Silver and Metal - Arts Quorum Ltd

Lot 275
Δυο μαχαίρια Μέσης Ανατολής 20ου αιώνα. Ένα Ομάν
Χαντζάρ σε σχήμα ‘L’ με χερούλι από κέρατο ρινόκερου και
θήκη από επιχρυσωμένο ύφασμα Μ27εκ, σε καφέ κουτί. Το
άλλο με ασημένιο θηκάρι σε μπλέ κουτί Μ37εκ. (4)
Two Middle Eastern metal daggers with scabbards, 20th
century. One Omani Khanjar of L-shape with inset rhinoceros
horn in the handle, the sheath made of gilt cloth L27cm,
boxed in a light brown case. One with a heavily decorated
silver scabbard in a blue box L37cm. (4)
Starting Bid: €50
Estimate: €100-150
275
Lot 276
Τρία μαχαίρια Μέσης Ανατολής 20ου αιώνα. Ένα Ομάν
Χαντζάρ σε σχήμα ‘L’ με χερούλι από κέρατο ρινόκερου και
θήκη από επιχρυσωμένο ύφασμα Μ26εκ, σε πράσινο κουτί,
ένα με ασημένιο θηκάρι σε μπλέ κουτί Μ45εκ και ένα με
μεταλικό θηκάρι Μ34εκ. (5)
Three Middle Eastern metal daggers with scabbards,
20th century. One Omani Khanjar of L-shape with inset
rhinoceros horn in the handle, the sheath made of gilt cloth
L26cm, boxed in a dark olive case. One with an engraved
silver scabbard in a blue box L45cm. One with silvered
scabbard L34cm. (5)
Starting Bid: €50
Estimate: €100-150
276
Lot 277
Κινέζικο μπουκαλάκι με πώμα για άρωμα από λευκό μέταλο με
ανάγλυφα στις δυο όψεις από δράκους. Υ60χιλ.
Chinese white metal snuff bottle with lid, decorated on both
sides with dragons in relief. H60mm.
Starting Bid: €50
277
Estimate: €100-150
277
COLLECTIBLES, FURNITURE & ANTIQUES
|
109
278
278
278
Lot 278
Μεγάλο ζεύγος Ιαπωνέζικων βάζων κλουαζονέ σε σχήμα κίωνα περιόδου Μέιτζι (τέλος 19ου αιώνα). Διακοσμημένα με λουλούδια πάνω σε μαύρο φόντο. Πάνω σε σκαλιστές
ξύλινες βάσεις. Υ30εκ, Π15εκ, βάση ø7εκ, στόμιο ø7εκ. Το ένα με σπασίματα και επιδιορθώσεις. (4)
Japanese pair of cloisonné vases. A large pair of cloisonné enamel plum baluster vases Meiji period (late 19th century). Decorated with floral sprays in vivid enamel colours
on a dark black ground, each raised on a pierced wooden stand. H 30cm, base ø7cm, body ø15cm, mouth ø7cm. The one with minor damages and repairs. (4)
Starting Bid: €200
Estimate: €300-400
279
280
Lot 279
Lot 280
Ζεύγος μπρούντζινων Κινέζικων βάζων με διακοσμήσεις από σμάλτο σαμπλεβέ,
20ου αιώνα. Σε σχήμα κίωνα με διπλά χερούλια με μορφή κεφάλι ελέφαντα.
Υ25εκ. (2)
Ενα Κινέζικο γλυπτό από νεφρίτη μαζί με ένα Κινέζικο βάζο κλουαζονέ. Το γλυπτό με
πάπιες μέσα σε λουλούδια Υ11εκ, Π10εκ, και το βάζο με διακοσμήσεις σμάλτου λευκό
και μπλέ. Πάνω σε ξύλινη βάση Υ10εκ. (3)
A pair of Chinese cast bronze champlevé enamel vases, 20th century. Of a
baluster form twin handled, with elephant mask handles H25cm. (2)
A Chinese jade carving along with a cloisonné twin handled small vase, early 20th
century. The jade carving depicting ducks in lotus on a jade plinth H11cm, W10cm.
The blue and white cloisonné vase of a rectangular flask shape, decorated with
chinese auspicious designs, twin handled with serpent handles, on wooden base
H10cm. (3)
Starting Bid: €50
Estimate: €100-150
Starting Bid: €50
110
|
Petrides Auctions
Estimate: €100-150
281
Lot 281
Lot 282
Συλλογή από δακτυλίθρες κλουαζονέ. (9)
Συλλογή από 12 δακτυλίθρες και μια αλατιέρα κλουαζονέ Ασιατικής προέλευσης 20ου αιώνα. (13)
A collection of cloisonné thimbles. (9)
Collection of 12 thimbles and one salt shaker, Asian, cloisonné, 20th century. (13)
Starting Bid: €50
Starting Bid: €50
Estimate: €100-150
Εstimate: €150-200
282
Κλουαζονέ / Σαμπλεβέ: Κλουαζονέ είναι μια αρχαία τεχνική διακόσμησης μεταλλικών αντικειμένων. Πιο πρόσφατα χρησιμοποιείται σμάλτο με βάση το γυαλί και παλαιότερα πολύτιμοι λίθοι, γυαλί και άλλα
υλικά. Η διακόσμηση γίνεται αφού πρώτα γίνουν οι διαχωρισμοί (στα Γαλλικά ‘κλουαζόν’) στο μεταλλικό αντικείμενο προσκολλώντας λεπτές λωρίδες μετάλλου ή σύρμα στην επιφάνεια. Αυτές παραμένουν
ορατές στο τελειωμένο αντικείμενο, κρατώντας διαχωρισμένο το σμάλτο που συνήθως γίνεται σε διάφορα χρώματα. Τα Κλουαζονέ αντικείμενα δουλεύονται με σκόνη σμάλτου που γίνεται σαν πάστα που
πρέπει στη συνέχεια να ψηθεί σε κλίβανο. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήτο την αρχαιότητα κυρίως για κοσμήματα. Τα αρχαιότερα ευρήματα είναι δακτυλίδια σε τάφους από τον 12ο αιώνα Π.Χ. στην Κύπρο όπου
χρησιμοποιήθηκε πολύ λεπτό σύρμα. (Αναφορά στον Δρ. Πανίκο Μιχαηλίδη). Η τεχνική Σαμπλεβέ διαφέρει από αυτήν του Κλουαζονέ στο ότι τα διαμερίσματα ή κύτταρα είναι σκαλιστά, χαλκογραφημένα ή
χυτά πάνω στην επιφάνεια του μεταλλικού αντικειμένου.
Cloisonné / Champlevé: Cloisonné is an ancient technique for decorating metal objects. In recent centuries vitreous enamels were being used and in older periods also inlays of cut gemstones, glass and
other materials. The decoration is formed by first adding compartments (cloisons in French) to the metal object by soldering or adhering silver or gold wires or thin strips placed on their edges. These remain
visible in the finished piece, separating the different compartments of the enamel or inlays, which are often of several colours. Cloisonné enamel objects are worked on with enamel powder made into paste,
which then needs to be fired in a kiln. The technique was in ancient times mostly used for jewellery. The earliest surviving pieces are rings in graves from the 12th century B.C. in Cyprus, using very thin wire.
(Re: Dr Panicos Michaelides). Champlevé is distinguished from the technique of cloisonné because the troughs or cells are carved, etched, die struck or cast into the surface of the metal object.
COLLECTIBLES, FURNITURE & ANTIQUES
|
111
283
284
Lot 283
Σύνολο από ασημένια & επάργυρα συλλεκτικά κουτιά. Βάρος ασημιού 250γρ. (8)
A group of silver and plated boxes. Silver weight 250g. (8)
Starting Bid: €150
Estimate: €300-400
Lot 284
Δυο πετρώματα μαζί με μια κούπα και ένα αυγό από μαλαχίτη. (5)
Two minerals and a malachite bowl with egg. (5)
Starting Bid: €20
Estimate: €50-70
285
Lot 285
Σύνολο από ασημένια πιρουνάκια, λαβίδα και κουταλάκια. (9)
A group of silver comprising: five cocktail forks, one petit four tongs
along with a sugar sifter and two spoons. (9)
Starting Bid: €100
Estimate: €200-250
Lot 286
Σύνολο από ασημένια ή επάργυρα κουτάλια και λαβίδες. (5)
A group of silver comprising: two silver sugar spoons, one cake tong,
one plated scissor tong, one silver sugar tong. (5)
Starting Bid: €120
Estimate: €250-300
Lot 287
Σύνολο από πετρώματα και ασημένια διακοσμητικά. (13)
A group of minerals and silver decorations. (13)
286
Starting Bid: €20
Estimate: €50-70
Lot 288
Αμέθυστος σε ξύλινο
υποπόδιο. Υ15εκ.
An Amethyst cave on wooden
base. H15cm.
Starting Bid: €50
Estimate: €100-150
287
112
288
|
Petrides Auctions
Lot 289
Σύνολο από ασημένια και επάργυρα τασάκια
περιλαμβανομένων δυο Ολλανδικών. Το μεγάλο
Π10εκ, με φιγούρες. (8)
A group of silver and plated ashtrays, comprising:
two Dutch embossed with figures, the largest
W10cm, a pair of rectangular baroque style, a
pair of round baroque style and two round plain
plated. (8)
Starting Bid: €50
Estimate: €100-150
Lot 290
Σύνολο από ασημένιες και επάργυρες
ταμπακέρες μαζί με κουτί για οδοντογλυφίδες και
κόφτη για πούρα. (5)
A group of silver and plated cigarette boxes,
toothpick case and cigar cutter. (5)
Starting Bid: €100
289
Estimate: €200-300
290
291
Lot 291
Σύνολο από ασημένια συλλεκτικά αντικείμενα
περιλαμβανομένων δύο μικρών Κινέζικων
μπουκαλιών αρωμάτων Μ55χιλ. (8)
A group of silver collectors items including two
silver Chinese scent bottles L55mm. (8)
Starting Bid: €50
Estimate: €100-150
Lot 292
Σύνολο από ασημένια και επάργυρα συλλεκτικά
αντικείμενα περιλαμβανομένων έξι ασημένιων
δακτυλιδιών για πετσέτες. Το ποτηράκι Υ85χιλ. (18)
A group of silver and plated collectors items,
including six silver napkin rings. The beaker
H85mm. (18)
Starting Bid: €50
292
Estimate: €100-150
COLLECTIBLES, FURNITURE & ANTIQUES
|
113
Lot 293
Σύνολο από ασημένια κουτάλια και
λαβίδα. (6)
A group of silver spoons and
tongs. (6)
Starting Bid: €100
Estimate: €200-300
293
Lot 294
Επάργυρο σετ τσαγιού μέσα 20ου αιώνα. Αποτελείται από
μία τσαγιέρα Υ130χιλ, καφετιέρα Υ230χιλ, ζαχαριέρα,
δοχείο για γάλα και στρογγύλο δισκάκι ø365χιλ. (5)
A silver plated mid 20th century tea and coffee service in
a round tray. Comprising of a tea pot H130mm, coffee pot
H230mm, sugar pot, milk jar and tray ø365mm. (5)
Starting Bid: €50
Estimate: €100-150
Lot 295
Ασημένιο διάτρητο καλαθάκι για ψωμί. Βάρος 107γρ. Π16εκ.
A silver reticulated bread basket. Weight 107g. W16cm.
Starting Bid: €50
Estimate: €100-150
Lot 296
Συλλογή από μεγεθυντικούς φακούς, ο ένας με ασημένιο
χερούλι Μ33εκ. (3)
Collection of magnifying glasses, one with silver handle,
L33cm. (3)
294
Starting Bid: €80
295
114
296
|
Petrides Auctions
Estimate: €100-150
297
Lot 297
Σύνολο από δυο ασημένια Κυπριακά χανάπια και ένα τασάκι. Βάρος 167γρ. Το
μεγαλύτερο Π12εκ. (3)
A group of three Cypriot silver bowls and ashtray. Weight 167g. The biggest W12cm. (3)
Starting Bid: €50
Estimate: €100-150
298
Lot 299
Μεγάλη ασημένια κούπα με διακοσμήσεις λουλουδιών. Διάμετρος 23εκ, Υ16εκ,
βάρος 960γρ.
A silver rose bowl with flower decorations. ø23cm, H16cm,
weight 960g.
Starting Bid: €500
Estimate: €1000-1500
Lot 298
Ασημένιο πιθάρι πάνω σε ασημένιο στάντ. Υ18εκ, ø16εκ, βάρος 470γρ. (2)
A silver Cypriot ‘Pithari’ on silver stand. H18cm, ø16cm, weight 470g. (2)
Starting Bid: €150
Estimate: €300-400
299
COLLECTIBLES, FURNITURE & ANTIQUES
|
115
300
300
Lot 300
300
Μια ασημένια κούπα με γείσο δανδελωτό, με ανάγλυφες διακοσμήσεις, πάνω
σε ξύλινη βάση. Goldsmith’s Company, London 1904, βάρος 990γρ, ø26εκ,
Υ14εκ. (2)
A silver rose bowl with pierced mould, decorated with embosed floral designs,
on a wooden stand. Goldsmith’s Company, London 1904, weight 990g,
ø26cm, H14cm.(2)
Starting Bid: €500
116
|
Petrides Auctions
Estimate: €1000-1500
301
Lot 301
Ενα σετ από έξι ασημένια νιέλο κουταλάκια με Ρωσικές σφραγίδες.
Επιχρυσωμένα στη μια πλευρά. (6)
A set of six niello silver spoons, with Russian marks. Gilt on one side. (6)
Starting Bid: €100 Estimate: €300-400
Niello, black metallic alloy of sulfur with silver, copper, or lead that is used to fill designs that have been engraved on the surface of a metal
(usually silver) object. Niello is made by the fusion of silver, copper, and lead and then mixing the molten alloy with sulphur. The resulting
black-coloured sulphides are powdered, and after the engraved metal, usually silver, has been moistened with a flux, some of the powder
is spread on it and the metal strongly heated; the niello melts and runs into the engraved channels. The excess niello is then removed by
scraping until the filled channels are clearly visible, and finally the surface is polished. The contrast of the black niello against the bright
silver surface produces an attractive decorative effect. Objects decorated with niello, called nielli, are usually small in scale. The art of niello
reached its peak in 15th-century Italy, in the workshop of the Florentine goldsmith Maso Finiguerra. Russian goldsmiths working in Tula in
the late 18th century revived the craft, and niello work came to be known in Russia as Tula work.
Lot 302
Σύνολο από ασημένια κουταλάκια
και πηρουνάκια μαζί με φτυαράκι
σερβιρίσματος. (16)
A group of silver spoons and forks
together with a cake server and another
three smaller spoons. (16)
Starting Bid: €50
Estimate: €100-150
302
COLLECTIBLES, FURNITURE & ANTIQUES
|
117
303
Lot 303
Lot 304
Αγγλικό σετ επάργυρων μαχαιροπήρουνων. (69)
Σύνολο από διάφορα αργυρά και επάργυρα. (14)
English silver plated cutlery set. (69)
A group of silver and plated cutlery. (14)
Starting Bid: €20
Starting Bid: €20
Estimate: €100-150
304
118
|
Petrides Auctions
Estimate: €50-70
305
305
Lot 305
Σετ από έξι ασημένια κουταλάκια
σουβενίρ σε κουτί αναμνηστικά της
ενθρόνισης του 1953 της Βασίλισσας
Ελισάβετ ΙΙ. (7)
A set of six silver souvenir spoons in a
box commemorating the 1953 Coronation
of Queen Elizabeth II. (7)
Starting Bid: €50
Estimate: €100-120
Lot 306
Σύνολο από τρία ασημένια Κυπριακά
χανάπια. Ø145χιλ, Ø120χιλ, Ø95χιλ,
βάρος 370γρ. (3)
306
A group of three Cypriot silver bowls.
Ø145mm, Ø120mm, Ø95mm, weight
370g. (3)
Starting Bid: €50
Estimate: €100-150
Lot 307
Σύνολο ασημικών με Ευρωπαική
προέλευση, 20ου αιώνα. Τρείς ασημένιες
δακτυλίθρες μια από τις οποίες σε κουτί,
δυο συλλεκτικά ασημένια μαξιλαράκια για
καρφίτσες (παπούτσι 65χιλ. και βάτραχος),
μία ασημένια με γαλάζιο γκιγιώς σμάλτο
πουδριέρα, ένας καθρέπτης και ένας
φακός με επιχρυσωμένο χερούλι. (8)
A group of European silver, c20th century.
Comprising: three silver thimbles one of
which is boxed, two silver pin holders
(shoe 65mm and frog), a silver and blue
guilloche enamel powder box, a silver
engraved mirror and a magnifying glass
with gilt handle. (8)
Starting Bid: €100
Estimate: €200-300
307
COLLECTIBLES, FURNITURE & ANTIQUES
|
119
Lot 308
Κρυστάλλινη κούπα με επάργυρο στόμιο πιθανώς WMF.
A glass bowl with silver plated mount probably WMF.
Starting Bid: €20
Estimate: €50-100
Lot 309
WMF Αρ-Νουβό επάργυρη κούπα με επένδυση πράσινο γυαλί, με κάλυμα και δισκάκι
Π15εκ. (4)
A WMF Art Nouveau silver plated floral pierced preserve pot with original green glass liner,
with cover, on a dish W15cm. (4)
Starting Bid: €50
Estimate: €100-150
308
Lot 310
WMF Αρ-Νουβό επάργυρο δοχείο για παγάκια με επένδυση άχρωμο γυαλί, με κάλυμα και
χερούλι. Υ26εκ, ø12εκ. (3)
A WMF Art Nouveau silver plated pierced ice bucket lined with original clear engraved
glass, with cover and tall handle. H26cm, ø12cm. (3)
Starting Bid: €70
Estimate: €150-250
Lot 311
WMF Αρ-Νουβό επάργυρο καλάθι για ψωμί με επένδυση άχρωμο γυαλί, με χερούλι. Π23εκ. (2)
A WMF Art Nouveaux silver plated early 20th century, bread basket with handle, lined with
original clear glass bowl. W23cm. (2)
309
Starting Bid: €50
310
120
311
|
Petrides Auctions
Estimate: €100-150
Lot 312
Ελληνικό επίχρυσο ασημένιο ποτήρι με χερούλι,
διακοσμημένο με ταύρους, πάνω σε βάση.
Σφραγισμένο ‘Βουράκης’ 925. (2)
A Greek gilt silver beaker with handle, decorated
with bulls, on stand. Stamped Vourakis 925. (2)
Starting Bid: €50
Estimate: €150-200
312
312
313
314
Lot 313
Σετ ξυριστικών σε κουτί μαζί με δυο μεγεθυντικούς φακούς, ο ένας με ασημένιο
χερούλι. (3)
A boxed razor set together with two magnifying glasses, one with silver handle. (3)
Starting Bid: €20
Estimate: €50-70
Lot 314
Σύνολο από ένα επάργυρο δισκάκι, μια κρυστάλλινη κούπα για παγάκια, ένα δοχείο για
μέλι και ένα τρυπητό. (5)
A group of one silver plated tray together with an ice bowl, a honey jar and a strainer. (5)
Starting Bid: €20
Estimate: €50-70
00
Lot 315
Κρυστάλλινο δοχείο για παγάκια με γείσο και χερούλι επάργυρο και επάργυρη λαβίδα.
Υ13εκ, ø13εκ. (2)
Lead crystal ice bucket moulded with silver plated rim and handle. H13cm, ø13cm. (2)
Starting Bid: €20
315
Estimate: €50-70
COLLECTIBLES, FURNITURE & ANTIQUES
|
121
316
316
316
Lot 316
Lot 317
Ασημένιο σετ τσαγιού. Αγγλία, 1933 η τσαγιέρα και 1934 τα άλλα. Βάρος 619γρ.
Υψος τσαγιέρας 16εκ. (3)
Ασημένιο σετ τσαγιού & καφέ. Αγγλία 1930 η τσαγιέρα, και 1929 τα υπόλοιπα.
Βάρος 1600γρ. Υψος καφετιέρας 21εκ. (4)
English hallmarked silver three piece Tea Service, comprising of a Tea Pot, two
handled “trophy style” Sugar and Cream Jug, makers mark E.V. (for Elizabeth
Viner), the Sugar and Cream Jug assayed Sheffield 1934, the Tea Pot Sheffield
1933, the Tea Pot approx. 16cm high (including finial), total approx. weight
(including handle and finial) 619g. (3)
A hallmarked E.V. silver 4 piece rounded rectangular coffee & tea set,
Sheffield 1930 the tea pot, and Sheffield 1929 the others. All at approximately
1600g. Coffee pot H21cm. (4)
Starting Bid: €700
Starting Bid: €1,200
Estimate: €2,500-3,500
Estimate: €1,000-1,250
317
317
122
|
Petrides Auctions
Lot 318
Ασημένιο σετ τσαγιού & καφέ σε σχέδιο Αρ-Νουβό.
Αγγλία 1908. Βάρος 1638γρ. Υψος καφετιέρας 21εκ. (4)
English Art Nouveau four piece silver tea & coffee service,
London 1908, comprising of a coffee pot of oval baluster
form and wooden handle, a conforming oval tea pot,
sugar bowl and jug, 1638g. The coffee pot H21cm. (4)
Starting Bid: €1,200
Estimate: €2,500-3,500
318
318
319
Lot 319
320
Ασημένια αλατοπίπερα. Αγγλία 1913 και 1915. (10)
A George V hallmarked silver four piece cruet set comprising of
a mustard pot and pair of open salts with cast C-scroll rim and a
pepperpot, Sheffield 1915 and 1913 and a pair of cut glass
open salts with silver rims. (10)
Starting Bid: €180
Estimate: €350-450
Lot 320
Σετ από 12 ασημένια πηρουνάκια και 12 ασημένια μαχαιράκια με
χερούλια από φίλντισι σε ξύλινη θήκη με κλειδί. 32Χ25εκ. (26)
A Set of twelve fruit knives and forks, with silver engraved ferrules
and mother of pearl handles, in a fitted wooden case with key.
32X25cm. (26)
Starting Bid: €350
Estimate: €650-750
COLLECTIBLES, FURNITURE & ANTIQUES
|
123
321
321
321
124
|
Petrides Auctions
321
321
321
321
321
Lot 321
Σετ τσαγιού & καφέ από ασήμι και πορσελάνη, με 11 φλυντζάνια. Πιθανώς έχει κατασκευαστεί
για κάποιο ευγενή οίκο. Γερμανία 1904-1918, βάρος 3900γρ. Υψος καφετιέρας 24εκ. (38)
A Fine Wurttemberg Silver & Porcelain tea and coffee service, probably made for a Royal
house. Comprising of a tea pot and a coffee pot, a sugar pot and a milk pot, 11 cups and
saucers with porcelain linings. Circa 1904-1918, 3900g. The coffee pot H24cm. (38)
Starting Bid: €4,000
321
321
Estimate: €7,000-8,000
321
COLLECTIBLES, FURNITURE & ANTIQUES
|
125
322
Lot 322
Ασημένιο δισκάκι. Αγγλία 1912, βάρος 282γρ. Ø24εκ.
An English sterling silver small tray with a shaped raised edge, hallmarks
for Birmingham 1912, approx. 282g, Ø24cm.
Starting Bid: €350
323
323
Estimate: €600-700
Lot 324
Lot 323
Ασημένιο δισκάκι. Αγγλία 1913, βάρος 470γρ. Ø23εκ.
Ασημένιο δοχείο ζάχαρης. Αγγλία 1786. Υ14.5εκ. (2)
George V silver salver of octagonal form with canted corners and piecrust
border, on shell feet (Birmingham 1913), maker - E. W. H. Approx. 470g,
23 x 23cm across.
A George III silver caster, probably by Charles Hougham, London 1786,
of plain baluster shape with reeded girdle, the cover drill pierced within
diaper engraving, H14.5cm. Body bruised and foot repaired and loaded. (2)
Starting Bid: €500
Starting Bid: €200
Estimate: €900-1,000
Estimate: €300-400
324
324
324
126
|
Petrides Auctions
325
325
325
Lot 325
Lot 326
Ασημένιος δίσκος. Αγγλία, βάρος 1300γρ. Ø38εκ.
Ασημένιος δίσκος. Αγγλία 1971, βάρος 830γρ. Ø31εκ.
A Georgian style scalloped circular silver salver with gadrooned rim and 4 scroll
feet, marks worn 1300g, Ø38cm
Silver salver, Birmingham 1971, maker Barker Ellis Silver Co., having piecrust
border and raised on three paw feet, Ø31cm, 830g.
Starting Bid: €1,000
Starting Bid: €800
Estimate: €2,000-2,600
Estimate: €1,400-1,600
326
326
326
COLLECTIBLES, FURNITURE & ANTIQUES
|
127