"PROZOR PAKET" SISTEM

"PROZOR PAKET" SISTEM
NAPOMENA:
"Prozor paket" sistem predviĎen je za lakše tkanine i "pakete" manjih dimenzija.
Praktičnija primjena ovog sistema je na okvirima prozora i vrata.
Zbog širine koju zauzima od svega 2,5 cm u kombinaciji sa prozor montaţnim elementom
(ART. 6-551) omogućeno je gotovo nesmetano otvaranje prozorskih krila.
U komplet je uključeno sve osim MONTAŽNOG ELEMENTA, ČIČKA I TRAKE.
ŠIFRA ARTIKLA
PAK PR 60
PAK PR 80
PAK PR 100
PAK PR 120
PAK PR 140
PAK PR 160
Kn/kom
"PAKET" MEHANIZAM
NAPOMENA: U cijenu "paketa" nije uračunat; montaţni element, traka, čičak i aluminijska
cijev (ako se izraĎuje "rimski paket").
ŠIFRA ARTIKLA
PAK 100
PAK 120
PAK 140
PAK 160
PAK 180
PAK 200
Kn/kom
"PROZOR PAKET" I "PAKET" – DIJELOVI SISTEMA
SLIKA I NAZIV ARTIKLA
Paket uteg
ŠIFRA ARTIKLA
3-1350
Duţina 6 m (reţe se po mjeri)
Paket profil
3-1900
Pakirano u vezu od 60m(10x6m)
Alu mat vodilica
3-410
Pakirano u vezu od 60m(10x6m)
Paket špaga
3-2101
Pakirano u kolut od 100m
Paket mehanizam
3-2310
Paket ojačivač
3-2311
Paket završetak
3-2323
Paket lančić po metru
3-2330
Spojnica lančića
3-2331
Paket lančić 90 i 170 cm
3-2332
3-2333
Kn/kom
"PROZOR PAKET" I "PAKET" – DIJELOVI SISTEMA
SLIKA I NAZIV ARTIKLA
Pak. stoper špage (za pr. pak.)
ŠIFRA ARTIKLA
3-2001
Vodilica špage (za pr. pakete)
3-2003
Paket zav. mali (za pr. pakete)
3-323
Panel špaga (za pr. pakete)
7-2102
PVC vez špage (za pr. pakete)
G-1115
Mesing uteg špage (za pr. pak)
G-1115 LBL
Pr. mont. elem(za pr. pakete)
Pakirano po 100 kom
6-551
Klik mont. elem. stropni
3-2370
Pakirano po 100 kom
Klik mont. elem. zidni
3-2371
Pakirano po 100 kom
Potezni montaţni element
3-2372
Pakirano po 100 kom
Kn/kom
"PROZOR PAKET" I "PAKET" – DIJELOVI SISTEMA
SLIKA I NAZIV ARTIKLA
Sm – montaţni element
Pakirano po 20 kom
ŠIFRA ARTIKLA
3-2373
Prozor montaţni element
Pakirano po 20 kom
3-2374
Paket kolutić
Pakirano po 100 kom
3-2380
Paket regulator špage
Pakirano po 100 kom
3-2511
Paket leptirić
Pakirano po 100 kom
3-2510
Paket traka 16 mm
919/16 PAK
Pakiranja po 100 m
Čičak ţenski
A/Ţ
Pakiran po 25 m
Šipke PVC za rimske pakete
3-400
Duţina 6 m (reţu se po mjeri)
Alu-cijev (plastificirana bijela)
3-700
Duţina 6 m (reţu se po mjeri)
Kn/kom
"SOFTBOX RIMSKI PAKET" KARNIŠE
L max 450 cm
H max 300 cm
NAPOMENA:
"Rimski paket" sistem SOFTBOX predviĎen je za teţe tkanine koje u sebi mogu ali i ne moraju imati
alu ili PVC letvice. Zahvaljujući prenosu od 1:4 moţe dizati teţinu do 6.kg i spada u jedno od najboljih
rješenja "paket" mehanizma tog tipa.
U CIJENU NISU UKLJUČENI:
MONTAŽNI ELEMENAT, TRAKA, ČIČAK ALU - CIJEV ILI PVC ŠIPKA.
ŠIFRA ARTIKLA
RIM 100
RIM 120
RIM 140
RIM 160
RIM 180
RIM 200
RIM 220
RIM 240
RIM 260
RIM 280
RIM 300
Kn/kom
"SOFTBOX PAKET" – DIJELOVI SISTEMA
SLIKA I NAZIV ARTIKLA
Softbox paket profil
ŠIFRA ARTIKLA
3-440
Pakirano u vezu od 36 m
Softbox rotirajuća šipka
3-3281
Pakirano u vezu od 90 m
Paket uteg
3-1350
Duţina 6 m (reţe se po mjeri)
Softbox paket mehanizam
3-4193
Softbox paket špula
3-4191
Paket lančić 90 i 170 cm
3-2332
3-2333
Paket lančić
3-2330
Prodaje se po metru
Paket spojnica lančića
3-2331
Paket špul trakica
3-005 T
Pakirano po 100 m
Kn/kom
"SOFTBOX PAKET" – DIJELOVI SISTEMA
SLIKA I NAZIV ARTIKLA
Paket regulator špage
ŠIFRA ARTIKLA
3-2511
Pakirano po 100 kom
Paket kolutić
3-2380
Pakirano po 100 kom
Softbox nosač stropni
3-8051
Softbox kombinirani nosač
3-3267
Šipke PVC za rimske pakete
3-400
Duţina 6 m (reţu se po mjeri)
Alu – cijev (plastificirana bij.)
3-700
Duţina 6 m (reţe se po mjeri)
Paket traka 16 mm
916/16 PAK
Pakiranja po 100 m
Čičak ţenski
A/Ţ
Parkiranja po 25 m
Uteg "kruškica" za zavjese
G-169
Kn/kom