close

Enter

Log in using OpenID

Astra-H, v.12

embedDownload
OPEL ASTRA
Priručnik za vlasnika
Sadržaj
Uvod .............................................. 2
Ukratko .......................................... 6
Ključevi, vrata i prozori ................. 20
Sjedala, sustavi zaštite ................ 48
Spremište ..................................... 69
Instrumenti i kontrole ................... 88
Osvjetljenje ................................ 120
Kontrola klime ............................ 127
Vožnja i rukovanje ..................... 136
Njega vozila ............................... 162
Servis i održavanje .................... 210
Tehnički podaci .......................... 214
Informacije stranke .................... 238
Kazalo pojmova ......................... 240
2
Uvod
Uvod
Uvod
Specifični podaci vozila
Molimo da podatke svog vozila
upišete na prethodnu stranicu kako bi
bili jednostavno dostupni. Ovi podaci
su dostupni u poglavljima
"Servisiranje i održavanje" i "Tehnički
podaci" kao i na identifikacijskoj
pločici.
Uvod
Vaše vozilo je konstruirano kao
kombinacija napredne tehnologije,
sigurnosti, zaštite okoliša i
ekonomičnosti.
Ove Upute za uporabu Vam pružaju
sve neophodne informacije kako bi
Vam omogućile da svoje vozilo vozite
sigurno i efikasno.
Uvjerite se da su Vaši putnici upoznati
s mogućim posljedicama nesreće i
ozljeda koje mogu nastati kao
posljedica nepravilnog korištenja
vozila.
Uvijek morate poštivati specifične
zakone i propise zemlje u kojoj se
nalazite. Ti zakoni mogu biti različiti
od informacija u ovim Uputama za
uporabu.
Kada se ove Upute za uporabu
pozivaju na posjet radionici,
preporučamo Vašeg Opel servisnog
partnera.
Svi Opel servisni partneri pružaju
prvoklasnu uslugu po prihvatljivim
cijenama. Iskusni mehaničari, koje je
školovao Opel, rade u skladu sa
specifičnim Opelovim uputama.
Paket literature za stranku treba
uvijek držati pri ruci u vozilu.
Korištenje ovog priručnika
■ Ovaj priručnik opisuje sve opcije i
značajke dostupne za ovaj model.
Određeni opisi, uključujući one za
funkcije zaslona i izbornika, možda
nisu primjenjive na vaše vozilo
zbog izvedbe modela, specifikacija
za zemlju, specijalne opreme ili
dodatne opreme.
■ U poglavlju "Ukratko" naći ćete
uvodne napomene.
3
■ Sadržaj na početku ovog priručnika
i unutar svakog poglavlja pokazuje
gdje se nalaze informacije.
■ Kazalo pojmova će Vam omogućiti
traženje specifičnih informacija.
■ Ove Upute za uporabu odnose se
na vozila s upravljačem na lijevoj
strani. Korištenje u vozilima s
upravljačem na desnoj strani je
slično.
■ Upute za uporabu koriste tvorničke
oznake motora. Odgovarajuće
prodajne oznake se mogu naći u
poglavlju "Tehnički podaci".
■ Upute smjera, npr. lijevo ili desno,
ili naprijed ili natrag, uvijek se
odnose na smjer vožnje.
■ Ekrani zaslona vozila možda ne
podržavaju vaš specifični jezik.
■ Poruke na zaslonu i oznake u
unutrašnjosti su napisane masnim
slovima.
4
Uvod
Opasnost, Upozorenje i
Oprez
9 Opasnost
Tekst označen s 9 Opasnost
pruža informacije o opasnostima
od nezgode ili ozljeda.
Nepoštivanje ovih informacija
može ugroziti život.
9 Upozorenje
Tekst označen s 9 Upozorenje
daje informacije o opasnostima od
nezgode ili ozljeda.
Nepridržavanje ovih informacija
može dovesti do ozljede.
Oprez
Tekst označen s Oprez pruža
informacije o mogućem oštećenju
vozila. Nepridržavanje ovih
informacija može dovesti do
oštećenja vozila.
Simboli
Reference stranica su označene s 3.
3 znači "vidi stranicu".
Želimo Vam mnogo sati ugodne
vožnje.
Adam Opel AG
Uvod
5
6
Ukratko
Ukratko
Otključavanje vozila
Daljinski upravljač
Informacije za prvu
vožnju
Pritisnite gumb q za otključavanje
vozila.
Otvorite vrata povlačenjem ručki.
Za otvaranje vrata prtljažnika,
pritisnite dodirni prekidač ispod ručke.
Limuzina s 4 vrata: Pritisnite gumb
q na daljinskom upravljaču i držite ga
pritisnutim najmanje 2 sekunde, vrata
prtljažnika se polagano otvaraju.
Daljinski upravljač 3 20, Središnje
zaključavanje 3 25, Prtljažnik
3 28.
Ukratko
Elektronički ključ
Podešavanje sjedala
7
Nasloni sjedala
Pozicioniranje sjedala
Kada posjedujete elektronički ključ,
jednostavno povlačenje ručke vrata
će otključati vozilo i otvoriti vrata. Za
otvaranje vrata prtljažnika, pritisnite
gumb ispod lajsne.
Otvori&Pokreni sustav 3 22.
Povucite ručicu, pomjerite sjedalo,
otpustite ručicu.
Podešavanje sjedala 3 51, Položaj
sjedala 3 50.
9 Opasnost
Nemojte sjediti bliže od 25 cm od
kola upravljača, kako bi dozvolili
sigurno napuhavanje zračnog
jastuka.
Okrenite kotačić. Ne naslanjajte se na
sjedalo za vrijeme podešavanja.
Podešavanje sjedala 3 51, Položaj
sjedala 3 50, Preklapanje naslona
suvozačevog sjedala 3 53.
8
Ukratko
Visina sjedala
Nagib sjedala
Pomicanje poluge pri pumpanju
gore = više
dolje = niže
Povucite polugu, podesite nagib
pomicanjem tijela. Pustite polugu i
pazite da se sjedalo učvrsti u
položaju.
Podešavanje sjedala 3 51, Položaj
sjedala 3 50.
Podešavanje sjedala 3 51, Položaj
sjedala 3 50.
Podešavanje naslona za
glavu
Pritisnite osigurač, podesite visinu,
učvrstite.
Nasloni za glavu 3 48.
Ukratko
Sigurnosni pojas
Izvucite sigurnosni pojas i zakačite ga
u bravu pojasa. Sigurnosni pojas ne
smije biti uvijen i mora nalijegati uz
tijelo. Naslon sjedala ne smije biti
previše nagnut unatrag (maksimalno
približno 25°).
Za otkopčavanje pojasa, pritisnite
crveni gumb na bravi pojasa.
Sigurnosni pojasevi 3 55, Zračni
jastuci 3 58, Položaj sjedala
3 50.
Podešavanje ogledala
Vanjska ogledala
Ogledalo u unutrašnjosti
Električno podešavanje
Zakrenite polugu na donjoj strani za
smanjenje zasljepljivanja.
Ogledalo u unutrašnjosti 3 34,
Ogledalo u unutrašnjosti s
automatskim smanjenjem
zasljepljivanja 3 34.
Odaberite odgovarajuće vanjsko
ogledalo i podesite ga.
Električno podešavanje 3 33,
Konveksna vanjska ogledala 3 32,
Preklapanje vanjskih ogledala
3 33, Grijana vanjska ogledala
3 34.
9
10
Ukratko
Podešavanje kola
upravljača
Otključajte polugu, podesite kolo
upravljača, zatim učvrstite polugu i
uvjerite se da je u potpunosti
zaključana. Ne podešavajte kolo
upravljača ako vozilo ne miruje i ako
je kolo upravljača zaključano.
Zračni jastuci 3 58, Položaji kontakt
brave 3 137.
Ukratko
Pregled ploče s instrumentima
11
12
1
Ukratko
Prekidač svjetala ................ 120
7
Osvjetljenje instrumenata . . 124
Stražnje svjetlo za maglu .... 123
8
Prednja svjetla za maglu .... 123
2
3
Sustav detekcije
ispuhavanja ......................... 195
Podešavanje snopa
prednjih svjetala ................. 121
Bočni otvori za
provjetravanje ..................... 133
Signali skretanja i
promjene trake,
upozorenje prednjim
svjetlima, kratko i dugo
svjetlo ................................. 123
Sustav kontrole tlaka u
gumama .............................. 194
Ultrazvučni parkirni senzori 100
Uključivanje svih
pokazivača smjera .............. 122
Središnje zaključavanje ........ 25
Sport program ..................... 100
Pozicijska svjetla ................. 124
4
5
6
Zračni jastuk vozača ............. 59
Instrumenti ........................... 94
12
13
14
15
16
17
18
Otključavanje prtljažnika ....... 28
Svjetlo izlaska ..................... 126
Tempomat .......................... 104
Kontrole na kolu upravljača . . 88
Sirena .................................... 89
Brisači vjetrobrana, sustav
pranja vjetrobrana, sustav
pranja prednjih svjetala ........ 89
Grijanje lijevog sjedala .......... 54
9
Grijanje desnog sjedala ........ 54
Info zaslon ........................... 104
Putno računalo .................... 114
Elektronički sustav
kontrole klime ...................... 130
10 Središnji otvori za
provjetravanje ..................... 133
11 Zračni jastuk suvozača ......... 59
19
20
21
22
Pretinac za rukavice ............. 69
Infotainment sustav ............... 11
Sustav kontrole klime .......... 127
Pepeljara ............................... 93
Start/Stop prekidač .............. 22
Papučica gasa .................... 136
Kontakt brava sa
zaključavanjem kola
upravljača ............................ 137
Ploča senzora za rad
Open&Start sustava u
slučaju nužde ........................ 22
Papučica kočnice ................ 149
Papučica spojke .................. 136
Podešavanje kola
upravljača .............................. 88
Poluga za otvaranje
poklopca motora ................. 164
Ukratko
Vanjska svjetla
Upozorenje prednjim svjetlima,
dugo i kratko svjetlo
Signali skretanja i promjene
trake
Zakrenite prekidač svjetala
= Isključeno
7
= Bočna svjetla
8
= Kratko svjetlo
9
AUTO = Automatska kontrola
svjetla
Upozorenje
prednjim
svjetlima
Dugo svjetlo
Kratko svjetlo
= Povucite polugu
Udesno = Poluga gore
Ulijevo = Poluga dolje
Signali skretanja i promjene trake
3 123.
Pritisnite prekidač svjetla
> = Prednja svjetla za maglu
r = Stražnje svjetlo za maglu
= Gurnite polugu
= Gurnite ili
povucite polugu
Dugo svjetlo 3 121, Upozorenje
prednjim svjetlima 3 121.
Osvjetljenje 3 120.
13
14
Ukratko
Uključivanje svih pokazivača
smjera
Upravljanje ¨ prekidačem.
Svi pokazivači smjera 3 122.
Sirena
Sustavi pranja i brisanja
Brisači vjetrobrana
Pritisnite j.
& = brzo
% = sporo
$ = isprekidani rad ili automatsko
brisanje upravljano senzorom
za kišu
§ = isključeno
Za jedan ciklus brisanja kad su brisači
vjetrobrana isključeni, pritisnite
polugu dolje.
Brisači vjetrobrana 3 89, Zamjena
metlice brisača 3 168.
Ukratko
Sustav pranja vjetrobrana i
prednjih svjetala
Sustav brisača i pranja
stražnjeg prozora
Povucite polugu.
Sustav pranja vjetrobrana i prednjih
svjetala 3 89, Tekućina za pranje
3 166.
Brisači
uključeni
Brisači
isključeni
Pranje
Kontrola klime
Grijanje stražnjeg prozora,
grijana vanjska ogledala
= gurnite polugu
= ponovno gurnite
polugu
= gurnite polugu i
držite
Sustav pranja i brisanja stražnjeg
prozora 3 90, Zamjena metlice
brisača 3 168, Tekućina za pranje
3 166.
Grijanje se uključuje pritiskom
prekidača Ü.
Grijanje stražnjeg prozora 3 38.
15
16
Ukratko
Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora
Raspodjela zraka na l.
Postavite kontrolu temperature na
najtopliju razinu.
Postavite brzinu ventilatora na
najvišu razinu ili na A.
Hlađenje n uključeno.
Pritisnite prekidač V.
Sustav kontrole klime 3 127.
Mjenjač
Automatizirani ručni mjenjač
Ručni mjenjač
Vožnja unatrag: kad vozilo miruje,
pričekajte 3 sekunde nakon
pritiskanja papučice spojke i zatim
povucite osigurač na poluzi mjenjača
i odaberite stupanj prijenosa.
Ako se stupanj prijenosa ne uključi,
pomaknite polugu u položaj praznog
hoda, otpustite i ponovno pritisnite
papučicu spojke; zatim ponovite
odabir stupnja prijenosa.
Ručni mjenjač 3 144
N
o
+
A
R
=
=
=
=
=
prazni hod
vožnja
viši stupanj prijenosa
niži stupanj prijenosa
prebacivanje između
automatskog i ručnog načina
rada
= stupanj za vožnju unatrag
(s osiguračem poluge
mjenjača)
Automatizirani ručni mjenjač 3 145.
Ukratko
Automatski mjenjač
Kretanje
Provjerite prije kretanja
P
R
N
D
=
=
=
=
parkiranje
vožnja unatrag
prazni hod
vožnja
Poluga mjenjača se može pomaknuti
iz položaja P ili N samo kad je kontakt
uključen i nožna kočnica pritisnuta
(poluga mjenjača je zaključana). Za
uključivanje P ili R, pritisnite osigurač
na poluzi mjenjača.
Automatski mjenjač je dostupan u
dvije izvedbe 3 140.
■ Tlak u gumama i stanje 3 193,
3 228.
■ Razinu motornog ulja i razine
tekućina 3 164.
■ Sve prozore, ogledala, vanjska
svjetla i registarske pločice da na
njima nema prašine, snijega i leda i
da su ispravna.
■ Pravilan položaj sjedala,
sigurnosne pojaseve i ogledala
3 50, 3 56, 3 33.
■ Provjerite funkciju pri niskoj brzini,
posebice ako su kočnice vlažne.
17
Pokretanje motora s kontakt
bravom
Zakrenite ključ u položaj 1. Malo
pomaknite kolo upravljača za
oslobađanje zaključavanja kola
upravljača. Koristite spojku i kočnicu,
automatski mjenjač u P ili N, ne
pritišćite papučicu gasa; za diezel
motore, zakrenite ključ u položaj 2 za
predgrijanje i čekajte dok se kontrolno
svjetlo ! ne isključi; zakrenite ključ u
položaj 3 i pustite ga kada se motor
pokrene.
18
Ukratko
Pokretanje motora Start/Stop
prekidačem
Elektronički ključ mora biti unutar
vozila. Koristite spojku i kočnicu,
automatski mjenjač u P ili N, ne
pritišćite papučicu gasa, za diezel
motore; kratko pritisnite prekidač za
pokretanje predgrijanja, malo
pomaknite kolo upravljača za
oslobađanje zaključavanja, pričekajte
dok se kontrolno svjetlo ! ne isključi
i tada pritisnite prekidač 1 sekundu i
pustite ga kad se motor pokrene.
Otvori&Pokreni sustav 3 22.
Parkiranje
■ Parkirnu kočnicu uvijek zategnite
bez pritiskanja osigurača. Na
uzbrdici ili nizbrdici zategnite što je
jače moguće. Istovremeno
pritisnite nožnu kočnicu kako biste
smanjili radnu silu.
■ Isključite motor. Zakrenite ključ u
položaj 0 i izvadite ga ili, kad je
vozilo parkirano, pritisnite prekidač
Start/Stop i otvorite vrata vozača.
Okrećite kolo upravljača dok ne
osjetite da je zaključano.
Za vozila s automatskim
mjenjačem, ključ se može izvući
samo kad je poluga mjenjača u
položaju P. Ako P nije odabrano ili
parkirna kočnica nije zategnuta, "P"
treperi nekoliko sekundi na zaslonu
mjenjača.
■ Ako je vozilo na ravnoj površini ili na
uzbrdici, odaberite prvi stupanj
prijenosa ili postavite polugu
mjenjača u P prije isključivanja
kontakta. Na uzbrdici, zakrenite
prednje kotače od rubnjaka.
■
■
■
■
Ako je vozilo na nizbrdici, odaberite
stupanj prijenosa za vožnju unatrag
ili postavite polugu mjenjača u P
prije isključivanja kontakta. Prednje
kotače zakrenite prema rubnjaku.
Zaključajte vozilo prekidačem p na
daljinskom upravljaču ili pomoću
senzora na ručki prednjih vrata.
Za aktiviranje protuprovalnog
sustava zaključavanja i
protuprovalnog alarmnog sustava,
dvaput pritisnite prekidač p ili
dvaput dodirnite senzor na ručki
prednjih vrata.
Ne parkirajte vozilo na lako
zapaljivoj površini. Visoke
temperature ispušnog sustava
mogu zapaliti površinu.
U vozilima s automatiziranim
ručnim mjenjačem, kontrolno
svjetlo R treperi nekoliko sekundi
nakon isključivanja kontakta ako
parkirna kočnica nije zategnuta
3 111.
Zatvorite prozore i krovni otvor ili
TwinTop.
Ukratko
■ Ventilatori za hlađenje motora
mogu raditi nakon isključivanja
motora 3 163.
■ Nakon rada pri visokim brojevima
okretaja ili pod velikim
opterećenjem, pustite da motor
kratkotrajno radi pod malim
opterećenjem ili u praznom hodu
otprilike 30 sekundi, prije
isključivanja radi zaštite
turbopunjača.
Ključevi, zaključavanje 3 20,
Parkiranje vozila na dulje vrijeme
3 162, Uporaba TwinTop krova
3 41.
19
20
Ključevi, vrata i prozori
Ključevi, vrata i prozori
Ključevi, brave
Ključevi
Ključevi, brave ............................. 20
Vrata ............................................ 28
Sigurnost vozila ........................... 30
Vanjska ogledala ......................... 32
Ogledalo u unutrašnjosti .............. 34
Prozori ......................................... 35
Krov ............................................. 39
Zamjenski ključevi
Broj ključa je naveden u Car Passu ili
na odspojivoj pločici.
Broj ključa se mora navesti prilikom
naručivanja zamjenskih ključeva jer je
komponenta sustava blokade
motora.
Brave 3 207, sustav "Open&Start",
elektronički ključ 3 22.
Ključ s preklopivim dijelom
Pritisnite osigurač za rasklapanje. Za
sklapanje ključa najprije pritisnite
osigurač.
Car Pass
Car Pass sadrži podatke vozila
povezane sa sigurnosti i stoga ga
trebate čuvati na sigurnom mjestu.
Kada vozilo vozite u radionicu, ovi
podaci vozila su potrebni za
provođenje određenih radnji.
Daljinski upravljač
Ključevi, vrata i prozori
Koristi se za upravljanje:
■ Središnje zaključavanje
■ Protuprovalni sustav zaključavanja
■ Protuprovalni alarmni sustav
■ Električni prozori
■ Električni krov na Astri TwinTop
Daljinski upravljač ima približno
područje prijema do 5 metara. Doseg
se može smanjiti uslijed vanjskih
smetnji. Uključivanjem svih
pokazivača smjera potvrđuje se
radnja.
Pažljivo rukujte, čuvajte ga od vlage i
visokih temperatura i izbjegavajte
nepotrebno korištenje.
Greška
U slučaju da središnje zaključavanje
nije moguće aktivirati daljinskim
upravljačem, mogući su sljedeći
uzroci:
■ Prekoračen doseg
■ Napon akumulatora je prenizak
■ Često, uzastopno korištenje
daljinskog upravljača kada nije u
dosegu, što će zahtijevati ponovnu
sinkronizaciju
■ Preopterećenje sustava središnjeg
zaključavanja, kao rezultat
učestalog uključivanja u kratkim
vremenskim intervalima, dovod
električne energije nakratko se
prekida
■ Interferencija od jačih radiovalova
iz drugih izvora
Otključavanje 3 25.
Ključ s preklopivim dijelom
Zamjena baterije daljinskog
upravljača
Rasklopite ključ i otvorite ga.
Zamijenite bateriju (vrsta baterije
CR 2032), pazeći na položaj
ugradnje. Zatvorite ga i
sinkronizirajte.
Zamijenite bateriju čim se doseg
smanji.
Baterije ne spadaju u kućno smeće.
Moraju se odložiti na odgovarajuće
mjesto za prikupljanje.
Ključ s fiksnim narezanim dijelom
Zamjenu akumulatora prepustite
radionici.
21
22
Ključevi, vrata i prozori
Sinkronizacija daljinskog
upravljača
Open&Start sustav
Nakon zamjene baterije, otključajte
vrata ključem u bravi vozačevih vrata.
Daljinski upravljač će se sinkronizirati
kada uključite kontakt.
Memorirane postavke
Uvijek kada se ključ izvadi iz
prekidača paljenja, ključ automatski
pamti sljedeće postavke:
■ Elektronički sustav kontrole klime
■ Info-Display
■ Infotainment sustav
■ Osvjetljenje ploče s instrumentima
Snimljene postavke se automatski
primjenjuju sljedeći put kada se taj
ključ koristi za otključavanje.
Omogućava rad sljedećih stavki bez
korištenja mehaničkog ključa:
■ Središnje zaključavanje
■ Protuprovalni sustav zaključavanja
■ Protuprovalni alarmni sustav
■ Električni prozori
■ Kontakt i elektropokretač
Elektronički ključ jednostavno mora
biti kod vozača.
Pritisnite Start/Stop prekidač. Kontakt
je uključen. Elektronička blokada i
zaključavanje kola upravljača su
deaktivirani.
Za pokretanje motora pritisnite i držite
Start/Stop prekidač dok pritišćete
papučice kočnice i spojke.
Automatski mjenjač: motor se može
pokrenuti samo s polugom mjenjača
u položaju P ili N.
Motor i kontakt isključuju se ponovnim
pritiskom prekidača Start/Stop. Vozilo
mora mirovati. Istovremeno se
aktivira blokada motora.
Ključevi, vrata i prozori
Ako je kontakt isključen i vozilo
miruje, automatski se aktivira
zaključavanje kola upravljača kada se
vozačeva vrata otvore ili zatvore.
Kontrolno svjetlo 0 3 103.
Napomena
Ne stavljajte elektronički ključ u
prtljažnik ili ispred Info-Displaya.
Područja senzora na ručkama vrata
moraju biti čista kako bi se osigurala
neometana funkcionalnost.
Ako je akumulator ispražnjen, vozilo
se ne smije vući, pokretati vučom ili
guranjem jer se kolo upravljača ne
može otključati.
23
Daljinski upravljač
Rad u slučaju nužde
Elektronički ključ također ima i
daljinski upravljač.
Ako je i daljinski upravljač
neispravan, vozačeva vrata se mogu
zaključati ili otključati ključem za
slučaj nužde u elektroničkom ključu:
pritisnite mehanizam zaključavanja i
uklonite poklopac laganim pritiskom.
Gurnite ključ za slučaj nužde prema
van iznad osigurača i izvucite ga.
24
Ključevi, vrata i prozori
Zamjena baterije u
elektroničkom ključu
Ključ za slučaj nužde zaključava i
otključava vozačeva vrata.
Otključavanje cijelog vozila 3 25.
Na vozilima s protuprovalnim
alarmnim sustavom, moguće je
aktiviranje alarma kada je vozilo
otključano. Deaktivirajte alarm
uključivanjem kontakta.
Držite elektronički ključ na
označenom položaju i pritisnite Start/
Stop prekidač.
Za isključivanje motora, pritisnite
Start/Stop prekidač najmanje
1 sekundu.
Zaključajte vozačeva vrata ključem
za slučaj nužde. Zaključavanje cijelog
vozila 3 25.
Ova opcija je namijenjena samo za
slučaj nužde. Zatražite pomoć
radionice.
Bateriju zamijenite što je prije
moguće ako sustav više ne radi
pravilno ili se smanjio doseg. Potreba
zamjene baterije je označena s
InSP3 na servisnom zaslonu ili check
control porukom na Info-Display.
Servisni zaslon 3 96, Info-zaslon
3 112.
Baterije ne spadaju u kućno smeće.
Moraju se odložiti na odgovarajuće
mjesto za prikupljanje.
Ključevi, vrata i prozori
Za zamjenu baterije, pritisnite
mehanizam zaključavanja na donjoj
strani i uklonite poklopac uz lagani
pritisak. Poklopac na drugoj strani
pritisnite prema van.
Zamijenite bateriju (vrsta baterije
CR 2032), pazeći na položaj
ugradnje. Postavite poklopce.
Sinkronizacija daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač se automatski
sinkronizira tijekom svakog postupka
pokretanja.
Greška
Ako se središnje zaključavanje ne
može koristiti ili se motor ne može
pokrenuti, uzrok može biti jedan od
sljedećih:
■ greška na daljinskom upravljaču
3 20
■ elektronički ključ izvan područja
prijema
Za popravak uzroka greške,
promijenite položaj elektroničkog
ključa.
Sustav središnjeg
zaključavanja
Otključava i zaključava vrata,
prtljažnik i poklopac spremnika
goriva.
Povlačenje unutrašnje ručke vrata
otključava cijelo vozilo i otvara vrata.
Otključavanje
Daljinski upravljač
Napomena
U slučaju nezgode određene težine,
vozilo se otključava automatski.
Napomena
Kratko nakon otključavanja
daljinskim upravljačem vrata se
zaključavaju automatski ako nijedna
vrata nisu otvorena.
Pritisnite prekidač q.
25
26
Ključevi, vrata i prozori
Elektronički ključ
Daljinski upravljač
Dodirnite područje senzora na ručki
jednih od prednjih vrata.
Elektronički ključ mora biti izvan
vozila, u području prijema od približno
1 metar. Drugi elektronički ključ ne
smije biti unutar vozila.
Moraju proći 2 sekunde da biste mogli
otključati vozilo. Unutar tog vremena,
moguće je provjeriti da je vozilo
zaključano.
Napomena
Vozilo se ne zaključava automatski.
Povucite ručku vrata ili pritisnite
prekidač ispod lajsne vrata
prtljažnika.
Elektronički ključ mora biti izvan
vozila, u području prijema od približno
1 metar.
Zaključavanje
Zatvorite vrata, prtljažnik i poklopac
spremnika goriva. Ako vozačeva
vrata nisu pravilno zatvorena, sustav
središnjeg zaključavanja neće raditi.
Pritisnite prekidač p.
Elektronički ključ
Prekidač središnjeg
zaključavanja
Ključevi, vrata i prozori
Pritisnite m prekidač. Vrata su
zaključana ili otključana.
LED u prekidaču m svijetli približno
2 minute nakon zaključavanja
daljinskim upravljačem.
Ako se vrata zaključaju iznutra
tijekom vožnje, LED ostaje uključen.
Ukoliko je ključ u kontakt bravi,
zaključavanje je moguće samo ako
su sva vrata zatvorena.
Greška na daljinskom
upravljaču ili Open&Start
sustavu
Otključavanje
Zakrenite ključ ili ključ za slučaj nužde
3 22 u bravi vozačevih vrata do kraja.
Kad se otvore vozačeva vrata,
otključano je cijelo vozilo.
Za Astru TwinTop s otvorenim
krovom - nakon otvaranja vozačevih
vrata, pritisnite prekidač središnjeg
zaključavanja m. Vozilo će tada biti
otključano, pod uvjetom da nije
uključen sustav protuprovalnog
zaključavanja. Uključite kontakt za
isključivanje protuprovalnog
alarmnog sustava. Otvori&Pokreni
sustav 3 22.
Zaključavanje
Zatvorite vozačeva vrata, otvorite
suvozačeva vrata, pritisnite prekidač
središnjeg zaključavanja m. Vozilo je
zaključano. Zatvorite suvozačeva
vrata.
Greška u sustavu središnjeg
zaključavanja
Otključavanje
Zakrenite ključ ili ključ za slučaj nužde
3 22 u bravi vozačevih vrata do kraja.
Ostala vrata se mogu otvoriti
27
korištenjem unutrašnje ručke (nije
moguće ako je aktivan sustav
protuprovalnog zaključavanja).
Prtljažnik i poklopac spremnika goriva
ostaju zaključani. Da bi deaktivirali
protuprovalni sustav zaključavanja,
uključite kontakt 3 31.
Ručno otključavanje poklopca
prtljažnika
Preklapanje naslona stražnjih sjedala
3 53.
28
Ključevi, vrata i prozori
Iz unutrašnjosti, zakrenite kotačić na
unutrašnjoj strani poklopca
prtljažnika suprotno od kazaljki na
satu, to otključava poklopac
prtljažnika i malo ga otvara.
Zaključavanje
Umetnite ključ ili ključ za slučaj nužde
3 22 u otvor iznad brave na
unutrašnjoj strani vrata i pomaknite
bravu pritiskom dok ne klikne. Zatim
zatvorite vrata. Postupak se mora
ponoviti za svaka vrata. Vozačeva
vrata se mogu zaključati i izvana
korištenjem ključa. Poklopac
spremnika goriva i vrata/poklopac
prtljažnika ne mogu se zaključati.
Brave za dijete
9 Upozorenje
Brave za dijete koristite uvijek kad
djeca sjede na stražnjim
sjedalima.
Ključem ili odgovarajućim odvijačem,
zakrenite osigurač na bravi stražnjih
vrata u vodoravni položaj: vrata se ne
mogu otvoriti iznutra.
Vrata
Prtljažnik
Otvaranje
Pritisnite prekidač ispod lajsne vrata
prtljažnika.
9 Opasnost
Ne vozite s otvorenim ili
pritvorenim vratima prtljažnika,
npr. pri transportu tereta velikih
dimenzija, jer otrovni ispušni
plinovi, koji se ne mogu vidjeti ili
Ključevi, vrata i prozori
namirisati, mogu ući u vozilo. To
može prouzročiti nesvijest te čak i
smrt.
Napomena
Ugradnja određene teške opreme
na vrata prtljažnika može utjecati na
mogućnost da ostanu otvorena.
Za otključavanje poklopca prtljažnika,
pritisnite prekidač x ili pritisnite
prekidač q daljinskog upravljača
najmanje 2 sekunde, poklopac
prtljažnika se malo otvara.
Zatvaranje
Središnje zaključavanje 3 25
Limuzina s 4 vrata
Kada su vrata zaključana središnjim
zaključavanjem, poklopac prtljažnika
se ne može otključati prekidačem
x.
Koristite unutrašnju ručku.
Ne pritišćite gumb ispod lajsne
tijekom zatvaranja jer će ih to
ponovno otključati.
Zatvorite poklopac prtljažnika.
Zatvoreni poklopac prtljažnika je
uvijek zaključan. Za zaključavanje
vrata, pritisnite prekidač p na
daljinskom upravljaču.
29
30
Ključevi, vrata i prozori
Sigurnost vozila
Protuprovalni sustav
zaključavanja
Aktiviranje daljinskim
upravljačem
Aktiviranje elektroničkim
ključem
Dvaput pritisnite p unutar
15 sekundi.
Dodirnite područje senzora na ručki
prednjih vrata dvaput unutar
15 sekundi.
Elektronički ključ mora biti izvan
vozila, u području prijema od pribl.
1 metar.
9 Upozorenje
Ne koristite sustav ako su ljudi u
vozilu! Vrata se ne mogu otključati
iznutra.
Sustav zabravljuje sva vrata. Sva
vrata moraju biti zatvorena ili se
sustav ne može aktivirati.
Ako je kontakt uključen, vozačeva
vrata moraju jednom biti otvorena i
zatvorena tako da se vozilo može
osigurati.
Otključavanje vozila isključuje sustav
mehaničkog zaključavanja protiv
krađe vozila. To nije moguće
prekidačem središnjeg
zaključavanja.
Ključevi, vrata i prozori
Protuprovalni alarmni
sustav
Protuprovalni alarmni sustav sadrži i
njime se upravlja zajedno s
protuprovalnim sustavom
zaključavanja.
Nadgleda:
■ Vrata, prtljažnik, poklopac motora,
■ Putnički prostor,
■ Naginjanje vozila, npr. ako se
podigne,
■ Kontakt.
Otključavanje vozila istovremeno
deaktivira oba sustava.
Napomena
Promjene u unutrašnjosti vozila, kao
što je korištenje prekrivača sjedala,
mogu ometati funkciju nadgledanja
putničkog prostora.
Aktiviranje bez nadgledanja
putničkog prostora i naginjanja
vozila
3. Zatvorite vrata
4. Aktivirajte protuprovalni alarmni
sustav. LED svijetli. Nakon
približno 10 sekundi sustav je
uključen. LED treperi dok se
sustav ne isključi
Za Astru TwinTop, nadziranje
putničkog prostora je isključeno ako
je krov otvoren kako bi se spriječilo
lažno aktiviranje alarma.
Svjetlosna dioda (LED)
Isključite nadgledanje putničkog
prostora i naginjanja vozila, kada će u
vozilu ostati ljudi ili životinje, zbog
gibanja i velike količine ultrazvučnih
signala, pomicanje uključuje alarm i
kada je vozilo na trajektu ili vlaku.
1. Zatvorite prtljažnik i poklopac
motora
2. Pritisnite prekidač b. Led u
prekidaču m treperi maksimalno
10 sekundi
31
32
Ključevi, vrata i prozori
Tijekom prvih 10 sekundi nakon
uključivanja protuprovalnog
alarmnog sustava:
LED
= Test, kašnjenje
svijetli
uključivanja
LED
= Vrata, prtljažnik ili
brzo
poklopac motora su
treperi
otvoreni ili greška
sustava
Nakon prvih 10 sekundi od
uključivanja protuprovalnog
alarmnog sustava:
LED sporo
= Sustav aktivan
treperi
LED svijetli
= Funkcija
približno
isključena
1 sekundu
U slučaju grešaka, zatražite pomoć
radionice.
Alarm
Kad se aktivira, alarm daje zvučni
signal (sirena) i vizualni signal
(uključivanje svih pokazivača
smjera). Broj uključivanja i trajanje
alarma određeno je propisima.
Sirena alarma se može isključiti
pritiskom prekidača na daljinskom
upravljaču ili uključivanjem kontakta.
Istovremeno se deaktivira
protuprovalni alarmni sustav.
Blokada motora
Sustav provjerava da li je dozvoljeno
pokretanje vozila korištenim ključem.
Ako se primopredajnik u ključu
prepozna, motor se može pokrenuti.
Elektronička blokada motora sama se
automatski aktivira nakon što se ključ
izvadi iz kontakt brave ili kada se
motor isključi pritiskom prekidača
Start/Stop.
Kontrolno svjetlo A 3 99.
Vanjska ogledala
Konveksni oblik
Konveksni vanjski retrovizor sadrži
neravno područje i smanjuje mrtvi kut.
Zbog oblika ogledala predmeti
izgledaju manji, što utječe na
mogućnost procjenjivanja
udaljenosti.
Ručno podešavanje
Napomena
Elektronička blokada pokretanja
motora ne zaključava vrata. Uvijek
trebate zaključati vozilo kad ga
napuštate i uključiti protuprovalni
alarmni sustav 3 25, 3 31.
Podesite ogledala zakretanjem
poluge u traženom smjeru.
Ključevi, vrata i prozori
Električno podešavanje
Najprije odaberite odgovarajuće
vanjsko ogledalo i zatim zakrenite
kontrolu za podešavanje.
Retrovizori s mogućnošću
preklapanja
Da bi se zajamčila sigurnost pješaka,
vanjska ogledala će u slučaju
dovoljno jakog udarca iskočiti iz svog
uobičajenog položaja. Laganim
pritiskom na kućište ogledala vratit
ćete ga u normalni položaj.
Ručno preklapanje
Vanjska ogledala se mogu preklopiti
laganim pritiskom vanjskog ruba
kućišta.
33
Električno preklapanje
Pritisnite prekidač n i oba vanjska
ogledala će se preklopiti.
Ponovno pritisnite prekidač n - oba
vanjska ogledala će se zakrenuti u
položaj za vožnju.
Ako se električno preklopljeno
ogledalo ručno vrati u osnovni
položaj, pritisak prekidača n će
električno vratiti u osnovni položaj
samo drugo ogledalo.
34
Ključevi, vrata i prozori
Grijani retrovizori
Ogledalo u
unutrašnjosti
Automatsko smanjenje
zaslijepljenosti
Ručno smanjenje
zaslijepljenosti
Aktivira se pritiskom prekidača Ü.
Grijanje radi kad je motor pokrenut i
isključuje se automatski nakon
kratkog vremena.
Zaslijepljenost od vozila iza Vas se po
noći smanjuje automatski.
Za smanjenje zaslijepljenosti,
podesite polugu na donjoj strani
kućišta ogledala.
Ključevi, vrata i prozori
Prozori
Vjetrobran
Vjetrobran koji odbija toplinu
Vjetrobran koji odbija toplinu ima sloj
koji odbija sunčeve zrake. Također
može odbijati podatkovne signale,
npr. s naplatnih kućica.
ta područja. U protivnom može doći
do neispravnosti prilikom snimanja
podataka.
Naljepnice na vjetrobranu
Naljepnice poput naljepnica za
cestarinu ili slično nemojte lijepiti na
vjetrobran na području ogledala u
unutrašnjosti. U suprotnom, područje
detekcije senzora i vidljivosti kamere
u kućištu retrovizora mogu biti
ograničena.
Električni prozori
9 Upozorenje
Označena područja na
vjetrobranskom staklu nisu
prekrivena premazom. Uređaje za
snimanje elektroničkih podataka i
plaćanje cestarine treba pričvrstiti na
Posebno pazite pri uporabi
električnih prozora. Opasnost od
ozljeda, posebice za djecu.
Ako su djeca na stražnjim
sjedalima, uključite sigurnosni
sustav za djecu za električne
prozore.
35
Pri zatvaranju prozora obratite na
njih posebnu pozornost. Provjerite
da li ste nešto zahvatili dok se
gibaju.
Električnim prozorima se može
upravljati
■ s uključenim kontaktom
■ u roku od 5 minuta nakon
isključivanja kontakta
■ u roku od 5 minuta nakon
zakretanja ključa za pokretanje u
položaj 1
Nakon isključivanja kontakta, funkcija
čekanja se prekida kad se otvore
vozačeva vrata.
36
Ključevi, vrata i prozori
U slučaju problema sa zatvaranjem
zbog leda ili sličnog, upotrijebite
prekidač nekoliko puta za zatvaranje
prozora u koracima.
Sigurnosni sustav za djecu za
stražnje prozore
Središnji prekidač za električne
prozore, Astra TwinTop
Koristite kontrolu za otvaranje ili
zatvaranje prozora.
Za vozila s automatskom osobinom
ponovno povucite ili pritisnite
prekidač za zaustavljanje gibanja
prozora.
Astra TwinTop: kad su vrata
otvorena, prozor se automatski malo
otvara i zatvara se kad se vrata
zatvore.
Sigurnosna funkcija
Ako staklo prozora naiđe na otpor
iznad sredine prozora za vrijeme
automatskog zatvaranja, odmah se
zaustavlja i ponovno se otvara.
Prekidač z se može koristiti za
aktiviranje ili deaktiviranje prekidača
na stražnjim vratima.
Pritisnite $ ili " za otvaranje ili
zatvaranje svih prozora.
Upravljanje prozorima izvana
Prozorima se može upravljati daljinski
izvan vozila.
Ključevi, vrata i prozori
Daljinski upravljač
Pritisnite q ili p dok se svi prozori ne
otvore ili zatvore.
Open&Start sustav
Za zatvaranje, dodirnite područje
senzora na ručki vrata dok se svi
prozori u potpunosti zatvore.
Elektronički ključ mora biti izvan
vozila, u području prijema od pribl.
1 metar.
Preopterećenje
Ako se prozori uzastopno koriste u
kratkim intervalima; korištenje
prozora se onemogućava na neko
vrijeme.
Greška
37
Ako se prozori ne mogu automatski
otvoriti ili zatvoriti, aktivirajte
elektroniku prozora kako slijedi:
1. Zatvorite vrata
2. Uključite kontakt
3. U potpunosti zatvorite prozor i
koristite prekidač daljnjih
5 sekundi
4. U potpunosti otvorite prozor i
koristite prekidač još 1 sekundu
5. Postupak ponovite za svaki
prozor
38
Ključevi, vrata i prozori
Grijanje stražnjeg prozora
Štitnici za sunce
Koristite štitnike za sunce radi
smanjenja zasljepljivanja
preklapanjem dolje i zakretanjem u
stranu.
Ako štitnici za sunce imaju integrirana
ogledala, poklopci ogledala trebaju
biti zatvoreni tijekom vožnje.
Panoramski vjetrobran
Aktivira se pritiskom prekidača Ü.
Grijanje radi kad je motor pokrenut i
isključuje se automatski nakon
kratkog vremena.
Astra TwinTop: Grijanje stražnjeg
prozora i grijanje vanjskih ogledala se
isključuje kada je krov otvoren.
Ovisno o vrsti motora, grijanje
stražnjeg prozora se uključuje
automatski kad se čisti filter čestica
diesel motora.
Za zatvaranje obloge krova:
Pomaknite naprijed u podesan
položaj. Kada je pomaknuta do kraja
naprijed, obloga krova se učvrsti u
položaju.
Napomena
Zatvorite štitnike za sunce prije
pomicanja obloge krova.
Za otvaranje obloge krova: Zakrenite
ručku udesno i pomaknite oblogu
krova natrag u podesan položaj.
Ključevi, vrata i prozori
Krov
Krovni otvor
9 Upozorenje
Budite pažljivi pri uporabi krovnog
otvora. Opasnost od ozljeda,
posebice za djecu.
Pri korištenju obratite posebnu
pozornost na pomične dijelove.
Provjerite da li ste nešto zahvatili
dok se gibaju.
Krovnim otvorom se može upravljati s
uključenim kontaktom.
Upravljanje pregibnim prekidačem na
krovnoj konzoli.
Kratko pritisnite prekidač za
aktiviranje u koracima. Držite
prekidač dulje pritisnut za automatsko
otvaranje.
Podizanje
Sa zatvorenim krovnim otvorom,
pritisnite ü. Stražnji kraj krovnog
otvora se podiže.
Otvaranje
Ponovno pritisnite ü kada je krovni
otvor u podignutom položaju. Krovni
otvor se otvara automatski dok ne
dostigne krajnji položaj.
Oprez
Kad koristite krovni prtljažnik,
provjerite slobodno gibanje
krovnog otvora kako bi izbjegli
oštećenja. Dozvoljeno je samo
podignuti krovni otvor.
39
Napomena
Ako je gornji dio krova mokar,
podignite krovni otvor, pustite vodu
da isteče i zatim otvorite krovni
otvor.
Ne lijepite nikakve naljepnice na
krovni otvor.
Zatvaranje
Držite d pritisnuto dok se krovni
otvor u potpunosti zatvori.
Zbog sigurnosnih razloga, krov se
zatvara iz otvorenog položaja na
približno 20 cm. Držite d pritisnuto
za potpuno zatvaranje.
40
Ključevi, vrata i prozori
Limuzina s 4 vrata
Spuštanje
Pritisnite prekidač l dok se krovni
otvor ne zatvori.
Upravljanje krovnim otvorom izvana
Prekidač & daljinskog upravljača
držite pritisnut dok se krovni otvor u
potpunosti ne zatvori.
Sjenilo
Držite H pritisnuto za potpuno
zatvaranje.
Limuzina s 4 vrata
Sjenilom se upravlja ručno.
Zatvorite ili otvorite sjenilo
pomicanjem. Kada je krovni otvor
otvoren, sjenilo je uvijek otvoreno.
Preopterećenje
Ako je sustav preopterećen,
automatski se nakratko prekida
napajanje.
Inicijalizacija krovnog otvora
Otvaranje
Pritisnite l, krovni otvor se otvara do
komfornog položaja.
Za otvaranje iza komfornog položaja:
ponovno pritisnite l.
Zatvaranje
Pritisnite \ dok se krovni otvor ne
zatvori.
Podizanje
Kada je krov zatvoren, pritisnite \,
stražnji kraj krova se podiže.
Sjenilom se upravlja električno.
Sjenilo se otvara zajedno s krovnim
otvorom.
Zatvorite ili otvorite sjenilo pritiskom
prekidača H ili G.
Ako se krovni otvor i sjenilo ne mogu
koristiti (npr. nakon odspajanja
akumulatora vozila), aktivirajte
elektroniku kako slijedi:
1. Uključite kontakt
2. Zatvorite krovni otvor i držite
prekidač d pritisnut najmanje
10 sekundi
3. Zatvorite sjenilo i držite prekidač
H pritisnut najmanje 10 sekundi
Ključevi, vrata i prozori
Sklopivi tvrdi krov
9 Upozorenje
Budite pažljivi pri uporabi
sklopivog tvrdog krova. Opasnost
od ozljede. Nadzirite radno
područje iznad, sa strane i stražnji
kraj vozila tijekom uporabe krova.
Uvjerite da se ništa ne može
uštipnuti. Uvjerite se da se nitko ne
nalazi u radnom području krova ili
poklopca prtljažnika tijekom
uporabe krova. Opasnost od
ozljede.
Provjerite visinu, duljinu i širinu
dostupnog prostora prije uporabe
krova, npr. u garaži, na
zatvorenom parkingu ili kada je
postavljen nosač za bicikl.
Putnici u vozilu moraju biti
odgovarajuće informirani.
Prije napuštanja vozila, izvadite
ključ za pokretanje u cilju
sprječavanja neovlaštene
uporabe prozora i krovnog otvora.
Stavite ključ u prekidač paljenja u
položaju 1, ili za Otvori&Pokreni
sustav uključite kontakt.
Zahtjevi:
■ Vozilo miruje ili se vozi brzinom
manjom od 30 km/h
■ Prekrivač prtljažnika je zatvoren i
učvršćen 3 75
■ Poklopac prtljažnika je zatvoren
Ako bilo koji od ovih zahtijeva nije
ispunjen, čuje se zujalica upozorenja
kada se prekidač pritisne i krov se ne
otvara ili ne zatvara.
Otvoreno
41
Ispred stražnjeg prozora ili u području
zakretanja krova i poklopca
prtljažnika, ne smiju se nalaziti
predmeti.
Držite pritisnut prekidač > na
krovnoj konzoli dok se krov u
potpunosti ne otvori i poklopac
prtljažnika zatvori.
Na kraju postupka otvaranja čuje se
zvučni signal.
Prozori vrata se malo otvaraju prije
otvaranja krova. Ako se nakon
zvučnog signala ponovno pritisne
prekidač >, prozori vrata će se
zatvoriti.
42
Ključevi, vrata i prozori
Otvaranje daljinskim upravljačem
Zatvaranje
Zatvaranje daljinskim upravljačem
Otključajte vozilo dok miruje.
Ponovno pritisnite prekidač q i držite
ga pritisnutog dok se krov u
potpunosti otvori i poklopac
prtljažnika zatvori.
Tijekom rada s daljinskim
upravljačem, prozori vrata su u
potpunosti otvoreni.
Držite pritisnut prekidač < na
krovnoj konzoli dok se krov i poklopac
prtljažnika u potpunosti ne zatvore.
Na kraju postupka zatvaranja čuje se
zvučni signal.
Prozori vrata se malo otvaraju prije
zatvaranja krova. Ako se nakon
zvučnog signala ponovno pritisne
prekidač <, prozori vrata će se
zatvoriti.
Zaključajte vozilo dok miruje.
Ponovno pritisnite prekidač p i držite
ga pritisnutog dok se krov i poklopac
prtljažnika u potpunosti ne zatvore.
Napomena
■ Ne otvarajte prtljažnik dok zvučni
signal ne označi kraj postupka
otvaranja ili zatvaranja krova.
■ Prekrivač prtljažnika mora uvijek
biti zatvoren tijekom rada s krovom.
■ Nitko i nikakvi predmeti se ne smiju
nalaziti na poklopcima iza stražnjih
naslona za glavu.
Ključevi, vrata i prozori
■ Krovom se može upravljati samo pri
temperaturama iznad -20 °C. Ako
je temperatura ispod ove granice,
triput će se čuti zvuk gonga kada se
zahtijeva rad krova.
■ Česta uporaba krova s isključenim
motorom će isprazniti akumulator.
■ Ponovljena uporaba krova bez
prekida može prouzročiti
preopterećenje i time kvar.
■ Krov se može držati u
međupoložaju 9 minuta radi lakšeg
čišćenja krovnog prostora. Ovo se
postiže otpuštanjem prekidača.
Jednu minutu prije kraja ovog
perioda, čuti će se kontinuirani zvuk
kao upozorenje da je period
držanja skoro gotov i da se krov
može početi gibati.
■ Aktiviranje krova na neravnoj
površini može dovesti do kvara i
oštećenja.
■ Da bi se spriječilo i popravilo
cviljenje brtvi krova, kod servisnog
partnera je dostupan specijalni
komplet za održavanje. Primjena
ovog proizvoda se preporuča
jednom godišnje radi prevencije.
Greška
Automatski pogon krova može se
koristiti samo ako je krov u
odgovarajućem otvorenom ili
zatvorenom položaju.
Provjerite je li:
■ Prekrivač prtljažnika učvršćen u
zatvorenom položaju
■ Poklopac prtljažnika u potpunosti
zatvoren
■ Temperatura okoline iznad -20 °C
■ Napon akumulatora dovoljan
■ Sustav preopterećen
Ako se automatski pogon ne može
koristiti, za ručno zatvaranje krova su
potrebne dvije osobe. Vidite priložene
upute za Astru TwinTop. Preporuča
se profesionalna pomoć.
43
Sustav zaštite kod prevrtanja
Astra TwinTop opremljena je zaštitom
kod prevrtanja s ojačanim okvirom
vjetrobrana i zaštitnim šipkama iza
naslona za glavu na stražnjim
sjedalima. Ovisno o izvedbi, zaštitne
šipke su ili nepomične ili se
automatski podižu u slučaju udara
određene jakosti.
Fiksne zaštitne šipke
Fiksne šipke za zaštitu kod prevrtanja
su učvršćene na karoseriju vozila.
44
Ključevi, vrata i prozori
Šipke za zaštitu kod prevrtanja koje
iskaču
Sklopivi krov se ne smije koristiti ako
su zaštitne šipke kod prevrtanja bile
aktivirane. Ako se prekidač pritisne,
čuje se kontinuirani zvuk upozorenja.
Kontrolno svjetlo zračnog jastuka v
svijetli ako su šipke za zaštitu kod
prevrtanja bile aktivirane.
Napomena
Ne stavljajte nikakve predmete na
poklopce šipki za zaštitu kod
prevrtanja iza naslona za glavu.
Šipke za zaštitu kod prevrtanja koje
iskaču nalaze se između stražnjih
naslona za glavu i poklopca
prtljažnika. U slučaju prevrtanja,
frontalnog ili bočnog udara, zaštitne
šipke kod prevrtanja podižu se gore u
milisekundama. Također se aktiviraju
zajedno sa sustavima prednjih i
bočnih zračnih jastuka.
Sustav se aktivira bez obzira da li je
krov otvoren ili zatvoren.
Izvučene šipka za zaštitu kod
prevrtanja se mogu uvući (npr. kako
bi se krov zatvorio nakon sudara).
Pritisnite polugu između motki
zaštitne šipke kako bi otključali
sustav. Gurnite šipku za zaštitu kod
prevrtanja do kraja dolje dok se ne
zakači. Postavite poklopac.
Ponovite postupak na drugoj šipki za
zaštitu kod prevrtanja.
Kontrolno svjetlo v će i dalje svijetliti
i šipke za zaštitu kod prevrtanja se
neće podići u slučaju drugog sudara.
Zatražite pomoć radionice.
9 Upozorenje
Krov se ne može zatvoriti ili otvoriti
ako su šipke za zaštitu kod
prevrtanja izvučene. Šipke za
zaštitu kod prevrtanja se najprije
moraju uvući.
Nakon aktiviranja šipke za zaštitu
kod prevrtanja, odmah se obratite
radionici radi popravka sustava.
Ručno uvučene šipke za zaštitu
kod prevrtanja se neće aktivirati u
slučaju sudara.
Prtljažnik
Ključevi, vrata i prozori
Krov se može otvoriti samo ako teret
u prtljažniku ne prelazi visinu
prekrivača prtljažnika ili viri sa strane.
Ne smije se prekoračiti visina tereta.
Prekrivač prtljažnika mora biti ravan;
predmeti ispod njega ga ne smiju
gurati gore. U suprotnom se krov i
teret mogu oštetiti.
Kvar električnog pogona
Polugu zaključavanja gurnite
naprijed.
45
Postavljanje
Štitnik za vjetar
Blokiranje poklopca prtljažnika
Raširite spremljeni štitnik za vjetar.
Da biste izbjegli oštećenje otvorenog
krova, poklopca prtljažnika ili tereta,
poklopac prtljažnika se može zatvoriti
samo ako je električna pomoć pri
utovaru u krajnjem donjem položaju
3 79.
Kada je štitnik za vjetar postavljen,
stražnja sjedala se ne mogu koristiti.
Na štitnik za vjetar ne stavljajte
nikakve predmete.
S kitom za popravak gume, štitnik za
vjetar se sprema u spremište u
prtljažniku ispod poklopca poda.
Za izvedbu s rezervnim kotačem,
štitnik za vjetar se sprema u prtljažnik.
46
Ključevi, vrata i prozori
Spojite rasklopljene krajeve štitnika
za vjetar: Pritisnite zatik na klizaču,
stavite šarku iznad zatika i pustite
klizač tako da zatik klizne u šarku.
Umetnite spojnice vodilice štitnika za
vjetar u udubljenja sigurnosnog
pojasa između stražnjih naslona za
glavu.
Povucite klip desnog i lijevog zatika
za učvršćenje i zakrenite kako biste
ga zaključali. Izravnajte štitnik za
vjetar, zakrenite klip natrag i umetnite
zatik za učvršćenje u udubljenje na
bočnoj oblozi.
Štitnik za vjetar se može preklopiti
kada se ne koristi.
Ako je štitnik za vjetar preklopljen i
stražnja sjedala nisu zauzeta, štitnik
za vjetar može ostati ugrađen na
vozilu kada je krov zatvoren.
Ključevi, vrata i prozori
Uklanjanje
Uklonite suprotnim redoslijedom,
potpuno sklopljen štitnik za vjetar
spremite u prtljažnik:
■ u slučaju kita za popravak gume u
spremište ispod poklopca poda
prtljažnika
■ u slučaju izvedbe s rezervnim
kotačem, postavite u prtljažnik
Štitnik za vjetar nikada ne smije viriti
gore ili sa strane iznad dozvoljene
visine utovara.
47
48
Sjedala, sustavi zaštite
Sjedala, sustavi
zaštite
Nasloni za glavu .......................... 48
Prednja sjedala ............................ 50
Stražnja sjedala ........................... 54
Sigurnosni pojasevi ..................... 55
Zračni jastuci ................................ 58
Sustavi zaštite za dijete ............... 62
Nasloni za glavu
Položaj
9 Upozorenje
Vozite samo s naslonom za glavu
postavljenim u odgovarajući
položaj.
za glavu treba postaviti u najviši
položaj, i za vrlo niske putnike u
najniži položaj.
Podešavanje
Prednji i stražnji vanjski nasloni za
glavu
Pritisnite osigurač, podesite visinu i
učvrstite.
Gornji rub naslona za glavu treba biti
u razini vrha glave. Ako to za vrlo
visoke putnike nije moguće, naslon
Sjedala, sustavi zaštite
Naslon za glavu na stražnjem
središnjem sjedalu
Podešavanje stražnjih naslona za
glavu, Astra TwinTop
Povucite naslon za glavu gore ili
pritisnite kopču kako bi ga oslobodili i
gurnite naslon za glavu dolje.
Povucite naslon za glavu gore ili
pritisnite obje kopče kako biste ga
oslobodili, a zatim gurnite naslon za
glavu dolje.
Na stavljajte nikakve predmete na
prekrivač iza naslona za glavu ili
između naslona za glavu i šipki za
zaštitu kod prevrtanja.
49
Skidanje
Pritisnite osigurače i povucite naslon
za glavu gore.
Aktivni nasloni za glavu
U slučaju udara straga, aktivni
nasloni za glavu se lagano naginju
naprijed. Glava je efikasnije podržana
tako da je smanjena opasnost od
ozljede zbog trzaja vrata.
Aktivne naslone za glavu možete
prepoznati po natpisu ACTIVE na
čahuri vodilice naslona za glavu.
50
Sjedala, sustavi zaštite
Napomena
Dozvoljena dodatna oprema se
može ugraditi samo na naslon za
glavu suvozača ako se sjedalo ne
koristi.
Prednja sjedala
Položaj sjedala
■
9 Upozorenje
Vozite samo s pravilno podešenim
sjedalom.
■
■
■ Sjednite sa stražnjicom što je
moguće više natrag prema naslonu
sjedala. Podesite udaljenost
između sjedala i papučica tako da
su vaše noge lagano savijene kada
■
■
pritišćete papučice. Suvozačevo
sjedalo pomaknite što je moguće
više natrag.
Sjednite s ramenima što je moguće
više natrag prema naslonu sjedala.
Postavite nagib naslona sjedala
tako da lagano možete dohvatiti
kolo upravljača s lagano savijenim
rukama. Održavajte kontakt
između ramena i naslona sjedala
tijekom okretanja kola upravljača.
Ne naginjite naslon sjedala previše
natrag. Preporučamo maksimalni
nagib od približno 25°.
Podesite kolo upravljača 3 88.
Postavite visinu sjedala dovoljno
visoko da imate jasan vidik na sve
strane i svih instrumenata. Treba
biti najmanje jedna ruka zračnosti
između vaše glave i obloge krova.
Vaša bedra trebaju lagano
nalijegati na sjedalo bez
utiskivanja.
Podesite naslon za glavu 3 48.
Podesite visinu sigurnosnog pojasa
3 56.
Sjedala, sustavi zaštite
■ Podesite naslon za bedra tako da
ima približno dva prsta širine
između ruba sjedala i udubljenja
koljena.
■ Podesite lumbalni oslonac tako da
podržava prirodni oblik kralježnice.
51
Pozicioniranje sjedala
Nasloni sjedala
Povucite ručicu, pomjerite sjedalo,
otpustite ručicu.
Okrenite kotačić. Ne naslanjajte se na
naslon sjedala za vrijeme
podešavanja.
Podešavanje sjedala
9 Opasnost
Nemojte sjediti bliže od 25 cm od
kola upravljača, kako bi dozvolili
sigurno napuhavanje zračnog
jastuka.
9 Upozorenje
Nikada ne podešavajte sjedala za
vrijeme vožnje, jer se mogu
nekontrolirano pomaknuti.
52
Sjedala, sustavi zaštite
Visina sjedala
Nagib sjedala
Lumbalni oslonac
Pomicanje poluge pri pumpanju
gore = sjedalo više
dolje = sjedalo niže
Povucite polugu, podesite nagib
pomicanjem tijela. Pustite polugu i
pazite da se sjedalo učvrsti u
položaju.
Okrenite kotačić. Ne naslanjajte se na
naslon sjedala za vrijeme
podešavanja.
Sjedala, sustavi zaštite
Podesivi oslonac za bedra
Preklapanje sjedala
53
Ne koristite kotačić za podešavanje
naslona sjedala kada je naslon
sjedala preklopljen naprijed.
U vozilima s panoramskim prozorom:
za preklapanje sjedala naprijed,
naslon za glavu pritisnite dolje i
podignite štitnike za sunce.
Naslon za ruku
Pritisnite osigurač i pomaknite naslon
za bedra.
Podignite polugu oslobađanja i
naslon sjedala preklopite naprijed.
Sjedalo pomaknite naprijed.
Za vraćanje, sjedalo pomaknite
natrag. Ako sjedalo ima memorijsku
funkciju učvršćuje se u svom
originalnom položaju, u suprotnom
sjedalo učvrstite u željenom položaju.
Naslon sjedala vratite u uspravni
položaj i učvrstite.
Preklapanje naslona sjedala naprijed
moguće je samo kad je naslon
sjedala u uspravnom položaju.
Gurnite podignuti naslon za ruku
natrag svladavajući otpor i preklopite
ga dolje.
Naslon za ruku može se pomaknuti u
različite položaje podizanjem.
54
Sjedala, sustavi zaštite
Ispod naslona za ruku se nalazi
spremište.
Grijanje
Podesite grijanje na željenu postavku
pritiskom prekidača ß za
odgovarajuće sjedalo jednom ili više
puta s uključenim kontaktom.
Kontrolno svjetlo u prekidaču
označava postavku.
Nije preporučeno dulje korištenje
najviše postavke za osobe s
osjetljivom kožom.
Grijanje sjedala je moguće koristiti
kad motor radi.
Stražnja sjedala
TwinTop
Naslon za ruku
Limuzina i karavan
Preklopite naslon za ruku,
povlačenjem trake ukoso dolje (45°).
Povucite naslon za ruku za traku,
zakrenite ga dolje i postavite na
sjedalo s ravnom stranom prema
gore.
Naslon za ruku se zadržava u
položaju na naslonu sjedala pomoću
trake za učvršćenje. Za potpuno
uklanjanje naslona za ruku, odspojite
konzolu trake za učvršćenje.
Sjedala, sustavi zaštite
Sigurnosni pojasevi
Sigurnosni pojasevi se blokiraju u
slučaju naglog kočenja ili
usporavanja vozila držeći putnike u
sjedećem položaju. Time je značajno
smanjena opasnost od ozljeda.
9 Upozorenje
Vežite sigurnosni pojas prije svake
vožnje.
U slučaju nesreće, osobe nisu
vezale sigurnosni pojas
ugrožavaju suputnike i sebe.
Sigurnosni pojasevi konstruirani su
samo za jednu osobu. Sigurnosni
sustav za dijete 3 62.
Periodično provjerite oštećenja,
zaprljanost i funkciju svih dijelova
sustava sigurnosnog pojasa.
Oštećene komponente zamijenite.
Nakon nezgode, pojaseve i aktivirane
zatezače pojaseva zamijenite u
radionici.
Napomena
Uvjerite se da pojasevi nisu oštećeni
ili ukliješteni predmetima oštrih
bridova. Spriječite da prljavština uđe
u spremnike pojasa.
Podsjetnik za sigurnosni pojas X
3 98.
Graničnici sile pojasa
Pritisak na tijelo smanjuje se
postupnim otpuštanjem pojasa
tijekom sudara.
Zatezači pojasa
Pri frontalnim sudarima ili naletima na
vozilo sa stražnje strane određene
jakosti, prednji sigurnosni pojasevi se
zatežu.
55
9 Upozorenje
Nepravilno rukovanje (npr.
uklanjanje i postavljanje pojaseve)
može aktivirati zatezače pojaseva.
Aktiviranje zatezača pojasa
označava se neprekidnim
svijetljenjem kontrolnog indikatora v
3 98.
Aktivirani zatezači pojaseva moraju
se zamijeniti u radionici. Zatezači
pojaseva se mogu aktivirati samo
jednom.
Napomena
Ne učvršćujte i ne ugrađujte dodatnu
opremu ili druge predmete koji mogu
ometati rad zatezača pojaseva. Ne
vršite nikakve izmjene na
komponentama zatezača pojaseva
jer će to obezvrijediti atest vozila.
56
Sjedala, sustavi zaštite
Sigurnosni pojas u tri točke
Podešavanje visine
Vezanje sigurnosnog pojasa
Izvucite pojas iz spremnika,
neuvijenog ga povucite preko tijela i
umetnite kopču u bravu. Redovito
zategnite trbušni pojas tijekom vožnje
povlačenjem ramenog pojasa.
Podsjetnik za sigurnosni pojas
3 98.
Široka ili debela odjeća narušava
pravilno nalijeganje pojasa. Ne
stavljajte predmete kao što su vrećice
ili mobilni telefoni između pojasa i
tijela.
9 Upozorenje
Pojas ne smije nalijegati na čvrste
ili lomljive predmete u džepovima
vaše odjeće.
1. Malo izvucite pojas.
2. Pritisnite osigurač.
3. Podesite visinu i učvrstite.
Sjedala, sustavi zaštite
Uklanjanje sigurnosnog pojasa
57
TwinTop
Da bi se spriječila buka od lepršanja
sigurnosnih pojaseva kada je otvoren
krovni otvor i/ili prozori, sigurnosni
pojasevi nezauzetih stražnjih sjedala
se mogu učvrstiti iza naslona za ruku.
Korištenje sigurnosnog pojasa
tijekom trudnoće
Podesite visinu tako da pojas naliježe
preko ramena. Ne smije prelaziti
preko vrata ili nadlaktice.
Ne podešavajte za vrijeme vožnje.
Za otkopčavanje pojasa pritisnite
crveni gumb na bravi pojasa.
Sigurnosni pojasevi na
stražnjim sjedalima
Sigurnosne pojaseve vanjskih
sjedala provedite kroz držače sa
strane ako se ne koriste.
Sigurnosni pojas središnjeg sjedala
se može izvući iz spremnika samo
ako su nasloni sjedala uspravni i
pravilno učvršćeni.
9 Upozorenje
Trbušni pojas mora biti postavljen
što je niže moguće preko zdjelice
radi sprječavanja pritiska na trbuh.
58
Sjedala, sustavi zaštite
Zračni jastuci
Sustav zračni jastuka se sastoji od
brojnih individualnih sustav ovisno o
svrsi opreme.
Nakon aktivacije, zračni jastuk se
napuhuje u milisekundama. Također
se brzo i ispuše tako da se često
tijekom sudara i ne primijeti.
9 Upozorenje
Pri nestručnom rukovanju zračni
se jastuci mogu slučajno aktivirati.
Napomena
Upravljačka elektronička sustava
zračnih jastuka, zatezača pojaseva i
šipki za zaštitu kod prevrtanja koje
iskaču, nalazi se u području
središnje konzole. Ne postavljajte
nikakve magnetične predmete u to
područje.
Ne lijepite ništa na poklopce zračnih
jastuka i ne prekrivajte ih drugim
materijalima.
Svaki zračni jastuk/šipka za zaštitu
kod prevrtanja aktiviraju se samo
jednom. Aktivirane zračne jastuke/
šipke za zaštitu kod prevrtanja
zamijenite u radionici. Nadalje,
može biti potrebno zamijeniti kolo
upravljača, ploču s instrumentima,
limove karoserije, brtve vrata, ručke
i sjedala.
Ne vršite nikakve izmjene na
zračnim jastucima/šipkama za
zaštitu kod prevrtanja jer će to
obezvrijediti atest vozila.
Pri napuhavanju zračnih jastuka
oslobađaju se vrući plinovi koji mogu
prouzročiti opekotine.
Kontrolni indikator v za zračne
jastuke i šipke za zaštitu kod
prevrtanja 3 98.
Sigurnosni sustavi za dijete na
sjedalu suvozača sa sustavom
zračnih jastuka
Upozorenje sukladno ECE R94.02:
NIKADA nemojte koristiti sustav
zaštite za dijete okrenut prema natrag
na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČNIM
JASTUKOM; to bi moglo dovesti do
SMRTI ili TEŠKIH OZLJEDA
DJETETA.
Osim upozorenja sukladno
ECE R94.02, iz sigurnosnih razloga
nikada nemojte koristiti sigurnosni
sustav za dijete okrenut prema
naprijed na sjedalu suvozača dok je
prednji zračni jastuk aktivan.
Sjedala, sustavi zaštite
59
9 Opasnost
Nemojte koristiti sigurnosni sustav
za dijete na sjedalu suvozača dok
je prednji zračni jastuk aktivan.
Prednji zračni jastuci
Sustav prednjih zračnih jastuka
sastoji se od jednog zračnog jastuka
u kolu upravljača i jednog u ploči s
instrumentima na suvozačevoj strani.
Mogu se prepoznati po natpisu
AIRBAG.
Nadalje, na bočnoj strani ploče s
instrumentima ili na suvozačevom
štitniku za sunce nalazi se naljepnica
upozorenja koja je vidljiva kad su
otvorena suvozačeva vrata.
Sustav prednjih zračnih jastuka se
aktivira u slučaju udarca određene
jakosti sprijeda. Kontakt mora biti
uključen.
Napuhani zračni jastuci apsorbiraju
udarac, te na taj način značajno
smanjuju opasnost od ozljeda
gornjeg dijela tijela i glave putnika na
prednjim sjedalima.
9 Upozorenje
Optimalna zaštita se pruža samo
kada je sjedalo u pravilnom
položaju 3 50.
Držite područje u kojem se
napuhuju zračni jastuci bez
prepreka.
60
Sjedala, sustavi zaštite
Napomena
Koristite samo zaštitne prekrivače
sjedala koji su odobreni za vozilo.
Budite pažljivi da ne prekrijete
zračne jastuke.
Pravilno vežite sigurnosni pojas i
sigurno ga zakačite. Samo tada je
zračni jastuk sposoban za zaštitu.
Bočni zračni jastuci
Zračna zavjesa za glavu
Napuhani zračni jastuci apsorbiraju
udarac, smanjujući time značajno
opasnost od ozljeda gornjeg dijela
tijela i zdjelice u slučaju bočnog
sudara.
Sustav bočnih zračnih jastuka sastoji
se od zračnog jastuka u naslonu
svakog prednjeg sjedala. Mogu se
prepoznati po natpisu AIRBAG.
Sustav bočnih zračnih jastuka se
aktivira u slučaju udarca određene
jakosti sa strane. Kontakt mora biti
uključen.
9 Upozorenje
Držite područje u kojem se
napuhuju zračni jastuci bez
prepreka.
Zračna zavjesa za glavu se sastoji od
zračnog jastuka u okviru krova na
svakoj strani. Može se prepoznati po
natpisu AIRBAG na stupovima krova.
Sustav zračnih zavjesa se aktivira u
slučaju udarca određene jakosti sa
strane. Kontakt mora biti uključen.
Sjedala, sustavi zaštite
Napuhani zračni jastuci apsorbiraju
udarac, smanjujući time značajno
opasnost od ozljeda glave u slučaju
bočnog sudara.
Sustav prepoznavanja
zauzetosti sjedala
9 Upozorenje
Držite područje u kojem se
napuhuju zračni jastuci bez
prepreka.
Kuke na rukohvatima u okviru
krova su pogodne samo za
vješanje laganih odjevnih
predmeta, bez vješalica. Ne držite
predmete u toj odjeći.
61
9 Opasnost
Samo se Opel sigurnosni sustav
za dijete s primopredajnikom smije
postaviti na sjedalo suvozača.
Uporaba sustava bez
primopredajnika je opasna po
život.
Kontrolno svjetlo 3 98.
Označen je naljepnicom na donjoj
ploči suvozačevog sjedala i
kontrolnim svjetlom y koje svijetli
približno 4 sekunde kad se uključi
kontakt.
Sustav prepoznavanja zauzetosti
sjedala deaktivira prednji i bočni
zračni jastuk suvozača ako sjedalo
suvozača nije zauzeto ili ako je
postavljen Opel sigurnosni sustav za
dijete s primopredajnikom. Zračna
zavjesa za glavu ostaje aktivna.
Napomena
Svatko čija masa ne prelazi 35 kg
treba putovati samo na stražnjim
sjedalima.
Na suvozačevo sjedalo ne stavljajte
teške predmete. U suprotnom će
sjedalo registrirati da je zauzeto i
sustav zračnih jastuka za suvozača
neće biti deaktiviran.
Ne koristite zaštitne prekrivače ili
jastuke sjedala na suvozačevom
sjedalu.
Napomena
Na Astri TwinTop, može doći do
interferencije u radio prijemu
određenih frekvencija na srednjem
62
Sjedala, sustavi zaštite
valnom području kada je krov
otvoren i sjedalo suvozača nije
zauzeto.
Sustavi zaštite za dijete
Sigurnosni sustavi za
dijete
Preporučamo Opel sigurnosni sustav
za dijete koji je namijenjen specifično
za vozilo.
Kada se koristi sigurnosni sustav za
dijete, obratite pažnju na sljedeće
upute za korištenje i postavljanje i
također na one isporučene sa
sigurnosnim sustavom za dijete.
Uvijek poštujte lokalne ili nacionalne
propise. U nekim državama,
korištenje sigurnosnog sustava za
dijete je zabranjeno na određenim
sjedalima.
Odabir odgovarajućeg sustava
Stražnja sjedala su najpogodnija
lokacija za postavljanje sigurnosnog
sustava za dijete.
Dijete treba putovati u vozilu
usmjereno suprotno od smjera vožnje
što je moguće duže. Time se može
osigurati da je djetetova kralježnica,
koja je još uvijek slaba, izložena
manjem naprezanju u slučaju
nezgode.
Prikladni su sigurnosni sustavi za
dijete sukladni ECE 44-03 ili
ECE 44-04. Provjerite lokalne zakone
i propise o obaveznom korištenju
sigurnosnih sustava za dijete.
Nikada ne držite dijete tijekom
putovanja u vozilu. Dijete će postati
preteško za držanje u slučaju sudara.
Pri prijevozu djece, koristite
sigurnosno sjedalo za dijete koje
odgovara težini djeteta.
Pazite da sigurnosno sjedalo za dijete
koje namjeravate koristiti odgovara
tipu vozila.
Pazite da je mjesto postavljanja
sigurnosnog sjedala za dijete u vozilu
odgovarajuće.
Dopustite djeci da ulaze i izlaze iz
vozila samo na suprotnoj strani od
prometa.
Kad se sigurnosni sustav za dijete ne
koristi, sjedalo učvrstite sigurnosnim
pojasom, ili ga izvadite iz vozila.
Sjedala, sustavi zaštite
Napomena
Nemojte lijepiti ništa na sigurnosne
sustave za dijete i ne pokrivajte ih
drugim materijalima.
Sigurnosni sustav za dijete koji je bio
izložen naprezanju u nezgodi se
mora zamijeniti.
63
64
Sjedala, sustavi zaštite
Mjesta postavljanja sigurnosnog sustava za dijete
Dozvoljene opcije za postavljanje sigurnosnog sustava za dijete
Klasa mase i godina
Grupa 0: do 10 kg ili približno 10 mjeseci
Grupa 0+: do 13 kg ili približno 2 godine
Na suvozačevom sjedalu1) Na stražnjim
vanjskim
sjedalima
Na stražnje središnje
sjedalo2)
B1, ++
U, +
U
Grupa I: 9 do 18 kg ili približno 8 mjeseci do 4 godine B2, ++
U, +
U
Grupa II: 15 do 25 kg ili približno 3 do 7 godina
Grupa III: 22 do 36 kg ili približno 6 do 12 godina
U
U
1)
2)
Nije dozvoljeno u limuzini s 4 vrata.
Nije dozvoljeno u Astri TwinTop.
X
Sjedala, sustavi zaštite
65
B1 = Ograničeno, samo sa sustavom prepoznavanja zauzetosti sjedala i Opel sigurnosnim sustavom za dijete s
primopredajnikom.
Ako je sigurnosni sustav za dijete učvršćen korištenjem sigurnosnog pojasa u tri točke, pomaknite sjedalo s
podešavanjem visine u najviši položaj. Pomaknite suvozačevo sjedalo do kraja natrag i pomaknite točku učvršćenja
sigurnosnog pojasa u najniži položaj.
B2 = Ograničeno, samo sa sustavom prepoznavanja zauzetosti sjedala i Opel sigurnosnim sustavom za dijete s
primopredajnikom.
Ako je sigurnosni sustav za dijete učvršćen korištenjem sigurnosnog pojasa u tri točke, pomaknite sjedalo s
podešavanjem visine u najviši položaj. Pomaknite sjedalo suvozača do kraja natrag tako da sigurnosni pojas vozila
prolazi od točke učvršćenja prema naprijed.
U = Univerzalno odgovara zajedno sa sigurnosnim pojasom u tri točke.
+ = Sjedalo dostupno s ISOFIX nosačima za ugradnju i sidrištima za gornji remen.
++ = Sjedalo dostupno s ISOFIX nosačima za ugradnju.
X = Nije dozvoljena ugradnja sigurnosnog sustava za dijete u ovoj klasi mase.
Dozvoljene opcije za postavljanje ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete
Grupa mase
Na stražnja vanjska
Grupa veličine Učvršćenje Na suvozačevom sjedalu sjedala
Na stražnje središnje
sjedalo
Grupa 0: do 10 kg
E
ISO/R1
IL
IL
X
Grupa 0+: do 13 kg E
ISO/R1
IL
IL
X
D
ISO/R2
IL
IL
X
C
ISO/R3
X
IL3)
X
3)
Samo na suvozačevoj strani.
66
Sjedala, sustavi zaštite
Grupa mase
Na stražnja vanjska
Grupa veličine Učvršćenje Na suvozačevom sjedalu sjedala
Na stražnje središnje
sjedalo
Grupa I: 9 do 18 kg D
ISO/R2
IL
IL
X
C
ISO/R3
X
IL3)
X
B
ISO/F2
IL
IL, IUF
X
B1
ISO/F2X
IL
IL, IUF
X
A
ISO/F3
X
IL, IUF
X
IL
= Pogodno za određene ISOFIX sigurnosne sustave u kategorijama 'specifično za vozilo', 'ograničeno' ili 'polu
univerzalno'. ISOFIX sigurnosni sustav mora biti odobren za specifični tip vozila.
IUF = Pogodno za prema naprijed usmjeren ISOFIX sigurnosni sustav za dijete univerzalne kategorije odobren za
korištenje u ovoj grupi mase.
X
= Nije dozvoljena ugradnja ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete u ovoj grupi mase.
ISOFIX grupa veličine i mehanizam sjedala
A - ISO/F3
= Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za dijete maksimalne veličine u grupi mase 9 do
18 kg.
B - ISO/F2
= Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase 9 do 18 kg.
B1 - ISO/F2X = Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase 9 do 18 kg.
C - ISO/R3
= Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za dijete maksimalne veličine u grupi mase do
13 kg.
D - ISO/R2
= Prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase do 13 kg.
E - ISO/R1
= Prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za mlađe dijete u grupi mase do 13 kg.
3)
Samo na suvozačevoj strani.
Sjedala, sustavi zaštite
Isofix sigurnosni sustavi za
dijete
Sigurnosni sustavi za
dijete s gornjim remenom
67
Sigurnosni sustavi za
dijete s primopredajnikom
Ušice za učvršćenje gornjeg remena
smještene su ispod pokrova i
označene simbolom : za dječje
sjedalo. Odložite pokrov nakon
upotrebe.
Učvrstite za vozilo odobrene ISOFIX
sigurnosne sustave za dijete na
ISOFIX nosače za ugradnju. Položaji
ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete
specifični za vozilo označeni su s IL u
tablici.
ISOFIX nosači za ugradnju su
označeni naljepnicom na naslonu
sjedala.
Dodatno uz učvršćenje na ISOFIX,
vežite gornji remen na ušice za
učvršćenje gornjeg remena. Remen
mora prolaziti između šipki dviju
vodilica naslona za glavu.
ISOFIX sigurnosni sustavi za dijete
univerzalne kategorije pozicioniranja
u tablici su označeni s IUF.
Naljepnica na sigurnosnom sustavu
za dijete označava da je opremljen
primopredajnikom.
Opel sigurnosni sustavi za dijete s
primopredajnikom automatski se
detektiraju ako se pravilno postave na
sjedalo suvozača sa sustavom
prepoznavanja zauzetosti sjedala.
68
Sjedala, sustavi zaštite
Napomena
Između sjedala i sigurnosnog
sustava za dijete ne smije biti
predmeta (npr. plastična podloška ili
podloge za grijanje).
Sustav prepoznavanja zauzetosti
sjedala 3 61.
Spremište
Spremište
Spremišta ..................................... 69
Prtljažnik ...................................... 70
Sustav krovnog nosača ............... 85
Informacije o opterećenju ............ 86
Spremišta
9 Upozorenje
Ne stavljajte teške ili oštre
predmete u spremnike. Tako bi se
mogla otvoriti vrata prtljažnika, a
putnici ozlijediti predmetima koji
se uslijed snažnog kočenja,
iznenadne promjene smjera ili
prilikom nesreće počnu slobodno
pomicati.
Pretinac za rukavice
69
Pretinac za rukavice sadrži držač
olovke i mjesto za pohranu kovanica.
Polica pretinca za rukavice može se
ukloniti: Odspojite policu
povlačenjem prednjeg ruba.
Postavite policu tako da klizne po
bočnim vodilicama i učvrstite je za
stražnju stranu guranjem.
Pretinac za rukavice treba biti
zatvoren za vrijeme vožnje.
Pretinac za rukavice sa
zaključavanjem, Astra TwinTop
s Otvori&Pokreni sustavom
Dodatno uz elektronički ključ
Otvori&Pokreni sustava, postoji
standardni ključ bez daljinskog
upravljača za bravu pretinca za
rukavice.
Držači šalica
Držači šalica se nalaze na središnjoj
konzoli i u džepovima vrata na
stražnjim vratima.
Dodatni držači šalica se nalaze na
sklopivim stolovima na stražnjoj strani
naslona prednjih sjedala.
70
Spremište
Spremište za sunčane
naočale
Spremište u naslonu za
ruku
Spremište u prednjem naslonu
za ruku
Prtljažnik
Povećanje prtljažnika, Limuzina
s 3 vrata / 5 vrata
Preklapanje naslona stražnjih sjedala
Preklopite dolje i otvorite.
Ne koristite za spremanje teških
predmeta.
Za otvaranje, pritisnite osigurač i
otvorite gornji dio naslona za ruku.
Gurnite naslone za glavu do kraja
dolje ili ih uklonite 3 48.
Prednje sjedalo gurnite lagano
naprijed.
Otkačite naslon sjedala (jednodijelni
ili podijeljeni) korištenjem poluge
oslobađanja na jednoj ili obje strane i
preklopite ga dolje na jastuk sjedala.
Spremište
71
Povećanje prtljažnika, limuzina
s 4 vrata
Preklapanje naslona središnjeg
sjedala
Preklapanje naslona stražnjih sjedala
Naslon za glavu gurnite do kraja dolje
3 48.
Otkačite naslon koristeći polugu i
preklopite ga na jastuk sjedala.
Prije vraćanja naslon sjedala u
uspravni položaj, provedite
sigurnosni pojas kroz vodilice pojasa
za zaštitu od oštećenja.
Naslone stražnjeg sjedala pomaknite
u uspravni položaj i dopustite da se
mehanizmi zaključavanja pravilno
zakače.
Sigurnosni pojas u tri točke za
stražnje središnje sjedalo može se
izvući iz spremišta samo ako je
naslon pravilno učvršćen.
Gurnite naslone za glavu do kraja
dolje ili ih uklonite 3 48.
Prednje sjedalo gurnite lagano
naprijed.
72
Spremište
Za podizanje gore, podignite naslone
sjedala i vodite ih do uspravnog
položaja dok se ne čuje da su se
zaključali.
Pazite da prilikom podizanja naslona
sjedala ne zahvatite sigurnosne
pojaseve.
Sigurnosni pojas u tri točke za
stražnje središnje sjedalo može se
izvući iz spremišta samo ako je
naslon pravilno učvršćen.
Za sprječavanje oštećenja,
sigurnosne pojaseve provucite kroz
vodilice pored gumba oslobađanja.
Kada su nasloni sjedala preklopljeni,
sigurnosni pojasevi se izvlače
zajedno s njima.
Otkačite naslon sjedala (jednodijelni
ili podijeljeni) korištenjem poluge
oslobađanja na jednoj ili obje strane i
preklopite ga dolje na jastuk sjedala.
Ako će se vozilo natovariti kroz
stražnja vrata, uklonite sigurnosni
pojas iz vodilice i uvucite ga.
Povećanje prtljažnika, karavan
Preklapanje naslona stražnjih sjedala
Gurnite naslone za glavu do kraja
dolje ili ih uklonite 3 48.
Otkačite kuke prekrivača prtljažnika s
naslona za glavu 3 75.
Prednje sjedalo gurnite lagano
naprijed.
Otkačite naslon sjedala (jednodijelni
ili podijeljeni) korištenjem poluge
oslobađanja na jednoj ili obje strane i
preklopite ga dolje na jastuk sjedala.
Podignite jastuk sjedala i preklopite
naslon
Spremište
Preklapanje naslona središnjeg
sjedala
Povucite traku na jastuku sjedala i
podignite stražnji kraj jastuka sjedala
prema naprijed (podijeljeno ili u
jednom komadu).
Otkačite kuke prekrivača prtljažnika s
naslona za glavu 3 75.
Odspojite naslon sjedala (u jednom
komadu ili podijeljeno) koristeći
gumbe oslobađanja, preklopite
naprijed i učvrstite.
Uklonite stražnje vanjske naslone za
glavu i središnji naslon za glavu
gurnite do kraja dolje 3 48. Uklonjene
naslone za glavu spremite u
udubljenje ispod podignutih jastuka
sjedala.
73
Naslon za glavu gurnite do kraja dolje
3 48. Otkačite naslon koristeći polugu
i preklopite ga na jastuk sjedala. Ako
je jastuk sjedala podignut, preklopite
ga naprijed dok se ne učvrsti.
74
Spremište
Povećanje prtljažnika, TwinTop
Prtljažni prostor između stražnjih
sjedala
Prije vraćanja naslon sjedala u
uspravni položaj, provedite
sigurnosni pojas kroz vodilice pojasa
za zaštitu od oštećenja. Pritisnite
gumb oslobađanja i naslon sjedala
pomaknite u uspravni položaj, pazeći
da se mehanizmi zaključavanja
pravilno učvrste.
S podignutim jastucima sjedala:
umetnite naslone za glavu na naslone
sjedala i podesite 3 48. Preklopite
jastuke sjedala natrag, pazeći da su
brave pojaseva pravilno postavljene.
Zakačite kuke prekrivača prtljažnika
na naslone za glavu 3 75.
Sigurnosni pojas u tri točke za
stražnje središnje sjedalo može se
izvući iz spremišta samo ako je
naslon pravilno učvršćen.
Izvucite naslon za ruku povlačenjem
trake.
Naslon za ruku se zadržava u
položaju na naslonu sjedala pomoću
trake za učvršćenje. Za potpuno
uklanjanje naslona za ruku, odspojite
konzolu trake za učvršćenje.
Povucite ručku i preklopite poklopac
dolje.
Spremište
Prekrivač prtljažnika
Limuzina s 3 vrata / 5 vrata
Uklanjanje
75
Karavan
Na prekrivač ne stavljajte nikakve
teške predmete ili predmete s oštrim
rubovima.
Poklopac iza naslona za ruku se
može zaključati iz prtljažnika:
vodoravni položaj = zaključano
okomiti položaj
= otključano
Spremište u prtljažniku, karavan
Na desnoj strani prtljažnika se nalazi
spremište.
Kutija s osiguračima se nalazi na
lijevoj strani iza poklopca u bočnoj
oblozi prtljažnika 3 188
Kutija za teret 3 77.
Kit za popravak gume se nalazi na
desnoj strani iza poklopca 3 197.
Otkačite trake od vrata prtljažnika.
Izvucite prekrivač iz bočnih vodilica.
Postavljanje
Zakačite poklopac u bočne vodilice i
preklopite prema dolje. Zakačite trake
za vrata prtljažnika.
Otvaranje
Pritisnite ručku na prekrivaču
prtljažnika prema natrag; prekrivač se
automatski učvršćuje u krajnjem
položaju.
Zatvaranje
Prekrivač prtljažnog prostora izvadite
iz bočnih utora. Automatski se
namotava.
76
Spremište
Povucite prekrivač prema stražnjem
kraju vozila koristeći rukohvat i
učvrstite u bočnim utorima.
Za pokrivanje razmaka između
prekrivača prtljažnika i stražnjih
naslona sjedala, postoji prekrivač na
spremniku. Zakačite dvije kuke
prekrivača za šipke vodilica naslona
za glavu. Ako je postavljena
sigurnosna mreža, provucite kuke
kroz mrežu.
Uklanjanje
TwinTop
Otvorite prekrivač prtljažnika i
otkačite kuke od naslona za glavu.
Povucite polugu oslobađanja.
Najprije podignite desnu stranu
prekrivača, zatim povucite lijevu
stranu iz utora.
Otvaranje
Oslobodite prekrivač prtljažnika iz
utora na lijevoj i desnoj strani,
prekrivač se automatski namotava.
Postavljanje
Umetnite lijevu stranu prekrivača
prtljažnika u udubljenje, povucite
polugu oslobađanja, umetnite desnu
stranu prekrivača prtljažnika i
učvrstite.
Zakačite kuke na naslone za glavu.
Zatvaranje
Povucite prekrivač prema stražnjem
kraju vozila koristeći rukohvat i
učvrstite u bočnim utorima.
Na prekrivač prtljažnika ne stavljajte
nikakve predmete.
Pored ili na prekrivaču se ne smiju
nalaziti predmeti kada je krov otvoren
ili tijekom procesa otvaranja.
Spremište
Krov se može koristiti samo kad je
prekrivač učvršćen u utorima.
77
Ušice za učvršćenje tereta
Vodilice i kuke za teret
U karavanu, postavite kuke u željeni
položaj na vodilicama: umetnite kuku
u gornji žlijeb na vodilici i pritisnite u
donji žlijeb.
Ušice za učvršćenje tereta su
namijenjene za sprječavanje klizanja
predmeta, npr. korištenjem elastičnih
traka, mreže za prtljagu ili sigurnosne
mreže.
Sustav rukovanja teretom
FlexOrganizer je fleksibilni sustav za
podjelu prtljažnika ili učvršćenje
tereta u karavanu.
Sustav se sastoji od
■ adaptera
■ mreže za varijabilnu podjelu
■ mrežnih džepova
■ kuka
Dijelovi se postavljaju u dvije vodilice
na bočnim stranicama koristeći
adaptere i kuke. Mreža za podjelu
također se može postaviti ispred
vrata prtljažnika.
78
Spremište
Mreža za varijabilnu podjelu
Za uklanjanje, zajedno pritisnite šipke
mreže i izvucite ih iz adaptera.
Otvorite ploču ručke adaptera,
odspojite iz donjeg utora i zatim iz
gornjeg utora.
Kutija za teret
Kuke i mrežni džep
Umetnite adapter na svaku vodilicu:
otvorite ručku, umetnite adapter u
gornji i donji žlijeb vodilica i pomaknite
u željeni položaj. Zakrenite ručku
gore za zaključavanje adaptera.
Šipke mreže moraju biti produljene
prije umetanja u adaptere: izvucite
sve krajeve i učvrstite ih zakretanjem
u smjeru kazaljki na satu.
Za ugradnju, malo zajedno gurnite
šipke i umetnite u odgovarajuće
otvore u adapterima. Dulja šipka
mora biti umetnuta u gornji adapter.
Mrežni džep može se objesiti na kuke
za prtljagu.
Sklopiva kutija ispod poklopca poda
koristi se za podjelu prtljažnika.
Kutija za teret može se utovariti samo
kad su nasloni sjedala učvršćeni u
uspravnom položaju.
Za vađenje poklopca poda kutije za
teret, najprije izvadite desnu polovicu
i zatim lijevu polovicu. Za modele s
opremom za vuču, najprije otpustite
traku učvršćenja motke kuke i
provucite je kroz ušicu.
Ugradite suprotnim redoslijedom.
Spremište
Pomoć za utovar
Za TwinTop: Pomoć za utovar Easy
Load omogućava ugodan utovar u
prtljažnik kada je krov otvoren.
Pritisak prekidača pomoći za utovar
će sklopljeni krov u prtljažniku podići
25 cm. To povećava otvor prtljažnika
za utovaranje.
■ Otvorite poklopac prtljažnika
■ Otkačite prekrivač prtljažnika i
zakačite držačem za okvir
stražnjeg prozora
■ Kratko pritisnite prekidač pomoći za
utovar: Sklopljeni krov se podiže.
Krov ostaje u ovom krajnjem
položaju otprilike 9 minuta
79
■ Obratite pažnju na označenu
maksimalnu visinu tereta
■ Prekrivač prtljažnika otkačite s
okvira stražnjeg prozora i učvrstite
u utorima. Prekrivač prtljažnika
mora biti ravan; predmeti ispod
njega ga ne smiju gurati gore
■ Kratko pritisnite prekidač pomoći za
utovar: Sklopljeni krov se spušta
■ Zatvorite poklopac prtljažnika
nakon što ste čuli signal potvrde. U
suprotnom se može oštetiti krov
9 Upozorenje
Budite pažljivi pri uporabi pomoći
za utovar. Opasnost od ozljede.
Uvjerite da se ništa ne može
prikliještiti.
Uvjerite se da se nitko ne nalazi u
radnom području tijekom uporabe.
Opasnost od ozljede.
To je posebice važno za djecu.
Informirajte putnike u skladu s tim.
80
Spremište
Napomena
■ Ne stavljajte predmete na ili u blizini
prekrivača prtljažnika
■ Sklopljeni krov može se spustiti
samo kada je prekrivač zatvoren. U
suprotnom, tri puta će se čuti zvuk
zujalice upozorenja
■ Pomicanje sklopljenog krova se
može zaustaviti pritiskom
prekidača pomoći za utovar i
drugim duljim pritiskom se može
promijeniti smjer gibanja
■ U krajnjem gornjem i donjem
položaju čuje se zvuk upozorenja
kada je krov nagnut
■ Poklopac prtljažnika zatvorite samo
kada čujete zvuk potvrde koji
označava da je pomoć za utovar u
svom donjem krajnjem položaju
■ Ako pomoć za utovar nije u
krajnjem donjem položaju kad je
poklopac prtljažnika zatvoren, čuje
se zvuk upozorenja ili se poklopac
prtljažnika blokira mehanički 3 41
■ Ne dodirujte pomične dijelove
■ Jednu minutu prije kraja vremena
držanja podignute pomoći pri
utovaru, čuti će se zvuk upozorenja
da vas podsjeti da spustite krov
■ Pomoć pri utovaru se može koristiti
samo kada je vozilo otključano
■ Česta uporaba krova s isključenim
motorom će isprazniti akumulator
■ Uzastopna uporaba pomoći za
utovara može prouzročiti kvarove
Ugradnja
Sigurnosna mreža
Sigurnosna mreža je dostupna u
karavanu i može se postaviti iza
stražnjih sjedala ili, ako su nasloni
stražnjeg sjedala preklopljeni i jastuci
sjedala podignuti, iza prednjih
sjedala.
Putnici se ne smiju nalaziti iza
sigurnosne mreže.
Postoje dva utora za postavljanje u
okviru krova: zakačite i učvrstite šipku
mreže na jednoj strani, stisnite šipku
i zakačite i učvrstite na drugoj strani.
Spremište
81
Iza stražnjih sjedala
Iza prednjih sjedala
Uklanjanje
Podesite duljinu trake na sigurnosnoj
mreži tako što ćete gornju kuku
zakačiti na ušicu trake i zakačite za
ušice u podu na lijevoj i desnoj strani
poda.
Podesite duljinu trake na sigurnosnoj
mreži tako što ćete gornju kuku
zakačiti na ušicu trake i zakačite za
ušice u podu na lijevoj i desnoj strani
poda.
Uklonite stražnje vanjske naslone za
glavu i preklopite naslone naprijed.
Zakrenite podešivač duljine trake za
zatezanje mreže gore i otkačite traku.
Otkačite šipke sigurnosne mreže iz
utora u okviru krova. Namotajte
mrežu i učvrstite je trakom.
82
Spremište
Rešetka prtljažnika
Na sklopivu policu ne stavljajte teške
predmete.
Trokut upozorenja
Limuzina s 3 vrata / 5 vrata,
TwinTop
Za prijevoz dugačkih predmeta, dio
rešetke teretnog prostora iza sjedala
suvozača se može otvoriti:
Oslobodite naslon suvozačevog
sjedala i preklopite ga naprijed.
Konzolu pritisnite dolje i dio rešetke
preklopite gore.
Rešetku učvrstite u otvorenom
položaju.
Za zatvaranje rešetke iz otvorenog
položaja, pritisnite konzolu dolje,
preklopite rešetku i učvrstite je.
Provjerite je li zatvorena rešetka
pravilno učvršćena.
Sklopiva polica
Nalazi se na naslonima prednjih
sjedala.
Otvorite povlačenjem gore dok se ne
učvrsti.
Sklopite pritiskanjem dolje iza točke
otpora.
Trokut upozorenja spremite u
stražnju stranicu prtljažnika: trokut
upozorenja najprije umetnite u
udubljenje na lijevoj strani i zatim ga
umetnite u vodilicu na desnoj strani.
Za uklanjanje trokuta upozorenja,
podignite desni kraj i izvucite ga
udesno.
Spremište
Za vozila s kutijom za teret: Podignite
desnu polovicu trokuta upozorenja
iznad kutije za teret. Izvucite trokut
upozorenja udesno.
Karavan, Dostavno vozilo
Komplet za prvu pomoć
Limuzina s 3 vrata / 5 vrata
Limuzina s 4 vrata
Trokut upozorenja spremite u prostor
na vratima prtljažnika i vežite ga
desnom i lijevom trakom.
Zakačite trokut upozorenja i komplet
za prvu pomoć na desnu stranu
prtljažnika koristeći dvije trake.
Komplet za prvu pomoć pričvrstite
pomoću traka na desnu oblogu
prtljažnika.
83
84
Spremište
Limuzina s 4 vrata
Karavan
Van
Zakačite trokut upozorenja i komplet
za prvu pomoć na desnu stranu
prtljažnika koristeći dvije trake.
Komplet za prvu pomoć pričvrstite
pomoću traka na lijevu oblogu
prtljažnika.
Komplet za prvu pomoć stavite u
spremište iza sjedala vozača. Za
otvaranje poklopca, pritisnite
osigurač.
Spremište
TwinTop
Sustav krovnog nosača
Krovni nosač
Zbog sigurnosnih razloga i kako biste
izbjegli oštećenje krova, preporuča se
sustav krovnog nosača odobren za
vozilo.
Opterećenje krova nije dozvoljeno na
Astri TwinTop.
Poštujte upute za ugradnju i uklonite
krovni nosač kada se ne koristi.
Komplet za prvu pomoć spremite u
udubljenje iza remena na lijevoj
oblozi prtljažnika.
Krovni nosač učvrstite na točkama
učvršćenja.
Izvedba s vodilicama na krovu
Izvedba bez vodilica na krovu
Za učvršćenje krovnog nosača,
privčrsne vijke umetnite u provrte
označene na slici.
Podignite poklopce utora za
ugradnju.
85
86
Spremište
Informacije o
opterećenju
■ Teški predmeti u prtljažniku trebaju
biti postavljeni iza naslona sjedala.
Uvjerite se da su nasloni dobro
učvršćeni. Ako se predmeti mogu
slagati, teži predmeti se trebaju
staviti na dno.
■ Predmete osigurajte elastičnim
trakama zakačenima za ušice
3 77.
■ Predmete u prtljažniku učvrstite
kako biste spriječili klizanje.
■ Kada u prtljažniku prevozite
predmete, nasloni stražnjih sjedala
ne smiju biti nagnuti naprijed.
■ Ne dozvolite da teret viri iznad
gornjeg ruba naslona sjedala.
■ Nikada ne stavljajte predmete na
prekrivač prtljažnika ili na ploču s
instrumentima.
■ Teret ne smije ometati rad
papučica, parkirne kočnice i poluge
mjenjača ili blokirati slobodu
pokreta vozača. U unutrašnjost ne
stavljajte nikakve predmete koji
nisu učvršćeni.
■ Ne vozite s otvorenim prtljažnikom.
■ Karavan: pri transportu predmeta u
prtljažniku postavite sigurnosnu
mrežu. Zatvorite prekrivač
prtljažnika.
■ Astra TwinTop: obratite pažnju na
maksimalnu visinu utovara s
otvorenim krovom. Ne postavljajte
predmete na ili pored prekrivača
prtljažnika, na poklopac šipki za
zaštitu kod prevrtanja koje iskaču ili
iza stražnjih naslona za glavu.
■ Nosivost je razlika između najveće
dopuštene mase (vidi
identifikacijsku pločicu 3 215) i EC
mase praznog vozila.
Za izračunavanje EC mase
praznog vozila, unesite podatke
Vašeg vozila u tablicu masa na
početku ovog priručnika.
EC masa praznog vozila uključuje
masu za vozača (68 kg), prtljagu
(7 kg) i sve tekućine (spremnik
goriva napunjen 90 %).
Opcijska i dodatna oprema
povećavaju masu praznog vozila.
■ Vožnja s krovnim opterećenjem
povećava osjetljivost vozila na
bočni vjetar i ima loš utjecaj na
upravljivost vozila zbog povišenog
težišta vozila. Jednoliko
rasporedite teret i pravilno ga
učvrstite trakama. Tlak u gumama i
brzinu vozila prilagodite uvjetima
opterećenja. Često provjerite i
zategnite trake.
Ne vozite brže od 120 km/h.
Dopušteno opterećenje krova je
75 kg i 100 kg za karavan s krovnim
Spremište
vodilicama. Krovno opterećenje je
kombinirana težina krovnog
nosača i tereta.
87
88
Instrumenti i kontrole
Instrumenti i kontrole
Kontrole ....................................... 88
Kontrolna svjetla, mjerači i
indikatori ...................................... 94
Informacijski zasloni ................... 104
Poruke vozila ............................. 111
Putno računalo .......................... 114
Kontrole
Kontrole na kolu upravljača
Podešavanje kola
upravljača
Otključajte polugu, podesite kolo
upravljača, zatim učvrstite polugu i
uvjerite se da je u potpunosti
zaključana.
Ne podešavajte kolo upravljača ako
vozilo ne miruje i ako je kolo
upravljača zaključano.
Infotainment sustavom i
Info-Displayom se može upravljati
kontrolama na kolu upravljača.
Dodatne informacije dostupne su u
priručniku infotainment sustava.
Instrumenti i kontrole
Sirena
Brisač/sustav pranja
vjetrobrana
Brisači vjetrobrana
89
Za jedan ciklus brisanja kad su brisači
vjetrobrana isključeni, pritisnite
polugu dolje.
Prođite kroz faze brisača vjetrobrana
guranjem poluge iza točke otpora i
držanjem. Na § se čuje zvučni signal.
Ne koristite ako je vjetrobran zaleđen.
Isključite u praonicama automobila.
Podesivi interval rada brisača
Pritisnite j.
Poluga se nakon uporabe uvijek
vraća u početni položaj.
& = brzo
% = sporo
$ = uključivanje brisača u
podesivom vremenskom
intervalu
§ = Isključeno
Za postavljanje intervala brisanja na
vrijednost između 2 i 15 sekundi:
Uključite kontakt, pomaknite polugu
90
Instrumenti i kontrole
Povucite polugu. Tekućina se
raspršuje na vjetrobran i brisači
naprave nekoliko ciklusa brisanja.
Ako su svjetla uključena, tekućina za
pranje se također raspršuje po
prednjim svjetlima. Sustav pranja
prednjih svjetala se nakon toga ne
može koristiti 2 minute.
dolje iz položaja §, čekajte željeni
vremenski interval i podignite polugu
na $.
Nakon uključivanja kontakta i
pomicanja poluge na $, interval je
postavljen na 6 sekundi.
Automatsko brisanje upravljano
senzorom za kišu
Brisač/sustav pranja
stražnjeg prozora
Senzor održavajte čistim bez prašine,
prljavštine i leda.
Pranje vjetrobrana
$ = Automatsko brisanje
upravljano senzorom za kišu
Senzor za kišu očitava količinu vode
na vjetrobranu i automatski regulira
učestalost rada brisača vjetrobrana.
Polugu gurnite naprijed. Brisač
stražnjeg prozora radi u intervalima.
Isključite ponovnim guranjem poluge
naprijed.
Instrumenti i kontrole
Ako se poluga drži naprijed, tekućina
za pranje se raspršuje na stražnji
prozor.
Ne koristite ako je stražnje staklo
zaleđeno.
Isključite u praonicama automobila.
Brisač stražnjeg prozora uključuje se
automatski kad je uključen brisač
vjetrobrana i kad je odabran stupanj
prijenosa za vožnju unatrag.
Ako temperatura okoline padne ispod
3 °C, simbol : svijetli na
Triple-Info-Display ili
Board-Info-Display kao upozorenje
na zaleđenu cestu. : svijetli i dalje
dok temperatura ne dostigne
najmanje 5 °C.
91
9 Upozorenje
Površina ceste već može biti
zaleđena iako je prikazano
nekoliko stupnjeva iznad 0 °C.
Sat
Datum i vrijeme su prikazani na
Info-Displayu.
Board-Info-Display 3 105,
Graphic-Info-Display,
Color-Info-Display 3 107.
Temperatura okoline
Podešavanje datuma i vremena
na Triple-Info-Display
U vozilima s Graphic-Info-Displayom
ili Color-Info-Displayom, poruka
upozorenja se prikazuje na zaslonu
kao upozorenje na zaleđenu površinu
ceste. Ispod -5 °C nema poruke.
Pad temperature prikazuje se
trenutno a povećanje temperature
prikazuje se s kašnjenjem.
92
Instrumenti i kontrole
Za podešavanje vremena, držite tipku
za podešavanje na ploči s
instrumentima pritisnutu približno
2 sekunde. Kratki pritisak će podesiti
vrijednost koja treperi. Držite tipku
ponovno pritisnutu 2 sekunde za
prebacivanje na sljedeću jedinicu i za
izlazak iz podešavanja.
Automatska sinkronizacija vremena
RDS signal većine VHF odašiljača
automatski postavlja vrijeme,
označeno s } na zaslonu.
Neki odašiljači ne šalju signal s
točnim vremenom. U takvim
slučajevima, preporučamo da
isključite automatsku sinkronizaciju
vremena.
Aktivirajte mod podešavanja i
postavite ga na podešavanje godine.
Tipku Ö držite pritisnutu približno
3 sekunde dok na zaslonu ne
zatreperi } i pojavi se "RDS TIME".
Funkcija se aktivira (RDS TIME 1) ili
deaktivira (RDS TIME 0) tipkom ;.
Izađite iz moda podešavanja
korištenjem tipke Ö.
Priključci za napajanje
Neka vozila imaju priključak
napajanja za spajanje električne
opreme umjesto upaljača za cigarete.
U karavanima se u prtljažniku nalazi
dodatni priključak za opremu.
Spajanje električne opreme dok je
motor isključen će isprazniti
akumulator.
Ne prekoračujte maksimalnu snagu
potrošnje od 120 W.
Električna oprema koja se spaja na
priključak mora zadovoljavati
zahtjeve elektromagnetske
kompatibilnosti navedene u
DIN VDE 40 839.
Ne spajajte uređaje koji daju
električnu energiju, npr. električne
punjače ili baterije.
Instrumenti i kontrole
Pepeljara, prednja
Ne oštećujte priključke napajanja
uporabom neodgovarajućih utikača.
Upaljač za cigarete
Pritisnite upaljač za cigarete. Grijanje
prestaje automatski kad se upaljač
užari. Izvucite upaljač.
Upaljač za cigarete se nalazi iza
poklopca pepeljare. Pritisnite
poklopac pepeljare za otvaranje.
Pepeljare
Oprez
Smiju se upotrebljavati samo za
pepeo a ne za zapaljive otpatke.
Pritisnite poklopac pepeljare za
otvaranje.
93
94
Instrumenti i kontrole
Kontrolna svjetla,
mjerači i indikatori
Za pražnjenje,uhvatite obje strane
umetka pepeljare i povucite gore.
Pepeljara, stražnja
Sklop instrumenata
U nekim izvedbama, kazaljke na
instrumentima se kratko zakrenu u
krajnji položaj kad se uključi kontakt.
Brzinomjer
Za pražnjenje, pritisnite oprugu i
pepeljaru izvucite ravno prema
natrag.
Izvucite je van pritiskom na jednu
stranu.
Prikazuje brzinu vozila.
Instrumenti i kontrole
95
Brojač kilometara
Mjerač broja okretaja
Mjerač razine goriva
Donja linija prikazuje prevaljenu
kilometražu.
Prikazuje brzinu vrtnje motora.
U svakom stupnju prijenosa vozite sa
što je moguće nižim brojem okretaja.
Prikazuje razinu goriva u spremniku
ovisno o načinu rada.
Kontrolno svjetlo Y svijetli ako je
razina u spremniku niska. Ako treperi
odmah nadolijte gorivo.
Ne dozvolite da se spremnik isprazni.
Zbog goriva preostalog u spremniku,
količina koja se može nadoliti je
manja od specificiranog kapaciteta
spremnika.
Brojač dnevno prijeđenih
kilometara
U gornjoj liniji je prikazana prijeđena
kilometraža od zadnjeg resetiranja.
Za resetiranje, držite prekidač za
resetiranje pritisnut nekoliko sekundi
kad je kontakt uključen.
Oprez
Ako je kazaljka u crvenom
području upozorenja,
prekoračena je maksimalna
dozvoljena brzina vrtnje motora.
Opasno za motor.
96
Instrumenti i kontrole
Servisni zaslon
Poruka InSP se pojavljuje kad je
vrijeme za servisiranje. Dodatne
informacije 3 210.
Kontrolna svjetla
Opisana kontrolna svjetla ne postoje
u svim vozilima. Opis se odnosi na
sve verzije instrumenata. Kada se
kontakt uključi, većina kontrolnih
svjetala će kratko svijetliti kao test
funkcionalnosti.
Boje kontrolnog svjetla znače:
Crvena = Opasnost, važni
podsjetnik,
Žuta
= Upozorenje, informacija,
greška,
Zelena = Potvrda aktiviranja,
Plava = Potvrda aktiviranja.
Instrumenti i kontrole
97
98
Instrumenti i kontrole
Pokazivač smjera
O svijetli ili treperi zeleno.
Svijetli
Kontrolno svjetlo kratko svijetli kad se
uključena pozicijska svjetla.
Treperi
Kontrolno svjetlo treperi ako je
aktiviran pokazivač smjera ili svi
pokazivači smjera.
Brzo treperenje: kvar sijalice
pokazivača smjera ili povezanog
osigurača, kvar sijalice pokazivača
smjera na prikolici.
Zamjena sijalice 3 169. Osigurači
3 184.
Pokazivači smjera 3 123.
Podsjetnik za sigurnosni
pojas
X svijetli ili treperi crveno.
Svijetli
Nakon uključivanja kontakta dok se
sigurnosni pojas ne veže.
Treperi
Nakon pokretanja dok se ne veže
sigurnosni pojas.
Vezanje sigurnosnog pojasa 3 56.
Zračni jastuk, zatezači
pojaseva i šipke za zaštitu
kod prevrtanja
v svijetli crveno.
Pri uključivanju kontakta kontrolno
svjetlo će zasvijetliti na otprilike
4 sekunde. Ukoliko ne zasvijetli ili se
ne ugasi nakon 4 sekunde ili svijetli za
vrijeme vožnje, postoji greška u
sustavu zatezača pojasa, zračnih
jastuka, šipki za zaštitu kod
prevrtanja koje iskaču ili na sustavu
prepoznavanja zauzetosti sjedala.
Sustavi se vjerojatno neće aktivirati u
slučaju nesreće.
Aktiviranje zatezača pojaseva,
zračnih jastuka ili šipki za zaštitu kod
prevrtanja koje iskaču označava se
stalnim svijetljenjem v.
9 Upozorenje
Za uklanjanje uzroka greške
odmah kontaktirajte radionicu.
Zračni jastuci, zatezači pojaseva
3 58, 3 55.
Sustav prepoznavanja
zauzetosti sjedala
y svijetli ili treperi žuto.
Svijetli
Ako je vozilo opremljeno sustavom
prepoznavanja zauzetosti sjedala,
y svijetli približno 4 sekunde nakon
uključivanja kontakta.
Ako je detektiran sigurnosni sustav za
dijete s primopredajnicima, y i dalje
svijetli. Samo tada se sigurnosni
sustav za dijete s primopredajnicima
može postaviti na suvozačevo
sjedalo jer su prednji zračni jastuci
deaktivirani 3 61.
Instrumenti i kontrole
9 Opasnost
Ako je sigurnosni sustav za dijete
postavljen a kontrolno svjetlo ne
svijetli tijekom vožnje, prednji i
bočni zračni jastuci za suvozača
nisu deaktivirani
Treperi
Greška u sustavu ili neispravan
sigurnosni sustav za dijete s
primopredajnicima ili je nepravilno
postavljen 3 61.
9 Opasnost
Treperenje kontrolnog svjetla
tijekom vožnje označava grešku.
Za uklanjanje uzroka greške
odmah kontaktirajte radionicu.
Opel sigurnosni sustav za dijete s
primopredajnikom 3 67.
Sustav punjenja
p svijetli crveno.
Kontrolno svjetlo zasvijetli kad se
uključi kontakt i gasi se kratko nakon
pokretanja motora.
Svijetli za vrijeme rada motora
Zaustavite vozilo, isključite motor.
Akumulator se ne puni. Hlađenje
motora može biti prekinuto. Kod
diesel motora, može biti prekinuto
napajanje servo uređaja. Zatražite
pomoć servisa.
Kontrolno svjetlo kvara
Z svijetli ili treperi žuto.
Kontrolno svjetlo zasvijetli kad se
uključi kontakt i gasi se kratko nakon
pokretanja motora.
Svijetli za vrijeme rada motora
Greška u sustavu kontrole emisije
ispušnog sustava. Može doći do
prekoračenja dozvoljene emisije
štetnih sastojaka u ispušnim
plinovima. Odmah zatražite pomoć
radionice.
99
Treperi za vrijeme rada motora
Greška koja može dovesti do
oštećenja katalizatora. Vozite s
laganim gasom dok treperenje ne
prestane. Odmah zatražite pomoć
radionice.
Ubrzo servisiraj vozilo
A svijetli ili treperi žuto.
Svijetli za vrijeme rada motora
Greška u elektronici motora ili
mjenjača 3 143, 3 148. Elektronika
se prebacuje na program vožnje u
slučaju nužde. Može doći do
povećanja potrošnje goriva i utjecaja
na upravljanje vozilom.
Ako greška i dalje postoji nakon
ponovnog pokretanja vozila,
kontaktirajte radionicu.
Svijetli zajedno s InSP4 na
servisnom zaslonu
Zatražite pomoć radionice za
ispuštanje filtera diesel goriva 3 113.
100
Instrumenti i kontrole
Treperi s uključenim kontaktom
Greška u sustavu blokade motora.
Motor se ne može pokrenuti 3 32.
Isključite kontakt i ponovite pokušaj
pokretanja.
Ako kontrolno svjetlo i dalje treperi,
probajte pokrenuti motor korištenjem
rezervnog ključa i zatražite pomoć
radionice.
Sustav kočnica i spojke
R svijetli ili treperi crveno.
Svijetli
Svijetli nakon uključivanja kontakta
ako je parkirna kočnica zategnuta
3 150.
Svijetli kad se parkirna kočnica
otpusti ako je razina tekućine za
kočnicu i spojku preniska 3 166.
9 Upozorenje
Zaustavite vozilo. Ne nastavljajte
putovanje. Kontaktirajte radionicu.
Treperi
U vozilima s automatiziranim ručnim
mjenjačem, treperi nekoliko sekundi
nakon isključivanja kontakta ako
parkirna kočnica nije zategnuta.
U vozilima s automatiziranim ručnim
mjenjačem, treperi kad su vozačeva
vrata otvorena ako nije odabran
stupanj prijenosa i parkirna kočnica
nije zategnuta.
Sustav protiv blokiranja
kotača (ABS)
u svijetli crveno.
Svijetli nekoliko sekundi nakon što je
uključen kontakt. Sustav je spreman
za rad kada se kontrolno svjetlo
ugasi.
Ne ugasi li se kontrolno svjetlo nakon
nekoliko sekundi ili ako svijetli za
vrijeme vožnje, došlo je do greške u
ABS-u. Kočni sustav će i dalje
funkcionirati ali bez ABS regulacije.
Sustav protiv blokiranja kočnica
3 149.
Sport program
1 svijetli žuto.
Simbol svijetli kad je uključen sport
program 3 142, 3 147.
Zimski program
T svijetli žuto.
Simbol svijetli kad je uključen zimski
program 3 142, 3 147.
Ultrazvučna pomoć pri
parkiranju
r svijetli ili treperi žuto.
Svijetli
Greška u sustavu. Za uklanjanje
uzroka greške kontaktirajte radionicu.
Treperi
Greška zbog prljavih senzora ili su
prekriveni ledom ili snijegom.
ili
Instrumenti i kontrole
Interferencija zbog vanjskih izvora
ultrazvuka. Jednom kad se izvor
interferencije ukloni sustav će
normalno funkcionirati.
Ultrazvučni parkirni senzori 3 153.
Temperatura rashladnog
sredstva motora
Elektronički program
stabilnosti
Zaustavite vozilo, isključite motor.
v svijetli ili treperi žuto.
Svijetli nekoliko sekundi kada je
uključen kontakt.
Treperi tijekom vožnje
Sustav je aktivno uključen. Snaga
motora može biti smanjena i vozilo
može automatski malo kočiti 3 150.
Svijetli za vrijeme vožnje
Sustav je isključen ili je prisutna
greška. Vožnja se može nastaviti.
Vozna stabilnost se ipak može
pogoršati ovisno o uvjetima na
površini ceste.
Za uklanjanje uzroka greške
kontaktirajte radionicu.
ESP®Plus 3 150.
W svijetli crveno.
Svijetli za vrijeme rada motora
Oprez
Temperatura rashladnog sredstva
je previsoka.
Odmah provjerite razinu rashladnog
sredstva 3 165.
Ako ima dovoljno rashladnog
sredstva, kontaktirajte radionicu.
101
Treperi
u vozilima s ugrađenim filterom diesel
čestica.
Kontrolno svjetlo ! treperi ako filter
zahtijeva čišćenje a prethodni uvjeti
vožnje nisu omogućili automatsko
čišćenje. Nastavite vožnju i ako je
moguće ne dozvolite da brzina vrtnje
motora padne ispod 2000 okr/min.
Kontrolno svjetlo ! se isključuje čim
je proces samočišćenja završen.
Filter čestica diesel motora 3 138.
Sustav detekcije
ispuhavanja i sustav
kontrole tlaka u gumama
Predgrijanje i filter čestica
diesel motora
w svijetli ili treperi crveno ili žuto.
! svijetli ili treperi žuto.
Gubitak tlaka u gumi. Odmah
zaustavite vozilo i provjerite tlak u
gumi. Za vožnju s run-flat gumama
3 192 dozvoljena je maksimalna
brzina od 80 km/h.
Svijetli
Aktivirano je predgrijanje. Aktivira se
samo kada je temperature okoline
niska.
Kontrolno svjetlo svijetli crveno
102
Instrumenti i kontrole
Kontrolno svjetlo svijetli žuto
Tlak motornog ulja
Treperi
I svijetli crveno.
Kontrolno svjetlo zasvijetli kad se
uključi kontakt i gasi se kratko nakon
pokretanja motora.
Greška u sustavu ili je ugrađena
guma bez senzora tlaka (npr. rezervni
kotač). Kontaktirajte radionicu.
Treperi tri puta da označi inicijalizaciju
sustava.
Sustav detekcije ispuhavanja 3 195,
sustav kontrole tlaka u gumama
3 194.
Interaktivni sustav vožnje,
kontinuirana kontrola
prigušenja, sport program
IDS+ svijetli žuto.
Kontrolno svjetlo zasvijetli kad se
uključi kontakt i gasi se kratko nakon
pokretanja motora. Svijetljenje
tijekom vožnje označava grešku u
sustavu. Za uklanjanje uzroka greške
kontaktirajte radionicu.
IDSPlus 3 151, CDC 3 152, Sport
program 3 151.
Svijetli za vrijeme rada motora
Oprez
9 Upozorenje
Kad je motor isključen potrebna je
znatno veća sila za kočenje i
upravljanje.
Ne vadite ključ dok vozilo ne
miruje, u suprotnom se kolo
upravljača može neočekivano
zaključati.
Podmazivanje motora može biti
prekinuto. Ovo može rezultirati
oštećenjem motora i/ili
blokiranjem pogonskih kotača.
Provjerite razinu ulja prije traženja
pomoći u radionici 3 164.
1. Pritisnite papučicu spojke.
2. Odaberite stupanj praznog hoda,
postavite polugu mjenjača u N.
3. Što je brže moguće isključite
vozilo iz prometa, bez ometanja
drugih vozila.
4. Isključite kontakt.
S svijetli žuto.
Razina motornog ulja se provjerava
automatski.
Niska razina motornog ulja
Svijetli za vrijeme rada motora
Niska razina motornog ulja. Provjerite
razinu ulja i po potrebi nadolijte
3 164.
Niska razina goriva
Y svijetli ili treperi žuto.
Instrumenti i kontrole
Svijetli
Razina u spremniku je preniska.
Treperi
Gorivo je pri kraju. Odmah nadolijte.
Ne dozvolite da se spremnik isprazni.
Katalizator 3 139.
Odzračivanje sustava diesel goriva
3 168.
Otvori&Pokreni sustav
0 svijetli ili treperi žuto.
Treperi
Elektronički ključ više nije u području
prijema unutrašnjosti vozila. Motor se
ne može pokrenuti. Držite Start/Stop
prekidač pritisnut malo dulje za
isključivanje kontakta.
ili
Greška elektroničkog ključa.
Korištenje je moguće samo putem
rada u slučaju nužde.
Svijetli
Greška u sustavu. Pokušajte
upravljati rezervnim ključem,
daljinskim upravljačem ili postupkom
za slučaj nužde. Držite Start/Stop
prekidač pritisnut malo dulje za
isključivanje kontakta. Zatražite
pomoć servisa.
ili
Kolo upravljača je još uvijek
zaključano. Lagano pomaknite kolo
upravljača i pritisnite Start/Stop
prekidač.
Otvori&Pokreni sustav 3 22.
Primijenite nožnu kočnicu
j svijetli žuto.
Motor s ručnim mjenjačem se može
pokrenuti samo ako je nožna kočnica
pritisnuta. Ako nožna kočnica nije
pritisnuta, svijetli kontrolno svjetlo
3 145.
Vanjska svjetla
8 svijetli zeleno.
103
Svijetli kad su vanjska svjetla
uključena 3 120.
Dugo svjetlo
C svijetli plavo.
Svijetli kad je uključeno dugo svjetlo i
tijekom upozorenja prednjim
svjetlima 3 121.
Prilagodljiva prednja
svjetla
B svijetli ili treperi žuto.
Svijetli
Greška u sustavu.
Ako je uređaj za zakretanje
osvjetljenja zavoja neispravan,
sijalica odgovarajućeg kratkog svjetla
se deaktivira i uključuje se svjetlo za
maglu.
Zatražite pomoć servisa.
Treperi
Greška u sustavu. Odmah zatražite
pomoć radionice.
104
Instrumenti i kontrole
Kontrolno svjetlo B treperi približno
4 sekunde nakon uključivanja
kontakta kao podsjetnik da je sustav
prebačen 3 121.
Prilagodljiva prednja svjetla (AFL)
3 122.
Svijetli kad su otvorena vrata ili vrata
prtljažnika.
Informacijski zasloni
Zaslon s tri informacije
Svjetlo za maglu
> svijetli zeleno.
Svijetli kad su prednja svjetla za
maglu uključena 3 123.
Stražnje svjetlo za maglu
r svijetli žuto.
Svijetli kada je uključeno stražnje
svjetlo za maglu 3 123.
Tempomat
m svijetli zeleno.
Svijetli kad je sustav uključen 3 152.
Otvorena vrata
Q svijetli crveno.
Prikazuje vrijeme, temperaturu
okoline i datum ili infotainment sustav
kada je uključen.
Kad je kontakt isključen, mogu se
prikazati vrijeme, datum i temperatura
okoline kratkotrajnim pritiskom na
jednu od dvije tipke ispod zaslona.
Instrumenti i kontrole
Info-zaslon na ploči
Prikazuje vrijeme, temperaturu
okoline i datum ili informacije
infotainment sustava.
Odabir funkcija
Funkcijama i postavkama
infotainment sustava se može
pristupiti putem zaslona putnog
računala.
To se vrši korištenjem izbornika i tipki
infotainment sustava.
Ako se ništa ne koristi unutar
5 sekundi, izbornici se automatski
zatvaraju.
105
Odaberite korištenjem tipki
infotainment sustava
Odaberite lijevim kotačićem za
podešavanje na kolu upravljača
U Settings (Postavke) izborniku,
koristite tipku OK za pozivanje
tražene funkcije. Koristite tipke sa
strelicama za promjenu postavki.
U BC (Putno računalo) izborniku,
koristite tipku OK za pozivanje
tražene funkcije. Koristite OK tipku za
upravljanje štopericom ili ponovno
pokretanje mjerenja i izračunavanja.
Pritisnite kotačić za podešavanje za
otvaranje BC (Putno računalo)
izbornika. U BC (Putno računalo)
izborniku pritisnite za upravljanje
štopericom ili ponovno pokretanje
mjerenja i izračuna.
Zakrenite kotačić za podešavanje za
pozivanje tražene funkcije.
106
Instrumenti i kontrole
Postavke sustava
Automatska sinkronizacija vremena
sinkronizacija sata)) automatsku
sinkronizaciju vremena pomoću tipki
sa strelicama.
Podešavanje datuma i vremena
Pritisnite tipku Settings na
infotainment sustavu. Otvara se
Audio stavka izbornika.
Pozovite System (Sustav) tipkom s
lijevom strelicom i odaberite pritiskom
tipke OK.
RDS signal većine VHF odašiljača
automatski postavlja vrijeme. To se
može prepoznati po simbolu } na
zaslonu.
Neki odašiljači ne šalju signal s
točnim vremenom. U takvim
slučajevima, preporučamo da
isključite automatsku sinkronizaciju
vremena.
Deaktivirajte (Clock Sync.Off
(Isključena sinkronizacija sata)) ili
aktivirajte (Clock Sync.On (Uključena
Vrijednost spremna za izmjenu
označena je strelicama. Koristite
tipke sa strelicama za postavljanje
tražene postavke.
Veza s kontakt bravom
Vidi priručnik infotainment sustava.
Instrumenti i kontrole
Odabir jezika
Postavljanje mjernih jedinica
Jezik zaslona se može odabrati za
neke funkcije.
Odaberite traženi jezik tipkama sa
strelicama.
Odaberite traženu mjernu jedinicu
tipkama sa strelicama.
107
Grafički info-zaslon, infozaslon u boji
Prikazuje vrijeme, temperaturu
okoline, datum ili infotainment sustav
(kad je uključen) i elektronički sustav
kontrole klime.
Color-Info-Display prikazuje
informacije u boji.
Vrsta informacije i kako je prikazana
ovisi o opremi vozila i odabranim
postavkama.
108
Instrumenti i kontrole
Odabir funkcija
Funkcijama i postavkama
infotainment sustava i elektroničkog
sustava kontrole klime pristupa se
putem zaslona.
Odabir se vrši putem izbornika i tipki,
višefunkcijskom kontrolom
infotainment sustava ili lijevim
kotačićem za podešavanje na kolu
upravljača.
Odaberite stavke putem izbornika i
korištenjem tipki infotainment
sustava. Tipka OK koristi se za odabir
označene stavke ili potvrdu komande.
Za izlaz iz izbornika, pritisnite tipku s
lijevom ili desnom strelicom dok se ne
pojavi Return (Povratak) ili Main
(Glavni) i odaberite.
Pritisnite višefunkcijsku kontrolu za
odabir označene stavke ili za potvrdu
komande.
Za izlaz iz izbornika, zakrenite
višefunkcijsku kontrolu dok se ne
pojavi Return (Povratak) ili Main
(Glavni) i odaberite.
Odabir višefunkcijskom kontrolom
Odabir lijevim kotačićem za
podešavanje na kolu upravljača
Zakrenite višefunkcijsku kontrolu za
označavanje stavki izbornika ili
komandi i za odabir funkcijskih
područja.
Zakrenite za odabir stavke izbornika.
Pritisnite kotačić za podešavanje za
odabir označene stavke ili za potvrdu
komande.
Odabir korištenjem tipki infotainment
sustava
Instrumenti i kontrole
109
Funkcijska područja
Postavke sustava
Podešavanje datuma i vremena
Za svako funkcijsko područje postoji
glavna stranica (Main), koja se
odabire na gornjem rubu zaslona (ne
kod Infotainment sustava CD 30 ili
portala mobilnog telefona):
■ Audio,
■ Navigacija,
■ Telefon,
■ Putno računalo.
Pritisnite tipku Main na infotainment
sustavu.
Pritisnite Settings tipku na
infotainment sustavu. Za
Infotainment sustav CD 30, ne može
se odabrati izbornik.
Odaberite stavku izbornika Time,
Date (Vrijeme, datum) sa Settings
(Postavke) izbornika.
Odaberite tražene stavke izbornika i
izvršite podešavanje.
Promjenom vremenskih postavki
mijenjaju se i vremenske postavke
navigacijskog sustava.
Automatska sinkronizacija vremena
RDS signal većine VHF odašiljača
automatski postavlja vrijeme.
110
Instrumenti i kontrole
Neki odašiljači ne šalju signal s
točnim vremenom. U takvim
slučajevima, preporučamo da
isključite automatsku sinkronizaciju
vremena.
Funkcija se aktivira označavanjem
polja ispred Synchron. clock
automatical. (Automatska
sinkronizacija sata) u Time, Date
(Vrijeme, datum) izborniku.
Odaberite stavku izbornika Language
(Jezik) sa Settings (Postavke)
izbornika.
Odaberite željeni jezik.
Postavljanje mjernih jedinica
Odabir jezika
Odabir je označen s 6 ispred stavke
izbornika.
U sustavima s glasovnim uputama,
kad se promjeni postavka jezika
zaslona, sustav će pitati da li treba
promijeniti i jezik za obavijesti - vidi
priručnik infotainment sustava.
Jezik zaslona se može odabrati za
neke funkcije.
Odaberite stavku izbornika Units
(Mjerne jedinice) sa Settings
(Postavke) izbornika.
Odaberite željenu jedinicu.
Odabiri su označeni s o ispred stavke
izbornika.
Instrumenti i kontrole
Podešavanje kontrasta
(Graphic-Info-Display)
Automatic (Automatski) Boje su
prilagođene vanjskim svjetlima.
Always day design (Uvijek dnevni
prikaz) crni ili tekst u boji bit će
prikazan na svijetloj pozadini.
Always night design (Uvijek noćni
prikaz) bijeli ili tekst u boji na tamnoj
pozadini.
Odabir je označen s o ispred stavke
izbornika.
Veza s kontakt bravom
Vidi priručnik infotainment sustava.
Odaberite stavku izbornika Contrast
(Kontrast) sa Settings (Postavke)
izbornika.
Potvrdite odabranu postavku.
Podešavanje zaslona
Svjetlina zaslona je ovisna o
osvjetljenju vozila. Dodatne postavke
se mogu izvršiti kako slijedi:
Odaberite stavku izbornika Day /
Night (Dan / Noć) sa Settings
(Postavke) izbornika.
111
Poruke vozila
Poruke se prikazuju na zaslonu ploče
s instrumentima ili kao upozorenje i
signalni zvukovi. Check control
poruke pojavljuju se na Info-Displayu.
Neke se prikazuju u skraćenom
obliku. Potvrdite poruke upozorenja
višefunkcijskim kotačićem 3 105,
3 107.
Zvukovi upozorenja
Kada pokrećete motor ili tijekom
vožnje
■ Ako elektronički ključ nije prisutan
ili nije prepoznat.
■ Ako sigurnosni pojas nije vezan.
■ Ako vrata ili vrata prtljažnika nisu
potpuno zatvorena kada vozilo
kreće.
■ Ako se određena brzina prekorači
kad je parkirna kočnica zategnuta.
112
Instrumenti i kontrole
■ Ako je prekoračena tvornički
programirana brzina.
■ Ako vozilo ima automatizirani ručni
mjenjač i vozačeva vrata su
otvorena kad motor radi, odabran je
stupanj prijenosa i nožna kočnica
nije pritisnuta.
Kad je vozilo parkirano i
otvorena su vozačeva vrata
■ Kad je ključ u kontakt bravi.
■ S uključenim vanjskim svjetlima.
■ S Open&Start sustavom i
automatskim mjenjačem, ako
poluga mjenjača nije u P.
■ Za automatizirani ručni mjenjač,
ako parkirna kočnica nije zategnuta
i nije odabran stupanj prijenosa kad
je motor isključen.
Kada rukujete sklopivim tvrdim
krovom
■ Indikatorski zvuk po završetku
otvaranja ili zatvaranja sklopivog
tvrdog krova.
■ Indikatorski zvuk po završetku
podizanja ili spuštanja električno
pokretane pomoći za utovar
prtljažnika.
■ Zvuk gonga ako poklopac
prtljažnika nije zatvoren tijekom
rukovanja krovom.
■ Zvuk gonga ako poklopac
prtljažnika nije potpuno otvoren
tijekom rukovanja s pomoći za
utovar prtljažnika.
■ Zvuk gonga tijekom rukovanja
krovom ako brzina vozila prekorači
30 km/h.
■ Zvuk gonga kada brzina vozila
prekorači 30 km/h ako krov nije u
potpunosti otvoren ili zatvoren.
■ Tri zvuka gonga tijekom rukovanja
krovom ili pomoći za utovar ako nije
zakačen prekrivač prtljažnika.
■ Tri zvuka gonga tijekom rada s
krovom ako je temperatura okoline
ispod -20 °C, ako je napon
akumulatora prenizak ili je sustav
preopterećen.
■ Kontinuirano zujanje tijekom
rukovanja krovom ako su aktivirane
šipke za zaštitu kod prevrtanja.
■ Kontinuirano zujanje upozorenja
počinje jednu minutu prije
završetka 9-minutnog vremena
spremnosti s krovom u
međupoložaju ili s pomoći za utovar
u podignutom položaju.
■ Stalno zujanje upozorenja kad se
zatvara poklopac prtljažnika, ako
proces spuštanja električne pomoći
za utovar nije završen ili je prekinut.
Napon baterije
Nizak napon baterije u daljinskom
upravljaču ili elektroničkom ključu. U
vozilima bez check control sustava,
poruka InSP3 se pojavljuje na
zaslonu ploče s instrumentima.
Zamijenite bateriju 3 20, 3 22.
Instrumenti i kontrole
Prekidač svjetla kočenja
Ispustite filter diesel goriva
Svjetlo kočenja ne svijetli za vrijeme
kočenja. Za uklanjanje uzroka greške
odmah kontaktirajte radionicu.
Ako u filteru diesel goriva ima vode,
poruka InSP4 se pojavljuje na ploči s
instrumentima. Kontaktirajte
radionicu.
Razina motornog ulja
Osvjetljenje
Važna vanjska svjetla, uključujući
kablove i osigurače, se nadgledaju.
Pri vuči se nadgleda i osvjetljenje
prikolice. Prikolice s LED
osvjetljenjem moraju imati adapter
koji omogućava nadgledanje svjetla
kao kod konvencionalnih sijalica.
Niska razina tekućine u sustavu
hlađenja motora. Odmah provjerite
razinu rashladnog sredstva 3 165.
113
Neispravno svjetlo će biti naznačeno
na informacijskom zaslonu ili
porukom InSP2 na zaslonu ploče s
instrumentima.
Protuprovalni alarmni
sustav
Greška u protuprovalnom alarmnom
sustavu. Za uklanjanje uzroka greške
kontaktirajte radionicu.
Tlak u gumama
114
Instrumenti i kontrole
Na vozilima sa sustavom kontrole
tlaka u gumama, ako postoji nizak tlak
u gumi, na zaslonu se pojavljuje
informacija o gumi koju je potrebno
provjeriti.
Smanjite brzinu i provjerite tlak u gumi
sljedećom prilikom. Sustav kontrole
tlaka u gumama 3 194. Provjerite tlak
u gumi 3 193, 3 228.
Ako postoji značajan gubitak tlaka,
pojavljuje se odgovarajuća poruka
koja označava gumu.
Isključite vozilo iz prometa što je brže
moguće bez ugrožavanja drugih
vozila. Zaustavite se i provjerite
gume. Ugradite rezervni kotač
3 200. Ako su ugrađene run-flat
gume, maksimalna brzina je 80 km/h.
Informacija 3 192. Sustav kontrole
tlaka u gumama 3 194.
Putno računalo
Razina tekućine za pranje
Pristupite podacima pritiskom tipke
BC na infotainment sustavu ili lijevog
kotačića za podešavanje na kolu
upravljača.
Neke informacije su prikazane u
skraćenom obliku.
Jednom kada je odabrana neka audio
funkcija, nadalje je prikazan donji red
funkcije putnog računala.
Niska razina tekućine za pranje.
Nadolijte tekućinu za pranje 3 166.
Informacije putnog
računala na zaslonu
putnog računala
Instrumenti i kontrole
Trenutna potrošnja
Prosječna brzina
Prikazuje prosječnu brzinu.
Resetiranje mjerenja se može izvršiti
u bilo kojem trenutku.
Zaustavljanja tijekom vožnje s
isključenim kontaktom nisu uključena
u izračun.
Udaljenost
Prikazuje prevaljeni put. Resetiranje
mjerenja se može izvršiti u bilo kojem
trenutku.
Prikazuje trenutnu potrošnju. Pri
niskim brzinama, prikazuje se
potrošnja na sat.
Prosječna potrošnja
Prikazuje prosječnu potrošnju.
Resetiranje mjerenja se može izvršiti
u bilo kojem trenutku.
Ukupna potrošnja
Prikazuje količinu potrošenog goriva.
Resetiranje mjerenja se može izvršiti
u bilo kojem trenutku.
Doseg
115
Doseg se računa obzirom na količinu
goriva u spremniku i trenutnu
potrošnju. Na zaslonu su prikazane
prosječne vrijednosti.
Nakon punjenja spremnika, vozilo
automatski osvježava doseg
putovanja nakon kratkog vremena.
Kad je razina goriva u spremniku
niska, poruka Range (Doseg
putovanja) se pojavljuje na zaslonu.
Kad je spremnik goriva skoro prazan,
poruka Refuel! (Napunite gorivo!) se
pojavljuje na zaslonu.
Štoperica
116
Instrumenti i kontrole
Odaberite funkciju. Pritisnite tipku
OK ili lijevi kotačić za podešavanje na
kolu upravljača za pokretanje ili
zaustavljanje štoperice.
Putno računalo na
grafičkom info-zaslonu ili
info-zaslonu u boji
Ponovni početak mjerenja
putnog računala
Glavna stranica putnog računala
pruža informacije o dosegu, trenutnoj
potrošnji goriva i prosječnoj potrošnji
za BC 1 (Putno računalo 1).
Za prikaz drugih podataka putnog
računala, pritisnite BC (Putno
računalo) tipku na infotainment
sustavu, odaberite izbornik putnog
računala na zaslonu ili pritisnite lijevi
kotačić za podešavanje na kolu
upravljača.
Odaberite BC 1 (Putno računalo 1) ili
BC 2 (Putno računalo 2) s izbornika
putnog računala.
Mjerenje ili izračunavanje sljedećih
informacija putnog računala se može
ponovno pokrenuti:
■ Prosječna potrošnja,
■ Ukupna potrošnja,
■ Prosječna brzina,
■ Udaljenost,
■ Štoperica.
Odaberite željenu informaciju putnog
računala 3 105. Za resetiranje,
pritisnite OK tipku ili lijevi kotačić za
podešavanje na kolu upravljača
približno 2 sekunde.
Doseg
Doseg se računa obzirom na količinu
goriva u spremniku i trenutnu
potrošnju. Na zaslonu su prikazane
prosječne vrijednosti.
Nakon punjenja spremnika, vozilo
automatski osvježava doseg
putovanja nakon kratkog vremena.
Instrumenti i kontrole
Trenutna potrošnja
Prikaz trenutne potrošnje. Pri niskim
brzinama, prikazuje se potrošnja na
sat.
117
Zaustavljanja tijekom vožnje s
isključenim kontaktom nisu uključena
u izračun.
Ukupna potrošnja
Prikazuje količinu potrošenog goriva.
Resetiranje mjerenja se može izvršiti
u bilo kojem trenutku.
Prosječna potrošnja
Kad je razina goriva u spremniku
niska, poruka Range (Doseg
putovanja) se pojavljuje na zaslonu.
Kad je spremnik goriva skoro prazan,
poruka Please refuel! (Molimo
napunite gorivo!) se pojavljuje na
zaslonu.
Navigacijski sustav će vam pomoći u
pronalaženju najbliže benzinske
postaje. Za više informacija
pogledajte priručnik infotainment
sustava.
Prikazuje prosječnu potrošnju.
Resetiranje mjerenja se može izvršiti
u bilo kojem trenutku.
Ponovni početak mjerenja
putnog računala
Udaljenost
Prikazuje prevaljeni put. Resetiranje
mjerenja se može izvršiti u bilo kojem
trenutku.
Prosječna brzina
Prikazuje prosječnu brzinu.
Resetiranje mjerenja se može izvršiti
u bilo kojem trenutku.
Mjerenje ili izračunavanje sljedećih
informacija putnog računala se može
ponovno pokrenuti:
■ Udaljenost,
■ Prosječna brzina,
■ Ukupna potrošnja,
■ Prosječna potrošnja.
Odaberite BC 1 (Putno računalo 1) ili
BC 2 (Putno računalo 2) s izbornika
Board Computer (Putno računalo).
118
Instrumenti i kontrole
Štoperica
Informacije dva putna računala se
mogu neovisno resetirati,
omogućavajući time izračun
podataka u različitim vremenskim
periodima.
Odaberite traženu informaciju putnog
računala i potvrdite.
Za resetiranje svih informacija putnog
računala, odaberite All values (Sve
vrijednosti) stavku izbornika.
Odaberite stavku izbornika Timer
(Tajmer) sa Board Computer (Putno
računalo) izbornika.
Za početak, odaberite Start
(Pokreni) stavku izbornika. Za
zaustavljanje, odaberite stavku
izbornika Stop.
Za resetiranje, odaberite Reset
(Resetiraj) stavku izbornika.
Odgovarajući prikazi štoperice mogu
se odabrati u Options (Opcije)
izborniku:
Instrumenti i kontrole
Driving Time excl. Stops
(Vrijeme vožnje bez
zaustavljanja)
Tlak u gumama
Bilježi se vrijeme kad je vozilo u
pokretu. Vremena stajanja nisu
uključena.
Driving Time incl. Stops
(Vrijeme vožnje sa
zaustavljanjem)
Bilježi se vrijeme kad je vozilo u
pokretu. Vrijeme kad vozilo miruje s
ključem u kontakt bravi je uključeno.
Travel Time (Vrijeme putovanja)
Mjerenje vremena od ručnog
uključivanja putem Start (Pokreni) do
ručnog isključivanja putem Reset
(Resetiraj).
Odaberite izbornik Tyres (Gume) s
izbornika Board Computer (Putno
računalo).
Prikazan je aktualni tlak u svakoj
gumi.
Dodatne informacije 3 194.
119
120
Osvjetljenje
Osvjetljenje
Vanjska svjetla
Prekidač svjetala
Automatska kontrola
svjetla
Vanjska svjetla ........................... 120
Osvjetljenje unutrašnjosti ........... 124
Funkcije osvjetljenja ................... 126
Zakrenite prekidač:
7 = Isključeno
8 = Bočna svjetla
9 = Kratko svjetlo
Kontrolno svjetlo 8 3 103.
Ako je kontakt isključen s uključenim
kratkim svjetlom, ostaju uključena
samo pozicijska svjetla.
Prekidač svjetala postavljen na
AUTO: Kad motor radi, vanjska
svjetla se uključuju pri slabom
vanjskom svjetlu.
Iz sigurnosnih razloga, prekidač
svjetala uvijek treba ostati u položaju
AUTO.
Pomaknite prekidač svjetla na 9 ako
je vidljivost slaba zbog, na primjer,
magle.
Osvjetljenje
Dugo svjetlo
Podešavanje snopa
prednjih svjetala
Ručno podešavanje snopa
prednjih svjetala
Za prebacivanje s kratkih na duga
svjetla, gurnite polugu.
Za uključivanje kratkih svjetala,
ponovno gurnite ili povucite polugu.
Upozorenje prednjim
svjetlima
Za aktiviranje upozorenja prednjim
svjetlima, povucite polugu.
121
2 = zauzeta su sva sjedala i teret u
prtljažniku
3 = zauzeto vozačevo sjedalo i teret
u prtljažniku
Vozila sa sustavom automatske
kontrole razine
0 = zauzeta prednja sjedala
1 = zauzeta su sva sjedala
1 = zauzeta su sva sjedala i teret u
prtljažniku
2 = zauzeto vozačevo sjedalo i teret
u prtljažniku
Automatsko podešavanje
snopa prednjih svjetala
Za prilagođavanje snopa prednjih
svjetala opterećenju vozila radi
sprječavanja zasljepljivanja: Pritisnite
kotačić za oslobađanje i zakrenite ga
u traženi položaj.
Vozila bez sustava automatske
kontrole razine
0 = zauzeta prednja sjedala
1 = zauzeta su sva sjedala
Snop prednjih svjetala se automatski
podešava na osnovi opterećenja
vozila.
Prednja svjetla pri vožnji u
inozemstvu
Asimetrično prednje svjetlo povećava
vidljivost na rubu ceste na strani
suvozača.
122
Osvjetljenje
Ipak, kada vozite u zemljama s
vožnjom na suprotnoj strani ceste,
podesite svjetla kako bi spriječili
zasljepljivanje nadolazećeg prometa.
Vozila s prednjim halogenim
svjetlima
Kontaktirajte radionicu radi
podešavanja prednjih svjetala.
Vozila s prilagodljivim prednjim
svjetlima
Prilagođavanje smjera snopa
prednjeg svjetla:
1. Povucite polugu i držite.
2. Uključite kontakt.
3. Tijekom približno 3 sekunde čuje
se zvučni signal.
Kontrolno svjetlo B 3 103.
Na vozilima s automatskom
kontrolom svjetala 9, mora biti
uključeno kad se smračuje za
osvjetljivanje ploče s instrumentima.
Svjetla za vožnju po danu isključuju
se kad se kontakt isključi.
Prilagodljiva prednja
svjetla
Prilagodljiva prednja svjetla s
Bi‑Xenon prednjim svjetlima
poboljšavaju osvjetljenje u zavojima i
povećavaju snop prednjih svjetala.
Snop svjetla se zakreće na osnovi
položaja kola upravljača i brzine.
Osvjetljenje na autoputu
Pri višim brzinama i kontinuiranoj
vožnji po pravcu, kratka svjetla se
automatski lagano podižu,
povećavajući time područje
osvjetljenja.
Kontrolno svjetlo B 3 103.
Uključivanje svih
pokazivača smjera
Osvjetljenje zavoja
Svjetla za vožnju po danu
S uključenim kontaktom i prekidačem
svjetala u položaju 7 ili AUTO,
uključena su pozicijska svjetla. Kad
motor radi, prednja svjetla se
uključuju.
Upravljanje ¨ prekidačem.
Osvjetljenje
Svi pokazivači smjera se uključuju
automatski ako su aktivirani zračni
jastuci.
Signali skretanja i
promjene trake
Ako se poluga pomakne iza točke
otpora, pokazivač smjera je
konstantno uključen. Kad se kolo
upravljača pomiče natrag, pokazivač
smjera se automatski isključuje.
Za tri uključivanja, npr. pri promjeni
trake, pritisnite polugu dok ne osjetite
otpor i tada je pustite.
Pomaknite polugu do točke otpora i
držite za dulji rad.
Isključite pokazivače smjera ručno
laganim pomicanjem poluge.
Prednja svjetla za maglu
Poluga
gore
Poluga
dolje
= desni pokazivač
smjera
= lijevi pokazivač
smjera
Poluga se nakon uporabe uvijek
vraća u početni položaj.
123
Prednja svjetla za maglu se mogu
uključiti samo kad su uključeni
kontakt i prednja ili pozicijska svjetla.
Upravljanje > prekidačem.
Stražnje svjetlo za maglu
Stražnje svjetlo za maglu se može
uključiti samo kad su uključeni
kontakt i prednja ili pozicijska svjetla
(s prednjim svjetlima za maglu).
Upravljanje r prekidačem.
Stražnje svjetlo za maglu se
deaktivira prilikom vuče.
124
Osvjetljenje
Pozicijska svjetla
Za isključivanje, uključite kontakt ili
pomaknite polugu pokazivača smjera
u drugom smjeru.
Osvjetljenje
unutrašnjosti
Svjetla za vožnju unatrag
Kontrola osvjetljenja ploče
s instrumentima
Svjetla za vožnju unatrag uključuju se
kad je kontakt uključen i kad je
odabran stupanj prijenosa za vožnju
unatrag.
Zamagljeni poklopci
svjetala
Kada parkirate, mogu se uključiti
pozicijska svjetla na jednoj strani:
1. Postavite prekidač na 7 ili AUTO.
2. Kontakt isključen.
3. Pomaknite polugu pokazivača
smjera do kraja gore (desno
parkirno svjetlo) ili dolje (lijevo
parkirno svjetlo).
Potvrđuje se signalom i uključivanjem
odgovarajućeg kontrolnog svjetla
pokazivača smjera.
Unutrašnjost poklopaca svjetala
može se lagano zamagliti u
nepovoljnim, vlažnim i hladnim
vremenskim prilikama, tijekom jake
kiše ili nakon pranja vozila. Magla
brzo sama nestaje; za pomoć,
uključite svjetla.
Osvjetljenje možete podešavati kad
su uključena vanjska svjetla: Pritisnite
gumb k za oslobađanje i zatim ga
okrenite i držite dok se ne postigne
željeno osvjetljenje.
Osvjetljenje
Svjetla u unutrašnjosti
Tijekom ulaska i izlaska iz vozila,
prednja i srednja svjetla u
unutrašnjosti se automatski uključuju
i zatim se nakon nekog vremena
isključuju.
Svjetla u unutrašnjosti i stražnja
svjetla za čitanje
125
Svjetla za čitanje
Prednje svjetlo u unutrašnjosti
Upravljanje prekidačem
I
= uključeno
0
= isključeno
sredina = automatski
Upravljanje c prekidačem.
Upravljanje a prekidačima ili
prekidačem.
I
= uključeno
0
= isključeno
sredina = automatski
Svjetla u štitniku za sunce
Svjetlo se uključuje kad se poklopac
otvori.
126
Osvjetljenje
Funkcije osvjetljenja
Svjetlo izlaska
Osvjetljenje središnje
konzole
Svjetlo u kućištu unutrašnjeg
ogledala. Ovisno o dnevnom svjetlu,
automatski regulirano osvjetljenje
središnje konzole.
Zaštita od pražnjenja
akumulatora
Ulazno svjetlo
Nakon otključavanja vozila,
osvjetljenje ploče s instrumentima i
registarske pločice se uključuje na
nekoliko sekundi.
Kretanje 3 17.
Ako vozačeva vrata nisu zatvorena,
svjetla se gase nakon dvije minute.
Osvjetljenje se isključuje odmah ako
se poluga pokazivača smjera povuče
dok su vozačeva vrata otvorena.
Prednja svjetla i svjetla za vožnju
unatrag se uključuju na približno
30 sekundi nakon aktiviranja sustava
i zatvaranja vozačevih vrata.
Aktiviranje
1.
2.
3.
4.
Isključite kontakt.
Izvucite ključ za pokretanje.
Otvorite vozačeva vrata.
Povucite polugu pokazivača
smjera.
5. Zatvorite vozačeva vrata.
Za sprječavanje pražnjenja
akumulatora, sva svjetla u
unutrašnjosti će se automatski
isključiti nakon 10 minuta, kad je
kontakt isključen.
Kontrola klime
Kontrola klime
Sustavi kontrole klime ................ 127
Otvori za provjetravanje ............. 133
Održavanje ................................ 134
Sustavi kontrole klime
Sustav grijanja i
provjetravanja
127
l = prema vjetrobranu i prozorima
prednjih vrata
J = prema vjetrobranu, prozorima
prednjih vrata i području nogu
K = prema području nogu
Moguće su međupostavke.
Temperatura
crvena = toplo
plava = hladno
Grijanje neće biti u potpunosti
djelotvorno dok motor ne postigne
normalnu radnu temperaturu.
Brzina ventilatora
Kontrole za:
■ Raspodjela zraka
■ Temperatura
■ Brzina ventilatora
Grijanje stražnjeg prozora Ü 3 38.
Raspodjela zraka
L = prema području glave i nogu
M = prema području glave
Podesite protok zraka uključivanjem
ventilatora na željenu brzinu.
Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora
■ Postavite kontrolu raspodjele zraka
na l.
■ Postavite kontrolu temperature na
najtopliju razinu.
■ Postavite brzinu ventilatora na
najvišu razinu
128
Kontrola klime
■ Uključite grijanje stražnjeg prozora
Ü.
■ Po potrebi otvorite bočne otvore za
provjetravanje i usmjerite ih prema
prozorima vrata.
■ Za istovremeno grijanje područja
nogu, postavite kontrolu raspodjele
zraka na J.
Klima uređaj
Hlađenje n
Upravlja se n prekidačem i može se
koristiti samo kada su uključeni motor
i ventilator.
Klima uređaj hladi i odvlažuje (suši)
zrak kad je temperatura okoline malo
iznad točke smrzavanja. Stoga može
doći do kondenzacije i kapanja ispod
vozila.
Kada hlađenje ili sušenje zraka nije
potrebno, isključite ga radi uštede
goriva.
Sustav recirkulacije zraka 4
Upravljanje 4 prekidačem.
9 Upozorenje
Osim sustava grijanja i provjetravanja
sustav klima uređaja ima:
n = Hlađenje
4 = Recirkulacija zraka
Pri recirkulaciji je smanjen dotok
svježeg zraka. Ako uređaj radi bez
hlađenja, povećava se vlažnost
zraka te se prozori mogu
zamagliti. Opada kvaliteta zraka u
putničkom prostoru, zbog čega se
putnici mogu osjećati pospano.
Raspodjela zraka na l: Recirkulacija
zraka je isključena.
Maksimalno hlađenje
Malo otvorite prozore tako da se vrući
zrak može brzo raspršiti.
■ Hlađenje n uključeno.
■ Sustav recirkulacije zraka 4
uključen.
■ Postavite kontrolu raspodjele zraka
na M.
■ Postavite kontrolu temperature na
najhladniju razinu.
■ Postavite brzinu ventilatora na
najvišu razinu.
■ Otvorite sve otvore za
provjetravanje.
Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora
■ Hlađenje n uključeno.
■ Postavite kontrolu raspodjele zraka
na l.
■ Postavite kontrolu temperature na
najtopliju razinu.
■ Postavite brzinu ventilatora na
najvišu razinu.
■ Uključite grijanje stražnjeg prozora
Ü.
Kontrola klime
■ Po potrebi otvorite bočne otvore za
provjetravanje i usmjerite ih prema
prozorima vrata.
■ Za istovremeno grijanje područja
nogu, postavite kontrolu raspodjele
zraka na J.
Sustav automatske
kontrole klime
n = Hlađenje
4 = Recirkulacija zraka
V = Odmagljivanje i odmrzavanje
J = prema vjetrobranu, prozorima
prednjih vrata i području nogu
K = prema području nogu
Grijanje stražnjeg prozora Ü 3 38.
Predodabrana temperatura se
regulira automatski. U automatskom
načinu rada, brzina ventilatora
automatski regulira protok zraka.
Moguće su međupostavke.
Automatski način rada
Osnovne postavke za maksimalnu
udobnost:
■ Postavite kontrolu ventilatora na A.
■ Postavite kontrolu raspodjele zraka
na željenu postavku.
■ Postavite temperaturu na željenu
razinu.
■ Hlađenje n uključeno.
■ Otvorite sve otvore za
provjetravanje.
Kontrole za:
■ Raspodjela zraka
■ Temperaturu
■ Brzina ventilatora
129
Raspodjela zraka
L = prema području glave i nogu
M = prema području glave
l = prema vjetrobranu i prozorima
prednjih vrata
Predodabir temperature
Kontrolu temperature postavite u
željeni položaj. Moguće su
međupostavke.
Iz razloga udobnosti, temperaturu
mijenjajte samo u malim koracima.
Na krajnjim položajima, nema
regulacije temperature. Klima uređaj
radi s maksimalnim hlađenjem ili
grijanjem.
Grijanje neće biti u potpunosti
djelotvorno dok motor ne postigne
normalnu radnu temperaturu.
Brzina ventilatora
U automatskom načinu rada A, brzina
ventilatora automatski regulira protok
zraka. Ako je potrebno protok zraka
se može podesiti ručno.
130
Kontrola klime
Hlađenje n
Upravlja se n prekidačem i može se
koristiti samo kada su uključeni motor
i ventilator.
Klima uređaj hladi i odvlažuje (suši)
zrak kad je temperatura okoline iznad
određene razine. Stoga može doći do
kondenzacije i kapanja ispod vozila.
Kada hlađenje ili sušenje zraka nije
potrebno, isključite ga radi uštede
goriva.
Sustav recirkulacije zraka 4
Recirkulacijom zraka se upravlja
prekidačem 4.
9 Upozorenje
Pri recirkulaciji je smanjen dotok
svježeg zraka. Ako uređaj radi bez
hlađenja, povećava se vlažnost
zraka te se prozori mogu
zamagliti. Opada kvaliteta zraka u
putničkom prostoru, zbog čega se
putnici mogu osjećati pospano.
Maksimalno hlađenje
Malo otvorite prozore tako da se
zagrijani zrak može brzo raspršiti.
■ Hlađenje n uključeno.
■ Postavite kontrolu raspodjele zraka
na M.
■ Postavite kontrolu temperature na
željenu vrijednost temperature.
■ Postavite kontrolu ventilatora na A.
■ Otvorite sve otvore za
provjetravanje.
Automatski klima uređaj automatski
hladi na određenu vrijednost s
maksimalnom snagom hlađenja.
S kontrolom temperature zakrenutom
na minimalnu postavku, sustav
kontinuirano radi s maksimalnim
hlađenjem. Sustav se automatski
postavlja na recirkulaciju zraka kad je
klima uređaj uključen.
Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora
■ Hlađenje n uključeno.
■ Pritisnite prekidač V: u položaju
A, ventilator automatski uključuje
maksimalnu brzinu, raspodjela
zraka se usmjerava prema
vjetrobranu.
■ Postavite kontrolu temperature na
najtopliju razinu.
■ Uključite grijanje stražnjeg prozora
Ü.
Elektronički sustav
kontrole klime
Kontrola klime
Automatski način rada
Kontrole za:
■ Temperaturu
■ Raspodjelu zraka i odabir izbornika
■ Brzina ventilatora
AUTO = automatski način rada
= recirkulacija zraka
4
= odmagljivanje i
V
odmrzavanje
Grijanje stražnjeg prozora Ü 3 38.
Predodabrana temperatura se
regulira automatski. U automatskom
načinu rada, brzina ventilatora i
raspodjela zraka automatski
reguliraju protok zraka.
Sustav se može ručno prilagoditi
korištenjem kontrola za raspodjelu i
protok zraka.
131
Osnovne postavke za maksimalnu
udobnost:
■ Pritisnite AUTO prekidač.
■ Otvorite sve otvore za
provjetravanje.
■ Air conditioning (Kondicioniranje
zraka) uključeno.
■ Podesite željenu temperaturu.
Predodabir temperature
Podaci su prikazani na Info-Displayu.
Promjene postavki nakratko se
prikazuju na Info-Displayu,
prikazujući se iznad trenutno
prikazanog izbornika.
Sustav elektroničke kontrole klime
može se u potpunosti koristiti samo
kada motor radi.
Ne prekrivajte senzor na ploči s
instrumentima za ispravan rad.
Temperature se mogu postaviti na
željenu vrijednost.
Iz razloga udobnosti, temperaturu
mijenjajte samo u malim koracima.
Ako je postavljena minimalna
temperatura, Lo se pojavljuje na
zaslonu i elektronički klima uređaj radi
s maksimalnim hlađenjem.
Ako je postavljena maksimalna
temperatura, Hi se pojavljuje na
zaslonu i elektronički klima uređaj radi
s maksimalnim grijanjem.
Brzina ventilatora
Odabrana brzina ventilatora
označena je s x i brojem na zaslonu.
132
Kontrola klime
Ako je ventilator isključen, isključuje
se i klima uređaj.
Za povratak na automatski način
rada: Pritisnite AUTO prekidač.
Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora
Pritisnite V prekidač. Na zaslonu se
pojavljuje V.
Temperatura i raspodjela zraka se
postavljaju automatski i ventilator radi
velikom brzinom.
Za povratak na automatski način
rada: pritisnite prekidač V ili AUTO.
Uključite grijanje stražnjeg prozora
Ü.
Ručne postavke u izborniku
Podešavanja sustava kontrole klime
mogu se vršiti središnjom kontrolom,
prekidačima i izbornicima
prikazanima na zaslonu.
Za pregled izbornika, pritisnite
središnju kontrolu. Na zaslonu se
pojavljuje Climate (Klima) izbornik.
Pojedine stavke izbornika
označavaju se zakretanjem središnje
kontrole i odabiru pritiskom na njega.
Za izlaz iz izbornika, zakrenite
središnju kontrolu dok se ne pojavi
Return (Povratak) ili Main (Glavni) i
odaberite.
Hlađenje
Raspodjela zraka
Zakrenite središnju kontrolu. Aktivira
se Air distribut. (Raspodjela zraka)
izbornik, pokazujući moguće
postavke raspodjele zraka:
Gore
= prema vjetrobranu i
prozorima prednjih vrata.
Sredina = prema putnicima u
vozilu.
Dolje
= prema području nogu.
Air distribut. (Raspodjela zraka)
izbornik se također može pozvati
putem Climate (Klima) izbornika.
Povratak na automatsku raspodjelu
zraka: Isključite odgovarajuću
postavku ili pritisnite prekidač AUTO.
U Climate (Klima) izborniku,
odaberite AC (Klima uređaj) stavku
izbornika i uključite ili isključite
hlađenje.
Klima uređaj hladi i odvlažuje (suši)
zrak kad je temperatura okoline iznad
određene razine. Stoga može doći do
kondenzacije i kapanja ispod vozila.
Kada hlađenje ili sušenje zraka nije
potrebno, isključite ga radi uštede
goriva, na zaslonu se pojavljuje Eco
(Ekonomični rad).
Kontrola klime
Podešavanje ventilatora u
automatskom načinu rada
Postavke ventilatora u automatskom
načinu rada mogu se prilagoditi.
Odaberite Automatic blower
(Automatski ventilator) stavku
izbornika sa Climate (Klima) izbornika
i odaberite željenu postavku
ventilatora.
Ručno upravljanje sustavom za
recirkulaciju zraka
Za ručno upravljanje recirkulacijom
zraka koristi se prekidač 4.
9 Upozorenje
Pri recirkulaciji je smanjen dotok
svježeg zraka. Ako uređaj radi bez
hlađenja, povećava se vlažnost
zraka te se prozori mogu
zamagliti. Opada kvaliteta zraka u
putničkom prostoru, zbog čega se
putnici mogu osjećati pospano.
Rad klima uređaja kad motor ne
radi
Kad je kontakt isključen, zaostala
toplina ili hladnoća u sustavu se može
koristiti za kontrolu klime u putničkom
prostoru.
Pritisnite prekidač AUTO s
isključenim kontaktom. Residual air
conditioning on (Uključen rad klima
uređaja s ostatkom zraka) će se
kratko pojaviti na zaslonu.
Kontrola klime sa zaostalim zrakom
može raditi samo ograničeni
vremenski period. Za prekid, pritisnite
prekidač AUTO.
133
Otvori za provjetravanje
Podesivi otvori za
provjetravanje
Kada je hlađenje uključeno, najmanje
jedan otvor za provjetravanje mora
biti otvoren tako da se isparivač ne
smrzne zbog nedovoljnog protoka
zraka.
Pomoćni grijač
Grijač zraka
Quickheat je električni pomoćni grijač
zraka koji brže zagrijava putnički
prostor.
Grijač rashladnog sredstva
Vozila s diesel motorom imaju
pomoćni grijač na gorivo.
Za otvaranje otvora, zakrenite kotačić
za podešavanje na B.
134
Kontrola klime
Fiksni otvori za
provjetravanje
Dodatni otvori za provjetravanje se
nalaze ispod vjetrobrana i prozora
vrata te u području nogu.
Usmjerite struju zraka zakretanjem i
naginjanjem rešetki.
Za zatvaranje otvora, zakrenite
kotačić za podešavanje na 7.
9 Upozorenje
Ne pričvršćujte nikakve predmete
na rešetke otvora za
provjetravanje. Opasnost od
oštećenja i ozljeda u slučaju
nezgode.
Održavanje
Dovod zraka
Otvori za dovod zraka ispred
vjetrobrana u prostoru motora moraju
biti čisti kako bi se omogućio dovod
zraka. Uklonite lišće, nečistoću ili
snijeg.
Filter za pelud
Filter za pelud pročišćava zrak koji
ulazi iz okoline kroz usis zraka i
uklanja prašinu, čađu, pelud i spore.
Kontrola klime
Redovno korištenje klima
uređaja
Kako bi se osigurao kontinuirani
efikasan rad sustava, hlađenje mora
biti uključeno nekoliko minuta jednom
mjesečno, neovisno o vremenu i
godišnjem dobu. Hlađenje se ne
može koristiti pri preniskoj
temperaturi okoline.
Servis
Za optimalne performanse hlađenja,
preporučamo da se sustav kontrole
klime provjeri jednom godišnje,
počevši od treće godine nakon prve
registracije vozila, uključujući:
■ Test funkcionalnosti i tlaka
■ Funkcionalnost grijanja
■ Provjera istjecanja
■ Provjera pogonskog remenja
■ Čišćenje kondenzatora i ispuštanje
isparivača
■ Provjera performansi
135
136
Vožnja i rukovanje
Vožnja i rukovanje
Savjeti za vožnju
Kontrola vozila
Savjeti za vožnju ........................ 136
Pokretanje i rukovanje ............... 136
Ispuh motora .............................. 138
Automatski mjenjač .................... 140
Ručni mjenjač ............................ 144
Automatizirani ručni mjenjač ...... 145
Kočnice ...................................... 149
Sustavi kontrole vožnje .............. 150
Tempomat .................................. 152
Sustav detekcije predmeta ........ 153
Gorivo ........................................ 154
Kuka prikolice ............................ 157
Ne spuštajte se po nizbrdici s
isključenim motorom
U toj situaciji ne rade mnogi sustavi
(primjerice servo kočnica, servo
upravljač). Ovakvim načinom vožnje
ugrožavate sebe i druge.
Papučice
Da biste osigurali nesmetano gibanje
papučica, ispod papučica ne smije biti
tepih.
Pokretanje i rukovanje
Uhodavanje novog vozila
Ako nije potrebno ne kočite snažno
prvih nekoliko vožnji.
Za vrijeme prve vožnje može doći do
dimljenja uslijed isparavanja voska i
ulja na ispušnom sustavu. Parkirajte
vozilo nakon prve vožnje na
otvorenom prostoru neko vrijeme i
izbjegavajte udisanje dima.
Potrošnja goriva i motornog ulja je
viša od normalne tijekom perioda
uhodavanja.
Vožnja i rukovanje
Položaji kontakt brave
Pokretanje motora
Pokretanje motora s kontakt
bravom
0 = Kontakt isključen
1 = Upravljač otključan, kontakt
isključen
2 = Kontakt uključen, za diesel
motor: predgrijanje
3 = Pokretanje
Koristite spojku i kočnicu, automatski
mjenjač u P ili N, ne pritišćite
papučicu gasa; za diesel motore,
zakrenite ključ u položaj 2 za
predgrijanje dok se kontrolno
svjetlo ! ne isključi; zakrenite ključ
na 3 i pustite ga kada se motor
pokrene.
Prije ponovnog pokretanja ili za
isključivanje motora zakrenite ključ
natrag u položaj 0.
137
Pokretanje motora Start/Stop
prekidačem
Elektronički ključ mora biti unutar
vozila. Koristite spojku i kočnicu,
automatski mjenjač u P ili N, ne
pritišćite papučicu gasa; za diesel
motor, kratko pritisnite prekidač za
pokretanje predgrijanja, malo
pomaknite kolo upravljača za
oslobađanje zaključavanja, pričekajte
dok se kontrolno svjetlo ! ne isključi
i tada pritisnite prekidač 1 sekundu i
pustite ga kad se motor pokrene.
138
Vožnja i rukovanje
Za ponavljanje postupka pokretanja ili
za isključivanje motora, ponovno
pritisnite prekidač.
Pokretanje vozila na niskim
temperaturama.
Motor bez dodatnih grijača moguće je
pokrenuti do temperature od -25 °С u
slučaju dizelskih motora i -30 °C u
slučaju benzinskih motora. Potrebno
je motorno ulje ispravne viskoznosti,
odgovarajuće gorivo, servisiranje i
dovoljno napunjen akumulator. Na
temperaturama nižim od -30 °C
automatski mjenjač i ručni
automatizirani mjenjač moraju se
zagrijavati otprilike 5 minuta. Ručica
prekidača mora biti u položžaju P,
odnosno N.
Prekid dovoda goriva pri
vožnji s oduzetim gasom
Napajanje gorivom se automatski
prekida pri vožnji s oduzetim gasom,
npr. kada se vozilo vozi s odabranim
stupnjem prijenosa ali bez korištenja
gasa.
Parkiranje
■ Ne parkirajte vozilo na lako
zapaljivoj površini. Visoke
temperature ispušnog sustava
mogu zapaliti površinu.
■ Parkirnu kočnicu uvijek zategnite
bez pritiskanja osigurača. Na
uzbrdici ili nizbrdici zategnite
najjače što možete. Istovremeno
pritisnite nožnu kočnicu kako biste
smanjili radnu silu.
■ Isključite motor i kontakt. Okrenite
kolo upravljača dok se ne zaključa.
■ Ako je vozilo na ravnoj površini ili na
uzbrdici, odaberite prvi stupanj
prijenosa ili postavite polugu
mjenjača u P prije isključivanja
kontakta. Na uzbrdici, zakrenite
prednje kotače od rubnjaka.
Ako je vozilo na nizbrdici, odaberite
stupanj prijenosa za vožnju unatrag
ili postavite polugu mjenjača u P
prije isključivanja kontakta. Prednje
kotače zakrenite prema rubnjaku.
■ Zaključajte vozilo i aktivirajte sustav
zaključavanja protiv krađe i
protuprovalni alarmni sustav.
Ispuh motora
9 Opasnost
Ispušni plinovi motora sadrže
otrovni ugljični monoksid koji je
bez boje i mirisa i može biti opasan
po život ako se udiše.
Ako ispušni plinovi ulaze u
unutrašnjost vozila, otvorite
prozore. Za uklanjanje uzroka
greške kontaktirajte radionicu.
Izbjegavajte vožnju s otvorenim
prtljažnikom, u suprotnom ispušni
plinovi mogu ući u vozilo.
Filter diesel čestica
Sustav filtera diesel čestica filtrira
štetne čestice čađe iz ispušnih
plinova. Sustav sadrži funkciju
samočišćenja koja se uključuje
automatski tijekom vožnje. Filter se
čisti izgaranjem čestica čađe na
visokoj temperaturi. Ovaj proces se
vrši automatski u određenim uvjetima
vožnje i može potrajati do 25 minuta.
Tijekom tog perioda može se
Vožnja i rukovanje
139
povećati potrošnja goriva. Normalno
je da se tijekom ovog procesa pojave
miris i dim.
Prekidanje vožnje ili isključivanje
motora tijekom postupka čišćenja nije
preporučljivo.
U određenim uvjetima vožnje, npr.
kratka putovanja, sustav se ne može
očistiti automatski.
Ako filter zahtijeva čišćenje i
prethodni uvjeti vožnje nisu omogućili
automatsko čišćenje, kontrolno
svjetlo ! treperi. Nastavite vožnju,
održavajući brzinu vrtnje motora
iznad 2000 okretaja u minuti. Ako je
potrebno odaberite niži stupanj
prijenosa. Tada započinje čišćenje
filtera diesel čestica.
Oprez
Ako je proces čišćenja prekinut
više od jednog puta, postoji velika
opasnost od uzrokovanja velikog
oštećenja motora.
Čišćenje se vrši brže pri višim
brzinama vrtnje motora i
opterećenjima.
Kontrolno svjetlo ! se isključuje čim
je proces samočišćenja završen.
Katalizator
Katalizator smanjuje količinu štetnih
sastojaka u ispušnim plinovima.
140
Vožnja i rukovanje
Oprez
Kvalitete goriva osim onih
navedenih na stranicama 3 154,
3 219 mogu oštetiti katalizator ili
elektroničke komponente.
Neizgoreni benzin će pregrijati i
oštetiti katalizator. Stoga
izbjegavajte prekomjerno
korištenje pokretača, potpuno
pražnjenje spremnika i pokretanje
motora guranjem ili vučom.
Automatski mjenjač
Poluga mjenjača
Automatski mjenjač omogućava
automatsku promjenu stupnjeva
prijenosa (automatic mode) i izvedba
s ActiveSelect-om omogućava i ručnu
promjenu stupnjeva prijenosa
(manual mode).
Zaslon mjenjača
U slučaju problema s paljenjem,
nejednolikog rada motora, gubitka
performansi motora ili drugih
neuobičajenih problema, zatražite
pomoć radionice što je prije moguće.
U slučaju nužde, vožnja se može
kratko nastaviti, održavajući brzinu
vozili i brzinu vrtnje motora niskom.
Aktivni stupanj prijenosa ili način rada
prikazan je na zaslonu mjenjača.
P = položaj parkiranja, prednji
kotači blokirani, odaberite
samo kada vozilo miruje i
parkirna kočnica je zategnuta
R = stupanj za vožnju unatrag,
odaberite samo kad vozilo
miruje
N = prazni hod
D = automatski način rada sa svim
stupnjevima prijenosa
Vožnja i rukovanje
141
Ne ubrzavajte za vrijeme odabira
stupnja prijenosa. Nikada ne pritišćite
papučicu gasa i papučicu kočnice
istovremeno.
Kad je odabran stupanj prijenosa,
vozilo počinje lagano klizati kad se
kočnica otpusti.
Stupnjevi prijenosa 3, 2, 1
3, 2, 1 = Mjenjač ne odabire
stupnjeve prijenosa iznad
odabranog.
Poluga mjenjača se može pomaknuti
iz položaja P ili N samo kad je kontakt
uključen i nožna kočnica pritisnuta
(blokada poluge mjenjača).
Kad je poluga mjenjača u položaju N,
aktivira se blokada poluge mjenjača
nakon kratkog vremena i samo ako
vozilo miruje.
Kad je poluga mjenjača u P ili N
položaju, kontrolno svjetlo j na traci
indikatora stupnja prijenosa svijetli
crveno kad je poluga mjenjača
blokirana. Ako poluga mjenjača nije u
položaju P kad je kontakt isključen,
kontrolno svjetlo j i P na traci
indikatora stupnja prijenosa treperi.
Za uključivanje P ili R, pritisnite
osigurač na poluzi mjenjača.
Kad je odabran položaj N, pritisnite
nožnu kočnicu ili zategnite parkirnu
kočnicu prije pokretanja.
Za uključivanje 3 ili 1, pritisnite
osigurač na poluzi mjenjača.
Odaberite 3, 2 ili 1 samo za
sprječavanje automatskog odabira
višeg stupnja prijenosa ili kao pomoć
pri kočenju.
Kočenje motorom
Za uporabu efekta kočenja motorom,
pravovremeno odaberite niži stupanj
prijenosa pri vožnji na nizbrdici.
142
Vožnja i rukovanje
Ljuljanje vozila
Ljuljanje vozila je dozvoljeno samo
ako je vozilo zaglavilo u pijesku, blatu
ili snijegu. Pomičite polugu mjenjača
između D i R. Ne tjerajte motor u
visoki broj okretaja i izbjegavajte
naglo ubrzavanje.
Parkiranje
Zategnite parkirnu kočnicu i odaberite
P.
Ključ možete izvući samo ako se
poluga mjenjača nalazi u položaju P.
Ručni način rada
Pomaknite polugu mjenjača iz
položaja D ulijevo i zatim naprijed ili
natrag.
+ = Uključivanje višeg stupnja
prijenosa.
- = Uključivanje nižeg stupnja
prijenosa.
Ako je odabran viši stupanj prijenosa
kad je brzina vozila preniska, ili niži
stupanj prijenosa kad je brzina vozila
previsoka, ne vrši se promjena
stupnja prijenosa.
Ako je brzina vrtnje motora preniska,
mjenjač automatski odabire niži
stupanj prijenosa iznad određene
brzine vozila.
Pri visokom broju okretaja motora ne
vrši se automatski odabir višeg
stupnja prijenosa.
Iz sigurnosnih razloga, kickdown
funkcija je aktivna i u ručnom načinu
rada.
Elektronički programi
vožnje
■ Nakon hladnog pokretanja,
program radne temperature
povećava brzinu vrtnje motora za
brzo postizanje tražene
temperature u katalizatoru.
■ Funkcija automatskog odabira
praznog hoda automatski odabire
prazni hod kad vozilo miruje s
odabranim stupanjem prijenosa za
vožnju naprijed.
■ Prilagodni program prilagođava
promjenu stupnja prijenosa
uvjetima vožnje, npr. veće
opterećenje ili usponi.
■ Kad je odabran Sport program,
vozilo odabire stupnjeve prijenosa
pri višim brojevima okretaja (osim
ako je uključen tempomat). Sport
način rada 3 151.
Vožnja i rukovanje
Zimski program T
Deaktiviranje
Zimski program se isključuje:
■ ponovnim pritiskom prekidača T
■ ručnim odabirom 2 ili 1
■ uključivanjem ručnog načina rada
■ isključivanjem kontakta
■ ili ako je temperatura ulja mjenjača
previsoka
Kickdown
Aktivirajte zimski program za pomoć
pri kretanju na skliskoj površini ceste.
Aktiviranje na vozilima bez ručnog
načina rada
Pritisnite prekidač T s odabranim P,
R, N, D ili 3 Vozilo kreće u trećem
stupnju prijenosa.
Aktiviranje na vozilima s ručnim
načinom rada
U automatskom načinu rada,
pritisnite prekidač T. Ovisno o
uvjetima na cesti, vozilo kreće u 2. ili
3. stupnju prijenosa.
143
Greška
U slučaju greške, svijetli A. Mjenjač
više ne mijenja stupnjeve prijenosa
automatski. Nastavak putovanja je
moguć s ručnom promjenom
stupnjeva prijenosa.
Za uklanjanje uzroka greške
kontaktirajte radionicu.
Izvedba s ručnim načinom rada
Nije moguć odabir
2. stupnja prijenosa. Ručna
promjena:
1
= 1. stupanj prijenosa
2
= 3. stupanj prijenosa
3, D = 4. stupanj prijenosa
Izvedba s ručnim načinom rada
Dostupan je samo najviši stupanj
prijenosa. Ovisno o grešci, u ručnom
načinu rada može biti dostupan i
2. stupanj prijenosa.
Ako je papučica gasa pritisnuta do
kraja, mjenjač odabire niži stupanj
prijenosa ovisno o brzini vrtnje
motora.
144
Vožnja i rukovanje
Prekid napajanja
električnom energijom
U slučaju prekida napajanja
električnom energijom, poluga
mjenjača se ne može pomaknuti iz
položaja P ili N.
Ako je akumulator ispražnjen,
pokrenite motor kablovima za
pokretanje 3 203.
Ako akumulator nije uzrok greške,
oslobodite polugu mjenjača:
1. Zategnite parkirnu kočnicu.
2. Oslobodite stražnji dio obloge
poluge mjenjača na središnjoj
konzoli, preklopite prema gore i
zakrenite ulijevo.
3. Odvijačem pritisnite žuti osigurač
naprijed i pomaknite polugu
mjenjača iz P.
4. Ugradite oblogu poluge mjenjača
na središnjoj konzoli i učvrstite.
Ponovni odabir P ponovno uzrokuje
zaključavanje. Kontaktirajte radionicu
radi uklanjanja uzroka gubitka snage.
Ručni mjenjač
Za odabir stupnja za vožnju unatrag,
kad vozilo miruje pričekajte
3 sekunde nakon pritiskanja papučice
spojke i zatim povucite osigurač na
poluzi mjenjača i odaberite stupanj
prijenosa.
Ako se stupanj prijenosa ne uključi,
pomaknite polugu u položaj praznog
hoda, otpustite i ponovno pritisnite
papučicu spojke; zatim ponovite
odabir stupnja prijenosa.
Ne dopustite da spojka nepotrebno
proklizava.
Vožnja i rukovanje
Kada radi, pritisnite papučicu spojke
do kraja. Ne koristite papučicu kao
oslonac za nogu.
Oprez
Ne preporuča se vožnja s rukom
naslonjenom na polugu mjenjača.
Automatizirani ručni
mjenjač
Easytronic mjenjač dozvoljava ručnu
(ručni način) ili automatsku promjenu
stupnja prijenosa (automatski način),
oboje s automatskom kontrolom
spojke.
Zaslon mjenjača
Prikazuje način rada i odabrani
stupanj prijenosa.
145
Zaslon treperi nekoliko sekundi kada
je A, M ili R odabrano dok motor radi
i nožna kočnica nije pritisnuta.
Ako je aktiviran zimski program,
svijetli T.
Pokretanje motora
Prilikom pokretanja motora pritisnite
papučicu kočnice. Ako papučica
kočnice nije pritisnuta, svijetli j na
sklopu instrumenata, "N" na zaslonu
mjenjača treperi i motor se ne može
pokrenuti.
Pokretanje nije moguće ako su sva
svjetla kočenja neispravna.
Kad papučica kočnice nije pritisnuta,
mjenjač automatski odabire N nakon
pokretanja. Može postojati malo
kašnjenje.
146
Vožnja i rukovanje
Poluga mjenjača
+ = Uključivanje višeg stupnja
prijenosa.
- = Uključivanje nižeg stupnja
prijenosa.
Kretanje
Uvijek pomaknite polugu mjenjača u
odgovarajućem smjeru do kraja.
Nakon puštanja, automatski se vraća
u središnji položaj.
N = Prazni hod.
A = Prebacivanje između
automatskog i ručnog načina
rada. Na zaslonu mjenjača je
prikazano A ili M.
R = Vožnja unatrag. Moguće je
odabrati samo kad vozilo
miruje.
Pritisnite nožnu kočnicu i pomaknite
polugu mjenjača na A, + ili -. Mjenjač
je u automatskom načinu rada i
odabran je prvi stupanj prijenosa. Ako
je odabrano R, uključuje se stupanj
prijenosa za vožnju unatrag.
Vozilo se počinje gibati kad se
kočnica otpusti.
Za kretanje bez pritiskanja papučice
kočnice, odmah ubrzajte nakon
odabira stupnja prijenosa.
Ako ni papučica gasa ni papučica
kočnice nije pritisnuta, nije odabran
stupanj prijenosa i A ili R kratko
treperi na zaslonu.
Zaustavljanje vozila
U A, odabran je prvi stupanj prijenosa
i spojka je odvojena kad je vozilo
zaustavljeno. U R, stupanj za vožnju
unatrag ostaje uključen.
Kočenje motorom
Automatski način rada
Pri vožnji na nizbrdici, automatizirani
ručni mjenjač ne odabire više
stupnjeve prijenosa dok se ne
dostigne visoki broj okretaja motora.
Tijekom kočenja pravovremeno
odabire niži stupanj prijenosa.
Ručni način rada
Za uporabu efekta kočenja motorom,
pravovremeno odaberite niži stupanj
prijenosa pri vožnji na nizbrdici.
Ljuljanje vozila
Ljuljanje vozila je dozvoljeno samo
ako je vozilo zaglavilo u pijesku, blatu
ili snijegu. Pomičite polugu mjenjača
između R i A. Ne tjerajte motor u
visoki broj okretaja i izbjegavajte
naglo ubrzavanje.
Parkiranje
Zategnite parkirnu kočnicu. Ostaje
uključen zadnji odabrani stupanj
prijenosa (vidi zaslon mjenjača). S N,
nije odabran stupanj prijenosa.
Vožnja i rukovanje
Kad je kontakt isključen, mjenjač više
ne odgovara na pomicanje poluge
mjenjača.
Ručni način rada
Ako je odabran viši stupanj prijenosa
kad je brzina vozila preniska, ili niži
stupanj prijenosa kad je brzina
previsoka, ne vrši se promjena
stupnja prijenosa. To sprječava motor
da radi s preniskom ili previsokom
brzinom vrtnje.
Ako je brzina vrtnje motora preniska,
mjenjač automatski odabire niži
stupanj prijenosa.
Ako je brzina vrtnje motora previsoka,
mjenjač odabire viši stupanj samo
kad se papučica gasa pritisne do
kraja (kickdown).
Kada je + ili - odabrano u
automatskom načinu rada, mjenjač
odabire ručni način rada i prema tome
vrši promjenu stupnja prijenosa.
Elektronički programi
vožnje
■ Nakon hladnog pokretanja,
program radne temperature
povećava brzinu vrtnje motora za
brzo postizanje tražene
temperature u katalizatoru.
■ Prilagodni program prilagođava
promjenu stupnja prijenosa
uvjetima vožnje, npr. veće
opterećenje ili usponi.
■ Kad je odabran Sport program,
vrijeme promjene stupnja prijenosa
je skraćeno i mjenjač mijenja
stupnjeve prijenosa pri višim
brojevima okretaja (osim ako je
uključen tempomat). Sport način
rada 3 151.
147
Zimski program T
Aktivirajte zimski program ako imate
problema s kretanjem na skliskoj
površini ceste.
Aktiviranje
Pritisnite T prekidač. Mjenjač se
prebacuje na automatski način rada.
Vozilo kreće u drugom stupnju
prijenosa. Isključen je Sport način
rada.
Deaktiviranje
Zimski program se isključuje:
■ ponovnim pritiskom prekidača T
■ isključivanjem kontakta
148
Vožnja i rukovanje
■ prebacivanjem na ručni način rada
(kada se ponovno uključi
automatski način rada, zimski
program je ponovno aktivan)
■ kad je temperatura spojke
previsoka
Kickdown
Greška
Kako bi se spriječilo oštećenje
automatiziranog ručnog mjenjača, pri
visokim temperaturama spojke ona
se automatski uključuje.
U slučaju greške, svijetli A. Vožnja
se može nastaviti. Ručni način rada
se ne može koristiti za promjenu
stupnjeva prijenosa.
Ako je F prikazano na zaslonu
mjenjača, nije moguće nastaviti
vožnju.
Za uklanjanje uzroka greške
kontaktirajte radionicu.
Prekid napajanja
električnom energijom
Ako je papučica gasa pritisnuta do
kraja, mjenjač odabire niži stupanj
prijenosa ovisno o brzini vrtnje
motora.
Za vrijeme kickdown postupka nije
moguća ručna promjena stupnja
prijenosa.
Spojka nije odspojena ako postoji
prekid napajanja kad je odabran
stupanj prijenosa. Vozilo se ne može
pomaknuti.
Ako je akumulator ispražnjen,
pokrenite motor kablovima za
pokretanje 3 203.
Ako uzrok greške nije ispražnjen
akumulator, zatražite pomoć
radionice.
Ako se vozilo mora pomaknuti iz
prometa, odspojite spojku kako slijedi
(samo za vozila s 5-stupanjskim
automatiziranim ručnim mjenjačem):
1. Zategnite parkirnu kočnicu i
isključite kontakt.
2. Otvorite poklopac motora 3 164.
3. Očistite mjenjač oko poklopca
tako da nečistoća ne uđe u otvor
kad se poklopac ukloni.
4. Zakrenite poklopac da bi ga
otpustili i skinite ga podizanjem.
Vožnja i rukovanje
5. Korištenjem plosnatog odvijača,
zakrenite vijak za podešavanje
ispod čepa u smjeru kazaljki na
satu dok se ne osjeti jasan otpor.
Spojka je odspojena.
6. Postavite očišćeni poklopac.
Poklopac mora u potpunosti
nasjedati na kućište.
Na vozilima sa 6-stupanjskim
automatiziranim ručnim mjenjačem,
spojka se ne može odspojiti; ako se
vozilo mora pomaknuti, za vuču
podignite prednji kraj vozila.
Oprez
Ne zakrećite preko točke otpora,
jer to može oštetiti mjenjač.
Oprez
Vuča vozila i pokretanje motora
nije dozvoljeno kad je spojka
otpuštena na ovaj način, iako se
vozilo može pomaknuti na kraću
udaljenost.
Odmah zatražite pomoć radionice.
Kočnice
Sustav kočenja sastoji se od dva
neovisna kočna kruga.
Ako jedan sustav zakaže, može se
još uvijek kočiti pomoću drugoga.
Ipak, efekt kočenja se postiže samo
kada snažno pritisnete papučicu
kočnice. Za to je potrebna značajno
veća sila. Zaustavni put se produljuje.
Prije nastavka putovanja zatražite
pomoć radionice.
Kada motor ne radi prestat će
djelovanje servo uređaja kočnice
nakon što ste jednom ili dvaput
pritisnuli papučicu kočnice. Time se
neće smanjiti učinak kočenja, ali bit
će potreban jači pritisak na papučicu.
Na to posebno obratite pažnju kod
vuče vozila.
Kontrolno svjetlo R 3 100.
Sustav protiv blokiranja
kotača
Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)
sprječava blokiranje kotača.
149
Čim kotač pokazuje tendenciju
blokiranja, ABS počinje regulirati tlak
kočenja. Vozilom se može upravljati,
čak i kod jakog kočenja.
Da je ABS uključen zamijetit ćete kroz
pulsiranje papučice kočnice i zvuku
samog procesa regulacije.
Kako biste postigli optimalno kočenje,
snažno pritisnite papučicu kočnice
unatoč tome što ona pulsira. Ne
smanjujte pritisak na papučici.
Nakon kretanja sustav provodi
samoispitivanje koje se može čuti.
Kontrolno svjetlo u 3 100.
Prilagodljivo svjetlo kočenja
Tijekom potpunog kočenja, sva tri
svjetla kočenja trepere tijekom
trajanja ABS kontrole.
Greška
9 Upozorenje
U slučaju greške u radu ABS-a
kotači se pri naročito jakom
kočenju mogu blokirati. Prednosti
150
Vožnja i rukovanje
ABS-a više nisu dostupne.
Tijekom jakog kočenja, vozilom se
više ne može upravljati i može doći
do zanošenja vozila.
Za uklanjanje uzroka greške
kontaktirajte radionicu.
Parkirna kočnica
Parkirnu kočnicu uvijek zategnite bez
pritiskanja osigurača, i zategnite je
što je jače moguće na nizbrdici ili
uzbrdici.
Za otpuštanje parkirne kočnice,
lagano povucite polugu prema gore,
pritisnite osigurač i spustite je do
kraja.
Za smanjenje radnih sila na parkirnoj
kočnici, istovremeno pritisnite
papučicu nožne kočnice.
Kontrolno svjetlo R 3 100.
Pomoć pri kočenju
Ako se papučica kočnice pritisne brzo
i snažno, automatski se primjenjuje
maksimalna sila kočenja (potpuno
kočenje).
Održavajte stalan pritisak na
papučicu kočnice dok god je potrebno
potpuno kočenje. Maksimalna sila
kočenja se automatski smanjuje kad
se papučica kočnice otpusti.
Pomoć pri kretanju na
uzbrdici
Sustav pomaže pri sprječavanju
neželjenog pomicanja prilikom vožnje
na nagibima.
Prilikom otpuštanja nožne kočnice
nakon zaustavljanja na nagibu,
kočnice ostaju uključene još dodatne
dvije sekunde. Kočnice se automatski
otpuštaju čim vozilo ubrza.
Sustavi kontrole vožnje
Elektronički program
stabilnosti
Elektronički program stabilnosti
(ESP®Plus) poboljšava voznu
stabilnost kad je potrebno, neovisno
o vrsti površine ceste ili držanju
gume. Također sprječava
proklizavanje pogonskih kotača.
Čim vozilo počne skretati
(podupravljanje/preupravaljanje),
snaga motora se smanjuje i kotači se
koče pojedinačno. To značajno
poboljšava voznu stabilnost vozila na
skliskim površinama ceste.
ESP®Plus je funkcionalan čim se
kontrolno svjetlo v ugasi.
Kada je ESP®Plus uključen, kontrolno
svjetlo v treperi.
Vožnja i rukovanje
9 Upozorenje
Neka vas ova posebna sigurnosna
karakteristika ne dovede u napast
rizične vožnje.
Prilagodite brzinu uvjetima na
cesti.
Kontrolno svjetlo v 3 101.
Deaktiviranje
Prekidač SPORT držite pritisnut
približno 4 sekunde. Svijetli kontrolno
svjetlo v . Također će biti prikazano i
ESPoff na servisnom zaslonu.
9 Upozorenje
Ne deaktivirajte ESP®Plus ako je
run-flat guma izgubila tlak.
ESP®Plus se ponovno aktivira
pritiskom prekidača SPORT. ESPon
se pojavljuje na servisnom zaslonu.
ESP®Plus se također ponovno aktivira
pri sljedećem uključivanju kontakta.
Sport način rada 3 151.
Sport program
Prigušenje i upravljanje postaju
direktniji i pružaju bolji kontakt s
površinom ceste. Motor brže reagira
na gibanje papučice gasa.
Automatska promjena stupnjeva
prijenosa je također brža.
Kontrolno svjetlo IDS+ 3 102.
Aktiviranje
Interaktivni sustav vožnje
ESP®Plus se može deaktivirati kada
se uključi Sport program za vožnju s
visokim performansama:
Interaktivni sustav vožnje (IDSPlus)
kombinira elektronički program
stabilnosti (ESP®Plus) sa sustavom
protiv blokiranja kotača (ABS) i
kontinuiranom kontrolom prigušenja
(CDC) radi poboljšanja vozne
dinamike i sigurnosti vožnje.
151
Pritisnite SPORT prekidač.
Kontrolno svjetlo 1 3 100.
Nije moguće aktiviranje zimskog
programa.
152
Vožnja i rukovanje
Deaktiviranje
Kratko pritisnite SPORT prekidač.
Sport program je deaktiviran pri
sljedećim uključivanju kontakta ili ako
je aktiviran zimski program.
Kontinuirana kontrola
prigušenja
Kontinuirana kontrola prigušenja
(CDC) mijenja ovjes s
prilagođavanjem prigušenja svakog
amortizera trenutnoj situaciji vožnje i
uvjetima na cesti.
Kad je Sport program uključen,
kontrola prigušenja je prilagođena
sportskom stilu vožnje.
Kontrolno svjetlo IDS+ 3 102.
Automatska kontrola razine se
aktivira nakon što vozilo prevali neku
udaljenost, ovisno o opterećenju
vozila i uvjetima na cesti.
Ne koristite punu nosivost u slučaju
kvara. Za uklanjanje uzroka greške
kontaktirajte radionicu.
Tempomat
Tempomat može pohraniti i održavati
brzine od približno 30 do 200 km/h.
Prilikom vožnje na uzbrdici ili nizbrdici
može doći do odstupanja od
pohranjenih brzina.
Zbog sigurnosnih razloga, tempomat
se ne može uključiti dok se jednom ne
pritisne papučica kočnice.
Automatska kontrola
razine
Razina stražnjeg kraja vozila se
automatski podešava uvjetima
opterećenja tijekom vožnje. Hod
ovjesa i udaljenost od tla se
povećavaju, čime se poboljšavaju
uvjeti vožnje.
Ne koristite tempomat ako nije
preporučljivo održavanje konstante
brzine.
Vožnja i rukovanje
S automatskim mjenjačem ili
automatiziranim ručnim mjenjačem,
aktivirajte tempomat samo u
automatskom načinu rada.
Kontrolno svjetlo m 3 104.
Aktiviranje
Kratko pritisnite prekidač m: aktualna
brzina će se pohraniti i održavati.
Brzina vozila se može povećati
pritiskom na papučicu gasa. Nakon
otpuštanja papučice gasa, ponovno
će se podesiti prethodno memorirana
brzina.
Brzina je snimljena dok se kontakt ne
isključi.
Za vraćanje snimljene brzine, kratko
pritisnite prekidač g pri brzini iznad
30 km/h.
Povećavanje brzine
S uključenim tempomatom, držite
pritisnut prekidač m ili ga nekoliko
puta kratko pritisnite: brzina se
kontinuirano ili postepeno povećava u
malim koracima.
Nakon otpuštanja prekidača m
pohranit će se i održavati odabrana
brzina.
Sustav detekcije
predmeta
Smanjite brzinu
Pomoć pri parkiranju
S uključenim tempomatom, držite
pritisnut prekidač g ili ga nekoliko
puta kratko pritisnite: brzina se
kontinuirano ili postepeno smanjuje u
malim koracima.
Nakon otpuštanja prekidača g
pohranit će se i održavati odabrana
brzina.
153
Deaktiviranje
Kratko pritisnite prekidač §:
tempomat je isključen.
Automatsko isključivanje:
■ Brzina vozila ispod približno
30 km/h
■ Papučica kočnice je pritisnuta
■ Papučica spojke je pritisnuta
■ Poluga mjenjača u N.
Pomoć pri parkiranju olakšava
parkiranje mjerenjem udaljenosti
između vozila i prepreka. Ipak, vozač
je u potpunosti odgovoran za
parkiranje.
Sustav se sastoji od četiri ultrazvučna
parkirna senzora u svakom prednjem
i stražnjem odbojniku.
Kontrolno svjetlo r 3 100.
154
Vožnja i rukovanje
Napomena
Dijelovi ugrađeni u području
detekcije mogu prouzročiti kvar.
Aktiviranje
9 Upozorenje
U određenim uvjetima, razne
reflektirajuće površine na
predmetima ili odjeći kao i vanjski
izvori buke mogu prouzročiti
grešku u otkrivanju prepreka.
Deaktiviranje
Isključite sustav pritiskom prekidača
r.
Sustav se automatski isključuje kad
se poluga mjenjača pomakne iz
stupnja prijenosa za vožnju unatrag.
Oprema za vuču
Kada je odabran stupanj prijenosa za
vožnju unatrag, sustav se uključuje
automatski.
Sustav se također može aktivirati pri
maloj brzini pritiskom prekidača r.
Prepreka se označava zujanjem.
Interval između zujanja postaje kraći
kako se vozilo približava prepreci.
Kada je udaljenost manja od 30 cm,
zujanje je konstantno.
Sustav automatski detektira tvornički
ugrađenu opremu.
Pri vuči, umetanje utikača prikolice u
utičnicu automatski isključuje pomoć
pri parkiranju.
Gorivo
Gorivo za benzinske
motore
Koristite isključivo bezolovno gorivo
sukladno europskom standardu
EN 228 ili E DIN 51626-1 ili
ekvivalentu.
Vaš motor može raditi na E10 gorivo
koje ispunjava ove standarde. Gorivo
E 10 sadrži do 10 % bioetanola.
Koristite gorivo s preporučenim
oktanskim brojem 3 219. Korištenje
goriva s preniskim oktanskim brojem
može smanjiti snagu motora i okretni
moment i lagano povećava potrošnju
goriva.
Oprez
Nemojte koristiti goriva ili dodatke
gorivima koji sadrže metalne
dijelove, poput aditiva na bazi
mangana. Tako biste mogli oštetiti
motor.
Vožnja i rukovanje
Oprez
Oprez
Korištenje goriva koje nije
sukladno normi EN 228 ili E DIN
51626-1, ili drugoj odgovarajućoj
normi, može dovesti do naslaga u
motoru, oštećenja motora te može
utjecati na gubitak prava pod
jamstvom.
Korištenje goriva koje nije
sukladno normi EN 590 ili sličnim
normama može dovesti do gubitka
snage motora, pojačane
istrošenosti ili oštečenja motora te
može utjecati na gubitak prava
pod jamstvom.
Oprez
Korištenje goriva s preniskim
oktanskim brojem može dovesti
do nekontroliranog izgaranja i
oštećenja motora.
Gorivo za dizelske motore
Koristite samo dizel gorivo koje
zadovoljava EN 590.
U zemljama izvan Europske Unije
koristite gorivo Euro Dizel s
koncentracijom sumpora ispod
50 ppm.
Nemojte koristiti pomorska dizel ulja,
ulja za grijanje, Aquazole i slične
emulzije dizela i vode. Diesel goriva
se ne smiju razrjeđivati gorivima za
benzinske motore.
155
Punjenje goriva
9 Opasnost
Prije punjenja spremnika,
obavezno isključite motor i sve
vanjske grijače s komorom za
izgaranje (označeni naljepnicom
na poklopcu spremnika). Isključite
mobilne telefone.
Prilikom punjenja poštujte upute
za korištenje i sigurnost na postaji
za punjenje.
156
Vožnja i rukovanje
Za zatvaranje, čep spremnika goriva
okrenite u desno dok se ne začuje
klik.
Zatvorite poklopac i uglavite ga.
9 Opasnost
Gorivo je zapaljivo i eksplozivno.
Ne pušite. Bez otvorenog plamena
ili iskri.
Ako u vozilu možete osjeti miris
goriva, odmah kontaktirajte
radionicu radi otklanjanja uzroka.
Čep spremnika goriva
Samo originalni čep spremnika goriva
pruža potpunu funkcionalnost. Vozila
s diesel motorima imaju specijalan
čep spremnika goriva.
Oprez
U slučaju da ulijete krivo gorivo, ne
palite automobil.
Otvor za nalijevanje goriva nalazi se
na stražnjoj desnoj strani vozila.
Poklopac spremnika se može otvoriti
samo ako je vozilo otključano.
Povucite poklopac na udubljenu i
otvorite.
Za otvaranje, čep polagano okrenite
u lijevo
Čep spremnika se može zakačiti na
držač na poklopcu spremnika.
Prilikom ulijevanja goriva posve
umetnite mlaznicu u otvor i uključite
je.
Nakon automatskog isključivanja
možete doliti još najviše dvije doze
goriva.
Oprez
Gorivo koje se prelilo odmah
obrišite.
Potrošnja goriva - CO2
emisija
Potrošnja goriva (mješovita vožnja)
modela Opel Astra je u rasponu od
7,3 do 5,0 l/100 km.
Emisija CO2 plinova unutar je
raspona od 172 do 132 g/km.
Opće napomene
Posebne vrijednosti za vaše vozilo
potražite u EEC Certifikatu
sukladnosti koji vam je isporučen s
vozilom, ili u drugim nacionalnim
dokumentima za registraciju vozila.
Vožnja i rukovanje
Potrošnju goriva uređuje direktiva R
(EC) br. 715/2007 (najnovija
primjenjiva verzija).
Sastavni dio važećeg propisa čini
također podatak o emisiji CO2.
Ove podatke ne treba smatrati
garantiranim vrijednostima za stvarnu
potrošnju određenog vozila. Nadalje,
potrošnja goriva ovisi o osobnom stilu
vožnje kao i o uvjetima na cesti.
Sve vrijednosti su na osnovi modela
za EU sa standardnom opremom.
Izračunavanje potrošnje goriva uzima
u obzir masu praznog vozila,
utvrđenu u skladu s propisima.
Opcijska oprema može rezultirati
malo višom potrošnjom goriva i
razinama emisije CO2 i nižom
maksimalnom brzinom.
Kuka prikolice
Opće napomene
Koristite samo opremu za vuču koja
je odobrena za Vaše vozilo.
Naknadnu ugradnju opreme za vuču
prepustite radionici. Može biti
neophodno izvršiti izmjene koje
utječu na sustav hlađenja, toplinske
štitove ili drugu opremu.
Ne ugrađujte opremu za vuču na
vozila sa Z 20 LEH motorom.
Ugradnja opreme za vuču može
pokriti otvor karike za vuču. U tom
slučaju, za vuču koristite šipku kuke
za vuču. Motku kuke za vuču uvijek
držite u vozilu.
Dimenzije ugradnje tvornički
ugrađene opreme za vuču 3 235.
157
Vozne karakteristike i
savjeti za vožnju
Prije spajanja prikolice, podmažite
kuku za vuču. Međutim, ne
podmazujte kuglu ako upotrebljavate
stabilizator za prigušenje pokreta
zanošenja koji djeluje na kuglu kuke.
Za prikolice s malom voznom
stabilnošću i kamp kućice s
dozvoljenom najvećom masom vozila
višom od 1300 kg (limuzina) /
1200 kg (karavan), ne smije se
prekoračiti brzina od 80 km/h;
preporučuje se uporaba stabilizatora.
U slučaju da je prikolica počela
vijugati, vozite još sporije, ne
pokušavajte korigirati upravljanje i u
nuždi jako zakočite.
Kada vozite na nizbrdici, vozite u
istom stupnju prijenosa kao pri vožnji
na uzbrdici i vozite približno istom
brzinom.
Podesite tlak u gumi na vrijednost
navedenu za puno opterećenje
3 228.
158
Vožnja i rukovanje
Vuča prikolice
Opterećenje prikolice
Dopuštena opterećenja prikolice
maksimalne su vrijednosti, koje ovise
o motoru i vozilu i koje se ne smiju
prekoračiti. Stvarno opterećenje
prikolice razlika je između stvarne
ukupne mase prikolice i stvarnog
vertikalnog opterećenja priključka
kuke, kad je prikolica prikopčana.
Dopuštena opterećenja prikolice za
Vaše vozilo možete pronaći u
dokumentima vozila. Općenito, ona
vrijede do uspona od maksimalno
12 %.
Naznačena opterećenja od prikolice
pri vuči, primjenjiva su samo do
nadmorske visine od 1000 m. S
obzirom da se snaga motora
smanjuje s povećanjem nadmorske
visine smanjuje se i sposobnost
savladavanja uspona, opterećenje pri
vuči mora se smanjiti za dodatnih
10% za svakih 1000 m nadmorske
visine više. Pri vožnji na cestama s
malo uspona (manje od 8 % npr.
autoput) nije potrebno smanjiti
maksimalno dozvoljeno opterećenje
prikolice.
Dozvoljena kombinirana masa se ne
smije prekoračiti. Ta masa je
navedena na identifikacijskoj pločici
3 215.
Vertikalno opterećenje
priključka
Vertikalno opterećenje priključka je
sila kojom prikolica djeluje na kuku.
Ono može varirati prema smještaju
tereta kojim opterećujete prikolicu.
Maksimalno dopušteno vertikalno
opterećenje kuke za vuču (75 kg)
naznačeno je na pločici opreme za
vuču i u dokumentima vozila. Uvijek
pokušajte postići maksimalno
opterećenje kuke, posebice kod
teških prikolica. Vertikalno
opterećenje priključka kuke nikad ne
smije pasti ispod 25 kg.
Opterećenje stražnje osovine
Kada je prikolica priključena i kad je
vozilo potpuno opterećeno,
dopušteno opterećenje stražnje
osovine (pogledajte u dokumentima
vozila ili na identifikacijskoj pločici)
može biti premašeno za maks. 65 kg
i dozvoljena masa vozila za 45 kg za
limuzinu. Za karavan, maksimalno
opterećenje stražnje osovine može
biti premašeno za 60 kg i dozvoljena
masa vozila za 30 kg. Ako je
dopušteno opterećenje stražnje
osovine premašeno, ne smije biti
prekoračena brzina od 100 km/h.
Oprema za vuču
Oprez
Kada ne vučete prikolicu, kuku za
vuču skinite.
Vožnja i rukovanje
159
Smještaj kuke za vuču
Postavljanje kuke za vuču
Provjera zategnutosti motke kuke
U limuzinama, kuka za vuču nalazi se
u vrećici, vezanoj trakom na kutiju za
teret u prtljažniku. U karavanima,
kuka za vuču vezana je trakom u
spremištu rezervnog kotača u
prtljažniku.
Preklopite priključak. Uklonite čep s
provrta za kuku i spremite ga u
prtljažnik.
■ Crvena oznaka na kotačiću mora
biti usmjerena prema bijeloj oznaci
na motki kuke.
■ Zračnost između kotačića i motke
kuke mora biti približno 4 milimetra.
■ Ključ mora biti u položaju c (1).
U suprotnom, motka kuke se mora
zategnuti prije umetanja:
■ Otključajte motku kuke
zakretanjem ključa u položaj c (1).
160
Vožnja i rukovanje
Umetanje motke kuke
■ Povucite kotačić prema van i
zakrenite do kraja u smjeru kazaljki
na satu.
Umetnite zategnutu motku kuke u
otvor i snažno gurnite gore dok se ne
čuje nasjedanje ("klik").
Kotačić preskače u svoj osnovni
položaj naliježući na motku kuke bez
zračnosti.
9 Upozorenje
Ne dodirujte kotačić tijekom
umetanja.
Zaključajte motku kuke zakretanjem
ključa u položaj e (2) Uklonite ključ i
zatvorite zaštitni poklopac.
Ušica za uže kočnice u slučaju
otrgnuća
Zakačite uže kočnice za slučaj
otrgnuća na ušicu.
Provjerite da li je motka kuke pravilno
postavljena
■ Zelena oznaka na kotačiću mora
biti usmjerena prema bijeloj oznaci
na motki kuke.
■ Između zakretne ručke i motke
kuke ne smije biti zračnosti.
Vožnja i rukovanje
■ Motka kuke mora biti učvršćena u
otvoru.
■ Motka kuke mora biti zaključana i
ključ izvađen.
9 Upozorenje
Vuča prikolice je dozvoljena samo
kad je kuka za vuču pravilno
postavljena. Ako se kuka za vuču
ne postavi pravilno, zatražite
pomoć radionice.
Demontaža kuke za vuču
Otvorite zaštitni poklopac i zakrenite
ključ u položaj c (1) za otključavanje
motke kuke.
Povucite zakretnu ručku prema van i
zakrenite do kraja u smjeru kazaljki
na satu. Izvucite motku kuke prema
dolje.
Umetnite čep u otvor. Preklopite
priključak.
Pomoć za stabilnost
prikolice
Ako sustav detektira vijugava gibanja,
snaga motora se smanjuje i
kombinacija vozilo/prikolica se
selektivno koči dok vijuganje ne
nestane.
Pomoć za stabilnost prikolice (TSA) je
funkcija elektroničkog programa
stabilnosti (ESP®Plus) 3 150.
161
162
Njega vozila
Njega vozila
Opće napomene ........................ 162
Provjere vozila ........................... 163
Zamjena žarulje ......................... 169
Električni sustav ......................... 184
Alat vozila .................................. 190
Kotači i gume ............................. 191
Pokretanje kablovima ................ 203
Vuča ........................................... 205
Njega izgleda ............................. 207
Opće napomene
Dodatna oprema i izmjene
na vozilu
Preporučamo vam korištenje
originalnih dijelova i dodatne opreme
i tvornički odobrenih dijelova
specifično za vaš tip vozila. Ne
možemo procijeniti ili jamčiti
pouzdanost drugih proizvoda - čak i
ako imaju regulatorna ili druga
odobrenja.
Ne vršite nikakve izmjene na
električnim sustavima, npr. promjene
elektroničkih kontrolnih jedinica (chip
tuning).
Oprez
Prilikom transportiranja vozila
vlakom ili na vozilu vučne službe,
mogu se oštetiti zavjesice za blato.
Spremanje vozila
Parkiranje na duže vrijeme
Ako će se vozilo parkirati na nekoliko
mjeseci najprije je potrebno obaviti
sljedeće:
■ Operite i konzervirajte vozilo
voskom.
■ Provjerite vosak u prostoru motoru
i na podvozju.
■ Očistite i zaštitite gumene brtve.
■ Spremnik za gorivo napunite do
kraja.
■ Zamijenite ulje motora.
■ Ispustite tekućinu za pranje iz
spremnika.
■ Provjerite antifriz u rashladnom
sredstvu.
■ Podesite tlak u gumi na vrijednost
navedenu za puno opterećenje.
■ Parkirajte vozilo u suhom i dobro
provjetravanom prostoru.
Odaberite prvi ili stupanj za vožnju
unatrag ili postavite polugu
mjenjača u P. Spriječite gibanje
vozila.
Njega vozila
■ Ne zatežite ručnu kočnicu.
■ Otvorite poklopac motora, zatvorite
sva vrata i zaključajte vozilo.
■ Odspojite stezaljku negativnog
terminala s akumulatora vozila.
Uvjerite se da nijedan sustav ne
radi, npr. protuprovalni alarmni
sustav.
Recikliranje vozila koje nije
za uporabu
Informacije o centrima za odlaganje
vozila na kraju vijeka trajanja i za
njegovo recikliranje dostupne su na
našoj web stranici. Ove radove
prepustite samo ovlaštenim centrima
za recikliranje.
163
Provjere vozila
Vršenje rada
Priprema za normalno
korištenje
Ako se vozilo priprema za korištenje
potrebno je obaviti sljedeće:
■ Spojite stezaljku negativnog
terminala na akumulator vozila.
Aktivirajte elektroniku električnih
prozora.
■ Provjerite tlak u gumama.
■ Napunite spremnik tekućine za
pranje.
■ Provjerite razinu motornog ulja.
■ Provjerite razinu rashladnog
sredstva.
■ Ako je potrebno, postavite
registarske pločice.
9 Upozorenje
Provjere u prostoru motora izvršite
samo kad je kontakt isključen.
Ventilator hlađenja se može
pokrenuti čak i ako je kontakt
isključen.
164
Njega vozila
9 Opasnost
Povucite polugu oslobađanja i vratite
je u originalni položaj.
Sustav paljenja i Xenon prednja
svjetla koriste izrazito visoki
napon. Ne dodirujte.
Da bi se lakše raspoznali, žuto su
obojani: poklopac za nadolijevanje
ulja motora, sredstva za hlađenje,
tekućine za pranje kao i drška šipke
za kontrolu razine ulja.
Poklopac motora
Otvaranje
Podignite sigurnosnu kopču gore i
otvorite poklopac motora.
Dovod zraka 3 134.
Učvrstite potpornu šipku poklopca
motora.
Zatvaranje
Prije zatvaranja poklopca motora,
potpornu šipku gurnite u držač.
Spustite poklopac motora i pustite da
padne u svoju bravu. Provjerite da je
poklopac motora učvršćen.
Motorno ulje
Redovito ručno provjerite razinu
motornog ulja da biste spriječili
oštećenje motora. Uvjerite se da se
koristi ulje odgovarajućih
specifikacija. Preporučene tekućine i
sredstva za podmazivanje 3 211.
Provjerite kada je vozilo na
vodoravnoj površini. Motor mora biti
na radnoj temperaturi i isključen
najmanje 5 minuta.
Izvucite šipku, obrišite je, umetnite je
do kraja, izvucite van i očitajte razinu
motornog ulja.
Umetnite šipku do ograničenja na
ručki i napravite pola okretaja.
Njega vozila
165
Preporučamo korištenje motornog
ulja iste kvalitete koje je korišteno pri
zadnjoj zamjeni.
Razina motornog ulja ne smije prijeći
oznaku MAX na šipci.
Oprez
Prekomjerno ulje motora mora se
ispustiti ili isisati.
Ovisno o izvedbi motora koriste se
različite šipke.
Kada razina motornog ulja padne do
oznake MIN, nadolijte motorno ulje.
Količine 3 227.
Postavite čep i zategnite ga.
Rashladno sredstvo
motora
Rashladno sredstvo pruža zaštitu od
smrzavanja do približno -28 °C.
Oprez
Koristite samo odobreni antifriz.
166
Njega vozila
Razina rashladnog sredstva
Oprez
Preniska razina rashladnog
sredstva može uzrokovati
oštećenje motora.
9 Upozorenje
Dopustite motoru da se ohladi
prije otvaranja čepa. Pažljivo
otvorite čep, lagano ispuštajući
tlak.
Nadolijte antifriz. U slučaju da nemate
antifriza, nadopunite sustav čistom ili
destiliranom vodom. Čvrsto zategnite
čep. Koncentraciju antifriza provjerite
i obratite se radionici radi popravljanja
uzroka gubitka rashladnog sredstva.
Tekućina za pranje
Napunite čistom vodom
pomiješanom s odgovarajućom
količinom tekućine za pranje koja
sadrži sredstvo protiv smrzavanja.
Kočnice
Zvuk cviljenja označava da su kočne
obloge na minimalnoj debljini. Moguć
je nastavak vožnje ali kočne obloge
zamijenite što je prije moguće.
Nakon ugradnje novih kočnih obloga,
ne kočite nepotrebno jako tijekom
nekoliko prvih vožnji.
Tekućina za kočnice
9 Upozorenje
Kada je sustav hlađenja hladan,
razina rashladnog sredstva treba biti
iznad oznake KALT/COLD. Nadolijte
ako je razina niska.
Tekućina za kočnice je otrovna i
korozivna. Izbjegavajte kontakt s
očima, kožom, tkaninama i
obojanim površinama.
Njega vozila
Akumulator
Akumulator ne zahtijeva održavanje
pod uvjetom da način vožnje
dozvoljava dostatno punjenje
akumulatora. Vožnja na kratke
udaljenosti i često pokretanje motora
mogu isprazniti akumulator.
Izbjegavajte korištenje nepotrebnih
električnih potrošača.
Razina tekućine za kočnice mora biti
između oznaka MIN i MAX.
Prilikom nadolijevanja, osigurajte
maksimalnu čistoću jer onečišćenje
tekućine za kočnice može dovesti do
kvara kočnog sustava. Kontaktirajte
radionicu za popravljanje uzroka
gubitka tekućine za kočnice.
Koristite samo tekućinu za kočnice
visokih performansi odobrenu za
vozilo. Tekućina za kočnice i spojku
3 166.
Baterije ne spadaju u kućno smeće.
Moraju se odložiti na odgovarajuće
mjesto za prikupljanje.
Parkiranje vozila na dulje od
4 tjedna može dovesti do pražnjenja
akumulatora. Odspojite stezaljku
negativnog terminala s akumulatora
vozila.
Budite sigurni da je kontakt isključen
prije spajanja ili odspajanja
akumulatora vozila.
167
Zaštita od pražnjenja akumulatora
vozila 3 126.
Oznaka upozorenja
Značenje simbola:
■ Bez iskrenja, otvorenog plamena ili
pušenja.
■ Uvijek zaštitite oči. Zapaljivi plinovi
mogu uzrokovati sljepoću ili
ozljede.
■ Akumulator vozila držite dalje od
dohvata djece.
■ Akumulator vozila sadrži sumpornu
kiselinu koja može uzrokovati
sljepilo ili ozbiljne opekline.
168
Njega vozila
■ Više informacija potražite u
priručniku za vlasnika.
■ U blizini akumulatora vozila mogu
se javiti zapaljivi plinovi.
Zamjena metlica brisača
Metlice brisača na vjetrobranu
Servisni položaj brisača
vjetrobrana
Odzračivanje sustava
napajanja diesel gorivom
Ako se spremnik u potpunosti
ispraznio, sustav napajanja diesel
gorivom se mora odzračiti. Uključite
kontakt tri puta, svaki put po
15 sekundi. Zatim pokušajte
pokrenuti motor tijekom maksimalno
40 sekundi. Ponovite ovaj postupak
nakon ne manje od 5 sekundi. Ako se
motor ne može pokrenuti, zatražite
pomoć radionice.
Podignite polugu brisača, zakrenite
metlicu brisača za 90° prema poluzi
brisača i uklonite na stranu.
Isključite kontakt ali ne izvlačite ključ
za pokretanje i ne otvarajte vozačeva
vrata.
Unutar 4 sekunde, pritisnite polugu
brisača dolje i pustite je čim su brisači
u okomitom položaju.
Njega vozila
Metlica brisača na stražnjem
prozoru
Zamjena žarulje
Zamjena sijalice
Isključite kontakt i odgovarajući
prekidač ili zatvorite vrata.
Novu sijalicu držite samo za
podnožje! Ne dodirujte staklo sijalice
golim rukama.
Za zamjenu koristite samo sijalicu
istog tipa.
169
zakrenite kotače kako bi omogućili
pristup, oslobodite osigurač i uklonite
poklopac.
Za zamjenu sijalica na desnoj strani
prostora motora, odspojite crijevo za
zrak s filtera zraka. Na lijevoj strani,
odspojite priključak kutije s
osiguračima.
Halogenska prednja
svjetla
Podignite polugu brisača. Odspojite
metlicu brisača i uklonite.
Sijalice na prednjim vanjskim
svjetlima zamjenjuju se kroz otvor u
blatobranu prednjeg kotača:
Prednja svjetla imaju posebne
sustave za dugo svjetlo 1 (unutrašnje
sijalice) i kratko svjetlo 2 (vanjske
sijalice).
170
Njega vozila
Kratko svjetlo
4. Odspojite žarulju od držača i
zamijenite žarulju.
1. Zamijenite žarulje kroz otvor u
blatobranu kotača.
3. Držač sijalice zakrenite suprotno
od kazaljki na satu za odspajanje.
Izvucite sijalicu iz kućišta svjetla.
2. Uklonite zaštitni poklopac 2.
5. Umetnite držač sijalice,
umetanjem dva izdanka u kućište
svjetla i zakretanjem u smjeru
kazaljki na satu za učvršćenje.
6. Zakrenite nosač sijalice udesno
do kraja.
7. Ugradite zaštitni poklopac.
8. Zatvorite otvor u blatobranu
kotača poklopcem.
Dugo svjetlo
1. Pristupite žaruljama kroz prostor
motora.
Njega vozila
171
4. Oslobodite opružnu kopču
pritiskom prema naprijed i zatim
zakrenite prema dolje.
5. Izvucite sijalicu iz kućišta svjetla.
6. Kada ugrađujete novu žarulju,
umetnite izdanke u kućište svjetla
i zakačite opružnu kopču.
7. Ugradite konektor ožičenja na
sijalicu.
8. Ugradite zaštitni poklopac.
2. Uklonite zaštitni poklopac 1.
3. Odspojite konektor ožičenja od
sijalice.
Bočna svjetla
1. Pristupite žaruljama kroz prostor
motora.
2. Uklonite zaštitni poklopac 1.
3. Izvucite držač pozicijskog svjetla
iz kućišta svjetla.
172
Njega vozila
4. Izvadite sijalicu iz priključka i
zamijenite je.
5. Umetnite držač žarulje u kućište
svjetla. Ugradite zaštitni poklopac
prednjeg svjetla.
Xenon prednja svjetla
Kratko svjetlo
9 Opasnost
Kratka svjetla rade pod vrlo
visokim naponom. Ne dodirujte.
Zamjenu sijalica prepustite
radionici.
Dugo svjetlo
1. Zamijenite sijalice kroz otvore u
blatobranima kotača.
3. Držač sijalice zakrenite ulijevo i
izvucite ga.
Prednja svjetla imaju posebne
sustave za kratko svjetlo 1
(unutrašnje sijalice) i dugo svjetlo 2
(vanjske sijalice).
2. Uklonite zaštitni poklopac.
4. Izvucite držač sijalice sa sijalicom
iz kućišta svjetla.
Njega vozila
Bočna svjetla
5. Odspojite sijalicu od držača
sijalice.
6. Umetnite sijalicu tako da dva
izdanka na držaču sijalice
nalegnu u utore na kućištu svjetla.
7. Zakrenite držač sijalice udesno do
kraja.
8. Postavite zaštitni poklopac i
učvrstite ga.
1. Zamijenite sijalice kroz otvore u
blatobranima kotača.
2. Uklonite zaštitni poklopac dugog
svjetla.
3. Priključak pozicijskog svjetla
izvucite iz kućišta svjetla.
173
174
Njega vozila
Stražnja svjetla
4. Izvadite sijalicu iz držača i
zamijenite je.
5. Umetnite držač u kućište svjetla.
Postavite zaštitni poklopac i
učvrstite ga.
Limuzina s 5 vrata
Svjetla za maglu
Zamjenu sijalica prepustite servisu.
Prednji pokazivači smjera
1. Zamijenite sijalice kroz otvor u
blatobranu kotača.
2. Držač sijalice zakrenite suprotno
od kazaljki na satu i odspojite ga.
3. Sijalicu lagano gurnite u
priključak, zakrenite je suprotno
od kazaljki na satu, izvadite je i
zamijenite sijalicu.
4. Držač sijalice umetnite u kućište
svjetla, zakrenite ga u smjeru
kazaljki na satu i učvrstite.
1. Za promjenu sijalica na desnoj
strani, koristite kovanicu za
otvaranje brave i poklopac
preklopite dolje.
Za promjenu sijalica na lijevoj
strani, koristite kovanicu za
okretanje obje brave i poklopac
preklopite dolje 3 188.
2. Odspojite konektor od držača
sijalice.
Njega vozila
175
4. Odspojite kućište svjetla prema
natrag.
3. Olabavite pričvrsne matice
ključem za vijke kotača odvijte ih
rukom. Alat vozila 3 190.
5. Odvijte tri vijka koristeći odvijač.
Pritisnite osigurače na vanjskoj
strani držača sijalica prema
unutra i izvadite ga.
6. Izvadite sijalicu i zamijenite je.
Svjetlo za vožnju unatrag (1)
Pokazivač smjera (2)
Stražnje pozicijsko svjetlo/svjetlo
kočenja (3)
Svjetlo za vožnju unatrag (4)
Stražnje svjetlo za maglu, možda
je samo na jednoj strani (5)
7. Držač sijalica učvrstite u kućište
svjetla, pazeći da se pravilno
učvrsti.
176
Njega vozila
Limuzina s 3 vrata
8. Uvjerite se da su brtve stavljene
na držač sijalica i vijke za
učvršćenje.
9. Umetnite kućište svjetla na
karoseriju, tako da izdanak i
kuglični izdanak umetnete u
utore. Zategnite matice pomoću
ključa za vijke kotača. Spojite
konektor. Zatvorite i učvrstite
poklopac.
1. Za zamjenu sijalica, preklopite
poklopac dolje.
2. Odspojite konektor od držača
sijalice.
3. Olabavite pričvrsne matice
ključem za vijke kotača odvijte ih
rukom. Alat vozila 3 190.
Njega vozila
177
4. Odspojite kućište svjetla prema
natrag.
5. Uklonite brtvu s pričvrsnog vijka.
Pritisnite osigurače na vanjskoj
strani držača sijalica prema van i
izvadite ga.
6. Izvadite sijalicu i zamijenite je.
Svjetlo za vožnju unatrag (1)
Pokazivač smjera (2)
Stražnje pozicijsko svjetlo/svjetlo
kočenja (3)
Svjetlo za vožnju unatrag (4)
Stražnje svjetlo za maglu, možda
je samo na jednoj strani (5)
7. Držač sijalica učvrstite u kućište
svjetla, pazeći da se pravilno
učvrsti.
8. Uvjerite se da su brtve stavljene
na držač sijalica i vijke za
učvršćenje.
9. Umetnite kućište svjetla na
karoseriju, tako da izdanak i
kuglični izdanak umetnete u
utore. Zategnite matice pomoću
ključa za vijke kotača. Spojite
konektor. Zatvorite i učvrstite
poklopac.
178
Njega vozila
Limuzina s 4 vrata
1. Za zamjenu sijalica, preklopite
poklopac u prtljažniku nakon
uvijanja kopče.
2. Otpustite vijke iza poklopca
koristeći klasični ključ za vijke i
uklonite ih.
3. Odvijte tri vijka odvijačem i
uklonite držač sijalica. Alat vozila
3 190.
4. Pritisnite stražnja svjetla natrag,
držeći kućište svjetla izvana.
Uklonite priključak s nosača
sijalica.
Njega vozila
5. Pritisnite šest osigurača na
kućištu svjetla i uklonite nosač
sijalica.
179
7. Postavite nosač sijalica u kućište
svjetla. Pazite da brtva pravilno
nasjedne i da je nosač dobro
učvršćen.
8. Spojite konektor. Postavite
kućište svjetla na karoseriju, uz
umetanje vijaka s oblom glavom u
utore. Zakačite kućište svjetla za
karoseriju s četiri vijka. Zatvorite i
učvrstite poklopac.
Karavan, Dostavno vozilo
6. Izvadite sijalicu i zamijenite je.
Svjetlo kočenja (1)
Svjetlo za vožnju unatrag (2)
Stražnje svjetlo za maglu, možda
je samo na jednoj strani (3)
Pokazivač smjera (4)
Svjetlo za vožnju unatrag (5)
1. Odspojite poklopac pritiskom
osigurača i uklonite ga.
2. Odspojite konektor od držača
sijalice.
3. Olabavite pričvrsne matice i
uklonite kućište svjetla prema
natrag.
180
Njega vozila
4. Odvijte tri vijka odvijačem i
uklonite držač sijalica. Alat vozila
3 190.
5. Izvadite sijalicu i zamijenite je.
Stražnje pozicijsko svjetlo/svjetlo
kočenja (1)
Pokazivač smjera (2)
Svjetlo za vožnju unatrag (3)
Stražnje svjetlo za maglu, možda
je samo na jednoj strani (4)
6. Spojite držač sijalice na kućište
svjetla i zategnite vijke. Kućište
svjetla postavite na vozilo i rukom
zategnite pričvrsne matice.
Spojite konektor.
Zatvorite i učvrstite poklopac.
TwinTop
1. Odvijte matice.
2. Uklonite kućište svjetla izvana.
Odspojite priključak pritiskom na
poklopac i uklonite držač sijalica.
3. Odspojite brtvu s nosača sijalica.
Njega vozila
4. Odspojite utikače zakretanjem i
uklonite ih. Pritisnite osigurače na
duljim stranama držača sijalica
prema van; podignite ga na
prednjoj strani i izvadite.
5. Izvadite sijalicu i zamijenite je.
Stražnje pozicijsko svjetlo/svjetlo
kočenja (1)
Svjetlo za vožnju unatrag (2)
Stražnje svjetlo za maglu, možda
je samo na jednoj strani (3)
Svjetlo za vožnju unatrag (4)
Pokazivač smjera (5)
6. Umetnite držač sijalica u kućište
svjetla tako da najprije umetnete
izdanak na prednjoj strani
priključka. Istovremeno preklopite
držač sijalica, pazeći da pravilno
nasjedne. Umetnite utikače i
učvrstite zakretanjem.
181
7. Postavite brtvu na držač sijalica.
Uvjerite se da je brtva ravna u
području vijaka.
8. Spojite priključak. Umetnite
kućište svjetla na karoseriju,
osiguravajući pravilno
pozicioniranje kugličnih izdanaka
u utorima. Zategnite pričvrsne
matice.
Bočni pokazivači smjera
Zamjenu sijalica prepustite servisu.
182
Njega vozila
Osvjetljenje registarske
pločice
1. Odvijač umetnite u kućište,
pritisnite u stranu i oslobodite
oprugu.
2. Izvucite kućište svjetla prema
dolje, pazeći da pritom ne
povučete kabel.
3. Podignite poklopac i odspojite
konektor ožičenja od držača
sijalice.
4. Držač sijalice zakrenite suprotno
od kazaljki na satu za odspajanje.
5. Izvadite sijalicu iz držača i
zamijenite je.
6. Držač sijalice umetnite u kućište
svjetla i zakrenite u smjeru
kazaljki na satu.
7. Priključak ožičenja spojite na
držač sijalice.
8. Umetnite i učvrstite kućište
svjetla.
Njega vozila
Svjetla u unutrašnjosti
Prednje svjetlo u unutrašnjosti,
svjetla za čitanje
1. Odspojite leću, pritisnite lagano
dolje i uklonite pod kutom prema
dolje.
2. Izvadite sijalicu i zamijenite je.
3. Ugradite leću.
Stražnje svjetlo u unutrašnjosti i
svjetla za čitanje
Zamjenu sijalica prepustite servisu.
183
Svjetlo pretinca za rukavice,
svjetlo prtljažnika, svjetlo
prostora nogu
1. Svjetlo izdignite iz ležišta pomoću
odvijača.
2. Lagano pritisnite žarulju prema
opružnoj kopči i izvadite je.
3. Umetnite novu sijalicu.
4. Ugradite svjetlo.
Osvjetljenje ploče s
instrumentima
Zamjenu sijalica prepustite servisu.
184
Njega vozila
Električni sustav
Osigurači
Podaci na zamjenskom osiguraču
moraju odgovarati podacima na
neispravnom osiguraču.
U vozilu se nalaze dvije kutije s
osiguračima: jedna iza poklopca na
lijevoj strani prtljažnika i druga na
prednjoj lijevoj strani prostora motora.
Rezervne osigurače spremite u kutiju
s osiguračima u prtljažniku, izvedba
B. Otvorite poklopac 3 188.
Prije zamjene osigurača isključite
odgovarajući prekidač i kontakt.
Pregoreni osigurač ćete prepoznati
po rastaljenoj žici. Ne zamjenjujte
osigurač dok nije uklonjen uzrok
greške.
Neke funkcije su zaštićene s više
osigurača.
Osigurači mogu biti umetnuti i bez
postojanja funkcije.
Hvataljka osigurača
Hvataljka osigurača se može nalaziti
u kutiji s osiguračima u prtljažniku.
Njega vozila
Kutija s osiguračima u
prostoru motora
Hvataljku osigurača postavite na
različite tipove osigurača s gornje
strane ili bočno, i izvucite osigurač.
Umetnite odvijač u otvor do kraja i
zakrenite ga u stranu. Otvorite
poklopac prema gore i uklonite ga.
Kutija s osiguračima ima dva različita
rasporeda osigurača ovisno o izvedbi
kutije s osiguračima u prtljažniku,
3 188.
185
186
Njega vozila
Raspored osigurača povezan s
kutijom s osiguračima u
prtljažniku izvedbe A
Br. Strujni krug
Br. Strujni krug
Br. Strujni krug
13 Svjetlo u unutrašnjosti
29 Servo upravljač
14 Brisači vjetrobrana
30 Elektronika motora
15 Brisači vjetrobrana
31 Brisač stražnjeg prozora
32 Prekidač svjetla kočenja
1
ABS
2
ABS
16 Sirena, ABS, prekidač svjetla
kočenja, klima uređaj
3
Unutrašnji ventilator sustava
kontrole klime
17 Filter diesel goriva ili klima
uređaj
4
Ventilator unutrašnjosti, grijanje,
klima uređaj
18 Elektropokretač
5
Ventilator hladnjaka
6
Ventilator hladnjaka
7
Sustav središnjeg zaključavanja
8
Sustav pranja vjetrobrana, vrata
prtljažnika
9
Grijanje stražnjeg prozora,
grijanje vanjskih ogledala
19 –
20 Sirena
21 Elektronika motora
22 Elektronika motora
23 Podešavanje snopa prednjih
svjetala
24 Pumpa goriva
10 Priključak za dijagnostiku
25 –
11 Instrumenti
26 Elektronika motora
12 Mobilni telefon, infotainment
sustav, zaslon
27 Grijanje, klima uređaj
28 –
33 Podešavanje svjetlosnog snopa,
prekidač svjetala, prekidač
spojke, instrumenti, modul voza‐
čevih vrata
34 Kontrolna jedinica, modul stupa
upravljača
35 Infotainment sustav
36 Upaljač za cigarete, prednji
priključak za struju
Njega vozila
Raspored osigurača povezan s
kutijom s osiguračima u
prtljažniku izvedbe B
Br. Strujni krug
1
ABS
2
ABS
3
Ventilator unutrašnjosti
elektroničke kontrole klime
Br. Strujni krug
Br. Strujni krug
15 Brisači vjetrobrana
30 Elektronika motora
16 Upravljački modul elektronike,
Otvori&Pokreni sustav, ABS,
prekidač svjetla kočenja,
TwinTop
31 Prilagodljiva prednja svjetla,
podešavanje snopa prednjih
svjetala
17 Grijanje filtera diesel goriva
18 Elektropokretač
187
32 Sustav kočenja, klima uređaj,
prekidač spojke
33 Prilagodljiva prednja svjetla,
podešavanje snopa prednjih
svjetala, prekidač svjetala
4
Ventilator unutrašnjosti sustava
grijanja i klima uređaja
19 Elektronika mjenjača
5
Ventilator hladnjaka
21 Elektronika motora
34 Kontrolna jedinica, modul stupa
upravljača
6
Ventilator hladnjaka
22 Elektronika motora
35 Infotainment sustav
7
Sustav pranja vjetrobrana
8
Sirena
36 Mobilni telefon, infotainment
sustav, zaslon
9
Sustav pranja prednjih svjetala
23 Prilagodljiva prednja svjetla,
podešavanje snopa prednjih
svjetala
10 –
11 –
12 –
13 Svjetlo za maglu
14 Brisači vjetrobrana
20 Klima uređaj
24 Pumpa goriva
25 Elektronika mjenjača
26 Elektronika motora
27 Servo upravljač
28 Elektronika mjenjača
29 Elektronika mjenjača
188
Njega vozila
Kutija s osiguračima u
prtljažniku
Limuzina s 3 vrata
Za otvaranje, poklopac zakrenite
gore.
Kutija s osiguračima, izvedba A
Za zamjenu osigurača, uklonite
odgovarajuću zaštitnu kapicu.
Limuzina s 4 vrata
Za otvaranje, uvijte kopču suprotno
od kazaljki na satu i preklopite
poklopac dolje.
TwinTop
Kutija s osiguračima je iza poklopca.
Iza poklopca ne spremajte nikakve
predmete.
Ovisno o izvedbi opreme, postoje
dvije različite kutije s osiguračima.
Limuzina s 5 vrata, karavan,
kombi
Za otvaranje, zakrenite oba osigurača
kovanicom i poklopac preklopite
dolje.
Br. Strujni krug
Za otvaranje, povucite dva osigurača,
uklonite kopče i poklopac zakrenite
gore.
1
Svjetlo za maglu
2
-
3
Priključak za struju u prtljažniku
4
Svjetla za vožnju unatrag
5
Stražnji električni prozori
6
Klima uređaj
Njega vozila
Br. Strujni krug
Kutija s osiguračima, izvedba B
189
Br. Strujni krug
7
Prednji električni prozori
1
Prednji električni prozori
8
Grijanje vanjskih ogledala
2
-
3
Instrumenti
4
Grijanje, klima uređaj,
elektronička kontrola klime
5
Zračni jastuci
6
-
7
-
8
-
9
-
10 11 Grijanje stražnjeg stakla
12 Brisač stražnjeg prozora
13 Pomoć pri parkiranju
14 Grijanje, klima uređaj
15 16 Prepoznavanje zauzetosti
sjedala, Otvori&Pokreni sustav
190
Njega vozila
Br. Strujni krug
Br. Strujni krug
Alat vozila
17 Senzor za kišu, sustav
nadgledanja tlaka u gumama,
ogledalo u unutrašnjosti
31 -
Alat
18 Instrumenti, prekidači
19 20 CDC
21 Grijanje vanjskih ogledala
22 Krovni otvor
23 Stražnji električni prozori
24 Priključak za dijagnostiku
25 26 Električno preklopiva vanjska
ogledala
27 Ultrazvučni senzor, protu‐
provalni alarmni sustav
28 29 Upaljač za cigarete, prednji
priključak za struju
30 Stražnji priključak za struju
32 33 Otvori&Pokreni sustav
34 Krovni otvor, TwinTop
35 Stražnji priključak za struju
36 Priključak opreme za vuču
37 -
Vozila s kitom za popravak
gume
Alat i kit za popravak gume nalaze se
u spremištu ispod poklopca poda u
prtljažniku.
Vozila s rezervnim kotačem
38 Središnje zaključavanje,
terminal 30
39 Grijanje lijevog sjedala
40 Grijanje desnog sjedala
41 42 43 44 Dizalica i alat nalaze se u spremištu
ispod rezervnog kotača u prostoru
prtljažnika. Rezervni kotač 3 201.
Njega vozila
TwinTop
Alat za rad sa sklopivim tvrdim
krovom u slučaju nužde spremljen je
u pretincu za rukavice.
Kotači i gume
Stanje guma, stanje naplataka
Rubove prelazite polako i po
mogućnosti pod pravim kutom.
Vožnja preko oštrih rubova može
prouzročiti oštećenje gume i
naplatka. Prilikom parkiranja pazite
da gumu ne pritisnete uz rubni
kamen.
Redovito provjerite oštećenja
naplataka. U slučaju oštećenja ili
neuobičajenog trošenja zatražite
pomoć radionice.
Gume
Gume veličine 225/45 R 17 su
dozvoljene samo na vozilu
opremljenom elektroničkim
programom stabilnosti.
191
Astra OPC "Nürburgring
Edition" s gumama 225/40
ZR 18
Na ovaj model su u tvornici ugrađene
sportske gume visokih performansi,
veličina 225/40 ZR 18. Ove gume su
odobrene za korištenje na javnim
cestama ali imaju tipične
karakteristike za trke i odgovarajuće
plitak profil. Gume pružaju sportski
orijentiranim i iskusnim vozačima
bolje performanse i veće brzine na
suhim cestama ali mogu prouzročiti
izlijetanje vozila bez upozorenja ako
se ta granica prekorači. Izbjegavajte
prihvaćanje riskantnog stila vožnje
zbog ovih poboljšanih performansi. U
vlažnim uvjetima prilagodite svoj stil
vožnje i brzinu plitkom profilu.
Zimske gume
Zimske gume pružaju veću voznu
sigurnost na temperaturama ispod
7 °C i stoga ih treba ugraditi na sve
kotače.
192
Njega vozila
Gume veličine 185/65 R 15,
195/60 R 15, 195/65 R 15 i
205/55 R 16 smiju se koristiti kao
zimske gume.
Gume veličine 205/50 R17 mogu se
koristiti samo kao zimske gume.
Gume veličine 215/45 R 17,
225/45 R 17, 225/40 R 18 i 1),
225/40 ZR18 i 235/35 R 19 ne smiju
se koristiti kao zimske gume.
Limuzina, Karavan, Dostavno vozilo:
gume veličine 215/45 R 17 su
odobrene kao zimske gume samo
ako su na vozilo tvornički ugrađeni
18 inčni naplaci.
Zimske gume se mogu koristiti na
Astri OPC samo na posebnim
naplacima od lakog metala koje je
Opel odobrio.
Run-flat zimske gume se mogu
koristiti samo na odobrenim
naplacima od lakog metala.
U skladu sa specifičnim propisima
države, nalijepite naljepnicu za brzinu
u vidno polje vozača.
1)
Run-flat gume
Run-flat gume imaju ojačane,
samonosive bočne strane, koje
osiguravaju da gume uvijek imaju
određenu sposobnost vožnje, čak i
kada u njima nema tlaka.
Run-flat gume su dozvoljene samo na
vozilima s elektroničkim programom
stabilnosti i sustavom nadgledanja
tlaka u gumama ili sustavom detekcije
ispuhavanja.
Oprez
Redovito provjeravajte tlak u
gumama čak i kada su ugrađene
run-flat gume.
Ovisno o proizvođaču, run-flat gume
se mogu prepoznati po oznaci na
bočnoj stranici. Npr.
ROF = RunonFlat za Goodyear ili
SSR = Self Supporting Runflat Tyre
za Continental.
Astra OPC: Dozvoljene kao zimske gume bez lanaca za snijeg.
Korištenje run-flat guma je dozvoljeno
samo u kombinaciji s tvornički
odobrenim naplacima od lakog
metala.
Ne koristite kit za popravak gume.
Ne smije se koristiti ECO tlak za
gumu.
Run-flat gume se ne smiju kombinirati
sa standardnim gumama.
Ako se prebacujete na standardne
gume, imajte na umu da vozilo nije
opremljeno rezervnim kotačem ili
kitom za popravak gume.
Vožnja s oštećenom gumom
Gubitak tlaka u oštećenoj gumi
označava sustav nadgledanja tlaka u
gumama ili sustav detekcije
ispuhavanja.
Ukoliko u gumi nema tlaka, moguće
je nastaviti vožnju
■ pri brzini od maks 80 km/h
■ do udaljenosti od 80 km.
Njega vozila
9 Upozorenje
Vozilom će biti teže upravljati i
rukovati. Put zaustavljanja će biti
duži.
Prilagodite stil vožnje i brzinu
izmijenjenim uvjetima.
193
Pritisak guma
Tlak u hladnim gumama provjerite
najmanje svakih 14 dana i prije
početka svakog dužeg putovanja. Ne
zaboravite rezervni kotač. To također
vrijedi za vozila sa sustavom kontrole
tlaka u gumama.
Oznake na gumama
Primjerice 195/65 R 15 91 H
195 = Širina gume, mm
65 = Odnos širine i visine gume, %
R
= Vrsta pojasa: Radijalni
RF = Tip: RunFlat
15 = Promjer naplatka, inča
91 = Indeks opterećenja, npr. 91
odgovara 618 kg
H
= Slovo koda brzine
Slovo koda brzine:
Q = do 160 km/h
S = do 180 km/h
T = do 190 km/h
H = do 210 km/h
V = do 240 km/h
W = do 270 km/h
Uklonite ključ kapice ventila s
poklopca spremnika goriva i koristite
ga za odvijanje kapice ventila.
Na vozilima sa sustavom kontrole
tlaka u gumama, navijte adapter na
ventil.
Tlak u gumama 3 228 i na naljepnici
na unutrašnjoj strani poklopca
spremnika goriva.
Podaci o tlaku u gumama odnose se
na hladne gume. Vrijede za ljetne i
zimske gume.
Gumu rezervnog kotača uvijek
napumpajte na tlak za puno
opterećenje.
194
Njega vozila
ECO tlak u gumi služi za postizanje
najmanje moguće potrošnje goriva.
Ne smije se koristiti s run-flat
gumama.
Manji ili veći tlak u gumama od
propisanog utječe na sigurnost,
vozne karakteristike, komfor i
potrošnju, te povećava trošenje
guma.
Tlakovi u gumama razlikuju se ovisno
o raznim opcijama. Za ispravnu
vrijednost tlaka u gumama
pridržavajte se sljedećeg postupka:
1. Utvrdite vrstu pogona i vrstu
karoserije.
2. Utvrdite kod za identifikaciju
motora. Podaci o motoru 3 219.
3. Utvrdite odgovarajuću gumu.
Tablice s tlakom u gumama prikazuju
sve moguće kombinacije guma
3 228.
Posebne vrijednosti guma odobrene
za vaše vozilo potražite u EEC
Certifikatu sukladnosti koji vam je
isporučen s vozilom, ili u drugim
nacionalnim dokumentima za
registraciju vozila.
Vozač je odgovoran za ispravno
podešavanje tlaka u gumama.
9 Upozorenje
Ako je tlak u gumama suviše
nizak, to može uzrokovati jako
zagrijavanje guma i unutrašnja
oštećenja, te pri velikim brzinama
može doći do odvajanja dijelova
vozne površine guma pa čak i do
pucanja guma.
Sustav nadzora pritiska u
gumama
Sustav nadgledanja tlaka u gumama
kontinuirano provjerava tlak za sva
četiri kotača kada prekorači određenu
granicu.
Svi kotači moraju biti opremljeni
senzorima tlaka i gume moraju biti
pod propisanim tlakom. U suprotno,
tlak u gumi će se nadgledati
sustavom za detekciju ispuhavanja
3 195.
Napomena
U zemljama u kojima je zakonski
obavezna upotreba sustava na
nadzor tlaka u gumama, upotreba
kotača bez senzora tlaka
onemogućit će homologaciju vrste
vozila.
Aktualni tlakovi u gumama se mogu
prikazati na Info-Displayu 3 119.
Poruke vozila, tlak u gumi 3 113.
Kontrolno svjetlo w 3 101.
Ako je ugrađen kompletan set kotača
bez senzora tlaka (npr. četiri zimske
gume), neće biti prikazana poruka
greške. Sustav kontrole tlaka u
gumama ne može raditi. Moguća je
naknadna ugradnja senzora.
Korištenje komercijalno dostupnih
kitova za popravak tekućinom može
utjecati na funkciju sustava. Mogu se
koristiti tvornički odobreni sustavi.
Vanjski radio uređaj jake snage može
ometati sustav kontrole tlaka u
gumama.
Njega vozila
Inicijalizacija sustava
Ako guma gubi tlak, kontrolno svjetlo
w svijetli crveno. Odmah zaustavite
vozilo i provjerite tlak u gumi.
Kontrolno svjetlo w 3 101.
195
Kada dubina profila padne ispod
2–3 mm (zimske gume: 4 mm), gume
trebate zamijeniti iz sigurnosnih
razloga.
Inicijalizacija sustava
Nakon zamjene kotača, sustav se
mora inicijalizirati: gume napumpajte
na propisani tlak, uključite kontakt, a
zatim pritisnite i držite prekidač DDS
približno 4 sekunde, kontrolno svjetlo
w treperi tri puta.
Sustav detekcije
ispuhavanja gume
Sustav detekcije ispuhavanja gume
kontinuirano provjerava brzinu vrtnje
sve četiri gume.
Nakon korigiranja tlaka u gumi ili
zamjene kotača, sustav se mora
inicijalizirati: Uključite kontakt,
pritisnite i držite DDS prekidač
približno 4 sekunde, kontrolno svjetlo
w treperi tri puta.
Dubina profila
Redovito provjeravajte dubinu profila.
Zakonski dopuštena minimalna
dubina profila (1,6 mm) dosegnuta je
ako se profil istrošio do jedne od
oznaka istrošenosti (TWI). Njihov
položaj je radi lakšeg uočavanja
označen oznakom na bočnoj stranici
gume.
Ako se prednje gume troše više nego
stražnje, povremeno zamijenite
prednje i stražnje kotače.
196
Njega vozila
Gume stare, čak i ako se ne koriste.
Preporučamo zamjenu gume svakih
6 godina.
Poklopci kotača
Ako se koriste druge veličine u
odnosu na ugrađene u tvornici, može
biti potrebno reprogramirati
brzinomjer i napraviti druge izmjene
na vozilu.
Nakon promjene na gume druge
veličine, zamijenite naljepnicu s
tlakovima u gumama.
Moraju se koristiti tvornički odobreni
poklopci kotača i gume za određeno
vozilo i u skladu su s odgovarajućom
zahtjevima na kombinaciju kotača i
gume.
Ako se koriste poklopci kotača i gume
koji nisu tvornički odobreni, gume ne
moraju imati greben za zaštitu
naplatka.
Poklopci kotača ne smiju ometati
hlađenje kočnica.
Uklonite poklopce kotača ako ćete
postaviti lance za snijeg.
9 Upozorenje
9 Upozorenje
Uporaba neprikladnih guma ili
kotača može uzrokovati nesreću i
može imati za posljedicu
poništenje atesta vozila.
Uporaba nepodesnih guma ili
poklopaca kotača može dovesti do
naglog gubitka tlaka i time do
nezgode.
Promjena veličine guma i
kotača
Lanci za snijeg
Uporaba lanaca je dopuštena samo
na prednjim kotačima.
Upotrebljavajte samo fino pletene
lance koji proširuju gaznu površinu i
unutrašnju stranicu gume najviše
10 mm (uključujući bravu lanca).
9 Upozorenje
Oštećenje može prouzročiti
puknuće gume.
Njega vozila
Lanci za snijeg dopušteni su na
gumama veličine 185/65 R 15,
195/60 R 15, 195/65 R 15,
205/55 R 16 i 205/50 R17.
Lanci za snijeg dopušteni su na
gumama veličine 225/45 R 17,
225/40 R 18, 225/40 ZR18 i
235/35 R 192).
Limuzina, Karavan, Dostavno vozilo:
lanci za snijeg su odobreni za gume
veličine 215/45 R 17 samo ako su na
vozilo tvornički ugrađeni 18 inčni
naplaci.
Uporaba lanaca nije dozvoljena na
privremenom rezervnom kotaču.
9 Upozorenje
Ne vozite brže od 80 km/h.
Ne koristite dulje vrijeme.
Može utjecati na upravljanje i
rukovanje.
Ako je guma prazna:
Zategnite parkirnu kočnicu i odaberite
prvi stupanj prijenosa, stupanj za
vožnju unatrag ili P.
Kit za popravak gume se nalazi u
spremištu ispod poklopca poda
prtljažnika.
1. Vrećicu u kojoj se nalazi kit za
popravak gume izvadite iz
spremišta. Pažljivo izvadite
dijelove iz vrećice.
2. Izvadite kompresor.
Kit za popravak gume
Manja oštećenja na profilu gume
mogu se popraviti kitom za popravak
gume.
Strana tijela ne vadite iz gume.
Oštećenja veća od 4 mm ili oštećenja
u blizini naplatka se ne mogu
popraviti kitom za popravak gume.
2)
Dopušteno samo s ograničenim kutom upravljanja.
197
3. Izvadite električne kablove i
crijevo zraka iz spremišta na
donjoj strani kompresora.
198
Njega vozila
4. Crijevo zraka kompresora navijte
na ventil na boci.
5. Postavite bocu sa sredstvom za
brtvljenje u ležište na
kompresoru.
Postavite kompresor u blizini
gume tako da je boca sa
sredstvom za brtvljenje uspravna.
6. Odvijte kapicu ventila sa oštećene
gume.
7. Crijevo za napuhavanje gume
navijte na ventil gume.
8. Prekidač kompresora mora biti u
položaju §.
9. Utikač kompresora spojite na
priključak za dodatnu opremu ili
priključak upaljača za cigarete.
Kako bi izbjegli pražnjenje
akumulatora, preporučamo da
pokrenete motor.
10. Pregibni prekidač na kompresoru
pomaknite u položaj I. Guma se
puni sredstvom za brtvljenje.
11. Mjerač tlaka na kompresoru
pokazuje vrijednost do 6 bara dok
se boca sa sredstvom za
brtvljenje prazni (približno
30 sekundi). Tada tlak počinje
padati.
12. Kompletno sredstvo za brtvljenje
je upumpano u gumu. Započinje
pumpanje gume.
Njega vozila
14.
13. Propisani tlak u gumi trebao bi se
postići u roku od 10 minuta. Tlak
u gumama 3 228. Kada
postignete propisani tlak,
isključite kompresor.
Ako propisani tlak nije postignut u
roku od 10 minuta, odspojite kit za
popravak gume. Pomaknite vozilo
za jedan okretaj gume. Ponovno
spojite kit za popravak gume i
nastavite postupak pumpanja
tijekom 10 minuta. Ako propisani
tlak još uvijek nije postignut, guma
je previše oštećena. Zatražite
pomoć radionice.
15.
16.
17.
Prekomjerni tlak u gumi ispustite
prekidačem iznad indikatora
tlaka.
Ne koristite kompresor dulje od
10 minuta.
Odspojite kit za popravak. Crijevo
za pumpanje gume spojite na
slobodni ventil na boci. Na ovaj
način sprječavate curenje
sredstva za brtvljenje. Kit za
popravak gume spremite u
prtljažnik.
Ostatke sredstva za brtvljenje
uklonite krpom.
Naljepnicu s naznačenom
maksimalnom brzinom skinite s
boce sa sredstvom za brtvljenje i
nalijepite u vidnom polju vozača.
Odmah nastavite vožnju tako da
se sredstvo za brtvljenje u gumi
jednoliko rasporedi. Zaustavite se
nakon otprilike 10 km vožnje (ali
ne dulje od 10 minuta) i provjerite
tlak u gumi. Kada to radite, crijevo
kompresora za zrak, spojite
direktno na ventil gume.
199
Ako je tlak u gumi veći od
1,3 bara, podesite na propisani
tlak. Ponavljate postupak dok više
ne bude gubitka tlaka.
Ako je tlak u gumi pao ispod
1,3 bara, vozilo se ne smije
koristiti. Zatražite pomoć
radionice.
18. Kit za popravak gume spremite u
prtljažnik.
Napomena
Vozne karakteristike popravljene
gume su značajno drugačije, stoga
ovu gumu zamijenite.
Ako začujete neuobičajenu buku ili
ako kompresor postane vruć,
isključite kompresor na najmanje
30 minuta.
Ugrađeni sigurnosni ventil otvara se
na 7 bara.
Pazite na datum isteka kita za
popravak gume. Nakon tog datuma
se više ne mogu jamčiti njegove
sposobnosti brtvljenja. Obratite
pažnju na upute o skladištenju na
boci sa sredstvom za brtvljenje.
200
Njega vozila
Iskorištenu bocu sa sredstvom za
brtvljenje zamijenite. Bocu odložite
prema primjenjivim zakonskim
propisima.
Kompresor i sredstvo za brtvljenje
mogu se koristiti od približno -30 °C.
Priloženi adapteri se mogu koristiti
za napuhavanje drugih predmeta
npr. nogometne lopte, zračnih
madraca, čamaca itd. Nalaze se s
donje strane kompresora. Za
uklanjanje, navijte crijevo
kompresora za zrak i izvucite
adapter.
Zamjena kotača
Neka vozila su opremljena kitom za
popravak gume umjesto rezervnim
kotačem 3 197.
Izvršite sljedeće pripreme i poštujte
sljedeće informacije:
■ Parkirajte na ravnoj, tvrdoj podlozi
koja nije skliska. Prednji kotači
moraju biti usmjereni ravno
naprijed.
■ Zategnite parkirnu kočnicu i
odaberite prvi stupanj prijenosa,
stupanj za vožnju unatrag ili P.
■ Uklonite rezervni kotač 3 201.
■ Na Astri TwinTop, krov mora biti
zatvoren prije podizanja vozila.
■ Nikada ne vršite zamjenu više od
jednog kotača odjednom.
■ Dizalicu koristite samo za zamjenu
kotača u slučaju probijanja, ne za
zamjenu sezonskih zimskih ili
ljetnih guma.
■ Ako je podloga na koju se dizalica
oslanja mekana, ispod dizalice je
potrebno postaviti čvrstu
(maksimalno 1 cm debelu)
podlogu.
■ U podignutom vozilu ne smiju se
nalaziti osobe ili životinje.
■ Ne uvlačite se ispod podignutog
vozila.
■ Ne pokrećite vozilo kada je
podignuto dizalicom.
■ Prije stavljanja vijaka, očistite ih i
lagano premažite konus svakog
vijka komercijalno dostupnom
masti.
1. Kukom skinite poklopac kotača.
Alat vozila 3 190.
Za poklopce kotača s vidljivim
vijcima kotača: Poklopac može
ostati na kotaču. Ne uklanjajte
kružne osigurače na vijcima
kotača.
Kotači od lakog metala: Skinite
čepove vijaka kotača pomoću
odvijača i skinite ga. Za zaštitu
kotača, postavite mekanu krpu
između odvijača i naplatka od
lakog metala.
Njega vozila
3. Uvjerite se da je dizalica pravilno
postavljena ispod točaka za
podizanje vozila.
2. Postavite ključ za vijke kotača
pazeći da je pravilno nasjeo i
otpustite svaki vijak za pola
okretaja.
4. Postavite dizalicu na potrebnu
visinu prije postavljanja direktno
ispod točke podizanja na način
koji sprječava njeno klizanje.
Spojite ručku dizalice i s pravilno
poravnatom dizalicom okrećite
ručku dok se kotač ne odigne od
podloge.
5. Odvijte vijke kotača.
6. Zamijenite kotač.
7. Postavite vijke kotača.
8. Spustite vozilo.
201
9. Postavite ključ za vijke kotača
pazeći da je pravilno nasjeo i
zategnite svaki vijak križnim
redoslijedom. Moment pritezanja
je 110 Nm.
10. Poravnajte otvor ventila na
poklopcu kotača s ventilom gume
prije postavljanja.
Ugradite kapice matice kotača.
11. Zamijenjeni kotač 3 197 i alat
vozila spremite 3 190.
12. Provjerite tlak u gumi ugrađenog
kotača a također i moment
pritezanja vijaka kotača što je prije
moguće.
Neispravnu gumu obnovite ili
popravite.
Rezervni kotač
Neka vozila su opremljena kitom za
popravak gume umjesto rezervnim
kotačem.
Rezervni kotač se može klasificirati
kao privremeni rezervni kotač ovisno
o veličini u usporedbi s drugim
ugrađenim kotačima i propisima
zemlje.
202
Njega vozila
Rezervni kotač ima čelični naplatak.
Korištenje rezervnog kotača koji je
manji od ostalih kotača ili zajedno sa
zimskim gumama može utjecati na
vozne osobine. Oštećenu gumu
zamijenite što je prije moguće.
spremiti kotač koji je širi od rezervnog
kotača, poklopac poda se može
postaviti na kotač koji viri.
To se mora uzeti u obzir kada se
utovaruje prtljažnik, posebice kod
Astre TwinTop 3 41.
Karavan
za učvršćenje kroz proreze na
poklopcu poda. Vozila s kutijom za
teret: uklanjanje 3 77.
TwinTop
Pristup rezervnom kotaču kada je
krov otvoren: Zakačite prekrivač
prtljažnika na okvir stražnjeg prozora
i aktivirajte pomoć pri utovaru 3 79.
Podignite poklopac poda u
prtljažniku.
Privremeni rezervni kotač
Rezervni kotač spremljen je u
prtljažnik ispod poklopca poda.
Učvršćen je u ležištu pomoću krilne
matice.
Prostor rezervnog kotača nije
namijenjen za sve veličine odobrenih
guma. Ako je u prostor rezervnog
kotača nakon zamjene potrebno
Uklonite adapter i kuke s vodilica na
stranicama prtljažnika. Podignite
stražnje ušice za učvršćenje i
podignite poklopac poda u okomiti
položaj tako da se naslanja na oblogu
krova. Pri zatvaranju, provucite ušice
Korištenje privremenog rezervnog
kotača može utjecati na vozne
osobine. Oštećenu gumu obnovite ili
popravite što je prije moguće.
Ugradite samo jedan privremeni
rezervni kotač. Ne vozite brže od
80 km/h. U zavoje ulazite polako. Ne
koristite dulje vrijeme.
Nije dopuštena upotreba
privremenog rezervnog kotača na
stražnjoj osovini dok vučete drugo
vozilo. Stoga montirajte privremeni
rezervni kotač na prednju osovinu, a
kotač punog profila na stražnju
osovinu.
Njega vozila
Lanci za snijeg 3 196.
Gume sa smjerom rotacije
Gume s unaprijed određenim
smjerom okretanja ugrađujte s
propisanim smjerom okretanja. Smjer
okretanja raspoznat ćete po simbolu
(primjerice strelica) koji se nalazi s
bočne strane gume.
Sljedeće vrijedi za gume ugrađene u
suprotnom smjeru od okretanja:
■ Može utjecati na vozne osobine.
Oštećenu gumu obnovite ili
popravite što je prije moguće.
■ Vozite posebice pažljivo na mokrim
i snijegom pokrivenim površinama
ceste.
Pokretanje kablovima
Ne pokrećite motor korištenjem
punjača akumulatora.
Motor vozila s ispražnjenim
akumulatorom može se pokrenuti
pomoću kablova za pokretanje i
akumulatora drugog vozila.
9 Upozorenje
Budite iznimno pažljivi kad vršite
pokretanje kablovima. Svako
odstupanje od sljedećih uputa
može uzrokovati ozljede ili
oštećenja koja mogu nastati
uslijed eksplozije akumulatora,
kao i oštećenja električnih sustava
u oba vozila.
9 Upozorenje
Izbjegavajte kontakt s očima,
kožom, tkaninama i obojanim
površinama. Tekućina sadrži
203
sumpornu kiselinu koja pri
izravnom kontaktu uzrokuje
ozljede i oštećenja.
■ Nikada ne izlažite akumulator
otvorenom plamenu ili iskrama.
■ Pri temperaturama oko 0 °C
ispražnjeni akumulator se već
može smrznuti. Prije spajanja
kablova za pokretanje akumulator
odmrznite.
■ Pri radu s akumulatorom zaštitite
oči i koristite zaštitnu odjeću.
■ Koristite pomoćni akumulator istog
napona (12 V). Njegov kapacitet
(Ah) ne smije biti znatno manji od
ispražnjenog akumulatora.
■ Koristite kablove za pokretanje s
izoliranim štipaljkama i promjera
najmanje 16 mm2 (25 mm2 za
diesel motore).
■ Ispražnjeni akumulator ne
odspajajte iz strujnog kruga vozila.
■ Isključite sve nepotrebne električne
potrošače.
■ Za vrijeme postupka pokretanja ne
naginjite se iznad akumulatora.
204
Njega vozila
■ Ne dozvolite da se polne stezaljke
jednog kabela dotiču sa
stezaljkama drugog kabela.
■ Vozila ne smiju doći u kontakt jedno
s drugim tijekom postupka
pokretanja kablovima.
■ Zategnite parkirnu kočnicu,
mjenjač je u praznom hodu,
automatski mjenjač u P.
Redoslijed spajanja kablova:
1. Spojite crveni kabel na pozitivni
terminal pomoćnog akumulatora.
2. Spojite drugi kraj crvenog kabela
na pozitivni terminal ispražnjenog
akumulatora.
3. Spojite crni kabel na negativni
terminal pomoćnog akumulatora.
4. Spojite drugi kraj crnog kabela na
točku uzemljenja vozila, kao što je
blok motora ili vijčani spoj nosača
motora. Spojite što je dalje
moguće od ispražnjenog
akumulatora, ipak najmanje
60 cm.
Kablove postavite tako da ih ne može
zahvatiti neki od pokretnih dijelova
motora.
Za pokretanje motora:
1. Pokrenite motor vozila koje daje
struju kod pokretanja kablovima.
2. Nakon 5 minuta, pokrenite drugi
motor. Pokušaji pokretanja
motora ne smiju trajati dulje od
15 sekundi i to u razmacima od
1 minute.
3. Pustite da oba motora rade
približno 3 minute u praznom
hodu s priključenim kablovima.
4. Uključite električne potrošače
(npr. prednja svjetla, grijanje
stražnjeg prozora) na vozilu koje
se pokreće kablovima.
5. Pri skidanju kablova postupite
točno suprotnim redoslijedom.
Njega vozila
Vuča
Oprez
Vučenje vozila
Odvojite donji dio poklopca pritiskom
i uklonite ga povlačenjem prema
dolje.
Karika za vuču je spremljena s alatom
vozila 3 190.
205
Lagano krenite. Izbjegavajte
trzaje. Velike vučne sile mogu
oštetiti vozilo.
Kariku za vuču umetnite i zakrećite do
kraja dok ne bude zategnuta i u
vodoravnom položaju.
Zakačite uže za vuču – ili još bolje
šipku za vuču – na kariku za vuču.
Karika za vuču se smije koristiti samo
za vuču a ne za izvlačenje vozila.
Uključite kontakt kako biste otključali
kolo upravljača te kako bi mogli
upotrijebiti svjetlo kočnica, sirenu i
brisače.
Open&Start sustav 3 22.
Mjenjač je u praznom hodu.
Kad motor ne radi, potrebna je znatno
veća sila za kočenje i upravljanje.
Da bi spriječili ulaz ispušnih plinova
vučnog vozila u putnički prostor,
uključite sustav recirkulacije zraka i
zatvorite prozore.
Vozila s automatskim mjenjačem se
moraju vući prema naprijed, ne brže
od 80 km/h i ne dalje od 100 km. U
svim drugim slučajevima i kada je
mjenjač neispravan, prednja osovina
se mora podići s tla.
Zatražite pomoć servisa.
Automatizirani ručni mjenjač 3 145.
Nakon vuče, odvijte kariku za vuču i
ponovno postavite poklopac.
206
Njega vozila
Vuča drugog vozila
Za druge modele otkačite osigurače
prema dolje i uklonite poklopac.
Karika za vuču je spremljena s alatom
vozila 3 190.
Oprez
Lagano krenite. Izbjegavajte
trzaje. Velike vučne sile mogu
oštetiti vozilo.
Nakon vuče, odvijte kariku za vuču i
ponovno postavite poklopac.
Izvedba s poklopcem: ugradite
umetanjem donjih izdanaka poklopca
u odbojnik, preklopite i zatim pritisnite
jezičke na vrhu kako bi se zakačili.
Odspojite donji dio poklopca i izvucite
ga prema dolje.
Kariku za vuču umetnite i zakrećite do
kraja dok ne bude zategnuta i u
vodoravnom položaju.
Ušica koja se nalazi straga na
podvozju vozila nikada se ne smije
koristiti kao karika za vuču.
Zakačite uže za vuču – ili još bolje
šipku za vuču – na kariku za vuču.
Karika za vuču se smije koristiti samo
za vuču a ne za izvlačenje vozila.
Njega vozila
Njega izgleda
Njega vanjštine
Brave
Brave su tvornički namazane visoko
kvalitetnom mašću za cilindre brava.
Koristite sredstvo za odmrzavanje
samo kada je neophodno, jer to
uklanja mast i utječe na funkciju
brave. Nakon upotrebe sredstva za
odmrzavanje, obratite se radionici
radi podmazivanja brava.
Pranje
Lak Vašeg vozila je izložen utjecajima
okoline. Redovito operite i
konzervirajte vozilo voskom. Kada
koristite automatske autopraonice,
odaberite program koji uključuje
zaštitu voskom.
Ptičji izmet, mrtve insekte, smolu,
pelud i sl. odmah očistite, budući da
sadrže agresivne sastojke koji mogu
oštetiti lak.
Ako koristite autopraonicu, ponašajte
se prema uputama proizvođača
autopraonice. Brisači vjetrobrana i
stražnjeg prozora moraju biti
isključeni. Uklonite antenu i vanjsku
opremu kao što su krovni nosači itd.
Ako vozilo perete ručno, pazite da su
unutrašnje strane blatobrana dobro
isprane.
Očistite rubove i preklope na
otvorenim vratima i poklopcu motora
kao i područja koja oni pokrivaju.
Oprez
Uvijek upotrebljavajte sredstvo za
čišćenje pH vrijednosti 4 do 9.
Ne upotrebljavajte sredstva za
čišćenje na vrućim površinama.
Prostor motora ne čistite mlazom
pare ili mlazom pod visokim tlakom.
Vozilo temeljito isperite i obrišite
kožnom krpom. Kožnu krpu češće
isperite. Za lakirane i za prozorske
površine koristite različite kožne krpe:
ostaci voska na staklima smanjuju
vidljivost.
207
Za uklanjanje mrlja od katrana ne
koristite tvrde predmete. Na lakiranim
površinama koristite sprej za
uklanjanje katrana.
Vanjska svjetla
Poklopci prednjih i drugih svjetala
izrađeni su od plastike. Ne koristite
abrazivna ili nagrizajuća sredstva,
strugalo za led, te ih ne čistite dok su
suhi.
Poliranje i zaštita voskom
Vozilo redovito zaštitite voskom
(barem kada voda više ne stvara
kuglice). U suprotnom, lak će se
isušiti.
Poliranje je potrebno samo ako je lak
matirao ili ako su se za njega uhvatile
tvrde supstance.
Sredstvo za poliranje sa silikonom
stvara zaštitni sloj, te nije potrebno
konzerviranje.
Plastične dijelove karoserije ne
tretirajte voskom ili sredstvima za
poliranje.
208
Njega vozila
Prozori i metlice brisača
vjetrobrana
Prikladna je meka krpa bez vlakana ili
koža za staklo uz primjenu sredstva
za čišćenje prozora i odstranjivača
insekata.
Prilikom čišćenja stražnjeg stakla s
unutarnje strane, obavezno brišite
paralelno s grijaćim elementima kako
ih ne biste oštetili.
Za mehaničko odstranjivanje leda
upotrebljavajte uobičajeno strugalo
za led oštrih rubova. Strugalo čvrsto
pritisnite uz staklo, kako ispod
strugala ne bi dospjela prljavština
koja može oštetiti staklo (ogrebotine).
Zaprljane metlice brisača očistite
mekanom krpom i sredstvom za
čišćenje prozora.
Krovni otvor
Nikada ga ne čistite otapalima ili
abrazivnim sredstvima, gorivom,
agresivnim sredstvima (napr.
sredstvima za čišćenje boje, otopine
koje sadrže aceton itd.), kiselim ili
iznimno alkalnim sredstvima ili
abrazivnim jastučićima (spužvama).
Ne nanosite vosak ili sredstva za
poliranje na srednji dio krovnog
otvora.
Kotači i gume
Ne koristite uređaje za čišćenje
mlazom pod visokim tlakom.
Naplatke očistite pH neutralnim
sredstvom za čišćenje kotača.
Naplaci su lakirani i mogu se
njegovati istim sredstvima kao i
karoserija.
Oštećenja laka
Manja oštećenja laka popravite
olovkom za retuširanje prije stvaranja
korozije. Za popravak većih oštećenja
ili područja s korozijom kontaktirajte
radionicu.
Podvozje
Neka područja podvozja vozila imaju
PVC presvlaku dok druga kritična
područja imaju dugotrajnu presvlaku
od zaštitnog voska.
Nakon pranja podvozja, provjerite
podvozje i ako je potrebno zaštite ga
voskom.
Materijali od bitumena/gume mogu
oštetiti PVC sloj. Radove na podvozju
izvršite u radionici.
Prije i nakon zime, operite podvozje i
provjerite sloj zaštitnog voska.
Prostor motora
Dijelove motora koji su obojani kao i
vozilo njegujte kao i ostale obojane
površine.
Preporuča se pranje prostora motora
i zaštita voskom prije i nakon zimskog
perioda vožnje. Prije pranja motora,
zaštitite alternator i spremnik tekućine
za kočnice plastičnom folijom.
Prilikom pranja motora pomoću
uređaja pod tlakom, ne usmjeravajte
mlaz prema sastavnim dijelovima
Njega vozila
sustava protiv blokiranja kotača
(ABS), klima uređaja, ili na remenski
prijenos i njegove sastavne dijelove.
Nakon pranja motora, sve
komponente u prostoru motora
temeljito zaštitite u radionici zaštitnim
voskom.
Ne koristite uređaje za čišćenje
mlazom pod visokim tlakom.
TwinTop
Sve brtve očistite vlažnom krpom bez
vlakana. Dopustite da se osuši u
potpunosti. S vremena na vrijeme sve
brtve na krovu i okviru vjetrobrana
podmažite primjerice specijalnim
priborom za održavanje (dostupan
kod servisnog partnera za Opel).
Dobar kontakt između tankih rubova
gume i površine brtvljenja sprječava
curenje i smanjuje silu zatvaranja.
Međupoložaj krova za čišćenje 3 41.
Ne koristite uređaje za čišćenje
mlazom pod visokim tlakom.
Oprema za vuču
Ne čistite motku kuke za vuču
mlazom pare ili mlazom pod visokim
tlakom.
Njega unutrašnjosti
Unutrašnji prostor i presvlake
Unutrašnjost vozila, uključujući ploču
s instrumentima i obloge, čistite samo
suhom krpom ili sredstvom za
čišćenje unutrašnjosti.
Presvlake od kože očistite čistom
vodom i mekom krpom. U slučaju
jačeg zaprljanja, upotrijebite komplet
za održavanje kože.
Ploču s instrumentima i zaslone treba
čistiti samo mekanom vlažnom
krpom. Po potrebi upotrijebite blagu
otopinu sa sapunom.
Presvlake od tkanine čistite pomoću
usisavača i četke. Uklonite mrlje
sredstvom za čišćenje presvlaka.
Tkanine u boji mogle bi izgubiti boju.
Tako biste mogli dobiti vidljive razlike
u boji, posebno kod svijetlih
209
presvlaka. Mrlje koje se mogu ukloniti
i mjesta na kojima se boja izblijedila
trebalo bi čim prije očistiti.
Sigurnosne pojaseve čistite mlakom
vodom ili sredstvom za čišćenje
unutrašnjosti.
Oprez
Zakačite čičak trake (Velcro) jer
otvorene čičak trake na odjeći
mogu oštetiti presvlaku sjedala.
Isto vrijedi i za odjeću s oštrim
predmetima, kao što su patentni
zatvarači, pojasevi ili jeans s
čavlićima.
Plastični i gumeni dijelovi
Plastični i gumeni dijelovi se mogu
očistiti istim sredstvom za čišćenje
korištenim za karoseriju. Ako je
potrebno koristite sredstvo za
čišćenje unutrašnjosti. Ne koristite
nijedno drugo sredstvo. Posebice
izbjegavajte razrjeđivače i benzin. Ne
koristite uređaje za čišćenje mlazom
pod visokim tlakom.
210
Servis i održavanje
Servis i održavanje
Opće napomene
Opće napomene ........................ 210
Preporučene tekućine, sredstva
za podmazivanje i dijelovi .......... 211
Da bi Vaš automobil uvijek ispravno
radio, ostao siguran u prometu i
zadržao svoju vrijednost, važno je da
se svi poslovi održavanja navedeni u
servisnoj knjižici obavljaju u
intervalima kako su navedeni.
Detaljan, najnoviji plan servisa za
Vaše vozilo je dostupan u radionici.
Servisni zaslon 3 96.
Servisne informacije
Europski servisni intervali
Servisiranje je obavezno svakih
30.000 km ili 1 godinu, ovisno što prije
nastupi.
Europski raspored vrijedi za sljedeće
zemlje:
Andora, Austrija, Belgija, Bosna i
Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna
Gora, Republika Češka, Danska,
Estonija, Finska, Francuska,
Njemačka, Grčka, Grenland,
Hrvatska, Island, Irska, Izrael, Italija,
Latvija, Litva, Luksemburg,
Mađarska, Malta, Makedonija,
Nizozemska, Norveška, Poljska,
Portugal, Rumunjska, Slovačka,
Slovenija, Srbija, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Velika Britanija
Servisni zaslon 3 96.
Međunarodni servisni intervali
Servisiranje je obavezno svakih
15.000 km ili 1 godinu, ovisno što prije
nastupi.
Međunarodni raspored servisa vrijedi
za zemlje koje nisu navedene u
Europskom rasporedu servisa.
Servisni zaslon 3 96.
Potvrde
Potvrda servisa se bilježi u Servisnoj
i jamstvenoj knjižici. Servisna
radionica upisuje datum i kilometražu
i potvrđuje žigom i potpisom.
Budite sigurni da je Servisna i
jamstvena knjižica pravilno ispunjena
jer je dokaz kontinuiranog servisiranja
neophodan za zadovoljavanje uvjeta
jamstva ili zahtjeva dobre volje, a
također je i korisno prilikom prodaje
vozila.
Servis i održavanje
Fiksni servisni interval
Kada je vrijeme za servis, na
servisnom zaslonu se pojavljuje
InSP približno 10 sekundi kada se
uključi kontakt. Sljedeći servis izvršite
u radionici unutar jednog tjedna ili
500 km (što se prije dogodi).
Servisni zaslon 3 96.
Fleksibilni servisni interval
Servisni interval je zasnovan na
nekoliko parametara ovisno o uporabi
i izračunava se uporabom tih
parametara.
Ako je preostala udaljenost manja od
1500 km, na zaslonu je prikazano
InSP i preostala udaljenost od
1000 milja, kad se kontakt uključi i
isključi. Ako je preostalo manje od
1000 km, nekoliko sekundi je
prikazano InSP. Sljedeći servis
izvršite u radionici unutar
jednog tjedna ili 500 km (što se prije
dogodi).
Prikaz preostale udaljenosti:
1. Isključite kontakt.
2. Kratko pritisnite gumb resetiranja
putnog brojača kilometara.
Prikazano je očitanje brojača
kilometara.
3. Pritisnite i držite gumb resetiranja
približno 2 sekunde. Prikazuje se
InSP i preostala udaljenost.
Servisni zaslon 3 96.
211
Preporučene tekućine,
sredstva za
podmazivanje i dijelovi
Preporučene tekućine i
sredstva za podmazivanje
Koristite jedino proizvode koji
zadovoljavaju preporučene
specifikacije. Jamstvo ne pokriva
oštećenja nastala uslijed korištenja
proizvoda koji nisu sukladni ovim
specifikacijama.
9 Upozorenje
Radni materijali su opasni i mogu
biti otrovni. Rukujte pažljivo.
Obratite pažnju na informacije
navedene na spremnicima.
Motorno ulje
Motorno ulje je označeno prema
svojoj kvaliteti i viskozitetu. Kvaliteta
je važnija od viskoziteta kada birate
koje ćete motorno ulje koristiti.
Kvaliteta ulja osigurava npr. čistoću
motora, zaštitu od trošenja i kontrolu
212
Servis i održavanje
starenja ulja, dok klasa viskoziteta
daje informaciju o debljini uljnog filma
u temperaturnom području.
Dexos je najnovija kvaliteta motornog
ulja, koja pruža optimalnu zaštitu za
benzinske i dizelske motore. Ako nije
dostupnu, mogu se koristiti druga
motorna ulja navedenih kvaliteta.
Preporuke za benzinske motore
vrijede i za motore pogonjene
komprimiranim prirodnim plinom
(CNG), tekućim plinom (LPG) i
etanolom (E85).
Odaberite prikladno motorno ulje
temeljem njegove kvalitete i sukladno
minimalnoj temperaturi okoline
3 216.
Nadolijevanje motornog ulja
Motorna ulja raznih proizvođača i
marki se mogu miješati sve dok su u
skladu sa zahtijevanom kvalitetom i
viskozitetom motornog ulja.
Zabranjena je uporaba samo
motornih ulja kvalitete ACEA A1/B1 ili
A5/B5 jer mogu prouzročiti
dugotrajno oštećenje motora u
određenim uvjetima rada.
Odaberite prikladno motorno ulje
temeljem njegove kvalitete i sukladno
minimalnoj temperaturi okoline
3 216.
Dodatni aditivi za motorno ulje
Korištenje dodatnih aditiva za
motorna ulja može prouzročiti
oštećenje i obezvrijediti jamstvo.
Klase viskoziteta motornog ulja
SAE klasa viskoziteta daje
informaciju o debljini uljnog filma.
Multigradna ulja označena su s dvije
brojke, npr. SAE 5W-30. Prva brojka,
praćena slovom W, označava
viskozitet na niskim temperaturama,
a druga brojka visokozitet na visokim
temperaturama.
Odaberite odgovarajuću klasu
viskoziteta ovisno o minimalnoj
temperaturi okoline 3 216.
Sve preporučene kvalitete viskoziteta
prikladne su za korištenje pri visokim
vanjskim temperaturama.
Rashladno sredstvo i antifriz
Koristite samo dugotrajno rashladno
sredstvo (LLC) bez silikata sa
zaštitom od smrzavanja.
Sustav je tvornički napunjen
rashladnim sredstvom za izvanrednu
zaštitu od korozije i smrzavanja do
približno -28 °C. Ova koncentracija se
treba održavati tijekom cijele godine.
Korištenje dodatnih aditiva za
rashladno sredstvo namijenjeno za
dodatnu zaštitu od korozije ili za
brtvljenje manjih istjecanja može
prouzročiti probleme u radu.
Odgovornost za posljedice zbog
korištenja dodatnih aditiva za
rashladno sredstvo će biti odbijena.
Tekućina kočnica i spojke
Koristite isključivo kočionu tekućinu
visoke kvalitete koja je odobrena za
vaše vozilo, kontaktirajte radionicu.
Tijekom vremena, tekućina za
kočnice upija vlagu koja će smanjiti
efikasnost kočnica. Stoga je tekućinu
za kočnice potrebno zamijeniti u
navedenom intervalu.
Servis i održavanje
Tekućina za kočnice treba biti
spremljena u zabrtvljenu kanticu kako
bi se izbjeglo upijanje vode.
Osigurajte da se tekućina za kočnice
ne može onečistiti.
213
214
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Identifikacija vozila
Identifikacijski broj vozila
Identifikacija vozila ..................... 214
Podaci vozila .............................. 216
Identifikacijski broj vozila može biti
utisnut na ploču s instrumentima,
vidljiv kroz vjetrobran.
Identifikacijski broj vozila je otisnut na
identifikacijskoj pločici i na podu,
ispod pokrivača poda, vidljivoj ispod
poklopca.
Tehnički podaci
Identifikacijska pločica
Identifikacijska pločica se nalazi na
okviru prednjih desnih vrata.
Podaci na identifikacijskoj pločici:
1 = Proizvođač
2 = Broj odobrenja
3 = Identifikacijski broj vozila
4 = Dopuštena ukupna masa vozila
u kg
5 = Dopuštena ukupna masa
podvozja u kg
6 = Dopušteno najveće opterećenje
prednjeg ovjesa u kg
7 = Dopušteno najveće opterećenje
stražnjeg ovjesa u kg
8 = Podaci specifični za vozilo ili
specifični za državu
Opterećenje prednje i stražnje
osovine zajedno ne smije prekoračiti
najveću dopuštenu masu. Na primjer,
u slučaju da je opterećenje prednje
osovine potpuno iskorišteno, tada se
stražnja osovina može opteretiti
samo još do najveće dopuštene
mase.
Tehnički podaci su određeni u
sukladnosti s EU normama.
Zadržavamo pravo izmjene. Podaci u
dokumentima vozila uvijek imaju
prednost pred podacima u ovom
priručniku.
215
Identifikacija motora
Tablice tehničkih podataka prikazuju
identifikacijski kod motora. Podaci o
motoru 3 219.
Kako biste utvrdili odgovarajući
motor, potražite snagu motora u EEC
Certifikatu sukladnosti koji je
isporučen s vozilom ili u drugim
nacionalnim dokumentima za
registraciju vozila.
216
Tehnički podaci
Podaci vozila
Preporučene tekućine i maziva
Europski raspored servisa
Potrebna kvaliteta motornog ulja
Sve europske zemlje
(osim Bjelorusije, Moldavije, Rusije, Srbije, Turske)
Kvaliteta motornog ulja
Samo Izrael
Benzinski motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Diesel motori
Benzinski motori
Diesel motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
dexos 1
-
-
✔
-
dexos 2
✔
✔
-
✔
Ako dexos kvaliteta nije dostupna možete koristiti maksimalno 1 litru motornog ulja kvalitete ACEA C3 jednom, između
svake zamjene ulja.
Klase viskoziteta motornog ulja
Sve europske zemlje i Izrael
(osim Bjelorusije, Moldavije, Rusije, Srbije, Turske)
Temperatura okoline
Benzinski i diesel motori
do - 25 °C
SAE 5W-30 ili SAE 5W-40
ispod -25 °C
SAE 0W-30 ili SAE 0W-40
Tehnički podaci
217
Međunarodni raspored servisa
Potrebna kvaliteta motornog ulja
Sve zemlje izvan Europe
osim Izraela
Kvaliteta motornog ulja
Samo Bjelorusija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turska
Benzinski motori
Diesel motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Benzinski motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Diesel motori
dexos 1
✔
-
-
-
dexos 2
-
✔
✔
✔
Ako dexos kvaliteta nije dostupna, možete koristiti samo ulja dolje navedene kvalitete:
Sve zemlje izvan Europe
osim Izraela
Kvaliteta motornog ulja
Samo Bjelorusija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turska
Benzinski motori
Diesel motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Benzinski motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Diesel motori
GM-LL-A-025
✔
-
✔
-
GM-LL-B-025
-
✔
-
✔
218
Tehnički podaci
Sve zemlje izvan Europe
osim Izraela
Kvaliteta motornog ulja
Samo Bjelorusija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turska
Benzinski motori
Diesel motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Benzinski motori
(uključujući CNG, LPG, E85)
Diesel motori
ACEA A3/B3
✔
-
✔
-
ACEA A3/B4
✔
✔
✔
✔
ACEA C3
✔
✔
✔
✔
API SM
✔
-
✔
-
Norma API SN za
očuvanje resursa
✔
-
✔
-
Klase viskoziteta motornog ulja
Sve zemlje izvan Europe (osim Izraela),
uključujući Bjelorusiju, Moldaviju, Rusiju, Srbiju, Tursku
Temperatura okoline
Benzinski i diesel motori
do - 25 °C
SAE 5W-30 ili SAE 5W-40
ispod -25 °C
SAE 0W-30 ili SAE 0W-40
do -20 °C
SAE 10W-301) ili SAE 10W-401)
1)
Dopušteno, ali preporučuje se korištenje ulja SAE 5W-30 ili SAE 5W-40 dexos kvalitete.
Tehnički podaci
Podaci o motoru
Prodajna oznaka
1.6
1.8
1.7
1.7
Identifikacijski kod motora
A16 XER
A18 XER
A 17 DTJ
A 17 DTR
Broj cilindara
4
4
4
4
Zapremina motora [cm3]
1598
1796
1686
1686
Snaga motora [kW]
85
103
81
92
pri okr/min
6000
6300
3800
4000
Okretni moment [Nm]
155
175
260
280
pri okr/min
4000
3800
2300
2300
Vrsta goriva
Benzin
Benzin
Diesel
Diesel
preporučeni
95
95
mogući
98
98
mogući
91
91
Potrošnja ulja [l/1000 km]
0,6
0,6
0,6
0,6
Oktanski broj RON
219
220
Tehnički podaci
Karakteristike
Limuzina s 5 vrata
Motor
A16XER
A18XER
A17DTJ
A17DTR
Ručni mjenjač
191
208
186
195
Automatizirani ručni mjenjač
192
–
–
–
Automatski mjenjač
–
188
–
–
A16XER
A18XER
A17DTJ
A17DTR
Ručni mjenjač
193
210
188
197
Automatizirani ručni mjenjač
194
–
–
–
Automatski mjenjač
–
190
–
–
Maksimalna
brzina2)
[km/h]
Limuzina s 3 vrata
Motor
Maksimalna brzina [km/h]
2)
Naznačena maksimalna brzina može se postići s masom praznog vozila (bez vozača) plus 200 kg opterećenja. Dodatna
oprema može smanjiti navedenu maksimalnu brzinu vozila.
Tehnički podaci
Limuzina s 4 vrata
Motor
A16XER
A18XER
Ručni mjenjač
191
207
Automatizirani ručni mjenjač
192
–
Automatski mjenjač
–
188
Maksimalna brzina [km/h]
Karavan
Motor
A16XER
A18XER
A17DTJ
A17DTR
Ručni mjenjač
191
207
185
195
Automatizirani ručni mjenjač
192
–
–
–
Automatski mjenjač
–
188
–
–
Maksimalna brzina [km/h]
221
222
Tehnički podaci
Van
Motor
A17DTJ
A17DTR
Ručni mjenjač
185
195
Automatizirani ručni mjenjač
–
–
Automatski mjenjač
–
–
Maksimalna brzina [km/h]
TwinTop
Motor
A16XER
A18XER
192
209
Maksimalna brzina [km/h]
Ručni mjenjač
Automatizirani ručni mjenjač
Automatski mjenjač
–
–
189
Tehnički podaci
223
Masa vozila
Masa praznog vozila, osnovni model, Limuzina s 5 vrata
Astra
Motor
Ručni mjenjač
Automatizirani ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A16XER
1270/1290
1270/1290
–/–
A18XER
1278/1298
–/–
1278/1298
A17DTJ, A17DTR
1385/1400
–/–
–/–
Masa praznog vozila, osnovni model, Limuzina s 3 vrata
Astra
Motor
Ručni mjenjač
Automatizirani ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A16XER
1250/1270
1250/1270
–/–
A18XER
1265/1285
–/–
1278/1298
A17DTJ, A17DTR
1365/1380
–/–
–/–
Masa praznog vozila, osnovni model, Limuzina s 4 vrata
Astra
Motor
Ručni mjenjač
Automatizirani ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A16XER
1278/1296
1278/1296
–/–
A18XER
1278/1296
–/–
1349/1367
224
Tehnički podaci
Masa praznog vozila, osnovni model, Karavan
Astra
Motor
Ručni mjenjač
Automatizirani ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A16XER
1278/1298
1278/1298
–/–
A18XER
1278/1298
–/–
1350/1370
A17DTJ, A17DTR
1393/1408
–/–
–/–
Masa praznog vozila, osnovni model, Dostavno vozilo
Astra
Motor
Ručni mjenjač
Automatizirani ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A17DTJ, A17DTR
1385/1400
–/–
–/–
Masa praznog vozila, osnovni model, TwinTop
Astra
Motor
Ručni mjenjač
Automatizirani ručni mjenjač
Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja
[kg]
A16XER
1495/1515
–/–
–/–
A18XER
1500/1520
–/–
1503/1523
Tehnički podaci
Dodatna masa, Limuzina s 3 vrata / 5 vrata, Karavan
Motor
A16XER, A18XER
A17DTJ, A17DTR
Edition/Enjoy [kg]
2,9
2,9
Cosmo [kg]
12
12
Sport [kg]
24,5
24,5
Dodatna masa, Limuzina s 4 vrata
Motor
A16XER, A18XER
Edition/Enjoy [kg]
8,7
Cosmo [kg]
16
Dodatna masa, Dostavno vozilo
Motor
A17DTJ, A17DTR
Edition/Enjoy [kg]
–
Cosmo [kg]
–
Sport [kg]
10,5
225
226
Tehnički podaci
Teška dodatna oprema
Dodatna
oprema
Masa [kg]
Podijeljena klupa stražnjeg Sustav pranja prednjih
sjedala
svjetala
Krovni otvor
Oprema za vuču
23 (nije dozvoljeno u limuzini s
4 vrata)
17 (Limuzina s 4 vrata)
21 (ne za TwinTop) 20 (Karavan)
26 (TwinTop)
9 (Limuzina s 3 vrata /
5 vrata)
2 (Limuzina s 4 vrata /
5 vrata)
Dimenzije vozila
Limuzina s 5 vrata Limuzina s 3 vrata Limuzina s 4 vrata Karavan Van
TwinTop
Duljina [mm]
4249
4290
4587
4515
4515 4476
Širina bez vanjskih ogledala [mm]
1753
1753
1753
1753
1753 1759
Širina s dva vanjska ogledala [mm] 2032
2032
2033
2032
2032 2021
Visina (bez antene) [mm]
1460
1435
1458
1500
1500 1411
Duljina poda prtljažnika [mm]
819
819
905
1085
1825 805
Širina prtljažnika [mm]
944
944
1027
1088
1103 734
Visina otvora prtljažnika [mm]
614
555
–
766
775
Razmak osovina [mm]
2614
2614
2703
2703
2703 2614
Promjer kruga okretanja [m]
11,20
11,20
11,50
11,50
11,50 11,20
–
Tehnički podaci
227
Količine
Motorno ulje
Motor
A16XER,
A17DTJ,
A18XER
A17DTR
uklj. filter [l]
4,5
5,4
između MIN i MAX [l]
1,0
1,0
Spremnik goriva
Benzin/diesel, nominalni kapacitet [l]
52
228
Tehnički podaci
Tlak u gumama
Limuzina s 3 vrata / 5 vrata
Motor
Gume
Udobnost s do 3 osobe
ECO do 3 osobe
S punim opterećenjem
prednje
prednje
prednje
stražnje
stražnje
stražnje
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
A16XER 185/65 R 15,
230/2,3 (33) 210/2,1 (30) –
–
250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
195/60 R 15,
215/45 R 17,
225/40 R 18
195/65 R 15,
205/55 R 16,
225/45 R 17
200/2,0 (29) 200/2,0 (29) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36)
Tehnički podaci
Motor
Gume
Udobnost s do 3 osobe
ECO do 3 osobe
S punim opterećenjem
prednje
prednje
prednje
stražnje
stražnje
229
stražnje
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
A18XER 185/65 R 15,
230/2,3 (33) 210/2,1 (30) –
–
250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
195/60 R 15,
215/45 R 17,
225/40 R 18
195/65 R 15,
200/2,0 (29) 200/2,0 (29) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36)
205/55 R 16,
225/45 R 17
A17DTJ 195/65 R 15,
230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
205/55 R 16,
225/45 R 17
215/45 R 17,
225/40 R 18
250/2,5 (36) 230/2,3 (33) –
–
260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
230
Motor
Tehnički podaci
Gume
Udobnost s do 3 osobe
ECO do 3 osobe
S punim opterećenjem
prednje
prednje
prednje
stražnje
stražnje
stražnje
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
A17DTR 205/55 R 16,
230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
225/45 R 17
215/45 R 17,
250/2,5 (36) 230/2,3 (33) –
–
260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
420/4,2 (61) 420/4,2 (61) –
–
420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
225/40 R 18
svi
Privremeni rezervni
kotač
Limuzina s 4 vrata
Motor
Gume
Udobnost s do 3 osobe
ECO do 3 osobe
S punim opterećenjem
prednje
prednje
prednje
stražnje
stražnje
stražnje
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
A16XER, 195/65 R 15,
A18XER 205/55 R 16
220/2,2 (32) 220/2,2 (32) –
–
230/2,3 (33) 280/2,8 (41)
215/45 R 17
240/2,4 (35) 240/2,4 (35) –
–
250/2,5 (36) 320/3,2 (46)
Privremeni rezervni
kotač
420/4,2 (61) 420/4,2 (61) –
–
420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
svi
Tehnički podaci
231
Karavan
Motor
Gume
Udobnost s do 3 osobe
ECO do 3 osobe
S punim opterećenjem
prednje
prednje
prednje
stražnje
stražnje
stražnje
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
A16XER 185/65 R 15,
230/2,3 (33) 210/2,1 (30) –
–
250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
195/60 R 15,
215/45 R 17,
225/40 R 18
195/65 R 15,
200/2,0 (29) 200/2,0 (29) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 210/2,1 (30) 260/2,6 (38)
205/55 R 16,
225/45 R 17
A18XER 185/65 R 15,
230/2,3 (33) 210/2,1 (30) –
–
250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
195/60 R 15,
215/45 R 17,
225/40 R 18
195/65 R 15,
205/55 R 16,
225/45 R 17
200/2,0 (29) 200/2,0 (29) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 210/2,1 (30) 260/2,6 (38)
232
Motor
Tehnički podaci
Gume
Udobnost s do 3 osobe
ECO do 3 osobe
S punim opterećenjem
prednje
prednje
prednje
stražnje
stražnje
stražnje
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
A17DTJ 195/65 R 15,
230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
205/55 R 16,
225/45 R 17
215/45 R 17,
250/2,5 (36) 230/2,3 (33) –
–
260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
225/40 R 18
A17DTR 205/55 R 16,
230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
225/45 R 17
215/45 R 17,
250/2,5 (36) 230/2,3 (33) –
–
260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
420/4,2 (61) 420/4,2 (61) –
–
420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
225/40 R 18
svi
Privremeni rezervni
kotač
Tehnički podaci
233
Van
Motor
Gume
Udobnost s do 3 osobe
ECO do 3 osobe
S punim opterećenjem
prednje
prednje
prednje
stražnje
stražnje
stražnje
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
A17DTJ, 195/65 R 15,
A17DTR 205/55 R 16
230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
svi
420/4,2 (61) 420/4,2 (61) –
Privremeni rezervni
kotač
–
420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
TwinTop
Motor
Gume
Udobnost s do 3 osobe
ECO do 3 osobe
S punim opterećenjem
prednje
prednje
prednje
stražnje
stražnje
stražnje
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
A16XER 225/40 R 18
205/55 R 16,
225/45 R 17
230/2,3 (33) 210/2,1 (30) –
–
240/2,4 (35) 280/2,8 (41)
210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
234
Motor
Tehnički podaci
Gume
Udobnost s do 3 osobe
ECO do 3 osobe
S punim opterećenjem
prednje
prednje
prednje
stražnje
stražnje
stražnje
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
A18XER 205/55 R 16,
210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
225/45 R 17
svi
225/40 R 18
230/2,3 (33) 210/2,1 (30) –
–
240/2,4 (35) 280/2,8 (41)
Privremeni rezervni
kotač
420/4,2 (61) 420/4,2 (61) –
–
420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
Tehnički podaci
Dimenzije za ugradnju opreme za vuču
Limuzina
235
236
Tehnički podaci
Karavan, Dostavno vozilo
Tehnički podaci
TwinTop
237
238
Informacije stranke
Informacije stranke
Informacije stranke
Izjava o sukladnosti
Informacije stranke .................... 238
Bilježenje i tajnost podataka
vozila .......................................... 238
Ovo vozilo je opremljeno sustavima
koji prenose i/ili primajju radio valove
koji su podložni Direktivi 1999/5/EC.
Ti sustavi sukladni su osnovnim
zahtjevima i drugim važećim uvjetima
Direktive 1999/5/EC. Preslike
orignalne Izjave o sukladnosti mogu
se pronaći na našoj web stranici.
Bilježenje i tajnost
podataka vozila
Snimači podataka
događaja
Moduli spremanja podataka u
vozilu
Veći broj elektroničkih komponenata
vozila sadrže module za spremanje
podataka koji privremeno ili trajno
spremaju tehničke podatke o stanju
vozila, događajima i pogreškama.
Općenito, te tehničke informacije
dokumentiraju stanje dijelova,
modula, sustava ili okruženja.
■ Radni uvjeti komponenata sustava
(npr. razine punjenja)
■ Poruke o stanju vozila i njegovim
komponentama (npr. broj okretaja
kotača / brzina vrtnje, usporavanje,
bočno ubrzanje)
■ Disfunkcije i neispravnosti važnih
komponenti sustava
Informacije stranke
■ Odziv vozila u posebnim
situacijama u vožnji (npr.
napuhavanje zračnog jastuka,
uključivanje sustava regulacije
stabilnosti)
■ Uvjeti okruženja (npr. temperatura)
Ti su podaci isključivo tehnički i
pomažu u utvrđivanju i ispravljanju
pogrešaka kao i za optimizaciju
funkcija vozila.
Profili kretanja koji oznaćavaju
prijeđene rute ne mogu se stvoriti tim
podacima.
Ako se koriste usluge (npr. radovi
popravaka, servisni postupci,
jamstveni slučajevi, osiguranje
kvalitete), zaposlenici servisne mreže
(uključujući proizvođača) mogu
pročitati te tehničke informacije iz
modul spremanja podataka o
događajima i pogreškama pomoću
posebnih dijagnostičkih uređaja. Ako
je potrebno, više informacija potražite
u takvim radionicama. Nakon
ispravljanja pogreške, podaci se brišu
iz modula spremanja pogrešaka ili se
stalno prebrisuju.
Prilikom korištenja vozila mogu se
pojaviti situacije u kojima se tehnički
podaci koji se odnose na druge
informacije (izvješće o nezgodi,
oštećenja vozila, izjave svjedoka i sl.)
mogu pridružiti određenoj osobi - po
mogućnosti uz pomoć stručnjaka.
Dodatne funkcije koje su ugovorno
određene s klijentom (npr.
određivanje položaja vozila u
slučajevima nužde) omogućuju
prijenos posebnih podataka iz vozila.
239
Identifikacija radijske
frekvencije (RFID)
Tehnologija RFID koristi se na nekim
vozilima za funkcije poput nadzora
tlaka u gumama i zaštitu sustava
paljenja. Koristi se i za praktične
funkcije poput radiofrekvencijskog
daljinskog upravljanja za
zaključavanje/otključavanje vrata i
pokretanje motora, te za odašiljače
ugrađene u vozila za otvaranje
garažnih vrata. Tehnologija RFID na
Opel vozilima ne koristi i ne bilježi
osobne podatke ili poveznice na neke
druge Opel sustave koji sadrže
osobne informacije.
240
Kazalo pojmova
A
Aktivni nasloni za glavu ............... 49
Akumulator ................................ 167
Alat ............................................ 190
Alat vozila................................... 190
Automatizirani ručni mjenjač....... 145
Automatska kontrola razine ....... 152
Automatska kontrola svjetla ...... 120
Automatski mjenjač ................... 140
Automatsko smanjenje
zaslijepljenosti .......................... 34
B
Bilježenje i tajnost podataka
vozila....................................... 238
Blokada motora ........................... 32
Bočna svjetla.............................. 120
Bočni pokazivači smjera ............ 181
Bočni zračni jastuci ...................... 60
Brave za dijete ............................. 28
Brisač/sustav pranja stražnjeg
prozora ..................................... 90
Brisač/sustav pranja vjetrobrana . 89
Brojač dnevno prijeđenih
kilometara ................................. 95
Brojač kilometara ......................... 95
Brzinomjer ................................... 94
C
Car Pass ...................................... 20
D
Daljinski upravljač ........................ 20
Dimenzije vozila ......................... 226
Dimenzije za ugradnju opreme
za vuču ................................... 235
Dizalica za vozila........................ 190
Dodatna oprema i izmjene na
vozilu ...................................... 162
Dovod zraka .............................. 134
Držači šalica ................................ 69
Dubina profila ............................ 195
Dugo svjetlo ....................... 103, 121
E
Easytronic................................... 145
Električni prozori .......................... 35
Električni sustav.......................... 184
Električno podešavanje ............... 33
Elektronički programi vožnje ....
........................................ 142, 147
Elektronički program stabilnosti
........................................ 101, 150
Elektronički sustav kontrole
klime ....................................... 130
F
Fiksni otvori za provjetravanje ... 134
Filter čestica............................... 138
Filter diesel čestica .................... 138
Filter za pelud ............................ 134
241
G
Gorivo......................................... 154
Gorivo za benzinske motore ...... 154
Gorivo za dizelske motore ......... 155
Grafički info-zaslon, info-zaslon
u boji ....................................... 107
Greška ............................... 143, 148
Grijani retrovizori ......................... 34
Grijanje ........................................ 54
Grijanje stražnjeg prozora ........... 38
Gume ......................................... 191
H
Halogenska prednja svjetla ....... 169
I
Identifikacija motora.................... 215
Identifikacija radijske frekvencije
(RFID) .................................... 239
Identifikacijska pločica ............... 215
Identifikacijski broj vozila ........... 214
Indikatori....................................... 94
Informacije o opterećenju ............ 86
Informacije putnog računala na
zaslonu putnog računala ........ 114
Informacijski zasloni................... 104
Info-zaslon na ploči ................... 105
Interaktivni sustav vožnje........... 151
Interaktivni sustav vožnje,
kontinuirana kontrola
prigušenja, sport program....... 102
Isofix sigurnosni sustavi za dijete 67
Ispuh motora .............................. 138
Ispustite filter diesel goriva ........ 113
Izjava o sukladnosti.................... 238
K
Karakteristike ............................. 220
Katalizator .................................. 139
Kit za popravak gume ................ 197
Klima uređaj ............................... 128
Ključevi ........................................ 20
Ključevi, brave.............................. 20
Ključevi, memorirane postavke..... 22
Kočnice .............................. 149, 166
Količine ...................................... 227
Komplet za prvu pomoć ............... 83
Kontinuirana kontrola prigušenja 152
Kontrola klime .............................. 15
Kontrola osvjetljenja ploče s
instrumentima ......................... 124
Kontrola vozila ........................... 136
Kontrole........................................ 88
Kontrole na kolu upravljača ......... 88
Kontrolna svjetla........................... 96
Kontrolno svjetlo kvara ................ 99
Konveksni oblik ............................ 32
Korištenje ovog priručnika ............. 3
Kotači i gume ............................. 191
Kretanje ....................................... 17
Krov.............................................. 39
Krovni nosač ................................ 85
Krovni otvor ................................. 39
Kuka za vuču.............................. 157
Kutija s osiguračima u prostoru
motora .................................... 185
Kutija s osiguračima u prtljažniku 188
Kvar............................................ 205
L
Lanci za snijeg ........................... 196
M
Masa vozila ................................ 223
Memorirane postavke................... 22
Mjenjač ........................................ 16
Mjerač broja okretaja ................... 95
Mjerači.......................................... 94
Mjerač razine goriva .................... 95
Mjesta postavljanja sigurnosnog
sustava za dijete ...................... 64
Motorno ulje ............... 164, 211, 216
N
Napon baterije ........................... 112
Nasloni za glavu .......................... 48
Naslon za ruku ....................... 53, 54
Niska razina goriva .................... 102
242
Niska razina motornog ulja ........ 102
Njega izgleda.............................. 207
Njega unutrašnjosti .................... 209
Njega vanjštine .......................... 207
O
Odzračivanje sustava napajanja
diesel gorivom ........................ 168
Ogledalo u unutrašnjosti............... 34
Opasnost, Upozorenje i Oprez ...... 4
Opće napomene ........................ 157
Open&Start sustav ...................... 22
Oprema za vuču ........................ 158
Osigurači ................................... 184
Osvjetljenje ................................ 113
Osvjetljenje ploče s
instrumentima ......................... 183
Osvjetljenje registarske pločice . 182
Osvjetljenje središnje konzole ... 126
Osvjetljenje unutrašnjosti........... 124
Osvjetljenje zavoja...................... 122
Otključavanje vozila ....................... 6
Otvorena vrata ........................... 104
Otvori&Pokreni sustav ............... 103
Otvori za provjetravanje.............. 133
Oznake na gumama .................. 193
P
Parkiranje ............................ 18, 138
Parkirna kočnica ........................ 150
Pepeljare ..................................... 93
Podaci o motoru ........................ 219
Podaci vozila.............................. 216
Podesivi otvori za provjetravanje 133
Podešavanje kola upravljača . 10, 88
Podešavanje naslona za glavu ...... 8
Podešavanje ogledala ................... 9
Podešavanje sjedala ............... 7, 51
Podešavanje snopa prednjih
svjetala ................................... 121
Podsjetnik za sigurnosni pojas .... 98
Pokazivač smjera ........................ 98
Poklopac motora ........................ 164
Poklopci kotača ......................... 196
Pokretanje i rukovanje................ 136
Pokretanje kablovima ................ 203
Pokretanje motora ............. 137, 145
Položaji kontakt brave ............... 137
Položaj sjedala ............................ 50
Poluga mjenjača ................ 140, 146
Pomoćni grijač............................ 133
Pomoć pri kočenju ..................... 150
Pomoć pri kretanju na uzbrdici . . 150
Pomoć pri parkiranju .................. 153
Pomoć za stabilnost prikolice .... 161
Pomoć za utovar .......................... 79
Poruke vozila ............................. 111
Potrošnja goriva - CO2 emisija . . 156
Pozicijska svjetla ....................... 124
Predgrijanje i filter čestica diesel
motora .................................... 101
Prednja sjedala............................. 50
Prednja svjetla............................ 120
Prednja svjetla pri vožnji u
inozemstvu ............................. 121
Prednja svjetla za maglu ........... 123
Prednji pokazivači smjera .......... 174
Prednji zračni jastuci .................... 59
Pregled ploče s instrumentima .... 11
Prekidač svjetala ....................... 120
Prekidač svjetla kočenja ............ 113
Prekid dovoda goriva pri vožnji s
oduzetim gasom ..................... 138
Prekid napajanja električnom
energijom ....................... 144, 148
Preklapanje sjedala ..................... 53
Prekrivač prtljažnika .................... 75
Preporučene tekućine i maziva. . 216
Preporučene tekućine i sredstva
za podmazivanje .................... 211
Presvlake.................................... 209
Pretinac za rukavice .................... 69
Priključci za napajanje ................. 92
Priključivanje prikolice................ 157
Prilagodljiva prednja svjetla 103, 122
Primijenite nožnu kočnicu .......... 103
Pritisak guma ............................. 193
Promjena veličine guma i kotača 196
243
Protuprovalni alarmni sustav 31, 113
Protuprovalni sustav
zaključavanja ............................ 30
Provjere vozila............................ 163
Provjetravanje............................. 127
Prozori.......................................... 35
Prtljažnik ................................ 28, 70
Prva pomoć.................................. 83
Puknuće gume............................ 200
Punjenje goriva .......................... 155
Putno računalo na grafičkom
info-zaslonu ili info-zaslonu u
boji .......................................... 116
Q
Quickheat................................... 133
R
Rashladno sredstvo i antifriz...... 211
Rashladno sredstvo motora ...... 165
Razina motornog ulja ................ 113
Razina tekućine za pranje ......... 114
Recikliranje vozila koje nije za
uporabu .................................. 163
Redovno korištenje klima
uređaja ................................... 135
Rešetka prtljažnika....................... 82
Retrovizori s mogućnošću
preklapanja ............................... 33
Rezervni kotač ........................... 201
Ručna kočnica.................... 149, 150
Ručni mjenjač ............................ 144
Ručni način rada ............... 142, 147
Ručno podešavanje ..................... 32
Ručno smanjenje zaslijepljenosti 34
Run-flat gume ............................ 192
S
Sat ............................................... 91
Savjeti za vožnju......................... 136
Servis ......................................... 135
Servisiranje................................. 210
Servisne informacije .................. 210
Servisni zaslon ............................ 96
Signali skretanja i promjene
trake ....................................... 123
Sigurnosna mreža ....................... 80
Sigurnosni pojas ............................ 9
Sigurnosni pojasevi ..................... 55
Sigurnosni pojas u tri točke ......... 56
Sigurnosni sustavi za dijete ......... 62
Sigurnosni sustavi za dijete s
gornjim remenom ..................... 67
Sigurnosni sustavi za dijete s
primopredajnikom ..................... 67
Sigurnost vozila............................ 30
Simboli ........................................... 4
Sirena .................................... 14, 89
Sklop instrumenata ...................... 94
Sklopiva polica ............................. 82
Sklopivi tvrdi krov ......................... 41
Snimači podataka događaja....... 238
Specifični podaci vozila ................. 3
Sport program .................... 100, 151
Spremanje vozila........................ 162
Spremišta..................................... 69
Spremište..................................... 69
Spremište u naslonu za ruku ....... 70
Spremište za sunčane naočale . . . 70
Stražnja sjedala............................ 54
Stražnja svjetla .......................... 174
Stražnje svjetlo za maglu . . 104, 123
Sustav automatske kontrole
klime ....................................... 129
Sustav detekcije ispuhavanja
gume ...................................... 195
Sustav detekcije ispuhavanja i
sustav kontrole tlaka u
gumama ................................. 101
Sustav grijanja i provjetravanja . 127
Sustavi detekcije predmeta........ 153
Sustavi kontrole klime................. 127
Sustavi kontrole vožnje.............. 150
Sustavi pranja i brisanja .............. 14
Sustav kočnica i spojke ............. 100
Sustav nadzora pritiska u
gumama ................................. 194
Sustav prepoznavanja
zauzetosti sjedala .............. 61, 98
244
Sustav protiv blokiranja kotača .. 149
Sustav protiv blokiranja kotača
(ABS) ...................................... 100
Sustav punjenja ........................... 99
Sustav rukovanja teretom ............ 77
Sustav središnjeg zaključavanja . 25
Svjetla upozorenja........................ 94
Svjetla u štitniku za sunce ......... 125
Svjetla u unutrašnjosti ....... 125, 183
Svjetla za čitanje ........................ 125
Svjetla za maglu ........................ 174
Svjetla za vožnju po danu ......... 122
Svjetla za vožnju unatrag .......... 124
Svjetlo izlaska ............................ 126
Svjetlo prednjeg pokazivača
smjera..................................... 169
Svjetlo za maglu ........................ 104
Tlak motornog ulja ..................... 102
Tlak u gumama .......... 113, 119, 228
Trokut upozorenja ........................ 82
Vuča prikolice ............................ 158
Vučenje vozila ........................... 205
U
Xenon prednja svjetla ................ 172
Š
V
Štitnici za sunce ........................... 38
Štoperica ................................... 118
T
Tekućina kočnica i spojke.......... 211
Tekućina za kočnice .................. 166
Tekućina za pranje .................... 166
Temperatura okoline .................... 91
Temperatura rashladnog
sredstva motora ..................... 101
Tempomat ......................... 104, 152
Ubrzo servisiraj vozilo .................. 99
Uhodavanje novog vozila .......... 136
Uključivanje svih pokazivača
smjera .................................... 122
Ulazno svjetlo ............................ 126
Ultrazvučna pomoć pri
parkiranju ............................... 100
Ulje, motor.......................... 211, 216
Upaljač za cigarete ...................... 93
Upozorenje prednjim svjetlima . . 121
Ušice za učvršćenje tereta .......... 77
Uvod .............................................. 3
Vanjska ogledala.......................... 32
Vanjska svjetla ............ 13, 103, 120
Vjetrobran..................................... 35
Vodilice i kuke za teret ................. 77
Vozne karakteristike i savjeti za
vožnju ..................................... 157
Vrata............................................. 28
Vršenje rada .............................. 163
Vuča................................... 157, 205
Vuča drugog vozila .................... 206
X
Z
Zamagljeni poklopci svjetala ..... 124
Zamjena kotača ......................... 200
Zamjena metlica brisača ............ 168
Zamjena sijalice ......................... 169
Zaslon mjenjača ................ 140, 145
Zaslon s tri informacije ............... 104
Zaštita od pražnjenja
akumulatora ........................... 126
Zimske gume ............................. 191
Zimski program .......................... 100
Značajke osvjetljenja.................. 126
Zračna zavjesa za glavu .............. 60
Zračni jastuci ............................... 58
Zračni jastuk, zatezači pojaseva
i šipke za zaštitu kod prevrtanja 98
Zvukovi upozorenja ................... 111
Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.
Informacije sadržane u ovom izdanju vrijede od datuma navedenog u nastavku. Adam Opel AG pridržava pravo izmjena tehničkih specifikacija, značajki i dizajna vozila na koja se odnose
informacije navedene u ovom izdanju, kao i promjena samog izdanja.
Izdanje: kolovoz 2013, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.
Tiskano na papiru bijeljenom bez klora.
KTA-2584/19-hr
*KTA-2584/19-HR*
08/2013
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
7 205 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content