close

Enter

Log in using OpenID

ABB Emax 2 Η εξέλιξη από αυτόματους διακόπτες ισχύος σε

embedDownload
Τεχνικό άρθρο
ABB Emax 2
Η εξέλιξη από αυτόματους διακόπτες ισχύος σε διακόπτες
διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας
Η ABB υπερήφανα παρουσιάζει τη νέα γενιά αυτομάτων
διακοπτών ισχύος χαμηλής τάσης Emax 2. Περισσότερα
από 70 χρόνια εμπειρίας, έρευνας και ανάπτυξης σε
τεχνολογίες εξειδικευμένες για βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
έχουν συντελέσει στην εξέλιξη της πιο καινοτόμου σειράς
αυτομάτων διακοπτών. Η μετάβαση από τη συμβατική
λειτουργία των διακοπτών ισχύος σε σύγχρονες μονάδες
ελέγχου, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας είναι
πλέον γεγονός.
Οι Emax 2 με τις νέες ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας
Ekip και σε συνδυασμό με ένα μεγάλο εύρος εξαρτημάτων,
προσφέρουν δυνατότητες μέτρησης, ελέγχου της
παρεχόμενης ενέργειας, συνδεσιμότητας σε δίκτυα μέσω
πολλαπλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας και ενσωμάτωση σε
κεντρικά συστήματα επίβλεψης και διαχείρισης ενέργειας.
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της νέας σειράς με μια
ματιά:
– Λειτουργία Power Controller κατοχυρωμένη από την ABB, για επιτήρηση και έλεγχο της παρεχόμενης ενέργειας με στόχο την εξοικονόμηση.
– Εκτεταμένες δυνατότητες επικοινωνίας, για ενσωμάτωση των Emax 2 σε δίκτυα επικοινωνίας και κεντρικά συστήματα διαχείρισης ενέργειας.
– Νέος σχεδιασμός με συμπαγή πλαίσια διακοπτών που οδηγούν σε κατασκευή πεδίων μειωμένων διαστάσεων
υψηλής απόδοσης.
– Νέοι ακροδέκτες με διαστάσεις ίδιες με αυτές των τυποποιημένων χάλκινων ζυγών, για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
– Νέες ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας με μεγάλες, έγχρωμες οθόνες αφής που επιτρέπουν την
εύκολη πλοήγηση στις διαθέσιμες λειτουργίες καθώς και την παραμετροποίηση και συλλογή πληροφοριών ή μετρήσεων.
– Μεγάλο εύρος εξαρτημάτων σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των εφαρμογών και να διευκολύνουν την εγκατάσταση και την ασφάλεια λειτουργίας.
Τα καινοτομικά τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λύσεις που
μπορούν να προσφέρουν οι νέοι Emax 2 τους καθιστούν την
ιδανική επιλογή για σύγχρονα δίκτυα Χαμηλής Τάσης.
Έλεγχος
Η λειτουργία διαχείρισης ενέργειας Power Controller
των νέων Emax 2 βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που έχει
εξελίξει η ABB, σύμφωνα με τον οποίο προσδιορίζεται η
μέση απορροφούμενη ενέργεια από μια εγκατάσταση για
μια δεδομένη χρονική περίοδο και στη συνέχεια, μέσω
εντολών ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συγκεκριμένων
προεπιλεγμένων φορτίων της ίδιας εγκατάστασης,
επιτυγχάνεται ο περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας σε
ένα μέγιστο όριο που επιθυμεί ο χρήστης.
Το σύστημα Ekip Link είναι μία ευέλικτη και αποτελεσματική
λύση για δικτύωση και έλεγχο ηλεκτρικών πινάκων
Χαμηλής Τάσης. Με το σύστημα αυτό, συνδέονται όλοι οι
διαθέσιμοι διακόπτες Emax 2 σε ένα κοινό δίκτυο μέσω
των μονάδων Ekip Link. Τα δεδομένα ελέγχονται κεντρικά
μέσω της οθόνης αφής Ekip Control Panel, επιτρέποντας
κεντρικό έλεγχο του δικτύου μέσω ευανάγνωστου μιμικού
διαγράμματος αλλά και παρακολούθηση και συλλογή
μετρήσεων και διαγνωστικών μηνυμάτων του συστήματος.
Η οθόνη Ekip Control Panel είναι εξοπλισμένη με το
απαραίτητο λογισμικό και δε χρειάζεται κανενός είδους
προγραμματισμό (plug-and-play), ενώ μπορεί να επιβλέπει
μέχρι και 30 αυτόματους διακόπτες.
Η λειτουργία αναλυτή δικτύου Network Analyzer έχει τη
δυνατότητα να αναλύει την ποιότητα της απορροφούμενης
ενέργειας (διαταραχές από αρμονικές συνιστώσες τάσης/
ρεύματος, συντελεστής ισχύος), σε πραγματικό χρόνο,
με υψηλή ακρίβεια σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 50160 και
IEC 61000-4-30. Με τον αναλυτή ενέργειας μπορούν να
προσδιοριστούν οι λόγοι που οδηγούν σε απώλειες ισχύος
και μείωση της ζωής των καλωδίων και των πυκνωτών, χωρίς
τη δαπανηρή εγκατάσταση εξωτερικών οργάνων. Η διάγνωση
των δυσλειτουργιών προστατεύει την εγκατάσταση και
αυξάνει την απόδοση όπως και το χρόνο ζωής της.
Συνδεσιμότητα
Όλοι οι Emax 2 μπορούν να εξοπλιστούν με πολλές
διαφορετικές μονάδες επικοινωνίας (modules) οποιαδήποτε
στιγμή. Οι μονάδες αυτές επιτρέπουν στους διακόπτες να
ενσωματωθούν σε συστήματα αυτοματισμού και κεντρικής
διαχείρισης μέσω των πιο διαδεδομένων πρωτοκόλλων
επικοινωνίας. Ο έλεγχος και η παραμετροποίηση των
μονάδων προστασίας γίνεται μέσω internet, με απόλυτη
ασφάλεια, χρησιμοποιώντας το σύστημα επιτήρησης Ekip
Link.
Οι νέοι ακροδέκτες των Emax 2 μπορούν να τοποθετηθούν
είτε σε οριζόντια είτε σε κατακόρυφη θέση και είναι
σχεδιασμένοι για να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των
πιο κοινών τυποποιημένων ζυγών σχετικά με τις συνολικές
τους διαστάσεις.
Η μονάδα επέκτασης Ekip Supply Module μπορεί
να συνδεθεί με τάση AC ή DC παρέχοντας βοηθητική
τροφοδοσία στις μονάδες προστασίας και στις μονάδες
επέκτασης.
Η θέση του ουδετέρου αγωγού στους νέους διακόπτες
Emax 2, μπορεί να μετακινηθεί από τα αριστερά στα δεξιά
για απόλυτη ευελιξία σε όλες τις εφαρμογές.
Απόδοση
Οι νέοι Emax 2 διατίθενται σε 4 μεγέθη, στα οποία το ύψος
και το βάθος παραμένει σταθερό. Το μόνο που μεταβάλλεται
είναι το συνολικό πλάτος των διακοπτών ανάλογα με το
ονομαστικό τους ρεύμα. Ο νέος σχεδιασμός και η υψηλή
ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται, οφείλονται για
τις εξαιρετικά μειωμένες διαστάσεις των νέων διακοπτών.
Η οικογένεια Emax 2 αποτελείται από:
– Ε1.2 1.600 Α στα 440 V, με Ι cu 66 kA και Icw 50 kA, 1s με πλάτος 210 mm
– Ε2.2 2.500 Α στα 440 V, με Ι cu 100 kA και Icw 85 kA, 1s με πλάτος 276 mm
– Ε4.2 4.000 Α στα 440 V, με Ι cu 150 kA και Icw 100 kA, 1s με πλάτος 384 mm
– Ε6.2 6.300 Α στα 440 V, με Ι cu 200 kA και Icw 120 kA, 1s με πλάτος 762 mm
Οι Emax 2 διαθέτουν νέας γενιάς αισθητήρες Rogowski
οι οποίοι προσφέρουν εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια στις
μετρήσεις. Με τιμές 0,5% στην τάση, 1% στο ρεύμα
Ασφάλεια και ευκολία στη χρήση
Οι Εmax 2 είναι οι πρώτοι αυτόματοι διακόπτες που
διαθέτουν μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής, παρέχοντας
εύκολη πλοήγηση και πρόσβαση στην παραμετροποίηση των
ρυθμίσεων ακόμα και μέσω internet με tablet, smartphones
και PC (απαραίτητη η χρήση της εφαρμογής Ekip Connect).
Η μετακίνηση του προστατευτικού καλύμματος της
πρόσοψης του διακόπτη, επιτρέπει την πρόσβαση μόνο
στην περιοχή τοποθέτησης των εξαρτημάτων και όχι στο
ενεργό του μέρος (μηχανισμός ζεύξης - απόζευξης). Αυτό
προστατεύει τόσο το προσωπικό που εκτελεί τη συντήρηση
όσο και τον ίδιο το διακόπτη από ανεπιθύμητη βλάβη.
Ειδικές ράγες οδηγούν το κινητό μέρος της συρόμενης
έκδοσης των Emax 2 επάνω στη βάση τους (σταθερό
μέρος), με απόλυτη ασφάλεια. Οι ράγες αυτές εκτείνονται
σε μεγάλο μήκος εκτός του σταθερού μέρους του διακόπτη
για να γίνεται εξαιρετικά πιο εύκολη τόσο η τοποθέτηση του
διακόπτη όσο και η συντήρησή του.
Η καταχώριση των ρυθμίσεων των μονάδων προστασίας
των νέων Emax 2 μπορεί να γίνει και μέσω του λογισμικού
σχεδιασμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων DOC της ABB και
του Εkip Connect, εύκολα και γρήγορα αποφεύγοντας λάθη
και παρανοήσεις.
Τέλος, η καλωδίωση των εξαρτημάτων των νέων Emax 2
γίνεται εύκολα χωρίς εργαλεία μέσω των "push in"
συνδέσεων, ενώ οι μονάδες προστασίας είναι εναλλάξιμες
για εύκολη αναβάθμιση με περιορισμένο κόστος.
ΑΒΒ ΑΕ
Αθήνα
13ο χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Tηλ.: 2 10 2891 900
Fax: 210 2891 999
e-mail: [email protected]
Θεσσαλονίκη
15ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.: 2 310 460 900
Fax: 2310 460 999
e-mail: [email protected]
www.abb.gr
ABB Marketing Department
Ειδικές εκδόσεις για εφαρμογές γεννητριών (G) με
εξειδικευμένες μονάδες προστασίας Ekip Touch και Ekip
Hi-Touch. Οι μονάδες αυτές είναι ικανές να προστατεύσουν
τους πίνακες προστασίας των γεννητριών χωρίς απαιτήσεις
για εξωτερικά ρελέ ή επιπλέον καλωδιώσεις. Οι εκδόσεις
G για γεννήτριες προσφέρουν ασφαλή έλεγχο και μία λύση
έτοιμη προς χρήση.
και 2% στην ισχύ επιτρέπουν τη λειτουργία των Emax 2
και σαν συσκευές μέτρησης στον πίνακα. Οι τιμές των
μετρούμενων μεγεθών εμφανίζονται απευθείας στις
οθόνες των μονάδων προστασίας, έτσι ώστε να μην
υπάρχει απαίτηση για εξωτερικές συσκευές. Επιπλέον, το
στοιχείο επέκτασης Ekip Fan module επιτηρεί συνεχώς την
εσωτερική θερμοκρασία του διακόπτη και ενεργοποιεί τους
ανεμιστήρες όταν απαιτείται.
1ΤXB200100G2301/01.14
Μονάδα επέκτασης (module) Ekip Synchrocheck, που
μπορεί και ελέγχει τις συνθήκες παραλληλισμού δύο
γραμμών πριν επιτρέψει τη ζεύξη των διακοπτών.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
332 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content