close

Enter

Log in using OpenID

25UG17-I GS - Buldoza.gr

embedDownload
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ: Β6125MW
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής
και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
ΘΕΩΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
1. Τα μικροκύματα είναι ένα είδος ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας που εμφανίζονται
συχνά στη φύση. Όμως οι υπάρχουσες μορφές μικροκυμάτων είναι διάχυτες και δεν μπορούν να
συγκεντρωθούν για να χρησιμοποιηθούν για ζέσταμα. Ο βασικός παράγοντας του μαγνήτρου του
φούρνου μικροκυμάτων μεταμορφώνει την ηλεκτρική ενέργεια σε μικροκύματα και δημιουργείται
τεράστια ενέργεια μικροκυμάτων στην κλειστή κοιλότητα. Έτσι, τα μόρια της τροφής δονούνται σε
πολύ υψηλές ταχύτητες και η τροφή μαγειρεύεται γρήγορα από τη θερμότητα τριβής που παράγεται..
2. Τα μικροκύματα διαθέτουν 3 ιδιότητες:
α) Δυνατότητα απορρόφησης: τα μικροκύματα προκαλούν υψηλή δόνηση των μορίων της τροφής ώστε
να ζεσταθεί. Όμως η ικανότητα διείσδυσης των μικροκυμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το
μέγεθος, την πυκνότητα και τις ιδιότητες της τροφής.
β) Διεισδυτικότητα: τα μικροκύματα διεισδύουν μέσα από κεραμικά, γυαλί και πυρίμαχα πλαστικά.
Συνιστάται η χρήση σκευών από υλικό με μεγάλη διαπερατότητα μικροκυμάτων, για καλύτερα
αποτελέσματα. Ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό σκευών.
γ) Δυνατότητα ανάκλασης: τα μικροκύματα ανακλώνται από το μεταλλικό τοίχωμα της εσωτερικής
κοιλότητας για τη δημιουργία ομοιόμορφου μαγνητικού πεδίου, για την αποφυγή υπερθέρμανσης των
επιμέρους περιοχών.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
1) Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μακριά από TV, ραδιόφωνα ή κεραίες, γιατί ενδέχεται να
προκληθεί παραμόρφωση της εικόνας ή παράσιτα.
2) Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το φις να είναι προσιτό.
3) Ο φούρνος υπόκειται στις παρακάτω ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .
① ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Για την προφύλαξη της συσκευής από κακό αερισμό, πυρκαγιά ή μικρή διάρκεια ζωής, για το ντουλάπι
πρέπει να ισχύουν τα εξής:
α) Τα ανοίγματα εισόδου και απαγωγής αέρα στην πίσω επιφάνεια να είναι όπως φαίνεται στο Σχ. 4.
β) Το καθαρό βάθος να είναι ≥550χιλ, όπως φαίνεται στο Σχ. 3.
γ) Το πάχος του πίνακα τιμών είναι μεταξύ 18 και 20χιλ.
② ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
α) Στερεώστε τον επάνω αγωγό αέρα στο περίβλημα και το εξωτερικό πίσω διάφραγμα στον εξωτερικό
πίσω πίνακα με βίδες αυτόματης ασφάλισης, όπως φαίνεται στο Σχ.1.
β) Στερεώστε τα στηρίγματα στις δύο πλευρές του περιβλήματος με βίδες αυτόματης ασφάλισης, όπως
φαίνεται στο Σχ.2.
1
γ) Τοποθετήστε τη συσκευή μέσα στο ντουλάπι και στερεώστε την με ξύλινες βίδες, όπως φαίνεται στο
Σχ..3.
Στοιχεία ντουλαπιού:
Κοιλότητα: (Μ)560χιλ*(Υ)360χιλ*(Β)550χιλ;
Είσοδος αέρα: (Μ)≥272χιλ*(Π)≥72χιλ
Θύρα απαγωγής: (Μ)≥272χιλ*(Π)≥72χιλ
2
δ) Στερεώστε το διακοσμητικό πλαίσιο στα στηρίγματα, όπως φαίνεται στο Σχ.4.
ε) Η τελική συναρμολόγηση είναι αυτή που φαίνεται στο Σχ.5.
3
στ) Το διάγραμμα ροής αέρα του ντουλαπιού φαίνεται στο Σχ.6.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΚΕΥΩΝ
Συνιστάται θερμά η χρήση σκευών που είναι κατάλληλα και ασφαλή για μαγείρεμα σε φούρνο
μικροκυμάτων. Γενικά, τα σκεύη από πυρίμαχα κεραμικά, γυαλί ή πλαστικό είναι κατάλληλα για αυτή
τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά σκεύη για μαγείρεμα με μικροκύματα ή για συνδυασμό
μαγειρέματος, γιατί είναι πιθανό να δημιουργηθούν σπινθήρες. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
Υλικό σκεύους
ΜικροΓκριλ
ΣυνδυαΣημειώσεις
κύματα
σμός
Πυρίμαχα κεραμικά
Ναι
Όχι
Όχι
Μην χρησιμοποιείτε κεραμικά με
διακόσμηση μετάλλου ή σμάλτου
Πυρίμαχο πλαστικό
Ναι
Όχι
Όχι
Μην το χρησιμοποιείτε για μεγάλης
διάρκειας μαγείρεμα με τα μικροκύματα
Πυρίμαχο γυαλί
Ναι
Όχι
Όχι
Σχάρα ψησίματος
Όχι
Ναι
Ναι
Πλαστική μεμβράνη
Ναι
Όχι
Όχι
Μην τη χρησιμοποιείτε για κρέας ή μπριζόλες,
γιατί η υψηλή θερμοκρασία θα τη φθείρει
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Επειδή υπάρχουν κατάλοιπα ή λάδια από την κατασκευή της συσκευής στην εσωτερική κοιλότητα ή
στο θερμαντικό στοιχείο, συνήθως αναδίδεται οσμή ή υπάρχει λίγος καπνός, Αυτό είναι φυσιολογικό
και θα σταματήσει μετά από μερικές χρήσεις. Ανοίξτε τα παράθυρα ή τις πόρτες για να εξασφαλίσετε
καλό εξαερισμό. Συνιστάται να ρυθμίσετε τη συσκευή σε λειτουργία γκριλ και να τη λειτουργήσετε
στεγνή αρκετές φορές. Η στεγνή λειτουργία γίνεται στο γκριλ και όχι στο συνδυασμό μαγειρέματος.
4
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, τηρείτε πάντα τις ακόλουθες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:
1. Πριν από τη χρήση, διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην περιοχή σας συμφωνεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
τύπου της συσκευής και ότι ο ρευματοδότης είναι κατάλληλα γειωμένος.
3. Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς στην εσωτερική κοιλότητα:
α. Μην παραψήνετε το φαγητό.
β. Να αφαιρείτε τα μεταλλικά συνδετικά από τις χάρτινες ή τις πλαστικές σακούλες πριν τις
τοποθετήσετε στη συσκευή.
γ. Μη ζεσταίνετε λάδι ή λίπος για τηγάνισμα, γιατί η θερμοκρασία του λαδιού δεν ελέγχεται.
δ. Μετά τη χρήση, σκουπίστε το κάλυμμα του αγωγού μικροκυμάτων με υγρό πανί και μετά με στεγνό,
για να αφαιρέσετε τις πιτσιλιές και τα λίπη. Εάν συσσωρευτούν λίπη, ενδέχεται να προκληθεί
υπερθέρμανση και να προκληθεί καπνός ή πυρκαγιά.
ε. Εάν προκληθεί καπνός ή ανάφλεξη από το περιεχόμενο του φούρνου, απενεργοποιήστε τον και
αποσυνδέστε τον από την παροχή ρεύματος.
στ. Όταν χρησιμοποιείτε σκεύη μιας χρήσης από πλαστικό, χαρτί ή άλλο εύφλεκτο υλικό, χρειάζεται
αυστηρή επιτήρηση.
4. Για την αποφυγή έκρηξης και αιφνίδιου βρασμού:
α. Μην τοποθετείτε στη συσκευή σφραγισμένα δοχεία. Τα μπιμπερόν που είναι κλεισμένα με πώμα ή
με το θήλαστρο θεωρούνται σφραγισμένα δοχεία.
β. Όταν βράζετε υγρά στη συσκευή, να χρησιμοποιείτε δοχεία με πλατύ στόμιο και να περιμένετε
περίπου 20 δευτ. μετά το τέλος του μαγειρέματος για να αποφύγετε τον καθυστερημένο εκρηκτικό
βρασμό των υγρών.
γ. Πρέπει να ξεφλουδίζετε ή να τρυπάτε τις πατάτες, τα λουκάνικα και τα κάστανα πριν από το
μαγείρεμα. Μη ζεσταίνετε στη συσκευή αυγά με το τσόφλι ή σφιχτά αυγά γιατί υπάρχει κίνδυνος να
εκραγούν, ακόμα και μετά το τέλος της θέρμανσης με τα μικροκύματα.
δ. Μην αφαιρείτε αμέσως τις μαγειρεμένες υγρές τροφές. Περιμένετε λίγο, για την αποφυγή κινδύνου
από καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό των υγρών.
ε. Πρέπει να ανακατεύετε ή να αναδεύετε τα περιεχόμενα των μπιμπερόν και των δοχείων με παιδικές
τροφές και να ελέγχετε τη θερμοκρασία τους πριν τα καταναλώσετε, για την αποφυγή εγκαυμάτων.
5. Μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν η πόρτα ή οι τσιμούχες έχουν φθαρεί ή αν η συσκευή
δυσλειτουργεί ή αν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο. Αναθέστε την επισκευή και τη συντήρηση
της συσκευής σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ή να
επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
6. Εάν φθαρεί το καλώδιο ρεύματος, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον
αντιπρόσωπό του ή από ειδικευμένο τεχνικό, για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας.
7. Μετά το μαγείρεμα, το δοχείο είναι καυτό. Χρησιμοποιήστε γάντια κουζίνας για να το βγάλετε και
αποφύγετε τα εγκαύματα από τους ατμούς, κρατώντας το πρόσωπο και τα χέρια σας μακριά από τους
ατμούς.
8. Σηκώστε αργά την πιο μακρινή άκρη του καλύμματος του σκεύους ή της πλαστικής μεμβράνης και
ανοίξτε με προσοχή τις σακούλες για το ποπ κορν ή για το ψήσιμο, μακριά από το πρόσωπό σας.
9. Για να αποφύγετε το σπάσιμο του περιστρεφόμενου δίσκου:
α. Πριν τον καθαρίσετε, αφήστε τον να κρυώσει εντελώς.
β. Μην τοποθετείτε επάνω του ζεστά φαγητά ή σκεύη όταν είναι κρύος.
γ. Μην τοποθετείτε επάνω του παγωμένα φαγητά ή σκεύη όταν είναι ζεστός.
10. Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη δεν ακουμπούν στα εσωτερικά τοιχώματα κατά το μαγείρεμα.
11. Εάν δεν διατηρείτε τη συσκευή καθαρή, προκαλείται φθορά στην επιφάνειά της, η οποία θα
επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ίσως προκληθεί κίνδυνος.
5
12. Να χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
13. Μην αποθηκεύετε τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα μέσα στη συσκευή.
14. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς υγρό ή τροφές στο εσωτερικό της, γιατί θα προκληθεί φθορά.
15. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή μη ικανά άτομα χωρίς επιτήρηση.
Επιτρέπεται στα παιδιά να τη χρησιμοποιούν χωρίς επιτήρηση μόνον όταν τους έχουν δοθεί επαρκείς
οδηγίες ώστε να τη χειρίζονται με ασφάλεια, γνωρίζοντας τους κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση.
16、Σε λειτουργία συνδυασμού ψησίματος, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό
την επίβλεψη ενηλίκου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που παράγονται.
17. Εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή ίσως προκαλέσουν τραυματισμούς.
18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
19. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
Μόνο για οικιακή χρήση
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Σημειώσεις:
1. Ο μηχανισμός κλειδώματος της πόρτας εξασφαλίζει ότι η συσκευή ενεργοποιείται μόνον όταν η
πόρτα έχει κλείσει καλά, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση σε ακτινοβολία μικροκυμάτων.
2. Ο πίνακας χειρισμού απεικονίζεται στην επόμενη σελίδα (ο πίνακας χειρισμού υπόκειται σε
τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση).
3. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του αγωγού μικροκυμάτων κατά τον καθαρισμό (δείτε το Σχ.1).
4. Ο περιστρεφόμενος δίσκος περιστρέφεται για να ζεσταίνεται ομοιόμορφα το φαγητό.
5. Στη σχάρα ψησίματος τοποθετούνται τροφές για ψήσιμο.
6. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ώρα, ο τρόπος μαγειρέματος και ο υπολειπόμενος χρόνος
λειτουργίας, που εξαρτάται από την τρέχουσα λειτουργία που έχετε ορίσει.
6
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
1. Πριν από το μαγείρεμα
Όταν η συσκευή συνδέεται στην παροχή ρεύματος, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές..
Ύστερα αναβοσβήνει
για να εισαγάγετε τον τρόπο και το χρόνο μαγειρέματος.
:
2. Κουμπί ''Χρόνος, βάρος/Αυτόματο μαγείρεμα’’
Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματο μαγείρεμα, να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο μαγειρέματος και το
βάρος κατά τη λειτουργία, στρέφοντας αυτό το κουμπί.
3. Παύση/Ακύρωση
Στο αρχικό στάδιο ή στο στάδιο εισαγωγής: πιέστε μία φορά το κουμπί Pause/Cancel
(Παύση/Ακύρωση) για ακύρωση της εισαγωγής προγράμματος και συνέχιση του αρχικού σταδίου.
Κατά το μαγείρεμα: πιέστε μία φορά το κουμπί Pause/Cancel για διακοπή της λειτουργίας του
φούρνου. Πιέστε δύο φορές για ακύρωση του προγράμματος μαγειρέματος.
7
4. Ρύθμιση ώρας (24 ώρες)
Με το κουμπί Preset.Clock (Προκαθορισμός ώρας) μπορείτε να εισαγάγετε την τρέχουσα ή την
:
προκαθορισμένη ώρα όταν το
αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων μετά τη σύνδεση
της συσκευής στην παροχή ρεύματος. Εάν δεν χρειάζεται, παραλείψτε το για να συνεχίσετε.
Ρύθμιση
Για παράδειγμα: για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα, 12:30
Ενδείξεις
00:00
1. Πιέστε μία φορά το κουμπί Preset.Clock.
2. Στρέψτε το κουμπί Time.Weight /Auto Cooking για να ρυθμίσετε
τις ώρες.
12:00
12:00
3. Πιέστε άλλη μια φορά το κουμπί Preset.Clock.
4.. Στρέψτε το κουμπί Time.Weight /Auto Cooking για να
ρυθμίσετε τα λεπτά.
12:30
5. Πιέστε άλλη μια φορά το κουμπί Preset.Clock ή περιμένετε 5 δευτ. 1 2 : 3 0
και οι αριθμοί θα σταθεροποιηθούν.
5. Αυτόματη υπενθύμιση
Όταν ολοκληρωθεί η προκαθορισμένη διαδικασία μαγειρέματος, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
End (Τέλος) και ακούγονται τρία ''μπιπ'' που σας ειδοποιούν να βγάλετε το φαγητό από το φούρνο. Εάν
δεν πιέσετε μία φορά το κουμπί Pause/Cancel ή δεν ανοίξετε την πόρτα, θα συνεχιστούν τα ''μπιπ'' ανά
3 λεπτά.
6. Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας
Με αυτή τη δυνατότητα κλειδώνει ο πίνακας χειρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής και για να μην
την χρησιμοποιούν τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Σε αυτή την κατάσταση, όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά.
Για να ορίσετε το κλείδωμα ασφαλείας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Pause/Cancel για 3
δευτ. περίπου, μέχρι να εμφανιστεί η
Ρύθμιση
Ενδείξεις
ένδειξη
Παράδειγμα: Μαγείρεμα στο P80 για 10 λεπτά.
Για να ακυρώσετε το κλείδωμα, πιέστε και
1. Μετά την ενεργοποίηση, αναβοσβήνει
κρατήστε πατημένο το κουμπί Pause/Cancel για 3
η άνω και κάτω τελεία. Πιέστε Pause/Cancel
περίπου δευτ. μέχρι να εξαφανιστεί η
:
μία φορά.
ένδειξη
7. Μαγείρεμα με τα μικροκύματα
Πιέστε το κουμπί Micro Power. Γίνεται κυκλική
εναλλαγή
της
ένδειξης
LED
ως
εξής:
P100—P80—P60—P40—P20
2. Ορίστε την ισχύ των μικροκυμάτων
πιέζοντας διαδοχικά το κουμπί Micro Power.
P 80
3. Ορίστε χρόνο μαγειρέματος στρέφοντας το
κουμπί Time.Weight/Auto Cooking.
4. Πιέστε το κουμπί Instant/Start για έναρξη,
και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και
10:00
εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος
λειτουργίας.
Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο
10:00
μαγειρέματος κατά το μαγείρεμα. Συνιστάται
να γυρίζετε το φαγητό στο μισό χρόνο. Μετά το γύρισμα,
πιέστε μία φορά το κουμπί Instant/Start για συνέχιση.
P100--- Υψηλή ισχύς, ισχύς μικροκυμάτων 100%.
Για γρήγορο και πλήρες μαγείρεμα τροφών όπως
κρεατικά και λαχανικά.
P80--- Μέτρια υψηλή ισχύς, ισχύς μικροκυμάτων
80%. Για μέτρια γρήγορο μαγείρεμα τροφών όπως
αυγά, ψαρικά, ρύζι, σούπες.
P60--- Μέτρια ισχύς, ισχύς μικροκυμάτων 60%.
Για μαγείρεμα στον ατμό.
P40--- Μέτρια χαμηλή ισχύς, ισχύς μικροκυμάτων 40%. Για απόψυξη τροφών.
P20--- Χαμηλή ισχύς, ισχύς μικροκυμάτων 20%. Για να διατηρείτε ζεστό το φαγητό.
8
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να οριστεί είναι 60 λεπτά.
2) Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη σχάρα ψησίματος όταν μαγειρεύετε με μικροκύματα..
3) Μη λειτουργείτε ποτέ το φούρνο άδειο.
4) Εάν γυρίσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πιέστε μία φορά το κουμπί Instant/Start
για να συνεχιστεί η προκαθορισμένη διαδικασία μαγειρέματος.
5) Για να αφαιρέσετε το φαγητό πριν την προκαθορισμένη ώρα, πιέστε μία φορά το κουμπί
Pause/Cancel για διαγραφή της προκαθορισμένης διαδικασίας, για να μην εκτελεστεί η λειτουργία
χωρίς να το θέλετε την επόμενη φορά..
8. Εξπρές
Πιέστε το κουμπί Express. Η ένδειξη αλλάζει
κυκλικά ως εξής: 0:30--1:00--1:30.
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ζεστάνετε ένα
φλιτζάνι νερό ή αφέψημα χωρίς να ορίσετε χρόνο.
Επιλέξτε το σωστό χρόνο ανάλογα με το αφέψημα.
0:30 --- η προεπιλογή είναι λειτουργία 30 δευτ.
1:00 --- η προεπιλογή είναι λειτουργία 1 λεπτού
1:30 --- η προεπιλογή είναι ενάμισι λεπτό.
9. Γκριλ
Πιέστε το κουμπί Crill για να επιλέξετε ελαφρύ
ψήσιμο, για λεπτά κρεατικά όπως μπριζόλες,
λουκάνικα, φτερούγες κοτόπουλου ή και σάντουιτς.
Τα φαγητά ροδίζουν καλά.
Σημείωση: Για το μαγείρεμα στο γκριλ, η
προθέρμανση δεν είναι απαραίτητη.
Παράδειγμα: Μαγείρεμα εξπρές για 1 λεπτό
Ρύθμιση
1. Μετά την ενεργοποίηση, αναβοσβήνει
η άνω και κάτω τελεία. Πιέστε Pause/Cancel
μία φορά.
2. Πιέστε διαδοχικά το κουμπί Express
για να επιλέξετε μενού.
3. Αρχίστε το μαγείρεμα πιέζοντας το κουμπί
Instant/Start.
Ενδείξεις
:
1:00
Παράδειγμα: Ψήσιμο στο ελαφρό γκριλ για 10 λεπτά
Ρύθμιση
Ενδείξεις
:
1.Μετά την ενεργοποίηση, αναβοσβήνει
η άνω και κάτω τελεία. Πιέστε
0:00
Pause/Cancel μία φορά.
2. Επιλέξτε μενού μαγειρέματος πιέζοντας
10:00
το κουμπί Grill
3. Ορίστε χρόνο μαγειρέματος στρέφοντας
το κουμπί TimeWeight/Auto Cooking
10:00
4. Πιέστε Instant/Start για έναρξη.
Γίνεται αντίστροφη μέτρηση και εμφανίζεται
υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας.
10. Συνδυασμός με γκριλ
Πιέστε το κουμπί Crill Combi. Η ένδειξη
εναλλάσσεται ως εξής Grill combi1 — Grill
combi2—Grill combi3
Grill combi1---30 % χρόνος μαγειρέματος με
μικροκύματα και 70% χρόνος γκριλ. Για φαγητά Παράδειγμα: Ψήσιμο με το Grill combi1 για 10 λεπτά
Ρύθμιση
Ενδείξεις
όπως μπριζόλες, για ικανοποιητικά αποτελέσματα
1.Μετά
την
ενεργοποίηση,
αναβοσβήνει
η
ψησίματος.
Grill combi2---55 % χρόνος με μικροκύματα και άνω και κάτω τελεία. Πιέστε Pause/Cancel
:
45% χρόνος γκριλ. Για κρεατικά, ολόκληρα μία φορά.
πουλερικά κλπ. γιατί έτσι διαπερνούν την τροφή πιο 2. Επιλέξτε μενού μαγειρέματος πιέζοντας
0:00
το κουμπί Grill Combi
γρήγορα τα μικροκύματα.
Grill combi3---70 % χρόνος με μικροκύματα και 3. Ορίστε χρόνο μαγειρέματος στρέφοντας
10:00
30% χρόνος γκριλ. Για κρεατικά, ολόκληρα το κουμπί Time.Weight/ Auto Cooking
πουλερικά κλπ. γιατί έτσι διαπερνούν την τροφή πιο 4.Πιέστε Instant/Start για έναρξη.
10:00
γρήγορα τα μικροκύματα. Σημείωση: Για το γκριλ, η Γίνεται αντίστροφη μέτρηση και
εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας
προθέρμανση δεν είναι απαραίτητη.
Προειδοποίηση:
Σε λειτουργία Crill Combi, τα εξαρτήματα του φούρνου, η σχάρα και τα σκεύη καίνε. Να προσέχετε
όταν βγάζετε κάτι από το φούρνο. Χρησιμοποιήστε πιάστρες ή γάντια κουζίνας για ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ.
9
ο
11. Αυτόματη απόψυξη
Πιέστε το κουμπί Auto Defrost. Οι ενδείξεις Παράδειγμα: Για να αποψύξετε 400 γραμ κοτόπουλο
Ρύθμιση
Ενδείξεις
εναλλάσσονται ως εξής: D.1—D.2—D.3
1. Μετά την ενεργοποίηση, αναβοσβήνει
D.1 --- απόψυξη πουλερικών από 0,2 έως 3,0 κιλά.
:
D.2---απόψυξη κρεατικών από 0,1 έως 2,0 κιλά.
η άνω και κάτω τελεία. Πιέστε
D.3--- απόψυξη ψαρικών από 0,1 έως 0,9 κιλά.
Pause/Cancel μία φορά.
.1
Σημείωση:
2. Επιλέξτε τύπο φαγητού πιέζοντας το
1. Πρέπει να γυρίζετε το φαγητό κατά τη διάρκεια πλήκτρο Auto Defrost .
0.4
της λειτουργίας, για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
3. Ορίστε βάρος ξεπαγώματος στρέφοντας
2. Συνήθως η απόψυξη χρειάζεται περισσότερο το κουμπί Time.Weight/Auto Cooking.
χρόνο από ό,τι το μαγείρεμα.
4. Ξεκινήστε το μαγείρεμα πατώντας το
5:16
3. Εάν η τροφή κόβεται με το μαχαίρι, η απόψυξη
κουμπί Instant/Start. Θα ξεκινήσει η
έχει ολοκληρωθεί.
αντίστροφη μέτρηση χρόνου.
4. Για καλύτερα αποτελέσματα, διαβάστε τον
5. Στη μέση της απόψυξης θα ακουστεί 2 φορές ο ήχος
παρακάτω οδηγό απόψυξης.
«3 μπιπ» για να σας θυμίσει να γυρίσετε το φαγητό.
Οδηγός απόψυξης
Ανοίξτε την πόρτα, απαποδογυρίστε το φαγητό και
Μπριζόλες
ξανακλείστε την πόρτα. Πατήστε ξανά το κουμπί
- Προστατέψτε τα λεπτά τους άκρα με
Instant/Start για να συνεχιστεί η απόψυξη. Εάν δεν
αλουμινόχαρτο.
ανοίξετε την πόρτα για να αναποδογυρίσετε το φαγητό, η
- Τοποθετήστε την τροφή με το πιο λεπτό της
απόψηξη θα συνεχιστεί μέχρι να τελειώσει ο χρόνος.
μέρος στο κέντρο, σε ένα στρώμα, σε ρηχό πιάτο.
Εάν υπάρχουν κομμάτια που έχουν κολλήσει μεταξύ τους, χωρίστε τα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
- Όταν ακουστεί ένα ''μπιπ'', είναι ειδοποίηση για να γυρίσετε το φαγητό. Γυρίστε το, τακτοποιήστε το
και προστατέψτε τα μέρη που έχουν ξεπαγώσει.
- Πιέστε το κουμπί Instant/Start για συνέχιση της απόψυξης.
- Μετά την απόψυξη, αφήστε την τροφή καλυμμένη με αλουμινόχαρτο για 5-15 λεπτά.
Κιμάς
- Τοποθετήστε τον παγωμένο κιμά σε ρηχό πιάτο. Προστατέψτε τα άκρα.
- Όταν ακουστεί ένα ''μπιπ'', είναι ειδοποίηση για να γυρίσετε το φαγητό. Απομακρύνετε τα μέρη που
έχουν ξεπαγώσει, γυρίστε τον κιμά και προστατέψτε τις άκρες με αλουμινόχαρτο.
- Πιέστε το κουμπί Instant/Start για συνέχιση της απόψυξης.
- Μετά την απόψυξη, αφήστε την τροφή καλυμμένη με αλουμινόχαρτο για 5-15 λεπτά..
Ψητό κρέας (Μοσχάρι/χοιρινό/αρνί)
- Προστατέψτε τις άκρες με αλουμινόχαρτο.
- Τοποθετήστε το κότσι με το ψαχνό προς τα επάνω (αν είναι δυνατόν) μέσα σε ρηχό πιάτο.
- Όταν ακουστεί ένα ''μπιπ'', είναι ειδοποίηση για να γυρίσετε το φαγητό. Γυρίστε το και προστατέψτε
τα ξεπαγωμένα μέρη.
- Πιέστε το κουμπί Instant/Start για συνέχιση της απόψυξης.
Μετά την απόψυξη, αφήστε την τροφή καλυμμένη με αλουμινόχαρτο για 10-30 λεπτά..
Πουλερικά
- Αφαιρέστε την αρχική μεμβράνη τυλίγματος. Προστατέψτε τις άκρες από τις φτερούγες και τα
μπουτάκια με αλουμινόχαρτο.
- Τοποθετήστε τη μεριά του στήθους προς τα κάτω σε ρηχό πιάτο.
- Όταν ακουστεί ένα ''μπιπ'', είναι ειδοποίηση για να γυρίσετε το φαγητό. Γυρίστε το και προστατέψτε
τα ξεπαγωμένα μέρη.
- Πιέστε το κουμπί Instant/Start για συνέχιση της απόψυξης.
- Μετά την απόψυξη, αφήστε την τροφή καλυμμένη με αλουμινόχαρτο για 15-30 λεπτά
Σημείωση: Εάν χρειάζεται, ξεπλύντε την τροφή με κρύο νερό για να απομακρύνετε τα εντόσθια.
Κομμάτια κοτόπουλου (Φτερούγες και μπουτάκια)
- Προστατέψτε τα εκτεθειμένα κόκαλα με αλουμινόχαρτο.
- Τοποθετήστε τα κομμάτια σε ρηχό πιάτο.
- Όταν ακουστεί ένα ''μπιπ'', είναι ειδοποίηση για να γυρίσετε το φαγητό. Γυρίστε το και προστατέψτε
10
τα ξεπαγωμένα μέρη. .
- Πιέστε το κουμπί Instant/Start για συνέχιση της απόψυξης.
- Μετά την απόψυξη, αφήστε την τροφή καλυμμένη με αλουμινόχαρτο για 5-30 λεπτά
12. Αυτόματο μαγείρεμα
Η συσκευή διαθέτει προεπιλεγμένο μενού
μαγειρέματος για απλή λειτουργία. Όταν
αναβοσβήνει η ένδειξη της άνω και κάτω τελείας,
στρέψτε το κουμπί Time.Weight/Auto Cooking,
Οι
ενδείξεις
εναλλάσσονται
ως
εξής:
AC-1—AC-2—AC-3….AC-8
Επιλέξτε μενού ανάλογα με το είδος και το βάρος
του φαγητού και τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες
του παρακάτω πίνακα. Διαφορετικά, θα
επηρεαστεί πολύ το αποτέλεσμα.
Παράδειγμα: 0,3 κιλ. ψάρι στον ατμό
Ρύθμιση
Ενδείξεις
1. Μετά την ενεργοποίηση, αναβοσβήνει
η άνω και κάτω τελεία. Πιέστε Pause/Cancel
μία φορά.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο μενού με το κουμπί
:
AC-7
Weight.Time/Auto Cooking.
3. Πιέστε μία φορά Instant/Start για επιβεβαίωση
0.3
4. Στρέψτε το κουμπί Weight.Time/Auto Cooking
για να επιλέξετε βάρος.
15:00
5. Πιέστε Instant/Start για έναρξη.
Γίνεται αντίστροφη μέτρηση και
εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας
Πίνακας αυτόματου μαγειρέματος
Ένδειξη
Κατηγορία
AC-1
Ρύζι
AC-2
Φρέσκα
λαχανικά
AC-3
AC-4
AC-5
AC-6
AC-7
Οδηγίες
Κατάλληλο για μαγείρεμα ρυζιού από 0,15 έως 0,60 κιλ.
Κατάλληλο για μαγείρεμα λαχανικών από 0,1 έως 0,5 κιλ.
Κατάλληλο για κατασκευή ποπ κορν σε σακούλες που διατίθενται στην
αγορά, βάρους 0,1κιλ. Εάν, πριν ολοκληρωθεί το ποπ κορν, η ταχύτητα
Ποπ κορν
κατασκευής του μειωθεί σε 1 φορά ανά 1-2 δευτερόλεπτα, πιέστε
Pause/Cancel για διακοπή της διαδικασίας
Κατάλληλο για λεπτοκομμένες πατάτες των 5χιλ ανάλογα με το
συνολικό βάρος, από 0,15 έως 0,60 κιλ. .Τοποθετήστε τις κομμένες
Πατάτες
πατάτες σε μεγάλο πιάτο και σκεπάστε το πιάτο με λεπτή μεμβράνη, για
να αποφύγετε την απώλεια νερού
Για ζέσταμα ενός κομματιού κρύας πίτσας, συνολικού βάρους από
Πίτσα
0,15/0,30 κιλ..
Ανάλογα με την υπάρχουσα θερμοκρασία, από 50οC έως 80 οC.
Κατάλληλο για:
1. Ζέσταμα ενός φλιτζανιού με 250 ml υγρό ή αφέψημα
Αφεψήματα
2. Ζέσταμα ενός φλιτζανιού με 500ml υγρό ή αφέψημα
3. Ζέσταμα ενός φλιτζανιού με 700 ml υγρό ή αφέψημα
Χρησιμοποιήστε φλιτζάνια με μεγάλο στόμιο και μην τα σφραγίζετε.
Κατάλληλο για μαγείρεμα ψαριού στον ατμό, βάρους από 0,1 έως 0,4
κιλ. Αφού πλύνετε το ψάρι και αφαιρέσετε τα λέπια, χαράξτε το δέρμα
του. Τοποθετήστε το σε ρηχό πιάτο διαμέτρου 22-27cm, ραντίστε το
ελαφρά με κάποια συστατικά και σκεπάστε το με λεπτή μεμβράνη για να
Ψάρια
αποφύγετε την απώλεια νερού. Στο μέσον της διαδικασίας του
μαγειρέματος, πιέστε το κουμπί Pause/Cancel και γυρίστε το ψάρι για
καλύτερα αποτελέσματα. Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, αφήστε το να
μείνει για 2 λεπτά.
11
AC-8
Κοτόπουλο
Κατάλληλο για ψήσιμο κοτόπουλου βάρους από 0,2 έως 1,2 κιλ. Στο
μέσον της διαδικασίας του μαγειρέματος, πιέστε το κουμπί
Pause/Cancel και γυρίστε το κοτόπουλο, για καλύτερα αποτελέσματα.
Σημείωση:
1. Οι παραπάνω χρόνοι μαγειρέματος βασίζονται στο είδος του φαγητού και σε θερμοκρασία δωματίου
20-25 . Σε διαφορετικές θερμοκρασίες, τα αποτελέσματα διαφέρουν.
2. Η θερμοκρασία, το βάρος και το σχήμα της τροφής επηρεάζουν πολύ το αποτέλεσμα του
μαγειρέματος. Εάν υπάρχει κάποια διαφορά στους παράγοντες που αναφέρονται στο παραπάνω μενού,
ρυθμίστε ανάλογα το χρόνο μαγειρέματος για καλύτερα αποτελέσματα.
13. Αυτόματη έναρξη (λειτουργία καθυστέρησης)
Εάν δεν θέλετε να ξεκινήσει αμέσως η λειτουργία, μπορείτε να προκαθορίσετε το μενού και το χρόνο
μαγειρέματος. Το προκαθορισμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει την προκαθορισμένη ώρα.
Παράδειγμα: Τώρα η ώρα είναι 12:30. Θέλετε να ξεκινήσει το μαγείρεμα αυτόματα με 100P ισχύ
μικροκυμάτων για 9 λεπτά και 30 δευτ. στις 14:20
Ρύθμιση
Ενδείξεις
Ρύθμιση
Ενδείξεις
1. Ορίστε την τρέχουσα ώρα
0:00
2. Ορίστε μενού και χρόνο μαγειρέματος
1.1 Πιέστε το κουμπί Preset.Clock
P 100
1.2
Στρέψτε
το
κουμπί
Time.Weight/Auto Cooking για να
ορίσετε τις ώρες. Η ένδειξη των ωρών
αναβοσβήνει
1.3 Πιέστε ξανά το Preset.Clock
1.4
Στρέψτε
το
κουμπί
Time.Weight/Auto Cooking για να
ορίσετε τα λεπτά
1.5 Πιέστε το κουμπί Preset.Clock ή
περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα για να
σταθεροποιηθούν οι αριθμοί.
2.1 Επιλέξτε ισχύ μαγειρέματος με το
κουμπί Micro Power
12:00
12:00
12:30
12:30
2.2
Στρέψτε
το
κουμπί
9 :0 0
Time.Weight/Auto Cooking για να
ορίσετε χρόνο μαγειρέματος
2.3 Για να επιστέψετε στην τρέχουσα
12:30
ώρα,
κρατήστε
πατημένο
το
Preset.Clock για 3 δευτερόλεπτα.
Ακούγεται ένα '’μπιπ’’.
3.
Ορίστε
το
χρόνο
έναρξης.
1 4 :2 0
Επαναλάβετε τα βήματα 1.2, 1.3, 1.4
4. Πιέστε το Preset.Clock για να
επιβεβαιώσετε
το
πρόγραμμα 1 2 : 3 0
καθυστερημένης έναρξης. Το πρόγραμμα
έχει ενεργοποιηθεί και θα ξεκινήσει στις
14:20
5.
Μπορείτε
να
ελέγξετε
τον
1 4 :2 0
προκαθορισμένο
χρόνο
έναρξης
πιέζοντας το κουμπί Preset.Clock
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία καθυστέρησης δεν εφαρμόζεται στο πρόγραμμα εξπρές, στο αυτόματο μαγείρεμα και στην
αυτόματη απόψυξη..
.
12
14. Μαγείρεμα πολλών βημάτων
Για καλύτερο αποτέλεσμα, πολλές συνταγές αναφέρουν διαφορετικούς τρόπους και χρόνους
μαγειρέματος. Προγραμματίστε το δικό σας μενού, ως εξής:
Παράδειγμα: Θέλετε να μαγειρέψετε ένα φαγητό με ισχύ μικροκυμάτων 100P για 3 λεπτά και μετά να το
ψήσετε ελαφρά για 9 λεπτά. Αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνει 2 βήματα.
Ρύθμιση
1. 100P ισχύς μικροκυμάτων για 3 λεπτά
Ενδείξεις
1.1 Πιέστε το κουμπί Micro Power
για να επιλέξετε μενού
1.2
Στρέψτε
το
κουμπί
Time.Weight/Auto Cooking για να
ορίσετε χρόνο μαγειρέματος
P 100
3:00
Ρύθμιση
2. Ελαφρύ ψήσιμο για 9 λεπτά
Ενδείξεις
2.1 Πιέστε το κουμπί Grill
0:00
2.2 Στρέψτε το κουμπί Time.Weight/Auto
9:00
Cooking για να ορίσετε χρόνο μαγειρέματος
3. Ξεκινήστε το μαγείρεμα με το
κουμπί Instant/Start
3:00
Όταν τελειώσει το μαγείρεμα με την ισχύ μικροκυμάτων 100P, ξεκινάει αυτόματα το ελαφρύ ψήσιμο..
Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε το πολύ 4 βήματα κάθε φορά, επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1 και 2
προαιρετικά, για να ορίσετε και τα άλλα βήματα.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
1)
Τακτοποίηση του φαγητού
Να τοποθετείτε τα πιο παχιά κομμάτια προς το έξω μέρος του πιάτου και τα πιο λεπτά προς το
κέντρο του, και να τα κατανέμετε ομοιόμορφα. Αν είναι δυνατόν, να μην επικαλύπτονται.
2)
Χρόνος μαγειρέματος
Ξεκινήστε το μαγείρεμα ορίζοντας το μικρότερο δυνατό χρόνο και επεκτείνετέ τον ανάλογα με τις
ανάγκες. Εάν το φαγητό παραψηθεί, ενδέχεται να προκληθεί καπνός και να καεί.
3)
Να σκεπάζετε τα φαγητά πριν το μαγείρεμα, ανάλογα με τη συνταγή.
Χρησιμοποιήστε χαρτοπετσέτες, πλαστική μεμβράνη κατάλληλη για μικροκυματικό ή σκέπασμα
για
να καλύψετε το φαγητό ώστε να μην πιτσιλίσει και να μαγειρευτεί ομοιόμορφα. (Έτσι ο
φούρνος διατηρείται καθαρός).
4)
Προστασία κομματιών του φαγητού
Χρησιμοποιήστε μικρά κομμάτια αλουμινόχαρτου για να καλύψετε τα λεπτά σημεία των
κρεατικών ή των πουλερικών, για να μην παραψηθούν.
5)
Να ανακατεύετε το φαγητό
Εάν είναι δυνατόν, μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ανακατέψτε τα από έξω
προς το κέντρο του πιάτου.
6)
Να γυρίζετε το φαγητό
Τροφές όπως το κοτόπουλο, τα μπιφτέκια ή οι μπριζόλες πρέπει να γυρίζονται μία φορά κατά τη
διάρκεια του μαγειρέματος.
7)
Ξανατακτοποιήστε το φαγητό
Να αλλάζετε τη θέση του φαγητού στα μισά της διάρκειας του μαγειρέματος, ως εξής: από επάνω
προς τα κάτω και από το κέντρο του πιάτου προς τα έξω.
8)
Αφήστε το φαγητό να παραμείνει για λίγο
13
Μετά το μαγείρεμα, αφήστε το φαγητό να μείνει για αρκετή ώρα. Βγάλτε το από το φούρνο και, αν
είναι δυνατόν, ανακατέψτε το. Όσο το φαγητό μένει, καλύψτε το ώστε να ολοκληρωθεί το
μαγείρεμα χωρίς να παραψηθεί.
9)
Να ελέγχετε αν το φαγητό έχει ψηθεί
Παρατηρήστε το χρώμα και τη σκληρότητά του και αποφασίστε αν έχει ψηθεί. Όταν το φαγητό
έχει ψηθεί καλά, εμφανίζονται τα εξής σημάδια:
-Βγαίνει ατμός από όλο το φαγητό, όχι μόνο από τις άκρες.
- Οι αρθρώσεις των πουλερικών κινούνται εύκολα.
- Δεν υπάρχουν ίχνη αίματος στο χοιρινό και στα πουλερικά.
- Το ψάρι είναι αδιαφανές και τρυπιέται εύκολα με το πιρούνι.
10) Συμπύκνωση
Είναι φυσιολογικό φαινόμενο στο μαγείρεμα με μικροκύματα. Η υγρασία των τροφών επηρεάζουν
την υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής. Γενικά, τα σκεπασμένα φαγητά δεν προκαλούν τόση
συμπύκνωση όσο τα ξεσκέπαστα. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν είναι φραγμένα.
11) Πλαστική μεμβράνη κατάλληλη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων
Για μαγείρεμα φαγητών πλούσιων σε λιπαρά, μην φέρνετε τη μεμβράνη σε επαφή με το φαγητό,
γιατί θα αποκτήσει οσμή.
12) Πλαστικά σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων
Ορισμένα πλαστικά σκεύη κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων δεν είναι κατάλληλα για
μαγείρεμα φαγητών πλούσιων σε λίπη και ζάχαρη.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρίζετε τακτικά το φούρνο και απομακρύνετε τα υπολείμματα των τροφών.
Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Αν είναι δυνατόν,
αφήστε την πόρτα ανοικτή για να απενεργοποιήσετε το φούρνο κατά τον καθαρισμό.
Εξωτερική επιφάνεια:
Σκουπίστε το εξωτερικό με μαλακό, υγρό πανί. Αποφύγετε τα σκληρά ή τα λειαντικά καθαριστικά.
Πόρτα:
Να σκουπίζετε τακτικά με υγρό πανί την πόρτα και το παράθυρο και από τις δύο πλευρές, τις τσιμούχες
της πόρτας και τα διπλανά εξαρτήματα, για να απομακρύνετε τις πιτσιλιές. Μην χρησιμοποιείτε
λειαντικά καθαριστικά.
Πίνακας χειρισμού:
Να καθαρίζετε με προσοχή τον πίνακα χειρισμού. Σκουπίστε τον με ελαφρώς υγρό πανί. Μην τον
τρίβετε και μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.
Εσωτερικά τοιχώματα:
Για να καθαρίσετε τα εσωτερικά τοιχώματα, σκουπίστε τα με υγρό πανί για λόγους υγιεινής. Μετά τη
χρήση, σκουπίστε το κάλυμμα του αγωγού των μικροκυμάτων μέσα στο φούρνο με μαλακό, υγρό πανί
για να απομακρύνετε τις πιτσιλιές και τα υπολείμματα. Όταν τα υπολείμματα συσσωρεύονται,
προκαλείται υπερθέρμανση και δημιουργείται καπνός ή κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην αφαιρείτε το
κάλυμμα του αγωγού μικροκυμάτων. Μην χρησιμοποιείτε τα καθαριστικά φούρνων που κυκλοφορούν
στην αγορά, λειαντικά ή σκληρά καθαριστικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια σε κανένα μέρος της
14
συσκευής.
Περιστρεφόμενος δίσκος/ Δακτύλιος περιστροφής/Άξονας περιστροφής
Πλύντε τα με ήπιο σαπούνι και νερό και σκουπίστε τα καλά.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για πολύ καιρό, ίσως παρουσιαστούν παράξενες οσμές.
Απαλλαγείτε από αυτές με 3 τρόπους:
1. Βάλτε μερικές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και ζεστάνετέ τις σε υψηλή ισχύ για 2-3 λεπτά.
2. Βάλτε ένα φλιτζάνι με κόκκινο τσάι στο φούρνο και ζεστάνετέ το σε υψηλή ισχύ.
3. Βάλτε μερικές φλούδες πορτοκαλιού στο φούρνο και ζεστάνετέ τις σε υψηλή ισχύ για 1 λεπτό.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Προειδοποίηση: είναι επικίνδυνο για κάποιον που δεν είναι ειδικευμένος τεχνικός να κάνει
οποιαδήποτε επισκευή ή επιδιόρθωση που περιλαμβάνει αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος που
προστατεύει από έκθεση σε ακτινοβολία μικροκυμάτων.
Προσοχή: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
Προειδοποίηση: Κατά τη λειτουργία της συσκευής, η θερμοκρασία των προσιτών
επιφανειών ενδέχεται να είναι υψηλή.
Μην εκτίθεστε στην ακτινοβολία από τη γεννήτρια μικροκυμάτων ή από άλλα μέρη που είναι
αγωγοί της ακτινοβολίας μικροκυμάτων.
Κατά την επισκευή, τα παρακάτω εξαρτήματα ενδέχεται να αφαιρεθούν και να δώσουν πρόσβαση σε
δυναμικό μεγαλύτερο των 250V προς τη γη.
1. Μάγνητρο
2. Μετασχηματιστής υψηλής τάσης
3. Πυκνωτής υψηλής τάσης
4. Δίοδος υψηλής τάσης
5. Ασφάλεια υψηλής τάσης
Οι παρακάτω καταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν υπερβολική έκθεση σε ακτινοβολία
μικροκυμάτων κατά την επισκευή της συσκευής.
1. Εσφαλμένη τοποθέτηση του μαγνήτρου.
2. Εσφαλμένο ταίριασμα του κλειδώματος της πόρτας, του μεντεσέ και της πόρτας.
3. Εσφαλμένη τοποθέτηση του στηρίγματος διακόπτη.
4. Φθορά της πόρτας, της τσιμούχας της πόρτας και του περιβλήματος.
15
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Μ.Π. 00510
(Π∆ 117/2004)
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλής ποιότητας και με στοιχεία
που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, στο τέλος της ζωής τους,
πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα υπόλοιπα σκουπίδια του νοικοκυριού.
Απορρίψτε αυτά τα εξαρτήματα στο κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά
και ηλεκτρονικά υλικά.
Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!
∆ήλωση Συμμόρφωσης
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:
EMC-Directive: 89 / 336 / EEC
Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EEC
CE Marking: 93 / 68 / EEC
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι ο φούρνος μικροκυμάτων MORRIS B6125MW συμμορφώνεται με τα
παρακάτω πρότυπα:
EN 60335-1 :2002+A11,A1:04+A12,A2:06
.
EN 60335-2-6 :2003+A1:05
EN 60335-2-25 :2002+A1:05+A2:06
EN 50366 :2003+A1:06
EN 55011:1998+A1:1999+A2:2002
EN 55014-1:2000+A1:2001+A2:2002
EN 61000-3-2:2000+A2:2005
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55014-2:1997+A1:2001
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.
Λεωφ. Βασ. Όλγας 33,
Ταχ. Κωδ. 54641, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Φαξ: 2310-867835
Ακτή Ποσειδώνος 45,
Ταχ. Κωδ. 18344, Μοσχάτο, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 9402064, Φαξ: 210 9402137
www.funai.gr / [email protected]
Μετάφραση IMPRESS
210 4116695
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
821 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content