close

Enter

Log in using OpenID

Cink anode i manžete motora

embedDownload
43
Cink anode,
manžetne motora
Rezervni dijelovi za motore VOLVO MERCRUISER - OMC COBRA
Cink anode za vanbrodske motore OMC /
JOHNSON / EVINRUDE - MERCURY/MARINER I
Z-POGON MERCRUISER - YAMAHA/MARINER SUZUKI
Cink anoda za VOLVO
Cink anode za Z-pogon MAX-PROP
Cink anode za motore BMW Z-pogon - YANMAR
- RENAULT MARINE CUMMINS - CATERPILLAR MERCRUISER
Cink anode za vanbrodske motore SELVA HONDA - TOHATSU
ZINKOVI ZA MOTORE BUKH
Zinkovi za prijenos ARNESON
ZINKOVI za motore LOMBARDINI
PM
Rezervni dijelovi za motore VOLVO
Manžetna za motore VOLVO
Manžetne za motore
Rezervni dijelovi za motore VOLVO
Kat.br.
Šifra proizvoaa
43.950.04
Prenos
novi tip sa rubom
875256-0/876294-0
*
Sve noge VOLVO osim 100 B/S.
Razni rezervni dijelovi za motore VOLVO
Manžetne za motore
Kat.br.
Rezervni dijelovi za motore VOLVO
Dužina
ispuha
Noga
Napomena
43.950.02
876631-3
160
200/280/DPX/DP-5/SX
bez flapsova,
zamjenjiv sa 43.950.03
43.950.03
876633-9
150
43.950.05
43.950.06
43.932.12
43.932.13
876631-3
3850426
858955
150
200/250/270/280DP/
290/DPX
280/280T/280PT
DP-S/SX
AQ 31-41
860396
( 43.932.12-13
sa flapsom
-
KAD42
( 43.932.13
( 43.932.12
Gumeni prsten za kutiju volana
Manžetne za motore
Rezervni dijelovi za motore VOLVO
Kat.br.
( 43.932.25-26
Šifra proizvoaa
43.932.25
43.932.26
OE 804190
OE 813967
Manžetna za transmisiju
Manžetne za motore
Rezervni dijelovi za motore VOLVO
Kat.br.
Opis
43.932.60
Manžetna za prenos (rif. orig. 3854127)
43 - Cink anode, manžetne motora
Šifra
proizvoaa
Dvostruko zavojita cijev
Od crne gume za usis vode kod nogu Volvo/Penta.
Manžetne za motore
Kat.br.
43.951.00
Rezervni dijelovi za motore VOLVO
Šifra proizvoaa
875822-9
Model
univerzalni
obujmice
Bazno brtvilo
Od gume za brtvljenje plovila za noge Volvo Sail Drive.
Manžetne za motore
Rezervni dijelovi za motore VOLVO
Kat.br.
Rif. orig.
43.952.00
854932
547
43
Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER
Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER
Manžetne za motore MERCRUISER
Manžetne za motore
Kat.br.
Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER
Šifra proizvoaa
43.932.01
43.932.07
60932A4
816431A1
Opis
za spajanje Stern Drive
prenos Alpha I Generation II
43.932.08
36223A2
prenos Mercruiser I Drive 1A-1B-1C
43.932.09
86840A3
prenos Bravo I/II/III
Ispusi motora MERCRUISER
Manžetne za motore
Kat.br.
43.932.10
43.932.11
( 43.932.10
Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER
Model
Šifra proizvoaa
140/165 KS
170/488 KS
53114A1
70981A3
( 43.932.11
Manžetne za motore MERCRUISER
Manžetne za motore
Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER
Kat.br.
43 - Cink anode, manžetne motora
43.932.20
Opis
Šifra proizvoaa
cijev za komande Stern Drive
74639
Manžetna za motore MERCRUISER
Manžetne za motore
Kat.br.
43.932.00
Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER
Opis
Šifra proizvoaa
za ispuh Stern Drive
18654A1
Manžetne za motore MERCRUISER
Manžetne za motore
Kat.br.
( 43.932.03
( 43.932.04
43.932.03
43.932.04
Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER
Descrizione
Šifra proizvoaa
Manžetna za ispuh Stern Drive
Manžetna za ispuh niski 4 cola
78458A1
32-14358T
Ispusi motora MERCRUISER
Manžetne za motore
Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER
Kat.br.
( 43.932.05
( 43.050.10
43.932.05
43.932.06
43.050.10
Opis
Šifra proizvoaa
Manetna za ispuh visoki 4 cola
Ispuh niski 3 cola
Kompletan set brtvi + prsten + 3 O-ring za
Mercruiser, Stern, Drive Alpha 1
32-44348T
32-90949T
27-94996A1
Rezervni dijelovi za motore OMC COBRA
Manžetna za motore OMC COBRA
Manžetne za motore
Kat.br.
43.932.60
43.932.61
Rezervni dijelovi za motore OMC COBRA
Opis
Šifra proizvoaa
Manžetna za prenos
Manžetna
987467-1/983973
912374-1 - 5,7/7,5 litara do 1986.
Cink anode
Karakteristike i primjena:
U morskoj vodi fenomen korozije prisutan je u visokoj mjeri; cinkovi iz ovog asortimana omoguavaju zaštitu metalnih dijelova koji su uronjeni u more. Da bi zaštitno djelovanje
cinkova bilo efikasno neophodno je slijedee:
- da je ’cink uvijek dobro povezan sa metalnom masom koju treba zaštiti i, u sluajevima gdje je u direktnom kontaktu sa tom masom, je od osnovne važnosti da je površina
kontakta cink/masa realizirana sa površinama koje su savršeno iste i bez ikakvih premaza ili oksidacije bilo kojeg tipa
- da, naravno, površina cinka koja je izložena utjecaju mora bude isto tako ista i bez ikakvih premaza
- da, nakon svakog mirovanja plovila, površine cinka koje su izložene moru budu, prije porinua, savršeno oišene od bilo kakve oksidacije koja se formirala uslijed mirovanja
jer bi u protivnom sprijeile prolaz galvanskih struja i samim time djelovanje cinkova.
- Uzorci naših cinkova podvrgavaju se u labolatoriju galvanostatikom testu kontinuiranim anodskim strujanjem, varijabilnim kroz 4 dana uzastopno, radi provjere
elektrokemijske efikasnosti. Oni odgovaraju predvienim vrijednostima prema Normativi DNV.Rp. B. 401 (750-780 Ah/kg) koje garantiraju da su metalni dijelovi potpuno
zaštieni (drukije vrijednosti pokazivale bi djelominu zaštitu ili preveliku zaštitu). Osim toga, kontrole kemijskog sastava materijala od kojeg su izraeni cinkovi potvrdile su
da je ista u skladu sa amerikom Normom U.S. Mil Spec.A.18001-J.
- Sve šira upotreba plastinih materijala na plovilima i pasivna zaštita pomou modernih premaza motora znaajno smanjuju metalne dijelove koje je potrebno zaštiti i samim
time upotrebu cinkova. Na njihovu potrošnju znaajno utjee i salinitet vode i blizina drugih masa (plovila, uronjenih tijela, pontona sa metalnim dijelovima itd.). Zbog toga
odgovarajua zaštita ne znai istovremeno i jaku potrošnju cinkova. Treba se periodino i redovito provjeravati da li su metalne strukture zahrale i treba zamijeniti cink kada
je njegova težina 80% manja od težine novog cinka.
548
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
43
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cink za krmeno zrcalo
Cinka
anoda
za
vanbrodske motore
43.300.00 Cink anoda za montiranje na krmeno
zrcalo, 193x43x16 mm, rif. original 976669/367
43.311.00 Cinka anoda za unutrašnje brodske
motore 78-85, 177x80x40 mm,
rif. original 982277/982438.
Cinkovi
unutrašnje
i
Cink anoda za krmeno zrcalo za sve
OMC COBRA
43.309.00 Cink anoda za krmeno zrcalo za sve
OMC Cobra 86-89, 95x110x30 mm,
rif.original 984547/983952.
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cink anoda prednja za kutiju zupanika
unutrašnjih-vanbrodskih motora
Cinka anoda
motore
43.310.00 Cink anoda, 81x118x40 mm,
rif. original 980756.
43.320.00 Cink anoda prednja za kutiju zupanika
unutrašnjih-vanbrodskih motora i OMC Cobra 84-86
+ z-pogon Cobra, rif.original 983494.
43.317.00 Za sve vanbrodske motore V4, V6 i sve
OMC Cobra osim 460, 86-95 38x40x24 mm.
(rif.original 436745/393023/983315) .
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cink anoda za vanbrodske motore
Prednja cink
zupanika
43.314.00 Cink anoda za vanbrodske motore
Evinrude/Johnson, 46x34x23 mm.
43.308.00 Prednja cink anoda za kutiju zupanika
za sve OMC Cobra 97-93 “ad innesto + Noga Volvo
Duo Prop, rif. original 984513/3853818.
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cinkovi
anoda
za
kutiju
Stražnja cink anoda
zupanika OMC Cobra
43.322.00 Cink anoda OMC King Cobra 1990/93,
rif. original 987067.
43.322.03 Stražnja cink anoda za kutiju zupanika
OMC Cobra 87-89, rif. original 397768.
za
kutiju
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cinkovi
Cink anoda za vanbrodske motore
43.316.30 Cink anoda za vanbrodske motore sa 3
cilindra do V6 1991. na dalje, rif. original 433580.
43.315.20 Cink anoda za vanbrodske motore
takoer i za vanbrodske motore Honda,
rif.original 173029/123009.
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cinkovi
vanbrodske
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Razni cinkovi
43.316.40 Od 40 do V8 od ’88. do 91. (osim 40-50
dall’89) + svi OMC Cobra rif. original 431708.
Cink anoda za krmeno zrcalo za sve
OMC Cobra 90-93 i OMC King Cobra
90-95
43.322.04 Cink anoda za krmeno zrcalo za sve
OMC Cobra 90-93 i OMC King Cobra 90-95,
91x37x43 mm, rif. original 986158/3853930.
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cink anoda za vanbrodske motore
Cinkovi
sve
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cink anoda OMC King Cobra
Cinkovi
Cinkovi
za
43 - Cink anode, manžetne motora
Cink anoda za Z-nogu
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cink anoda za vanbrodske motore 737 OMC
43.316.20 Cink anoda za vanbrodske motore 737
OMC, rif. original 398873.
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
549
43
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cink anoda za vanbrodske motore 4 1/2, 6, 7 1/2
Dvostruka cink anoda za Johnson/Evinrude
Cink za vanbrodske motore 50-75 HP
43.316.00 Cink za vanbrodske motore 4 1/2, 6, 7 1/2, 8 od
79. do 84. + 4, 6, 8 od 85. do 90. (orig. 334451 432397)
43.316.10 Dvostruka cink anoda za Johnson/Evinrude 20/
25/35 Ks od 1991.godine na dalje, rif.original 434029.
43.318.00 Cink za vanbrodske motore 50-75 Hp od
82. do 84.godine (osim 55 i 65 radni),
rif.original 392123.
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cinkovi
Cink za vanbrodske motore 50/75 HP
Cink anoda za 60/280 Ks
43.319.00 Cink za vanbrodske motore 50/75 HP,
rif. original 392462.
43.306.00 Cink anoda za 60/280 Ks od 85.godine +
modeli sa runim preklopom od ‘91.godine,
rif. original 398331/433458.
Cinkovi
43 - Cink anode, manžetne motora
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Ploica 40/50 Ks 4-taktni
43.903.20 Ploica 40/50 Ks 4-taktni.
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Peraja 40/50 Ks 4-taktni
Ploica za 9,9-15 Hp 2-taktne
+ 8/9,9/15 4-taktne
43.315.30 Ploica za 9,9-15 Ks 2-taktni + 8/9,9/15
4-taktni, rif. original 338635.
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Peraja 60/70 Ks 4-taktni
43.272.86 Peraja 40/50 Ks 4-taktni
Cinkovi
Peraja 225 KS 4-taktni
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
43.272.85 Peraja 60/70 Ks 4-taktni
Ploa 60/70/200/225 Ks 4-taktni
43.640.04 Ploa 60/70/200/225 Ks 4-taktni.
43.253.00 Peraja 225 Ks 4-taktni.
Cinkovi
Ploica 40/50 Ks 4-taktni
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cink anoda 5 Ks 4-taktni
43.274.00 Ploica 40/50 Ks 4-taktni, rif.original 327606.
43.272.20 Cink anoda 5 Ks 4-taktni.
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER
I Z-POGON MERCRUISER
Cink anoda Mercury 4/5/6 Ks
Cink anoda za noge vanbrodskih motora 50/55/60 KS
43.433.03 Cink anoda Mercury 4/5/6 Ks
(rif. orig. 875208).
43.172.64 Cink anoda za noge 50/55/60 Ks vanbrodskih
motora, takoer i Mariner istih snaga (rif. orig. 17264).
Cinkovi
550
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Cink anode
propelera
za
nosae
osovine
43.806.18 Cink anode za nosae osovine propelera
Mercruiser Bravo I (rif. orig. 806188A).
Cinkovi
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
43
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Cink anoda
vanbrodski
9,9
Ks
i
4-taktni
Trim vanbrodski motori 25/30/40 Ks
43.825.43 Cink anoda 9,9 Ks i 4-taktni vanbrodski,
mm 15x13 (rif. orig. 825435).
43.252.71 Trim vanbrodski motori 25/30/40 Ks, 2 i
4-taktni (rif. orig. 825271).
Peraja za vanbrodske motore 18/25 Ks
Cink 9,9/25 HP
43.426.00 Peraja za vanbrodske motore 18/25 Ks
(rif. orig. 94286).
43.426.10 Cink 9,9/25 HP, Snaga 25, Yamaha 4T
50 HP (rif. orig. 984325).
43.433.00 Cink anoda za vanbrodske motore (rif. orig. 09411)
Cinkovi
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Cink anoda za noge sa propelerima
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Cink za vanbrodske motore
43.421.00 Peraja za vanbrodske motore 20 HP
(rif. orig. 47820A1)
Cinkovi
Cink anoda 6/8/9,5/15 HP
43.433.01 Cink anoda za vanbrodske motore 6/8/
9,5/15 Ks (rif. orig. 42121).
43.426.20 Cink anoda za noge Mercury/Mercruiser
sa propelerima od inoxa (rif. orig. 463.99A).
Cink anoda 4,5/7,5/9,8 HP
43.433.02 Cink anoda za vanbrodske motore 4,5/
7,5/9,8 Ks nakon 1987.godine (rif. orig. 85824A3).
Cinkovi
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z POGON MERCRUISER
Ploica za unutrašnje i vanbrodske
motore Alpha One
43.435.10 Ploica za unutrašnje i vanbrodske
motore Alpha One (rif. orig. 815933A1/821629A1).
Cinkovi za poluge motora
43.434.10 Za motore 2 i 4-taktne od 30 do 200 Ks i
Superamerica, sa 4 otvora (rif. orig. 818298A1.
Ploica Bravo
43.435.20 Ploica Bravo (rif. orig. 821630A/C).
Cinkovi
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
43 - Cink anode, manžetne motora
Cinkovi
Peraja za vanbrodske motore 20 HP
Cinkovi
Cink anoda za Z-pogon Mercruiser
Cink anoda FP 2 KS
Cinkovi za vanbrodske motore Mercury
43.435.00 Cink anoda za Z-pogon Mercruiser
(rif. orig. 821631A-1).
43.259.03 Cink anoda za FP 2Ks, rif. original
810945M.
43.434.00 Cink anoda za vanbrodske motore
Mercury (rif. orig. 71320A3).
Cink anoda pravokutna za Z-nogu
Cinkovi
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Vrat Alpha
43.430.00 Cink anoda pravokutna za Z-nogu, i za ostale upotrebe, za zavidati,
mm 65x65x10 (rif. orig. 34762A1).
43.432.00 Alpha (rif.original 806105A)
Cinkovi
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
551
43
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Peraje plosnate Alpha/Bravo
Cinkovi
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Kat.br.
Opis
Peraja plosnata Alpha/Bravo 35/300 HP (rif. orig. 762145).
Peraja plosnata Bravo (rif. orig. 762144)
43 - Cink anode, manžetne motora
43.423.00
43.423.01
Cink anoda za nogu Bravo/Blackhawk
Cink anoda za nogu Mercruiser/Alpha
Cink anodu za nogu Mercruiser/
Blackhawk
43.424.00 Cink anoda za nogu Bravo/Blackhawk
(rif. orig. 806190A).
43.424.01 Cink anoda za nogu Mercruiser/Alpha
(rif.or. 806189A).
43.424.03 Cink anodu za nogu Mercruiser/
Blackhawk (rif. orig. 806187-C).
Cink anoda za Mercury od 30/300 Ks
Peraja 25/50 HP
43.424.05 Cink anoda za vanbrodske motore Mercury od 30/300 Ks 2 i 4-taktni,
(rif. orig. 826134).
Cinkovi
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Peraja 35/225 HP
43.822.15 Peraja za 25/50 HP, 2 i 4-taktni (rif. orig. 822157-C2)
Ploa za 25/40 HP
43.640.04 Ploa za 25/40 HP, rif.original 823912002
43.227.77 Peraja 35/225 Ks Mercruiser, rif.original 822777.
Cinkovi
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Anoda za maticu
Cinkovi
Kat.br.
43.966.00
43.966.20
43.966.40
43.967.00
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Propeler
Cink anoda matice za propeler vanbrodskih motora Mercury do 30/50 KS,
(rif. orig. 809660)
Cink anoda matice za propeler 50/225 vanbrodskih motora
i od 80 do 160 KS unutarnjih motora
Cink anoda matice za propeler od 70 do 275 KS vanbrodskih motora
i od 120 do 485 KS unutarnjih + Alpha + Bravo I (rif. orig. 809664)
Cink anoda matice za propeler vanbrodskih motora MCM III, 215 H-E, II TR, Bravo II°
(rif. orig. 809670)
Podloške
Cinkovi
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Kat.br.
Verzija
43.823.91
Cink noga F.B. 4/6 KS,2-taktni i 4-taktni mm 20x7,4 (rif. orig. 823912)
43.239.13
2,2/2,5/3/3,3 KS (rif. orig. 823913) Mercury/Mariner mm 23,5x7,6
Peraje
Cinkovi
Kat.br.
43.420.00
43.425.00
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Peraja
Peraja za vanbrodski motor 2-taktni i 4-taktni od 40 do 225 KS, navoj 7/16”
(rif. orig. 31640)
Peraja za vanbrodski motor(Rif. orig. 34127)
Cink nosaa baze kormila
Cinkovi
Kat.br.
43.442.00
43.442.01
552
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Opis
Cink anoda navoj 12x1,75
Cink anoda (rif. orig. 55989A) navoj 1x13 (120/160 KS) (rif. orig. 55989A3)
120 KS Alpha-ONE 55
43
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Cink anoda VERANO
Cinkovi
Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER
Kat.br.
Opis
Anoda VERADO (ORIG. 880653)
Anoda VERADO (ORIG. 892227)
43.424.10
43.424.12
( 43.424.10
( 43.424.12
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Peraja za Mariner 20/50 Ks
Podloška 24 mm Ø
43.253.02 Peraja za Yamahu 25/60 Ks 4-taktni
(rif. orig. 67C-45371-00). Ø 95mm.
43.256.00 Peraja Ø mm 94 za Mariner 20/50 Ks
+ Yamaha 20/50 Ks (rif. orig. 664-4537101).
43.260.00 Podloška Ø mm 24x7
(i za Hondu od 3,5 Ks)
(rif. orig. 677-4525100).
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Podloška 45 mm Ø
Cink anoda za 115/220 Ks
Cink anoda za vanbrodske motore 40/50 Ks
43.262.00 Podloška za 9,9/15 Ks, Ø mm 45
(rif. orig. 6E8-4525100).
43.252.00 Cink anoda za 115/220 Ks i više
(rif. orig.6E5-45251-00).
43.264.00 Cink anoda za vanbrodske motore
40/50 Ks 4-taktni (rif. orig. 63D-4525100).
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink anoda 4/5/6 HP
43.188.52 Cink anoda za 4/5/6 Ks (takoer Mariner)
(rif. orig. 6EO-4525112).
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink Yamaha i Mariner (40 mm)
43.254.10 Cink za Yamahu i Mariner 40 mm 205 za
25/100Ks, (rif. orig. 6H1-4525103/01).
Cink anoda za Yamahu 8/60 KS
43.260.03 Cink anoda za Yamahu 8/60 Ks 4-taktni
(rif. orig. 65W-45251-00).
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink anoda za 100/300 Ks
Cink anoda za vanbrodske motore
43.254.00 Cink anoda za 100/300 Ks
(rif. orig. 6G5-4525102).
43.263.00 Cink anoda za vanbrodske motore F8A/
B 9,9D/F9,9B/15D (rif. orig. 6E8-45251-02).
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink anoda za nogu 50 Ks
Cink anoda za nogu Yamaha 30/60 Ks
43.426.10 Cink anoda za nogu 50 Ks 4-taktni.
43.260.02 Cink anoda za nogu Yamaha 30/60 Ks
(rif. orig. 67C-45251-00).
Cink anoda za noge Yamaha 6/8 KS
Cink anoda za 9,9 KS
43.260.04 Cink anoda za nogu Yamaha 6/8 Ks
4-taktni (rif. orig. 68T-45251-00).
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
43 - Cink anode, manžetne motora
Peraja Yamahu 25/60 Ks
43.266.00 Cink anoda za 9,9 Ks (rif. orig. 6G8-4525100).
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
553
43
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink 8/30 HP
Cink anoda 40/50 HP
43.267.00 Cink anoda za 8/30 Ks
(rif. orig. 61N-4525101).
Cinkovi
Cink anoda 91mm Ø
43.268.00 Cink anoda za 40/50 Ks
(rif. orig. 63D-4525110).
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
43.269.00 Cink anoda za 50/100 4-taktni Ø 91mm
(rif. orig. 67F-4537100).
Cinkovi
Ploica za 6/8 Ks
Ploica
Ploica
43.259.00 Ploica za 6/8 Ks
(rif. orig. 6G1-45251-03).
43.259.01 Ploica za 6C/6D/8C
(Rif. orig. 6G1-45251-02-6N0-G-5251-00).
43.259.03 Ploica za 2B/3A/4B/F4A/5C
(rif. orig. 6L5-45251-02).
Cinkovi
43 - Cink anode, manžetne motora
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Podloška za 25/70 Ks
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Peraja 9,9/15 Ks
43.260.01 Podloška za 25/70 Ks od mm 24x14 (rif. orig. 663-45251-00).
Cinkovi
Cink anoda 40/70 Ks
43.424.05 Cink anoda 40/70 Ks 4-taktni.
Cinkovi
43.270.50 Peraja za 9,9/15 Ks 4-taktni (rif. orig. 66M-4537100).
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Peraja za 60/225 HP
Ploa za 30/40 Ks
43.252.90 Yamaha peraja za 60/225 Ks
(rif. orig. 6E5-45371-10).
43.252.71 Ploa za 30/40 Ks.
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Peraja "direzionale" 200/300 HP
Cink anoda cilindar za 80/100 Ks
Cink anoda cilindar 40/200 HP
43.252.95 Yamaha peraja za 200/300 Ks
(rif. orig. 69L-45371-00). Ø 100mm.
43.260.07 Yamaha cink anoda cilindar za
80/100 Ks (rif. orig. 67F-11325-00).
43.260.09 Yamaha cink anoda cilindar za
40/200 Ks (rif. orig. 62Y-11325-00).
Cinkovi
Cinkovi
Cink anoda cilindar za 25/90 Ks
43.260.11 Yamaha cink anoda cilindar za 25/90 Ks
(rif. orig. 688-11325-00).
Cinkovi
554
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink anoda cilindar za 2,5/9,9 Ks
43.260.12 Yamaha cink anoda cilindar za
2,5/9,9 Ks (rif. orig. 6G8-11325-00).
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink anoda cilindar za 100/225 Ks
43.260.13 Yamaha cink anoda cilindar za
100/225 Ks (rif. orig. 6E5-11325-00).
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink anoda cilindar za 20/25 Ks
43
Cink cilindar 20/25 HP
43.260.14 Yamaha cink anoda cilindar za 20/25 Ks (rif. orig. 6J8-11325-00).
43.260.15 Yamaha cink anoda cilindar za 9,9 Ks (rif. orig. 66M-11325-00).
Peraje kratke/duge
Cinkovi
Kat.br.
43.255.00
43.255.01
43.257.00
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Opis
Peraja kratka za Mariner 40/60
KS i za Yamaha 40/55 KS (navoj u mm.) (rif. orig. 679-4537100)
Peraja kratka Mariner 40/60
KS poslije 1991. i za Yamaha 40/55 KS (sa navojem 7/16")
Peraja duga Mariner 40/140 KS (navoj u mm)
Cinkovi
Kat.br.
43.258.00
43.270.61
Opis
Peraja 50/90 HP (rif. orig. 688.45371.02) Pinna 50/90 HP
(rif. orig. 688.45371.02) Ø 91 mm
Peraja 100/225 HP Ø mm 150/200 (rif. orig. 6K1-4537102)
kontrarotirajua
Peraja 100/225 HP (rif. originalni 6J9-4537101)
kontrarotirajua
Cinkovi
Kat.br.
43.270.60
43.253.00
43.253.01
43 - Cink anode, manžetne motora
43.270.00
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Opis
Peraja 150/200 KS Ø mm 97 (rif. orig. 6K1-4537100)
Peraja 100/225 KS i preko, Ø mm 91
(rif. orig. 6E5-45371-01)
Peraja 100/225 KS Ø mm 91
(rif. orig. 6L6-4537100)
43.260.05 Cilindar mali mm 2,5 x 32,5. 80/225 HP (orig.68V-11325-01)
43.270.55 Perajica (orig. 61N-45371-00) 20/30 HP
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER
Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI
43.261.00 Podloška za vanbrodske motore Suzuki
Ø mm 22x10
(rif.orig. 55.321-93.142 - 55321-87J00).
Cinkovi
43.903.20 Ploica za 40/115 2-taktne - 150 - 300 Ks
4-taktne (rif. orig. 55.320-95.310).
43.272.10 Peraja za motore Suzuki bez hlaenja
55/85 Ks, Ø mm 60 (rif. orig. 94.400),
može se zamijeniti sa 43.272.70.
Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI
43.272.80 Peraja za motore Suzuki bez hlaenja
150/175/200/225 Ks 2-taktni + 60/70 Ks 4-taktni
Ø mm 88 (rif. orig. 55125-87D00).
43.272.30 Ploica za stezaljke 55/75/85/90/150/
200/225 Ks (rif. orig. 41.810-87D00).
43.272.20 Ploica za 4/6 Ks
(rif. orig. 55.320-98.600).
Cinkovi
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI
Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI
555
43
Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI
43.272.40 Cink anoda u obliku ploice za 8/9,9/15
Ks 2-taktni + 9,9/15 4-taktni (rif. orig. 53321-93900).
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI
43 - Cink anode, manžetne motora
43.640.04 Ploa za 60/250 Ks 2/4-taktne (rif. orig. 55321-94900).
43.903.30 Ploica bez umetka
(rif. orig. 55320-98400).
Cinkovi
43.272.86 Peraja za 55/65/75/85 Ks +
40/70 4-taktni (rif. orig. 55125-95500).
43.272.85 Peraja za 60/140 Ks 2/4-taktne
(rif. orig. 55125-87E01).
43.903.32 Ploica za 4-taktni 60/140 Ks (rif. orig. 55321-90J01) za Suzuki.
43.274.00 Ploica za sve modele
(rif. orig. 55300-95500).
Cinkovi
43.903.35 Ploica 48x18 mm sa umetkom sa
navojem 6 MA. HP 9.9/15 4 takta.
Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI
Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI
Cinkovi
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI
Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI
Kat.br.
Opis
Peraja sa hlaenjem 20/25/30 KS 2/3 cilindra,
Ø mm 70 (rif. orig. 55125-96310) 2/4-taktni
Peraja sa hlaenjem za motore Suzuki 55/65 KS,
Ø mm 60 (rif. orig. 55125-95301)
43.272.00
43.272.70
Cink anoda za VOLVO
43.500.00 Cink anoda za TRIM za noge 270
(rif. orig. 832934).
Cinkovi
43.540.01 Cink anoda izmjenjiva topline od 16x30
mm (rif. orig. 823661).
43.540.00 Kolektor od mm 12x52
(rif. orig. 800476).
Cinkovi
Cink anoda za VOLVO
Cink anoda za VOLVO
43.271.40 Cink anoda sa navojem za motore Volvo,
muško/žensko, navoj od 7/16’’, mjere 16x42 mm
(rif. orig. 838929).
43.554.11 Noga Duo Prop
(takoer i noga Cobra OMC) (rif. orig. 3855411-2).
Cinkovi
43.554.12 Cin anoda Volvo zaštita od špricanja Duo
Prop (rif. orig. 3857857).
Cinkovi
Cink anoda za VOLVO
Cink anoda za VOLVO
Cink anoda Volvo serije DP
Cinkovi
556
Cink anoda za VOLVO
Kat.br.
Serija
43.554.13
43.554.14
DPH
DPR
rif. orig.
3863206/3588746
-
Cink anoda za VOLVO
43
Noga Duo Prop (takoer i noga Cobra OMC)
Cinkovi
Cink anoda za VOLVO
Kat.br.
Rif. orig.
3854130
43.541.30
Cink anoda sa epom od mesinga.
Cinkovi
Cink anoda za VOLVO
Kat.br.
Ø mm
43.547.00
25x30
Za
diesel
43.550.00 Cink anoda univerzalna za noge tipa 250/270/280 od mm 187
(rif. orig. 832598-7).
43.549.05 Noga DPX (rif. orig. 873395-8).
Kat.br.
43.531.00
43.531.01
Cink anoda za VOLVO
Rif. Orig.
A mm
B mm
C mm
D mm
875821
110
36
145
91
85
852182
110
30
145
91
85
43.555.00 Par cink anoda za sklopive propelere
(110S/120S/1205B/S120C) (rif. orig. 852018-1).
43.553.00 Cink anoda za nogu DPX
(rif. orig. 872675/872793-5).
Cinkovi
Cinkovi
E mm
43.553.01 Cink anoda trapezoidalna Volvo
(rif. orig. 872175/876638-8).
Cink anoda za VOLVO
Cink anoda za VOLVO
Cink anoda za propeler noge Sail Drive, serija od 3 komada,
(rif. orig. 3858399)
Cinkovi
Kat.br.
43.535.00
43.535.01
Cink anoda za VOLVO
Opis
A mm
B mm
C mm
D mm
Rif. Orig.
Za propelere sa 3 lista
Za propelere sa 4 lista
15
15
25
32
84
97
62
82
3858399
-
43.554.15 Volvo anodo DUOPROP
(rif. orig. 3588745/3588768/3588770/3588746/3588748/3588750).
43.226.46 Prsten za nogu Volvo Sail Drive sa propelerom Max-PROP,
Ø unutrašnji mm 46.
Cinkovi
Ploica 36x22
Cink anoda za VOLVO
Ploica sa otvorom za prolaz mm 104x28
43.554.16 ORIG 852970
43.554.18
Cinkovi
43 - Cink anode, manžetne motora
Cink anoda za Volvo Penta Duo Prop (rif. orig. 875821-1)
Cinkovi
Cink anoda za VOLVO
557
43
Cink anoda za VOLVO
Cink anoda iz dva dijela za slide drive, vrat diam. 107 mm
43.532.00 ORIG 358407
Ploica 52x26 mm
43.554.17
Cinkovi
Cink anoda za VOLVO
Cink anoda
Cinkovi
Kat.br.
43.510.00
43.520.00
43.525.00
Cink anoda za VOLVO
Za nogu
C mm
D mm
Tip 100 (rif. orig. 875810-4)
Tip 200 (rif. orig. 875809-6)
98
107
52
58
70
80
11
11
Tip 270 (rif. orig. 875806)
113
58
80
9
Cinkovi
Kat.br.
43.528.00
43.530.00
( 43.528.00
Cink anoda za VOLVO
Opis
Cink anoda za nogu tip 280/290 (rif. orig. 875815)
Cink anoda za Sea Drive, Ø mm 97 ,
visina mm 28 Sail Drive 120 (rif. orig. 876286)
Cink anoda za Sail Drive, Ø mm 105,
visina mm 43 Sea Drive 110 (rif. orig. 875812)
( 43.529.00
Cinkovi
Kat.br.
43.513.00
43.514.00
Cink anoda za VOLVO
Opis
Cink anoda za propeler Ø 22/25/30 (rif. orig. 833913-7)
Cink anoda za propeler Ø 40/45 (rif. orig. 828140-4)
Cinkovi
Kat.br.
( 43.551.00
43.551.00
43.551.01
Cink anoda za VOLVO
Opis
Cink anoda baza noge Duo Prop (rif. orig. 852835-8)
Cink anoda baza noge Duo Prop (rif. orig. 872139-1)
( 43.551.01
43 - Cink anode, manžetne motora
43.529.00
A Ø mm B mm
Cink anode za Z-pogon MAX-PROP
Cinkovi
Kat.br.
43.224.38
43.224.41
43.224.45
43.224.53
Cink anode za Z-pogon MAX-PROP
Opis
Konus propelera Ø unut. mm 38, za osovine mm 25/28
Konus propelera Ø unut. mm 41, za osovine mm 28/35
Konus propelera Ø unut. mm 45, za osovine mm 35/45
Konus propelera Ø unut. mm 53, za osovine mm 45/55
43.226.46 Prsten za nogu Volvo Sail Drive sa propelerom Max-PROP, Ø unutrašnji mm 46.
Cinkovi
Cink anode za Z-pogon MAX-PROP
Cink anode za motore BMW Z-pogon
43.131.00 Cink anoda od mm 13x52.
Cinkovi
558
Cink anode za motore BMW Z-pogon
43.132.00 Peraja model 1988.
43.133.00 Cink anoda od mm 13x50.
43
Cink anode za motore YANMAR
Cink anode za motore YANMAR
43.542.00 Cink anoda okrugla, Ø mm 20 L43
(rif. originale 27210-200300).
43.543.00 Cink anoda okrugla, Ø mm 20 L55.
Cinkovi
Cink anode za motore YANMAR
43.544.00 Anoda, diam.69x12 mm.
Cinkovi
43.544.01 Podloška od mm 77 diametra.
Cinkovi
Cinkovi
Cink anode za motore YANMAR
43.544.03 Cink anoda za Sail-Drive
(rif. Orig. 19642002652).
43.544.02 Peraja
Cink anode za motore YANMAR
Cink anode za motore RENAULT MARINE
Cink anode za motore YANMAR
Cink anode za motore RENAULT MARINE CUMMINS CATERPILLAR - MERCRUISER
Cinkovi
Kat.br.
Cinkovi
Kat.br.
43.560.00
43.561.00
43.562.00
Cink anode za motore RENAULT MARINE
Opis
ep za hladnjak,
navoj 18x1,50, Ø mm 15x35
ep za hladnjak,
navoj 16x1,50, Ø mm 11x40
ep za hladnjak,
navoj 16x1,50, Ø mm 11x33
43.100.00 Matica za osovinu od mm 22/25,
navoj 16x2,0.
Cinkovi
Cink anode za motore RENAULT MARINE
43.228.00
43.228.10
43.228.30
43.228.40
43.228.50
43.228.70
43.228.80
43.228.90
Cink anode za motore RENAULT MARINE
Dužina mm
Navoj “
12x52
3/8
12x40
9,5x70
3/8
1/4
30x73
30x82
16x64
3/4
3/4
3/8
16x77
16x90
3/8
3/8
43 - Cink anode, manžetne motora
43.544.07 Za "elektronske" noge, rif. original 196350/09910.
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
43.025.00 Peraja na pravokutnoj ploici (15 Ks).
43.030.00 Ploica pravokutna plosnata.
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
43.020.00 Peraja univerzalna na okrugloj ploici.
Cinkovi
43.030.01 Ploica pravokutna zakrivljena.
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
43.256.00 Peraja za 25/40/50/60 Ks 4-taktne.
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
43.263.00 Cinka anoda za 9,9/15 Ks 4-taktne.
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
559
43
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
43.264.00 Cinkovi za vanbrodske motore 40/50 Ks 4-taktne.
43.259.03 Cink anoda za 4 Ks 4-taktni.
Cinkovi
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
43.260.04 Cink anoda za Selva 6/8 Ks 4-taktni
43.254.10 Ploa za Selva 25/100Ks.
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
43.260.07 Yamaha cink anoda cilindar 80/100 Ks
Selva (rif. orig. 67F-11325-00).
43.270.50 Peraja za 9,9/15 Ks 4-taktni Selva
(rif. orig. 66M-4537100).
43 - Cink anode, manžetne motora
Cinkovi
43.267.00 Cink anoda za 8/30 Ks Selva
(rif. orig. 61N-4525101).
Cinkovi
43.266.00 Cink anoda za 9,9 Ks Selva
(rif. orig. 6G8-4525100).
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
43.032.00 Cink anoda za nogu 70/100 Ks.
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
43.031.00 Cink za nogu 40/60 Ks.
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
43.033.00 Cink univerzalni za 40/Ks na više,
2-taktni.
43.254.00 Cink anoda za 115 Ks 4-taktni.
Cinkovi
43.034.00 Cink za nogu 8-15Hp.
43.260.03 Cink anoda za 4-taktni
Cinkovi
43.260.02 Cink anoda za nogu 40/50/60 Ks 4-taktni
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
43.253.00 Peraja za 115 Ks 4-taktni
43.269.00 Cink anoda 100 4-taktni
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
Cinkovi
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
Cink anode za vanbrodske motore SELVA
Cink anoda za vanbrodske motore HONDA
43.420.00 Peraja (rif. N. 41107 - ZW1 - 003ZA)
43.291.00 Peraja Ks 25/35/45/50
(rif. orig. 06412 - ZV5 - 000).
Cinkovi
560
Cink anoda za vanbrodske motore HONDA
43.315.20 Cink anoda za 2/5/8/8,9/15 Ks
(rif. orig. 41106-ZV4-650).
Cinkovi
Cink anoda za vanbrodske motore HONDA
Cink anoda za vanbrodske motore HONDA
43.290.00 Ploa za 35/45/50 Ks
(rif. orig. 06411 - ZV5 - 020).
43.424.07 Ploa za 75/225 Ks
(rif. orig. 06411 - ZW1 - 020).
Cinkovi
43.292.00 Cink za motore Honda 8/20 Ks
(rif. orig. 41106-ZW9-020).
Cink anoda za vanbrodske motore HONDA
Peraja diam. 113 mm
Ploica
43.291.50 Od 75 do 130 Ks.
Cinkovi
43.315.21
Cink anoda za vanbrodske motore HONDA
Cinkovi
Cinkovi
Kat.br.
Cink anoda za vanbrodske motore HONDA
Cink anoda za vanbrodske motore HONDA
Opis
Cink anoda 75/225 KS (rif. orig. 41109-ZW-1-1003 (noga AT)
Cink anoda 75/225 KS (rif. orig. 41109-ZW-1-B000) mm 36x72
Cink anoda za vanbrodske motore TOHATSU
43.640.01 Peraja za 35/40 Ks, Ø mm 50
(rif. orig. 348-60217-0).
43.640.02 Peraja za 25/30 Ks i 40/50 Ks Mega,
Ø mm 59,5 (rif. orig. 3C8-60217-1).
43.640.03 Peraja 60/70/140 Ks, Ø mm 77
(rif. orig. 3B7-60217-0).
43.640.04 Ploa, 40/60/140 Ks, diam.190x40
(rif. orig. 3C7- 60218-1).
43.640.05 Cink za 9,9/15/18 Ks
(rif. orig. 3B7-60218-1).
43.640.06 Podloška diam.44 mm - 40/140 HP
Cinkovi
Cink anoda za vanbrodske motore TOHATSU
43 - Cink anode, manžetne motora
43.424.05
43.293.00
43
ZINKOVI ZA MOTORE BUKH
Collare za nogu
43.760.01 Rif. Orig. BOOE5829
Cinkovi
ZINKOVI ZA MOTORE BUKH
Zinkovi za prijenos ARNESON
Cink anode za privršivanje vijcima
Cinkovi
Kat.br.
43.920.07
Zinkovi za prijenos ARNESON
mm
300x150
Razmak izmeu otvora mm
8,55
125
561
43
Zinkovi za prijenos ARNESON
Cinkovi - anode za transmisiju
Zinkovi za prijenos ARNESON
Kat.br.
( 43.650.03
( 43.650.05
( 43.650.05
Razmak izmeu otvora
88
125
75
-
0,650
1,750
2,130
8,550
( 43.650.07
( 43.650.01
mm
157x32x18
192x47x30
157x101x22
Ø 175 x 40 - otvor 95 mm
43.650.01
43.650.03
43.650.05
43.650.07
( 43.650.07
Cinkovi
( 43.650.01-03
ZINKOVI za motore LOMBARDINI
Cink anoda za nogu
Cinkovi
ZINKOVI za motore LOMBARDINI
Kat.br.
43 - Cink anode, manžetne motora
43.750.01
43.750.03
Razmak izmeu
otvora
Ø vanjski
mm
Visina
mm
Širina
mm
Ø unutarnji
mm
58
88
33
120
43
58
114
33
150
43
( 43.750.01
( 43.750.01
( 43.750.03
( 43.750.03
Cinkovi - cink anode
43.600.05 Ploa - zaobljeni cink od 80x55 mm,
razmak 50 mm, težina g 180.
Cinkovi
43.610.00 Cink anoda univerzalna za motore
Chrysler, Evinrude, Johnson i svaki vanbrodski
motor, za fiksiranje na antikavitacijsku plou.
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Cinkovi - cink anode
43.910.01 Cink anoda za privršivanje vijcima od kg 3, razmak izmeu otvora
200 mm (Z3).
43.703.00 Cinka anoda od 100x50x8 mm, težina g 300.
Cinkovi
43.900.00 Cinka anoda pravokutna od 160x70x15
mm, težina g 900.
Cinkovi - cink anode
Cink sa navojem za sistem za hlaenje:
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
Opis
od mm 10x40, navoj od 3/8”
od mm 20x80, navoj od 3/4”
43.541.00
43.545.00
43.548.00
od mm 16x50, navoj od 1/2”
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
Opis
cink anoda g 300
cink anoda g 550
43.701.00
43.702.00
Standardne cink anode za kormila
Prodaju se u paru, kompletne sa vijkom i maticom.
Cinkovi
Kat.br.
( 43.599.00
( 43.600.00
43.599.00
43.600.00
43.600.01
43.605.00
43.605.01
43.620.00
43.630.00
Ø mm
50
70
70
90
90
130
190
Prodaju se u paru
562
Cinkovi - cink anode
Težina g
200
300
450
500
890
1350
6140
Tip
težak
lagan
težak
lagan
težak
težak
težak
Cinkovi - cink anode
43
Cink anode pravokutne sa umetkom
Od pocinanog željeza, za privršivanje vijcima ili zavarivanjem. Hidrodinaminog presjeka.
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
Dužina x Širina. x Visina mm
43.907.01
43.907.02
43.907.03
43.907.05
43.907.06
43.907.07
Težina kg
90x35x25
125x46x23
0,25
0,50
145x62x28
1,04
150x70x25
2,06
200x100x20
2,90
200x100x55
5,20
Cinka anode za zavarivanje
Mogu se i probušiti i zavidati.
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
Verzija
A
43.904.00
43.905.00
43.910.00
43.911.00
43.905.01
ZP - 0
203
B
120
C
40
D
25
0,5
ZP - 1
ZP - 3
260
300
178
231
60
76
30
30
1,2
2
ZP - 2
ZF - 2
430
250
280
120
98
80
48
45
5
2
Cink anoda teški tip za privrstiti vijcima
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Ø mm
43.915.00
43.915.01
43.915.02
43.915.03
43.915.04
110
120
690
1000
125
140
1080
1570
225
5400
Cink andoa za nevidljivo fiksiranje
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
43.918.28
43.918.45
Ø baze mm
Visina mm
120
135
35
52
2,8
4,5
Cink anode za privršivanje vijcima
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
mm
43.912.01
43.912.03
200x62
1,20
325x65
2,32
( 43.912.01
( 43.912.03
Verzija VETUS
Cinkovi
43.902.03
( 43.902.03
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
mm
Razmak mm
445x80x45
200
43 - Cink anode, manžetne motora
Kat.br.
8,50
43.901.00 Cinka anoda tip Vetus okrugla za privrstiti pomou samo jednog vijka, Ø mm 80x45h.
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Cink anoda - podloška
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
43.201.00
43.202.00
43.203.00
Verzija
kg. 0,520, Ø mm 57, Castoldi
kg. 1,500, Ø mm 83, Castoldi
sa maticom M10 od mm 30, Ø mm 22, Castoldi
Cink anoda tip Vetus ovalni za privrstiti sa dva vijka
Cinkovi
Kat.br.
43.901.99
43.902.00
43.902.01
43.902.02
Cinkovi - cink anode
mm
Razmak otvora mm
100x45x18
48
0,335
150x60x25
250x65x30
350x70x35
80
140
200
0,900
2,400
4,400
563
43
Cinkovi - cink anode
Cink anode za privršivanje vijcima
Sa gumenom ploicom.
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
43.920.01
43.920.02
43.920.03
43.920.04
43.920.06
mm
150x70x20
148x70x26
1,2
1,3
Razmak otvora mm
74
74
2,5
200x100x20
110
3,8
200x100x30
110
6,2
300x148x21
160
Cink anoda za osovinski vod Radice
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
Ø mm
Kat.br.
Ø mm
Kat.br.
Ø mm
43.225.00
43.230.00
25
43.235.00
43.240.00
35
43.245.00
43.250.00
45
30
40
50
43 - Cink anode, manžetne motora
Matice za osovine propelera sa standardnim navojem
Kompletne sa promijenjljivom cink anodom.
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
Osovina Ø mm
Navoj mm
Rezervna anoda
20
16x1,5
25
30
18x1,5
20x1,5
43.123.20
43.123.25
43.123.30
43.123.35
43.123.40
43.123.45
43.123.50
43.122.20
43.122.25
43.122.30
43.122.35
43.122.40
43.122.45
43.122.50
35
24x2,0
40
45
50
26x2,0
30x2,0
36x3,0
Matica novi tip Radice od 1996
Sa unutrašnjim šesterokutom od mesinga sa cink anodom.
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
matica sa anodom
43.251.01
43.251.02
43.251.03
43.251.04
43.251.05
43.251.06
43.251.07
samo anoda
Za osovine mm
Navoj mm
43.265.01
43.265.02
43.265.03
43.265.04
43.265.05
43.265.06
43.265.07
20/22/25
18x1,5
30
35
40
45
20x1,5
24x2
24x2
33x2
50
36x3
60
45x3
Matice za osovinske vodove od mesinga, sa standardnim navojem sa promjenjljivom cink anodom.
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
Osovina Ø mm
Navoj mm
Rezervna anoda
20
25
30
16x1,5
18x1,5
20x1,50
43.120.00
43.120.00
43.120.00
35
40
24x2,00
26x2,00
43.150.00
43.150.00
45
30x2,00
43.150.00
43.121.20
43.121.25
43.121.30
43.121.35
43.121.40
43.121.45
43.005.00 Cink anoda za sidrenje težine 2 kg
Cinkovi
Cinkovi - cink anode
Matice za osovine propelera
Kompletne sa vijcima i maticama od inoxa.
Cinkovi
564
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
Otvor mm
Kat.br.
Otvor mm
Kat.br.
Otvor mm
43.800.19
43.800.22
43.800.25
43.800.30
43.800.32
43.800.35
20,0
22,0
43.800.38
43.800.40
43.800.45
43.800.50
43.800.55
43.800.60
38,0
40,0
43.800.65
43.800.70
43.800.75
43.800.80
65,0
70,0
25,0
30,0
31,8
35,0
45,0
50,0
55,0
60,0
75
80
Cinkovi - cink anode
43
Niske matice za osovine propelera
Za jedrilice gdje je prostor vrlo skuen, kompletne sa vijcima i maticama od inoxa.
Cinkovi
Kat.br.
43.801.20
43.801.22
43.801.25
43.801.30
43.801.35
43.801.40
43.801.45
43.801.50
43.801.55
43.801.60
43.801.65
43.801.70
Cinkovi - cink anode
Otvor mm
Debljina mm
20
22
14
14
25
14
30
15
35
20
40
45
20
30
50
55
30
30
60
30
65
70
30
30
Rezervni cinkovi - anode za pramane / krmene propelere VETUS
Cinkovi - cink anode
Kat.br.
Tip propelera
Ref Vetus
BOW 25
0148
BOW 35/55
0149
BOW 75/80/95
0150
BOW 130/160
BOW 220
0151
0152
BOW 23A/50/80 + krmeni propeleri
0153
( 43.070.12
( 43.070.06
( 43.070.12
43 - Cink anode, manžetne motora
43.070.02
43.070.04
43.070.06
43.070.08
43.070.10
43.070.12
565
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
73
File Size
2 712 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content