close

Enter

Log in using OpenID

BOSCH katalog kotlova na kotlova

embedDownload
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Kotlovi na kruta goriva
11
Drvo je obnovljiva sirovina a time je i obnovljiv
izvor energije. CHT kotlovi čine izuzetno veliki udjel
energije pohranjene u krutom gorivu iskoristivim
za toplinu, što se očituje visokim stupnjevima
iskorištenja. Ovisno o tipu uređaja moguće ih je ložiti
ugljenom, koksom, drvenim cjepanicama, peletima,
bio masom… Izgaranjem drva oslobađa se ista
količina CO2 kao prilikom truljenja u šumi, što znači
da nema dodatnog opterećenja okoliša.
Pregled prednosti
XX Veliki potencijal obnovljivih izvora energije
XX Sigurna tehnologija
XX Ekonomičnost
XX Ekološka prihvatljivost
406
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Pregled programa
11
Ultima II
Ultima plus
Opis
Učinak
Sigma
Tip
Stranica
Kotao na kruta goriva
Ultima II
21-35 kW
ULTIMAII8...35
408
Kotao na kruta goriva
Ultima plus
15-28 kW
ULTIMAPLUS15...28
412
Čelični kotao
Logica
17-78 kW
LOGICA17-LOGICA70
416
Čelični kotao
Logica Optimum
150-580 kW
LOGICA150...580
420
Pirolitički kotao na kruta
goriva
Sigma
18-65 kW
SIGMA20...50
424
Kotao na pelete
Futura Pel-lets
15-230 kW
FUTURA24....50
428
Kotao na bio masu
Futura-Bio
25-320 kW
FUTURABIO25...300
432
Čelična vodena peć
Spectra
25 kW
KUM_EKO41
436
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
407
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
11
Ultima II
Čelični kotao na kruta goriva
8-35 kW
Pregled prednosti
XX Područje učinka 8-35 kW
XX Jedno-funkcijski kotao na kruto gorivo
XX Ultima kotlovi su namijenjeni za korisnike koji traže povoljan i više namjenski izvor topline
XX Zahvaljujući konstrukciji kotla s gornjom komorom za izgaranje, uređaj može koristiti tvrdi ugljen,
drvo i primjese koksa
XX Efikasno područje grijanja je između 80 i 300m2 ovisno o snazi kotla
408
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Presjek uređaja / Sadržaj
11
1 Spoj dimnjaka
2 Termometar i regulator propuha
3 Izlaz vode na instalaciju
4 Izolacija sa mineralnom vunom
5 Vrata za čišćenje
6 Turbulatori
7 Vrata za punjenje
8 Vodeni omot
9 Rešetka od lijevanog željeza
bk Vrata za paljenje i klapna za regulaciju
bl Povratna voda
bm Ladica za pepeo
Sadržaj
Stranica
XX Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
410
XX Tehnički crtež/Pregled cijena
411
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
409
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
11
Opis uređaja
Oprema
Raspon snage 8-35 kW
2 prolazni izmjenjivač topline
Donje izgaranje omogućava izgaranje drveta do 6-9 sati
Donji sustav izgaranja
Niska emisija onečišćenja- štetnih plinova
Opremljen ventilatorom i sustavom za upravljanje koji
kontrolira proces izgaranja
Rešetka od lijevanog željeza
Široka vrata za punjenje s nepropusnim pritezačem i
brtvljenjem
Male i kompaktne dimenzije
Veliki revizijski otvori omogućavaju jednostavno čišćenje
Mogućnost spajanja plamenika peleta ili ventilatora s
elektroničkim kontrolerom (za podršku spuštenim
dimnjacima pod tlakom)
Okrugli izlaz dimnih plinova koji omogućuje brži
priključak kotla na dimnjak
Vrlo pouzdana kvaliteta /omjer cijene
Tehnički podaci
Ultima 8
Ultima 16
Gorivo
Ultima 24
Ultima 35
drvo/ugljen
Nominalni izlaz - drvo/ugljen
[kW]
Maksimalni tlačni test
bar
8kW / 10kW
16kW / 20kW
24kW / 30kW
30kW / 35kW
5
Maksimalni radni tlak
bar
Maksimalna temperatura vode
ºC
90
90
2
90
90
Minimalna temperatura
povratne vode
ºC
50
50
50
50
Efikasnost - drvo/ugljen
[%]
80 / 81
80 / 81
80 / 81
80 / 81
Min. potrebni potlak dimnjaka
[Pa]
20
20
25
25
Preporučena visina dimnjaka
m
8
8
8
8
Preporučeni presjek dimnjaka
cm²
400
400
400
400
Dimenzije rupe
za punjenje– š x v
[mm]
230 x 190
290 x 215
340 x 215
340 x 230
Volumen komore za izgaranje
m³
0,03
0,06
0,07
0,07
Težina
[kg]
120
155
180
250
Ulaz vode / izlaz
"
R 1½"
R 1½"
R 1½"
R 1½"
Ispust za vodu (odljev)
"
R ½"
R ½"
R ½"
R ½"
Max. pritisak petlje hlađenja
hladne vode
bar
2
2
2
2
Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka bez prethodne ili naknadne obavijesti.
410
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Tehnički crtež / Pregled cijena
11
Model
8
16
24
35
A
900
1140
1140
1405
B
440
455
640
570
C
630
715
715
770
D
720
905
905
1160
E
145
145
180
250
F
105
105
140
215
a
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
b
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
c
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
d
140
160
160
160
Cijena u kn
(bez PDV-a)
Tip
Kataloški broj
Ultima II 8 kW
ULTIMAII8
5.300,00
Ultima II 16 kW
ULTIMAII16
6.460,00
Ultima II 24 kW
ULTIMAII24
7.485,00
Ultima II 35 kW
ULTIMAII35
8.366,00
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
411
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
11
Ultima Plus
Čelični kotao s ventilatorom
i regulacijom
15-28 kW
Pregled prednosti
XX Široki raspon snage 15- 28kW
XX Preporučuje se korisnicima koje traže duže gorenje kotla (do 20 sati) i precizniju
regulaciju temperature nego što je u tradicijskim kotlovima na kruta goriva
XX Specijalna pokretna rešetka izrađena od lijevanog željeza
XX Male i kompaktne dimenzije
412
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Presjek uređaja / Sadržaj
11
1 Čelični pokrov
2 Pokrov za čišćenje
3 Izlaz za toplu vodu
4 Regulator propuha
5 Spoj dimnjaka
6 Ventilator
7 Ulaz za hladnu vodu (povrat)
8 Ponovno punjenje (ispust)
Metalni prsten
9 Vrata za čišćenje
bk Rešetka od lijevanog željeza
bl Vrata za pepeo
bm Vrata za paljenje
bn Zračne mlaznice
bo Vrata za punjenje
bp Regulacija kotla
Sadržaj
Stranica
XX Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
414
XX Tehnički crtež/Pregled cijena
415
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
413
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
11
Opis uređaja
Oprema
Kotao s gornjim izgaranjem, toplinski izoliran te
opremljen ventilatorom i sustavom za upravljanje koji
kontrolira proces izgaranja.
Na stjenkama komore razmještene su brojne tlačne
mlaznice koje čine patentirani sustav protoka zraka –
Common air, koji omogućuje pristup zraka za izgaranje u
svaki ugao komore za punjenje goriva.
Dva revizijska otvora omogućavaju jednostavno čišćenje.
Efikasnost >76%
Prikladna cijena
Okrugli izlaz dimnih plinova koji omogućuje brži
priključak kotla na dimnjak
Funkcionalni sustav za upravljanje koji upravlja crpkom za
centralno grijanje i za toplu vodu
Ubrizgavanje zraka s više točaka (nazvano "zajednički
zrak") na komoru za sagorijevanje omogućava najbolji
proces izgaranja s niskom emisijom plinova dimnjaka.
Široka vrata za punjenje s nepropusnim pritezačem i
brtvljenjem
Mogućnost povezivanja s kotlom na lož ulje ili plinskim
kotlom
Okrugli izlaz dimnih plinova koji omogućuje brži
priključak kotla na dimnjak
Mogućnost upravljanja crpkom za centralno grijanje te
crpkom za toplu vodu
Funkcionalni sustav za upravljanje
Mogućnost spajanja sa sobnim termostatom
Dvostruko termičko osiguranje programom i opremom
Tehnički podaci
Ultima Plus 15
Ultima Plus 22
Ultima Plus 28
Kameni ugljen
kW
15
20
26
Zamjensko gorivo
kW
20
18
22
kameni ugljen plamenskog ili plamensko-plinskog tipa
(31,32), tipa orah I (OI), orah II (OII), u zamjenu
se može koristiti ogrjevno drvo vlažnosti do 25%
Gorivo
Dimenzije kotla (VxŠxD)
mm
1030x540x1060
1160x590x1180
1160x640x1160
Stupanj djelovanja
%
≥76
≥76
≥76
Količina vode u kotlu
dm
55
70
85
Maksimalni tlak
bar
2
2
2
Min. temperatura napajanja
°C
40
40
40
Max. temperatura napajanja
°C
85
85
85
Temperatura dimnih plinova
°C
200-400
200-400
200-400
Podtlak u dimnjaku
Pa
20
20
20
Preporučana visina dimnjaka
m
8
8
8
Preporučeni presjek dimnjaka
cm2
400
400
400
Volumen komore za punjenje
m3
0,03
0,06
0,07
Težina
kg
182
249
272
Potrošnja struje
W
80-115
80-115
80-140
3
Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka bez prethodne ili naknadne obavijesti.
414
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Tehnički crtež / Pregled cijena
11
Oznaka
Opis
Model
15
22
28
a
Povrat
A
1030
1160
1160
b
Vod
B
540
590
640
c
Ispust
C
1060
1180
1160
d
Spoj dimovoda
D
695
800
800
e
Osjetnik
E
205
240
240
f
Petlja hlađenja
F
195
215
215
g
Zrak
G
850
960
960
a
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
b
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
c
1/2"
1/2"
1/2"
d
140
160
160
Cijena u kn
(bez PDV-a)
Tip
Kataloški broj
Ultima plus 15 kW
ULTIMAPLUS15
na upit
Ultima plus 22 kW
ULTIMAPLUS22
10.505,00
Ultima plus 28 kW
ULTIMAPLUS28
10.970,00
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
415
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
11
Logica
Čelični kotao s ventilatorom
i regulacijom
17-78 kW
Pregled prednosti
XX Široki raspon snage 17-78 kW
XX Preporučuje se korisnicima koje traže duže gorenje kotla (do 20 sati) i precizniju
regulaciju temperature nego što je u tradicijskim kotlovima na kruta goriva
XX Specijalna pokretna rešetka izrađena od lijevanog željeza
XX Male i kompaktne dimenzije
416
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Presjek uređaja / Sadržaj
11
1 Ladica za pepeo
2 Rešetka
3 Vrata za čišćenje
4 Otpust
5 Povrat
6 Ventilator
7 Spoj dimnjaka
8 Regulator propuha
9 Izlaz za toplu vodu
bk Priključak osjetnika za osigurač ispusta
bl Pokrov za čišćenje
bm Osigurač ispusta
bn Regulacija RK2001
bo Vrata za punjenje
bp Vrata rešetke
Sadržaj
Stranica
XX Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
418
XX Tehnički crtež/Pregled cijena
419
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
417
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
11
Opis uređaja
Oprema
Kotao za grijanje u sustavu sukladnom DIN 4751, 2. dio
mora zbog osiguranog brzog isključivanje biti opremljen s
termičkim osiguračem ispusta
Okrugli izlaz dimnih plinova – omogućava brži priključak
kotla na dimnjak
Otvori za čišćenje na gornjem dijelu kotla – omogućavaju
brže čišćenje
Osiguranje kotla za grijanje u sustavu sukladnom DIN
4751, 2. dio mora se provesti s provjerenim sigurnosnim
ventilom namijenjenim za pritisak od najviše 2,5 bara te
promjerom kućišta za ventil od najmanje 15mm.
Sustav gornjeg – donjeg izgaranja
Donje izgaranje – odvija se na stražnjoj stijeni komore za
punjenje. Kod toga stvarno ne izgara kompletno punjenje
kotla odjednom, nego samo njegov dio koji se nalazi na
rešetci. Tijekom procesa izgaranja gorivo se postupno
spušta na niže.
Korišteno gorivo: kameni ugljen, ugljena prašina, ogrjevno
drvo vlažnosti do 20%
Moguća je ugradnja u otvorene sustave grijanja sukladno
DIN 4751 1. dio (s visoko postavljenom ekspanzijskom
posudom te sigurnosnim polaznim i povratnim vodom) te
u zatvorene sustave grijanja sukladno DIN 4751 2. dio.
Gornje izgaranje – tijekom ovog procesa loži se i izgara
čitavo punjenje goriva. Dimni plinovi izlaze kroz
konvekcijske kanale.
Obim isporuke: regulacija, ventilator, tijelo kotla s izolacijom i kućištem (plavo-sivo kućište), gotovo ožičenje,
rešetka od lijevanog željeza, regulator propuha u spoju
dimnjaka, šamotni umetci u tijelo kotlu, ručka za rešetku
Logica
17-20
Tehnički podaci
Područje učinka kotla
kW
17-20
Logica
20-27
20-27
Logica
30-38
30-38
Logica
40-48
40-48
Logica
50-58
50-58
Logica
70-78
70-78
kameni ugljen tipa orah I (OI), orah II (OII), ugljena prašina
(MI, MII) vlažnosti do 20%. U zamjenu se može koristiti ogrjevno drvo
ali proizvođač ne jamči postizanje nazivnog učinka kotla
Gorivo
Dimenzije kotla (VxŠxD)
mm
1115x585
x1435
1115x635
x1435
1300x680
x1525
1340x745
x1560
1420x800
x1600
1470x850
x1890
Stupanj djelovanja
%
80,6-86,3
80,6-86,3
80,6-86,3
80,6-86,3
80,6-86,3
80,6-86,3
Količina vode u kotlu
dm
80
95
110
125
140
180
Maksimalni tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Min. temperatura polaznog
voda
°C
55
55
55
55
55
55
Max. temperatura povratnog
voda
°C
85
85
85
85
85
85
Temperatura dimnih plinova
°C
Podtlak u dimnjaku
Pa
Preporučana visina dimnjaka
m
3
100-140 u dijelu tereta, 180-240 u punom teretu
26
29
32
34
35
38
8
8
8
8-10
8-10
12
Preporučeni presjek dimnjaka
cm
400
400
400
600
600
800
Volumen komore za punjenje
dm3
50
60
120
180
200
290
Težina
kg
300
350
410
620
730
980
Napajanje
W
85
85
165
165
165
165
2
Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka bez prethodne ili naknadne obavijesti.
418
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Tehnički crtež / Pregled cijena
Logica 17-20 kW, 20-27 kW, 30-38 kW
11
Logica
A
B
C
D
E
F
G
H
a
b
c
d
e
f
17-20
1115
585
1435
750
250
215
930
910
1 1/2"
1 1/2"
1/2"
160
IG 1/2"
AG 1/2"
20-27
1115
635
1435
750
250
215
930
910
2"
2"
1/2"
160
IG 1/2"
AG 1/2"
30-38
1300
680
1525
1000
250
230
1275
1250
2"
2"
1/2"
160
IG 1/2"
AG 1/2"
Logica 40-48 kW, 50-58 kW, 70-78 kW
Logica
A
B
C
D
E
F
a
b
c
d
40-48
1340
745
1560
1030
280
240
2"
2"
1/2"
240
50-58
1420
800
1600
1115
275
235
2"
2"
1/2"
240
70-78
1470
850
1890
1150
285
245
2"
2"
1/2"
290
Cijena u kn
(bez PDV-a)
Tip
Kataloški broj
Logica 17-20 kW
LOGICA17
13.015,00
Logica 20-27 kW
LOGICA20
14.130,00
Logica 30-38 kW
LOGICA30
16.550,00
Logica 40-48 kW
LOGICA40
18.405,00
Logica 50-58 kW
LOGICA50
20.730,00
Logica 70-78 kW
LOGICA70
28.815,00
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
419
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
11
Logica Optimum
Čelični kotao na kruta goriva
150-580 kW
Pregled prednosti
XX Područje učinka 150-580 kW
XX Namijenjen za grijanje objekata velikih površina (tvorničkih hala, industrijskih objekata, objekata
za javnu namjenu) površine od 800 do 5000 m²
XX Konstrukcija kotla omogućuje izgaranje ugljena te ogrjevnog drva
XX Jednostavno održavanje izmjenjivača topline, povećani volumen komore za izgaranje
420
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Presjek uređaja / Sadržaj
11
1 Izmjenjivač topline kotla - sustav cjevovoda
za optimalnu izmjenu topline i jednostavno
čišćenje
2 Prostrano ložište. U modelu snage 230 kW
cjepanice mogu biti dužine 1,4 m
3 Vrata prostora za pepeo
4 Ventilator
Sadržaj
Stranica
XX Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
422
XX Tehnički crtež/Pregled cijena
423
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
421
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
11
Opis uređaja
Oprema
Mogućnost povezivanja s kotlom na lož ulje ili s plinskim
kotlom
Kotlovi Logica Optimum do 230 kW, temelje se na
konstrukciji kotla Logica a, modeli od 350 kW imaju
plameničnu konstrukciju, u kojima je komora za izgaranje
istovremeno i komora za punjenje goriva
Funkcija uništavanja štetnih mikroorganizama
– legionela iz spremnika vode
Mogućnost upravljanja crpkom za centralno grijanje te
crpkom za toplu vodu
Mogućnost spajanja sa sobnim termostatom
Jednostavno centralno čišćenje kotla
(modeli iznad 350 kW)
Vrata za punjenje do dijela s izmjenjivačem topline,
omogućavaju jednostavno rukovanje i čišćenje kotla
Dvostruko termičko osiguranje programom i opremom
Tehnički podaci
Područje učinka kotla
kW
Logica
Optimum
150
Logica
Optimum
185
Logica
Optimum
230
Logica
Optimum
350
Logica
Optimum
470
Logica
Optimum
580
150
185
230
348
464
580
Kameni ugljen tipa orah I (OI), orah II (OII).
U zamjenu se može koristiti ogrjevno drvo
ali proizvođač ne jamči postizanje nazivnog učinka kotla.
Gorivo
Stupanj djelovanja
%
≥78
1600x
1100x
2300
2000x
1100x
2430
2280x
1400x
2870
na upit
15
15
na upit
500
878
1336
na upit
1190
2200
3900
na upit
Dimenzije kotla
(V x Š x D)
mm
Dopušteni tlak
bar
2
Min./Max. temperatura
napajanja
°C
40/85
Preporučana
min. visina dimnjaka
m
12-14
12-14
12-15
Volumen komore
za punjenje
l
450
450-500
Težina
kg
960
1030
na upit
na upit
Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka bez prethodne ili naknadne obavijesti.
422
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Tehnički crtež / Pregled cijena
11
Tip kotla
Logica
Optimum
150
Logica
Optimum
185
Logica
Optimum
230
Logica
Optimum
350
Logica
Optimum
470
Logica
Optimum
580
A
1600
na upit
na upit
2000
2280
na upit
B
1100
na upit
na upit
1100
1400
na upit
C
2300
na upit
na upit
2430
2870
na upit
Cijena u kn
(bez PDV-a)
Tip
Kataloški broj
Logica Optimum 150 kW
LOGICA150
51.030,00
Logica Optimum 185 kW
LOGICA185
60.420,00
Logica Optimum 230 kW
LOGICA230
72.170,00
Logica Optimum 350 kW
LOGICA350
114.525,00
Logica Optimum 470 kW
LOGICA470
na upit
Logica Optimum 580 kW
LOGICA580
na upit
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
423
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
11
Sigma
Pirolitički kotao na kruta goriva
18-65 kW
Pregled prednosti
XX Područje učinka: 18 – 65 kW
XX Idealno rješenje za one koji traže najučinkovitiji i ekonomičan kotao na drva, koji omogućava
nesmetan pogon i lakoću rukovanja
XX Kotao koristi energiju sadržanu u drvu uz veći stupanj djelovanja nego uobičajeni kotlovi na drva
XX Dimenzije komore za punjenje goriva omogućavaju loženje kotla s cjepanicama dužine do 50 cm
424
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Presjek uređaja / Sadržaj
11
1 Sigurnosni izmjenjivač
2X 1/2” AG
2 Otvor za čišćenje
3 Poklopac za zagrijavanje
4 Polazni vod 1 1/2” AG
5 Dimovodni priključak
6 Ventilator usisa zraka
7 Vodeni omotač
8 Ekonomajzer
9 Otvor za čišćenje
bk Povratni vod 1/2” AG
bl Keramička komora
sagorjevanje
bm Ispod poklopca se nalazi
primarno i sekundarno
podešavanje
bn Vrata za punjenje
bo Vrata za punjenje
bp Regulacija kotla RK 2001 W
Sadržaj
Stranica
XX Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
426
XX Tehnički crtež/Pregled cijena
427
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
425
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
11
Opis uređaja
Oprema
Niski troškovi održavanja
Ugrađena spiralna cijev za sigurnosno hlađenje
Jednostavno rukovanje
Elektronički regulator s ugrađenim
temperaturnim osjetnikom
Stupanj djelovanja do 91%
Kotao ima strukturu s tri prolaza u obliku vertikalnih i
horizontalnih kanala
Velika vrata za punjenje
Punjenje goriva nakon svakih 6-12 sati
Prostor za igranje je djelomično prekriven šamotom
koji djeluje kao katalizator u procesu izgaranja.
Regulacija pomoću ugrađenog temostata
Tehnički podaci
Područje učinka
Sigma 20
kW
Gorivo
Dimenzije kotla (VxŠxD)
Stupanj djelovanja
14,9-24
Sigma 30
24-31
Sigma 50
45-55
drvo (max. vlažnosti 20%, max. dužine 50 cm)
mm
%
1510x725x840
1510x825x840
1510x825x960
89,9
89,9
89,9
Količina vode u kotlu
dm
85
88
125
Maksimalni tlak
bar
2
2
2
Min. ulazna temperatura
°C
60
60
60
Max. izlazna temperatura
°C
85
85
85
Temperatura dimnih plinova
°C
>160
>160
>160
Podtlak u dimnjaku
3
Pa
20-25
20-25
20-25
mg/m2
4800
4820
4950
mm
160
160
180
Promjer ulaza/izlaza
“
1,5
1,5
2
Promjer donjeg izlaza
“
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
Emisija CO2
Preporučeni presjek dimnjaka
Težina
kg
470
510
570
Potrošnja struje
W
82
82
90
Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka bez prethodne ili naknadne obavijesti.
426
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Tehnički crtež / Pregled cijena
11
Sigma 20
Sigma 30
Sigma 50
A
1510
1510
1510
B
725
825
825
C
840
840
960
D
1030
1030
1150
a
1 1/2"
1 1/2"
2"
b
1 1/2"
1 1/2"
2"
c
1/2"
1/2"
1/2"
d
160
160
200
Cijena u kn
(bez PDV-a)
Tip
Kataloški broj
Sigma 20 kW
SIGMA20
14.905,00
Sigma 30 kW
SIGMA30
16.600,00
Sigma 50 kW
SIGMA50
22.706,00
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
427
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
11
Futura Pel-lets
Kotao na pelete
15-60 kW
Pregled prednosti
XX Područje učinka: 15- 60 kW
XX Toplovodni niskotemperaturni kotao predviđen za izgaranje peleta, promjera od 6-8 mm.
428
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Presjek uređaja / Sadržaj
11
1 Sigurnosni izmjenjivači
2 Dimovodni kanali
3 Regulacija RK 2001 WP
4 Virbulator
5 Šamotne ploče
6 Lijevana rešetka
7 Ladica za pepeo
8 Vodeni omotač
Sadržaj
Stranica
XX Opis uređaja / Oprema / Tehnički podaci
480
XX Tehnički crtež / Pregled cijena
481
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
429
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
11
Opis uređaja
Oprema
Učinkovitost 91,7%
3-prolazni izmjenjivač topline kotla
Vrlo široki raspon snage
Automatsko paljenje
Čelični kotao
Zaštita od pregrijavanja
Zaštita od povratne vatre i osjetnik od pregrijavanja
STB jamče siguran rad.
Serijski ugrađeni grijači – paljenje peleta automatsko
Funkcionalni sustav za upravljanje
FUTURA
Pel-letS 15
Tehnički podaci
Područje učinka kotla
kW
15-24,4
FUTURA
Pel-letS 40
25-40
Gorivo
Stupanj djelovanja
FUTURA
Pel-letS 60
40-60
Peleti 6-8 mm
%
Količina vode u kotlu
dm
3
91.7
>90.0
>89,00
60
90
130
Maksimalni radni tlak
bar
2
Min. temperatura napajanja
°C
55
Max. temperatura napajanja
°C
85
Temperatura dimnih plinova
°C
52-60 dB (A)
52-60 dB (A)
52-60 dB (A)
Buka
dB
10-20
10-20
15-25
Podtlak u dimnjaku
Pa
8
8
8
Visina dimnjaka
m
>160
>160
>180
300/700
300/700
300/700
Presjek dimnjaka
Volumen komore za punjenje
ø mm
L
300L = 67 x 67 x 125
Dimenzije spremnika
za gorivo (opcija)
cm
700L = 80 x 80 X 145
Neto težina kotla
kg
300
500
Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka bez prethodne ili naknadne obavijesti.
430
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
550
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Futura pel-lets 15-25 KW
Tehnički crtež / Pregled cijena
11
Futura pel-lets 25-30 kW
Futura pel-lets 40-60 kW
Cijena u kn
(bez PDV-a)
Tip
Kataloški broj
FUTURA PEL-LETS 15-25 kW
FUTURA24
36.860,00
FUTURA PEL-LETS 25-40 kW
FUTURA35
45.970,00
FUTURA PEL-LETS 40-60 kW
FUTURA50
52.985,00
Silos 300 l (200 kg) za pelete
SILO300PEL
2.235,00
Silos 500 l (350 kg) za pelete
SILO500PEL
3.720,00
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
431
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
11
Futura Bio
Čelični kotao s automatskim
punjenjem biomase
25-320 kW
Pregled prednosti
XX Područje učinka: 25-320 kW
XX Nalazi primjenu u instalacijama centralnog grijanja stambenih i komunalnih zgrada,
te uslužno-trgovačkih objekata
XX Područje učinka kotlova omogućuje zagrijavanje od 150 do 3000m2.
432
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Presjek uređaja / Sadržaj
11
1 Spoj dimnjaka
2 Regulacija RK-2006
3 Vrata pokrova
4 Sustav plamenika
5 Ventilator
6 Dovod
7 Motor transportnog puža
8 Kutija sa sklopkama
9 Vrata za punjenje
bk Uređaj za gašenje
Sadržaj
Stranica
XX Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
484
XX Tehnički crtež/Pregled cijena
485
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
433
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
11
Opis uređaja
Oprema
Ložište plamenika izrađeno je od posebne legure lijevanoga željeza i posjeduje sustav za dovod primarnog i
sekundarnoga zraka
Radi sigurnosti korisnika poklopac spremnika opremljen
je sklopkom koja u slučaju otvaranja poklopca isključuje
mješalicu, ventilator i motor za prijenos
Moderan sustav upravljanja kotla Futura Bio može upravljati svakom tipičnom instalacijom centralnoga grijanja opremljenom cirkulirajućom crpkom te crpkom za punjenje
spremnika ili crpkom za miješanje
Ložište plamenika izrađen je od posebne legure lijevanog
željeza i posjeduje sustav za dovod primarnog i sekundarnog zraka
Kotao posjeduje trofazni motor zahvaljujući čemu se
može jednostavno regulirati rad prijenosnika naprijed ili
natrag
Prijenosnik se standardno nalazi s desne strane kotla,
postoji mogućnost da se naruči kotao s prijenosnikom s
lijeve strane.
Posjeduje trostruko osiguranje od povrata goriva u
spremnik (trofazni motor, osjetnik temperature te spremnik s vodom)
Posjeduje dvostruko STB termičko osiguranje koje štiti
kotao i instalaciju od previsokog rasta temperature
Futura
Bio
25
Tehnički podaci
Učinak kotla (sitna
drvca, briketi od
piljevine)
25
Stupanj djelovanja
%
Količina vode u kotlu
dm
Maksimalni tlak
Futura
Bio
50
50
Futura
Bio
75
75
Futura
Bio
100
100
Futura
Bio
150
150
Futura
Bio
200
250
Futura
Bio
300
320
Model sa 25 kW:>86/Model preko 25 kW: >84
80
110
125
140
180
250
340
bar
2
2
2
2
2
2
2
Min. temperatura
polaznog voda
°C
65
65
65
65
65
65
65
Max. temperatura
polaznog voda
°C
85
85
85
85
85
85
85
Temperatura
dimnih plinova (kod
nazivne snage)
°C
200-340
200-340
200-340
200-340
200-340
200-340
200-340
Temperatura
dimnih plinova
(kod min. snage)
°C
100-140
100-140
100-140
100-140
100-140
100-140
100-140
Preporučana visina
dimnjaka
m
7
8-10
10
10
12
14
14
Min. presjek dimnjaka
cm2
324
400
600
600
600
800
900
Dimenzije spremnika
za gorivo
dm3
620
620
1130
1130
1130
1130
na upit
Potrošnja goriva
kg/h
6,9
13,8
20,7
27,6
41,4
55,2
82,9
Orjentacijsko vrijeme
rada na 1 punjenju
h
51,2
25,6
31,1
23,3
15,6
11,7
-
Težina kotla
kg
ca 550
ca 740
ca 1000
ca 1200
ca 1450
*
*
Napajanje
W
0,18-1,1
0,18-1,1
1,3
1,3
1,3
*
*
3
Sve navedene vrijednosti služe kao smjernice
*individualna narudžba
Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka bez prethodne ili naknadne obavijesti.
434
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Tehnički crtež / Pregled cijena
Futura bio 25, 50
Model
Futura bio 150
Futura bio
150
25
50
A
mm
1520
1570
B
mm
2300
2450
C
mm
925
1100
Adapteri polaznog
voda
AG
1 1/2
2
Adapteri povratnog
voda
AG
1 1/2
2
Termički osigurač
ispusta
AG
1 1/2
Dotok hladne vode
AG
1 1/2
Ispust vruće vode
AG
1 1/2
Termički osigurač
povratnog voda
IG
1 1/2
Priključak senzora
IG
1 1/2
Spoj dimnjaka
mm
160
200
A
B
B1
B2
C
D
E
F
a
b
c
d
1960
3195
1345
1850
1350
1540
1770
1660
1/2"
2"
2"
300
A
B
C
D
E
F
G
H
1800
1650
900
3200
1600
1540
1630
1830
Futra bio 250
Futura bio
250
Cijena u kn
(bez PDV-a)
Tip
Kataloški broj
Futura Bio 25 kW
FUTURABIO25
40.580,00
Futura Bio 50 kW
FUTURABIO50
46.710,00
Futura Bio 75 kW
FUTURABIO75
64.560,00
Futura Bio 100 kW
FUTURABIO100
72.740,00
Futura Bio 150 kW
FUTURABIO150
100.900,00
Futura Bio 200 kW
FUTURABIO200
na upit
Futura Bio 300 kW
FUTURABIO300
221.850,00
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
435
11
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
11
Spectra
Čelična vodena peć
25 kW
Pregled prednosti
XX Spectra peć na drva s vodenom oblogom može opskrbljivati sustav centralnog grijanja, pripremati toplu
vodu, i istovremeno biti dekorativni dio prostorije.
XX Konstruirana je uglavnom za samostalne kuće, servisne institucije, prodajne urede i ostale prostore u
kojima možete iskoristiti njene praktične funkcije i estetiku. Dobro odabranim proizvodom možete grijati
nekoliko soba ili čak cijelu kuću.
XX Spectra peć na drva s vodenom oblogom može biti priključena uz drugu opremu za grijanje, kao što su
kotlovi na kruta goriva, plin ili ulje, koji preuzimaju grijanje kada u peći više nema goriva. Može raditi u
sustavu centralnog grijanja kao glavni izvor grijanja, ili može raditi s postojećim uređajem za grijanje.
XX Korišteno gorivo: briketi i drvo vlažnosti do 25%
436
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Presjek uređaja / Sadržaj
11
1 Spoj za plinove dimovoda
2 Utor za montiranje osjetnika
3 Sigurnosni spoj zavojnice
4 Jedinica otvaranja regulatora
plinova dimovoda
5 Vrata za loženje
6 Jedinica otvaranja regulatora zraka
7 Povrat
8 Prigušivač zraka u ladici za pepeo
Sadržaj
Stranica
XX Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
488
XX Tehnički crtež/Pregled cijena
489
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
437
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Opis uređaja/Oprema/Tehnički podaci
11
Opis uređaja
Oprema
SPECTRA peć na drva s vodenom oblogom izrađena je
od čelika debljine 4-6 mm. Vodena obloga smještena je
iznad i oko ložišta. Cijevi iznad ložišta povećavaju volumen izmjene topline.
Jedinstveni sustav samočišćenja prednjeg prozora – oko
vrata nalaze se posebni otvori kroz koje se direktno
upuhuje zrak, stvarajući zračnu zavjesu koja odvaja
plamen od stakla, a velika količina kisika koja se dovodi
direktno na staklo uzrokuje izgaranje čađe na površini
stakla.
Unutrašnjost ložišta djelomično je ispunjena šamotom,
koji služi kao katalizator plinova.
Šamot u komori izgaranja produžuje vrijeme izgaranja
punjenja
Prednjica komore izgaranja završava okomitom rešetkom
koja sprječava gubitak topline iz peći.
Rashladni uređaj kao zaštita od pregrijavanja
Neposredno ispod vrata peći nalazi se posuda za pepeo
uz izlaz zraka. U prednjem dijelu peći nalaze se mehanizmi za plinove i zrak.
Jednostavan i precizan sustav kontrole zraka – poluge su
smještene na vratima
Učinkovitost peći SPECTRA do 89% - značajno premašuje
učinkovitost drugih peći na tržištu koje imaju vodenu
oblogu, i to znači da ova peć može postati glavni izvor
grijanja u kući. S tako visokim parametrom utječe na
ekonomičnu uporabu goriva i duže vrijeme izgaranje
pojedinačnog punjenja.
Poseban montažni sustav vodene obloge (koristi se u
kotlovima za grijanje) osigurava veliku otpornost radnom
tlaku
Peć po učinkovitosti, emisiji dimnih plinova i sigurnosti
održavanja zadovoljava zahtjeve standarda EN 13240
Tehnički podaci
Spectra 25
Raspon snage (izlaz)
kW
25-36
Gorivo
%
Drvo/Briketi (maks. vlažnosti 25%, 30-55 cm duljine)
Učinkovitost
%
Količina vode u kotlu
dm
50
79-89
3
Maksimalni tlak
bar
2
Min. temperatura napajanja
°C
40
Max. temperatura napajanja
°C
85
Temperatura dimnih plinova
°C
> 250
Podtlak u dimnjaku
Pa
20
Preporučana visina dimnjaka
m
8
Preporučeni presjek dimnjaka
cm2
400
Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka bez prethodne ili naknadne obavijesti.
438
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
Obnovljivi izvori energije - Kotlovi na kruta goriva
Tehnički crtež / Pregled cijena
11
Model
Spectra 25
Visina
mm
1465
Širina
mm
680
Dubina
mm
520
Tip
Kataloški broj
Spectra 25
KOM25wb
Cijena u kn
(bez PDV-a)
9.480,00
Bosch | Prodajni katalog 2010, proizvodi i cijene
439
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 933 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content