00

Dnevna konferencija za novinare 45 minuta nakon zadnjeg natjecanja svakog dana

Dodjela nagrada 23.9.2010. neposredno nakon finalnog natjecanja
UPUTE ZA JEDRENJE
Upute za jedrenje biti će dostupne u regatnom uredu 19.9.2010. od 10.00
11
MJESTO ODRŽAVANJA
Područje natjecanja biti će Splitski akvatorij.
12
NAGRADE
Nagrađivat će se prva tri u ukupnom poretku nakon finalne serije dvobojskog jedrenja. Pobjedniku će
biti dodijeljen ACI Match Race Cup Trofej. Uz pokal dodijeliti će se i novčane nagrade, redom: 1.
mjesto 5.000 €, 2. mjesto 2.500 €, 3. mjesto 1.000 €.
ACI Match Race Cup 2010 – Split, 20.–24.09.2010.
13
ODRICANJE ODGOVORNOSTI
Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju.
Organizator neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne ozljede ili
smrt u vezi ili prije, za vrijeme, ili nakon regate.
14
DODATNE OBAVIJESTI
Za daljnje obavijesti molimo kontaktirajte:
ACI Sailing Centar Cres
Yacht Club Croatia - Opatija
Jadranska obala bb – 51557 Cres
M. Tita 151 – 51410 Opatija
Hrvatska
Hrvatska
Tel. +385/51 571 622
Tel. +385/51 271-288
Fax. +385/51 571 125
Fax. +385/51 271-824
GSM: +385/0/99 7313 915
E-mail: [email protected]
Web site: www.aci-matchrace.com
ACI Match Race Cup 2010 – Split, 20.–24.09.2010.
POKUSNI DODATAK Q – 2011
PRAVILA PRESUĐIVANJA FLOTNIH REGATA
Q1
IZMJENE PRAVILA NATJECANJA
Q1.1 Izmjene Definicija i pravila iz Dijela 2
(a) Definicija Završavanje se mijenja u
Jedrilica završava kada bilo koji dio njezinog trupa, posade ili opreme u normalnom
položaju, presječe liniju cilja u smjeru kursa iz posljednje oznake, bilo prvi put ili nakon
što dogotovi bilo koju kaznu ili, nakon što ispravi pogrešku učinjenu kod linije cilja prema
pravilu 28.1.
(b) Kada se primjenjuje pravilo 20.1, osim dovika dodatno se zahtijevaju sljedeći signali
kormilara rukom;
(1) za "Prostor za letanje", ponavljano i jasno pokazivanje prema privjetrini; i
(2) za "Vi letajte", ponavljano i jasno pokazivanje prema drugoj jedrilici i
domahivanje prema privjetrini.
Q1.2 Izmjene pravila koja uključuju prosvjede i iskupljenja
(a) U pravilu 60.3(a)(1) briše se; “ozbiljna” .
(b) Treća rečenica u pravilu 61.1(a) I cijelo pravilo 61.1(a)(2) se brišu.
(c) Jedrilica koja je, dok se natječe, prekršila pravilo Dijela 2 (osim pravila 14 kada je
prouzročila štetu ili ozljedu) može prihvatiti kaznu jednog okreta prema pravilu 44.
Q2
PROSVJEDI JEDRILICA
Q2.1 Jedrilica može prosvjedovati protiv druge jedrilice
(a) prema pravilu Dijela 2, osim pravila 14, ili prema pravilu 31 ili 42 dovikom “Protest” i
uočljivim isticanjem žute zastave odmah nakon incidenta u koji je bila upletena. Ona mora
ukloniti zastavu čim je prije moguće nakon što prosvjedovana jedrilica prihvati svoju kaznu
ili nakon odluke presuditelja.
(b) prema bilo kojem pravilu koje nije navedeno u pravilu Q2.1 (a) dovikom “Protest” i
uočljivim isticanjem crvene zastave u prvoj mogućoj prigodi nakon incidenta. Ona mora
isticati zastavu dok ne obavijesti presuditelje nakon završavanja ili povlačenja.
Q2.2 Kada jedrilica prosvjeduje prema pravilu Dijela 2 ili prema pravilu 31 ili 42, ona nema pravo na
saslušanje, osim prema pravilu 14 kada je nastala šteta ili ozljeda.
Q2.3 (a) Jedrilica može odmah priznati prekršaj pravila i prihvatiti kaznu prema pravilu Q1.2(c)
(c) Ako niti jedna jedrilica ne prihvati kaznu, presuditelj mora signalizirati odluku prema
pravilu Q3.
ACI Match Race Cup 2010 – Split, 20.–24.09.2010.
Q3
SIGNALI PRESUDITELJA
Q3.1 Presuditelj mora signalizirati odluku kako slijedi:
(a) Zelena ili zeleno-bijela zastava uz jedan dugi zvuk znači “Nema kazne”.
(b) Crvena zastava uz jedan dugi zvuk znači “Kazna određenoj jedrilici”.
(c) Crna zastava uz jedan dugi zvuk znači “Diskvalifikacija određenoj jedrilici”.
Q3.2 Jedrilica kažnjena prema pravilu Q3.1(b) mora odmah prihvatiti kaznu dva okreta prema
pravilu 44. Jedrilica diskvalificirana prema pravilu Q3.1(c) mora odmah napustiti područje
natjecanja.
Q4
KAZNE KOJE POKREĆU PRESUDITELJI
Q4.1 Izmjene pravila
Pravilo 64.1(c) se mijenja tako da uvjete za iskupljenje jedrilice presuditelji mogu primijeniti
bez saslušanja i ovo prevladava bilo koje pravilo u nesuglasju u ovom Dodatku.
Q4.2 Kada jedrilica
(a) prekrši pravilo 31 ili 42 i ne prihvati kaznu,
(b) stekla prednost unatoč prihvaćanju kazne,
(d) prekrši pravilo 2, ili
(e) propusti udovoljiti pravilu 44.2 kada to zahtijeva presuditelj,
presuditelj je može kazniti bez prosvjeda druge jedrilice. Presuditelj može nametnuti kaznu
jednog ili više krugova od kojih svaki sadrži jedno letanje i jedno kruženje, signalizirajući to
isticanjem crvene zastave i dovikom jedrilici, ili kažnjavanjem jedrilice prema pravilu Q3.1(c)
ili o incidentu obavijestiti odbor za prosvjede za pokretanje daljnjeg postupka.
Q4.3 Ako presuditelji odluče da je jedrilica prekršila pravilo koje nije navedeno u Q2.1(a) i Q4.2, oni
moraju o tome izvijestiti odbor za prosvjede za pokretanje daljnjeg postupka prema prailu 60.3.
Q5
ZAHTJEVI ZA ISPRAVAK, ŽALBE, DRUGI POSTUPCI
Q5.1 Jedrilica koja namjerava zahtijevati ispravak zbog okolnosti proizašlih prije njezinog
završavanja ili povlačenja mora jasno istaknuti crvenu zastavu čim je prije moguće nakon što
postane svjesna tih okolnosti, ali najkasnije 2 minute nakon završavanja ili povlačenja. Ona
mora isticati zastavu dok ne obavijesti presuditelje nakon završavanja ili povlačenja.
Q5.2 Ne smije se zahtijevati ispravak ili žaliti se na odluku prema pravi lima ovog Dodatka. U
pravilu 66 treća rečenica se mijenja u “Stranka u saslušanju ne može tražiti ponovno otvaranje
saslušanja.”
Q5.3 Natjecatelj ne može temeljiti zahtjev za ispravak na tvrdnji o neprikladnom postupku službenog
broda. Odbor za prosvjede može razmatrati dodjelu ispravka u takvim okolnostima samo ako
ACI Match Race Cup 2010 – Split, 20.–24.09.2010.
vjeruje da je službeni brod, uključujući brodicu presuditelja, mogao ozbiljno ometati jedrilicu
koja se natječe.
Q5.4 Nikakvi daljnji postupci ne mogu se poduzimati u odnosu na djelovanje ili nedjelovanje
presuditelja osim prema pravilu Q5.3.
Q5.5 (a) Prosvjedi i zahtjevi za ispravak ne moraju biti napisani
(b) Odbor za prosvjede može prikupiti dokaze i voditi saslušanje na bilo koji način koji drži
primjerenim i svoju odluku može priopćiti usmeno.
(c) Ako odbor za prosvjede odluči da prekršaj pravila nije značajno utjecao na ishod natjecanja
(jedrenja), on može nametnuti kaznu ili donijeti drugu odluku koju drži pravednom za sve
upletene jedrilice što može biti i neodređivanje kazne.
Q5.6 Regatni odbor ni odbor za prosvjede ne smiju prosvjedovati protiv jedrilice za prekršaj pravila
navedenih u pravilu Q2.1(a), osim pravila 14 kada postoji šteta ili ozljeda.
ACI Match Race Cup 2010 – Split, 20.–24.09.2010.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
239 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content