Αθώος δηλώνει ο Δ. Κοντομηνάς

News
Γράφει την ιστορία
του Ελληνισμού
των ΗΠΑ
από το 1915
ab
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014 / Wednesday, January 15, 2014
NATIONAL HERALD VOL. 98 No.32697 GREEK-AMERICAN DAILY
Ξανανοίγει το
περίπτερο του Δελακά
www.ekirikas.com
WR/ΚΩστασ ΜπΕη
Το περίπτερο του Γεράσιμου
Δελακά στο Μανχάταν.
έγινε γνωστή μέσα από τον
«E.K.»αλλάκαιαπόάλλααμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησε τον δήμαρχο
Μπιλ Ντε Μπλάσιο, με αποτέλεσμαοιΑρχέςτηςπόληςνααλλάξουνστάσηκαινασυμφωνήσουν να του χορηγήσουν την
πολυπόθητηάδειαγιαναξανανοίξει το περίπτερό του. Ο Δελακάς,μάλιστα,είχεσυναντήσει
προσωπικάτονΜπιλΝτεΜπλάσιοπριναπόδέκαημέρες,στις
5Ιανουαρίου,ότανοδήμαρχος
είχεανοίξειτοGracieMansion
στουςπολίτες.ΟΔελακάςήταν
έναςαπότουςχιλιάδεςΝεοϋορκέζουςπουπερίμενανυπομονετικάστηνουρά,μέσαστοκρύο,
όχιβέβαιαγιαναδειαπόκοντά
την επίσημη κατοικία του δημάρχουαλλάγιαναεκθέσειτο
πρόβλημάτουσεαυτόνελπίζοντας σε δική του παρέμβαση,
πράγμαπουτελικάέγινε.
Οπως είναι ήδη γνωστό, ο
Δελακάςλειτουργούσετοπερίπτερο από το 1987, καταβάλλοντας ένα μηνιαίο αντίτιμο
στουςανθρώπουςπουκατείχαν
την άδεια. Οταν οι τελευταίοι
πέθαναν, ο Δελακάς κατέθεσε
αίτηση για να εκδοθεί η άδεια
στοόνομάτου,κάτιωστόσοπου
Συνέχεια στη σελίδα 5
Πέμπτη αυτοκτονία
στις Φυλακές Κύπρου
Τουανταποκριτήμας
Νεόφυτου Κυριάκου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα).ΚαζάνιπουβράζειείναιοικυπριακέςΚεντρικέςΦυλακέςμετάκαιτηνέααυτοκτονίακατάδικου-τηνπέμπτητους
τελευταίουςτέσσεριςμήνες-που
σημειώθηκεταξημερώματατης
Τρίτηςκαιτηναπόπειρααπόάλλοκατάδικοναθέσειτέρμαστη
ζωή του το μεσημέρι της ίδιας
μέρας.ΟαυτόχειραςήτανκατάδικοςαπότηΒουλγαρία,28χρόνων,οοποίοςεξέτιεποινήφυλάκισης12ετώνγιαβιασμό.Εντοπίστηκενεκρόςστοκελίτου,
στην πτέρυγα 2Β, στις 2:30 τα
ξημερώματα, κρεμασμένος με
Το θλιβερό
σίριαλ του
«A-Rod»
Επιμέλεια:
Διονύσης Ρούφος
ΑΘΗΝΑ. (ΓραφείοΕθνικούΚήρυκα).Στηνπροσπάθειάτουνα
ανατρέψειτονμεγαλύτεροαποκλεισμό στα χρονικά του MLB
καινααντιστρέψειτοειςβάρος
του κλίμα που διαμορφώθηκε
στοκοινότουμπέιζμπολ,οπρωταγωνιστής του τελευταίου μεγάλουσκανδάλουντόπινγκπου
συγκλονίζει τον παγκόσμιο
αθλητισμό,ΑλεξΡοντρίγκεζκατέφυγεστοομοσπονδιακόδικαστήριοτουΜανχάταν.
Το νομικό επιτελείο του
39χρονου slugger των Γιάνκις
κατέθεσε αγωγή εναντίον της
ομοσπονδίας επαγγελματικού
μπέιζμπολ (MLB) και του συλλόγου παικτών (MLBPA), που
διόρισαναπόκοινούτονδιαμεσολαβητήΦρέντρικΧόροβιτς.Ο
τελευταίοςεκδίκασετηνέφεση
του«A-Rod»γιατηνποινήτων
Συνέχεια στη σελίδα 17
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014
€1
$ Καναδά
$1.37
$0.91
ΚΑΙΡΟΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: αίθριος 39-51
αΥΡΙO: Νεφελώδης 37-43
ΑΘΗΝΑ: 46-63
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 40-64
1-888-547-9527
1-718-784-5255
σεντόνι.
Η νεκροψία στη σορό του
28χρονου-ηοποίαμεταφέρθηκεστοΓενικόΝοσοκομείοΛευκωσίας-αναμένεταιναγίνειτο
πρωίτηςΤετάρτης.
Η ιατροδικαστική εξέταση
απέκλεισεωστόσοοποιαδήποτε
εγκληματικήενέργεια.
Η πέμπτη αυτοκτονία ήρθε
να επιβαρύνει περισσότερο το
κλίμα μερικές ώρες μετά την
εξαγγελία μέτρων για τερματισμότηςαπαράδεκτηςκατάστασης στο σωφρονιστικό ίδρυμα
από τον υπουργό Δικαιοσύνης
καιΔημόσιαςΤάξηςΙωνάΝικολάου.Τηνώρα,πάντως,πουσηΣυνέχεια στη σελίδα 7
Αθώος δηλώνει ο Δ. Κοντομηνάς
Διαφωνία
ανακριτή και
εισαγγελέα για
προφυλάκιση
ΓΕΝΙΚEσ πληΡοφοΡIΕσ
[email protected]
ΕΥΡΩΚΙΝηση
Νέα σύλληψη του εκδότη Γιώργου Κουρή για χρέη
Συνελήφθη χθες από την Ασφάλεια για χρέη προς το Δημόσιο ο εκδότης Γιώργος Κουρής και
το βράδυ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 9).
Τσίπρας: Αμαρτωλό τρίγωνο
ΑΘΗΝΑ. (ΓραφείοΕθνικούΚήρυκα).Κλιμακώνεταιηαντιπαράθεση της αντιπολίτευσης με
την κυβέρνηση και για το τραπεζικό σύστημα, καθώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσε χθες ερώτηση
προςτονπρωθυπουργό,Αντώνη
Σαμαρά,
καταγγέλλοντας
«αμαρτωλότρίγωνο»από«τράπεζες-κόμματαεξουσίας-επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα».
Συγκεκριμένα,μετοπολιτικό
σκηνικό να πολώνεται όλο και
περισσότερο, ο κ. Τσίπρας, ο
οποίος θα μιλήσει, σήμερα Τετάρτη, στην Κοινοβουλευτική
Ομάδατουκόμματόςτου,ανέφερεστηνερώτησήτουμεθέμα
«τραπεζικάσκάνδαλα»προςτον
κ.Σαμαρά:
«ΤοσκάνδαλοτουΤαχυδρο-
μικούΤαμιευτηρίουέφερεστην
επιφάνειαγιαάλλημίαφοράτο
αμαρτωλό τρίγωνο ‘τράπεζες κόμματαεξουσίας-επιχειρηματικάκαιεκδοτικάσυμφέροντα’.
Αυτότοτρίγωνοτηςδιαπλοκής
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην
πορείατηςχώραςπροςτηχρεοκοπία».
Πρόσθετεδε,πως«μετάκαι
το‘κούρεμα’τωνομολόγωντου
ελληνικούδημοσίου,έγινεακόμη πιο επιτακτική και μεγαλύτερη η ανάγκη για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού
συστήματος,τοοποίοήδηείχε
υποστείτιςβαρύτατεςσυνέπειες
από τη μεγάλη εκροή καταθέσεων και τις συνέπειες από τη
ύφεσηκαιτηλιτότηταπουπροκάλεσανταμνημόνια».
«Γιατηνανακεφαλαιοποίηση
αυτήέχουνπροβλεφθεί50δισ.
ευρώ, τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί ως δημόσιο χρέος. Από
αυτάέχουνχρησιμοποιηθείήδη
περίπου40δισ.γιατηνανακεφαλαιοποίησηαλλάκαιτηνεξυγίανση του τραπεζικού συστήματος»,επεσήμανεοκ.Τσίπρας,
αναφέρονταςότι:
«Σύμφωνα με την αρχική
συμφωνίατηςανακεφαλαιοποίησης (38/9.11.2012 Πράξη
ΥπουργικούΣυμβουλίου),οστόχος ήταν μέσα σε χρονικό διάστημααπό2(Eurobank)μέχρι
4,5 χρόνια (Εθνική, Πειραιώς,
Alpha)ναανακτηθούνοιμετοχέςτωντραπεζώναπότουςιδιώτεςμετόχουςσεσυγκεκριμένες
τιμέςώστελόγωκαιτηςεπίτευξηςσυνεργειώνπουθααύξαναν
την αξία των τραπεζών, τελικά
Συνέχεια στη σελίδα 8
Συνάντηση AHEPA-AHI με Σαμαρά-Αβραμόπουλο
ΑΘΗΝΑ. (ΓραφείοΕθνικούΚήρυκα). Με τον πρωθυπουργό,
Αντώνη Σαμαρά, τον υπουργό
ΕθνικήςΑμυναςΔημήτρηΑβραμόπουλο και τον πρόεδρο της
Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη,
συναντήθηκε χθες, μεταξύ άλλων αξιωματούχων, η αντιπροσωπείατωνAHEPA,τουΑΗΙκαι
των Αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων B’nai B’rith International,ConferenceofPresidentsof
AmericanJewishOrganizations,
στοπλαίσιοτουκοινούταξιδιού
που πραγματοποιούν στην Ελλάδα.
Η ιστορική κοινή επίσκεψη,
πουξεκίνησεαπότοΙσραήλ,με
δεύτεροσταθμότηνΚύπρο,είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθείσήμεραΤετάρτηστην
Αθήνα, όπου η αντιπροσωπεία
θασυναντηθείμετονπρόεδρο
της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, τον υφυπουργό Εξωτερικών, Κυριάκο Γεροντόπουλο
καιτονπρέσβητωνΗΠΑ,ΝτέιβιντΠιρς.
Τοπρόγραμμαγιατηχθεσινή
ημέρα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Νέο Μουσείο της
Ακρόπολης.
Νωρίτερα, οι εκπρόσωποι
των Αμερικανοελληνικών και
Αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου,γιασυνάντησηκαισυνομιλίεςμετονκ.Σαμαρά,ηοποία
ήταν «κλειστή» για τους δημοσιογράφους,ενώδενεκδόθηκε
σχετικό ανακοινωθέν από το
Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Ωστόσο,σύμφωναμεπληροφορίες του «Ε.Κ.», οι συνομιλίες
διήρκεσανπερίπου45λεπτάκαι
αφορούσανμίαευρείαατζέντα
θεμάτωνσημαντικώνγιατιςδύο
Κοινότητες(Ελληνοαμερικανική
καιΕλληνοεβραϊκή)πουσχετίζονται με την αναπτυσσόμενη
σχέσημεταξύΕλλάδας,Κύπρου
και Ισραήλ. Επίσης, συζητήθηκανοιπροκλήσειςστηνΑνατολή
ΜεσόγειοκαιειδικάγιατηνΕλλάδαθέματαπουαφορούσαντη
διευθέτησητηςοικονομικήςκρίσης.
«Παρών» ήταν και ο υπουρΣυνέχεια στη σελίδα 8
Αυτό το Σαββατοκύριακο
στο «Περιοδικό»
NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50
Με παρέμβαση του δημάρχου της NY
NEA YOΡΚΗ. Με παρέμβαση
τουίδιουτουδημάρχουτηςΝέαςΥόρκης,ΜπιλΝτεΜπλάσιο,
ο ομογενής Γεράσιμος Δελακάς
θαμπορούσεαπόχθεςναανοίξει και πάλι το περίπτερό του
στο Astor Place, το οποίο είχε
κλείσει πριν από περίπου ένα
μήνα,αφούοιΑρχέςτηςπόλης
θεωρούσαν ότι λειτουργούσε
παράνομα.
Ηιστορίατουομογενή,που
Γιώργος Ζαχαρούλης:
Μακρόχρονη προσφορά
στα κοινά και
με θάρρος γνώμης
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση της πολυμελούς αντιπροσωπείας των οργανώσεων AHEPA-AHI
με τον υπουργό Αμυνας, Δημήτρη Αβραμόπουλο, χθες στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας.
Οι επενδυτές και οι πρόωρες εκλογές
ΑΘΗΝΑ. (ΓραφείοΕθνικούΚήρυκα-«ΑΜΠΕ»).Μετοεπιτόκιο
του10ετούςελληνικούκρατικού
ομολόγου να παραμένει κοντά
7,70%,έχονταςυπερ-αποδώσει
από το 2012, και το ΧρηματιστήριοΑξιώντηςΑθήναςνακαταγράφειμίααπότιςκαλύτερες
επιδόσειςδιεθνώςγιατο2013,
όλοκαιπερισσότεροιακαδημαϊκοί, αναλυτές και επενδυτές,
ερευνούντιςπροοπτικέςγιατοποθετήσεις.
Τομεγαλύτερο«ρίσκο»πάντωςκρίνεταιτοπολιτικό,καθώς
χθες,καιηJPMorganσεέκθεσή
της,παρουσίαζεωςκίνδυνογια
την πορεία της ελληνικής αγοράς το ενδεχόμενο πρόωρων
εκλογών, τις οποίες μάλιστα
«βλέπει»-μεποσοστόπιθανοτήτων 50% και πλέον- το φθινόπωρο του 2014. Ανέφερε δε,
πωςβραχυπρόθεσμαγιατοΧρηματιστήριο, οι νέες εθνικές
εκλογέςκαιμίανίκητουΣΥΡΙΖΑ
θαέχουναρνητικέςεπιπτώσεις.
Στο μεταξύ, εκ των ακαδημαϊκών,που«ψάχνουν»τοΧΑΑ,
είναικαιοκαθηγητήςστοLong
IslandUniversity,ΠάνοςΜουρδουκούτας,οοποίοςανέλυσετο
επενδυτικό«ράλι»σεάρθροτου,
στο«Forbes».
Υπότοντίτλο«Πώςναεπενδύσετε στην κορυφαία αγορά
του Κόσμου για το 2014», ο κ.
Μουρδουκούτας, σημειώνει ότι
τοΧΑΑέχειξεπεράσεισεαποδόσεις τα Χρηματιστήρια των
ΗΠΑ, της Κίνας, της Ιαπωνίας
καιτηςΓερμανίας,ενώπροτείνει
την τοποθέτηση σε ελληνικούς
τίτλους.
ΗΕΤΕ,διευκρινίζειείναιεπιλογήγιαεπιθετικούςεπενδυτές.
Ακόμησημειώνει,ημετοχήτου
ΟΤΕέχεικαταγράψεισημαντική
άνοδοστα7δολ.,ενώκατάτη
διάρκεια της κρίσης βρισκόταν
κάτωαπότοεπίπεδοτου1δολ.
Ξεχωρίζειπαράλληλατιςμετοχές των ελληνικών ναυτιλιακών -«Dryships», «Tsakos Navigation»,«Costamare»,«Navios»επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα
συνεχίζειναείναιοηγέτεςστον
κλάδο,οοποίοςαναμένεταινα
Συνέχεια στη σελίδα 13
ΑΘΗΝΑ. (ΓραφείοΕθνικούΚήρυκα).ΟεπιχειρηματίαςΔημήτρηςΚοντομηνάςκατάτηναπολογίατου,χθες,γιατηνυπόθεσητωνεπισφαλώνδανείωντου
ΤαχυδρομικούΤαμιευτηρίουαρνήθηκεόλεςτιςκατηγορίεςπου
τουαποδίδονταικαιδήλωσεότι
δεν υπάρχει ίχνος παρανομίας
στιςδραστηριότητέςτου.
Ο επιχειρηματίας απολογήθηκε από την ιδιωτική κλινική
όπου νοσηλεύεται για πνευμονική λοίμωξη εδώ και περίπου
δέκαημέρεςστονανακριτήτης
υπόθεσηςΓιώργοΑνδρεάδηκαι
την εισαγγελέα κατά της ΔιαφθοράςΠόπηΠαπανδρέου.
Οιδύοδικαστικοίμετέβησαν
στηνκλινικήκαιπήραντηναπολογίατουγνωστούεπιχειρηματίαγιαπάνωαπόμιάμισηώρα,
αλλά στη συνέχεια προέκυψε
διαφωνίαωςπροςτηνπροσωρινή κράτηση, ή μη, του επιχειρηματία.
Σύμφωναμεπληροφορίες,η
αρμόδιαεισαγγελέας,ΠόπηΠαπανδρέου, ζήτησε να κρατηθεί
οεπιχειρηματίας,ενώοανακριτής της υπόθεσης, Γιώργος Ανδρεάδης, είχε την άποψη ότι
στον κ. Κοντομηνά πρέπει να
επιβληθούνχρηματικήεγγύηση
5εκατομμυρίωνευρώ(σ.σ.ποσό που δεν έχει επιβληθεί στο
παρελθόν, σε ανάλογη υπόθεση)καιοιπεριοριστικοίόροιτης
απαγόρευσηςεξόδουαπότηχώρακαιτηςεμφάνισηςανάτακτά
χρονικάδιαστήματασεαστυνομικότμήμα.
Τη διαφωνία τους θα επιλύσειεντός24ώρουτοΣυμβούλιο
Πλημμελειοδικών.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κοντομηνάςκατηγορείταιγιαάμεση
συνέργειασεαπιστία,απάτηκαι
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. ΣημειώνεταιότιηκατηγορίατηςαπάτηςέχειαπαγγελθείμετιςεπιβαρυντικέςπεριστάσειςτουνόμουπερίκαταχραστώντουΔηΣυνέχεια στη σελίδα 8
Ερευνα
σε βάρος
του Κρίστι
ΤΡΕΝΤΟΝ. Παρά την προσπάθεια του κυβερνήτη της Νέας
Ιερσέης,ΚριςΚρίστι,νααφήσει
πίσω του το σκάνδαλο της γέφυραςπουυπονομεύειτοπολιτικό του μέλλον και κυρίως τις
προεδρικές του φιλοδοξίες για
τιςεκλογέςτου2016,ηυπόθεση
εξακολουθεί να συντηρείται
στην επικαιρότητα από νέες
έρευνεςπουανοίγουνσεβάρος
του.
Οίδιοςμάλιστα,αναγκασμένοςαπότιςεξελίξεις,επρόκειτο
νακάνειαναφοράστοσκάνδαλοκατάτηχθεσινήκαθιερωμένηετήσιαομιλίατουγιατηνΚατάστασητηςΠολιτείας,σύμφωναμεταόσαδήλωσεστοειδησεογραφικό πρακτορείο «ΑssociatedPress»συνεργάτηςτου,ο
οποίος πάντως δεν θέλησε να
κατονομαστεί.
ΤηστιγμήπουοΚρίστιετοιμαζότανγιατηχθεσινήτουομιλία,τηνπρώτητηςδεύτερηςθητείαςτου,οιομοσπονδιακέςΑρχές ξεκινούσαν έρευνες για να
διαπιστώσουν αν η κυβέρνησή
του χρησιμοποίησε όπως θα
έπρεπεταδεκάδεςεκατομμύρια
δολάρια της ομοσπονδιακής
βοήθειαςγιατοντυφώνα«Σάντι».
Δεν είναι η πρώτη φορά,
πάντως, που ο Κρίστι δέχεται
κριτική για τον τρόπο με τον
οποίοδιαχειρίστηκεηκυβέρνησήτουταομοσπονδιακάκονδύλια που προορίζονταν να προσελκύσουν τουρίστες στη Νέα
Ιερσέη μετά την καταστροφή
πουπροκάλεσεοτυφώνας«Σάντι».Πολλέςαπότιςτηλεοπτικές
διαφημίσεις που μεταδόθηκαν
γιατοσκοπόαυτόκαιοιοποίες
Συνέχεια στη σελίδα 10
Ομογένεια: Ομογενήςοπαραγωγός της ταινίας «12 χρόνια
σκλάβος».Σελίδα 4.
Ομογένεια: Επίσκεψη ΣπυρόπουλουστηνEλληνοαμερικανική
Kοινότητα Φλόριδας. Σελίδα 5.
Πολιτική: ΤοΣΔΟΕενημέρωσε
τηΒουλήγιατονέλεγχοτωνκαταθέσεωνεξωτερικού.Σελίδα 9.
2 ΑΠΟΨΕΙΣ/ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
[\ NATIONAL HERALD
37-10 30th Street, Long Island City, N.Y. 11101-2614
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ∆ηµοκρίτου 1 & Ακαδηµίας Τ.Κ. 106 71
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1915
Ο πατριωτισμός, η ελεημοσύνη
FOUNDED 1915
Ιδρυτής ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Η. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΕΤΑ Η. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βοηθός Εκδότη - Υπεύθυνη Διαφημιστικού Τμήματος
ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Υπεύθυνος Υλης
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ Υπεύθυνος Αθλητικών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΣ Υπεύθυνος Ομογενειακών
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ Υπεύθυνη Παραγωγής
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ < ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ Marketing-Kαλλιτεχνική Διεύθυνση
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Οικονομικός Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ Υπεύθυνος Κυκλοφορίας
MIKE DeVITA Υπεύθυνος Τεχνολογίας
NATIONAL HERALD (USPS 373-320) is published daily, except Sundays, Federal and Greek Holidays by the National Herald, Inc. at
37-10 30th Street, Long Island City, New York 11101-2614 Tel.: (718) 784-5255, Fax: (718) 472-0510 e-mail: [email protected]
Subscriptions BY MAIL: 1 year $208.00, 6 months $120.00, 3 months $83.00, 1 month $33.00,
Weekend: 3 months $26.00, 6 months $47.00, 1 year $82.00 HOME DELIVERY: NY, NJ, CT: 1 year $246.00,
6 months $160.00, 3 months $110.00, 1 month $44.00, Weekend: 1 year $106.00, 6 months $69.00
Periodical Postage Paid at Long Island City, ΝΥ and at additional mailing offices.
Postmaster Send change of address to:
THE NATIONAL HERALD 37-10 30th Street, Long Island City, NY 11101-2614
An extra charge of 20 cents is permitted outside the New York City area.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Δημοκρίτου 1 και Ακαδημίας Τ.Κ. 106 71
Τηλ. (011-30) 210-3614-598 Φαξ 210-3643-776 e-mail: [email protected]
Κύριε Διευθυντά,
Μπρος στη δύναμη του χρήματος, αυτή που είναι φτιαγμένη από τον άνθρωπο, χάθηκαν η συνείδηση, το φιλότιμο, η περηφάνια τού να είσαι
άνθρωπος, ακόμα και η τιμιότατη.
Οι ομογενείς μας, αυτοί οι απλοί άνθρωποι, προπαντός αυτοί οι πρωτοπόροι μετανάστες του τότε,
όσοι έχουν απομείνει και όχι μόνο, αυτοί που η
καρδιά τους ματώνει όταν ακούν Ελλάδα, πατρίδα,
αυτοί που με τον οβολό τους έχτισαν ναούς, δημιούργησαν κοινότητες, αυτοί που ακόμα και εράνους κάνουν για να βοηθήσουν παιδιά, άρρωστα
παιδάκια που καταφθάνουν εδώ από την πατρίδα,
είναι όλοι αυτοί που δίνουν χέρι βοηθείας σε απλω-
Επιστολές των αναγνωστών μας δημοσιεύονται
στον «Ε.Κ.», σύμφωνα με την κρίση της σύνταξης,
αρκεί αυτές να μην υπερβαίνουν τις 400 λέξεις
και να είναι τα πρωτότυπα, τα οποία και δεν επιστρέφονται.
μένο χέρι που ζητά ελεημοσύνη προπαντός σε χέρι
που προέρχεται από την Ελλάδα.
Οχι, δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, το
κάνουν καλή τη πίστει για να βοηθήσουν εκεί όπου
υπάρχει ανάγκη.
Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι από οποιαδήποτε μεριά κι αν προέρχονται, που δαγκώνουν το
χέρι που τους έδωσε ελεημοσύνη. Τότε χάθηκε η
ελληνική φιλοτιμία, η ανθρωπιά όπως την ξέραμε.
Οταν οι πιστοί μετανάστες, αυτοί που πιστεύουν
ακόμα και με το να φτιάχνουν πίτες και τάματα
στη μνήμη κάποιου Αγίου, όταν μια μέρα με την
ανατολή του ηλίου ανακαλύπτουν ότι το οικοδόμημά τους, ο ναός που προσεύχονταν πάει, πέταξε,
λες και ήταν πάπια, για ένα πιο χλοερό λιβάδι, σε
λίμνη με πολλά ψάρια και πιο πολλή βοσκή, τότε
τι απομένει σε τούτο τον κόσμο;
Ποιον να εμπιστευθείς;
Εφόσον ο πράσινος χρυσός, το «δολάριο», διαφθείρει συνειδήσεις, αλλάζει ρότα, υποσχέσεις, ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ,
Γαβριήλ Παναγιωσούλης
Bronx, NY
ab
Ο έλεγχος στους καταλόγους εμβασμάτων
Ο
πως κάθε καθυστέρηση στις μεταρρυθμίσεις
πλήττει το κυβερνητικό έργο και το πηγαίνει
πίσω, με αποτέλεσμα να αργεί η δημοσιονομική προσαρμογή, έτσι και οι καθυστερήσεις στη
διερεύνηση όλων των ονομάτων που βρίσκονται σε
καταλόγους Ελλήνων πολιτών που έβγαλαν χρήματα
στο εξωτερικό πλήττει απευθείας την κυβέρνηση.
Και την πλήττουν γιατί ο λαός δικαίως ή αδίκως
υποπτεύεται συγκάλυψη ονομάτων που δεν επιθυμεί η κυβέρνηση να αποκαλυφτούν.
Εχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε που ο
περιβόητος κατάλογος Λαγκάρντ έφτασε στην Ελλάδα. Υπάρχει επίσης ο κατάλογος Λουξεμβούργου
και ο αντίστοιχος του Λιχτενστάιν από τα τέλη του
2012 με συνολικά 4.500 ονόματα Ελλήνων με καταθέσεις σε συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
του Λουξεμβούργου.
Για την εμπέδωση της δικαιοσύνης το κράτος
πρέπει να δίνει καθημερινά εξετάσεις.
Σε κάθε τομέα ευθύνης του. Και το κράτος
εκπροσωπείται από την εκάστοτε κυβέρνηση
Κατ’ αρχήν όσοι καταθέτουν ή στέλνουν εμβάσματα στο εξωτερικό δεν είναι παράνομοι όταν
έχουν τα ποσά τους δηλωθεί προηγουμένως στις
αρμόδιες Αρχές.
Αλλά αυτό μένει να εξακριβωθεί.
Ετσι μιλάμε για μία καθυστέρηση και αναβλητικότητα που εν τέλει γίνεται μπούμερανγκ στην εικόνα της κυβέρνησης που θέλει να πείσει για την
διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στο μοίρασμα των βαρών που έχει επωμισθεί ο ελληνικός λαός.
Χθες, όπως θα διαβάσετε σε σχετικό ρεπορτάζ
στον «Ε.Κ.», ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, Στέλιος
Στασινόπουλος, ήταν αποκαλυπτικός στην ενημέρωση που έκανε προς τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα 2000 ονόματα στον
κατάλογο Λαγκάρντ έχουν ταυτοποιηθεί τα 1700
και έχουν δοθεί εντολές ελέγχου μόνο στα 266.
Για τον αντίστοιχο κατάλογο του Λουξεμβούργου,
οι λογαριασμοί είναι 17 ή 18 και ακολουθείται ελεγκτική διαδικασία όμοια με τη διαδικασία του κα-
ταλόγου Λαγκάρντ.
Χωρίς καν να έχει ενημερωθεί η Βουλή, ο κατάλογος του Λιχτενστάιν πήγε στο αρχείο από το 2011
με πράξη των ελεγκτών και έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, προκειμένου να αποφασίσει τι τελικά
θα γίνει.
Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των ιδιοκτητών ακινήτων στο Λονδίνο ο βασικός έλεγχος γίνεται από
τις ΔΟΥ.
Τέλος, για τον κατάλογο με τα εμβάσματα των
54.000 φορολογουμένων που είχαν στείλει εμβάσματα στο εξωτερικό, αυτός ελέγχεται από τη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
«Πολλές φορές έχουμε κουβεντιάσει με τον
Υπουργό Οικονομικών την πορεία των ελέγχων για
τη ‘λίστα Λαγκάρντ’. Πιέζομαι για ταχύτερα αποτελέσματα. Αλλά αυτό είναι θέμα των ελέγχων», δήλωσε χθες ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, Στέλιος
Στασινόπουλος.
Ολα αυτά πώς ακούγονται; Περισσότερο ως δικαιολογίες αναβλητικότητας.
Το αν κάποιος έλεγχος γίνεται από το ΣΔΟΕ, άλλος από τις ΔΟΥ και άλλος από τη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων, δεν αποτελεί επιχείρημα. Ενα
είναι το κράτος και ένας ο έλεγχος που απαιτείται.
Και κυρίως δεν ενδιαφέρει τους πολίτες που ζητούν
δικαιοσύνη.
Επιχειρήματα περί γραφειοκρατίας, κωλυσιεργίας
τραπεζών ως προς την ενημέρωση και λιγοστό προσωπικό ελεγκτών δεν δικαιολογούνται σε καιρό κρίσης που ο λαός γονατίζει.
Ολα αυτά δείχνουν ασέβεια σε ένα λαό που υπερφορολογείται και ασφαλώς έχουν αντίκτυπο στην
αξιοπιστία της κυβέρνησης.
Θα πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι έλεγχοι
και να αποδοθούν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Οσοι
έβγαλαν νόμιμα τα χρήματά τους καλώς. Οι άλλοι
να πληρώσουν τα πρόστιμα που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι σίγουρο ότι θα μαζευτεί
αρκετό χρήμα στα δημόσια ταμεία.
Το ζήτημα απόδοσης δικαιοσύνης δεν αφορά μόνο την τυχαία αποκάλυψη σκανδάλων, όπως βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Για την εμπέδωση της
δικαιοσύνης το κράτος πρέπει να δίνει καθημερινά
εξετάσεις. Σε κάθε τομέα ευθύνης του. Και το κράτος
εκπροσωπείται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Σάββατο 18 - Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014
Αυτό το Σαββατοκύριακο στο «Περιοδικό»
μη χάσετε το αφιέρωμα
στο Γιώργο Ζαχαρούλη
για τη μακρόχρονη προσφορά του στα κοινά
Σχόλιο του A.H. Διαματάρη
Είναι όντως προσωπική υπόθεση;
Το γαλλικό περιοδικό «Closer»
δημοσίευσε, προχθές, φωτογραφίες που έδειχναν τον Πρόεδρο
της Γαλλίας με κράνος πάνω σε
ένα μηχανάκι όταν πήγαινε να
επισκεφτεί την 41χρονη ηθοποιό
φιλενάδα του, λίγα τετράγωνα μακριά από το Προεδρικό Μέγαρο.
Η είδηση προκάλεσε τίτλους
παντού, εκτός ίσως από την Γαλλία, όπου οι κάτοικοί της το αντιμετώπισαν σαν μια προσωπική
υπόθεση του Προέδρου τους, που
δεν τους αφορούσε ιδιαίτερα.
Αυτή επίσης ήταν και η αντίδραση του προέδρου Ολάντ: Δεν
σας ενδιαφέρει η προσωπική μου
ζωή.
Είναι όμως όντως έτσι τα πράγματα ή πρέπει να μας αφορά η
ιδιωτική ζωή των δημοσίων ανθρώπων;
Η κ. Ολάντ εξελέγη πρόεδρος
της Γαλλίας βάσει υποσχέσεων για
τη βελτίωση της Οικονομίας, τις
οποίες όμως δεν εκπλήρωσε. Ετσι,
η δημοτικότητά του αυτή τη στιγμή είναι η χειρότερη που υπήρξε
ποτέ για Γάλλο πρόεδρο.
Στην καθιερωμένη, μετά την
Πρωτοχρονιά, συνέντευξη Τύπου
του Γάλλου Προέδρου φυσικό
ήταν να εγερθεί και το «προσωπικό» θέμα.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου
αν θεωρεί την κ. Τριεργουίλερ
ακόμα ως Πρώτη Κυρία της χώρας
-σημειωτέον ότι δεν είναι παντρεμένοι- απάντησε: «Αντιλαμβάνομαι την ερώτησή σας και πιστεύω
ότι κι εσείς θα αντιληφθείτε την
απάντησή μου. Ο κάθε ένας μας
στην προσωπική του ζωή περνά
μερικές δυσκολίες. Είναι μια επίπονη στιγμή. Αλλά έχω μια αρχή:
οι προσωπικές υποθέσεις αντιμετωπίζονται ιδιωτικά».
Σε γενικές γραμμές συμφωνώ
μαζί του. Είναι και οι πολιτικοί
άνθρωποι. Και ως τέτοιοι φυσικό
είναι να έχουν τα προσωπικά τους
προβλήματα. Ακόμα και εξωσυζυγικές σχέσεις.
Το εγκρίνω; Μου αρέσει; Το
επικροτώ; Θεωρώ ότι αποτελεί το
κατάλληλο παράδειγμα για την
κοινωνία; Ασφαλώς όχι.
Ομως σε ένα μεγάλο βαθμό
δεν με αφορά.
Εφόσον βέβαια δεν προκαλεί
το δημόσιο αίσθημα ευπρεπούς
συμπεριφοράς - αλά Ανδρέα Παπανδρέου με την Δήμητρα.
Βέβαια, το γεγονός ότι ο Ολάντ
προσπάθησε να κρύψει την ταυτότητά του, αποκαλύπτει ότι δεν
αισθανόταν και τόσο άνετα γι’ αυτό που έκανε και ότι φοβόταν την
αντίδραση του λαού, πως αυτό θα
ήγειρε ερωτηματικά σε βάρος του,
με αποτέλεσμα η δημοτικότητα
του να μειωθεί ακόμα περισσότε-
ρο.
Και η αλήθεια είναι ότι εγείρονται ερωτηματικά:
Για παράδειγμα, μπορεί ένας
άνθρωπος που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο σπίτι του
να αποδώσει στον βαθμό που
απαιτείται να αποδώσει στα δημόσια καθήκοντά του;
Και τι συμπέρασμα μπορεί να
βγάλει κανείς από τον Ολάντ -τον
Παπανδρέου- που έχει την ανάγκη συνεχούς αλλαγής συντρόφων; Τι λέει αυτό για την ψυχική
ισορροπία, την γαλήνη, τη δυνατότητα και την θέλησή του να
αποδώσει στον βαθμό που πρέπει;
Βέβαια οι πολιτικοί δεν είναι
κληρικοί, όπου εκεί είναι αναμενόμενο να ζουν μια παραδειγματική, ειλικρινή ζωή, σύμφωνα με
το κήρυγμα του Χριστού και που
ανάλογες συμπεριφορές πρέπει
να αποκαλύπτονται και να στιγματίζονται.
Επομένως, ενώ λίγο δικαίωμα
έχουμε στην κριτική της προσωπικής ζωής των πολιτικών, έχουμε
το δικαίωμα της κριτικής της γενικότερης συμπεριφοράς τους
στον βαθμό που αυτό επηρεάζει
την απόδοσή της στα καθήκοντά
τους.
@AHDiamataris
Ανάλυση < Του Βασίλη Κουτσίλα
Μάνατζερ αλά ελληνικά
Καμιά φορά ο Θεός πρέπει
πράγματι να είναι στις λεπτομέρειες. Σπουδαίος μάνατζερ, λέει,
ο Αγγελος Φιλιππίδης (άσχετα για
το τι κατηγορείται από τις ελληνικές Αρχές). Είχε διοικήσει σημαντικές εταιρείες με τελευταία
το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Επί ημέρες τηλεφωνούσε στα
ελληνικά κανάλια από δωμάτιο
ξενοδοχείου της Κωνσταντινούπολης (ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης
- πράγμα το οποίο γνώριζε) και
έλεγε ότι βρισκόταν στις... Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα υπόλοιπα είναι γνωστά: είχε εντοπιστεί από την πρώτη στιγμή που πήρε τηλέφωνο και στη
συνέχεια συνελήφθη την ώρα που
προφανώς μιλούσε σε κάποιον ελληνικό σταθμό παριστάνοντας ότι
βρίσκεται στη... Βοστώνη ή τη...
Νέα Υόρκη.
Δεν έχουμε κανένα λόγο να
αμφισβητήσουμε τις ικανότητες
του Φιλιππίδη στη διοίκηση μεγάλων επιχειρήσεων.
Ωστόσο, πόσο σύγχρονος και
αποτελεσματικός μπορεί να είναι
ένας μάνατζερ, όταν υποπίπτει
σε ένα λάθος παιδαριώδες; Πώς
είναι δυνατόν άνθρωπος με
σπουδές -υποτίθεται- κρούσης
(έχει σπουδάσει Οικονομικά στη
Νέα Υόρκη) που ανέλαβε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο το 2007
για να το βγάλει από την παλαιοληθική εποχή που βρισκόταν (με
τα βιβλιάρια καταθέσεων να ενημερώνονται χειρόγραφα) για να
το πάει στη νέα ηλεκτρονική εποχή, να μην ξέρει ότι τα κινητά τηλέφωνα δίνουν στίγμα;
Το μείζον ζήτημα λοιπόν εδώ
δεν είναι ότι ο Φιλιππίδης έλεγε
ψέματα (άλλωστε κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να υπε-
ρασπιστεί τον εαυτό του - ακόμα
και με τρόπο ανορθόδοξο). Το ζήτημα είναι ότι στο πρόσωπο του
Αγγελου Φιλιππίδη μπορεί να δει
κανείς τον τρόπο με τον οποίο
δομήθηκε το ελληνικό πελατειακό κράτος που βούλιαξε απ’ τα
χρέη πριν από τέσσερα χρόνια και
προσπαθεί με νύχια και με δόντια
να σταθεί στα πόδια του. Είναι το
κράτος εκείνο που διόριζε σε θέσεις-κλειδιά άτομα ανάλογα με
την κομματική τους ταυτότητα
και τις προσωπικές τους διασυνδέσεις, άσχετα αν δεν μπορούσαν
να διοικήσουν, όχι τον φορέα που
τους ανέθεσαν, αλλά ούτε καν περίπτερο.
Υστερα από όλα αυτά, ας αναθεματίσουμε το μνημόνιο και
τους Γερμανούς που εκπόνησαν
ολόκληρο σχέδιο, από τριακονταετίας, για να μας φάνε την περιουσία.
Του Θεοδώρου Καλμούκου
Η «πληγωμένη» ενότητα
Δωρεάν με τον «Εθνικό Κήρυκα»
ab
www.ekirikas.com
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος προσκάλεσε σε
Σύναξη όλους τους Προκαθημένους των κατά τόπους Πατριαρχείων και Αυτοκέφαλων Εκκλησιών στο Φανάρι στις αρχές Μαρτίου για να συσκεφθούν, όπως
έκαναν και το 2008, και την Κυριακή της Ορθοδοξίας 9 Μαρτίου
να επισφραγίσουν με το συλλείτουργό τους στον ναό του Αγίου
Γεωργίου τη φανέρωση της ορατής ενότητάς τους και δι’ αυτών
την ενότητα της Ορθόδοξης ανά
τον Κόσμο Εκκλησίας.
Η απόφαση και το εγχείρημα
αυτό του Πατριάρχη Βαρθολομαίου είναι καλό και άγιο, αλλά
έχει και πλήθος αμφιβολιών για
την τελική μετρητή αποτελεσματικότητά του, κοινώς επιτυχία,
με δεδομένες τις διαφορές που
έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα τόσο σε πρεσβυγενή Πατριαρχεία,
όσο και σε νεότερα και σε τοπικές Αυτοκέφαλες Εκκλησίες. Δεν
αποκλείεται οι διαφορές αυτές
να αποτρέψουν και αυτή ακόμα
την αυτοπρόσωπη παρουσία των
Προκαθημένων τους στη Σύναξη.
Δειγματοληπτικά απλώς αναφέρω ότι υπάρχει έντονη διαμάχη ανάμεσα στα πρεσβυγενή Πατριαρχεία Αντιοχείας και Ιεροσολύμων με αιτίαση την χειροτονία
Αρχιεπισκόπου για το Κατάρ ονόματι Μακαρίου από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καθότι το Κατάρ το διεκδικεί το Πατριαρχείο
Αντιοχείας. Εγιναν κάποιες απόπειρες τους τελευταίους μήνες
στις οποίες μάλιστα είχε εμπλα-
κεί και το υπουργείο Εξωτερικών
της Ελλάδος για να βρεθεί μία
συναινετική σύγκληση και λύση,
αλλά απέβησαν άκαρπες μέχρι
στιγμής. Δεν είμαι σίγουρος αν
με αυτό το κλίμα θα παραστούν
αμφότεροι οι Πατριάρχες Αντιοχείας Ιωάννης και Ιεροσολύμων
Θεόφιλος στη Σύναξη ή και αν
ακόμα συμμετέχουν θα βρεθεί
λύση ή μήπως γίνουν χειρότερα
τα πράγματα.
Υπάρχει επίσης έντονη διαμάχη, ανάμεσα στα Πατριαρχεία
H Μόσχα επιδίδεται στον
τακτικισμό της «αρπαγής»
ανεπίτρεπτου εκκλησιαστικού
ιμπεριαλισμού
Ρουμανίας και Ιεροσολύμων, καθότι το πρώτο έχει κάνει ουσιαστικά αντικανονική εισπήδηση
στα Ιεροσόλυμα ιδρύοντας ναούς
και μονές άνευ της κανονικής
αδείας του Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ακόμα να πούμε ότι οι σχέσεις του Πατριαρχείου Ρουμανίας
με το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως δεν είναι
στο καλύτερό τους σημείο, οπότε
δεν είμαι σίγουρος αν ο Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ θα θελήσει να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να συναντηθεί κατ’
αρχήν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και με τον
Πατριάρχη Ιεροσολύμων.
Ενα άλλο μεγάλο θέμα που
έχει αναζωπυρωθεί και πάλι τον
τελευταίο καιρό είναι τα γνωστά
και χρόνια προβλήματα που προ-
καλεί το Πατριαρχείο της Μόσχας πότε για την δικαιοδοσία
επί της Διασποράς και πότε για
την έννοια του «Πρωτείου» της
Πρωτόθρονης Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Για το δεύτερο
έχει αρχίσει και πάλι ένας χαρτοπόλεμος ένθεν-κακείθεν με ξεκάθαρες πλέον τις θέσεις, τις ορέξεις και τις στοχεύσεις της Μόσχας, η οποία εκμεταλλεύεται
την εμπερίστατη και δεινή κατάσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και επιδίδεται στον
τακτικισμό της «αρπαγής», ακολουθώντας έναν διασπαστικό
ιμπεριαλισμό, ο οποίος ουσιαστικά δυναμιτίζει την ενότητα της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία
ούτως ή άλλως δίνει την εντύπωση ότι είναι «σκορποχώρι». Τώρα
που προστίθεται και το «σχίσμα»
στην Τσεχία και Σλοβακία με την
εκλογή ουσιαστικά δύο Αρχιεπισκόπων η κατάσταση έχει ξεφύγει σχεδόν ολοκληρωτικά για την
ενότητα.
Με αυτό το σύντομο περίγραμμα πώς μπορεί να ελπίζει
κάποιος στην πολυδιαφημιζόμενη Μεγάλη Σύνοδο αφού οι τοπικές Εκκλησίες είναι κατατεμαχισμένες και δεν μπορούν να
συμφωνήσουν στα αυτονόητα
και στα μικρά δικαιοδοσιακά
τους όρια δίνοντας την εντύπωση
ότι πρόκειται για «φέουδα» ερίζοντας και κατατρώγοντας τις
σάρκες ο ένας του άλλου εξ’ ονόματος του Χριστού και της Εκκλησίας; Η υποκρισία δεν φαίνεται τελικά να έχει όρια. Τι άλλο
να πει κανείς;
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ < Του Νίκου Ξυδάκη
Τα θαλασσοδάνεια φέρνουν φουρτούνα
3
Π ΡΑ Κ Τ Ο ΡΙ Κ Α
Δύο καλοί φίλοι
AΘΗΝΑ. Οι ασκηθείσες διώξεις
κατά της διοίκησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για θαλασσοδάνεια της περιόδου
2008-09, ύψους άνω των 300
εκατ. ευρώ, πιθανότατα αποτελούν το προοίμιο στην εκ θεμελίων αναδιάταξη του τραπεζικού
συστήματος. Οι δικαστές κινήθηκαν ταχύτατα, στηριζόμενοι,
καθώς φαίνεται, σε ελεγκτικό
υλικό της εταιρείας Black Rock,
η οποία ελέγχει τα οικονομικά
στοιχεία των ελληνικών τραπεζών επί μακρό διάστημα, πολύ
πριν ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίησή τους.
Οι εκθέσεις της Black Rock
είναι ένα από τα πολύτιμα και
καλά κρυμμένα μυστικά της κρίσης. Ελάχιστοι έχουν εικόνα των
ευρημάτων, άρα εικόνα της
πραγματικής κατάστασης των
ελληνικών τραπεζών, μεταξύ των
γνωριζόντων λογικά θα πρέπει
να είναι οι κεφαλές της κυβέρνησης, ο διοικητής της Τραπέζης
της Ελλάδος και οι επικεφαλής
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, το οποίο διαχειρίζεται την ανακεφαλαιοποίηση
και την αναδιαμόρφωση των βαφτισμένων «συστημικών» τραπε-
ζών.Εδώ, ας θυμηθούμε ότι η
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών διεξάγεται με δημόσιο
χρήμα, 50 δισ. ευρώ που βάρυναν το ελληνικό χρέος. Και ας
παρατηρήσουμε, συνδυαστικά,
ότι από το 2008-09, που τελούνται οι ερευνώμενες πράξεις, έως
σήμερα, η χώρα βυθίζεται σταδιακά στη σφοδρότερη οικονομική και πολιτική κρίση του μεταπολέμου, ενώ η διαχείριση του
δημόσιου χρήματος και των αποταμιεύσεων δεν είναι ανάλογη
των περιστάσεων, για να το περιγράψουμε όσο ηπιότερα γίνεται. Ο διοικητής της ΤτΕ, ας
πούμε, του κατ’ εξοχήν αρμόδιου
οργάνου εποπτείας και ελέγχου,
είναι διορισμένος σε αυτήν τη
θέση από το 2008. Στη διαρρεύσασα πενταετία έχουν συμβεί
κοσμογονικές αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα, αρκετοί μικρομεσαίοι τραπεζίτες βρίσκονται
στη φυλακή υπόδικοι, πλην,
όμως, από την ΤτΕ δεν έχει προέλθει καμία σημαντική πρωτοβουλία κάθαρσης. Εισαγγελείς
και ανακριτές, με πενιχρά μέσα,
διεξάγουν τις έρευνες και εντοπίζουν αξιόποινες πράξεις - αυτή
η δράση δικαστών φαίνεται ότι
θα ενταθεί. Ο διοικητής της ΤτΕ
συνήθως προφητεύει ανά έτος
την επιστροφή της ανάπτυξης
και δρα κεραυνοβόλα μόνο στις
περιπτώσεις μεταβιβάσεων και
συγχωνεύσεων τραπεζών ή στο
«κούρεμα» των διαθεσίμων των
κοινωφελών οργανισμών. Εν τω
μεταξύ οι πτωχευμένες και ανακεφαλαιοποιημένες δημοσία δαπάνη τράπεζες φαίνεται ότι δανειοδοτούν επιλεκτικά.
Αξιοσημείωτος είναι και ο ρόλος του ΤΧΣ. Η δίωξη της νυν
διευθύνουσας συμβούλου Αναστασίας Σακελλαρίου, για ανάμειξή της στα θαλασσοδάνεια
του Τ.Τ., φέρνει στην επιφάνεια
την πολυκύμαντη πορεία του
ΤΧΣ, ήδη από τη σύστασή του.
Σημειώνουμε παραιτήσεις: τον
περασμένο Μάρτιο παραιτήθηκε
ο μόλις δύο μηνών πρόεδρος,
Ολλανδός Πολ Κόστερ, επιλογή
της τρόικας - εγράφη ότι δεν
ήταν αρεστός στους τραπεζίτες.
Τον Ιούλιο παραιτήθηκε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, με ετήσιες αποδοχές 185
χιλ. ευρώ, Μ. Κολλιόπουλος εγράφη ότι ζητούσε το ακαταδίωκτο για τις αποφάσεις του
ΤΧΣ. Τον Νοέμβριο παραιτήθηκε
το μέλος του συμβουλίου, Pierre
Mariani, εκπρόσωπος της τρόικας - εγράφη ότι διεφώνησε με
την πώληση της εταιρείας ακινήτων Πανγαία, θυγατρική της
Εθνικής, σε συγκεκριμένο όμιλο,
εγράφη επίσης ότι στο παρελθόν
ήταν επικεφαλής εταιρείας ανταγωνιστικής του αγοραστή της
Πανγαίας. Ο διορισμός της ίδιας
της κ. Αναστασίας Σακελλαρίου,
ενός άπειρου μεσαίου στελέχους, στο πηδάλιο του στρατηγικού ΤΧΣ είχε προξενήσει έκπληξη, καθώς είχαν προταθεί
έμπειρα στελέχη πολύ ευρύτερου βεληνεκούς και απορρίφθηκαν.
Υστάτη παρατήρηση: οι διώξεις για θαλασσοδάνεια του Τ.Τ.
συμβαίνουν τις μέρες που επίκειται η ανάκτηση τραπεζικών
μετοχών του ΤΧΣ από τους τραπεζίτες μέσω των warrants, αξίας
περίπου 30 δισ. ευρώ. Φαίνεται
ότι για τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος εξελίσσεται
σκληρός αγώνας, εξωχωρίως και
εγχωρίως. Αγνωστο παραμένει
το όφελος για το ελληνικό κράτος, που επιβαρύνθηκε τουλάχιστον το 90% της ανακεφαλαιοποίησης.
ΑΥΓΗ < Κύριο άρθρο
Το μαχαίρι να φτάσει μέχρι το κόκαλο
ΑΘΗΝΑ. Τα όσα αποκαλύπτονται για τα σκάνδαλα στις τράπεζες και την άμυνα επιβεβαιώνουν ότι κλείνει ο κύκλος της
διαπλοκής που είχε εγκατασταθεί κατά την περίοδο της δικομματικής εναλλαγής στην εξουσία. Οι πολιτικοί προστάτες
επιδιώκουν να περιορίσουν το
εύρος των αποκαλύψεων, ακόμη
και επιτιθέμενοι στη Δικαιοσύνη,
ώστε να εξαφανίσουν ίχνη και
να προστατεύσουν τη δομή της
διαφθοράς. Στήνουν μάλιστα και
επικοινωνιακό παιχνίδι, σύμφωνα με το οποίο αρχίζει η επιστροφή των κλεμμένων!
Οι πολίτες δεν ξεγελιούνται.
Εμβρόντητοι βλέπουν χορό εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ
για ημετέρους, την ώρα που επιβάλλεται η μείωση του ΕΚΑΣ και
η αύξηση της παρακράτησης στις
συντάξεις. Οι πολίτες αξιώνουν
κάθαρση και παραδειγματική τιμωρία των δραστών, καθώς επίσης και πολιτική τιμωρία του πο-
λιτικού συστήματος διαφθοράς.
Η έρευνα δεν πρέπει να σταματήσει επιλεκτικά στο Τ.Τ. Υπολογίζεται ότι συνολικά οι τράπεζες,
την τελευταία εικοσαετία, έδωσαν δάνεια πολλών δεκάδων
δισ., δανεικά κι αγύριστα. Με
την ανακεφαλαιοποίηση των 50
δισ. ευρώ οι πολίτες πληρώνουν
ένα μεγάλο μέρος αυτών των δανείων.
Η έρευνα πρέπει να γίνει σε
βάθος σε όλες τις τράπεζες. Αντ’
αυτού η κυβέρνηση μεθοδεύει
την επιστροφή των τραπεζών
στους τραπεζίτες, με νομοσχέδιο
που ετοιμάζει ο Στουρνάρας και
θα κοστίσει στο Ελληνικό Δημόσιο περίπου 35 δισ. ευρώ. Οι
τραπεζίτες θα πάρουν, χωρίς την
«ενοχλητική» παρουσία του Δημοσίου, τις τράπεζες ανταλλάσσοντας τα warrants με μετοχές
σε τιμή υποπολλαπλάσια της τιμής των μετοχών που πλήρωσε
το κράτος για να διασώσει τις
τράπεζες. Και με τα έσοδα απ’
αυτή τη λεόντεια συναλλαγή εις
βάρος του Δημοσίου, περίπου 16
δισ. ευρώ, ο Στουρνάρας επιχειρεί να δημιουργήσει μια «μαγική
εικόνα». Να κλείσει το χρηματοδοτικό κενό! Πολλά ερωτηματικά συνοδεύουν την τραπεζική
αναδιάρθρωση α λα γκρέκα.
Ποιος θα πληρώσει τα χρέη των
κομμάτων; Π.χ. το ΠΑΣΟΚ με
χρέη 120 εκατ. ευρώ συζητεί θεσμικά τη μεταμόρφωσή του. Στη
bad bank ή στη good bank μεταβιβάστηκαν τα χρέη των κομμάτων προς την Αγροτική Τράπεζα και το Τ.Τ.; Τα νέα χρέη που
αποκαλύφθηκαν με το σκάνδαλο
του Τ.Τ. πού πήγαν; Στη bad ή
την good bank; Γιατί δίνονται
νέα δάνεια στα συγκροτήματα
Τύπου, όταν έχουν χρεοκοπήσει
και δεν εκπληρούν κανένα από
τα τραπεζικά κριτήρια; Καθώς
κλείνει ο κύκλος της διαφθοράς
και της διαπλοκής και η τρόικα
επιχειρεί να επιβάλει νέα αφεντικά, επιβάλλεται να γίνει διε-
ρεύνηση του δίδυμου σκανδάλου του Μνημονίου και του PSI.
Ηδη διεξάγεται έρευνα από την
Ευρωβουλή, ενώ η δικαστική
απόφαση για την παραπομπή
Παπακωνσταντίνου επιβεβαιώνει τη νομική άποψη ότι τα
σκάνδαλα δεν έχουν παραγραφεί, θα παραγραφούν τον Ιούνιο.
Συνεπώς υπάρχει νομική δυνατότητα διερεύνησης, αρκεί να
υπάρχει η πολιτική βούληση.
Η κυβερνητική επιμονή να
παραμείνει στο ΤΧΣ η κατηγορούμενη για το σκάνδαλο των
Τ.Τ. συνιστά έμπρακτη απόδειξη
ότι θέλουν να συγκαλύψουν τη
διαφθορά και να προστατεύσουν
τη διαπλοκή. Θα χάσουν! Η κυβέρνηση της Αριστεράς μαζί με
το θεμελιακό έργο της ανασυγκρότησης της οικονομίας και του
κράτους έχει δεσμευτεί να βάλει
το μαχαίρι βαθιά, συγκρουόμενη
με το εγχώριο σύστημα διαφθοράς και τους διεθνείς πάτρωνές
του.
Η πράξη αυτή του Ντε Μπλάσιο θυμίζει τον τρόπο που ενεργούν
οι πολιτικοί της Ελλάδας:
Ο Γεράσιμος Δελακάς, τον πλησιάζει την ώρα που δεχόταν τα
συγχαρητήρια του κοινού για την ορκωμοσία του στη Δημαρχία
της Νέας Υόρκης, στη δημαρχιακή κατοικία, και του εκθέτει το
πρόβλημά του.
Και ω του θαύματος: ενώ οι αρμόδιες Αρχές της πόλης έχουν
αποφανθεί αρνητικά για την υπόθεση που απασχολεί τον ομογενή,
μετά από λίγες μέρες αντιστρέφουν την απόφασή τους προς
αγαλλίαση -και ευγνωμοσύνη- του πολίτη.
Υπενθυμίζω πως ο Γεράσιμος Δελακάς λειτουργούσε περίπτερο
από το 1987 στην πόλη και μάλιστα πλήρωνε σε κάποιον κάθε
μήνα ένα ποσό, με τη διαφορά ότι η άδεια για τη λειτουργία του
περιπτέρου ήταν σε άλλο όνομα.
«Χωρίς αυτό θα έμενα στο σπίτι, θα ξάπλωνα και θα ήθελα να
πεθάνω», είπε ο ομογενής στη «N.Y.T.».
Συμπέρασμα: Αξίζει να κάνουμε σωστά τις δουλειές μας, πάντα
στο πλαίσιο του νόμου.
Γιατί περιπτώσεις σαν του Ντε Μπλάσιο σπάνια βρίσκονται.
@AHDiamataris
Α.Η.Δ.
Δράμα - γονείς προσοχή
Σε μια όμορφη, ήσυχη και προηγμένη οικονομικά και κοινωνικά
πόλη το Φράκλιν της Μασαχουσέτης, συντελέστηκε ένα δράμα,
το βράδυ της Κυριακής, το οποίο έχει ματώσει τις καρδιές όλων
εκείνων που θέλουν να λέγονται άνθρωποι.
Δύο αδελφάκια, η Λέξι και ο Σίαν Μονρόε, 8 και 7 χρονών
αντίστοιχα έπαιζαν ανέμελα και χαρούμενα και πάνω στο παιχνίδι
τους κλείστηκαν μέσα σ’ ένα μπαούλο γνωστό ως hope chest, το
οποίο ανοίγει μόνο απ’ έξω αφού κατά κάποιο τρόπο κλειδώνει
και δεν μπορεί να ανοιχθεί από μέσα.
Το μπαούλο ήταν δίπλα στην τηλεόραση η οποία έπαιζε με ένταση
και δεν ακούστηκαν οι φωνές και οι εκκλήσεις των δύο αδελφών
που είχαν παγιδευτεί σ’ αυτό.
Οταν τα βρήκαν οι γονείς τους ήταν πλέον αργά διότι τα άτυχα
παιδάκια δεν ανέπνεαν.
Οσοι από εμάς είμαστε γονείς γνωρίζουμε εμπειρικά και από πρώτο
χέρι δύο πολύ βασικά πράγματα: Κατ’ αρχήν την τεράστια ευθύνη
να είναι κάποιος γονιός και να έχει τα μάτια του όχι 14, αλλά
εκατομμύρια φορές 14 και δεύτερον ότι τα παιδιά δεν έχουν την
αίσθηση του κινδύνου και του φόβου.
Συμπέρασμα: Ομογενείς γονείς προσοχή! Αυτό μόνο.
Θ.Κ.
Πού πήγε η πολιτική ευθιξία;
Οταν ήταν αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ και Επίτροπος Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης του κόμματός του, ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης
Ιωνάς Νικολάου δεν έχανε ευκαιρία για ό,τι στραβό κι ανάποδο
συνέβαινε στις φυλακές και την Αστυνομία, να κατακεραυνώνει
τον εκάστοτε υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και να
ζητά την παραίτησή του.
Αυτό το έκανε πάμπολλες φορές, την τελευταία, τουλάχιστον, δεκαετία, με διάφορους υπουργούς, αρμόδιους για φυλακές και Αστυνομία.
Τώρα που τα έκανε ο ίδιος «μαντάρα», ξέχασε και τις ευθύνες και
την πολιτική ευθιξία.
Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον… αρμόδιο που παραμένει στη
θέση του, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Αυτός μπορεί να μην τολμά, όμως ο πρόεδρος Αναστασιάδης γιατί
δεν του δείχνει την πόρτα εξόδου, όπως έκανε παλαιότερα και με
τον Μ. Σαρρή;
Ν.Κ.
4
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ τεταρτΗ 15 ιανουαριου 2014
Πλήθος κόσμου στην Κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου Αθηναίων
Του Κων/νου Συρίγου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Σύλλογος Αθηναίων προσκάλεσε όλη την κοινότητα στη Γιορτή Κοπής της
Βασιλόπιτάς του, στου «Σταμάτη», στην Αστόρια, στις 12 Ιανουαρίου. Η εσωτερική αίθουσα
του αγαπημένου εστιατορίου της
Ομογένειας γέμισε από Ελληνοαμερικανούς της Νέας Υόρκης,
μέλη και φίλους του Συλλόγου,
που γνωρίζουν καλά ότι εκδηλώσεις των Αθηναίων δεν πρέπει να χάνονται.
Τόσο γεμάτη και ηχηρή από
κόσμο ήταν η αίθουσα του
εστιατορίου που ήταν δύσκολο
να ακουστεί το καλωσόρισμα
της Καίτη Αλεξανδροπούλου. Η
ίδια μίλησε για τις εκδηλώσεις
του Συλλόγου το 2013, τις κοινωνικές και τις υψηλού επιπέδου πολιτιστικές, καθώς και τη
φιλανθρωπική δράση του στις
ΗΠΑ και στην Ελλάδα κι υποσχέθηκε ότι τα καλύτερα έρχονται.
Η εμπνευσμένη συγκέντρωση, που υπερέβη την 4η-6η μ.μ.
συμφωνημένη ώρα, ήταν και η
απόδειξη του λόγου της κ. Αλεξανδροπούλου, ότι η φιλοσοφία
του Συλλόγου Αθηναίων δεν είναι αυτή καθαυτή η εστίαση των
μελών του, αλλά η μεταξύ τους
και η με άλλους ομογενείς συνεύρεση.
Ο ερμηνευτής Σεραφείμ Λάζος με την κιθάρα του διασκέδασε τους καλεσμένους από την
αρχή ώς το τέλος της εκδήλωσης, ενώ τον συνόδευαν οι Αθηναίοι, χαρακτηριστικά δε στα
κάλαντα με τα τρίγωνά τους.
Η κ. Αλεξανδροπούλου ευχαρίστησε όλους για την παρουσία
τους, καθώς κι εκείνους που
συμμετείχαν εθελοντικά στο έργο του Συλλόγου το 2013. Την
ίδια ευχαρίστησε αργότερα ο
πρόεδρος του Συλλόγου, Πάνος
Αδαμόπουλος.
Ο Μάνος Κουμπαράκης, ο
πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα
Υόρκη, ευχήθηκε εκ μέρους του
Γενικού Προξενείου «Καλή Χρονιά» στην Κοινότητα, «γεμάτη
με επιτυχίες, αγάπη και ειρήνη»
και παρότρυνε τα μέλη του Συλλόγου να συνεχίσουν το έργο
που κάνει την Ελλάδα υπερήφανη. Ευχήθηκε επίσης επιτυχημένες πολιτιστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Ο κ. Κουμπαράκης εξέφρασε την καρδιά και τη σκέψη πολλών παρευρισκομένων: την ελπίδα, το 2014 να είναι η χρονιά
ανάκαμψης και ανάπτυξης της
Ελλάδας.
Κορυφαίες εκδηλώσεις του
Συλλόγου Αθηναίων το 2013
ήταν για τα 150 χρόνια από τη
γέννηση του Κωνσταντίνου Καβάφη, στην Ουάσιγκτον, και η
ερανική για το Βρεφοκομείο
Αθηνών.
Στην ερανική δράση τους
αναφέρεται και η σημαντική δωρεά στην Ακαδημία του Αγίου
Βασιλείου.
Είναι γνωστό ότι, ως προς την
πολιτική του, ο Σύλλογος Αθηναίων συνεργάζεται με άλλους
οργανισμούς. Εκδηλώσεις συνεργασίας ήταν τον Οκτώβρη,
«η γιορτή απελευθέρωσης των
Αθηνών, το 1944», με κύριο ομιλητή τον πρέσβη Λουκά Τσίλα,
τον Νοέμβρη, «η γιορτή του Πολυτεχνείου», μια συναυλία με
ποίηση Γκάτσου, ο ρόλος του
στην ανανέωση της Λέσχης Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής και
η χριστουγεννιάτικη μουσική
εκδήλωση «Κάλαντα» από κοινού με Επτανησιακούς Συλλόγους.
Η Αθανασία Σφυρόερα, εξ
αγχιστείας Αθηναία, στέλεχος
Δημοσίων Σχέσεων και η πιο νεαρή-μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ήταν κατενθουσιασμένη με την παρουσία του κόσμου και σε δήλωσή
της στον «Ε.Κ.» τόνισε πως «παλεύουμε ως Συμβούλιο να κάνουμε προγράμματα με διαφορετικού χαρακτήρα εκδηλώσεις
που φέρνουν τον κόσμο κοντά».
Καθώς δεν απευθύνονται μόνον
στους Αθηναίους, η Σφυρόερα
είπε στον «Ε.Κ.»: «Η Αθήνα είναι
πρωτεύουσα της Ελλάδας και το
πρώτο βήμα μέσα κι έξω από
την χώρα γίνεται σ’ αυτή. Οφείλουμε να καταρτίζουμε ποιοτικό
WR/κΩστααντινοσ συριγοσ
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση Κοπής της Βασιλόπιτας του
Συλλόγου Αθηναίων. Διακρίνονται ο Μάνος Κουμπαράκης, πρό-
ξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη (δεξιά), η Ζαν Ζαχαρούλα
Μανωλάκου Μάνου (αριστερά) και η κόρη της Πωλίν Μάνου.
πρόγραμμα». Η δική της ειδική
αποστολή είναι η προσέλκυση
νέων στο Σύλλογο.
Η Πωλίν Μάνου είπε ότι η
επιτυχία της εκδήλωσης δείχνει
πως ο κόσμος αγαπάει το Σύλλογο -κι όχι μόνον τα μέλη τουκι είναι περήφανη γι’ αυτό. «Ο
Ελληνισμός είναι ζωντανός και
πάει καλά στις ΗΠΑ και στη Νέα
Υόρκη», είπε η Ζαν Ζαχαρούλα
Μανωλάκου Μάνου.
«Συμβαίνει τώρα, εδώ, το
βλέπουμε... Ο κόσμος δουλεύει
πολύ σκληρά για να πετύχει μεγάλες εκδηλώσεις και για να συνεχίσουν να υπάρχουν οι Σύλλογοι. Η ηγεσία του Συλλόγου
Αθηναίων κάνει σπουδαία δουλειά, ανάμεσά τους τα υπέροχα
πράγματα που κάνουν για να
βοηθήσουν την Ελλάδα.
νιά» στην απούσα Αθηνά Λαζαρίδου, σύζυγο του αείμνηστου
Δημητρίου Δημητρίου, και είπε
ότι το βλέμμα όλων των μελών
του Δ.Σ. είναι στραμμένο στα
εξέχοντα μέλη Βάνα και Ανδρέα
Κοντομέρκου, που ένα χρόνο
πριν έχασαν την κόρη τους.
Από τα σχέδια και τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου το 2014,
αναφέρεται η Λέσχη Βιβλίου στη
Βιβλιοθήκη που ιδρύει στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της
Ελλάδας στο Μανχάταν. Από δε
τις εκδηλώσεις, η αποκριάτικη καρναβάλι από κοινού με την
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία και
την Ιόνιο Πολιτιστική Ομοσπονδία, 22 Φεβρουάριου, κάθε προσφορά στην οποία θα διατεθεί
στο Βρεφοκομείο.
Ο «Ε.Κ.» έχει πληροφορίες
Ο κ. Αδαμόπουλος, χαρούμενος ευχήθηκε σε όλους «Καλή
Χρονιά, με υγεία» και τόνισε ότι
«καρδιά» της ελπίδας είναι τα
παιδιά της κοινότητας. Ευχαρίστησε αξιωματούχους και μέλη
του Συλλόγου για την «εξαιρετική δουλειά τους», καθώς και τον
καθένα χωριστά για τη μεγαλύτερη ή μικρότερη προσπάθεια
στήριξής του.
Ο ένας από τους δύο τυχερούς, αφού στον ίδιο και στην
Σοφία Στρουμπάκη, μέλος Δ.Σ.
του Συλλόγου «έπεσε» το φλουρί, ευχαρίστησε επίσης τους
ιδιοκτήτες του εστιατορίου, Αννα και Σταμάτη για τη διάθεση
της αίθουσας.
Στον αρμόζοντα τόνο, ο κ.
Αδαμόπουλος εκ μέρους των
Αθηναίων ευχήθηκε «Καλή Χρο-
για μια ακόμη αποστολή τροφίμων στο τέλος του Φλεβάρη και
μια ερανική εκστρατεία για την
αγορά συσκευής κουζίνας μεγάλης χωρητικότητας. Η αντιπρόσωπος του Συλλόγου στην Αθήνα, Βάλια Αργυρίου, διευκολύνει στη διαδικασία εισόδου της
βοήθειας, ενώ σκέψεις κάνουν
για περισσότερα.
Ο Σύλλογος Αθηναίων, ως μη
κερδοσκοπικός οργανισμός υπάγεται στο φορολογικό καθεστώς
501c3, αλλά όπως και άλλοι Ελληνοαμερικανοί νοιώθουν μεγάλη απογοήτευση με την έλλειψη
προόδου στο θέμα φοροαπαλλαγής στη φιλανθρωπία, θέμα
που και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς είδε με συμπάθεια όταν επισκέφτηκε τη
Νέα Υόρκη.
Η Ομοσπονδία Νέας Ιερσέης βραβεύει τον Μητροπολίτη Ευάγγελο
Του Δημήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Ομοσπονδία
Ελληνικών Σωματείων Νέας Ιερσέης την προσεχή Κυριακή θα
βραβεύσει τον Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης Ευάγγελο. Η βράβευσή του γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας
της ποιμαντορίας και θα λάβει
χώρα κατά τη διάρκεια του 4ου
επισήμου δείπνου που θα παρατεθεί στο ομογενειακό κέντρο
«Graycliff», στο Moonachie της
Νέας Ιερσέης.
Στην εκδήλωση αναμένεται
να παραστούν ο Ομοσπονδιακός
γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, οι ομοσπονδιακοί βουλευτές Φρανκ Παλόν και Ντόναλντ
Πέιν, ο πρόεδρος της Πολιτειακής Γερουσίας Στιβ Σουίνι (Steve
Sweeney) και άλλοι αιρετοί
αντιπρόσωποι. Θα παραβρεθούν
επίσης εκπρόσωποι των διπλω-
ματικών αρχών της Ελλάδας και
της Κύπρου, καθώς επίσης και
εκπρόσωποι των Ελληνικών
Ομοσπονδιών της Νέας Υόρκης
και της Φιλαδέλφειας.
Το επίσημο δείπνο είναι η
πρώτη εκδήλωση που διοργανώνει η νέα ηγεσία της Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον Σάββα
Τσίβικο.
Ο κ. Τσίβικος, μιλώντας στον
«Εθνικό Κήρυκα», εξέφρασε την
ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον των εκπροσώπων των
συλλόγων, των αδελφοτήτων και
των ιδίων των Ελληνορθόδοξων
κοινοτήτων και τόνισε ότι «δεν
έχουμε χώρο για παραπάνω άτομα και ότι όσοι επικοινωνήσουν
την τελευταία στιγμή ενδέχεται
να μην μπορούν να κλείσουν θέση».
Ερωτηθείς για την ανάληψη
της Προεδρίας επεσήμανε ότι η
θητεία ξεκινάει στις αρχές του
έτους και ότι η ορκωμοσία έγινε
ανήμερα των Φώτων στη Μητρόπολη της Νέας Ιερσέης.
Παράλληλα, τόνισε ότι η τελετή τούς παρείχε τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τον Μητροπολίτη για το πρόγραμμα και
στους στόχους της διετίας.
Οσον αφορά τα έσοδα από
το 4ο επίσημο δείπνο τόνισε ότι
το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Το νεοεκλεγέν συμβούλιο της
Ομοσπονδίας πλαισιώνεται από
τους Ιωάννη Σακελλάρη (εκτελεστικό αντιπρόεδρο), Νικόλαο
Πουλή (αντιπρόεδρο για τη Βόρεια Νέα Ιερσέη), Αγγελική Χιόνη (αντιπρόεδρο για την Κεντρική Νέα Ιερσέη), Ηλία Ηλιάδη
(αντιπρόεδρο για τη Νότια Ν.
Ιερσέη), Σταύρο Αντωνακάκη
(αντιπρόεδρο για διακυβερνητικές υποθέσεις), Δρ. Πάνο Σταυ-
Ομογενής ο παραγωγός της ταινίας
«12 χρόνια σκλάβος»
ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο παραγωγός της
διάσημης κινηματογραφικής ταινίας «12 χρόνια σκλάβος» που
παρουσιάστηκε την Κυριακή
ανάμεσα στις κορυφαίες ταινίες
Χρυσές Σφαίρες, είναι ο ομογενής Αντώνης Καταγάς, ο οποίος
θεωρείται πλέον ένας από τους
παραγωγούς του σημερινού Χόλιγουντ.
Οπως έγραψε χτες ο «Ε.Κ.»
κατά στην απονομή των Χρυσών
Σφαιρών, οι ταινίες «12 χρόνια
σκλάβος» και «Οδηγός διαπλοκής» επικράτησαν στις κατηγορίες τους.
Η ταινία «12 χρόνια σκλάβος» τιμήθηκε με την πολυπόθητη Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία της καλύτερης δραματικής
ταινίας. Το «12 χρόνια σκλάβος»
του Στιβ ΜακΚουίν τιμήθηκε με
το σημαντικότερο βραβείο (καλύτερη δραματική ταινία),
ωστόσο έφυγε από την τελετή
με μία Χρυσή Σφαίρα, ενώ είχε
αποσπάσει επτά υποψηφιότητες.
Ο κ. Καταγάς έχει σπουδάσει
στη Μασαχουσέτη και ήταν
πρωταθλητής επί τέσσερα χρόνια στο άθλημα ανδρικό
Lacrosse, ενώ διετέλεσε και αρχηγός της ομάδας. Εργάζεται ως
ανεξάρτητος παραγωγός και έχει
μέχρι στιγμής παραγάγει πάνω
από 30 ταινίες κατά τα περασμένα δώδεκα χρόνια. Εχει συνεργαστεί με πολλούς και ποικίλους κορυφαίους και βραβευμένους με Οσκαρ κινηματογραφιστές συμπεριλαμβανομένων
των Στίβεν ΜακΚουίν, Αντριου
Ντομινίκ, Πολ Χαγκς, Τζον Σίγκλεντον, Γουές Γκράβεν, Τζέιμς
Γκρέι, Βαντίμ Πέριεμαν, Λασέ
Χάλστον, Μπεν Γιούγκερ, Νανέτ
Μπέρνστιν, Ντένι Αρκάντ, Μάικλ Αλμερούντα και Σοφία Κοπόλα.
Ο ομογενής παραγωγός της κινηματογραφικής ταινίας «12 χρόνια σκλάβος», Αντώνης Καταγάς, που παρουσιάστηκε στις Χρυσές Σφαίρες την Κυριακή και απέσπασε τον θαυμασμό.
Το 2004 ο Αντώνης Καταγάς
προτάθηκε ως υποψήφιος για το
βραβείο IFP - που σημαίνει Βραβείο Ανεξάρτητου Πνεύματος ,
το οποίο χορηγείται σε παραγωγούς οι οποίοι άσχετα με τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες επιδεικνύουν δημιουρ-
γικότητα, επιμονή και όραμα,
στοιχεία τα οποία συμβάλλουν
στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ανεξάρτητων ταινιών.
Αυτή την εποχή, ο κ. Καταγάς εργάζεται για την παραγωγή
των ταινιών «Cymbeline» και
«The business Trip».
aρχειο «ε.κ.»
Στην αναμνηστική φωτογραφία, από αριστερά οι: Δημήτρης
Κοντολιός, Νίκος Πούλης, Γεώργιος Σιαμπούλης, Γιάννης Μακρόπουλος, Σάββας Τσίβικος, Τάσος Ευστρατιάδης, Ανδρέας
Κωμοδρόμος, Πάνος Σταυριανίδης και Γιάννης Βλαζάκης.
ριανίδη (γενικό γραμματέα),
Κωνσταντίνα Κουλοσούσα (βοηθό γραμματέα), Γεώργιο Πάππα
(ταμία), Μιχάλη Χατζηλούκα
(βοηθό ταμία) και Νατάσα Μανώλα (γραμματέα αλληλογραφίας). Στη διοίκηση της Ομοσπονδίας βάσει του Καταστατικού συμμετέχουν και ο πρώτος
πρόεδρος Ανδρέας Κωμοδρόμος
και ο απερχόμενος πρόεδρος Τάσος Ευστρατιάδης.
Το επίσημο δείπνο αποτελεί
μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, καθώς
συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι,
οι αδελφότητες και οι κοινότητες της Νέας Ιερσέης, καθώς επίσης και αντιπρόσωποι από την
Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης και της Ομοσπονδίας της Φιλαδέλφειας, εκπρόσωποι του Πανγκριγκόριαν
της Νέας Ιερσέης και της
AHEPA.
Ομογενής ταξιδεύει στη Μεσσηνία για τις ελιές του
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ. («ΑΜΠΕ»). Μετανάστευσε 17 χρονών στην Αυστραλία, κατάγεται από τη Μεσσηνία και εδώ και μερικά χρόνια
ταξιδεύει κάθε χρόνο από τη
Μελβούρνη έως την ιδιαίτερη
πατρίδα του για να καλλιεργήσει τα χωράφια και τα αμπέλια
του, να τρυγήσει, να μαζέψει τις
ελιές και να πάρει το λάδι του
πίσω στην Αυστραλία.
Την ενδιαφέρουσα περίπτωσή του που δεν είναι η μόνη,
αφού αρκετοί Ελληνοαυστραλοί
συνταξιούχοι επισκέπτονται ετησίως την Ελλάδα, μένουν μερικούς μήνες και καλλιεργούν τα
χωράφια τους- παρουσιάζει ο
«Νέος Κόσμος».
«Ενοιωθα δέσμιός της και η
ανάγκη να φύγω όσο πιο μακριά
γίνεται, όσο περνούσε ο καιρός,
γινόταν όλο και πιο επιτακτική»,
λέει ο εξηντάχρονος σήμερα Δημήτρης Αποστολόπουλος που
στα 17 του, αποφάσισε να φύγει
μακριά από την αγροτική ζωή
στη Κορώνη και να πάει στην
Αυστραλία, «αγκαλιά» με τα
όνειρά του.
«Η γη δεν μου έφταιγε βέβαια. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες
που όσα και να σου έδινε, στο
τέλος έμενες να χρωστάς στον
μπακάλη και στον έμπορα. Μια
ζωή με το βερεσέ. Εβλεπα τη γη
σαν τύραννο», λέει.
Αφού αναφέρεται στο ταξίδι
στην Αυστραλία και στις δουλειές που έκανε, στέκεται στο πρώτο ταξίδι του στην Ελλάδα, μετά
από 18 ολόκληρα χρόνια, που
τον έκανε να μην μπορεί να πιστέψει στα μάτια του: «Είδα τεράστιες αλλαγές. Καινούρια σπίτια, καινούρια αυτοκίνητα, τρακτέρ στα χωράφια. Ανθρώπους
που ζούσαν στην άνεση».
Ο ίδιος όμως θα μιλήσει για
τη δική του «ανάσταση» που συντελέστηκε σ’ αυτό το ταξίδι μέσα του, για την έντονη έλξη που
ένοιωσε για τη γη, που χρόνια
πριν του προκαλούσε ένα μίγμα
φόβου και απέχθειας -αφού
ένοιωθε να τον φυλακίζει- «μια
ακατανίκητη επιθυμία να «τα
βρω» με όσα άφησα πίσω μου,
τότε, και σήμερα με τραβούσαν
ορμητικά κοντά τους. Τα αμπέλια δεν υπήρχαν πλέον, τα λίγα
«Αρχίζουν να
μαθαίνουν και οι
Αυστραλοί ποιο είναι
το ποιοτικό λάδι»
όμως λιόδεντρα που είχε φυτέψει η μητέρα μου εκεί, ήταν σαν
να άπλωναν τα χέρια τους, σε
μια έκκληση να μείνω κοντά
τους. Αρχισα να φυτεύω, σχεδόν με μανία καινούρια λιόδεντρα, να γυρίζω πίσω κάθε χρόνο και να τα βλέπω να θεριεύουν, να μου μιλάνε, να ζητάνε
την προσοχή μου. Εκεί έγινε
ένα φοβερό, συναισθηματικό
δέσιμο που με κρατά δέσμιο,
αλλά μ’ έναν τρόπο, ‘απελευθερωτικό’, μ’ έναν τρόπο που με
λυτρώνει».
Ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, θ’ αφήσει για λίγο τον ελαιώνα για να μιλήσει για το άλλο
όνειρό του που πραγματοποιήθηκε, το χτίσιμο ενός νέου, καινούριου σπιτιού, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, αλλά τον παραδοσιακό χαρακτήρα, με τη χτιστή βρύση στην αυλή, στην αγαπημένη του Ασίνη: «Το βλέπω
και δεν το πιστεύω. Τόσο όμορφο, τόσο άψογα δεμένο με το
περιβάλλον, φαίνεται σα να
ήταν πάντα εκεί και με περίμενε. Βέβαια δεν ήταν καθόλου
έτσι. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να το χτίσω. Τώρα το
απολαμβάνω από την αρχή του
καλοκαιριού μέχρι τέλη του Νοέμβρη που είναι το μάζεμα της
ελιάς».
Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός
σε ελληνικό Φεστιβάλ
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ. («ΑΜΠΕ»). Ο ρωθυπουργός της Αυστραλίας, Τόνι
Αμποτ, πρόκειται να τιμήσει με
την παρουσία του τα εγκαίνια του
«Φεστιβάλ της Λόνστεϊλ», ένα
από τα μεγαλύτερα ελληνικά και
πολυεθνικά Φεστιβάλ της Μελβούρνης, που διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα το Σαββατοκύριακο 8-9 Φεβρουαρίου.
Εκτός από τον κ. Αμποτ θα
παρευρίσκονται στα εγκαίνια ο
πρωθυπουργός της Βικτώριας
Ντένις Ναφθάιν, ο δήμαρχος
Μελβούρνης Ρόμπερτ Ντόιλ και
εκπρόσωποι της ομοσπονδιακής
και πολιτειακής αντιπολίτευσης.
«Η παρουσία του πρωθυπουργού Τόνι Αμποτ στο φεστι-
βάλ της Κοινότητάς μας, αντανακλά θετικά στον οργανισμό
μας και στη δέσμευση της αυστραλιανής κυβέρνησης για τη
συμβολή των Ελλήνων στην πολυπολιτισμική Αυστραλία», δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας, Βασίλης Παπαστεργιάδης.
«Αυτή είναι η τρίτη χρονιά
που ο κ. Αμποτ παρευρίσκεται
στα εγκαίνια του Φεστιβάλ μας
και η πρώτη φορά ως πρωθυπουργός. Η παρουσία του και αυτή των άλλων υπουργών της κυβέρνησής του μας δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουμε και ενισχύσουμε περαιτέρω τη σχέση
της Ελληνικής Κοινότητας με την
ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ τεταρτΗ 15 ιαΝοΥαριοΥ 2014
5
Επίσκεψη Σπυρόπουλου στην Eλληνοαμερικανική Kοινότητα Φλόριδας
Tου ανταποκριτή μας
Σταύρου Μαρμαρινού
ΤΑΜΠΑ. Να υπάρχει πάντα
ομόνοια στους κόλπους της
Ομογένειας ευχήθηκε ο τέως
Συντονιστής του ΣΑΕ για την
Περιφέρεια των ΗΠΑ και τώρα
πρόεδρος των ιδρυμάτων «Θεόδωρος και Ερικα Σπυρόπουλος»
και «Φύτεψε τις ρίζες σου στην
Ελλάδα», Θεόδωρος Σπυρόπουλος, ο οποίος επισκέφτηκε αυτές
τις μέρες την ελληνοαμερικανική κοινότητα Φλόριδας στην πόλη Χόλιντέι, δίπλα στο Τάρπον
Σπρινγκς.
Ο κ. Σπυρόπουλος ήλθε στη
Φλόριδα μαζί με τη σύζυγό του,
Ερικα, για να συμμετάσχει στην
Ημερίδα για την ελληνική γλώσσα και τα σχολεία «τσάρτερ» που
οργάνωσε η Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής με
τη συνεργασία και του δικού του
φερώνυμου ιδρύματος.
Ο κ. Σπυρόπουλος σε σύντομη ομιλία του ευχήθηκε επιτυχία στο έργο της Κοινότητας.
«Είναι μια προσπάθεια αναγκαία
για τον Ελληνισμό», τόνισε.
Πρόσθεσε δε ότι η Ομογένεια
θα πρέπει να αγκαλιάσει αυτές
τις προσπάθειες, που αντανακλούν, γενικότερα στην ελληνοαμερικανική κοινότητα.
Συνεχάρη, επίσης, τον πρόεδρο της κοινότητας, Μιχάλη
Σέρβο, και τους συνεργάτες του.
Από την πλευρά του, ο κ.
Σέρβος τόνισε ότι η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα της Φλόριδας είναι η πρώτη στις ΗΠΑ και
στη συνέχεια αναφέρθηκε στην
Κοινότητα του Σικάγου. Είπε
ακόμα, ότι καθυστέρησε πολύ η
ίδρυση λαϊκών κοινοτήτων στις
Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στον
Καναδά, στη Νότια Αμερική, στη
Νότια Αφρική, στην Ευρώπη και
στην Αυστραλία, έχουν δημιουργηθεί πριν από πολλά χρόνια.
«Δεν έχει σημασία, όμως», συμπλήρωσε. «Σιγά-σιγά, ιδρύονται λαϊκές κοινότητες παντού
στην Αμερική».
Απευθυνόμενος προς τον κ.
Σπυρόπουλο, ο κ. Σέρβος υπο-
WR/ΣταΥροΣ ΜαρΜαριΝοΣ
Στο κτίριο της κοινότητας Φλόριδας. Από αριστερά, οι: Γεώργιος
Μαρκάκος, Σωτήρης Αγγελάτος, Μιχάλης Σέρβος, Μαρία Πουλλά, Γεώργιος Πουμάκης, Ερικα και Θεόδωρος Σπυρόπουλος.
γράμμισε ότι «είναι ένας από
τους δυνατούς Ελληνες που
υπάρχουν στην Αμερική», ο
οποίος πρόσφερε και προσφέρει
πάντα την υποστήριξή του σε
οργανώσεις, κοινότητες και διά-
φορους άλλους φορείς.
Καταλήγοντας, επαίνεσε τη
σύζυγο του κ. Σπυρόπουλου,
Ερικα, η οποία, όπως είπε, «έχει
αγαπήσει τον Ελληνισμό πιο πολύ από τον άνδρα της».
H πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Φλόριδας, Μαρία
Πουλλά, καλωσόρισε τον κ.
Σπυρόπουλο και αναφέρθηκε εν
συντομία στο ρόλο της οργάνωσης και την Ομογένεια.
Αναφέρθηκε, επίσης, στη φετινή χοροεσπερίδα της Ομοσπονδίας και την για πρώτη φορά επίδοση στους ιδρυτικούς
συλλόγους της οργάνωσης, των
βραβείων στο όνομα του Θεόδωρου, ο οποίος θεωρείται ως ο
πρώτος Ελληνας που ήλθε στην
Αμερική.
Ο πρώην πληρεξούσιος
υπουργός β’ στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του
υπουργείου Εξωτερικών και
πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας και
της Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας,
Γεώργιος Μαρκάκος, είπε ότι τα
μπλε χρώματα έξω από το κτίριο
της Κοινότητας του θύμισαν την
Ελλάδα.
Πρόσθεσε δε, ότι εκτιμά το
έργο όλων εκείνων που δημιούργησαν το χώρο αυτό. Ο κ.
Μαρκάκος ευχήθηκε για τη νέα
χρονιά σε όλους, ενώ απευθυνόμενος στον παλαιό ομογενειακό παράγοντα, Γεώργιο Πουμάκη και την ασθενούντα σύζυγό του, Λεμονιά, που παραβρίσκονταν στην αίθουσα, ευχήθηκε να είναι πάντα καλά. Για τον
κ. Σπυρόπουλο, τόνισε ότι για
πολλά χρόνια αγωνίζεται για τα
ελληνικά θέματα και την Ομογένεια.
Ο κ. Πουμάκης, αναφέρθηκε
στα προηγηθέντα για την απόκτηση του κτιρίου της Κοινότητας και συνεχάρη τον κ. Σέρβο
για τις προσπάθειές του.
Ο Σωτήρης Αγγελάτος, στέλεχος της Ελληνοαμερικανικής
Κοινότητας, είπε ότι αυτή αγκαλιάζει όλους τους ομογενείς, ενώ
καλωσόρισε τον κ. Σπυρόπουλο
και ευχήθηκε για τη νέα χρονιά.
Ο «Αγιος Βασίλης» των Αθηναίων Φλόριδας μοίρασε δώρα στα παιδιά
Του ανταποκριτή μας
Σταύρου Μαρμαρινού
ΤΑΜΠΑ. «Xo, Xo, Xo», φώναζε
ο «Αγιος Βασίλης» στα παιδιά
τριγύρω του που ξεφώνιζαν χαρούμενα, απολαμβάνοντας την
εορταστική ατμόσφαιρα στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που
οργάνωσε και φέτος ο Αθηναϊ-
είναι μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου.
«Εμείς οι μεγάλοι έχουμε τις
δικές μας εκδηλώσεις, αλλά δεν
ξεχνάμε και τα παιδιά και τα εγγόνια μας, ιδιαίτερα τέτοιες μέρες των εορτών των Χριστουγέννων, του Νέου Ετους και των Θεοφανείων», είπε στον «Εθνικό
Κήρυκα» η πρόεδρος του Συλ-
φίλοι του Συλλόγου Αθηναίων.
Ανάμεσά του, και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα,
Αντώνιος Σγουρόπουλος, με τη
σύζυγο και τα δύο τους παιδιά.
Ολα τα παιδιά έπαιξαν και γέλασαν με τον Αγιο Βασίλη, κ.
Παναγιωτούρο, ο οποίος μαζί με
τα χαμόγελά του, πρόσφερε
στους μικρούς του φίλους δώρα
και γλυκά, ενώ χόρεψε για αρ-
Στην δεξιά φωτογραφία, ο γενικός πρόξενος, Αντώνιος
Σγουρόπουλος, αστειεύεται
με τον «Αγιο Βασίλη». Κοντά
τους, η πρόεδρος των Αθηναίων, Ελένη Καρυοφύλλη (δεξιά) και η πρόεδρος του «Προμηθέα», Εφη Βασιλείου.
Στην αριστερή φωτογραφία,
ο «Αγιος Βασίλης», Ηλίας Παναγιωτούρος, χορεύει, διασκεδάζοντας τα παιδιά.
κός Σύλλογος «Αττική» στο Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριδας.
Για αρκετά χρόνια, ντύνεται
Αγιος Βασίλης και δίνει χαρά
στους μικρούς του φίλους, ο
Ηλίας Παναγιωτούρος, από το
Αστρος της Κυνουρίας, ο οποίος
λόγου, Ελένη Καρυοφύλλη.
Η αίθουσα του Πανελλήνιου
Πολιτιστικού Κέντρου «Προμηθέας» στο «Ελληνικό Χωριό»,
Τάρπον Σπρινγκς, ήταν γεμάτη
από μικρά παιδιά, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, μέλη και
κετή ώρα μαζί τους και ήταν
πρόθυμος να φωτογραφηθεί με
όποιον πήγαινε κοντά του.
Ο κ. Σγουρόπουλος συνεχάρη το Σύλλογο και προσωπικά
την κ. Καρυοφύλλη για την καθιέρωση αυτής της εορταστικής
Εντυπωσιακή η πορεία της
Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης
εκδήλωσης για τα μέλη και, κυρίως, για τα παιδιά και τόνισε
ότι όλες οι εκδηλώσεις που οργανώνουν οι Αθηναίοι της Φλόριδας, ξεχωρίζουν για την καλή
οργάνωση και την επιτυχία
τους.
Εξέφρασε, επίσης, τη λύπη
του που αυτή τη χρονιά θα πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα
για να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, αλλά θα φύγει από τη
Φλόριδα με τις καλύτερες εντυπώσεις για την Ομογένεια.
Η κ. Καρυοφύλλη, ευχαρίστησε όλους τους παραβρεθέντες και τους ευχήθηκε για τη
νέα χρονιά. Αναφέρθηκε, επίσης, στο πολιτιστικό και κοινωνικό έργο του Συλλόγου, ο οποίος με τα χρήματα που συγκεντρώνονται από εκδηλώσεις των
Χριστουγέννων, του Πάσχα και
της Ημέρας των Ευχαριστιών,
μπορεί και βοηθά διάφορες οικογένειες. Φέτος, βοήθησε, μεταξύ άλλων και τη Φιλόπτωχο
του Αγίου Νικολάου, η οποία
πρόσφερε φαγητό σε άπορους.
Η κ. Καρυοφύλλη, είπε, επίσης, ότι μέρος των εσόδων από
τον ετήσιο χορό του Συλλόγου
και την εκδρομή της Καθαρής
Δευτέρας διατίθεται για την ενίσχυση του ελληνικού προγράμματος στο Σεντ Πίτερσμπουργκ
Κόλετζ του κάμπους Τάρπον
Σπρινγκς.
Τους παρευρισκόμενους χαιρέτισε και η πρόεδρος του «Προμηθέα», Εφη Βασιλείου.
Ο Σύλλογος Αθηναίων θα
πραγματοποιήσει στις 8 Φεβρουαρίου την 23η ετήσια χοροεσπερίδα του.
Στις 3 Μαρτίου θα γιορτάσει
την Καθαρή Δευτέρα σε πάρκο
της περιοχής, ενώ στις 15 του
ίδιου μήνα θα έχει την καθιερωμένη ετήσια εκδρομή για τα μέλη και τους φίλους του.
«Προσπαθούμε, όσο μπορούμε, να είμαστε ένας ζωντανός
και δραστήριος σύλλογος της
Ομογένειας», τόνισε η κ. Καρυοφύλλη.
«Η ελληνική μας γλώσσα, τα
ήθη και έθιμά μας, ο πολιτισμός
και η ιστορία μας, είναι στις προτεραιότητές μας. Εχουμε καθήκον να κρατήσουμε αυτά που
μας κληροδότησαν οι παλαιότεροι, αλλά και να τα μεταδώσουμε και στα παιδιά και τα εγγόνια
μας».
Ξανανοίγει το περίπτερο του Δελακά
Συνέχεια από τη σελίδα 1
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ. («ΑΜΠΕ»). Κέρδη τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων παρουσίασε στο τελευταίο οικονομικό έτος η Ελληνική
Κοινότητα Μελβούρνης. Τα κέρδη αυτά όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αφού
οφείλονται ουσιαστικά στην πώληση περιουσιακών της στοιχείων. Oπως είναι γνωστό, τα μέλη
της Κοινότητας είχαν εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο
να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων προκειμένου τα
έσοδα να διατεθούν για την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου.
«Φέτος παρουσιάσαμε κέρδη,
αλλά του χρόνου θα έχουμε παθητικό αφού το κτίριό μας δεν
υπάρχει και δεν έχουμε έσοδα»,
είπε ο πρόεδρος της Κοινότητας,
Βασίλης Παπαστεργιάδης.
Στοιχεία για την οικονομική
πορεία της Κοινότητας θα παρουσιαστούν στην ετήσια γενική συνέλευσή της, που θα γίνει την
Κυριακή στις 2 το μεσημέρι στην
αίθουσα
του
«Alphington
Grammar».
O κ. Παπαστεργιάδης εξήγησε πως η συνέλευση γίνεται με
καθυστέρηση γιατί ο ορκωτός λογιστής απαιτούσε έξτρα χρόνο,
προκειμένου να μελετήσει τα
διάφορα συμβόλαια των αγοραπωλησιών για να ετοιμάσει την
σχετική έκθεσή του που θα παρουσιαστεί στη συνέλευση.
«Η ανέγερση του κέντρου»,
τόνισε, «προχωρεί μέσα στα χρονικά και οικονομικά περιθώρια
που έχουμε θέσει». Εκτιμά δε
πως το 15 ορόφων κτίριο, στο κέντρο της Μελβούρνης, θα είναι
έτοιμο φέτος Ιούλιο με Αύγουστο
και δυο μήνες αργότερα θα γίνουν τα εγκαίνια του και το χαρακτηρίζει «Γέφυρα» που θα ενώνει τον Ελληνισμό της Διασποράς».
Ηδη έχουν κτιστεί οκτώ από
τους 15 ορόφους. Με το έργο αυτό η Κοινότητα της Μελβούρνης
ανοίγει τις πόρτες της σε όλους
τους Ελληνες της Αυστραλίας,
αλλά και όπου Γης. Οπου κι αν
βρίσκονται, στη Νέα Υόρκη, στο
Σικάγο, στο Τορόντο, στο Λονδίνο, στο Μόναχο και αλλού. Αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί ο σχεδιασμός του νέου κτηρίου, δηλώνει ο κ. Παπαστεργιάδης.
δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, με αποτέλεσμα το αίτημά
του να απορριφθεί.
Πολλοί στη γειτονιά συσπειρώθηκαν για να υποστηρίξουν
τον Δελακά, λέγοντας ότι η μακρά θητεία του στο Astor Place,
στο East Village, θα έπρεπε να
του εξασφαλίσουν ένα είδος
αμνηστίας. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο, το περίπτερό του σφραγίστηκε.
«Την υπόθεση δεν θα διευθετούσαν χωρίς τον Μπιλ Ντε
Μπλάσιο» είπε ο δικηγόρος του
Δελακά, Αρθουρ Σβαρτζ. «Μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η
πρώτη από τις ανάλγητες δράσεις
του Μπλούμπεργκ προς την άλλη Νέα Υόρκη που αποκαθίστανται από τον Μπιλ Ντε Μπλάσιο»
συνέχισε, εξάλλου, ο Σβαρτζ.
«Είμαστε χαρούμενοι που
μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα
αποτέλεσμα που εξασφαλίζει ότι
ο Τζέρι (σ.σ. Γεράσιμος) θα παραμείνει μέρος αυτής της κοινότητας για τα επόμενα χρόνια»,
ανέφερε σε γραπτή του ανακοίνωση ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ
ΔΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
U.S. HELLENIC HUNTING, FISHING & SHOOTING ASSOCIATION
FOR ENVIRONMENTAL CONSERVATION
4523 Broadway, 5B, New York, NY 10040-2417
Cell.: 917-399-0394 • Tel.: 212-942-9167 • Ε-mail: [email protected]
Ο εκπαιδευτικός αυτός Οργανισμός σκοπό έχει την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού στην προστασία του περιβάλλοντος
υπό την πνευματική καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΑΣ ΗΠΑ ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ab
Επιτετραμμένο του Υπουργείου Οικονομικών της γενέτειρας δια το οικονομικό έγκλημα ως και εντεταλμένο του Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως δια το ηλεκτρονικό έγκλημα, εις την Ελληνική επικράτεια, ο οποίος θα παρουσιάσει το έργο το οποίο επιτελούν οι υπηρεσίες όπου προϊσταται, στους ομογενείς μας στη Ν. Υόρκη το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014 στις 8.00
το βράδυ στο Κρητικό Σπίτι στην Αστόρια 32-33 31st Street Astoria New York 11106 (718 7268981).
Η Επιτροπή Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας μας, εντεταλμένο όργανο δια τη δημόσια τάξη, του Ελληνοαμερικανικού
Εθνικού Συμβουλίου HANC προτρέπει τους ομογενείς και ηγήτορες να παρακολουθήσουν την διάλεξη.
Ο Πρόεδρος του HANC κ. Παύλος Κοτρότσιος και το Διοικητικό μας Συμβούλιο εκθειάζουν το έργο που επιτελεί
ο κ. Σφακιανάκης ο οποίος χαίρει εκτιμήσεως από τον απανταχού Ελληνισμό.
Μετά το πέρας της διαλέξεως ο Στρατηγός θα παρουσιάσει το βιβλίο του στην Ελληνική γλώσσα που επιμελήθηκε
ο εκδοτικός οίκος Λιβάνη.
Ο Πρόεδρος
Στυλιανός Μανής
Ο Γραμματεύς
Σπυρίδων Χριστοφοράτος
Ο Επιτετραμμένος δια τη Δημόσια Τάξη
Γεώργιος Μανίκας
Ο αναπληρωτής δια την Δημόσια Τάξη
Μανόλης Αδικημενάκης
aρχειο «ε.κ.»
Ο ομογενής Γεράσιμος Δελακάς κατά την διάρκεια της πρώτης συνέντευξής του στον «Εθνικό
Κήρυκα» αναφέρθηκε στα προβλήματα που προέκυψαν μετά την απόφαση του δήμου να μην
παραχωρήσει στον ίδιο την άδεια λειτουργίας του περιπτέρου.
δημάρχου, Φιλ Ουάλζακ.
Σύμφωνα, εξάλλου, με τον
Σβαρτζ, το περίπτερο επρόκειτο
να ξανανοίξει χθες.
Το απόγευμα της Δευτέρας,
ο Δελακάς βρισκόταν έξω από
το περίπτερό του, περιστοιχισμένος από πολλούς υποστηρι-
κτές της προσπάθειάς του. «Χωρίς το περίπτερο θα έμενα στο
σπίτι, θέλοντας να πεθάνω», είπε ο Δελακάς.
Federation Of Hellenic Societies Of Greater New York, Inc.
OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
STATHAKION CENTER • 22-51 29th Street, Astoria, NY 11105 • TEL (718) 204-6500 • FAX (718) 204-8986
ΠΑΝΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Η ομοσπονδία ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης
προσκαλεί όλους τους Συλλόγους – Μέλη και όλη την ομογένεια
σε Πανομογενειακή Συγκέντρωση για την διοργάνωση της εθνικής μας Παρέλασης
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, η οποία θα διεξαχθεί την 30η Μαρτίου 2014
στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν.
Η Πανομογενειακή Συγκέντρωση θα λάβει χώρα
τη Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 8:00 μ.μ.
στο Σταθάκειο κέντρο (22-51 29th Street astoria, NY 11105).
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείστε με τα γραφεία της ομοσπονδίας,
στο τηλέφωνο 718-204-6500
ΠΑΝΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
6
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ τεταρτΗ 15 ιαΝουαριου 2014
Διδάσκουν με πράξεις στην Αντιοχειανή κοινότητα
Του ανταποκριτή μας
Θεοδώρου Καλμούκου
ΒΟΣΤΩΝΗ. Η ιστορική πόλη
του Λόουελ της Μασαχουσέτης
έχει το προνόμιο να έχει μία μικρή σε αριθμούς αλλά μεγάλη
στο πνεύμα και την πίστη κοινότητα του Αγίου Γεωργίου της
Αντιοχειανής Αρχιεπισκοπής
Αμερικής. Βρίσκεται στη διεύθυνση 61 Bowers Street και απέχει ελάχιστη απόσταση από την
Ελληνορθόδοξη κοινότητα της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Τόσο η Αντιοχειανή Ορθόδοξη
κοινότητα του Αγίου Γεωργίου,
όσο και ο ιερατικός της προϊστάμενος Αρχιμανδρίτης Λέοναρντ
Φάρης, δεν διδάσκουν απλώς με
κηρύγματα και λόγια, αλλά με
έργα και έμπρακτη πίστη και
αγάπη, γι’ αυτό και στην κοινότητα αυτή έχουν βρει καταφύγιο
πολλές οικογένειες Ελληνορθόδοξων, ιδιαίτερα έπειτα από τα
προ εξαετίας γεγονότα στη γειτονική κοινότητα της Μεταμόρφωσης αποπομπής του κοινοτικού συμβουλίου από τον Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο προς
χάρη του τότε ιερέα της.
Η ιστορία και το ξεκίνημα της
ΦωτογραΦιεσ: WR/θεοδωροσ καλμουκοσ
Ο π. Λέοναρντ Φάρης, κατά την τέλεση του Αγιασμού για τα προεόρτια των Θεοφανείων την
Κυριακή 5 Ιανουαρίου, στον κατάμεστο ναό της Αντιοχειανής κοινότητας του Αγίου Γεωργίου.
τις θύρες του το 1919.
Σε συνέντευξή του στον
«Εθνικό Κήρυκα», ο π. Λέοναρντ
είπε ότι «η κοινότητα συγκροτείται από ανθρώπους καταγόμενους από τη Συρία, το Λίβανο
την Ιορδανία, την Παλαιστίνη
και την Αίγυπτο, και φυσικά από
ανθρώπους που γεννήθηκαν
στις Ηνωμένες Πολιτείες». Συμπλήρωσε πως «έχω την ευλογία
και την τιμή να ιερατεύω σε τούτη την κοινότητα επί δώδεκα
χρόνια» και τόνισε πως «με τη
χάρη του Θεού είμαστε μία κοινότητα που αγαπά ο ένας τον
άλλον και όλοι μαζί από κοινού
εργαζόμαστε για τη δόξα του
Θεού και της Αγίας Ορθόδοξης
Εκκλησίας». Υπογράμμισε πως
«δεχόμαστε και καλωσορίζουμε
όλους όσοι διαβαίνουν το σκαλοπάτι της πόρτας του ναού μας
πολλοί Ορθόδοξοι, αλλά και μη
www.hellastickets.com
Sterling Travel
® [email protected]
20 Lauren Lane,
Phillipsburg, NJ 08865
Cheap Tickets, Great Service
✆1-800-473-3238
TICKETS 2 GREECE ON SALE
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με επιστροφή
Aπό
Επίκαιρο
να πλάθουν ιστορίες.
Ανθρωπε μην περιφρονείς
την πρωτινή σου σκάλα
γιατί σ’ αυτήν πρωτοπατάς
και πας για πιο μεγάλα.
Πολλές φυλές κατακτητών
γύρεψαν να σε κάψουν
την πίστη και το αίμα σου
ποτέ δεν θα τ’ αλλάξουν.
Φιλοδοξεί ο άνθρωπος στα
υψηλά να φθάσει
και ξεπερνά τα όρια αντί
να κάνει στάση.
Αγαπημένη Κύπρο μου
τα χέρια μην ψηλώσεις
πάνω σε βράχον στέκεσαι
και θα τα καταφέρεις.
Είναι κακό για όλους μας
αυτή η απληστία
πρέπει να καταλάβουμε
ότι δεν είναι αστεία.
Κι εγώ που ζω στην ξενητειά
θα ‘ρθώ πάλι κοντά σου
για να χαρώ τις ομορφιές
και την ελευθεριά σου.
Ερασμία Μεϊτανή Ελισσαίου
Μπρούκλιν, ΝΥ
Πολλοί τα κάνουν τίμια
και με αξιοσύνη
έχουν αθωότητα γεμάτη
καλοσύνη.
Ο π. Λέοναρντ Φάρης σε στάση προσευχής μέσα στο Ιερό Βήμα για
την ειρήνευση στη Συρία, στον Λίβανο, στην Αίγυπτο και παντού.
ίδρυσης της κοινότητας έχει
πολλά κοινά με τις δικές μας τις
Ελληνορθόδοξες κοινότητες.
Ιδρύθηκε από μετανάστες προερχόμενους από τη Μέση Ανατολή οι οποίοι αναζητούσαν μία
καλύτερη ζωή στην Αμερική. Συγκεντρώθηκαν σε μία συντροφιά
στο Λόουελ και το 1917 αγόρασαν έναν Προτεσταντικό ναό
βάζοντας ως προκαταβολή 1.000
και πήραν δάνειο υποθήκης άλλα 1.000. Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να το μεταποιήσουν σε
Ορθόδοξο ναό, ο οποίος άνοιξε
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
$299.
00
οι οποίοι βρίσκουν πνευματική
ωφέλεια και ηρεμία ψυχής».
Ο π. Λέοναρντ ήταν ανώτερο
στέλεχος της Αμερικανικής Φορολογικής Υπηρεσίας γνωστής
ως IRS αλλά, όπως είπε, «με κέρδισε το θυσιαστήριο και η ιεροσύνη διότι πάντοτε ήθελα να
βοηθώ τους ανθρώπους και να
βρίσκομαι στο πλευρό τους. Και
συμπλήρωσε πως «ο βασικός μου
στόχος ως ιερεύς είναι να υπηρετώ τον Θεό και τους ανθρώπους του Θεού με τρόπο αγαπητικό και ταπεινό. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε οι ιερείς ποιος
ήταν ο Χριστός και πώς διακόνησε όλους τους ανθρώπους
στην εποχή του, γι’ αυτό πρέπει
να διδάσκουμε και καθοδηγούμε
με το παράδειγμά μας».
Μίλησε με σεβασμό και αγάπη για τον αείμνηστο π. Φίλιππο
Γιαλεψό προϊστάμενο επί μακρά
σειρά ετών της κοινότητας της
Αγίας Τριάδος, ο οποίος, όπως
ανέφερε, «μου έδωσε συμβουλές
και κατευθύνσεις για την σπουδή της Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού
Βοστώνης και στη συνέχεια για
τη χειροτονία μου γι’ αυτό και
τον θυμάμαι και τον μνημονεύω
πάντοτε με πολλή αγάπη και
εκτίμηση. Εκκλησιαζόμουν στην
Αγία Τριάδα διότι ήθελα να
ακούω τα Ελληνικά στη Λειτουργία και τις Ακολουθίες».
Κατά την τέλεση της Λειτουργίας, ο π. Λέοναρντ χρησιμοποιεί την αγγλική και την αραβική
γλώσσα την οποία κατέχει πολύ
καλά, αλλά και κατά τακτά διαστήματα και την Ελληνική όπως
συνέβη την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014 που ο ναός ήταν κα-
Χρήσιμες Επιχειρήσεις
για τοΝ ελλΗΝα καταΝαλωτΗ
ασΦαλειεσ
Eστιατορια
ALEXIOU
STAMATIS RESTAURANT
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
+ FUEL+TAXES EXTRA
επιχειρήσεων, σπιτιών, υγείας κλπ.
Ανοιξη - Καλοκαίρι. Eνημερωθείτε για τις νέες τιμές.
31-21 23rd Ave.,
Astoria, NY 11105
Call Toll Free: 1-800-GREECE-8 (1-800-473-3238)
1-908 213-1251 • 1-908 213-6826
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ & ΜIΝΑ ΑΓΓΕΛΗ
τάμεστος από πιστούς, ανάμεσά
τους και πολλές δεκάδες Ελληνες. Οταν τον ερωτήσαμε αν
αντιδρά η νεολαία και οι εδώ
γεννημένοι ενορίτες για τη χρήση της αραβικής γλώσσας, είπε
«όχι οι νέες γενιές δεν αντιδρούν, απεναντίας που τους
αρέσει διότι κατ’ αρχήν πρέπει
να διατηρήσουμε την κουλτούρα
και τις παραδόσεις μας και φυσικά να διακονήσουμε και τους
μετανάστες μας διότι δεν πρέπει
να ξεχνούμε ότι είμαστε Αντιοχειανή Ορθόδοξη κοινότητα.
Προσπαθώ να κάνω χρήση και
των δύο γλωσσών για να ικανοποιούνται όλοι».
Πρόσθεσε ακόμα, πως «πριν
δύο χρόνια ξεκινήσαμε τη διδασκαλία της Αραβικής γλώσσας
κάθε Παρασκευή και διδάσκουμε στα παιδιά μας να μιλούν και
να γράφουν την Αραβική αλλά
τους μαθαίνουμε και τη Λειτουργία και τους ύμνους στην Αραβική. Εχουμε από όλες τις ηλικίες και πολλούς εδώ γεννημένους, αλλά το ενδιαφέρον είναι
ότι έχουμε και μη αραβικής καταγωγής οι οποίοι επιθυμούν να
μάθουν την αραβική γλώσσα και
κουλτούρα» και τόνισε πως «είναι πολύ σπουδαίο για μας να
διατηρήσουμε την πολιτιστική
μας ταυτότητα».
Ο π. Λέοναρντ υπογράμμισε
ότι «διατηρούμε άριστες σχέσεις
και με τις τέσσερις Ελληνορθόδοξες κοινότητες της περιοχής
του Λόουελ.
Πρωτοστατεί με ουσιαστική
βοήθεια στους χειμαζόμενους
αδελφούς τους στη Συρία, ενώ
ο ίδιος έχει συγγενείς στον Λίβανο.
(718) 274-5757
29-09 23rd Ave., Astoria, NY 11105
(718) 932-8596
(718) 278-9795
(718) 721-4507
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΑΥΘENTIKO
αΝοιΧτα καθΗμεριΝα
για μεσΗμεριαΝο και ΒραδιΝο
Η αιθουσα διατιθεται για ολεσ
τισ κοιΝωΝικεσ εκδΗλωσεισ
Εις τον αγαπητό μας φίλο
Νίκο Καραγιώργη
Ομως οι περισσότεροι
την έχουνε μολύνει
και το μυαλό αργότερα
παθαίνει σκοτοδίνη.
Εγώ από φίλους τους μετρώ
πάνω στα δάχτυλά μου
κι είσαι το πρώτο δάκτυλο
Νίκο, στο μέτρημά μου.
Υπάρχει μία εκτίμηση
από τα παλιά τα χρόνια
και μια φιλία ιερή
που ‘ναι γερή ακόμα.
Αληθινό και απίστευτο
σαν φτάσει αυτή η ώρα
εκατομμυριούχος κύριος
που θα τον πάρει η μπόρα.
Φτωχοί, μεσαίοι, πλούσιοι
έχουμε την ευθύνη
χάσαμε τον μπούσουλα
και την εμπιστοσύνη.
Μας την εδώσαν οι παλιοί
φίλε μου τη σκυτάλη
και εμείς θε να τη δώσουμε
στη γενεά την άλλη.
Στου Λαχανά και στου Μηνά
το γάλα θα πατούμε
γιατί φιλία σαν κι αυτή
άλλη πού θε να βρούμε;
Παντού τα πάντα σήμερα
ο κόσμος υποφέρει
ποτέ του δεν δυστύχησε
το τίμιο το χέρι.
Φίλε μου, σ’ αποχαιρετώ
μαζί τη Μαριγώ σου
στην προσευχή σου βάλε μας
σαν κάνεις το σταυρό σου.
Είσαι καλός χριστιανός
άνθρωπος με αξία
και πρέπει μέσα στη Βωλά
και μέσ’ στην εκκλησία.
Αυτοί που το επρόσεξαν
τα είχανε προβλέψει
πάντοτε ζούνε όμορφα
με τη σωστή τη σκέψη.
Αυτοί που δεν το σκέφτονται
και άσκοπα ξοδεύουν
σαν έρθει η πείνα δυστυχώς,
βοήθεια γυρεύουν.
Στο σπίτι σου πάντοτε χαρές
ευχές καλά για να ‘σαι
βρε Καραγιώργη σ’ αγαπώ
Θέλω να το θυμάσαι.
Γκλόρια Λαμπρινού
Oakhurst, NJ
Και πρώτη πρώτη σήμερα
η μητέρα μας Ελλάδα
να βοηθήσει ο Θεός,
ανάβουμε λαμπάδα.
Ολοι μαζί ευθύνονται
και πρώτη η αρχηγία
με την ασυδοσία τους
φέραν τη δυστυχία.
Γιορτές και μόνος
Ξανά γιορτές και να ‘σαι μόνος
δική σου θα πούνε επιλογές
κανένας δεν ξέρει την αλήθεια
μα ούτε και αφορά κανέναν.
Για όλα αυτά που έγραψα
δεν είμαι φαρισαίος
και λαχταρώ ο άνθρωπος
να ξαναγίνει ωραίος.
Τα πάντα είναι ανθρώπινα
μέσ’ τη ζωή που ζούμε
Χριστό να ακολουθήσουμε
για να διορθωθούμε.
Αντώνιος Ζ. Ζαχαριάδης
Φλάσινγκ, ΝΥ
Στα ξένα φεύγω
Στα ξένα φεύγω
πατρίδα αγαπημένη
και μια λαμπάδα πάντοτε
θα σου ‘χω αναμμένη.
Πλοίο μέσ’ τον ωκεανό
σε έχουν καταντήσει
που είναι ακυβέρνητο
χωρίς καραβοκύρη.
Το κύμα της καταστροφής
σε έχει κυριεύσει
χαροπαλεύεις μόνη σου
τσιέ καρτεράς να φέξει.
Μη φοβηθείς σκυλόψαρα
ούτε και καρχαρίες
δεν είσαι για τα δόντια τους
Ο Αγιος Βασίλης δε θα περάσει
εις τον κατάλογο δεν είσαι εσύ
εδώ δεν πέρναγε
σαν τον χρειαζόσουν
τότε που ήσουνα και συ παιδί.
Παντού φωτάκια πολλά
λαμπιόνια
πολλά εδέσματα, παντού χαρές
και να ‘σαι ο μόνος
που δεν φταις
γι’ αυτές που σε βρήκαν
συμφορές.
Κουράγιο μπάρμπα
ποτέ δεν ξέρεις
θα ‘ρθούν και σε σένα
οι γιορτές.
Κανένας και τίποτα
δεν πάει χαμένο
όσες κι αν του έρθουν
συμφορές.
Δεν είσαι ο μόνος
που το παλεύεις
το δράμα σου τραβούν πολλοί,
κουράγιο μπάρμπα και να το
ξέρεις
για όλους αλλάζουν οι καιροί.
Ερωτόκριτος Γέμελος
RonKonKoma, ΝΥ
Γ Ι ΑΤ Ρ Ο Ι
-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ-
-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-
-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ-
-ΠΟΔΙΑΤΡΟΙ-
ΖΟΥΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ., M.D. Ph.D.
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ για παιδιά και ενήλικες.
καθηγητής δερματολογίας του New York University
Medical Center, διευθυντής του δερμα-τολογικού
τμήματος του St. Joseph’s Hospital and Medical Center, Paterson, New Jersey. ειδικός σε παθήσεις του
δέρματος, μαλλιών, νυχιών, καρκίνου του δέρματος
και αφροδισίων νοσημάτων. δέχεται κατόπιν
ραντεβού: FLUSHING: 32-02 Union Street (γωνία
32nd Ave.), Flushing, NY 11354, Tηλ.: (718) 4451550, ASTORIA: 30-10 38 Street, 2nd floor, Astoria,
NY 11103. Tηλ.: (718) 445-1550 και NEW JERSEY:
57 Willowbrook Boulevard, Wayne, NJ 07470. Tηλ.:
(973) 754-4060.
ΜΑΛΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ.
απόφoιτος οδοντιατρικής σχολής του New York
University. αισθητική οδοντιατρική για όλη την
οικογένεια. Porcelain veneers, απονευρώσεις,
σφραγίσματα, oδοντοστοιχίες, γέφυρες, εμφυτεύματα, λεύκανση, καθαρισμός, εξαγωγές, invisalign
clear braces, one day crowns. δέχεται με ή χωρίς
ραντεβού: ASTORIA: 35-10 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105. Tηλ.: (718) 274-2803, Fax: (718)
274-2879. ωρες ιατρείου: δευτέρα 10:00 π.μ. - 7:00
μ.μ., τρίτη 2:00 - 7:00 μ.μ., τετάρτη 10:00 π.μ. - 7:00
μ.μ., Πέμπτη 10:00 π.μ. - 3:00 μ.μ., Παρασκευή
10:00 π.μ. -7:00 μ.μ., σάββατο 10:00 π.μ. - 3:00 μ.μ..
δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες.
DR. ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ,
O.D., FCOVD, FAAO, απόφοιτος και καθηγήτρια
του Πανεπιστημίου SUNY College of Optometry, Fellow of American Academy of Optometry and Fellow
of College of Optometric in vision development.
ειδικευμένη στην παιδιατρική οπτομετρική, γενική
θεραπεία οφθαλμών, vision therapy, στραβισμό,
αμβλυοπία και φακούς επαφής. συνταγές γυαλιών
και γενικές οπτομετρικές εξετάσεις. δέχεται κατόπιν
ραντεβού: ASTORIA: 30-18 31st Street, Astoria, NY
11102. τηλ.: (718) 274-5575. δεκτές οι κυριότερες
ασφάλειες και Oxford, Medicare, GHI.
DR KAΜAΡΙΝΟΣ ΝΙKΟΛAΟΣ Γ., ΠΟΔΙAΤΡΟΣ.
θεραπεία και εγχειρήσεις ποδιών. διπλω-ματούχος
του American Board of Podiatric Surgery. στην
αστόρια δέχεται για 20 χρόνια, μόνο κατόπιν
ραντεβού: ASTORIA: 28-06 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105. Tηλ.: (718) 721-0441. ωρες
ιατρείου: δευτέρα 12:00-6:00 μ.μ. τρίτη και Πέμπτη
11:00 π.μ. - 7:00 μ.μ., σάββατο 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, M.D.
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ για όλες τις ηλικίες. ειδικός σε
παθήσεις δέρματος, μαλλιών, νυχιών, καρκίνο του
δέρματος, ακμή, ψωρίαση, έκζεμα, φαγούρα,
αλλεργίες και αφροδίσια νοσήματα. ASTORIA:
(Agora Plaza) 23-18 31st Street, Suite 320, Astoria,
NY 11105, διαθέσιμο Πάρκινγκ, τηλ.: (718) 7289822
-ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ-
ab
-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙDR. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, M.D., Ph.D.,
F.A.C.P., F.A.C.C., F.S.C.A.I., F.S.V.M., R.P.V.I.
EIΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Board
Certified in Internal Medicine, Cardiovascular Disease, Interventional Cardiology, Vascular Medicine
and Endovascular Medicine. Πρώην διευθυντής
Περιφερικής αγγειακής ιατρικής και στεφανιαίας
μονάδας εντατικής θεραπείας Νew York Hospital
Queens. καθηγητής ιατρικής σχολής Weill Medical
College of Cornell University. αριστούχος
διδάκτορας ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου
αθηνών. συμβεβλημένος με τα νοσοκομεία: Lenox
Hill Hospital, New York Hospital Queens. ειδικός σε
παθήσεις καρδιάς και αγγείων. δεκτές όλες οι κύριες
ασφάλειες. δέχεται με ραντεβού: ASTORIA: 30-10
38th Street, 2nd Floor, Astoria, NY 11103. τηλ. (718)
278-7376.
ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, M.D., OΥΡΟΛΟΓΟΣ,
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. διευθυντής του Kessaris Urology
Center. Board Certified by the American Board of
Ourology.
αναγνωρισμένος
ως
ο
πλέον
πεπειραμένος ουρολόγος στην ασφαλή, εντός του
ιατρείου μη χειρουργική επέμβαση «θερμοθεραπείαMicrowave» για τη μεγέθυνση του προστάτη.
Προσφέρει ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες για
μεγεθυσμένο προστάτη, καρκίνο του προστάτη,
ανικανότητας, ακράτειας, στειρότητας, πέτρες των
νεφρών, βλάβες ουροδόχου κύστης, προβλήματα
ουρολογικά σε γυναίκες και παιδιά. λιθοτριψία,
θεραπεία με laser μικροχειρουργική και μικρές
επεμβάσεις που γίνονται εκτός νοσοκομείου. το
κέντρο είναι εξοπλισμένο με τελευταίου τύπου
μηχανήματα συμπεριλαμβανομένου του «Dopler» ultrasound, flexible video Cystoscopy, Urodynamics.
συμβεβλημένος με τα νοσοκομεία: North Shore University Hospital και Manhasset, Long Island Jewish
Center, New York Hospital Queens και Winthrop
University Hospital. δέχεται με ραντεβού: ASTORIA:
27-47 crescent street (suite 206), Astoria ny 11102.
τηλ.: (718) 544-4443. MANHASSET: 315 East Shore
Road, Manhasset, NY 11030. τηλ.: (516) 487-5577.
FOREST HILLS: 69-02 Austin Street (3rd Floor),
Forest Hills NY 11375. τηλ.: (718) 544-4443. δεκτές
οι κυριότερες ασφάλειες, μedicare/HMO’s.
ΠΙΛΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ I., ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. συμβεβλημένος με το νοσοκομείο
Manhattan Eye, Ear and Throat. γενικές οφθαλμολογικές εξετάσεις. συνταγές γυαλιών. θεραπεία γλαυκώματος.
Παιδιατρική
οφθαλμολογία. Φακοί
επαφής. εγχειρήσεις καταρράκτη. ενδοφθαλμολογι κοί φακοί (implants), ακτίνες laser, εγχειρήσεις στραβισμού. Πλαστικές εγχειρήσεις οφθαλμού. δέχεται:
ASTORIA: 25-09 31 Avenue, αstoria, NY 11106.
Tηλ.: (718) 204-5100. ασφάλειες και Medicare δεκτά.
-ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ-
-ΨΥΧΟΛΟΓΟΙDR.
ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ, Ph.D., ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ στη πολιτεία της Νέας υόρκης.
Nευροθεραπεία και Biofeedback (Neurotherapy &
Biofeedback). Aτομική ψυχοθεραπεία, διαγνωστικά
τεστ (τεστ προσωπικότητας και νοημοσύνης [IQ
Test]).
Προβλήματα
προσοχής
και
υπερκινητικότητας, προβλήματα συμπεριφοράς
(conduct disorder), μελαγχολία - κατάθλιψη, άγχος,
μαθησιακά προβλήματα, panic attacks και pain management. δέχεται με ραντεβού: ASTORIA: 31-09
37th Street, Astoria, NY 11103, τηλ.: (718) 7214300, (718) 726-0842.
-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ-
DR. ΜΑΣΤΑΚΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Η. M.D., ΕΙΔΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (Board Certified in Internal Medicine).
γενικές και ειδικές εξετάσεις, καρδιογραφήματα, εξέταση φυσιολογικής λειτουργίας πνευμόνων, αναλύσεις αίματος και ούρων, εμβόλια γρίππης,
παρακολούθηση ασθενών με προβλήματα χοληστε ρίνης, διαβήτη, άσθμα, βρογχίτιδας, υπέρτασης και
άλλων ιατρικών προβλημάτων. δέχεται με ραντεβού
δευτέρα έως σάββατο: ASTORIA: 30-10 38th
Street, 2nd floor, Astoria, NY 11103. τηλ.: (718)
545-2020. δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, M.D.,
(ARIADNA PAPAGEORGE),
DR. COSMATOS ANDREAS, M.D., ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
(Internal Medicine). δέχεται με ραντεβού: ASTORIA:
«Astoria Medical Plaza» 27-47 Crescent Street, Astoria, NY 11102. Tηλ.: (718) 726-0133. δεκτές οι
κυριότερες ασφάλειες.
hattan Otolaryngology, 1421 3rd Avenue, 80th
Street, New York, NY 10028. ωρες ιατρείου:
δευτέρα 12:30 - 4:00 μ.μ., Παρασκευή 8:30 π.μ. 1:00 μ.μ. Tηλ.: (212) 535-8300. τετάρτη 9:30 π.μ. 1:00 μ.μ. Tηλ.: (212) 605-3789.
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ (ear, nose and
throat). Mε ειδικότητα σε μικροχειρουργική του
λάρυγγα με ακτίνες Laser, ρινική ενδοσκοπική
χειρουργική και πλαστική χειρουργική προσώπου
αυτιών, μύτης. επίσης, εξετάσεις ακοής.
συμβεβλημένη με τα νοσοκομεία: Manhattan Eye,
Ear & Throat και Lenox Hill Hospital. ASTORIA:
30-16 30th Drive, Astoria, NY 11102. Tηλ.: (718)
204-7832, ωρες ιατρείου:τρίτη 12:30 - 7:30 μ.μ.,
Πέμπτη 10:00 π.μ. - 4 μ.μ.. ΜΑΝΗΑΤΤΑN: Man-
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
7
Πέμπτη αυτοκτονία ξημερώματα Τρίτης στις Κεντρικές Φυλακές
Και μια απόπειρα άλλου καταδίκου στο σωφρονιστικό ίδρυμα της Κύπρου που μοιάζει με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί
Συνέχεια από τη σελίδα 1
μειώθηκε η αυτοκτονία δεν βρίσκονταν στο σωφρονιστικό ίδρυμα μέλη της ΜΜΑΔ.
Στις Φυλακές πήγε ο μέχρι
χθες αναπληρωτής Διευθυντής,
Γιώργος Τρυφωνίδης, ο οποίος και
ειδοποίησε τη ΜΜΑΔ, στις 5:30
το πρωί.
Σε δηλώσεις ο κ. Τρυφωνίδης
ανέφερε ότι στις 2 το πρωί δεσμοφύλακας επισκέφθηκε τον
Βούλγαρο κατάδικο στο κελί του,
χωρίς να εντοπίσει οτιδήποτε το
ανησυχητικό. Στις 2:25π.μ. διενήργησε νέο έλεγχο και εντόπισε
νεκρό τον 28χρονο. Είπε επίσης
ότι σύμφωνα με πληροφορίες του,
ο 28χρονος Βούλγαρος είχε εξετασθεί τη Δευτέρα από ψυχίατρο.
Συγκλονισμό για τη νέα αυτοκτονία στις Κεντρικές Φυλακές εξέφρασε η Επίτροπος Διοικήσεως,
Ελίζα Σαββίδου, υποδεικνύοντας
ότι θα πρέπει να εξετασθεί κατά
πόσο ο αυτόχειρας είχε ψυχιατρικό ιστορικό. Επανέλαβε επίσης
την ανάγκη για δημιουργία ψυχιατρικής πτέρυγας εκτός των φυλακών, όπου θα εκτίουν την ποινή τους κρατούμενοι με ψυχολογικά προβλήματα.
«Εκρηκτική» η κατάσταση
Αναφερόμενη στα μέτρα που
αποφασίστηκαν στην προχθεσινή
σύσκεψη στο Προεδρικό, η κ.
Σαββίδου είπε ότι είναι ικανοποιητικά. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το ότι της δίδεται η δυνατότητα να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Πολύ σημαντικό μέτρο χαρακτήρισε και τον
διαχωρισμό των κρατουμένων.
Ατομα που τελούν υπό κράτηση
για οικονομικές οφειλές θα μετακινηθούν στην ανοικτή φυλακή.
Για τον έλεγχο των φυλακών
από την ΜΜΑΔ, η κ. Σαββίδου
Ο αν. διευθυντής των Φυλακών Γ. Τρυφωνίδης, ο οποίος είπε
ότι ο 28χρονος είχε εξετασθεί τη Δευτέρα από ψυχίατρο.
εξέφρασε προβληματισμό και την
πεποίθηση ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο, που θα αρθεί σύντομα. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η
κατάσταση στις Φυλακές είναι
«εκρηκτική» και χρειάζονται πρό-
σθετες δυνάμεις για να αντιμετωπισθεί.
Και απόπειρα αυτοκτονίας
Την Τρίτη, νωρίς το μεσημέρι,
σημειώθηκε όμως και μια απόπειρα αυτοκτονίας στις Κεντρικές
Παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης ζητά το ΑΚΕΛ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Για ασύγγνωστη ολιγωρία κατηγορεί το ΑΚΕΛ τον
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου, αναφορικά με την κατάσταση στις
Κεντρικές Φυλακές και τον καλεί
να αναλάβει έμπρακτα και άμεσα την πολιτική ευθύνη.
Σε δηλώσεις του, ο υπεύθυνος του Γραφείου Νομικών του
ΑΚΕΛ, βουλευτής Αριστος Δαμιανού ανέφερε ότι «όπως έχουν
εξελιχθεί τα πράγματα το να
εξαγγέλλονται ημίμετρα δεν
αποτελεί τη λύση στην τραγική
κατάσταση που υπάρχει στις Κεντρικές Φυλακές».
Δυστυχώς, πρόσθεσε, «ο αρμόδιος Υπουργός έχει επιδείξει
ασύγγνωστη ολιγωρία, αφού
από την ανάληψη των καθηκόντων του πέρασαν έντεκα σχεδόν μήνες και αφού μεσολάβησαν τέσσερις θάνατοι (πλέον πέντε) και πολλαπλοί βιασμοί,
προτού αποφασίσει να προτείνει
μέτρα».
Ανεξαρτήτως, συνέχισε, «του
κατά πόσο τα μέτρα αυτά είναι
εφαρμόσιμα ή κάποια από αυτά
χρήσιμα ή επιζήμια, όλα έχουν
ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι
ετεροχρονισμένα. Είναι προϊόν
προχειρότητας και ολιγωρίας».
Για παράδειγμα, είπε ο κ. Δαμιανού, «χθες το πρωί ο κ. Νικολάου ενημέρωνε τη Βουλή ότι
η παρουσία της ΜΜΑΔ είναι
προσωρινή ενώ το απόγευμα
την μετέτρεψε σε επ’ αόριστον».
Οπως είπε, «αυτό που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες
είναι σοβαρή όξυνση των προβλημάτων που όντως υπήρχαν
πάντοτε στο σωφρονιστικό ίδρυμα.
Οξυνση η οποία σήμερα συ-
νοδεύεται από αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης».
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είπε, «αντί να προχωρήσει από
την πρώτη στιγμή στη λήψη
αποφασιστικών μέτρων, καθυστέρησε υπερβολικά και δέσμιος
της επικοινωνιακής πολιτικής
αντί της ουσιαστικής επίλυσης
προβλημάτων, απέτυχε να διαχειριστεί την κατάσταση».
Ανεξαρτήτως των οποιωνδήποτε άλλων ευθυνών, πρόσθεσε,
«ο κ. Νικολάου οφείλει να αναλάβει έμπρακτα την πολιτική ευθύνη».
Στο Λονδίνο για 4ήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος Αναστασιάδης
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Τετραήμερη επίσκεψη
στο Λονδίνο, επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας άρχισε
από το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, προσκεκλημένος της
βρετανικής κυβέρνησης.
Κατά την επίσκεψη θα έχει,
μεταξύ άλλων, συνάντηση με τον
πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον.
Τον πρόεδρο Αναστασιάδη συνοδεύουν η σύζυγός του και οι
υπουργοί Εξωτερικών, Οικονομικών, Ενέργειας, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, o Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του υπουργείου
Εξωτερικών, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
θα ξεκινούσε την επίσκεψή του
το βράδυ με ομιλία σε εκδήλωση
της κυπριακής Ομογένειας, η
οποία θα παραθέσει δείπνο προς
τιμή του.
Το πρωί της Τετάρτης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η συνοδεία του θα παρακαθίσουν σε
πρόγευμα εργασίας με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ουίλιαμ Χέιγκ. Το μεσημέρι της ίδιας
μέρας, ο πρόεδρος Αναστασιάδης
θα έχει συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό με τον οποίο
αναμένεται να συζητήσουν θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυσή τους, οι σχέσεις των
δύο χωρών στο ευρύτερο επίπεδο
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το Κυ-
πριακό, η οικονομική συνεργασία
και θέματα που άπτονται γενικότερα της οικονομίας και των επενδύσεων καθώς και ζητήματα ενέργειας. Το βράδυ, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας θα παρακαθίσει σε
δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του ο υπουργός Ενέργειας
Μάικλ Φάλον.
Στις 16 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα έχει πρόγευμα εργασίας με μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση που
διοργανώνει προς τιμή του το
University College London (Νομικό Τμήμα) με θέμα το Ναυτικό
Δίκαιο.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
θα καταθέσει στεφάνι στο
Φυλακές, όταν Τουρκοκύπριος νεαρός κατάδικος επιχείρησε να βάλει τέρμα στη ζωή του, κόβοντας
τις φλέβες του. Αρχικά η Αστυνομία δεν είχε ενημερωθεί, ούτε
ο κατάδικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Κι αυτό διότι, η κατάσταση της υγείας του δεν κρίθηκε σοβαρή και δέχτηκε την περίθαλψη από το νοσηλευτικό
προσωπικό των Φυλακών.
Ο υπό παραίτηση αν. διευθυντής Γιώργος Τρυφωνίδης περιορίστηκε να πει ότι πρόκειται για
αυτοτραυματισμό.
Η κατάσταση στο σωφρονιστικό ίδρυμα εξακολουθεί πάντως να παραμένει έκρυθμη.
Ενας άλλος κρατούμενος το πρωί
ανέβηκε σε ψηλό σημείο, από το
οποίο τον κατέβασαν δεσμοφύλακες.
Τέλος ο Τρυφωνίδης
Στο μεταξύ, ανακλήθηκε την
Τρίτη ο αναπληρωματικός διορι-
σμός του Γιώργου Τρυφωνίδη
στις Κεντρικές Φυλακές.
Η αρμόδια αρχή, δηλαδή το
υπουργείο Δικαιοσύνης, βρίσκεται στο ψάξιμο για τον αντικαταστάτη του κ. Τρυφωνίδη στη
θέση του αναπληρωτή διευθυντή
των φυλακών, ο οποίος με βάση
τον νόμο, θα πρέπει να διοριστεί
εντός 20 ημερών.
Βάσει κριτηρίων, ο νέος αναπληρωτής διευθυντής θα πρέπει
να είναι κάτοχος πτυχίου είτε
εγκληματολογίας, είτε νομικής,
είτε ψυχολογίας, είτε κοινωνικού
λειτουργού. Παράλληλα, ένα από
τα απαραίτητα κριτήρια είναι και
η δεκαετής πείρα στο δικηγορικό
επάγγελμα.
Χρέη προϊσταμένου των φυλακών θα εκτελεί μέχρι τον διορισμό του νέου αν. διευθυντή
από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, η ανώτερη λειτουργός, Α.
Βατυλιώτου.
Χωριστές συναντήσεις
του Ντάουνερ
με διαπραγματευτές
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Μεσημέρι Τετάρτης
φθάνει στην Κύπρο ο Ειδικός
Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό,
Αλεξάντερ Ντάουνερ. Οπως δήλωσε στο «ΚΥΠΕ», ο εκπρόσωπος Τύπου της UNFICYP, Μισιέλ
Μποναρντό, προγραμματίζονται αρχικά χωριστές συναντήσεις του κ. Ντάουνερ με τους
διαπραγματευτές των δύο
πλευρών το απόγευμα, Ανδρέα
Μαυρογιάννη και Οσμάν Ερτούγ.
Ερωτηθείς αν θα υπάρξουν
να είναι «εκνευρισμένος» με τη
στασιμότητα που υπάρχει στο
θέμα του κοινού ανακοινωθέντος και γι’ αυτό ανέβαλε για
δύο ημέρες την επίσκεψή του
στην Κύπρο.
Η εφημερίδα, που επικαλείται διπλωματικές πηγές, γράφει
ότι ο Ειδικός Σύμβουλος του ΓΓ
του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών απογοητεύτηκε πολύ και
η αναβολή του ταξιδιού του και
η σύντομη -όπως αναφέρει- επίσκεψή του στο νησί αύριο Τετάρτη, εμπεριέχει το στοιχείο
της αντίδρασης. Σύμφωνα με το
Westminster Abbey και το απόγευμα θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει το London School of
Economics.
Στις 17 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας θα παρακαθίσουν σε πρόγευμα εργασίας με τη Λόρδο Δήμαρχο του Σίτι του Λονδίνου Φιόνα
Γουλφ.
Στο περιθώριο της επίσκεψης
του Προέδρου της Δημοκρατίας,
οι Υπουργοί που τον συνοδεύουν
θα έχουν χωριστές επαφές και θα
δώσουν συνεντεύξεις σε βρετανικά ΜΜΕ. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης και η συνοδεία του θα επιστρέψουν στην Κύπρο το βράδυ
της 17ης Ιανουαρίου.
Αφιέρωμα του BBC στα Βαρώσια, την πόλη - φάντασμα
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Αφιέρωμα στην «πόληφάντασμα» των Βαρωσίων, το
«εγκαταλελειμμένο τουριστικό
θέρετρο» που αποτελεί «το πιο
καλά κρυμμένο μυστικό της Μεσογείου», κάνει ραδιοφωνική εκπομπή της Παγκόσμιας Υπηρεσίας του BBC. Η εκπομπή παρουσιάζει το όραμα Βαρωσιωτών να
μετατρέψουν την πόλη τους σε
οικολογικό πρότυπο.
Γίνεται αρχικά αναφορά στην
προ εισβολής τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, με ξενοδοχεία
να προσέλκυαν διασημότητες
όπως ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, η Ελί-
ζαμπεθ Τέιλορ και η Μπριζίτ
Μπαρντό. Η Βάσια Μαρκίδη, κόρη μίας πρώην κατοίκου της περιοχής, την περιγράφει ως «Γαλλική Ριβιέρα στην Κύπρο».
Οι δημοσιογράφοι του BBC
σημειώνουν πως ψήφισμα των
Ηνωμένων Εθνών καλεί σε επιστροφή των νομίμων κατοίκων
της περιοχής. Οσοι από αυτούς
πέρασαν την πράσινη γραμμή μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων το 2003 αντίκρισαν κάτι που
έμοιαζε με «μετα-αποκαλυπτικό
εφιάλτη», όπως σχολιάζει η κ.
Μαρκίδη.
Η συγκεκριμένη 34χρονη
Αμερικανοκύπρια που ζει στη
Νέα Υόρκη, δημιουργός του ντοκιμαντέρ για την Αμμόχωστο
«Κρυμμένη στην Αμμο», έχει τεθεί επικεφαλής κίνησης για τη
μετατροπή των Βαρωσίων σε οικολογική πόλη, ένα πρότυπο βιωσιμότητας και ειρηνικής συνύπαρξης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Στο BBC μιλά επίσης
η Τουρκοκύπρια ψυχολόγος και
αρχιτέκτονας Σερέν Μπογκάτς, η
οποία συμμετέχει στην πρωτοβουλία μετά την ανάπτυξη φιλίας
με την κ. Μαρκίδη.
Εξηγούν ότι μπορεί να αξιοποιηθεί η άφθονη στην Κύπρο
H «πόλη-φάντασμα» των Βαρωσίων, ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά θέρετρα κατά τη δεκαετία του 1970, που λάτρεψαν προσωπικότητες όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η Μπριζίτ Μπαρντό, που όμως μετά την τουρκική εισβολή το 1974 παραμένει σχεδόν ακατοίκητο.
ηλιακή ενέργεια για την ανάσταση μιας πόλης που πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εγκαινιάζεται
στις 16 Ιανουαρίου με μια συνάντηση ντόπιων και διεθνών ειδικών και με την έναρξη γυρισμάτων για ένα ντοκιμαντέρ που θα
καταγράψει την προσπάθεια των
δύο γυναικών και των συνεργατών τους.
Το πρόβλημα στην ευόδωση
των σχεδίων για μια οικολογική
πόλη είναι ότι όσο παραμένει
άλυτο το Κυπριακό, τα Βαρώσια
παραμένουν αποκλεισμένα. Η
επιστροφή της στο πλαίσιο Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
δημιουργεί απαιτήσεις ανταλλάγματος από τους Τουρκοκύπριους,
αναφέρεται.
Πάντως, οι κυρίες Μαρκίδη
και Μπογκάτς δηλώνουν ότι είναι
σημαντικό να γίνει το πρώτο βήμα από τους ίδιους τους Κυπρίους, όπως είναι η δική τους πρωτοβουλία. «Το να πάρουμε έναν
τόπο που είναι σύμβολο πολέμου
και παραμέλησης και μίσους και
εγκατάλειψης και να τον μετατρέψουμε σε πρότυπο που ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί να χρησιμοποιήσει, για μένα συνιστά μια
ιστορία επιτυχίας», λέει η Βάσια
Μαρκίδη.
Η δημοσίευση σχετικού άρθρου στην ιστοσελίδα του BBC
συνοδεύεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα Βαρώσια.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Η κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές και οι αλλαγές
που ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου είναι
το θέμα που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα του Τύπου της Τρίτης
14 Ιανουαρίου 2014.
σε ο Τρυφωνίδης» αναφέρεται
στα μέτρα για τις Κ. Φυλακές και
τις διαθεσιμότητες που ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης σημειώνοντας ότι «δεν αγγίζουν» τον αν.
διευθυντή των Κ. Φυλακών που
«πήρε μόνος του μετάθεση».
γράφει ότι το ξήλωμα στις Φυλακές που άρχισε με την απομάκρυνση από τα καθήκοντά
του του αναπληρωτή διευθυντή
και την καρατόμηση 10 δεσμοφυλάκων, δεν θα σταματήσει
εκεί, αλλά θα αγγίξει και την
Αστυνομία.
Η «Cyprus Mail»
υπό τον τίτλο «Αναδιοργάνωση
στις κεντρικές φυλακές», γράφει
ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου ανακοίνωσε 18
από τα 35 νέα μέτρα για βελτίωση των συνθηκών στις Κεντρικές Φυλακές.
Η «Αλήθεια»
το κύριό της θέμα «Σαρωτικές αλλαγές» γράφει ότι η κυβέρνηση
είναι αποφασισμένη να θέσει τέρμα στην κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές και να αναβαθμίσει το επίπεδο ώστε να συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας.
Η «Σημερινή»
κάτω από τον τίτλο «Επιχείρηση-σκούπα στις Κεντρικές Φυλακές» γράφει ότι μέτρα για αναδιοργάνωση των φυλακών εξήγγειλε ο Ιωνάς Νικολάου και ότι
επί του παρόντος ο έλεγχος του
σωφρονιστικού ιδρύματος ανατέθηκε στη ΜΜΑΔ.
Η «Χαραυγή»
υπό τον τίτλο «Βαρύτατες ευθύνες» γράφει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
γνώριζε για τη σάπια κατάσταση
στις Φυλακές αλλά επέδειξε ολιγωρία και αναποφασιστικότητα
στο να ληφθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα. Αλλού προβάλλει δήλωση του τέως προέδρου Δ. Χριστόφια ότι το θέμα της
κυριαρχίας είχε λυθεί στις συνομιλίες με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ.
Η «The Cyprus Daily»
τιτλοφορεί το κύριό της θέμα
«Αναδιοργάνωση στις φυλακές»
και γράφει ότι ένας αξιωματούχος των φυλακών και επτά
φρουροί
απομακρύνθηκαν
χθες, ενώ θα ακολουθήσουν
ακόμα δύο. Σε άλλο θέμα γράφει για «λιτότητα» στις Κυπριακές Αερογραμμές και ότι ο εθνικός αερομεταφορέας χρειάζεται
να προβεί σε περαιτέρω περικοπές.
Ο «Φιλελεύθερος»
με τίτλο στο κύριο του θέμα
«Παίρνει σειρά η Αστυνομία»,
συναντήσεις και με τους δύο
ηγέτες μετά την επιστροφή
τους από το εξωτερικό, ο κ.
Μποναρντό ανέφερε ότι δεν
υπάρχει κάτι άλλο προγραμματισμένο επί του παρόντος και
δεν έχει καθορισθεί η ημερομηνία αναχώρησης του κ. Ντάουνερ.
Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης βρίσκεται
από την Τρίτη στο Λονδίνο για
τετραήμερη επίσκεψη, ενώ ο
Ντερβίς Ερογλου μεταβαίνει
την Πέμπτη στην Τουρκία μετά
από πρόσκληση του προέδρου
Γκιουλ με αντικείμενο το Κυπριακό.
Οπως μεταδίδεται από τα
κατεχόμενα, σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση από το «προεδρικό», η συνάντηση Ντάουνερ
- Ερτούγ ορίστηκε στις 14:30
της Τετάρτης.
Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες του «ΚΥΠΕ», η συνάντηση του Αλεξάντερ Ντάουνερ, με τον Ε/Κ διαπραγματευτή, Ανδρέα Μαυρογιάννη έχει
ορισθεί για τις 16:00.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με
πρωτοσέλιδο της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Χαβαντίς»
ο Αλεξάντερ Ντάουνερ φέρεται
δημοσίευμα, το όλο κώλυμα βρίσκεται σε μία μόνο πρόταση.
Στο κοινό ανακοινωθέν υπάρχει
η φράση «καμιά πλευρά δεν θα
μπορεί να ασκεί αρμοδιότητα
και νομοθετική εξουσία στην
άλλη», όπως αναφέρεται, και η
τουρκοκυπριακή πλευρά θέλει
να προστεθεί «δεν θα μπορεί να
ασκεί κυριαρχία», αλλά η ελληνοκυπριακή πλευρά διαφωνεί.
Η τουρκοκυπριακή πλευρά,
προστίθεται, δεν δίνει νέα πρόταση.
Οπως αναφέρεται, η λέξη
«κυριαρχία» αποτελεί κώλυμα
στις διαπραγματεύσεις για το
κοινό ανακοινωθέν εδώ και τέσσερις μήνες και η επικείμενη
επίσκεψη του κ. Ντάουνερ σχολιάζεται - όπως γράφει - ως «τελευταία ευκαιρία», με τον Αυστραλό διπλωμάτη να θεωρεί,
σύμφωνα πάντα με τη ‘Χαβαντίς’, τη μη σύγκλιση πάνω σε
μια λέξη ως χάσιμο χρόνου. Εγινε γνωστό, προστίθεται, ότι η
αντίσταση των δύο ηγετών σε
μια συμφωνία, σχολιάστηκε
από τον Αλεξάντερ Ντάουνερ
ότι «τα Ηνωμένα Εθνη ξοδεύουν στην Κύπρο και λεφτά και
χρόνο. Είναι κρίμα», συμπλήρωσε.
Κέρδη κατέγραψε το ΧΑΚ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ τύπος
O «Πολίτης»
υπό τον κύριο τίτλο «Δραπέτευ-
Στιγμιότυπο από παλαιότερη συνάντηση του ειδικού σύμβουλου
του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Αλεξάντερ Ντάουνερ με τον
πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Με κέρδη έκλεισε στη
συνάντηση της Τρίτης 14 Ιανουαρίου το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 107,92 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του
1,30%. Η αξία των συναλλαγών
διαμορφώθηκε στις 71.135,92
ευρώ.
Αντίθετα,
ο
Δείκτης
FTSE/CySE 20 έκλεισε στις
53,23 μονάδες, παρουσιάζοντας
ζημιές σε ποσοστό 0,11%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Logicom Public με
10.500,000 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,420 ευρώ - άνοδος
1,94%), της Ελληνικής Τράπεζας
με 8.662,550 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,085 ευρώ - άνοδος
1,19%), της A. Tsokkos Hotels
Public με 2.352,000 ευρώ (τιμή
κλεισίματος 0,079 ευρώ - άνοδος 1,28%), της Louis με
1.959,800 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,047 ευρώ - άνοδος 6,82%)
και της Δήμητρα Επενδυτική με
1.831,820 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,334 ευρώ - πτώση 2,34%).
8
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Συνάντηση AHEPA-AHI με Σαμαρά-Αβραμόπουλο
Συνέχεια από τη σελίδα 1
γός Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Πάνος Παναγιωτόπουλος.
Η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε και το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, όπου έγινε δεκτή από τον κ.
Αβραμόπουλο, μετά από συνάντηση με τον αρχηγό του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, αντιστράτηγο, Μιχαήλ Κωσταράκο.
Ο υπουργός Αμυνας Δ. Αβραμόπουλος ενημέρωσε για τις εξελίξεις στις ελληνοϊσραηλινές και
τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις,
καθώς και τις πρωτοβουλίες της
Ελλάδας ώστε να εδραιωθεί η ειρήνη, η ασφάλεια, η σταθερότητα και η συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Τόνισε ότι η χώρα διαδραματίζει σταθεροποιητικό ρόλο στην
περιοχή και ότι παρά την κρίση
διατηρεί ένα από τα πλέον ικανά
και αξιόπιστα αμυντικά συστήματα στην Ευρώπη.
Οσον αφορά στις σχέσεις με
το Ισραήλ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι εξελίσσονται εξαιρετικά σε
όλους τους τομείς και βεβαίως
στην Αμυνα.
«Οι διμερείς σχέσεις δεν στρέφονται εναντίον άλλων. Αντιθέτως, κινούνται στο πλαίσιο του
Διεθνούς Δικαίου και τίθενται
στην υπηρεσία των διεθνών οργανισμών, με σκοπό την προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας στην περιοχή», δήλωσε ο
κ. Αβραμόπουλος και εξήγησε ότι
η διενέργεια κοινών ασκήσεων
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση της πολυμελούς αντιπροσωπείας των οργανώσεων AHEPA-AHI με τον Αντώνη Σαμαρά.
αποτελεί μήνυμα ειρήνης και εγγύηση σταθερότητας.
Τέλος, στη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις
σχετικά με την κρίση στη Συρία,
τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
και στα Βαλκάνια.
Στην αντιπροσωπεία εκπροσώπων από την Ελληνική και την
Εβραϊκή Διασπορά, συμμετείχαν
από το American Hellenic
Institute (AHI) οι Νικ Λαριγκάκης, Τζέιμς Λαγός, Κώστας Αλεξάκης και Πίτερ Μπότα. Την οργάνωση AHEPA εκπροσώπησαν
οι Αντονι Κουζούνης, Βασίλης
Μωσαΐδης, Νικ Αρουτζίδης και
Αντριου Καφφές.
Εκ μέρους των Αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων, στην
αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι
Malcolm Hoelein, Richard Stone,
Allan Jacobs, Dan Mariaschin,
Robert Sugarman, William Bram
και Alan Schneider.
Ακολούθησε συνάντηση με
τον κ. Μεϊμαράκη, παρουσία του
Α’ αντιπροέδρου της Βουλής, Ιωάννη Τραγάκη, του προέδρου της
Επιτροπής Ελληνισμού της Δια-
σποράς, Σάββα Αναστασιάδη και
του προέδρου της Επιτροπής
Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων, Κωνσταντίνου Τσιάρα.
Ο κ. Μεϊμαράκης ευχαρίστησε
τα μέλη της αντιπροσωπείας για
τη συμπαράσταση στην Ελλάδα
και τη συμβολή τους στην αναστροφή του διεθνούς αρνητικού
κλίματος.
Τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε
καλή, σταθερή πορεία, δεν έχουν
τελειώσει τα προβλήματα, δεν
επιτρέπεται εφησυχασμός. Θεω-
ρούμε όμως ότι έχουμε δώσει τα
μηνύματα εκείνα που δείχνουν
ότι η Ελλάδα μπορεί πράγματι να
σταθεί όρθια και να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα...».
Από την πλευρά το, ο πρόεδρος του ΑΗΙ, Νικ Λαριγκάκης,
δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει πολυκύμαντη Ιστορία μεγαλύτερη των
2000 χρόνων. Σε αυτή της την
πορεία, έχει δεχθεί εισβολές, έχει
κατακτηθεί, έχει περάσει δικτατορίες και άλλες περιπέτειες,
όμως είναι σήμερα εδώ. Πιστεύω,
λοιπόν, ότι μια κρίση δεν μπορεί
να λυγίσει τη χώρα».
«Η αντιπροσωπεία αυτή», συμπλήρωσε, «είναι ιστορική, γιατί
συμμετέχουν δύο κορυφαίες ελληνο-αμερικανικές οργανώσεις
(AHEPA και AΗΙ) και πολύ σημαντικές αμερικανο-εβραϊκές οργανώσεις με σπουδαίες προσωπικότητες».
Υπογράμμισε δε πως «η συνεργασία μεταξύ των πυλώνων
αυτής της περιοχής του κόσμου,
δηλαδή της Ελλάδας, του Ισραήλ
και της Κύπρου, είναι πολύ στενή.
Οσο περισσότερο προχωρούσαν
οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, θεωρήσαμε φυσικό να
υπάρξει και να ενισχυθεί μια
αντίστοιχη συνεργασία μεταξύ
των ελληνο-αμερικανικών και
αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων στις ΗΠΑ. Πιστεύω ότι οι επαφές που θα έχουμε είναι πολύ σημαντικές, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές τη συνδρομή μας και πρέπει
να προωθηθούν τέτοιες πρωτοβουλίες».
Σε εγκάρδιο κλίμα έγινε και η
συνάντηση με την υπουργό Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη.
Βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, με στόχο
τη δημιουργία ρεύματος επισκεπτών προς την Ελλάδα και το Ισραήλ, μέσω κοινών τουριστικών
πακέτων. Επίσης, έγινε συζήτηση
αναφορικά με τη δυνατότητα αεροπορικής σύνδεσης, μεταξύ των
τριών χωρών (ΗΠΑ, Ελλάδος και
Ισραήλ).
Αρνείται τις κατηγορίες στην απολογία του ο Κοντομηνάς
Συνέχεια από τη σελίδα 1
μοσίου.
Ο κ. Κοντομηνάς φέρεται να
παρέδωσε στους δικαστικούς
λειτουργούς δύο υπομνήματα.
Ενα το οποίο ήταν περίπου 100
σελίδων και συνοδευόταν από
πέντε φακέλους όπου ήταν επί
των κατηγοριών που του αποδίδονται, αυτές της απάτης, της
συνέργειας σε απληστία και του
ξεπλύματος μαύρου χρήματος
και το άλλο ήταν επί των περιοριστικών όρων, το οποίο ήταν
20 σελίδες μαζί με 3 φακέλους.
Ο κ. Κοντομηνάς αρνήθηκε
τις κατηγορίες που του αποδίδονται για τα δάνεια και για τη
συμφωνία με την εταιρεία συμφερόντων του Bestline που είχε
γίνει με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οσον αφορά τα δάνεια,
υποστήριξε ότι έχει βάλει και
ενέχυρο μετοχές και έχει κάνει
και προσημειώσεις ακινήτων.
Υποστήριξε ότι ναι μεν υπήρξε
καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τις
δόσεις, αλλά γι’ αυτό υπήρχε
πρόθεση ρύθμισης και βασικά
ήταν μια διαφορά που θα μπορούσε να είχε λυθεί. Αλλωστε,
επισημαίνει ότι οι εταιρείες του
ομίλου λειτουργούν κανονικά,
καμία δεν έχει κλείσει και είναι
και φορολογικά ενήμερες.
Οσον αφορά την Bestline, ο
κ. Κοντομηνάς υποστηρίζει ότι
ουσιαστικά δεν υπήρξε εξαγορά,
αλλά συμμετοχή στο μετοχικό
κεφάλαιο, άρα δεν στοιχειοθετείται η απάτη. Μάλιστα, επικαλείται κι ένα δεύτερο έγγραφο
από την Τράπεζα της Ελλάδος,
πλην του πορίσματος που υπάρχει, που αναφέρει ότι η συμφωνία ήταν εντάξει και συμφέρουσα για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
«Σε αντίθεση με τα θηριώδη
μη εξυπηρετούμενα δάνεια γνωστών επιχειρηματιών, τα δάνεια
του ομίλου DEMCO που έχουν
συναφθεί με το Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο, υπερκαλύπτονται
με εγγυήσεις από την προσωπική μου περιουσία. Τίποτα από
τα αποδιδόμενα σε εμένα δεν
με αγγίζει. Οι εχθροί μας είναι
ισχυροί, αλλά η αλήθεια ισχυρότερη, και στο τέλος θα λάμψει», είχε δηλώσει ο κ. Κοντομηνάς, όταν ξέσπασε η υπόθεση.
Τι υποστήριξε
ο Δ. Κοντομηνάς
Ειδικότερα, σύμφωνα με
πληροφορίες, στην απολογία
του ο επιχειρηματίας Δ. Κοντομηνάς για την εταιρεία Bestline
που εμφανίζεται να ενέχεται
στις δανειοδοτήσεις του Τ.Τ. φέρεται να υποστήριξε ότι η σύμβαση του Τ.Τ. με την εταιρεία
του ήταν σύμφωνη με τραπεζικούς κανόνες και γι’ αυτό εγκρίθηκε από την ΤτΕ, ενώ η συνεργασία υπήρξε κερδοφόρα και
αυτό, όπως υποστήριξε, φαίνεται από το ότι τα έτη 2008, 2009
και 2010 προέκυψαν κέρδη και
δόθηκαν μερίσματα.
Από το 2010, ωστόσο, κατά
τον Δ. Κοντομηνά, υπήρξε πρόβλημα στη συνεργασία μετόχων
διότι το Τ.Τ. δεν μετέφερε το
χαρτοφυλάκιο καρτών που είχε
κληρονομήσει από την Τ.Bank
στην εταιρεία. Οπως φέρεται να
υποστήριξε, υπήρχε σχετικός
όρος μη ανταγωνισμού αλλά το
Τ.Τ. ανταγωνιζόταν την κοινή
εταιρεία. Αυτό, κατά τον επιχειρηματία, προκάλεσε καταγγελία
της σύμβασης και το διαιτητικό
δικαστήριο ομόφωνα έκρινε ότι
όντως παραβιάστηκε ο όρος περί
μη ανταγωνισμού και γι’ αυτό
ενεργοποιήθηκε η ρήτρα που
υποχρέωνε το Τ.Τ. να αγοράσει
τις μετοχές της DEMCO στην
εταιρεία.
Οπως εξήγησε ο Δ. Κοντομηνάς, το τίμημα προσδιορίστηκε
στα 32 εκατ. ευρώ από την απόφαση. Η DEMCO ζήτησε συμψηφισμό με το ύψος των δανείων
που είχε λάβει. Ασκήθηκε από το
Τ.Τ. αγωγή ακυρώσεως και η προσωρινή διαταγή για μη εκτέλεση
που ζητούσε απορρίφθηκε. Η
αγωγή ακόμα εκκρεμεί.
Για την απάτη, ο Δ. Κοντομηνάς φέρεται να υποστήριξε
ότι την απόφαση την έλαβε το
Τ.Τ., το οποίο είχε δικαίωμα να
προχωρήσει και σε άλλη εκτίμηση εκτός από της Deloitte. Το
ποσό που δόθηκε από το Τ.Τ. για
την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν το πήρε η DEMCO αλλά
πήγε σε δεσμευμένο λογαριασμό της εταιρείας.
Για τα επιτόκια δανεισμού ο
Δ. Κοντομηνάς υποστήριξε ότι
στην ουσία το Τ.Τ. δάνειζε εταιρεία στην οποία ήταν μέτοχος
κατά 50% άρα ήταν λογικό να
δανείζει με ευνοϊκότερο επιτόκιο.
Για την επιστροφή χρημάτων
ισχυρίστηκε ότι δόθηκαν εγγυήσεις και προσημειώσεις μέσω
πληρεξουσίου σε τράπεζες
ύψους σχεδόν 6 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, η απάντηση ήταν ότι ο
επιχειρηματίας πρέπει να επιστρέψει ρευστό, καθώς ρευστό
εισέπραξε.
Για το σκέλος των δανείων,
ο επιχειρηματίας φέρεται να
ισχυρίστηκε ότι οι εξασφαλίσεις
που δόθηκαν ήταν επαρκείς στο
χρόνο που υπολογίστηκαν πριν
από την κρίση, υποστηρίζοντας
ότι η μείωση της αξίας των εξασφαλίσεων λόγω κρίσης είναι
ένα τυχαίο γεγονός. Σύμφωνα
με τον Δ. Κοντομηνά, τότε ελήφθη και απόφαση αναδιάρθρωσης των δανείων, προκειμένου
να εξυπηρετηθούν (επιμήκυνση
χρόνου αποπληρωμής).
Αυτά τα δάνεια, όπως φέρεται να υποστήριξε ο επιχειρηματίας, χρησιμοποιήθηκαν για
εταιρικούς σκοπούς και δεν διοχετεύτηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς, με τις εν λόγω εταιρείες να είναι δηλωμένες ως οικονομικών συμφερόντων Δ. Κοντομηνά. Μάλιστα, σύμφωνα με
τον επιχειρηματία, είναι δηλωμένες και στο ΕΣΡ λόγω ALPHA
ενώ υπάρχει σαφής δήλωση στο
πόθεν έσχες για όλα.
Δίνοντας επιπλέον εξηγήσεις
για τις δανειοδοτήσεις, υποστήριξε ότι εταιρικός σκοπός περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα
ΑΡΧΕΙΟ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»
Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς.
της εταιρείας και με αυτό το
σκοπό χορηγήθηκαν τα δάνεια.
Τέλος, αναφορικά με την
αγορά της κατοικίας στο Λονδίνο, όπως υποστήριξε ο Δ. Κοντομηνάς, το σπίτι είχε αγοραστεί
το 2006 από εταιρεία του ομίλου για 10 εκατ. ευρώ, πουλήθηκε το 2012 έναντι 15 εκατ.
και τα χρήματα μπήκαν στις
εταιρείες.
Επίσης, πάντα σύμφωνα με
πληροφορίες, ο Δημήτρης Κοντομηνάς προέβαλε τον ισχυρισμό ότι εφόσον δεν υπάρχει δωροδοκία αυτό σημαίνει ότι δεν
πίεσε κανένας τον Φιλιππίδη για
τους επίμαχους όρους χωρίς ο
τελευταίος να έχει κανένα όφελος.
Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, η ζημιά από τα δάνεια
ανέρχεται σε 16 εκ. ευρώ και
από την εταιρεία Bestline, 138
εκατ. ευρώ. Για τα δάνεια, ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι
έβαλε ενέχυρο μετοχές και προσημειώσεις ακινήτων, παραδέχτηκε ότι υπήρξε καθυστέρηση
στην εξόφληση αλλά δεν υπήρχε πρόθεση εξαπάτησης.
Η καθυστέρηση οφείλεται
στην οικονομική κρίση και
υπήρχε πρόθεση ρύθμισης. Οι
εταιρείες του ομίλου λειτουργούν κανονικά και είναι φορολογικά ενήμερες. Για την
Bestline αναφέρει ότι συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κε-
φαλαίου και επικαλείται πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος,
σύμφωνα με το οποίο η συμφωνία για την εταιρεία ήταν συμφέρουσα για το Τ.Τ..
Το πόρισμα
Πάντως, σύμφωνα με το πόρισμα, κομβικό ρόλο στην υπόθεση παίζει η υπόθεση της
Postcredit, της εταιρείας πιστωτικών καρτών που είχε δημιουργήσει η τράπεζα σε συνεργασία
με τον επιχειρηματία Δημήτρη
Κοντομηνά. Η υπόθεση ξεκινά
όταν το 2008 το Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο αποφασίζει να επεκταθεί στην αγορά των πιστωτικών καρτών και αποκτά την Best
Line, συμφερόντων του Δ. Κοντομηνά. Το τίμημα για το 50%
της εταιρείας ανήλθε σε 18,9
εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι
οι ορκωτοί ελεγκτές την είχαν
αποτιμήσει σε 2,8 εκατ. ευρώ.
Από το 14,55% στο τέλος του
2010 οι καθυστερήσεις ανήλθαν
στο 26,13% του συνόλου των
χορηγήσεων στις 31/05/2012.
Μάλιστα, με βάση τους αρχικούς
όρους, η πλευρά Κοντομηνά είχε
το δικαίωμα να πουλήσει και το
υπόλοιπο των 50% των μετοχών
της Postcredit στο Τ.Τ. υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Για το λόγο αυτό η εταιρεία
DEMCO συμφερόντων Κοντομηνά κατέφυγε σε διαιτησία η
οποία με τη σειρά της αποφάνθηκε ότι η τράπεζα θα πρέπει
να καταβάλει μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που επιθυμούσε
για την απόκτηση των μετοχών
της Postcredit που η DEMCO
έχει στην κατοχή της. Εν τέλει,
σύμφωνα με την απόφαση της
διαιτησίας, το ποσό που κατέβαλε το Τ.Τ. ήταν 33,75 εκατ.
ευρώ, ενώ η ζημιά, συμπεριλαμβανομένων και των επισφαλειών
από τις πιστωτικές ήταν τουλάχιστον 138,75 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το πόρισμα, δάνεια συνολικού ύψους 110,5
εκατ. ευρώ έδωσε το Τ.Τ. σε
εταιρείες συμφερόντων Κοντομηνά από τον Οκτώβριο του
2008 μέχρι και τον Ιανουάριο
του 2012. Πρόκειται για δύο
ομολογιακά δάνεια προς την
DEMCO συνολικού ύψους 46
εκατ. ευρώ, ένα ομολογιακό δάνειο 4 εκατ. ευρώ προς την
Village Roadshow Operation και
ένα ομολογιακό δάνειο 5 εκατ.
ευρώ προς τη Village Roadshow
διανομείς ταινιών.
Τα εν λόγω δάνεια μεταφέρθηκαν στο «κακό» Τ.Τ. το οποίο
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Ενα
δάνειο 7,5 εκατ. ευρώ που εκταμιεύθηκε τον Αύγουστο του
2009 αποπληρώθηκε τον Μάρτιο του 2010 ενώ, τέλος, υπάρχει ακόμη ένα ομολογιακό δάνειο ύψους 48 εκατ. ευρώ το
οποίο μεταφέρθηκε στο νέο Τ.Τ..
Ειδικότερα, το πρώτο ομολογιακό δάνειο, ύψους 21 εκατ.
ευρώ, χορηγήθηκε τον Οκτώβριο του 2008 με σκοπό την εξόφληση προηγούμενου δανείου
6,33 εκατ. ευρώ σε άλλη τράπεζα και την «εξυπηρέτηση του
σκοπού της εταιρείας». Από το
δάνειο αυτό τα 14 εκατ. ευρώ
μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό
της DEMCO στη Millennium
Bank. Από αυτά τα 14 εκατ., το
1,4 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκε σε
προσωπικό λογαριασμό του κ.
Κοντομηνά ενώ 4.450.005 ευρώ
μεταφέρθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Sixomen
την οποία ελέγχει αποκλειστικά
ο κ. Κοντομηνάς.
Εν συνεχεία, λίγο αργότερα,
ποσό 4.664.205 ευρώ μεταφέρεται από τον λογαριασμό της
Sixomen σε προσωπικό λογαριασμό του κ. Κοντομηνά ενώ
την επόμενη εργάσιμη μέρα συνολικά 4.640.000 ευρώ μεταφέρονται από τον λογαριασμό του
σε λογαριασμό της εταιρείας
Intercapital Trust Limited. Την
ίδια μέρα, το ποσό αυτό κατατέθηκε στον λογαριασμό της
εταιρείας Honour International,
η οποία μέσω υπεράκτιων εταιρειών ανήκει στον κ. Κοντομηνά.
Το ποσό αυτό μαζί με επιπλέον 5.160.000 ευρώ μεταφέρονται εν τέλει σε λογαριασμό της
εταιρείας Honour LTD στην τράπεζα Millennium για να αποπληρώσουν υφιστάμενο δάνειο. Το
δάνειο αυτό, αρχικού ύψους
10,5 εκατ. ευρώ, είχε εγκριθεί
με σκοπό την αγορά ακινήτου
στην Αγγλία το οποίο, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, «αφορά
σε οικία της κόρης του Δημήτρη
Κοντομηνά».
Οι άλλοι κατηγορούμενοι
Nα σημειωθεί ότι προχθές
απολογήθηκε στον ανακριτή το
στέλεχος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Μάριος Βαρότσης, ο
οποίος με τη σύμφωνη γνώμη
της εισαγγελέως αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση
300.000 ευρώ, ενώ του επιβλήθηκαν και οι περιοριστικοί όροι
της απαγόρευσης εξόδου από τη
χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε
αστυνομικό τμήμα.
Την ίδια στιγμή, ο πρώην
πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Αγγελος Φιλιππίδης,
ο οποίος κρατείται στην Τουρκία, φέρεται να βιάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δικαστεί.
Η διαδικασία έκδοσης, έχει
ήδη ξεκινήσει, καθώς, η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών έστειλε
στο υπουργείο Δικαιοσύνης όλα
εκείνα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να μεταφραστούν στην τουρκική γλώσσα.
Tέλος, ενώπιον του ανακριτή
Διαφθοράς, που χειρίζεται την
υπόθεση των δανείων του Τ.Τ.,
απολογήθηκε χθες το βράδυ το
πρώην στέλεχος της τράπεζας
Χαράλαμπος Γιαγκούδης, που
συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των
επτά κατηγορουμένων για τους
οποίους εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Ο 45χρονος πρώην
υπάλληλος κατηγορείται για
απιστία κατ’ εξακολούθηση, που
αφορά τέσσερις περιπτώσεις δανείων, αλλά αφέθηκε ελεύθερος
με περιοριστικούς όρους.
Ειδικότερα, ως μέλος υποεπιτροπής αξιολόγησης Επενδύσεων,
κατά το κατηγορητήριο, εμπλέκεται σε ένα δάνειο προς τον Δημήτρη Κοντομηνά, δύο προς το
ζεύγος Γριβέα και ένα προς τον
Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.
Ερώτηση Τσίπρα σε Σαμαρά για «τραπεζικά σκάνδαλα»
Συνέχεια από τη σελίδα 1
να επιστραφούν στο ελληνικό
Δημόσιο τα 40 δισ. και να ακυρωθεί ισόποσο δημόσιο χρέος».
«Εντούτοις», τόνιζε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου,
επίκειται η κατάθεση νομοσχεδίου με το οποίο αλλάζουν οι
όροι και οι ιδιώτες μέτοχοι θα
μπορούν να ανακτήσουν άμεσα
τις μετοχές τους σε τρέχουσες
τιμές της αγοράς, δηλαδή εξευτελιστικά χαμηλότερες από τις
αρχικά προβλεπόμενες».
Ως εκ τούτου, ρωτούσε τον
κ. Σαμαρά:
Μετά το σκάνδαλο του ΤΤ,
που αφορά επισφαλή δάνεια περίπου 400 εκ. ευρώ, θα υπάρξει
έλεγχος και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των συστημικών
τραπεζών και ειδικότερα προς
επιχειρηματικούς ομίλους, ΜΜΕ
και πολιτικά κόμματα;
ΑΡΧΕΙΟ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»
Ο Αλέξης Τσίπρας.
Αν αληθεύει η πρόθεση για
επανιδιωτικοποίηση -πραγματικό ξεπούλημα των τραπεζών
στους ιδιώτες μετόχους- αφού
από τα 40 δισ. που μέχρι σήμερα έχουν απορροφηθεί από τις
συστημικές τράπεζες θα αναμένεται να επιστραφούν πίσω το
πολύ 15 με 18 δισ., ποιος θα
αναλάβει την πολιτική αλλά και
την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη
για την ζημία του ελληνικού δημοσίου;
Οι εξελίξεις με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, επαναφέρουν
για ακόμη μία φορά δυναμικά
και στο πολιτικό -εκτός από το
οικονομικό- προσκήνιο τις ελληνικές τράπεζες. Οι δεσμοί
τους με το κράτος, τα κόμματα
και επιχειρηματικά συμφέροντα,
έχουν κατά διαστήματα απασχολήσει εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ,
χωρίς ωστόσο να έχει παρέμβει
η Δικαιοσύνη σχετικά.
Ενδεικτικά, το «Ρόιτερς» έχει
επανειλημμένα γράψει επικριτι-
κά για δραστηριότητες της οικογένειας του πρόεδρου της Πειραιώς, Μιχάλη Σάλλα, ενώ η
«Νιου Γιορκ Τάιμς», επεσήμανε
πως ο Γιώργος Προβόπουλος,
πρώην εργαζόμενος στην Πειραιώς, μπορεί να αντιμετωπίσει
έρευνα για ενέργειές του ως
πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο της κρίσης.
Αξίζει δε να σημειωθεί πως
και ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας του υπουργείο Δικαιοσύνης, Γιώργος Σούρλας, ζήτησε
να γνωστοποιηθούν όλες οι τράπεζες οι οποίες την τελευταία
20ετία έδωσαν επισφαλείς χρηματοδοτήσεις (δάνεια χωρίς εγγυήσεις) και να γνωστοποιηθούν τα ονόματα των προσώπων
που έλαβαν τα δάνεια.
Ανέφερε από την πλευρά του,
ότι η «ιστορία λεηλασίας» των
τραπεζικών καταθέσεων με επισφαλείς χρηματοδοτήσεις είναι
γνωστή εδώ και μια 20ετία και
πλέον από την Τράπεζα Κρήτης.
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
9
7,5 εκατ. ευρώ από μίζες επιστράφηκαν στα δημόσια ταμεία
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Σε ειδικό λογαριασμό
υπέρ του Δημοσίου κατατέθηκαν χθες 7,5 εκατ. ευρώ για την
υπόθεση των εξοπλιστικών από
τον άγνωστο στο ευρύ κοινό,
Γιώργο Καμάρη.
Ο κ. Καμάρης είναι εκπρόσωπος της εταιρείας «Glance», η
οποία θεωρείται εταιρεία συμφερόντων του καταδικασμένου
για την υπόθεση και πρώην στενού συνεργάτη του Ακη Τσοχατζόπουλου, Γιάννη Σμπώκου, και
είχε απολογηθεί ενώπιον του
ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή, ο
οποίος χειρίζεται την υπόθεση
με τις μίζες από τα εξοπλιστικά
προγράμματα, και είχε αφεθεί
ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Ο κ. Καμάρης κατηγορείται
για την υπόθεση με τις μίζες που
φαίνεται να δόθηκαν στο περιθώριο των υπογραφών για την
αγορά των πυραυλικών συστη-
μάτων «Tor-M1». Η συγκεκριμένη offshore φαίνεται ότι διακίνησε τεράστια ποσά, η προέλευση αλλά και ο προορισμός των
οποίων βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης. Το ποσόν που διακινήθηκε συνολικά
από τη ρωσική εταιρεία
«ΑΝΤΕΥ» εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχουν
προκύψει από τη διαδικασία της
προανάκρισης, η συγκεκριμένη
εταιρεία είχε χρησιμοποιηθεί
από τον πρώην διευθυντή εξοπλισμών Ιω. Σμπώκο, ο οποίος
έχει καταδικαστεί για «ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος» και βρίσκεται στις φυλακές μαζί με τον
πρώην υπουργό Ακη Τσοχατζόπουλο.
Λίγες ημέρες νωρίτερα και ο
κατηγορούμενος πρώην αναπληρωτής διευθυντής εξοπλισμών ,Αντώνης Κάντας, είχε επιστρέψει ποσόν 10,1 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, τα οποία προέρχονται από μίζες εξοπλιστικών και
είχαν διακινηθεί μέσω offshore
και λογαριασμούς στο εξωτερικό.
Στο μεταξύ, εκτός απροόπτου, την ερχόμενη εβδομάδα
θα απολογηθεί και η σύζυγος
του επιχειρηματία, πρώην εκπροσώπου γερμανικής εταιρείας
οπλικών συστημάτων, Παναγιώτη Ευσταθίου, Ειρήνη. Η 70χρονη αντιμετωπίζει τις κατηγορίες
της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
ενέργειες, καθώς εμφανίζεται να
έχει κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς με τον σύζυγό της.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί
ότι ξεκίνησε χθες να απολογείται στον ανακριτή κ. Μαλλή, ο
επιχειρηματίας Μιχάλης Ματαντός, που υπήρξε «μοιραίο πρόσωπο» για τους Σωτήρη Εμμανουήλ και Γιάννη Μπέλτσιο, οι
οποίοι συνελήφθησαν προχθές,
καθώς από τις αποκαλύψεις που
έκανε στο παρελθόν εξεταζόμενος από τη γερμανική Δικαιοσύνη, σε συνδυασμό και με την
Ανεργος, δήλωνε ο βουλευτής της Χ.Α., Γιάννης Λαγός, αλλά
το ΣΔΟΕ εντόπισε 150.000 ευρώ σε λογαριασμό του.
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Εξελίξεις στην έρευνα του
ΣΔΟΕ για τη χρηματοδότηση της
Χρυσής Αυγής, καθώς σύμφωνα
με πληροφορίες από «Το Βήμα»,
οι ελεγκτές εντόπισαν δύο off
shore εταιρείες στην Κύπρο, που
ανήκουν σε στέλεχος της οργάνωσης.
Οι υπεράκτιες εταιρείες στην
Κύπρο εμφανίζεται να ανήκουν
σε πρώην ασφαλιστή που συμμετέχει στη διαχείριση του ταμείου
του κόμματος, μαζί με ένα άλλο
συγγενικό του πρόσωπο. Οι εταιρείες αυτές φέρεται να έχουν συσταθεί το 2004 προτού ο ασφα-
λιστής εμπλακεί στη δράση της
Χρυσής Αυγής και έχει ζητηθεί να
διαπιστωθεί σε ποιες συναλλαγές
προχωρούσε τα τελευταία χρόνια.
Επίσης, βρέθηκαν 150.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό του
προφυλακισμένου βουλευτή της
Χρυσής Αυγής Ι. Λαγού, ο οποίος
δηλώνει άνεργος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο
πρόσφατο «πόθεν έσχες» του δήλωνε ότι έχει στην κατοχή του
ένα ακίνητο 50 τ.μ. και οι καταθέσεις του στην τράπεζα δεν ξεπερνούν τα 7 ευρώ. Σύμφωνα με
την πλευρά του βουλευτή, τα χρήματα που βρήκε το ΣΔΟΕ, προέρ-
χονται από κληρονομιά που έλαβε το 2005.
Οι έρευνες για τα οικονομικά
της Χρυσής Αυγής, αλλά και τους
λογαριασμούς 35 στελεχών της,
ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα και παραμένουν
σε εξέλιξη. Ωστόσο, στελέχη του
υπουργείου Οικονομικών σημείωναν ότι «δεν έχουν εντοπισθεί
μέχρι στιγμής ποσά που συνδέονται με παράνομη χρηματοδότηση του κόμματος. Ομως ίσως η
έρευνα επεκταθεί και σ άλλα πρόσωπα που ίσως σχετίζονται με τέτοιου είδους ύποπτες συναλλαγές».
Το ΣΔΟΕ ενημέρωσε τη Βουλή για την πορεία ελέγχου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Για έξι πρόσωπα του «καταλόγου Λαγκάρντ» έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ΣΔΟΕ,
βάσει του οποίου διαπιστώνεται
αποκρυβείσα περιουσία ύψους
10 εκατ. ευρώ. Κατά τα λοιπά,
ο έλεγχος επί των 1.700 ταυτοποιημένων φυσικών προσώπων
του «καταλόγου Λαγκάρντ» με
τα περίπου 2000 ονόματα προχωρεί με αργούς ρυθμούς, αφού
μόνο για τις 266 περιπτώσεις
έχει ξεκινήσει η σχετική ελεγκτική διαδικασία. Κι από αυτές μόλις οι 155 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ίσως εντός
του μηνός να υπάρξουν αποτελέσματα.
Μόνο έξι πρόσωπα
ελέγχθησαν
από τον κατάλογο
Λαγκάρντ
Αυτά προκύπτουν από τη
χθεσινή ενημέρωση του επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Στέλιου Στασινόπουλου, στα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
της Βουλής.
Ο ίδιος επικαλέστηκε το γεγονός ότι για πρώτη φορά το
ΣΔΟΕ «είχε τόσους πολλούς
ελέγχους ανοίγματος λογαριασμών από μια μόνο λίστα» και
ότι «τα σχετικά στοιχεία που
λαμβάνονταν από τις τράπεζες
δεν ήταν κατ’ άτομο αλλά συνολικά», κάτι που σήμαινε ότι
«έπρεπε να προηγηθούν άλλες
διαδικασίες: όλα αυτά τα στοιχεία να τα κάνουμε κατά φορολογούμενο για να είναι επεξεργάσιμα», όπως είπε.
Ο κ. Στασινόπουλος αναφέρθηκε στον φόρτο εργασίας που
είχε το ΣΔΟΕ το καλοκαίρι, προκειμένου να μην υπάρχει υστέρηση εσόδων από ΦΠΑ και στα
σεμινάρια που ήταν αναγκαία
να οργανωθούν για εξειδικευμένους ελέγχους των στελεχών του
ΣΔΟΕ με δεδομένο ότι πλέον
έχει αλλάξει το αντικείμενο του
Σώματος (σ.σ. η αρμοδιότητα
της φοροδιαφυγής έχει δοθεί
πλέον στη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων) και από τη
σύλληψη της φοροδιαφυγής έχει
μετακινηθεί σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και απάτης.
Επίσης, ο επικεφαλής του
ΣΔΟΕ αναφέρθηκε στις προπαρασκευαστικές ενέργειες που
έχουν γίνει μέχρι σήμερα για
τον «κατάλογο Λαγκάρντ» (σ.σ.
συγκέντρωση στοιχείων από τις
τράπεζες, δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών για τους ελέγχους κ.λπ.) εκφράζοντας την
εκτίμηση ότι εφεξής ο έλεγχος
θα είναι δυνατόν να προχωρήσει
με ταχύτατους ρυθμούς.
Η διαβίβαση των στοιχείων
από όλες τις τράπεζες ολοκληρώθηκε ουσιαστικά μετά το καλοκαίρι και γι’ αυτό, όπως εξήγησε, καθυστέρησε ο έλεγχος
του «καταλόγου Λαγκάρντ».
Ο κ. Στασινόπουλος επισήμανε ότι επειδή τα πρόσωπα του
καταλόγου είναι πρόσωπα με
μεγάλη οικονομική επιφάνεια
θα πρέπει να αναμένονται προσφυγές και άρα τα πορίσματα
του ΣΔΟΕ θα πρέπει να είναι
απολύτως τεκμηριωμένα ώστε
να μην καταπέσουν στην πορεία.
Επίσης, μέχρι τώρα το ΣΔΟΕ
δεν έχει πλήρη εικόνα για το μέγεθος της ζημίας του ελληνικού
δημοσίου, ενώ όταν ρωτήθηκε
και για τον «κατάλογο των ιδιοκτητών ακινήτων στο Λονδίνο»,
είπε ότι και εκεί η διαδικασία
δεν είναι εύκολη, αλλά έτσι και
αλλιώς ο βασικός έλεγχος γίνεται από τις ΔΟΥ.
Για τον αντίστοιχο «κατάλογο
του Λουξεμβούργου» οι λογαριασμοί είναι 17 ή 18 και ακολουθείται ελεγκτική διαδικασία
ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ
Ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Στέλος Στασινόπουλος.
όμοια με τη διαδικασία της «λίστας Λαγκάρντ».
Σε ό,τι αφορά τον «κατάλογο
Λιχτενστάιν» ανέφερε ότι πήγε
στο αρχείο από το 2011 με πρά-
στον εισαγγελέα.
Σε βάρος του κ. Κουρή, είχαν
εκδοθεί τρεις παραγγελίες του
Οικονομικού εισαγγελέα για
σύλληψη λόγω χρεών, ενώ εκ-
ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ
Ο Γιώργος Κουρής όταν είχε συλληφθεί τον Μάρτιο του 2013.
κρεμούσε και μια καταδικαστική
απόφαση 18 μηνών φυλάκισης
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για περίφραξη ακινήτου.
Τον Μάρτιο του 2013 ο εκδότης Γιώργος Κουρής και ο γιος
του Ανδρέας είχαν κριθεί προφυλακιστέοι για το αδίκημα της
μη καταβολής φόρου μισθωτών
υπηρεσιών του τηλεοπτικού
σταθμού «Alter» για το διάστημα
1 Φεβρουαρίου 2011-30 Σεπτεμβρίου 2011, συνολικού ύψους
1,5 εκατ. ευρώ.
Οσον αφορά τον Γιώργο Κουρή, είχαν προηγηθεί δύο αποφάσεις, μία καταδικαστική και
μία αθωωτική, για χρέη προς το
ΙΚΑ. Σε βάρος του πρώην εκδότη
της «Αυριανής», Γιώργου Κουρή,
του γιου του Ανδρέα, πρώην
αντιπροέδρου του «Alter», και
των υπόλοιπων νόμιμων εκπροσώπων και βασικών μετόχων του
τηλεοπτικού σταθμού και τριών
εταιρειών που συνδέονται με το
κανάλι έχει ασκηθεί ποινική
δίωξη σε βαθμό κακουργήματος
και για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.
ξη των ελεγκτών και έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφασίσει τι τελικά
θα γίνει.
Τέλος, για τον κατάλογο των
54.000 φορολογουμένων που είχαν στείλει εμβάσματα στο εξωτερικό, είπε ότι αυτό το πακέτο
ελέγχεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
«Είναι αδιανόητο να λέτε ότι
15 μήνες αν και έχετε κατεπείγουσα οδηγία από τους οικονομικούς εισαγγελείς, δεν έχετε
πραγματοποιήσει ελέγχους παρά μόνο σε τρεις περιπτώσεις.
Αυτό δείχνει έλλειψη πολιτικής
βούλησης», σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι «θα
έπρεπε να έχει προχωρήσει ο
έλεγχος εγγραφής 562 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται με
εταιρεία της Eurobank και του
κ. Λάτση και με τον σύμβουλο
του Πρωθυπουργού, Σταύρο Παπασταύρου, που σύμφωνα με
δημοσιεύματα προαλείφεται για
υπουργός Οικονομικών».
Η βουλευτής εξέφρασε επίσης την έκπληξή της για το γεγονός ότι μπήκε το αρχείο η «λίστα Λιχτενστάιν» χωρίς να έχει
ενημερωθεί η Βουλή.
Οι συνεχείς διακοπές και ενστάσεις της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ κατά την κατάθεση του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ για
την «λίστα Λαγκάρντ», οδήγησαν τον πρόεδρο της Επιτροπής,
Παύλο Νεράντζη, να της κλείσει
το μικρόφωνο.
Ε Θ Ν Ι ΚΟΣ Κ Η Ρ Υ Κ Α Σ B o o K C Lu B
Προμηθευτείτε τα βιβλία σας από τον «Εθνικό Κήρυκα»
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 1990-1993
Η ιδέα για το βιβλίο αυτό γεννήθηκε στα μέσα του 2011, όταν στο φιλόξενο γραφείο
της οδού Αραβαντινού συζητώντας την κρίση με τον Πρόεδρο Μητσοτάκη κάναμε την
αυθόρμητη σύγκριση της αποτυχημένης πορείας του πρώτου Μνημονίου, με την επιτυχή
και άμεση αντιμετώπιση της κρίσης που κληρονομήσαμε την άνοιξη του 1990. Τότε,
μέσα σε τρισήμισι μόλις χρόνια, είχαμε διπλασιάσει τα φορολογικά έσοδα, συγκρατήσει
τις δαπάνες και μετατρέψει δημοσιονομικό έλλειμμα 17,6 τοις εκατό του ΑΕΠ σε
πρωτογενές πλεόνασμα. Κάτι που αποτελεί το άπιαστο όνειρο της χώρας τα τελευταία
δέκα χρόνια. Όταν, στις αρχές Ιουνίου του 2011, έδειξα στον Πρόεδρο Μητσοτάκη
ένανπίνακα με τα στοιχεία των προϋπολογισμών της περιόδου 1989-93, εκείνος μου
πρότεινε χαμογελώντας "να τα γράψουμε όλα αυτά". Πράγμα που αποδέχθηκα με
ενθουσιασμό.
Συνελήφθη ο εκδότης Γιώργος Κουρής
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Συνελήφθη χθες από την
Ασφάλεια για χρέη προς το Δημόσιο ο εκδότης Γιώργος Κουρής
και αναμενόταν να οδηγηθεί
απολογία τού επίσης κατηγορούμενου Αλέξανδρου Αβατάγγελου, «έδεσαν» ακόμη περισσότερο τα αδικήματα που βαρύ-
Το ΣΔΟΕ βρήκε 150.000 ευρώ
σε λογαριασμό του βουλευτή Λαγού
«Ανοιχτό
ζήτημα»
η καταστροφή
χημικών στα
δυτικά Κρήτης
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ως «ανοιχτό ζήτημα» χαρακτήριζαν διπλωματικές πηγές
στον «Ε.Κ.» το ενδεχόμενο μεταφοράς και καταστροφής των
χημικών από τη Συρία, σε διεθνή
ύδατα, δυτικά της Κρήτης.
Αναφορά στο θέμα είχε γίνει
πρόσφατα στη Βουλή, σε παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου των ΑΝΕΛ, Νότη Μαριά, ενώ η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη, επικαλούμενη
ενημέρωση από συνεργάτες του
υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, έκανε λόγο για διογκωμένη παρουσίαση διαδικτυακής ανάρτησης
του «BBC» για το θέμα.
Για σοβαρό κίνδυνο έκανε λόγο ο καθηγητής Επεξεργασίας
και Διάθεσης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ευάγγελος Γιδαράκος, μιλώντας στα «Χανιώτικα Νέα».
«Διαφωνώ κάθετα μ’ αυτήν τη
μέθοδο, γιατί τα χημικά αυτά είναι σοβαρά μείγματα επικίνδυνων και τοξικών ουσιών που δεν
είναι σε θέση να αδρανοποιηθούν μόνο με τη χρήση αυτής
της μεθόδου. Πόσω δε μάλλον
να αδρανοποιηθούν σε τέτοιο
βαθμό, ώστε να μπορέσουν να
τα ρίξουν στη θάλασσα και να
μην καταστρέψουν τους ζώντες
οργανισμούς».
Επεσήμανε πως απλά με τη
μέθοδο της υδρόλυσης -όπως
τουλάχιστον σημειώνει το «BBC»
ότι θα καταστραφούν τα χημικά- δεν θα μπορέσουν να αδρανοποιήσουν αυτό το μείγμα των
τοξικών ουσιών.
Για την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο, έγραψε και ο δημοσιογράφος, Μιχάλης Ιγνατίου. Στην
ιστοσελίδα του, επεσήμανε ότι
υπήρχε τρόπος να βάλουν «βέτο» σχετικά, η Ελλάδα, η Ιταλία
και η Μάλτα:
«Μια εκδοχή είναι ότι θα καταστραφούν πάνω σ’ ένα πλοίο
με την μέθοδο της υδρόλυσης
αντί αποτέφρωσης... Η επεξεργασία θα γίνει στο πολεμικό
πλοίο των ΗΠΑ ‘Cape Ray’... Eχει
ήδη αποφασιστεί ότι αυτά τα
απόβλητα των χημικών όπλων
να καταποντισθούν σε μια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
στο τρίγωνο Κρήτη-Μάλτα-Ιταλία. Εάν όμως τα τρία αυτά ευρωπαϊκά κράτη είχαν δημιουργήσει ΑΟΖ, οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να πετάξουν τα χημικά
όπλα στη θαλάσσια περιοχή τους
χωρίς την άδειά τους».
Ο Γιώργος Καμάρης είχε αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων μετά την απολογία του.
νουν τους κ. Εμμανουήλ και
Μπέλτσιο.
Ο κ. Ματαντός είχε καταθέσει στο παρελθόν στους Γερμανούς εισαγγελείς και είχε πει,
μεταξύ άλλων: «Εμάς της ΜΙΕ
μας ζητήθηκε αν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε κάτι στον κ.
Μπέλτσιο, το οποίο και πράξαμε... Πλήρωσα στον κ. Μπέλτσιο, γύρω στον Μάρτιο του
2000, ένα εκατομμύριο ευρώ.
Νομίζω ότι αυτό το ποσό το πλήρωσα σε δραχμές, δεν θυμάμαι
αν ήταν με επιταγή ή μετρητά...
Δεν μου είπαν γιατί ο κ. Μπέλτσιος έλαβε αυτά τα χρήματα.
Πιστεύω ότι ήταν η αμοιβή του
για μια πετυχημένη δουλειά».
Να σημειωθεί ότι οι κ. Εμμανουήλ και Μπέλτσιος πήραν τη
Δευτέρα προθεσμίες για να απολογηθούν την Παρασκευή ο
πρώτος και το Σάββατο ο δεύτερος, παραμένοντες μέχρι τότε
κρατούμενοι.
ΜΠΡΟΣΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ
Η κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας
1990-1993
Ένα μήνα αργότερα είχε συγκροτηθεί μια μικρή ομάδα συναδέλφων και άλλων
συνεργατών της εποχής εκείνης και είχε συμφωνηθεί το σχέδιο της μελέτης. Όταν
αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε τα στοιχεία, από τους προϋπολογισμούς, τη νομοθεσία,
τις εκθέσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, τα αρχεία του Ιδρύματος Κ. Μητσοτάκης, ακόμα
και από πηγές του εξωτερικού, εκπλαγήκαμε και οι ίδιοι.
Το μέγεθος, το βάθος και η προορατικότητα ενός έργου τρισήμισι μόλις ετών
εντυπωσιάζουν, ιδίως αν θυμηθούμε ότι έγιναν σε πείσμα μιας οργανωμένης -και πολλές
φορές βίαιης- αντιπολίτευσης που εναντιωνόταν στη μεταρρυθμιστική μας προσπάθεια.
$34.99
Ελπίζουμε και οι σημερινοί αναγνώστες να δοκιμάσουν την ίδια ευχάριστη έκπληξη,
διαβάζοντας την τεκμηριωμένη ιστορία ενός τόσο μεταρρυθμιστικού και μακρόπνοου
έργου και έτσι να μας δικαιώσουν για τον τίτλο "Μπροστά από την εποχή του".
Γιάννης Παλαιοκρασσάς
Δ Ε ΛΤ Ι Ο
Π Α ΡΑ Γ Γ Ε Λ Ι Α Σ
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται έξοδα διεκτεραίωσης και ταχυδρομικά. Εσωκλείστε επιταγή ή money
order πληρωτέες στη διεύθυνση: National Herald, Inc. 37-10 30th street, L.I.C, NY 11101-2614
ή με χρέωση στην πιστωτική κάρτα: o American Express o Master Card o Visa o Discover
ΑCCouNt
ΕxpIratIoN date
ΝΑΜΕ
Αddress
CItY
state
pHoNe
fax
CeLL:
sIgNature
zIp Code
e-maIL:
10
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Σχολιαστές
Μπορεί το ψηφιακό χρήμα να σώσει τους φτωχούς του κόσμου;
Του Brendan Greeley
Bloomberg BusinessWeek
Τον περασμένο Νοέμβριο αρκετοί άνθρωποι υπερασπίστηκαν το bitcoin σε ακρόαση της
αμερικανικής Γερουσίας για τα
πιθανά οφέλη και τους κινδύνους του ψηφιακού χρήματος.
Τους τα έχω ήδη «ψάλλει» ένα
χεράκι με προηγούμενο μου άρθρο, ωστόσο γυρίζοντας και πάλι
σε εκείνη την κατάθεση, υπάρχει κάτι ακόμη που δείχνει να
μην βρίσκει εφαρμογή στον
πραγματικό κόσμο: το bitcoin θα
βοηθήσει όσους δεν έχουν πρόσβαση σε τράπεζα.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια
Τράπεζα, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως
δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό, γεγονός που καθιστά
δύσκολη για αυτούς την αποταμίευση και το δανεισμό. Δεν
υπάρχει λόγος ανησυχίας.
«Ο συνδυασμός των απαντα-
χού παρόντων φορητών συσκευών που παρέχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο με το ψηφιακό χρήμα
προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία να διευρύνουμε ριζικά την
πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε παγκόσμιο
επίπεδο», είχε καταθέσει ο Jeremy Allaire, διευθύνων σύμβουλος της Circle Internet Financial, η οποία ειδικεύεται στη μεταφορά χρημάτων με ψηφιακό
τρόπο. Ο Jerry Brito του Mercatus Center, ενός ελευθερόφρονος
think tank, δήλωσε ότι το bitcoin
θα μπορούσε να βελτιώσει τις
υπηρεσίες συναλλαγών μέσω κινητών που ήδη χρησιμοποιούνται στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Το Bitcoin μπορεί να υπάρχει όπου υπάρχει και κινητό τηλέφωνο, δήλωσε ο Patrick Murck
του Bitcoin Foundation και «...πιστεύουμε ότι το Bitcoin έχει τεράστιες δυνατότητες να βελτιώσει την ικανότητα των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο να δημι-
ουργούν και να αποθηκεύουν
πλούτο».
Το Bitcoin μειώνει δραματικά
το κόστος συναλλαγής για τη μεταφορά χρημάτων από ένα μέρος σε ένα άλλο, αλλά αυτό από
μόνο του δεν θα βοηθήσει. Οι
υπηρεσίες συναλλαγών ψηφιακού χρήματος που έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο παρουσιάζουν το
ίδιο πλεονέκτημα. Πρόσφατα,
όσοι μελετούν τη συγκεκριμένη
αγορά βρέθηκαν απρόσμενα
μπροστά σε μια σπαζοκεφαλιά:
αντί να ανοίξουν έναν λογαριασμό μέσω ενός κινητού τηλεφώνου και να το χρησιμοποιούν για
συναλλαγές, ένας απροσδόκητα
μεγάλος αριθμός ανθρώπων
παίρνουν τα μετρητά τους, ζητούν σε κάποιον με ψηφιακό λογαριασμό να τα μεταφέρει σε
κάποιον άλλον με λογαριασμό,
ο οποίος με τη σειρά του μεταβιβάζει το ποσό σε μετρητά στο
τέταρτο πρόσωπο –τον τελικό
παραλήπτη.
Οι ερευνητές ονομάζουν ονομάζουν τέτοιου είδους συναλλαγές, over-the-counter (OTC) συναλλαγές. Οι μισές από τις συναλλαγές που γίνονται μέσω κινητών στο Μπαγκλαντές διεξάγονται OTC. Σχεδόν τα δύο τρίτα των συναλλαγών της EasyPaisa, μια υπηρεσίας συναλλαγών μέσω κινητών στο Πακιστάν
λειτουργεί OTC. Στην Κένυα, η
οποία χρησιμεύει ως παγκόσμιο
πρότυπο ως προς τις δυνατότητες των συναλλαγών μέσω κινητής, περίπου τα δύο τρίτα του
συνόλου των συναλλαγών πραγματοποιούνται με αυτόν τον
τρόπο .
Στη θεωρία, το ψηφιακό χρήμα, όπως το bitcoin, προσφέρει
ένα ιδανικό πλεονέκτημα έναντι
των μετρητών: μειώνει δραστικά
το κόστος συναλλαγών για την
αποταμίευση και τη μεταφορά
χρημάτων. Ένας πελάτης τράπεζας δεν χρειάζεται πλέον να
πηγαίνει σε μία τράπεζα ή ένα
ΑΤΜ, που σε ορισμένες περιπτώσεις σημαίνει απόσταση μιας
ημέρας με το λεωφορείο. Αλλά
η μεταφορά δεν είναι το μόνο
εμπόδιο. Όπως περιγράφει ο
Greg Chen της συμβουλευτικής
ομάδας της Παγκόσμιας Τράπεζας για την παροχή βοήθειας
στους φτωχούς, πολλοί από αυτούς που δεν χρησιμοποιούν
τράπεζα μπορεί να είναι αγράμματοι, εξαντλημένοι από την καθημερινή τους εργασία και να
μην κατέχουν τις νέες τεχνολογίες. Υπό αυτές τις συνθήκες, η
πληρωμή ενός μεσάζοντα για
την επεξεργασία των ψηφιακών
πληρωμών μπορεί να μην ακούγεται παράλογη.
Το Bitcoin θα μπορούσε να
μειώσει περαιτέρω το κόστος
των συναλλαγών μέσω κινητών
καθιστώντας φθηνότερη την επιβεβαίωση συναλαγής. Αυτό είναι
καλό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει
τίποτα για το κόστος των συναλ-
λαγών που περιγράφει ο Chen:
αναλφαβητισμός, εξάντληση και
καχυποψία απέναντι στη νέα τεχνολογία. Τα bitcoin δεν μπορούν να μάθουν στον κόσμο να
διαβάζει. Και αυτό δεν άπτεται
καν του ζητήματος των κοινωνικών φραγμών στη χρήση κινητών που οι ερευνητές εντοπίζουν.
Είναι αρκετά βολικό να πιστεύουμε ότι η κακή τεχνολογία
είναι το μόνο εμπόδιο στην παροχή βοήθειας προς όλους. Η
αποξένωση από την τεχνολογία
δεν αποτελεί πρόβλημα στο Σαν
Φρανσίσκο ή, για να είμαστε δίκαιοι, στο μεγαλύτερο μέρος του
ανεπτυγμένου κόσμου. Αλλά
αποτελεί πρόβλημα για τα 2,5
εκατομμύρια ανθρώπων που δεν
χρησιμοποιούν το τραπεζικό σύστημα. Εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστια εμπόδια προτού
μπορέσουν καν να φτάσουν στο
σημείο όπου το bitcoin θα μπορεί να τους βοηθήσει.
Ερευνα σε βάρος του Κρίστι για τα κονδύλια του «Σάντι»
Συνέχεια από τη σελίδα 1
έφεραν τον τίτλο «Νέα Ιερσέη:
Πιο δυνατή από την καταιγίδα»
εμφάνιζαν τον κυβερνήτη και
την οικογένειά του, και το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει
πολλές αντιδράσεις από τους
Δημοκρατικούς, να υποστηρίζουν ότι οι διαφημίσεις χρησιμοποιήθηκαν για την προβολή
του ίδιου του κυβερνήτη και όχι
της πολιτείας. Οι διαφημίσεις
πληρώθηκαν από το πακέτο της
ομοσπονδιακής βοήθειας που
έλαβε η Νέα Ιερσέη. Το υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο διεξάγει την
έρευνα, θα ελέγξει πώς δόθηκαν
τα συμβόλαια και πώς χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια.
Την ίδια στιγμή, οι Δημοκρατικοί στη Νέα Ιερσέη σχημάτιζαν
ειδική νομοθετική επιτροπή που
θα διερευνήσει το ρόλο που
έπαιξε η πολιτική στην κυκλοφοριακή συμφόρηση του περασμένου Σεπτεμβρίου στη γέφυρα Τζορτζ Ουάσιγκτον στο Φορτ
Λι.
Η εν λόγω επιτροπή θα επιδιώξει να διαπιστώσει πόσο ψηλά στην ιεραρχία της πολιτειακής κυβέρνησης έφτασε το
σκάνδαλο της γέφυρας. «Πρόκειται σίγουρα για κατάχρηση
εξουσίας. Αυτό που μένει να διε-
ρευνηθεί είναι ποιος ακριβώς
έκανε κατάχρηση της εξουσίας
του, πόσο ψηλά στην ιεραρχία
βρισκόταν» είπε χαρακτηριστικά
ο επικεφαλής της πλειοψηφίας
στην πολιτειακή Βουλή, Λου
Γκρίνγουολντ.
Ο Κρις Κρίστι είναι ένας από
τους δημοφιλέστερους πολιτικούς του Ρεπουμπλικανικού
κόμματος και στην παρούσα φάση θεωρείται (τουλάχιστον μέχρι
να ξεσπάσει το σκάνδαλο) η
προσωπικότητα εκείνη που έχει
τις καλύτερες πιθανότητες να
διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο στις
εκλογές του 2016. Επανεξελέγη
τον περασμένο Νοέμβριο κυβερνήτης της Νέας Ιερσέης και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση.
Την περασμένη εβδομάδα,
αμέσως μετά την αποκάλυψη
του σκανδάλου, ο Κρίστι απέλυσε στενή του σύμβουλο, η οποία
φέρεται ότι «ενορχήστρωσε» κυκλοφοριακό χάος. Ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου ζήτησε δημοσίως συγγνώμη για την υπόθεση, η οποία όπως είπε «τον εξέθεσε και τον ταπείνωσε».
Το ζήτημα δημιουργήθηκε ως
αντίποινα σε έναν Δημοκρατικό
δήμαρχο επειδή δεν υποστήριξε
την επανεκλογή του κυβερνήτη.
Ο Κρίστι αρνείται την όποια
ανάμειξη στην υπόθεση, την
οποία αποδίδει σε «δόλιους συ-
ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ
Παρά την προσπάθεια του Κρίστι, να αφήσει πίσω του το σκάνδαλο της γέφυρας, η υπόθεση
εξακολουθεί να συντηρείται στην επικαιρότητα από νέες έρευνες που ανοίγουν σε βάρος του.
νεργάτες». Την ώρα που ο Κρίστι
ζητούσε δημοσίως συγγνώμη για
το ξαφνικό κλείσιμο κάποιων
λωρίδων κυκλοφορίας που φαίνεται ότι έγινε κατόπιν εντολής
κάποιων συνεργατών του, το
γραφείο του εισαγγελέα στη
Νέα Ιερσέη ανακοίνωνε ότι ξεκινάει έρευνα για την υπόθεση.
Το σκάνδαλο έγινε γνωστό
την περασμένη Τετάρτη με τη
δημοσιοποίηση emails που εμφανίζουν κυρίως μία συνεργάτη
του Κρίστι να σχεδιάζει το κλείσιμο κυκλοφοριακών λωρίδων
στη γέφυρα ως «τιμωρία» προς
τον Δημοκρατικό δήμαρχο του
Φορτ Λι επειδή είχε αρνηθεί να
στηρίξει την υποψηφιότητα του
Κρίστι για την επανεκλογή του
ως κυβερνήτη.
Στη συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησε ο Κρίστι είπε ότι
απέλυσε την αναπληρώτρια
προσωπάρχη του επιτελείου
του, την Μπρίτζετ Αν Κέλι, 41
ετών, η οποία εμφανίζεται μέσα
από τα emails να έχει γράψει
τον Αύγουστο σε στέλεχος των
λιμενικών αρχών: «Ηρθε η ώρα
για μερικά κυκλοφοριακά προβλήματα στο Φορτ Λι», ενώ εκείνος - ο Ντέιβιντ Γουίλντσταϊν,
της απαντάει: «Ελήφθη». Ο Γουίλντσταϊν αργότερα παραδέχτηκε ότι διέταξε το κλείσιμο λωρίδων στη γέφυρα και παραιτήθηκε, ενώ διοχέτευσε στα Μέσα
Ενημέρωσης τα επίμαχα emails.
«Εκπλήσσομαι από την άθλια
ανοησία που επιδείχτηκε σε αυτή την περίπτωση», είπε ο Κρίστι, ο οποίος δήλωσε «συντετριμμένος» και ζήτησε πολλές
φορές συγγνώμη όχι μόνο από
τους πολίτες, αλλά και από τους
δημοσιογράφους. Στη συνέχεια,
επισκέφθηκε το Φορτ Λι και ζήτησε συγγνώμη από τον δήμαρχό του, ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους ότι την έκανε δεκτή.
Αντιδράσεις για τη συμφωνία «πετρέλαιο αντί αγαθών» Ιράν – Ρωσίας
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το ενδεχόμενο
σύναψης συμφωνίας ύψους 1,5
δις. δολαρίων τον μήνα για
ανταλλαγή πετρελαίου αντί καταναλωτικών αγαθών μεταξύ
του Ιράν και της Ρωσίας προβληματίζει τον Λευκό Οίκο ο οποίος
κάνει λόγο για πιθανή επαναφορά των κυρώσεων κατά του
Ιράν.
Οπως έγινε γνωστό ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών,
Τζον Κέρι εξέφρασε απευθείας
τον προβληματισμό του στον
ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.
Σύμφωνα με την αμερικανική
πλευρά μια τέτοια συμφωνία είναι ασύμβατη με τους συμφωνηθέντες όρους μεταξύ των έξι
μεγάλων δυνάμεων και του Ιράν
βάσει των οποίων από η Τεχεράνη εξασφάλισε τη μερική άρση των οικονομικών κυρώσεων
από τη διεθνή κοινότητα, με
αντάλλαγμα το προσωρινό πά-
γωμα του πυρηνικού της προγράμματος. Εν τω μεταξύ νωρίτερα τη
Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος
Μπαράκ Ομπάμα κάλεσε το Κογκρέσο να αντισταθεί στον πειρασμό να εγκρίνει νέες οικονομικές κυρώσεις εναντίον του
Ιράν και πρόσθεσε ότι οι κοινοβουλευτικοί θα πρέπει να δώσουν μια ευκαιρία στη διπλωματία και την ειρήνη.
Πολλοί γερουσιαστές έχουν
εκφράσει την επιθυμία να υιοθετηθούν νέες κυρώσεις εναντίον του Ιράν για το πυρηνικό
του πρόγραμμα, κάτι που ο Λευκός Οίκος φοβάται ότι θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις στις ευαίσθητες διπλωματικές προσπάθειες που οδήγησαν στην υπογραφή μιας προσωρινής συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των δυτικών δυνάμεων.
Ο Ομπάμα σημείωσε ότι η
προσωρινή αυτή συμφωνία θα
είναι δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις.
«Προτιμώ την ειρήνη και τη
διπλωματία και αυτός είναι ένας
από τους λόγους για τους οποίους έστειλα ένα μήνυμα στο Κογκρέσο ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να επιβάλλουμε
νέες κυρώσεις», πρόσθεσε ο
Αμερικανός πρόεδρος.
«Τώρα είναι η ώρα να επιτρέψουμε στους διπλωμάτες και
τους εμπειρογνώμονες να κάνουν τη δουλειά τους», υπογράμμισε.
Ο Ομπάμα σημείωσε ότι αν
η Τεχεράνη συμμορφωθεί με τη
συμφωνία, «τότε δεν έχω καμία
αμφιβολία ότι αυτό μπορεί να
προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες
στο Ιράν και τον λαό του».
Αν από την άλλη αρνηθεί να
συμμορφωθεί, τότε «είμαστε σε
θέση να αντιστρέψουμε οποιαδήποτε προσωρινή συμφωνία
και να επιβάλουμε επιπλέον πίε-
Προειδοποιήσεις στη συριακή αντιπολίτευση
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Οι ΗΠΑ και η
Βρετανία προειδοποίησαν τη συριακή αντιπολίτευση ότι θα σταματήσουν να την υποστηρίζουν
αν δεν μετάσχει στην ειρηνευτική
διάσκεψη που είναι γνωστή ως
«Γενεύη 2», η οποία προβλέπεται
να αρχίσει στις 22 Ιανουαρίου
στην Ελβετία, σύμφωνα με αξιωματούχο του Συριακού Εθνικού
Συνασπισμού, τον οποίο επικαλούνται βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
«Οι ΗΠΑ και η Βρετανία μας
λένε: οφείλετε να πάτε στη Γενεύη», δήλωσε ο αξιωματούχος
αυτός, ο οποίος ζήτησε να μην
κατονομαστεί, από το Λονδίνο,
σύμφωνα με το δίκτυο BBC και
την βρετανική εφημερίδα «Γκάρντιαν».
«Λένε με μεγάλη σαφήνεια ότι
δεν θα συνεχίσουν να μας υποστηρίζουν όπως κάνουν τώρα και
ότι θα χάσουμε την αξιοπιστία
μας ενώπιον της διεθνούς κοινότητας αν δεν πάμε», συνέχισε.
Οι ΗΠΑ διέψευσαν ότι θέλουν
να αποσύρουν την υποστήριξή
τους από την συριακή αντιπολίτευση: ο υπουργός Εξωτερικών
Τζον Κέρι «δεν έχει δηλώσει ότι
οι ΗΠΑ προβλέπουν να αποσύρουν τη βοήθειά τους», σημείωσε
η εκπρόσωπος του υπουργείου
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζένιφερ
Ψάκι, μιλώντας σε δημοσιογρά-
φους που συνοδεύουν τον Κέρι
σε σύντομη επίσκεψή του στο Βατικανό.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών «δήλωσε σαφώς ότι αυτό
που διακυβεύεται είναι σημαντικό για τον συνασπισμό της συριακής αντιπολίτευσης και ότι η
διεθνής κοινότητα είναι πεπεισμένη ότι είναι προς το συμφέρον
τους όπως και προς το συμφέρον
του συριακού λαού να αποστείλουν μια αντιπροσωπευτική αντιπροσωπεία στη διάσκεψη» υπογράμμισε ωστόσο η Ψάκι.
Ο Συριακός Εθνικός Συνασπισμός θα πρέπει να αποφασίσει
την Παρασκευή αν θα μετάσχει
στην ειρηνευτική αυτή διάσκεψη.
Σύμφωνα με το BBC, ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης διερωτήθηκε ποια «εναλλακτική»
έχουν οι ΗΠΑ και η Βρετανία.
«Έχουν απέναντί τους από τη μία
πλευρά έναν βάναυσο δικτάτορα
που χρησιμοποίησε χημικά όπλα
και από την άλλη πλευρά την Αλ
Κάιντα, με ποιον θα μιλήσουν
εκτός από εμάς;», ρώτησε.
ση ώστε να διασφαλίσουμε ότι
το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».
Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής
της ευρωπαϊκής διπλωματίας
Κάθριν Αστον, η οποία συντονίζει τις συνομιλίες μεταξύ των έξι
μεγάλων δυνάμεων και του Ιράν
για το πυρηνικό πρόγραμμα της
Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα επισκεφθεί την Τεχεράνη στις επόμενες εβδομάδες.
«Η πρόθεσή μου είναι να επισκεφθώ την Τεχεράνη τις επόμενες εβδομάδες» δήλωσε κατά
τη διάρκεια συνέντευξης τύπου
στο Κουβέιτ μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας σεΐχη
Σαμπάχ αλ Χαμάντ αλ Σαμπάχ.
Το Ιράν και η ΕΕ επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι η προσωρινή συμφωνία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με τις μεγάλες δυνάμεις πρόκειται να τεθεί σε ισχύ
την 20ή Ιανουαρίου.
Παρά την πρόοδο που φαίνεται να υπάρχει στις διαπραγματεύσεις ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αρκετοί Αμερικανοί νομοθέτες εμφανίζονται να είναι δύσπιστοι.
Δύο ημέρες πριν, την 18η Ιανουαρίου, θα επιστρέψουν στην
Τεχεράνη οι εμπειρογνώμονες
της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομι-
Σαν σήμερα 15 Ιανουαρίου
1777: Οι κάτοικοι του Νιού
Κονέκτικατ κήρυξαν την ανεξαρτησία της περιοχής τους. Αργότερα η πολιτεία ονομάστηκε Βέρμοντ.
1919: Δολοφονούνται στη Γερμανία οι ηγέτες της κομμουνιστικής οργάνωσης «Σπάρτακος»,
Καρλ Λίμπκνεχτ και Ρόζα Λούξεμπουργκ, κατά τη διάρκεια της
μεταγωγής τους στις φυλακές.
1929: Γεννήθηκε ο αμερικανός
υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ.
1953: Ο Αριστοτέλης Ωνάσης
αγοράζει το Καζίνο του Μόντε
Κάρλο.
1956: Καθιερώνεται το κιλό
ως αποκλειστικό μέτρο μέτρησης
των συναλλαγών και στην Ελλάδα. Η οκά πέρασε στην ιστορία.
1971: Εγκαινιάζεται στην Αίγυπτο το κατασκευασμένο από
τους Ρώσσους φράγμα στον ποταμό Ασουάν.
1973: Ο Αμερικανός πρόεδρος
Ρίτσαρντ Νίξον δίνει εντολή να
σταματήσουν όλες οι στρατιωτικές
επιχειρήσεις κατά του Βορείου
Βιετνάμ μετά τη θετική κατάληξη
των συνομιλιών στο Παρίσι.
1973: Οι τέσσερις από τους
έξι κατηγορουμένους για τις υποκλοπές στην υπόθεση «γουότεργκέϊτ» παραδέχονται την ενοχή
τους.
2001: Ο Τζίμι Γουέιλς δημιουργεί την wikipedia, τη μεγάλη
εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο.
ΤΟ ΛΟΤΤΟ
Στην κλήρωση της Δευτέρας
οι αριθµοί που κερδίζουν είναι:
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ τύπος
Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων
αμερικανικών εφημερίδων, όπως
δημοσιεύθηκαν χθες, Τρίτη 14
Ιανουαρίου:
«New York Times»
Οι ηλικιωμένοι αποτελούν το
ένα τρίτο όσων ενεγράφησαν
στα νέα προγράμματα Υγείας.
«Boston Globe»
Χάθηκαν άδικα δύο μικρά παιδιά.
«Wall Street Journal»
Οι μάχες ενισχύουν το συριακό
καθεστώς.
«Chicago Tribune»
«Γρήγορα, ο φίλος μου πεθαίνει».
«Washington Post»
Υστερούν οι εγγραφές νεαρών
στα νέα προγράμματα για την
Υγεία.
«L. A. Times»
Πρώην αστυνομικοί αθωώθηκαν για τον ξυλοδαρμό.
Την ώρα που η διεθνής διπλωματία προσπαθεί να βρει μια λύση
στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, οι μάχες μεταξύ των ανταρτών
και του τακτικού στρατού της χώρας μαίνονται.
κής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) με στόχο
να προετοιμάσουν το έδαφος
για την εφαρμογή της συμφωνίας της Γενεύης.
«New York Post»
Είναι πολύ αργά.
«Washington Times»
Ο πρόεδρος MπαράκΟμπάμα
αποτυγχάνει να ανατρέψει τις
πολιτικές που πλήττουν τη μεσαία τάξη.
NEA ΥΟΡΚΗ
DAILY No.: 2, 0, 1
WIN 4: 4, 7, 4, 8
PICK 10: 8, 15, 17, 24, 30, 32,
43, 44, 45, 52, 54, 57, 58, 62,
63, 66, 74, 75, 78, 80
TAKE-5: 1, 20, 28, 37, 39
NEA ΙΕΡΣΕΗ
PICK 3: 8, 2, 6
PICK 4: 3, 5, 7, 7
CASH 5: 3, 7, 20, 21, 28
PICK 6: 2, 27, 29, 33, 35, 40
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ
PLAY 3: 5, 2, 5
PLAY 4: 2, 6, 3, 7
CASH 5: 2, 8, 13, 23, 31
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
11
ΤΟ ΘΕΜΑ
Σύντομα η κυβερνο-ασφάλεια δεν θα αφορά μόνο υπολογιστές και κινητά
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Οι χάκερ που ως
τώρα «είχαν στο μάτι» υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, αργά
ή γρήγορα θα αρχίσουν να στρέφουν την προσοχή τους σε όλο
το λεγόμενο «Διαδίκτυο των
Πραγμάτων», δηλαδή σε κάθε
«έξυπνη» συσκευή διασυνδεμένη στο Διαδίκτυο, από το ψυγείο
της κουζίνας μέχρι την οδοντόβουρτσα του μπάνιου και τα ψηφιακά γυαλιά που θα φοράμε
στο μέλλον.
Η προειδοποίηση έρχεται
από ειδικούς στο χώρο της κυβερνο-ασφάλειας με αφορμή
την φετινή μεγάλη διεθνή έκθεση ηλεκτρονικών CES στο Λας
Βέγκας , που μόλις ολοκληρώθηκε και στην οποία το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» κατείχε
κεντρική θέση.
Οποιαδήποτε συσκευή, τώρα
ή στο μέλλον, έχει online διασύνδεση (πέρα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες ή
«έξυπνα» κινητά), αποτελεί μέρος του συνεχώς διευρυνόμενου
«διαδικτύου των πραγμάτων».
Όσο τα ρούχα, τα σπίτια, οι χώροι εργασίας (γραφεία και εργοστάσια), γενικότερα οι ιδιωτικοί
και οι δημόσιοι χώροι γίνονται
όλο και πιο «έξυπνοι», τόσο το
«διαδίκτυο των πραγμάτων» θα
επεκτείνεται και η ψηφιακή επικράτειά του θα καλύπτει ολοένα
μεγαλύτερη έκταση, γεγονός
που θα την καθιστά όλο και πιο
θελκτικό στόχο για τους χάκερ.
«Αν ένα αντικείμενο είναι
συνδεμένο στο διαδίκτυο, μπορεί κανείς να το βρει, και αν αυτό διαθέτει κάποιο λειτουργικό
σύστημα, τότε μπορεί να πέσει
θύμα χάκερ» δήλωσε ο Κέβιν
Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να παραβιαστούν από
κακόβουλους χάκερ, αν και η
απειλή παραμένει κυρίως θεωρητική προς το παρόν. «Δεν νομίζω ότι οι ‘κακοί' έχουν ακόμα
συνειδητοποιήσει τα οφέλη γι'
αυτούς από την παραβίαση τέτοιων πραγμάτων» δήλωσε ο Κάταλιν Κοζόι, αρμόδιος για θέματα κυβερνο-ασφάλειας στην
του κοινού διεθνώς πάνω στο
ζήτημα. «Μπορεί να δούμε το
πρώτο παράπλευρο θύμα, π.χ.
κάποιον άνθρωπο να υφίσταται
σωματική βλάβη» όπως είπε.
Οι εταιρείες που παράγουν
τέτοια προϊόντα, όπως, για παράδειγμα, οι «έξυπνες» κλειδαριές σπιτιών Kwikset της εταιρίας Unikey, οι οποίες ελέγχονται online εξ αποστάσεως, κα-
εταιρία Bitdefender. Όπως όμως
προειδοποίησε, είναι θέμα χρόνου, ίσως και εντός του 2014,
να υπάρξει κάποιο περιστατικό,
που θα επισύρει την προσοχή
θησυχάζουν πως η τεχνολογία
τους ενσωματώνει «στρατιωτικού επιπέδου κρυπτογράφηση»,
ώστε να μην μπορεί να παραβιαστεί από χάκερ-ληστές.
Oι ειδικοί στο χώρο της κυβερνο-ασφάλειας εκτιμούν ότι οι χάκερ
που ως τώρα «είχαν στο μάτι» υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα,
αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν να στρέφουν την προσοχή τους σε
όλο το λεγόμενο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων», δηλαδή σε κάθε
«έξυπνη» συσκευή διασυνδεμένη στο Διαδίκτυο.
Χέιλι, διευθυντής της εταιρείας
κυβερο-ασφάλειας Symantec
Security. «Καθώς αρχίζουμε να
φέρνουμε στο σπίτι μας όλες αυτές τις ‘έξυπνες’ συσκευές, πρέπει να αναλάβουμε και κάποια
ευθύνη (για την προφύλαξή
τους)» πρόσθεσε.
Ανάμεσα σε άλλα τεχνολογικά «θαύματα» στην τεράστια έκθεση του Λας Βέγκας, υπήρχαν
μωρουδιακά ρούχα που καταγράφουν την αναπνοή και τη θέ-
ση του μωρού (ενημερώνοντας
online τους γονείς), μπάλες μπάσκετ με ενσωματωμένους ηλεκτρονικούς αισθητήρες, από μικρές οδοντόβουρτσες μέχρι μεγάλες «λευκές» συσκευές κουζίνας που «μιλάνε» με το διαδίκτυο, όπως επίσης online ζωτικές ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες), καθώς και τα ολοένα πιο «έξυπνα» αυτοκίνητα που
είναι πια παρκαρισμένα στα
γκαράζ.
Από την άλλη, μπορεί μεν
εταιρίες όπως η κορεατική LG
να παρουσίασαν «έξυπνες» συσκευές κουζίνας που επικοινωνούν με γραπτά μηνύματα με
τον ιδιοκτήτη τους μέσω διαδικτύου, όμως ανακύπτει το ερώτημα ποιο όφελος θα έχει τελικά
ένας χάκερ αν παραβιάσει από
μακριά το ψυγείο κάποιου άλλου. Τι θα κλέψει, πέρα ίσως
από την ηλεκτρονική λίστα με
τα απαιτούμενα ψώνια, που θα
έχει δημιουργήσει μόνο του το
‘έξυπνο' ψυγείο;
Όπως και νάχει, σύμφωνα με
την μεγαλύτερη εταιρία εξοπλισμού δικτύων, την αμερικανική
Cisco, εκτιμάται ότι πάνω από
50 δισεκατομμύρια αντικείμενα
θα είναι διασυνδεμένα online
παγκοσμίως έως το 2020. «Είναι
αδύνατο να εξασφαλισθεί με ειδικό λογισμικό η κυβερνο-ασφάλεια κάθε ενός από αυτά τα
αντικείμενα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρίας Ντέιβιντ
Ορέιν.
Εκεί όμως όπου δικαιολογημένα οι ανησυχίες είναι ακόμα
μεγαλύτερες, είναι στον χώρο
των επιχειρήσεων και ιδίως των
βιομηχανιών με τις κάθε είδους
γραμμές παραγωγής προϊόντων.
Ηδη η προστασία ζωτικών υποδομών, όπως αγωγών πετρελαίου και δικτύων ηλεκτρισμού,
που έχουν πια ποικίλες online
διασυνδέσεις, απασχολούν έντονα τις κυβερνήσεις (ιδίως των
ΗΠΑ) και τις διοικήσεις των
εταιριών, καθώς, πέρα από τους
χάκερ, υπάρχουν επίσης οι παράμετροι της κυβερνο-τρομοκρατίας, αλλά και της κυβερνοκατασκοπείας.
Γιατί οι ομοζυγωτικοί δίδυμοι δεν είναι πανομοιότυποι
Ερευνα δείχνει ότι τα δίδυμα που προέρχονται από το ίδιο ωάριο
έχουν πανομοιότυπο γενετικό υλικό, περιέργως όμως μπορεί
να διαφέρουν σημαντικά στην εμφάνιση και την υγεία τους.
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τα δίδυμα που
προέρχονται από το ίδιο ωάριο
έχουν πανομοιότυπο γενετικό
υλικό, περιέργως όμως μπορεί
να διαφέρουν σημαντικά στην
εμφάνιση και την υγεία τους.
Μελέτη που δημοσιεύεται στο
περιοδικό Science προσφέρει
τώρα μια εξήγηση στο βιολογικό
μυστήριο: οι διαφορές οφείλονται στην τυχαία απενεργοποίηση γονιδίων που κληρονομούνται από τον πατέρα ή την μητέρα.
Οι συχνά εμφανείς διαφορές
που παρατηρούνται στους μονοζυγωτικούς δίδυμους οφείλονται
βέβαια ως ένα βαθμό σε επιδράσεις του περιβάλλοντος. Αυτό,
όμως, συχνά δεν αρκεί για να
εξηγήσει τις βιολογικές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται
σε κλώνους ζώων οι οποίοι αναπτύσσονται ακριβώς στις ίδιες
συνθήκες.
Σε όλα τα θηλαστικά, κάθε
γονίδιο υπάρχει σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα κληρο-
νομείται από τη μητέρα και το
άλλο από τον πατέρα. Η μόνη
εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα
είναι τα γονίδια των φυλετικών
χρωμοσωμάτων Χ και Υ, τα
οποία μπορούν να υπάρχουν σε
ένα μόνο αντίγραφο.
Τα δύο αντίγραφα, ή αλληλόμορφα, κάθε γονιδίου μπορούν να διαφέρουν σημαντικά
μεταξύ τους, γεγονός στο οποίο
οφείλεται ένα μεγάλο μέρος της
ποικιλότητας στον άνθρωπο και
τα ζώα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις,
που αφορούν περίπου το 1%
των ανθρώπινων γονιδίων, ένα
από τα δύο αλληλόμορφα τίθεται μόνιμα εκτός λειτουργίας με
την προσθήκη «επιγενετικών»
χημικών παραγόντων.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις,
τα δύο αλληλόμορφα δυνητικά
λειτουργούν, ή εκφράζονται,
ταυτόχρονα μέσα στα ίδια κύτταρα.
Η τελευταία μελέτη δείχνει
να ανατρέπει αυτή την αντίλη-
ψη, καθώς διαπιστώνει ότι στο
12 με 14 των γονιδίων εκφράζεται επιλεκτικά το ένα αλληλόμορφο. Επιπλέον, η επιλογή αλληλόμορφου διαφέρει με τυχαίο
τρόπο από το ένα κύτταρο στο
άλλο και μπορεί να αλλάζει στην
πορεία του χρόνου.
«Καταγράψαμε μια θεμελιώδη τυχαιότητα στο επίπεδο της
γονιδιακής έκφρασης, η οποία
δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ μέχρι σήμερα» σχολιάζει ο Ρίκαρντ
Σάντμπεργκ, επικεφαλής της μελέτης στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Σουηδίας.
Τα πειράματα της ομάδας του
βασίστηκαν σε προηγμένες τεχνικές που αναλύουν την έκφραση του συνόλου των γονιδίων στο DNA του ποντικού. Τα
ευρήματα, ωστόσο, πιθανότατα
ισχύουν και στον άνθρωπο.
Πέρα του ότι βοηθά να εξηγηθούν οι εμφανισιακές διαφορές ανάμεσα στους κλώνους, η
μελέτη προσφέρει μια απάντηση
και σε ένα ακόμα μυστήριο: εξη-
Το πράσινο τσάι
αλληλεπιδρά με φάρμακα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το πράσινο τσάι
μπορεί να μειώσει τη δραστικότητα ορισμένων αντιυπερτασικών και αντιαλλεργικών φαρμάκων, προειδοποιούν επιστήμονες από την Ιαπωνία.
Σε μικρή μελέτη που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν ότι
το φάρμακο ναδολόλη είναι λιγότερο αποτελεσματικό όταν πίνει ένας ασθενής πράσινο τσάι,
γι’ αυτό και συνιστούν να αποφεύγεται απ’ όσους παίρνουν
αυτό το φάρμακο.
Πιστεύουν επίσης ότι ο ίδιος
κίνδυνος υπάρχει και με ένα
ομοειδές φάρμακο, που λέγεται
σελιπρολόλη, ενώ πιθανολογούν
πως το ίδιο μπορεί να συμβαίνει
και με ένα φάρμακο για την αλλεργική ρινίτιδα που λέγεται φεξοφεναδίνη.
Η μελέτη, που δημοσιεύεται
στην επιθεώρηση «Clinical
Pharmacology & Therapeutics»,
πραγματοποιήθηκε σε 10 υγιείς
εθελοντές και διήρκησε τέσσερις
εβδομάδες.
Οι εθελοντές έπρεπε να πίνουν καθημερινά δύο φλιτζάνια
πράσινο τσάι επί δύο εβδομάδες
και στη συνέχεια να το αποφεύγουν για άλλες δύο.
Κατά την έναρξη κάθε περιόδου της μελέτης οι ερευνητές
μετρούσαν την πίεση των εθελοντών, ενώ στο τέλος κάθε περιόδου έδιναν στους εθελοντές
ναδολόλη και ξαναμετρούσαν
την πίεσή τους.
Oπως διαπίστωσαν, η κατανάλωση του πράσινου τσαγιού
μείωνε κατά τα τρία τέταρτα την
ποσότητα της ναδολόλης που
έφτανε στο αίμα των εθελοντών
και συνεπώς η δραστικότητά του
μειωνόταν σημαντικά.
Οι ερευνητές από το Ιατρικό
Πανεπιστήμιο της Φουκουσίμα
εκτιμούν ότι οι χημικές ουσίες
του πράσινου τσαγιού εμποδίζουν την απορρόφηση της ναδολόλης από το έντερο.
Γι’ αυτό και σημειώνουν στο
άρθρο τους ότι «οι ασθενείς που
υποβάλλονται σε αγωγή με να-
δολόλη πρέπει να αποφεύγουν
το πράσινο τσάι».
Μολονότι, όμως, η μελέτη
τους συμπεριέλαβε μόνο τη ναδολόλη, προσθέτουν ότι η αλληλεπίδραση του πράσινου τσαγιού μπορεί να είναι «πιο έντονη» με το αντιαλλεργικό φάρμακο φεξοφεναδίνη.
Συγγενές με την ναδολόλη,
εξάλλου, είναι το φάρμακο σελιπρολόλη, οπότε μπορεί κι αυτό να εξασθενεί με τη συγχορήγηση με πράσινο τσάι.
Το πράσινο τσάι δεν είναι το
πρώτο τρόφιμο ή ρόφημα που
αλληλεπιδρά με φάρμακα. Πολύ
περισσότερες αλληλεπιδράσεις
προκαλεί το γκρέιπ φρουτ, καθώς και το πορτοκάλι και το μήλο.
Το φάρμακο, εξάλλου, που
αλληλεπιδρά περισσότερο με τα
τρόφιμα είναι το αντιθρομβωτικό βαρφαρίνη, που επηρεάζεται
μεταξύ άλλων από το μπρόκολο,
το σπανάκι, τα λαχανάκια Βρυξελλών και τον χυμό κράνμπερι.
Οι χημικές ουσίες του πράσινου τσαγιού εμποδίζουν την
απορρόφηση ορισμένων φαρμάκων από το έντερο, σύμφωνα με έρευνα.
γεί πώς το ίδιο ελαττωματικό γονίδιο μπορεί να προκαλεί σοβαρή ασθένεια σε έναν φορέα, ενώ
άλλοι φορείς μένουν ανεπηρέαστοι ή εμφανίζουν μόνο ήπια
συμπτώματα.
Οι ερευνητές αναφέρουν ως
παράδειγμα τη νευροϊνωμάτωση, μια ασθένεια που οφείλεται
σε συγκεκριμένο, γνωστό γονίδιο και προκαλεί την εμφάνιση
μη καρκινικών όγκων. Παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο γιατί
οι φορείς της μετάλλαξης διαφέρουν τόσο πολλοί ως προς τη
σοβαρότητα της πάθησης.
Σύμφωνα με τη νέα μελέτη,
οι διαφορές αυτές ίσως οφείλονται στην τυχαία απενεργοποίηση του προβληματικού αλληλόμορφου και την επιλεκτική
έκφραση του υγιούς αντιγράφου.
Είναι μια παράμετρος που πιθανώς θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη στην αντιμετώπιση αρκετών ακόμα γενετικών ασθενειών.
H Ρωσία
απέλασε
Αμερικανό
Αμερικανική επιστημονική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μνήμη των παιδιών αρχίζει
σιγά σιγά να ξεθωριάζει με επιταχυνόμενο ρυθμό από την ηλικία περίπου των επτά ετών.
Η μνήμη ξεθωριάζει μετά τα 7
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ολοι ξέρουμε ότι
ελάχιστα πράγματα μπορούμε
να θυμηθούμε από την παιδική
μας ηλικία - και πολλά από αυτά
είναι αμφίβολο κατά πόσο αποτελούν αυθεντικές και αξιόπιστες αναμνήσεις.
Μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η μνήμη των
παιδιών αρχίζει σιγά σιγά να ξεθωριάζει με επιταχυνόμενο ρυθμό από την ηλικία περίπου των
επτά ετών.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
την καθηγήτρια ψυχολογίας Πατρίτσια Μπάουερ του Κολλεγίου
Εμορι της πολιτείας της Ατλάντα,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο εξειδικευμένο περιοδικό για θέματα μνήμης
«Memory», μελέτησαν στο εργαστήριο 83 παιδιά επί περίπου
έξι χρόνια, και συγκεκριμένα
από την ηλικία των τριών έως
των εννέα ετών.
Η εν λόγω έρευνα έδειξε ότι
τα περισσότερα τρίχρονα παιδιά
είναι σε θέση να θυμηθούν πάρα
πολλά πράγματα που τους έχουν
συμβεί πριν από ένα χρόνο και
αυτές οι αναμνήσεις (σε ποσοστό περίπου από το 63% έως το
72%) μπορούν να διαρκέσουν
έως την ηλικία των πέντε ή έξι
ετών.
Ωστόσο, από την ηλικία των
επτά ετών οι αναμνήσεις σβήνουν πλέον και, όσο περνάνε τα
χρόνια, η λεγόμενη «παιδική
αμνησία» χειροτερεύει. Ηδη
στην ηλικία των οκτώ έως εννέα
ετών τα περισσότερα παιδιά θυμούνται μόνο το ένα τρίτο (γύρω στο 35%) των εμπειριών που
είχαν πριν την ηλικία των τριών
ετών.
Η βασική αιτία που συμβαίνει αυτό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι ότι τότε περίπου
αλλάζει ο τρόπος δημιουργίας
αναμνήσεων στον ανθρώπινο
εγκέφαλο.
Πριν την ηλικία των επτά
ετών, οι μνήμες σχηματίζονται
με ένα πιο ανώριμο τρόπο στον
εγκέφαλο, χωρίς τα μικρά παιδιά να έχουν μια αίσθηση χώρου
ή χρόνου στις «αυτοβιογραφικές» αναμνήσεις τους. Όσο
όμως τα παιδιά μεγαλώνουν, τόσο περισσότερο σχηματίζουν
μνήμες με πιο ενήλικο και γνήσια αυτοβιογραφικό τρόπο, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν
από τις έρευνες των επιστημόνων.
Από την άλλη, τα παιδιά εμφανίζουν γενικότερα ένα πολύ
ταχύτερο ρυθμό σβησίματος των
αναμνήσεών τους σε σχέση με
τους μεγάλους.
Ετσι, ξεχνάνε πολύ πιο γρήγορα και συνεπώς είναι πολύ δύσκολο οι πρώιμες αναμνήσεις
τους να επιβιώσουν και να τους
ακολουθήσουν έως την ενήλικη
ζωή τους, παρά το τι πιστεύουν
οι περισσότεροι.
Αν όμως, όπως είπε μεταξύ
άλλων η Πατρίτσια Μπάουερ,
κάποια πολύ πρώιμη μνήμη καταφέρει να επιβιώσει έως το δέκατο έτος της ζωής, τότε έχει
πολλές πιθανότητες κάποιος να
τη θυμάται μέχρι προχωρημένη
ηλικία.
ΜΟΣΧΑ. Τον Ντέιβιντ Σάτερ,
αμερικανό δημοσιογράφο με βάση τη Μόσχα, απέλασαν οι ρωσικές αρχές, χαρακτηρίζοντάς
τον ανεπιθύμητο -το πρώτο τέτοιο περιστατικό από το τέλος
του Ψυχρού Πολέμου. Η αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα
προχώρησε σε διάβημα στο
υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας
εξηγήσεις για την απέλαση, χωρίς να έχουν αντιδράσει οι ρωσικές Αρχές.
O Nτέιβιντ Σάτερ έχει εργαστεί ως ανταποκριτής των Financial Times και έχει γράψει τρία
βιβλία για τη Ρωσία και την ΕΣΣΔ. Εργαζόταν με βάση τη Μόσχα από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αυτήν την περίοδο εργάζεται για το Radio Europe/Radio
Free Liberty, το οποίο χρηματοδοτείται από το αμερικανικό Κογκρέσο.
Τον περασμένο μήνα, βρέθηκε στο Κίεβο της Ουκρανίας και
όταν πήγε στην εκεί ρωσική πρεσβεία για να ανανεώσει τη βίζα
του, η πρεσβεία του παρουσίασε
έτοιμη απόφαση σύμφωνα με
την οποία «έχει κριθεί ότι η παρουσία σας στην Ρωσική Ομοσπονδία δεν είναι επιθυμητή και
έχει απαγορευτεί η είσοδός σας».
Η ενημέρωση έγινε ανήμερα
Χριστουγέννων. Την προηγούμενη ημέρα, ο αμερικανός πρέσβης
στη Ρωσία Μάικλ ΜακΦολ, είχε
εγείρει το θέμα στο ρώσο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών
Σεργκέι Ρουμπάκοφ και μετά την
απόφαση προχώρησε σε διάβημα, ζητώντας εξηγήσεις για την
απόφαση. Όπως αναφέρει ο βρετανικός Guardian, οι ρωσικές
Αρχές δεν αντέδρασαν.
Με φόντο τις ήδη τεταμένες
σχέσεις Ουάσιγκτον και Μόσχας,
η απέλαση μπορεί να επιβαρύνει
το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών
-προστιθέμενη στο φόντο των
Ολυμπιακών του Σότσι. Ο ίδιος
ο Σάτερ αντιδρά έντονα.
Μικρές Αγγελίες
12
ΕθΝικΟΣ κΗρυΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Zητούνται Υπάλληλοι
HOSTES/CASHIER κατά προτίμηση
γυναίκα για πλήρη απασχόληση σε
diner στο QUEENS. Λίγα αγγλικά
απαραίτητα. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. (718) 523-6020 ζητήστε τον Frank.
Looking for an energetic MEDICAL
RECEPTIONIST for a busy medical
office in ASTORIA. Must speak
Greek (Spanish is a plus). Experience not required. Flexible hours.
Please fax resume at (516) 4997009.
ΕΛΛΗΝΙΔΑ, καλή μαγείρισσα για 2
φορές την εβδομάδα σε ελληνική
οικογένεια στο MANHATTAN -πλησίον του καθεδρικού ναού της Αγίας
Τριάδας. Τηλ. (917) 327-5777 ζητ.
Νίκο
Westfield, New Jersey family seeks
a full-time NANNY/MOTHER’S
HELPER 3-4 days a week (Monday
- Thursday), 7:30 - 4:00 pm. This
is an immediate opening. The
nanny will assist the grandmothers
in taking care of a three year-old
girl and her two-month old sister.
An experienced nanny is preferred. Must love children and be
highly trustworthy and responsible. Should enjoy reading, counting/numbers and playing games
with the children. A native Greek
speaker is a plus, but not a requirement. The individual must provide
their own transportation; some light
housekeeping and errands may be
required.
Contact:
(973) 377-1175 or
[email protected]
117483/11549/1-24
117485/16248/1-20
117472/18883/1-15
117486/2362/1-21
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ πεπειραμένη και ΗOSTESS για να απαντάει
το τηλέφωνο και να παίρνει παραγγελίες (outgoing orders/delivery)
επίσης πεπειραμένη για πλήρη απασχόληση σε diner στο BRONX. Τηλ.
(718) 597-3450. Ζητήστε τον Παναγιώτη.
117484/140/1-20
Η κοινότητα του Τίμιου Σταυρού στο
WHITESTONE ζητάει για άμεση
πρόσληψη ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ για πλήρη
απασχόληση. Ελληνικά/Αγγλικά και
γνώση computer απαραίτητα. Ικανοποιητικός μισθός για το κατάλληλο άτομο. Αποστείλετε βιογραφικό στο (718) 747-3277.
117482/13040/1-17
RECEPTIONIST bilingual Greek/English, experienced preferred for very
busy medical office in ASTORIA. Flexible hours, able to travel to different
offices. Please fax resume to (718)
726-7385.
117478/7683/1-21
203221/18893/1-25
1) DINER εβδ. εισπράξεις $70,000
RHODE ISLAND
2) RESTAURANT. Εβδ. εισπράξεις
$46,000 SPRINGFIELD, MA
3) RESTAURANT/PIZZA HOUSEΕβδ. εισπράξεις $22,000 NEWINGTON, CT.
4) PIZZA HOUSE εβδ. εισπράξεις
$10,000 WINSDOR, CT.
5) PIZZA HOUSE. Εβδ. εισπράξεις
8,000 NEWINGTON, CT.
6) PIZZA HOUSE with BAR εβδ. εισπράξεις $12,000 NORWICH, CT.
7) RESTAURANT/PIZZA HOUSE.
Εβδ. εισπράξεις $40,000 SIMSBURY
CT. area
8)PIZZA HOUSE εβδ. εισπράξεις
$10,000 HAMPTON, CT.
9) PIZZA HOUSE εβδ. εισπράξεις
$14,000 STAFFORD, CT
10) RESTAURANT εβδ. εισπράξεις
$10, 000 WINSTED, CT
11) PIZZA HOUSE with REAL ESTATE BOLTON,CT.
12) PIZZA HOUSE εβδ. εισπράξεις
$11,000 NEW BRITAIN, CT.
13) RESTAURANT GRILL εβδ. εισπράξεις $12,000 NEW HARTFORD, CT.
14) RESTAURANT/PIZZA HOUSE
εβδ. εισπράξεις $24,000 GLASTONBURY, CT.
15) PIZZA HOUSE εβδ. εισπράξεις
$8,000 DANIELSON, CT.
16 )PIZZA HOUSE εβδ. εισπράξεις
$7,000 NEW BRITAIN, CT.
We are selling Restaurant/
Pizza Houses for over 40 Years
Tony Sereslis Realty
(860) 563-7922
www.sereslis.com
EYKAIPIEΣ!!!
1) ROAST BEEF/SUBS- $8,500 εβδ.
εισπράξεις, 6 ημέρες, κοντα στο
Hudson, MA. No delivery, 25 χρόνια
λίστα. Ενοίκιο $2,333/μήνα συμπερ.
του NNN. Καινούργια μηχανήματα.
Τ. $165,000 με $90,000 προκαταβολή.
2) PIZZA/SUBS-MERRIMACK, N.H.
$10,000 εβδ. εισπράξεις. Ανεξ. κτίριο, αρκετό parking, 32 καθίσματα.
Ενοίκιο $2,450 συμπεριλαμβάνετε
το NNN. T. $225,000 με προκαταβολή $100,000.
3) PIZZA/SUBS-WINCHENDON,MA
area-$10,000εβδ. εισπράξεις σε 6
ημέρες.
Ενοίκιο
ΜΟΝΟ
$800/μήνα,συμπεριλαμβάνετε το
ΝΝΝ. 15 χρόνια λίστα. Τ. $240,000
με $100,000 προκαταβολή.
4) PIZZA/SUBS- No delivery. Εβδ.
εισπράξεις $10,000. Κοντά στο
KEENE, NH. Δυνατότητα αγοράς
του ακινήτου με έσοδα από ενοίκια
3 καινούργιων καταστημάτων και 5
γραφείων σε οικόπεδο 2 acres. Τιμή
πώλησης επιχείρησης $250,000 με
$100,000 προκαταβολή. Με δυνατότητα χρηματοδότησης από τον
ιδιοκτήτη.
5) PIZZA/SUBS - Κοντά στο New London, CT, και στον ωκεανό. $12,000
+εβδομ. εισπράξεις, NO DELIVERY.
Απλό μενού. 15 χρόνια λίστα. Ενοίκιο
$2,500/μήνα, Τ. $325,000 προκατ.
$130,000
6) DINER near NORTH HAMPTON MA.
College Town. Υπέροχη περιοχή. Εβδομ.
εισπρ. $17,000, 65 καθίσμ., αρκετές θέσεις parking. Mostly Breakfast. Hrs
6am-8 pm. Λίστα 17 χρόνια, ενοίκιο $
3,150/μήνα Τιμή μειώθηκε $295,000
προκατ. $125,000. all cash deal
7) RESTAURANT/PUB-near PUTNAM,
CT. Ετήσ, ακαθάριστες εισπρ. $750,000.
Λίστα 20 χρ., 80 καθίσμ. Απλό μενού
50/50 Food & Liquor. Ενοίκιο $3,400
συμπερ. ΝΝΝ. Πολύ κερδοφόρο.
Τ. $295,000 προκατ. $125,000.
Listings wanted New England area
We have buyers
JIM PAPPAS R.E. (508) 668-6702
203216/1240/2-6
207860/438/12-31
EYKAIPIEΣ!!!
• LONG ISLAND, ΣΟΥΒΛΑΚΙ/PIZZA
$7,500 την εβδομάδα, 5 1/2 μέρες.
Ολική Τ. $65,000.
• COFFEE SHOP, QUEENS $9,000
την εβδομάδα. 13 χρόνια λίστα. Ενοίκιο $2,200 σταθερό. Τ. $210,000 με
75,000.
• MANHATTAN, DINER $45,000
την εβδομάδα, 10 χρόνια λίστα,
Τ. $850,000 με $300,000 προκαταβολή.
• ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ DINER, $32,000
την εβδομάδα. Τ. $750,000 με
$300,000 προκαταβολή.
•DINER/POUGHKEEPSIE 20 χρόνια
λίστα, $30,000 εβδ. εισπράξεις.
Τ. $625,000 με προκ. $225,000
•HAMBURGER PLACE $28,000
weekly, φημισμένο. T. $500,000 με
$200,000 προκαταβολή
•DINER/BROOKLYN $45,000 την
εβδομάδα, 15 χρονια λίστα.
Τ. $750,000
•COFFEE
SHOP/RESTAURANT
$30,000 plus εβδ. είσπραξη. $5,500
ενοίκιο / μήνα, 11 χρόνια λίστα. Τ.
$650,000
•COFFEE SHOP/BROOKLYN $12,000
την εβδ., 15 χρόνια λίστα Τ. $140,000
•COFFEE SHOP/QUEENS $13,000$14,000 την εβδ., Τ. $195,000 με
προκαταβολή $70,000
•DINER/LONG ISLAND 40 χρόνια λίστα, $33,000 την εβδομάδα.
•COFFEE SHOP/ BROOKLYN $9,000
εβδ. εισπράξεις, 15 χρόνια λίστα.
Τ. $90,000
PETER BUSINESS BROKER
(646) 725-6166
• STATEN ISLAND: Μικρό ελληνικό
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, lunch and dinner με
delivery. Ανοιχτά 6 ημέρς. Δεκτές
όλες οι προσφορές, τοις μετρητοίς.
Ιδιοκτήτης αποχωρεί λόγω υγείας.
• STATEN ISLAND: PIZZA/CAFÉ,
εξαιρετική τοποθεσία, εβδομαδιαίες
εισπράξεις $16-18,000. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες.
• P.A: DINER, 4 χρόνων επιχείρηση,
καλή για 2 συνεταίρους, με 250+
καθισμ. Πωλείται η επιχείρηση, η
άδεια ποτού και το ακίνητο. Δυνατότητα δανείου (SBL Loan).
• PENNSYLVANIA, BUCKS COUNTY,
κοντά στα καζίνα. DINER 300+
καθ., με άδεια ποτού, εβδομ. εισπρ.
$70’s. Καλή επιχείρηση. Η τιμή μειώθηκε για γρήγορη πώληση. Ο ιδιοκτήτης βιάζεται.
• NORTHERN NJ DINNER 1 1/2
ετών σε οικόπεδο 2 acres, γωνία,
170 καθίσματα, πωλείται η επιχείρηση και το ακίνητο.
• ROCHESTER, NY/DINER, επιχείρηση έτοιμη προς ενοικίαση με προοπτική αγοράς ακινήτου. Ευκαιρία!
Τηλεφωνήστε για πληροφορίες.
•DINER 260 καθ., με άδεια ποτού,
σε 2 acres prime land .Εβδομ. εισπρ.
$60’s. Πωλείται η επιχείρηση και το
ακίνητο.
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ DINERS
ΚΑΙ RESTAURANTS ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πέστε μας τι επιθυμείτε και τι
διαθέτετε και εμείς θα σας το βρούμε.
Zητήστε τον κ. Πάρη
ACT NOW REALTY
(718) 981-5800
ή στό κινητό (718)619-7985
200142/16167/12-31
201278/847/12-31
0ΙΚΙΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
< FLUSHING NORTH, μονοκατοικία τούβλινη, ανεξάρτητη, English Τudor, σε ωραία περιοχή, εντελώς ανακαινισμένη, σαλόνι με
τζάκι, τραπεζαρία, κουζίνα, den
(γραφείο), 3 υπνοδωματάεια, 2
μπάνια, τελειωμένο υπόγειο, γκαράζ. Τ.: $849,000
< OYSTER BAY COVE, A magnificent MANOR ESTATE with
panoramic views στο υψηλότερο
σημείο του NORTH SHORE με 21
δωμάτια, 10 υπνοδ., 8 μπάνια, 8
τζάκια με marble και onyx, spiral
staircase σε 4.5 acres. Syosset
school district. T. $3,600,000
< BAYSIDE, διπλοκατοικία τούβλινη, 3 διαμερισμάτων πλησίoν
αγοράς και συγκοινωνίας με 2
διαμερίσματα των 6 δωματείων
έκαστο, ισόγειο διαμέρισμα, γκαράζ. Τ.: $1,199,000
< FLUSHING, COOP ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 υπνοδωματίου, κουζίνα,
τραπεζαρία και μπάνιο. Τ.
$145,000.
< MASPETH, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ανεξάρτητη, πλησίων αγοράς και
συγκοινωνίας. Μεγάλη κουζίνα, 2
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι,
τραπεζαρία, τελειωμένο υπόγειο.
Τ $629,000
< BAYSIDE, WEEKS WOODLAND- MAGNIFICENT ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Τούβλινη, επι οικοπέδου 53x160, μεγάλη κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνι, family room με
τζάκι, 4 υπνοδωμάτια, 4 μπάνια,
τελειωμένο υπόγειο, garage
T. $ 1,690,000
ΝΕW ENGLAND LOCATIONS
1) PIZZERIA/ CENTRAL MA, σε
κεντρικό δρόμο, γνωστή pizzeria,
υψηλές εβδ. εισπράξεις. Πωλείται η
επιχείρηση και το ακίνητο 11,00τ.π.
Ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί την προκαταβολή $200,000,Τ. $550,000
2) CAPE COD, MA: PIZZA/FAST
FOOD σε κεντρικό δρόμο, εβδ. εισπράξεις $12,000-13,000, 48 καθίσματα, 2200 τ.π., ανεξάρτητο. Πωλείται η επειχήρηση και το ακίνητο.
Τ. $600,000
3) PIZZERIΑ/ Νοτιοανατολικά του
NH: FAST FOOD, ITALIAN STYLE
Pizza, 3000τ.π., εβδ. εισπράξεις
πάνω από $18,000, 12 χρόνια λίστα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση. Τ.
$445,000 με $150,000 προκαταβολή.
4) PIZZERIA/MA 30 λεπτά νοτιοδυτικά της ΒΟΣΤΩΝΗΣ , εβδ. εισπράξεις $8,500, 18 καθίσματα, 1500τ.π.
Ενοίκιο $3,600/μήνα, Βρίσκεται σε
εμπορικό κέντρο (strip mall). Πωλείται η επιχείρηση.Τ. $170,000 με
50% προκαταβολή.
5) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ/PIZZERIA: Νότια
του NH κοντά στην ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗ, $27,000 εβδ. είσπράξεις,
3,000τ.π., 35 θέσεις στάθμευσεις,
πάνω σε κεντρικό δρόμο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ
η επιχείρηση. $575,000 με προκαταβολή $200,000 ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ η
επιχείρηση και το ακίνητο Τ. $
1,250,000
6)
PIZZA/FAST
FOOD:
S.
YARMOUTH, CAPE COD, Main
Street (Rt 28). Εισπρ. εβδομ., $8K,
ενοίκιο $3,000/μήνα ολα συμπεριλ.,
38 καθίσμ. Επιχείρηση πάνω απο 30
χρόνια. Πολύ κερδοφόρα. Πωλείται
Τ. $ 190.000, με 50% προκαταβολή.
OLYMPIC GROUP REALTY
(508) 274-1916 • (781) 297-2000
Nassos G. Prapas Owner/Broker
207496/623/12-31
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά,
αδελφή, θεία και εξαδέλφη
ΤΑΜΙΑΣ, γυναίκα άνω των 21 ετών,
για Liquor Store. Πλήρης και μερική
απασχόληση. Πρωινή βάρδια από
11 - 6 μ.μ. και απογευματινή βάρδια
από 6 - 11 μ.μ. Πολύ καλός μισθός
για την κατάλληλη. Τηλεφωνήστε
από τις 2 - 9 μ.μ., στον αριθμό
(347) 582- 7213. Ζητήστε τον John.
117469/18258/2-22
1-718-784-5255
Μικρές αγγελίες
και διαφημίσεις
43
CENTURY 21 PAPALAS REALTY
194-17 NORTHERN BLVD., FLUSHING, NY
ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΟΥΤΗ
Αναλαμβάνουμε ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ και
εσωτερικών χώρων, τοποθετήσεις
ταπετσαρίας (wallpaper) και πολλά
άλλα. Εμπειροι με πολυετή πείρα
στην Ελλάδα. Τηλ. (347) 221-9515
ζητ. τον Κώστα ή (347) 632-7228
ζητ. τον Σωτήρη ή e-mail: [email protected]
το γένος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
κόρη του ιερέα Χρήστου και της πρεσβυτέρας Πολυξένης
από το Ελατοχώρι Πιερίας
ετών 70
που απεβίωσε την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014
κηδεύουμε την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
από το νεκροπομπείο COMMERCE HILL FUNERAL HOME,
4798 Main St., Bridgeport, CΤ 06606.
Ωρες επισκέψεων: Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 4-8 μ.μ.
140095/18895/1-28
Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας
COSTAS
EMPLOYMENT AGENCY
32-10 30th Ave., 2nd Floor
ASTORIA, NY
Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί
στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας
4710 Park Ave., Bridgeport, CT 06604
και ώρα 10 π.μ.
Τηλ.(718) 274-1712
ή
(718) 274-1825
Διαθέτουμε όλων των ειδών
εργασίες για: RESTAURANTS,
DELIS, PIZZAS
ROOMS & BOARD NY, CT,
NJ & PA
ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:
Η κόρη
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΤΑΟΥΤΗ
Η εγγονή
KARA GRINDROD
Τα αδέλφια, τα ανίψια, τα εξαδέλφια
και οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα.
Ζητήστε τον Γιώργο
Ωρες γραφείου:
Δευτέρα-Παρασκευή 7π.μ.-5μ.μ.
Σάββατο 8 π.μ -12 μεσημέρι
709623/7486/12-31
Αντί ανθέων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να προσφέρουν δωρεά
στην μνήμη της στο: St. Jude Children’S reSearCh hoSpital
501 St. Jude place, Memphis, tn 38105.
EMPLOYMENT
AGENCIES
801726/18894
TIMES SQUARE
license #0250270
224 West 35th St., (Rm 1405A),
Manhattan, NYC 10001
(212) 255-6620/1
Μέντιουμ/Αστρολόγοι
QUEENS PLAZA
license #0906297
103-08 Roosevelt Ave., 2nd Fl
(Rm 16) Corona, Queens 11368
CENTRAL PENNSYLVANIA
RESTAURANT & BAR - Τελείως
ανακαινισμένο σε γωνιακή και ελεγχομένη απο κίνηση τοποθεσία με
εξωτερικό deck, γραφική θέα σε ποτάμι, 150 καθίσματα, 4,000SF κτίριο
σε 1.42 acres. Μέσα 140 καθίσματα.
90 θέσεις παρκινκ. Στη τιμή περιλαμβάνονται η επιχείρηση ο εξοπλισμός, άδεια για ποτό και το ακίνητο.
PRICE: $1,900,000 - Owner financing with $350,000 down payment
DINER - Αριστη τοποθεσία κοντά
σε Interstate Highway, περιτριγυρισμένο από ξενοδοχεία και πανδοχεία. 6,700SF κτίριο. Mε 210 καθίσματα. 1.4 acre, 90 θέσεις για
πάρκινκ. $8,490/μηνιαίο ενοίκιο.
Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η επιχείρηση και ο εξοπλισμός. PRICE:
$650,000 - Owner financing with
$325,000 down payment. Lease
with option to purchase property.
DINER - 24 ώρες ανοιχτά 1.50
acres, 6,000SF κτίριο. 280 καθίσματα. Price: $1,800,000 - Owner
financing with $400,000 down
payment.
RESTAURANT – Σε εξαιρετική γωνιακή τοποθεσία, έκταση 5 acres, με
αίθουσα εκδηλώσεων και bakery. Η
τιμή περιλαμβάνει το ακίνητο, την
επιχείρηση και τον εξοπλισμό. Close
to major tourist amusement center
Hershey
Park.
PRICE
$1,400,000 Owner financing with
$300,000 down payment.
RESTAURANT – Καθιερωμένη επιχείρηση με drive-thru και ice-cream
parlor σε δρόμο με μεγάλη κίνηση.
Με 95 καθίσματα στο χώρο του dining και 40 καθίσματα στον εξωτερικό χώρο. Σχεδόν 1 acre. Με διαμέρισμα 5 υπνοδωματίων στον 2ο
όροφο και καλό εισόδημα απο το
ενοίκιο. Η τιμή περιλαμβάνει το ακίνητο, την επιχείρηση, τον εξοπλισμό, και τα fixtures. PRICE:
$650,000 Owner financing with
$150,000 down payment
FORMER
RESTAURANT/BANQUET FACILITY - 17,500SF κτίριο,
4.63 acres με 225 καθίσματα για
dining και 280 καθίσματα σε αίθουσα εκδηλώσεων. Επίσης, κατάστημα δώρων. Η τιμή περιλαμβάνει
το ακί- νητο και τον εξοπλισμό.
PRICE: $1,750,000 – Owner financing with $250,000 down payment. Property also available for
lease.
COMMERCIAL REALTY GROUP, INC.
1300 Market Street, Suite 305
Lemoyne, PA 17043
(717) 761-8106 EXT. 104
THOMAS MALLIOS, BROKER
www.commercialrealtygroupinc.com
2040RE/321/12-31
< FLUSHING, OIKIA 2 οικογενειών, τούβλινη, ανεξάρτητη με
2 διαμερίσματα των 5 δωματίων
έκαστο, τελειωμένο υπόγειο, γκαράζ, μεγάλο οικόπεδο $1,159,000
(718) 357-4800
ΚΗΔΕΙΑ
117475/8753/1-30
Αναζητούν Εργασία
Πωλήσεις Eπιχειρήσεων
LEVITTOWN, L.I. μέσα σε plaza πωλείται BAGEL SHOP $4,500 με
$5,000 εβδομαδιαίες εισπράξεις, 20
χρόνια λίστα, ενοίκιο $2,600 το
μήνα, 10 καθίσματα, ανοιχτά 7 ημέρες 7 π.μ.-3 μ.μ. Τ. $90,000 με 50%
προκαταβολή. Ο ιδιοκτήτης συνταξιοδοτείται. Τηλ. μετά τις 4 μ.μ.
(516) 390-6288, ζητήστε τον
Γιώργο.
Insurance agency in ASTORIA seeks
full-time bilingual (English/Greek)
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE. Experience is a plus but
willing to train. For immediate consideration email your resume to
[email protected]
(718) 392-3253/4
Fax: (718) 392-3256
Δύο γραφεία που ειδικεύονται στα:
RESTAURANTS, DELIS, PIZZARIES
FACTORIES, CAMPS, κλπ.
εντός και εκτός Νέας Υόρκης.
Τηλεφωνήστε: ΝΙΚΟ, ΜΑΡΙΑ,
ΚΡΗΤΗ ή ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
[
\
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΛΕΝΑ
AA89
(718) 784-5255
Ενοικιάσεις Διαμερισμάτων
BERGEN BΕACH, BROOKLYN σε
άριστη τοποθεσία, ισόγειο ΔIAMEΡΙΣΜΑ, 3 μεγάλων δωματίων, 1
υπνοδωμάτιο και eat in kitchen, σε
μονοκατοίκια, πλήρως ανακαινισμένο πρόσφατα. Ενοίκιο $1,150. Οχι
σκυλιά, πλυντήριο και δορυφορικό
πιάτο (satellite disc). Tηλ.: (718)
259-7800 Μάρκο ή Δημήτρη.
417557/7258/1-15
37-10 30th Street,
L.I.C., N.Y. 11101
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
9:00π.μ.-5:30μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10π.μ.-3μ.μ.
Σας βοηθάω σε όλα τα προβλήματα
όπως οικογενειακά, ερωτικά, γάμου.
Φέρνω καλή τύχη.
Μην αφήνετε την απόσταση
ή το χρόνο να γίνει εμπόδιο
στην ευτυχία σας.
Mια επίσκεψη θα σας πείσει
πως είμαι ανώτερη από όλους τους άλλους.
Για ραντεβού τηλεφωνήστε τώρα
(718) 522-3495
Στην Astoria για 30 χρόνια
Τώρα στο Greenpoint Brooklyn,
Πωλήσεις στην Ελλάδα
10 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ASTORIA
760 Manhattan Ave.
Greenpoint, Brooklyn, NY 11222
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Στον ΚΟΡΙΝΟ ΠΙΕΡΙΑΣ πωλείται
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεμμάτων πάνω
στο κύμα και δίπλα σε ξενοδοχεία,
εφαπτόμενο από τη μια με δημόσιο
δρόμο και από την άλλη με την θάλασα πλήσιον της παραλίας Κατερίνης. Υπάρχει σύνδεση ηλεκτρισμού
και νερού. Τ. $500,000 σοβάρα ενδιαφερόμενοι μόνο. Τηλεφωνήστε
ιδιοκτήτη (302) 249-3500.
ΣΥΝΔΡΟΜEΣ ΕΝOΣ EΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕIΟ
$208
263176/18866/ 2-10
Δικηγόροι
ΚOULIKOURDIS & ASSOCIATES
PETER J. KOULIKOURDIS
Member of NY, NJ, CT & DC Bars.
Αναλαμβάνουμε:
•ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
•ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
•ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣIΤΙΚΑ
•METANAΣΤΕΥΤΙΚΑ
•ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
(Criminal/Municipal)
•ΧΡΕΩΚΟΠΙΕΣ (Bankruptcy)
Hackensack, NJ Tel. (201) 489-6644
Bronx, NY. Tηλ.: (718) 299-7555
707313/1949/12-31
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΓΑΛΑΝΟΣ
Σόλωνος 99, Αθήνα ΤΚ 10678
Τηλ. (210) 384-5744.
Κιν. (6939224009
Αναλαμβάνουμε:
Κτηματομεσιτικά,
Εφοριακά, Κληρονομικά
και κάθε άλλη
νομική σας υπόθεση.
ΣυΝδρΟΜΗ ΓιΑ χωρΕΣ ΕκΤΟΣ Η.Π.Α
o 1 χρόνος ............................... $322.00
o 6 Μήνες ................................ $189.00
o 3 Μήνες ................................ $125.00
o Έκδοση Σαβ/κου 1 χρόνος .. $274.00
o Έκδοση Σαβ/κου 6 μήνες .... $165.00
ΣυΝδρΟΜΗ
o 1 χρόνος ............................. $208.00
o 6 Μήνες .............................. $120.00
o 3 Μήνες ............................... $83.00
o 1 Μήνας ............................... $33.00
o Έκδοση Σαβ/κου 1 χρόνο ... $82.00
o Έκδοση Σαβ/κου 6 μήνες .... $47.00
o Έκδοση Σαβ/κου 3 μήνες .... $26.00
ΣυΝδρΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕκΤρΟΝικΗ ΕκδΟΣΗ ΣυΝδρΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕκΤρΟΝικΗ ΕκδΟΣΗ
www.ekirikas.com
www.thenationalherald.com
ΣυΝδρΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤυΠΗ ΕκδΟΣΗ:
ΣυΝδρΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤυΠΗ ΕκδΟΣΗ:
o 1 χρόνο ..................................$38.44
o 6 μήνες .................................. $26.34
o 3 Mήνες ................................ $16.44
o 1 χρόνο ................................... $42.90
o 6 μήνες .................................... $25.74
o 3 Mήνες .................................. $17.16
ΜΗ ΣυΝδρΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤυΠΗ ΕκδΟΣΗ ΜΗ ΣυΝδρΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤυΠΗ ΕκδΟΣΗ
o 1 χρόνο ................................. $50.54
o 6 μήνες ................................. $32.94
o 3 Mήνες ................................ $20.84
o 1 χρόνος ................................. $97.90
o 6 μήνες .................................... $58.74
o 3 Mήνες .................................. $39.16
Εσωκλείστε επιταγή ή money order πληρωτέες στη διεύθυνση:
National Herald, Inc. 37-10 30th street, L.I.C, NY 11101-2614
ή με χρέωση στην πιστωτική κάρτα o American Express o Master Card o Visa o Discover
700094/18816/01-31
ΑCCOuNT
ΕxPIRATION dATe
ΟΝΟΜΑ-ΕΠωΝυΜΟ
διΕυθυΝΣΗ
Δεχόμαστε
AMERICANEXPRESS,VISA,
MASTERCARDκαιDISCOVER
γιααγγελίες,διαφημίσειςκαισυνδρομές
(718)784-5255
ΠΟΛΗ
TΗΛΕΦωΝΟ
CeLL:
ΠΟΛιΤΕιΑ
zIP COde
FAx
e-MAIL:
SIGNATuRe
Tηλέφωνο 718-784-5255 • Fax 718-472-0510 • Toll free: 1-888-KHRYKAS ext. 108
[email protected]
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑρΤη 15 ιΑνΟΥΑριΟΥ 2014
Πωλήσεις Οικιών
• ASTORIA/UPPER DITMARS: ΔIAM.
CONDO, B’ όροφος με θέα στο
πάρκο. γων., ευρύχωρο, φωτεινό, 1
υπν., ξύλινα (δρύινα) πατώματα,
πλυντήριο/στεγνωτήριο ρούχων και
πλυντήριο πιάτων. T. $370,000. Tηλ.
έχουμε το κλειδί!
• LONG ISLAND CITY: Διπλό γωνιακό ΟΙΚΟΠΕΔΟ 18Χ200, (200 π.
πάνω στη 35η λεωφ.). Υπάρχει μέσα
διόροφο κτίριο που περιλ. στο ισόγειο
μαγαζί και στο 2ο όροφο διαμέρισμα.
Επίσης υπάρχει χώρος για πάρκινγκ
15 αυτοκινήτων. Τ. $950,000.
• LONG ISLAND CITY: Mεγάλο ΟΙΚΟΠΕΔΟ 50Χ150, πάνω σε κεντρική
λεωφόρο. Στο οικόπεδο υπάρχουν
2 ΟΙΚΙΕΣ των 2 οικογ. εκάστη. Εξαιρετική ευκαιρία για πεπειραμένο κατασκευαστή. Τ. $2,800,000.
• ASTORIA, 30th Ave area:
EΠAΓΓEΛMATIKOΣ XΩPOΣ με έγκριση
για ιατρικό ή κοινοτικό κέντρο ή γραφεία συλλόγου, 3,750 τ.π. Eνοίκιο
$6,250 τον μήνα.
• ASTORIA/UPPER DITMARS,
BARCLAY GARDENS: ΔIAMEPIΣMA/
CONDO 820τπ., 2 υπνοδ., εξαιρ. κατάσταση, πλυντήριο/στεγνωτήριο,
κοινόχρηστα $328/μήνα. T. $460,000.
• ASTORIA/SHORE TOWER:
ΔIAMEPIΣMA CONDO ενός υπνoδ.
με μπαλκόνι και ξύλινα πατώματα,
πάρκιν για 1 αυτοκίνητο. T.
$440,000.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ!
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟ CREDIT ΤΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ!
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔANEIO & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗTOY ΣΑΣ!
GLOBAL CITY REALTY, INC.,
33-01 Broadway, 2nd floor
Astoria, NY 11106
(718) 932-4097
227944/1369/12-31
το βιβλίο
είναι
φίλος
• EAST ELMHURST
ΟΙΚΙΑ 2 οικογενειών
με 4 μαγαζιά
γωνιακή με ετήσιο
εισόδημα $131,136.
Τ. $1299,000
θα προτιμηθεί ο αγοραστής
που διαθέτει όλο το ποσό.
*****************
Kelly Walker-McLees, Auctioneer DCA# 1360675
sells on 1/24/14 9AM 1101 WEBSTER AVE
BRONX 06 FORD VIN#1FDAF56P96EA92060 RE:
SYLVANIA LIGHTING SERVICES CORP/WHEELS
LT, CT CORPORATION SYSTEM. 9:30AM 2740
WEBSTER AVE BRONX 06 CHEVROLET VIN#
1GBJG31U061221057 RE: COUNTY OF
CHESTERFIELD. Publ. 1/8 & 1/15/14.
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Την ευκαιρία ανάδειξης
της οριζόντιας θαλάσσιας πολιτικής, ειδικά για τη Μεσόγειο,
είχε μεταξύ άλλων, ο Ευάγγελος
Βενιζέλος, κατά τη συνάντησή
του με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, Λοράν Φαμπιούς, ενώ
θέματα οικονομίας συζήτησε με
τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, Πιερ Μοσκοβισί.
Ειδικότερα, ο κ. Βενιζέλος που την Τετάρτη θα συναντηθεί
στην Ουάσιγκτον με τον ομόλογό του Τζον Κέρι- προχθές, κατά
273201/8598
Legal Notice/Auction Notice
Garageman’s Lien Sale B. Sperber DCA# 0794803
Sells 02/03/14 10:45am 706 11 Ave Nyc 2003
Cadillac 1G6KD54Y03U143329 re:Ramseur,D:
11:15am 787 11 Ave Nyc 2004 Jaguar SAJWA7
1C44SG21586 re:Nicolas,R: 11:45am 221 E 122
St Nyc 2011 Kia 5XYKT3A17BG040291 re:UrrutiaRosario, N: 12:15pm 409 W 218 St Nyc 1997 Ford
1FMFU18L3VLB18497 re:Davis,A: 12:15pm 409417 W 218 St Nyc 1998 Lincoln 5LMPU28L2WLJ2
8298 re:Browne,B: 12:45pm 1020 Grand Concourse
Bx 1976 Cadillac 6D47S6E605076 re:Bank,D:
1:15pm 600 E 156 St Bx 2003 Nissan JN1DA31D63
T517472 re:Chambers,D: 1:45pm 3480 Third Ave
Bx 1990 Me/Be WDBCA45E8LA514066 re:Payne,A:
2:45pm 1318 Southern Blvd Bx 2000 Ford 1FTSE3
4L2YHC02643 re:Rocha,A: 3:15pm 1185 Bronx
River Ave Bx 2009 Toyota 4T1BB46K59U103693
re:Crisdare Auto Corp:Publ 1/8/14 & 1/15/13
ρία, ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι
ως προεδρία της ΕΕ θα βοηθήσει
στο να πετύχει η «Γενεύη2» εφόσον διεξαχθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι η Ελλάδα επιθυμεί να αναδείξει την ανθρωπιστική διάσταση στο θέμα,
«γιατί η Συρία είναι μια ανοιχτή
ανθρωπιστική κρίση».
Επιπλέον, ενημέρωσε τον
Γάλλο Υπουργό για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας
προκειμένου να υπάρξει περιβαλλοντική ασφάλεια στη Μεσόγειο κατά την επιχείρηση κα-
Αυτό σημαίνει, υπογράμμισε,
ότι «τώρα έχουμε τις προϋποθέσεις για την επισημοποίηση και
την επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους».
«Θα μπορέσουμε επομένως
να λύσουμε όλα τα προβλήματα
που αφορούν στην ολοκλήρωση
του προγράμματος και στη σταδιακή αλλά ασφαλή επάνοδο
της Ελλάδας στην κανονικότητα.
Και κανονικότητα σημαίνει θεσμική ισοτιμία πολιτικά, αλλά
και πρόσβαση στις αγορές οικο-
273210/9336
ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ!!!
22221RE/45/12-31
REALTY EXECUTIVES TODAY
ROULA ANGELIDIS, GRI,CRS
SENIOR VICE PRESIDENT
ASSOCIATE BROKER
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
• ASTORIA PARK υπέροχη ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, dublex, τούβλινη με 3
μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλόνι, ξεχωρίστη κουζίνα και τραπεζαρία, DEN,
1 και 1/2 μπάνιο, τελειωμένο υπόγεθο με bar, garage και driveway.
• ASTORIA, DITMARS, ΟΙΚΙΑ 2 οικογενειών, ημιανεξάρτητη τούβλινη, πρόσφατα ανακαινισμένη
των 3+3 υπνοδωμάτιων, τελειωμένο υπόγειο, ωραία μεγάλη αυλή.
• ASTORIA/UPPER DITMARS,
CONDO σε Town House, 3 υπνοδοωματίων με αποθήκη στο υπόγειο,
ανακαινισμένη κουζίνα και μπάνιο.
ΠΟΥΛΑΤΕ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤE;
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΕ
ΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ
(718) 784-5255
Βενιζέλος με Μοσκοβισί και Φαμπιούς
Legal Notice/Auction Notice
• UPPER DITMARS
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ CONDO
των 2 υπνοδωματίων,
πρόσφατα ανακαινισμένο
στον A’ όροφο.
Κοινόχρηστα $409 μηνιαίως.
Τ. $369,000.
13
Tel: (718) 956-3333
Cell: (347) 249-8072
[email protected]
221793/2430/12-31
Legal Notice/Auction Notice
All N.Y. Auctioneers, Edward J. Norcia, Auctioneer
#1130254 Sells 1/24/14 at 9AM at 816 LIBERTY
AVE., Bklyn 2012 CHEVROLET VAN #1GAZGZFG6
C1106102 Re:PORTS AMERICA INC.;9:30 AM 6005 FLUSHING AVE., Qns 2005 CHRYS TOWN &
COUNTRY #2C4GP54L65R175569 Re:MARTHA
INES LLANGARI;11:30 AM 205-52 JAMAICA AVE,
Qns 2013 ME/BE 4D #WDDGF8AB9DR246869
Re:DAIMLER TRUST/O.H. COX;12:30 PM 179 OSBORN RD, HARRISON, NY 1999 SUBARU UVT
#4S3BG6850X7620534 Re:P.K. NICKLES /P.
ARDIS; 1PM 4360 BRONX BLVD, Bx 2006 CADIL
4D #1G6DP577460163517 Re:K.C. COHEN /K.B.
ENCIZO; 2008 CHRYS SUBN #3A8FY58B98T14
4613 Re:P.B. HUNTER /C. MORENO;1:30 PM 1624
WHITE PLAINS RD., Bx 2007 DODGE 4D #2B3LA
53H47H772954 Re:STONE DIRECT;2PM 1402
BLONDELL AVE., Bx 2013 KIA OPT #5XXGM4A72D
G133143 Re:HYUNDAI LEASE TITLING TRUST/
V.W. GOLDSMITH;3PM 6 CAREY PL., PORT WASHINGTON, NY 1997 KIA 4D #KNAFA1251V5309506
Re:E. GUTIERREZ;3:30 PM 1290 NEW YORK AVE.,
HUNTINGTON STA, NY 2002 CHEVR CORVETTE
#1G1YY12S325133608 Re:J. GALASSO;4PM 1676
ROCKAWAY AVE.,LYNBROOK, NY 2000 LINCO 4D
#1LNHM81W6YY838454 Re:M. HETTENA;5PM
143-45 SPRNGFLD BLVD, Qns 2008 TOYOT SUBN
#JTLKE50E681059776 Re:R. GUARDA /L. MONTAYNE; 2005 NISSAN 4DSD #1NAL11D45N462001
Re:M. MIRANDA-PENA Publ.01/8 & 01/15/2014.
ΘιΜΠΟ κΑΜΟΥσ/ΑσΟσιΕΪΤΕνΤ ΠρΕσ
Ο Ελληνας ΥΠΕΞ Ευάγγελος Βενιζέλος με τον Γάλλο ομόλογό του Λοράν Φαμπιούς.
τη διάρκεια της ωριαίας και πλέον συνάντησης με τον Γάλλο
ομόλογό του, παρουσίασε τις
προτεραιότητες της ελληνικής
προεδρίας στην ΕΕ.
«Πρόκειται για προτεραιότητες των λαών και των κοινωνιών
της ΕΕ», δήλωσε στους δημοσιογράφους με την ευκαιρία συνέντευξης Τύπου που έδωσε
από κοινού με τον Γάλλο
Υπουργό. «Πρόκειται για την
ανάπτυξη, την απασχόληση, το
κοινωνικό κράτος, την ανεργία
των νέων, την παράνομη μετανάστευση, την προστασία των
συνόρων, την ολοκλήρωση της
οικονομικής διακυβέρνησης και
ιδίως της τραπεζικής ένωσης για
να υπάρχει μια πραγματικά ενιαία τραπεζική αγορά», πρόσθεσε.
Βεβαίως, υπογράμμισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλήσαμε και
«για την προτεραιότητα που
έχουμε αναδείξει και που είναι
η οριζόντια θαλάσσια πολιτική,
που ξεκινάει από το περιβάλλον
και την ενέργεια έως την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών
σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο,
ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου».
Σχετικά με την κρίση στη Συ-
273208/1975
Legal Notice/Auction Notice
All N.Y. Auctioneers, Edward J. Norcia, Auctioneer
#1130254 Sells 1/31/14 at 8AM at 2013 THIRD
AVE., NYC 2009 NISSA VERSA #3N1CC11E09L
496747 Re:SELENA NICOLE CORREA;9AM 319
DEVOE ST., Bklyn 2009 NISSA 4D #1N4AL21E09
N477650 Re:C. JONES; 1996HONDA CIVIC
#1HGEJ8249TL071400 Re:HANOVER MOTOR
SALES INC/G.STONE;10AM 193-08 NORTHERN
BLVD., Qns 2009 HONDA SUBN #5J6RE48799L0
05754 Re:SEONG WON YOON /A. PEREZ; 11AM
215-25 99 AVE., Qns2009 HONDA ACCORD
#1HGCP26869A029058 Re:GEESEPPE JONATHAN
MEDINA; 12NOON 3330 DELAVALL AVE., Bx
2001 MAZDA MPV #JM3LW28Y210193570 Re:G.
ZIMMERMAN /C. ZIMMERMAN;12:30 PM 2835
SEDGWICK AVE, Bx 1999 BMW 4D #WBADM63
31XBY29816 Re:I. GREEN;1PM 1529 LURTING
AVE, Bx 2002 YAMAHA MCY #JYAVP14E92A00
1704 Re:V.R. GULLAPALLI;1:30 PM 3448 ROMBOUTS AVE, Bx 2010 HONDA CR-V #5J6RE4H
74AL020943 Re:E.L. PRIMER /C. HAMILTON;
2PM 138 CITY ISLAND AVE, Bx 2007 CHEVR
VAN #1GCGG25V471238951 Re:TERRELL
TASHAMCOLEMAN/T. COLEMAN;3:30 PM 1290
NEW YORK AVE., HUNTINGTON STA, NY 2000
FORD MUSTANG #1FAFP4041YF267825 Re:Q.
CHUN; 5PM 143-45 SPRNGFLD BLVD, Qns 2008
PONTIAC4D #1G2ZF57B584117060 Re:T.N.
PIERCE. Publ. 01/15 & 01/22/2014
273218/1975
ταστροφής του χημικού οπλοστασίου της Συρίας.
Το Ιράν, η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, οι
εξελίξεις στις αραβικές χώρες
όπως η Αίγυπτος και η Λιβύη,
καθώς και η ανατολική εταιρική
σχέση με Ρωσία και Ουκρανία,
απασχόλησαν επίσης τους δύο
πολιτικούς.
Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε
τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών «εξαιρετικές» και ο Λοράν
Φαμπιούς, από τη μεριά του, τάχθηκε υπέρ μιας «πιο έντονης
οικονομικής και επενδυτικής παρουσίας γαλλικών επιχειρήσεων
στην Ελλάδα».
Νωρίτερα, το απόγευμα, είχε
συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών, Πιερ Μοσκοβισί, με
την ιδιότητα του αντιπροέδρου
της κυβέρνησης, αλλά και αυτής
του πρώην υπουργού Οικονομικών, όπως δήλωσε ο ίδιος στους
δημοσιογράφους.
Εξήγησε ότι με τον Πιερ Μοσκοβισί μίλησε για τις επιδόσεις
της ελληνικής οικονομίας, για το
πρωτογενές πλεόνασμα που σημαίνει πάρα πολλά γιατί «αποκτούν υπόσταση και με νούμερα, οι μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού».
νομικά», επισήμανε.
Σε ερώτημα του «ΑΜΠΕ» για
το πότε προβλέπει την επιστροφή στην εν λόγω κανονικότητα
και εάν θα μπορούσε να προσδιορισθεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2014, ο κ. Βενιζέλος απάντησε:
«Το ταχύτερο δυνατό. Οι
αγορές έχουν μια σοφία, έχουν
ένστικτο και ξέρουν. Ο διεθνής
ιδιωτικός τομέας επενδύει αυτήν
τη στιγμή πολλές ελπίδες στην
Ελλάδα. Το βλέπει κανείς σε
πολλές δηλώσεις παραγόντων
της διεθνούς χρηματοοικονομικής και οικονομικής ζωής και
έχει πολύ μεγάλη σημασία εμείς
οι ίδιοι εσωτερικά να μην υπονομεύουμε την προσπάθεια.
Στην Οικονομία όλα είναι και
ψυχολογία και εικόνα, πέρα από
την ουσία που είναι πάρα πολύ
κρίσιμη. Η ουσία, με τον ιδρώτα
και το αίμα του ελληνικού λαού,
τώρα φαίνεται στα δημοσιονομικά επιτεύγματα και στις διαρθρωτικές αλλαγές. Τώρα δεν μιλάμε με λόγια, μιλάμε με αριθμούς», υπογράμμισε ο Ευ. Βενιζέλος.
Τέλος, χθες, συναντήθηκε και
με τον πρόεδρο του Γαλλικού
Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Οι επενδυτές και οι πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα
Συνέχεια από τη σελίδα 1
επωφεληθεί από την ανάκαμψη
της παγκόσμιας οικονομίας.
«Ενώ ένα μέρος του ράλι
μπορεί να αποδοθεί στο κυνήγι
ευκαιριών, ένα άλλο μέρος μπορεί να αποδοθεί στις θεμελιώδεις αλλαγές στην ελληνική οικονομία, δηλαδή στην επιδιόρθωση του ελληνικού οικονομικού μοντέλου», γράφει και συνεχίζει:
«Τα προβλήματα της χώρας
είχαν τις ρίζες τους στο προηγούμενο οικονομικό μοντέλο.
Ενα ημι-Σοβιετικό, ημι-Λατινικό
οικονομικό μοντέλο, το οποίο
δημιούργησε ένα μεγάλο και
διεφθαρμένο κράτος».
Κάνει λόγο για «εκτεταμένη
παρουσία της κυβέρνησης στις
επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες των πολιτών, ελέγχοντας άμεσα πάνω
από το 50% της Οικονομίας».
Μετά το ξέσπασμα της κρίσης, πρόσθεσε, «το ελληνικό οικονομικό μοντέλο άρχισε να αλλάζει και η χώρα φαίνεται να
διαμορφώνει τις σωστές προϋποθέσεις... το μέγεθος του κράτους έχει μειωθεί, οι κρατικές
επιχειρήσεις ιδιωτικοποιούνται,
βελτιώνεται η διαφάνεια και επιστρέφει η ηρεμία στους δρόμους
των μεγάλων πόλεων».
«Για να το πούμε απλά: η Ελλάδα κινείται στη σωστή κατεύθυνση και οι επενδυτές το έχουν
προσέξει», καταλήγει.
Από την πλευρά του, ο Γκάρετ Κόλσμιθ, διαχειριστής κεφαλαίων της Insight Investment
Management, θυγατρικής της
τράπεζας Bank of New York
Mellon, με δηλώσεις του στο
«Μπλούμπεργκ» εξέφρασε την
άποψη πως τα ελληνικά κρατικά
ομόλογα μπορεί να είναι τώρα
ελληνικών ομολόγων μετά το
«κούρεμά» τους το 2012. Εάν η
Ελλάδα προχωρήσει στην πώληση 5ετών ομολόγων στο δεύτερο
εξάμηνο του 2014 -κάτι που έχει
δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας- η
εταιρεία του, είπε ο κ. Κόλσμιθ,
θα εξετάσει την επένδυση σε αυτά.
Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, η «Insight Investment
Management» θεωρεί πως τα ελληνικά, πορτογαλικά και κυπριακά ομόλογα δεν έχουν
απαλλαγεί του κινδύνου που
ενέχει η επένδυση σε αυτά.
Ουκ ολίγα δημοσιεύματα σε
διεθνή ΜΜΕ, όπως έγραψε χθες
ο «Ε.Κ.», προειδοποιούν για το
πώς η πολιτική αστάθεια που
επικρατεί στην Ελλάδα, μπορεί
να καταστρέψει την όποια δημοσιονομική πρόοδο έχει επιτευχθεί έως τώρα.
O καθηγητής στο Long Island
University, Π. Μουρδουκούτας.
πιο ασφαλή από τα πορτογαλικά.
Αιτιολόγησε τη γνώμη του,
αναφέροντας ότι έχει μειωθεί ο
κίνδυνος να επιβληθούν πρόσθετες ζημιές στους επενδυτές
Η Ελλάδα θέλει να βγει στις
αγορές το συντομότερο δυνατόν. Κάτι που θα έχει τόσο συμβολικό, όσο και ουσιαστικό χαρακτήρα. Συμβολικό, πως τα χειρότερα έχουν μείνει πίσω. Ουσιαστικό, καθώς θέλει να καλύψει «κενό» στον προϋπολογισμό, χωρίς να χρειαστεί να ληφθούν νέα μέτρα, όπως αντιπροτείνει η τρόικα.
Το επιτόκιο 7,7% για τα
10ετή ομόλογα, μπορεί να είναι
κατά πολύ χαμηλότερο από το
33% και πλέον που ήταν κατά
την κλιμάκωση της κρίσης, αλλά
παραμένει υψηλό για βιώσιμο
δανεισμό από τις αγορές.
Αυτό επεσήμανε, σύμφωνα
με τη «Ντόιτσε Βέλε», και ο επικεφαλής οικονομολόγος της 3ης
μεγαλύτερης τράπεζες της Ελβετίας, Zurcher Kantonalbanκ,
Αναστάσιος Φραγκουλίδης. «Η
Ελλάδα θα μπορεί να εξυπηρετεί
το χρέος της στην ελεύθερη αγορά με ανεκτά επιτόκια το νωρίτερο σε δύο χρόνια».
«Ασφαλώς υπάρχουν και τώρα επενδυτές που θα έδιναν δάνεια στην Ελλάδα, μόνο όμως σε
υψηλούς τόκους. Γι’ αυτό η Ελλάδα θα χρειαστεί για λίγο καιρό ακόμη τη βοήθεια των διεθνών δανειστών της», διευκρίνισε.
Εμφανίστηκε πεπεισμένος
ότι ο ελληνικός λαός θα συνεχίσει να συνεργάζεται και να πορεύεται τον φιλοευρωπαϊκό
δρόμο.
«Ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης
χρεοκοπίας και εξόδου από το
ευρώ έχει γίνει σημαντικά μικρότερος» σημείωσε, ενώ έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση σε «αποτελεσματική διοίκηση, λιγότερη διαφθορά και ανοιχτές αγορές».
Μεταρρυθμίσεις δηλαδή που
αφορούν κυρίως το κράτος.
Διευρυμένη η ανάκριση για τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου
ντίνου, των οποίων ο πρώην
υπουργός φέρεται να διέγραψε
τα ονόματα από τη «λίστα Λαγκάρντ», όταν την παρέλαβε
από τις γαλλικές Αρχές.
Ο αρεοπαγίτης ανακριτής ξεκινά τη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας για να κρίνει εάν
χρειάζεται να καλέσει σε εξέταση επιπλέον μάρτυρες, αλλά και
διαδικασίες για όσα μη πολιτικά
πρόσωπα θεωρηθούν συμμέτοχοί του, προκειμένου να κριθεί
ενιαία στο τέλος της ανάκρισης
εάν θα παραπεμφθούν με σχετικό βούλευμα στο Ειδικό Δικαστήριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
στο ομόφωνο βούλευμα, που
έκρινε ότι δεν τίθεται ζήτημα
για να απαγγείλει κατηγορίες
σε βάρος του Γ. Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με τη δίωξη
της Βουλής για τα αδικήματα
της απιστίας, της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος.
Οταν διαβιβαστούν στον
Α.Π. και οι συναφείς δικογραφίες, θα κινηθούν οι αναγκαίες
παραγραφής, διατυπώνεται από
ένα μέλος του ΑΠ και η άποψη
ότι οι σύντομες αποσβεστικές
προθεσμίες που προβλέπονται
για τη δίωξη υπουργών δεν πρέπει να εφαρμόζονται ως αντίθετες σε θεμελιώδεις διατάξεις του
Συντάγματος, καθώς μπορεί να
οδηγήσουν στο ακαταδίωκτο
και στην ατιμωρησία υπουργού
που μπορεί να βαρύνεται με σοβαρά αδικήματα.
Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη
δέχθηκαν ότι η Βουλή της μιας
μέρας δεν αρκούσε για να επέλθει παραγραφή και εξάλειψη
του αξιοποίνου και συνεπώς νόμιμα ασκήθηκε η δίωξη και
μπορεί να ακολουθήσει ανάκριση.
Πεζός σε βόλτα στην Αθήνα ο Σαμαράς
eyρωκινηση
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Διευρυμένη θα είναι η
ανάκριση που θα γίνει στον
Αρειο Πάγο για την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος
του πρώην υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, καθώς αναμένεται να διαβιβαστούν στο ανώτατο δικαστήριο
και άλλες συναφείς δικογραφίες
που έχουν σχηματιστεί για μη
πολιτικά πρόσωπα που μπορεί
να θεωρούνται συμμέτοχοι στις
πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο πρώην υπουργός.
Σύμφωνα με το νομοθετικό
πλαίσιο για την ευθύνη των
υπουργών, οι τυχόν συμμέτοχοι
(μη πολιτικά πρόσωπα) πρέπει
να παραπέμπονται και να δικάζονται μαζί με τον κατηγορούμενο υπουργό στο Ειδικό Δικαστήριο.
Ετσι, ο αρεοπαγίτης Ιωσήφ
Τσαλαγανίδης, που πήρε από το
Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου το «πράσινο
φως» για να ξεκινήσει την ανάκριση, θα πρέπει να αναζητήσει
πού βρίσκονται και ποια είναι η
μέχρι τώρα δικαστική πορεία
των δικογραφιών που έχουν
σχηματιστεί σε βάρος των πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιω.
Διώτη και Ιω. Καπελέρη, καθώς
και σε βάρος των συγγενικών
προσώπων του Γ. Παπακωνστα-
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Πεζός και μόνος, με δύο
μόνον άντρες της προσωπικής
του ασφάλειας, που τον ακολουθούσαν διακριτικά και από απόσταση, βγήκε λίγο μετά τις 10
το βράδυ της Δευτέρας από το
Μέγαρο Μαξίμου και κατευθύνθηκε προς το ξενοδοχείο
«Hilton», όπου είχε ραντεβού
για δείπνο με φίλους, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
στον δρόμο τον σταμάτησαν αρκετές φορές απλοί πολίτες όλων
των ηλικιών, οι οποίοι μετά την
πρώτη έκπληξη που τον είδαν
να περπατά μόνος του, του
έπιασαν την κουβέντα λέγοντας
τα προσωπικά τους βάσανα, αλ-
λά και κάποιοι ενθαρρύνοντάς
τον να συνεχίσει την πορεία
του.
Οι μεν ηλικιωμένοι του ζήτησαν να μην κόψει άλλο συντάξεις.
Είχε όμως κουβέντα και με
αρκετούς νέους ανθρώπους οι
οποίοι, αφού συμφώνησαν ότι
πράγματα έπρεπε να αλλάξουν
στην ελληνική κοινωνία, εξέφρασαν την αγωνία τους για την
ανεργία.
Δεν είναι η πρώτη φορά που
ο κ. Σαμαράς κάνει μόνος του
βόλτα, χωρίς ιδιαίτερα μέτρα
ασφαλείας. Λίγο πριν από τα
Χριστούγεννα είχε περπατήσει
στην πλατεία Συντάγματος και
παλαιότερα στο Κολωνάκι.
Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μεταβεί στο
Στρασβούργο προκειμένου να
μιλήσει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το
πρόγραμμα δραστηριοτήτων της
ελληνικής προεδρίας της ΕΕ,
παρόντος του προέδρου της
Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.
Ο κ. Σαμαράς θα αναπτύξει
τις προτεραιότητες και τους στόχους της ελληνικής προεδρίας
και θα απαντήσει στις ερωτήσεις
των ευρωβουλευτών.
Θα ακολουθήσει συνέντευξη
Τύπου του πρωθυπουργού Α.
Σαμαρά, του προέδρου της Επιτροπής Ζ. Μ. Μπαρόζο και του
προέδρου του ΕΚ, Μ. Σουλτς.
14
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Μαθήτρια καταγράφει σε ιστορίες τις εικόνες της
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. (ΑΜΠΕ»).
Το διάβασμα γι’ αυτήν είναι «ένα
ταξίδι» και το γράψιμο «εσωτερική ανάγκη» και μπορεί στο
σχολείο να επιλέγει τους αριθμούς και όχι τις λέξεις, όπως χαρακτηριστικά λέει, αλλά με την
πένα της καταφέρνει όχι μόνο
να «ταξιδεύει» άλλους με τις
ιστορίες της, αλλά και να κερδίζει βραβεία και διακρίσεις.
Μαθήτρια της Α’ Λυκείου φέτος, η Δέσποινα-Μαρία Γιαννακοπούλου, από την ακριτική
Αλεξανδρούπολη, κατάφερε την
περσινή σχολική χρονιά να κατακτήσει όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία βραβεία σε ισάριθμους
λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.
Ο «χορός» των διακρίσεων
άνοιξε με το 1ο βραβείο διηγήματος στον 5ο πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό του Μορφωτικού Ιδρύματος Πετρούπολης,
τον περασμένο Μάρτιο, για το
διήγημα «Αγάπη δίχως όρια».
Ακολούθησε ο έπαινος από την
Πανελλήνια Ενωση Λογοτεχνών,
δυο μήνες αργότερα, για το διήγημα «Το Μυστικό της Ευτυχίας» και η περσινή χρονιά
«έκλεισε» με το 1ο βραβείο του
Α’ Πανελλήνιου Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού πρωτόλειου διηγήματος που διοργάνωσε το ίδρυμα «Αικατερίνη Λασκαρίδη» για
το διήγημα «Με πυξίδα τη ζωή».
Από την τελετή απονομής βραβείων Α’ Πανελληνίου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού της περιόδου 2012-2013 στη μνήμη της
Καίτης Λασκαρίδη, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 15
Δεκεμβρίου, στο «Ιδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη».
Οπως λέει στο «ΑΜΠΕ», «είναι μια εσωτερική ανάγκη. Είναι
πολύ σημαντικό για μένα να καταγράφω συναισθήματα, σκέψεις και να δημιουργώ ιστορίες.
Ετσι, μ’ αυτόν τον τρόπο δεν χάνω ούτε ένα δευτερόλεπτο από
τη ζωή. Δημιουργώντας χαρακτήρες και ιστορίες ζω παράλληλα με τους ήρωές μου» τονίζει, σημειώνοντας πως ακόμη
δεν έχει εξοικειωθεί με την ιδέα
πως υπάρχουν άνθρωποι που
μπορούν να «ταξιδεύουν» με τις
δικές της ιστορίες.
«Τα τελευταία πέντε χρόνια
ζω στην Αλεξανδρούπολη και οι
μη νόμιμοι μετανάστες είναι μέρος της καθημερινότητάς μου.
Στην αρχή τρομάζεις από το
άγνωστο. Μετά, σταδιακά, το
βλέμμα μένει επάνω τους ολοένα και περισσότερο κι έτσι καταλήγεις να φαντάζεσαι την
προσωπική ιστορία του καθενός.
Οτι ίσως να κοιμούνται στις
γραμμές του τρένου -κάτι το
οποίο έχω δει κι εγώ πολλές φορές- να πλένονται στα λασπόνερα, να κοιμούνται στα χαρτόκουτα.
Είναι αληθινές εικόνες που
δεν μπορούν να μην δημιουργήσουν συναισθήματα. Κάποια
στιγμή νιώθεις να κάνεις την
ανάγκη κάτι για να τους βοηθήσεις», λέει η Δέσποινα, με φωνή
που μαρτυρά αγωνία και θλίψη
για το δράμα αυτών των ανθρώπων.
Στο διήγημά της «Με πυξίδα
τη ζωή», η νεαρή μαθήτρια
έπλασε χαρακτήρες φτιαγμένος
από τις εικόνες που αντικρίζει
συχνά στους δρόμους της πόλης
της και με πρωταγωνιστή τον
Ομάρ, έναν μικρό πρόσφυγα μη νόμιμο μετανάστη- και το μακρύ ταξίδι του από τη χώρα του,
το Πακιστάν, στην Ελλάδα, κατάφερε να συγκινήσει όχι μόνο
τον καθηγητή, τους φίλους και
τους συμμαθητές της, αλλά και
την κριτική επιτροπή που ξεχώρισε το διήγημά της ανάμεσα σε
πολλά άλλα.
«Εγώ κατέγραψα τη διαδρομή από την πατρίδα τους στη δική μου, από τις εικόνες που
έβλεπα - γιατί τις περισσότερες
φορές αρκεί μια λέξη ή μια εικόνα για να πυροδοτήσει τη φαντασία μου», καταλήγει.
Μετέφερε 15 μη νόμιμους μετανάστες σε καρότσα νταλίκας
ΚΟΖΑΝΗ. («ΑΜΠΕ»). Εναν
30χρονο αλλοδαπό, μέλος
εγκληματικής ομάδας, που μετέφερε στην καρότσα της νταλίκας του 15 μη νόμιμους μετανάστες, συνέλαβαν αστυνομικοί
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών
Θεσσαλονίκης, ύστερα από
έλεγχο στην Εγνατία οδό, στο
ύψος των διοδίων Πολύμυλου
Κοζάνης.
Εναντίον του 30χρονου και
έξι ακόμη ατόμων σχηματίσθηκε
δικογραφία διότι επιχείρησαν να
διευκολύνουν, παράνομα, την
έξοδο των 15 μη νόμιμων μεταναστών από την ελληνική επικράτεια.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η καρότσα του οχήματος
έφερε σφραγίδα τελωνείου, το
σύρμα της οποίας ήταν παραβιασμένο και επιμελώς επανασυνδεμένο, προκειμένου να παραπλανηθούν οι ελεγκτικές Αρχές.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι αλλοδαποί, με τη
βοήθεια μελών του κυκλώματος,
αρχικά μετέβησαν σιδηροδρομι-
Αγιο Ορος. Πήγε στο Αγιο
Ορος για να προσευχηθεί, όμως
τελικά συνελήφθη για κλοπή εικόνας. Πρόκειται για έναν άνδρα 41 ετών, υπήκοο Ρουμανίας,
ο οποίος αφαίρεσε από κατάστημα 63χρονου στις Καρυές του
Αγίου Ορους μια εικόνα αξίας 90
ευρώ. Ο δράστης έγινε αντιληπτός και συνελήφθη από αστυνομικούς. Προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα
Αγίου Ορους, ενώ ο 43χρονος
θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Αγρίνιο. Ποσότητα λαθραίου καπνού βρήκαν οι αστυνομικοί στην κατοχή μιας 38χρονης υπηκόου Αλβανίας, η οποία
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: «ΑΜΠΕ»
κώς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμειναν προσωρινά, ενώ τελικός προορισμός
τους ήταν η Ιταλία, μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας.
Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, συγγενικά πρόσωπα των μεταναστών επρόκειτο
να καταβάλουν το χρηματικό
συνελήφθη στο Αγρίνιο. Ειδικότερα, ύστερα από έρευνα που
έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι της 38χρονης, βρήκαν και κατέσχεσαν πέντε νάιλον σακούλες με καπνό, βάρους περίπου
2,5 κιλών. Συνολικά, τον τελευταίο καιρό, κατά τη διάρκεια
των ερευνών που κάνει η αστυνομία σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, έχουν βρεθεί
πάνω από 5.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και περισσότερα από 12 κιλά λαθραίου καπνού, ενώ έχουν συλληφθεί
περίπου 30 άτομα, τα οποία
έχουν κατηγορηθεί για τη διακίνηση των λαθραίων προϊόντων καπνού.
ποσό των περίπου 2.000 ευρώ
για τον καθένα, γεγονός που σημαίνει ότι τα μέλη του κυκλώματος θα αποκόμιζαν κέρδη άνω
των 30.000 ευρώ.
Εκτός της νταλίκας, οι αρμόδιες Αρχές κατέσχεσαν επίσης
το ποσό των 1.850 ευρώ και
970.000 ριάλ Ιράν, δύο κινητά
τηλέφωνα και δύο συσκευές
πλοήγησης.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί
στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των
υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.
Εκτός των Αθηνών
Πύλος. Σε εξέλιξη βρίσκονται
οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών, για τον εντοπισμό και τη
σύλληψη τριών αγνώστων οι
οποίοι χτύπησαν και λήστεψαν
ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Γερμανών. Ειδικότερα, οι τρεις άγνωστοι, προχθές το απόγευμα,
αφού μπήκαν στο σπίτι που διαμένει 64χρονος Γερμανός με την
69χρονη σύζυγό του στο χωριό
Κορυφάσιο Πύλου, τους χτύπησαν και τους άρπαξαν χρήματα,
ηλεκτρονικές συσκευές, τρία κι-
νητά τηλέφωνα, καθώς και ένα
αυτοκίνητο, με το οποίο στη συνέχεια διέφυγαν και αναζητούνται.
το χρυσοφόρο βαγόνι των Ναζί
στην Θεόπετρα Τρικάλων ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα.
Ο επιχειρηματίας από τα Τρίκαλα, που είναι κάτοικος Νυρεμβέργης, ηλικίας 42 ετών και ο
συνέταιρός του από το Πακιστάν
έχασαν 20.000 ευρώ και σήμερα
Εφορίας.
«Αυγή»
Σκάνδαλα-τρόικα συμπληγάδες
για κυβέρνηση.
«Μακεδονία»
Προς λύση για το μετρό.
«Μαγνησία»
Φόροι-ανεργία κρατούν την οικονομία.
«Νέα Κρήτη»
Εζησαν ξανά το μακελειό.
«Λόγος»
Λάθος διάσωση για την Ελλάδα. «Κατακεραυνώνει» την
τρόικα έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου.
«Πατρίς»
(Πύργου)
Τραγική μοίρα. Νεκρός ο 24χρονος Αντώνης Αντωνίου που ήταν
συνεπιβάτης σε μηχανάκι...
«Η Καθημερινή»
Η Δικαιοσύνη πρωταγωνίστρια
εξελίξεων.
Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ από «Τα Νέα».
πτώσεις. αλλά αντιστροφή κλίματος στην αγορά.
«Εθνος»
Στο ψυγείο οι αλλαγές στις Πανελλαδικές.
«Εθνικός Κήρυκας»
Αφήνουν χωρίς σύνταξη χιλιάδες παλιννοστούντες. Αφορά κυρίως ομογενείς από χώρες της
πρώην ΕΣΣΔ και Βορ. Ηπείρου
• Θολό το πολιτικό τοπίο στην
Ελλάδα • Νέες συλλήψεις για
εξοπλιστικά.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Ελεύθερος Τύπος»
Συλλήψεις για υποβρύχιες μίζες
25 εκατ. ευρώ.
«Ημερησία»
Απειλή
κατασχέσεων
270.000 οφειλέτες.
«Ελευθερία» (Καλαμάτας)
«Λαβράκι» από έρευνα για συντάξεις... μαϊμού.
«Ελευθεροτυπία»
Χειροπέδες στα τσιράκια του
Ακη.
«Κέρδος»
Η Ελλάδα θα ζητήσει νέους πόρους κατά παρέκκλιση από τις
Βρυξέλλες.
«Εστία»
Οδός σωτηρίας «αι οικονομίαι».
«Η Εφημερίδα
των Συντακτών»
Στην υγειά των κορόιδων...
«Τα Νέα»
Το σκάνδαλο των τροφίμων.
Στο σημείο έφτασε και ο ιατροδικαστής για την αυτοψία,
ενώ θα ακολουθήσει νεκροψία
νεκροτομή.
Αγνωστα παραμένουν τα αίτια κάτω από τα οποία τυλίχθη-
«Νeakriti»
κε στις φλόγες η μονοκατοικία
και είχε ως αποτέλεσμα να γραφτεί με τα πλέον μελανά χρώματα ο επίλογος στη ζωή της
ηλικιωμένης, ενώ το ανακριτικό
της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη σχετική έρευνα. Πάντως
πληροφορίες αναφέρουν ότι η
φωτιά ξέσπασε το πιθανότερο
από σόμπα.
Εκδικάστηκε το ζήτημα
επιμέλειας της μικρής Μαρίας
ΛΑΡΙΣΑ. («ΑΜΠΕ»). Εκδικάστηκε, χθες, στο δικαστήριο Εκούσιας Δικαιοδοσίας του Πρωτοδικείου Λάρισας το σε εκκρεμότητα
ζήτημα της επιμέλειας της μικρής
Μαρίας, η περίπτωση της οποίας
συγκλόνισε το πανελλήνιο.
Οπως είναι γνωστό, μετά την
αποκάλυψη και τροπή της υπόθεσης με τους δυο αθίγγανους
«γονείς» να είναι προφυλακισμένοι -ο άνδρας στις φυλακές Λάρισας και η γυναίκα στις φυλακές
Κορυδαλλού- από την Εισαγγελία
είχε προσωρινά ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
Στην παρούσα φάση, η διαδικασία αφορά την οριστική ανάθεση της επιμέλειας στο «Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου
στη συνέχεια να έχει τη δικαιοδοσία να διαχειριστεί το μέλλον
του μικρού κοριτσιού. Η σχετική
απόφαση αναμένεται να εκδοθεί
το επόμενο χρονικό διάστημα.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης
αναμένεται να προχωρήσουν
στην αποκατάσταση του εδάφους, καλύπτοντας τις τρύπες
που άνοιξαν βάσει του χάρτη
που διέθεταν. Οι 2 φιλόδοξοι
χρυσοθήρες, έχουν λάβει άδεια
ανασκαφών για 15 μέρες και δεν
αποκλείεται να επιστρέψουν στο
σημείο για να εξαντλήσουν τα
χρονικά περιθώρια που έχουν.
Τρίπολη. 59χρονος συνταξιούχος έχασε τη ζωή του, όταν
για άγνωστη αιτία, ο γεωργικός
ελκυστήρας, που οδηγούσε σε
αγροτική περιοχή, στον Κάνδαλο Τεγέας, εκτράπηκε της πορείας του και ανατράπηκε, με
αποτέλεσμα να τον καταπλακώ-
των δυο αθίγγανων δεν παρέστησαν στη χθεσινή διαδικασία,
καθώς θεωρούν το θέμα «τυπικό»
και «διαδικαστικό», από τη στιγμή
που οι πελάτες τους παραμένουν
προφυλακισμένοι, ενώ υπενθυμίζεται ότι έχουν υποβάλει εκ
νέου αίτηση αντικατάστασης της
προσωρινής κράτησης, η οποία
αναμένεται να εξεταστεί.
Οι κινήσεις του ζεύγους των
αθίγγανων θα εξαρτηθούν από
την αποφυλάκισή τους, την οποία
επιδιώκει η υπεράσπισή τους,
καθώς υπογραμμίζει ότι από την
εξέλιξη της υπόθεσης δεν προέκυψε θέμα υφαπαργής.
σει και να τον τραυματίσει θανάσιμα. Προανάκριση διενεργεί
το Αστυνομικό Τμήμα Σταδίου.
Χανιά. Τραγικό θάνατο από
πτώση βρήκε στην περιοχή Αρώνι Ακρωτηρίου, στα Χανιά, άνδρας ηλικίας 50 ετών, πατέρας
τριών παιδιών. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο 50χρονος είχε
ανέβει στην ταράτσα του σπιτιού του για να καθαρίσει την καμινάδα του τζακιού του. Κάτω
από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο
άτυχος άνδρας έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό
από ύψος περίπου πέντε μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Οι τίτλοι των κυριότερων
θεμάτων που προβλήθηκαν στα
πρωτοσέλιδα του Τύπου της Τρίτης 14 Ιανουαρίου.
«Δημοκρατία»
Θράσος από τον Αντρίκο για τα
CDS!
ΗΡΑΚΛΕΙΟ. («Νέα Κρήτη»). Με
τον πλέον άσχημο τρόπο κόπηκε το νήμα της ζωής για μία ηλικιωμένη όταν γύρω στις 2:30
χθες το μεσημέρι το σπίτι στο
οποίο βρισκόταν στο Τσαλικάκι
πήρε φωτιά και λαμπάδιασε.
Αμεσα στο σημείο έσπευσαν 4
οχήματα και 8 άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
καταβάλλοντας
προσπάθειες
να
βγάλουν την άτυχη
γυναίκα από το σπίτι αλλά και να κατασβήσουν τη φωτιά.
Πληροφορίες
αναφέρουν ότι η
φωτιά ξεκίνησε από
το σαλόνι όπου και
βρισκόταν η άτυχη
γυναίκα. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει και να βγει από τον χώρο
που καιγόταν με αποτέλεσμα η
φωτιά να της στερήσει τη ζωή.
Την στιγμή του τραγικού περιστατικού, η γυναίκα που αντιμετώπιζε και προβλήματα υγείας, βρισκόταν μόνη στο σπίτι,
καθώς ο άντρας της ήταν στη
δουλειά.
Τρίκαλα. Οι ανασκαφές για
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος
«Ριζοσπάστης»
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Να εμποδίσει ο λαός τα σχέδια
της κυβέρνησης.
Απανθρακώθηκε
ηλικιωμένη στο Τσαλικάκι
«Αλήθεια»
(Θεσσαλίας)
«Λευκή εβδομάδα...» τον Μάρτιο προκειμένου να ενισχυθεί ο
εσωτερικός τουρισμός.
για
«Ναυτεμπορική»
Κόλαφος της Ευρωβουλής στις
επιλογές της τρόικας.
«Η Γνώμη» (Πάτρας)
118 οριστικές διαθεσιμότητες
στο Πανεπιστήμιο.
«Ημέρα τση Ζάκυθος»
Αρωμα εκλογών με υποσχέσεις
οι στόχοι του 2014.
«Ημερησία» (Ημαθίας)
4ος πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης ο Πολιτισμός.
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Αγώνας» (Θράκης)
Δεν αρκούν προσφορές και εκ-
«Η Ροδιακή»
Προδόθηκαν από τα σκάφη
τους. Πιάστηκαν στο δόκανο της
«Πρωινός Λόγος»
(Ιωαννίνων)
Πηγή πλούτου τα αρωματικά
φυτά.
«Ταχυδρόμος»
(Μαγνησίας)
Παρακράτησαν το χαράτσι για
ρεύμα.
«Ο Χρόνος» (Κομοτηνής)
Πολυεθνική της Τουρκίας «φλερτάρει» με την Alfawood.
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σήμερα είναι Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου, Παύλου Θηβαίου, Ιωάννου Καλυβίτου.
Η ΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Η μόρφωση χωρίς σκέψη προκαλεί σύγχυση. Η σκέψη χωρίς
μόρφωση παραπαίει.
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ, 551-479 π.X.,
Κινέζος φιλόσοφος
ΚΡΙΟΣ
21 Μαρτίου - 20 Απριλίου
Θα νιώσετε τον πειρασμό να συνάψετε καινούργιες σχέσεις,
πριν αναλάβετε όμως νέες υποχρεώσεις, πρέπει να σκεφθείτε
καλά τη σημερινή κατάσταση
και τις επιπτώσεις πάνω σε πρόσωπα που σας αγαπούν και σας
εκτιμούν.
ΤΑΥΡΟΣ
21 Απριλίου - 20 Μαϊου
Προχωρήστε χωρίς να δίνετε μεγάλη σημασία στις δυσχέρειες
που παρουσιάζονται πότε πότε.
Ασχοληθείτε μόνο με τα επείγοντα θέματα.
ΔΙΔΥΜΟΙ
21 Μαϊου - 20 Ιουνίου
Τροποποιήστε ελαφρά το πρόγραμμά σας και προσαρμοστείτε
προς τις απόψεις του προσώπου
που σας ενδιαφέρει. Δείξτε υπομονή και ενεργήστε με αντικειμενικότητα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
21 Ιουνίου - 20 Ιουλίου
Θα βρείτε τη χαρά και την ηρεμία κοντά στο πρόσωπο που σας
ενδιαφέρει. Φανείτε επιεικείς
και ξεχάστε κάθε μνησικακία.
ΖΥΓΟΣ
23 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου
Η περίοδος που θ’ ακολουθήσει
θα είναι ομαλή και ευτυχισμένη.
Τα σχέδιά σας θα πραγματοποιηθούν κι έτσι θα ηρεμήσετε. Η
περίοδος που θ’ ακολουθήσει θα
είναι ομαλή και ευτυχισμένη.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου
Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις
για μια αρμονική συμβίωση.
Μην αφήνετε να σας ξεφύγει
μια ευκαιρία που παρουσιάζετε.
ΤΟΞΟΤΗΣ
23 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου
Διεκδικήστε αυτό που σας ανήκει. Πρέπει να παλέψετε για να
έχετε τα ανάλογα δικαιώματα.
Δεν συμβαίνουν όλα όπως τα θέλει κανείς ή τα έχει προγραμματίσει.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου
Μην αφήσετε ορισμένα άτομα
να σας δημιουργήσουν δυσάρεστες καταστάσεις με το να σας
μεταδίδουν αβάσιμες και κακόβουλες πληροφορίες.
ΛΕΩΝ
21 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
Πριν αναλάβετε μια υποχρέωση
και αποφασίσετε σκεφτείτε το
συμφέρον σας. Μην αναζητάτε
καινούργιες καταστάσεις.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου
Αγαπητό πρόσωπο θα σας κάνει
να ανησυχήσετε. Θα υπάρξουν
γεγονότα που θα εδραιώσουν
την εμπιστοσύνη σας και θα
αποκαταστήσουν την ομαλότητα
στις σχέσεις σας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
22 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου
Η τάση σας για περιπέτειες δεν
πρέπει να σας παρασύρει. Ανησυχίες, νευρικότητα και ανεπιθύμητες συζητήσεις με πρόσωπα
του επαγγελματικού περιβάλλοντος είναι στο πρόγραμμα.
ΙΧΘΥΕΣ
19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Από γράμματα που θα φθάσουν
στα χέρια σας θα πληροφορηθείτε ορισμένες μυστικές ενέργειες που θα σας ανοίξουν τα
μάτια και θα σας επιτρέψουν να
λάβετε έγκαιρα τα μέτρα σας.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΘΝΙΚΟΣΚΗΡΥΞ τΕταΡτη 15 ιανουαΡιου 2014
15
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
WR/ντινοσ αυλωνιτησ
Παιδικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ν. Υόρκης
Ο παππούς Δανιήλ Πολυχρονιάδης με τον γιο του Κλήμη συνόδευσαν
και φυσικά θαύμασαν περήφανοι τον μικρό εγγονό Δανιήλ (18) που
παίζει με την ομάδα της Αστόριας.
Ο προπονητής εφήβων του Port Washington Νίκος Τζουμπάς με την
κόρη του Δέσποινα.
Φεύγει από Αλκμααρ και έρχεται στον ΠΑΟΚ ο Μάρτενς
Του ανταποκριτή μας
Γιώργου Ζαχαριάδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Οριστικά πλέον, ο
Μάρτενς στον ΠΑΟΚ και μάλιστα
από τώρα, όχι από το καλοκαίρι!
«Εχω δηλώσει και στο παρελθόν
ότι θα έπρεπε πραγματικά να προσπαθήσουμε για να κρατήσουμε αυτούς τους παίκτες, αλλά, φυσικά,
θα πρέπει αυτό να το θέλει και ο
ποδοσφαιριστής. Και ο Μάαρτεν δεν
είναι τέτοια περίπτωση. Ηθελε να
κάνει αυτό το βήμα τώρα. Οπότε,
αυτή είναι η καλύτερη λύση», είπε
ο Αντβοκαατ (προπονητής της Αλκμααρ) ενώ ο ίδιος ο Μάρτενς τόνισε:
«Στην Αλκμάαρ έχω ζήσει τα πάντα.
Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ
Καπ Ολλανδίας, το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής μου το πέρασα στην Αλκμάαρ. Στην ουσία μεγάλωσα εδώ,
δεν θα την ξεχάσω ποτέ».
Σήμερα, εκτός απροόπτου, ο παί-
< ΕΘΝΙΚΟΣ
κτης θα έχει λύσει το συμβόλαιο
του με την Αλκμααρ και θα έρθει
στην Θεσσαλονίκη για να παρουσιαστεί από την ΠΑΕ και να ξεκινήσει
προπονήσεις.
Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής λύνει
το συμβόλαιο του με την ολλανδική
ομάδα και ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα της καριέρας του. Ο
ΠΑΟΚ κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση στην Αλκμααρ, ένα ποσό
300.000 ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οποία και έγινε δεκτή
παρά το γεγονός ότι αρχικά οι Ολλανδοί ζητούσαν ποσό 500.000 ευρώ
για να αποδεσμεύσουν από τώρα
τον Μάρτενς.
Σχετικά με τον Φόσεν
Σύμφωνα με δημοσίευμα της
ιστοσελίδας «voetbalkrant.com» ο
ΠΑΟΚ φέρεται να έχει κάνει κρούση
στον επιθετικό της Γκενκ.
Αναλυτικά:
«Ο Φόσεν έχει τραβήξει την προ-
όπου και θα συνεχίσει την καριέρα
του μέχρι το καλοκαίρι. Για το θέμα
εξέδωσε ανακοίνωση η ΠΑΕ:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την
κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Λίαμ Λόρενς. Ο
Ιρλανδός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2012 και φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε 44
αγώνες σημειώνοντας τέσσερα γκολ.
Ηταν τιμή μου να παίξω για την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, αυτήν
με το μεγαλύτερο πάθος και δεν θα
το ξεχάσω ποτέ τον ΠΑΟΚ και τον
υπέροχο κόσμο του. Για μένα στην
Ελλάδα υπάρχει μόνο μία ομάδα»,
δήλωσε ο Λόρενς στο paokfc.gr λίγο
μετά τη λύση της συνεργασίας του
με τον σύλλογο. Η διοίκηση της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ εύχεται στον ποδοσφαιριστή κάθε επιτυχία στην συνέχεια
της καριέρας του».
• Τη συμπαράσταση 500 περίπου
οπαδών του θα έχει στη Ν.Σμύρνη
ο ΠAOK στο παιχνίδι του Σαββάτου
απέναντι στον Πανιώνιο.
Ο Πανιώνιος -σεβόμενος τις άριστες σχέσεις με τον ΠΑΟΚ- αποδέχτηκε από την πρώτη στιγμή το αίτημα για την παρουσία οπαδών της
ομάδας του «δικεφάλου». Ωστόσο,
παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αξίωσε
1000 εισιτήρια, φαίνεται πως θα αρκεστεί στα 500 λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στις θύρες των
φιλοξενούμενων. Προβλήματα που
αφορούν κινδύνους για την σωματική
ακεραιότητα των φιλάθλων.
Πέρα από τα 500 εισιτήρια, στον
ΠΑΟΚ θα δοθεί και ένα μπουθ για
τα μέλη της διοίκησης.
ΒΕΡΟΙΑ: Στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Ισμαελ
Γκονσάλβες προχώρησε η Βέροια.
Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και ο Ρώσος Πάβελ Κομόλοφ,
καθώς εκκρεμούν κάποια διαδικαστικά θέματα.
Δεν πάει πουθενά ο Ορλάντο Σα
Επιμέλεια:
Νεόφυτος Κυριάκου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Δεν είναι μυστικό πως ο Ορλάντο Σα αποτελεί στόχο ομάδων
του εξωτερικού (Πορτογαλία, Βραζιλία, Πολωνία, Ουκρανία, Ρωσία,
Γαλλία κ.α.) εδώ και μερικούς μήνες.
Mε την απόδοση, την ποιότητα και
την «δολοφονική» ικανότητα του
στο σκοράρισμα, ήταν δικαιολογημένο πως θα κεντρίσει το ενδιαφέρον
άλλων συλλόγων, κάτι που έχει ανεβάσει και τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Ωστόσο, όπως
έγκυρα πληροφορούμαστε στην παρούσα φάση, ο πρώτος σκόρερ του
πρωταθλήματος και σούπερ σταρ
της ομάδας του δεν το κουνάει από
την ΑΕΛ. Αυτή είναι και απόφαση
του ιδίου, θέλει να τελειώσει την
σεζόν με την ομάδα του και το καλοκαίρι να ασχοληθεί με την πιθανότητα να αγωνιστεί σε ένα πιο
ισχυρό πρωτάθλημα. Το ενδιαφέρον
της Λέγκια, όπως μαθαίνουμε δεν
τον ενδιαφέρει, καθώς στόχος του
είναι άλλος σύλλογος, με τον οποίο
ίσως συνεργαστεί στη νέα περίοδο.
Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε, πως ούτε στην ΑΕΛ δεν συζητούν
αυτή την περίοδο την περίπτωση
παραχώρησης του αναγνωρίζοντας
την προσφορά του και την βοήθεια
που μπορεί να δώσει στην ομάδα
τους η παρουσία του. Ο Σα, αποτελεί
το πιο ακριβό «κόσμημα» της ΑΕΛ
και ξέχωρα από το γεγονός ότι είναι
πρώτος σκόρερ, δεν επιθυμούν στον
σύλλογο να χαλάσουν την διάθεση
του κόσμου τους παραχωρώντας τον
τώρα που είναι στην πρώτη θέση
και με πολλές πιθανότητες να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.
Μάλιστα και με την προσθήκη
του Αντρίγια Καλουτζέροβιτς, αυξάνεται η δύναμη πυρός της ΑΕΛ, στην
προσπάθεια της ομάδας της Λεμεσού
να αγωνιστεί ξανά στην Ευρώπη.
Και ασφαλώς τα κέρδη με ενδεχόμενη συμμετοχή στην Ευρώπη θα
προσφέρουν περισσότερα οφέλη
στον σύλλογο.
Τέλος για Ομόνοια ο Αγκουιάρ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η Ομόνοια ανακοίνωσε πως
ο Μπρούνο Αγκουιάρ εξέφρασε την
επιθυμία να αποχωρήσει, για προσωπικούς λόγους και έτσι λύθηκε
κοινή συναινέσει η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Αμέσως μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Πορτογάλος μέσος, δήλωσε:
«Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο
της Ομόνοιας, αλλά και το Διοικητικό
Συμβούλιο για τη στήριξή τους. Η
σημερινή δεν είναι ευχάριστη μέρα
για εμένα. Στα τέσσερα και μισό
χρόνια που ήμουν στην ομάδα κατέκτησα τέσσερις τίτλους, οπόταν
ήταν μία καλή περίοδος. Προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη να βοηθήσω την Ομόνοια, ήμουν πάντα
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
2001: Πεθαίνει σε ηλικία 69 ετών ο Ούγγρος σφυροβόλος Jozsef Csermak,
ο πρώτος αθλητής που έσπασε το φράγμα των 60 μέτρων με βολή
60μ.34 κερδίζοντας το χρυσό στους Ολυμπιακούς του Ελσίνκι το
1952.
Πηγή: Galanis Sports Data
τόνισε στους παίκτες του ότι θα πρέπει να βγαίνει καλύτερα η μπάλα
από την άμυνα, να υπάρχει πιο γρήγορη ανάπτυξη και μεγαλύτερη προσοχή και καθαρό μυαλό τόσο στην
τελική πάσα όσο και στην τελική
προσπάθεια.
Οι παρατηρήσεις του Στέφενς
ήταν σύντομες και δεν υπήρξε εκτενέστερη ανάλυση. Οπως συμβαίνει
μετά από τα παιχνίδια, όσοι αγωνίστηκαν με τον Παναιτωλικό, ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης και αποθεραπείας, με χαλαρό
τρέξιμο, ασκήσεις στο γυμναστήριο
και υδροθεραπείες.
Και τυπικά
Στην Αγγλία θα συνεχίσει την
καριέρα του ο Λίαμ Λόρενς. Ο Ιρλανδός ποδοσφαιριστής επισκέφθηκε
τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έλυσε
το συμβόλαιο του και αναχώρησε
για την Αγγλία προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με την Μπάρνσλεϊ
ΚΥΠΡΟΣ
Τρίποντο χρυσάφι
με Λεντέσμα
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ντεμπούτο με νίκη στον πάγκο του Εθνικού πραγματοποίησε ο
Απόστολος Μακρίδης, καθώς η ομάδα
της Aχνας πανηγύρισε ένα σπουδαίο
διπλό με σκορ 1-0 επί της Νέας Σαλαμίνας, χάρη σε γκολ του Λεντέσμα
στο 85’ μετά από ωραία μπαλιά του
Αρόγιο.
Είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία στην μάχη που κάνει ο Εθνικός
για να αποφύγει την διαβάθμιση.
Στον αντίποδα, η Νέα Σαλαμίνα
επηρεάστηκε από τις μαζεμένες
απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών
(κυρίως του Ντιέγκο Λεόν) και δεν
κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη για την εστία του Κουντούλ.
Μετά το τέλος του αγώνα προέκυψαν πολλές αντιδράσεις από τον
κόσμο των ερυθρολεύκων προς τον
Δημήτρη Καλαϊτζίδη, ωστόσο η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει
θέμα τεχνικής ηγεσίας.
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Δ. Καλαϊτζίδης): Σέτκους, Ψιάνος, Κούσουλος, Ζιλέ, Μιντίκκης, Ντομπρασίνοβιτς, Παναγή, Τζούρτζουριτς,
Βαττής (89’ Σκβορτς), Καλογέρης,
Παύλου.
ΕΘΝΙΚΟΣ (Απ. Μακρίδης):
Κουντούλ, Αουρέλιο, Μπαρμπούδης, Πογιατζής (55’ Αρόγιο), Σίλας,
Χάτζιαρος (82’ Κατσής), Τσιντί,
Σοάρες, Λάζιτς (79’ Αμεσάν), Χριστοφή, Λεντέσμα.
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Δημήτρης
Καλαϊτζίδης από τη Νέα Σαλαμίνα,
όπως προέκυψε από τη συνάντηση
που είχε ο Ελλαδίτης τεχνικός με
τον πρόεδρος των «ερυθρόλευκων»,
Ανδρέα Παρασκευά. Το κλίμα είχε
βαρύνει πολύ για τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη, ειδικά με τις έντονες αποδοκιμασίες από μερίδα του κόσμου.
σοχή του ΠΑΟΚ, του συλλόγου που
αυτή την εβδομάδα απέκτησε τον
Μάρτενς. Το ελληνικό κλαμπ δίνει
ένα ωραίο ποσό για τον πρώτο σκόρερ της Γκενκ, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη»
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ.
«Από την Γκενκ σίγουρα δεν θέλουν να τον αφήσουν να φύγει,
αλλά ξέρουν ότι δεν θα μείνει για
πάντα. Φυσικά, θα πρέπει πρώτα
να φανούν τα χρήματα στο τραπέζι»,
γράφεται ακόμη στο συγκεκριμένο
κείμενο.
Παρατηρήσεις του Στέφενς
Ο Χουμπ Στέφενς έκανε ορισμένες παρατηρήσεις στους παίκτες του
για όσα δεν του άρεσαν στην εικόνα
του «δικέφαλου», την Κυριακή, χωρίς
πάντως να τους μιλήσει πολλή ώρα,
αλλά λίγο πριν βγουν όλοι για προπόνηση.
Ο Ολλανδός τεχνικός του ΠΑΟΚ
άριστος επαγγελματίας και σεβάστηκα στο απόλυτο αυτή την πολύ
μεγάλη ομάδα. Νιώθω περήφανος
που αγωνίστηκα στην Ομόνοια, της
οποίας υπήρξα και αρχηγός. Πάντα
θα έχει μία πολύ καλή θέση στην
καρδιά μου και θα την παρακολουθώ
στενά. Θα μου λείψουν όλα στην
Ομόνοια, το προπονητικό επιτελείο,
η ιατρική ομάδα, το προσωπικό, οι
φροντιστές, οι συμπαίκτες μου και
γενικά όλοι όσοι βρίσκονται στην
ομάδα. Ομως αυτή είναι η ζωή του
ποδοσφαιριστή. Θα ήθελα να ζητήσω
από τον κόσμο να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει ποιότητα στην
ομάδα, καθώς και εξαιρετικό κλίμα
στα αποδυτήρια. Είμαι σίγουρος ότι
αυτή η ομάδα μπορεί να κατακτήσει
το πρωτάθλημα. Μείνετε κοντά στην
Ομόνοια, διότι αυτός ο σύλλογος
αξίζει τα πάντα».
Αμαντού Γιάβο για την επίθεση
Για την απόκτηση επιθετικού ποδοσφαιριστή κινούνται στην Ομόνοια. Περίπτωση που εξετάζεται
είναι αυτή του Αμαντού Γιάβο.
Ο 30χρονος (26/9/1984) επιθετικός κατάγεται από την Γκάμπια,
όμως έχει σουηδική υπηκοότητα.
Μάλιστα, από το 2002 που άρχισε
την καριέρα του μέχρι και σήμερα
αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Σουηδίας. Εχει ύψος 1.75μ. και χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του είναι
η ταχύτητα. Πέρα από κεντρικός
επιθετικός, αγωνίζεται και ως εξτρέμ.
Αρχισε την καριέρα του από τη
Βαλεντούνα, το 2008 πήγε στην
Γκέφλε, ομάδα που απέκλεισε την
Ανόρθωση το καλοκαίρι, μέσα της
σεζόν 2009-10 εντάχθηκε στο δυναμικό της Ελφσμποργκ. Από το καλοκαίρι αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στην Ντζουργκάρντεν, όπου
διανύει την καλύτερή του σεζόν. Σε
26 αγώνες (23 ως βασικός) πέτυχε
12 γκολ. Οσον αφορά στον Ρικάρντο
Φερνάντες, «παίζει» δυνατά η ένταξή
του στο έμψυχο δυναμικό των πρασίνων και φαντάζει ως το φαβορί
για τη μεσαία γραμμή, παρόλο που
ο Λοτίνα αξιολογεί κι άλλους ποδοσφαιριστές.
Εξάλλου, έφθασε η μπλε κάρτα
του Σερζίνιο, ωστόσο χρονικά δεν
είναι εφικτό να υπολογίζεται για
τον αγώνα κυπέλλου με τον Αρη. Ο
Βραζιλιάνος μέσος θα είναι στη διάθεση του προπονητή του για το παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο
την ΑΕΛ.
< ΑΠΟΕΛ
Ο Δώνης καλεί τον Σίλντενφελντ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα
marcasl.blogspot.gr και τον Κώστα
Πλιάτσικα, ο Γιώργος Δώνης θέλει
τον Γκόρντον Σίλντενφελντ στον
ΑΠΟΕΛ.
Αναλυτικά το ρεπορτάζ: «Μπορεί
ο Γκόρντον Σίλντενφελντ να μην
καταπλήσσει τα πλήθη με τις φετινές
εμφανίσεις του στον Παναθηναϊκό,
ωστόσο, ο άλλοτε προπονητής του
στον ΠΑΟΚ Γιώργος Δώνης, δεν έπαψε να έχει σε εκτίμηση τον Κροάτη
κεντρικό αμυντικό. Και τώρα που ο
ΑΠΟΕΛ ψάχνεται για στόπερ εισηγήθηκε στη διοίκηση του κυπριακού
συλλόγου την απόκτηση του 29χρονου ποδοσφαιριστή.
Ο Δώνης βρίσκεται στην αναζήτηση ενός έμπειρου κεντρικού στόπερ και παρά την κακή χρονιά του
Σίλντενφελντ με το «τριφύλλι», θεωρεί ότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής
θα μπορούσε να είναι ο «leader»
για την άμυνα του ΑΠΟΕΛ.
Παρεμπιπτόντως, αξίζει να θυμηθούμε πως τον Γενάρη του 2013
ο τότε τεχνικός του ΠΑΟΚ αποθέωνε
τον Κροάτη - μέσω δηλώσεων του
στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας
- καλωσορίζοντας τον στην Θεσσαλονίκη:
Ο Σίντενφλεντ είναι ένας παίκτης
με εμπειρία και σημαντικές παραστάσεις μεγάλων αγώνων σε προηγμένα πρωταθλήματα. Τον είδαμε σε
αρκετούς αγώνες και διαπιστώσαμε
ότι έχει χαρακτηριστικά που μας
λείπουν στην άμυνα. Εχει τα ηγετικά
χαρακτηριστικά που θέλαμε να έχει
ο κεντρικός αμυντικός που θα αποκτούσαμε.
Μετά το πρόσφατο «ναυάγιο»
των διαπραγματεύσεων με τον Ατρόμητο για την απόκτηση του Σωκράτη
Φυτανίδη, ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ
δεν μάζεψε τα μεταγραφικά «δίχτυα»
από την ελληνική αγορά, αλλά τα
μετέφερε από το Περιστέρι στο Κορωπί!
Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της στήλης, στον αγώνα του
περασμένου Σαββατου Παναθηναϊκός - Πανιώνιος υπήρχε εκπρόσωπος
της κυπριακής ομάδας στο γήπεδο
της Λεωφόρου και συζήτησε με τους
«πράσινους» την προοπτική του μετακόμισης του Κροάτη αμυντικού
στον ΑΠΟΕΛ. Σημειωτέον, πως ο
Σίλντενφελντ αγωνίζεται με την μορφή δανεισμού στο «τριφύλλι» από
την Ντιναμό Μόσχας που διατηρεί
τα δικαιώματά του μέχρι το καλοκαίρι του 2015, χωρίς πάντως η ρωσική ομάδα να τον υπολογίζει. Μένει
πλέον να φανεί, αν στον Παναθηναϊκό θα ανάψουν το «πράσινο φως»
για την μετακόμιση του παίκτη στην
Λευκωσία (με τη σύμφωνη γνώμη
της Ντιναμό Μόσχας) κάτι που εφόσον τελικά θα συμβεί, θα σημάνει
πως με τα χρήματα που θα εξοικονομήσουν οι «πράσινοι» από το υπόλοιπο του φετινού συμβολαίου του
Σίλντενφελντ θα κινηθούν για την
απόκτηση άλλου στόπερ».
Οι κάρτες του Ντε Βινσέντι
Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ενημερώνει
ότι με επιστολή της η ΦΙΦΑ επιβεβαιώνει ότι ο ποδοσφαιριστής Τόμας
Ντε Βινσέντι μεταφέρει ποινή δύο
αγωνιστικών, η οποία του επιβλήθηκε
στην Ελλάδα και δεν είχε εκτιθεί
στην παρουσία του στο ελληνικό
πρωτάθλημα. «Η εταιρεία δρώντας
προληπτικά και όπως αποδεικνύεται
ορθά, παρά τις διαβεβαιώσεις της
ΕΠΟ μέσω επιστολής της προς την
ΚΟΠ, η οποία μας διαβιβάστηκε,
είχε θέσει τον ποδοσφαιριστή εκτός
αποστολής στον πρόσφατο αγώνα
με την ΑΕΚ», αναφέρει αρχικά η
σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει:
«Ως εκ τούτου, ο ποδοσφαιριστής
θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική
της ποινής του στον αγώνα με τη
Νέα Σαλαμίνα. Ο αριθμός καρτών
του ποδοσφαιριστή μηδενίζεται για
σκοπούς του κυπριακού πρωταθλήματος».
16
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Επέστρεψε στις νίκες - Παρέμεινε τελευταίος
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Μετά από έξι αγωνιστικές (πέντε
ήττες και μία ισοπαλία), η Καλλονή
επέστρεψε στις νίκες. Αν και βρέθηκε
πίσω στο σκορ από το γκολ του Μανιά στο 14’, η ομάδα του Γιάννη
Ματζουράκη επιβλήθηκε με 3-1 του
Αρη στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο
παιχνίδι με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της Σούπερ Λίγκας. Ο Ζακουάνι στο 34’, ο Μανούσος
στο 49’ και ο Λεοζίνιο στο 87’ ήταν
οι σκόρερ για το συγκρότημα της
Μυτιλήνης.
Η εξέλιξη του αγώνα:
2’ Μακρινό σουτ από τον Αγκάνθο, χωρίς τύχη, η μπάλα στην
αγκαλιά του Σιδεράκη.
3’ Προσπάθεια για σέντρα σουτ
του Τάτου από αριστερά, η μπάλα
ψηλά άουτ.
4’ Γύρισμα της μπάλας στον Διούδη, τρομερό... τσαφ από τον τερματοφύλακα του Αρη και στη συνεχεία, η Καλλονή πήρε κόρνερ.
4’ Σουτ του Μανούσου, από το
ύψος της περιοχής, ο Διούδης έπεσε
στη γωνιά του και έσωσε τον Αρη.
11’ Γύρισμα του Τσουμάνη από
τα αριστερά, ο Μανιάς έπιασε το
< σουπΕρ λιγΚΑ
Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία της 19ης
αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκα:
Ομάδες
Τέρμ. Βαθ.
1. Ολυμπιακός
57-6 53
2. ΠΑΟΚ
37-16 45
3. Ατρόμητος
29-14 36
4. Παναθηναϊκός 29-17 33
5. Αστέρας Τρίπολ. 28-17 32
6. Πανθρακικός
25-28 27
7. Σκόντα Ξάνθη 25-29 24
-. Παναιτωλικός
19-17 24
9. ΠΑΣ Γιάννινα
20-29 23
10. Καλλονή
20-36 22
-. ΟΦΗ
16-22 22
12. Πανιώνιος
16-21 21
13. Απόλλων Σμύρν. 23-31 20
-. Εργοτέλης
19-24 20
-. Λεβαδειακός
19-34 20
16. Πλατανιάς
18-27 19
17. Βέροια
17-30 18
18. Αρης
15-34 11
ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ
Η μπάλα στα δίχτυα του Αρη και ο Καζάκης τρέχει να πανηγυρίσει με τους υπόλοιπους παίκτες της
Καλλονής τη νίκη των νεοφώτιστων. Ενα αποτέλεσμα που κράτησε τον Αρη 7 βαθμούς από την 17η θέση.
σουτ στην κίνηση αλλά η άμυνα της
Καλλονής έδιωξε πάνω στη γραμμή.
14’ 0-1. Ο Τάτος έκανε τη σέντρα
από δεξιά, ο Μανιάς, στο δεύτερο
δοκάρι πλάσαρε στην κίνηση και
άνοιξε το σκορ για την ομάδα του
Σούλη Παπαδόπουλου.
22’ Πολύ καλή στιγμή για την
Καλλονή. Ο Μαρσέλο μπήκε στην
μεγάλη περιοχή του Αρη, έκανε το
σουτ από πλάγια θέση αριστερά,
αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα
από το αριστερό δοκάρι του Διούδη.
25’ Τετ α τετ του Μανούσου από
τα αριστερά αλλά τελευταία στιγμή
έβαλε την προβολή ο Τσουμάνης
και βοήθησε τον Διούδη να μαζέψει
την μπάλα
34’ 1-1. Εκτέλεση φάουλ του Λεοζίνιο από αριστερά, ο Zακουάνι με
κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
38’ Σουτ του Μαργαρίτη από τα
αριστερά μέσα από την περιοχή, η
μπάλα στην εξωτερική πλευρά των
διχτύων.
49’ 2-1. Γκολ από Μανούσο! Σουτ
στην κίνηση του Ελληνα επιθετικού
από το ύψος της περιοχής, η μπάλα
στα δίχτυα του Διούδη.
54’ Σουτ του Καζάκη από το
ύψος της περιοχής, η μπάλα λίγο
άουτ.
87’ 3-1. Ο Λεοζίνιο φεύγει στην
κόντρα, πλασάρει τον Διούδη και
κάνει το 3-1.
ΚΑΛΛΟΝΗ (Μαντζουράκης):
Σιδεράκης 6, Αναστασιάδης 5, Ζακουανί 7, Ποντάνι 6, Χωριανόπουλος 6, Αλβες 5, Κεϊτά 5 (78’
Φουρλάνος), Λεοζίνιο 6, Μανούσος 7, Νιαμπούγιου 6 (69’ Φαρία),
Καζάκης 5 (62’ Λεάντρο).
ΑΡΗΣ (Παπαδόπουλος): Διούδης 6, Καραγκούνης 5, Πουλίδο
4 (54’ Γιαννίτσης 5), Κύργιας 5,
Μαργαρίτης 4 (49’ Σουνάς 5),
Ηρακλής 5, Παπαδόπουλος 4 (76’
Κοτσαρίδης), Τσουμάνης 5, Μανιάς 6, Τάτος 6, Αγκάνθο 4.
Ματζουράνης: Αισιοδοξούμε
περισσότερο για το μέλλον
Η τελευταία φράση του Γιάννη
Ματζουράκη στη συνέντευξη Τύπου
μετά τη νίκη της ομάδας του, Καλλονής, επί του Αρη με 3-1 έκρυβε
τον εσωτερικό του κόσμο σχετικά
με το Σαββατοκύριακο που πέρασε
αλλά και την πίεση που αισθάνεται
η ομάδα του: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες για την
προσπάθεια που έκαναν ειδικά μετά
το γκολ που δεχθήκαμε. Μετά τα
αποτελέσματα του σαββατοκύριακου
είχαμε περισσότερη πίεση. Πλέον
νιώθουμε πιο άνετα αλλά πάλι κινδυνεύουμε άμεσα. Χρειάζεται ακόμη
μεγαλύτερη προσπάθεια. Ψάχναμε
μια σημαντική νίκη για να πάρουμε
τα πάνω μας. Το πρωτάθλημα είναι
πολύ ανταγωνιστικό και απ’ ότι φαίνεται τα πάντα θα κριθούν στο τέλος.
Κανείς δεν έχει καταδικαστεί. Ακόμη
και ο σημερινός μας αντίπαλος που
έμεινε μακριά, μπορεί να ανατρέψει
τα πράγματα. Εμείς συνεχίζουμε την
προσπάθεια και κοιτάμε το επόμενο
παιχνίδι. Σύντομα θα μπορούν να
βοηθήσουν και τα άλλα παιδιά. Πλέον αισιοδοξούμε περισσότερο για
το μέλλον».
Βαθμολογικό όριο στους 34 βαθμούς έβαλε ο τεχνικός του Αρη, Σούλης Παπαδόπουλος για τη σωτηρία
της ομάδας του, ενώ θεωρεί λάθος
του διαιτητή την κατακύρωση του
1-1 από την Καλλονή και πιστεύει
πως οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης
θα αποφύγουν τον υποβιβασμό.
«Το ξεκίνημά μας ήταν ιδανικό.
Πετύχαμε ένα γρήγορο γκολ το οποίο
μας ανέβασε κάπως την αυτοπεποίθησή μας. Δεν ήμασταν τόσο καλοί
στα επόμενα λεπτά αλλά δεν απειληθήκαμε κιόλας. Αν και δεν ψάχνω
ποτέ δικαιολογίες το γκολ της ισοφάρισης ήταν καθοριστικό. Ηταν
λάθος του διαιτητή που δεν σφύριξε
το επιθετικό φάουλ. Ηταν φανερό»,
είπε αρχικά και συνέχισε: «Το 1-1
ήρθε στο χειρότερο σημείο. Είμαστε
μια ομάδα που ψάχνει να ανεβάσει
την ψυχολογία της. Αν πηγαίναμε
με το 0-1 στα αποδυτήρια θα ήταν
εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι.
Στη συνέχεια δεχθήκαμε ένα γρήγορο γκολ και δυσκολευτήκαμε ακόμη περισσότερο. Δεν θέλω να πω
ούτε για τις μεταγραφές που δεν
έπαιξαν ούτε για τίποτα. Σίγουρα
θα βοηθούσαν κάποιοι αν τους είχαμε ετοιμοπόλεμους αλλά δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό».
Για το αν πιστεύει ακόμη στην
παραμονή, απάντησε: «Φυσικά και
πιστεύουμε. Απομένουν πολλά παιχνίδια ακόμη. Δεν πιστεύω σε θαύματα. Πρέπει να προσπαθήσουμε
όλοι μας περισσότερο. Η παραμονή
θα κριθεί στους 34 βαθμούς. Είναι
καλό ότι υπάρχουν πολλές ομάδες
με 19-20-21 βαθμούς διότι στο τέλος
δεν θα υπάρχουν αδιάφορες βαθμολογικά ομάδες. Τα πάντα μπορούν
να ανατραπούν».
Επόμενη (20ή) αγωνιστική
Σάββατο 18 Ιανουαρίου
08.00: Παναιτωλικός - Πανθρακικός
10.15: Ολυμπιακός - Λεβαδειακός
12.30: Πανιώνιος - ΠΑΟΚ
Κυριακή 19 Ιανουαρίου
08.00: Αρης - Ατρόμητος
10.15: Απόλλων Σμύρνης - Αστέρας
Τρίπολης
10.15: Εργοτέλης - Ξάνθη
10.15: ΠΑΣ Γιάννινα - Καλλονή
12.30: Βέροια - Παναθηναϊκός
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου
12.30: Πλατανιάς - ΟΦΗ
Ο Τότης Φυλακούρης σχολιάζει την 19η αγωνιστική
Του ανταποκριτή μας
Βασίλη Μαγαλιού
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Επεσε η αυλαία της 19ης αγωνιστικής
στη Σούπερ Λίγκα και σχεδόν έμεινε
το 1/3 του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι αλλά ο πιο αναλυτικός σχολιασμός στον κ. Τότης Φυλακούρη,
που ξεκινάει όπως πάντα με «μία
ζεστή και ένθερμη καλησπέρα στα
‘αδέλφια’ μου στην Αμερική. Να
είναι καλά και να περνάνε καλά.
Στα του πρωταθλήματος:
Ατρόμητος - Ολυμπιακός (00): Ηταν ντέρμπι. Πραγματικό ντέρμπι. Δεν θα μείνω στο οφσάιντ και
σε άλλα διαιτητικά αλλά καθαρά
αγωνιστικά. Ο Ατρόμητος έπαιξε έξυπνα, μυαλωμένα, δεν βγήκε ‘μπαμ’
στην επίθεση για να φάει καμια
4άρα. Το πήγε στο κέντρο και έπαιξε
με αντεπιθέσεις. Επαιξε δηλαδή όπως
παίζουν οι ομάδες απέναντι στον
Ολυμπιακό, αμυντικά με αντεπιθέσεις
μόνο που η άμυνα του Ατρομήτου,
λόγω ποιότητας, ήταν στο κέντρο.
Ετσι δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό να
βρει διαδρόμους. Βέβαια δεν είχε
και Μήτρογλου και μου έδειξε και
λίγο κουρασμένος ο Ολυμπιακός.
Αλλά, εντάξει, και πάλι απέναντι
στην 3η ομάδα του πρωταθλήματος
έπαιζε και στην έδρα της.
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (1-0):
Οπως έχουμε πει πολλές φορές ο
Παναιτωλικός έχει πολύ καλή ομάδα
και παίζει πολύ καλά με οποιονδήποτε αντίπαλο. Ετσι και με τον ΠΑΟΚ
ακόμα και στην Τούμπα. Στρωτή
ομάδα, πολύ καλή ομάδα, ξέρει να
αμύνεται αλλά και να εκμεταλλεύεται
τους γρήγορους επιθετικούς της αλλά
της έλειπε το γκολ. Ο ΠΑΟΚ δεν
ήταν καλός, δεν μπόρεσε να κάνει
παιχνίδι, φάνηκε κουρασμένος, δεν
πήρε βοήθειες από τα ατού του και
πήρε τη νίκη χάρη σε ατομικές ενέργειες παιχτών του. Είχε φάσεις, γιατί
και μόνο η Τούμπα κάνει φάσεις
αλλά δεν ήταν οι φάσεις - μαρς για
γκολ.
Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (10): Διπρόσωπος ο Παναθηναϊκός.
Στο πρώτο ήταν πολύ καλός θα μπορούσε ένα γκολ ακόμα αλλά στο
δεύτερο χάλια. Γλίτωσε ακόμα και
από ήττα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
Ισως λόγω κούρασης, ίσως λόγω όρεξης. Δεν ξέρω. Πάντως δεν ήταν καλός και φαίνεται η απουσία παρτενέρ
του Μπεργκ, όπως επίσης και κεντρικός αμυντικός. Ο Πανιώνιος δεν
έκανε κάτι ιδιαίτερο. Φάνηκε επειδή
έπεσε ο ΠΑΟ και έδειξε ότι δεν έχει
καλή ομάδα. Εχει προβλήματα.
Αστέρας Τρίπολης - Πλατανιάς
(3-0): Αρκετά καλό παιχνίδι στην
Τρίπολη. Και οι δύο ομάδες ήταν
κοντά σε απόδοση και φαίνεται και
από τα στοιχεία τους, αφού ακόμα
και ο Πλατανιάς είχε 8-9 τελικές
προσπάθειες, περίπου όσες και ο
Αστέρας που όμως είχε τα γκολ. Για
μια ακόμα αγωνιστική τα πατριωτάκια μου μπήκαν δυνατά και πέτυχαν
γρήγορο γκολ που τους έλυσε τα
πόδια. Ειδικά το 2-0 πριν λήξη το
ημίχρονο ήταν το γκολ της νίκης.
Αθόρυβα και χωρίς πολλά - πολλά ο
Αστέρας προχωράει καλά. Θέλει δουλειά ακόμα αλλά φαίνεται ότι του
πάει το δυνατό ξεκίνημα. Ο Πλατανιάς προσπάθησε αλλά δεν είχε τα
γκολ για να σταθεί όρθιος. Επαιξε
καλά αλλά ήταν άτυχος και άστοχος
στην τελική προσπάθεια.
Πανθρακικός - Ξάνθη (2-1):
Γειτονικό ντέρμπι που τα είχε όλα.
Και οι δύο έπαιξαν πολύ καλά, είχε
σασπένς, τα είχε όλα. Είχε και ανακοινώσεις. Αυτό που μου άρεσε ήταν
πως και οι δυο ακριτικές ομάδες
έπαιξαν ανοιχτά και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πήγαν για τη νίκη και το
έδειξαν. Ειδικά για τον Πανθρακικό
που είναι πολύ καλό σύνολο και
χτυπάει πεντάδα.
Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΣ Γιάννινα (4-0): Πολύ σημαντική νίκη
για τον Απόλλωνα και μπορώ να
την πω νίκη με τσαμπουκά. Μπήκε
μέσα, δεν λογάριασε τίποτα, τα έδωσε όλα και με ένα ξέσπασμα κανα
20λεπτο πήρε μεγάλη σε έκταση
και σε αξία νίκη. Ηθελε τη νίκη και
φάνηκε από το πρώτο λεπτό και βέβαια δικαίως την πήρε. Ο ΠΑΣ τώρα
ίδια και χειρότερη γεύση με την
ήττα στην έδρα του από τον Αστέρα.
Τίποτε. Ούτε οργανωτικά, ούτε και
αμυντικά που έχει λύσεις. Φαίνεται
πως στην αποχώρηση του Ντε Βινσέντι αλλά και -λιγότερο- του Τσάβες
ο Τσιώλης δεν έχει λύσεις. Πρέπει
να βρει όμως γιατί η ομάδα δείχνει
ότι είναι σε ελεύθερη πτώση.
ΟΦΗ - Βέροια (0-1): Τεράστιο
διπλό. Δεν ξέρω αν σωθεί η Βέροια
αλλά αν γίνει θα οφείλεται σ’ αυτή
τη νίκη. Καλύτερος ο ΟΦΗ, πιο απειλητικός αλλά πιο έξυπνα στημένη η
Βέροια έδωσε χώρο και έπαιξε με
κόντρα. Καλά οργανωμένη πίσω,
έδωσε δύναμη στην καταστροφή
του παιχνιδιού του ΟΦΗ και εκμεταλλεύτηκε τις αποβολές και τον
εκνευρισμό των Κρητικών. Ο ΟΦΗ
τώρα αν δεν ηρεμήσει σαν ομάδα
και αν δεν βρει κάποιον οργανωτή
θα έχει πρόβλημα.
Καλλονή - Αρης (3-1): Καταρχήν
να πούμε πως το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο. Και οι δύο ομάδες είχαν
περίπου ίδιες επιθέσεις, ίδιες αποκρούσεις, ίδιες τελικές. Απλά η Καλλονή νίκησε αφενός γιατί είχε λιγότερο άγχος και αφετέρου γιατί είχε
νέο... αίμα στη σύνθεσή της που
ήταν άγνωστο στον Αρη. Και βέβαια
ήταν πιο εύστοχη και πιο ψύχραιμη
στην τελική προσπάθεια. Κατά τα
άλλα ήταν ίδια με τον Αρη, που
ήταν ‘πνιγμένος’ στο άγχος του και
κυρίως δεν μπόρεσε να διαχειριστεί
σωστά το γρήγορο γκολ που πέτυχε.
Εχει πρόβλημα τώρα ο Αρης.
Λεβαδειακός - Εργοτέλης (20): Αν δεν δει κάποιος το παιχνίδι
και μάθει το σκορ θα πει ‘εύκολα ο
Λεβαδειακός’. Ομως άλλη σχέση με
το ματς. Ο Εργοτέλης ήταν πολύ
καλύτερος, έκανε και έχασε διπλάσιες
ευκαιρίες από τους Βοιωτούς, έπαιξε
καλύτερο παιχνίδι και μπορώ να
αναφέρω τούτο: Μέτρησα πάνω από
15 τελικές του Εργοτέλη και μόλις
5 του Λεβαδειακού μαζί με τα γκολ.
Απλά ο Λεβαδειακός είχε τον Μάντζιο στη σωστή θέση, ενώ ο Εργοτέλης δεν είχε αντίστοιχο Μάντζιο και
δεν είχε τύχη. Πλέον δεν έχει και
τον φίλο μου τον Γιαννάκη (σ.σ.
τον προπονητή Γιάννη Πετράκη)».
«Τίγρης»: Εγώ θέλω πρώτος απ’ όλους το γήπεδο
Του ανταποκριτή μας
Θάνου Λιακόπουλου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Την Δευτέρα αργά το βράδυ έγινε η
καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη γιορτή των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών
της «κιτρινόμαυρης» ομάδας. Στην
κοπή της πίτας βρέθηκαν πολλές
προσωπικότητες της «Ενωσίτικης»
οικογένειας προεξάρχοντος του Δημήτρη Μελισσανίδη που μίλησε για
την «Αγιά Σοφιά» και ξεσήκωσε τους
πάντες!
Οταν ο «Τίγρης» πήρε το μικρόφωνο για τις καθιερωμένες ευχές
είπε: «Καλή χρονιά και χρόνια πολλά
σε όλους. Ξέρω τι θέλετε να ακούσετε... Γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια!
Εγώ το θέλω πρώτος! Να ξανακάνουμε την ΑΕΚ όπως την ξέραμε
και την θέλουμε όλοι μας»!
Η γιορτή ήταν αφιερωμένη στη
μνήμη του αξέχαστου Γιώργου Αμερικάνου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή
για το αείμνηστο αθλητή της «Ενωσης» και προβλήθηκε ένα βίντεο με
στιγμές από την καριέρα του με την
κιτρινόμαυρη φανέλα. Η εκδήλωση
έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας.
Το γεγονός ότι βρέθηκε ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο οποίος είχε
δίπλα του την δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας, Εφη Αποστολάκη, που
είχε προσκληθεί σημαίνει πολλά για
το γήπεδο.
Παρών και ο εκτελεστικός διευθυντής Ντούσαν Μπάγεβιτς και οι
Μιχάλης Παυλής και Μιγκέλ Κορδέρο
που τιμήθηκαν.
Από τη διοίκηση προσήλθαν επίσης ο γενικός διευθυντής Γιώργος
Ρόκας, η υπεύθυνη επικοινωνίας Αγγελική Αρκάδη και ο πρόεδρος της
Ερασιτεχνικής Κωνσταντίνος Κοτσάτος.
Στον χώρο της εκδήλωσης βρέθηκαν και οι Μαύρος, Παπαϊωάννου,
Νικολάου, Γενεράκης, Πανταζής,
Κόντος, Τρότζος, Ανατολιωτάκης.
Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της
ΑΕΚ εκπροσωπήθηκε από τις Παπαγεωργίου, Παπαφωτίου, Ιβάνοβα
και ο Οικονόμου ενώ από την ομάδα
μπάσκετ οι Φαλέκας, Πολυτάρχου
και Γκιζόγιαννης.
Μία από τις πλέον συγκινητικές
στιγμές της εκδήλωσης ήταν η βρά-
πρωταγωνιστής ήταν ο «Νέστορας».
Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής
και ένθερμος υποστηρικτής της ΑΕΚ,
Πάνος Κιάμος, βραβεύτηκε και αυτός.
Ο Κιάμος παρέλαβε το βραβείο
του από τον «ισχυρό άνδρα» του
τμήματος χάντμπολ, κ. Δημήτρη Λαζόπουλο και εμφανώς συγκινημένος
τόνισε: «Είναι μεγάλη μου τιμή να
βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σας. Οι παλαίμαχοι είναι ο λόγος που γίναμε
ΑΕΚ. Αυτοί είναι το σώμα της ΑΕΚ
που φόρεσαν την φανέλα σε δύσκολους καιρούς».
< ΑΕΚ
Οι σκέψεις
για το ρόστερ
Συνέχεια από τη σελίδα 18
ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ
Δημήτρης Μελισσανίδης και Ντούσαν Μπάγεβιτς τίμησαν τον Μιχάλη Παυλή που σε ηλικία, μόλις, 24
ετών είπε «αντίο» στο ποδόσφαιρο λόγω της ασθένειας (σκλήρυνση κατά πλάκας) που αντιμετωπίζει.
βευση του Μιχάλη Παυλή, την οποία
έκαναν οι Μελισσανίδης - Μπάγεβιτς.
Η πλακέτα έγραφε «Παυλή ψυχάρα για πάντα ΑΕΚΑΡΑ» και μόλις
την παρέλαβε ο πρώην επιθετικός
της «Ενωσης» είπε συγκινημένος:
«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα που
με βραβεύουν οι άνθρωποι που έγραψαν την ιστορία της ομάδας μας.
Εύχομαι να έχετε όλοι υγεία, να
δούμε την ΑΕΚ να φτάνει ψηλά και
να επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια»!
Κατά την διάρκεια της γιορτής
των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών
της ΑΕΚ, βραβεύτηκε και ο λαϊκός
βάρδος κ. Γιώργος Μαργαρίτης, δια
χειρός του αντιπροέδρου κ. Βαγγέλη
Ασλανίδη.
Ο Ελληνας τραγουδιστής, εμφανώς συγκινημένος, τόνισε πως από
μικρό παιδί ήταν κοντά στην ΑΕΚ,
καθώς ο παππούς του ήταν Μικρασιάτης: «Ο παππούς μου ήταν από
την Μικρά Ασία και ήμουν πάντα
κοντά στην ΑΕΚ».
Η Αγγελική Αρκάδη ήταν ένα
από τα τιμώμενα πρόσωπα της γιορτής. Η υπεύθυνη επικοινωνίας της
ΑΕΚ παρέλαβε την πλακέτα της δια
χειρός Θωμά Μαύρου και στην ομιλία
της τόνισε: «Δεν περίμενα ποτέ να
με βραβεύσουν οι Παλαίμαχοι της
ΑΕΚ για οποιοδήποτε λόγο. Το 2014
να είναι μια χρονιά που θα πάμε
μπροστά και θα μπουν οι βάσεις για
το γήπεδό μας».
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
του «δικεφάλου», Γιώργος Πεππές,
βραβεύτηκε κατά την διάρκεια της
γιορτής του συνδέσμου δια χειρός
Ντούσαν Μπάγεβιτς.
Ο εκτελεστικός διευθυντής της
ΑΕΚ δήλωσε χαρούμενος που ήταν
μαζί με τον Ροδίτη αμυντικό, ενώ
δεν παρέλειψε να στείλει και τις ευχές του: «Θέλω να σας ευχαριστήσω
πολύ που είμαι ανάμεσα σας. Είμαι
χαρούμενος που ήμουν μαζί με τον
Γιώργο. Μακάρι να μπούμε σπίτι
μας και να έχουν περάσει όλα όσα
ζήσαμε».
Ο καταξιωμένος ηθοποιός και
ένθερμος υποστηρικτής της ΑΕΚ, κ.
Αντώνης Αντωνίου, βραβεύτηκε από
τα χέρια του Χρήστου Αρδίζογλου
που εμφανώς συγκινημένος τόνισε
πως υπάρχουν «δέκα εκατομμύρια
λόγοι, για να αποφασίσει κάποιος
να γίνει οπαδός της ΑΕΚ».
Ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε επίσης στο ποδοσφαιρικό του ίνδαλμα,
ο οποίος δεν είναι άλλος από τον
μαγικό Κώστα Νεστορίδη, εξιστορώντας ένα παιχνίδι της εποχής με
αντίπαλο γερμανική ομάδα, όπου
Οι πλάγιοι μπακ είναι ένα «κεφάλαιο» το οποίο δεν αναμένεται
να απασχολήσει άμεσα την ΑΕΚ,
αλλά σίγουρα θα έρθει στο προσκήνιο. Αριστερά φαίνεται να... βγαίνει
ο Πεταυράκης, ενώ υπάρχει αναμονή
για την κατάσταση στην οποία θα
επιστρέψει ο Τσουμάγκας. Αντίθετα,
δεδομένα θα αποκτηθεί ένας δεξιός
ακραίος. Ο Τσουκαλάς δεν έχει πείσει
ούτε φέτος, ο Αργυρίου μπορεί να
αποτελέσει μία εναλλακτική επιλογή.
Κατά συνέπεια θα αποκτηθεί τουλάχιστον ένας ή και δύο παίκτες για
τα άκρα. Για την επίθεση θεωρείται
βέβαιο ότι θα αποκτηθούν τουλάχιστον δύο παίκτες που θα αγωνίζονται
στην κορυφή, ενώ θα υπάρξει ενίσχυση και για τους ακραίους. Ο
Αραβίδης είναι μία καλή επιλογή,
αφού μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως
μοναδικός προωθημένος όσο και
στα άκρα, άρα δίνει μία ακόμα εναλλακτική, ενώ στα υπ' όψιν είναι και
ο Βασιλείου. Οσο για τα πλάγια, ο
Πλατέλλας είναι ο ένας που θα παραμείνει στο ρόστερ, ενώ για τον
Πόποβιτς τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, αν δεν αλλάξει
άμεσα την εικόνα του.
• Χθες η ομάδα είχε ρεπό και οι
παίκτες επανέρχονται σήμερα στις
προπονήσεις.
MIΚΡΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Στις 23 Αυγούστου
το επόμενο
πρωτάθλημα
Και το ...παιχνίδι με τις ομάδες
που θα υποβιβασθούν από την Σούπερ Λίγκα αλλά και ποιες θα ανέβουν
από τη Φούτμπολ Λιγκ καλά κρατεί.
Χθες η Σούπερ Λίγκα μπορεί να
αποφάσισε ότι το νέο πρωτάθλημα
2014-2015 θα ξεκινήσει στις 23 Αυγούστου 2014, όμως δεν πήρε απόφαση για τα «καυτά» θέματα και η
υπόθεση θα πάει στο τακτικό Διαιτητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ. Η τελική
απόφαση θα ληφθεί σε νέα συνεδρίαση το Σάββατο, ενώ το Διαιτητικό Δικαστήριο θα εκδικάσει την
υπόθεση την Τρίτη (άγνωστο πώς
στην περίπτωση που υπερψηφιστεί
η πρόταση των περισσοτέρων ομάδων της Φούτμπολ Λιγκ).
ΑΠΕ
Πέτριτς:
Υποσχόμενη ομάδα
ο ΠΑΟ
Ο Μλάντεν Πέτριτς είδε τον Παναθηναϊκό από κοντά για πρώτη
φορά το περασμένο Σάββατο στο
παιχνίδι με τον Πανιώνιο και παρότι
το «τριφύλλι» αντιμετώπισε μεγάλες
δυσκολίες για να φτάσει στη νίκη, ο
Κροάτης έμεινε ευχαριστημένος από
το επίπεδο της ομάδας του και τις
προοπτικές εξέλιξης που διαπίστωσε.
Ο 33χρονος Κροάτης μίλησε στην
κροατική ιστοσελίδα «Jutarnji» και
ερωτηθείς για τις πρώτες του εντυπώσεις από τον Παναθηναϊκό: «Είναι
ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα πολύ
καλά οργανωμένο σύλλογο. Παρά
το γεγονός ότι το τελευταία χρόνια
είχαν κάποια οικονομικά προβλήματα, έχουν πολύ καλή οργάνωση,
δεν επιτρέπουν το παραμικρό. Πρόσφατα πήγα και στο νέο προπονητικό
κέντρο της ομάδας που είναι άνετο
και μοντέρνο. Οσον αφορά την ομάδα είναι νεανική και πολλά υποσχόμενη. Είδα τον αγώνα, ήταν
ντέρμπι και το σημαντικό είναι ότι
η ομάδα μου πήρε τους τρεις βαθμούς. Ηταν πολύ καλός αγώνας και
είμαι πολύ χαρούμενος που ο Παναθηναϊκός νίκησε με γκολ του Πράνιτς» σχολίασε ο Πέτριτς που αποκάλυψε ότι υπήρχαν επαφές με τους
ανθρώπους της ΠΑΕ από το περασμένο καλοκαίρι: «Ηθελαν να με
αποκτήσουν πριν πάω στην Γουέστ
Χαμ, όμως εκείνη την περίοδο δεν
ήθελα να μετακομίσω με την οικογένεια μου, ήθελα να παραμείνω
στο Λονδίνο. Ομως στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν ήμουν από τις πρώτες επιλογές του αγγλικού συλλόγου
και έπρεπε να σκεφτώ το μέλλον
μου. Ο Παναθηναϊκός ήταν συνέχεια
στο μυαλό μου, επικοινωνήσαμε, οι
δύο πλευρές είπαν τι θέλουν και
φθάσαμε πολύ γρήγορα στην συμφωνία».
Δ.Ρ.
Τα συγχαρητήρια
του Μασάντο
στον Ρονάλντο
Ο Πάουλο Μασάντο έστειλε μέσω
facebook τα συγχαρητήρια του στον
συμπατριώτη του Κριστιάνο Ρονάλντο για την κατάκτηση της «Χρυσής
Μπάλας».
«Μερικές φορές παίρνει χρόνο
για τη δικαιοσύνη και σήμερα είναι
αυτή η ημέρα. Ως ποδοσφαιριστής,
ως συμπαίκτες και ως σπουδαίος φίλος, συγχαρητήρια στον Κριστιάνο
Ρονάλντο για άλλη μία χρυσή μπάλα.
Απλά ο καλύτερος απ’ όλους», έγραψε
ο μέσος του Ολυμπιακός, «ανεβάζοντας παράλληλα και φωτογραφία
στην οποία απεικονίζονται μαζί με
τον Ρονάλντο, σε αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας!
Τ.Γ.
Οι 4 του Μιλάνου
Σε μία πολύ μεγάλη έρευνα προχώρησε η Ευρωλίγκα που έθεσε ερωτήματα προς τους γενικούς διευθυντές των ομάδων οι οποίοι… έστειλαν
τις Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας,
Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε -Ούλκερ στο Final-4 του Μιλάνου. Β.Ζ.
Τίτλοι τέλους
για Γκαρσία
Ο Λουίς Γκαρσία, ένας από τους
ελάχιστους Ισπανούς που έχουν φορέσει τη φανέλα με το «τριφύλλι»
στο στήθος κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και στην αναφορά που έκανε στην αποχαιρετιστήρια και ευχαριστήρια ανακοίνωσή
του ο 35χρονος μέσος δε ξέχασε
τον Παναθηναϊκό: «Στη Μπανταλόνα
και στη Γκάμπριελ οι οποίες με συγκρότησαν ως προσωπικότητα, στη
Μπαρτσελόνα γιατί μου άνοιξε το
δρόμο, τη Βαγιαδολίδ, την Τενερίφη
και την Τολέσο γιατί μου επέτρεψαν
να καθιερωθώ στην Πριμέρα, στην
Ατλέτικο Μαδριτης γιατί είχα την
ευκαιρία να βιώσω το φλεγόμενο
Καλντερόν, τη Σανταντέρ και τον
Παναθηναϊκό για τις καλές εμπειρίες,
την Πουέμπλα και την Πούμας επειδή μου έδωσαν τη δυνατότητα να
ζήσω σε μία χώρα με ζεστούς ανθρώπους και παθιασμένους με το
ποδόσφαιρο και στη Λίβερπουλ γιατί
με τοποθέτησε στο πάνθεον της
ιστορίας του διεθνούς ποδοσφαίρου
και να γίνω μέλος της οικογένειας
των κόκκινων, για πάντα». Για την
ιστορία με τον Παναθηναϊκό είχε
20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε 2 γκολ.
Δ.Ρ.
Εξιτήριο ο Σιόβας
Ο Δημήτρης Σιόβας πήρε εξιτήριο
από το «Metropolitan» όπου νοσηλευόταν από το περασμένο Σάββατο
μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε λόγω του κατάγματος έξω
σφυρού στο δεξί του πόδι. Ο διεθνής
αμυντικός θα ξεκινήσει προπονήσεις
σε ένα μήνα και μέχρι τότε το πόδι
του θα βρίσκεται σε ακινησία. Τ.Γ.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
< ολυμπιακοσ
NFL: «Τιτάνας» ο Γουάιζενχαντ
«Ξανασμίγουν»
Μήτρογλου - Σαβιόλα
Συνέχεια από τη σελίδα 18
για την συνέχεια της περιόδου με
βασικό αμυντικό δίδυμο τους Μανωλά και Παπαδόπουλο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους
Πειραιώτες προτάθηκε ο 25χρονος
Νιγηριανός στόπερ, Αντελεγιέ της
Ανζί, όμως για την περίπτωση του
αποτελεί μειονέκτημα ότι δεν διαθέτει κοινοτικό διαβατήριο.
Ο «νέος Βιεϊρά» πιάνει Λιμάνι
Ενα... λαβράκι παρόμοιο με αυτό
που είχαν «βγάλει» πριν από μερικά
χρόνια με την περίπτωση του Γιάγια
Τουρέ, ελπίζουν ότι θα «βγάλουν»
στον Ολυμπιακό με την απόκτηση
του Αμπντισαλάμ Ιμπραήμ! Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν
ότι ο 22χρονος Νορβηγός μέσος με
καταγωγή από την Σομαλία είναι
«κλεισμένος» από τους «ερυθρόλευκους» και η απόκτησή του θα ολοκληρωθεί και τυπικά μόλις ο παίκτης
γυρίσει στις 19 Ιανουαρίου στην Ευρώπη από το Αμπου Ντάμπι, όπου
βρίσκεται με την Εθνική ομάδα της
Νορβηγίας. Ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει τον Ιμπραήμ χωρίς ακόμη να
είναι ξεκάθαρο αν αυτό θα γίνει με
την μορφή δανεισμού ή με ελεύθερη
μεταγραφή. Στο ξεκίνημα της καριέρας του στα αγγλικά γήπεδα, αρκετοί είχαν χαρακτηρίσει τον Ιμπραήμ ως τον νέο Πατρίκ Βιεϊρά.
Πάντως σε περίπτωση που όπως όλα
δείχνουν, ολοκληρωθεί η μεταγραφή
του Ιμπραήμ από τον Ολυμπιακό,
τότε ο νεαρός Νορβηγός θα παραχωρηθεί σε πρώτη φάση ως δανεικός
μέχρι το τέλος της περιόδου στον
Εργοτέλη ως... αντικαταστάτης του
Πελέ που πήγε στους Πειραιώτες.
Από την άλλη διαψεύδουν ότι υπάρχει θέμα τόσο με τον Ιβοριανό μέσο
Ραζάκ της Ανζί, όσο και με τον Ισραηλινό επιτελικό χαφ Νάτχο.
17
Επιμέλεια:
Διονύσης Ρούφος
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Οι Λάιονς (Lions) είχαν εκφράσει
πρώτοι το ενδιαφέρον τους στον
Κεν Γουάιζενχαντ όμως οι Τάιτανς
(Titans) ήταν πιο αποφασιστικοί.
Σχεδόν με την ολοκλήρωση των
υποχρεώσεων των Τσάρτζερς (Chargers) στη σεζόν, επικοινώνησαν
με τον τεχνικό επιθετικών της ομάδας
του Σαν Ντιέγκο (San Diego) και
απέσπασαν τη σύμφωνη γνώμη του
για να αναλάβει χρέη πρώτου τεχνικού.
Ο Γουάιζενχαντ έχει εμπειρία
στη θέση καθώς είχε υπάρξει τεχνικός ηγέτης των Κάρντιναλς (Cardinals) για μία εξαετία, οδηγώντας την
ομάδα της Αριζόνα στην μοναδική
συμμετοχή της σε Super Bowl στην
ιστορία τους. Είχε αποχωρήσει με
συνολικό ρεκόρ 45-51 αναλαμβάνοντας θέση στους Τσάρτζερς (Chargers) με τους οποίους έβαλε δύσκολα στους Μπρόνκος (Broncos)
αλλά τελικά λύγισαν από την παρέα
του Πέιτον Μάνινγκ. Στον συγκεκριμένο αγώνα, ο τελευταίος έκανε
διάσημη την πόλη Ομάχα της Νεμπράσκα για αδιευκρίνιστους για την
ώρα λόγους. Ο σπουδαίος quarterback φώναξε τουλάχιστον 44 φορές
μέσα στον αγώνα την ονομασία της
πόλης των 427.000 κατοίκων που
μέχρι τώρα ήταν περισσότερο γνωστή για τον δισεκατομμυριούχο
Ουόρεν Μπάφετ και την ασφαλιστική εταιρεία «Mutual of Omaha».
Πάντως η πολιτειακή εξουσία ευχαρίστησε τον Μάνινγκ για τη διαφήμιση και έσπευσε να το εκμεταλλευτεί. Κατά τα άλλα οι χαμένοι της
υπόθεσης Γουάιζενχαντ, Λάιονς
(Lions) στρέφονται στον Τζιμ Κάλντγουελ που φέρεται να είναι πλέον
στην κορυφή της λίστας τους.
NΒΑ: Εδειξαν
χαρακτήρα οι Νικς
Η πέμπτη σερί επιτυχία των Νικς
GETTY
O Κεν Γουάιζενχαντ επιστρέφει σε θέση πρώτου τεχνικού για λογαριασμό των Τάιτανς του Τενεσί.
(Knicks), ήταν ένα ματς που πιθανότατα θα είχαν χάσει τον προηγούμενο μήνα. Οι Nεοϋορκέζοι επικράτησαν με 98-96 των Σανς (Suns)
στην παράταση και βελτίωσαν την
επίδοσή τους στο 15-21. Κι αυτό παρότι οι Νικς (Knicks) έχασαν τη διαφορά των 14 πόντων φτάνοντας μάλιστα να χάνουν με 5 από τους φιλοξενούμενους προς το τέλος του
ματς.
Η παρέα του Καρμέλο Αντονι
(29 πόντους, 16 ριμπάουντ) όμως
αυτήν τη φορά έδειξε χαρακτήρα.
Αρχικά έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί δεν επέτρεψε στο Φοίνιξ (Phoenix) να σκοράρει εκτός
από βολές. Ο «Μέλο» σημείωσε τους
τέσσερις από τους έξι συνολικά πόντους των γηπεδούχων στην έξτρα
περίοδο ενώ οι Σανς (Suns) έχασαν
και τα επτά σουτ που επιχείρησαν
ευστοχώντας μόνο σε τέσσερις βολές: «Νομίζω ότι έχουμε διαφορετική νοοτροπία πλέον και πιστεύουμε
στις δυνατότητές μας» σχολίασε ο
Αντονι που είχε άξιο συμπαραστάτη
στο πλευρό του τον Ρέιμοντ Φέλτον
με 19 πόντους.
Μέσα σ’ όλα οι Νικς (Knicks) είδαν επίσης τον Τζέι Αρ Σμιθ να συμμορφώνεται και να προσφέρει εκ νέου στην ομάδα. Ο καλύτερος έκτος
παίκτης της περσινής σεζόν ήρθε
από τον πάγκο και σκόραρε 10 πόντους με τον Μάικ Γούντσον να υπογραμμίζει ότι περιμένει να δει τον
επαγγελματισμό του και στη συνέχεια της σεζόν.
Από την υπόλοιπη αγωνιστική
ξεχώρισε το 104-92 των Ρόκετς
(Rockets) επί των Σέλτικς (Celtics)
στη Βοστόνη (Boston) όπου ο
Ντουάιτ Χάουαρντ έκανε ότι ήθελε
με 32 πόντους και 11 ριμπάουντ,
ενώ οι Μπακς (Bucks) του Αντετοκούνμπο (11 πόντους, 7 ριμπάουντ)
ηττήθηκαν από τους Ράπτορς (Ra-
ptors) με 116-94 στο Τορόντο (Toronto).
Τα ματς της Δευτέρας: Μπακς
- Ράπτορς 94-116, Ρόκετς - Σέλτικς
104-92, Σανς - Νικς 96-98, Ουίζαρντς - Μπουλς 102-88, Σπερς - Πέλικανς 101-95, Μάτζικ - Μάβερικς
88-107, Νάγκετς - Τζαζ 103-118.
NHL: Με υπογραφή
Ντάστιν Μπράουν
Εννέα μέρες μετά τον τραυματισμό του Λουόνγκο από τον Μπράουν ο αρχηγός των Κινγκς (Kings)
γνώριζε ότι θα αποτελέσει τον στόχο
για τους Κόνακς (Canucks). Αν και
μονομάχησε με τον Ράιαν Κέσλερ με
τον οποίο θα είναι συμπαίκτης σε
τέσσερις εβδομάδες στο Σότσι, ο
Μπράουν τα πήγε περίφημα. Ηταν
αυτός που σκόραρε μετά από ασίστ
του Ανζι Κόπιταρ στο 24’’ της γ’ περιόδου και χάρισε τη νίκη στους
Κινγκς (Kings) με 1-0. «Ηταν διαφορετικό από κάθε άλλο ματς. Ηταν
αναστατωμένοι λόγω του τραυματισμού του Λουόνγκο αλλά κι εγώ
υπήρξα σ’ αυτήν τη θέση παλιότερα»
υποστήριξε ο Μπράουν ενώ ο Κέσλερ επισήμανε για τον καβγά τους:
«Παίζει δυνατά και εγώ επίσης αλλά
εκτός του τερέν είμαστε φίλοι». Την
ίδια ώρα στην Μανιτόμπα (Manitoba) οι Τζετς (Jets) έκαναν ...πλάκα
στους Κογιότς (Coyotes). Οι φιλοξενούμενοι έκαναν το λάθος να προηγηθούν και το πλήρωσαν με τη
συντριβή. Οι Τζόκινεν, Ο’Ντελ, Ουίλερ, Φρόλικ και Σετογκούτσι βρήκαν
δίχτυα μετά το τέρμα του Λάρσον
κι έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 5-1
στο ντεμπούτο του Πολ Μόρις στον
πάγκο των Τζετς (Jets).
Στα άλλα δύο ματς της μέρας, το
Κάλγκαρι (Calgary) πέρασε με 2-0
από την Καρολίνα (Carolina), και οι
Μπλου Τζάκετς (Blue Jackets) επικράτησαν της Τάμπα (Tampa) με 32 στο Κολόμπους (Columbus).
Το θλιβερό σήριαλ του Αλεξ Ροντρίγκεζ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
211 αγωνιστικών που είχε επιβάλλει
αρχικά ο επίτροπος του MLB Μπαντ
Σέλιγκ και αποφάνθηκε ότι ο πιο
ακριβοπληρωμένος παίκτης της Λίγκας ήταν ένοχος στο σκάνδαλο της
«Biogenesis». Η τιμωρία των 162
αγωνιστικών του Χόροβιτς ισοδυναμεί με αποκλεισμό για όλο το 2014
αλλά δεν έγινε αποδεκτό από την
πλευρά Ροντρίγκεζ, που υποστηρίζει
ότι ο διαμεσολαβητής δεν έλαβε
υπόψη του στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητά του και στηρίχθηκε σε αυθαίρετους ισχυρισμούς
ενός «διακινητή παράνομων ουσιών»
όπως χαρακτηρίζεται το άτομο
«κλειδί» της υπόθεση Αντονι Μπος.
Ο εν λόγω επιχειρηματίας που παρίστανε τον γιατρό ήταν ο άνθρωπος
που βρισκόταν πίσω από την ένοχη
κλινική Biogenesis που προμήθευε
με τεστοστερόνη και αυξητική ορ-
μόνη αρκετούς παίκτης της Λίγκας.
Ομως σύμφωνα με την 34σέλιδη έκθεση του Χόροβιτς, δεν ήταν μόνο
η μαρτυρία του Μπος που «καίει»
τον για πολλούς κορυφαίο επιθετικό
παίκτη των σύγχρονων ετών του
αθλήματος. Υπάρχουν επίσης ηχογραφημένες ομιλίες μεταξύ των δυο
τους, γραπτά μηνύματα και χειρόγραφες σημειώσεις ενώ έχουν ληφθεί υπόψη τα συμπεράσματα των
ερευνητών του MLB, καθώς και η
μαρτυρία του ενός ανωτέρου υπαλλήλου της ομοσπονδίας αλλά και
ενός παράγοντα των Γιάνκις.
Η πλευρά Ροντρίγκεζ, στέκεται
στο γεγονός ότι η διάρκεια - ρεκόρ
- του ετήσιου αποκλεισμού δεν προβλέπεται από κανένα κανονισμό του
MLB, παρ’ όλα αυτά ο Χόροβιτς ήταν
σαφής ότι αυτή άρμοζε σε ένα
«...άνευ προηγουμένου παράπτωμα
που διέπραξε ο Ροντρίγκεζ». Ο
39χρονος slugger παρουσιάζεται
< παναθηναϊκοσ
Πρόκριση και ετοιμότητα
Συνέχεια από τη σελίδα 18
Βασικό επιχείρημα του είναι ότι
ο Παναθηναϊκός έχει διακανονίσει
πλέον όλες τα χρωστούμενα του,
έχει ελαττώσει στο ελάχιστο το μπάτζετ του και πληρώνει κανονικά τους
παίκτες του. Ο γενικός διευθυντής,
Αγησίλαος Τουμαζάτος, επισήμανε
πως σε πρόσφατο οικονομικό έλεγχο
από εταιρεία που ειδικεύεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις έλαβαν «καθαρό πιστοποιητικό», εν αντιθέσει
με πέρυσι. Προς την ίδια κατεύθυνση
ήταν και η χθεσινή έγκριση του της
μετατροπής του ομολογιακού δανείου, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ
της ΠΑΕ σε μετοχές της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας». Μ’ αυτόν τον
τρόπο, η ΠΑΕ απαλλάσσεται από το
δάνειο και αναλαμβάνει εταιρεία
της ιδιοκτησίας του Αλαφούζου. Αξίζει να αναφερθεί πως στη διαδικασία
δεν έδωσαν το «παρών» οι Ανδρέας
Βγενόπουλος και Αδαμάντιος Πολέμης και η οικογένεια Γιαννακόπουλου
που δεν μπήκαν στον κόπο να ορίσουν εκπροσώπους.
Με «ρεζέρβες» στα Ψαχνά
Ο Παναθηναϊκός επισκέπτεται
σήμερα τα Ψαχνά της Εύβοιας (10.00
ώρα Νέας Υόρκης) για να τσεκάρει
απέναντι στον τοπικό Ηρακλή το
εισιτήριο για την προημιτελική φάση
του κυπέλλου Ελλάδας. Το «τριφύλλι»
έχει την ασφάλεια του 3-0 της Λεωφόρου και ο Γιάννης Αναστασίου θα
αφήσει πολλούς από τους ετοιμοπόλεμους βασικούς του στην Αθήνα
παρατάσσοντας την ομάδα με πολλές
ρεζέρβες. Οι Πράνιτς, Νάνο και
Μπεργκ που ήταν σε θέση να αγωνιστούν θα μείνουν στα σπίτια τους
για να πάρουν ανάσες εν όψει Βέροιας. Μαζί τους εκτός αποστολής
έμειναν οι Μέντες, Σίλντενφελντ,
Πέτριτς και Λαγός που έκαναν χθες
ατομικό πρόγραμμα λόγω κάποιων
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Αντιθέτως κανονικά στην αποστολή
και ενδεχομένως στο αρχικό σχήμα
θα βρεθούν οι Ζέκα και Αμπεΐντ
που είναι από τους λίγους ενδεκαδάτους που αναμένεται να ξεκινήσουν. Ο Αλγερινός ξεπέρασε πλήρως
το αιμάτωμα που αποκόμισε στο
Σαββατιάτικο ματς με τον Πανιώνιο
ενώ ο Ζέκα είχε μείνει εκτός λόγω
καρτών. Οι υπόλοιποι της 20μελούς
αποστολής είναι οι Κοτσόλης, Καπίνο,
Ταμπάκης, Μαρινάκης, Χουχούμης,
Σπυρόπουλος, Κουτρουμπής, Ρισβάνης, Τριανταφυλλόπουλος, Αναστασόπουλος, Δώνης, Ατζαγκούν, Μουζακίτης, Ντίνας, Κλωναρίδης, Καρέλης, Μπαϊράμι και Μπαλμπόα. Μια
πιθανή ενδεκάδα είναι οι Κοτσόλης,
Τριανταφυλλόπουλος, Ρισβάνης, Σπυρόπουλος, Χουχούμης, Ζέκα, Αμπεΐντ,
Αναστασόπουλος, Κλωναρίδης, Καρέλης, Ντίνας.
• Για πολλοστή φορά στη σεζόν
ο ΠΑΟ θα βρεθεί υπόλογος για τη
συμπεριφορά των φιλάθλων του και
η πιθανότερη κατάληξη είναι άλλο
ένα πρόστιμο. Η πειθαρχική επιτροπή της Σούπερ Λίγκα ανέφερε πως
εγκαλεί την «πράσινη» ΠΑΕ: «Για
υβριστικά συνθήματα των φιλάθλων
της καθώς επίσης και για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της στον αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟ - ΠΑΕ Πανιώνιος».
< ξανθη, απολλωνασ
«Επίθεση» στον Μπριάκο
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Νέα ανακοίνωση από τη Skoda Ξάνθη, με την οποία επιτίθεται στον
πρόεδρο της ΚΕΔ Θανάση Μπριάκο,
δίνοντας συνέχεια στις διαμαρτυρίες
της για τη διαιτησία του ντέρμπι με
τον Πανθρακικό.
Η ανακοίνωση: Aφορά τον κ.
Μπριάκο
Οσον αφορά τον πραγματικά
αφανή εργάτη της διαιτησίας κο.
Μπριάκο με μεγάλο σεβασμό στις
υπηρεσίες που προσέφερε ως διαιτητής πολλά χρόνια στο ελληνικό
ποδόσφαιρο, θα θέλαμε να μας απαντήσει σε μία πολύ ανθρώπινη και
απλοϊκή ερώτηση: «Πως είναι δυνατόν αφανή μας εργάτη, σε ένα
τοπικό ντέρμπι με όλες τις ιδιαιτερότητες, θετικές και αρνητικές που
αυτό μπορεί να έχει, να επιλέγετε
να βάλετε διαιτητές που ο μεν ένας
προέρχεται από συνεχόμενες τιμωρίες, ο δε ‘πρωτάρης’ επόπτης στη
Superleague, άφησε να εξελιχθούν
εις βάρος μας και οι τρεις φάσεις
που έγιναν στην περιοχή του.
Τρία στα τρία δηλαδή.
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε
ακόμη πως σ’ αυτό το τοπικό ντέρμπι
δεν επιλέξατε το αυτονόητο. Διεθνείς
διαιτητές. Αλλά απ’ ότι φαίνεται θα
μείνουμε με την απορία». Κύριε
Μπριάκο, πότε με το καλό θα τα
δούμε τα παιδιά να ξαναπαίζουνε;;;;;
Να είστε καλά!!!!!.
Απόλλων: Ανακοινώθηκε
ο Αμπρόουζ
Μετά τον Λουσέρο, ο Απόλλων
Σμύρνης προχώρησε στην ανακοίνωση μιας ακόμη μεταγραφής. Πρόκειται για τον 30χρονο Αγγλο μέσο
Ντάρεν Αμπρόουζ που αποκτήθηκε
με την μορφή εξάμηνου δανεισμού
από την αγγλική Μπέρμπιγχαμ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του
Απόλλωνα: «Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει την απόκτηση του
ποδοσφαιριστή Darren Ambrose με
τη μορφή δανεισμού έως το τέλος
της αγωνιστικής περιόδου που διανύουμε, από την Birmingham City
FC. Ο 30χρονος μέσος πέρασε με
απόλυτη επιτυχία της ιατρικές εξετάσεις και τα τεστ φυσικής κατάστασης. Εχει αγωνιστεί στις Ipswich
Town, Newcastle United, Charlton
Athletic, Crystal Palace και Birmingham City, θα φορά τη φανέλα με
τον αριθμό 84».
από τον διαμεσολαβητή του MLB,
απόλυτα ενήμερος και συνειδητοποιημένος για τις πράξεις του. Ο Χόροβιτς έδωσε έμφαση στη στενή
σχέση του σούπερ σταρ των Γιάνκις
με τον Αντονι Μπος. Οι δυο τους
έστησαν ένα καλοσχεδιασμένο κόλπο μετά την γνωριμία τους τον Ιούλιο του 2010, όταν τους έφερε σε
επαφή ο ξάδελφος του Ροντρίγκεζ,
Γιούρι Σούκαρτ. Ο Σούκαρτ ήταν
ήδη τότε ασθενής του Μπος και σύστησε τους δύο άντρες σε ξενοδοχείο της Τάμπα μετά από ένα παιχνίδι των Γιάνκις με τους Ρέις. Ο
Ροντρίγκεζ ήθελε διακαώς να γράψει ιστορία στο άθλημα σπάζοντας
το ρεκόρ των homers και ο Μπος
δέχθηκε να τον βοηθήσει προσφέροντας τεστοστερόνη. Το κόλπο δεν
άργησε να μπει σε λειτουργία. Εναν
μήνα αργότερα οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο διαμέρισμα του
Ροντρίγκεζ στο Μανχάταν όπου ο
Μπος πήρε αίμα και ούρα από τον
third baseman. Του έδωσε τη συνταγή και μία εβδομάδα αργότερα
επέστρεψε για να πάρει σε δόσεις
8000 και 10000 δολάρια.
Οι οδηγίες προέβλεπαν έξι μέρες
χρήση τεστοστερόνης σε διάφορες
μορφές μία μέρα εκτός, συνδυασμός
δύο «κρεμών» τη νύκτα και αυξητική
ορμόνη. Οι δυο τους ενορχήστρωσαν περίτεχνα τον μηχανισμό και
ήταν προσεκτικοί στις αναφορές
τους σε όλες αυτές τις απαγορευμένες ουσίες. Ο Ροντρίγκεζ είχε πει
χαρακτηριστικά στον Μπος ότι
«υπάρχουν παντού μάτια», ενώ είχε
βγάλει παρατσούκλια στα σκευάσματα που χρησιμοποιούσε. Στις συνομιλίες ζητάει από τον Μπος να
αναφέρεται σε «φαγητά» κι αυτός
πράττει αναλόγως. Οι δύο τους μιλούν για «κρέμες», «σούπες», «ζαχαρωτά», «παστίλιες» αλλά ποτέ σε
«φάρμακα». Ο Ροντρίγκεζ προμη-
θευόταν τις ουσίες σε ραντεβού που
έδιναν σε τυχαία μέρη δημοσίως και
απέφευγαν τις επισκέψεις σε μέρη
που μπορεί κάποιος να τους αναγνωρίσει. Μια φορά στην Ατλάντα
και στο ξενοδοχείο που βρίσκονται
οι Γιάνκις, ο Μπος επισκέπτεται τον
Ροντρίγκεζ κι αυτός ιδιαιτέρως ανήσυχος του ζητάει να πάρει το υπηρεσιακό ασανσέρ για να τον συναντήσει ώστε να μην τον δει κάποιος
από την ομάδα. Σε άλλη καταγεγραμμένη επικοινωνία των δυο τους
ο Μπος δίνει συμβουλές στον Ροντρίγκεζ πως θα αποφύγει ένα τεστ
αντιτόπινγκ της Λίγκας (τεστ ούρων) συνιστώντας σ’ αυτόν να μείνει
εκτός αγωγής για όσο περισσότερο
μπορεί και να μην χρησιμοποιήσει
την «ροζ ουσία». Το 2011 η σχέση
τους έγινε ακόμη πιο άμεση. Ο Ροντρίγκεζ απομάκρυνε τον σύνδεσμό
τους που ήταν ο ξαδερφός του και
στον οποίο είχε δώσει σχεδόν
160.000 δολάρια τα οποία αφορούσαν τον Μπος. Οι συναντήσεις των
δύο αντρών πύκνωσαν. Είχαν δύο
τουλάχιστον επαφές τον μήνα και
σε πολλές περιπτώσεις ο Μπος εμβολίαζε τον «A-Rod» με τεστοστερόνη καθώς ο σούπερ σταρ των Γιάνκις
φοβόταν τις βελόνες και δεν ήθελε
να το κάνει μόνος του. Η σχέση τους
έμεινε κρυφή μέχρι τον περασμένο
χειμώνα όταν κάποιος πήρε σημειώσεις και έγραφα από το γραφείο
του Μπος που περιείχαν λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη υπόθεση
αλλά και άλλων 12 άσων της Λίγκας
μπέιζμπολ του κόσμου. Οι υπόλοιποι παραδέχθηκαν το λάθος τους
και αποδέχθηκαν τις ποινές τους
εκτός από τον Ροντρίγκεζ που επέλεξε να ακολουθήσει διαφορετικό
δρόμο, δίνοντας συνέχεια στο σήριαλ του τελευταίου θλιβερού περιστατικό ντόπινγκ που συγκλονίζει
τον παγκόσμιο αθλητισμό...
Α1: Τον γλίτωσε από το «κάζο» ο Μπράμος
Του ανταποκριτή μας
Βαγγέλη Ζορμπά
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ενας κάκιστος Παναθηναϊκός επιβλήθηκε δύσκολα του Απόλλωνα
Πατρών (81-73) στο άδειο από κόσμο ΟΑΚΑ. Λάσμε και Μπράμος ήταν
οι κορυφαίοι των νικητών, ενώ για
τους Αχαιούς ξεχώρισαν οι Ρος και
Λιανός. Οι άδειες εξέδρες έκαναν
την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ αφόρητη.
Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε όσο δυνατά θα έπρεπε στο παιχνίδι με
αποτέλεσμα ο πιο παθιασμένος Απόλλωνας να βρει την ευκαιρία να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενος με 17-14. Και τούτο παρά το
12-7 του «τριφυλλιού» στο 7’ με
τους 6 προσωπικούς πόντους του
Στεφάν Λάσμε. Οι «πράσινοι» είπαν
αν σοβαρευτούν κάπως στα τέλη
του δευτέρου δεκαλέπτου, όταν και
με ένα σερί 9-0 προηγήθηκαν με
33-24 πριν την ολοκλήρωση του
ημιχρόνου με 35-26. Πάντως, οι παίκτες του Αργύρη Πεδουλάκη δεν
έδειχναν ιδιαίτερα ορεξάτοι...
Με την έναρξη της επανάληψης,
πάντως, οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα
σερί 10-2 με μπροστάρη τον Μπράμος και ξέφυγαν με 45-28 στο 22’
και 49-30 στο 25’! Ωστόσο, οι Αχαιοί
δεν ήταν διατεθειμένοι να παραδώσουν εύκολα τα όπλα και έτσι μείωσαν σε 53-48 στο 29’, ενώ το τρίτο
δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το
σκορ στο 55-50! Η τέταρτη περίοδος
ξεκίνησε με ένα τρίποντο του Ουίλσον, με το οποίο ο Απόλλων μείωσε
σε 55-53 κάνοντας τους «πράσινους»
ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ
Δύσκολα τα βρήκε ο Λάσμε κάτω από το καλάθι του Απόλλωνα Πάτρας
που τα έδωσε όλα για να κάνει το «μπαμ» αλλά δεν τα κατάφερε.
να ανησυχούν. Στο 34’ το «τριφύλλι»
ξέφυγε με 67-58, ενώ στο 36’ η διαφορά έφτασε στο +11 (75-64). Και
πάλι όμως η ομάδα του Νίκου Βετούλα βρήκε τον τρόπο να μειώσει
σε 78-73 στο 38’. Ενα τρίποντο του
Μάικ Μπράμος έκανε το 81-73 «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 14-17, 35-26,
55-50, 81-73
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πεδουλάκης): Μπράμος 15 (2 τρ.), Κάρι 9
(1), Μπατίστ, Φώτσης 10 (2), Ούκιτς 4, Λάσμε 16, Μαυροκεφαλίδης 2, Διαμαντίδης 7 (1), Γκιστ
7, Παππάς, Γιάνκοβιτς 2, Ματσιούλις 9.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Π. (Βετούλας):
Ρος 14, Αργυρόπουλος 9 (1), Καπερώνης, Ντάνιελ 3, Ουίλσον 16
(2), Λιανός 15 (2), Οικονομόπουλος 2, Πελεκούδας, Μολφέτας 2,
Νιφόρας, Χοτ, Μπολντς 12 (2).
Πανόραμα της Α1
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της
13ης αγωνιστικής της Α1:
Ικαρος Χαλκίδας - ΠΑΟΚ
78-86
Aρης - Κολοσσός Ρόδου
57-68
ΑΕΝΚ - Πανελευσινιακός
81-73
ΚΑΟΔ - Τρίκαλα
83-70
Ηλυσιακός - Ρέθυμνο
86-72
Πανιώνιος - Ολυμπιακός
66-77
Παναθηναϊκός - Απ. Πάτρας 81-73
Βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός
25
12-1
2. Ολυμπιακός
23
12-1
3. Πανιώνιος
23
10-3
4. ΠΑΟΚ
21
8-5
5. ΚΑΟΔ
20
7-6
6. Νέα Κηφισιά
19
6-7
7. Ρέθυμνο
18
5-8
8. Πανελευσινιακός
18
5-8
9. Τρίκαλα
18
5-8
10. Κολοσσός
18
5-8
11. Αρης
18
5-8
12. Απόλλων Πατρών 17
4-9
13. Ηλυσιακός
17
4-9
14. Ικαρος Χαλκίδας 16
3-10
• Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με -2
βαθμούς.
•• Οι 8 πρώτοι παίζουν στα πλέι
οφς και οι δύο τελευταίοι υποβιβάζονται.
Η επόμενη
(14η) αγωνιστική
(σε ώρες Νέας Υόρκης)
Σάββατο 18/1: Ηλυσιακός - Απόλλωνας Πάτρας (09.00), ΑΕΝΚ - Τρίκαλα (09.00), Αρης - ΚΑΟΔ (11.00)
Κυριακή 19/1: Πανιώνιος - Πανελευσινιακός (09.00), Κολοσσός ΠΑΟΚ (09.00), Ικαρος Χαλκίδας Ρέθυμνο (09.00)
Δευτέρα 20/1: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (12.30)
Κριστιάνο Ρονάλντο ο κορυφαίος του 2013
ΖΥΡΙΧΗ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι
ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον
κόσμο για το 2013. Ο Πορτογάλος
σούπερσταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε σε ψήφους τους Φρανκ Ριμπερί (Μπάγερν Μονάχου) και Λιονέλ
Μέσι (Μπαρτσελόνα) και κατέκτησε
τη «Χρυσή Μπάλα» για δεύτερη
φορά στην καριέρα του, μετά το
2008 όταν και αγωνιζόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ο 28χρονος επιθετικός της Ρεάλ
Μαδρίτης που διανύει την καλύτερη
σεζόν της καριέρας του, όταν άκουσε
το όνομά του φίλησε πρώτα τη φίλη
του, Ιρίνα Σάικ, και στη συνέχεια
ανέβηκε στην σκηνή μαζί με τον
γιο του για να παραλάβει το βραβείο.
Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας δεν κατάφερε να συγκρατήσει
τα δάκρυά του, αφιερώνοντας το
βραβείο στο ίνδαλμά του, Εουσέμπιο,
που έφυγε από την ζωή πριν από
μερικές ημέρες. «Ευχαριστώ τον πρόεδρο της ομάδας μου, αυτούς που
με τίμησαν. Αφιερώνω τα γκολ που
πέτυχα στον Εουσέμπιο» τόνισε ο
Κριστιάνο.
Επίσης, κατά την ομιλία του, ευ-
χαρίστησε τη μητέρα του, Μαρία
Ντολόρες ντος Σάντος, η οποία ήταν
παρούσα στην εκδήλωση και πανηγύριζε κατενθουσιασμένη την επιτυχία του γιου της.
Ο Πορτογάλος πήρε την πρώτη
θέση με 27,99% και ακολούθησε ο
Μέσι με 24,72%. Στην 3η θέση ο
Ριμπερί με 23,39%, στην 4η θέση ο
Ιμπραΐμοβιτς με 5,29%, ο Νεϊμάρ
στην 5η θέση με 3,17%, ενώ ο Ινιέστα στην 6η θέση με 2,08%.
Αποθέωση...
Τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης
αποθέωσαν στα πρωτοσέλιδά τους
την... νίκη του Κριστιάνο Ρονάλντο
επί του Λιονέλ Μέσι.
Δείτε μερικούς από τους τίτλους
των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ΜΜΕ:
As, Mundo Deportivo και Sport:
Κριστιάνο Ρονάλντο, Χρυσή Μπάλα
για το 2013
Gazzetta Dello Sport: Ρονάλντο,
θρίαμβος και κλάματα
Guardian: Ο Ρονάλντο παίρνει
τη Χρυσή Μπάλα για δεύτερη φορά
Telegraph: Ο συγκινημένος Ρονάλντο παίρνει τη Χρυσή Μπάλα
Equipe: Ο χρυσός και τα δάκρυα
Marca: «Ο νέος βασιλιάς του πο-
δοσφαίρου»
Κορυφαία γυναίκα
ποδοσφαιριστής
Η Ναντίν Ανγκερερ, τερματοφύλακας της Γερμανίας η οποία αποσύρεται από την ενεργό δράση, κατέκτησε τη «Χρυσή Μπάλα» για την
κατηγορία των γυναικών. Ακολούθησαν η Βραζιλιάνα Μάρτα κι η
Αμερικανίδα Αμπι Γουάμπαχ.
Κορυφαίος προπονητής
αντρικής ομάδας
Ο προπονητής που οδήγησε την
Μπάγερν Μονάχου στην κορυφή
της Ευρώπης και στο γερμανικό
νταμπλ, Γιουπ Χάινκες, αναδείχθηκε
κορυφαίος προπονητής για το 2013.
Ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος
αποσύρθηκε από την ενεργό δράση
μετά από τις διακρίσεις της περσινής
σεζόν, νίκησε ακόμα έναν προπονητή
που άφησε τους πάγκους, τον Άλεξ
Φέργκιουσον, καθώς και τον αντίπαλό του στον τελικό του Champions
League, Γίργκεν Κλοπ.
Κορυφαία προπονήτρια
γυναικείας ομάδας
Η πρώτη νικήτρια της «Χρυσής
Μπάλας» για τους τεχνικούς του γυναικείου ποδοσφαίρου, η Σίλβια
Νάιντ, κατέκτησε το τρόπαιο ξανά.
Η νικήτρια του 2010 αναδείχθηκε
κορυφαία προπονήτρια γυναικείας
ομάδας και το 2013 για την πορεία
της με την εθνική Γερμανίας.
Η 49χρονη Γερμανίδα παρέλαβε
το βραβείο της από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας, Ρόι Χόντσον, επικρατώντας του συμπατριώτη
της και τρεμπλούχου με τη Βόλφσμπουργκ Ραλφ Κέλερμαν, καθώς
και της περσινής νικήτριας από τη
Σουηδία, Πία Σούνταγκε.
Τιμητική Χρυσή Μπάλα
Ο Πελέ μπορεί να μην κατέκτησε
το βραβείο όσο ήταν εν ενεργεία
ποδοσφαιριστής, αφού το βραβείο
εκείνη την εποχή αφορούσε μόνο
παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, ωστόσο παρέλαβε τη «Χρυσή
Μπάλα» που τόσο του έλειπε, ως τιμητικό βραβείο, και δεν κατάφερε
να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Βραβείο Fair Play
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του
Αφγανιστάν βραβεύθηκε με το βραβείο «ευ αγωνίζεσθαι», για τις ενέργειες που πραγματοποιεί με στόχο
την ένωση του κόσμου της χώρας
υπό τη σκέπη του ποδοσφαίρου.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Στις ΗΠΑ
ο Εϊσι Λο
για εξετάσεις
Νέος κίνδυνος από το Διαιτητικό για τον Αρη
«Επεσε» η προσωρινή διαταγή και οι «κίτρινοι» απειλούνται με αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα
Του ανταποκριτή μας
Γιώργου Ζαχαριάδη
Του ανταποκριτή μας
Βαγγέλη Ζορμπά
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Η ατυχία την φετινή σεζόν χτύπησε
την πόρτα του Εϊσι Λο, ο οποίος
χθες ταξίδεψε για τις ΗΠΑ προκειμένου να εξεταστεί από δικό του
γιατρό. Κι αυτό επειδή ο Αμερικανός
γκαρντ του Ολυμπιακού θέλει να
πάρει μία δεύτερη γνώμη και στη
συνέχεια να αποφασίσει την πορεία
της αποθεραπείας που θα ακολουθήσει για να ξεπεράσει το πρόβλημα
που αντιμετωπίζει στο αριστερό γόνατο. Θυμίζουμε πως οι Πρωταθλητές
Ευρώπης για καλύψουν το κενό που
άφησε στο ρόστερ τους ο τραυματισμός του Εϊσι Λο, προέβησαν στην
απόκτηση του Μάρντι Κόλινς, ενώ
διέψευσαν τα σενάρια που τους ήθελαν να ψάχνουν στην αγορά και για
άλλον παίκτη!
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ο Γιώργος Καλαφατάκης είναι και επίσημα από χθες
το μεσημέρι της Τρίτης ο νέος προπονητής του Ρεθύμνου, καθώς οι
Κρητικοί ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Χανιώτη τεχνικού, ο οποίος
διαδέχεται στον πάγκο τον Θανάση
Γιαπλέ.
Ο Καλαφατάκης βρέθηκε στο Ρέθυμνο και επισημοποίησε την συμφωνία του με τον ΑΓΟΡ και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Ικαρο στη
Χαλκίδα. Αναλυτικά η ανακοίνωση
του Ρεθύμνου: «Η ΚΑΕ Ρέθυμνο Aegean ανακοινώνει την έναρξη της
συνεργασίας με τον καταξιωμένο
Κρητικό προπονητή Γιώργο Καλαφατάκη. Η αρχική συμφωνία αφορά
στη συνεργασία μέχρι το τέλος της
αγωνιστικής περιόδου. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του και
είμαστε σίγουροι ότι θα συμβάλλει
τα μέγιστα για την αγωνιστική ανάκαμψη της ομάδας μας».
australian open
Αυστραλιανό Οπεν: Με Ναδάλ ο Κοκκινάκης
Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι υψηλότερα στη γενική κατάταξη αντίπαλοί τους, δε στάθηκαν εμπόδιο για τους Ελληνοαυστραλούς Νικ
Κύργιος και Θανάση Κοκκινάκη (φωτογραφία) που πέρασαν στην β’
φάση του Αυστραλιανού Οπεν. Ο Κοκκινάκης επικράτησε του Ολ-
λανδού Ιγκορ Σίσλιγκ (Νο 73) με 3-1 σετ (7-6, 0-6, 7-6, 6-2) και στον
επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον... Ράφα Ναδάλ, ενώ ο Κύργιος
λύγισε την αντίσταση του Γερμανού Μπέκερ (Νο 81) επίσης με 3-1
(6-3, 6-7, 6-2, 7-6) και θα βρει μπροστά του τον Γάλλο Περ.
ΑΕΚ: Οι σκέψεις για το ρόστερ
Του ανταποκριτή μας
Θάνου Λιακόπουλου
ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ
Κριστιάνο Ρονάλντο ο κορυφαίος του 2013
Δεν μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να συγκρατήσει τα δάκρυά του,
μπροστά στον γιο του και μπροστά στη «Χρυσή Μπάλα» που κατέκτησε
από τα χέρια του Πελέ (περισσότερα στη σελίδα 17).
«Ξανασμίγουν» Μήτρογλου
- Σαβιόλα στην επίθεση
Του ανταποκριτή μας
Τάσου Γιαννακόπουλου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Εν αναμονή των συζητήσεων που
θα έχει με την διοίκηση του Ολυμπιακού για το τι μέλει γενέσθαι με
το θέμα του στόπερ μετά τον σοβαρό
τραυματισμό του Δημήτρη Σιόβα, ο
Μίτσελ ετοιμάζει τα πλάνα του για
τον επόμενο αγώνα των «ερυθρολεύκων» το ερχόμενο Σάββατο με
τον Λεβαδειακό στο Φάληρο.
Ο Ισπανός τεχνικός που είδε αρκετές αρρυθμίες από την ομάδα του
στον αγώνα της με τον Ατρόμητο,
σκέφτεται να χρησιμοποιήσει κόντρα
στους Βοιωτούς στο αρχικό σχήμα
τους Μήτρογλου και Σαβιόλα, ένα
«δίδυμο» που έκανε «θραύση» στον
πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.
Ουσιαστικά ο Μίτσελ θέλει μέσα
από τα συνεχή παιχνίδια να αρχίσει
ο Μήτρογλου να βρίσκει σιγά - σιγά
τον καλό εαυτό του και να γίνει το
συντομότερο δυνατόν ο κυνηγός δυναμίτης που ήταν πριν τον τραυματισμό του.
Οι Μήτρογλου και Σαβιόλα βρέθηκαν ξανά ύστερα από καιρό στην
ίδια ενδεκάδα για ένα 20λεπτο στον
αγώνα της περασμένης Κυριακής
στο Περιστέρι, όμως δεν... πρόλαβαν
να «βγάλουν» ούτε έναν συνδυασμό.
Για την θέση του παρτενέρ του
Μανωλά στο κέντρο της άμυνας, ο
Μίτσελ θα περιμένει να διαπιστώσει
την κατάσταση του Αβραάμ Παπαδόπουλου μέσα από τις προπονήσεις
των επόμενων ημερών, ώστε αν είναι
έτοιμος να τον ξεκινήσει στο αρχικό
σχήμα.
Αν ο δεθνής αμυντικός δείξει στα
επόμενο δύο με τρία παιχνίδια του
Ολυμπιακού σε καλή κατάσταση,
τότε είναι πολύ πιθανόν να μην προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε απόκτηση
ενδεκαδάτου στόπερ και να πορευτεί
Συνέχεια στη σελίδα 17
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Στα δυο πρώτα ματς του 2014, ο
Δημήτρης Ανάκογλου και ο Βασίλης
Ρόβας έχουν κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Πρόκειται για δυο παίκτες,
που αποτελούσαν σημαντικά κομμάτια του παζλ του προγραμματισμού
που έγινε το περασμένο καλοκαίρι.
Μάλιστα υπάρχει η προοπτική να
βρίσκονται στο ρόστερ της ανταγωνιστικής ΑΕΚ της Σούπερ Λίγκα.
Επομένως είναι σημαντικό που βρίσκουν τον εαυτό τους. Στην «κιτρινόμαυρη» ομάδα τους θεωρούσαν
απαραίτητους και αυτό ικανοποιεί
όλους για τις επιλογές τους.
Η ΑΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει τον προγραμματισμό για το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Η ομάδα
κάνει σημαντικές κινήσεις για να
ενισχυθεί στην αμυντική γραμμή
της αλλά και στην επίθεση. Στην
μεσαία γραμμή όμως, έχει ήδη έτοιμη
την πεντάδα πάνω στην οποία μπορεί
να βασιστεί την επόμενη σεζόν.
Υπάρχει ο Κορδέρο που φυσικά έχει
και την ποιότητα και την κλάση για
Φούτμπολ Λιγκ αλλά και για Σούπερ
Λίγκα.
Υπάρχει ο Ρόβας που επίσης έχει
την εμπειρία σίγουρα για Φούτμπολ
Λιγκ. Να θυμίσουμε πως πέρυσι τέτοια εποχή, ετοιμαζόταν να φύγει
από τον Πανιώνιο για το εξωτερικό
και από κακούς χειρισμούς κατέληξε
στον Απόλλωνα. Υπάρχει ο Ανάκογλου που δεδομένα προορίζεται για
το επόμενο μεγάλο όνομα της ΑΕΚ.
Υπάρχει ο Μάνταλος που κάνει (μια
ακόμα) εντυπωσιακή σεζόν με την
Ξάνθη και που αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού
ποδοσφαίρου. Και Ανάκογλου και
Μάνταλος έχουν συνυπάρξει στην
εθνική ελπίδων, κάνοντας σπουδαία
πράγματα στην μεσαία γραμμή.
Υπάρχει τέλος και ο Φαγέ που συμπληρώνει την πεντάδα, ο οποίος
είναι το κορυφαίο αμυντικό χαφ
αυτή την στιγμή στο πρωτάθλημα
της Φούτμπολ Λιγκ.
Αυτή είναι μια πεντάδα που είναι
ήδη έτοιμη. Προσθέστε και τον Γεωργέα που ακόμα και του χρόνου
θα μπορεί να δίνει κάποιες (πολύτι-
μες) λύσεις και βγαίνουν εύκολα
συμπεράσματα πως η ΑΕΚ πάει να
φτιάξει κάτι καλό στη μεσαία γραμμή.
Και αν βρεθεί στην πορεία κάτι καλό,
προφανώς και δεν πρόκειται να πει
όχι. Για τις άλλες θέσεις ο μεγαλύτερος προβληματισμός αφορά το
κέντρο της άμυνας κι εκεί έχει πέσει
το μεγάλο βάρος. Στο ρόστερ υπάρχουν για τη νέα χρονιά οι Σταθάκης,
Τσούπρος, Τζανετόπουλος, Τσιρίλο,
με τον πρώτο να είναι ο μόνος σί-
γουρος για του χρόνου. Ετσι έκλεισε
γρήγορα η υπόθεση του Σαρρή, ενώ
δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η
απόκτηση δύο ακόμα παικτών. Οι
στόχοι είναι γνωστοί: Κουρμπέλης
και Λαμπρόπουλος, για τους οποίους
οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη. Πάντως, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί
το ενδεχόμενο να υπάρξει και τρίτη
μεταγραφή.
Συνέχεια στη σελίδα 16
Φυλακούρης, Μπάσκετ
Ο Τότης Φυλακούρης σχολιάζει την 19η αγωνιστική (σελ. 16)
Φωτογραφίες από το Παιδικό
Μπάσκετ στη σελίδα 15.
ΠΑΟΚ
Φεύγει από Αλκμααρ κι έρχεται ΠΑΟΚ ο Μάρτενς (σελ.
16)
φΡΑΝκ φΡΑΝκλΙΝ ΙΙ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ
NΒΑ: Εδειξαν χαρακτήρα οι Νικς
Ο Καρμέλο Αντονι ηγήθηκε εκ νέου των Νικς για να φτάσουν στη
νίκη επί των Σανς στην παράταση και στην πέμπτη σερί επιτυχία
τους, δείχνοντας χαρακτήρα νικητή (πληροφορίες στη σελίδα 17).
Παναθηναϊκός: Πρόκριση και ετοιμότητα
Του ανταποκριτή μας
Διονύση Ρούφου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν σαφής
στη χθεσινή γενική συνέλευση της
ΠΑΕ Παναθηναϊκός, υποστηρίζοντας
ότι όποιος φεύγει θα αντικαθίσταται
και ο Νίκος Νταμπίζας έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές με μάνατζερ,
μετά το... καμπανάκι που ήχησε από
το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ (πληροφορίες στη σελίδα 15) για τον Γκόρντον Σίλντενφελντ. Φυσικά, πρώτα
θα περιμένουν να ακούσουν τον
Κροάτη στόπερ. Ο «Σίφο» που ανήκει
στην Ντιναμό Μόσχας και αγωνίζεται
ως δανεικός στον Παναθηναϊκό, φέρεται να έχει δεχθεί κρούση από
τον ΑΠΟΕΛ του Γιώργου Δώνη και
στον Παναθηναϊκό δεν έχουν σκοπό
να φράξουν τον δρόμο στον παίκτη
εφόσον επιθυμεί να αποχωρήσει.
Αλλωστε, μαζί με τον Μαϊράμι είναι
από τους έμπειρους παίκτες που
έχουν προσφέρει τα λιγότερα μέχρι
στιγμής στο «τριφύλλι» και ο Γιάννης
Αναστασίου έχει βαρεθεί να κάνει
παρατηρήσεις για τον τρόπο που
αγωνίζεται. Ο ΑΠΟΕΛ φέρεται να
επιθυμεί αγορά των δικαιωμάτων
του Κροάτη από τους Ρώσους, και ο
«Σίφο» εξετάζει σοβαρά την περίπτωση να μετακινηθεί στην ομάδα
της Κύπρου όπου βρίσκεται ο γνωστός του από την συνύπαρξή τους
στον ΠΑΟΚ Γιώργος Δώνης.
Σε μια τέτοια περίπτωση, ο λόγος
περνάει αυτομάτως στον Νταμπίζα
που καλείται να κάνει εκ νέου το
καλύτερο δυνατό, φέρνοντας έναν
στόπερ τουλάχιστον ισάξιο του διεθνή Κροάτη. Η χρονιά δε γίνεται να
βγει με τρεις στόπερ (Κουτρουμπής,
Τριανταφυλλόπουλος, Ρισβάνης) και
ο Νταμπίζας είναι υποχρεωμένος να
κινηθεί άμεσα αφού το «τριφύλλι»
έχει σημαντικούς αγώνες μπροστά
του, που θα κρίνουν το πλασάρισμά
του στην τελική βαθμολογία. Οπως
υποστήριξε και ο Γιάννης Αλαφούζος
στη χθεσινή ΓΣ, στόχος της ομάδας
δεν είναι απλά η είσοδος στα πλέι
οφ και ένα οποιοδήποτε ευρωπαϊκό
εισιτήριο αλλά τα προκριματικά του
Τσάμπιονς Λιγκ. Αν συμβεί κάτι τέτοιο εγγυήθηκε ότι δε θα επαναληφθεί το περιστατικό με τον Χάρη
Μαυρία και ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει όλους τους ταλαντούχους νεαρούς παίκτες του.
Από εκεί και πέρα στη συζήτηση
που είχε με τους μικρομετόχους ο
πρόεδρος της ΠΑΕ και της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας» εξέφρασε την
απόλυτη ικανοποίησή του για το
έργο που επιτελείται στο Απήλιον
από τον Γιάννη Αναστασίου και τους
συνεργάτες του, ενώ αναφορικά με
τον οικονομικό έλεγχο της ΟΥΕΦΑ
και την αδειοδότηση, ο Αλαφούζος
τοποθετήθηκε εκ νέου με αισιοδοξία.
Συνέχεια στη σελίδα 17
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ δεν έκανε δεκτή
την προσωρινή διαταγή (για την
υπαγωγή στο άρθρο 99), η οποία
«κάλυπτε» τον Αρη, με αποτέλεσμα
να εκδικαστούν -κανονικά- οι χθεσινές υποθέσεις, οι οποίες αιτούνταν
επιβολή ποινών στην ΠΑΕ. Πρόκειται
για έξι υποθέσεις, οι οποίες αφορούν
τους Κοτταρίδη, Γκιάρο, Τόχα, Αραβίδη, Σανκαρέ και Νάτσο Γκαρσία.
Οι «κίτρινοι» εκπροσωπήθηκαν
από το νομικό, Κώστα Παπαδόπουλο,
ο οποίος διαπίστωσε αλλαγή πλεύσης
από την ΕΠΟ, συγκριτικά με την
τακτική που εφαρμοζόταν πέρσι,
μιας και η προσωρινή διαταγή, άπλωνε προστατευτικό δίχτυ στους «κίτρινους». Πλέον, μέσα στον επόμενο
μήνα, θα βγουν οι αποφάσεις και ο
Αρης ενδέχεται να έρθει -μακροπρόθεσμα- σε δύσκολη θέση, όταν
κληθεί να φανεί συνεπής στις δόσεις
που οφείλει, αφού εάν δεν τα καταφέρει, τότε οι πιστωτές θα ζητήσουν
ενεργοποίηση ποινών. Κατά συνέπεια, ο Αρης θα περιμένει έκδοση
αποφάσεων για αποπληρωμή σε 10
δόσεις και όχι 45 για την περίπτωση
του Τόχα ή του Γκαρσία (370 και
750 χιλιάδες ευρώ χρωστούμενα αντίστοιχα). Θα πρέπει να πληρώνει
200.000 το μήνα μόνο σε πρώην
παίκτες συν άλλα τόσα στους υπόλοιπους πιστωτές έχει μπροστά του
κάτι περισσότερο από ένα μήνα
ζωής. Από την άλλη, η ΕΠΟ θα πρέπει να δικαιολογήσει την παραβίαση
της προσωρινής διαταγής που αναφέρεται ξεκάθαρα σε εκτέλεση ποινών και από διαιτητικά όργανα αθλητικών ομοσπονδιών. Επομένως σε
εκτέλεση ποινών δεν μπορεί θα προβεί γιατί τότε θα έχει παρανομήσει.
Ερχεται ο Μπακασέτας
Ο Τάσος Μπακασέτας του Αστέρα
Τρίπολης θα ενταχθεί στο έμψυχο
δυναμικό του Αρη μέχρι το καλοκαίρι, ενισχύοντας την μεσαία γραμμή της ομάδας του Σούλη Παπαδόπουλου. Ο 20χρονος άσος θα έρθει
με τη μορφή δανεισμού, όπως άλλωστε και ο Μπουγαίδης (Γρανάδα)
με τον Βλάχο (Κλαμπ Μπριζ). Το
συμβόλαιο του Μπακασέτα με τους
Αρκάδες λήγει το καλοκαίρι του
2016, με τον Αρη να τον έχει επιλέξει, έστω ως δανεικός, καθώς απέτυχε
στην προσπάθεια να φέρει πίσω τον
Σαλόζε Ουντόζι.
Απομένει να φανεί τι θα γίνει με
τον Μανώλη Παπαστεριανό, που μετέβη στην Ρουμανία για να λύσει το
συμβόλαιο του με την Κονκόρντια.
Αν τα καταφέρει θα επιστρέψει στον
Αρη για τα επόμενα 3,5 χρόνια.
Προβλήματα
Η αποστολή του Αρη επέστρεψε
το πρωί από την Αθήνα και η ομάδα
στρέφει πλέον την προσοχή της στο
επόμενο παιχνίδι, με τον Ατρόμητο,
που θα γίνει την προσεχή Κυριακή
στο Κλεάνθης Βικελίδης.
Οι παίκτες που δεν αγωνίστηκαν
στον αγώνα με την Καλλονή προπονήθηκαν κανονικά στο Δασυγένειο,
ενώ όσοι πήραν μέρος στο ματς της
Δευτέρας έκαναν αποθεραπεία.
Οι Νταβίντ Αγκάνθο, Ρούμπεν
Πουλίδο και Ανδρέας Τάτος είναι
τραυματίες και θα υποβληθούν σε
μαγνητική τομογραφία. Αντίθετα, ο
Μπάμπης Οικονομόπουλος αποθεραπεύτηκε και είναι στη διάθεση
του προπονητή.
Περήφανος και εμφανώς συγκινημένος ο κ. Ανδρέας Τούρος με τον γιο του Νίκο στο αεροδρόμιο λίγο
πριν ο Νικόλας... πετάξει για το όνειρο της συμμετοχής του σε δοκιμές από τους Λεόν του Μεξικό.
Στο Μεξικό
ο Νίκος
Τούρος
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Πολύ μεγάλη επιτυχία
για τις Ακαδημίες ποδοσφαίρου Κόσμος του Ανδρέα Τούρου και φυσικά
για τον ίδιο. Ο Νίκος Τούρος, ο γιος
του κ. Ανδρέα που όλα του τα χρόνια
έπαιζε στις Ακαδημίες και έμαθε
εκεί -και σωστά- τα μυστικά της
μπάλας αναχώρησε χθες για το Μεξικό αποδεχόμενος πρόσκληση της
πρωταθλήτριας Λεόν για δοκιμή και
αν πείσει μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου
ο Νικόλας θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. «Οχι επειδή είναι
γιος μου, αλλά ο Νίκος ήταν πάντα
ειδική περίπτωση. Είχε στο μυαλό
του ως στόχο να πετύχει ακόμα και
όταν αγωνιζόταν σε μικρή ηλικία
απέναντι σε δύο χρόνια μεγαλύτερούς του το ίδιο σκεφτόταν και ήθελε», είπε ο περήφανος πατέρας. Ο
Νίκος πιστώνει στους γονείς του την
εξέλιξή του ως ποδοσφαιριστής κυρίως λόγω της ποιότητας που είχαν
στις Ακαδημίες από την ηλικία των
6 ετών όπου έπαιζε: «Για να γίνει
το όνειρο πραγματικότητα εργάστηκα πολύ σκληρά αλλά άξιζε τον
κόπο. Οι γονείς μου δικαιώθηκαν
για όλες τις θυσίες που έκαναν και
όσα έχουν υποστεί για μένα. Από
τα 6 χρόνια μου όταν και ξεκίνησα
στο Cosmopolitan Νέων Ποδόσφαιρο
είχα έντονο ανταγωνισμό που με
βοήθησε να γίνω αυτό που είμαι
σήμερα». Και μια ο λόγος για ανταγωνισμό ο Νίκος ήταν στην κορυφαία
50άδα των παιχτών της χώρας, ενώ
αγωνίστηκε τον Φεβρουάριο (2013)
με τους Σταρς της Νέας Υόρκης
(IASL) στο τουρνουά ποδοσφαίρου,
Βιαρέτζο Copa Carnavale στην πόλη
Βιαρέτζιο της Ιταλίας, μαζί με τις
Νάπολι, Χόνβεντ και Λέτσε.