close

Enter

Log in using OpenID

COLAS Hrvatska

embedDownload
Hladna reciklaža sa primjenom cementa i upjenjenog bitumena «in plant»
na dijelu državne ceste D9, dionica 001: Metković‐ Opuzen
COLAS Hrvatska d.d.
Međimurska 26
42000 Varaždin
COLAS Hrvatska
COLAS Hrvatska
COLAS Hrvatska
•
340 zaposlenika
•
2 profitna centra + 2 tvrtke u Hrvatskoj
•
1 tvrtka u Sloveniji
•
1 šljunčara
•
1 kamenolom
•
4 asfaltne baze
2
COLAS Grupa
•
Colas Grupa je lider u izgradnji i održavanju cesta, zračne, željezničke i pomorske prometne infrastrukture, urbanističkih projekata i rekreacijskih sadržaja.
• Potpomognuti sa 66.000 zaposlenih – od kojih polovica rade u Francuskoj ‐ i mrežom od 800 profitnih centara i 1400 proizvodnih jedinica koje djeluju u gotovo 50 zemalja na pet kontinenata, Grupa obavlja 110.000 projekta svake godine
•
Aktivnosti:
COLAS Hrvatska
Izgradnja i održavanje cesta, autocesta, zračnih pista, luka, industrijskih i logističkih infrastruktura, autobusni, tramvajski, gradski prijevoz, rekreacijskih sadržaja, biciklističke staze, itd.
Proizvodnja i recikliranje građevinskog materijala (agregata, emulzije, veziva, asfaltnih mješavina i gotovog betona) putem opsežne međunarodne mreže kamenoloma i asfaltnih baza, emulzijskih postrojena, betonara i rafinerija za proizvodnju bitumena
3
Laboratorij Varaždin
Laboratorij Hrastovljan
AB Motičnjak
Laboratorij Lepoglava
Šljunčara Hrastovljan
AB Lepogava
Laboratorij Posedarje
AB Posedarje
Kamenolom Puča
Laboratorij Ploče
AB Ploče
Separacija Ploče
COLAS Hrvatska
4
Tehnički opis D9 Opuzen‐Metković • državna cesta D9, dionica 001: Metković‐ Opuzen • 5970 m', stacionaže od km 4+000 do km 9+970
• cijelom dužinom izvedena u nasipu do cca. 3 m visine
• geometrijski elementi postojeće trase zadovoljavaju propise
• slijeganja nasipa ‐ postojeći kolnik doživio veće deformacije, ulegnuća i prevelike poprečne nagibe‐ asfaltni zastor je dotrajao
• postojeća prometnica ima dobre horizontalne elemente nije bilo potrebe za bilo kakvim pomjeranjem ili izmještanjem
postojeće trase.
COLAS Hrvatska
5
Elmenti trase
• širina voznih traka je djelom 2x3,5 = 7 m , a djelom 2x 3,25 = 6,5 m
• Širina bankina sa lijeve i desne strane prometnice je po 1 m.
• Kolnička konstrukcija predmetnog djela državne ceste D‐9
• habajući sloj AC11 surf 45/80‐65 AG3 M3 4 cm
• nosivi sloj AC16 base 50/70 AG6 M2
5 cm
• reciklirani sloj sa upjenjenim bitumenom
15 cm
COLAS Hrvatska
6
prethodna terenska i laboratorijska ispitivanja
‐habajući sloj 27mm
‐ nosivi sloj 96mm
Ukupna debljina asfaltnog sloja 123 mm
Prosječni udio bitumena 3,5%
COLAS Hrvatska
7
prethodna terenska i laboratorijska ispitivanja
‐izdvajanja veziva ekstrakcijom prema HRN EN 12697‐3:
‐ispitivanje cestograđevnog bitumena
COLAS Hrvatska
8
Priprema recepture
-glodanju cijele debljine sloja asfalta na određenoj lokaciji
-uzorkovanje i sušenje glodanog materijala
COLAS Hrvatska
9
Ispitivanje sastavnih materijala
‐Glodanog asfalta iz kolnika
‐Frakcije 0/4mm Ploče
‐Bitumena ‐Traženje optimalne granulometrije smjese glodanog materijala iz kolničke konstrukcije i dodanog kamenog materijala koja zadovoljava granične krivulje definirane u TU HR Hrvatske ceste 2011.
COLAS Hrvatska
10
optimalna granulometrija smjese glodanog materijala iz kolničke konstrukcije i dodane frakcije kamenog matereijala 0/4mm
COLAS Hrvatska
11
Obrada glodanog materijala drobilicom zbog optimalne granulometrije
COLAS Hrvatska
12
Traženje optimalnog udjela vode u mješavini traženjem maksimalne gustoće suhog Proctorovog uzorka
‐Glodani asfalta iz kolnika 85%
+
‐Frakcija 0/4mm Ploče 15%
COLAS Hrvatska
13
Traženje optimalnog udjela vode u mješavini traženjem maksimalne gustoće suhog Proctorovog uzorka
COLAS Hrvatska
14
Izbor vrste i udjela hidrauličkog stabilizirajućeg sredstva
‐na osnovu indeksa plastičnosti (IP<10) odabran je cement kao hidrauličko stabilizirajuće sredstvo
‐na osnovu iskustva projektanta usvojen je udio cementa od 0,5 [%(m/m)] oznake čvrstoće 42,5N.
COLAS Hrvatska
15
Traženje optimalnog udjela upjenjenog bitumena u mješavini stabiliziranog materijala
‐izrađena je serija cementom 0,5 [%(m/m)] i upjenjenim bitumenom stabiliziranog glodanog materijala u rasponu udjela upjenjenog
bitumena od 1,0 do 3,0 [%(m/m)]
‐načinjeni su standardni Marshall uzorci primjenom 75 udaraca sa svake strane i to pri temperaturi od 25°C
‐ na uzorcima je mjerena vlačna čvrstoća indirektnim načinom i to na vodom zasićenim i suhim uzorcima.
COLAS Hrvatska
16
Optimalni udio upjenjenog bitumena u mješavini glodanog materijala iz konstrukcije
COLAS Hrvatska
17
Optimalni udio upjenjenog bitumena u mješavini uzorka glodanog materijala iz kolničke konstrukcije Priprema recepture
COLAS Hrvatska
18
receptura
‐a) Glodani asfalt iz kolničke konstrukcije i dodani kameni materijal frakcije 0/4 Ploče 98,0 [% (m/m)]
‐b) udio cementa iznosi 0,5 [% (m/m)]
‐c) Udio upjenjenog bitumena iznosi 1,5 [%(m/m)]
‐Optimalna vlažnost iznosi 3,6 [% (m/m)] vode u mješavini glodanog asfalta iz kolničke konstrukcije i dodanog kamenog materijala frakcije 0/4, a najveća suha gustoća iznosi 2,089 [t/m³].
• ‐recepturu je izradila tvrtka Ramtech d.o.o. izvještaj br. I‐2014‐165
COLAS Hrvatska
19
Oprema za hladnu reciklažu “in plant”
COLAS Hrvatska
20
Oprema za hladnu reciklažu “in plant”
COLAS Hrvatska
21
Wirtgen KMA150 shema
2550 mm širina
COLAS Hrvatska
22
Wirtgen KMA150 tehničke specifikacije
Max . miješanje kapacitet t / h 150
Max . veličina frakcije mm 45
Ukupna težina ( kg ) 24.000
Doziranje mineralnih agregata kapacitet 2 x 5 m3
Hidrauličko vezivo zapremina spremnika 0,4 m3
Doziranje hidrauličkog veziva m3 / h 9
Voda kapacitet l / min 26,5 ‐ 200
Upjenjeni bitumen kapacitet l / min 32‐152
Kapacitet pumpe za vodu l / min max . 7.6
Kapacitet spremnika za vodu l 3000
Max . tlak kompresora bara 10
Kapacitet emulzije l / min max . 140
COLAS Hrvatska
23
Proizvodnja hladne reciklaže
‐doziranje frakcije 0/4 mm ‐doziranje glodanog asfalta COLAS Hrvatska
24
Proizvodnja hladne reciklaže i utovar
COLAS Hrvatska
25
Wirtgen KMA150 shema upravljanja
COLAS Hrvatska
26
glodanje starog asfalta‐sanacija posteljice
COLAS Hrvatska
27
Uređenje posteljice - koeficijent nejednakosti U>9
- maksimalna veličina zrna 60 mm (10% zrna do 70 mm)
- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupkom Sz > 100%
modul stišljivosti Ms > 40 MN/m2
COLAS Hrvatska
28
ugradnja hladno recikliranog sloja
COLAS Hrvatska
29
ugradnja hladno recikliranog sloja
COLAS Hrvatska
30
Uvjeti kvalitete za hladno recikliranu mješavinu
COLAS Hrvatska
31
Rezultati ispitivanja hladno reciklirane mješavine
Minimalni
rezultat
Maksimalni
rezultat
Zahtjev prema
TU, 2011
COLAS Hrvatska
Grupa mokrih
uzoraka
[MPa]
Grupa suhih
uzoraka
[MPa]
Udio bitumen
[%]
Vlažnost
[%]
0,124
0,187
1,5
3,2
0,305
0,384
1,7
4,0
≥ 0,075
≥ 0,175
prema PS 1,5%
Prema PS 3,6%
32
Ispitivanja ugrađenog sloja
COLAS Hrvatska
33
Ispitivanja ugrađenog sloja
COLAS Hrvatska
34
Ispitivanja ugrađenog sloja
COLAS Hrvatska
35
Uvjeti kvalitete za hladno reciklirani sloj
COLAS Hrvatska
36
Rezultati ispitivanja ugrađenog sloja
Debljina
hladne
reciklaže
[cm]
Minimalni
rezultat
12,5
Stupanj
zbijenosti
[%]
98,1
Maksimalni
rezultat
23,1
103,3
Zahtjev prema
TU, 2011
15
98
COLAS Hrvatska
Uzdužna
ravnost
[m/km]
Dinamički
deformacijski
modul
[MN/m2]
2,41
74,0
3,21
92,0
3,0
-
37
Njegovanje sloja hladne reciklaže
COLAS Hrvatska
38
tjedna dinamika
COLAS Hrvatska
39
• Hvala na pažnji
COLAS Hrvatska
40
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
30
File Size
3 563 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content