close

Enter

Log in using OpenID

časopis "Farmaceutski tehničar"

embedDownload
FARMACEUTSKI
TEHNIČAR
STRUČNO INFORMATIVNI ČASOPIS FARMACEUTSKIH TEHNIČARA HRVATSKE
Prosinac 2014
1
Nakladnik
Predsjednik HDFT-a
v.d. glavne i odgovorne urednice
HRVATSKO DRUŠTVO
FARMACEUTSKIH TEHNIČARA
Zagreb, Capraška 1
e. pošta: [email protected]
OIB 83131423239
Marija Žužak
e. pošta: [email protected]
099/2285905
Sanja Schiller
e. pošta: [email protected]
091/7207993
Uređivački odbor
Vesna Anić
Danijela Božić
Miroslav Čizmić
Svjetlana Jakovac
Mirjana Lukavski
Daniela Polić
Jelena Poturica
Nada Vraneković
Adresa uredništva
Zagreb, Capraška 1
IBAN HR3423600001101240952
s naznakom za “Tehničar”
e. pošta: [email protected]
Lektorica
Tehnička urednica
Tisak
Mira Jelić, prof.
Gordana Vinter, Sveučilišna tiskara d.o.o.
Sveučilišna tiskara d.o.o. Zagreb
Trg m. Tita 14
Ovaj broj je tiskan u 1500 primjeraka
Ljekarnička posuda oblika vrča s kljunom i poklopcem (chevrette), fajansa, natpis:
Syrupus Mirthynum, XVII-XVIII. stoljeće.
slika s naslovnice preuzeta iz knjige „Ljekarništvo na tlu Hrvatske“, prof. dr. Vladimira Grdinića
2
Ljudskom srcu uvijek nešto treba,
zadovoljno nikad posve nije.
Petar Preradović
(iz pjesme Ljudsko srce)
3
4
UVODNIK
Poštovane kolegice
i kolege, poštovani
čitatelji!
U prosincu obično se
osvrnemo na cjelokupan
rad učinjen tijekom godine, na uspjehe
i neuspjehe, na najbitnije zadaće za rad
u idućoj godini. Iako potpuno zadovoljni
nikada nismo, ponosni smo na naš VII.
sabor održan proljetos u Poreču, kao i
na veliki broj stručnih predavanja u svim
podružnicama. Zahvaljujemo svim tvrtkama na održanim predavanjima, osobito tvrtkama Lenis Pharm d.o.o., Oktal
Pharma d.o.o., Bayer d.o.o., na njihovoj
susretljivosti jer su održale ista predavanja u više gradova jedne podružnice. Na
taj način omogućena je edukacija većem
broju tehničara koji nisu morali putovati
u središnjicu podružnice.
Najveći uspjeh u ovoj godini je
uređenje prostora koji smo dobili na korištenje od Grada Zagreba. Neke pozive,
a i ovaj broj časopisa šaljemo iz naših
prostora.
Nad glavama farmaceutskih tehničara visi Damoklov mač jer nije riješen
naš status i nemamo svoju komoru – jedina grupacija u zdravstvu. Novi Zakon
o ljekarništvu - iako je tekst pročišćen i
nalazi se u Hrvatskom saboru - još uvijek
nije donesen. U medijima se pojavljuju
članci da to zvanje odumire, a tehničari
se školuju u 12 škola u Republici Hrvat-
skoj, postoje i prekvalifikacije.
U idućoj godini trebamo uložiti sve napore
da se osnuje i komora
farmaceutskih tehničara.
Stav zdravstvene struke, tako i
HDFT-a, protivi se proširenju prodaje bezreceptnih lijekova bez nadzora stručnog
osoblja. Dostupnost lijekova za samoliječenje na policama raznih samoposluga
i prodavaonica i njihovo nekontrolirano
uzimanje može izazvati niz opasnih nuspojava i štetiti zdravlju pacijenata. Opseg
rada farmaceutskog tehničara uključuje
rad s OTC lijekovima.
U ovom broju donosimo neke novosti
iz zakonodavstva – Pravilnik o uvjetima
za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima. Kao što smo već pisali, izišao je novi
Zakon o udrugama te smo Statut HDFT-a
morali usuglasiti s novim propisima. Na
sastanku Središnjeg odbora izglasan je
Prijedlog koji donosimo u cijelosti. Javna
rasprava traje do 1. veljače 2015., te svoje
primjedbe dostavite do tog datuma.
Svim kolegicama i kolegama i njihovim obiteljima te poslovnim partnerima
želimo blagoslovljen Božić te sretnu i
uspješnu 2015. godinu.
Sanja Schiller, v. d. glavne urednice
5
6
VAŽNA OBAVIJEST!
7
8
9
10
11
12
RAZVOJ I RAST DIŠNIH PUTOVA
N. Mesariþ AntonĀiþ *
Dišni organi sastoje se od gornjih dišnih putova: nos, usta, ždrijelo,
grkljan i donjih dišnih puteva: dušnik,
bronhi i dva pluþna krila s popluþnicom. Prolaskom uz dobro prokrvljenu,
toplu sluznicu nosa i usta zrak se zagrijava. Ovlaživanje zraka obavljaju
žljezdane stanice koje luĀe sluz. Na
poĀetku grkljana je grkljanski poklopĀiþ (epiglotis). On kao poklopac na
raskrsnici otvara put prema dušniku
dok dišemo, a zatvara ga kad prolazi
hrana. Dišni putovi obloženi su trepetljikavim epitelom, Āije trepetljike
neprestano trepere odozdo prema
gore, te uz pomoþ sluzi Āiste veþinu
Slika 1: Dišni organi
stranih Āestica koje su ušle sa zrakom.
Sluz sa stranim Āesticama izbacuje se
iskašljavanjem. Dušnik se grana na dva glavna bronha, koji su graāeni od prstenaste
hrskavice, povezane meāusobno vezivnim tkivom. Pluþa se sastoje od dva režnja, desno je nešto veþe i sastoji se od tri režnja dok lijevo dijeli prsni koš sa srcem i sastoji
se od dva režnja. Završne dijelove bronha Āine bronhioli koji završavaju proširenjem,
pluþnim mjehuriþima ili alveolama. Zbog alveolarne graāe pluþa su mekana i spužvasta. Alveole su obavijene kapilarnom mrežom ogranaka pluþne arterije1, 2. Slika 1.
Osnovna zadaþa pluþa je izmjena plinova, tj. predavanje kisika iz zraka u krv i
uklanjanje ugljiĀnog dioksida. Vanjska respiracija obuhvaþa izmjenu plinova izmeāu
vanjske sredine i alveolarnog zraka, a unutrašnja prijenos plinova putem krvi i razmjenu
krvi izmeāu krvi i tkiva. Da bi se ovi procesi mogli odvijati potrebna je dobro razvijena
kapilarna mreža odnosno alveokapilarna membrana te ravnomjerna ventilacija pluþa.
Na disanje utjeĀu dva sustava, živĀani i neurohumoralni. ŽivĀani sustav održava
pravilnost disanja i regulira dubinu respiracija, a neurohumoralni regulira alveolarnu
ventilaciju i održava ravnotežu i normalni tlak plinova u krvi.2, 3.
Izmjena plinova obavlja se tako da zrak pri mirnom inspiriju dospije do alveolarnih duktusa. Kisik iz alveolarnog zraka prolazi kroz alveokapilarnu membranu,
*
Nataša Mesariþ AntonĀiþ, dr. med., spec. pedijatar, subspec. pedijatrijske pulmologije, OB
Varaždin
13
plazmu i membranu eritrocita
te se veže za hemoglobin. Normalno se 97 % kisika prenosi
vezano za hemoglobin u eritrocitima, a samo 3 % otopljeno u
krvnoj plazmi. Kisik se prenosi
s mjesta veþe koncentracije na
mjesto manje koncentracije.
UgljiĀni dioksid koji potjeĀe iz
metabolizma tkiva difundira iz
tkivnih stanica u kapilarnu krv
te venskom cirkulacijom dospijeva u pluþa, odakle odlazi
u alveolarni zrak i izdahne se.
Kako bi se održala ravnoteža
meāu plinovima u alveolama,
potrebno je osigurati dovoljan
unos kisika tijekom inspirija i
da se eliminira dovoljna koliĀina ugljiĀnog dioksida tijekom
ekspirija. Za izmjenu plinova i
dobru pluþnu funkciju potrebna
je neometana pluþna cirkulacija, što se osobito odnosi na
dobar rad srca i krvnih žila2,3.
Slika 2 i 3.
RAZVOJ DIŠNIH
PUTOVA
Slika 2: Normalno disanje
Slika 3: Alveola
Rast dišnih putova i pluþa poĀinje veþ vrlo rano u intrauterinom životu. Intrauterini
razvoj se odvija u Āetiri faze: glandularna do 16. tjedna, kanalikularna od 17. do 27.
tjedna, sakularna od 28. do 35. tjedna i alveolarna od 36. tjedna do kraja intrauterinog
života. U glandularnoj fazi rasta dišni putovi i pluþa izgledaju poput žljezdanog organa
i završavaju slijepo. Tijekom kanalikularne faze dolazi do rasta krvnih žila, razvoja
respiratornih bronhiola, a nastavlja se razvoj hrskavice, vrĀastih stanica i sluznih žlijezda. U sakularnoj fazi stvaraju se primitivne alveole i poveþava se alveokapilarna
membrana, a u alveolarnoj fazi poveþava se površina pluþa. Tek nakon 28. tjedna pluþa
mogu obavljati svoju respiratornu funkciju.
Prvi zaĀetak buduþih pluþa javlja se oko 24. dana trudnoþe u obliku pupoljka
na prednjoj strani primarnog crijeva. Taj pupoljak je osnova za traheju, a od 26. do
28. dana kao zaĀeci glavnih bronha javljaju se dva ogranka. Dihotomno grananje
14
endodermalne cijevi nastavlja se u prva
tri mjeseca. Oko 34. dana javljaju se
pupoljci lobarnih bronha, dok glavni
bronhi sve više rastu. Nakon toga se
bronhi dalje granaju te se pojavljuju
zaĀeci segmentnih i subsegmentnih
bronha. Grananje bronha završava oko
16 tjedna. Oko 24. tjedna poĀinje razvoj
alveola. Od 26. do 28. tjedna je razdoblje najveþih promjena tijekom razvoja
pluþa, širi se kapilarna mreža prema
zraĀnim putovima, a broj alveola se
naglo poveþava i stvaraju se alveolarni
duktusi. Do 7. godine stvaraju se nove
alveole, a do kraja rasta prsnog koša
poveþava se njihov obujam. Slika 4.
Disanje prije roāenja odvija se tako
da se u majĀin dio posteljice doprema
arterijska krv iz optoka majĀine krvi.
Slika 4.
Krv se ulijeva u velike šuplje sinuse, a
u taj dio posteljice uronjene su resice fetusovog dijela posteljice. Kroz posteljicu kisik
iz majĀine krvi prelazi u krv fetusa, a CO2 obrnuto.1
Nakon 9 mjeseci dijete se roāenjem mora prilagoditi na razliĀite uvjete i poĀeti
samostalno disati. Poticaj za prvi udah je pad parcijalnog tlaka kisika u krvi, porast
parcijalnog tlaka ugljiĀnog dioksida, promjena temperature, svjetlosni podražaji, dekompresija prsnog koša. Neposredno nakon roāenja pluþa preuzimaju funkciju disanja
koje se do tog trenutka odvijalo preko posteljice.
Tekuþina kojom su bile ispunjene alveole bude djelomiĀno istisnuta kroz usta i
nos za vrijeme prolaza kroz porodni kanal, a ostatak se resorbira u pluþni intersticij.
Porast CO2 jako podražuje inspiracijski centar i dijete prvi put duboko udahne.
Nakon prvog udaha alveole se trajno ispune zrakom, a protok kroz pluþa se poveþa deset puta. Na površini alveola zdravog, donesenog djeteta nalazi se surfaktant,
fosfolipidna tvar koja smanjuje površinsku napetost u alveolama, i na taj naĀin spreĀava kolabiranje alveola na kraju ekspirija. Kod nedonošĀeta - zbog nezrelosti pluþa
- u prvim danima života nema alveolarnog surfaktanta, otežano se otvaraju alveole i
kolabiraju kod svakog ekspirija, što dovodi do ošteþenja.
U fetalnom optoku krvi dobro oksigenirana krv iz posteljice umbilikalnom venom dolazi u donju šuplju venu, pa u desni atrij i kroz foramen ovale u lijevi atrij, te
u lijevi ventrikul, aortu i arterije glave i vrata. Manja koliĀina iz desnog atrija ide u
desni ventrikul, pa pluþnom arterijom u pluþa. Zbog velikog otpora u pluþima mala
15
koliĀina krvi prolazi kroz pluþa, a veþa koliĀina iz pluþne arterije kroz ductus Botali u aortu ascedens i opskrbljuje organe utrobe i donje ekstremitete. Krv iz aorte,
umbilikalnim arterijama odlazi u posteljicu, gdje se oksigenira i otpušta u majĀin
optok. Prvim udahom i prekidom pupkovine mijenja se fetalni optok krvi. Smanjuje
se otpor i poveþava protok u krvnim žilama pluþa, pa se veþa koliĀina krvi vraþa
iz pluþa u lijevi atrij.4
Iako je pluþna funkcija uspostavljena pri roāenju, rast i razvoj dišnih putova i
pluþa nije još potpuno završen nego se i dalje nastavlja sve do u odraslu dob. Upravo
zbog anatomske i funkcijske posebnosti prsnog koša, dišnih putova i pluþa, Āesto dolazi do raznih bolesti i bolesnih stanja osobito u dojenaĀkoj dobi. U dojenaĀkoj dobi
prsni koš je relativno mekan zbog nepotpuno razvijenog hrskaviĀnog i koštanog dijela,
a horizontalno postavljena rebra i slabije razvijeni interkostalni mišiþi ograniĀavaju
pomicanje pri disanju. Izraženo je abdominalno disanje zbog velikog udjela mišiþa
ošita, pa se tako prsni koš suzuje i izdužuje, umjesto proširuje. Zbog izvjesne rigidnosti pluþa, usprkos mekanog prsnog koša, potreban je veþi negativni intratorakalni
tlak da pluþa postignu odreāeni volumen zraka. U bronhalnom stablu hrskavice nisu
još posve razvijene, a promjer dišnih putova znatno je manji nego u odraslih, pa stoga
pri upalnim promjenama nastupa veþe suženje. Tako i pri relativno malim upalama
nastaju velike smetnje disanja. Veþe upalno suženje u dišnim putovima uvjetuje
kliniĀke znakove jake opstrukcije. Od novoroāenaĀke dobi se tijekom rasta promjer
terminalnih bronhiola poveþa za oko 1,8 puta, bronha za 2,8 puta, a traheje za oko 3
puta. Broj alveola se tijekom djetinjstva stalno poveþava, iako to nije ravnomjerno. Pluþa
novoroāenĀeta sadrže oko 30 milijuna alveola, a u odrasloj dobi oko 300 milijuna. Pri
upalnim promjenama pluþa i bronhiola dolazi brzo do smanjenja respiracijske površine
što dijete nastoji svladati ubrzanjem disanja i upotrebom pomoþnih mišiþa za disanje.
Tada Āesto dolazi i do poremeþaja ekspiracijske faze te dio zraka zaostaje u pluþima.
Svi promjeri i dimenzije dišnih putova i pluþa poveþavaju se nakon roāenja. Kako
su dišni putovi malih dimenzija u usporedbi s onima u odraslih, to se svaka upala brzo
širi, a lumen brzo suzuje zbog upalnog edema. Zadebljanje sluznice od 1 mm suzit þe
u dojenĀadi lumen za 75 %, a u odraslih osoba samo za 20 %.
Sekrecija sluzi u traheobronhalnim dišnim putovima poĀinje veþ pri roāenju, jer
su vrĀaste stanice i stanice s cilijama dobro razvijene. Glatki mišiþi iako prisutni pri
roāenju poveþavaju se rastom osobito u malim dišnim putovima, a sliĀno se dogaāa
s elastiĀnim tkivom. Otpor u dišnim putovima je 4-17 puta veþi nego u odraslih.
Tijekom razvoja djeteta mijenja se ventilacija pluþa zbog utjecaja raznih Āimbenika
veþe metaboliĀke potrebe, održavanja acidobazne ravnoteže. Ipak je u dojenĀadi i
male djece ventilacija relativno veþa, pa postoji odreāena “hiperventilacija” što ima
reperkusiju pri bolestima pluþa. U djece je volumen daha manji, a broj respiracija u 1
minuti znatno veþi. Tijekom rasta i razvoja poveþava se volumen daha, a broj respiracija postupno se smanjuje.2, 3
Cirkulacija krvi u pluþima odvija se putem pluþne arterije koja ima dva tipa
ogranaka, jedan koji prati dišne putove i drugi (prekobrojne grane) iz kojih se razviju
kolaterale. Pluþna cirkulacija služi funkciji disanja, a bronhalne arterije su glavni
16
izvor hranjivih tvari. Bronhalne krvne žile dreniraju se u pluþni venozni sistem, pa
ove dvije cirkulacije anastomoziraju u razini respiracijskih bronhiola kapilarnom
mrežom. Glavni Āinitelj u izmjeni plinova je alveolokapilarna membrana, te se upravo
na toj razini obavlja predavanje kisika iz zraka u venoznu krv i uklanjanje CO2. Time
je ispunjena osnovna zadaþa pluþa - izmjena plinova iz atmosferskog zraka i tijela.
Tijekom rasta usporedno s poveþanjem broja alveola dolazi i do umnožavanja krvnih
žila, pa je tako zona za izmjenu plinova poveþana. Disanje se obavlja pod kontrolom
skupine neurona i sinapsa koji svi Āine respiracijski centar. Centralnim i perifernim
kemoreceptorima postiže se kemijska kontrola disanja.
Nerespiracijska funkcija pluþa oĀituje se u održavanju acidobazne ravnoteže,
metabolizmu vode i termoregulaciji. Premda pluþa sadrže relativno malu koliĀinu energetskih tvari, njihova je metaboliĀka aktivnost velika. Pluþa mogu sintetizirati lipide i
proteine, glukoproteine, sekretna antitijela, interferon, proteolitiĀke i ÀbrinolitiĀke enzime i njihove aktivatore, kolagen i elastin, a sadrže i tkivne faktore kao tromboplastin.
U pluþima se Àltriraju toksiĀne tvari iz cirkulacije, metaboliziraju pojedini sastojci,
a pluþa služe i kao spremište krvi. Pluþa pomažu održavanju stabilnosti krvnog tlaka
zbog svoje sposobnosti da uklone tvari koje povisuju krvni tlak (angiotenzin). U pluþima
postoji heterogena populacija stanica koje imaju razliĀito djelovanje. Pneumociti I i II,
clara stanice i alveolarni makrofazi su samo neki u populaciji od oko 40 stanica. U
dišnim putovima i pluþima djeluju nespeciÀĀni zaštitni mehanizmi koji štite od stranih Āestica. ZnaĀajna je mukocilijarna aktivnost, jer prekrivaĀ sluzi na epitelu dišnih
putova i cilijarna aktivnost tjeraju sluz a s njom i strane Āestice u gornje dišne putove.
Ovu aktivnost znatno potpomaže reÁeks kašlja. Osobito je znaĀajna aktivnost cilija
kojima se može pokretati sluz od 5-6 m/sek., a sekret se pod tlakom od 300 mm Hg
mobilizira u gornje dišne putove. Funkcijska aktivnost trepetljika, iako je pod utjecajem genetskih Āimbenika, može se promijeniti tijekom djelovanja Àzikalno kemijskih
i infekcijskih podražaja. I druge nastale bolesti ili patološka stanja izvan pluþa mogu
smanjiti aktivnost cilija. Do slabljenja ove funkcije može doþi pri disanju na usta (zbog
poveþanih adenoidnih vegetacija) kada ulazi suhi zrak. Isto može nastati pri udisanju
suhog zraka (centralno grijanje bez vlaženja prostorija) kada dolazi do sušenja sluznice
dišnih putova. Poremeþaj mukocilijarnog sustava može se dogoditi zbog brojnih vanjskih Āinitelja (vanjsko i unutarnje oneĀišþenje zraka). Pri vanjskom oneĀišþenju zraka
osim plinovitih tvari i Āestice anorganske, ali i organske prirode dovode do ošteþenja
ovog obrambenog mehanizma. To se poglavito odnosi na udisanje CO2, dima, smoga,
otrovnih para, ispušnih plinova i dr. Svi oni djeluju osim na mukocilijarni aparat i
ostale nespeciÀĀne obrambene mehanizme pluþa i djeluju podražajno na bronhalni
sustav djece. Nikako se ne smije zanemariti ni unutarnje oneĀišþenje zraka, koje na
žalost nastaje u roditeljskom domu upotrebom plina ili goriva u kuþanstvu bez odvodnih cijevi, ili pri udisanju duhanskog dima (pasivno pušenje). Poznato je da postoji
niz smetnji i ošteþenja dišnih putova i pluþa koji se mogu pripisati iskljuĀivo udisanju
duhanskog dima pušaĀa u okolini djeteta. Dokaz za to je mjerljiva povišena koliĀina
metabolita nikotina u krvi, urinu, slini i Āak kosi izloženog djeteta.3, 5
17
LITERATURA
1.
2.
3.
4.
5.
Thomas W. Sadler, Langmanova medicinska embriologija, 10. izdanje, Školska
knjiga, 2008.
Arthur C. Guyton, John E. Hall, Medicinska Àziologija, 12. izdanje, Medicinska
naklada, 2012.
Zergollern Lj. i sur. Pedijatrija I. Zagreb, Naprijed, 1994.
DražanĀiþ A., Porodništvo, Zagreb, Školska knjiga, 1994.
Kendig & Chernick’s Disorders of the Respiratory Tract in Children, 8th Ed,
2012.
Preneseno iz Zbornika radova VII. sabora HDFT, Poreč 2014.
18
AKUTNE RESPIRATORNE INFEKCIJE
U DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
N. Mesariþ AntonĀiþ *
Akutne respiratorne infekcije (ARI) najĀešþe su bolesti ljudskog roda i najĀešþe
bolesti djece. Više od 50 % djece dolazi u posjet lijeĀniku zbog akutnih respiratornih
infekcija. U prvih 5 godina života djeca prebole u prosjeku 6–9 akutnih infekcija
dišnih organa na godinu. UĀestalost je Āak i veþa kod one djece koja idu u vrtiþe, i
kod nas i u svijetu.
UĀestalost akutnih respiratornih infekcija i sada je, kao i u prošlosti, jednako
velika, unatoĀ svim civilizacijskim naprecima i uspjesima u kliniĀkoj medicini i javnome zdravstvu, odnosno moguþnostima u dijagnosticiranju, lijeĀenju i spreĀavanju
infekcija. Više je razloga tome. ÿovjekov dišni sustav najotvoreniji je organski sustav
uopþe, koji je u neprekidnoj komunikaciji s vanjskom sredinom. Ostali razlozi velike
uĀestalosti ARI-ja u brojnosti su i prirodi uzroĀnika. Mnoštvo je razliĀitih uzroĀnih
mikroorganizama s brojnim antigenskim tipovima, koji se vrlo lako prenose (kapljiĀnim putom i dodirom). Više od 500 antigenski razliĀitih tipova i podtipova mikroorganizama mogu biti uzroĀnicima ARI-ja. Meāu njima su najbrojniji i najzastupljeniji
respiratorni virusi, koji su odgovorni za više od 85 posto svih ARI-ja. Zbog toga su
i naše moguþnosti spreĀavanja i lijeĀenja tih infekcija vrlo skromne - jer ne postoje
uĀinkoviti i sigurni speciÀĀni antivirusni lijekovi za lijeĀenje virusnih respiratornih
infekcija, a antibiotici djeluju samo na bakterije.
Djeca su osjetljivija na infekcije uzroĀnicima upala dišnih putova nego odrasli. Uzrok tome je malena prokuženost u djece i nedostatak speciÀĀne imunosti
na pojedine uzroĀnike. Nasuprot opþe uvriježenom puĀkom vjerovanju, izlaganje
hladnoþi nema bitnog utjecaja na nastanak akutne respiratorne infekcije. Pravi uzrok
je infekcija.
UzroĀnici akutnih respiratornih infekcija su virusi i bakterije. Jedan te isti
uzroĀnik može izazvati razliĀite kliniĀke slike, ali isto tako razliĀiti oblici infekcija,
npr. ‘prehlada’, mogu biti izazvani razliĀitim uzroĀnicima. Tako je malo teži zadatak
povezati vrstu infekcije s njezinim uzroĀnikom. DijagnostiĀke pretrage koje nam to
omoguþavaju, nisu lako dostupne u svakodnevnoj ambulantnoj praksi. Stoga se u
svakodnevnom radu lijeĀnici oslanjaju na klasiÀkaciju koja se temelji na anatomskoj
rasprostranjenosti upale dišnih organa, na lokalnom kliniĀkom nalazu, na simptomima
infekcije te epidemiološkim podacima.1,2,4
*
Nataša Mesariþ AntonĀiþ, dr. med., spec. pedijatar, subspec. pedijatrijske pulmologije, OB
Varaždin
19
Tablica 1: UzroĀnici infekcija gornjih i donjih dišnih putova
KliniĀki sindrom
UzroĀnici
GORNJI DIŠNI PUTOVI
ObiĀna prehlada
Respiratorni virusi
Febrilni respiratorni
Respiratorni virusi
katar
InÁuenca
Virusi inÁuence A, B i C
Sinusitis
S. pneumoniae, H. inÁuenzae, M. Catarrhalis
Otitis
S. pneumoniae, H. inÁuenzae, M. Catarrhalis
Streptokokna angina Beta-hemolitiĀki streptokok grupe A
DONJI DIŠNI PUTOVI
Akutni bronhitis
Respiratorni virusi
Bronhiolitis
Respiratorni virusi
Pneumonija
S. pneumoniae, H. inÁuenzae, M. catarrhalis
-bakterijska
Pneumonija Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp.,
atipiĀna
Legionella pneumophilla, Coxiella burnetii
Antibiotik
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Da
AKUTNI RINOFARINGITIS (PREHLADA)
Uzroci prehlade su mnogobrojni virusi, od kojih je danas poznato više od 200, a
najĀešþi su rinovirusi, virusi parainÁuence i inÁuence, respiratorni sincicijski virusi,
koronavirusi, adenovirusi, enterovirusi, reovirusi. NajĀešþi su rinovirusi kojih ima
više od 100 serotipova. Infekcija se prenosi kapljiĀno, ali i izravnim kontaktom sa
sekretom. Inkubacija je od 2 do 8 dana kada se pojave prvi simptomi bolesti. KliniĀka
slika obiĀno poĀinje osjetom peckanja i žarenja u nosu i ždrijelu, Āesto uz kihanje, na
što se za nekoliko sati nadovezuje kongestija nosa, zatim serozna i sluzava sekrecija.
Izmeāu 2. i 7. dana bolesti sekrecija iz nosa postaje mukopurulentna, da bi simptomi
u drugom tjednu bolesti obiĀno nestali. Opþi simptomi mogu biti blaga glavobolja,
uz normalnu ili blaže povišenu temperaturu, blagu mijalgiju i osjeþaj malaksalosti.
Kašalj se pojavljuje u oko 60 – 80 % djece, a nosni sekret gotovo uvijek postaje za nekoliko dana sluzavo gnojan tvoreþi sliku akutnog rinosinusitisa, što još ne znaĀi razvoj
bakterijske upale. Komplikacije bolesti su rijetke. LijeĀenje se provodi simptomatski,
vazokonstriktorne kapi u nos, kapi Àziološke otopine i toaleta nosa.
FEBRILNI RESPIRATORNI KATAR
Kod te bolesti javljaju se povišena temperatura, hunjavica, grlobolja, kašalj,
promuklost i konjuktivitis. PoĀetak bolesti je polagan. LijeĀenje se provodi simptomatski, a antibiotici se uvode samo kod komplikacija. Simptomatsko lijeĀenje uklju20
Āuje mirovanje (za vrijeme povišene temperature), veþu koliĀinu tekuþine, primjenu
antipiretika. ÿesto se uz lijekove uzimaju i vitamini koji se preporuĀuju za lakše
prevladavanje bolesti.
AKUTNI TONZILOFARINGITIS
To je akutna upala sluznice ždrijela i Waldeyerova limfatiĀnog prstena – tonzila i adenoidnih vegetacija. U tonzilektomirane djece obiĀno se govori o akutnom
faringitisu. Prisutnost ili odsutnost tonzila ne utjeĀe na osjetljivost, frekvenciju ili tok
i komplikacije bolesti.
UzroĀnik bolesti je beta-hemolitiĀki streptokok grupe A i velik broj respiratornih
virusa: adenovirusi, parainÁuenze, coxackie, respiratorni sincicijalni i drugi. Gledajuþi
u globalu samo oko 10 – 20 % angina djeĀje dobi uzrokovano je streptokokom, a sve
ostalo su virusne angine.
Iz kulture brisa ždrijela mogu se katkad kod djece naþi i drugi patogeni mikroorganizmi, kao što su hemoÀlus, streptokok pneumonia i staÀlokok, ali prema
današnjem shvaþanju ne znaĀi da su oni uzroĀnici upale - nego je posrijedi primarno
virusna angina tijekom koje su se te klice namnožile zbog promijenjenih lokalnih
uvjeta u ždrijelu. Važno je, dakle, razlikovati virusnu od streptokokne angine radi
lijeĀenja antimikrobnim lijekovima za spreĀavanje kasnijih aseptiĀnih komplikacija
streptokokne bolesti – reumatske vruþice i akutnog glomerulonefritisa. Streptokokna
angina u tipiĀnom sluĀaju daje sliku lakunarne angine s naglim poĀetkom, bolima u
ždrijelu pri gutanju, temperaturom iznad 39° C, glavoboljom, muĀninom, boli u trbuhu i povraþanjem. Uz to od samog poĀetka postoji hiperemija sa žarkim crvenilom
ždrijela, edem uvule i mekog nepca, poveþanje tonzila koje su pokrivene više-manje
konÁuentnim gnojnim eksudatom, uz poveþane i palpatorno bolne angularne limfne
Āvorove. Petehije na mekom nepcu uz tu sliku jak su argument u prilog streptokoknoj
etiologiji bolesti. Sekrecija iz nosa, kašalj, promuklost ili konjunktivitis razlog su protiv
streptokoka kao uzroĀnika, a idu u prilog virusne etiologije.
Virusne angine mogu se oĀitovati istim simptomima kao i streptokokna, ali
nastup nije toliko nagao, lokalni simptomi obiĀno poĀinju kasnije od opþih simptoma, lokalno obiĀno nalazimo sliku kataralne angine, premda može postojati i
slika lakunarne angine. Limfni Āvorovi obiĀno nisu bolno osjetljivi, a niti toliko
poveþani.
Pojedini tipovi virusnih angina su:
1. Herpangina - uzrokovana je coxackie virusom tipa A, rjeāe B ili nekim od
echovirusa. Javlja se pretežno kod djece predškolske dobi u kasno ljeto i ranu jesen,
Āesto u obliku epidemija. PoĀinje naglo povišenom temperaturom, glavoboljom, malaksalošþu, Āesto povraþanjem te bolima u ždrijelu uz tipiĀan nalaz na hiperemiĀnoj
sluznici mekog nepca, uvule i tonzila vidi se nekoliko vezikula promjera 0,5-3 mm.
21
ObiĀno nema otoka limfnih Āvorova, ali ni rinitisa ni kašlja. Opþi i lokalni simptomi
nestaju za nekoliko dana.
2. Faringokonjuktivalna vruþica – obilježena je blagom kataralnom anginom,
uz jednostrani ili obostrani konjuktivitis i otok vratnih limfnih Āvorova, te blage
opþe simptome – glavobolju i povišenu temperaturu. Pojavljuje se sporadiĀki ili u
manjim epidemijama, Āešþe u ljetnim mjesecima, a uzrokovana je raznim tipovima
adenovirusa.
3. HerpetiĀni stomatitis – može poĀeti kao angina, a da bi se tek 2. ili 3.
dana pojavio i tipiĀni gingivitis i upala ostalih dijelova sluznice usta. Komplikacije kod streptokokne angine su retrofaringealni ili peritonzilarni apsces, otitis
media, rijetko meningitis, a kao kasne komplikacije reumatska vruþica i akutni
glomerulonefritis.
LijeĀenje streptokokne angine se provodi terapijom antibioticima tijekom 10 dana.
Za virusne angine nema etiološkog lijeĀenja, preporuĀuje se mirovanje, uz
simptomatike.
Tablica 2: KliniĀke znaĀajke streptokokne i virusne angine
ZnaĀajke
PoĀetak
Temperatura
Opþi simptomi
Respiratorni
simptomi
Streptokokna angina
Nagao
Vrlo visoka, Āesto s
tresavicom
JaĀe izraženi
Grlobolja, osobito naglašena
Febrilni respiratorni katar/Virusna
angina
Postupan
Umjereno povišena, bez tresavice
Manje izraženi
Hunjavica, konjunktivitis, promuklost,
kašalj, grlobolja slabije istaknuta
Ždrijelo
Izrazito crveno s gnojnim
eksudatom
Bez eksudata ili sa seroznim eksudatom
Limfni Āvorovi
Angularni poveþani i bolni
Mogu biti poveþani svi na vratu, nisu
bolni
Izrazita leukocitoza s
neutroÀlijom
Obrisak ždrijela BHS grupa A
LijeĀenje
Antibiotik (penicilin)
Broj leukocita
ObiĀno normalan s limfocitozom
Negativan
Simptomatsko
INFLUENCA
InÁuenca je najteža virusna infekcija dišnog sustava, uzrokovana virusima inÁuence A, B i C. InÁuenca ima nagli poĀetak s vrlo visokom temperaturom. Opþi
simptomi su osobito izraženi, a respiratorni nešto kasnije. Opþi simptomi su visoka
22
temperatura, mialgija, umor, iscrpljenost, kašalj, zaĀepljenost nosa, kihanje, glavobolje.
Sezoski se javlja, najĀešþe zimi. Bolest ima Āeste i brojne komplikacije. LijeĀenje je
simptomatsko, a antibioticima lijeĀimo samo komplikacije.
SINUSITIS
Sinusitis je upala mukoze najmanje jednog od Āetiri paranazalna sinusa (frontalni, maksilarni, etmoidalni, sfenoidalni). U novoroāenĀeta su razvijeni samo
etmoidni i zaĀetak maksilarnog sinusa, dok se druge paranazalne šupljine razvijaju
postupno tijekom djetinjstva. Zbog toga se u dojenĀeta javljaju iskljuĀivo etmoidni i
maksilarni sinusitis. Sfenoidni sinusitis javlja se u predškolskoj dobi, a frontalni tek
u školskog djeteta. Ponekad se za sinusitis govori i rinosinusitis jer obiĀno zahvaþa
i nazalnu mukozu.
Sinusitis je upala sinusa virusnog ili bakterijskog porijekla. Veþinom je virusnog porijekla, a bakterijski sinusitis javlja se u svega 5-13 % kod djece. KliniĀke
slike bakterijskog i virusnog sinusitisa sliĀne su i teško ih je razlikovati. Virusne
infekcije prolaze spontano nakon 7-10 dana. Ako simptomi i dalje postoje nakon
10 dana ili dolazi do pogoršanja simptoma, to upuþuje na bakterijsku etiologiju.
Karakteriziraju ga glavobolja, bol u podruĀju lica, zaĀepljenost nosa, vruþica i
osjeþaj napunjenosti u licu. Ti simptomi su još izraženiji kod ležanja u horizontalnom položaju.
Akutnom bakterijskom sinusitisu obiĀno prethodi virusna infekcija respiratornog
trakta, koja dovodi do upale mukoze. InÁamacija može dovesti do opstrukcije putova
kojima se sinusi dreniraju; sekreti ostaju zarobljeni, lokalni imunitet je ošteþen, a
bakterije se poĀinju razmnožavati. NajĀešþi bakterijski uzroĀnici su Streptokok pneumonie i haemoÀlus inÁuence, koji su odgovorni za oko 70 % bakterijskih infekcija
sinusa. Cilj terapije je ublažavanje simptoma, održavanje prohodnosti nazalnih putova,
a ako je prisutna bakterijska infekcija lijeĀenje antibiotikom, spreĀavanje komplikacija
i progresije bolesti iz akutnog stanja u kroniĀno.
AKUTNA UPALA SREDNJEG UHA
Sluznica srednjeg uha nastavak je sluznice epifarinksa
i Eustahijeve tube pa se svaka upala u tom podruĀju može
proširiti i na srednje uho. Akutni gnojni otitis treba uvijek
smatrati bakterijskom upalom. Meāu uzroĀnicima na prvom
mjestu je pneumokok, zatim hemoÀlus inÁuence i moraksela
kataralis te beta hemolitiĀki streptokok. KlasiĀni simptomi su
pulsirajuþa i trajna bol u uhu, visoka temperatura. LijeĀenje
se provodi antibioticima.
23
Tablica 3: lijeĀenje po uzroĀnicima
KliniĀki
sindrom
UzroĀnici
LijeĀenje:doza duljina
simptomatsko: antipireza, kapi
za nos
febrilni
simptomatsko: antipireza, kapi
respiratorni virusi
respiratorni katar
za nos, ekspektorans po potrebi
virusi inÁuence
inÁuenca
simptomatsko: antipireza
AiB
fenoksi-metilpenicilin
streptokokna
beta hemolitiĀki
alternativa: cefuroksim,
angina
streptokok
azitromicin
S. pneumoniae
amoxicilin,alternativa: amox.+
sinusitis
H. inÁuenzae
klav.kis.,
otitis
M. catarrhalis
cefuroksim, azitromicin
obiĀna prehlada
respiratorni virusi
Opaska
Komplikacije su
vrlo rijetke
Moguþe
komplikacije
ÿeste
komplikacije
Bris ždrijela
SINDROM KRUPA
Naziv krup (croup) dolazi od onomatopejske škotske rijeĀi koja oznaĀava kreštanje.
Kao krup se danas oznaĀava svaka akutna
upalna opstrukcija larinksa koja se oĀituje inspiratornim stridorom, inspiratornom dispnejom, promuklošþu te tipiĀnim laringelanim
kašljem. Najveþe znaĀenje ima u dojenaĀkoj
i dobi malog djeteta zbog manjeg promjera
dišnih putova. Larinks se sastoji od Āetiri
hrskavice (tiroidne, krikoidne, aritenoidne
i epiglotiĀne) obujmljenih mekim tkivom.
Krikoidna hrkavica obuhvaþa dišni put ispod
vokalnih nabora i predstavlja najuže mjesto dišnog puta malog djeteta. Upala koja
obuhvaþa podruĀje niže od vokalnih nabora naziva se laringitis, laringotraheitis ili
laringotraheobronhitis, dok upala koja zahvaþa strukture iznad naziva se supraglotitis.
Sindrom krupa javlja se u nekoliko deÀniranih bolesti. Slika 1.
KATARALNI LARINGITIS
Akutna je kataralna upala larinksa uzrokovana praktiĀki svim poznatim respiratornim virusima s veþom zastupljenošþu virusa parainÁuence koji je odgovoran za oko
75 % sluĀajeva krupa. Bolest se javlja u bilo kojoj životnoj dobi, s time da je najĀešþa
24
u dobi izmeāu 3 mjeseca i 5 godina, te se u te djece oĀituje klasiĀnim sindromom
krupa s inspiratornim stridorom, dispnejom, promuklošþu i laringealnim kašljem, dok
u starije djece postoje samo promuklost i kašalj. Bolest poĀinje obiĀno postupno, u
poĀetku kao rinofaringitis, a tijekom iduþih nekoliko dana se proširi na larinks. Opþi
simptomi – povišena temperatura, glavobolja i malaksalost mogu biti jaĀe ili blaže
izraženi. Meāutim, u cjelini dijete nije nikad teže ugroženo.
AKUTNI SPASTIÿNI LARINGITIS (PSEUDOKRUP)
Akutna je upala larinksa i subglotiĀkih struktura karakteristiĀnog kliniĀkog tijeka
s dramatiĀnim poĀetkom zbog popratnog spazma laringealne muskulature, ali inaĀe
benigna toka. UzroĀnici su respiratorni virusi. Uz virusnu infekciju u nastanku kliniĀke
slike ima ulogu i konstitucionalni faktor djeteta buduþi da u istoj epidemiji samo poneko
dijete ima laringitis, a može se javiti više puta u istog djeteta izazvan razliĀitim virusima.
Kod neke djece pojavi prethodi blaga hunjavica, a u veþine se tegobe javljaju naglo, iz
punog zdravlja, i u pravilu noþu nakon što je dijete zaspalo. Ono naglo postane nemirno
zbog glasnog, otežanog inspiratornog stridora i dispneje, uz promukli laringealni kašalj
poput «laveža psa», metalnog prizvuka. Kada se dijete napokon probudi, zaplašeno je,
promuklo, ali nikada afoniĀno, hvata zrak uz naporan kašalj.
LijeĀenje akutnog spastiĀnog laringitisa ili pseudokrupa zahtijeva u prvom redu
inhalacije s racemiĀnim epinefrinom i davanje kortikosteroida.
MALIGNI OPSTRUKTIVNI LARINGOTRAHEOBRONHITIS
Rijetka je, ali teška bolest dojenaĀke i predškolske dobi u koje pored znakova
opstrukcije larinksa postoji i opstrukcija bronha s ekspiratornom dispnejom. Uzrok
su infekcije virusima parainÁuence i inÁuence, a vjeruje se da odreāenu ulogu imaju i bakterije. Bolest poĀinje nakon kratkog kataralnog stadija, naglo. U poĀeku su
uoĀljivi samo znakovi krupa, na koje se ubrzo nadovežu znakovi opstrukcije bronha
s ekspiratornom dispnejom i progredijentnom respiratornom insuÀcijencijom. Težini
bolesti pridonosi i jaka toksemija, rijetko s visokom temperaturom iznad 39° C i više,
malaksalošþu, bljedilom, somnolencijom i slabošþu cirkulacije. Danas je rijetka, ali
svako dijete treba intenzivno lijeĀenje.
PERAKUTNI FLEGMONOZNI EPIGLOTITIS
Rijetka je upala epiglotisa i ariepiglotiĀnih nabora uzrokovana HemoÀlusom
inÁuence tipa B. Bolest se javlja u predškolske djece s vrlo naglim poĀetkom opþih
simptoma – visokom temperaturom, malaksalošþu, jakom inspiratornom dispnejom s
25
teškoþama gutanja i karakteristiĀnim faringealnim krkljanjem, ali bez karakteristiĀnog laringealnog stridora i kašlja poput laveža. Glas nije promukao, veþ dijete pruža
dramatiĀnu sliku gušenja uz teške opþe simptome toksemije. Veþa djeca se obiĀno
prethodno žale na grlobolju i smetnje gutanja. Bolest se može razviti unutar par sati
i dovesti do potpune opstrukcije dišnog puta i smrti. Djeca obiĀno budu u sjedeþem
položaju, nagnuta prema naprijed, s ispruženim jezikom. NajĀešþe djecu treba intubirati, a ponekad je potrebna i traheotomija.
LijeĀenje malignog opstruktivnog laringotraheobronhitisa i perakutnog Áegmonoznog epiglotitisa zahtijeva hospitalizaciju i lijeĀi se antibiotskom terapijom. Od kada
se provodi cijepljenje protiv hemoÀlusa, te su bolesti rijetke.
BRONHITIS
AKUTNI TRAHEOBRONHITIS
Akutni bronhitis Āesto prati upalu gornjih dišnih putova ili pneumoniju, a rijetko
postoji kao samostalna bolest. UzroĀnici su najĀešþe respiratorni virusi ili isti kao i
uzroĀnici pneumonija. U kliniĀkoj slici u okviru akutne respiratorne infekcije, postoje
objektivni kliniĀki znakovi zahvaþenosti bronha, a to su osim kašlja, auskultatorno
nalaz difuzno pooštrenog disanja i nalaz bronhalnih zvižduka. Nakon nekoliko dana
dijete i iskašljava, u poĀetku serozni, zatim mukozni i mukopurulentni iskašljaj. Akutni
traheobronhitis uzrokovan virusima zahtijeva simptomatske mjere, dok ako je dio
kliniĀke slike pneumonije – terapija je identiĀna terapiji pneumonije.
OPSTRUKTIVNI BRONHITIS
Kao opstruktivni bronhitis oznaĀava se svaka upala bronha bez obzira na etiologiju, uz koju postoje znakovi bronhoopstrukcije: produžen ekspirij s masom visokotonskih, polifonih zvižduka pretežno u ekspiriju, te u težim sluĀajevima znakovi
opstruktivne respiratorne dispneje. Veþina takvih bronhitisa izazvana je neposredno
akutnom infekcijom nekim od respiratornih virusa. ObiĀno se javljaju u epidemiji
respiratornih infekcija, a znakovima bronhoopstrukcije najĀešþe prethodi hunjavica
i suh podražajan kašalj. On nije uzrokovan jednim infektivnim agensom, veþ je u
svakom recidivu uzrok novi respiratorni virus koji u druge djece izazove samo kliniĀku sliku akutne infekcije gornjih dišnih putova. Iz toga se zakljuĀuje da ta djeca
imaju odreāenu priroāenu ili steĀenu dispoziciju za takvu kliniĀku sliku bolesti.
Pretpostavlja se da bi uzrok mogao biti u manjem promjeru bronha, odnosno promjer
im je na donjem kraju prirodne distribucije širine bronha, pa malo dodatno suženje
lumena izaziva bronhoopstruktivni sindrom. Dalju dispoziciju predstavlja izloženost
duhanskom dimu, odnosno pasivnom pušenju. Za veliku veþinu djece bolest ima dobru
26
prognozu, postupno se smanjuje broj i težina recidiva do potpunog nestanka tijekom
treþe godine života. Kod odreāenog manjeg postotka poĀinju se tijekom treþe godine
života pojavljivati napadi akutne bronhoopstrukcije i bez znakova respiratorne infekcije,
a budu izazvani i podražajima alergijske, toksiĀne, klimatske prirode ili nepoznatog
uzroka. Takvi napadi þe poprimiti sva obilježja astme. U prilog svrstavanju odreāenog dojenĀeta ili predškolskog djeteta s recidivnim opstruktivnim bronhitisom meāu
buduþe astmatiĀare, idu ove pojave:
• postojanje atopijskih bolesti u familijarnoj anamnezi
• atopijski dermatitis u samog djeteta
• izloženost duhanskom dimu
• povišena koncentracija imunoglobulina E u serumu veþ u prvoj godini života
• pojava eozinoÀla u brisu nosa
• opetovana epizoda bronhoopstrukcije bez jasnih znakova respiratorne infekcije
LijeĀenje je simptomatsko. Ako je potrebno daju se bronhodilatatori. Kod iskašljavanja od pomoþi je položajna drenaža.
PNEUMONIJE
Pneumoniju kod djece mogu uzrokovati predstavnici svake od poznatih skupina
živih uzroĀnika bolesti: virusi, mikoplazme, rikecije, bakterije, spirohete, gljivice,
paraziti. Etiološka dijagnoza pneumonije u djece je vrlo teška. U djeteta je vrlo teško
dobiti iskašljaj iz dubljih dijelova dišnog sustava koji ne bi bio kontaminiran Áorom
iz nazofarinksa.
ETIOLOGIJA PNEUMONIJA KOD DJECE
Uzrok pneumonija kod djece ovisi o dobi djeteta, zemljopisnom položaju, sezoni
i epidemiološkim okolnostima (obiteljskoj situaciji, imunosnom statusu djeteta itd.).
Buduþi da pneumoniji obiĀno prethodi kataralna upala gornjih dišnih putova i buduþi
da se bakterijske bronhopneumonije javljaju Āešþe u sezoni epidemija virusnih infekcija
oĀito je i da respiratorni virusi imaju odreāenu ulogu u nastanku bakterijskih pneumonija. Vjerojatno pojaĀana sekrecija bronha uz zastoj sekreta, te ošteþenje epitela otvara
put za razvoj bakterijske infekcije. U predškolskog djeteta prevladavaju respiratorni
virusi: respiratorni sincicijski, parainÁuence, adenovirusi i drugi, a od bakterija koje
su uzroĀnici u treþine sluĀajeva: streptokok pneumonije, mikoplazma pneumonije i
rjeāe ostale bakterije: staÀlokok, hemoÀlus, klepsiela, beta-hemolitiĀki streptokok.
U predškolskoj dobi javljaju se segmentalna ili lobarna pneumonija, a obilježena je
rentgenskim nalazom homogenog, gustog, oštro ograniĀenog zasjenjenja koje zahvaþa
jedan ili više segmenata jednog režnja ili cijeli režanj.
27
Mikoplazma pneumonije jedan je od Āestih uzroĀnika pneumonije kod predškolske djece. Bolest je u gradovima endemiĀna, a povremeno se pojavljuje u epidemijama
koje su dugotrajne zbog niske kontagioznosti, duge inkubacije i dugog kliconoštva.
Inkubacija traje 2 – 3 tjedna. PoĀetak bolesti je postupan s opþim simptomima infekcije – malaksalost, glavobolja, povišena temperatura. Uz to djeca kašlju, a katkad
imaju i bol u ždrijelu.
LijeĀenje pneumonija je antibiotsko, ovisno o uzroĀniku uz simptomatske
mjere.3, 4, 5, 6
Tablica 4: KliniĀke razlike bakterijske i atipiĀne pneumonije
KliniĀko obilježje
NajĀešþi uzroĀnik
Temperatura
Kašalj
Probadanje u prsima
Kataralni simptomi
Herpes labialis
Opþi simptomi
Komplikacije
Auskultacijski nalaz
Perkusijski nalaz
Rendgenska slika
pluþa
Bakterijska pneumonija
Streptococcus pneumoniae
Visoka, Āesto s tresavicom
Produktivan s gnojnim
iskašljajem
ÿesto
ÿesto
Relativno Āesto
Izraženi
Katkad
Bronhalno disanje, krepitacije,
hropci
Skraþen pluþni zvuk, muklina
Homogena, oštro ograniĀena
sjena
AtipiĀna pneumonija
Mycoplasma pneumoniae
Visoka, bez tresavice
Suh, bez iskašljaja ili odsutan
Ne
Rjeāe
Ne
Dominiraju kliniĀkom slikom
Rijetko
U poĀetku normalan, kasnije
sitni hropci
Uredan
Nježna, mrljasta, neoštro
ograniĀena sjena
Za lijeĀenje ARI-ja troši se oko 70 posto svih antibiotika koji se uzimaju na usta,
a za sve druge infekcije 30 posto. Zacijelo se najveþa zloporaba antibiotika dogaāa
upravo za nepotrebno lijeĀenje virusnih infekcija gornjeg dijela dišnog sustava, osobito
kod djece.
Primijeniti ili ne primijeniti antibiotik pri akutnoj upali gornjih dišnih putova jedna
je od najĀešþih dvojbi svakodnevne prakse suvremene medicine. Temeljni problem u
lijeĀenju pojavljuje se zbog nemoguþnosti brzog i toĀnog etiološkog dijagnosticiranja,
odnosno laboratorijskog dokazivanja brojnih i raznovrsnih uzroĀnika ARI-ja. Posljedica
je neodgovarajuþe, Āesto nepotrebno, neracionalno i neuĀinkovito lijeĀenje. Osim što
ne koristi bolesnicima, nerazborita i nepotrebna primjena antibiotika u virusnim respiratornim infekcijama višestruko je štetna. Uz velike troškove, povezana je i s Āestim
neželjenim dogaāajima, odnosno nuspojavama. One se Āešþe zapažaju u djece nego u
odraslih, a najuĀestalije su smetnje u probavnom sustavu (muĀnina, povraþanje, proljev,
ošteþenje jetre), a potom pojava osipa. Osobito velika potrošnja antibiotika u lijeĀenju
ARI-ja odgovorna je i za pojavu otpornosti bakterija na najĀešþe primjenjivane antibi28
otike. Rezistencija stalno raste, pa je veþ danas vrlo aktualan problem u lijeĀenju svih
najvažnijih bakterijskih uzroĀnika ARI-ja. I kod nas je više od 30 posto sojeva streptokoka pneumonije umjereno rezistentno na penicilin i makrolide. Važno je istaknuti da
ne postoji rezistencija beta-hemolitiĀkog streptokoka na penicilin.5
Tablica 5: LijeĀenje pneumonija po uzroĀnicima
KliniĀki sindrom
A. BAKTERIJSKA PNEUMONIJA
B. ATIPIÿNA PNEUMONIJA
LijeĀenje: doza, duljina
amox.+ klav. kis.
ceftriakson
azitromicin
Tablica 6: Simptomatsko lijeĀenje akutnih respiratornih infekcija
Simptomatsko lijeĀenje akutnih respiratornih infekcija
Mirovanje (u toploj prostoriji s ovlaženim zrakom )
Uzimanje mnogo tekuþine ( topli napici )
Antipiretici (oblozi, paracetamol, ibuprofen )
Kapi za nos (dekongestivno djelovanje, vlaženje )
Lijekovi za kašalj (mukolitici i ekspektoransi )
LITERATURA
1.
2.
3.
4.
5.
Nelson Textbook of Pediatrics, By Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E. Behrman, MD, 19th Ed,
Philadelphia, Saunders, 2011.
Kendig & Chernick’s Disorders of the Respiratory Tract in Children, 8th Ed,
2012.
Ž. Reiner Banovac. Osobitosti bolesti pluþa u djeĀjoj dobi. Pediatr Croat 2001;
45 (Supl 1): 5-9
I. Kuzman. Infekcije dišnog sustava – najĀešþe bolesti Āovjeka, Medicus 2005.
Vol.14, No.1, 19-26
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske: Osjetljivost i rezistencija bakterija
na antibiotike u republici Hrvatskoj u 2010. AMZH Zagreb 2011.
IZVORI
1.
2.
Mardešiþ D. i sur. Pedijatrija, 6. izd., Zagreb, Školska knjiga, 2000.
Zergollern Lj. i sur. Pedijatrija I. Zagreb, Naprijed, 1994.
Preneseno iz Zbornika radova VII. sabora HDFT, Poreč 2014.
29
30
VJEŠTINA UVJERAVANJA
PACIJENATA U LJEKARNI
A. Ramić *
UVOD
Zdravstvenim djelatnicima često je zadatak savjetovati sugovornika u promjenu
dosadašnjeg razmišljanja, uvjerenja ili ponašanja. Uvjeravanje pacijenta omogućava
pacijentima da sagledaju, istraže i razjasne načine na koje mogu živjeti zdraviji i bolji
život.
Međutim, to znači da je riječ o postupku u kojemu pacijenti trebaju prihvatiti
„našu stranu“istine, što je vrlo izazovan proces.
U ovom članku istražit ćemo osnovna načela i tehnike uvjeravanja pacijenata.
ŠEST NAČELA UVJERAVANJA
Vještinu uvjeravanja ponekad doživljavamo kao da je riječ o čaroliji, ali i ona je
u novije vrijeme znanstveno istražena. Sljedeći principi dokazani su nizom psiholoških studija, ali vjerojatno ćete se prisjetiti i osobnog iskustva gdje ste uvidjeli snagu
ovih šest načela uvjeravanja.
Dobra vijest je za nas to što znači da sada možemo naučiti i uvježbati kako biti
uvjerljivijima u komunikaciji s pacijentima, ali i svakodnevnoj komunikaciji s kolegicama ili obitelji.
1. Načelo sviđanja
Ljudi vole one koji vole njih
Primjena: Otkrijte sličnosti i pružite pohvalu
Pacijenti vas ne moraju voljeti, ali u komunikaciji jako pomaže ako im se sviđate. To ne znači da im trebate podilaziti, naprotiv. Dovoljna su samo dva detalja da
biste se bolje svidjeli pacijentima - sličnost i pohvala.
Kad je riječ o sličnosti, pomaže ako ste po bilo kojem pitanju slični pacijentu.
Ako radite u manjoj ljekarni, ubrzo upoznajete svoje pacijente i sličnosti koje imate
s njima.
*
Mr. sc. Alan Ramić, mag. pharm., Aurantium d.o.o. za savjetovanje, Zagreb
31
Koje sličnosti imam s nekim od pacijenata koje bolje poznajem?
_______________________________________________________
________________________________________________________
Pohvala upućena pacijentu snažno utječe na to da se tom pacijentu sviđamo. U
našoj komunikacijskoj kulturi davanje komplimenata baš i nije uvriježeno, pa s time
budite za početak oprezni. Kada vidite da djeluju pozitivno - povećajte dozu.
Što bih mogla pohvaliti kod pacijenata?
_______________________________________________________
________________________________________________________
2. Načelo reciprociteta
Ljudi uzvraćaju dobrotu
Primjena: Pružite ono što želite dobiti
Kada se nasmiješite osobi koja je vama prva uputila osmijeh - primjenjujete
načelo reciprociteta. Isto načelo primjenjujemo s primanjem i davanjem darova i međusobnih usluga.
U poslovnom svijetu to se načelo primjenjuje i prilikom davanja sitnih znakova
pažnje klijentima koji se onda osjećaju na neki način dužnima i dalje surađivati s nama.
Ono što dajete ne mora biti materijalne prirode, dapače. Ponašanje koje želite
od sugovornika vjerojatnije ćete postići ako se i vi tako ponašate. To načelo je bitno
i u vođenju ljudi, timskom radu, ali i odgoju djece. A može biti korisno i u radu s
pacijentima.
Što bih mogla pružiti pacijentima kako bih to i dobila natrag?
_______________________________________________________
________________________________________________________
3. Načelo društvenog dokaza
Ljudi slijede slične
Primjena: Koristite iskustva drugih pacijenata
Društvena smo bića i oslanjamo se na druge kako bismo odredili što da mislimo, osjećamo ili kako da se ponašamo.
To načelo ste nebrojeno puta i sami iskusili, a dokazano je i brojnim studijama.
Najveći učinak na ljude imaju upravo oni koji su im najsličniji. Dakle, na pacijente
će najviše utjecati ponašanje i stavovi drugih pacijenata, a ne osoblja s ove strane
recepture.
32
U poslovanju se to načelo primjenjuje citiranjem zadovoljnih klijenata ili time
što zadovoljstvo proizvodom opisuju sami korisnici tih proizvoda (npr. u internet
trgovinama).
Primjena tog načela u ljekarni prikladna je kada želite utjecati na pacijenta koji
treba proći sličan proces koji ste već prošli s nekim drugim pacijentom. S novim
pacijentom možete podijeliti izazove i uspjehe koji su prethodni pacijenti imali na
istome putu.
Koja iskustva pacijenata mogu koristiti za utjecanje na nove pacijente?
_______________________________________________________
________________________________________________________
4. Načelo konzistentnosti
Ljudi se usklađuju sa svojim opredjeljenjima
Primjena: Učinite obveze pacijenata aktivnima, javnima i dobrovoljnima
Osim što je poželjno da se na neki način sviđamo pacijentima, potrebno je i da
pacijenti osjećaju da su se opredijelili za ono što od njih tražite. Pokraj načela reciprociteta, ovdje pomaže i načelo konzistentnosti. Naime, želimo postići da se pacijenti
jasno opredijele na promjenu.
Ako je promjena velika, pomaže i najmanje opredjeljenje u smjeru te promjene.
Na primjer, ako pacijent treba započeti s tjelovježbom, pomaže i to da svaki dan napravi barem jednominutnu šetnju, a onda odluči želi li produljiti tu aktivnost ili ne u
tom danu.
Ako želite da pacijenti pristupe nekoj aktivnosti u ljekarni, prvi korak je da se
barem upišu na popis pacijenata koje naručujete taj dan za npr. pregled vitaminskog
statusa. To povećava vjerojatnost da će se i pojaviti na aktivnosti, pogotovo ako ih i
osobno – telefonom ili e-poštom - podsjetite na dani potpis.
Bitno je od pacijenta dobiti opredjeljenje na način da ga izgovori, zapiše ili podijeli s nekime. To čini njegovo opredjeljenje javnim, i ima dodatni utjecaj na to da se
pacijent uskladi sa svojim opredjeljenjem.
Što mogu učiniti da dobijem opredjeljenje mojih pacijenata?
_______________________________________________________
________________________________________________________
33
5. Načelo autoriteta
Ljudi se okreću stručnjacima
Primjena: Pokažite stručnost, ona se ne razumije sama po sebi
Uz dostupnost informacija nije se povećala dostupnost stručnog i individualnoga savjeta. Važno je i kako vi sami gledate na svoju stručnost te - koliko je doista
primjenjujete u svakodnevnom radu s pacijentima.
Česta je pogreška da će pacijenti sami po sebi prepoznati i prihvatiti našu stručnost. Istraživanja su to opovrgnula i naš je zadatak svakodnevno utjecati na to kako
pacijenti vide i doživljavaju našu stručnost.
Kako mogu pacijentima pokazati da sam stručnjak?
_______________________________________________________
________________________________________________________
6. Načelo oskudice
Ljudi više žele ono što ne mogu imati
Primjena: Naglasite jedinstvenost savjeta koji pružate
Niz istraživanja je pokazao da ljudi doživljavaju vrednijim ono što im je teže
dostupno. Načelo oskudice možemo koristiti time što pacijentu naglašavamo da mu
pružamo individualizirani savjet ili uslugu, te da npr. ne razgovaramo sa svakim
pacijentom na takav način.
Ako imate savjet ili informaciju koja je na neki način ekskluzivna, nova, provjerena, ne nalazi se na internetu - slobodno to naglasite pacijentu. Takve savjete
pacijenti prihvaćaju ozbiljnije.
Kako mogu pacijentima objasniti jedinstvenost savjeta?
_______________________________________________________
________________________________________________________
Ovih 6 načela treba primjenjivati istodobno, kako biste postigli bolji učinak i
bolje utjecali na pacijente. Naravno, u primjeni tih načela uvjeravanja trebamo biti
vrlo etični. Primjenjujmo samo istinite i provjerene informacije, s namjerom da utječemo na pacijenta kako bi njemu bilo bolje.
34
Načelo
Primjena
1. Načelo sviđanja
Ljudi vole one koji vole njih
Otkrijte sličnosti i pružite pohvalu
2. Načelo reciprociteta
Ljudi uzvraćaju dobrotu
Pružite ono što želite dobiti
3. Načelo društvenog dokaza
Ljudi slijede slične
Koristite iskustva drugih pacijenata
4. Načelo konzistentnosti
Ljudi se usklađuju sa svojim
opredjeljenjima
5. Načelo autoriteta
Ljudi se okreću stručnjacima
6. Načelo oskudice
Ljudi više žele ono što ne mogu
imati
Učinite obveze pacijenata aktivnima,
javnima i dobrovoljnima
Pokažite stručnost, ona se ne razumije sama
po sebi
Naglasite jedinstvenost savjeta koji pružate
RIJEČI KOJE UVJERAVAJU
Načela uvjeravanja pacijenata smo opisali, a sada ćemo ih upotpuniti snažnim
riječima koje vam dodatno pomažu u uvjeravanju pacijenata:
prirodno, jednostavno, neograničeno.
„Mnogi pacijenti prirodno smatraju da je tjelovježba gubitak vremena.“
„Vidjeli ste kako je jednostavno odvojiti svega pet minuta dnevno za…“
„Vi imate neograničene mogućnosti u sastavljanju zdravijeg obroka koji…“
Vaši primjeri:
prirodno
_______________________________________________________
________________________________________________________
jednostavno
_______________________________________________________
________________________________________________________
neograničeno
_______________________________________________________
________________________________________________________
35
Osvještavanje: svjesni, uvidjeti, doživjeti
„Mnogi pacijenti nisu svjesni da je tjelovježba važna za…“
„Uvidjeli ste kako je jednostavno odvojiti svega pet minuta dnevno za…“
„Vi imate stvarne mogućnosti doživjeti zadovoljstvo prilikom…“
Vaši primjeri:
svjesni
_______________________________________________________
________________________________________________________
uvidjeti
_______________________________________________________
________________________________________________________
doživjeti
_______________________________________________________
________________________________________________________
Vrijeme: prije, tijekom, nakon
„Prije no što odlučite o…, rekla bih vam nekoliko važnih činjenica“
„Tijekom našeg razgovora osvijestit ćete kako je jednostavno…“
„Nakon što krenete s …. imat ćete stvarne mogućnosti doživjeti zadovoljstvo
prilikom…“
Vaši primjeri:
prije
_______________________________________________________
________________________________________________________
tijekom
_______________________________________________________
________________________________________________________
nakon
_______________________________________________________
________________________________________________________
36
Zapovijedanje: odmah, (pre)stanite
„Predlažem da odmah započnete s…“
„Bitno je da odmah prestanete s pušenjem kako…“
Vaši primjeri:
odmah
_______________________________________________________
________________________________________________________
(pre)stanite
_______________________________________________________
________________________________________________________
Predloženi popis snažnih riječi je svakako djelomičan, te ste pozvani da ga dopunite svojim riječima koje smatrate da snažno utječu na druge.
To mogu biti riječi uzrokuje, jer, bitno, razumjeti, prihvatiti, povući, uključivo…
_______________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
SAŽETAK
Utjecanje na pacijente je vrlo izazovno i uvježbava se cijeli radni vijek.
Iako postupak uvjeravanja ponekad mistificiramo, on je znanstveno istražen i
dokazano je da pomaže primjena sljedećih načela:
1. sviđanja
2. reciprociteta
3. društvenog dokaza
4. konzistentnosti
5. autoriteta i
6. oskudice.
Ta načela treba primjenjivati istodobno, ali i obazrivo uz najviše etičke standarde. Primjenjujemo samo istinite i provjerene informacije s namjerom da utječemo na
pacijenta kako bi njemu bilo bolje.
Utjecanju na pacijente pomaže i upotreba snažnih riječi koje dodatno povećavaju mogućnost da utječemo na pacijenta za njegovo dobro.
37
38
LJEKARNIŠTVO U FRANJEVAČKIM
SAMOSTANIMA PROVINCIJE
SVETIH ĆIRILA I METODA
B. Tomašić *
U prošlom broju naznačio sam aktivnosti prikupljanja cjelovitih podataka
o samostanima koje pripremam. Materijal s kojim vas želim upoznati nalazi se u
više samostanskih, ali i provincijskih arhiva. Razlog je taj što samostani koji su u
sastavu današnje provincije nisu u povijesti bili u istoj provinciji. Stoga trebam doći
do podataka koji se nalaze u Sloveniji (Ljubljana), te Mađarskoj (Pešta) i u Provinciji
Bosne Srebrene, gdje su podaci samostana na istoku Lijepe Naše.
Temeljni podaci nalaze se u provincijskim maticama u kojima je popis svih
redovnika i Matici službi iste provincije.
Na početku pisanja pokušao sam upoznati sve s razvojem franjevaca u našim
krajevima. Kako je od tada prošlo već četiri godine, a ima i novih kolega koji dobivaju
časopis, ukratko bih podsjetio na te povijesne činjenice.
Današnja provincija sv. Ćirila i Metoda najveća je franjevačka zajednica na našim
prostorima, a po postojanju - najmlađa. Od Trsata na zapadu do Čakovca na sjeveru i
Iloka na istoku, u prostorima između Kupe, Save, Drave i Dunava djeluju u tridesetak
redovničkih kuća, te u Srbiji u četiri redovničke kuće.
Povijesni razvoj počeo je još u XIII. st., kada je prema predaji u Zagrebu
boravio sv. Franjo Asiški (*1182. †1226.). U proteklih osam stoljeća teritorijalno i
organizacijski bilo je mnogo promjena jer su obuhvaćale današnje države Hrvatsku,
Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Mađarsku, Albaniju i Srbiju. Tijekom vremena (XV.
st.) raspored samostana u provincijama uvjetovalo je i opredjeljenje za unutrašnje struje:
konventualci i opservanti. Veliko značenje na rad franjevaca imalo je i zatvaranje
samostana prema reformama cara Josipa II.
Franjevci u samom početku nastanka reda (cjelovit prikaz u časopisu br. 55/2010.)
dolaze u ove krajeve i već 1217. osniva se Provincia Hungariae, provincija za Hrvatsku
i Ugarsku bez obzira što nije prešla sjeverno od Drave. Kroz povijest tijekom stoljeća,
ustrojem Reda, današnji samostani nalazili su se u sastavu različitih kustodija, vikarija
i provincija (Provincija sv. Marije, Bosanska vikarija, Vikarija i provincija Bosna
Hrvatska-Provincija sv. Križa,Vikarija Bosna Srebrena, Provincija sv. Ladislava i sv.
Ivana Kapistrana).
Provincijal p. Franjo Drašković pokreće povratak i obnovu franjevaca te se vraćaju
u Koprivnicu 1603., Zagreb 1607., Varaždin 1618., Remetinec 1626. (kod N. Marofa),
*
Božidar Tomašić, farmaceutski tehničar
39
Križevce 1628., Krapinu 1636., Kloštar Ivanić 1639., Čakovec 1658. Samostani se 1655.
izdvajaju iz Provincije sv. Križa u samostalnu Hrvatsku kustodiju sv. Ladislava, a Papa
Aleksandar VII.,1661. bulom vikariju uzdiže u viši rang - Provincija sv. Ladislava sa
sjedištem u Zagrebu.
Sva nastojanja za stvaranje čiste hrvatske provincije, u kojoj bi bili svi samostani,
nije ostvarena do početka XX. st. u Provinciji sv. Križa prevladavao je slovenskonjemački utjecaj, u Ladislavskoj mađarski utjecaj, a jedino je Provincija sv. Ivana
Kapistrana imala hrvatski značaj.
Novim ustrojem Reda 2. 6. 1900. osniva se Provincija sv. Ćirila i Metoda sa
sjedištem u Zagrebu, u koju ulaze samostani s područja Lijepe Naše i R. Srbije (Bač,
Zemun, Subotica, Novi Sad) s prvim provincijalom - p. Vendelinom Vošnjakom.
Cijelo vrijeme priprema za pisanje ovog serijala usporedno sam se upoznavao s
već napisanim knjigama o pojedinom samostanu, arhivskim dokumentima te popisivao
naslove medicinskih knjiga u knjižnicama. Čitajući svu tu građu o ranarnicima/
kirurzima i apotekarima/ljekarnicima - i usporedivši to s popisom knjiga primijetio
sam da pojedini samostani imaju bogati knjižni fond medicinsko-ljekarničke literature,
a u popisu dužnosti nema niti ranarnika niti ljekarnika. Da je netko radio, vidljivo je
na knjigama oštećenim raznim kemikalijama koje su se tada upotrebljavale.
Koje ću samostane pripremiti za sljedeće nastavke ovisi o prikupljenim podacima,
a to su Hrastovica (1699.), Križevci (1627.) i Velika - koji više ne postoje - te Bač
(1301.), Cernik (1623.), Čakovec (1659.), Čuntić (1695.), Ilok (1349.), Karlovac (1641.),
Koprivnica (1290.), Kostajnica (14. st.), Našice (13. st.), Osijek (15. st.), Samobor (1525.),
Sl. Požega (1280.), Sl. Brod (1623.), Subotica (1686.), Šarengrad (1405.), Trsat (1291.),
Vukovar (1643.) i Zemun (1344.). Zanimljiv je i samostan u Ormožu (Štajerska), koji
je prema nekim izvorima bio učilište za kirurge i apotekare.
Teško je danas reći kakva je bila liječnička i ljekarnička sprema pojedinih
franjevačkih kirurga ili ljekarnika. Osim u Ormožu mnogi su to izučili - kao zanat
kod kojeg starijeg i dobro izvježbanog samostanskog kirurga ili ljekarnika - kako je
to bilo i kod svjetovnih kirurga i ljekarnika u ono vrijeme. A bilo ih je onih koji su
svoje nauke svršili u kojem europskom liječničkom učilištu prije ulaska u Red.
Dok su samostanska braća liječila samo svoju braću, a ostali puk tamo gdje
nije bilo civilnih liječnika i ljekarnika - bilo je dobro. Dolaskom civilnih liječnika i
ljekarnika iz drugih zemalja (Italija, Njemačka) nastali su problemi te su samostanske
ljekarnike prijavljivali vlastima.
Zanimljivo je pitanje, jesu li samostanski ranarnici smjeli liječiti i izvan
svojih samostana, pa je franjevački kapitul 1547. godine zabranio, a kapitul 1593.
godine potvrdio liječenje bolesnika izvan samostana. Iznimno je dopušteno liječiti
samostanskim ranarnicima izvan samostana samo u krajevima gdje nema liječnika ili
ljekarnika, ili ako je on odsutan te kad bolesnik treba brzu pomoć. Dopušteno je liječiti
i one, koje su svjetovni liječnici već napustili, ako ovi zatraže pomoć samostanskog
ranarnika. To isto je vrijedilo i za dijeljenje lijekova iz samostanskih ljekarna. Posebno
je bilo strogo zabranjeno samostanskim ljekarnicima davati svjetovnjacima lijekove
u onim mjestima, gdje je bila koja gradska ljekarna, jedino kod siromaha. O tome
40
su posebno vodili računa poglavari samostana koji su morali kupovati lijekove u
provincijskoj ljekarni. Kada su liječnici i ranarnici 1758., uputili pritužbu kraljici Mariji
Tereziji radi toga što su samostanski ranarnici liječili bolesnike izvan samostana, došao
je 2. listopada 1758. iz Beča strogi nalog franjevačkom provincijalu, da samostanskim
ranarnicima zabrani svako liječenje izvan samostana i da točno odgovori na tužbu
liječnika. Provincijal je doista zabranio svojim ranarnicima, da ne liječe izvan
samostana, pa makar bilo to pod kojim god naslovom. Jedino im je dopustio, da se
zauzmu za one siromahe, koji bi došli pred samostanska vrata, te zamolili pomoć od
samostanskog ranarnika. Obavljati takvo djelo milosrđa dopušteno je po božjem i po
naravnom pravu. To rješenje nije odgovaralo pučanstvu, osobito u predjelima gdje nije
bilo nijednog liječnika ili vještog ranarnika. Na točan i savjestan odgovor provincijala
carski Beč nije mogao negirati navode provincijala.
IZVORI
Arhivska građa iz ostavštine p. Paškala Cvekana
Janko Barle, Ranarnici i ljekarnici iz franjevačkog reda, Zagreb, 1906.
Dominik Mandić, Franjevačka Bosna, Rim 1968.
Matricula Provinciae sv. Ladislava Regis, latinski rukom pisan popis članova
provincije od 1661. — 1899., uvezana knjiga velikog formata.
Matricula officiorum Provinciae S. Ladislava Regis, latinski rukom pisan popis članova
provincije po obavljanju dužnosti u pojedinim samostanima od 1661. — 1785.,
uvezana knjiga velikog formata.
Šematizam Hrvatske provincije sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 1992.
41
Bepanderm® pomaže ublažiti svrbež i
iritaciju kože. Zahvaljujući lipidnoj
lamelarnoj tehnologiji obnavlja kožnu
barijeru i smanjuje potrebu za češanjem.
42
Prije upotrebe pročitati uputu za uporabu. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
Ne sad
kortizorži
n
www.bepanthen.hr
R.AA.CC.01.2014.0209
Novo iz Bepanthen obitelji
Ublažava
svrbež i
iritaciju
kože
ROSOPAS
(Chelidonium majus L.)
Rosopas je biljka koja raste u kontinentalnoj klimi po stijenama, uza zidove, u
živicama, vrtovima – gdje predstavlja teško iskorjenjiv korov, uza ceste, šetališta. Biljka
je relativno neugledna i uglavnom ju se promatra kao korov, iako je u srednjem vijeku
uživala puno veći ugled koji se pomalo opet vraća. Rosopas je trajna zeljasta biljka s
debelim i vlaknastim podankom te razgranjenom stabljikom visine od 30 do 70 cm.
Stabljika ima mjestimično čuperke dlaka i odebljala koljenca. Listovi su perasto razdijeljeni, odozgo mutnozeleni a s donje strane modro-zeleni. Žuti,
nježni cvjetovi složeni u rijetke štitaste cvatove. Vjenčić ima 4 latice, a čaška 2 zelenkasta lapa, u kojima je omotan cvijet, a otpadaju kad se rascvjeta.
Plod je valjkasti tobolac, s mnogo crno-smeđih sjajnih sjemenki, što imaju maleni
bjelkasti privjesak. Rosopas se lako raspoznaje po narančastom mlijeku što ”grize”
kad se otkine list, koje je neprijatnog mirisa, ljutog i gorkog okusa. Zbog toga je većini
rosopas poznat kao - „ona biljka koja pušta žuti sok“. Na zraku se zgusne i pocrni.
Korijen i stabljika puni su toga soka. Sušenjem se gubi do 80 posto tog dragocjenog
soka. Biljka je fitocidna i baktericidna, pogotovo na mikrobe. Klinički je dokazano da
djeluje na neke vrste tumora, a
ljekarnički mu je naziv Herba
Chelidonii maioris.
Smatra se da je žuta boja
soka nagnala ljude da razmisle
o uporabi biljke kod problema
s jetrom, odnosno žuticom,
i to vjerojatno znatno prije
Paracelzusa, koji je postavio
teoretske temelje za takvu
upotrebu. Budući da je biljka
široko rasprostranjena u Europi
i dijelovima Azije, upotrebljava
se u mnogim čajnim smjesama.
Brojne tradicionalne recepture
čajnih smjesa za jetru i želudac sadrže rosopas.
Razvitkom znanosti upoznao se i kemijski sastav rosopasa. Pripadajući obitelji
makova, poznatoj po stvaranju posebne skupine spojeva alkaloida, jakog i često
otrovnog djelovanja, nije iznenadilo da i rosopas sadrži i do jedan posto alkaloida,
poput kelidonina, berberina, protopina i sličnih spojeva. Alkaloidi su skupina spojeva
koji uvijek pozivaju na oprez, pa ne čudi što danas ova biljka ima ograničenu upotrebu. Obično se skuplja za vrijeme cvatnje, što je i opravdano jer tada sadrži najmanje
alkaloida. Sok biljke sadrži enzime koji imaju sposobnost cijepanja proteina, no ne
znamo je li to jedna od tajni djelovanja na bradavice.
43
Unatoč potencijalno opasnom kemijskom sastavu, službena medicina relativno je
rijetko evidentirala veće toksične učinke kod ljudi. Jedan od
razloga je i način tradicionalne
uporabe rosopasa u obliku infuza (čajeva) koji, zbog njihove
slabe topljivosti, sadrže vrlo
malo alkaloida. Prvi toksični
učinci opisani su upotrebom
modernijih i koncentriranijih
ekstrakata. Rosopas u većoj
dozi može uzrokovati oštećenje
jetre, uz pojavu mučnine i slabosti.
To je i razlog prvih kontroverza. Naime, premda se stoljećima koristi bez većih
problema, službena farmakognozija svrstala ga je na listu opasnih biljaka za oralnu
upotrebu - upravo zbog sadržaja alkaloida.
Usprkos tome, uporabe rosopasa se ne treba bojati ako se poštuje nekoliko osnovnih pravila. Biljka je sigurna ako se upotrebljava na koži, npr. za liječenje virusnih
bradavica. Laici je ne bi trebali uzimati za samoliječenje oralnim putem, ekstrakti za
oralnu upotrebu trebaju biti precizno pripremljeni, doza definirana, a razina kemijskih
spojeva kontrolirana analitičkim tehnikama. Najsigurniji su preparati koji uz rosopas
sadrže i druge biljke koje pojačavaju uzajamno djelovanje.
Rosopas se primjenjuje kao spazmolitik (smanjuje grčeve) i koleretik (pojačava
protok žuči). Relativno je malen broj kliničkih studija s čistom biljkom, no zna se da
kemijski spojevi iz rosopasa pokazuju izvrsno spazmolitičko djelovanje koje se može
mjeriti s djelovanjem lijekova. Stoga je koristan kod tegoba sa želucem (bol u želucu,
dispepsije) te kod manjih tegoba sa žuči.
Ne treba zaboraviti već toliko spominjanu upotrebu kod virusnih bradavica. Za
tu namjenu koristi se ili svježi sok ili tinktura, koja se nakapa izravno na bradavicu
dva puta dnevno. Dobro se kombinira s eteričnim uljem ravensare (Cinnamomum
camphora kemotip cineol), koje se primjenjuje na područje bradavica nakon tinkture
ili svježeg soka.
Nakon određenog vremena u kojem je rosopas nepravedno smatran korovom,
ponovno se pojavljuju pripravci koji sadrže rosopas - toliko djelotvornu biljku. Na otoku
Krku u općini Dobrinj postoji čak i mjesto Rosopasno, koje se spominje već 1471. u
glagoljskim ispravama koje je po rosopasu dobilo ime, a u Dobrinju ga nazivaju još i
„svetog Ivana rožice“. U nekim su ga njemačkim srednjovjekovnim knjigama nazivali
Božjim darom, što je dodatna potvrda ljekovitosti ove biljke.
Pripremila Vesna Anić
44
IZ RADA DRUŠTVA
USUSRET 60. GODIŠNJICI POSTOJANJA I NEPREKIDNOG
DJELOVANJA HDFT-a 1956. – 2016.
Nastavljamo s obavijestima vezanim za pripremu proslave 60. godišnjice postojanja našeg društva.
Sada radimo na odabiru tema simpozija/stručnog, pripremi organizacije skupa
kao i svih drugih organizacijskih radnji i dogovora s članovima koji će obavljati
određene zadaće.
Velika i odgovorna zadaća bit će izdavanje MONOGRAFIJE, s obzirom na to
da smo je prvi put izdali prilikom obilježavanja 50. obljetnice.
Ako ste u prošlom izdanju MONOGRAFIJE uočili pogreške kod objavljivanja
osobnih podataka odnosno dužnosti, bit će nam drago da nam to javite kako bismo
mogli tiskati točne podatke. To se odnosi i na podatke o aktivnostima ako su možda
nepotpuno objavljeni.
Kako je u proteklih 10 godina bilo mnogo aktivnosti i dosta novih aktivnih
članova, izdanje koje želimo tiskati bit će popunjeno novim podacima, kao i novim
poglavljima koja su u pripremi.
Za poglavlje u MONOGRAFIJI - tko je tko u društvu potrebna nam je i vaša
suradnja, na koju pozivamo sve članove koji aktivno sudjeluju ili su sudjelovali u
radu tijela društva ili u podružnicama, te molimo da prikupe podatke i fotografije iz
svojih arhiva ili svojih sjećanja o cjelokupnom radu društva i radu pojedinca te i onih
koji danas nisu više među nama. Kako bismo olakšali prikupljanje i obradu podataka,
donosimo pitanja kako biste nam dostavili svoje osobne podatke, odnosno osoba za
koje znate ili mislite da su sudjelovali u radu od 1956. do danas:
Ime i prezime (djevojačko prezime)
Mjesto, godina i datum rođenja
Završena srednja škola (kada, koja, gdje)
Radna mjesta (nabrojiti sve promjene ustanova i tvrtki te radna mjesta)
Članstvo u HDFT-a (od kada, koja podružnica, datum prestanka ako niste više član)
Dužnosti u HDFT-a (navesti koje, od kada do kada u tijelima društva i podružnice - koje)
Sudjelovanje na stručnim skupovima kao organizator, sa stručnim radom ili samo
sudionik
Popis radova, naslov i navesti na kojem skupu (vrijeme, mjesto)
Sudjelovanje u Domovinskom ratu (ratni put, ukratko)
Drugi značajni podaci važni za djelovanje HDFT-a
Priložiti noviju fotografiju (kao za osobnu ispravu)
45
Vaše podatke molimo da dostavite najkasnije do 1. svibnja 2015. na adresu
ureda organizacijskog odbora:
Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara
- za monografiju 10000 Zagreb, Vlaška ulica 81a-dvorište
Napomena: Sve dokumente i fotografije iz vaše arhive vraćamo nakon tiskanja monografije.
Osobne kontakte možete ostvariti:
na telefone
Ured: T+38514 664986 (srijeda od 18 do 21 sat)
Adresa e-pošte: [email protected]
M+385997931946, Božidar Tomašić
M+385997931945, Nada Vraneković
M+385993931946, Sanja Schiller
Želimo da svečanom saboru prisustvuju osnivači društva, zaslužni članovi, počasni članovi, dobitnici Velike nagrade društva koji nisu članovi, zaslužni djelatnici u
farmaceutskoj djelatnosti, poglavito oni koji su pridonijeli trajnoj edukaciji članova, a
nisu članovi te što veći broj članova društva.
Da bismo to ostvarili morat ćemo u složenim gospodarskim uvjetima uložiti veći
napor za osiguranje sredstava. Nastojat ćemo da uvjeti sudjelovanja budu prihvatljivi
vlasnicima ljekarni, kako bismo omogućili što većem broju naših kolega sudjelovanje.
Društvo kao organizator i kod ove manifestacije odobrit će popust za sve članove
koji redovito plaćaju članarinu. Zato je bitno da kolege koji su zaboravili ispuniti svoju
člansku obvezu podmire svoj dug tijekom ove godine u više obroka, kako bi 30. 4.
2015. bili bez duga te mogli ostvariti poseban popust kod prijave.
UBI CONCORDIA, IBI VICTORIA!
Za Organizacijski odbor
koordinator
Božidar Tomašić
46
IZVOD IZ ZAPISNIKA VIII. SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA
HDFT-A U MANDATNOM RAZDOBLJU OD 2012. DO 2016.
U Hotelu Terme Jezerčica održana je 14. i 15. studenog 2014. VIII. sjednica SO.
Sjednici su prisustvovali članovi Središnjeg, Nadzornog i Izvršnog odbora te
Savjeta SO-a.
Popis s potpisima sudionika u privitku originalnog zapisnika u pismohrani privitak br. 1.
Sjednicom je predsjedala predsjednica Marija Žužak.
Za zapisničara je imenovana Kristina Miković.
S 12 glasova za i tri suzdržana, Središnji odbor utvrdio je sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika VII. sjednice Središnjeg odbora.
2. Obavijest NO-a o provedenom nadzoru.
3. Izvješće o izvršenju preuzetih zadaća na VII. sjednici SO-a
- Prema novom Zakonu o udrugama usklađivanje naših dokumenata
- Izvješće polaznika seminara o primjeni novog Zakona
4. Pripreme za održavanje VIII. sabora HDFT-a 2016.
- Obavijest organizacijskog odbora
- Osnivanje radnih grupa
5. Završni radovi na uređenju poslovnog prostora – financiranje.
6. Rasprava o temama po prijedlogu sudionika.
Ad 1. Usvajanje zapisnika VII. sjednice Središnjeg odbora.
Kako je zapisnik VII. sjednice dostavljen svim članovima - nije se čitao.
Primjedbe na dostavljeni zapisnik nije bilo.
Ad 2. Obavijest NO-a o provedenom nadzoru
Predsjednik NO-a obavijestio je SO o provedenom nadzoru, u kojem je pregledan
urudžbeni zapisnik, pismohrana, knjiga putnih naloga te popis svih troškova.
Urudžbeni zapisnik i pismohrana - prema slučajno izabranim brojevima - vođeni su uredno. Pregledom pismohrane NO utvrdio je da nema popisa prisutnih sa
svih predavanja, kako je dogovoreno te predlaže SO da donese odluke za uklanjanje
uočenih propusta.
Pregledani su računi za uređenje i opremanje poslovnog prostora dobivenog od
Grada Zagreba na četiri godine. Prema odloženim ponudama u pismohrani red. br.
264 od 23.10., te usporedbom s odloženim računima, NO je ustanovio da je račun
plaćen prema najpovoljnijoj ponudi. Opremanje nije završeno te će biti još računa. NO
upozorava SO da su svi radovi povjereni tvrtki Telestar koja je posrednička tvrtka.
Ad 3. Izvješće o izvršenju preuzetih zadaća na VII. sjednici SO-a
Na seminaru o primjeni novog Zakona o udrugama (ZOU) prisustvovali su
J. Čebin i B. Tomašić. Upoznali su sudionike sjednice s obvezama našeg društva o
47
promjenama koje se trebaju ugraditi u Statut te s novim Zakonom o financijskom
poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u daljem tekstu ZOFPIRNO)
iz kojega također treba ugraditi promjene u Statut. Najvažnija novina ZOU je obveza
održavanja sjednice Skupštine HDFT-a svake godine, mogućnost izbora više osoba za
zastupanje HDFT-a, statutarno reguliranje izbornih radnji, ograničenja broja mandata,
postupak likvidacije i uvedene novčane kazne za HDFT i odgovorne dužnosnike.
Svim sudionicima sjednice podijeljene su izmjene u Statutu, koje je pripremila
radna grupa - J. Čebin, M. Grubišić i B. Tomašić.
Predsjednica je čitala svaki članak Statuta u kojem ima promjena. Svi prisutni koji
su to smatrali potrebnim, dali su primjedbe, a članovi SO-a prihvatili su izmijenjeni
sadržaj i nove redne brojeve članka koji se upućuje na javnu raspravu.
Određena je radna grupa za praćenje javne rasprave: Miroslav Čizmić, Anita
Kučan, Kristina Miković, Zejneba Mikulić i Marija Žužak.
Radna grupa do 15. 2. 2015. treba izraditi prijedlog Statuta za Skupštinu.
Predloženi prijedlog članovi SO-a prihvatili su jednoglasno.
Prijedlog novog statuta usklađenog sa ZOU donosimo u cijelosti u ovom
broju časopisa
Ad 4. Pripreme za održavanje VIII. sabora HDFT-a 2016.
- Obavijest organizacijskog odbora
Koordinator organizacijskog odbora Božidar Tomašić izvijestio je članove SO-a
o aktivnostima poduzetim u cilju organizacije obilježavanja 60. obljetnice društva.
Na osnovi zahtjeva organizacijskog odbora o osnovnim uvjetima za održavanje,
dvorana i smještajne mogućnosti, agencija Tip-tours prikupila je podatke iz Cavtata,
Dubrovnika (4), Poreča, Pule, Opatije (2) i Šibenika.
Kod svih ponuda uzeti su za usporedbu tehnički uvjeti, izračunom hotelskog
smještaja jedne osobe u dvokrevetnoj sobi na bazi jednog polupansiona i dva puna
pansiona te zavisnih troškova (boravišna pristojba, prijava, osiguranje, kave u pauzi,
piće uz večeru, trošak dvorane i tehnike, agencijska provizija). Upoznavši se s ponudama, odabran je grad Opatija za mjesto održavanja.
U cilju kvalitetnih priprema članovi organizacijskog odbora te predstavnici
agencije Tip-tours otputovali su 27. 9. 2014., u Opatiju, te pogledali objekte prihvatljivih ponuda hotelskih kuća - Milenij i Liburnija.
Organizacijski odbor na sastanku 24. listopada odlučio je sa tri glasa za i jednim
glasom protiv da se obilježavanje 60. obljetnice uz organizaciju stručnog skupa održi
od 14. do 17. travnja 2016. u Opatiji, u Hotelu Royal.
U idućem razdoblju organizacijski odbor mora utvrditi shemu organizacije s
terminskim planom te planom prihoda i rashoda, i dogovoriti izvršitelje zadaća.
Kako se obilježavanje 60. obljetnice održava 2016., organizacijski odbor će prema
novom ZOFPIRNO pripremiti plan rada i financijski plan za sjednicu Skupštine na
kojoj će se donositi planski dokumenti za 2016.
48
U raspravi su sudjelovali P. Barić, A. Kučan, D. Božičević, M. Dimitrišin, B.
Tomašić i M. Žužak. Naglasak je bio o izboru objekta koji ima manjak izložbenog
prostora, a postoji potreba za većim financijskim sredstvima.
M. Žužak je odgovorila da su se vodile dobrim osjećajima koje nudi novoizgrađeni
prostor, te da će tako i nastupati kod ugovaranja marketinških poslova.
- Osnivanje radnih grupa
Božidar TOMAŠIĆ - koordinator organizacijskog odbora
uz organizacijske poslove sudjeluje u razgovorima u traženju sredstava, radit će na
poslovima promocije 60. obljetnice te posebno na pripremi tiskanih materijala. U ime
organizacijskog odbora kao izdavača publikacija, potpisat će sve publikacije.
Monografiju potpisuje kao glavni i odgovorni urednik. Zamjenica je Sanja
Schiller, dogovoreni suradnici Nada Vraneković, Kristina Miković i Vesna Anić, a
ostali suradnici bit će dogovoreni tijekom rada.
Programe i Zbornik stručnih radova kao odgovorna urednica potpisuje Sanja Schiller
uz suradnju Kristine Miković i stručnu pomoć Nade Vraneković koja vodi stručni program.
Predlaže Skupštini odluke potrebne za dobru organizaciju svečanog sabora.
Priprema završni izvještaj o radu organizacijskog odbora i dostavlja ga Skupštini. Za
svoj rad odgovara Skupštini HDFT-a.
Marija ŽUŽAK - članica organizacijskog odbora
organizira i sudjeluje u razgovorima u traženju sredstava, priprema sponzorske ugovore
i potpisuje u ime HDFT-a, sudjeluje u promociji 60. obljetnice, priprema promotivne
aktivnosti kod farmaceutskih kuća.
Tim za rad na izložbenom prostoru su Paula Barić, Dalibor Božičević, Miroslav
Čizmić, Kristina Miković i Marija Žužak.
Za svoj rad odgovara Skupštini HDFT-a.
Anita FARKAŠ MARIN - članica organizacijskog odbora
organizira sve poslove ureda za organizaciju VIII. sabora HDFT-a s programima
obilježavanja 60. obljetnice i stručno-edukacijskog skupa, sudjeluje u razgovorima
u traženju sredstava, sudjeluje u promociji 60. obljetnice, sudjeluje u pripremi sponzorskih ugovora, organizira rad logistike i imenuje izvršitelje zadaća (ured, financije,
zajednički poslovi) prema dinamici poslova, osigurava sve potrebite podatke iz baze
podataka HDFT-a za rad pojedinih povjerenstava.
Za svoj rad odgovara Skupštini HDFT-a.
Nada VRANEKOVIĆ - voditeljica stručnog programa skupa/simpozija
organizira i dogovara uvodne teme i predavače, sudjeluje u razgovorima u traženju
sredstava, utvrđuje naslov stručnog programa. Predsjednik je Stručnog odbora za
pripremu, a članovi su: Marijana Matić, Jasmina Vajdić, Tatjana Živković, Svjetlana
Jakovac, Zejneba Mikulić i Miroslav Čizmić.
49
Sudjeluje u pripremi monografije, zbornika stručnih radova i programa te se brine
za ugled i promidžbu skupa, i sudjeluje na promociji 60. obljetnice.
Za svoj rad odgovara Skupštini HDFT-a.
Imenovanje tajnice organizacijskog odbora obavit će se nakon razgovora u Zagrebu, a za svoj rad odgovara odboru.
Štefica KOSOVEC - blagajnica za gotovinska plaćanja
obavlja sve poslove potrebne za isplatu gotovinskih računa, upisuje podatke na dokumente za knjiženje prema kontnom planu koji priprema knjigovodstvo, vodi popis
svih računa predanih u knjigovodstvo, a za svoj rad odgovara odboru.
Ad 5. Završni radovi na uređenju poslovnog prostora
Marija Žužak izvijestila je o gotovim radovima novog prostora. Potrošeno više
novca od planiranog, u što su uključeni režijski troškovi. Službena adresa HDFT-a ostaje
u Capraškoj 1, a prostor u Vlaškoj 81a koristit će se za operativni rad-ured HDFT-a.
O datumu službenog otvaranja prostora bit će obaviješteni svi članovi svih tijela
HDFT-a, bez plaćanja p.n. za dolazak u Zagreb, a bit će pozvani osnivači te zaslužne
osobe za djelovanje društva prema pozivu predsjednice.
U raspravi o prostoru sudjelovali su B. Tomašić, M. Čizmić, N. Vraneković, P.
Barić i M. Matić.
Ad 6. Rasprava o temama po prijedlogu sudionika.
Miroslav Čizmić je tražio izmjenu u Uređivačkom odboru, ali mu je objašnjeno
da to mora obaviti podružnica na svom sastanku (prvo predavanje) jer je i sadašnji
član tako izabran.
M. Čizmić je tražio da se obrati pozornost na naš egzistencijalni status, navodeći
primjer Pravilnika o specijaliziranim prodavaonicama - zadnji primjer Konzum.
Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali svi članovi SO-a, dogovorena je radna
grupa u sastavu Miroslav Čizmić, Zejneba Mikulić, Jasmina Vajdić i Dalibor
Božičević, da pripreme materijal i na MZ pokrenu žurni postupak rješavanja statusa
posebno komorske organiziranosti.
Nada Vraneković predlaže da se sastanak stručnog odbora održi prije sljedeće
sjednice SO-a.
Kristina Miković predlože da se sjednica povjerenstva za praćenje javne rasprave
održi subotom u veljači.
Predsjednica je predložila da se sastanci održe u prostorijama udruge.
Prijedlozi prihvaćeni jednoglasno.
Kristina Miković predložila je uključivanje u dobivanje sredstava iz EU fondova
na bazi projekata i natječaja. Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali Anita Kučan,
Zejneba Mikulić, Miroslav Čizmić, Božidar Tomašić i Marija Žužak.
Nije donesen nikakav zaključak, već će se rasprava nastaviti na sljedećoj sjednici
SO-a.
50
PRIJEDLOG STATUTA ZA JAVNU RASPRAVU
HDFT prema novom Zakonu o udrugama koji je stupio na snagu 1. 10. 2014.
N. N. 74/2014. dužan je svoj Statut uskladiti sa Zakonom. Na sjednici Središnjeg
odbora, održanoj 15. 11. 2014., prihvaćen je prijedlog statuta za javnu raspravu
koja traje do 1. veljače 2014.
Izmjene na osnovi novog zakona otisnute su masnim slovima.
Pismene primdjedbe molimo dostaviti na adresu: Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara, 10000 Zagreb, Vlaška 81 a ili e. pošta: [email protected]
Farmaceutski tehničari organizirano djeluju od 23. studenog 1952. godine kao
članovi Sekcije farmaceutskih tehničara u sastavu Udruženja Srednje medicinskih
radnika Hrvatske (USMERAH).
Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara osnovano je 25. ožujka 1956. godine
pod nazivom Društvo farmaceutskih pomoćnika NR Hrvatske.
Inicijativom društva mijenja se naziv zvanja farmaceutski pomoćnik u farmaceutski tehničar.
Reorganizacijom rada društvo utemeljuje svoje podružnice koje prelaze u regionalna udruženja farmaceutskih tehničara, pa društvo od 1975. godine djeluje kao
Savez udruženja farmaceutskih tehničara SR Hrvatske.
Na osnovi odluka svih regionalnih udruženja Skupština na svom zasjedanju,
održanom u Zagrebu 12. prosinca 1992. godine, reorganizira Savez udruženja u
jedinstveno društvo pod nazivom Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara.
U tom obliku Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara djeluje i danas.
Na osnovi članka 13. stavka 2. i članka 55. Zakona o udrugama (NN 74/2014.),
Skupština HDFT-a na svom zasjedanju u - NAZIV MJESTA, DAN, MJESEC- 2015.
godine donijela je
STATUT
HRVATSKOG DRUŠTVA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1. Statutom Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara (dalje u tekstu: HDFT)
uređuje se:
1.1. naziv, sjedište, znak, izgled pečata HDFT-a,
1.2. zastupanje HDFT-a,
1.3. područje na kojem HDFT djeluje,
1.4. ciljevi HDFT-a,
1.5. djelatnost kojima se ostvaruju ciljevi HDFT-a,
1.6. javnost rada,
51
1.7. članstvo, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak prava, obveze i odgovornost te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova,
1.8. tijela HDFT-a, unutarnji ustroj HDFT-a, njihov sastav i način sazivanje
sjednica, način izbora i opoziva, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te
način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata,
1.9. izbor i opoziv likvidatora udruge,
1.10. prestanak postojanja HDFT-a,
1.11. imovina HDFT-a, način njezinog stjecanja i raspolaganje s mogućom dobiti,
1.12. postupak s imovinom u slučaju prestanka djelovanja HDFT-a,
1.13. način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge,
1.14. poslovna tajna HDFT-a,
1.15. završne odredbe.
Članak 2.
Ne mijenja se
Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara, društvena je i stručna neprofitna
udruga u koju se - radi ostvarivanja i promicanja zajedničkih ciljeva - farmaceutski
tehničari iz Republike Hrvatske učlanjuju dobrovoljno i poštuju odrednice utvrđene
ovim statutom.
II. NAZIV, SJEDIŠTE, ZNAK HDFT-a
Članak 3.
1. Naziv udruge je HRVATSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA.
Skraćeni naziv udruge je HDFT.
2. HDFT koristi i engleski naziv CROATIAN ASSOCIATION OF PHARMACY
TECHNICIANS.
3. Sjedište HDFT-a je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Središnji odbor.
Članak 4.
Ne mijenja se
1. Znak HDFT-a okruglog je oblika, obavijen hrvatskim pleterom usred kojega
se nalazi znak farmacije – kalež obavijen zmijom. Iznad kaleža sa zmijom upisano je
HDFT, a ispod kaleža sa zmijom upisano je 1956. - godina osnivanja udruge.
2. Naziv i znak HDFT-a koriste se na primjeren način, tako da se štiti ugled
HDFT-a.
Članak 5.
Ne mijenja se
1. HDFT ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga Republike
Hrvatske.
52
2. HDFT je samostalan u svome djelovanju.
3. Za preuzete obveze HDFT odgovara svojom imovinom.
Članak 6.
Ne mijenja se
1. Pečat HDFT-a okruglog je oblika, promjera 3 centimetra.
2. U sredini pečata tradicionalni je znak farmacije – kalež s obavijenom zmijom, a uz obod od pletera s unutarnje strane nalazi se tekst HRVATSKO DRUŠTVO
FARMACEUTSKIH TEHNIČARA – ZAGREB.
III. ZASTUPANJE
Članak 7.
1. HDFT zastupa predsjednik, tajnik HDFT-a i predsjednik NO-a HDFT-a.
2. Predsjednik zastupa HDFT u pravnom prometu i odgovoran je za zakonitost rada.
3. Tajnik zastupa HDFT u odsutnosti predsjednika.
4. Predsjednik NO-a zastupa HDFT kada su predsjednik i tajnik spriječeni obnašati dužnosti.
5. U postupcima pred sudom, upravnim tijelima, ustanovama i tvrtkama
HDFT može zastupati stručna i opunomoćena osoba koju će za to ovlastiti predsjednik.
IV. PODRUČJE DJELOVANJA
Članak 8.
Ne mijenja se
Područje djelovanja HDFT-a je Republika Hrvatska.
Članak 9.
Ne mijenja se
U svom djelovanju HDFT se temelji na:
1. osiguranju jednakih prava i obveza svih članova,
2. amaterskom i dobrovoljnom radu svih članova i tijela HDFT-a,
3. njegovanju prijateljstva i suradnje članova,
4. suzbijanju diskriminacije pojedinaca na rasnoj, nacionalnoj, političkoj,vjerskoj
ili drugoj osnovi,
5. poštivanju etike farmaceutskih i zdravstvenih djelatnika.
53
V. CILJEVI HDFT-a
Članak 10.
Cilj HDFT-a
1. Okupljanje farmaceutskih tehničara i drugih stručnih djelatnika u farmaceutskoj i zdravstvenoj djelatnosti s ciljem da svojim djelovanjem pridonesu razvoju
farmaceutske i zdravstvene struke.
2. Organiziranje i provođenje aktivnosti stručnog usavršavanja članova tijekom
cjeloživotnog učenja i usavršavanja.
3. Primjena etičkih načela u zdravstvenoj i farmaceutskoj djelatnosti.
4. Stručna suradnja s odgovarajućim stručnim društvima u Republici Hrvatskoj
i inozemstvu.
5. Predstavljanje članova HDFT-a u tijelima državne uprave i vlasti u rješavanju
pitanja važnih za funkcioniranje zdravstvene i farmaceutske djelatnosti.
6. Izdavanje stručnih publikacija.
7. Unapređivanje kvalitete odgoja i obrazovanja farmaceutskih tehničara.
8. Informiranje članova o svim zbivanjima u zdravstvenoj i farmaceutskoj djelatnosti.
9. Obavlja i druge aktivnosti koje pridonose ostvarenju ciljeva, radi kojih
je HDFT osnovan.
Članak 11.
Ne mijenja se
Radi ostvarivanja postavljenih ciljeva, HDFT se može učlaniti u odgovarajuće
stručne organizacije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
VI. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI
Članak 12.
1. Djelatnost HDFT-a:
1.1. poduzimanje mjera za učlanjivanje farmaceutskih tehničara i drugih stručnih
djelatnika u zdravstvenoj djelatnosti u HDFT-u,
1.2. rad na stručnom usavršavanju članova HDFT-a i u tom cilju organiziranje i
sudjelovanje u pripremi stručnih tečajeva, seminara, sastanaka, savjetovanja, kongresa,
istraživanja, stručnih putovanja i izdavanja stručnih publikacija,
1.3. donošenje planova koji obuhvaćaju četverogodišnji mandat, utvrđivanje
politike razvoja i djelovanja HDFT-a te godišnjih planova rada,
1.4. suradnja s tijelima državne uprave i vlasti, gospodarskim subjektima (trgovačkim društvima i sl.), ustanovama, stručnim organizacijama zdravstvenih djelatnika,
1.5. aktivno sudjelovanje u stručnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu u koje se HDFT učlani,
1.6. sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima,
radionicama i edukacijama koja su u vezi s ciljevima HDFT-a,
54
1.7. predlaganje programa usavršavanja i obrazovanja farmaceutskih tehničara
nadležnim tijelima,
1.8. ostvarivanje suradnje s jedinicama lokalne uprave, organizacijama
i ustanovama civilnog društva u djelatnosti HDFT-a te ostvarivanja razvoja
civilnog društva,
1.9. organiziranje članova HDFT-a za prevenciju i borbu protiv svih oblika
ovisnosti, humanitarni rad i pomoć potrebitima,
1.10. organiziranju članova u aktivnostima zaštite zdravlja, obrazovanja i
cjeloživotnog učenja,
1.11. poticanje članova HDFT-a u pridržavanju i provođenju kodeksa i načela
farmaceutske etike.
1.12. obavlja i druge aktivnosti koje pridonose ostvarenju ciljeva radi kojih
je HDFT osnovan.
Članak 13.
HDFT može, radi ostvarivanja svojih ciljeva utvrđenih Statutom, a u skladu sa
zakonom, osnovati trgovačko društvo, zadrugu ili zakladu i biti njihovim članom.
VII. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA HDFT-a
Članak 14.
Ne mijenja se
1. Djelovanje HDFT-a je javno.
2. Informiranje se provodi u skladu s propisima o javnom informiranju.
Članak 15.
1. HDFT pravodobno i istinito obavještava svoje članove o svom djelovanju
stručno-informativnim časopisom Farmaceutski tehničar ili nekim drugim pismenim
putem, te usmeno na svim skupovima.
2. Članovi stručno-informativni časopis dobivaju bez naplate.
Članak 16.
Ne mijenja se
1. HDFT omogućuje uvid u ostvarivanje programa i planova HDFT-a, stjecanje i korištenje novca kojim raspolaže, članovima HDFT-a objavljivanjem izvješća
u stručno-informativnom časopisu, a članovima Nadzornog odbora, te tijelima
ovlaštenim za obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora rada HDFT-a na osnovi
njihovih zahtjeva.
2. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama
tijela HDFT-a i o tome izvještavati javnost.
55
Članak 17.
Ne mijenja se
HDFT će na osnovi zahtjeva sredstava javnog priopćavanja dati podatke i obavijesti o svom radu.
Članak 18.
Ne mijenja se
HDFT ne smije davati na uvid sredstvima javnog priopćavanja obavijesti koje
se odnose na osobne podatke članova HDFT-a ili podatke koji su zakonom utvrđeni
kao poslovna tajna.
Članak 19.
1. Javnost se isključuje sa sjednica Središnjeg odbora HDFT-a kada se raspravlja
o pitanjima koja su poslovna tajna ili kada se zbog osobito važnih razloga to odluči
na sjednici tijela društva.
2. Kada se na sjednici tijela HDFT-a donosi odluka o isključenju javnosti, za
odluku je potrebna dvotrećinska većina nazočnih članova.
3. Sjednicu na kojoj je isključena javnost, moraju prije početka rasprave napustiti
sve osobe osim članova tijela i članova Nadzornog odbora.
Članak 20.
1. Javnost se isključuje sa sjednica Nadzornog odbora, Suda časti i Disciplinskog povjerenstva.
2. Zapisnici iz stavka 1. ovoga članka poslovna su tajna HDFT-a.
3. U iznimnim slučajevima javnost se može isključiti iz rada svih tijela
HDFT-a, a na poseban zahtjev sudionika, kada o posebnim pitanjima raspravljaju
Središnji odbor ili Skupština HDFT-a, a uz prethodno izjašnjavanje prisutnih
sudionika rasprave.
VIII. ČLANSTVO I ČLANARINA
Članak 21.
1. Članovi HDFT-a mogu biti redovni i počasni.
2. HDFT vodi popis koji obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu
pravne osobe), OIB, datum rođenja, datum pristupanja u HDFT, kategorija
(redovni, učenik, umirovljenik, počasni), datum prestanka u HDFT-u.
3. Popis mogu dobiti na uvid svi članovi HDFT-a i nadležna inspekcijska
tijela na njihov zahtjev.
4. HDFT će za svoje potrebe voditi i druge podatke o članovima koji se ne
daju na uvid članovima i nadležnim inspekcijskim tijelima na njihov zahtjev.
56
Članak 22.
1. Redovni članovi HDFT-a su poslovno sposobni farmaceutski tehničari, viši
farmaceutski tehničari, umirovljeni farmaceutski tehničari te učenici završnog
razreda farmaceutskih škola, koji su ujedno i državljani Republike Hrvatske.
2. Pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja ima stručni i poslovni
interes, može na osnovi pravnih propisa Republike Hrvatske i odluke svoje uprave
postati redovnim članom HDFT-a uz prihvaćanje odrednica ovog statuta. Pravna osoba
članstvo u HDFT-u ostvaruje putem ovlaštenog zastupnika.
3. Redovni članovi HDFT-a mogu biti i drugi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske, čije je područje rada vezano uz zdravstvenu i farmaceutsku djelatnost.
4. Strani državljani djelatnici u farmaceutskim i zdravstvenim ustanovama i
tvrtkama zaposleni u Republici Hrvatskoj mogu biti redovni članovi HDFT-a samo
ako posjeduju radnu dozvolu.
5. Redovnim članom HDFT-a postaje se dobrovoljnim pristupanjem, ispunjavanjem pristupnice i osobnim potpisom kojim se prihvaća Statut, Kodeks i
drugi akti HDFT-a te uplatom upisnine i članarine za cijelu poslovnu godinu.
6. Učenici završnog razreda farmaceutskih škola koji su maloljetni, a zainteresirani su za rad u HDFT-u ostvaruju pravo na članstvo uz pismenu suglasnost
roditelja ili skrbnika i imaju status nominalnog člana s pravom rada u tijelima
HDFT-a bez prava odlučivanja.
7. Konačnu odluku o prijemu donosi Izvršni odbor na svojoj sjednici uz
prethodni suglasnost predsjednika podružnice kojoj pripada novi član.
8. Izgled i tekst pristupnice i članske iskaznice na prijedlog Izvršnog odbora
utvrdit će Središnji odbor.
Članak 23.
Ne mijenja se
1. Počasni članovi HDFT-a mogu biti djelatnici farmaceutske i zdravstvene struke,
kao i osobe drugih zvanja i zanimanja, koji su svojim ugledom i radom promovirali
struku i djelatnosti farmaceutskih tehničara.
2. Počasni članovi HDFT-a mogu biti i pravne osobe.
3. Počasne članove HDFT-a imenuje Skupština HDFT-a na prijedlog Središnjeg
odbora.
Članak 24.
1. Članstvo u HDFT-u prestaje:
1.1. prestankom djelovanja HDFT-a,
1.2. istupanjem iz HDFT-a,
1.3. isključenjem,
1.4. brisanjem iz Registra članova HDFT-a,
1.5. smrću člana.
2. Istupanje iz članstva provodi se na osnovi pismenog podneska za istupanje iz
HDFT-a.
57
3. Član HDFT-a koji pismeno traži istupanje iz članstva može opet tražiti
pristupanje u HDFT koje ostvaruje nakon uplate posebne upisnine koju odredi
Središnji odbor u svom mandatu.
4. Isključenje iz članstva u HDFT-u provodi Središnji odbor na osnovi odluke Suda časti.
5. Protiv odluke o isključenju dopuštena je žalba Skupštini HDFT-a u roku
od 15 dana od pismenog primitka obavijesti o isključenju, o kojoj odlučuje Skupština na prvom zasjedanju.
6. Brisanje iz registra članova HDFT-a provodi Izvršni odbor na osnovi
obavijesti o smrti člana, stegovne mjere Disciplinskog povjerenstva, neplaćanja
članarine za prethodne dvije poslovne godine (do 1. ožujka).
7. Brisani član zbog neplaćanja članarine može ponovno ostvarivati prava
nakon uplate zaostale članarine (alternativa: nakon uplate posebne upisnine koju
odredi Središnji odbor u svom mandatu).
8. Žalbe na odluke o isključenju ili brisanju u pismenom obliku dostavljaju
se Skupštini HDFT-a koja o tome odlučuje na prvom zasjedanju.
9. Odluka Skupštine HDFT-a o žalbi je konačna.
Članak 25.
Odgovornost i pokretanje postupka pred Disciplinskim povjerenstvom, sastav i rad povjerenstva, te mjere za počinjene prekršaje uređuju se pravilnikom
koji donosi Središnji odbor HDFT-a.
IX. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA
Članak 26.
1. Pristupanjem u HDFT redovni članovi obvezuju se da će:
1.1. sudjelovati u radu HDFT-a,
1.2. poštivati i pridržavati se Statuta i Etičkog kodeksa i drugih akata HDFT-a,
1.3. pridržavati se etike zdravstvenih i farmaceutskih djelatnika,
1.4. stalno se stručno usavršavati,
1.5. savjesnim i odgovornim ispunjavanjem radnih obveza pridonijeti ugledu
struke i HDFT-a,
1.6. aktivno sudjelovati u aktivnostima HDFT-a,
1.7. redovito plaćati članarinu najkasnije do 1. ožujka poslovne godine.
2. Umirovljeni članovi HDFT-a ne plaćaju članarinu nakon godine u kojoj
navrše 70 godina života i ne podliježu odredbama obveza redovnih članova iz
stavka 1 alineja 4 i 5 ovoga članka.
3. Počasni članovi HDFT-a nemaju pravo birati i biti birani u tijela HDFT-a i
ne podliježu odredbama obveza redovnih članova iz stavka 1 alineja 5 i 6 ovoga članka.
4. Članom HDFT-a ne može biti osoba bezuvjetno osuđivana na kaznu
dužu od tri godine za kaznena dijela protiv Republike Hrvatske, ratni zločin,
genocid, protiv života i tijela, protiv sloboda i prava čovjeka, bludne radnje,
58
protiv zdravlja ljudi (alternativa: na osnovi Kaznenog zakona Republike Hrvatske), kao niti osoba koja ne prihvaća program rada i djelovanje te Statut i
Kodeks HDFT-a.
5. Visinu članarine određuje Središnji odbor za svaku poslovnu godinu.
Članak 27.
1. Redovni članovi HDFT-a imaju pravo
1.1. birati i biti birani u sva tijela HDFT-a,
1.2. predlagati, raspravljati i na drugi način djelovati u svim tijelima HDFT-a,
1.3. zahtijevati od tijela HDFT-a obrazloženje o svim planiranim i poduzetim
stručnim i gospodarskim aktivnostima,
1.4. biti informirani o radu HDFT-a.
Članak 28.
1. Za svoj rad članovi HDFT-a mogu biti pohvaljivani i nagrađivani.
2. Pohvale i nagrade iz prethodnog stavka dodjeljuju se na osnovi Pravilnika o
nagrađivanju.
3. Član HDFT-a koji svojim ponašanjem i radom krši odredbe Statuta,
Kodeksa ili drugih akata društva, odgovara pred Sudom časti ili Disciplinskim
povjerenstvom, ovisno o težini prekršaja.
4. Sud časti odnosno Disciplinsko povjerenstvo će nakon provedenog postupka izreći mjeru u skladu s Pravilnikom o radu Suda časti, odnosno Pravilnika o
radu Disciplinskog povjerenstva
X. TIJELA HDFT-a
Članak 29.
1. Poslovima HDFT-a upravljaju članovi preko izabranih predstavnika u
Skupštinu te izabranim tijelima preko predstavnika koje bira Skupština.
2. Tijela HDFT-a
2.1. Skupština
2.2. Središnji odbor
2.3. predsjednik
2.4. tajnik
2.5. Nadzorni odbor i
2.6. Sud časti
3. Za članove tijela HDFT-a biraju se najaktivniji, odgovorni, moralni članovi HDFT-a. Ne smiju se birani članovi HDFT-a koji su dvije godine prije izbora
pravomoćno na redovnim sudovima osuđeni na bezuvjetne kazne u trajanju duže
od dvanaest mjeseci, članovi HDFT-a kojima su izrečene disciplinske mjere u
ustanovama zbog kršenja etike zdravstvenih djelatnika te članovi HDFT-a kojima
su izrečene disciplinske mjere zabrane obnašanja dužnosti u vremenskom trajanju
koje se utvrđuju pravilnikom.
59
a) Skupština
Članak 30.
1. Skupština je najviše tijelo upravljanja HDFT-a.
2. Skupštinu čine izabrani predstavnici podružnica, i to po jedan predstavnik
na svakih 40 započetih redovitih članova podružnice upisanih u popis članova,
izabrani predsjednici i tajnici podružnica, izabrani članovi Središnjeg odbora,
Nadzornog odbora, Suda časti, izabrani počasni članovi Skupštine, po jedan predstavnik člana pravne osobe i počasni članovi HDFT-a.
3. Broj članova podružnice u Skupštini utvrđuje se Pravilnikom o izborima u
HDFT-u.
4. Skupština održava redovne sjednice najmanje jedanput godišnje i saziva
se najkasnije 30 dana (alternativa: 20) prije održavanja.
5. Izvanredne sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi.
6. Izborna Skupština održava se svake četvrte godine.
7. Potrebu sazivanja Skupštine utvrđuje Središnji odbor na prijedlog predsjednika
HDFT-a.
8. Sjednicom Skupštine predsjeda predsjednik HDFT-a.
9. Izvanredna Skupština mora se sazvati najkasnije 10 dana prije održavanja
na zahtjev najmanje 20 posto članova iz natpolovične većine podružnica, kada se
raspravlja samo o pitanjima zbog kojih se izvanredna Skupština saziva.
10. Izvanredna Skupština saziva se i na zahtjev Nadzornog odbora.
11. Predsjednik HDFT-a obvezan je sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača u roku od 30 dana nakon primljenog zahtjeva.
12. Ako predsjednik HDFT-a ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz stavka 9.
ovog članka, sazvat će je predlagači te predložiti dnevni red sjednice, kao i potrebne
materijale.
13. Mandat izabranih predstavnika redovnih članova u Skupštini je 4 godine.
14. Redovni članovi mogu biti birani u Skupštinu više puta uzastopce.
Članak 31.
Skupština radi u sjednicama i:
1. donosi i mijenja Statut i Kodeks HDFT-a te daje njegovo tumačenje,
2. bira i razrješava predsjednika i tajnika HDFT-a, predsjednika Nadzornog
odbora i predsjednika Suda časti
3. bira i razrješava članove Središnjeg i Nadzornog odbora te Suda časti
4. bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
5. donosi četverogodišnji (srednjoročni) program rada i razvoja HDFT-a,
6. donosi plan rada i financijski plan s obrazloženjem za sljedeću kalendarsku
godinu i prihvaća izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
7. prihvaća ili odbija godišnje financijsko izvješće,
8. donosi i mijenja Poslovnik o svome radu,
9. donosi i mijenja Pravilnik o radu Nadzornog odbora te daje njegovo tumačenje,
60
10. donosi i mijenja Pravilnik o radu Suda časti te daje njegovo tumačenje,
11. donosi i mijenja Pravilnik o izborima u HDFT-u,
12. donosi i mijenja Pravilnik o nagrađivanju i daje njegovo tumačenje,
13. donosi i mijenja i druge opće akte HDFT-a te daje njihovo tumačenje,
14. prihvaća ili odbija izvještaj o radu Središnjeg odbora za prethodno razdoblje,
15. razmatra izvještaj Nadzornog odbora o radu HDFT-a i njegovih tijela,
16. donosi konačnu odluku o pritužbama, zamolbama i žalbama na odluke
Suda časti koje su joj upućene,
17. imenuje počasne članove Skupštine HDFT-a,
18. dodjeljuje nagrade prema Pravilniku o nagrađivanju,
19. imenuje počasne članove HDFT-a,
20. imenuje članove odbora za organizaciju stručnih manifestacija, donosi plan
rada i financijski plan i prihvaća izvješće o radu te financijsko izvješće
21. odlučuje o povezivanju s drugim udrugama u zemlji i inozemstvu
22. odlučuje o statusnim promjenama
23. donosi odluke koje će gospodarske i uslužne djelatnosti HDFT-u skladu
sa zakonom i posebnim propisima – obavljati neposredno,
24. donosi odluku o pristupanju HDFT-a u članstvo drugih organizacija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
25. donosi odluke o prestanku rada HDFT-a,
26. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, općim aktima i Poslovnikom o
radu Skupštine.
Članak 32.
1. Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična
većina izabranih predstavnika podružnica iz natpolovičnog broja svih podružnica,
te natpolovična većina članova Središnjeg odbora, Nadzornog odbora i izabrani
počasni članovi Skupštine.
2. Ako u vrijeme određeno za održavanje sjednice Skupštine, Skupština nema
potreban broj članova Skupštine iz st. 1 ovog članka, početak rada odgodit će se za
pola sata. Nakon pola sata od vremena predviđenog za početak sjednice, Skupština
može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 30 članova Skupštine
iz najmanje dvije podružnice.
3. Pravovaljane odluke Skupština donosi natpolovičnom većinom glasova svih
prisutnih.
4. Odluke o promjeni Statuta i prestanku djelovanja HDFT-a Skupština donosi
dvotrećinskom većinom glasova svih prisutnih.
Članak 33.
1. Sazivanje i rad Skupštine, te način izbora, glasovanja i donošenja odluka,
regulirano je Poslovnikom o radu Skupštine.
2. Rad Skupštine, te način izbora, glasovanja i donošenja odluka, regulirano je
Poslovnikom o radu Skupštine i Poslovnikom o kandidiranju i izborima u HDFT-u.
61
3. Kada Skupštinu u roku utvrđenom u Statutu ne sazove predsjednik
HDFT-a odnosno osoba koja po Statutu obnaša dužnost predsjednika, Skupštinu
saziva Nadzorni odbor.
b) Središnji odbor
Članak 34.
1. Za obavljanje određenih poslova iz područja rukovođenja HDFT-a, Skupština
bira Središnji odbor od redovnih članova Skupštine HDFT-a.
2. Središnji odbor ukupno ima 19 članova.
3. Skupština bira 11 članova Središnjeg odbora.
4. Predsjednik i tajnik HDFT-a i predsjednici podružnica po svojoj su funkciji
članovi Središnjeg odbora.
5. Mandat članovima Središnjeg odbora traje 4 godine i mogu biti ponovno
izabrani.
6. Članovi Središnjeg odbora za svoj rad odgovaraju predsjedniku i Skupštini.
7. Mandat svim članovima Središnjeg odbora prestaje kada Skupština odbije
izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu.
8. Mandat članovima Središnjeg odbora može prestati i prije isteka roka
na koji su izabrani ako su prekršili zakone RH, zbog povrede odredbi Statuta,
gubitka poslovne sposobnosti ili ako podnesu ostavku.
9. Broj članova SO-a iz pojedine podružnice utvrđuje se Pravilnikom o izborima
u HDFT-u.
Članak 35.
Središnji odbor HDFT-a obavlja poslove:
1. utvrđuje prijedlog Statuta, Kodeksa, Pravilnika o nagrađivanju i provodi javnu
raspravu,
2. utvrđuje prijedloge kandidata za izborne dužnosti u HDFT-u na osnovi prijedloga s izbornih sastanaka u podružnicama,
3. utvrđuje prijedlog kandidata Skupštini za zastupanje HDFT-a,
4. utvrđuje prijedlog četverogodišnjeg programa rada i predlaže Skupštini,
5. utvrđuje prijedlog izvješća Skupštini o radu za prethodnu kalendarsku
godinu i plan rada i financijski plan s obrazloženjem za sljedeću kalendarsku
godinu,
6. utvrđuje godišnje financijsko izvješće i podnosi ga na usvajanje Skupštini,
7. utvrđuje datum za izbor članova Skupštine u podružnicama,
8. utvrđuje prijedloge za Veliku nagradu HDFT-a i prijedlog kandidata za počasnog člana Skupštine te predlaže Skupštini donošenje odluke
9. utvrđuje prijedloge općih akata HDFT-a za koje je ovlaštena Skupština nakon
provedene javne rasprave i predlaže joj na prihvaćanje,
10. donosi Pravilnik o izborima u HDFT-u,
11. donosi Pravilnik o radu Disciplinskog povjerenstva,
62
12. donosi Pravilnik o vođenju knjigovodstva i računovodstva HDFT-a,
13. donosi Poslovnik o svom djelovanju, te poslovnike o djelovanju svih tijela
koje imenuje,
14. donosi Odluku o raspolaganju planskim sredstvima HDFT-a,
15. donosi odluke o nagradama na osnovi Pravilnika o nagrađivanju,
16. donosi odluke na osnovi Pravilnika o izborima u HDFT-u,
17. donosi odluke o svim pitanjima financijskog poslovanja između dviju skupština,
18. donosi odluke o kupnji nekretnina i osnovnih sredstava,
19. donosi odluku o osnivanju podružnica i sekcija HDFT-a,
20. donosi odluku na žalbu Disciplinskog povjerenstva,
21. analizira izvješće Nadzornog odbora i provodi mjere za uklanjanje
nepravilnosti,
22. razmatra mišljenje NO-a kod promjene akata iz svoje nadležnosti, donošenje godišnjeg plana djelovanja i financijskog plana, pristupanja u članstvo
drugih organizacija te sklapanju ugovora za organizaciju skupova,
23. donosi opće akte koji su u nadležnosti Središnjeg odbora,
24. donosi odluke uz izdavanje stručno-informativnog glasila,
25. donosi odluku o visini autorskih honorara za suradnju u stručnom časopisu,
26. imenuje članove povjerenstva na prijedlog organizacijskog odbora i druga
tijela stručnih skupova,
27. imenuje Disciplinsko povjerenstvo, Izvršni odbor, Stručni odbor, Uređivački
odbor te glavnog i odgovornog urednika časopisa, Savjet Središnjeg odbora i druga
tijela potrebna za ispunjavanje zadaća te im prilikom imenovanja određuje sastav,
sadržaj rada i trajanje mandata,
28. imenuje predstavnike HDFT-a u organizacije u koje se ono učlani,
29. imenuje blagajnika i osobe za potpise u platnom prometu,
30. analizira svoj rad i rad odbora, podružnica, sekcija i komisija koje imenuje,
rad svakog člana SO, te djelovanje svakog pojedinog člana kojeg imenuje,
31. osigurava ispunjavanje godišnjih programa rada, financijskog plana, odluka
i zaključaka te smjernica koje donosi Skupština HDFT-a,
32. Središnji odbor odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i
obavlja poslove upravljanja HDFT-a koji nisu u nadležnosti Skupštine, odnosno odlučuje i o drugim pitanjima po ovlasti Skupštine.
Članak 36.
1. Središnji odbor radi u sjednicama.
2. Sjednice Središnjeg odbora sazivaju se prema potrebi, a najmanje dva puta
godišnje.
3. Sjednicom Središnjeg odbora predsjeda predsjednik HDFT-a.
4. Središnji odbor pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuj najmanje 11
članova iz natpolovičnog broja podružnica, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova.
63
5. Sazivanje i rad Središnjeg odbora, te način imenovanja, glasovanja i donošenje
odluka regulira se Poslovnikom o radu Središnjeg odbora.
c) Predsjednik
Članak 37.
1. Predsjednika HDFT-a bira Skupština od članova Skupštine HDFT-a.
2. Za predsjednika može biti izabrana osoba za koju je glasovalo više od 50 posto
članova prisutnih na Skupštini.
3. Mandat predsjedniku traje četiri godine s tim da može biti ponovno izabran najviše dva mandata uzastopce.
4. Predsjednik predsjeda Skupštinom i predsjednik je Središnjeg odbora HDFT-a.
5. Predsjedniku prestaje mandat prije isteka ako Skupština odbije izvješće
o radu HDFT-a i financijski izvještaj za prethodnu godinu.
6. Skupština će prije isteka mandata razriješiti predsjednika HDFT-a ako
je pravomoćno osuđen za kaznena djela na bezuvjetnu kaznu od 12 mjeseci,
postupanju suprotno odlukama Skupštine, gubitku poslovne sposobnosti ili
podnese ostavku.
7. Kada Sud časti ili Disciplinsko povjerenstvo donesu odluku o pokretanju
postupka, mandat se zamrzava tim danom do konačne odluke Skupštine HDFT-a.
Članak 38.
1. Predsjednik HDFT-a obavlja poslove:
1.1. zastupa i predstavlja HDFT u okviru ovlasti utvrđenih ovim statutom i drugim aktima HDFT-a,
1.2. odgovara za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom propisanih obveza
HDFT-a, te za počinjeno kazneno djelo u skladu s odredbama Zakona o odgovornosti
pravnih osoba za kaznena djela (ZOPOKD),
1.3. priprema prijedlog programa rada i drugih akata za koje Središnji odbor
provodi javnu raspravu i daje Skupštini na donošenje,
1.4. kontrolira izvršavanje programa rada i provedbi odluke Skupštine,
1.5. obustavlja ispunjavanje odluka i zaključaka koji nisu u skladu sa zakonom,
1.6. odgovoran je ako HDFT-a obavlja djelatnosti što nisu u skladu s ciljevima
utvrđenim Statutom,
1.7. odgovoran je da se odgovornom tijelu za registraciju dostavi zahtjev za promjenom upisa u Registar na osnovi zakonskih odredbi,
1.8. odgovoran je da HDFT ne započne obavljati svoju djelatnost prije promjena odobrenih od nadležnog upravnog tijela,
1.9. odgovoran je za ispunjavanje godišnjeg programa rada i financijskog plana,
1.10. odgovoran je za provedbu aktivnosti na uklanjanju nepravilnosti u
roku od 30 dana prema pismenoj upozorbi članova, i na osnovi prijedloga NO-a,
1.11. određuje datum u dnevni red te saziva i predsjeda sjednicama Središnjeg
odbora,
64
1.12. predlaže Središnjem odboru datum i dnevni red za saziv Skupštine i predsjeda sjednicama,
1.13. podnosi izvještaj o radu HDFT-a Središnjem odboru i Skupštini,
1.14. potpisuje ugovore o udruživanju u saveze, zajednice, koordinacije u zemlji
i inozemstvu na osnovi odluke Skupštine,
1.15. potpisuje odluke, opće akte i druge akte koje donosi Skupština i Središnji odbor,
1.16. vodi sjednice tijela Središnjeg odbora kada to ocijeni potrebnim,
1.17. brine se o ispunjavanju odluka Skupštine i Središnjeg odbora,
1.18. organizira informiranje o radu društva i njegovih tijela,
1.19. obavlja i druge poslove predviđene Statutom i općim aktima HDFT-a, kao
i poslove koje mu povjeri Skupština ili ocijeni da su u interesu zvanja farmaceutskih
tehničara, te ugleda i ciljeva HDFT-a.
2. Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini HDFT-a.
Članak 39.
1. U slučaju nemogućnosti obnašanja mandata predsjednika - zbog bilo kojeg razloga - sve ovlasti do povratka ili izbora novog predsjednika pripadaju tajniku HDFT-a.
2. Izbor novog predsjednika mora se obaviti na prvoj sjednici Skupštine HDFT-a.
d) Tajnik
Članak 40.
1. Tajnika HDFT-a bira Skupština za razdoblje od četiri godine od članova
Skupštine HDFT-a.
2. Za tajnika HDFT-a može biti izabrana osoba za koju je glasovalo više od 50
posto članova HDFT-a prisutnih na Skupštini.
3. Skupština bira tajnika u pravilu iz mjesta u kojem HDFT ima sjedište.
4. Mandat tajniku HDFT-a je četiri godine i može biti ponovno biran.
5. Tajniku prestaje mandat prije isteka ako Skupština odbije financijski
izvještaj za prethodnu godinu.
6. Skupština će prije isteka mandata razriješiti tajnika HDFT-a ako je
pravomoćno osuđen za kaznena djela na bezuvjetnu kaznu od 12 mjeseci, postupanju suprotno odlukama Skupštine, gubitku poslovne sposobnosti ili ako
podnese ostavku.
7. Kada Sud časti ili Disciplinsko povjerenstvo donesu odluku o pokretanju
postupka, mandat se zamrzava tim danom do konačne odluke Skupštine HDFT-a.
Članak 41.
1. Tajnik HDFT-a obavlja sljedeće zadaće:
1.1. obavlja dužnost predsjednika u slučaju odsutnosti i prestanka predsjednikova
mandata,
1.2. brine se o zakonitosti rada HDFT-a i ispunjavanja zakonom propisanih
obveza HDFT-a,
1.3. upravlja imovinom HDFT-a,
65
1.4. odgovoran je za ustroj, zakonito poslovanje i organizaciju računovodstvenih poslova te odgovara za materijalno i financijsko poslovanje, te naročito
da se višak prihoda koristi samo za ciljeve utvrđene Statutom
1.5. potpisuje završni račun,
1.6. priprema prijedlog za prijem novih članova u HDFT-a,
1.7. predlaže Disciplinskom povjerenstvu članove za brisanje i isključenje,
1.8. potpisuje sponzorske ugovore i druge akte za koje ga ovlasti Središnji odbor
i Skupština,
1.9. vodi brigu o urednom popisu članova HDFT-a,
1.10. brine se o djelovanju svih organizacijskih oblika HDFT-a,
1.11. predlaže članove Izvršnog odbora i njihove zadaće za imenovanje na sjednicama Središnjeg odbora,
1.12. imenuje tajnika Izvršnog odbora i članove u komisije i druga radna tijela,
utvrđuje njihov sastav, zadaće, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za izvršavanje zadaća,
1.13. brine se da se naziv i znak HDFT-a upotrebljavaju u obliku i sadržaju u
kojem su upisani u registar udruga,
1.14. brine se o pravodobnoj pripremi općih akata HDFT-a i materijala za sjednice
Skupštine i Središnjeg odbora,
1.15. brine se o obavještavanju javnosti o radu HDFT-a,
1.16. organizira vođenje i odgovara za zapisnike na sjednicama Skupštine i
Središnjeg odbora,
1.17. organizira uvjete za rad Nadzornog odbora, Suda časti i Disciplinskog
povjerenstva,
1.18. vodi sjednice Izvršnog odbora i nadzire rad članova Izvršnog odbora,
1.19. obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, Statutom, općim aktima HDFTa, te odlukama Skupštine i Središnjeg odbora.
2. Za svoj rad tajnik je odgovoran predsjedniku i Skupštini.
Članak 42.
1. U slučaju prestanka djelovanja tajnika HDFT-a zbog bolesti duže od 60 dana
ili prestanka mandata zbog bilo kojeg razloga, sva prava i dužnosti do izbora novog
tajnika ima član SO iz sjedišta HDFT-a kojeg imenuje predsjednik HDFT-a kao vršitelja dužnosti.
2. Izbor novog tajnika mora se obaviti na prvom zasjedanju Skupštine HDFT-a.
3. Kada mandat tajnika prestane zbog bilo kojih razloga za vrijeme obnašanja
dužnosti predsjednika HDFT-a, vršitelja dužnosti iz sjedišta HDFT-a, do izbora imenuje Nadzorni odbor.
e) Nadzorni odbor
Članak 43.
1. Nadzor nad djelovanjem i poslovanjem HDFT-a članovi obavljaju izborom
Nadzornog odbora.
66
2. Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri člana koje bira i opoziva Skupština
HDFT-a većinom glasova.
3. Nadzorni odbor radi na sjednicama kojima su nazočna najmanje tri člana
i odluke donosi natpolovičnom većinom.
4. Članovi Nadzornog odbora ne mogu istodobno biti članovi Središnjeg odbora
i tijela koje imenuje Središnji odbor, predsjednik ili tajnik HDFT-a.
5. Predsjednika NO-a bira Skupština iz svojih redova na mandat od četiri
godine i može biti biran najviše dva puta uzastopce.
6. U slučaju prestanka djelovanja predsjednika Nadzornog odbora HDFT-a duže
od 60 dana zbog bilo kojeg razloga, sva prava i dužnosti do povratka ili izbora novog
predsjednika NO-a ima član NO-a kojeg izaberu članovi između sebe kao vršitelja
dužnosti do sjednice Skupštine.
7. Izbor novog predsjednika NO mora se obaviti na prvom zasjedanju Skupštine
HDFT-a.
8. Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz svojih redova na mandat od
četiri godine i mogu biti birani najviše dva puta uzastopce.
9. U slučaju prestanka djelovanja člana Nadzornog odbora HDFT-a zbog bilo
kojeg razloga, NO nastavlja rad dok broj članova nije manji od tri, a na prijedlog
podružnice bira se novi član na prvoj sjednici Skupštine HDFT-a.
10. Skupština će prije isteka mandata razriješiti predsjednika ili člana
NO-a ako je pravomoćno osuđen za kaznena djela na bezuvjetnu kaznu od 12
mjeseci, postupanju suprotno odlukama Skupštine, gubitku poslovne sposobnosti
ili podnese ostavku.
11. Kada Sud časti ili Disciplinsko povjerenstvo donesu odluku o pokretanju
postupka, protiv predsjednika ili člana NO-a, mandat se zamrzava tim danom
do konačne odluke Skupštine HDFT-a.
Članak 44.
1. Nadzorni odbor donosi odluke na sjednici natpolovičnom većinom prisutnih članova i obavlja sljedeće poslove:
1.1. provodi procjenu učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava
financijskog upravljanja (ZOFPIRNO čl. 4. i čl. 45.),
1.2. prima upozorbe članova koji smatraju da je u HDFT-u došlo do povrede
Statuta (čl. 42. ZOU) te iste razmatra u zakonskom roku (30 dana) i predlaže
predsjedniku HDFT-a aktivnosti za uklanjanje nepravilnosti,
1.3. donosi Poslovnik o svome radu,
1.4. kontrolira zakonitost rada na osnovi ZOU i ZOFPIRNO,
1.5. nadzire primjenu Statuta, ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih
akata,
1.6. kontrolira materijalno i financijsko poslovanje HDFT-a,
1.7. predlaže pismeno mjere za uklanjanje nepravilnosti koje utvrdi u radu
HDFT-a,
67
1.8. razmatra plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
1.9. razmatra godišnje financijsko izvješće koje usvaja Skupština,
1.10. kontrolira zakonitost prijedloga godišnjeg financijskog izvješća kojeg
predsjednik HDFT-a podnosi Skupštini,
1.11. obavlja druge zadaće u skladu sa Statutom i općim aktima HDFT-a,
1.12. daje mišljenje na zahtjev Središnjeg odbora,
2. Nadzorni odbor saziva Skupštinu HDFT-a kada nije sazvana u vremenu
utvrđeno Statutom.
3. Nadzorni odbor za svoj rad odgovora Skupštini HDFT-a.
Članak 45.
1. Sva tijela HDFT-a te predsjednici i tajnici podružnica dužni su Nadzornom
odboru pružiti sve tražene podatke i dokumentaciju te osigurati uvjete za rad.
2. O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor pismeno obavještava predsjednika
HDFT-a i Središnji odbor, koji su dužni poduzeti mjere za njihovo uklanjanje.
3. Kada kod uočenih nepravilnosti sudjeluju predsjednik ili tajnik HDFT-a,
Nadzorni odbor obavještava i saziva neposredno Središnji odbor radi poduzimanje
mjera za njihovo uklanjanje.
4. Način djelovanja Nadzornog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu NO kojeg Nadzorni odbor mora donijeti najkasnije u roku od trideset dana nakon izbora.
5. Svaki član HDFT-a dužan je bez odgađanja dati Nadzornom odboru tražene
podatke i obavijesti.
6. Kada predsjednik, tajnik i Središnji odbor ne pristupe mjerama za uklanjanje
nepravilnosti, Nadzorni odbor podnosi prijavu Sudu časti, a kada član HDFTa odbije dati tražene podatke Nadzorni odbor podnosi prijavu Disciplinskom
povjerenstvu.
f) Sud časti
Članak 46.
1. Za obavljanje poslova u razrješavanju radnji suprotnih Statutu i drugim aktima
HDFT-a, Skupština HDFT-a bira Sud časti iz redova redovnih članova HDFT-a.
2. Skupština donosi Pravilnik o radu Suda časti u kojemu se posebno određuje
javnost rada.
3. Sud časti ima predsjednika i četiri člana.
4. Za članove Suda časti podružnice će predlagati, a Skupština birati visokomoralne članove HDFT-a, a neće predlagati da se izaberu članovi HDFT-a koji su
pravomoćno na redovnim sudovima osuđeni na kazne u trajanju duže od dvanaest
mjeseci, članovi HDFT-a kojima su izrečene disciplinske mjere u ustanovama zbog
povrede etike zdravstvenog djelatnika, članovi HDFT-a kojima je Sud časti izrekao
vremensku disciplinsku mjeru zabrane obnašanja dužnosti te članovi HDFT-a izabrani
u tijela Skupštine.
5. Članovi Suda časti za vrijeme obnašanja mandata ne smiju biti imenovani u
druga tijela Skupštine ili Središnjeg odbora.
68
6. Mandat članovima Suda časti traje četiri godine i mogu biti izabrani dva
puta uzastopce.
7. U slučaju prestanka djelovanja člana Suda časti HDFT-a zbog bilo kojeg
razloga, nastavlja rad dok broj članova nije manji od tri, a na prijedlog podružnice bira se novi član na prvoj sjednici Skupštine HDFT-a.
8. U slučaju prestanka djelovanja predsjednika Suda časti HDFT-a zbog
bilo kojeg razloga, članovi između sebe biraju vršitelja dužnosti do izbora novog
predsjednika na prvoj sjednici Skupštine HDFT-a.
9. Skupština će prije isteka mandata razriješiti predsjednika ili člana Suda
časti ako je pravomoćno osuđen za kaznena djela na bezuvjetnu kaznu od 12
mjeseci, postupanju suprotno odlukama Skupštine, gubitku poslovne sposobnosti
ili ako podnese ostavku.
10. Kada Sud časti ili Disciplinsko povjerenstvo donesu odluku o pokretanju
postupka, protiv predsjednika ili člana Suda časti, mandat prestaje tim danom, a
izbori za novog člana moraju se održati na prvom zasjedanju Skupštine HDFT-a.
Članak 47.
1. Sud časti samoinicijativno ili na pismeni prijedlog predsjednika ili tajnika
HDFT-a, člana Središnjeg ili Nadzornog odbora, kao i na prijedlog grupe članova,
razmatra primjer kršenja Zakona, Statuta, Kodeksa i drugih akata HDFT-a.
2. Na osnovi prijave i prikupljenih obavijesti o članu HDFT-a koji je prijavljen, Sud časti će donijeti odluku o pokretanju postupka ili proslijediti svoje
spoznaje Disciplinskom povjerenstvu ako je prekršaj u njihovoj nadležnosti.
3. Kada se postupak pokreće protiv člana HDFT-a koji je nosilac izborne ili
imenovane dužnosti, o tome će pismeno obavijestiti SO i NO HDFT-a.
4. Danom pokretanja postupka član protiv kojeg se provodi postupak udaljuje se sa
svih dužnosti (suspenzija). Udaljivanje (suspenzija) s dužnosti traje do konačne odluke.
XI. POMOĆNA TIJELA I UNUTARNJI USTROJ HDFT-a
Članak 48.
Za provedbu postavljenih zadataka Središnji odbor imenuje na prijedlog tajnika
HDFT-a uz suglasnost predsjednika podružnice u kojoj je sjedište HDFT-a Izvršni
odbor, a na prijedlog predsjednika podružnica Stručni odbor, Savjet SO i Glavnog i
odgovornog urednika.
Središnji odbor imenuje na prijedlog glavnog i odgovornog urednika uređivački
odbor, a prema potrebi i druga pomoćna te savjetodavna tijela potrebna za ispunjenje
zadaća.
Članak 49.
1. HDFT može imati sljedeće teritorijalne ustrojbene oblike
1.1 podružnice
1.2 ogranke
69
2. Ustrojbeni oblici HDFT-a osnivaju se odlukom Središnjeg odbora.
3. Ustrojbeni oblici nemaju svojstvo pravne osobe.
4. Unutar HDFT-a imenuju se i djeluju posebna tijela kao pomoć u ispunjavanju
poslova i ostvarivanja ciljeva HDFT-a
4.1 povjerenstva
4.2 odbori
4.3 sekcije
4.4 savjeti i druga pomoćna tijela.
a) Izvršni odbor
Članak 50.
1. Članovi Izvršnog odbora imenuju se iz mjesta sjedišta HDFT-a.
2. Izvršni odbor ima najmanje 7, a najviše 11 članova.
3. Tajnik HDFT-a po funkciji je predsjednik Izvršnog odbora i organizira njegov
rad putem tajnika IO-a.
4. Izvršni odbor za svoj je rad odgovoran tajniku HDFT-a, predsjedniku HDFT-a
i Središnjem odboru.
5. Mandat članovima Izvršnog odbora traje kao i mandat članovima Središnjeg
odbora koji ga je imenovao.
6. Djelovanje Izvršnog odbora regulira se Poslovnikom koji donosi Središnji
odbor.
a) Podružnice
Članak 51.
1. Radi čvršćeg povezivanja svih članova HDFT-a i bolje organizacije stručnog
rada, mogu se za određena područja ili ustanove odnosno trgovačka društva osnivati
podružnice, ako ima najmanje petnaest članova HDFT-a.
2. Središnji odbor aktom o osnivanju podružnice utvrđuje područje djelovanja,
te ciljeve i zadaće i način rada koji moraju biti u skladu sa Statutom.
3. Predsjednici podružnica radi lakšeg rada u ostvarivanju ciljeva HDFT-a mogu
predložiti osnivanje ogranaka.
4. Ogranci se osnivaju ako na području njihovog djelovanja ima najmanje osam
članova HDFT-a i čine ne djeljiv dio podružnice.
5. Predsjednika i tajnika podružnice, predstavnike za Skupštinu HDFT-a te
kandidate iz podružnice za članove SO, NO i Suda časti, biraju članovi na izbornom
sastanku podružnice na osnovi Pravilnika o i izborima u HDFT-u.
b) Odbori
Članak 52.
1. Za provedbu postavljenih zadataka u stručnom radu Središnji odbor imenuje
Stručni odbor.
70
2. Stručni odbor ima najmanje pet članova.
3. Mandat članovima Stručnog odbora traje koliko i mandat članovima Središnjeg
odbora koji ga je imenovao.
4. Predsjednika Stručnog odbora imenuje Središnji odbor u pravilu iz svojih
redova, a ostali članovi mogu se imenovati i iz redova članova HDFT-a.
5. Djelovanje Stručnog odbora regulira se Poslovnikom koji donosi Središnji
odbor.
6. Za svoj rad članovi Stručnog odbora odgovaraju predsjedniku HDFT-a i Središnjem odboru.
Članak 54.
1. Za provedbu postavljenih zadataka u izdavačkoj djelatnosti Središnji odbor
imenuje glavnog i odgovornog urednika i Uređivački odbor.
2. Uređivački odbor ima najmanje pet članova.
3. Mandat članovima Uređivačkog odbora traje koliko i mandat Središnjem
odboru.
4. Djelovanje Uređivačkog odbora regulira se Planom djelovanja za poslovnu
godinu koji donosi Središnji odbor.
5. Za svoj rad Uređivački odbor odgovara predsjedniku i Središnjem odboru.
c) Sekcije
Članak 55.
1. Radi osiguravanja kvalitetnijeg pristupa izvođenja stručnog programa pojedinačnih stručnih disciplina mogu se osnivati stručne sekcije.
2. Osnivanje sekcije te ciljeve, zadatke i način njihova rada utvrđuje Središnji
odbor aktom o osnivanju sekcije, koji mora biti u skladu sa Statutom.
3. Sekciju vodi predsjednik kojeg imenuje Središnji odbor.
4. Mandat predsjedniku sekcije traje koliko i mandat Središnjem odboru, ako
aktom o osnivanju nije regulirano drukčije.
d) Savjet Središnjeg odbora
Članak 56.
Savjet Središnjeg odbora je pomoćno savjetodavno tijelo za zadaće koje provodi
Središnji odbor i njegova tijela.
Članak 57.
1. Središnji odbor za članove Savjeta imenuje najiskusnije istaknute dugogodišnje
članove HDFT-a koji nisu birani u tijela HDFT-a.
2. Središnji odbor imenuje Savjet od najmanje 3 do najviše 8 članova.
Članak 58.
1. Središnji odbor imenuje predsjednika Savjeta i donosi poslovnik o radu Savjeta.
71
Članak 59.
1. Podružnica i sekcije mogu u okviru svog djelovanja pribavljati novčanu potporu od donatora.
2. Sva sredstva čine zajednički prihod HDFT-a.
3. Odlukom o osnivanju i zadaćama podružnice ili sekcije Središnji odbor dužan
je utvrditi i način financiranja njihove aktivnosti.
NOVI SADRŽAJ
XII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA HDFT-a
Članak 60.
1. Likvidator HDFT-a je fizička ili pravna osoba koju bira i opoziva Skupština na prijedlog Središnjeg odbora, i koja je upisana u registar udruga.
2. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem
likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za
zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz
registra udruga.
3. Likvidator može biti i osoba koja nije član HDFT-a, a mora raspolagati
odgovarajućim financijskim i pravnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o
raspodjelu imovine HDFT-a.
4. Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava HDFT-a
u visini koju odredi Središnji odbor na prvoj sjednici nakon imenovanja likvidatora
5. Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana
od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.
XIII. PRESTANAK RADA DRUŠTVA
Članak 61.
1. Razlozi za prestanak djelovanja HDFT-a su:
1.1. odluka Skupštine o prestanku rada društva,
1.2. pripajanje ili spajanje s drugom udrugom te podjela udruge razdvajanjem,
1.3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje
redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,
1.4. pravomoćna odluka suda o ukidanju društva,
1.5. pokretanje stečajnog postupka,
1.6. ako je broj članova društva pao ispod broja osnivača potrebnog za
osnivanje udruge (3), a u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije
donesena odluka o prijemu novih članova.
2. U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar
udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge,
odnosno pokretanju stečajnog postupka.
72
3. Činjenice iz stavka 1. točaka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti
ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje udruge, Središnjeg ili Nadzornog
odbora društva, članova udruge utvrđuje rješenjem nadležni ured.
4. Na osnovi pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge, nadležni ured
donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.
XIV. NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI
Članak 62.
1. Sredstva za djelovanje HDFT-a formiraju se iz:
1.1. članarine,
1.2. prihoda ostvarenih od stručnih aktivnosti i izdavačke djelatnosti,
1.3. sponzorstva, donacija, priloga i darova
1.4. marketinških programa,
1.5. drugih nepredviđenih prihoda.
2. Visinu i način plaćanja članarine utvrđuje Središnji odbor za tekuću godinu.
Članak 63.
1. Ako HDFT svojom aktivnošću ostvari čistu dobit, ona se mora koristiti za
ispunjenje i unapređivanje ciljeva i djelatnosti HDFT-a.
2. Eventualna dobit HDFT-a raspoređuje se prema odluci Središnjeg odbora.
Članak 64.
1. HDFT odgovara svojom ukupnom imovinom za svoja prava i preuzete obveze.
2. HDFT obavlja svoju djelatnost bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove.
Članak 65.
1. Prihode i rashode HDFT-a utvrđuje Središnji odbor financijskim planom.
Članak 66.
1. Prihvaćen financijski plan može se mijenjati tijekom godine, na način kako
je donesen.
Članak 67.
1. Materijalno-financijsko poslovanje HDFT-a organizira se i vodi u skladu sa
zakonskim propisima o neprofitabilnim organizacijama koje reguliraju tu materiju,
te općim aktima HDFT-a.
Članak 68.
1. HDFT može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.
2. Središnji odbor donosi odluku o stjecanju nepokretne imovine, ali i odluku o
prodaji, prijenosu ili davanju u zakup iste.
73
Članak 69.
1. Sve poslove za HDFT članovi HDFT-a rade bez naknade.
2. HDFT snosi sve putne i ostale troškove u slučajevima kada članovi svih izbornih
i imenovanih tijela putuju po nalogu predsjednika ili tajnika HDFT-a.
3. Visinu putnih troškova i dnevnica utvrđuje Središnji odbor posebnom odlukom.
4. Za pojedine poslove posebnog značaja za HDFT-a, iznimno od stavka 1 ovoga
članka, Izvršni odbor može odlučiti da se za njih primi naknada. Odluku Izvršnog
odbora o visini naknade mora prihvatiti Središnji odbor.
XV. POSTUPAK S IMOVINOM KOD PRESTANKA RADA DRUŠTVA
Članak 70.
1. U slučaju prestanka rada HDFT-a, sva pokretna i nepokretna imovina, kao i
novac predaju se na čuvanje Zdravstvenom učilištu - program za školovanje farmaceutskih tehničara u Zagrebu.
2. Ako HDFT ili njegov pravni sljednik ne počnu s djelovanjem u roku 24 mjeseci
od prestanka djelovanja HDFT-a, sav novac i imovina postaju trajnim vlasništvom
Zdravstvenog učilišta ili pravnog sljednika koji školuje farmaceutske tehničare.
XVI. POSLOVNA TAJNA
Članak 71.
1. Poslovnu tajnu HDFT-a čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj
osobi bilo protivno interesima HDFT-a i štetilo njegovu ugledu.
2. Središnji odbor svojim aktom određuje koje se isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom, kao i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.
3. Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi HDFT-a koji na bilo koji način
doznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen poslovnom tajnom.
XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 72.
1. Nacrt prijedloga Statuta HDFT-a utvrđuje Središnji odbor i upućuje ga na ocjenu
i primjedbe članovima HDFT-a, objavom u stručno-informativnom časopisu i na
elektroničkim stranicama HDFT-a.
2. Nakon isteka roka za ocjenu i davanje primjedbi, a koji ne može biti kraći od
mjesec dana, polazeći od prispjelih prijedloga, primjedbi i mišljenja, Središnji odbor
utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga Skupštini na prihvaćanje.
3. Statut donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova članova prisutnih na
Skupštini.
Članak 73.
1. Izmjene i dopune Statuta provode se na način i po postupku predviđenom za
njegovo donošenje.
74
2. Predsjednik HDFT-a dužan je tijelu državne uprave ovlaštenom za registraciju
podnijeti zahtjev za upis promjena u zakonskom roku.
Članak 74.
1. Tumačenje odredbi Statuta daje Skupština.
Članak 75.
1. Svi opći akti HDFT-a uskladit će se s odredbama Statuta u roku od šest mjeseci
od njegova stupanja na snagu.
2. Donošenjem novog Statuta HDFT-a, izabranim dužnosnicima koji imaju ograničenje mandata, vrijeme provedeno na dužnostima se uračunava kod
reizbora.
Članak 76.
1. Ovaj statut stupa na snagu danom njegova prihvaćanja od tijela zaduženog za
pravovaljanost Statuta neprofitabilnih udruga.
2. Zahtjev za upis promjena podnosi se u Registar udruga Republike Hrvatske
pri nadležnom uredu.
Članak 77.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara s dopunama prihvaćen na Skupštini održanoj 15.
travnja 2010. godine.
Mijenja se
NAZIV MJESTA, DAN, MJESEC 2015.
Predsjednica HDFT-a
Marija Žužak
75
Galerija slika
našeg prostora
Natpis na ulazu zgrade
Prostor nekada
Uređeni prostor
Imamo i na što sjesti – spremni smo za rad
Radni dogovor
76
Prvo brojanje kuverata
NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Na temelju članka 135. stavka 4. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br.
76/2013 i 90/2014) ministar zdravlja donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA ZA DAVANJE DOZVOLE SPECIJALIZIRANIM
PRODAVAONICAMA ZA PROMET NA MALO LIJEKOVIMA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, način, dokumenti i podaci za davanje
dozvole za obavljanje prometa na malo lijekovima u specijaliziranoj prodavaonici za
promet na malo lijekovima (u daljnjem tekstu: specijalizirana prodavaonica).
Članak 2.
1) U specijaliziranim prodavaonicama može se obavljati promet na malo lijekovima koji se izdaju bez recepta sukladno rješenju Agencije za lijekove i medicinske
proizvode (u daljnjem tekstu: Agencija) o odobrenju za stavljanje lijeka u promet.
2) Lijekovima kojima je dopušteno izdavanje u specijaliziranim prodavaonicama
za promet na malo lijekovima, Agencija može odrediti ograničenja vezano uz dozu i
veličinu pakiranja lijeka.
Članak 3.
Specijalizirana prodavaonica mora imati:
– naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe,
– naziv i adresu specijalizirane prodavaonice,
– naznaku radnog vremena.
Članak 4.
Specijalizirana prodavaonica može nabavljati i isporučivati lijekove samo u
originalnom pakiranju proizvođača.
Članak 5.
Specijalizirana prodavaonica može nabavljati lijekove samo od veleprodaja koje
imaju dozvolu za obavljanje prometa na veliko lijekovima te izravno od proizvođača
lijekova sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u državi članci Europske unije koji imaju
važeću proizvodnu dozvolu za lijekove koje proizvode i za koje imaju odobrenje za
stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.
77
Članak 6.
1) Specijalizirana prodavaonica, pored općih uvjeta propisanih za trgovinu na
malo mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
1. imati zaposlenu odgovornu osobu,
2. imati odgovarajući prostor,
3. voditi dokumentaciju po vrsti i količini lijekova koja omogućuje postupanje
farmaceutske inspekcije.
2) Ako specijalizirana prodavaonica ima zaposlenu odgovornu osobu na nepuno
radno vrijeme, mora imati i zaposlenu stručnu osobu na puno radno vrijeme.
3) Specijalizirana prodavaonica mora imati zaposlen odgovarajući broj osoba iz
stavka 1. i 2. ovoga članka s obzirom na radno vrijeme specijalizirane prodavaonice.
4) Stručna osoba iz stavka 2. ovoga članka jest farmaceutski tehničar s položenim
stručnim ispitom.
Članak 7.
1) Odgovorna osoba iz članka 6. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika jest magistar
farmacije.
2) Odgovorna osoba odgovorna je za:
– nabavu, preuzimanje, skladištenje i čuvanje lijekova,
– izdavanje lijekova krajnjem korisniku,
– obavještavanje korisnika o načinu primjene lijeka, mjerama opreza i mogućim
nuspojavama,
– vođenje dokumentacije vezanu uz količinu i vrstu lijekova,
– vođenje dokumentacije vezano uz čuvanje lijekova koji zahtijevaju posebne
uvjete čuvanja,
– prijavljivanje nuspojava lijekova,
– izradu godišnjeg izvješća o potrošnji lijekova.
3) Poslove iz stavka 2. podstavka 1. – 5. ovoga članka može obavljati i zaposlena
stručna osoba.
Članak 8.
Za obavljanje prometa na malo lijekovima u specijaliziranoj prodavaonici, specijalizirane prodavaonice obvezne su osigurati funkcionalno povezane prostorije, koje
su opremljene i dizajnirane tako da omogućuju nesmetani rad te sigurno i u skladu s
propisanim zahtjevima smještanje, čuvanje i isporuku lijekova.
Članak 9.
1) Specijalizirana prodavaonica mora posjedovati sljedeće prostorije:
– prostor za izdavanje i promidžbu lijekova koji mora biti fizički odvojen od prostora u kojem se prodaju druge vrste proizvoda, koji bi mogli utjecati na kakvoću lijeka,
– skladišni prostor,
– uredski prostor,
78
– sanitarni čvor za zaposlenike,
– garderobu.
2) Specijalizirana prodavaonica mora imati odgovarajuću opremu koja omogućuje
uspostavljanje mikroklimatskih uvjeta te mogućnost održavanja, kontrole i praćenja
uvjeta čuvanja lijekova na skladištu sukladno propisanim zahtjevima.
3) Zidovi, podovi i stropovi moraju biti izvedeni na način koji omogućuje lagano
čišćenje i pranje, a po potrebi i dezinficiranje.
4) Lijekovi koji su smješteni na policama u prostoru za izdavanje i promidžbu,
moraju se čuvati na način koji onemogućuje samoposlužnu prodaju lijekova.
Članak 10.
1) Specijalizirana prodavaonica mora imati opisani sustav dokumentacije, koja
se sastoji od:
a) evidencije o svakoj narudžbi koja mora sadržavati sljedeće podatke:
– naziv lijeka, farmaceutski oblik, jačinu i pakiranje lijeka,
– naziv nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet/nositelja odobrenja za
paralelni uvoz lijeka,
– naziv proizvođača, broj serije lijeka i rok valjanosti,
– datum narudžbe,
– količinu zaprimljenog,
– naziv i adresu dobavljača lijeka;
b) evidencije o uvjetima čuvanja lijekova na skladištu;
c) evidencije čišćenja i održavanja prostorija;
d) evidencije o održavanju opreme, uključujući dokumentaciju o umjeravanju
instrumenata za praćenje uvjeta čuvanja lijekova;
e) evidencije obrazovanja i stručnog usavršavanja odgovorne i stručne osobe;
f) evidencije o potrošnji lijekova.
2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka treba se čuvati najmanje 5 godina u
elektroničkom ili pisanom obliku.
Članak 11.
Zahtjev za davanje dozvole za obavljanje prometa na malo lijekovima u specijaliziranoj prodavaonici fizička ili pravna osoba podnosi Agenciji.
Članak 12.
Podnositelj zahtjeva uz zahtjev iz članka 11. ovoga Pravilnika obvezan je dostaviti
dokumentaciju koja sadrži sljedeće podatke i dokumente:
1. izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra, izvornik ili ovjerena preslika,
2. dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora, izvornik ili ovjerena preslika,
3. opis prostora i tlocrt prostora izrađen od ovlaštenog projektanta, izvornik ili
ovjerena preslika,
4. diplomu odgovorne osobe i svjedodžbu o završenom obrazovanju stručne
osobe, izvornik ili ovjerena preslika,
79
5. ugovor o radu s odgovornom i stručnom osobom, izvornik ili ovjerena preslika,
6. dokaz o plaćenim troškovima postupka davanja dozvole,
7. dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.
Članak 13.
1) U postupku davanja dozvole za obavljanje prometa na malo lijekovima u
specijaliziranoj prodavaonici sukladno odredbama Zakona o lijekovima (u daljnjem
tekstu: Zakon), ispunjavanje propisanih uvjeta utvrđuje povjerenstvo od dva člana
koje imenuje Agencija.
2) O utvrđenom činjeničnom stanju sastavlja se zapisnik koji potpisuju članovi
povjerenstva i ovlašteni prisutni predstavnik podnositelja zahtjeva.
3) U tijeku postupka davanja dozvole za obavljanje prometa na malo lijekovima
u specijaliziranoj prodavaonici Agencija prije davanja dozvole, a nakon utvrđivanja
propisanih uvjeta može od podnositelja zahtjeva zatražiti dostavu dodatne dokumentacije ili dodatnog usmenog ili pisanog obrazloženja ukoliko postoje nedostaci koji
se mogu otkloniti.
4) Dodatni rok za uklanjanje nedostataka ne može biti dulji od 30 dana.
5) Rok za davanje dozvole za za obavljanje prometa na malo lijekovima u specijaliziranoj prodavaonici iz članka 138. stavka 1. Zakona ne teče za vrijeme odobreno
podnositelju zahtjeva za dostavu dodatne dokumentacije ili dodatnog usmenog ili
pisanog obrazloženja.
Članak 14.
Specijalizirane prodavaonice za promet na malo lijekovima obvezne su uskladiti
svoj rad i poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 12 mjeseci od dana
stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima
za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
(»Narodne novine«, br. 134/08. i 119/10.).
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/14-02/15
Urbroj: 534-10-1-2-2/4-14-1
Zagreb, 1. listopada 2014.
Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.
80
IZ RADA PODRUŽNICA
PODRUŽNICA DALMACIJE
PREDAVANJE TVRTKE BERLIN CHEMIMENARINI d.o.o. - održano u Splitu
6. 11. 2014.
Tema predavanja: Nove smjernice u liječenju erektivne disfunkcije
Predavač: Vlado Dadić, dr. med. spec. urolog
PREDAVANJE TVRTKE BAYER d.o.o.- održano u Zadru 11. 11. 2014.
Tema: Priorin – rješenje za zdravu i snažnu kosu
Predavač: Marijana Anzulović, dr. med.
PODRUŽNICA PRIMORSKO-GORANSKO-ISTARSKA
PREDAVANJE TVRTKE LENIS PHARM d.o.o. - održano u Rijeci 22.10. 2014.,
u Puli 23.10.2014.
Tema predavanja: Smjernice u liječenju opstipacije i hemoroida
Predavač: Tihomir Kekez, dr. med., i dr. sc. Hrvoje Silovski, dr. med.
PREDAVANJE TVRTKE BAYER d.o.o.- održano u Puli 5. 12. 2014.
Tema predavanja: Priorin Extra caps i Priorin šampon
Predavač: Anita Mustadenagić, stručni suradnik
PODRUŽNICA SISAČKO-MOSLAVAČKA
PREDAVANJE TVRTKE SALVUS d.o.o. - održano u Sisku 22.10.2014.
Tema predavanja: Hipertenzija i fibrilacija atrija – prevencijom do zdravlja
Predavač: Hrvoje Lisak, dr. med. mba
PREDAVANJE TVRTKE OKTAL
PHARMA d.o.o. - održano u Sisku 19.
11.2014.
Teme predavanja:
AcidoMax - Novi pristup rastućem
problemu GERB-a
Ivana Marciuš, dipl. oec. mba
Sto lica hijaluronske kiseline
Maja Perković Pajk, dipl. ing. bioteh.
81
Misija: zdravi zglobovi
Ivanka Veselčić, dr. med. dent.
.
Eva
qu – brza i jednostavna pomoć kod opstipacije
Vanesa Pejvić, mag. pharm.
PREDAVANJE TVRTKE PIP d.o.o. - održano u Sisku 2.12.2014.
Teme predavanja: Između farmaceutika i prehrane –„Više energije i zdravlja
na prirodan način“
Predavači: Ivan Bračić, savjetnik uprave PIP
Petra Galović, dipl. ing. bioteh.
PREDAVANJE TVRTKE BERLIN CHEMIE MENARINI d.o.o. - održano u
Sisku 10. 12. 2014
Tema predavanja: „Nove spoznaje u terapiji produktivnog kašlja s naglaskom
na ambroksol“
Predavač: Marin Brkić, stručni suradnik tvrtke
PODRUŽNICA SLAVONIJE I BARANJE
PREDAVANJE TVRTKE LENIS PHARM d.o.o.- održano u Osijeku 24. 10. 2014.
Tema predavanja: Opstipacija i hemoroidi
Predavači: Tihomir Kekez, dr. med., kirurg subspec. abdominalne kirurgije
dr. sc. Hrvoje Silovski, kirurg subspec. abdominalne kirurgije
PREDAVANJE TVRTKE KRKA FARMA d.o.o. - održano u Osijeku održano 4.
11. 2014. za farmaceute i tehničare
Tema predavanja: Učinkovitost i sigurnost bezreceptnih analgetika
Predavač: prof. dr. sc. Igor Francetić, specijalist internist i klinički farmakolog
PREDAVANJE TVRTKE SCA d.o.o.
- održano u Slavonskom Brodu 20.
11. 2014.
Teme predavanja:
Inkontinencija – kako prepoznati i
preventivno djelovati
Preventivne aktivnosti, vježbe pri
prevenciji i liječenju inkontinencije
Predavač: Ljiljana Lulić-Karapetrić,
dr. med., spec. obiteljske medicine
Kako poboljšati kvalitetu života
inkontinentne osobe – radionica
„Dodirni i osjeti“
82
Sudionici predavanja
PODRUŽNICA ZAGREBA
PREDAVANJE TVRTKE OKTAL PHARMA d.o.o. - održano u Zagrebu 26. 11. 2014.
Teme predavanja: AcidoMax - Novi pristup rastućem problemu GERB-a
Ivana Marciuš, dipl. oec. mba
Sto lica hijaluronske kiseline
Maja Perković Pajk, dipl. ing. bioteh.
Misija: zdravi zglobovi
Ivanka Veselčić, dr. med. dent.
Eva qu – brza i jednostavna pomoć kod opstipacije
Vanesa Pejvić, mag. pharm.
Ispunjena dvorana, više od 140 sudionika
PREDAVANJE TVRTKE BAYER d.o.o. - održano u Zagrebu 10. 12. 2014.
Teme predavanja: Priorin – otkrijte ljepotu snažne i zdrave kose
Iberogast – moć prirode za zdravu probavu
Predavači: Boris Bezak, dr. med.
Gordana Loina Pašalić, mag. pharm.
83
DOGAĐANJA
POSJET MAGISTARA FARMACIJE I FARMACEUTSKIH
TEHNIČARA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I GRADA ZAGREBA
TVRTKI PHARMAS
Tvrtka PharmaS organizirala je u Popovači 22. 11. 2014. predavanja za ljekarnike
- i farmaceutske tehničare -,,PharmaSove ideje za zdravu budućnost“.
Ovim ciklusom događanja nastoji se ukazati na važnost suradnje industrije i
ljekarnikčkih djelatnika u razvoju i odabiru kvalitetnih preparata za zdravlje probavnog sustava odraslih i djece, za ublažavanje tegoba u menopauzi te poremećaje sna.
Uza stručnu edukaciju ljekarnikčkih djelatnika koju provode ugledni stručnjaci
u svojim područjima, ovo je vrlo važno događanje za promociju PharmaSovih CHC
bezreceptnih brandova, razmjenu mišljenja i stavova te ugodno druženje.
Predavanja su interaktivna te predavači imaju priliku odgovarati na razna stručna
pitanja ljekarnikčkih djelatnika.
Nakon kratkog putovanja iz Zagreba srdačno su nas dočekali članovi uprave.
Obišli smo tvorničke pogone, a njihovi str učnjaci upoznali su nas s proizvodima
osmišljenim i stvorenim u PharmaSu: PROBalans kapsule i Femipauze. Predstavljen
nam je najnoviji preparat za spavanje Dormirin te novi program rada PharmaSa.
Zorica Pintar
84
Starija gospođa, u osamdesetim,
ali još uvijek prilično živahna, ulazi u apoteku:
- Dobar dan, gospodine. Imate li aspirine?
- Da, naravno, gospođo!
- A analgetike?
- Svakako, gospođo.
- I antireumatike?
- Naravno, gospođo.
- A Viagru?
- Imamo, gospođo, ali za Viagru Vam treba liječnički recept.
- A gel za hemoroide?
- Imamo, gospođo.
- A imate li nešto biljno za jetra i žuč?
- Svakako, gospođo.
- A antidepresive?
- Imamo, gospođo, ali samo na recept.
- A sredstva za spavanje?
- Da, ali opet vam je potreban recept.
- Nešto za poboljšanje pamćenja?
- Naravno, imamo i to.
- A pelene za inkontinenciju?
- Naravno, tamo su na polici.
- Imate li...
- Slušajte, gospođo, ovo je najbolje opskrbljena apoteka u gradu, s nadaleko
najboljom ponudom. Što vama zapravo treba?
- Znate, krajem mjeseca vjenčat ću se s Perom koji ima 95 godina,
pa nas zanima možemo li kod vas otvoriti knjigu poklona za mladence.
85
SveuËilišna tiskara
d.o.o.
HR 10000 Zagreb, Trg m. Tita 14
tel.: 385(01) 45 64 430, 45 64 428 • fax: 45 64 427
IBAN: HR8423600001101237045, SWIFT: ZABAHR2X
porezni broj: 3572048 • OIB: 72172033323
e-mail: [email protected][email protected]
http://www.sveucilisnatiskara.hr
grafič
ka
re
ip
pr
m
a
•
d
ig
a
it
ln
ak
is
it
45 godina
te
la
•
fs
of
ak
tis
et
•
r
do
ad
a
• Apple • Adobe CS6 okruženje • Xerox digitalni tisak •
• Hewlett-Packard • Computer to Plate • Creo Preps •
• Epson • Heidelberg ... •
p
86
omputer
to
•c
duga tradicija izrade
knjiga, monografija,
časopisa, brošura,
mapa, prospekata,
kalendara, letaka,
plakata ...
KAKO PLATITI ČLANARINU?
5
Svoju člansku obvezu plaćanja članarine redovito možete obaviti uplatom
svake srijede u prostorijama HDFT-a, Zagreb, Capraška 1 (za članove iz Zagreba i okolice), kod predsjednika podružnica prema dogovoru ili uplatom
na račun HDFT-a. Kod uplate putem uplatnice, molimo vas da ispunite sve
rubrike: 1. za godinu za koju plaćate članarinu, 2. svoj broj članske iskaznice,
svoj OIB i 3. točan broj IBAN HR3423600001101240952, te svoje ime i prezime.
Zahvaljujemo svima koji su podmirili svoju člansku obvezu.
Ako ste iz bilo kojeg razloga ostali u dugu, članarinu treba uplatiti prvo za
protekle godine.
Odlukom Središnjeg odbora članarina se mora uplatiti do 31. travnja
tekuće godine.
Obavezno javite na adresu HDFT-a
svaku promjenu prezimena,
adrese stanovanja i mjesta rada.
87
UPUTE ZA SURADNJU
Časopis donosi
1. Originalne stručne radove iz područja farmacije i srodnih struka.
2. Informacije o novoodobrenim lijekovima, prirodnim lijekovima, homeopatskim proizvodima, dijetetskim namirnicama i preparatima za medicinsku kozmetiku.
3. Intervjue s uglednicima iz javnog života i struke, te članovima HDFT-a.
4. Članke o radu farmaceutskih ustanova i poduzeća te komentare zakonskih propisa i podzakonskih
akata važnih za struku.
5. Izvješća o radu tijela HDFT-a, komisija i podružnica, te održanim skupovima u organizaciji HDFT-a
ili drugim udrugama čija tematika predstavlja interes članova.
6. Upite članova s odgovorima.
7. Društvenu rubriku.
8. Različite vijesti i obavijesti.
Tehničke upute za pripremu tekstova za objavljivanje
1. Tekstovi mogu biti dostavljeni na CD-u ili elektronskom poštom, pisani u programu Microsoft Word
document, s dvostrukim proredom, format B5 (ISO), sve margine 2,5 cm; slova times, veličina 11pt.
2. Crteži, tablice i fotografije - trebaju biti jasni i oštri, da se mogu valjano reproducirati. Trebaju biti
označeni brojem, odnosno mjestom gdje se nalaze u tekstu, a slike pojedinačno spremiti kao posebni
dokument u JPG formatu
3. Na početku teksta upisati
- naslov, ime(na) i prezime(na) autora, titula, znanstveni stupanj
- pune nazive ustanove
- podnaslove u tekstu pisati bold slovima i odvojiti razmakom između redova
4. Literaturu citirati redosljedom, kako je navedena u tekstu, te dolje navedenim načinom.
Časopisi: prezime autora i inicijal imena, naslov članka u originalu, skraćeni naziv časopisa prema
međunarodnim referentnim časopisima, godište izlaženja, svezak, godina izdanja i stranice.
Primjer: Francetić I., Vrhovac B., Praćenje nuspojava lijekova u Hrvatskoj 1993. godine
Pharmaca 32 (1994), 221-36.
Knjige: prezime autora i inicijal imena, naslov knjige, izdavač, grad, godina izdanja i stranica.
Primjer: Bencarić L., Registar lijekova u Hrvatskoj, Udruga zdravstva Zagreb, Zagreb, 1994, 34.
5. Preporučena duljina teksta je 5 – 10 stranica.
6. Svi tekstovi podliježu lekturi.
7. Materijali se šalju na adresu izdavača: Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara, Capraška 1, (Medika) 10000 Zagreb, ili elektronskom poštom na adresu: [email protected]
8. Materijali se ne vraćaju.
“FARMACEUTSKI TEHNIČAR” je stručno informativno glasilo Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 1. Upisano u registar Udruge RH, 6. travnja 1998.
godine pod brojem 00000551.
Ured za priopćavanje Vlade RH, temeljem Zakona o priopćavanju, izdao je potvrdu pod rednim brojem
50402/97-01, 9. svibnja 1997. godine o prijavi novina i odobrio izlaženje ISSN 0350-5715.
Osnivač lista je Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara, a financira se sredstvima HDFT-a i prodajom
stranica lista za promidžbene poruke, uz pomoć drugih institucija i donatora.
Stručno informativni časopis izlazio je od 1968. do 1975. godine pod imenom BILTEN; 8 god., 16 brojeva, a od 1976. do 1985. godine, 9 god., 11 brojeva pod imenom FARMACEUTSKI TEHNIČAR.
List izlazi četiri puta godišnje u obimu koji utvrdi nakladnik, a primaju ga svi članovi HDFT-a
besplatno. Odgovornost za stručnost tekstova preuzimaju autori.
88
Obavijesti
Članom društva ne postaje
se slanjem pristupnice,
već uplatom članarine
i upisnine.
Članovi HDFT-a koji se nakon
stručnog skupa iščlanjuju iz društva,
te ponovno pred skup - na kojem
sudjeluju - učlanjuju,
plaćaju novu upisninu od 300 kn
i članarinu za tekuću godinu od 160 kn.
89
SADRŽAJ
Izreka .....................................................................................................
Uvodnik ..................................................................................................
Prethodna procjena za Zakon o ljekarništvu......................................
Razvoj i rast dišnih putova ...................................................................
Akutne respiratorne infekcije u djece predškolske dobi ....................
Vještina uvjeravanja pacijenata u ljekarni..........................................
Ljekarništvo u franjevačkim samostanima Provincije
sv. Ćirila i Metoda .................................................................................
Rosopas ..................................................................................................
3
5
7
13
19
31
39
43
IZ RADA DRUŠTVA
Ususret 60. godišnjici postojanja i neprekidnog djelovanja
HDFT-a 1956. - 2016. ............................................................................
Izvod iz zapisnika VIII. sjednice SO ...................................................
Prijedlog Statuta za javnu raspravu ....................................................
Galerija slika našeg prostora................................................................
45
47
51
76
NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim
prodavaonicama za promet na malo lijekovima .................................
77
IZ RADA PODRUŽNICA
Podružnica Dalmacije ...........................................................................
Podružnica primorsko-goransko-istarska...........................................
Podružnica sisačko-moslavačka ...........................................................
Podružnica Slavonije i Baranje ............................................................
Podružnica Zagreba..............................................................................
81
81
81
82
83
DOGAĐANJA
Posjet ljekarnika i tehničara PharmaSu .............................................
84
Zabavni kutak........................................................................................
85
OBAVIJESTI .........................................................................................
90
90
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
5 479 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content