close

Enter

Log in using OpenID

Čitaj pdf - Duga boje | Početna

embedDownload
Što je Finalit FASADA?
Cjelovita energetska obnova zgrada ili izvedba novih obuhvaća njihovu energetsku i ekološku izvedbu uporabom
trajnosnih materijala i tehnologija. Planiranje zahvata cjelovite energetske izvedbe, ili pak sanacije radi
približavanja razini pasivnog energetskog standarda zahvaća, među ostalim zahvate na plaštu objekta, tj.
na samoj fasadi.
Ugradnjom Finalit toplinskog sustava osiguravate toplinsku izolaciju Vašeg objekta, postižete veću
kvalitetu boravljenja u prostoru, direktno doprinosite smanjenju potrošnje energije i emisiji štetnih
plinova u atmosferu.
...................................................................................................................................
PREDNOSTI FINALIT SUSTAVA:
• Gubitak energije od grijanja smanjuje se i do 60%
- zimska i ljetna toplinska zaštita
• Očuvanje okoliša - povećanje učinkovitosti energije, redukcija CO2
• Ugodnost življenja – ugodna temperatura prostora bez toplinskih mostova
• Zaštita konstrukcije objekata, produljenje eksploatacijske trajnosti objekta
103
VRHUNSKI PROIZVODI za zaštitnu i dekorativnu
obradu fasadnih i unutarnjih zidnih površina
koji svakodnevno pokazuju svoju kvalitetu i
ljepotu, dobili su nadopunu i u proizvodima za
fasade – Final žbukama! Kao što je to slučaj i s
ostalim našim proizvodima Final žbuka savršen
je spoj kvalitete i vrhunskih estetskih zahtjeva
koji će zadovoljiti sve vaše potrebe.
ZATO ODABERITE JEDNU OD TISUĆU NIJANSI
NAŠE ŽBUKE I UČINITE SVOJU KUĆU ONAKVOM
KAKVU STE JE U SVOJIM MAŠTANJIMA ZAMISLILI.
ČIŠĆENJE ALATA:
................................................................
Alat temeljito oprati vodom odmah nakon
upotrebe!
ZAŠTITA NA RADU:
................................................................
Poštivati opća uputstva i propise za zaštitu
pri radu za građevinske, odnosno fasaderske i
ličilačke radove, upotreba posebnih sredstava za
osobnu zaštitu i posebni uvjeti za rad na siguran
način, nisu potrebni.
POSTUPANJE S OTPADOM:
Final Akrilne
dekorativne žbuke
................................................................
su pastozne žbuke već pripremljene za ugradnju,
a namijenjene su za dekorativnu zaštitu fasadnih površina, prije svega kao završni sloj u toplinsko-izolacijskim sustavima. Mogu se koristiti i za dekorativnu obradu unutarnjih površina.
Izrađene su od ekoloških sirovina, akrilnih
veziva i mineralnih punila. Sadrže specijalne
dodatke koji štite fasadu od pojave plijesni i
algi. Final akrilnu žbuku odlikuje visoka čvrstoća,
dobar prihvat za podlogu, visoka parapropusnost i
vodoodbojnost. Otporna je na sve atmosferilije
i UV zrake.
ASORTIMAN:
................................................................
U ponudi su žbuke zaribane i zaglađene strukture. Proizvode se u bijeloj boji, ali primjenom
Top Mix sustava za nijansiranje može se dobiti
čitav niz nijansi.
FINAL AKRILNE ZARIBANE ŽBUKE
PROIZVODE SE U TRI GRANULACIJE:
................................................................
1,5, 2,0 i 2,5 mm. Nakon zaribavanja imaju
karakterističnu izbrazdanu strukturu sličnu
hrastovoj kori čiji izgled određuje način zaribavanja: kružno, vertikalno ili vodoravno.
FINAL AKRILNE ZAGLAĐENE ŽBUKE
PROIZVODE SE U ČETIRI GRANULACIJE:
................................................................
1,0, 1,5, 2,0 i 2,5 mm i imaju, ovisno o granulaciji, karakterističnu ravnomjerno zaglađenu
strukturu. Final akrilnu zaglađenu žbuku 1,0
mm možemo uspješno ugraditi samo na jako
kvalitetno pripremljene i izravnane podloge pa
je preporučamo samo za obradu manjih ploha,
npr. ukrasnih obruba, vijenaca i sl.
104
................................................................
U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama
i klasifikaciji otpada navedeni tekući otpad
razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim
brojem 08
01 12. Tekući otpad ne miješati i ne
......................................................
odstranjivati s komunalnim otpadom, ne izlijevati u vode, kanalizaciju i tlo. Očvrsnute ostatke razvrstati prema ključnom broju 17 09 04.
AMBALAŽA:
Zbrinuti u reciklažno dvorište.
NIJANSE – UPOZORENJE:
................................................................
Odstupanja u tonu proizvedene žbuke od ton
karte moguća su zbog korištenja prirodnih
sirovina. Neujednačenost tona ugrađene žbuke
može biti uzrokovana nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima prilikom ugradnje (visoka relativna vlažnost zraka i niske ili visoke temperature), različitom upojnosti podloge. Žbuku u boji
potrebno je naručiti odmah za cijelu građevinu.
Prije primjene, žbuke različitih datuma proizvodnje i različitih proizvodnih šarži potrebno je
egalizirati. Prije početka ugradnje potrebno je
provjeriti nijansu žbuke. Iz gore navedenih razloga odstupanja u nijansi ne mogu biti predmet
reklamacije. Kod primjene na termoizolacijske
sustave koristiti samo nijanse koje imaju HBW
veći od 31!
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST:
................................................................
Osušeni nanosi akrilnih žbuka su neškodljivi za
zdravlje.
KONTROLA KVALITETE:
................................................................
ISO 9001, FINAL akrilna žbuka je ispitana u IGH
Zagreb prema HRN EN 13 499 kao dio sustava
za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS): FINALIT i
FINALIT S te prema normi HRN EN 15824:2009.
Proizvod je pod stalnim
nadzorom tvorničke kontrole
kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o.
105
UGRADNJA ŽBUKE:
................................................................
PAKIRANJE:
................................................................
25 kg/plastične kante.
PODRUČJA PRIMJENE I ODGOVARAJUĆE PODLOGE:
................................................................
Final akrilne žbuke su namijenjene isključivo za
profesionalnu upotrebu. Kod ugradnje se mora
strogo voditi računa o prikladnosti podloge.
ODGOVARAJUĆE PODLOGE SU:
................................................................
sve vrste finih mineralnih žbuka, temeljne žbuke
toplinsko-izolacijskih sustava, betonske površine,
vlaknenocementne i gips-kartonske ploče.
Neodgovarajuće podloge su: sve površine prebojane bojama na osnovi krede, površine prebojane
uljanim bojama, lakovima i emajlima, površine od
plastičnih masa, površine od drva.
PRIPREMA PODLOGE:
................................................................
Podloga mora biti ravna, fino hrapava (fina
žbuka), čvrsta, suha i čista, bez slabo vezanih
dijelova, prašine, soli, masnih mrlja i drugih
nečistoća. Nove podložne žbuke moraju se
sušiti 3 do 4 tjedna (najmanje 7 do 10 dana za
svaki cm debljine, za lake toplinsko-izolacijske
žbuke vrijeme sušenja iznosi 5 do 7 dana), za
betonske podloge to vrijeme iznosi najmanje
tri mjesec (navedeno vrijeme sušenja vrijedi za
normalne uvjete: temperature +20 °C i relativne
vlage 65%). Sa starih čvrstih žbuka potrebno je
očistiti sve slabo vezane naliče, špriceve i druge dekorativne nanose. Prije nanošenja žbuke
obvezno dezinficirati i očistiti sve površine
zaražene zidnim algama i plijesnima. Sve
betonske podloge preporučamo oprati mlazom vruće vode ili pare. Nanošenje temeljnog
premaza prije ugradnje žbuke je obvezno!
106
Žbuku pripremamo za ugradnju tako da je dobro promiješamo električnom miješalicom. Po
potrebi je razrjeđujemo s maksimalno 1% vode.
Žbuku pripremljenu za ugradnju nanosimo
ručno, nehrđajućom čeličnom gladilicom, ili
strojno, u debljini što bližoj promjeru najdebljeg zrna u mješavini morta. Višak materijala, bez obzira na način nanošenja, ukloniti
nehrđajućom čeličnom gladilicom.
Final akrilne zaribane žbuke nekoliko minuta
nakon nanošenja, zaribati vodoravno, vertikalno ili kružno tvrdom plastičnom gladilicom
u cilju postizanja odgovarajuće strukture.
Nekoliko minuta nakon zaribavanja površinu
žbuke lagano zagladiti čistom, nehrđajućom,
čeličnom gladilicom.
Final akrilne zaglađene žbuke odmah zagladiti
kružnim potezima tvrdom plastičnom gladilicom
u cilju postizanja ravnomjernog i zapunjenog izgleda.
FINAL AKRILNE DEKORATIVNE ŽBUKE MOGUĆE JE UGRADITI
SAMO U ODGOVARAJUĆIM VREMENSKIM I MIKROKLIMATSKIM
UVJETIMA:
................................................................
Temperatura
zraka i zidne podloge ne smije
biti niža od +5 °C i viša od +30 °C, relativne
vlažnosti <80%. Fasadne površine potrebno
je zavjesama zaštititi od sunca, vjetrova i oborina, a radove, bez obzira na takvu zaštitu, ne
izvoditi po kiši, magli ili jakom vjetru.
PREPORUKA:
................................................................
Radove izvoditi što brže, od jednog do drugog krajnjeg ruba zida. Na zidne plohe koje se protežu preko više etaža, žbuku ugraditi istovremeno na svim
etažama: u tom slučaju s nanosom žbuke uvijek
početi na gornjoj etaži, a na donjim etažama raditi sa
“stepeničastim razmakom”. Veće zidne plohe podijeliti na manje žlijebovima odgovarajuće širine,
mortnim obrubima i drugim ukrasima, okvirima
ili na neki drugi način, time izbjeći probleme koji
se javljaju prilikom kontinuirane ugradnje žbuke,
te neestetski izgled zbog nedovoljno ravne podloge. Spojeve ploha u kutnim rubovima olakšava
izvedba fino obrađenih pojasa širine nekoliko cm,
koji obrađenim površinama daju ugodan estetski izgled. Ukrasne zaglađene pojase, žlijebove,
mortne obrube, okvire i sl. izraditi prije ugradnje
Final akrilne žbuke. Zaštititi ih odgovarajućim
fasadnim bojama, pritom paziti da premaz koji
koristimo za njihovu obradu ne nanosimo nekontrolirano preko njihovih rubova na plohe
pripremljene za ugradnju dekorativne žbuke.
zž*
*ZLATNE Žbuke Final
107
HOS (EU VOC)
FINAL
akrilna zaglađena
žbuka
KARAKTERISTIKE:
Tankoslojna žbuka na bazi akrilnih veziva. Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada i unutarnjih zidnih
površina. Ima karakterističnu ravnomjerno zaglađenu strukturu. Vodoodbojna je, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni.
ASORTIMAN:
Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom Top Mix sustava za nijansiranje može se dobiti široki spektar nijansi.
PODRUČJE PRIMJENE:
Koristi se za sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga (fine mineralne žbuke, vlaknenocementne i gipskartonske ploče, ploče od iverice, beton star najmanje tri mjeseca), te kao završni sloj u toplinsko-izolacijskim sustavima.
NAČIN NANOŠENJA
Podloga mora biti čvrsta, suha, glatka i čista; radna temperatura mora biti viša od +5 °C i niža od +30 °C. Obavezno je
nanošenje temeljnog premaza Finalgrunda Uni u nijansi žbuke 24 sata prije ugradnje žbuke! Žbuka se nanosi
ručno nehrđajućom čeličnom gladilicom ili strojno u debljini što bližoj promjeru najdebljeg zrna. Odmah ili
nekoliko minuta nakon nanošenja žbuku zagladimo kružnim potezima tvrdom, plastičnom gladilicom.
IZDAŠNOST:
PAKIRANJE:
AZG 1,0 mm 1,5 kg/m2
AZG 1,5 mm 2,5 kg/m2
AZG 2,0 mm 2,9 kg/m2
AZG 2,5 mm 3,6 kg/m2
25 kg
Final akrilna žbuka
IZGLED PREMAZA:
108
HOS (EU VOC)
FINAL
akrilna zaribana
žbuka
KARAKTERISTIKE:
Tankoslojna žbuka na bazi akrilnih veziva. Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada i unutarnjih zidnih
površina. Ima karakterističnu izbrazdanu strukturu čiji izgled određuje način zaribavanja: kružno, vertikalno
ili vodoravno. Vodoodbojna je, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni.
ASORTIMAN:
Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom Top Mix sustava za nijansiranje može se dobiti široki spektar nijansi.
PODRUČJE PRIMJENE:
Koristi se za sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga (fine mineralne žbuke, vlakenocementne i gipskartonske ploče, ploče od iverice, beton star najmanje tri mjeseca), te kao završni sloj u toplinsko-izolacijskim sustavima.
NAČIN NANOŠENJA
Podloga mora biti čvrsta, suha, glatka i čista; radna temperatura mora biti viša od +5 °C i niža od +30 °C. Obavezno je
nanošenje temeljnog premaza Finalgrunda Uni u nijansi žbuke 24 sata prije ugradnje žbuke! Žbuka se nanosi
ručno nehrđajućom čeličnom gladilicom ili strojno u debljini što bližoj promjeru najdebljeg zrna. Odmah
nakon nanošenja žbuku zaribamo tvrdom plastičnom gladilicom i na kraju čistom nehrđajućom gladilicom
zagladimo grudice nastale prilikom zaribavanja.
IZDAŠNOST:
PAKIRANJE:
AZr 1,5 mm 2,1 kg/m2
AZr 2,0 mm 2,5 kg/m2
AZr 2,5 mm 3,3 kg/m2
25 kg
Final akrilna žbuka
IZGLED PREMAZA:
109
FINAL Silikatne
dekorativne žbuke
................................................................
Su pastozne žbuke već pripremljene za ugradnju, a
namijenjene su za dekorativnu zaštitu fasadnih površina, prije svega kao završni sloj u
toplinsko-izolacijskim sustavima. Mogu se
koristiti i za dekorativnu obradu unutarnjih
površina. Izrađene su od ekoloških sirovina,
vodenog stakla i mineralnih punila. Sadrže
specijalne dodatke koji štite fasadu od pojave
plijesni i algi. Final silikatnu žbuku odlikuje visoka čvrstoća, dobar prihvat za podlogu, visoka
parapropusnost i vodoodbojnost. Otporna je na
sve atmosferilije i UV zrake.
ASORTIMAN:
................................................................
U ponudi su žbuke zaribane i zaglađene strukture.
Proizvode se u bijeloj boji, ali primjenom Top
Mix sustava za nijansiranje može se dobiti čitav
niz nijansi.
FINAL SILIKATNE ZARIBANE ŽBUKE
PROIZVODE S EU DVIJE GRANULACIJE:
................................................................
2,0 i 2,5 mm. Nakon zaribavanja imaju
karakterističnu izbrazdanu strukturu sličnu
hrastovoj kori čiji izgled određuje način zaribavanja: kružno, vertikalno ili vodoravno.
FINAL SILIKATNE ZAGLAĐENE ŽBUKE
PROIZVODE SE U ČETIRI GRANULACIJE:
................................................................
1,0, 1,5, 2,0 i 2,5 mm i imaju, ovisno o granulaciji, karakterističnu ravnomjerno zaglađenu
strukturu. Final silikatnu zaglađenu žbuku 1,0
mm možemo uspješno ugraditi samo na jako
kvalitetno pripremljene i izravnane podloge pa
je preporučamo samo za obradu manjih ploha,
npr. ukrasnih obruba, vijenaca i sl.
PODRUČJA PRIMJENE I ODGOVARAJUĆE PODLOGE:
................................................................
Final silikatne žbuke su namijenjene isključivo
za profesionalnu upotrebu. Kod ugradnje se
mora strogo voditi računa o prikladnosti podloge.
................................................................
ODGOVARAJUĆE PODLOGE SU:
Final silikatne žbuke su namijenjene isključivo
za profesionalnu upotrebu. Kod ugradnje se
mora strogo voditi računa o prikladnosti podloge.
Odgovarajuće podloge su: sve vrste finih mineralnih žbuka, temeljne žbuke toplinsko-izolacijskih sustava, betonske površine, vlaknenocementne i gips-kartonske ploče. Neodgovarajuće
podloge su: sve površine prebojane bojama na
osnovi krede, površine prebojane uljanim bojama, lakovima i emajlima, površine od plastičnih
masa, površine od drva.
110
PRIPREMA PODLOGE:
...........................................................................................
Podloga mora biti ravna, fino hrapava (fina žbuka), čvrsta, suha i
čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, soli, masnih mrlja i drugih
nečistoća. Nove podložne žbuke moraju se sušiti 3 do 4 tjedna (najmanje 7 do 10 dana za svaki cm debljine, za lake toplinsko-izolacijske
žbuke vrijeme sušenja iznosi 5 do 7 dana), za betonske podloge to vrijeme iznosi najmanje tri mjeseca (navedeno vrijeme sušenja vrijedi za
normalne uvjete: temperature +20 °C i relativne vlage 65%). Sa starih
čvrstih žbuka potrebno je očistiti sve slabo vezane naliče, špriceve i
druge dekorativne nanose. Prije nanošenja žbuke obvezno dezinficirati i očistiti sve površine zaražene zidnim algama i plijesnima. Sve
betonske podloge preporučamo oprati mlazom vruće vode ili pare.
Nanošenje temeljnog premaza prije ugradnje žbuke je obvezno!
UGRADNJA ŽBUKE:
...........................................................................................
Žbuku pripremamo za ugradnju tako da je dobro promiješamo
električnom miješalicom. Po potrebi je razrjeđujemo Kemosil silikatnom
impregnacijom (do 2%). Žbuku pripremljenu za ugradnju nanosimo ručno,
nehrđajućom čeličnom gladilicom, ili strojno, u debljini što bližoj promjeru najdebljeg zrna u mješavini morta. Višak materijala, bez obzira na
način nanošenja, ukloniti nehrđajućom čeličnom gladilicom.
Final silikatne zaribane žbuke – Odmah nakon nanošenja, zaribati vodoravno, vertikalno ili kružno tvrdom plastičnom gladilicom
u cilju postizanja, odgovarajuće strukture. Nekoliko minuta nakon
zaribavanja površinu žbuke lagano zagladiti čistom, nehrđajućom,
čeličnom gladilicom.
Final silikatne zaglađene žbuke – odmah ili nekoliko minuta nakon nanošenja, zagladiti kružnim potezima tvrdom, plastičnom
gladilicom u cilju postizanja ravnomjernog i zapunjenog izgleda.
FINAL SILIKATNE DEKORATIVNE ŽBUKE – MOGUĆE JE UGRADITI
SAMO U ODGOVARAJUĆIM VREMENSKIM I MIKROKLIMATSKIM UVJETIMA:
...........................................................................................
Temperatura zraka i zidne podloge ne smije biti niža od +8 °C i viša
od +30 °C, relativne vlažnosti <80%. Fasadne površine potrebno je
zavjesama zaštititi od sunca, vjetra i oborina, a radove, bez obzira
na takvu zaštitu, ne izvoditi po kiši, magli ili jakom vjetru.
PREPORUKA:
...........................................................................................
Radove izvoditi što brže, od jednog do drugog krajnjeg ruba zida. Na
zidne plohe koje se protežu preko više etaža, žbuku ugraditi istovremeno na svim etažama: u tom slučaju s nanosom žbuke uvijek početi
na gornjoj etaži, a na donjim etažama raditi sa “stepeničastim razmakom”. Veće zidne plohe podijeliti na manje žlijebovima odgovarajuće
širine, mortnim obrubima i drugim ukrasima, okvirima ili na neki drugi način, time izbjeći probleme koji se javljaju prilikom kontinuirane
ugradnje žbuke, te neestetski izgled zbog nedovoljno ravne podloge.
Spojeve ploha u kutnim rubovima olakšava izvedba fino obrađenih
pojasa širine nekoliko cm, koji obrađenim površinama daju ugodan
estetski izgled. Ukrasne zaglađene pojase, žlijebove, mortne obrube,
okvire i sl. izraditi prije ugradnje Final silikatne žbuke. Zaštititi ih
odgovarajućim fasadnim bojama, pritom paziti da premaz koji koristimo za njihovu obradu ne nanosimo nekontrolirano preko njihovih
rubova na plohe pripremljene za ugradnju dekorativne žbuke.
ČIŠĆENJE ALATA:
...........................................................................................
Alat temeljito oprati vodom odmah nakon upotrebe!
Upozorenje! Prije nanošenja silikatnih premaza i žbuka obavezno
dobro zaštititi prozorske i vratne okvire i stakla, te prozorske
klupčice, jer eventualne mrlje nije moguće ukloniti.
ZAŠTITA NA RADU:
................................................................
Uz opća uputstva i propise za zaštitu pri radu za
građevinske,odnosno fasaderske i ličilačke radove, potrebno je voditi računa o tome, da Final
silikatne dekorativne žbuke sadrže kalijevo vodeno staklo koje nadražuje oči i kožu. Zbog toga
je prilikom rada potrebno koristiti odgovarajuća
sredstva za osobnu zaštitu; ako proizvod dođe u
dodir s kožom isprati vodom, a ako padne ili prsne
u oči, obavezno potražiti liječničku pomoć; proizvod skladištiti izvan dohvata djece!
POSTUPANJE S OTPADOM:
................................................................
U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama
i klasifikaciji otpada navedeni tekući otpad
razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim
brojem 08 01 12. Tekući otpad ne miješati i ne
odstranjivati s komunalnim otpadom, ne izlijevati u vode, kanalizaciju i tlo. Očvrsnute ostatke razvrstati prema ključnom broju 17 09 04.
Ambalaža: Zbrinuti u reciklažno dvorište.
zž*
NIJANSE – UPOZORENJE:
................................................................
Odstupanja u tonu proizvedene žbuke od ton
karte moguća su zbog korištenja prirodnih
sirovina. Neujednačenost tona ugrađene žbuke
može biti uzrokovana nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima prilikom ugradnje (visoka
relativna vlažnost zraka i niske ili visoke temperature), različitom upojnosti podloge. Žbuku
u boji potrebno je naručiti odmah za cijelu
građevinu. Prije primjene, žbuke različitih datuma proizvodnje i različitih proizvodnih šarži
potrebno je egalizirati. Prije početka ugradnje
potrebno je provjeriti nijansu žbuke. Iz gore navedenih razloga odstupanja u nijansi ne mogu
biti predmet reklamacije. Kod primjene na termoizolacijske sustave koristiti samo nijanse
koje imaju HBW veći od 31!
VAŽNO UPOZORENJE:
................................................................
Prije nanošenja silikatne impregnacije, boje i
žbuke, neophodno je dobro zaštititi okvire vrata
i prozora, stakla, prozorske klupe i sl. U slučaju
kontakta sa silikatnim materijalima, nastale mrlje i
oštećenja nije moguće naknadno popraviti!
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST:
Osušeni nanosi silikatnih žbuka su neškodljivi
za zdravlje.
KONTROLA KVALITETE:
ISO 9001, FINAL silikatna žbuka je ispitana u IGH
Zagreb prema HRN EN 13 499 kao dio sustava za
vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS): FINALIT i
FINALIT S te prema normi HRN EN 15824:2009.
*Žbuke FINAL
111
HOS (EU VOC)
FINAL
silikatna zaglađena
žbuka
KARAKTERISTIKE:
Tankoslojna žbuka na bazi kalijevog vodenog stakla. Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada i unutarnjih zidnih površina. Ima karakterističnu ravnomjerno zaglađenu strukturu. Iznimno je paropropusna i
vodoodbojna, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni
ASORTIMAN:
Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom TOP-MIX sustava za nijansiranje može se dobiti široki spektar nijansi.
PODRUČJE PRIMJENE:
Koristi se za sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga (fine mineralne žbuke, vlaknenocementne i gipskartonske ploče, ploče od iverice, beton star najmanje tri mjeseca), te kao završni sloj u toplinsko-izolacijskim sustavima.
NAČIN NANOŠENJA
Podloga mora biti čvrsta, suha, glatka i čista; radna temperatura mora biti viša od +8°C i niža od +30°C.
Obavezno je nanošenje temeljnog premaza Finalgrund Uni! Žbuka se nanosi ručno nehrđajućom čeličnom
gladilicom ili strojno u debljini što bližoj promjeru najdebljeg zrna. Odmah ili nekoliko minuta nakon
nanošenja žbuku zagladimo kružnim potezima tvrdom, plastičnom gladilicom.
IZDAŠNOST:
PAKIRANJE:
SZG 1,0 mm 1,8 kg/m2
SZG 1,5 mm 2,5 kg/m2
SZG 2,0 mm 3,4 kg/m2
SZG 2,5 mm 4,3 kg/m2
25kg
Final silikatna žbuka
IZGLED PREMAZA:
112
HOS (EU VOC)
FINAL
silikatna zaribana
žbuka
KARAKTERISTIKE:
Tankoslojna žbuka na bazi kalijevog stakla. Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada i unutarnjih zidnih
površina. Ima karakterističnu izbrazdanu strukturu čiji izgled određuje način zaribavanja: kružno, vertikalno
ili vodoravno. Vodoodbojna je, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni.
ASORTIMAN:
Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom TOP-MIX sustava za nijansiranje može se dobiti široki spektar nijansi.
PODRUČJE PRIMJENE:
Koristi se za sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga (fine mineralne žbuke, vlaknenocementne i gipskartonske ploče, ploče od iverice, beton star najmanje tri mjeseca), te kao završni sloj u toplinsko-izolacijskim sustavima.
NAČIN NANOŠENJA
Podloga mora biti čvrsta, suha, glatka i čista; radna temperatura mora biti viša od +8 °C i niža od +30°C.
Obavezno je nanošenje temeljnog premaza Finalgrunda Uni u nijansi žbuke 24 sata prije ugradnje žbuke!
Žbuka se nanosi ručno nehrđajućom čeličnom gladilicom ili strojno u debljini što bližoj promjeru najdebljeg
zrna. Odmah nakon nanošenja žbuku zaribamo tvrdom plastičnom gladilicom i na kraju čistom nehrđajućom
gladilicom zagladimo grudice nastale prilikom zaribavanja.
IZDAŠNOST:
PAKIRANJE:
SZG 2,0 mm 2,5 kg/m2
SZG 2,5 mm 3,3 kg/m2
25kg
Final silikatna žbuka
IZGLED PREMAZA:
113
HOS (EU VOC)
FINAL
silikonska zaglađena
žbuka
KARAKTERISTIKE:
Tankoslojna žbuka na bazi silikonskih veziva. Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada (posebno onih
izloženih jakim oborinama) i unutarnjih zidnih površina. Ima karakterističnu ravnomjerno zaglađenu strukturu. Iznimno je vodoodbojna, paropropusna, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima
zaštićena od napada algi i plijesni.
ASORTIMAN:
Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom TOP-MIX sustava za nijansiranje može se dobiti široki spektar nijansi.
PODRUČJE PRIMJENE:
Koristi se za sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga (fine mineralne žbuke, vlaknenocementne i gipskartonske ploče, ploče od iverice, ubaciti beton star najmanje tri mjeseca), te kao završni sloj u toplinskoizolacijskim sustavima.
NAČIN NANOŠENJA:
Podloga mora biti čvrsta, suha, glatka i čista; radna temperatura mora biti viša od +5°C i niža od +30°C.
Obavezno je nanošenje temeljnog premaza Finalgrunda Uni u nijansi žbuke 24 sata prije ugradnje žbuke!
Žbuka se nanosi ručno nehrđajućom čeličnom gladilicom ili strojno u debljini što bližoj promjeru najdebljeg
zrna. Odmah ili nekoliko minuta nakon nanošenja žbuku zagladimo kružnim potezima tvrdom, plastičnom
gladilicom.
IZDAŠNOST:
PAKIRANJE:
NZG 1,0 mm 1,5 kg/m2
NZG 1,5 mm 2,5 kg/m2
NZG 2,0 mm 2,9 kg/m2
NZG 2,5 mm 3,6 kg/m2
25 kg
Final silikonska žbuka
IZGLED PREMAZA:
114
HOS (EU VOC)
FINAL
silikonska zaribana
žbuka
KARAKTERISTIKE:
Tankoslojna žbuka na bazi silikonskih veziva. Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada (posebno onih
izloženih jakim oborinama) i unutarnjih zidnih površina. Ima karakterističnu izbrazdanu strukturu čiji izgled
određuje način zaribavanja: kružno, vertikalno ili vodoravno. Iznimno je vodoodbojna, paropropusna, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni.
ASORTIMAN:
Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom TOP-MIX sustava za nijansiranje može se dobiti široki spektar nijansi.
PODRUČJE PRIMJENE:
Koristi se za sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga (fine mineralne žbuke, vlaknenocementne i gipskartonske ploče, ploče od iverice, beton star najmanje tri mjeseca), te kao završni sloj u toplinsko-izolacijskim sustavima.
NAČIN NANOŠENJA:
Podloga mora biti čvrsta, suha, glatka i čista; radna temperatura mora biti viša od +5°C i niža od +30°C.
Obavezno je nanošenje temeljnog premaza Finalgrunda Uni u nijansi žbuke 24 sata prije ugradnje žbuke!
Žbuka se nanosi ručno nehrđajućom čeličnom gladilicom ili strojno u debljini što bližoj promjeru najdebljeg
zrna. Nanos zaribamo tvrdom plastičnom gladilicom i na kraju čistom nehrđajućom gladilicom zagladimo
grudice nastale prilikom zaribavanja.
IZDAŠNOST:
PAKIRANJE:
NZG 2,0 mm 2,5 kg/m2
NZG 2,5 mm 3,3 kg/m2
25 kg
Final silikonska žbuka
IZGLED PREMAZA:
115
KEMOLUX
fasadna impregnacija
HOS (EU VOC)
Kemolux fasadna impregnacija je izrađena na bazi akrilnog veziva i organskih otapala.
IZDAŠNOST: :
RAZRJEĐIVAČ:
PAKIRANJE:
2-5 m2/l u jednom sloju, ovisno o
upojnosti i hrapavosti podloge
Fasadna impregnacija
se ne razrjeđuje.
18 l
PRIMJENA:
Nanosi se kistom ili valjkom. Pribor se pere sintetičnim razrjeđivačem. Impregnaciju
obavezno nanositi prije nanošenja Kemolux fasadne boje na podlogama od plinobetona, jako
upojnih žbuka, gipsa, panel i šperploča, iverica te starih mineralnih premaza. U drugim
slučajevima impregniranje nije potrebno, ali se preporučuje prvi nanos fasadne boje razrijediti sa 20-25% Kemolux fasadne impregnacije.
SIMPRA
univerzalna impregnacija
HOS (EU VOC)
Simpra univerzalna impregnacija izrađena je na bazi vodene emulzije polimernih veziva.
IZDAŠNOST: :
RAZRJEĐIVAČ:
PAKIRANJE:
10-12 m2/l u jednom sloju, ovisno
o upojnosti i hrapavosti podloge
Razrjeđuje s vodom
u omjeru 1:1.
1 l / 3 l / 5 l /15 l
PRIMJENA:
Simpra potpomaže učvršćivanje i ujednačava upojnost podloge te poboljšava prianjanje
Kemopol i Bravo boja za unutarnje zidove, Dispervan i Fasena boja za fasade, Betonton
boja za beton i drugih disperzivnih premaza za unutarnje i vanjske radove. Podloga na koju
se nanosi mora biti čvrsta, suha i čista. Nanosi se četkom ili valjkom, u jednom sloju na
normalno upojnim podlogama (betonske podloge i žbuka, a u dva sloja na jako upornim
podlogama (siporex, gips). Ne smije smrznuti.
KEMOSIL
silikatna impreganacija
HOS (EU VOC)
Kemosil – silikatna impregnacija je vodena disperzija akrilatnog kopolimera i alkalijskih
silikata.
IZDAŠNOST: :
5-10 m2 /l u jednom sloju, ovisno
o upojnosti i hrapavosti podloge
RAZRJEĐIVAČ:
PAKIRANJE:
Čista voda.
5 l / 15 l
PRIMJENA:
Koristi se za impregniranje površina na koje će se nanositi Kemosil silikatna boja za
fasade. Duboko prodire u podlogu i povezuje slabo vezane čestice. Može se nanositi na
podloge od produžnih žbuka, cementnih žbuka, betona i azbestcementa. Podloga na koju
se nanosi Kemosil silikatna impregnacija mora biti čista, čvrsta, odmašćena, otprašena i
suha. Oštećenja na starim podlogama potrebno je popraviti odgovarajućom žbukom. Nanosi se nerazrijeđena, četkom ili krznenim valjkom u jednom sloju.
116
KEMOLUX
fasadna boja
HOS (EU VOC)
Kemolux – fasadna boja je izrađena na bazi akrilnog veziva i organskih otapala. Odlične je prionjivosti,
otpornosti na atmosferilije, alkalije, soli i industrijske plinove. Paropropusna je i svjetlootporna.
IZDAŠNOST: :
ASORTIMAN:
RAZRJEĐIVAČ:
PAKIRANJE:
6-8 m2/l u jednom sloju,
ovisno o upojnosti
i hrapavosti podloge
Bijela boja.
Sintetični
razrjeđivač.
0.75 l / 2.5 l
18 l
PRIMJENA:
Služi za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih površina od žbuke, cigle, vlakneno-cementnih
ploča, plinobetona i slično na objektima visoko i niskogradnje. Podloga mora biti suha,
čvrsta i čista. Nanosi se kistom ili valjkom u dva sloja ili prskanjem u tri ili četiri sloja., u
razmaku od po 24 sata. Podloge od produžene žbuke s morskim pijeskom, betona s drobljenim kamenom i plinobetona prethodno treba impregnirati Kemolux fasadnom impregnacijom. Na suhoj i nezamrznutoj površini može se raditi i na temperaturi ispod -10 °C.
KEMOSIL
silikatna fasadna boja
HOS (EU VOC)
Disperzivna silikatna fasadna boja izrađena od kvalitetnog akrilnog veziva, svjetlootpornih pigmenata, kalijevog vodenog stakla i
vodoodbojnih dodataka. Silikatne boje kemijski reagiraju s podlogom stvaraju i vodoodbojan premaz s visokim stupnjem paropropusnosti koji podlozi dopušta da “diše”. Lako se nanosi, dobro pokriva, a izuzetno je otporna na atmosferilije i UV zračenje.
IZDAŠNOST: :
ASORTIMAN:
RAZRJEĐIVAČ:
PAKIRANJE:
4-6 m2/l u jednom sloju.
Ne smije se smrznuti!
Bijela boja ,ali primjenom Top
mix sustava tvrtke Chromos
Svjetlost može se dobiti čitav
niz nijansi.
Čista voda.
5l / 15 l
PRIMJENA:
Pogodna je za dekorativnu zaštitu starih i novih mineralnih žbuka te za obnovu starih
silikatnih premaza. Ne odgovara za obnovu gipsanih i akrilnih podloga te starih naliča
vapnenih i disperzivnih premaza. Podloga mora biti tvrda, čista i suha, bez slabo vezanih
čestica, vodotopivih soli i masnoća. Na dobro pripremljenu podlogu obavezno treba nanijeti Kemosil impregnaciju, kistom, u jednom sloju. Na osušenu podlogu (nakon 3 dana
sušenja) Kemosil silikatna fasadna boja se nanosi nerazrijeđena ili razrijeđena s max. 5%
čiste vode, u dva sloja, kistom ili valjkom.
SILIKONA
vodoodbojna silikonska impregnacija
HOS (EU VOC)
Temeljni premaz ispod Silikone silikonske boje. Silikona se upotrebljava za smanjenje upojnosti mineralnih podloga uz
istovremeno povezivanje čestica podloge i stvaranje hidrofobnosti najčešće na vanjskim površinama prije premazivanja
silikonskom bojom. Pogodna za sve vrste mineralnih podloga (vapnene, vapnenocementne ili cementne žbuke, beton,
gips-kartonske i vlaknenocementne ploče). Neodgovarajuće podloge su kamen, drvo i plastika i sve velike vodoravne
površine. Štiti boju od agresivnih čimbenika iz zida. Regulira apsorpciju i povećava prionjivost boje.
IZDAŠNOST: :
10-12 m2 /l
RAZRJEĐIVAČ:
PAKIRANJE:
Čista voda.
1l/5l
PRIMJENA:
Silikona vodoodbojna silikonska impregnacija razrjeđuje se vodom. Prije upotrebe se dobro promiješa i razrijedi vodom u omjeru 1:1. Ne smije stvoriti sjajni film na podlozi. Ne
smije se dodavati u boju. Nanosi se u jednom sloju kistom ili valjkom uz obveznu zaštitu
okvira prozora i vrata te stakla i prozorskih klupčica. Vrijeme sušenja 4-6 sati, ovisno o
uvjetima ugradbe. Zaštititi od oborina 24 sata. Mora biti upotrijebljeno unutar 24 sata od
razrjeđenja i prebojano unutar 1 tjedna od nanošenja.
117
Final
TON KARTA/FINALPLAST MRAMORNI GRANULAT
118
karta je informativna
01
05
09
02
06
14
03
19
22
04
20
11
HOS (EU VOC)
FINALPLAST
mramorni granulat
KARAKTERISTIKE:
Dekorativna žbuka na bazi akrilnih veziva i višebojnih mramornih granulata za obradu vanjskih i unutarnjih zidnih
površina najčešće podzida. Ima zaglađenu strukturu. Vodoodbojna je, periva i otporna na UV zrake i atmosferilije.
ASORTIMAN:
prema ton karti “Chromos-Svjetlost”.
PRIMJENA:
Koristi se za sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga: vapneno-cementne, cementne žbuke, beton (star najmanje 3 mjeseca), gipsano-vapnene, temeljne žbuke toplinsko-izolacijskih sustava na području cokla, vlaknenocementne i gips-kartonske ploče, ploče od iverice. Ne primjenjuje se na trajno vlažne podloge, podloge ispod razine
zemlje, na podne ili bilo kakve vodoravne površine. Nije prikladan za čiste vapnene i toplinsko izolacijske žbuke.
NAČIN NANOŠENJA:
Podloga mora biti suha, čvrsta, glatka i čista. Temperatura zraka i podloge mora biti viša od +5°C i niža od
+30°C. Relativna vlaga zraka treba biti manja od 80%. Radovi se ne smiju izvoditi po kiši, magli i jakom vjetru.
Finalplast pripremamo za ugradnju tako da ga dobro promiješamo električnom miješalicom. 24 sata prije
ugradnje Finalplasta obavezno je nanošenje temeljnog premaza Finalgrund Uni u nijansi Finalplasta. Nanosi
se ručno nehrđajućom čeličnom gladilicom u debljini zrna i zaglađuje dok je još mokra.
RAZRJEĐIVANJE:
ČIŠĆENJE ALATA:
Po potrebi Finalpast se može
razrijediti s čistom vodom do
1% na ukupnu količinu
Vodom, odmah
nakon upotrebe
IZDAŠNOST:
PAKIRANJE:
4,2 kg/m2
25 kg
BITNO:
Final
FINALPLAST ne smije smrznuti!
119
HOS (EU VOC)
FINALTERM S
ljepilo i glet za stiropor
i kamenu vunu
KARAKTERISTIKE:
Profesionalno ljepilo na bazi cementa, punila i odgovarajućih aditiva. Namjenjeno je za ljepljenje, gletanje i
armiranje termoizolacijskih ploča od ekspandiranog polistirena i kamene vune na fasadama.
PRIPREMA PODLOGE I LJEPILA:
Podloga na koju se nanosi ljepilo mora biti ravna, čvrsta i očišćena od prašine ili masnih mrlja od oplatnog
ulja. Ljepilo se priprema tako da se suhoj mješavini doda 26 masenih % vode (ili na jedan dio vode dodati 3-4
dijela suhe mješavine) i dobro promiješa propelerskom mješalicom do potpune homogenizacije. Izmiješana
masa ostavi se 5 minuta da odstoji, zatim još jednom promiješa prije ugradbe.
NAČIN NANOŠENJA:
Ljepilo se nanosi nazubljenom čeličnom gladilicom ili ličilačkom lopaticom uz rub termoizolacijske ploče u širini
od 5 cm, na sredinu ploče stave se još tri točkasta nanosa ljepila promjera cca.10 cm. Kontaktna površina između
ploča i podloge treba biti oko 50% površine ploče. Vrijeme sušenja ljepila u normalnim uvjetima (temp. zraka i
zidne podloge od +5°C do +35°C, rel. vl. do 80%) je najmanje 2 dana, nakon toga dozvoljeno je sidrenje. Nakon
sidrenja na termoizolacijske ploče nazubljenom gladilicom se nanosi ljepilo u debljini od 2-3 mm. U tako svježe
ljepilo utiskuje se staklena mrežica s preklopima od 10 cm i pusti da površina odstoji 24 sata, nakon čega se nanosi još jedan sloj ljepila da se dobije fino hrapava površina bez risova i drugih nepravilnosti. Ljepilo ostaviti da
se suši još minimalno 2-3 dana. Nakon toga nanosi se temeljni premaz Finalgrund Uni te nakon 24 sata tankoslojna, fasadna žbuka ili disperzivna boja. Radna temperatura prilikom ugradbe ljepila ne smije biti niža od +5°C.
PAKIRANJE:
Final
25 kg
120
ASORTIMAN:
siva
POTROŠNJA ZA LJEPLJENJE:
POTROŠNJA ZA GLETANJE:
3,5 - 4,5 kg/m2
ovisno o hrapavosti
podloge na koju se
nanosi.
4 - 6 kg/m2
HOS (EU VOC)
FINALGRUND
Uni
KARAKTERISTIKE:
Univerzalni temeljni premaz sa kvarcnim pjeskom za sve vrste podloga prije nanošenja akrilnih, silikatnih i
silikonskih dekorativnih tankoslojnih žbuka.
ASORTIMAN:
Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom Top mix sustava za nijansiranje “Chromos-Svjetlost” može se dobiti
široki spektar nijansi. Prilikom upotrebe preporuča se Finalgrund Uni iznijansirati u nijansu približnu nijansi
žbuke ispod koje se nanosi.
PODRUČJE PRIMJENE:
Koristi se za različite mineralne podloge: vapnenocementne i gipsane žbuke, temeljne žbuke toplinsko-izolacijskih sustava, beton, gips-kartonske i vlaknenocementne ploče te dobro prihvaćene nanose disperzijskih
boja. Nije primjeren za vapnene žbuke i površine prebojane s uljanim i alkidnim premazima.
NAČIN NANOŠENJA:
IZDAŠNOST:
PAKIRANJE:
5 m2/ kg ovisno o
upojnosti podloge
5 kg / 18 kg
Final
Podloga mora biti čvrsta, suha, glatka i čista; radna temperatura mora biti viša od +5 °C i niža od +35 °C.
Nanosi se nerazrijeđen. Nanosi se u jednom sloju kistom ili kratkodlakim valjkom.
121
122
HOS (EU VOC)
FASENA
boja za fasade
KARAKTERISTIKE:
Disperzivna boja izrađena od kvalitetnog poilmernog veziva i svjetlostalnih pigmenata. Odlične je prionjivosti,
otpornosti na atmosferilije, alkalije, soli i industrijske plinove. Paropropusna je i svjetlootporna.
ASORTIMAN:
Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom TOP MIX sustava za nijansiranje može se dobiti čitav niz nijansi iz ton
karte Chromos Svjetlost, uključujući i ton karte ostalih proizvođača, te RAL karta.
PRIMJENA:
Fasena je namijenjena zaštiti i dekoraciji novih fasadnih površina izrađenih od betona, produžene žbuke,
vlakneno-cementnih ploča i slično, kao i za obnovu starih naliča na bazi akrilnih veziva u organskom otapalu ili disperzivnih premaza. Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, suha i čista, po potrebi sanirana
odgovarajućom žbukom. Preporuča se podlogu uvijek impregnirati Simpra univerzalnom impregnacijom ili
Fasenom razrijeđenom s vodom u omjeru 1:1.
Na osušenu impregnaciju Fasena se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem, u dva sloja, razrijeđen s 5-10% vode.
Može se nanositi na podloge čija je temperatura od +5 do +35 °C, kad nisu pod izravnim utjecajem sunca.
RAZRJEĐIVANJE:
PAKIRANJE:
Razrjeđuje se
čistom vodom.
0.75l / 2 l / 3 l / 5 l
10 l / 15 l
IZDAŠNOST:
4-5 m2/l ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge.
Ne smije se smrznuti!
NA BAZI VODE
123
124
HOS (EU VOC)
DISPERVAN
boja za fasade
KARAKTERISTIKE:
Dispervan boja izrađena na bazi vodene emulzije polimernih veziva. Lako se nanosi, dobro prianja na podlogu, otporna je na habanje, na srednje opterećene klimatske uvjete, svjetlootporna, otporna na alkalije i
paropropusna.
ASORTIMAN:
Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom TOP MIX sustava za nijansiranje može se dobiti čitav niz nijansi iz
naše ton karte, uključujući i ton karte ostalih proizvođača, te RAL karta.
PRIMJENA:
Podloga na koju se nanosi Dispervan mora biti suha, oslobođena slabo vezanih slojeva i čista. Preporučuje
se uvijek, a naročito kad je podloga siromašna vezivom (pjeskasta, sklona prašenju, labavo vezana) impregnirati Simpra univerzalnom impregnacijom. Nanosi se kistom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Drugi se sloj
nanosi tek nakon potpunog sušenja prvog sloja, nerazrijeđen ili razrijeđen s 5-10% vode. Ako se podloga
ne impregnira, preporučuje se nanošenje u tri sloja pri čemu se prvi sloj razrijedi s 30% vode, a druga su dva
nerazrijeđena ili razrijeđena s najviše 5-10% čiste vode. Ne preporučuje se rad na temperaturama nižim od +5 °C!
RAZRJEĐIVANJE:
PAKIRANJE:
Razrjeđuje se
čistom vodom.
0.75l / 2 l / 3 l / 5 l
15 l
IZDAŠNOST:
4-5 m2/l ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge.
Ne smije se smrznuti!
NA BAZI VODE
125
126
FASADNA
disperzivna
baza 2010
HOS (EU VOC)
KARAKTERISTIKE:
FASADNA DISPERZIVNA BAZA 2010 je namjenjena izradi specifičnih nijansi fasadnih disperzivnih boja za zaštitu
i dekoraciju novih fasadnih površina te obnovu starih pročelja na bazi akrilnih veziva u organskom otapalu ili
disperzivnih premaza.
ASORTIMAN:
Proizvodi se za dobivanje specifičnih nijansi u Top Mix sustavu strojnog nijansiranja.
PRIMJENA:
Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta suha i čista, impregnirana SIMPRA impregnacijom razrjeđenom vodom u omjeru 1:1. Na osušenu impregnaciju nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem, u dva sloja, razrjeđena s
5-10% vode.
RAZRJEĐIVANJE:
PAKIRANJE:
Razrjeđuje se
čistom vodom.
0.75l / 5 l / 15 l
IZDAŠNOST:
4 m2/l ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge.
NA BAZI VODE
127
1
5
9
2
6
10
3
7
4
8
TON KARTA/BETONTON / 10 standardnih nijansi
128
karta je informativna
1
BT 01 bijela
5
BT O5 crvena
9
2
BT O2 krem
6
BT O6 smeđa
10
3
BT O3 žuta
7
BT O7 siva
4
BT O4 oker
8
BT O8 plava
BT O9 zelena
BT 10 crna
HOS (EU VOC)
BETONTON
boja za beton
KARAKTERISTIKE:
Boja za beton izrađena je na bazi specijalnih akrilnih polimernih veziva. Postojana je na svim vrstama vapnenih i cementnih podloga, otporna na atmosferilije i habanje.
ASORTIMAN:
10 standardnih nijansi iz naše ton karte, ali primjenom sustava TOP MIX za nijansiranje može se dobiti čitav
niz nijansi iz ton karte iz Chromos Svjetlost, uključujući i ton karte ostalih proizvođača, te RAL karta.
PRIMJENA:
Betonton služi za zaštitu i dekoraciju svih vrsta betonskih i fasadnih površina, kamena, opeke, salonita i
sličnih podloga. Podloga na koju se nanosi Betonton mora biti tvrda, suha, oslobođena slabo vezanih slojeva
i čista. Beton mora biti star najmanje četiri tjedna. Prije nanošenja boje, podlogu treba impregnirati Simpra
univerzalnom impregnacijom ili razrijeđenom bojom (boja:voda = 1:1). Nakon sušenja impregnacije Betonton
se nanosi nerazrijeđen, u dva sloja kistom, valjkom ili prskanjem. Drugi soj se nanosi tek nakon potpunog
sušenja prvog sloja. Ne preporučuje se rad na temperaturi nižoj od +5 °C niti višoj od +35 °C.
RAZRJEĐIVANJE:
PAKIRANJE:
Ne razrijeđuje se.
0.75l / 5 l / 15 l
IZDAŠNOST:
4-5 m2/l ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge.
Ne smije se smrznuti!
NA BAZI VODE
129
HOS (EU VOC)
VITAGRUND
dubinska nano
impregnacija
KARAKTERISTIKE:
Vitagrund je dubinska nano impregnacija koja se upotrebljava na vanjskim površinama s velikom upojnošću,
betonu, karboniziranim vapnenim, vapnenocementnim i cementnim žbukama, za podloge koje se nisu u potpunosti uspjele rasprašiti čišćenjem, a na koje je predviđen nanos akrilatne ili silikonske boje, i vlaknenocementne
i gipskartonske ploče prije prebojavanja disperzijskim bojama ili ugradnje tankoslojnih dekorativnih žbuka. Nije
pogodan za primjenu kao temeljni premaz ispod silikatnih premaza. Osušeni premaz je bezbojan, ne stvara film i
nema sjaj te duboko prodire, izjednačava i učvršćuje podlogu te je štiti od prodora atmosferskih utjecaja. Konsolidira podloge koje prelaze u prašinu što Vitagrund impregnaciju čini pogodnom za podloge na koje će se nanositi
fasadne mase za izravnavanje i armiranje koje su oplemenjene polimernim vezivima. Obavezan je kao podloga
ispod Fasavita i Elastavita.
ASORTIMAN:
Bezbojan.
PRIMJENA:
Prije upotrebe razrjeđuje se vodom u omjeru 1:1. Sušenje minimalno 12 sati. zaštita od oborina 24 sata. Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, suha i čista. Nanosi se četkom ili valjkom, u jednom sloju na normalno upojnim podlogama (betonske podloge i žbuka), a u dva sloja na jako upojnim podlogama (siporex, gips).
RAZRJEĐIVANJE:
Razrjeđuje se
čistom vodom.
PAKIRANJE:
5l
IZDAŠNOST:
8-10 l/m2, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge
Ne smije se smrznuti.
130
HOS (EU VOC)
FASAVIT
mikroarmirana
fasadna boja
KARAKTERISTIKE:
Fasavit je fungicidno zaštićena akrilna fasadna boja s armaturnim vlaknima koja služi za bojenje hrapave
strukture, klasičnih struganih žbuka, dekorativnih špriceva, kao i za bojanje vlasasto raspucanih fasadnih
površina. Sintetička armaturna vlakna uspješno pokrivaju pukotine do 0,3 mm. Boja je alkalno postojana,
vodoodbojna i svjetlootoporna. Postojana je u svim vremenskim uvjetima. Lako se nanosi, dobro prianja na
podlogu i otporna je na habanje. U TOP MIX sustavu strojnog nijansiranja Fasavit je moguće proizvesti u
nepreglednom broju nijansi.
ASORTIMAN:
Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom Top Mix sustava za nijansiranje može se dobiti čitav niz nijansi iz ton
karte tvrtke Chromos-Svjetlost, uključujući i ton karte ostalih proizvođača, te RAL karte.
PRIMJENA:
Suhu podlogu impregnirati Vitagrund dubinskom nano impregnacijom razrijeđenom vodom u omjeru 1:1. Nakon sušenja impregnacije boja se nanosi četkom ili valjkom u dva sloja nerazrijeđena ili razrijeđena s 5-10%
vode. Drugi se sloj nanosi tek nakon potpunog sušenja prvog sloja. Može se nanositi na podloge čija je temperatura od +5 do +35 °C, kad nisu pod izravnim utjecajem sunca! Bojenje fasadnih površina po kiši, magli ili
jakom vjetru nije dopušteno! Kod visoke vlažnosti zraka može se očekivati duže sušenje. Svježe premazane
fasadne površine treba barem 24 sata zaštititi od kiše, sunca i vjetra! Kod obnavljajućeg bojanja, zidove
zaražene zidnim algama i plijesnima prethodno očistiti i tretirati sa Algenon sredstvom za uništavanje zidnih algi i plijesni.
RAZRJEĐIVANJE:
Razrjeđuje se
čistom vodom.
PAKIRANJE:
5 l / 15 l
IZDAŠNOST:
2-3 l/m2 u dva sloja.
Ne smije se smrznuti.
131
HOS (EU VOC)
ELASTAVIT
hidroizolacijska
elastična fasadna boja
KARAKTERISTIKE:
Elastavit je hidroizolacijska elastična fasadna boja koja je namijenjena za saniranje starih podloga s aktivnim i
pasivnim mikropukotinama kao i za sprječavanje nastanka pukotina na vanjskim aktivnim i pasivnim površinama
novih fasada koje su izložene agresivnim uvjetima okoline (visoke temperaturne oscilacije, agresivno djelovanje
oborina, agresivno djelovanje smoga u gradskim središtima, posolica). Boja se može nanositi na stare mineralne,
akrilatne, silikatne te silikonske završne tankoslojne žbuke (na klasičnim žbukama i ETICS sustavima). Također
je pogodna za klasične karbonizirane grube i fine vapnene, vapnenocementne i cementne žbuke. Aplikacijom
Elastavita stvara se film debljine od 0,5 do 1 mm koji omogućuje premošćivanje pukotina širine do 0,3 mm, a
svojom elastičnošću omogućuje sanaciju i aktivnih i neaktivnih mikropukotina. Boja posjeduje dvostruki sustav
umrežavanja te se osim normalnog umrežavanja pri sušenju umrežava i na UV zračenju, što daje nisku sklonost
prljanju. Zbog neizbježnog UV umrežavanja boja se može primijeniti isključivo za vanjske površine. Zahvaljujući
posebnim materijalima upotrijebljenima za izradu boje, i nakon umrežavanja film zadržava svojstvo paropropusnosti.
ASORTIMAN:
Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom TopMix sustava može se dobiti čitav niz nijansi.
PRIMJENA:
Podloga mora biti ravna, čista, čvrsta i suha. Moraju se ukloniti svi nedovoljno pričvršćeni dijelovi i masnoće.
Potom je podlogu potrebno impregnirati Vitagrund dubinskom impregnacijom, razrijeđenom vodom u omjeru 1:1. Elastavit boja nanosi se nerazrijeđena ili uz eventualan dodatak 2-3% vode kako bi se omogućila lakša
aplikacija boje. Prije upotrebe Elastavit dobro promiješati. Na suhu podlogu boju nanijeti četkom ili valjkom.
Kod normalne temperature i vlage (+20 °C i 60% relativne vlažnosti) drugi se sloj nanosi nakon 24 sata.
RAZRJEĐIVANJE:
Razrjeđuje se
čistom vodom.
IZDAŠNOST:
2-3 m2 /l u dva sloja.
Ne smije se smrznuti.
132
PAKIRANJE:
5 l / 15 l
HOS (EU VOC)
SILIKONA
silikonska samoperiva
fasadna boja
KARAKTERISTIKE:
Silikona fasadna boja je boja tipa SREP – Silicone Resin Emulsion Paint – emulzijska boja sa silikonskom smolom. Primjenjuje se za zaštitu novih, nekarboniziranih i starih, već karboniziranih vapnenih, vapnenocementnih
i cementnih žbuka. Moguć je i nanos na dobro prihvaćene silikatne i silikonske premaze kao i nanos na dobro
prihvaćene silikatne i silikonske premaze kao i na sve vrste mineralnih i disperzijskih dekorativnih žbuka. Boja
je izrazito vodoodbojna i samoperiva te se zbog toga preporučuje za pročelja gradskih prometnih središta, za
objekte uz more izložene posolici, za objekte bez krovnih napusta čija su pročelja izložena maksimalnom utjecaju oborina. Ima visoku paropropusnost te poboljšava isušivanje zidova. Struktura naličja boje otežava prljanje
i prodor nečistoća u strukturu suhog filma boje, te se iste ispiru sa površine boje uslijed djelovanja oborinskih
boja. Ima visoku paropropusnost te poboljšava isušivanje zidova.
ASORTIMAN:
Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom TopMix sustava može se dobiti niz nijansi iz anorganskih pigmenata
otpornih na atmosferilije i sunčevo zračenje.
PRIMJENA:
Podloga mora biti čvrsta, čista, suha i nosiva i na njoj ne smiju biti nataloženi slojevi, tragovi cvjetanja i
sredstava za odvajanje. Kao temeljni premaz obavezno se koristi Silikona impregnacija uz nužno poštivanje
omjera razrjeđivanja. Boja se nanosi kistom, valjkom ili špricanjem, uvijek u najmanje 2 nanosa. Međusloj se
razrjeđuje do 15%, a završni sloj do maksimalno 10%. Sljedeći sloj nanosi se nakon 4-6 sati sušenja. Zaštititi
od oborina 24 sata.
RAZRJEĐIVANJE:
Razrjeđuje se
čistom vodom.
PAKIRANJE:
5 l / 15 l
IZDAŠNOST:
4-5 m2 /l, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge.
Ne smije se smrznuti.
133
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
6 296 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content